Introducere

Această mașină de tuns iarba cu cilindru cu lame, prevăzută cu scaun este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, angajați pentru aplicații comerciale. A fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv sfaturi privind siguranța, materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un distribuitor autorizat Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g233264

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Este o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443 folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă dacă motorul nu este echipat cu un amortizor parascântei, conform Secțiunii 4442, păstrat în stare bună de funcționare sau dacă motorul nu este construit, echipat şi întreţinut pentru prevenirea incendiilor.

Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii privitoare la Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardele EN ISO 5395 și ANSI B71.4-2017 și respectă aceste standarde atunci când finalizați procedurile de configurare.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mașină și funcționând corespunzător.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți mașina, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol - instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decal106-6755
decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal119-9346
decal131-2046
decal133-8062
decal136-8505
decal136-8506
decal139-2728
decal139-6492
decal115-8156
decal139-6493

Reglare

Montarea barei antiruliu

Piese solicitate pentru această procedură:

Bară antiruliu1
Şurub (½ × 3¾")4
Piuliţă cu guler (½")4
 1. Îndepărtați suportul superior al cutiei din cutie.

 2. Îndepărtați bara antiruliu din cutie.

 3. Utilizați 4 șuruburi (½ × 3¾") și 4 piulițe cu guler (½") pentru a monta bara antiruliu în suporții ROPS de pe fiecare parte a mașinii, așa cum se arată în Figura 3.

  g233739
 4. Strângeţi elementele de fixare la un cuplu de 136 - 149 Nm.

Montarea scaunului

Piese solicitate pentru această procedură:

Set scaun (comandă separată; contactaţi distribuitorul autorizat Toro)1

Achiziționați setul de scaun dorit de la distribuitor și montați-l pe mașină; consultați setul Instrucţiuni de montare.

Montarea autocolantelor cu privire la service și tăierea ierbii

Piese solicitate pentru această procedură:

Autocolant cu privire la service (nr. piesă 139-2728)1
Autocolant cu privire la tăierea ierbii (115-8156)1

Montați autocolantul cu privire la service (nr. piesă 139-2728) și autocolantul cu privire la tăierea ierbii (nr. piesă 115-8156) pe scaun; consultați Figura 4 pentru scaunul premium (nr. model 04719) sau Figura 5 pentru scaunul standard (nr. model 04508).

g291701
g291702

Montarea volanului

Piese solicitate pentru această procedură:

Volan1
Contrapiuliţă (1½")1
Şaibă1
Capac volan1
 1. Glisați volanul pe arborele de direcție (Figura 6).

  g010834
 2. Glisați șaiba pe arborele de direcție (Figura 6).

 3. Fixați volanul pe arborele de direcție cu o contrapiuliță și strângeți-o la un cuplu de 27 - 35 Nm (Figura 6).

 4. Montați capacul la volan și fixați-l cu 6 șuruburi (Figura 6).

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

Montarea răcitorului de ulei

Opţional

Piese solicitate pentru această procedură:

Set răcitor de ulei - unitate de tracțiune Greensmaster seria 3400 (nr. piesă 117-9314 [achiziționat separat])

Dacă utilizați mașina în zone cu climă caldă, unde temperatura mediului ambiant este peste 29°C, sau o utilizați în condiții dificile (tunderea ierbii în alte locuri în afară de zonele verzi, cum ar fi în zone de joc sau tăierea pe verticală), montați setul opțional de răcire a uleiului hidraulic (nr. piesă 117-9314).

Montarea cârligelor coșului pentru iarbă

Piese solicitate pentru această procedură:

Cârlig coş pentru iarbă6
Şuruburi cu guler12

Montați cele 6 cârlige ale coșului pentru iarbă pe capetele barelor brațului de suspensie folosind cele 12 șuruburi cu guler (Figura 7).

g015492

Montarea unităților de tăiere

Piese solicitate pentru această procedură:

Bara de distanțare1
Unitate de tăiere (o procurați de la distribuitorul autorizat Toro)3
Coş pentru iarbă3
 1. Pregătiți unitățile de tăiere pentru montare; consultați Manualul utilizatorului al unității de tăiere.

 2. Aplicați lubrifiant pe diametrul interior al cuplajului de acționare.

 3. Montați unitățile de tăiere; consultați Montarea unităților de tăiere.

Atașarea greutății spate

Piese solicitate pentru această procedură:

Set greutate, nr. piesă 121-6665 (achiziționare separată) Notă: acest set nu este necesar pentru unitățile care au montat setul de tracțiune pe 3 roți.1

Această mașină respectă specificațiile standardului EN ISO 5395 și ANSI B71.4-2017 atunci când este echipată cu setul de greutate, nr. piesă 121-6665.

Note: Dacă unitatea este echipată cu un set de tracțiune pe 3 roți, nu este necesară greutatea suplimentară pentru a respecta specificațiile standardului EN ISO 5395:2013 și ANSI B71.4-2017.

Montarea setului de protecție CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Set de protecție CE - nr. piesă 04442 (comercializat separat)1

Montarea setului de protecție CE; consultați Instrucţiuni de instalare pentru setul de protecție CE pentru unitatea de tracțiune Greensmaster 3400 TriFlex.

Montarea autocolantelor cu CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Autocolant de avertizare (nr. piesă 136-8505)1
Autocolant cu marcajul CE1
Autocolant cu anul de fabricație1

Dacă utilizați această mașină într-o țară care respectă standardele CE, efectuați următorii pași după ce montați setul de protecție la mașină:

 • Aplicați eticheta de avertizare CE (nr. piesă 136-8505) peste autocolantul de avertizare existent (nr. piesă 136-8506). Figura 8 prezintă locația autocolantului de avertizare.

  g235881
 • Aplicați autocolantul cu marcajul CE pe cadru, sub partea din față a scaunului (Figura 9).

  g233420
 • Amplasați autocolantul cu anul de fabricație lângă plăcuța cu numărul de serie (Figura 10).

  g271539

Reducerea presiunii din anvelope

Anvelopele sunt supraumflate din fabrică în scopul livrării. Reduceți presiunea la un nivel adecvat înainte de a porni mașina; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

Rodajul frânelor

Efectuați rodajul frânelor; consultați Rodajul frânelor.

Rezumat al produsului

g014674

Pedală de tracțiune

Pedala de tracțiune (Figura 12) are 3 funcții: determinarea deplasării mașinii în față, a deplasării mașinii în marșarier și oprirea mașinii. Apăsați partea de sus a pedalei pentru a deplasa mașina în față și partea de jos a pedalei pentru a o deplasa în marșarier sau pentru a ajuta la oprire când vă deplasați în față. De asemenea, lăsați pedala să se deplaseze în poziția neutru pentru a opri mașina. Pentru confortul dumneavoastră, nu sprijiniți călcâiul pe zona pentru marșarier a pedalei de tracțiune atunci când conduceți mașina în față. (Figura 13).

g014603
g005105

Vitezele de deplasare sunt următoarele:

 • 3,2 - 8 km/h viteză deplasare în față tundere iarbă

 • 16 km/h viteză maximă de transport

 • 4,0 km/h viteză deplasare în marșarier

Cheie de contact

Introduceţi cheia în contact (Figura 14) şi rotiţi-o în sensul acelor de ceasornic în poziția START pentru a porni motorul. Eliberați cheia după ce pornește motorul; cheia se deplasează în poziția PORNIT. Rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic, în poziția STOP pentru a opri motorul.

Pedală blocare braț direcție

Apăsați pedala (Figura 12) și ridicați sau coborâți brațul de direcție pentru confortul operatorului, apoi eliberați pedala pentru a bloca brațul în poziție.

Manetă de accelerație

Utilizați maneta de accelerație (Figura 14) pentru a controla turația motorului. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare FAST (RAPIDă) pentru a mări turația motorului; deplasați-o în poziția de deplasare SLOW (LENTă) pentru a reduce turația motorului.

Important: Nu puteți opri motorul utilizând maneta de accelerație.

g307324

Manetă ridicare/coborâre tundere iarbă

Deplasarea manetei (Figura 14) în față în timpul operațiunii de tăiere coboară unitățile de tăiere și pornește cilindrii. Trageți în spate maneta pentru a opri cilindrii și pentru a ridica unitățile de tăiere. Pentru a opri cilindrii fără a ridica unitățile de tăiere, trageți în spate maneta și eliberați-o. Porniți cilindrii prin deplasarea manetei în față.

Manetă de control al funcționării

Maneta de control al funcționării (Figura 14) oferă 2 selecții de tracțiune plus o poziție NEUTRă. Puteți trece de la tunderea ierbii la transport sau de la transport la tunderea ierbii (nu la neutru) în timp ce mașina este în mișcare, fără a fi produse daune.

 • Poziție SPATE - poziție neutră; utilizați atunci când ascuțiți cilindrii

 • Poziție de MIJLOC - utilizați atunci când tundeți iarba

 • Poziție FAță - utilizați atunci când conduceți mașina între locurile de utilizare

Lampă de avertizare baterie

Lampa (Figura 14) se aprinde dacă nivelul de încărcare al bateriei este scăzut.

Indicator luminos presiune ulei de motor

Indicatorul (Figura 14) se aprinde dacă presiunea uleiului de motor scade sub un nivel sigur.

Lampă temperatură apă

Lampa (Figura 14) se aprinde, iar motorul se oprește automat când temperatura lichidului de răcire a motorului devine prea mare. Dacă motorul se oprește, puteți porni motorul și conduce mașina timp de 10 secunde înainte ca aceasta să se oprească din nou, permițându-vă să deplasați mașina într-un loc în care să-l puteți lăsa să se răcească.

Indicator luminos de service

Indicatorul luminos de service (Figura 14) se aprinde atunci când senzorii mașinii detectează o problemă a unuia dintre sistemele mașinii. Dacă se aprinde acest indicator, opriți lucrul și conduceți într-o locație sigură unde dumneavoastră sau un tehnician de service puteți diagnostica problema. Pentru mai multe informații despre diagnoza problemelor sistemului utilizând indicatorul luminos de service, consultați Diagnoza și indicatorul luminos de service.

Indicator luminos cu privire la bujia incandescentă

Aprinderea indicatorului luminos cu privire la bujia incandescentă (Figura 14) indică faptul că sunt activate bujiile incandescente.

Note: Indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă se poate aprinde pentru scurt timp după pornirea motorului; acest comportament este normal.

Contor orar

Contorul orar (Figura 15) indică numărul total de ore în care este utilizată mașina. Începe să funcționeze ori de câte ori rotiți cheia de contact în poziția PORNIT.

g307330

Manetă frână de parcare

Trageți maneta frânei de parcare (Figura 16) pentru a acționa această frână. Eliberați frâna de parcare prin strângerea manetei de eliberare de la partea inferioară a manetei de frână și coborând-o în poziția de eliberare. Acționați frâna de parcare ori de câte ori părăsiți mașina.

g027863

Manetă pentru ascuțire

Maneta pentru ascuțire este situată sub capacul din plastic din stânga scaunului. Utilizați maneta pentru ascuțire (Figura 17) împreună cu maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă și butonul de control al vitezei cilindrului pentru ascuțirea lamelor cilindrilor.

g014620

Buton de control al vitezei cilindrului

Butonul de control al vitezei cilindrului este situat sub capacul din plastic din stânga scaunului. Utilizați butonul de control al vitezei cilindrului (Figura 18) pentru a regla viteza cilindrilor.

g014623

Manetă pentru reglarea scaunului

Manetă pentru reglarea scaunului este situată în colțul din stânga față al scaunului (Figura 19), permițându-vă să reglați scaunul în față și în spate.

Note: Dacă aveți nevoie de o reglare suplimentară a scaunului, puteți îndepărta cele 4 piulițe care fixează șinele de glisare a scaunului pe bază și muta șinele de glisare a scaunului în al doilea set de orificii de montare prezente.

g193737

Ventil de închidere combustibil

Închideți ventilul de închidere combustibil (Figura 20), aflat în spatele scaunului și sub rezervorul de combustibil, atunci când depozitați sau transportați mașina pe un camion sau o remorcă.

g014626

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime de tăiere151 cm
Bandă de rulare a roții (spre centrul anvelopei)128 cm
Bandă de rulare a roții (spre exteriorul anvelopei)154 cm
Gardă la sol minimă (pe linia centrală a mașinii)11 cm
Lungime totală (cu coșuri)249 cm
Lăţime totală179 cm
Înălţime totală205 cm
Greutate netă cu cilindri (11 lame)695 kg

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Acționați frâna de parcare, opriți mașina, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi rapid maşina.

 • Verificați dacă toate elementele de control pentru prezența operatorului, întrerupătoarele de siguranță și dispozitivele de protecție sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Înainte de a tunde iarba, verificați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că unitățile de tăiere sunt în stare bună de funcționare.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care mașina le-ar putea proiecta.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Specificațiile combustibilului

 • Capacitatea rezervorului de combustibil: 22,7 l

 • Combustibil recomandat:

  • Pentru rezultate optime, utilizați doar motorină curată și proaspătă sau combustibili biodiesel cu conținut scăzut de sulf (<500 ppm) sau ultra scăzut (<15 ppm). Cifra cetanică minimă trebuie să fie 40. Achiziționați combustibil în cantități care pot fi utilizate în 180 de zile, pentru a asigura prospețimea combustibilului.

  • Folosiți motorină de vară (nr. 2-D) la temperaturi peste -7°C și combustibil de iarnă (nr. 1-D sau amestec nr. 1-D/2-D) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece care vor ușura pornirea și vor reduce colmatarea filtrului de combustibil.

   Note: Utilizarea combustibilului de vară la temperaturi de peste -7°C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul de iarnă.

  • Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

   • Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.

   • Compoziția amestecului de combustibilului trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

   • Suprafețele vopsite pot fi deteriorate de amestecurile cu biodiesel.

   • Utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu un conținut mai mic pentru o vreme rece.

   • Verificați garniturile, furtunurile care intră în contact cu combustibilul deoarece acestea se pot degrada în timp.

   • Colmatarea filtrului de combustibil poate apărea pentru o perioadă de timp după trecerea la amestecuri de biodiesel.

   • Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro pentru informații suplimentare privind biodiesel.

Umplerea rezervorului de combustibil

 1. Curățați în jurul capacului rezervorului de combustibil și îndepărtați-l (Figura 21).

  g272992
 2. Adăugați combustibilul specificat în rezervorul de combustibil până când nivelul ajunge la 25 mm sub partea inferioară a gâtului de umplere. Acest spațiu din rezervor permite dilatarea combustibilului.

  Important: Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil.

 3. Montați capacul.

  Note: Veți auzi un clic când atunci când este fixat capacul.

 4. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile următoare:

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră, că frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.

  • Nu transportați persoane cu mașina.

  • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Dacă trebuie să fie prezenți colegi de muncă, fiți precaut și asigurați-vă că sunt montate la mașină coșurile pentru iarbă.

  • Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

  • Evitați să tundeți iarba în condiții de umezeală. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea mașinii.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere.

  • Uitați-vă în spate și în jos înainte de a deplasa mașina în marșarier pentru a vă asigura că drumul este liber.

  • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Opriți unitățile de tăiere când nu tundeți iarba.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Operați motorul numai în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Coborâți unitățile de tăiere la sol și asigurați-vă că sunt decuplate.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

  • Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe mașină.

  • Asigurați-vă că centura de siguranță este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.

  • Purtați întotdeauna centura de siguranță.

  • Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu acestea.

  • Păstrați sistemul ROPS într-o stare de funcționare optimă, inspectându-l periodic pentru deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.

  • Înlocuiți toate componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară.

  • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii, inclusiv întregul spațiu. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Consultați instrucțiunile enumerate mai jos cu privire la operarea mașinii pe pante. Înainte de a utiliza mașina, verificați condițiile locului respectiv pentru a stabili dacă puteți opera mașina în condițiile din ziua respectivă și în locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mașinii.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați să schimbați brusc viteza sau direcția. Virați ușor și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Dacă există pericole, cosiți panta cu o mașină controlată pietonal.

  • Dacă este posibil, mențineți unitățile de tăiere coborâte la sol în timpul utilizării pe pante. Ridicarea unităților de tăiere în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  • Fiți extrem de precaut cu sistemele de colectare a ierbii sau alte dispozitive de atașare. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului.

  Efectuarea rodajului mașinii

  Consultați Manualul operatorului motorului furnizat împreună cu mașina pentru procedurile de schimbare a uleiului și de întreținere recomandate în perioada de rodaj.

  Pentru perioada de rodaj sunt necesare doar 8 ore de funcționare.

  Deoarece primele ore de funcționare sunt esențiale pentru fiabilitatea viitoare a mașinii, monitorizați îndeaproape funcțiile și performanța, astfel încât să puteți observa și corecta dificultățile minore, care ar putea cauza probleme majore. Verificați frecvent mașina în timpul perioadei de rodaj, pentru a descoperi eventualele semne de scurgeri de ulei, elementele de fixare slăbite sau orice altă defecțiune.

  Pornirea motorului

  Important: Nu utilizați eter sau alte tipuri de lichid de aprindere.

  Note: Este posibil să fie necesar să purjați sistemul de alimentare cu combustibil înainte de a porni motorul în cazul oricăreia dintre următoarele situații:

  • Pornirea inițială a unui motor nou

  • Motorul a încetat să funcționeze din cauza lipsei de combustibil.

  • Au fost efectuate lucrări de întreținere asupra componentelor sistemului de alimentare cu combustibil; adică a fost înlocuit filtrul etc.

  Consultaţi manualul operatorului motorului.

  1. Așezați-vă pe scaun, blocați frâna de parcare, decuplați maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă și deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă.

  2. Eliberați pedala de tracțiune și asigurați-vă că pedala este în poziția NEUTRă.

  3. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare LENTă.

  4. Introduceţi cheia în contact şi rotiţi-o în poziţia de PORNIRE. Mențineți-o în poziția de PORNIRE până când se stinge indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă (aproximativ 6 secunde).

  5. Rotiţi cheia de contact în sensul acelor de în poziţia START.

   Important: Pentru a preveni supraîncălzirea demarorului, nu-l acționați mai mult de 10 secunde. După 10 secunde de pornire continuă, așteptați 60 de secunde înainte de a cupla din nou demarorul.

  6. Eliberați cheia imediat după ce pornește motorul și lăsați-o să se deplaseze în poziția de PORNIRE.

  7. Lăsați motorul să se încălzească câteva minute înainte de a începe lucrul.

   Important: Când porniți motorul pentru prima dată sau după o revizie a motorului, acționați mașina înainte și în marșarier timp de 1 până la 2 minute. Rotiți volanul la stânga și la dreapta pentru a verifica răspunsul direcției. Apoi opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile; consultați Oprirea motorului. Verificați dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite și orice alte defecțiuni vizibile.

  Verificarea mașinii după pornirea motorului

  1. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare RAPIDă.

  2. Deplasați spre față pentru scurt timp maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă.

   Trebuie ca unitățile de tăiere să coboare și toți cilindrii să se rotească.

   Note: Maneta de control al funcționării trebuie să fie în poziția de mijloc (tundere iarbă) pentru rularea cilindrilor la coborârea unităților de tăiere

  3. Deplasați spre spate maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă.

   Cilindrii de tăiere trebuie să se oprească din rotație, iar unitățile de tăiere trebuie să se ridice în poziția completă de transport.

  4. Acționați frâna pentru a împiedica mașina să se miște și acționați pedala de tracțiune în pozițiile în față și în marșarier.

  5. Continuați procedura de mai sus timp de 1 sau 2 minute. Deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă, cuplați frâna de parcare și opriți motorul.

  6. Verificați dacă există scurgeri de lichid și strângeți fitingurile hidraulice dacă sunt găsite scurgeri.

   Note: Când mașina este nouă și rulmenții și cilindrii sunt strânși, este necesar să utilizați poziția de deplasare RAPIDă a manetei de accelerație pentru această verificare. Este posibil să nu fie necesară setarea la deplasare rapidă a accelerației după perioada de rodaj.

   Note: Dacă continuă să apară scurgeri de lichid, contactați distribuitorul autorizat Toro pentru asistență și, dacă este necesar, pentru piese de schimb.

   Important: O urmă de lichid pe motor sau garniturile roților este normală. Garniturile necesită o cantitate mică de lubrifiant pentru a funcționa corect.

  Oprirea motorului

  1. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare LENTă, trageți spre spate maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă și deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă.

  2. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIRE și opriți motorul. Scoateți cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentală.

  3. Înainte de a depozita mașina, închideți ventilul de închidere combustibil.

  Verificarea sistemului de blocare de siguranță

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță
 • Avertisment

  În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

  • Nu modificați comutatoarele de blocare.

  • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

  Obiectivul sistemului de blocare de siguranță este de a preveni funcționarea mașinii în cazul în care este posibilă rănirea dumneavoastră sau deteriorarea mașinii.

  Sistemul de blocare de siguranță previne pornirea motorului, cu excepția următoarelor situații:

  • Pedala de tracțiune este în poziția NEUTRă.

  • Maneta de control al funcționării este în poziția NEUTRă.

  Sistemul de blocare de siguranță previne pornirea mașinii, cu excepția următoarelor situații:

  • Frâna de parcare este decuplată.

  • Vă aflați pe scaunul operatorului.

  • Maneta de control al funcționării este în poziția TUNDERE IARBă sau în poziția TRANSPORT.

  Sistemul de blocare de siguranță previne operarea cilindrilor cu excepția cazului în care maneta de control al funcționării este în poziția TUNDERE IARBă.

  Verificarea pedalei de tracțiune

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Efectuați zilnic următoarele verificări ale sistemului pentru a vă asigura că sistemul de blocare de siguranță funcționează corect:

  1. Așezați-vă pe scaun, deplasați pedala de tracțiune în poziția NEUTRă, deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă și acționați frâna de parcare.

  2. Încercați să deplasați pedala de tracțiune în față sau în spate.

   Pedala nu trebuie să se miște, ceea ce indică faptul că sistemul de blocare funcționează corect. Remediați problema dacă nu funcționează corect.

  Verificarea maneta de control al funcționării

  1. Așezați-vă pe scaun, deplasați pedala de tracțiune în poziția NEUTRă, deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă și acționați frâna de parcare.

  2. Deplasați maneta de control al funcționării în poziția TUNDERE IARBă sau în poziția TRANSPORT și încercați să porniți motorul.

   Motorul nu trebuie să pornească, ceea ce indică faptul că sistemul de blocare funcționează corect. Remediați problema dacă nu funcționează corect.

  3. Așezați-vă pe scaun, deplasați pedala de tracțiune în poziția NEUTRă, deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă și acționați frâna de parcare.

  4. Porniți motorul și deplasați maneta de control al funcționării în poziția TUNDERE IARBă sau în poziția TRANSPORT.

   Motorul trebuie să se oprească, ceea ce indică faptul că sistemul de blocare funcționează corect.

   Remediați problema dacă nu funcționează corect.

  Verificarea comutatorului pentru prezența operatorului

  1. Așezați-vă pe scaun, deplasați pedala de tracțiune în poziția NEUTRă, deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă și acționați frâna de parcare.

  2. Pornirea motorului.

  3. Eliberați frâna de parcare, deplasați maneta de control al funcționării în poziția TUNDERE IARBă și ridicați-vă de pe scaun.

   Motorul trebuie să se oprească, ceea ce indică faptul că sistemul de blocare funcționează corect. Remediați problema dacă nu funcționează corect.

  Verificarea manetei ridicare/coborâre tundere iarbă

  1. Așezați-vă pe scaun, deplasați pedala de tracțiune în poziția NEUTRă, deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă și acționați frâna de parcare.

  2. Pornirea motorului.

  3. Deplasați în față maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă pentru a coborî unitățile de tăiere. Unitățile de tăiere trebuie să coboare, dar să nu înceapă să se rotească.

   Dacă încep să se rotească, sistemul de blocare de siguranță nu funcționează corect; remediați problema înainte de a utiliza mașina.

  Conducerea mașinii fără a tunde iarba

  • Asiguraţi-vă că unităţile de tăiere sunt complet ridicate.

  • Deplasați maneta de control al funcționării în poziția TRANSPORT.

  • Folosiți frânele pentru a încetini mașina în timp ce coborâți pe pante abrupte pentru a evita pierderea controlului.

  • Apropiați-vă întotdeauna de zonele cu acces dificil cu o viteză redusă și traversați cu atenție zonele cu unghi mare de înclinare.

  • Familiarizați-vă cu lățimea mașinii. Nu încercați să treceți printre obiecte apropiate pentru a preveni deteriorarea costisitoare și timpii de nefuncționare.

  Tunderea zonei verzi

  Important: Dacă sună alarma detectorului de scurgeri (dacă este prezent) sau observați o scurgere de ulei în timp ce tundeți o zonă verde, ridicați imediat unitățile de tăiere, conduceți direct în afara zonei verzi și opriți mașina într-o zonă din afara acesteia. Determinați cauza scurgerii și remediați problema.

  Înainte de a tunde gazonul, găsiți o zonă liberă și exersați îndeplinirea funcțiilor de bază ale mașinii (de exemplu, pornirea și oprirea mașinii, ridicarea și coborârea unităților de tăiere și efectuarea virajelor).

  Verificați gazonul pentru a determina eventuale reziduuri, îndepărtați steagul din cupă și determinați cea mai bună direcție de tundere a ierbii. Luați drept bază direcția de tundere a ierbii anterioară. Tundeți iarba întotdeauna într-un model alternativ față de tunderea anterioară, astfel încât firele de iarbă să fie culcate într-o măsură mai mică și, prin urmare, să fie mai greu să rămână prinse între lamele cilindrului și contracuțit.

  Tăierea zonei verzi

  1. Abordați zona verde cu maneta de control al funcționării în poziția TUNDERE IARBă și accelerația la viteză maximă.

  2. Începeți de la o margine a zonei verzi, astfel încât să puteți utiliza procedura de tăiere cu panglică.

   Note: Acest lucru menține compactarea la minim și lasă un model îngrijit și atrăgător pe zona verde.

  3. Împingeți în față maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă în timp ce marginile din față ale coșurilor pentru iarbă traversează marginea exterioară a zonei verzi.

   Note: Această procedură coboară unitățile de tăiere pe gazon și pornește cilindrii.

   Important: Unitatea de tăiere centrală coboară și se ridică ușor după ce coboară și unitățile de tăiere din față; prin urmare, trebuie să exersați obținerea sincronizării necesare pentru a minimiza operația de cosire de curățare.

   Note: Întârzierea ridicării și coborârii unității centrale de tăiere depinde de temperatura uleiului hidraulic. Uleiul hidraulic rece are drept rezultat o întârziere mai mare. Pe măsură ce temperatura uleiului crește, timpul de întârziere devine mai scurt.

  4. La trecerile de retur efectuați suprapuneri minime peste tăierea anterioară.

   Note: Pentru a ajuta la menținerea unei linii drepte de-a lungul zonei verzi și menținerea mașinii la o distanță egală de marginea tăieturii anterioare, imaginați-vă o linie vizuală cu aproximativ 1,8 până la 3 m înaintea mașinii până la marginea porțiunii netăiate a zonei verzi (Figura 23). Includeți marginea exterioară a volanului ca parte a liniei vizuale; adică țineți marginea volanului aliniată cu un punct care este menținut întotdeauna la aceeași distanță față de partea din față a mașinii.

  5. Pe măsură ce marginile din față ale coșurilor traversează marginea zonei verzi, trageți spre spate maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă și mențineți-o în poziție până la ridicarea tuturor unităților de tăiere. Acest lucru oprește cilindrii și ridică unitățile de tăiere.

   Important: Cronometrați corect acest pas, astfel încât să nu tăiați în zona marginii, dar să tăiați cât mai mult posibil în zona verde pentru a minimiza cantitatea de iarbă rămasă de cosit în jurul periferiei exterioare.

  6. Pentru a reduce timpul de operare și pentru a ușura alinierea pentru trecerea următoare, virați mașina în direcție opusă, apoi virați-o în direcția porțiunii netăiate. Această mișcare este un viraj în formă de lacrimă (Figura 22), care aliniază rapid mașina pentru trecerea următoare.

   g229671

   Note: Încercați să faceți un viraj cât mai scurt posibil, cu excepția anotimpului cald - un arc mai larg minimizează deteriorarea gazonului.

   g005116

   Note: Volanul nu revine la poziția inițială după ce finalizați un viraj.

   Important: Nu opriți niciodată mașina pe o zonă verde în timp ce sunt cuplate unitățile de tăiere, deoarece se poate deteriora gazonul. Oprirea mașinii pe o zonă verde umedă poate lăsa urme sau adâncituri de la roți.

  Tăierea periferiei și finalizarea lucrării

  1. Finalizați de tăiat zona verde cosind periferia. Schimbați direcția de tăiere față de cea anterioară.

   Note: Folosiți maneta de accelerație pentru a regla viteza mașinii atunci când tăiați periferia. Acest lucru va potrivi tăierea ierbii cu zona verde și poate reduce inelul triplex.

   Note: Țineți întotdeauna cont de condițiile meteo și de starea gazonului și asigurați-vă că schimbați direcția de cosire față de tăierea anterioară.

  2. Când ați finalizat cosirea periferiei exterioare, apăsați spre spate maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă pentru a opri cilindrii, apoi ieșiți din zona verde. Când toate unitățile de tăiere sunt îndepărtate din zona verde, ridicați-le.

   Note: Acest pas minimizează aglomerările de iarbă lăsate pe zona verde.

  3. Repoziționați steagul.

  4. Goliți coșurile pentru iarbă de toată iarba tăiată înainte de a transporta mașina la următoarea zonă verde.

   Note: Iarba tăiată umedă și grea exercită o presiune excesivă asupra coșurilor și adaugă greutate inutilă mașinii, ceea ce sporește sarcina asupra sistemelor mașinii (de exemplu, motor, sistem hidraulic și frâne).

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Acționați frâna de parcare, opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitățile de tăiere și dispozitivele de acționare pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Ștergeți scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Opriți alimentarea cu combustibil în timpul depozitării sau al transportului mașinii.

  • Decuplați dispozitivul de acționare de la dispozitivul de atașare ori de câte ori transportați sau nu utilizați mașina.

  • Înainte de a o depozita în orice spațiu, lăsați mașina să se răcească.

  • Întrețineți și curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Siguranța tractării

  • Tractați doar cu o mașină care are un dispozitiv de cuplare proiectat pentru tractare. Nu atașați echipamentele tractate decât în ​​punctul de cuplare.

  • Respectați recomandările producătorului cu privire la limitele de greutate pentru echipamentul tractat și tractarea pe pante. Pe pante, greutatea echipamentului tractat poate cauza pierderea tracțiunii și pierderea controlului.

  • Nu lăsați niciodată copiii sau alte persoane să se apropie de echipamentul tractat.

  • Conduceți încet și lăsați o distanță suplimentară pentru a opri atunci când tractați.

  Verificarea și curățarea după tunderea ierbii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați și curățați după tunderea ierbii.
 • După tunderea ierbii, spălați bine mașina cu un furtun de grădină fără duză, astfel încât presiunea excesivă a apei să nu contamineze și deterioreze garniturile și a rulmenții. Nu spălați cu apă motorul cald sau conexiunile electrice.

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau recuperată pentru a curăța mașina.

  Important: Nu folosiți echipamente de spălat cu jet de mare presiune pentru a spăla mașina. Echipamentele de spălat cu jet de mare presiune pot deteriora sistemul electric, pot desprinde autocolante importante sau pot îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați utilizarea excesivă a apei în apropierea panoului de comandă, motorului și bateriei.

  Important: Nu spălați mașina cu motorul pornit. Spălarea mașinii cu motorul pornit poate cauza deteriorarea componentelor interne ale motorului.

  După spălarea mașinii efectuați următoarele:

  • Verificați mașina pentru a descoperi posibile scurgeri de ulei hidraulic urme de deteriorare sau uzură a componentelor hidraulice și mecanice.

  • Verificați unitățile de tăiere pentru a determina dacă sunt ascuțite.

  • Lubrifiați ansamblul arbore de frână cu ulei SAE 30 sau lubrifiant spray pentru a preveni coroziunea și pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a mașinii la următoarea lucrare de tundere a ierbii.

  Transportul mașinii

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

  • Utilizați o rampă de lățime completă pentru a încărca mașina pe o remorcă sau un camion.

  • Legați mașina în siguranță folosind curele, lanțuri, cabluri sau frânghii. Atât curelele din față, cât și cele din spate trebuie să fie îndreptate în jos și spre exteriorul mașinii (Figura 24).

   g270390

  Tractarea mașinii

  În caz de urgență, puteți tracta mașina pe o distanță de până la 0,4 km.

  Important: Nu împingeți sau tractați mașina cu o viteză mai mare de 3 până la 5 km/h pentru a evita deteriorarea sistemului de propulsie. Dacă trebuie să transportați mașina pe o distanță mai mare de 0,4 km, transportați-o pe un camion sau remorcă.

  1. Localizați supapa de bypass pe pompă și rotiți-o astfel încât fanta să fie verticală (Figura 25).

   g014627
  2. Înainte de a porni motorul, închideți supapa de bypass rotind-o astfel încât fanta să fie orizontală (Figura 25).

   Important: Nu porniți motorul când supapa de bypass este deschisă.

  Întreţinere

  Avertisment

  Neefectuarea corespunzătoare a lucrărilor de întreținere pentru mașină poate duce la defectarea prematură a sistemelor mașinii, cauzând posibile vătămări dumneavoastră sau celor din jur.

  Păstrați mașina întreținută corespunzător și în stare bună de funcționare, astfel cum este indicat în aceste instrucțiuni.

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Note: Descărcați gratuit schema electrică sau a sistemului hidraulic vizitând www.Toro.com și căutând mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina de pornire.

  Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Atenţie

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Scoateți cheia din contact și deconectați cablurile de la bujii înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. Poziționați firele deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujiile.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați unitatea (unitățile) de tăiere.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Păstrați distanța față de piesele mobile.

  • Sprijiniți mașina cu cricuri tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

  • Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Pentru a asigura performanța optimă și sigură a mașinii, utilizați doar piese de schimb originale Toro. Piesele de schimb ale altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 8 ore
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
 • Verificați turația motorului (la ralanti și la accelerare maximă).
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Verificați și curățați după tunderea ierbii.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Scurgeți apa din filtrul de combustibil.
 • Verificarea presiunii din anvelope.
 • Curățați ecranul radiatorului.Curățați-l din oră în oră în condiții de mediu cu foarte mult praf și murdărie.
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Verificarea liniilor și furtunurilor hidraulice.
 • Verificați contactul dintre cilindru și contracuţit.
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificați cablurile bateriei.
 • La intervale de 100 de ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
 • La intervale de 200 de ore
 • Asigurați întreținerea filtrului de aer (mai frecvent atunci când lucrați în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie).
 • Strângeți prezoanele.
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic, filtrul și elementul de aerisire al rezervorului.
 • Verificați turația motorului (la ralanti și la accelerare maximă).
 • Verificați jocul supapelor.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți filtrul pentru ulei hidraulic.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Anual
 • Rodajul frânelor.
 • La fiecare 2 ani
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
 • Înlocuiți furtunurile în mișcare.
 • Goliți și purjați sistemul de răcire.
 • Lista de verificare privind întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare în mod constant.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuMaMiJoViDu
  Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.       
  Verificați funcționarea instrumentului.       
  Verificați funcționarea frânei.       
  Verificați/goliți filtrul de combustibil/separatorul de apă.       
  Verificați nivelul de combustibil.       
  Verificați nivelul de ulei hidraulic.       
  Verificaţi nivelul uleiului de motor.       
  Curățați ecranul și radiatorul.       
  Verificați filtrul de aer.       
  Verificați orice zgomote neobișnuite ale motorului.       
  Verificați reglarea alinierii contracuţitului cu cilindrul.       
  Verificați dacă există deteriorări ale furtunurilor hidraulice.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificarea presiunii din anvelope.       
  Verificați reglarea înălțimii de tăiere.       
  Retușați vopseaua deteriorată.       

  Notare pentru zonele de interes

  Inspecție efectuată de:
  ElementDatăInformații
     
     
     
     
     

  Întreţinere motor

  Siguranța motorului

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați turația regulatorului și nu supraturați motorul.

  Întreținerea filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Asigurați întreținerea filtrului de aer (mai frecvent atunci când lucrați în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie).
  • Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer; înlocuiți-l dacă este deteriorat. Verificați întregul sistem de admisie pentru a descoperi eventuale scurgeri, deteriorări sau cleme de furtun slăbite.

  • Schimbarea filtrului de aer înainte de a fi necesar nu face decât să mărească pericolul de pătrundere a murdăriei în motor, atunci când este scos filtrul.

  • Asigurați-vă de amplasarea corectă a capacului și de faptul că etanșează perfect corpul filtrului de aer.

  1. Eliberați elementele care fixează capacul filtrului de aer pe corpul acestuia (Figura 26).

   g014614
  2. Îndepărtați capacul filtrului de aer de pe corpul acestuia.

  3. Înainte de a îndepărta filtrul, utilizați aer de joasă presiune (2,75 bar, curat și uscat) pentru a ajuta la îndepărtarea acumulărilor mari de reziduuri dintre exteriorul filtrului primar și recipient. Acest proces de curățare previne intrarea reziduurilor în admisie atunci când scoateți filtrul primar.

   Important: Evitați utilizarea aerului de înaltă presiune, care ar putea forța murdăria să treacă prin filtru în zona de admisie.

  4. Îndepărtați și înlocuiți filtrul primar, după cum urmează:

   Important: Nu curățați elementul uzat.

   1. Verificați filtrul nou pentru eventuale daune de transport; nu utilizați un element deteriorat.

   2. Îndepărtați cu grijă filtrul vechi din corpul filtrului și eliminați-l.

   3. Introduceți noul filtru, presând pe marginea exterioară a acestuia pentru a-l amplasa în recipient, verificând capătul elementului de etanșare al filtrului și corpului acestuia.

    Important: Nu presați la nivelul centrului flexibil al filtrului.

  5. Curățați orificiul pentru eliminarea murdăriei de pe capacul detașabil. Îndepărtați valva de ieșire din cauciuc de la capac, curățați cavitatea și înlocuiți valva de ieșire.

  6. Montați capacul, orientând valva de ieșire din cauciuc în jos, într-o poziție aproximativ între cea corespunzătoare orei 5 și orei 7 când este privită de la extremitate.

  7. Fixați elementele de fixare (Figura 26).

  Întreținerea uleiului de motor

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Motorul este livrat cu 3,7 l de ulei (cu filtru) în carter; totuși, trebuie să verificați nivelul uleiului înainte și după prima pornire a motorului.

  Utilizați ulei de motor de înaltă calitate, care îndeplinește următoarele specificații:

  • Nivel necesar clasificare API: CH–4, CI–4 sau superior.

  • Ulei preferat: SAE 10W–30

  • Ulei alternativ: SAE 15W–40

  Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziție distribuitorul autorizat, cu clasa de vâscozitate 10W–30. Consultați Catalogul de piese de schimb pentru numerele de piesă.

  Note: Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit pentru activitatea din ziua respectivă. Dacă a fost deja pornit, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în carter timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica. Dacă nivelul uleiului este la sau sub marcajul Add (adaugă) de pe jojă, adăugați ulei pentru a aduce nivelul uleiului la marcajul FULL (PLIN).Nu umpleţi excesiv.

  Important: Mențineți nivelul uleiului de motor între limitele superioare și inferioare de pe jojă; motorul se poate defecta dacă îl porniți cu prea mult sau prea puțin ulei.

  1. Poziționați maşina pe o suprafață plană.

  2. Scoateți joja și ștergeți-o cu o lavetă curată (Figura 28).

   Important: Scoateţi joja în timp ce adăugați ulei de motor. Când adăugați ulei de motor trebuie să existe un spațiu liber între dispozitivul de umplere cu ulei și orificiul de umplere de pe capacul valvei, așa cum se arată în Figura 27. Acest spațiu liber este necesar pentru a permite aerisirea în timpul umplerii, ceea ce împiedică scurgerea uleiului în tubul de aerisire.

   g002373
   g014618
  3. Împingeți joja în tub și asigurați-vă că este așezată complet.

  4. Scoateţi joja din tub şi verificaţi nivelul uleiului

   Note: Dacă nivelul uleiului este scăzut, scoateți capacul bușonului de la capacul valvei și adăugați lent o cantitate suficientă de ulei pentru a ridica nivelul până la marcajul FULL (PLIN) de pe jojă. Adăugați uleiul încet și verificați nivelul des în timpul acestui proces. Nu umpleţi excesiv.

  5. Repoziționați joja.

  6. Porniți și rulați motorul la ralanti timp de 30 de secunde, apoi opriți motorul. Așteptați 30 de secunde, apoi repetați pașii 2 - 5.

  7. Montați ferm capacul bușonului și joja.

  Schimbarea uleiului de motor și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
 • La intervale de 100 de ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
  1. Scoateți bușonul de golire și lăsați uleiul să curgă într-o tavă de golire. Atunci când uleiul nu mai curge, montați bușonul de golire (Figura 29).

   g014754
  2. Demontați filtrul de ulei (Figura 30). Aplicați un strat subțire de ulei curat pe garnitura filtrului nou.

   g014615
  3. Înșurubați filtrul manual până când garnitura intră în contact cu adaptorul filtrului, apoi strângeți cu încă ½ - ¾ tură. Nu strângeți excesiv.

  4. Adăugaţi ulei în carter; consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

  5. Eliminați uleiul uzat în mod corespunzător.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Scurgerea apei din filtrul de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Scurgeți apa din filtrul de combustibil.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană și opriți motorul.

  2. Așezați o tavă de golire sub filtrul de combustibil.

  3. Deschideți bușonul de golire de pe filtrul de combustibil cu aproximativ o tură și goliți apa acumulată (Figura 31).

   g014720
  4. Strângeți bușonul după scurgere.

   Note: Deoarece apa acumulată va fi amestecată cu motorina, goliți filtrul de combustibil într-un recipient adecvat și eliminați în mod corespunzător.

  Înlocuirea filtrului de combustibil/separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
  1. Închideți ventilul de închidere combustibil (Figura 32) de sub rezervorul de combustibil.

   g014626
  2. Curăţaţi zona de montare a recipientului filtrului (Figura 33).

  3. Așezați o tavă de golire sub filtrul de combustibil.

  4. Deschideți bușonul de golire al filtrului (Figura 33).

   g014720
  5. Deșurubați recipientul filtrului și eliminați în conformitate cu reglementările locale.

  6. Înșurubați filtrul manual până când garnitura intră în contact cu adaptorul filtrului, apoi strângeți cu încă ½ - ¾ tură.

  7. Asigurați-vă că bușonul de golire al filtrului este închis. Deschideţi ventilul de închidere combustibil.

  Verificarea conductelor de combustibil și a racordurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La fiecare 2 ani
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
 • Verificați conductele de combustibil pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Deconectarea bateriei

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele metalice, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  1. Deconectați cablul negativ al bateriei de la borna bateriei (Figura 34).

   g253380
  2. Ridicați izolatorul și îndepărtați cablul pozitiv al bateriei de la borna acesteia (Figura 34).

  Conectarea bateriei

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Conectați cablul pozitiv la baterie și strângeți piulița clemei bateriei (Figura 35).

   g253379
  2. Conectați cablul negativ la baterie și strângeți piulița clemei bateriei (Figura 35).

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  1. Deconectați bateria; consultați Deconectarea bateriei.

  2. Îndepărtați elementele care fixează bateria în compartimentul său (Figura 36) și scoateți bateria.

   g339469
  3. Conectați un încărcător de baterie de 2 - 4 A la bornele bateriei. Încărcați bateria timp de cel puțin 2 ore la 4 A sau timp de cel puțin 4 ore la 2 A până când greutatea specifică este de 1,250 sau mai mare și temperatura este de cel puțin 16°C, cu toate celulele asigurând eliberarea gazului.

   Atenţie

   Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

   Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

   Important: Dacă nu încărcați bateria pentru cel puțin timpul specificat mai sus, este posibil să fie redusă durata de viață a bateriei.

  4. Când bateria este încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică și de la bornele bateriei.

  5. Așezați bateria în compartimentul acesteia și fixați-o cu elementele de fixare îndepărtate anterior (Figura 36).

  6. Conectați bateria; consultați Conectarea bateriei.

  Localizarea siguranțelor fuzibile

  Siguranțele din sistemul electric sunt situate sub scaun (Figura 37).

  g195277

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificarea presiunii din anvelope.
 • Variați presiunea în anvelope pentru toate cele 3 roți, în funcție de starea gazonului, de la minim 0,83 bar (83 kPa) la un maxim 1,10 bar.

  Verificarea cuplului prezoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • La intervale de 200 de ore
 • Strângeți prezoanele.
 • Atenţie

  Nerespectarea cuplului adecvat al prezoanelor poate cauza vătămări corporale.

  Strângeți prezoanele la cuplul specificat la intervalele specificate.

  Specificație cuplu de strângere prezon: 95 - 122 Nm

  Note: Pentru a asigura o distribuție uniformă, strângeți prezoanele într-un model în X.

  Reglarea transmisiei pentru neutru

  Dacă mașina se mișcă atunci când pedala de control al tracțiunii este în poziția NEUTRă, reglați mecanismul de revenire la punctul neutru.

  1. Asigurați-vă că este închisă supapa de bypass.

  2. Ridicați mașina și sprijiniți-o de cadru, astfel încât una dintre roțile din față să fie ridicată de pe sol.

   Note: Dacă mașina este echipată cu un set pentru tracțiune pe 3 roți, ridicați și blocați și roata spate.

  3. Porniți motorul, deplasați pedala de accelerație în poziția de deplasare LENTă și asigurați-vă că nu se rotește roata din față care este ridicată de pe sol.

  4. Dacă roata se rotește, opriți motorul și procedați după cum urmează:

   1. Slăbiți piulița care fixează excentricul la partea superioară a hidrostatului (Figura 38).

    g014616
   2. Deplasați maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă și pedala de accelerație în poziția de deplasare LENTă. Pornirea motorului.

   3. Rotiți excentricul până când mașina nu se mișcă în nicio direcție. Când roata se oprește, strângeți contrapiulița excentricului și reglajul (Figura 38). Verificați reglarea cu maneta de accelerație în poziția de deplasare LENTă și RAPIDă.

    Note: Dacă roata continuă să se rotească atunci când excentricul este reglat la maxim, contactați distribuitorul autorizat Toro sau consultați Manualul de service pentru reglaje suplimentare.

  Reglarea vitezei de transport

  Atingerea vitezei maxime de transport

  Pedala de tracțiune este reglată pentru viteza maximă de transport, dar poate fi necesar să o reglați dacă pedala atinge cursa maximă înainte de a contacta opritorul pedalei sau dacă doriți să reduceți viteza de transport.

  Pentru a obține viteza maximă de transport, deplasați maneta de control al funcționării în poziția TRANSPORT și apăsați pedala de tracțiune. Dacă pedala intră în contact cu opritorul (Figura 39) înainte de a simți tensionare în cablu, efectuați următoarea procedură de reglare:

  g340662
  1. Deplasați maneta de control al funcționării în poziția TRANSPORT și slăbiți contrapiulița care fixează opritorul pedalei la placa de podea (Figura 39).

  2. Strângeți opritorul pedalei până când aproape atinge pedala de tracțiune.

  3. Continuați să aplicați o forță ușoară pe pedala de transport și reglați opritorul pedalei astfel încât să contacteze tija pedalei și strângeți piulițele.

   Important: Asigurați-vă că tensionarea cablului nu este excesivă, pentru a nu reduce durata de viață a cablului.

  Reducerea vitezei de transport

  1. Apăsați pedala de tracțiune și slăbiți contrapiulița care fixează opritorul pedalei la placa de podea.

  2. Slăbiți opritorul pedalei până când obțineți viteza de transport dorită.

  3. Strângeți contrapiulița care fixează opritorul pedalei.

  Reglarea vitezei de cosit

  Viteza de cosit este setată din fabrică la 3,8 mph.

  Puteți regla viteza de cosit în față la 0 - 8 km/h.

  1. Slăbiți contrapiulița de pe șurubul de reglare (Figura 40).

  2. Slăbiți piulița care fixează suporții de blocare și de cosit de pe pivotul pedalei.

   g014625
  3. Rotiți șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce viteza de cosit și în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări viteza de cosit.

  4. Strângeți contrapiulița șurubului de reglare și piulița de pe pivotul pedalei pentru a fixa reglarea (Figura 40). Verificați reglarea și efectuați o acțiune conform cerințelor.

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranța sistemului de răcire

  • Ingerarea lichidului de răcire a motorului poate provoca otrăvire; a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  Curățarea ecranului radiatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați ecranul radiatorului.Curățați-l din oră în oră în condiții de mediu cu foarte mult praf și murdărie.
 • Pentru a preveni supraîncălzirea sistemului, asigurați curățenia ecranului și radiatorului. Verificați și curățați ecranul și radiatorul zilnic sau, dacă este necesar, din oră în oră. Curățați aceste componente mai frecvent în condiții de mediu cu mult praf și murdărie.

  1. Îndepărtați ecranul radiatorului (Figura 41).

   g014613
  2. Lucrând din partea ventilatorului radiatorului, suflați aer comprimat în radiator.

  3. Curățați ecranul și montați-l.

  Verificarea nivelului lichidului de răcire pentru motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • Capacitatea sistemului de răcire este de aproximativ 4,6 l.

  Umpleți sistemul de răcire cu o soluție 50/50 de apă și antigel permanent cu etilenglicol. Verificați nivelul lichidului de răcire la începutul fiecărei zile înainte de a porni motorul.

  Avertisment

  Dacă motorul a funcționat, pot fi scăpări de lichid de răcire sub presiune și fierbinte, care pot provoca arsuri.

  • Nu deschideți capacul radiatorului atunci când motorul este pornit.

  • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Verificați nivelul lichidului de răcire (Figura 41 și Figura 42).

   Acesta trebuie să se încadreze între liniile de pe rezervor atunci când motorul este rece.

   g008427
  3. Dacă nivelul de lichid de răcire este scăzut, scoateți capacul rezervorului și adăugați un amestec 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol. Nu umpleţi excesiv.

  4. Montați capacul la rezervor.

  Întreţinerea frânei

  Rodajul frânelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Rodajul frânelor.
 • Acționați ferm frânele și conduceți mașina la viteza de cosit până când frânele devin fierbinți, fapt indicat de mirosul degajat. Poate fi necesar să reglați frânele după perioada de rodaj; consultați Reglarea frânelor.

  Reglarea frânelor

  Dacă frânele nu reușesc să imobilizeze mașina în timp ce este parcată, le puteți regla utilizând fitingul de pe placa despărţitoare de lângă tamburul de frână; contactați centrul de service autorizat sau consultați Manualul de service pentru mai multe informații.

  Note: Efectuați rodajul frânelor anual; consultați Rodajul frânelor.

  Întreţinerea bandei

  Reglarea curelei alternatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
 • Asigurați-vă de tensionare corespunzătoare a curelei, pentru a asigura funcționarea corectă a mașinii și pentru a preveni uzura inutilă.

  1. Parcați mașina, opriți motorul, acționați frâna de parcare, scoateți cheia și așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească.

  2. Aplicați o presiune moderată cu degetul mare pe cureaua dintre fulii (10 kg). Deflexia curelei trebuie să fie de 7 - 9 mm. În caz contrar, efectuați următoarea procedură pentru a regla tensionarea curelei:

   g014755
   1. Slăbiți șuruburile care fixează alternatorul la motor și cureaua de reglare.

   2. Verificați cureaua pentru a descoperi urme de uzură sau deteriorare și înlocuiți-o dacă este uzată.

   3. Folosind o pârghie amplasată între alternator și blocul motor, trageți alternatorul în afară pentru a efectua tensionarea corectă a curelei și strângeți șuruburile.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Întreținere cu privire la uleiul hidraulic

  Important: Indiferent de tipul de ulei hidraulic utilizat, orice mașină utilizată pentru tunderea ierbii în zone de joc, tăierea verticală sau la temperaturi ambientale peste 29°C trebuie să fie echipată cu setul de răcire a uleiului (nr. piesă 117-9314).

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Verificați nivelul uleiului hidraulic înainte de a porni motorul și zilnic după aceea; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  Lichid hidraulic recomandat: lichid hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX; disponibil în recipiente de 19 l sau în bidoane de 208 l.

  Note: O mașină care utilizează lichidul de înlocuire recomandat necesită schimbări mai puțin frecvente de lichid și de filtru.

  Lichide hidraulice alternative: Dacă lichidul hidraulic cu durată de viață extinsă Toro PX nu este disponibil, puteți utiliza un alt lichid hidraulic convențional, pe bază de petrol, cu specificații care se încadrează în intervalul menționat pentru toate următoarele proprietăți ale materialelor și care îndeplinește standardele din industrie. Nu utilizaţi lichide sintetice. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; așadar, utilizați doar produse de la producători consacrați care garantează pentru recomandările furnizate.

  Lichid hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

  Proprietăți produs: 
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40°C (104°F) 44 - 48
   Indice de vâscozitate ASTM D2270140 sau mai mare
   Punct de curgere, ASTM D97Între -37°C şi -45°C
   Specificațiile industriei:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 sau M-2952-S)

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un distribuitor autorizat Toro.

  Important: Lichidul hidraulic biodegradabil sintetic Toro Premium este singurul lichid sintetic biodegradabil aprobat de Toro. Acest lichid este compatibil cu elastomerii utilizați în sistemele hidraulice Toro și este potrivit pentru un interval vast de temperaturi. Acest lichid este compatibil cu uleiurile minerale convenționale, dar pentru biodegradabilitate și performanță maximă, sistemul hidraulic trebuie spălat complet de lichidul convențional. Uleiul este pus la dispoziție de distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro în recipiente de 19 l sau bidoane de 208 l.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Rezervorul de ulei hidraulic este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Zi de zi, verificați nivelul lichidului hidraulic înainte de a utiliza mașina. Mașina este prevăzută cu o jojă sau o fereastră din plastic alb în partea din față a rezervorului de ulei hidraulic (în spatele scaunului, în partea stângă a mașinii) care este utilizată pentru a verifica nivelul de ulei hidraulic. Nivelul uleiului trebuie să se încadreze între liniile ferestrei sau marcajele jojei; în caz contrar, mai adăugați ulei adecvat.

  Consultați Figura 44 pentru această procedură.

  g014719
  1. Poziționați maşina pe o suprafață plană.

   Note: Asigurați-vă că mașina s-a răcit, astfel încât uleiul să fie rece.

  2. Verificați nivelul uleiului în funcție de rezervorul mașinii:

   • Dacă rezervorul are o fereastră de vizualizare, verificați aici nivelul uleiului și continuați cu pasul 5.

   • Dacă rezervorul nu are o fereastră de vizualizare, localizați joja în partea de sus a rezervorului hidraulic și continuați cu pasul 3.

  3. Scoateți joja și ștergeți-o cu o lavetă curată, apoi înșurubați joja înapoi în rezervor.

  4. Îndepărtați joja şi verificaţi nivelul uleiului. Dacă uleiul se află între marcajele de pe jojă, nivelul este corespunzător. Dacă nivelul nu se încadrează între marcaje, este nevoie de mai mult ulei.

  5. Scoateți capacul sau joja (în funcție de mașină) de la rezervorul de ulei hidraulic și umpleți încet rezervorul cu ulei hidraulic de înaltă calitate corespunzător, până când nivelul se încadrează între cele 2 linii de pe fereastra de vizualizare sau cele 2 marcaje de pe jojă.

  6. Montați capacul sau joja și ștergeți orice urmă de ulei vărsat.

   Important: Verificați nivelul de ulei hidraulic înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea.

  Schimbarea uleiului hidraulic și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic, filtrul și elementul de aerisire al rezervorului.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți filtrul pentru ulei hidraulic.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Capacitate ulei hidraulic: 25,7 l

  Dacă uleiul este contaminat, solicitați distribuitorului autorizat Toro să purjeze sistemul. Uleiul contaminat are un aspect lăptos sau negru în comparație cu uleiul curat.

  1. Curățați suprafața din jurul zonei de montare a filtrului (Figura 45). Așezați o tavă de golire sub filtru și îndepărtați filtrul.

   g014619

   Note: Dacă nu veți goli uleiul, deconectați și conectați conducta hidraulică ce ajunge la filtru.

  2. Umpleți filtrul de schimb cu uleiul hidraulic corespunzător, lubrifiați garnitura de etanșare și rotiți-o manual până când intră în contact cu capul filtrului. Apoi strângeți-l cu încă ¾ de tură.

  3. Umpleți rezervorul cu ulei hidraulic; consultați Specificațiile uleiului hidraulic și Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  4. Porniți mașina și lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 3 - 5 minute, pentru a circula lichidul și pentru a elimina aerul blocat în sistem. Opriți motorul și verificați nivelul uleiului hidraulic.

  5. Eliminați uleiul și filtrul în mod corespunzător.

  Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificarea liniilor și furtunurilor hidraulice.
 • Verificați zilnic liniile și furtunurile hidraulice pentru a descoperi eventuale scurgeri, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fitinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice. Efectuați toate reparațiile necesare înainte de utilizare.

  Întreținerea unității de tăiere

  Siguranța lamei

  O lamă sau un contracuţit uzate sau deteriorate s-ar putea rupe, iar o bucată ar putea fi proiectată spre dumneavoastră sau alte persoane, cauzând vătămări corporale grave sau deces.

  • Verificați lamele și contracuţitele periodic pentru a determina urme de uzură sau de deteriorări.

  • Verificați lamele cu grijă. Purtați mănuși și efectuați cu grijă lucrările de service asupra acestora. Trebuie doar să înlocuiți sau să ascuțiți lamele și contracuţitele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • La mașinile cu mai multe unități de tăiere, aveți grijă când rotiți o unitate de tăiere; aceasta poate determina rotirea cilindrilor din celelalte unități de tăiere.

  Montarea și demontarea unităților de tăiere

  Avertisment

  Lamele unității de tăiere sunt ascuțite și vă pot tăia mâinile.

  Purtați mănuși din piele groasă sau rezistente la tăiere atunci când manipulați unitățile de tăiere.

  Note: Când ascuțiți, setați înălțimea de tăiere sau efectuați alte proceduri de întreținere a unităților de tăiere, depozitați motoarele cilindrilor unității de tăiere în locul de depozitare din partea din față a brațelor de suspensie, pentru a preveni deteriorarea acestora.

  Important: Nu ridicați suspensia în poziția de transport atunci când motoarele cilindrilor se află în suporții din cadrul mașinii. Este posibilă deteriorarea motoarelor sau a furtunurilor.

  Important: Ori de câte ori trebuie să înclinați unitatea de tăiere, sprijiniți partea din spate a acesteia pentru a asigura faptul că piulițele de pe şuruburile de reglare a barei de cadru nu se află pe suprafața de lucru (Figura 46).

  g014596

  Montarea unităților de tăiere

  1. Ridicați suportul pentru picioare și balansați-l pentru a-l deschide, permițând accesul la poziția centrală a unității de tăiere (Figura 47).

   Avertisment

   Suportul pentru picioare vă poate prinde degetele în cazul în care cade în poziția închis.

   Țineți degetele departe de zona în care se poziționează suportul pentru picioare când este deschis.

   g014602
  2. Poziționați unitatea de tăiere sub brațul de suspensie central.

  3. Cu elementele de fixare de pe bara brațului suspensiei îndreptate în sus (adică deschise) (Figura 48), împingeți brațul de suspensie în jos, astfel încât bara să se potrivească peste bară în partea de sus a unității de tăiere (Figura 49).

   g014609
   g014611
  4. Închideți elementele de fixare în jos și în jurul barei unității de tăiere și blocați-le (Figura 48).

   Note: Atunci când elementele de fixare sunt blocate corect la locul lor auziți un clic și simțiți.

  5. Acoperiți arborele canelat al motorului unității de tăiere cu lubrifiant curat (Figura 50).

  6. Introduceți motorul în partea stângă a unității de tăiere (așa cum se vede din poziția operatorului) și trageți bara de fixare a motorului de pe unitatea de tăiere spre motor până când auziți un clic din ambele părți ale motorului (Figura 50).

   g014690
  7. Montați un coș de iarbă pe cârligele pentru coș de pe brațul de suspensie.

  8. Repetați această procedură pentru celelalte unități de tăiere.

  Demontarea unităţilor de tăiere

  1. Parcați mașina pe o suprafață curată și plană, coborâți unitățile de tăiere pe sol până când elementele hidraulice ale suspensiei sunt extinse complet, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Împingeți bara de fixare a motorului din fantele de pe motor către unitatea de tăiere și scoateți motorul din unitatea de tăiere.

   g014605
  3. Amplasați motorul în locul de depozitare din partea din față a brațului de suspensie (Figura 52).

   g014608

   Note: Când ascuțiți, setați înălțimea de tăiere sau efectuați alte proceduri de întreținere a unităților de tăiere, depozitați motoarele cilindrilor unității de tăiere în locul de depozitare din partea din față a brațelor de suspensie, pentru a preveni deteriorarea acestora.

   Important: Nu ridicați suspensia în poziția de transport atunci când motoarele cilindrilor se află în suporții din cadrul mașinii. Este posibilă deteriorarea motoarelor sau a furtunurilor. Dacă trebuie să deplasați unitatea de tracțiune fără unitățile de tăiere montate, fixați-le pe brațele de suspensie folosind coliere de cablu.

  4. Deschideți elementele de fixare de pe bara brațului de suspensie a unității de tăiere pe care o îndepărtați (Figura 48).

  5. Deconectați elementele de fixare de la bara unității de tăiere.

  6. Îndepărtaţi unitatea de tăiere de sub brațul de suspensie.

  7. Repetați pașii 2 - 6 pentru celelalte unități de tăiere, după cum este necesar.

  Verificarea contactului dintre cilindru și contracuţit

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați contactul dintre cilindru și contracuţit.
 • În fiecare zi, înainte de a utiliza mașina, verificați contactul dintre cilindru și contracuţit, indiferent dacă calitatea tăierii a fost anterior acceptabilă. Trebuie să existe un contact ușor pe toată lungimea cilindrului și a contracuțitului; consultați Manualul operatorului pentru unitatea de tăiere.

  Ascuțirea lamelor cilindrilor

  Atenţie

  Contactul cu cilindrii sau alte piese mobile poate duce la vătămare personală.

  • Ţineţi degetele, mâinile şi îmbrăcămintea la distanţă faţă de cilindri sau alte piese mobile.

  • Nu încercați niciodată să rotiți cilindrii cu mâna sau cu piciorul în timp ce motorul este pornit.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și cuplați frâna de parcare.

  2. Îndepărtați capacul din plastic din partea stângă a scaunului.

  3. Efectuați reglaje inițiale între cilindru și contracuțit, adecvate pentru ascuțirea tuturor unităților de tăiere respective; consultați Manualul operatorului pentru unitatea de tăiere.

   Pericol

   Schimbarea turației motorului în timpul ascuțirii poate cauza blocarea bobinelor.

   • Nu schimbați niciodată turația motorului în timpul ascuțirii.

   • Efectuați ascuțirea doar la turația de ralanti a motorului.

  4. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze la turația scăzută de ralanti.

  5. Rotiți maneta pentru ascuțire în poziția REVERSE (R - îN SPATE) (Figura 53).

   g014620
  6. Rotiți butonul de control al vitezei cilindrului la setarea 1 (Figura 54).

   g014623
  7. Cu maneta de control al funcționării în poziția NEUTRă, deplasați în față maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă pentru a porni operația de ascuțire pentru cilindrii necesari.

  8. Aplicați pastă abrazivă cu o perie cu mâner lung. Nu utilizați niciodată o perie cu mâner scurt.

  9. Dacă cilindrii se blochează sau încep să se rotească în mod neregulat, selectați o viteză mai mare a cilindrului până când se stabilizează viteza, apoi readuceți viteza cilindrului la setarea 1 sau la viteza dorită.

  10. Pentru a efectua reglarea unităților de tăiere în timpul ascuțirii, opriți cilindrii prin deplasarea în spate a manetei de ridicare/coborâre tundere iarbă și opriți motorul. După finalizarea ajustărilor, repetați pașii 4 - 8.

  11. Repetați procedura pentru toate unitățile de tăiere pe care doriți să le ascuțiți.

  12. Când ați terminat, readuceți manetele pentru ascuțire în poziția FORWARD (F - în față), repoziționați capacul și spălați unitățile de tăiere, îndepărtând în totalitate pasta abrazivă. Aliniați contracuţitul cu cilindrul unității de tăiere după cum este necesar. Deplasați butonul de control al vitezei cilindrului unității de tăiere în poziția de tundere a ierbii dorită.

   Important: Dacă maneta pentru ascuțire nu este readusă în poziția FORWARD (F - în față) după ascuțire, unitățile de tăiere nu se vor ridica și nu vor funcționa corect.

  Setarea vitezei cilindrului

  Pentru a obține o tăiere consecventă, de înaltă calitate și un aspect uniform după tăiere, trebuie să setați corect butonul de control al vitezei cilindrului (situat pe blocul colectorului, sub capacul din stânga scaunului). Reglați butonul de control al vitezei cilindrului după cum urmează:

  1. Selectați înălțimea de tăiere la care sunt setate unitățile de tăiere.

  2. Alegeți cele mai bune condiții pentru viteza de deplasare dorită.

  3. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina setarea vitezei cilindrului pentru unitățile de tăiere cu 5, 8, 11 sau 14 lame; consultați Tabel pentru viteza cilindrului.

  4. Reglați viteza cilindrului prin rotirea butonului (Figura 54) până când săgețile indicatoare sunt în dreptul numărului pe care l-ați determinat la pasul 3.

   Note: Puteți mări sau reduce viteza cilindrului pentru a compensa starea gazonului.

  Tabel pentru viteza cilindrului

  Tabel pentru viteza cilindrului

  GraphicÎnălțime de tăiere

  GraphicUnitate de tăiere cu 5 lame

  GraphicUnitate de tăiere cu 8 lame

  GraphicUnitate de tăiere cu 11 lame

  GraphicUnitate de tăiere cu 14 lame

   

  Viteză de deplasare

   

  6,1 km/h

  8,0 km/h

  6,1 km/h

  8,0 km/h

  6,1 km/h

  8,0 km/h

  6,1 km/h

   

  Setări pentru viteza cilindrului

  1,6 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  2,4 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  3,2 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,0 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,8 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  7

  *N/R

  *N/R

  5,5 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  6

  *N/R

  *N/R

  6,4 mm

  7

  *N/R

  6

  7

  5

  7

  *N/R

  7,9 mm

  6

  *N/R

  5

  6

  4

  6

  *N/R

  9,5 mm

  6

  7

  4

  5

  4

  5

  *N/R

  11,1 mm

  6

  6

  4

  5

  3

  4

  *N/R

  12,7 mm

  5

  6

  3

  4

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  15,9 mm

  4

  5

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  19,0 mm

  3

  4

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  22,2 mm

  3

  4

  *N/R

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  25,4 mm

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R: nerecomandat

  Sistemul de diagnoză

  Diagnoza și indicatorul luminos de service

  Indicatorul luminos de service se aprinde în cazul unei defecțiuni la mașină. Când acest indicator luminos este aprins puteți accesa codurile de defect pe computer pentru a diagnostica problema, intrând în modul de diagnoză. În modul de diagnoză, indicatorul luminos de service se aprinde intermitent de câteva ori, indicându-vă codul de eroare pe care dumneavoastră sau distribuitorul autorizat Toro îl puteți utiliza pentru a identifica problema.

  Note: Nu puteți porni motorul în modul de diagnoză.

  Accesarea modului de diagnoză

  1. Opriți mașina, cuplați frâna de parcare și rotiți cheia de contact în poziția OPRIT.

  2. Deplasați maneta de control al funcționării în poziția TRANSPORT.

  3. Asigurați-vă că maneta pentru ascuțire se află în poziția FORWARD (F - în față).

  4. Părăsiți scaunul.

  5. Mențineți maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă în poziția RIDICARE.

  6. Rotiți comutatorul de contact în poziția FUNCțIONARE.

  7. Contorizați codurile pe măsură ce începe aprinderea intermitentă (puteți elibera maneta de ridicare/coborâre tundere iarbă după ce începe aprinderea intermitentă).

  După ce ați terminat, rotiți cheia în poziția OPRIT pentru a părăsi modul de diagnoză.

  Determinarea codului de eroare

  Sistemul va afișa ultimele 3 defecțiuni care au apărut în ultimele 40 de ore. Defecțiunile sunt afișate printr-o serie de aprinderi intermitente, după cum urmează:

  • Dacă nu există defecțiuni, lumina se va aprinde intermitent în mod constant, la o frecvență medie, fără pauze (1 Hz).

  • Dacă există o defecțiune, se va aprinde intermitent mai întâi locul zecilor, urmat de o pauză, urmat de locul unităților. Pentru următoarele exemple, # reprezintă o aprindere intermitentă. Exemple:

   • Pentru codul 15, modelul de aprindere intermitentă va fi #_#####

   • Pentru codul 42, modelul de aprindere intermitentă va fi ####_##

   • Pentru codul 123, modelul de aprindere intermitentă va fi ############_###

  • Dacă există mai mult de 1 defect, locul zecilor de la următorul defect va începe după o pauză după locul unităților pentru primul defect.

   Note: Sistemul stochează doar cele mai recente 3 coduri de defect.

  Pentru o listă de coduri de eroare, consultați distribuitorul autorizat Toro sau Manualul de service.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți mașina, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Pregătirea maşinii pentru depozitare

  Dacă doriți să depozitați mașina pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să efectuați următorii pași înainte de depozitare:

  1. Consultaţi Depozitarea în siguranță.

  2. Îndepărtați acumulările de murdărie și reziduurile de iarbă tăiată. Ascuțiți lamele și contracuțitele, dacă este necesar; consultați Manualul operatorului pentru unitatea de tăiere. Utilizați un agent de prevenire a formării ruginii pe contracuțite și lame. Lubrifiați toate punctele de lubrifiere.

  3. Blocați roțile pentru a elimina orice greutate de pe anvelope.

  4. Goliți și înlocuiți uleiul hidraulic și filtrul și verificați conductele și fitingurile hidraulice. Înlocuiți dacă este necesar; consultați Schimbarea uleiului hidraulic și a filtrului și Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice.

  5. Tot combustibilul trebuie îndepărtat din rezervor. Porniți motorul până când se oprește din cauza lipsei de combustibil. Înlocuiți filtrul de combustibil; consultați Înlocuirea filtrului de combustibil/separatorului de apă.

  6. În timp ce motorul este încă cald, scurgeți uleiul din carter. Completați-l cu ulei proaspăt; consultați Schimbarea uleiului de motor și a filtrului.

  7. Curățați murdăria și pleava de pe cilindru, nervurile chiulasei și carcasa suflantei.

  8. Scoateți bateria și încărcați-o complet. O puteți depozita fie separat, fie în mașină. Lăsați cablurile deconectate dacă este depozitată în mașină. Depozitați bateria într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia.

  9. Dacă este posibil, depozitați mașina într-un loc cald și uscat.