Bevezetés

Ez a forgókéses, tolókaros fűnyíró lakóingatlanok tulajdonosai számára készült. Elsősorban házikerti füves területek jól karbantartott gyepén végzett fűnyírásra tervezték. Nem alkalmas bozót nyírására vagy mezőgazdasági felhasználásra. A gép 81825 (a 21836 típus tartozéka), 81850 (a 21843 és a 21844 típus tartozéka), 81860 és 81875 típusú Toro Flex-Force lítiumion-akkumulátorral működik. Ezeket az akkumulátorokat kizárólag a 81802 (a 21836, 21843 és 21844 típus tartozéka) vagy a 81805 típusú akkumulátortöltővel szabad tölteni. A termékek nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

A 21836T, 21843T és 21844T típushoz nem tartozik akkumulátor vagy töltő.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termékregisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti gyártói alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a gyártó ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g275230

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Graphic

Ha segítségre van szüksége, a termék visszajuttatása előtt tekintse meg a www.Toro.com/support weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Biztonság

FONTOS BIZTONSÁGI

UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS – Elektromos berendezés használata során a tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ideértve az alábbiakat:

I. Képzés

 1. A gép kezelője felelős minden, más személyeket érő balesetért vagy a tulajdonukat érő kárért.

 2. Ne engedjen gyermekeket dolgozni vagy játszani a géppel, az akkumulátorral vagy az akkumulátortöltővel; a kezelő életkorát helyi szabályozás korlátozhatja.

 3. Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat, és fizikailag is képesek működtetni vagy szervizelni a gépet.

 4. A gép, az akkumulátor és az akkumulátortöltő használatának megkezdése előtt olvassa el az összes utasítást és az adott terméken található figyelmeztető jelzéseket.

 5. Ismerkedjen meg a gép, az akkumulátor és az akkumulátortöltő kezelőszerveivel és megfelelő használatával.

II. Előkészületek

 1. Tartsa távol a közelben tartózkodókat, különösen a gyerekeket és kisállatokat a működtetési területtől.

 2. Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és védőelemek, például terelőlemezek vagy a fűgyűjtő nincsenek a helyükön, és nem működnek megfelelően.

 3. Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát, vagy amelyet a gép kidobhat.

 4. Használat előtt ellenőrizze a gépet, hogy a kés, a késcsavar és a vágóegység nem kopott vagy sérült-e. A sérült vagy olvashatatlan címkéket cserélje le.

 5. Csak a Toro által jóváhagyott akkumulátort használjon. Más kiegészítők és tartozékok használata növelheti a baleset- és tűzveszélyt.

 6. Az akkumulátortöltő nem 100–240 V feszültségű tápaljzatba csatlakoztatva tüzet vagy áramütést okozhat. Ne csatlakoztassa az akkumulátortöltőt 100–240 V-tól eltérő feszültségű tápaljzatba. Nem összeillő csatlakozók esetén használjon a tápkimenet kialakításának megfelelő adaptert, ha szükséges.

 7. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy akkumulátortöltőt, mert az váratlan módon tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

 8. Ha az akkumulátortöltő tápkábele megsérült, cseréltesse ki hivatalos márkakereskedővel.

 9. Ne használjon elemeket, mert azok nem tölthetők.

 10. Az akkumulátort csak a Toro által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse. Egy adott típusú akkumulátor töltésére való töltő más típusú akkumulátorral használva tűzveszélyt okozhat.

 11. Az akkumulátor töltését csak jól szellőző helyen végezze.

 12. Ne tegye ki az akkumulátort vagy az akkumulátortöltőt tűznek vagy 68 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

 13. Tartsa be a töltéssel kapcsolatos összes utasítást, és ne töltse az akkumulátort az utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat és megnövekedhet a tűzveszély.

 14. Öltözzön megfelelően – viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit (ne legyen mezítláb vagy szandálban), a kesztyűt és a hallásvédelmi eszközt is. Ha hosszú a haja, hátul kösse össze, és ne viseljen a laza ruházatot vagy ékszereket, mert beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Poros körülmények között viseljen porvédő maszkot.

III. Működtetés

 1. A mozgó kés érintése súlyos sérülést okozhat. Tartsa távol kezét és lábát a vágóterülettől és gép összes mozgó alkatrészétől. Maradjon távol a kidobónyílásoktól.

 2. A gép nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

 3. A gép indítása előtt kapcsolja ki az önjáró meghajtást (ha van).

 4. A motor elindításakor ne billentse meg a gépet.

 5. Előzze meg a véletlen gépindulást – távolítsa el a biztonsági kulcsot a kapcsolóból, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátort, vagy valamilyen műveletet végez a gépen.

 6. A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 7. Állítsa le a gépet, távolítsa el a biztonsági kulcsot, vegye ki a gépből az akkumulátort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a gép beállításába, szervizelésébe, tisztításába kezd vagy eltárolja azt.

 8. Távolítsa el a gépből az akkumulátort és a biztonsági kulcsot, mielőtt őrizetlenül hagyja, vagy tartozékot cserélne rajta.

 9. Ne erőltesse a gépet – hagyja, hogy a gép azzal a sebességgel végezze a dolgát (jobban és biztonságosabban), amelyre tervezték.

 10. Legyen mindig résen – a gép működtetésekor figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét. Ne használja a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 11. A gépet csak megfelelő időjárási és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 12. Legyen rendkívül óvatos tolatás közben és akkor, amikor maga felé húzza a gépet.

 13. Álljon mindig kellően stabilan és ügyeljen az egyensúlyára, különösen lejtőkön. A lejtőkön mindig keresztirányban dolgozzon; soha ne felfelé és lefelé. Legyen rendkívül óvatos a lejtőkön történő irányváltás közben. Ne végezzen fűnyírást túl meredek lejtőkön. A géppel sétálva, soha ne futva dolgozzon.

 14. Ne irányítsa senki felé a kidobott anyagot. Kerülje az anyag falra vagy akadályra való kidobását; az visszaverődhet a kezelő felé. Állítsa le a kés(eke)t, amikor nem füves felületet keresztez.

 15. Ügyeljen a lyukakra, a keréknyomokra, a zökkenőkre, a kövekre és az egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen elveszítheti az egyensúlyát.

 16. A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha rajtuk megcsúszva hozzáér a késhez. Kerülje a fűnyírást nedves füvön és esőben.

 17. Ha a gép nekiütközött valaminek, és rezgésbe kezd, azonnal állítsa le, távolítsa el a biztonsági kulcsot, vegye ki az akkumulátort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a gép sérülésének vizsgálatába kezd. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 18. Állítsa le a gépet és távolítsa el a biztonsági kulcsot, mielőtt felrakodja a gépet szállításhoz.

 19. Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátor folyadékot bocsáthat ki; kerülje az ezzel való érintkezést. Ha véletlenül érintkezne a folyadékkal, öblítse le bő vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerülne, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

IV. Karbantartás és tárolás

 1. Állítsa le a gépet, távolítsa el a biztonsági kulcsot, vegye ki a gépből az akkumulátort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a gép beállításába, szervizelésébe, tisztításába kezd vagy eltárolja azt.

 2. Ne kísérelje meg a gép javítását az utasításban jelzett műveleteken túl. Végeztesse a gép szervizelését hivatalos márkaszervizben, azonos cserealkatrészekkel.

 3. A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

 4. A meggörbült, kopott vagy repedt kést cserélje le. A kiegyensúlyozatlan kés rezgést okozhat, amely károsíthatja a motort vagy személyi sérülést okozhat.

 5. A szervizelés során ügyeljen arra, hogy a kés kikapcsolt meghajtás esetén is megmozdulhat.

 6. Ellenőrizze rendszeresen a gyűjtőtartályt elhasználódás vagy kopás szempontjából, szükség esetén cserélje le eredeti Toro- [csere-] tartályra.

 7. A legjobb teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-cserealkatrészt és -tartozékot használjon. A másféle cserealkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

 8. Tartsa karban a gépet – a legjobb teljesítmény és legnagyobb biztonság érdekében a vágóélek legyenek mindig tiszták és élesek. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen. A védőelemek legyenek a helyükön üzemképesen. A vágóélek legyenek mindig élesek. Kizárólag azonos cserekéseket használjon.

 9. Ellenőrizze a gép alkatrészeinek épségét – ha sérült védőelemet vagy egyéb alkatrészt talál, határozza meg, hogy működtethető-e még megfelelően a gép. Ellenőrizze, hogy vannak-e elállítódott és akadó mozgó alkatrészek, törött elemek, rögzítés és bármilyen egyéb körülmény, amely hatással lehet a gép működésére. Ha az utasítás másként nem jelzi, a sérült vagy hiányzó védőelemet javíttassa meg vagy pótoltassa hivatalos márkaszervizzel.

 10. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől és csavaroktól, amelyek rövidre zárhatják a kivezetéseit. A kivezetések rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.

 11. Ellenőrizze rendszeresen a kést és a motort rögzítő csavarok meghúzott állapotát.

 12. Ha nem használja a gépet, tárolja beltérben, biztonságos helyen úgy, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.

 13. VIGYÁZAT! – A helytelenül kezelt akkumulátor tűzveszélyt vagy vegyi égési sérülést okozhat. Ne szerelje szét az akkumulátort. Ne engedje, hogy az akkumulátor 68 °C fölé hevüljön, ne égesse el. Az akkumulátort csak eredeti Toro-akkumulátorra cserélje; a más típusú akkumulátor tüzet vagy robbanást okozhat. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férjenek az akkumulátorhoz, és tartsa azt az eredeti csomagolásában a használatáig.

 14. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor felrobbanhat. Nézzen utána a helyi előírásoknak és eszerint végezze az akkumulátor újrahasznosítását.

ŐRIZZE MEG EZT AZ

UTASÍTÁST

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cserélje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decal134-6016
decal134-5099
decal134-5297
decal134-4550
decal137-9461

81825-as modell

decal137-9487

81850-as modell

decal140-2158
decal137-9495
decal137-9463

Felszerelés

Important: Az akkumulátor a megvásárlásakor nincs teljesen feltöltve. A gép első használata előtt lásd: Az akkumulátor töltése.

Note: A biztonsági kulcsot és az összes többi különálló alkatrészt az akkumulátorrekeszbe helyezték a biztonságos szállítás érdekében; feltétlenül vegye ki ezeket a rekeszből, és az összeszerelés előtt tegye őket el biztonságos helyre.

Az akkumulátortöltő (opcionális) felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Rögzítőelemek (nem tartozék)2

Igény szerint szerelje fel az akkumulátortöltőt biztonságosan a falra a hátulján található fali rögzítőfuratok segítségével.

Szerelje fel beltérben (például garázsban vagy más száraz helyen), konnektor közelében és gyermekektől elzárva.

Az akkumulátortöltő felszerelésével kapcsolatban a Ábra 3 segítséget nyújthat.

Az akkumulátortöltő rögzítéséhez csúsztassa azt rá a megfelelően elhelyezett csavarokra (a csavar nem tartozék).

g290534

A fogantyú összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Fogantyú felső része1
Csavar2
Önbiztosító anya2

Important: Távolítsa el és dobja ki a fűnyírót burkoló műanyag védőlemezt, valamint minden egyéb műanyag elemet és csomagolást a gépről.

Note: Távolítsa el a gumi védősapkát a fogantyúegységről, mielőtt a felső részét az alsó részébe csúsztatja. Ezeket a gyártás során szerelték fel a kábelek védelme érdekében.

Figyelmeztetés

A fogantyú nem megfelelő be- vagy kihajtása károsíthatja a kábeleket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

 • Ügyeljen a kábelek épségére a fogantyú be- vagy kihajtása során.

 • Ha egy kábel károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

 1. Szerelje be a fogantyú felső részét az alsó részbe, majd rögzítse a 2 csavar és 2 önbiztosító anya segítségével a Ábra 4 szerint.

  g342173
 2. A fogantyúretesz oldásához húzza a fogantyút kioldó kart a fogantyú felső része felé (Ábra 5).

 3. Hajtsa hátra a fogantyút üzemi helyzetbe, és hagyja beugrani reteszelő helyzetbe a fogantyút kioldó kart (Ábra 5).

  Note: Ügyeljen arra, hogy a fogantyú bekattanjon a helyére.

  g341335

Termékáttekintés

g364064
g342171
ModellTömeg

(akkumulátor nélkül)

HosszúságSzélességMagasság
21836/T20,2 kg130,6 cm41,7 cm107,3 cm
    
21843/T22,1 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    
21844/T24,0 kg136,2 cm48,5 cm108,5 cm
    

A SmartStow méretei

ModellHosszúságSzélességMagasság
21836/T41,2 cm41,7 cm113,5  cm
21843/T41,0 cm48,5 cm114,0  cm
21844/T41,0  cm48,5 cm114,0  cm

Akkumulátor

Modell8182581850
Az akkumulátor kapacitása2,5 Ah4,0 Ah
135 Wh216 Wh

Az akkumulátor névleges feszültsége = maximum 60 V, névleges 54 V. A tényleges feszültségszint a terhelés függvénye.

Akkumulátortöltő

Modell81802
Típus60 V-os MAX lítiumionakkumulátor-töltő
Bemenet100–240 V AC 50/60 Hz, max. 2,0 A
Kimenet60 V MAX DC 2,0 A

Megfelelő hőmérsékleti tartományok

Az akkumulátor töltéséhez/tárolásához5 °C és 40 °C között*
Az akkumulátor használatához–30 °C és 49 °C között*
A gép használatához0 °C és 49 °C között*

* A töltési idő megnő, ha a töltés nem a jelzett tartományon belül zajlik.

Tárolja a gépet, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt zárt, tiszta, száraz helyen.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Az akkumulátor beszerelése

Important: Az akkumulátort csak a megfelelő hőmérsékleti tartományban használja; lásd: Műszaki adatok.

 1. A biztonsági kulcs ne legyen a gépben.

 2. Az akkumulátor szellőzőnyílásai legyenek mentesek a portól és egyéb szennyeződéstől.

 3. Hajtsa fel az akkumulátorrekesz-fedelet (Ábra 8, A).

 4. Az akkumulátoron kialakított bemélyedést a gépen látható nyelvvel összeigazítva csúsztassa az akkumulátort a rekeszébe rögzülésig (Ábra 8, B).

 5. Csukja le az akkumulátorrekesz-fedelet (Ábra 8, C).

  Note: Ha az akkumulátorrekesz fedele nem csukódik be teljesen, akkor az akkumulátor beszerelése nem megfelelő.

g341293

A vágási magasság állítása

Figyelmeztetés

A vágásmagasság beállítása során a keze a mozgó késhez érhet, ami súlyos személyi sérüléssel járhat.

 • Állítsa le a motort, távolítsa el az akkumulátort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután állítson a vágásmagasságon.

 • A vágásmagasság állítása közben ne nyúljon a nyíróasztal alá.

A vágásmagasság beállításához nyomja le a vágásmagasság gombot, majd emelje vagy süllyessze a nyíróasztalt addig, amíg a vágásmagasság-ellenőrző ablakban meg nem jelenik a kívánt érték (Ábra 9).

g364065

A vágásmagasság 6 fokozatban állítható 19 mm és 70 mm között.

VisszajelzőVágásmagassági helyzet
Graphic1 (legalacsonyabb)
Graphic2
Graphic3
Graphic4
Graphic5
Graphic6 (legmagasabb)

Működtetés közben

A gép elindítása

 1. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátort feltöltötte és beszerelte a gépbe; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

 2. Tegye be a biztonsági kulcsot a gépbe (Ábra 10).

  g344530
 3. A gép bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a fogantyú felső részén középen.

 4. A gép elindításához húzza be a késvezérlő karokat.

  g341398

Az önjáró meghajtás használata

Csak a 21844/T esetében
 • Az önjáró meghajtás sebességének beállításához állítson a sebességszabályozó tárcsán (Ábra 12).

 • Az önjáró meghajtás bekapcsolásához húzza hozzá az önjáró meghajtás karjait a fogantyúhoz, és tartsa ott (Ábra 12) .

 • Az önjáró meghajtás kikapcsolásához engedje el az önjáró meghajtás karjait.

  Note: A munkasebesség csökkentéséhez fordítsa balra a sebességszabályozó tárcsát; a növeléséhez fordítsa jobbra.

  g342174

A késfordulatszám beállítása

A gépen 2 késfordulatszám állítható be: RUNSMART (INTELLIGENS) és MAX (MAXIMáLIS).

 • RUNSMART (INTELLIGENS) helyzetben a késfordulatszámot automatikusan állítja be a rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében; a gép észleli a nyírási körülmények változásait, és növeli a késfordulatszámot, ha az szükséges a vágási minőség fenntartásához.

 • MAX (MAXIMáLIS) beállítás mellett a késfordulatszám folyamatosan a legmagasabb értéken marad.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb alatt a MAX gombot a MAX fordulatszámhoz (Ábra 12).

A kaszálék mulcsozása

A gép gyárilag alkalmas mulcsozásra és a levélkaszálék visszadolgozására a gyepbe.

Ha a gyűjtőtartály a gépen van, a kaszálék mulcsozásához vegye le róla. Lásd: A gyűjtőtartály eltávolítása.

A mulcsozódugó felszerelése

 1. Állítsa le a gépet, majd távolítsa el a biztonsági kulcsot és az akkumulátort; lásd: A gép leállítása.

 2. Állítsa a gépet függőleges tárolási helyzetbe; lásd: A gép tárolása függőleges tárolási helyzetben.

 3. Tisztítsa meg a nyíróasztal alját, hogy a dugó megfelelően illeszkedjen; lásd: A gép aljának tisztítása.

 4. Igazítsa a helyére a mulcsozódugót, majd nyomja be az alját, hogy a helyére kattanjon a 2 rögzítőcsapon a Ábra 13 szerint.

  Important: A mulcsozódugó aljának megfelelő felszerelés esetén egy vonalba kell esnie a nyíróasztal aljával; ha a mulcsozódugó nem illeszkedik megfelelően, ne használja; vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

  g342177

A mulcsozódugó eltávolítása

A mulcsozódugó eltávolításához távolítsa el az akkumulátort, majd hajtsa végre fordított sorrendben az itt ismertetett lépéseket: A mulcsozódugó felszerelése.

A nyesedék összegyűjtése

Használja a gyűjtőtartályt, ha össze kívánja gyűjteni a fűkaszálékot és a levélhulladékot a gyepről.

Ha a mulcsozódugó rajta van a gépen, a kaszálék begyűjtéséhez vegye le róla. Lásd: A mulcsozódugó eltávolítása.

A gyűjtőtartály felszerelése

 1. Hajtsa fel a fogantyút függőleges helyzetbe, majd hajtsa fel a hátsó terelőlemezt (Ábra 14, A).

 2. Illessze be a gyűjtőtartály horgait a gép hátulján kialakított bemélyedésekbe (Ábra 14, B).

 3. Hajtsa rá a hátsó terelőlemezt a gyűjtőtartályra (Ábra 14, C).

 4. Hajtsa vissza a fogantyút üzemi helyzetbe; lásd A fogantyú behajtása.

g341400

Gyűjtőtartály tele visszajelző

A gyűjtőtartály kemény tetejének hátsó részén teltségvisszajelző található. Fűgyűjtés közben a gyűjtőtartályon átáramló levegő árama a visszajelzőt felemelt, nyitott helyzetben tartja. Amikor a gyűjtőtartály megtelt, és a levegőt a fű eltorlaszolja, a visszajelző lecsukódik.

g363501

A gyűjtőtartály eltávolítása

A gyűjtőtartály eltávolításához végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben, lásd A gyűjtőtartály felszerelése.

Ne használja a gépet gyűjtőtartály nélkül, csak ha felszerelte a mulcsozódugót. A gyűjtőtartályt csak akkor távolítsa el, ha mulcsozást végez, szállítja, tárolja a gépet, vagy üríti a gyűjtőtartályt (Ábra 16).

g356991

A gép leállítása

 1. Engedje el a késvezérlő rudat (Ábra 10).

  g341392
 2. Távolítsa el a biztonsági kulcsot a gépből (Ábra 10).

  g344533
 3. Távolítsa el az akkumulátort, lásd: Az akkumulátor eltávolítása a gépből.

  Note: Mindig vegye ki az akkumulátort, ha nem használja a gépet.

Az akkumulátor eltávolítása a gépből

 1. Hajtsa fel az akkumulátorrekesz-fedelet.

 2. Nyomja meg a reteszt az akkumulátor kioldásához, majd emelje ki az akkumulátort a gépből.

 3. Csukja le az akkumulátorrekesz-fedelet.

g341360

Üzemeltetési tanácsok

Általános fűnyírási tanácsok

 • Kerülje el a kés kemény tárgyakhoz csapódását. Szándékosan soha ne nyírjon tárgyak felett.

 • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen fel új Toro-kést az idény kezdete előtt, vagy amikor szükséges.

Fűkaszálás

 • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. A még jobb vágásminőség, üzemidő és fűgyűjtés érdekében végezze a fűnyírást nagyobb vágásmagassággal.

 • Ne vágjon a legalacsonyabb beállításon, hacsak nem gyér a fű, vagy csak késő ősszel, amikor a fű növekedése lelassul.

 • A gyep legjobb kinézete érdekében kezdje a legnagyobb vágásmagassággal, és haladjon lassabban; ezután menjen át a területen alacsonyabb beállítás mellett. Ha a fű túl hosszú, a gép eltömődhet, és a motor leállhat.

 • A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eltömődését vagy a motor leállását okozhatják. Kerülje a fűnyírást nedves füvön.

 • Vegye figyelembe a rendkívül száraz időjárás esetén fennálló potenciális tűzveszélyt, kövesse a helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket, és tartsa tisztán a gépet a száraz fűtől és a törmeléktől.

 • Váltogassa a fűnyírás irányát. Ez segít eloszlatni a kaszálékot a pázsiton az egyenletes trágyázás érdekében.

 • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatok közül:

  • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést.

  • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

  • Növelje gépén a vágási magasságot.

  • Nyírja gyakrabban a füvet.

  • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

Levelek vágása

 • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy egynél többször kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

 • A felaprításuk előtt távolítsa el a levelek nagyját a talajról. Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse a munkasebességet, vagy nyírjon először nagyobb vágásmagasságon, majd ismét a kívánt vágásmagasságon.

Működtetés után

Az akkumulátor töltése

Important: Az akkumulátor a megvásárlásakor nincs teljesen feltöltve. Az eszköz használata előtt tegye az akkumulátort a töltőbe, és töltse addig, amíg a LED-kijelző szerint teljesen fel nem töltődött. Olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést.

Important: Az akkumulátor töltését csak a megfelelő hőmérsékleti tartományban végezze; lásd: Műszaki adatok.

Note: Az akkumulátoron a töltöttség-ellenőrző gombot megnyomva bármikor ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét (LED-kijelzők).

 1. Az akkumulátor és a töltő szellőzőnyílásai legyenek mentesek a portól és egyéb szennyeződéstől.

  g290533
 2. Igazítsa össze az akkumulátor bemélyedését (Ábra 20) a töltőn kialakított nyelvvel.

 3. Csúsztassa be az akkumulátort a töltőbe ütközésig (Ábra 20).

 4. Az akkumulátort az eltávolításához csúsztassa ki hátrafelé a töltőből.

 5. Az alábbi táblázat az akkumulátortöltő LED-kijelzőjének jelzéseit ismerteti.

  KijelzőJelentése
  Nem világítNincs behelyezve akkumulátor
  Zölden villogAz akkumulátor töltődik
  ZöldAz akkumulátor feltöltődött
  PirosAz akkumulátor és/vagy az akkumulátortöltő hőmérséklete kívül került a megfelelő tartományon
  Pirosan villogAkkumulátortöltési hiba*

* További tájékoztatásért lásd: .

Important: Az akkumulátor a gép használatának szüneteiben rövid időre a töltőn hagyható.Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a töltőből; lásd: Szerviz.

A gép tisztítása

A gép aljának tisztítása

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden használat után
 • Takarítsa le a gép aljáról a fűkaszálékot és a szennyeződést.
 • A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg a gép alját rögtön a fűnyírás befejezése után.

  1. Állítsa le a gépet, majd távolítsa el a biztonsági kulcsot és az akkumulátort.

  2. Engedje le a gépet a legalacsonyabb vágásmagasságra.

  3. Állítsa a gépet függőleges tárolási helyzetbe; lásd: A gép tárolása függőleges tárolási helyzetben.

  4. Tisztítsa meg a gép aljáról kefével vagy seprűvel a hulladékot.

   Important: Ne használjon vizet a gép tisztításához; a víz károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

  5. Tisztítsa meg a gyűjtőtartályt.

  A gyűjtőtartály tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Takarítsa le a gyűjtőtartályról és annak belsejéből a nyesedéket és a szennyeződést.
 • A maximális gyűjtési kapacitás érdekében tisztítsa meg gyakran a gyűjtőtartályt. Kefélje le a hulladékot.

  A fogantyú behajtása

  Figyelmeztetés

  A fogantyú nem megfelelő be- vagy kihajtása károsíthatja a kábeleket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

  • Ügyeljen a kábelek épségére a fogantyú be- vagy kihajtása során.

  • Ha egy kábel károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  Figyelmeztetés

  A gép beindítása előtt feltétlenül hajtsa fel üzemi helyzetbe a fogantyút, hogy elkerülhetők legyenek a kidobott tárgyak okozta sérülések.

  1. Állítsa le a gépet, vegye ki a biztonsági kulcsot, és távolítsa az akkumulátort; lásd: A gép leállítása.

  2. A fogantyúretesz oldásához húzza a fogantyút kioldó kart a fogantyú felső része felé (Ábra 21).

  3. Hajtsa félig előre a fogantyút felállított helyzetbe vagy teljesen előre függőleges tárolási helyzetbe a Ábra 21 szerint.

   g342175
  4. A fogantyú kihajtása, lásd A fogantyú összeszerelése.

  A gép tárolása függőleges tárolási helyzetben

  A gépet függőleges helyzetben is tárolhatja, így kisebb helyen elfér.

  Figyelmeztetés

  A fogantyú nem megfelelő be- vagy kihajtása károsíthatja a kábeleket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

  • Ügyeljen a kábelek épségére a fogantyú be- vagy kihajtása során.

  • Ha egy kábel károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  1. Állítsa le a gépet, vegye ki a biztonsági kulcsot, és távolítsa az akkumulátort; lásd: A gép leállítása.

  2. Hajtsa teljesen előre a fogantyút, amíg a helyére nem kattan; lásd: A fogantyú behajtása.

  3. A gyűjtőtartály ne legyen a gépen; ha rajta van, vegye le róla. Lásd: A gyűjtőtartály eltávolítása.

  4. A vágásmagasság legyen a legmagasabb beállításon (6. helyzet); ha nincs ott, emelje fel. Lásd: A vágási magasság állítása.

  5. Billentse hátra a gépet, és a fogantyújánál fogva tolja a kerekein a tárolási helyére (Ábra 22).

   Figyelmeztetés

   A fogantyút kioldó kart meghúzva a fogantyú kioldódik, amitől a fűnyíró hirtelen a talajra eshet.

   Ne a fogantyút kioldó karnál fogva mozgassa a gépet.

   g342176

   Note: A gyűjtőtartály ebben a helyzetben felakasztható a fogantyút kioldó karra (Ábra 23).

   g356985

  Karbantartás

  A gép karbantartása vagy tisztítása előtt távolítsa el belőle a biztonsági kulcsot és az akkumulátort.

  Csak a gyártó által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.

  Vizsgálja át és tartsa karban a gépet rendszeresen. A gépet csak hivatalos szakszervizben javíttassa.

  A gép kenése

  A gépet nem kell kennie; a csapágyak a gép élettartama végéig kitartó kenést kaptak a gyárban.

  A kés cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Important: A kés megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon márkaszervizhez.

  Ha a kés megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki. Ha a kés eltompult vagy kicsorbult, éleztesse meg és egyensúlyoztassa ki, vagy cserélje ki.

  Figyelmeztetés

  A szervizelés során ügyeljen arra, hogy a kés kikapcsolt meghajtás esetén is megmozdulhat. A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet.

  A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt.

  1. Távolítsa el a biztonsági kulcsot és az akkumulátort a gépből.

  2. A kést rögzítse egy fadarabbal (Ábra 24).

  3. Távolítsa el a késcsavart, az alátétet és a kést; tegye el az alátétet és a késcsavart (Ábra 24).

  4. Szerelje fel az új kést, az alátétet és a késcsavart (Ábra 25).

   Important: A kés hajlított végei nézzenek a gép burkolata felé.

  5. Nyomatékkulcs segítségével húzza meg a késcsavart 35 N·m nyomatékkal.

  g357349
  g357350

  Az akkumulátor előkészítése újrahasznosításra

  Important: Miután eltávolította a gépből, fedje le az akkumulátor kivezetéseit erős szigetelőszalaggal. Ne kísérelje meg összezúzni, szétszedni az akkumulátort, vagy eltávolítani bármely elemét.

  Az akkumulátor felelősségteljes újrahasznosításának módjára vonatkozó tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  Tárolás

  Important: A gépet, az akkumulátort és a töltőt csak a megfelelő hőmérsékleti tartományban tárolja; lásd: Műszaki adatok.

  Important: Az akkumulátor szezonon kívüli tárolása esetén töltse azt fel annyira, hogy két vagy három LED zölden világítson rajta. Ne tegyen el teljesen feltöltött vagy teljesen lemerült akkumulátort. Ha ismét készen áll a gép használatára, töltse fel az akkumulátort annyira, hogy az akkumulátortöltőn a bal oldali visszajelző vagy az akkumulátoron mind a 4 LED zölden világítson.

  • Válassza le használat után a terméket az áramellátásról (pl. távolítsa el belőle az akkumulátort és a biztonsági kulcsot), és ellenőrizze az épségét.

  • Ne tárolja a gépet vagy töltőt beszerelt akkumulátorral.

  • Tisztítson le minden idegen anyagot a termékről.

  • Ha nem használja, tárolja a gépet, a biztonsági kulcsot, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt gyermekektől elzárva.

  • Tartsa távol a gépet, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt maró hatású szerektől, például a kerti vegyszerektől és a jégmentesítő sótól.

  • A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne tárolja az akkumulátort kültéren vagy járműben.

  • Húzza meg az összes kötőelemet.

  • Tárolja a gépet, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt zárt, tiszta, száraz helyen.

  Szerviz

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • A gép karbantartását végeztesse hivatalos szakszervizben.
 • Ha a gép javítást igényelne, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

  Hibakeresés és elhárítás

  Csak az utasításban ismertetett lépéseket hajtsa végre. Minden további ellenőrzési, karbantartási és javítási munkát hivatalos szervizközpontnak vagy hasonlóan képzett szakembernek kell elvégeznie, ha Ön nem tudja megoldani a problémát.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A gép nem indul el.
  1. Az akkumulátor nincs teljesen becsúsztatva a helyére a gépben.
  2. Az akkumulátor nincs feltöltve.
  3. Az akkumulátor megsérült.
  4. Egyéb elektromos probléma lépett fel a gépnél.
  1. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumulátort a gépbe, ügyelve, hogy teljesen, kattanásig becsússzon.
  2. Vegye ki az akkumulátort a gépből, és töltse fel.
  3. Cserélje ki az akkumulátort.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép nem működik vagy csak szakaszosan működik.
  1. Nedvesség került az akkumulátor érintkezőire.
  2. Az akkumulátor nincs teljesen becsúsztatva a helyére a szerszámban.
  1. Hagyja megszáradni az akkumulátort, vagy törölje szárazra.
  2. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumulátort a gépbe, ügyelve, hogy teljesen, kattanásig becsússzon.
  A gép nem éri el a maximális teljesítményét.
  1. Az akkumulátor töltöttsége alacsony.
  2. A szellőzőnyílások eltömődtek.
  1. Vegye ki az akkumulátort a gépből, és töltse fel teljesen.
  2. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
  Az akkumulátor túl hamar lemerül.
  1. Az akkumulátor hőmérséklete a megfelelő tartomány alá csökkent, vagy afölé emelkedett.
  2. A gép túlterhelődött
  1. Vigye az akkumulátort száraz, 5–40 °C hőmérsékletű helyre.
  2. Végezze a fűnyírást nagyobb vágásmagasságon, vagy fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.
  Az akkumulátortöltő nem működik.
  1. Az akkumulátortöltő hőmérséklete a megfelelő tartomány alá csökkent, vagy afölé emelkedett.
  2. Nincs áram a konnektorban, amelybe az akkumulátortöltőt bedugták.
  1. Húzza ki az akkumulátortöltőt, és vigye száraz, 5–40 °C hőmérsékletű helyre.
  2. Javíttassa meg a konnektort szakképzett villanyszerelővel.
  Nem működik a gép önjáró meghajtása.
  1. Az önjáró meghajtás rendszere vagy a tápkábel megsérült.
  1. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Az akkumulátortöltő LED-kijelzője pirosan világít.
  1. Az akkumulátor és/vagy az akkumulátortöltő hőmérséklete kívül került a megfelelő tartományon.
  1. Húzza ki az akkumulátortöltőt, és vigye az akkumulátorral együtt száraz, 5–40 °C hőmérsékletű helyre.
  Az akkumulátortöltő LED-kijelzője pirosan villog.
  1. Kommunikációs hiba lépett fel az akkumulátor és a töltő között.
  2. Az akkumulátor gyenge.
  1. Vegye ki az akkumulátort a töltőből, húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, és várjon 10 másodpercet. Dugja vissza a konnektorba az akkumulátortöltőt, és tegye vissza bele az akkumulátort. Ha az akkumulátortöltő LED-kijelzője továbbra is pirosan villog, ismételje meg a műveletsort. Ha az akkumulátortöltő LED-kijelzője 2 kísérlet után is pirosan villog, megfelelő módon gondoskodjon az akkumulátor hulladékelhelyezéséről egy újrahasznosító létesítményben.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel, ha az akkumulátor még garanciális, vagy gondoskodjon az akkumulátor megfelelő hulladékelhelyezéséről egy akkumulátor-újrahasznosító létesítményben.
  A gép sípoló hangot hallat.
  1. Az akkumulátor nincs feltöltve.
  2. A gép nem biztonságos üzemi helyzetbe került.
  3. A gép túlterhelődött.
  4. Egyéb elektromos probléma lépett fel a gépnél.
  1. Vegye ki az akkumulátort a gépből, és töltse fel.
  2. Ügyeljen rá, hogy a gép ne kerüljön szélsőséges szögbe használat közben.
  3. Végezze a fűnyírást nagyobb vágásmagasságon, vagy fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.
  4. Kíséreljen meg más hibaelhárítási műveleteket, ha a hangjelzés nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A vágás minősége romlik vagy nem kielégítő.
  1. A kés eltompult.
  2. A nyíróasztalon törmelék halmozódott fel.
  1. Éleztesse meg vagy cserélje ki a kést.
  2. Tisztítsa meg a gép alját.
  A zsákolás minősége romlik vagy nem kielégítő.
  1. A gép túlterhelődött.
  2. A gyűjtőtartály szellőzőnyílásai eltömődtek.
  1. Végezze a fűnyírást nagyobb vágásmagassággal.
  2. Tisztítsa meg a gyűjtőtartályt vízzel és puha sörtéjű kefével.
  A gép egyenetlenül vág.
  1. A kés eltompult.
  2. A vágóasztal megsérült.
  1. Éleztesse meg vagy cserélje ki a kést.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép vibrál.
  1. A kés elgörbült vagy megsérült.
  1. Vizsgálja meg a kést, szükség esetén cserélje ki.