Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reședințe pentru aplicații rezidențiale. A fost proiectat în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Mașina nu este destinată pentru tăierea tufișurilor, cositul ierbii și altă vegetație crescută de-a lungul autostrăzilor sau pentru utilizări agricole.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului și materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g297254

Scrieți modelul și numerele de serie în spațiul de mai jos:

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) este prezent în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele Pericol, Avertisment sau Atenție.

 • Pericol indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

 • Pericol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

 • Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

sa-black

Acest manual utilizează 2 alte cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Cuplul brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă, emisii şi operare, cuplul real al motorului în cazul acestei clase de maşini de tuns iarba poate fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Accesați www.Toro.com pentru specificațiile modelului dumneavoastră.

Important: Dacă utilizați această mașină la peste 1500 m pentru o perioadă continuă, asigurați-vă că a fost instalat setul de mare altitudine astfel încât motorul să respecte reglementările Consiliului statului California privind resursele aeriene (CARB)/Agenției pentru protecția mediului din SUA (EPA) referitoare la emisii. Setul de mare altitudine creste performanța motorului, prevenind ancrasarea bujiei, pornirea greoaie și creșterea emisiilor. După instalarea setului, pe mașină se va atașa eticheta pentru mare altitudine alături de autocolantul cu numărul de serie. Contactați orice centru de service autorizat pentru a obține setul și eticheta pentru mare altitudine potrivite mașinii dumneavoastră. Pentru a localiza un furnizor convenabil pentru dumneavoastră, accesați site-ul web la www.Toro.com sau contactați departamentul Servicii Clienți Toro la numărul/numerele listate în declarația dumneavoastră de garanție pentru controlul emisiilor.Îndepărtați setul de la motor și restabiliți motorul la configurația originală din fabrică atunci când utilizați motorul la o altitudine mai mică de 1500 m. Nu utilizați la altitudini mici un motor care a fost modificat pentru altitudine mare, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea și defectarea motorului.În cazul în care nu sunteți siguri dacă mașina a fost modificată pentru altitudini mari, căutați următoarea etichetă.

decal127-9363

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395:2013.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina.

 • Țineți trecătorii și copiii la distanță.

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Utilizarea mașinii sau lucrările de service vor fi efectuate doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic.

 • Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase sau pe pante mai abrupte de 15°.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina fără ca toate apărătorile, întrerupătoarele de siguranță și celelalte dispozitive de protecție să fie montate și funcționale.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

Indicator pantă

g011841

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal117-1194
decal121-2989
decal130-0731
decal130-0765
decal131-1097
decal132-0872
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596
decal138-2456
decal140-3493
decal139-7473

Autocolantul 132-0869 este destinat exclusiv mașinilor cu MyRide.

decal132-0869

Autocolantul 133-5198 este destinat exclusiv mașinilor cu MyRide.

decal133-5198

Autocolantul 140-3451 este destinat exclusiv mașinilor fără MyRide.

decal140-3451

Rezumat al produsului

g303937

Familiarizați-vă cu toate comenzile de la Figura 6 și Figura 7 înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g297595

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil arată cantitatea de combustibil din rezervor (Figura 7).

g238298

Manetă de accelerație

Maneta de accelerație controlează turația motorului și are o setare continuu variabilă de la LENT la RAPID (Figura 6).

Manetă șoc

Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece (Figura 6).

Contor orar

Contorul orar înregistrează numărul de ore în care motorul a funcționat. Contorul este activ atunci când motorul este în funcțiune. Utilizați acești timpi pentru a programa lucrările de întreținere periodică (Figura 6).

Manete de control al mișcării

Utilizați manetele de control al mișcării pentru a conduce mașina înainte, în marșarier și pentru a vira în ambele sensuri (Figura 5).

Poziția Neutru-Blocare

Deplasați manetele de control al mișcării din poziția centrală spre exterior, în poziția NEUTRU-BLOCARE la ieșirea din mașină (Figura 32). Poziționați întotdeauna manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE atunci când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

Manetă frână de parcare

Maneta frânei de parcare este amplasată pe partea stângă a consolei (Figura 5). Maneta frânei cuplează frâna de parcare pentru roțile motoare.

Pentru a cupla frâna de parcare, trageți maneta în sus până se fixează în elementul de reținere.

Pentru a decupla frâna de parcare., trageți maneta în afara elementului de reținere și spre dumneavoastră, apoi apăsați-o în jos.

Sistemul de ridicare a punții cu ajutorul unei pedale

Sistemul de ridicare a punții cu ajutorul unei pedale vă permite să coborâți și să ridicați puntea, fără a fi necesară să vă ridicați de pe scaun. Puteți utiliza pedala pentru a ridica puntea temporar, în vederea evitării obstacolelor (Figura 5).

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OFF (OPRIRE), RUN (FUNCțIONARE) și START (PORNIRE) (Figura 6). Consultaţi Pornirea motorului.

Comutator de comandă pentru lamă (priză de putere)

Comutatorul de comandă pentru lamă, reprezentat de simbolul pentru priza de putere (PTO), pornește și întrerupe alimentarea lamelor mașinii de tuns iarba (Figura 6).

Ştift pentru înălţimea de tăiere

Știftul pentru înălțimea de tăiere lucrează împreună cu pedala pentru a bloca puntea la o anumită înălțime de tăiere. Reglați înălțimea de tăiere atunci când mașina nu este în mișcare (Figura 5).

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

 Puntea mașinii de tuns iarba de 122 cm Puntea mașinii de tuns iarba de 137 cm Puntea mașinii de tuns iarba de 152 cm
Lăţime de tăiere122 cm137 cm152 cm
Lățime cu deflectorul coborât163 cm178 cm193 cm
Lățime cu deflectorul ridicat140 cm155 cm170 cm
Lungime206 cm206 cm206 cm
Înălţime122 cm122 cm122 cm
Greutate356 kg363 kg370 kg

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstrucționa utilizarea mașinii sau pe care mașina le-ar putea proiecta.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Înainte de a tunde iarba, inspectați mașina pentru a vă asigura că ansamblurile de tăiere funcționează corespunzător.

 • Evaluați terenul pentru a determina echipamentele adecvate și orice dispozitive de atașare și accesorii necesare funcționării corespunzătoare și sigure a mașinii.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu transportați persoane cu mașina.

 • Țineţi trecătorii și animalele de companie la distanţă de maşină în timpul operării. Opriți mașina și dispozitivul (dispozitivele) de atașare dacă cineva intră în zonă.

 • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Combustibilul este extrem de inflamabil şi foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasaţi recipientul şi/sau maşina direct pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

  • Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber, pe un teren plan, într-o zonă deschisă și când motorul este rece. Ștergeți orice urme de combustibil vărsat.

  • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu adăugați combustibil în rezervor în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați generarea unei surse de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

  • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghițit. Expunerea pe termen lung la vapori poate provoca răni grave și îmbolnăviri.

  • Evitați inspirarea prelungită a vaporilor.

  • Țineți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.

  • Țineți combustibilul departe de ochi și piele.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

 • Nu umpleţi recipientele în interiorul unui vehicul sau într-un camion sau remorcă prevăzută cu căptuşeală de plastic. Amplasaţi întotdeauna recipientele pe sol, la distanţă de vehicul înainte de umplere.

 • Îndepărtați echipamentul din camion sau remorcă și alimentați-l atât timp cât se află pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, realimentaţi mai degrabă dintr-un container portabil decât cu o duză de distribuire combustibil.

 • Nu utilizați mașina fără ca întregul sistem de evacuare să fie montat și în stare corespunzătoare de funcționare.

 • Menţineţi în permanenţă duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizaţi un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.

 • Dacă vărsați combustibil pe haine, schimbați-le imediat.

 • Nu umpleţi excesiv rezervorul de combustibil. Repoziționați bușonul rezervorului și strângeți-l bine.

 • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Etanol: benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metill terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică; astfel, E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugaţi ulei în benzină.

Utilizarea unui stabilizator/aditiv de combustibil

Utilizați un stabilizator/aditiv de combustibil pentru a menține prospețimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului.

Important: Nu utilizați aditivi care conțin metanol sau etanol.

Adăugați cantitatea de stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt conform indicațiilor producătorului stabilizatorului pentru combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

 2. Cuplați frâna de parcare.

 3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 4. Curăţaţi bușonul rezervorului de combustibil.

 5. Umpleți rezervorul de combustibil până când indicatorul de combustibil atinge marcajul Full (Plin) (Figura 8).

  Note: Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil. Spațiul gol din rezervor permite dilatarea combustibilului.

  g197123

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

Pentru ca motoarele noi să dezvolte puterea maximă, este nevoie să treacă o anumită perioadă de timp. Frecarea la nivelul punții și al sistemul de propulsie al mașinii de tuns iarba este mai mare atunci când sunt noi, solicitând motorul suplimentar. Trebuie să treacă 40 - 50 de ore de rodaj pentru ca mașinile noi să dezvolte puterea maximă și să aibă performanțe optime.

Folosirea Sistemului de blocare de siguranță

Atenţie

În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

 • Nu modificați comutatoarele de blocare.

 • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

Înțelegerea Sistemului de blocare de siguranță

Sistemul de blocare de siguranță este conceput pentru a preveni pornirea motorului, cu excepția următoarelor situații:

 • Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) este decuplat.

 • Manetele de control al mișcării sunt în poziția NEUTRU-BLOCARE.

 • Frâna de parcare este cuplată.

Sistemul de blocare de siguranță este, de asemenea, conceput pentru a opri motorul ori de câte ori manetele de control sunt în afara poziției NEUTRU-BLOCARE și vă ridicați de pe scaun.

Testarea Sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Testați sistemul de blocare de siguranță înainte de fiecare utilizare a mașinii. Dacă sistemul de siguranță nu funcționează conform descrierii de mai jos, solicitați imediat unui centru de service autorizat să îl repare.

  1. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare și mutați comutatorul de control al lamei (priză de putere) în poziția PORNIT. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  2. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare și mutați comutatorul de control pentru lamă (priză de putere) în poziția OPRIT. Deplasați oricare dintre manetele de control al mișcării (din poziția NEUTRU-BLOCARE). Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească. Repetați procedura pentru cealaltă manetă de control.

  3. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați comutatorul de control pentru lamă (priză de putere) în poziția OPRIT și mutați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, eliberați frâna de parcare, cuplați comutatorul de comandă pentru lamă și ridicați-vă ușor de pe scaun; motorul ar trebui să se oprească.

  4. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) în poziția OPRIT și mutați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, aduceți înapoi în centru oricare dintre manetele de control al mișcării și deplasați maneta în poziția înainte sau marșarier; motorul ar trebui să se oprească. Repetați procedura pentru cealaltă manetă de control al mișcării.

  5. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) în poziția OPRIT și mutați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  Poziționarea scaunului

  Scaunul se poate mișca înainte și înapoi. Poziționați scaunul astfel încât să puteți controla optim mașina și să vă bucurați de confort maxim (Figura 9).

  g027632

  Reglarea sistemului de suspensie MyRide™

  Doar pentru mașinile cu MyRide

  Sistemul de suspensie MyRide™ poate fi reglat pentru a asigura o deplasare lină și confortabilă. Puteți regla arcurile spate pentru a modifica rapid și simplu configurarea sistemului de suspensie. Poziționați sistemul de suspensie în poziția cea mai confortabilă pentru dumneavoastră (Figura 10 și Figura 11).

  Fantele pentru arcurile spate au poziții de reținere care pot fi utilizate drept repere. Puteți poziționa arcurile spate oriunde în fantă, nu doar în pozițiile de reținere.

  Graficul următor vă arată poziția pentru o suspensie moale sau rigidă și diferitele poziții de reținere (Figura 10).

  g195744

  Note: Asigurați-vă că arcurile stânga și dreapta sunt mereu reglate în aceeași poziție.

  g195746g195745

  Trecerea la evacuarea laterală

  Puntea mașinii de tuns iarba și lamele mașinii expediate împreună cu mașina au fost proiectate pentru performanțe optime de mulcire și evacuare laterală.

  Montați elementele de fixare în aceleași orificii ale punții, de unde au fost îndepărtate inițial. Acest lucru garantează că nu există orificii deschise atunci când utilizați puntea mașinii de tuns iarba.

  Atenţie

  Orificiile deschise ale mașinii vă expun pe dumneavoastră dar și pe alte persoane la obiectele proiectate care pot provoca vătămări grave.

  • Nu utilizați niciodată mașina fără elementele de fixare montate pe toate orificiile carcasei mașinii.

  • Montați elementele de fixare pe orificiile de montare, dacă îndepărtați deflectorul de mulcire.

  Mașinile cu punți de 122 cm

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

  4. Îndepărtați cele 2 contrapiulițe (5/16") fixate pe suporturile sudate ale deflectorului stâng din partea superioară a punții mașinii de tuns iarba, aflate în poziție centrală și la stânga de centru (Figura 12).

   g011149
  5. Îndepărtați șurubul de fixare și contrapiuliţa de pe peretele lateral al punții mașinii de tuns iarba, care fixează deflectorul stâng pe punte.

  6. Îndepărtați deflectorul stâng de pe puntea mașinii de tuns iarba, conform ilustrației din Figura 12.

  7. Îndepărtați cele 2 șuruburi de fixare (5/16" x ¾") și cele 2 contrapiulițe (5/16") care fixează deflectorul drept și protecția deflectorului pe puntea mașinii de tuns iarba (Figura 13).

   g191136
  8. Îndepărtați cele 2 contrapiulițe (5/16") fixate pe suporturile sudate ale deflectorului drept din partea superioară a punții mașinii de tuns iarba, aflate în poziție centrală și la dreapta de centru (Figura 14)

   Note: Îndepărtați deflectorul drept de pe puntea mașinii de tuns iarba.

   g010704
  9. Localizați deflectorul de separare din punga cu accesorii și îndepărtați elementele de fixare ale orificiilor spate ale plăcii de evacuare (Figura 15).

   g190734
  10. Montați deflectorul în zona deschiderii evacuării laterale a punții mașinii de tuns iarba.

  11. Folosiți elementele de fixare îndepărtate pentru a fixa deflectorul de separare pe punte.

  12. Montați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Montarea punții mașinii de tuns iarba.

  Mașinile cu punți de 137 cm

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

  4. Îndepărtați cele 3 contrapiulițe (5/16") fixate pe suporturile sudate ale deflectorului stâng din partea superioară a punții mașinii de tuns iarba, aflate în poziție centrală, la stânga de centru și în partea stângă (Figura 16).

   g011149
  5. Îndepărtați șurubul de fixare și contrapiuliţa de pe peretele lateral al punții mașinii de tuns iarba, care fixează deflectorul stâng pe punte (Figura 16).

  6. Îndepărtați deflectorul stâng de pe puntea mașinii de tuns iarba (Figura 16).

  7. Localizați cele 2 bolțuri printre accesorii și folosiți contrapiulițele existente pentru a monta aceste elemente de fixare în orificiile indicate în Figura 16, pe puntea mașinii de tuns iarba, pentru a împiedica proiectarea reziduurilor.

   Note: Montați șurubul în sus, prin partea inferioară a punții și folosiți o piuliță existentă pentru a-l fixa din partea superioară.

  8. Îndepărtați șurubul de fixare (5/16" x ¾") și contrapiuliţa (5/16" x ¾") de pe peretele spate al punții mașinii de tuns iarba, care fixează deflectorul pe punte (Figura 17).

   g190737
  9. Localizați protecția deflectorului de la marginea frontală a deschiderii evacuării laterale (Figura 17).

  10. Îndepărtați elementele de fixare care fixează protecția deflectorului și deflectorul drept pe puntea mașinii de tuns iarba (Figura 17).

   Note: Îndepărtați protecția deflectorului și păstrați toate elementele de fixare.

  11. Îndepărtați cele 2 contrapiulițe (5/16") fixate pe suporturile sudate ale deflectorului drept din partea superioară a punții mașinii de tuns iarba, aflate în poziție centrală și la dreapta de centru (Figura 18)

   g010704
  12. Îndepărtați șurubul de fixare și contrapiuliţa care fixează deflectorul drept pe partea superioară a punții mașinii de tuns iarba și îndepărtați deflectorul drept de pe puntea mașinii de tuns iarba (Figura 18).

  13. Montați elementele de fixare îndepărtate anterior pe orificiile părții frontale a plăcii de evacuare și pe orificiul față al punții (Figura 17).

  14. Localizați deflectorul de separare în punga cu accesorii, îndepărtați elementele de fixare de pe orificiile spate ale plăcii de descărcare și montați deflectorul în zona deschiderii evacuării laterale a punții mașinii de tuns iarba (Figura 19).

   g190735
  15. Folosiți elementele de fixare îndepărtate pentru a fixa deflectorul de separare pe punte.

  16. Montați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Montarea punții mașinii de tuns iarba.

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Contactul cu lama poate cauza vătămări corporale grave. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare. Atunci când rotiți cheia în poziția OPRIT, motorul și lama ar trebui să se oprească. În caz contrar, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

  • Nu tundeți iarba cu trapa deflectorului ridicată, îndepărtată sau modificată, decât în cazul în care este instalat un sistem de colectare a ierbii sau un set pentru mulcire, care funcționează corespunzător.

  • Nu cosiți în marșarier decât dacă este absolut necesar. Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

  • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

  • Opriți lamele când nu tundeți iarba.

  • Dacă mașina lovește un obiect sau începe să vibreze, opriți imediat motorul, îndepărtați cheia (dacă este disponibilă) și așteptați ca toate piese mobile să se oprească, înainte de a verifica dacă mașina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate piesele mobile se opresc.

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Atașați echipamentul tractat la mașină numai în punctul de cuplare.

  • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar. Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro.

  • Această mașină produce niveluri de zgomot care depășesc 85 dBA la nivelul urechii operatorului și poate provoca pierderea auzului în cazul unor perioade lungi de expunere.

   g229846
  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, dispozitivele de acționare, toba de eşapament și motor pentru a ajuta la prevenirea incendiilor.

  • Porniți motorul ținându-vă picioarele departe de lame.

  • Nu ridicați niciodată puntea mașinii de tuns iarba în timp ce lamele sunt în mișcare.

  • Fiți atent la direcția de evacuare a mașinii de tuns iarba și direcționați materialul evacuat departe de alte persoane. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol, deoarece materialul poate ricoșa înapoi spre dumneavoastră.

  • Opriți lamele, încetiniți mașina și aveți grijă la traversarea suprafețelor fără iarbă sau la transportarea mașinii către și dinspre zona de utilizare.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Copiii sunt deseori atrași de mașină și de activitatea de tundere a ierbii. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ați văzut ultima dată.

  • Nu permiteţi accesul copiilor în zona de operare şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui adult responsabil, în afară de operator.

  • Fiți atent și opriți mașina în cazul în care copiii intră în zona de utilizare.

  • Înainte de a da cu spatele sau de a întoarce mașina, priviți în jos și de jur împrejur, pentru a vă asigura că nu vă aflați în apropierea copiilor.

  • Nu transportați copii cu mașina, chiar și atunci când lamele nu sunt în mișcare. Copiii pot cădea și pot suferi vătămări grave sau vă pot împiedica să utilizați mașina în siguranță. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de utilizare și pot fi loviți de mașină.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Operatorul este responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară. Înainte de a utiliza mașina pe o pantă, realizați următorii pași:

   • Revizuiți și înțelegeți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă, din manual și de pe mașină.

   • Folosiți un indicator de unghi pentru a stabili unghiul aproximativ al pantei din zonă.

   • Nu lucrați niciodată pe pante cu un unghi de înclinare mai mare de 15°.

   • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o bună judecată atunci când realizați această evaluare. Modificările de pe teren, precum umiditatea, pot afecta rapid funcționarea mașinii în pantă.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează. Mențineți o distanță sigură (dublul lățimii mașinii) între mașină și orice pericol. Folosiți o mașină condusă manual sau o motocositoare manuală pentru a tunde iarba din aceste zone.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției; virați încet și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării. Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare. Mașina poate aluneca și dacă roțile motoare sunt oprite.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, șanțurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Aveți grijă deosebită atunci când utilizați accesorii sau dispozitive de atașare, cum ar fi sistemele de colectare a ierbii. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului. Urmați instrucțiunile cu privire la contragreutăți.

  • Dacă este posibil, mențineți puntea coborâtă la sol în timpul utilizării în pantă. Ridicarea punții în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  g229111

  Siguranța tractării

  • Nu atașați echipamentele tractate decât în ​​punctul de cuplare.

  • Nu utilizaţi maşina ca vehicul tractor decât dacă are montat un dispozitiv de cuplare.

  • Nu depășiți limitele de greutate pentru echipamentul tractat și tractarea pe pante. Greutatea tractată nu trebuie să depășească greutatea mașinii și a operatorului.

  • Nu lăsați niciodată copiii sau alte persoane să se apropie de echipamentul tractat.

  • Pe pante, greutatea echipamentului tractat poate cauza pierderea tracțiunii, risc crescut de răsturnare și pierderea controlului. Reduceți greutatea tractată și încetiniți.

  • Distanța de oprire se poate mări odată cu greutatea unei sarcini tractate. Conduceți încet și lăsați o distanță suplimentară pentru a opri.

  • Efectuați viraje largi, pentru a menține dispozitivul de atașare departe de mașină.

  Accesarea poziției operatorului

  Folosiți puntea mașinii de tuns iarba ca treaptă pentru a accesa poziția operatorului (Figura 22).

  g029797

  Utilizarea frânei de parcare

  Cuplați întotdeauna frâna de parcare atunci când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

  Cuplarea frânei de parcare

  Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  g188778

  Decuplarea frânei de parcare

  Pentru a decupla frâna de parcare, trageți maneta în afara elementului de reținere și spre dumneavoastră, apoi apăsați-o în jos (Figura 24).

  g188777

  Cuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  g008945

  Note: Cuplați întotdeauna lamele cu maneta de accelerație în poziția RAPID (Figura 26).

  g295538

  Decuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  g009174

  Utilizarea manetei de accelerație

  Puteți deplasa maneta de accelerație între pozițiile RAPID și LENT (Figura 28).

  Utilizați întotdeauna poziția RAPID atunci când cuplați priza de putere.

  g295539

  Utilizarea manetei de șoc

  Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece.

  1. Trageți în sus maneta de șoc pentru a acționa șocul, înainte de a utiliza comutatorul de contact (Figura 29).

   Note: Asigurați-vă că ați cuplat complet maneta de șoc. Este posibil să fie nevoie să țineți butonul tras în sus, atunci când utilizați comutatorul de contact.

  2. Apăsați în jos maneta de șoc pentru a decupla șocul după ce motorul a fost pornit (Figura 29).

   g295540

  Utilizarea comutatorului de contact

  1. Rotiți cheia în poziția PORNIRE (Figura 30).

   Note: După pornirea motorului, eliberați cheia.

   Important: Nu activați demarorul mai mult de 5 secunde la o încercare. Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 secunde înainte de a efectua o încercare nouă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la arderea demarorului.

   Note: Este posibil să aveți nevoie de mai multe încercări pentru a porni motorul atunci când îl porniți pentru prima dată după ce sistemul de alimentare cu combustibil a fost golit complet.

   g008947
  2. Rotiți cheia în poziția OPRIT pentru a opri motorul.

  Pornirea motorului

  Note: Pentru un motor cald sau fierbinte nu este necesară utilizarea manetei de șoc.

  Important: Nu activați demarorul mai mult de 5 secunde la o încercare. Activarea demarorului mai mult de 5 secunde poate deteriora demarorul. Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 secunde înainte de a porni din nou demarorul.

  g297307

  Oprirea motorului

  1. Decuplați lamele mutând comutatorul de control al lamei în poziția OPRIT (Figura 27).

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID.

  4. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT și îndepărtați-o.

  Avertisment

  Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze mașina lăsată nesupravegheată.

  Scoateți întotdeauna cheia și cuplați frâna de parcare atunci când lăsați mașina nesupravegheată.

  Utilizarea manetelor de control al mișcării

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Operarea mașinii

  Roțile motoare se rotesc independent, acționate de motoare hidraulice pe fiecare axă. Puteți acționa o parte înspre spate în timp ce acționați cealaltă parte spre înainte, determinând mașina să se rotească în loc să vireze. Acest lucru îmbunătățește considerabil manevrabilitatea mașinii, dar este posibil să aveți nevoie de ceva timp pentru a vă adapta la modul în care se mișcă.

  Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Operați întotdeauna în poziția de accelerație maximă când cosiți.

  Atenţie

  Mașina se poate roti foarte repede. Este posibil să pierdeți controlul asupra mașinii și să provocați vătămări corporale sau deteriorarea mașinii.

  • Efectuați virajele cu atenție.

  • Încetiniți mașina înainte de a efectua viraje strânse.

  Deplasarea spre înainte

  Note: Motorul se oprește atunci când deplasați manetele de tracțiune cu frâna de parcare cuplată.

  Pentru a opri mașina, deplasați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRă.

  1. Decuplați frâna de parcare; consultați Decuplarea frânei de parcare.

  2. Deplasați manetele în poziția centrală, deblocată.

  3. Pentru a vă deplasa în față, împingeți ușor manetele de control al mișcării în față (Figura 33).

   g008952

  Deplasarea cu spatele

  1. Deplasați manetele în poziția centrală, deblocată.

  2. Pentru a vă deplasa cu spatele, trageți ușor manetele de control al mișcării spre spate (Figura 34).

   g008953

  Utilizarea evacuării laterale

  Mașina de tuns iarba are un deflector de iarbă cu balamale care dispersează iarba tăiată în lateral și în jos, spre gazon.

  Pericol

  Fără deflectorul pentru iarbă, capacul de evacuare sau un ansamblu complet de adunat iarbă montat, dumneavoastră și cei din jur sunteți expuși contactului cu lamele și reziduuri proiectate. Contactul cu lamele rotative ale mașinii de tuns iarba și reziduurile proiectate va cauza vătămări sau deces.

  • Nu îndepărtați niciodată deflectorul pentru iarbă de la puntea mașinii de tuns iarba deoarece deflectorul direcționează materiile în jos, către sol. Dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat, înlocuiți-l imediat.

  • Nu vă sprijiniți niciodată mâinile sau picioarele sub puntea mașinii de tuns iarba.

  • Nu încercați niciodată să curățați zona de evacuare sau lamele mașinii de tuns iarba decât după ce mutați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) în poziția OPRIT, rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT și scoateți cheia din contact.

  • Asigurați-vă că deflectorul pentru iarbă este în poziția coborâtă.

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Mașina este echipată cu un sistem de ridicare a punții cu ajutorul unei pedale. Puteți utiliza pedala pentru a evita obstacole și pentru a ridica puntea temporar.

  Puteți regla înălțimea de tăiere de la 38 mm până la 114 mm, în trepte de 6 mm, prin deplasarea știftului pentru înălţimea de tăiere în orificii diferite.

  1. Apăsați pedala de ridicare a punții cu piciorul, pentru a ridica puntea mașinii de tuns iarba.

  2. Pentru a efectua regla, îndepărtați știftul din consola pentru înălțimea de tăiere (Figura 35).

  3. Selectați un orificiu din cadrul sistemului pentru înălțimea de tăiere, corespunzător înălțimii de tăiere dorite, apoi introduceți știftul (Figura 35).

  4. Coborâți puntea încet până când maneta intră în contact cu știftul.

   g297360

  Reglarea rolelor anti-scalp

  Ori de câte ori schimbați înălțimea de tăiere, reglați înălțimea rolelor anti-scalp.

  Note: Reglați rolele anti-scalp astfel încât să nu atingă solul în zonele de cosit normale, plane.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare; consultați Cuplarea frânei de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Reglați rolele anti-scalp conform indicațiilor din Figura 36.

   g301976

  Indicaţii de exploatare

  Utilizarea setării accelerare rapidă

  Pentru o cosire optimă și circulație maximă a aerului, operați motorul în poziția RAPID. Pentru a tăia corespunzător iarba este necesar aer, astfel încât nu trebuie să setați înălțimea de tăiere atât de scăzută încât puntea mașinii de tuns iarba să fie înconjurată complet de iarbă netăiată. Încercați întotdeauna ca o parte a punții mașinii de tuns iarba să fie în afara ierbii netăiate, fapt care să permită aspirarea aerului la nivelul punții.

  Tunderea gazonului pentru prima dată

  Tăiați iarba la o înălțime mai mare decât cea normală pentru a vă asigura că înălțimea de tăiere a punții mașinii nu smulge gazonul pe teren accidentat. Cu toate acestea, înălțimea de tăiere folosită în trecut este în general cea mai adecvată. Când tăiați iarba la înălțimi de peste 15 cm, puteți tunde gazonul de două ori pentru a asigura o calitate acceptabilă a tăierii.

  Tăierea unei treimi a firului de iarbă

  Cel mai bine este să tăiați doar aproximativ o treime din lungimea firelor de iarbă. Tăierea unei lungimi mai mari nu se recomandă decât în cazul în care iarba este rară sau în care operațiunea are loc toamna târziu, când iarba crește mai greu.

  Alternați direcția de tăiere

  Alternați direcția de tăiere pentru a vă asigura că iarba stă dreaptă. Acest lucru ajută și la dispersarea resturilor, susținând descompunerea și fertilizarea.

  Tunderea gazonului la intervale corecte

  Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Pentru a menține aceeași înălțime de tăiere, tundeți gazonul mai des la începutul primăverii. Pe măsură ce viteza de creștere a ierbii scade, la mijlocul verii, tundeți gazonul mai rar. Dacă nu puteți tunde gazonul pentru o perioadă îndelungată, tundeți întâi la o înălțime de tăiere mare, apoi repetați la o înălțime mai redusă.

  Folosirea unei viteze de tăiere mai reduse

  Pentru a îmbunătăți calitatea tăierii, folosiți o viteză de deplasare mai redusă în anumite condiții.

  Evitarea tăierii la o înălțime prea mică

  Când tundeți gazonul de pe un teren accidentat, ridicați înălțimea de tăiere pentru a evita smulgerea gazonului.

  Oprirea mașinii

  Dacă trebuie să opriți mișcarea de deplasare în față a mașinii în timpul tunderii gazonului, este posibil ca un bulgăre de resturi de iarbă să cadă pe gazonul dumneavoastră. Pentru a evita acest lucru, treceți pe o suprafață tunsă în prealabil, cu lamele cuplate, sau decuplați puntea mașinii de tuns iarba în timp ce vă deplasați înainte.

  Menținerea curățeniei în partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba

  Curățați resturile de iarbă și murdăria din partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba, după fiecare utilizare. Dacă iarba și murdăria se acumulează în interiorul punții mașinii de tuns iarba, calitatea tăierii va deveni nesatisfăcătoare în cele din urmă.

  Întreținerea lamelor

  Mențineți lamele ascuțite de-a lungul sezonului de tuns iarba, deoarece o lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă. Ruperea și mărunțirea duc la decolorarea marginilor firelor de iarbă, reducând viteza de creștere și sporind riscul de îmbolnăvire. Verificați lamele mașinii după fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt ascuțite și că nu prezintă urme de uzură sau deteriorări. Piliți orice crestături și ascuțiți lamele după caz. Dacă o lamă este deteriorată sau uzată, înlocuiți-o imediat cu o lamă de schimb Toro originală.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Opriți alimentarea cu combustibil și scoateți cheia înainte de depozitarea sau transportul mașinii.

  Deplasarea mașinii prin împingere cu mâna

  Important: Împingeți întotdeauna mașina cu mâna. Nu tractați mașina, deoarece tractarea o poate deteriora.

  Împingerea mașinii

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Localizați manetele de bypass de pe cadru, pe ambele părți ale motorului.

  4. Deplasați manetele de bypass spre față și în jos prin orificiu pentru a le bloca (Figura 37).

   Note: Efectuați această procedură pentru fiecare manetă în parte.

  5. Decuplați frâna de parcare.

   g298692
  6. După ce ați terminat, cuplați frâna de parcare.

  Utilizarea mașinii

  Deplasați manetele de bypass spre spate și în jos prin orificiu pentru a le bloca, conform ilustrațiilor din Figura 37.

  Note: Efectuați această procedură pentru fiecare manetă în parte.

  Transportarea mașinii

  Pentru transportarea mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

  Atenţie

  Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

  Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

  Alegerea unei remorci

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 38).

  • Utilizați numai o rampă cu lățime maximă; nu utilizați rampe individuale pentru fiecare parte a mașinii.

  • Nu depășiți o înclinație de 15 grade între rampă și sol sau între rampă și remorcă sau camion.

  • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre platforma remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

  g027996

  Încărcarea mașinii

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

  • Urcați mașina pe rampă cu spatele și coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

  1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

  2. Dacă este cazul, conectați frânele și luminile remorcii.

  3. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 38).

  4. Urcați mașina pe rampă cu spatele (Figura 39).

   g027995
  5. Opriți motorul, scoateți cheia și cuplați frâna de parcare.

  6. Legați mașina de lângă roțile pivotante față și de lângă bara de protecție spate folosind curele, lanțuri, cablu sau frânghii (Figura 40). Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

   g027708

  Descărcarea mașinii

  1. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 38).

  2. Coborâți mașina de pe rampă cu fața (Figura 39).

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători. Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați dispozitivele de acționare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile sau suprafețele fierbinți. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Verificați frecvent funcționarea frânei de parcare. Reglați și reparați după nevoie.

  • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a preveni incendiile.

  • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil și îndepărtați reziduurile îmbibate în combustibil.

  • Nu vă bazați pe cricuri hidraulice sau mecanice pentru susținerea mașinii; susțineți mașina cu stative de cric oricând o ridicați.

  • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Pentru performanțe optime, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Curățați ecranul de admisie a combustibilului.
 • Inspectarea lamelor.
 • Verificați dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat.
 • La intervale de 25 de ore
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Verificaţi presiunea în anvelope.
 • Verificați dacă există urme de uzură sau fisuri ale curelelor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Curățați elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Verificați și curățați nervurile de răcire și interiorul mantalelor motorului.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 300 de ore
 • Verificați şi reglați jocul supapelor. Contactaţi un centru de service autorizat.
 • Înainte de depozitare
 • Încărcați bateria și deconectați cablurile acesteia.
 • Efectuați toate procedurile de întreţinere enumerate mai sus înainte de depozitare.
 • Vopsiți toate suprafețele zgâriate.
 • Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Proceduri permanente

  Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba

  Slăbiți cele 2 șuruburi de la partea inferioară a învelișului pentru a avea acces la partea superioară a punții mașinii de tuns iarba (Figura 41).

  g303960

  Note: După efectuarea lucrărilor de întreținere strângeți întotdeauna șuruburile pentru a contacta învelișul.

  Întreţinere motor

  Siguranța motorului

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți. Lăsați componentele motorului să se răcească înainte de a efectua lucrările de întreținere.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • La intervale de 300 de ore
 • Verificați şi reglați jocul supapelor. Contactaţi un centru de service autorizat.
 • Note: Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer mai des (la fiecare câteva ore) în cazul în care lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Îndepărtarea elementelor din spumă și din hârtie

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați în jurul capacului filtrului de aer pentru a preveni pătrunderea murdăriei în motor și a evita deteriorarea.

  4. Ridicați capacul și rotiți ansamblul filtrului de aer pentru a-l îndepărta de motor (Figura 42).

   g027800g027801
  5. Separați elementele din spumă și cele din hârtie (Figura 43).

   g027802

  Efectuarea lucrărilor de service pentru elementul din spumă al filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  1. Spălați elementul din spumă cu săpun lichid și apă caldă. Când elementul este curat, clătiți-l bine.

  2. Uscați elementul strângându-l într-o lavetă curată.

   Important: Înlocuiți elementul din spumă dacă este rupt sau uzat.

  Efectuarea lucrărilor de service pentru elementul din hârtie al filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Curățați elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
  1. Curățați elementul din hârtie lovindu-l ușor pentru a îndepărta praful.

   Note: Dacă este foarte murdar, înlocuiți elementul din hârtie cu unul nou.

  2. Verificați dacă există rupturi, pelicule uleioase sau deteriorări ale garniturii din cauciuc.

  3. Înlocuiți elementul din hârtie dacă este deteriorat.

   Important: Nu curățați filtrul din hârtie.

  Montarea filtrului de aer

  1. Montați elementul din spumă peste elementul din hârtie.

   Note: Asigurați-vă că nu deteriorați elementele.

  2. Aliniați orificiile filtrului cu porturile colectorului.

  3. Rotiți filtrul în jos, în cameră, apoi așezați-l complet pe colector (Figura 44).

   g228022
  4. Închideți capacul.

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Specificații - ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent (service API SF, SG, SH, SJ, sau SL)

  Capacitate carter: 2,4 l cu filtru de ulei

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g029683

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Note: Verificați uleiul atunci când motorul este rece.

  Important: Dacă umpleți excesiv sau insuficient cu ulei carterul motorului și porniți motorul, îl puteți deteriora.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

   Note: Asigurați-vă că motorul este rece, astfel încât uleiul să fi avut timp să se scurgă în carter.

  3. Pentru a ține murdăria, iarba tăiată etc. departe de motor, curățați zona din jurul bușonul rezervorului de ulei și al jojei înainte de a o scoate (Figura 46).

  g235263

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană pentru a vă asigura că uleiul se va scurge complet.

  2. Dezactivați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  4. Scurgeți uleiul din motor.

   g027799g029570
  5. Înlocuiți filtrul de ulei de motor (Figura 48).

   Note: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul încă ¾ de tură.

   g027477
  6. Turnați încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere și adăugați lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul Complet (Figura 49).

   g235264
  7. Eliminaţi uleiul uzat la centrul de reciclare.

  Service-ul bujiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere

  Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a instala bujia. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujia și un instrument de măsurat sau un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați o bujie nouă.

  Tip: Champion® RN9YC sau NGK® BPR6ES

  Distanță: 0,76 mm

  Îndepărtarea bujiei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați zona din jurul bazei bujiei pentru a împiedica pătrunderea în motor a murdăriei și reziduurilor.

  4. Demontaţi bujia (Figura 50).

   g027478

  Verificarea bujiei

  Important: Nu curățați bujia (bujiile). Înlocuiți întotdeauna bujia (bujiile) atunci când are/au un strat negru, electrozii sunt uzați, are/au o peliculă uleioasă sau fisuri.

  Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

  Ajustaţi distanţa la 0,75 mm.

  g206628

  Montarea bujiei

  g027960

  Curățarea sistemului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați ecranul de admisie a combustibilului.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați și curățați nervurile de răcire și interiorul mantalelor motorului.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați filtrul de aer de la motor.

  4. Slăbiți șuruburile și scoateți carcasa ventilatorului (Figura 53).

   g298763
  5. Pentru a preveni pătrunderea reziduurilor în admisia de aer, montați filtrul de aer pe baza filtrului.

  6. Îndepărtați reziduurile și iarba de pe piese.

  7. Îndepărtați filtrul de aer și montați carcasa ventilatorului. Strângeţi șuruburile la un cuplu de 8,8 N·m.

  8. Montați filtrul de aer.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibilID000-507-120 pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Înlocuirea filtrului de combustibil în linie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere

  Nu montați niciodată un filtru murdar după ce a fost îndepărtat de pe conducta de combustibil în linie.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Înlocuiți filtrul (Figura 54).

   Note: Notă: Asigurați-vă că marcajele de pe filtru urmează direcția fluxului de combustibil.

   g027939g033082

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Lucrări de service pentru baterie

  Demontarea bateriei

  Atenţie

  Îndepărtarea incorectă a cablurilor de la baterie poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Slăbiți cele 2 elemente de fixare de pe capacul bateriei printr-un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați capacul bateriei (Figura 55).

   g297596
  4. Deconectați cablul negativ (negru) de legare la masă de la suportul bateriei (Figura 56).

   Note: Păstrați toate elementele de fixare.

  5. Glisați capacul din cauciuc pe cablul pozitiv (roșu).

  6. Deconectați cablul pozitiv (roșu) de la borna bateriei (Figura 56).

   Note: Păstrați toate elementele de fixare.

  7. Scoateți elementul de fixare a bateriei (Figura 56) și ridicați bateria din compartimentul său.

   g297597

  Încărcarea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de depozitare
 • Încărcați bateria și deconectați cablurile acesteia.
  1. Demontați bateria de la șasiu; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de minim 1 - 6 ore la 10 A.

   Note: Nu supraîncărcați bateria.

  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 57).

   g000538

  Montarea bateriei

  1. Amplasați bateria în compartimentul său (Figura 56).

  2. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul pozitiv (roșu) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei.

  3. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul negativ al bateriei la borna negativă (-) a bateriei.

  4. Glisați și montați manșonul terminalului pe borna pozitivă (roșu) a bateriei.

  5. Fixați bateria cu elementul de fixare (Figura 56).

  6. Montați capacul bateriei prin apăsarea și strângerea celor 2 elemente de fixare în sensul acelor de ceasornic (Figura 55).

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Sistemul electric este protejat de siguranțe. Acestea nu necesită întreținere; totuși, dacă se arde o siguranță, verificați componenta/circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

  Tip de siguranță:

  • Alimentare electrică - F1 (15 A, tip lamă)

  • Circuit de încărcare - F2 (25 A, tip lamă)

  Pentru a înlocui siguranța fuzibilă a alimentării electrice (15 A), accesați deschiderea din partea laterală a consolei, scoateți siguranța și introduceți o nouă siguranță fuzibilă de 15 A (Figura 58).

  g297599

  Pentru a înlocui siguranța fuzibilă a circuitului de încărcare (25 A), localizați siguranța în zona din stânga bateriei, scoateți siguranța și introduceți o nouă siguranță fuzibilă de 25 A (Figura 59).

  g297598

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificaţi presiunea în anvelope.
 • Mențineți presiunea în anvelopele frontale și posterioare conform specificațiilor. Presiunea inegală din anvelope poate duce la o tăiere neuniformă. Verificați presiunea la nivelul tijei supapei (Figura 60). Verificați presiunea la nivelul tijei supapei când anvelopele sunt reci, pentru a determina cea mai corectă valoare a presiunii.

  Umflați anvelopele roților pivotante față la 1,03 bar.

  Umflați anvelopele roților motoare spate la 0,9 bar (90 kPa).

  g000554

  Întreţinerea bandei

  Verificarea curelelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați dacă există urme de uzură sau fisuri ale curelelor.
 • Înlocuiţi cureaua dacă este uzată. Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce se rotește cureaua, patinarea lamelor în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea.

  Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba

  Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce cureaua se rotește, lamele care patinează în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea. Înlocuiți cureaua mașinii de tuns iarbă dacă este evidentă oricare dintre aceste condiții.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Coborâți mașina de tuns iarba la înălțimea de tăiere de 76 mm.

  4. Îndepărtați învelișul punții mașinii de tuns iarba; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  5. Pentru fiecare dintre capacele curelei, slăbiți cele 2 șuruburi, fără a le îndepărta.

  6. Glisați capacul până ce trece de șuruburi și ridicați-l, pentru a-l îndepărta.

  7. Utilizând un instrument de îndepărtare arcuri (nr. piesă Toro 92-5771), îndepărtați arcul rolei de ghidare din suportul punții pentru a detensiona fulia rolei de ghidare (Figura 61).

   g009806
  8. Coborâți mașina de tuns iarba la cea mai scăzută înălțime de tăiere și introduceți știftul pentru înălţimea de tăiere în poziția de blocare aferentă celei mai scăzute înălțimi de tăiere.

  9. Îndepărtați cureaua de pe fuliile punții mașinii de tuns iarba și îndepărtați cureaua existentă.

  10. Montați o nouă curea în jurul fuliilor mașinii de tuns iarba și fuliei de ambreiaj, de sub motor (Figura 61).

   Atenţie

   Arcul este tensionat când este montat și poate cauza vătămări corporale.

   Îndepărtați cureaua cu grijă.

  11. Utilizând un instrument de îndepărtare arcuri (nr. piesă Toro 92-5771), montați arcul rolei de ghidare pe suportul punții și tensionați fulia rolei de ghidare și cureaua mașinii de tuns iarba (Figura 61).

  12. Asigurați-vă că ați așezat corect cureaua pe toate fuliile.

  13. Pentru a monta capacele curelei, introduceți proeminențele de pe fiecare capac în fantele corespunzătoare de pe suportul pentru punte, asigurându-vă că sunt așezate corespunzător.

  14. Rotiți capacul pe punte și glisați canelurile sub șuruburile slăbite până acestea sunt așezate corespunzător.

  15. Strângeți șuruburile pentru a fixa capacul pe punte.

  16. Montați învelișul punții mașinii de tuns iarba; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  Întreținerea mașinii de tuns iarba

  Măsuri de siguranță cu privire la lamă

  • Inspectați lamele periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

  • Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

  Lucrări de service pentru lamele de tăiere

  Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, mențineți lamele ascuțite. Pentru o ascuțire și înlocuire ușoară, păstrați o lamă suplimentară la îndemână.

  Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

  Inspectarea lamelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectarea lamelor.
  1. Inspectați marginile de tăiere (Figura 62).

  2. Dacă marginile nu sunt ascuțite sau prezintă crestături, îndepărtați și ascuțiți lama; consultați Ascuțirea lamelor.

  3. Inspectați lamele, în special în zona curbată.

  4. Dacă observați orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalați imediat o lamă nouă (Figura 62).

   g006530

  Verificarea prezenței lamelor îndoite

  Note: Mașina trebuie să se afle pe o suprafaţă uniformă pentru următoarea procedură.

  1. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba până la cea mai înaltă poziție a înălțimii de tăiere.

  2. Purtați mănuși cu protecție corespunzătoare sau alte protecții adecvate pentru mâini și rotiți încet lama într-o poziție care vă permite să măsurați distanța dintre marginea de tăiere și suprafața uniformă pe care se află mașina (Figura 63).

   g014972
  3. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 64).

   g014973
  4. Rotiți aceeași lamă la 180 de grade, astfel încât marginea de tăiere opusă să se afle acum în aceeași poziție (Figura 65).

   g014974
  5. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 66).

   Note: Diferența nu trebuie să depășească 3 mm.

   g014973
   1. Dacă diferența dintre A și B este mai mare de 3 mm, înlocuiți lama cu una nouă; consultați Îndepărtarea lamelor și Montarea lamelor.

    Note: Dacă o lamă îndoită se înlocuiește cu o lamă nouă, iar dimensiunea obținută depășește în continuare 3 mm, este posibil ca axul lamei să fie îndoit. Pentru service, contactați un centru de service autorizat.

   2. Dacă diferența se încadrează în limite, treceți la următoarea lamă.

  6. Repetați această procedură pentru fiecare lamă.

  Îndepărtarea lamelor

  Înlocuiți lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă lama nu mai este echilibrată sau este îndoită.

  1. Țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.

  2. Îndepărtați șurubul lamei, șaiba curbată și lama de pe arborele axului (Figura 67).

   g010341

  Ascuțirea lamelor

  1. Folosiți o pilă pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 68).

   Note: Mențineți unghiul inițial.

   Note: Lama își păstrează echilibrul dacă aceeași cantitate de materiale este îndepărtată de pe ambele margini de tăiere.

   g000552
  2. Verificați echilibrul lamei așezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 69).

   Note: Dacă lama rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, piliți numai din capătul suprafeței velice (Figura 68).

   g000553
  3. Repetați procedura până când lama este echilibrată.

  Montarea lamelor

  1. Montați lama pe arborele axului (Figura 67).

   Important: Partea curbată a lamei trebuie să fie îndreptată în sus, către interiorul mașinii de tuns iarba, pentru a asigura tăierea corespunzătoare.

  2. Montați șaiba curbată (cu partea în formă de cupă îndreptată către lamă) și șurubul lamei (Figura 67).

  3. Strângeţi șurubul lamei la un cuplu de 135 - 150 N∙m.

   g010341

  Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba

  Verificați planeitatea punții mașinii de tuns iarba de fiecare dată când montați mașina sau când constatați o tăietură neuniformă pe gazon.

  Înainte de a asigura planeitatea, verificați dacă există lame îndoite ale punții mașinii de tuns iarba și îndepărtați și înlocuiți toate lamele îndoite; consultați Verificarea prezenței lamelor îndoite înainte de a continua.

  Asigurați mai întâi planeitatea de la o latură la cealaltă a punții mașinii; apoi puteți regla panta față-spate.

  Cerințe:

  Verificarea planeității de la o latură la cealaltă

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la 76 mm.

  4. Rotiți cu atenție lamele dintr-o parte în cealaltă.

  5. Măsurați între marginile de tăiere exterioare și suprafața plană (Figura 71).

   Note: Dacă nicio măsurătoare nu se încadrează în 5 mm, este necesară o reglare; consultați Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba.

   g229303

  Verificarea pantei lamei față-spate

  Verificați planeitatea față-spate a lamei de fiecare dată când montați mașina de tuns iarba. Dacă partea din față a mașinii de tuns iarbă este coborâtă cu mai mult de 7,9 mm față de partea din spate a acesteia, reglați planeitatea lamei.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la 76 mm.

  4. Rotiți cu atenție lamele astfel încât să fie orientate din față spre spate (Figura 72).

  5. Măsurați între vârful lamei din față și suprafața plană și între vârful lamei din spate și suprafața plană (Figura 72).

   Note: Dacă vârful lamei din față nu este coborât cu 1,6 - 7,9 mm față de vârful lamei din spate, continuați procedura Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba.

   g229304

  Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba

  1. Setați rolele anti-scalp la orificiile superioare sau îndepărtați-le complet pentru această procedură; consultați Reglarea rolelor anti-scalp.

  2. Setați maneta pentru înălţimea de tăiere în poziția de 76 mm; consultați Reglarea înălțimii de tăiere.

  3. Amplasați 2 blocuri, fiecare având o grosime de 6,6 cm, sub fiecare parte a marginii frontale a punții, dar nu sub suporturile rolei anti-scalp (Figura 73).

  4. Amplasați 2 blocuri, fiecare având o grosime de 7,3 cm, sub marginea din spate a punții de tăiere, câte unul pe fiecare parte a punții de tăiere (Figura 73).

   g297501
  5. Slăbiți șuruburile de reglare din toate cele 4 colțuri, pentru a vă asigura că puntea este fixată corespunzător pe cele 4 blocuri (Figura 74).

   g297515
  6. Asigurați-vă că toate cele 4 lanțuri sunt tensionate (Figura 74).

  7. Strângeți cele 4 șuruburi de reglare (Figura 74).

  8. Asigurați-vă că blocurile încap perfect sub marginea punții și că toate șuruburile sunt strânse.

  9. Asigurați-vă că puntea este plană prin verificarea planeității de la o latură la cealaltă, precum și prin verificarea pantei față-spate a lamei; repetați procedura de asigurare a planeității punții, dacă este necesar.

  Demontarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

  3. Coborâți mașina de tuns iarba la înălțimea de tăiere de 76 mm.

  4. Slăbiți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  5. Îndepărtați cureaua mașinii de tuns iarba de la fulia motorului; consultați Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba.

  6. Îndepărtați știftul în formă de agrafă și piulița care fixează bolțul de articulație pe cadru și punte și îndepărtați bara articulată (Figura 75).

   g297517
  7. Ridicați puntea mașinii pentru a elibera tensiunea punții mașinii de tuns iarba.

  8. Îndepărtați lanțurile de pe cârligele brațelor de ridicare a punții (Figura 76).

   g297515
  9. Ridicați înălțimea de tăiere până în poziția pentru transport.

  10. Scoateți cureaua de pe fulia de ambreiaj a motorului.

  11. Glisați unitatea de cosit în afară, de sub mașină.

   Note: Păstrați toate piesele pentru montarea viitoare.

  Montarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

  3. Glisați mașina de tuns iarba sub mașină.

  4. Coborâți maneta pentru înălţimea de tăiere în cea mai joasă poziție.

  5. Introduceți știftul pentru înălţimea de tăiere în poziția de blocare pentru cea mai scăzută înălţime de tăiere.

  6. Ridicați partea din spate a punții mașinii de tuns iarba și montați lanțurile pe brațele de ridicare spate (Figura 76).

  7. Montați lanțurile frontale pe brațele de ridicare față (Figura 76).

  8. Montați bara articulată lungă prin consola cadrului și punte.

  9. Fixați bolțul de articulație cu știfturile în formă de agrafă și piulițele îndepărtate anterior (Figura 75).

  10. Montați cureaua mașinii de tuns iarba la fulia motorului; consultați Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba.

  11. Strângeți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  Înlocuirea deflectorului pentru iarbă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat.
 • Atenţie

  O gură de evacuare neacoperită ar putea permite mașinii să proiecteze obiecte către dumneavoastră sau trecători, cauzând răniri grave. De asemenea, poate apărea contactul cu lama.

  Nu utilizați niciodată mașina fără ca placa de mulcire, deflectorul de evacuare sau sistemul de colectare a ierbii să fie montate.

  1. Îndepărtați cuiul spintecat din capătul tijei (Figura 77).

  2. Decuplați arcul din canelura suportului pentru deflector și glisați tija în afara suporturilor sudate pentru punte, în afara arcului și a deflectorului de evacuare (Figura 77).

   g302010
  3. Îndepărtați deflectorul de evacuare deteriorat sau uzat.

  4. Poziționați noul deflector de evacuare cu capetele suporturilor între suporturile sudate de pe punte, așa cum este ilustrat în Figura 78.

  5. Montați arcul pe capătul drept al tijei.

  6. Poziționați arcul pe tijă așa cum este ilustrat în Figura 78, astfel încât capătul mai scurt al arcului să vină de sub tijă, înainte de cot și să treacă peste tijă la revenirea după cot.

  7. Ridicați capătul buclă al arcului și amplasați-l în canelura de pe suportul pentru deflector (Figura 78).

   g297573
  8. Fixați ansamblul tijă și arc prin rotire, astfel încât capătul scurt al tijei să fie în spatele suportului sudat față al punții (Figura 78).

   Important: Deflectorul pentru iarbă trebuie să fie amplasat cu un arc în poziția în jos. Ridicați deflectorul pentru a testa dacă se fixează în poziția complet în jos.

  9. Montați cuiul spintecat în capătul tijei (Figura 77).

  Curăţare

  Curățarea sistemului de suspensie

  Doar mașinile cu MyRide

  Note: Nu curățați ansamblurile de amortizoare cu apă sub presiune (Figura 79).

  g030538

  Eliminarea deșeurilor

  Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluanți pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau combustibilul lângă flăcări și nu goliți combustibilul în interior sau într-o remorcă închisă.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Curățare și depozitare

  1. Decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă, murdăria și stratul depus de pe exteriorul întregii mașini, în special de pe motor și sistemul hidraulic. Curățați murdăria și pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Verificați funcționarea frânei de parcare; consultați Utilizarea frânei de parcare.

  5. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  6. Schimbați uleiul din carter; consultați Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei.

  7. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  8. Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

  9. Răzuiți acumularea de iarbă și murdărie de pe partea inferioară a mașinii de tuns iarba, apoi spălați mașina cu un furtun de grădină.

   Note: Porniți mașina cu comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) cuplat și cu motorul la ralanti maxim timp de 2 până la 5 minute după spălare.

  10. Verificați starea lamelor; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere.

  11. Pregătiţi maşina pentru depozitare, dacă mașina nu este utilizată pentru mai mult de 30 de zile. Pregătiți mașina pentru depozitare după cum urmează:

   1. Adăugați stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt din rezervor. Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului pentru combustibil. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

   2. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.

   3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil.

   4. Porniți motorul și turați-l până se oprește.

   5. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați combustibilul conform legislației locale.

    Important: Nu depozitați combustibilul care conține stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  12. Îndepărtați și verificați starea bujiei (bujiilor); consultați Service-ul bujiei. Cu bujia (bujiile) îndepărtată/îndepărtate de la motor, turnați 30 ml (2 linguri) de ulei de motor în orificiul bujiei. Utilizați demarorul pentru a porni motorul și pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului. Montați bujiei (bujiile). Nu montaţi cablul la bujie (bujii).

  13. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  14. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  15. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și nu o lăsați la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Depozitarea bateriei

  1. Încărcați bateria complet.

  2. Lăsați bateria să se stea timp de 24 de ore, apoi verificați-i tensiunea.

   Note: Dacă tensiunea bateriei este sub 12,6 V, repetați pașii 1 și 2.

  3. Deconectați cablurile de la baterie.

  4. Verificați periodic tensiunea pentru a vă asigura că este de cel puțin 12,4 V.

   Note: Dacă tensiunea bateriei este sub 12,4 V, repetați pașii 1 și 2.

  Sfat privind depozitarea bateriei

  • Depozitați bateria într-un loc răcoros și uscat, în poziție verticală.

  • Nu stivuiți bateriile direct una peste cealaltă, decât dacă sunt în cutii din carton.

  • Nu stivuiți mai mult de 3 baterii (doar 2 dacă sunt baterii de tip comercial).

  • Testați bateriile umede la fiecare 4 - 6 luni și încărcați-le, dacă este necesar.

  • Testați și încărcați întotdeauna bateriile înainte de montare.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rezervorul de combustibil dă semne că se golește sau mașina dă semne frecvent că rămâne fără combustibil.
  1. Elementul din hârtie al filtrului de aer este colmatat.
  1. Curățați elementul din hârtie.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  3. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  4. Filtrul de aer este murdar.
  5. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Adăugaţi ulei în carter.
  3. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  4. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat
  Demarorul nu pornește.
  1. Comutatorul de comandă pentru lamă este cuplat.
  2. Manetele de control al mișcării nu sunt în poziția Neutru-Blocare.
  3. Bateria este inactivă.
  4. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  5. Este arsă o siguranță.
  6. Un releu sau comutator este deteriorat.
  1. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.
  2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția Neutru-Blocare.
  3. Încărcați bateria.
  4. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  5. Înlocuiţi siguranţa.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Șocul (dacă este disponibil) nu este activat.
  3. Filtrul de aer este murdar.
  4. Cablul (cablurile) bujiei este/sunt slăbit/e sau deconectat/e.
  5. Bujia (bujiile) este (sunt) corodată (corodate), murdară (murdare) sau jocul este incorect.
  6. Filtrul de combustibil conține impurități.
  7. În sistemul de combustibil există murdărie sau combustibil expirat.
  8. Rezervorul conține combustibil de tip necorespunzător.
  9. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  1. Umpleți rezervorul de combustibil.
  2. Deplasaţi maneta de şoc în poziţia Pornit.
  3. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  4. Montaţi cablul (cablurile) la bujie.
  5. Montați o bujie (bujii) nouă (noi), corect distanțată (distanțate).
  6. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  8. Goliți rezervorul și înlocuiți combustibilul cu unul de tip adecvat.
  9. Adăugaţi ulei în carter.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrul de aer este murdar.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  5. Bujia (bujiile) este (sunt) corodată (corodate), murdară (murdare) sau jocul este incorect.
  6. Orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil este blocat.
  7. Filtrul de combustibil conține impurități.
  8. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  9. Rezervorul conține combustibil de tip necorespunzător.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Curățați elementul filtrului de aer.
  3. Adăugaţi ulei în carter.
  4. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  5. Montați o bujie (bujii) nouă (noi), corect distanțată (distanțate).
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  8. Contactaţi un centru de service autorizat.
  9. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Supapele de bypass sunt deschise.
  2. Curelele de tracțiune sunt uzate, slăbite sau rupte.
  3. Curelele de tracțiune sunt îndepărtate de pe fulii.
  4. Defecțiune a transmisiei.
  1. Închideți supapele de remorcare.
  2. Contactaţi un centru de service autorizat.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina vibrează anormal.
  1. Lamele de tăiere sunt îndoite sau nu sunt echilibrate.
  2. Șurubul pentru montarea lamei este slăbit.
  3. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  4. Fulia motorului, fulia rolei de ghidare sau fulia lamei sunt slăbite.
  5. Fulia motorului este deteriorată.
  6. Axul lamei este îndoit.
  7. Suportul motorul este slăbit sau uzat.
  1. Instalați noi lame de tăiere.
  2. Strângeți șurubul pentru montarea lamei.
  3. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  4. Strângeți fuliile corespunzătoare.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Înălțimea de tăiere nu este uniformă.
  1. Lama (lamele) de tăiere nu este (sunt) ascuțită (ascuțite).
  2. Lamele de tăiere sunt îndoite.
  3. Planeitatea mașinii de tuns iarba nu este corectă.
  4. O rolă anti-scalp (dacă este aplicabil) nu este setată corect.
  5. Partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba este murdară.
  6. Presiunea din anvelope este incorectă.
  7. Un ax al lamei este îndoit.
  1. Ascuțiți lamele.
  2. Instalați noi lame de tăiere.
  3. Asigurați planeitatea mașinii de tuns iarba de la o latură la cealaltă și cea față-spate.
  4. Reglați înălțimea rolei anti-scalp.
  5. Curățați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba.
  6. Reglați presiunea din anvelope.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Lamele nu se rotesc.
  1. Cureaua de transmisie a este uzată, slăbită sau ruptă.
  2. Cureaua de transmisie este scoasă din fulie.
  3. Comutatorul prizei de putere sau ambreiajul prizei de putere este defect.
  4. Cureaua mașinii de tuns iarba este uzată, slăbită sau ruptă.
  1. Montați o curea de transmisie nouă.
  2. Montați cureaua de transmisie și verificați poziția corectă a axelor de reglare și ghidajelor curelei.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Montați o curea nouă la mașina de tuns iarba.

  Scheme

  Schemă electrică - 137-7002

  g297640