Увод

Ova mašina je projektovana za kopanje rovova u zemlji za ukopavanje kablova i cevovoda za različite primene. Nije predviđena za sečenje kamena, drveta ili nekog drugog materijala osim zemlje. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 ilustruje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete mobilnim uređajem da skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g272571

Ovaj priručnik pokazuje potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji signalizira opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne pratite preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti za određeni proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljištu prekrivenom šumom, žbunjem ili travom predstavlja kršenje odeljka 4442 ili 4443 Kalifornijskog kodeksa javnih resursa, osim ako je motor opremljen odvodnikom varnica, kao što je definisano u odeljku 4442, održavan u efektivnom radnom stanju ili je motor konstruisan, opremljen i održavan za sprečavanje požara.

Za informacije u vezi sa Agencijom za zaštitu životne sredine SAD (EPA) i Kalifornijskom uredbom o kontroli emisija za emisije sistema, održavanje i garanciju u isporuku je uključen priručnik vlasnika motora. Zamenski delovi se mogu naručiti kod proizvođača motora.

Important: Ako koristite mašinu sa Toro motorom na nadmorskoj visini većoj od 1500 m tokom neprekidnog perioda, pobrinite se da komplet za velike nadmorske visine bude instaliran tako da motor zadovoljava propise o emisiji CARB/EPA. Komplet za velike nadmorske visine povećava performanse motora i pritom sprečava prljanje svećice, teško pokretanje i povećane emisije. Nakon što instalirate komplet, pričvrstite nalepnicu za veliku nadmorsku visinu pored oznake serije na mašini. Obratite se ovlašćenom serviseru kako biste nabavili odgovarajući komplet za velike nadmorske visine i nalepnicu za veliku nadmorsku visinu za vašu mašinu. Da biste pronašli lokaciju prodavca koja vam odgovara, pristupite našem veb-sajtu na www.Toro.com ili kontaktirajte sa našim Toro odeljenjem za korisničku podršku na broj(eve) navedene u vašoj Izjavi o garanciji kontrole emisija.Uklonite komplet iz motora i vratite motor na originalnu fabričku konfiguraciju kada motor radi na visinama ispod 1500 m. Nemojte na nižim nadmorskim visinama da rukujete motorom koji je prilagođen za korišćenje na velikim nadmorskim visinama; u suprotnom, možete da pregrejete i oštetite motor.Ako niste sigurni da li je vaša mašina prilagođena za korišćenje na velikim nadmorskim visinama, potražite sledeću nalepnicu.

decal127-9363

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови мотора овог производа садрже хемикалије које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Opšta bezbednost

Опасност

U zoni radova mogu da postoje ukopani komunalni vodovi. Kopanje u njih može izazvati šok ili eksploziju.

Obeležite ukopane vodove na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama. Obratite se lokalnoj službi za obeležavanje ili komunalnom preduzeću za obeležavanje imanja (na primer, u SAD-u pozovite 811 ili u Australiji pozovite 1100 za državnu službu za obeležavanje).

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku povredu ili smrt.

 • Obeležite ukopane vodove i druge objekte na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama.

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih zuba, svrdla ili drugih delova.

 • Posmatrače i ljubimce držite dalje od mašine.

 • Pre pokretanja motora pažljivo pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste mašinu.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne rade na mašini.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Pre servisiranja, punjenja goriva ili odčepljivanja mašine, zaustavite mašinu, isključite motor i uklonite ključ.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost—uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrti.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal107-8495

Oznaka 131-1097 je samo za mašine sa Toro motorom.

decal131-1097
decal133-8062
decal139-1271
decal138-7107
decal138-7154

Oznaka 137-3882 je samo za model 22983.

decal137-3882

Oznaka 138-7155 je samo za model 22984.

decal138-7155
decal99-9952
decal138-7104

Oznaka 138-7105 je samo za model 22983.

decal138-7105

Oznaka 138-7106 je samo za model 22984

decal138-7106

Подешавање

Montiranje strele i lanca

Делови потребни за овај поступак:

Strela (prodaje se odvojeno)1
Lanac (prodaje se odvojeno)1

Important: Dostupno je nekoliko konfiguracija veličine strele i lanca. Obratite se ovlašćenom serviseru kako biste dobili odgovarajuću strelu i lanac koji će zadovoljiti vaše zahteve.

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Isključite motor i uklonite ključ.

 3. Uklonite zavrtanj, 2 sedlaste podloške i navrtku koji pričvršćuju svrdlo za iskopavanje i uklonite svrdlo (Слика 4).

  Note: Sačuvajte zavrtnje za pričvršćivanje za buduću upotrebu.

  g011470
 4. Uklonite 2 zavrtnja, navrtke i dvostruke podloške sa bočnih strana strele (Слика 4).

 5. Otpustite zavrtanj za podešavanje i kontra navrtku (Слика 4).

 6. Gurnite strelu preko kraka na pogonskoj glavi.

 7. Postavite 2 zavrtnja, navrtke i dvostruke podloške uklonjene u koraku 4 kroz strelu i krak, ali nemojte ih zatezati.

 8. Ako lanac nije povezan, povežite karike pritiskanjem ili udaranjem čekićem o svornjak isporučen sa lancem kroz karike.

  Important: Da biste izbegli savijanje karika lanca, stavite blokove ispod i između karika kada zabijate čekićem svornjak.

 9. Učvrstite svornjak rascepkom isporučenom sa lancem.

 10. Navucite lanac za kopanje preko pogonske osovine svrdla i na pogonski zupčanik, vodeći računa da zubi za kopanje budu usmereni prema napred na gornjem luku.

 11. Postavite gornji luk lanca na mesto na streli rovokopača, zatim obmotajte lanac oko valjka na kraju strele.

 12. Uvucite zavrtanj za podešavanje u strelu i okrećite ga dok ne ostane 3,8 do 6,3 cm nezategnutog dela u lancu na donjem luku.

 13. Navucite kontra navrku nadole kroz zavrtanj za podešavanje i čvrsto je pritegnite uz strelu.

 14. Zategnite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju strelu na 183 do 223 N·m.

 15. Montirajte svrdlo za iskopavanje pomoću zavrtnja, 2 sedlaste podloške i navrtke koje ste prethodno uklonili.

 16. Zategnite zavrtanj i navrtku na 101 N·m.

Provera nivoa tečnosti

Pre prvog pokretanja motora, proverite nivo motornog ulja i hidraulične tečnosti. Za više informacija pogledajte sledeće odeljke:

Punjenje akumulatora

Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora za više informacija.

Преглед производа

g251307

Pre pokretanja motora i rukovanja mašinom, upoznajte sve komande (Слика 6).

Kontrolna tabla

g251305

Lampica indikatora kvara elektronske upravljačke jedinice

Samo Kohler mašine

Elektronska upravljačka jedinica (ECU) neprekidno prati rad EFI sistema.

Ako se otkrije problem ili greška unutar sistema, svetli lampica indikatora kvara (MIL) (Слика 6).

MIL je crvena lampica koja se nalazi na ploči konzole.

Kada MIL zasvetli, izvršite početne provere za rešavanje problema.

Ako ove provere ne reše problem, potrebna je dodatna dijagnostika i servisiranje kod ovlašćenog servisera.

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta, koji se koristi za pokretanje i isključivanje motora, ima 3 položaja: ISKLJUčENO, RAD i POKRETANJE. Pogledajte Pokretanje motora.

Ručica gasa

Pomerite upravljač napred za povećanje brzine motora i nazad za smanjenje brzine motora.

Ručica čoka

Samo Toro motori

Pre pokretanja hladnog motora, pomerite ručicu čoka napred. Kada se motor pokrene, regulišite čok za miran rad motora. Što je pre moguće, pomerite ručicu čoka do kraja unazad.

Note: Vruć motor zahteva malo ili nimalo pokretanje čoka.

Brojač sati

Brojač sati prikazuje broj sati rada koji su evidentirani na mašini.

Referentna šipka

Tokom vožnje mašine koristite referentnu šipku kao ručku i tačku uticaja na upravljanje mašinom. Da biste osigurali miran, kontrolisan rad, nemojte sklanjati obe ruke sa referentne šipke dok koristite mašinu.

Ručice za kontrolu vuče

 • Za kretanje unapred, pomerite obe ručice za kontrolu vuče unapred (Слика 7).

  g258529
 • Za kretanje unazad, pomerite obe ručice za kontrolu vuče unazad (Слика 8).

  Important: Prilikom kretanja unazad gledajte iza sebe da li ima prepreka i držite ruke na referentnoj šipci.

  g258530
 • Za skretanje udesno, pomerite levu ručicu za kontrolu vuče unapred (Слика 9).

  g258532
 • Za skretanje ulevo, pomerite desnu ručicu za kontrolu vuče unapred (Слика 10).

  g258531
 • Za zaustavljanje mašine, otpustite ručice za kontrolu vuče.

Note: Što dalje pomerate ručicu za kontrolu vuče u bilo kom smeru, to se mašina brže kreće u tom smeru.

Ručica za podizanje strele

Za spuštanje strele, polako pomerajte ručicu unapred (Слика 11).

Za podizanje strele, polako pomerajte ručicu unazad (Слика 11).

g258811

Blokada podizanja strele

Blokada podizanja strele blokira ručicu za podizanje strele tako da je ne možete gurnuti napred. To pomaže da se osigura da niko slučajno ne spusti strelu tokom održavanja. Osigurajte strelu blokadom uvek kada treba da zaustavite mašinu sa podignutom strelom.

Da biste postavili blokadu, podignite je tako da oslobodi otvor na kontrolnoj tabli i zakrenite je udesno ispred ručice za podizanje strele, gurajući je nadole u zaključani položaj (Слика 12).

g251304

Ručica za upravljanje rovokopačem

Za kopanje rovokopačem rotirajte ručicu unazad i povucite je nadole do referentne šipke (Слика 13, broj 1).

Za preokretanje glave rovokopača, rotirajte ručicu unazad, a zatim je pomerite ulevo u gornji žleb (Слика 13, broj 2).

Ako otpustite ručicu, ona će se automatski vratiti u neutralni položaj (Слика 13, broj 3), zaustavljajući lanac.

g261593

Ručica parkirne kočnice

 • Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu parkirne kočnice unazad i nagore (Слика 14).

 • Za deaktiviranje parkirne kočnice, povucite ručicu unazad, a zatim nadole (Слика 14).

g251303

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina86 cm
Dužina sa strelom od 70 cm210 cm
Dužina sa strelom od 91,4 cm235 cm
Dužina sa strelom od 122 cm283 cm
Visina117 cm
Težina za model 22983501 kg
Težina za model 22984505 kg

* Strela od 91,4 cm i lanac dodaju oko 27 kg navedenoj težini.

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Important: Pre korišćenja mašine, proverite nivoe tečnosti i uklonite ostatke iz mašine. Uverite se da u području nema osoba i otpadaka. Takođe bi trebalo da znate i označite lokacije svih komunalnih vodova.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Obeležite ukopane vodove i druge objekte na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama; zabeležite lokaciju neoznačenih objekata i građevina, kao što su podzemni skladišni rezervoari, bunari i septički sistemi.

 • Pregledajte zonu u kojoj ćete koristiti opremu.

  • Procenite teren kako biste utvrdili dodatnu opremu i priključke koji su vam potrebni za pravilno i bezbedno obavljanje posla.

  • Uklonite sve otpatke.

  • Pre korišćenja mašine, uverite se da u zoni nema posmatrača.

  • Zaustavite mašinu ako neko uđe u zonu.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim oznakama.

  • Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

  • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera ili da zahtevaju sertifikovanu obuku operatera.

  • Naučite kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

  • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i zaštitni elementi pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

  • Locirajte područja priklještenja označena na mašini i priključcima; držite šake i stopala podalje od ovih područja.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite mašinu, isključite motor i uklonite ključ.

Bezbednost goriva

 • Budite naročito pažljivi u rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo i njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar za gorivo dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dodavati niti ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kome se nalazi otvoreni plamen, varnice ili pomoćni plamenik, kao na primer na kotlu za grejanje vode ili drugom aparatu.

 • Ako prospete gorivo, ne pokušavajte da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje izvora paljenja dok se pare goriva ne rasprše.

 • Nemojte puniti kanistere u vozilu ili na kamionu ili prikolici sa plastičnom oblogom. Pre punjenja uvek stavite kanistere na zemlju, dalje od vozila.

 • Uklonite opremu iz kamiona ili prikolice i napunite je gorivom dok je na zemlji. Ako to nije moguće, napunite gorivo iz prenosnog kanistra, a ne iz mlaznice za doziranje goriva.

 • Držite mlaznicu za doziranje goriva u kontaktu sa obodom rezervoara za gorivo ili otvorom kanistra sve vreme dok se punjenje goriva ne završi. Nemojte koristiti uređaj za otvaranje-zatvaranje mlaznice.

Dodavanje goriva

Preporučeno gorivo

 • Za najbolje rezultate, koristite samo čist, svež (ne stariji od 30 dana), bezolovni benzin sa oktanskim brojem od 87 ili većim (metoda određivanja broja (R+M)/2).

 • Etanol: benzin sa do 10% etanola (gasohol) ili 15% MTBE (metil tercijarni butil etar) po zapremini je prihvatljiv. Etanol i MTBE nisu isto. Benzin sa 15% etanola (E15) po zapremini nije odobren za upotrebu. Nemojte nikada koristiti benzin koji sadrži više od 10% etanola po zapremini, kao što je E15 (sadrži 15% etanola), E20 (sadrži 20% etanola) ili E85 (sadrži do 85% etanola). Upotreba neodobrenog benzina može da napravi probleme u radu i/ili ošteti motor što možda nije pokriveno garancijom.

 • Nemojte koristiti benzin koji sadrži metanol.

 • Nemojte skladištiti gorivo tokom zime ni u rezervoaru za gorivo niti u kanistrima za gorivo osim ako ne koristite stabilizator goriva.

 • Nemojte dodavati ulje u benzin.

Korišćenje stabilizatora/regeneratora

Koristite stabilizator/regenerator goriva u mašini kako bi gorivo duže ostalo sveže kada se koristi prema uputstvu proizvođača stabilizatora goriva.

Important: Nemojte koristiti aditive za gorivo koji sadrže metanol ili etanol.

Dodajte količinu stabilizatora/regeneratora goriva u sveže gorivo prema uputstvu proizvođača stabilizatora goriva.

Punjenje rezervoara za gorivo

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme) i spustite strelu.

 2. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

 3. Očistite oko poklopca rezervoara za gorivo i uklonite ga (Слика 15).

  g251914
 4. Dodajte gorivo u rezervoar dok nivo ne bude 6 do 13 mm ispod dna cevi za punjenje.

  Important: Ovaj prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva. Nemojte da punite rezervoar za gorivo do kraja.

 5. Čvrsto postavite poklopac rezervoara za gorivo, okrećući ga dok ne klikne.

 6. Obrišite prosuto gorivo.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

Током рада

Bezbednost tokom korišćenja

Opšta bezbednost

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih zuba, lanca, svrdla ili drugih delova.

  • Posmatrače i ljubimce držite dalje od mašine i nikada nemojte prevoziti nikoga.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone, izdržljivu neklizajuću obuću i zaštitu za uši.

  • Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Zaustavite kopanje ako neko uđe u prostor.

 • Mašina se tokom rada pomera unazad – imajte u vidu okolni prostor dok koristite mašinu.

  • Mašinom rukujte samo u područjima gde postoji dovoljno slobodnog prostora za bezbedno manevrisanje.

  • Imajte u vidu prepreke u vašoj blizini. Nepoštovanje odgovarajuće udaljenosti od drveća, zidova i drugih prepreka može dovesti do povrede jer se mašina pomera unazad tokom rada ako ne obraćate pažnju na okolni prostor.

  • Gledajte iza i dole pre nego što krenete unazad kako biste bili sigurni da je put čist.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte nikada trzati ručicu za kontrolu vuče i podizanje strele; koristite ravnomeran pokret.

 • Vlasnik/korisnik može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

 • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

 • Mašinom rukujte samo pri dobrom osvetljenju.

 • Pre pokretanja motora proverite da li su svi pogoni u neutralnom položaju i aktivirajte parkirnu kočnicu. Pokrenite motor samo iz položaja operatera.

 • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

 • Zaustavite lanac za kopanje kada ne kopate.

 • Ako udarite u neki predmet, zaustavite mašinu, isključite motor, uklonite ključ i pregledajte mašinu. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

 • Motor nikada ne treba da radi u zatvorenom prostoru.

 • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi. Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Spustite strelu na zemlju.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

 • Proverite da li ima slobodnog prostora iznad glave (tj. električnih žica, grana i okvira za vrata) pre vožnje ispod bilo kakvih predmeta i nemojte ih dodirivati.

 • Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

 • Koristite samo priključke i dodatnu opremu koje je odobrila kompanija Toro.

Bezbednost na nagibu

 • Upravljajte uz i niz nagibe sa prednjim delom mašine uzbrdo.

 • Podizanje strele na nagibu utiče na stabilnost mašine. Držite strelu u spuštenom položaju kada ste na nagibima.

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa nezgodama usled gubitka kontrole i prevrtanja, što može dovesti do teške povrede ili smrti. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu ili neravnom terenu zahteva dodatnu pažnju.

 • Uspostavite sopstvene postupke i pravila za rad na nagibima. Ovi postupci moraju da uključe geometarsko merenje lokacije kako bi se utvrdilo koji su nagibi bezbedni za rad mašine. To merenje obavite uvek koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

 • Usporite i budite naročito pažljivi na padinama. Stanje tla može da utiče na stabilnost mašine.

 • Izbegavajte pokretanje ili zaustavljanje mašine na nagibu.

 • Izbegavajte skretanje na nagibima. Ako morate da skrenete, skrećite polako i držite teži kraj mašine uzbrdo.

 • Neka sva pomeranja na nagibima budu spora i postepena. Nemojte vršiti nagle promene u brzini ili smeru.

 • Ako se osećate nelagodno kada koristite mašinu na nagibu, nemojte to činiti.

 • Pazite na rupe, brazde ili izbočine jer neravan teren može da prevrne mašinu. Visoka trava može da sakriva prepreke.

 • Budite pažljivi kada radite na mokrim površinama. Smanjena vuča bi mogla da izazove klizanje.

 • Procenite prostor da biste bili sigurni da je tlo dovoljno stabilno pod težinom mašine.

 • Budite pažljivi kada koristite mašinu u blizini sledećeg:

  • Strmina

  • Rovova

  • Nasipa

  • Vodenih površina

  Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako gusenica sklizne preko ivice ili ako se ivica ulegne. Održavajte bezbedno rastojanje između mašine i bilo kakve opasnosti.

 • Ako mašina počne da se naginje, pustite komande i udaljite se od mašine.

 • Nemojte skidati niti dodavati priključke na nagibu.

 • Nemojte parkirati mašinu na padini ili nagibu.

Pokretanje motora

 1. Pomerite ručicu gasa na pola puta između položaja SPORO i BRZO (Слика 16).

  g251917
 2. Za Toro motore, učinite sledeće:

  1. Pomerite ručicu čoka u položaj UKLJUčENO (Слика 16).

   Note: Vruć ili vreo motor možda neće zahtevati pokretanje čoka.

  2. Okrenite ključ u položaj UKLJUčENO (Слика 16). Kada se motor pokrene, otpustite ključ.

  3. Postepeno pomerite ručicu čoka u položaj ISKLJUčENO (Слика 16). Ako motor stane ili zastajkuje, ponovo uključite čok dok se motor ne zagreje.

 3. Za Kohler motore, okrenite ključ u položaj UKLJUčENO (Слика 16). Kada se motor pokrene, otpustite ključ.

 4. Pomerite ručicu gasa na željenu postavku (Слика 16).

  Important: Rad motora pri velikim brzinama dok je hidraulički sistem hladan (tj. kada je temperatura vazduha na ili ispod nule) može oštetiti hidraulički sistem. Kada pokrećete motor u hladnim uslovima, pustite da radi u srednjem položaju gasa 2 do 5 minuta pre nego što pomerite ručicu gasa u položaj BRZO.

  Note: Ako je spoljašnja temperatura ispod nule, skladištite mašinu u garaži kako bi bila toplija i od pomoći u pokretanju.

Vožnja mašine

Koristite ručice za kontrolu vuče za pomeranje mašine. Što dalje pomerate ručice za kontrolu vuče u bilo kom smeru, to se mašina brže kreće u tom smeru. Otpustite ručice za kontrolu vuče za zaustavljanje mašine.

Пажња

Prilikom kretanja unazad možete udariti u nepokretne predmete ili pregaziti posmatrače i izazvati teške telesne povrede ili smrt.

Gledajte iza sebe da li ima prepreka i posmatrača i držite ruke na referentnoj šipci.

Komanda gasa reguliše brzinu motora mereno u o/min (broj obrtaja u minuti). Postavite ručicu gasa u položaj BRZO za najbolje rezultate. Međutim, možete koristiti položaj gasa za rad pri manjim brzinama.

Isključivanje motora

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

 2. Pomerite ručicu gasa u položaj SPORO (Слика 16).

 3. Ako je motor jako radio ili je vruć, ostavite da radi u praznom hodu jedan minut pre nego što okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO.

  Note: To pomaže da se motor ohladi pre nego što ga isključite. U hitnom slučaju možete odmah isključiti motor.

 4. Okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO i uklonite ključ.

  Пажња

  Dete ili neobučeni posmatrač može pokušati da koristi mašinu i da se povredi.

  Izvadite ključ iz prekidača kada ostavljate mašinu, čak i na samo nekoliko sekundi.

Kopanje rova

 1. Pokrenite motor, podignite strelu, pomerite ručicu gasa u položaj BRZO, i pomerajte mašinu preko površine koju treba iskopati.

  Important: Pustite da se mašina zagreje nekoliko minuta pre kopanja.

 2. Pomerite ručicu za upravljanje rovokopačem do referentne šipke da biste aktivirali rovokopač.

 3. Bez pomeranja ručica za kontrolu vuče, polako spustite strelu i lanac u tlo do željene dubine.

 4. Kada strela rovokopača bude u tlu pod uglom od 45° do 60°, polako pomerajte mašinu unazad kako biste produžili rov.

  Note: Tokom kopanja rova, brzina pogona se automatski smanjuje.

 5. Kada završite, podignite strelu iz rova, a zatim zaustavite rovokopač.

Оперативне напомене

 • Očistite prostor od smeća, grana i kamenja pre kopanja rova kako biste sprečili oštećenje mašine.

 • Uvek započnite kopanje rova najsporijom mogućom putnom brzinom. Povećajte brzinu ako uslovi to dozvoljavaju. Ako se brzina lanca usporava, smanjite putnu brzinu da bi se lanac i dalje kretao najvećom brzinom. Nemojte vrteti gusenice tokom kopanja rova.

 • Uvek koristite puni gas (maksimalnu brzinu motora) pri kopanju rova.

 • Uvek kopajte rov unazad (tj. u obrnutom smeru).

 • Kopajte rov sa lancem pod uglom od 45° do 60° za najbolje rezultate.

 • Moći ćete brže da iskopate rov kontrolišući dubinu uz povremena prilagođavanja strele.

 • Ako se rovokopač zadrži u zemlji, obrnite smer lanca. Kada se lanac olabavi, promenite smer lanca i nastavite sa kopanjem rova.

 • Ako vam treba čistiji završni rov od onoga što je moguće postići rovokopačem, možete kupiti čistač od svog prodavca. Čistač se montira na glavu rovokopača i čisti rov dok kopate.

 • Za bolji kvalitet rovova dubine manje od 61 cm, koristite strelu od 61 cm.

 • Koristite odgovarajući lanac za uslove zemljišta, kao što je navedeno u sledećoj tabeli:

  Tip zemljištaPreporučeni tip lanca
  PeskovitoLanac za zemlju (konfigurišite sa dodatnim zubima za veću brzinu kopanja; obratite se ovlašćenom serviseru)
  Peskovita ilovača/ilovača/ilovasta glinaLanac za zemlju
  Vlažna, lepljiva glinaLanac za zemlju
  Tvrda zemljišta: suva glina i zbijena zemljištaKombinovani lanac
  Kamenito zemljište/šljunakLanac za kamenje

Након рада

Bezbednost nakon korišćenja

 • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, isključite hidrauliku rovokopača, spustite strelu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se svi pokreti zaustave i sačekajte da se ohladi.

 • Očistite priključke, pogone, izduvni lonac i motor od otpadaka da biste sprečili požar. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti.

 • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine u prikolicu ili kamion.

Pričvršćivanje mašine za transport

Important: Nemojte koristiti ili voziti mašinu po putevima. Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine u prikolicu ili kamion.

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

 2. Isključite motor i uklonite ključ.

 3. Pričvrstite mašinu za prikolicu lancima ili trakama koristeći alke za vezivanje/podizanje na prednjoj i zadnjoj strani mašine (Слика 17 i Слика 18). Pogledajte lokalne propise za prikolice i zahteve za vezivanje.

  g251915
  g251916

Podizanje mašine

Mašinu možete podići koristeći alke za vezivanje/podizanje kao mesta za podizanje (Слика 17 i Слика 18).

Одржавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пажња

Ako ostavite ključ u prekidaču kontakta, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača kontakta i skinite kablove sa svećica. Stavite kablove u stranu da slučajno ne dođu u kontakt sa svećicama.

Bezbednost pri održavanju

 • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, isključite hidrauliku rovokopača, spustite strelu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ. Pre podešavanja, čišćenja, odlaganja ili popravke mašine, sačekajte da se svi pokreti zaustave i sačekajte da se ohladi.

 • Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

 • Koristite podupirače za podupiranje komponenti kada je to potrebno.

 • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

 • Pre vršenja bilo kakvih popravki odvojite akumulator.

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova. Ako je moguće, nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

 • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na sigurnosnim uređajima.

 • Koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Након првих 5 сати
 • Za Toro motore – zamenite motorno ulje i filter.
 • Након првих 50 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite mašinu.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Proverite čistač vazduha.
 • Za Kohler motore – proverite nivo motornog ulja.
 • Za Toro motore – proverite nivo motornog ulja.
 • Proverite stanje i očistite gusenice.
 • Testirajte parkirnu kočnicu.
 • Proverite stanje zuba za kopanje i zamenite sve koji su pohabani ili oštećeni.
 • Proverite da li ima labavih zavrtanja za pričvršćivanje.
 • Након сваке употребе
 • Uklonite otpatke iz mašine.
 • Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita u akumulatoru(samo zamenski akumulatori).
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Proverite lanac za kopanje na prekomerno habanje i pravilnu zategnutost.
 • Сваких 40 сати
 • Podmažite kućište rovokopača.
 • Сваких 100 сати
 • Za Kohler motore – zamenite motorno ulje(češće u prašnjavim ili peskovitim uslovima).
 • Za Toro motore – zamenite motorno ulje i filter za ulje(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Za Toro motore – proverite svećicu(e).
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Proverite da li na hidrauličkim vodovima ima curenja, labavih spojnica, savijenih vodova, labavih nosača za montažu, habanja, oštećenja usled vremenskih uslova i hemijskog oštećenja i po potrebi popravite.
 • Сваких 150 сати
 • Za Kohler motore – pregledajte spoljašnji filter za vazduh.
 • Сваких 200 сати
 • Za Kohler motore – zamenite filter za motorno ulje(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Za Toro motore – proverite zazor ventila.
 • Za Toro motore – zamenite svećicu(e).
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 250 сати
 • Proverite i podmažite drumske točkove.
 • Сваких 300 сати
 • Za Kohler motore – zamenite spoljašnji filter za vazduh(češće u prašnjavim ili peskovitim uslovima).
 • Za Kohler motore – proverite unutrašnji filter za vazduh.
 • Za Toro motore – zamenite filter za vazduh(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 500 сати
 • Za Kohler motore – zamenite ili očistite i razdvojite svećicu(e).
 • Сваких 600 сати
 • Za Kohler motore – zamenite unutrašnji filter za vazduh.
 • Сваких 1.500 сати
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Годишње или пре складиштења
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Proverite i podesite zategnutost lanca.
 • Popravite oštećenu boju
 • Important: Za Kohler motore, dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

  Поступци предодржавања

  Uklanjanje pokrivne ploče

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

   Упозорење

   Ispod poklopca se nalazi rotirajuća osovina koja se pomera dok mašina radi i može da zahvati prste, šake, puštenu kosu i odeću i time izazove tešku povredu, amputaciju ili smrt.

   Pre uklanjanja poklopca, uvek isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Otpustite redom 3 zavrtnja koji pričvršćuju pokrivnu ploču na okvir dok se poklopac ne olabavi (Слика 19).

   g258957
  4. Gurnite pokrivnu ploču prema desnoj strani mašine, zatim je povucite preko zavrtanja i skinite sa mašine.

  5. Za postavljanje pokrivne ploče pre korišćenja mašine, gurnite ploču na mesto i zategnite 3 zavrtnja koja ste prethodno olabavili (Слика 19).

  Uklanjanje donjeg zaštitnog elementa

  Note: Zavrtnji za pričvršćivanje na poklopcima ove mašine su projektovani da ostanu na poklopcu nakon uklanjanja. Otpustite zavrtnje za pričvršćivanje na svakom poklopcu nekoliko okreta tako da poklopac bude labav, ali i dalje pričvršćen, zatim se vratite i otpustite ih dok se poklopac ne oslobodi. Time se sprečava da slučajno skinete zavrtnje sa držača.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otpustite redom 2 zavrtnja koji pričvršćuju donji zaštitni element dok se zaštitni element ne oslobodi (Слика 20).

   g325558
  4. Izvucite zaštitni element iz mašine.

  5. Za postavljanje zaštitnog elementa pre korišćenja mašine, gurnite donji zaštitni element u mašinu tako da leži na sva 4 jezička i pričvrstite je sa 2 zavrtnja koja ste prethodno olabavili.

   Note: Možda ćete morati da podignete donji zaštitni element da biste bili sigurni da leži na prednjim jezičcima.

   g325557

  Подмазивање

  Podmazivanje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite mašinu.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Tip maziva: mazivo opšte namene.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Mazalice obrišite krpom.

  4. Priključite pištolj za podmazivanje na svaku mazalicu (Слика 22 do Слика 24).

  5. Upumpavajte mazivo u mazalice dok mazivo ne počne da curi iz ležajeva (približno 3 pumpanja).

  6. Obrišite višak maziva.

  g007821
  g007822
  g007823

  Podmazivanje kućišta rovokopača

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 40 сати
 • Podmažite kućište rovokopača.
 • Tip maziva: mazivo opšte namene.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Mazalicu kućišta rovokopača obrišite krpom i na nju priključite pištolj za podmazivanje (Слика 25).

   g008334
  4. Upumpavajte mazivo u mazalicu dok mazivo ne počne da curi iz ventila za podmazivanje koji se nalazi pored mazalice.

  5. Obrišite višak maziva.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati postavku regulatora motora i ne prekoračujte brzinu motora.

  • Držite šake, stopala, lice, odeću i druge delove tela podalje od izduvnog lonca i drugih vrućih površina.

  Prepoznavanje motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite čistač vazduha.
 • Koristite sledeću grafiku za prepoznavanje motora koji imate i pređite na dole navedeni odeljak za servisiranje (Слика 26).

  g252303

  Servisiranje Kohler

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 150 сати
 • Za Kohler motore – pregledajte spoljašnji filter za vazduh.
 • Сваких 300 сати
 • Za Kohler motore – zamenite spoljašnji filter za vazduh(češće u prašnjavim ili peskovitim uslovima).
 • Za Kohler motore – proverite unutrašnji filter za vazduh.
 • Сваких 600 сати
 • Za Kohler motore – zamenite unutrašnji filter za vazduh.
 • Note: Češće proveravajte filtere ako su uslovi rada izrazito prašnjavi ili peskoviti.

  Uklanjanje filtera

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otpustite brave na čistaču vazduha i povucite poklopac ulaza za vazduh sa tela čistača vazduha (Слика 27).

  4. Očistite mrežicu ulaza za vazduh i poklopac.

  5. Postavite poklopac ulaza za vazduh i pričvrstite ga pomoću brava (Слика 27).

   g012996
  6. Otpustite brave na čistaču vazduha i povucite poklopac čistača vazduha sa tela čistača vazduha (Слика 28).

  7. Očistite unutrašnjost poklopca čistača vazduha komprimovanim vazduhom.

  8. Lagano izvucite spoljašnji filter iz tela čistača vazduha (Слика 28).

   Note: Izbegavajte udarce filtera u bočnu stranu tela.

  9. Uklonite unutrašnji filter samo ako nameravate da ga zamenite.

   Important: Nikada ne pokušavajte da očistite unutrašnji filter. Ako je zaštitni filter prljav, onda je spoljašnji filter oštećen. Zamenite oba filtera.

   g012997

  Pregled filtera

  1. Pregledajte unutrašnji filter. Ako je prljav, zamenite oba filtera, unutrašnji i spoljašnji.

   Important: Ne pokušavajte da očistite unutrašnji filter. Ako je unutrašnji filter prljav, onda je spoljašnji filter oštećen.

  2. Pregledajte da li ima oštećenja na spoljašnjem filteru gledajući u filter dok obasjavate jakim svetlom spoljašnju stranu filtera. Ako je spoljašnji filter prljav, savijen ili oštećen, zamenite ga.

   Note: Rupe u filteru se pojavljuju kao svetle tačke. Nemojte čistiti spoljašnji filter.

  Postavljanje filtera

  Important: Da biste sprečili oštećenje motora, koristite motor samo ako su postavljena oba filtera za vazduh i poklopac.

  1. Ako postavljate nove filtere, proverite svaki filter na oštećenja usled transporta.

   Note: Nemojte koristiti oštećeni filter.

  2. Ako menjate unutrašnji filter, pažljivo ga gurnite u telo filtera (Слика 28).

  3. Pažljivo gurnite spoljašnji filter preko zaštitnog filtera (Слика 28).

   Note: Pobrinite se da spoljašnji filter u potpunosti nalegne tako što ćete pritisnuti spoljašnji obod dok ga postavljate.

   Important: Nemojte pritiskati meko, unutrašnje područje filtera.

  4. Postavite poklopac čistača vazduha i pričvrstite bravama (Слика 27).

  Servisiranje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Za Kohler motore – proverite nivo motornog ulja.
 • Сваких 100 сати
 • Za Kohler motore – zamenite motorno ulje(češće u prašnjavim ili peskovitim uslovima).
 • Сваких 200 сати
 • Za Kohler motore – zamenite filter za motorno ulje(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Specifikacije motornog ulja

  Kapacitet ulja: sa zamenom filtera – 1,9 l; bez zamene filtera – 1,6 l

  Viskoznost: Pogledajte donju tabelu.

  g017552

  Provera nivoa motornog ulja

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  g194611

  Zamena motornog ulja

  1. Pokrenite motor i pustite da radi 5 minuta. Time se zagreva ulje da bi se bolje ispustilo.

  2. Parkirajte mašinu tako da strana odvoda bude nešto niža od suprotne strane da bi ulje sigurno u potpunosti iscurilo.

  3. Spustite strelu i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  5. Zamenite ulje (Слика 31).

   g261614g032754
  6. Polako sipajte oko 80% specifikovanog ulja u cev za punjenje i polako dodajte dodatno ulje dok ne dođe do oznake Pun (Слика 32).

   g194610
  7. Pokrenite motor i odvezite do ravne površine.

  8. Ponovo proverite nivo ulja.

  Zamena filtera za motorno ulje

  1. Ispustite ulje iz motora; pogledajte Zamena motornog ulja.

  2. Zamenite filter za motorno ulje (Слика 33).

   Note: Možete koristiti produžetak sa račvom u otvoru prikazanom na Слика 34 za uključivanje ključa za filter ulja.

   g027477
   g261616

   Note: Proverite da li zaptivka filtera za ulje dodiruje motor, a zatim okrenite filter za ulje za dodatnih ¾ okreta.

  3. Napunite kućište motora odgovarajućim tipom novog ulja; pogledajte Specifikacije motornog ulja.

  Servisiranje svećice(a)

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Za Kohler motore – zamenite ili očistite i razdvojite svećicu(e).
 • Proverite da li je vazdušni razmak između centralne i bočnih elektroda ispravan pre postavljanja svećice(a). Koristite ključ za svećice za uklanjanje i postavljanje svećice(a) i alat za razdvajanje/merni list za proveru i podešavanje vazdušnog razmaka. Postavite novu svećicu(e) ako je potrebno.

  Tip svećice: Champion® XC12YC ili ekvivalent

  Vazdušni razmak: 0,76 mm

  Uklanjanje svećice(a)

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Locirajte i uklonite svećicu(e) kao što je prikazano na Слика 35.

   g252320g027478

  Provera svećice(a)

  Important: Nemojte čistiti svećicu(e). Uvek zamenite svećicu(e) ako ima: crni premaz, istrošene elektrode, uljni film ili pukotine.

  Ako vidite svetlobraon ili sivu boju na izolatoru, motor radi pravilno. Crni premaz na izolatoru obično znači da je čistač vazduha prljav.

  Podesite razmak na 0,75 mm.

  g206628

  Postavljanje svećice(a)

  g028109

  Servisiranje Toro motora

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 300 сати
 • Za Toro motore – zamenite filter za vazduh(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Uklanjanje filtera

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otpustite brave na čistaču vazduha i povucite poklopac čistača vazduha sa tela čistača vazduha (Слика 38).

   g004318
  4. Očistite unutrašnjost poklopca čistača vazduha komprimovanim vazduhom.

  5. Lagano izvucite filter iz tela čistača vazduha (Слика 38).

   Note: Izbegavajte udarce filtera u bočnu stranu tela.

  Pregled filtera

  Pregledajte da li ima oštećenja na filteru gledajući u filter dok obasjavate jakim svetlom spoljašnju stranu filtera. Ako je filter prljav, savijen ili oštećen, zamenite ga.

  Note: Rupe u filteru se pojavljuju kao svetle tačke. Nemojte čistiti filter.

  Postavljanje filtera

  Important: Da biste sprečili oštećenje motora, uvek koristite motor sa postavljenim filterom za vazduh i poklopcem.

  1. Ako postavljate novi filter, proverite filter na oštećenja usled transporta.

   Note: Nemojte koristiti oštećeni filter.

  2. Pažljivo gurnite filter u telo čistača vazduha (Слика 39).

   Note: Pobrinite se da filter u potpunosti nalegne tako što ćete pritisnuti spoljašnji obod dok ga postavljate.

   Important: Nemojte pritiskati meko, unutrašnje područje filtera.

  3. Postavite poklopac čistača vazduha i pričvrstite bravama (Слика 39).

  Servisiranje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 5 сати
 • Za Toro motore – zamenite motorno ulje i filter.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Za Toro motore – proverite nivo motornog ulja.
 • Сваких 100 сати
 • Za Toro motore – zamenite motorno ulje i filter za ulje(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Сваких 200 сати
 • Za Toro motore – proverite zazor ventila.
 • Specifikacije motornog ulja

  Tip ulja: deterdžentno ulje (API servis SF, SG, SH, SJ ili SL)

  Kapacitet kućišta motora: 2,4 l sa filterom za ulje

  Viskoznost: Pogledajte donju tabelu.

  g029683

  Provera nivoa motornog ulja

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  g194611

  Zamena motornog ulja i filtera za ulje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Ispustite ulje iz motora (Слика 41).

   g272603g029570
  4. Zamenite filter za motorno ulje (Слика 42).

   Note: Proverite da li zaptivka filtera za ulje dodiruje motor, a zatim okrenite filter za dodatnih ¾ okreta.

   g027477
  5. Polako sipajte oko 80% specifikovanog ulja u cev za punjenje i polako dodajte dodatno ulje dok ne dođe do oznake Pun (Слика 43).

   g193530
  6. Iskorišćeno ulje odložite u centar za reciklažu.

  Servisiranje svećice(a)

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Za Toro motore – proverite svećicu(e).
 • Сваких 200 сати
 • Za Toro motore – zamenite svećicu(e).
 • Proverite da li je vazdušni razmak između centralne i bočnih elektroda ispravan pre postavljanja svećice. Koristite ključ za svećice za uklanjanje i postavljanje svećice i alat za razdvajanje ili merni list za proveru i podešavanje vazdušnog razmaka. Postavite novu svećicu ako je potrebno.

  Tip: Champion® RN9YC ili NGK® BPR6ES

  Vazdušni razmak: 0,75 mm

  Uklanjanje svećice(a)

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Locirajte i uklonite svećicu(e) kao što je prikazano na Слика 33.

   g252453g027478

  Provera svećice(a)

  Important: Nemojte čistiti svećicu(e). Uvek zamenite svećicu(e) ako ima: crni premaz, istrošene elektrode, uljni film ili pukotine.

  Ako vidite svetlobraon ili sivu boju na izolatoru, motor radi pravilno. Crni premaz na izolatoru obično znači da je čistač vazduha prljav.

  Podesite razmak na 0,75 mm.

  g206628

  Postavljanje svećice(a)

  g273509

  Одржавање система за гориво

  Опасност

  U određenim uslovima, gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  Pogledajte Bezbednost goriva za kompletnu listu mera opreza u vezi sa gorivom.

  Korišćenje zaustavnog ventila goriva

  Zatvorite zaustavni ventil goriva kod transporta, održavanja i skladištenja. Uverite se da je zaustavni ventil goriva otvoren kada pokrećete motor.

  g252489

  Pražnjenje rezervoara za gorivo

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Okrenite zaustavni ventil goriva u zatvoren položaj (Слика 47).

  4. Stisnite krajeve stezaljke za crevo na motornoj strani ventila i gurnite je uz vod za gorivo dalje od ventila (Слика 47).

  5. Izvucite vod za gorivo sa ventila (Слика 47).

  6. Otvorite zaustavni ventil goriva i pustite da gorivo iscuri u posudu za gorivo ili ispusnu posudu.

   Note: Ako želite, u ovom trenutku možete zameniti filter za gorivo; pogledajte Zamena filtera za gorivo.

  7. Postavite vod za gorivo na zaustavni ventil goriva. Gurnite stezaljku za crevo blizu ventila da biste pričvrstili vod za gorivo.

  8. Obrišite prosuto gorivo.

  Zamena filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Nikada ne postavljajte prljavi filter ako je uklonjen iz voda za gorivo.

  Note: Pribeležite kako je filter za gorivo postavljen kako biste pravilno postavili novi filter.

  Note: Obrišite prosuto gorivo.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Okrenite zaustavni ventil goriva u zatvoren položaj (Слика 47).

  4. Zamenite filter za gorivo (Слика 48).

   g033082
  5. Okrenite zaustavni ventil goriva u otvoren položaj (Слика 47).

  6. Proverite curenje goriva i popravite ako je potrebno.

  7. Obrišite prosuto gorivo.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, izvucite punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  • Akumulatorska kiselina je otrovna i može izazvati opekotine. Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom. Zaštitite lice, oči i odeću kada radite sa akumulatorom.

  • Gasovi iz akumulatora mogu eksplodirati. Držite cigarete, varnice i otvorene plamene podalje od akumulatora.

  Servisiranje akumulatora

  Napon: 12 V sa 350 A (hladno pokretanje) na –18°C.

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama mašine i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da ne dođe do kratkog spoja između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  Uklanjanje akumulatora

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Podignite crni gumeni poklopac na negativnom kablu. Odvojite negativni kabl akumulatora od negativnog (–) terminala akumulatora (Слика 49).

   g008335
  4. Skinite poklopac crvenog terminala sa pozitivnog (crvenog) terminala akumulatora. Zatim uklonite pozitivni (crveni) kabl akumulatora (Слика 49).

  5. Uklonite pričvrsnu ploču, J-klinove i sigurnosne navrtke koje pričvršćuju akumulator (Слика 49). Uklanjanje akumulatora.

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

  Important: Neka vam akumulator uvek bude u potpunosti napunjen (1,265 specifična težina). To je posebno važno za sprečavanje oštećenja akumulatora kada je temperatura ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz mašine; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite akumulator 4 do 8 sati na 3 do 4 A (Слика 50). Nemojte da prepunite akumulator.

   g003792
  3. Kada je akumulator potpuno napunjen, isključite punjač iz električne utičnice, a zatim odvojite vodove punjača iz stubova akumulatora (Слика 50).

  Čišćenje akumulatora

  Note: Održavajte terminale i celo kućište akumulatora čistim jer se prljav akumulator sporo prazni.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite akumulator iz mašine; Uklanjanje akumulatora.

  4. Operite celo kućište rastvorom od 4 dela vode i 1 dela sode bikarbone.

  5. Ako su akumulatori korodirali, očistite ih sredstvom za čišćenje akumulatora ili rastvorom od 4 dela vode i 1 dela sode bikarbone.

  6. Isperite akumulator čistom vodom.

  7. Premažite stubove akumulatora i konektore kabla Grafo 112X (skin-over) mazivom (Toro br. dela 505-47) ili vazelinom kako biste sprečili koroziju.

  8. Postavite akumulator; pogledajte Postavljanje akumulatora.

  Postavljanje akumulatora

  1. Pomoću prethodno uklonjenih zavrtanja za pričvršćivanje, postavite pozitivni (crveni) kabl akumulatora na pozitivni (+) terminal akumulatora (Слика 49).

  2. Gurnite poklopac crvenog terminala na pozitivni (crveni) terminal akumulatora.

  3. Pomoću prethodno uklonjenih zavrtanja za pričvršćivanje, postavite negativni (crni) kabl akumulatora na negativni (–) terminal akumulatora (Слика 49).

  4. Pričvrstite akumulator pomoću šipke i navrtki sa krilcima (Слика 49).

  Important: Uverite se da kablovi akumulatora ne dodiruju oštre ivice ili međusobno.

  Servisiranje zamenskog akumulatora

  Originalni akumulator ne zahteva održavanje ni servisiranje. Sledeći postupci služe za servisiranje zamenskog akumulatora.

  Опасност

  Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se proguta i izaziva teške opekotine.

  • Nemojte da progutate elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitne naočare za zaštitu očiju i gumene rukavice za zaštitu ruku.

  • Punite akumulator na mestu gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

  Provera nivoa elektrolita u akumulatoru

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita u akumulatoru(samo zamenski akumulatori).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Pogledajte bočnu stranu akumulatora. Elektrolit mora biti do gornje linije (Слика 51). Ne dozvolite da elektrolit padne ispod donje linije (Слика 51).

   g000537
  4. Ako je elektrolit nizak, dodajte potrebnu količinu destilovane vode; pogledajte Dodavanje vode u akumulator.

  Dodavanje vode u akumulator

  Najbolje vreme za dodavanje destilovane vode u akumulator je neposredno pre korišćenja mašine. To omogućava da se voda dobro izmeša sa rastvorom elektrolita.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite akumulator iz mašine; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

   Important: Nemojte nikada puniti akumulator destilovanom vodom dok je akumulator postavljen u mašini. Elektrolit bi mogao da se izlije na druge delove i izazove nastanak korozije.

  4. Očistite gornji deo akumulatora papirnim ubrusom.

  5. Uklonite kapice za ventilacione otvore sa akumulatora (Слика 51).

  6. Polako sipajte destilovanu vodu u svaku ćeliju akumulatora dok se nivo elektrolita ne popne do gornje linije (Слика 51) kućišta akumulatora.

   Important: Nemojte da prepunite akumulator; elektrolit (sumporna kiselina) može uzrokovati ozbiljnu koroziju i oštećenje šasije.

  7. Sačekajte 5 do 10 minuta nakon punjenja ćelija akumulatora. Dodajte destilovanu vodu, ako je potrebno, dok se nivo elektrolita ne popne do gornje linije (Слика 51) na kućištu akumulatora.

  8. Postavite kapice za ventilacione otvore akumulatora.

  Zamena osigurača

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite zavrtanj i pristupnu ploču na desnoj strani mašine (Слика 52).

   g259092
  4. Zamenite sve pregorele osigurače (Слика 53).

   g259093
  5. Postavite pristupnu ploču i pričvrstite ga pomoću zavrtnja (Слика 52).

  Одржавање погонског система

  Servisiranje gusenica

  Čišćenje gusenica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite stanje i očistite gusenice.
 • Proverite gusenice na prekomerno habanje i periodično ih očistite. Ako su gusenice pohabane, zamenite ih.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Pomoću creva za vodu ili perača pod pritiskom, uklonite prljavštinu sa svakog sistema gusenica.

  Important: Budite pažljivi kada koristite perač pod visokim pritiskom jer može oštetiti oznake, motor i električne i hidraulične sisteme, a može i ukloniti mazivo. Proverite da li su poklopac rezervoara za gorivo i čep za ulje/merna šipka pričvršćeni kako biste izbegli prodiranje vode u motor. Držite vodu dalje od električnih predmeta i hidrauličnih ventila.

  Important: Pobrinite se da u potpunosti očistite drumske točkove i pogonski točak (Слика 54). Drumski točkovi treba slobodno da se okreću kada su čisti.

  g007832

  Provera i podešavanje zategnutosti gusenice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Za proveru zategnutosti gusenice, stavite 20,4 kg na gusenicu na pola puta između prednjeg drumskog točka i pogonskog točka. Gusenica ne bi trebalo da se savije više od 0,6 do 1 cm. Ako nije tako, podesite zategnutost gusenice na sledeći način:

  g007833
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otpustite kontra navrtku na zavrtnju za zatezanje gusenice i stezne zavrtnje na zateznom kraku (Слика 56).

   g007825
  4. Zategnite zavrtanj za zatezanje na 32,5 do 40 N∙m za zatezanje gusenice (Слика 56).

  5. Proverite da li se gusenica savija manje od 0,6 do 1 cm kada se primeni sila od 20,6 kg na luk gusenice. Po potrebi podesite obrtni moment na zavrtnju za zatezanje.

  6. Zategnite kontra navrtku.

  7. Zategnite stezne zavrtnje na 102 N·m.

  Zamena gusenica

  Ako su gusenice dosta pohabane, zamenite ih.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Podignite i poduprite stranu jedinice na kojoj ćete raditi tako da gusenica bude 7,6 do 10 cm od tla.

  4. Izvucite zavrtanj za podešavanje i kontra navrtku (Слика 56).

  5. Otpustite stezne zavrtnje (Слика 56).

  6. Gurnite prednji putni točak unazad koliko god može (Слика 57).

   g007835
  7. Skidanje gusenice počnite na vrhu prednjeg drumskog točka, skidajući je sa točka dok rotirate gusenicu unapred.

   Note: Možda ćete morati da uklonite prednji spoljni točak. Da biste ga uklonili, uklonite prstenasti osigurač i poklopac iz sredine točka (Слика 58). Zatim uklonite zavrtanj i zaptivku iz sredine točka i izvucite točak iz mašine.

   g242269
  8. Kada je gusenica skinuta sa drumskog točka, uklonite je iz mašine (Слика 57).

  9. Počevši od pogonskog točka, namotajte novu gusenicu oko točka vodeći računa da se nosači na gusenici smeste između odstojnika na točku (Слика 57).

  10. Gurnite gusenicu ispod i između zadnjih i centralnih drumskih točkova (Слика 57).

  11. Počevši od donjeg dela prednjeg točka, postavite gusenicu oko točka rotirajući gusenicu unazad dok gurate nosače u točak.

  12. Ako ste uklonili prednji, spoljni točak, postavite ga u ovom trenutku pomoću prethodno uklonjenog zavrtnja i zaptivke. Zategnite zavrtanj na 102 N∙m, a zatim očistite, podmažite i postavite poklopac i prstenasti osigurač prema uputstvu Provera i podmazivanje drumskih točkova.

  13. Postavite zavrtanj za zatezanje i kontra navrtku.

  14. Zategnite zavrtanj za zatezanje na 32,5 do 40 N∙m za zatezanje gusenice.

  15. Proverite da li se gusenica savija manje od 0,6 do 1 cm kada se primeni sila od 20,6 kg na luk gusenice. Po potrebi podesite obrtni moment na zavrtnju za zatezanje.

  16. Zategnite kontra navrtku.

  17. Zategnite stezne zavrtnje na 102 N·m.

  18. Spustite mašinu na zemlju.

  19. Ponovite postupak za zamenu druge gusenice.

  Provera i podmazivanje drumskih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 250 сати
 • Proverite i podmažite drumske točkove.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite gusenice; pogledajte Zamena gusenica.

  4. Uklonite prstenasti osigurač i poklopac iz drumskog točka (Слика 59).

   g013416
  5. Proverite mazivo ispod poklopca i oko zaptivke (Слика 59). Ako je prljavo, zrnasto ili uklonjeno, očistite svo mazivo, zamenite zaptivku i dodajte novo mazivo.

  6. Proverite da li se drumski točak glatko okreće na ležaju. Ako je krut, obratite se ovlašćenom serviseru za zamenu drumskog točka.

  7. Stavite podmazani poklopac drumskog točka preko glave zavrtnja (Слика 59).

  8. Pričvrstite poklopac drumskog točka prstenastim osiguračem (Слика 59).

  9. Ponovite korake 4 do 8 za svih 12 drumskih točkova.

  10. Postavite gusenice; pogledajte Zamena gusenica.

  Одржавање кочница

  Testiranje parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Testirajte parkirnu kočnicu.
  1. Aktivirajte parkirnu kočnicu; pogledajte Ručica parkirne kočnice.

  2. Pokrenite motor.

  3. Polako pokušajte da vozite mašine unapred ili unazad.

  4. Ako se mašina pomeri, obratite se ovlašćenom serviseru za servisiranje.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Odmah potražite medicinsku pomoć ako je tečnost ubrizgana u kožu. Ubrizganu tečnost lekar mora hirurški da ukloni u roku od nekoliko sati.

  • Uverite se da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i svi hidraulički priključci i spojnice zategnuti pre primene pritiska na hidraulički sistem.

  • Držite telo i ruke dalje od rupica ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir za otkrivanje hidrauličkih curenja.

  • Pre bilo kakvih radova na hidrauličkom sistemu bezbedno otpustite sav pritisak u hidrauličkom sistemu.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite da li na hidrauličkim vodovima ima curenja, labavih spojnica, savijenih vodova, labavih nosača za montažu, habanja, oštećenja usled vremenskih uslova i hemijskog oštećenja i po potrebi popravite.
 • Сваких 1.500 сати
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Kapacitet hidrauličkog rezervoara: 23 l

  Koristite samo 1 od sledećih tečnosti u hidrauličkom sistemu:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (za više informacija obratite se ovlašćenom serviseru)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (za više informacija obratite se ovlašćenom serviseru)

  • Ako bilo koja od gore navedenih tečnosti kompanije Toro nije dostupna, možete koristiti drugu Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF), ali one moraju biti samo konvencionalni proizvodi na bazi petroleja. Specifikacije moraju biti u okviru navedenog opsega za sva sledeća svojstva materijala i tečnost treba da zadovoljava navedene industrijske standarde. Proverite kod dobavljača hidraulične tečnosti da biste utvrdili da li tečnost zadovoljava ove specifikacije.

   Note: Kompanija Toro ne preuzima odgovornost za štetu koja je posledica nepravilnih zamena, zato koristite samo proizvode renomiranih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

   Svojstva materijala
   Viskoznost, ASTM D445cSt na 40°C: 55 do 62
   cSt na 100°C: 9,1 do 9,8
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 do 152
   Tačka tečenja, ASTM D97–37 do –43 °C
   Industrijski standardi
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 i Volvo WB-101/BM

   Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, što otežava uočavanje curenja. Dodatak crvene boje za tečnosti hidrauličkog sistema je dostupan u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Poručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog servisera.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Pogledajte u stakleni mehur na desnoj strani mašine. Ako ne vidite hidrauličnu tečnost u mehuru, nastavite sa ovim postupkom za dodavanje tečnosti.

   g007808
  4. Uklonite pokrivnu ploču; pogledajte Uklanjanje pokrivne ploče.

  5. Očistite oblast oko cevi za punjenje hidrauličkog rezervoara i uklonite poklopac i filter sa cevi za punjenje pomoću nasadnog umetka (Слика 61).

   g007839
  6. Ako je nivo nizak, dodajte tečnost dok ne bude vidljiva u staklenom mehuru.

  7. Postavite poklopac i filter na cevi za punjenje i zategnite zavrtanj na vrhu na 13 do 15,5 N∙m.

  8. Postavite pokrivnu ploču; pogledajte Uklanjanje pokrivne ploče.

  Zamena hidrauličnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Zamenite hidraulični filter.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite pokrivnu ploču; pogledajte Uklanjanje pokrivne ploče.

  4. Uklonite i bacite stari filter (Слика 62).

   g007839
  5. Postavite zamenski hidraulični filter i poklopac cevi za punjenje (Слика 62) i zategnite zavrtanj na vrhu na 13 do 15,5 N∙m.

  6. Očistite prosutu tečnost.

  7. Postavite gornji poklopac.

  Zamena hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Sačekajte da se mašina potpuno ohladi.

  4. Podignite mašinu i poduprite je pomoću podupirača predviđenih za mašinu.

  5. Uklonite pokrivnu ploču; pogledajte Uklanjanje pokrivne ploče.

  6. Uklonite donji zaštitni element; pogledajte Uklanjanje donjeg zaštitnog elementa.

  7. Uklonite poklopac cevi za punjenje hidrauličnog rezervoara i filter (Слика 62).

  8. Ispusnu posudu koja može primiti 37,8 l stavite ispod čepa za ispuštanje.

  9. Uklonite čep za ispuštanje i pustite da hidraulična tečnost iscuri u posudu (Слика 63).

   g325556
  10. Kada završite, postavite čep za ispuštanje.

   Note: Iskorišćeno ulje odložite u sertifikovani centar za reciklažu.

  11. Napunite hidraulični rezervoar hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  12. Postavite hidraulični filter i poklopac cevi za punjenje (Слика 62) i zategnite zavrtanj na vrhu na 13 do 15,5 N∙m.

  13. Pokrenite motor i pustite da radi nekoliko minuta.

  14. Isključite motor.

  15. Proverite nivo hidraulične tečnosti i po potrebi je dopunite; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  16. Očistite prosutu tečnost.

  17. Pokrenite gornji poklopac i donji zaštitni element.

  18. Spustite mašinu.

  Održavanje rovokopača

  Zamena zuba za kopanje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite stanje zuba za kopanje i zamenite sve koji su pohabani ili oštećeni.
 • Zbog velikog habanja zuba za kopanje moraćete da ih periodično menjate.

  Za zamenu jednog zuba, uklonite zavrtnje koji pričvršćuju zub da biste ga izvadili, a zatim postavite novi zub na istom mestu. Zategnite zavrtnje koji pričvršćuju zube na 37 do 45 N·m.

  Provera i podešavanje lanca za kopanje i strele

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite lanac za kopanje na prekomerno habanje i pravilnu zategnutost.
  • Proverite svaku kariku u lancu na prekomerno habanje, kao što su karike koje više ne mogu držati zube.

  • Pregledajte donji deo strele na habanje.

  • Sa strelom rovokopača paralelnom sa zemljom, proverite da li ima 3,8 do 6,3 cm između donjeg dela strele i vrha donjeg luka lanca. Ako nema, podesite zategnutost lanca.

   Important: Nemojte previše zatezati lanac. Prekomerna zategnutost lanca može da ošteti komponente pogona.

  Za zamenu pohabanog lanca, okretanje ili zamenu pohabane strele ili podešavanje zategnutosti lanca, primenite sledeći postupak:

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Ako menjate lanac ili okrećete ili menjate strelu, izvršite sledeće:

   1. Uklonite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju strelu za krak rovokopača (Слика 63).

    g287009
   2. Otpustite kontra navrtku na zavrtnju za podešavanje u streli.

   3. Otpuštajte zavrtanj za podešavanje dok ne budete mogli da uklonite lanac sa strele.

   4. Uklonite lanac sa pogonskog zupčanika.

   5. Ako je potrebno zameniti lanac, uklonite zavrtanj i navrtku koji pričvršćuju svrdlo za iskopavanje i uklonite svrdlo i lanac.

   6. Uklonite strelu, okrenite je tako da donji deo postane gornji (ili ako ste je već jednom okretali, zamenite je) i ponovo montirajte strelu.

   7. Zamenite navrtke, zavrtnje i podloške da biste pričvrstili strelu.

   8. Ako postavljate novi lanac, povežite karike pritiskanjem ili udaranjem čekićem o svornjak isporučen sa lancem kroz karike, a zatim učvrstite svornjak rascepkom isporučenom sa lancem.

    Important: Da biste izbegli savijanje karika lanca, stavite blokove ispod i između karika kada zabijate čekićem svornjak.

   9. Postavite lanac preko pogonskog zupčanika i prednjeg valjka.

   10. Ako ste uklonili svrdlo za iskopavanje, postavite ga pomoću zavrtnja i navrtke koje ste prethodno uklonili. Zategnite zavrtanj i navrtku na 102 N·m.

   11. Pređite na korak 6 da završite podešavanje.

  4. Otpustite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju strelu za krak rovokopača

  5. Otpustite kontra navrtku koja pričvršćuje zavrtanj za podešavanje.

  6. Po potrebi uvlačite ili izvlačite zavrtanj za podešavanje kako biste postigli željenu zategnutost.

  7. Zategnite kontra navrtku.

  8. Zategnite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju strelu na 183 do 223 N·m.

  Zamena pogonskog zupčanika

  Vremenom se pogonski zupčanik haba, naročito kada se koristi na peskovitom ili glinovitom zemljištu. Kada se to dogodi, lanac za kopanje počinje da proklizava. Ako lanac proklizava, zamenite pogonski zupčanik na sledeći način:

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu

  2. Podignite rovokopač nekoliko centimetara iznad zemlje.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite svrdlo za iskopavanje (Слика 65).

   g007842
  5. Otpustite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju strelu za krak rovokopača.

  6. Otpustite kontra navrtku na zavrtnju za podešavanje u streli.

  7. Otpuštajte zavrtanj za podešavanje dok ne budete mogli da uklonite lanac sa strele.

  8. Uklonite lanac sa pogonskog zupčanika.

  9. Uklonite 6 zavrtnja koji pričvršćuju pogonski zupčanik (Слика 65).

  10. Uklonite i bacite pogonski zupčanik (Слика 65).

  11. Očistite površinu za montažu zupčanika na rovokopaču (Слика 65).

  12. Gurnite novi zupčanik na osovinu (Слика 65).

   Important: Strelica na čeonoj strani zupčanika treba da bude vidljiva sa desne strane rova i treba da pokazuje smer kretanja kazaljke na satu; ako nije tako, okrenite zupčanik.

  13. Čvrsto zategnite 6 zavrtanja u zupčanik (Слика 65).

  14. Polako počnite da zatežete zavrtnje redom oko zupčanika dok svi zavrtnji ne budu zategnuti na 129 do 155 N∙m.

   Important: Zategnite svaki zavrtanj najpre samo do pola, zatežući 6 zavrtanja u krug, a zatim se vratite na svaki zavrtanj redom i zategnite ih

  15. Navucite lanac preko pogonske osovine svrdla i na pogonski zupčanik, vodeći računa da zubi budu usmereni prema napred na gornjem luku.

  16. Postavite gornji luk lanca na mesto na streli rovokopača, zatim obmotajte lanac oko valjka na kraju strele.

  17. Uvucite zavrtanj za podešavanje u strelu i okrećite ga dok ne ostane 3,8 do 6,3 cm nezategnutog dela u lancu na donjem luku.

  18. Navucite kontra navrku nadole kroz zavrtanj za podešavanje i čvrsto je pritegnite uz strelu.

  19. Zategnite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju strelu na 183 do 223 N·m.

  20. Montirajte svrdlo za iskopavanje pomoću zavrtnja i navrtke koje ste prethodno uklonili.

   Note: Zategnite zavrtanj i navrtku na 102 N·m.

  Чишћење

  Uklanjanje otpadaka iz mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Uklonite otpatke iz mašine.
 • Important: Budite pažljivi kada koristite perač pod visokim pritiskom jer može oštetiti oznake, motor i električne i hidraulične sisteme, a može i ukloniti mazivo. Proverite da li su poklopac rezervoara za gorivo i čep za ulje/merna šipka pričvršćeni kako biste izbegli prodiranje vode u motor. Držite vodu dalje od električnih predmeta i hidrauličnih ventila.

  Important: Rad motora sa začepljenim mrežicama, prljavim ili začepljenim rashladnim rebrima i/ili uklonjenim rashladnim kućištima dovode do oštećenja motora zbog pregrevanja.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (po potrebi) i spustite strelu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se motor ohladi.

  3. Obrišite otpatke iz čistača vazduha.

  4. Očistite sve otpatke nakupljene na motoru i izduvnom loncu četkom ili ventilatorom.

   Important: Poželjnije je da se prljavština izduva umesto da se pere. Ako koristite vodu, držite je dalje od električnih predmeta i hidrauličnih ventila. Nemojte koristiti perač pod visokim pritiskom na motoru.

  5. Očistite otpatke iz hladnjaka ulja.

  Складиштење

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite strelu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se motor ohladi.

  3. Uklonite prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova čitave mašine, naročito motora. Očistite prljavštinu i otpatke sa spoljašnje strane rebara glave cilindra i kućišta ventilatora.

   Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Ne perite mašinu pod pritiskom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, motora, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Servisiranje čistača vazduha; pogledajte Одржавање мотора.

  5. Podmažite mašinu; pogledajte Подмазивање.

  6. Zamenite ulje u kućištu motora; pogledajte Одржавање мотора.

  7. Izvadite svećicu i proverite njeno stanje; pogledajte Одржавање мотора.

  8. Za skladištenje duže od 30 dana pripremite mašinu na sledeći način:

   1. U sveže gorivo u rezervoaru dodajte stabilizator/regenerator goriva. Pratite uputstva za mešanje koja daje proizvođač stabilizatora goriva. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

   2. Pustite da motor radi 5 minuta da se distribuira regenerisano gorivo kroz sistem goriva.

   3. Isključite motor, sačekajte da se ohladi i ispraznite rezervoar za gorivo pomoću sifon pumpe.

   4. Pokrenite motor i pustite da radi dok se ne isključi.

   5. Uključite čok.

   6. Pokrenite i pustite da motor radi dok se ponovo ne pokrene.

   7. Pravilno odložite gorivo. Reciklirajte prema lokalnim propisima.

   Important: Ne skladištite gorivo koje sadrži stabilizator/regenerator duže od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora goriva.

  9. Sa svećicom izvađenom iz motora, sipajte 2 kašike motornog ulja u otvor za svećicu.

  10. Stavite krpu preko otvora za svećicu kako biste upili prskanje ulja, a zatim koristite starter ili ručku za ručno pokretanje da biste pokrenuli motor i distribuirali ulje unutar cilindra.

  11. Postavite svećicu ali nemojte stavljati kabl na svećicu.

  12. Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

  13. Proverite i podesite zategnutost gusenice; pogledajte Provera i podešavanje zategnutosti gusenice.

  14. Proverite i podesite zategnutost lanca za kopanje; pogledajte Provera i podešavanje lanca za kopanje i strele.

  15. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen.

  16. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen bojom koju možete nabaviti kod ovlašćenog servisera.

  17. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Uklonite ključ iz prekidača za paljenje i čuvajte ga na mestu koje nećete zaboraviti.

  18. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starter se ne pokreće.
  1. Akumulator je ispražnjen.
  2. Električni priključci su korodirali ili labavi.
  3. Oštećen je relej ili prekidač.
  1. Napunite akumulator ili ga zamenite.
  2. Proverite da li električni priključci imaju dobar kontakt.
  3. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili ne radi.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan.
  2. Zaustavni ventil goriva je zatvoren.
  3. Komande nisu u neutralnom položaju.
  4. Čok nije uključen.
  5. Čistač vazduha je prljav.
  6. Kabl svećice je labav ili odvojen.
  7. Svećica je udubljena, zaprljana ili je razmak neodgovarajući.
  8. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  1. Napunite rezervoar svežim gorivom.
  2. Otvorite zaustavni ventil goriva.
  3. Pomerite komande u neutralni položaj.
  4. Pomerite ručicu čoka do kraja napred.
  5. Očistite ili zamenite elemente čistača vazduha.
  6. Postavite kabl na svećicu.
  7. Postavite novu svećicu sa odgovarajućim razmakom.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Čistač vazduha je prljav.
  3. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  4. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  5. Svećica je udubljena, zaprljana ili je razmak neodgovarajući.
  6. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  1. Smanjite putnu brzinu.
  2. Očistite ili zamenite elemente čistača vazduha.
  3. Proverite i dodajte ulje u kućište motora.
  4. Uklonite sve prepreke iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza.
  5. Postavite novu svećicu sa odgovarajućim razmakom.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se pregreva.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  3. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  1. Smanjite putnu brzinu.
  2. Proverite i dodajte ulje u kućište motora.
  3. Uklonite sve prepreke iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza.
  Postoje neuobičajene vibracije.
  1. Montažni zavrtnji za motor su olabavljeni.
  1. Zategnite montažne zavrtnje za motor.
  Mašina neće da se kreće.
  1. Parkirna kočnica je aktivirana.
  2. Nivo hidraulične tečnosti je nizak.
  3. Ventili za vuču su otvoreni.
  4. Hidraulični sistem je oštećen.
  1. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.
  2. Proverite i dodajte hidrauličnu tečnost.
  3. Zatvorite ventile za vuču.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Lanac neće da se okreće.
  1. Pesak ili otpaci su se nakupili u korenu zuba pogonskog zupčanika.
  2. Lanac za kopanje je previše zategnut.
  3. Strela rovokopača i ležaj su popustili.
  4. Pogonski sistem rovokopača je oštećen.
  5. Hidraulični sistem je začepljen, zagađen ili oštećen.
  1. Pokrenite lanac unazad, a zatim smanjite zategnutost lanca.
  2. Podesite zategnutost lanca za kopanje.
  3. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Rovokopač ne kopa dovoljno brzo.
  1. Zubi za kopanje su pohabani.
  2. Lanac koji koristite nije odgovarajući za vrstu zemljišta.
  3. Hidraulični sistem je pregrejan.
  4. Hidraulični sistem je začepljen, zagađen ili oštećen.
  1. Zamenite zube za kopanje.
  2. Procenite vrstu zemljišta i po potrebi promenite lance.
  3. Isključite i ostavite sistem da se ohladi.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Lampica indikatora kvara (MIL) svetli (samo kod Kohler mašina).
  1. Motor je previše vruć.
  2. U rezervoaru za gorivo je staro gorivo.
  3. Zaustavni ventil goriva nije do kraja otvoren.
  4. Čistač vazduha je prljav.
  5. Akumulator nije napunjen.
  6. Koriste se neispravni filteri za gorivo ili su filteri za gorivo prljavi.
  7. Priključci za elektronsku upravljačku jedinicu (ECU) senzora i mlaznice goriva nisu pravilno pričvršćeni.
  8. Postoji nizak napon iz akumulatora.
  9. Osigurač je pregoreo.
  1. Isključite motor i ostavite da se ohladi.
  2. Koristite novo gorivo.
  3. Otvorite zaustavni ventil goriva.
  4. Proverite da li su čistač i predčistač vazduha čisti. Po potrebi ih zamenite.
  5. Napunite ili zamenite akumulator.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  8. Proverite da li je akumulator potpuno napunjen.
  9. Proverite i zamenite sve pregorele osigurače.