Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reședințe pentru aplicații rezidențiale. A fost proiectat în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g297763

Scrieți modelul și numerele de serie în spațiul de mai jos:

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Cuplul brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă, emisii şi operare, cuplul real al motorului în cazul acestei clase de maşini de tuns iarba poate fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Accesați www.Toro.com pentru specificațiile modelului dumneavoastră.

Important: Dacă utilizați această mașină la peste 1500 m pentru o perioadă continuă, asigurați-vă că a fost instalat setul de mare altitudine astfel încât motorul să respecte reglementările Consiliului statului California privind resursele aeriene (CARB)/Agenției pentru protecția mediului din SUA (EPA) referitoare la emisii. Setul de mare altitudine creste performanța motorului, prevenind ancrasarea bujiei, pornirea greoaie și creșterea emisiilor. După instalarea setului, pe mașină se va atașa eticheta pentru mare altitudine alături de autocolantul cu numărul de serie. Contactați orice furnizor de service autorizat Toro pentru a obține setul și eticheta pentru mare altitudine potrivite mașinii dumneavoastră. Pentru a localiza un furnizor convenabil pentru dumneavoastră, accesați site-ul web la www.Toro.com sau contactați departamentul Servicii Clienți Toro la numărul/numerele listate în declarația dumneavoastră de garanție pentru controlul emisiilor.Îndepărtați setul de la motor și restabiliți motorul la configurația originală din fabrică atunci când utilizați motorul la o altitudine mai mică de 1500 m. Nu utilizați la altitudini mici un motor care a fost modificat pentru altitudine mare, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea și defectarea motorului.În cazul în care nu sunteți siguri dacă mașina a fost modificată pentru altitudini mari, căutați următoarea etichetă.

decal127-9363

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395:2013.

Simbol de alertă de siguranţă

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 3) este utilizat în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante care trebuie respectate pentru a evita accidentele.

Acest simbol înseamnă: ATENȚIE! FIȚI ATENT! ESTE VORBA DE SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ!

g000502

Simbolul de alertă de siguranță apare deasupra informațiilor care vă atenționează cu privire la acțiuni sau situații nesigure și va fi urmat de cuvântul PERICOL, AVERTISMENT sau ATENȚIE.

PERICOL: indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, VA duce la deces sau vătămare gravă.

AVERTISMENT: indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, POATE duce la deces sau vătămare gravă.

ATENȚIE: indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, POATE duce la vătămări ușoare sau moderate.

Acest manual utilizează 2 alte cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Siguranța generală

Această mașină poate cauza amputarea mâinilor sau picioarelor și poate proiecta obiecte. Toro a proiectat și testat această mașină de tuns iarba pentru a asigura efectuarea lucrărilor de service cu un nivel rezonabil de siguranță; cu toate acestea, nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate avea drept urmare vătămări sau decesul.

 • Citiți, înțelegeți și urmați toate instrucțiunile și avertismentele din Manualul operatorului și alte materiale de instruire referitoare la mașină, motor și dispozitive de atașare. Toți operatorii și mecanicii trebuie să fie instruiți. Dacă operatorul (operatorii) sau mecanicul (mecanicii) nu poate (nu pot) citi acest manual, este responsabilitatea proprietarului să le explice acest material; materialul poate fi disponibil în alte limbi pe pagina noastră de internet.

 • Permiteți doar operatorilor instruiți, responsabili și capabili fizic, familiarizați cu operarea în siguranță, comenzile operatorului, semnele și instrucțiunile de siguranță să utilizeze mașina. Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra echipamentului. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator.

 • Nu utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase sau pe pante mai abrupte de 15 de grade.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu operați niciodată mașina dacă apărătoarele, protecțiile sau capacele sunt deteriorate. Asigurați-vă întotdeauna că protecțiile, apărătoarele, comutatoarele și alte dispozitive sunt montate și în stare sigură de funcționare.

 • Opriți mașina, opriți motorul și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service, de alimentare cu combustibil sau de desfundare a mașinii.

Indicator pantă

g011841

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009

Autocolantul 99-3943 este destinat mașinilor cu punte de 127 cm.

decal99-3943

Autocolantul 105-7015 este destinat mașinilor cu punte de 107 cm.

decal105-7015

Autocolantul 112-9840 este destinat mașinilor cu punte de 127 cm.

decal112-9840
decal121-2989b
decal131-1097
decal132-0872
decal138-2456
decal139-2388
decal139-2391
decal139-2394
decal139-2395
decal140-2748
decal132-0869

Rezumat al produsului

g292025

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g293303

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OFF (OPRIRE), RUN (FUNCțIONARE) și START (PORNIRE) (Figura 6). Consultaţi Pornirea motorului.

Manetă de accelerație

Maneta de accelerație controlează turația motorului și are o setare continuu variabilă de la LENT la RAPID (Figura 6).

Manetă șoc

Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece (Figura 6).

Comutator de comandă pentru lamă (priză de putere)

Comutatorul de comandă pentru lamă, reprezentat de simbolul pentru priza de putere (PTO), pornește și întrerupe alimentarea lamelor mașinii de tuns iarba (Figura 6).

Manete de control al mișcării

Utilizați manetele de control al mișcării pentru a conduce mașina înainte, în marșarier și pentru a vira în ambele sensuri (Figura 5).

Poziție de parcare

Deplasați manetele de control al mișcării din poziția centrală spre exterior, în poziția PARCARE la ieșirea din mașină (Figura 23). Poziționați întotdeauna manetele de control al mișcării în poziția PARCARE atunci când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

Manetă de reglare MyRide

Utilizați maneta de reglare MyRide™ pentru a regla suspensia scaunului (Figura 5).

Manetă sistem de control Smart Speed

Maneta sistemului de control Smart Speed™, amplasată sub poziția de operare, vă oferă posibilitatea de a conduce mașina în 3 game de viteză - finisare, tractare și cosire (Figura 5).

Fereastră pentru prezența combustibilului

Puteți utiliza fereastra pentru combustibil, situată în partea stângă a mașinii, pentru a verifica prezența combustibilului în rezervor (Figura 7).

g292100

Manetă pentru înălţimea de tăiere

Folosiți maneta pentru înălţimea de tăiere pentru a coborî și a ridica puntea din poziția standard. Deplasarea manetei în sus (înspre dumneavoastră) ridică puntea de la sol, iar împingerea acesteia în jos (depărtându-se de dumneavoastră) coboară puntea către sol. Reglați înălțimea de tăiere numai în timp ce mașina nu este în mișcare (Figura 27).

Sistemul de ridicare a punții cu ajutorul unei pedale

Doar mașinile cu punte de 127 cm

Sistemul de ridicare a punții cu ajutorul unei pedale vă permite să coborâți și să ridicați puntea, fără a fi necesară să vă ridicați de pe scaun. Puteți utiliza pedala pentru a ridica puntea temporar, în vederea evitării obstacolelor (Figura 5).

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

 • Evaluați terenul pentru a stabili ce accesorii și dispozitive de atașare sunt necesare pentru a realiza sarcina respectivă în mod corespunzător și în condiții de siguranță. Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro.

 • Inspectaţi zona în care va fi utilizată maşina şi îndepărtaţi toate pietrele, jucăriile, bețele, firele, oasele și orice alte obiecte străine. Acestea pot fi proiectate sau pot obstrucționa utilizarea mașinii și pot provoca vătămarea corporală a operatorului sau a trecătorilor.

 • Utilizați echipament individual de protecție cum ar fi ochelari de protecție, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii largi care prezintă pericol de agățare în piesele mobile.

  Avertisment

  Această mașină produce niveluri de zgomot care depășesc 85 dBA la nivelul urechii operatorului și poate provoca pierderea auzului în cazul unor perioade lungi de expunere.

  Purtați căști pentru protecția auzului atunci când utilizați această mașină.

 • Verificați dacă toate controalele pentru prezența operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Nu utilizați mașina dacă în zonă se află oameni, în special copii, sau animale de casă. Opriți mașina și dispozitivul (dispozitivele) de atașare dacă cineva intră în zonă.

 • Nu utilizați mașina fără ca întregul sistem de colectare a ierbii, deflectorul de evacuare sau alte dispozitive de siguranță să fie montate și în stare corespunzătoare de funcționare. Componentele dispozitivului de adunat iarbă sunt supuse uzurii și deteriorării, ceea ce ar putea duce la expunerea pieselor mobile sau la proiectarea obiectelor. Verificați frecvent dacă există componente uzate sau deteriorate și înlocuiți-le cu piesele recomandate de producător, dacă este necesar.

Înainte de pornire

Umpleți rezervorul de combustibil pe teren plan. Consultați Recomandările privind combustibilul din secțiunea Specificații, pentru mai multe informații despre benzină.

Nu adăugaţi ulei în benzină.

Nu umpleţi excesiv rezervorul de combustibil. Umpleți rezervorul de combustibil până la partea inferioară a bușonului. Spațiul gol din rezervor permite dilatarea benzinei. Umplerea excesivă poate duce la scurgeri de combustibil sau la deteriorarea motorului sau a sistemului de emisii.

Asigurați-vă că înțelegeți comenzile, localizarea acestora, funcțiile acestora și cerințele de siguranță aferente lor.

Consultați secțiunea Întreținere și efectuați toți pașii de inspecție și de întreținere necesari.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului.

Pericol

În anumite condiții, benzina este extrem de inflamabilă și vaporii sunt explozivi.

Un incendiu sau o explozie cauzată de benzină vă poate arde pe dumneavoastră, pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

 • Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber, pe un teren plan, într-o zonă deschisă și când motorul este rece. Ștergeți orice urme de benzină vărsată.

 • Nu reumpleți rezervorul de combustibil și nu goliți combustibilul din mașină în interior sau într-o remorcă închisă.

 • Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil. Umpleți rezervorul de combustibil până la partea inferioară a bușonului. Spațiul gol din rezervor permite dilatarea benzinei. Umplerea excesivă poate duce la scurgeri de combustibil sau la deteriorarea motorului sau a sistemului de emisii.

 • Nu fumați atunci când manipulați benzină și păstrați distanța față de zonele cu flacără deschisă sau de zonele unde vaporii eliberați de benzină pot fi aprinși de scânteie.

 • Depozitaţi benzina într-un rezervor corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Adăugați combustibil înainte de pornirea motorului. Nu îndepărtați niciodată bușonul rezervorului de combustibil și nu adăugați combustibil atunci când motorul este în funcțiune sau când motorul este fierbinte.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Îndepărtați-vă de zona în care a fost vărsat combustibilul și evitați crearea unei surse de aprindere, până la disiparea vaporilor eliberați de combustibil.

 • Nu utilizați mașina fără ca întregul sistem de evacuare să fie montat și în stare corespunzătoare de funcționare.

Pericol

În anumite condiții în timpul alimentării cu combustibil, se poate genera electricitate statică care poate aprinde vaporii de benzină. Un incendiu sau o explozie cauzată de benzină vă poate arde pe dumneavoastră, pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

 • Amplasaţi întotdeauna recipientele cu benzină pe sol, la distanţă de vehicul, înainte de umplere.

 • Nu umpleți niciodată recipientele cu benzină în interiorul unui vehicul, în bena unui camion sau într-o remorcă, deoarece covorașele interioare sau căptușeala benei poate izola recipientul și încetini eliminarea electricității statice.

 • Dacă este posibil, scoateţi echipamentul pe benzină din camion sau remorcă şi realimentaţi-l atunci când roțile se află pe sol.

 • Dacă acest lucru nu este posibil, este recomandat să realimentaţi acest tip de echipament pe un camion sau pe o remorcă dotată cu un container portabil, decât de la o duză de distribuire a benzinei.

 • Dacă trebuie să utilizați o duză de distribuire a benzinei, menţineţi duza în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau a containerului în permanenţă, până la finalizarea alimentării. Nu utilizaţi un dispozitiv de blocare a duzei în poziția deschisă.

Atenţie

Benzina este dăunătoare sau fatală dacă este înghițită. Expunerea pe termen lung la vapori a dus la apariția cancerului în cazul animalelor de laborator. Neatenția poate provoca vătămări sau boli grave.

 • Evitați inspirarea prelungită a vaporilor.

 • Mențineți-vă fața la distanță de duză și de deschiderea rezervorului/recipientului.

 • Țineți benzina departe de ochi și piele.

 • Nu sifonați niciodată folosind gura.

Pentru a preveni izbucnirea incendiilor:

 • Mențineți motorul și zona motorului libere de orice acumulări de iarbă, frunze, lubrifiant sau ulei în exces și de orice alte reziduuri care se pot acumula în aceste zone.

 • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil și îndepărtați reziduurile îmbibate în combustibil.

 • Înainte de a o depozita în orice spațiu, lăsați mașina să se răcească. NU depozitați mașina lângă flăcări sau într-o zonă închisă unde sunt deschise lămpi martor sau unde se află dispozitive de încălzire.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Etanol: benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metill terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică; astfel, E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugaţi ulei în benzină.

Utilizarea unui stabilizator/aditiv de combustibil

Utilizați un stabilizator/aditiv de combustibil pentru a menține prospețimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului.

Important: Nu utilizați aditivi care conțin metanol sau etanol.

Adăugați cantitatea de stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt conform indicațiilor producătorului stabilizatorului pentru combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

 2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

 3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 4. Curăţaţi bușonul rezervorului de combustibil.

 5. Umpleți rezervorul de combustibil până la partea inferioară a bușonului (Figura 8).

  Note: Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil. Spațiul gol din rezervor permite dilatarea combustibilului.

  g293796

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

Pentru ca motoarele noi să dezvolte puterea maximă, este nevoie să treacă o anumită perioadă de timp. Frecarea la nivelul punții și al sistemul de propulsie al mașinii de tuns iarba este mai mare atunci când sunt noi, solicitând motorul suplimentar. Trebuie să treacă 40 - 50 de ore de rodaj pentru ca mașinile noi să dezvolte puterea maximă și să aibă performanțe optime.

Folosirea Sistemului de blocare de siguranță

Atenţie

În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

 • Nu modificați comutatoarele de blocare.

 • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

Înțelegerea Sistemului de blocare de siguranță

Sistemul de blocare de siguranță este conceput pentru a preveni pornirea motorului, cu excepția următoarelor situații:

 • Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) este decuplat.

 • Manetele de control al mișcării sunt în poziția PARCARE.

Sistemul de blocare de siguranță este, de asemenea, conceput pentru a opri motorul ori de câte ori manetele de control sunt în afara poziției de PARCARE și vă ridicați de pe scaun.

Testarea Sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Testați sistemul de blocare de siguranță înainte de fiecare utilizare a mașinii. Dacă sistemul de siguranță nu funcționează conform descrierii de mai jos, solicitați imediat unui centru de service autorizat să îl repare.

  1. Așezați-vă pe scaun, deplasați manetele de control al mișcării în poziția PARCARE și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția PORNIT. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  2. Așezați-vă pe scaun și mutați comutatorul de control al lamei în poziția OPRIT. Deplasați oricare dintre manetele de control al mișcării în poziția centrală, deblocată. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească. Repetați cu cealaltă manetă de control al mișcării.

  3. Așezați-vă pe scaun, mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT și blocați manetele de control al mișcării în poziția PARCARE. Porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, cuplați comutatorul de comandă pentru lamă și ridicați-vă ușor de pe scaun; motorul ar trebui să se oprească.

  4. Așezați-vă pe scaun, mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT și blocați manetele de control al mișcării în poziția PARCARE. Porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, deplasați manetele de control al mișcării în poziția centrală, deblocată, cuplați comutatorul de comandă pentru lamă și ridicați-vă ușor de pe scaun; motorul ar trebui să se oprească.

  Poziționarea scaunului

  Scaunul se poate mișca înainte și înapoi. Poziționați scaunul astfel încât să puteți controla optim mașina și să vă bucurați de confort maxim (Figura 9).

  g027632

  Reglarea sistemului de suspensie MyRide™

  Sistemul de suspensie MyRide™ poate fi reglat pentru a asigura o deplasare lină și confortabilă. Poziționați sistemul de suspensie în poziția cea mai confortabilă pentru dumneavoastră.

  Fantele pentru reglarea suspensiei au poziții de reținere care pot fi utilizate drept repere.

  Graficul următor vă arată poziția pentru o suspensie moale sau rigidă și diferitele poziții de reținere (Figura 10).

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Coborâți din mașină.

  4. În timp ce stați în partea dreaptă a mașinii, deplasați maneta de reglare stânga spre simbolul – pentru o suspensie mai moale.

   Deplasați maneta de reglare dreapta spre simbolul + pentru o suspensie mai rigidă.

   g292102

  Reglarea manetelor de control al mișcării

  Reglarea înălţimii

  Puteți regla o înălțime mai mare sau mai mică a manetelor de control al mișcării, pentru confort maxim (Figura 11).

  g027252

  Reglarea înclinării

  Pentru confortul dumneavoastră, puteți regla manetele de control al mișcării deplasându-le în față sau în spate.

  1. Slăbiți șurubul superior care fixează maneta de control pe arborele brațului de control.

  2. Slăbiți șurubul inferior suficient pentru a putea pivota maneta de control în față sau în spate (Figura 11).

  3. Strângeți ambele șuruburi pentru a fixa maneta de control în noua poziție.

  4. Repetați reglarea pentru cealaltă manetă de control.

  Trecerea la evacuarea laterală

  Puntea mașinii de tuns iarba și lamele mașinii expediate împreună cu mașina au fost proiectate pentru performanțe optime de mulcire și evacuare laterală.

  Montați elementele de fixare din punga cu accesorii în orificiile goale, după ce ați îndepărtat deflectoarele reciclabile. Acest lucru garantează că nu există orificii deschise atunci când utilizați puntea mașinii de tuns iarba.

  Atenţie

  Orificiile deschise ale mașinii vă expun pe dumneavoastră dar și pe alte persoane la obiectele proiectate care pot provoca vătămări grave.

  • Nu utilizați niciodată mașina fără elementele de fixare montate pe toate orificiile carcasei mașinii.

  • Montați elementele de fixare pe orificiile de montare, dacă îndepărtați deflectorul de mulcire.

  Mașinile cu punți de 107 cm

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

  4. Îndepărtați cele 2 contrapiulițe (5/16") de pe suporturile sudate ale deflectorului (Figura 12).

   g296990
  5. Îndepărtați cele 2 șuruburi de fixare și cele 2 contrapiulițe care fixează deflectorul pe punte și îndepărtați deflectorul (Figura 12).

  6. Localizați cele 2 bolțuri printre accesorii și folosiți contrapiulițele existente pentru a monta aceste elemente de fixare în utilizate pentru suporturile sudate (Figura 12), pentru a împiedica proiectarea reziduurilor.

   Note: Montați șurubul în sus, prin partea inferioară a punții și folosiți o piuliță existentă pentru a-l fixa din partea superioară.

  7. Montați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Montarea punții mașinii de tuns iarba.

  Mașinile cu punți de 127 cm

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

  4. Îndepărtați cele 3 contrapiulițe (5/16") de pe suporturile sudate ale deflectorului drept (Figura 13).

   g297022
  5. Îndepărtați cele 2 șuruburi de fixare și cele 2 contrapiulițe care fixează deflectorul drept pe punte și îndepărtați deflectorul (Figura 13).

  6. Localizați cele 3 bolțuri printre accesorii și folosiți contrapiulițele existente pentru a monta aceste elemente de fixare în utilizate pentru suporturile sudate (Figura 13), pentru a împiedica proiectarea reziduurilor.

   Note: Montați șurubul în sus, prin partea inferioară a punții și folosiți o piuliță existentă pentru a-l fixa din partea superioară.

  7. Îndepărtați cele 2 contrapiulițe (5/16") de pe suporturile sudate ale deflectorului stâng (Figura 14).

   g297021
  8. Îndepărtați cele șuruburi de fixare și cele contrapiulițe care fixează deflectorul stâng pe punte și îndepărtați deflectorul (Figura 14).

  9. Localizați cele 2 bolțuri printre accesorii și folosiți contrapiulițele existente pentru a monta aceste elemente de fixare în orificiile indicate în Figura 14, pe puntea mașinii de tuns iarba, pentru a împiedica proiectarea reziduurilor.

   Note: Montați șurubul în sus, prin partea inferioară a punții și folosiți o piuliță existentă pentru a-l fixa din partea superioară.

  10. Îndepărtați piulița de la tija deflectorului pentru iarbă de sub puntea mașinii de tuns iarba (Figura 15).

   g297046
  11. Utilizați piulița pentru a monta deflectorul de separare pe tija deflectorului pentru iarbă, folosind orificiul exterior al deflectorului (Figura 15).

  12. Montați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Montarea punții mașinii de tuns iarba.

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  Operatorul trebuie să își concentreze toată atenția asupra mașinii, atunci când utilizează mașina. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  Atenţie

  Piesele motorului aflate în funcțiune, mai ales toba de eșapament, pot deveni foarte fierbinți. Contactul cu astfel de piese poate provoca arsuri grave, iar reziduurile precum frunzele, iarba, tufișurile pot lua foc.

  • Permiteți pieselor motorului, mai ales tobei de eșapament, să se răcească, înainte de a le atinge.

  • Îndepărtați reziduurile acumulate în zona tobei de eșapament și a motorului.

  Atenţie

  Gazele de evacuare produse de motor conțin monoxid de carbon, un gaz inodor care poate provoca decesul.

  Nu lăsați motorul să funcționeze în interior sau într-un spațiu închis, de mici dimensiuni, unde se poate acumula o concentrație periculoasă de monoxid de carbon.

  • Proprietarul/utilizator poate preveni și este responsabil pentru accidentele sau vătămările proprii, ale altor persoane sau bunuri.

  • Această mașină de tuns iarba a fost proiectată pentru a fi utilizată de către un singur operator. Nu transportați persoane și țineți toate celelalte persoane departe de mașină în timpul utilizării.

  • Nu utilizaţi maşina atunci când sunteți sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Utilizați mașina doar ziua sau în condiții bune de iluminare artificială.

  • Descărcările electrice pot cauza vătămări grave sau decesul. Dacă vedeți fulgere sau auziți tunete, NU utilizați mașina; adăpostiți-vă.

  • Aveți grijă deosebită atunci când utilizați accesorii sau dispozitive de atașare, cum ar fi sistemele de colectare a ierbii. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului. Urmați indicațiile referitoare la contragreutăți, dacă este necesar.

  • Păstrați mașina departe de gropi, denivelări, pietre sau alte pericole ascunse. Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci, iarbă înaltă sau alte obiecte care pot ascunde obstacole sau afecta vizibilitatea. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii sau îl poate face pe operator să își piardă echilibrul sau stabilitatea.

  • Asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră și că frâna de parcare este cuplată, înainte de a porni motorul.

  • Porniți motorul cu atenție, conform instrucțiunilor și ținându-vă picioarele departe de lame.

  • Nu operați niciodată mașina de tuns iarba dacă apărătorile, protecțiile sau capacele sunt deteriorate. Asigurați-vă întotdeauna că protecțiile, apărătoarele, comutatoarele și alte dispozitive sunt montate și în stare sigură de funcționare.

  • Staţi în permanenţă la distanţă de gura de descărcare. Nu tundeți niciodată iarba cu trapa deflectorului ridicată, îndepărtată sau modificată, decât în cazul în care este instalat un sistem de colectare a ierbii sau un set pentru mulcire, care funcționează corespunzător.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de piesele mobile. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

   Atenţie

   Mâinile, picioarele, părul, îmbrăcămintea sau accesoriile se pot prinde în piesele rotative. Contactul cu piese rotative poate cauza amputația traumatică sau răni grave.

   • NU utilizaţi maşina fără toate apărătoarele şi dispozitivele de protecţie de siguranţă montate şi funcţionând corespunzător pe aceasta.

   • Țineți mâinile, picioarele, părul, bijuteriile și îmbrăcămintea departe de piesele rotative.

  • Nu ridicați niciodată puntea cu lamele în funcțiune.

  • Fiți atent la direcția de evacuare a mașinii de tuns iarba și direcționați materialul evacuat departe de alte persoane. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol, deoarece materialul poate ricoșa înapoi spre operator. Opriți lamele, încetiniți mașina și aveți grijă la traversarea suprafețelor fără iarbă sau la transportarea mașinii către și dinspre zona în care veți cosi.

  • Fiți atent, încetiniți și efectuați virajele cu atenție. Priviți înapoi și în lateral, înainte de a schimba direcția. NU cosiți în marșarier decât dacă este absolut necesar.

  • NU modificați setările regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Parcați maşina pe teren plan. Opriți motorul, aşteptaţi ca toate piesele mobile să se oprească şi scoateţi cablul (cablurile) bujiilor.

   • Înainte de a verifica, de a curăța sau de a lucra la mașina de tuns iarba.

   • După lovirea unui obiect străin sau dacă apar vibrații anormale (verificați dacă mașina de tuns iarba prezintă deteriorări și efectuați reparațiile înainte de a reporni și utiliza mașina de tuns iarba).

   • Înainte de a elimina blocajele.

   • De fiecare dată când părăsiți mașina de tuns iarba. NU lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Opriți motorul, aşteptaţi ca toate piesele mobile să se oprească:

   • Înainte de a realimenta.

   • Înainte de a goli dispozitivul de adunat iarbă.

   • Înainte de a regla înălțimea.

  • Dacă operatorul nu este atent la prezența copiilor în jurul mașinii, pot avea loc accidente tragice. Copiii sunt deseori atrași de mașină și de activitatea de tundere a ierbii. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ați văzut ultima dată.

   • Nu permiteţi accesul copiilor în zona de cosit şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui alt adult responsabil, în afară de operator.

   • Fiți atent și opriți mașina în cazul în care copiii intră în zona de cosit.

   • Înainte și în timp ce vă deplasați în marșarier sau schimbați direcția, priviți înapoi, în jos și în laterale pentru a vă asigura că nu este niciun copil mic.

   • Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

   • NU transportați copii, chiar și atunci când lamele sunt oprite. Copiii pot cădea și pot suferi vătămări grave sau vă pot împiedica să utilizați mașina în siguranță. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de utilizare pentru a face o altă plimbare cu mașina și pot fi loviți de mașină la deplasarea înainte sau în marșarier.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Operatorul este responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară. Înainte de a utiliza mașina pe o pantă, operatorul trebuie să realizeze următorii pași:

   • Revizuiți și înțelegeți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă, din manual și de pe mașină.

   • Folosiți un indicator de unghi pentru a stabili unghiul aproximativ al pantei din zonă.

   • Nu lucrați niciodată pe pante cu un unghi de înclinare mai mare de 15 de grade.

   • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o bună judecată atunci când realizați această evaluare. Modificările de pe teren, precum umiditatea, pot afecta rapid funcționarea mașinii în pantă.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Nu utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează. Mențineți o distanță sigură (dublul lățimii mașinii) între mașină și orice pericol. Folosiți o mașină condusă manual sau o motocositoare manuală pentru a tunde iarba din aceste zone.

   g229111
  • Evitați pornirea oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției; virați încet și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării. Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare. Mașina poate aluneca și dacă roțile motoare sunt oprite.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, șanțurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Aveți grijă deosebită atunci când utilizați accesorii sau dispozitive de atașare, cum ar fi sistemele de colectare a ierbii. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului. Urmați indicațiile referitoare la contragreutăți.

  • Dacă este posibil, mențineți puntea coborâtă la sol în timpul utilizării în pantă. Ridicarea punții în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  Siguranța tractării

  • Nu atașați echipamentele tractate decât în ​​punctul de cuplare.

  • Nu utilizaţi maşina ca vehicul tractor decât dacă are montat un dispozitiv de cuplare.

  • Nu depășiți limitele de greutate pentru echipamentul tractat și tractarea pe pante. Greutatea tractată nu trebuie să depășească greutatea mașinii și a operatorului.

  • Nu lăsați niciodată copiii sau alte persoane să se apropie de echipamentul tractat.

  • Pe pante, greutatea echipamentului tractat poate cauza pierderea tracțiunii, risc crescut de răsturnare și pierderea controlului. Reduceți greutatea tractată și încetiniți.

  • Distanța de oprire se poate mări odată cu greutatea unei sarcini tractate. Conduceți încet și lăsați o distanță suplimentară pentru a opri.

  • Efectuați viraje largi, pentru a menține dispozitivul de atașare departe de mașină.

  Operarea Comutatorului de comandă pentru lamă al mașinii de tuns iarba (PTO)

  Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) pornește și oprește lamele mașinii, precum și orice dispozitive de atașare acționate.

  Cuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  g008945

  Note: Cuplați întotdeauna lamele cu maneta de accelerație în poziția RAPID (Figura 18).

  g295538

  Decuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  g009174

  Utilizarea manetei de accelerație

  Puteți deplasa maneta de accelerație între pozițiile RAPID și LENT (Figura 20).

  Utilizați întotdeauna poziția RAPID atunci când cuplați priza de putere.

  g295539

  Utilizarea manetei de șoc

  Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece.

  1. Trageți în sus maneta de șoc pentru a acționa șocul, înainte de a utiliza comutatorul de contact (Figura 21).

   Note: Asigurați-vă că ați cuplat complet maneta de șoc. Este posibil să fie nevoie să țineți butonul tras în sus, atunci când utilizați comutatorul de contact.

  2. Apăsați în jos maneta de șoc pentru a decupla șocul după ce motorul a fost pornit (Figura 21).

   g295540

  Pornirea motorului

  Note: Pentru un motor cald sau fierbinte nu este necesară utilizarea manetei de șoc.

  Important: Nu activați demarorul mai mult de 5 secunde la o încercare. Activarea demarorului mai mult de 5 secunde poate deteriora demarorul. Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 secunde înainte de a porni din nou demarorul.

  g295541

  Oprirea motorului

  1. Decuplați lamele mutând comutatorul de control al lamei în poziția OPRIT (Figura 19).

  2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  3. Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID.

  4. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT și îndepărtați-o.

  Avertisment

  Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze mașina lăsată nesupravegheată.

  Scoateți întotdeauna cheia și cuplați frâna de parcare atunci când lăsați mașina nesupravegheată.

  Utilizarea manetelor de control al mișcării

  g004532

  Operarea mașinii

  Roțile motoare se rotesc independent, acționate de motoare hidraulice pe fiecare axă. Puteți acționa o parte înspre spate în timp ce acționați cealaltă parte spre înainte, determinând mașina să se rotească în loc să vireze. Acest lucru îmbunătățește considerabil manevrabilitatea mașinii, dar este posibil să aveți nevoie de ceva timp pentru a vă adapta la modul în care se mișcă.

  Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Operați întotdeauna în poziția de accelerație maximă când cosiți.

  Atenţie

  Mașina se poate roti foarte repede. Este posibil să pierdeți controlul asupra mașinii și să provocați vătămări corporale sau deteriorarea mașinii.

  • Efectuați virajele cu atenție.

  • Încetiniți mașina înainte de a efectua viraje strânse.

  Deplasarea spre înainte

  Note: Aveți mereu grijă la deplasarea cu spatele și la virare.

  1. Deplasați manetele în poziția centrală, deblocată.

  2. Pentru a vă deplasa în față, împingeți ușor manetele de control al mișcării în față (Figura 24).

   g008952

  Deplasarea cu spatele

  1. Deplasați manetele în poziția centrală, deblocată.

  2. Pentru a vă deplasa cu spatele, trageți ușor manetele de control al mișcării spre spate (Figura 25).

   g008953

  Utilizarea sistemului de control Smart Speed

  Maneta sistemului de control Smart Speed TM, amplasată sub poziția de operare (Figura 26), oferă operatorului posibilitatea de a conduce mașina în 3 game de viteză - finisare, tractare și cosire.

  g293338

  Pentru schimbarea vitezei, procedați după cum urmează:

  1. Deplasați manetele de control al mișcării în poziția neutră și în exterior, în poziția PARCARE.

  2. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.

  3. Reglați maneta în poziţia dorită.

  Următoarele sunt doar recomandări de utilizare. Reglările variază în funcție de tipul de iarbă, conținutul de umiditate și înălțimea ierbii.

  Utilizări sugerate:FinisareTractareCosire
  ParcareX  
  Iarbă umedă, greaX  
  InstruireX  
  Tunderea ierbiiX  
  Colectare X 
  Mulcire X 
  Tractare dispozitive de atașare X 
  Cosire normală  X
  Deplasarea mașinii  X

  Finisare

  Aceasta este viteza cea mai mică. Pentru această viteză sunt sugerate următoarele utilizări:

  • Parcare

  • Cosirea ierbii umede, grele

  • Instruire

  • Tunderea ierbii

  Tractare

  Aceasta este viteza medie. Pentru această viteză sunt sugerate următoarele utilizări:

  • Colectare

  • Mulcire

  • Tractare dispozitive de atașare

  Cosire

  Aceasta este viteza cea mai mare. Pentru această viteză sunt sugerate următoarele utilizări:

  • Cosire normală

  • Deplasarea mașinii

  Utilizarea evacuării laterale

  Mașina de tuns iarba are un deflector de iarbă cu balamale care dispersează iarba tăiată în lateral și în jos, spre gazon.

  Pericol

  Fără deflectorul pentru iarbă, capacul de evacuare sau un ansamblu complet de adunat iarbă montat, dumneavoastră și cei din jur sunteți expuși contactului cu lamele și reziduuri proiectate. Contactul cu lamele rotative ale mașinii de tuns iarba și reziduurile proiectate va cauza vătămări sau deces.

  • Nu îndepărtați niciodată deflectorul pentru iarbă de la puntea mașinii de tuns iarba deoarece deflectorul direcționează materiile în jos, către sol. Dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat, înlocuiți-l imediat.

  • Nu vă sprijiniți niciodată mâinile sau picioarele sub puntea mașinii de tuns iarba.

  • Nu încercați niciodată să curățați zona de evacuare sau lamele mașinii de tuns iarba decât după ce mutați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) în poziția OPRIT, rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT și scoateți cheia din contact.

  • Asigurați-vă că deflectorul pentru iarbă este în poziția coborâtă.

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Note: Poziția de transport este cea mai înaltă poziție de tăiere sau înălțimea de tăiere de 115 mm, așa cum se arată în Figura 27.

  Înălțimea de tăiere este controlată de maneta situată în dreapta poziției de operare (Figura 27).

  g296586

  Reglarea rolelor anti-scalp

  Mașinile cu punți de 107 cm

  Ori de câte ori schimbați înălțimea de tăiere, reglați înălțimea rolelor anti-scalp.

  Note: Reglați rolele anti-scalp astfel încât să nu atingă solul în zonele de cosit normale, plane.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Reglați rolele anti-scalp într-una dintre următoarele poziții:

   • Orificiul superior - utilizați această poziție cu puntea mașinii de tuns iarba în pozițiile de 63 mm și sub pozițiile aferente înălțimii de tăiere (Figura 28).

   • Orificiul inferior - utilizați această poziție cu puntea mașinii de tuns iarba în pozițiile de 76 mm și deasupra pozițiilor aferente înălțimii de tăiere (Figura 28).

   g019929

  Mașinile cu punți de 127 cm

  Ori de câte ori schimbați înălțimea de tăiere, reglați înălțimea rolelor anti-scalp.

  Note: Reglați rolele anti-scalp astfel încât să nu atingă solul în zonele de cosit normale, plane.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Reglați rolele anti-scalp (Figura 29) pentru a se conforma celei mai apropiate poziții a înălțimii de tăiere.

   g010233

  Indicaţii de exploatare

  Utilizarea setării accelerare rapidă

  Pentru o cosire optimă și circulație maximă a aerului, operați motorul în poziția RAPID. Pentru a tăia corespunzător iarba este necesar aer, astfel încât nu trebuie să setați înălțimea de tăiere atât de scăzută încât puntea mașinii de tuns iarba să fie înconjurată complet de iarbă netăiată. Încercați întotdeauna ca o parte a punții mașinii de tuns iarba să fie în afara ierbii netăiate, fapt care să permită aspirarea aerului la nivelul punții.

  Tunderea gazonului pentru prima dată

  Tăiați iarba la o înălțime mai mare decât cea normală pentru a vă asigura că înălțimea de tăiere a punții mașinii nu smulge gazonul pe teren accidentat. Cu toate acestea, înălțimea de tăiere folosită în trecut este în general cea mai adecvată. Când tăiați iarba la înălțimi de peste 15 cm, puteți tunde gazonul de două ori pentru a asigura o calitate acceptabilă a tăierii.

  Tăierea unei treimi a firului de iarbă

  Cel mai bine este să tăiați doar aproximativ o treime din lungimea firelor de iarbă. Tăierea unei lungimi mai mari nu se recomandă decât în cazul în care iarba este rară sau în care operațiunea are loc toamna târziu, când iarba crește mai greu.

  Alternați direcția de tăiere

  Alternați direcția de tăiere pentru a vă asigura că iarba stă dreaptă. Acest lucru ajută și la dispersarea resturilor, susținând descompunerea și fertilizarea.

  Tunderea gazonului la intervale corecte

  Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Pentru a menține aceeași înălțime de tăiere, tundeți gazonul mai des la începutul primăverii. Pe măsură ce viteza de creștere a ierbii scade, la mijlocul verii, tundeți gazonul mai rar. Dacă nu puteți tunde gazonul pentru o perioadă îndelungată, tundeți întâi la o înălțime de tăiere mare, apoi repetați la o înălțime mai redusă.

  Folosirea unei viteze de tăiere mai reduse

  Pentru a îmbunătăți calitatea tăierii, folosiți o viteză de deplasare mai redusă în anumite condiții.

  Evitarea tăierii la o înălțime prea mică

  Când tundeți gazonul de pe un teren accidentat, ridicați înălțimea de tăiere pentru a evita smulgerea gazonului.

  Oprirea mașinii

  Dacă trebuie să opriți mișcarea de deplasare în față a mașinii în timpul tunderii gazonului, este posibil ca un bulgăre de resturi de iarbă să cadă pe gazonul dumneavoastră. Pentru a evita acest lucru, treceți pe o suprafață tunsă în prealabil, cu lamele cuplate, sau decuplați puntea mașinii de tuns iarba în timp ce vă deplasați înainte.

  Menținerea curățeniei în partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba

  Curățați resturile de iarbă și murdăria din partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba, după fiecare utilizare. Dacă iarba și murdăria se acumulează în interiorul punții mașinii de tuns iarba, calitatea tăierii va deveni nesatisfăcătoare în cele din urmă.

  Întreținerea lamelor

  Mențineți lamele ascuțite de-a lungul sezonului de tuns iarba, deoarece o lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă. Ruperea și mărunțirea duc la decolorarea marginilor firelor de iarbă, reducând viteza de creștere și sporind riscul de îmbolnăvire. Verificați lamele mașinii după fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt ascuțite și că nu prezintă urme de uzură sau deteriorări. Piliți orice crestături și ascuțiți lamele după caz. Dacă o lamă este deteriorată sau uzată, înlocuiți-o imediat cu o lamă de schimb Toro originală.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Parcați mașina pe teren plan, decuplați dispozitivele de acționare, cuplați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia sau deconectați cablul bujiei. Așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de a efectua reglaje, de a o curăța, repara sau depozita. Nu permiteți niciodată efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Curățați mașina conform instrucțiunilor din cadrul secțiunii Întreținere. Mențineți motorul și zona motorului libere de orice acumulări de iarbă, frunze, lubrifiant sau ulei în exces și de orice alte reziduuri care se pot acumula în aceste zone. Aceste materiale se pot aprinde, ducând la izbucnirea unui incendiu.

  • Verificați frecvent dacă există componente uzate sau deteriorate care ar putea crea un risc de incendiu. Strângeți elementele de fixare slăbite.

  Transportarea

  Transportarea mașinii

  Pentru transportarea mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră, pe familia dumneavoastră, pe animalele dumneavoastră de casă și pe trecători să evitați accidentările.

  Pentru transportarea mașinii:

  • Blocați frâna și blocați roțile.

  • Legați mașina pe remorcă sau pe camion folosind curele, lanțuri, cablu sau frânghii. Folosiți doar locurile de legare de pe mașina de tuns iarba desemnate ca atare, așa cum este ilustrat în Figura 30. Utilizați aceste locuri chiar și atunci când transportați mașina de tuns iarba cu un accesoriu atașat. Folosirea locurilor de legare nepermise poate duce la deteriorarea mașinii de tuns iarba și/sau a dispozitivului de atașare.

   g027708
  • Conectați o remorcă la vehiculul tractor folosind lanțuri de siguranță.

   Atenţie

   Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

   Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

  Încărcarea mașinii

  Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion. Pentru această procedură, utilizați o rampă cu lățime maximă, mai lată decât mașina. Deplasați-vă în marșarier pentru a urca pe rampă și deplasați-vă înainte pentru a coborî de pe rampă (Figura 31).

  g027995

  Important: Nu folosiți rampe individuale înguste pentru fiecare latură a mașinii.

  Asigurați-vă că rampa este suficient de lungă astfel încât unghiul dintre rampă și sol să nu depășească 15 grade (Figura 31). Pe teren plan, trebuie să vă asigurați că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori (4x) mai mare decât înălțimea dintre podeaua remorcii sau a camionului și sol. Un unghi mai mare poate duce la agățarea componentelor mașinii de tuns iarba în timpul deplasării unității de pe rampă pe remorcă sau camion. Unghiurile mai mari pot duce la răsturnarea mașinii sau la pierderea controlului. Dacă încărcați mașina pe sau lângă o suprafață înclinată, poziționați remorca sau camionul în partea inferioară a suprafeței înclinate, iar rampa în partea superioară a suprafeței înclinate. Acest lucru va duce la minimizarea unghiului rampei.

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

  • Utilizați numai o rampă cu lățime maximă; nu utilizați rampe individuale pentru fiecare parte a mașinii.

  • Nu depășiți o înclinație de 15 grade între rampă și sol sau între rampă și remorcă sau camion.

  • Asigurați-vă lungimea rampei este de cel puțin 4 ori (4x) mai mare decât înălțimea dintre podeaua remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

  • Deplasați-vă în marșarier pentru a urca pe rampă și deplasați-vă înainte pentru a coborî de pe rampă.

  • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

  g027996

  Deplasarea mașinii prin împingere cu mâna

  Important: Împingeți întotdeauna mașina cu mâna. Nu tractați mașina, deoarece tractarea o poate deteriora.

  Această mașină are un mecanism de frână electrică: pentru a împinge mașina cheia trebuie să fie în poziția de FUNCțIONARE. Bateria trebuie să fie încărcată și să funcționeze pentru a decupla frâna electrică.

  Împingerea mașinii

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Localizați manetele de bypass de pe cadru, pe ambele părți ale motorului.

  4. Deplasați manetele de bypass spre față și în jos prin orificiu pentru a le bloca (Figura 33).

   Note: Efectuați această procedură pentru fiecare manetă în parte.

   Atenţie

   Contactul cu suprafețele fierbinți poate provoca vătămări corporale.

   Țineți mâinile, picioarele, fața, alte părți ale corpului și îmbrăcămintea departe de motor, toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  5. Rotiți cheia de contact în poziția de funcționare și eliberați frâna de parcare deplasând o manetă de control al mișcării din poziția PARCARE.

   Note: Nu porniţi maşina în această situaţie.

   g295542
  6. După ce ați terminat, asigurați-vă că ați rotit cheia înapoi în poziția OPRIT, pentru a evita descărcarea bateriei.

  Utilizarea mașinii

  Deplasați manetele de bypass spre spate și în jos prin orificiu pentru a le bloca, conform ilustrațiilor din Figura 33.

  Note: Efectuați această procedură pentru fiecare manetă în parte.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Curățați ecranul de admisie a aerului.
 • Inspectarea lamelor.
 • Verificați dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat.
 • După fiecare folosinţă
 • Curățați carcasa punții mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților pivotante.
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Verificaţi presiunea în anvelope.
 • Verificați dacă există urme de uzură sau fisuri ale curelelor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți bujia (bujiile).
 • Înlocuiți filtrul de combustibil în linie.
 • La intervale de 300 de ore
 • Verificați şi reglați jocul supapelor. Contactaţi un centru de service autorizat.
 • Înainte de depozitare
 • Încărcați bateria și deconectați cablurile acesteia.
 • Efectuați toate procedurile de întreţinere enumerate mai sus înainte de depozitare.
 • Vopsiți toate suprafețele zgâriate.
 • Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Siguranță în timpul întreținerii

  Atenţie

  În timp ce efectuați lucrări de întreținere sau reglaje, cineva ar putea porni motorul. Pornirea accidentală a motorului vă poate răni grav pe dumneavoastră sau alte persoane.

  Scoateți cheia din contact, cuplați frâna de parcare și decuplați cablul de la bujie (cablurile de la bujii) înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. De asemenea, poziționați cablul (cablurile) deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujia (bujiile).

  Atenţie

  Motorul poate deveni fierbinte. Atingerea unui motor fierbinte poate cauza arsuri grave.

  Lăsați motorul să se răcească integral, înainte de a efectua lucrări de service sau de reparații în zona motorului.

  • Parcați mașina pe teren plan, decuplați dispozitivele de acționare, cuplați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia sau deconectați cablul bujiei. Așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglare, curățare sau reparare. Nu permiteți niciodată efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Deconectați bateria sau îndepărtați cablul bujiei înainte de a efectua orice reparații. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Reconectați mai întâi borna pozitivă și apoi borna negativă.

  • Mențineți apărătoarele, protecțiile și toate dispozitivele de siguranță montate pe mașină și în stare sigură de funcționare. Verificați frecvent dacă există componente uzate sau deteriorate și înlocuiți-le cu piesele recomandate de producător, dacă este necesar.

   Atenţie

   Îndepărtarea sau modificarea echipamentului original, a pieselor și/sau a accesoriilor poate duce la modificarea garanției, posibilității de utilizare sau a nivelului de siguranță a mașinii. Modificările neautorizate asupra echipamentului original sau neutilizarea unor piese originale Toro ar putea duce la vătămări grave sau deces. Modificările neautorizate asupra mașinii, motorului, sistemului de alimentare sau de aerisire pot încălca standardele de siguranță aplicabile precum: ANSI, OSHA, NFPA și/sau reglementările guvernamentale precum EPA sau CARB.

  • Verificați lamele cu grijă. Înfășurați lama (lamele) sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service cu atenție. Înlocuiți doar lamele deteriorate. Nu îndreptați și nu sudați lamele deteriorate.

  • Folosiți cricuri pentru a sprijini mașina și/sau componentele, dacă este necesar.

   Avertisment

   Ridicarea mașinii pentru a efectua lucrări de service sau de întreținere bazându-vă doar pe cricuri mecanice sau hidraulice ar putea fi periculoasă. Este posibil ca cricurile mecanice sau hidraulice să nu constituie un sprijin suficient sau pot funcționa necorespunzător, lăsând mașina să cadă, ceea ce ar putea provoca vătămări.

   Nu vă bazați doar pe cricuri mecanice sau hidraulice pentru sprijin. Folosiți cricuri adecvate sau un sprijin echivalent.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de piesele mobile. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune. Dacă procedura de întreținere sau de reglare necesită ca motorul să fie funcțiune și componentele în mișcare, fiți extrem de atent.

   Atenţie

   Contactul cu piesele mobile sau cu suprafețele fierbinți pot provoca vătămări corporale.

   Țineți degetele, mâinile și îmbrăcămintea la distanță de componentele rotative și suprafețele fierbinți.

  • Verificați toate șuruburile în mod frecvent pentru a vă asigura că sunt bine strânse.

  Proceduri permanente

  Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba

  Slăbiți cele 2 șuruburi de la partea inferioară a învelișului pentru a avea acces la partea superioară a punții mașinii de tuns iarba (Figura 34).

  g295619

  Note: După efectuarea lucrărilor de întreținere strângeți întotdeauna șuruburile pentru a contacta învelișul.

  Lubrifiere

  Lubrifierea rulmenților

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților pivotante.
 • Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate (Figura 35) cu o lavetă.

   Note: Aveți grijă să răzuiți orice urme de vopsea de pe partea frontală a fitingului (fitingurilor).

   g032432
  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiecare fiting (Figura 35).

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți.

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  Întreținerea filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • La intervale de 300 de ore
 • Verificați şi reglați jocul supapelor. Contactaţi un centru de service autorizat.
 • Note: Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer mai des (la fiecare câteva ore) în cazul în care lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Îndepărtarea elementelor din spumă și din hârtie

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați în jurul capacului filtrului de aer pentru a preveni pătrunderea murdăriei în motor și a evita deteriorarea.

  4. Ridicați capacul și rotiți ansamblul filtrului de aer pentru a-l îndepărta de motor (Figura 36).

   g027800g027801
  5. Separați elementele din spumă și cele din hârtie (Figura 37).

   g027802

  Efectuarea lucrărilor de service pentru elementul din spumă al filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  1. Spălați elementul din spumă cu săpun lichid și apă caldă. Când elementul este curat, clătiți-l bine.

  2. Uscați elementul strângându-l într-o lavetă curată.

   Important: Înlocuiți elementul din spumă dacă este rupt sau uzat.

  Efectuarea lucrărilor de service pentru elementul din hârtie al filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  1. Curățați elementul din hârtie lovindu-l ușor pentru a îndepărta praful.

   Note: Dacă este foarte murdar, înlocuiți elementul din hârtie cu unul nou.

  2. Verificați dacă există rupturi, pelicule uleioase sau deteriorări ale garniturii din cauciuc.

  3. Înlocuiți elementul din hârtie dacă este deteriorat.

   Important: Nu curățați filtrul din hârtie.

  Montarea filtrului de aer

  1. Montați elementul din spumă peste elementul din hârtie.

   Note: Asigurați-vă că nu deteriorați elementele.

  2. Aliniați orificiile filtrului cu porturile colectorului.

  3. Rotiți filtrul în jos, în cameră, apoi așezați-l complet pe colector (Figura 38).

   g228022
  4. Închideți capacul.

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Specificații - ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent (service API SF, SG, SH, SJ, sau SL)

  Capacitate carter: 2,4 l cu filtru de ulei

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g029683

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Note: Verificați uleiul atunci când motorul este rece.

  Important: Dacă umpleți excesiv sau insuficient cu ulei carterul motorului și porniți motorul, îl puteți deteriora.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

   Note: Asigurați-vă că motorul este rece, astfel încât uleiul să fi avut timp să se scurgă în carter.

  3. Pentru a ține murdăria, iarba tăiată etc. departe de motor, curățați zona din jurul bușonul rezervorului de ulei și al jojei înainte de a o scoate (Figura 40).

  g235263

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană pentru a vă asigura că uleiul se va scurge complet.

  2. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  3. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  4. Scurgeți uleiul din motor (Figura 41).

   g027799g029570
  5. Înlocuiți filtrul de ulei de motor (Figura 42).

   Note: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul încă ¾ de tură.

   g027477
  6. Turnați încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere și adăugați lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul Complet (Figura 43).

   g235264
  7. Eliminaţi uleiul uzat la centrul de reciclare.

  Service-ul bujiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți bujia (bujiile).
 • Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a instala bujia. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujia și un instrument de măsurat sau un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați o bujie nouă.

  Tip: Champion® RN9YC sau NGK® BPR6ES

  Distanță: 0,76 mm

  Îndepărtarea bujiei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați zona din jurul bazei bujiei pentru a împiedica pătrunderea în motor a murdăriei și reziduurilor.

  4. Demontaţi bujia (Figura 44).

   g027478

  Verificarea bujiei

  Important: Nu curățați bujia (bujiile). Înlocuiți întotdeauna bujia (bujiile) atunci când are/au un strat negru, electrozii sunt uzați, are/au o peliculă uleioasă sau fisuri.

  Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

  Ajustaţi distanţa la 0,75 mm.

  g206628

  Montarea bujiei

  g027960

  Curățarea sistemului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați ecranul de admisie a aerului.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați filtrul de aer de la motor.

  4. Îndepărtați mantaua motorului.

  5. Pentru a preveni pătrunderea reziduurilor în admisia de aer, montați filtrul de aer pe baza filtrului.

  6. Îndepărtați reziduurile și iarba de pe piese.

  7. Îndepărtați filtrul de aer și montați mantaua.

  8. Montați filtrul de aer.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibil pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Înlocuirea filtrului de combustibil în linie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil în linie.
 • Nu montați niciodată un filtru murdar după ce a fost îndepărtat de pe conducta de combustibil în linie.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Înlocuiți filtrul (Figura 47).

   Note: Notă: Asigurați-vă că marcajele de pe filtru urmează direcția fluxului de combustibil.

   g027939g033082

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Lucrări de service pentru baterie

  Demontarea bateriei

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați scaunul pentru a accesa bateria.

  4. Deconectați cablul negativ (negru) de legare la masă de la suportul bateriei (Figura 48).

   Note: Păstrați toate elementele de fixare.

   Atenţie

   Îndepărtarea incorectă a cablurilor de la baterie poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

   • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

   • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  5. Glisați capacul din cauciuc de pe cablul pozitiv (roșu).

  6. Deconectați cablul pozitiv (roșu) de la borna bateriei (Figura 48).

   Note: Păstrați toate elementele de fixare.

  7. Scoateți elementul de fixare a bateriei (Figura 48) și ridicați bateria din compartimentul său.

   g293472

  Încărcarea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de depozitare
 • Încărcați bateria și deconectați cablurile acesteia.
  1. Demontați bateria de la șasiu; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de minim 1 - 6 ore la 10 A.

   Note: Nu supraîncărcați bateria.

  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 49).

   g000538

  Montarea bateriei

  1. Amplasați bateria în compartimentul său (Figura 48).

  2. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul pozitiv (roșu) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei.

  3. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul negativ al bateriei la borna negativă (-) a bateriei.

  4. Glisați și montați manșonul terminalului pe borna pozitivă (roșu) a bateriei.

  5. Fixați bateria cu elementul de fixare (Figura 48).

  6. Coborâți scaunul.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificaţi presiunea în anvelope.
 • Mențineți presiunea în anvelopele frontale și posterioare conform specificațiilor. Presiunea inegală din anvelope poate duce la o tăiere neuniformă. Verificați presiunea la nivelul tijei supapei (Figura 50). Verificați presiunea la nivelul tijei supapei când anvelopele sunt reci, pentru a determina cea mai corectă valoare a presiunii.

  Consultați presiunea maximă recomandată de către producătorul anvelopelor, specificată pe peretele lateral al anvelopelor roților pivotante.

  Umflați anvelopele roților spate la 0,9 bar.

  g000554

  Eliberarea frânei electrice

  Puteți elibera manual frâna electrică rotind brațele de cuplare spre față. După ce frâna electrică este alimentată, se resetează.

  1. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT sau deconectați bateria.

  2. Slăbiți cele 2 șuruburi inferioare care fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba pe puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  3. Localizați la frâna electrică arborele la care sunt conectate brațele de cuplare (Figura 51).

  4. Rotiți arborele spre față pentru a elibera frâna.

  5. Strângeți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  g294417

  Reglarea direcției

  Dacă mașina trage într-o parte atunci când conduceți în față cu viteză maximă pe o suprafață plană, reglați direcția.

  Dacă mașina trage spre stânga, reglați cu maneta de control al mișcării din dreapta; dacă mașina trage spre dreapta, reglați cu maneta de control al mișcării din stânga.

  Note: Puteți regla direcția doar pentru deplasarea în față.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Localizați șurubul de reglare a direcției de lângă maneta de control al mișcării pe partea care trebuie efectuată reglarea (Figura 52).

   Note: Ridicați scaunul pentru a avea acces mai ușor la șurubul de reglare.

  4. Rotiți șurubul pentru a reduce viteza pentru roata respectivă.

   Note: Rotiți șurubul puțin pentru a efectua reglaje minore.

   g297115
  5. Porniți mașina și conduceți în față, pe o suprafață plană, cu manetele de control al mișcării complet spre față, pentru a verifica dacă mașina merge drept. Repetați procedura după cum este necesar.

  Întreţinerea bandei

  Verificarea curelelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați dacă există urme de uzură sau fisuri ale curelelor.
 • Înlocuiţi cureaua dacă este uzată. Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce se rotește cureaua, patinarea lamelor în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea.

  Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba

  Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce cureaua se rotește, lamele care patinează în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea. Înlocuiți cureaua mașinii de tuns iarbă dacă este evidentă oricare dintre aceste condiții.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la cea mai joasă poziție (38 mm).

  4. Slăbiți cele 2 șuruburi inferioare care fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba pe puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  5. Slăbiți șurubul și împingeți proeminența spre interiorul capacului, pentru a îndepărta capacele fuliei (Figura 53).

   g296848
  6. Utilizând un instrument de îndepărtare arcuri (nr. piesă Toro 92-5771), îndepărtați arcul rolei de ghidare din cârligul punții pentru a detensiona fulia rolei de ghidare și îndepărtați cureaua de pe fulii (Figura 54 sau Figura 55).

   Atenţie

   Arcul este tensionat când este montat și poate cauza vătămări corporale.

   Îndepărtați cureaua cu grijă.

   g298025
   g298026
  7. Amplasați cureaua nouă în jurul fuliilor motorului și ale mașinii de tuns iarba (Figura 54 sau Figura 55).

  8. Utilizând un instrument de îndepărtare arcuri (nr. piesă Toro 92-5771), montați arcul rolei de ghidare pe cârligul punții și tensionați fulia rolei de ghidare și cureaua mașinii de tuns iarba (Figura 54 sau Figura 55).

  9. Strângeți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  10. Montați capacele de fulie.

  Întreținerea mașinii de tuns iarba

  Măsuri de siguranță cu privire la lamă

  O lamă uzată sau deteriorată s-ar putea rupe, iar o bucată din lamă ar putea fi proiectată spre dumneavoastră sau trecători, rezultând în vătămări corporale grave sau deces. Încercarea de a repara o lamă deteriorată poate duce la anularea certificatului de siguranță pentru acest produs.

  • Inspectați lamele periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

  Lucrări de service pentru lamele de tăiere

  Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, mențineți lamele ascuțite. Pentru o ascuțire și înlocuire ușoară, păstrați o lamă suplimentară la îndemână.

  Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

  Inspectarea lamelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectarea lamelor.
  1. Inspectați marginile de tăiere (Figura 56).

  2. Dacă marginile nu sunt ascuțite sau prezintă crestături, îndepărtați și ascuțiți lama; consultați Ascuțirea lamelor.

  3. Inspectați lamele, în special în zona curbată.

  4. Dacă observați orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalați imediat o lamă nouă (Figura 56).

   g006530

  Verificarea prezenței lamelor îndoite

  Note: Mașina trebuie să se afle pe o suprafaţă uniformă pentru următoarea procedură.

  1. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba până la cea mai înaltă poziție a înălțimii de tăiere.

  2. Purtați mănuși cu protecție corespunzătoare sau alte protecții adecvate pentru mâini și rotiți încet lama într-o poziție care vă permite să măsurați distanța dintre marginea de tăiere și suprafața uniformă pe care se află mașina (Figura 57).

   g014972
  3. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 58).

   g014973
  4. Rotiți aceeași lamă la 180 de grade, astfel încât marginea de tăiere opusă să se afle acum în aceeași poziție (Figura 59).

   g014974
  5. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 60).

   Note: Diferența nu trebuie să depășească 3 mm.

   g014973
   1. Dacă diferența dintre A și B este mai mare de 3 mm, înlocuiți lama cu una nouă; consultați Îndepărtarea lamelor și Montarea lamelor.

    Note: Dacă o lamă îndoită se înlocuiește cu o lamă nouă, iar dimensiunea obținută depășește în continuare 3 mm, este posibil ca axul lamei să fie îndoit. Pentru service, contactați un centru de service autorizat.

   2. Dacă diferența se încadrează în limite, treceți la următoarea lamă.

  6. Repetați această procedură pentru fiecare lamă.

  Îndepărtarea lamelor

  Înlocuiți lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă lama nu mai este echilibrată sau este îndoită.

  1. Țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.

  2. Îndepărtați șurubul lamei, șaiba curbată și lama de pe arborele axului (Figura 61).

   g027833

  Ascuțirea lamelor

  1. Folosiți o pilă pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 62).

   Note: Mențineți unghiul inițial.

   Note: Lama își păstrează echilibrul dacă aceeași cantitate de materiale este îndepărtată de pe ambele margini de tăiere.

   g000552
  2. Verificați echilibrul lamei așezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 63).

   Note: Dacă lama rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, piliți numai din capătul suprafeței velice (Figura 62).

   g000553
  3. Repetați procedura până când lama este echilibrată.

  Montarea lamelor

  1. Montați lama pe arborele axului (Figura 61).

   Important: Partea curbată a lamei trebuie să fie îndreptată în sus, către interiorul mașinii de tuns iarba, pentru a asigura tăierea corespunzătoare.

  2. Montați șaiba curbată (cu partea în formă de cupă îndreptată către lamă) și șurubul lamei (Figura 61).

  3. Strângeţi șurubul lamei la un cuplu de 81 - 108 Nm.

  Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba

  Verificați planeitatea punții mașinii de tuns iarba de fiecare dată când montați mașina sau când constatați o tăietură neuniformă pe gazon.

  Înainte de a asigura planeitatea, verificați dacă există lame îndoite ale punții mașinii de tuns iarba și îndepărtați și înlocuiți toate lamele îndoite; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere înainte de a continua.

  Asigurați mai întâi planeitatea de la o latură la cealaltă a punții mașinii; apoi puteți regla panta față-spate.

  Cerințe:

  Verificarea planeității de la o latură la cealaltă

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la 76 mm.

  4. Rotiți cu atenție lamele dintr-o parte în cealaltă.

  5. Măsurați între marginile de tăiere exterioare și suprafața plană (Figura 64 și Figura 65).

   Note: Dacă nicio măsurătoare nu se încadrează în 5 mm, este necesară o reglare; consultați Asigurarea planeității de la o latură la cealaltă.

   g294044
   g296913

  Verificarea pantei lamei față-spate

  Verificați planeitatea față-spate a lamei de fiecare dată când montați mașina de tuns iarba. Dacă partea din față a mașinii de tuns iarbă este coborâtă cu mai mult de 7,9 mm față de partea din spate a acesteia, reglați planeitatea lamei.

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la 76 mm.

  4. Rotiți cu atenție lamele astfel încât să fie orientate din față spre spate (Figura 66).

  5. Măsurați între vârful lamei din față și suprafața plană și între vârful lamei din spate și suprafața plană (Figura 66 sau Figura 67).

   Note: Dacă vârful lamei din față nu este coborât cu 1,6 - 7,9 mm față de vârful lamei din spate, continuați procedura Reglarea pantei față-spate a lamei.

   g294046
   g296914

  Asigurarea planeității de la o latură la cealaltă

  1. Treceți în partea stângă a mașinii.

  2. Setați rolele anti-scalp la orificiile superioare sau îndepărtați-le complet pentru această procedură; consultați Reglarea rolelor anti-scalp.

  3. Setați maneta pentru înălţimea de tăiere în poziția de 76 mm; consultați Reglarea înălțimii de tăiere.

  4. Amplasați 2 blocuri, fiecare având o grosime de 6,6 cm, sub fiecare parte a marginii frontale a punții, dar nu sub suporturile rolei anti-scalp (Figura 68 sau Figura 69).

  5. Amplasați 2 blocuri, fiecare având o grosime de 7,3 cm, sub marginea din spate a punții de tăiere, câte unul pe fiecare parte a punții de tăiere (Figura 68 sau Figura 69).

   g298027
   g298028
  6. Îndepărtați știftul în formă de agrafă și șaiba de la știftul inferior al brațului de ridicare (Figura 70).

   g294197
  7. Rotiți placa pentru înălțimea de tăiere în alt orificiu, astfel încât să suporte greutatea punții mașinii de tuns iarbă după ce montați placa (Figura 71).

   g294195
  8. Montați șaiba și știftul în formă de agrafă (Figura 71).

  9. Repetați pașii 6 și 8 pentru cealaltă parte a mașinii.

  10. Verificați din nou planeitatea de la o latură la cealaltă; repetați această procedură până când măsurătorile sunt corecte.

  11. Continuați să asigurați planeitatea punții mașinii de tuns iarba verificând panta față-spate a lamei; consultați Verificarea pantei lamei față-spate.

  Reglarea pantei față-spate a lamei

  1. Rotiți piulița de reglare de la partea din față a mașinii de tuns iarba (Figura 72).

   g014634
  2. Pentru a ridica partea din față a mașinii de tuns iarba, strângeți piulița de reglare.

  3. Pentru a coborî partea din față a mașinii de tuns iarba, slăbiți piulița de reglare.

  4. După reglare, verificați din nou panta față-spate și continuați să reglați piulița până când vârful lamei din față este cu 1,6 - 7,9 mm mai jos decât vârful lamei din spate (Figura 66).

  5. Când panta lamei față-spate este corectă, verificați din nou planeitatea de la o latură la cealaltă a mașinii de tuns iarba; consultați Verificarea planeității de la o latură la cealaltă.

  Demontarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Coborâți maneta pentru înălţimea de tăiere în cea mai joasă poziție.

  4. Slăbiți cele 2 șuruburi inferioare care fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba pe puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  5. Îndepărtați știftul în formă de agrafă de pe tija de sprijin din față și scoateți tija din suportul pentru punte (Figura 73).

   g014635
  6. Coborâți cu grijă la sol partea din față a punții mașinii de tuns iarba.

  7. Pe o parte a mașinii, îndepărtați șaiba și știftul în formă de agrafă de la știftul punții (Figura 74).

   g295768
  8. Îndepărtați brațul de ridicare de la știftul punții (Figura 74).

  9. Repetați pașii 7 și 8 pentru cealaltă parte a mașinii.

  10. Glisați puntea mașinii de tuns iarba în spate pentru a îndepărta cureaua de la fulia motorului.

  11. Glisați puntea mașinii de tuns iarba de la partea inferioară a mașinii.

   Note: Păstrați toate piesele pentru montarea viitoare.

  Montarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Glisați mașina de tuns iarba sub mașină.

  4. Coborâți maneta pentru înălţimea de tăiere în cea mai joasă poziție.

  5. Pe o latură a mașinii, ridicați partea din spate a punții mașinii de tuns iarba și montați brațul de ridicare la știftul punții (Figura 74).

  6. Montați brațul de ridicare utilizând șaiba și știftul în formă de agrafă (Figura 74).

  7. Repetați pașii 5 și 6 pentru cealaltă parte a mașinii.

  8. Fixați tija de sprijin față la puntea mașinii de tuns iarba cu știftul cu cap şi gaură și știftul în formă de agrafă (Figura 73).

  9. Montați cureaua mașinii de tuns iarba la fulia motorului; consultați Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba.

  10. Strângeți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  Înlocuirea deflectorului pentru iarbă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat.
 • Atenţie

  O gură de evacuare neacoperită ar putea permite mașinii să proiecteze obiecte către dumneavoastră sau trecători, cauzând răniri grave. De asemenea, poate apărea contactul cu lama.

  Nu utilizați niciodată mașina fără ca deflectorul de iarbă, capacul de evacuare sau sistemul de colectare a ierbii să fie montate.

  1. Îndepărtați piulița (⅜") de la tija de sub mașina de tuns iarba (Figura 75).

   g296957
  2. Glisați tija în afara distanțierului scurt, arcului și a deflectorului pentru iarbă (Figura 75).

  3. Îndepărtați deflectorul pentru iarbă deteriorat sau uzat.

  4. Înlocuiți deflectorul pentru iarbă (Figura 75).

  5. Glisați tija, capătul drept prin suportul deflectorului pentru iarbă spate.

  6. Amplasați arcul pe tijă, cu cablurile de capăt în jos și între suporturile deflectorului pentru iarbă.

  7. Glisați tija prin cel de-al doilea suport al deflectorului pentru iarbă (Figura 75).

  8. Introduceți tija la partea din față a deflectorului pentru iarbă în distanțierul scurt de pe punte.

  9. Fixați capătul din spate al tijei la mașina de tuns iarba cu o piuliță (⅜") așa cum se arată în Figura 75.

   Important: Deflectorul pentru iarbă trebuie să fie amplasat cu un arc în poziția în jos. Ridicați deflectorul pentru a testa dacă se fixează în poziția complet în jos.

  Curăţare

  Spălarea părții inferioare a punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Curățați carcasa punții mașinii de tuns iarba.
 • Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, sub scaun, în jurul motorului, pompelor hidraulice și motoarelor electrice.

  Spălați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de iarbă, pentru o mai bună mulcire și dispersare a resturilor.

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Atașați cuplajul furtunului la capătul fitingului de spălare a mașinii de tuns iarba și porniți apa cu presiune maximă (Figura 76).

   Note: Amplasați vaselină pe inelul de etanșare al fitingului de spălare pentru a determina glisarea mai ușoară a cuplajului și pentru a proteja inelul de etanșare.

   g020098
  4. Coborâți mașina de tuns iarba la cea mai scăzută înălțime de tăiere.

  5. Așezați-vă pe scaun și porniți motorul.

  6. Cuplați comutatorul de comandă pentru lamă și lăsați mașina de tuns iarba să funcționeze timp de 1 - 3 minute.

  7. Decuplați comutatorul de comandă pentru lamă, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până ce se opresc piesele mobile.

  8. Opriți apa și îndepărtați cuplajul de la fitingul de spălare.

   Note: Dacă mașina de tuns iarba nu este curată după o spălare, înmuiați-o și lăsați-o să stea timp de 30 de minute. Apoi repetați procesul.

  9. Lăsați mașina de tuns iarba să funcționeze timp de 1 - 3 minute pentru a îndepărta excesul de apă.

   Atenţie

   Un fiting de spălare deteriorat sau lipsă vă poate expune pe dumneavoastră și pe alții la obiecte proiectate sau la contactul cu lama. Contactul cu o lamă rotativă sau reziduurile proiectate poate cauza vătămări sau decesul.

   • Înlocuiți imediat fitingul de spălare deteriorat sau lipsă înainte de a utiliza din nou mașina.

   • Nu introduceți niciodată mâinile sau picioarele sub mașina de tuns iarba sau în deschiderile din mașină.

  Eliminarea deșeurilor

  Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluanți pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Înainte de depozitarea mașinii, lăsați motorul se răcească.

  • Nu depozitați mașina sau combustibilul lângă flăcări și nu goliți combustibilul în interior.

  Curățare și depozitare

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă, murdăria și stratul depus de pe exteriorul întregii mașini, în special de pe motor și sistemul hidraulic. Curățați murdăria și pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Verificați funcționarea frânei de parcare; consultați Poziție de parcare.

  5. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Întreținerea filtrului de aer.

  6. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifiere.

  7. Schimbați uleiul din carter; consultați Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei.

  8. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  9. Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

  10. Răzuiți acumularea de iarbă și murdărie de pe partea inferioară a mașinii de tuns iarba, apoi spălați mașina cu un furtun de grădină.

   Note: Porniți mașina cu comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) cuplat și cu motorul la ralanti maxim timp de 2 până la 5 minute după spălare.

  11. Verificați starea lamelor; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere.

  12. Pregătiți mașina pentru depozitare timp de peste 30 de zile, după cum urmează:

   1. Adăugați stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt din rezervor. Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului pentru combustibil. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

   2. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.

   3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil folosind un sifon tip pompă sau operați motorul până când se oprește.

   4. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați combustibilul conform legislației locale.

    Important: Nu depozitați combustibilul care conține stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  13. Îndepărtați și verificați starea bujiei (bujiilor); consultați Service-ul bujiei. Cu bujia (bujiile) îndepărtată/îndepărtate de la motor, turnați 30 ml (2 linguri) de ulei de motor în orificiul bujiei. Utilizați demarorul pentru a porni motorul și pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului. Montați bujiei (bujiile). Nu montaţi cablul la bujie (bujii).

  14. Verificați și strângeți toate elementele de fixare. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  15. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  16. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și nu o lăsați la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Depozitarea bateriei

  1. Încărcați bateria complet.

  2. Lăsați bateria să se stea timp de 24 de ore, apoi verificați-i tensiunea.

   Note: Dacă tensiunea bateriei este sub 12,6 V, repetați pașii 1 și 2.

  3. Deconectați cablurile de la baterie.

  4. Verificați periodic tensiunea pentru a vă asigura că este de cel puțin 12,4 V.

   Note: Dacă tensiunea bateriei este sub 12,4 V, repetați pașii 1 și 2.

  Sfat privind depozitarea bateriei

  • Depozitați bateria într-un loc răcoros și uscat, în poziție verticală.

  • Nu stivuiți bateriile direct una peste cealaltă, decât dacă sunt în cutii din carton.

  • Nu stivuiți mai mult de 3 baterii (doar 2 dacă sunt baterii de tip comercial).

  • Testați bateriile umede la fiecare 4 - 6 luni și încărcați-le, dacă este necesar.

  • Testați și încărcați întotdeauna bateriile înainte de montare.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rezervorul de combustibil dă semne că se golește sau mașina dă semne frecvent că rămâne fără combustibil.
  1. Elementul din hârtie al filtrului de aer este colmatat.
  1. Curățați elementul din hârtie.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  3. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  4. Filtrul de aer este murdar.
  5. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Adăugaţi ulei în carter.
  3. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  4. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat
  Demarorul nu pornește.
  1. Comutatorul de comandă pentru lamă este cuplat.
  2. Manetele de control al mișcării nu sunt în poziția Parcare.
  3. Bateria este inactivă.
  4. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  5. Este arsă o siguranță.
  6. Un releu sau comutator este deteriorat.
  1. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.
  2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția Parcare.
  3. Încărcați bateria.
  4. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  5. Înlocuiţi siguranţa.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Șocul (dacă este disponibil) nu este activat.
  3. Filtrul de aer este murdar.
  4. Cablul (cablurile) bujiei este/sunt slăbit/e sau deconectat/e.
  5. Bujia (bujiile) este (sunt) corodată (corodate), murdară (murdare) sau jocul este incorect.
  6. Filtrul de combustibil conține impurități.
  7. În sistemul de combustibil există murdărie sau combustibil expirat.
  8. Rezervorul conține combustibil de tip necorespunzător.
  9. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  1. Umpleți rezervorul de combustibil.
  2. Deplasaţi maneta de şoc în poziţia Pornit.
  3. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  4. Montaţi cablul (cablurile) la bujie.
  5. Montați o bujie (bujii) nouă (noi), corect distanțată (distanțate).
  6. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  8. Goliți rezervorul și înlocuiți combustibilul cu unul de tip adecvat.
  9. Adăugaţi ulei în carter.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrul de aer este murdar.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  5. Bujia (bujiile) este (sunt) corodată (corodate), murdară (murdare) sau jocul este incorect.
  6. Orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil este blocat.
  7. Filtrul de combustibil conține impurități.
  8. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  9. Rezervorul conține combustibil de tip necorespunzător.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Curățați elementul filtrului de aer.
  3. Adăugaţi ulei în carter.
  4. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  5. Montați o bujie (bujii) nouă (noi), corect distanțată (distanțate).
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  8. Contactaţi un centru de service autorizat.
  9. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Supapele de bypass sunt deschise.
  2. Curelele de tracțiune sunt uzate, slăbite sau rupte.
  3. Curelele de tracțiune sunt îndepărtate de pe fulii.
  4. Defecțiune a transmisiei.
  1. Închideți supapele de remorcare.
  2. Contactaţi un centru de service autorizat.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina vibrează anormal.
  1. Lamele de tăiere sunt îndoite sau nu sunt echilibrate.
  2. Șurubul pentru montarea lamei este slăbit.
  3. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  4. Fulia motorului, fulia rolei de ghidare sau fulia lamei sunt slăbite.
  5. Fulia motorului este deteriorată.
  6. Axul lamei este îndoit.
  7. Suportul motorul este slăbit sau uzat.
  1. Instalați noi lame de tăiere.
  2. Strângeți șurubul pentru montarea lamei.
  3. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  4. Strângeți fuliile corespunzătoare.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Înălțimea de tăiere nu este uniformă.
  1. Lama (lamele) de tăiere nu este (sunt) ascuțită (ascuțite).
  2. Lamele de tăiere sunt îndoite.
  3. Planeitatea mașinii de tuns iarba nu este corectă.
  4. O rolă anti-scalp (dacă este aplicabil) nu este setată corect.
  5. Partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba este murdară.
  6. Presiunea din anvelope este incorectă.
  7. Un ax al lamei este îndoit.
  1. Ascuțiți lamele.
  2. Instalați noi lame de tăiere.
  3. Asigurați planeitatea mașinii de tuns iarba de la o latură la cealaltă și cea față-spate.
  4. Reglați înălțimea rolei anti-scalp.
  5. Curățați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba.
  6. Reglați presiunea din anvelope.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Lamele nu se rotesc.
  1. Cureaua de transmisie a este uzată, slăbită sau ruptă.
  2. Cureaua de transmisie este scoasă din fulie.
  3. Comutatorul prizei de putere sau ambreiajul prizei de putere este defect.
  4. Cureaua mașinii de tuns iarba este uzată, slăbită sau ruptă.
  1. Montați o curea de transmisie nouă.
  2. Montați cureaua de transmisie și verificați poziția corectă a axelor de reglare și ghidajelor curelei.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Montați o curea nouă la mașina de tuns iarba.

  Scheme

  Schemă electrică - 139–2356

  g307974