Увод

Ova mašina je gurajuća kosilica sa cilindričnim sečivom namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera u komercijalnoj primeni. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Mobilnim uređajem možete da skenirate QR kôd (ako je deo opreme) na nalepnici sa serijskim brojem kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g372647

Ovaj priručnik pokazuje potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji signalizira opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne pratite preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavan u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Za korišćenje ove mašine na nadmorskoj visini od 1.500 m potrebna je mlaznica za velike nadmorske visine. Pogledajte priručnik za vlasnike motora kompanije Honda.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови мотора овог производа садрже хемикалије које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa standardom EN ISO 5395 i ANSI B71.4-2017.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete.

 • Treba da pročitate i razumete sadržaj ovog Priručnika za operatera pre nego što pokrenete mašinu.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim delovima mašine.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svo kretanje zaustavi. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine akumulatora može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost—uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Podešavanje i montaža jedinice za sečenje

Делови потребни за овај поступак:

Jedinica za sečenje (naručuje se odvojeno, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)1
Spojnica1
Opruga (samo model 04830 i 04840)1
Vijak sa usadnom glavom4

Podešavanje i montaža jedinice za sečenje

Model 04820
 1. Skinite pričvršćivače koji pričvršćuju pogonski sklop cilindra za bočnu ploču (Слика 3).

  g333187
 2. Skinite pogonski sklop cilindra, ravne podloške, opružne podloške i odstojnike sa bočne ploče (Слика 3).

 3. Pomoću 4 vijka sa usadnom glavom montirajte jedinicu za sečenje na mašinu (Слика 4).

  g333153
 4. Odredite odgovarajuće podešavanje za visinu košenja i podesite vučni doboš na to podešavanje; pogledajte Podešavanje položaja vučnog doboša.

 5. Podesite jedinicu za sečenje prema željenom podešavanju; pogledajte procedure za podešavanje u Priručniku za operatera vaše jedinice za sečenje.

 6. Montirajte spojnicu na pogonsko vratilo transmisije (Слика 5).

  g333165
 7. Pomoću prethodno skinutih pričvršćivača, montirajte pogonski sklop cilindra na jedinicu za sečenje (Слика 5).

 8. Proverite da spojnica (Слика 5) može lako da se pomera napred-nazad na pogonskom vratilu transmisije.

Podešavanje i montaža jedinice za sečenje

Modeli 04830 i 04840
 1. Pomoću 4 vijka sa usadnom glavom montirajte jedinicu za sečenje na mašinu (Слика 6).

  g333212
 2. Odredite odgovarajuće podešavanje za visinu košenja i podesite vučni doboš na to podešavanje; pogledajte Podešavanje položaja vučnog doboša.

 3. Podesite jedinicu za sečenje prema željenom podešavanju; pogledajte procedure za podešavanje u Priručniku za operatera vaše jedinice za sečenje.

 4. Montirajte spojnicu i oprugu na pogonski sklop cilindra jedinice za sečenje (Слика 7).

  g333213
 5. Proverite da spojnica (Слика 7) može lako da se pomera napred-nazad na pogonskom vratilu transmisije.

  Ako spojnica ne može da se pomera, podesite položaj pogonskog sklopa cilindra ili poravnatnost motora i transmisije; pogledajte Podešavanje položaja pogonskog vratila cilindra.

Montaža vratila transportnog točka

Samo za model 04840

Делови потребни за овај поступак:

Vratilo levog točka1

Note: Vratilo desnog točka se montira u fabrici.

 1. Nanesite jedinjenje za osiguranje navoja srednje jačine na navoje vratila točka.

 2. Zavrnite vratilo levog točka u sklop pogonskog doboša sa leve strane mašine.

  Note: Vratilo levog točka obeleženo je slovom L“ na kraju vratila i ima desne navoje.

  g330266
 3. Zategnite vratilo na 54 to 68 N∙m.

Montaža transportnih točkova

Opciono

Делови потребни за овај поступак:

Komplet transportnih točkova (naručuje se odvojeno, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)1

Da biste montirali transportne točkove, morate prvo da nabavite komplet transportnih točkova (Model 04123). Za ovaj komplet se obratite ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

 1. Montirajte transportne točkove; pogledajte Montaža transportnih točkova.

 2. Proverite da su pneumatici naduvani na 0,83 do 1,03 bara.

Postavljanje korpe za travu

Делови потребни за овај поступак:

Korpa za travu1

Uhvatite korpu za gornju ivicu i navucite je na šipke za montažu korpe (Слика 9).

g278331

Podešavanje brzine motora

Samo za zemlje usaglašene sa CE standardima

Делови потребни за овај поступак:

CE nalepnica1

Ako mašinu koristite u zemlji usaglašenoj sa CE standardima, usaglasite se sa propisima o buci tako što ćete podesiti brzinu motora pri praznom hodu visoke brzine i zalepiti CE nalepnicu:

 • Podesite brzinu motora pri praznom hodu visoke brzine prema sledećim specifikacijama:

  • Mašine 1018: 3.000 o/min

  • Mašine 1021 i 1026: 3.150 o/min

  Pogledajte Podešavanje brzine motora pri praznom hodu visoke brzine.

 • Zalepite CE nalepnicu ispod pločice sa serijskim brojem (Слика 10).

  g372646

Преглед производа

g274957
g271082

Prečka kvačila

Pomoću prečke kvačila (Слика 12) možete aktivirati i deaktivirati vučni pogon.

 • Aktiviranje vučnog pogona: Povucite prečku nagore i držite je uz ručku.

 • Deaktiviranje vučnog pogona: Pustite prečku.

Komanda gasa

Pomoću komande gasa (Слика 12) možete podesiti brzinu motora.

 • Povećanje brzine motora: Okrenite polugu nadole.

 • Smanjenje brzine motora: Okrenite polugu nagore.

Prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje)

Ovaj prekidač (Слика 12) vam omogućava da pokrenete ili isključite motor.

 • Pokretanje motora: pritisnite gornji deo prekidača nadole.

 • Isključivanje motora: pritisnite donji deo prekidača nadole.

Poluga radne kočnice

Pomoću radne kočnice (Слика 12) možete da usporite ili zaustavite mašinu. Povucite polugu ka ručki kako biste aktivirali radnu kočnicu.

Zasun parkirne kočnice

Pomoću zasuna parkirne kočnice (Слика 12) možete da aktivirate parkirnu kočnicu dok niste pored mašine.

 • Aktiviranje parkirne kočnice: aktivirajte i držite polugu radne kočnice i okrenite zasun parkirne kočnice ka sebi.

 • Deaktiviranje parkirne kočnice: povucite polugu radne kočnice ka ručki.

Poluga za pogon jedinice za sečenje

Pomoću poluge za pogon jedinice za sečenje (Слика 12) možete aktivirati ili deaktivirati jedinicu za sečenje dok je prečka kvačila aktivirana.

 • Aktiviranje jedinice za sečenje: pomerite polugu nadole.

 • Deaktiviranje jedinice za sečenje: pomerite polugu nagore.

Merač broja sati

Merač broja sati (Слика 12) beleži ukupan broj sati rada motora. Uz pomoć merača planirajte redovno održavanje.

Ručka za dizanje

Pomoću ručke za dizanje (Слика 12) možete lakše da podesite visinu ručke ili podignete i spustite potpornu nogu.

Podešavač visine ručke

Pomoću podešavača visine ručke (Слика 13) možete pomeriti visinu ručke u udoban položaj za rad. Povucite podešavač nagore i pomoću ručke za dizanje podignite ili spustite visinu ručke.

g271081

Ručica prigušnog ventila

Ručica prigušnog ventila (Слика 14) se nalazi na prednjoj strani motora sa leve strane. Pomoću ove ručice možete lakše pokrenuti hladan motor; pogledajte Korišćenje ručice prigušnog ventila.

g265059

Nepovratni ventil za gorivo

Nepovratni ventil za gorivo sa nalazi na bočnoj strani motora ispod komande prigušnog ventila (Слика 14).

Note: Zatvorite nepovratni ventil za gorivo kada se mašina neće koristiti nekoliko dana, tokom transporta od i do mesta rada ili kada je mašina parkirana u zatvorenom prostoru; pogledajte Otvaranje i zatvaranje nepovratnog ventila za gorivo.

Ručka za ručno pokretanje

Povucite ručku za ručno pokretanje (Слика 14) kako biste pokrenuli motor.

Potporna noga

Potporna noga (Слика 15) je montirana na zadnjoj strani mašine. Koristite potpornu nogu kada montirate ili skidate transportne točkove ili jedinicu za sečenje.

 • Položaj TRANSPORT-WHEEL-SERVICE (servisiranje transportnih točkova):

  Da biste koristili potpornu nogu za montažu transportnih točkova, stavite stopalo na potpornu nogu dok ručku za dizanje vučete nagore i prema nazad (Слика 15).

  Пажња

  Mašina je teška i može da izazove povredu leđa ako se nepravilno podiže.

  Pritisnite stopalom potpornu nogu i mašinu podižite samo pomoću ručke za dizanje. Podizanje mašine na potpornu nogu na bilo koji drugi način može da dovede do povrede.

 • Položaj CUTTING-UNIT-SERVICE (servisiranje jedinice za sečenje):

  Da se mašina ne bi prevrnula unazad kada skidate jedinicu za sečenje, spustite potpornu nogu i izgurajte opružni osigurač tako da drži potpornu nogu u položaju prikazanom na Слика 16.

 • Povlačenje potporne noge u položaj STORAGE (skladištenje):

  1. Držite stopalo na potpornoj nozi dok spuštate vučni doboš do zemlje.

  2. Skinite stopalo sa potporne noge i ostavite dovoljno prostora da se potporna noga povuče u položaj STORAGE (skladištenje).

g273507
g341757
Model 04820Model 04830Model 04840
Širina84 cm91 cm104 cm
Suva težina*95 kg100 kg107 kg
Širina košenja46 cm53 cm66 cm
Visina košenjaZavisi od položaja vučnog doboša [pogledajte Podešavanje položaja vučnog doboša] i korišćenja kompleta za visoku visinu košenja.
SečenjeZavisi od brzine cilindra i položaja pogonske remenice cilindra; pogledajte Podešavanje razmaka sečenja.
Brzina motoraPrazan hod niske brzine: 1.900 ± 100 o/min; prazan hod visoke brzine: 3.450 ± 100 o/min
Brzina košenja3,2 km/h do 5,6 km/h
Brzina transporta8,5 km/h
*Samo vučna jedinica. Pogledajte Priručnik za operatera za jedinicu za sečenje za težinu konkretne jedinice za sečenje.

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svo kretanje zaustavi. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i sigurnosni zaštitni uređaji pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcionišu pravilno.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla odbaciti.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti dosipati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

 • Nemojte puniti kanistre u vozilu ili na kamionu ili prikolici sa plastičnom oblogom. Uvek stavite kanistre na zemlju, dalje od vozila pre punjenja.

 • Skinite uređaj sa kamiona ili prikolice i napunite ga na zemlji. Ako to nije moguće, takav uređaj napunite pomoću pokretnog kanistra, a ne iz mlaznice pumpe za gorivo.

 • Neka mlaznica u kontaktu sa ivicom rezervoara za gorivo ili kanistra radi sve vreme dok se punjenje gorivom ne završi.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Obavite postupke svakodnevnog odražavanja; pogledajte Kontrolna lista za svakodnevno održavanje.

Provera nivoa motornog ulja

Proverite nivo motornog ulja pre svake upotrebe ili na svakih 8 sati rada; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

Specifikacije goriva

Kapacitet rezervoara za gorivo: 2,0 l

Preporučeno gorivo: bezolovni benzin od 87 oktana ili više (metoda klasifikacije (R+M)/2)

Etanol: benzin sa do 10% etanola (E10) ili 15% MTBE (metil tercijarni butil etar) po zapremini je prihvatljiv. Etanol i MTBE nisu isto. Benzin sa 15% etanola (E15) po zapremini nije odobren za korišćenje.

 • Nikad nemojte koristiti benzin koji sadrži više od 10% etanola po zapremini, kao što je E15 (sadrži 15% etanola), E20 (sadrži 20% etanola) ili E85 (sadrži do 85% etanola).

 • Nemojte koristiti benzin koji sadrži metanol.

 • Nemojte čuvati gorivo ni u rezervoaru za gorivo ni u kanistrima preko zime ako ne koristite sredstvo za stabilizaciju goriva.

 • Nemojte dodavati ulje u benzin.

 • Za najbolje rezultate, koristite samo čisto, sveže gorivo (ne starije od 30 dana).

 • Korišćenje neodobrenog benzina bi moglo dovesti do problema sa učinkom i/ili oštećenja motora, koji možda neće biti pokriveni garancijom.

Punjenje rezervoara za gorivo

 1. Očistite oko poklopca rezervoara za gorivo i skinite poklopac sa rezervoara (Слика 17). Napunite rezervoar za gorivo do dna vrata otvora; pogledajte Priručnik za operatera za vaš motor.

  Important: Nemojte prepuniti rezervoar gorivom.

  g265976
 2. Vratite poklopac rezervoara i obrišite svo prosuto gorivo.

Podešavanje razmaka sečenja

Razmak sečenja se određuje na osnovu sledećih podešavanja mašine:

 • Brzina cilindra: možete da podesite brzinu cilindra na visoku ili nisku; pogledajte Podešavanje brzine cilindra.

 • Položaj pogonske remenice cilindra: možete da podesite pogonske remenice cilindra u 2 položaja; pogledajte Priručnik za operatera za vašu jedinicu za sečenje.

Da biste odredili brzinu cilindra i položaj pogonske remenice cilindra za odgovarajući razmak sečenja, pogledajte sledeću tabelu:

Razmak sečenja

Brzina cilindraPoložaj kaišaJedinica za sečenje
8-sečiva11-sečiva14-sečiva
NiskaNiska7,3 mm5,3 mm4,2 mm
NiskaVisoka6,1 mm4,4 mm3,5 mm
VisokaNiska5,9 mm4,3 mm3,4 mm
VisokaVisoka5,0 mm3,6 mm2,8 mm

Podešavanje brzine cilindra

Pomoću komandne ručice za brzinu cilindra (Слика 18) možete podesiti brzinu cilindra.

 • Visoka brzina cilindra: okrenite ručicu tako da slovo H“ na ručici bude usmereno ka prednjem kraju mašine.

 • Niska brzina cilindra: okrenite ručicu tako da slovo L“ na ručici bude usmereno ka prednjem kraju mašine.

g275053

Podešavanje položaja vučnog doboša

Vučni doboš se može podesiti u 2 položaja:

 • LOW (nizak) položaj: koristite ovaj položaj za košenje pri nižoj visini košenja (npr. košenje grina za golf).

 • HIGH (visok) položaj: koristite ovaj položaj za košenje pri višoj visini košenja (npr. košenje okvira za ti za golf).

 1. Pomerite potpornu nogu u položaj TRANSPORT–WHEEL SERVICE (servisiranje transportnih točkova); pogledajte Potporna noga.

 2. Skinite zavrtnje sa osloncem (Слика 19) sa obe strane mašine koji pričvršćuju kućište pogonskog doboša za šasiju.

  g277026
 3. Poravnajte rupe na šasiji sa rupama na kućištu pogona.

 4. Pomoću prethodno skinutih zavrtanja sa osloncem pričvrstite kućište pogona za šasiju Слика 19

 5. Pomerite potpornu nogu u položaj STORAGE (skladištenje); pogledajte Potporna noga.

Podešavanje visine ručke

Pomoću podešavača visine ručke podesite visinu ručke u udoban položaj za rad; pogledajte Podešavač visine ručke

Transportovanje mašine na mesto koje treba da se kosi

Transportovanje mašine pomoću transportnih točkova

Koristite transportne točkove da transportujete mašinu na kraćem rastojanju.

 1. Montirajte transportne točkove; pogledajte Montaža transportnih točkova.

 2. Proverite da su upravljanje vučom i komanda pogona cilindra postavljene u položaj NEUTRAL (neutralni).

 3. Pokrenite motor; pogledajte Pokretanje motora.

 4. Podesite komandu gasa na SLOW (sporo), nagnite prednji kraj mašine nagore, postepeno aktivirajte vučni pogon i polako povećavajte brzinu motora.

 5. Podesite gas tako da kosilica radi pri željenoj brzini kretanja i transportujte mašinu na željenu lokaciju.

Transportovanje mašine pomoću prikolice

Koristite prikolicu da transportujete mašinu na većim rastojanjima. Budite pažljivi prilikom utovara i istovara mašine na prikolicu i sa nje.

 1. Pažljivo navezite mašinu na prikolicu.

 2. Isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i okrenite ventil za gorivo u položaj OFF (isključeno).

 3. Koristite rampu pune širine za utovar mašine na prikolicu ili kamion.

 4. Dobro pričvrstite mašinu za prikolicu.

Note: Za transportovanje mašine možete koristiti prikolicu Toro Trans Pro. Za uputstva za utovar na prikolicu pogledajte Priručnik za operatera za vašu prikolicu.

Important: Motor ne treba da radi kada se transportuje na prikolici jer može doći do oštećenja mašine.

Skidanje transportnih točkova

 1. Otpustite prečku kvačila, pomoću komande gasa smanjite brzinu motora i isključite motor.

 2. Pomerite potpornu nogu u položaj TRANSPORT-WHEEL-SERVICE (servisiranje transportnih točkova); pogledajte Potporna noga.

 3. Skinite transportne točkove tako što ćete izgurati kopče za blokadu točkova iz osovina (Слика 20).

  g274946
 4. Pažljivo spustite mašinu sa potporne noge guranjem polagano unapred ili podizanjem donje potporne ručke i omogućite potpornoj nozi da se povuče nazad u položaj STORAGE (skladištenje); pogledajte Potporna noga.

Korišćenje ručice prigušnog ventila

Koristite ručicu prigušnog ventila kao ispomoć za pokretanje hladnog motora. Pomerite ručicu u položaj CHOKE (prigušivanje) kada pokrećete hladan motor. Kada se motor pokrene, pomerite ručicu u položaj RUN (rad).

g273508

Otvaranje i zatvaranje nepovratnog ventila za gorivo

Kontrolišite dotok goriva u motor pomoću nepovratnog ventila za gorivo na sledeći način:

 • Za otvaranje ventila za gorivo okrenite polugu za prekid dovoda goriva prema ručki za ručno pokretanje (Слика 22).

 • Za zatvaranje ventila za gorivo okrenite polugu za prekid dovoda goriva od ručke za ručno pokretanje (Слика 22).

  g273576

Током рада

Bezbednost tokom korišćenja

Opšta bezbednost

 • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

 • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

 • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Pre neko što pokrenete mašinu, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Ako saradnici moraju da budu prisutni, budite pažljivi i proverite da je korpa za travu postavljena na mašinu.

 • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

 • Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

 • Budite pažljivi kada kosite po mokroj travi. Loše uporište bi moglo da izazove nezgodu usled klizanja i pada.

 • Držite šake i stopala dalje od jedinica za sečenje.

 • Pogledajte nazad i dole pre kretanja unazad da biste se uverili da je put slobodan.

 • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

 • Zaustavite jedinicu za sečenje kad god ne kosite.

 • Pre podešavanja visine košenja deaktivirajte pogon jedinice za sečenje i isključite mašinu.

 • Nikada nemojte pustiti motor da radi na mestu u kom su izduvni gasovi zatvoreni.

 • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte jedinicu/jedinice za sečenje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite mašinu i uklonite ključ (ako je deo opreme).

  • Sačekajte da se svo kretanje zaustavi.

 • Isključite mašinu pre nego što praznite korpu.

 • Nemojte dodirivati motor, izduvni lonac niti izduvnu cev dok motor radi niti tek nakon što je isključen jer bi ti delovi mogli biti dovoljno vrući da izazovu opekotine.

 • Isključite mašinu i deaktivirajte pogon jedinice za sečenje u sledećim situacijama:

  • Pre sipanja goriva

  • Pre uklanjanja začepljenja

  • Pre skidanja korpe za travu

  • Pre pregledanja, čišćenja ili održavanja jedinice za sečenje

  • Nakon udaranja u strano telo ili u slučaju da se pojavi neuobičajena vibracija. Pregledajte jedinicu za sečenje za oštećenja i izvršite popravke pre nego što pokrenete mašinu i rukujete njome.

  • Pre napuštanja položaja operatera

 • Koristite samo dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro®.

Bezbednost na nagibu

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju. Pre korišćenja mašine na nagibu, uradite sledeće:

  • Pročitajte s razumevanjem uputstva za nagibe u priručniku i na mašini.

  • Procenite uslove tog dana na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine. Tu procenu obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje. Promene u terenu, poput vlage, mogu brzo da utiču na rad mašine na nagibu.

 • Radite popreko na nagibima; nikada uz ili niz njih. Izbegavajte rad na preterano strmim ili mokrim nagibima. Loše uporište bi moglo da izazove nezgodu usled klizanja i pada.

 • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ne koristite mašinu blizu strmina, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši. Držite bezbedno odstojanje između mašine i svih opasnosti. Koristite ručnu alatku za rad na takvim mestima.

 • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca; skrećite polako i postepeno.

 • Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost. Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogona može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja. Mašina bi mogla da prokliže čak i ako zaustavite pogon.

 • Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

 • Ako izgubite kontrolu nad mašinom, sklonite se od smera kretanja mašine.

 • Uvek držite mašinu u brzini kada se krećete niz nagib. Nemojte upravljati mašinom u praznom hodu kada idete nizbrdo (primenjivo samo na jedinice sa zupčastim pogonom).

Pokretanje motora

Note: Za ilustracije i opise komandi koje se navode u ovom odeljku, pogledajte Контроле.

Note: Proverite da je kabl svećice postavljen na svećicu.

 1. Proverite da je poluga za vučni pogon u položaju NEUTRAL (neutralni).

 2. Proverite da je nepovratni ventil za gorivo otvoren; pogledajte Otvaranje i zatvaranje nepovratnog ventila za gorivo

 3. Okrenite prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje) u položaj ON (uključeno).

 4. Pomoću komande gasa povećajte brzinu motora.

 5. Pomerite ručicu prigušnog ventila na pola puta između položaja CHOKE (prigušivanje) i RUN (rad) kada pokrećete hladan motor; pogledajte Korišćenje ručice prigušnog ventila

  Note: Prigušivanje možda neće biti potrebno kada pokrećete zagrejan motor.

 6. Povlačite ručku za ručno pokretanje dok ne dođe do pozitivnog aktiviranja, a zatim je povucite snažno kako biste pokrenuli motor.

  Important: Nemojte vući uže za ručno pokretanje do samog kraja niti pustiti ručku kada je uže izvučeno; uže bi moglo da pukne ili bi sklop za ručno pokretanje mogao da se ošteti.

 7. Pomerite ručicu prigušnog ventila u položaj RUN (rad) kada se motor zagreje.

Saveti za rad sa mašinom

Important: Ostaci pokošene trave se ponašaju kao mazivo prilikom košenja. Preterani rad jedinice za sečenje bez ostataka pokošene trave može da ošteti jedinicu za sečenje.

 • Kosite grin na terenu za golf u pravim linijama napred-nazad preko grina.

 • Izbegavajte kružno košenje ili okretanje mašine na grinu da biste sprečili stvaranje neravnina.

 • Okrećite mašinu izvan grina tako što ćete podići rezni cilindar (gurajući ručku nadole) i izvršiti okret u obliku suze na vučnom dobošu (Слика 23).

  g271799
 • Kosite pri normalnoj brzini hodanja. Veće brzine ne štede mnogo vremena a dovode do košenja inferiornog kvaliteta.

 • Da biste lakše održavali pravu liniju preko grina i držali mašinu na jednakom rastojanju od ivice prethodnog otkosa, koristite linije za poravnavanje na korpi (Слика 24).

  g272991

Rukovanje mašinom u uslovima slabe osvetljenosti

Koristite komplet LED svetala kada rukujete mašinom u uslovima slabe osvetljenosti. Za ovaj komplet se obratite ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

Important: Nemojte koristiti druge sisteme rasvete sa ovom mašinom, pošto neće raditi ispravno sa AC izlazom motora.

Rukovanje komandama tokom košenja

 1. Pokrenite motor, podesite gas na smanjenu brzinu, pritisnite ručku nadole da podignete jedinicu za sečenje i aktivirajte vučni pogon da biste transportovali mašinu na rub grina.

 2. Zaustavite mašinu na rubu.

 3. Pomoću poluge za pogon jedinice za sečenje aktivirajte jedinicu za sečenje, povećajte brzinu gasa dok se mašina ne bude kretala željenom brzinom, aktivirajte vučni pogon da pomerite mašinu na grin, spustite jedinicu za sečenje do zemlje i počnite da kosite.

Isključivanje motora

 1. Otpustite prečku kvačila.

 2. Pomerite komandu gasa u položaj SLOW (sporo)

 3. Okrenite prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje) u položaj OFF (isključeno).

 4. Pre nego što skladištite ili transportujete mašinu, zatvorite nepovratni ventil za gorivo

Након рада

Bezbednost nakon korišćenja

Opšta bezbednost

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svo kretanje zaustavi. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Očistite travu i otpatke sa mašine kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Neka se mašina ohladi pre nego što uskladištite mašinu u bilo koji zatvoreni prostor.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Smanjite podešavanje komande gasa pre nego što isključite motor i zatvorite nepovratni ventil za gorivo (ako je deo opreme) kada završite sa košenjem.

Rukovanje komandama nakon košenja

 1. Odvezite mašinu sa grina, pritisnite ručku nadole da podignete jedinicu za sečenje, otpustite prečku kvačila, deaktivirajte jedinicu za sečenje i isključite motor.

 2. Skinite korpu za travu i ispraznite je od pokošene trave.

 3. Postavite korpu za travu na mašinu i transportujte mašinu na mesto za skladištenje.

Transportovanje mašine

Nakon košenja transportujte mašinu sa mesta rada; pogledajte Transportovanje mašine pomoću transportnih točkova ili Transportovanje mašine pomoću prikolice.

Montaža transportnih točkova

 1. Pomerite potpornu nogu u položaj TRANSPORT-WHEEL-SERVICE (servisiranje transportnih točkova); pogledajte Potporna noga.

 2. Navucite točak na osovinu (Слика 25).

  g273510
 3. Okrenite kopču za blokadu točka (Слика 25) od sredine točka, tako da može da sklizne dalje na osovinu.

 4. Okrećite točak napred-nazad dok ne sklizne potpuno na osovinu i kopča za blokadu ne bude pričvršćena u žljeb na osovinskom vratilu.

 5. Ponovite postupak na suprotnoj strani mašine.

 6. Pažljivo spustite mašinu sa potporne noge.

Aktiviranje i deaktiviranje transmisije

Možete deaktivirati doboš sa transmisije kako bi mašinom moglo da se manevriše. Deaktivirajte transmisiju kada treba da pomerate mašinu bez pokretanja motora (npr. prilikom održavanja u zatvorenom prostoru).

Pre nego što budete koristili mašinu, proverite da je transmisija aktivirana.

 1. Pronađite polugu za aktivaciju vuče na menjačkoj kutiji transmisije (Слика 23).

  g272196
 2. Izvršite sledeći korak da aktivirate ili deaktivirate transmisiju:

  • Deaktiviranje transmisije: okrenite polugu u položaj DISENGAGED (deaktivirano).

  • Aktiviranje transmisije: okrenite polugu u položaj ENGAGED (aktivirano).

Одржавање

Упозорење

Neodržavanje mašine na pravilan način može dovesti do prevremenog kvarenja sistema mašine, što može naneti povrede vama ili posmatračima.

Mašinu uvek uredno održavajte u dobrom radnom stanju, kako je navedeno u ovim uputstvima.

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Important: Nemojte naginjati mašinu pod uglom većim od 25°. Naginjanje mašine pod uglom većim od 25° dovodi do curenja ulja u komoru za sagorevanje i/ili curenje goriva kroz poklopac rezervoara za gorivo.

Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

Bezbednost pri održavanju

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Pomerite prigušnicu u položaj praznog hoda niske brzine.

  • Deaktivirajte jedinicu/jedinice za sečenje.

  • Proverite da je vuča u neutralnom položaju.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite mašinu i uklonite ključ (ako je deo opreme).

  • Sačekajte da se svo kretanje zaustavi.

 • Pre održavanja sačekajte da se delovi mašine ohlade.

 • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok mašina radi. Držite se dalje od pokretnih delova.

 • Ako motor mora da radi da bi se izvršilo neko podešavanje tokom održavanja, držite šake, stopala, odeću i sve delove tela dalje od jedinice za sečenje, dodatne opreme i svih pokretnih delova. Trebalo bi da se prolaznici drže dalje.

 • Očistite travu i otpatke sa jedinice za sečenje, pogona, izduvnog lonca, rashladne rešetke i motora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju. Zamenite sve istrošene, oštećene ili nedostajuće delove i nalepnice. Vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti kako biste bili sigurni da je mašina u bezbednom radnom stanju.

 • Često proveravajte delove sakupljača trave i po potrebi ih zamenite.

 • Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

 • Ako ikada budu potrebne velike popravke ili budete želeli pomoć, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Након првих 20 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Pregledajte elemente filtera za vazduh.
 • Сваких 50 сати
 • Očistite elemente filtera za vazduh.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Pregledajte i podesite svećicu; po potrebi je zamenite.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni element filtera za vazduh (češće u prašnjavim radnim uslovima).
 • Zamenite svećicu.
 • Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Important: Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Element koji treba proveriti tokom održavanjaZa nedelju:
  Pon.Uto.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite rad ručice za zaključavanje kočnice.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo ulja u motoru.       
  Proverite filter za vazduh.       
  Očistite rashladna rebra motora.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.       
  Proverite da li se čuju neobični zvuci pri radu.       
  Proverite podešavanje cilindra u odnosu na donji nož.       
  Proverite podešavanje za visinu košenja.       
  Popravite oštećenu farbu.       
  Očistite mašinu.       

  Napomene o elementima na koje treba obratiti pažnju

  Inspekciju izvršio:
  ElementDatumInformacije
     
     
     
     
     
     
     
     

  Поступци предодржавања

  Priprema mašine za održavanje

  Упозорење

  Dok vi održavate ili podešavate mašinu, neko bi mogao da pokrene motor. Slučajno pokretanje motora bi moglo da nanese teške povrede vama ili drugim posmatračima.

  Pre nego što vršite bilo kakvo održavanje, otpustite prečku kvačila, aktivirajte parkirnu kočnicu i skinite kabl sa svećice. Takođe gurnite kabl na stranu da ne bi slučajno došao u kontakt sa svećicom.

  Pre servisiranja, čišćenja ili bilo kakvih podešavanja mašine učinite sledeće.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Isključite motor.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Pre servisiranja, skladištenja ili popravki sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i pustite motor da se ohladi.

  5. Skinite kabl sa svećice (Слика 27).

   g265998

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Nemojte menjati brzinu regulatora niti prekoračivati projektovanu brzinu motora.

  • Pustite motor da radi dok ne potroši gorivo ili gorivo ispustite pomoću ručne pumpe; nikada pomoću sifonske pumpe. Ako morate da praznite rezervoar od goriva, radite to na otvorenom prostoru.

  Servisiranje motornog ulja

  Pre pokretanja napunite kućište motora sa oko 0,56 l ulja odgovarajuće viskoznosti. Motor koristi kvalitetno ulje koje prema Američkom institutu za naftu (API) ima klasifikaciju SJ ili višu. Izaberite odgovarajuću viskoznost (težinu) ulja na osnovu okolne temperature. Слика 28 prikazuje preporuke za viskoznost u odnosu na temperaturu.

  g013375

  Note: Multigradna ulja (5W-20, 10W-30 i 10W-40) povećavaju potrošnju ulja. Kada koristite ta ulja, češće proveravajte nivo ulja.

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Najbolje vreme za proveru nivoa motornog ulja je kada je motor hladan ili pre nego što je pokrenut tog dana. Ako je već bio pokrenut, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave; pogledajte Isključivanje motora.

  2. Postavite mašinu tako da motor stoji ravno, pa očistite deo oko cevi za punjenje ulja (Слика 29).

   g266053
  3. Izvadite mernu šipku okrećući je u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

  4. Izvadite mernu šipku i obrišite kraj tako da bude čist.

  5. Umetnite mernu šipku do kraja u cev za punjenje ulja, ali je nemojte zavrnuti.

  6. Izvadite mernu šipku i proverite nivo motornog ulja (Слика 30).

   g019686
  7. Ako nivo motornog ulja nije ispravan, dodajte ili ispraznite ulje kako biste ispravili nivo; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

  Zamena motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 20 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Упозорење

  Ulje može biti vruće nakon što je motor radio, a kontakt sa vrućim uljem može da nanese teške telesne povrede.

  Izbegavajte kontakt sa vrućim motornim uljem prilikom drenaže.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave; pogledajte Isključivanje motora.

  2. Ispod čepa za drenažu postavite posudu u koju će isticati ulje.

  3. Uklonite čep za drenažu, podlošku i mernu šipku (Слика 29).

  4. Postavite motor tako da ulje ističe iz motora.

  5. Kada je svo ulje isteklo, premestite motor u ravan položaj i montirajte čep za drenažu i novu podlošku.

   Note: Odložite korišćeno ulje u sertifikovani centar za reciklažu.

  6. Polako sipajte ulje u otvor za sipanje ulja dok ne dostigne ispravan nivo.

  7. Pomoću merne šipke proverite da nivo ulja ispravan; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

  8. Zavrnite mernu šipku u otvor za sipanje ulja.

  9. Obrišite svo prosuto ulje.

  10. Spojite kabl na svećicu.

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Pregledajte elemente filtera za vazduh.
 • Сваких 50 сати
 • Očistite elemente filtera za vazduh.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni element filtera za vazduh (češće u prašnjavim radnim uslovima).
 • Important: Nemojte koristiti motor bez sklopa filtera za vazduh; doći će do ekstremnog oštećenja motora.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave; pogledajte Isključivanje motora.

  2. Skinite leptir navrtku kojom je pričvršćen poklopac čistača vazduha (Слика 31).

  3. Skinite poklopac čistača vazduha.

   Note: Pazite da prljavština ili otpaci sa poklopca čistača vazduha ne upadnu u ležište.

  4. Skinite element od izolacione pene i papirni element sa ležišta.

  5. Skinite element od izolacione pene sa papirnog elementa.

  6. Pregledajte element od izolacione pene i papirni element; zamenite ih ako su oštećeni ili previše prljavi.

   g265999
  7. Očistite papirni element laganim lupkanjem da skinete prljavštinu.

   Note: Nemojte četkom skidati prljavštinu sa papirnog elementa; četkanje utiskuje prljavštinu u vlakna. Zamenite element ako se lupkanjem ne skine prljavština.

  8. Očistite element od izolacione pene mlakom, sapunjavom vodom ili nezapaljivim rastvaračem.

   Note: Nemojte koristiti benzin za čišćenje elementa od izolacione pene jer može da nastane rizik od požara ili eksplozije.

  9. Temeljno isperite i osušite element od izolacione pene.

  10. Vlažnom krpom obrišite prljavštinu sa ležišta i poklopca.

   Note: Pazite da prljavština ili otpaci ne uđu u kanal za vazduh koji vodi do karburatora.

  11. Montirajte elemente čistača vazduha i pazite da su pravilno postavljeni. Postavite donju leptir navrtku.

  12. Postavite poklopac i pričvrstite ga pomoću gornje leptir navrtke.

  Servisiranje svećice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Pregledajte i podesite svećicu; po potrebi je zamenite.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite svećicu.
 • Koristite svećicu NGK BPR6ES ili ekvivalentnu.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave; pogledajte Isključivanje motora.

  2. Očistite oko svećice.

  3. Skinite svećicu sa glave cilindra.

   Important: Zamenite svećicu ako je ispucala, ima naslage ili je prljava. Nemojte peskirati, strugati niti čistiti elektrode jer bi moglo doći do oštećenja motora usled prodora prljavštine u komoru.

  4. Podesite zazor između elektroda svećice na 0,7 do 0,8 mm

   g000533
  5. Pažljivo montirajte svećicu rukom (da bi se izbeglo zavrtanje ukrivo) dok je ne zategnete koliko može rukom.

  6. Zategnite svećicu još ½ kruga ako je nova; ako ne, zategnite je još ⅛ do ¼ kruga.

   Important: Labava svećica može mnogo da se ugreje i da ošteti motor; prejako zatezanje svećice može da ošteti navoje u cilindarskoj glavi.

  7. Spojite kabl na svećicu.

  Одржавање контролног система

  Podešavanje vučne sajle

  Podesite vučnu sajlu tako da se postigne razmak od 1,1 mm između kočione papuče i potisne ploče.

  1. Kočionoj papuči i potisnoj ploči ćete prići tako što ćete skinuti poklopac kvačila (Слика 33).

   g274480
  2. Otpustite protivnavrtke i podesite vučnu sajlu (Слика 34) tako da postoji razmak od 1,1 mm između kočione papuče i potisne ploče (Слика 35).

   g274532
   g373491

  Podešavanje radne/parkirne kočnice

  Podesite radnu/parkirnu kočnicu ako prokliže tokom rada.

  1. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Izmerite slobodan hod na kraju ručke parkirne kočnice (Слика 36).

   Slobodan hod ručke treba da bude između 12,7 i 25,4 mm. Ako slobodan hod nije u okviru tog opsega, pređite na korak 3 da podesite sajlu kočnice

   g373542
  3. Izvršite sledeće korake da podesite zategnutost sajle kočnice:

   • Da povećate zategnutost sajle, olabavite prednju protivnavrtku sajle i zategnite zadnju protivnavrtku (Слика 37). Po potrebi ponovite korak 2 i podesite zategnutost.

   • Da smanjite zategnutost sajle, olabavite zadnju protivnavrtku i zategnite prednju protivnavrtku sajle (Слика 37). Po potrebi ponovite korak 2 i podesite zategnutost.

  g345043

  Podešavanje sajle za upravljanje cilindrom

  Da biste uklonili prazan hod sajle za upravljanje cilindrom, izvršite sledeće korake:

  1. Pomerite komandnu ručicu za brzinu cilindra u položaj visoke brzine cilindra; pogledajte Podešavanje brzine cilindra.

  2. Olabavite zadnju protivnavrtku i zategnite prednju protivnavrtku (Слика 38).

  g311125

  Podešavanje sajle gasa

  Da podesite brzinu motora pri praznom hodu niske i visoke brzine, podesite sajlu i graničnik komande gasa; pogledajte Podešavanje brzine motora pri praznom hodu niske brzine i Podešavanje brzine motora pri praznom hodu visoke brzine.

  Podešavanje brzine motora pri praznom hodu niske brzine

  Note: Koristite tahometar da biste očitali brzinu motora.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

   Note: Proverite da je motor pri normalnoj radnoj temperaturi pre nego što podešavate sajlu gasa.

  2. Pokrenite motor i pomoću komande gasa smanjite brzinu motora na prazan hod niske brzine.

  3. Na tahometru očitajte brzinu motora pri praznom hodu niske brzine.

   Idealni raspon za prazan hod niske brzine je 1.800 do 2.000 o/min.

  4. Olabavite vijak na stezaljki sajle (Слика 39).

   g315295
  5. Pomerite sajlu dok na tahometru ne vidite brzinu od 1.900 o/min.

  6. Zategnite vijak na stezaljki sajle.

  Podešavanje brzine motora pri praznom hodu visoke brzine

  Note: Koristite tahometar da biste očitali brzinu motora.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

   Note: Proverite da je motor pri normalnoj radnoj temperaturi pre nego što podešavate sajlu gasa.

  2. Pokrenite motor i pomoću komande gasa povećajte brzinu motora na prazan hod visoke brzine.

  3. Na tahometru očitajte brzinu motora pri praznom hodu visoke brzine.

   Idealni raspon za prazan hod niske brzine (za upotrebu u zemljama koje nisu usaglašene sa CE standardima) je 3.350 do 3.550 o/min. Ako tahometar prikaže brzinu ispod 3.350 ili iznad 3.550 o/min, izvršite korake 4 do 7 dok se ne postigne brzina između 3.350 i 3.550 o/min.

   Ako mašinu koristite u zemlji usaglašenoj sa CE standardima, podesite brzinu praznog hoda visoke brzine prema sledećim specifikacijama:

   • Mašine 1018: 3.000 o/min

   • Mašine 1021 i 1026: 3.150 o/min

  4. Isključite motor.

  5. Izvršite sledeće korake da biste skinuli poklopac komande za sledeće mašine:

   • Mašine 1018: serijski broj 405619513 ili niži

   • Mašine 1021: serijski broj 405674843 ili niži

   • Mašine 1026: serijski broj 405583584 ili niži

   1. Iskopčajte konektor snopa kablova iz merača broja sati (Слика 40).

    g280735
   2. Skinite poklopac komande skidanjem vijaka koji pričvršćuju poklopac komande za zadnju ploču (Слика 41).

    g280734
  6. Podesite graničnik komande gasa u skladu sa brzinom za prazan hod visoke brzine koja je očitana na tahometru

   • Za povećanje praga brzine za prazan hod visoke brzine, pomerite graničnik komande gasa nagore.

   • Za smanjenje praga brzine za prazan hod visoke brzine, pomerite graničnik komande gasa nadole.

   Note: Za podešavanje graničnika komande gasa možete koristiti nasadni ključ.Ako imate stariju mašinu (serijski brojevi navedeni u koraku 5), koristite viljuškasti ključ da biste držali navrtku sa prirubnicom ispod konzole. Novije mašine imaju presovanu navrtku pa nije potrebno koristiti viljuškasti ključ.

   g315331
  7. Pokrenite motor i očitajte novu brzinu praznog hoda visoke brzine.

   Ako tahometar prikazuje odgovarajuću visinu u skladu sa korakom 3, podešavanje je završeno.

  8. Ako ste skinuli poklopac komande, izvršite sledeće korake:

   1. Pomoću prethodno skinutih zavrtanja pričvrstite poklopac komande za zadnju ploču.

   2. Povežite konektor snopa kablova sa meračem broja sati.

  Održavanje jedinice za sečenje

  Bezbednost sečiva

  • Budite pažljivi kada proveravate jedinicu za sečenje sa cilindrom. Nosite rukavice i budite pažljivi kada servisirate cilindar.

  • Istrošeno ili oštećeno sočivo ili donji nož može da se polomi, i komad može da bude odbačen ka vama ili posmatračima i da dovede do teške telesne povrede ili smrtnog ishoda.

  • Periodično proveravajte da li su sečiva i donji noževi previše istrošeni ili oštećeni.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite backlap“ metodom; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  Montaža jedinice za sečenje

  Montaža jedinice za sečenje (model 04820)

  1. Pomerite potpornu nogu u položaj CUTTING-UNIT-SERVICE (servisiranje jedinice za sečenje); pogledajte Potporna noga.

  2. Skinite pričvršćivače koji pričvršćuju pogonski sklop cilindra za bočnu ploču (Слика 43).

   g333187
  3. Skinite pogonski sklop cilindra, ravne podloške, opružne podloške i odstojnike sa bočne ploče (Слика 43).

  4. Poravnajte jedinicu za sečenje sa ramom.

  5. Pomoću 4 vijka sa usadnom glavom pričvrstite jedinicu za sečenje za ram (Слика 44).

   g333153
  6. Pomoću prethodno skinutih vijaka sa usadnom glavom, podloški i odstojnika, pričvrstite pogonski sklop cilindra za bočnu ploču jedinice za sečenje (Слика 45).

   Proverite da je pogonsko vratilo pogonskog sklopa cilindra montirano na spojnicu pogonskog vratila transmisije (Слика 45).

   g333165

  Montaža jedinice za sečenje (modeli 04830 i 04840)

  1. Pomerite potpornu nogu u položaj CUTTING-UNIT-SERVICE (servisiranje jedinice za sečenje); pogledajte Potporna noga.

  2. Poravnajte jedinicu za sečenje sa ramom.

  3. Pomoću 4 vijka sa usadnom glavom pričvrstite jedinicu za sečenje za ram (Слика 46).

   g333188
  4. Navucite spojnicu pogona jedinice za sečenje na pogonsko vratilo transmisije (Слика 46).

   Spojnica bi trebalo da se navuče na pogonsko vratilo transmisije bez ikakvog otpora. Ako ima otpora, proverite da li su pogonsko vratilo cilindra i pogonsko vratilo transmisije poravnati; pogledajte Podešavanje položaja pogonskog vratila cilindra

  5. Postavite korpu za travu.

  Podešavanje položaja pogonskog vratila cilindra

  Možete podesiti položaj pogonskog vratila cilindra tako što ćete podesiti položaj pogonskog sklopa cilindra:

  1. Olabavite zavrtanj prikazan na Слика 47.

   g304660
  2. Okrenite pogonski sklop cilindra tako da pogonsko vratilo cilindra bude pravilno poravnato sa pogonskim vratilom transmisije.

  3. Zategnite zavrtanj koji se prethodno olabavili.

  Ako otpor i dalje postoji, podesite poravnatost motora i transmisije; pogledajte Priručnik za servisiranje.

  Skidanje jedinice za sečenje

  Skidanje jedinice za sečenje (model 04820)

  1. Pomerite potpornu nogu u položaj CUTTING-UNIT-SERVICE (servisiranje jedinice za sečenje); pogledajte Potporna noga.

  2. Skinite korpu za travu (ako je deo opreme).

  3. Skinite pogonski sklop cilindra sa jedinice za sečenje (Слика 48) i zadržite pričvršćivače.

   g333165
  4. Skinite vijke sa usadnom glavom koji pričvršćuju jedinicu za sečenje za ram (Слика 49).

   g333153
  5. Skinite jedinicu za sečenje sa rama.

  Skidanje jedinice za sečenje (modeli 04830 i 04840)

  1. Pomerite potpornu nogu u položaj CUTTING-UNIT-SERVICE (servisiranje jedinice za sečenje); pogledajte Potporna noga.

  2. Skinite korpu za travu (ako je deo opreme).

  3. Otpustite spojnicu pogona jedinice za sečenje sa pogonskog vratila transmisije (Слика 50).

   g333189
  4. Skinite vijke sa usadnom glavom koji pričvršćuju jedinicu za sečenje za ram (Слика 50).

  5. Skinite jedinicu za sečenje sa rama.

  Oštrenje jedinice za sečenje metodom backlap“

  Pogledajte sledeću tabelu za odgovarajuće komplete za backlap“ oštrenje za vašu vučnu jedinicu:

  Naziv kompleta/modelKompatibilne vučne jedinice
  Access Backlap Kit (model 139-4342)Modeli 04820, 04830 i 04840
  Backlap Kit (model 04800)Modeli 04830 i 04840

  Pogledajte uputstva za rad u Uputstvima za montažu za konkretan komplet. Za nabavku jednog od ovih kompleta obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svo kretanje zaustavi. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  Skladištenje mašine

  1. Uklonite pokošenu travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova čitave mašine, a naročito motora. Očistite prljavštinu i otpatke sa spoljne strane rebara cilindarske glave motora i kućišta duvalice.

   Important: Mašinu možete prati koristeći vodu i blagi deterdžent. Nemojte primenjivati pranje pod pritiskom. Izbegavajte da koristite previše vode, naročito oko ploče ručice menjača i oko motora.

  2. Za duže skladištenje (duže od 30 dana) dodajte stabilizator/regenerator u gorivo u rezervoaru.

   1. Pustite motor da radi 5 minuta kako bi se gorivo sa aditivima distribuiralo kroz ceo sistem za gorivo.

   2. Ili isključite motor, pustite ga da se ohladi, pa ispraznite rezervoar od goriva, ili pustite motor da radi dok se sam ne isključi.

   3. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne isključi. Ponovo pokrenite motor, sa zatvorenim prigušnim ventilom, sve dok motor više ne bude hteo da se pokrene.

   4. Skinite kabl svećice sa svećice.

   5. Pravilno odložite gorivo. Reciklirajte ga prema lokalnim propisima.

    Note: Nemojte skladištiti gorivo koje sadrži stabilizator/regenerator duže nego što je preporučio proizvođač stabilizatora za gorivo.

  3. Proverite i zategnite sve zavrtnje, navrtke i vijke. Popravite ili zamenite svaki deo koji je istrošen ili oštećen.

  4. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  5. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.