ข้อมูลเบื้องต้น

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คุณสามารถติดต่อ Toro ได้โดยตรงที่ www.Toro.com เพื่อขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และเอกสารการฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม รวมทั้งขอความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 บอกตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

g017365

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟมาเป็นมาตรฐาน ดังนั้น คุณต้องติดตั้งชุดดักสะเก็ดไฟก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้ในแคลิฟอร์เนีย

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

สำหรับรุ่นที่มีการระบุแรงม้าของเครื่องยนต์ แรงม้ารวบยอดของเครื่องยนต์ได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน SAE J1349 เนื่องจากออกแบบและปรับแต่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การปล่อยไอเสีย และการทำงาน แรงม้าจริงของเครื่องยนต์ในอุปกรณ์กลุ่มนี้จึงน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ANSI B71.4-2012

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องตัดหญ้า

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมดบนรถอเนกประสงค์ หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้รถ

 • ห้ามขวางท่อหรือช่องเปิดใดๆ โดยเด็ดขาด กันผู้ที่อยู่รอบข้างให้ออกห่างจากอุปกรณ์ในระยะที่ปลอดภัย

 • กันเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมเครื่องตัดหญ้าโดยเด็ดขาด

 • หยุดอุปกรณ์และดับเครื่องยนต์ก่อนการซ่อมบำรุง เติมเชื้อเพลิง หรือแก้ไขการอุดตันของอุปกรณ์

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในคู่มือฉบับนี้ เมื่อจำเป็น

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์คำแนะนำและความปลอดภัยมองเห็นได้ง่ายและติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่ชำรุดหรือสูญหาย

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5393
decal94-8072
g017410
decal133-8062

การตั้งค่า

การประกอบมือจับ

 1. เลื่อนบุชชิ่ง 2 ชิ้นเข้าไปในโครง

  g017333
 2. วางมือจับส่วนล่างไว้ระหว่างบุชชิ่งและยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียวมือจับ 1 ตัว, แหวน 2 ตัว และน็อต 1 ตัว

  Note: วางมือจับส่วนล่างไว้ระหว่างบุชชิ่ง โดยให้ชุดคิกสต็อปอยู่ด้านขวา

 3. ทำซ้ำแบบเดียวกันกับฝั่งตรงข้าม

 4. เรียงรูบนมือจับส่วนบนให้ตรงกับมือจับส่วนล่าง

  g209291
 5. ใส่สลักตัว U ผ่านมือจับส่วนบนและส่วนล่าง แล้วยึดด้วยแหวนและที่หมุนมือ

 6. ติดชุดลิ้นเร่งที่ด้านนอกของมือจับและยึดให้แน่นด้วยน็อตและสกรูหัวกลม

  g209280

การติดตั้งฟุตสต็อป

ยึดฟุตสต็อปเข้ากับสลักเกลียวที่ด้านขวาของมือจับส่วนล่างโดยใช้น็อต 1 ตัวและแหวน 2 ตัว (รูป 6)

Note: ติดตั้งฟุตสต็อปโดยใช้รูล่างของฟุตสตอปดังแสดงใน รูป 6

g027774

การเติมน้ำมันเครื่อง

Important: อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องมาให้จากโรงงาน ก่อนสตาร์ทเครื่อง ให้เติมน้ำมันเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

ความจุน้ำมันเครื่อง0.59 ลิตร (20 ออนซ์ของเหลว)
ความหนืดของน้ำมันน้ำมันแร่เกรดรวม SAE 10W-30
ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป
 1. เลื่อนอุปกรณ์ไปวางบนพื้นราบ

 2. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 7)

  g017332
 3. เทน้ำมันประมาณ 3/4 ของความจุเครื่องยนต์ลงไปในท่อเติมน้ำมันเครื่องอย่างระมัดระวัง (รูป 8)

  g017338
 4. รอ 3 นาทีให้น้ำมันไหลเข้าเครื่องยนต์จนเข้าที่

 5. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

 6. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

 7. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 7)

  • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป ให้เทน้ำมันลงไปในท่อเติมอีกเล็กน้อย รอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 5 ถึง 7 จนกระทั่งน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

  • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับที่เหมาะสม โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 8. สอดก้านวัดกลับเข้าที่และขันด้วยมือให้แน่นหนา

  Important: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลังจากใช้งาน 5 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้เปลี่ยนทุกปี โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g017341
g017335
รุ่นความกว้างการตัดความกว้างผลิตภัณฑ์
0261046.5 ซม. (18-1/2 นิ้ว)57.5 ซม. (22-1/2 นิ้ว)
0261153.5 ซม. (21 นิ้ว)63.5 ซม. (25 นิ้ว)

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ตรวจสอบว่าแผงป้องกันและอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมดติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ

 • ตรวจสภาพเครื่องตัดหญ้าให้แน่ใจว่าใบมีด สลักยึดใบมีด และชิ้นส่วนชุดตัดไม่มีความเสียหาย

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้เครื่องตัดหญ้าและจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

 • ระหว่างปรับความสูงในการตัด คุณอาจแตะโดนใบมีด ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้

  • ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียนก่อนปรับความสูงในการตัด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

อันตราย

น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมากและเกิดการระเบิดได้ง่าย เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

 • เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้วางถังเชื้อเพลิง และ/หรือเครื่องตัดหญ้าไว้บนพื้นก่อนจะเติมเชื้อเพลิง ห้ามวางบนวัตถุหรือยานพาหนะใดๆ

 • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

 • ห้ามสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อประกายไฟขณะเติมน้ำมัน

 • ใส่น้ำมันในภาชนะที่ได้รับการรับรองและเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

คำเตือน

เชื้อเพลิงเป็นอันตราย อาจถึงตายได้หากกลืนเข้าไป การสัมผัสกับไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานานอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงได้

 • หลีกเลี่ยงการสูดดมไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานาน

 • รักษาระยะห่างระหว่างใบหน้ากับหัวจ่ายหรือฝาถังเชื้อเพลิง

 • อย่าให้เชื้อเพลิงเข้าตาหรือถูกผิวหนัง

การเติมน้ำมัน

 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่สะอาดและใหม่ มีค่าออกเทน 87 ขึ้นไป (วิธีการคิดอัตรา (R+M)/2)

 • สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบและมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% หรือ MTBE 15% โดยปริมาตร

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล เช่น E15 หรือ E85 ซึ่งมีปริมาณเอทานอลมากกว่า 10% เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสมรรถนะและ/หรือเครื่องยนต์เสียหายได้ ซึ่งการรับประกันไม่ครอบคลุม

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเมทานอล

 • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้ในภาชนะหรือถังเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาว เว้นแต่มีการใส่สารคงสภาพลงในเชื้อเพลิง

 • ห้ามผสมน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบนซิน

เติมถังเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันเบนซินปกติไร้สารตะกั่วจากปั๊มน้ำมันที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือ (รูป 11)

Important: เพื่อลดปัญหาการสตาร์ท เติมสารคงสภาพ/หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงลงในน้ำมันใหม่ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสารคงสภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

g017340

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

 1. เลื่อนอุปกรณ์ไปยังพื้นราบ

 2. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 12)

  g017332
 3. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

 4. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

 5. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 12)

  • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป (รูป 12) ให้เทน้ำมันแร่เกรดรวม SAE 10W-30 ประเภทซีรีส์ API ระดับ SJ ขึ้นไปลงในท่อเติมเล็กน้อย จากนั้นรอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 5 จนกว่าน้ำมันมีระดับที่ถูกต้องบนก้านวัด

  • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป (รูป 12) ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับที่เหมาะสม โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 6. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมันแล้วหมุนให้แน่น

  Important: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลังจากใช้งาน 5 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้เปลี่ยนทุกปี โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

การปรับความสูงในการตัด

คำเตือน

ระหว่างปรับความสูงในการตัด คุณอาจแตะโดนใบมีด ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้

 • ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

 • สวมใส่ถุงมือขณะซ่อมบำรุงชุดตัดหญ้า

ข้อควรระวัง

ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ ท่อพักไอเสียจะร้อนและลวกคุณได้

ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากท่อพักไอเสียที่ร้อน

ปรับความสูงในการตัดตามต้องการ

 1. ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งปิด

 2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

 3. เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้น โดยให้ก้านวัดหันลง

 4. สวมใส่ถุงมือป้องกัน แล้วถอดสลักเกลียวของใบมีดและชุดตัดหญ้าออก

 5. วางตัวคั่นตามความสูงที่ต้องการ จากนั้นติดตั้งชุดตัดหญ้าดังแสดงใน รูป 13

  g017336

  Note: ตัวคั่นใหญ่ต้องอยู่ใต้ใบพัดตลอดเวลา

 6. ขันสลักใบมีดจนกระทั่งได้แรงบิด 25 นิวตันเมตร (18 ฟุตปอนด์)

ระหว่างการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

 • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

 • เมื่อคุณปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม เครื่องยนต์ควรจะดับและใบมีดควรหยุดภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

 • ใช้เครื่องตัดหญ้าเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

 • หญ้าหรือใบไม้แฉะอาจทำให้บาดเจ็บได้หากคุณลื่นไปโดนใบมีด ดังนั้นไม่ควรตัดหญ้าในพื้นที่ชื้นแฉะ ถ้าเป็นไปได้

 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

 • ระมัดระวังหลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรือวัตถุอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ พื้นที่ขรุขระอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้

 • หยุดอุปกรณ์และตรวจสอบใบมีดหลังจากชนกับวัตถุหรือหากอุปกรณ์สั่นผิดปกติ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

 • ก่อนลุกออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

 • ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ ท่อพักไอเสียจะร้อนและลวกคุณได้ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากท่อพักไอเสียที่ร้อน

 • ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัท Toro® รับรองเท่านั้น

ความปลอดภัยบนทางลาด

 • ก่อนใช้งานบนทางลาด ให้สำรวจพื้นที่เพื่อประเมินความลาดชันจริงในบริเวณที่คุณจะใช้อุปกรณ์

 • หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าที่ยังเปียก เพราะการวางเท้าไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้

 • ให้ระมัดระวังเวลาเข้าใกล้ทางชัน คลอง หรือทำนบ

 • ขณะใช้งานอุปกรณ์ ใช้มือจับบริเวณมือจับตลอดเวลา

 • เมื่อตัดหญ้าบนเนินที่ลาดชันมากและคุณต้องเอื้อมมือไกลขึ้น ให้ใช้ส่วนต่อขยายมือจับที่ผ่านการรับรองถ้าคุณต้องเอื้อมมือไกลขึ้น

การสตาร์ทเครื่องยนต์

 1. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งโช้ค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เชื้อเพลิงอยู่ในตำแหน่งเปิด

  g017346
 2. บีบตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุมเข้าหามือจับ

  g017334
 3. วางเท้าบนฐานเด็คและเอียงอุปกรณ์เข้าหาตัวคุณ (รูป 16)

  g017329
 4. ดึงมือจับสายสตาร์ท

Note: หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ทหลังจากพยายามแล้วสองสามครั้ง โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

การปรับโช้ก

ใช้ชุดลิ้นเร่งเพื่อปรับโช้ก (รูป 17)

g017367

การดับเครื่องยนต์

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม
 • หากต้องการดับเครื่องยนต์ ให้ปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม (รูป 18)

  Important: เมื่อคุณปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม ทั้งเครื่องยนต์และใบมีดควรจะหยุดทำงานภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  g017366

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  เคล็ดลับในการตัดหญ้าทั่วไป

  Important: การใช้งานอุปกรณ์บนทางลาดที่มีความชันมากกว่า 45° จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง เนื่องจากการขาดการหล่อลื่น ห้ามใช้งานอุปกรณ์บนทางลาดที่มีความชันมากกว่า 45°

  • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้เครื่องตัดหญ้าและจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

  • หลีกเลี่ยงไม่ให้ใบมีดชนกับวัตถุแข็ง ห้ามเข็นเครื่องตัดหญ้าทับไปบนวัตถุใดๆ

  • หากเครื่องตัดหญ้ากระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์

  • ติดตั้งใบมีดใหม่ก่อนฤดูการตัดหญ้าจะเริ่มเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่ดีที่สุด

  • เปลี่ยนใบมีดเป็นใบมีดของแท้ของ Toro เมื่อจำเป็น

  การตัดหญ้า

  • ตัดเพียง ⅓ ของความสูงของใบหญ้าในแต่ละครั้ง อย่าตัดต่ำกว่าการตั้งค่าสูงสุด เว้นเสียแต่หญ้าไม่หนาหรือเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่หญ้าเริ่มจะเติบโตช้าลง โปรดดู การปรับความสูงในการตัด

  • ไม่แนะนำให้ตัดหญ้าที่สูงเกิน 15 ซม. (6 นิ้ว) หากหญ้ายาวเกินไป เครื่องตัดหญ้าอาจอุดตันและทำให้เครื่องยนต์ติดขัด

  • หญ้าและใบไม้เปียกอาจจะจับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนาม ส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันหรือเครื่องยนต์ติดขัดได้ ดังนั้นไม่ควรตัดหญ้าในพื้นที่ชื้นแฉะ

   คำเตือน

   หญ้าหรือใบไม้แฉะอาจทำให้บาดเจ็บได้หากคุณลื่นไปโดนใบมีด ตัดหญ้าในสภาวะที่แห้งเท่านั้น ถ้าเป็นไปได้

  • ในฤดูแล้งอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนเกี่ยวกับเพลิงไหม้ของท้องถิ่น และวางเครื่องตัดหญ้าในที่ที่ไม่มีหญ้าแห้งและเศษใบไม้แห้ง

  • หากผลที่ออกมายังไม่น่าพอใจ ให้ลองทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่้งดังต่อไปนี้:

   • เปลี่ยนใบมีดหรือถอดออกไปลับคม

   • เดินให้ช้าลงขณะตัด

   • เพิ่มความสูงในการตัด

   • ตัดหญ้าให้บ่อยขึ้น

   • ตัดหญ้าโดยทำให้แนวการตัดซ้อนกัน

  การตัดใบไม้

  • หลังจากตัดหญ้าบนสนามแล้ว ดูให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นสนามครึ่งหนึ่งผ่านเศษหญ้าที่ปกคลุมได้ คุณอาจจะต้องเข็นเครื่องตัดหญ้าผ่านใบไม้มากกว่า 1 ครั้ง

  • ไม่แนะนำให้ตัดหญ้าที่สูงเกิน 15 ซม. (6 นิ้ว) หากใบหญ้าปกคลุมหนาเกินไป เครื่องตัดหญ้าอาจอุดตันและทำให้เครื่องยนต์ติดขัด

  • ลดความเร็วในการตัดลง ถ้าเครื่องตัดหญ้าไม่สามารถตัดใบไม้ให้มีความละเอียดเพียงพอ

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตัดหญ้าเพื่อป้องกันไฟไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

  ความปลอดภัยในการขนย้าย

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อยกเครื่องตัดหญ้าขึ้นหรือลง

  • ยึดเครื่องตัดหญ้าให้แน่นหนา

  • ยกอุปกรณ์ขึ้นหรือลงด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงขอบคม

  การทำความสะอาดอุปกรณ์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากรอบเครื่องตัดหญ้า
 • หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากรอบเครื่องตัดหญ้า
 • คำเตือน

  เครื่องตัดหญ้าอาจจะปล่อยวัสดุออกมาจากด้านล่าง

  • สวมใส่แว่นนิรภัย

  • อยู่ในตำแหน่งควบคุม (หลังมือจับ)

  • ห้ามไม่ให้ผู้อื่นอยู่ใกล้ๆ ขณะทำงาน

  1. เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้น โดยให้ก้านวัดหันลง

  2. ใช้แปรงหรือลมเป่าเพื่อกำจัดหญ้าและเศษวัสดุออกจากบังท่อไอเสีย โครงกระจังด้านบน และบริเวณรอบๆ ฐานเด็ค

  การบำรุงรักษา

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากรอบเครื่องตัดหญ้า
 • หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากรอบเครื่องตัดหญ้า
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนทำการซ่อมแซมตามคำแนะนำและก่อนการจัดเก็บประจำปี
 • ทำความสะอาดระบบหล่อเย็น กำจัดเศษหญ้า เศษวัสดุ หรือเศษดินออกจากครีบระบายความร้อนเครื่องยนต์และสตาร์ทเตอร์ ทำความสะอาดระบบให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สกปรกหรือมีเศษหญ้ามาก
 • ทุกปี
 • ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ โดยซ่อมบำรุงบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ซ่อมบำรุงหัวเทียนและเปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • เปลี่ยนใบมีดหรือถอดออกไปลับคม (ทำให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็ว)
 • ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียนก่อนทำการบำรุงรักษา

  • สวมถุงมือและแว่นนิรภัยระหว่างบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

  • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง สวมถุงมือขณะบำรุงรักษาใบมีด

  • ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นิรภัย และตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติ

  • การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  การเตรียมการบำรุงรักษา

  คำเตือน

  การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

  เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียน (รูป 19) ก่อนการบำรุงรักษา

   Important: เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้นโดยให้ก้านวัดหันลงเสมอ ถ้าเอียงเครื่องตัดหญ้าไปอีกด้าน น้ำมันอาจล้นรางวาล์ว และต้องรออย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้น้ำมันระบายออก

   g017342
  3. หลังจากทำตามขั้นตอนการบำรุงรักษาแล้ว เชื่อมต่อสายหัวเทียนเข้ากับหัวเทียน

  การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ โดยซ่อมบำรุงบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น
  1. กดสลักยึดที่ด้านบนของฝาครอบไส้กรองอากาศ (รูป 20)

   g017339
  2. เปิดฝาครอบ

  3. ถอดไส้กรองอากาศออกมา (รูป 20)

  4. ตรวจสอบไส้กรองอากาศและเปลี่ยนอันใหม่ หากเสียหายหรือสกปรกมาก

  5. ตรวจสอบไส้กรองกระดาษ

   1. หากไส้กรองเสียหายหรือเปียกชุ่มด้วยน้ำมันหรือเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยน

   2. หากไส้กรองสกปรก ให้เคาะบนผิวแข็งหลายๆ ครั้งหรือเป่าลมที่มีแรงดันต่ำกว่า 2.07 บาร์ (30 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ผ่านด้านข้างของไส้กรองที่หันเข้าหาเครื่องยนต์

    Note: ห้ามใช้แปรงปัดฝุ่นออกจากไส้กรอง เพราะแรงปัดจะทำให้ฝุ่นจมเข้าไปในเส้นใย

  6. กำจัดฝุ่นออกจากตัวเรือนไส้กรองอากาศและฝาครอบโดยใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำหมาด ๆ

   Important: อย่าเช็ดฝุ่นเข้าในท่ออากาศ

  7. สอดไส้กรองอากาศเข้าไปในตัวเรือนไส้กรองอากาศ

  8. ติดตั้งฝาครอบ

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • Note: เดินเครื่องประมาณ 2-3 นาทีก่อนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อให้น้ำมันเครื่องอุ่น น้ำมันเครื่องอุ่นจะไหลได้ดีกว่าและดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่า

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ความจุน้ำมันเครื่อง0.59 ลิตร (20 ออนซ์ของเหลว)
  ความหนืดของน้ำมันน้ำมันแร่เกรดรวม SAE 10W-30
  ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเชื้อเพลิงมีเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงรั่วไหลเมื่อเอียงเครื่องยนต์

  2. โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  3. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 21)

   g017332
  4. เอียงเครื่องยนต์ (ให้ไส้กรองอากาศหันขึ้น) เพื่อระบายน้ำมันใช้แล้วออกจากท่อเติมน้ำมัน

  5. หลังจากถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้ว วางเครื่องตัดหญ้ากลับในตำแหน่งใช้งาน

  6. เทน้ำมันประมาณ ¾ ของความจุเครื่องยนต์ลงไปในท่อเติมน้ำมันเครื่องอย่างระมัดระวัง

  7. รอ 3 นาทีให้น้ำมันไหลเข้าเครื่องยนต์จนเข้าที่

  8. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

  9. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

  10. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 21)

   • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป ให้เทน้ำมันลงไปในท่อเติมอีกเล็กน้อย รอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 8 ถึง 10 จนกระทั่งน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

   • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับบนก้านวัดที่เหมาะสม

   Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  11. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมันแล้วหมุนให้แน่น

  12. รีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วให้ถูกวิธี

  การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • ซ่อมบำรุงหัวเทียนและเปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ใช้หัวเทียน Toro ติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน (รูป 19)

  3. ทำความสะอาดรอบหัวเทียน

  4. ถอดหัวเทียนจากหัวกระบอกสูบ

   Important: เปลี่ยนหัวเทียนที่แตก เสียหาย หรือสกปรก อย่าทำความสะอาดบริเวณขั้ว เพราะหากเศษวัสดุเข้าไปในกระบอกสูบอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  5. ตั้งระยะห่างบนหัวเทียนไปที่ 0.76 มม. (0.030 นิ้ว) ตามที่แสดงใน รูป 22

   g000533
  6. ติดตั้งหัวเทียน

  7. ขันหัวเทียนจนได้แรงบิด 27 ถึง 30 นิวตันเมตร (20 ถึง 22 ฟุตปอนด์)

  8. ต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การเปลี่ยนใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • เปลี่ยนใบมีดหรือถอดออกไปลับคม (ทำให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็ว)
 • Important: คุณต้องใช้ประแจวัดแรงบิดเพื่อให้ติดตั้งใบมีดได้อย่างถูกต้องหากไม่มีประแจวัดแรงบิดหรือไม่ต้องการทำขั้นตอนนี้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  ตรวจสอบใบมีดทุกครั้งที่เชื้อเพลิงหมด หากใบมีดชำรุดหรือมีรอยแตก ให้เปลี่ยนทันที หากขอบใบมีดทื่อหรือบิ่น ให้ถอดไปลับคมและปรับสมดุล หรือเปลี่ยนใบมีด

  คำเตือน

  ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

  • ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  • สวมถุงมือขณะบำรุงรักษาใบมีด

  1. โปรดดู การเตรียมการบำรุงรักษา

  2. เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้นโดยให้ก้านวัดหันลง

  3. ใช้บล็อกไม้เพื่อวางใบมีดให้มั่นคง

   g209201
  4. ถอดใบมีดออก (ขันสลักใบมีดทวนเข็มนาฬิกา) และเก็บอุปกรณ์ยึดทั้งหมดไว้

  5. ติดตั้งใบมีดอันใหม่ (หมุนสลักใบมีดตามเข็มนาฬิกา) และอุปกรณ์ยึดทั้งหมด

   Important: วางปลายโค้งของใบมีดหันเข้าหาตัวเรือนอุปกรณ์

  6. ให้ประแจวัดแรงบิดขันสลักใบมีดให้ได้แรงบิด 25 นิวตันเมตร (18 ฟุตปอนด์)

   Important: ขณะขัดใบมีดไว้ด้วยบล็อกไม้ ให้ออกแรงดันประแจหางหนูหรือประแจ และขันสลักให้แน่นหนา สลักนี้ขันมากเกินไปได้ยาก

  การจัดเก็บ

  เก็บอุปกรณ์ในพื้นที่เย็น สะอาด และแห้ง

  การเตรียมเครื่องตัดหญ้าสำหรับการจัดเก็บ

  คำเตือน

  ไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงอาจระเบิดได้

  • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้นานกว่า 30 วัน

  • ห้ามจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าในที่ปิดล้อมใกล้แหล่งเปลวเพลิง

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  1. ระหว่างเติมเชื้อเพลิงครั้งสุดท้ายของปี ให้เติมสารคงสภาพเชื้อเพลิงลงในเชื้อเพลิงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องยนต์

  2. เดินเครื่องจนกระทั่งเครื่องดับเนื่องจากน้ำมันหมด

  3. หล่อเครื่องยนต์ด้วยเชื้อเพลิง (Priming) แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

  4. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเครื่องจนดับ เมื่อคุณไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกต่อไป แสดงว่าเครื่องไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่จริงๆ

  5. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  6. ถอดหัวเทียน เติมน้ำมัน 30 มล. (1 ออนซ์ของเหลว) ผ่านรูหัวเทียน และดึงสายสตาร์ทช้า ๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้น้ำมันกระจายไปตามกระบอกสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้กระบอกสูบสึกหรอในช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน

  7. ติดตั้งหัวเทียนและขันด้วยประแจวัดแรงบิดจนได้แรงบิด 20 นิวตันเมตร (15 ฟุตปอนด์)

  8. ขันน็อต สลัก สกรูทั้งหมด

  การแก้ไขปัญหา

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท
  1. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  2. อุดรูในช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  3. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  4. ถังน้ำมันว่างเปล่าหรือระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีน้ำมันที่หมดอายุ
  1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  2. ทำความสะอาดรูช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  3. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  4. ถ่ายน้ำมันเก่าออกและ/หรือเติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
  เครื่องยนต์สตาร์ทยากหรือสูญเสียกำลัง
  1. อุดรูในช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  2. ไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  3. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  4. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  5. ระดับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไป สูงเกินไป หรือสกปรกเกินไป
  6. ถังน้ำมันมีเชื้อเพลิงที่หมดอายุ
  1. ทำความสะอาดรูช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  2. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศเบื้องต้นของไส้กรองอากาศ และ/หรือเปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
  3. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  4. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  5. ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันถ้าสกปรก เติมหรือระบายน้ำมันเพื่อปรับระดับน้ำมันจนถึงขีดเต็มบนก้านวัด
  6. ให้เติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง
  เครื่องเดินไม่เรียบ
  1. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  2. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  3. ไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  2. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  3. ทำความสะอาดส่วนกรองอากาศเบื้องต้นของไส้กรองอากาศ และ/หรือเปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
  เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องยนต์สั่นอย่างรุนแรง
  1. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  2. น็อตยึดเครื่องยนต์หลวม
  3. สลักที่ยึดใบมีดหลวม
  4. ใบมีดงอหรือเสียสมดุล
  1. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  2. ขันสลักยึดเครื่องยนต์ให้แน่น
  3. ขันสลักยึดใบมีดให้แน่น
  4. ตั้งศูนย์ใบมีด หากใบมีดงอ ต้องเปลี่ยน
  รูปแบบการตัดไม่สม่ำเสมอ
  1. คุณตัดหญ้าเป็นลวดลายเดิมซ้ำๆ กัน
  2. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  3. ใบมีดทื่อ
  1. เปลี่ยนลวดลายในการตัดหญ้า
  2. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  3. ลับใบมีดหรือตั้งศูนย์ใบมีด