Introducere

Această mașină este concepută pentru a săpa șanțuri în sol, pentru îngroparea cablurilor și a conductelor pentru diverse aplicații. Nu este destinată să taie piatra, lemnul sau orice alt material în afară de sol. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 ilustrează locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g272571

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443.

Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii cu privire la Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Important: Dacă utilizați această mașină la peste 1500 m pentru o perioadă continuă, asigurați-vă că a fost instalat setul de mare altitudine astfel încât motorul să respecte reglementările Consiliului statului California privind resursele aeriene (CARB)/Agenției pentru protecția mediului din SUA (EPA) referitoare la emisii. Setul de mare altitudine creste performanța motorului, prevenind ancrasarea bujiei, pornirea greoaie și creșterea emisiilor. După instalarea setului, pe mașină se va atașa eticheta pentru mare altitudine alături de autocolantul cu numărul de serie. Contactați orice centru de service autorizat pentru a obține setul și eticheta pentru mare altitudine potrivite mașinii dumneavoastră. Pentru a localiza un centru convenabil pentru dumneavoastră, accesați site-ul web la www.Toro.com sau contactați departamentul Servicii Clienți Toro la numărul/numerele listate în declarația dumneavoastră de garanție pentru controlul emisiilor.Îndepărtați setul de la motor și restabiliți motorul la configurația originală din fabrică atunci când utilizați motorul la o altitudine mai mică de 1500 m. Nu utilizați la altitudini mici un motor care a fost modificat pentru altitudine mare, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea și defectarea motorului.În cazul în care nu sunteți siguri dacă mașina a fost modificată pentru altitudini mari, căutați următoarea etichetă.

decal127-9363

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului conţin substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Siguranța generală

Pericol

În zona de lucru pot exista linii subterane pentru utilități. În cazul în care se intră în contact cu acestea, pot rezulta şocuri sau explozii.

Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane şi nu săpaţi în zonele respective. Contactaţi serviciul local de marcare sau furnizorul de utilităţi pentru marcarea proprietăţii (de exemplu, apelaţi 811 în Statele Unite ale Americii sau 1100 în Australia pentru serviciul naţional de marcare).

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor. Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de dinți, melc sau alte componente mobile.

 • Țineţi trecătorii și animalele de companie la o distanţă sigură faţă de maşină.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze maşina.

 • Nu utilizaţi maşina fără apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Opriți mașina, opriți motorul și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service, de alimentare cu combustibil sau de desfundare a mașinii.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol - instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal107-8495

Autocolantul 131-1097 este destinat exclusiv mașinilor cu motor Toro.

decal131-1097
decal133-8062
decal139-1271
decal138-7107
decal138-7154

Autocolantul 137-3882 este destinat exclusiv modelului 22983.

decal137-3882

Autocolantul 138-7155 este destinat exclusiv modelului 22984.

decal138-7155
decal99-9952
decal138-7104

Autocolantul 138-7105 este destinat exclusiv modelului 22983.

decal138-7105

Autocolantul 138-7106 este destinat exclusiv modelului 22984

decal138-7106

Reglare

Montarea brațului și a lanțului

Piese solicitate pentru această procedură:

Braț (comercializat separat)1
Lanț (comercializat separat)1

Important: Sunt disponibile mai multe configurații și dimensiuni ale brațului și lanțului. Adresați-vă unui centru de service autorizat pentru a obține brațul și lanțul corespunzătoare, în funcție de cerințele dumneavoastră.

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană și cuplați frâna de parcare.

 2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 3. Îndepărtați șurubul, cele 2 șaibe tip șa și piulița care fixează melcul pentru material excavat și îndepărtați melcul (Figura 4).

  Note: Păstrați elementele de fixare pentru utilizare ulterioară.

  g011470
 4. Îndepărtați cele 2 șuruburi, piulițele și șaibele duble de pe părțile laterale ale brațului (Figura 4).

 5. Slăbiți șurubul de reglare și contrapiulița (Figura 4).

 6. Glisați brațul principal peste brațul secundar, pe capul de antrenare.

 7. Montați cele 2 șuruburi, piulițele și șaibele duble îndepărtate la pasul 4 la nivelul brațului principal și brațului secundar, fără a le strânge.

 8. Dacă lanțul nu este conectat, conectați zalele apăsând sau lovind prin zale știftul cu cap și gaură furnizat împreună cu lanțul.

  Important: Pentru a evita îndoirea zalelor lanțului, plasați blocuri sub și între zale atunci când loviți cu ciocanul știftul cu cap și gaură.

 9. Fixați știftul cu cap și gaură cu cuiul spintecat furnizat împreună cu lanțul.

 10. Treceți lanțul de excavare peste arborele de antrenare al melcului și pe pinionul de antrenare, asigurându-vă că dinții de excavare sunt îndreptați spre față pe porțiunea superioară.

 11. Așezați porțiunea superioară a lanțului la locul său pe brațul săpătorului de șanțuri, apoi treceți lanțul în jurul rolei de la capătul brațului.

 12. Introduceți șurubul de reglare în braț și rotiți-l până când există un joc de 3,8 - 6,3 cm la nivelul lanțului în porțiunea inferioară.

 13. Înșurubați contrapiulița pe șurubul de reglare și strângeți-o bine pe braț.

 14. Strângeți cele 2 șuruburi și piulițe care fixează brațul la un cuplu de 183 - 223 N m.

 15. Montați melcul pentru material excavat utilizând șurubul, 2 șaibe tip șa și piulița pe care ați îndepărtat-o anterior.

 16. Strângeţi şurubul și piulița la un cuplu de 101 N m.

Verificarea nivelurilor de lichid

Înainte de a porni motorul pentru prima dată, verificați nivelul uleiului de motor și al uleiului hidraulic. Consultați secțiunile următoare pentru mai multe informații:

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei pentru mai multe informații.

Rezumat al produsului

g251307

Familiarizați-vă cu toate comenzile (Figura 6) înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g251305

Indicator luminos de defecțiune unitatea electronică de control

Doar pentru mașini Kohler

Unitatea electronică de control (ECU) monitorizează în mod continuu funcționarea sistemului EFI.

Dacă este detectată o problemă sau o defecțiune în sistem, se aprinde indicatorul luminos de defecțiune (MIL) (Figura 6).

Indicatorul luminos de defecțiune este lumina roșie situată pe panoul de comandă.

Când se aprinde indicatorul luminos de defecțiune, efectuați verificările inițiale pentru depanare.

Dacă aceste verificări nu corectează problema, este necesară efectuarea unei diagnoze suplimentare și a unor lucrări de service la un centru de service autorizat.

Comutatorul de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OPRIRE, FUNCțIONARE și PORNIRE. Consultați Pornirea motorului.

Manetă de accelerație

Deplasați maneta spre față pentru a mări turația motorului și spre spate pentru a reduce turația motorului.

Manetă de şoc

Exclusiv pentru motoare Toro

Înainte de a porni un motor rece, deplasați maneta de șoc spre față. După ce pornește motorul, reglați șocul pentru a menține motorul în funcțiune fără probleme. Deplasați maneta de șoc la maxim spre spate cât mai curând posibil.

Note: Pentru un motor cald este necesară o deplasare foarte mică a manetei de șoc sau nu este necesară deloc.

Contor orar

Contorul orar afișează numărul de ore de funcționare care au fost înregistrate pe mașină.

Bară de referință

Când conduceți mașina, utilizați bara de referință ca manetă și element important pentru controlul mașinii. Pentru a asigura o funcționare uniformă și controlată, nu luați ambele mâini de pe bara de referință în timp ce utilizați mașina.

Manete de tracțiune

 • Pentru deplasare înainte, deplasați ambele manete de tracțiune spre față (Figura 7).

  g258529
 • Pentru deplasare în spate, deplasați ambele manete de tracțiune spre spate (Figura 8).

  Important: Când vă deplasați cu spatele, uitați-vă în spatele dumneavoastră pentru a vedea obstacolele și țineți mâinile pe bara de referință.

  g258530
 • Pentru a vira spre dreapta, deplasați spre față maneta de tracțiune stânga (Figura 9).

  g258532
 • Pentru a vira spre stânga, deplasați spre spate maneta de tracțiune dreapta (Figura 10).

  g258531
 • Pentru a opri mașina, eliberaţi manetele de tracţiune.

Note: Cu cât deplasați mai mult maneta de tracțiune în orice direcție, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă.

Manetă pentru ridicarea brațului

Pentru a coborî brațul, deplasați maneta lent spre față (Figura 11).

Pentru a ridica brațul, deplasați maneta lent spre spate (Figura 11).

g258811

Element de blocare pentru ridicarea brațului

Elementul de blocare pentru ridicarea brațului blochează maneta pentru ridicarea brațului, astfel încât să nu o puteți împinge spre față. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că nimeni nu va coborî accidental brațul în timpul lucrărilor de întreținere. Asigurați blocarea brațului oricând trebuie să opriți mașina cu brațul ridicat.

Pentru a acționa elementul de blocare, ridicați-l astfel încât să elibereze orificiul din panoul de comandă și balansați-l spre dreapta în fața manetei de ridicare a brațului, împingând-o în jos în poziția blocată (Figura 12).

g251304

Manetă de control a săpătorului de șanțuri

Pentru a lucra cu săpătorul de șanțuri, rotiți maneta spre spate și trageți-o în jos până la bara de referință (Figura 13, numărul 1).

Pentru a inversa capul pentru săpătorul de șanțuri, rotiți maneta spre spate, apoi deplasați-o spre stânga, în fanta superioară (Figura 13, numărul 2).

Dacă eliberați maneta, aceasta va reveni automat în poziția neutră (Figura 13, numărul 3), oprind lanțul.

g261593

Manetă frână de parcare

 • Pentru a cupla frâna de parcare, trageți maneta frânei de parcare spre spate și în sus (Figura 14).

 • Pentru a elibera frâna de parcare, trageți maneta spre spate și apoi în jos (Figura 14).

g251303

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime86 cm
Lungime cu un braț de 70 cm210 cm
Lungime cu un braț de 91,4 cm235 cm
Lungime cu un braț de 122 cm283 cm
Înălţime117 cm
Greutate a modelului 22983501 kg
Greutate a modelului 22984505 kg

* Brațul de 91,4 cm și lanțul sporesc cu aproximativ 27 kg greutatea prezentată.

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Important: Înainte de a utiliza mașina, verificați nivelul lichidului și îndepărtați reziduurile de pe mașină. Asigurați-vă că în zonă nu sunt prezenți oameni sau reziduuri. De asemenea, trebuie să cunoașteți și să fi marcat locațiile tuturor liniilor de utilități.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective; notați locația obiectelor și structurilor nemarcate, cum ar fi rezervoare de stocare subterane, puțuri și sisteme septice.

 • Inspectați zona în care veți folosi echipamentul.

  • Evaluați terenul pentru a stabili de ce accesorii și dispozitive de atașare aveți nevoie pentru a realiza sarcina respectivă în mod corespunzător și în condiții de siguranță.

  • Îndepărtați toate reziduurile.

  • Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că în zonă nu sunt trecători.

  • Opriți mașina dacă în zonă pătrunde cineva.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și autocolantele de siguranță.

  • Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

  • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizarea mașinii sau certificarea operatorului în urma unei instruiri.

  • Trebuie să știți cum să opriți mașina și să opriți rapid motorul.

  • Verificați dacă toate controalele pentru prezența operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

  • Localizați punctele de strângere marcate pe mașină și dispozitivele de atașare; țineţi mâinile și picioarele la distanţă de aceste zone.

  • Opriți mașina, opriți motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi poziția de operare.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

 • Nu umpleţi recipientele în interiorul unui vehicul sau într-un camion sau remorcă prevăzută cu căptuşeală de plastic. Amplasaţi întotdeauna recipientele pe sol, la distanţă de vehicul înainte de umplere.

 • Îndepărtați echipamentul din camion sau remorcă și alimentați-l atât timp cât se află pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, realimentaţi mai degrabă dintr-un container portabil decât cu o duză de distribuire combustibil.

 • Menţineţi în permanenţă duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizaţi un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Etanol: benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metill terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați nicodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică; astfel, E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugați ulei în benzină.

Utilizarea unui stabilizator/aditiv de combustibil

Utilizați un stabilizator/aditiv de combustibil pentru a menține prospețimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului.

Important: Nu utilizați aditivi care conțin metanol sau etanol.

Adăugați cantitatea de stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt conform indicațiilor producătorului stabilizatorului pentru combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

 2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

 3. Curățați în jurul capacului rezervorului de combustibil și îndepărtați-l (Figura 15).

  g251914
 4. Adăugați combustibil în rezervor până când nivelul ajunge la 6 - 13 mm sub partea inferioară a bușonului rezervorului.

  Important: Acest spațiu din rezervor permite dilatarea combustibilului. Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil.

 5. Montați bușonul rezervorului în siguranță, rotindu-l până când se aude un clic.

 6. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

În timpul utilizării

Siguranța în timpul utilizării

Siguranța generală

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de dinți, lanț, melc sau alte componente mobile.

  • Țineţi trecătorii și animalele de companie la o distanţă sigură faţă de maşină și nu transportați niciodată pasageri.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului.

  • Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Opriți săpatul dacă în zonă pătrunde cineva.

 • Mașina se deplasează cu spatele în timpul funcționării: fiți atent la zona din jurul dumneavoastră în timp ce utilizați mașina.

  • Utilizați mașina doar în zone unde există spațiu suficient pentru efectuarea unor manevre sigure.

  • Aveți grijă la obstacolele din imediata apropiere. Nerespectarea unei distanțe adecvate față de copaci, pereți și alte obstacole poate cauza răniri atunci când deplasați mașina cu spatele dacă nu sunteți atent la obiectele din jur.

  • Uitați-vă în spate și în jos înainte de a deplasa mașina în marșarier pentru a vă asigura că drumul este liber.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu bruscați niciodată comenzile pentru tracțiune și ridicarea brațului; mișcați-le ușor.

 • Proprietarul/utilizatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

 • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

 • Utilizați mașina doar atunci când aveți lumină corespunzătoare.

 • Asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră și cuplați frâna de parcare înainte de a porni motorul. Porniți motorul doar din poziția de operare.

 • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care pot afecta vizibilitatea.

 • Opriți lanțul de excavare atunci când nu lucrați.

 • Opriți mașina, opriți motorul, scoateți cheia și verificați mașina dacă ați lovit un obiect. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

 • Nu porniți niciodată un motor într-o zonă închisă.

 • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată. Înainte de a părăsi poziţia de operare, efectuați următoarele:

  • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  • Coborâți brațul la sol.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 • Verificați dacă aveți spațiu suficient deasupra (atenție la cabluri electrice, ramuri și cadre de uși) înainte de deplasarea pe sub obiecte și nu intrați în contact cu acestea.

 • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

 • Utilizați numai dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro.

Siguranța în pantă

 • Lucraţi pe pante în sus sau în jos doar cu partea frontală a mașinii orientată în susul pantei.

 • Ridicarea braţului pe o pantă afectează stabilitatea mașinii. Mențineți braţul în poziție coborâtă la deplasarea pe pante.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Stabiliți-vă propriile proceduri și reguli pentru lucrul pe pante. Aceste proceduri trebuie să includă evaluarea locului pentru a stabili ce suprafețe înclinate sunt sigure pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

 • Încetiniți și acordați o atenție deosebită pe terenuri deluroase. Condițiile de sol pot afecta stabilitatea mașinii.

 • Evitați pornirea sau oprirea mașinii în pantă.

 • Nu virați pe pante. Dacă trebuie să virați, virați ușor și mențineți partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus.

 • La deplasarea pe pante, realizați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția.

 • Dacă nu vă simțiți confortabil să utilizați mașina pe o pantă, nu o faceți.

 • Aveți grijă la gropi, șanțuri sau denivelări deoarece terenurile denivelate pot cauza răsturnarea mașinii. Iarba înaltă poate ascunde obstacole.

 • Aveți grijă la deplasarea pe suprafețe umede. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea.

 • Verificați zona pentru a vă asigura că solul este suficient de stabil pentru a suporta greutatea mașinii.

 • Utilizați cu atenție mașina în apropiere de:

  • Stații

  • Șanțuri

  • Terasamente

  • Corpuri de apă

  Mașina se poate răsturna brusc dacă o șenilă trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

 • Dacă mașina începe să se încline, eliberați comenzile și îndepărtați-vă de ea.

 • Nu îndepărtați sau adăugați dispozitive de atașare pe o pantă.

 • Nu parcați maşina pe un teren deluros sau o pantă.

Pornirea motorului

 1. Deplasați maneta de accelerație până la jumătatea distanței dintre pozițiile LENT și RAPID (Figura 16).

  g251917
 2. Pentru motoarele Toro, procedați după cum urmează:

  1. Deplasaţi maneta de şoc în poziţia PORNIT (Figura 16).

   Note: Pentru un motor cald sau fierbinte nu necesară utilizarea manetei de șoc.

  2. Rotiți cheia în poziția PORNIT (Figura 16). După pornirea motorului, eliberați cheia.

  3. Deplasaţi lent maneta de şoc în poziţia OPRIT (Figura 16). Dacă motorul se calează sau ezită, cuplați din nou șocul până la încălzirea motorului.

 3. Pentru motoarele Kohler, rotiți cheia în poziția PORNIT (Figura 16). După pornirea motorului, eliberați cheia.

 4. Deplasați maneta de accelerație în poziția dorită Figura 16.

  Important: Utilizarea motorului la turații mari atunci când sistemul hidraulic este rece (adică atunci când temperatura aerului este de zero grade sau mai mică) ar putea deteriora sistemul hidraulic. Când porniți motorul în condiții de temperaturi scăzute, lăsați-l să funcționeze în poziția centrală a manetei de accelerație timp de 2 până la 5 minute înainte de a deplasa maneta de accelerație în poziția RAPID.

  Note: Dacă temperatura exterioară este sub zero grade, depozitați mașina într-un garaj pentru a o menține mai caldă și pentru a ajuta la pornire.

Operarea mașinii

Utilizați manetele de tracțiune pentru deplasarea mașinii. Cu cât deplasați mai mult manetele de tracțiune în orice direcție, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă. Eliberaţi manetele de tracţiune pentru a opri mașina.

Avertisment

Când vă deplasați cu spatele, puteți lovi obiecte staționare sau trecători, putând provoca vătămări corporale grave sau decesul.

Uitați-vă în spatele dumneavoastră pentru a vedea obstacolele sau trecătorii și țineți mâinile pe bara de referință.

Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Cu toate acestea, puteți utiliza poziția manetei de accelerație pentru a lucra la viteze mai mici.

Oprirea motorului

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

 2. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare RAPID (Figura 16).

 3. Dacă motorul a funcționat mult timp sau este fierbinte, lăsați-l la ralanti timp de un minut înainte de a roti cheia în poziția OPRIRE.

  Note: Acest lucru ajută la răcirea motorului înainte de a-l opri. În caz de urgență, puteți opri motorul imediat.

 4. Deplasați cheia în poziția OPRIRE și scoateți-o.

  Avertisment

  Un copil sau un trecător neinstruit ar putea încerca să opereze mașina și să se rănească.

  Scoateți cheia din contact înainte de a părăsi mașina, chiar și pentru câteva secunde.

Săparea unui șanț

 1. Porniți motorul, ridicați brațul, deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare RAPIDă și deplasați mașina de-a lungul suprafeței ce trebuie săpată.

  Important: Lăsați mașina să se încălzească câteva minute înainte de a începe săpatul.

 2. Trageți maneta de control a săpătorului de șanțuri spre bara de referință pentru a cupla săpătorul de șanțuri.

 3. Fără a deplasa manetele de tracțiune, coborâți încet brațul și lanțul în sol până la adâncimea dorită.

 4. După ce brațul săpătorului de șanțuri ajunge în sol la un unghi de 45° - 60°, deplasați încet mașina în spate pentru a extinde șanțul.

  Note: În timpul săpării șanțului, viteza de deplasare scade automat.

 5. Când ați terminat, ridicați brațul din șanț, apoi opriți săpătorul de șanțuri.

Indicaţii de exploatare

 • Curățați zona de gunoi, ramuri și pietre înainte de a săpa șanțuri, pentru a preveni deteriorarea mașinii.

 • Începeți întotdeauna săpatul șanțurilor cu cea mai mică viteză de deplasare posibilă. Măriți viteza dacă permit condițiile. Dacă scade viteza lanțului, reduceți viteza de deplasare pentru a menține lanțul în mișcare în cel mai rapid ritm. Nu acționați șenilele în timp ce săpați șanțuri.

 • Lucrați întotdeauna la accelerația maximă (turația maximă a motorului) atunci când săpați șanțuri.

 • Săpați întotdeauna prin deplasare în spate (adică în marșarier).

 • Pentru rezultate optime, săpați cu lanțul la un unghi de 45° - 60°.

 • Veți putea săpa un șanț mai rapid, controlând adâncimea cu ajustări periodice ale brațului.

 • Dacă săpătorul de șanțuri se blochează în sol, inversați sensul lanțului. După slăbirea lanțului, schimbați sensul acestuia și continuați săpatul.

 • Dacă aveți nevoie ca șanțul finit să fie mai curat decât este posibil cu săpătorul de șanțuri, puteți achiziționa un dispozitiv de fărâmiţare de la distribuitorul dumneavoastră. Dispozitivul de fărâmiţare se montează pe capul pentru săpătorul de șanțuri și curăță șanțul în timp ce săpați.

 • Pentru a îmbunătăți calitatea șanțurilor cu adâncime mai mică de 61 cm, utilizați un braț de 61 cm.

 • Utilizați un lanț adecvat pentru tipul de sol, așa cum este prezentat în tabelul următor:

  Tip de solTip de lanț recomandat
  NisiposLanț pentru pământ (configurat cu un număr suplimentar de dinți, pentru o viteză de săpat mai mare; adresați-vă unui centru de service autorizat)
  Argilos - nisipos/argilă/lut argilosLanț pentru pământ
  Lut umed, lipiciosLanț pentru pământ
  Sol dur: lut uscat și soluri compactateLanț mixt
  Sol pietros/pietrișLanț pentru pietre

După utilizare

Siguranța după utilizare

 • Parcați mașina pe o suprafață netedă, decuplați circuitul hidraulic al săpătorului de șanțuri, coborâți braţul, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia. Așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de a efectua reglaje, lucrări de service, înainte de a o curăța sau de a o depozita.

 • Curățați reziduurile de pe dispozitivele de atașare, dispozitivele de acționare, toba de eşapament și motor a preveni incendiile. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate.

 • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

Securizarea mașinii pentru transport

Important: Nu operați și nu conduceți mașina pe șosele. Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

 2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 3. Fixați mașina pe o remorcă cu lanțuri sau curele, folosind inelele de prindere/ridicare din partea din față și din spate a mașinii (Figura 17 și Figura 18). Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

  g251915
  g251916

Ridicarea mașinii

Puteți ridica mașina folosind inelele de prindere/ridicare ca puncte de ridicare (Figura 17 și Figura 18).

Întreţinere

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Avertisment

Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

Scoateți cheia din contact și deconectați cablurile de la bujii înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. Poziționați firele deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujiile.

Siguranță în timpul întreținerii

 • Parcați mașina pe o suprafață netedă, decuplați circuitul hidraulic al săpătorului de șanțuri, coborâți braţul, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia. Așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, curățarea, depozitarea sau repararea mașinii.

 • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

 • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

 • Utilizați cricuri pentru susținerea componentelor, dacă este cazul.

 • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

 • Deconectați bateria înainte de orice reparație.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

 • Nu modificați dispozitivele de siguranță.

 • Utilizați doar piese de schimb originale Toro.

Program(e) de întreţinere recomandat(e)

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
După primele 5 ore
 • Pentru motoarele Toro - schimbați filtrul de ulei de motor.
 • După primele 50 ore
 • Verificați şi reglați tensionarea șenilelor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Verificați filtrul de aer.
 • Pentru motoarele Kohler - verificați nivelul uleiul de motor.
 • Pentru motoarele Toro - verificați nivelul uleiul de motor.
 • Verificați starea șenilelor și curățați-le.
 • Testați frâna de parcare.
 • Verificați starea dinților de excavare și înlocuiți-i pe cei uzați sau deteriorați.
 • Verificați dacă elementele de fixare sunt slăbite.
 • După fiecare folosinţă
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit al bateriei(doar pentru baterii de schimb).
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Verificați dacă lanțul de excavare este uzat excesiv și tensionat corespunzător.
 • La intervale de 40 de ore
 • Lubrifiați carcasa săpătorului de șanțuri.
 • La intervale de 100 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau nisip).
 • Pentru motoarele Toro - schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Pentru motoarele Toro - verificați bujia (bujiile).
 • Verificați şi reglați tensionarea șenilelor.
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo și a acțiunii substanțelor chimice, dacă este necesar.
 • La intervale de 150 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - verificați filtrul de aer exterior.
 • La intervale de 200 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - schimbați filtrul de ulei de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Pentru motoarele Toro - verificați jocul supapei.
 • Pentru motoarele Toro - înlocuiți bujia (bujiile).
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • La intervale de 250 de ore
 • Verificați și lubrifiați roțile de rulare.
 • La intervale de 300 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți filtrul de aer exterior(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau nisip).
 • Pentru motoarele Kohler - verificați filtrul de aer interior.
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți filtrul de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți uleiul hidraulic.
 • La intervale de 500 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți sau curățați și distanțați bujia (bujiile).
 • La intervale de 600 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți filtrul de aer interior.
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Verificați şi reglați tensionarea șenilelor.
 • Verificați şi reglați tensionarea lanțului.
 • Retușați vopseaua sărită
 • Important: Pentru motoarele Kohler, consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Proceduri permanente

  Îndepărtarea plăcii de acoperire

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   Atenţie

   Sub capac este prezent un arbore rotativ, care se mișcă atunci când mașina funcționează și poate prinde degetele, mâinile, părul desfăcut și îmbrăcămintea, provocând răni grave, amputare sau moarte.

   Opriți întotdeauna motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a îndepărta capacul.

  3. Slăbiți secvențial cele 3 șuruburi care fixează placa de acoperire pe cadru, până la slăbirea plăcii (Figura 19).

   g258957
  4. Glisați placa de acoperire spre partea dreaptă a mașinii, apoi trageți-o peste șuruburi și de pe mașină.

  5. Pentru a monta placa de acoperire înainte de a utiliza mașina, glisați-o în poziție și strângeți cele 3 șuruburi pe care le-ați slăbit anterior (Figura 19).

  Demontarea scutului de la partea inferioară

  Note: Elementele de fixare de pe capacele acestei mașini sunt proiectate să rămână pe capace după îndepărtare. Slăbiți toate elementele de fixare de pe fiecare capac cu câteva rotiri, astfel încât capacul să fie slăbit, dar încă atașat, apoi reveniți și slăbiți-le până când se eliberează capacul. Acest lucru împiedică îndepărtarea din greșeală a șuruburilor de la elementele de fixare.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Slăbiți secvențial cele 2 șuruburi care fixează scutul de la partea inferioară, până la eliberarea scutului (Figura 20).

   g325558
  4. Trageți scutul spre spate și îndepărtați-l de la mașină.

  5. Pentru a monta scutul înainte de a utiliza mașina, glisați scutul de la partea inferioară pe mașină astfel încât să se sprijine pe toate cele 4 proeminențe și fixați-l cu cele 2 șuruburi pe care le-ați slăbit anterior.

   Note: Poate fi necesar să ridicați scutul pentru a vă asigura că se sprijină pe proeminențele din față.

   g325557

  Lubrifiere

  Lubrifierea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Tip lubrifiant: lubrifiant universal.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiecare fiting (Figura 22 - Figura 24).

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți (aproximativ 3 pompări).

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  g007821
  g007822
  g007823

  Lubrifierea carcasei săpătorului de șanțuri

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 40 de ore
 • Lubrifiați carcasa săpătorului de șanțuri.
 • Tip lubrifiant: lubrifiant universal.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Curățați fitingul de lubrifiere a carcasei săpătorului de șanțuri cu o lavetă și conectați la acesta un pistol de lubrifiere (Figura 25).

   g008334
  4. Pompați lubrifiant în fiting până când acesta iese din valva de lubrifiant situată lângă fiting.

  5. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați setările regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  Identificarea motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați filtrul de aer.
 • Utilizați imaginea următoare pentru a identifica motorul mașinii și consultați secțiunea de mai jos pentru service (Figura 26).

  g252303

  Lucrări de service pentru un motor Kohler

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 150 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - verificați filtrul de aer exterior.
 • La intervale de 300 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți filtrul de aer exterior(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau nisip).
 • Pentru motoarele Kohler - verificați filtrul de aer interior.
 • La intervale de 600 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți filtrul de aer interior.
 • Note: Verificați filtrele mai frecvent în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Demontarea filtrelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și trageți capacul de admisie a aerului de pe corpul filtrului de aer (Figura 27).

  4. Curățați sita și capacul de admisie a aerului.

  5. Montați capacul de admisie a aerului și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 27).

   g012996
  6. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și îndepărtați capacul filtrului de aer (Figura 28).

  7. Curățați interiorul capacului filtrului de aer cu aer comprimat.

  8. Glisați ușor filtrul exterior din corpul filtrului de aer (Figura 28).

   Note: Evitați lovirea filtrului în partea laterală a corpului.

  9. Scoateți filtrul interior doar dacă intenționați să-l înlocuiți.

   Important: Nu încercați niciodată să curățați filtrul interior. Dacă filtrul de siguranță este murdar, înseamnă că filtrul exterior este deteriorat. Înlocuiți ambele filtre.

   g012997

  Verificarea filtrelor

  1. Verificați filtrul interior. Dacă este murdar, înlocuiți atât filtrul interior, cât și filtrul exterior.

   Important: Nu încercați să curățați filtrul interior. Dacă filtrul interior este murdar, înseamnă că filtrul exterior este deteriorat.

  2. Verificați filtrul exterior pentru a descoperi deteriorările, folosind o lumină puternică în exteriorul filtrului. Dacă filtrul exterior este murdar, îndoit sau deteriorat, înlocuiți-l.

   Note: Găurile din filtru apar ca spoturi luminoase. Nu curățați filtrul interior.

  Montarea filtrelor

  Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, utilizați întotdeauna motorul cu filtrele de aer și capacul montate.

  1. Dacă montați filtre noi, verificați fiecare filtru pentru a descoperi eventualele deteriorări din timpul transportului.

   Note: Nu utilizați un filtru deteriorat.

  2. Dacă înlocuiți filtrul interior, glisați-l cu atenție în corpul filtrului (Figura 28).

  3. Glisați cu atenție filtrul exterior peste filtrul de siguranță (Figura 28).

   Note: Asigurați-vă că filtrul exterior este amplasat perfect apăsând pe marginea exterioară în timp ce îl montați.

   Important: Nu apăsați pe zona moale din interiorul filtrului.

  4. Montați capacul filtrului de aer și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 27).

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Pentru motoarele Kohler - verificați nivelul uleiul de motor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau nisip).
 • La intervale de 200 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - schimbați filtrul de ulei de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Specificații ulei de motor

  Capacitate ulei: cu o înlocuire a filtrului - 1,9 l; fără înlocuirea filtrului -1,6 l

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g017552

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  g194611

  Schimbarea uleiului de motor

  1. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze 5 de minute. Acest lucru încălzește uleiul, astfel încât să se scurgă mai bine.

  2. Parcați mașina astfel încât partea cu scurgerea să fie puțin mai jos decât partea opusă, pentru a vă asigura că uleiul se scurge complet.

  3. Coborâți brațul și cuplați frâna de parcare.

  4. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  5. Schimbați uleiul (Figura 31).

   g261614g032754
  6. Turnați încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere și adăugați lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul Complet (Figura 32).

   g194610
  7. Porniți motorul și conduceți pe o suprafață plată.

  8. Verificați din nou nivelul uleiului.

  Înlocuirea filtrului de ulei de motor

  1. Scurgeți uleiul din motor; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  2. Înlocuiți filtrul de ulei de motor (Figura 33).

   Note: Puteți folosi o extensie de cheie cu clichet în orificiul din Figura 34 pentru a cupla o cheie pentru filtrul de ulei.

   g027477
   g261616

   Note: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul de ulei încă 3/4 de tură.

  3. Umpleți carterul cu ulei nou, de tip adecvat; consultați Specificații ulei de motor.

  Lucrări de service pentru bujie (bujii)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți sau curățați și distanțați bujia (bujiile).
 • Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a instala bujia (bujiile). Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujia (bujiile) și un instrument de măsurat/un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați o bujie nouă (bujii noi).

  Tip de bujii: Champion® XC12YC sau alt tip echivalent

  Distanță: 0,76 mm

  Îndepărtarea bujiei (bujiilor)

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Localizați și îndepărtați bujia (bujiile) după cum se arată în Figura 35.

   g252320g027478

  Verificarea bujiei (bujiilor)

  Important: Nu curățați bujia (bujiile). Înlocuiți întotdeauna bujia (bujiile) atunci când: are un strat negru, electrozii sunt uzați, are o peliculă uleioasă sau fisuri.

  Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

  Ajustaţi distanţa la 0,75 mm.

  g206628

  Montarea bujiei (bujiilor)

  g028109

  Lucrări de service pentru motoarele Toro

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 300 de ore
 • Pentru motoarele Kohler - înlocuiți filtrul de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Demontarea filtrului

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și îndepărtați capacul filtrului de aer (Figura 38).

   g004318
  4. Curățați interiorul capacului filtrului de aer cu aer comprimat.

  5. Glisați ușor filtrul din corpul filtrului de aer (Figura 38).

   Note: Evitați lovirea filtrului în partea laterală a corpului.

  Verificarea filtrului

  Verificați filtrul pentru a descoperi deteriorările, folosind o lumină puternică în exteriorul filtrului. Dacă filtrul este murdar, îndoit sau deteriorat, înlocuiți-l.

  Note: Găurile din filtru apar ca spoturi luminoase. Nu curățați filtrul.

  Montarea filtrului

  Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, utilizați întotdeauna motorul cu filtrul de aer și capacul montate.

  1. Dacă montați un filtru nou, verificați filtrul pentru a descoperi eventualele deteriorări din timpul transportului.

   Note: Nu utilizați un filtru deteriorat.

  2. Glisați cu atenție filtrul în corpul filtrului de aer (Figura 39).

   Note: Asigurați-vă că filtrul este amplasat perfect apăsând pe marginea exterioară în timp ce îl montați.

   Important: Nu apăsați pe zona moale din interiorul filtrului.

  3. Montați capacul filtrului de aer și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 39).

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Pentru motoarele Toro - schimbați filtrul de ulei de motor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Pentru motoarele Toro - verificați nivelul uleiul de motor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Pentru motoarele Toro - schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 200 de ore
 • Pentru motoarele Toro - verificați jocul supapei.
 • Specificații - ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent (service API SF, SG, SH, SJ, sau SL)

  Capacitate carter: 2,4 l cu filtru de ulei

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g029683

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  g194611

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Scurgeți uleiul din motor (Figura 41).

   g272603g029570
  4. Înlocuiți filtrul de ulei de motor (Figura 42).

   Note: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul încă ¾ de tură.

   g027477
  5. Turnați încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere și adăugați lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul Complet (Figura 43).

   g193530
  6. Eliminaţi uleiul uzat la centrul de reciclare.

  Lucrări de service pentru bujie (bujii)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Pentru motoarele Toro - verificați bujia (bujiile).
 • La intervale de 200 de ore
 • Pentru motoarele Toro - înlocuiți bujia (bujiile).
 • Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a instala bujia. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujia și un instrument de măsurat sau un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați o bujie nouă.

  Tip: Champion® RN9YC sau NGK® BPR6ES

  Distanță: 0,75 mm

  Îndepărtarea bujiei (bujiilor)

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Localizați și îndepărtați bujia (bujiile) după cum se arată în Figura 33.

   g252453g027478

  Verificarea bujiei (bujiilor)

  Important: Nu curățați bujia (bujiile). Înlocuiți întotdeauna bujia (bujiile) atunci când: are un strat negru, electrozii sunt uzați, are o peliculă uleioasă sau fisuri.

  Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

  Ajustaţi distanţa la 0,75 mm.

  g206628

  Montarea bujiei (bujiilor)

  g273509

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibil pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Utilizarea ventilului de închidere combustibil

  Închideți ventilul de închidere combustibilul pentru transport, întreținere și depozitare. Asigurați-vă că ventilul de închidere combustibilul este deschis atunci când porniți motorul.

  g252489

  Golirea rezervorului de combustibil

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Rotiți ventilul de închidere combustibilul în poziția închis (Figura 47).

  4. Strângeți capetele clemei de furtun a ventilului de pe partea motorului și glisați-o în sus pe conducta de combustibil departe de ventil (Figura 47).

  5. Trageți conducta de combustibil de pe ventil (Figura 47).

  6. Deschideţi ventilul de închidere combustibil şi lăsați să se scurgă combustibilul din rezervorul de combustibil într-un recipient special aprobat.

   Note: Dacă doriți, puteți înlocui filtrul de combustibil cu această ocazie; consultați Înlocuirea filtrului de combustibil.

  7. Instalați conducta de combustibil la ventilul de închidere combustibil. Glisați clema pentru furtun până aproape de ventil pentru a fixa conducta de combustibil.

  8. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Nu montați niciodată un filtru murdar, dacă a fost îndepărtat de pe conducta de combustibil.

  Note: Observați cum este instalat filtrul de combustibil pentru a-l instala corect pe cel nou.

  Note: Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Rotiți ventilul de închidere combustibilul în poziția închis (Figura 47).

  4. Înlocuiți filtrul de combustibil (Figura 48).

   g033082
  5. Rotiți ventilul de închidere combustibilul în poziția deschis (Figura 47).

  6. Verificați dacă există scurgeri de combustibil și reparați dacă este necesar.

  7. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  • Acidul bateriei este otrăvitor și poate provoca arsuri. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Protejați-vă fața, ochii și îmbrăcămintea atunci când lucrați cu o baterie.

  • Gazele din baterie pot exploda. Țineți țigările și sursele de scântei și flăcări deschise departe de baterie.

  Lucrări de service pentru baterie

  Tensiune: 12 V cu 350 A (pornire la rece) la –18 °C.

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  Demontarea bateriei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Ridicați capacul negru din cauciuc de pe cablul negativ. Deconectați cablul negativ al bateriei de la borna negativă a bateriei (–) (Figura 49).

   g008335
  4. Glisați și îndepărtați capacul bornei de la borna pozitivă (roșu) a bateriei. Apoi îndepărtați cablul pozitiv al bateriei (roșu) (Figura 49).

  5. Îndepărtați placa de fixare, șuruburile tip J și contrapiulițe care fixează bateria (Figura 49). Demontați bateria.

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Important: Păstrați întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1.265). Acest lucru este extrem de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0 °C.

  1. Demontați bateria de la mașină; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de 4 - 8 ore la 3 - 4 A (Figura 50). Nu supraîncărcați bateria.

   g003792
  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 50).

  Curățarea bateriei

  Note: Păstrați bornele și întreaga carcasă a bateriei curate, deoarece o baterie murdară se descarcă lent.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Demontați bateria de la mașină; Demontarea bateriei.

  4. Spălați integral carcasa cu o soluție formată din 4 părți apă și 1 parte bicarbonat de sodiu.

  5. Dacă bateriile sunt corodate, curățați-le cu o soluție pentru curățarea bateriilor sau o soluție formată din 4 părți apă și 1 parte bicarbonat de sodiu.

  6. Clătiți bateria cu apă curată.

  7. Acoperiți clemele bateriei și conectorii cablurilor cu lubrifiant Grafo 112X (nr. Piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

  8. Montați bateria; consultați Montarea bateriei.

  Montarea bateriei

  1. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul pozitiv (roșu) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei (Figura 49).

  2. Glisați și montați capacul roșu al bornei pe clema pozitivă a bateriei.

  3. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul negativ (negru) al bateriei la borna negativă (–) a bateriei (Figura 49).

  4. Fixați bateria utilizând bara și piulițele fluture (Figura 49).

  Important: Asigurați-vă că firele bateriei nu intră în contact cu muchii ascuțite sau între ele.

  Lucrări de service pentru o baterie de schimb

  Bateria originală nu necesită întreținere sau service. Următoarele proceduri se referă la întreținerea unei baterii de schimb.

  Pericol

  Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

  • Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii și mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.

  • Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

  Verificarea nivelului electrolitului bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit al bateriei(doar pentru baterii de schimb).
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Uitați-vă la partea laterală a bateriei. Electrolitul trebuie să atingă linia superioară (Figura 51). Nu lăsați electrolitul să scadă sub linia inferioară (Figura 51).

   g000537
  4. Dacă nivelul de electrolit este scăzut, adăugați cantitatea necesară de apă distilată; consultați Adăugarea apei la baterie.

  Adăugarea apei la baterie

  Cel mai bun moment pentru a adăuga apă distilată la baterie este chiar înainte de a utiliza mașina. Acest lucru permite apei să se amestece bine cu soluția de electrolit.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Demontați bateria de la mașină; consultați Demontarea bateriei.

   Important: Nu umpleți niciodată bateria cu apă distilată în timp ce bateria este montată în mașină. Electrolitul se poate vărsa pe alte piese și poate provoca coroziune.

  4. Curățați partea superioară a bateriei cu un prosop din hârtie.

  5. Îndepărtaţi capacele de ventilație de pe baterie (Figura 51).

  6. Turnați încet apă distilată în fiecare celulă a bateriei până când nivelul electrolitului ajunge la linia superioară (Figura 51) de pe carcasa bateriei.

   Important: Nu umpleți excesiv bateria; electrolitul (acidul sulfuric) poate provoca coroziune gravă și deteriorarea șasiului.

  7. Așteptați 5 - 10 minute după umplerea celulelor bateriei. Adăugați apă distilată, dacă este necesar, până când nivelul electrolitului ajunge la linia superioară (Figura 51) de pe carcasa bateriei.

  8. Montați capacele de ventilație pe baterie.

  Înlocuirea siguranţelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Îndepărtați șurubul și panoul de acces din partea dreaptă a mașinii (Figura 52).

   g259092
  4. Înlocuiți siguranțele arse (Figura 53).

   g259093
  5. Montați panoul de acces și fixați-l cu șurubul (Figura 52).

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Lucrări de service pentru șenile

  Curățarea șenilelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați starea șenilelor și curățați-le.
 • Verificați dacă există uzură excesivă a șenilelor și curățați-le periodic. Dacă șenilele sunt uzate, înlocuiți-le.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Folosind un furtun de apă sau un aparat de spălat cu presiune, îndepărtați murdăria de pe fiecare sistem de șenile.

  Important: Aveți grijă când utilizați un aparat de spălat cu înaltă presiune, deoarece acesta poate deteriora autocolantele, motorul și sistemele electrice și hidraulice și poate îndepărta lubrifiantul. Asigurați-vă că capacul rezervorului de combustibil și capacul de ulei/joja sunt bine fixate pentru a evita intrarea apei în motor. Nu permiteți pătrunderea apei la componentele electrice și supapele hidraulice.

  Important: Aveți grijă să curățați complet roțile de rulare și roata de ghidaj (Figura 54). Roțile de rulare trebuie să se poată roti liber atunci când sunt curate.

  g007832

  Verificarea şi reglarea tensionării șenilelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Verificați şi reglați tensionarea șenilelor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați şi reglați tensionarea șenilelor.
 • Pentru a verifica tensionarea fiecărei șenile, așezați o greutate de 20,4 kg pe șenilă la jumătatea distanței dintre roata de rulare din față și roata de ghidaj. Șenila nu trebuie să se curbeze mai mult de 0,6 - 1 cm. Dacă se întâmplă acest lucru, reglați tensionarea șenilei utilizând următoarea procedură:

  g007833
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Slăbiți contrapiulița de pe șurubul de tensionare a șenilei și șuruburile de prindere de pe brațul de tensionare (Figura 56).

   g007825
  4. Strângeţi şurubul de tensionare la un cuplu de 32,5 - 40 N m pentru a tensiona șenila (Figura 56).

  5. Asigurați-vă că șenila se curbează cu mai puțin de 0,6 - 1 cm atunci când este aplicată o forță de 20,6 kg pe suprafața acesteia. Reglați cuplul pe șurubul de tensionare după cum este necesar.

  6. Strângeţi contrapiuliţa.

  7. Strângeţi şuruburile de prindere la un cuplu de 101 N m.

  Înlocuirea șenilelor

  Dacă șenilele sunt foarte uzate, înlocuiți-le.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Ridicați și sprijiniți partea laterală a unității la care trebuie să lucrați, astfel încât șenila să fie la 7,6 - 10 cm de sol.

  4. Retrageți șurubul de tensionare și contrapiulița (Figura 56).

  5. Slăbiți șuruburile de prindere (Figura 56).

  6. Împingeți roata de rulare față spre spate cât mai mult posibil (Figura 57).

   g007835
  7. Începeți să îndepărtați șenila din partea de sus a roții de rulare față și desprindeți-o de pe roată în timp ce rotiți șenila spre față.

   Note: Poate fi necesar să scoateți roata de rulare față, exterioară. Pentru a o îndepărta, scoateți inelul de fixare și capacul din centrul roții de rulare (Figura 58). Apoi scoateți șurubul și garnitura din centrul roții și trageți roata de pe mașină.

   g242269
  8. Când șenila a fost scoasă de pe roata de rulare, îndepărtați-o de pe mașină (Figura 57).

  9. Începând de la roata de ghidaj, amplasați noua șenilă în jurul roții, asigurându-vă că proeminențele de pe șenilă se potrivesc între distanțierele de pe roată (Figura 57).

  10. Împingeți șenila sub și între roțile de rulare spate și din centru (Figura 57).

  11. Începând de la partea de jos a roții de rulare față, montați șenila în jurul roții rotind șenila spre spate în timp ce apăsați proeminențele pe roată.

  12. Dacă ați scos roata față, exterioară, montați-o acum folosind șurubul și garnitura îndepărtate anterior. Strângeți șurubul la un cuplu de 102 N m și apoi curățați, lubrifiați și montați capacul și inelul de fixare conform instrucțiunilor din Verificarea și lubrifierea roților de rulare.

  13. Montați șurubul de tensionare și contrapiulița.

  14. Strângeţi şurubul de tensionare la un cuplu de 32,5 - 40 N m pentru a tensiona șenila.

  15. Asigurați-vă că șenila se curbează cu mai puțin de 0,6 - 1 cm atunci când este aplicată o forță de 20,6 kg pe suprafața acesteia. Reglați cuplul pe șurubul de tensionare după cum este necesar.

  16. Strângeţi contrapiuliţa.

  17. Strângeţi şuruburile de prindere la un cuplu de 101 N m.

  18. Coborâți mașina pe sol.

  19. Repetați procedura pentru a înlocui cealaltă șenilă.

  Verificarea și lubrifierea roților de rulare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 250 de ore
 • Verificați și lubrifiați roțile de rulare.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Îndepărtați șenilele; consultați Înlocuirea șenilelor.

  4. Îndepărtați inelul de fixare și capacul de la o roată de rulare (Figura 59).

   g013416
  5. Verificați lubrifierea de sub capac și din jurul garniturii (Figura 59). Dacă este murdar sau epuizat, curățați integral lubrifiantul, înlocuiți garnitura și adăugați lubrifiant nou.

  6. Asigurați-vă că roata de rulare se rotește fără probleme pe rulment. Dacă este blocată, contactați un centru de service autorizat pentru a înlocui roata de rulare.

  7. Așezați capacul roții de rulare lubrifiat pe capul șurubului(Figura 59).

  8. Fixați capacul roții de rulare cu inelul de fixare (Figura 59).

  9. Repetați pașii 4 - 8 pentru toate cele 12 roți de rulare.

  10. Montați șenilele; consultați Înlocuirea șenilelor.

  Întreţinerea frânei

  Testarea frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Testați frâna de parcare.
  1. Cuplați frâna de parcare; consultați Manetă frână de parcare.

  2. Porniți motorul.

  3. Încercați să deplasați ușor mașina înainte sau înapoi.

  4. Dacă mașina se deplasează, contactați un centru de service autorizat pentru Service.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo și a acțiunii substanțelor chimice, dacă este necesar.
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic: 23 l

  Utilizați doar 1 dintre următoarele uleiuri hidraulice:

  • Lichid de transmisie/hidraulic Toro Premium pentru tractor (pentru mai multe informații, adresați-vă unui centru de service autorizat)

  • Lichid hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX (pentru mai multe informații, adresați-vă unui centru de service autorizat)

  • Dacă niciunul din cele două uleiuri Toro de mai sus nu este disponibil, puteți utiliza un alt ulei hidraulic universal pentru tractor (UHUT), dar trebuie să fie doar produse convenționale, pe bază de petrol. Specificațiile trebuie să se încadreze în intervalul menționat pentru toate proprietățile produsului de mai jos, iar uleiul trebuie să respecte standarde industriale specificate. Adresați-vă furnizorului dumneavoastră de ulei hidraulic pentru a stabili dacă acesta din urmă îndeplinește aceste specificații.

   Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; așadar, utilizați doar produse de la producători consacrați care garantează pentru recomandările furnizate.

   Proprietăți produs
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40 °C: 55 - 62
   cSt la 100 °C: 9,1 - 9,8
   Indice de vâscozitate, ASTM D2270De la 140 la 152
   Punct de curgere, ASTM D97De la –37 °C la –43 °C
   Standarde industriale
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 și Volvo WB-101/BM

   Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un centru de service autorizat.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Uitați-vă la bula din sticlă din partea dreaptă a mașinii. Dacă nu puteți vedea uleiul hidraulic în bulă, continuați această procedură pentru a adăuga ulei.

   g007808
  4. Îndepărtați placa de acoperire; consultați Îndepărtarea plăcii de acoperire.

  5. Curățați zona din jurul bușonului de umplere al rezervorului hidraulic și îndepărtați capacul și filtrul de la bușon folosind un racord tubular (Figura 61).

   g007839
  6. Dacă nivelul este scăzut, adăugați lichid până când este vizibil în bula din sticlă.

  7. Montați capacul și filtrul pe bușon și strângeți șurubul de deasupra la un cuplu de 13 - 15,5 N m.

  8. Montați placa de acoperire; consultați Îndepărtarea plăcii de acoperire.

  Înlocuirea filtrului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Îndepărtați placa de acoperire; consultați Îndepărtarea plăcii de acoperire.

  4. Îndepărtați și eliminați filtrul vechi (Figura 62).

   g007839
  5. Montați filtrul hidraulic de schimb și capacul filtrului (Figura 62) și strângeți șurubul de deasupra la un cuplu de 13 - 15,5 N m.

  6. Curățați uleiul scurs, dacă este cazul.

  7. Montați capacul superior.

  Înlocuirea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți uleiul hidraulic.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Lăsați mașina să se răcească complet.

  4. Ridicați mașina și sprijiniți-o, folosind suporturi specifice pentru mașină.

  5. Îndepărtați placa de acoperire; consultați Îndepărtarea plăcii de acoperire.

  6. Îndepărtați scutul de la partea inferioară; consultați Demontarea scutului de la partea inferioară.

  7. Îndepărtați capacul bușonului rezervorului hidraulic și filtrul (Figura 62).

  8. Amplasați sub bușonul de golire o tavă de golire cu un volum de 37,8 l.

  9. Îndepărtați bușonul de golire și lăsați uleiul hidraulic să se scurgă în tavă (Figura 63).

   g325556
  10. După finalizare, montați bușonul de golire.

   Note: Eliminaţi uleiul uzat la un centru de reciclare certificat.

  11. Umpleți rezervorul cu ulei hidraulic; consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  12. Montați filtrul hidraulic și capacul filtrului (Figura 62) și strângeți șurubul de deasupra la un cuplu de 13 - 15,5 N m.

  13. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze câteva minute.

  14. Opriți motorul.

  15. Verificați nivelul de ulei hidraulic și completați-l dacă este necesar; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  16. Curățați uleiul scurs, dacă este cazul.

  17. Montați capacul superior și scutul de la partea inferioară.

  18. Coborâți mașina.

  Întreținerea săpătorului de șanțuri

  Înlocuirea dinților de excavare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați starea dinților de excavare și înlocuiți-i pe cei uzați sau deteriorați.
 • Datorită uzurii mari a dinților de excavare, va trebui să îi înlocuiți periodic.

  Pentru a înlocui un singur dinte, scoateți șuruburile care fixează dintele pentru a-l îndepărta, apoi montați un dinte nou în aceeași poziție. Strângeți șuruburile care fixează dinții la un cuplu de 37 - 45 N m.

  Verificarea și reglarea lanțului de excavare și a brațului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați dacă lanțul de excavare este uzat excesiv și tensionat corespunzător.
  • Verificați dacă există uzură excesivă la nivelul fiecărei zale a lanțului, determinând zalele care nu mai pot susține dinții.

  • Verificați dacă există uzură la nivelul părții inferioare a brațului.

  • Cu brațul săpătorului de șanțuri paralel cu solul, asigurați-vă că există un spațiu de 3,8 - 6,3 cm între partea inferioară a brațului și partea superioară a porțiunii inferioare a lanțului. În caz contrar, reglați tensionarea lanțului.

   Important: Nu strângeţi excesiv lanțul. Tensionarea excesivă a lanțului poate deteriora componentele transmisiei.

  Pentru a înlocui un lanț uzat, a întoarce invers sau a înlocui un braț uzat sau pentru a regla tensionarea lanțului, utilizați următoarea procedură:

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Dacă înlocuiți lanțul sau întoarceți invers sau înlocuiți brațul, efectuați următoarele:

   1. Îndepărtați cele 2 șuruburi și piulițe care fixează brațul principal de brațul secundar al săpătorului de șanțuri (Figura 63).

    g287009
   2. Slăbiți contrapiulița de pe șurubul de reglare de pe braț.

   3. Slăbiți șurubul de reglare până când puteți îndepărta lanțul de la braț.

   4. Îndepărtați lanțul de la pinionul de antrenare.

   5. Dacă lanțul trebuie înlocuit, scoateți șurubul și piulița care fixează melcul pentru material excavat și îndepărtați melcul și lanțul.

   6. Îndepărtați brațul, întoarceți-l invers, astfel încât partea inferioară să devină partea superioară (sau dacă l-ați întors deja o dată, înlocuiți-l) și montați din nou brațul.

   7. Înlocuiți piulițele, șuruburile și șaibele pentru a fixa brațul.

   8. Dacă montați un lanț nou, conectați zalele apăsând sau lovind știftul cu cap şi gaură furnizat împreună cu lanțul prin zale, apoi fixați știftul cu cap şi gaură cu cuiul spintecat furnizat odată cu lanțul.

    Important: Pentru a evita îndoirea zalelor lanțului, plasați blocuri sub și între zale atunci când loviți cu ciocanul știftul cu cap și gaură.

   9. Montați lanțul peste pinionul de antrenare și rola frontală.

   10. Dacă ați îndepărtat melcul pentru material excavat, montați-l folosind șurubul și piulița pe care le-ați îndepărtat anterior. Strângeţi şurubul și piulița la un cuplu de 102 N m.

   11. Treceți la pasul 6 pentru a finaliza reglarea.

  4. Slăbiți cele 2 șuruburi și piulițe care fixează brațul principal de brațul secundar al săpătorului de șanțuri

  5. Slăbiți contrapiulița care fixează șurubul de reglare.

  6. Rotiți șurubul de reglare în interior sau în exterior după cum este necesar, pentru a obține tensionarea dorită.

  7. Strângeţi contrapiuliţa.

  8. Strângeți cele 2 șuruburi și piulițe care fixează brațul la un cuplu de 183 - 223 N m.

  Înlocuirea pinionului de antrenare

  În timp, pinionul de antrenare se uzează, mai ales atunci când este folosit în soluri nisipoase sau argiloase. Când se întâmplă acest lucru, lanțul de excavare începe să patineze. Dacă lanțul patinează, înlocuiți pinionul de antrenare după cum urmează:

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare

  2. Ridicați săpătorul de șanțuri la câțiva centimetri deasupra solului.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Demontați melcul pentru material excavat (Figura 65).

   g007842
  5. Slăbiți cele 2 șuruburi și piulițe care fixează brațul principal de brațul secundar al săpătorului de șanțuri.

  6. Slăbiți contrapiulița de pe șurubul de reglare de pe braț.

  7. Slăbiți șurubul de reglare până când puteți îndepărta lanțul de la braț.

  8. Îndepărtați lanțul de la pinionul de antrenare.

  9. Îndepărtați cele 6 șuruburi care fixează pinionul de antrenare (Figura 65).

  10. Îndepărtați și eliminați pinionul de antrenare (Figura 65).

  11. Curățați suprafață de montare a pinionului pe săpătorul de șanțuri (Figura 65).

  12. Glisați noul pinion pe arbore (Figura 65).

   Important: Săgeata de pe partea superioară a pinionului trebuie să fie vizibilă în partea dreaptă a șanțului și să fie îndreptată în sensul acelor de ceasornic; în caz contrar, întoarceți pinionul.

  13. Strângeți bine cele 6 șuruburi pe axul pinionul (Figura 65).

  14. Începeți să strângeți încet șuruburile, progresiv, în jurul pinionului, până când sunt strânse toate șuruburile la un cuplu de 129 - 155 N m.

   Important: Mai întâi strângeți fiecare șurub doar până la jumătate, procedând astfel cu cele 6 șuruburi, apoi reveniți la fiecare șurub pe rând și strângeți-le

  15. Treceți lanțul peste arborele de antrenare al melcului și pe pinionul de antrenare, asigurându-vă că dinții sunt îndreptați spre față pe porțiunea superioară.

  16. Așezați porțiunea superioară a lanțului la locul său pe brațul săpătorului de șanțuri, apoi treceți lanțul în jurul rolei de la capătul brațului.

  17. Introduceți șurubul de reglare în braț și rotiți-l până când există un joc de 3,8 - 6,3 cm la nivelul lanțului în porțiunea inferioară.

  18. Înșurubați contrapiulița pe șurubul de reglare și strângeți-o bine pe braț.

  19. Strângeți cele 2 șuruburi și piulițe care fixează brațul la un cuplu de 183 - 223 N m.

  20. Montați melcul pentru material excavat utilizând șurubul și piulița pe care le-ați îndepărtat anterior.

   Note: Strângeţi şurubul și piulița la un cuplu de 102 N m.

  Curăţare

  Îndepărtarea reziduurilor de pe mașină

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • Important: Aveți grijă când utilizați un aparat de spălat cu înaltă presiune, deoarece acesta poate deteriora autocolantele, motorul și sistemele electrice și hidraulice și poate îndepărta lubrifiantul. Asigurați-vă că capacul rezervorului de combustibil și capacul de ulei/joja sunt bine fixate pentru a evita intrarea apei în motor. Nu permiteți pătrunderea apei la componentele electrice și supapele hidraulice.

  Important: Operarea motorului cu sitele blocate, nervurile de răcire murdare sau înfundate și/sau mantalele de răcire îndepărtate va duce la deteriorarea motorului din cauza supraîncălzirii.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă) și coborâți brațul.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  3. Ștergeți reziduurile de pe filtrul de aer.

  4. Curățați orice reziduuri de pe motor și toba de eșapament cu o perie sau o suflantă.

   Important: Îndepărtați murdăria mai degrabă prin suflare de aer decât prin spălare. Dacă utilizați apă, nu permiteți pătrunderea acesteia în componentele electrice și supapele hidraulice. Nu folosiți un aparat de spălat cu înaltă presiune pentru motor.

  5. Curățați reziduurile de pe răcitorul de ulei.

  Depozitare

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațul.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  3. Îndepărtați murdăria și stratul depus la exteriorul întregii mașini, în special de pe motor. Curățați murdăria și pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Întreţinere motor.

  5. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifiere.

  6. Schimbați uleiul din carter; consultați Întreţinere motor.

  7. Îndepărtați bujia și verificați starea acesteia; consultați Întreţinere motor.

  8. Pentru depozitare peste 30 de zile, pregătiți mașina după cum urmează:

   1. Adăugați stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt din rezervor. Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului pentru combustibil. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

   2. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.

   3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil folosind un sifon tip pompă.

   4. Porniți motorul și turați-l până se oprește.

   5. Acţionaţi maneta de şoc.

   6. Porniți și turați motorul până când nu pornește din nou.

   7. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați conform legislației locale.

   Important: Nu depozitați combustibilul care conține stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  9. Cu bujia îndepărtată de la motor, turnați 2 linguri de ulei de motor în orificiul bujiei.

  10. Puneți o lavetă pe orificiul bujiei pentru a capta orice stropi de ulei, apoi utilizați demarorul sau mânerul cu recul pentru a porni motorul și a distribui uleiul în interiorul cilindrului.

  11. Montați bujia, dar nu instalați cablul pe bujie.

  12. Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

  13. Verificați şi reglați tensionarea șenilelor; consultați Verificarea şi reglarea tensionării șenilelor.

  14. Verificați şi reglați tensionarea lanțului de excavare; consultați Verificarea și reglarea lanțului de excavare și a brațului.

  15. Verificați și strângeți toate elementele de fixare. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  16. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol cu vopsea furnizată de un centru de service autorizat.

  17. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și păstrați-o într-un loc sigur.

  18. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Demarorul nu pornește.
  1. Bateria este descărcată.
  2. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  3. Releul sau comutatorul este deteriorat.
  1. Încărcați bateria sau înlocuiți-o.
  2. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  3. Contactaţi centrul de service autorizat.
  Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Ventilul de închidere combustibil este închis.
  3. Manetele de comandă nu sunt în poziția neutră.
  4. Șocul nu este activat.
  5. Filtrul de aer este murdar.
  6. Cablul bujiei este slăbit sau deconectat.
  7. Bujia este corodată, murdară sau jocul este incorect.
  8. În sistemul de combustibil există murdărie sau combustibil expirat.
  1. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt.
  2. Deschideţi ventilul de închidere combustibil.
  3. Deplasați manetele de comandă în poziția neutră.
  4. Deplasaţi maneta de şoc complet spre față.
  5. Curățați sau înlocuiți elementele filtrului de aer.
  6. Montaţi cablul la bujie.
  7. Montați o bujie nouă, corect distanțată.
  8. Contactaţi centrul de service autorizat.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrul de aer este murdar.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  5. Bujia este corodată, murdară sau jocul este incorect.
  6. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Curățați sau înlocuiți elementele filtrului de aer.
  3. Verificați și adăugaţi ulei în carter.
  4. Îndepărtați orice obstacol de pe nervurile de răcire și canalele de aer.
  5. Montați o bujie nouă, corect distanțată.
  6. Contactaţi centrul de service autorizat.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  3. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Verificați și adăugaţi ulei în carter.
  3. Îndepărtați orice obstacol de pe nervurile de răcire și canalele de aer.
  Există vibrații anormale.
  1. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  1. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Frâna de parcare este cuplată.
  2. Nivel scăzut de ulei hidraulic.
  3. Supapele de remorcare sunt deschise.
  4. Sistemul hidraulic este deteriorat.
  1. Eliberați frâna de parcare.
  2. Verificați și adăugați ulei hidraulic.
  3. Închideți supapele de remorcare.
  4. Contactaţi centrul de service autorizat.
  Lanțul nu rulează.
  1. Sunt prezente acumulări de nisip sau reziduuri la rădăcina unui dinte al pinionului de antrenare.
  2. Lanțul de excavare este prea strâns.
  3. Defect al rulmentului de capăt al brațul săpătorului de șanțuri.
  4. Sistemul de tracțiune al săpătorului de șanțuri este deteriorat.
  5. Sistemul hidraulic este obstrucționat, contaminat sau deteriorat.
  1. Rulați lanțul înapoi și apoi reduceți tensionarea lanțului.
  2. Reglați tensionarea lanțului de excavare.
  3. Contactaţi centrul de service autorizat.
  4. Contactaţi centrul de service autorizat.
  5. Contactaţi centrul de service autorizat.
  Săpătorul de șanțuri nu excavează suficient de rapid.
  1. Dinții de excavare sunt uzați.
  2. Lanțul pe care îl utilizați nu este potrivit pentru tipul de sol.
  3. Sistemul hidraulic este supraîncălzit.
  4. Sistemul hidraulic este obstrucționat, contaminat sau deteriorat.
  1. Înlocuiți dinții de excavare.
  2. Evaluați tipul de sol și schimbați lanțurile dacă este necesar.
  3. Opriți și lăsați să se răcească sistemul.
  4. Contactaţi centrul de service autorizat.
  Se aprinde indicatorul luminos de defecțiune (MIL) (doar pentru mașini Kohler).
  1. Motorul este prea fierbinte.
  2. Rezervorul conține combustibil vechi.
  3. Ventilul de închidere combustibil nu este deschis complet.
  4. Filtrul de aer este murdar.
  5. Bateria nu este încărcată.
  6. Sunt utilizate filtre de combustibil incorecte sau filtrele de combustibil sunt murdare.
  7. Conexiunile la unitatea electronică de control (ECU) a senzorilor și injectoarele de combustibil nu sunt bine fixate.
  8. Tensiunea de la baterie este scăzută.
  9. Este arsă o siguranță.
  1. Opriți motorul și lăsați-l să se răcească.
  2. Utilizați combustibil nou.
  3. Deschideţi ventilul de închidere combustibil.
  4. Asigurați-vă că filtrul de aer și prefiltrul sunt curate. Înlocuiți-le dacă este necesar.
  5. Încărcați sau înlocuiți bateria.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  8. Asigurați-vă că bateria este încărcată complet.
  9. Verificați și înlocuiți siguranțele arse.