ການແນະນຳ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນເປັນຍານພາຫະນະສຳ​ລັບ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນທົ່ງ​ຫຍ້າ ແລະ ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ​ຜູ້ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ໃຊ້​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຈ້າງ​ມາ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທາງ​ການ​ຄ້າ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບຕົ້ນ​ຕໍສຳ​ລັບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນໃນສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການບຳລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຢ່າງ​ດີຢູ່ໃນສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ, ສະ​ໜາມກ໊ອ​ຟ, ເດີ່ນ​ກິ​ລາ ແລະ ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ທາງການ​ຄ້າ.

ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນີ້​ອອກ​ແບບ​ມາຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ທາງວິ​ບາກ ແລະ ບໍ່ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃຫ້​ຂັບ​ຂີ່​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທົ່ວ​ໄປ. ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກເໜືອຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນຈຸດປະສົງຂອງມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການນຳ​ໃຊ້ ແລະ ບຳ​ລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼີກ​ລ່ຽງການບາດເຈັບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການນຳ​ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ www.Toro.com ສຳລັບຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ລັງ​ທັງ​ເຄັດ​ລັບ​ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ, ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມການ​ນຳ​ໃຊ້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມ, ຊ່ວຍຊອກຫາຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ເພື່ອລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການ, ອາໄຫຼ່ Toro ຂອງແທ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ Toro ແລະ ໃຫ້ມີລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານກຽມພ້ອມໄວ້. ຮູບສະແດງ ລະບຸບ່ອນຢູ່ຂອງລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບໃນຜະລິດຕະພັນ. ຂຽນເລກໃນຊ່ອງທີ່ກຽມໃຫ້.

ດ້ວຍອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສະແກນລະຫັດ QR ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫຼາກເລກລຳດັບ (ຖ້າມີ) ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຮັບປະກັນ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.

artpending

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ລະບຸເຖິງໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ລະບຸໂດຍສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພ (ຮູບສະແດງ ), ເຊິ່ງເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ແນະນຳ.

artpending

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ 2 ຄຳສັບເພື່ອເນັ້ນຂໍ້ມູນ. ສຳຄັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກົນຈັກພິເສດ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງເອີຣົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ; ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານສະເພາະຂອງຖະແຫຼງການວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ (DOC).

ມັນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍພາກທີ 4442 ຫຼື 4443 ໃນການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນດິນທີ່ມີ​ປ່າ​ໄມ້​ປົກ​ຫຸ້ມ, ພຸ່ມ​ໄມ້​ປົກ​ຫຸ້ມ ຫຼື ຫ​ຍ້າ​ປົກ​ຫຸ້ມ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຄື່ອງຈັກມີເຄື່ອງກວດຈັບປະກາຍໄຟຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ 4442, ມີ​ລຳ​ດັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້​ສຳ​ລັບ​ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້.

ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍ​ງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ (US Environmental Protection Agency, EPA) ແລະ ລະບຽບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ​ຂອງຄາລິຟໍເນຍກ່ຽວ​ກັບລະບົບການປ່ອຍອາຍພິດ (California Emission Control Regulation), ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຮັບປະກັນ. ການປ່ຽນແທນອາດຈະຖືກສັ່ງຊື້ຜ່ານຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ.

ຄຳເຕືອນ

CALIFORNIA

ຄຳເຕືອນຂອງກົດໝາຍ Proposition 65

ທໍ່ໄອເສຍເຄື່ອງຈັກຈາກຜະລິດຕະພັນນີ້ມີສານເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກດີ ໃນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ, ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຂົ້ວແບດເຕີລີ່, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ ທາດກົ່ວ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງທາດກົ່ວ, ສານເຄມີທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຮູ້ຈັກດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນ. ໃຫ້ລ້າງມືຫຼັງຈາກນຳໃຊ້.

ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຳຜັດກັບສານເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ, ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຄວາມປອດໄພ

ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້ ຫຼື ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ສາ​ມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພຢູ່ສະເໝີ (ຮູບສະແດງ ), ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ ລະ​ວັງ, ຄຳ​ເຕືອນ ຫຼື ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.

ເຄື່ອງຈັກນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ SAE J2258.

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ສ່ວນ​ຕົວໄດ້. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພສະ​ເໝີເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການບາດເຈັບສາ​ຫັດ​ຕໍ່​ຕົວ​ເອງ.

 • ອ່ານ ແລະ ທຳເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕິດຈັກ.

 • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

 • ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ (PPE) ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕໍ່​ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ສານ​ເຄ​ມີ. ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ແລະ ເປັນ​ພິດ.

 • ຢ່າວາງມື ຫຼື ຕີນຂອງທ່ານໃກ້ກັບສ່ວນປະກອບທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກ.

 • ຢ່ານຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງຄົບ​ຊຸດ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກັບເຄື່ອງຈັກ.

 • ໃຫ້​ຢູ່​ໄກ​ຈາກ​ບໍ່​ລິ​ເວນ​ປ່ອຍ​ຫົວ​ສີດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຢົດ​ລະ​ອອງສີດ​ພົ່ນ. ໃຫ້ຄົນຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ແລະ ເດັກອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ.

 • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

 • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນ​ຮາບພຽງ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ, ຖອດ​ກະ​ແຈ (ຖ້າ​ຕິດຕັ້ງ) ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດກ່ອນ​ທ່ານອອກ​ຈາກຕໍາ​ແໜ່ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພສະເໝີ Graphic, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງ, ຄຳເຕືອນ ຫຼື ອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ທີ່​ປັບ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ກວາມ​ເອົາ​ຢູ່​ໃນ​ຄູ່​ມື້​ນີ້. ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້ທີ່​ໃຫ້​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ແຕ່​ລະ​ອັນສຳລັບຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພເພີ່ມເຕີມ.

ສະຕິກເກີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຳແນະນຳ

Graphic

ສະ​ຫຼາກ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແມ່ນສາມາດໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ເບິ່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະເກີດອັນຕະລາຍ. ປ່ຽນສະ​ຫຼາກໃດໜຶ່ງທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຫາຍໄປ.

artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending

ການຕັ້ງຄ່າ

Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈັກຈາກຕໍາແໜ່ງການ​ໃຊ້​ງານປົກກະຕິ.

Note: ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ ຫຼື ຕ້ອງ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ, ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່ມື​ຜູ້​ໃຊ້ທີ່​ໃຫ້​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ລະ​ບົບ.

Important: ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ນີ້​ຂາຍ​ມາ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ.ເພື່ອ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ສີດ. ຕິດຕໍ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ພາກ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ເສີມ​ຕ່າງໆ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ກ່ອນ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ, ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ໃຫ້ຄວາມ​ດັນ ແລະ ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ປິດ 1 ຫຼື ຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ. ໃຫ້​ເບິ່ງ ແລະ .

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງຖັງ​ຮັບການ​ເຕີມ​ກັນ​ການ​ດູດ​ອອກ (Anti-Siphon Fill Receptacle)

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຂໍ້ງໍ 90°1
ຂໍ້​ຕໍ່ດ່ວນ1
ຂໍ້​ຕໍ່​ລົດ​ທໍ່1
ຂາ​ຄ້ຳຖັງ​ຮັບ​ການເຕີມ1
ນັອດຕົວຜູ້ຫົວຫົກຫຼ່ຽມ (5/16 x 3/4 ນິ້ວ)1
ທໍ່ກັນ​ການ​ດູດ​ອອກ1
 1. ວາງ​ຂາ​ຄ້ຳ​ຖັງ​ຮັບ​ການ​ເຕີມເທິງ​ຮູ​ກຽວ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ນັອດຕົວຜູ້ຫົວຫົກຫຼ່ຽມ (5/16 x 3/4 ນິ້ວ) ດັ່ງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ ຮູບສະແດງ .

  artpending
 2. ວາງ​ປາຍ​ກຽວ​ຂອງ​ຂໍ້​ງໍ 90° ຜ່ານ​ຂາ​ຄ້ຳ ແລະ ຮັດ​ກຽວ​ຂໍ້​ຕໍ່​ດ່ວນ​ໃສ່​ມັນ, ຍຶດ​ມັນ​ໃສ່​ຂາ​ຄ້ຳ (ຮູບສະແດງ ).

  Note: ຕິດ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ດ້ວຍ​ປາຍ​ເປີດ​ຊີ້​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ​ເປີດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ຂາ​ຄ້ຳ ແລະ ໄປ​ຫາ​ຕົວ​ເປີດ​ຖັງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສ່ວນ​ກົ່ງ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໄປ​ໃນ​ຖັງ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຕີມ​ມັນ.

 3. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ລົດ​ທໍ່​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ດ່ວນ (ຮູບສະແດງ ).

 4. ລັອກ​ຂໍ້​ຕໍ່​ລົດ​ໄປ​ໃສ່​ບ່ອນ​ໂດຍ​ການ​ແກວ່ງ​ຄັນ​ໂຍກ​ໄປ​ຍັງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ລົດ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນຍຶດ​ພວກ​ມັນ​ດ້ວຍ​ກິບ​ລັອກ (ຮູບສະແດງ ).

 5. ຕິດ​ຕັ້ງ​ທໍ່​ກັນ​ການ​ດູດ​ອອກ​ຜ່ານ​ບ່ອນ​ເປີດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ຂາ​ຄ້ຳ ແລະ ໄປ​ໃສ່​ປາຍ​ເດືອຍ​ແຫຼມ​ຂອງ​ຂໍ້​ງໍ 90° (ຮູບສະແດງ ).

  Important: ຢ່າ​ຢືດ​ທໍ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໃນ​ຖັງ.

ພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ

artpending
artpending
artpending

ແຜ່ນຢຽບຄັນ​ເລັ່ງ

ແຜ່ນຢຽບຄັນ​ເລັ່ງ (ຮູບສະແດງ ) ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລັ່ງ​ຄວາມ​ໄວພື້ນດິນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄດ້​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່າງໆ. ການ​ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ຂຶ້ນ. ການ​ປ່ອຍ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຊ້າ​ລົງ ແລະ ຫຼຸດຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ເປັນກາ​ລັງ​ຕີ.

artpending

ແຜ່ນຢຽບຄາດ

ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄາດ​ໃຫ້​ຈຳ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ຄາດ​ເມື່ອ​ຕິດ​ຈັກ ຫຼື ປ່ຽນ​ເກຍ. ປ່ອຍ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ຕົວ​ເມື່ອ​ໃສ່​ເກຍ​ຢູ່​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເກຍ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

Important: ຢ່າ​ຂີ່​ຢູ່​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄາດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໃຊ້​ງານ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປ່ອຍແຜ່ນຢຽບຄາດອອກ​ສຸດ ຫຼື ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຄາດ​ຈະ​ຫຼຸດ— ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ແລະ ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ. ຢ່າໃຊ້​ຄາດ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢຸດ​ຢູ່​ເປີ້ນ​ພູ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄາດເປ່​ເພ​ໄດ້.

ແປ້ນເບຣກ

ໃຊ້​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ​ເພື່ອ​ຢຸດ ຫຼື ຜ່ອນ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃຫ້​ຊ້າ​ລົງ (ຮູບສະແດງ ).

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ເບ​ຣກ​ສາ​ມາດ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ ຫຼື ສາ​ມາດ​ຖືກ​ປັບ​ໄປ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໄດ້.

ຖ້າທ່ານ​ສາ​ມາດຢຽບ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກໄດ້ພາຍ​ໃນ 2.5 ຊມ (1 ນິ້ວ) ຂອງ​ແຜ່ນ​ພື້ນ, ໃຫ້​ປັບ ຫຼື ສ້ອມ​ແປງ​ເບ​ຣກ.

ເບຣກມື

ເບຣກມືແມ່ນ​ຄັນ​ໂຍກ​ໃຫຍ່​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ). ໃສ່ເບຣກມືທຸກຄັ້ງ​ທີ່​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກບ່ອນ​ນັ່ງ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ. ເພື່ອໃສ່ເບ​ຣກມື, ດຶງຄັນໂຍກຂຶ້ນ​ມາ​ທາງ​ດ້ານຫຼັງ. ເພື່ອ​ປົດ, ຊຸກ​ມັນ​ລົງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ. ຖ້າ​ຈອດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄວ້​ເທິງ​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ, ໃຫ້​ໃຊ້​ເບ​ຣກ​ມື ແລະ ວາງ​ອັນໝູນ​ຮອງ​ລໍ້​ໄວ້​ຢູ່​ດ້ານ​ລົງ​ພູ.

artpending

ຕົວ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ເນີນ​ພູ

ຕົວ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ເນີນ​ພູປ້ອງ​ກັນ​ການ​ກິ້ງ ຫຼື ການ​ກະ​ຕຸກ​ກະ​ຕັກຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນໂດຍ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ເປີ້ນ​ພູ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເອົາ​ຕີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກແປ້ນ​ເບ​ຣກ​ມາ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ. ເພື່ອ​ໃສ່​ຕົວ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ເນີນ​ພູ, ໃຫ້​ຢຽບ​ຄາດ ແລະ ຊຸກ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ​ລົງ​ຢ່າງ​ໜັກໆ. ເມື່ອ​ໃສ່​ຕົວ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ເນີນ​ພູ​ແລ້ວ, ໄອ​ຄອນ​ຕົວ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ເນີນ​ພູປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຄູ່​ມື​ແນະ​ນຳ​ຊອບ​ແວ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ອະ​ເນກ​ປະ​ສົງ Pro 1750. ຕົວ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ເນີນ​ພູຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ວິ​ນາ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກປ່ອຍແປ້ນ​ເບ​ຣກ.

Note: ຕົວ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ເນີນ​ພູຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ພຽງ​ແຕ່​ຊົ່ວ​ຄາວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ: ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ມັນ​ເປັນ​ເບ​ຣກ​ໄດ້.

ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ

ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍໃຫ້​ທ່ານ​ລັອກ​ເພົາ​ຫຼັງ​ສຳລັບ​ການ​ລາກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໃສ່​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ (ຮູບສະແດງ ) ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ໄດ້. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ໂຍກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ໄປ​ທາງ​ຂວາ​ເພື່ອ​ໃສ່​ລັອກ.

Note: ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້​ຂັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລ້ຽວ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ໃສ່ ຫຼື ປົດ​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ການ​ລ້ຽວ​ດ້ວຍ​ການ​ໃສ່​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ​ສາ​ມາດ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງຈັກ​ໄດ້.

ຢ່າ​ລ້ຽວ​ຄືນ​ທັນ​ທີ ຫຼື ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງເມື່ອໃສ່ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ​ຢູ່; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

ການ​ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ)

ການ​ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ແມ່ນ​ລູກ​ບິດ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ (ຮູບສະແດງ ). ເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ​ເຢັນ, ດຶງ​ຊົກ​ຂຶ້ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຈັກຕິດ, ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ເພື່ອ​ໃຫ້​ຈັກ​ຕິດ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ຕົວ. ທັນ​ທີ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຊຸກ​ຕົວ​ຄວບຄຸມລົງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ. ຈັກ​ອຸ່ນບໍ່​ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ຫຼື ໃຊ້​ເລັກ​ນ້ອຍ.

ຕົວ​ເລືອກຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ

ຕົວ​ເລືອກຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ (ຮູບສະແດງ ) ມີ 5 ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄື: ຄວາມ​ໄວ​ໄປ​ໜ້າ 3 ລະ​ດັບ, ເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ຖອຍ​ຫຼັງ. ຈັກ​ຕິດ​ພຽງ​ແຕ່​ເມື່ອ​ຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງເທົ່າ​ນັ້ນ.

ສະ​ວິດຕິດຈັກ

ສະ​ວິດ​ຕິດ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ) ມີ 3 ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄື: ມອດ, ແລ່ນ ແລະ ຕິດ​ຈັກ. ບິດກະ​ແຈ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງຕິດ​ຈັກເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ມັນ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງແລ່ນເມື່ອ​ຕິດ​ແລ້ວ. ບິດກະ​ແຈ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງມອດເພື່ອມອດ​ຈັກ.

ສະວິດໄຟໜ້າ

ສະ​ຫຼັບ​ປຸ່ມເພື່ອ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ໄຟ​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ ). ຊຸກ​ມັນ​ໄປ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ເປີດ​ໄຟ ແລະ ກັບ​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ປິດ​ພວກ​ມັນ.

ສະ​ວິດ​ລັອກຄັນ​ເລັ່ງ/ຄວາມ​ໄວ

ເມື່ອ​ຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ເພື່ອ​ເລັ່ງ​ຈັກ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຊຸກ​ສະ​ວິດ​ຢູ່​ກ້ອງ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ໄປ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ຕັ້ງ​ຈັກ​ຢູ່​ຄວາມ​ໄວ​ນັ້ນ. ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ແລ່ນ​ການ​​ປັ່ນ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ກັບ​ທີ່ ຫຼື ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ງານ​ສ່ວນ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ ).

Important: ຕົວ​ເລືອກຊ່ວງ​ໄລ​ຍະຕ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ຕ້ອງ​ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສະ​ວິດ​ເຮັດ​ວຽກ.

ມາດວັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ມາດ​ວັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ, ຢູ່​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ສະ​ແດງ​ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ.

ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ

ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ (ຮູບສະແດງ ) ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ຂ້າງ​ຂອງ​ຕູ້​ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຂວາ​ຂອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງຜູ້​ນຳ​ໃຊ້. ມັນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ຫຼື ຢຸດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ. ກົດ​ສະ​ວິດເພື່ອ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ ຫຼື ປິດ​ໃຊ້​ງານການ​ສີດ​ພົ່ນ.

ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຊ້າຍ, ເຄິ່ງ​ກາງ ແລະ ຂວາ

ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຊ້າຍ, ເຄິ່ງ​ກາງ ແລະ ຂວາຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ (ຮູບສະແດງ ). ສະຫຼັບ​ແຕ່​ລະ​ສະ​ວິດໄປ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ເປີດພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກົງ​ກັນ ແລະ ກັບ​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ປິດ​ພວກ​ມັນ. ເມື່ອ​ເປີດສະ​ວິດ​ແລ້ວ, ໄຟຢູ່​ໃນ​ສະ​ວິດຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ. ສະ​ວິດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ເມື່ອສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍເປີດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ສະວິດປ້ຳ

ສະ​ວິດ​ປ້ຳ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຂວາ​ຂອງເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ). ສະຫຼັບສະ​ວິດນີ້ໄປ​ໜ້າ​ເພື່ອເດີນ​ປ້ຳ ຫຼື ກັບ​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ປ້ຳ.

Important: ສະ​ວິດ​ປ້ຳ​ໃສ່​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ເມື່ອ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ຕ່ຳ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ເພົາເດີນ​ປ້ຳ.

ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້

ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຂວາ​ຂອງເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ). ກົດ​ສະ​ວິດ​ໄປ​ໜ້າ​ຄ້າງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ດັນ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ ຫຼື ກົດ​ມັນ​ໄປ​ທາງ​ຫຼັງ​ຄ້າງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຄວາມ​ດັນ.

ສະ​ວິດຕົວ​ບັນ​ຊາ (ການ​ລັອກ​ອັດ​ຕາ)

ສະ​ວິດຕົວ​ບັນຊາ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຂວາ​ຂອງເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ). ບິດ​ກະ​ແຈ​ທວນ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງລັອກເພື່ອ​ປິດ​ໃຊ້​ງານ​ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈິ່ງ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຄົນ​ໄປ​ປ່ຽນ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ​ໄດ້. ບິດກະ​ແຈ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງປົດລັອກແລ້ວເພື່ອເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້.

ສະ​ວິດ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ

ສະ​ວິດ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນຕັ້ງ​ຢູ່​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ.

ເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງ

ເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງຊີ້ບອກຈຳ​ນວນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຈັກ​ໄດ້​ຕິດ. ຕົວ​ເລກ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ. ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ຊົ່ວ​ໂມງເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ກະ​ແຈ​ຖືກ​ບິດໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງແລ່ນ.

ທີ່​ຕັ້ງສະ​ວິດເຄື່ອງໝາຍໂຟມ (ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ)

ຖ້າ​ທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມືເຄື່ອງ​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ໂຟມ, ທ່ານ​ຈະ​ເພີ່ມ​ສະ​ວິດ​ໃສ່​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ. ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ຫົວ​ສຽບ​ປ​ລາ​ສ​ຕິກ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ (ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ)

ວາວ​ນີ້​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຖັງ (ຮູບສະແດງ ) ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ແຫຼວ​ທີ່ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ ຫຼື ອັດ​ຕາ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຖັງ.

artpending

ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ

ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ (ຮູບສະແດງ ) ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ໄຫຼ​ໄປ​ຫາ​ເຄື່ອງ​ແທກ​ການ​ໄຫຼ ແລະ ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ.

ເຄື່ອງວັດ​ແທກການ​ໄຫຼ

ເຄື່ອງວັດ​ແທກການ​ໄຫຼວັດ​ແທກ​ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ຂອງ​ແຫຼວ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ​ລະ​ບົບ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ (ຮູບສະແດງ ).

ວາວຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ

ວາວ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປີດ ຫຼື ປິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ຂວາ, ເຄິ່ງ​ກາງ ແລະ ທາງ​ຊ້າຍ (ຮູບສະແດງ ).

ວາວ​ປິດຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ

ວາວ​ປິດ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ແຫຼວ​ສຳ​ລັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຖັງ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ປິດ​ພາກ​ສ່ວນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ການ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຄວາມ​ດັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຍັງ​ຢູ່​ຄົງ​ທີ່​ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ເປີດ​ກໍ​ຕາມ. ໃຫ້​ເບິ່ງ .

ວາວ​ປັ່ນ

ວາວນີ້​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານຫຼັງ​ຂອງ​ຖັງ (ຮູບສະແດງ ). ເມື່ອ​ການ​​ປັ່ນ​ເປີດ, ການ​ໄຫຼ​ຖືກ​ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ຜ່ານ​ຫົວສີດ​​ປັ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ. ເມື່ອ​ການ​​ປັ່ນປິດ, ການ​ໄຫຼ​ຖືກ​ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ຜ່ານການ​ດູດ​ປ້ຳ.

ເຄື່ອງ​ແທກຄວາມ​ດັນ

ເຄື່ອງ​ແທກຄວາມ​ດັນຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ (ຮູບສະແດງ ). ເຄື່ອງ​ແທກ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ດັນ​ຂອງ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເປັນຫົວ​ໜ່ວຍ psi ແລະ kPa.

ຈໍສະ​ແດງຜົນ LCD ສູນ​ຂໍ້​ມູນ

ຈໍ​ສ​ແດງ​ຜົນ LCD ສູນ​ຂໍ້​ມູນສະ​ແດງ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ກ້ອນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂອງ​ທ່ານເຊັ່ນ: ການ​ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີປະ​ຈຸ​ບັນ, ຄວາມ​ໄວ, ຂໍ້​ມູນການ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ (ຮູບສະແດງ ).

ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ໃຫ້​ເບິ່ງບົດ​ແນະ​ນຳ​ຊອບ​ແວ​ອະ​ເນກ​ປະ​ສົງ Pro 1750.

ວາວຄັນ​ເລັ່ງ​​ປັ່ນ

ວາວຄັນ​ເລັ່ງ​​ປັ່ນຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ໄຫຼ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ສຳ​ລັບ​ວົງ​ຈອນ​​ປັ່ນ. ມັນ​ຊ່ວຍໃຫ້​ມີການ​ໄຫຼ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ສຳ​ລັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ.

Note: ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ ແລະ ການອອກແບບແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ.

ນ້ຳ​ໜັກ​ພ້ອມ​ລະ​ບົບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ, ເປົ່າ, ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້953 ກ​ລ (2.100 ປອນ)
ນ້ຳ​ໜັກ​ພ້ອມ​ລະ​ບົບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ, ເຕັມ, ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້1678 ກ​ລ (3.700 ປອນ)
ນ້ຳ​ໜັກ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທັງ​ໝົດ​ສູງ​ສຸດ (GVW) (ຢູ່​ພື້ນ​ດິນ​ພຽງ)1814 ກ​ລ (4.000 ປອນ)
ລວງຍາວ​ໂດຍ​ລວມພ້ອມ​ລະ​ບົບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ343 ຊມ (135 ນິ້ວ)
ລວງ​ສູງໂດຍ​ລວມພ້ອມ​ລະ​ບົບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ191 ຊມ (75 ນິ້ວ)
ລວງ​ສູງໂດຍ​ລວມພ້ອມ​ລະ​ບົບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາດ​ຕະ​ຖານໄປ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ເກັບ​ໄວ້​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ X246 ຊມ (97 ນິ້ວ)
ລວງກວ້າງ​ໂດຍ​ລວມ​ພ້ອມ​ພາກ​ສ່ວນ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ເກັບ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ ‘X’178 ຊມ (70 ນິ້ວ)
ຄວາມ​ສູງຫ່າງ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ14 ຊມ (5.5 ນິ້ວ)
ຖານ​ລໍ້155 ຊມ (61 ນິ້ວ)
ຄວາມ​ຈຸ​ຖັງ (ລວມ​ການ​ໄຫຼ​ລົ້ນ CE 5%)662 ລິດ (175 ແກນລອນສະຫະລັດ)

ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ/ອຸປະກອນເສີມ

ການຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ໄດ້ຮັບການອະ​ນຸ​ມັດຈາກ Toro ແມ່ນມີໃຫ້ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຍົກ​ລະ​ດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ນຳໃຊ້ແຕ່ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນປ່ຽນຖ່າຍຂອງ Toro ເທົ່ານັ້ນ. ອາໄຫຼ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຂອງສິນຄ້າເປັນໂມຄະ.

ການປະຕິບັດງານ

Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈັກຈາກຕໍາແໜ່ງການ​ໃຊ້​ງານປົກກະຕິ.

ກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

 • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກ ຫຼື ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຄື່ອງຈັກ. ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຈຳກັດອາຍຸຂອງຜູ້ນຳ​ໃຊ້. ເຈົ້າຂອງມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ຊ່າງກົນຈັກທັງໝົດ.

 • ທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນ, ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຄວາມປອດໄພ.

 • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  • ປ່ຽນ​ເກຍ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ (ເກຍ​ກະ​ປຸກ) ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງຈອດ (ເກຍ​ໂອ​ໂຕ່).

  • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ (ຖ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ນຳ).

  • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

 • ຮູ້ວິທີການຢຸດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ມອດເຄື່ອງຈັກຢ່າງໄວວາ.

 • ກວດ​ເບິ່ງວ່າ​ສິ່ງຄວບ​ຄຸມຜູ້​ໃຊ້​ງານ-ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວຢູ່, ສະ​ວິດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ເກາະ​ປ້ອງ​ກັນໄດ້​ຕິດ​ໃສ່ ແລະ ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ດີ. ຢ່າ​ນຳໃຊ້ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນອກ​ຈາກວ່າ​ພວກ​ມັນນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ປົກ​ກະ​ຕິ.

 • ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ ຫຼື ເປ່​ເພ​ໃນ​ວິ​ທີ​ທາງ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ຢ່າ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ຫຼື ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ.

 • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າຂໍ້ຕໍ່ທໍ່ຂອງ​ແຫຼວທັງໝົດຮັດ​ແໜ້ນ ແລະ ທໍ່​ທັງ​ໝົດຢູ່ໃນສະພາບດີກ່ອນ​ໃຊ້​ຄວາມ​ດັນ​ໃສ່​ລະ​ບົບ.

ຄວາມປອດໄພຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນການຈັດການກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ມັນໄວໄຟ ແລະ ອາຍແກັສຂອງມັນລະເບີດໄດ້.

 • ມອດຢາສູບ, ຊິກາ, ບັ້ງສູບຢາ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ສາມາດຈຸດໄຟໄດ້.

 • ໃຊ້ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.

 • ຢ່າເປີດຝາປິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ ຫຼື ຮ້ອນ.

 • ຢ່າເຕີມ ຫຼື ເທນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟອອກ​ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປິດ.

 • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

 • ຖ້າທ່ານເຮັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກະເດັນ, ຢ່າພະຍາຍາມຕິດຈັກ; ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຈຸດໄຟຈົນກວ່າອາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລະ​ເຫີຍ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ.

ຄວາມປອດໄພສານ​ເຄ​ມີ

ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ແລະ ເປັນ​ພິດຕໍ່​ທ່ານ, ຜູ້​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້ ແລະ ສັດ ແລະ ພວກ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ທຳ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ພືດ, ດິນ ແລະ ຊັບ​ສິນ​ອື່ນໆໄດ້.

 • ອ່ານ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສານ​ເຄ​ມີ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ. ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ຫຼື ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ໃຫ້.

 • ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າມັນ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ເກຍຫວ່າງ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຖອກ​ເທ​ອອກ​ເປັນ​ສາມ​ຄັ້ງຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ ແລະ ວາວ​ທຸກ​ຕົວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ບິດ 3 ຄັ້ງ​ແລ້ວ.

 • ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ມີ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ ແລະ ສະ​ບູ່​ໃຫ້​ພ້ອມ​ພຽງ​ພໍ ແລະ ລ້າງ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສຳ​ຜັດ​ອອກ​ທັນ​ທີ.

 • ໃຫ້​ອ່ານ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ສານ​ເຄ​ມີ​ແລະ ໃບອ້າງອີງຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ (SDS) ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ໃຊ້ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ.

 • ປົກ​ປ້ອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ. ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ (PPE) ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕໍ່​ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ສານ​ເຄ​ມີດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຄື:

  • ແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພ, ແວ່ນ​ຕາ​ປິດ​ຕາ ແລະ/ຫຼື ໂລ່​ບັງ​ໜ້າ

  • ຊຸດ​ປ້ອງ​ກັນສານ​ເຄ​ມີ

  • ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ຫາຍ​ໃຈ ຫຼື ໜ້າ​ກາກ​ກັ່ນ​ຕອງ

  • ຖົງ​ມື​ກັນ​ສານ​ເຄ​ມີ

  • ເກີບ​ບົດ​ຢາງ ຫຼື ເກີບ​ກັນ​ສານ​ເຄ​ມີ​ອື່ນໆ

  • ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ປ່ຽນ​ທີ່​ສະ​ອາດ, ສະ​ບູ່ ແລະ ຜ້າ​ເຊັດ​ທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຖິ້ມສຳ​ລັບ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ

 • ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກ່ອນ​ນຳ​ໃຊ້ ຫຼື ຈັດ​ການສານ​ເຄ​ມີ.

 • ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກັບ​ວຽກ.

 • ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດສານ​ເຄ​ມີເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ. ຢ່າໃຫ້​ເກີນ​ຄວາມ​ດັນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້.

 • ຢ່າ​ຕື່ມ, ປັບ​ຕັ້ງ ຫຼື ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ຈັກໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄົນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຫຼື ສັດ​ລ້ຽງ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່.

 • ຈັດ​ການ​ສານ​ເຄ​ມີຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ລະ​ບາຍ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ດີ.

 • ຢ່າ​ກິນ​ອາ​ຫານ, ດື່ມ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ ຫຼື ສູບ​ຢາໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃກ້​ສານ​ເຄ​ມີ.

 • ຢ່າ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ​ໂດຍ​ການ​ເປົ່າ​ຜ່ານ​ພວກ​ມັນ ຫຼື ວາງ​ພວກ​ມັນ​ໃສ່​ໃນ​ປາກ​ຂອງ​ທ່ານ.

 • ລ້າງ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ສຳ​ຜັດ​ອື່ນໆ​ສະ​ເໝີທັນ​ທີ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສານ​ເຄ​ມີ.

 • ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໄວ້​ໃນ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ ແລະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ.

 • ກຳ​ຈັດ​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້ ແລະ ພາ​ຊະ​ນະ​ບັນ​ຈຸ​ສານ​ເຄ​ມີຖິ້ມ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ ແລະ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ.

 • ສານ​ເຄ​ມີ ແລະ ຄວັນ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ; ຢ່າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຖັງ ຫຼື ຍື່ນ​ຫົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ ຫຼື ເຂົ້າ​ໃນ​ຊ່ອງ​ເປີດ​ຂອງ​ຖັງ.

 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຂອງ​ລັດ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ກະ​ຈາຍ ຫຼື ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ສານ​ເຄມີ.

ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

ການກວດ​ເບິ່ງນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງຈັກ

ເຄື່ອງຈັກຖືກຂົນສົ່ງພ້ອມ​ກັບ​ມີນ້ໍາມັນໃນຖັງກ່ອງຂໍ້ຫວ່ຽງ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕ້ອງກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງກ່ອນທ່ານ​ຈະ​ຕິດ​ຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ຫຼັງຈາກທ່ານ​ແລ່ນ​ມັນ.

 1. ຈັດ​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

 2. ຖອດເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກ ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ (ຮູບສະແດງ ).

 3. ສຽບເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງໄປໃນ​ທໍ່ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນລົງ​ໄປ​ຈຳ​ແລ້ວ. ເອົາຫຼັກແທກນ້ຳ​ມັນອອກ ແລະ ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

  artpending
 4. ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຕ່ຳ, ຖອດ​ຝາ​ປິດ​ຄໍ​ເຕີມ​ອອກ​ຈາກ​ຝາ​ປິດ​ວາວ (ຮູບສະແດງ ) ແລະ ຖອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ຊ່ອງ​ເປີດ​ຈົນ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຂຶ້ນ​ຮອດ​ຂີດເຕັມໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ສຳ​ລັບ​ປະ​ເພດ ແລະ ຄວາມ​ໜຽວ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

  Note: ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ຊ້າໆ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ບວນ​ການ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

 5. ຕິດ​ຕັ້ງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ບ່ອນຂອງມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

ການກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ດັນ​ລົມ​ຢູ່​ໃນ​ຢາງ​ລົດ

ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ດັນ​ລົມ​ຢູ່​ໃນ​ຢາງ​ລົດທຸກໆ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼື ເຮັດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ.
 • ຕື່ມ​ລົມ​ໃສ່ຢາງ​ລົດ​ໃຫ້​ໄດ້ 138 kPa (20 psi). ນອກ​ນັ້ນ, ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງຢາງວ່າ​ມີ​ຄວາມຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່.

  Note: ປ່ຽນຢາງທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍໃດ​ໜຶ່ງ.

  ການເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ນ້ຳ​ມັນ​ປີ​ໂຕຼ​ລຽມໃຊ້ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງບໍ່​ມີ​ສານຊືນ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ອັອກເທນ 87 ຫຼື ສູງກວ່າ ((R+M)/2 ວິ​ທີ​ຄິດ​ໄລ່​ອັດ​ຕາ).
  ນ້ຳ​ມັນ​ປະ​ສົມ​ເອ​ທານອ​ລໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງປະ​ສົມ​ບໍ່​ມີ​ສານ​ຊືນທີ່​ມີ​ເອ​ທານອ​ລ​ສູງ​ເຖິງ 10% (ແກ໊ສ​ໂຊ​ຮອ​ລ) ຫຼື 15% MTBE (methyl tertiary butyl ether) ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ແມ່ນຍອມ​ຮັບ​ໄດ້. ເອ​ທານອ​ລ ແລະ MTBE ແມ່ນ​ບໍ່​ຄື​ກັນ.
  ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເອ​ທານອ​ລ (E15) 15% ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ແມ່ນ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້. ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເອ​ທານອ​ລຫຼາຍກວ່າ 10% ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ມາດເຊັ່ນ: E15 (ມີ​ເອ​ທານອ​ລ 15%), E20 (ມີ​ເອ​ທານອ​ລ 20%) ຫຼື E85 (ມີ​ເອ​ທານອ​ລສູງ​ເຖິງ 85%). ການ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ/ຫຼື ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

  Important: ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ໃຫ້​ໃຊ້​ແຕ່​ນ້ຳ​ມັນທີ່​ສະ​ອາດ, ສົດ (ອາ​ຍຸ​ບໍ່​ເກີນ 30 ວັນ) ເທົ່າ​ນັ້ນ.

  • ຢ່າໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເມ​ທານອ​ລ.

  • ຢ່າເກັບ​ຮັກ​ສາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ໄວ້​ໃນ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ຫຼື ພາ​ຊະ​ນະ​ບັນ​ຈຸ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຕະ​ຫຼອດ​ລະ​ດູ​ໜາວ, ນອກ​ຈາກວ່າ​ທ່ານນຳ​ໃຊ້​ຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ.

  • ຢ່າເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ.

  ເຕີມ​ຖັງ​​ນ້ຳ​ມັນ

  ຄວາມຈຸຂອງຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນປະມານ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ).

  Note: ຝາປິດຖັງນໍ້າມັນມີ​ເຄື່ອງ​ແທກ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ; ກວດເບິ່ງ​ມັນ​ເລື້ອຍໆ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດອ້ອມຮອບຝາຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາຝາປິດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອອກ.

  4. ຕື່ມໃສ່ຖັງນໍ້າມັນໃຫ້​ໄດ້ປະ​ມານ 2.5 ຊມ (1 ນິ້ວ) ຢູ່ກ້ອງເພດານຖັງ (ດ້ານ​ລຸ່ມ​ສຸດ​ຂອງ​ຄໍ​ຕົວ​ເຕີມ).

   Note: ພື້ນທີ່ຫວ່າງອາ​ກາດນີ້ຢູ່ໃນຖັງປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂະຫຍາຍຕົວໄດ້. ຢ່າເຕີມຈົນ​ລົ້ນ​ຖັງ.

  5. ອັດຝາປິດຖັງນ້ຳ​ມັນໃສ່​ຖັງໃຫ້​ແໜ້ນ​ດີ.

  6. ເຊັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຟົ້ງອອກ.

  ການ​ແຕກ​ຢູ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃໝ່

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 100 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ດົນ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ບົດ​ແນະ​ນຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ 100 ຊົ່ວ​ໂມງ​ທຳ​ອິດ:
  • ການກວດ​ເບິ່ງນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກັບ​ການ​ຊີ້ບອກ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ເກີນ​ຢູ່​ໃນ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  • ຫຼັງ​ຈາກ​ຕິດ​ຈັກ​ທີ່​ເຢັນ, ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ອຸ່ນ​ເຄື່ອງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ປະ​ມານ 15 ວິ​ນາ​ທີ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະເລັ່ງ.

  • ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ບົບ​ເບ​ຣກ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ສູງ​ສຸດ, ໃຫ້​ຂັດ (ສ້າງ​ພື້ນ​ຜິວ) ເບ​ຣກດັ່ງຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   1. ການ​ບັນ​ຈຸ​ນ້ຳ​ໃສ່​ໃນ​ຖັງ 454 ລິດ (120 ແກນ​ລອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ).

   2. ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບທີ່​ໂລ່ງ.

   3. ຂັບເຄື່ອງ​ຈັກໄປເຕັມ​ຄວາມ​ໄວ.

   4. ຢຽບ​ເບ​ຣກ​ຢ່າງ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ.

    Note: ຈອດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເປັນ​ເສັ້ນ​ຊື່​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ລັອກຢາງ.

   5. ລໍ​ຖ້າ 1 ນາ​ທີ​ໃຫ້​ເບ​ຣກ​ເຢັນ​ລົງ.

   6. ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຂັ້ນ​ຕອນ ຮອດ ເພີ່ມ​ເຕີມ​ອີກ 9 ຄັ້ງ.

  • ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຮີບ​ເລັ່ງ​ຈັກ.

  • ໃຊ້​ຄວາມ​ໄວ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໃຊ້​ງານ. ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຕິດ​ຈັກ​ໄວ ແລະ ມອດ​ໄວ.

  • ໃຫ້​ເບິ່ງ ສຳ​ລັບ​ການກວດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕ່ຳ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  ການກະ​ກຽມເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  ການ​ເລືອກ​ຫົວ​ສີດ

  Note: ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ແນະ​ນຳ​ການ​ເລືອກ​ຫົວ​ສີດ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ຜ່ານຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.

  ຕົວ​ແທ່ນ​ຫົວ​ສີດ​ສາ​ມາດຍອມ​ຮັບຫົວ​ສີດ​ຕ່າງໆ 3 ຕົວ. ເພື່ອ​ເລືອກ​ຫົວ​ສີດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ, ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  1. ຈອດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນຢູ່ໃນພື້ນ​ດິນລະດັບພຽງ, ມອດຈັກ ແລະ ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  2. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ ແລະ ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ປ້ຳ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ.

  3. ໝຸນ​ແທ່ນ​ຫົວ​ສີດ​ໄປ​ທິດ​ທາງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຫົວ​ສີດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  4. ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການ​ເລືອກ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ

  ອຸ​ປະ​ກອນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ: ໝໍ້​ກອງ​ດູດ​ຕະ​ແກງ 50 (ສີ​ຟ້າ)

  ໃຊ້​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ​ເພື່ອ​ລະ​ບຸ​ຕະ​ແກງກອງ​ສຳ​ລັບ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ອີງ​ຕາມ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສານ​ເຄ​ມີ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜຽວ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ນ້ຳ.

  ຕາ​ຕະ​ລາງ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ

  ລະ​ຫັດ​ສີ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ (ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ)ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງກອງ*ລະ​ຫັດ​ສີໝໍ້​ກອງ
  ສີ​ເຫຼືອງ (0.2 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີ​ແດງ (0.4 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີ​ນ້ຳ​ຕານ (0.5 gpm)50 (ຫຼື 30)ສີ​ຟ້າ (ຫຼື ສີ​ຂຽວ)
  ສີເທົາ (0.6 gpm)30ສີຂຽວ
  ສີຂາວ (0.8 gpm)30ສີຂຽວ
  ສີຟ້າ (1.0 gpm)30ສີຂຽວ
  ສີຂຽວ (1.5 gpm)30ສີຂຽວ
  *ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ນີ້​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ສານ​ເຄ​ມີ​ສີດ​ພົ່ນ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜຽວ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ນ້ຳ.

  Important: ເມື່ອ​ທ່ານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ຜະ​​ລີດ​ຕະ​ພັນ​ສານ​ເຄ​ມີຄວາມ​ໜຽວ​ສູງກວ່າ (ໜາກວ່າ) ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ແປ້ງ​ປຽກ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຕະ​ແກງ​ທີ່​ຫຍາບກວ່າ​ສຳ​ລັບ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ​ທາງ​ເລືອກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ .

  artpending

  ເມື່ອ​ທ່ານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສູງກວ່າ, ໃຫ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃຊ້​ຕະ​ແກງກອງ​ດູດ​ທາງເລືອກ​ທີ່​ຫຍາບກວ່າ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ .

  artpending

  ການ​ເລືອກ​ໝໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ

  ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ລວມ​ມີ:

  ອຸ​ປະ​ກອນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ: ໝໍ້​ກອງ​ດູດ​ຕະ​ແກງ 50 (ສີ​ຟ້າ)

  ໃຊ້​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ເພື່ອ​ລະ​ບຸ​ຕະ​ແກງກອງ​ສຳ​ລັບ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ອີງ​ຕາມ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສານ​ເຄ​ມີ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜຽວ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ນ້ຳ.

  ຕາ​ຕະ​ລາງ​ໝໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ

  ລະ​ຫັດ​ສີ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ (ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ)ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງກອງ*ລະ​ຫັດ​ສີໝໍ້​ກອງ
  ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ສານ​ເຄ​ມີ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ຄວາມ​ໜຽວ​ຕ່ຳ ຫຼື ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕ່ຳ100ສີຂຽວ
  ສີ​ເຫຼືອງ (0.2 gpm)80ສີເຫຼືອງ
  ສີ​ແດງ (0.4 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີ​ນ້ຳ​ຕານ (0.5 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີເທົາ (0.6 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີຂາວ (0.8 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີຟ້າ (1.0 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີຂຽວ (1.5 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ສານ​ເຄ​ມີ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ຄວາມ​ໜຽວ​ສູງ ຫຼື ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສູງ30ສີແດງ
  ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ສານ​ເຄ​ມີ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ຄວາມ​ໜຽວ​ສູງ ຫຼື ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສູງ16ສີນໍ້າຕານ
  *ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ນີ້​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ສານ​ເຄ​ມີ​ສີດ​ພົ່ນ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜຽວ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ນ້ຳ.

  Important: ເມື່ອ​ທ່ານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສານ​ເຄ​ມີຄວາມ​ໜຽວ​ສູງກວ່າ (ໜາກວ່າ) ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ແປ້ງ​ປຽກ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຕະ​ແກງ​ທີ່​ຫຍາບກວ່າ​ສຳ​ລັບ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ທາງ​ເລືອກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ .

  artpending

  ເມື່ອ​ທ່ານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສູງກວ່າ, ໃຫ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃຊ້​ຕະ​ແກງກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ທາງເລືອກ​ທີ່​ຫຍາບກວ່າ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ .

  artpending

  ການ​ເລືອກ​ຕົວກອງປາຍ​ຫົວ​ສີດ (ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ)

  Note: ການ​ໃຊ້​ຕົວ​ກອງ​ປາຍ​ຫົວ​ສີດ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ປາຍ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ເພີ່ມ​ອາ​ຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ມັນ.

  ໃຊ້​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຕົວ​ກອງ​ປາຍ​ຫົວ​ສີດ​ເພື່ອ​ລະ​ບຸ​ຕະ​ແກງກອງ​ສຳ​ລັບ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ອີງ​ຕາມ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສານ​ເຄ​ມີ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜຽວ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ນ້ຳ.

  ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຕົວກອງປາຍ​ຫົວ​ສີດ

  ລະ​ຫັດ​ສີ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ (ອັດ​ຕາ​ການ​ໄຫຼ)ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງຕົວກອງ*ລະ​ຫັດ​ສີໝໍ້​ກອງ
  ສີ​ເຫຼືອງ (0.2 gpm)100ສີຂຽວ
  ສີ​ແດງ (0.4 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີ​ນ້ຳ​ຕານ (0.5 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີເທົາ (0.6 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີຂາວ (0.8 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີຟ້າ (1.0 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  ສີຂຽວ (1.5 gpm)50ສີ​ຟ້າ
  *ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງ​ຂອງ​ຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດ​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ນີ້​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ສານ​ເຄ​ມີ​ສີດ​ພົ່ນ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜຽວ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ນ້ຳ.

  Important: ເມື່ອ​ທ່ານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສານ​ເຄ​ມີຄວາມ​ໜຽວ​ສູງກວ່າ (ໜາກວ່າ) ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ແປ້ງ​ປຽກ​, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຕະ​ແກງ​ທີ່​ຫຍາບກວ່າ​ສຳ​ລັບ​ຕົວ​ກອງ​ປາຍ​ທາງ​ເລືອກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ .

  artpending

  ເມື່ອ​ທ່ານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສູງກວ່າ, ໃຫ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃຊ້​ຕະ​ແກງກອງປາຍທີ່​ຫຍາບກວ່າ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ .

  artpending

  ການ​ຕື່ມ​ໃສ່​ຖັງ

  ການ​ຕື່ມ​ໃສ່​ຖັງ​ນ້ຳ​ຈືດ

  Important: ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ນ້ຳ​ຈືດ.

  Note: ຖັງນ້ຳ​ຈືດແມ່ນ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ຈືດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ລ້າງ​ສານ​ເຄ​ມີ​ອອກ​ຈາກ​ຜິວ​ໜັງ, ຕາ ຫຼື ພື້ນ​ຜິວ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ມີ​ການ​ສຳ​ຜັດ​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ.

  ໃຫ້​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງ​ນ້ຳ​ຈືດ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ກ່ອນ​ຈັດ​ການ ຫຼື ປະ​ສົມ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  • ເພື່ອ​ຕື່ມ​ໃສ່​ຖັງ, ບິດ​ຝາ​ປິດ​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ຖັງ, ຕື່ມ​ນ້ຳ​ຈືດ​ໃສ່​ຖັງ ແລະ ໃສ່​ຝາ​ປິດ (ຮູບສະແດງ ).

  • ເພື່ອ​ເປີດດອນ​ອັດ​ຖັງ​ນ້ຳຈືດ, ເປີດ​ຄັນ​ໂຍກ​ຢູ່ດອນ​ອັດ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ການເຕີມໃສ່​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ

  ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ກ່ອນປະ​ສົມ​ສານ​ເຄ​ມີກ່ອນ​ທາງ​ເລືອກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ສົມ​ໃຫ້​ໄດ້​ດີ​ສຸດ ແລະ ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຂອງ​ຖັງ​ພາຍນອກ.

  Important: ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  Important: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ VitonTM (ເບິ່ງ​ສະ​ຫຼາກ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ, ມັນ​ຄວນ​ຈະ​ບອກ​ໄວ້, ຖ້າ​ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້). ການ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ບໍ່​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ກັບ VitonTM ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຫວນ​ໂຕ O ເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຮົ່ວ​ໄຫຼ.

  Important: ກວດ​ສອບ​ເບິ່ງ​ວ່າໄດ້​ຕັ້ງອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງແລ້ວ​ກ່ອນ​ຕື່ມ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໃສ່​ຖັງ.

  1. ຊະລ້າງ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ຂອງ​ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ໂດຍ​ການ​ແລ່ນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ.

  2. ຈອດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄວ້​ໃນ​ພື້ນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ເຄື່ອນ​ຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ, ມອດຈັກ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກ​ມື.

  3. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໄດ້​ປິດວາວລະ​ບາຍ​ຖັງແລ້ວ.

  4. ກຳ​ນົດ​ປະ​ລິ​ມານ​ນ້ຳ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ປະ​ສົມ​ປະ​ລິ​ມານ​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໂດຍ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ.

  5. ເປີດຝາ​ປິດຖັງ​ຢູ່​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ.

   Note: ຝາ​ປິດ​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຕັ້ງຢູ່ບໍ​ລິ​ເວນ​ດ້ານ​ເທິງ, ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງດ້ານຖັງ. ເພື່ອ​ເປີດ​ມັນ, ບິດ​ເຄິ່ງດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ຝາ​ປິດ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ ແລະ ແກ່ວງ​ມັນເປີດ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຕະ​ແກງ​ຢູ່​ດ້ານ​ໃນ​ອອກ​ມາ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໄດ້. ເພື່ອ​ອັດ​ຖັງ, ປິດ​ຝາ​ປົກ ແລະ ບິດ​ເຄິ່ງ​ດ້ານ​ໜ້າ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ.

  6. ຕື່ມ 3/4 ຂອງ​ນ້ຳ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃສ່​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ຖັງ​ຮັບການ​ເຕີມ​ກັນ​ການ​ດູດ​ອອກ.

   Important: ໃຫ້​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຈືດ​ທີ່​ສະ​ອາດ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ​ສະ​ເໝີ. ຢ່າ​ຖອກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ລົງ​ໃນ​ຖັງ​ເປົ່າ.

   artpending
  7. ຕິດຈັກ ແລະ ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ປ້ຳໄປ​ຫາຕຳແໜ່ງ ເປີດ.

  8. ກົດແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຫາ​ພື້ນ ແລະ ຕັ້ງ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  9. ຕັ້ງສະ​ວິດດູດ​ຕົ້ນ​ຕໍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ.

  10. ບິດວາວ​​ປັ່ນໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  11. ເຕີມ​ສານ​ເຄ​ມີ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນປະ​ລິ​ມານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມໃສ່​ຖັງ​ຕາມ​ທີ່​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ​ສັ່ງ.

   Important: ຖ້າ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ແປ້ງປຽກ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​​ປັ່ນ​ເຕັມ, ປະ​ສົມ​ແປ້ງ​ກັບ​ນ້ຳ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ກ່ອນ​ເຕີມ​ມັນ​ໃສ່​ຖັງ.

  12. ເຕີມ​ນ້ຳ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ໃສ່​ຖັງ.

   Note: ສຳ​ລັບ​ການ​​ປັ່ນ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ, ຫຼຸດ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລົງ.

   Important: ຫຼັງ​ຈາກ​ຕື່ມ​ໃສ່​ຖັງ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ, ກວດ​ເບິ່ງ​ສາຍ​ຮັດ​ຖັງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຫຼິ້ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ຮັດ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ແໜ້ນຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ.

  ການກວດ​ກາສາຍ​ຮັດ​ຖັງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ສາຍ​ຮັດ​ຖັງ.
 • Important: ການ​ຮັດ​ຕົວ​ຮັດ​ສາຍ​ຮັດ​ຖັງ​ແໜ້ນ​ເກີນ​ໄປ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຖັງ ແລະ ສາຍ​ຮັດ​ເກີດ​ຄວາມ​ບິດ​ບ້ຽວ ແລະ ເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້.

  Important: ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  1. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ໃສ່​ຖັງ​ໃຫຍ່.

  2. ກວດ​ເບິ່ງ​ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ເໜັງ​ໃດ​ບໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ສາຍ​ຮັດ​ຖັງ ແລະ ຖັງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຖ້າ​ຄວາມ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ຮັດ​ຖັງ​ຫຼວມ​ໃສ່​ຖັງ, ຮັດ​ນັອດ​ລັອກເປັນແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ສາຍ​ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ສາຍ​ຮັດ​ມີ​ລະ​ດັບ​ສະ​ເໝີ​ກັບ​ຜິວ​ຂອງ​ຖັງ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ຢ່າ​ຮັດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ສາຍ​ຮັດ​ຖັງແໜ້ນເກີນໄປ.

  ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ

  ກ່ອນ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ, ຖ້າ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ຫົວ​ສີດ ຫຼື ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປັບ​ຕັ້ງ​ກະ​ແສ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່ສະໜອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້: ໂມງ​ຈັບເວ​ລາ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ວັດ​ແທກໄດ້ ± 1/10 ວິ​ນາ​ທີ ແລະ ກະ​ບອກ​ຕວງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 50 ມ​ລ (1 ອອນ​ຂອງ​ແຫຼວ).

  ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  Important: ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  1. ຕື່ມ​ນ້ຳສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າມີນ້ຳພຽງ​ພໍຢູ່ໃນຖັງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ.

  2. ໃສ່ເບ​ຣກ​ມື ແລະ ເປີດ​ຈັກ.

  3. ຕັ້ງສະ​ວິດປ້ຳໄປທີ່ຕໍາແໜ່ງເປີດ ແລະ ເປີດ​ການ​​ປັ່ນ.

  4. ກົດແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງລົງ​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ໄປ​ຮອດ​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ສະ​ຫຼັບ​ສະ​ວິດ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  ການ​ທົດ​ສອບ​ການດັກ​ຈັບ

  1. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ 3 ພາກ​ສ່ວນທັງ​ໝົດ ແລະ ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍໄປຫາຕຳແໜ່ງ ເປີດ.

  2. ບິດສະ​ວິດຕົວ​ບັນ​ຊາ (ການ​ລັອກ​ອັດ​ຕາ) ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປົດ​ລັອກ.

  3. ກະ​ກຽມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການກວດ​ການດັກ​ຈັບ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ກະ​ບອກ​ຕວງ.

  4. ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່ 2.75 bar (40 psi) ແລະ ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ປັບ​ຄວາມ​ດັນ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ທົດ​ສອບດັກ​ຈັບ​ໃຫ້​ຜົນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ເຮັດ​ເປັນ​ລາຍ​ການ​ໄວ້​ຢູ່​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ລຸ່ມ​ນີ້.

   Note: ໃຊ້​ການ​ທົດ​ສອບ​ຊ້ຳ 3 ເທື່ອ ແລະ ໃຊ້​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ.

   ສີ​ຫົວ​ສີດມິ​ລ​ລິ​ແມັດ​ທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ເອົາໃນ 15 ວິ​ນາ​ທີອອນທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ເອົາໃນ 15 ວິ​ນາ​ທີ
   ສີເຫຼືອງ1896.4
   ສີແດງ37812.8
   ສີນໍ້າຕານ47316.0
   ສີເທົາ56719.2
   ສີຂາວ75725.6
   ສີ​ຟ້າ94632.0
   ສີຂຽວ1.41948.0
  5. ເມື່ອ​ການ​ທົດ​ສອບການ​ດັກ​ຈັບ​ໃຫ້​ຜົນ​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ລິ​ມານ​ທີ່​ເຮັດ​ເປັນ​ລາຍ​ການ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຂ້າງ​ເທິງ, ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ການ​ລັອກ​ອັດ​ຕາ​ຕົວ​ບັນ​ຊາ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງລັອກ.

  6. ມອດ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ.

  ການປະ​ຕິ​ບັດການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  1. ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ, ນຳ​ທາງ​ຫາ​ເມ​ນູ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ ແລະ ເລືອກການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   Note: ການ​ເລືອກ​ໄອ​ຄອນ​ໜ້າ​ຈໍ​ຫຼັກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ຈະຍົກ​ເລີກ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ.

   1. ກົດ​ປຸ່ມ​ການ​ເລືອກ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ຢູ່​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ສອງ​ຄັ້ງ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເມ​ນູ.

   2. ເຂົ້າ​ເມ​ນູ​ການ​ປັບຕັ້ງ​ໂດຍ​ການ​ກົດປຸ່ມ​ການ​ເລືອກ​ເບື້ອງ​ຂວາຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

   3. ເລືອກການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼໂດຍ​ການ​ໄຮ​ໄລ້ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼ ແລະ ກົດ​ປຸ່ມ​ການ​ເລືອກ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

   4. ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ​ຕໍ່​ໄປ, ປ້ອນ​ປະ​ລິ​ມານ​ນ້ຳ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ສີດ​ພົ່ນ​ອອກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ​ແຜນ​ພາບ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້.

   5. ກົດ​ປຸ່ມ​ການ​ເລືອກ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

  2. ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ໝາຍບວກ (+) ແລະ ລົບ (-), ປ້ອນ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ການ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ຕາມ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ລຸ່ມ​ນີ້.

   ສີ​ຫົວ​ສີດລິດແກນລອນສະຫະລັດ
   ສີເຫຼືອງ4211
   ສີແດງ8322
   ສີນໍ້າຕານ10628
   ສີເທົາ12533
   ສີຂາວ16744
   ສີ​ຟ້າ20855
   ສີຂຽວ31483
  3. ເປີດສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍເປັນ​ເວ​ລາ 5 ນາ​ທີ.

   Note: ເມື່ອ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສີດ​ພົ່ນ, ສຸນ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ແດງ​ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ແຫຼວ​ທີ່​ມັນ​ກຳ​ລັງ​ນັບ.

  4. ຫຼັງ​ຈາກ​ສີດພົ່ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ນາ​ທີ, ເລືອກ​ເຄື່ອງ​ໝາຍຕິກໂດຍ​ການ​ກົດ​ປຸ່ມ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

   Note: ມັນ​ຍອມ​ຮັບ​ໄດ້, ຖ້າ​ຮູບ​ແກນ​ລອນ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ບໍ່​ກົງ​ກັບ​ປະ​ລິ​ມານທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

  5. ມອດ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ.

   Note: ດຽວ​ນີ້ການປັບ​ຕັ້ງ​ສຳ​ເລັດ.

  ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ຄວາມ​ໄວເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ

  ກ່ອນ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ, ຖ້າ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ຫົວ​ສີດ ຫຼື ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປັບ​ຕັ້ງ​ຄວາມ​ໄວເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  Important: ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  1. ຕື່ມ​ນ້ຳສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງ.

  2. ໃນ​ບ່ອນ​ພຽງ​ໂລ່ງ​ແ​ຈ້ງ, ເຮັດ​ເຄື່ອງໝາຍ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ 45 ຫາ 152 ມ (150 ຫາ 500 ຟຸດ).

   Note: Toro ແນະ​ນຳ​ການ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ 152 ມ (500 ຟຸດ) ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.

  3. ຕິດຈັກ ແລະ ຂັບ​ໄປ​ຫາ​ຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ໝາຍ​ໄວ້.

   Note: ຈັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ຢາງ​ໜ້າຢູ່​ກັບ​ເສັ້ນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທີ່​ສຸດ.

  4. ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ, ນຳ​ທາງ​ຫາ​ເມ​ນູ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ ແລະ ເລືອກການ​ປັບ​ຕັ້ງຄວາມ​ໄວ.

   Note: ການ​ເລືອກ​ໄອ​ຄອນ​ໜ້າ​ຈໍ​ຫຼັກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ຈະຍົກ​ເລີກ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ.

  5. ເລືອກ​ລູກ​ສອນ​ຕໍ່​ໄປ (→) ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

  6. ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ໝາຍບວກ (+) ແລະ ລົບ (-), ປ້ອນໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ໝາຍ​ໄວ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

  7. ປ່ຽນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ໃສ່​ເກຍ​ທຳ​ອິດ ແລະ ຂັບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ໝາຍ​ໄວ້​ເປັນ​ເສັ້ນ​ຊື່​ເຕັມ​ຄັນ​ເລັ່ງ.

  8. ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ໝາຍ​ໄວ້ ແລະ ເລືອກ​ເຄື່ອງ​ໝາຍກວດ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ.

   Note: ຜ່ອນ​ຊ້າ​ລົງ ແລະ ກິ້ງ​ໄປ​ຢຸດ​ເພື່ອຈັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ຢາງ​ໜ້າຢູ່​ກັບ​ເສັ້ນ​ສຳ​ເລັດສຳ​ລັບ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທີ່​ສຸດ.

   Note: ດຽວ​ນີ້ການປັບ​ຕັ້ງ​ສຳ​ເລັດ.

  ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ

  ກ່ອນ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ, ຖ້າ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ຫົວ​ສີດ ຫຼື ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  Important: ເລືອກ​ບ່ອນ​ພຽງ​ໂລ່ງ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນດຳ​ເນີນ​ການ​ນີ້.

  ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  Important: ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  1. ຕື່ມ​ນ້ຳສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງສີດ​ພົ່ນເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ.

  2. ປ່ອຍ​ພາກ​ສ່ວນເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນຕ່ຳ​ລົງ.

  3. ເຄື່ອນ​ຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກ​ມື.

  4. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ 3 ພາກ​ສ່ວນໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ, ແຕ່​ປ່ອຍ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ່​ໃຫ້​ປິດ​ຢູ່.

  5. ຕັ້ງສະ​ວິດປ້ຳໄປທີ່ຕໍາແໜ່ງເປີດ ແລະ ເປີດ​ການ​​ປັ່ນ.

  6. ກົດແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງລົງ​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ໄປ​ຮອດ​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ສະ​ຫຼັບ​ສະ​ວິດ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  7. ໃນ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ, ນຳ​ທາງ​ຫາ​ເມ​ນູ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ ແລະ ເລືອກຄວາມ​ໄວທົດ​ສອບ.

   Note: ການ​ເລືອກ​ໄອ​ຄອນ​ໜ້າ​ຈໍ​ຫຼັກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ຈະຍົກ​ເລີກ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ.

  8. ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ໝາຍບວກ (+) ແລະ ລົບ (-), ປ້ອນຄວາມ​ໄວ​ທົດ​ສອບ 5.6 ກມ/ຊມ (3.5 ໄມ/ຊມ) ເຂົ້າ, ຈາກ​ນັ້ນ​ເລືອກ​ໄອ​ຄອນ​ໜ້າ​ຫຼັກ.

  9. ເປີດ​ສະ​ວິດ​ຕົວ​ບັນ​ຊາ (ການ​ລັອກ​ອັດ​ຕາ) ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປົດ​ລັອກ ແລະ ບິດ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  ການ​ປັບວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ

  1. ການ​ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້, ປັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕາມ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້.

   ສີ​ຫົວ​ສີດSI (ເມ​ຕ​ຣິກ)ອັງ​ກິດສະໜາມຫຍ້າ
   ສີເຫຼືອງ159 ລິດ/ເຮັກ​ຕາ17 gpa0.39 gpk
   ສີແດງ319 ລິດ/ເຮັກ​ຕາ34 gpa0.78 gpk
   ສີນໍ້າຕານ394 ລິດ/ເຮັກ​ຕາ42 gpa0.96 gpk
   ສີເທົາ478 ລິດ/ເຮັກ​ຕາ51 gpa1.17 gpk
   ສີຂາວ637 ລິດ/ເຮັກ​ຕາ68 gpa1.56 gpk
   ສີ​ຟ້າ796 ລິດ/ເຮັກ​ຕາ85 gpa1,95 gpk
   ສີຂຽວ1.190 ລິດ/ເຮັກ​ຕາ127 gpa2,91 gpk
  2. ປິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ຊ້າຍ ແລະ ປັບລູກ​ບິດ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ (ຮູບສະແດງ ) ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ອ່ານ​ຄ່າ​ຄວາມ​ດັນ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ປັບ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ (ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແມ່ນ 2.75 bar ຫຼື 40 psi).

   Note: ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ເປັນ​ຕົວ​ເລກ​ຢູ່​ໃນ​ລູກ​ບິດ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ແລະ ເຂັມ​ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

   artpending
  3. ເປີດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ຊ້າຍ ແລະ ປິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ຂວາ.

  4. ປັບ​ລູກ​ບິດ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ຂວາ (ຮູບສະແດງ ) ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ອ່ານ​ຄ່າ​ຄວາມ​ດັນ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ປັບ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ (ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແມ່ນ 2.75 bar ຫຼື 40 psi).

  5. ເປີດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ຂວາ ແລະ ປິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ກາງ.

  6. ປັບ​ລູກ​ບິດ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ກາງ (ຮູບສະແດງ ) ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ອ່ານ​ຄ່າ​ຄວາມ​ດັນ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ປັບ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ (ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແມ່ນ 2.75 bar ຫຼື 40 psi).

  7. ປິດ​ແຕ່​ລະ​ພາກ​ສ່ວນ.

  8. ປິດ​ປ້ຳ.

   Note: ດຽວ​ນີ້ການປັບ​ຕັ້ງ​ສຳ​ເລັດ.

  ການ​ປັບວາວ​ປັ່ນ ແລະ ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານຕົ້ນ​ຕໍ

  ຕຳ​ແໜ່ງ​ລູກ​ບິດ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​​ປັ່ນ

  • ວາວຂ້າມຜ່ານ​ປັ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປີດ​ເຕັມ​ທີ່​ດັ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ ຮູບສະແດງ A.

  • ວາວຂ້າມຜ່ານ​ປັ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ (0) ດັ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ ຮູບສະແດງ B.

  • ວາວຂ້າມຜ່ານ​ປັ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງລະ​ຫວ່າງກາງ (ໄດ້ປັບ​ໃຫ້ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ແທກ​ຄວາມ​ດັນ​ສຳ​ລັບ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ) ດັ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ ຮູບສະແດງ C.

  artpending

  ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ປັ່ນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ປະຈຳປີ
 • ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ປັ່ນ.
 • Important: ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  ເລືອກ​ບ່ອນ​ພຽງ​ໂລ່ງ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນດຳ​ເນີນ​ການ​ນີ້.

  1. ຕື່ມ​ນ້ຳສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  2. ກວດ​ສອບ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​​ປັ່ນ​ວ່າ​ເປີດ​ຢູ່. ຖ້າ​ມັນ​ຖືກ​ປັບ​ແລ້ວ, ເປີດ​ມັນ​ໃຫ້​ສຸດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້.

  3. ຕັ້ງເບ​ຣກ​ມື ແລະ ຕິດຈັກ.

  4. ຕັ້ງ​ຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ເປັນເກຍ​ຫວ່າງ.

  5. ຕັ້ງສະ​ວິດປ້ຳໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

  6. ກົດແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ຕັ້ງ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ.

  7. ຕັ້ງວາວ​ພາກ​ສ່ວນ 3 ຕົວໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ.

  8. ຕັ້ງສະ​ວິດດູດ​ຕົ້ນ​ຕໍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

  9. ຕັ້ງຄວາມ​ດັນ​ລະ​ບົບເປັນຄ່າສູງສຸດ.

  10. ກົດສະ​ວິດ​ປັ່ນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ ແລະ ອ່ານ​ເຄື່ອງ​ແທກ​ຄວາມ​ດັນ.

   • ຖ້າ​ການ​ອ່ານ​ຄ່າ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ທີ່ 6.9 bar (100 psi) ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​​ປັ່ນ​ຖືກ​ປັບ​ຕັ້ງ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

   • ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ແທກ​ຄວາມ​ດັນ​ອ່ານ​ຄ່າ​ແຕກ​ຕ່າງ, ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ.

  11. ປັບ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​​ປັ່ນ (ຮູບສະແດງ ) ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງວາວ​​ປັ່ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ອ່ານ​ຄ່າ​ຄວາມ​ດັນ​ຢູ່​ໃນ​ເຄື່ອງແທກ​ແມ່ນ 6.9 bar (100 psi).

   artpending
  12. ກົດ​ສະ​ວິດ​ປ້ຳ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ, ຍ້າຍ​ຄັນ​ໂຍກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງກາ​ລັງ​ຕີ ແລະ ບິດ​ສະ​ວິດ​ຕິດ​ຈັກ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ.

  ການ​ປັບວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນຕົ້ນ​ຕໍ

  Important: ເມື່ອ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ທີ່​ເອົາ​ກັບ​ຄືນ​ມາ (ນ້ຳ​ສີ​ເທົາ) ຢູ່​ໃນ​ຖັງສີດ​ພົ່ນ.

  Note: ການ​ປັບວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນຕົ້ນ​ຕໍຫຼຸດ ຫຼື ເພີ່ມ​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​ໄຫຼ​ທີ່​ສົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຫົວ​ສີດ​​ປັ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ເມື່ອ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ.

  1. ຕື່ມ​ນ້ຳສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ 1/2 ຂອງ​ປະ​ລິ​ມານ​ເຕັມ.

  2. ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນຜິວພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບທີ່​ໂລ່ງ.

  3. ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື.

  4. ຕັ້ງ​ຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງໄປທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  5. ຕັ້ງສະ​ວິດປ້ຳໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

  6. ຕັ້ງສະ​ວິດ​ປັ່ນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

  7. ຕັ້ງສະ​ວິດດູດ​ຕົ້ນ​ຕໍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ.

  8. ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ໄປ​ສຸດ​ຄັນ​ເລັ່ງ ແລະ ຕັ້ງ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  9. ປັບ​ດ້າມ​ຈັບ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​​ປັ່ນ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຖັງ (ຮູບສະແດງ ).

  10. ຜ່ອນ​ຄວາມ​ໄວຄັນເລັ່ງໄປທີ່ກາ​ລັງ​ຕີ.

  11. ຕັ້ງສະ​ວິດ​ປັ່ນ ແລະ ສະ​ວິດ​ປ້ຳໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ.

  12. ມອດເຄື່ອງ​ຈັກຈັກ.

  ການ​ຊອກ​ຫາ​ປ້ຳສີດ​ພົ່ນ

  ປ້ຳ​ສີດ​ພົ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ກ້ອງ​ເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທາງຊັບສິນ.

  • ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງການປ້ອງກັນຕາ; ໂສ້ງຂາຍາວ; ເກີບກັນມື່ນ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ສຽງ. ມັດຜົມຍາວໄວ້​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ຢ່າໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ເຄື່ອງປະດັບຫຼວມໆ.

  • ສວມ​ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວທີ່​ເໝາະ​ສົມຕາມ​ທີ່​ສັ່ງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງສານ​ເຄ​ມີ.

  • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

  • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ບໍ່​ສະ​ບາຍ, ອິດເມື່ອຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສິ່ງ​ມຶນ​ເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດ.

  • ຢ່າ​ບັນ​ທຸກ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ໄປ​ນຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ພຽງ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເບິ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ດີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຫຼີກຂຸມ ແລະ ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ.

  • ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຕິດ​ຈັກ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້, ເກຍ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ (ເກຍ​ກະ​ປຸກ) ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງຈອດ (ເກຍ​ໂອ​ໂຕ່) ແລະ ໃສ່ເບຣກມືຢູ່.

  • ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ່ງທຸກ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່. ໃຫ້​ສອງ​ມື​ຈັບ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ຢູ່​ທຸກ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ແລະ ໃຫ້​ແຂນ ແລະ ຂາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃຫ້​ຫ້ອງ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຟຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

  • ກ່ອນ​ຈະຖອຍ​ຫຼັງ, ເບິ່ງ​ທາງ​ຫຼັງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າບໍ່​ມີ​ຄົນຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ທ່ານ. ຖອຍ​ຫຼັງ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ.

  • ຢ່າສີດ​ພົ່ນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄົນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຫຼື ສັດ​ລ້ຽງ​ຢູ່ໃກ້​ຄຽງ.

  • ຢ່າໃຊ້ງານເຄື່ອງ​ຈັກຢູ່ໃກ້ຈຸດຕົກ, ຄອງນ້ຳ, ຄັນຄູ ຫຼື ບ່ອນ​ເປັນ​ເນີນ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວສາມາດກິ້ງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ຖ້າຫາກວ່າລໍ້ແລ່ນຂ້າມຂອບ ຫຼື ຖ້າຂອບມີ​ທາງ​ເປີດ​ໃຫ້.

  • ຫຼຸດ​ຄວາມ​ໄວ​ລົງ​ເມື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຫຼຸບ​ໂນນ, ພື້ນ​ທີ່​ບໍ່​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ ແລະ ໃກ້​ຂອບ​ທາງ, ຂຸມ ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່. ການ​ໂຫຼດ​ອາດ​ຈະ​ເຄື່ອນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ບໍ່​ທ່ຽງ.

  • ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ກະ​ຕຸກ​ຂອງ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ທັນ​ທີ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ມື ແລະ ແຂນ​ໄດ້. ຈັບ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ຫຼວມໆ​ຢູ່​ຮອບນອກ ແລະ ໃຫ້​ມື​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ດິ້ວ​ພວງ​ມະ​ໄລ.

  • ຢຸດເຄື່ອງຈັກ, ມອດ​ຈັກ, ຖອດ​ກະ​ແຈ, ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື ແລະ ກວດ​ເບິ່ງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍຫຼັງຈາກຕຳເອົາວັດຖຸ ຫຼື ຖ້າມີການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກ. ເຮັດການສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕໍ່.

  • ຊ້າລົງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ລ້ຽວ ແລະ ຂ້າມຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່​ຢູ່​ກັບເຄື່ອງຈັກ. ໃຫ້ຮ້ອງສະເໝີວ່າລະວັງລົດມາ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນ​ພິ​ເສດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນ​ພື້ນ​ຜິວ​ປຽກ, ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ບໍ່​ດີ, ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ຫຼື ດ້ວຍ​ການ​ໂຫຼດ​ເຕັມ. ເວ​ລາ​ຢຸດ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

  • ຢ່າ​ຈັບ​ຈັກ ຫຼື ທໍ່​ເກັບ​ສຽງໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ກຳ​ລັງ​ແລ່ນ ຫຼື ທັນ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ມັນ​ມອດ. ບໍລິ​ເວນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ຮ້ອນ​ພໍ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ໄໝ້​ໄດ້.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປ່ຽນ​ເກຍ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ (ເກຍ​ກະ​ປຸກ) ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງຈອດ (ເກຍ​ໂອ​ໂຕ່).

   • ມອດປ້ຳສີດ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ (ຖ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ນຳ).

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ຢ່າແລ່ນເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີອາຍເສຍປິດ.

  • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟ້າຜ່າ.

  • ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳທີ່ອະ​ນຸ​ມັດໂດຍ Toro ເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ຄວາມ​ປອດ​ໄພລະບົບປ້ອງກັນການປີ້ນ (ROPS)

  Note: ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ໄດ້​ກວາມ​ເອົາ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້ ນີ້, ຫ້ອງ​ຂັບ​ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໂດຍ Toro ແມ່ນ ROPS.

  • ຢ່າເອົາ ROPS ໃດໆອອກຈາກເຄື່ອງຈັກ.

  • ໃສ່ສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າທ່ານສາມາດປົດມັນອອກໄດ້ຢ່າງ​ໄວໃນເວລາສຸກເສີນ. ຄວນໃສ່ສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ.

  • ກວດເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງທາງ ແລະ ຢ່າສຳຜັດພວກມັນ.

  • ຮັກສາ ROPS ໃນສະພາບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ໂດຍການກວດກາມັນຢ່າງລະອຽດເປັນແຕ່ລະໄລຍະສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ຮັດສິ່ງທີ່ຕິດມາໃຫ້ແໜ້ນທຸກຢ່າງ.

  • ຮັກສາ ແລະ ອະນາໄມສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຕາມທີ່ຈຳເປັນ.

  • ປ່ຽນແທນສ່ວນປະກອບ ROPS ທີ່ເສຍຫາຍໃດ​ໜຶ່ງ. ຢ່າສ້ອມແປງ ຫຼື ດັດແປງມັນ.

  ຄວາມປອດໄພໃນທາງຄ້ອຍຊັນ

  ທາງຄ້ອຍຊັນແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນ​ຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດໃນ​ການ​ພິກ​ປີ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນທີ່ປອດໄພ. ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງທາງຄ້ອຍຊັນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.

  • ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄ້ອຍຊັນ​ຕາມ​ລາຍ​ການ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ຄວາມ​ຄ້ອຍ​ຊັນ ແລະ ເພື່ອກຳນົດວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂໃນມື້ນັ້ນ ແລະ ຢູ່ບ່ອນເຮັດ​ວຽກນັ້ນຫຼື​ບໍ່. ການປ່ຽນແປງຂອງພູມສັນຖານສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ.

  • ກຳນົດວ່າທາງຄ້ອຍຊັນມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກບໍ່, ລວມທັງການສຳຫຼວດເບິ່ງສະຖານທີ່. ໃຊ້​ສາ​ມັນສຳ​ນຶກທົ່ວໄປ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ​ຢູ່​ສະ​ເໝີໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບິ່ງນີ້.

  • ຫຼີກລ່ຽງການຕິດ​ຈັກ, ມອດ​ຈັກ ຫຼື ລ້ຽວເຄື່ອງຈັກຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ການ​ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ. ຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ ຫຼື ທິດທາງຢ່າງກະທັນຫັນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງລ້ຽວເຄື່ອງ​ຈັກ, ລ້ຽວມັນຊ້າໆ ແລະ ຄ່ອຍໆລົງເນີນໄປ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອລ້ຽວ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ຢ່າໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກເມື່ອ​ທ່ານ​ບໍ່​ແນ່​ນອນກ່ຽວ​ກັບ​ແຮງ​ລາກ, ການລ້ຽວ ຫຼື ຄວາມ​ທ່ຽງ.

  • ກຳ​ຈັດ ຫຼື ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮ່ອງ, ຂຸມ, ຮອຍແຕກ, ກ້ອນຫີນ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ຫຍ້າທີ່ສູງສາມາດປິດ​ບັງສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້. ພູມສັນຖານທີ່ບໍ່ລຽບສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປີ້ນໄດ້.

  • ລະວັງວ່າການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໃນພື້ນ​ທີ່​ປຽກ, ຂ້າມທາງຄ້ອຍຊັນ ຫຼື ທາງລົງພູອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສູນເສຍການຄວບຄຸມ. ການ​ສູນ​ເສຍ​ແຮງ​ລາກ​ໃສ່​ລໍ້ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ມື່ນ​ໄຫຼ ແລະ ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ເບ​ຣກ ແລະ ການ​ຄວບ​ຄຸມພວງ​ມະ​ໄລ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃກ້ຈຸດຕົກ, ຄອງນ້ຳ, ຄັນຄູ, ຄວາມອັນຕະລາຍທາງນໍ້າ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວສາມາດກິ້ງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ຖ້າຫາກວ່າລໍ້ແລ່ນຂ້າມຂອບ ຫຼື ຂອບຕົກ​ເຂົ້າໃນ. ສ້າງໃຫ້​ມີພື້ນທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອັນຕະລາຍ.

  • ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ມີ​ສິ່ງ​ຕິດ​ມາ​ນຳ; ພວກ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ຖ້າ​ຈັກ​ດັບ ຫຼື ທ່ານ​ເລີ່ມ​ເສຍຄວາມ​ແຮງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຂຶ້ນ​ພູ, ໃຫ້​ໃຊ້​ເບ​ຣກ​ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ ແລະ ຖອຍ​ຫຼັງ​ລົງ​ພູ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ.

  • ໃຫ້​ໃສ່​ເກຍ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ (ຖ້າ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້) ເມື່ອທ່ານ​ຂັບເຄື່ອງ​ຈັກ​ລົງ​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ.

  • ຢ່າ​ຈອກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ບ່ອນ​ງ່ຽງ.

  • ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງວັດ​ຖຸ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ການ​ຈັດ​ການ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄດ້. ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ການ​ບາດ​ເຈັບ​ສ່ວນ​ຕົວ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ແນະ​ນຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້:

   • ເມື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ດ້ວຍ​ການ​ໂຫຼດ​ໜັກ, ຜ່ອນ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ທ່ານ​ລົງ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມີ​ໄລ​ຍະ​ການ​ເບ​ຣກ​ທີ່​ພຽງ​ພໍ. ຢ່າ​ໃຊ້​ເບ​ຣກ​ກະ​ທັນ​ຫັນ. ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງເປັນ​ພິ​ເສດ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ.

   • ການ​ບັນ​ຈຸ​ຂອງ​ແຫຼວ​ປ່ຽນ​ແປງ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ລ້ຽວ, ກຳ​ລັງ​ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ, ການ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ໄວ​ກະ​ທັນ​ຫັນ ຫຼື ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຂັບ​ຜ່ານ​ພື້ນ​ທີ່​ຫຼຸບ​ໂນນ. ການ​ປ່ຽນ​ການ​ບັນ​ຈຸ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ປີ້ນ​ຂວັ້ມ​ໄດ້.

  ບ່ອນ​ໄວ້ວິ​ທະ​ຍຸສື່​ສານ

  ໃຊ້​ບ່ອນ​ໄວ້​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ເກັບ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ​ໄວ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຂັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ການ​ໃຊ້​ງ​ານເຄື່ອງຈັກ

  ການຕິດຈັກ

  1. ນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້, ສຽບ​ກະ​ແຈ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ວິດ​ຕິດ​ຈັກ ແລະ ບິດ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງແລ່ນ.

  2. ກົດ​ຄາດ ແລະ ເລື່ອນຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງໄປທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  3. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າສະ​ວິດ​ປ້ຳຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ.

  4. ຖ້າຈັກ​ເຢັນ, ດຶງລູກ​ບິດ​ຊົກ​ຂຶ້ນ.

   Important: ຢ່າ​ໃຊ້​ຊົກ, ຖ້າ​ຈັກ​ອຸ່ນ.

  5. ບິດກະ​ແຈ​ໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງຕິດ​ຈັກຈົນ​ກວ່າຈັກຕິດ.

   Important: ຢ່າ​ປ່ອຍ​ກະ​ແຈ​ໄວ້​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງຕິດ​ຈັກເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍກວ່າ 10 ວິ​ນາ​ທີ. ຖ້າ​ຈັກ​ບໍ່​ຕິດ​ຫຼັງ​ຈາກ 10 ວິ​ນາ​ທີ, ລໍ​ຖ້າ 1 ນາ​ທີ​ກ່ອນ​ຈະ​ລອງ​ໃໝ່​ອີກ. ຢ່າ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊຸກ ຫຼື ລາກ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ.

  6. ເມື່ອ​ຈັກ​ຕິດແລ້ວ, ຊຸກລູກ​ບິດຊົກລົງ​ຊ້າ.

  ການຂັບເຄື່ອງຈັກ

  1. ປົດເບ​ຣກມື.

  2. ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄາດ​ລົງ​ໃຫ້​ສຸດ.

  3. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ໂຍກ​ປ່ຽນ​ເກຍ​ໄປ​ໃສ່​ເກຍ​ທຳ​ອິດ.

  4. ປ່ອຍ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄາດ​ຢ່າງ​ລ່ຽນ​ໄຫຼ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ.

  5. ເມື່ອ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ພຽງ​ພໍ​ແລ້ວ, ເອົາ​ຕີນ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ຢຽງ​ຄັນ​ເລັ່ງ, ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄາດ​ລົງ​ໃຫ້​ສຸດ, ເຄື່ອນ​ຄັນ​ປ່ຽນ​ເກຍ​ໄປ​ຫາ​ເກຍ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ ປ່ອຍ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄາດ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ. ເຮັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຊ້ຳ​ຄືນ​ຈົນ​ກວ່າ​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

   Important: ຈອດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ກ່ອນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ເກຍ​ໄປ​ໜ້າ​ກັບ​ມາເກຍ​ຖອຍ​ຫຼັງ ຫຼື ຈາກ​ເກຍ​ຖອຍ​ຫຼັງ​ໄປ​ໃສ່​ເກຍ​ໄປ​ໜ້າ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.

   Note: ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຈັກ​ຕິດ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ.

   ໃຊ້​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້ເພື່ອກຳ​ນົດຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຫວ່າງ​ເປົ່າ​ຢູ່​ທີ່ 3.400 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ.

   ເກຍວິ​ທະ​ຍຸຄວາມ​ໄວ (ກມ/ຊມ)ຄວາມ​ໄວ (ໄມ​ຕໍ່​ຊມ)
   166.4:15.63.5
   238.1:19.86.1
   319.6:119.211.9
   R80.7:14.72.9

   Note: ການປ່ອຍ​ສະ​ວິດ​ຕິດ​ຈັກ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແລ່ນ​ຈັກ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ​ໄຟ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

   Important: ຢ່າ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊຸກ ຫຼື ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ​ມັນ. ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ຕົວ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ສາ​ມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້.

  ການ​ຕັ້ງ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ

  Note: ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື ແລະ ປ້ຳ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄວ້ ແລະ ຕົວ​ເລືອກຊ່ວງ​ໄລ​ຍະຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫ​ວ່າງເພື່ອ​ຕັ້ງ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ.

  1. ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ລົງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ (ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ).

  2. ສະ​ຫຼັບ​ສະ​ວິດ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  3. ເພື່ອ​ປົດ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ, ສະ​ຫຼັບ​ສະ​ວິດ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ ຫຼື ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ເບ​ຣກ ຫຼື ຄາດ.

  ການ​ຕັ້ງ​ລັອກຄວາມ​ໄວ

  Note: ກ່ອນ​ຕັ້ງ​ລັອກ​ຄວາມ​ໄວ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ດ້ວຍ​ການ​ປົດ​ເບ​ຣກ​ມື, ເປີດ​ປ້ຳ ແລະ ຕົວ​ເລືອກຊ່ວງ​ໄລ​ຍະຢູ່​ໃນ​ເກຍ.

  1. ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ລົງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

  2. ສະ​ຫຼັບ​ສະ​ວິດ​ລັອກ​ຄວາມ​ໄວຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  3. ເພື່ອ​ປົດ​ລັອກຄວາມ​ໄວ, ສະ​ຫຼັບ​ສະ​ວິດ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ ຫຼື ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ເບ​ຣກ ຫຼື ຄາດ.

  ການມອດຈັກ

  1. ກົດ​ຄາດ ແລະ ໃຊ້​ເບ​ຣກເພື່ອ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  2. ດຶງ​ຄັນ​ໂຍກເບ​ຣກມືຂຶ້ນ​ຄືນ​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ໃສ່​ມັນ.

  3. ເຄື່ອນຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງອອກ​ຈາກ​ເກຍໄປທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  4. ບິດກະ​ແຈຕິດ​ຈັກ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງຢຸດ.

  5. ຖອດກະ​ແຈອອກຈາກປຸ່ມເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຈັກໂດຍບັງເອີນ.

  ການ​ໃຊ້ລັອກເຟືອງ​ທ້າຍ

  ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍເພີ່ມ​ການ​ລາກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໂດຍ​ການ​ລັອກ​ລໍ້​ຫຼັງ​ເພື່ອ​ໃຫ້ 1 ລໍ້​ບໍ່​ປິ່ນ​ອອກ. ນີ້​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໄດ້​ເມື່ອ​ທ່ານ​ມີ​ການ​ໂຫຼດ​ໜັກ​ເພື່ອ​ລາກ​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ​ປຽກ ຫຼື ບ່ອນ​ທີ່​ມື່ນ, ການ​ຂຶ້ນ​ພູ ແລະ ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ມີຊາຍ. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ຈື່ວ່າ​ການ​ລາກ​ພິ​ເສດ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ຊົ່ວ​ຄາວ ຫຼື ຈຳ​ກັດ. ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ມັນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ປອດ​ໄພທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ມາ​ແລ້ວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພູ​ຄ້ອຍ​ຊັນ ແລະ ການ​ໂຫຼດ​ໜັກ.

  ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍເຮັດ​ໃຫ້​ລໍ້​ຫຼັງ​ລ້ຽວ​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ດຽວ​ກັນ. ເມື່ອ​ໃຊ້​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ລ້ຽວ​ທັນ​ທີ​ແມ່ນ​ບາງ​ສິ່ງ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ແລະ ຢາງ​ອາດ​ຈະຂູດ​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ. ໃຊ້​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ​ພຽງ​ແຕ່​ເມື່ອ​ຈຳເປັນ​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ຕ່ຳ ແລະ ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ເກຍ​ທີ​ໜຶ່ງ ຫຼື ທີ​ສອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ຄຳເຕືອນ

  ການ​ອຽງທັບ ຫຼື ການ​ກິ້ງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່ເທິງ​ເນີນ​ພູ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

  • ການ​ລາກ​ພິ​ເສດ​ມີ​ໃຫ້​ກັບ​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄວາມ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ເຊັ່ນ: ການ​ຂຶ້ນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ​ທີ່​ຊັນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ປີ້ນ​ກັບ​ຄືນໄດ້. ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເມື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ດ້ວຍ​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ​ເປີດ​ຢູ່, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ບ່ອນ​ທີ່ຄ້ອຍ​ຊັນ​ຫຼາຍ.

  • ຖ້າ​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ​ເປີດ​ຢູ່​ເມື່ອ​ເຮັດ​ການ​ລ້ຽວ​ທັນ​ທີດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ຂຶ້ນ ແລະ ລໍ້ຫຼັງດ້ານ​ໃນ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ເໜືອ​ພື້ນ, ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຕະ​ລາດ​ໄປ​ໄດ້. ໃຊ້​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ຕ່ຳ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ການ​ໃຊ້​ງ​ານເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ

  ເພື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ອະ​ເນກ​ປະ​ສົງ Pro, ກ່ອນ​ອື່ນ​ແມ່ນ​ເຕີມ​ສານ​ລະ​ລາຍ​ໃສ່​ຖັງ, ຈາກ​ນັ້ນ​ພົ່ນສານ​ລະ​ລາຍ​ໃສ່​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ສຸດ​ທ້າຍ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຖັງ. ເຮັດທັງ​ໝົດ 3 ຂັ້ນ​ຕອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ເປັນ​ລຳ​ດັບ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ. ຕົວ​ຢ່າງ: ຢ່າ​ປະ​ສົມ ແລະ ເພີ່ມ​ສານ​ເຄ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ກາງ​ຄືນ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ. ອັນ​ນີ້​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແຍກ​ກັນ​ຂອງ​ສານ​ເຄ​ມີ ແລະ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄດ້.

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ສານ​ເຄ​ມີ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ແລະ ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໄດ້.

  • ອ່ານ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫຼາກ​ສານ​ເຄ​ມີ​ກ່ອນ​ຈັດ​ການ​ກັບ​ສານ​ເຄ​ມີ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທຸກ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ ຂໍ້​ຄວນ​ລະ​ວັງ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ທັງ​ໝົດ.

  • ເກັບສານ​ເຄ​ມີ​ໄວ້ໃຫ້​ຫ່າງ​ຈາກຜິວ​ໜັງ​ຂອງ​ທ່ານ. ຖ້າ​ເກີດ​ມີ​ການ​ສຳ​ຜັດ, ຈົ່ງລ້າງບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບດ້ວຍ​ສະ​ບູ່ ແລະ ນ້ຳສະ​ອາດ​ໃຫ້​ທົ່ວ.

  • ໃສ່​ແວ່ນ​ຕາ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ​ແນະ​ນຳ.

  ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ອະ​ເນກ​ປະ​ສົງ Pro ແມ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ມາ​ສະ​ເພາະ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ສູງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ. ວັດ​ສະ​ດຸ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນີ້. ແຕ່​ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ, ບໍ່​ມີວັດ​ສະ​ດຸ​ດຽວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົມບູນ​ແບບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຄາດ​ການ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ.

  ສານ​ເຄ​ມີ​ບາງ​ຊະ​ນິດ​ມີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງກວ່າ​ຊະ​ນິດ​ອື່ນ ແລະ ສານ​ເຄ​ມີ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ​ອອກ​ລິດແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ກັບ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ຕ່າງໆ. ຄວາມ​ກົງ​ກັນ​ບາງ​ອັນ (ຕົວ​ຢ່າງ: ແປ້ງປຽກ, ຖ່ານ​ໄຟ) ມີ​ຄວາມ​ກັດ​ກ່ອນ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ນຳ​ໄປ​ສູ່​ອັດ​ຕາ​ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ສູງກວ່າ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ຖ້າ​ມີ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສູດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ອາ​ຍຸ​ການ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ສູງ​ຂຶ້ນ, ໃຊ້​ສູດ​ທາງ​ເລືອກ​ນີ້.

  ຈື່​ໄວ້​ສະ​ເໝີ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້. ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ດົນ ແລະ ບໍ່​ມີ​ບັນ​ຫາ.

  ການ​ສີດ​ພົ່ນ

  Important: ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ສານ​ລະ​ລາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ຄົງ​ປະ​ສົມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ດີ, ໃຊ້​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​​ປັ່ນ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສານ​ລະ​ລາຍ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ. ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​​ປັ່ນເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ຕ້ອງໃຫ້​ປ້ຳ​ເປີດ ແລະ ຈັກ​ແລ່ນ​ຢູ່​ເໜືອ​ກາ​ລັງ​ຕີ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ການ​​ປັ່ນ, ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື, ເປີດ​ປ້ຳ, ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ພື້ນ ແລະ ປ່ຽນ​ລັອກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  1. ປ່ອຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ຕ່ຳ​ລົງ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ.

  2. ຕັ້ງສະ​ວິດປ້ຳສີດ​ພົ່ນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

  3. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍຢູ່​ໃນຕຳ​ແໜ່ງປິດ, ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ 3 ຕົວໄປຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

  4. ຂັບ​ໄປ​ຫາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ບ່ອນ​ທ່ານ​ຈະ​ສີດ​ພົ່ນ.

  5. ຕັ້ງສະ​ວິດພາກ​ສ່ວນຕົ້ນ​ຕໍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດເພື່ອ​ເລີ່ມສີດ​ພົ່ນ.

   Note: ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ແດງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ​ເປີດ.

   Note: ເມື່ອ​ຖັງ​ໃກ້​ຈະ​ເປົ່າ, ການ​​ປັ່ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ເປັນ​ໂຟມ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ. ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເກີດ​ອັນ​ນີ້, ປິດ​ວາວ​​ປັ່ນ. ອີກ​ທາງ​ເລືອກ​ໜຶ່ງ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ສານ​ກັນ​ການ​ເປັນ​ໂຟມ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ໄດ້.

  6. ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ເພື່ອ​ປັບ ແລະ ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ.

  7. ເມື່ອ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ, ຕັ້ງສະ​ວິດພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດເພື່ອ​ປິດ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ປ້ຳ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ.

  ການ​ວາງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ

  ສະ​ວິດ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຄື່ອນ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ລະ​ຫວ່າງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂົນ​ສົ່ງ ແລະ ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງ​ຜູ້ໃຊ້. ເມື່ອ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ໃຫ້ຈອດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ກ່ອນ​ປ່ຽນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ.

  ການປ່ອຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  2. ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງນອກ​ຕ່ຳ​ລົງ.

   Note: ລໍ​ຖ້າ​ຈົນ​ກວ່າ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ໄປ​ຮອດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກສຸດ.

  ຍົກພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກຂຶ້ນ​ຫາຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  2. ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ເພື່ອ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ມັນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຫາ​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ທັງ​ໝົດ​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂົນ​ສົ່ງ “X” ແລະ ລູກ​ສູບ​ຍົກ​ຖືກດຶງ​ກັບ​ຈົນ​ສຸດ.

   Important: ປ່ອຍ​ສະ​ວິດ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ເມື່ອ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ຮອດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ການ​ແລ່ນ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຂັດ​ກັບ​ການ​ຈອດ​ທາງ​ດ້ານ​ກົນ​ຈັກ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ສູບ​ຍົກ ແລະ/ຫຼື ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໄຮ​ໂດ​ຣ​ລິກອື່ນໆ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

   artpending

  Important: ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ລູກ​ສູບ​ຍົກ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຖືກຫົດ​ກັບ​ມາ​ສຸດ​ແລ້ວ​ກ່ອນ​ຈະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການ​ໃຊ້​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການຂົນ​ສົ່ງ​ພາກ​ສ່ວນຄານ​ສີດ​ພົ່ນ

  ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນມີ​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສະ​ເພາະ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ພາກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ວັດ​ຖຸ​ຢູ່​ເໜືອ​ຫົວ​ທີ່​ຢູ່​ຕ່ຳ​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຊຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ອອກ​ຈາກ​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄດ້. ຖ້າອັນ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ມາ​ຢຸດ​ຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ລວງ​ຂວາງ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ທຳ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ, ພວກ​ມັນ​ຄວນ​ຈະ​ຖືກວາງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄປ​ສູ່​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທັນ​ທີ.

  Important: ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ພວກ​ມັນ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃດ​ໜຶ່ງນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ “X” ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ.

  ເພື່ອ​ເອົາ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໃສ່​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ, ປ່ອຍ​ພາກ​ສ່ວນເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນຕ່ຳ​ລົງຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລູກ​ສູບ​ຍົກ​ຫົດ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສຸດ​ແລ້ວ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ.

  ເຄັດ​ລັບ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ

  • ຢ່າ​ໄປ​ຊ້ອນ​ທັບ​ກັບ​ພື້ນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສີດ​ພົ່ນ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ.

  • ຊອກ​ເບິ່ງ​ຫົວ​ສີດ​ທີ່ຕັນ. ປ່ຽນຫົວ​ສີດທີ່ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍທັງໝົດ.

  • ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ການ​ໄຫຼການ​ສີດ​ພົ່ນ​ກ່ອນ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ. ເມື່ອ​ມັນ​ຢຸດ, ນຳ​ໃຊ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ຈັກ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ຂຶ້ນ​ໄວ້​ໃຫ້​ການ​​ປັ່ນ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ.

  • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຜົນ​ດີກວ່າ, ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ເໜັງເມື່ອ​ທ່ານ​ເປີດ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ.

  ການ​ຮັກ​ສາ​ຫົວ​ສີດ​ບໍ່​ໃຫ້​ອຸດ​ຕັນ

  ຖ້າ​ຫົວ​ສີດ​ອຸດ​ຕັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ສີດ​ພົ່ນ, ໃຫ້​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫົວ​ສີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  1. ຈອດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນຢູ່ໃນພື້ນ​ດິນລະດັບພຽງ, ມອດຈັກ ແລະ ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  2. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໄປທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ປ້ຳ​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ.

  3. ເອົາ​ຫົວ​ສີດ​ທີ່​ຕັນ​ອອກ ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ຂວດນ້ຳ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ແປງ​ຖູ​ແຂ້ວ.

  4. ຕິດ​ຕັ້ງຫົວ​ສີດ.

  ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປ່ຽນ​ເກຍ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ (ເກຍ​ກະ​ປຸກ) ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງຈອດ (ເກຍ​ໂອ​ໂຕ່).

   • ມອດປ້ຳສີດ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ (ຖ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ນຳ).

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ, ໃຫ້​ລ້າງ​ສານ​ເຄ​ມີ​ຕົກ​ຄ້າງ​ອອກ​ຈາກ​ຂ້າງນອກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າລະ​ບົບ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນເກຍຫວ່າງ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຖອກ​ເທ​ອອກ​ເປັນ​ສາມ​ຄັ້ງຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ ແລະ ວາວ​ທຸກ​ຕົວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ບິດ 3 ຄັ້ງ​ແລ້ວ, ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ສານ​ເຄ​ມີ.

  • ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຢັນ​ລົງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ປິດ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  • ຢ່າເກັບເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເທິງເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  • ຮັກສາອາໄຫຼ່ທຸກອັນຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ຫັນສ່ວນ​ປະ​ກອບຕ່າງໆໃຫ້ແໜ້ນ.

  • ປ່ຽນທຸກສະ​ຫຼາກ​ທີ່ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ, ເປ່​ເພ ຫຼື ຫາຍໄປ.

  ການທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  Important: ຢ່າໃຊ້ນ້ຳເຄັມ ຫຼື ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດມາເພື່ອທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງຈັກ.

  ການທຳຄວາມສະອາດລະບົບເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  ການລະບາຍຖັງ

  1. ຈອດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ໃສ່ເບຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ຊອກ​ເບິ່ງວາວ​ລະ​ບາຍ​ຖັງ​ຢູ່​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຍົກ​ວາວ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຄື່ອນ​ມັນ​ໄປ​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ນັອດ​ຫົວ​ໃຫຍ່​ຕິດ​ຂອງວາວ​ຫ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ຊ່ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຂາ​ຄ້ຳ​ວາວ​ຂັບ​ເຄື່ອນ ແລະ ເຄື່ອນ​ວາວ​ໄປ​ທາງ​ຫຼັງ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ຈັດ​ວາງ​ປາຍ​ຂອງວາວ​ກັບ​ອ່າງ​ລະ​ບາຍ ແລະ ໝຸນ​ມື​ຈັບ​ວາວ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປີດ (ຮູບສະແດງ ).

  5. ເມື່ອ​ຖັງ​ລະ​ບາຍ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ໝຸນ​ມື​ຈັບ​ວາວ​ລະ​ບາຍ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປິດ ແລະ ປະ​ກອບ​ວາວ​ໃສ່​ຂາ​ຄ້ຳ​ວາວ​ລະ​ບາຍ (ຮູບສະແດງ ).

   Important: ກຳ​ຈັດສານ​ເຄ​ມີ​ໃນ​ຖັງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຖິ້ມຕາມ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ.

  ການທຳຄວາມສະອາດສ່ວນ​ປະ​ກອບເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນພາຍ​ໃນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ລ້າງ, ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ປ້ຳ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ວາວ​ຜ່ອນ​ລົງ, ວາວຊະ​ລ້າງ ແລະ ທໍ່​ຂອງ​ແຫຼວ​ຕົກ​ຄ້າງ.
 • Important: ໃຊ້​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  Important: ທ່ານ​ຕ້ອງ​ລະ​ບາຍ ແລະ ສີດ​ລ້າງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ, ລວມ​ທັງ​ອະ​ປະ​ກອນ​ເສີມລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທັນ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ. ການ​ບໍ່​ສີດ​ລ້າງ ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ແຫ້ງ ແລະ ອຸດ​ຕັນ​ຢູ່​ໃນ​ສາຍ, ໝໍ້​ກອງ, ວາວ, ຕົວ​ຫົວ​ສີດ, ປ້ຳ ແລະ ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ອື່ນໆ.

  ໃຊ້​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ລ້າງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນີ້. ຕິດ​ຕໍ່​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນເພີ່ມ​ເຕີມ.

  Note: ຂໍ້​ແນະ​ນຳ ແລະ ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ຕໍ່​ມາ​ແມ່ນ​ສົມ​ມຸດ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ລ້າງຂອງ Toro ໄວ້.

  ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ລະ​ບົບ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ເສີມ​ສີດ​ພົ່ນ​ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຫຼັງ​ຈາກແຕ່​ລະຄັ້ງ​ການ​ສີດ​ພົ່ນ. ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດລະບົບເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນຢ່າງເຕັມ​ທີ່, ທ່ານ​ຕ້ອງລ້າງ​ມັນ 3 ຄັ້ງ.

  1. ເຕີມນ້ຳສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 190 ລ (50 ແກນ​ລອນ) ແລະ ປິດ​ຝາ​ປິດ.

  2. ສຳ​ລັບ​ຄັ້ງ​ທີ​ໜຶ່ງ ແລະ ທີ​ສອງ​ທີ່​ທ່ານ​ຊະ​ລ້າງ​ລະ​ບົບ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ/ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ກາງ​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ.

   Note: ໃນ​ການ​ຊະ​ລ້າງ​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ, ໃຊ້​ແຕ່​ນ້ຳ​ໃສ​ທີ່​ສະ​ອາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

  3. ປ່ອຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  4. ຕິດ​ຈັກ, ຕັ້ງສະ​ວິດປ້ຳສີດ​ພົ່ນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ ແລະ ເຄື່ອນ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ສູງ​ຂຶ້ນ.

  5. ຕັ້ງສະ​ວິດ​ປັ່ນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

  6. ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ດັນ​ໃຫ້​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ສູງ.

  7. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນແຕ່​ລະຕົວ ແລະ ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍໄປຫາຕຳແໜ່ງເປີດ.

  8. ກວດ​ເບິ່ງ​ຫົວ​ສີດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ພວກ​ມັນທັງ​ໝົດ​ກຳ​ລັງ​ສີດພົ່ນ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  9. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ທັງ​ໝົດ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ​ອອກ​ຜ່ານ​ຫົວ​ສີດ.

  10. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໄປທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ, ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ປັ່ນ ແລະ ສະ​ວິດປ້ຳ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄປທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງປິດ ແລະ ມອດ​ຈັກ.

  11. ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຂັ້ນ​ຕອນ ຮອດ ອີກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.

   Important: ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຊະ​ລ້າງ​ໃຫ້​ຄົບ 3 ຮອບ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ເສີມ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ.

  ການທຳຄວາມສະອາດສ່ວນ​ປະ​ກອບເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນພາຍ​ນອກ

  1. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ ແລະ ຄວາມ​ດັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ແລະ .

   Important: ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ເປັນ​ແປ້ງປຽກ, ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ແຕ່​ລະ​ຖັງ.

  2. ການ​ໃຊ້​ທໍ່​ຫົດ​ສວນ, ຊະ​ລ້າງ​ດ້ານນອກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ.

  3. ເອົາ​ຫົວ​ສີດ​ອອກ ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ພວກ​ມັນ​ດ້ວຍ​ມື.

   Note: ປ່ຽນຫົວ​ສີດທີ່ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍ.

   Note: ຖ້າ​ຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດ​ທາງ​ເລືອກ, ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ພວກ​ມັນ​ກ່ອນ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ສີດ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້​ກອງ​ດູດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງດູດ.ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງດູດ (ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ແປ້ງປຽກ).
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ຖັງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ເອົາ​ຕົວຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ຕິດ​ໃສ່​ທໍ່​ໃຫຍ່​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາ​ທໍ່ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ດຶງ​ເອົາ​ຕະ​ແກງ​ດູດ​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  5. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໝໍ້​ກອງດູດດ້ວຍ​ນ້ຳສະ​ອາດ.

   Important: ປ່ຽນໝໍ້ກອງ, ຖ້າມັນເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໄດ້.

  6. ສອດ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ​ຈົນ​ກວ່າ​ໝໍ້​ກອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສຸດ.

  7. ຈັດ​ວາງ​ທໍ່ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ໃສ່​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ຖັງ ແລະ ຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່ ແລະ ເຕົ້າ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ .

  ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງຄວາມ​ດັນ.ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງຄວາມ​ດັນ (ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ແປ້ງປຽກ).
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ຈັດວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງຄວາມ​ດັນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ໝຸນ​ຝາ​ປິດ​ລະ​ບາຍ​ໄປ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ ແລະ ເອົາ​ມັນ​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຕົ້າ​ລະ​ບາຍ​ໃຫ້​ໝົດ.

  4. ໝຸນ​ເຕົ້າ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ ແລະ ເອົາ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  5. ປ່ຽນ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  6. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນດ້ວຍ​ນ້ຳສະ​ອາດ.

   Important: ປ່ຽນໝໍ້ກອງ, ຖ້າມັນເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໄດ້.

  7. ກວດ​ເບິ່ງ​ຢ່ວງ​ສຳ​ລັບ​ດອນ​ອັດລະ​ບາຍ (ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ໃນ​ເຕົ້າ) ແລະ ຢ່ວງ​ສຳ​ລັບ​ເຕົ້າ (ຕັ້ງ​ຢູ່ດ້ານ​ໃນ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ) ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ຄວາມ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ (ຮູບສະແດງ ).

   Important: ປ່ຽນ​ຢ່ວງ​ທີ່​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງດ​ອນ​ອັດ, ເຕົ້າ ຫຼື ທັງ​ສອງ.

  8. ຕິດ​ຕັ້ງ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ໃສ່​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໝໍ້​ກອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູດ​ຫົວໝໍ້​ກອງ​ຢ່າງແໜ້ນ​ດີ.

  9. ຕິດ​ຕັ້ງເຕົ້າ​ໃສ່​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ ແລະ ຮັດ​ມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ ).

  10. ປະ​ກອບຝາ​ປິດ​ລະ​ບາຍ​ສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ຢູ່​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ເຕົ້າ ແລະ ຮັດ​ຝາ​ປິດໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ ).

  ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດ​ທາງ​ເລືອກ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ເອົາ​ຫົວ​ສີດ​ອອກ​ຈາກແທ່ນ​ສີດ​ພົ່ນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດດ້ວຍ​ນ້ຳສະ​ອາດ.

   Important: ປ່ຽນໝໍ້ກອງ, ຖ້າມັນເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໄດ້.

  5. ຕິດ​ຕັ້ງຕົວ​ກອງຫົວ​ສີດ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຕົວ​ກອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສຸດ.

  6. ຕິດ​ຕັ້ງຫົວ​ສີດໃສ່ແທ່ນ​ສີດ​ພົ່ນ (ຮູບສະແດງ ).

  7. ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ ຮອດ ສຳລັບຫົວ​ສີດ​ພົ່ນອື່ນໆ.

  ການທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ປະຈຳປີ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ.ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ, ຖ້າ​ທ່ານ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ຫົວ​ສີດຮົ່ວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ປິດ.
  1. ໝຸນ​ຝາ​ປິດແຜ່ນ​ຂັ້ນໄປ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ປິດອອກ​ຈາກ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ເອົາແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວອອກ​ຈາກ​ຝາ​ປິດ ຫຼື ຕົວ​ຫົວ​ສີດ (ຮູບສະແດງ ).

  3. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຝາ​ປິດ, ແຜ່ນ​ຂັ້ນ ແລະ ຕົວ​ຫົວ​ສີດດ້ວຍ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ປະ​ກອບແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ໃສ່ຝາ​ປິດດ້ວຍ​ປາຍແຫຼມ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ໄປ​ຍັງຝາ​ປິດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  5. ຕິດ​ຕັ້ງຝາ​ປິດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ໃສ່ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ ).

  6. ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ ຮອດ ສຳລັບຫົວ​ສີດ​ພົ່ນອື່ນໆ.

  ການປັບ​ສະ​ພາບລະບົບ​ສີດ​ພົ່ນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ປັບ​ສະ​ພາບ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ແຕ່​ລະ​ວັນ.
 • ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ

  ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ: propylene glycol "ສານກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ RV ບໍ່​ເປັນ​ພິດ” ມີ​ຕົວ​ຢັບ​ຢັ້ງ​ການ​ກັດ​ກ່ອນ

  Important: ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່ propylene glycol ທີ່​ມີມີ​ຕົວ​ຢັບ​ຢັ້ງ​ການ​ກັດ​ກ່ອນເທົ່າ​ນັ້ນ. ຢ່າ​ໃຊ້ propylene glycol ທີ່​ນຳ​ກັບ​ມາ​ໃຊ້​ໃໝ່. ຢ່າ​ໃຊ້ສານ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ໂຕທີ່​ມີ ethylene glycol.ຢ່າ​ໃຊ້ propylene glycol ທີ່​ມີ​ເຫຼົ້າ​ລະ​ລາຍ​ໄດ້ (ເມ​ທານອ​ລ, ເອ​ທາ​ນອ​ລ ຫຼື ໄອ​ໂສ​ໂປ​ຣ​ປາ​ນອ​ລ) ຫຼື ມີ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ຕື່ມ​ໃສ່.

  ການກະ​ກຽມຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ

  1. ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກໄປ​ຫາບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ເຕີມ​ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ​ໃສ່​ຖັງ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   • ສຳ​ລັບ​ສານ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ propylene glycol RV (ປະ​ສົມ​ມາ​ກ່ອນ) ພ້ອມ​ໃຊ້—ເຕີມ​ສານ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ propylene glycol RV 10 ແກນ​ລອນໃສ່​ຖັງ.

   • ສຳ​ລັບ​ສານ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ propylene glycol RV ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ, ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

    1. ເຕີມສານ​ປະ​ສົມກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ propylene glycol RV ແລະ ນ້ຳ 10 ແກນ​ລອນໃສ່​ຖັງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ. ກະ​ກຽມ​ສານ​ປະ​ສົມ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ​ຕາມ​ທີ່​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ແນະ​ນຳ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສຳ​ລັບ -45°C (-50°F) ຕ່ຳ​ສຸດ.

     Important: ໃຊ້​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

    2. ຕິດຈັກ ແລະ ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ປ້ຳສີດ​ພົ່ນໄປ​ຫາຕຳແໜ່ງ ເປີດ.

    3. ກົດ​ແຜ່ນ​ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງເພື່ອເພີ່ມຄວາມ​ໄວ​ຈັກ.

    4. ຕັ້ງສະ​ວິດ​ປັ່ນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

     ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ ແລະ ສານ​ລະ​ລາຍ​ນ້ຳ​ໝຸນ​ວຽນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ນາ​ທີ ຫຼື ດົນ​ກວ່າ​ນັ້ນ.

  ການສີດ​ພົ່ນຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ

  ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ແນະ​ນຳ: ພາ​ຊະ​ນະ​ດັກ​ຈັບຈັບ​ໃສ.

  1. ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກໄປບ່ອນ​ແຜ່ນ​ຮອງ​ລະ​ບາຍ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກມື.

  2. ປ່ອຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ຕ່ຳ​ລົງ.

  3. ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນຊ້າຍ, ເຄິ່ງ​ກາງ ແລະ ຂວາ ແລະ ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ ເປີດ.

  4. ປ່ອຍ​ໃຫ້ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນສີດ​ພົ່ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ຫົວ​ສີດ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ.

   Note: ສານ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ propylene glycol RV ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ສີ​ຊົມ​ພູ. ໃຊ້​ພາ​ຊະ​ນະ​ດັກ​ຈັບ​ເພື່ອ​ເກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ສິ່ງ​ທີ່​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ຫົວ​ສີດ​ຫຼາຍ​ຕົວ.

  5. ປິດສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ສະ​ວິດ 3 ພາກ​ສ່ວນ, ສະ​ວິດ​​ປັ່ນ, ສະ​ວິດ​ປ້ຳ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຈັກ.

  ການຂົນ​ສົ່ງເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  ໃຊ້ລົດ​ລາກ ຫຼື ລົດ​ບັນ​ທຸກເມື່ອ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ໄລ​ຍະ​ທາງທີ່ໄກ.

  • ໃຊ້ທາງລາດເຕັມຄວາມກ້ວາງສຳລັບການໂຫຼດເຄື່ອງຈັກໃສ່ລົດລາກ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.

  • ມັດພາກ​ສ່ວນ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກໃສ່​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ.

  • ມັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ເພື່ອ​ຂົນ​ສົ່ງ​ພາ​ຫະ​ນະ; ຮູບສະແດງ ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຫ່ວງ​ມັດຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  artpending

  ການລາກເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ລາກ​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນໄປໄລ​ຍະ​ທາງ​ສັ້ນ​ໄດ້. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຢ່າ​ໃຊ້​ອັນນີ້​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ມາດ​ຕະ​ຖານ.

  ຄຳເຕືອນ

  ການ​ລາກ​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ເກີນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພວງ​ມະ​ໄລ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ໄດ້.

  ຢ່າ​ລາກ​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ​ໄວ​ກວ່າ 8 ກມ/ຊມ (5 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ).

  ການລາກເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນແມ່ນ​ວຽກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ 2 ຄົນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍ້າຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປໃນ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ທີ່​ໜ້າ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ໃຫ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ມັນ​ເທິງ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ ຫຼື ລົດ​ລາກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  1. ຕິດ​ສາຍ​ລາກ​ໃສ່​ຂອບ.

  2. ວາງຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ປ່ອຍເບ​ຣກ​ມື.

  3. ລາກ​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນໃຫ້​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 8 ກມ/ຊມ (5 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ).

  ການບຳລຸງຮັກສາ

  Note: ດາວໂຫຼດສຳເນົາແຜນ​ຜັງບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ແລະ ຄົ້ນຫາເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈາກລິ້ງຄູ່ມືໃນໜ້າທຳອິດ.ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ​ແຜນ​ຜັງ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ໃນ .

  Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈັກຈາກຕໍາແໜ່ງການ​ໃຊ້​ງານປົກກະຕິ.

  ຄວາມປອດໄພໃນການບຳລຸງຮັກສາ

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປ່ຽນ​ເກຍ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ (ເກຍ​ກະ​ປຸກ) ຫຼື ຕຳ​ແໜ່ງຈອດ (ເກຍ​ໂອ​ໂຕ່).

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ (ຖ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ນຳ).

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ປ່ອຍໃຫ້ອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາ.

  • ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ວຸດ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ປັບ ຫຼື ກວດກາເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ກ່ອນ​ທຳ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ, ໃຫ້​ອະ​ນາ​ໄມ ແລະ ລ້າງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃຫ້​ເທົ່ວ, ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສານ​ເຄ​ມີ.

  • ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ແລະ ເປັນ​ພິດ​ຕໍ່​ທ່ານ, ຜູ້​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້, ສັດ, ຕົ້ນ​ໄມ້, ດິນ ຫຼື ຊັບ​ສິນ​ອື່ນໆ.

   • ໃຫ້​ອ່ານ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ສານ​ເຄ​ມີ​ແລະ ໃບອ້າງອີງຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ (SDS) ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ໃຊ້ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ສານ​ເຄ​ມີ.

   • ປົກ​ປ້ອງຜິວ​ໜັງຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຢູ່​ໃກ້ສານ​ເຄ​ມີ. ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ (PPE) ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕໍ່​ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ສານ​ເຄ​ມີ, ລວມ​ທັງດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຄື:

    • ແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພ, ແວ່ນ​ຕາ​ປິດ​ຕາ ແລະ/ຫຼື ໂລ່​ບັງ​ໜ້າ

    • ຊຸດ​ປ້ອງ​ກັນສານ​ເຄ​ມີ

    • ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ຫາຍ​ໃຈ ຫຼື ໜ້າ​ກາກ​ກັ່ນ​ຕອງ

    • ຖົງ​ມື​ກັນ​ສານ​ເຄ​ມີ

    • ເກີບ​ບົດ​ຢາງ ຫຼື ເກີບ​ກັນ​ສານ​ເຄ​ມີ​ອື່ນໆ

    • ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ປ່ຽນ​ທີ່​ສະ​ອາດ, ສະ​ບູ່ ແລະ ຜ້າ​ເຊັດ​ທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຖິ້ມສຳ​ລັບ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ

   • ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ຫຼື ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສານ​ເຄ​ມີ​ໃຫ້.

   • ຢ່າ​ຕື່ມ, ປັບ​ຕັ້ງ ຫຼື ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ຈັກໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄົນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຫຼື ສັດ​ລ້ຽງ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່.

   • ຈັດ​ການ​ສານ​ເຄ​ມີຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ລະ​ບາຍ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ດີ.

   • ໃຫ້​ມີ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ໄວ້, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເມື່ອ​ເຕີມ​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ.

   • ຢ່າ​ກິນ​ອາ​ຫານ, ດື່ມ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ ຫຼື ສູບ​ຢາໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃກ້​ສານ​ເຄ​ມີ.

   • ຢ່າ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ​ໂດຍ​ການ​ເປົ່າ​ຜ່ານ​ພວກ​ມັນ ຫຼື ວາງ​ພວກ​ມັນ​ໃສ່​ໃນ​ປາກ​ຂອງ​ທ່ານ.

   • ລ້າງ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ສຳ​ຜັດ​ອື່ນໆ​ສະ​ເໝີທັນ​ທີ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສານ​ເຄ​ມີ.

   • ສານ​ເຄ​ມີ ແລະ ຄວັນ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ; ຢ່າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຖັງ ຫຼື ຍື່ນ​ຫົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ ຫຼື ເຂົ້າ​ໃນ​ຊ່ອງ​ເປີດ​ຂອງ​ຖັງ.

  • ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ທັງ​ໝົດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ດີ, ອຸ​ປະ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ໄວ້.

  • ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້, ໃຫ້​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ຢູ່​ບ່ອນ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ, ສານ​ເຄ​ມີ, ຫຍ້າ, ໃບ​ໄມ້ ແລະ ຝຸ່ນ​ຫຼາຍ.

  • ຖ້າ​ຕ້ອງຕິດ​ຈັກ​ໄວ້​ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ປັບ​ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເອົາ​ມື, ຕີນ, ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ ແລະ ສ່ວນ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ອອກ​ຈາກຈັກ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ໃຫ້​ທຸກໆ​ຄົນ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ.

  • ຢ່າ​ປັບ​ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງຈັກ. ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ໃຫ້​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່ວຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ.

  • ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ຫຼື ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ, ຕິດ​ຕໍ່​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

  • ການ​ດັດ​ແປງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນີ້​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ມີຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ, ຄວາມ​ຄົງ​ທົນ ຫຼື ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ມັນ ແລະ ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ການ​ນຳ​ໃຊ້​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເປັນ​ໂມ​ຄະ​ໄດ້.

  • ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍຂາກະລິກທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ກ້ອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ປ່ອຍຄວາມດັນອອກຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ມີພະລັງງານເກັບໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

  ຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ແນະນຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ.
 • ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ກວດເບິ່ງກອງອາກາດສຳ​ລັບ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ຫລັງຈາກ 100 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ດົນ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ບົດ​ແນະ​ນຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ 100 ຊົ່ວ​ໂມງ​ທຳ​ອິດ:
 • ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ດັນ​ລົມ​ຢູ່​ໃນ​ຢາງ​ລົດທຸກໆ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼື ເຮັດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ.
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ສາຍ​ຮັດ​ຖັງ.
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ຕະ​ແກງ​ໝຸນ​ຈັກ.
 • ກວດເບິ່ງນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ລ້າງ, ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ປ້ຳ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ວາວ​ຜ່ອນ​ລົງ, ວາວຊະ​ລ້າງ ແລະ ທໍ່​ຂອງ​ແຫຼວ​ຕົກ​ຄ້າງ.
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງດູດ.ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງດູດ (ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ແປ້ງປຽກ).
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງຄວາມ​ດັນ.ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດໝໍ້ກອງຄວາມ​ດັນ (ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ແປ້ງປຽກ).
 • ປັບ​ສະ​ພາບ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ແຕ່​ລະ​ວັນ.
 • ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່​ມື່ນປ້ຳ.
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ຕົວໂຟມ​ເຕົ້າກອງ​ອາ​ກາດ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ, ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຂອງ​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ກົດແບັດ​ເຕີ​ຣີ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນອຸປະກອນກະແລັດທັງໝົດ.
 • ໃສ່ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່ລື່ນ​ບານ​ພັບ​ພາກ​ສ່ວນ.
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງໝຸນຈັກ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ, ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ໂຫຼດ​ໜັກ ຫຼື ຢູ່​ໃນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ).
 • ປ່ຽນໝໍ້​ກອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນ.
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ຂອງ​ຢາງ.
 • ກວດເບິ່ງການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງລໍ້ໜ້າ.
 • ກວດ​ກາເບ​ຣກ.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ຕົວເຈ້ຍ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ, ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
 • ກວດເບິ່ງກອງອາກາດສຳ​ລັບ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ປັບ​ສາຍ​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ.
 • ກວດ​ເບິ່ງເບ​ຣກມື.
 • ກວດເບິ່ງນໍ້າມັນເຟືອງ​ທ້າຍ/ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.
 • ກວດເບິ່ງທໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທັງ​ໝົດສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ການ​ໄຫຼ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ແປ້ງປຽກ).
 • ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ.
 • ກວດກາທໍ່ນ້ຳມັນ.
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ປ່ຽນໝໍ້​ກອງ​ດູດ.
 • ປ່ຽນໝໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ.
 • ກວດ​ກາ​ເບິ່ງແຜ່ນຂັ້ນ​ປ້ຳ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່, ຖ້າຈຳ​ເປັນ(ໃຫ້​ເບິ່ງຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ).
 • ກວດ​ກາເບິ່ງວາວກວດ​ເຊັກ​ປ້ຳ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ(ໃຫ້​ເບິ່ງຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ).
 • ກວດ​ກາປອກ​ລູກ​ບີ່​ແກນ​ໝຸນ​ໄນ​ລ້ອນ.
 • ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ມັນເຟືອງ​ທ້າຍ/​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ຕະ​ແກງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ.
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ.
 • ປະຈຳປີ
 • ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ປັ່ນ.
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ.ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ, ຖ້າ​ທ່ານ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ຫົວ​ສີດຮົ່ວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ປິດ.
 • Important: ໃຫ້​ເບິ່ງ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກສຳລັບຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.

  ລາຍການກວດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

  ເຮັດຊ້ຳຄືນ​ຕາມໜ້ານີ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ.

  ລາຍການກວດກາການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບອາທິດຂອງ:
  ຈັນ.ອັງຄານ.ພຸດ.ພະຫັດ.ສຸກ.ເສົາ.ອາທິດ.
  ກວດເບິ່ງເບ​ຣກ ແລະ ການເຮັດ​ວຽກ​ຂອງເບ​ຣກມື.       
  ກວດເບິ່ງການເຮັດ​ວຽກ​ຂອງການ​ປ່ຽນ​ເກຍ/ເກຍ​ຫ​ວ່າງ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຟືອງ​ທ້າຍ.       
  ກວດ​ກາໝໍ້ຕອງ​ອາ​ກາດ.       
  ກວດ​ກາຄີທຳຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງຈັກ.       
  ກວດເບິ່ງສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.       
  ກວດເບິ່ງສຽງລົບກວນການ​ດຳ​ເນີນ​ງານທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິໃດ​ໜຶ່ງ.       
  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.       
  ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼວ.       
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງມື.       
  ກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງຕົວ​ເລັ່ງ.       
  ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດຕະ​ແກງດູດ.       
  ກວດເບິ່ງການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ.       
  ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນອຸປະກອນກະແລັດທັງໝົດ.1       
  ຕົບ​ແຕ່ງສີທີ່ລອກຄືນ.       

  1ທັນທີຫຼັງຈາກການລ້າງທຸກໆຄັ້ງ, ໂດຍບໍ່ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ລະບຸໄວ້

  ການ​ບັນ​ທຶກ​ບໍ​ລິ​ເວນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ

  ການກວດກາປະຕິບັດໄປຕາມ:
  ລາຍການວັນທີຂໍ້ມູນ
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ກະ​ແຈ​ໄວ້​ໃນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ວິດຕິດ​ຈັກ, ບາງ​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຈັກ​ໄດ້​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ ຫຼື ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄດ້.

  ຖອດ​ກະ​ແຈ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນ​ຕິດ​ຈັກ ແລະ ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ຈາກ​ຫົວ​ທຽນ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ຕັ້ງສາຍ​ໄຟໄປທາງ​ຂ້າງ​ເພື່ອ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ຫົວ​ທຽນ​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ.

  ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາກ່ອນລ່ວງໜ້າ

  ການຍົກເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  ເມື່ອ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຕິດເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ແລະ/ຫຼື ການ​ວິ​ນິ​ໄສ​ຈັກ, ລໍ້ຫຼັງຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ 2.5 ຊມ (1 ນິ້ວ) ຫ່າງ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນດ້ວຍ​ເພົາ​ຫຼັງ​ຖືກຄ້ຳ​ຢູ່​ໃນ​ກະ​ລິກ​ຄ້ຳ.

  ອັນຕະລາຍ

  ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ກະລິ​ກ​ອາດຈະ​ບໍ່​ທ່ຽງ ແລະ ຖະ​ໄຫຼ​ອອກ​ຈາກ​ກະ​ລິກ, ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຕໍ່​ຜູ້​ຢູ່​ກ້ອງ​ມັນ​ໄດ້.

  • ຢ່າຕິດຈັກໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່ເທິງ​ກະ​ລິກ.

  • ຖອດ​ກະ​ແຈ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນຕິດ​ຈັກ​ກ່ອນອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  • ກັ້ນຢາງ​ໄວ້​ເມື່ອ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ກະ​ລິກ.

  ຈຸດ​ໃສ່​ກະ​ລິກ​ຢູ່​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່​ກ້ອງຄານ​ຜ່ານ​ດ້ານ​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ A). ຈຸດ​ໃສ່​ກະ​ລິກ​ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ຄ້ຳ​ກອບ​ດ້ານ​ຫຼັງ, ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງຫ່ວງ​ມັດ​ດ້ານ​ຫຼັງ (ຮູບສະແດງ B).

  artpending

  ການຫລໍ່ມື່ນ

  ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນອຸປະກອນກະແລັດທັງໝົດ.
 • ປະ​ເພດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ:ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ລີ​ທຽມ​ເບີ 2

  ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ ສຳ​ລັບບ່ອນ​ຈຸດ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ.

  artpending
  1. ເຊັດຂໍ້​ຕໍ່​ໃສ່ກະ​ແລັດ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ເພື່ອ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້ເອົາຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນລູກ​ບີ່ ຫຼື ປອກ​ລູກ​ບີ່.

  2. ໂປ່ມ​ກະ​ແລັດ​ໃສ່​ລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກບີ່.

  3. ເຊັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ສ່ວນ​ເກີນອອກ.

  ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ປ້ຳ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່​ມື່ນປ້ຳ.
 • ປະ​ເພດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ: Mobil XHP 461

  1. ຍົ​ກເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນຂຶ້ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ຊອກ​ຫາ​ປ້ຳເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ.

   Note: ປ້ຳຕັ້ງ​ຢູ່​ກ້ອງ​ເບາະ​ນັ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ເຊັດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ກະ​ແລັດ​ຢູ່​ໄກ 2 ຕົວ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ (ຮູບສະແດງ A ແລະ ຮູບສະແດງ B).

   artpendingartpending
  4. ປ້ຳ​ກະ​ແລັດ​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ກະ​ແລັດ​ຢູ່​ໄກ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ (ຮູບສະແດງ A ແລະ ຮູບສະແດງ B).

  5. ເຊັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ສ່ວນ​ເກີນອອກ.

  ການ​ໃສ່​ກະ​ແລັດ​ບານ​ພັບ​ພາກ​ສ່ວນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່ລື່ນ​ບານ​ພັບ​ພາກ​ສ່ວນ.
 • Important: ຖ້າ​ເອົາ​ນ້ຳ​ລ້າງ​ບານ​ພັບ​ພາກ​ສ່ວນ, ໃຫ້​ເຊັດ​ນ້ຳ ແລະ ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ຈາກ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ບານ​ພັບ ແລະ ໃຊ້​ກະ​ແລັດ​ສົດ​ໃສ່.

  ປະ​ເພດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ:ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ລີ​ທຽມ​ເບີ 2

  1. ເຊັດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ກະ​ແລັດ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ເພື່ອບໍ່ໃຫ້​ມີສິ່ງ​ແປກ​ປອມ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ລູກ​ບີ່ ຫຼື ປອກ​ລູກ​ບີ່.

  2. ໂປ່ມ​ກະ​ແລັດ​ໃສ່​ລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກບີ່​ຢູ່​ແຕ່​ລະ​ຂໍ້​ຕໍ່ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເຊັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ສ່ວນ​ເກີນອອກ.

  4. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນດຳ​ເນີນ​ການສຳ​ລັບແກນ​ໝຸນ​ແຕ່​ລະ​ສ່ວນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ

  ມອດຈັກກ່ອນກວດການ້ຳມັນ ຫຼື ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ.

  ການກວດ​ເບິ່ງ​ຕະ​ແກງ​ນຳ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ຕະ​ແກງ​ໝຸນ​ຈັກ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງໝຸນຈັກ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ, ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ກວດ​ເບິ່ງ ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດຕະ​ແກງ​ນຳ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງຈັກ​ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນກ່ອນ​ນຳ​ໃຊ້ ຫຼື ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້.

  ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ຕົວໂຟມ​ເຕົ້າກອງ​ອາ​ກາດ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ, ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ຕົວເຈ້ຍ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ, ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ເອົາ​ຕົວ​ໂຟມ ແລະ ຕົວເຈ້ຍ​ອອກ

  1. ໃສ່ເບຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈຕິດ​ຈັກອອກ.

  2. ປ່ອຍ​ສະ​ຫຼັກ​ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເບາະ​ນັ່ງ ແລະ ຍົກ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ.

  3. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຮອບ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຝຸ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຈັກ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ມາຍ​ລູກ​ບິດ​ຢູ່​ໃນ​ຝາ​ປົກ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ​ແລະ ເອົາ​ຝາ​ປົກ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  5. ເລື່ອນ​ຕົວໂຟມ​ອອກ​ຈາກ​ຕົວເຈ້ຍ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ (ຮູບສະແດງ ).

  6. ເອົານັອດ​ຮັດ​ຝາ​ປົກ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ປົກ ແລະ ຕົວເຈ້ຍ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  ການທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວໂຟມ

  1. ລ້າງ​ຕົວໂຟມ​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ​ສະ​ບູ່ ແລະ ນ້ຳ​ອຸ່ນ.

  2. ເມື່ອ​ຕົວ​ມັນ​ສະ​ອາດ, ລ້າງ​ມັນ​ໃຫ້​ທົ່ວ.

  3. ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົວ​ມັນແຫ້ງໂດຍ​ການບີບ​ມັນ​ຢູ່​ໃນຜ້າ​ເຊັດ​ທີ່​ສະ​ອາດ.

  4. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຕົວ​ມັນ 30 ຫາ 59 ມ​ລ (1 ຫາ 2 ອອນ​ຂອງ​ແຫຼວ) (ຮູບສະແດງ ).

   Important: ປ່ຽນຕົວ​ໂຟມ, ຖ້າມັນ​ຈີກ​ຂາດ ຫຼື ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ.

   artpending
  5. ບີບ​ຕົວ​ມັນ​ເພື່ອ​ກະ​ຈາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

  ການກວດ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ເຈ້ຍ

  ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ເຈ້ຍ​ວ່າ​ມີ​ການ​ຈີກ​ຂາດ, ຟີມ​ມີ​ນ້ຳ​ມັນ, ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ຢາງ​ກັນ​ຊຶມ, ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ຫຼື ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອື່ນໆ (ຮູບສະແດງ ). ຖ້າ​ມີ​ສະ​ພາບ​ໃດ​ໜຶ່ງເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢູ່, ໃຫ້​ປ່ຽນໝໍ້​ກອງ.

  Important: ຢ່າ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ເຈ້ຍດ້ວຍ​ອາ​ກາດ ຫຼື ຂອງ​ແຫຼວ​ມີ​ຄວາມ​ດັນ​ເຊັ່ນ: ສານ​ທຳ​ລະ​ລາຍ, ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ ຫຼື ນ້ຳ​ມັນ​ກາດ.

  artpending

  Important: ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ຈັກ, ໃຫ້​ໃຊ້​ງານ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ​ໂຟມ ແລະ ເຈ້ຍ​ຄົບ​ຊຸດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄວ້.

  ການ​ຕິດ​ຕັ້ງຕົວ​ໂຟມ ແລະ ເຈ້ຍ

  1. ເລື່ອນ​ຕົວໂຟມໄປ​ໃສ່ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດຕົວເຈ້ຍ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ (ຮູບສະແດງ ).

  2. ເລື່ອນ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ ແລະ ຝາ​ປົກໄປ​ໃສ່​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຍາວ.

  3. ຕິດ​ຕັ້ງ​ນັອດ​ຮັດ​ຝາ​ປົກ​ຮັດ​ໃສ່​ຝາ​ປົກ​ດ້ວຍ​ມື​ໃຫ້​ແໜ້ນ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າຢາງ​ກັນ​ຊຶມ​ພຽງ​ຕິດ​ໃສ່​ຖານ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ ແລະ ຝາ​ປົກ.

  4. ຕິດ​ຕັ້ງຝາ​ປົກເຕົ້າກອງ​ອາ​ກາດ ແລະ ລູກ​ບິດ (ຮູບສະແດງ ).

  5. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກ​ເບາະ​ນັ່ງ.

  ການບຳລຸງຮັກ​ສານ້ຳ​ມັນເຄື່ອງຈັກ

  ຄວາມຈຸກ່ອງຂໍ້ຫວ່ຽງ: 2.0 ລິດ (2.1 ຄະ​ວອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ) ພ້ອມ​ໝໍ້ກອງ.

  ໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະຄື:

  • ລະດັບການຈັດປະເພດ API ທີ່ຕ້ອງການ: SJ ຫຼື ສູງກວ່າ.

  • ນ້ຳມັນທີ່ມັກ​ໃຫ້​ໃຊ້: SAE 10W30 (ສູງກວ່າ 0°F)

  • ນ້ຳມັນທາງ​ເລືອກ: SAE 5W30 (ຕ່ຳ​ກວ່າ 32°F)

  ນ້ຳມັນເຄື່ອງ Toro ພຣີມ້ຽມແມ່ນມີໃຫ້ຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານທີ່​ມີຄວາມໜຽວ 10W30 ຫຼື 5W30. ໃຫ້​ເບິ່ງລາຍ​ການ​ອາ​ໄຫຼ່ສຳ​ລັບ​ເບີ​ອາ​ໄຫຼ່.

  ການກວດ​ເບິ່ງນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ.
 • ເຄື່ອງຈັກຖືກຂົນສົ່ງພ້ອມ​ກັບ​ມີນ້ໍາມັນໃນຖັງກ່ອງຂໍ້ຫວ່ຽງ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງກ່ອນທ່ານ​ຈະ​ຕິດ​ຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ຫຼັງຈາກທ່ານຕິດມັນແລ້ວ.

  1. ຈັດ​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  2. ຖອດເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກ ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ (ຮູບສະແດງ ). ສຽບເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງໄປໃນ​ທໍ່ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນລົງ​ໄປ​ຈຳ​ແລ້ວ. ເອົາຫຼັກແທກນ້ຳ​ມັນອອກ ແລະ ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

   artpending
  3. ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຕ່ຳ, ຖອດ​ຝາ​ປິດ​ຄໍ​ເຕີມ​ອອກ​ຈາກ​ຝາ​ປິດ​ວາວ (ຮູບສະແດງ ) ແລະ ຖອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ຊ່ອງ​ເປີດ​ຈົນ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍເຕັມໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ຊ້າໆ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ບວນ​ການ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

  4. ຕິດ​ຕັ້ງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ບ່ອນຂອງມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການປ່ຽນນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ໂຫຼດ​ໜັກ ຫຼື ຢູ່​ໃນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ).
  1. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້ມັນຕິດ​ຢູ່​ເປັນ​ເວ​ລາປະມານ 5 ນາທີ. ການ​ຕິດ​ຈັກ​ໄວ້​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ອຸ່ນ, ດັ່ງ​ນັ້ນມັນ​ລະ​ບາຍ​ໄດ້​ດີກວ່າ.

  2. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  3. ປ່ອຍ​ສະ​ຫຼັກ​ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເບາະ​ນັ່ງ ແລະ ຍົກ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ.

   ຂໍ້ຄວນລະວັງ

   ພາກ​ສ່ວນຢູ່​ກ້ອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຮ້ອນ, ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ກຳ​ລັງ​ແລ່ນ​ຢູ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ສຳ​ຜັດ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຮ້ອນ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ໄໝ້​ໄດ້.

   ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນເຢັນ​ລົງ​ກ່ອນ​ຈະ​ທຳ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ຫຼື ສຳ​ຜັດພາກ​ສ່ວນ​ຢູ່​ກ້ອງ​ກະ​ໂປ່ງ.

  4. ວາງຖາດ​ຢູ່​ກ້ອງ​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

  5. ເອົາ​ດອນ​ອັດ​ລະ​ບາຍ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ເມື່ອ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໄຫຼ​ອອກ​ໝົດ​ແລ້ວ, ປ່ອນດອນ​ອັດ​ລະ​ບາຍ ແລະ ບິດ​ມັນ​ໃຫ້​ໄດ້ 13.6 N∙m (10 ft-lb).

  7. ກຳ​ຈັດນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຢູ່​ທີ່​ສູນ​ນຳ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຊ້​ໃໝ່ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ.

  8. ຖອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ປະ​ມານ 80% ລົງ​ໃສ່​ທໍ່ຄໍ​ເຕີມນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ (ຮູບສະແດງ ).

  9. ກວດເບິ່ງລະ​ດັບ​ນ້ຳມັນ​ເຄື່ອງ.

  10. ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ເພີ່ມ​ໃສ່​ຊ້າໆ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ມາ​ຮອດຂີດໝາຍເຕັມໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

   Important: ການ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່ຂໍ້​ຫວ່ຽງ​ຈັກຈົນ​ລົ້ນ​ອາດ​ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ຈັກ​ໄດ້.

  ການປ່ຽນໝໍ້​ກອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນໝໍ້​ກອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ.
  1. ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ອອກ​ຈາກ​ຈັກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ , ຂັ້ນ​ຕອນ ຮອດ .

  2. ເອົາໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  3. ເຊັດ​ຜິວ​ຢ່ວງ​ຕົວ​ປັບ​ໝໍ້​ກອງ.

  4. ໃຊ້ການເຄືອບດວ້ຍນ້ຳມັນເຄື່ອງໃສ່ບາງໆໃສ່ຢ່ວງຢາງກັນຊືມໃນໝໍ້ກອງທີ່​ເອົາ​ມາ​ປ່ຽນ.

  5. ຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງນ້ຳມັນທີ່ປ່ຽນໃສ່ຕົວປັບໝໍ້​ກອງ. ໝຸນໝໍ້ກອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຕາມທິດເຂັມໂມງຈົນກວ່າແຫວນຢາງຕິດກັບຕົວປັບໝໍ້​ກອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຮັດໝໍ້​ກອງໃຫ້ແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມອີກ 1/2 ຮອບ (ຮູບສະແດງ ).

  6. ເຕີມນ້ຳມັນເຄື່ອງໃໝ່​ປະ​ເພດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງໃສ່​ເພົາ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ , ຂັ້ນ​ຕອນ ຮອດ .

  7. ກຳ​ຈັດໝໍ້​ກອງນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຢູ່​ທີ່​ສູນ​ນຳ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຊ້​ໃໝ່ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ.

  ການປ່ຽນຫົວ​ທຽນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
 • ປະ​ເພດ: ແຊ້ມ​ປ້ຽນ RC-12YC (ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ)

  ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອາ​ກາດ: 0,76 ມມ (0,030 ນິ້ວ)

  ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອາ​ກາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຈກາງ ແລະ ດ້ານ​ຂ້າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກ່ອນ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ທຽນ. ໃຊ້​ກະ​ແຈ​ບິດ​ຫົວ​ທຽນ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຫົວ​ທຽນ​ອອກ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ທຽນ​ຄືນ ແລະ ເຄື່ອງ​ມື​ປັບ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ/ເຄື່ອງ​ແທກ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ເພື່ອກວດ​ເບິ່ງ ແລະ ປັບ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອາ​ກາດ.

  ການເອົາຫົວ​ທຽນອອກ

  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ປ່ອຍ​ສະ​ຫຼັກ​ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເບາະ​ນັ່ງ ແລະ ຍົກ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ.

  3. ດຶງ​ສາຍ​ອອກ​ຈາກ​ຫົວ​ທຽນ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຮອບຫົວ​ທຽນເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຝຸ່ນຕົກລົງໄປ​ໃນ​ຈັກ ແລະ ອາດ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍໄດ້.

  5. ເອົາຫົວ​ທຽນ ແລະ ແຫວນຮອງ​ໂລ​ຫະອອກ.

   artpending

  ການກວດ​ເບິ່ງຫົວ​ທຽນ

  1. ເບິ່ງ​ທີ່​ໃຈ​ກາງ​ຫົວ​ທຽນ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ຖ້າ​ທ່ານເຫັນ​ສີ​ນ້ຳ​ຕານ​ອ່ອນ ຫຼື ສີ​ເທົາ​ເຄືອບຢູ່​ໃນ​ສະ​ນວນ​ຫຸ້ມ, ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ສີ​ເຄືອບ​ດຳ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ນວນ​ຫຸ້ມໂດຍປົກ​ກະ​ຕິ​ໝາຍຄວາມ​ວ່າໝໍ້​ກອງ​ອາ​ກາດ​ເປື້ອນ.

   Important: ຢ່າ​ທຳ​ຄວາມສະ​ອາດ​ຫົວ​ທຽນ. ໃຫ້​ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ​ສະ​ເໝີ​ເມື່ອ​ມັນ​ມີ ສີ​ເຄືອບດຳ; ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈີກ​ຂາດ, ຟີມ​ມີ​ນ້ຳ​ມັນ ຫຼື ມີ​ຮອຍ​ແຕກ.

  2. ກວດ​ເບິ່ງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຈ​ກາງ ແລະ ດ້ານ​ຂ້າງ (ຮູບສະແດງ ) ແລະ ກົ່ງ​ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ານ​ຂ້າງ, ຖ້າ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

   artpending

  ການຕິດ​ຕັ້ງຫົວ​ທຽນ

  1. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ທຽນ ແລະ ແຫວນຮອງ​ໂລ​ຫະ.

  2. ຮັດຫົວ​ທຽນໃຫ້ແໜ້ນ​ຮອດ 24.4 ຫາ 29.8 N∙m (18 ເຖິງ 22 ft-lb).

  3. ຊຸກ​ສາຍ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ຫົວ​ທຽນ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກ​ເບາະ​ນັ່ງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນ.
 • ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດກາທໍ່ນ້ຳມັນ.
  1. ໃສ່ເບຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈຕິດ​ຈັກອອກ.

  2. ປ່ອຍ​ສະ​ຫຼັກ​ຢູ່​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເບາະ​ນັ່ງ ແລະ ຍົກ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ.

  3. ໜີບ​ທໍ່​ຢູ່​ດ້ານ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ແກ໊ສ​ເທ​ອອກ​ຈາກ​ທໍ່​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ອອກ.

  4. ວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງ.

  5. ບີບ​ປາຍ​ຂອງ​ຕົວ​ໜີບ​ທໍ່​ເຂົ້າ​ກັນ ແລະ ເລື່ອນ​ພວກ​ມັນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

  6. ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ອອກ​ຈາກ​ທໍ່​ນ້ຳ​ມັນ.

   artpending
  7. ຕິດ​ຕັ້ງ​ໝໍ້​ກອງ​ໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອນ​ປອກ​ຮັດ​ທໍ່​ໄປ​ໃກ້​ໝໍ້​ກອງ.

   ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລູກ​ສອນ​ທິດ​ທາງ​ການ​ໄຫຼ​ຊີ້​ໄປ​ທາງຈັກ.

  ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ

  ການກວດ​ເບິ່ງກອງ​ອາ​ກາດ​ສຳ​ລັບ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ກວດເບິ່ງກອງອາກາດສຳ​ລັບ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງກອງອາກາດສຳ​ລັບ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ຊ່ອງ​ເປີດ​ຢູ່​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ສຸດ​ຂອງກອງ​ອາ​ກາດ​ສຳ​ລັບ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນ​ສະ​ອາດ ແລະ ປາ​ສະ​ຈາກ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງ​ອຸດ​ຕັນ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ການປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ.
  1. ເອົາ​ຂໍ້​ຕໍ່ເປັນ​ໜາມ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ​ອອກ​ຈາກ​ທໍ່​ຢູ່​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ສຸດ​ຂອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ ແລະ ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ເກົ່າ​ຖິ້ມ.

  2. ສອດຂໍ້​ຕໍ່​ເປັນ​ໜາມ​ຂອງໝໍ້​ກອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນໃໝ່​ເຂົ້າ​ໄປໃສ່ທໍ່​ຢາງຢູ່ດ້ານ​ລຸ່ມຂອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນໃຫ້​ສຸດ.

  ການລະບາຍຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ລະບາຍ ແລະ ທຳ ຄວາມສະອາດຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ, ຖ້າລະບົບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປົນ​ເປື້ອນ ຫຼື ຖ້າທ່ານມີ​ແຜນເກັບເຄື່ອງຈັກໄວ້ເປັນໄລຍະເວ​ລາດົນ. ໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ສົດສະອາດເພື່ອລ້າງຖັງ.

  1. ຍ້າຍ​ນ້ຳ​ມັນຈາກ​ຖັງ​ໄປ​ໃສ່​ພາ​ຊະ​ນະ​ບັນ​ຈຸ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ມັດ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ປ້ຳກັນ​ການ​ດູດດ​ອອກ ຫຼື ເອົາ​ຖັງ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ຖອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ອອກ​ຈາກງວງ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ຖັງ​ໄປ​ໃສ່​ພາ​ຊະ​ນະ​ບັນ​ຈຸ​ນ້ຳ​ມັນ.

   Note: ຖ້າ​ທ່ານ​ເອົາ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ອອກ, ໃຫ້​ເອົາ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ທໍ່​ສົ່ງ​ຄືນ​ອອກ​ຈາກ​ຖັງ​ນຳ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຖັງ​ອອກ.

  2. ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ລ້າງຖັງດ້ວຍນ້ຳມັນສົດສະອາດ, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.

  4. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຖັງໃສ່, ຖ້າ​ທ່ານ​ເອົາ​ມັນ​ອອກ.

  5. ເຕີມນ້ຳມັນສົດ​ສະ​ອາດ​ໃສ່​ຖັງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າ

  • ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີກ່ອນທີ່ຈະສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ. ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂົ້ວລົບກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວບວກສຸດທ້າຍ. ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍຂົ້ວບວກເຂົ້າກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວລົບສຸດທ້າຍ.

  • ສາກແບັດເຕີຣີໃນບ່ອນທີ່ເປີດ, ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ, ຫ່າງຈາກປະ​ກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟ. ຖອດສາຍສາກໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີ.

  • ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ.

  ການ​ຊອກ​ຫາ​ຟິວ

  ມີ​ຟິວ 2 ກ່ອງ ແລະ ຊ່ອງ​ເປົ່າ 1 ຊ່ອງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໄຟຟ້​າ. ພວກ​ມັນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ກ້ອງ​ເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ການບຳລຸງຮັກ​ສາແບັດເຕີຣີ

  Important: ຢ່າ​ຕໍ່​ພ່ວງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ.

  ຮັກ​ສາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ ແລະ ສາກ​ໄວ້​ເຕັມ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ. ໃຊ້​ເຈ້ຍ​ເຊັດ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ກ່ອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ. ຖ້າ​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຖືກ​ກັດ​ກ່ອນເຂົ້າໝ້ຽງ, ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ພວກ​ມັນ​ດ້ວຍ​ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ 4 ສ່ວນ ແລະ ໂຊ​ດາ​ໄຟ 1 ສ່ວນ. ທາ​ນ້ຳ​ມັນກະ​ແລັດເຄືອບ​ບາງໆ​ໃສ່​ຫົວ​ໝໍ້​ໄຟ​ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ການ​ກັດ​ກ່ອນເຂົ້າ​ໝ້ຽງ.

  ແຮງ​ດັນ​ໄຟ​ຟ້າ: 12 V ພ້ອມ​ການ​ແກວ່ງ​ເຢັນ 280 A ທີ່ 0°F

  ກາ​ນເອົາແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ

  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ຂວາ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ປ້ຳ (ຮູບສະແດງ ).

  3. ຖອດສາຍໄຟ​ລົບ (ສີ​ດຳ) ຂອງແບັດເຕີຣີອອກຈາກຫົວແບັດເຕີຣີ.

   ຄຳເຕືອນ

   ການ​ໃສ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ ແລະ ສາຍ​ໄຟ​ເສຍ​ຫາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

   • ຄວນຖອດສາຍໄຟລົບ (ສີດຳ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະຖອດສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ).

   • ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟລົບ (ສີດໍາ).

   ຄຳເຕືອນ

   ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ຫຼື ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ສາ​ມາດ​ຊັອດ​ໃສ່​ສ່ວນ​ປະ​ກອບເຄື່ອງສີ່​ພົ່ນທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ກາຍ​ໄຟ​ໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

   • ເມື່ອ​ຖອດ ຫຼື ຕິດ​ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ສຳ​ລັບ​ກັບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

   • ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ຊັອດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

   • ຮັກ​ສາ​ສາຍ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້​ກັບ​ທີ່​ສະ​ເໝີ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ຍຶດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້.

  4. ຖອດສາຍໄຟບວກ (ສີ​ດຳ) ອອກຈາກຫົວແບັດເຕີຣີ.

  5. ເອົາ​ຕົວ​ຍຶດ ແລະ ຕົວ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  6. ເອົາແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ.

  ການຕິດ​ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຂອງ​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.
  1. ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃສ່​ໃນ​ກ່ອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຊື່​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  2. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕົວ​ຍຶດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຮັດ​ທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ມາ​ກ່ອນ (ຮູບສະແດງ ).

   Important: ຮັກ​ສາ​ຕົວ​ຍຶດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້​ກັບ​ທີ່​ສະ​ເໝີ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ຍຶດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້.

  3. ຕໍ່ສາຍໄຟບ​ວກ (ສີແດງ) ໃສ່ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຂົ້ວບວກ (+) ແລະ ສາຍໄຟລົບ (ສີດໍາ) ໃສ່ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຂົ້ວລົບ (-) ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ນັອດຕົວຜູ້ ແລະ ນັອດ​ຕົວແມ່. ເລື່ອນ​ຝາ​ປົກຢາງ​ໄປ​ເທິງ​ຫົວ​ຂົ້ວ​ບວກ.

  4. ຕິດ​ຕັ້ງຝາປົກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ດ້ວຍລູກ​ບິດ 2 ຕົວ (ຮູບສະແດງ ).

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ກົດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ກົດແບັດ​ເຕີ​ຣີ.
 • Note: ເມື່ອເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ກົດແບັດ​ເຕີ​ຣີທຸກໆ 30 ວັນ.

  1. ມາຍ​ລູກ​ບິດ​ຢູ່​ດ້ານ​ຂອງ​ກ່ອງ​ໝໍ້​ໄຟ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ປົກ​ໝໍ້​ໄຟ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  2. ຖອດ​ຝາ​ປິດຮູ​ເຕີມ​ອອກ. ຖ້າ​ນ້ຳ​ກົດ​ບໍ່​ຮອດ​ເສັ້ນ​ຕື່ມ​ເຕັມ, ເຕີມ​ນ້ຳ​ກັ່ນ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃສ່, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

   ອັນຕະລາຍ

   ນ້ຳ​ກົດແບັດເຕີຣີມີກົດຊູນຟູຣິກ, ເຊິ່ງເປັນສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາ​ໄໝ້ຮຸນແຮງ.

   • ຢ່າດື່ມນ້ຳ​ກົດ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນສຳຜັດກັບຜິວໜັງ, ຕາ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ​ທ່ານ. ໃສ່ແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນຕາຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຖົງມືຢາງເພື່ອປ້ອງກັນມືຂອງທ່ານ.

   • ຕື່ມນ້ຳກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີໃນບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາສະອາດສໍາລັບການລ້າງຜິວໜັງຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  ການ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ໃສ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ເວ​ລາ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ກັ່ນ​ໃສ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ແມ່ນ​ກ່ອນ​ທ່ານ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ນີ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ປະ​ສົມ​ກັບ​ສານ​ລະ​ລາຍ​ນ້ຳ​ກົດ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ.

  1. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີດ້ວຍ​ເຈ້ຍ​ເຊັດ.

  2. ເອົາ​ຝາ​ປິດຮູ​ເຕີມອອກ​ຈາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຄ່ອຍໆເຕີມແຕ່ລະຫ້ອງດ້ວຍ​ນ້ຳ​ກັ່ນຈົນກ່ວາລະ​ດັບຮອດ​ຂີດ​ເຕີມ. ປ່ຽນຝາ​ປິດ​ຮູ​ເຕີມ.

   Important: ຢ່າເຕີມແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຈົນ​ລົ້ນ. ນ້ຳກົດຈະລົ້ນເຂົ້າໄປໃນສ່ວນອື່ນໆຂອງເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນເຂົ້າ​ໝ້ຽງ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຮຸນແຮງ.

  ການສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ຄຳເຕືອນ

  ການສາກແບັດເຕີຣີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດອາຍແກັສທີ່ສາມາດລະເບີດໄດ້.

  ຢ່າສູບຢາຢູ່ໃກ້ແບັດເຕີຣີ ແລະ ໃຫ້ປະກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟຢູ່ຫ່າງຈາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  Important: ໃຫ້​ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້​ເຕັມ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ (ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ສະເພາະ 1,260). ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ເມື່ອ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 0°C (32°F).

  1. ເອົາແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກຈາກໂຄງ​ຮອງ​ຮັບ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ກວດເບິ່ງລະ​ດັບ​ນ້ຳກົດ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວສາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ 3 ຫາ 4 A ໃສ່ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ. ສາກແບັດເຕີຣີໃນອັດຕາ 3 ເຖິງ 4 A ເປັນເວລາ 4 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ (12 V).

   Important: ຢ່າສາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຈົນເຕັມ​ເກີນ​ໄປ.

  4. ຕິດຕັ້ງໜ່ວຍຕັດໃສ່ໂຄງ​ຮອງ​ຮັບ; ໃຫ້ເບິ່ງ .

  ການເກັບ​ຮັກ​ສາແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ຖ້າ​ຈະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ເກີນກວ່າ 30 ວັນ, ໃຫ້​ເອົາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ ແລະ ສາກ​ມັນ​ໃຫ້​ເຕັມ. ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຖ້ານ ຫຼື ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ສາຍ​ຖອດ​ອອກ​ໄວ້, ຖ້າ​ມັນ​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ເຢັນ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ສາກ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ​ຂຶ້ນ. ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ແຂງ​ຕົວ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໄດ້​ສາກ​ມັນ​ໄວ້​ເຕັມດີ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຂັບເຄື່ອນ

  ການກວດ​ກາ​ລໍ້ ແລະ ຢາງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ຂອງ​ຢາງ.
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ດັນ​ຢາງ​ທຸກໆ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼື ປະ​ຈຳ​ວັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. ເຕີມລົ​ມຢາງ​ລົດໃຫ້​ໄດ້ 138 kPa (20 psi). ນອກ​ນັ້ນ, ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງຢາງວ່າ​ມີ​ຄວາມຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່.

  ກວດ​ເບິ່ງ​ລໍ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ພວກ​ມັນ​ຕິດ​ໃສ່ຢ່າງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ດີ​ຫຼັງ​ຈາກ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃຊ້​ງານ​ທຳ​ອິດ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນ​ທຸກໆ 100 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຈາກ​ນັ້ນ. ບິດນັອດລັອກລໍ້ໜ້າ ແລະ ຫຼັງໃຫ້​ໄດ້ 102 ຫາ 108 N∙m (75 ເຖິງ 80 ft-lb).

  ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບຢາງ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍທຸກໆ 100 ຊົ່ວ​ໂມງເຮັດ​ວຽກ. ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຊັ່ນ: ການ​ຕຳ​ກັບ​ຂອບ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢາງ ຫຼື ຂອບ​ຢາງ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວງ​ມະ​ໄລບໍ່​ທ່ຽງ. ກວດເບິ່ງສະພາບຂອງ​ຢາງລົດຫຼັງ​ຈາກ​ເກີດ​ອຸ​ບັດ​ຕິດ​ເຫດ.

  ການ​ປັບສາຍລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ປັບ​ສາຍ​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍ.
  1. ເຄື່ອນ​ຄັນໂຍກ​ລັອກ​ເຟືອງ​ທ້າຍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ.

  2. ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ທີ່​ຮັດ​ສາຍລັອກ​ເຟື່ອງ​ທ້າຍໄປ​ໃສ່ຂາ​ຄ້ຳ​ຢູ່​ໃນຄັນ​ສົ່ງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ປັບ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ 0.25 ຫາ 1.5 ມມ (0.01 ຫາ 0.06 ນິ້ວ) ລະ​ຫວ່າງ​ຂໍ​ເກາະ​ສະ​ປ​ຣິງ ແລະ ເສັ້ນ​ຜ່າ​ກາງ​ດ້ານນອກ​ຂອງ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຄັນ​ແກນ​ເຟືອງ​ທ້າຍ.

  4. ຫັນນັອດຊ້ອນສອງໃຫ້​ແໜ້ນເມື່ອ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ.

  ການດັດປັບການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງລໍ້ໜ້າ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງລໍ້ໜ້າ.
 • ການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ 0 ຫາ 6 ມມ (0 ຫາ 1/4 ນິ້ວ).

  1. ເຕີມນ້ຳໃສ່​ຖັງ​ໂດຍ​ປະ​ມານ 331 ລ (87.5 ແກນ​ລອນສະ​ຫະ​ລັດ).

  2. ກວດ​ເບິ່ງ ແລະ ເຕີມ​ໃສ່​ຢາງ​ທຸກ​ເສັ້ນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ຂັບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ກັບ​ຄືນໄປ​ມາ​ສອງ​ສາມ​ຄັ້ງ​ເພື່ອ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ແຂນ A, ຈາກ​ນັ້ນ​ຂັບ​ມັນ​ໄປ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 3 ແມັດ (10 ຟຸດ).

  4. ວັດ​ແທກ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງລະຫວ່າງ​ຢາງ​ໜ້າ​ທັງ​ສອງ​ຢູ່​ທີ່​ຄວາມ​ສູງ​ເພົາຢູ່​ທີ່​ທັງ​ດ້ານ​ໜ້າ ແລະ ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ຢາງ​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີເຄື່ອງ​ແທກສິ່ງ​ຕິດ​ຕັ້ງ ຫຼື ການ​ຈັດ​ວາງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ວັດ​ແທກດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ຢາງ​ໜ້າ​ຢູ່​ທີ່​ຄວາມ​ສູງເພົາ. ໃຊ້ເຄື່ອງ​ແທກສິ່ງ​ຕິດ​ຕັ້ງ ຫຼື ການ​ຈັດ​ວາງເພື່ອ​ວັດ​ແທກ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງຢາງ​ໜ້າ​ຢູ່​ທີ່​ຄວາມ​ສູງ​ແກນຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ (ຮູບສະແດງ ).

   ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ຢາງ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ 0 ຫາ 6 ມມ (0 ຫາ 1/4 ນິ້ວ) ໃກ້​ກວ່າ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ຢາງ​ໜ້າ.

   artpending
  5. ຖ້າ​ການ​ວັດ​ແທກ​ບໍ່​ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່ລະ​ບຸ, ໃຫ້​ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ຢູ່​ທັງ​ສອງ​ປາຍ​ຂອງ​ແກນ​ມັດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ໝຸນ​ແກນ​ມັດ​ທັງ​ສອງ​ອັນ​ເພື່ອ​ເຄື່ອນ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ຢາງ​ເຂົ້າ​ໃນ ຫຼື ອອກນອກ.

   Note: ແກນມັດວັດ​ແທກ​ໃຫ້​ໄດ້​ລວງ​ຍາວ​ເທົ່າ​ກັນ.

  7. ຫັນ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ແກນ​ມັດ​ເມື່ອ​ການ​ປັບ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  8. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າມີການ​ເຄື່ອນ​ຕົວ​ຂອງ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ຢູ່​ທັງ​ສອງ​ທິດ​ທາງ​ໄດ້​ເຕັມ​ທີ່.

  ການບຳລຸງຮັກສາເບກ

  ການກວດເບິ່ງ​ນ້ຳມັນເບ​ຣກ

  ທ້ອງ​ອ່າງນ້ຳ​ມັນ​ເບ​ຣກ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ສົ່ງ​ມາ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານ​ທີ່​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ເບ​ຣກ DOT 3 ມາ​ພຽງ​ພໍ​ແລ້ວ. ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບກ່ອນ​ຕິດ​ຈັກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ.

  artpending
  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈຕິດ​ຈັກ.

  2. ລະດັບຂອງແຫຼວຄວນຈະ​ຮອດ​ຂີດເຕັມຢູ່​ໃນ​ເຕົ້າ.

  3. ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຕ່ຳ, ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ພື້ນ​ທີ່​ຮອບ​ຝາ​ປິດທ້ອງ​ອ່າງ, ເອົາ​ຝາ​ປິດ​ອອກ ແລະ ຕື່ມ​ໃສ່​ເຕົ້າ​ໃຫ້​ໄດ້​ລະ​ດັບ​ເໝາະ​ສົມ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

  ການກວດ​ກາເບ​ຣກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ກາເບ​ຣກ.
 • ເບ​ຣກ​ເປັນ​ອົງ​ປະ​ກອບບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ. ກວດ​ກາພວກ​ມັນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ກວດກາກາບ​ເບ​ຣກວ່າ​ມີ​ຄວາມຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່. ຖ້າ​ຄວາມ​ໜາ​ຂອງ​ແຜ່ນ (ແຜ່ນ​ເບ​ຣກ) ໜ້ອຍກວ່າ 1.6 ມມ (1/16 ນິ້ວ), ໃຫ້​ປ່ຽນ​ກາບ​ເບ​ຣກ.

  • ກວດເບິ່ງ​ແຜ່ນ​ຮອງ ແລະ ອົງ​ປະ​ກອບ​ອື່ນໆ​ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຍານ​ຂອງຄວາມຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ການ​ບິດ​ບ້ຽວ. ຖ້າ​ພົບ​ມີ​ການ​ບິດ​ບ້ຽວ, ໃຫ້​ປ່ຽນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

  ການປັບເບ​ຣກມື

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ເບິ່ງເບ​ຣກມື.
  1. ເອົາ​ມື​ຈັບ​ປ​ລາ​ສ​ຕິກອອກ.

  2. ມາຍນັອດຕັ້ງ​ໄວ້ທີ່ຮັດລູກບິດໃສ່ກັບຄັນເບ​ຣກມື (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໝຸນລູກບິດຈົນກວ່າແຮງຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ 18 ເຖິງ 23 ກ​ລ (40 ເຖິງ 50 ປອນ) ເພື່ອກະ​ຕຸ້ນຄັນໂຍກ.

  4. ຫັນນັອດກຽວ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  • ຂໍ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ​ທັນ​ທີ, ຖ້າມີການສີດຂອງ​ແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງ. ຂອງ​ແຫຼວ​ທີ່​ສີດເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເອົາ​ອອກ​ໂດຍ​ທ່ານ​ໝໍພາຍໃນສອງ​ສາມຊົ່ວໂມງ.

  • ຜ່ອນ​ແຮງດັນທັງ​ໝົດໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກລົງຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານໃດໜຶ່ງກັບ​ມັນ.

  • ຮັບປະກັນວ່າທໍ່ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ​ແຫຼວໄຮໂດຼລິກທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮໂດຼລິກ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່ຕ່າງໆແໜ້ນກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  • ຮັກສາຮ່າງກາຍ ແລະ ມືຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮູ ຫຼື ຮູທີ່ເຮັດໃຫ້ສີດນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຄວາມດັນສູງ.

  • ໃຊ້ເຈ້ຍ​ແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍເພື່ອຊອກຫາການຮົ່ວຂອງໄຮໂດຼລິກ.

  ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ປະ​ເພດ​ຂອງ​ແຫຼວ: Dexron III ATF.

  ຄວາມຈຸຂອງທ້ອງອ່າງ: ໂດຍປະ​ມານ 7 ລິດ (7.5 ແກນລອນສະຫະລັດ)

  ການກວດເບິ່ງ​ນ້ຳມັນເຟືອງ​ທ້າຍ/ໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງນໍ້າມັນເຟືອງ​ທ້າຍ/ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.
  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ຖອດເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງເຟືອງ​ທ້າຍອອກ ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

   Important: ຢ່າ​ໃຫ້​ຂີ້​ຝຸ່ນ ຫຼື ສິ່ງ​ປົນ​ເປື້ອນ​ອື່ນໆ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮູ​ເປີດ​ເມື່ອກວດ​ເບິ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ລະ​ບົບ​ເກຍ.

  3. ສຽບເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງໄປໃນ​ທໍ່ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນລົງ​ໄປ​ຈຳ​ແລ້ວ. ເອົາຫຼັກແທກນ້ຳ​ມັນອອກ ແລະ ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

  4. ລະດັບຂອງແຫຼວເຟືອງ​ທ້າຍຄວນຢູ່ທີ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ສ່ວນ​ພຽງຂອງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ. ຖ້າ​ມັນ​ບໍ່​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ, ເຕີມນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້ໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ຕິດ​ຕັ້ງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ບ່ອນຂອງມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຟືອງ​ທ້າຍ/ໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ມັນເຟືອງ​ທ້າຍ/​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ຕະ​ແກງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ.
  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈຕິດ​ຈັກ.

  2. ວາງອ່າງລະ​ບາຍໄວ້ກ້ອງດອນອັດ​ການ​ລະ​ບາຍຂອງ​ເຕົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ.

  3. ເອົາ​ດອນ​ອັດ​ການ​ລະ​ບາຍອອກ​ຈາກດ້ານ​ຂ້າງ​ຂອງ​ເຕົ້າ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໄຫຼ​ລົງ​ໃສ່ອ່າງ​ລະ​ບາຍ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ການ​ວາງ​ທິດ​ທາງ​ທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ຂໍ້​ງໍ 90° ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃສ່​ຕະ​ແກງ.

  5. ເອົາທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ຂໍ້​ງໍ 90° ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ເອົາ​ຕະ​ແກງ​ອອກ ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ການ​ຊະ​ລ້າງ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ມັນ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ຢາ​ລ້າງ​ກະ​ແລັດ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ.

  7. ຕາກ​ຕະ​ແກງ​ໃຫ້​ແຫ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ກາດ.

  8. ໃສ່​ຕະ​ແກງ​ເມື່ອ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ກຳ​ລັງ​ລະ​ບາຍ​ອອກ.

  9. ຕິດ​ຕັ້ງທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ຂໍ້​ງໍ 90° ໃສ່​ຕະ​ແກງ.

  10. ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ ຮັດ​ດອນ​ອັດ​ການ​ລະ​ບາຍ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  11. ເຕີມນ້ຳມັນ Dexron III ATF ໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງປະ​ມານ 7 ລ (7.5 ແກນ​ລອນສະ​ຫະ​ລັດ).

   Important: ໃຊ້ພຽງແຕ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳມັນອື່ນໆສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບ.

  12. ຕິດຈັກ ແລະ ຂັບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ເພື່ອ​ຕື່ມ​ເຕັມ​ລະ​ບົບ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.

  13. ກວດ​ເບິ່ງລະ​ດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ຕື່ມ​ມັນ​ໃສ່​ອີກ, ຖ້າ​ຕ້ອງ​ການ.

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ.
 • ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ.
 • ໃຊ້ໝໍ້ກອງປ່ຽນແທນ Toro (ອາໄຫຼ່​ເບີ 54-0110).

  Important: ການນຳໃຊ້ໝໍ້ກອງອື່ນໃດໜຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງບາງສ່ວນປະກອບເປັນ​ໂມ​ຄະ.

  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈຕິດ​ຈັກ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນ​ທີ່ຮອບບໍລິເວນທີ່ຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງ.

  3. ວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງ.

  4. ຖອດໝໍ້ກອງອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  5. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ຢ່ວງ​ໝໍ້​ກອງ​ໃໝ່.

  6. ຮັບປະກັນວ່າບໍລິເວນຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງສະອາດ.

  7. ໝຸນໝໍ້ກອງໃສ່ຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບແຜ່ນ​ຍຶດ; ຫຼັງຈາກນັ້ນຮັດໝໍ້​ກອງຕື່ມອີກ 1/2 ຮອບ.

  8. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມັນແລ່ນປະມານ 2 ນາທີເພື່ອໄລ່ອາກາດອອກຈາກລະບົບ.

  9. ມອດ​ຈັກ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກສຳ​ລັບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ

  ກວດ​ກາເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່​ໄ​ຮ​ໂດຼ​ລິກປະ​ຈຳ​ວັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ, ສາຍຫງິກງໍ, ຕົວຕິດຕັ້ງຫຼວມ, ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ບໍ່ພໍດີ, ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ທາງເຄມີ. ທຳການສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນງານ.

  ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາລະ​ບົບສີດ​ພົ່ນ

  ການກວດ​ກາທໍ່

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງທໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທັງ​ໝົດສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.
 • ກວດເບິ່ງທໍ່ແຕ່ລະຕົວໃນລະບົບສີດພົ່ນສຳລັບການແຕກ, ການຮົ່ວ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆ. ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ, ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ. ປ່ຽນທໍ່ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່ທີ່​ເປ່​ເພ ຫຼື ເສຍ​ຫາຍຄືນ​ໃໝ່.

  ການປ່ຽນໝໍ້​ກອງ​ດູດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນໝໍ້​ກອງ​ດູດ.
 • Note: ກຳ​ນົດ​ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງ​ໝໍ້​ກອງ​ດູດ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ຖັງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ເອົາ​ຕົວຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ຕິດ​ໃສ່​ທໍ່​ໃຫຍ່​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາ​ທໍ່ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ເອົາ​ຕະ​ແກງ​ດູດເກົ່າ​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ເກົ່າ​ຖິ້ມ.

   artpending
  5. ຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງດູດ​ໃໝ່​ໃສ່​ເຕົ້າໝໍ້​ກອງ.

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຕົວ​ກອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສຸດ.

  6. ຈັດ​ວາງ​ທໍ່ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ໃສ່​ເຕົ້າ​ໝໍ້​ກອງ​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ຖັງ ແລະ ຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່ ແລະ ເຕົ້າ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ .

  ການປ່ຽນໝໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນໝໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ.
  1. ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກໄປ​ຫາບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ມອດ​ປ້ຳ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ຈັດວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງຄວາມ​ດັນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ໝຸນດອນ​ອັດ​ການລະ​ບາຍ​ໄປ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ ແລະ ເອົາ​ມັນ​ອອກ​ຈາກ​ເຕົ້າ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຕົ້າ​ລະ​ບາຍ​ໃຫ້​ໝົດ.

  4. ໝຸນ​ເຕົ້າ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ ແລະ ເອົາ​ອອກ​ຈາກ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງຂອງ​ມັນ (ຮູບສະແດງ ).

  5. ເອົາສ່ວນ​ປະ​ກອບໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ເກົ່າອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ເກົ່າ​ຖິ້ມ.

  6. ກວດ​ເບິ່ງແຫວນ​ຮູ​ບ​ຕົວ O ສຳ​ລັບ​ດອນ​ອັດລະ​ບາຍ (ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ໃນ​ເຕົ້າ) ແລະ ແຫວນ​ຮູ​ບ​ຕົວ O ສຳ​ລັບ​ເຕົ້າ (ຕັ້ງ​ຢູ່ດ້ານ​ໃນ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ) ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ຄວາມ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ປ່ຽນແຫວນ​ຮູ​ບ​ຕົວ O ທີ່​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງດ​ອນ​ອັດ, ເຕົ້າ ຫຼື ທັງ​ສອງ.

  7. ຕິດ​ຕັ້ງ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ໃໝ່ໃສ່​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໝໍ້​ກອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູດ​ຫົວໝໍ້​ກອງ​ຢ່າງແໜ້ນ​ດີ.

  8. ຕິດ​ຕັ້ງເຕົ້າ​ໃສ່​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ ແລະ ຮັດ​ມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ ).

  9. ຕິດ​ຕັ້ງດອນ​ອັດ​ການ​ລະ​ບາຍ​ໃສ່ເຕົ້າ ແລະ ຮັດ​ມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ ).

  ການປ່ຽນຕົວກອງຫົວ​ສີດ

  Note: ກຳ​ນົດ​ຂະ​ໜາດ​ຕະ​ແກງຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳສີດ​ພົ່ນ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ເອົາ​ຫົວ​ສີດ​ອອກ​ຈາກແທ່ນ​ສີດ​ພົ່ນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດ​ເກົ່າອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ເກົ່າ​ຖິ້ມ.

  4. ຕິດ​ຕັ້ງຕົວ​ກອງຫົວ​ສີດໃໝ່ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຕົວ​ກອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສຸດ.

  5. ຕິດ​ຕັ້ງຫົວ​ສີດໃສ່ແທ່ນ​ສີດ​ພົ່ນ (ຮູບສະແດງ ).

  ການກວດ​ກາປ້ຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ກາ​ເບິ່ງແຜ່ນຂັ້ນ​ປ້ຳ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່, ຖ້າຈຳ​ເປັນ(ໃຫ້​ເບິ່ງຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ).
 • ກວດ​ກາເບິ່ງວາວກວດ​ເຊັກ​ປ້ຳ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ(ໃຫ້​ເບິ່ງຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ).
 • Note: ອົງ​ປະ​ກອບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເປັນ​ອາ​ໄຫຼ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຜ່ານ​ການ​ນຳ​ໃຊ້, ນອກ​ຈາກວ່າ​ພົບ​ເຫັນ​ມີ​ຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນີ້.

  ໃຫ້​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງອົງ​ປະ​ກອບ​ປ້ຳ​ພາຍ​ໃນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ແຜ່ນຂັ້ນປ້ຳ

  • ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ວາວ​ເຊັກ​ປ້ຳ

  ປ່ຽນ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ໃດ​ໜຶ່, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.

  ການກວດ​ກາປອກ​ລູກ​ບີ່​ແກນ​ໝຸນ​ໄນ​ລ້ອນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ກາປອກ​ລູກ​ບີ່​ແກນ​ໝຸນ​ໄນ​ລ້ອນ.
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ຂະ​ຫຍາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ທາງນອກ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຄ້ຳ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ຂາ​ຕັ້ງ ຫຼື ສາຍ​ຮັດ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ຍົກ.

  3. ດ້ວຍ​ການ​ຄ້ຳ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄວ້, ເອົາ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ນັອດ​ຕົວແມ່ທີ່​ຍຶດ​ສະ​ຫຼັກ​ແກນ​ໝຸນ​ໃສ່​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ເອົາ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ນັອດ​ຕົວແມ່ທີ່​ຍຶດ​ສະ​ຫຼັກ​ແກນ​ໝຸນອອກ ແລະ ເອົາ​ສະ​ຫຼັກ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  5. ເອົາ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝຸນ​ອອກ​ຈາກກອບ​ໃຈ​ກາງ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ປອກ​ລູກ​ບີ່​ໄນ​ລ້ອນ.

  6. ເອົາ​ປອກ​ລູກ​ບີ່​ໄນ​ລ້ອນ​ອອກ​ຈາກ​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ​ດ້ານ​ໜ້າ ແລະ ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ປ່ຽນປອກ​ລູກ​ບີ່ທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍໃດ​ໜຶ່ງ.

  7. ເອົາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ປອກ​ລູກ​ບີ່​ເລັກ​ນ້ອຍ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ພວກ​ມັນ​ໃສ່​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝຸນ (ຮູບສະແດງ ).

  8. ຕິດ​ຕັ້ງສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝຸນໃສ່ກອບ​ໃຈ​ກາງ, ຈັດ​ລຽງ​ຮູ​ໃຫ້​ຊື່ (ຮູບສະແດງ ).

  9. ຕິດ​ຕັ້ງສະ​ຫຼັກ​ແກນ​ໝຸນ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ນັອດຕົວຜູ້ ແລະ ນັອດ​ຕົວແມ່ທີ່​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ .

  10. ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ ຮອດ ສຳລັບພາກ​ສ່ວນ​ຄານສີດ​ພົ່ນທາງນອກ.

  ການ​ປັບ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃຫ້​ໄດ້​ລະ​ດັບ

  ໃຊ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເພື່ອ​ປັບ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ ແລະ ເບື້ອງ​ຂວາ​ເມື່ອ​ພວກ​ມັນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  1. ຂະ​ຫຍາຍ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  2. ເອົາ​ສະ​ຫຼັກກິບ​ລັອກອອກ​ຈາກສະ​ຫຼັກ​ແກນ​ໝຸນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຍົກ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ຂຶ້ນ ແລະ ເອົາ​ສະ​ຫຼັກ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ) ແລະ ປ່ອຍ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນຕ່ຳ​ລົງ​ຫາ​ພື້ນ​ດິນ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ.

  4. ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ຫຼັກວ່າໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ບໍ່ ແລະ ປ່ຽນ​ມັນ, ຖ້າຈຳ​ເປັນ.

  5. ໃຊ້​ກະ​ແຈ​ປາກຈັບ​ດ້ານ​ພຽງ​ຂອງ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ມັນ​ເຄື່ອນ, ຈາກ​ນັ້ນ​ມາຍນອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ໃຫ້ກ້ານ​ເຫຼັກ​ທີ່​ມີ​ຮູໃສ່​ເຊືອກ​ຖືກ​ປັບ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ປິ່ນ​ກ້ານ​ເຫຼັກ​ທີ່​ມີ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເພື່ອຫົດ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຢືດ​ອອກ​ໃຫ້​ສັ້ນ​ເຂົ້າ ຫຼື ຢືດ​ໃຫ້​ຍາວ​ອອກ​ໄປ​ໃສ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປິ່ນ​ກ້ານ​ເຫຼັກ​ທີ່​ມີ​ຮູ​ໄປ​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ ຫຼື ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປະ​ກອບ​ກ້ານ​ເຫຼັກ​ໃສ່​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄດ້.

  7. ເມື່ອ​ຮອດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ແລ້ວ, ຮັດ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ເພື່ອ​ຮັດ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ ແລະ ກ້ານ​ເຫຼັກ​ທີ່​ມີ​ຮູ.

  8. ຍົກ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄປ​ຈັດ​ລຽງ​ກັບ​ແກນ​ໝຸນ​ດ້ວຍ​ແທ່ງເຫຼັກ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ.

  9. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຖື​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ໄວ້, ສອດ​ສະ​ຫຼັກ​ໃສ່​ຜ່ານ​ທັງ​ແກນ​ໝຸນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ແທ່ງ​ເຫຼັກຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ (ຮູບສະແດງ ).

  10. ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ສະ​ຫຼັກ​ຢູ່​ກັບ​ທີ່, ປ່ອຍ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຍຶດ​ສະ​ຫຼັກ​ດ້ວຍກິບ​ລັອກ​ທີ່​ເອົາ​ອອກ​ມາ​ກ່ອນ.

  11. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນດຳ​ເນີນ​ການສຳ​ລັບແຕ່​ລະ​ລູກ​ບີ່​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.

  ການທໍາຄວາມສະອາດ

  Important: ຢ່າໃຊ້ນ້ຳເຄັມ ຫຼື ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດມາເພື່ອທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງຈັກ.

  ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ການ​ໄຫຼ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ການ​ໄຫຼ(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆ​ເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ແປ້ງປຽກ).
  1. ຊະ​ລ້າງ ແລະ ລະ​ບາຍ​ທັງ​ໝົດ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃຫ້​ທົ່ວ.

  2. ເອົາ​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ການ​ໄຫຼ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຊະລ້າງ​ມັນ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ.

  3. ເອົາ​ແຫວນ​ຕົວ​ຍຶດ​ຢູ່​ດ້ານ​ຫົວ​ນ້ຳ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໝາກ​ປິ່ນ ແລະ ເຕົ້າໝາກປິ່ນ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຂີ້​ຕະ​ໄບ​ໂລ​ຫະ ແລະ ແປ້ງ​ປຽກ​ອອກ​ໄປ.

  5. ກວດ​ເບິ່ງໃບ​ໝາກ​ປິ່ນ​ວ່າມີ​ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ​ບໍ.

   Note: ຖື​ໝາກ​ປິ່ນ​ໄວ້​ໃນ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ປິ່ນ​ມັນ. ມັນ​ຄວນ​ຈະ​ປິ່ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເອ​ກະ​ລາດ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ລາກ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ. ຖ້າ​ມັນ​ບໍ່ປິ່ນ, ໃຫ້​ປ່ຽນ​ມັນ.

  6. ປະ​ກອບເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ການ​ໄຫຼ.

  7. ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ເປົ່າລົມຄວາມ​ດັນ​ຕ່ຳ (50 kPa ຫຼື 5 psi) ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ກົງ​ຫັນ​ປິ່ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເສ​ລີ.

   Note: ຖ້າ​ໝາກ​ປິ່ນ​ບໍ່​ປິ່ນ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ, ມາຍ​ນັອດ​ຫົວ​ໃຫຍ່​ຫົກ​ຫຼ່ຽມ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ຂອງ​ຕົວ​ໝາກ​ປິ່ນ 1/16 ຮອບ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ປິ່ນ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ.

  ການທຳຄວາມສະອາດວາວເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  • ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ, ໃຫ້​ເບິ່​ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດວາວ​​ປັ່ນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ໃຫ້​ເບິ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ວາວ 3 ພາກ​ສ່ວນ; ໃຫ້​ເບິ່​ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  ການເອົາຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ວາວອອກ

  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ​, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ເອົາ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ສະ​ຫຼັກ​ຂອງ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ວາວ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ເຕົ້າ​ຂອງ​ສາຍ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  3. ເອົາ​ຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ຍຶດ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃສ່​ວາວທໍ່ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ, ການ​​ປັ່ນ, ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ ຫຼື ວາວ​ພາກ​ສ່ວນອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ບີບ 2 ຂາ​ຂອງ​ຕົວ​ຍຶດ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊຸກ​ມັນ​ລົງ.

   Note: ຍຶດ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ ແລະ ຕົວ​ຍຶດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ .

   artpending
  4. ເອົາ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ອອກ​ຈາກວາວທໍ່​ແຍກ.

  ການ​ເອົາ​ວາວທໍ່​ແຍກຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ອອກ

  1. ເອົາ​ປອກ​ຮັດ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງ​ທີ່​ຍຶດ​ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ຍຶດປອກ​ຮັດ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ .

   artpending
  2. ເອົາຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໃສ່ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ 2 ຕົວ ແລະ ນັອດ​ຕົວ​ແມ່​ເປັນ​ແຜ່ນ​ປິດ 2 ຕົວ​ທີ່​ຍຶດ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ໃສ່​ຖານ​ວາວ​ອອກ ແລະ ເອົາທໍ່ແຍກວາວ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ຖ້າຈຳ​ເປັນ, ມາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ສຳ​ລັບ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ອອກ​ເພື່ອ​ເອົາ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ອອກ​ໄດ້​ງ່າຍ.

  ການ​ເອົາ​ວາວ​ທໍ່ແຍກ​ປັ່ນອອກ

  1. ເອົາ​ປອກ​ຮັດ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງ​ທີ່​ຍຶດ​ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວ​​ປັ່ນ (ຮູບສະແດງ ) ໃສ່​ວາວ​ຂ້າມຜ່ານ​ການ​​ປັ່ນ, ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ, ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ຕົວ​ປັບ​ລົດ (ວາວ​ຄັນ​ເລັ່ງ​​ປັ່ນ) ອອກ.

   Note: ຍຶດປອກ​ຮັດ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ .

  2. ເອົາຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໃສ່ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວ​​ປັ່ນ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ນັອດລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ເປັນ​ແຜ່ນ​ປິດທີ່​ຍຶດ​ວາວ​ປັ່ນໃສ່​ຖານ​ວາວ​ອອກ ແລະ ເອົາ​ທໍ່ແຍກວາວ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

  ການ​ເອົາ​ວາວ​ທໍ່ແຍກພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍອອກ

  1. ເອົາ​ປອກ​ຮັດ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງ​ທີ່​ຍຶດ​ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ (ຮູບສະແດງ ) ໃສ່​ວາວ​ຂ້າມຜ່ານພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ວາວ​ປັ່ນ ແລະ ວາວທໍ່​ແຍກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ (ຢູ່​ປາຍ​ຂອງ​ທໍ່​ສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ການ​ໄຫຼ) ອອກ.

   Note: ຍຶດປອກ​ຮັດ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ .

  2. ເອົາຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໃສ່ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ນັອດລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ເປັນ​ແຜ່ນ​ປິດທີ່​ຍຶດ​ວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍໃສ່​ຖານ​ວາວ​ອອກ ແລະ ເອົາ​ທໍ່ແຍກວາວ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

  ການ​ເອົາ​ວາວ​ທໍ່ແຍກພາກ​ສ່ວນອອກ

  1. ເອົາ​ປອກ​ຮັດ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງ​ທີ່​ຍຶດ​ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວພາກ​ສ່ວນ (ຮູບສະແດງ ) ໃສ່​ວາວພາກ​ສ່ວນ​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ (ຖ້າ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ດ້ານ​ຊ້າຍ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ລົດ) ອອກ.

   artpending
  2. ເອົາຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ຍຶດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໃສ່ທໍ່​ແຍກວາວ​ພາກ​ສ່ວນ ແລະ ທໍ່​ແຍກ​ວາວ​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ຂ້າມ​ຜ່ານອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ສຳ​ລັບ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ດ້ານ​ຊ້າຍ ຫຼື ດ້ານ​ຂວາ, ເອົາ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ນັອດລັອກແມ່ເປັນແຜ່ນ​ປິດທີ່​ຍຶດ​ຍາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ໃສ່​ຖານ​ອອກ ແລະ ເອົາ​ທໍ່​ແຍກ​ວາວ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ; ສຳ​ລັບ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຄິ່ງ​ກາງ, ເອົາ​ທໍ່​ແຍກ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

  ການທຳຄວາມສະອາດວາວທໍ່​ແຍກ

  1. ວາງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ກ້ານ​ວາວ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປິດ (ຮູບສະແດງ B).

   artpending
  2. ເອົາ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດ 2 ດ້ານ​ອອກ​ຈາກ​ປາຍ​ຂອງຕົວ​ທໍ່​ແຍກ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ) ອອກ.

   artpending
   artpending
  3. ປີ້ນ​ກ້ານ​ວາວ​ເພື່ອ​ທີ່​ລູກ​ບີ່​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປີດ (ຮູບສະແດງ A).

   Note: ເມື່ອ​ກ້ານ​ວາວ​ຂະ​ໜານ​ກັບ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງວາວ, ລູກ​ບີ່​ເລື່ອນ​ອອກ.

  4. ເອົາ​ຕົວ​ຍຶດ​ກ້ານ​ອອກ​ຈາກ​ຊ່ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ​ຂອງ​ກ້ານ​ຢູ່​ໃນ​ທໍ່​ແຍກ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ).

  5. ເອົາ​ຕົວ​ຍຶດ​ກ້ານ ແລະ ຖານກ້ານ​ວາວອອກ​ຈາກທໍ່​ແຍກ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ).

  6. ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ຕົວ​ທໍ່​ແຍກ ແລະ ເອົາ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ກ້ານ​ວາວ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ) ອອກ.

  7. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ດ້ານ​ໃນ​ຂອງ​ທໍ່​ແຍກ ແລະ ດ້ານນອກ​ຂອງວາວ​ລູກ​ບີ່, ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ກ້ານ​ວາວ, ຕົວ​ຈັບ​ການ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່​ປາຍສຸດ.

  ການ​ປະ​ກອບວາວທໍ່​ແຍກ

  ວັດ​ຖຸ​ທີ່ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ມາ: ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ຊີ​ລິ​ໂຄນ​ໃສ.

  Important: ໃຊ້​ແຕ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ຊີ​ລິ​ໂຄນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ເມື່ອປະ​ກອບ​ວາວ.

  1. ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ແຫວນ​ຮູບ​ຕົວ O ຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ (ທໍ່​ແຍກ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນເທົ່າ​ນັ້ນ), ແຫວນ​ຮູ​ບ​ຕົວ O ຝາ​ປິດ​ປາຍ​ສຸດ ແລະ ຖານ​ລູກ​ບີ່​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ).

   Note: ປ່ຽນແຫວນ​ຮູ​ບ​ຕົວ O ຫຼື ຖານທີ່​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ.

  2. ນຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ຊີ​ລິ​ໂຄນ​ໃສ່​ກ້ານ​ວາວ ແລະ ສອດ​ມັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຖານ​ກ້ານ​ວາວ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ).

  3. ຕິດ​ຕັ້ງ​ກ້ານ​ວາວ ແລະ ຖານເຂົ້າ​ໄປ​ໃນທໍ່​ແຍກ ແລະ ຍຶດ​ກ້ານ ແລະ ຖານ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຍຶດ​ກ້ານ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ).

  4. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ແຫວນ​ຮູບ​ຕົວ O ຮອງ​ຖານ​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ຖານ​ລູກ​ບີ່​ຖືກ​ຈັດ​ລຽງ ແລະ ຕັ້ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ )

  5. ຕິດ​ຕັ້ງ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ​ໃສ່​ຕົວ​ທໍ່​ແຍກ​ຈົນ​ກວ່າ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດ​ສ່ວນ​ປາຍ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ຕົວທໍ່​ແຍກ (ຮູບສະແດງ ແລະ ຮູບສະແດງ ), ຈາກ​ນັ້ນ​ບິດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດບ່ອນ​ປາຍ​ເພີ່ມ​ອີກ 1/8 ຫາ 1/4 ຮອບ.

   Note: ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ປາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່.

  6. ສອດ​ລູກ​ບີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕົວ​ວາວ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ກ້ານວາວຄວນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ດ້ານ​ໃນ​ຂອງ​ຊ່ອງ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ລູກ​ບີ່​ໄດ້​ພໍ​ດີ. ຖ້າ​ກ້ານ​ວາວ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ພໍ​ດີ, ປັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ລູກ​ບີ່ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  7. ປີ້ນອົງ​ປະ​ກອບ​ກ້ານ​ວາວ​ເພື່ອໃຫ້​ວາວເປີດ (ຮູບສະແດງ B)

  8. ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ ແລະ ສຳລັບອົງ​ປະ​ກອບ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ​ອື່ນໆ.

  ການ​ຕິດ​ຕັ້ງວາວ​ທໍ່ແຍກ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ

  1. ຈັດ​ວາງ​ຢ່ວງ​ຮອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ທໍ່ແຍກວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ ແລະ ຫົວ​ໜໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ (ຮູບສະແດງ A).

   Note: ຖ້າຈຳ​ເປັນ, ມາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ສຳ​ລັບ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ​ອອກຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອໃຫ້​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ.

   artpending
  2. ປະ​ກອບ​ທໍ່​ແຍກ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ, ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ຫົວ​ໜໍ້​ກອງຄວາມ​ດັນ​ດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ A).

  3. ຈັດ​ວາງ​ຢ່ວງ​ຮອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນ (ຮູບສະແດງ A).

  4. ປະ​ກອບ​ທໍ່​ແຍກ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ, ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ A).

  5. ປະ​ກອບ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ໃສ່​ຖານ​ວາວ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ 2 ຕົວ ແລະ ນັອດລັອກແມ່ເປັນແຜ່ນ​ປິດ 2 ຕົວ (ຮູບສະແດງ A) ທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ ຂອງ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ຕົວ​ແມ່​ໃຫ້​ໄດ້ 10 ຫາ 12 N∙m (90 ຫາ 110 in-lb).

  6. ປະ​ກອບຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໃສ່ຂໍ້​ຕໍ່​ຕົວ​ຮັດ​ຢູ່​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ທໍ່​ແຍກ​ສຳ​ລັບ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມອັດ​ຕາ (ຮູບສະແດງ B).

  7. ຮັດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໂດຍ​ການ​ສອດ​ຕົວ​ຍຶດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຕົ້າ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍອ​ອກ (ຮູບສະແດງ B).

  8. ຖ້າ​ທ່ານ​ມາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ສຳ​ລັບຫົວ​ໝໍ້​ກອງ​ຄວາມ​ດັນ, ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ແມ່ ແລະ ຕົວ​ຜູ້​ໃຫ້​ແໜ້ນໃຫ້​ໄດ້ 10 ຫາ 12 N∙m (90 ຫາ 110 in-lb).

  ການຕິດ​ຕັ້ງ​ວາວ​ທໍ່ແຍກ​ປັ່ນ

  1. ຈັດ​ວາງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ທໍ່​ແຍກວາວ​​ປັ່ນ, ຢ່ວງ​ຮອງ 1 ອັນ ແລະ ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​​ປັ່ນ (ຮູບສະແດງ A).

   Note: ຖ້າຈຳ​ເປັນ, ມາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ສຳ​ລັບວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍອອກຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອໃຫ້​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ.

   artpending
  2. ປະ​ກອບວາວ​ຂ້າມຜ່ານ​​ປັ່ນ, ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດທີ່ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ A).

  3. ຈັດ​ວາງ​ຢ່ວງ​ຮອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ວາວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນ (ຮູບສະແດງ -).

  4. ປະ​ກອບ​ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນ​ດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດ​ທີ່ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ B).

  5. ຈັດ​ວາງ​ຢ່ວງ​ຮອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ທໍ່ແຍກວາວ​ປັ່ນ ແລະ ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ (ຮູບສະແດງ B).

  6. ປະ​ກອບທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນ, ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດທີ່​ໄດ້ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ B).

  7. ປະ​ກອບທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນ ແລະ ເຕົ້າ​ສຽບດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດທີ່ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ C).

  8. ຮັດ​ຂໍ້​ຕໍ່ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໂດຍ​ການ​ສອດ​ຕົວ​ຍຶດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຕົ້າ​ສຽບຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍອ​ອກ (ຮູບສະແດງ C).

  9. ປະ​ກອບ​ວາວ​ປັ່ນໃສ່​ຖານ​ວາວ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ນັອດລັອກແມ່ເປັນແຜ່ນ​ປິດທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ ຂອງ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ຕົວ​ແມ່​ໃຫ້​ໄດ້ 1017 ຫາ 1243 N·cm (90 ຫາ 110 in-lb).

  10. ຖ້າ​ທ່ານ​ມາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ສຳ​ລັບ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ແມ່ ແລະ ຕົວ​ຜູ້​ໃຫ້​ແໜ້ນໃຫ້​ໄດ້ 1978 ຫາ 2542 N∙cm (175 ຫາ 225 in-lb).

  ການ​ຕິດ​ຕັ້ງວາວທໍ່​ແຍກພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ

  1. ຈັດ​ວາງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ທໍ່​ແຍກວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ຢ່ວງ​ຮອງ 1 ອັນ ແລະ ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ (ຮູບສະແດງ A).

   artpending
  2. ປະ​ກອບ​ທໍ່​ແຍກ​ວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດທີ່ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ A).

  3. ຈັດ​ວາງທໍ່​ແຍກວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ຢ່ວງ​ຮອງ​ໜຶ່ງອັນ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນ (ຮູບສະແດງ B).

  4. ປະ​ກອບທໍ່​ແຍກວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວ​ປັ່ນ​ດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດທີ່ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ B)

  5. ຈັດ​ວາງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ທໍ່​ແຍກວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ຢ່ວງ​ຮອງໜຶ່ງອັນ ແລະ ເຕົ້າພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ (ຮູບສະແດງ B).

  6. ປະ​ກອບທໍ່​ແຍກວາວພາກ​ສ່ວນ​ຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ເຕົ້າ​ສຽບດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດທີ່ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ B).

  7. ຮັດ​ຂໍ້​ຕໍ່ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໂດຍ​ການ​ສອດ​ຕົວ​ຍຶດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍອອກ (ຮູບສະແດງ B).

  8. ປະ​ກອບ​ວາວ​ປັ່ນໃສ່​ຖານ​ວາວ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ນັອດລັອກແມ່ເປັນແຜ່ນ​ປິດທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ ຂອງ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ຕົວ​ແມ່​ໃຫ້​ໄດ້ 1017 ຫາ 1243 N·cm (90 ຫາ 110 in-lb).

  ການ​ຕິດ​ຕັ້ງວາວທໍ່​ແຍກພາກ​ສ່ວນ

  1. ສອດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍດ້ານ​ເທິງ​ຂອງວາວ​ທໍ່​ແຍກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຂ້າມ​ຜ່ານ (ຮູບສະແດງ A).

   Note: ຖ້າຈຳ​ເປັນ, ມາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ສຳ​ລັບຂໍ້​ຕໍ່​ຂ້າມ​ຜ່ານເພື່ອໃຫ້​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ.

   artpending
  2. ຮັດ​ຂໍ້​ຕໍ່ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ໂດຍ​ການ​ສອດ​ຕົວ​ຍຶດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຕົ້າ​ສຽບຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່ຂ້າມ​ຜ່ານ (ຮູບສະແດງ A).

  3. ປະ​ກອບ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງວາວ​ທໍ່​ແຍກ (ຮູບສະແດງ A).

  4. ຮັດ​ຂໍ້​ຕໍ່ຝາ​ປິດ​ບ່ອນ​ປາຍ​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໂດຍ​ການ​ສອດ​ຕົວ​ຍຶດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຕົ້າ​ສຽບຂອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ບ່ອນ​ປ່ອຍອ​ອກ (ຮູບສະແດງ A).

  5. ຈັດ​ວາງ​ຢ່ວງ​ຮອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງຂໍ້​ຕໍ່ຕົວລົດລົງ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວພາກ​ສ່ວນ (ຮູບສະແດງ B).

  6. ປະ​ກອບຂໍ້​ຕໍ່​ຕົວລົດລົງ, ຢ່ວງ​ຮອງ ແລະ ທໍ່​ແຍກວາວພາກ​ສ່ວນ​ດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ B).

  7. ຖ້າ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ວາວ 2 ພາກ​ສ່ວນ​ໄປ​ທາງ​ຊ້າຍ​ສຸດ, ຈັດ​ວາງ​ຢ່ວງ​ຮອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຜ່ນ​ປິດ​ຂອງ​ທໍ່​ແຍກວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ໃກ້​ຄຽງ 2 ຕົວ (ຮູບສະແດງ B).

  8. ປະ​ກອບທໍ່​ແຍກວາວພາກ​ສ່ວນທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ 2 ຕົວ ແລະ ຢ່ວງ​ຮອງດ້ວຍ​ປອກ​ຮັດ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື (ຮູບສະແດງ B).

  9. ສຳ​ລັບ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ານ​ຊ້າຍ ແລະ ດ້ານ​ຂວາ, ປະ​ກອບ​ວາວໃສ່​ຖານ​ວາວ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ ແລະ ນັອດລັອກແມ່ເປັນແຜ່ນ​ປິດທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ ຂອງ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ຕົວ​ແມ່​ໃຫ້​ໄດ້ 10 ຫາ 12 Nm (90 ຫາ 110 in-lb).

  10. ຖ້າ​ທ່ານ​ມາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ສຳ​ລັບຂໍ້​ຕໍ່​ຂ້າມ​ຜ່ານ, ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ແມ່ ແລະ ຕົວ​ຜູ້​ໃຫ້​ແໜ້ນໃຫ້​ໄດ້ 10 ຫາ 12 Nm (90 ຫາ 110 in-lb).

  ການຕິດ​ຕັ້ງຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ວາວ

  1. ຈັດ​ວາງ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃສ່​ວາວ​ທໍ່​ແຍກ ແລະ (ຮູບສະແດງ ).

  2. ຍຶດ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ ແລະ ວາວ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຍຶດ​ທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ ຂອງ .

  3. ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຂໍ້ຕໍ່ຫົວ​ເຂັມ 3 ຂາຂອງ​ສາຍ​ຮັດຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ວາວ​ໃສ່ຂໍ້ຕໍ່ຫົວ​ສຽບ 3 ຮູຂອງ​ສາຍໄຟຂອງເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ.

  ການເກັບມ້ຽນ

  ຄວາມປອດໄພໃນການເກັບຮັກສາ

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ມອດປ້ຳສີດ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ (ຖ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ນຳ).

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  ການ​ກະ​ກຽມ​ລະບົບເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  1. ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອງສີດ​ພົ່ນຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດ​ປ້ຳ​, ມອດ​ຈັກ ແລະ ຖອດກະ​ແຈ.

  2. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດຂີ້​ຝຸ່ນ ແລະ ຮອຍ​ເປື້ອນ​ອອກ​ຈາກ​ທັງ​ໝົດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ລວມ​ທັງ​ດ້ານນອກ​ຂອງແຫວ່ງ​ຫົວ​ຄອບ​ກະ​ບອກ​ສູບຈັກ ແລະ ຫ້ອງ​ເຄື່ອງ​ເປົ່າ.

   Important: ທ່ານ​ສາ​ມາດລ້າງເຄື່ອງຈັກດ້ວຍນ້ຳ​ຢາ​ຊັກ​ລ້າງອ່ອນໆ ແລະ ນ້ຳ. ຢ່າໃຊ້ນ້ຳ​ທີ່​ມີ​ແຮງ​ດັນ​ສູງລ້າງເຄື່ອງຈັກ. ການລ້າງດ້ວຍຄວາມ​ດັນອາດຈະທຳລາຍລະບົບໄຟຟ້າ ຫຼື ລ້າງກະແລັດທີ່​ຈຳ​ເປັນຢູ່​ທີ່ຈຸດທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນອອກ. ຫຼີກ​ລ່ຽງການໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະຢູ່ໃກ້ແຜງຄວບຄຸມ, ຕາ​ໄຟ, ຈັກ ແລະ ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  3. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດລະ​ບົບສີດພົ່ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  4. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດວາວ​ລູກ​ບີ່ຢູ່​ໃນອົງ​ປະ​ກອບ​ວາວ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ປັບ​ສະ​ພາບ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   1. ລະ​ບາຍ​ຖັງ​ນ້ຳ​ຈືດ​ຖິ້ມ.

   2. ລະ​ບາຍ​ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນອອກ​ໃຫ້​ໝົດ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້.

   3. ກະ​ກຽມ​ສານ​ກັນໝ້ຽງ, ບໍ່​ມີ​ເຫຼົ້າ, ສານ​ລະ​ລາຍ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ RV ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ.

   4. ເຕີມສານ​ລະ​ລາຍ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ RV ໃສ່​ໃນ​ຖັງ​ນ້ຳ​ຈືດ, ຖັງ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ຖັງ​ນ້ຳ​ລ້າງ​ທາງ​ເລືອກ, ຖ້າ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ.

   5. ຖ້າ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ, ປ້ຳສານ​ລະ​ລາຍ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ RV ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ນ້ຳ​ລ້າງ​ທາງ​ເລືອກ​ໄປ​ໃສ່​ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ.

   6. ເປີດ​ໃຫ້ປ້ຳ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ​ແລ່ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ສາມ​ນາ​ທີ​ເພື່ອ​ກະ​ຈາຍ​ສານ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ RV ທົ່ວ​ລະ​ບົບ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ເສີມ​ສີດ​ພົ່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ.

    ສີດ​ພົ່ນສານ​ລະ​ລາຍ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ RV ອອກ​ຈາກ​ຫົວສີດ​ພົ່ນ.

   7. ລະ​ບາຍຖັງ​ນ້ຳ​ຈືດ ແລະ ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນອອກ​ໃຫ້​ໝົດ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້.

  6. ໃຊ້​ສະ​ວິດ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄານ​ສີດ​ພົ່ນ​ເພື່ອຍົກພາກ​ສ່ວນ​ທາງນອກຂຶ້ນ. ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນຕ່າງໆ​ຂຶ້ນຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ມັນ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຫາ​ຖານ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງຄານ​ສີດ​ພົ່ນ, ປະ​ກອບ​ເປັນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂົນ​ສົ່ງ ‘X’ ແລະ ລູກ​ສູບພາກ​ສ່ວນຖືກດຶງ​ກັບ​ຈົນ​ສຸດ.

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລູກ​ສູບພາກ​ສ່ວນຖືກ​ດຶງກັບ​ຄືນ​ມາ​ສຸດ​ແລ້ວ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ.

  ການດຳ​ເນີນຂັ້ນ​ຕອນການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ

  1. ການເບິ່ງເບ​ຣກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  4. ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ດັນ​ລົມ​ຢູ່​ໃນ​ຢາງ, ໃຫ້ເບິ່ງ .

  ການກະ​ກຽມຈັກ ແລະ ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  1. ສຳ​ລັບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເກີນ 30 ວັນ, ໃຫ້​ກະ​ກຽມ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   1. ເຕີມຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ/ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບທີ່​ມີ​ປີ​ໂຕຼ​ລຽມ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ.

    ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳການ​ປະ​ສົມ​ຈາກ​ຜູ້​ຜະ​ລິດຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ. ຢ່າ​ໃຊ້ຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນທີ່​ມີ​ເຫຼົ້າ (ເອ​ທານອ​ລ ຫຼື ເມ​ທານອ​ລ).

    Note: ຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ/ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ເມື່ອ​ປະ​ສົມ​ກັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ສົດຕະ​ຫຼອດ​ປີ.

   2. ຕິດ​ຈັກ​ໄວ້​ເພື່ອ​ກະ​ຈາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ປັບ​ສະ​ພາບ​ແລ້ວໃຫ້​ທົ່ວລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ (5 ນາ​ທີ).

   3. ມອດ​ຈັກ, ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ເຢັນ​ລົງ ແລະ ປ່ອຍ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟອອກ.

   4. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ມັນ​ຕິດໄວ້ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ມອດ.

   5. ເປີດ​ຊົກຈັກ.

   6. ຕິດ​ຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ມັນ​ຕິດ​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ຕິດ​ອີກ.

   7. ກຳ​ຈັດ​ນ້ຳ​ມັນເຊື້ອ​ໄຟຖິ້ມ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ນຳກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຊ້​ໃໝ່​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

    Important: ຢ່າ​ເກັບ​ຮັກ​ສາຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ/ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ມີຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບໄວ້​ເກີນ 90 ວັນ.

  2. ເອົາ​ຫົວ​ທຽນ​ອອກ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບຂອງ​ພວກ​ມັນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ດ້ວຍ​ການ​ເອົາ​ຫົວ​ທຽນ​ອອກ​ຈາກຈັກ​ໄປ​ແລ້ວ, ຖອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ 2 ​ບ່ວງ​ແກງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮູ​ຫົວ​ທຽນ.

  4. ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກ​ໄຟ​ຟ້າເພື່ອ​ແກວ່ງ​ຈັກ ແລະ ກະ​ຈາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຢູ່​ດ້ານ​ໃນ​ລູກສູບ.

  5. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ທຽນ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ຕາມ​ແຮງ​ບິດ​ທີ່​ແນະ​ນຳ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

   Note: ຢ່າ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ໄຟ​ໃສ່​ໃນ​ຫົວ​ທຽນ.

  6. ເອົາແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກຈາກໂຄງ​ຮອງ​ຮັບ, ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ກົດ ແລະ ສາກ​ມັນ​ໃຫ້​ເຕັມ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

   Note: ຢ່າ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃສ່​ຫົວແບັດເຕີຣີໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ.

   Important: ຕ້ອງ​ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃຫ້​ເຕັມ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມັນ​ແຊ່​ເຢັນ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 0°C (32°F). ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ທີ່​ສາກ​ເຕັມ​ແລ້ວ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ຈຸ​ຂອງ​ມັນ​ໄວ້​ປະ​ມານ 50 ວັນ​ທີ່​ອຸນ​ຫະ​ພູມຕ່ຳ​ກວ່າ 4°C (40°F). ຖ້າ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຈະ​ເກີນ 4°C (40°F), ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ຢູ່​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ສາກ​ມັນ​ທຸກໆ 30 ວັນ.

  ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  1. ກວດ​ເບິ່ງ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້, ນັອດ​ຕົວ​ແມ່ ແລະ ນັອດ​ກຽວ​ທັງ​ໝົດ. ສ້ອມ​ແປງ ຫຼື ປ່ຽນ​ອາ​ໄຫຼ່​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເປ່​ເພ.

  2. ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ທໍ່​ສີດ​ພົ່ນ​ທຸກ​ຕົວ, ປ່ຽນ​ຕົວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ຂາດ​ຫ້ຽນ.

  3. ຮັດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ທຸກ​ອັນໃຫ້​ແໜ້ນ.

  4. ທາ​ສີ​ຜິວ​ໂລ​ຫະ​ທີ່​ຂູດ​ຂີດ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ອັນ​ປົກ​ປິດ. ສີທາ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ຈາກຜູ້ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂອງ​ທ່ານ.

  5. ເກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ໃນ​ກະ​ລ່າ ຫຼື ພື້ນ​ທີ່​ບ່ອນ​ເກັບມ້ຽນທີ່​ແຫ້ງ, ສະ​ອາດ.

  6. ເອົາ​ກະ​ແຈ​ຕິດ​ຈັກ​ອອກ ແລະ ເອົາມັນ​ໄວ້​ບ່ອນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ມື​ເດັກ​ນ້ອຍ.

  7. ປົກ​ຈັກ​ເພື່ອປົກ​ປ້ອງ​ມັນ ແລະ ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ.

  ການແກ້ໄຂບັນຫາ

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  ຕົວຕິດ​ຈັກ​ບໍ່​ແກວ່ງ.
  1. ຕົວ​ເລືອກຊ່ວງ​ໄລ​ຍະຢູ່​ໃນ​ເກຍ​ອື່ນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນເກຍ​ຫວ່າງ.
  2. ບ່ອນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄຟ​ຟ້າ​ເຂົ້າ​ໝ້ຽງ ຫຼື ຫຼວມ.
  3. ຟິວ​ຂາດ ຫຼື ຫຼວມ.
  4. ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໝົດ.
  5. ລະບົບອິນເຕີລັອກຄວາມ​ປອດ​ໄພເກີດ​ຂັດ​ຂ້ອງ.
  6. ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກ ຫຼື ຂົດ​ລວດ​ຕິດ​ຈັກ​ເພ.
  7. ອົງ​ປະ​ກອບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ພາຍ​ໃນຂັດ​ຂ້ອງ.
  1. ກົດແຜ່ນ​ເບ​ຣກ ແລະ ເລື່ອນຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງໄປທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.
  2. ກວດ​ເບິ່ງ​ບ່ອນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄຟ​ຟ້າ​ມີ​ການ​ສຳ​ຜັດ​ດີ​ບໍ່.
  3. ແປງ ຫຼື ປ່ຽນ​ຟີວ.
  4. ສາກ ຫຼື ປ່ຽນແບັດ​ເຕີ​ຣີ.
  5. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  6. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  7. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ຈັກ​ແກວ່າງ, ແຕ່ບໍ່​ຕິດ.
  1. ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເປົ່າ.
  2. ນ້ຳ​ມັນ​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ນ້ຳ ຫຼື ຂີ້​ຕະ​ເລັດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ.
  3. ທໍ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຕັນ.
  4. ຊືນ​ຂອງ​ຫົວ​ທຽນ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແລ້ວ.
  5. ຫົວ​ທຽນ​ຕາຍ ຫຼື ເປື້ອນ.
  6. ເຄື່ອງ​ຖ່າຍ​ທອດ​ກະ​ແສ​ຂ້າ​ບໍ່​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້.
  7. ບ່ອນ​ຕິດ​ຈັກ​ເພ.
  1. ເຕີມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃສ່​ຖັງດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສົດ.
  2. ລະ​ບາຍ ແລະ ລ້າງ​ລະ​ບົບນ້ຳ​ມັນ; ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ສົດ​ໃສ່.
  3. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ປ່ຽນລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ.
  4. ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຫົວ​ທຽນ.
  5. ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
  6. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  7. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ຈັກ​ຕິດ, ແຕ່​ບໍ່​ແລ່ນ​ຕໍ່.
  1. ທໍ່​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ.
  2. ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ ຫຼື ນ້ຳ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ.
  3. ໝໍ້​ກອງນ້ຳ​ມັນ​ຕັນ.
  4. ຟິວ​ຂາດ ຫຼື ຫຼວມ.
  5. ປ້ຳນ້ຳ​ມັນ​ເພ.
  6. ເຄື່ອງ​ເຜົາ​ໄໝ້​ເພ.
  7. ມີ​ສາຍ​ຫຼວມ ຫຼື ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບໍ່​ດີ.
  8. ຢ່ວງ​ຫົວ​ລູກ​ສູບ​ເພ.
  1. ປ່ຽນ​ຝາ​ປິດ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ.
  2. ລະ​ບາຍ ແລະ ລ້າງ​ລະ​ບົບນ້ຳ​ມັນ; ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ສົດ​ໃສ່.
  3. ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
  4. ແປງ ຫຼື ປ່ຽນ​ຟີວ.
  5. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  6. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  7. ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ຕໍ່​ສາຍ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.
  8. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ຈັກ​ແລ່ນ​ຢູ່, ແຕ່ມີ​ສຽງ​ກະ​ແທກ ຫຼື ຂາດ​ໄປ.
  1. ນ້ຳ​ມັນ​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ນ້ຳ ຫຼື ຂີ້​ຕະ​ເລັດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ.
  2. ຊືນຫົວ​ທຽນຫຼວມ.
  3. ຫົວ​ທຽນ​ຕາຍ.
  4. ມີ​ສາຍ​ຫຼວມ ຫຼື ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບໍ່​ດີ.
  5. ຈັກກຳ​ລັງຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ.
  1. ລະ​ບາຍ ແລະ ລ້າງ​ລະ​ບົບນ້ຳ​ມັນ; ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ສົດ​ໃສ່.
  2. ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຊືນຫົວ​ທຽນ.
  3. ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
  4. ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ຕໍ່​ສາຍ ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.
  5. ໃຫ້​ເບິ່ງ​ສາ​ເຫດ ແລະ ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢູ່​ໃນພາກຈັກຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ.
  ຈັກ​ບໍ່​ຕິດກາ​ລັງ​ຕີ.
  1. ທໍ່​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ.
  2. ນ້ຳ​ມັນ​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ນ້ຳ ຫຼື ຂີ້​ຕະ​ເລັດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ.
  3. ຫົວ​ທຽນຕາຍ ຫຼື ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້.
  4. ທາງ​ຜ່ານ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ຕົວເຜົາ​ໄໝ້ຕັນ.
  5. ນັອດ​ກຽວ​ປັບ​ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.
  6. ປ້ຳນ້ຳ​ມັນ​ເພ.
  7. ມີ​ການ​ອັດ​ແໜ້ນ​ຕ່ຳ.
  8. ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດເປື້ອນ.
  1. ປ່ຽນ​ຝາ​ປິດ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ.
  2. ລະ​ບາຍ ແລະ ລ້າງ​ລະ​ບົບນ້ຳ​ມັນ; ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ສົດ​ໃສ່.
  3. ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
  4. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  5. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  6. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  7. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  8. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ຫຼື ປ່ຽນສ່ວນ​ປະ​ກອບ.
  ຈັກຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ.
  1. ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ຖັງ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.
  2. ມີ​ການ​ໂຫຼດ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ.
  3. ຕະ​ແກງ​ນຳ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ເປື້ອນ.
  4. ຄີ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ ແລະ ທາງ​ຜ່ານ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ກ້ອງ​ຕົວ​ເຄື່ອງ​ເປົ່າ​ຈັກ ແລະ/ຫຼື ຕະ​ແກງ​ນຳ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ໝຸນຢູ່​ນັ້ນຕັນ.
  5. ການ​ປະ​ສົມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ມີ​ໜ້ອຍ.
  1. ຕື່ມ​ໃສ່ ຫຼື ລະ​ບາຍ​ໃຫ້​ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍເຕັມ.
  2. ຫຼຸດ​ການ​ໂຫຼດ; ໃຊ້​ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ຕ່ຳ​ລົງ.
  3. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ທຸກໆ​ຄັ້ງ.
  4. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ທຸກໆ​ຄັ້ງ.
  5. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ຈັກ​ເສຍ​ກຳ​ລັງ.
  1. ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ຖັງ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.
  2. ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດເປື້ອນ.
  3. ນ້ຳ​ມັນ​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ນ້ຳ ຫຼື ຂີ້​ຕະ​ເລັດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ.
  4. ຈັກຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ.
  5. ຫົວ​ທຽນ​ຕາຍ ຫຼື ເປື້ອນ.
  6. ຮູ​ລະ​ບາຍ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ​ລະ​ບາຍ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕັນ.
  7. ມີ​ການ​ອັດ​ແໜ້ນ​ຕ່ຳ.
  1. ຕື່ມ​ໃສ່ ຫຼື ລະ​ບາຍ​ໃຫ້​ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍເຕັມ.
  2. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່.
  3. ລະ​ບາຍ ແລະ ລ້າງ​ລະ​ບົບນ້ຳ​ມັນ; ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ສົດ​ໃສ່.
  4. ໃຫ້​ເບິ່ງ​ສາ​ເຫດ ແລະ ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢູ່​ໃນພາກຈັກຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ.
  5. ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
  6. ປ່ຽນ​ຝາ​ປິດ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ.
  7. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ມີ​ການ​ສັ່ນ ຫຼື ສຽງ​ດັງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.
  1. ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຕິດ​ໃສ່​ຈັກ​ຫຼວມ.
  2. ມີ​ບັນ​ຫາ​ກັບຈັກ.
  1. ຮັດ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຕິດ​ໃສ່​ຈັກ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.
  2. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ເຄື່ອງ​ຈັກ​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ເຄື່ອນ​ໄປ​ຊ້າໆ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເພາະ​ວ່າ​ຈັກ​ບໍ່​ເຄື່ອນ ຫຼື ຕາຍ.
  1. ຕັ້ງເບ​ຣກມືໄວ້ແລ້ວ.
  1. ປົດເບ​ຣກມື.
  ຈັກ​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດ​ໜຶ່ງ.
  1. ຕົວ​ເລືອກຊ່ວງ​ໄລ​ຍະຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.
  2. ໃສ່ເບ​ຣກ​ມືຢູ່ ຫຼື ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ປົດເບ​ຣກ​ມື.
  3. ລະ​ບົບ​ເກຍ​ເພ.
  4. ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປັບ ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ແທນ.
  5. ເພົາ​ຂັບ​ເຄື່ອນ ຫຼື ກະ​ແຈຫົວ​ເພົາ​ລໍ້ເປ່​ເພ.
  1. ກົດເບ​ຣກ ແລະ ເລື່ອນຕົວ​ເລືອກ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງໄປໃສ່​ເກຍ.
  2. ປົດເບ​ຣກ​ມື ຫຼື ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ.
  3. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  4. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  5. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  ພາກ​ສ່ວນ​ບໍ່ສີດ​ພົ່ນ.
  1. ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ເປື້ອນ ຫຼື ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່.
  2. ມີ​ຟິວ​ຂາດ.
  3. ມີ​ທໍ່​ໜີບ​ເຂົ້າ.
  4. ການ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ບໍ່​ຖືກ​ປັບ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.
  5. ວາວ​ພາກ​ສ່ວນເພ.
  6. ລະ​ບົບ​ໄຟ​ຟ້າ​ເພ.
  1. ປິດ​ວາວ​ເອົາ​ເອງ. ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕົວ​ຕໍ່​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ວາວ ແລະ ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຊືນ​ທຸກ​ຕົວ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຕໍ່​ມັນ.
  2. ກວດເບິ່ງຟິວ ແລະ ປ່ຽນພວກ​ມັນ​ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ.
  3. ສ້ອມ​ແປງ ຫຼື ປ່ຽນ​ທໍ່.
  4. ປັບ​ການຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ.
  5. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍບໍ​ລິ​ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  6. ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍບໍ​ລິ​ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມອດ.
  1. ວາວ​ພາກ​ສ່ວນເພ.
  1. ຖອດ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ອອກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ​ພາກ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ວາວ​ເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ. ກວດ​ກາ​ທຸກ​ອາ​ໄຫຼ່ ແລະ ປ່ຽນ​ຕົວ​ທີ່​ເພ.
  ວາວ​ພາກ​ສ່ວນໜຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຮົ່ວ.
  1. ຕົວ​ອັດ ຫຼື ຖານ​ວາວ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ ຫຼື ເປ່​ເພ.
  1. ຖອດ​ວາວ​ອອກ ແລະ ປ່ຽນ​ຕົວ​ອັດ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ສ້ອມ​ແປງວາວ; ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນຮົ່ວ​ເມື່ອ​ສະ​ວິດ​ພາກ​ສ່ວນ​ປິດ
  1. ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ສະ​ສົມ​ຢູ່​ລະຫວ່າງ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ.
  1. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ; ໃຫ້​ເບິ່ງການທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕົວ​ຫົວ​ສີດ ແລະ ແຜ່ນ​ຂັ້ນ​ກວດ​ເບິ່ງວາວ.
  ເກີດ​ການ​ຫຼຸດ​ຄວາມ​ດັນ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເປີດ​ພາກ​ສ່ວນ.
  1. ການ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ​ບໍ່​ຖືກ​ປັບ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.
  2. ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ຂັດ​ຂວາງ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ.
  3. ຕົວ​ກອງ​ຫົວ​ສີດເພ ຫຼື ອຸດ​ຕັນ.
  1. ປັບ​ການຂ້າມ​ຜ່ານ​ພາກ​ສ່ວນ.
  2. ເອົາ​ສິ່ງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບ່ອນ​ເຂົ້າ ແລະ ບ່ອນ​ອອກ​ຫາ​ວາວ​ພາກ​ສ່ວນ​ອອກ ແລະ ເອົາ​ສິ່ງ​ຂັດ​ຂວາງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ອອກ.
  3. ຖອດ ແລະ ກວດ​ກາ​ຫົວ​ສີດ​ທຸກ​ຕົວ.
  ເມື່ອ​ທ່ານປິດພາກ​ສ່ວນ, ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ດັນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ສະ​ຫຼັບ​ສະ​ວິດ​​ປັ່ນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.
  1. ວາວຂ້າມ​ຜ່ານ​ປັ່ນບໍ່​ຖືກ​ປັບ​ຕັ້ງ.
  1. ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ປັ່ນ.
  ເມື່ອ​ສີດ​ພົ່ນ​ດ້ວຍ​ຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ, ຄວາມ​ດັນ​ປ່ຽນ​ເມື່ອ​ທ່ານມອດ​ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ.
  1. ວາວຂ້າມ​ຜ່ານພາກ​ສ່ວນບໍ່​ຖືກ​ປັບ​ຕັ້ງສຳ​ລັບ​ຫົວ​ສີດ​ພົ່ນ​ທີ່​ເລືອກ​ໄວ້.
  1. ປັບ​ຕັ້ງ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານພາກ​ສ່ວນ.
  ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງວຽກ​ສີດ​ພົ່ນ, ມີ​ຂອງ​ແຫຼວ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ຄາດ​ໄວ້.
  1. ເງື່ອນ​ໄຂ​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ແຫຼວ​ບໍ່​ຖືກ​ຄິດ​ໄລ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ
  2. ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ບໍ່​ຖືກ​ປັບ​ຕັ້ງ
  1. ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຫົວ​ສີດ​ສຳ​ລັບ​ຫົວ​ສີດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້.
  2. ດຳ​ເນີນ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼ ແລະ ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ຄວາມ​ໄວ.
  ຖັງ​ສີດ​ພົ່ນ​ໝົດ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຮັດ​ວຽກ​ສີດ​ພົ່ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ.
  1. ເງື່ອນ​ໄຂ​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ແຫຼວ​ບໍ່​ຖືກ​ຄິດ​ໄລ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.
  2. ລະ​ບົບ​ສີດ​ພົ່ນ​ບໍ່​ຖືກ​ບັບ​ຕັ້ງ.
  1. ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຫົວ​ສີດ​ສຳ​ລັບ​ຫົວ​ສີດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້.
  2. ດຳ​ເນີນ​ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ການ​ໄຫຼ ແລະ ການ​ປັບ​ຕັ້ງ​ຄວາມ​ໄວ.

  ແຜນຜັງ

  ແຜນ​ຜັງ​ລະ​ບົບເຄື່ອງ​ສີດ​ພົ່ນ

  artpending