ການແນະນຳ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນເຄື່ອງຕັດທົ່ງຫຍ້າຂຽວທີ່ຂັບຂີ່ໄດ້, ໃບມີດວົງກຽວທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ຈ້າງງານໃນການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຕັດຫຍ້າໃນສະໜາມຫຍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນຢ່າງດີ. ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກເໜືອຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນຈຸດປະສົງຂອງມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການນຳ​ໃຊ້ ແລະ ບຳ​ລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼີກ​ລ່ຽງການບາດເຈັບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການນຳ​ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ www.Toro.com ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມການ​ນຳ​ໃຊ້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມ, ຊ່ວຍຊອກຫາຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ເພື່ອລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ອາໄຫຼ່ Toro ຂອງແທ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ແລະ ໃຫ້ມີລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານກຽມພ້ອມໄວ້. ຮູບສະແດງ 1 ລະບຸບ່ອນຢູ່ຂອງລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບໃນຜະລິດຕະພັນ. ຂຽນເລກໃນຊ່ອງທີ່ກຽມໃຫ້.

Important: ດ້ວຍອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສະແກນລະຫັດ QR ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫຼາກເລກລຳດັບ (ຖ້າມີ) ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຮັບປະກັນ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.

g234995

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ລະບຸເຖິງໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ລະບຸໂດຍສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພ (ຮູບສະແດງ 2), ເຊິ່ງເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ແນະນຳ.

g000502

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ 2 ຄຳສັບເພື່ອເນັ້ນຂໍ້ມູນ. ສິ່ງສຳຄັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກົນຈັກພິເສດ ແລະ ໝາຍ​ເຫດ ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງເອີຣົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ; ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານສະເພາະຂອງຖະແຫຼງການວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ (DOC).

ມັນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍພາກທີ 4442 ຫຼື 4443 ໃນການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນພື້ນທີ່ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້, ປົກຫຸ້ມດ້ວຍດິນ ຫຼື ດິນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຫຍ້າ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຄື່ອງຈັກມີເຄື່ອງກວດຈັບປະກາຍໄຟຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ 4442, ມີໄວ້ໃນລະບຽບການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຖືກສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟ.

ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍ​ງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ (EPA) ແລະ ລະບຽບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ​ຂອງຄາລິຟໍເນຍກ່ຽວ​ກັບລະບົບການປ່ອຍອາຍພິດ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຮັບປະກັນ. ການປ່ຽນແທນທີ່ອາດຈະຖືກສັ່ງຊື້ຜ່ານຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ.

ຄຳເຕືອນ

CALIFORNIA

ຄຳເຕືອນຂອງກົດໝາຍ Proposition 65

ທໍ່ໄອເສຍເຄື່ອງຈັກນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະ ບາງສ່ວນປະກອບຂອງມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ ແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຂົ້ວແບດເຕີລີ່, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ ທາດກົ່ວ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງທາດກົ່ວ, ສານເຄມີທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຮູ້ຈັກດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນ. ໃຫ້ລ້າງມືຫຼັງຈາກນຳໃຊ້.

ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຳຜັດກັບສານເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ, ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຄວາມປອດໄພ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ EN ISO 5395 ແລະ ANSI B71.4–2017 ແລະ ໄດ້​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຮັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕັ້ງ​ສຳ​ເລັດ.

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີຄວາມສາມາດຕັດມື ແລະ ຕີນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້ວັດຖຸຟົ້ງ​ຂຶ້ນໄດ້.

 • ອ່ານ ແລະ ທຳເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕິດຈັກ.

 • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານກັບເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

 • ຢ່າວາງມື ຫຼື ຕີນຂອງທ່ານໃກ້ກັບສ່ວນປະກອບທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກ.

 • ຢ່າປະຕິບັດງານເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງທຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເຄື່ອງຈັກ.

 • ໃຫ້ຄົນຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ແລະ ເດັກອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

 • ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພສະເໝີ Graphic, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງ, ຄຳເຕືອນ ຫຼື ອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

ສະຕິກເກີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຳແນະນຳ

Graphic

ສະ​ຫຼາກ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແມ່ນສາມາດໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ເບິ່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະເກີດອັນຕະລາຍ. ປ່ຽນສະສະ​ຫຼາກໃດໜຶ່ງທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຫາຍໄປ.

decal139-2726
decal93-8068
decal93-6686
decal93-6681
decal93-6689
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal115-8155
decal106-5976
decal93-8062
decal136-8506
decal136-8505
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

ການຕັ້ງຄ່າ

Note: ການ​ຕິດ​ສາຍ​ຮັດ​ສຳ​ລັບໜ່ວຍ​ຕັດ Greensmaster 3250-D ແມ່ນ​ໄດ້​ລວມ​ໄວ້​ກັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ.

ການ​ຕິດ​ເບາະນັ່ງ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ບ່ອນ​ນັ່ງ 1
ນັອດຕົວແມ່ (5/16 ນິ້ວ) 4

Note: ຕິດ​ຕົວ​ເລື່ອນເບາະ​ນັ່ງ​ໃສ່​ຊຸດ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ຮູ​ຕິດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕື່ມ 7.6 ຊມ (3 ນິ້ວ) ຢູ່​ໃນ​ການ​ປັບ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ ຫຼື ຢູ່​ໃນ​ຮູ​ການ​ຕິດ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ສຳ​ລັບ 7.6 ຊມ (3 ນິ້ວ) ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປັບ​ຄືນ​ຫຼັງ.

 1. ເອົາ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ​ທີ່​ຍຶດ​ຕົວ​ເລື່ອນ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໃສ່​ສາຍ​ຮັດ​ຖານ​ການ​ຈັດສົ່ງ​ອອກ. ໂຍນ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ຖິ້ມ.

 2. ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສາຍ​ຮັດ​ລວດ​ໃສ່​ສະ​ວິດ​ເບາະ​ນັ່ງ.

 3. ຍຶດ​ຕົວ​ເລື່ອນ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໃສ່​ຕົວ​ຄ້ຳ​ເບາະ​ນັ່ງ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ລັອກຕົວ​ແມ່ (5/16 ນີ້ວ) ທີ່​ໃຫ້​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ໄຫຼ່​ຫຼວມ (ຮູບສະແດງ 3).

  g008408

ການສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

ສາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

ການຕິດຕັ້ງຄານກັນປີ້ນ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຄານກັນປີ້ນ1
ນັອດຕົວ​ຜູ້ (⅝ x 4-½ ນິ້ວ) 4
ນັອດລັອກແມ່ (⅝ ນິ້ວ) 4
 1. ຈັດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄານ​ກັນ​ປີ້ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ທໍ່​ໂຄ້ງ​ໄປ​ຍັງດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ 4).

  g019975
 2. ປ່ອຍຄານກັນປີ້ນຕ່ຳ​ລົງໄປ​ໃນ​ກອບ, ຈັດ​ລຽງ​ມັນ​ກັບ​ຮູ​ຍຶດ (ຮູບສະແດງ 4).

 3. ຍຶດ​ແຕ່​ລະ​ດ້ານ​ຂອງ​ຄານ​ກັນ​ປີ້ນ​ໃສ່​ກອບ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ 2 ນັອດ (⅝ x 4-½ ນິ້ວ) ແລະ ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່ດັ່ງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ ຮູບສະແດງ 4.

 4. ບິດຕົວຮັດ​ແໜ້ນໃຫ້​ໄດ້ 183 ເຖິງ 223 N∙m (135 ເຖິງ 165 ft-lb).

ການຫຼຸດຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ

ຢາງ​ລົດ​ໃນ​ໂຮງ​ງານ​ມີ​ການ​ເຕີມ​ລົມ​ທີ່ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນການ​ຂົນ​ສົ່ງ. ຫຼຸດ​ຄວາມ​ດັນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.

ການ​ຕິດກອບຮອງຮັບດ້ານໜ້າ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ກອບຮອງ​ຮັບ2
ຕົວ​ຈັດ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ2
ນັອດຕົວ​ຜູ້ (½ ນິ້ວ x 3-¼ ນິ້ວ)2
ນັອດລັອກຕົວແມ່ (½ ນິ້ວ)2
 1. ຕິດ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຂອງກອບ​ຮອງ​ຮັບ​ໃສ່​ເຫຼັກ​ຮູບ​ຕົວ​ຢູ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຈັດ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ, ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ (½ ນິ້ວ x 3-¼ ນິ້ວ) ແລະ ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່ (½ ນິ້ວ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ 5. ບິດໃຫ້​ໄດ້ 91 ເຖິງ 113 N∙m (67 ເຖິງ 83 ft/lb).

  g016465
 2. ໃຫ້​ຄວາມຫຼໍ່​ລື່ນປອກ​ລູກບີ່​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ກອບ​ຮອງ​ຮັບດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ລີ​ທຽມ​ເບີ 2.

ການ​ປັບ​ລູກ​ກິ້ງກອບ​ຮອງ​ຮັບ

 1. ຈັດ​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ ແລະ ປ່ອຍກອບ​ຮອງ​ຮັບໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງຫາ​ພື້ນ.

 2. ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ 13 ມມ (½ ນິ້ວ) ລະ​ຫວ່າງ​ລູກ​ກິ້ງກອບ​ຮອງ​ຮັບ ແລະ ພື້ນ.

 3. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລູກ​ກິ້ງກອບ​ຮອງ​ຮັບ​ໄດ້​ລະ​ດັບ​ກັບ​ພື້ນ​ດິນ. ຖ້າ​ພວກ​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ໃຫ້​ສອດ​ເຄື່ອງ​ມື​ຍາວ​ເຂົ້າ​ໃສ່ປາຍ​ຂອງກອບ​ຮອງ​ຮັບ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ແຮງ​ດັນ​ຈົນ​ກວ່າ​ລູກ​ກິ້ງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

 4. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປັບ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ, ມາຍນັອດຊ້ອນສອງໃນ​ກຽວຢຸດກອບ​ຮອງ​ຮັບ (ຮູບສະແດງ 6) ແລະ ໝູນ​ນັອດກຽວ​ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງເພື່ອ​ຍົກ​ກອບ​ຮອງ​ຮັບ​ສູງ​ຂຶ້ນ ຫຼື ປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງ. ຫັນນັອດຊ້ອນ​ສອງໃຫ້​ແໜ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການດັດປັບ.

  g008412

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມເຢັນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ

ເລືອກໄດ້

ຖ້າ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ບ່ອນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຮອບ​ຂ້າງ​ມີ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 20 ຫາ 49°C (70 ຫາ 120°F) ຫຼື ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສຳ​ລັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ໜັກ (ຕັດ​ຫຍ້າ​ພື້ນ​ທີ່​ອື່ນນອກ​ຈາກ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ເຊັ່ນ: ທາງ​ສະ​ໜາມກ໊ອ​ຟ ຫຼື ການ​ຕັດ​ລວງ​ຕັ້ງ, ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 104-7701) ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

ການຕິດຕັ້ງໜ່ວຍຕັດ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຂໍ​ກ່ຽວ​ຍົກຊົດ​ເຊີຍ (ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍຕັດສຳ​ລັບ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ) 3
ນັອດກຽວ (ໃຫ້​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ) 6
ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ (#10 x ⅝ ນິ້ວ) 1
ນັອດຊ້ອນສອງ(#10)1
ໜ່ວຍ​ຕັດ (ຂາຍ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ) 3
ນັອດກຽວ​ຫົວ​ມົນ (ໃຫ້​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ) 6
ກະ​ຕ່າ​ຫຍ້າ 3

Note: ໃນ​ເວ​ລາ​ລັບໃຫ້​ຄົມ, ການ​ຕັ້ງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ ຫຼື ການ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ອື່ນໆ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ, ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ມໍ​ເຕີ້​ກຽວ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຢູ່​ໃນທໍ່​ຕົວ​ຄ້ຳ​ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ທໍ່.

Important: ຢ່າ​ຍົກ​ຕົວ​ກັນ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມໍ້​ເຕີ້​ກຽວ​ໝູນ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ຈັບ​ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ມໍ​ເຕີ້ ຫຼື ທໍ່​ໄດ້.

 1. ຖອດໜ່ວຍຕັດອອກຈາກກ່ອງ. ປະກອບ ແລະ ປັບພວກ​ມັນຕາມທີ່ໄດ້ແນະ​ນຳໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

 2. ເລື່ອນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຢູ່​ກ້ອງກອບ​ດຶງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເກາະ​ເອົາ​ຫ່ວງ​ຍົກ​ໄປ​ໃສ່​ແຂນ​ຍົກ.

 3. ເລື່ອນ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ປອກ​ຫຸ້ມ​ໃນ​ຕົວ​ຮັບ​ຂໍ້​ຕໍ່​ລູກ​ບີ່​ແຕ່​ລະ​ໜ່ວຍ ແລະ ເກາະ​ຕົວ​ຮັບ​ໄປ​ໃສ່​ນັອດ​ກຽວ​ຫົວ​ມົນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ (ຮູບສະແດງ 7).

  g021274
 4. ຕິດ​ກະ​ຕ່າ​ໃສ່​ກອບ​ຮອງ​ຮັບ.

 5. ປັບ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ດຶງ​ຈົນ​ກວ່າ​ມີໄລ​ຍະ​ຫ່າງ 2 ມມ 3 ມມ (1/16 ຫາ ⅛ ນິ້ວ) ລະ​ຫວ່າງ​ປາກ​ຂອງ​ກະ​ຕ່າ ແລະ ໃບ​ມີດ​ກຽວ​ໝູນ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ປາກ​ກະ​ຕ່າ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ເທົ່າ​ກັນຈາກ​ໃບ​ມີດ​ກຽວ​ໝູນ​ຕະ​ຫຼອດ​ທາງ​ຂ້າມ​ໃບ​ມີດ​ກຽວ​ໝູນ.

 6. ຈັດ​ລຽງ​ເຕົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ລູກ​ບີ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ດ້ານ​ເປີດ​ຂອງ​ເຕົ້າ​ຢູ່​ເຄິ່ງ​ກາງ​ໄປ​ສູ່​ນັອກ​ກຽວ​ຫົວ​ມົນ. ຫັນນັອດຊ້ອນ​ສອງໃຫ້​ແໜ້ນເພື່ອຍຶດ​ເຕົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

 7. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມີ​ກຽວ​ປະ​ມານ 13 ມມ (½ ນິ້ວ) ເປີດ​ໃສ່​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຍຶດມໍເຕີຂັບເຄື່ອນກຽວ (ຮູບສະແດງ 8).

  g008420
 8. ທາ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ສະ​ອາດ​ໃສ່ເພົາ​ຮ່ອງ​ຟັນ​ເຟືອງ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ມໍ​ເຕີ​ໃສ່​ໂດຍ​ການ​ໝູນ​ມໍ​ເຕີ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໜ້າ​ແປນມໍ​ເຕີຫ່າງຫົວ​ນັອດ. ໝູນມໍເຕີຕາມທາງຂວາງກົງກັນຂ້າມຈົນກວ່າໜ້າ​ແປນອ້ອມຮອບ​ຫົວ​ນັອດ (ຮູບສະແດງ 8).

 9. ຫັນ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຕິດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ (ຮູບສະແດງ 8).

ການໃສ່​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ກະ​ຕ່າ​ຫຍ້າ​ທາງນອກ

ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຜ່ານ​ການ​ຕັດ​ຕິດ​ຕາມ​ມາ, ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ກັບ​ກະ​ຕ່າ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ເບີ 2 ແລະ ເບີ 3:

 1. ວັດ​ແທກ​ໂດຍ​ປະ​ມານ 12.7 ຊມ (5 ນິ້ວ) ຈາກ​ຂອບ​ດ້ານນອກ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ກະ​ຕ່າ.

 2. ໃຊ້ສະ​ກັອດ​ສີ​ຂາວ​ໃສ່​ໄວ້​ເປັນ​ລາຍ ຫຼື ທາ​ສີ​ເປັນ​ເສັ້ນ​ໃສ່​ແຕ່​ລະ​ກະ​ຕ່າ​ຂະ​ໜານ​ກັບ​ຂອບ​ດ້ານນອກ​ຂອງ​ກະ​ຕ່າ​ແຕ່​ລະ​ໜ່ວຍ (ຮູບສະແດງ 9).

  g005115

ການປັບ​ຄວາມ​ສູງການ​ຂົນ​ສົ່ງ

ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ສູງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ (ຮູບສະແດງ 11 ແລະ ຮູບສະແດງ 12) ແລະ ປັບ​ມັນ, ຖ້າ​ຕ້ອງ​ການ.

 1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

 2. ໃນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ທີ່​ມີ​ຂໍ​ກ່ຽວ​ຍົກ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ພ້ອມ (ຮູບສະແດງ 10 ຢູ່​ໃນ​ຊຸດ), ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຈາກ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງນັອດ​ກຽວ​ປັບກອບ​ຮອງ​ຮັບໄປ​ຫາ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງກອບ​ຮອງ​ຮັບ​ແມ່ນ 25 ມມ (1 ນິ້ວ). ຖ້າ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ບໍ່​ແມ່ນ 25 ມມ (1 ນິ້ວ), ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ 4.

  g008423
 3. ໃນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ທີ່​ມີຂໍ້​ຕໍ່​ໂສ້ ຫຼື ຂໍ​ກ່ຽວ​ຍົກ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ພ້ອມ (ຮູບສະແດງ 11 ແລະ ຮູບສະແດງ 12 ຢູ່​ໃນ​ຊຸດ), ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຈາກ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງນັອດ​ກຽວ​ປັບກອບ​ຮອງ​ຮັບໄປ​ຫາ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງກອບ​ຮອງ​ຮັບ​ແມ່ນ 22 ມມ (7/8 ນິ້ວ). ຖ້າ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ບໍ່​ແມ່ນ 22 ມມ (⅞ ນິ້ວ), ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ 4. ຖ້າ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຖືກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ຂໍ້ຕໍ່​ຍົກ​ຊົດ​ເຊີຍ (ຮູບສະແດງ 10), ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ.

  g008421
  g008422
 4. ມາຍ​ນັອດ​ກ່ຽວ​ຍຶດ​ຈານ​ຂົນ​ສົ່ງ (ຮູບສະແດງ 11, ຮູບສະແດງ 12 ແລະ ຮູບສະແດງ 10).

 5. ຍົກໜ່ວຍ​ຕັດຂຶ້ນ​ຫາຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ.

  Important: ຢ່າ​ຍົກ​ຕົວ​ກັນ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມໍ​ເຕີ້​ກຽວ​ໝູນ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ຈັບກອບເຄື່ອງ​ຈັກ. ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ມໍ​ເຕີ້ ຫຼື ທໍ່​ໄດ້.

 6. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ກອບ​ຮອງ​ຮັບ​ແຕ່​ລະ​ອັນ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ດຽວ​ກັນ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ. ຖ້າ​ພວກ​ມັນ​ຢູ່, ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ 8.

 7. ຖ້າ​ກອບ​ຮອງ​ຮັບ​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສູງ​ດຽວ​ກັນ, ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ໃນ​ນັອດ​ກຽວ​ປັບ​ກອບ​ຮອງ​ຮັບ (ຮູບສະແດງ 10, ຮູບສະແດງ 11 ແລະ ຮູບສະແດງ 12). ໝູນ​ນັອດ​ກຽວ​ອອກ​ດ້ານນອກ​ເພື່ອ​ຍົກ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຂົ້າ​ດ້ານ​ໃນ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງ. ຫັນນັອດຊ້ອນສອງໃຫ້​ແໜ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຄວາມ​ສູງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ແລ້ວ.

 8. ໝູນ​ຈາ​ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ລັອກ​ກອບ​ດຶງ. ຫັນນັອດກຽວໃຫ້ແໜ້ນ.

ການ​ເພີ່ມຕົວ​ຖ່ວງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ດ້ານ​ຫຼັງ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຊຸດ​ນ້ຳ​ໜັກ​ດ້ານຫຼັງ (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 100-6442 ຫຼື ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 99-1645; ຊື້​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ) 1
ແຄ​ລ​ຊຽມ​ຄ​ລໍ​ໄຣ​ດ໌ (ຊື້​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ) 18 ກ​ລ (40 ປອນ)

ເຄື່ອງ​ຈັກນີ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ EN ISO 5395 ແລະ ANSI B71.4-2017 ເມື່ອ​ມັນ​ຖືກຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ກັບໜຶ່ງ​ໃນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້.

 • ຊຸດ​ນ້ຳ​ໜັກ​ດ້ານຫຼັງ (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 100-6442) ແລະ ຕົວ​ຖ່ວງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ແຄ​ລ​ຊຽມ​ຄ​ລໍ​ໄຣ​ດ໌ 18 ກ​ລ (40 ປອນ) ເພີ່ມ​ໃສ່​ລໍ້​ດ້ານ​ຫຼັງ

 • ຊຸດ​ນ້ຳ​ໜັກ​ດ້ານຫຼັງ (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 99-1645) ແລະ ຕົວ​ຖ່ວງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ແຄ​ລ​ຊຽມ​ຄ​ລໍ​ໄຣ​ດ໌ 18 ກ​ລ (40 ປອນ) (ຖ້າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ຂັບ​ເຄື່ອນ 3 ລໍ້​ໃສ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ)

Important: ຖ້າ​ເກີດ​ມີ​ຮູ​ນ້ອຍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນຢາງ​ທີ່​ມີ​ແຄ​ລ​ຊຽມ​ຄ​ລໍ​ໄຣ​ດ໌, ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ອອກ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ​ໃຫ້​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ໄວ​ໄດ້. ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ, ໃຫ້​ແຊ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ທັນ​ທີ.

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມືຄຸ້ມ​ກັນ CE

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມືຄຸ້ມ​ກັນ CE (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 04441; ຊື້ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ)1

ຕິດ​ຕັ້ງຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມືຄຸ້ມ​ກັນ CE (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 04441), ໃຫ້​ເບິ່ງ ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື.

ເຄື່ອງ​ຈັກນີ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ EN ISO 5395:2013 ເມື່ອ​ມັນ​ຖືກຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ກັບຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ຄຸ້ມ​ກັນ.

ການຕິດ​ຕັ້ງສະ​ຫຼາກ CE

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ສະ​ຫຼາກຄຳ​ເຕືອນ (ອາ​ໄຫຼ່ເບີ 136-8505)1
ສະຫຼາກເຄື່ອງ​ໝາຍ CE1
ສະຫຼາກບອກປີຜະລິດ CE1

ຖ້າ​ທ່ານ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກນີ້​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ CE, ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງຊຸດ​ນ້ຳ​ໜັກ ແລະ ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ຄຸ້ມ​ກັນ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ:

 • ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ CE (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 136-8505) ໃສ່​ເທິງ​ສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ (ອາ​ໄຫຼ່ເບີ 136-8506); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ 13.

  g235881
 • ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຫຼາກເຄື່ອງ​ໝາຍ CE ຢູ່​ຖັດ​ຈາກ​ຈານ​ເລກ​ລຳ​ດັບ (ຮູບສະແດງ 14).

  g234996
 • ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຫຼາກບອກ​ປີ​ຜະ​ລິດ CE ຢູ່​ຖັດ​ຈາກສະ​ຫຼາກ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ CE (ຮູບສະແດງ 14).

ການ​ເຈຍ​ເບ​ຣກ

ການ​ເຈຍ​ເບ​ຣກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການ​ເຈຍ​ເບ​ຣກ.

ພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ

ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ

ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ (ຮູບສະແດງ 15) ມີ 3 ໜ້າ​ທີ່​ຄື: ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ, ເຄື່ອນ​ມັນ​ກັບ​ຫຼັງ ແລະ ເພື່ອ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ກົດ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ແປ້ນ​ເພື່ອ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ແປ້ນ​ເພື່ອ​ເຄື່ອນ​ກັບ​ຫຼັງ ຫຼື ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຢຸດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ແປ້ນເຄື່ອນໄປຫາຕຳແໜ່ງເກຍຫວ່າງເພື່ອຢຸດເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າ​ວາງ​ສົ້ນ​ຕີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ເທິງ​ບ່ອນ​ຖອຍ​ກັບ​ເມື່ອ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ງານ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ 16).

g008430
g005105

ແປ້ນເບຣກ

ກົດ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ (ຮູບສະແດງ 15) ເພື່ອ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໂດຍ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເບ​ຣກ​ລໍ້​ໜ້າ.

ແຜ່ນເບ​ຣກ​ມື

ເພື່ອ​ຕັ້ງ​ເບ​ຣກ​ມື, ກົດ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ, ຈາກ​ນັ້ນ​ກົດ​ແຜ່ນ​ເບ​ຣກ​ມື (ຮູບສະແດງ 15) ເພື່ອ​ໃສ່​ເບ​ຣກ. ປົດ​ແຜ່ນ​ໂດຍ​ການ​ກົດ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ. ໃສ່ເບຣກມືກ່ອນທີ່​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

ການຄວບຄຸມຄັນ​ເລັ່ງ

ການ​ຄວບ​ຄຸມຄັນ​ເລັ່ງ (ຮູບສະແດງ 17) ໃຫ້​ທ່ານ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ການເຄື່ອນການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງໄວເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ການເຄື່ອນການ​ຄວບ​ຄຸມໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງຊ້າຜ່ອນຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ​ຂອງເຄື່ອງ​ຈັກ. ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ມີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

 • 3.2 ຫາ 8 ກມ/ຊມ (2 ຫາ 5 ໄມ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ) ຄວາມໄວຕັດຫຍ້າໄປ​ໜ້າ

 • 14.1 ກມ/ຊມ (8.8 ໄມ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ) ຄວາມໄວຂົນສົ່ງສູງ​ສຸດ

 • 4.0 ກມ/ຊມ (2.5 ໄມ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ) ຄວາມໄວຖອຍ​ຫຼັງ

Note: ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດມອດ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມຄັນ​ເລັ່ງ​ໄດ້.

g008431

ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່

ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ (ຮູບສະແດງ 17) ໃຫ້​ການ​ເລືອກ​ການ​ດຶງ 2 ແບບບວກ​ໃສ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍຫວ່າງ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ຫາ​ຂົນ​ສົ່ງ ຫຼື ຂົນ​ສົ່ງ​ຫາ​ຕັດ​ຫຍ້າ (ບໍ່​ແມ່ນ​ເກຍ​ຫວ່າງ) ໄດ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

 • ຕຳ​ແໜ່ງດ້ານຫຼັງ—ຕຳ​ແໜ່ງ​ເກຍ​ຫວ່າງ; ໃຊ້​ເມື່ອ​ການ​ໝູນ​ກຽວ​ໝູນ

 • ຕຳ​ແໜ່ງເຄິ່ງ​ກາງ—ໃຊ້​ເມື່ອ​ຕັດ​ຫຍ້າ

 • ຕຳ​ແໜ່ງດ້ານ​ໜ້າ—ໃຊ້​ເມື່ອ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລະ​ຫວ່າງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ

ເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງ

ເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງ (ຮູບສະແດງ 17) ຊີ້ບອກ​ຈຳ​ນວນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ. ມັນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເມື່ອ​ທ່ານ​ບິດສະ​ວິດ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

ປຸ່ມຕິດຈັກ

ສຽບ​ກະ​ແຈ​ໃສ່​ສະ​ວິດ (ຮູບສະແດງ 17) ແລະ ບິດ​ມັນ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງຕິດ​ຈັກເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ. ປ່ອຍ​ກະ​ແຈ​ທັນ​ທີ​ທີ່​ຈັກ​ຕິດ, ກະ​ແຈ​ເຄື່ອນ​ມາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ. ບິດ​ກະ​ແຈ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງມອດເພື່ອມອດ​ຈັກ.

ຄັນລັອກ​ແຂນ​ພວງ​ມະ​ໄລ

ໝູນ​ຄັນ​ໂຍກ (ຮູບສະແດງ 17) ກັບ​ຄືນ​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ມາຍ​ການ​ປັບ, ຍົກ​ແຂນ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ຂຶ້ນ ຫຼື ປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ສະ​ບາຍ​ຂອງ​ທ່ານ, ຈາກ​ນັ້ນ​ໝູນ​ຄັນ​ໂຍກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ຮັດ​ການ​ປັບ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

ໄຟ​ຊີ້ບອກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ນ້ຳ

ໄຟ (ຮູບສະແດງ 17) ຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ ແລະ ຈັກ​ມອດ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ທຸກ​ເທື່ອ​ທີ່ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນຈັກ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ.

ໄຟແຮງດັນນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ

ໄຟ (ຮູບສະແດງ 17) ຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ, ຖ້າຄວາມດັນຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ປອດໄພ.

ໄຟ​ເຕືອນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

ໄຟ (ຮູບສະແດງ 17) ຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ, ຖ້າ​ການ​ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຕ່ຳ.

ໄຟຕົວຊີ້ບອກຫົວເຜົາ

ເມື່ອ​ໄຟຕົວ​ຊີ້ບອກສະຖານະຫົວເຜົາ (ຮູບສະແດງ 17) ຖືກ​ໃຕ້​ຂຶ້ນ, ມັນ​ບອກວ່າຫົວເຜົາເປີດ​ຢູ່.

Note: ໄຟຕົວຊີ້ບອກຫົວເຜົາ​ອາດ​ຈະ​ຮຸ່ງ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສັ້ນໆ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຈັກ​ຕິດ​ແລ້ວ, ນີ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

ຍົກ​ການຄວບ​ຄຸມການ​ຕັດ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ

ການ​ເຄື່ອນ​ການຄວບ​ຄຸມ (ຮູບສະແດງ 17) ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕັດ​ປ່ອຍ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຕ່ຳ​ລົງ ແລະ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ກຽວ​ໝູນ. ດຶງ​ກັບ​ຄືນ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ກຽວ​ໝູນ ແລະ ຍົກໜ່ວຍຕັດຂຶ້ນ. ເພື່ອ​ຢຸດ​ກຽວ​ໝູນ​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຍົກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ, ດຶງ​ກັບ​ຄືນ​ໃນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊົ່ວ​ຂະ​ນະ​ໜຶ່ງ ແລະ ປ່ອຍ​ມັນ. ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ກຽວ​ໝູນ​ໂດຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ.

ປຸ່ມ​ຍົກ​ເລີກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ

ຖ້າ​ຈັກ​ມອດເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ, ກົດ​ປຸ່ມ​ຍົກ​ເລີກ (ຮູບສະແດງ 17) ຢູ່​ໃນ ແລະ ກົດ​ມັນ​ໄວ້​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍ້າຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ສູ່​ບ່ອນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ເຢັນ​ລົງ.

Note: ເມື່ອ​ໃຊ້​ປຸ່ມ​ຍົກ​ເລີກ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ກົດ​ມັນ​ລົງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ງານ. ຢ່າ​ໃຊ້​ມັນ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ດົນ.

ຄັນ​ຖອຍ

ໃຊ້​ຄັນ​ຖອຍ (ຮູບສະແດງ 18) ກັບ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ຍົກ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ ແລະ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວໝູນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຖອຍ​ກຽວ​ໝູນ.

g008432

ການຄວບຄຸມຄວາມໄວກຽວ

ໃຊ້ການຄວບຄຸມຄວາມໄວກຽວ (ຮູບສະແດງ 18) ເພື່ອ​ປັບ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ກຽວ.

ຄັນໂຍກດັດປັບບ່ອນນັ່ງ

ຄັນໂຍກດັດປັບບ່ອນນັ່ງຢູ່​ດ້ານ​ຂ້າງ​ຂອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ 19) ໃຫ້​ການ​ປັບ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ກັບ​ຫຼັງ​ໄດ້ 18 ຊມ (7 ນິ້ວ).

g008433

ວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັນ

ປິດ​ວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັນ (ຮູບສະແດງ 20), ຢູ່ກ້ອງ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ, ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ ຫຼື ຂົນ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ ຫຼື ລົດ​ພ່ວງ.

g008434

Note: ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ ແລະ ການອອກແບບແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ.

ຄວາມກວ້າງການຕັດ150 ຊມ (59 ນິ້ວ)
ດອກ​ຢາງ128 ຊມ (50.5 ນິ້ວ)
ຖານລໍ້ລົດ123 ຊມ (48.6 ນິ້ວ)
ຄວາມຍາວ​ໂດຍ​ລວມ (ມີ​ກະ​ຕ່າ)238 ຊມ (93.9 ນິ້ວ)
ຄວາມກວ້າງ​ໂດຍ​ລວມ173 ຊມ (68 ນິ້ວ)
ຄວາມ​ສູງ​ໂດຍ​ລວມ197 ຊມ (77.5 ນິ້ວ)
ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າຄວາມ​ໄວຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກກາ​ລັງ​ຕີ​ສູງ: 2,710 ± 50 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ ກາ​ລັງ​ຕີ​ຕ່ຳ: 1,500 ± 50 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ
ນ້ຳໜັກສຸດທິພ້ອມ​ກຽວ​ໝູນ 11 ໃບມີດ 680 ກ​ລ (1,500 ປອນ)

ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ/ອຸປະກອນເສີມ

ການຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ໄດ້ຮັບການອະ​ນຸ​ມັດຈາກ Toro ແມ່ນມີໃຫ້ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຍົກ​ລະ​ດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ສຳລັບລາຍຊື່ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກອະນຸມັດທັງໝົດ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ນຳໃຊ້ແຕ່ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນປ່ຽນຖ່າຍຂອງ Toro ເທົ່ານັ້ນ. ອາໄຫຼ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຂອງສິນຄ້າເປັນໂມຄະ.

ການປະຕິບັດງານ

Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.

ກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

 • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກ ຫຼື ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຄື່ອງຈັກ. ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຈຳກັດອາຍຸຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ. ເຈົ້າຂອງມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ຊ່າງກົນຈັກທັງໝົດ.

 • ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນ, ການຄວບຄຸມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຄວາມປອດໄພ.

 • ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

 • ຮູ້ວິທີການຢຸດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ມອດຈັກຢ່າງໄວວາ.

 • ກວດ​ເບິ່ງວ່າ​ສິ່ງຄວບ​ຄຸມຜູ້​ໃຊ້​ງານ-ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວຢູ່, ສະ​ວິດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນປ້ອງ​ກັນຄວາມ​ປອດ​ໄພໄດ້​ຕິດ​ໃສ່ ແລະ ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ດີ. ຢ່າ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນອກ​ຈາກວ່າ​ພວກ​ມັນ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ດີ.

 • ກ່ອນທີ່ຈະຕັດຫຍ້າ, ຕ້ອງກວດກາເຄື່ອງຈັກຢູ່ສະເໝີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໜ່ວຍຕັດຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ.

 • ກວດກາບໍລິເວນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເອົາວັດຖຸທັງໝົດທີ່ເຄື່ອງຈັກສາມາດຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຟົ້ງ​ຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ​ອອກ.

ຄວາມປອດໄພຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນການຈັດການກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ມັນໄວໄຟ ແລະ ອາຍແກັສຂອງມັນແມ່ນສິ່ງລະເບີດໄດ້.

 • ມອດຢາສູບ, ຊິກາ, ບັ້ງສູບຢາ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ສາມາດຈຸດໄຟໄດ້.

 • ໃຊ້ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.

 • ຢ່າເປີດຝາປິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ ຫຼື ຮ້ອນ.

 • ຢ່າເພີ່ມ ຫຼື ເທນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟອອກ​ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປິດ.

 • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

 • ຖ້າທ່ານເຮັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກະເດັນ, ຢ່າພະຍາຍາມຕິດຈັກ; ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຈຸດໄຟຈົນກວ່າອາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລະ​ເຫີຍ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ.

ການເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 • ຄວາມຈຸຂອງຖັງນໍ້າມັນ: 22.7 ລິດ (6 ແກນລອນສະຫະລັດ)

 • ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ແນະ​ນຳ:

  • ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ໃຊ້ພຽງແຕ່ນໍ້າມັນກາຊວນສະອາດ, ສົດ ຫຼື ນໍ້າມັນກາ​ຊວນຊີວະພາບ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ຊັ​ລ​ເຟີຕ່ຳ (<500 ppm) ຫຼື ຕໍ່າພິເສດ (<15 ppm). ອັດ​ຕາສານຊີເທນຕ່ຳສຸດຄວນຈະເປັນ 40. ຊື້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນປະລິມານທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 180 ວັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົດຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

  • ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນເກ​ຣດລະດູຮ້ອນ (ເບີ 2-D) ທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ -7° C (20° F) ແລະ ເກ​ຣດລະດູໜາວ (ເບີ 1-D ຫຼື ເບີ 1-D/2-D ປະສົມ) ທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມນັ້ນ. ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູໜາວໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳເຮັດໃຫ້ມີຈຸດຂົ້ວໄຟຕ່ຳກວ່າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການໄຫຼເຢັນທີ່ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຕິດ​ຈັກ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຕັນໝໍ້ກອງເຊື້ອໄຟ.

   Note: ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູຮ້ອນສູງກວ່າ -7° C (20° F) ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາ​ຍຸ​ໃຊ້​ງານປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດົນຂຶ້ນ ແລະ ມີພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູໜາວ.

  • ເຄື່ອງຈັກນີ້ຍັງສາມາດໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະ​ສົມນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບໄດ້ເຖິງ B20 (ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ 20%, ກາຊວນ 80%). ສັດສ່ວນນ້ຳມັນກາຊວນຄວນຈະແມ່ນຊັ​ລ​ເຟີຕ່ຳ ຫຼື ຕໍ່າພິເສດ. ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ສັດສ່ວນນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຈຳເພາະ ASTM D6751 ຫຼື EN14214.

   • ສ່ວນປະກອບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະສົມຄວນໄດ້​ຕາມ ASTM D975 ຫຼື EN590.

   • ພື້ນຜິວທີ່ທາສີແລ້ວອາດຈະເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້ໂດຍການຜະສົມນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ.

   • ໃຊ້ B5 (ປະ​ລິ​ມານຂອງນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ 5%) ຫຼື ປະສົມໜ້ອຍລົງໃນອາກາດເຢັນ.

   • ຕິດຕາມການກັນຊຶມ, ທໍ່ຢາງ, ແຫວນທີ່ສຳຜັດກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະຊຸດໂຊມຕາມການເວລາ.

   • ການ​ອຸດ​ຕັນ​ຂອງໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອາດຈະຖືກຄາດຫວັງໄວ້ເປັນໄລຍະໜຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ປ່ຽນໄປໃຊ້ການປະສົມນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ.

   • ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ.

 1. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຮອບຝາປິດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເອົາ​ມັນ​ອອກ (ຮູບສະແດງ 21).

  g005112
 2. ຕື່ມໃສ່ຖັງຈົນກວ່າຮອດລະດັບ 6 ເຖິງ 13 ມມ (¼ ເຖິງ ½ ນິ້ວ) ຢູ່ລຸ່ມຂອງຄໍທໍ່ເຕີມ.

  Important: ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

 3. ອັດຝາປິດຄືນ.

 4. ເຊັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ອາ​ຈະຮົ່ວກະ​ຈາຍ​ນັ້ນອອກ.

ປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດກາສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພວ່າຫ້ຽນ, ຂາດ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆບໍ່. ປ່ຽນ​ສາຍ​ແອວ​ນິ​ລະໄພ, ຖ້າສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕິດຈັກໃນແຕ່ລະມື້, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ .

  ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທາງຊັບສິນ.

  • ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງການປ້ອງກັນຕາ; ໂສ້ງຂາຍາວ; ເກີບກັນມື່ນ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ສຽງ. ມັດຜົມຍາວໄວ້​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ຢ່າໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ເຄື່ອງປະດັບຫຼວມໆ.

  • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ບໍ່​ສະ​ບາຍ, ອິດເມື່ອຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສິ່ງ​ມຶນ​ເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດ.

  • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານກັບເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກ, ຮັບປະກັນວ່າເປັນເກຍຫວ່າງ, ໃສ່ເບ​ຣກມືໄວ້ຢູ່ ແລະ ທ່ານຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປະຕິບັດງານ.

  • ຢ່າ​ບັນ​ທຸກ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ໄປ​ນຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ໃຫ້ຄົນຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ແລະ ເດັກອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ. ຖ້າ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມມ​ງານ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ນຳ, ໃຫ້​ໃຊ້​ຄວາມລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ກະ​ຕ່າ​ຫຍ້າຢູ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ແລ້ວ.

  • ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຂຸມ ຫຼື ອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງຢູ່.

  • ຫຼີກລ່ຽງການຕັດຫຍ້າເທິງຫຍ້າປຽກ. ການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄຫຼໄປ.

  • ຮັກສາມື ແລະ ຕີນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງຈາກໜ່ວຍຕັດ.

  • ເບິ່ງທາງຫຼັງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມກ່ອນທີ່ຈະຖອຍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສັ້ນທາງປອດໄພ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຟຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

  • ຢຸດໜ່ວຍຕັດທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັດຫຍ້າ.

  • ຊ້າລົງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ລ້ຽວ ແລະ ຂ້າມຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່​ຢູ່​ກັບເຄື່ອງຈັກ. ໃຫ້ຮ້ອງສະເໝີວ່າລະວັງລົດມາ.

  • ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບ່ອນມີການລະບາຍອາກາດດີເທົ່ານັ້ນ. ທາດອາຍເສຍມີ​ສານຄາບອນມໍນັອກຊາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຖ້າຫາຍໃຈເຂົ້າ.

  • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກແລ່ນໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ນຳ.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງຫາ​ພື້ນ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ພວກ​ມັນ​ຖືກ​ປົດ​ແລ້ວ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານເບິ່ງເຫັນດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີສະພາບອາກາດທີ່ເໝາະສົມ. ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟ້າຜ່າ.

  ຄວາມ​ປອດ​ໄພລະບົບປ້ອງກັນການປີ້ນ (ROPS)

  • ຢ່າເອົາສ່ວນປະກອບໃດໆຂອງ ROPS ອອກຈາກເຄື່ອງຈັກ.

  • ຮັບປະກັນວ່າໄດ້​ໃສ່ເຂັມຂັດນີລະໄພ ແລະ ທ່ານສາມາດປົດມັນອອກໄດ້ຢ່າງ​ໄວໃນເວລາສຸກເສີນ.

  • ຄວນໃສ່ສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ.

  • ກວດເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງທາງ ແລະ ຢ່າສຳຜັດພວກມັນ.

  • ຮັກສາ ROPS ໃນສະພາບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ໂດຍການກວດກາມັນຢ່າງລະອຽດເປັນແຕ່ລະໄລຍະສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ຮັດສິ່ງທີ່ຕິດມາໃຫ້ແໜ້ນທຸກຢ່າງ.

  • ປ່ຽນແທນສ່ວນປະກອບ ROPS ທີ່ເສຍຫາຍທັງໝົດ. ຢ່າສ້ອມແປງ ຫຼື ດັດແປງພວກມັນ.

  ຄວາມປອດໄພໃນທາງຄ້ອຍຊັນ

  • ທາງຄ້ອຍຊັນແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນ​ຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດໃນ​ການ​ພິກ​ປີ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນທີ່ປອດໄພ. ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງທາງຄ້ອຍຊັນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.

  • ປະເມີນສະພາບຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອກຳນົດວ່າທາງຄ້ອຍຊັນມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກບໍ່, ລວມທັງການສຳຫຼວດເບິ່ງສະຖານທີ່. ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ສຳ​ນຶກທົ່ວໄປ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ​ຢູ່​ສະ​ເໝີໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບິ່ງນີ້.

  • ກວດກາຄືນຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບທາງຄ້ອຍຊັນທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມສຳລັບການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງທາງຄ້ອຍຊັນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກ, ກວດກາສະພາບຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອກຳນົດວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂໃນມື້ນັ້ນ ແລະ ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. ການປ່ຽນແປງຂອງພູມສັນຖານສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ.

  • ຫຼີກລ່ຽງການຕິດ​ຈັກ, ມອດ​ຈັກ ຫຼື ລ້ຽວເຄື່ອງຈັກຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ ຫຼື ທິດທາງຢ່າງກະທັນຫັນ. ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ.

  • ຢ່າໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ການເຄື່ອນທີ່, ລ້ຽວ ຫຼື ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໃນ​ຄວາມ​ທ່ຽງ.

  • ກຳ​ຈັດ ຫຼື ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮ່ອງ, ຂຸມ, ຮອຍແຕກ, ກ້ອນຫີນ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ຫຍ້າທີ່ສູງສາມາດປິດ​ບັງສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້. ພູມສັນຖານທີ່ບໍ່ລຽບສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປີ້ນໄດ້.

  • ລະວັງວ່າການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຫຍ້າທີ່ຊຸ່ມ, ຂ້າມທາງຄ້ອຍຊັນ ຫຼື ທາງລົງພູອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສູນເສຍການຄວບຄຸມ. ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ລາກໃສ່​ລໍ້​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ມື່ນ​ໄຫຼ ແລະ ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ເບ​ຣກ ແລະ ການ​ຄວບ​ຄຸມພວງ​ມະ​ໄລ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃກ້ຈຸດຕົກ, ຄອງນ້ຳ, ຄັນຄູ, ຄວາມອັນຕະລາຍທາງນໍ້າ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວສາມາດກິ້ງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ຖ້າຫາກວ່າລໍ້ແລ່ນຂ້າມຂອບ ຫຼື ຂອບຕົກ​ເຂົ້າໃນ. ສ້າງໃຫ້​ມີພື້ນທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອັນຕະລາຍ.

  • ລະ​ບຸຄວາມອັນຕະລາຍຢູ່ທີ່ຖານຂອງທາງຄ້ອຍຊັນ. ຖ້າວ່າມີອັນຕະລາຍ, ໃຫ້ຕັດຫຍ້າຢູ່ທາງຄ້ອຍຊັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ​ທີ່​ໃຊ້ຄົນຍ່າງຄວບ​ຄຸມ.

  • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງຢູ່ພື້ນດິນໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຢູ່ຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ການຍົກຫນ່ວຍຕັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານຕາມທາງຄ້ອຍຊັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກບໍ່ສະຖຽນ.

  • ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ການ​ເກັບ​ເອົາ​ຫຍ້າ ຫຼື ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ອື່ນໆ. ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ.

  ການເຂົ້າ​ໃຊ້ເຄື່ອງ​ຈັກທຳ​ອິດ

  ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມືເຄື່ອງຈັກທີ່​ໃຫ້​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປ່ຽນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເ​ນີນ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄລ​ຍະການ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ.

  ຕ້ອງ​ການ​ພຽງ​ແຕ່ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກເທົ່າ​ນັ້ນ​ສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະການ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ.

  ເນື່ອງ​ຈາກ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ໃຫ້​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ຂອງ​ມັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ບັນ​ຫາ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງໄດ້. ໝັ່ນ​ກວດ​ກາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເລື້ອຍໆ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄລ​ຍະການ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ​ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຮົ່ວ, ຕັດ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ຫຼວມ ຫຼື ການ​ບໍ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໄດ້.

  ການຕິດຈັກ.

  Important: ຢ່າ​ໃຊ້​ຂອງ​ແຫຼວ​ຕິດ​ຈັກ​ປະ​ເພດ​ອີ​ເທີ ຫຼື ປະ​ເພດ​ອື່ນ.

  Note: ທ່ານອາດ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງໄລ່​ລົມ​ລະ​ບົບນ້ຳ​ມັນ​ກ່ອນ​ຈະ​ຕິດ​ຈັກ, ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ:

  • ການ​ຕິດ​ຈັກ​ຂອງ​ຈັກ​ໃໝ່​ຄັ້ງ​ທຳອິດ..

  • ເຄື່ອງຈັກຢຸດແລ່ນຍ້ອນຂາດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

  • ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ.

  ໃຫ້​ເບິ່ງປຶ້ມຄູ່ມືຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຈັກຂອງ​ທ່ານ.

  1. ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເບາະ​ນັ່ງ, ລັອກ​ເບ​ຣກ​ມື, ປົດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຍົກ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ​ຕັດ​ຫຍ້າ ແລະ ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  2. ເອົາຕີນຂອງທ່ານອອກຈາກແປ້ນຂັບເຄື່ອນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່າແປ້ນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ເກຍ​ຫວ່າງ.

  3. ເຄື່ອນຄັນເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງຊ້າ.

  4. ສຽບ​ກະ​ແຈ​ໃສ່​ສະ​ວິດ ແລະ ໝູນ​ມັນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ. ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໄວ້​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດຈົນ​ກວ່າ​ໄຟ​ຊີ້ບອກ​ຫົວ​ເຜົາ​ມອດ (ປະ​ມານ 6 ວິ​ນາ​ທີ).

  5. ບິດກະ​ແຈຕິດ​ຈັກ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງຕິດ​ຈັກ.

   Important: ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມໍ​ເຕີ​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກ​ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ຢ່າເປີດເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກດົນກວ່າ 10 ວິນາທີ. ຫຼັງຈາກ 10 ວິນາທີຂອງການແກວ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລໍຖ້າ 60 ວິນາທີກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຕິດມໍເຕີເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກອີກຄັ້ງ.

  6. ປ່ອຍ​ກະ​ແຈ​ເມື່ອ​ຈັກ​ຕິດ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  7. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຈັກ​ອຸ່ນ​ເຄື່ອງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ສາມ​ນາ​ທີ​ກ່ອນໃຊ້ງານ.

   Important: ໃນເວລາຕິດຈັກເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກການຍົກ​ຈັກໃໝ່, ໃຫ້ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກໄປໜ້າ ແລະ ກັບຫຼັງປະມານ 1 ຫາ 2 ນາທີ. ບິດ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ໄປ​ທາງ​ຊ້າຍ ແລະ ຂວາ​ເພື່ອກວດ​ເບິ່ງການ​ສະ​ໜອງ​ຕອບ​ຂອງ​ພວງ​ມະ​ໄລ. ຈາກ​ນັ້ນ​ມອດ​ຈັກ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່​ນັ້ນຢຸດ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການມອດຈັກ. ກວດ​ເບິ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຮົ່ວ, ອາ​ໄຫຼ່​ຫຼວມ ແລະ ການ​ບໍ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ໄດ້​ອື່ນໆ.

  ການກວດ​ເບິ່ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຕິດ​ຈັກ

  1. ເຄື່ອນຄັນເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງໄວ.

  2. ເຄື່ອນ​ຄັນຄວບ​ຄຸມ​ຍົກ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ​ຕັດ​ຫຍ້າໄປ​ທາງໜ້າຊົ່ວ​ໄລ​ຍະ​ໜຶ່ງ.

   ໜ່ວຍຕັດຄວນ​ຈະປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງ ແລະ ກຽວ​ໝູນ​ທັງ​ໝົດ​ຄວນ​ຈະ​ໝູນ.

   Note: ຄັນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຄວນ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເຄິ່ງ​ກາງ (ຕັດ​ຫຍ້າ) ສຳ​ລັບ​ກົງ​ໝູນ​ແລ່ນ​ຢູ່​ເມື່ອປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ

  3. ເຄື່ອນ​ຄັນການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຍົກ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ​ຕັດ​ຫຍ້າໄປ​ທາງ​ຫຼັງ.

   ກຽວ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຄວນ​ຈະ​ຢຸດ​ໝູນ ແລະ ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຄວນ​ຈະ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຈົນ​ສຸດ.

  4. ໃສ່​ເບ​ຣກ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຄື່ອນ​ເໜັງ ແລະ ໃຊ້​ງານ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຜ່ານ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ຖອຍ​ຫຼັງ.

  5. ສືບ​ຕໍ່​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂ້າງ​ເທິງ​ເປັນ​ເວ​ລາ 1 ຫາ 2 ນາ​ທີ. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍຫວ່າງ, ລັອກ​ເບ​ຣ.ມື ແລະ ມອດ​ຈັກ.

  6. ກວດ​ເບິ່ງກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼວ ແລະ ຮັດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໃຫ້​ແໜ້ນ, ຖ້າ​ພົບ​ເຫັນ​ມີ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ.

   Note: ເມື່ອ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຍັງ​ໃໝ່ ແລະ ລູກ​ບີ່ ແລະ ກຽວ​ໝູນ​ແໜ້ນ, ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຊ້ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄັນ​ເລັ່ງໄວສຳ​ລັບ​ການກວດ​ເບິ່ງ. ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄວ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄລ​ຍະ​ການເຂົ້າ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ.

   Note: ຖ້າ​ສືບ​ຕໍ່​ເຫັນ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຮົ່ວ​ອອກ​ມາ, ຕິດ​ຕໍ່​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແລະ ອາ​ໄຫຼ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.

   Important: ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຢູ່​ໃນ​ມໍ​ເຕີ້ ຫຼື ບ່ອນ​ອັດ​ລໍ້​ແມ່ນ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ບ່ອນ​ອັດ​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ປະ​ລິ​ມານ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ການມອດຈັກ

  1. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງຊ້າ, ດຶງການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຍົກ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ​ຕັດ​ຫຍ້າຄືນ ແລະ ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  2. ໝູນກະ​ແຈຕິດ​ຈັກ​ໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງມອດເພື່ອມອດ​ຈັກ. ຖອດກະ​ແຈອອກຈາກສະ​ວິດເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຈັກໂດຍບັງເອີນ.

  3. ປິດ​ວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັ້ນ​ກ່ອນ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການກວດເບິ່ງລະບົບຄວາມ​ປອດ​ໄພ-ອິນເຕີລັອກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງລະບົບຄວາມ​ປອດ​ໄພ-ອິນເຕີລັອກ
 • ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າຫາກວ່າສະວິດອິນ​ເຕີລັອກເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພຖືກຕັດຂາດ ຫຼື ເສຍຫາຍ, ເຄື່ອງຈັກສາມາດປະຕິບັດງານໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນໄດ້.

  • ຢ່າແຕະ​ຕ້ອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກ.

  • ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກທຸກໆມື້ ແລະ ປ່ຽນປຸ່ມທີ່ເສຍຫາຍກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກ.

  ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຕໍ່​ທ່ານ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

  ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຕິດ, ນອກ​ຈາກວ່າ:

  • ແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  • ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຄື່ອງຈັກ​ເຄື່ອນ​ເໜັງ, ນອກ​ຈາກວ່າ:

  • ປົດເບ​ຣກມືໄວ້.

  • ທ່ານ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນບ່ອນນັ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.

  • ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດ​ຫຍ້າ ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ.

  ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ປ້ອງ​ກັນ​ກຽວ​ໝູນ​ບໍ່​ໃຫ້ໃຊ້​ງານ, ນອກ​ຈາກວ່າຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດ​ຫຍ້າ.

  ການກວດ​ເບິ່ງແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງລະບົບອິນເຕີລັອກຄວາມ​ປອດ​ໄພ.
 • ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ບົບ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງຄື:

  1. ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເບາະ​ນັ່ງ, ເຄື່ອນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ເຄື່ອນຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກມື.

  2. ລອງ​ເຄື່ອນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ ຫຼື ກັບ​ຫຼັງ.

   ແປ້ນ​ບໍ່​ຄວນ​ຈະ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ເຊິ່ງ​ສະ​ແດງວ່າ​ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຖ້າມັນບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  ການກວດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່

  1. ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເບາະ​ນັ່ງ, ເຄື່ອນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ເຄື່ອນຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກມື.

  2. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດຫຍ້າ ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງແລະ ລອງ​ຕິດ​ຈັກ.

   ຈັກບໍ່​ຄວນ​ຈະປີ້ນ​ກັບ ຫຼື ຕິດ, ເຊິ່ງ​ສະ​ແດງວ່າ​ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຖ້າມັນບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  3. ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເບາະ​ນັ່ງ, ເຄື່ອນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ເຄື່ອນຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກມື.

  4. ຕິດ​ຈັກ ແລະ ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດຫຍ້າ ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ.

   ຈັກຄວນ​ຈະມອດ, ເຊິ່ງ​ສະ​ແດງວ່າ​ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

   ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຖ້າມັນບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  ການກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ວິດ​ການ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ງານ

  1. ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເບາະ​ນັ່ງ, ເຄື່ອນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ເຄື່ອນຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກມື.

  2. ຕິດຈັກ.

  3. ປ່ອຍ​ເບ​ຣກ​ມື, ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດ​ຫຍ້າ ແລະ ລຸກ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ເບາະ​ນັ່ງ.

   ຈັກຄວນ​ຈະມອດ, ເຊິ່ງ​ສະ​ແດງວ່າ​ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຖ້າມັນບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  ການກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຕັດ/ປ່ອຍລົງ

  1. ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ເບາະ​ນັ່ງ, ເຄື່ອນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ເຄື່ອນຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກມື.

  2. ຕິດຈັກ.

  3. ເຄື່ອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຕັດ​ຫຍ້າ/ປ່ອຍ​ລົງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຕ່ຳ​ລົງ. ໜ່ວຍຕັດຄວນ​ຈະ​ຕ່ຳ​ລົງ, ແຕ່​ບໍ່​ເລີ່ມ​ໝູນ.

   ຖ້າ​ພວກ​ມັນ​ເລີ່ມ​ໝູນ, ລະ​ບົບ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກ່ອນ​ເລີ່ມ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ

  • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຈົນສຸດ.

  • ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງການຂົນສົ່ງ.

  • ໃຊ້​ເບ​ຣກ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຊ້າ​ລົງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ລົງ​ຄ້ອຍ​ຊັນ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ.

  • ເຂົ້າ​ໃກ້​ພື້ນ​ທີ່​ບໍ່​ພຽງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ຕ່ຳ ແລະ ຂ້າມ​ບ່ອນ​ເປັນ​ຄື້ນຮ້າຍ​ແຮງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  • ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົວ​ເອງ​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກັບຄວາມ​ກ້​ວາງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ຢ່າ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໄປ​ຜ່ານລະ​ຫວ່າງວັດ​ຖຸ​ທີ່​ໃກ້​ກັນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ເສຍ​ເວ​ລາ​ສ້ອມ​ແປງ​ທີ່​ແພງ.

  ການ​ຕັດ​ທົ່ງຫຍ້າ​ຂຽວ

  Important: ຖ້າ​ສັນ​ຍານ​ເຕືອນ​ເຄື່ອງກວດ​ຈັບ​ການ​ຮົ່ວ (ຖ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ໃນ​ລຸ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ດັງ​ຂຶ້ນ ຫຼື ທ່ານ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຕັດ​ຢູ່​ທົ່ງຫຍ້າ​ຂຽວ, ໃຫ້​ຍົກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຂຶ້ນ​ທັນ​ທີ, ຂັບ​ເຄື່ອນ​ອອກ​ຈາກ​ທົ່ງຫຍ້າ​ຂຽວ ແລະ ຢຸດ​ເຄື່ອງຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ທົ່ງຫຍ້າ​ຂຽວ. ກຳ​ນົດ​ເ​ບິ່ງ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ກ່ອນ​ຕັດ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ, ຊອກ​ຫາ​ບ່ອນ​ທີ່​ໂລ່ງ ແລະ ຝຶກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ພື້ນ​ຖານ (ຕົວ​ຢ່າງ: ການ​ຕິດ​ຈັກ ແລະ ການ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ການ​ຍົກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຂຶ້ນ ແລະ ການ​ປ່ອຍ​ລົງ ແລະ ການ​ລ້ຽວ).

  ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ຂີ້​ເ​ຫຍື້ອ​ຢູ່ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ, ເອົາ​ທຸງ​ອອກ​ຈາກ​ຈອກ ແລະ ກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ. ວາງ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ຕາມ​ທິດ​ທາງ​ການ​ຕັດ​ຜ່ານ​ມາ. ຕັດ​ຫຍ້າ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ສະ​ຫຼັບ​ຈາກ​ການ​ຕັດຫຍ້າ​ຜ່ານ​ມາ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໃບຫຍ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ຈະນອນ​ລົງ ແລະ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລະ​ຫວ່າງ​ໃບ​ມີດ​ກຽວ​ໝູນ ແລະ ໃບ​ມີດນອນ.

  ການ​ຕັດ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ

  1. ເຂົ້າ​ໃກ້​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ດ້ວຍ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດ​ຫຍ້າ ແລະ ຄັນ​ເລັ່ງ​ຢູ່​ເຕັມ​ຄວາມ​ໄວ.

  2. ເລີ່ມ​ຕົ້ນຢູ່​ໜຶ່ງ​ຄົມ​ຂອງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການຂອງ​ການ​ຕັດເປັນ​ໂບ.

   Note: ນີ້​ຮັກ​ສາ​ການ​ອັດ​ແໜ້ນ​ໄວ້​ຕ່ຳ​ສຸດ ແລະ ປະ​ໃຫ້​ມີ​ຮູບ​ແບບ​ປາ​ນີດ​ເປັນ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ໃນ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ.

  3. ຊຸກ​ຄັນ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຕັດ​ຫຍ້າ/ປ່ອຍ​ລົງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຂອບ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ກະ​ຕ່າ​ຫຍ້າ​ຂ້າມ​ຂອບ​ດ້ານນອກ​ຂອງທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ.

   Note: ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ນີ້​ປ່ອຍ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ລົງ​ສູ່​ທົ່ງ​ຫຍ້າ ແລະ ເລີ່ມ​ການ​ໝູນ.

   Important: ໜ່ວຍ​ຕັດ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ປ່ອຍ​ລົງ ແລະ ຍົກ​ຂຶ້ນ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ດ້ານ​ໜ້າ​ປ່ອຍ​ລົງ; ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ເອົາ​ການ​ຈັດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.

   Note: ຄວາມ​ຫຼ້າ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ຂຶ້ນ ແລະ ປ່ອຍ​ລົງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ. ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ເຢັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຫຼ້າ​ຊ້າ​ດົນ​ຂຶ້ນ. ເມື່ອ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ເວ​ລາ​ຄວາມ​ຫຼ້າ​ຊ້າ​ສັ້ນ​ລົງ.

  4. ວາງ​ຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍ​ສຸດ​ຊ້ອນ​ທັບ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ຜ່ານ​ມາ​ໃນ​ການ​ຜ່ານ​ກັບ​ຄືນ.

   Note: ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ແຖວ​ຊື່​ໃນ​ທົ່ວ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ ແລະ ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ເທົ່າ​ກັນ​ຈາກ​ຂອບ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຜ່ານ​ມາ, ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ເບິ່ງ​ເສັ້ນ​ວາດພາບ​ໂດຍ​ປະ​ມານ 1.8 ຫາ 3 ມ (6 ຫາ 10 ຟຸດ) ຢູ່​ເໜືອ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ຫາ​ຂອບ​ຂອງ​ສ່ວນ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັດ (ຮູບສະແດງ 23). ລວມ​ເອົາ​ຂອບນອກ​ຂອງ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເສັ້ນວາດພາບ, ຕົວ​ຢ່າງ: ຮັກ​ສາ​ຂອບ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ໃຫ້​ຈັດ​ລຽງ​ກັບ​ຈຸດ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ດຽວ​ຈັກ​ຈາກດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  5. ເນື່ອງ​ຈາກ​ຂອບ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ກະ​ຕ່າ​ຕັດ​ຂ້າມ​ຂອບ​ຂອງ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ, ດຶງ​ຄັນ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຕັດ​ຫຍ້າ/ປ່ອຍ​ລົງ​ກັບ​ຄືນ​ຫຼັງ ແລະ ຖື​ມັນ​ໄວ້​ຈົນ​ກວ່າ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ທັງ​ໝົດ​ຍົກ​ຂຶ້ນ. ນີ້​ຢຸດ​ກຽວ​ໝູນ ແລະ ຍົກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຂຶ້ນ.

   Important: ຕັ້ງ​ເວ​ລາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງເພື່ອ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຕັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວ​ນ​ທີ່​ເປັນ​ຍອຍ​ອອກ​ມາ; ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຕັດ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຈຳ​ນວນ​ຫຍ້າ​ເຫຼືອ​ໄວ້​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ຢູ່​ທາງ​ຮອບນອກ​ມີ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.

  6. ເພື່ອ​ເວ​ລາ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໃຫ້​ສັ້ນ​ລົງ ແລະ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຖວ​ລໍ​ຖ້າ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຜ່ານ​ເທື່ອ​ຕໍ່​ໄປ, ລ້ຽວ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃນທິດ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ຈາກ​ນັ້ນ​ລ້ຽວ​ມັນ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ຂອງ​ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັດ. ການ​ເຄື່ອນ​ເໜັງນີ້ແມ່ນ​ການລ້ຽວເປັນຮູບຢົດນ້ຳ (ຮູບສະແດງ 22), ເຊິ່ງ​ຈັດ​ແຖວເຄື່ອງ​ຈັກ​ລໍ​ຖ້າຢ່າງ​ໄວ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຜ່ານ​ເທື່ອ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ.

   g229671

   Note: ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ການ​ລ້ຽວ​ໃຫ້​ສັ້ນ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຮັດ​ໄດ້, ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ, ການ​ຄອບ​ຄຸມກວ້າງ​ຂຶ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບອບຊ້ຳ​ຂອງ​ຫຍ້າ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.

   g005116

   Note: ພວງ​ມາ​ໄລບໍ່​ກັບ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເດີມ​ຂອງ​ມັນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ລ້ຽວ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ.

   Important: ຢ່າ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ໃສ່​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່, ເນື່ອງ​ຈາກ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ. ການ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ປຽກ​ອາດ​ຈະປະ​ຮອຍ ຫຼື ຮອຍ​ຢຽບ​ຈາກ​ຕີນ​ລົດ​ໄວ້.

  ການ​ຕັດ​ຮອບນອກ ແລະ ການ​ເກັບ​ວຽກ​ລະ​ອຽດ​ສຸດ​ທ້າຍ

  1. ເກັບ​ວຽກ​ລະ​ອຽດ​ການ​ຕັດ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໂດຍ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ຢູ່​ຮອບນອກ. ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ຜ່ານ​ມາ.

   Note: ໃຊ້​ຄັນ​ເລັ່ງ​ເພື່ອ​ປັບ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຕັດ​ຢູ່​ຮອບນອກ. ນີ້​ຈະເຂົ້າ​ກັບການ​ຕັດ​ໃສ່​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ ແລະ ອາດ​ຈະຫຼຸດ​ວົງ​ແຫວນລົງ​ສາມ​ເທົ່າ.

   Note: ຈົ່ງ​ຈື່​ເລື່ອງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ໄວ້​ໃນ​ໃຈ​ສະ​ເໝີ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ຜ່ານ​ມາ.

  2. ເມື່ອ​ການ​ຕັດ​ຮອບນອກ​ສຳ​ເລັດ, ແຕະ​ຄັນ​ຍົກ​ຕັດ​ຫຍ້າ/ປ່ອຍ​ລົງ​ຄືນ​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ກຽວ​ໝູນ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ອອກ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ. ເມື່ອ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ຫວິດ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ, ຍົກໜ່ວຍຕັດຂຶ້ນ.

   Note: ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ກ້ອນ​ຫຍ້າ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.

  3. ປ່ຽນ​ທຸງ.

  4. ຖອກ​ກະ​ຕ່າ​ຫຍ້າ​ຂອງ​ທຸກ​ການ​ຕັດ​ອອກ​ໃຫ້ເປົ່າກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ຫາ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂຽວ​ຕໍ່​ໄປ.

   Note: ການ​ຕັດ​ທີ່​ປຽກ​ຫຼາຍ​ຈະ​ວາງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ຄວນ​ໃສ່​ກະ​ຕ່າ ແລະ ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ໜັກ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ເຊິ່ງ​ເພີ່ມ​ການ​ໂຫຼດ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຕົວ​ຢ່າງ: ຈັກ, ລະ​ບົບ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ເບຣກ).

  ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ອານາໄມຫຍ້າ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໜ່ວຍຕັດ ແລະ ເພົາ​ຂັບ​ເຄື່ອນເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຟໄໝ້. ອະ​ນາ​ໄມນໍ້າມັນເຄື່ອງ ຫຼື ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກະເດັນອອກ.

  • ປິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະນະທີ່ເກັບມ້ຽນ ຫຼື ລາກ​ແກ່ເຄື່ອງຈັກ.

  • ຢຸດການຂັບເຂົ້າໄປຫາ​ອັນ​ທີ່​ຕິດມາທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານກຳລັງລາກ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

  • ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຢັນ​ລົງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ປິດ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  • ຮັກສາ ແລະ ອະນາໄມສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຕາມທີ່ຈຳເປັນ.

  • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເທິງເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ການ​ລາກ

  • ລາກ​ດ້ວຍເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ມີບ່ອນ​ລາກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ສຳ​ລັບ​ການ​ລາກ​ເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າ​ຕິດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ລາກ​ໃສ່, ຍົກ​ເວັ້ນ​ຢູ່​ຈຸດ​ບ່ອນ​ລາກ.

  • ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສຳ​ລັບ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ນ້ຳ​ໜັກ​ສຳ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ລາກ ແລະ ການ​ລາກ​ຢູ່​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັ້ນ. ຢູ່​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັ້ນ, ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ລາກ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ແຮງ​ດຶງ ແລະ ການ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ.

  • ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້​ອື່ນໆ​ຢູ່​ໃນ ຫຼື ຢູ່ເທິງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ລາກ.

  • ເຄື່ອນ​ໄປ​ຊ້າໆ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ພິ​ເສດຕື່ມ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ລາກ.

  ການກວດ​ກາ ແລະ ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດ​ກາ ແລະ ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ.
 • ຫຼັງຈາກຕັດຫຍ້າ, ລ້າງເຄື່ອງຈັກຢ່າງລະອຽດດ້ວຍທໍ່ນ້ຳ​ຫົດ​ສວນທີ່ບໍ່ມີຫົວສີດເພື່ອວ່າ​ແຮງ​ດັນຂອງນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ປົນເປື້ອນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງ​ໃຊ້​ປິດ ແລະ ລູກ​ບີ່. ຢ່າ​ລ້າງ​ຈັກທີ່​ຮ້ອນ ຫຼື ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ.

  Important: ຢ່າໃຊ້ນ້ຳເຄັມ ຫຼື ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດມາເພື່ອທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນລ້າງລົດໄຟຟ້າເພື່ອລ້າງເຄື່ອງຈັກ. ອຸປະກອນໃນການລ້າງດ້ວຍພະລັງງານແຮງສູງອາດຈະທຳລາຍລະບົບໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ສະຫຼາກທີ່ສຳຄັນຫຼຸດອອກ ຫຼື ລ້າງກະແລັດທີ່​ຈຳ​ເປັນຢູ່​ທີ່ຈຸດທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ. ຫຼີກ​ລ່ຽງການໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ໃກ້ແຜງຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  Important: ຢ່າລ້າງເຄື່ອງຈັກເມື່ອເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ. ການລ້າງເຄື່ອງຈັກເມື່ອເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ເຄື່ອງຈັກພາຍໃນ.

  ຫຼັງ​ຈາກ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ໃຫ້​ເຮັດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ກວດກາເຄື່ອງຈັກສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການຫ້ຽນຂອງສ່ວນປະກອບຂອງໄຮໂດຼລິກ ແລະ ສ່ວນ​ປະ​ກອບກົນຈັກ.

  • ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ຄົມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ເຄື່ອງ​ປະ​ກອບເບ​ຣກ-ເພົາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ SAE 30 ສີດ​ພົ່ນ​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນເພື່ອ​ຍັບ​ຍັ້ງ​ການ​ເຂົ້າ​ໝ້ຽງ ແລະ ຊ່ວຍ​ຮັກ​ສາ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ເທື່ອ​ຕໍ່​ໄປ.

  ການລາກເຄື່ອງຈັກ

  ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ໄດ້​ເຖິງ 0.4 ກມ (¼ ໄມ).

  Important: ຢ່າລາກເຄື່ອງຈັກໄວກວ່າ 3 ຫາ 5 ກມ/ຊມ (2 ຫາ 3 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ລະ​ບົບ​ຂັບ​ເຄື່ອນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍ້າຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ໄກ​ກວ່າ 0.4 ກມ (¼ ໄມ), ໃຫ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ມັນ​ເທິງ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ ຫຼື ລົດ​ພ່ວງ.

  1. ຊອກ​ຫາ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ປ້ຳ ແລະ ໝູນ​ມັນໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຕັມ 2 ຮອບ (ຮູບສະແດງ 24).

   g016421
  2. ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຈັກ, ປິດວາວຂ້າມຜ່ານໂດຍການໝູນມັນໄປຕາມທິດ​ເຂັມ​ໂມງ 2 ເຕັມ ຮອບ (ຮູບສະແດງ 24).

   Important: ຢ່າຕິດຈັກໃນເວ​ລາທີ່ວາວເປີດຢູ່.

  ການຂົນເຄື່ອງຈັກ

  • ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຈັກຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ​ຈາກລົດພ່ວງ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.

  • ໃຊ້ທາງລາດເຕັມຄວາມກ້ວາງສຳລັບການເອົາເຄື່ອງຈັກຂຶ້ນ​ໃສ່​ໃນລົດພ່ວງ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.

  • ມັດເຄື່ອງຈັກໃຫ້​ຮັບ​ປະ​ກັນດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ສາຍ​ພານ​ຮັດ, ໂສ້, ສາຍ​ເຄ​ເບິ້​ລ ຫຼື ເຊືອກ. ສາຍ​ພານ​ຮັດ​ທາງ​ດ້ານ​ໜ້າ ແລະ ດ້ານ​ຫຼັງ​ຄວນ​ຈະ​ຖືກບັນ​ຊາ​ລົງ​ລຸ່ມ ແລະ ອອກ​ທາງນອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ 25).

   g275002

  ການບຳລຸງຮັກສາ

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ການ​ບໍ່​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ລະ​ບົບເຄື່ອງ​ຈັກ​ກ່ອນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ເຕັມ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່​ທ່ານ ຫຼື ຜູ້​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ໄດ້.

  ໃຫ້​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃຫ້​ດີ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ດີ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ບອກ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

  Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.

  Note: ດາວໂຫຼດສຳເນົາແຜນ​ຜັງໄຟຟ້າ ຫຼື ໄຮໂດຼລິກບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ແລະ ຄົ້ນຫາເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈາກລິ້ງຄູ່ມືໃນໜ້າທຳອິດ.

  Important: ໃຫ້​ເບິ່ງ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານສຳລັບຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.

  ຄຳເຕືອນ

  ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ກະ​ແຈ​ໄວ້​ໃນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ວິດຕິດ​ຈັກ, ບາງ​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຈັກ​ໄດ້​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ ຫຼື ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄດ້.

  ຖອດ​ກະ​ແຈ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນຕິດ​ຈັກ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  ຄວາມປອດໄພໃນການບຳລຸງຮັກສາ

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດລົງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ປ່ອຍໃຫ້ອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາ.

  • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຢ່າດຳ​ເນີນການບຳລຸງຮັກສາໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່. ຢູ່ຫ່າງຈາກຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນໄຫວ.

  • ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍຂາກະລິກທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ກ້ອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ປ່ອຍຄວາມດັນຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ມີພະລັງງານເກັບໄວ້.

  • ຮັກສາອາໄຫຼ່ທຸກອັນຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ຫັນສ່ວນ​ປະ​ກອບຕ່າງໆໃຫ້ແໜ້ນ.

  • ປ່ຽນສະ​ຫຼາກທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍທັງໝົດ.

  • ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ໃຊ້ພຽງແຕ່ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຂອງ Toro ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການປ່ຽນອາໄຫຼ່ທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ການຮັບປະກັນສິນຄ້າເປັນ​ໂມ​ຄະ.

  ຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ແນະນຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງທຳອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ກວດເບິ່ງຄວາມເຄັ່ງໃນສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ.
 • ຫລັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
 • ກວດເບິ່ງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ (ຢູ່​ໃນ​ກາ​ລັງ​ຕີ ແລະ ເລັ່ງເຕັມທີ່).
 • ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດກາສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພວ່າຫ້ຽນ, ຂາດ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆບໍ່. ປ່ຽນ​ສາຍ​ແອວ​ນິ​ລະໄພ, ຖ້າສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ການກວດເບິ່ງລະບົບຄວາມ​ປອດ​ໄພ-ອິນເຕີລັອກ
 • ການກວດເບິ່ງລະບົບອິນເຕີລັອກຄວາມ​ປອດ​ໄພ.
 • ການກວດ​ກາ ແລະ ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ.
 • ກວດເບິ່ງນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ການລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ອອກ​ຈາກໝໍ້ກອງນ້ຳ​ມັນ.
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ​ໝໍ້​ນ້ຳ.ທຳຄວາມສະອາດມັນໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ, ຖ້າສະພາບມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນທີ່ສຸດ.
 • ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ.
 • ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.(ນອກ​ນັ້ນ, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລ້າງ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ໃສ່​ກະ​ແລັດ​ທຸກ​ຄັ້ງ.)
 • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່.
 • ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແບດເຕີຣີ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ (ໃຫ້​ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ມີ​ຝຸ່ນ ຫຼື ເປື້ອນ​ຫຼາຍ).
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ທຸກໆ 500 ຊົ່ວໂມງ
 • ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າ​ທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ, ໝໍ້​ກອງ ແລະ ທໍ່​ອາ​ກາດ​ຖັງ.
 • ກວດເບິ່ງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ (ຢູ່​ໃນ​ກາ​ລັງ​ຕີ ແລະ ເລັ່ງເຕັມທີ່).
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ວາວ.
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າ​ທ່ານກຳ​ລັງໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ແນະ​ນຳ, ໃຫ້​ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ປະຈຳປີ
 • ການ​ເຈຍ​ເບ​ຣກ.
 • ທຸກໆ 2 ປີ
 • ກວດເບິ່ງ​ທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່.
 • ລະ​ບາຍ ແລະ ລ້າງ​ລະ​ບົບ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ.
 • ປ່ຽນ​ທໍ່​ຫຼວມ.
 • ລາຍການກວດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

  ເຮັດຊ້ຳຄືນ​ຕາມໜ້ານີ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ.

  ລາຍການກວດກາການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບອາທິດຂອງ:
  ຈັນ.ອັງຄານ.ພຸດ.ພະຫັດ.ສຸກ.ເສົາ.ອາທິດ.
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອິນເຕີລັອກ.       
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງມື       
  ກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງ​ເບ​ຣກ.       
  ກວດ​ເບິ່ງໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ/ໝໍ້​ແຍກ​ນ້ຳ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.       
  ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ ແລະ ໝໍ້​ນ້ຳ.       
  ກວດ​ກາໝໍ້ຕອງ​ອາ​ກາດ.       
  ກວດເບິ່ງສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.       
  ກວດເບິ່ງການດັດປັບຄືນໃໝ່ຂອງກຽວ-ແຜ່ນມີດ.       
  ກວດເບິ່ງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.       
  ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼວ.       
  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.       
  ກວດເບິ່ງການປັບຄວາມສູງຂອງການຕັດ.       
  ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນອຸປະກອນກະແລັດທັງໝົດ.1       
  ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ຕົວ​ຢືດ​ຫົດ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເບ​ຣກ.       
  ສຳຜັດກັບສີທີ່ລອກ.       

  1. ທັນທີຫຼັງຈາກການລ້າງທຸກໆຄັ້ງ, ໂດຍບໍ່ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ລະບຸໄວ້

  ການ​ບັນ​ທຶກ​ບໍ​ລິ​ເວນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ

  ການກວດກາປະຕິບັດໂດຍ:
  ລາຍການວັນທີຂໍ້ມູນ
     
     
     
     
     

  ການຫລໍ່ມື່ນ

  ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.(ນອກ​ນັ້ນ, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລ້າງ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ໃສ່​ກະ​ແລັດ​ທຸກ​ຄັ້ງ.)
 • ເຄື່ອງຈັກມີສິ່ງຕິດ​ຕັ້ງ​ທີ່ມີກະແລັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ມື່ນເປັນປະຈຳກັບກະແລັດຣີທຽມເບີ 2 ຕາມຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທົ່ວ​ໄປ. ຖ້າ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່ທັງໝົດຫຼັງ​ຈາກ​ທຸກໆການ​ນຳ​ໃຊ້ 50 ຊົ່ວ​ໂມງເຮັດ​ວຽກ. ຫຼໍ່ມື່ນ​ສ່ວນ​ຕິດ​ຕັ້ງທັນທີຫຼັງຈາກການລ້າງທຸກໆຄັ້ງ, ໂດຍບໍ່ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ລະບຸໄວ້.

  ລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກບີ່​ຂອງ​ເຄື່ອງຈັກ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຫຼໍ່​ມື່ນ:

  • ເພົາ​ລໍ້ຫຼັງ (1) (ຮູບສະແດງ 26)

   g008439
  • ລູກ​ບີ່​ລໍ້​ກິ້ງ (1) (ຮູບສະແດງ 26)

  • ລູກ​ສູບພວງມະໄລ (2) (ຮູບສະແດງ 26)

  • ແຂນຍົກ (3) (ຮູບສະແດງ 27)

   g008440
  • ແກນ​ໝູນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ (1) (ຮູບສະແດງ 28)

   g008441
  • ແກນ​ໝູນກອບ​ຮອງ​ຮັບ (3) (ຮູບສະແດງ 29)

   g016483
  1. ເຊັດ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ກະ​ແລັດ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ເພື່ອບໍ່ໃຫ້​ມີສິ່ງ​ແປກ​ປອມ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ລູກ​ບີ່ ຫຼື ປອກ​ລູກ​ບີ່.

  2. ໂປ່ມ​ກະ​ແລັດ​ໃສ່​ລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບໍ່.

  3. ເຊັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ສ່ວນ​ເກີນ​ອອກ.

  4. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເພົາ​ຮ່ອງ​ຟັນ​ເຟືອງ​ມໍ​ເຕີ້​ກຽວ​ໝູນ ແລະ ໃສ່​ແຂນ​ຍົກ​ເມື່ອ​ເອົາ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ອອກ​ໄປ​ສ້ອມ​ແປງ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ.

  5. ນ້ຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ SAE 30 ສອງ​ສາມຢອດ ຫຼື ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ແບບ​ສະ​ເປ​ຣ (WD 40) ໃສ່​ຈຸດ​ແກນ​ໝູນ​ທຸກ​ອັນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ລ້າງ.

  Note: ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດສຳ​ລັບເ​ງື່ອນ​ໄຂ​ກຳ​ນົດ​ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ

  • ມອດຈັກກ່ອນກວດການ້ຳມັນ ຫຼື ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ.

  • ຢ່າປ່ຽນແປງຄວາມ​ໄວຕົວບັນຊາ ຫຼື ເລັ່ງຄວາມໄວເຄື່ອງຈັກເກີນ.

  ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ (ໃຫ້​ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ມີ​ຝຸ່ນ ຫຼື ເປື້ອນ​ຫຼາຍ).
  • ກວດເບິ່ງຕົວເຕົ້າກອງອາກາດສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສາ​ມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວຂອງອາກາດໄດ້; ປ່ຽນມັນ, ຖ້າມັນເສຍຫາຍ. ກວດເບິ່ງລະບົບການດູດອາກາດທັງໝົດສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ປອກຮັດທໍ່ຫຼວມ.

  • ການປ່ຽນໝໍ້ກອງອາກາດກ່ອນຄວາມຈຳເປັນເພີ່ມໂອກາດທີ່ໃຫ້ຄວາມເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກເມື່ອຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

  • ຮັບປະກັນວ່າວ່າຝາປິດໄດ້ຖືກອັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປິດເຂົ້າກັບຕົວໝໍ້ກອງອາກາດ.

  1. ປົດສະ​ຫຼັກທີ່ຝາປິດໝໍ້ກອງອາກາດໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວໝໍ້ກອງອາກາດ (ຮູບສະແດງ 30).

   g008442
  2. ຖອດຝາປິດອອກຈາກຕົວໝໍ້ກອງອາກາດ.

  3. ກ່ອນທີ່ຈະເອົາໝໍ້​ກອງອອກ, ໃຊ້ອາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ຳ (2.75 bar (40 psi), ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ—ເພື່ອຊ່ວຍກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ຢູ່ລະຫວ່າງດ້ານນອກ​ຂອງຕົວກອງຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ຖັງ. ຂະບວນການທຳຄວາມສະອາດນີ້ປ້ອງກັນສິ່ງເສດເຫຼືອເຂົ້າໄປ​ໃນເມື່ອທ່ານເອົາໝໍ້​ກອງຕົ້ນ​ຕໍ​ອອກ.

   Important: ຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ອາກາດທີ່ມີຄວາມດັນສູງທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຝຸ່ນຜ່ານຕົວກອງເຂົ້າໄປໃນທໍ່ດູດອາກາດ.

  4. ເອົາໝໍ້​ກອງ​ຕົ້ນ​ຕໍອອກ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   Important: ຢ່າ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວ.

   1. ກວດ​ກາ​ໝໍ້​ກອງ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ; ຢ່າໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍ.

   2. ດຶງ​ໝໍ້​ກອງ​ເກົ່າ​ອອກ​ຈາກ​ຕົວ​ໝໍ້​ກອງ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ແລະ ກຳ​ຈັດ​ມັນ​ຖິ້ມ.

   3. ໃສ່ໝໍ້ກອງໃໝ່ເຂົ້າ​ໄປໂດຍການໃຊ້ແຮງດັນໃສ່ຂອບທາງນອກຂອງອົງປະກອບເພື່ອວາງມັນຢູ່ໃນກ່ອງ, ການກວດ​ປາຍ​ບ່ອນ​ອັດ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ ແລະ ຕົວ​ໝໍ້​ກອງ.

    Important: ຢ່າໃຊ້ຄວາມດັນໃສ່​ໃຈກາງທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງໝໍ້ກອງ.

  5. ທຳຄວາມສະອາດຊ່ອງ​ລະ​ບາຍຄວາມເປື້ອນທີ່ຢູ່ໃນຝາປິດທີ່ຖອດອອກໄດ້. ຖອດວາວຢາງບ່ອນປ່ອຍອອກຈາກຝາປິດທຳຄວາມສະອາດຝາອັດປາກກ່ອງ ແລະ ປ່ຽນວາວ​ບ່ອນ​ປ່ອຍອອກ.

  6. ຕິດຕັ້ງຝາປິດປັບວາວຢາງບ່ອນ​ປ່ອຍອອກໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ລົງ​ທາງ​ລຸ່ມ—ລະຫວ່າງເຂັມ​ໂມງຊີ້ປະມານ 5 ໂມງຫາ 7 ໂມງເມື່ອເບິ່ງຈາກທາງປາຍ.

  7. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສະ​ຫຼັກ​ຍຶດຝາ​ປົກ​ໃສ່​ກັບ​ຕົວ​ແໜ້ນ​ດີ (ຮູບສະແດງ 30).

  ການບຳລຸງຮັກ​ສານ້ຳ​ມັນເຄື່ອງຈັກ

  ການກວດ​ເບິ່ງນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ຈັກ​ຖືກ​ຈັດ​ສົ່ງ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ 3.7 ລິດ (3.9 ຄະ​ວອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ) (ມີ​ໝໍ້​ກອງ) ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ; ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ຕ້ອງກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ​ເລີ່ມ​ຕິດ​ຈັກ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ.

  ໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະຄື:

  • ລະດັບການຈັດປະເພດ API ທີ່ຕ້ອງການ: CH-4, CI-4 ຫຼື ສູງກວ່າ.

  • ນ້ຳມັນທີ່ມັກ​ໃຫ້​ໃຊ້: SAE 10W–30

  • ນ້ຳມັນທາງ​ເລືອກ: SAE 15W-40

  ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກພຣີມ້ຽມແມ່ນມີໃຫ້ຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານໃນຄວາມໜຽວ 10W–30. ເບິ່ງລາຍການອາ​ໄຫຼ່ສຳລັບໝາຍເລກອາໄຫຼ່.

  Note: ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກວດເບິ່ງນ້ຳມັນເຄື່ອງແມ່ນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນທີ່ຈະ​ຕິດ​ຈັກມັນສຳລັບມື້. ຖ້າມັນໄດ້ແລ່ນໄປແລ້ວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼລົງໄປໃນອ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ນາທີກ່ອນກວດ. ຖ້າລະດັບນ້ຳມັນຢູ່ທີ່ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າຂີດໝາຍເພີ່ມຢູ່ເທິງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ, ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະດັບນ້ຳມັນໄປຫາຂີດໝາຍເຕັມ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

  Important: ໃຫ້ຮັກສາລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງໃນລະຫວ່າງຂີດຈຳກັດດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມໃນເຄື່ອງວັດນ້ຳມັນ; ເຄື່ອງ​ຈັກ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ, ຖ້າ​ທ່ານເດີນ​ເຄື່ອງ​ດ້ວຍ​ການ​ມີ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຫຼາຍເກີນ​ໄປ ຫຼື ໜ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນ​ຜິວພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ຖອດເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກ ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ (ຮູບສະແດງ 32).

   Important: ຖອດ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ອອກ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງໃສ່​ຈັກ. ເມື່ອ​ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ຫຼື ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ, ຕ້ອງມີປ່ອງ​ຫວ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ ແລະ ຮູ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຝາ​ປົກ​ວາວ​ດັ່ງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ ຮູບສະແດງ 31. ຈຳ​ເປັນຕ້ອງ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ນີ້ເພື່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລະ​ບາຍ​ເມື່ອ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ, ເຊິ່ງ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໄຫຼ​ລົ້ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທໍ່​ອາ​ກາດ.

   g016415
   g016419
  3. ຍູ້​ເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນໄປໃນ​ທໍ່ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນລົງ​ໄປ​ຈຳ​ແລ້ວ.

  4. ຖອດເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກ​ຈາກ​ທໍ່ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ.

   Note: ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຕ່ຳ, ຖອດ​ຝາ​ປິດ​ຄໍ​ເຕີມ​ອອກ​ຈາກ​ຝາ​ປິດ​ວາວ ແລະ ເຕີມນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຢ່າງ​ຊ້າໆໃຫ້​ພຽງ​ພໍ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ໃຫ້​ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍເຕັມ​ຖັງໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ຊ້າໆ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ບວນ​ການ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

  5. ປ່ຽນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ.

  6. ຕິດ​ຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຕິດ​ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ 30 ວິ​ນາ​ທີ, ຈາກ​ນັ້ນ​ມອດ​ຈັກ. ລໍ​ຖ້າ 30 ວິ​ນາ​ທີ, ຈາກນັ້ນ​ເຮັດ​ຊ້ຳຄືນ​ຂັ້ນ​ຕອນ 2 ຈົນ​ຮອດ 5.

  7. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຝາ​ປິດ​ຄໍ​ເຕີມ ແລະ ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ບ່ອນ​ພວກ​ມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
  1. ຖອດນັອດ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ (ຮູບສະແດງ 33) ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼລົງໃນອ່າງ​ໂຕ່ງ. ເມື່ອ​ນ້ໍາມັນຢຸດແລ້ວ, ໃສ່​ນັອດ​ອັດ​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ຄືນ.

   g016422
  2. ເອົາໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງອອກ. ໃຊ້ການເຄືອບດວ້ຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ສະ​ອາດບາງໆໃສ່ແຫວນກັນຊືມ​ໝໍ້ກອງໃໝ່.

  3. ໝູນຖັງໝໍ້ກອງດ້ວຍ​ມືຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບຕົວ​ປັບ​ໝໍ້​ກອງ; ຈາກນັ້ນຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ອີກ ½ ຫາ ¾ ຮອບ. ຢ່າ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ເກີນ​ໄປ.

  4. ຕື່ມນ້ຳມັນໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ.

  5. ກຳ​ຈັດ​ຂອງ​ແຫຼວ ແລະ ໝໍ້​ກອງ​ທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ການລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ອອກ​ຈາກໝໍ້ກອງນ້ຳ​ມັນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ອອກ​ຈາກໝໍ້ກອງນ້ຳ​ມັນ.
  1. ວາງ​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ ແລະ ມອດ​ຈັກ.

  2. ວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງນໍ້າມັນ.

  3. ເປີດດອນ​ອັດ​ການ​ລະ​ບາຍ​ຢູ່​ໃນ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໂດຍ​ປະ​ມານ​ໜຶ່ງ​ຮອບ ແລະ ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ສະ​ສົມ​ຢູ່​ອອກ (ຮູບສະແດງ 34).

   g007367
  4. ຫັນດອນ​ອັດໃຫ້​ແໜ້ນຫຼັງຈາກລະບາຍ.

   Note: ເພາະ​ວ່າ​ນ້ຳ​ທີ່​ສະ​ສົມ​ຢູ່​ຈະ​ປະ​ສົມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ກາ​ຊ່ວນ, ລະ​ບາຍ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ພາ​ຊະ​ນະ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ກຳ​ຈັດ​ມັນ​ຖິ້ມ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 500 ຊົ່ວໂມງ
 • ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
  1. ປິດວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັນ (ຮູບສະແດງ 35) ຢູ່​ກ້ອງ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ.

   g008434
  2. ທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນທີ່ຖັງໝໍ້ກອງຕິດ.

  3. ວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງນໍ້າມັນ.

  4. ເປີດດອນ​ອັດ​ການລະບາຍໝໍ້​ກອງ ແລະ ວາວ​ຕົວລະ​ບາຍ (ຮູບສະແດງ 36).

   g254461
  5. ຖອດຖັງໝໍ້ກອງ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວທີ່ຕິດຕັ້ງ.

  6. ທານຳມັນຫຼໍ່ລື່ນໃສ່ແຫວນເທິງຖັງໝໍ້ກອງດ້ວຍນ້ຳມັນສະອາດ.

  7. ເອົາຖັງໝໍ້ກອງໃສ່ດ້ວຍມືຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບກັບພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ; ຫຼັງຈາກນັ້ນໝູນຕື່ມອີກ ½ ຮອບ.

  8. ຫັນ​ນັອດລະບາຍນ້ຳຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງໝໍ້ກອງ ແລະ ເປີດ​ວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັນ.

  9. ກຳ​ຈັດນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ແລະ ໝໍ້​ກອງຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

  ການກວດກາທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 2 ປີ
 • ກວດເບິ່ງ​ທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່.
 • ກວດເບິ່ງສາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສຳລັບການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຫຼວມ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າ

  • ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີກ່ອນທີ່ຈະສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ. ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂົ້ວລົບກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວບວກສຸດທ້າຍ. ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍຂົ້ວບວກເຂົ້າກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວລົບສຸດທ້າຍ.

  • ສາກແບັດເຕີຣີໃນບ່ອນທີ່ເປີດ, ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ, ຫ່າງຈາກປະ​ກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟ. ຖອດສາຍສາກໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີ. ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ.

  ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ແບັດ​ເຕີ​ຣີຕັ້ງ​ຢູ່​ກ້ອງ​ຝົກ​ປົກໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້ (ຮູບສະແດງ 37).

  ເອົາ​ນັອດ​ກຽວ (ຮູບສະແດງ 37), ແຫວນ​ຮອງ ແລະ ນັອດ​ຕົວ​ແມ່​ອອກ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຝາ​ປົກ​ອອກ. ຫຼັງ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເພື່ອ​ຍຶດ​ຝາ​ປົກ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  g344663

  ການ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ຄຳເຕືອນ

  ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ຫຼື ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ສາ​ມາດ​ຊັອດ​ໃສ່​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໂລ​ຫະ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ກາຍ​ໄຟ​ໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

  • ເມື່ອ​ຖອດ ຫຼື ຕິດ​ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ສຳ​ລັບ​ກັບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

  • ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ຊັອດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

  ຄຳເຕືອນ

  ການ​ໃສ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ສາຍ​ໄຟ​ເສຍ​ຫາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

  ຄວນຖອດສາຍໄຟລົບ (ສີດຳ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະຖອດສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ).

  1. ເຂົ້າ​ເຖິງແບັດ​ເຕີ​ຣີ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  2. ຖອດສາຍໄຟ​ລົບ​ຂອງແບັດເຕີຣີອອກຈາກຫົວແບັດເຕີຣີ (ຮູບສະແດງ 38).

   g253380
  3. ຍົກ​ສະ​ນວນ​ຫຸ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະ ເອົາ​ສາຍ​ໄຟ​ບວກ​ຂອງແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ​ຈາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ (ຮູບສະແດງ 38).

  ການເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ຄຳເຕືອນ

  ການ​ໃສ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ສາຍ​ໄຟ​ເສຍ​ຫາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

  ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟລົບ (ສີດໍາ).

  1. ເຂົ້າ​ເຖິງແບັດ​ເຕີ​ຣີ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  2. ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ບວກ​ໃສ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຈັບ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃຫ້​ແໜ້ນ (ຮູບສະແດງ 39).

   g253379
  3. ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ລົບ​ໃສ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຈັບ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃຫ້​ແໜ້ນ (ຮູບສະແດງ 39).

  ການສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ຄຳເຕືອນ

  ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ຫຼື ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ສາ​ມາດ​ຊັອດ​ໃສ່​ສ່ວນ​ປະ​ກອບເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ກາຍ​ໄຟ​ໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

  • ເມື່ອ​ຖອດ ຫຼື ຕິດ​ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ສຳ​ລັບ​ກັບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

  • ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ຊັອດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

  1. ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  2. ເອົາ​ສາຍ​ຮັດ​ທີ່​ຍຶດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ​ໄປ​ໃສ່​ຖາດອອກ ແລະ ຍົກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ.

  3. ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວສາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ 2 ຫາ 4 A ໃສ່ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ. ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີເປັນ​ເວ​ລາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ່ 4 A ຫຼື ເປັນ​ເວ​ລາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວ​ໂມງ​ສຳ​ລັບ 2 A ຈົນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຖ່ວງ​ຈຳ​ເພາະ​ໄດ້ 1.250 ຫຼື ສູງ​ກວ່າ ແລະ ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 16°C (60°F) ດ້ວຍ​ທຸກ​ຫ້ອງ​ປ່ອຍ​ແກ໊ສ​ອອກ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ.

   ຄຳເຕືອນ

   ການສາກແບັດເຕີຣີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດອາຍແກັສທີ່ສາມາດລະເບີດໄດ້.

   ຢ່າສູບຢາຢູ່ໃກ້ແບັດເຕີຣີ ແລະ ໃຫ້ປະກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟຢູ່ຫ່າງຈາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

   Important: ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຕາມ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຫຼຸດ​ອາ​ຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ລົງ.

  4. ເມື່ອສາກແບັດ​ແຕີ​ຣີແລ້ວ, ໃຫ້ຖອດເຄື່ອງສາກໄຟອອກຈາກສາຍສາກໄຟຟ້າ ແລະ ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  5. ວາງ​ແບັດ​ເຕີຣີ​ໄວ້​ໃນ​ຖາດ​ແ​ບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ເຫຼັກຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຕົວ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ທີ່​ເອົາ​ອອກ​ມາ​ກ່ອນ.

  6. ເຊື່ອມຕໍ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

   ຄຳເຕືອນ

   ການ​ໃສ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດທຳລາຍລົດ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

   ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟລົບ (ສີດໍາ).

  ການ​ຊອກ​ຫາ​ຟິວ

  ຟິວ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໄຟ​ຟ້າຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່ກ້ອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ 40).

  g008454

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຂັບເຄື່ອນ

  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ດັນ​ຢາງ​ລົດ​ສຳ​ລັບລໍ້​ໜ້າ​ໃຫ້​ຕ່າງ​ກັນ, ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ຕ່ຳ​ສຸດ 0.55 Bar (8 psi) ຫາ​ສູງ​ສຸດ 0.83 Bar (12 psi).

  ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ດັນ​ຢາງ​ລົດ​ສຳ​ລັບລໍ້ຫຼັງໃຫ້​ຕ່າງ​ກັນຈາກ​ຕ່ຳ​ສຸດ 0.55 Bar (8 psi) ຫາ​ສູງ​ສຸດ 1.03 Bar (15 psi).

  ການກວດເບິ່ງແຮງບິດຂອງນັອດລໍ້

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງທຳອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ຫລັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ຄຳເຕືອນ

  ການ​ບໍ່​ຮັກ​ສາແຮງບິດທີ່ເໝາະສົມຂອງນັອດລໍ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນ.

  ບິດ​ນັອດ​ລໍ້​ລົດ​ໃຫ້​ໄດ້​ແຮງ​ບິດ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ທີ່​ໄລ​ຍະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ກຳ​ນົດ.

  ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ​ແຮງ​ບິດ​ນັອດ​ລໍ້​ລົດ: 95 ຫາ 122 N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb)

  Note: ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ, ບິດນັອດລໍ້ໃນຮູບ​ແບບ​ຕົວ X.

  ການ​ປັບ​ລະ​ບົບ​ສົ່ງ​ສຳ​ລັບ​ເກຍ​ຫວ່າງ

  ຖ້າເຄື່ອງຈັກເຄື່ອນໄຫວໄປ​ຊ້າໆໃນເວລາທີ່ແປ້ນຄວບ​ຄຸມຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງເກຍຫວ່າງ, ປັບກົນ​ໄກ​ກັບ​ຄືນ​ເກຍ​ຫວ່າງ.

  1. ຕັນຂຶ້ນ​ໄວ້​ຢູ່​ກ້ອງກອບ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລໍ້​ໜ້າ​ລໍ້​ໜຶ່ງ​ອອກ​ຢູ່ນອກ​ພື້ນ.

   Note: ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ມີ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ຂັບ​ເຄື່ອນ 3 ລໍ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ພ້ອມ, ໃຫ້​ຍົກ​ຂຶ້ນ ແລະ ໝູນ​ລໍ້​ຫຼັງ​ໄວ້.

  2. ຕິດຈັກ, ເຄື່ອນ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງຊ້າ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລໍ້​ໜ້າ​ທີ່​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ພື້ນ​ບໍ່ໜູນຢູ່.

  3. ຖ້າ​ລໍ້​ກຳ​ລັງ​ປິ່ນ​ຢູ່, ມອດ​ຈັກ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   1. ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ທີ່​ຮັດ​ສາຍ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຫົດ​ຢືດ​ໄປ​ໃສ່​ສ່ວນ​ກັ້ນ​ໃນ​ໄຮ​ໂດຼ​ສະ​ແຕັດ (ຮູບສະແດງ 41). ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສັງ​ຖືກ​ມາຍ​ອອກ​ເທົ່າໆ​ກັນ ແລະ ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ປັບ​ໄດ້.

    g016466

    Note: ມາຍ​ນັອດ​ຕົວ​ແມ່​ຍຶດ​ຕົວ​ພິ​ເສດ​ໃສ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງເຄື່ອງກວດ​ແທກ​ນ້ຳ (ຮູບສະແດງ 41).

   2. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຍົກ​ຄວບ​ຄຸມການເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງຊ້າ.

   3. ຕິດຈັກ.

   4. ໝູນ​ຕົວ​ພິ​ເສດ​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄດ້​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດໆ.

   5. ໃນ​ເວ​ລາ​ລໍ້​ຢຸດ​ໝູນ, ຮັດນັອດ​ທີ່​ລັອກ​ຕົວ​ພິ​ເສດ​ໃຫ້​ແໜ້ມ ແລະ ການ​ປັບ (ຮູບສະແດງ 41).

   6. ກວດ​ສອບ​ການ​ປັບ​ດ້ວຍ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງຊ້າ ແລະ ໄວ.

   7. ຈາກ​ແຕ່​ລະ​ດ້ານ​ຂອງ​ສ່ວນ​ກັ້ນ, ຮັດ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ, ຍຶດ​ສາຍ​ຫົດ​ຢືດ​ໃສ່​ສ່ວນ​ກັ້ນ (ຮູບສະແດງ 41). ຢ່າບິດ​ສາຍ.

    Note: ຖ້າ​ສາຍ​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຢູ່​ເມື່ອ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ເຄື່ອງ​ຈັກ​ອາດ​ຈະ​ຄືບ​ຄານ​ໄປ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຍ້າຍ​ຄັນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດ​ຫຍ້າ ຫຼື ຂົນ​ສົ່ງ.

  ການປັບ​ຄວາມ​ໄວການ​ຂົນ​ສົ່ງ

  ການ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສູງ​ສຸດ

  ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ​ຖືກ​ປັບ​ມາ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ສຸດ, ແຕ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ມັນ, ຖ້າ​ແປ້ນ​ມາ​ສູ່​ຄວາມ​ຕຶງເຕັມ​ກ່ອນ​ມັນ​ສຳ​ຜັດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ ຫຼື ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການຜ່ອນ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ.

  ເພື່ອໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສູງ​ສຸດ, ເອົາຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໃສ່​ຕຳ​ແໜ່ງການຂົນ​ສົ່ງ ແລະ ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ລົງ. ຖ້າ​ແປ້ນ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ການ​ຢຸດ (ຮູບສະແດງ 42) ກ່ອນ​ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສາຍ, ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປັບ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  g005520
  1. ເອົາຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ໃສ່​ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ ແລະ ມາຍ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ທີ່​ຮັດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ພື້ນ (ຮູບສະແດງ 42).

  2. ຮັດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ແປ້ນຂັບ​ເຄື່ອນ.

  3. ສືບ​ຕໍ່​ໃຊ້​ການ​ໂຫຼດ​ເບົາ​ໃນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ແລະ ປັບ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ສຳ​ຜັດ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ແມ່​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

   Important: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສາຍ​ບໍ່​ເຄັ່ງ​ເກີນ​ໄປ ຫຼື ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ທ່ານຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສາຍ​ຫຼຸດ​ລົງ.

  ການຜ່ອນຄວາມ​ໄວການ​ຂົນ​ສົ່ງ

  1. ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ລົງ ແລະ ມາຍ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ທີ່​ຮັດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ພື້ນ.

  2. ມາຍ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ອອກ​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

  3. ຫັນນັອດລັອກຕົວແມ່ທີ່​ຍຶດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການປັບ​ຄວາມ​ໄວການຕັດ​ຫຍ້າ

  ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຖືກ​ປັບ​ຢູ່​ທີ່​ໂຮງ​ງານ, ແຕ່​ຄວາມ​ໄວ​ອາດ​ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄດ້, ຖ້າ​ຕ້ອງ​ການ.

  1. ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ຢູ່ນັອດ​ກຽວ​ຮອງ​ແໜບອອກ (ຮູບສະແດງ 43).

  2. ມາຍ​ນັອດ​ຕົວ​ແມ່ທີ່​ຍຶດ​ລັອກ ແລະ ຂາ​ຄ້ຳ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ຢູ່​ແກນ​ໝູນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ.

   g008451
  3. ໝູນ​ນັອດ​ກຽວ​ຮອງ​ແໜບ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ເພື່ອ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ ແລະ ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ.

  4. ຮັດ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ຢູ່​ນັອດ​ກຽວ​ຮອງ​ແໜບ ແລະ ນັອດ​ຕົວ​ແມ່​ຢູ່​ແກນ​ໝູນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໃຫ້​ແໜ້ນເພື່ອ​ລັອກ​ການ​ປັບ (ຮູບສະແດງ 43). ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ດັດ​ປັບ ແລະ ເຮັດ​ການ​ປັບ​ປ່ຽນ​ຕາມ​ຈຳ​ເປັນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ການກືນກິນນ້ຳຢາທຳ​ຄວາມເຢັນສາ​ມາດ​ເກີດເປັນພິດໄດ້; ໃຫ້ເກັບ​ໄວ້​ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ ແລະ ສັດລ້ຽງ.

  • ການປ່ອຍ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນທີ່ມີ​ຄວາມ​ດັນ ແລະ ຮ້ອນ ແລະ ການຈັບ​ໝໍ້​ນ້ຳ​ທີ່​ຮ້ອນ ແລະ ສ່ວນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ​ໄໝ້ຮຸນແຮງໄດ້.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ.

   • ໃຊ້ຜ້າແພເມື່ອເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ, ແລະ ເປີດຝາຄ່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ອາຍນ້ຳໄຫຼອອກ.

  ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ​ໝໍ້​ນ້ຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ​ໝໍ້​ນ້ຳ.ທຳຄວາມສະອາດມັນໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ, ຖ້າສະພາບມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນທີ່ສຸດ.
 • ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ລະບົບ​ຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ, ຕ້ອງຮັກ​ສາ​ຕະ​ແກງ​ໝໍ້ນ້ຳ ແລະ ໝໍ້ນ້ຳ​ໃຫ້ສະ​ອາດ. ກວດ​ເບິ່ງ ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ ແລະ ໝໍ້​ນ້ຳໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ ຫຼື ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ​ກໍ່​ເຮັດ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ຊົ່ວ​ໂມງ. ທຳຄວາມສະອາດອົງ​ປະ​ກອບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ເປື້ອນ.

  1. ຖອດຕະ​ແກງ​ໝໍ້​ນ້ຳອອກ (ຮູບສະແດງ 44).

  2. ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຈາກ​ດ້ານ​ພັດ​ລົມ​ຂອງ​ໝໍ້​ນ້ຳ, ໃຫ້​ເປົ່າ​ໝໍ້​ນ້ຳ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ດັນ​ລົມ.

   g008426
  3. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ມັນ.

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນເຄື່ອງຈັກ.

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ຄວາມຈຸຂອງລະບົບທຳຄວາມເຢັນແມ່ນປະ​ມານ 3.2 ລິດ (3.3 ຄະ​ວອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ).

  ຕື່ມ​ນ້ຳ​ຢາລະບົບທຳຄວາມເຢັນດ້ວຍສານ​ລະ​ລາຍ 50/50 ຂອງນ້ຳ ແລະ ສານປ້ອງກັນການແຂງຕົວຂອງເອທີລີນກ​ລີກອ​ລຖາວອນ. ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຕ່ລະມື້ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຈັກ.

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່, ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ຮ້ອນ​ມີແຮງກົດດັນສາມາດອອກມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄໝ້ໄດ້.

  • ຢ່າເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່.

  • ໃຊ້ຜ້າແພເມື່ອເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ, ແລະ ເປີດຝາຄ່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ອາຍນ້ຳໄຫຼອອກ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  2. ກວດເບິ່ງລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ (ຮູບສະແດງ 45).

   ມັນ​ຄວນ​ຈະ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ​ເສັ້ນ​ເທິງ​ຖັງ​ສຳ​ຮອງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຢັນ.

   g008427
  3. ຖ້າ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຢູ່​ຕ່ຳ, ຖອດ​ຝາ​ປິດ​ຖັງ​ສຳ​ຮອງ​ອອກ ແລະ ເຕີມ​ສ່ວນ​ປະ​ສົມ 50/50 ຂອງ​ນ້ຳ ແລະ ສານປ້ອງກັນການແຂງຕົວຂອງເອທີລີນກ​ລີກອ​ລຖາວອນ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

  4. ອັດຝາປິດຖັງ​ສຳ​ຮອງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາເບກ

  ການ​ເຈຍ​ເບ​ຣກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ປະຈຳປີ
 • ການ​ເຈຍ​ເບ​ຣກ.
 • ໃຊ້​ເບ​ຣກຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ ແລະ ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ຈົນ​ກວ່າເບ​ຣກ​ຮ້ອນ, ເຊິ່ງບອກ​ໄດ້ດ້ວຍ​ການ​ໄດ້​ກິ່ນ​ໄໝ້​ຂອງ​ພວກ​ມັນ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ເບ​ຣກ​ຫຼັງ​ຈາກໄລ​ຍະການ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການປັບ​ເບ​ຣກ.

  ການປັບ​ເບ​ຣກ

  ແທ່ງເຫຼັກປັບ​ເບ​ຣກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຕ່​ລະ​ດ້ານ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ເບ​ຣກ​ໄດ້​ເທົ່າ​ກັນ.

  1. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ກົດ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ, ທັງ​ສອງ​ລໍ້​ຄວນ​ຈະ​ລັອກ​ເທົ່າໆ​ກັນ.

   ຂໍ້ຄວນລະວັງ

   ກວດ​ທົດ​ສອບ​ເບ​ຣກ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ແຄບ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຢູ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ໄດ້.

   ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ​ເບ​ຣ.ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ບ່ອນ​ພຽງ, ກວ້າງ, ໂລ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ ແລະ ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປັບ.

  2. ຖ້າ​ເບ​ຣກ​ບໍ່​ລັອກ​ເທົ່າໆ​ກັນ, ໃຫ້​ປັບ​ເບ​ຣກ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   1. ປົດ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ເບ​ຣກ​ໂດຍ​ການ​ເອົາ​ສະ​ຫຼັກ​ລັອກ ແລະ ສະ​ຫຼັກ​ເຫຼັກ​ຮູບ​ຕົວ​ຢູ​ອອກ (ຮູບສະແດງ 46).

    g008448
   2. ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ ແລະ ປັບ​ເຫຼັກ​ຮູບ​ຕົວ​ຢູ​ຕາມ​ນັ້ນ (ຮູບສະແດງ 46).

   3. ປະ​ກອບ​ເຫຼັກ​ຮູບ​ຕົວ​ຢູ່​ໃສ່​ເພົາ​ເບ​ຣກ (ຮູບສະແດງ 46).

   4. ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສ​ລີ​ຂອງ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ. ຄວນ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເສ​ລີ 13 ຫາ 26 ມມ (½ ຫາ 1 ນິ້ວ) ກ່ອນ​ເກີບ​ເບ​ຣກ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ຈານ​ເບ​ຣກ. ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປັບ​ໃຫ້​ໄດ້​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ນີ້.

   5. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ກົດ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ, ທັງ​ສອງເບ​ຣກ​ຄວນ​ຈະ​ລັອກ​ເທົ່າໆ​ກັນ. ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ​ກໍ​ໃຫ້​ປັບ​ພວກ​ມັນ

  Important: ການເຈຍ​ເບ​ຣກປະຈໍາທຸກໆປີ, ໃຫ້​ເບິ່ງພາກ ການ​ເຈຍ​ເບ​ຣກ.

  ການບຳລຸງຮັກສາສາຍພານ

  ການ​ປັບສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ກວດເບິ່ງຄວາມເຄັ່ງໃນສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ.
 • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສາຍ​ພານ​ເຄັ່ງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ມອດຈັກ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ຖອດ​ກະ​ແຈ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່​ນັ້ນຢຸດ.

  2. ນຳ​ໃຊ້​ແຮງ​ດັນ​ຫົວ​ໂປ້​ມື​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປານ​ກາງ​ໃສ່​ສາຍ​ພານ​ລະ​ຫວ່າງ​ໝາກ​ລໍ້ (10 ກ​ລ ຫຼື 22 ປອນ). ສາຍພານຄວນຈະບ່ຽງ 7 ຫາ 9 ມມ (0.28 ຫາ 0.35 ນິ້ວ). ຖ້າ​ບໍ່, ໃຫ້​ເຮັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ເພື່ອ​ປັບ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ສາຍ​ພານ:

   g014755
   1. ມາຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ທີ່​ຍຶດ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ສາຍ​ພານຮັດ​ປັບ.

   2. ກວດ​ເບິ່ງ​ສາຍ​ພານ​ວ່າ​ຫ້ຽນ ຫຼື ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ບໍ່ ແລະ ປ່ຽນ​ມັນ, ຖ້າ​ມັນ​ຫ້ຽນ.

   3. ການ​ໃຊ້​ຄັນ​ໂຍກ​ທີ່​ວາງ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ແຜງ​ຈັກ, ດຶງ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ອອກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ສາຍ​ພານ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄວບຄຸມ

  ການ​ປັບການ​ຍົກ/ການ​ປ່ອຍໜ່ວຍ​ຕັດ

  ວົງ​ຈອນ​ການ​ຍົກ/ການ​ປ່ອຍ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ໄຫຼ (ຮູບສະແດງ 48). ວາວ​ນີ້​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຢູ່​ທີ່​ໂຮງ​ງານ​ໂດຍ​ປະ​ມານ​ການ​ເປີດ 3 ຮອບ, ແຕ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ມັນ​ເພື່ອ​ຊົດ​ເຊີຍ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ, ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຕັດ, ອື່ນໆ.

  Note: ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຮອດອຸນນະພູມດໍາເນີນງານເຕັມ​ທີ່​ກ່ອນ​ປັບ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ແຫຼວ.

  1. ຍົກ​ເບາະ​ນັ່ງ ແລະ ຊອກ​ຫາ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ສຳ​ລັບ​ກອບ​ດຶງ​ສູນ​ກາງ (ຮູບສະແດງ 48), ເຊິ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ຂ້າງ​ຂອງທໍ່​ແຍກ​ທາງ​ເຂົ້າ​ອອກ​ຂອງ​ໄຮໂດຼລິກ.

   g033382
  2. ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສັງ​ໃນ​ລູກ​ບິດປັບ​ຢູ່​ໃນ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ໄຫຼ.

  3. ໝູນ​ລູກ​ບິດ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ, ຖ້າ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໃຈ​ກາງ​ປ່ຍ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຊ້າ​ຫຼາຍ ຫຼື ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທາງ​ເຂັມ​ໂມງ, ຖ້າ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໃຈກາງ​ປ່ອຍ​ລົງ​ໄວ​ຫຼາຍ. ທ່ານ​ບໍ່​ຄວນ​ຈະ​ໝູນ​ມັນ​ຫຼາຍກວ່າ 1/32 ຫາ 1/16 ຂອງ​ຮອບ​ໜຶ່ງ.

  4. ທົດ​ສອບ​ການ​ປັບ ແລະ ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຂັ້ນ​ຕອນ 3 ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ເມື່ອ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວໃຫ້​ຮັດ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  • ຂໍ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ​ທັນ​ທີ, ຖ້າມີການສີດຂອງ​ແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງ. ຂອງ​ແຫຼວ​ທີ່​ສີດເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເອົາ​ອອກ​ໂດຍ​ທ່ານ​ໝໍພາຍໃນສອງ​ສາມຊົ່ວໂມງ.

  • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າທໍ່ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ​ແຫຼວໄຮໂດຼລິກທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮໂດຼລິກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆແໜ້ນກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  • ຮັກສາຮ່າງກາຍ ແລະ ມືຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮູ ຫຼື ຮູທີ່ເຮັດໃຫ້ສີດນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຄວາມດັນສູງ.

  • ໃຊ້ເຈ້ຍ​ແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍເພື່ອຊອກຫາການຮົ່ວຂອງໄຮໂດຼລິກ.

  • ຜ່ອນ​ແຮງດັນທັງ​ໝົດໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກລົງຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານໃດໜຶ່ງໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສານ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  Important: ໂດຍ​ບໍ່​ຄຳ​ນຶງເຖິງ​ເລື່ອງ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ໃຊ້, ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ນອກ​ຫຍ້າ​ຂຽວ, ການ​ຕັດ​ລວງ​ຕັ້ງ ຫຼື ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຮອບ​ຂ້າງ​ສູງກວ່າ 29° C (85°F) ຄວນ​ມີ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄວ້, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການ​ຕິດ​ຕັ້ງເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມເຢັນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

  ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ທ້ອງອ່າງແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຕັມຢູ່ໂຮງງານ. ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ປະຈຳວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; ມີຢູ່ໃນ​ຕຸກ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຫຼື 208 ລິດ (55 ແກນລອນສະຫະລັດ).

  Note: ເຄື່ອງຈັກທີ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕາມທີ່ແນະນຳບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳມັນ ແລະ ປ່ຽນໝໍ້ກອງເລື້ອຍໆ.

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທາງເລືອກ: ຖ້າບໍ່ມີ Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແບບທຳມະດາທີ່ມີຂໍ້​ມູນ​ຈຳເພາະທີ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຕໍ່ໄປນີ້ ແລະ ມັນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ. ຢ່າໃຊ້ນໍ້າມັນສັງເຄາະ. ປຶກສາກັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນຫຼໍ່​ລື່ນເພື່ອກຳນົດຜະລິດຕະພັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ.

  Note: Toro ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະນັ້ນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ທີ່ຈະຢູ່ເບື້ອງ​ຫຼັງການແນະນຳຂອງພວກເຂົາເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ດັດຊະນີຄວາມໜຽວສູງ/ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ກັນຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຈຸດຖອກ​ຕ່ຳ, ISO VG 46

  ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ: 
   ຄວາມໜຽວ, ASTM D445cSt @ 40°C (104°F) 44 ເຖິງ 48
   ດັດຊະນີຄວາມໜຽວ ASTM D2270140 ຫຼື ສູງກວ່າ
   ຈຸດ​ຖອກ, ASTM D97-37°C ເຖິງ -45°C (-34°F ເຖິງ -49°F)
   ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະເພາະທາງອຸດສາຫະກຳ:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ຫຼື M-2952-S)

  Note: ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຫຼາຍອັນເກືອບບໍ່ມີສີ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດການຮົ່ວໄຫຼ. ສານເຕີມສີຍ້ອມສີແດງສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນມີຢູ່ໃນຂວດ 20 ມລ (0.67 fl oz). ຕຸກແມ່ນພຽງພໍສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກປະມານ 15 ຫາ 22 ລິດ (4 ຫາ 6 ແກນລອນສະຫະລັດ). ສັ່ງຊື້ອາໄຫຼ່ເບີ 44-2500 ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

  Important: ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ໄດ້​ເປັນ​ສານ​ສັງ​ເຄາະເກ​ຣດ​ພ​ຣີ​ມ້ຽມ​ຂອງ​ໂທ​ໂຣ (Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid) ແມ່ນນ້ຳມັນຊີວະພາບທີ່ສັງເຄາະພຽງຢ່າງດຽວທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Toro. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ elastomers ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບບົບໄຮໂດຼລິກ Toro ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບນ້ຳມັນແຮ່ທາດທຳມະດາ, ແຕ່ສຳລັບການຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ ແລະ ປະສິດຕິພາບສູງສຸດ, ຄວນ​ລ້າງ​ນ້ຳ​ມັນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ອອກ​ຈາກລະບົບໄຮໂດຼລິກໃຫ້​ໝົດ. ນ້ຳມັນມີ​ຢູ່ໃນຖັງ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຫຼື ຖັງ 208 ລິດ (55 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານ.

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຢັນ​ລົງ​ແລ້ວ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຂອງ​ແຫຼວ​ເຢັນ.

  2. ເອົາ​ຝາ​ປິດ​ອອກ​ຈາກ​ທ້ອງ​ອ່າງ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບຂອງ​ແຫຼວ. ຂອງ​ແຫຼວ​ຄວນ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ພື້ນ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ຕະ​ແກງ​ຢູ່​ໃນ​ຄໍ​ເຕີມ (ຮູບສະແດງ 49).

   g008428
  3. ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຕ່ຳ, ໃຫ້​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ​ຊ້າໆ​ຈົນ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ຮອດ​ພື້ນ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ຕະ​ແກງ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

   Important: ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ລະ​ບົບ, ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ພາ​ຊະ​ນະ​ບັນ​ຈຸ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ກ່ອນ​ແທງ​ປ່ອຍ​ອອກ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ປາກ​ເທ ແລະ ຈວຍ​ສະ​ອາດ.

  4. ໃສ່​ຝາ​ປິດ​ທ້ອງ​ອ່າງ. ເຊັດຂອງ​ແຫຼວທີ່ອາ​ຈະຮົ່ວກະ​ຈາຍ​ນັ້ນອອກ.

   Important: ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກກ່ອນຕິດຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ປະຈຳວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ.

  ການປ່ຽນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ໝໍ້​ກອງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າ​ທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ, ໝໍ້​ກອງ ແລະ ທໍ່​ອາ​ກາດ​ຖັງ.
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າ​ທ່ານກຳ​ລັງໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ແນະ​ນຳ, ໃຫ້​ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ຄວາມຈຸນໍ້າມັນໄຮ​ໂດຼ​ລິກ: 20.8 ລິດ (5.5 ແກນລອນສະຫະລັດ)

  ຖ້າຂອງ​ແຫຼວມີການປົນເປື້ອນ, ໃຫ້ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ Toro ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານເພື່ອລ້າງບົບ. ນ້ຳມັນທີ່ປົນເປື້ອນເບິ່ງເຫັນ​ວ່າຂຸ້ນ ຫຼື ສີດຳເມື່ອປຽບທຽບກັບນ້ຳມັນທີ່ສະອາດ.

  1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນ​ທີ່ຮອບບໍລິເວນທີ່ຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງ (ຮູບສະແດງ 50). ວາງອ່າງ​ຮອງ​ຮັບໄວ້ກ້ອງໝໍ້ກອງ ແລະ ຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

   g008447

   Note: ຖ້າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ລະ​ບາຍ​ຂອງ​ແຫຼວ, ຖອດ ແລະ ສຽບ​ສາຍ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໄປ​ຫາ​ໝໍ້​ກອງ.

  2. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ໃສ່ໝໍ້​ກອງ​ທີ່​ປ່ຽນ, ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ແຫວນ​ຮອງ​ປິດ ແລະ ໃຊ້​ມື​ບິດ​ມັນ​ຈົນ​ກວ່າແຫວນ​ຮອງ​ສຳ​ຜັດຫົວ​ໝໍ້​ກອງ. ຈາກ​ນັ້ນຮັດມັນໃຫ້​ແໜ້ນ​ອີກ ¾ ຮອບ.

  3. ເຕີມນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກໃສ່ທ້ອງ​ອ່າງໄຮ​ໂດຼ​ລິກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ ແລະ ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.

  4. ຕິດ​ຈັກ ແລະ ແລ່ນ​ມັນ​ໄວ້​ໃນ​ລະ​ດັບ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ຫາ 5 ນາ​ທີ​ເພື່ອ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ແຫຼວ ແລະ ໄລ່​ອາ​ກາດທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ອອກ. ມອດຈັກ ແລະ ກວດເບິ່ງລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ.

  5. ກຳ​ຈັດ​ຂອງ​ແຫຼວ ແລະ ໝໍ້​ກອງ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ການກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່​ໄ​ຮ​ໂດຼ​ລິກປະ​ຈຳ​ວັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ, ສາຍຫງິກງໍ, ຕົວຕິດຕັ້ງຫຼວມ, ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ບໍ່ພໍດີ, ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ທາງເຄມີ. ທຳການສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນງານ.

  ການບຳ​ລຸງຮັກສາໜ່ວຍຕັດ

  ຄວາມປອດໄພຂອງໃບມີດ

  ໃບມີດ ຫລື ມີດນອນທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍສາມາດແຕກຫັກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສາມາດກະເດັນໃສ່ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ​ຕໍ່ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.

  • ກວດກາໃບມີດ ແລະ ແຜ່ນຕັດເປັນໄລ​ຍະວ່າ​ມີ​ຄວາມຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອກວດເບິ່ງໃບມີດ. ໃສ່ຖົງມື ແລະ ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງເມື່ອບຳລຸງຮັກສາ​ພວກມັນ. ປ່ຽນ ຫຼື ​ໝຸນໃບມີດ ແລະ ແຜ່ນມີດກັບເທົ່າ​ນັ້ນ; ຢ່າບິດໃຫ້ຊື່ ຫຼື ເຊື່ອມຈອດພວກມັນ.

  • ຢູ່ໃນເຄື່ອງທີ່ມີຫຼາຍໜ່ວຍຕັດ, ຄວນລະມັດລະວັງເມື່ອ​ໝຸນໜ່ວຍ​ຕັດ; ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກຽວໃນໜ່ວຍຕັດອື່ນໆ​ໝຸນ.

  ການກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ.
 • ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ງານເຄື່ອງ​ຈັກ, ກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຕັດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບມາ​ກ່ອນ​ຫຼື​ບໍ່. ຕ້ອງມີການສຳຜັດເລັກນ້ອຍຜ່ານໄລຍະຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງກຽວ ແລະ ແຜ່ນ​ມີດ; ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  ການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວກຽວໝູນ

  ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຮູບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ຕັດ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ ແລະ ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວ​ໝູນ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ (ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຜງ​ທໍ່​ແຍກ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ກ້ອງ​ຝາ​ປົກ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ). ປັບການຄວບຄຸມຄວາມໄວວົງກຽວດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  1. ຕັດ​ສິນຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ໄປ​ບ່ອນ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ການ​ຕັດ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໄວ້.

  2. ຕັດ​ສິນຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ຕາມທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ສຸດ.

  3. ໃຊ້​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ວົງ​ກຽວ​ສຳ​ລັບໜ່ວຍ​ຕັດ 5, 8, 11 ຫຼື 14 ໃບ​ມີດ​ຂອງ​ທ່ານ (ຮູບສະແດງ 51).

   g014736
  4. ອຽງບ່ອນນັ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານໄປ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ຄ້ຳ​ມັນ​ດ້ວຍ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຄ້ຳ (ຮູບສະແດງ 52).

   g229847
  5. ເພື່ອປັບ​ຄວາມ​ໄວ​ວົງ​ກຽວ​ໂດຍ​ການ​ໝູນລູກ​ບິດຂອງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວ (ຮູບສະແດງ 53) ຈົນ​ກວ່າ​ລູກ​ສອນ​ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ໄປ​ກົງ​ກັບ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ 3.

   g229849g229880

   Note: ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ຄວາມໄວກຽວໝູນເພື່ອ​ຊົດ​ເຊີຍ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ພາບ​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ​ໄດ້.

  ການ​ໝູນ​ກຽວ​ໝູນ​ກັບ​ຄືນ

  ຄຳເຕືອນ

  ການສຳ​ຜັດກັບກຽວໝູນ ຫຼື ສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນໄດ້.

  • ກັນມືຂອງ​ທ່ານ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກກຽວ ຫຼື ສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.

  • ຢ່າພະຍາຍາມບິດກຽວດ້ວຍມື ຫຼື ຕີນໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນ​ດິນລະດັບພຽງ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ມອດຈັກ ແລະ ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  2. ອຽງບ່ອນນັ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານໄປ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ຄ້ຳ​ມັນ​ດ້ວຍ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຄ້ຳ (ຮູບສະແດງ 54).

   g229847
  3. ເຮັດໃຫ້ການດັດປັບແຜ່ນມີດກັບກຽວເບື້ອງຕົ້ນເໝາະສົມສຳລັບການຝົນທຸກໜ່ວຍຕັດທີ່ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຖອຍ​ກັບ; ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  4. ໝູນຄັນ​ຖອຍ​ໄປຕຳ​ແໜ່ງ R (ຮູບສະແດງ 55).

   g229849g229848
  5. ໝູນລູກ​ບິດຄວາມໄວກຽວໄປທີ່ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ 1 (ຮູບສະແດງ 55).

  6. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ.

   Important: ຢ່າປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ຖອຍກັບ ຫຼື ກຽວອາດ​ຈະຢຸດເຮັດວຽກ. ໝູນກັບໃນຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກເທົ່າ​ນັ້ນ.

  7. ດ້ວຍ​ຄັນຕັດ​ຫຍ້າ/ຂົນ​ສົ່ງຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ເຄື່ອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຕັດ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ໝູນ​ກັບ​ຢູ່​ໃນ​ກຽວ.

  8. ນຳໃຊ້ແປງດ້າມຍາວຂັດ​ຖູອົງປະກອບການໝູນ. ຢ່າໃຊ້ແປງດ້າມສັ້ນ.

   • ຖ້າຫາກວ່າກຽວ​ໝູນຢຸດ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ໝູນກັບຄືນ, ເລືອກການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວກຽວທີ່ສູງຂຶ້ນຈົນກວ່າຄວາມໄວຄົງທີ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄວາມໄວກຽວໄປ​ຫາ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ 1 ຫຼື ກັບມາຄວາມໄວທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

   • ເພື່ອເຮັດ​ການປັບໃສ່ກັບໜ່ວຍຕັດໃນຂະນະທີ່ໝູນກັບຫຼັງ, ປິດກຽວໝູນ​ອອກໂດຍການຍ້າຍການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຍົກ​ຂຶ້ນ/ປ່ອຍ​ລົງ​ຕັດ​ຫຍ້າໄປ​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ມອດຈັກ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການດັດປັບແລ້ວ, ໃຫ້ເຮັດ​ຊ້ຳຂັ້ນຕອນ 4 ຫາ 8.

  9. ເຮັດຊ້ຳ​ຄືນຂັ້ນຕອນ 4 ຫາ 8 ສຳລັບໜ່ວຍຕັດທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອຍ​ກັບ.

  10. ເມື່ອ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ປ່ອຍ​ຄັນ​ຖອຍ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ F, ຍ້າຍ​ລູກ​ບິດ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວ​ໄປ​ຫາ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ, ປ່ອຍ​ເບາະ​ນັ່ງ​ຕ່ຳ​ລົງ ແລະ ລ້າງ​ຂອງ​ແຫຼວ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ. ປັບກຽວໜ່ວຍຕັດກັບແຜ່ນມີດຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

   Important: ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານບໍ່​ປ່ອຍ​ຄັນ​ຖອຍ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ F ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຖອຍ, ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຈະບໍ່​ຍົກ​ຂຶ້ນ ຫຼື ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ການເກັບມ້ຽນ

  ຄວາມປອດໄພໃນການເກັບຮັກສາ

  • ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ, ໃຫ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ກ່ອນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ:

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ, ຖອດ​ກະ​ແຈ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດກ່ອນທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ຫຼື ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  2. ເອົາ​ຫຍ້າ​ຕັດ​ເກົ່າ ແລະ ຂີ້​ຝຸ່ນ​ທີ່​ສະ​ສົມ​ຢູ່​ອອກ. ລັບ​ກຽວ ແລະ ແຜ່ນ​ມີດ, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ. ໃຊ້​ນ້ຳ​ຢາ​ກັນ​ໝ້ຽງ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ມີດ ແລະ ໃບ​ມີດກຽວ. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ ແລະ ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ທຸກ​ຈຸດ​ຫຼໍ່​ມື່ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  3. ກັ້ນ​ລໍ້​ລົດ​ໄວ້​ເພື່ອ​ເອົາ​ນ້ຳ​ໜັກ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ຢາງ​ລົດ.

  4. ລະ​ບາຍ ແລະ ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ໝໍ້​ກອງ ແລະ ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ສາຍ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່. ປ່ຽນ​ໃໝ່, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການປ່ຽນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ໝໍ້​ກອງ ແລະ ການກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.

  5. ເອົານ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟອອກຈາກຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ປ່ອຍ​ຈັກ​ຕິດ​ໄວ້​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ມອດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ໝົດ​ນ້ຳ​ມັນ. ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

  6. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຍັງ​ອຸ່ນ​ຢູ່, ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ອອກ​ຈາກ​ຖັງ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ສົດ​ໃສ່​ມັນ​ຄືນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ.

  7. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຂີ້​ຝຸ່ນ ແລະ ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ຕ່າງໆ​ຈາກແຫວ່ງ​ຫົວ​ຄອບ​ກະ​ບອກ​ສູບ ແລະ ຫ້ອງ​ເຄື່ອງ​ເປົ່າ.

  8. ເອົາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ ແລະ ສາກ​ມັນ​ໃຫ້​ເຕັມ. ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຖ້ານ ຫຼື ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ສາຍ​ຖອດ​ອອກ​ໄວ້, ຖ້າ​ມັນ​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ເກັບ​ຮັກ​ສາແບັດ​ເຕີ​ຣີໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ເຢັນ​ເພື່ອ​ປ້ອງກັນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ເສື່ອມສະ​ພາບໄວ.

  9. ເກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ອຸ່ນ ແລະ ແຫ້ງ.