Sissejuhatus

See pöörleva teraga muruniiduk on mõeldud koduomanikele. See on loodud peamiselt hästi hooldatud muruplatsidel muru niitmiseks. See pole mõeldud tihniku, muru ega muu taimestiku niitmiseks maanteede ääres ega muuks põllumajanduslikuks kasutuseks.

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Lisateavet, sealhulgas ohutusnõuannete, koolitusmaterjalide, lisaseadmete, edasimüüja leidmise või toote registreerimise kohta leiate veebisaidilt www.Toro.com.

Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi või lisainfot, võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga või Toro klienditeenindusega ning vaadake valmis toote mudel ja seerianumber. Joonis 1 näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

Important: Garantiiteabele, varuosadele ja muule tooteteabele juurdepääsuks võite skannida mobiilseadmega seerianumbri sildil oleva QR-koodi (kui olemas).

g297254

Kirjutage toote mudeli- ja seerianumber allolevasse lahtrisse:

Ohutushoiatuse sümbolit“ (Joonis 2) kasutatakse nii selles juhendis kui ka masinal asuvatel siltidel, et tuvastada olulised ohutusteated, mida peate õnnetuste vältimiseks järgima. See sümbol kuvatakse koos sõnaga Oht“, Hoiatus“ või Ettevaatust“.

 • Oht“ tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral põhjustab surma või raske kehavigastuse.

 • Hoiatus“ tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral võib põhjustada surma või raske kehavigastuse.

 • Ettevaatust“ tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

sa-black

Selles juhendis kasutatakse veel kahte sõna teabe esiletõstmiseks. Oluline” juhib tähelepanu erilisele mehaanikateabele ja märkus” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

See toode on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa direktiividega: lisateavet vaadake eraldi tootepõhiselt vastavusdeklaratsiooni lehelt (DOC).

Suurim või kasulik pöördemoment: mootori suurima või kasuliku pöördemomendi arvutas mootori tootja laboris vastavalt Autoinseneride Ühingu (Society of Automotive Engineers ehk SAE) standardile J1940 või J2723. Selle klassi niiduki tegelik mootori pöördemoment on ohutus-, heite- ja käitamisnõuetele vastavaks konfigureeritud kujul oluliselt väiksem. Vaadake masinaga kaasas olevat mootori tootja teavet.

Enda mudeli detailid leiate aadressil www.Toro.com.

Important: Kui kasutate Toro mootoriga masinat pikemat aega kõrgustel üle 1500 m, veenduge, et kõrguse korrigeerimise komplekt oleks paigaldatud, et mootor vastaks CARB/EPA heitgaaside eeskirjadele. Kõrguse korrigeerimise komplekt parandab mootori jõudlust ning hoiab ära süüteküünla rikked, käivitamisvead ja suurenenud heitgaasid. Kui olete komplekti paigaldanud, kleepige kõrguse silt masina seerianumbri kleebise kõrvale. Enda masinale vastava kõrguse korrigeerimise komplekti ja kõrguse sildi saamiseks võtke ühendust volitatud teenindusega. Kõige lähema teeninduse leidmiseks minge leheküljele www.toro.com või võtke ühendust Toro klienditoega, mille telefoninumbri leiate heitmekontrollsüsteemi garantiilehelt.Kui kasutate mootorit madalamal kui 1500 m merepinnast, eemaldage komplekt mootorilt ja taastage mootori algsed tehaseseaded. Ärge kasutage suurtele kõrgustele seatud mootorit madalamatel kõrgustel; nii võib mootor üle kuumeneda või kahjustada saada.Kui te pole kindel, kas teie mootor on reguleeritud suurte kõrguste jaoks, otsige järgmist silti.

decal127-9363

Ohutus

Masin on projekteeritud vastavalt standardile EN ISO 5395:2013.

Üldine ohutus

Toode võib käe või jala amputeerida ja objekte hooga üles paisata. Raskete vigastuste vältimiseks jälgige alati kõiki ohutusjuhiseid.

 • Enne mootori käivitamist lugege see kasutusjuhend läbi ja tehke endale selgeks.

 • Hoidke kõrvalised isikud ja lapsed eemal.

 • Ärge lubage lastel ega koolitamata inimestel masinat kasutada ega hooldada. Lubage masinat kasutada või hooldada vaid vastutustundlikel, koolitatud, juhistega kursis ja füüsiliselt selleks võimelistel inimestel.

 • Ärge kasutage masinat laskumiste, kraavide, vallide, vee või muude ohtude läheduses ega kallakutel, mis on suuremad kui 15°.

 • Ärge pange käsi ega jalgu masina liikuvate osade lähedusse.

 • Ärge kasutage masinat, kui mõni selle kaitse, ohutuslüliti või muu ohutusseade on paigaldamata või need ei tööta korralikult.

 • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

Kaldeindikaator

g011841

Ohutus- ja juhendsildid

Graphic

Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal117-1194
decal121-2989
decal130-0731
decal130-0765
decal131-1097
decal132-0872
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596
decal138-2456
decal140-3493
decal139-7473

Märgis 132-0869 on ainult masinatele, millel on MyRide.

decal132-0869

Märgis 133-5198 on ainult masinatele, millel on MyRide.

decal133-5198

Märgis 140-3451 on ainult masinatele, millel ei ole MyRide’i.

decal140-3451

Seadme ülevaade

g303937

Tutvuge kõigi seadme Joonis 6 ja Joonis 7 juhtseadistega enne mootori käivitamist ja masina kasutamist.

Juhtpaneel

g297595

Kütusenäidik

Kütusenäidik näitab, kui palju paagis kütust on (Joonis 7).

g238298

Gaasihoob

Gaasihoovaga juhitakse mootori kiirust ning selle variaatorkastil on asendid AEGLANE ja KIIRE (Joonis 6).

Õhuklapp

Kasutage õhuklappi, kui käivitate mootorit külmalt (Joonis 6).

Tunnilugeja

Tunnilugeja loendab mootori töötunde. See töötab siis, kui mootor on käivitatud. Kasutage neid aegu hooldustööde läbiviimiseks (Joonis 6).

Juhthoovad

Juhthoobadega liigub masin edasi ja tagasi ning pöörab mõlemale poole (Joonis 5).

Neutraalasend

Masinast väljudes liigutage juhthoovad keskelt väljapoole NEUTRAALASENDISSE (Joonis 32). Masina peatamisel või masina järelevalveta jätmisel asetage juhthoovad alati NEUTRAALASENDISSE.

Seisupiduri hoob

Seisupiduri hoob asub konsooli vasakul küljel (Joonis 5). Pidurihoob rakendab seisupiduri.

Seisupiduri kasutamiseks tõmmake hooba kuni see fikseeritud asendisse lukustub.

Seisupiduri mahavõtmiseks tõmmake hoob fikseeritud asendist välja ja enda poole, seejärel suruge see alla.

Korpuse tõstmise jalgpedaal

Korpuse tõstmise jalgpedaal võimaldab istmel olles korpust tõsta või langetada. Takistuste vältimiseks saate kasutada jalgpedaali, mis tõstab korpuse hetkeks üles (Joonis 5).

Süütelukk

Süütelukul on mootori käivitamiseks ja väljalülitamiseks kolm asendit: OFF“, RUN“ ja START“ (Joonis 6). Vt jaotist Mootori käivitamine.

Terade juhtlüliti (PTO)

Terade juhtlüliti, millele osutab jõuvõtuvõlli (PTO) sümbol, lülitab niiduki terade toite sisse ja välja (Joonis 6).

Lõikekõrguse tihvt

Lõikekõrguse tihvt koos jalgpedaaliga lukustab korpuse kindlale lõikekõrgusele. Reguleerige lõikekõrgust ainult ajal, mil masin seisab (Joonis 5).

Tarvikud/lisaseadmed

Masinale on selle võimekuse suurendamiseks saadaval mitmeid Toro heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid. Heakskiidetud tarvikute ja lisaseadmete loendit küsige volitatud hooldusfirmast või ametlikult Toro edasimüüjalt või vaadake seda veebisaidil www.Toro.com.

Masina optimaalse jõudluse ja püsiva ohutuse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud ning nende kasutamine võib tühistada garantii kehtivuse.

Spetsifikatsioone ja disaini võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta.

 48-tolline niiduki korpus54-tolline niiduki korpus60-tolline niiduki korpus
Lõikelaius122 cm137 cm152 cm
Laius langetatud deflektoriga163 cm178 cm193 cm
Laius tõstetud deflektoriga140 cm155 cm170 cm
Pikkus206 cm206 cm206 cm
Kõrgus122 cm122 cm122 cm
Kaal356 kg363 kg370 kg

Kasutamine

Note: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

Enne kasutamist

Ohutusteave enne kasutamist

Üldine ohutus

 • Ärge lubage lastel ega koolitamata inimestel masinat kasutada ega hooldada. Kohalikud eeskirjad võivad piirata kasutaja vanust. Omanik vastutab kõigi operaatorite ja mehaanikute väljaõppe eest.

 • Vaadake üle ala, kus hakkate masinat kasutama, ja eemaldage kõik esemed, mis võivad masina tööd segada või masinalt viskuda.

 • Tutvuge seadmete ja juhtelementide ohutu kasutamise ning ohutussiltidega.

 • Kontrollige, kas operaatori kohaloleku juhtseadised, ohutuslülitid ja kaitsepiirded on kinnitatud ja töötavad korralikult. Ärge kasutage masinat, kui need ei ole töökorras.

 • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

 • Enne niitma asumist kontrollige masinat veendumaks, et lõikekoostud töötavad korralikult.

 • Hinnake maastikku, et määrata kindlaks seadmed ja tarvikud, mis on vajalikud masina nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.

 • Kandke sobivat riietust, sh kaitseprille, pikki pükse, hea libisemiskindlusega jalatseid ja kuulmiskaitset. Kinnitage pikad juuksed ning ärge kandke lotendavaid riideid või rippuvaid ehteid.

 • Ärge sõidutage reisijaid.

 • Hoidke kõrvalseisjad ja lemmikloomad töötavast masinast eemal. Kui keegi tuleb lähemale, lülitage masin ja lisatarvik(ud) välja.

 • Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja terve murukoguja, pole paigas ega tööta korralikult. Vajaduse korral vahetage välja kulunud või kahjustatud osad.

Kütuse ohutus

 • Kütus on äärmiselt kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik. Kütusest põhjustatud tulekahju või plahvatus võib põletada teid ja teisi ning kahjustada vara.

  • Et vältida kütuse süttimist staatilisest elektrist, asetage kanister ja/või masin enne paagi täitmist otse maapinnale, mitte sõidukisse või esemele.

  • Täitke kütusepaaki õues tasasel maal, vabas õhus ja siis, kui mootor on külm. Pühkige möödavalatud kütus ära.

  • Ärge käsitsege kütust, kui suitsetate, või lahtise leegi ja sädemete läheduses.

  • Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütusepaaki kütust, kui mootor töötab või on kuum.

  • Kui olete kütust mööda kallanud, ärge proovige mootorit käivitada. Vältige süüteallika tekitamist, kuni kütuseaurud on hajunud.

  • Hoidke kütust heakskiidetud mahutis ja lastele kättesaamatus kohas.

 • Kütus on allaneelamisel ohtlik või surmav. Pikaajaline kokkupuude aurudega võib põhjustada raskeid vigastusi ja haigusi.

  • Vältige aurude pikaajalist sissehingamist.

  • Hoidke käed ja nägu otsakust ja kütusepaagi avast eemal.

  • Vältige kütuse sattumist silma ja nahale.

 • Ärge hoiustage masinat ega kütuseanumat kohas, kus esineb lahtist leeki, sädemeid või süüteleeki, näiteks veeboileril või muul seadmel.

 • Ärge täitke kanistreid sõidukis, veokis ega plastvooderdisega haagises. Enne kanistrite täitmist asetage need alati maapinnale ja enda sõidukist eemale.

 • Võtke varustus veokist või haagiselt maha ja lisage kütus maapinnal. Kui see pole võimalik, lisage kütus pigem kanistrist valades kui kütusepumpa kasutades.

 • Ärge kasutage masinat, kui heitgaasisüsteem pole paigaldatud või ei tööta korralikult.

 • Hoidke kütusepumpa kütusepaagi serva või kanistri avause vastas terve kütuse lisamise aja. Ärge kasutage kütusepumba lukustussüsteemi.

 • Kui kütust sattus teie riietele, vahetage kohe riided.

 • Ärge paaki üle täitke. Vahetage kütusepaagi kork välja ning sulgege see kindlalt.

 • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu. Pühkige ära möödavalatud õli või kütus.

Kütuse lisamine

Soovitatud kütus

 • Parima tulemuse jaoks kasutage puhast, värsket (alla 30 päeva vanust), pliivaba bensiini, mille oktaaniarv on 87 või kõrgem.

 • Etanool: kasutada võib bensiini, milles on kuni 10% etanooli (gasohol) või 15% MTBE-d (metüül-tert-butüüleeter). Etanool ja MTBE on erinevad. 15% etanoolisisaldusega bensiin (E15) ei ole heakskiidetud. Ärge kasutage bensiini, milles on rohkem kui 10% etanooli, nagu E15 (milles on 15% etanooli), E20 (20% etanooli) või E85 (kuni 85% etanooli). Heakskiitmata bensiini kasutamine võib vähendada jõudlust ja/või kahjustada mootorit viisil, mis pole garantiiga tagatud.

 • Ärge kasutage bensiini, milles on metanool.

 • Ärge hoiustage kütust kütusepaagis ega kanistris talveks, kui te ei kasuta kütuse stabilisaatorit.

 • Ärge lisage bensiinile õli.

Stabilisaatori / omaduste parandaja kasutamine

Kasutage masinas kütuse stabilisaatorit / omaduste parandajat vastavalt tootja juhistele, et kütus püsiks kauem värske.

Important: Ärge kasutage kütuselisandeid, mis sisaldavad metanooli või etanooli.

Lisage värskele kütusele stabilisaatorit / omaduste parandajat vastavalt kütuse stabilisaatori tootja juhistele.

Kütusepaagi täitmine

 1. Parkige masin tasasele pinnasele.

 2. Rakendage seisupidur.

 3. Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

 4. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus.

 5. Lisage kütusepaaki kütust kuni kütusenäidiku järgi on paak täis (Joonis 8).

  Note: Ärge täitke kütusepaaki ääreni. Tühi ruum paagis laseb kütusel paisuda.

  g197123

Igapäevane hooldus

Tehke iga päev enne masina käivitamist igapäevased kasutuseelsed kontrolltoimingud, mis on loetletud jaotises .

Uue masina sissetöötamine

Uutel mootoritel läheb täieliku jõudluse saavutamiseks aega. Uutel niiduki korpustel ja veosüsteemidel on rohkem hõõrdumist, nii et mootoril on suurem koormus. Andke uuele masinale täieliku jõudluseni jõudmiseks 40 kuni 50 tundi.

Turvalukustuse süsteemi kasutamine

Hoiatus

Kui turvalukustuse lülitid on lahutatud või kahjustatud, võib masin ootamatult tööle hakata ja kehavigastusi tekitada.

 • Äge lukustuse lüliteid muutke.

 • Kontrollige lukustuse lülitite toimimist iga päev ja vahetage kõik kahjustatud lülitid enne masina kasutamist välja.

Turvalukustuse süsteemist arusaamine

Turvalukustuse süsteem on loodud mootori käivitumist takistama; välja arvatud juhul, kui:

 • terade juhtlüliti (PTO) on välja lülitatud;

 • Juhthoovad on NEUTRAALASENDIS.

 • Seisupidur on rakendatud.

Turvalukustuse süsteem seiskab mootori ka siis, kui juhthoovad pole NEUTRAALASENDIS ja te tõusete istmelt.

Turvalukustuse süsteemi testimine

HooldusintervallidHooldustoimingud
Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi.
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi iga kord enne masina kasutamist. Kui turvalukustuse süsteem ei tööta allpool kirjeldatud viisil, laske see volitatud hooldusfirmal kohe remontida.

  1. Istuge istmele, rakendage seisupidur ja liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse ON“. Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks väntvõlli kasutada.

  2. Istuge istmele, rakendage seisupidur ja liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“. Liigutage üht juhthoobadest (NEUTRAALASENDIST välja). Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks väntvõlli kasutada. Korrake sama teise juhthoovaga.

  3. Istuge istmele, rakendage seisupidur, liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“ ning juhthoovad NEUTRAALASENDISSE. Käivitage mootor. Kui mootor töötab, vabastage seisupidur, lülitage sisse terade juhtlüliti (PTO) ja tõuske kergelt istmelt üles; mootor peaks seiskuma.

  4. Istuge istmele, rakendage seisupidur, liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“ ning juhthoovad NEUTRAALASENDISSE. Käivitage mootor. Kui mootor töötab, liigutage üht juhthoobadest edasi või tagasi; mootor peaks seiskuma. Korrake sama teise juhthoovaga.

  5. Istuge istmele, vabastage seisupidur, liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“ ning juhthoovad NEUTRAALASENDISSE. Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks väntvõlli kasutada.

  Istme asendi muutmine

  Istet saab ette- või tahapoole liigutada. Seadke iste asendisse, kus teil on masina üle parim kontroll ja kõige mugavam olla (Joonis 9).

  g027632

  MyRide™-i vedrustussüsteemi reguleerimine

  Ainult masinatele, millel on MyRide

  MyRide™-i vedrustussüsteem võimaldab sujuvamat ja mugavamat sõitu. Vedrustussüsteemi saab hõlpsalt ja kiirelt muuta tagavedrustust sättides. Reguleerige vedrustussüsteemi nii, et teil oleks võimalikult mugav (Joonis 10 ja Joonis 11).

  Tagavedrustuse piludel on olemas fikseeritud asendid. Tagavedrustust saab piludes paigutada igale poole, mitte ainult fikseeritud asenditesse.

  Allolev joonis näitab pehme ja jäiga sõidu asetust ning erinevaid fikseeritud asendeid (Joonis 10).

  g195744

  Note: Veenduge, et vasak ja parem vedru on mõlemad samas asendis.

  g195746g195745

  Külgväljaviskele seadistamine

  Masinaga kaasas olevad niiduki korpus ja terad on loodud parimaks multšimise ja külgväljaviske tulemuseks.

  Pange kinnitused samadesse korpuse aukudesse, kust need enne ära võtsite. See kindlustab, et niiduki korpuse käsitsemisel ei ole ühtegi lahtist avaust.

  Hoiatus

  Lahtistest avaustest võib prahti välja lennata ning tõsiseid vigastusi põhjustada.

  • Ärge kunagi kasutage masinat, kui kõik korpuse augud pole suletud.

  • Kui olete multšimisvaheseina eemaldanud, paigaldage aukudesse kinnitused.

  122 cm pikkuste korpustega niidukid

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage niiduki korpus; vt jaotist Niiduki korpuse eemaldamine.

  4. Eemaldage vasaku vaheseina keevituspostide küljest kaks lukustusmutrit (5/16"), mis asuvad niiduki korpuse keskel ja vasakul küljel (Joonis 12).

   g011149
  5. Eemaldage niiduki korpuse küljelt ümarpeapolt ja lukustusmutter, mis hoiavad vasakut vaheseina korpuse küljes.

  6. Eemaldage vasak vahesein niiduki korpuselt, vt Joonis 12.

  7. Eemaldage kaks ümarpeapolti (5/16 × ¾") ja kaks lukustusmutrit (5/16"), mis hoiavad paremat vaheseina ja vaheseina kaitset niiduki korpuse küljes (Joonis 13).

   g191136
  8. Eemaldage parema vaheseina keevituspostide küljest kaks lukustusmutrit (5/16"), mis asuvad niiduki korpuse keskel ja paremal küljel (Joonis 14).

   Note: Eemaldage parem vahesein niiduki korpuselt.

   g010704
  9. Leidke lisatarvikute kotist väljaviske vahesein ja eemaldage väljaviske plaadi tagumised kinnitused (Joonis 15).

   g190734
  10. Paigaldage vahesein niiduki korpuse külgväljaviske avause külge.

  11. Kinnitage eemaldatud kinnitustega väljaviske vahesein korpuse külge.

  12. Paigaldage niiduki korpus; vt jaotist Niiduki korpuse paigaldamine.

  137 cm pikkuste korpustega niidukid

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage niiduki korpus; vt jaotist Niiduki korpuse eemaldamine.

  4. Eemaldage vasaku vaheseina keevituspostide küljest kolm lukustusmutrit (5/16"), mis asuvad niiduki korpuse keskel ja vasakul küljel (Joonis 16).

   g011149
  5. Eemaldage niiduki korpuse küljelt ümarpeapolt ja lukustusmutter, mis hoiavad vasakut vaheseina korpuse küljes (Joonis 16).

  6. Eemaldage vasak vahesein niiduki korpuselt (Joonis 16).

  7. Leidke lisatarvikute hulgast kaks polti ja kasutage olemasolevaid lukustusmutreid, et paigaldada need kinnitused niiduki korpuse aukudesse (Joonis 16), et sealt prahti välja ei lendaks.

   Note: Sisestage polt korpuse alumiselt küljelt ja kinnitage lukustusmutter ülevaltpoolt.

  8. Eemaldage niiduki korpuse tagaküljelt ümarpeapolt (5/16 × ¾") ja lukustusmutter (5/16"), mis hoiavad vaheseina korpuse küljes (Joonis 17).

   g190737
  9. Leidke külgväljalaske ava eesmiselt äärelt vaheseina kaitse (Joonis 17).

  10. Eemaldage vaheseina kaitset ja paremat vaheseina korpuse küljes hoidvad kinnitused (Joonis 17).

   Note: Eemaldage vaheseina kaitse ja jätke kõik kinnitused alles.

  11. Eemaldage parema vaheseina keevituspostide küljest kaks lukustusmutrit (5/16"), mis asuvad niiduki korpuse keskel ja paremal küljel (Joonis 18).

   g010704
  12. Eemaldage ümarpeapolt ja lukustusmutter, mis paremat vaheseina niiduki korpuse küljes hoiavad, ning eemaldage parem vahesein korpuse küljest (Joonis 18).

  13. Sisestage varasemalt eemaldatud kinnitused väljalaske plaadi eesmistesse aukudesse ja korpuse eesmisesse auku (Joonis 17).

  14. Leidke lisatarvikute kotist väljaviske vahesein, eemaldage väljaviske plaadi tagumised kinnitused ja kinnitage vahesein niiduki korpusele külgväljaviske avasse (Joonis 19).

   g190735
  15. Kinnitage eemaldatud kinnitustega väljaviske vahesein korpuse külge.

  16. Paigaldage niiduki korpus; vt jaotist Niiduki korpuse paigaldamine.

  Kasutamise ajal

  Ohutusteave kasutamise ajal

  Üldine ohutus

  • Kasutaja/operaator võib ära hoida õnnetusi ja vastutab nende eest, mis võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada varakahju.

  • Olge võimalikult tähelepanelik masina töötamise ajal. Ärge tegelege tegevustega, mis juhivad tähelepanu kõrvale; vastasel korral võivad tekkida vigastused või varaline kahju.

  • Ärge kasutage masinat haigena, väsinuna või alkoholi ja ravimite mõju all.

  • Kokkupuude teraga võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute. Kui keerata võti asendisse OFF“, peaks mootor välja lülituma ja tera peaks peatuma. Kui see ei ole nii, lõpetage kohe masina kasutamine ning pöörduge volitatud teeninduse poole.

  • Kasutage masinat ainult hea nähtavuse ja sobivate ilmastikutingimuste korral. Ärge kasutage masinat, kui esineb äikeseoht.

  • Hoidke käed ja jalad lõikeosadest eemale. Hoiduge väljaviskeavast eemale.

  • Ärge niitke ülestõstetud, eemaldatud või muudetud väljaviskeavaga, välja arvatud juhul, kui muru kogumissüsteem või multšimiskomplekt on paigas ja töötab nõuetekohaselt.

  • Ärge niitke tagurpidi käigul, kui see just möödapääsmatu pole. Enne tagurdamist vaadake alati enda taha ja alla.

  • Olge nähtavust piiravatele pimenurkadele, põõsastele, puudele või muudele objektidele lähenedes eriti ettevaatlik.

  • Peatage terad, kui te ei niida.

  • Kui masin läheb mis tahes eseme vastu või hakkab vibreerima, lülitage mootor kohe välja, eemaldage süütevõti (kui on varustuses) ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad, enne kui hakkate masinat võimalike kahjustuste suhtes kontrollima. Enne tööde jätkamist tehke kõik vajalikud parandustööd.

  • Vähendage kiirust masinaga pööramisel ning olge tänavate ja kõnniteede ületamisel ettevaatlik. Andke alati teed.

  • Enne juhikohalt lahkumist tehke järgmist.

   • Parkige masin tasasele pinnasele.

   • Seisake mootor ja laske tarvikud alla.

   • Rakendage seisupidur.

   • Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

   • Oodake, kuni kõik liikuvad osad peatuvad.

  • Käitage mootorit ainult hästiventileeritud kohtades. Heitgaas sisaldab vingugaasi, mille sissehingamine on surmav.

  • Ärge jätke töötavat masinat valveta.

  • Kasutage koorma vedamiseks alati konksu.

  • Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja terve murukoguja, pole paigas ega tööta korralikult. Vajaduse korral vahetage kulunud või kahjustatud osad välja. Ärge kasutage masinat enne, kui kõik kaitsmed ja ohutusseadmed, nagu deflektorid ning murukoguja, on paigas ja töökorras. Vajaduse korral vahetage välja kulunud või kahjustatud osad.

  • Kasutage Toro poolt heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid.

  • Selle masina müratase juhi kõrvade juures on üle 85 dBA ning pikaajaline kokkupuude sellega võib põhjustada kuulmise kaotust.

   g229846
  • Puhastage lõikeseade, juhthoovad, summuti ja mootor murust ning prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu.

  • Mootorit käivitades hoidke jalad teradest kaugel eemal.

  • Ärge kunagi tõstke niiduki korpust siis, kui terad liiguvad.

  • Olge teadlik niiduki väljastussuunast ja suunake väljastus teistest eemale. Vältige materjali väljastamist vastu seina või takistust, kuna materjal võib teie suunas tagasi põrgata.

  • Ületades pindu, millel ei kasva muru, ja transportides niidukit niidetavale alale ja sealt ära, peatage terad, aeglustage kiirust ja olge ettevaatlik.

  • Ärge muutke mootori regulaatori kiirust ega ületage mootori lubatud pöörlemissagedust.

  • Masin ja niitmine meelitavad sageli lapsi ligi. Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus te neid viimati nägite.

  • Hoidke lapsed niitmisalast eemale ja teise vastutava täiskasvanu, mitte masina operaatori, tähelepaneliku hoole all.

  • Juhul kui tööpiirkonda satuvad lapsed, olge valvas ja lülitage masin välja.

  • Enne tagurdamist või suuna muutmist vaadake laste märkamiseks enda taha, alla ja külgedele.

  • Ärge lapsi sõidutage; isegi mitte seisatud teradega. Lapsed võivad kas maha kukkuda ja raskelt viga saada või masina ohutut töötamist segada. Lapsed, keda on varasemalt sõidutatud, võivad veel üheks sõiduks ootamatult tööalasse ilmuda ja te võite neist masinaga üle sõita või üle tagurdada.

  Ohutusteave kallakutel töötades

  • Kallakud on ühed peamised juhitavuse kaotamise ja ümbermineku põhjused, mis võivad tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi. Operaator vastutab seadme ohutu kasutamise eest kallakutel. Masina kasutamisel mis tahes kallakul tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Enne masina kallakul kasutamist tehke järgmist:

   • Vaadake läbi juhendis ja masinal olevad kallakuga seotud juhised ning mõistke neid.

   • Kasutage kaldenurga näidikut, et määrata kindlaks tööala kallaku ligikaudne nurk.

   • Ärge kunagi kasutage masinat kallakutel, mis on suuremad kui 15°.

   • Hinnake kohapealseid tingimusi, et teha kindlaks, kas kallak on masinaga töötamiseks ohutu. Lähtuge hindamise käigus mõistlikkusest ja heast otsustusvõimest. Maastiku muutused, näiteks niiskus, võivad kiiresti mõjutada masina tööd kallakul.

  • Tuvastage kallaku põhjas leiduda võivad ohud. Ärge kasutage masinat laskumiste, kraavide, vallide, vee või muude ohtude läheduses. Kui ratas läheb üle serva või kui serv kokku vajub, võib masin ootamatult ümber minna. Hoidke ohutut kaugust (kahekordne masina laius) masina ja mis tahes ohu vahel. Neis kohtades muru niitmiseks kasutage lükatavat masinat või käsitrimmerit.

  • Vältige masina käivitamist, seiskamist või pööramist kallakutel. Vältige kiiruse või suuna ootamatut muutmist; pöörake aeglaselt ja järk-järgult.

  • Ärge kasutage masinat mingil juhul olukordades, kus veojõud, juhtimine või stabiilsus on kahtluse all. Olge teadlik sellest, et masinaga töötamine märjal murul, kallakuga risti või allamäge suunal võib tuua kaasa masina veojõu kadumise. Veorataste veojõu kadumise tulemuseks võib olla libisemine ja pidurdamise ning juhtimise kadumine. Masin võib libiseda isegi siis, kui veorattad on seiskunud.

  • Eemaldage või märgistage takistused, näiteks kraavid, augud, rööpad, konarused, kivid või muud varjatud ohud. Kõrge rohu sees võivad olla peidus takistused. Masin võib ebaühtlasel maastikul ümber kukkuda.

  • Olge tarvikute või lisaseadiste, näiteks murukogumissüsteem, kasutamisel äärmiselt ettevaatlik. Need võivad mõjutada masina stabiilsust ja juhitavust. Kasutage vastukaale juhiste kohaselt.

  • Kallakutel töötades hoidke korpus võimaluse korral maapinnani alla lastuna. Korpuse tõstmine kallakutel töötamise ajal võib tuua kaasa masina ebastabiilseks muutumise.

  g229111

  Koorma vedamise ohutus

  • Kinnitage koorem alati konksu külge.

  • Ärge kasutage masinat koorma vedamiseks, kui sel pole konksu paigaldatud.

  • Ärge ületage koorma massipiirangut ega vedage koormat kaldus pinnal. Koorem ei tohi ületada masina ja juhi massi.

  • Ärge laske lapsi ega teisi koorma lähedusse.

  • Kallakutel võib raske koorem põhjustada veojõu kaotust ning suurendada ümbermineku ja juhitavuse kaotamise riski. Vähendage koorma massi ja sõitke aeglasemalt.

  • Raske koorem võib pikendada pidurdusteekonda. Sõitke aeglaselt ja kasutage peatumiseks pikemat teekonda.

  • Tehke laugeid pöördeid, et koorem masinat ei puudutaks.

  Juhiistmele asumine

  Juhiistmele minekuks astuge niiduki korpusele (Joonis 22).

  g029797

  Seisupiduri kasutamine

  Masina peatades või järelevalveta jättes rakendage alati seisupidur.

  Seisupiduri rakendamine

  Parkige masin tasasele pinnasele.

  g188778

  Seisupiduri vabastamine

  Seisupiduri vabastamiseks tõmmake hoob fikseeritud asendist välja ja enda poole, seejärel suruge see alla (Joonis 24).

  g188777

  Terade juhtlüliti (PTO) sisselülitamine

  g008945

  Note: Terasid sisse lülitades hoidke gaas asendis FAST“ (Joonis 26).

  g295538

  Terade juhtlüliti (PTO) väljalülitamine

  g009174

  Gaasi kasutamine

  Gaasihooval on asendid FAST“ ja SLOW“ (Joonis 28).

  Lülitage PTO alati sisse asendis FAST“.

  g295539

  Õhuklapi kasutamine

  Kasutage õhuklappi, kui käivitate mootorit külmalt.

  1. Tõmmake õhuklapi nupp üles enne süütevõtme keeramist (Joonis 29).

   Note: Veenduge, et oleksite õhuklapi nupu korralikult üles tõmmanud. Süütevõtit pöörates võib olla vajalik õhuklapi nuppu üleval hoida.

  2. Õhuklapi sulgemiseks pärast mootori käivitamist vajutage õhuklapp alla (Joonis 29).

   g295540

  Süüteluku kasutamine

  1. Keerake võti asendisse START“ (Joonis 30).

   Note: Kui mootor käivitub, laske võtmest lahti.

   Important: Ärge hoidke starterit all kauem kui 5 sekundit korraga. Kui mootor ei käivitunud, oodake 10 sekundit ja proovige uuesti. Vastasel juhul võib mootori starter läbi põleda.

   Note: Kui kütusepaak on olnud täiesti tühi, võib mootori esmane käivitus nõuda mitu katset.

   g008947
  2. Mootori väljalülitamiseks pöörake võti asendisse STOP“.

  Mootori käivitamine

  Note: Soe või kuum mootor ei vaja õhuklapi kasutust.

  Important: Ärge hoidke starterit all kauem kui 5 sekundit korraga. Starteri hoidmine kauem kui 5 sekundit võib seda kahjustada. Kui mootor ei käivitu, oodake 10 sekundit enne, kui uuesti starterit kasutate.

  g297307

  Mootori väljalülitamine

  1. Terade vabastamiseks liigutage terade juhtlüliti asendisse OFF“ (Joonis 27).

  2. Rakendage seisupidur.

  3. Liigutage gaasihoob asendisse FAST“.

  4. Keerake süütelukk asendisse OFF“ ja eemaldage süütevõti.

  Ettevaatust!

  Lapsed või kõrvalised isikud võivad saada vigastada, kui nad liigutavad või proovivad kasutada järelevalveta masinat.

  Kui jätate masina järelevalveta, eemaldage alati süütevõti ja rakendage seisupidur.

  Juhthoobade kasutamine

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Masinaga sõitmine

  Sõidurattad keerlevad üksteisest sõltumatult, igal teljel on oma hüdrauliline mootor. Ühe rattaga on võimalik tagurdada ja samal ajal teisega edasi sõita, mille tulemusena hakkab masin pöörlema. See parandab masina manööverdusvõimet, aga selline liikumine nõuab harjumist.

  Gaasihoob reguleerib mootori kiirust, mida mõõdetakse pööretes minuti kohta (rpm). Parima jõudluse saamiseks asetage gaasihoob asendisse FAST“. Niitmise ajal hoidke gaasi alati põhjas.

  Hoiatus

  Masin võib pöörelda väga kiiresti. Juhitavuse kaotades võite vigastada ennast või kahjustada masinat.

  • Pöörake ettevaatlikult.

  • Aeglustage enne järske pöördeid.

  Edasi sõitmine

  Note: Kui seisupidur on rakendatud, suretab gaasipedaali surumine mootori välja.

  Masina peatamiseks tõmmake juhthoovad asendisse NEUTRAL“.

  1. Vabastage seisupidur; vt jaotist Seisupiduri vabastamine.

  2. Liigutage hoovad keskele, lukustamata asendisse.

  3. Edasi sõitmiseks lükake juhthoovad aeglaselt ettepoole (Joonis 33).

   g008952

  Tagurdamine

  1. Liigutage hoovad keskele, lukustamata asendisse.

  2. Tagurdamiseks tõmmake juhthoovad aeglaselt tahapoole (Joonis 34).

   g008953

  Külgväljaviske kasutamine

  Niidukil on väljaviskedeflektor, mis heidab niidetud muru küljele ja maapinna poole.

  Oht

  Paigaldamata väljaviskedeflektori, katte või murukoguja koostuta võite nii teie kui ka teised kokku puutuda teradega ja pihta saada eemale paiskuva prahiga. Kokkupuude pöörleva(te) lõiketera(de) või paiskuva prahiga võib põhjustada vigastusi või surma.

  • Ärge kunagi eemaldage niiduki korpuselt väljaviskedeflektorit, kuna see suunab materjali alla pinnasele. Kahjustatud väljaviskedeflektor tuleb kohe välja vahetada.

  • Ärge kunagi pange käsi ega jalgu niiduki korpuse alla.

  • Ärge kunagi püüdke väljaviskeala ega lõiketerasid puhastada ilma terade juhtlülitit esmalt väljalülitatud asendisse OFF“ viimata, süütevõtit väljalülitatud asendisse OFF“ keeramata ja süütelukust eemaldamata.

  • Veenduge, et väljaviskedeflektor on langetatud asendis.

  Lõikekõrguse reguleerimine

  Masinal on korpuse tõstmiseks jalgpedaal. Takistuste vältimiseks vajutage jalgpedaali, mis tõstab korpuse hetkeks üles.

  Lõikekõrguse tihvti erinevatesse aukudesse sisestades saab lõikekõrgust 6 mm kaupa seadistada 38 kuni 114 mm ulatuses.

  1. Vajutage korpuse tõstmise jalgpedaalil, et niiduki korpust tõsta.

  2. Eemaldage tihvt lõikekõrguse pesast (Joonis 35).

  3. Valige pesa, mis vastab soovitud lõikekõrgusele, ning sisestage tihvt (Joonis 35).

  4. Laske korpus ettevaatlikult madalamale kuniks hoob puudutab tihvti.

   g297360

  Lõikekorpuse rataste reguleerimine

  Kui reguleerite lõikekõrgust, tuleb reguleerida ka lõikekorpuse rattaid.

  Note: Reguleerige lõikekorpuse rattad nii, et rattad ei puuduks tavalisel tasasel pinnal maad.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur; vt jaotist Seisupiduri rakendamine.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Reguleerige lõikekorpuse tugirattaid; vt Joonis 36.

   g301976

  Kasutusnõuanded

  Gaasi kasutamine kiirel režiimil

  Parima niitmise ja maksimaalse õhuringluse jaoks hoidke mootorit asendis FAST“. Õhk on muru lõikamiseks vajalik, nii et ärge seadke lõikekõrgust nii madalaks, et niiduki korpus oleks täielikult niitmata muru sees. Püüdke hoida üht niiduki korpuse külge niitmata murust eemal, et niiduk saaks õhku juurde.

  Muru esimest korda niitmine

  Tagamaks, et niiduki korpuse lõikekõrgus ei lõikaks ebaühtlaselt pinnalt liiga madalalt, niitke muru tavapärasest veidi kõrgemalt. Ent üldiselt on kõige parem kasutada varasemalt kasutatud lõikekõrgust. Kui muru on kõrgem kui 15 cm, on soovitatav niita kaks korda, et tagada niitmise vastuvõetav kvaliteet.

  Rohuliblest kolmandiku lõikamine

  Lõigake korraga umbes kolmandik rohulible pikkusest. Sellest rohkema niitmine pole soovitatav, välja arvatud juhul, kui muru on hõre või kui on hilissügis, mil muru aeglasemalt kasvab.

  Lõikesuuna vaheldumine

  Selleks et hoida muru püstiselt kasvavana, vaheldage lõikesuunda. See aitab ka lõigatud muru hajutada ja seeläbi lagundamist ning väetamist parandada.

  Õigete intervallidega niitmine

  Erinevatel aastaaegadel kasvab muru erineva kiirusega. Sama lõikekõrguse säilitamiseks niitke muru varakevadel sagedamini. Kui muru kasvamise kiirus suve keskpaigas aeglustub, niitke harvemini. Kui te ei saa pikema aja jooksul muru niita, niitke muru esmalt suurema lõikekõrgusega ja seejärel kaks päeva hiljem uuesti väiksema kõrgusega.

  Väiksema lõikekiiruse kasutamine

  Niitmiskvaliteedi parandamiseks kasutage teatud oludes väiksemat kiirust.

  Liiga madalalt lõikamise vältimine

  Ebatasasel pinnasel niites suurendage liiga madalalt niitmise vältimiseks lõikekõrgust.

  Masina peatamine

  Kui peate masina edasisuunas liikumise niitmise ajal peatama, võivad teie murule suured murutükid kukkuda. Selle vältimiseks liikuge töötavate lõiketeradega eelnevalt lõigatud alale või peatage lõiketerad edasisuunas liikumise pealt.

  Niiduki korpuse alumise külje puhtana hoidmine

  Puhastage niiduki korpuse alumine külg pärast igat kasutamist lõigatud murust ja mustusest. Kui niiduki korpuse sisse koguneb muru ja mustust, muutub niitmiskvaliteet lõpuks ebarahuldavaks.

  Tera(de) hooldamine

  Hoidke tera(d) kogu niitmishooaja jooksul teravana, kuna terav tera lõikab puhtalt ilma rohuliblesid rebimata või hakkimata. Rebimine ja hakkimine muudavad muru servast pruuniks ning see aeglustab kasvu ja suurendab haiguste esinemise võimalust. Kontrollige niiduki terasid pärast igat kasutamist teravuse ja igasuguse kulumise osas. Viilige maha kõik täkked ja teritage terasid vastavalt vajadusele. Kui tera on kahjustatud või kulunud, asendage see kohe Toro originaal-varuteraga.

  Pärast kasutamist

  Ohutusteave pärast kasutamist

  Üldine ohutus

  • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

  • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu. Pühkige ära möödavalatud õli või kütus.

  • Enne masina hoiustamist või transportimist sulgege kütuse juurdevool ja eemaldage süütevõti.

  Masina lükkamine käsitsi

  Important: Lükake masinat alati käsitsi. Ärge pukseerige masinat, sest pukseerimine võib seda kahjustada.

  Masina lükkamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Leidke mootori mõlemalt küljelt möödaviigu hoovad.

  4. Suruge möödaviigu hoovad läbi võtmepilu ja vajutage need lukustamiseks alla (Joonis 37).

   Note: Tehke seda iga hoovaga.

  5. Vabastage seisupidur.

   g298692
  6. Kui olete lõpetanud, rakendage seisupidur.

  Masina juhtimine

  Tõmmake möödaviigu hoovad läbi võtmepilu ja vajutage need lukustamiseks alla; vt jaotist Joonis 37.

  Note: Tehke seda iga hoovaga.

  Masina transportimine

  Kasutage masina transportimiseks suure jõudlusega haagist või veokit. Kasutage täislaiusega kaldteed. Veenduge, et haagisel või veokil oleksid kõik seadusega nõutud pidurid, tuled ja märgistused. Lugege hoolikalt kõiki ohutussuuniseid. Need teadmised võivad aidata teil vältida enda või kõrvalolijate vigastamist. Järgige haagisele ja masina kinnitamisele kehtivate nõuete osas kohalikke eeskirju.

  Hoiatus

  Sõitmine tänaval või teel ilma suunatuledeta, tuledeta, peegeldavate märgistusteta või aeglase sõiduki tunnusmärgita on ohtlik ja võib põhjustada kehavigastustega lõppevaid õnnetusi.

  Ärge sõitke masinaga üldkasutataval tänaval või teel.

  Haagise valimine

  Hoiatus

  Masina laadimine haagisele või veokile suurendab selle ümberminekuohtu ja võib tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi (Joonis 38).

  • Kasutage ainult täislaiuses kaldteed; ärge kasutage masina mõlema külje jaoks eraldi kaldteed.

  • Ärge ületage 15-kraadist nurka kaldtee ja maapinna vahel või kaldtee ja haagise või veoki vahel.

  • Veenduge, et kaldtee pikkus võrduks vähemalt neljakordse haagise või veoki platvormi kõrgusega maapinnast. See tagab, et kaldtee nurk ei ületa tasasel pinnal 15 kraadi.

  g027996

  Masina laadimine

  Hoiatus

  Masina laadimine haagisele või veokile suurendab selle ümberminekuohtu ja võib tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi.

  • Juhtige masinat kaldteel äärmiselt ettevaatlikult.

  • Tagurdage masinaga kaldteedest üles ja sõitke edasisuunas kaldteedest alla.

  • Vältige masinaga kaldteele sõitmisel järsku kiirendamist või aeglustamist, kuna selle tagajärjel võib masin kontrolli alt väljuda või ümber minna.

  1. Haagise kasutamisel ühendage see puksiirsõiduki külge ja kinnitage turvaketid.

  2. Võimaluse korral ühendage haagise pidurid ja tuled.

  3. Langetage kaldtee, veendudes, et kaldtee ja maapinna vaheline nurk ei ületa 15 kraadi (Joonis 38).

  4. Tagurdage masinaga kaldteest üles (Joonis 39).

   g027995
  5. Lülitage masin välja, eemaldage süütevõti ja rakendage seisupidur.

  6. Kinnitage masin rihmade, trosside või nööride abil eesmiste rullikrataste ja tagumise kaitseraua juurest (Joonis 40). Järgige masina kinnitamisele kehtivate nõuete osas kohalikke eeskirju.

   g027708

  Masina mahalaadimine

  1. Langetage kaldtee, veendudes, et kaldtee ja maapinna vaheline nurk ei ületa 15 kraadi (Joonis 38).

  2. Sõitke masinaga edasisuunas kaldteedest alla (Joonis 39).

  Hooldus

  Note: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

  Hoolduse ohutusteave

  • Kui jätate süütevõtme süütelukku, võib keegi kogemata mootori käivitada ja teile või kõrvalistele isikutele raskeid vigastusi tekitada. Enne hoolduse tegemist eemaldage võti süütelülitist.

  • Enne juhikohalt lahkumist tehke järgmist.

   • Parkige masin tasasele pinnasele.

   • Vabastage hoovad.

   • Rakendage seisupidur.

   • Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

   • Laske masina osadel enne hooldust jahtuda.

  • Ärge lubage väljaõppeta isikul masinat hooldada.

  • Hoidke käed ja jalad liikuvatest osadest ja kuumadest pindadest eemale. Võimalusel ärge teostage reguleerimisi töötava mootoriga.

  • Vabastage pingestatud komponendid ettevaatlikult pinge alt.

  • Kontrollige regulaarselt seisupidur toimimist. Vajaduse korral reguleerige ja hooldage.

  • Ärge kunagi tehke muudatusi ohutusseadmetele. Kontrollige nende nõuetekohast toimimist regulaarselt.

  • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu.

  • Puhastage õli- ja kütuselekked ning eemaldage kütusega määrdunud praht.

  • Ärge jääge toestamisel lootma ainult mehaanilistele või hüdraulilistele tungraudadele. Kasutage masina tõstmiseks piisavate näitajatega tugipukke.

  • Hoidke kõik osad, eelkõige terade kinnitused, heas töökorras ja korralikult kinnitatud. Asendage kõik kulunud või kahjustatud sildid.

  • Enne masina remontimist lahutage aku. Esmalt lahutage miinusklemm ja seejärel plussklemm. Ühendage esmalt plussklemm ja seejärel miinusklemm.

  • Optimaalse jõudluse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud ning nende kasutamine võib tühistada garantii kehtivuse.

  Soovitatav hooldusgraafik

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 5 tundi
 • Vahetage mootoriõli ja õlifilter.
 • Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi.
 • Kontrollige, et õhufilter poleks must, lahtine ega kahjustada saanud.
 • Kontrollige mootoriõli taset.
 • Puhastage mootori õhu sisselaske võre.
 • Kontrollige terasid.
 • Kontrollige, kas väljaviskedeflektor on kahjustada saanud.
 • Iga 25 tunni järel
 • Puhastage õhufiltri vahuelementi(tolmustes tingimustes tihedamini).
 • Kontrollige rehvirõhku.
 • Kontrollige, kas rihmad on kulunud või katki.
 • Iga 100 tunni järel
 • Vahetage õhufiltri vahuelement välja(tolmustes tingimustes tihedamini).
 • Puhastage õhufiltri paberist element (räpastes või tolmustes tingimustes tihemini).
 • Vaadake üle ja puhastage jahutusribid ning mootorikatte all olevad osad.
 • Iga 200 tunni järel
 • Vahetage õhufiltri paberelement välja (räpastes või tolmustes tingimustes tihedamini).
 • Iga 300 tunni järel
 • Kontrollige ja reguleerige klapi kliirensit. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
 • Enne hoiulepanemist
 • Laadige aku täis ja eemaldage akukaablid.
 • Enne hoiulepanemist teostage kõik eespool loetletud hooldustoimingud.
 • Värvige üle kõik kriibitud või katteta metallpinnad.
 • Ettevaatust!

  Kui jätate süütevõtme süütelukku, võib keegi kogemata mootori käivitada ja teile või kõrvalistele isikutele raskeid vigastusi tekitada.

  Enne hoolduse tegemist seisake mootor ja eemaldage süütevõti süütelukust.

  Hoolduseelsed toimingud

  Niiduki korpuse kardina vabastamine

  Keerake kardina kaks alumist polti lõdvaks, et korpuse ülemisele osale ligi pääseda (Joonis 41).

  g303960

  Note: Pärast hooldust keerake kardina poldid alati kinni.

  Mootori hooldus

  Mootori ohutus

  • Hoidke käed, jalad, nägu, riided ja muud kehaosad summutist ning teistest kuumadest pindadest eemal. Laske mootori osadel enne hooldust jahtuda.

  • Ärge muutke mootori regulaatori kiirust ega ületage mootori lubatud pöörlemissagedust.

  Õhufiltri hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige, et õhufilter poleks must, lahtine ega kahjustada saanud.
 • Iga 300 tunni järel
 • Kontrollige ja reguleerige klapi kliirensit. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
 • Note: Kui töökeskkond on erakordselt tolmune või liivane, hooldage õhufiltrit tihedamini (iga paari tunni järel).

  Vahu- ja paberelementide eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Puhastage õhufiltri katte ümbrus, et mustus mootorisse ei satuks.

  4. Tõstke kate üles ja keerake õhufilter mootorilt maha (Joonis 42).

   g027800g027801
  5. Eemaldage vahu- ja paberelemendid (Joonis 43).

   g027802

  Vahust õhufiltri elemendi hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 25 tunni järel
 • Puhastage õhufiltri vahuelementi(tolmustes tingimustes tihedamini).
 • Iga 100 tunni järel
 • Vahetage õhufiltri vahuelement välja(tolmustes tingimustes tihedamini).
  1. Peske vahuelementi vedelseebi ja sooja veega. Kui element on puhas, loputage seda põhjalikult.

  2. Kuivatage elementi seda puhtas riides pigistades.

   Important: Kui vahuelement on rebenenud või kulunud, vahetage see välja.

  Paberist õhufiltri elemendi hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 100 tunni järel
 • Puhastage õhufiltri paberist element (räpastes või tolmustes tingimustes tihemini).
 • Iga 200 tunni järel
 • Vahetage õhufiltri paberelement välja (räpastes või tolmustes tingimustes tihedamini).
  1. Koputage elementi õrnalt, et tolm eemaldada.

   Note: Kui element on väga must, vahetage paberelement välja.

  2. Kontrollige, et element ei oleks rebenenud või õline ning et kummist tihend oleks terve.

  3. Kui paberelement on kahjustada saanud, vahetage see välja.

   Important: Ärge puhastage paberelementi.

  Õhufiltri paigaldus

  1. Paigaldage vahtelement paberelemendi peale.

   Note: Kontrollige, et elemendid oleks terved.

  2. Joondage filtri avad kollektori lülidega.

  3. Keerake filter kambrisse ja kinnitage see täielikult kollektori vastu (Joonis 44).

   g228022
  4. Sulgege kate.

  Mootoriõli hooldus

  Mootoriõli spetsifikatsioonid

  Õli tüüp: pesuainega õli (API kvaliteediklass SF, SG, SH, SJ või SL)

  Karteri mahutavus: 2,4 l koos õlifiltriga

  Viskoossus: vt allolevast tabelist.

  g029683

  Mootoriõli taseme kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige mootoriõli taset.
 • Note: Kontrollige õli ainult külma mootoriga.

  Important: Kui karteris on liiga vähe või liiga palju õli, võib masina käivitamine mootorit kahjustada.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

   Note: Veenduge, et mootor oleks jahtunud, et õlil oleks aega karteripõhja voolata.

  3. Et mustus, rohulibled ja muu mootorisse ei satuks, puhastage õlivahetuskorgi ümbrus ja mõõtevarras enne selle eemaldamist (Joonis 46).

  g235263

  Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 5 tundi
 • Vahetage mootoriõli ja õlifilter.
  1. Parkige masin tasasele pinnale, et õli saaks täielikult välja voolata.

  2. Lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  3. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  4. Tühjendage mootor õlist.

   g027799g029570
  5. Vahetage mootori õlifilter (Joonis 48).

   Note: Veenduge, et õlifiltri tihend puudutaks mootorit ja pöörake siis filtrit kolme neljandikku pööret.

   g027477
  6. Valage aeglaselt voolikusse ligikaudu 80% õli ning lisage puuduv õli ettevaatlikult, kuni karter on täis (Joonis 49).

   g235264
  7. Kõrvaldage kasutatud õli kohalikus jäätmekäitluskeskuses.

  Süüteküünla hooldamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud

  Enne süüteküünla paigaldamist veenduge, et õhuvahe keskmise ja kõrvalelektroodide vahel oleks õige. Kasutage süüteküünla eemaldamiseks ja paigaldamiseks süüteküünla võtit ning tühimike tööriista või sondi õhuvahe kontrollimiseks ja reguleerimiseks. Vajaduse korral paigaldage uus süüteküünal.

  Tüüp: Champion® RN9YC või NGK® BPR6ES

  Õhuvahe: 0,76 mm

  Süüteküünla eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Puhastage küünla aluse ümbrus, et mustus või praht mootorisse ei satuks.

  4. Eemaldage süüteküünal (Joonis 50).

   g027478

  Süüteküünla kontrollimine

  Important: Ärge puhastage süüteküünlaid. Kui süüteküünal on pealt must, õline, mõradega või elektroodid on kulunud, siis vahetage süüteküünal välja.

  Kui isolaator on kergelt pruunikas või hall, siis töötab mootor normaalselt. Must kiht isolaatoril tähendab, et õhupuhasti on must.

  Jätke õhuvaheks 0,75 mm.

  g206628

  Süüteküünla paigaldamine

  g027960

  Jahutussüsteemi puhastamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Puhastage mootori õhu sisselaske võre.
 • Iga 100 tunni järel
 • Vaadake üle ja puhastage jahutusribid ning mootorikatte all olevad osad.
  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage õhufilter mootorilt.

  4. Keerake poldid lahti ja eemaldage ventilaatori korpus (Joonis 53).

   g298763
  5. Paigaldage õhufilter filtri alusele, et praht õhu sisselasketorusse ei satuks.

  6. Puhastage osad prahist ja murust.

  7. Eemaldage õhufilter ja paigaldage ventilaatori korpus. Keerake poldid kinni pingutusmomendiga 8,8 N·m.

  8. Paigaldage õhufilter.

  Küttesüsteemi hooldus

  Oht

  Teatud tingimustes on kütus äärmiselt kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik. Kütusest põhjustatud tulekahju või plahvatus võib põletada teid ja teisi ning kahjustada vara.

  Kõik kütusega seotud ettevaatusabinõud leiate jaotisest Kütuse ohutusID000-507-120.

  Jadamisi paikneva kütusefiltri väljavahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud

  Ärge kunagi pange musta filtrit tagasi kütusetorusse.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Asendage filter (Joonis 54).

   Note: Märkus: veenduge, et filtri märgised järgiksid kütuse voolusuunda.

   g027939g033082

  Elektrisüsteemi hooldus

  Elektrisüsteemi ohutusteave

  • Enne masina remontimist lahutage aku. Esmalt lahutage miinusklemm ja seejärel plussklemm. Ühendage esmalt plussklemm ja seejärel miinusklemm.

  • Laadige akut avatud ja hea ventilatsiooniga kohas, kus ei esine sädeme- või leegiohtu. Eemaldage laadija enne aku ühendamist või lahtiühendamist vooluvõrgust. Kandke kaitseriietust ja kasutage isoleeritud tööriistu.

  Aku hooldus

  Aku eemaldamine

  Hoiatus

  Viga kaablite aku küljest eemaldamisel võib kahjustada masinat ja kaableid, põhjustades sädemeid. Sädemed võivad põhjustada akugaaside plahvatamise, tuues kaasa kehavigastuse.

  • Eemaldage esimesena negatiivne (must) akukaabel ja alles seejärel positiivne (punane) kaabel.

  • Ühendage esimesena positiivne (punane) akukaabel ja alles seejärel negatiivne (must) kaabel.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Keerake akukatte kaks kinnitust vastupäeva ühe neljandiku jagu lõdvaks ja eemaldage akukate (Joonis 55).

   g297596
  4. Eemaldage negatiivne (must) kaabel akuklemmi küljest (Joonis 56).

   Note: Hoidke kõik kinnitused alles.

  5. Libistage kummist kate mööda positiivset (punast) juhet üles.

  6. Eemaldage positiivne (punane) akukaabel akuklemmi küljest (Joonis 56).

   Note: Hoidke kõik kinnitused alles.

  7. Eemaldage aku kinnitus (Joonis 56) ja tõstke aku akuhoidikust välja.

   g297597

  Aku laadimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne hoiulepanemist
 • Laadige aku täis ja eemaldage akukaablid.
  1. Võtke aku kerest välja; vt jaotist Aku eemaldamine.

  2. Laadige akut vähemalt üks tund voolutugevusega 6 kuni 10 A.

   Note: Ärge akut üle laadige.

  3. Kui aku on täis laetud, võtke laadija pistikupesast välja ja seejärel eemaldage akulaadija juhtmed akuklemmide küljest (Joonis 57).

   g000538

  Aku paigaldamine

  1. Asetage aku hoidikusse (Joonis 56).

  2. Kinnitage varem eemaldatud kinnituste abil positiivne (punane) akukaabel positiivse (+) akuklemmi külge.

  3. Kinnitage varem eemaldatud kinnituste abil negatiivne akukaabel negatiivse (–) akuklemmi külge.

  4. Libistage punane akuklemmi kate positiivse (punane) akuklemmi peale.

  5. Kinnitage aku kinnituse abil (Joonis 56).

  6. Akukatte kinnitamiseks suruge kahele kinnitusele ja keerake neid päripäeva (Joonis 55).

  Kaitsmete vahetamine

  Elektrisüsteemil on kaitsmed. Need ei vaja hooldust, aga kui kaitse läbi põleb, kontrollige, kas komponendil/vooluringis on tõrkeid või lühis.

  Kaitsme tüüp:

  • Peakaitse: F1 (15 A, kahvelkaitse)

  • Laadimisahela kaitse: F2 (25 A, kahvelkaitse)

  Peakaitsme (15 A) vahetamiseks võtke see konsooli küljel oleva avause kaudu välja ja paigaldage uus 15 A kaitse (Joonis 58).

  g297599

  Laadimisahela kaitsme (25 A) vahetamiseks leidke kaitse aku vasakult küljelt, eemaldage see ja paigaldage uus 25 A kaitse (Joonis 59).

  g297598

  Ajamisüsteemi hooldus

  Rehvirõhu kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 25 tunni järel
 • Kontrollige rehvirõhku.
 • Hoidke eesmiste ja tagumiste rehvide rõhk ettenähtud tasemel. Ebaühtlane rehvirõhk võib põhjustada ebaühtlast niitmist. Kontrollige rehvirõhku ventiilist (Joonis 60). Rõhu kõige täpsema näidu saamiseks kontrollige rehve külmalt.

  Täitke eesmised rullikrattad rõhuni 103 baari.

  Täitke tagumised rehvid rõhuni 90 baari.

  g000554

  Rihma hooldus

  Rihmade kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 25 tunni järel
 • Kontrollige, kas rihmad on kulunud või katki.
 • Kui rihm on kulunud, asendage see. Kulunud rihmast annab märku vinguv heli, libisevad terad niitmise ajal ning narmendavad otsad, põletusmärgid ja praod rihmal.

  Niiduki rihma asendamine

  Kulunud rihmast annab märku vinguv heli, libisevad terad niitmise ajal ning narmendavad otsad, põletusmärgid ja praod rihmal. Kui märkate üht neist märkidest, vahetage niiduki rihm välja.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadistage niiduk lõikekõrgusele 76 mm.

  4. Eemaldage niiduki korpuse kardin; vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  5. Keerake iga rihmakatte kaks polti lahti, aga ärge neid eemaldage.

  6. Keerake katet poltidest eemale ja tõstke see välja.

  7. Eemaldage vedru eemaldamise tööriistaga (Toro osa nr 92-5771) tühikäigu vedru korpuse postilt, et tühikäigu rihmaratas (Joonis 61) pinge alt vabastada.

   g009806
  8. Langetage niiduk kõige madalamale lõikekõrgusele ja sisestage lõikekõrguse tihvt kõige madalamasse positsiooni.

  9. Eemaldage rihm korpuse rihmaratastelt ja võtke olemasolev rihm välja.

  10. Paigaldage uus rihm niiduki rihmarataste ja mootori all oleva siduri rihmaratta (Joonis 61) ümber.

   Hoiatus

   Vedru on pinge all ja võib põhjustada kehavigastusi.

   Olge rihma eemaldades ettevaatlik.

  11. Paigaldage vedru eemaldamise tööriistaga (Toro osa nr 92-5771) tühikäigu vedru korpuse postile nii, et tühikäigu rihmaratas (Joonis 61) oleks pinge all.

  12. Veenduge, et rihm on kõigil rihmaratastel korralikult paigas.

  13. Rihmakatete paigaldamiseks kinnitage katete sakid korpuse klambrite külge.

  14. Pöörake kate korpusele ja libistage sälgud lahti keeratud poltide alla.

  15. Keerake poldid kinni nii, et kate püsib korpuse küljes.

  16. Paigaldage niiduki korpuse kardin; vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  Niiduki hooldus

  Terade ohutusteave

  • Kontrollige terasid regulaarselt kulumise ja kahjustuste suhtes.

  • Olge terasid kontrollides tähelepanelik. Mähkige midagi ümber terade või kandke kindaid; olge terasid hooldades ettevaatlik. Kahjustatud terasid võib ainult asendada. Ärge neid kunagi sirgendage või keevitage.

  • Mitmeteraliste masinate puhul olge ettevaatlik, kuna ühe tera pöörlemine võib põhjustada ka teiste terade pöörlemist.

  • Asendage kulunud või vigastatud lõiketerad ja poldid tasakaalu säilitamiseks tervikkomplektina.

  Lõiketerade hooldamine

  Niitmise kõrge kvaliteedi tagamiseks hoidke terad teravana. Mugava teritamise ja vahetamise tagamiseks hoidke varuterad käepärast.

  Enne terade kontrollimist või hooldamist

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage võti ja võtke süüteküünla juhtmed süüteküünalde küljest lahti.

  Terade kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige terasid.
  1. Vaadake üle lõikeservad (Joonis 62).

  2. Kui servad pole teravad või kui neil on täkkeid, eemaldage tera ja teritage seda; vt jaotist Terade teritamine.

  3. Kontrollige terasid, eelkõige kaardus osa.

  4. Kui märkate selles piirkonnas mõrasid, kulumist või sinna tekkivat pilu, paigaldage kohe uus tera (Joonis 62).

   g006530

  Terade sirguse kontrollimine

  Note: Järgneva toimingu jaoks peab masin tasasel pinnal olema.

  1. Tõstke niiduki korpus lõikekõrguse kõrgeimasse asendisse.

  2. Kandke kindlasti paksema polstriga kindaid või muid asjakohaseid kätekaitsevahendeid. Pöörake tera aeglaselt asendisse, mis võimaldab teil mõõta lõikeserva ja tasase pinna vahelist kaugust (Joonis 63).

   g014972
  3. Mõõtke tera otsast kuni tasase pinnani (Joonis 64).

   g014973
  4. Pöörake sama tera 180 kraadi nii, et vastassuunaline lõikeserv on nüüd samas asendis (Joonis 65).

   g014974
  5. Mõõtke tera otsast kuni tasase pinnani (Joonis 66).

   Note: Erinevus ei tohiks olla suurem kui 3 mm.

   g014973
   1. Juhul kui A ja B vaheline erinevus on suurem kui 3 mm, asendage tera uue teraga; vt jaotisi Terade eemaldamine ja Terade paigaldamine.

    Note: Kui kõver tera asendatakse uue teraga ja saadud mõõtmistulemus ületab jätkuvalt 3 mm, võib kõver olla hoopis teravõll. Hoolduse jaoks võtke ühendust volitatud teenindusega.

   2. Kui erinevus jääb lubatud piiridesse, jätkake järgmise teraga.

  6. Korrake seda toimingut iga teraga.

  Terade eemaldamine

  Vahetage terad välja siis, kui need tabavad kõva eset või kui tera on tasakaalust väljas või kõver.

  1. Hoidke tera selle otsast kinni kaltsu või paksema polstriga kindaga.

  2. Eemaldage tera võlli pealt tera polt, kumer seib ja tera (Joonis 67).

   g010341

  Terade teritamine

  1. Kasutage tera mõlema otsa lõikeserva teritamiseks viili (Joonis 68).

   Note: Säilitage algne nurk.

   Note: Tera säilitab oma tasakaalu siis, kui mõlemalt lõikeservalt eemaldatakse võrdne kogus materjali.

   g000552
  2. Kontrollige tera tasakaalu tera tasakaalustaja abil (Joonis 69).

   Note: Kui tera jääb horisontaalasendisse, on see tasakaalus ja seda võib kasutada.

   Note: Kui tera pole tasakaalus, viilige maha veidi metalli, kuid seda ainult laba piirkonnast (Joonis 68).

   g000553
  3. Korrake seda toimingut, kuni tera on tasakaalustatud.

  Terade paigaldamine

  1. Paigaldage tera võllile (Joonis 67).

   Important: Õige niitmise tagamiseks peab tera kaarjas osa olema suunatud niiduki sisemuse poole.

  2. Paigaldage kumer seib (kumer külg tera suunas) ja tera polt (Joonis 67).

  3. Keerake tera kinnituspolt kinni pingutusmomendiga 135 kuni 150 N·m.

   g010341

  Niiduki korpuse loodimine

  Iga kord, kui paigaldate midagi niidukile või kui märkate murul ebatasast lõiget, kontrollige, kas niiduki korpus on loodis.

  Enne tasandamist kontrollige üle niiduki terad ning eemaldage ja asendage kõik kõverad terad; enne jätkamist vt jaotist Terade sirguse kontrollimine.

  Kõigepealt loodige niiduk küljelt-küljele, seejärel reguleerige eest-taha kallet.

  Nõuded

  Küljelt-küljele loodisoleku kontrollimine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadke lõikekõrguseks 76 mm.

  4. Keerake terasid ettevaatlikult küljelt küljele.

  5. Mõõtke terade välise tipu kaugus maapinnast (Joonis 71).

   Note: Kui mõõdud erinevad enam kui 5 mm, tuleb masinat reguleerida; vt jaotist Niiduki korpuse loodimine.

   g229303

  Terade eest-taha kalde kontrollimine

  Iga kord, kui niidukit paigaldate, kontrollige terade eest-taha kallet. Kui niiduki esiots on rohkem kui 7,9 mm madalam kui tagumine ots, tuleb terade nurka reguleerida.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadke lõikekõrguseks 76 mm.

  4. Keerake terasid ettevaatlikult, et need oleksid suunaga eest taha (Joonis 72).

  5. Mõõtke eesmise tera tipu ja tagumise tera tipu kaugused maapinnast (Joonis 72).

   Note: Kui eesmise tera tipp ei ole tagumise tera tipust 1,6 kuni 7,9 mm madalamal, jätkake protseduuriga Niiduki korpuse loodimine.

   g229304

  Niiduki korpuse loodimine

  1. Seadke lõikekorpuse tugirattad ülemistesse aukudesse või eemaldage need täielikult; vt jaotist Lõikekorpuse rataste reguleerimine.

  2. Seadke lõikekõrguseks 76 mm; vt jaotist Lõikekõrguse reguleerimine.

  3. Asetage kaks 6,6 cm paksust plokki korpuse eesmise serva külgede alla, aga mitte lõikekorpuse tugirataste kronsteinide alla (Joonis 73).

  4. Asetage kaks 7,3 cm paksust plokki korpuse tagumise serva külgede alla (Joonis 73).

   g297501
  5. Keerake kõigi nelja nurga reguleerimispoldid lahti nii, et korpus istuks kindlalt kõigil neljal plokil (Joonis 74).

   g297515
  6. Vaadake, et kõik neli ketti oleksid pinge all (Joonis 74).

  7. Keerake neli reguleerimispolti kinni (Joonis 74).

  8. Veenduge, et plokid istuksid kenasti korpuse äärise alla ja et kõik poldid oleks kinni keeratud.

  9. Kontrollige, et korpus oleks loodis, kontrollides küljelt-küljele asendit ja terade eest-taha kallet; vajaduse korral korrake korpuse loodimise protseduuri.

  Niiduki korpuse eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage võti ja võtke süüteküünla juhtmed süüteküünalde küljest lahti.

  3. Seadistage niiduk lõikekõrgusele 76 mm.

  4. Keerake niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvad kaks alumist polti lahti; vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  5. Eemaldage niiduki rihm mootori rihmarattalt; vt jaotist Niiduki rihma asendamine.

  6. Eemaldage splint ja seib, mis kinnitavad ühendtihvti raami ja korpuse külge, ning eemaldage ühendkang (Joonis 75).

   g297517
  7. Tõstke niiduki korpus üles, et see pinge all ei oleks.

  8. Eemaldage ketid korpuse tõstmise hoobade konksudelt (Joonis 76).

   g297515
  9. Tõstke lõikekõrgus transpordi asendini.

  10. Eemaldage mootoril olevalt siduri rihmarattalt rihm.

  11. Libistage niiduk masina alt välja.

   Note: Hoidke kõik masinaosad alles.

  Niiduki korpuse paigaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage võti ja võtke süüteküünla juhtmed süüteküünalde küljest lahti.

  3. Libistage niiduk masina alla.

  4. Seadke lõikekõrguse hoob kõige madalamasse asendisse.

  5. Asetage lõikekõrguse tihvt kõige madalamasse asendisse.

  6. Tõstke niiduki korpuse tagakülge ja kinnitage ketid tagumiste tõstmise hoobade külge (Joonis 76).

  7. Kinnitage eesmised ketid eesmiste tõstmise hoobade külge (Joonis 76).

  8. Paigaldage pikk ühendkang läbi raami riputi ja korpuse.

  9. Kinnitage ühendtihvt varem eemaldatud splindi ja seibiga (Joonis 75).

  10. Paigaldage niiduki rihm mootori rihmarattale; vt jaotist Niiduki rihma asendamine.

  11. Pingutage niiduki korpuse kardinat korpuse küljes hoidvat kahte alumist polti; vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  Väljaviskedeflektori vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige, kas väljaviskedeflektor on kahjustada saanud.
 • Hoiatus

  Masin võib katmata väljaviskeavast esemeid välja heita ning teile või kõrvalseisjatele vigastusi tekitada. Samuti võib toimuda kokkupuude teraga.

  Kasutage masinat ainult koos multšiplaadi, väljaviske deflektori või murukogumise süsteemiga.

  1. Eemaldage splint varda otsast (Joonis 77).

  2. Vabastage vedru deflektori kronsteinis olevast sälgust ja libistage varras korpuse keevitatud kronsteinidest, vedrust ja väljaviske deflektorist välja (Joonis 77).

   g302010
  3. Eemaldage kahjustatud või kulunud väljaviske deflektor.

  4. Asetage uus väljaviske deflektor nii, et kronsteinid on korpuse keevitatud kronsteinide vahel; vt Joonis 78.

  5. Paigaldage varda sirgesse otsa vedru.

  6. Paigutage vedru vardale (vt Joonis 78) nii, et vedru lühem ots toetub varda peale enne painutuskohta ning keerleb ümber varda pärast painutuskohta.

  7. Vedru silmusega ots kinnitage deflektori kronsteini sälgu külge (Joonis 78).

   g297573
  8. Keerake varrast ja vedru nii, et varda lühem ots jääb korpuse külge keevitatud kronsteini serva taha (Joonis 78).

   Important: Väljaviske deflektori vedru peab olema alumises asendis. Tõstke deflektorit ja kontrollige, et see kinnituks alumisse asendisse.

  9. Paigutage splint varda otsa (Joonis 77).

  Puhastamine

  Vedrustussüsteemi puhastamine

  Ainult MyRide’i masinad

  Note: Ärge puhastage amortisaatoreid surveveega (Joonis 79).

  g030538

  Jäätmete kõrvaldamine

  Mootoriõli, akud, hüdrauliline vedelik ja mootori jahutusvedelik saastavad keskkonda. Kõrvaldage need riiklike ja kohalike eeskirjade kohaselt.

  Hoiulepanemine

  Hoiustamise ohutusteave

  • Enne juhikohalt lahkumist lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seisma jäänud. Enne seadistamist, hooldamist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

  • Ärge hoiustage masinat või kütust lahtise tule lähedal ega eemaldage kütust toas või suletud haagises.

  • Ärge hoiustage masinat ega kütuseanumat kohas, kus esineb lahtist leeki, sädemeid või süüteleeki, näiteks veeboileril või muul seadmel.

  Puhastamine ja hoiundamine

  1. Lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage muru, pori ja mustus kõigilt masina välistelt osadelt, eelkõige mootorilt ja hüdraulikasüsteemilt. Puhastage mustus ja sõklad mootori silindri ribide pealt ja puhuri korpuselt.

   Important: Masinat võib pesta õrnatoimelise puhastusvahendi ja veega. Ärge kasutage survepesu. Ärge kasutage liiga palju vett, eelkõige juhtpaneeli, hüdraulikapumpade ja mootorite lähedal.

  4. Kontrollige seisupidur toimimist; vt jaotist Seisupiduri kasutamine.

  5. Hooldage õhupuhastit; vt jaotist Õhufiltri hooldus.

  6. Vahetage õli karteris; vt jaotist Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine.

  7. Kontrollige rehvirõhku, vt jaotist Rehvirõhu kontrollimine.

  8. Laadige akut; vt jaotis Aku laadimine.

  9. Kraapige niiduki alt maha sinna kogunenud ja kõvasti kinni jäänud muru ja mustus ning peske masinat voolikuga.

   Note: Pärast pesu laske masinal kaks kuni viis minutit kõrgetel pööretel ja sisselülitatud terade juhtlülitiga (PTO) töötada.

  10. Kontrollige tera seisukorda; vt jaotist Lõiketerade hooldamine.

  11. Masina hoiustamiseks üle 30 päeva valmistage masin ette. Masina hoiustamiseks tehke järgmised ettevalmistused.

   1. Lisage värskele kütusele bensiini stabilisaatorit / omaduste parandajat. Järgige bensiini stabilisaatori tootja juhiseid. Ärge kasutage alkoholipõhist (etanooli või metanooliga) stabilisaatorit.

   2. Laske mootoril viis minutit töötada, et kütus kütusesüsteemi laiali valguks.

   3. Lülitage mootor välja, laske sel jahtuda ning tühjendage kütusepaak.

   4. Käivitage mootor ja laske sel töötada kuniks see välja sureb.

   5. Kõrvaldage kütus nõuetekohaselt. Taaskasutage kütust vastavalt kohalikele eeskirjadele.

    Important: Ärge hoiustage kütuse stabilisaatorit / omaduste parandajat sisaldavat kütust pikemaks perioodiks kui tootja poolt on soovitatud.

  12. Eemaldage süüteküünlad ja kontrollige nende seisukorda; vt jaotist Süüteküünla hooldamine. Kui süüteküünlad on eemaldatud, valage 30 ml mootoriõli süüteküünla auku. Käivitage starteri abil mootor ja laske õlil silindrisse valguda. Paigaldage süüteküünlad. Ärge paigaldage süüteküünalde juhet.

  13. Kontrollige ja pingutage kõiki polte, mutreid ja kruve. Parandage või asendage kõik kahjustatud osad.

  14. Värvige kõik kriimustatud või paljad metallpinnad. Värv on saadaval volitatud hooldusfirmas.

  15. Hoiustage masinat puhtas ja kuivas garaažis või hoiukohas. Eemaldage süütevõti süütelukust ja hoidke seda lastele või muudele volitamata kasutajatele kättesaamatus kohas. Kaitsmiseks ja puhtana hoidmiseks katke masin kinni.

  Aku hoiustamine

  1. Laadige aku täis.

  2. Laske akul 24 tundi seista, siis mõõtke akupinget.

   Note: Kui akupinge on alla 12,6 V, korrake samme 1 ja 2.

  3. Ühendage kaablid aku küljest lahti.

  4. Kontrollige pinget perioodiliselt ja veenduge, et akupinge oleks 12,4 V või rohkem.

   Note: Kui akupinge on alla 12,4 V, korrake samme 1 ja 2.

  Nõuanded aku hoiustamiseks

  • Hoiustage akut jahedas kuivas kohas püstiasendis.

  • Kui akud ei ole karpides, ärge asetage neid üksteise otsa.

  • Ärge ladustage rohkem kui kolm akut üksteise otsa (eratarbeks mõeldud akude puhul mitte rohkem kui kaks).

  • Kontrollige märga akut iga nelja kuni kuue kuu järel ja vajaduse korral laadige seda.

  • Enne aku paigaldamist mõõtke ja laadige seda.

  Veaotsing

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kütusepaagil on kokkuvarisemise märgid või masin näitab tihti, et kütus on otsakorral.
  1. Õhufiltri paberelement on ummistunud.
  1. Puhastage paberelement.
  Mootor kuumeneb üle.
  1. Mootor on üle koormatud.
  2. Õli tase karteris on madal.
  3. Jahutusribid ja õhutustorud mootori korpuse all on ummistunud.
  4. Õhufilter on must.
  5. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  1. Alandage teekonnakiirust.
  2. Lisage karterisse mootoriõli.
  3. Eemaldage takistus jahutusribidest ja õhutustorudest.
  4. Puhastage või vahetage õhufilter välja.
  5. Võtke ühendust volitatud teenindusega
  Starter ei käivitu.
  1. Terade juhtlüliti on sisse lülitatud.
  2. Juhthoovad ei ole neutraalasendis.
  3. Aku on tühi.
  4. Elektriühendused on roostetanud või lahti.
  5. Kaitse on läbi põlenud.
  6. Relee või lüliti on kahjustada saanud.
  1. Lülitage tera reguleerija välja.
  2. Liigutage juhthoovad suunaga väljapoole neutraalasendisse.
  3. Laadige aku.
  4. Kontrollige elektriühendusi.
  5. Asendage kaitse.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Mootor ei käivitu, käivitub vaevaliselt või sureb välja.
  1. Kütusepaak on tühi.
  2. Õhuklapp (kui saadaval) pole sees.
  3. Õhufilter on must.
  4. Süüteküünla juhtmed on lahtised või lahti ühendatud.
  5. Süüteküünal on mõlkis, määrdunud või sädevahe on vale.
  6. Kütusefiltris on mustus.
  7. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  8. Kütusepaagis on vale kütus.
  9. Õli tase karteris on madal.
  1. Täitke kütusepaak.
  2. Lülitage õhuklapp sisse.
  3. Puhastage või vahetage õhufilter välja.
  4. Paigaldage juhtmed süüteküünla külge.
  5. Paigaldage uus õige sädevahega süüteküünal.
  6. Vahetage kütusefilter välja.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  8. Tühjendage paak ja täitke see õige kütusega.
  9. Lisage karterisse mootoriõli.
  Mootor kaotab võimsust.
  1. Mootor on üle koormatud.
  2. Õhufilter on must.
  3. Õli tase karteris on madal.
  4. Jahutusribid ja õhutustorud mootori korpuse all on ummistunud.
  5. Süüteküünal on mõlkis, määrdunud või sädevahe on vale.
  6. Kütusepaagi ventilaator on ummistunud.
  7. Kütusefiltris on mustus.
  8. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  9. Kütusepaagis on vale kütus.
  1. Alandage teekonnakiirust.
  2. Puhastage õhufiltri element.
  3. Lisage karterisse mootoriõli.
  4. Eemaldage takistus jahutusribidest ja õhutustorudest.
  5. Paigaldage uus õige sädevahega süüteküünal.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  7. Vahetage kütusefilter välja.
  8. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  9. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Masin ei sõida.
  1. Möödaviiguklapid on lahti.
  2. Veorihmad on kulunud, lõdvad või katki.
  3. Veorihmad on rihmaratastelt maha tulnud.
  4. Käigukast ei tööta.
  1. Sulgege pukseerimisventiilid.
  2. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  3. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  4. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Masin vibreerib ebaloomulikult.
  1. Lõiketera(d) on kõver(ad) või tasakaalustamata.
  2. Tera kinnituspolt on lahti.
  3. Mootori kinnitusmutrid logisevad.
  4. Mootori rihmaratas, tühikäigu rihmaratas või tera rihmaratas on lõtv.
  5. Mootori rihmaratas on kahjustada saanud.
  6. Teravõll on kõver.
  7. Mootori kinnitus on lahti või kulunud.
  1. Paigaldage uus lõiketera / uued lõiketerad.
  2. Pingutage tera kinnituspolti.
  3. Pingutage mootori kinnitusmutreid.
  4. Pingutage vastavat rihma.
  5. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Lõikekõrgus on ebaühtlane.
  1. Tera on nüri.
  2. Lõiketera(d) on kõver(ad).
  3. Niiduk ei ole loodis.
  4. Lõikekorpuse ratas (kui saadaval) paikneb valesti.
  5. Niiduki korpuse alumine külg on määrdunud.
  6. Rehvirõhk on vale.
  7. Teravõll on kõver.
  1. Teritage tera(sid).
  2. Paigaldage uus lõiketera / uued lõiketerad.
  3. Loodige niiduk küljelt küljele ja eest taha.
  4. Reguleerige lõikekorpuse ratta kõrgust.
  5. Puhastage niiduki korpuse alumine külg.
  6. Reguleerige rehvirõhku.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Terad ei pöörle.
  1. Veorihm on kulunud, lõtv või katki.
  2. Veorihm on rihmarattalt maha tulnud.
  3. Terade juhtlüliti (PTO) või -sidur on vigane.
  4. Niiduki rihm on kulunud, lõtv või katki.
  1. Paigaldage uus veorihm.
  2. Paigaldage veorihm; õige asendi jaoks jälgige reguleerimisvardaid ja rihmajuhte.
  3. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  4. Paigaldage uus niiduki rihm.

  Skeemid

  Elektriskeem – 137–7002

  g297640