Bevezetés

Ez a forgókéses fűnyíró traktor professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásra készült. Elsősorban házikerti vagy közterületi füves területek jól karbantartott gyepén végzett fűnyírásra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro-ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a gyári számot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

g332470

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

Ez a kézikönyvben és a gépen is megtalálható biztonsági figyelmeztető jelzés (Ábra 2) fontos biztonsági üzenetet jelöl, amelyet a balesetek elkerülése érdekében követni kell. Ezt a jelzést a Veszély, a Figyelmeztetés vagy a Figyelem kifejezés követi.

 • Veszély: olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményez, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelmeztetés: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményezhet, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelem: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely enyhébb vagy mérsékelt személyi sérülést okozhat, ha nem sikerül elkerülni.

sa-black

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Olvassa el a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1940 vagy J2723 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a fűnyíróosztályban jelentősen kisebb. Olvassa el a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395 szabvány alapján történt.

Általános munkavédelmi előírások

Ez a termék levághatja a kezét és a lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos, akár végzetes személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a kezelői kézikönyv tartalmát.

 • Gondoskodjon arról, hogy a gépet gyermek vagy nézelődő ne közelíthesse meg.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat, és fizikailag is képesek működtetni vagy szervizelni a gépet.

 • Tartsa mindig teljesen felhajtott és reteszelt helyzetben a bukócsövet, és használja a biztonsági övet.

 • Ne használja a gépet szakadékok, árkok, töltések, vizek és egyéb veszélyek közelében, illetve 15°-nál meredekebb lejtőkön.

 • Tartsa távol kezét és lábát a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok, a biztonsági kapcsolók és az egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

Dőlésszögjelző

g011841

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól láthatóan, a potenciálisan veszélyes helyek mellett találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal99-8936
decal106-5517
decal107-3069
decal144-2687
decal109-6035
decal127-0326
decal115-9625
decal116-5610
decal116-8283
decal133-8062
decal117-3848
decal126-4363
decal126-9939
decal140-4927
decal132-5067
decal144-6569
decal144-2669
decal132-0871

Termékáttekintés

g332505

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel.

Kezelőpanel

g332503

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS. Lásd: A motor beindítása.

Világításkapcsoló

Csak világítással rendelkező típusoknál

A világításkapcsoló segítségével kapcsolható BE vagy KI a világítás (Ábra 5).

Hidegindító gomb

A hidegindító gomb a hideg motor beindítására szolgál.

Gázkar

A gázkar a motor fordulatszámának szabályozására szolgál, és fokozatmentesen állítható a LASSú és a GYORS helyzet között (Ábra 5).

Késkapcsoló (mellékhajtás)

A mellékhajtás (TLT) jelzéssel rendelkező késkapcsolóval kapcsolható be és ki a fűnyírókések meghajtása (Ábra 5).

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló a motor működésben töltött idejét rögzíti. Akkor működik, amikor a motor jár. A rajta megjelenő érték alapján kell ütemezni a rendszeres karbantartást (Ábra 6).

g187133

Biztonsági reteszelés visszajelzői

Az üzemóra-számlálón szimbólumok láthatók, amelyek fekete háromszöggel jelzik, ha a reteszelő részegység megfelelő helyzetben áll (Ábra 6).

Akkumulátor-visszajelző

A gyújtáskapcsolót BE helyzetbe fordítva a kijelzett akkumulátorfeszültség pár másodpercre megjelenik ott, ahol normál esetben az üzemóraszám látható.

Az akkumulátor-visszajelző a gyújtást bekapcsolva világítani kezd, majd elalszik, amint a motor beindul, és a töltés beáll a megfelelő szintre (Ábra 6).

Haladásvezérlő karok

A haladásvezérlő karok segítségével vezethető a gép előre, hátrafelé, illetve ezekkel lehet elfordulni valamelyik irányba (Ábra 4).

Semleges-reteszelt helyzet

Mielőtt elhagyja a gépet, állítsa a haladásvezérlő karokat középhelyzetből kifelé, a SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe (Ábra 25). Állítsa a haladásvezérlő karokat mindig SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe, ha megáll a géppel vagy őrizetlenül hagyja azt.

Rögzítőfékkar

Amikor leállítja a motort, mindig húzza be a rögzítőféket, hogy a gép ne mozdulhasson el.

Üzemanyag-elzáró szelep

Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet, ha a gépet szállítja vagy tárolásba helyezi; lásd: Az üzemanyag-elzáró szelep használata.

Note: A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség

 122 cm széles nyíróasztal132 cm széles nyíróasztal152 cm széles nyíróasztal
Nyíróasztal nélkül129 cm137 cm140 cm
Terelőlap felhajtva141 cm150 cm166 cm
Terelőlap lehajtva160 cm171 cm191 cm
Terelőlap eltávolítva132 cm141 cm156 cm

Hossz

 24"-os gumiabroncsok26"-os gumiabroncsok
Hossz219 cm220 cm

Magasság

 24"-os gumiabroncsok26"-os gumiabroncsok
Bukócső felhajtva182 cm185 cm
Bukócső lehajtva126 cm129 cm

Tömeg

GépekTömeg
122 cm-es nyíróasztallal szerelt gépek512 kg
132 cm-es nyíróasztallal szerelt gépek531–540 kg
152 cm-es nyíróasztallal szerelt gépek535–590 kg

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép biztonsági tanúsítványának fenntartása érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Használat előtti munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát, vagy amelyet a gép eldobhat.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Győződjön meg arról, hogy a kezelőijelenlét-kapcsolókat, a biztonsági kapcsolókat és a védőelemeket felszerelték, és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • A fűnyírás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a nyíróegységek megfelelően működnek.

 • Nézze át a terepet a megfelelő felszerelés, valamint a gép megfelelő és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartozékok és adapterek meghatározásához.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Ne szállítson utast a gépen.

 • Tartsa a járókelőket és háziállatokat a működő géptől távol. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet és munkaeszközeit.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például a terelőlemezek, valamint a teljes fűgyűjtő rendszer a helyükön vannak, és megfelelően működnek. Szükség esetén cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozása érdekében, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne egy járműre vagy tárgyra.

  • A tankolást kültéren, vízszintes talajon, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

  • Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolgott.

  • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje az üzemanyag gőzeinek tartós belégzését.

  • Tartsa távol arcát és kezeit a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

  • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ne töltsön tartályokat járművön belül, műanyag betétes tehergépkocsin vagy utánfutógépágyon. Tankolás előtt mindig helyezze a tartályokat a földre, messze a járművétől.

 • A berendezést vegye le a gépkocsiról vagy a pótkocsiról, és a földön végezze a tankolását. Ha ez nem lehetséges, akkor a tankolást hordozható tartályból végezze, ne töltőpisztolyból.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a teljes kipufogórendszer a helyén van, és teljesen üzemképes.

 • Tartsa a töltőpisztolyt a benzintank vagy -tartály széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik. Ne használjon töltőpisztolyzáró-nyitó eszközt.

 • Ha üzemanyag került a ruhájára, azonnal öltözzön át.

 • Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Helyezze vissza a tanksapkát, és biztonságosan húzza meg.

 • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

Tankolás

Javasolt üzemanyag

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanol (benzin-alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem azonos. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (legfeljebb 85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort használ.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

Stabilizáló/kondicionáló anyag használata

Töltsön a gépbe üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló anyagot az alábbi előnyök érdekében:

 • Az üzemanyag-stabilizáló a gyártója utasításait követve az üzemanyagot tovább frissen tartja

 • Tisztítja a motort üzem közben

 • Kiküszöböli a gumiszerű lakk nehéz indítást okozó felhalmozódását az üzemanyagrendszerben

  Important: Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó üzemanyag-adalékot.

  Az üzemanyag-stabilizálót/-kondicionálót megfelelő mennyiségben adagolja az üzemanyaghoz.

  Note: Az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló friss üzemanyaggal keverve a leghatékonyabb. Az üzemanyagrendszerben mindig használjon üzemanyag-stabilizálót a lakklerakódás minimalizálása érdekében.

Tankolás

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Húzza be a rögzítőféket.

 3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 4. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet.

 5. Tankoljon a betöltőnyak alsó pereméig (Ábra 7).

  Note: Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban.

  g036751

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

Új gép bejáratása

Az új motor bizonyos idő elteltével éri el a teljes teljesítményét. A nyíróasztalok és hajtásrendszerek belső súrlódása új állapotukban nagyobb, ami többletterhelést ró a motorra. Hagyjon 40–50 óra bejáratási időt az új gépnek, hogy aztán csúcsteljesítményen tudjon működni.

A borulásvédelmi rendszer (ROPS) használata

Figyelmeztetés

A felborulás okozta, akár halálos sérülés elkerülése érdekében tartsa a bukócsövet teljesen felhajtott, reteszelt helyzetben, és használja a biztonsági övet.

Győződjön meg arról, hogy az ülés a géphez rögzül.

Figyelmeztetés

A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

 • Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

 • A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

 • Vezessen lassan és óvatosan.

 • Hajtsa fel a bukócsövet, mihelyt a gép így is elfér.

 • Körültekintően haladjon el a különféle tárgyak alatt, ügyelve arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. ágakba, ajtókeretbe, elektromos vezetékbe).

A bukócső lehajtása

Important: Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

 1. Távolítsa el a rugós sasszegeket és a 2 csapot (Ábra 9).

 2. Hajtsa le a bukócsövet lefektetett helyzetbe (Ábra 8).

  Note: A bukócsőnek 2 lehajtott helyzete van; lásd: Ábra 8.

 3. Szerelje be a 2 csapot, és rögzítse a rugós sasszegekkel (Ábra 9).

  g004954

A bukócső felhajtása

Important: Csak a bukócső felhajtott helyzetében használja a biztonsági övet.

 1. Távolítsa el a rugós sasszegeket és a 2 csapot (Ábra 9).

 2. Hajtsa fel a bukócsövet függőleges helyzetbe, szerelje be a 2 csapot, és rögzítse azokat a rugós sasszegekkel (Ábra 9).

  g004955

A biztonsági reteszelő rendszer használata

Figyelmeztetés

A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

 • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

 • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

A biztonsági reteszelőrendszer működésének megértése

A biztonsági reteszelőrendszer az alábbi feltételek mellett engedi meg a motor beindítását:

 • A rögzítőfék be van húzva.

 • A késkapcsoló (TLT) ki van kapcsolva.

 • A haladásvezérlő karok SEMLEGES-RETESZELT helyzetben vannak.

A biztonsági reteszelőrendszer emellett leállítja a motort, ha a haladásvezérlő karokat a kezelő behúzott rögzítőfék mellett mozdítja ki SEMLEGES-RETESZELT helyzetből, vagy bekapcsolt TLT mellett hagyja el a kezelőülést.

Az üzemóra-számláló visszajelzőkkel is rendelkezik, amelyek értesítik a kezelőt, ha az adott reteszelőelem nem a megfelelő helyzetben van. Ha az elem a megfelelő helyzetbe került, visszajelző jelenik meg a képernyőn.

g009181

A biztonsági reteszelőrendszer működésének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • A gép minden használata előtt ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszer működését. Ha a biztonsági reteszelőrendszer nem az alább ismertetett módon működik, azonnal javíttassa meg hivatalos márkaszervizben.

  1. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és állítsa a késkapcsolót (TLT) BEKAPCSOLT helyzetbe. Próbálja meg beindítani a motort; nem szabad beindulnia.

  2. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe. Állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe valamelyik haladásvezérlő kart. Próbálja meg beindítani a motort; nem szabad beindulnia. Ismételje meg az ellenőrzést a másik karral is.

  3. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Most indítsa be a motort. Járó motor mellett engedje ki a rögzítőféket, kapcsolja be a késkapcsolót (TLT), majd emelkedjen el kissé az ülésből; a motornak le kell állnia.

  4. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Most indítsa be a motort. Járó motor mellett húzza középre az egyik haladásvezérlő kart, és tolja előre vagy húzza hátra; a motornak le kell állnia. Ismételje meg az ellenőrzést a másik karral is.

  5. Üljön be az ülésbe, engedje ki a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Próbálja meg beindítani a motort; nem szabad beindulnia.

  Az ülés beállítása

  Az ülés előre és hátra eltolható. Állítsa be az ülést úgy, hogy a leghatékonyabban végezhesse a gép irányítását, és a legkényelmesebb legyen a testhelyzete (Ábra 11).

  g027632

  A hátsó lengéscsillapító egységek beállítása

  A MyRide™ felfüggesztési rendszer zökkenőmentes, kényelmes haladást biztosít. A hátsó két lengéscsillapító egység beállításával a felfüggesztési rendszer gyorsan és könnyen módosítható. Állítsa abba a helyzetbe a felfüggesztési rendszert, ahol a legkényelmesebb a testhelyzete.

  A hátsó lengéscsillapító egységek viszonyításként reteszelő helyzetekkel rendelkeznek. A hátsó lengéscsillapító egységek bárhová beállíthatók a résben, nem csak a reteszelő helyzetekbe. Az alábbi ábrán a lágy és a merev rugózási véghelyzet és a különböző reteszelő helyzetek láthatók (Ábra 12).

  g030065

  Note: Ügyeljen arra, hogy a bal és a jobb oldali lengéscsillapító egység mindig azonos helyzetben legyen.

  A hátsó lengéscsillapító egységek beállítása (Ábra 13).

  g030024g030019

  Működtetés közben

  Munka közben betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • A tulajdonos/üzemeltető megakadályozhatja a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleseteket, és ő viseli értük a felelősséget.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A késhez hozzáérve súlyosan megsérülhet. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Ha az indítókulcsot KI helyzetbe fordítja, a motornak le kell állnia, és a késnek is meg kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Tartsa távol kezét és lábát a vágóegységektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

  • Ne végezzen fűnyírást a terelőlemez felhajtott, eltávolított vagy módosított állapotában, kivéve, ha fűgyűjtő- vagy talajtakarító készlet van a helyén, amely megfelelően működik.

  • Ne végezzen fűnyírást hátrafelé, csak ha feltétlenül szükséges. Mindig nézzen lefelé és maga mögé, mielőtt hátrafelé kezdene haladni a géppel.

  • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek eltakarhatják a kilátást.

  • Állítsa le a késeket, ha nem végez fűnyírást.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, csak ezután vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.

  • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • Vontatható berendezést csak a vontatási pontra csatlakoztasson.

  • Csak akkor működtesse a gépet, ha a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például a terelőlemezek, valamint a teljes fűgyűjtő rendszer a helyükön vannak, és megfelelően működnek. Szükség esetén cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket.

  • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat vagy adaptereket alkalmazzon.

  • A gép 85 dBA-t meghaladó zajszintet produkál a kezelő fülénél, ami hosszan tartó kitettség esetén halláskárosodást okozhat.

   g229846
  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységről, a hajtásokról, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról és a motorról.

  • A motor beindításakor tartsa távol a lábát a késektől.

  • Ügyeljen a fűnyíró kidobási útvonalára és arra, hogy az ne irányuljon mások felé. Kerülje az anyag falra vagy akadályokra ürítését, mivel az visszaverődhet Önre.

  • Állítsa le a késeket, lassítson le és járjon el körültekintően, ha nem füves területet keresztez, vagy a gépet azon keresztül szállítja a kaszálandó területre, illetve onnan el.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  • A gyerekek gyakran vonzódnak a gépekhez és a kaszálási tevékenységhez. Soha ne feltételezze, hogy a gyerekek ugyanott maradnak, ahol utoljára látta őket.

  • Tartsa a gyerekeket a munkaterületen kívül egy felelős felnőtt figyelmes felügyelete alatt, aki nem a gépkezelő.

  • Legyen készenlétben, és állítsa le a gépet, amennyiben gyerek lép a területre.

  • Tolatás vagy fordulás előtt nézzen le és körbe, nincsenek-e ott kisgyerekek.

  • Ne szállítson gyerekeket a gépen még kikapcsolt késekkel sem. A gyerekek leeshetnek a gépről, és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos működtetését. A gépen utaztatott gyermekek később váratlanul feltűnhetnek a munkaterületen egy újabb kör reményében, a gép pedig előre- vagy hátramenetben véletlenül elgázolhatja őket.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • A borulásvédelmi rendszer egy integrált biztonsági berendezés. A borulásvédelmi rendszer egyetlen elemét se távolítsa el a gépről.

  • Győződjön meg a biztonsági öv bekapcsolt állapotáról és arról, hogy vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban ki tudja oldani.

  • Tartsa teljesen felhajtott és reteszelt helyzetben a bukócsövet, és ilyenkor mindig használja a biztonsági övet.

  • Ellenőrizze körültekintően a fej feletti objektumokat, mielőtt alájuk hajt, és ne érjen hozzájuk.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  • A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

  • A szélek, meredek partok fölé vagy vízbe kerülő kerekek boruláshoz vezethetnek, amely súlyos sérüléseket, akár halált is okozhat.

  • A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

  • Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen; hajtsa fel, amint a körülmények megengedik.

  • Ha a gép felborult, vigye hivatalos márkaszervizbe a borulásvédelmi rendszer átvizsgálása érdekében.

  • A borulásvédelmi rendszerhez kizárólag a Toro által jóváhagyott tartozékot és kiegészítőt használjon.

  A lejtőkkel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A kezelő a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel. Mielőtt a géppel lejtős területre hajtana, végezze el az alábbiakat:

   • Tekintse át és értelmezze a kézikönyvben és a gépen található, lejtőre vonatkozó utasításokat.

   • Határozza meg a terület hozzávetőleges lejtését szögmérő segítségével.

   • Ne használja a gépet 15°-nál meredekebb lejtőn.

   • Értékelje ki a napi helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére. Használja a józan eszét és ítélőképességét ezen értékelés során. A területen bekövetkező változások, például a nedvesség gyorsan befolyásolhatja a gép lejtőn történő használatát.

  • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Ne használja a gépet szakadékok, árkok, töltések, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad. Tartson biztonságos távolságot (a gép szélességének kétszeresét) a gép és a veszély között. Az ilyen területeken használjon tolókaros fűnyírót vagy kézi szegélynyírót a gyep karbantartására.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Se a sebességén, se a haladási irányán ne változtasson hirtelen; kanyarodjon lassan és fokozatosan.

  • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet. Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtókerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság. A gép megcsúszhat akkor is, ha a hajtókerekei megálltak.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel, ha munkaeszközzel vagy tartozékkal, például fűgyűjtő rendszerekkel használja. Ezek ronthatják a gép stabilitását, és az irányítás elvesztését okozhatják. Kövesse az ellensúlyokra vonatkozó utasításokat.

  • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróasztalt lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a gép instabillá válhat a nyíróasztal felemelt helyzetében.

  g221745

  A kezelői hely elfoglalása

  Használja fellépőként a nyíróasztalt a kezelői hely elfoglalásához (Ábra 16).

  g029797

  A rögzítőfék működtetése

  Mindig húzza be a rögzítőféket, ha megáll a géppel, vagy őrizetlenül hagyja azt.

  A rögzítőfék behúzása

  Parkolja le a gépet sík talajon.

  g283915

  A rögzítőfék kiengedése

  g339561

  A késkapcsoló (TLT) használata

  A késkapcsoló (TLT) segítségével indíthatók el és állíthatók le a fűnyíró kései és bármely meghajtott munkaeszköz.

  A késkapcsoló (TLT) bekapcsolása

  Note: A késkapcsoló (TLT) bekapcsolása félgáznál vagy kisebb gáznál az ékszíjak fokozott kopását eredményezi.

  g332523

  A késkapcsoló (TLT) kikapcsolása

  g332522

  A gázkar használata

  A gázkar a GYORS és a LASSú helyzet között állítható (Ábra 21).

  A TLT bekapcsolásakor mindig a GYORS helyzetet használja.

  g008946

  A hidegindító gomb használata

  A hidegindító gomb a hideg motor beindítására való.

  1. A gyújtáskapcsoló használata előtt a gombot felhúzva aktiválja a hidegindítót (Ábra 22).

  2. Ha a motor beindult, a gombot lenyomva kapcsolja ki a hidegindítót (Ábra 22).

   g008959

  A motor beindítása

  Note: Meleg vagy forró motornál nem kell használnia a hidegindítót.

  Important: Ne indítózzon egyszerre 5 másodpercnél hosszabban. 5 másodpercnél hosszabban indítózás esetén az indítómotor károsodhat. Ha a motor nem indul be, az újabb indítózás előtt várjon 10 másodpercet.

  g332530

  A motor leállítása

  Vigyázat

  Személyi sérüléshez vezethet, ha a felügyelet nélkül hagyott gépet gyermekek vagy nézelődők megkísérlik működtetni.

  Mindig vegye ki a kulcsot és húzza be a rögzítőféket, ha a gépet felügyelet nélkül hagyja.

  g332529

  A haladásvezérlő karok használata

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Közlekedés a géppel

  Az egyes tengelyeken levő hidraulikus motorok egymástól függetlenül forgatják a hajtókerekeket. Az egyik oldali kereket hátramenetbe, míg a másikat előremenetbe kapcsolva a gép fordulás helyett megpördül. Ez nagymértékben javítja a gép kormányozhatóságát, de némi időbe telik, amíg hozzászokik, hogyan mozgathatja a gépet.

  A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart GYORS helyzetbe. Fűnyírást mindig teljes gázzal végezzen.

  Figyelmeztetés

  A gép nagyon gyorsan megpördülhet. Elveszítheti uralmát a gép felett, ami személyi sérüléssel vagy a gép károsodásával járhat.

  • Kanyarodjon óvatosan.

  • Éles kanyar előtt lassítson le.

  Haladás előremenetben

  Note: Ha behúzott rögzítőfék mellett mozdítja meg a haladási kezelőszerveket, a motor leáll.

  Megálláshoz húzza a haladásvezérlő karokat SEMLEGES helyzetbe.

  1. Engedje ki a rögzítőféket; lásd: A rögzítőfék kiengedése.

  2. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  3. Előremenethez tolja lassan előre a haladásvezérlő karokat (Ábra 26).

   g008952

  Haladás hátramenetben

  1. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  2. Hátramenethez húzza lassan hátra a haladásvezérlő karokat (Ábra 27).

   g008953

  Az oldalsó kidobás használata

  A fűnyírót csuklópántos fűterelő lappal szerelték fel, amely oldalra és lefelé, a gyep felé tereli a fűkaszálékot.

  Veszély

  A fűterelő lemez, a kidobónyílás-fedél vagy a fűgyűjtő rendszer nélkül Ön és a közelben levők ki lehetnek téve a késekkel és a kirepülő hulladékkal való érintkezésnek. A forgó fűnyírókések és a kirepülő törmelék személyi sérülést okozhatnak, akár végzeteset is.

  • Ne távolítsa el a fűterelő lemezt a nyíróasztalról, mert a fűterelő lemez irányítja lefelé az anyagot a gyep felé. Ha a fűterelő lap bármikor megsérül, azonnal cserélje le.

  • Ne nyúljon kezével vagy lábával a nyíróasztal alá.

  • Ne kísérelje meg a kidobási terület vagy a kések környékének tisztítását, csak ha a késkapcsolót (TLT) KI helyzetbe kapcsolta, a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe fordította, és kivette a kulcsot a kapcsolóból.

  • Ügyeljen arra, hogy a fűterelő lap lehajtott helyzetben legyen.

  A vágásmagasság beállítása

  Nyíróasztal-emelő pedállal rendelkező gépeknél

  A vonulási retesz használata

  1. Nyomja előre ütközésig a nyíróasztal-emelő pedált a nyíróasztal rögzítéséhez VONULáSI helyzetben (Ábra 28).

  2. Nyomja előre a nyíróasztal-emelő pedált, tolja előre a vonulási reteszt KIOLDOTT helyzetbe, majd engedje le lassan a nyíróasztalt. (Ábra 28).

   g332768

  A vágásmagasságcsap beállítása

  A vágásmagasság 38 és 140 mm között állítható 6 mm-es lépésekben, az ütközőcsapot a megfelelő furatba helyezve.

  1. A nyíróasztal-emelő pedált ütközésig előrenyomva emelje a nyíróasztalt a lábával VONULáSI helyzetbe (mely egyben a 140 mm-es vágásmagasság) a Ábra 29 szerint.

  2. A beállításhoz távolítsa el a csapot a vágásmagasság-konzolból (Ábra 29).

  3. Válassza ki a vágásmagasság-konzol furatai közül a kívánt vágásmagasságnak megfelelőt, és helyezze be a csapot (Ábra 29).

  4. Nyomja előre a nyíróasztal-emelő pedált, tolja előre a vonulási reteszt, majd engedje lassan le a nyíróasztalt.

   g332767

  A vágásmagasság beállítása

  Elektromos nyíróasztal-emeléssel rendelkező gépeknél
  1. Nyomja meg a nyíróasztal-kapcsoló felső részét (Ábra 30).

   g332765
  2. Válassza ki a vágásmagasság-konzol furatai közül a kívánt vágásmagasságnak megfelelőt, és helyezze be a csapot (Ábra 31).

   g332766
  3. Nyomja meg a nyíróasztal-kapcsoló alsó részét a vágásmagasság beállításához (Ábra 30).

  A lenyesés elleni védelemre szolgáló görgők beállítása

  Amikor állít a vágásmagasságon, mindig állítson a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőkön is.

  Note: Állítsa be úgy a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket, hogy a görgők a normál, sík fűnyírási területeken ne érjenek a talajhoz.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Állítsa be a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket a Ábra 32 alapján.

   g038079

  Üzemeltetési tanácsok

  A gázkar Gyors helyzetének használata

  A legjobb fűnyírási teljesítmény és maximális levegőkeringés érdekében a motort a gázkar GYORS helyzetében működtesse. Mivel a fűkaszálék alapos lenyírásához levegőre van szükség, ne állítsa annyira alacsonyra a vágásmagasságot, hogy a nyíróasztalt teljesen körülvegye a nyíratlan fű. Igyekezzen elérni, hogy a nyíróasztal egyik oldalánál ne legyen nyíratlan fű, így a gép beszívhatja a levegőt a nyíróasztal alá.

  Első fűnyírás a területen

  Nyírja a füvet a normálnál valamivel nagyobb vágásmagassággal, hogy a nyíróasztal ne vágjon bele az esetleg egyenetlen talajba. Ugyanakkor általában a korábban használt vágásmagasság a legjobb választás. 15 cm-nél magasabb fű lenyírásakor előfordulhat, hogy két menetben kell elvégeznie a fűnyírást az elfogadható vágásminőség érdekében.

  A fűszál harmadának levágása

  A legjobb, ha a fűszálnak nagyjából csak a harmadát vágja le. Nem ajánlott ennél többet levágni belőle, kivéve, ha a fű ritka, vagy késő ősszel, amikor a fű már lassabban nő.

  A fűnyírás irányának váltogatása

  Váltogassa a fűnyírás irányát, hogy a fű mindig egyenesen álljon. Ez egyben a fűkaszálékot is segít jobban szétszórni, ami elősegíti a lebomlást és a trágyázó hatást.

  Fűnyírás a megfelelő időközönként

  A fű eltérő sebességgel nő az év különböző szakaszaiban. Az azonos vágásmagasság megtartása érdekében kora tavasszal végezze gyakrabban a fűnyírást. Ahogy a fű növekedése nyár közepére lelassul, a fűnyírás is ritkulhat. Ha hosszabb ideig nem került sor fűnyírásra, először végezze azt nagy vágásmagasságon, majd 2 nappal később alacsonyabb beállítás mellett.

  Kisebb fűnyírási sebesség használata

  A vágás minőségének javítása érdekében bizonyos körülmények mellett használjon kisebb menetsebességet.

  A túl rövidre vágás elkerülése

  Egyenetlen gyepen növelje a vágásmagasságot, hogy elkerülje a gyep lenyesését.

  Megállás a géppel

  Ha fűnyírás közben előremenetben meg kell állnia, egy halom fűkaszálék hullhat a gyepre. Ennek megelőzése érdekében vezesse a gépet egy már lenyírt részre bekapcsolt késhajtással, vagy még haladás közben állítsa le a nyíróasztal meghajtását.

  A nyíróasztal aljának tisztán tartása

  Minden használat után tisztítsa ki a nyesedéket és szennyeződést a nyíróasztal alsó részéről. Ha fű és kosz gyűlik fel a nyíróasztal belsejében, a vágás minősége romlani fog.

  A kés(ek) karbantartása

  Gondoskodjon arról, hogy a fűnyírási szezonban mindig éles legyen a kés, mivel az éles kés a fűszálakat egyenesen metszi el anélkül, hogy tépné vagy szaggatná azokat. Az eltépett, leszakított fűszál vége megbarnul, ami lassítja a növekedését, és növeli a megbetegedés esélyét. Ellenőrizze a fűnyírókéseket minden használat után élesség, illetve kopás vagy sérülés szempontjából. Szükség szerint reszelje le a csorbulást, és élezze meg a kést. Ha a kés megsérült vagy elkopott, cserélje ki azonnal, eredeti Toro-cserekést használva.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

  • Zárja el az üzemanyagot és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt eltárolja vagy szállítani kezdi a gépet.

  Az üzemanyag-elzáró szelep használata

  Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet szállítás, karbantartás és tárolás előtt (Ábra 33).

  A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy az üzemanyag-elzáró szelep nyitott.

  g036849g008948

  A hajtókerék-kioldó szelepek használata

  Figyelmeztetés

  A kezét elkaphatják a motorháztető alatt forgó motoralkatrészek, ami súlyos sérüléssel járhat.

  Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután nyúljon hozzá a hajtókerék-kioldó szelepekhez.

  Figyelmeztetés

  A motor és a hidraulikus hajtás nagyon felforrósodhat. A forró motor és hidraulikus hajtás megérintése súlyos égési sérüléseket okozhat.

  Várja meg, amíg a motor és a hidraulikus hajtóegységek teljesen lehűlnek, csak azután nyúljon hozzá a hajtókerék-kioldó szelepekhez.

  A hajtókerék-kioldó szelepek a motorházfedél alatt bal és jobb oldalt találhatók.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Ahhoz, hogy a gépet tolni lehessen, állítsa első helyzetbe a megkerülő szelepek karjait, és rögzítse azokat ott (Ábra 34).

  4. A gép tolásához engedje ki a rögzítőféket.

  5. Ahhoz, hogy a géppel haladni lehessen, állítsa hátsó helyzetbe a megkerülő szelepek karjait, és rögzítse azokat ott (Ábra 34).

   g332790

  A gép szállítása

  A gép szállításához használjon nagy teherbírású pótkocsit vagy tehergépkocsit. Használjon teljes szélességű rámpát. Ügyeljen arra, hogy az utánfutó vagy tehergépkocsi rendelkezzen a jogszabályban előírt fékekkel, világítással és jelzésekkel. Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Ezen információk ismerete segít elkerülni a személyi sérüléseket. Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  Figyelmeztetés

  Az irányjelzők, lámpák, fényvisszaverő jelzések vagy lassú jármű embléma nélküli közúti közlekedés veszélyes, és olyan balesetekhez vezethet, amelyek személyi sérüléseket is okozhatnak.

  Ne parkoljon a géppel közúton.

  Az utánfutó kiválasztása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat (Ábra 35).

  • Csak teljes szélességű rámpát használjon, ne a gép két oldalán elhelyezett külön rámpákat.

  • Ne legyen 15°-nál meredekebb a rámpa lejtése a talajhoz, valamint a pótkocsi vagy a tehergépkocsi platójához képest.

  • A rámpa hossza legyen legalább négyszerese a plató és a talaj közti távolságnak. Ezzel biztosítható, hogy sík talajon a rámpa szöge ne haladja meg a 15°-ot.

  g027996

  A gép felrakodása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.

  • Járjon el rendkívül körültekintően, amikor a géppel a rámpán halad.

  • A rámpára tolatva hajtson fel, és előremenetben hajtson le róla.

  • Kerülje a hirtelen gyorsítást és lassítást, amikor a rámpán halad a géppel, mert elveszítheti felette az uralmát, és felborulhat.

  1. Utánfutó használata esetén kapcsolja azt fel a gépjárműre, és akassza be a biztonsági láncokat is.

  2. Adott esetben kösse be az utánfutó fékrendszerét és világítását is.

  3. Hajtsa le a rámpát, ügyelve arra, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több mint 15° (Ábra 35).

  4. Tolasson fel a géppel a rámpán (Ábra 36).

   g028043
  5. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és húzza be a rögzítőféket.

  6. Kötözze le a gépet az első önbeálló kerekeknél és a hátsó vázkeretnél hevederekkel, láncokkal, sodronnyal vagy kötelekkel (Ábra 37). A lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

   g332791

  A gép lerakodása

  1. Hajtsa le a rámpát, ügyelve arra, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több mint 15° (Ábra 35).

  2. A géppel előremenetben hajtson le a rámpán (Ábra 36).

  Karbantartás

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják. Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja le a hajtásokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó vagy forró alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen beállításokat.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • Ellenőrizze rendszeresen a rögzítőfék működését. Végezze el beállítását és szervizelését szükség szerint.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket.

  • Tisztítsa le a füvet és a törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből.

  • Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot, és távolítson el minden üzemanyaggal átitatott törmeléket.

  • Ne hagyatkozzon mechanikus vagy hidraulikus emelőre alátámasztásként; ha megemeli a gépet, támassza alá emelőállványokkal.

  • A gép minden alkatrészét tartsa megfelelő üzemállapotban. Az összes csavart húzza meg, különösen a késeket rögzítő kötőelemeket. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • A gép javítása előtt kösse le az akkumulátort. Először a negatív sarut kösse le, és utána a pozitívot. Először a pozitív sarut kösse vissza, és utána a negatívot.

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • A hidraulika-rendszer szűrők és a hidraulikafolyadék cseréje.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a biztonsági övet.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a tágulási tartályban.
 • Ellenőrizze a késeket.
 • Minden használat után
 • Tisztítsa ki a nyíróasztalt.
 • Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.Csak fúvott gumiabronccsal szerelt gépek esetében
 • Ellenőrizze az ékszíjakat, hogy látható-e rajtuk repedezettség és kopás.
 • Minden 100 órában
 • Kenje meg a fűnyíróasztal-emelő forgáspontjait.
 • A motorolaj cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát, vagy tisztítsa meg és állítsa be a légrést.
 • Minden 200 órában
 • A motorolaj-szűrő cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 250 órában
 • Az elsődleges légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A biztonsági légszűrőbetét ellenőrzése(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 400 órában
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek forgócsapját (koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 500 órában
 • A biztonsági légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Az üzemanyagszűrő cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Havonta
 • Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
 • Évente
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek csapágyait(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Az önbeálló kerekek kerékagyának zsírzása.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Javítsa ki a lepattogzott festést.
 • Végezze el a Tárolás című fejezetben ismertetett összes lépést.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A nyíróasztal függönyének leoldása

  A nyíróasztal függönyének leoldásához távolítsa el a sasszeget, így hozzáfér a nyíróasztal felső részéhez. Ha elvégezte a karbantartást, szerelje vissza a függönyt a korábban eltávolított sasszeggel.

  A védőlemez eltávolítása

  Hajtsa ki a 2 első csavart, és távolítsa el a védőlemezt, hogy hozzáférjen a nyíróasztalékszíjakhoz és a tengelyekhez (Ábra 38). A karbantartás befejeztével szerelje vissza a védőlemezt, és húzza meg a csavarokat.

  g027946

  Kenés

  A gép kenése

  Koszos vagy poros körülmények között gyakrabban kenje meg a gépet.

  Kenőzsír típusa: 2. sz. lítiumos vagy molibdénes kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

   Note: Kaparja le a festéket a zsírzógomb elejéről, ha van rajta.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést a zsírzószemre.

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  A nyíróasztal-emelő forgáspontjainak kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Kenje meg a fűnyíróasztal-emelő forgáspontjait.
 • Kenje meg a fűnyíróasztal-emelő forgáspontjait könnyűolajjal vagy olajpermettel.

  g336930

  Az önbeálló kerekek forgócsapjának zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek forgócsapját (koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Évente
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek csapágyait(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a porvédő sapkát, állítsa be az önbeálló kerekek forgócsapjait, és ne tegye vissza a porvédő sapkát, amíg a zsírzást el nem végezte; lásd: A gép kenése.

  4. Távolítsa el a hatlapú zárócsavart.

  5. Hajtson be egy zsírzószemet a furatba.

  6. Pumpáljon zsírt a zsírzószembe, amíg ki nem türemkedik a felső csapágy körül.

  7. Szerelje ki a zsírzószemet a furatból. Szerelje vissza a zárócsavart és a sapkát.

  Az önbeálló kerekek kerékagyának zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Az önbeálló kerekek kerékagyának zsírzása.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Emelje meg a nyíróasztalt a hozzáféréshez.

  4. Távolítsa el az önbeálló kereket az önbeálló villából.

  5. Távolítsa el a tömítésvédő kupakot a kerékagyról.

   g006115
  6. Távolítsa el a távtartóanyát az önbeálló kerék tengelyegységéről.

   Note: A távtartóanyát menetrögzítő pasztával szerelték fel a tengelyre.

  7. Távolítsa el a tengelyt a kerékegységből (a másik távtartóanya még maradjon a helyén).

  8. Feszegesse ki a tömítőgyűrűket, vizsgálja meg a csapágyakat kopás, károsodás szempontjából, szükség szerint cserélje le őket.

  9. Töltse fel a csapágyakat általános kenőzsírral.

  10. Szereljen be 1 csapágyat és 1 új tömítőgyűrűt a kerékbe.

  11. Ha a tengelyre egyik távtartóanya sincs felszerelve, kenje meg az egyik távtartóanya meneteit menetrögzítő pasztával, és hajtsa rá a tengelyre úgy, hogy a lapítás a csavarkulcs számára kifelé álljon.

   Note: Ne hajtsa rá a távtartóanyát a tengely végére a menet végéig. A távtartóanya külső felületéhez képest kb. 3 mm-rel legyen beljebb a tengely vége.

  12. Szerelje be az összeszerelt anyát és tengelyt a kerékbe az új tömítőgyűrű és csapágy felől.

  13. Fordítsa a kereket a nyitott részével felfelé, és töltse fel teljesen a tengely körüli részt általános kenőzsírral.

  14. Szerelje be a másik csapágyat és az új tömítőgyűrűt a kerékbe.

  15. Kenje meg a másik távtartóanya meneteit is menetrögzítő pasztával, és hajtsa rá a tengelyre úgy, hogy a lapítás a csavarkulcs számára kifelé álljon.

  16. Húzza meg az anyát 8–9 N·m nyomatékkal, lazítsa vissza, majd húzza meg újra 2–3 N·m nyomatékkal.

   Note: Ügyeljen arra, hogy a tengely egyik oldalon se lógjon túl az anyán.

  17. Szerelje fel a tömítésvédő kupakokat a kerékagyra, majd szerelje be a kereket az önbeálló villába.

  18. Szerelje be az önbeálló kerék csavarját, és húzza meg teljesen az anyát.

  Important: Ellenőrizze gyakran a csapágyat és a beállítást, hogy megelőzhető legyen a tömítés és a csapágy károsodása. Pörgesse meg az önbeálló kereket. Nem szabad, hogy sokáig pörögjön (1 vagy 2 fordulatot tehet meg), és oldalirányú játéka sem lehet. Ha a kerék akadálytalanul pörög, állítson a távtartóanyán, hogy legyen a keréknek némi ellenállása. Hordjon fel újabb réteg menetrögzítő pasztát.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Tartsa távol kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a kipufogótól és egyéb forró felületektől. A karbantartás megkezdése előtt hagyja a motor elemeit lehűlni.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 250 órában
 • Az elsődleges légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A biztonsági légszűrőbetét ellenőrzése(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 500 órában
 • A biztonsági légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Note: Szervizelje gyakrabban a légszűrőt, ha az üzemeltetési környezet rendkívül poros vagy homokos.

  A szűrők kiszerelése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Oldja a légszűrő reteszeit, és húzza le a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 41).

   g001883
  4. Fúvassa tisztára sűrített levegővel a légszűrőfedél belsejét.

  5. Csúsztassa ki óvatosan az elsődleges szűrőt a légszűrőházból (Ábra 41).

   Note: Ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét ne ütődjön a szűrőháznak.

  6. A biztonsági légszűrőbetétet csak akkor távolítsa el, ha cseréli.

  A szűrőbetétek ellenőrzése

  1. Vizsgálja meg a biztonsági légszűrőbetétet. Ha szennyezett, akkor a biztonsági és az elsődleges szűrőbetétet is cserélje ki.

   Important: Ne kísérelje meg a biztonsági légszűrőbetét tisztítását. Ha a biztonsági légszűrőbetét szennyezett, akkor az elsődleges szűrőbetét sérült.

  2. Vizsgálja meg az elsődleges szűrőbetétet sérülés szempontjából úgy, hogy a szűrőbetét külső részét a fény felé tartva belenéz a szűrőbetétbe. Ha az elsődleges szűrőbetét szennyezett, meghajlott vagy sérült, cserélje ki.

   Note: Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Az elsődleges légszűrőbetétet ne tisztítsa.

  A légszűrőbetétek beszerelése

  Important: A motor károsodásának megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha mindkét légszűrőbetét és a légszűrőfedél is a helyén van.

  1. Új légszűrőbetétek beszerelése esetén ellenőrizze, hogy a szűrők a szállítás során nem sérültek-e meg.

   Note: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  2. A belső szűrő cseréje esetén óvatosan csúsztassa be azt a szűrőházba (Ábra 41).

  3. Óvatosan csúsztassa rá az elsődleges szűrőbetétet a biztonsági szűrőbetétre (Ábra 41).

   Note: A beszerelés során az elsődleges szűrőbetét külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy a szűrőbetét teljesen beüljön a helyére.

   Important: Ne a szűrőbetét puha belső részét nyomja.

  4. Szerelje fel a légszűrőfedelet, és rögzítse a kapcsokkal (Ábra 41).

  A motorolaj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Minden 100 órában
 • A motorolaj cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 200 órában
 • A motorolaj-szűrő cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A motorolajra vonatkozó előírások

  Olaj típusa: detergenstartalmú kenőolaj (API-specifikáció: SF, SG, SH, SJ vagy SL)

  A forgattyúház űrtartalma:

  • Kawasaki FX691 motorok – 2,0 l szűrőcsere esetén; 1,8 l szűrőcsere nélkül

  • Kawasaki FX801 motorok – 2,3 l szűrőcsere esetén; 2,1 l szűrőcsere nélkül

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  g037096

  Note: Bár a legtöbb esetben 10W-40 motorolaj ajánlott, a légköri viszonyoknak megfelelően előfordulhat, hogy más viszkozitású olajat kell használnia. Magasabb környezeti hőmérsékleten a 20W-50 motorolaj használata csökkentheti az olajfogyasztást.

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Note: Az olajszintet hideg motornál ellenőrizze.

  Important: Ha a motort túl sok vagy kevés motorolajjal járatja, a motor egyaránt károsodhat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

   Note: Ellenőrizze, hogy a motor lehűlt, így az olajnak volt ideje, hogy lecsorogjon az olajteknőbe.

  3. Tisztítsa meg az olajbetöltő sapka és a nívópálca környékét, mielőtt eltávolítja, hogy ne kerülhessen szennyeződés, fűkaszálék stb. a motorba (Ábra 43).

  g008804g311705

  A motorolaj cseréje

  Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze újrahasznosító központban.

  1. Indítsa be a motort, és járassa 5 percig.

   Note: Így az olaj felmelegszik, és könnyebben leürül.

  2. Parkoljon le a géppel úgy, hogy a leeresztő oldal az ellentétes oldalhoz képest kissé lejjebb kerüljön, így biztosítva az olaj teljes leeresztését.

  3. Kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  4. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  5. Engedje le az olajat a motorból (Ábra 44).

   g008804g027734
  6. Öntse be lassan a megadott olaj kb. 80%-át a betöltőcsőbe, majd töltsön utána annyit, hogy az olajszint elérje a FULL” (tele) jelzést (Ábra 45).

   g194610
  7. Indítsa be a motort, és menjen sík felületre.

  8. Ellenőrizze ismét az olajszintet.

  A motorolajszűrő cseréje

  1. Ürítse le az olajat a motorból; lásd: A motorolaj cseréje.

  2. A motorolajszűrő cseréje (Ábra 46).

   g008804g027477

   Note: Csavarja fel a helyére az olajszűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rá még ¾ fordulatot.

  3. Töltse fel az olajteknőt megfelelő típusú új olajjal, lásd: A motorolajra vonatkozó előírások.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát, vagy tisztítsa meg és állítsa be a légrést.
 • A gyújtógyertya beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti légrést. A gyújtógyertya ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a légrés ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyát.

  Gyújtógyertya típusa:

  Kawasaki FX691 és FX801 motor – NGK® BPR4ES vagy ennek megfelelő

  Légrés: 0,75 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Tisztítsa meg a gyújtógyertya alapja körüli területet, hogy ne juthasson szennyeződés a motorba.

  4. Keresse meg és távolítsa el a gyújtógyertyá(ka)t a Ábra 47 szerint.

   g009922g027478

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyát. A gyújtógyertyát cserélje ki, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a légrést 0,75 mm-re.

  g206628

  A gyújtógyertya beszerelése

  g028109

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  Az üzemanyag bizonyos körülmények között rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  Az üzemanyagra vonatkozó óvintézkedések teljes listája tekintetében lásd: Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Az üzemanyagszűrő cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Important: Szerelje fel az üzemanyagtömlőket, és rögzítse azokat műanyag kötegelőkkel úgy, ahogy eredetileg voltak, hogy ne érjenek olyan alkatrészekhez, amelyek károsíthatják az üzemanyag-szállító rendszert.

  Ne szerelje vissza az elszennyeződött szűrőt, ha eltávolította az üzemanyag-vezetékről.

  Az üzemanyagszűrő a motor elejénél bal oldalt, a motor közelében található.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Hagyja a gépet lehűlni.

  4. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt (Ábra 50).

   Note: Az új szűrőn az áramlási irányt jelző nyíl mutasson a motor felé.

   g033082

  Az üzemanyagtartály szervizelése

  Ne kísérelje meg az üzemanyagtartály leürítését. Bízza hivatalos márkaszervizre az üzemanyagtartály leürítését és az üzemanyagrendszer elemeinek szervizelését.

  Elektromos berendezés karbantartása

  A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A gép javítása előtt kösse le az akkumulátort. Először a negatív sarut kösse le, és utána a pozitívot. Először a pozitív sarut kösse vissza, és utána a negatívot.

  • Az akkumulátor töltését nyitott, jól szellőző helyen végezze, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a fali aljzatból. Viseljen védőruházatot, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Havonta
 • Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
 • Az akkumulátor eltávolítása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fém szerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy annak pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen lekötése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, és csak azután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak azután a negatív (fekete) kábelt.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Szerelje ki az akkumulátort az Ábra 51 alapján.

   g036853g036855

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon és ne használjon szikraképző eszközt vagy nyílt lángot az akkumulátor közelében.

  Important: Az akkumulátort tartsa mindig teljesen feltöltve (1,265-ös fajsúly). Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Szerelje ki az akkumulátort a vázból; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Töltse az akkumulátort 10–15 percig 25–30 A vagy 30 percig 10 A áramerősséggel.

   Note: Ne töltse túl az akkumulátort.

  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra 52).

  4. Szerelje be az akkumulátort a gépbe, és kösse rá a kábeleit; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

   Note: Ne járassa a gépet lekötött akkumulátorral, elektromos károsodások léphetnek fel.

   g000960

  Az akkumulátor beszerelése

  1. Helyezze el úgy az akkumulátort a tálcájában, hogy a pólusai a hidraulikatartállyal ellenkező oldalon legyenek (Ábra 51).

  2. Szerelje fel a pozitív (piros) akkumulátorkábelt a pozitív (+) akkumulátorpólusra.

  3. Szerelje fel a negatív (fekete) akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorpólusra.

   Note: MyRide gépeknél ügyeljen arra, hogy a testkábel ne dörzsölődjön a lengőkarhoz vagy a lengéscsillapító alsó bekötéséhez (Ábra 54).

   g334253
  4. Rögzítse a kábeleket 2 csavar, 2 alátét és 2 önbiztosító anya segítségével (Ábra 51).

  5. Csúsztassa rá a piros gumisapkát a pozitív (+) akkumulátorpólusra.

  6. Rögzítse az akkumulátort a gumipánttal (Ábra 51).

  A biztosítékok szervizelése

  Az elektromos rendszert biztosítékok védik. A biztosítékok nem igényelnek karbantartást, de ha valamelyik kiég, ellenőrizni kell az általa védett részegységet és áramkört, rövidzárlat vagy egyéb hiba jeleit keresve.

  A biztosítékok az ülés mellett a jobb oldali konzolon találhatók (Ábra 54).

  1. Biztosítékcsere esetén húzza ki a biztosítékot az eltávolításához.

  2. Helyezze be az új biztosítékot (Ábra 54).

   g036858

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A biztonsági öv ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági övet.
 • Vizsgálja meg a biztonsági övet kopás, vágások, valamint a visszahúzó szerkezet és a csat megfelelő működése tekintetében. Cserélje ki a biztonsági övet, ha károsodott.

  Az egyenesfutás beállítása

  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT).

  2. Haladjon a géppel nyílt, sík területre, és állítsa a haladásvezérlő karokat SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe.

  3. A gázkart állítsa középre a GYORS és a LASSú helyzet közé.

  4. Tolja előre mindkét haladásvezérlő kart a T-nyílásban ütközésig.

  5. Ellenőrizze, melyik irányba halad a gép.

  6. Ha a gép jobbra tart, dugjon be egy 3/16"-os imbuszkulcsot a bal oldali burkolatpanel szerviznyílásán, és forgassa el jobbra vagy balra a kar elmozdulását határoló csavart (Ábra 55).

  7. Ha a gép balra tart, dugjon be egy 3/16"-os imbuszkulcsot a jobb oldali burkolatpanel szerviznyílásán, és forgassa el jobbra vagy balra a kar elmozdulását határoló csavart (Ábra 55).

  8. Induljon el a géppel, és ellenőrizze az egyenesfutását teljesen előretolt karokkal.

  9. Ismételje meg a beállítást, amíg el nem éri a kívánt egyenesfutást.

   g334735

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Csak fúvott gumiabronccsal szerelt gépek esetében
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.Csak fúvott gumiabronccsal szerelt gépek esetében
 • Tartsa a légnyomást az önbeálló kerekeken lévő és a hátsó gumiabroncsokban 0,9 bar értéken. A nem egyforma gumiabroncsnyomás egyenetlen vágást eredményez. A legpontosabb nyomásérték hideg gumiabroncsoknál mérhető.

  g001055

  A kerékanyák ellenőrzése

  Ellenőrizze és húzza meg a kerékanyákat 122–136 Nm nyomatékkal.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék beállítása

  Ha állítani kell a rögzítőféken, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

  Ékszíjak karbantartása

  Az ékszíjak ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az ékszíjakat, hogy látható-e rajtuk repedezettség és kopás.
 • Cserélje ki az ékszíjat, ha kopott. A kopott ékszíj üzem közben nyikorog; a kések fűnyírás közben csúsznak; az ékszíj szélei rojtosak, égésnyomok és repedések láthatók rajta.

  A nyíróasztal ékszíjcseréje

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Engedje le a fűnyírót 76 mm vágásmagasságra.

  4. Hajtsa ki az ékszíjburkolatok csavarjait.

  5. A nyíróasztal függönyének leoldása érdekében távolítsa el a sasszeget; lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  6. Távolítsa el a védőlemezt; lásd: A védőlemez eltávolítása.

  7. Távolítsa el a szíjburkolatokat (Ábra 57).

   g027729
  8. A feszítőkar négyzet alakú nyílásába helyezett ⅜"-os racsnis hajtókar segítségével szüntesse meg a feszítőgörgőt terhelő rugóerőt (Ábra 58).

  9. Távolítsa el az ékszíjat a nyíróasztal-ékszíjtárcsákról és a tengelykapcsoló szíjtárcsáról.

  10. Távolítsa el az ékszíjvezetőt a rugós feszítőkarról (Ábra 58).

  11. Távolítsa el a meglévő ékszíjat.

  12. Tegye fel az új ékszíjat a nyíróasztal-ékszíjtárcsákra és a motor alatti tengelykapcsoló szíjtárcsára (Ábra 58).

   g334846
  13. Szerelje vissza az ékszíjvezetőt a feszítőkarra (Ábra 58).

  14. A négyzet alakú nyílásába helyezett ⅜"-os racsnis hajtókar segítségével szerelje fel a feszítőrugót (Ábra 58).

   Note: A rugóvégek üljenek be a csapok hornyaiba.

  15. Szerelje fel a szíjburkolatokat (Ábra 59).

   g027730

  A hidraulikaszivattyú hajtószíjának cseréje

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a nyíróasztalékszíjat; lásd: A nyíróasztal ékszíjcseréje.

  4. Emelje meg a gépet, és támassza alá emelőállványokkal.

  5. Brug en ½" skralde eller afbryderarm i det firkantede hul i styrearmen for at fjerne spændingen på styrefjederen (Ábra 60).

  6. Távolítsa el az ékszíjat a feszítőtárcsáról, a 2 hidraulikaszivattyú-hajtótárcsáról és a motorszíjtárcsáról (Ábra 60).

  7. Szerelje fel az új ékszíjat a feszítőtárcsára, a motorszíjtárcsára és a 2 hidraulikaszivattyú-hajtótárcsára (Ábra 60).

  8. Feszítővas vagy a négyzet alakú nyílások egyikébe helyezett ½˝-os racsnis hajtókar segítségével szerelje fel a feszítőrugót.

   Note: A rugóvégek üljenek be a csapok hornyaiba.

  9. Szerelje fel a nyíróasztalékszíjat; lásd: A nyíróasztal ékszíjcseréje.

   g334847

  Kezelőberendezés karbantartása

  A vezérlőkarhelyzet beállítása

  Ha a karok végei egymáshoz ütköznek, lásd: A haladásvezérlő rudazat beállítása.

  A magasság beállítása

  A haladásvezérlő karok magasságban állíthatók a maximális kényelem érdekében.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a kötőelemeket, amelyek a vezérlőkarokat a tengelyükhöz rögzítik.

   g035858
  4. Helyezze át a vezérlőkart a következő furatokhoz. Rögzítse a vezérlőkart a kötőelemekkel.

  5. Ismételje meg a beállítást a másik karnál.

  A dőlésszög beállítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Lazítsa meg a vezérlőkart a tengelyéhez rögzítő felső csavart.

  4. Lazítsa meg az alsó csavart annyira, hogy a vezérlőkart előre-hátra billenthesse. A csavarokat meghúzva rögzítse a vezérlőkart az új helyzetében.

  5. Ismételje meg a beállítást a másik karnál.

   g009195

  A haladásvezérlő rudazat beállítása

  A gép két oldalán az ülés alatt található a szivattyúkat vezérlő rudazat. A rudazat végén található anyát ½"-es, mély dugókulccsal elforgatva finomhangolható a beállítás, hogy a gép a karok semleges helyzetében ne mozduljon el. Minden beállítás csak a semleges helyzet pozícióját érintheti.

  Figyelmeztetés

  A beállítás elvégzéséhez a motornak járnia, a hajtókerekeknek pedig forogniuk kell. A mozgó alkatrészek vagy forró felületek érintése személyi sérüléssel járhat.

  Tartsa távol ujjait, kezét és ruházatát a forgó alkatrészektől és forró felületektől.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Nyomja le a nyíróasztal-emelő pedált, vegye ki a vágásmagasságcsapot, és engedje le a talajra a nyíróasztalt.

  4. Emelje fel a gép hátulját, és támassza alá emelőállványokkal (vagy annak megfelelő eszközzel) olyan magasságba, hogy a hajtókerekek szabadon foroghassanak.

  5. Húzza le az elektromos csatlakozót az ülés biztonsági kapcsolójáról, amelyet az üléspárna alatt talál.

   Note: A kapcsoló az ülésegység része.

  6. Zárja átmenetileg rövidre a fő vezetékköteg csatlakozójának érintkezőit.

  7. Indítsa be a motort, járassa teljes gázon, és engedje ki a rögzítőféket.

   Note: A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a rögzítőféket behúzta, és a haladásvezérlő karok külső helyzetben állnak. Nem kell beülnie az ülésbe.

  8. Járassa a motort legalább 5 percig a haladásvezérlő karok teljes előremeneti sebesség helyzetében, hogy a hidraulikafolyadék üzemi hőmérsékletre melegedjen.

   Note: A haladásvezérlő karoknak semleges helyzetben kell lenniük, amikor a beállítást végzi.

  9. Állítsa SEMLEGES helyzetbe a haladásvezérlő karokat.

  10. Ellenőrizze, hogy a vezérlőlemez fülei hozzáérnek-e a visszatérítő lemezekhez a hidraulikus egységeken.

  11. A szivattyúvezérlő rudak hosszán az anyát megfelelő irányba hajtva állítson annyit, hogy a kerekek kissé meginduljanak hátramenetben (Ábra 63 és Ábra 64).

   g334848
   g036753
  12. Állítsa a haladásvezérlő karokat HáTRAMENET helyzetbe, majd a karra enyhe nyomást kifejtve hagyja, hogy a hátramenetjelző rugók visszatérítsék a kart semleges helyzetbe.

   Note: A kerekeknek meg kell állniuk, vagy kissé el kell indulniuk hátramenetben.

   Note: Előfordulhat, hogy a megfelelő hozzáférés érdekében el kell távolítania a haladásvezérlő burkolatot.

  13. Állítsa le a motort.

  14. Távolítsa el az áthidaló vezetéket a vezetékkötegből, és kösse vissza a csatlakozót az üléskapcsolóba.

  15. Távolítsa el az emelőállványokat.

  16. Emelje fel a nyíróasztalt, és helyezze be a vágásmagasságcsapot.

  17. Ügyeljen, hogy a gép ne induljon el hátramenetben, amikor kiengedi a rögzítőféket.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal, sebészi úton el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikacső és -tömlő megfelelő állapotban van, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény jól zár.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó furatokhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  Hidraulikafolyadék típusa: Toro® HYPR-OIL 500 hidraulikafolyadék

  Important: Használja az előírt folyadékot. A többi folyadék károsíthatja a hidraulika-rendszert.

  A hidraulikarendszer kapacitása (szűrők eltávolítva): 7,57 liter

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a tágulási tartályban.
  1. Hagyja a hidraulikafolyadékot lehűlni. A szintet akkor ellenőrizze, amikor hideg a folyadék.

  2. Ellenőrizze a tágulási tartályt, szükség esetén töltsön utána Toro® HYPR-OIL 500 hidraulikafolyadékot a FULL COLD” (hidegen tele) szintig (Ábra 65).

   g334849

  A hidraulikafolyadék és a szűrők cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • A hidraulika-rendszer szűrők és a hidraulikafolyadék cseréje.
 • A hidraulikafolyadék cseréje esetén a szűrőket el kell távolítani. A kettőt egyszerre cserélje; a folyadékkal kapcsolatos előírásokért lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  Az új szűrők felszerelése és a folyadék betöltése után légtelenítse a rendszert. Lásd: A hidraulika-rendszer légtelenítése. A légtelenítést akkor hagyja abba, amikor a folyadék a légtelenítési eljárást követően a tágulási tartály FULL COLD (hidegen tele) szintjénél marad.

  Important: Az eljárás nem megfelelő elvégzése a közlőmű-hajtásrendszer javíthatatlan károsodását okozhatja.

  A hidraulikafolyadék és a szűrők eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Hagyja lehűlni a motort.

  4. A légtelenítő csavarok hosszabbító és 7/16"-os dugókulcs segítségével érhetők el a gép tetején levő bukócső-rögzítési pont melletti furatokon át (Ábra 66).

   Note: Jegyezze meg, hová teszi le a légtelenítő csavart, miután kiszerelte, mert könnyen elveszhet.

   g336998
  5. Tisztítsa meg alaposan a szűrő környezetét.

   Important: Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen por a hidraulikarendszerbe, mert az szennyeződést eredményezhet.

  6. Helyezzen egy megfelelő edényt a szűrő alá a szűrő és a légtelenítő csavar eltávolításakor leürülő folyadék felfogásához.

  7. A folyadék leürítéséhez távolítsa el a hidraulikafolyadék-szűrő fedelét a közlőműről (Ábra 67).

   g334915
  8. Távolítsa el az O-gyűrűt a szűrőfedélről, és selejtezze az O-gyűrűt.

  9. Miután a hidraulikafolyadék leürült a közlőműből, szerelje le a szűrőt a közlőműházról.

  10. Ismételje meg az eljárást a gép másik oldalán is.

  A hidraulikafolyadék feltöltése és a szűrők felszerelése

  1. Szerelje fel az új szűrőt a közlőműre, az új O-gyűrűt pedig a szűrőfedélre.

  2. Szerelje fel a szűrőfedelet.

  3. Húzza meg a szűrőfedelet 22,6–33,8 N m nyomatékkal.

  4. Távolítsa el a tágulási tartály sapkáját, és töltse fel a közlőművet az előírt folyadékból a megfelelő mennyiséggel.

   Note: A közlőművek feltöltése tovább tarthat a vártnál.

  5. Szerelje vissza a korábban eltávolított légtelenítő csavarokat, és húzza meg őket 3,95–9,04 N m nyomatékkal.

  6. Folytassa itt: A hidraulika-rendszer légtelenítése.

   Important: Ha a hidraulika-rendszer szűrőinek és folyadékának cseréje után nem kerül sor a hidraulika-rendszer légtelenítési eljárására, az a közlőmű-hajtásrendszer javíthatatlan károsodását okozhatja.

  A hidraulika-rendszer légtelenítése

  1. Emelje fel a gép hátulját, és támassza alá emelőállványokkal (vagy annak megfelelő eszközzel) olyan magasságba, hogy a hajtókerekek szabadon foroghassanak.

   g017625
  2. Indítsa be a motort, állítsa a gázkart ½-gáz helyzetbe, és engedje ki a rögzítőféket.

   1. Állítsa át a megkerülő szelepek karját a gép tolását lehetővé tevő helyzetbe. A megkerülő szelepek nyitott helyzetében, járó motor mellett döntse lassan előre és hátra 5 vagy 6 alkalommal a haladásvezérlő karokat.

   2. Állítsa át a megkerülő szelepek karját a gép használatát lehetővé tevő helyzetbe.

   3. A megkerülő szelepek zárt helyzetében, járó motor mellett döntse lassan előre és hátra 5 vagy 6 alkalommal a haladásvezérlő karokat.

   4. Állítsa le a motort, és ellenőrizze a folyadékszintet a tágulási tartályban. Töltsön be az előírt folyadékból, amíg a kiegyenlítő tartályban el nem éri a szintje a FULL COLD (hidegen tele) jelzést.

  3. Ismételje a 2. lépést, amíg minden levegő el nem távozik a rendszerből.

   Note: Ha a közlőmű normál zajszinttel működik, zökkenőmentesen viszi a gépet előre- és hátramenetben normál sebességgel, a légtelenítés megtörtént.

  4. Ellenőrizze még egyszer utoljára a folyadékszintet a kiegyenlítő tartályban. Töltsön be az előírt folyadékból, amíg a kiegyenlítő tartályban el nem éri a szintje a FULL COLD (hidegen tele) jelzést.

  A nyíróasztal karbantartása

  Késekkel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ellenőrizze rendszeresen a késeket kopás és sérülés szempontjából.

  • Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. Burkolja be a késeket, vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen óvatos a szervizelésükkor. A késeket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.

  • Többkéses gépeknél figyelembe kell venni, hogy az egyik kés forgatásakor a többi kés is forogni kezd.

  • Mindig együtt, teljes készletben cserélje a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze az egyensúlyt.

  A vágókések szervizelése

  A kiváló minőségű vágás érdekében tartsa a késeket élesen. A kényelmes élezés és csere érdekében érdemes pótkésekről gondoskodni.

  A kések ellenőrzése vagy szervizelése előtt

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyákról.

  A kések ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a késeket.
  1. Ellenőrizze a vágóéleket (Ábra 69).

  2. Ha a vágóél tompa vagy sérülések láthatók rajta, szerelje le, és fenje meg a kést; lásd A kések élezése.

  3. Vizsgálja meg a késeket, különösen az ívelt részen.

  4. Ha ezen a területen bármilyen repedést, kopást vagy alakuló bevágást lát, azonnal cserélje ki a kést (Ábra 69).

   g006530

  A kések ellenőrzése görbülés szempontjából

  Note: A következő eljáráshoz a gépnek sík talajon kell állnia.

  1. Emelje fel a nyíróasztalt a legfelső vágásmagasságba.

  2. Vastagon párnázott kesztyűben vagy más megfelelő kézvédelemmel ellátva fordítsa lassan a kést olyan helyzetbe, hogy megmérhesse a távolságot a vágóél és a vízszintes felület között, amelyen a gép áll (Ábra 70).

   g014972
  3. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 71).

   g014973
  4. Forgassa el a kést 180°-kal, hogy az ellentétes vágóéle kerüljön mérési helyzetbe (Ábra 72).

   g014974
  5. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 73).

   Note: Az eltérés nem lehet több mint 3 mm.

   g014973
   1. Ha az A és a B közti eltérés több mint 3 mm, cserélje le a kést; lásd A kések leszerelése és A kések felszerelése.

    Note: Ha a görbének talált kés lecserélése után megismételt mérés továbbra is 3 mm-t meghaladó eltérést mutat, a kés tengelye görbülhetett el. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel a javítás miatt.

   2. Ha az eltérés nem lépi túl a határértéket, folytassa a következő késsel.

  6. Ismételje meg az eljárást minden késnél.

  A kések leszerelése

  Cserélje le a kést, ha kemény tárgynak ütközött, kiegyensúlyozatlanná vált vagy elgörbült.

  1. Tegyen villáskulcsot a tengely lapított részére, vagy tartsa meg a kés végét egy ronggyal vagy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Hajtsa ki a késtengelyből a késcsavart, és távolítsa el a perselyt és a kést (Ábra 74).

   g295816

  A kések élezése

  1. Reszelő segítségével fenje meg a kés mindkét vágóélét (Ábra 75).

   Note: Őrizze meg az eredeti letörési szöget.

   Note: A kés megtartja az egyensúlyát, ha mindkét vágóéléről ugyanannyi anyagot távolít el.

   g000552
  2. Ellenőrizze a kés egyensúlyát késegyensúlyozóra téve (Ábra 76).

   Note: Ha a kés vízszintes helyzetben marad, akkor kiegyensúlyozott, használható.

   Note: Ha a kés nincs egyensúlyban, reszeljen le némi anyagot a nehéz végéből, csak a terelőlemeznél (Ábra 75).

   g000553
  3. Ismételje az eljárást, amíg a kés egyensúlyba nem kerül.

  A kések felszerelése

  1. Dugja át a perselyt a késen úgy, hogy a karimája a kés alján (a fű felől) legyen (Ábra 77).

   g255205
  2. Szerelje fel a persely-kés egységet a tengelyre (Ábra 78).

   g298850
  3. Kenjen szükség szerint rézpasztát vagy kenőzsírt a késcsavar meneteire, hogy az ne ragadjon meg. Szerelje be a késcsavart kézzel meghúzva.

  4. Tegyen villáskulcsot az ellapított részre a tengelyen, és húzza meg a késcsavart 75–81 N m nyomatékkal.

  Oldalirányú szintezés és a lejtés beállítása

  Ellenőrizze a nyíróasztal vízszintes helyzetét minden alkalommal, amikor felszereli azt, valamint ha ferde nyomot hagy a fűnyíró.

  A szintezés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e elgörbülve valamelyik kés, és cserélje le a görbe kést; a továbblépés előtt lásd: A vágókések szervizelése.

  Először oldalirányban szintezze a nyíróasztalt; utána állítsa be a hosszirányú lejtését.

  Követelmények:

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Ellenőrizze a légnyomást a hajtókerekek gumiabroncsaiban; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  4. Állítsa a nyíróasztalt vonulási reteszelt helyzetbe.

  5. Forgassa el óvatosan keresztbe a késeket.

  6. Mérje meg a szélső késhegyek és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 79). Ha az értékek közti eltérés több mint 5 mm, végezze el a szintezést; folytassa ezzel az eljárással.

   g037879
  7. Ellenőrizze a lejtést a késeknél (Ábra 80). Ellenőrizze, hogy az első késhegy alacsonyabban van-e, mint a hátsó késhegy, ahogy a Blokkmagasság és ferdeség táblázatban látható. Ha beállítás szükséges, folytassa ezzel az eljárással.

   g037880
  8. Állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőit a felső furatokba, vagy szerelje le őket, amíg tart a beállítás.

  9. Emelje fel a nyíróasztalt vonulási helyzetbe (140 mm-re).

  10. Lazítsa addig az emelést segítő rugó állítócsavarját, amíg a csavart már el tudja távolítani (Ábra 81).

   Note: Tegye el a csavart, mert vissza fogja szerelni.

   g334850
  11. Helyezzen két blokkot (lásd a blokkmagasság és ferdeség táblázatot) a nyíróasztal szoknyájának hátsó széle alá; egyet-egyet a nyíróasztal két oldalához (Ábra 82).

  12. A vágásmagasságkart állítsa 76 mm-es helyzetbe.

  13. Helyezzen 2 blokkot a nyíróasztal első széle alá két oldalt, de ne a lenyesés elleni védelem görgőkonzolja vagy a hegesztési varrat alá.

   g038090

   Blokkmagasság és ferdeség táblázata

   Nyíróasztal méreteElső blokk magassága Ferdeség
   Minden nyíróasztal73 mm4,8–6,4 mm
  14. Forgassa el óvatosan keresztbe a késeket (Ábra 79).

  15. Lazítsa meg az önbiztosító anyákat (Ábra 83) mind a 4 sarokban, és gondoskodjon arról, hogy a nyíróasztal biztonságosan üljön a 4 blokkon.

  16. Húzza feszesre a nyíróasztal-függesztőket, és ellenőrizze, hogy a fűnyíróasztal-emelő kar nekinyomódik-e az ütközőnek.

  17. Húzza meg a 4 önbiztosító anyát.

   g035851
  18. Ellenőrizze, hogy a blokkok szorosan állnak-e a nyíróasztal szoknyája alatt, és minden rögzítőcsavart meghúzott-e.

  19. Folytassa a nyíróasztal szintezését a kések hosszirányú lejtésének ellenőrzésével.

  20. Ellenőrizze a kések egyenességét, és szükség esetén ismételje meg a nyíróasztal szintezési eljárását.

  21. Emelje fel a nyíróasztalt vonulási helyzetbe (140 mm-re).

  22. Szerelje be az emelést segítő rugó korábban, a 10. lépésben eltávolított csavarját.

  23. Állítsa be a rugó és a konzol közti légrést 22–29 mm-re.

  A nyíróasztal eltávolítása

  A nyíróasztal szervizelése vagy eltávolítása előtt biztosítsa elmozdulás ellen a nyíróasztal-emelő rugós karokat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Engedje le a fűnyírót 76 mm vágásmagasságra.

  4. A nyíróasztal függönyének leoldása érdekében távolítsa el a sasszeget; lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  5. Távolítsa el a szíjburkolatokat.

  6. Lazítsa meg a nyíróasztal feszítőgörgőjét, és vegye le a nyíróasztalékszíjat; lásd: Ékszíjak karbantartása.

  7. Távolítsa el a csavarokat és anyákat a lábtámasz alatti lemez elejéből.

  8. Távolítsa el és őrizze meg a gép két oldalából származó csavarokat és anyákat (Ábra 84).

   g036866
  9. Csúsztassa el jobbra a nyíróasztalt a géptől.

  A fűterelő lemez cseréje

  Figyelmeztetés

  A fedetlen kidobónyíláson át a gép tárgyakat hajíthat a közelben tartózkodók felé, súlyos személyi sérülést okozva ezzel. Emellett így a késekhez is hozzá lehet érni.

  Ne használja a gépet felszerelt mulcsozólemez, fűterelő lemez vagy fűgyűjtő rendszer nélkül.

  1. Távolítsa el a terelőlemezt a csuklópántkonzolokhoz rögzítő önbiztosító anyát, csavart, rugót és távtartót (Ábra 85).

  2. Távolítsa el a sérült vagy elhasználódott fűterelő lemezt (Ábra 85).

   g015594
  3. Szerelje rá a távtartót és a rugót a fűterelő lemezre.

  4. A rugó J-kampós végét akassza be a nyíróasztal szélébe.

   Note: Ellenőrizze, hogy a rugó J-kampós vége beakadt-e a nyíróasztal szélébe, mielőtt beszereli a csavart a Ábra 85 szerint.

  5. Szerelje be a csavart, és szerelje fel az anyát.

  6. A rugó J-kampós végét helyezze el a fűterelő lemez körül (Ábra 85).

   Important: A fűterelő lemeznek el kell tudnia fordulni. Hajtsa fel teljesen a terelőlemezt annak ellenőrzése céljából, hogy teljesen lehajlik-e az alsó helyzetbe.

  Tisztítás

  A nyíróasztal aljának kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Tisztítsa ki a nyíróasztalt.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Emelje a nyíróasztalt VONULáSI helyzetbe.

  A felfüggesztési rendszer tisztítása

  A felfüggesztési rendszer tisztításához használjon sűrített levegőt.

  Note: Ne tisztítsa a lengéscsillapító egységeket nagy nyomású vízzel (Ábra 86).

  g030538

  A hulladék elhelyezése

  A motorolaj, az akkumulátor, a hidraulikafolyadék és a hűtőfolyadék a környezetet szennyező anyagok. Ezeket az állami és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelői pozíciót. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagot nyílt láng közelében, és ne zárt térben vagy zárt utánfutón ürítse le az üzemanyagot.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  Tisztítás és tárolás

  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a fűkaszálékot, a koszt és a szennyeződést a teljes gép külső felületeiről, különösen a motorról és a hidraulika-rendszerről. Tisztítsa le a koszt és a kaszálékot a hengerfej bordái közül és a ventilátorházból.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidromotorok környékén.

  4. Ellenőrizze a rögzítőfék működését; lásd: A rögzítőfék beállítása.

  5. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  6. Zsírozza meg a gépet; lásd: A gép kenése.

  7. Cserélje le a motorolajat; lásd: A motorolaj szervizelése.

  8. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  9. Cserélje le a hidraulikaszűrőket; lásd: A hidraulikafolyadék és a szűrők cseréje.

  10. Töltse fel az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor töltése.

  11. Kaparjon le minden rátapadt füvet és koszt a fűnyíró aljáról, majd mossa le a fűnyírót kerti locsolótömlővel.

   Note: Járassa a gépet bekapcsolt késsel (TLT) magas alapjáraton 2-5 percig a lemosás után.

  12. Ellenőrizze a kések állapotát; lásd: A vágókések szervizelése.

  13. Készítse elő a gépet tárolásra, ha 30 napot meghaladó ideig nem használja. Készítse elő a gépet tárolásra az alábbi módon:

   1. Töltsön a tartályban lévő üzemanyagba kőolaj alapú üzemanyag-stabilizáló/-kondicionálót. Kövesse az üzemanyag-stabilizáló gyártójának keverési utasításait. Ne használjon alkoholalapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

    Note: Az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló friss üzemanyaggal keverve és folyamatosan használva a leghatékonyabb.

   2. Járassa a motort 5 percig, hogy átjárja az üzemanyagrendszert a kondicionált üzemanyag.

   3. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd ürítse le az üzemanyagtartályt.

   4. Indítsa be és hagyja a motort járni, míg le nem áll.

   5. Helyezze el az üzemanyagot környezetbarát módon. Végezze el újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

    Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  14. Szerelje ki és ellenőrizze a gyújtógyertyákat; lásd: A gyújtógyertya szervizelése. A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 30 ml (2 evőkanál) motorolajat a hengerekbe. Az indítómotorral forgassa meg a motort, hogy eloszlassa az olajat a hengerben. Szerelje be a gyújtógyertyákat. Ne tegye rájuk a gyertyapipát.

  15. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  16. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  17. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki a kulcsot, és tegye el úgy, hogy gyerekek vagy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A védelme érdekében takarja le, és tartsa tisztán a gépet.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A motor túlmelegszik.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  3. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  4. A légszűrő elkoszolódott.
  5. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  3. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel
  Az indítómotor nem forgatja a motort.
  1. A késkapcsoló be van kapcsolva.
  2. A haladásvezérlő karok nincsenek Semleges-reteszelt helyzetben.
  3. Az akkumulátor lemerült.
  4. Az elektromos csatlakozók korrodáltak vagy lazák.
  5. Kiégett egy biztosíték.
  6. Meghibásodott egy relé vagy kapcsoló.
  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót.
  2. Állítsa Semleges-reteszelt helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
  3. Töltse fel az akkumulátort.
  4. Ellenőrizze az elektromos csatlakozók érintkezését.
  5. Cserélje ki a biztosítékot.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor nem indul be, nehezen indul be, vagy leáll.
  1. Az üzemanyagtartály kiürült.
  2. Az üzemanyag-elzárószelep zárt.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A gázkar nincs a megfelelő helyzetben.
  5. Szennyezett az üzemanyagszűrő.
  6. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  7. A légszűrő elkoszolódott.
  8. Az üléskapcsoló nem megfelelően működik.
  9. Az elektromos csatlakozók korrodáltak, lazák vagy megsérültek.
  10. Megsérült vagy elhasználódott a relé vagy a kapcsoló.
  11. A gyújtógyertya elszennyeződött, vagy a légrése nem megfelelő.
  12. A gyújtógyertya kábele nem csatlakozik.
  1. Tankoljon.
  2. Nyissa meg az üzemanyag-elzáró szelepet.
  3. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. A gázkar legyen a lassú és a gyors helyzet között félúton.
  5. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  8. Ellenőrizze az üléskapcsoló visszajelzőjét. Szükség esetén cserélje ki az ülést.
  9. Ellenőrizze az elektromos csatlakozók érintkezését. Tisztítsa meg alaposan a csatlakozó érintkezőit kontakt-tisztítóval, hordjon fel rájuk dielektromos zsírt és végezze el a megfelelő bekötéseket.
  10. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  11. Állítsa be a légrését vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
  12. Ellenőrizze a gyújtógyertyakábel csatlakozását.
  A motor gyenge.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A légszűrő elkoszolódott.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A motor felett eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  5. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  6. Szennyezett az üzemanyagszűrő.
  7. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Tisztítsa meg a légszűrőbetétet.
  3. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  5. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tanksapkát.
  6. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép balra vagy jobbra húz (a haladásvezérlő karokat ütközésig előrenyomva).
  1. Be kell állítani az egyenesfutást.
  2. A hajtókerekeknél nem pontos a gumiabroncsnyomás.
  1. Állítsa be az egyenesfutást.
  2. Állítsa be a légnyomást a hajtókerekek gumiabroncsaiban.
  A gép nem indul el sem előre-, sem hátramenetben.
  1. A megkerülőszelepek nincsenek szorosan elzárva.
  2. A szivattyúékszíj elkopott, laza vagy elszakadt.
  3. A szivattyúékszíj lejött egy szíjtárcsáról.
  4. A feszítőrugó eltörött vagy leesett.
  5. A hidraulikafolyadék túl forró, vagy a szintje alacsony.
  1. Zárja el szorosan a megkerülőszelepeket.
  2. Cserélje ki az ékszíjat.
  3. Cserélje ki az ékszíjat.
  4. Cserélje ki vagy pótolja a rugót.
  5. Töltsön a tartályokba hidraulikafolyadékot, vagy hagyja lehűlni.
  A gép rendellenes rezgésbe kezdett.
  1. Egy vagy több kés elgörbült vagy kiegyensúlyozatlanná vált.
  2. A késrögzítő csavar laza.
  3. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  4. Lelazult a motor ékszíjtárcsája, a feszítőtárcsa vagy az egyik kés ékszíjtárcsája.
  5. A motor ékszíjtárcsája megsérült.
  6. A késtengely elgörbült.
  7. A motortartó bak laza vagy elhasználódott.
  1. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  2. Húzza meg a kést rögzítő csavart.
  3. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  4. Húzza meg az adott ékszíjtárcsát.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A vágásmagasság egyenetlen.
  1. Egy vagy több kés életlen.
  2. Egy vagy több kés elgörbült.
  3. A nyíróasztal nem áll szintben.
  4. A lenyesés elleni védelem egyik görgője (ha van) nincs megfelelően beállítva.
  5. A nyíróasztal alja koszos.
  6. A gumiabroncsok nyomása nem megfelelő.
  7. Az egyik késtengely elgörbült.
  1. Élezze meg a késeket.
  2. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  3. Szintezze ki oldalirányban és hosszirányban a nyíróasztalt.
  4. Állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőjének magasságát.
  5. Tisztítsa meg a nyíróasztal alját.
  6. Állítsa be a gumiabroncsok nyomását.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A kések nem forognak.
  1. Az ékszíj elhasználódott, laza vagy elszakadt.
  2. A meghajtás ékszíja leesett a szíjtárcsáról.
  3. Hibás a TLT-kapcsoló vagy a TLT-tengelykapcsoló.
  4. A fűnyíró ékszíja elhasználódott, laza vagy elszakadt.
  1. Szereljen fel új hajtószíjat.
  2. Szerelje fel az ékszíjat, majd ellenőrizze az állítható tengelyek és ékszíjvezetők helyzetét.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  4. Szereljen fel új ékszíjat.
  A tengelykapcsoló nem kapcsol.
  1. Kiégett a biztosíték.
  2. A tengelykapcsoló áramellátása elégtelen.
  3. A tekercs megsérült.
  4. Nem megfelelő az áramellátás.
  5. A rotor/armatúra légrés túl nagy.
  1. Cserélje ki a biztosítékot. Ellenőrizze a tekercs ellenállását, az akkumulátor töltöttségét, a töltőrendszert és a vezetékcsatlakozókat, cserélje ki a hibás alkatrészt.
  2. Ellenőrizze a tekercs ellenállását, az akkumulátor töltöttségét, a töltőrendszert és a vezetékcsatlakozókat, cserélje ki a hibás alkatrészt.
  3. Cserélje ki a tengelykapcsolót.
  4. Javítsa meg vagy cserélje ki a tengelykapcsoló vezetékét vagy az elektromos rendszert. Tisztítsa meg a csatlakozó érintkezőit.
  5. Távolítsa el a hézagolót, vagy cserélje ki a tengelykapcsolót.

  Kapcsolási vázlat

  Elektromos kapcsolási rajz – 1. oldal

  g338323

  Elektromos kapcsolási rajz – 2. oldal

  g338324