Giriş

Bu makine, özel olarak görevlendirilmiş profesyoneller tarafından ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, üzerine binmeli bir silindir bıçaklı çim biçme makinesidir. Özellikle, iyi bakımlı çim sahalardaki çimleri kesmek için tasarlanmıştır. Bu ürünün kullanım amacı dışında kullanılması size ve çevrenizdekilere zarar verebilir.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Emniyet ipuçları gibi detaylı bilgilere, eğitim materyallerine ve aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde Yetkili bir Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları ilgili alana yazın.

Important: Garanti, yedek parça ve diğer ürün bilgilerine erişmek için, seri numarası plakasındaki (varsa) QR kodunu mobil aygıtınızla taratabilirsiniz.

g259591

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 2) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.

g000502

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. Önemli sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, Not sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylı bilgi için, ürünün ayrı olarak sunulan Uygunluk Beyanı (DOC) belgesini inceleyebilirsiniz.

California Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Ekteki Motor Kullanım Kılavuzu, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve emisyon sistemleri, bakım ve garanti ile ilgili California Emisyon Kontrol Yönetmeliği hakkında bilgi vermek üzere sunulmuştur. Yedek parçalar motorun üreticisi kanalıyla sipariş edilebilir.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Dizel motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Akü kutup başları, uçları ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve başka zararlara neden olan kimyasal maddeler olarak kayda geçirilmiş kurşun ve kurşun bulunduran bileşenler içermektedir. Dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

Bu makine EN ISO 5395’e (kurulum prosedürlerini tamamlamanız şartıyla) ve ANSI B71.4-2017’ye uygun tasarlanmıştır.

Genel Emniyet

Bu ürün elleri ve ayakları koparabilir ve cisimler fırlatabilir.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanma Kılavuzunu okuyun ve içeriğini özümseyin.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı, makinenin hareketli parçalarının yakınına koymayın.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Çocukları ve çevredekileri çalışma alanından uzak tutun. Çocukların makineyi çalıştırmasına asla izin vermeyin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

Bu makinenin hatalı kullanılması veya hatalı bakımı yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne Graphic çok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Motor Emisyon Sertifikasyonu

Bu makinedeki motor EPA Kademe 4 Final ve Derece 3b tipiyle uyumludur.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, kullanıcının kolayca görebileceği emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decalbatterysymbols
decal138-6976

Kurulum

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Lastik Hava Basıncının Ayarlanması

Lastikler, sevkiyat için aşırı şişirilmiştir. Bu nedenle, havasının bir kısmını boşaltıp basıncını düşürün. Ön ve arka lastiklerdeki doğru hava basıncı 83 ila 103 kPa’dır (12 ila 15 psi).

Important: Lastiklerin çime eşit temas etmeleri için, tüm lastiklerdeki hava basınçlarının aynı olmasını sağlayın.

Kontrol Kolu Konumunun Ayarlanması

Kontrol kolunun pozisyonunu en rahat edeceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

 1. Kontrol kolunu tespit braketine (Şekil 3) sabitleyen 2 cıvatayı gevşetin.

  g004152
 2. Kontrol kolunu istenen konuma çevirin ve 2 cıvatayı sıkın.

Kesim Ünitelerinin Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Sağ ön hortum kılavuzu1
Sol ön hortum kılavuzu1
 1. Silindir motorlarını sevkiyat braketlerinden çıkarın.

  Note: Sevkiyat braketlerini atın.

 2. Kesim ünitelerini kutularından çıkarın.

 3. Kesim ünitelerini, kesim ünitesi Kullanma Kılavuzunda açıklandığı gibi monte edin ve ayarlayın.

 4. Karşı ağırlığın (Şekil 4), kesim ünitesi Kullanma Kılavuzunda açıklandığı gibi kesim ünitesinin doğru ucuna takıldığından emin olun.

  g003320
 5. Çim dengeleme yayını, kesim ünitesinin silindir tahrik motoruyla aynı tarafına monte edin. Çim dengeleme yayını şöyle yeniden konumlandırın:

  Note: Tüm kesim üniteleri, çim dengeleme yayı kesim ünitesinin sağ tarafına monte edilmiş olarak sevk edilirler.

  1. Çubuk braketini kesim ünitesi tırnaklarına sabitleyen 2 taşıyıcı cıvata ve somunu sökün (Şekil 5).

   g003949
  2. Yay borusu cıvatasını taşıyıcı çerçeve tırnağına (Şekil 5) sabitleyen flanşlı somunu sökün. Grubu yerinden çıkarın.

  3. Yay borusu cıvatasını taşıyıcı çerçevenin karşıdaki tırnağına takın ve flanşlı somunla sabitleyin.

   Note: Cıvata başını, Şekil 6 şeklinde gösterildiği gibi tırnağın dış kısmına yerleştirin.

   g003967
  4. Çubuk braketini, taşıyıcı cıvata ve somunlarla kesim ünitesi tırnaklarına takın (Şekil 6).

   Important: Kesim ünitesi 4 (sol ön) ve kesim ünitesi 5'te (sağ ön), hortum kılavuzlarını kesim ünitesi tırnaklarının önüne takmak için çubuk braketi montaj somunlarını kullanın (Şekil 7 ve Şekil 8). Hortum kılavuzları, merkezi kesim ünitesine doğru yatırılmalıdır (Şekil 8 ve Şekil 9).

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: Kesim ünitelerini takarken veya çıkarırken, kopilyanın, çubuk braketinin yanındaki yay çubuğu deliğine takıldığından emin olun. Takılmamışsa, kopilyayı çubuğun ucundaki deliğe takın.

 6. Tüm kaldırma kollarını tamamen indirin.

 7. Sıkıştırma pimini kaldırma kolu kılavuz piminden çıkarın. Ardından da kapağı çıkarın (Şekil 10).

  g003975
 8. Ön kesim üniteleri için, taşıyıcı çerçeve milini kaldırma kolu kılavuz piminin içine yerleştirirken bir kesim ünitesini kaydırarak kaldırma kolunun altına yerleştirin (Şekil 11).

  g003977
 9. Kesim yüksekliği 19 mm'nin üzerinde olunca arka kesim ünitelerinde aşağıdaki prosedürü uygulayın.

  1. Kaldırma kolu kılavuz pimini kaldırma koluna sabitleyen sıkıştırma pimi ile rondelayı sökün ve kaldırma kolu kılavuz milini dışarı doğru kaydırarak kaldırma kolundan çıkarın (Şekil 12).

   g003979
  2. Kaldırma kolu pimini taşıyıcı çerçeve milinin üzerine yerleştirin (Şekil 11).

  3. Kaldırma kolu milini kaldırma kolunun içine yerleştirip rondela ve sıkıştırma pimiyle sabitleyin (Şekil 12).

 10. Kapağı taşıyıcı çerçeve milinin ve kaldırma kolu piminin üzerine yerleştirin.

 11. Kapağı ve taşıyıcı çerçeve milini, tutturma pimiyle kaldırma kolu pimine sabitleyin (Şekil 10).

  Note: Dönebilen bir kesim ünitesi istiyorsanız yarığı, kesim ünitesinin yerine sabitlenmesini istiyorsanız deliği kullanın.

 12. Kaldırma kolu zincirini, tutturma pimiyle zincir braketine sabitleyin (Şekil 13).

  Note: Kesim ünitesi Kullanma Kılavuzunda açıklanan sayıda zincir halkası kullanın.

  g003948
 13. Kesim ünitesi 4 (sol ön) ve kesim ünitesi 5'te (sağ ön), silindir motoru hortumlarını ilgili hortum kılavuzunun içine yerleştirin.

 14. Silindir motorunun kamalı miline temiz gres sürün.

 15. Silindir motoru O-halkasını yağlayın ve motor flanşının üzerine takın.

 16. Motoru, motor flanşları cıvatalardan ayrılacak biçimde saat yönünde döndürerek takın (Şekil 14).

  Note: Motoru, flanşları yeniden cıvatalarla kavraşacak biçimde saatin aksi yönünde döndürün ve cıvataları sıkın.

  Important: Silindir motoru hortumlarının bükülmediğinden veya sıkışma riski altında olmadığından emin olun.

  g004127

Çim Dengeleme Yayının Ayarlanması

Çim dengeleme yayı, ağırlığı ön silindirden arka silindire aktarır (Şekil 15). Bu, çimde dalgalanma veya kırpışma olarak da bilinen dalga deseninin azaltılmasına yardımcı olur.

Important: Yay ayarlarını, kesim ünitesi çekiş ünitesine monte edilmiş, ileri doğru düz bakıyor ve yere indirilmiş durumdayken yapın.

 1. Kopilyanın, yay çubuğundaki arka deliğe takıldığından emin olun (Şekil 15).

  g003863
 2. Yay çubuğunun ön ucundaki altıgen somunları, yayın sıkıştırılmış haldeki uzunluğu 5 inçlik kesim üniteleri için 12,7 cm veya 7 inçlik kesim üniteleri için 15,9 cm olana kadar sıkın (Şekil 15).

  Note: Bozuk bir zeminde çalışırken, yay uzunluğunu 12,7 mm azaltın. Bu, zemin takibini bir miktar azaltacaktır.

CE Kaput Mandalının Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Kaput mandalı grubu1
Rondela1
 1. Mandalı açın ve kaputu kaldırın.

 2. Lastik halkayı kaputun sol tarafındaki delikten (Şekil 16) çıkarın.

  g004143
 3. Somunu kaput mandalı tertibatından (Şekil 17) çıkarın.

  g003946
 4. Kaputun dış kısmında, mandalın kancalı ucunu kaputtaki delikten geçirin.

  Note: Lastik rondelanın, kaputun dışında kaldığından emin olun.

 5. Kaputun iç kısmında, metal rondelayı mandalın üzerine yerleştirin ve somunla sabitleyin.

  Note: Mandalın, kilitlendiği zaman şasi kilit diliyle kavraştığını teyit edin. Kaput mandalını kullanmak için kaput mandalı anahtarından yararlanın.

Kesim Ünitesi Destek Ayağının Kullanılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Kesim ünitesi destek ayağı1

Alt bıçak/silindir grubunu ortaya çıkarmak için kesim ünitesini yana yatırmanız gereken durumlarda, kesim ünitesinin arkasını ayak desteğiyle kaldırarak, alt bıçak yuvası ayar vidalarının arka ucundaki somunların çalışma yüzeyine temas etmesini önleyin (Şekil 18).

g003985

Destek ayağını, tutturma pimiyle zincir braketine sabitleyin (Şekil 19).

g004144

CE Etiketlerinin Uygulanması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Uyarı etiketi1
CE etiketi1
Üretim yılı etiketi1

CE uygunluğu gerektiren makinelerde, üretim yılı etiketini (Parça No. 133-5615) seri plakasının yanına, CE etiketini (Parça No. 93-7252) kaput kilidinin yanına ve CE uyarı etiketini (Parça No. 133-2931) standart uyarı etiketinin (Parça No. 133-2930) üzerine yerleştirin.

Ürüne genel bakış

g216864

Koltuk Ayarlama Düğmeleri

Koltuk ayarlama kolu, koltuğu ileri ve geri ayarlamanıza olanak tanır (Şekil 21). Ağırlık ayar düğmesi koltuğu ağırlığınıza göre ayarlar. Ağırlık göstergesi, ne zaman koltuğun ağırlığınıza uygun şekilde ayarlandığını gösterir. Boy ayar düğmesi koltuğu boyunuza göre ayarlar.

g003954

Hareket Pedalı

Hareket pedalı, ileri ve geri hareketleri kontrol eder (Şekil 22). İleri gitmek için pedalın üst kısmına, geriye hareket etmek için alt kısmına basın. İlerleme hızı, pedala ne kadar bastığınıza bağlı olarak değişir. Yüksüz durumlarda maksimum ilerleme hızı için motor devrini HıZLı konumuna ayarlayın ve pedala sonuna kadar basın.

Makineyi durdurmak için, ayağınızla hareket pedalına uyguladığınız basıncı azaltın ve pedalın orta konuma dönmesini bekleyin.

g003955

Çim Biçme Hızı Sınırlayıcısı

Çim biçme hızı sınırlayıcısı yukarı konuma çevrildiğinde çim biçme hızını kontrol altında tutar ve kesim ünitelerinin etkinleştirilebilmesine imkan tanır (Şekil 22). Her ara parça, çim biçme hızını 0,8 km/s’lik adımlarla ayarlar. Cıvatanın üst kısmında ne kadar çok ara parça varsa çim biçme hızı da o kadar düşük olur. Makineyi taşımak için, çim biçme hızı sınırlayıcısını tekrar maksimum taşıma hızı konumuna çevirin.

Fren Pedalı

Makineyi durdurmak için fren pedalına basın (Şekil 22).

Park Freni

Park frenini etkinleştirmek için fren pedalına basın ve üst kısmı öne doğru bastırarak kenetlenmesini sağlayın (Şekil 22). Park frenini devre dışı bırakmak için park freni mandalı geri çekilinceye kadar fren pedalına basın.

Ayarlı Direksiyon Pedalı

Direksiyonu kendinize yaklaştırmak için ayak pedalına basın, direksiyon kulesini kendinize doğru en rahat konuma çekin ve pedalı bırakın (Şekil 22).

Motor Devri Anahtarı

Motor devri anahtarında, motor devrini değiştirmek için 2 mod vardır (Şekil 23). Anahtara kısa dokunuşlarla motor devrini 100 dev/dak kademelerle değiştirebilirsiniz. Anahtarı basılı tutarsanız motor devri anahtarın hangi ucuna bastığınıza bağlı olarak Yüksek veya Düşük rölanti arasında otomatik olarak değişir.

g021208

Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma Anahtarı

Kesim ünitelerini çalıştırmak için etkinleştirme/devre dışı bırakma anahtarını biçme gövdesi indirme/kaldırma kolu ile birlikte kullanın (Şekil 23).

Bilgi Merkezi

Bilgi Merkezi LCD ekranı, makinenin çalışma durumu, çeşitli arıza teşhis bilgileri ve diğer bazı bilgiler gibi makineniz hakkında çeşitli bilgiler sunar (Şekil 23).

Anahtarlı Şalter

Anahtarlı şalterin 3 konumu vardır: KAPALı, AçıK/ÇALışTıRMA ve MARş (Şekil 23).

Biçme Gövdesi İndirme/Kaldırma Kolu

Bu kol, kesim ünitelerini indirip kaldırmanın yanı sıra, ÇIM BIçME modunda kesim üniteleri etkinleştirildiği zaman kesim ünitelerini çalıştırma veya durdurma görevini de yerine getirir (Şekil 23). Çim biçme/taşıma kolu TAşıMA konumundayken kesim ünitelerini indiremezsiniz.

Far Düğmesi

Farları (Şekil 23) açmak için anahtarı aşağı döndürün.

Ters Bileyleme Kolları

Silindirlere ters bileyleme yapmak için, ters bileyleme kollarını, biçme gövdesi indirme/kaldırma koluyla birlikte kullanın (Şekil 24).

g021209

Hidrolik Filtre Kısıtlama Göstergesi

Motor normal çalışma sıcaklığında çalışıyorken göstergenin yeşil bölgede olduğundan emin olun (Şekil 25). Gösterge kırmızı bölgede ise hidrolik filtrelerini değiştirin.

g004132

Priz

Priz (Şekil 26) elektronik cihazlar için kullanılabilecek 12 V’luk bir güç kaynağıdır.

g004133

Bilgi Merkezi LCD Ekranını Kullanma

Bilgi Merkezi LCD ekranı, makinenin çalışma durumu, çeşitli arıza teşhis bilgileri ve diğer bazı bilgiler gibi makineniz hakkında çeşitli bilgiler sunar (Şekil 27). Bilgi merkezinin bir açılış ekranı ve bir ana bilgi ekranı vardır. Bilgi Merkezi düğmelerinden herhangi birine basıp ilgili yön okunu seçerek açılış ekranı ile ana bilgi ekranı arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz.

g020650
 • Sol Düğme, Menü Erişimi/Geri Düğmesi – Bilgi Merkezi menülerine erişmek için bu düğmeye basın. Düğmeyi, o anda kullanmakta olduğunuz bir menüden çıkmak için kullanabilirsiniz.

 • Orta Düğme – menüleri aşağı kaydırmak için bu düğmeye basın.

 • Sağ Düğme – sağ ok ek bir içerik olduğunu gösterir; ilgili menüyü açmak için bu düğmeye basın.

Note: Her bir düğmenin amacı, o anda neye ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak değişebilir. Her düğme, o anki işlevini gösteren bir simgeyle işaretlenir.

Bilgi Merkezi Simgelerinin Anlamları

GraphicServis için kalan süre (saat cinsinden)
GraphicServis saatlerini sıfırlayın Graphic.
SERVİS ZAMANIPlanlı servis bakımının gerçekleştirilmesi gerektiğini gösterir
GraphicMotor devri/durumu – motor devrini gösterir (dev/dak cinsinden)
GraphicSaat ölçer
GraphicBilgi simgesi
GraphicHızlı
GraphicYavaş
GraphicYakıt seviyesi
GraphicSabit konumda rejenerasyon gerekli.
GraphicKızdırma bujileri aktif.
GraphicKesim ünitelerini kaldır.
GraphicKesim ünitelerini indir.
GraphicKoltuğa oturun.
GraphicPark freni Etkin.
GraphicVites aralığı "yüksek" (Taşıma).
GraphicBoş
GraphicVites aralığı "düşük" (Çim Biçme).
GraphicMotor soğutma suyu sıcaklığı (°C veya °F)
GraphicSıcaklık (sıcak)
GraphicPTO devrede.
Graphicİzin verilmez
GraphicMotoru çalıştırın.
GraphicMotoru kapatın.
GraphicMotor
GraphicAnahtarlı şalter
GraphicKesme üniteleri alçaltılıyor.
GraphicKesme üniteleri yükseltiliyor.
GraphicParola
GraphicCAN Veri Yolu
GraphicBilgi Merkezi
GraphicBozuk veya arızalı
GraphicAmpul
GraphicTEC kumandası veya kontrol kablo demeti çıkışı
GraphicAnahtar
GraphicŞalteri kaldırın.
GraphicBelirtilen duruma geçiş yapın.
Semboller genellikle cümleler oluşturmak için birleştirilir. Bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir 
GraphicMakineyi boşa alın.
GraphicMotorun çalıştırılması reddedildi.
GraphicMotor kapatıldı
GraphicMotor soğutma sıvısı çok sıcak.
GraphicDPF kül birikmesi bildirimi – Detaylar için bkz. DPF Kül Birikmesi.
GraphicBeklemeyi sıfırla rejenerasyon talebi
Park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon talebi
GraphicPark halinde veya geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon devam ediyor.
GraphicYüksek egzoz sıcaklığı
GraphicNOx kontrolü arıza tespit arızası; makineyi tekrar servise götürün ve yetkili Toro distribütörünüzle görüşün (U ve sonrası yazılım sürümü).
GraphicKuyruk mili (PTO) devre dışı.
GraphicOturun veya park frenini etkinleştirin.

Graphic Yalnızca parola girilerek erişilebilir.

Menülerin Kullanımı

Bilgi Merkezi menü sistemine erişmek için, ana ekrandayken menü erişim düğmesine basın. Ana menüye yönlendirilirsiniz. Menülerdeki seçeneklere genel bir bakış için aşağıdaki tabloları inceleyin:

Main Menu (Ana Menü)
Menü ÖğesiAçıklama
Faults (Arızalar)Son makine arızalarının bir listesini sunar. Arızalar menüsü ve orada yer alan bilgiler hakkında daha fazlasını öğrenmek için Servis Kılavuzuna veya yetkili Toro Distribütörünüze başvurun.
Service (Servis)Kullanım saatleri, sayaçlar ve diğer benzer sayılar gibi makine ile ilgili bilgiler içerir.
Arıza TeşhisHer bir makine anahtarının, sensörünün ve kontrol çıkışının durumunu gösterir. Hangi makine kontrollerinin açık hangilerinin kapalı olduğunu hızlıca gösteren bu menüyü kullanarak bazı sorunları giderebilirsiniz.
Settings (Ayarlar)Bilgi Merkezi ekranını kullanarak konfigürasyon değişkenlerini kişiselleştirmenize ve değiştirmenize olanak tanır.
About (Hakkında)Makinenizin model numarasını, seri numarasını ve yazılım sürümünü gösterir.
Service (Servis)
Menü ÖğesiAçıklama
Hours (Toplam Saat)Makinenin, motorun ve PTO’nun açık olduğu toplam saat sayısının yanı sıra makinenin nakliyede geçirdiği toplam saat sayısını ve servis zamanını gösterir.
Counts (Sayımlar)Motor çalıştırma işlemlerinin, kesme ünitesi/PTO çevrimlerinin ve makinenin maruz kaldığı fan geri dönmesi olaylarının sayısını gösterir.
DPF Regeneration (DPF Rejenerasyonu)Dizel partikül filtresi rejenerasyon seçeneği ile DPF alt menülerini içerir.
Inhibit Regen (Rejenerasyonu Engelle)Sıfırlama rejenerasyonunu kontrol etmek için kullanılır.
Parked Regen (Park Halinde Rejenerasyon)Park halinde rejenerasyon başlatmak için kullanılır.
Last Regen (Son Rejenerasyon)Son sıfırlama, park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon işleminden itibaren geçmiş süreyi gösterir (saat cinsinden)
Recover Regen (Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon)Geri kazanım amaçlı rejenerasyon başlatmak için kullanılır.
Counts (Sayımlar)Makinede gerçekleşen çeşitli olayların sayılarını gösterir.
Diagnostics (Arıza Teşhis)
Menü ÖğesiAçıklama
Cutting Units (Kesim Üniteleri)Kesme ünitelerinin kaldırılması ve indirilmesi için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Hi/Low Range (Yüksek/Düşük Vites Aralığı)Taşıma modunda sürüş için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
PTOPTO devresinin etkinleştirilmesi için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Engine Run (Motor Çalıştırma)Motorun çalıştırılması için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Backlap (Ters Bileyleme)Ters bileyleme işlevini çalıştırmakla ilgili girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Settings (Ayarlar)
Menü ÖğesiAçıklama
Units (Birimler)Bilgi Merkezinde kullanılan birimleri kontrol eder. Menü seçenekleri İngilizce veya Metrik birimleridir.
Language (Dil)Bilgi Merkezinde kullanılan dili kontrol eder*.
LCD Backlight (LCD Arka Işık)LCD ekranın parlaklığını kontrol eder.
LCD Contrast (LCD Kontrastı)LCD ekranın kontrastını kontrol eder.
Ön Ters Bileyleme Silindiri HızıTers bileyleme modundayken ön silindirlerin hızını kontrol eder.
Arka Ters Bileyleme Silindiri HızıTers bileyleme modundayken arka silindirlerin hızını kontrol eder.
Protected Menus (Korumalı Menüler)Şirketinizin bir parolayla yetkilendirdiği bir kişinin korumalı menülere erişebilmesine imkan tanır.
Auto Idle (Otomatik Rölanti) GraphicMakine hareketsiz durumdayken motorun tekrar düşük rölantiye dönmesinden önce izin verilen süreyi kontrol eder.
Blade Count (Bıçak Sayısı) GraphicSilindir hızı için silindirdeki bıçakların sayısını kontrol eder.
Mow Speed (Çim Biçme Hızı)GraphicSilindir hızını belirlemek için ilerleme hızını kontrol eder.
Height of cut (HOC) (Kesim Yüksekliği)GraphicSilindir hızını belirlemek için kesim yüksekliğini kontrol eder.
F Reel RPM (Ön Silindir Devri)GraphicÖn silindirler için hesaplanan silindir hızı konumunu gösterir. Silindirler manuel olarak da ayarlanabilir.
R Reel RPM (Arka Silindir Devri)GraphicArka silindirler için hesaplanan silindir hızı konumunu gösterir. Silindirler manuel olarak da ayarlanabilir.

*Yalnızca operatöre yönelik metin çevrilir. Arızalar, Servis ve Arıza Teşhis ekranları servise yöneliktir. Başlıklar seçilen dilde görünür, ancak menü öğeleri İngilizcedir.

Graphic Protected under Protected Menus (Korumalı Menüler Altında Korunuyor) – sadece parola girilerek erişilebilir

Hakkında
Menü ÖğesiAçıklama
ModelMakinenin model numarasını gösterir.
SNMakinenin seri numarasını gösterir.
Machine Controller Revision (Makine Kontrol Ünitesi Versiyonu)Ana kontrol ünitesinin yazılım versiyonunu gösterir.
InfoCenter Revision (Bilgi Merkezi Versiyonu)Bilgi Merkezi’nin versiyonunu gösterir.
CAN Bus (CAN Veri Yolu)Makinenin iletişim veri yolu durumunu gösterir.

Korumalı Menüler

Bilgi Merkezinin Ayarlar menüsünde ayarlanabilen 8 işletim yapılandırması ayarı vardır: Otomatik Rölanti Gecikme Süresi, Bıçak Sayısı, Çim Biçme Hızı, Kesim Yüksekliği, Ön Silindir Devri ve Arka Silindir Devri. Bu ayarlar, Korumalı Menü kullanılarak kilitlenebilir.

Note: Teslimat sırasında, ilk parola distribütörünüz tarafından programlanır.

Korumalı Menülere Erişim

Note: Makinenizin varsayılan parolası 0000 veya 1234'tür.Parolanızı değiştirdiyseniz ve unuttuysanız, destek almak için yetkili Toro distribütörünüze danışın.

 1. ANA MENü'deki orta düğmeye basarak ekranı AYARLAR MENüSü'ne kaydırın ve sağdaki düğmeye (Şekil 28) basın.

  g028523
 2. AYARLAR MENüSüN'ndeki orta düğmeye basarak ekranı KORUMALı MENüLER'e kaydırın ve sağdaki düğmeye (Şekil 29A) basın.

  g028522
 3. Parolanızı girmek için doğru birinci hane görüntülenene kadar ortadaki düğmeye basın, ardından da sağdaki düğmeye basarak bir sonraki haneye geçin (Şekil 29B ve Şekil 29C). Son haneyi girene kadar bu adımı tekrarlayın ve sağdaki düğmeye bir kez daha basın.

 4. Orta düğmeye basarak parolayı girin (Şekil 29D).

  Bilgi Merkezinin kırmızı gösterge ışığı yanana kadar bekleyin.

  Note: Bilgi Merkezi parolayı kabul eder ve korumalı menünün kilidi açılırsa, ekranın sağ üst köşesinde PIN sözcüğü gösterilir.

Note: Anahtarlı şalter önce KAPALı ardından da AçıK konumuna getirilince korumalı menü kilitlenir.

Korumalı Menü'deki ayarları görebilir ve değiştirebilirsiniz. Korumalı Menü'ye girince, ekranı Ayarları Koru seçeneğine kadar kaydırın. Sağdaki düğmeyi kullanarak ayarı değiştirin. Ayarları Koru seçeneğini KAPALı olarak ayarlarsanız, Korumalı Menü'deki ayarları parola girmeden görebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayarları Koru seçeneğini AçıK olarak ayarlarsanız, korunan seçenekler gizlenir ve Korumalı Menü'de ayarları değiştirmek için parola girmeniz gerekir. Parolayı ayarladıktan sonra anahtarlı şalteri önce KAPALı ardından tekrar AçıK konumuna getirerek bu özelliği etkinleştirip kaydedebilirsiniz.

Korumalı Menü Ayarlarını Görüntüleme ve Değiştirme

 1. Korumalı Menü’de, Ayarları Koru’ya gidin.

 2. Parola girmeden ayarları görüntülemek ve değiştirmek için, sağdaki düğmeyi kullanarak Ayarları Koru seçeneğini KAPALı olarak değiştirin.

 3. Ayarların parola girilerek görüntülenebilmesi ve değiştirilebilmesi için soldaki düğmeyi kullanarak Ayarları Koru ayarını AçıK olarak değiştirin, parolayı ayarlayın ve anahtarı önce KAPALı ardından da tekrar AçıK konuma getirin.

Otomatik Rölantinin Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nü aşağıya kaydırarak Otomatik Rölanti seçeneğine gidin.

 2. Otomatik Rölanti süresini KAPALı, 8S, 10S, 15S, 20S ve 30S arasında değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

Bıçak Sayısının Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nde sayfayı aşağıya kaydırarak Bıçak Sayısı'na gidin.

 2. Bıçak sayısını 5, 8 veya 11 bıçaklı silindirler arasında değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

Çim Biçme Hızının Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nde sayfayı aşağıya kaydırarak Çim Biçme Hızı'na gidin.

 2. Çim biçme hızını seçmek için sağdaki düğmeye basın.

 3. Yürüyüş pedalındaki mekanik çim biçme hızı sınırlayıcısında ayarlanan uygun çim biçme hızını seçmek için orta ve sağ düğmeyi kullanın.

 4. Çim biçme hızı seçeneğinden çıkıp ayarı kaydetmek için soldaki düğmeye basın.

Kesim Yüksekliğinin Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nü aşağıya kaydırarak Kesim Yüksekliği'ne gidin.

 2. Kesim Yüksekliğini seçmek için sağdaki düğmeye basın.

 3. Orta ve sağ düğmeyi kullanarak uygun Kesim Yüksekliği ayarını seçin. (Doğru ayar görüntülenmezse, gösterilen listeden en yakın Kesim Yüksekliği ayarını seçin).

 4. Kesim yüksekliği seçeneğinden çıkıp ayarı kaydetmek için soldaki düğmeye basın.

Ön ve Arka Silindir Hızlarının Ayarlanması

Ön ve arka silindir hızları aslında bıçak sayısı, çim biçme hızı ve kesim yüksekliği değerleri Bilgi Merkezine girilerek hesaplanıyor olsa da, söz konusu ayar, farklı çim biçme koşullarına uyacak biçimde manuel olarak değiştirilebilir.

 1. Silindir Hızı Ayarlarını değiştirmek için sayfayı aşağı kaydırarak Arka Silindir Devri veya Ön Silindir Devri seçeneğine ya da her ikisine gidin.

 2. Silindir hızı değerini değiştirmek için sağdaki düğmeye basın. Siz hız ayarını değiştirdikçe ekran da daha önce girilen bıçak sayısı, çim biçme hızı ve kesim yüksekliği değerlerini temel alarak hesaplanan silindir hızını göstermeye devam eder, fakat yeni değeri de gösterir.

Note: Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Teknik ÖzelliklerReelMaster® 5610-D
Taşıma genişliği233 cm
Kesim Genişliği254 cm
Uzunluk282 cm
Yükseklik160 cm
Ağırlık(sıvılarla birlikte ve 8 bıçaklı kesme üniteleri takılı olarak)1420 kg
MotorYanmar43 bg
Yakıt deposu kapasitesi53 litre
Taşıma hızı0 ila 16 km/s
Çim biçme hızı0 ila 13 km/s

Ek Parçalar/Aksesuarlar

Makinenin işlevlerini geliştirmek ve çoğaltmak için makineyle birlikte kullanılabilecek çeşitli Toro onaylı ek parça ve aksesuarlar mevcuttur. Onaylanmış tüm ek parça ve aksesuarların bir listesi için Yetkili Toro Bayinize veya distribütörünüze ulaşın ya da www.Toro.com adresine gidin.

Makinenin en yüksek performansı sergilemesi ve emniyet sertifikası geçerliliğinin korunması için sadece orijinal Toro yedek parça ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parça ve aksesuarlar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitimini sağlamaktan sorumludur.

 • Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

 • Makineyi hızla durdurmayı ve motorunu kapatmayı öğrenin.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Biçmeye başlamadan önce, kesim ünitelerinin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi kontrol edin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesnelerden temizleyin.

Yakıt Güvenliği

 • Yakıtı kullanırken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı da patlayıcıdır.

 • Tüm sigara, puro, pipo ve diğer tutuşturucu kaynakları söndürün.

 • Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.

 • Motor çalışırken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın veya yakıt deposunu doldurmayın.

 • Yakıt ekleme veya boşaltma işlemlerini kapalı bir alanda yapmayın.

 • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

 • Yere yakıt dökerseniz, motoru çalıştırmayı denemeyin; yakıt buharı yok olana kadar herhangi bir ateşleme kaynağını etkinleştirmekten kaçının.

Günlük Bakımın Yapılması

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kemer(ler)ini aşınma, kesilme ve diğer hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir bileşeni düzgün çalışmıyorsa emniyet kemer(ler)ini yenisiyle değiştirin.
 • Makineyi başlatmadan önce 'de listelenen kullanım başı/günlük prosedürleri uygulayın.

  Yakıt Deposunu Doldurma

  Yakıt Deposu Kapasitesi

  53 litre

  Yakıt Özellikleri

  Important: Sadece ultra düşük kükürtlü dizel yakıt kullanın. Daha yüksek kükürtlü yakıtlar dizel oksitleme katalizörünü bozar, bu da çalışma sorunlarına yol açar ve motor bileşenlerinin hizmet ömrünü kısaltır.Aşağıdaki tedbirlere uymamak motora hasar verebilir.

  • Dizel yakıt yerine asla kerosen veya benzin kullanmayın.

  • Dizel yakıtı asla kerosen veya kullanılmış motor yağıyla karıştırmayın.

  • Yakıtı asla iç kısmı çinko kaplamalı kaplarda saklamayın.

  • Yakıt katkıları kullanmayın.

  Petrodizel

  Setan Derecesi: 45 veya üzeri

  Kükürt İçeriği: Ultra düşük kükürt (<15 ppm)

  Yakıt Tablosu

  Dizel yakıt özellikleriKonum
  ASTM D975ABD
  No. 1-D S15
  No. 2-D S15
  EN 590Avrupa Birliği
  ISO 8217 DMXUluslararası
  JIS K2204 Derece No. 2Japonya
  KSM-2610Kore
  • Sadece temiz ve yeni dizel yakıt veya biyodizel yakıt kullanın.

  • Yakıtın tazeliğini koruması için, daima en fazla 180 gün içinde kullanılacak miktarlarda yakıt satın alın.

  -7°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz tipi dizel yakıt (No. 2-D), bu sıcaklığın altında ise kış tipi dizel yakıt (No. 1-D veya No. 1-D/2-D karışımı) kullanın.

  Note: Daha düşük sıcaklıklarda kış sınıfı yakıt kullanılması daha düşük bir parlama noktası ve daha iyi soğukta akma özellikleri sağlar, bu da hem motoru çalıştırmayı kolaylaştırır hem de yakıt filtresinin tıkanmasını azaltır.-7°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz sınıfı yakıt kullanılması yakıt pompası ömrünün uzatılmasına katkıda bulunur ve kış sınıfı yakıta kıyasla daha yüksek güç elde edilmesine yardımcı olur.

  Biyodizel

  Bu makine B20’ye kadar (%20 biyodizel,%80 petrodizel) biyodizel karıştırılmış yakıt da kullanabilir.

  Kükürt İçeriği: Ultra düşük kükürt (<15 ppm)

  Biyodizel yakıt özellikleri: ASTM D6751 veya EN14214

  Karıştırılmış yakıt özellikleri: ASTM D975, EN590 veya JIS K2204

  Important: Yakıtın petrodizel kısmı ultra düşük kükürtlü olmalıdır.

  Aşağıdaki önlemleri dikkate alın:

  • Biyodizel yakıt karışımları boyalı yüzeylere hasar verebilir.

  • Soğuk havalarda B5 (%5 biyodizel içeriği) veya daha düşük oranlı bir karışım kullanın.

  • Yakıtla temas eden sızdırmazlık ögeleri, hortumlar ve contalar zamanla bozulabileceğinden bunları düzenli olarak gözden geçirin.

  • Biyodizel karışımlarına geçildikten bir süre sonra yakıt filtresinin tıkanması normaldir.

  • Biyodizel hakkında detaylı bilgi için yetkili Toro distribütörüne danışın.

  Yakıt Ekleme

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Yakıt deposu kapağının etrafını temiz bir bezle silerek temizleyin.

  3. Yakıt deposu kapağını çıkarın (Şekil 30).

   g021210
  4. Depoyu, doldurma ağzının alt kısmının 6 ila 13 mm altına kadar doldurun.

  5. Depoyu doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını sıkıca takın.

   Note: Mümkünse, her kullanımdan sonra yakıt deposunu doldurun. Bu, yakıt deposunda yoğuşma birikmesi olasılığını en aza indirir.

  Çalışma Sırasında

  Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Makine sahibi/operatör, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.

  • Göz koruyucu, uzun pantolon, kaymaz ayakkabı ve kulak koruyucu gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın. Uzun saçı bağlayın, bol kıyafet giymeyin, sarkan takılar takmayın.

  • Hasta, yorgun veya alkol/uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

  • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

  • Motoru çalıştırmadan önce tüm tahrik düzeneklerinin boşta ve park freninin etkin olduğundan ve çalışma pozisyonunda olduğunuzdan emin olun.

  • Makinenin üzerinde yolcu taşımayın ve çevredeki kişileri ve çocukları çalışma alanından uzak tutun.

  • Çukurlardan ve gizli tehlikelerden uzak durmak için makineyi sadece görüşün iyi olduğu ortamlarda kullanın.

  • Islak çimleri biçmekten kaçının. Çekiş gücünün azalması, makinenin kaymasına neden olabilir.

  • Ellerinizi ve ayaklarınızı kesim ünitelerinden uzak tutun.

  • Geriye doğru gitmeden önce, yolun açık olduğundan emin olmak için arkanıza ve aşağıya bakın.

  • Keskin virajlara, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü kısıtlayabilecek diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.

  • Çim biçmediğiniz zamanlarda kesme ünitelerini durdurun.

  • Makineyle viraj dönerken veya yollardan ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Daima geçiş hakkını diğer araçlara verin.

  • Motoru, sadece iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın. Egzoz gazları, solunduğunda ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir.

  • Çalışmakta olan bir makinenin başından ayrılmayın.

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kesim ünitesini/ünitelerini devre dışı bırakın ve ek parçaları indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Makineyi yalnızca iyi görüş koşullarında ve uygun hava şartları altında çalıştırın. Yıldırım riski bulunan durumlarda makineyi çalıştırmayın.

  Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem (ROPS) Güvenliği

  • Hiçbir ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem) bileşenini makineden çıkarmayın.

  • Emniyet kemerini taktığınızdan ve acil bir durumda hızla açabileceğinizden emin olun.

  • Her zaman emniyet kemerinizi takın.

  • Yer seviyesinden yüksekteki engellere karşı dikkatli olun ve bunlara temas etmeyin.

  • ROPS’u düzenli aralıklarla hasara karşı inceleyerek ve tüm montaj bağlantı elemanlarını sıkı tutarak güvenle çalışır durumda tutun.

  • Hasar gören tüm ROPS bileşenlerini yenileriyle değiştirin. Onları onarmayın veya üzerlerinde değişiklik yapmayın.

  Eğimli Arazilerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

  • Eğimli araziler araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Eğimli arazilerde güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi eğimli arazilerde kullanırken daha da dikkatli olun.

  • Eğimin, makinenin çalışması açısından güvenli olup olmadığını belirlemek için saha koşullarını değerlendirin ve sahada önceden keşif yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.

  • Makineyi eğimli arazilerde çalıştırma konusunda aşağıda belirtilen talimatları gözden geçirin. Makineyi çalıştırmadan önce, makineyi o gün o saha şartlarında kullanmanın emniyetli olup olmayacağını belirlemek için saha koşullarını analiz edin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin eğimli yerlerde çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.

   • Makineyi yokuşlarda çalıştırmaktan, durdurmaktan veya manevra yaptırmaktan kaçının. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Yavaş ve kademeli dönüşler yapın.

   • Makinenin çekişinde, direksiyonunda veya dengesinde bir sorun hissederseniz makineyi kullanmayı bırakın.

   • Hendek, çukur, derin tekerlek izi, tümsek ve kaya gibi engelleri veya diğer gizli tehlikeleri kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizleyebilir. Engebeli arazi makinenin devrilmesine yol açabilir.

   • Makineyi ıslak çimde, eğimlerde veya yokuş aşağı kullanmak makinenin çekiş kaybetmesine yol açabilir.

   • Makineyi düşük banketler, hendekler, yapay setler, tehlikeli sulak alanlar veya diğer tehlikelerin yakınında kullanırken çok dikkatli olun. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında güvenli bir mesafe belirleyin.

   • Eğimin dibindeki tehlikeleri önceden tespit edin. Tehlikeler varsa, yokuştaki çimleri yürüyerek kontrol edilen bir makineyle biçin.

   • Eğimli arazilerde çalışırken, mümkünse kesme ünitelerini yere indirilmiş halde tutun. Yokuşlarda çalışırken kesme ünitelerinin kaldırılması, makinenin dengesini kaybetmesine neden olabilir.

  Motorun Çalıştırılması

  Important: Aşağıdaki koşullardan biri gerçekleşirse yakıt sistemi kendini otomatik olarak tahliye eder:

  • Yeni bir makineyi ilk kez çalıştırıyorsanız.

  • Yakıtın bitmesi nedeniyle motor durmuşsa.

  • Yakıt sistemi bileşenlerinde bakım yapılmışsa.

  1. Koltuğa oturun, hareket pedalının BOşTA kalması için ayağınızı pedaldan uzak tutun, park frenini etkinleştirin, motor devri anahtarını ORTA konuma getirin ve Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarının DEVRE Dışı konumunda olduğundan emin olun.

  2. Ayağınızı hareket pedalından kaldırın ve pedalın BOş konumunda olduğundan emin olun.

  3. Anahtarı ÇALışTıR konumuna getirin.

  4. Buji göstergesi sönünce anahtarı MARş konumuna getirin. Motor çalışınca anahtarı hemen bırakın ve ÇALışMA konumuna gelmesini sağlayın. Motorun ısınmasını bekleyin (yüksüz olarak), ardından da gaz kolunu istediğiniz konuma getirin.

  Motorun Kapatılması

  1. Tüm kontrolleri BOş konuma getirin, park frenini etkinleştirin, motor devri anahtarını düşük rölanti konumuna getirin ve motorun düşük rölanti devrine ulaşmasına izin verin.

  2. Anahtarı KAPALı konumuna getirip yuvasından çıkarın.

  Makineyle Çimlerin Kesilmesi

  Note: Motora yük bindirecek bir hızda çim kesmek DPF rejenerasyonunu destekler.

  1. Makineyi iş sahasına götürün ve ilk kesim geçişi için kesim alanının dışına yerleştirin.

  2. PTO anahtarının DEVRE Dışı konumunda olduğunu kontrol edin.

  3. Çim biçme hızı sınırlayıcısının kolunu ileri itin.

  4. Gaz kelebeği anahtarına basarak motor devrini YüKSEK RöLANTI seviyesine getirin.

  5. Joystick'i kullanarak kesme ünitelerini yere indirin.

  6. Kesme ünitelerini çalışmaya hazırlamak için PTO anahtarına basın.

  7. Joystick'i kullanarak kesme ünitelerini yerden yukarı kaldırın.

  8. Makineyi kesim alanına doğru götürmeye başlayın ve kesim ünitelerini indirin.

   Note: Motora yük bindirecek bir hızda çim kesmek DPF rejenerasyonunu destekler.

  9. Çim biçme geçişini tamamladıktan sonra joystick'i kullanarak kesme ünitelerini yukarı kaldırın.

  10. Sonraki geçişiniz için hızla hazırlanmak üzere gözyaşı şeklinde bir dönüş gerçekleştirin.

  Dizel Partikül Filtresi Rejenerasyonu

  Dizel partikül filtresi (DPF), egzoz sisteminin bir parçasıdır. DPF'nin dizel oksitlenme katalizörü zararlı gazları azaltır, kurum filtresi ise motor egzozundaki kurumu giderir.

  DPF rejenerasyon işlemi motor egzozundan gelen ısıyı kullanarak kurum filtresinde birikmiş kurumu yakıp küle dönüştürür ve DPF'den filtrelenmiş motor egzozu çıkmasını sağlamak için kurum filtresinin kanallarını temizler.

  Motor bilgisayarı, DPF'deki karşı basıncı ölçerek kurum birikmesini izler. Karşı basınç çok yüksekse, kurum filtresinde normal motor çalışmasıyla kurum yakılmıyordur. DPF'yi kurumdan temizlenmiş halde tutmak için şunları unutmayın:

  • Motor çalışıyorken kesintisiz olarak pasif rejenerasyon gerçekleştirilir – DPF rejenerasyonunu desteklemek için, mümkün olan her durumda motoru en yüksek devirde çalıştırın.

  • DPF'deki karşı basınç çok yüksekse veya 100 saattir hiçbir sıfırlama rejenerasyonu yapılmamışsa, sıfırlama rejenerasyonu çalışırken motor bilgisayarı Bilgi Merkezi aracılığıyla size bildirimlerde bulunur.

  • Motoru kapatmadan önce sıfırlama rejenerasyonu işleminin tamamlanmasını bekleyin.

  Makinenizi, DPF işlevini dikkate alarak çalıştırın ve bakımlarını yapın. Yüksek rölanti devrinde (tam gaz), motor yükü genellikle DPF rejenerasyonu için yeterli egzoz sıcaklığını üretir.

  Important: Kurum filtresinde kurum birikmesinin azaltılmasına yardımcı olmak için, motoru rölantide çalıştırdığınız süreyi en aza indirin veya motoru düşük devirde çalıştırın.

  DPF Kurum Birikmesi

  • Dizel partikül filtresi, kurum filtresinde zaman içinde kurum birikmesine yol açar. Motor bilgisayarı, DPF'deki kurum seviyesini izler.

  • Yeterince kurum birikince, bilgisayar DPF'ye rejenerasyon yapma zamanının geldiğini size hatırlatır.

  • DPF rejenerasyonu, DPF'yi ısıtarak kurumu küle döndüren bir işlemdir.

  • Bilgisayar, uyarı mesajları vermenin yanı sıra, motorun farklı kurum birikmesi seviyelerinde ürettiği gücü de azaltır.

  Motor Uyarı Mesajları – Kurum Birikmesi

  Gösterge SeviyesiArıza KoduMotor Gücü DerecelendirmesiTavsiye Edilen Eylem
  Seviye 1: Motor Uyarısı
  g213866
  Bilgisayar, motor gücünü %85'e düşürür.En kısa sürede, park halinde rejenerasyon gerçekleştirin; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma.
  Seviye 2: Motor Uyarısı
  g213867
  Bilgisayar, motor gücünü %50'ye düşürür.En kısa sürede, geri kazanım amaçlı rejenerasyon gerçekleştirin; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma.

  DPF Kül Birikmesi

  • Daha hafif olan kül egzoz sistemi üzerinden boşaltılır, daha ağır olan kül ise kurum filtresinde birikir.

  • Kül, rejenerasyon işleminin bir kalıntısıdır. Zaman içerisinde, dizel partikül filtresi, motor egzozuyla boşaltılamayan bir kül biriktirir.

  • Motor bilgisayarı, DPF'de biriken kül miktarını hesaplar.

  • Yeterli miktarda kül birikince, motor bilgisayarı, DPF'de kül biriktiği bilgisini bir motor arızası biçiminde Bilgi Merkezine gönderir.

  • Arıza mesajları, DPF'ye bakım yapma zamanının geldiğini gösterirler.

  • Bilgisayar, uyarılar vermenin yanı sıra, motorun farklı kül birikmesi seviyelerinde ürettiği gücü de azaltır.

  Bilgi Merkezi Tavsiye ve Motor Uyarı Mesajları – Kül Birikmesi

  Gösterge SeviyesiArıza KoduMotor Devri AzaltmaMotor Gücü DerecelendirmesiTavsiye Edilen Eylem
  Seviye 1: Motor Uyarısı
  g213863
  HiçbiriBilgisayar, motor gücünü %85'e düşürür.DPF'ye bakım uygulayın; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma
  Seviye 2: Motor Uyarısı
  g213863
  HiçbiriBilgisayar, motor gücünü %50'ye düşürür.DPF'ye bakım uygulayın; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma
  Seviye 3: Motor Uyarısı
  g214715
  Maksimum torkta motor devri + 200 dev/dakBilgisayar, motor gücünü %50'ye düşürür.DPF'ye bakım uygulayın; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma

  Dizel Partikül Filtresi Rejenerasyon Türleri

  Makine çalışıyorken gerçekleştirilen dizel partikül filtresi rejenerasyon türleri:

  Rejenerasyon TürüDPF rejenerasyonuna yol açan koşullarDPF çalışma tanımı
  PasifMakinenin yüksek motor devri veya yüksek motor yüküyle normal çalışması sırasında meydana gelir.• Bilgi Merkezi, pasif rejenerasyonu belirten bir simge göstermez.
  • Pasif rejenerasyon sırasında, DPF yüksek ısılı egzoz gazlarını işler, zararlı emisyonları oksitler ve kurumu yakarak küle dönüştürür.
  Bkz. Pasif DPF Rejenerasyonu.
  DestekDüşük motor devri veya düşük motor yükü nedeniyle ya da bilgisayar DPF'nin kurumla tıkanmaya başladığını tespit ettikten sonra meydana gelir.• Bilgi Merkezi, destek rejenerasyonunu belirten bir simge göstermez.
  • Destek rejenerasyonu sırasında motor bilgisayarı motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.
  Bkz. DPF Destek Rejenerasyonu.
  Sıfırla100 saatte bir gerçekleşir• Bilgi Merkezinde yüksek egzoz sıcaklığı simgesi Graphic gösterilmişse, devam eden bir rejenerasyon var demektir.
  Ayrıca, sadece bilgisayar destek rejenerasyonunun kurum miktarını yeterince azaltamadığını tespit ettiği takdirde, destek rejenerasyonundan sonra da gerçekleştirilir.
   • Sıfırlama rejenerasyonu sırasında motor bilgisayarı motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.
  Bkz. Sıfırlama Rejenerasyonu.

  Makineyi park etmenizi gerektiren dizel partikül filtresi rejenerasyon türleri şunlardır:

  Rejenerasyon TürüDPF rejenerasyonuna yol açan koşullarDPF çalışma tanımı
  Park halindeBilgisayar kurum oluşumu nedeniyle DPF'de karşı basınç tespit ettiği takdirde gerçekleşir.• Bilgi Merkezinde sıfırlama-bekleme/park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon simgesi Graphic veya #188 TAVSIYESI görüntülenirse bir rejenerasyon yapılmalıdır.
  Ayrıca, operatör park halinde rejenerasyon başlatırsa da meydana gelir.
  Bu rejenerasyon, Bilgi Merkezini sıfırlama rejenerasyonu önlenecek biçimde ayarlar fakat zaten DPF için bir sıfırlama rejenerasyonu yapılması gerekirken makineyi çalıştırmaya devam ederek daha fazla kurum eklenmesine yol açarsanız gerçekleştirilebilir.• Geri kazanım amaçlı rejenerasyon ihtiyacı ortaya çıkmasını önlemek için en kısa sürede park halinde rejenerasyon gerçekleştirin.
  Hatalı yakıt veya motor yağı kullanılmasından kaynaklanabilir• Park halinde rejenerasyonun tamamlanması 30 ila 60 dakika sürer.
   • Yakıt deposunun en az 1/4'ü dolu olmalıdır.
  • Park halinde rejenerasyon gerçekleştirmek için makineyi park etmeniz gerekir.
  Bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon.
  Geri KazanımOperatörün park halinde rejenerasyon taleplerini dikkate almaması ve makineyi çalıştırmaya devam ederek DPF'ye daha da fazla kurum eklenmesine yol açması nedeniyle gerçekleştirilir.• Bilgi Merkezinde sıfırlama-bekleme/park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon simgesi Graphic veya #190 TAVSIYESI görüntülenirse geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapılmalıdır.
  • Geri kazanım amaçlı rejenerasyonun tamamlanması 3 saate kadar sürer.
  • Makinenin yakıt deposunun en az 1/2'si dolu olmalıdır.
  • Geri kazanım amaçlı rejenerasyon gerçekleştirmek için makineyi park etmeniz gerekir.
  Bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon.

  DPF Rejenerasyonu Menülerine Erişme

  DPF Rejenerasyonu Menülerine Erişme

  1. Servis menüsüne gidin, ortadaki düğmeye basarak ekranı DPF REJENERASYONU seçeneğine kadar kaydırın (Şekil 36).

   g227667
  2. DPF Rejenerasyonu girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 36).

  Son Rejenerasyondan İtibaren Geçen Süre

  DPF Rejenerasyonu menüsüne gidin, ortadaki düğmeye basarak ekranı SON REJENERASYON alanına kadar kaydırın (Şekil 37).

  Son sıfırlama rejenerasyonundan, park halinde rejenerasyondan veya geri kazanım amaçlı rejenerasyondan itibaren motoru kaç saat çalıştırdığınızı hesaplamak için SON REJENERASYON alanını kullanın.

  g224693

  Teknisyen Menüsü

  Important: Makineyi daha rahat işletmek amacıyla, başarıyla tamamlanmış son sıfırlama rejenerasyonundan, park halinde rejenerasyondan veya geri kazanım amaçlı rejenerasyondan itibaren motorun 50 saatten uzun çalışmış olması şartıyla, kurum yükü %100'e ulaşmadan önce park halinde rejenerasyon gerçekleştirmeyi tercih edebilirsiniz.

  Teknisyen menüsünü kullanarak motor rejenerasyon kontrolünün güncel durumunu ve bildirilen kurum seviyesini görüntüleyin.

  DPF Rejenerasyonu menüsüne girin, ortadaki düğmeye basarak ekranı TEKNISYEN seçeneğine kadar kaydırın ve Teknisyen girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 38).

  g227348
  • Mevcut DPF çalışma durumunu anlamak için DPF çalışma tablosunu kullanın (Şekil 39).

   g227360

   .

   DPF Çalışma Tablosu

   DurumAçıklama
   NormalDPF normal çalışma modundadır; pasif rejenerasyon.
   Destek RejenerasyonuMotor bilgisayarı bir destek rejenerasyonu gerçekleştiriyordur.
   Sıfırlama - Bekleme RejenerasyonuMotor bilgisayarı bir sıfırlama rejenerasyonu yapmaya çalışmaktadır fakat aşağıdaki koşullardan biri bunu engelliyordur:Rejenerasyonu önleme ayarı AçıK olarak ayarlanmış.
   Egzoz sıcaklığı rejenerasyon için çok düşük.
   Sıfırlama RejenerasyonuMotor bilgisayarı bir sıfırlama rejenerasyonu gerçekleştiriyordur.
   Park Halinde - BeklemeMotor bilgisayarı, park halinde rejenerasyon yapmanızı istiyordur.
   Park Halinde RejenerasyonBir park halinde rejenerasyon isteği başlatmışsınız fakat motor bilgisayarı rejenerasyonu işlemeye devam ediyor demektir.
   Geri Kazanım - BeklemeMotor bilgisayarı, geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapmanızı istiyordur.
   Geri Kazanım - RejenerasyonGeri kazanım amaçlı bir rejenerasyon isteği başlatmışsınız fakat motor bilgisayarı rejenerasyonu işlemeye devam ediyor demektir.
  • DPF'deki kurum yüzdesi cinsinden ölçülen kurum yükünü görüntüleyin (Şekil 40); kurum yükü tablosuna bakın.

   Note: Kurum yükü değeri, makine çalıştırıldıkça ve DPF rejenerasyonu gerçekleştirildikçe değişir.

   g227359

   Kurum Yükü Tablosu

   Önemli Kurum Yükü DeğerleriRejenerasyon Durumu
   %0 ila %5Minimum kurum yükü aralığı
   %78Motor bilgisayarı bir destek rejenerasyonu gerçekleştirir.
   %100Motor bilgisayarı otomatik olarak park halinde rejenerasyon yapılmasını ister.
   %122Motor bilgisayarı otomatik olarak geri kazanım amaçlı rejenerasyon yapılmasını ister.

  Pasif DPF Rejenerasyonu

  • Normal motor çalışmasının bir parçası olarak pasif rejenerasyon gerçekleştirilir.

  • DPF rejenerasyonunu desteklemek için, makineyi kullanıyorken mümkün olan her durumda motoru en yüksek devir ve yükte çalıştırın.

  DPF Destek Rejenerasyonu

  • Motor bilgisayarı, motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.

  • DPF rejenerasyonunu desteklemek için, makineyi kullanıyorken mümkün olan her durumda motoru en yüksek devir ve yükte çalıştırın.

  Sıfırlama Rejenerasyonu

  Dikkat

  DPF rejenerasyonu sırasında egzoz gazı sıcaklığı çok yüksektir (yaklaşık 600°C ). Sıcak egzoz gazı size veya başkalarına zarar verebilir.

  • Motoru asla kapalı bir alanda çalıştırmayın.

  • Egzoz sisteminin etrafında yanıcı maddeler bulunmadığından emin olun.

  • Sıcak bir egzoz sistemi bileşenine asla dokunmayın.

  • Makinenin egzoz borusunun yakınında veya çevresinde durmayın.

  g224417
  • Bilgi Merkezinde yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic görüntülenir (Şekil 41).

  • Motor bilgisayarı, motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.

   Important: Yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi, makinenizden boşaltılan egzoz gazının sıcaklığının normal çalışma sırasındaki sıcaklıktan daha yüksek olabileceğini belirtir.

  • DPF rejenerasyonunu desteklemek için, makineyi kullanıyorken mümkün olan her durumda motoru en yüksek devir ve yükte çalıştırın.

  • Simge, sıfırlama rejenerasyonu sürdüğü müddetçe Bilgi Merkezinde gösterilir.

  • Mümkün olan her durumda, sıfırlama rejenerasyonu devam ederken motoru kapatmayın veya motor devrini düşürmeyin.

   Important: Mümkün olan her durumda, motoru kapatmadan önce makinenin sıfırlama rejenerasyonu işlemini tamamlamasını bekleyin.

  Periyodik Sıfırlama Rejenerasyonu

  Motor son 100 çalışma saati içinde başarıyla bir Sıfırlama, Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyonu tamamlamamışsa motor bilgisayarı bir sıfırlama rejenerasyonu yapmaya çalışacaktır.

  Rejenerasyon Önlemenin Ayarlanması

  Sadece Sıfırlama Rejenerasyonu

  Note: Bilgi Merkezini rejenerasyon engellenecek biçimde ayarlarsanız, motor bir sıfırlama rejenerasyonu yapılmasını talep ederken Bilgi Merkezinde 15 dakikada bir #185 TAVSIYESI (Şekil 42) gösterilir.

  g224692

  Bir sıfırlama rejenerasyonu yüksek miktarda motor egzoz gazı üretir. Makineyi ağaçların, çalıların veya sıcaklığa hassas başka bitki veya malzemelerin çevresinde çalıştırıyorsanız, motor bilgisayarının bir sıfırlama rejenerasyonu yapmasını önlemek için Rejenerasyonu Önle ayarını kullanabilirsiniz.

  Important: Motoru kapatıp tekrar çalıştırdığınızda, rejenerasyonu önle ayarı tekrar KAPALı seçeneğine sıfırlanır.

  1. DPF Rejenerasyonu menüsüne girin, ortadaki düğmeye basarak ekranı REJENERASYONU ÖNLE seçeneğine kadar kaydırın ve Rejenerasyonu Önle girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 43).

   g227304
  2. Rejenerasyonu Önle ayarını Açık yerine Kapalı (Şekil 43) veya Kapalı yerine Açık (Şekil 44) şeklinde değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

   g224691

  Sıfırlama Rejenerasyonuna İzin Verilmesi

  Sıfırlama rejenerasyonu devam ederken Bilgi Merkezinde yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic gösterilir.

  Note: REJENERASYONU ÖNLE seçeneği AçıK olarak ayarlanırsa, Bilgi Merkezinde #185 TAVSIYESI görüntülenir (Şekil 45). Rejenerasyonu Önle ayarını KAPALı konumuna getirmek ve sıfırlama rejenerasyonuna devam etmek için 3 düğmesine basın.

  g224394

  Note: Motor egzoz gazı sıcaklığı çok düşükse, Bilgi Merkezi ekranında, motor devrini yükseltmeniz (yüksek rölanti) gerektiğini bildirmek üzere #186 TAVSIYESI (Şekil 46) gösterilir.

  g224395

  Note: Sıfırlama rejenerasyonu tamamlanınca Bilgi Merkezi ekranındaki yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic kaybolur.

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon

  • Motor bilgisayarı Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı bir rejenerasyon yapılmasını isterse, Bilgi Merkezinde rejenerasyon isteği simgesi (Şekil 47) gösterilir.

   g224404
  • Makine otomatik olarak bir Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı rejenerasyon gerçekleştirmez, rejenerasyonu sizin Bilgi Merkezi aracılığıyla başlatmanız gerekir.

  Park Halinde Rejenerasyon Mesajları

  Motor bilgisayarı bir Park Halinde rejenerasyon yapılmasını isterse Bilgi Merkezinde şu mesajlar gösterilir:

  Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Mesajları

  Motor bilgisayarı bir Geri Kazanım Amaçlı rejenerasyon yapılmasını isterse Bilgi Merkezinde şu mesajlar gösterilir:

  • Motor uyarısı SPN 3719, FMI 0 (Şekil 52)

   g213867
  • Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerekli – PTO Devre Dışı #190 TAVSIYESI (Şekil 53)

   g224399

  Important: PTO işlevini tekrar etkinleştirmek için Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon gerçekleştirin; bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirmeye Hazırlanma ve Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirme.

  Note: Ana Ekranda, PTO devre dışı simgesi gösterilir; bkz. Park Halinde Rejenerasyon Mesajları kısmındaki Şekil 51.

  DPF Durumu - Sınırlama

  • Motor bilgisayarı geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapılmasını istiyor veya halihazırda geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon gerçekleştiriyorsa ve ekranı PARK HALINDE REJENERASYON seçeneğine kaydırırsanız park halinde rejenerasyon kilitlenir ve Bilgi Merkezinin sağ alt köşesinde kilit simgesi (Şekil 54) gösterilir.

   g224625
  • Motor bilgisayarı geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapılmasını istememişse ve ekranı GERI KAZANıM AMAçLı REJENERASYON seçeneğine kaydırırsanız geri kazanım amaçlı rejenerasyon kilitlenir ve Bilgi Merkezinin sağ alt köşesinde kilit simgesi (Şekil 55) gösterilir.

   g224628

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirmeye Hazırlanma

  1. Makinenin yakıt deposunda, gerçekleştirmek istediğiniz rejenerasyon türüne uygun miktarda yakıt olduğundan emin olun:

   • Park Halinde Rejenerasyon: Park halinde rejenerasyon gerçekleştirmeden önce yakıt deposunun 1/4'ünün dolu olduğunu kontrol edin.

   • Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon: Geri kazanım amaçlı rejenerasyon gerçekleştirmeden önce yakıt deposunun 1/2'sinin dolu olduğunu kontrol edin.

  2. Makineyi yanıcı malzemelerden uzak bir yere getirin.

  3. Makineyi düz bir zemine park edin.

  4. Çekiş kontrol ve hareket kontrol kollarının BOş konumunda olduğundan emin olun.

  5. Mümkünse, PTO'yu kapatın ve kesim ünitelerini veya aksesuarları indirin.

  6. Park frenini etkinleştirin.

  7. Gazı düşük RöLANTI konumuna getirin.

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirme

  Dikkat

  DPF rejenerasyonu sırasında egzoz gazı sıcaklığı çok yüksektir (yaklaşık 600°C ). Sıcak egzoz gazı size veya başkalarına zarar verebilir.

  • Motoru asla kapalı bir alanda çalıştırmayın.

  • Egzoz sisteminin etrafında yanıcı maddeler bulunmadığından emin olun.

  • Sıcak bir egzoz sistemi bileşenine asla dokunmayın.

  • Makinenin egzoz borusunun yakınında veya çevresinde durmayın.

  Important: Motor devrini düşük rölantiden yükseğe getirir veya park frenini serbest bırakırsanız bilgisayar DPF rejenerasyonunu iptal eder.

  1. DPF Rejenerasyonu menüsüne girin, orta düğmeye basarak ekranı PARK HALINDE REJENERASYON BAşLAT veya GERI KAZANıM AMAçLı REJENERASYON BAşLAT seçeneğine kaydırın (Şekil 56) ve sağdaki düğmeye basarak rejenerasyonu başlatmayı seçin (Şekil 56).

   g224402g224629
  2. VERIFY FUEL LEVEL (YAKıT SEVIYESINI DOğRULA) ekranında, park halinde rejenerasyon yapacaksanız yakıt deposunun 1/4'ünün ya da geri kazanım amaçlı rejenerasyon yapacaksanız yakıt deposunun 1/2'sinin dolu olduğunu teyit edin ve devam etmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 57).

   g224414g227678
  3. DPF kontrol listesi ekranında, park freninin etkin olduğunu ve motor devrinin düşük rölantiye ayarlandığını (Şekil 58) teyit edin.

   g224407g227679
  4. DPF REJENERASYONU BAşLAT ekranında, devam etmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 59).

   g224626g224630
  5. Bilgi Merkezi ekranında DPF REJENERASYONU BAşLATıLıYOR mesajı gösterilir (Şekil 60).

   g224411g227681
  6. Bilgi Merkezi, tamamlanma süresi mesajını gösterir (Şekil 61).

   g224406g224416
  7. Motor bilgisayarı motor durumunu ve arıza bilgilerini kontrol eder. Bilgi Merkezi, aşağıdaki tabloda belirtilen mesajları gösterebilir:

   Kontrol Mesajı ve Düzeltici Eylem Tablosu

   Graphic
   Düzeltici Eylem: Rejenerasyon menüsünden çıkın ve makineyi son rejenerasyondan itibaren geçen süre 50 saati aşana kadar çalıştırın; bkz. Son Rejenerasyondan İtibaren Geçen Süre.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motor arızasını giderip DPF rejenerasyonunu tekrar deneyin.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motoru başlatın ve çalıştırın.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Soğutma suyu sıcaklığını 60°C'ye kadar yükseltmek için motoru çalıştırın.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motor devrini düşük rölantiye getirin.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motor bilgisayarının durumunu düzeltip DPF rejenerasyonunu tekrar deneyin.
  8. Bilgi Merkezi ana ekranı görüntüler ve rejenerasyon ilerledikçe ekranın sağ alt köşesinde rejenerasyon doğrulama simgesi (Şekil 62) gösterilir.

   g224403

   Note: DPF rejenerasyonu devam ederken Bilgi Merkezi ekranında yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic gösterilir.

  9. Motor bilgisayarı Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı bir rejenerasyonu tamamlayınca Bilgi Merkezi ekranında #183 TAVSIYESI gösterilir (Şekil 63). Ana ekrandan çıkmak için soldaki düğmeye basın.

   g224392

   Note: Rejenerasyon tamamlanamazsa Bilgi Merkezi ekranında #184 Tavsiyesi gösterilir (Şekil 63). Ana ekrandan çıkmak için soldaki düğmeye basın.

   g224393

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyonu İptal Etme

  Devam eden bir Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı rejenerasyon işlemini iptal etmek için Park Halinde Rejenerasyonu İptal Et veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyonu İptal Et ayarını kullanın.

  1. DPF Rejenerasyonu menüsüne girin (Şekil 65).

   g227305
  2. Orta düğmeye basarak ekranı PARK HALINDE REJENERASYONU İPTAL ET (Şekil 65) veya GERI KAZANıM AMAçLı REJENERASYONU İPTAL ET seçeneğine kaydırın (Şekil 66).

   g227306
  3. Rejenerasyonu İptal Et girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 65 veya Şekil 66).

  Kaldırma Kolu Karşı Ağırlığının Ayarlanması

  Zorlu koşullarda veya saman oluşumu yaşanabilen yerlerde farklı çim koşullarını dengelemek ve eşit dağılımlı bir kesim yüksekliği elde etmek için arka kesim ünitesi kollarındaki karşı ağırlığı ayarlayabilirsiniz.

  Her bir karşı ağırlık yayını 4 ayardan birine ayarlayabilirsiniz. Her kademe, kesim ünitesindeki karşı ağırlığı 2,3 kg azaltır veya artırır. Tüm karşı ağırlığı kaldırmak için, yayları birinci yay aktüatörünün arka tarafına yerleştirebilirsiniz (dördüncü konum).

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Uzun yay ucunun üzerine bir boru veya benzer bir cisim yerleştirin ve yay aktüatörünün çevresinde istediğiniz konuma döndürün (Şekil 67).

   Dikkat

   Yaylar baskı altındadır ve yaralanmaya yol açabilir.

   Yayları ayarlarken çok dikkatli olun.

   g019276
  3. Aynı işlemi diğer yayda da tekrarlayın.

  Kaldırma Kolu Dönüş Konumunun Ayarlanması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Kaldırma kolu anahtarı, sağ ön kaldırma kolunun arkasındaki hidrolik sıvısı deposunun altında bulunur (Şekil 68).

  3. Anahtar montaj vidalarını gevşetin ve kaldırma kolu dönüş yüksekliğini artırmak için anahtarı aşağı, yüksekliği azaltmak içinse anahtarı yukarı oynatın (Şekil 68).

   g027937
  4. Montaj vidalarını sıkın.

  Silindir Hızının Ayarlanması

  Tutarlı ve yüksek kaliteli bir kesim ve eşit dağılımlı bir kesim sonrası görünüm elde etmek için silindir hızını doğru ayara ayarlamanız gerekir. Silindir hızını şöyle ayarlayın:

  1. Doğru silindir hızını hesaplamak için Bilgi Merkezine gidin ve Ayarlar menüsünün altında bıçak sayısını, çim biçme hızını ve kesim yüksekliğini girin.

  2. Başka ayarlar da yapmanız gerekiyorsa, Ayarlar menüsünü Ön Silindir Devrine, Arka Silindir Devrine veya her ikisine doğru aşağı kaydırın.

  3. Silindir hızı değerini değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

   Note: Siz hız ayarını değiştirdikçe ekran da bıçak sayısı, çim biçme hızı ve kesim yüksekliği değerlerini temel alarak hesaplanan silindir hızını göstermeye devam eder, fakat yeni değeri de gösterir.

   Note: Silindir hızını değişken çim koşullarına göre yükseltmeniz veya düşürmeniz gerekebilir.

  g031995
  g031996

  Arıza Teşhis Işığını Anlamak

  Makine, bir arıza algılandığında bunu gösteren bir arıza teşhis ışığı ile donatılmıştır. Arıza teşhis ışığı Bilgi Merkezi’nde, ekranının hemen üzerinde bulunur (Şekil 71). Makine düzgün çalışırken anahtarlı şalter AçıK/ÇALışıR konumuna getirildiğinde, ışığın düzgün çalıştığını göstermek için teşhis ışığı kısa bir süre yanar. Makine ekranında bir bilgilendirme mesajı görüntülendiğinde de bu ışık yanar. Bir arıza/hata mesajı görüntülendiğinde, arıza/hata giderilene kadar ışık yanıp söner.

  g021272

  Emniyet Kilidi Anahtarlarının Kontrolü

  Emniyet kilidi anahtarlarının görevi, hareket pedalı BOş konumunda, Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarı DEVRE Dışı BıRAK konumunda ve Çim Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kontrolü BOş konumunda olmadıkça motorun çalıştırılmasını veya marş almasını önlemektir. Ayrıca, koltukta değilken veya park freni etkinken hareket pedalına bastığınız takdirde motor durmalıdır.

  Dikkat

  Emniyet kilidi şalterlerinin bağlantısı kesilmişse veya şalterlerde hasar varsa makine, beklenmedik şekilde çalışabilir ve bu da kişisel yaralanmalara sebep olabilir.

  • Kilit şalterlerini kurcalamayın.

  • Her gün makineyi çalıştırmadan önce anahtarların çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hasarlı anahtarları değiştirin.

  Emniyet Kilidi Anahtarının Çalıştığının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kilidi anahtarlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Anahtarı AçıK konumuna getirin, fakat motoru çalıştırmayın.

  3. Bilgi Merkezinde bulunan Arıza Teşhis menüsünde uygun anahtar işlevini bulun.

  4. Her bir anahtarı açık konumundan kapalı konumuna getirin (yani, koltuğa oturun, hareket pedalını etkinleştirin vs.) ve anahtarın doğru konuma değiştiğini teyit edin.

   Note: Bu işlemi, elinizle değiştirebildiğiniz tüm anahtarlar için tekrarlayın.

  5. Bir anahtarın kapatılmasına rağmen ilgili göstergesi değişmiyorsa, anahtarın tüm kablo ve bağlantılarını kontrol edin ve/veya anahtarları bir ohm ölçer ile kontrol edin.

   Note: Varsa arızalı anahtarları yenileriyle değiştirin ve hasarlı kabloları onarın.

  Note: Bilgi Merkezi, hangi çıkış solenoid veya rölelerinin açıldığını tespit etme özelliğine de sahiptir. Bu sayede, bir makine arızasının elektriksel mi yoksa hidrolik mi olduğunu hızla tespit edebilirsiniz.

  Çıkış İşlevinin Teyit Edilmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Anahtarı AçıK konumuna getirip makineyi çalıştırın.

  3. Bilgi Merkezinde bulunan Arıza Teşhis menüsünde uygun çıkış işlevini bulun.

  4. Koltuğa oturun ve makinenin istenilen işlevini çalıştırmayı deneyin.

  Note: ECM'nin o işlevi çalıştırdığını belirtmek üzere uygun çıkışlar durum değiştirmelidir.Uygun çıkışlar yanmıyorsa, gerekli giriş anahtarlarının, o işlevin çalışabilmesi için gereken konumlarda olduğunu kontrol edin. Doğru anahtar çalışmasını teyit edin.Çıkış görüntüleri doğruysa ancak makine düzgün çalışmıyorsa, elektrik dışı bir sorun var demektir. Gerekiyorsa makineyi onarın.

  Çalıştırma İpuçları

  Makineyi Tanıyın

  Çim biçmeden önce, makineyi açık bir alanda kullanmayı deneyin. Motoru çalıştırın ve kapatın. İleri ve geri manevralar yapın. Kesim ünitelerini indirip kaldırın ve silindirleri etkinleştirip devre dışı bırakın. Makineye aşinalık kazandıktan sonra farklı hızlarda yokuş yukarı ve yokuş aşağı hareket etmeyi deneyin.

  Uyarı Sisteminin Anlaşılması

  Çalışma sırasında bir uyarı ışığı yanarsa makineyi hemen durdurun ve çalışmaya devam etmeden önce sorunu giderin. Bir arıza varken makineyi çalıştırmanız ağır hasara yol açabilir.

  Çim Biçme

  Motoru çalıştırın ve motor devri anahtarını HıZLı konumuna getirin. Kesim ünitelerini kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını ETKINLEşTIR konumuna getirin ve Çim Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kolunu kullanın (ön kesim üniteleri, arka kesim ünitelerinden önce indirilecek şekilde zamanlanırlar). İlerlemek ve çimleri kesmek için, hareket pedalına ileri doğru basın.

  Makinenin Taşınması

  Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını DEVRE Dışı konumuna getirin ve kesme ünitelerini TAşıMA konumuna kaldırın. Biçme/Taşıma kolunu TAşıMA konumuna getirin. Makinelerin veya kesme ünitelerinin kazara zarar görmemesi için makineyle nesnelerin yanından geçerken dikkatli olun. Makineyi eğimlerde kullanırken çok dikkatli olun. Devrilmeleri önlemek için, eğimlerde makineyi yavaş sürün ve sert dönüşlerden kaçının. Yokuş aşağı inerken, direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için kesim ünitelerini indirin.

  Çalışmadan Sonra

  Çalışma Sonrası Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Yangınları önlemek için kesim üniteleri, tahrik üniteleri, soğutma ızgaraları, egzoz susturucular ve motor bölmesindeki çimen ve kalıntıları temizleyin. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.

  • Makineyi taşıyacağınız veya depoya kaldıracağınız zaman yakıtı kesin.

  • Makineyi kullanmadığınız veya taşıdığınız zamanlarda, ek parçanın tahrik beslemesini kesin.

  • Gerekiyorsa emniyet kemer(ler)ine bakım yapın ve temizleyin.

  • Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  Makinenin Başka bir Araçla Taşınması

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklemek için tam genişlikte bir rampa kullanın.

  • Makineyi sıkıca bağlayın.

  Bağlama Noktalarının Belirlenmesi

  • Ön – her bir ön lastiğin iç tarafında, aks borusunun altındaki dikdörtgen tamponda bulunan delik (Şekil 72)

   g031851
  • Arka – makinenin, arka çerçevedeki her bir tarafı (Şekil 73)

   g004555

  Krikoyla Kaldırma Noktaları

  Note: Gerektiğinde, makineyi desteklemek için kriko kullanın.

  • Ön – her bir ön lastiğin iç tarafında, aks borusunun altındaki dikdörtgen tampon (Şekil 74).

   g031850
  • Arka – arka akstaki dikdörtgen aks borusu.

  Makinenin İtilmesi veya Çekilmesi

  Acil bir durumda, değişken hacimli hidrolik pompadaki baypas valfini çalıştırıp makineyi iterek veya çekerek makineyi hareket ettirebilirsiniz.

  Important: Makineyi 3 ila 4,8 km/s’den daha hızlı itmeyin veya çekmeyin, aksi takdirde dahili şanzıman hasarı meydana gelebilir. Makineyi her iterken veya çekerken baypas valfi açık olmalıdır.

  1. Baypas valfi cıvatasını 1-½ tur döndürüp valfi açarak dahili yağ baypası oluşmasını sağlayın (Şekil 75).

   Note: Baypas valfi, hidrostatın sol tarafında bulunur. Akışkanı baypas ederek, makineyi yavaşça fakat şanzımana hasar vermeden hareket ettirebilirsiniz.

   g003995
  2. Motoru çalıştırmadan önce baypas valfini kapatın. Valfi kapatmak için 7 ila 11 N∙m sıkma torkunu aşmayın.

   Important: Motorun baypas valfi açık halde çalıştırılması şanzımanın aşırı ısınmasına neden olur.

  Hidrolik Valf Solenoid İşlevleri

  Hidrolik manifoldundaki solenoidlerin farklı işlevlerini tanımak ve açıklamak için aşağıdaki listeyi kullanın. İlgili işlevin gerçekleşebilmesi için her bir solenoide enerji verilmelidir.

  Solenoidİşlev
  SP2Ön silindir devresi
  SP1Arka silindir devresi
  SVRVKesim ünitelerini kaldır/indir
  SV1Ön kesim ünitelerini kaldır/indir
  SV3Arka kesim ünitelerini kaldır/indir
  SV2Kesim ünitelerini kaldır

  Bakım

  Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

  Bakım Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kesim ünitesini/ünitelerini devre dışı bırakın ve ek parçaları indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Bakım yapmadan önce makine bileşenlerinin soğumasını bekleyin.

  • Mümkünse, motor çalışırken bakım yapmayın. Hareketli parçalardan uzak durun.

  • Makinenin altında çalışırken makineyi krikolarla destekleyin.

  • Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.

  • Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve tüm donanımları sıkılmış durumda tutun.

  • Aşınmış veya hasar görmüş etiketleri yenileriyle değiştirin.

  • Makinenin güvenli biçimde optimum performans göstermesi için yalnızca orijinal Toro yedek parçalarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parçalar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kemer(ler)ini aşınma, kesilme ve diğer hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir bileşeni düzgün çalışmıyorsa emniyet kemer(ler)ini yenisiyle değiştirin.
 • Emniyet kilidi anahtarlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Su ayırıcısından suyu veya diğer kirleticileri boşaltın.
 • Lastik hava basıncını kontrol edin.
 • Soğutma sistemini kontrol edin.
 • Elekteki ve radyatör/yağ soğutucudaki kiri her gün giderin.(Çalışma koşulları kirliyse daha sık temizleyin).
 • Hidrolik hatları ve hortumlarını kontrol edin.
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Silindir-alt bıçak temasını kontrol edin.
 • Her 50 saatte
 • Yatak ve burç takımlarını gresleyin(ayrıca, her yıkamadan hemen sonra gresleyin).
 • Aküyü temizleyin ve durumunu kontrol edin (veya haftada bir; hangisi önce gerçekleşirse).
 • Akünün kablo bağlantılarını kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin.
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • Her 250 saatte
 • Motor yağını ve filtreyi değiştirin.
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Her 400 saatte
 • Hava filtresine bakım uygulayın. (Aşırı kirli veya tozlu koşullarda daha sık bakım uygulayın). Hava filtresi göstergesi kırmızıysa hava filtresine daha erken bakım uygulayın.
 • Yakıt filtresi kabını değiştirin.
 • Motor yakıt filtresini değiştirin.
 • Yakıt hatlarında ve bağlantılarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin(veya yılda bir kontrol edin; hangisi önce gerçekleşirse).
 • Her 800 saatte
 • Arka tekerleğin Toe açısını kontrol edin.
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik filtrelerini değiştirin.
 • Arka tekerlek yataklarına sızdırmazlık uygulayın.
 • Her 1000 saatte
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik filtrelerini değiştirin.
 • Her 2000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 6000 saatte
 • Bilgi Merkezi ekranındaspn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 veya spn 3720 fmi 16 motor arızaları gösterilirse DPF'nin kurum filtresini sökün, temizleyin ve tekrar takın ya da kurum filtresini iyice temizleyin.
 • Her 2 yılda
 • Soğutma sistemi boşaltın ve değiştirin.
 • Tüm hareketli hortumları yenisiyle değiştirin.
 • Günlük Bakım Kontrol Listesi

  Düzenli kullanım için bu sayfanın kopyasını alın.

  Bakım Kontrol ÖgesiHafta:
  Pzt.Sal.Çar.Per.Cum.Cts.Paz.
  Emniyet kilidinin çalışmasını kontrol edin.       
  Fren çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Motor yağ ve yakıt seviyesini kontrol edin.       
  Su/yakıt ayırıcısını boşaltın.       
  Hava filtresi tıkanma göstergesini kontrol edin.       
  Radyatör ve elekte döküntü olup olmadığını kontrol edin.       
  Motorda olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.1       
  Çalışırken olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.       
  Hidrolik sistem sıvısı seviyesini kontrol edin.       
  Hidrolik filtre göstergesini kontrol edin. 2       
  Hidrolik hortumlarını hasara karşı kontrol edin.       
  Sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.       
  Lastik hava basıncını kontrol edin.       
  Göstergenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Silindir-alt bıçak ayarını kontrol edin.       
  Kesim yüksekliği ayarını kontrol edin.       
  Yağlama için tüm gresörlükleri kontrol edin.3       
  Boya hasarlarını düzeltin.       
  Makineyi yıkayın.       

  1. Çalıştırmada güçlük, aşırı duman veya çalışırken titreşim varsa kızdırma bujisi ve enjektör memelerini kontrol edin.

  2. Motor çalışırken ve yağ çalışma sıcaklığındayken kontrol edin

  3. Her yıkamadan hemen sonra, belirtilen aralığa bakılmaksızın

  Dikkat Edilmesi Gereken Konularla ilgili Notlar

  Kontrolü yapan:
  ÖgeTarihBilgi
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Ek bakım prosedürleri hakkında bilgi almak için motorun kullanma kılavuzu ile kesim ünitesinin Kullanma Kılavuzuna bakın.

  Note: www.Toro.com adresine gidip ana sayfadaki Kılavuzlar bağlantısından makinenizi arayarak elektrik veya hidrolik şemasının ücretsiz bir kopyasını indirin.

  Yağlama

  Yatakların ve Burçların Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Yatak ve burç takımlarını gresleyin(ayrıca, her yıkamadan hemen sonra gresleyin).
 • Yatakların ve burçların tüm gresörlüklerini 2 numara lityum gresle yağlayın.

  Gresörlük konumları ve miktarları aşağıdaki gibidir:

  • Pompa tahrik mili (3) (Şekil 76)

   g021216
  • Kesim ünitesi kaldırma kolu silindirleri (2'şer adet) (Şekil 77)

   g012150
  • Kaldırma kolu kılavuzları (1’er adet) (Şekil 77)

  • Kesim ünitesi taşıyıcı çerçevesi ve kılavuzu (2'şer adet) (Şekil 78)

   g003960
  • Kaldırma kolu pivot mili (1’er adet) (Şekil 79)

   g004157
  • Arka aks bağlantı çubuğu (2) (Şekil 80)

   g003987
  • Aks direksiyon kılavuzu (1) (Şekil 81)

   g004169
  • Direksiyon silindiri bilyalı mafsalları (2) (Şekil 82)

   g003966
  • Fren pedalı (1) (Şekil 83)

   g011615

  Motor Bakımı

  Motor Güvenliği

  • Yağı kontrol etmeden veya kartere yağ eklemeden önce motoru kapatın.

  • Regülatör hızını değiştirmeyin veya motoru yüksek devirde çalıştırmayın.

  Hava Filtresi Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Hava filtresine bakım uygulayın. (Aşırı kirli veya tozlu koşullarda daha sık bakım uygulayın). Hava filtresi göstergesi kırmızıysa hava filtresine daha erken bakım uygulayın.
 • Hava temizleyici gövdesinde hava sızıntısına neden olabilecek bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa yenisiyle değiştirin. Tüm emme sistemini sızıntı, hasar veya gevşek hortum kelepçelerine karşı kontrol edin.

  Hava temizleyicisi filtresine sadece servis göstergesi yandığında bakım yapın. Hava filtresinin gerektiğinden önce değiştirilmesi, filtre çıkarıldığında motora kir girme olasılığını artırmaktan başka bir işe yaramaz.

  Important: Kapağın yerine doğru oturduğunu ve hava temizleyici gövdesiyle tam olarak kapandığını teyit edin.

  g034923g031351

  Motor Yağı Bakımı

  Yağ Özellikleri

  Aşağıdaki özellikleri karşılayan veya bunları aşan, yüksek kaliteli, düşük küllü bir motor yağı kullanın:

  • API servis kategorisi CJ-4 veya üzeri

  • ACEA servis kategorisi E6

  • JASO servis kategorisi DH-2

  Important: API CJ-4 veya üzeri, ACEA E6 ya da JASO DH-2 dışında motor yağı kullanılması dizel partikül filtresinin tıkanmasına veya motor hasarına yol açabilir.

  Aşağıdaki viskozite sınıfından bir motor yağı kullanın:

  • Tercih edilen yağ: SAE 15W-40 (-18°C üzeri)

  • Alternatif yağ: SAE 10W-30 veya 5W-30 (tüm sıcaklıklar)

  Yetkili Toro distribütörünüzde, 15W-40 veya 10W-30 viskozite sınıfı Toro Premium Motor Yağı bulabilirsiniz.

  Motor Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Important: Motor yağı seviyesini her gün kontrol edin. Motor yağı seviyesi seviye çubuğundaki Tam işaretinin üzerindeyse motor yağı yakıtla seyrelmiş olabilir.Motor yağı seviyesi Tam işaretinin üzerindeyse motor yağını kontrol edin.

  Motor yağını kontrol etmek için en uygun zaman, motor gün içinde ilk kez kullanılmadan öncesidir. Motoru çalıştırdıysanız, motor yağı seviyesini kontrol etmeden önce, yağın kartere geri akması için en az 10 dakika bekleyin. Yağ seviyesi yağ çubuğundaki Ekle (Add) işaretinde veya altındaysa, yağ seviyesi Tam (Full) işaretine gelene kadar yağ ekleyin. Motora aşırı yağ doldurmayın.

  Important: Motor yağı seviyesini, yağ göstergesindeki yüksek ve düşük sınırları arasında tutun; çok fazla veya çok az yağ bulunması motorun arızalanmasına yol açabilir.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Motor yağı seviyesini kontrol edin (Şekil 85).

  g034922g031256

  Important: Motor yağı seviyesini, yağ göstergesinin üst ve alt sınırları arasında tuttuğunuzdan emin olun. Motor yağının fazla veya eksik doldurulması motorun arızalanmasına neden olabilir.

  Karter Yağ Kapasitesi

  Filtreyle birlikte 5,2 litre

  Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 250 saatte
 • Motor yağını ve filtreyi değiştirin.
 • g034924g031400

  Important: Filtreyi aşırı sıkmayın.

  Kartere yağ ekleyin; bkz. Yağ Özellikleri.

  Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 6000 saatte
 • Bilgi Merkezi ekranındaspn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 veya spn 3720 fmi 16 motor arızaları gösterilirse DPF'nin kurum filtresini sökün, temizleyin ve tekrar takın ya da kurum filtresini iyice temizleyin.
 • Bilgi Merkezinde , veya arızaları gösterilirse (Şekil 87), aşağıdaki adımları uygulayarak kurum filtresini temizleyin:

  g214715g213864g213863
  1. Dizel oksitleme katalizörünün ve DPF kurum filtresinin sökülmesi ve takılması hakkında bilgi almak için Servis Kılavuzunun Motor bölümüne bakın.

  2. Dizel oksitleme katalizörü ve kurum filtresinin yedek parçaları veya bakım işleri konusunda yetkili Toro distribütörünüze başvurun.

  3. Temiz bir DPF taktıktan sonra motor ECU ünitesini sıfırlamak için yetkili Toro distribütörünüzle iletişim kurun.

  Yakıt Sistemi Bakımı

  Tehlike

  Yakıt ve yakıt buharları belirli koşullar altında son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıttan kaynaklanan bir ateş veya patlama sizde ve başkalarında yanıklar oluşmasına ve maddi hasara yol açabilir.

  • Yakıt deposunu, açık havada, motor kapalı ve soğukken doldurun. Yakıt dökülürse silin.

  • Yakıt deposunu ağzına kadar doldurmayın. Yakıt seviyesi doldurma ağzının değil deponun en üst noktasının 25 mm altına ulaşana kadar yakıt deposuna yakıt ekleyin. Depoda bırakacağınız bu boş alan yakıtın genleşmesine olanak tanır.

  • Yakıtla çalışırken asla sigara içmeyin ve açık alevlere veya yakıt buharlarının kıvılcımla alev alabileceği yerlere yaklaşmayın.

  • Yakıtı temiz, güvenlik onaylı bir kapta, kapağını kapalı tutarak saklayın.

  Su Ayırıcısının Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Su ayırıcısından suyu veya diğer kirleticileri boşaltın.
 • Her 400 saatte
 • Yakıt filtresi kabını değiştirin.
  1. Yakıt filtresinin altına temiz bir kap yerleştirin.

  2. Filtre kanisterinin tabanındaki tahliye tapasını gevşetin ve kanister yuvasının en üst kısmındaki havalandırma deliğini açın.

   g007367
  3. Filtre kabının monte edildiği alanı temizleyin.

  4. Filtre kabını yerinden çıkarın ve montaj yüzeyini temizleyin.

  5. Filtre kabındaki contayı temiz yağla yağlayın.

  6. Filtre kabını, conta ile montaj yüzeyi temas edene kadar elinizle takın, ardından ½ tur daha döndürün.

  7. Filtre kanisterinin tabanındaki tahliye tapasını sıkın ve kanister yuvasının en üst kısmındaki havalandırma deliğini kapatın.

  Motor Yakıt Filtresine Bakım Yapma

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Motor yakıt filtresini değiştirin.
  1. Yakıt filtresi kapağının (Şekil 89) etrafını temizleyin.

   g021576
  2. Filtreyi çıkarın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin (Şekil 89).

  3. Filtre contasını temiz bir motor yağıyla yağlayın. Detaylı bilgi için makineyle birlikte verilen motor kullanma kılavuzuna bakın.

  4. Kuru filtre kanisterini, conta ile filtre kapağı temas edene kadar elinizle takın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  5. Motoru çalıştırın ve filtre kapağının etrafında yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

  Yakıt Hatlarının ve Bağlantılarının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt hatlarında ve bağlantılarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin(veya yılda bir kontrol edin; hangisi önce gerçekleşirse).
 • Yakıt hatlarında ve bağlantılarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.

  Yakıt Alım Borusu Eleğinin Temizlenmesi

  Yakıt deposunun içinde bulunan yakıt alım borusu, kalıntıların yakıt sistemine girmesini önleyen bir elek ile donatılmıştır. Yakıt alım borusunu çıkarın ve eleği gerektiği şekilde temizleyin.

  Elektrik Sistemi Bakımı

  Uyarı

  Akü kutup başları, bağlantı uçları ve ilgili aksesuarlar kurşun ile kurşun bileşenleri içerir; bunlar, California Eyaleti tarafından kansere ve üreme sistemi hasarına yol açtığı kabul edilmiş kimyasallardır. Bunlara dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

  Important: Makinede kaynak işlemi yapmadan önce, elektrik sisteminin hasar görmemesi için akünün her iki kablosunu da ayırın, elektronik kontrol modülü kablo demeti fişlerini çıkarın ve terminal konnektörünü alternatörden ayırın.

  Elektrik Sistemi Emniyeti

  • Makineyi tamir etmeden önce akünün bağlantısını kesin. İlk önce negatif kutbun, son olarak da pozitif kutbun bağlantısını kesin. İlk önce pozitif kutbu, son olarak da negatif kutbu bağlayın.

  • Aküyü, kıvılcım ve alevlerden uzak, iyi havalandırılan, açık bir ortamda şarj edin. Aküyü bağlamadan veya bağlantısını ayırmadan önce şarj cihazının fişini çekin. Koruyucu kıyafet giyin ve yalıtımlı aletler kullanın.

  Akülerin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Aküyü temizleyin ve durumunu kontrol edin (veya haftada bir; hangisi önce gerçekleşirse).
 • Akünün kablo bağlantılarını kontrol edin.
 • Tehlike

  Akü elektroliti, tüketilmesi halinde ölümcül olan ve ağır yanıklara yol açabilen sülfürik asit içerir.

  • Elektroliti asla içmeyin veya cildinize, gözlerinize ya da giysilerinize temas etmesine izin vermeyin. Gözlerinizi korumak için emniyet gözlüğü, ellerinizi korumak içinse kauçuk eldiven takın.

  • Aküyü, cildi yıkamak için temiz su bulunan bir yerde doldurun.

  Uyarı

  Akü şarj edilirken patlayıcı gazlar açığa çıkar.

  Akünün yanında asla sigara içmeyin ve kıvılcımlar ile alevleri aküden uzak tutun.

  Kirli bir akü yavaşça deşarj olacağından, bağlantı uçlarını ve tüm akü muhafazasını her zaman temiz tutun. Aküyü temizlemek için muhafazanın tamamını karbonatlı suyla yıkayın. Temiz suyla durulayın.

  Sigortaların Kontrol Edilmesi

  Elektrik sisteminde 8 sigorta bulunmaktadır. Sigorta bloku (Şekil 90), kontrol kolu erişim panelinin arkasında bulunur.

  g021219
  decal117-0169

  Sürüş Sistemi Bakımı

  Lastik Hava Basıncı Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastik hava basıncını kontrol edin.
 • Lastik hava basıncını kontrol edin. Ön ve arka lastiklerdeki doğru hava basıncı 83 ila 103 kPa’dır (12 ila 15 psi).

  Tehlike

  Düşük lastik hava basıncı makinenin yamaçlardaki dengesini azaltır. Bu da yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir devrilmeye sebep olabilir.

  Lastikleri gereğinden az şişirmeyin.

  Tekerlek Bijonlarının Torkunun Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Her 250 saatte
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.

  Uyarı

  Bijon somunlarının belirtilen değerlerle sıkılmaması yaralanmaya neden olabilir.

  Bijon somunlarındaki doğru sıkma değerlerini koruyun.

  Çekiş Sistemini Boşta Çalışmaya Ayarlama

  Hareket pedalını bıraktığınız zaman motor stop etmemelidir. Stop ederse aşağıdaki ayarları yapın:

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini yere indirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Makinenin ön kısmını, ön lastikler yerden kesilene kadar krikoyla kaldırın. Kazara düşmesini önlemek için makineyi kriko ayaklarıyla destekleyin.

   Note: 4 tekerlekten çekişli modellerde arka lastikler de yerden kesilmelidir.

  3. Hidrostatın sağ tarafında, çekiş ayar kamının (Şekil 92) kilit somununu gevşetin.

   g004147

   Uyarı

   Çekiş ayar kamında son ayarı yapabilmeniz için motor çalışıyor olmalıdır. Bu ise kişisel yaralanma riski doğurur.

   Ellerinizi, ayaklarınızı, yüzünüzü ve diğer uzuvlarınızı kıvılcım tutucudan, motorun diğer sıcak kısımlarından ve dönen parçalardan uzak tutun.

  4. Motoru çalıştırın ve kamın altıgen somununu tekerleklerin dönmesi durana kadar her iki yönde de döndürün.

  5. Ayarı sabitlemek için kilit somununu sıkın.

  6. Motoru kapatın, kriko ayaklarını çıkarın ve makineyi yere indirin.

  7. Stop etmediğinden emin olmak için makineyi test edin.

  Arka Tekerlek Toe Açısının Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Arka tekerleğin Toe açısını kontrol edin.
  1. Direksiyon simidini arka tekerlekler düz ileri bakacak şekilde döndürün.

  2. Bağlantı çubuğunun (Şekil 93) her iki ucundaki sıkıştırma somunu gevşetin.

   Note: Bağlantı çubuğunun dıştan oluklu ucu soldan dişlidir.

   g004136
  3. Cıvata anahtarı yuvasını kullanarak bağlantı çubuğunu döndürün.

  4. Arka tekerleklerin önü ile arkasındaki mesafeyi aks yüksekliğinden ölçün.

   Note: Arka tekerleklerin ön kısmındaki mesafe, tekerleklerin arka kısmında ölçülen mesafeden 6 mm daha az olmalıdır.

  5. Gerektiğinde bu işlemi tekrarlayın.

  Soğutma Sistemi Bakımı

  Soğutma Sistemi Emniyeti

  • Motor soğutma sıvısının yutulması zehirlenmeye neden olabilir; çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

  • Sıcak ve basınçlı soğutma sıvısının dışarı akması veya sıcak bir radyatöre ve çevresindeki parçalara dokunulması ciddi yanıklara neden olabilir.

   • Radyatör kapağını çıkarmadan önce mutlaka en az 15 dakika motorun soğumasını bekleyin.

   • Radyatör kapağını açarken bir bez kullanın ve buharın çıkmasına izin vermek için kapağı yavaşça açın.

  Soğutma Sisteminin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Soğutma sistemini kontrol edin.
 • Filtre, yağ soğutucu ve radyatör önündeki kirleri her gün giderin, çalışma koşulları çok tozlu veya kirliyse bu işlemi daha sık yapın. Bkz. Soğutma Sistemindeki Kalıntıların Giderilmesi.

  Soğutma sistemi, %50 su %50 etilen glikol çözeltili kalıcı antifrizden oluşan bir karışımla doldurulur. Her gün, motoru çalıştırmadan önce genleşme kabındaki soğutma suyu seviyesini kontrol edin. Soğutma sisteminin kapasitesi 6,6 litredir.

  Dikkat

  Motor çalışıyorsa, sıcak ve basınçlı soğutma suyu boşalarak yanmalara yol açabilir.

  • Motor çalışıyorken radyatör kapağını açmayın.

  • Radyatör kapağını açarken bir bez kullanın ve buharın çıkmasına izin vermek için kapağı yavaşça açın.

  1. Genleşme kabındaki (Şekil 94) soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.

   Soğutucu seviyesi, kabın yan tarafındaki işaretlerin arasında olmalıdır.

   g021866
  2. Soğutma suyu seviyesi düşükse, genleşme kabının kapağını çıkarın ve takviye yapın. Aşırı doldurmayın.

  3. Genleşme kabının kapağını takın.

  Soğutma Sistemindeki Kalıntıların Giderilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Elekteki ve radyatör/yağ soğutucudaki kiri her gün giderin.(Çalışma koşulları kirliyse daha sık temizleyin).
 • Her 100 saatte
 • Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin.
 • Her 2 yılda
 • Soğutma sistemi boşaltın ve değiştirin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Motor alanındaki tüm kalıntıları iyice temizleyin.

  3. Kelepçenin mandalını açın ve arka eleği döndürerek açın (Şekil 95).

   g004138
  4. Radyatör/yağ soğutucunun her iki tarafını da basınçlı havayla iyice temizleyin (Şekil 96).

   g021880
  5. Eleği kapatın ve mandalı sabitleyin.

  Fren Bakımı

  Park Freninin Ayarlanması

  Fren pedalında 2,5 cm’den fazla serbest hareket varsa veya daha fazla tutma kuvveti gerekiyorsa frenleri ayarlayın (Şekil 97). Serbest hareket (veya “boşluk”), frenleme direnci hissedilmeden önce fren pedalının boşta hareket ettiği mesafedir.

  g026816

  Note: Ayarlamadan önce ve sonra kampanaların serbest olduğundan emin olmak için tekerlek - motor boşluğunu kullanarak kampanaları ileri geri sallayın.

  1. Fren pedallarında serbest hareketi azaltmak için, fren kablosunun dişli ucundaki ön somunu (Şekil 98) gevşeterek frenleri sıkın.

   g011616
  2. Tekerlek kilitlenmeden önce, fren pedallarında 0,63 ila 1,27 cm serbest hareket olana kadar kabloyu geriye doğru hareket ettirmek için arka somunu sıkın (Şekil 97).

  3. Her iki kablonun frenleri aynı anda devreye soktuğundan emin olarak ön somunları sıkın.

   Note: Somunları sıkarken kablo kanalının dönmediğinden emin olun.

  Park Freni Mandalının Ayarlanması

  Park freni devreye girmez ve kilitlenmezse, fren mandalını ayarlayın.

  1. Park freni mandalını şasiye sabitleyen 2 vidayı gevşetin (Şekil 99).

   g011617
  2. Fren kilidi fren mandalına tam olarak kenetlenene kadar (Şekil 99) park frenini ileri doğru bastırın.

  3. Ayarı kilitleyen 2 vidayı sıkın.

  4. Park frenini devreden çıkarmak için fren pedalına basın.

  5. Ayarı kontrol edin ve gerektiği şekilde ayarlayın.

  Kemer bakımı

  Alternatör Kayışına Bakım Yapılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 10 saatten sonra
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • Note: Kayışın doğru gerdirilmesi için, kayışa tam kasnakların ortasından 44 N kuvvet uygulanınca 10 mm'lik bir bükülme oluşmasına imkan tanıyın.

  1. Bükülme 10 mm değilse alternatör montaj cıvatalarını gevşetin (Şekil 100).

   g020537
  2. Alternatör-kayış gerginliğini artırın veya azaltın ve cıvataları sıkın.

  3. Gerginliğin doğru olduğunu teyit etmek için kayış bükülmesini tekrar kontrol edin.

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sistemi Emniyeti

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkan pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  Hidrolik Hatları ve Hortumlarının Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik hatları ve hortumlarını kontrol edin.
 • Hidrolik hatları ve hortumlarında sızıntı, bükülme, gevşek montaj destekleri, aşınma, gevşek bağlantı parçaları, hava şartlarından kaynaklanan bozulma ve kimyasal bozulma olup olmadığını kontrol edin. Çalışmaya başlamadan önce gerekli tüm onarımları yapın.

  Hidrolik Sıvısının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, motoru kapatın, park frenini etkinleştirin ve anahtarı çıkarın.

  2. Dolum boynunun ve hidrolik deposu kapağının çevresini temizleyin (Şekil 101). Dolum boynunun kapağını çıkarın.

   g021215
  3. Yağ çubuğunu dolum boynundan çıkarın ve temiz bir bezle temizleyin.

  4. Yağ çubuğunu doldurma ağzına sokun, ardından çıkarın ve yağ seviyesini kontrol edin.

   Note: Sıvı seviyesi, yağ çubuğundaki işaretin 6,3 mm uzağı içinde olmalıdır.

   Important: Hidrolik deposunu aşırı doldurmayın.

  5. Sıvı seviyesi düşükse, TAM işaretine gelene kadar sıvı ekleyin.

  6. Yağ çubuğunu ve kapağı, dolum boynuna takın.

  Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri

  Depo, fabrikada yüksek kaliteli hidrolik sıvısıyla doldurulur. Her gün motoru çalıştırmadan önce ve sonra hidrolik sıvısının seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısının Kontrol Edilmesi.

  Önerilen hidrolik sıvı: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı; 19 litre kova veya 208 litre bidon seçenekleri mevcuttur.

  Note: Önerilen yedek sıvıyı kullanan makineler daha az sıvı ve filtre değişimi gerektirir.

  Alternatif hidrolik sıvıları: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı mevcut değilse, aşağıdaki tüm malzeme özellikleri için belirtilen aralıkta yer alan ve endüstri standartlarını karşılayan özelliklere sahip başka bir geleneksel, petrol bazlı hidrolik sıvısı kullanabilirsiniz. Sentetik sıvılar kullanmayın. Uygun ürünü belirlemek için yağlama maddesi distribütörünüze danışın.

  Note: Toro, uygun olmayan muadil ürünler kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle ürünler sadece tavsiyelerinin arkasında durabilecek güvenilir üreticilerin ürünlerini kullanın.

  Yüksek Viskozite Endeksli/Düşük Akma Noktalı Yıpranma Önleyici Hidrolik Sıvısı, ISO VG 46

  Malzeme Özellikleri: 
   Viskozite, ASTM D44540°C’de 44 ila 48 santistok (cSt)
   Viskozite Endeksi ASTM D2270140 veya daha yüksek
   Akma Noktası, ASTM D97-37°C ila -45°C arası
   Endüstri Özellikleri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 veya M-2952-S)

  Note: Hidrolik sıvılarının büyük bir kısmı renksiz olduğundan, olası sızıntıları tespit edebilmek zordur. Hidrolik sıvıları için, 20 ml şişeler halinde satılan bir kırmızı boya katkısı vardır. 15 ila 22 litre hidrolik sıvısı için bir şişe yeterli olacaktır. Yetkili Toro distribütörünüze 44-2500 parça numarasıyla sipariş edebilirsiniz.

  Important: Toro Premium Sentetik Biyobozunur Hidrolik Sıvısı, Toro tarafından onaylanan tek sentetik biyobozunur sıvıdır. Bu sıvı, Toro hidrolik sistemlerinde kullanılan elastomerlerle uyumludur ve çok çeşitli sıcaklıklar için uygundur. Bu sıvı geleneksel mineral yağlarla uyumludur, ancak maksimum biyobozunurluk ve performans için hidrolik sistemi geleneksel sıvıdan olabildiğince arındırılmalıdır. Bu yağ, 19 litre kova veya 208 litre bidon seçenekleri ile yetkili Toro distribütörünüzde bulunabilir.

  Hidrolik Sıvısı Kapasitesi

  Hidrolik Sıvısının Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 2000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Hidrolik sıvısı kirlenirse, sistemi yıkamak için yerel Toro distribütörünüze danışın. Kirlenmiş hidrolik sıvısı temiz bir yağa kıyasla sütümsü bir dokuda veya siyah renkte olur.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Kaputu yükseltin.

  3. Hidrolik sıvısı deposunun (Şekil 102) alt kısmına monte bağlantı parçasının altına büyük bir tahliye kabı yerleştirin.

   g004139
  4. Hortumu bağlantı parçasının altından ayırın ve hidrolik sıvının tahliye kabına akmasına izin verin.

  5. Hidrolik sıvısı tamamen boşaldıktan sonra hortumu takın.

  6. Hidrolik deposunu hidrolik sıvısıyla doldurun; bkz. Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri ve Hidrolik Sıvısı Kapasitesi.

   Important: Yalnızca belirtilen hidrolik sıvılarını kullanın. Diğer sıvılar sisteme hasar verebilir.

  7. Depo kapağını takın.

  8. Motoru çalıştırın ve tüm hidrolik sistem kontrollerini kullanarak sisteme hidrolik sıvısı dağıtın.

  9. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

  10. Motoru kapatın.

  11. Hidrolik sıvısının seviyesini kontrol edin ve seviye çubuğundaki DOLU işaretine ulaşana kadar takviye edin.

   Important: Depoyu aşırı doldurmayın.

  Hidrolik Filtrelerinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik filtrelerini değiştirin.
 • Her 1000 saatte
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik filtrelerini değiştirin.
 • Hidrolik sistemde bir bakım aralığı göstergesi (Şekil 103) bulunur. Motor çalışma sıcaklığında çalışıyorken, göstergeye bakın; yeşil bölgede olmalıdır. Gösterge kırmızı bölgede ise hidrolik filtrelerini değiştirin.

  g004132

  Important: Başka filtrelerin kullanılması, bazı bileşenlerin garantisini geçersiz kılabilir.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Filtre montaj alanının etrafını temizleyin ve filtrenin altına bir boşaltma kabı yerleştirin (Şekil 104) ve (Şekil 105).

   g021271
   g004150
  3. Filtreyi çıkarın.

  4. Yeni filtredeki contayı temiz hidrolik yağıyla yağlayın.

  5. Filtre montaj alanının temiz olmasını sağlayın.

  6. Filtreyi, conta ile montaj yüzeyi temas edene kadar elinizle takın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  7. Aynı işlemi diğer filtrede de tekrarlayın.

  8. Motoru çalıştırın ve sistemdeki havanın boşaltılması için yaklaşık 2 dakika çalışmasını bekleyin.

  9. Motoru kapatın ve sızıntı kontrolü yapın.

  Hidrolik Sistem Test Portlarının Kullanılması

  Hidrolik devrelerdeki basıncı test etmek için hidrolik sistem test portlarını kullanın. Yardım için yetkili Toro distribütörünüze başvurun.

  Çekiş devresinde sorun gidermeyi kolaylaştırmak için ön hidrolik borularındaki test portlarını kullanın (Şekil 106).

  g031993

  Çim biçme devresinde sorun gidermeyi kolaylaştırmak için çim biçme manifold blokundaki test portlarını kullanın (Şekil 107).

  g021221

  Kaldırma devresinde sorun gidermeyi kolaylaştırmak için kaldırma manifold blokundaki test portunu kullanın (Şekil 108).

  g003983

  Kesim Ünitesi Sistemine Bakım Yapılması

  Bıçak Güvenliği

  • Aşınmış veya hasar görmüş bir bıçak ya da alt bıçak kırılabilir, fırlayan bıçak parçaları size veya çevredekilere isabet edebilir ve ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir.

  • Kesim ünitelerini aşınma veya hasara karşı düzenli olarak kontrol edin.

  • Kesim ünitelerini kontrol ederken dikkatli olun. Silindirlere ve alt bıçaklara bakım yaparken bıçakları sarın veya eldiven giyin ve dikkatli olun. Silindirleri ve alt bıçakları sadece yenileriyle değiştirin ya da bileyin, asla düzleştirmeyin veya kaynak uygulamayın.

  • Birden fazla kesim ünitesi bulunan makinelerde, bir silindiri döndürürken dikkatli olun, aksi takdirde diğer kesim ünitelerindeki silindirler de dönebilir.

  Silindir-Alt Bıçak Temasının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Silindir-alt bıçak temasını kontrol edin.
 • Her gün, kesme kalitesi kabul edilebilir seviyede olsa bile, makineyi kullanmadan önce silindir - alt bıçak temasını kontrol edin. Silindirin ve alt bıçağın tüm uzunluğu boyunca hafif bir temas olmalıdır (kesim ünitesinin kullanma kılavuzundaki Silindir-Alt Bıçak Ayarının Yapılması bölümünü inceleyin).

  Kesim Ünitelerine Ters Bileyleme Yapılması

  Uyarı

  Silindirlerle veya diğer hareketli parçalarla temas etmek yaralanmaya neden olabilir.

  • Parmaklarınızı, ellerinizi ve giysilerinizi silindirlerden ve diğer hareketli parçalardan uzak tutun.

  • Motor çalışıyorken silindirleri asla elinizle veya ayağınızla döndürmeye çalışmayın.

  Note: Ters bileyleme sırasında ön üniteler birlikte, arka üniteler de ayrıca birlikte çalışır.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma anahtarını DEVRE Dışı konumuna getirin.

  2. Ters bileyleme kollarını açığa çıkarmak için koltuk kilidini açın ve koltuğu yükseltin (Şekil 109).

  3. Ters bileyleme yapılacak tüm kesim ünitelerinde uygun ilk "silindir - alt bıçak" ayarlarını yapın; bkz. kesim üniteleri Kullanma Kılavuzu.

  4. Motoru çalıştırın ve düşük rölantiye getirin.

   Tehlike

   Ters bileyleme sırasında motor devrinin değiştirilmesi silindirlerin durmasına yol açabilir.

   • Ters bileyleme sırasında motor devrini asla değiştirmeyin.

   • Sadece düşük rölantide ters bileyleme yapın.

  5. Hangi ünitelere ters bileyleme yapılacağını belirlemek için ön, arka veya her iki ters bileyleme kollarını seçin (Şekil 109).

   Tehlike

   Yaralanmayı önlemek için, işleme devam etmeden önce kesim üniteleriyle temas etmediğinizden emin olun.

  6. Çim Biçme/Taşıma kolu ÇIM BIçME konumundayken, Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını ETKINLEşTIR konumuna getirin. Belirlenen silindirlerde ters bileyleme başlatmak için Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kolunu ileri itin.

  7. Uzun saplı fırçayı kullanarak bileyleme malzemesi sürün.

   Important: Asla kısa saplı bir fırça kullanmayın.

  8. Ters bileyleme sırasında silindirler durur veya hatalı çalışmaya başlarsa, hız sabitlenene kadar daha yüksek bir silindir hızı ayarı seçin, ardından da silindir hızını dilediğiniz hıza getirin.

  9. Ters bileyleme sırasında kesim ünitelerini ayarlamak için, Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kolunu geriye çekip ardından Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını DEVRE Dışı BıRAK konumuna getirin ve motoru kapatın.

   Ayarları yaptıktan sonra, 4 – 8 arası adımları tekrarlayın.

   g021209
  10. Ters bileyleme yapmak istediğiniz tüm kesim üniteleri için aynı işlemi tekrarlayın.

  11. Bitince, ters bileyleme kollarını tekrar ÇIM BIçME konumuna getirin, koltuğu indirin ve kesim ünitelerindeki tüm bileyleme malzemesini yıkayarak giderin.

   Note: Kesim ünitesi silindiri - alt bıçak ayarını gerektiği gibi yapın. Kesim ünitesi silindiri hızını istediğiniz çim biçme ayarına getirin.

   Important: Ters bileylemeden sonra ters bileyleme anahtarı tekrar KAPALı konumuna getirilmezse kesim üniteleri düzgün yükselmez veya çalışmaz.

   Note: Daha iyi bir kesim kenarı için, bileyleme işleminden sonra alt bıçağın ön yüzünü eğeleyin. Bu sayede, kesim kenarında kalmış olabilecek çapak ve sert köşeler giderilecektir.

  Temizlik

  Makinenin Yıkanması

  Gerektiğinde, makineyi sadece su veya hafif deterjanlı suyla yıkayın. Makineyi yıkarken bez kullanabilirsiniz.

  Important: Makineyi temizlemek için kuyu suyu veya geri dönüştürülmüş su kullanmayın.

  Important: Makineyi yıkamak için elektrikli yıkama ekipmanı kullanmayın. Elektrikli yıkama ekipmanı makinenin elektrik sistemine zarar verebilir, önemli etiketleri sökebilir veya sürtünme noktalarındaki gerekli gresi koparabilir. Kontrol panelinin, motorun ve akünün yakınında aşırı su kullanmayın.

  Important: Motor çalışıyorken makineyi yıkamayın. Motor çalışıyorken makineyi yıkamak iç motor hasarına yol açabilir.

  Depolama

  Depo Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  Çekiş Ünitesinin Hazırlanması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Çekiş ünitesini, kesim ünitelerini ve motoru iyice temizleyin.

  3. Lastik hava basıncını kontrol edin; bkz. Lastik Hava Basıncı Kontrolü.

  4. Tüm bağlantı elemanlarını gevşekliğe karşı kontrol edin ve gerekirse sıkın.

  5. Tüm gresörlükleri ve döner noktalara gres veya yağlayıcı sürün. Yağ artıklarını silerek temizleyin.

  6. Boyalı alanlardaki çizik, pürüzlü veya paslı noktaları hafifçe zımparalayın ve boyasını rötuşlayın. Metal gövdede göçük varsa onarın.

  7. Aküye ve kablolara aşağıdaki şekilde bakım uygulayın; bkz. Elektrik Sistemi EmniyetiID000-448-328:

   1. Akü kutup başlarını akü kutuplarından çıkarın.

   2. Aküyü, bağlantı uçlarını ve kutupları bir tel fırça ve karbonat çözeltisi ile temizleyin.

   3. Korozyonu önlemek için Kablo uçlarına ve akü kutuplarına Grafo 112X kaplama gresi (Toro Parça No. 505-47) veya vazelin sürün.

   4. Aküde kurşun sülfat oluşumunu önlemek için aküyü 60 günde bir 24 saat boyunca yavaşça şarj edin.

  Motorun Hazırlanması

  1. Yağ karterindeki motor yağını boşaltın ve tahliye tapasını takın.

  2. Yağ filtresini çıkarın ve atın. Yeni yağ filtresini takın.

  3. Motora, belirtilen tipte motor yağı doldurun.

  4. Motoru çalıştırın ve yaklaşık 2 dakika boyunca rölantide çalıştırın.

  5. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  6. Yakıt deposunu temiz yakıtla yıkayın.

  7. Tüm yakıt sistemi bağlantı parçalarını sabitleyin.

  8. Hava temizleyici tertibatını iyice temizleyin ve bakımını yapın.

  9. Hava temizleyici girişini ve egzoz çıkışını, hava koşullarına dayanıklı bir bantla kapatın.

  10. Antifriz korumasını kontrol edin ve bulunduğunuz bölgede beklenebilecek en düşük sıcaklık için gerektiği şekilde 50/50 su ve etilen glikol bazlı antifriz çözeltisi ekleyin.