Увод

Ova traktor kosilica sa rotacionim sečivom je namenjena vlasnicima kuća za primene u stambenim oblastima. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g297763

Zapišite broj modela i serijski broj proizvoda u prostoru u nastavku:

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) pojavljuje se i u ovom priručniku i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode. Simbol će se pojaviti praćen rečju Opasnost, Upozorenje ili Oprez.

 • Opasnost označava neminovnu opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Upozorenje označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

sa-black

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Bruto ili neto obrtni moment: bruto ili neto obrtni moment ovog motora je ocenio proizvođač motora u laboratoriji u skladu sa standardima J1940 ili J2723 Društva automobilskih inženjera (engl. Society of Automotive Engineers, SAE). S obzirom da je konfigurisan da zadovolji zahteve u pogledu bezbednosti, emisije i rada, stvarni obrtni moment motora na ovoj klasi kosilice biće značajno manji. Potražite informacije proizvođača motora priložene uz ovu mašinu.

Posetite www.Toro.com da vidite specifikacije svog modela.

Important: Ako koristite mašinu sa Toro motorom na nadmorskoj visini većoj od 1500 m tokom neprekidnog perioda, pobrinite se da komplet za velike nadmorske visine bude instaliran tako da motor zadovoljava propise o emisiji CARB/EPA. Komplet za velike nadmorske visine povećava performanse motora dok sprečava prljanje svećice, teško pokretanje i povećane emisije. Nakon što instalirate komplet, pričvrstite nalepnicu za veliku nadmorsku visinu pored oznake serije na mašini. Obratite se ovlašćenom serviseru kompanije Toro kako biste nabavili odgovarajući komplet za velike nadmorske visine i nalepnicu za veliku nadmorsku visinu za vašu mašinu. Da biste pronašli lokaciju prodavca koja vam odgovara, pristupite našem veb-sajtu na www.Toro.com ili kontaktirajte naše Toro odeljenje za korisničku podršku na broj(eve) naveden(e) u vašoj Izjavi o garanciji kontrole emisija.Uklonite komplet iz motora i vratite motor na originalnu fabričku konfiguraciju kada motor radi na visinama ispod 1500 m. Nemojte da na nižim nadmorskim visinama rukujete motorom koji je prilagođen za korišćenje na velikim nadmorskim visinama; u suprotnom, možete da pregrejete i oštetite motor.Ako niste sigurni da li je vaša mašina prilagođena za korišćenje na velikim nadmorskim visinama, potražite sledeću nalepnicu.

decal127-9363

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa EN ISO 5395:2013.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu ili smrtni ishod.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu na bezbednom rastojanju.

 • Ne dozvolite deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički u stanju dozvolite da koriste ili servisiraju mašinu.

 • Ne koristite mašinu blizu strmina, rovova, nasipa, vode ili drugih opasnih mesta, niti na nagibima većim od 15°.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici, bezbednosni prekidači i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre servisiranja, podešavanja, punjenja goriva, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Индикатор нагиба

g011841

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal105-7015
decal121-2989b
decal132-0872

Nalepnica 138-6074 je izlivena u rezervoaru za gorivo.

decal138-2456
decal139-2388
decal139-2394
decal139-2395
decal140-2716
decal140-2748
decal142-5864
decal144-5288

Преглед производа

g295991

Pre pokretanja motora i rukovanja mašinom, upoznajte sve komande.

Kontrolna tabla

g296034

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta, koji se koristi za pokretanje i isključivanje motora, ima 3 položaja: OFF(Isključeno), RUN(Rad) i START (Pokretanje) (Слика 6).

Komanda gasa/čoka

Komande gasa i čoka su spojene u 1 ručicu za kontrolu. Ručica gasa kontroliše brzinu motora i ima kontinuirano promenljivo podešavanje od SPORO do BRZO (Слика 6).

Prekidač za kontrolu sečiva (priključno vratilo)

Prekidač za kontrolu sečiva, predstavljen simbolom priključnog vratila (PTO), aktivira i deaktivira pogon sečiva kosilice (Слика 6).

Ručice za kontrolu kretanja

Koristite ručice za kontrolu kretanja za vožnju mašine unapred, unazad i okretanje u bilo kom smeru (Слика 5).

Položaj parkiranja

Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja iz središnjeg položaja u položaj PARKIRANJA kada izlazite iz mašine kako biste aktivirali električnu kočnicu (Слика 25). Ručice za kontrolu kretanja uvek postavite u položaj PARKIRANJA kada zaustavljate mašinu ili je ostavljate bez nadzora.

Smart Speed

Smart Speed™ poluga upravljačkog sistema, koja se nalazi ispod položaja operatera, daje vam izbor da vozite mašinu u 3 opsega brzine – trimovanje, vuča i košenje (Слика 28).

Prozor za proveru postojanja goriva

Možete koristiti prozor za gorivo, koji se nalazi na levoj strani mašine, da proverite postojanje goriva u rezervoaru (Слика 7).

g292100

Ručica za podešavanje visine košenja

Ručicu za podešavanje visine košenja koristite za spuštanje i podizanje kućišta dok sedite. Pomeranje ručice nagore (prema vama) podiže kućište od zemlje, a pomeranje ručice nadole (od vas) spušta kućište ka zemlji. Visinu košenja podešavajte isključivo dok se mašina ne pomera (Слика 5).

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Ne dozvolite deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad mašine ili koje bi mašina mogla odbaciti.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre servisiranja, podešavanja, punjenja goriva, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Pre košenja, pregledajte mašinu da biste se uverili da sklopovi za sečenje pravilno funkcionišu.

 • Procenite teren da biste odredili odgovarajuću opremu i sve potrebne priključke ili dodatnu opremu za pravilno i bezbedno korišćenje mašine.

 • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

 • Nemojte voziti nikoga na mašini.

 • Posmatrače i ljubimce držite dalje od mašine tokom rada. Isključite mašinu i priključak(e) ako neko uđe u prostor.

 • Nemojte koristiti mašinu ako svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput deflektora i/ili sakupljača trave, nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno. Po potrebi zamenite pohabane ili dotrajale delove.

Bezbednost goriva

 • Gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali gorivo, uklonite mašinu iz kamiona ili prikolice i napunite je na zemlji, daleko od svih vozila. Ako to nije moguće, postavite prenosni kanister za gorivo na zemlju, dalje od svih vozila, i napunite ga; zatim napunite mašinu gorivom iz kanistera sa gorivom, a ne iz mlaznice za doziranje goriva.

  • Rezervoar za gorivo punite napolju na ravnom tlu, na otvorenom prostoru i kada je motor hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.

  • Nemojte rukovati gorivom dok pušite ili u blizini otvorenog plamena ili varnica.

  • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti dolivati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

  • Ako prospete gorivo, ne pokušavajte da pokrenete motor. Izbegavajte stvaranje izvora paljenja dok se pare goriva ne rasprše.

  • Gorivo čuvajte u odobrenom kanistru i držite ga van domašaja dece.

 • Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje parama može dovesti do teške povrede i bolesti.

  • Izbegavajte dugotrajno udisanje para.

  • Držite šake i lice podalje od mlaznice i otvora rezervoara za gorivo.

  • Gorivo držite podalje od očiju i kože.

 • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Nemojte koristiti mašinu ako celi izduvni sistem nije na mestu i u ispravnom radnom stanju.

 • Držite mlaznicu za doziranje goriva u kontaktu sa obodom rezervoara za gorivo ili otvorom kanistra sve vreme dok se punjenje goriva ne završi. Nemojte koristiti uređaj za otvaranje/zatvaranje mlaznice.

 • Ako prolijete gorivo po odeći, odmah se presvucite.

 • Nemojte da prepunite rezervoar za gorivo. Vratite poklopac za gorivo i čvrsto ga zategnite.

 • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motornog prostora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

Dodavanje goriva

Preporučeno gorivo

TipBezolovni benzin
Minimalni oktanski broj87 (SAD) ili 91 (istraživački oktanski broj; izvan SAD-a)
EtanolNe više od 10% zapremine
MetanolNijedan
MTBE (metil tercijarni butil etar)Manje od 15% zapremine
UljeNe dodavati u gorivo

Koristite samo čisto, sveže (ne starije od 30 dana) gorivo od proverenog prodavca.

Korišćenje stabilizatora/regeneratora

Koristite stabilizator/regenerator goriva u mašini kako bi gorivo duže ostalo sveže kada se koristi prema uputstvu proizvođača stabilizatora goriva.

Important: Nemojte koristiti aditive za gorivo koji sadrže metanol ili etanol.

Dodajte količinu stabilizatora/regeneratora goriva u sveže gorivo prema uputstvu proizvođača stabilizatora goriva.

Punjenje rezervoara za gorivo

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

 2. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

 3. Isključite motor i uklonite ključ.

 4. Očistite oko poklopca rezervoara za gorivo.

 5. Napunite rezervoar za gorivo do dna cevi za punjenje (Слика 8). Nemojte da punite rezervoar za gorivo do kraja

  g293796

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

Uhodavanje nove mašine

Novim motorima treba vremena da razviju punu snagu. Kućište kosilice i pogonski sistemi imaju veće trenje kada su novi, što dodatno opterećuje motor. Dopustite 40 do 50 sati vremena uhodavanja da nove mašine razviju punu snagu i najbolje performanse.

Korišćenje sistema bezbednosne blokade

Упозорење

Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

 • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

 • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

Razumevanje sistema bezbednosne blokade

Sistem bezbednosne blokade je projektovan da spreči pokretanje motora u slučaju da:

 • prekidač za kontrolu sečiva (PTO) je deaktiviran.

 • Ručice za kontrolu kretanja su u položaju PARKIRANJA.

Sistem bezbednosne blokade je takođe projektovan da isključi motor uvek kada su ručice za kontrolu van položaja PARKIRANJA i kada ustanete sa sedišta.

Testiranje sistema bezbednosne blokade

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Pre svakog korišćenja mašine testirajte sistem bezbednosne blokade. Ako bezbednosni sistem ne funkcioniše na način opisan u nastavku, odmah pozovite ovlašćenog servisera da ga popravi.

  1. Sedite u sedište, pomerite ručice za kontrolu kretanja u položaj PARKIRANJA, a prekidač za kontrolu sečiva u položaj ON (Uključeno). Pokušajte da pokrenete motor; motor ne bi trebalo da se pokrene.

  2. Sedite u sedište i pomerite prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno). Pomerite bilo koju ručicu za kontrolu kretanja u središnji, otključani položaj. Pokušajte da pokrenete motor; motor ne bi trebalo da se pokrene. Ponovite sa drugom ručicom za kontrolu kretanja.

  3. Sedite u sedište, pomerite prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno), a ručice za kontrolu kretanja u položaj PARKIRANJA. Pokrenite motor. Dok motor radi, aktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i malo ustanite sa sedišta; motor bi trebalo da se isključi.

  4. Sedite u sedište, pomerite prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno), a ručice za kontrolu kretanja u položaj PARKIRANJA. Pokrenite motor. Dok motor radi, pomerite ručice za kontrolu kretanja u središnji, otključani položaj i malo ustanite sa sedišta; motor bi trebalo da se isključi.

  Nameštanje položaja sedišta

  Sedište može da se pomera unapred i unazad. Namestite sedište tako da imate najbolju kontrolu nad mašinom i da vam bude najudobnije (Слика 9).

  g027249

  Podešavanje ručica za kontrolu kretanja

  Podešavanje visine

  Ručice za kontrolu kretanja možete podesiti u viši ili niži položaj za maksimalnu udobnost (Слика 10).

  g333847

  Podešavanje nagiba

  Ručice za kontrolu kretanja možete podesiti unapred ili unazad kako vam je udobno.

  1. Otpustite gornji zavrtanj koji drži ručicu za kontrolu na osovini upravljačkog kraka.

  2. Otpustite donji zavrtanj tek toliko da okrenete ručicu za kontrolu unapred ili unazad.

   g333846
  3. Zategnite oba zavrtnja kako biste pričvrstili ručicu za kontrolu u novom položaju.

  4. Ponovite podešavanje za drugu ručicu za kontrolu.

  Uklanjanje poklopca odvoda za pražnjenje sa strane

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Otpustite fleksibilnu bravu sa držača brave na poklopcu odvoda i okrenite poklopac odvoda udesno (Слика 12).

   g293897
  4. Otpustite bravu u obliku kuke na vrhu poklopca odvoda sa okretne šipke (Слика 16).

  5. Nagnite metalni jezičak na poklopcu odvoda iz proreza na nosaču zavarenom na kućište kosilice (Слика 13).

   g230250

  Postavljanje poklopca odvoda za malčiranje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Nagnite metalni jezičak na poklopcu odvoda u prorez na nosaču zavarenom na kućište kosilice (Слика 14).

   g230248
  4. Okrenite poklopac odvoda nazad i prema kućištu tako da poklopac odvoda bude u ravni sa kućištem kosilice (Слика 15).

   g230249
  5. Na vrhu poklopca odvoda učvrstite bravu u obliku kuke oko okretne šipke sklopa usmerivača (Слика 16).

   g297786
  6. Pričvrstite poklopac odvoda na kućište tako što ćete zakačiti fleksibilnu bravu na poklopcu odvoda u držač na kućištu (Слика 12).

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom, može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

  • Dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Kada okrenete ključ u položaj OFF (Isključeno), motor bi trebalo da se isključi i sečivo bi trebalo da se zaustavi. Ako to nije slučaj, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

  • Držite šake i stopala podalje od jedinica za sečenje. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

  • Nemojte kositi kada je usmerivač za pražnjenje podignut, uklonjen ili izmenjen osim ako je postavljen sistem za prikupljanje trave ili komplet za malč i ako pravilno funkcioniše.

  • Nemojte kositi unazad osim ako to nije apsolutno neophodno. Uvek pogledajte nadole i iza sebe pre pomeranja mašine unazad.

  • Budite naročito pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite sečiva kad god ne kosite.

  • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre pregledanja mašine u potrazi za oštećenjem. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udahne.

  • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pričvrstite opremu za vuču za mašinu samo na mestu pričvršćivanja.

  • Nemojte koristiti mašinu ako svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput deflektora i/ili sakupljača trave, nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno. Po potrebi zamenite pohabane ili dotrajale delove.

  • Koristite isključivo dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro.

  • Ova mašina proizvodi nivoe buke veće od 85 dBA u nivou ušiju operatera i može izazvati gubitak sluha tokom dužeg perioda izlaganja.

   g229846
  • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, pogona, izduvnog lonca i motora kako biste pomogli u sprečavanju požara.

  • Pokrenite motor dok su vam stopala dovoljno daleko od sečiva.

  • Imajte u vidu putanju za pražnjenje kosilice i usmerite odvod dalje od drugih osoba. Izbegavajte pražnjenje materijala uz zid ili prepreku, jer bi materijal mogao da se odbije ka vama.

  • Zaustavite sečiva, usporite mašinu i budite pažljivi kada prelazite površine koje nisu travnate ili pri transportu mašine do i od radnog prostora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora motora i ne prekoračujte brzinu motora.

  • Decu često privlači mašina i košenje. Nemojte nikada pretpostavljati da će deca ostati tamo gde ste ih poslednji put videli.

  • Držite decu van radnog prostora i pod brižnim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije operater.

  • Budite oprezni i isključite mašinu ako deca uđu u radni prostor.

  • Pre kretanja unazad ili okretanja mašine, pogledajte nadole i naokolo da se uverite da nema male dece u blizini.

  • Nemojte prevoziti decu na mašini, čak i kad se sečiva ne pokreću. Deca bi mogla da padnu sa mašine i da se teško povrede ili da vas spreče u bezbednom korišćenju mašine. Deca koja su ranije vožena na mašini mogu da se pojave u radnom prostoru bez upozorenja i postoji opasnost da ih mašina pregazi.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Operater je odgovoran za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju. Pre korišćenja mašine na nagibu, uradite sledeće:

   • Pročitajte s razumevanjem uputstva za nagibe u priručniku i na mašini.

   • Iskoristite indikator ugla da biste odredili približni ugao nagiba oblasti.

   • Nemojte nikada raditi na nagibima većim od 15°.

   • Procenite uslove tog dana na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine. Tu procenu obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje. Promene u terenu, poput vlage, mogu brzo da utiču na rad mašine na nagibu.

  • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ne koristite mašinu blizu strmina, rovova, nasipa, vode ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši. Održavajte bezbedno rastojanje (dvostruku širinu mašine) između mašine i bilo kakve opasnosti. Travu u ovim oblastima pokosite pomoću samohodne kosilice ili ručnog trimera.

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca; skrećite polako i postepeno.

  • Ne koristite mašinu ni u kom slučaju kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost. Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja. Mašina može da sklizne čak i kada su pogonski točkovi zaustavljeni.

  • Uklonite ili obeležite prepreke poput rovova, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

  • Budite naročito pažljivi dok koristite dodatnu opremu ili priključke, kao što su sistemi za prikupljanje trave. Oni mogu da promene stabilnost mašine i dovedu do gubitka kontrole. Pratite uputstva za kontra tegove.

  • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite kućište spušteno do zemlje. Podizanje kućišta dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  g229111

  Bezbednost vuče

  • Nemojte pričvršćivati opremu za vuču osim na mestu pričvršćivanja.

  • Nemojte koristiti mašinu kao vučno vozilo osim ako nema montiranu kuku.

  • Ne premašujte ograničenja težine za opremu za vuču i vuču na nagibima. Vučna težina ne sme biti veća od težine mašine i operatera.

  • Nemojte nikada dozvoliti deci ni drugim osobama da budu u blizini opreme za vuču.

  • Na nagibima, težina opreme za vuču može prouzrokovati gubitak vučne sile, povećan rizik od prevrtanja i gubitak kontrole. Smanjite vučnu težinu i usporite.

  • Zaustavni put se može povećati usled težine vučenog tereta. Krećite se polako i omogućite dodatno rastojanje za zaustavljanje.

  • Pravite široka skretanja kako biste držali priključak dalje od mašine.

  Rukovanje prekidačem za kontrolu sečiva (PTO) kosilice

  Prekidač za kontrolu sečiva (PTO) pokreće i zaustavlja sečiva kosilice i sve pogonjene priključke.

  Aktiviranje prekidača za kontrolu sečiva (PTO)

  g008945

  Note: Uvek aktivirajte sečiva sa gasom u položaju BRZO (Слика 20).

  g296056

  Deaktiviranje prekidača za kontrolu sečiva (PTO)

  g009174

  Upravljanje gasom

  Komandu gasa možete pomerati između položaja BRZO i SPORO (Слика 22).

  Uvek koristite položaj BRZO prilikom aktiviranja PTO.

  g296056

  Upravljanje čokom

  Koristite čok za pokretanje hladnog motora.

  1. Gurnite komandu gasa/čoka preko blokade položaja BRZO i u položaj ČOK da biste uključili čok pre korišćenja prekidača kontakta.

   g369269
  2. Pomerite komandu iz položaja ČOK da biste isključili čok nakon pokretanja motora.

  Pokretanje motora

  Important: Nemojte uključivati starter duže od 5 sekundi odjednom. Uključivanje startera duže od 5 sekundi može oštetiti starter. Ako se motor ne pokreće, sačekajte 10 sekundi pre ponovnog pokretanja startera motora.

  Note: Možda će biti potrebno da držite ručicu do kraja, u položaju čoka, dok pokušavate pokrenuti motor (Слика 24).

  g369267

  Isključivanje motora

  1. Deaktivirajte sečiva pomeranjem prekidača za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno) (Слика 24).

  2. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  3. Pomerite komandu gasa u položaj BRZO.

  4. Okrenite ključ u položaj OFF (Isključeno) i uklonite ključ.

  Пажња

  Deca ili posmatrači se mogu povrediti ako pomeraju ili pokušaju da koriste mašinu bez nadzora.

  Uvek uklonite ključ i aktivirajte parkirnu kočnicu kada ostavljate mašinu bez nadzora.

  Korišćenje ručica za kontrolu kretanja

  g004532

  Vožnja mašine

  Pogonski točkovi se okreću samostalno, pokreću ih hidraulični motori na svakoj osovini. Možete okrenuti jednu stranu unazad dok drugu okrećete unapred, što dovodi do rotiranja mašine umesto skretanja. To umnogome poboljšava manevrisanje mašinom, ali će vam možda trebati neko vreme da se prilagodite načinu na koji se kreće.

  Komanda gasa reguliše brzinu motora mereno u o/min (broj obrtaja u minuti). Postavite komandu gasa u položaj BRZO za najbolje performanse. Uvek radite u položaju punog gasa kada kosite.

  Упозорење

  Mašina se može rotirati vrlo brzo. Možete da izgubite kontrolu nad mašinom i time dovesti do telesne povrede ili oštećenja mašine.

  • Budite pažljivi prilikom skretanja.

  • Usporite mašinu pre oštrih skretanja.

  Vožnja napred

  Note: Uvek budite pažljivi pri okretanju.

  1. Pomerite ručice u središnji, otključani položaj.

  2. Za kretanje napred, polako gurnite ručice za kontrolu kretanja unapred (Слика 26).

   g008952

  Vožnja unazad

  Note: Uvek budite pažljivi pri vožnji unazad i okretanju.

  1. Pomerite ručice u središnji, otključani položaj.

  2. Za kretanje unazad, polako gurnite ručice za kontrolu kretanja unazad (Слика 27).

   g008953

  Korišćenje Smart Speed

  Smart Speed TM poluga upravljačkog sistema, koja se nalazi ispod položaja operatera (Слика 28), daje operateru izbor da vozi mašinu u 3 opsega brzine – trimovanje, vuča i košenje.

  g293338

  Da biste menjali brzine, uradite sledeće:

  1. Pomerite ručice za kontrolu kretanja u neutralni položaj i prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.

  3. Podesite polugu u željeni položaj.

  U nastavku su date samo preporuke za korišćenje. Podešavanja se razlikuju prema vrsti trave, sadržaju vlage i visini trave.

  Predložene upotrebe:TrimovanjeVučaKošenje
  ParkiranjeX  
  Teška, mokra travaX  
  ObukaX  
  Trimovanje traveX  
  Skupljanje X 
  Malčiranje X 
  Priključci za vuču X 
  Normalno košenje  X
  Pomeranje mašine  X

  Trimovanje

  Ovo je najmanja brzina. Predložene upotrebe za ovu brzinu su sledeće:

  • Parkiranje

  • Uslovi za košenje teške, mokre trave

  • Obuka

  • Trimovanje trave

  Vuča

  Ovo je srednja brzina. Predložene upotrebe za ovu brzinu su sledeće:

  • Skupljanje

  • Malčiranje

  • Priključci za vuču

  Košenje

  Ovo je najveća brzina. Predložene upotrebe za ovu brzinu su sledeće:

  • Normalno košenje

  • Pomeranje mašine

  Korišćenje pražnjenja sa strane

  Kosilica ima preklopni usmerivač za travu koji rasipa pokošenu travu u stranu i nadole prema travnjaku.

  Опасност

  Bez montiranog usmerivača za travu, poklopca odvoda ili čitavog sklopa sakupljača za travu, vi i druge osobe ste izloženi dodiru sa sečivom i bačenim otpacima. Kontakt sa rotirajućim sečivom/sečivima kosilice i bačenim otpacima će dovesti do povrede ili smrtnog ishoda.

  • Nikada ne uklanjajte usmerivač za travu sa kućišta kosilice, jer usmerivač za travu usmerava materijal nadole prema travnjaku. Ako se usmerivač za travu ikada ošteti, odmah ga zamenite.

  • Nikada nemojte stavljati šake ili stopala ispod kućišta kosilice.

  • Nemojte nikada pokušavati da očistite prostor za pražnjenje ili sečiva kosilice ako pre toga niste prebacili prekidač za kontrolu sečiva (PTO) u položaj OFF (Isključeno), okrenuli prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno) i uklonili ključ iz prekidača kontakta.

  • Proverite da li je usmerivač za travu u spuštenom položaju.

  Podešavanje visine košenja

  Note: Transportni položaj je najviši položaj visine košenja ili visina košenja na 114 mm, kao što je prikazano na Слика 29.

  Možete da podesite visinu košenja od 38 do 114 mm u koracima od 13 mm. Visina košenja se kontroliše pomoću poluge koja se nalazi desno od položaja operatera (Слика 29).

  g296586

  Podešavanje valjaka protiv struganja

  Svaki put kada promenite visinu košenja, podesite visinu valjaka protiv struganja.

  Note: Podesite valjke protiv struganja tako da valjci ne dodiruju zemlju u normalnim, ravnim područjima košenja.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podesite valjke protiv struganja na jedan od sledećih položaja:

   • Gornji otvor – koristite ovaj položaj sa kućištem kosilice na 63 mm i ispod položaja za podešavanje visine košenja (Слика 30).

   • Donji otvor – koristite ovaj položaj sa kućištem kosilice na 76 mm i iznad položaja za podešavanje visine košenja (Слика 30).

   g019929

  Оперативне напомене

  Maksimalno povećanje cirkulacije vazduha

  Za najbolje košenje i maksimalnu cirkulaciju vazduha, motor pokrećite u položaju BRZO. Vazduh je potreban za temeljno sečenje pokošene trave, zato ne postavljajte visinu košenja toliko nisko da u potpunosti okružite kosilicu nepokošenom travom. Uvek pokušajte da jedna strana kosilice bude slobodna od nepokošene trave, što omogućava uvlačenje vazduha u kućište kosilice.

  Prvo košenje travnjaka

  Kosite travu na malo veću visinu od uobičajene kako biste se uverili da visina košenja kućišta kosilice ne struže neravno tlo. Ipak, uglavnom je visina košenja koja je ranije korišćena ona koju je najbolje koristiti. Prilikom košenja trave više od 15 cm, možda je bolje da dvaput pokosite travnjak kako biste postigli prihvatljivi kvalitet košenja.

  Odsecanje trećine vlati trave

  Najbolje je pokositi samo oko trećine vlati trave. Ne preporučuje se da skraćujete travu više od toga, osim ako je proređena ili ako je kasna jesen kada trava sporije raste.

  Naizmenično menjanje smera košenja

  Naizmenično menjajte smer košenja da bi trava stajala uspravno. To pomaže i u rasipanju pokošene trave, što poboljšava razlaganje i đubrenje.

  Košenje u odgovarajućim intervalima

  Trava raste različitom brzinom u različita doba godine. Da biste održali istu visinu košenja, češće kosite u rano proleće. Kako se brzina rasta trave usporava sredinom leta, kosite ređe. Ako niste u mogućnosti da kosite duži vremenski period, najpre pokosite na većoj visini košenja, a zatim za 2 dana pokosite na nižoj postavci visine.

  Košenje pri manjim brzinama

  U određenim uslovima, košenje pri manjoj brzini kretanja može poboljšati kvalitet košenja.

  Izbegavanje preniskog košenja

  Kada kosite neravan travnjak, podignite visinu košenja da biste izbegli struganje travnjaka.

  Zaustavljanje mašine

  Ako morate da prekinete kretanje mašine unapred tokom košenja, na vaš travnjak može pasti grumen pokošene trave. Da biste to izbegli, pređite na prethodno pokošenu površinu sa aktiviranim sečivima ili možete da deaktivirate kućište kosilice dok se krećete unapred.

  Održavanje čistoće kućišta kosilice sa donje strane

  Nakon svake upotrebe očistite ostatke pokošene trave i prljavštinu sa donje strane kućišta kosilice. Ako se unutar kućišta kosilice nakupi trava i prljavština, kvalitet košenja će na kraju postati nezadovoljavajući.

  Održavanje sečiva

  Sečivo održavajte oštrim tokom sezone košenja, jer oštro sečivo kosi pravilno, bez kidanja ili komadanja vlati trave. Kidanje i komadanje dovodi do toga da trava postane smeđa na ivicama, što usporava rast i povećava mogućnost razvoja bolesti. Nakon svake upotrebe proverite oštrinu sečiva kosilice, kao i ima li znaka istrošenosti ili oštećenja. Isturpijajte sve zareze i naoštrite sečiva po potrebi. Ako je sečivo oštećeno ili pohabano, odmah ga zamenite originalnim Toro zamenskim sečivom. Pogledajte Servisiranje sečiva za košenje.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre servisiranja, podešavanja, punjenja goriva, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motornog prostora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Pre skladištenja ili transporta mašine, uklonite ključ.

  Čišćenje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motora.
 • Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Ne perite mašinu pod pritiskom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, ispod sedišta, oko pogona, hidrauličnih pumpi i motora.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motora.

   Note: Pogledajte Pranje donje strane kosilice za informacije o korišćenju spojnice za ispiranje kućišta.

  Guranje mašine rukom

  Ova mašina ima mehanizam električne kočnice, a za guranje mašine ključ mora biti u položaju za RAD. Akumulator mora biti napunjen i funkcionalan da bi se deaktivirala električna kočnica.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Locirajte ručice za premošćavanje na okviru sa obe strane motora.

  4. Pomerite obe ručice za premošćavanje unapred kroz otvor sa prorezom i nadole kako biste ih zaključali na mestu (Слика 31).

   Упозорење

   Kontakt sa vrućim površinama može da izazove telesnu povredu.

   Držite šake, stopala, lice, odeću i druge delove tela podalje od motora, izduvnog lonca i drugih vrućih površina.

   Упозорење

   Mašina bi mogla slučajno da se pokrene dok su ručice za premošćavanje zaključane napred u prorezu i da povredi vas ili posmatrače.

   Zaključajte ručice za premošćavanje unazad nakon pomeranja mašine.

   g333873
  5. Okrenite ključ za paljenje u položaj za RAD i deaktivirajte parkirnu kočnicu pomeranjem jedne ručice za kontrolu kretanja iz položaja PARKIRANJA.

   Note: Nemojte pokretati mašinu.

  6. Pomerite mašinu prema potrebi.

   Important: Uvek gurajte mašinu rukom. Nemojte vući mašinu jer je vučom može oštetiti.

  7. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  8. Okrenite ključ u položaj OFF (Isključeno) i uklonite ga da biste izbegli pražnjenje akumulatora.

  9. Pomerite obe ručice za premošćavanje unazad i nadole kroz otvor sa prorezom kako biste ih zaključali na mestu.

  Transportovanje mašine

  Za transportovanje mašine koristite prikolicu ili kamion predviđene za teške primene. Koristite rampu pune širine. Proverite da li prikolica ili kamion poseduju sve neophodne kočnice, svetlosnu signalizaciju i oznake u skladu sa zakonom. Pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva. Poznavanje ovih informacija može pomoći u izbegavanju povrede kod vas ili posmatrača. Pogledajte lokalne propise za prikolice i zahteve za vezivanje.

  Упозорење

  Vožnja ulicom ili putem bez migavaca, svetala, reflektivnih oznaka ili simbola za sporohodno vozilo je opasna i može da izazove nezgode sa telesnim povredama.

  Nemojte voziti mašinu javnim ulicama ili putevima.

  Izbor prikolice

  Упозорење

  Utovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda (Слика 32).

  • Koristite samo rampu pune širine; nemojte koristiti pojedinačne rampe za svaku stranu mašine.

  • Ne premašujte ugao od 15 stepeni između rampe i tla ili između rampe i prikolice ili kamiona.

  • Postarajte se da dužina rampe bude barem 4 puta duža od visine poda prikolice ili kamiona od zemlje. To obezbeđuje da ugao rampe ne prekorači 15 stepeni na ravnom tlu.

  g027996

  Utovar mašine

  Упозорење

  Utovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  • Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na rampi.

  • Vozite mašinu unazad uz rampu i vozite mašinu unapred niz rampu.

  • Kada vozite mašinu po rampi izbegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje, jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja.

  1. Ako koristite prikolicu, povežite je sa vučnim vozilom i povežite bezbednosne lance.

  2. Ako je primenljivo, povežite kočnice i svetla prikolice.

  3. Spustite rampu, vodeći računa da ugao između rampe i tla ne bude veći od 15 stepeni (Слика 32).

  4. Vozite mašinu unazad uz rampu (Слика 33).

   g027995
  5. Isključite motor, uklonite ključ i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  6. Privežite mašinu blizu prednjih točkova i zadnjeg okvira pomoću traka, lanaca, sajli ili užadi (Слика 34). Pogledajte lokalne propise za zahteve za vezivanje.

   g027708

  Istovar mašine

  1. Spustite rampu, vodeći računa da ugao između rampe i tla ne bude veći od 15 stepeni (Слика 32).

  2. Vozite mašinu unapred niz rampu (Слика 33).

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Bezbednost pri održavanju

  • Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača. Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte pogone.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

  • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova ili vrućih površina. Ako je moguće, nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Često proveravajte ispravnost parkirne kočnice. Podešavajte je i servisirajte po potrebi.

  • Nemojte nikada vršiti neovlašćene izmene na bezbednosnim uređajima. Redovno proveravajte njihovu ispravnost.

  • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motornog prostora kako biste sprečili požar.

  • Očistite prosuto ulje ili gorivo i uklonite ostatke natopljene gorivom.

  • Ne oslanjajte se na hidrauličke ili mehaničke dizalice za podupiranje mašine; pri svakom podizanju mašine, poduprite je podupiračima.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti, naročito oni za pričvršćivanje sečiva. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Pre popravljanja mašine odvojite kabl od negativnog terminala akumulatora.

  • Da biste obezbedili optimalne performanse, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 5 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Očistite i proverite penasti element čistača vazduha.
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Pregledajte sečiva.
 • Pregledajte usmerivač za travu u potrazi za oštećenjem.
 • Након сваке употребе
 • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motora.
 • Očistite kućište kosilice.
 • Сваких 25 сати
 • Podmažite ležajeve točkova (češće u peskovitim uslovima zemljišta).
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Proverite da li su kaiševi pohabani ili napukli.
 • Сваких 50 сати
 • Zamenite papirni element čistača vazduha.
 • Proverite svećicu.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje(češće pod velikim opterećenjem ili na visokim temperaturama).
 • Zamenite filter za motorno ulje(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Zamenite svećicu.
 • Uklonite i očistite kućište ventilatora i sva druga rashladna kućišta (češće u ekstremno prašnjavim i prljavim uslovima).
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite linijski filter za gorivo.
 • Сваких 300 сати
 • Proverite i podesite zazor ventila. Obratite se ovlašćenom serviseru.
 • Пре складиштења
 • Napunite akumulator i odvojite kablove akumulatora.
 • Sve prethodno navedene postupke održavanja obavite pre skladištenja.
 • Ofarbajte sve površine sa oštećenom bojom.
 • Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača.

  Поступци предодржавања

  Otpuštanje pregrade kosilice

  Otpustite 2 donja zavrtnja pregrade kako biste pristupili vrhu kućišta kosilice (Слика 35).

  g295619

  Note: Uvek zategnite zavrtnje za povezivanje pregrade nakon održavanja.

  Podizanje mašine

  Koristite podupirače za podupiranje mašine kada je podižete.

  Упозорење

  Podupiranje mašine na donji zaštitni element izduvnog lonca (Слика 36) može oštetiti zaštitni element i dovesti do pada mašine, povrediti vas ili posmatrače.

  Nemojte koristiti donji zaštitni element izduvnog lonca za podizanje ili podupiranje mašine.

  g299647

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Podmažite ležajeve točkova (češće u peskovitim uslovima zemljišta).
 • Tip maziva: litijumova mast br. 2

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Mazalice obrišite (Слика 37) krpom.

   Note: Sastružite boju sa prednje strane mazalice(a).

   g032432
  4. Priključite pištolj za podmazivanje na svaku mazalicu (Слика 37).

  5. Upumpavajte mazivo u mazalice dok mazivo ne počne da curi iz ležajeva.

  6. Obrišite višak maziva.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Držite šake, stopala, lice, druge delove tela i odeću podalje od izduvnog lonca i drugih vrućih površina. Pre održavanja sačekajte da se komponente motora ohlade.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora motora i ne prekoračujte brzinu motora.

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 300 сати
 • Proverite i podesite zazor ventila. Obratite se ovlašćenom serviseru.
 • Note: Servisirajte čistač vazduha češće (svakih nekoliko sati) ako su uslovi rada izrazito prašnjavi ili peskoviti.

  Uklanjanje penastih i papirnih elemenata

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Očistite oko čistača vazduha kako biste sprečili da prljavština uđe u motor i izazove oštećenje.

  4. Uklonite poklopac čistača vazduha odvrtanjem 2 zavrtnja (Слика 38).

   g020242
  5. Pažljivo uklonite penaste i papirne filterske elemente iz kućišta čistača vazduha (Слика 39).

   g233265
  6. Odvojite penaste i papirne elemente.

  Servisiranje penastog elementa čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite i proverite penasti element čistača vazduha.
  1. Penasti element operite u tečnom sapunu i toploj vodi. Kada je element čist, temeljno ga isperite.

  2. Element osušite ceđenjem u čistu krpu.

   Important: Zamenite penasti element ako je pokidan ili istrošen.

  Servisiranje papirnog elementa čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Zamenite papirni element čistača vazduha.
  1. Očistite papirni element laganim kuckanjem da uklonite prašinu.

   Note: Ako je jako prljav, zamenite papirni element (Слика 39).

  2. Pregledajte element na znakove kidanja, masnog filma ili oštećenja gumene zaptivke.

  3. Zamenite papirni element ako je oštećen.

   Important: Nemojte čistiti papirni filter.

  Postavljanje penastih i papirnih elemenata

  Important: Da biste sprečili oštećenje motora, uvek koristite motor sa kompletno postavljenim penastim i papirnim sklopom čistača vazduha.

  1. Postavite penasti filter na papirni filter (Слика 39).

  2. Postavite penasti i papirni filter na kućište čistača vazduha.

  3. Postavite poklopac čistača vazduha i zategnite 2 zavrtnja (Слика 38).

  Servisiranje motornog ulja

  Specifikacije motornog ulja

  Tip ulja: deterdžentno ulje (API servis SF, SG, SH, SJ ili više)

  Kapacitet kućišta motora: 1,1 l sa filterom za ulje

  Viskoznost: pogledajte donju tabelu.

  g029683

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Note: Proverite ulje kada je motor hladan.

  Important: Ako sipate previše ili premalo ulja u kućište radilice motora i pokrenete motor, time možete oštetiti motor.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

   Note: Uverite se da je motor hladan tako da ima vremena da ulje iscuri u karter.

  3. Da biste sačuvali motor od prljavštine, pokošene trave itd., očistite područje oko poklopca za ulje i šipke za merenje ulja pre nego što je izvučete (Слика 41).

  g311705

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 5 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje(češće pod velikim opterećenjem ili na visokim temperaturama).
 • Zamenite filter za motorno ulje(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
  1. Parkirajte mašinu tako da strana odvoda bude nešto niža od suprotne strane da bi ulje sigurno u potpunosti iscurilo.

  2. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  3. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  4. Ispustite ulje iz motora (Слика 42).

   g029369
  5. Zamenite filter za motorno ulje (Слика 43).

   Note: Proverite da li zaptivka filtera za ulje dodiruje motor, a zatim okrenite filter za dodatnih ¾ okreta.

   g027477
  6. Polako sipajte oko 80% specifikovanog ulja u cev za punjenje i polako dodajte dodatno ulje dok ne dođe do oznake Full (Pun) (Слика 44).

   g235264
  7. Iskorišćeno ulje odložite u centar za reciklažu.

  Servisiranje svećice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Proverite svećicu.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite svećicu.
 • Proverite da li je vazdušni razmak između centralne i bočnih elektroda ispravan pre postavljanja svećice. Koristite ključ za svećice za uklanjanje i postavljanje svećice i alat za razdvajanje ili merni list za proveru i podešavanje vazdušnog razmaka. Postavite novu svećicu ako je potrebno.

  Tip: Champion® RC12YC ili Autolite® 3924

  Vazdušni razmak: 0,75 mm

  Uklanjanje svećice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Sačekajte da se motor ohladi.

  3. Očistite područje oko dna utikača kako biste sprečili ulazak prljavštine i ostataka u motor.

  4. Uklonite svećicu (Слика 45).

   g027478

  Provera svećice

  Important: Nemojte čistiti svećicu(e). Uvek zamenite svećicu(e) ako ima crni premaz, istrošene elektrode, uljni film ili pukotine.

  Ako vidite svetlobraon ili sivu boju na izolatoru, motor radi pravilno. Crni premaz na izolatoru obično znači da je čistač vazduha prljav.

  Podesite razmak na 0,75 mm.

  g206628

  Postavljanje svećice

  g027480

  Čišćenje kućišta ventilatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Uklonite i očistite kućište ventilatora i sva druga rashladna kućišta (češće u ekstremno prašnjavim i prljavim uslovima).
 • Kako bi se obezbedilo pravilno hlađenje, pobrinite se da mrežica za travu, rashladna rebra i druge spoljašnje površine motora uvek budu čisti.

  Po potrebi očistite rashladna rebra i spoljašnje površine. Proverite da li su montirana rashladna kućišta. Zategnite zavrtnje kućišta ventilatora na 7,5 N·m.

  Important: Rad motora sa začepljenom mrežicom za travu, prljavim ili začepljenim rashladnim rebrima i/ili uklonjenim rashladnim kućištima će dovesti do oštećenja motora zbog pregrevanja.

  Одржавање система за гориво

  Опасност

  U određenim uslovima, gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  Pogledajte Bezbednost goriva za kompletnu listu mera opreza u vezi sa gorivom.

  Zamena linijskog filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Zamenite linijski filter za gorivo.
 • Nikada ne postavljajte prljavi filter nakon njegovog uklanjanja iz voda za gorivo.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Sačekajte da se motor ohladi.

  3. Zamenite filter (Слика 48).

   Note: Proverite da li oznake na filteru prate smer protoka goriva.

   g027506g333995

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite kabl od negativnog terminala akumulatora.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Servisiranje akumulatora

  Uklanjanje akumulatora

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama mašine i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da ne dođe do kratkog spoja između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite sedište da biste pristupili akumulatoru.

  4. Odvojite negativni (crni) kabl za uzemljenje od stuba akumulatora (Слика 49).

   Note: Zadržite sve zavrtnje za pričvršćivanje.

   Упозорење

   Pogrešno uklanjanje kabla iz akumulatora moglo bi da ošteti mašinu i kablove, stvarajući varnice. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

   • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

   • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

  5. Skinite gumeni poklopac sa pozitivnog (crvenog) kabla.

  6. Odvojite pozitivni (crveni) kabl od stuba akumulatora (Слика 49).

   Note: Zadržite sve zavrtnje za pričvršćivanje.

  7. Uklonite držač akumulatora (Слика 49), a zatim podignite akumulator iz ležišta akumulatora.

   g293472

  Punjenje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре складиштења
 • Napunite akumulator i odvojite kablove akumulatora.
  1. Uklonite akumulator iz šasije; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite akumulator najmanje 1 sat na 6 do 10 A.

   Note: Nemojte da prepunite akumulator.

  3. Kada je akumulator potpuno napunjen, isključite punjač iz električne utičnice, a zatim odvojite vodove punjača iz stubova akumulatora (Слика 50).

   g000538

  Postavljanje akumulatora

  1. Postavite akumulator u ležište (Слика 49).

  2. Pomoću prethodno uklonjenih zavrtnjeva za pričvršćivanje, postavite pozitivni (crveni) kabl akumulatora na pozitivni (+) terminal akumulatora.

  3. Pomoću prethodno uklonjenih zavrtnjeva za pričvršćivanje, postavite negativni kabl akumulatora na negativni (-) terminal akumulatora.

  4. Gurnite crvenu priključnu kapicu terminala na pozitivni (crveni) stub akumulatora.

  5. Pričvrstite akumulator pomoću držača (Слика 49).

  6. Spustite sedište.

  Servisiranje osigurača

  Električni sistem je zaštićen osiguračima. Ne zahteva održavanje; međutim, ako osigurač pregori, proverite ispravnost odnosno kratak spoj komponente / strujnog kola.

  Tip osigurača:

  • Glavni – F1 (25 A, tip oštrice)

  • Strujno kolo punjenja – F2 (15 A, tip oštrice)

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite sedište da biste pristupili osiguračima.

  4. Za zamenu osigurača, izvucite osigurač da biste ga uklonili (Слика 51).

   g293931
  5. Spustite sedište.

  Одржавање погонског система

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Održavajte pritisak vazduha u prednjim i zadnjim pneumaticima u skladu sa specifikacijama. Neujednačen pritisak u pneumaticima može dovesti do neravnomernog košenja. Proverite pritisak na telu ventila (Слика 52). Za najtačnije očitavanje pritiska, proveravajte pritisak kada su pneumatici hladni.

  Naduvajte pneumatike prednjeg točka do 2,06 bar ili do pritiska naznačenog na bočnom zidu, koji god da je niži.

  Naduvajte pneumatike zadnjeg pogonskog točka do 0,9 bar.

  g000554

  Otpuštanje električne kočnice

  Električnu kočnicu možete ručno otpustiti okretanjem spojnih poluga prema napred. Kada električna kočnica dobije energiju, kočnica se ponovo namešta.

  1. Okrenite ključ u položaj OFF (Isključeno) ili odvojite akumulator.

  2. Otpustite donja 2 zavrtnja koji drže pregradu kućišta kosilice za kućište kosilice. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosilice.

  3. Locirajte osovinu na električnoj kočnici gde su povezane spojne poluge kočnice (Слика 53).

  4. Rotirajte osovinu prema napred da biste otpustili kočnicu.

  5. Zategnite donja 2 zavrtnja koji drže pregradu kućišta kosilice za kućište kosilice. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosilice.

  g294417

  Podešavanje razmaka točkova

  Kada vozite mašinu punom brzinom napred preko ravne, horizontalne površine, ako mašina vuče u jednu stranu, podesite razmak točkova.

  Ako mašina vuče ulevo, namestite desnu ručicu za kontrolu kretanja; ako mašina vuče udesno, namestite levu ručicu za kontrolu kretanja.

  Note: Razmak točkova možete podesiti samo za vožnju napred.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Locirajte zavrtanj za podešavanje razmaka točkova u blizini ručice za kontrolu kretanja na konkretnoj strani koju treba podesiti (Слика 54).

   Note: Podignite sedište radi lakšeg pristupa zavrtnju za podešavanje.

  4. Okrenite zavrtanj da smanjite brzinu za taj konkretni točak.

   Note: Malo okrenite zavrtanj da izvršite manja podešavanja.

   g294926
  5. Pokrenite mašinu i vozite napred po ravnoj, horizontalnoj površini sa ručicama za kontrolu kretanja do kraja napred kako biste proverili da li se mašina kreće pravo. Po potrebi ponovite postupak.

  Одржавање појаса

  Pregled kaiševa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite da li su kaiševi pohabani ili napukli.
 • Zamenite kaiš ako je pohaban. Znakovi pohabanog kaiša uključuju škripanje dok se kaiš okreće; klizanje sečiva tokom košenja trave; i izlizane ivice, tragove gorenja i pukotine na kaišu.

  Zamena kaiša kosilice

  Znakovi pohabanog kaiša uključuju škripanje dok se kaiš okreće, klizanje sečiva tokom košenja trave i izlizane ivice, tragove gorenja i pukotine na kaišu. Zamenite kaiš kosilice ako je evidentno neko od ovih stanja.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Postavite visinu košenja na najniži položaj košenja (38 mm).

  4. Otpustite zavrtnje i uklonite poklopce remenice (Слика 55).

   g295766
  5. Otpustite donja 2 zavrtnja koji drže pregradu kućišta kosilice za kućište kosilice. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosilice.

  6. Pomoću alata za uklanjanje opruge (Toro deo br. 92-5771), uklonite oprugu prenosnika sa kuke kućišta kako biste uklonili zategnutost na remenici prenosnika, a zatim odmotajte kaiš sa remenica (Слика 56).

   Упозорење

   Opruga je napeta kada se postavlja i može da izazove telesnu povredu.

   Budite oprezni kada uklanjate kaiš.

   g295655
  7. Provucite novi kaiš oko remenice motora i remenica kosilice (Слика 56).

  8. Pomoću alata za uklanjanje opruge (Toro deo br. 92-5771), postavite oprugu prenosnika preko kuke kućišta i zategnite remenicu prenosnika i kaiš kosilice (Слика 56).

  9. Zategnite donja 2 zavrtnja koji drže pregradu kućišta kosilice za kućište kosilice. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosilice.

  10. Postavite poklopce remenice.

  Održavanje kosilice

  Bezbednost sečiva

  • Periodično proveravajte da li su sečiva istrošena ili oštećena.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Sečiva umotajte ili nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više sečiva, vodite računa jer rotiranje jednog sečiva može dovesti do rotiranja ostalih.

  • Zamenite istrošena ili oštećena sečiva i zavrtnje zamenom čitavog kompleta, kako biste očuvali ravnotežu.

  Servisiranje sečiva za košenje

  Da biste obezbedili odličan kvalitet košenja, održavajte sečiva oštrim. Za praktično oštrenje i zamenu, imajte uvek pri ruci dodatna sečiva.

  Pre pregleda ili servisiranja sečiva

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i skinite kablove svećice sa svećica.

  Pregled sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Pregledajte sečiva.
  1. Pregledajte oštrice (Слика 57).

  2. Ako oštrice nisu oštre ili imaju zareze, uklonite sečivo i naoštrite ga; pogledajte Oštrenje sečiva.

  3. Pregledajte sečiva, naročito na zakrivljenoj površini.

  4. Ako primetite bilo kakve pukotine, pohabanost ili formiranje žlebova na toj površini, odmah postavite novo sečivo (Слика 57).

   g006530

  Provera da li su sečiva iskrivljena

  Note: Za sledeći postupak mašina mora biti na ravnoj površini.

  1. Podignite kućište kosilice do najvišeg položaja za podešavanje visine košenja.

  2. Noseći debelo postavljene rukavice ili drugu odgovarajuću zaštitu za šake, polako rotirajte sečivo do položaja koji vam omogućava da izmerite rastojanje između oštrice i ravne površine na kojoj se mašina nalazi (Слика 58).

   g014972
  3. Merite od vrha sečiva do ravne površine (Слика 59).

   g014973
  4. Isto sečivo rotirajte za 180 stepeni, kako bi naspramna oštrica sada bila u istom položaju (Слика 60).

   g014974
  5. Merite od vrha sečiva do ravne površine (Слика 61).

   Note: Odstupanje ne bi trebalo da bude veće od 3 mm.

   g014973
   1. Ako je razlika između A i B veća od 3 mm, zamenite sečivo novim; pogledajte Uklanjanje sečiva i Postavljanje akumulatora.

    Note: Ako je iskrivljeno sečivo zamenjeno novim, a postignuta dimenzija i dalje premašuje 3 mm, vreteno sečiva je možda iskrivljeno. Za servis se obratite ovlašćenom serviseru.

   2. Ako je odstupanje u okviru ograničenja, pređite na sledeće sečivo.

  6. Ponovite ovaj postupak za svako sečivo.

  Uklanjanje sečiva

  Sečiva zamenite ako njima udarite u tvrd predmet ili ako je sečivo van ravnoteže ili iskrivljeno.

  1. Držite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  2. Uklonite zavrtanj za sečivo, zakrivljenu podlošku i sečivo sa osovine vretena (Слика 62).

   g027833

  Oštrenje sečiva

  1. Naoštrite oštricu turpijom na oba kraja sečiva (Слика 63).

   Note: Održavajte originalni ugao.

   Note: Sečivo će zadržati svoju ravnotežu ako se sa obe oštrice ukloni ista količina materijala.

   g000552
  2. Proverite ravnotežu sečiva tako što ćete ga staviti na balanser sečiva (Слика 64).

   Note: Ako sečivo ostane u horizontalnom položaju, sečivo je izbalansirano i može da se koristi.

   Note: Ako sečivo nije izbalansirano, skinite malo metala turpijanjem samo s kraja jedra (Слика 63).

   g000553
  3. Ponovite ovaj postupak dok sečivo ne bude izbalansirano.

  Montiranje sečiva

  1. Montirajte sečivo na osovinu vretena (Слика 62).

   Important: Kako bi se obezbedilo pravilno košenje, zakrivljeni deo sečiva mora da pokazuje nagore prema unutrašnjosti kosilice.

  2. Postavite zakrivljenu podlošku (udubljena strana prema sečivu) i zavrtanj za sečivo (Слика 62).

  3. Zategnite zavrtanj za sečivo na 81 do 108 N·m.

  Nivelisanje kućišta kosilice

  Proverite da li je ploča kućišta kosilice ravna svaki put kada postavljate kosilicu ili kada vidite neravnomerno košenje na svom travnjaku.

  Pre nivelisanja proverite kućište kosilice na znakove savijenih sečiva, a zatim uklonite i zamenite sva savijena sečiva; pogledajte Servisiranje sečiva za košenje pre nego što nastavite.

  Prvo nivelišite kosilicu od jedne do druge strane; zatim možete podesiti nagib od prednjeg do zadnjeg kraja.

  Zahtevi:

  Provera nivelacije od jedne do druge strane

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Postavite visinu košenja na 76 mm.

  4. Pažljivo rotirajte sečiva od jedne do druge strane.

  5. Izmerite rastojanje između spoljašnjih oštrica i ravne površine (Слика 65).

   Note: Ako obe mere nisu unutar 5 mm, potrebno je podešavanje; pogledajte Nivelisanje od jedne do druge strane.

   g294044

  Provera nagiba sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja

  Proverite nivelaciju sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja svaki put kada postavljate kosilicu. Ako je prednji kraj kosilice više od 7,9 mm niži od zadnjeg kraja kosilice, podesite nivelaciju sečiva.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Postavite visinu košenja na 76 mm.

  4. Pažljivo rotirajte sečiva tako da budu okrenuti od prednjeg do zadnjeg kraja (Слика 66).

  5. Merite od vrha prednjeg sečiva do ravne površine i vrha zadnjeg sečiva do ravne površine (Слика 66).

   Note: Ako vrh prednjeg sečiva nije 1,6 do 7,9 mm niži od vrha zadnjeg sečiva, nastavite sa postupkom Podešavanje nagiba sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja.

   g294046

  Nivelisanje od jedne do druge strane

  1. Pređite na levu stranu mašine.

  2. Postavite valjke protiv struganja na gornje otvore ili ih potpuno uklonite za ovaj postupak; pogledajte Podešavanje valjaka protiv struganja.

  3. Postavite ručicu za podešavanje visine košenja na položaj od 76 mm; pogledajte Podešavanje visine košenja.

  4. Stavite 2 bloka, od kojih svaki ima debljinu od 6,6 cm, ispod svake strane prednje ivice kućišta, ali ne ispod nosača valjaka protiv struganja (Слика 67).

  5. Stavite 2 bloka, od kojih svaki ima debljinu od 7,3 cm, ispod zadnje ivice rezne ploče kućišta, po jedan na svakoj strani rezne ploče (Слика 67).

   g294196
  6. Uklonite rascepku i podlošku sa donjeg klina podizne ručice (Слика 68).

   g294197
  7. Okrenite ploču za podešavanje visine košenja u drugi otvor tako da izdrži težinu kosilice nakon što postavite ploču (Слика 69).

   g294195
  8. Postavite podlošku i rascepku (Слика 69).

  9. Ponovite korake 6 do 8 za drugu stranu mašine.

  10. Ponovo proverite nivelaciju od jedne do druge strane; ponovite ovaj postupak dok mere ne budu odgovarajuće.

  11. Nastavite sa nivelisanjem kućišta kosilice proverom nagiba sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja; pogledajte Provera nagiba sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja.

  Podešavanje nagiba sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja

  1. Okrenite navrtku za podešavanje na prednjoj strani kosilice (Слика 70).

   g294471
  2. Za podizanje prednje strane kućišta kosilice, zategnite navrtku za podešavanje.

  3. Za spuštanje prednje strane kućišta kosilice, otpustite navrtku za podešavanje.

  4. Nakon podešavanja, ponovno proverite nagib od prednjeg do zadnjeg kraja, nastavite sa podešavanjem navrtke dok vrh prednjeg sečiva ne bude 1,6 do 7,9 mm niži od vrha zadnjeg sečiva; pogledajte Provera nagiba sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja.

  5. Kada je nagib sečiva od prednjeg do zadnjeg kraja ispravan, ponovo proverite nivelaciju kućišta kosilice od jedne do druge strane; pogledajte Provera nivelacije od jedne do druge strane.

  Uklanjanje kućišta kosilice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Spustite ručicu za podešavanje visine košenja u najniži položaj.

  4. Otpustite donja 2 zavrtnja koji drže pregradu kućišta kosilice za kućište kosilice. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosilice.

  5. Uklonite rascepku sa prednje potporne šipke i uklonite šipku sa nosača kućišta (Слика 71).

   g366001
  6. Pažljivo spustite prednju stranu kućišta kosilice na zemlju.

  7. Na jednoj strani mašine, uklonite podlošku i rascepku iz klina kućišta (Слика 72).

   g295768
  8. Uklonite podiznu ručicu iz klina kućišta (Слика 72).

  9. Ponovite korake 7 i 8 za drugu stranu mašine.

  10. Gurnite kućište kosilice unazad kako biste uklonili kaiš kosilice sa remenice motora.

  11. Izvucite kućište kosilice ispod mašine.

   Note: Zadržite sve delove za buduću montažu.

  Montaža kućišta kosilice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Gurnite kosilicu ispod mašine.

  4. Spustite ručicu za podešavanje visine košenja u najniži položaj.

  5. Na jednoj strani mašine, podignite zadnju stranu kućišta kosilice i montirajte podiznu ručicu na klin kućišta (Слика 72).

  6. Montirajte podiznu ručicu pomoću podloške i rascepke (Слика 72).

  7. Ponovite korake 5 i 6 za drugu stranu mašine.

  8. Pričvrstite prednju potpornu šipku na kućište kosilice pomoću svornjaka i rascepke (Слика 71).

  9. Postavite kaiš kosilice na remenicu motora; pogledajte Zamena kaiša kosilice.

  10. Zategnite donja 2 zavrtnja koji drže pregradu kućišta kosilice za kućište kosilice; pogledajte Otpuštanje pregrade kosilice.

  Zamena usmerivača za travu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Pregledajte usmerivač za travu u potrazi za oštećenjem.
 • Упозорење

  Nepokriveni otvor za pražnjenje može da omogući mašini da baca predmete prema vama ili prolaznicima, što može dovesti do teške povrede. Takođe, može doći do kontakta sa sečivom.

  Nikada ne rukujte mašinom ako usmerivač za travu, poklopac odvoda ili sistema za prikupljanje trave nisu na mestu.

  1. Uklonite navrtku (⅜ inča) sa šipke ispod kosilice (Слика 73).

   g298422
  2. Izvucite šipku iz kratkog držača, opruge, skretnice i usmerivača za travu (Слика 73).

  3. Uklonite oštećeni ili pohabani usmerivač za travu i skretnicu.

  4. Montirajte novi usmerivač za travu i skretnicu (Слика 73).

  5. Gurnite šipku, ravni kraj, kroz osovinu usmerivača za travu i skretnicu.

  6. Postavite oprugu na šipku, sa krajnjim žicama nadole, i između osovina usmerivača za travu.

  7. Provucite šipku kroz skretnicu i drugu osovinu usmerivača za travu(Слика 73).

  8. Umetnite šipku na prednjoj strani usmerivača za travu u kratki držač na kućištu.

  9. Pričvrstite zadnji kraj šipke u kosilicu pomoću navrtke (⅜ inča), kao što je prikazano na Слика 73.

   Important: Usmerivač za travu mora biti sa oprugom u donjem položaju. Podignite usmerivač nagore kako biste proverili da li je uglavljen u donji položaj.

  Чишћење

  Pranje donje strane kosilice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite kućište kosilice.
 • Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Ne perite mašinu pod pritiskom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, ispod sedišta, oko pogona, hidrauličnih pumpi i motora.

  Operite kućište kosilice sa donje strane nakon svake upotrebe kako biste sprečili nakupljanje trave radi boljeg malčiranja i rasipanja pokošene trave.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Pričvrstite spojnicu za crevo na kraj priključka za ispiranje kosilice i uključite vodu na jako (Слика 74).

   Note: Nanesite vazelin na O-prsten spojnice za ispiranje da biste olakšali klizanje spojnice i zaštitili O-prsten.

   g020098
  4. Spustite kosilicu do najniže visine košenja.

  5. Sednite na sedište i pokrenite motor.

  6. Aktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pustite kosilicu da radi 1 do 3 minuta.

  7. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  8. Isključite vodu i uklonite spojnicu sa priključka za ispiranje.

   Note: Ako kosilica nije čista nakon jednog pranja, natopite je i ostavite da odstoji 30 minuta. Zatim ponovite postupak.

  9. Ponovo pustite kosilicu da radi 1 do 3 minuta kako biste uklonili višak vode.

   Упозорење

   Polomljeni ili nedostajući priključak za ispiranje mogao bi vas i druge da izloži odbačenim predmetima ili kontaktu sa sečivom. Kontakt sa sečivom ili odbačenim otpacima može dovesti do povrede ili smrtnog ishoda.

   • Odmah zamenite polomljeni ili nedostajući priključak za ispiranje, pre ponovnog korišćenja mašine.

   • Nikada nemojte stavljati šake ili stopala ispod kosilice ili kroz otvore u mašini.

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulična tečnost i rashladno sredstvo za motor su materije koje zagađuju životnu sredinu. Odlažite ih u skladu sa državnim i lokalnim propisima.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinu ili gorivo nemojte skladištiti blizu plamena niti ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru ili unutar zatvorene prikolice.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Čišćenje i skladištenje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj PARKIRANJA.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Uklonite pokošenu travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova čitave mašine, naročito motora i hidrauličkog sistema. Očistite prljavštinu i otpatke sa spoljašnje strane rebara glave cilindra i kućišta ventilatora.

   Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Ne perite mašinu pod pritiskom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, pogona, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Proverite ispravnost parkirne kočnice; pogledajte Položaj parkiranja.

  5. Servisiranje čistača vazduha; pogledajte Servisiranje čistača vazduha.

  6. Podmažite mašinu; pogledajte Подмазивање.

  7. Zamenite ulje u kućištu motora; pogledajte Zamena motornog ulja i filtera.

  8. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  9. Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

  10. Ako mašinu odlažete sa postavljenim akumulatorom, odvojite negativni (crni) kabl od akumulatora.

  11. Sastružite nakupljenu travu i prljavštinu sa donje strane kosilice, a zatim operite mašinu baštenskim crevom.

   Note: Nakon pranja, pustite da mašina radi sa aktiviranim prekidačem za kontrolu sečiva (PTO) i motorom u velikoj brzini praznog hoda 2 do 5 minuta.

  12. Proverite stanje sečiva; pogledajte Servisiranje sečiva za košenje.

  13. Pripremite mašinu za skladištenje duže od 30 dana na sledeći način:

   1. U sveže gorivo u rezervoaru dodajte stabilizator/regenerator goriva. Pratite uputstva za mešanje koja daje proizvođač stabilizatora goriva. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

   2. Pustite da motor radi 5 minuta da se distribuira regenerisano gorivo kroz sistem goriva.

   3. Isključite motor, sačekajte da se ohladi i ispraznite rezervoar za gorivo pomoću pumpe tipa sifona ili koristite motor dok se ne isključi.

   4. Pravilno odložite gorivo. Reciklirajte gorivo prema lokalnim propisima.

    Important: Ne skladištite gorivo koje sadrži stabilizator/regenerator duže od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora goriva.

  14. Izvadite i proverite stanje svećice(a); pogledajte Servisiranje svećice. Sa svećicom(ama) izvađenih iz motora, sipajte 30 ml (2 kašike) motornog ulja u otvor za svećicu. Koristite starter da biste pokrenuli motor i distribuirali ulje unutar cilindra. Postavite svećicu(e). Nemojte stavljati kabl na svećicu(e).

  15. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen.

  16. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod vašeg ovlašćenog servisera.

  17. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Uklonite ključ iz prekidača i držite ga van domašaja dece ili drugih neovlašćenih korisnika. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Skladištenje akumulatora

  1. Akumulator potpuno napunite.

  2. Ostavite akumulator da odstoji 24 sata, a zatim proverite napon akumulatora.

   Note: Ako je napon akumulatora ispod 12,6 V, ponovite korake 1 i 2.

  3. Odvojite kablove od akumulatora.

  4. Periodično proveravajte napon da biste bili sigurni da je napon 12,4 V ili viši.

   Note: Ako je napon akumulatora ispod 12,4 V, ponovite korake 1 i 2.

  Saveti za skladištenje akumulatora

  Ako akumulator skladištite van mašine, uradite sledeće:

  • Akumulator skladištite u hladnoj, suvoj prostoriji u uspravnom položaju.

  • Akumulatore nemojte slagati direktno jedan na drugi, osim ako nisu u kutijama.

  • Nemojte slagati više od 3 akumulatora (samo 2 ako je tip akumulatora komercijalni).

  • Akumulator sa elektrolitom testirajte svakih 4 do 6 meseci i po potrebi ga napunite.

  • Akumulator uvek testirajte i napunite pre postavljanja.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rezervoar za gorivo pokazuje znakove propadanja ili mašina često pokazuje znakove da je bez goriva.
  1. Papirni element čistača vazduha je začepljen.
  1. Očistite papirni element.
  Motor se pregreva.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  3. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  4. Čistač vazduha je prljav.
  5. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  1. Smanjite brzinu kretanja.
  2. Dodajte ulje u kućište motora.
  3. Uklonite prepreku iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza.
  4. Očistite ili zamenite element čistača vazduha.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru
  Starter se ne pokreće.
  1. Prekidač za kontrolu sečiva je aktiviran.
  2. Ručice za kontrolu kretanja nisu u položaju Parkiranja.
  3. Akumulator je prazan.
  4. Električni priključci su korodirali ili labavi.
  5. Osigurač je pregoreo.
  6. Oštećen je relej ili prekidač.
  1. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.
  2. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u položaj Parkiranja.
  3. Napunite akumulator.
  4. Proverite da li električni priključci imaju dobar kontakt.
  5. Zamenite osigurač.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili ne radi.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan.
  2. Čok (ako postoji) nije uključen.
  3. Čistač vazduha je prljav.
  4. Kabl(ovi) svećice je labav ili odvojen.
  5. Svećica(e) je udubljena, zaprljana ili je razmak neodgovarajući.
  6. U filteru za gorivo ima prljavštine.
  7. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  8. U rezervoaru za gorivo se nalazi pogrešno gorivo.
  9. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  1. Napunite rezervoar za gorivo.
  2. Pomerite ručicu čoka u položaj On (Uključeno).
  3. Očistite ili zamenite element čistača vazduha.
  4. Postavite kabl(ove) na svećicu.
  5. Postavite novu svećicu(e) sa odgovarajućim razmakom.
  6. Zamenite filter za gorivo.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  8. Ispraznite rezervoar i zamenite gorivo odgovarajućom vrstom.
  9. Dodajte ulje u kućište motora.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Čistač vazduha je prljav.
  3. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  4. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  5. Svećica(e) je udubljena, zaprljana ili je razmak neodgovarajući.
  6. Otvor rezervoara za gorivo je blokiran.
  7. U filteru za gorivo ima prljavštine.
  8. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  9. U rezervoaru za gorivo se nalazi pogrešno gorivo.
  1. Smanjite brzinu kretanja.
  2. Očistite element čistača vazduha.
  3. Dodajte ulje u kućište motora.
  4. Uklonite prepreku iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza.
  5. Postavite novu svećicu(e) sa odgovarajućim razmakom.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Zamenite filter za gorivo.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  9. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Mašina neće da se kreće.
  1. Ventili za premošćavanje su otvoreni.
  2. Kaiševi za vuču su pohabani, labavi ili pokidani.
  3. Kaiševi za vuču su van remenica.
  4. Prenos nije uspeo.
  1. Zatvorite ventile za vuču.
  2. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  3. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Mašina neuobičajeno vibrira.
  1. Sečivo(a) za košenje je/su iskrivljeno(a) ili neizbalansirano(a).
  2. Montažni zavrtanj za sečivo je olabavljen.
  3. Montažni zavrtnjevi za motor su olabavljeni.
  4. Remenica motora, remenica prenosnika ili remenica sečiva je labava.
  5. Oštećena je remenica motora.
  6. Vreteno sečiva je iskrivljeno.
  7. Nosač motora je olabavljen ili pohaban.
  1. Montirajte novo(a) sečivo(a).
  2. Zategnite montažni zavrtanj za sečivo.
  3. Zategnite montažne zavrtnjeve za motor.
  4. Zategnite odgovarajuću remenicu.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Visina košenja je nejednaka.
  1. Sečivo(a) nije oštro.
  2. Sečivo(a) za košenje je/su iskrivljeno(a).
  3. Kosilica nije nivelisana.
  4. Valjak protiv struganja (ako postoji) nije ispravno postavljen.
  5. Donja strana kućišta kosilice je prljava.
  6. Pritisak u pneumaticima je neodgovarajući.
  7. Vreteno sečiva je iskrivljeno.
  1. Naoštrite sečivo(a).
  2. Montirajte novo(a) sečivo(a).
  3. Nivelišite kosilicu od jedne do druge strane i od prednjeg do zadnjeg kraja.
  4. Podesite visinu valjka protiv struganja.
  5. Očistite kućište kosilice sa donje strane.
  6. Podesite pritisak u pneumaticima.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Sečiva se ne okreću.
  1. Pogonski kaiš je pohaban, labav ili pokidan.
  2. Pogonski kaiš je van remenice.
  3. Prekidač priključnog vratila (PTO) ili kvačilo PTO-a je neispravno.
  4. Kaiš kosilice je pohaban, labav ili pokidan.
  1. Postavite novi pogonski kaiš.
  2. Postavite pogonski kaiš i proverite ispravnost položaja osovina za podešavanje i vođica kaiša.
  3. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  4. Postavite novi kaiš kosilice.

  Шематски прикази

  Električni dijagram—139–2356

  g307974