Introducere

Această mașină este condusă manual de un operator și este destinată a fi utilizată de operatori profesioniști, implicați în aplicații comerciale. Mașina este concepută în principal pentru aerarea suprafețelor mari, bine întreținute din parcuri, terenuri de golf, terenuri de sport și spații comerciale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe plăcuța cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g241897

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Deoarece în unele zone există reglementări locale, naţionale sau federale conform cărora este necesară utilizarea unui parascântei pe motorul acestei maşini, un parascântei este disponibil ca opţiune. Dacă doriţi un sistem parascântei, contactaţi distribuitorul autorizat Toro. Parascânteile originale Toro sunt aprobate de Serviciul Forestier American (USDA Forestry Service).

 Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii cu privire la Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului conţin substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Siguranţă în funcţionare

Siguranța generală

Acest produs poate provoca vătămări corporale. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizaţi maşina fără toate apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineți mașina departe de trecători în timp ce este în mișcare.

 • Staţi la distanţă de orice gură de descărcare. Țineţi trecătorii și animalele de companie la o distanţă sigură faţă de maşină.

 • Țineți copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți mașina, opriți motorul, acționați frâna de parcare, scoateți cheia și așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a efectua lucrări de întreținere, alimentarea sau decolmatarea mașinii.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol - instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal93-6696
decal93-9084
decal93-9363
decal106-8835
decal106-8853
decal106-8856
decal140-8962
decal107-7555
decal140-2269
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal106-8854
decal107-7534
decal115-4716

Reglare

Note: Partea frontală a mașinii este acolo unde se află mânerul operatorului, aici fiind poziția normală a acestuia. Stânga și dreapta sunt determinate în direcția de deplasare, în timp ce mergeți în fața mașinii.

Note: Pentru a ridica capul de carotaj după dezambalarea mașinii, porniți motorul și apăsați butonul Resetare. Consultați Pornirea motorului și Resetarea circuitului de control al sistemului pentru mai multe informații.

Montarea roților spate

Piese solicitate pentru această procedură:

Ansamblu roată2
 1. Îndepărtați cele 8 prezoane care fixează partea din spate a mașinii de ambalaj.

 2. Montați un ansamblu de roată pe fiecare butuc al roților spate (Figura 3).

  g010018
 3. Montați prezoanele (Figura 3) și strângeți-le la un cuplu de 61 - 75 N·m.

 4. Dezumflați toate anvelopele la 0,83 bar.

Montarea mânerului

Piese solicitate pentru această procedură:

Contrapiuliţă (½")3
Ghidaj pentru cabluri1
Șurub (5/16 x ½")2
 1. Rotiți cu atenție mânerul spre partea din față a mașinii. Aveți grijă să nu deteriorați cablurile.

 2. Introduceți știfturile de montare a mânerului în orificiile din furcă (Figura 4).

  g010019
 3. Fixați știfturile pentru mâner la furcă (Figura 4) cu 3 contrapiulițe (½").

 4. Inserați ghidajul pentru cabluri în jurul cablurilor.

 5. Montați ghidajul pentru cabluri la partea superioară a furcii (Figura 4) cu 2 șuruburi (5/16 x ½").

Fixarea capotei spate (doar mașini CE)

Piese solicitate pentru această procedură:

Element de blocare 2
Șurub cu cap hexagonal complet filetat 2
Șaibă de blocare internă a dintelui 2

Dacă configurați această mașină pentru utilizare în Uniunea Europeană (CE), fixați capota spate după cum urmează, pentru a respecta reglementările CE.

 1. Montați un element de blocare peste elementele de blocare stânga și dreapta a capotei (Figura 5) cu un șurub cu cap hexagonal complet filetat (2 în total).

  g013611
 2. Folosind un clește sau o cheie reglabilă, introduceți o șaibă de blocare internă pe fiecare șurub (1 până la 2 spire) pentru a fixa șuruburile (Figura 5).

Fixarea capacului curelei (doar mașini CE)

Piese solicitate pentru această procedură:

Șnur1
Nit pop1
Șurub (¼ x 1")1
Contrapiuliţă (¼")1

În cazul în care configurați această mașină pentru a fi conformă cu CE, fixați capacul curelei după cum urmează.

 1. Localizați orificiul din capacul curelei de lângă maneta de blocare (Figura 6 și Figura 7).

  g010024
 2. Folosind orificiul din capacul curelei, montați ansamblul șnurului cu un nit pop (Figura 7).

  g012264
 3. Introduceți șurubul în maneta de blocare (Figura 8).

g012265

Aplicarea autocolantului cu CE și a autocolantului cu anul de fabricație

Doar CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Autocolant cu CE1
Autocolant cu anul de fabricație1

După îndeplinirea tuturor cerințelor pentru CE, aplicați autocolantul cu CE și autocolantul cu anul de fabricație pe piciorul furcii (Figura 9).

g243051

Montarea suporților pentru dinți, a protecțiilor pentru gazon și a dinților

Pentru mașină este disponibilă o gamă largă de suporți pentru dinți, protecții pentru gazon și dinți. Efectuați configurația adecvată pentru utilizarea dumneavoastră, așa cum este descris în Montarea suporților pentru dinți, a protecțiilor pentru gazon și a dinților.

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de prima utilizare; consultați Încărcarea bateriei.

Rezumat al produsului

g010150

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

g010151

Manetă de tracțiune

Pentru deplasare în față, deplasați spre față maneta de tracțiune. Pentru deplasare în spate, deplasați maneta de tracțiune spre spate (Figura 11).

 • Cu cât deplasați mai mult maneta, cu atât mai rapid se va deplasa mașina.

 • Pentru a opri mașina, eliberaţi ambele manete de tracţiune.

Manetă frână de parcare

Important: Cuplați întotdeauna frâna de parcare când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

 • Pentru a cupla frâna de parcare, deplasați maneta frânei de parcare către mânerul operatorului (Figura 11).

  Note: Este posibil să fie necesar să deplasați ușor mașina în față sau în spate atunci când cuplați frâna de parcare.

 • Pentru a elibera frâna de parcare, deplasați maneta acesteia în direcție opusă mânerului operatorului.

  Note: Este posibil să fie necesar să deplasați ușor mașina în față sau în spate atunci când eliberați frâna de parcare.

Lampă de avertizare presiune ulei

Lampa de avertizare presiune ulei (Figura 11) se aprinde atunci când presiunea uleiului de motor scade sub un nivel sigur. Dacă scade presiunea uleiului, opriți motorul și determinați cauza. Remediați orice deteriorare înainte de a porni motorul din nou.

Comutator de ridicare, coborâre/cuplare

Ridicare - apăsați partea superioară a comutatorului (Figura 11) pentru a ridica și pentru a decupla capul de carotaj. Motorul trebuie să funcționeze pentru a genera presiunea de ridicare. În cazul în care capul de carotaj este sub înălțimea de transport, consultați Resetarea circuitului de control al sistemului.

Coborâre/cuplare - apăsați partea inferioară a comutatorului (Figura 11) pentru a coborî și pentru a cupla capul de carotaj. Maneta de tracțiune trebuie să fie în poziția spre înainte pentru a activa comutatorul.

Pericol

Când capul de carotaj funcționează, vă poate răni mâinile și picioarele.

Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de capul de carotaj. Asigurați-vă că în zona capului de carotaj nu există niciun obstacol înainte de a-l coborî.

Pentru a coborî capul de carotaj fără a-l cupla, rotiți cheia de contact în poziția de FUNCțIONARE (cu motorul oprit), deplasați maneta de tracțiune în poziția spre înainte și apăsați partea inferioară a comutatorului.

Comutator de contact și cheie

Utilizați comutatorul de contact (Figura 12) pentru a porni sau a opri mașina. Comutatorul are 3 poziții:

 • PORNIRE - rotiți cheia de contact în sensul acelor de ceasornic în poziția START pentru a cupla demarorul.

 • FUNCțIONARE - când pornește motorul, eliberați cheia iar acesta se deplasează automat în poziția PORNIRE.

 • OPRIRE - rotiți cheia de contact în sens invers acelor de ceasornic în poziția OPRIRE pentru a opri motorul.

g261348

Manetă de distanțare a aeratorului

Deplasați maneta de distanțare a aeratorului (Figura 12) la distanța dorită dintre orificii sau la T pentru transport.

Manetă de accelerație

Utilizați maneta de accelerație (Figura 12) pentru a controla turația motorului. Deplasarea manetei de accelerație spre înainte mărește turația motorului (poziție pentru deplasare RAPIDă); deplasarea spre spate scade turația motorului (poziție pentru deplasare LENTă). Turația motorului reglează viteza capului de carotaj și controlează viteza de deplasare a mașinii.

Contor orar/tahometru

 • Când motorul se oprește, contorul orar/tahometrul (Figura 12) afișează numărul de ore în care a funcționat motorul.

 • Când motorul funcționează, contorul orar/tahometrul afișează turația motorului în rotații pe minut (rpm).

 • Contorul orar/tahometrul afișează următoarele memento-uri cu privire la întreținere:

  • După primele 50 de ore de funcționare și apoi la fiecare 100 de ore (de exemplu după 150, 250, 350 de ore etc.), ecranul afișează CHG OIL” (SCHIMBARE ULEI) pentru a vă reaminti să schimbați uleiul de motor.

  • După fiecare 100 de ore (de exemplu după 100, 200, 300 etc.), ecranul afișează SVC” pentru a vă reaminti să efectuați celelalte proceduri de întreținere pe baza unui program pentru 100, 200 sau 500 de ore.

   Note: Aceste memento-uri sunt afișate începând cu 3 ore înainte de intervalul de service și sunt afișate intermitent la intervale regulate timp de 6 ore.

Şoc

Utilizați șocul la pornirea motorului rece (Figura 12).

Comutator selector manual urmărire contur sol

Rotiți comutatorul în poziția în jos pentru a dezactiva funcția TrueCore (Figura 12). Îndepărtați șurubul pentru a accesa comutatorul manual de urmărire contur sol.

Comutator resetare sistem

Apăsați comutatorul de resetare a sistemului (Figura 12) pentru a ridica capul de carotaj dacă mașina este dezactivată (de exemplu dacă rămâne fără combustibil).

Ventil de închidere combustibil

Utilizați ventilul de închidere combustibil pentru a controla combustibilul din rezervorul de combustibil (Figura 13).

g263574

Manetă de adâncime de aerare

Deplasați maneta la adâncimea de aerare dorită (Figura 14).

g010035

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime127 cm
Ampatament113 cm
Lăţime ecartament97 cm
Lățime carotaj122 cm
Lungime265 cm
Înălțime cap (ridicat)114 cm
Înălțime cap (coborât)93 cm
Înălțime mâner104 cm
Gardă la sol12 cm
Viteză de deplasare în față0 - 6 km/h
Viteză de deplasare în spate0 - 3 km/h
Greutate netă721 kg

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați distribuitorul autorizat Toro sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Consultați tabelul de configurare a dinților care urmează pentru informații cu privire la capul de dinte, protecția pentru gazon și dinți:

Tabel de configurare a dinților

Descriere cap de dinteDistanțare cap de dinteDimensiune tijăNumăr de dințiTip protecție pentru gazon (cantitate)
2X5 cap cu mini-dinți41 mm9,5 mm605 dinte - scurtă (2)
5 dinte - lungă (1)
1x6 cap cu mini-dinți32 mm9,5 mm366 dinți - scurtă (2)
6 dinte - lungă (1)
3 cap dinte (⅞")66 mm22,2 mm183 dinte - scurtă (2)
3 dinte - lungă (1)
3 cap dinte (¾")66 mm19,5 mm183 dinte - scurtă (2)
3 dinte - lungă (1)
4 cap dinte (¾")51 mm19,5 mm244 dinte - scurtă (2)
4 dinte - lungă (1)
5 ac-cap dinte41 mm305 dinte - scurtă (2)
5 dinte - lungă (1)

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Trebuie să știți cum să opriți mașina și să opriți rapid motorul.

 • Verificați dacă toate controalele pentru prezența operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Înainte de utilizare, verificați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că dinții sunt în stare bună de funcționare. Înlocuiți dinții uzați sau deteriorați.

 • Verificați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care le-ar putea lovi mașina.

 • Localizați și marcați toate liniile electrice sau de comunicații, componentele de irigare și alte obstacole din zona care urmează să fie aerată. Îndepărtați pericolele, dacă este posibil, sau planificați cum să le evitați.

 • Parcați maşina pe o suprafaţă plană; acționați frâna de parcare; opriți motorul; scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi mașina.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibilul într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Completarea nivelului de combustibil

Specificațiile combustibilului

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Etanol: benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metil terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu utilizaţi benzină cu 15% etanol (E15), concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică; astfel, E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi combustibil cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugaţi ulei în combustibil.

Important: Nu utilizați alți aditivi pentru combustibil decât un stabilizator/aditiv de combustibil. Nu utilizați stabilizatori de combustibil pe bază de alcool, ca de exemplu etanol, metanol sau izopropanol.

Important: Nu utilizați metanol, benzină care conține metanol sau benzină care conține mai mult de 10% etanol, deoarece sistemul combustibil poate fi deteriorat. Nu amestecați ulei în combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

Capacitatea rezervorului de combustibil: 26,5 l

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

 2. Curățați în jurul capacului rezervorului de combustibil și îndepărtați-l (Figura 15).

  g010026
 3. Adăugați combustibil în rezervor până când nivelul ajunge la 6 mm - 13 mm sub partea inferioară a gâtului de umplere.

  Important: Acest spațiu din rezervor permite dilatarea combustibilului. Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil.

 4. Montați în siguranță capacul de la rezervorul de combustibil.

 5. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile următoare de verificare zilnice:

Sistemul de blocare de siguranță

Avertisment

În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat, cauzând vătămări corporale.

 • Nu modificați comutatoarele de blocare.

 • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

Înțelegerea sistemului de blocare de siguranță

Sistemul de blocare de siguranță previne pornirea motorului, cu excepția cazului în care maneta de tracțiune este în poziția NEUTRă.

Testarea sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Testați sistemul de blocare de siguranță.
  1. Dacă este în funcțiune, opriți motorul.

  2. În timp ce țineți maneta de tracțiune spre înainte sau în spate, porniți motorul.

   Motorul nu trebuie să pornească.

  3. Deplasați maneta de tracțiune în poziția NEUTRă și porniți motorul.

  4. Deplasați mașina pe o suprafață cu iarbă.

  5. Cuplați priza de putere și coborâți capul de carotaj.

  6. Eliberați maneta de tracțiune sau deplasați-o în poziția neutră.

   Capul de carotaj trebuie să se ridice și să nu se mai rotească.

  Dacă sistemul de siguranță nu funcționează conform descrierii de mai sus, solicitați imediat unui distribuitor autorizat Toro repararea acestuia.

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Nu utilizaţi maşina atunci când sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Nu transportați niciodată pasageri cu mașina și țineți trecătorii și animalele de companie departe de mașină în timpul funcționării.

  • Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de dinți.

  • Priviți în spate și în jos înainte de a conduce mașina în marșarier, pentru a vă asigura că este liberă calea.

  • Opriți mașina, opriți motorul, scoateți cheia, așteptați până ce toate piesele mobile se opresc și verificați dinții după lovirea unui obiect sau dacă există o vibrație anormală a mașinii. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Mențineți întotdeauna o presiune adecvată în anvelope.

  • Reduceți viteza de tracțiune pe drumuri și suprafețe accidentate.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară.

  • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii, inclusiv întregul spațiu. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Consultați instrucțiunile privind pantele indicate mai jos pentru operarea mașinii pe pante și treceți în revistă condițiile pentru a stabili dacă puteți opera mașina în condițiile din ziua respectivă și la locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mașinii.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției. Efectuați întoarcerile lent.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare.

  • Fiți extrem de atent atunci când utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Stabiliți o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

  Pornirea motorului

  1. Eliberați maneta de tracțiune și cuplați frâna de parcare.

  2. Utilizați șocul după cum urmează:

   • Înainte de a porni motorul rece, deplasați maneta de șoc în poziția PORNIRE.

   • Când porniți un motor cald sau fierbinte, este posibil să nu aveți nevoie să folosiți șocul.

  3. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare RAPIDă înainte de a porni motorul rece.

  4. Rotiți cheia de contact pentru a porni. După pornirea motorului, eliberați cheia.

   Important: Nu activați demarorul mai mult de 10 secunde la o încercare. Dacă motorul nu pornește, lăsați o perioadă de răcire de 30 de secunde între încercări. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza arderea demarorului.

  5. După pornirea motorului, deplasați maneta de șoc în poziția OPRIT. Dacă motorul se calează sau ezită, readuceți maneta de șoc în poziția PORNIT pentru câteva secunde. Apoi deplasați maneta de accelerație în poziția dorită. Repetați acest lucru conform cerințelor.

  Oprirea motorului

  1. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare LENTă.

  2. Lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 60 de secunde.

  3. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT și îndepărtați-o.

  4. Înainte de a transporta sau depozita mașina, închideți ventilul de închidere combustibil.

   Important: Închideți ventilul de închidere combustibil înainte de a transporta mașina pe o remorcă sau de a o depozita. Acționați frâna de parcare înainte de a transporta mașina. Îndepărtați cheia deoarece pompa de combustibil poate funcționa și poate cauza descărcarea bateriei.

   Avertisment

   Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze mașina lăsată nesupravegheată.

   Îndepărtați întotdeauna cheia de contact și cuplați frâna de parcare atunci când lăsați mașina nesupravegheată, chiar și pentru doar câteva minute.

  Utilizarea mașinii

  1. Porniți motorul.

  2. Eliberați frâna de parcare.

  3. Priviți în direcția de deplasare planificată pentru a vă asigura că zona este liberă.

  4. Deplasați maneta de tracțiune în jos pentru a conduce mașina în față.

   Mergeți spre înainte în timp ce utilizați mașina, nu mergeți și nu stați cu fața spre spate atunci când utilizați mașina.

  5. Cuplați priza de putere și coborâți capul de carotaj.

  6. Decuplați priza de putere și ridicați capul de carotaj.

  7. Pentru a opri mașina, eliberaţi maneta de tracţiune.

  Setarea adâncimii de carotaj

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Selectați dinții preferați pentru utilizarea dumneavoastră.

  3. Așezați dintele pe autocolantul referitor la adâncimea dintelui (Figura 16) cu 1 capăt aliniat cu adâncimea de aerare dorită (consultați suprapunerea dinților de pe autocolant).

   g010035
  4. Determinați cu ce literă de setare se aliniază celălalt capăt al dintelui și setați maneta de control al adâncimii la litera de setare corespunzătoare.

  Note: Pe măsură ce dintele se uzează, veți putea reseta configurarea adâncimii pentru a ține cont de uzura respectivă. De exemplu, dacă noua setare pentru adâncimea dintelui corespunde literei G, puteți reseta configurația H după 6 mm de uzură a dintelui.

  Utilizarea marcatorului de linie

  Utilizați marcatorul de linie pentru a alinia rândurile de aerare (Figura 17).

  g010050

  Susținerea capului de carotaj cu elementul de blocare de service

  Montați elementul de blocare de service înainte de a efectua lucrări de service pentru capul de carotaj sau când depozitați mașina mai mult de câteva zile.

  Pericol

  În cazul în care capul de carotaj este ridicat și nu este blocat, acesta poate coborî în mod neașteptat și vă poate răni pe dumneavoastră sau pe cei din jur.

  De fiecare dată când efectuați lucrări de service pentru capul de carotaj, inclusiv schimbarea dinților sau a protecțiilor pentru gazon, utilizați elementul de blocare de service pentru a fixa capul de carotaj în poziție ridicată.

  1. Ridicați capul de carotaj.

  2. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  3. Îndepărtați clema arc care fixează elementul de blocare de service în poziție de depozitare (Figura 18).

   g010036
  4. Pivotați spre spate elementul de blocare de service și introduceți-l pe știftul capului de carotaj (Figura 19). Fixați elementul de blocare cu clema arc.

   g010037

  Setarea manuală a funcției de urmărire contur sol

  Setarea manuală a adâncimii distanțierelor este necesară doar atunci când sistemul de urmărire a conturului solului TrueCore® nu funcționează din cauza deteriorării sistemului de feedback (protecții pentru gazon, tijă și ansamblu dispozitiv de acționare) sau dacă aveți nevoie de adâncimea maximă de carotaj.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Îndepărtați cuiul de osie care fixează distanțierele și știfturile de adâncime (Figura 20).

   g010043
  3. Poziționați distanțierele deasupra sau sub suport pentru a obține adâncimea de carotaj dorită.

   • Distanțierele groase echivalează cu trepte de 19 mm.

   • Distanțierul subțire echivalează cu o treaptă de adâncime de 9,5 mm.

   • Cu toate distanțierele la partea superioară, adâncimea este setată la 10,7 cm.

  4. Îndepărtați șurubul și piulița de blocare de la comutatorul selector (Figura 21).

   g010044
  5. Rotiți comutatorul în poziția în jos pentru a dezactiva funcția TrueCore.

  6. Pentru a preveni modificarea accidentală a setării, montați șurubul și piulița de blocare.

  Montarea suporților pentru dinți, a protecțiilor pentru gazon și a dinților

  Pentru mașină este disponibilă o gamă largă de suporți pentru dinți, protecții pentru gazon și dinți. Alegeți componentele necesare conform tabelului de accesorii din Dispozitive de atașare și accesorii.

  1. Ridicați capul de carotaj și blocați-l în poziție cu elementul de blocare de service.

  2. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  3. Montați un suport pentru dinți pe fiecare braț pentru dinți (Figura 22) cu 3 șuruburi (½ x 1-¼"). Strângeţi șuruburile la un cuplu de 101,6 N·m.

   Note: Șuruburile fac parte din seturile de suporți pentru dinți.

   g010038
  4. Montați fără a strânge protecțiile pentru gazon pe suporții de protecții pentru gazon cu 4 cleme de protecție pentru gazon și 12 piulițe cu guler (Figura 23). Nu strângeți deocamdată elementele de fixare.

   Note: Fabrica livrează cleme de protecție pentru gazon și piulițe cu guler fixate pe suporții de protecții pentru gazon (Figura 23).

   g010039
  5. Montați fără a strânge o clemă pentru dinte la fiecare suport pentru dinți (Figura 24) cu 4 șuruburi (⅜ x 1-½"). Nu strângeți șuruburile.

   g010041
  6. Montați dinții în suporții pentru dinți nr. 2 și nr. 5 (Figura 25). Strângeți șuruburile.

   g010040
  7. Verificați dacă dinții se aliniază cu centrul golurilor din protecțiile pentru gazon (Figura 26). Reglați protecțiile pentru gazon după cum este necesar și strângeți piulițele.

   g010042
  8. Montați dinții rămași în suporții pentru dinți nr. 1, 3, 4 și 6. Strângeți toate șuruburile suporților pentru dinți la un cuplu de 40,6 N·m.

  Înlocuirea dinților

  Consultați Montarea suporților pentru dinți, a protecțiilor pentru gazon și a dinților pentru ilustrații.

  1. Ridicați capul de carotaj și blocați-l în poziție cu elementul de blocare de service.

  2. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  3. Slăbiți șuruburile de fixare a suportului pentru dinți și îndepărtați dinții vechi.

  4. Introduceți dinții noi în suportul pentru dinți.

  5. Strângeți șuruburile la cuplul recomandat.

  6. Repetați această procedură pentru brațele rămase.

  Reglarea transferului greutății

  Mașina transferă greutatea de la unitatea de tracțiune la capul de carotaj pentru a ajuta la menținerea adâncimii orificiilor în diferite structuri ale solului. Cu toate acestea, dacă structura solului este atât de fermă încât să nu permită o adâncime completă de aerare, capul de carotare poate avea nevoie de un transfer suplimentar de greutate. Pentru a mări apăsarea în jos a arcurilor de transfer al greutății, procedați după cum urmează:

  Atenţie

  Eliberarea bruscă a plăcilor arc poate provoca răni.

  Solicitați ajutorul unei alte persoane pentru a ajuta la reglarea arcului de transfer al greutății.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Slăbiți piulițele șuruburilor de fixare care fixează suporții de arc la capul de carotaj (Figura 27). Nu le îndepărtați.

   g010051
  3. Introduceți o cheie cu clichet de ½" sau o bară de rupere în orificiul pătrat din placa de arc (Figura 28).

   g010052
  4. Susțineți cheia cu clichet sau bara de rupere pentru a elibera tensiunea de la nivelul plăcii de arc și îndepărtați șurubul de fixare spate.

  5. Rotiți placa de arc până când se aliniază cu celălalt orificiu, introduceți șurubul de fixare și strângeți piulițele.

   Note: Rotirea plăcilor de arc în sus mărește transferul de greutate.

  Adăugarea unei greutăți suplimentare

  Atunci când transferul de greutate este mărit, este posibil să fie efectuată aerarea unui teren atât de ferm încât transferul de greutate să înceapă să ridice de pe sol cele 2 anvelope din spate. Acest lucru poate cauza o distanțare neregulată.

  Dacă are loc acest lucru, puteți adăuga o placă de greutate suplimentară pe tubul axului cadrului spate. Fiecare greutate adaugă la mașină 28,5 kg. Puteți adăuga până la 2 plăci. Consultați Catalogul de piese de schimb pentru aceste numere de piesă.

  Împingerea/tragerea manuală a mașinii

  Important: Nu tractați mașina cu o viteză mai mare de 1,6 km/h, deoarece poate avea loc deteriorarea componentelor hidraulice.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Localizați supapa de bypass între motor și pompa hidrostatică (Figura 29).

  3. Folosind o cheie de ⅝", rotiți supapa de bypass cu 1 tură în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru permite uleiului hidraulic să ocolească pompa, permițând roților să se rotească (Figura 29).

   g010045

   Important: Nu rotiți supapa de bypass mai mult de 1 tură. Acest lucru previne ieșirea supapei din corp și scurgerea uleiului.

   Important: Nu împingeți/trageți mașina pe o distanță mai mare de 30,5 m sau cu o viteză mai mare de 0,6 km/h, deoarece poate fi deteriorat sistemul de propulsie.

  4. Eliberați frâna de parcare înainte de a împinge/trage mașina.

   Important: Nu utilizați motorul cu supapa de bypass deschisă mai mult de 10 până la 15 secunde.

  5. Pentru a utiliza din nou mașina, rotiți supapa de bypass cu 1 tură în sensul acelor de ceasornic (Figura 29).

   Note: Nu strângeți excesiv supapa de bypass.

   Note: Trebuie să închideți supapa de bypass pentru a conduce mașina. Nu încercați să operați sistemul de tracțiune cu supapa de bypass deschisă.

  Resetarea circuitului de control al sistemului

  În cazul în care capul de carotaj rămâne în poziția de aerare (ați rămas fără combustibil, ați uitat să montați elementul de blocare de service pentru depozitare, o defecțiune mecanică a motorului sau pompei etc.) sistemul electric care controlează bobinele electromagnetice hidraulice și ambreiajul electric se dezactivează pentru a preveni mișcarea neintenționată a capului de carotaj fără resetarea intenționată a sistemului.

  1. Porniți motorul.

  2. Apăsați comutatorul de resetare a sistemului (Figura 30).

   Capul de carotaj se ridică și este resetat circuitul de control electric.

   Note: Dacă nu puteți porni motorul, porniți-l cu demarorul în timp ce apăsați comutatorul de resetare a sistemului până când capul de carotaj iese din sol.

   g010046

  Deplasarea mașinii atunci când este coborât capul de carotaj

  Dacă motorul se defectează sau nu puteți să-l porniți cu capul de carotaj coborât și dinții cuplați în sol, efectuați următorii pași:

  1. Scoateți suporții pentru dinți de pe brațele de apăsare.

  2. Deschideți supapa de bypass cu 1 tură.

  3. Trageți/împingeți mașina într-o locație din apropiere pentru a continua lucrările de service sau pentru a încărca pe o remorcă.

  Important: Nu trageți/împingeți mașina pe o distanță mai mare de 30,5 m sau cu o viteză mai mare de 1,6 km/h, deoarece pot fi deteriorate componente ale sistemului hidraulic.

  Indicaţii de exploatare

  Informații generale

  Atenţie

  În cazul lovirii obstacolelor cu mașina puteți pierde controlul asupra acesteia.

  Trebuie să fiți întotdeauna conștienți de obstacolele de la locul de desfășurare a activității. Planificați traseul de aerare pentru a evita contactul dumneavoastră sau al mașinii cu orice obstacol.

  • Efectuați viraje foarte largi atunci când aerați. Nu efectuați niciodată viraje strânse cu capul de carotaj cuplat. Planificați traseul de aerare înainte de a coborî aeratorul.

  • Trebuie să fiți întotdeauna conștient de ceea ce se află în față, în direcția de deplasare. Evitați operarea în imediata apropiere a clădirilor, a gardurilor și a diferitelor echipamente.

  • Priviți frecvent în spate pentru a vă asigura că mașina funcționează corect și vă mențineți alinierea cu trecerea anterioară.

  • Curățați întotdeauna zona de toate piesele deteriorate ale mașinii, cum ar fi dinți rupți etc., pentru a preveni antrenarea acestora de către mașinile de tuns iarba sau alte echipamente de întreținere a gazonului.

  • Înlocuiți dinții rupți și verificați și corectați deteriorarea celor încă utilizabili. Remediați orice alte avarii ale mașinii înainte de a începe operarea.

  • Când aerați cu o lățime mai mică decât lățimea totală a mașinii, puteți îndepărta din dinți, dar capetele de dinți trebuie să rămână montate pe brațele de apăsare pentru a asigura echilibrul și funcționarea adecvată a mașinii.

  • Această mașină efectuează aerarea mai adânc decât majoritatea aeratoarelor pentru zonele verzi. Pe zonele verzi și zonele de start de pe terenurile de golf native sau modificate cu push-up, adâncimea mai mare și dinți mai lungi pot prezenta dificultăți la ejectarea completă a miezului. Acest lucru este cauzat de solul nativ mai dur care se lipește în extremitatea dinților. Dinții cu ejectare laterală de la Toro pentru zonele verzi/zonele de start rămân mai curați și reduc timpul necesar pentru curățarea dinților. În cele din urmă veți elimina această problemă prin programe continue de aerare și tratamente de suprafață.

  Sol dur

  Dacă solul este prea ferm pentru a obține adâncimea de carotaj dorită, capul de carotaj poate începe să se miște în salturi. Acest lucru este cauzat de suprafața dură în care încearcă să pătrundă dinții. Remediați această situație încercând următoarele:

  • Nu aerați dacă solul este prea dur sau uscat. Cele mai bune rezultate de aerare le puteți obține după o ploaie sau după udarea gazonului în ziua precedentă.

  • Treceți la un cap cu 3 dinți, dacă încercați să utilizați capul cu 4 dinți sau să reduceți numărul de dinți pentru fiecare braț de apăsare. Încercați să mențineți o configurație simetrică a dinților pentru a încărca uniform brațele de apăsare.

  • Dacă terenul este compactat puternic, reduceți penetrarea aeratorului (setarea adâncimii), curățați miezurile, udați gazonul și aerați din nou la o penetrare mai adâncă.

  Aerarea tipurilor de sol construite deasupra substraturilor dure (adică pământ/nisip amplasat deasupra unui sol stâncos) poate determina o calitate necorespunzătoare a orificiilor. Acest lucru se întâmplă atunci când adâncimea de aerare este mai mare decât grosimea stratului de sol construit și substratul este prea greu de pătruns. Atunci când dinții intră în contact cu acest substrat mai dur, aeratorul se poate ridica și poate face ca partea superioară a orificiilor să se alungească. Reduceți adâncimea de aerare suficient pentru a evita pătrunderea în substratul dur.

  Calitatea la intrarea/ieșirea orificiilor

  Dacă mașina determină următoarele rezultate, calitatea la intrarea/ieșirea orificiilor se deteriorează:

  • Intrarea orificiilor este crestată (trasă spre față).

  • Capul de carotaj nu poate fi cuplat înainte de a intra în contact cu gazonul.

  • Capul de carotaj scoate smocuri din gazon la intrare sau sare atunci când se află la adâncimi mici de aerare.

  Verificați următoarele:

  • Poate fi necesară reglarea comutatorului de proximitate nr. 4 (locația comutatorului nr. 4 pe cadrul H); consultați Reglarea comutatorului de proximitate nr. 4.

  • Poate fi necesară reglarea comutatorului de poziție de cuplare (locației comutatorului nr. 3 pe cadrul H); consultați Reglarea comutatorului de proximitate nr. 3.

  • Este posibil ca mașina să aibă un ambreiaj uzat sau care patinează; consultați Manualul de service pentru mașină.

  Reglarea comutatorului de proximitate nr. 4

  Puteți amplasa comutatorul de proximitate nr. 4 în două poziții pe suportul acestuia; utilizați poziția superioară pentru setările A-D ale adâncimii de aerare și poziția inferioară pentru setările E-H ale adâncimii de aerare.

  Note: În mod implicit, comutatorul de proximitate nr. 4 este în poziția inferioară pentru a îmbunătăți performanța și adâncimea intrării orificiilor și trebuie să rămână în poziția respectivă în timpul majorității activităților de aerare.

  Aerarea cu comutatorul de proximitate nr. 4 în poziție greșită a suportului în raport cu setarea adâncimii de aerare poate cauza salturile capului de carotaj, depășirea adâncimii dinților și/sau poate scoate smocuri din gazon. Reglați comutatorului de proximitate nr. 4 efectuând pașii următori:

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, acționați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi mașina.

  2. Ridicați maneta de blocare a capotei și ridicați capota mașinii (Figura 31).

   g261627
  3. Localizați ansamblul comutatorului de proximitate pe ansamblul cadrului H (Figura 32).

  4. Montați comutatorul nr. 4 în poziția cerută de adâncimea de aerare, așa cum se arată în Figura 32.

   g261628g364784
  5. Aliniați suportul capotei cu elementul de montare al capotei de pe mașină.

  6. Montați capota la mașină și asigurați-vă că este fixată de elementul de blocare.

  7. Verificați calitatea la intrarea/ieșirea orificiilor.

  Reglarea comutatorului de proximitate nr. 3

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană; acționați frâna de parcare; opriți motorul; scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi mașina

  2. Ridicați maneta de blocare a capotei și ridicați capota mașinii (Figura 31).

  3. Verificați dacă ansamblul comutatorului de proximitate (în exteriorul cadrului H) nu se află la mai mult de 1,5 mm de placa țintă (Figura 33).

   g261628g261629
  4. Verificați dacă comutatorul de proximitate nr. 3 funcționează corect.

  5. Dacă este necesar, slăbiți contrapiulița și șurubul de fixare care fixează placa de montare a comutatorului și ridicați-o în poziția cea mai înaltă, fixând placa de montare (Figura 33).

   Note: Ridicarea comutatorului face ca ambreiajul să se cupleze mai repede.

  6. Strângeți contrapiulița (Figura 33).

  7. Aliniați suportul capotei cu elementul de montare al capotei de pe mașină.

  8. Montați capota la mașină și asigurați-vă că este fixată de elementul de blocare.

  9. Verificați calitatea la intrarea/ieșirea orificiilor.

   Important: Dacă capul de carotaj nu pornește înainte de intrare și comutatorul de poziție se află în poziția ce mai de sus permisă, este posibil ca ambreiajul electric să fie deteriorat, astfel încât să cauzeze întârzierea cuplării. Contactați distribuitorul autorizat Toro sau consultați Manualul de service.

  Mini-dinți (dinți quad)

  Datorită designului cu două rânduri, pentru capul de carotaj cu mini-dinți este necesar ca distanța dintre orificii să fie setată la 6,3 cm. Viteza de deplasare este esențială pentru a menține aspectul unei distanțe între orificii de 3,2 cm. Consultați Reglarea distanței dintre orificii dacă distanța între orificii necesită o mică modificare.

  Structura rădăcinii gazonului este importantă pentru a preveni deteriorarea gazonului din cauza ruperii zonei rădăcinii, astfel încât poate fi utilă folosirea capului cu mini-dinți sau a dinților plini, mai mari. Dacă cele 2 brațe centrale încep să ridice gazonul sau deteriorarea zonei rădăcinii este excesivă, procedați după cum urmează:

  • Măriți distanța dintre orificii

  • Reduceți dimensiunea dinților

  • Reduceți adâncimea dinților

  • Îndepărtați o parte din dinți

  Efectul de ridicare pe care îl creează dinții plini atunci când sunt trași de pe gazon poate cauza deteriorarea gazonului. Această ridicare poate rupe zona rădăcinii dacă densitatea sau diametrul dinților este prea mare.

  Orificiul frontal cu încrețituri sau împins (dinți plini sau sol mai moale)

  Atunci când aerarea este efectuată cu dinți plini mai lungi (de exemplu ⅜ x 4" lungime) sau cu dinți de tip ac, partea din față a orificiilor poate fi crestată sau ondulată. Pentru a reveni la calitatea excelentă a orificiilor pentru această configurație, reduceți turația ridicată de ralanti a motorului până la 2800 - 2900 rpm. Deoarece tracțiunea și viteza capului de carotaj cresc și scad odată cu turația motorului, distanța dintre orificii nu este afectată.

  Dacă scăderea turației motorului nu funcționează cu privire la remedierea calității orificiilor pentru dinții plini mai mari, mecanismul amortizorului Roto-Link poate necesita o setare mai rigidă. O setare mai rigidă a brațelor Roto-Link poate ajuta la eliminarea deformării părții frontale a orificiilor. Cu toate acestea, în majoritatea condițiilor, setarea din fabrică funcționează cel mai bine.

  Note: Modificați jumătate din brațele Roto-Link (3 brațe) și testați diferența pe o parcelă eșantion.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Îndepărtați contrapiulițele care fixează ansamblul amortizorului Roto-Link de cadrul capului de carotaj.

  3. Îndepărtați distanțierul superior al amortizorului care are o grosime de 1,25 cm și fixați din nou ansamblul amortizorului Roto-Link pe cadrul capului de carotaj. Aveți grijă să utilizați șaiba D călită.

  4. Slăbiți șuruburile care fixează placa de protecție.

  5. Glisați placa barei de protecție spre față și fixați șuruburile. Acest lucru permite amortizoarelor Roto-Link să oscileze corect.

  Deplasați mașina într-o zonă de testare și comparați calitatea orificiilor. Dacă este îmbunătățită, finalizați această procedură cu ansamblurile amortizoare Roto-Link rămase.

  Note: Trebuie să inversați poziția amortizorului Roto-Link dacă treceți din nou la dinți tip carotaj sau la oricare dintre mini-dinți.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  • Parcați maşina pe o suprafaţă plană; acționați frâna de parcare; opriți motorul; scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi mașina.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

  • Înlocuiți toate autocolantele deteriorate sau lipsă.

  Curățarea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați mașina
  1. Spălați integral mașina.

   Folosiți o perie pentru a îndepărta materialul aglomerat.

   Note: Utilizați un furtun de grădină fără duză pentru a evita pătrunderea apei în garnituri și contaminarea lubrifiantului de rulmenți.

  2. Utilizați detergent delicat pentru a curăța carcasele.

   După curățare, aplicați periodic un strat de ceară auto pentru a menține finisajul lucios al carcasei.

  3. Verificați mașina pentru a descoperi eventuale deteriorări, scurgeri de ulei și uzură a componentelor și a dinților.

  4. Îndepărtați, curățați și lubrifiați dinții. Pulverizați o ceață ușoară de ulei pe rulmenții capului de carotaj (articulațiile cot și amortizor).

  Important: Fixați capul de carotaj cu elementul de blocare de service dacă depozitați mașina mai mult de câteva zile.

  Identificarea punctelor de legare

  Sunt disponibile mai multe puncte de legare, situate la partea din față și cea din spate a mașinii (Figura 34, Figura 35, și Figura 36).

  Note: Utilizați curele reglate în mod corespunzător DOT și aprobate pentru a lega mașina.

  g010047
  g010048
  g010049

  Transportul mașinii

  Atenţie

  Conducerea mașinii pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

  Nu operați maşina pe o stradă sau un drum public.

  Important: Utilizați rampe de lățime completă pentru a încărca mașina pe o remorcă sau un camion.

  1. Încărcați mașina pe o remorcă sau un camion (de preferat cu capul de carotaj spre înainte).

  2. Cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Fixați capul de carotaj cu elementul de blocare de service; consultați Susținerea capului de carotaj cu elementul de blocare de service.

  4. Închideți ventilul de închidere combustibil; consultați. Ventil de închidere combustibil

  5. În punctele de legare, fixați mașina pe remorcă sau camion cu cabluri, lanțuri sau curele.

  Recomandări cu privire la remorcă

  Greutate721 kg sau 805 kg cu 2 greutăți opționale
  LăţimeMinim 130 cm
  LungimeMinim 267 cm
  Unghiul rampeiMaxim 16°
  Direcție de încărcareCu capul de carotaj spre înainte (de preferat)
  Capacitate de remorcare a vehicululuiMai mare decât greutatea brută a remorcii (GTW)

  Important: Nu folosiți remorca/dispozitivul de transport Hydroject pentru a remorca această mașină.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Siguranță în timpul întreținerii

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Cuplați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia și fixați capul de carotaj cu elementul de blocare de service înainte de a efectua lucrările de service sau reglajele la mașină.

  • Întotdeauna opriți mașina, scoateţi cheia din contact (dacă este disponibil), așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

  • Efectuaţi doar acele instrucţiuni de întreţinere descrise în acest manual. Dacă sunt necesare vreodată reparații majore sau dacă este dorită asistență, contactați un distribuitor autorizat Toro.

  • Asigurați-vă că mașina este în stare de funcționare în siguranță, menținând strânse piulițele și șuruburile.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Păstrați distanța față de componentele în mișcare.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Verificați zilnic șuruburile de fixare a dinților pentru a vă asigura că sunt strânse conform specificațiilor.

  • Asigurați-vă că sunt montate toate protecțiile și capota este închisă în siguranță după efectuarea lucrărilor de service sau reglarea mașinii.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Reglați cureaua pompei.
 • Schimbați uleiul hidraulic și filtrele de retur și de alimentare.
 • Verificați cuplul de strângere al elementelor de fixare a capului de carotaj, al elementelor de fixare a mânerului motocultivatorului și al prezoanelor.
 • După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Testați sistemul de blocare de siguranță.
 • Curățați mașina
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.(Verificați uleiul atunci când motorul este rece.)
 • Îndepărtați reziduurile din zona scutului de motor.(Curățați mau frecvent în cazul operării în condiții de mediu cu murdărie.)
 • Verificați conductele hidraulice.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • La intervale de 25 de ore
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer și verificați dacă este deteriorat elementul din hârtie.(mai frecvent în condiții cu mult praf sau nisip).
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului.(mai frecvent în condiții cu mult praf sau nisip)
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.(schimbați uleiul de motor mai frecvent atunci când lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.)
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați bujiile.
 • Schimbați uleiul hidraulic și filtrele de retur și de alimentare.
 • La intervale de 500 de ore
 • Verificați rulmenții capului de carotaj și înlocuiți-i dacă este necesar.
 • Înainte de depozitare
 • Consultați secțiunea Depozitare pentru procedurile care trebuie efectuate înainte de depozitarea mașinii mai mult de 30 de zile.
 • Anual
 • Verificați rulmenții capului de carotaj și înlocuiți-i dacă este necesar.
 • Verificați conexiunile cablurilor bateriei.
 • Verificați curelele pentru urme de uzură și de deteriorare.
 • Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.       
  Verificați funcționarea frânei de parcare.       
  Verificaţi nivelul uleiului de motor.       
  Verificați nivelul de combustibil       
  Verificați filtrul de aer.       
  Verificați dacă există reziduuri la nivelul motorului.       
  Verificați zgomotele neobișnuite ale motorului.       
  Verificați zgomotele neobișnuite de funcționare.       
  Verificați nivelul de ulei hidraulic.       
  Verificați dacă furtunurile hidraulice sunt deteriorate.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificați funcționarea instrumentului.       
  Verificați starea dinților.       
  Retușați vopseaua deteriorată.       

  Notare pentru zonele de interes

  Verificare efectuată de către:
  ElementDatăInformații
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Scoateți cheia din contact și deconectați cablul de la bujie (bujii) înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. Amplasați cablul deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujia.

  Proceduri permanente

  Important: Elementele de fixare de pe capacele acestei mașini sunt proiectate să rămână pe capace după îndepărtare. Slăbiți toate elementele de fixare de pe fiecare capac cu câteva rotiri, astfel încât capacul să fie slăbit, dar încă atașat, apoi reveniți și slăbiți-le până când se eliberează capacul. Acest lucru împiedică îndepărtarea din greșeală a șuruburilor de la elementele de fixare.

  Ridicarea mașinii

  Avertisment

  Dacă mașina nu este susținută corespunzător de blocuri sau suporturi cric tip capră, mașina se poate mișca sau cădea, ceea ce poate cauza vătămări corporale.

  • Când schimbați dispozitivele de atașare, anvelopele sau efectuați alte lucrări de service, utilizați blocuri, echipamente de ridicare și cricuri adecvate.

  • Asigurați-vă că mașina este parcată pe o suprafață solidă și plană, cum ar fi o podea de beton.

  • Înainte de a ridica mașina, îndepărtați orice dispozitive de atașare care pot împiedica ridicarea în siguranță și corectă a mașinii.

  • Blocați întotdeauna roțile. Utilizați suporturi cric tip capră sau blocuri din lemn masiv pentru a susține mașina ridicată.

  Ridicarea părții frontale

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Blocați roțile spate pentru a preveni mișcarea mașinii.

   Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului roții, nu utilizați motorul roții din față ca punct de ridicare pe cric.

  3. Poziționați cricul în siguranță sub partea din față a cadrului (Figura 37).

   g010055
  4. Ridicați partea din față a mașinii de la sol.

  5. Poziționați suporturi cric tip capră sau blocuri din lemn de esență tare sub partea din față a cadrului pentru a sprijini mașina.

  Ridicarea părții din spate

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Blocați roata față pentru a preveni mișcarea mașinii.

   Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului roții, nu utilizați motorul roții din spate ca punct de ridicare pe cric.

  3. Așezați cricul în siguranță sub placa cadrului, în interiorul roții spate (Figura 38).

   g010056

   Note: Dacă este disponibil, utilizați un echipament de ridicare pentru a ridica partea din spate a mașinii. Utilizați urechile din carcasele rulmenților capului de carotaj ca puncte de fixare a echipamentului de ridicare (Figura 39).

   g010057
  4. Ridicați de la sol partea din spate a mașinii.

  5. Poziționați suporturi cric tip capră sau blocuri din lemn de esență tare sub cadru pentru a sprijini mașina.

  Lubrifiere

  Verificarea rulmenților capului de carotaj

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Verificați rulmenții capului de carotaj și înlocuiți-i dacă este necesar.
 • Anual
 • Verificați rulmenții capului de carotaj și înlocuiți-i dacă este necesar.
 • Mașina nu are fitinguri pentru lubrifiere.

  Important: Rulmenții se defectează rar din cauza defectelor de materiale sau de fabricație. Cel mai uzual motiv de defectare este umiditatea și contaminarea care trec prin garniturile de protecție. Pentru rulmenții care sunt gresați este necesară întreținerea regulată pentru a curăța reziduurile dăunătoare din zona acestora. Rulmenții etanși sunt umpluți inițial cu un lubrifiant special și au o garnitură solidă, integrală, pentru a menține contaminanții și umezeala departe de elementele de rulare.

  Rulmenții etanși nu necesită lubrifiere sau întreținere pe termen scurt. Acest lucru minimizează necesitatea întreținerii de rutină și reduce potențialul de deteriorare a gazonului din cauza contaminării cu lubrifianți. Acești rulmenți etanși oferă performanțe bune și durată de viață mare în condiții normale de utilizare, dar trebuie efectuate verificări periodice ale stării rulmentului și integrității garniturii pentru a evita timpii de nefuncționare. Verificați rulmenții sezonier și înlocuiți-i dacă sunt deteriorați sau uzați. Rulmenții trebuie să funcționeze fără probleme, fără caracteristici dăunătoare, cum ar fi temperatură ridicată, zgomot, slăbiciune sau infiltrații de rugină.

  Având în vedere condițiile de funcționare la care sunt supuși acești rulmenți/garnituri (de exemplu, nisip, substanțe chimice pentru gazon, apă, lovituri etc.) sunt considerați componente de uzură normală. Rulmenții care se defectează din alte cauze decât defectele de materiale sau de fabricație nu sunt de obicei acoperiți de garanție.

  Note: Puteți afecta negativ rulmenții dacă nu spălați corect mașina. Nu spălați mașina când este încă fierbinte și evitați direcționarea pulverizării de înaltă presiune sau de volum mare către rulmenți.

  Rulmenții noi purjează în mod obișnuit puțin lubrifiant din garnituri la o mașină nouă. Acest lubrifiant purjat se înnegrește din cauza colectării reziduurilor, nu din cauza temperaturii excesive. Ștergeți acest exces de lubrifiant de pe garnituri după primele 8 ore. Zona din jurul buzei garniturii poate părea permanent umedă; acest lucru nu dăunează duratei de viață a rulmentului și menține lubrifiată buza garniturii.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer și verificați dacă este deteriorat elementul din hârtie.(mai frecvent în condiții cu mult praf sau nisip).
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului.(mai frecvent în condiții cu mult praf sau nisip)
 • Demontarea filtrelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Curățați în jurul filtrului de aer pentru a preveni pătrunderea murdăriei în motor și a evita deteriorarea.

  3. Răsuciți butonul și scoateți capacul filtrului de aer (Figura 40).

   g004195
  4. Glisați cu grijă prefiltrul din spumă de pe elementul din hârtie (Figura 40).

  5. Deșurubați piulița capacului și îndepărtați capacul, distanțierul și filtrul din hârtie (Figura 40).

  Curățarea prefiltrului din spumă

  Important: Înlocuiți elementul din spumă dacă este rupt sau uzat.

  1. Spălați prefiltrul din spumă cu săpun lichid și apă caldă. Când este curat, clătiți-l bine.

  2. Uscați prefiltrul strângându-l într-o lavetă curată (nu presați).

  3. Amplasați pe prefiltru 3 - 6 cl de ulei (Figura 41).

   g004196
  4. Strângeți prefiltrul pentru a distribui uleiul.

  5. Verificați dacă există rupturi, pelicule uleioase sau deteriorări ale garniturii din cauciuc a filtrului (Figura 42).

   g004197

   Important: Nu curățați niciodată elementul din hârtie. Înlocuiți elementul din hârtie dacă este murdar sau deteriorat.

  Montarea filtrelor

  Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, operați întotdeauna motorul cu elementele din spumă și din hârtie ale filtrului de aer complet montate.

  1. Glisați cu grijă prefiltrul din spumă pe filtrul din hârtie (Figura 42).

  2. Amplasați ansamblul filtrului de aer pe baza filtrului de aer (Figura 40).

  3. Montați capacul, distanțierul și fixați-l cu piulița pentru capac (Figura 40). Strângeţi piulița la un cuplu de 11 N·m.

  4. Montați capacul filtrului de aer și fixați-l cu butonul (Figura 40).

  Specificație ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent de motor de înaltă calitate (API service SJ sau superior)

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos

  g010152

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.(Verificați uleiul atunci când motorul este rece.)
 • Motorul este livrat cu ulei în carter; totuși, verificați nivelul uleiului înainte și după pornirea motorului pentru prima dată.

  Utilizați ulei de motor de înaltă calitate, așa cum este descris în Specificație ulei de motor.

  Important: Nu umpleți excesiv carterul cu ulei deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea motorului.Nu porniți motorul cu uleiul sub marcajul de nivel scăzut, deoarece poate fi deteriorat motorul.

  Note: Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit la începutul zilei. Dacă a fost deja pornit, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în carter timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Curățați în jurul jojei de ulei (Figura 44) astfel încât murdăria să nu pătrundă în orificiul de umplere și să nu deterioreze motorul.

   g002359
  3. Îndepărtați joja, ștergeți-o și montați-o până când este complet așezată (Figura 44).

  4. Îndepărtați joja de ulei şi verificaţi nivelul uleiului.

   Nivelul uleiului trebuie să se încadreze între cele 2 marcaje F” full (nivel complet) și L” low (nivel scăzut) de pe jojă (Figura 44).

  5. Dacă nivelul uleiului este în dreptul marcajului L” low (nivel scăzut), îndepărtați capacul tubului de umplere (Figura 44) și adăugați uleiul specificat până când nivelul acestuia ajung la marcajul F” full (nivel complet) de pe jojă.

  6. Montați capacul tubului de umplere cu ulei şi joja.

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.(schimbați uleiul de motor mai frecvent atunci când lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.)
 • Capacitate carter: aproximativ 1,9 l, cu filtru.

  1. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze 5 minute. Acest lucru încălzește uleiul, astfel încât să se scurgă mai bine.

  2. Parcați mașina astfel încât partea cu scurgerea să fie puțin mai jos decât partea opusă, pentru a vă asigura că uleiul se scurge complet, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  3. Pune o tavă de scurgere sub orificiul de golire a uleiului. Îndepărtați bușonul de golire a uleiului pentru a permite scurgerea acestuia.

  4. Când uleiul s-a scurs complet, repoziționați bușonul.

   Note: Eliminaţi uleiul uzat la un centru de reciclare certificat.

  5. Puneți o tavă de adâncime mică sau o lavetă sub filtru pentru a colecta uleiul (Figura 45).

   g010058
   g001056
  6. Îndepărtați filtrul vechi (Figura 45 și Figura 46) și ștergeți suprafața garniturii adaptorului filtrului.

  7. Turnați ulei proaspăt de tip adecvat prin orificiul central al filtrului. Opriți turnarea atunci când uleiul ajunge la partea inferioară a filetelor.

  8. Lăsați să treacă un minut sau două pentru ca uleiul să fie absorbit de materialul de filtrare, apoi îndepărtați excesul de ulei.

  9. Aplicați un strat subțire de ulei proaspăt pe garnitura din cauciuc a filtrului nou.

  10. Montați filtrul de ulei nou pe adaptor. Rotiți filtrul de ulei în sensul acelor de ceasornic până când garnitura din cauciuc intră în contact cu adaptorul filtrului, apoi strângeți filtrul cu încă jumătate (½) de tură.

  11. Îndepărtați capacul de umplere cu ulei și turnați încet aproximativ 80% din cantitatea specificată de ulei prin capacul supapei.

  12. Verificați nivelul uleiului; consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

  13. Adăugați încet ulei suplimentar pentru ca nivelul să ajungă la marcajul F” full (nivel complet) de pe jojă.

  14. Montați capacul tubului de umplere cu ulei şi joja.

  Lucrări de service pentru bujii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați bujiile.
 • Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a monta fiecare bujie. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujiile și un instrument de măsurat/un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați bujii noi.

  Tip: Champion RC12YC sau echivalent. Distanță: 0,75 mm

  Îndepărtarea bujiilor

  1. Opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Trageţi cablurile bujiilor (Figura 47).

   g004207
  3. Curăţaţi zona din jurul bujiilor.

  4. Îndepărtați atât bujiile, cât și garniturile metalice.

  Verificarea bujiilor

  1. Uitați-vă la centrul ambelor bujii (Figura 48). Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

   Important: Nu curățați niciodată bujiile. Înlocuiți întotdeauna bujiile atunci când sunt acoperite cu un strat negru, electrozii sunt uzați, au o peliculă uleioasă sau fisuri.

   g004219
  2. Verificați distanța dintre electrozii central și lateral (Figura 48).

  3. Curbați electrodul lateral (Figura 48) dacă distanța nu este corectă.

  Montarea bujiilor

  1. Introduceți bujiile în orificiile bujiilor.

  2. Strângeți bujiile la un cuplu de 27 N·m.

  3. Împingeți cablurile pe bujii (Figura 47).

  Curățarea scutului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați reziduurile din zona scutului de motor.(Curățați mau frecvent în cazul operării în condiții de mediu cu murdărie.)
 • Înainte de fiecare utilizare, verificați și curățați scutul de motor. Îndepărtați orice acumulări de iarbă, murdărie sau alte reziduuri de pe sita de admisie a aerului pentru motor.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul și vaporii de combustibil sunt foarte inflamabili și explozivi. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

  • Umpleți rezervorul de combustibil la exterior, într-un spațiu deschis, cu motorul oprit și rece. Ștergeți orice urme de combustibil vărsat.

  • Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil. Adăugați combustibil în rezervor până când nivelul ajunge la 25 mm sub partea superioară a rezervorului, nu sub gâtul de umplere. Acest spațiu gol din rezervor permite dilatarea combustibilului.

  • Nu fumați niciodată când manipulați combustibil și stați departe de flăcări deschise sau de locuri în care o scânteie ar putea aprinde vaporii de combustibil.

  • Păstrați combustibilul într-un recipient curat, cu aprobare în materie de siguranță și cu capacul montat.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Important: Nu montați niciodată un filtru murdar, dacă a fost îndepărtat de pe conducta de combustibil.

  1. Lăsați mașina să se răcească.

  2. Închideţi ventilul de închidere combustibil (Figura 49).

   g010059
  3. Strângeți capetele clemelor de furtun împreună și glisați-le în afara filtrului (Figura 49).

  4. Îndepărtați filtrul de la liniile de combustibil.

  5. Montați un filtru nou și deplasați clemele de furtun aproape de filtru (Figura 49).

  6. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

  7. Deschideţi ventilul de închidere combustibil (Figura 49).

  Golirea rezervorului de combustibil

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  • Goliți combustibilul din rezervor când motorul este rece. Faceți acest lucru la exterior, într-un spațiu deschis. Ștergeți orice urme de combustibil vărsat.

  • Nu fumați niciodată când goliți combustibilul și stați departe de flăcări deschise sau de locuri în care o scânteie ar putea aprinde vaporii de combustibil.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Închideţi ventilul de închidere combustibil (Figura 49).

  3. Slăbiți clema furtunului de la filtrul de combustibil și glisați-o în sus pe conducta de combustibil, departe de filtrul de combustibil (Figura 49).

  4. Trageți conducta de combustibil de pe filtrul de combustibil (Figura 49). Deschideţi ventilul de închidere combustibil şi lăsați combustibilul să se scurgă din rezervor într-o canistră de combustibil sau o tavă de golire.

   Note: Acum este cel mai bun moment pentru a monta un filtru de combustibil nou, deoarece rezervorul de combustibil este gol.

  5. Montați conducta de combustibil la filtrul de combustibil. Glisați clema pentru furtun până aproape de filtrul de combustibil pentru a fixa conducta de combustibil (Figura 49).

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria.

  • Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Atenţie

  Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele metalice ale unității de tracțiune sau mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Evitați producerea unui scurtcircuit cu uneltele metalice între bornele bateriei și piesele metalice.

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, cauzând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Deblocați și deschideți capacul compartimentului bateriei.

  2. Scoateți bateria din compartimentul bateriei:

   1. Scoateți elementul de fixare a bateriei și țineți apăsate tijele care fixează bateria în tava acesteia (Figura 50).

   2. Scoateți șurubul și piulița care fixează cablul negativ al bateriei (negru) la borna negativă (–) și deconectați cablul negativ.

   3. Scoateți șurubul și piulița care fixează cablul pozitiv al bateriei (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei și deconectați cablul pozitiv.

  3. Curățați partea superioară a bateriei.

  4. Conectați un încărcător de baterie de 3 până la 4 A la bornele bateriei. Încărcați bateria la o intensitate de 3 - 4 A, timp de 4 - 8 ore.

  5. Când bateria este încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică și de la bornele bateriei.

  6. Introduceți bateria în tava din compartimentul bateriei, așa cum se arată în Figura 50.

   g010021
  7. Conectați cablul pozitiv al bateriei (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei cu șurubul și piulița de fixare îndepărtate anterior; glisați manșonul din cauciuc peste borna pozitivă pentru a preveni apariția unui scurtcircuit.

  8. Conectați cablul negativ al bateriei (negru) la borna negativă (-) a bateriei cu șurubul și piulița de fixare îndepărtate anterior.

  9. Acoperiți terminalele de cablu și bornele bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (nr. piesă Toro 505-47).

  10. Închideți și blocați capacul compartimentului bateriei.

  Lucrări de service pentru baterie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Verificați conexiunile cablurilor bateriei.
 • Cablurile bateriei trebuie să fie strânse pe borne pentru a asigura un contact electric bun.

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, cauzând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  Dacă apare coroziune la nivelul bornelor, deconectați cablurile, mai întâi cablul negativ (–) și răzuiți clemele și bornele separat. Conectați cablurile (mai întâi cablul pozitiv (+)) și acoperiți bornele cu vaselină.

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele tractorului, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  1. Deblocați și deschideți capacul compartimentului bateriei (Figura 51).

   g010020
  2. Verificați dacă sunt fixate clemele cablului bateriei și strângeți orice element de fixare slăbit al clemelor cablului bateriei.

   Important: Asigurați-vă că există spațiu liber între cablurile bateriei și maneta selectorului de viteză. Verificați, asigurându-vă că maneta selectorului de viteză se află la o distanță de peste 2,5 cm de oricare dintre cablurile bateriei atunci când este deplasată prin întreaga sa gamă de poziții. Nu legați sau nu conectați între ele cablul negativ și cel pozitiv ale bateriei.

  3. Verificați clemele cablului bateriei și bornele bateriei pentru a descoperi urme de coroziune; dacă bornele sunt corodate, procedați în felul următor:

   1. Scoateți șurubul și piulița care fixează cablul negativ al bateriei (negru) la borna negativă (–) și deconectați cablul negativ.

   2. Scoateți șurubul și piulița care fixează cablul pozitiv al bateriei (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei și deconectați cablul pozitiv.

   3. Curățați clemele de cablu și bornele bateriei.

   4. Conectați cablul pozitiv al bateriei (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei cu șurubul și piulița de fixare îndepărtate anterior; glisați manșonul din cauciuc peste borna pozitivă pentru a preveni apariția unui scurtcircuit.

   5. Conectați cablul negativ al bateriei (negru) la borna negativă (–) a bateriei cu șurubul și piulița de fixare îndepărtate anterior.

   6. Acoperiți terminalele de cablu și bornele bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (nr. piesă Toro 505-47).

  4. Închideți și blocați capacul compartimentului bateriei.

  Verificarea siguranțelor

  Sistemul electric este protejat de siguranțe (Figura 52). Acestea nu necesită întreținere; totuși, dacă se arde o siguranță, verificați componenta/circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

  1. Pentru a înlocui siguranțele, trageți siguranța pentru a o îndepărta.

  2. Montați o siguranță nouă.

  g010074

  Modulul de control al aeratorului (ACM)

  Modulul de control al aeratorului este un dispozitiv electronic cu carcasă turnată fabricat într-o configurație care se potrivește tuturor modelelor. Modulul utilizează semiconductori și componente mecanice pentru a monitoriza și controla caracteristicile electrice necesare pentru funcționarea în siguranță a produsului.

  g010053

  Modulul monitorizează intrările, inclusiv cea referitoare la capul de carotaj coborât, capul de carotaj ridicat, transport, aerare și urmărirea solului. Modulul este împărțit în intrări și ieșiri. Intrările și ieșirile sunt identificate prin indicatoare LED verzi montate pe placa de circuit imprimat. Prezența alimentării electrice este identificată printr-un indicator LED roșu.

  Intrarea circuitului de pornire este alimentată la 12 V c.c. Toate celelalte intrări sunt alimentate atunci când circuitul este închis la masă. Fiecare intrare are un LED care se aprinde atunci când este alimentat circuitul respectiv. Utilizați LED-urile de intrare pentru depanarea comutatorului și a circuitului de intrare.

  Circuitele de ieșire sunt alimentate de un set adecvat de condiții de intrare. Cele 3 ieșiri includ SVL, SVR și SVQ. LED-urile de ieșire monitorizează condițiile releului care indică prezența tensiunii la unul din cele 3 terminale de ieșire specifice.

  Circuitele de ieșire nu determină integritatea dispozitivului de ieșire, astfel încât depanarea electrică include verificarea LED-urilor de ieșire și testarea convențională a integrității dispozitivului și cablajului. Măsurați impedanța componentelor deconectate, impedanța cablurilor (deconectate la ACM) sau prin testarea temporară a alimentării componentei specifice.

  ACM nu se conectează la un computer extern sau la un dispozitiv portabil, nu poate fi reprogramat și nu înregistrează date de depanare a erorilor intermitente.

  Autocolantul de pe ACM include doar simboluri. Simbolurile celor 3 ieșiri LED sunt prezentate în caseta pentru ieșiri. Toate celelalte LED-uri sunt pentru intrări. Schema de mai jos identifică simbolurile.

  decal106-8835

  În continuare vă prezentăm pașii logici de depanare pentru dispozitivul ACM:

  1. Determinați eroarea de ieșire pe care încercați să o rezolvați.

  2. Mutați cheia în poziția PORNIRE și asigurați-vă că se aprinde LED-ul roșu de alimentare.

  3. Mișcați toate comutatoarele de intrare pentru a vă asigura că își schimbă starea toate LED-urile.

  4. Poziționați dispozitivele de intrare în poziția corespunzătoare pentru a obține ieșirea corespunzătoare.

  5. Dacă LED-ul de ieșire specific se aprinde fără o funcție de ieșire adecvată, verificați cablul de ieșire, conexiunile și componenta. Reparați dacă este necesar.

  6. Dacă LED-ul de ieșire specific nu se aprinde, verificați ambele siguranțe.

  7. Dacă LED-ul de ieșire specific nu se aprinde și intrările sunt în starea corespunzătoare, montați un ACM nou și determinați dacă dispare un defect.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  Verificați pentru a vă asigura că presiunea din toate anvelopele este de 0,83 bar. Verificați presiunea la nivelul tijei supapei când anvelopele sunt reci, pentru a determina cea mai corectă valoare a presiunii.

  Important: Presiunea inegală din anvelope poate cauza un carotaj neuniform.

  g010030

  Avertisment

  Greutatea pentru roată este foarte mare, de 33 kg.

  Aveți grijă atunci când o îndepărtați de la ansamblul roții.

  Reglarea unității de tracțiune pentru poziția Neutră

  Mașina nu trebuie să se deplaseze atunci când eliberați maneta de tracțiune. Dacă face acest lucru, este necesară reglarea.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Ridicați mașina astfel încât roata din față și o roată din spate să fie aproape de sol. Amplasați sub mașină suporturi cric tip capră. Consultați Ridicarea mașinii.

  3. Slăbiți contrapiulița camei de reglare a tracțiunii (Figura 56).

   g010062
  4. Porniți motorul și eliberați frâna de parcare.

   Atenţie

   Motorul trebuie să funcționeze, astfel încât să puteți efectua reglarea finală a camei de reglare a tracțiunii. Acest proces poate cauza vătămări personale.

   Țineți mâinile, picioarele, fața și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament, alte părți fierbinți ale motorului și orice piese rotative.

  5. Rotiți cama hexagonală în orice direcție până când roțile nu se mai rotesc.

  6. Strângeți contrapiulița de fixare a reglării.

  7. Opriți motorul.

  8. Îndepărtați suporturile tip capră și coborâți mașina pe sol.

  9. Testați mașina pentru a vă asigura că nu se deplasează.

  Întreţinerea bandei

  Reglarea curelei pompei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Reglați cureaua pompei.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Deblocați și îndepărtați capacul pentru curea (Figura 57).

   g010065
  3. Îndepărtați cele 2 piulițe pentru montarea scutului pompei și îndepărtați scutul (Figura 58).

   g010066
  4. Slăbiți șurubul de ghidare al curelei pompei doar atât cât este necesar pentru a permite mișcarea în fanta de reglare (Figura 59).

   g010067
  5. Atingeți partea superioară a fuliei rolei de ghidare și lăsați arcul de tensionare să regleze tensionarea curelei.

   Note: Nu efectuați o tensionare a curelei mai mare decât permite arcul de tensionare, deoarece pot fi deteriorate componentele.

  6. Fixați șurubul de ghidare al curelei.

  7. Montați scutul pompei și capacul curelei.

  Verificarea curelelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Verificați curelele pentru urme de uzură și de deteriorare.
 • Curelele de transmisie ale mașinii sunt rezistente. Cu toate acestea, expunerea normală la radiații UV, ozon sau expunerea accidentală la substanțe chimice poate deteriora cauciucul în timp și poate duce la uzură prematură sau pierdere de material (adică smulgere).

  Verificați curelele anual pentru a determina semnele de uzură, fisurile excesive sau reziduurile de dimensiuni mari încorporate. Înlocuiți-le când este necesar. La distribuitorul autorizat Toro este disponibil un set complet de service pentru curele.

  Întreţinerea sistemului de control

  Resetarea sistemului de urmărire a conturului solului

  Dacă sistemul de urmărire a conturului solului True Core necesită orice fel de lucrare de service (cu excepția înlocuirii protecției pentru gazon) sau dacă suporții pentru dinți intră în contact cu protecțiile pentru gazon atunci când sunt setați la adâncimea cea mai mare, poate fi necesar să resetați tija de reglare a adâncimii.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Rotiți suportul de montare a protecției pentru gazon stânga (Figura 60) în sus până când puteți introduce un știft de blocare, cum ar fi o tijă sau un șurub de foraj de 8 mm, între suport și tubul de reglare a adâncimii sudat pe cadru.

   g010063
  3. Deplasați maneta pentru adâncimea dinților (Figura 60) la setarea H (adâncime maximă).

  4. Deconectați comutatorul exterior cu bilă (Figura 60) de la cabluri (comutator coborâre cap).

  5. Slăbiți contrapiulițele (stânga și dreapta) de pe tija de reglare a adâncimii (Figura 60).

  6. Utilizați un multimetru pentru a determina închiderea electrică a comutatorului cu bilă.

  7. Rotiți tija până când comutatorul cu bilă se închide sau face contact.

  8. Fixați contrapiulițele stânga și dreapta pe tijă.

  9. Conectați comutatorul cu bilă la cabluri.

  10. Îndepărtați știftul de pe suportul de montare a protecției pentru gazon și tubul de reglare a adâncimii.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Verificarea conductelor hidraulice

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați conductele hidraulice.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificați conductele și furtunurile hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte deformate, suporți de montare slăbiți, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice. Efectuați reparațiile necesare înainte de utilizare.

  Note: Păstrați zonele din jurul sistemului hidraulic curate, fără acumulări de reziduuri.

  Specificații cu privire la uleiul hidraulic

   Lichid de transmisie/hidraulic Toro Premium pentru tractor (disponibil în containere de 19 litri sau butoaie de 208 litri. Consultați catalogul de piese de schimb sau distribuitorul Toro pentru numerele de pisă.)

  Lichide alternative: dacă lichidul specificat nu este disponibil, pot fi utilizate alte lichide hidraulice universale pentru tractor (UTHF), dar acestea trebuie să fie doar produse convenționale, pe bază de petrol, nu lichide sintetice sau biodegradabile. Specificațiile trebuie să se încadreze în intervalul menționat pentru toate proprietățile produsului de mai jos, iar lichidul trebuie să respecte standardele industriale specificate. Adresați-vă furnizorului dumneavoastră de lichid pentru a stabili dacă lichidul îndeplinește aceste specificații.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor lichide hidraulice necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

  Proprietăți produs:
  Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40°C: 55 - 62
  Indice de vâscozitate ASTM D2270De la 140 la 152
  Punct de curgere, ASTM D97-37°C - -43°C
  Specificații pentru industrie: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 și Volvo WB-101/BM
   

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un recipient este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la distribuitorul autorizat Toro.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Important: Verificați nivelul de ulei hidraulic înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea

  Rezervorul hidraulic este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Deblocați și îndepărtați capacul pentru curea (Figura 61).

   g010024
  3. Curățați zona din jurul bușonului și a capacului rezervorului de ulei hidraulic (Figura 62). Îndepărtați capacul de la bușon.

   g010028
  4. Îndepărtați joja de la bușon și ștergeți-o cu o lavetă curată. Introduceți joja în gâtul de umplere, apoi îndepărtați-o și verificați nivelul de ulei. Nivelul uleiului trebuie să se situeze între marcajele de pe jojă (Figura 63).

   g010029
  5. Dacă nivelul este scăzut, adăugați ulei hidraulic specificat pentru a ridica nivelul până la marcajul de nivel complet.

  6. Amplasați joja și capacul la bușon.

  Schimbarea uleiului și a filtrelor hidraulice

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Schimbați uleiul hidraulic și filtrele de retur și de alimentare.
 • La intervale de 200 de ore
 • Schimbați uleiul hidraulic și filtrele de retur și de alimentare.
 • Capacitate rezervor de ulei hidraulic: aproximativ 6,6 l

  Important: Nu înlocuiți filtrele de ulei auto; în caz contrar, sistemul hidraulic poate fi grav avariat.

  Note: Îndepărtarea filtrului de retur golește întregul rezervor de lichid.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Amplasați o tavă de scurgere sub filtre, îndepărtați filtrele vechi și ștergeți suprafața garniturii adaptorului de filtru (Figura 64).

   g010060
  3. Aplicați un strat subțire de ulei hidraulic pe garnitura din cauciuc a filtrelor noi.

  4. Montați filtrele hidraulice noi pe adaptoarele de filtre. Rotiți fiecare filtru în sensul acelor de ceasornic până ce garnitura din cauciuc intră în contact cu adaptorul filtrului, apoi strângeți filtrul cu încă jumătate (½) de tură.

  5. Adăugați uleiul hidraulic specificat până când nivelul acestuia ajunge la marcajul de nivel complet de pe jojă, consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  6. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem. Opriți motorul, scoateți cheia și verificați dacă există scurgeri.

  7. Verificați din nou nivelul uleiului în timp ce este cald. Adăugați uleiul hidraulic specificat pentru a ridica nivelul până la marcajul de nivel complet de pe jojă, dacă este necesar.

   Note: Nu adăugați în rezervorul hidraulic o cantitate excesivă de ulei.

  Porturile de testare a sistemului hidraulic

  Porturile de testare a sistemului hidraulic sunt utilizate pentru a testa presiunea din circuitele hidraulice. Contactaţi-vă distribuitorul autorizat Toro pentru asistență.

  • Portul de testare G 2 (Figura 65) este utilizat pentru a ajuta la depanare cu privire la circuitul de încărcare de tracțiune.

   g010061
  • Portul de testare G 1 (Figura 65) este utilizat pentru a ajuta la depanare cu privire la presiunea circuitului de ridicare.

  Întreținerea aeratorului

  Verificarea cuplului de strângere al elementelor de fixare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați cuplul de strângere al elementelor de fixare a capului de carotaj, al elementelor de fixare a mânerului motocultivatorului și al prezoanelor.
 • Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  Verificați elementele de fixare a capului de carotaj, elementele de fixare a mânerului motocultivatorului și prezoanele pentru a vă asigura că este menținut cuplul adecvat. Cerințele cu privire la cuplul de strângere al elementelor de fixare sunt prezentate pe autocolantul cu privire la lucrările de service situat pe capul de carotaj.

  g010072

  Reglarea protecțiilor laterale

  Protecțiile laterale ale capului de carotaj trebuie reglate astfel încât partea inferioară să se deplaseze la o distanță de 25 - 38 mm de gazon în timpul aerării.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Slăbiți șuruburile și piulițele care fixează protecția laterală pe cadru (Figura 67).

   g010064
  3. Reglați protecția în sus sau în jos și strângeți piulițele.

  Înlocuirea protecțiilor pentru gazon

  Toate protecțiile pentru gazon trebuie înlocuite dacă sunt rupte sau uzate până la o grosime mai mică de 6 mm. Protecțiile pentru gazon rupte pot prinde și rupe gazonul, cauzând daune nedorite.

  g010068

  Protecțiile pentru gazon subțiri pot cauza îndepărtarea sistemului de urmărire a conturului solului True Core de la setarea dorită a adâncimii din cauza uzurii și a pierderii rigidității.

  Reglarea distanței dintre orificii

  Distanța dintre orificii specifică aeratorului este determinată de viteza de deplasare pe care este setat să o mențină sistemul de tracțiune. Distanța dintre orificii este setată într-un interval de 3 mm față de setarea nominală din fabrică.

  În cazul în care distanța dintre orificii diferă mai mult decât se dorește față de setarea nominală, procedați după cum urmează:

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Deblocați și îndepărtați capacul pentru curea (Figura 57).

  3. Îndepărtați cele 2 piulițe pentru montarea scutului pompei și îndepărtați scutul (Figura 58).

  4. Într-un spațiu deschis în care poate fi efectuată aerarea (adică o parcelă eșantion), setați manta de distanțare a aeratorului la distanța dorită între orificii și efectuați o trecere de aerare de cel puțin 4,5 m.

  5. Măsurați distanța dintre mai multe orificii și împărțiți-o la numărul de orificii pentru a obține distanța medie dintre orificii.

   Exemplu: setarea minimă a distanței dintre orificii de 2 inch:

   21,2 împărțit la 10 este 2,12 - distanța dintre orificii este mai mare cu 0,12 inch față de valoarea nominală (Figura 69).

   g010069

   18,8 împărțit la 10 este 1,88 - distanța dintre orificii este mai mică cu 0,12 inch față de valoarea nominală (Figura 70).

   g010070
  6. Dacă este necesară o ajustare, rotiți șurubul de oprire al pompei (Figura 71) mai aproape de placa de oprire pentru a reduce distanța dintre orificii sau rotiți șurubul de oprire mai departe de placa de oprire pentru a mări distanța dintre orificii.

   g010071
  7. Repetați pașii 4 - 6 până când distanța ajunge la valoarea nominală setată.

   Note: O rotire completă a șurubului de oprire modifică distanța dintre orificii cu aproximativ 16 mm.

  Sincronizarea capului de carotaj

  Marcajele pentru sincronizarea capului de carotaj sunt ușor de identificat, fiind ștanțate prin turnare.

  g010073

  Depozitare

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană; acționați frâna de parcare; opriți motorul; scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi mașina.

  2. Deconectaţi cablul bujiei.

  3. Îndepărtați iarba, murdăria și stratul depus de pe exteriorul întregii mașini, în special de pe motor și sistemul hidraulic. Curățați murdăria și pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

  4. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  5. Schimbați uleiul din carter; consultați Înlocuirea uleiul de motor și a filtrului.

  6. Schimbați filtrele și uleiul hidraulice; consultați Schimbarea uleiului și a filtrelor hidraulice.

  7. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  8. Verificați starea dinților.

  9. Dacă depozitați mașina mai mult de 30 de zile, pregătiți-o după cum urmează:

   1. Îndepărtați cablurile bateriei de la bornele acesteia și scoateți bateria din mașină.

   2. Curățați bateria, bornele și picioarele de susținere cu o perie de sârmă și soluție de bicarbonat de sodiu.

   3. Acoperiți terminalele cablului și bornele bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (număr piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

   4. Reîncărcați lent bateria la fiecare 60 de zile timp de 24 de ore pentru a preveni sulfatarea plumbului bateriei. Pentru a preveni înghețarea bateriei, asigurați-vă că este complet încărcată. Greutatea specifică a unei baterii încărcate complet este de 1,265 - 1,299.

    Atenţie

    Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

    Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

   5. Bateria o puteți depozita fie separat, fie în mașină. Lăsați cablurile deconectate dacă este depozitată în mașină. Depozitați-o într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia.

   6. Adăugați stabilizator/aditiv pe bază de petrol în combustibilul din rezervor. Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

    Note: Un stabilizator/aditiv de combustibil are eficiență maximă atunci când este amestecat cu combustibil proaspăt și este utilizat întotdeauna.

   7. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.

   8. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil; consultați Golirea rezervorului de combustibil.

   9. Porniți motorul și turați-l până se oprește.

   10. Folosiți șocul pentru motor. Porniți și turați motorul până când nu mai pornește.

   11. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați-l conform legislației locale.

    Important: Nu depozitați combustibilul care conține stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  10. Îndepărtați bujiile și verificați starea acestora; consultați Lucrări de service pentru bujii. Cu bujiile îndepărtate de la motor, turnați 2 linguri de ulei de motor în orificiul fiecărei bujii. Apoi utilizați demarorul pentru a porni motorul și pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrilor. Montați bujiile. Nu montaţi cablurile la bujii.

  11. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată sau uzată.

  12. Spălați și uscați întreaga mașină. Îndepărtați dinții, curățați-i și lubrifiați-i. Pulverizați ceață ușoară de ulei pe rulmenții capului de carotaj (articulațiile cot și amortizor).

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

   Note: Porniți mașina cu motorul la turație de ralanti ridicată timp de 2 până la 5 minute după spălare.

  13. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă la distribuitorul autorizat Toro.

  14. Fixați elementul de blocare de service dacă mașina urmează să fie depozitată mai mult de câteva zile.

  15. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și nu o lăsați la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați.

  16. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Demarorul nu pornește.
  1. Maneta de tracțiune nu este în poziția neutră.
  2. Bateria este descărcată.
  3. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  4. Comutatorul de neutru este reglat incorect.
  5. Un releu sau comutator nu funcționează corect.
  1. Deplasați maneta de tracțiune în poziția neutră
  2. Încărcarea bateriei.
  3. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  4. Reglați comutatorul de neutru.
  5. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
  Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Șocul nu este activat.
  3. Filtrul de aer este murdar.
  4. Cablurile bujiei sunt slăbite sau deconectate.
  5. Bujiile sunt corodate, murdare sau jocul este incorect.
  6. Filtrul de combustibil conține impurități.
  7. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Umpleți rezervorul cu combustibil.
  2. Deplasaţi maneta de şoc complet spre față.
  3. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  4. Montaţi cablurile la bujii.
  5. Montați bujii noi, corect distanțate.
  6. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  7. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrul de aer este murdar.
  3. Nivelul de ulei de motor este scăzut.
  4. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  5. Bujiile sunt corodate, murdare sau jocul este incorect.
  6. Filtrul de combustibil conține impurități.
  7. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Curățați elementul filtrului de aer.
  3. Adăugați ulei în carter.
  4. Îndepărtați orice reziduuri de pe nervurile de răcire și canalele de aer.
  5. Montați bujii noi, corect distanțate.
  6. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  7. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei de motor este scăzut.
  3. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Adăugați ulei în carter.
  3. Îndepărtați orice reziduuri de pe nervurile de răcire și canalele de aer.
  Există vibrații anormale.
  1. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  2. Rulmenții arborelui intermediar sau ai capului de carotaj sunt uzați.
  3. Componentele arborelui intermediar sau ale capului de carotaj sunt slăbite sau uzate.
  1. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  2. Înlocuiți rulmenții.
  3. Strângeți sau înlocuiți componentele.
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Frâna de parcare este cuplată.
  2. Nivel scăzut de ulei hidraulic.
  3. Supapa de remorcare este deschisă.
  4. Sistemul hidraulic este deteriorat.
  1. Eliberați frâna de parcare.
  2. Adăugați ulei hidraulic.
  3. Închideți supapa de remorcare.
  4. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
  Capul de carotaj nu poate fi acționat.
  1. Nivel scăzut de ulei hidraulic.
  2. Supapa de remorcare este deschisă.
  3. O curea este uzată sau slăbită.
  4. Ambreiajul este uzat.
  5. Un comutator sau un releu este uzat.
  6. Sistemul hidraulic este deteriorat.
  1. Adăugați ulei hidraulic.
  2. Închideți supapa de remorcare.
  3. Reglați sau înlocuiți curelele.
  4. Înlocuiți ambreiajul.
  5. Înlocuiți comutatorul sau un releul.
  6. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
  Capul de carotaj sare în timpul aerării.
  1. Solul este prea dur.
  2. Există o problemă cu setarea de eliberare/restricționare a orificiului.
  3. Comutatorul de poziție nr. 4 este montat în poziția cea mai joasă în timp ce se efectuează aerarea superficială
  1. Consultați Indicaţii de exploatare.
  2. Există un răspuns dinamic al sistemului de ridicare. Reglați presiunile din sistem; consultați Manualul de service.
  3. Consultaţi Reglarea comutatorului de proximitate nr. 4.
  Sunt smulse smocuri din gazon/gazonul este rupt la intrare și ieșire.
  1. Este necesară reglarea comutatoarelor.
  2. Capul de carotaj coboară prea lent.
  3. Este necesară reglarea comutatorului de poziție de cuplare (locației comutatorului nr. 3 pe cadrul H).
  4. Este necesară reglarea comutatorului de proximitate nr. 4 (locației comutatorului nr. 4 pe cadrul H).
  5. Ambreiajul este uzat sau patinează.
  1. Reglați comutatorul. Consultați Manualul de service.
  2. Verificați funcționarea bobinei electromagnetice SVQ.
  3. Consultaţi Reglarea comutatorului de proximitate nr. 3
  4. Consultaţi Reglarea comutatorului de proximitate nr. 4
  5. Consultați Manualul de service.
  Există o problemă cu distanța dintre orificiile efectuate cu dinți Quad (sau mini).
  1. Orificiile nu sunt distanțate în mod uniform.
  1. Verificați distanța. Consultați Indicaţii de exploatare.
  Sunt smulse smocuri la nivelul orificiilor cu dinții cu ejectare laterală.
  1. Fereastra de evacuare se prinde la ieșire.
  1. Rotiți dinții cu 45° - 90° astfel încât să ejecteze în lateral. Dacă nu funcționează, încercați cu dinți tubulari.
  Gazonul se ridică/se rupe în timpul aerării.
  1. Verificați capul de carotaj.
  2. Diametrul dinților, distanța dintre orificii sau numărul de dinți sunt incorecte pentru utilizarea respectivă.
  3. Adâncimea este prea mare.
  4. Distanța dintre orificii este prea mică.
  5. Starea gazonului (adică structura rădăcinii) nu este corespunzătoare pentru a rezista la deteriorare.
  1. Consultați Manualul de service pentru specificații.
  2. Reduceți diametrul dinților, reduceți numărul de dinți per cap de carotaj sau măriți distanța dintre orificii.
  3. Reduceți adâncimea.
  4. Măriți distanța dintre orificii.
  5. Schimbați metodele de aerare sau sincronizarea.
  Parte frontală a orificiului cu încrețituri sau împinsă.
  1. Amortizorul Roto-Link este în poziția moale.
  1. Consultați Indicaţii de exploatare.