Introducere

Această maşină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reşedinţe. Mașina a fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute ale proprietăților rezidențiale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului și materiale de instruire , informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g306581

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Cuplu brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de către producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers - Societatea Inginerilor Auto) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele privind siguranţa, emisiile şi operarea, cuplul real al motoarelor pentru clasa aceasta de maşini de tuns iarba pot fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Nu modificați și nu dezactivați dispozitivele de siguranță ale mașinii și verificați periodic funcționarea corectă a acestora. Nu încercați să reglați sau să modificați controlul turației motorului; acest lucru poate cauza o stare de funcționare nesigură, ducând la vătămări corporale.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni vătămările corporale sau moartea.

 • Citiți, înțelegeți și urmați instrucțiunile și avertismentele din Manualul utilizatorului și de pe mașină și accesorii înainte de a porni motorul.

 • Nu țineți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor aflate în mișcare sau sub mașină. Staţi la distanţă de orice gură de descărcare.

 • Nu utilizaţi maşina fără toate protecțiile şi alte dispozitive de siguranță montate şi funcţionând corespunzător pe aceasta.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi copii să utilizeze maşina. Utilizarea mașinii va fi efectuată doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic.

 • Înainte de efectuarea lucrărilor de service, alimentare sau desfundare a mașinii, opriți mașina, opriți motorul și așteptați până când se opresc toate piesele mobile.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-5026
decal131-4514b
decal133-8198

Reglare

Important: Îndepărtați și eliminați folia de protecție din plastic folosită pentru a acoperi motorul, precum și orice alte elemente din plastic sau ambalaje de pe mașină.

Desfăşurarea mânerului

Note: Aveți grijă, cablurile trebuie amplasate la exteriorul mânerului și să nu fie prinse (D din Figura 3).

g334364

Montarea barei de comandă pentru lamă

g344378

Montarea cablului demarorului cu recul în ghidajul de cablu.

Important: Pentru a porni motorul ușor și în siguranță de fiecare dată când utilizați mașina, montaţi cablul demarorului cu recul în ghidajul de cablu.

g334093

Adăugarea uleiului în motor

Important: Dacă nivelul de ulei din motor este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

g222533

Asamblarea sacului pentru iarbă

g334351

Rezumat al produsului

g352600
ModelGreutateLungimeLățimeÎnălțime
2177437 kg151 cm59 cm109 cm
      

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Verificați dacă toate protecțiile și dispozitivele de siguranță, precum deflectoarele și/sau dispozitivul de adunat iarbă, sunt la locul lor și funcționează corect.

 • Inspectați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că lamele și șuruburile lamei nu sunt uzate sau deteriorate.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstrucționa utilizarea mașinii sau pe care le-ar putea proiecta mașina.

 • Contactul cu lama în timp ce aceasta se rotește va duce la vătămarea gravă. Nu puneți degetele sub carcasă.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Combustibilul este extrem de inflamabil şi exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

  • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasaţi recipientul şi/sau maşina direct pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

  • Umpleți rezervorul de combustibil într-un spațiu deschis, cu motorul rece. Ștergeți orice urmă de combustibil scurs.

  • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului și nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați crearea unei surse de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

  • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor corespunzător şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghițit. Expunerea pe termen lung la vapori poate provoca răni grave și îmbolnăviri.

  • Evitați inspirarea pe termen lung a vaporilor.

  • Țineți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.

  • Țineți combustibilul departe de ochi și piele.

Umplerea rezervorului de combustibil

TipBenzină fără plumb
Cifra octanică minimă87 (SUA) sau 91 (cifra octanică research”; în afara SUA)
EtanolNu mai mult de 10% din volum
MetanolFără
MTBE (metil‐terț‐butil‐eter)Mai puțin de 15% din volum
UleiNu adăugaţi în combustibil

Utilizați numai combustibil curat, proaspăt (nu mai mult de 30 de zile), de la o sursă de încredere.

Important: Pentru a reduce problemele la pornire, adăugaţi stabilizator/aditiv de combustibil în combustibilul proaspăt, conform instrucţiunilor producătorului stabilizatorului/aditivului de combustibil.

Pentru informații suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului motorului.

Umpleți rezervorul de combustibil în modul indicat în Figura 9.

g230458

Verificarea nivelului uleiului de motor

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei de motor și adăugați ulei, dacă este necesar.
 • Important: Dacă nivelul de ulei din carter este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

  g222533

  Reglarea înălţimii mânerului

  Puteți ridica sau coborî mânerul într-o poziție confortabilă pentru dumneavoastră.

  Rotiți închizătorul de mâner, deplasați mânerul în pozițiile 1 - 2 și blocați mânerul în poziție (Figura 11).

  g334366

  Reglarea înălţimii de tăiere

  Pericol

  Reglarea manetelor pentru înălțimea de tăiere vă poate aduce mâinilor în contact cu o lamă aflată în mișcare, ceea ce cauza vătămări grave.

  • Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a regla înălțimea de tăiere.

  • Nu introduceți degetele sub carcasă în timp ce reglați înălțimea de tăiere.

  Avertisment

  Dacă motorul rulează, toba de eșapament va fi fierbinte și vă poate provoca arsuri.

  Păstrați distanța față de toba de eșapament fierbinte.

  Reglați înălțimea de tăiere conform preferințelor. Setați toate roțile la aceeași înălțime de tăiere (Figura 12).

  g254131

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave. Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia de operare.

  • Atunci când eliberați bara de comandă a lamei, motorul ar trebui să se oprească iar lama ar trebui să se oprească în maxim 3 secunde. În caz contrar, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  • Țineți trecătorii departe de zona de utilizare. Nu permiteţi accesul copiilor mici în zona de operare şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui adult responsabil, care nu utilizează mașina. Opriți mașina dacă în zonă pătrunde orice persoană.

  • Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Iarba udă sau frunzele pot provoca vătămări grave dacă alunecați și intrați în contact cu lama. Evitați să tundeți iarba în condiții umede.

  • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

  • Nu direcționați materialul evacuat spre nicio persoană. Evitați evacuarea materialul spre un perete sau obstacol; materialul poate ricoșa spre dumneavoastră. Opriți lama (lamele) atunci când vă deplasați pe suprafețe acoperite cu pietriș.

  • Aveți grijă la gropi, șanțuri, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat vă poate face să vă pierdeți echilibrul sau stabilitatea.

  • Dacă mașina se lovește de un obiect sau începe să vibreze, opriți motorul imediat, așteptați până când se opresc toate piesele mobile, deconectaţi cablul bujiei înainte de a verifica dacă mașina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, opriţi motorul şi aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile.

  • Dacă motorul rulează, acesta va fi fierbinte și vă poate provoca arsuri grave. Păstrați distanța față de motorul fierbinte.

  • Utilizați motorul numai în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este un gaz inodor, otrăvitor, fatal.

  • Verificați frecvent componentele dispozitivului de adunat iarbă și jgheabul de evacuare pentru a descoperi orice uzură sau deteriorare și înlocuiți-le cu piese Toro originale, atunci când este necesar.

  Siguranța în pantă

  • Tundeți iarba de-a lungul pantelor; niciodată în sus sau în jos. Acordaţi foarte mare atenţie la schimbarea direcţiei pe pante.

  • Nu tundeți iarba pe pantele foarte abrupte. Stabilitatea necorespunzătoare poate provoca un accident prin alunecare și cădere.

  • Tundeți iarba cu atenție în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor sau terasamentelor.

  Pornirea motorului

  1. Țineți bara de comandă pentru lamă lângă mâner (A din Figura 13).

  2. Trageți ușor de mânerul demarorului cu recul până când simțiți că opune rezistență, apoi trageți-l brusc și lăsați-l să se întoarcă încet la ghidajul de cablu de pe mâner (B din Figura 13).

  g334135

  Note: Dacă mașina nu pornește după mai multe încercări, contactați un centru de service autorizat.

  Utilizarea propulsiei automate

  Pentru a opera propulsia automată, mergeți pur și simplu cu mâinile pe mânerul superior și coatele în lateral, iar aparatul va ține automat pasul cu dumneavoastră (Figura 14).

  g334136

  Note: Dacă mașina nu rulează liber în spate după propulsia automată, opriți deplasarea, țineți-vă mâinile în poziție și permiteți mașinii să ruleze cu câțiva centimetri (inch) în față pentru a decupla tracțiunea. De asemenea, puteți încerca să ajungeți chiar sub mânerul superior la mânerul metalic și să împingeți mașina în față cu câțiva centimetri (inch). Dacă mașina continuă să nu ruleze în spate cu ușurință, contactați un centru de service autorizat.

  Oprirea motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Asigurați-vă că motorul se oprește în termen de 3 secunde după eliberarea barei de comandă pentru lamă.
 • Pentru a opri motorul, eliberați bara de comandă pentru lamă.

  Important: Atunci când eliberați bara de comandă pentru lamă, atât motorul, cât și lama ar trebui să se oprească în maxim 3 secunde. Dacă nu se opresc corespunzător, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  Reciclarea resturilor

  Mașina dumneavoastră este pregătită din fabrică să recicleze resturile de iarbă și de frunze înapoi în gazon.

  Dacă sacul pentru iarbă se află pe mașină și maneta sac colectare la cerere este în poziția de colectare, deplasați maneta în poziția de reciclare; consultați Utilizarea manetei sac colectare la cerere.

  Colectarea resturilor

  Folosiți sacul pentru iarbă atunci când doriți să colectați resturile de iarbă și de frunze de pe gazon.

  Dacă maneta sac colectare la cerere este în poziția de reciclare, deplasați-o în poziția de colectare; consultați Utilizarea manetei sac colectare la cerere.

  Montarea sacului pentru iarbă

  1. Ridicați și mențineți ridicat deflectorul spate (A din Figura 15).

  2. Instalați sacul pentru iarbă, având grijă ca știfturile de pe sac să rămână în fantele de pe suportul mânerului (B din Figura 15).

  3. Coborâți deflectorul spate.

   g334207

  Îndepărtarea sacului pentru iarbă

  Pentru a îndepărta sacul, inversați pașii de la Montarea sacului pentru iarbă.

  Utilizarea manetei sac colectare la cerere

  Funcția sac colectare la cerere vă permite să colectați sau să reciclați resturile de iarbă și de frunze în timp ce sacul pentru iarbă este atașat la mașină.

  • Pentru a colecta resturile de iarbă și de frunze, apăsați butonul de pe maneta sac colectare la cerere și deplasați maneta în față până când se ridică butonul de pe manetă (Figura 16).

   g334148
  • Pentru a recicla sau evacua lateral resturile de iarbă și de frunze, apăsați butonul de pe manetă și deplasați maneta în spate până când se ridică butonul de pe manetă.

   Important: Pentru o funcționare corectă, opriți motorul, așteptați până când se opresc toate piesele mobile și apoi îndepărtați orice fel de resturi de iarbă și resturi de la nivelul ușii sacului de colectare la cerere și de pe deschiderea din jur (Figura 17) înainte de a muta maneta sacului de colectare la cerere din poziția 1 în alta.

   g234643

  Indicaţii de exploatare

  Recomandări generale pentru a tunde iarba

  • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care mașina le-ar putea proiecta.

  • Evitați lovirea obiectelor solide cu lama. Nu tundeți iarba trecând în mod voluntar peste obiecte.

  • Dacă mașina se lovește de un obiect sau începe să vibreze, opriți motorul imediat, așteptați până ce toate piesele mobile se opresc, deconectaţi cablul bujiei și verificați dacă mașina este deteriorată.

  • Pentru cele mai bune performanțe, instalați o lamă Toro nouă înainte de a începe sezonul de tuns iarba sau atunci când este necesar.

  Tăierea ierbii

  • Tăiați aproximativ o treime din firul de iarbă. Nu tăiați mai jos de 51 mm, cu excepția cazului în care iarba este mai rară sau este toamnă târzie, când creșterea ierbii începe să încetinească.

  • Atunci când tăiați iarba cu o înălțime de peste 15 cm, tăiați mai întâi la cea mai ridicată setare a înălțimii de tăiere și la o viteză mai mică; apoi tăiați din nou la o înălțime de tăiere mai mică pentru ca gazonul să aibă cel mai bun aspect. Dacă iarba este prea lungă, mașina se poate bloca, ceea ce poate duce la calarea motorului.

  • Iarba și frunzele ude au tendința de a se aduna în cadrul curții și pot cauza blocarea mașinii sau calarea motorului. Evitați să tundeți iarba în condiții umede.

  • Fiți atenți la potențialul risc de incendiu în condiții foarte uscate, respectați toate avertismentele autorităților locale privind incendiile și preveniți pătrunderea ierbii uscate și a resturilor de frunze în mașină.

  • Alternați direcția de tăiere. Acest lucru ajută la dispersarea resturilor pe gazon, pentru o fertilizare uniformă.

  • Dacă aspectul final al gazonului este nesatisfăcător, încercați una sau mai multe din următoarele recomandări:

   • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o.

   • Deplasați-vă mai încet în timp ce tăiați iarba.

   • Ridicați înălțimea de tăiere a mașinii dumneavoastră.

   • Tăiați iarba mai frecvent.

   • Suprapuneți zonele de tăiere în loc să tăiați iarba dintr-o zonă completă cu fiecare trecere.

  Tăierea frunzelor

  • După tunderea gazonului, asigurați-vă că jumătate din gazon se vede prin stratul de frunze tăiate. Poate fi nevoie să efectuați mai multe treceri peste frunze.

  • Dacă pe gazon există un strat de frunze mai mare de 13 cm, tăiați iarba la o înălțime de tăiere mai mare și apoi tăiați iarba din nou la înălțimea de tăiere dorită.

  • Reduceți viteza de tăiere dacă mașina nu taie frunzele suficient de fin.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

  • Curățați iarba și resturile din mașină pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Ștergeți uleiul sau combustibilul scurs.

  • Nu depozitați niciodată mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu flăcări deschise, scântei sau lămpi martor, precum cele de pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Siguranța la transport

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina.

  • Fixați mașina pentru a preveni răsturnarea.

  Curățarea sub mașină

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Curățați resturile de iarbă și mizeria de sub mașină.
 • Pentru rezultate optime, curățați sub mașină la scurt timp după ce ați terminat de tuns iarba.

  Curățarea sub mașină în poziția de operare

  1. Alegeți cea mai mică înălțime de tăiere a mașinii.

  2. Deplasați mașina pe o suprafață pavată, uniformă.

  3. Cu motorul pornit și lama cuplată, direcționați un jet de apă în fața roții dreapta, spate (Figura 18).

   Note: Apa va fi pulverizată în direcția lamei, îndepărtând resturile.

   g002600
  4. Când nu mai sunt eliminate resturi, opriți apa și mutați mașina într-o zonă uscată.

  5. Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute pentru a usca partea inferioară a mașinii, pentru a preveni ruginirea.

  6. Opriți motorul, îndepărtați butonul de pornire electrică (dacă este prezent), și lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita într-o zonă închisă.

  Curățarea sub mașină în poziție pliată vertical

  1. Setați mașina în poziția pliată verticală; consultați Depozitarea maşinii în Poziția pliată verticală.

  2. Spălați resturile de iarbă de sub mașină.

  Plierea mânerului

  Atenţie

  Plierea sau desfășurarea incorectă a mânerului poate deteriora cablurile, ducând la condiții de utilizare nesigure.

  • Nu deteriorați cablurile în timpul plierii sau desfășurării mânerului.

  • Dacă un cablu este deteriorat, contactaţi un centru de service autorizat.

  1. Țineți mânerul în timp ce decuplați închizătoarele sale pentru a evita prinderea mâinilor.

  2. Decuplați închizătoarele mânerului până ce puteți mișca mânerul superior liber (A din Figura 19)

  3. Pliați mânerul în față, către poziția înainte completă (B din Figura 19).

   Important: Poziționați cablurile în exteriorul închizătoarelor mânerului, pe măsură ce pliați mânerul.

   g334367
  4. Pentru a desfășura mânerul, consultați Desfăşurarea mânerului.

  Depozitarea maşinii în Poziția pliată verticală

  În timpul sezonului de tuns iarba sau în extrasezon, puteți depozita mașina în poziție verticală pentru a reduce spațiul de depozitare.

  Pericol

  Combustibilul este extrem de inflamabil şi exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur.

  • Depozitarea mașinii în poziție verticală când există prea mult combustibil în rezervorul de combustibil poate cauza scurgeri de combustibil din rezervor. Combustibilul este extrem de inflamabil şi exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur.

  • Depozitați mașina în poziție verticală numai atunci când nivelul de combustibil din rezervorul de combustibil nu este mai mare decât cel recomandat în Manualul utilizatorului.

  • Nu depozitați mașina într-o poziție care depășește unghiul optim al poziției verticale (90°); în caz contrar, combustibilul se poate scurge din rezervor.

  • Nu transportați mașina în poziție pliată vertical.

  • Nu încercați să porniți mașina în poziție pliată vertical.

  • Nu încercați să depozitați nicio mașină cu combustibil și ulei în poziția pliată vertical, care nu este concepută în acest scop.

  Atenţie

  Plierea sau desfășurarea incorectă a mânerului poate deteriora cablurile, ducând la condiții de utilizare nesigure.

  • Nu deteriorați cablurile în timpul plierii sau desfășurării mânerului.

  • Dacă un cablu este deteriorat, contactaţi un centru de service autorizat.

  1. Asigurați-vă că nivelul de combustibil din rezervorul de combustibil nu este mai mare decât cel recomandat de producătorul motorului; consultați eticheta producătorului motorului de pe motor (Figura 20).

   Note: Dacă nivelul de combustibil din rezervorul de combustibil este prea mare, scurgeți combustibilul din rezervorul de combustibil într-un recipient aprobat până când acesta ajunge la sau sub nivelul recomandat de producătorul motorului.

   decal133-8198
  2. Asigurați-vă că setarea înălțimii de tăiere a mașinii este de 92 mm sau mai mică. Dacă nu este, reduceți înălțimea; consultați Reglarea înălţimii mânerului.

  3. Decuplați închizătoarele mânerului (Figura 21).

   g186012
  4. Pliați mânerul complet în față (Figura 21).

   Important: Poziționați cablurile în exteriorul butoanelor de mâner pe măsură ce pliați mânerul.

  5. Cuplați închizătoarele mânerului.

  6. Ridicați partea frontală a mașinii cu ajutorul mânerului și mutați-o într-un spațiu de depozitare (Figura 22).

   g186013

  Întreţinere

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei de motor și adăugați ulei, dacă este necesar.
 • Asigurați-vă că motorul se oprește în termen de 3 secunde după eliberarea barei de comandă pentru lamă.
 • După fiecare folosinţă
 • Curățați resturile de iarbă și mizeria de sub mașină.
 • La intervale de 25 de ore
 • Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; efectuați lucrări de service mai frecvente în condiții de operare cu praf.
 • Anual
 • Înlocuiți filtrul de aer; înlocuiți-l mai frecvent din cauza condițiilor de operare cu praf.
 • Schimbați uleiul de motor (dacă doriți).
 • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o (mai frecvent dacă marginea se tocește rapid).
 • Curățați motorul, îndepărtând murdăria și resturile din partea superioară și laterală; curățați-l mai des în condiții de funcționare cu praf.
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Goliți rezervorul de combustibil înainte de reparații conform instrucțiunilor și înainte de depozitarea anuală.
 • Important: Consultați manualul motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

  • Deconectați cablul de la bujie înainte de a efectua orice proceduri de întreținere.

  • Purtați mănuși și protecție pentru ochi atunci când efectuați lucrări de service asupra mașinii.

  • Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave. Purtați mănuși în timpul lucrărilor de service asupra lamei. Nu reparați și nu modificați lama (lamele).

  • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

  • Înclinarea mașinii poate cauza scurgerea combustibilului. Combustibilul este inflamabil și exploziv și poate cauza vătămări corporale. Rulați motorul fără combustibil sau îndepărtați combustibilul cu o pompă manuală; nu scurgeți niciodată combustibilul.

  • Pentru performanțe optime ale mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Pregătirea pentru întreţinere

  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Deconectați cablul de la bujie (Figura 23).

   g027455
  3. După efectuarea procedurii (procedurilor) de întreținere, conectați cablul la bujie.

   Important: Înainte de a înclina mașina pentru a schimba uleiul sau a înlocui lama, lăsați rezervorul de combustibil să se usuce în timpul utilizării normale. Dacă trebuie să înclinați mașina înainte de a rămâne fără combustibil, utilizați o pompă manuală de combustibil pentru a scurge combustibilul. Amplasați întotdeauna mașina pe o parte, cu joja orientată în jos.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; efectuați lucrări de service mai frecvente în condiții de operare cu praf.
 • Anual
 • Înlocuiți filtrul de aer; înlocuiți-l mai frecvent din cauza condițiilor de operare cu praf.
  1. Desprindeți partea superioară a capacului filtrului de aer (Figura 24).

   g334162
  2. Îndepărtați fitrul de aer (Figura 24).

  3. Verificați fitrul de aer.

   Note: Dacă filtrul de aer este excesiv de murdar, înlocuiți-l cu un filtru nou. În caz contrar, scuturați ușor filtrul de aer pe o suprafață tare pentru a elimina resturile.

  4. Montați filtrul de aer.

  5. Utilizați clema pentru a monta capacul filtrului de aer.

  Schimbarea uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Schimbați uleiul de motor (dacă doriți).
 • Schimbarea uleiului de motor nu este necesară, dar dacă doriți să schimbați uleiul, utilizați următoarea procedură.

  Note: Turaţi motorul timp de câteva minute înainte de a schimba uleiul, pentru a-l încălzi. Uleiul cald curge mai bine și transportă mai mulți agenți de contaminare.

  Specificații ulei de motor

  Capacitate ulei de motor0,44 l*
  Vâscozitate uleiUlei detergent SAE 30 sau SAE 10W-30
  Clasificare de service APISJ sau superioară

  *După ce îndepărtați uleiul din carter, în acesta rămâne ulei rezidual. Nu umpleți carterul cu ulei până la capacitatea maximă. Umpleți carterul cu ulei conform instrucţiunilor din pașii care urmează.

  1. Deplasați mașina pe o suprafață uniformă.

  2. Consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  3. Scoateți joja rotind capacul în sens invers acelor de ceasornic și trăgându-l (Figura 25).

   g201460
  4. Înclinați mașina pe o parte (astfel încât filtrul de aer să fie orientat în sus) pentru a scurge uleiul uzat din tubul de umplere cu ulei (Figura 26).

   g027457
  5. După scurgerea uleiului uzat, readuceți mașina în poziție de operare.

  6. Turnați cu grijă în tubul de umplere cu ulei o cantitate de aproximativ 3/4 din capacitatea motorului.

  7. Așteptați 3 minute ca uleiul să se așeze în motor.

  8. Ștergeți joja cu o lavetă curată.

  9. Introduceți joja în tubul de umplere cu ulei, însurubați-o, apoi îndepărtați joja.

  10. Verificaţi nivelul de ulei indicat pe jojă (Figura 25).

   • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea scăzut, turnați cu grijă o cantitate mică de ulei în tubul de umplere, așteptați 3 minute și repetați pașii de la 8 la 10 până când nivelul de ulei indicat de jojă va fi corect.

   • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea ridicat, îndepărtați excesul de ulei până când nivelul de ulei indicat de jojă va fi corect.

   Important: Dacă nivelul de ulei din motor este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

  11. Instalați joja în siguranță în tubul de umplere cu ulei.

  12. Reciclați în mod corespunzător uleiul uzat.

  Înlocuirea lamei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o (mai frecvent dacă marginea se tocește rapid).
 • Important: Pentru a instala lama corect veți avea nevoie de o cheie. Dacă nu dețineți o cheie sau considerați că nu puteți realiza această procedură, contactaţi un centru de service autorizat.

  Verificați lama ori de câte ori rămâneți fără combustibil. Dacă lama este deteriorată sau fisurată, înlocuiți-o imediat. Dacă marginea lamei este tocită sau prezintă crestături, ascuțiți-o și echilibrați-o sau înlocuiți-o.

  Atenţie

  Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave.

  Purtați mănuși în timpul lucrărilor de service asupra lamei.

  1. Consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Înclinați mașina pe o parte, cu filtrul de aer orientat în sus.

  3. Folosiți o bucată de lemn pentru a menține lama stabilă (Figura 27).

   g231389
  4. Îndepărtați lama, păstrând toate elementele de montare (Figura 27).

  5. Instalați lama nouă și toate elementele de montare (Figura 28).

   g231390

   Important: Amplasați capetele curbate ale lamei cu fața în sus, spre carcasa mașinii.

  6. Folosiți o cheie pentru a strânge șurubul lamei la un cuplu de 82 N∙m.

  Reglarea propulsiei automate

  Doar pentru modele cu propulsie automată

  Oricând instalați un nou cablu al unității de propulsie automată sau dacă unitatea de propulsie automată nu mai este reglată, reglați cablul unității de propulsie automată.

  1. Rotiți piulița de reglare în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi cablul (Figura 29).

   g338544
  2. Ajustați tensionarea cablurilor (Figura 29) trăgându-le în spate sau în față și menținând poziția.

   Note: Împingeți cablul spre motor pentru a mări tracțiunea; trageți cablurile de la motor pentru a reduce tracțiunea.

  3. Rotiți piulița de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge cablul.

   Note: Strângeți ferm piulița cu o cheie.

  Depozitare

  Depozitați mașina într-un loc răcoros, curat și uscat.

  Depozitarea în siguranță

  Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

  Pregătirea maşinii pentru depozitare

  1. La ultima realimentare din an, adăugați stabilizator în combustibil (cum ar fi Tratamentul pentru combustibil Toro Premium), conform instrucțiunilor de pe etichetă.

  2. Eliminaţi în mod corespunzător combustibilul neutilizat. Reciclați-l în funcție de codurile locale sau utilizați-l în automobil.

   Important: Combustibilul vechi din rezervorul de combustibil este principala cauză a pornirii grele. Nu depozitați combustibilul fără stabilizator pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile și nu depozitați stabilizatorul de combustibil pentru o perioadă mai lungă decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului.

  3. Turaţi maşina până când motorul se opreşte din cauza consumării complete a combustibilului.

  4. Porniți motorul și turați-l până se oprește. Când nu mai puteţi porni motorul, înseamnă că acesta este suficient de uscat.

  5. Deconectați cablul de la bujie și conectați cablul la brațul de fixare (dacă este disponibil).

  6. Scoateţi bujia, adăugaţi 30 ml de ulei de motor prin orificiul bujiei şi trageţi cablul demarorului uşor de câteva ori, pentru a distribui uleiul prin cilindru, în scopul prevenirii corodării cilindrului pe perioada depozitării maşinii.

  7. Montaţi bujia, fără a o strânge.

  8. Strângeți toate piulițele și șuruburile.

  Scoaterea maşinii din starea de depozitare

  1. Verificați și strângeți toate elementele de fixare.

  2. Scoateţi bujia şi turaţi motorul rapid, utilizând mânerul de pornire cu recul pentru a elimina uleiul în exces din cilindru.

  3. Instalați bujia și strângeți-o cu o cheie dinamometrică la 20 N∙m.

  4. Efectuați orice proceduri de întreținere; consultați .

  5. Verificați nivelul uleiului de motor; consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

  6. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt; consultați Umplerea rezervorului de combustibil.

  7. Conectaţi cablul la bujie.