Pengenalan

Mesin ini ialah mesin rumput kawasan hijau tunggangan dengan bilah gelendong yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pengendali profesional yang diupah untuk penggunaan komersial. Mesin ini terutamanya direka bentuk untuk memotong rumput di tanah rumput yang diselenggarakan dalam keadaan baik. Penggunaan produk ini untuk tujuan selain penggunaan yang dimaksudkan mungkin membahayakan anda dan orang yang berhampiran.

Baca maklumat ini dengan teliti untuk mengetahui cara mengendalikan dan menyelenggarakan produk anda dengan sewajarnya demi mengelakkan kecederaan dan kerosakan produk. Anda bertanggungjawab untuk mengendalikan produk secara wajar dan selamat.

Lawati www.Toro.com untuk mendapatkan maklumat lanjut yang termasuk petua keselamatan, bahan latihan, maklumat aksesori, bantuan mencari penjual atau untuk mendaftarkan produk anda.

Jika anda memerlukan servis, alat ganti Toro yang asli atau maklumat tambahan, hubungi pengedar Toro dibenarkan dan berikan butiran model dan nombor siri produk anda. Rajah 1 menunjukkan bahagian yang terdapatnya butiran model dan nombor siri produk. Tuliskan nombor pada ruang yang disediakan.

Important: Anda boleh menggunakan peranti mudah alih anda untuk mengimbas kod QR pada pelekat (jika tersedia) nombor siri untuk mengakses maklumat waranti, alat ganti dan maklumat produk yang lain.

g233264

Manual ini menyatakan bahaya yang mungkin berlaku dan mengandungi mesej keselamatan yang ditunjukkan melalui simbol isyarat keselamatan (Rajah 2), yang memberikan amaran tentang bahaya yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian akan berlaku jika anda tidak mengikuti langkah berjaga-jaga yang disyorkan.

g000502

Manual ini menggunakan 2 perkataan untuk menyerlahkan maklumat. Penting memerlukan perhatian anda kepada maklumat mekanikal khas dan Perhatian menegaskan maklumat am yang seharusnya diberikan perhatian khas.

Produk ini mematuhi semua arahan Eropah yang relevan. Untuk mendapatkan butiran, sila rujuk helaian Pengakuan Pematuhan (DOC) khusus bagi produk yang berasingan.

Tata Sumber Awam California Seksyen 4442 atau 4443 akan dilanggar jika enjin digunakan atau dikendalikan di tanah yang dilitupi hutan, dilitupi semak atau dilitupi rumput melainkan jika mesin dilengkapi penangkap percikan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 4442, diselenggarakan dalam keadaan berfungsi yang berkesan atau enjin dibina, dilengkapi dan diselenggarakan untuk pencegahan api.

Manual pemilik enjin yang disertakan bertujuan untuk memberikan maklumat tentang sistem pengeluaran, penyelenggaraan dan waranti Agensi Perlindungan Alam Sekitar (EPA) Amerika Syarikat dan Peraturan Kawalan Pengeluaran California. Alat ganti boleh dipesan melalui pembuat enjin.

Amaran

CALIFORNIA

Amaran Peringatan 65

Ekzos enjin diesel dan sesetengah bahan-bahannya adalah diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran dan bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Palam, kepala bateri dan aksesori bateri yang berkaitan mengandungi plumbum dan sebatian plumbum, bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser dan bahaya pembiakan di Negeri California. Basuh tangan selepas pengendalian.

Penggunaan produk ini boleh menyebabkan pendedahan kepada bahan-bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran, atau bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Keselamatan

Mesin ini telah direka bentuk mengikut EN ISO 5395 dan ANSI B71.4-2017 dan memenuhi standard ini apabila anda melengkapkan prosedur persediaan.

Keselamatan Am

Produk ini mampu memotong tangan dan kaki serta melemparkan objek.

 • Baca dan fahami kandungan Manual Pengendali ini sebelum memulakan enjin.

 • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan lakukan aktiviti yang akan mendatangkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

 • Jauhkan tangan atau kaki anda dari komponen mesin yang bergerak.

 • Jangan kendalikan mesin tanpa menyediakan semua peranti pelindung dan perlindungan keselamatan lain dan mesin berfungsi dengan betul.

 • Pastikan orang lain dan kanak-kanak menjauhi kawasan pengendalian. Jangan benarkan kanak-kanak mengendalikan mesin.

 • Matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

Penggunaan atau penyelenggaraan yang tidak wajar pada mesin ini boleh menyebabkan kecederaan. Untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya kecederaan, patuhi arahan keselamatan ini dan sentiasa berikan perhatian kepada simbol isyarat keselamatan Graphic, yang bermaksud Perhatian, Amaran atau Bahaya—arahan keselamatan peribadi. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kematian.

Pelekat Keselamatan dan Arahan

Graphic

Pelekat dan arahan keselamatan mudah didapati oleh pengendali dan akan dinyatakan berhampiran bahagian yang mungkin mendatangkan bahaya. Gantikan pelekat yang rosak atau hilang.

decal139-2728
decal115-8156
decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal131-2046
decal119-9346
decalbatterysymbols
decal136-8506
decal136-8505
decal133-8062
decal106-6755
decal138-9695
decal132-9550

Persediaan

Memasangkan Bar Gulung

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Bar gulung1
Bolt (½ x 3-¾ inci)4
Nat bebibir (½ inci)4
 1. Keluarkan sokongan pak atas dari pak.

 2. Keluarkan bar gulung dari pak.

 3. Tanggalkan 3 bolt yang mengunci penutup sisi kanan pada mesin dan keluarkan penutup sisi.

 4. Tanggalkan 2 bolt yang mengunci pendakap blok fius pada pendakap ROPS seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.

  g233711
 5. Jajarkan pendakap blok fius pada pendakap ROPS kanan dan gunakan 4 bolt (½ x 3-¾ inci) dan 4 nat bebibir (½ inci) untuk memasangkan bar gulung ke dalam pendakap ROPS pada setiap sisi mesin.

 6. Tork kancing kepada 136~149N∙m (100~110 kaki-lb).

 7. Gunakan 3 bolt yang anda tanggalkan sebelum ini untuk mengunci penutup sisi kanan pada mesin.

Memasangkan Tempat Duduk

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Kit Tempat Duduk (pesan secara berasingan; hubungi pengedar Toro dibenarkan anda)1

Dapatkan kit tempat duduk yang anda mahu daripada pengedar anda dan pasangkannya pada mesin; rujuk Arahan Pemasangan kit.

Memasang Pelekat Servis dan Potongan

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Pelekat servis (No. Bahagian 139-2728)1
Pelekat potongan (115-8156)1

Tampalkan pelekat servis (No. Bahagian 139-2728) dan pelekat potongan (No. Bahagian 115-8156) pada tempat duduk; rujuk Rajah 4 untuk tempat duduk premium (No. Model 04719) atau Rajah 5 untuk tempat duduk standard (No. Model 04508).

g291701
g291702

Memasangkan Roda Stereng

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Roda stereng1
Nat kunci (1-½ inci)1
Sesendal1
Penutup roda stereng1
 1. Masukkan roda stereng pada aci stereng (Rajah 6).

  g010834
 2. Masukkan sesendal pada aci stereng (Rajah 6).

 3. Pasang roda stereng pada aci menggunakan nat kunci dan ketatkan kepada 27~35N∙m (20~26 kaki-lb) (Rajah 6).

 4. Pasangkan penutup pada roda stereng dan kuncikan dengan 6 bolt (Rajah 6).

Mengaktif dan Mengecas Bateri

Hanya gunakan elektrolit (graviti khusus 1.265) untuk mengisi bateri pada permulaan.

Amaran

Terminal bateri atau alatan logam yang menyentuh komponen logam pada mesin boleh mencetuskan litar pintas lalu menghasilkan percikan. Percikan boleh menyebabkan gas bateri meletup lalu mengakibatkan kecederaan diri.

 • Semasa menanggalkan atau memasangkan bateri, pastikan terminal bateri tidak menyentuh mana-mana bahagian logam pada mesin.

 • Elakkan litar pintas di antara alatan logam dengan terminal bateri dan bahagian logam pada mesin.

 1. Tanggalkan kancing dan pengapit bateri dan keluarkan bateri.

  Important: Jangan tambahkan elektrolit apabila bateri dipasangkan pada mesin. Anda mungkin tertumpah elektrolit, menyebabkan pengakisan.

 2. Bersihkan bahagian atas bateri dan tanggalkan penutup lohong (Rajah 7).

  g005080
 3. Isi setiap sel dengan elektrolit dengan berhati-hati sehingga plat dipenuhi kira-kira 6mm (¼ inci) bendalir (Rajah 8).

  g032705
 4. Berikan kira-kira 20 hingga 30 minit agar elektrolit menyerap ke dalam plat. Isi sebagaimana diperlukan agar elektrolit adalah kira-kira 6mm (¼ inci) pada bahagian bawah tangki pengisian (Rajah 8).

 5. Sambungkan pengecas bateri 2~4A pada tiang bateri. Cas bateri untuk sekurang-kurangnya 2 jam pada 4A atau untuk sekurang-kurangnya 4 jam pada 2A sehingga graviti khusus mencapai 1.250 atau lebih tinggi dan suhu adalah sekurang-kurangnya 16°C (60°F) dengan semua sel melepaskan gas pengecasan secara bebas.

  Amaran

  Proses mengecas bateri akan menghasilkan gas yang boleh meletup.

  Jangan merokok berhampiran bateri dan jauhkan bateri daripada percikan dan nyalaan.

  Important: Jika anda tidak mengecas bateri untuk sekurang-kurangnya masa yang dinyatakan di atas, anda mungkin mengurangkan hayat bateri.

 6. Apabila bateri dicas, tanggalkan pengecas dari salur keluar elektrik dan tiang bateri.

  Note: Setelah bateri diaktifkan, hanya tambahkan air suling untuk menggantikan kelesapan lazim, walaupun bateri tanpa penyelenggaraan tidak sepatutnya memerlukan air dalam keadaan pengendalian biasa.

  Important: Kegagalan untuk mengaktifkan bateri dengan betul mungkin menyebabkan bateri melepaskan gas pengecasan dan/atau kegagalan bateri pramasa.

 7. Pasangkan penutup lohong.

 8. Letakkan bateri pada dulang bateri dan kuncikan dengan pengapit bateri dan kancing yang ditanggalkan sebelum ini.

 9. Pasangkan kabel positif (merah) pada terminal positif (+), kemudian kabel negatif (hitam) pada terminal negatif (–) bateri dan kuncikan dengan bolt dan nat (Rajah 9). Masukkan asas getah pada terminal positif untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya litar pintas.

Amaran

Penyaluran kabel bateri yang salah boleh merosakkan traktor dan kabel lalu menghasilkan percikan. Percikan boleh menyebabkan gas bateri meletup lalu mengakibatkan kecederaan diri.

 • Sentiasa putuskan sambungan kabel bateri negatif (hitam) dahulu sebelum memutuskan sambungan kabel positif (merah).

 • Sentiasa sambungkan kabel bateri positif (merah) dahulu sebelum menyambungkan kabel negatif (hitam).

g005098

Memasangkan Cangkuk Bakul Rumput

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Cangkuk bakul rumput6
Bolt bebibir12

Pasangkan 6 cangkuk bakul rumput pada hujung bar lengan ampaian menggunakan 12 bolt bebibir (Rajah 10).

g015492

Memasangkan Unit Pemotongan

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Bar tolok1
Unit pemotongan (dapatkan daripada pengedar Toro dibenarkan anda)3
Bakul rumput3
Berat pengimbang motor gelendong elektrik3
Skru penutup6
Gelang O3
 1. Sediakan unit pemotongan untuk pemasangan; rujuk Manual Pengendali unit pemotongan anda.

 2. Sapukan gris pada diameter dalam pengganding pacuan.

 3. Pasangkan gelang O pada setiap motor gelendong seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 11.

  g256064
 4. Pasangkan berat pengimbang motor gelendong elektrik; rujuk Memasangkan Berat Pengimbang Elektrik.

 5. Pasangkan unit pemotongan; rujuk Memasangkan Unit Pemotongan.

Menetapkan Ciri Kawalan Potongan

Mesin ini mempunyai ciri kawalan potongan yang menukar-nukar kelajuan gelendong dengan kelajuan mesin untuk mengekalkan potongan yang malar. Ini akan mencapai pemotongan yang konsisten dan berkualiti tinggi dan penampilan selepas pemotongan yang seragam. Ciri kawalan potongan dimatikan secara lalai; untuk mengkonfigurasi atau menghidupkan ciri ini, rujuk Menetapkan Ciri Kawalan Potongan

Menambahkan Berat Belakang

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Kit Berat, No. Bahagian 121-6665 (beli secara berasingan) Perhatian: Kit ini tidak diperlukan untuk unit yang dipasangkan kit pacuan 3 roda.1

Unit ini mematuhi EN ISO 5395:2013 dan ANSI B71.4-2017 apabila dilengkapi Kit Berat, No. Bahagian 121-6665.

Note: Jika unit dilengkapi Kit Pacuan 3 Roda, berat tambahan tidak diperlukan untuk memenuhi EN ISO 5395:2013 dan ANSI B71.4-2017.

Memasangkan Kit Pelindung CE

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Kit Pelindung CE―No. Bahagian 04443 (dijual secara berasingan)1

Pasangkan kit pelindung CE; rujuk Arahan Pemasangan Kit Pelindung CE untuk Unit Cengkaman Greensmaster 3420 TriFlex.

Memasang Pelekat CE

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Pelekat amaran (No. Bahagian 136-8505)1
Pelekat tanda CE1
Pelekat tahun pengeluaran1

Jika anda menggunakan mesin ini di negara yang mematuhi standard CE, lakukan langkah berikut selepas anda memasangkan kit pelindung pada mesin:

 • Tampalkan pelekat amaran CE (No. Bahagian 136-8505) di atas pelekat amaran yang sedia ada (No. Bahagian 136-8506).

 • Tampalkan pelekat tanda CE pada rangka di bawah bahagian hadapan tempat duduk (Rajah 12).

  g233420
 • Pasangkan pelekat tahun pengeluaran berhampiran plat siri (Rajah 13).

  g271539

Mengurangkan Tekanan Tayar

Tayar diisi angin berlebihan di kilang untuk tujuan penghantaran. Kurangkan tekanan kepada paras yang bersesuaian sebelum memulakan mesin; rujuk Memeriksa Tekanan Tayar.

Mengendalikan Permulaan Brek

Kendalikan permulaan brek; rujuk Mengendalikan Permulaan Brek.

Gambaran Keseluruhan Produk

g014674

Pedal Cengkaman

Pedal cengkaman (Rajah 15) mempunyai 3 fungsi: untuk menggerakkan mesin ke hadapan, untuk mengundurkan mesin dan untuk menghentikan mesin. Tekan bahagian atas pedal untuk bergerak ke hadapan dan bahagian bawah pedal untuk mengundur atau membantu dalam menghentikan mesin ketika bergerak ke hadapan. Juga, membolehkan pedal bergerak kepada kedudukan neutral untuk menghentikan mesin. Untuk keselesaan anda, jangan letakkan tumit kaki anda pada pad undur pedal cengkaman apabila anda memandu mesin ke hadapan (Rajah 16).

g014603
g005105

Kelajuan di bumi adalah seperti berikut:

 • Kelajuan memotong ke hadapan 3.2~8km/j (2~5bsj)

 • Kelajuan angkut maksimum 16km/j (10bsj)

 • Kelajuan undur 4.0km/j (2.5bsj)

Pedal Penguncian Lengan Stereng

Tekan pedal (Rajah 15) dan angkat atau turunkan lengan stereng untuk keselesaan pengendali, kemudian lepaskan pedal untuk menetapkan lengan.

Tuil Pendikit

Tuil pendikit (Rajah 17) membolehkan anda mengawal kelajuan enjin. Alihkan tuil pendikit ke arah kedudukan PANTAS untuk meningkatkan kelajuan enjin; alihkan ke arah kedudukan PERLAHAN untuk mengurangkan kelajuan enjin.

Note: Anda tidak boleh mematikan kuasa enjin menggunakan tuil pendikit.

g033079

Kawalan Angkat/Turun Pemotongan

Pengalihan kawalan (Rajah 17) ke hadapan sewaktu pengendalian pemotongan akan menurunkan unit pemotongan dan memulakan gelendong. Tarik balik kawalan untuk menghentikan gelendong dan mengangkat unit pemotongan. Untuk menghentikan gelendong tanpa mengangkat unit pemotongan, tarik balik kawalan untuk seketika dan lepaskannya. Mulakan gelendong dengan mengalihkan kawalan ke hadapan.

Tuil Kawalan Fungsian

Tuil kawalan fungsian (Rajah 17) memberikan 2 pemilihan cengkaman serta kedudukan NEUTRAL. Anda boleh menukar daripada potong kepada angkut atau angkut kepada potong (bukan kepada neutral) ketika mesin sedang bergerak; kerosakan tidak akan berlaku.

 • KedudukanBELAKANG—kedudukan neutral; guna ketika menindih kembali gelendong

 • Kedudukan TENGAH—gunakan ketika memotong rumput

 • Kedudukan HADAPAN—gunakan ketika memandu mesin di antara tapak kerja

Suis Pencucuhan

Masukkan kunci ke dalam suis (Rajah 17) dan putar mengikut arah jam kepada kedudukan MULA untuk memulakan enjin. Lepaskan kunci sebaik sahaja enjin bermula; kunci bergerak kepada kedudukan HIDUP. Putarkan kunci melawan arah jam kepada kedudukan HENTI untuk mematikan kuasa enjin.

Tuil Brek Henti

Tarik tuil brek (Rajah 18) untuk menggunakan brek henti. Lepaskan dengan memicit tuil lepas pada bahagian bawah tuil brek dan turunkannya kepada kedudukan dilepaskan. Gunakan brek henti apabila anda meninggalkan mesin.

g027863

Kawalan InfoCenter

Menggunakan Paparan LCD InfoCenter

Paparan LCD InfoCenter (Pusat Maklumat) menunjukkan maklumat tentang mesin anda seperti status penjana, kelajuan dan pelbagai maklumat diagnostik dan maklumat lain tentang mesin dan pek bateri. Rajah 19 dan Rajah 20 menunjukkan skrin permulaan dan skrin maklumat utama pada InfoCenter. Anda boleh bertukar antara skrin permulaan dengan skrin maklumat utama pada bila-bila masa dengan menekan mana-mana butang InfoCenter kemudian memilih anak panah arah yang bersesuaian.

g017946
g017947
 • RPM/STATUS ENJIN—menunjukkan rpm enjin.

 • LOG KEROSAKAN—menunjukkan bahawa terdapat log kerosakan semasa untuk disemak.

 • VOLTAN/STATUS PENJANA—menunjukkan voltan/status penjana.

 • METER JAM—menunjukkan jumlah jam mesin dikendalikan. Ini mula berfungsi apabila suis kunci diputarkan kepada Hidup.

 • KELAJUAN PTO—menunjukkan kelajuan PTO.

 • PALAM BARA—menunjukkan bahawa palam bara adalah aktif.

 • VOLTAN BATERI—menunjukkan potensi bateri dalam Volt.

 • SUHU BAHAN PENDINGIN—menunjukkan suhu bahan pendingin enjin sama ada dalam °C atau °F.

 • STATUS KAWALAN FUNGSIAN—mod angkut ditunjukkan dengan bentuk arnab dan mod potong ditunjukkan dengan bentuk kura-kura.

 • Lampu TEKANAN MINYAK ENJIN —ikon ini dipaparkan jika tekanan minyak enjin kurang daripada paras selamat.

 • Butang AKSES MENU/KEMBALI—tekan butang ini untuk mengakses menu InfoCenter. Anda boleh menggunakan butang ini untuk kembali/keluar dari mana-mana menu yang sedang anda gunakan.

 • Butang BAWAH —gunakan butang ini untuk menatal ke bawah menu.

 • Butang KANAN—gunakan butang ini untuk membuka menu dan anak panah kanan menunjukkan kandungan tambahan.

Note: Tujuan setiap butang mungkin berubah bergantung pada fungsi yang diperlukan sewaktu digunakan. Setiap butang dilabelkan dengan ikon yang memaparkan fungsi semasa.

Menggunakan Menu

Untuk mengakses sistem menu InfoCenter, tekan butang AKSES MENU pada skrin utama. Ini akan menghalakan anda ke MENU UTAMA. Rujuk jadual berikut untuk sinopsis tentang pilihan yang tersedia daripada menu:

MAIN MENU (MENU UTAMA)
Item MenuPenerangan
FAULTS (KEROSAKAN)Menu FAULTS (KEROSAKAN) mengandungi senarai kerosakan mesin yang terkini. Rujuk Manual Servis atau pengedar Toro dibenarkan anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang menu FAULTS (KEROSAKAN) dan maklumat yang terkandung dalamnya.
SERVICE (SERVIS)Menu SERVICE (SERVIS) mengandungi maklumat tentang mesin seperti jam penggunaan dan nombor serupa yang lain.
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIK)Menu DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIK) menyenaraikan pelbagai keadaan semasa mesin. Anda boleh menggunakan menu ini untuk menyelesaikan isu tertentu kerana ini akan memberitahu anda dengan segera kawalan mesin yang dihidupkan dan kawalan yang dimatikan.
SETTINGS (TETAPAN)Menu SETTINGS (TETAPAN) membolehkan anda menyesuaikan dan mengubah suai pemboleh ubah konfigurasi pada paparan InfoCenter.
ABOUT (PERIHAL)Menu ABOUT (PERIHAL) menyenaraikan nombor model, nombor siri dan versi perisian bagi mesin anda.
SERVICE (SERVIS) 
Item MenuPenerangan
HOURSMenyenaraikan jumlah jam mesin, enjin, gelendong, penindihan kembali dan kipas dihidupkan serta jumlah jam mesin diangkut dan terlampau panas.
COUNTSMenyenaraikan bilangan prapanas dan permulaan yang dialami oleh mesin.
BACKLAPMenetapkan penindihan kembali kepada ON/OFF (HIDUP/MATI) (setelah ON (hidup), anda boleh menetapkan penindihan kembali kepada Off (Mati) menggunakan tetapan ini atau dengan mematikan kunci pencucuhan).
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIK)
Item MenuPenerangan
ENGINE RUNMenunjukkan sama ada item berikut adalah aktif: Kunci mula, kunci jalan, kayu bedik diturunkan, kayu bedik diangkat, neutral, tempat duduk atau brek henti, OK jalan dan RTR atau ETR.
GLOWPLUGSMenunjukkan sama ada item berikut adalah aktif: Kunci mula, tamat masa terhad dan palam bara.
FANMenunjukkan sama ada kipas adalah aktif dalam keadaan berikut: Suhu enjin tinggi, suhu tinggi minyak, suhu tinggi enjin atau hidraulik dan kipas dihidupkan.
S1–S4Mengawal tindakan mengangkat dan menurunkan solenoid.
REELS ENABLEMenunjukkan sama ada e-Gelendong didayakan.
SETTINGS (TETAPAN)
Item MenuPenerangan
UNITS (UNIT)Mengawal unit yang digunakan pada InfoCenter. Pilihan menu ialah Inggeris atau Metrik.
LANGUAGE (BAHASA)Mengawal bahasa yang digunakan pada InfoCenter.
LCD BACKLIGHT (LAMPU BELAKANG LCD)Mengawal kecerahan paparan LCD.
LCD CONTRAST (KONTRAS LCD)Mengawal kontras paparan LCD.
PROTECTED MENUS (MENU TERLINDUNG)Membolehkan pengedar/jurutera mengakses menu terlindung dengan memasukkan kod laluan.
PROTECT SETTINGS (TETAPAN PERLINDUNGAN)Mengawal menu terlindung.
RESET DEFAULTS (TETAP SEMULA LALAI)Menetapkan semula InfoCenter kepada tetapan lalai.
RAISE DELAY (TUNDA ANGKAT)Mengawal tunda angkat untuk unit pemotongan tengah.
LOWER DELAY (TUNDA TURUN)Mengawal tunda turun untuk unit pemotongan tengah.
TAPOFF DELAY (TUNDA SAMBUNGAN)Mengawal tunda sambungan.
REEL SPEED (KELAJUAN GELENDONG)Mengawal kelajuan gelendong.
BACKLAP RPM (RPM PENINDIHAN KEMBALI)Mengawal kelajuan rpm penindihan kembali.
CLIP CONTROL (KAWALAN POTONGAN)Menetapkan ciri kawalan potongan automatik kepada ON/OFF (Hidup/Mati).
BLADE COUNT (KIRAAN BILAH)Menetapkan bilangan bilah di dalam setiap gelendong. Tetapan ini hanya diperlukan jika CLIP CONTROL (KAWALAN POTONGAN) ditetapkan kepada ON (Hidup).
CLIP (FOC) (POTONGAN (FOC))Menetapkan potongan yang diingini. Tetapan ini hanya diperlukan jika CLIP CONTROL (KAWALAN POTONGAN) ditetapkan kepada ON (Hidup).
ABOUT (PERIHAL)
Item MenuPenerangan
MODELMenyenaraikan nombor model bagi mesin.
SNMenyenaraikan nombor siri bagi mesin.
TEC 5001Menyenaraikan semakan perisian bagi pengawal induk.
INFOCENTERMenyenaraikan semakan perisian bagi InfoCenter.
CU1Menyenaraikan semakan perisian bagi unit pemotongan pertama.
CU2Menyenaraikan semakan perisian bagi unit pemotongan kedua.
CU3Menyenaraikan semakan perisian bagi unit pemotongan ketiga.
GENERATORMenyenaraikan nombor siri penjana.
CAN BUSMenyenaraikan status bas komunikasi mesin.

Melaraskan Tunda Angkat/Turun Unit Pemotongan Tengah

Laraskan tunda angkat dan turun bagi pemotongan tengah menggunakan InfoCenter, mengikut kemahuan dari 1 hingga 10 menurut jadual di bawah. Tetapan lalai kilang ialah 6 (375 ms) dan dioptimumkan untuk kelajuan pemotongan 6.1km/j (3.8bsj).

Nombor TokokanMasa Tunda (Saat)
10.100
20.150
30.200
40.250
50.300
60.375
70.475
80.600
90.750
100.925

Melaraskan Tunda Sambungan

Ciri tunda sambungan membolehkan unit pemotongan dimatikan tanpa diangkat dan anda boleh membuat pelarasan menggunakan InfoCenter. Tetapan kelewatan mewakili masa maksimum untuk kayu bedik angkat/turun kekal pada kedudukan angkat untuk mengaktifkan ciri ini. Tetapan lalai kilang ialah 1, yang menyahdayakan ciri ini.

Nombor TokokanMasa Tunda (Saat)
1Mati
20.050
30.100
40.150
50.200
60.250
70.300
80.350
90.400
100.450

Menetapkan Ciri Kawalan Potongan

Untuk mencapai pemotongan yang konsisten dan berkualiti tinggi dan penampilan selepas pemotongan yang seragam, mesin ini mengandungi ciri kawalan potongan yang menukar-nukar kelajuan gelendong dengan kelajuan mesin untuk mengekalkan potongan yang malar. Ciri ini adalah OFF (MATI) secara lalai; konfigurasi dan tetapkan kepada ON (HIDUP) seperti berikut:

 1. Dari menu SETTINGS (TETAPAN) (Tetapan), pilih CLIP CONTROL (KAWALAN POTONGAN)L.

 2. Tetapkan CLIP CONTROL (KAWALAN POTONGAN) kepada ON (HIDUP).

 3. Dari menu SETTINGS (TETAPAN), pilih BLADE COUNT (KIRAAN BILAH).

 4. Tetapkan BLADE COUNT (KIRAAN BILAH) agar sepadan dengan bilangan bilah di dalam setiap gelendong anda.

 5. Dari menu SETTINGS (TETAPAN), pilih CLIP (POTONGAN) (FOC)

 6. Tetapkan CLIP (POTONGAN) (FOC) kepada tetapan potongan yang anda mahu.

Menetapkan Kelajuan Gelendong

Ciri kawalan potongan menetapkan kelajuan gelendong secara automatik agar sepadan dengan kelajuan mesin. Jika anda memilih untuk tidak menggunakan ciri kawalan potongan, tetapkan kelajuan gelendong secara manual seperti berikut:

 1. Pilih ketinggian pemotongan yang ditetapkan pada unit pemotongan.

 2. Pilih kelajuan di bumi diingini yang paling sesuai untuk keadaan semasa.

 3. Menggunakan graf yang bersesuaian (Rajah 20) untuk unit pemotongan 5, 8, 11 atau 14 bilah, tentukan tetapan kelajuan gelendong yang sesuai.

  g014736
 4. Untuk menetapkan kelajuan gelendong, pada InfoCenter, buka Main Menu (Menu Utama) dan tatal ke bawah ke SETTINGS (TETAPAN).

 5. Dalam menu SETTINGS (TETAPAN), tatal ke bawah ke REEL SPEED (KELAJUAN GELENDONG) dan gunakan butang ± untuk menetapkan kelajuan gelendong kepada nombor yang diingini.

Menetapkan Kod Laluan Konfigurasi Mesin

Anda boleh menetapkan kod laluan di InfoCenter agar pengendali tidak dapat menukar tetapan mesin berikut tanpa kod laluan: RAISE DELAY (TUNDA ANGKAT), LOWER DELAY (TUNDA TURUN), TAP-OFF DELAY (TUNDA SAMBUNGAN), REEL SPEED (KELAJUAN GELENDONG), BACKLAP RPM (RPM PENINDIHAN KEMBALI), CLIP CONTROL (KAWALAN POTONGAN), BLADE COUNT (KIRAAN BILAH) dan CLIP (FOC) (POTONGAN (FOC)).

 1. Dari menu SETTINGS (TETAPAN), pilih PROTECT SETTINGS (TETAPAN PERLINDUNGAN).

 2. Tetapkan PROTECT SETTINGS (TETAPAN PERLINDUNGAN) kepada ON (HIDUP).

 3. Apabila digesa, masukkan kod laluan 4 digit.

 4. Putarkan kunci pencucuhan kepada MATI untuk menyimpan kod.

Note: Jika anda terlupa kod laluan takrifan pengguna, anda boleh mendapatkan kod laluan sementara waktu daripada pengedar Toro dibenarkan anda.

Mendiagnosis Penunjuk Log Kerosakan

Ikon penunjuk log kerosakan dipaparkan pada skrin utama apabila terdapat kerosakan pada mesin. Apabila ikon ini dipaparkan, maksudnya terdapat entri log baharu dalam menu Faults (Kerosakan) bahawa anda atau pengedar Toro dibenarkan anda boleh gunakan untuk mengenal pasti masalah.

Untuk melihat senarai kerosakan, hubungi pengedar Toro dibenarkan anda atau rujuk Manual Servis.

Tuil Pelarasan Tempat Duduk

Tuil pelarasan tempat duduk terletak di sudut kiri bahagian hadapan tempat duduk (Rajah 22), membolehkan anda melaraskan tempat duduk ke hadapan dan ke belakang.

Note: Jika anda perlu melaraskan tempat duduk lagi, anda boleh tanggalkan 4 nat yang mengunci rel luncur tempat duduk pada dasar dan alihkan rel luncur tempat duduk kepada set lubang lekapan kedua yang disediakan.

g193737

Injap Tutup Bahan Api

Tutup injap tutup bahan api (Rajah 23), di belakang tempat duduk dan di bawah tangki bahan api, apabila menyimpan atau mengangkut mesin di atas treler atau trak.

g014626

Penyambung Putus Kuasa Unit Pemotongan

Sebelum memasangkan, menanggalkan atau mengendalikan unit pemotongan,putuskan sambungan unit pemotongan dari bekalan kuasa dengan memisahkan penyambung putus kuasa unit pemotongan (Rajah 24) yang terletak pada dasar bar guling pada bahagian kiri unit cengkaman. Sambungkan penyambung bersama sebelum mengendalikan mesin.

g016588

Awas

Jika anda tidak memutuskan sambungan kuasa kepada unit pemotongan, orang lain mungkin menghidupkan unit pemotongan secara tidak sengaja lalu menyebabkan kecederaan yang serius pada tangan dan kaki.

Sentiasa asingkan penyambung putus kuasa unit pemotongan sebelum mengendalikan unit pemotongan.

Note: Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk pada perubahan tanpa diberikan notis.

Lebar pemotongan151cm (59.5 inci)
Kelegaan bumi minimum (pada garis tengah mesin)11cm (4.5 inci)
Bunga tayar (ke bahagian tengah tayar)128cm (50.5 inci)
Bunga tayar (ke bahagian luar tayar)154cm (60.5 inci)
Dasar roda119cm (46.9 inci)
Panjang keseluruhan (disertakan bakul)249cm (98.0 inci)
Lebar keseluruhan179cm (70.6 inci)
Ketinggian keseluruhan205cm (80.8 inci)
Berat bersih dengan gelendong 8 bilah766kg (1689lb)
Berat bersih dengan gelendong 11 bilah770kg (1698lb)

Alat Tambahan/Aksesori

Pelbagai alat tambahan dan aksesori yang diluluskan oleh Toro sedia untuk digunakan dengan mesin untuk mempertingkat dan mengembangkan keupayaan mesin. Hubungi Penjual Servis Dibenarkan anda atau pengedar Toro dibenarkan atau pergi ke www.Toro.com untuk mendapatkan senarai bagi semua alat tambahan dan aksesori yang diluluskan.

Untuk memastikan prestasi optimum dan pengesahan keselamatan yang berterusan bagi mesin, hanya gunakan alat ganti dan aksesori Toro yang asli. Alat ganti dan aksesori yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian akan membatalkan waranti produk.

Pengendalian

Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

Sebelum Pengendalian

Keselamatan Sebelum Pengendalian

Keselamatan Am

 • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang yang tidak terlatih untuk mengendalikan atau menservis mesin. Peraturan setempat mungkin mengehadkan umur pengendali. Pemilik bertanggungjawab untuk melatih semua pengendali dan mekanik.

 • Biasakan diri dengan pengendalian yang selamat pada kelengkapan, kawalan pengendali dan tanda keselamatan.

 • Matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

 • Ketahui cara menghentikan mesin dan mematikan kuasa enjin dengan segera.

 • Periksa bahawa kawalan pengawasan pengendali, suis keselamatan, dan peranti perlindungan keselamatan dipasangkan dan berfungsi dengan sebetulnya. Jangan kendalikan mesin melainkan jika mesin berfungsi dengan betul.

 • Sebelum memotong, sentiasa periksa mesin untuk memastikan unit pemotongan dalam keadaan berfungsi yang baik.

 • Periksa kawasan yang anda akan menggunakan mesin dan alihkan semua objek yang mungkin terpelanting dari mesin.

Keselamatan Bahan Api

 • Berhati-hati ketika mengendalikan bahan api. Bahan api mudah terbakar dan wap bahan api mudah meletup.

 • Padamkan semua rokok, cerut, paip dan sumber nyalaan yang lain.

 • Hanya gunakan bekas bahan api yang diluluskan.

 • Jangan tanggalkan penutup bahan api atau isi tangki bahan api ketika enjin dihidupkan atau panas.

 • Jangan tambahkan atau salirkan bahan api di tempat yang tertutup.

 • Jangan simpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau perkakas lain.

 • Jika anda tertumpah bahan api, jangan cuba menghidupkan enjin; elakkan penghasilan sebarang sumber nyalaan sehingga wap bahan api lesap.

Spesifikasi Bahan Api

 • Kapasiti tangki bahan api: 22.7L (6 gelen A.S.)

 • Bahan Api Yang Disyorkan:

  • Untuk mencapai hasil terbaik, hanya gunakan bahan api diesel atau bahan api biodiesel yang bersih dan segar dengan kandungan sulfur yang rendah (<500 ppm) atau ultra rendah (<15 ppm). Pengadaran setana minimum seharusnya 40. Beli bahan api dalam kuantiti yang boleh digunakan dalam tempoh 180 hari untuk memastikan kesegaran bahan api.

  • Gunakan bahan api diesel gred musim panas (No. 2-D) pada suhu melebihi -7°C (20°F) dan gred musim sejuk (No. 1-D atau campuran No. 1-D/2-D) di bawah suhu tersebut. Penggunaan bahan api gred musim sejuk pada suhu lebih rendah akan memberikan titik nyala lebih rendah dan ciri aliran sejuk yang akan memudahkan enjin dimulakan dan mengurangkan penyumbatan penuras bahan api.

   Note: Penggunaan bahan api gred musim panas melebihi -7°C (20°F) akan menyumbang kepada hayat pam bahan api yang lebih panjang dan kuasa yang meningkat berbanding dengan bahan api gred musim sejuk.

  • Mesin ini juga boleh menggunakan bahan api campuran biodiesel yang sehingga B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). Bahagian petrodiesel seharusnya mengandungi sulfur yang rendah atau ultra rendah. Ikuti langkah berjaga-jaga berikut:

   • Bahagian biodiesel dalam bahan api mestilah mencapai spesifikasi ASTM D6751 atau EN14214.

   • Kandungan bahan api campuran seharusnya mencapai ASTM D975 atau EN590.

   • Permukaan bercat mungkin dirosakkan oleh campuran biodiesel.

   • Gunakan B5 (kandungan biodiesel 5%) atau campuran yang kurang lagi dalam cuaca sejuk.

   • Pantau pengedap, hos dan gasket yang menyentuh bahan api kerana item ini mungkin mendegradasi melalui masa.

   • Penyumbatan penuras bahan api mungkin dijangka untuk suatu tempoh masa selepas menukar kepada campuran biodiesel.

   • Hubungi pengedar Toro dibenarkan anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang biodiesel.

Mengisi Tangki Bahan Api

 1. Bersihkan di sekeliling penutup tangki bahan api dan tanggalkannya (Rajah 25).

  g272992
 2. Isi bahan api yang ditentukan ke dalam tangki bahan api sehingga paras mencapai 25mm (1 inci) di bawah bahagian bawah leher pengisi. Ruang di dalam tangki ini membolehkan bahan api mengembang.

  Important: Jangan isi tangki bahan api sehingga penuh sepenuhnya.

 3. Pasangkan penutup.

  Note: Anda akan mendengar bunyi klik apabila penutup dikunci.

 4. Lapkan bahan api yang tertumpah.

Melakukan Penyelenggaraan Harian

Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tali pinggang keledar untuk mengesan kehausan, pemotongan dan kerosakan lain. Gantikan tali pinggang keledar jika terdapat komponen yang tidak berfungsi dengan betul.
 • Sebelum memulakan mesin pada setiap hari, laksanakan prosedur berikut:

  Semasa Pengendalian

  Keselamatan Sewaktu Pengendalian

  Keselamatan Am

  • Pemilik/pengendali boleh mengelakkan kemalangan dan bertanggungjawab terhadap kemalangan yang mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kerosakan harta.

  • Pakai pakaian bersesuaian yang dilengkapi pelindung mata, seluar panjang, kasut rintang gelincir yang teguh buatannya dan pelindung pendengaran. Ikat rambut yang panjang dan jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas yang longgar.

  • Jangan kendalikan mesin apabila sakit, letih atau di bawah pengaruh alkohol atau ubat-ubatan.

  • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan lakukan aktiviti yang akan mendatangkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

  • Sebelum anda memulakan enjin, pastikan semua pemacu ditetapkan kepada neutral, brek henti digunakan dan anda berada di kedudukan pengendalian.

  • Jangan angkut penumpang pada mesin.

  • Pastikan orang lain dan kanak-kanak menjauhi kawasan pengendalian. Jika perlu diiringi rakan sekerja, berhati-hati dan pastikan bakul rumput dipasangkan pada mesin.

  • Hanya kendalikan mesin dalam keadaan yang dapat melihat sekeliling dengan jelas untuk mengelakkan lubang dan bahaya tersembunyi.

  • Elakkan memotong rumput yang basah. Cengkaman yang berkurangan mungkin menyebabkan mesin meluncur.

  • Jauhkan tangan dan kaki anda daripada unit pemotongan.

  • Lihat belakang dan bawah sebelum undur untuk memastikan laluan tiada halangan.

  • Berhati-hati ketika mendekati selekoh tersembunyi, semak samun, pokok atau objek lain yang mungkin menghalang penglihatan anda.

  • Hentikan unit pemotongan apabila anda tidak memotong.

  • Kurangkan kelajuan dan berhati-hati ketika membelok dan menyeberangi jalan dan laluan jalan kaki sewaktu mengendalikan mesin. Sentiasa patuhi cara laluan yang betul.

  • Kendalikan mesin hanya di kawasan dengan pengalihan udara yang baik. Gas ekzos mengandungi karbon monoksida yang boleh membawa maut jika dihidu.

  • Jangan biarkan mesin berjalan tanpa diawasi.

  • Sebelum anda meninggalkan kedudukan pengendalian, lakukan perkara berikut:

   • Letakkan mesin di permukaan yang rata.

   • Turunkan unit pemotongan ke atas tanah dan pastikan unit pemotongan dilepaskan.

   • Gunakan brek henti.

   • Matikan kuasa enjin dan keluarkan kunci.

   • Tunggu sehingga semua pergerakan berhenti.

  • Kendalikan mesin hanya dalam keadaan yang dapat melihat sekeliling dengan jelas dan keadaan cuaca yang baik. Jangan kendalikan mesin jika terdapat risiko kilat.

  Keselamatan Sistem Perlindungan Terbalik (ROPS)

  • Jangan tanggalkan mana-mana komponen ROPS daripada mesin.

  • Pastikan tali pinggang keledar dipasangkan dan anda boleh membukanya dengan segera sekiranya berlaku kecemasan.

  • Sentiasa pasangkan tali pinggang keledar anda.

  • Periksa dengan teliti untuk mengenal pasti halangan di atas kepala dan jangan terlanggar halangan.

  • Pastikan ROPS berada dalam keadaan pengendalian yang selamat dengan memeriksanya secara teliti dari masa ke masa untuk mengesan kerosakan dan memastikan semua lekapan dipasangkan ketat.

  • Gantikan semua komponen ROPS yang rosak. Jangan baiki atau ubah suai komponen berkenaan.

  Keselamatan Cerun

  • Cerun merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kehilangan kawalan dan kemalangan terbalik yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian. Anda bertanggungjawab terhadap pengendalian di cerun yang selamat. Perhatian tambahan seharusnya diberikan ketika mengendalikan mesin di cerun.

  • Nilaikan keadaan di tapak untuk menentukan sama ada cerun adalah selamat untuk pengendalian mesin, termasuk penilaian tapak. Sentiasa gunakan akal budi dan pertimbangan yang wajar sewaktu melakukan penilaian ini.

  • Rujuk arahan cerun yang disenaraikan di bawah untuk mengendalikan mesin di cerun. Sebelum anda mengendalikan mesin, semak keadaan di tapak untuk menentukan sama ada anda boleh mengendalikan mesin dalam keadaan pada hari tersebut dan di tapak berkenaan. Perubahan permukaan bumi boleh menyebabkan perubahan pengendalian di cerun bagi mesin.

  • Jangan mulakan, hentikan atau belokkan mesin di cerun. Jangan ubah kelajuan atau arah secara mendadak. Buat belokan secara perlahan dan beransur-ansur.

  • Jangan kendalikan mesin sekiranya cengkaman, pemanduan atau kestabilan diragu-ragukan.

  • Alihkan atau tandakan halangan seperti parit, lubang, bekas roda, bonggol, batu atau bahaya tersembunyi yang lain. Rumput yang tinggi mungkin mempunyai halangan yang tersembunyi. Permukaan bumi yang tidak rata mungkin menyebabkan mesin terbalik.

  • Ambil perhatian bahawa pengendalian mesin di atas rumput yang basah, melalui cerun atau turun dari cerun mungkin menyebabkan mesin kehilangan cengkaman. Kehilangan cengkaman pada roda pemacu mungkin mengakibatkan mesin meluncur dan kehilangan kawalan pada brek dan stereng.

  • Berhati-hati ketika mengendalikan mesin berhampiran cerun curam, parit, benteng, bahaya air atau bahaya lain. Mesin mungkin tergolek jika roda melalui sisi atau sisi roboh. Kekalkan ruang yang selamat di antara mesin dengan mana-mana bahaya.

  • Kenal pasti bahaya di tapak cerun. Jika terdapat bahaya, potong rumput di cerun menggunakan mesin dikawal pejalan kaki.

  • Jika boleh, kekalkan unit pemotongan di kedudukan rendah yang mendekati permukaan tanah sewaktu pengendalian di cerun. Tindakan mengangkat unit pemotongan sewaktu pengendalian di cerun boleh menyebabkan mesin menjadi tidak stabil.

  • Berhati-hati ketika menggunakan sistem pengumpulan rumput atau alat tambahan lain. Ini boleh menjejaskan kestabilan mesin dan menyebabkan kehilangan kawalan.

  Mengasah Mesin

  Rujuk Manual Pemilik bagi enjin yang dibekalkan bersama mesin untuk prosedur penukaran minyak dan penyelenggaraan yang disyorkan sewaktu tempoh penyesuaian.

  Hanya 8 jam pengendalian diperlukan untuk tempoh penyesuaian.

  Memandangkan beberapa jam pengendalian yang awal adalah kritikal untuk kebolehharapan mesin pada masa hadapan, awasi fungsi dan prestasi mesin dengan teliti agar kesukaran yang kecil yang mungkin menyebabkan masalah besar diperhatikan dan boleh dibetulkan. Periksa mesin dengan kerap sewaktu penyesuaian untuk mengesan kebocoran minyak, kancing yang longgar atau kepincangan tugas yang lain.

  Memulakan Enjin

  Important: Jangan gunakan eter atau jenis bendalir permulaan yang lain.

  Note: Anda mungkin perlu mengeluarkan udara dari sistem bahan api sebelum memulakan enjin jika mana-mana situasi berikut telah berlaku:

  • Permulaan awal bagi enjin baharu

  • Enjin berhenti berfungsi atas sebab kekurangan bahan api.

  • Penyelenggaraan telah dilakukan pada komponen sistem bahan api; iaitu penuras digantikan dsb.

  Rujuk manual pemilik enjin anda.

  1. Duduk di atas tempat duduk. kunci brek henti, lepaskan kawalan angkat/turun pemotongan dan alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL.

  2. Alihkan kaki anda dari pedal cengkaman dan pastikan pedal ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL.

  3. Tetapkan tuil pendikit kepada kedudukan PERLAHAN.

  4. Masukkan kunci ke dalam suis dan putarkan kepada kedudukan HIDUP. Tahan pada kedudukan HIDUP sehingga lampu penunjuk palam bara menjadi malap (kira-kira 6 saat).

  5. Putarkan kunci pencucuhan kepada kedudukan MULA.

   Important: Untuk mengelakkan kepanasan melampau pada motor pemula, jangan gunakan pemula melebihi 10 saat. Selepas mengengkol secara berterusan selama 10 saat, tunggu 60 saat sebelum menggunakan motor pemula sekali lagi.

  6. Lepaskan kunci apabila enjin bermula dan biarkan kunci beralih kepada kedudukan HIDUP.

  7. Biarkan enjin dipanaskan untuk beberapa minit sebelum pengendalian.

   Important: Apabila memulakan enjin untuk kali pertama atau selepas enjin dibaik pulih, kendalikan mesin ke hadapan dan undur selama 1 hingga 2 minit. Putarkan roda stereng ke kiri dan ke kanan untuk memeriksa respons stereng. Kemudian, matikan kuasa enjin dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti; rujuk Mematikan Kuasa Enjin. Periksa untuk mengesan kebocoran minyak, bahagian yang longgar dan mana-mana kepincangan tugas lain yang dapat diperhatikan.

  Memeriksa Mesin Selepas Memulakan Enjin

  1. Tetapkan tuil pendikit kepada kedudukan PANTAS.

  2. Alihkan tuil kawalan angkat/turun pemotongan ke hadapan untuk seketika.

   Unit pemotongan seharusnya diturunkan dan semua gelendong sepatutnya berputar.

   Note: Tuil fungsian seharusnya berada di kedudukan tengah (potong) agar gelendong berjalan ketika menurunkan unit pemotongan

  3. Alihkan tuil kawalan angkat/turun pemotongan ke belakang.

   Gelendong pemotongan seharusnya henti berputar dan unit pemotongan sepatutnya diangkat kepada kedudukan angkut penuh.

  4. Gunakan brek untuk menghalang mesin bergerak dan kendalikan pedal cengkaman melalui kedudukan mara dan undur.

  5. Teruskan prosedur di atas untuk 1 atau 2 minit. Alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL, gunakan brek henti dan matikan kuasa enjin.

  6. Periksa untuk mengesan kebocoran bendalir dan ketatkan pemasangan hidraulik jika kebocoran didapati.

   Note: Apabila mesin adalah baharu dan bearing dan gelendong adalah ketat, anda seharusnya menggunakan kedudukan tuil pendikit PANTAS untuk pemeriksaan ini. Tetapan pendikit pantas mungkin tidak diperlukan selepas tempoh penyesuaian.

   Note: Jika kebocoran bendalir masih berlaku, hubungi pengedar Toro dibenarkan anda untuk mendapatkan bantuan, dan jika perlu, mendapatkan alat ganti.

   Important: Kesan bendalir pada motor atau pengedap roda adalah normal. Pengedap memerlukan sedikit pelinciran untuk berfungsi dengan betul.

  Mematikan Kuasa Enjin

  1. Tetapkan tuil pendikit kepada kedudukan PERLAHAN , tarik balik kawalan angkat/turun pemotongan dan tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL .

  2. Putarkan kunci pencucuhan kepada kedudukan MATI untuk mematikan kuasa enjin. Keluarkan kunci dari suis untuk mengelakkan enjin dimulakan secara tidak sengaja.

  3. Tutup injap tutup bahan api sebelum menyimpan mesin.

  Memeriksa Sistem Saling Kunci Keselamatan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan
 • Awas

  Jika suis saling kunci keselamatan diputuskan sambungan atau rosak, mesin mungkin dikendalikan tanpa dijangka lalu menyebabkan kecederaan diri.

  • Jangan usik suis saling kunci.

  • Periksa pengendalian suis saling kunci pada setiap hari dan gantikan suis yang rosak sebelum mengendalikan mesin.

  Tujuan sistem saling kunci keselamatan adalah untuk mengelakkan pengendalian mesin jika anda mungkin tercedera atau mesin mungkin rosak.

  Sistem saling kunci keselamatan menghalang enjin daripada bermula melainkan:

  • Pedal cengkaman ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL.

  • Tuil kawalan fungsian ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL.

  Sistem saling kunci keselamatan menghalang mesin daripada bergerak melainkan:

  • Brek henti dilepaskan.

  • Anda duduk di atas tempat duduk pengendali.

  • Tuil kawalan fungsian berada pada kedudukan POTONG atau kedudukan ANGKUT.

  Sistem saling kunci keselamatan menghalang pengendalian gelendong melainkan jika tuil kawalan fungsian ditetapkan pada kedudukan POTONG.

  Memeriksa Pedal Cengkaman

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan.
 • Laksanakan pemeriksaan sistem berikut setiap hari untuk memastikan bahawa sistem saling kunci berfungsi dengan betul:

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL , alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Cuba alihkan pedal cengkaman ke hadapan atau ke belakang.

   Pedal sepatutnya tidak bergerak, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul. Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  Memeriksa Kawalan Fungsi

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan POTONG atau kedudukan ANGKUT dan cuba mulakan enjin.

   Enjin tidak harus bergerak atau bermula, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul. Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  3. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  4. Mulakan enjin dan alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan POTONG atau kedudukan ANGKUT .

   Enjin sepatutnya dimatikan kuasa, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul.

   Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  Memeriksa Suis Pengawasan Pengendali

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Mulakan enjin.

  3. Lepaskan brek henti, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan POTONG dan berdiri dari tempat duduk.

   Enjin sepatutnya dimatikan kuasa, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul. Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  Memeriksa Kawalan Angkat/Turun Pemotongan

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Mulakan enjin.

  3. Alihkan kawalan angkat/turun pemotongan ke hadapan untuk menurunkan unit pemotongan. Unit pemotongan seharusnya diturunkan tetapi tidak mula berputar.

   Jika unit pemotongan mula berputar, maka sistem saling kunci tidak berfungsi dengan betul; betulkan masalah sebelum mengendalikan mesin.

  Memandu Mesin tanpa Memotong

  • Pastikan unit pemotongan diangkat sepenuhnya.

  • Tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan ANGKUT.

  • Gunakan brek untuk memperlahankan mesin ketika turun dari bukit yang curam untuk mengelakkan kehilangan kawalan.

  • Sentiasa menghampiri permukaan yang kasar pada kelajuan yang berkurangan dan merentasi pengalunan yang teruk dengan berhati-hati.

  • Biasakan diri anda dengan kelebaran mesin. Jangan cuba lalui di antara objek yang dekat satu sama lain untuk mengelakkan kerosakan yang merugikan dan masa henti.

  Memotong di Kawasan Rumput

  Important: Jika penggera pengesan kebocoran (jika dilengkapi) pada model anda) berbunyi atau anda mengesan kebocoran minyak ketika memotong di kawasan rumput, angkat unit pemotongan dengan segera, terus pandu keluar dari kawasan rumput dan hentikan mesin di tempat yang jauh dari kawasan rumput. Tentukan sebab kebocoran dan betulkan masalah.

  Sebelum memotong kawasan rumput, cari tempat yang kosong dan berlatih untuk melakukan fungsi mesin asas (seperti memulakan dan menghentikan mesin, mengangkat dan menurunkan unit pemotongan dan membelok).

  Periksa kawasan rumput untuk mengesan serpihan, keluarkan bendera dari cawan dan tentukan arah pemotongan yang terbaik. Potong rumput berdasarkan arah pemotongan yang terdahulu. Sentiasa potong dalam corak alternatif daripada pemotongan yang terdahulu agar bilah rumput kurang kemungkinan untuk terterap lalu sukar untuk memerangkap di antara bilah gelendong dengan bilah dasar.

  Memotong Kawasan Rumput

  1. Memasuki kawasan rumput dengan tuil kawalan fungsian ditetapkan kepada kedudukan POTONG dan pendikit pada kelajuan penuh.

  2. Mulakan pada 1 sisi kawasan rumput agar anda boleh menggunakan prosedur pemotongan reben.

   Note: Ini akan mengekalkan pemadatan pada tahap minimum dan menghasilkan corak yang kemas dan menarik di kawasan rumput.

  3. Tolak tuil angkat/turun pemotongan apabila sisi hadapan bakul rumput merentasi sisi luar kawasan rumput.

   Note: Prosedur ini akan menurunkan unit pemotongan di atas tanah rumput dan memulakan gelendong.

   Important: Unit pemotongan tengah akan menurun dan diangkat sedikit selepas unit pemotongan hadapan diturunkan dan diangkat; oleh itu, anda seharusnya berlatih untuk mendapatkan masa khusus yang diperlukan untuk mengurangkan pengendalian pemotongan pembersihan.

   Note: Kelewatan untuk mengangkat dan menurunkan unit pemotongan tengah bergantung pada suhu bendalir hidraulik. Bendalir hidraulik yang sejuk akan menyebabkan kelewatan yang lebih panjang. Apabila suhu bendalir meningkat, masa kelewatan menjadi pendek.

  4. Tindih sedikit bahagian yang dipotong sebelumnya ketika berlalu kembali.

   Note: Untuk membantu dalam mengekalkan garis yang lurus merentas kawasan rumput dan mengekalkan mesin pada jarak yang sama dari sisi pemotongan terdahulu. bayangkan garis penglihatan yang kira-kira 1.8~3m (6~10 kaki) di hadapan mesin dengan sisi bahagian kawasan rumput yang belum dipotong (Rajah 27). Termasuk sisi luar roda stereng sebagai sebahagian daripada garis penglihatan; iaitu mengekalkan sisi roda stereng sejajar dengan titik yang sentiasa dikekalkan jarak yang sama dari bahagian hadapan mesin.

  5. Apabila sisi hadapan bakul merentas sisi kawasan rumput, tarik balik tuil angkat/turun pemotongan ke belakang dan tahan sehingga semua unit pemotongan telah diangkat. Ini akan menghentikan gelendong dan mengangkat unit pemotongan.

   Important: Pastikan masa yang tepat bagi langkah ini agar anda tidak memotong kawasan pinggir, namun potong kawasan rumput yang sebanyak mungkin untuk mengurangkan jumlah rumput yang perlu dipotong sekeliling pinggir luar.

  6. Untuk mengurangkan masa pengendalian dan memudahkan barisan laluan seterusnya, pusingkan mesin ke arah bertentangan untuk seketika, kemudian pusingkan mesin ke arah bahagian yang belum dipotong. Pergerakan ini ialah pusingan berbentuk koyakan (Rajah 26) yang membariskan mesin untuk laluan anda yang seterusnya dengan cepat.

   g229671

   Note: Cuba buat pusingan yang sependek mungkin, melainkan pada cuaca yang lebih panas—lengkung yang lebih luas akan mengurangkan tompokan di tanah rumput.

   g005116

   Note: Roda stereng tidak kembali kepada kedudukan asal selepas anda melengkapkan satu pusingan.

   Important: Jangan hentikan mesin di atas kawasan rumput apabila unit pemotongan digunakan kerana ini mungkin merosakkan tanah rumput. Menghentikan mesin di atas kawasan rumput yang basah boleh meninggalkan bekas atau pelekukan roda.

  Memotong Kawasan Pinggir dan Menyelesaikan Kerja

  1. Selesaikan pemotongan kawasan rumput dengan memotong kawasan pinggir luar. Tukar arah pemotongan daripada pemotongan terdahulu.

   Note: Gunakan tuil pendikit untuk melaraskan kelajuan mesin apabila anda memotong kawasan pinggir. Ini akan memadankan potongan di kawasan rumput dan boleh mengurangkan gelang tripleks.

   Note: Sentiasa ambil kira keadaan cuaca dan tanah rumput dan pastikan anda menukar arah pemotongan daripada pemotongan sebelumnya.

  2. Apabila selesai memotong kawasan pinggir luar, alihkan tuil angkat/turun pemotongan ke belakang untuk menghentikan gelendong, kemudian pandu keluar dari kawasan rumput. Apabila semua unit pemotongan tiada di kawasan rumput, angkat unit pemotongan.

   Note: Langkah ini akan mengurangkan rumpun rumput yang tertinggal di atas kawasan rumput.

  3. Letakkan semula bendera.

  4. Kosongkan bakul rumput bagi semua potongan sebelum anda mengangkut mesin ke kawasan rumput seterusnya.

   Note: Potongan basah yang berat akan mengenakan terikan yang tidak wajar pada bakul menambahkan berat yang berlebihan pada mesin dan ini meningkatkan beban pada sistem mesin (seperti enjin, sistem hidraulik dan brek).

  Selepas Pengendalian

  Keselamatan Selepas Pengendalian

  Keselamatan Am

  • Matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

  • Bersihkan rumput dan serpihan daripada unit pemotongan, pemacu, peredam bunyi, skrin penyejukan dan enjin untuk mengelakkan bahaya api. Bersihkan tumpahan minyak atau bahan api.

  • Matikan bahan api sewaktu menyimpan atau mengangkut mesin.

  • Lepaskan pemacu bagi alat tambahan apabila anda mengangkut atau tidak menggunakan mesin.

  • Biarkan enjin menyejuk sebelum menyimpan mesin di tempat yang tertutup.

  • Selenggarakan dan bersihkan tali pinggang keledar sebagaimana diperlukan.

  • Jangan simpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau pada perkakas lain.

  Keselamatan Menunda

  • Hanya tunda dengan mesin yang dilengkapi penyangkut yang direka bentuk untuk penundaan. Jangan pasangkan kelengkapan ditunda melainkan pada titik sangkut.

  • Ikuti syor daripada pengilang untuk had berat bagi kelengkapan ditunda dan menunda di cerun. Di cerun, berat kelengkapan ditunda mungkin menyebabkan kehilangan cengkaman dan kehilangan kawalan.

  • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang lain berada di dalam atau di atas kelengkapan ditunda.

  • Bergerak dengan perlahan dan sediakan jarak tambahan untuk berhenti ketika menunda.

  Pemeriksaan dan Pembersihan selepas Pemotongan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Pemeriksaan dan pembersihan selepas pemotongan.
 • Selepas pemotongan, bersihkan mesin sebersih-bersihnya menggunakan hos kebun tanpa muncung agar tekanan air berlebihan tidak mencemari dan merosakkan pengedap dan bearing. Jangan cuci enjin yang panas atau sambungan elektrik menggunakan air.

  Important: Jangan gunakan air payau atau air pulih guna untuk membersihkan mesin.

  Important: Jangan gunakan kelengkapan pencucian berkuasa untuk mencuci mesin. Kelengkapan pencucian berkuasa mungkin merosakkan sistem elektrik, menanggalkan pelekat yang penting atau menyingkirkan gris yang diperlukan pada titik geseran. Elakkan penggunaan air yang berlebihan berhampiran panel kawalan, enjin dan bateri.

  Important: Jangan cuci mesin ketika enjin berjalan. Mencuci mesin ketika enjin berjalan, ini mungkin menyebabkan kerosakan pada enjin dalaman.

  Selepas membersihkan mesin, lakukan perkara berikut:

  • Periksa mesin untuk mengesan kemungkinan kebocoran bendalir hidraulik, kerosakan atau kehausan pada komponen hidraulik dan mekanikal.

  • Periksa unit pemotongan untuk ketajaman.

  • Lincirkan pemasangan aci brek menggunakan minyak atau sembur pelincir SAE 30 untuk menghalang pengakisan dan membantu dalam mengekalkan prestasi mesin yang memuaskan sewaktu pengendalian pemotongan rumput yang seterusnya.

  Mengangkut Mesin

  • Berhati-hati ketika memuatkan atau mengeluarkan mesin dari treler atau trak.

  • Gunakan tanjakan lebar lengkap ketika memuatkan mesin ke dalam treler atau trak.

  • Ikat mesin dengan ketat menggunakan pengikat, rantai, kabel atau tali. Pengikat hadapan dan belakang seharusnya menghala ke bawah dan ke arah luar dari mesin (Rajah 28).

   g270390

  Menunda Mesin

  Sekiranya berlaku kecemasan, anda boleh menunda mesin sehingga 0.4km (¼ batu).

  Important: Jangan tunda mesin melebihi kelajuan 3~5km/j (2~3bsj) untuk mengelakkan kerosakan pada sistem pacuan. Jika anda perlu menggerakkan mesin melebihi 0.4km (¼ batu), angkut mesin menggunakan trak atau treler.

  1. Tentukan injap pintas pada pam dan putarkan injap tersebut agar slot adalah menegak (Rajah 29).

   g014627
  2. Sebelum memulakan enjin, tutup injap pintas dengan memutarkannya agar slot adalah mendatar (Rajah 29).

   Important: Jangan mulakan enjin apabila injap pintas dibuka.

  Penyelenggaraan

  Awas

  Kegagalan untuk menyelenggarakan mesin dengan sewajarnya boleh menyebabkan kegagalan pramasa pada sistem mesin dan ini mungkin mencederakan anda atau orang yang berhampiran.

  Pastikan mesin diselenggarakan dengan baik dan dalam keadaan berfungsi yang baik seperti yang dinyatakan dalam arahan ini.

  Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

  Note: Muat turun salinan skema elektrik atau hidraulik yang percuma dengan melawati www.Toro.com dan mencari mesin anda daripada pautan Manual pada halaman utama.

  Important: Rujuk manual pemilik enjin anda untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan tambahan.

  Amaran

  Jika anda membiarkan kunci pada suis pencucuhan, orang lain mungkin menghidupkan enjin secara tidak sengaja dan mendatangkan kecederaan parah kepada anda atau orang lain yang berhampiran.

  Keluarkan kunci dari pencucuh dan putuskan sambungan wayar dari palam pencucuh sebelum anda melakukan penyelenggaraan. Ketepikan wayar agar wayar tidak tersentuh palam pencucuh.

  Keselamatan Penyelenggaraan

  • Sebelum anda meninggalkan kedudukan pengendali, lakukan perkara berikut:

   • Letakkan mesin di permukaan yang rata.

   • Lepaskan unit pemotongan dan turunkan alat tambahan.

   • Gunakan brek henti.

   • Matikan kuasa enjin dan keluarkan kunci.

   • Tunggu sehingga semua pergerakan berhenti.

  • Biarkan komponen mesin menyejuk sebelum melakukan penyelenggaraan.

  • Jika boleh, jangan lakukan penyelenggaraan sewaktu enjin berjalan. Jauhi bahagian yang bergerak.

  • Sokong mesin menggunakan dirian bicu apabila anda bekerja di bawah mesin.

  • Lepaskan tekanan dengan berhati-hati daripada komponen dengan simpanan tenaga.

  • Pastikan semua bahagian mesin dalam keadaan berfungsi yang baik dan semua perkakasan dipasang ketat.

  • Gantikan semua pelekat yang kabur atau rosak.

  • Untuk memastikan prestasi mesin yang selamat dan optimum, hanya gunakan alat ganti Toro yang asli. Alat ganti yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian akan membatalkan waranti produk.

  Jadual Penyelenggaraan yang Disyorkan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Selepas 8 jam pertama
 • Periksa ketegangan pada tali sawat pengulang-alik.
 • Selepas 10 jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Selepas 50 jam pertama
 • Tukar minyak dan penuras enjin.
 • Periksa kelajuan enjin (pada keadaan melahu dan pendikit penuh).
 • Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tali pinggang keledar untuk mengesan kehausan, pemotongan dan kerosakan lain. Gantikan tali pinggang keledar jika terdapat komponen yang tidak berfungsi dengan betul.
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan.
 • Pemeriksaan dan pembersihan selepas pemotongan.
 • Periksa minyak enjin.
 • Salirkan air dari penuras bahan api.
 • Periksa tekanan tayar.
 • Bersihkan adang-adang radiator.Bersihkan setiap jam jika persekitaran sangat berdebu dan kotor.
 • Periksa paras bahan pendingin enjin.
 • Periksa paras bendalir hidraulik.
 • Periksa salur dan hos hidraulik.
 • Periksa sentuhan gelendong ke bilah dasar.
 • Setiap 50 jam
 • Periksa paras elektrolit bateri.(Jika mesin disimpan, periksa paras elektrolit setiap 30 hari.)
 • Periksa sambungan kabel bateri.
 • Setiap 100 jam
 • Tukar minyak enjin dan penuras.
 • Setiap 200 jam
 • Servis penuras pembersih udara (lebih kerap jika keadaan pengendalian adalah berdebu atau kotor).
 • Tork nat roda.
 • Setiap 400 jam
 • Sapukan gris mesin.
 • Setiap 500 jam
 • Gantikan penuras bahan api.
 • Setiap 800 jam
 • Jika anda tidak menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan atau pernah mengisi takungan dengan bendalir alternatif, tukar bendalir hidraulik, penuras dan penafas tangki.
 • Periksa kelajuan enjin (pada keadaan melahu dan pendikit penuh).
 • Periksa kelegaan injap.
 • Setiap 1,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar penuras bendalir hidraulik.
 • Setiap 2,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar bendalir hidraulik.
 • Tahunan
 • Kendalikan permulaan brek.
 • Setiap 2 tahun
 • Periksa salur dan sambungan bahan api.
 • Gantikan hos yang bergerak.
 • Salirkan dan bersihkan sistem penyejukan.
 • Senarai Semak Penyelenggaraan Harian

  Duplikasi halaman ini untuk penggunaan rutin.

  Item Semakan PenyelenggaraanUntuk minggu:
  Isn.Sel.Rab.Kha.Jum.Sab.Aha.
  Periksa pengendalian saling kunci keselamatan.       
  Periksa pengendalian peralatan.       
  Periksa pengendalian brek.       
  Periksa/kosongkan penuras bahan api/pemisah air.       
  Periksa paras bahan api.       
  Periksa paras bendalir hidraulik.       
  Periksa paras minyak enjin.       
  Bersihkan adang-adang dan radiator.       
  Periksa penuras udara.       
  Periksa untuk mengesan hingar enjin yang luar biasa.       
  Periksa pelarasan gelendong ke bilah dasar.       
  Periksa hos hidraulik untuk mengesan kerosakan.       
  Periksa untuk mengesan kebocoran bendalir.       
  Periksa tekanan tayar.       
  Periksa pelarasan ketinggian pemotongan.       
  Perkemas cat yang tertanggal.       
  Cuci unit       

  Tatatanda Bahagian Yang Memerlukan Perhatian

  Pemeriksaan dilakukan oleh:
  ItemTarikhMaklumat
     
     
     
     
     

  Pelinciran

  Menyapukan Gris Mesin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 400 jam
 • Sapukan gris mesin.
 • Lincirkan pemasangan gris menggunakan gris litium No. 2.

  1. Lapkan pemasangan gris sehingga bersih agar bahan asing tidak memasuki bearing atau sesendal (Rajah 30).

   g015529
  2. Pamkan gris ke dalam bearing atau sesendal sehingga gris kelihatan. Lapkan gris yang berlebihan.

  Penyelenggaraan Enjin

  Keselamatan Enjin

  • Matikan kuasa enjin sebelum memeriksa minyak atau menambahkan minyak ke dalam kotak engkol.

  • Jangan ubah kelajuan pengawalan imbang atau gunakan kelajuan lebih pada enjin.

  Menservis Pembersih Udara

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 200 jam
 • Servis penuras pembersih udara (lebih kerap jika keadaan pengendalian adalah berdebu atau kotor).
  • Periksa badan pembersih udara untuk mengesan kerosakan yang boleh menyebabkan kebocoran udara; gantikannya jika rosak. Periksa seluruh sistem masuk untuk mengesan kebocoran, kerosakan atau pengapit hos yang longgar.

  • Jika penuras udara ditukar sebelum perlu ditukar akan meningkatkan kemungkinan debu memasuki enjin apabila penuras ditanggalkan.

  • Pastikan penutup dipasangkan dengan betul dan mengedap badan pembersih udara.

  1. Lepaskan selak yang mengunci penutup pembersih udara pada badan pembersih udara (Rajah 31).

   g014614
  2. Tanggalkan penutup dari badan pembersih udara.

  3. Sebelum menanggalkan penuras, gunakan udara tekanan rendah (275kPa (40psi), bersih dan kering) untuk menyingkirkan serpihan terkumpul yang terdapat di antara bahagian luar penuras utama dengan kanister. Proses pembersihan ini akan mengelakkan serpihan memasuki sistem masuk apabila anda menanggalkan penuras utama.

   Important: Jangan gunakan udara tekanan tinggi yang akan menolak debu menembusi penuras lalu memasuki salur masuk.

  4. Tanggalkan dan gantikan penuras utama, seperti berikut:

   Important: Jangan bersihkan elemen yang terpakai.

   1. Periksa penuras baharu untuk mengesan kerosakan penghantaran; jangan gunakan elemen yang rosak.

   2. Tarik penuras lama keluar dari badan penuras dengan teliti dan lepas itu buangkannya.

   3. Masukkan penuras baharu dengan menekan rim luar elemen agar dipasangkan ke dalam kanister, memeriksa hujung kedap dan badan penuras.

    Important: Jangan tekan bahagian tengah penuras yang fleksibel.

  5. Bersihkan port pengusiran debu yang terletak pada penutup yang boleh ditanggalkan. Tanggalkan injap saluran keluar getah dari penutup, bersihkan rongga dan pasangkan semula injap keluar.

  6. Pasangkan penutup di sekeliling injap keluar getah pada kedudukan ke bawah—arah di antara kira-kira pukul 5 hingga pukul 7 apabila dilihat dari hujung.

  7. Kuncikan selak (Rajah 31).

  Menservis Minyak Enjin

  Memeriksa Minyak Enjin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa minyak enjin.
 • Enjin dihantar dengan 3.7L (3.9 qt AS) (dengan penuras) minyak di dalam kotak engkol; walau bagaimanapun, anda mestilah memeriksa paras minyak sebelum dan selepas memulakan enjin untuk kali pertama.

  Gunakan minyak enjin berkualiti tinggi yang memenuhi spesifikasi berikut:

  • Paras Pengelasan API Yang Diperlukan: CH-4, CI-4 atau lebih tinggi.

  • Minyak pilihan: SAE 10W–30

  • Minyak alternatif: SAE 15W–40

  Minyak Enjin Premium Toro boleh didapatkan daripada pengedar anda pada kelikatan 10W–30. Rujuk Katalog Bahagian untuk mendapatkan nombor bahagian.

  Note: Masa terbaik untuk memeriksa minyak enjin adalah apabila enjin sejuk sebelum dimulakan untuk hari itu. Jika enjin telah dimulakan, biarkan minyak mengalir kembali ke takungan untuk sekurang-kurangnya 10 minit sebelum pemeriksaan. Jika paras minyak berada pada atau di bawah tanda Tambah pada batang celup, tambahkan minyak untuk meningkatkan paras minyak kepada tanda PENUH. Jangan terlebih isi.

  Important: Kekalkan paras minyak enjin di antara had atas dan bawah pada tolok minyak; enjin mungkin gagal jika enjin dijalankan dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit minyak.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata.

  2. Keluarkan batang celup dan lapkan dengan kain bersih (Rajah 33).

   Important: Keluarkan batang celup ketika mengisi minyak ke dalam enjin. Apabila menambahkan minyak enjin atau mengisi minyak, mestilah terdapat kelegaan di antara peranti pengisian minyak dengan lubang pengisian minyak di dalam penutup injap seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 32. Kelegaan ini diperlukan untuk membolehkan pelohongan ketika mengisi, yang mengelakkan minyak melimpah ke dalam penafas.

   g002373
   g014618
  3. Tolak batang celup ke dalam tiub dan pastikan batang celup dimasukkan sepenuhnya.

  4. Keluarkan batang celup dari tiub dan periksa paras minyak

   Note: Jika paras minyak rendah, tanggalkan penutup pengisi dari penutup injap dan tambahkan minyak yang secukupnya dengan perlahan untuk meningkatkan paras kepada tanda PENUH pada batang celup. Isi minyak dengan perlahan dan sentiasa periksa paras ketika proses ini. Jangan terlebih isi.

  5. Masukkan semula batang celup.

  6. Mulakan dan jalankan enjin dalam keadaan melahu selama 30 saat, kemudian matikan kuasa enjin. Tunggu 30 saat, kemudian ulangi langkah 2 hingga 5.

  7. Pasangkan penutup pengisi dan batang celup di tempatnya.

  Menukar Minyak Enjin dan Penuras

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 50 jam pertama
 • Tukar minyak dan penuras enjin.
 • Setiap 100 jam
 • Tukar minyak enjin dan penuras.
  1. Tanggalkan penyumbat takung dan biarkan minyak mengalir ke dalam takung buang. Apabila aliran minyak berhenti, pasangkan penyumbat takung (Rajah 34).

   g014754
  2. Keluarkan penuras minyak (Rajah 35). Sapukan sedikit minyak yang bersih pada gasket penuras baharu.

   g014615
  3. Pasangkan penuras menggunakan tangan sehingga gasket menyentuh penyesuai penuras, kemudian ketatkan lagi sebanyak ½~¾ putaran. Jangan kunci terlampau ketat.

  4. Isi minyak ke dalam kotak engkol; rujuk Memeriksa Minyak Enjin.

  5. Buang minyak terpakai dengan betul.

  Penyelenggaraan Sistem Bahan Api

  Menyalirkan Air dari Penuras Bahan Api

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Salirkan air dari penuras bahan api.
  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata dan matikan kuasa enjin.

  2. Letakkan takung buang di bawah penuras bahan api.

  3. Buka penyumbat takung pada penuras bahan api dengan kira-kira satu putaran dan salirkan air yang terkumpul (Rajah 36).

   g014720
  4. Ketatkan penyumbat selepas penyaliran.

   Note: Oleh sebab air yang terkumpul akan bercampur dengan bahan api diesel, salirkan penuras bahan api ke dalam bekas yang bersesuaian dan buang dengan sewajarnya.

  Menggantikan Penapis Bahan Api/Pemisah Air

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 500 jam
 • Gantikan penuras bahan api.
  1. Tutup injap tutup bahan api (Rajah 37) di bawah tangki bahan api.

   g014626
  2. Bersihkan tempat lekapan kanister penuras (Rajah 38).

  3. Letakkan takung buang di bawah penuras bahan api.

  4. Buka penyumbat takung penuras (Rajah 38).

   g014720
  5. Buka kanister penuras dan buangkannya mengikut peraturan setempat.

  6. Pasangkan penuras menggunakan tangan sehingga gasket menyentuh penyesuai penuras, kemudian ketatkan lagi sebanyak ½~¾ putaran.

  7. Pastikan penyumbat takung penuras ditutup. Buka injap tutup bahan api.

  Memeriksa Salur dan Sambungan Bahan Api

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 2 tahun
 • Periksa salur dan sambungan bahan api.
 • Periksa salur bahan api untuk mengesan kemerosotan, kerosakan atau sambungan yang longgar.

  Penyelenggaraan Sistem Elektrik

  Keselamatan Sistem Elektrik

  • Putuskan sambungan bateri sebelum membaiki mesin. Putuskan sambungan terminal negatif terlebih dahulu dan akhirnya terminal positif. Sambungkan terminal positif terlebih dahulu dan akhirnya terminal negatif.

  • Cas bateri di tempat terbuka dengan pengalihan udara yang baik, jauhi percikan dan nyalaan. Tanggalkan pengecas sebelum menyambungkan atau memutuskan sambungan bateri. Pakai pakaian pelindung dan gunakan alatan tertebat.

  Menservis Bateri

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Periksa paras elektrolit bateri.(Jika mesin disimpan, periksa paras elektrolit setiap 30 hari.)
 • Selenggarakan elektrolit bateri dengan betul dan pastikan kebersihan pada bahagian atas bateri. Simpan mesin di tempat yang dingin untuk mengelakkan bateri menjadi lemah.

  Kabel bateri mestilah disambungkan ketat pada terminal untuk mendapatkan sambungan elektrik yang baik.

  Bahaya

  Elektrolit bateri mengandungi asid sulfurik yang boleh membawa maut jika terminum dan menyebabkan lecuran yang serius.

  • Jangan minum elektrolit dan elakkan sentuhan dengan kulit, mata atau pakaian. Pakai kaca mata keselamatan untuk melindungi mata anda dan sarung tangan getah untuk melindungi tangan anda.

  • Isi bateri di tempat yang sentiasa mempunyai bekalan air bersih untuk mencuci kulit.

  1. Periksa paras elektrolit di dalam sel bateri.

  2. Jika diperlukan, tambahkan air suling atau air tanpa mineral ke dalam sel bateri.

   Note: Hanya tingkatkan paras elektrolit hingga bahagian bawah gelang terbelah di dalam setiap sel.

  3. Bersihkan bahagian atas bateri dengan mencucinya dari masa ke masa menggunakan berus yang dicelup dengan ammonia atau bikarbonat larutan soda.

  4. Cuci permukaan atas bateri dengan air selepas kerja pembersihan.

   Important: Jangan tanggalkan penutup isian sewaktu membersihkan bateri.

  Amaran

  Penyaluran kabel bateri yang salah boleh merosakkan traktor dan kabel lalu menghasilkan percikan. Percikan boleh menyebabkan gas bateri meletup lalu mengakibatkan kecederaan diri.

  • Sentiasa putuskan sambungan kabel bateri negatif (hitam) dahulu sebelum memutuskan sambungan kabel positif (merah).

  • Sentiasa sambungkan kabel bateri positif (merah) dahulu sebelum menyambungkan kabel negatif (hitam).

  Jika pengakisan berlaku pada terminal, putuskan sambungan kabel dengan menanggalkan kabel negatif (-) dahulu dan kikiskan kakisan daripada pengapit dan terminal secara berasingan. Sambungkan kabel dengan menyambungkan kabel positif (+) dahulu dan saluti terminal dengan jeli petroleum.

  Menentukan Fius

  Fius di dalam sistem elektrik terletak di bawah tempat duduk (Rajah 39).

  g195277

  Fius untuk abah-abah wayar E-gelendong terletak di bawah penutup sisi kanan, di bawah konsol (Rajah 40).

  g028670

  Melakukan Permulaan Lompatan pada Mesin

  Jika anda perlu melakukan permulaan lompatan pada mesin, anda boleh menggunakan tiang positif alternatif (terletak pada solenoid pemula) dan bukannya tiang bateri positif (Rajah 41).

  g002735

  Penyelenggaraan Sistem Pemacu

  Memeriksa Tekanan Tayar

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tekanan tayar.
 • Gunakan tekanan tayar yang berlainan bagi kesemua 3 roda, bergantung pada keadaan tanah rumput, dari minimum 83 hingga maksimum 110kPa (12psi~16psi).

  Memeriksa Tork Nat Roda

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Selepas 10 jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Setiap 200 jam
 • Tork nat roda.
 • Amaran

  Kegagalan untuk mengekalkan tork yang bersesuaian pada nat roda boleh menyebabkan kecederaan diri.

  Tork nat roda kepada tork yang khusus pada selang yang khusus.

  Spesifikasi tork nat roda: 95~122N∙m (70~90 kaki-lb)

  Note: Untuk memastikan pengagihan yang sama rata, tork nat roda dalam corak X.

  Melaraskan Sistem Gear untuk Neutral

  Jika mesin merangkak apabila pedal kawalan cengkaman ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL, laraskan mekanisme pengembalian neutral.

  1. Pastikan injap pintas ditutup.

  2. Angkat mesin dan sokong dengan rangka agar salah 1 roda hadapan diangkat dari lantai.

   Note: Jika mesin dilengkapi Kit Pacuan 3 Roda, angkat dan sekat juga roda belakang.

  3. Mulakan enjin, alihkan pendikit kepada kedudukan PERLAHAN dan pastikan roda hadapan yang diangkat tidak berputar.

  4. Jika roda sedang berputar, matikan kuasa enjin dan teruskan seperti berikut:

   1. Longgarkan nat yang mengunci eksentrik pada bahagian atas hidrostat (Rajah 42).

    g014616
   2. Alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan pendikit kepada kedudukan PERLAHAN. Mulakan enjin.

   3. Putarkan eksentrik sehingga mesin tidak merangkak dalam mana-mana arah. Apabila roda henti berputar, ketatkan nat yang mengunci eksentrik dan pelarasan (Rajah 42). Sahkan pelarasan dengan pendikit dalam kedudukan PERLAHAN dan PANTAS.

    Note: Jika roda masih berputar apabila eksentrik berada pada pelarasan maksimum, hubungi pengedar Toro dibenarkan anda atau rujuk Manual Servis untuk pelarasan lanjut.

  Melaraskan Kelajuan Angkut

  Mencapai Kelajuan Angkut Maksimum

  Pedal cengkaman telah dilaraskan untuk kelajuan angkut maksimum tetapi anda mungkin perlu membuat pelarasan jika pedal mencapai lejang maksimum sebelum menyentuh penghenti pedal atau jika anda mahu mengurangkan kelajuan angkut.

  Untuk mencapai kelajuan angkut maksimum, tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan ANGKUT dan tekan pedal cengkaman. Jika pedal menyentuh penghenti (Rajah 43) sebelum anda berasa ketegangan pada kabel, laksanakan prosedur pelarasan berikut:

  g015494
  1. Tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan ANGKUT dan longgarkan nat kunci yang mengunci penghenti pedal pada plat lantai (Rajah 43).

  2. Ketatkan penghenti pedal sehingga penghenti pedal tidak menyentuh pedal cengkaman.

  3. Terus kenakan beban ringan pada pedal angkut dan laraskan penghenti pedal agar penghenti pedal menyentuh rod pedal dan ketatkan nat.

   Important: Pastikan ketegangan pada kabel tidak berlebihan, jika tidak hayat kabel akan berkurangan.

  Mengurangkan Kelajuan Angkut

  1. Tekan pedal cengkaman dan longgarkan nat kunci yang mengunci penghenti pedal pada plat lantai.

  2. Longgarkan penghenti pedal sehingga anda mencapai kelajuan angkut yang anda mahu.

  3. Ketatkan nat kunci yang mengunci penghenti pedal.

  Melaraskan Kelajuan Pemotongan

  Kelajuan pemotongan ditetapkan kepada 6.1km/j (3.8bsj) di kilang.

  Anda boleh melaraskan kelajuan bergerak ke hadapan dari 0 ~ 8km/j (0 ~ 5bsj).

  1. Longgarkan nat penjepit pada bolt sangga (Rajah 44).

  2. Longgarkan nat yang mengunci kunci dan pendakap pemotongan pada pangsi pedal.

   g014625
  3. Putarkan bolt sangga mengikut arah jam untuk mengurangkan kelajuan pemotongan dan melawan arah jam untuk meningkatkan kelajuan pemotongan.

  4. Ketatkan nat penjepit pada bolt sangga dan nat pada pangsi pedal untuk mengunci pelarasan (Rajah 44). Periksa pelarasan dan laraskan sebagaimana diperlukan.

  Penyelenggaraan Sistem Penyejukan

  Keselamatan Sistem Penyejukan

  • Bahan pendingin enjin boleh menyebabkan keracunan jika tertelan; jauhkan daripada jangkauan kanak-kanak dan haiwan peliharaan.

  • Luahan bahan pendingin yang panas dan dimampatkan atau menyentuh radiator dan bahagian di sekeliling yang panas boleh menyebabkan kelecuran yang serius.

   • Sentiasa biarkan enjin menyejuk untuk sekurang-kurangnya 15 minit sebelum menanggalkan penutup radiator.

   • Gunakan kain apabila membuka penutup radiator dan buka penutup dengan perlahan untuk melepaskan stim.

  Membersihkan Adang-adang Radiator

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Bersihkan adang-adang radiator.Bersihkan setiap jam jika persekitaran sangat berdebu dan kotor.
 • Untuk mengelakkan sistem terlampau panas, pastikan adang-adang radiator dan radiator sentiasa bersih. Periksa dan bersihkan adang-adang dan radiator setiap hari, atau jika diperlukan, setiap jam. Bersihkan komponen ini dengan lebih kerap dalam keadaan yang berdebu dan kotor.

  1. Tanggalkan adang-adang radiator (Rajah 45).

   g014613
  2. Bermula dari sisi kipas radiator, hembuskan angin pada radiator menggunakan udara termampat.

  3. Bersihkan adang-adang dan pasangkannya.

  Memeriksa Paras Bahan Pendingin Enjin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa paras bahan pendingin enjin.
 • Kapasiti sistem penyejukan ialah kira-kira 4.6L (4.9 qt AS).

  Isi sistem penyejukan dengan 50/50 larutan air dan antisejuk beku etilena glikol kekal. Periksa paras bahan pendingin pada permulaan setiap hari sebelum memulakan enjin.

  Awas

  Jika enjin telah dihidupkan, bahan pendingin yang dimampatkan dan panas boleh terlepas dan menyebabkan kelecuran.

  • Jangan buka penutup radiator apabila enjin sedang berjalan.

  • Gunakan kain apabila membuka penutup radiator dan buka penutup dengan perlahan untuk melepaskan stim.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata.

  2. Periksa paras bahan pendingin (Rajah 45 dan Rajah 46).

   Paras seharusnya di antara garis pada tangki simpanan apabila enjin sejuk.

   g008427
  3. Jika bahan pendingin adalah rendah, tanggalkan penutup tangki simpanan dan tambahkan 50/50 campuran air dan antisejuk beku etilena glikol kekal. Jangan terlebih isi.

  4. Pasangkan penutup tangki simpanan.

  Penyelenggaraan Brek

  Mengendalikan Permulaan Brek

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Tahunan
 • Kendalikan permulaan brek.
 • Gunakan brek dengan kuat dan pandu mesin pada kelajuan pemotongan sehingga brek menjadi panas, sebagaimana dipastikan melalui bau yang dikeluarkan. Anda mungkin perlu melaraskan brek selepas tempoh penyesuaian; rujuk Melaraskan Brek.

  Melaraskan Brek

  Jika brek gagal menahan mesin ketika berhenti, anda boleh melaraskan brek menggunakan pemasangan dinding sekat berdekatan gelendong brek; hubungi Penjual Servis Dibenarkan anda atau rujuk Manual Servis untuk maklumat lanjut.

  Note: Kendali permulaan brek setiap tahun; rujuk Mengendalikan Permulaan Brek.

  Penyelenggaraan Tali Sawat

  Melaraskan Tali Sawat Pengulang-alik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 8 jam pertama
 • Periksa ketegangan pada tali sawat pengulang-alik.
 • Pastikan tali sawat ditegangkan dengan betul untuk memastikan pengendalian mesin yang betul dan mencegah kehausan yang boleh dielakkan.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata, matikan kuasa enjin, gunakan brek henti, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti.

  2. Kenakan tekanan ibu jari yang sederhana pada tali sawat di antara takal (10kg atau 22lb). Tali sawat seharusnya memesong 7~9mm (0.28~0.35 inci). Jika tidak, lengkapkan prosedur berikut untuk melaraskan ketegangan tali sawat:

   g014755
   1. Longgarkan bolt yang mengunci pengulang-alik pada enjin dan melaraskan pengikat.

   2. Periksa tali sawat untuk mengesan kehausan atau kerosakan dan gantikan jika tali sawat telah haus.

   3. Menggunakan tuil yang diletakkan di antara pengulang-alik dengan blok enjin, tarik keluar pengulang-alik untuk mencapai ketegangan tali sawat yang betul dan ketatkan bolt.

  Penyelenggaraan Sistem Hidraulik

  Keselamatan Sistem Hidraulik

  • Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika bendalir tersuntik ke dalam kulit. Bendalir yang tersuntik perlu disingkirkan melalui pembedahan dalam tempoh beberapa jam oleh doktor.

  • Pastikan semua hos dan salur bendalir hidraulik dalam keadaan yang baik dan semua sambungan dan pemasangan hidraulik adalah ketat sebelum mengenakan tekanan pada sistem hidraulik.

  • Jauhkan badan dan tangan anda dari kebocoran lubang jarum atau muncung yang mengeluarkan bendalir hidraulik bertekanan tinggi.

  • Gunakan kadbod atau kertas untuk mengesan kebocoran hidraulik.

  • Lepaskan semua tekanan di dalam sistem hidraulik dengan selamat sebelum melaksanakan sebarang kerja pada sistem hidraulik.

  Menservis Bendalir Hidraulik

  Important: Tanpa mengira jenis bendalir hidraulik yang digunakan, mana-mana mesin yang digunakan untuk pemotongan lintasan kecil, pemotongan menegak atau digunakan pada suhu ambien melebihi 29°C (85°F) seharusnya dipasangkan Kit Penyejuk Minyak (No. Bahagian 117-9314).

  Spesifikasi Bendalir Hidraulik

  Takungan diisi penuh dengan bendalir hidraulik berkualiti tinggi di kilang. Periksa paras bendalir hidraulik sebelum anda memulakan enjin buat kali pertama dan setiap hari selepas itu; rujuk Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik.

  Bendalir hidraulik yang disyorkan: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; tersedia dalam baldi 19L atau tong dram 208L.

  Note: Mesin yang menggunakan bendalir ganti yang disyorkan memerlukan penukaran bendalir dan penuras yang kurang kerap.

  Bendalir hidraulik alternatif: Jika Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid tidak tersedia, anda boleh menggunakan bendalir hidraulik konvensional asas petroleum lain yang mengandungi spesifikasi dalam julat disenaraikan bagi semua sifat bahan berikut dan memenuhi standard industri. Jangan gunakan bendalir tiruan. Rujuk penjual pelincir anda untuk mengenal pasti produk yang bersesuaian.

  Note: Toro tidak menanggung kewajipan bagi kerosakan yang disebabkan oleh penggantian yang tidak wajar, oleh itu hanya gunakan produk daripada pengilang boleh dipercayai yang akan menyokong cadangan mereka.

  Bendalir Hidraulik Antihaus Indeks Kelikatan Tinggi/Takat Curah Rendah, ISO VG 46

  Sifat Bahan: 
   Kelikatan, ASTM D445cSt @ 40°C 44 hingga 48
   Indeks Kelikatan ASTM D2270140 atau lebih tinggi
   Takat Tuang, ASTM D97-37°C~-45°C
   Spesifikasi Industri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 atau M-2952-S)

  Note: Banyak bendalir hidraulik adalah hampir tanpa warna, oleh itu sukar untuk mengesan kebocoran. Bahan tambah pencelup merah bagi bendalir hidraulik tersedia dalam botol 20ml. Satu botol adalah cukup untuk 15~22L bendalir hidraulik. Pesan No. Bahagian 44-2500 daripada penjual Toro dibenarkan anda.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid ialah satu-satunya bendalir tiruan terbiodegradasian yang diluluskan oleh Toro. Bendalir ini serasi dengan elastomer yang digunakan di dalam sistem hidraulik Toro dan sesuai untuk pelbagai keadaan suhu. Bendalir ini serasi dengan minyak mineral konvensional tetapi untuk mencapai keterbiodegradasian dan prestasi maksimum, sistem hidraulik harus dibersihkan dengan bendalir konvensional dengan sepenuhnya. Minyak tersebut tersedia dalam baldi 19L (5 gelen AS) atau 208L (55 gelen AS) daripada penjual Toro dibenarkan anda.

  Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa paras bendalir hidraulik.
 • Takungan bendalir hidraulik diisi dengan bendalir hidraulik berkualiti tinggi di kilang. Sebelum mengendalikan mesin pada setiap hari, periksa paras bendalir hidraulik. Mesin anda mempunyai batang celup atau tingkap plastik putih pada bahagian hadapan takungan bendalir hidraulik (di belakang tempat duduk di sisi kiri mesin) yang digunakan untuk memeriksa paras bendalir hidraulik. Bendalir seharusnya di antara garis tingkap atau tanda batang celup; jika tidak, tambahkan lagi bendalir yang bersesuaian.

  Rujuk Rajah 48 bagi prosedur ini.

  g014719
  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata.

   Note: Pastikan mesin telah menyejuk agar bendalir adalah sejuk.

  2. Periksa paras bendalir mengikut tangki mesin anda:

   • Jika tangki anda dilengkapi tingkap pandangan, periksa paras minyak di situ dan teruskan ke langkah 5.

   • Jika tangki anda tidak dilengkapi tingkap pandangan, cari batang celup pada bahagian atas tangki hidraulik dan teruskan ke langkah 3.

  3. Keluarkan batang celup dan lapkan dengan kain bersih, kemudian skrukan batang celup kembali ke dalam tangki.

  4. Keluarkan batang celup dan periksa paras bendalir. Jika paras bendalir adalah di antara tanda pada batang celup, maka paras adalah mencukupi. Jika paras tidak di antara tanda, maka lagi bendalir diperlukan.

  5. Keluarkan penutup atau batang celup (bergantung pada mesin anda) dari tangki bendalir hidraulik dan secara perlahan isi tangki dengan bendalir hidraulik berkualiti tinggi yang sesuai sehingga paras adalah di antara 2 garis pada tingkap pandangan atau 2 tanda pada batang celup.

  6. Pasangkan penutup atau batang celup dan lapkan bendalir yang mungkin tertumpah.

   Important: Periksa paras bendalir hidraulik sebelum enjin dimulakan buat kali pertama dan setiap hari selepas itu.

  Menukar Bendalir Hidraulik dan Penuras

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 800 jam
 • Jika anda tidak menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan atau pernah mengisi takungan dengan bendalir alternatif, tukar bendalir hidraulik, penuras dan penafas tangki.
 • Setiap 1,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar penuras bendalir hidraulik.
 • Setiap 2,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar bendalir hidraulik.
 • Kapasiti Bendalir Hidraulik: 25.7L (6.8 gelen AS)

  Jika bendalir tercemar, minta pengedar Toro dibenarkan anda untuk membersihkan sistem. Bendalir yang tercemar kelihatan keruh atau hitam apabila dibandingkan dengan bendalir yang bersih.

  1. Bersihkan bahagian sekeliling lekapan penuras (Rajah 49). Letakkan takung buang di bawah penuras dan tanggalkan penuras.

   g014619

   Note: Jika anda tidak akan menyalirkan bendalir, tanggalkan dan pasangkan saluran hidraulik yang menyambung ke penuras.

  2. Isi penuras ganti dengan bendalir hidraulik yang bersesuaian, lincirkan gasket pengedap dan putarkan menggunakan tangan sehingga gasket menyentuh kepala penuras. Kemudian, ketatkan lagi sebanyak ¾ putaran.

  3. Isi takungan hidraulik dengan bendalir hidraulik; rujuk Spesifikasi Bendalir Hidraulik dan Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik.

  4. Mulakan dan jalankan mesin pada keadaan melahu selama 3~5 minit untuk mengedarkan bendalir dan menyingkirkan udara yang terperangkap di dalam sistem. Matikan kuasa enjin dan periksa paras bendalir.

  5. Buang bendalir dan penuras dengan sewajarnya.

  Memeriksa Salur dan Hos Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa salur dan hos hidraulik.
 • Periksa salur dan hos hidraulik setiap hari untuk mengesan kebocoran, talian berpintal, sokongan lekapan yang longgar, kehausan, pemasangan yang longgar dan kemerosotan disebabkan cuaca dan kemerosotan disebabkan bahan kimia. Buat semua pembaikan yang diperlukan sebelum pengendalian.

  Penyelenggaraan Unit Pemotongan

  Keselamatan Bilah

  Bilah atau bilah dasar yang haus atau rosak boleh pecah dan serpihan mungkin terpelanting ke arah anda atau orang yang berhampiran dan menyebabkan kecederaan diri yang serius atau kematian.

  • Periksa bilah dan bilah dasar dari masa ke masa untuk mengesan tanda kehausan atau kerosakan berlebihan.

  • Berhati-hati ketika memeriksa bilah. Pakai sarung tangan dan berhati-hati ketika menservis bilah. Hanya gantikan atau tindih kembali bilah dan bilah dasar; jangan luruskan atau kimpalkannya.

  • Pada mesin dengan berbilang unit pemotongan, berhati-hati ketika memutarkan unit pemotongan kerana gelendong pada unit pemotongan lain mungkin berputar.

  Memasangkan dan Menanggalkan Unit Pemotongan

  Note: Semasa mengasah, menetapkan ketinggian pemotongan atau melaksanakan prosedur penyelenggaraan pada unit pemotongan, simpan motor gelendong unit pemotongan di tempat penyimpanan pada bahagian hadapan lengan ampaian untuk mengelakkan kerosakan pada motornya.

  Important: Jangan angkat ampaian kepada kedudukan angkut apabila motor gelendong berada dalam pemegang dalam rangka mesin. Kerosakan pada motor atau hos boleh berlaku.

  Important: Apabila anda perlu menjongketkan unit pemotongan, angkat bahagian belakang unit pemotongan untuk memastikan nat pada skru pelarasan bar dasar tidak menyentuh permukaan kerja (Rajah 50).

  g014596

  Memasangkan Berat Pengimbang Elektrik

  Pasangkan berat pengimbang elektrik pada berat pengimbang sedia ada menggunakan 2 skru penutup seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 51.

  g036342

  Memasangkan Unit Pemotongan

  1. Putuskan sambungan pengganding putus kuasa unit pemotongan; rujuk Penyambung Putus Kuasa Unit Pemotongan.

   Awas

   Jika anda tidak memutuskan sambungan kuasa kepada unit pemotongan, orang lain mungkin menghidupkan unit pemotongan secara tidak sengaja lalu menyebabkan kecederaan yang serius pada tangan dan kaki.

   Sentiasa asingkan pengganding putus kuasa unit pemotongan sebelum mengendalikan unit pemotongan.

  2. Angkat pada tempat letak kaki dan ayun untuk membukanya, membolehkan akses kepada kedudukan unit pemotongan tengah (Rajah 52).

   Awas

   Tempat letak kaki boleh terjepit jari jika terjatuh ke dalam kedudukan ditutup.

   Jauhkan jari anda dari tempat letak kaki apabila tempat letak kaki dibuka.

   g014602
  3. Letakkan unit pemotongan di bawah lengan ampaian tengah.

  4. Dengan selak pada bar lengan ampaian menuding ke atas (iaitu dibuka) (Rajah 53), tolak lengan ampaian ke bawah agar bar diletakkan pada bar merentas bahagian atas unit pemotongan (Rajah 54).

   g014609
   g036343
  5. Tutup selak ke bawah dan sekeliling bar unit pemotongan dan kuncikannya (Rajah 53).

   Note: Anda boleh mendengar bunyi klik dan berasa apabila selak dipasangkan rapi.

  6. Sapukan gris yang bersih pada aci gelugur motor unit pemotongan (Rajah 55).

  7. Masukkan motor ke dalam bahagian kiri unit pemotongan (dilihat dari kedudukan pengendali) dan tarik bar penahan motor pada unit pemotongan ke arah motor sehingga anda mendengar klik dari kedua-dua sisi motor (Rajah 55).

   g036122
  8. Lekapkan bakul rumput pada cangkuk bakul pada lengan ampaian.

  9. Ulangi prosedur ini bagi unit pemotongan lain.

  10. Sambungkan pengganding putus kuasa unit pemotongan; rujuk Penyambung Putus Kuasa Unit Pemotongan.

  Menanggalkan Unit Pemotongan

  1. Putuskan sambungan pengganding putus kuasa unit pemotongan; rujuk Penyambung Putus Kuasa Unit Pemotongan.

   Awas

   Jika anda tidak memutuskan sambungan kuasa kepada unit pemotongan, orang lain mungkin menghidupkan unit pemotongan secara tidak sengaja lalu menyebabkan kecederaan yang serius pada tangan dan kaki.

   Sentiasa asingkan pengganding putus kuasa unit pemotongan sebelum mengendalikan unit pemotongan.

  2. Letakkan mesin di atas permukaan bersih yang rata, turunkan unit pemotongan ke atas tanah sehingga hidraulik ampaian dipanjangkan sepenuhnya, matikan kuasa enjin dan gunakan brek henti.

  3. Tolak bar penahan motor keluar dari slot pada motor ke arah unit pemotongan dan keluarkan motor daripada unit pemotongan.

   g036123
  4. Alihkan motor ke tempat penyimpanan di bahagian hadapan lengan ampaian (Rajah 57).

   g036124

   Note: Semasa mengasah, menetapkan ketinggian pemotongan atau melaksanakan prosedur penyelenggaraan pada unit pemotongan, simpan motor gelendong unit pemotongan di tempat penyimpanan pada bahagian hadapan lengan ampaian untuk mengelakkan kerosakan pada motornya.

   Important: Jangan angkat ampaian kepada kedudukan angkut apabila motor gelendong berada dalam pemegang dalam rangka mesin. Kerosakan pada motor atau hos boleh berlaku. Jika anda perlu mengalihkan unit cengkaman tanpa memasangkan unit pemotongan, kuncikan unit pemotongan pada lengan ampaian menggunakan ikatan kabel.

  5. Buka selak pada bar lengan ampaian unit pemotongan yang sedang anda keluarkan (Rajah 53).

  6. Tanggalkan selak dari bar unit pemotongan.

  7. Keluarkan unit pemotongan dari bahagian bawah lengan ampaian.

  8. Ulangi langkah 3 hingga 7 untuk unit pemotongan lain sebagaimana diperlukan.

  9. Sambungkan pengganding putus kuasa unit pemotongan; rujuk Penyambung Putus Kuasa Unit Pemotongan.

  Memeriksa Sentuhan Gelendong ke Bilah Dasar

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa sentuhan gelendong ke bilah dasar.
 • Setiap hari sebelum mengendalikan mesin, periksa sentuhan gelendong ke bilah dasar, tanpa mengira sama ada kualiti pemotongan terdahulu boleh diterima atau tidak. Sedikit sentuhan perlu dikekalkan sepanjang gelendong dan bilah dasar; rujuk Manual PengendaliUnit Pemotongan.

  Sebelum memeriksa gelendong, putuskan sambungan pengganding putus kuasa unit pemotongan; rujuk Penyambung Putus Kuasa Unit Pemotongan. Sambungkannya apabila selesai.

  Menindih Kembali Gelendong

  Amaran

  Kecederaan diri boleh berlaku jika tersentuh gelendong atau bahagian bergerak yang lain.

  • Jauhkan jari, tangan dan pakaian anda daripada gelendong atau bahagian bergerak yang lain.

  • Jangan cuba memutarkan gelendong menggunakan tangan atau kaki ketika enjin sedang berjalan.

  1. Letakkan mesin di atas permukaan yang rata, turunkan unit pemotongan, matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan gunakan brek henti.

  2. Tanggalkan penutup plastik pada bahagian kiri tempat duduk.

  3. Buat pelarasan awal pada gelendong ke bilah dasar agar sesuai untuk penindihan kembali pada semua unit pemotongan yang mahu tindih; rujuk Manual Pengendaliunit pemotongan.

  4. Mulakan enjin dan jalankan pada kelajuan melahu rendah. Jika enjin mati, tingkatkan kelajuan enjin.

  5. Pada kawalan InfoCenter, dari menu SERVICE (SERVIS), pilih BACKLAP (PENINDIHAN KEMBALI).

  6. Tetapkan BACKLAP (PENINDIHAN KEMBALI) kepada ON (Hidup).

  7. Tarik Main Menu (Menu Utama) ke atas dan tatal ke bawah ke Settings (Tetapan).

  8. Dalam menu SETTINGS (TETAPAN), tatal ke bawah ke BACKLAP RPM (RPM (RPM PENINDIHAN KEMBALI) dan gunakan butang ± untuk memilih kelajuan penindihan kembali yang anda mahu.

  9. Dengan tuil kawalan fungsian ditetapkan kepada NEUTRAL, alihkan kawalan Angkat/Turun Pemotongan ke hadapan untuk memulakan pengendalian penindihan kembali pada gelendong yang ditentukan.

  10. Sapukan sebatian penindihan menggunakan berus dengan pemegang panjang. Jangan gunakan berus dengan pemegang pendek.

  11. Jika gelendong mati atau menjadi tidak menentu sewaktu penindihan kembali, pilih tetapan kelajuan gelendong yang lebih tinggi sehingga kelajuan menjadi stabil.

  12. Untuk membuat pelarasan pada unit pemotongan sewaktu penindihan kembali, matikan gelendong dengan mengalihkan tuil Angkat/Turun Pemotongan ke belakang dan matikan kuasa enjin. Selepas menyelesaikan pelarasan, ulangi langkah 4 hingga 10.

  13. Ulangi prosedur bagi semua unit pemotongan yang mahu anda tindih kembali.

  14. Apabila selesai kembali ke tetapan BACKLAP (PENDIDIHAN KEMBALI) pada InfoCenter untuk OFF (MATI) atau putarkan kunci pencucuhan kepada kedudukan OFF(MATI) untuk mengembalikan mesin kepada pengendalian pemotongan ke hadapan.

  15. Bersihkan semua sebatian penindihan pada unit pemotongan. Laraskan jarak gelendong ke bilah dasar pada unit pemotongan sebagaimana diperlukan. Alihkan kawalan kelajuan gelendong unit pemotongan kepada kedudukan pemotongan yang diinginkan.

  Penyimpanan

  Keselamatan Penyimpanan

  • Matikan kuasa mesin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

  • Jangan simpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau perkakas lain.

  Menyediakan Mesin untuk Penyimpanan

  Jika anda ingin menyimpan mesin untuk tempoh masa yang panjang, langkah berikut harus dilaksanakan sebelum penyimpanan:

  1. Rujuk Keselamatan PenyimpananID000-469-321.

  2. Singkirkan debu yang terkumpul dan potongan rumput yang lama. Jika diperlukan, asah bilah dan bilah dasar; rujuk Manual Pengendaliunit pemotongan. Gunakan pencegah karat pada bilah dasar dan bilah. Sapukan gris dan minyak pada semua titik pelinciran.

  3. Sekat roda agar tiada beban pada tayar.

  4. Salirkan dan gantikan bendalir hidraulik dan penuras serta periksa saluran dan pemasangan hidraulik. Gantikan, jika perlu; rujuk Menukar Bendalir Hidraulik dan Penuras dan Memeriksa Salur dan Hos Hidraulik.

  5. Semua bahan api seharusnya disingkirkan dari tangki bahan api. Jalankan enjin sehingga ia berhenti kerana kekurangan bahan api. Gantikan penuras bahan api; rujuk Menggantikan Penapis Bahan Api/Pemisah Air.

  6. Apabila mesin masih hangat, salirkan minyak dari kotak engkol. Isi semula dengan minyak segar; rujuk Menukar Minyak Enjin dan Penuras.

  7. Bersihkan debu dan sekam dari silinder, sirip kepala silinder dan perumah penghembus.

  8. Keluarkan bateri dan cas bateri sehingga penuh. Simpan bateri sama ada di rak atau pada mesin. Jangan sambungkan kabel jika bateri disimpan pada mesin. Simpan bateri di persekitaran yang dingin untuk mengelakkan kehilangan cas yang cepat dalam bateri.

  9. Jika boleh, simpan mesin di tempat yang panas dan kering.