Увод

Ova mašina je kosilica golf grina sa cilindričnim sečivom sa sedištem za operatera, namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera u komercijalnoj primeni. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god su vam potrebni servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro i pripremite broj modela i serijski broj proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g233264

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti (DOC) za određeni proizvod.

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa standardima EN ISO 5395 i ANSI B71.4-2017 i te standarde ispunjava kada dovršite postupke puštanja u rad.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete.

 • Treba da pročitate i shvatite sadržaj ovog Priručnika za operatera pre nego što pokrenete motor.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal106-6755
decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal119-9346
decal131-2046
decal133-8062
decal136-8505
decal136-8506
decal139-2728
decal139-6492
decal115-8156
decal139-6493

Подешавање

Montiranje zaštitnog rama

Делови потребни за овај поступак:

Zaštitni ram1
Zavrtanj (½ × 3¾")4
Navrtka sa prirubnicom (½")4
 1. Uklonite gornji poklopac kutije sa kutije.

 2. Izvadite zaštitni ram iz kutije.

 3. Pomoću 4 zavrtnja (½ × 3¾") i 4 navrtke sa prirubnicom (½") montirajte zaštitni ram u nosače ROPS sistema sa obe strane mašine, kao što je prikazano na Слика 3.

  g233739
 4. Pritegnite pričvršćivače momentom od 136 N∙m do 149 N∙m.

Montiranje sedišta

Делови потребни за овај поступак:

Komplet za sedište (poručuje se zasebno; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro)1

Nabavite željeni komplet za sedište kod distributera i montirajte ga na mašinu; pogledajte uputstvo za montažu kompleta.

Montiranje servisne nalepnice i nalepnice sa podacima za podešavanje otkosa

Делови потребни за овај поступак:

Servisna nalepnica (deo br. 139-2728)1
Nalepnica sa podacima za podešavanje otkosa (115-8156)1

Montirajte servisnu nalepnicu (deo br. 139-2728) i nalepnicu sa podacima za podešavanje otkosa (deo br. 115-8156) na sedište; pogledajte Слика 4 za premijum sedište (model br. 04719) ili Слика 5 za standardno sedište (model br. 04508).

g291701
g291702

Montiranje volana

Делови потребни за овај поступак:

Volan1
Sigurnosna navrtka (1½")1
Podloška1
Poklopac volana1
 1. Navucite volan na osovinu volana (Слика 6).

  g010834
 2. Navucite podlošku na osovinu volana (Слика 6).

 3. Pričvrstite volan za osovinu sigurnosnom navrtkom momentom pritezanja od 27 N∙m do 35 N∙m (Слика 6).

 4. Montirajte poklopac na volan i pričvrstite ga pomoću 6 zavrtnjeva (Слика 6).

Punjenje akumulatora

Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

Montiranje hladnjaka ulja

Opciono

Делови потребни за овај поступак:

Komplet hladnjaka ulja – vučna jedinica Greensmaster serije 3400 (deo br. 117-9314 [kupuje se zasebno])

Ako mašinu koristite u toplijim klimama gde je ambijentalna temperatura iznad 29 °C ili je koristite za rad u teškim uslovima (košenje drugih površina osim golf grina, kao što su fervej ili vertikalno rezanje), montirajte opcioni komplet hladnjaka ulja (deo br. 117-9314).

Montiranje kuka za korpu za travu

Делови потребни за овај поступак:

Kuka korpe za travu6
Zavrtnji sa prirubnicom12

Montirajte 6 kuka za korpu za travu na krajeve šipki viljuške vešanja pomoću 12 zavrtnjeva sa prirubnicom (Слика 7).

g015492

Montiranje jedinica za sečenje

Делови потребни за овај поступак:

Merna šipka1
Jedinica za sečenje (nabavite kod ovlašćenog distributera kompanije Toro)3
Korpa za travu3
 1. Pripremite jedinice za sečenje za montažu; pogledajte priručnik za korisnika jedinice za sečenje.

 2. Nanesite mast unutar prečnika spojnice pogona.

 3. Montirajte jedinice za sečenje; pogledajte Montiranje jedinica za sečenje.

Dodavanje zadnjeg tega

Делови потребни за овај поступак:

Komplet tega, deo br. 121-6665 (kupuje se zasebno) Napomena: Ovaj komplet nije neophodan jedinicama sa montiranim kompletom pogona na 3 točka.1

Kada je opremljena kompletom tega, oprema br. 121-6665, ova mašina je usklađena sa standardima EN ISO 5395 i ANSI B71.4-2017.

Note: Ako je jedinica opremljena kompletom pogona na 3 točka, dodatni tek nije neophodan da bi se ispunili standardi EN ISO 5395:2013 i ANSI B71.4-2017.

Montiranje kompleta CE zaštitnika

Делови потребни за овај поступак:

Komplet CE zaštitnika – deo br. 04442 (prodaje se zasebno)1

Montirajte komplet CE zaštitnika; pogledajte uputstvo za montažu kompleta CE zaštitnika za vučnu jedinicu Greensmaster 3400 TriFlex.

Montiranje CE nalepnica

Делови потребни за овај поступак:

Nalepnica upozorenja (deo br. 136-8505)1
CE nalepnica1
Nalepnica sa godinom proizvodnje1

Ako ovu mašinu koristite u zemlji usaglašenoj sa CE standardima, obavite sledeće korake nakon što na mašinu montirate komplet zaštitnika:

 • Nalepite CE nalepnice upozorenja (deo br. 136-8505) preko postojećih nalepnica upozorenja (deo br. 136-8506). Слика 8 prikazuje lokaciju nalepnice upozorenja.

  g235881
 • Nalepite nalepnicu sa CE oznakom na okvir ispod prednjeg sedišta (Слика 9).

  g233420
 • Montirajte nalepnicu sa godinom proizvodnje u blizini pločice sa serijskim brojem (Слика 10).

  g271539

Smanjivanje pritiska u pneumaticima

Pneumatici su prenaduvani u fabrici za potrebe transporta. Pre pokretanja mašine, smanjite pritisak do odgovarajućeg nivoa; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

Razrada kočnica

Razradite kočnice; pogledajte Razrada kočnica.

Преглед производа

g014674

Papučica gasa

Papučica gasa (Слика 12) ima 3 funkcije: da pokreće mašinu unapred, da pokreće mašinu unazad i da zaustavi mašinu. Nagazite gornji deo papučice da biste se kretali unapred, a donji deo papučice da biste se kretali unazad ili da biste potpomogli zaustavljanje prilikom kretanja unapred. Takođe, omogućite papučici da se vrati u neutralan položaj da biste zaustavili mašinu. Radi vaše udobnosti, ne oslanjajte pedu stopala na jastučić papučice gasa za kretanje unazad kada vozite mašinu unapred. (Слика 13).

g014603
g005105

Brzine kretanja su sledeće:

 • brzina kretanja unapred od 3,2 km/h do 8 km/h

 • maksimalna brzina transporta do 16 km/h

 • brzina kretanja unazad do 4,0 km/h

Prekidač za paljenje

Umetnite ključ u prekidač (Слика 14) i okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na satu do položaja za POKRETANJE da biste pokrenuli motor. Otpustite ključ čim se motor pokrene; ključ se vraća u položaj za UKLJUčIVANJE. Okrenite ključ suprotno od smera kretanja kazaljke na satu u položaj za ZAUSTAVLJANJE da biste isključili motor.

Papučica za blokiranje upravljačke spone

Nagazite papučicu (Слика 12) i podignite ili spustite upravljačku sponu da biste je podesili kako vam odgovara, zatim, otpustite papučicu da biste zadržali upravljačku sponu u mestu.

Ručica gasa

Koristite ručicu gasa (Слика 14) da biste kontrolisali brzinu motora. Pomerite ručicu gasa prema položaju za BRZ rad da biste povećali brzinu motora; pomerite je prema položaju za SPOR rad da biste smanjili brzinu motora.

Important: Ne možete da isključite motor pomoću ručice gasa.

g307324

Upravljač za podizanje/spuštanje košenja

Pomeranjem upravljača (Слика 14) unapred tokom radova košenja, jedinice za sečenje se spuštaju i pokreću cilindre. Povlačenje upravljača unazad, cilindri se zaustavljaju, a jedinice za sečenje podižu. Da biste zaustavili cilindre bez podizanja jedinica za sečenje, privremeno povucite upravljač i otpustite ga. Pomeranje upravljača napred ponovo pokreće cilindre.

Poluga za kontrolu funkcije

Poluga za kontrolu funkcije (Слика 14) omogućava izbor 2 režima kretanja i NEUTRALNI položaj. Možete da prebacite iz režima za košenje u režim za transport (ne u neutralni) dok je mašina u pokretu; neće doći ni do kakve štete.

 • ZADNJI položaj – neutralni položaj; koristite kada oštrite cilindre glačanjem u obrnutom smeru rotacije

 • SREDNJI položaj – koristite kada kosite travu

 • PREDNJI položaj – koristite kada vozite mašinu između lokacija obavljanja radova

Lampica upozorenja akumulatora

Lampica (Слика 14) će svetleti ako je napunjenost akumulatora na niskom nivou.

Lampica za pritisak ulja

Lampica (Слика 14) će svetleti ako pritisak motornog ulja opadne ispod bezbednog nivoa.

Lampica temperature vode

Lampica (Слика 14) će svetleti i motor će se automatski isključiti kada temperatura rashladne tečnosti za motor bude previsoka. Ako se motor isključi, moći ćete da pokrenete motor i da vozite mašinu još 10 sekundi pre nego što se ona ponovo isključi, što vam omogućava da pomerite mašinu na lokaciju gde možete da je ostavite da se ohladi.

Lampica indikatora za servis

Lampica indikatora za servis (Слика 14) će svetleti kada senzori mašine detektuju problem sa 1 od sistema mašine. Ako lampica zasvetli, obustavite ono što radite i prevezite se na bezbednu lokaciju gde ćete vi ili servisni tehničar moći da dijagnostikujete problem. Za više informacija o dijagnostikovanju sistemskih problema pomoću indikatorskih lampica, pogledajte Dijagnostikovanje lampice indikatora za servis.

Lampica za grejač nafte

Kada lampica za grejač nafte (Слика 14) zasija, ukazuje da su grejači uključeni.

Note: Lampica za grejač nafte može da svetli kraće vreme nakon što se motor pokrene; to je normalno.

Brojač radnih sati

Brojač sati (Слика 15) pokazuje ukupan broj sati koliko je mašina radila. Počinje da vrši svoju funkciju kada god ključ za paljenje okrenete u položaj za UKLJUčIVANJE.

g307330

Ručica parkirne kočnice

Povucite ručicu kočnice (Слика 16) da biste aktivirali parkirnu kočnicu. Deaktivirajte je pritiskom poluge za otpuštanje sa donje strane poluge kočnice i vraćanjem u otpušten položaj. Parkirnu kočnicu aktivirajte svaki put kada napuštate mašinu.

g027863

Poluga za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije

Poluga za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije nalazi se ispod plastičnog poklopca sa leve strane sedišta. Koristite polugu za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije (Слика 17) zajedno sa polugom za spuštanje/podizanje košenja i upravljačem brzine cilindra da biste naoštrili cilindre glačanjem u obrnutom smeru rotacije.

g014620

Upravljač brzinom cilindra

Upravljač brzinom cilindra nalazi se ispod plastičnog poklopca sa leve strane sedišta. Koristite upravljač brzine cilindra (Слика 18) da biste podesili brzinu cilindara.

g014623

Poluga za podešavanje sedišta

Poluga za podešavanje sedišta nalazi se na prednjem levom uglu sedišta (Слика 19), i omogućava vam da pomerate sedište ka napred ili nazad.

Note: Ako želite dodatno da podešavate sedište, možete da uklonite 4 navrtke koje pričvršćuju bočne šine sedišta za osnovu i da premestite šine sedišta na drugi set otvora za montažu koji je dostupan.set

g193737

Zaporni ventil za gorivo

Zatvorite zaporni ventil za gorivo (Слика 20), iza sedišta i ispod rezervoara za gorivo, kada skladištite ili transportujete mapinu kamionom ili u prikolici.

g014626

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina košenja151 cm
Gazište točkova (do sredine pneumatika)128 cm
Gazište točkova (do spoljne strane pneumatika)154 cm
Minimalno rastojanje od tla do najniže tačke vozila (duž centralne ose mašine)11 cm
Ukupna dužina (sa korpama)249 cm
Ukupna širina179 cm
Ukupna visina205 cm
Neto težina cilindrima (11 sečiva)695 kg

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se zaustavi svako kretanje pre nego što napustite položaj operatera. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Budite spremni da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i sigurnosni zaštitni uređaji pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su jedinice za sečenje u dobrom radnom stanju.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla odbaciti.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Specifikacije goriva

 • Kapacitet rezervoara za gorivo: 22,7 l

 • Preporučeno gorivo:

  • Za najbolje rezultate, koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa niskim (<500 mg/l) ili ultraniskim (<15 mg/l) sadržajem sumpora. Minimalan vrednost cetana treba da bude 40. Kupujte gorivo u količinama koje mogu da se potroše u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

  • Letnje dizel gorivo (klasa 2-D) koristite pri temperaturama iznad –7 °C, a zimsko (klasa 1-D ili mešavina klasa 1-D/2-D) ispod navedene temperature. Korišćenje zimskog dizel goriva na nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike za hladan protok, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

   Note: Korišćenje letnjeg goriva iznad –7 °C doprinosi dužem životnom veku pumpe za gorivo i većoj snazi u odnosu na zimsko gorivo.

  • Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela). Deo naftnog dizela treba da sadrži nizak ili ultranizak nivo sumpora. Poštujte sledeće mere opreza:

   • Deo biodizel goriva mora zadovoljiti specifikaciju iz ASTM D6751 ili EN14214.

   • Sastav mešavine goriva mora zadovoljiti ASTM D975 ili EN590.

   • Ofarbane površine mogu biti oštećene biodizel mešavinom.

   • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.

   • Kontrolišite zaptivke, creva, zaptivače u kontaktu sa gorivom pošto vremenom podležu degradaciji.

   • Neko vreme nakon prelaska na mešavine sa biodizelom se može očekivati začepljenje filtera za gorivo.

   • Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za više informacija o biodizelu.

Punjenje rezervoara za gorivo

 1. Očistite oko poklopca rezervoara za gorivo i uklonite ga (Слика 21).

  g272992
 2. Dodajte navedeno gorivo u rezervoar za gorivo dok nivo ne bude 25 mm ispod otvora za punjenje. Taj prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva.

  Important: Nemojte da punite rezervoar za gorivo do kraja.

 3. Postavite poklopac.

  Note: Kada se poklopac pričvrsti, čućete zvuk škljocanja.

 4. Obrišite prosuto gorivo.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Svakog dana pre pokretanja mašine, obavite sledeće procedure:

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči, duge pantalone, izdržljivu neklizajuću obuću i zaštitu sluha. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

  • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Pre neko što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.

  • Nemojte voziti nikoga na mašini.

  • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Ako saradnici moraju da budu prisutni, budite pažljivi i proverite da su korpe za travu postavljene na mašinu.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

  • Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prianjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.

  • Držite šake i stopala podalje od jedinica za sečenje.

  • Pogledajte nazad i dole pre kretanja unazad da biste se uverili da je put slobodan.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite jedinice za sečenje kad god ne kosite.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Spustite jedinice za sečenje do zemlje i pobrinite se da budu deaktivirane.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od udara groma.

  Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  • Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.

  • Proverite da je sigurnosni pojas prikačen i da ga možete brzo otpustiti u hitnom slučaju.

  • Uvek vezujte sigurnosni pojas.

  • Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.

  • Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.

  • Zamenite sve oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.

  • Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Pogledajte uputstva za upravljanje mašinom na nagibima koja su navedena u nastavku. Pre korišćenja mašine, pregledajte uslove na terenu da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom pod uslovima koji u tom trenutku vladaju na lokaciji. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.

  • Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost.

  • Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

  • Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja.

  • Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.

  • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.

  • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  • Budite izuzetno pažljivi sa sistemima za prikupljanje trave ili drugim priključcima. Oni mogu da promene stabilnost mašine i dovedu do gubitka kontrole.

  Razrađivanje mašine

  Pogledajte priručnik za vlasnike motora koji je isporučen sa mašinom za informacije o zameni ulja i postupcima održavanja koji se preporučuju u periodu razrađivanja.

  Za period razrađivanja potrebno je samo 8 sati rada.

  Pošto su prvi sati rada ključni za buduću pouzdanost mašine, pažljivo pratite funkcije i učinak tako da možete da uočite i ispravite manje poteškoće koje kasnije mogu dovesti do velikih problema. Tokom razrađivanja, često proveravajte znake curenja ulja, olabavljenih pričvršćivača ili bilo kojih drugih kvarova na mašini.

  Pokretanje motora

  Important: Nemojte koristiti etar ili druge tipove sredstava za pokretanje.

  Note: Možda ćete morati da odzračite sistem za gorivo pre pokretanja motora ako dođe do bilo koje od sledećih situacija:

  • Prvo pokretanje novog motora

  • Motor je prestao sa radom usled nedostatka goriva.

  • Obavljeno je održavanje komponenti sistema za gorivo; tj. zamenjen je filter, itd.

  Pogledajte priručnik za vlasnike motora.

  1. Sedite na sedište, blokirajte parkirnu kočnicu, deaktivirajte upravljač za podizanje/spuštanje košenja i pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj.

  2. Podignite stopalo sa pedale gasa i pobrinite se da ona bude u NEUTRALNOM položaju.

  3. Pomerite ručicu gasa u položaj za SPOR rad.

  4. Umetnite ključ u prekidač i okrenite ga u položaj za UKLJUčIVANJE. Zadržite ga u položaju za UKLJUčIVANJE dok lampica indikatora grejača nafte ne zasvetli (približno 6 sekundi).

  5. Okrenite ključ za paljenje u položaj za POKRETANJE.

   Important: Da biste sprečili pregrevanje anlasera, nemojte ga pokretati duže od 10 sekundi. Nakon 10 sekundi neprekidnog verglanja sačekajte 60 sekundi pre nego što ponovo pokrenete anlaser.

  6. Otpustite ključ kada se motor pokrene i pustite ga da se vrati u položaj za UKLJUčIVANJE.

  7. Pustite motor da se zagreje nekoliko minuta pre korišćenja.

   Important: Kada pokrećete motor prvi put ili nakon generalnog sređivanja, pustite mašinu da radi unapred i unazad od 1 do 2 minuta. Okrenite volan ulevo i udesno da bi ste proverili odziv upravljača. Zatim isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave; pogledajte Isključivanje motora. Proverite da li ima curenja ulja, olabavljenih pričvršćivača i bilo kakvih drugih primetnih kvarova.

  Provera mašine nakon pokretanja motora

  1. Pomerite ručicu gasa u položaj za BRZ rad.

  2. Privremeno pomerite upravljač za podizanje/spuštanje košenja unapred.

   Jedinice za sečenje bi trebalo da se spuste, a svi cilindri da se rotiraju.

   Note: Poluga funkcije bi trebalo da bude u srednjem položaju (košenje) da bi cilindri radili kada se jedinice za sečenje spuste

  3. Pomerite upravljač za podizanje/spuštanje košenja unazad.

   Rezni cilindri bi trebalo da prestanu da se rotiraju, a jedinica za sečenje bi trebalo da se potpuno podigne u transportni položaj.

  4. Aktivirajte kočnicu da biste sprečili pomeranje mašine, i nagazite papučicu gasa u položaje za kretanje unapred i kretanje unazad.

  5. Nastavite da ponavljate radnju 1 do 2 minuta. Pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu i isključite motor.

  6. Proverite curenje tečnosti i ako ih uočite, pritegnite hidraulične pomoćne delove.

   Note: Kada je mašina nova, a ležajevi i cilindri zategnuti, za ovu proveru je potrebno koristiti položaj ručice gasa za BRZ rad. Postavka gasa za brz rad možda neće biti neophodna nakon perioda razrađivanja.

   Note: Ako tečnost nastavi da curi, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro. za pomoć i, ako je neophodno, zamenite delove.

   Important: Trag tečnosti na zaptivkama motora ili točkova je normalna pojava. Zaptivke zahtevaju malu količinu podmazivanja da bi funkcionisale ispravno.

  Isključivanje motora

  1. Pomerite ručicu gasa u položaj za SPOR rad, povucite nazad upravljač za podizanje/spuštanje košenja i pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj.

  2. Okrenite ključ za paljenje u položaj za ISKLJUčIVANJE da biste isključili motor. Uklonite ključ iz prekidača da biste sprečili slučajno pokretanje.

  3. Zatvorite zaporni ventil za gorivo pre nego što skladištite mašinu.

  Provera sistema bezbednosne blokade

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade
 • Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  Svrha sistema bezbednosne blokade je da spreči rad mašine u slučaju kad je moguća povreda vas ili oštećivanje mašine.

  Sistem bezbednosne blokade sprečava pokretanje motora sem kad:

  • Papučica gasa je u NEUTRALNOM položaju.

  • Poluga za kontrolu funkcije je u NEUTRALNOM položaju.

  Sistem bezbednosne blokade sprečava pomeranje mašine sem kad:

  • parkirna kočnica je deaktivirana.

  • sedite u sedištu za operatera.

  • Poluga za kontrolu funkcije je u položaju za KOšENJE ili TRANSPORT.

  Sistem bezbednosne blokade sprečava rad cilindara sem kad je poluga za kontrolu funkcije u položaju za KOšENJE.

  Provera papučice gasa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Sledeće provere sistema obavljajte svakodnevno da biste se uverili da sistem blokade funkcioniše ispravno:

  1. Sedite na sedište, pomerite papučicu gasa u NEUTRALNI položaj, pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pokušajte a pomerite papučicu gasa napred ili nazad.

   Papučica ne bi smela da se pomera, što ukazuje da sistem blokade funkcioniše pravilno. Otklonite problem ako ne radi pravilno.

  Provera kontrole funkcije

  1. Sedite na sedište, pomerite papučicu gasa u NEUTRALNI položaj, pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pomerite polugu za kontrolu funkcije u položaj za KOšENJE ili TRANSPORT i pokušajte da pokrenete motor.

   Motor ne bi smeo da se obrne ili pokrene, što ukazuje da sistem blokade funkcioniše pravilno. Otklonite problem ako ne radi pravilno.

  3. Sedite na sedište, pomerite papučicu gasa u NEUTRALNI položaj, pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Pokrenite motor i pomerite polugu za kontrolu funkcije u položaj za KOšENJE ili TRANSPORT.

   Motor bi trebalo da se isključi, što ukazuje da sistem blokade funkcioniše pravilno.

   Otklonite problem ako ne radi pravilno.

  Provera prekidača za prisustvo operatera

  1. Sedite na sedište, pomerite papučicu gasa u NEUTRALNI položaj, pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pokrenite motor.

  3. Otpustite parkirnu kočnicu, pomerite polugu za kontrolu funkcije u položaj za KOšENJE i ustanite sa sedišta.

   Motor bi trebalo da se isključi, što ukazuje da sistem blokade funkcioniše pravilno. Otklonite problem ako ne radi pravilno.

  Provera upravljača za podizanje/spuštanje košenja

  1. Sedite na sedište, pomerite papučicu gasa u NEUTRALNI položaj, pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALNI položaj i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pokrenite motor.

  3. Pomerite upravljač za podizanje/spuštanje košenja unapred da biste spustili jedinice za sečenje. Jedinice za sečenje bi trebalo da se spuste, ali da ne rotiraju.

   Ako počnu da se rotiraju, sistem blokade ne funkcioniše ispravno; rešite problem pre korišćenja mašine.

  Vožnja mašine bez košenja

  • Pobrinite se da jedinice za sečenje budu potpuno podignute.

  • Pomerite polugu za kontrolu funkcije u položaj za TRANSPORT.

  • Koristite kočnice da biste usporavali mašinu dok se krećete nizbrdo, da biste izbegli gubitak kontrole.

  • Neravnim područjima uvek prilazite pri smanjenoj brzini i pažljivo prelazite veće neravnine.

  • Upoznajte se sa širinom mašine. Nemojte da pokušavate da prođete između predmeta koji su zbijeni da biste izbegli nastajanje štete i gubitak vremena.

  Košenje golf grina

  Important: Ako se alarm detektora curenja oglasi (ako postoji na vašem modelu) ili ako primetite curenje ulja dok kosite na golf grinu, odmah podignite jedinice za sečenje, direktno se odvezite sa golf grina i na udaljenom mestu zaustavite mašinu. Utvrdite uzrok curenja i rešite problem.

  Pre košenja golf grina, pronađite slobodan prostor i isprobajte osnovne funkcije mašine (npr. pokretanje i zaustavljanje mašine, podizanje i spuštanje jedinica za sečenje i skretanje).

  Proverite da li na golf grinu ima otpadaka, uklonite zastavicu iz rupe i odredite najbolji pravac za kosidbu. Odredite pravac kretanja kosilice na osnovu pravca prethodne kosidbe. Uvek kosite po naizmeničnom šablonu u odnosu na prethodnu kosidbu tako da vlasi trave budu manje sklone poleganju i samim tim teže za hvatanje između sečiva cilindra i donjeg noža.

  Košenje golf grina

  1. Približite se golf grinu sa polugom za kontrolu funkcije u položaju za KOšENJE i gasom u punoj brzini.

  2. Počnite od ivice 1 golf grina da biste mogli da nastavite da koristite postupak trakastog košenja.

   Note: Time se sabijanje svodi na minimum i ostavlja uredan i atraktivan šablon na golf grinu.

  3. Gurnite napred polugu za podizanje/spuštanje košenja dok se prednje ivice korpi za travu ne ukrste sa spoljašnjom ivicom golf grina.

   Note: Ta procedura spušta jedinice za sečenje na travnjak i pokreće cilindre.

   Important: Centralna jedinica za sečenje se spušta i blago podiže nakon prednjih jedinica za sečenje: stoga, trebalo bi a vežbate pogađanje pravog vremena za svođenje radova čišćenja nakon košenja na minimum.

   Note: Kašnjenje u podizanju i spuštanju centralne jedinice za sečenje zavisi od temperature hidraulične tečnosti. Hladna hidraulična tečnost dovodi do dužeg odlaganja. Dok se temperatura tečnosti povećava, vreme kašnjenja postaje kraće.

  4. Preklapa najmanju količinu sa prethodnim rezom na povratnom prolazu.

   Note: Da biste olakšali održavanje prave linije duž golf grina i održali mašinu na jednakoj udaljenosti od prethodnog reza, zamislite liniju približno 1,8 do 3 m ispred mašine do ivice nepokošenog dela golf grina (Слика 23). Uzmite spoljašnju ivicu volana kao deo linije; tj. držite volan poravnatim sa tačkom koja je uvek na istoj udaljenosti od prednjeg dela mašine.

  5. Dok se prednje ivice korpi ukrštaju sa ivicom golf grina, povucite polugu za podizanje/spuštanje košenja unazad i zadržite je dok se sve jedinice za sečenje ne podignu. To zaustavlja cilindre i podiže jedinice za sečenje.

   Important: Vremenski pravilno uskladite ovaj korak da ne biste kosili rubno područje, pak pokosite onoliko golf grina koliko je moguće da bi se smanjila količina trave ostavljene za košenje oko spoljne periferije.

  6. Da biste skratili vreme rada i olakšali poravnanje za sledeći prolazak, privremeno okrenite mašinu ka suprotnom smeru, zatim je okrenite u smeru ka nepokošenom delu. To je pokret skretanja u obliku suze (Слика 22), kojim se mašina brzo poravnava sa sledećim prolazom.

   g229671

   Note: Pokušajte da pravite što kraća skretanja moguće, osim tokom toplijeg vremena – širi luk smanjuje ugnjetavanja travnjaka.

   g005116

   Note: Volan se ne vraća na svoje mesto nakon završetka skretanja.

   Important: Nikad ne zaustavljajte mašinu na golf grinu dok su jedinice za sečenje aktivirane jer može doći do oštećenja travnjaka. Zaustavljanje mašine na mokrom golf grinu ostavlja tragove i udubljenja od vozila.

  Periferno košenje i završavanje posla

  1. Završite košenje golf grina tako što ćete pokositi spoljnu periferiju. Promenite smer košenja u odnosu na prethodno košenje.

   Note: Podesite brzinu mašine pomoću ručice gasa kada kosite periferiju. To će uskladiti podešavanje otkosa sa golf grinom i možda smanjiti tripleks prsten.

   Note: Imajte vremenske uslove i stanje travnjaka uvek na umu i ne zaboravite da promenite smer košenja u odnosu na prethodno košenje.

  2. Kada završite sa košenjem spoljne periferije, gurnite polugu za podizanje/spuštanje košenja unazad da biste zaustavili cilindre, a zatim se odvezite sa golf grina. Kada se sve jedinice za sečenje sklone a golf grina, podignite ih.

   Note: Taj korak smanjuje količinu grumenja trave koje ostaje na golf grinu.

  3. Vratite zastavicu na mesto.

  4. Ispraznite svu pokošenu travu iz korpe za travu pre nego što prebacite mašinu na sledeći golf grin.

   Note: Teška i mokra pokošena trava predstavlja prekomerno naprezanje za korpe i dodaje bespotrebnu težinu mašini, što povećava opterećenje sistema mašine (npr. motor, hidraulični sistem i kočnice).

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se zaustavi svako kretanje pre nego što napustite položaj operatera. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Očistite travu i otpatke sa jedinica za sečenje i pogona da biste pomogli sprečavanje požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Tokom skladištenja ili transporta mašine, prekinite dovod goriva.

  • Deaktivirajte pogon na priključku kad god šlepate ili ne koristite mašinu.

  • Neka se mašina ohladi pre nego što uskladištite mašinu u bilo koji zatvoreni prostor.

  • Održavajte i čistite pojaseve prema potrebi.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Bezbednost vuče

  • Vucite samo sa mašinom koja ima kuku projektovanu za vuču. Nemojte pričvršćivati opremu za vuču osim na mestu pričvršćivanja.

  • Pridržavajte se preporuka proizvođača u vezi sa ograničenjem težine opreme koja se vuče i vučom na nagibima. Na nagibima, težina opreme koja se vuče može prouzrokovati gubitak vučne sile, i gubitak kontrole.

  • Nemojte nikada dozvoliti deci ni drugim osobama da budu u ili na opremi koja se vuče.

  • Krećite se polako i omogućite dodatno rastojanje za zaustavljanje prilikom vuče.

  Pregled i čišćenje nakon košenja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite i očistite nakon košenja.
 • Nakon košenja, temeljno operite mašinu baštenskim crevom bez mlaznice, tako da preveliki pritisak vode ne kontaminira i ne ošteti zaptivke i ležajeve. Nemojte prati vodom zagrejan motor ili električne komponente.

  Important: Nemojte koristiti braktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

  Important: Nemojte koristiti opremu za pranje pod pritiskom za pranje mašine. Oprema za pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem, odlepiti važne nalepnice ili oprati neophodne masnoće na lokacijama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode u blizini upravljačke table, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati mašinu dok motor radi. Pranje mašine dok motor radi može dovesti do unutrašnjih oštećenja motora.

  Nakon čišćenja mašine, uradite sledeće:

  • Pregledajte mašinu i proverite da li ima moguća curenja hidraulične tečnosti, oštećenja ili pohabanih hidrauličnih i mehaničkih komponenti.

  • Proverite oštrinu jedinica za sečenje.

  • Podmažite sklop vratila kočnice uljem SAE 30 ili mazivom u spreju da biste sprečili koroziju i pomogli održavanju zadovoljavajućih performansi mašine tokom sledećeg košenja.

  Transport mašine

  • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine sa ili na prikolicu ili kamion.

  • Koristite rampu pune širine za utovar mašine na prikolicu ili kamion.

  • Pričvrstite mašinu bezbedno pomoću traka, lanaca, sajli i užadi. I prednje i zadnje trake treba da budu usmerene nadole i da idu od mašine (Слика 24).

   g270390

  Vučenje mašine

  U hitnom slučaju, možete da vučete mašinu do 0,4 km.

  Important: Nemojte vući mašinu brže od 3 km/h do 5 km/h da biste izbegli oštećivanje pogonskog sistema. Ako morate pomerati mašinu dalje od 0,4 km, transportujte je na kamionu ili prikolici.

  1. Pronađite bajpas ventil na pumpi i okrenite ga tako da žleb bude vertikalan (Слика 25).

   g014627
  2. Pre pokretanja motora, zatvorite bajpas ventil okretanjem tako da žleb bude u horizontalnom položaju (Слика 25).

   Important: Ne pokrećite motor dok je bajpas ventil otvoren.

  Одржавање

  Пажња

  Neadekvatno održavanje mašine bi moglo dovesti do prevremenog kvara mašinskih sistema dovodeći do mogućeg povređivanja vas ili posmatrača.

  Mašinu uvek uredno održavajte u dobrom radnom stanju, kako je navedeno u ovim uputstvima.

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Note: Preuzmite besplatnu kopiju električne ili hidraulične šeme na lokaciji www.Toro.com tako što ćete potražiti svoju mašinu na vezi za priručnike na početnoj stranici.

  Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

  Упозорење

  Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača kontakta i skinite kablove sa svećica. Stavite kablove u stranu da slučajno ne dođu u kontakt sa svećicama.

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se dalje od pokretnih delova.

  • Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da zavrtnji budu dobro pritegnuti.

  • Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 8 сати
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Proverite brzinu motora (u praznom hodu i pod punim gasom)
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Proverite sistem bezbednosne blokade
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Proverite i očistite nakon košenja.
 • Proverite motorno ulje.
 • Ispustite vodu iz filtera za gorivo.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Očistite rešetku hladnjaka.Ako su uslovi rada izuzetno prašnjavi i prljavi čistite je svakog sata.
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Proverite hidraulične cevi i creva.
 • Proverite kontakt između cilindra i donjeg noža.
 • Сваких 50 сати
 • Proverite spojeve kablova akumulatora.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 200 сати
 • Servisirajte filter čistača vazduha (češće kada radite u prašnjavim i prljavim uslovima).
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost, filter i odušak rezervoara.
 • Proverite brzinu motora (u praznom hodu i pod punim gasom)
 • Proverite zazor ventila.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite filter hidraulične tečnosti.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Годишње
 • Razradite kočnice.
 • Сваке 2 године
 • Proverite cevovode i spojeve za gorivo.
 • Zamenite pokretna creva.
 • Ispraznite i isperite sistem za hlađenje.
 • Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Predmet provere za održavanjeZa nedelju od:
  Pon.Ut.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite rad bezbednosne blokade.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite rad kočnice.       
  Proverite/ispraznite filter za gorivo/separator za vodu.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo hidraulične tečnosti.       
  Proverite nivo ulja u motoru.       
  Očistite rešetku i hladnjak.       
  Pregledajte filter za vazduh.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.       
  Proverite podešavanje cilindra u odnosu na donji nož.       
  Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite pritisak u pneumaticima.       
  Proverite podešavanje za visinu košenja.       
  Popravite oštećenu farbu.       

  Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju

  Inspekciju izvršio:
  PredmetDatumInformacije
     
     
     
     
     

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora niti prekoračivati projektovanu brzinu motora.

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Servisirajte filter čistača vazduha (češće kada radite u prašnjavim i prljavim uslovima).
  • Proverite da li telo prečišćivača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha; zamenite ga ako je oštećeno. Proverite ceo ulazni sistem da li ima curenja, oštećenja ili labavih obujmica za crevo.

  • Menjanje filtera za vazduh pre nego što je to potrebno povećava mogućnost da prljavština uđe u motor kada se filter skine.

  • Pobrinite se da poklopac ulegne pravilno i da zaptiva sa telom prečišćivača vazduha.

  1. Otpustite reze koje osiguravaju poklopac prečišćivača vazduha na telu prečišćivača vazduha (Слика 26).

   g014614
  2. Skinite poklopac sa tela prečišćivača vazduha.

  3. Pre nego što uklonite filter, koristite vazduh pod niskim pritiskom (2,75 bara, čist i suv) da biste uklonili velike nakupine ostataka koji su zbijeni između spoljašnjosti primarnog filtera i kanistera. Ovaj proces sprečava dospevanje otpadaka u usis kada uklonite primarni filter.

   Important: Izbegavajte da koristite vazduh pod visokim pritiskom, koji može navući prljavštinu kroz filter u usisni vod.

  4. Uklonite i zameniti primarni filter kao što sledi:

   Important: Nemojte čistiti korišćeni element.

   1. Pregledajte da li se novi filter oštetio prilikom transporta; nemojte koristiti oštećeni element.

   2. Pažljivo izvucite stari filter iz tela filtera i odložite ga u otpad.

   3. Umetnite novi filter pritiskanjem spoljašnje ivice elementa da bi ulegao u kanister, proveravajući kraj zaptivke filtera i telo.

    Important: Nemojte pritiskati fleksibilni centar filtera.

  5. Očistite otvor za izbacivanje prljavštine koji se nalazi u poklopcu koji se može ukloniti. Uklonite gumeni izlazni ventil sa poklopca, očistite šupljinu i zamenite izlazni ventil.

  6. Umetnite poklopac usmeravajući gumeni izlazni ventil u položaj prema dole – pod približnim uglom između 5 i 7 sati posmatrano od kraja.

  7. Pričvrstite reze (Слика 26).

  Servisiranje motornog ulja

  Proveravanje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite motorno ulje.
 • Motor se isporučuje sa 3,7 l ulja (sa filterom) u kućištu radilice; svejedno morate proveriti nivo ulja pre nego što i nakon što prvi put pokrenete motor.

  Koristite visokokvalitetno motorno ulje koje ispunjava sledeće specifikacije:

  • Zahtevani nivo API klasifikacije: CH–4, CI–4 ili viši.

  • Prvi izbor ulja: SAE 10W–30

  • Alternativno ulje: SAE 15W–40

  Motorno ulje Toro Premium Engine viskoznosti 10W–30 dostupno je kod distributera. Pogledajte katalog delova za brojeve delova.

  Note: Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako je već bio pokrenut, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo. Ako je nivo ulja kod oznake Add (Dosuti) na mernoj šipci ili ispod nje, dospite ulje tako da nivo ulja dođe do oznake FULL (PUNO). Nemojte ga prepuniti.

  Important: Neka nivo motornog ulja bude između gornje i donje granice na meraču; motor bi mogao da se pokvari ako ga pokrećete sa previše ili premalo ulja.

  1. Pozicionirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Uklonite šipku za merenje ulja i obrišite je čistom krpom (Слика 28).

   Important: Uklonite šipku za merenje ulja dok dopunjujete motor uljem. Kada dodajete motorno ulje ili ga punite, mora postojati rastojanje između uređaja za sipanje ulja i otvora za punjenje ulja u poklopcu ventila, kako je prikazano na Слика 27. Ovo rastojanje je neophodno kako bi se omogućila ventilacija prilikom punjenja, što sprečava da se ulje prelije u odzraku.

   g002373
   g014618
  3. Gurnite šipku za merenje ulja u cev i uverite se da je potpuno ulegla.

  4. Izvucite šipku za merenje ulja iz cevi i proverite nivo

   Note: Ako je nivo ulja nizak, uklonite poklopac za ulje iz poklopca ventila i polako dolijte dovoljno ulja da biste podigli nivo ulja do oznake FULL (PUNO) na šipci za merenje ulja. Dodajte ulje polako i proveravajte nivo često tokom ovog postupka. Nemojte ga prepuniti.

  5. Vratite šipku za merenje ulja na mesto.

  6. Pokrenite motor i ostavite ga da radi u praznom hodu 30 sekundi i zatim ga isključite. Sačekajte 30 sekundi, zatim ponovite korake od 2 do 5.

  7. Vratite poklopac otvora za punjenje i šipku za merenje ulja na mesto.

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
  1. Uklonite čep za ispuštanje i pustite ulje da isteče u posudu za ispuštanje. Kada ulje prestane da curi, umetnite čep za ispuštanje (Слика 29).

   g014754
  2. Uklonite filter za ulje (Слика 30). Premažite novu zaptivku filtera tankim slojem čistog ulja.

   g014615
  3. Ručno zavrnite filter sve dok zaptivka ne dodirne adapter filtera, zatim ga dotegnite za ½ do ¾ okreta. Nemojte previše dotegnuti.

  4. Dodajte ulje u kućište motora; pogledajte Proveravanje motornog ulja.

  5. Odložite korišćeno ulje na propisan način.

  Одржавање система за гориво

  Ispuštanje vode iz filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Ispustite vodu iz filtera za gorivo.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i isključite motor.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtera za gorivo.

  3. Otvorite čep za ispuštanje na filteru za gorivo za približno jedan obrtaj i ispustite nakupljenu vodu (Слика 31).

   g014720
  4. Pritegnite čep nakon ispuštanja.

   Note: Zbog toga što će nakupljena voda biti pomešana sa dizel gorivom, ispustite filter za gorivo u odgovarajuću posudu i propisno je odložite.

  Zamena filtera za gorivo/separatora za vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
  1. Zatvorite zaporni ventil za gorivo (Слика 32) ispod rezervoara za gorivo.

   g014626
  2. Očistite prostor gde se vrši montaža kanistera filtera (Слика 33).

  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtera za gorivo.

  4. Otvorite čep za ispuštanje filtera (Слика 33).

   g014720
  5. Odvrnite kanister filtera i odložite ga u skladu sa lokalnim propisima.

  6. Ručno zavrnite filter sve dok zaptivka ne dodirne adapter filtera, zatim ga dotegnite za ½ do ¾ okreta.

  7. Pobrinite se da čep za ispuštanje filtera bude zatvoren. Otvorite zaporni ventil za gorivo.

  Pregled cevovoda i spojeva za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваке 2 године
 • Proverite cevovode i spojeve za gorivo.
 • Pregledajte da li su cevovodi dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Odvajanje akumulatora

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da ne dođe do kratkog spoja između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

  1. Uklonite negativni kabl akumulatora sa pola akumulatora (Слика 34).

   g253380
  2. Podignite izolator i uklonite pozitivni kabl akumulatora sa pola akumulatora (Слика 34).

  Povezivanje akumulatora

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

  1. Spojite pozitivni kabl sa akumulatorom i pritegnite navrtku stezaljke akumulatora (Слика 35).

   g253379
  2. Spojite negativni kabl sa akumulatorom i pritegnite navrtku stezaljke akumulatora (Слика 35).

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama mašine i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da ne dođe do kratkog spoja između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  1. Odvojite akumulator; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  2. Uklonite pričvršćivače koji učvršćuju akumulator za nosač (Слика 36) i podignite akumulator.

   g339469
  3. Povežite 2 A do 4 A punjač akumulatora za polove akumulatora. Punite akumulator najmanje 2 sata za 4 A i najmanje 4 sata za 2 A dok specifična težina ne iznosi 1.250 ili više, a temperatura najmanja 16 °C sa svim ćelijama koje slobodno stvaraju gas.

   Упозорење

   Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

   Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

   Important: Ako ne akumulator ne punite najkraće koliko je navedeno, skraćujete mu radni vek.

  4. Kada se bateriji napuni, odvojite punjač od električne utičnice i polova akumulatora.

  5. Postavite akumulator na nosač i pričvrstite ga prethodno uklonjenim pričvršćivačima (Слика 36).

  6. Povežite akumulator; pogledajte Povezivanje akumulatora.

  Pronalaženje osigurača

  Osigurači električnog sistema nalaze se ispod sedišta (Слика 37).

  g195277

  Одржавање погонског система

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Pritisak u pneumaticima za sva 3 točka varira u zavisnosti od uslova na travnjaku, od minimalnih 0,83 bara (83 kPa) do maksimalnih 1,10 bara.

  Provera priteznog momenta navrtki točka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Сваких 200 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Упозорење

  Nepoštovanje odgovarajućeg priteznog momenta navrtki točka može da dovede do telesne povrede.

  Pritegnite navrtke točka navedenim priteznim momentom u navedenim intervalima.

  Specifikacija priteznog momenta točka: od 95 N∙m do 122 N∙m

  Note: Da bi se obezbedio ravnomerna raspodela, pritežite navrtke prema X šemi.

  Podešavanje prenosa za neutralno stanje

  Ako se mašina pomera dok je papučica gasa u NEUTRALNOM položaju, podesite neutralni povratni mehanizam.

  1. Pobrinite se da bajpas ventil bude zatvoren.

  2. Podignite mašinu i podupri te je na ramu tako da 1 od prednjih točkova bude podignut sa zemlje.

   Note: Ako je mašina opremljena kompletom pogona na 3 točka, takođe podignite blokirajte zadnji točak.

  3. Pokrenite motor, pomerite ručicu gasa u položaj za SPOR rad i uverite se da se prednji točak odignut sa zemlje ne okreće.

  4. Ako se točak okreće, isključite motor i postupite kao što sledi:

   1. Otpustite kontranavrtku ekscentra do vrha hidrostata (Слика 38).

    g014616
   2. Pomerite polugu za kontrolu funkcije u NEUTRALAN položaj, a ručicu gasa u položaj za SPOR rad. Pokrenite motor.

   3. Okrećite ekscentar dok kretanje ne počne da se javlja u suprotnom smeru. Kada točak prestane da se okreće, pritegnite navrtku koja blokira ekscentar i podešavanje (Слика 38). Proverite podešavanje sa ručicom gasa u položaju za SPOR i BRZ rad.

    Note: Ako se točak i dalje okreće dok je ekscentar maksimalno podešen, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili pogledajte priručnik za servisiranje za više informacija.

  Podešavanje brzine transporta

  Postizanje maksimalne brzine transporta

  Papučica gasa isporučuje se podešena na maksimalnu brzinu transporta, međutim možda ćete morati da je prilagodite ako papučica dosegne pun hod pre nego što dodirne graničnik papučice ili ako želite da smanjite transportnu brzinu.

  Da biste postigli maksimalnu transportnu brzinu, postavite polugu za kontrolu funkcije u položaj za TRANSPORT i nagazite papučicu gasa. Ako papučica dodirne graničnik (Слика 39) pre nego što osetite zatezanje sajle, obavite sledeći postupak podešavanja:

  g340662
  1. Postavite polugu za kontrolu funkcije u položaj za TRANSPORT i popustite sigurnosne navrtke koje pričvršćuju graničnik papučice za pod (Слика 39).

  2. Pritežite graničnik papučice dok ne dođe u kontakt sa papučicom gasa.

  3. Nastavite sa dodavanjem blagog opterećenja na papučicu gasa i podešavanjem graničnika papučice tako da dođe u dodir sa šipkom papučice i pritegnite navrtke.

   Important: Pobrinite se da zategnutost sajle ne bude preterana ili ćete skratiti radni vek sajle.

  Smanjenje brzine transporta

  1. Pritisnite pedalu gasa i otpustite sigurnosnu navrtku koja pričvršćuje graničnik papučice za ploču poda.

  2. Otpustite graničnik pedale dok ne postignete željenu brinu transporta.

  3. Pritegnite sigurnosnu navrtku koja pričvršćuje graničnik papučice.

  Podešavanje brzine košenja

  Brzina košenja je fabrički podešena na 6,12 km/h.

  Brzinu košenja možete da podesite od 0 km/h do 8 km/h.

  1. Otpustite kontranavrtku na zavrtnju rukavca (Слика 40).

  2. Otpustite navrtku koja pričvršćuje blokadu i nosače kosilice na rukavcu papučice.

   g014625
  3. Okrećite zavrtanj rukavca u smeru kretanja kazaljke na satu da biste smanjili brzinu košenja odnosno suprotno smeru kretanja kazaljke na satu da biste povećali brzinu košenja.

  4. Pritegnite kontranavrtku na zavrtnju rukavca i navrtku na rukavcu papučice da biste blokirali podešavanje (Слика 40). Proverite podešavanje i podesite po potrebi.

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost sistema za hlađenje

  • Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.

   • Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  Čišćenje rešetke hladnjaka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite rešetku hladnjaka.Ako su uslovi rada izuzetno prašnjavi i prljavi čistite je svakog sata.
 • Da bi se sprečilo pregrevanje sistema, rešetka hladnjaka i hladnjak moraju da budu čisti. Proveravajte i čistite rešetku hladnjaka i hladnjak svakog dana, a ako je potrebno i svakog sata. Te komponente čistite češće ako su uslovi rada izuzetno prašnjavi i prljavi.

  1. Uklonite rešetku hladnjaka (Слика 41).

   g014613
  2. Radeći od strane hladnjaka sa koje je ventilator, izduvajte hladnjak komprimovanim vazduhom.

  3. Očistite rešetku i vratite je na mesto.

  Provera nivoa rashladne tečnosti za motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Kapacitet sistema za hlađenje je približno 4,6 l.

  Dopunite sistem za hlađenje rastvorom vode i permanentnog etilen glikol antifriza u razmeri 50/50. Proverite nivo rashladne tečnosti na početku svakog radnog dana pre pokretanja motora.

  Пажња

  Ako je motor radio, vrela rashladna tečnost pod pritiskom može izaći i izazvati opekotine.

  • Nemojte otvarati poklopac hladnjaka kada je motor u radu.

  • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Proverite nivo rashladne tečnosti (Слика 41 i Слика 42).

   Trebalo bi da se nalazi između linija na rezervoaru kada je motor hladan.

   g008427
  3. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, skinite poklopac rezervoara i dodajte 50/50 mešavinu vode i trajnog etilen-glikol antifriza. Nemojte ga prepuniti.

  4. Vratite poklopac rezervoara.

  Одржавање кочница

  Razrada kočnica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Razradite kočnice.
 • Čvrsto pritisnite kočnice i vozite mašinu brzinom za košenje dok se kočnice ne ugreju, na šta ukazuje njihov miris. Možda ćete morati da podesite kočnice nakon perioda razrađivanja; pogledajte Podešavanje kočnica.

  Podešavanje kočnica

  Ako kočnice ne mogu da zadrže parkiranu mašinu, možete da ih podesite pomoću priključka za pregradu u blizini kočionog doboša; obratite se ovlašćenom serviseru ili pogledajte priručnik za servisiranje za više informacija.

  Note: Kočnice razrađujte godišnje; pogledajte Razrada kočnica.

  Одржавање појаса

  Podešavanje kaiša alternatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
 • Pobrinite se da kaiš bude pravilno zategnut da obezbeđuje adekvatan rad mašine i sprečava nepotrebno habanje.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Blago pritisnite palcem kaiš između remenica (10 kg). Trebalo bi da se savije od 7 do 9 mm. Ako ne. obavite sledeći postupak da biste podesili zategnutost kaiša:

   g014755
   1. Otpustite zavrtnjeve koji pričvršćuju alternator za motor i traku za podešavanje.

   2. Pregledajte da li je kaiš pohaban ili oštećen i zamenite ga ako je istrošen.

   3. Pomoću poluge locirane između alternatora i bloka motora, izvucite alternatora biste postigli odgovarajuću zategnutost kaiša i pritegnite zavrtnjeve.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Servisiranje hidraulične tečnosti

  Important: Nezavisno od tipa korišćene hidraulične tečnosti, bilo koja mašina koja se koristi za košenje ferveja pri ambijentalnim temperaturama iznad 29 °C trebalo bi da ima montiran komplet hladnjaka ulja (deo br- . 117-9314).

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor i svakog dana nakon toga; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  Preporučena hidraulična tečnost: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Note: Mašini koja koristi preporučenu tečnost za zamenu je ređe potrebna zamena tečnosti i filtera.

  Alternativne hidraulične tečnosti: Ako tečnost Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, možete koristiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tečnost na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog opsega za sva sledeća bitna svojstva i koja ispunjava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu načinjenu neodgovarajućim zamenama, prema tome koristite proizvode samo od uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

  Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

  Bitna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečljivosti, ASTM D97–37 °C do –45 °C
   Industrijske specifijacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je na raspolaganju u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenost distributera kompanije Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jedina sintetička biorazgradiva tečnost koju je odobrila kompanija Toro. Ova tečnost je kompatibilna sa elastomerima koji se koriste u hidrauličnim sistemima kompanije Toro i pogodna je za širok opseg temperaturnih uslova. Ova tečnost je kompatibilna sa konvencionalnim mineralnim uljima, ali radi maksimalne biorazgradivosti i učinka, hidraulični sistem treba temeljno isprati od konvencionalnih tečnosti. Ulje je na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Rezervoar hidraulične tečnosti se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Svakog dana pre korišćenja mašine, proverite nivo rashladne tečnosti. Vaša mašina je opremljena šipkom za merenje ili belim plastičnim prozorom na prednjoj strani rezervoara za hidrauličnu tečnost (iza sedišta sa leve strane mašine) koji se koristi za proveru nivoa hidraulične tečnosti. Tečnost bi trebalo da bude između linija na prozoru ili oznaka na šipci za merenje; ako nije, dodajte još odgovarajuće tečnosti.

  Pogledajte Слика 44 za ovaj postupak.

  g014719
  1. Pozicionirajte mašinu na ravnoj površini.

   Note: Uverite se da je mašina ohlađena i da je tečnost hladna.

  2. Provera nivoa tečnosti prema rezervoaru na vašoj mašini:

   • Ako vaš rezervoar ima prozor, proverite nivo ulja tamo i pređite na korak 5.

   • Ako vaš rezervoar nema prozor, pronađite šipku za merenje u gornjem delu hidrauličnog rezervoara i pređite na korak 3.

  3. Uklonite šipku za merenje i obrišite je čistom krpom, zatim uvrnite šipku nazad u rezervoar.

  4. Izvadite šipku za merenje i proverite nivo tečnosti. Ako je tečnost između oznaka na šipci za merenje, nivo je dovoljan. Ako nivo nije između oznaka, treba dodati još tečnosti.

  5. Uklonite poklopac ili šipku za merenje (u zavisnosti od mašine koju imate) sa rezervoara za hidraulične tečnosti i polako dopunite rezervoar odgovarajućom hidrauličnom tečnošću visokog kvaliteta dok se nivo ne javi između 2 linije na prozoru ili 2 linije na šipci za merenje.

  6. Vratite poklopac ili šipku za merenje na mesto i obrišite tečnost koja se možda prosula.

   Important: Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora, a posle toga svakodnevno.

  Zamena hidraulične tečnosti i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost, filter i odušak rezervoara.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite filter hidraulične tečnosti.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Kapacitet hidraulične tečnosti: 25,7 l

  Ako se tečnost kontaminira, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro da odzrači sistem. Zaprljana tečnost izgleda mlečno ili crno u poređenju sa čistom tečnošću.

  1. Očistite oblast oko prostora za montiranje filtera (Слика 45). Postavite posudu za istakanje ispod filtera i skinite filter.

   g014619

   Note: Ako nećete ispuštati tečnost, odvojite i začepite hidraulični vod koji ide do filtera.

  2. Napunite zamenski filter odgovarajućom hidrauličnom tečnošću, podmažite zaptivku i ručno navrćite dok zaptivka ne dodirne lavu filtera. Zatim pritegnite još za ¾ okreta.

  3. Napunite hidraulični rezervoar hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti i Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  4. Pokrenite mašinu i pustite je da radi od 3 do 5 minuta da bi tečnost procirkulisala i uklonila vazduh zarobljen u sistemu. Isključite motor i proverite nivo tečnosti.

  5. Propisno odložite tečnost i filter.

  Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite hidraulične cevi i creva.
 • Svakodnevno proveravajte cevi i creva u pogledu curenja, savijenih cevi, labavih nosača, habanja, labavih fitinga, oštećenja usled vremenskih uslova i oštećenja usled uticaja hemikalija. Obavite sve potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.

  Održavanje jedinice za sečenje

  Bezbednost sečiva

  Istrošeno ili oštećeno sočivo ili donji nož može da se polomi, i komad može da bude odbačen ka vama ili posmatračima i da dovede do teške telesne povrede ili smrtnog ishoda.

  • Periodično proveravajte da li su sečiva i donji noževi previše istrošeni ili oštećeni.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite glačanjem u obrnutom smeru rotacije; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više jedinica za sečenje, vodite računa kad rotirate jedinicu za sečenje; to bi moglo da dovede do rotiranja cilindara u ostalim jedinicama za sečenje.

  Montiranje i uklanjanje jedinica za sečenje

  Пажња

  Sečica jedinice za sečenje su oštra i mogu da vam poseku šake.

  Nosite debele zaštitne kožne rukavice ili rukavice kada koristite jedinice za sečenje.

  Note: Kada oštrite, podešavate visinu košenja ili obavljate druge postupke održavanja jedinice za sečenje, motore cilindra jedinice za sečenje čuvajte na mestu za skladištenje na prednjem delu viljušaka za vešanje da biste sprečili njihovo oštećivanje.

  Important: Ne podižite vešanje u položaj za transport kada su motori cilindra u nosačima rama mašine. Tako može doći do oštećenja motora ili creva.

  Important: Svaki put kada treba da nagnete jedinicu za sečenje, poduprite zadnji deo jedinice za sečenje kako biste osigurali da navrtke vijaka za podešavanje ležajne šipke ne budu naslonjene na radnu površinu (Слика 46).

  g014596

  Montiranje jedinica za sečenje

  1. Podignite oslonac za stopalo i zakrenite ga u otvoren položaj, omogućavajući pristup položaju jedinice za sečenje (Слика 47).

   Пажња

   Oslonac za stopalo može da priklešti prste ako padne nazad u zatvoren položaj.

   Držite prste van oblasti gde oslonac za stopalo naleže kad je otvoren.

   g014602
  2. Postavite jedinicu za sečenje ispod centralne viljuške vešanja.

  3. Sa rezama na šipci viljuške vešanja usmerenim naviše (tj. otvorenim) (Слика 48), pritisnite viljušku vešanja nadole tako da šipka nalegne na šipku preko gornjeg dela jedinice za sečenje (Слика 49).

   g014609
   g014611
  4. Zatvorite reze nadole oko šipke jedinice za rezanje i zaključajte ih u mestu (Слика 48).

   Note: Možete da čujete zvuk škljocanja i da osetite kada se reze pravilno zaključaju u mestu.

  5. Premažite osovinu vretena motora jedinice za rezanje čistom mašću (Слика 50).

  6. Umetnite motor sa leve strane jedinice za rezanje (kao se vidi sa položaja operatera) i povucite šipku za zadržavanje motora na jedinici za sečenje prema motoru dok se ne začuje zvuk škljocanja sa obe strane motora (Слика 50).

   g014690
  7. Montirajte korpu za travu na kuke za korpu za travu na viljušci vešanja.

  8. Ponovite ovaj postupak i za ostale jedinice za sečenje.

  Uklanjanje jedinica za sečenje

  1. Parkirajte mašnu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje do zemlje dok hidraulično vešanje ne bude u potpunosti istegnuto, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Gurnite šipku za zadržavanje motora iz žlebova na motoru prema jedinici za sečenje i uklonite motor iz jedinice za sečenje.

   g014605
  3. Premestite motor na lokaciju za skladištenje na prednjem delu viljuške za vešanje (Слика 52).

   g014608

   Note: Kada oštrite, podešavate visinu košenja ili obavljate druge postupke održavanja jedinice za sečenje, motore cilindra jedinice za sečenje čuvajte na mestu za skladištenje na prednjem delu viljušaka za vešanje da biste sprečili njihovo oštećivanje.

   Important: Ne podižite vešanje u položaj za transport kada su motori cilindra u nosačima rama mašine. Tako može doći do oštećenja motora ili creva. Ako morate da pomerate jedinicu za vuču bez montiranih jedinica za sečenje, pričvrstite ih za viljuške za vešanje pomoću vezica za kablove.

  4. Otvorite reze na šipci viljuške za vešanje jedinice za sečenje koju uklanjate (Слика 48).

  5. Odvojite reze od šipke jedinica za sečenje.

  6. Odgurajte jedinicu za sečenje od viljuške za vešanje.

  7. Ponovite korake od 2 do 6 za ostale jedinice za sečenje po potrebi.

  Provera kontakta između cilindra i donjeg noža

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite kontakt između cilindra i donjeg noža.
 • Svakog dana pre korišćenja mašine, proverite kontakt između cilindra i donjeg noža, nezavisno od toga da li je kvalitet prethodnog puta bio zadovoljavajuć. Kontakt mora da postoji celom dužinom cilindra i donjeg noža; pogledajte priručnik za operatera jedinice za sečenje.

  Oštrenje cilindara glačanjem u obrnutom smeru rotacije

  Упозорење

  Kontakt sa cilindrom ili drugim pokretnim delovima može dovesti do telesne povrede.

  • Držite prste, šake i odeću podalje od cilindra ili drugih pokretnih delova.

  • Nikad nemojte da pokušavate da šakom ili stopalom okrećete cilindre dok je motor uključen.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Uklonite plastične poklopce sa leve strane sedišta.

  3. Napravite početna podešavanja cilindra i donjeg noža za oštrenje glačanjem na svim jedinicama za sečenje koje treba da se oštre glačanjem sa obrnutim smerom rotacije; pogledajte priručnik za operatera jedinice za sečenje.

   Опасност

   Promena brzine motora u toku oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije može da dovede do zastoja cilindara.

   • Nikad nemojte da menjate brzinu tokom oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije.

   • Oštrite glačanjem sa obrnutim smerom rotacije samo u praznom hodu niske brzine motora.

  4. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu niske brzine.

  5. Okrenite polugu za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije u položaj REVERSE (R – UNAZAD) (Слика 53).

   g014620
  6. Okrenite upravljač brzinom cilindara na postavku 1 (Слика 54).

   g014623
  7. Sa polugom za kontrolu funkcije u NEUTRALNOM položaju, pomerite upravljač za podizanje/spuštanje košenja unapred da biste započeli oštrenje glačanjem sa obrnutim smerom rotacije na određenim cilindrima.

  8. Nanesite sredstvo za glačanje pomoću četke sa dugom drškom. Nikad nemojte koristiti četku sa kratkom drškom.

  9. Ako dođe do zastoja cilindara ili počnu nepravilno da rade u toku glačanja sa obrnutim smerom, izaberite veću brzinu cilindara dok se brzina ne stabilizuje, zatim vratite brzinu na postavku 1 ili na željenu brzinu.

  10. Da biste podešavali jedinice za sečenje tokom oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom, isključite cilindre pomeranjem upravljača za podizanje/spuštanje košenja unazad i isključivanjem motora. Nakon završetka podešavanja, ponovite korake od 4 do 8.

  11. Ponovite postupak za sve jedinice za sečenje koje želite da naoštrite glačanjem.

  12. Kad završite, vratite polugu za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije u položaj FORWARD (F – UNAPRED), vratite poklopac na mesto i sperite sredstvo za glačanje sa jedinice za sečenje. Podesite cilindar jedinice za sečenje prema donjem nožu ukoliko je potrebno. Pomerite upravljač brzinom cilindra jedinice za sečenje u željeni položaj za košenje.

   Important: Ako se poluga za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije ne vrati u položaj FORWARD (F – UNAPRED) nakon završetka glačanja, jedinice za sečenje neće moći da se podignu ili da funkcionišu ispravno.

  Podešavanje brzine cilindra

  Da bi se dostigao dosledan, visoko kvalitetan otkos sa ujednačenim izgledom nakon košenja, morate da pravilno podesite upravljač brzinom cilindra (nalazi se na razvodnom bloku ispod poklopca sa leve strane sedišta). Podesite upravljač brzinom cilindra kao što sledi:

  1. Izaberite visinu košenja na koju su podešene jedinice za sečenje.

  2. Izaberite željenu brzinu kretanja koja najbolje odgovara uslovima.

  3. Koristite tabelu u nastavku da biste odredili brzinu cilindra za vaše jedinice za sečenje sa 5. 8, 11 ili 14 sečiva; pogledajte Tablica brzine cilindra.

  4. Podesite brzinu cilindra okretanjem dugmeta (Слика 54) dok indikator strelicom ne bude u ravni sa brojem kojeg ste odredili u koraku 3.

   Note: Možete da povećate ili smanjite brzinu cilindra kako biste kompenzovali uslove na travnjaku.

  Tablica brzine cilindra

  Tablica brzine cilindra

  GraphicVisina košenja

  GraphicJedinica za sečenje sa 5 sečiva

  GraphicJedinica za sečenje sa 8 sečiva

  GraphicJedinica za sečenje sa 11 sečiva

  GraphicJedinica za sečenje sa 14 sečiva

   

  Brzina kretanja

   

  6,1 km/h

  8,0 km/h

  6,1 km/h

  8,0 km/h

  6,1 km/h

  8,0 km/h

  6,1 km/h

   

  Postavka brzine cilindra

  1,6 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  2,4 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  3,2 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,0 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,8 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  7

  *N/R

  *N/R

  5,5 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  6

  *N/R

  *N/R

  6,4 mm

  7

  *N/R

  6

  7

  5

  7

  *N/R

  7,9 mm

  6

  *N/R

  5

  6

  4

  6

  *N/R

  9,5 mm

  6

  7

  4

  5

  4

  5

  *N/R

  11,1 mm

  6

  6

  4

  5

  3

  4

  *N/R

  12,7 mm

  5

  6

  3

  4

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  15,9 mm

  4

  5

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  19,0 mm

  3

  4

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  22,2 mm

  3

  4

  *N/R

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  25,4 mm

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R: Nije preporučljivo

  Sistem dijagnostike

  Dijagnostikovanje lampice indikatora za servis

  Lampica indikatora za servis svetli u slučaju greške u mašini. Kada lampica zasija, možete da pristupite računarskim kodovima da biste dijagnostikovali problem ulaskom u režim za dijagnostiku. U režimu za dijagnostiku, lampica indikatora za servis treperi nekoliko puta dajući vam kod greške koji vi ili ovlašćeni distributer kompanije Toro možete da iskoristite za identifikovanje problema.

  Note: U režimu za dijagnostiku ne možete da pokrenete motor.

  Ulazak u režim za dijagnostiku

  1. Zaustavite mašinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, okrenite ključ za paljenje u položaj za ISKLJUčIVANJE.

  2. Pomerite polugu za kontrolu funkcije u položaj za TRANSPORT.

  3. Pobrinite se da poluga za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije bude u položaju FORWARD (F – UNAPRED).

  4. Napustite sedište.

  5. Upravljač za podizanje/spuštanje košenja držite u PODIGNUTOM položaju.

  6. Uključite prekidač za paljenje u položaj za POKRETANJE.

  7. Brojte kodove čim počnu da trepere (možete da otpustite upravljač za podizanje/spuštanje košenja kada počne treperenje).

  Kada se sve završi, okrenite ključ u položaj za ISKLJUčIVANJE da biste napustili režim za dijagnostiku.

  Određivanje koda greške

  Sistem će prikazati 3 greške koje su se javile u poslednjih 40 sati. On prikazuje greške u nizu treptaja lampice, kao što sledi:

  • Ako nema greški, lampica će ravnomerno treperiti, srednjim tempom bez pauze (1 Hz).

  • Ako greška postoji, prvo će trepereti nasto desetica, nakon čega sledi pauza, pa mesto jedinica. U sledećem primeru, znak # predstavlja jedan treptaj. Primeri:

   • Ako je kod 15, šema treperenja će izgledati ovako: #_#####

   • Ako je kod 42, šema treperenja će izgledati ovako: ####_##

   • Ako je kod 123, šema treperenja će izgledati ovako: ############_###

  • Ako postoji više od 1 greške, mesto desetica sledeće greške počeće nakon pauze posle koda prve greške.

   Note: Sistem skladišti samo poslednja 3 koda greške.

  Za spisak kodova grešaka, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili pogledajte priručnik za servisiranje.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  Priprema mašine za skladištenje

  Ako želite da skladištite mašinu na duži vremenski period, potrebno je preduzeti sledeće korake pre skladištenja:

  1. Pogledajte Bezbednost prilikom skladištenja.

  2. Uklonite nakupljenu prljavštinu i staru pokošenu travu. Naoštrite sečivo donjih noževa, ako je potrebno; pogledajte priručnik za operatera jedinice za sečenje. Nanesite zaštitu od rđe na donje noževe i sečiva. Nanesite mast i ulje na tačke podmazivanja.

  3. Blokirajte točkove i sklonite opterećenje sa pneumatika.

  4. Ispraznite i zamenite hidrauličnu tečnost i filter i proverite hidraulične cevi i pomoćne delove. Zamenite, ako je potrebno; pogledajte Zamena hidraulične tečnosti i filtera i Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost.

  5. Gorivo treba ukloniti iz rezervoara za gorivo. Ostavite motor da radi dok se ne zaustavi zbog nedostatka goriva. Zamenite filter za gorivo; pogledajte Zamena filtera za gorivo/separatora za vodu.

  6. Dok je motor još uvek zagrejan, ispustite ulje iz kućišta motora. Dopunite svežim uljem; pogledajte Zamena motornog ulja i filtera.

  7. Očistite prljavštinu i otpatke sa cilindra, rebara glave cilindra i kućišta ventilatora.

  8. Uklonite akumulator i napunite ga u potpunosti. Čuvajte ga ili na polici ili na mašini. Ako skladištite na mašini, ostavite kablove nepovezane. Skladištite akumulator u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo pogoršanje napunjenosti akumulatora.

  9. Ako je moguće, skladištite mašinu na toplom i suvom mestu.