Bevezetés

Ez a forgókéses fűnyíró traktor lakóingatlanok tulajdonosai számára készült, házikerti alkalmazáshoz. Elsősorban jól karbantartott gyepen végzett fűnyírásra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro-ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Olvassa be mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van), és elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g297763

Írja a termék típus- és sorozatszámát az alábbi helyre:

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

Ez a kézikönyvben és a gépen is megtalálható biztonsági figyelmeztető jelzés (Ábra 2) fontos biztonsági üzenetet jelöl, amelyet a balesetek elkerülése érdekében követni kell. Ezt a jelzést a Veszély, a Figyelmeztetés vagy a Figyelem kifejezés követi.

 • Veszély: olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményez, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelmeztetés: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményezhet, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelem: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely enyhébb vagy mérsékelt személyi sérülést okozhat, ha nem sikerül elkerülni.

sa-black

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1940 vagy J2723 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a fűnyíróosztályban jelentősen kisebb. Olvassa el a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

A konkrét géptípus műszaki adatai a www.Toro.com címen találhatók meg.

Important: Ha Toro-motorral felszerelt gépét tartósan 1500 m tengerszint feletti magasság fölött használja, feltétlenül szerelje fel a nagy magasságú használhatósági készletet, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A nagy magasságú használhatósági készlet megnöveli a motor teljesítményét, miközben megelőzi a gyújtógyertya beköpését, a nehéz indítást és a megnövekedett kibocsátást. Ha felszerelte a készletet, ragassza fel a nagy magasság” (high altitude) címkét a gépre a sorozatszámot tartalmazó címke mellé. A géphez való nagy magasságú használhatósági készlet és nagy magasság” (high altitude) címke bármelyik hivatalos Toro márkaszervizben beszerezhető. Az Önhöz legközelebbi márkakereskedést megkeresheti webhelyünkön a www.Toro.com címen, vagy hívja fel ügyfélszolgálatunkat a motor károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszerére vonatkozó jótálláson található hívószámon.Távolítsa el a készletet a motorról és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációjára, ha 1500 m alatt fogja használni a gépet. Ne működtesse a nagy magasságú üzemre átalakított motort alacsonyabb területeken, mert így a motor túlhevülhet és károsodhat.Ha nem tudja biztosan, hogy a gépe át lett-e alakítva nagy magasságban történő használatra, keresse az alábbi címkét.

decal127-9363

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395:2013 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

Ez a termék levághatja a kezét és a lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos, akár végzetes személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • Gondoskodjon arról, hogy a gépet gyermek vagy nézelődő ne közelíthesse meg.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat és fizikailag is képesek működtetni vagy szervizelni a gépet.

 • Ne használja a gépet szakadékok, árkok, töltések, vizek és egyéb veszélyek közelében, illetve 15°-nál meredekebb lejtőkön.

 • Tartsa távol kezét és lábát a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok, a biztonsági kapcsolók és az egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

Dőlésszögjelző

g011841

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól láthatóan, a potenciálisan veszélyes helyek mellett találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal105-7015
decal121-2989b
decal132-0872

A 138-6074 számú felirat bele van öntve a tüzelőanyag-tartály falába.

decal138-2456
decal139-2388
decal139-2394
decal139-2395
decal140-2716
decal140-2748
decal142-5864
decal144-5288

Termékáttekintés

g295991

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel.

Kezelőpanel

g296034

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: OFF (Leállítás), RUN (Gyújtás) és START (Indítás) (Ábra 6).

Gázkar/hidegindító kar

A gázkar és a hidegindító kar egyetlen vezérlőkart alkot. A gázkar a motor fordulatszámának szabályozására szolgál, és fokozatmentesen állítható a SLOW (Lassú) és a FAST (Gyors) helyzet között (Ábra 6).

Késkapcsoló (mellékhajtás)

A mellékhajtás (TLT) jelzéssel rendelkező késkapcsolóval kapcsolható be és ki a fűnyírókések meghajtása (Ábra 6).

Haladásvezérlő karok

A haladásvezérlő karok segítségével vezethető a gép előre, hátrafelé, illetve ezekkel lehet elfordulni valamelyik irányba (Ábra 5).

Parkolási helyzet

Mielőtt elhagyja a gépet, az elektromos fék behúzásához állítsa a haladásvezérlő karokat középhelyzetből kifelé, PARK (Parkolási) helyzetbe (Ábra 25). Ha megáll a géppel, vagy őrizetlenül hagyja, állítsa a haladásvezérlő karokat mindig PARK helyzetbe.

Smart Speed

A vezetőülés előtt lent található Smart Speed™ vezérlőrendszerkar jóvoltából a gép 3 sebességtartományban használható – trimmelés, vontatás és fűnyírás (Ábra 28).

Tüzelőanyagszint-ellenőrző ablak

A gép bal oldalán található ellenőrzőablakon át ellenőrizheti a tüzelőanyag szintjét a tüzelőanyag-tartályban (Ábra 7).

g292100

Vágásmagasság-beállító kar

A vágásmagasság-beállító kar segítségével a vezetőülésben ülve süllyesztheti és emelheti a nyíróasztalt. A kart felfelé (maga felé) húzva a nyíróasztal elemelkedik a talajtól, a kart lefelé (magától el) mozdítva pedig a talajt közelíti. A vágásmagasságot csak a gép álló helyzetében módosítsa (Ábra 5).

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Használat előtti munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát, vagy amelyet a gép eldobhat.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Győződjön meg arról, hogy a kezelőijelenlét-kapcsolókat, a biztonsági kapcsolókat és a védőelemeket felszerelték, és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • A fűnyírás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a nyíróegységek megfelelően működnek.

 • Nézze át a terepet a megfelelő felszerelés, valamint a gép megfelelő és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartozékok és adapterek meghatározásához.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Ne szállítson utast a gépen.

 • Tartsa a járókelőket és háziállatokat a működő géptől távol. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet és munkaeszközeit.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például a terelőlemezek, valamint a teljes fűgyűjtő rendszer a helyükön vannak, és megfelelően működnek. Szükség esetén cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket.

A tüzelőanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • A tüzelőanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. A tüzelőanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozása érdekében, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa a tüzelőanyagot, vegye le a gépet a teherautóról vagy az utánfutóról, és mindenféle járműtől távol, a földön tankolja meg. Ha ez nem valósítható meg, helyezzen egy hordozható tüzelőanyag-tartályt mindenféle járműtől távol a földre, töltse fel azt tüzelőanyaggal, majd abból tankolja meg a gépet a töltőpisztoly használata helyett.

  • A tankolást kültéren, vízszintes talajon, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött tüzelőanyagot.

  • Ne kezeljen tüzelőanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

  • Ha a tüzelőanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg a tüzelőanyag teljesen el nem párolgott.

  • Tüzelőanyagot csak jóváhagyott tüzelőanyag-tartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • A tüzelőanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje a tüzelőanyag gőzeinek tartós belégzését.

  • Tartsa távol arcát és kezeit a fúvókától és a tüzelőanyag-betöltő nyílástól.

  • A tüzelőanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

 • Ne tárolja a gépet vagy a tüzelőanyag-tartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a teljes kipufogórendszer a helyén van, és teljesen üzemképes.

 • Tartsa a töltőpisztolyt a benzintank vagy -tartály széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik. Ne használjon töltőpisztolyzáró-nyitó eszközt.

 • Ha tüzelőanyag kerül a ruhájára, azonnal öltözzön át.

 • Ne töltse túl a tüzelőanyag-tartályt. Helyezze vissza a tanksapkát, és biztonságosan húzza meg.

 • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy tüzelőanyagot.

Tankolás

Javasolt tüzelőanyag

TípusÓlommentes benzin
Minimális oktánszám87 (USA) vagy 91 (kísérleti oktánszám; az USA-n kívül)
EtanolLegfeljebb 10 térfogatszázalék
MetanolNincs
MTBE (metil-tercier-butil-éter)Kevesebb mint 15 térfogatszázalék
OlajNe keverjen olajat a tüzelőanyaghoz

Csak tiszta, friss (30 napnál nem régebbi), megbízható forrásból származó tüzelőanyagot használjon.

Stabilizáló-/kondicionálóanyag használata

A tüzelőanyag hosszú távú frissen tartása érdekében töltsön a gépbe tüzelőanyag-stabilizáló/-kondicionáló anyagot az adalékanyag gyártójának utasítása szerint.

Important: Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó tüzelőanyag-adalékot.

Töltsön a friss tüzelőanyaghoz stabilizátort/kondicionálót a tüzelőanyag-stabilizátor gyártójának utasításai szerint.

Tankolás

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Állítsa a haladásvezérlő karokat külső, PARKOLáS helyzetbe.

 3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 4. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet.

 5. Tankoljon a betöltőnyak alsó pereméig (Ábra 8). Ne töltse teljesen tele a tüzelőanyag-tartályt

  g293796

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

Új gép bejáratása

Az új motor bizonyos idő elteltével éri el a teljes teljesítményét. A nyíróasztalok és hajtásrendszerek belső súrlódása új állapotukban nagyobb, ami többletterhelést ró a motorra. Hagyjon 40–50 óra bejáratási időt az új gépnek, hogy aztán csúcsteljesítményen működhessen.

A biztonsági reteszelőrendszer használata

Figyelmeztetés

A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

 • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

 • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

A biztonsági reteszelőrendszer működésének megértése

A biztonsági reteszelőrendszer az alábbi feltételek teljesülése esetén engedi a motor beindítását:

 • A késkapcsoló (TLT) ki van kapcsolva.

 • A haladásvezérlő karok PARKOLáSI helyzetben állnak.

A biztonsági reteszelőrendszer akkor is leállítja a motort, ha Ön a haladásvezérlő karokat kimozdítja PARK (Parkolás) helyzetből, majd felemelkedik a vezetőülésből.

A biztonsági reteszelőrendszer működésének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • A gép minden használata előtt ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszer működését. Ha a biztonsági reteszelőrendszer nem az alább ismertetett módon működik, azonnal javíttassa meg hivatalos márkaszervizben.

  1. Üljön a vezetőülésbe, mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARK (Parkolás) helyzetből, majd állítsa a késkapcsolót ON (Bekapcsolt) helyzetbe. Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg.

  2. Üljön az ülésbe, és állítsa a késkapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe. Állítsa bármelyik haladásvezérlő kart középső, kioldott helyzetbe. Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg. Ismételje meg ezt a másik haladásvezérlő karral is.

  3. Üljön az ülésbe, állítsa a késkapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, majd rögzítse PARKOLáSI helyzetben a haladásvezérlő karokat. Indítsa be a motort. Járó motor mellett kapcsolja be a késkapcsolót, majd emelkedjen el kissé az ülésből; a motornak le kell állnia.

  4. Üljön az ülésbe, állítsa a késkapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, majd rögzítse PARKOLáSI helyzetben a haladásvezérlő karokat. Indítsa be a motort. Járó motor mellett állítsa középre, kioldott helyzetbe a haladásvezérlő karokat, majd emelkedjen fel kissé az ülésből. A motornak le kell állnia.

  Az ülés beállítása

  Az ülés előre és hátra eltolható. Állítsa be az ülést úgy, hogy a leghatékonyabban irányíthassa a gépet, és a legkényelmesebb legyen a testhelyzete (Ábra 9).

  g027249

  A haladásvezérlő karok beállítása

  A magasság beállítása

  A haladásvezérlő karok magassága állítható a maximális kényelem érdekében (Ábra 10).

  g333847

  A dőlésszög beállítása

  A haladásvezérlő karok az Ön kényelme érdekében előre- és hátradönthetők.

  1. Lazítsa meg a vezérlőkart a tengelyéhez rögzítő felső csavart.

  2. Lazítsa meg az alsó csavart annyira, hogy a vezérlőkart előre- vagy hátrabillenthesse.

   g333846
  3. A csavarokat meghúzva rögzítse a vezérlőkart az új helyzetében.

  4. Ismételje meg a beállítást a másik vezérlőkarnál.

  Az oldalsó kidobás kidobónyílás-fedelének eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Engedje ki a kidobónyílás-fedélen található kallantyúrögzítőben lévő hajlékony kallantyút, és fordítsa el jobbra a kidobónyílás-fedelet (Ábra 12).

   g293897
  4. Engedje fel a kidobónyílás-fedél tetején lévő kampós reteszt a forgórúdról (Ábra 16).

  5. Akassza ki a kidobónyílás-fedélen található fémfület a nyíróasztalra hegesztett konzol nyílásából (Ábra 13).

   g230250

  A kidobónyílás-fedél felszerelése talajtakarításhoz

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Akassza be a kidobónyílás-fedélen található fémfület a nyíróasztalra hegesztett konzol nyílásába (Ábra 14).

   g230248
  4. Billentse vissza és a nyíróasztal felé a kidobónyílás-fedelet, hogy egy szintbe kerüljön a nyíróasztallal (Ábra 15).

   g230249
  5. Akassza be a kidobónyílás-fedél tetején található kampós reteszt a terelőlemez-egység forgórúdjába (Ábra 16).

   g297786
  6. Rögzítse a kidobónyílás-fedelet a nyíróasztalhoz: ehhez akassza a fedélen lévő hajlékony kallantyút a nyíróasztalon található rögzítőbe (Ábra 12).

  Működtetés közben

  Munka közben betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • A tulajdonos/üzemeltető megakadályozhatja a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleseteket, és ő viseli értük a felelősséget.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A késhez hozzáérve súlyosan megsérülhet. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést. Ha az indítókulcsot KI helyzetbe fordítja, a motornak le kell állnia, és a késnek is meg kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Tartsa távol kezét és lábát a vágóegységektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

  • Ne végezzen fűnyírást a terelőlap felhajtott, eltávolított vagy módosított állapotában, kivéve, ha fűgyűjtő- vagy talajtakarító készlet van a helyén, amely megfelelően működik.

  • Ne végezzen fűnyírást hátrafelé, csak ha feltétlenül szükséges. Mindig nézzen lefelé és maga mögé, mielőtt hátrafelé kezdene haladni a géppel.

  • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek eltakarhatják a kilátást.

  • Állítsa le a késeket, ha nem végez fűnyírást.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, csak ezután vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.

  • Lassítson, és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • Vontatható berendezést csak a vontatási pontra csatlakoztasson.

  • Csak akkor működtesse a gépet, ha a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például a terelőlemezek, valamint a teljes fűgyűjtő rendszer a helyükön vannak, és megfelelően működnek. Szükség esetén cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket.

  • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat vagy adaptereket használja.

  • A gép 85 dBA-t meghaladó zajszintet produkál a kezelő fülénél, ami hosszan tartó kitettség esetén halláskárosodást okozhat.

   g229846
  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységről, a hajtásokról, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról és a motorról.

  • A motor beindításakor tartsa távol a lábát a késektől.

  • Ügyeljen a fűnyíró kidobási útvonalára és arra, hogy az ne irányuljon mások felé. Kerülje az anyag falra vagy akadályokra ürítését, mivel az visszaverődhet Önre.

  • Állítsa le a késeket, lassítson le, és járjon el körültekintően, ha nem füves területet keresztez, vagy a gépet azon keresztül szállítja a kaszálandó területre, illetve onnan el.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  • A gyerekek gyakran vonzódnak a gépekhez és a kaszálási tevékenységhez. Soha ne feltételezze, hogy a gyerekek ugyanott maradnak, ahol utoljára látta őket.

  • Tartsa a gyerekeket a munkaterületen kívül egy felelős felnőtt figyelmes felügyelete alatt, aki nem a gépkezelő.

  • Legyen készenlétben, és állítsa le a gépet, amennyiben gyerek lép a területre.

  • Tolatás vagy fordulás előtt nézzen le és körbe, nincsenek-e ott kisgyerekek.

  • Ne szállítson gyerekeket a gépen még kikapcsolt késekkel sem. A gyerekek leeshetnek a gépről, és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos működtetését. A gépen utaztatott gyermekek később váratlanul feltűnhetnek a munkaterületen egy újabb kör reményében, a gép pedig előre vagy hátramenetben véletlenül elgázolhatja őket.

  A lejtőkkel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A kezelő a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel. Mielőtt a géppel lejtős területre hajtana, végezze el az alábbiakat:

   • Tekintse át és értelmezze a kézikönyvben és a gépen található, lejtőre vonatkozó utasításokat.

   • Határozza meg a terület hozzávetőleges lejtőszögét dőlésmérő segítségével.

   • Ne használja a gépet 15°-nál meredekebb lejtőn.

   • Értékelje ki a napi helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére. Használja a józan eszét és ítélőképességét ezen értékelés során. A területen bekövetkező változások, például a nedvesség gyorsan befolyásolhatja a gép lejtőn történő használatát.

  • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Ne használja a gépet szakadékok, árkok, töltések, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad. Tartson biztonságos távolságot (a gép szélességének kétszeresét) a gép és a veszély között. Az ilyen területeken használjon tolókaros fűnyírót vagy kézi szegélynyírót a gyep karbantartására.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Se a sebességén, se a haladási irányán ne változtasson hirtelen; kanyarodjon lassan és fokozatosan.

  • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet. Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtókerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság. A gép megcsúszhat akkor is, ha a hajtókerekei megálltak.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel, ha munkaeszközzel vagy tartozékkal, például fűgyűjtő rendszerekkel használja. Ezek ronthatják a gép stabilitását, és az irányítás elvesztését okozhatják. Kövesse az ellensúlyokra vonatkozó utasításokat.

  • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróasztalt lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a gép instabillá válhat a nyíróasztal felemelt helyzetében.

  g229111

  Vontatással kapcsolatos óvintézkedések

  • Vontatható berendezést csak a vontatási pontra csatlakoztasson.

  • Ne használja a gépet vontató járműként, csak akkor, ha van rajta vonószerkezet.

  • Ne lépje túl a vontatott berendezésekre és a lejtőn való vontatásra vonatkozó súlyhatárokat. A vontatott berendezés tömege nem haladhatja meg a gép és a kezelő együttes tömegét.

  • Ne engedjen gyermekeket vagy más személyeket a vontatott berendezés közelébe.

  • Lejtőn a vontatott berendezés súlya miatt megszűnhet a tapadás, megnő a felborulás kockázata és elveszítheti a jármű feletti uralmát. Csökkentse a vontatott tömeget és lassítson le.

  • A megálláshoz szükséges távolság a vontatott teher tömegével arányosan nő. Haladjon lassan, és hagyjon nagyobb távolságot a megálláshoz.

  • Forduljon nagyobb ívben, hogy a munkaeszköz ne érjen a géphez.

  A késkapcsoló (TLT) használata

  A késkapcsoló (TLT) segítségével indíthatók el és állíthatók le a fűnyíró kései és bármely meghajtott munkaeszköz.

  A késkapcsoló (TLT) bekapcsolása

  g008945

  Note: A késeket mindig a gázkar GYORS helyzetében kapcsolja be (Ábra 20).

  g296056

  A késkapcsoló (TLT) kikapcsolása

  g009174

  A gázkar használata

  A gázkar a GYORS és a LASSú helyzet között állítható (Ábra 22).

  A TLT bekapcsolásakor mindig a GYORS helyzetet használja.

  g296056

  A hidegindító gomb használata

  A hidegindító gomb a hideg motor beindítására szolgál.

  1. Tolja a gázkart/hidegindító kart a FAST (Gyors) haladási helyzeten át CHOKE (Hidegindítás) helyzetbe, ezzel bekapcsolva a hidegindítót a kulcsos kapcsoló használata előtt.

   g369269
  2. A hidegindítónak a motor beindítása utáni kikapcsolásához húzza el a vezérlőkart CHOKE helyzetből.

  A motor beindítása

  Important: Ne indítózzon egyszerre 5 másodpercnél hosszabban. 5 másodpercnél hosszabban indítózás esetén az indítómotor károsodhat. Ha a motor nem indul be, az újabb indítózás előtt várjon 10 másodpercet.

  Note: Előfordulhat, hogy a kart az ütközőnek tolva, hidegindítás helyzetben kell tartania, miközben megkísérli beindítani a motort (Ábra 24).

  g369267

  A motor leállítása

  1. Kapcsolja ki a kések meghajtását a késkapcsolót KI helyzetbe állítva (Ábra 24).

  2. Állítsa a haladásvezérlő karokat külső, PARKOLáS helyzetbe.

  3. Állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

  4. Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

  Vigyázat

  Személyi sérüléshez vezethet, ha a felügyelet nélkül hagyott gépet gyermekek vagy nézelődők megkísérlik működtetni.

  Mindig vegye ki a kulcsot és húzza be a rögzítőféket, ha a gépet felügyelet nélkül hagyja.

  A haladásvezérlő karok használata

  g004532

  Közlekedés a géppel

  Az egyes tengelyeken levő hidraulikus motorok egymástól függetlenül forgatják a hajtókerekeket. Az egyik oldali kereket hátramenetbe, míg a másikat előremenetbe kapcsolva a gép fordulás helyett megpördül. Ez nagymértékben javítja a gép kormányozhatóságát, de némi időbe telik, amíg hozzászokik, hogyan mozgathatja a gépet.

  A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart GYORS helyzetbe. Fűnyírást mindig teljes gázzal végezzen.

  Figyelmeztetés

  A gép nagyon gyorsan megpördülhet. Elveszítheti uralmát a gép felett, ami személyi sérüléssel vagy a gép károsodásával járhat.

  • Kanyarodjon óvatosan.

  • Éles kanyar előtt lassítson le.

  Haladás előremenetben

  Note: A kanyarodást mindig körültekintően végezze.

  1. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  2. Előremenethez tolja lassan előre a haladásvezérlő karokat (Ábra 26).

   g008952

  Haladás hátramenetben

  Note: A tolatást és kanyarodást mindig végezze körültekintően.

  1. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  2. Hátramenethez húzza lassan hátra a haladásvezérlő karokat (Ábra 27).

   g008953

  A Smart Speed

  A vezetőülés alatt (Ábra 28) található Smart SpeedTM-vezérlőrendszerkar jóvoltából a gép 3 sebességtartományban használható – trimmelés, vontatás és fűnyírás.

  g293338

  A sebességváltáshoz járjon el az alábbi módon:

  1. Állítsa semleges, majd külső, PARKOLáSI helyzetbe a haladásvezérlő karokat.

  2. Kapcsolja ki a késkapcsolót.

  3. Állítsa a kart a kívánt helyzetbe.

  Az alábbiak csak javaslatok a használathoz. A beállítást befolyásolja a fű típusa, nedvességtartalma és magassága.

  Javasolt használat:TrimmelésVontatásFűnyírás
  ParkolásX  
  Sűrű, nedves fűX  
  KépzésX  
  Fű trimmeléseX  
  Fűgyűjtés X 
  Talajtakarítás X 
  Tartozékok vontatása X 
  Normál fűnyírás  X
  Haladás a géppel  X

  Trimmelés

  Ez a legalacsonyabb sebesség. A sebességhez javasolt felhasználási körülmények:

  • Parkolás

  • Sűrű, nedves fű nyírása

  • Képzés

  • Fű trimmelése

  Vontatás

  Ez a közepes sebesség. A sebességhez javasolt felhasználási körülmények:

  • Fűgyűjtés

  • Talajtakarítás

  • Tartozékok vontatása

  Fűnyírás

  Ez a legnagyobb sebesség. A sebességhez javasolt felhasználási körülmények:

  • Normál fűnyírás

  • Haladás a géppel

  Az oldalsó kidobás használata

  A fűnyírót csuklópántos fűterelő lappal szerelték fel, amely oldalra és lefelé, a gyep felé tereli a fűkaszálékot.

  Veszély

  A fűterelő lemez, a kidobónyílás-fedél vagy a fűgyűjtő rendszer nélkül Ön és a közelben levők ki lehetnek téve a késekkel és a kirepülő hulladékkal való érintkezésnek. A forgó fűnyírókések és a kirepülő törmelék személyi sérülést okozhatnak, akár végzeteset is.

  • Ne távolítsa el a fűterelő lemezt a nyíróasztalról, mert a fűterelő lemez irányítja lefelé az anyagot a gyep felé. Ha a fűterelő lap bármikor megsérül, azonnal cserélje le.

  • Ne nyúljon kezével vagy lábával a nyíróasztal alá.

  • Ne kísérelje meg a kidobási terület vagy a kések környékének tisztítását, csak ha a késkapcsolót (TLT) KI helyzetbe kapcsolta, a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe fordította, és kivette az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  • Ügyeljen arra, hogy a fűterelő lap lehajtott helyzetben legyen.

  A vágásmagasság beállítása

  Note: A haladási helyzet a legnagyobb vágásmagasság, vagyis a 114 mm-es helyzet, lásd: Ábra 29.

  A vágásmagasság 38 mm és 114 mm között állítható 13 mm-es lépésekben. A vágásmagasság a vezetőüléstől jobbra található karral állítható be (Ábra 29).

  g296586

  A lenyesés elleni védelemre szolgáló görgők beállítása

  Amikor állít a vágásmagasságon, mindig állítson a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőkön is.

  Note: Állítsa be úgy a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket, hogy a görgők a normál, sík fűnyírási területeken ne érjenek a talajhoz.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Állítsa be a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket az alábbi helyzetek egyikére:

   • Felső furat – használja ezt a helyzetet a nyíróasztal 63 mm-es és kisebb vágásmagasságaiban (Ábra 30).

   • Alsó furat – használja ezt a helyzetet a nyíróasztal 76 mm-es és nagyobb vágásmagasságaiban (Ábra 30).

   g019929

  Üzemeltetési tanácsok

  A levegőkeringetés maximálisra állítása

  A legjobb fűnyírási teljesítmény és maximális levegőkeringetés érdekében a motort a gázkar FAST (Gyors) helyzetében működtesse. Mivel a fűkaszálék alapos lenyírásához levegőre van szükség, ne állítsa annyira alacsonyra a vágásmagasságot, hogy a nyíróasztalt teljesen körülvegye a nyíratlan fű. Igyekezzen elérni, hogy a nyíróasztal egyik oldalánál ne legyen nyíratlan fű, így a gép beszívhatja a levegőt a nyíróasztal alá.

  Első fűnyírás a területen

  Nyírja a füvet a normálnál valamivel nagyobb vágásmagassággal, hogy a nyíróasztal ne vágjon bele az esetleg egyenetlen talajba. Ugyanakkor általában a korábban használt vágásmagasság a legjobb választás. 15 cm-nél magasabb fű lenyírásakor előfordulhat, hogy két menetben kell elvégeznie a fűnyírást az elfogadható vágásminőség érdekében.

  A fűszál harmadának levágása

  A legjobb, ha a fűszálnak nagyjából csak a harmadát vágja le. Nem ajánlott ennél többet levágni belőle, kivéve, ha a fű ritka, vagy késő ősszel, amikor a fű már lassabban nő.

  A fűnyírás irányának váltogatása

  Váltogassa a fűnyírás irányát, hogy a fű mindig egyenesen álljon. Ez egyben a fűkaszálékot is segít jobban szétszórni, ami elősegíti a lebomlást és a trágyázó hatást.

  Fűnyírás a megfelelő időközönként

  A fű eltérő sebességgel nő az év különböző szakaszaiban. Az azonos vágásmagasság megtartása érdekében kora tavasszal végezze gyakrabban a fűnyírást. Ahogy a fű növekedése nyár közepére lelassul, a fűnyírás is ritkulhat. Ha hosszabb ideig nem került sor fűnyírásra, először végezze azt nagy vágásmagasságon, majd 2 nappal később alacsonyabb beállítás mellett.

  Fűnyírás alacsonyabb sebességfokozaton

  Bizonyos körülmények esetén az alacsonyabb haladási sebességgel való fűnyírás jobb vágási minőséget eredményezhet.

  A túl rövidre vágás elkerülése

  Egyenetlen gyepen növelje a vágásmagasságot, hogy elkerülje a gyep lenyesését.

  Megállás a géppel

  Ha fűnyírás közben előremenetben meg kell állnia, egy halom fűkaszálék hullhat a gyepre. Ennek megelőzése érdekében vezesse a gépet egy már lenyírt részre bekapcsolt késhajtással, vagy még haladás közben állítsa le a nyíróasztal meghajtását.

  A nyíróasztal aljának tisztán tartása

  Minden használat után tisztítsa ki a nyesedéket és szennyeződést a nyíróasztal alsó részéről. Ha fű és kosz gyűlik fel a nyíróasztal belsejében, a vágás minősége romlani fog.

  A kés(ek) karbantartása

  Gondoskodjon arról, hogy a fűnyírási szezonban mindig éles legyen a kés, mivel az éles kés a fűszálakat egyenesen metszi el anélkül, hogy tépné vagy szaggatná azokat. Az eltépett, leszakított fűszál vége megbarnul, ami lassítja a növekedését, és növeli a megbetegedés esélyét. Ellenőrizze a fűnyírókéseket minden használat után élesség, illetve kopás vagy sérülés szempontjából. Szükség szerint reszelje le a csorbulást, és élezze meg a kést. Ha a kés megsérült vagy elkopott, cserélje ki azonnal, eredeti Toro cserekést használva. Lásd: A vágókések szervizelése.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy tüzelőanyagot.

  • A gép eltárolása vagy szállítása előtt vegye ki az indítókulcsot.

  A gép tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből.
 • Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, az ülés alatti rész, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidraulikus motorok környékén.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARK (Parkolás) helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, és mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná, várja meg, míg a mozgó alkatrészek megállnak.

  3. Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből.

   Note: A nyíróasztal kimosószerelvényének használatával kapcsolatos információkért lásd: A nyíróasztal aljának lemosása.

  A gép tolása emberi erővel

  A gép elektromos fékszerkezettel rendelkezik. A gép tolásához a gyújtáskapcsolónak ÜZEM helyzetben kell lennie. Az elektromos fék kioldásához az akkumulátornak feltöltött, üzemképes állapotúnak kell lennie.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARK (Parkolás) helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, és mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná, várja meg, míg a mozgó alkatrészek megállnak.

  3. Keresse meg a gép két oldalán a megkerülő szelepek karjait.

  4. Állítsa első helyzetbe a megkerülőszelepek mindkét karját a nyíláson át, majd a rögzítésükhöz mozdítsa őket lefelé (Ábra 31).

   Figyelmeztetés

   A forró felületekkel való érintkezés személyi sérülést okozhat.

   Tartsa távol kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a motortól, a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

   Figyelmeztetés

   Ha a megkerülőszelepek karjai első helyzetben vannak rögzítve a nyílásban, akkor a gép akaratlanul is elmozdulhat, ezzel az Ön vagy a közelben lévők sérülését okozva.

   A géppel való haladás után állítsa hátsó helyzetbe a megkerülőszelepek karjait, és ebben a helyzetben rögzítse őket.

   g333873
  5. Fordítsa az indítókulcsot RUN (Gyújtás) helyzetbe, majd oldja ki a rögzítőféket úgy, hogy az egyik haladásvezérlő kart kimozdítja PARK (Parkolás) helyzetből.

   Note: Ne indítsa be a gépet.

  6. Igény szerint kezdje meg a gép tolását.

   Important: A gépet mindig kézzel tolja. Ne vontassa a gépet, mert attól károsodhat.

  7. Állítsa a haladásvezérlő karokat külső, PARK (Parkolás) helyzetbe.

  8. Fordítsa az indítókulcsot OFF (Leállítás) helyzetbe, és vegye ki a gyújtáskapcsolóból, hogy ne merüljön az akkumulátor.

  9. Állítsa a megkerülőszelepek mindkét karját hátsó helyzetbe, és mozdítsa őket lefelé a nyíláson át a rögzítéshez.

  A gép szállítása

  A gép szállításához használjon nagy teherbírású pótkocsit vagy tehergépkocsit. Használjon teljes szélességű rámpát. Ügyeljen arra, hogy az utánfutó vagy tehergépkocsi rendelkezzen a jogszabályban előírt fékekkel, világítással és jelzésekkel. Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Ezen információk ismerete segít elkerülni a személyi sérüléseket. Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  Figyelmeztetés

  Az irányjelzők, lámpák, fényvisszaverő jelzések vagy lassú jármű embléma nélküli közúti közlekedés veszélyes, és olyan balesetekhez vezethet, amelyek személyi sérüléseket is okozhatnak.

  Ne parkoljon a géppel közúton.

  Az utánfutó kiválasztása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat (Ábra 32).

  • Csak teljes szélességű rámpát használjon, ne a gép két oldalán elhelyezett külön rámpákat.

  • Ne legyen 15°-nál meredekebb a rámpa lejtése a talajhoz, valamint a pótkocsi vagy a tehergépkocsi platójához képest.

  • A rámpa hossza legyen legalább négyszerese a plató és a talaj közti távolságnak. Ezzel biztosítható, hogy sík talajon a rámpa szöge ne haladja meg a 15°-ot.

  g027996

  A gép felrakodása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.

  • Járjon el rendkívül körültekintően, amikor a géppel a rámpán halad.

  • A rámpára tolatva hajtson fel, és előremenetben hajtson le róla.

  • Kerülje a hirtelen gyorsítást és lassítást, amikor a rámpán halad a géppel, mert elveszítheti felette az uralmát, és felborulhat.

  1. Utánfutó használata esetén kapcsolja azt a vontató gépjárműhöz, és akassza be a biztonsági láncokat is.

  2. Adott esetben kösse be az utánfutó fékrendszerét és világítását is.

  3. Hajtsa le a rámpát, ügyelve arra, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több mint 15° (Ábra 32).

  4. Tolasson fel a géppel a rámpán (Ábra 33).

   g027995
  5. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és állítsa a haladásvezérlő karokat külső, PARK (Parkolás) helyzetbe.

  6. Kötözze le a gépet az első önbeálló kerekeknél és a hátsó vázkeretnél hevederekkel, láncokkal, sodronnyal vagy kötelekkel (Ábra 34). A lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

   g027708

  A gép lerakodása

  1. Hajtsa le a rámpát, ügyelve arra, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több mint 15° (Ábra 32).

  2. A géppel előremenetben hajtson le a rámpán (Ábra 33).

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják. Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja le a hajtásokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó vagy forró alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen beállításokat.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • Ellenőrizze rendszeresen a rögzítőfék működését. Végezze el beállítását és szervizelését szükség szerint.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket.

  • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből.

  • Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy tüzelőanyagot, és távolítson el minden tüzelőanyaggal átitatott törmeléket.

  • Ne hagyatkozzon mechanikus vagy hidraulikus emelőre alátámasztásként; ha megemeli a gépet, támassza alá emelőállványokkal.

  • A gép minden alkatrészét tartsa megfelelő üzemállapotban. Az összes csavart húzza meg, különösen a késeket rögzítő kötőelemeket. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • A gép szerelése előtt kösse le a negatív kábelt az akkumulátorcsatlakozóról.

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott cserealkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Tisztítsa meg és ellenőrizze a légszűrő szivacsbetétjét.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a késeket.
 • Ellenőrizze a fűterelő lemez épségét.
 • Minden használat után
 • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből.
 • A nyíróasztal házának megtisztítása.
 • Minden 25 órában
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek csapágyait (homokos talajon való használat esetén gyakrabban).
 • Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
 • Ellenőrizze az ékszíjakat kopás, repedezettség szempontjából.
 • Minden 50 órában
 • Cserélje ki a légszűrő papírbetétjét.
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát.
 • Minden 100 órában
 • Cserélje le a motorolajat(nagy terhelés mellett vagy magas hőmérséklet esetén gyakrabban).
 • A motorolaj-szűrő cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A gyújtógyertya cseréje.
 • Távolítsa el és tisztítsa meg a ventilátorházat és minden további hűtőburkolatot (nagyon poros és piszkos körülmények között gyakrabban).
 • Minden 200 órában
 • Cserélje ki az átfolyó tüzelőanyag-szűrőt.
 • Minden 300 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a szelephézagot. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
 • Tárolás előtt
 • Töltse fel az akkumulátort, majd kösse le a kábeleit.
 • Tárolás előtt végezze el az összes fent felsorolt karbantartási műveletet.
 • Javítsa ki a lepattogzott festést.
 • Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A nyíróasztal függönyének leoldása

  Lazítsa meg a függöny 2 alsó csavarját, hogy hozzáférjen a nyíróasztal felső részéhez (Ábra 35).

  g295619

  Note: A karbantartás után mindig húzza meg a csavarokat a függöny rögzítéséhez.

  A gép megemelése

  Az emelés során támassza alá a gépet bakokkal.

  Figyelmeztetés

  Ha a gépet a kipufogódob alsó védőlemezénél támasztja alá (Ábra 36), akkor a védőlemez megsérülhet, a gép pedig leeshet, ami az Ön vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.

  Ne használja a kipufogódob alsó védőlemezét a gép megemeléséhez vagy alátámasztásához.

  g299647

  Kenés

  A csapágyak zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek csapágyait (homokos talajon való használat esetén gyakrabban).
 • A kenőzsír típusa: 2-es sz. lítiumos kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket (Ábra 37).

   Note: Kaparja le a festéket a zsírzógomb elejéről, ha van rajta.

   g032432
  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre (Ábra 37).

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • Tartsa távol kezét, lábát, arcát, testrészeit és ruházatát a kipufogótól és egyéb forró felületektől. A karbantartás megkezdése előtt hagyja a motor elemeit lehűlni.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 300 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a szelephézagot. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
 • Note: Szervizelje gyakrabban (akár pár üzemóránként) a légszűrőt, ha az üzemeltetési környezet rendkívül poros vagy homokos.

  A szivacs- és a papírbetét eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Tisztítsa meg a légszűrő környékét, hogy ne kerülhessen szennyeződés a motorba, ahol károsodást okozhat.

  4. Távolítsa el a légszűrőfedelet a 2 rögzítőgombot kicsavarva (Ábra 38).

   g020242
  5. Óvatosan távolítsa el a szivacs és a papír szűrőbetétet a légszűrőházból (Ábra 39).

   g233265
  6. Válassza szét a szivacs- és a papírbetétet.

  A légszűrő szivacsbetétjének szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa meg és ellenőrizze a légszűrő szivacsbetétjét.
  1. Mossa ki a szivacsbetétet folyékony szappan meleg vizes oldatában. A már megtisztított betétet öblítse ki alaposan.

  2. Szárítsa meg a betétet száraz rongyban kicsavarva.

   Important: Cserélje ki a betétet, ha elszakadt vagy elhasználódott.

  A légszűrő papírbetétjének szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Cserélje ki a légszűrő papírbetétjét.
  1. A por eltávolításához ütögesse finoman a papír légszűrőbetétet egy szilárd felülethez.

   Note: Ha nagyon elkoszolódott, cserélje ki a papírbetétet (Ábra 39).

  2. Vizsgálja meg a szűrőbetétet szakadás, olajos réteg és a gumitömítés károsodása szempontjából.

  3. Cserélje ki a papír légszűrőbetétet, ha károsodott.

   Important: A papír légszűrőbetétet ne tisztítsa.

  A szivacs- és a papírbetét behelyezése

  Important: A motor károsodásának elkerülése érdekében a motort kizárólag úgy működtesse, hogy a teljes szivacs és papír légszűrőegység be van helyezve.

  1. Helyezze a szivacs szűrőbetétet a papír szűrőbetétre (Ábra 39).

  2. Helyezze a szivacs és a papír szűrőbetétet a légszűrőházba.

  3. Szerelje fel a légszűrőfedelet, és húzza meg a 2 rögzítőgombot (Ábra 38).

  A motorolaj szervizelése

  A motorolajra vonatkozó előírások

  Olaj típusa: detergenstartalmú kenőolaj (API-specifikáció: SF, SG, SH, SJ vagy magasabb)

  A forgattyúház kapacitása: 1,1 liter az olajszűrővel együtt

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  g029683

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Note: Az olajszintet hideg motornál ellenőrizze.

  Important: A motor károsodhat, ha túl sok vagy kevés motorolajjal járatja.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

   Note: Győződjön meg arról, hogy a motor lehűlt, így az olajnak volt ideje, hogy lecsorogjon az olajteknőbe.

  3. Tisztítsa meg az olajbetöltő sapka és a nívópálca környékét, mielőtt eltávolítja, hogy ne kerülhessen szennyeződés, fűkaszálék stb. a motorba (Ábra 41).

  g311705

  A motorolaj és az olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden 100 órában
 • Cserélje le a motorolajat(nagy terhelés mellett vagy magas hőmérséklet esetén gyakrabban).
 • A motorolaj-szűrő cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
  1. Parkoljon le a géppel úgy, hogy a leeresztő oldal az ellentétes oldalhoz képest kissé lejjebb kerüljön, így biztosítva az olaj teljes leeresztését.

  2. Kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és állítsa a haladásvezérlő karokat külső, PARK (Parkolás) helyzetbe.

  3. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  4. Engedje le az olajat a motorból (Ábra 42).

   g029369
  5. A motorolajszűrő cseréje (Ábra 43).

   Note: Csavarja fel a helyére a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rajta még ¾ fordulatot.

   g027477
  6. Öntse be lassan a megadott olaj kb. 80%-át a betöltőcsőbe, majd töltsön utána annyit, hogy az olajszint elérje a Full (Tele) jelzést (Ábra 44).

   g235264
  7. A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze újrahasznosító központban.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát.
 • Minden 100 órában
 • A gyújtógyertya cseréje.
 • A gyújtógyertya beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti légrést. A gyújtógyertya ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a légrés ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyát.

  Típus: Champion® RC12YC vagy Autolite® 3924

  Gyertyahézag: 0,75 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést. Hagyja lehűlni a motort.

  3. Tisztítsa meg a gyújtógyertya alapja körüli területet, hogy ne juthasson szennyeződés a motorba.

  4. Szerelje ki a gyújtógyertyát (Ábra 45).

   g027478

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyát. A gyújtógyertyát cserélje ki, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a légrést 0,75 mm-re.

  g206628

  A gyújtógyertya beszerelése

  g027480

  A ventilátorház tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Távolítsa el és tisztítsa meg a ventilátorházat és minden további hűtőburkolatot (nagyon poros és piszkos körülmények között gyakrabban).
 • A megfelelő hűtés biztosítása érdekében folyamatosan tartsa tisztán a fűrácsot, a hűtőbordákat és a motor egyéb külső felületeit.

  Tisztítsa meg a hűtőbordákat és a külső felületeket szükség szerint. Ügyeljen arra, hogy a hűtőburkolatok fel legyenek szerelve. Húzza meg a ventilátorház csavarjait 7,5 Nm nyomatékkal.

  Important: Az eltömődött fűrács, a szennyezett vagy eltömődött hűtőbordák és az eltávolított hűtőburkolatok a motor túlmelegedés miatti károsodását okozhatják.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  A tüzelőanyag bizonyos feltételek mellett rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. A tüzelőanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  A tüzelőanyaggal kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért lásd: A tüzelőanyaggal kapcsolatos óvintézkedések.

  Az átfolyó tüzelőanyag-szűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje ki az átfolyó tüzelőanyag-szűrőt.
 • Ne szerelje vissza az elszennyeződött szűrőt, ha eltávolította a tüzelőanyag-vezetékről.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést. Hagyja lehűlni a motort.

  3. A szűrő cseréje (Ábra 48).

   Note: Ügyeljen arra, hogy a szűrőn található jelölés megegyezzen a tüzelőanyag áramlási irányával.

   g027506g333995

  Elektromos berendezés karbantartása

  A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A gép szerelése előtt kösse le a negatív kábelt az akkumulátorcsatlakozóról.

  • Az akkumulátor töltését nyitott, jól szellőző helyen végezze, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a fali aljzatból. Viseljen védőruházatot, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Az akkumulátor eltávolítása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fémszerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy annak pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Hajtsa fel az ülést, hogy hozzáférjen az akkumulátorhoz.

  4. Kösse le a negatív (fekete) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra 49).

   Note: Őrizzen meg minden kötőelemet.

   Figyelmeztetés

   Az akkumulátor kábeleinek helytelen lekötése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

   • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, és csak azután a pozitív (piros) kábelt.

   • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak azután a negatív (fekete) kábelt.

  5. Húzza le a gumisapkát a pozitív (piros) kábel sarujáról.

  6. Kösse le a pozitív (piros) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra 49).

   Note: Őrizzen meg minden kötőelemet.

  7. Távolítsa el az akkumulátor-leszorító pántot (Ábra 49), majd emelje ki az akkumulátort a rekeszéből.

   g293472

  Az akkumulátor töltése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Tárolás előtt
 • Töltse fel az akkumulátort, majd kösse le a kábeleit.
  1. Szerelje ki az akkumulátort a vázból; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Töltse az akkumulátort 6–10 A árammal legalább 1 órán át.

   Note: Ne töltse túl az akkumulátort.

  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra 50).

   g000538

  Az akkumulátor beszerelése

  1. Helyezze el az akkumulátort a rekeszében (Ábra 49).

  2. Az előzőleg eltávolított kötőelemek segítségével kösse vissza a pozitív (piros) akkumulátorkábelt a pozitív (+) akkumulátorpólusra (+).

  3. Az előzőleg eltávolított kötőelemek segítségével kösse vissza a negatív akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorpólusra.

  4. Csúsztassa rá a piros sarusapkát a pozitív (+) akkumulátorpólusra.

  5. Rögzítse az akkumulátort a leszorító pánttal (Ábra 49).

  6. Hajtsa le az ülést.

  A biztosítékok szervizelése

  Az elektromos rendszert biztosítékok védik. A biztosítékok nem igényelnek karbantartást, de ha valamelyik kiolvad, ellenőrizni kell az általa védett részegységet/áramkört rövidzárlat vagy egyéb hiba szempontjából.

  Biztosíték típusa:

  • Főbiztosíték – F1 (25 A, késes)

  • A töltőáramkör biztosítéka – F2 (15 A, késes)

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Hajtsa fel az ülést, hogy hozzáférjen a biztosítékokhoz.

  4. Biztosítékcsere esetén húzza ki a biztosítékot az eltávolításához (Ábra 51).

   g293931
  5. Hajtsa le az ülést.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
 • Tartsa fenn az előírt légnyomást az első és a hátsó gumiabroncsokban. Az egyenlőtlen légnyomás egyenlőtlen vágást eredményez. Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást a szelepnél (Ábra 52). A legpontosabb nyomásérték hideg gumiabroncsoknál mérhető.

  Az első önbeálló kerekek előírt gumiabroncsnyomása 2,06 bar vagy az abroncs oldalfalán feltüntetett érték (amelyik alacsonyabb).

  A hátsó hajtókerekek előírt gumiabroncsnyomása 0,9 bar.

  g000554

  Az elektromos fék kioldása

  Az elektromos fék kézi kioldásához fordítsa előre a rudazat karjait. Amint az elektromos fék áramot kap, a fékfunkció visszaáll.

  1. Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe, vagy kösse le az akkumulátort.

  2. Lazítsa meg az alsó 2 csavart, amelyek a nyíróasztal függönyét a nyíróasztalhoz rögzítik. Lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  3. Keresse meg az elektromos fék tengelyét, amelyre a fékrudazat karjai csatlakoznak (Ábra 53).

  4. A fék kioldásához fordítsa el előre a tengelyt.

  5. Húzza meg az alsó 2 csavart, amelyek a nyíróasztal függönyét a nyíróasztalhoz rögzítik. Lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  g294417

  Az egyenesfutás beállítása

  Ha a gép sík talajon teljes sebességgel haladva oldalra húz, állítsa be az egyenesfutást.

  Ha a gép balra húz, állítson a jobb haladásvezérlő karon; ha a gép jobbra húz, állítson a bal haladásvezérlő karon.

  Note: Az egyenesfutás beállítása csak előremenethez végezhető.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Keresse meg az egyenesfutás állítócsavarját a haladásvezérlő kar közelében a megfelelő oldalon (Ábra 54).

   Note: Hajtsa fel az ülést, hogy jobban hozzáférjen az állítócsavarhoz.

  4. A csavart elfordítva csökkentheti az adott kerék fordulatszámát.

   Note: A csavar kismértékű elfordításával apró módosítások végezhetők.

   g294926
  5. Indítsa el a gépet, és induljon el vele előremenetben sík, vízszintes talajon, a haladásvezérlő karokat ütközésig előretolva, és ellenőrizze, hogy a gép egyenesen halad-e. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

  Ékszíjak karbantartása

  Az ékszíjak ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az ékszíjakat kopás, repedezettség szempontjából.
 • Cserélje ki az ékszíjat, ha kopott. A kopott ékszíj üzem közben nyikorog; a kések fűnyírás közben csúsznak; az ékszíj szélei rojtosak, égésnyomok és repedések láthatók rajta.

  A nyíróasztal ékszíjának cseréje

  A kopott ékszíj üzem közben nyikorog; a kések fűnyírás közben csúsznak; az ékszíj szélei rojtosak, égésnyomok és repedések láthatók rajta. Cserélje le az ékszíjat, ha ezek közül bármelyik körülmény észlelhető.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Állítsa be a vágásmagasságot a legalacsonyabbra (38 mm).

  4. Lazítsa meg a csavarokat, és távolítsa el a szíjtárcsaburkolatokat (Ábra 55).

   g295766
  5. Lazítsa meg az alsó 2 csavart, amelyek a nyíróasztal függönyét a nyíróasztalhoz rögzítik. Lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  6. Rugóeltávolító eszköz (Toro-cikkszám: 92-5771) segítségével akassza le a feszítőrugót a nyíróasztal horgáról, hogy megszüntesse a feszítőtárcsán a nyomást, majd vegye le az ékszíjat a tárcsákról (Ábra 56).

   Figyelmeztetés

   A rugó üzemi helyzetben megfeszül, így személyi sérülést okozhat.

   Járjon el körültekintően az ékszíj eltávolítása során.

   g295655
  7. Tegye fel az új ékszíjat a motor és a nyíróasztal ékszíjtárcsájára (Ábra 56).

  8. Rugóeltávolító eszköz (Toro-cikkszám: 92-5771) segítségével akassza fel a feszítőrugót a nyíróasztal horgára, hogy a feszítőtárcsát meghúzva feszessé tegye az ékszíjat (Ábra 56).

  9. Húzza meg az alsó 2 csavart, amelyek a nyíróasztal függönyét a nyíróasztalhoz rögzítik. Lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  10. Szerelje fel a szíjtárcsaburkolatokat.

  A fűnyíró karbantartása

  Késekkel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ellenőrizze rendszeresen a késeket kopás és sérülés szempontjából.

  • Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. Burkolja be a késeket, vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen óvatos a szervizelésükkor. A késeket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.

  • Többkéses gépeknél figyelembe kell venni, hogy az egyik kés forgatásakor a többi kés is forogni kezd.

  • Mindig együtt, teljes készletben cserélje a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze az egyensúlyt.

  A vágókések szervizelése

  A kiváló minőségű vágás érdekében tartsa a késeket élesen. A kényelmes élezés és csere érdekében érdemes pótkésekről gondoskodni.

  A kések ellenőrzése vagy szervizelése előtt

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyákról.

  A kések ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a késeket.
  1. Ellenőrizze a vágóéleket (Ábra 57).

  2. Ha a vágóél tompa vagy sérülések láthatók rajta, szerelje le, és fenje meg a kést; lásd A kések élezése.

  3. Vizsgálja meg a késeket, különösen az ívelt részen.

  4. Ha ezen a területen bármilyen repedést, kopást vagy alakuló bevágást lát, azonnal cserélje ki a kést (Ábra 57).

   g006530

  A kések ellenőrzése görbülés szempontjából

  Note: A következő eljáráshoz a gépnek sík talajon kell állnia.

  1. Emelje fel a nyíróasztalt a legfelső vágásmagasságba.

  2. Vastagon párnázott kesztyűben vagy más megfelelő kézvédelemmel ellátva fordítsa lassan a kést olyan helyzetbe, hogy megmérhesse a távolságot a vágóél és a vízszintes felület között, amelyen a gép áll (Ábra 58).

   g014972
  3. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 59).

   g014973
  4. Forgassa el a kést 180°-kal, hogy az ellentétes vágóéle kerüljön mérési helyzetbe (Ábra 60).

   g014974
  5. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 61).

   Note: Az eltérés nem lehet több mint 3 mm.

   g014973
   1. Ha az A és a B közti eltérés több mint 3 mm, cserélje le a kést; lásd A kések leszerelése és Az akkumulátor beszerelése.

    Note: Ha a görbének talált kés lecserélése után megismételt mérés továbbra is 3 mm-t meghaladó eltérést mutat, a kés tengelye görbülhetett el. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel a javítás miatt.

   2. Ha az eltérés nem lépi túl a határértéket, folytassa a következő késsel.

  6. Ismételje meg az eljárást minden késnél.

  A kések leszerelése

  Cserélje le a kést, ha szilárd tárgynak ütközött, ha elveszítette az egyensúlyát, vagy ha elgörbült.

  1. Tartsa meg a kés végét egy ronggyal vagy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Távolítsa el a tengelyből a késcsavart, az ívelt alátétet és a kést (Ábra 62).

   g027833

  A kések élezése

  1. Reszelő segítségével fenje meg a kés mindkét vágóélét (Ábra 63).

   Note: Őrizze meg az eredeti letörési szöget.

   Note: A kés megtartja az egyensúlyát, ha mindkét vágóéléről ugyanannyi anyagot távolít el.

   g000552
  2. Ellenőrizze a kés egyensúlyát késegyensúlyozóra téve (Ábra 64).

   Note: Ha a kés vízszintes helyzetben marad, akkor kiegyensúlyozott, használható.

   Note: Ha a kés nincs egyensúlyban, reszeljen le némi anyagot a nehéz végéből, csak a terelőlapnál (Ábra 63).

   g000553
  3. Ismételje az eljárást, amíg a kés egyensúlyba nem kerül.

  A kések felszerelése

  1. Szerelje fel a kést a tengelyre (Ábra 62).

   Important: A kés ívelt része a megfelelő vágás érdekében nézzen felfelé, a nyíróasztal belseje irányába.

  2. Szerelje vissza az ívelt alátétet (a homorú fele nézzen a kés felé) és a késcsavart (Ábra 62).

  3. Húzza meg a késcsavart 81–108 Nm nyomatékkal.

  A nyíróasztal szintezése

  Ellenőrizze a nyíróasztal vízszintes helyzetét minden alkalommal, amikor felszereli azt, és ha ferde nyomot hagy a fűnyíró.

  A szintezés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e elgörbülve valamelyik kés, és cserélje le a görbe kést; a továbblépés előtt lásd: A vágókések szervizelése.

  Először oldalirányban szintezze a nyíróasztalt; utána állítsa be a hosszirányú lejtését.

  Követelmények:

  Az oldalirányú szint ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. A vágásmagasságot állítsa 76 mm-es helyzetbe.

  4. Forgassa el óvatosan keresztbe a késeket.

  5. Mérje meg a szélső késhegyek és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 65).

   Note: Ha a két érték közti különbség több, mint 5 mm, beállítás szükséges; lásd: Oldalirányú szintezés.

   g294044

  A kések lejtésének ellenőrzése

  Ellenőrizze mindig a lejtést a késeknél, amikor felszereli a nyíróasztalt. Ha a nyíróasztal eleje több, mint 7,9 mm-rel lejjebb van a hátuljánál, a késeket szintezni kell.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. A vágásmagasságot állítsa 76 mm-es helyzetbe.

  4. Fordítsa a késeket óvatosan hosszanti helyzetbe (Ábra 66).

  5. Mérje meg az első kés csúcsa és a talaj, valamint a hátsó kés csúcsa és a talaj közti távolságot (Ábra 66).

   Note: Ha az első kés csúcsa nincs 1,6–7,9 mm-rel lejjebb a hátsó kés csúcsánál, folytassa itt: A kések lejtésének beállítása.

   g294046

  Oldalirányú szintezés

  1. Menjen át a gép bal oldalára.

  2. Az eljáráshoz állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőit a felső furatokba vagy szerelje le őket; lásd: A lenyesés elleni védelemre szolgáló görgők beállítása.

  3. A vágásmagasságkart állítsa be a 76 mm-es helyzetbe; lásd: A vágásmagasság beállítása.

  4. Helyezzen 2 fatömböt – 6,6 cm vastagot – a nyíróasztal első széle alá két oldalt, de ne a lenyesés elleni védelem görgőkonzolja alá (Ábra 67).

  5. Helyezzen 2 fatömböt – 7,3 cm vastagot – a nyíróasztal szoknyájának hátsó széle alá; egyet-egyet a nyíróasztal két oldalához (Ábra 67).

   g294196
  6. Távolítsa el a rugós sasszeget és az alátétet az emelőkar alsó csapjáról (Ábra 68).

   g294197
  7. Fordítsa el a vágásmagasság-lemezt egy másik furathoz, amely felveszi a nyíróasztal súlyát, amikor a lemezt visszaszereli (Ábra 69).

   g294195
  8. Szerelje vissza az alátétet és a rugós sasszeget (Ábra 69).

  9. Ismételje meg a 6–8. lépést a gép másik oldalán.

  10. Ellenőrizze újra az oldalirányú szintet; ismételje addig a műveletet, amíg megfelelő értékeket nem kap.

  11. Folytassa a nyíróasztal szintezését a kések hosszirányú lejtésének ellenőrzésével; lásd A kések lejtésének ellenőrzése.

  A kések lejtésének beállítása

  1. Forgassa el az állítóanyát a fűnyíró elején (Ábra 70).

   g294471
  2. A nyíróasztal elejének megemeléséhez húzzon az állítóanyán.

  3. A nyíróasztal elejének süllyesztéséhez lazítson az állítóanyán.

  4. A beállítás után ellenőrizze újra a lejtést. Folytassa a beállítást az anyával, amíg az első késhegy 1,6–7,9 mm-rel lejjebb nem kerül a hátsó késhegynél; lásd: A kések lejtésének ellenőrzése.

  5. Ha a lejtés megfelelő, ellenőrizze újra a nyíróasztal oldalirányú szintjét; lásd: Az oldalirányú szint ellenőrzése.

  A nyíróasztal eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. A vágásmagasságkart állítsa a legalacsonyabb helyzetbe.

  4. Lazítsa meg az alsó 2 csavart, amelyek a nyíróasztal függönyét a nyíróasztalhoz rögzítik. Lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  5. Távolítsa el a rugós sasszeget az első tartórúdról, majd akassza ki le a rudat a nyíróasztalkonzolból (Ábra 71).

   g366001
  6. Engedje le óvatosan a nyíróasztal elejét a talajra.

  7. A gép egyik oldalán távolítsa el az alátétet és a rugós sasszeget a nyíróasztal csapjáról (Ábra 72).

   g295768
  8. Távolítsa el az emelőkart a nyíróasztal csapjáról (Ábra 72).

  9. Ismételje meg a 7. és a 8. lépést a gép másik oldalán.

  10. Csúsztassa hátra a nyíróasztalt, hogy levehesse a nyíróasztal ékszíját a motorszíjtárcsáról.

  11. Csúsztassa ki a nyíróasztalt a gép alól.

   Note: Őrizzen meg minden alkatrészt a későbbi visszaszereléshez.

  A nyíróasztal felszerelése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Csúsztassa be a nyíróasztalt a gép alá.

  4. A vágásmagasságkart állítsa a legalacsonyabb helyzetbe.

  5. A gép egyik oldalán emelje meg a nyíróasztalt, és szerelje fel az emelőkart a nyíróasztal csapjára (Ábra 72).

  6. Rögzítse az emelőkart az alátét és a rugós sasszeg segítségével (Ábra 72).

  7. Ismételje meg az 5. és a 6. lépést a gép másik oldalán.

  8. Akassza be az első tartórudat a nyíróasztalkonzolba, majd rögzítse az alátét és a rugós sasszeg segítségével (Ábra 71).

  9. Tegye fel az ékszíjat a motorszíjtárcsára; lásd: A nyíróasztal ékszíjának cseréje.

  10. Húzza meg az alsó 2 csavart, amelyek a nyíróasztalfüggönyt a nyíróasztalhoz rögzítik; lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  A fűterelő lap cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a fűterelő lemez épségét.
 • Figyelmeztetés

  A fedetlen kidobónyíláson át a gép tárgyakat hajíthat a közelben tartózkodóknak, súlyos személyi sérülést okozva. Emellett így a késekhez is hozzá lehet érni.

  Ne működtesse a gépet a fűterelő lemez, a kidobónyílás-fedél vagy a fűgyűjtő rendszer nélkül.

  1. Távolítsa el a nyíróasztal alatti rúdról az anyát (⅜″) (Ábra 73).

   g298422
  2. Csúsztassa ki a rudat a rövid elálló részből, a rugóból, a terelőlemezből és a fűterelő lemezből (Ábra 73).

  3. Távolítsa el a sérült vagy kopott fűterelő lemezt és terelőlemezt.

  4. Szerelje fel az új fűterelő lemezt és terelőlemezt (Ábra 73).

  5. Csúsztassa át a rúd egyenes végét a fűterelő lemez hátsó csuklóján és a terelőlemezen.

  6. Csúsztassa fel a rugót a rúdra a végeivel lefelé úgy, hogy a fűterelő lemez csuklói közé kerüljön.

  7. Csúsztassa át a rudat a terelőlemezen és a fűterelő lemez második csuklóján (Ábra 73).

  8. Illessze be a rudat a fűterelő lemez elejénél a nyíróasztal rövid elálló részébe.

  9. Rögzítse a rúd hátsó végét a nyíróasztalhoz az anyával (⅜″) a Ábra 73 szerint.

   Important: A fűterelő lemezt a rugónak lehajtott helyzetben kell tartania. Hajtsa fel a terelőlapot annak ellenőrzésére, hogy lecsapódik-e teljesen az alsó helyzetbe.

  Tisztítás

  A nyíróasztal aljának lemosása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • A nyíróasztal házának megtisztítása.
 • Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, az ülés alatti rész, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidraulikus motorok környékén.

  Mossa ki a nyíróasztal alját minden használat után, hogy a hatékony talajtakarítás és nyesedékürítés érdekében meggátolja a fűhulladék lerakódását.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Csatlakoztassa a tömlőcsatlakozót a fűnyíró kimosószerelvényére, majd nyissa meg teljesen a vizet (Ábra 74).

   Note: Vonja be vazelinnel a kimosószerelvény O-gyűrűjét, hogy a csatlakozó könnyebben rácsússzon és az O-gyűrűt is védje.

   g020098
  4. Engedje le a nyíróasztalt a legalacsonyabb vágásmagasságba.

  5. Üljön be az ülésbe, és indítsa be a motort.

  6. Kapcsolja be a késkapcsolót, és járassa a fűnyírót 1–3 percig.

  7. Kapcsolja ki a késkapcsolót, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész.

  8. Zárja el a vizet, és válassza le a tömlőcsatlakozót a kimosószerelvényről.

   Note: Ha a fűnyíró 1 mosás után nem lett tiszta, áztassa be, és hagyja állni 30 percig. Ezután ismételje meg az eljárást.

  9. Járassa ismét a fűnyírót 1–3 percig, hogy eltávolítsa a felesleges vizet.

   Figyelmeztetés

   A törött vagy hiányzó kimosószerelvény kirepülő tárgyaknak teheti ki Önt és másokat, vagy a késhez érhetnek miatta. A forgó kések vagy a kirepülő törmelék személyi sérülést vagy halált okozhat.

   • Cserélje ki vagy pótolja azonnal a hibás vagy hiányzó kimosószerelvényt, mielőtt újra használná a gépet.

   • Ne nyúljon kezével vagy lábával a nyíróasztal alá vagy be a gép nyílásain.

  A hulladék elhelyezése

  A motorolaj, az akkumulátor, a hidraulikafolyadék és a hűtőfolyadék a környezetet szennyező anyagok. Ezeket az állami és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy a tüzelőanyagot nyílt láng közelében, és ne zárt térben vagy zárt utánfutón ürítse le a tüzelőanyagot.

  • Ne tárolja a gépet vagy a tüzelőanyag-tartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  Tisztítás és tárolás

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT) és mozdítsa ki a haladásvezérlő karokat PARKOLáSI helyzetből.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a vezetőülést.

  3. Távolítsa el a fűkaszálékot, a koszt és a szennyeződést a teljes gép külső felületeiről, különösen a motorról és a hidraulika-rendszerről. Tisztítsa le a koszt és kaszálékot a hengerfej bordái közül és a ventilátorházból.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidromotorok környékén.

  4. Ellenőrizze a rögzítőfék működését; lásd: Parkolási helyzet.

  5. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  6. Zsírozza meg a gépet; lásd: Kenés.

  7. Cserélje le a motorolajat; lásd: A motorolaj és az olajszűrő cseréje.

  8. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  9. Töltse fel az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor töltése.

  10. Ha a gépet behelyezett akkumulátorral tárolja, kösse le a negatív (fekete) kábelt az akkumulátorról.

  11. Kaparja le a nagyobb fűlerakódásokat és koszt a nyíróasztal aljáról, majd mossa le kerti locsolótömlővel.

   Note: Járassa a gépet bekapcsolt késsel (TLT) magas alapjáraton 2-5 percig a lemosás után.

  12. Ellenőrizze a kések állapotát; lásd: A vágókések szervizelése.

  13. Készítse elő a gépet a 30 napon túli tárolásra az alábbi módon:

   1. Töltsön tüzelőanyag-stabilizáló/-kondicionáló adalékot a tartályban lévő friss tüzelőanyaghoz. Kövesse a tüzelőanyag-stabilizáló gyártójának keverési utasításait. Ne használjon alkoholalapú tüzelőanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

   2. Járassa a motort 5 percig, hogy átjárja a tüzelőanyag-rendszert a kondicionált tüzelőanyag.

   3. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd egy pumpás szifon segítségével ürítse le a tüzelőanyag-tartályt, vagy járassa a motort a leállásig.

   4. Gondoskodjon a tüzelőanyag hulladékelhelyezéséről megfelelő módon. Végezze el újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

    Important: Ne tárolja a tüzelőanyag-stabilizálót/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  14. Szerelje ki és ellenőrizze a gyújtógyertyákat; lásd: A gyújtógyertya szervizelése. A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 30 ml (2 evőkanál) motorolajat a hengerekbe. Az indítómotorral forgassa meg a motort, hogy eloszlassa az olajat a hengerben. Szerelje be a gyújtógyertyákat. Ne tegye rájuk a gyertyapipát.

  15. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  16. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  17. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki az indítókulcsot, és tegye el úgy, hogy gyerekek vagy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  Az akkumulátor tárolása

  1. Töltse fel teljesen az akkumulátort.

  2. Hagyja pihenni az akkumulátort 24 órát, majd ellenőrizze a feszültségét.

   Note: Ha az akkumulátor feszültsége nem éri el a 12,6 V-ot, ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

  3. Kösse le a kábeleket az akkumulátorról.

  4. Ellenőrizze rendszeresen a feszültséget, hogy az 12,4 V vagy magasabb-e.

   Note: Ha az akkumulátor feszültsége nem éri el a 12,4 V-ot, ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

  Akkumulátortárolási tippek

  Ha az akkumulátort a gépen kívül tárolja, tegye a következőket:

  • Tárolja az akkumulátort hűvös, száraz helyen, egyenesen felállítva.

  • Ne halmozzon közvetlenül egymásra téve akkumulátorokat, csak kartondobozban.

  • Ne halmozzon egymásra 3-nál több akkumulátort (kereskedelmi célú esetén 2-nél).

  • A már elektrolittal feltöltött akkumulátort ellenőrizze 4–6 havonta, szükség esetén töltse fel.

  • A beszerelése előtt mindig ellenőrizze és töltse fel az akkumulátort.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A tüzelőanyag-tartály az összeroskadás jeleit mutatja, vagy gyakran tűnik úgy, hogy elfogyott a tüzelőanyag.
  1. A légszűrő papírbetétje eltömődött.
  1. Tisztítsa meg a papírbetétet.
  A motor túlmelegszik.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  3. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  4. A légszűrő elkoszolódott.
  5. Szennyeződés, víz vagy állott tüzelőanyag van a tüzelőanyag-rendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  3. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel
  Az indítómotor nem forgatja a motort.
  1. A késkapcsoló be van kapcsolva.
  2. A haladásvezérlő karok nem Parkolás helyzetben vannak.
  3. Az akkumulátor lemerült.
  4. Az elektromos csatlakozók korrodáltak vagy lazák.
  5. Kiégett egy biztosíték.
  6. Meghibásodott egy relé vagy kapcsoló.
  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót.
  2. Állítsa a haladásvezérlő karokat külső, Parkolás helyzetbe.
  3. Töltse fel az akkumulátort.
  4. Ellenőrizze az elektromos csatlakozók érintkezését.
  5. Cserélje ki a biztosítékot.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor nem indul be, nehezen indul be, vagy leáll.
  1. A tüzelőanyag-tartály kiürült.
  2. A hidegindító (ha van) nincs aktiválva.
  3. A légszűrő elkoszolódott.
  4. A gyertyapipa lelazult vagy nem csatlakozik.
  5. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  6. A tüzelőanyag-szűrő elszennyeződött.
  7. Szennyeződés, víz vagy állott tüzelőanyag van a tüzelőanyag-rendszerben.
  8. Nem megfelelő tüzelőanyag van a tüzelőanyag-tartályban.
  9. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  1. Tankoljon.
  2. Állítsa a hidegindító kart Be helyzetbe.
  3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  4. Helyezze fel a gyertyapipát a gyertyára.
  5. Szereljen be új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  6. Cserélje ki a tüzelőanyag-szűrőt.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  8. Ürítse le a tüzelőanyag-tartályt, és töltsön be megfelelő tüzelőanyagot.
  9. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  A motor gyenge.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A légszűrő elkoszolódott.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  5. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  6. A tüzelőanyag-tartály szellőzője eltömődött.
  7. Szennyezett a tüzelőanyag-szűrő.
  8. Szennyeződés, víz vagy állott tüzelőanyag van a tüzelőanyag-rendszerben.
  9. Nem megfelelő tüzelőanyag van a tüzelőanyag-tartályban.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Tisztítsa meg a légszűrőbetétet.
  3. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  5. Szereljen be új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Cserélje ki a tüzelőanyag-szűrőt.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  9. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép nem indul el sem előre, sem hátramenetben.
  1. A megkerülő szelepek nyitva vannak.
  2. A hajtó ékszíjak elkoptak, lazák vagy elszakadtak.
  3. A hajtó ékszíjak leestek a szíjtárcsákról.
  4. A hajtómű meghibásodott.
  1. Zárja el a vontatási szelepeket.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép rendellenes rezgésbe kezdett.
  1. Egy vagy több kés elgörbült vagy kiegyensúlyozatlanná vált.
  2. A késrögzítő csavar laza.
  3. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  4. Lelazult a motor ékszíjtárcsája, a feszítőtárcsa vagy az egyik kés ékszíjtárcsája.
  5. A motor ékszíjtárcsája megsérült.
  6. A késtengely elgörbült.
  7. A motortartó bak laza vagy elhasználódott.
  1. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  2. Húzza meg a kést rögzítő csavart.
  3. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  4. Húzza meg az adott ékszíjtárcsát.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A vágásmagasság egyenetlen.
  1. Egy vagy több kés életlen.
  2. Egy vagy több kés elgörbült.
  3. A nyíróasztal nem áll szintben.
  4. A lenyesés elleni védelem egyik görgője (ha van) nincs megfelelően beállítva.
  5. A nyíróasztal alja koszos.
  6. A gumiabroncsok nyomása nem megfelelő.
  7. Az egyik késtengely elgörbült.
  1. Élezze meg a késeket.
  2. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  3. Szintezze ki oldalirányban és hosszirányban a nyíróasztalt.
  4. Állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőjének magasságát.
  5. Tisztítsa meg a nyíróasztal alját.
  6. Állítsa be a gumiabroncsok nyomását.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A kések nem forognak.
  1. Az ékszíj elhasználódott, laza vagy elszakadt.
  2. A meghajtás ékszíja leesett a szíjtárcsáról.
  3. Hibás a TLT-kapcsoló vagy a TLT-tengelykapcsoló.
  4. A fűnyíró ékszíja elhasználódott, laza vagy elszakadt.
  1. Szereljen fel új hajtószíjat.
  2. Szerelje fel az ékszíjat, majd ellenőrizze az állítható tengelyek és ékszíjvezetők helyzetét.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  4. Szereljen fel új ékszíjat.

  Kapcsolási vázlat

  Kapcsolási rajz – 139-2356

  g307974