Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reședințe pentru aplicații rezidențiale. A fost proiectat în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g297763

Scrieți modelul și numerele de serie în spațiul de mai jos:

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) este prezent în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele Pericol, Avertisment sau Atenție.

 • Pericol indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

 • Pericol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

 • Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

sa-black

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Cuplul brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă, emisii şi operare, cuplul real al motorului în cazul acestei clase de maşini de tuns iarba poate fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Accesați www.Toro.com pentru specificațiile modelului dumneavoastră.

Important: Dacă utilizați această mașină la peste 1500 m pentru o perioadă continuă, asigurați-vă că a fost instalat setul de mare altitudine astfel încât motorul să respecte reglementările Consiliului statului California privind resursele aeriene (CARB)/Agenției pentru protecția mediului din SUA (EPA) referitoare la emisii. Setul de mare altitudine creste performanța motorului, prevenind ancrasarea bujiei, pornirea greoaie și creșterea emisiilor. După instalarea setului, pe mașină se va atașa eticheta pentru mare altitudine alături de autocolantul cu numărul de serie. Contactați orice furnizor de service autorizat Toro pentru a obține setul și eticheta pentru mare altitudine potrivite mașinii dumneavoastră. Pentru a localiza un furnizor convenabil pentru dumneavoastră, accesați site-ul web la www.Toro.com sau contactați departamentul Servicii Clienți Toro la numărul/numerele listate în declarația dumneavoastră de garanție pentru controlul emisiilor.Îndepărtați setul de la motor și restabiliți motorul la configurația originală din fabrică atunci când utilizați motorul la o altitudine mai mică de 1500 m. Nu utilizați la altitudini mici un motor care a fost modificat pentru altitudine mare, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea și defectarea motorului.În cazul în care nu sunteți siguri dacă mașina a fost modificată pentru altitudini mari, căutați următoarea etichetă.

decal127-9363

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395:2013.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Țineți trecătorii și copiii la distanță.

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Utilizarea mașinii sau lucrările de service vor fi efectuate doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic.

 • Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase sau pe pante mai abrupte de 15°.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina fără ca toate apărătorile, întrerupătoarele de siguranță și celelalte dispozitive de protecție să fie montate și funcționale.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

Indicator pantă

g011841

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal105-7015
decal121-2989b
decal131-1097
decal132-0872

Autocolantul 138-6074 este montat în rezervorul de combustibil.

decal138-2456
decal139-2388
decal139-2391
decal139-2394
decal139-2395
decal140-2748
decal142-5864
decal144-5288

Rezumat al produsului

g293302

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g032603

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OFF (OPRIRE), RUN (FUNCțIONARE) și START (PORNIRE) (Figura 6).

Manetă de accelerație

Maneta de accelerație controlează turația motorului și are o setare continuu variabilă de la LENT la RAPID (Figura 6).

Manetă șoc

Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece (Figura 6).

Comutator de comandă pentru lamă (priză de putere)

Comutatorul de comandă pentru lamă, reprezentat de simbolul pentru priza de putere (PTO), pornește și întrerupe alimentarea lamelor mașinii de tuns iarba (Figura 6).

Manete de control al mișcării

Utilizați manetele de control al mișcării pentru a conduce mașina înainte, în marșarier și pentru a vira în ambele sensuri (Figura 5).

Poziție de parcare

Deplasați manetele de control al mișcării din poziția centrală în poziția de PARCARE la ieșirea din mașină, pentru a cupla frâna electrică (Figura 25). Poziționați întotdeauna manetele de control al mișcării în poziția PARCARE atunci când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

Manetă sistem de control Smart Speed

Maneta sistemului de control Smart Speed™, amplasată sub poziția de operare, vă oferă posibilitatea de a conduce mașina în 3 game de viteză - finisare, tractare și cosire (Figura 5).

Fereastră pentru prezența combustibilului

Puteți utiliza fereastra pentru combustibil, situată în partea stângă a mașinii, pentru a verifica prezența combustibilului în rezervor (Figura 7).

g292100

Manetă pentru înălţimea de tăiere

Folosiți maneta pentru înălţimea de tăiere pentru a coborî și a ridica puntea din poziția standard. Deplasarea manetei în sus (înspre dumneavoastră) ridică puntea de la sol, iar împingerea acesteia în jos (depărtându-se de dumneavoastră) coboară puntea către sol. Reglați înălțimea de tăiere numai în timp ce mașina nu este în mișcare (Figura 29).

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstrucționa utilizarea mașinii sau pe care mașina le-ar putea proiecta.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Înainte de a tunde iarba, inspectați mașina pentru a vă asigura că ansamblurile de tăiere funcționează corespunzător.

 • Evaluați terenul pentru a determina echipamentele adecvate și orice dispozitive de atașare și accesorii necesare funcționării corespunzătoare și sigure a mașinii.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu transportați persoane cu mașina.

 • Țineţi trecătorii și animalele de companie la distanţă de maşină în timpul operării. Opriți mașina și dispozitivul (dispozitivele) de atașare dacă cineva intră în zonă.

 • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Combustibilul este extrem de inflamabil şi foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  • Pentru a preveni aprinderea combustibilului din cauza unei încărcături electrostatice, scoateți mașina din camion sau de pe remorcă și alimentați-o pe sol, departe de toate vehiculele. Dacă acest lucru nu este posibil, așezați un recipient portabil de combustibil pe sol, departe de toate vehiculele, și umpleți-l; apoi alimentați mașina din recipientul de combustibil, mai degrabă decât de la duza dozatorului de combustibil.

  • Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber, pe un teren plan, într-o zonă deschisă și când motorul este rece. Ștergeți orice urme de combustibil vărsat.

  • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu adăugați combustibil în rezervor în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați generarea unei surse de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

  • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghițit. Expunerea pe termen lung la vapori poate provoca răni grave și îmbolnăviri.

  • Evitați inspirarea prelungită a vaporilor.

  • Țineți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.

  • Țineți combustibilul departe de ochi și piele.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

 • Nu utilizați mașina fără ca întregul sistem de evacuare să fie montat și în stare corespunzătoare de funcționare.

 • Menţineţi în permanenţă duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizaţi un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.

 • Dacă vărsați combustibil pe haine, schimbați-le imediat.

 • Nu umpleţi excesiv rezervorul de combustibil. Repoziționați bușonul rezervorului și strângeți-l bine.

 • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

TipBenzină fără plumb
Cifră octanică minimă87 (US) sau 91 (cifră octanică în cercetare; în afara S.U.A.)
EtanolMaxim 10% în funcţie de volum
MetanolFără
MTBE (terț butil metil eter)Sub 15% în funcţie de volum
UleiNu adăugaţi în combustibil

Utilizați doar combustibil curat, proaspăt (nu mai vechi de 30 de zile), dintr-o sursă de încredere.

Utilizarea unui stabilizator/aditiv de combustibil

Utilizați un stabilizator/aditiv de combustibil pentru a menține prospețimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului.

Important: Nu utilizați aditivi care conțin metanol sau etanol.

Adăugați cantitatea de stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt conform indicațiilor producătorului stabilizatorului pentru combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

 2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

 3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 4. Curăţaţi bușonul rezervorului de combustibil.

 5. Umpleți rezervorul de combustibil până la partea inferioară a bușonului (Figura 8). Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil

  g293796

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

Pentru ca motoarele noi să dezvolte puterea maximă, este nevoie să treacă o anumită perioadă de timp. Frecarea la nivelul punții și al sistemul de propulsie al mașinii de tuns iarba este mai mare atunci când sunt noi, solicitând motorul suplimentar. Trebuie să treacă 40 - 50 de ore de rodaj pentru ca mașinile noi să dezvolte puterea maximă și să aibă performanțe optime.

Folosirea Sistemului de blocare de siguranță

Atenţie

În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

 • Nu modificați comutatoarele de blocare.

 • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

Înțelegerea Sistemului de blocare de siguranță

Sistemul de blocare de siguranță este conceput pentru a preveni pornirea motorului, cu excepția următoarelor situații:

 • Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) este decuplat.

 • Manetele de control al mișcării sunt în poziția PARCARE.

Sistemul de blocare de siguranță este, de asemenea, conceput pentru a opri motorul ori de câte ori manetele de control sunt în afara poziției de PARCARE și vă ridicați de pe scaun.

Testarea Sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Testați sistemul de blocare de siguranță înainte de fiecare utilizare a mașinii. Dacă sistemul de siguranță nu funcționează conform descrierii de mai jos, solicitați imediat unui centru de service autorizat să îl repare.

  1. Așezați-vă pe scaun, deplasați manetele de control al mișcării în poziția PARCARE și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția PORNIT. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  2. Așezați-vă pe scaun și mutați comutatorul de control al lamei în poziția OPRIT. Deplasați oricare dintre manetele de control al mișcării în poziția centrală, deblocată. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească. Repetați cu cealaltă manetă de control al mișcării.

  3. Așezați-vă pe scaun, mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT și blocați manetele de control al mișcării în poziția PARCARE. Porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, cuplați comutatorul de comandă pentru lamă și ridicați-vă ușor de pe scaun; motorul ar trebui să se oprească.

  4. Așezați-vă pe scaun, mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT și blocați manetele de control al mișcării în poziția PARCARE. Porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, deplasați manetele de control al mișcării în poziția centrală, deblocată și ridicați-vă ușor de pe scaun; motorul ar trebui să se oprească.

  Poziționarea scaunului

  Scaunul se poate mișca înainte și înapoi. Poziționați scaunul astfel încât să puteți controla optim mașina și să vă bucurați de confort maxim (Figura 9).

  g027249

  Reglarea manetelor de control al mișcării

  Reglarea înălţimii

  Puteți regla o înălțime mai mare sau mai mică a manetelor de control al mișcării, pentru confort maxim (Figura 10).

  g333847

  Reglarea înclinării

  Pentru confortul dumneavoastră, puteți regla manetele de control al mișcării deplasându-le în față sau în spate.

  1. Slăbiți șurubul superior care fixează maneta de control pe arborele brațului de control.

  2. Slăbiți șurubul inferior suficient pentru a putea pivota maneta de control în față sau în spate.

   g333846
  3. Strângeți ambele șuruburi pentru a fixa maneta de control în noua poziție.

  4. Repetați reglarea pentru cealaltă manetă de control.

  Îndepărtarea capacului de evacuare pentru evacuare laterală

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Eliberați elementul de fixare flexibil din opritorul acestuia de pe capacul de evacuare și pivotați capacul spre dreapta (Figura 12).

   g293897
  4. Eliberați elementul de fixare în formă de cârlig de la partea superioară a capacului de evacuare de la tija de pivotare (Figura 16).

  5. Înclinați proeminența metalică de pe capacul de evacuare în afara fantei din suportul sudat de pe puntea mașinii de tuns iarba (Figura 13).

   g230250

  Montarea capacului de evacuare pentru mulcire

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Înclinați proeminența metalică de pe capacul de evacuare în fanta din suportul sudat de pe puntea mașinii de tuns iarba (Figura 14).

   g230248
  4. Pivotați capacul de evacuare în spate și spre punte, astfel încât capacul de evacuare să se alinieze cu puntea mașinii de tuns iarba (Figura 15).

   g230249
  5. La partea superioară a capacului de evacuare, cuplați elementul de fixare în formă de cârlig pe tija de pivotare a ansamblului deflector (Figura 16).

   g297786
  6. Fixați capacul de evacuare la punte prin prinderea elementului de fixare flexibil de pe capacul de evacuare în opritorul de pe punte (Figura 12).

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Contactul cu lama poate cauza vătămări corporale grave. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare. Atunci când rotiți cheia în poziția OPRIT, motorul și lama ar trebui să se oprească. În caz contrar, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

  • Nu tundeți iarba cu deflectorul de evacuare ridicat, îndepărtat sau modificat, decât în cazul în care este instalat un sistem de colectare a ierbii sau un set pentru mulcire, care funcționează corespunzător.

  • Nu cosiți în marșarier decât dacă este absolut necesar. Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

  • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

  • Opriți lamele când nu tundeți iarba.

  • Dacă mașina lovește un obiect sau începe să vibreze, opriți imediat motorul, îndepărtați cheia (dacă este disponibilă) și așteptați ca toate piese mobile să se oprească, înainte de a verifica dacă mașina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate piesele mobile se opresc.

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Atașați echipamentul tractat la mașină numai în punctul de cuplare.

  • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro.

  • Această mașină produce niveluri de zgomot care depășesc 85 dBA la nivelul urechii operatorului și poate provoca pierderea auzului în cazul unor perioade lungi de expunere.

   g229846
  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, dispozitivele de acționare, toba de eşapament și motor pentru a ajuta la prevenirea incendiilor.

  • Porniți motorul ținându-vă picioarele departe de lame.

  • Fiți atent la direcția de evacuare a mașinii de tuns iarba și direcționați materialul evacuat departe de alte persoane. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol, deoarece materialul poate ricoșa înapoi spre dumneavoastră.

  • Opriți lamele, încetiniți mașina și aveți grijă la traversarea suprafețelor fără iarbă sau la transportarea mașinii către și dinspre zona de utilizare.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Copiii sunt deseori atrași de mașină și de activitatea de tundere a ierbii. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ați văzut ultima dată.

  • Nu permiteţi accesul copiilor în zona de operare şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui adult responsabil, în afară de operator.

  • Fiți atent și opriți mașina în cazul în care copiii intră în zona de utilizare.

  • Înainte de a da cu spatele sau de a întoarce mașina, priviți în jos și de jur împrejur, pentru a vă asigura că nu vă aflați în apropierea copiilor.

  • Nu transportați copii cu mașina, chiar și atunci când lamele nu sunt în mișcare. Copiii pot cădea și pot suferi vătămări grave sau vă pot împiedica să utilizați mașina în siguranță. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de utilizare și pot fi loviți de mașină.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Operatorul este responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară. Înainte de a utiliza mașina pe o pantă, realizați următorii pași:

   • Revizuiți și înțelegeți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă, din manual și de pe mașină.

   • Folosiți un indicator de unghi pentru a stabili unghiul aproximativ al pantei din zonă.

   • Nu lucrați niciodată pe pante cu un unghi de înclinare mai mare de 15°.

   • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o bună judecată atunci când realizați această evaluare. Modificările de pe teren, precum umiditatea, pot afecta rapid funcționarea mașinii în pantă.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează. Mențineți o distanță sigură (dublul lățimii mașinii) între mașină și orice pericol. Folosiți o mașină condusă manual sau o motocositoare manuală pentru a tunde iarba din aceste zone.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției; virați încet și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării. Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare. Mașina poate aluneca și dacă roțile motoare sunt oprite.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, șanțurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Aveți grijă deosebită atunci când utilizați accesorii sau dispozitive de atașare, cum ar fi sistemele de colectare a ierbii. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului. Urmați instrucțiunile cu privire la contragreutăți.

  • Dacă este posibil, mențineți puntea coborâtă la sol în timpul utilizării în pantă. Ridicarea punții în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  g229111

  Siguranța tractării

  • Nu atașați echipamentele tractate decât în ​​punctul de cuplare.

  • Nu utilizaţi maşina ca vehicul tractor decât dacă are montat un dispozitiv de cuplare.

  • Nu depășiți limitele de greutate pentru echipamentul tractat și tractarea pe pante. Greutatea tractată nu trebuie să depășească greutatea mașinii și a operatorului.

  • Nu lăsați niciodată copiii sau alte persoane să se apropie de echipamentul tractat.

  • Pe pante, greutatea echipamentului tractat poate cauza pierderea tracțiunii, risc crescut de răsturnare și pierderea controlului. Reduceți greutatea tractată și încetiniți.

  • Distanța de oprire se poate mări odată cu greutatea unei sarcini tractate. Conduceți încet și lăsați o distanță suplimentară pentru a opri.

  • Efectuați viraje largi, pentru a menține dispozitivul de atașare departe de mașină.

  Operarea Comutatorului de comandă pentru lamă al mașinii de tuns iarba (PTO)

  Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) pornește și oprește lamele mașinii, precum și orice dispozitive de atașare acționate.

  Cuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  g008945

  Note: Cuplați întotdeauna lamele cu maneta de accelerație în poziția RAPID (Figura 20).

  g295538

  Decuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  g009174

  Utilizarea manetei de accelerație

  Puteți deplasa maneta de accelerație între pozițiile RAPID și LENT (Figura 22).

  Utilizați întotdeauna poziția RAPID atunci când cuplați priza de putere.

  g295539

  Utilizarea manetei de șoc

  Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece.

  1. Trageți în sus maneta de șoc pentru a acționa șocul, înainte de a utiliza comutatorul de contact (Figura 23).

   Note: Asigurați-vă că ați cuplat complet maneta de șoc. Este posibil să fie nevoie să țineți butonul tras în sus, atunci când utilizați comutatorul de contact.

  2. Apăsați în jos maneta de șoc pentru a decupla șocul după ce motorul a fost pornit (Figura 23).

   g008959

  Pornirea motorului

  Note: Pentru un motor cald sau fierbinte nu este necesară utilizarea manetei de șoc.

  Important: Nu activați demarorul mai mult de 5 secunde la o încercare. Activarea demarorului mai mult de 5 secunde poate deteriora demarorul. Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 secunde înainte de a porni din nou demarorul.

  g295541

  Oprirea motorului

  1. Decuplați lamele mutând comutatorul de control al lamei în poziția OPRIT (Figura 24).

  2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  3. Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID.

  4. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT și îndepărtați-o.

  Avertisment

  Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze mașina lăsată nesupravegheată.

  Scoateți întotdeauna cheia și cuplați frâna de parcare atunci când lăsați mașina nesupravegheată.

  Utilizarea manetelor de control al mișcării

  g004532

  Operarea mașinii

  Roțile motoare se rotesc independent, acționate de motoare hidraulice pe fiecare axă. Puteți acționa o parte înspre spate în timp ce acționați cealaltă parte spre înainte, determinând mașina să se rotească în loc să vireze. Acest lucru îmbunătățește considerabil manevrabilitatea mașinii, dar este posibil să aveți nevoie de ceva timp pentru a vă adapta la modul în care se mișcă.

  Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Operați întotdeauna în poziția de accelerație maximă când cosiți.

  Atenţie

  Mașina se poate roti foarte repede. Este posibil să pierdeți controlul asupra mașinii și să provocați vătămări corporale sau deteriorarea mașinii.

  • Efectuați virajele cu atenție.

  • Încetiniți mașina înainte de a efectua viraje strânse.

  Deplasarea spre înainte

  Note: Efectuați întotdeauna virajele cu atenție.

  1. Deplasați manetele în poziția centrală, deblocată.

  2. Pentru a vă deplasa în față, împingeți ușor manetele de control al mișcării în față (Figura 26).

   g008952

  Deplasarea cu spatele

  Note: Aveți mereu grijă la deplasarea cu spatele și la virare.

  1. Deplasați manetele în poziția centrală, deblocată.

  2. Pentru a vă deplasa cu spatele, trageți ușor manetele de control al mișcării spre spate (Figura 27).

   g008953

  Utilizarea sistemului de control Smart Speed

  Maneta sistemului de control Smart Speed TM, amplasată sub poziția de operare (Figura 28), oferă operatorului posibilitatea de a conduce mașina în 3 game de viteză - finisare, tractare și cosire.

  g293338

  Pentru schimbarea vitezei, procedați după cum urmează:

  1. Deplasați manetele de control al mișcării în poziția neutră și în exterior, în poziția PARCARE.

  2. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.

  3. Reglați maneta în poziţia dorită.

  Următoarele sunt doar recomandări de utilizare. Reglările variază în funcție de tipul de iarbă, conținutul de umiditate și înălțimea ierbii.

  Utilizări sugerate:FinisareTractareCosire
  ParcareX  
  Iarbă umedă, greaX  
  InstruireX  
  Tunderea ierbiiX  
  Colectare X 
  Mulcire X 
  Tractare dispozitive de atașare X 
  Cosire normală  X
  Deplasarea mașinii  X

  Finisare

  Aceasta este viteza cea mai mică. Pentru această viteză sunt sugerate următoarele utilizări:

  • Parcare

  • Cosirea ierbii umede, grele

  • Instruire

  • Tunderea ierbii

  Tractare

  Aceasta este viteza medie. Pentru această viteză sunt sugerate următoarele utilizări:

  • Colectare

  • Mulcire

  • Tractare dispozitive de atașare

  Cosire

  Aceasta este viteza cea mai mare. Pentru această viteză sunt sugerate următoarele utilizări:

  • Cosire normală

  • Deplasarea mașinii

  Utilizarea evacuării laterale

  Mașina de tuns iarba are un deflector de iarbă cu balamale care dispersează iarba tăiată în lateral și în jos, spre gazon.

  Pericol

  Fără deflectorul pentru iarbă, capacul de evacuare sau un ansamblu complet de adunat iarbă montat, dumneavoastră și cei din jur sunteți expuși contactului cu lamele și reziduuri proiectate. Contactul cu lamele rotative ale mașinii de tuns iarba și reziduurile proiectate va cauza vătămări sau deces.

  • Nu îndepărtați niciodată deflectorul pentru iarbă de la puntea mașinii de tuns iarba deoarece deflectorul direcționează materiile în jos, către sol. Dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat, înlocuiți-l imediat.

  • Nu vă sprijiniți niciodată mâinile sau picioarele sub puntea mașinii de tuns iarba.

  • Nu încercați niciodată să curățați zona de evacuare sau lamele mașinii de tuns iarba decât după ce mutați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) în poziția OPRIT, rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT și scoateți cheia din contact.

  • Asigurați-vă că deflectorul pentru iarbă este în poziția coborâtă.

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Note: Poziția de transport este cea mai înaltă poziție de tăiere sau înălțimea de tăiere de 114 mm, așa cum se arată în Figura 29.

  Puteți regla înălțimea de tăiere de la 38 mm până la 114 mm, în trepte de 13 mm. Înălțimea de tăiere este controlată de maneta situată în dreapta poziției de operare (Figura 29).

  g296586

  Reglarea rolelor anti-scalp

  Ori de câte ori schimbați înălțimea de tăiere, reglați înălțimea rolelor anti-scalp.

  Note: Reglați rolele anti-scalp astfel încât să nu atingă solul în zonele de cosit normale, plane.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Reglați rolele anti-scalp într-una dintre următoarele poziții:

   • Orificiul superior - utilizați această poziție cu puntea mașinii de tuns iarba în pozițiile de 63 mm și sub pozițiile aferente înălțimii de tăiere (Figura 30).

   • Orificiul inferior - utilizați această poziție cu puntea mașinii de tuns iarba în pozițiile de 76 mm și deasupra pozițiilor aferente înălțimii de tăiere (Figura 30).

   g019929

  Indicaţii de exploatare

  Maximizarea circulației aerului

  Pentru o cosire optimă și circulație maximă a aerului, operați motorul în poziția RAPID. Pentru a tăia corespunzător iarba este necesar aer, astfel încât nu trebuie să setați înălțimea de tăiere atât de scăzută încât puntea mașinii de tuns iarba să fie înconjurată complet de iarbă netăiată. Încercați întotdeauna ca o parte a punții mașinii de tuns iarba să fie în afara ierbii netăiate, fapt care să permită aspirarea aerului la nivelul punții.

  Tunderea gazonului pentru prima dată

  Tăiați iarba la o înălțime mai mare decât cea normală pentru a vă asigura că înălțimea de tăiere a punții mașinii nu smulge gazonul pe teren accidentat. Cu toate acestea, înălțimea de tăiere folosită în trecut este în general cea mai adecvată. Când tăiați iarba la înălțimi de peste 15 cm, puteți tunde gazonul de două ori pentru a asigura o calitate acceptabilă a tăierii.

  Tăierea unei treimi a firului de iarbă

  Cel mai bine este să tăiați doar aproximativ o treime din lungimea firelor de iarbă. Tăierea unei lungimi mai mari nu se recomandă decât în cazul în care iarba este rară sau în care operațiunea are loc toamna târziu, când iarba crește mai greu.

  Alternați direcția de tăiere

  Alternați direcția de tăiere pentru a vă asigura că iarba stă dreaptă. Acest lucru ajută și la dispersarea resturilor, susținând descompunerea și fertilizarea.

  Tunderea gazonului la intervale corecte

  Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Pentru a menține aceeași înălțime de tăiere, tundeți gazonul mai des la începutul primăverii. Pe măsură ce viteza de creștere a ierbii scade, la mijlocul verii, tundeți gazonul mai rar. Dacă nu puteți tunde gazonul pentru o perioadă îndelungată, tundeți întâi la o înălțime de tăiere mare, apoi repetați la o înălțime mai redusă.

  Cosirea la viteze mai mici

  În anumite condiții, cosirea la o viteză de deplasare mai mică poate îmbunătăți calitatea tăierii.

  Evitarea tăierii la o înălțime prea mică

  Când tundeți gazonul de pe un teren accidentat, ridicați înălțimea de tăiere pentru a evita smulgerea gazonului.

  Oprirea mașinii

  Dacă trebuie să opriți mișcarea de deplasare în față a mașinii în timpul tunderii gazonului, este posibil ca un bulgăre de resturi de iarbă să cadă pe gazonul dumneavoastră. Pentru a evita acest lucru, treceți pe o suprafață tunsă în prealabil, cu lamele cuplate, sau decuplați puntea mașinii de tuns iarba în timp ce vă deplasați înainte.

  Menținerea curățeniei în partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba

  Curățați resturile de iarbă și murdăria din partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba, după fiecare utilizare. Dacă iarba și murdăria se acumulează în interiorul punții mașinii de tuns iarba, calitatea tăierii va deveni nesatisfăcătoare în cele din urmă.

  Întreținerea lamelor

  Mențineți lamele ascuțite de-a lungul sezonului de tuns iarba, deoarece o lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă. Ruperea și mărunțirea duc la decolorarea marginilor firelor de iarbă, reducând viteza de creștere și sporind riscul de îmbolnăvire. Verificați lamele mașinii după fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt ascuțite și că nu prezintă urme de uzură sau deteriorări. Piliți orice crestături și ascuțiți lamele după caz. Dacă o lamă este deteriorată sau uzată, înlocuiți-o imediat cu o lamă de schimb Toro originală. Consultaţi Lucrări de service pentru lamele de tăiere.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Scoateți cheia înainte de depozitarea sau transportarea mașinii.

  Curățarea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eșapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și motor.
 • Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, sub scaun, în jurul motorului, pompelor hidraulice și motoarelor electrice.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia de operare.

  3. Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eșapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și motor.

   Note: Consultați Spălarea părții inferioare a punții mașinii de tuns iarba pentru informații despre utilizarea fitingului de spălare a punții.

  Deplasarea mașinii prin împingere cu mâna

  Această mașină are un mecanism de frână electrică: pentru a împinge mașina cheia trebuie să fie în poziția de FUNCțIONARE. Bateria trebuie să fie încărcată și să funcționeze pentru a decupla frâna electrică.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia de operare.

  3. Localizați manetele de bypass de pe cadru, pe ambele părți ale motorului.

  4. Deplasați ambele manete de bypass spre față și în jos prin orificiu pentru a le bloca (Figura 31).

   Atenţie

   Contactul cu suprafețele fierbinți poate provoca vătămări corporale.

   Țineți mâinile, picioarele, fața, alte părți ale corpului și îmbrăcămintea departe de motor, toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

   Atenţie

   Mașina s-ar putea deplasa neintenționat în timp ce manetele de bypass sunt blocate spre înainte în fantă și v-ar putea răni pe dumneavoastră sau pe cei din jur.

   Blocați manetele de bypass spre spate după deplasarea mașinii.

   g333873
  5. Rotiți cheia de contact în poziția de FUNCțIONARE și eliberați frâna de parcare deplasând o manetă de control al mișcării din poziția PARCARE.

   Note: Nu porniţi maşina în această situaţie.

  6. Deplasați mașina după cum este necesar.

   Important: Împingeți întotdeauna mașina cu mâna. Nu tractați mașina, deoarece tractarea o poate deteriora.

  7. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  8. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT și îndepărtați-o, pentru a evita descărcarea bateriei.

  9. Deplasați ambele manete de bypass spre spate și în jos prin orificiu pentru a le bloca.

  Transportarea mașinii

  Pentru transportarea mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

  Atenţie

  Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

  Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

  Alegerea unei remorci

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 32).

  • Utilizați numai o rampă cu lățime maximă; nu utilizați rampe individuale pentru fiecare parte a mașinii.

  • Nu depășiți o înclinație de 15 grade între rampă și sol sau între rampă și remorcă sau camion.

  • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre platforma remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

  g027996

  Încărcarea mașinii

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

  • Urcați mașina pe rampă cu spatele și coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

  1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

  2. Dacă este cazul, conectați frânele și luminile remorcii.

  3. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 32).

  4. Urcați mașina pe rampă cu spatele (Figura 33).

   g027995
  5. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  6. Legați mașina de lângă roțile pivotante față, folosind curele, lanțuri, cablu sau frânghii (Figura 34). Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

   g027708

  Descărcarea mașinii

  1. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 32).

  2. Coborâți mașina de pe rampă cu fața (Figura 33).

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători. Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați dispozitivele de acționare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile sau suprafețele fierbinți. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Verificați frecvent funcționarea frânei de parcare. Reglați și reparați după nevoie.

  • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a preveni incendiile.

  • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil și îndepărtați reziduurile îmbibate în combustibil.

  • Nu vă bazați pe cricuri hidraulice sau mecanice pentru susținerea mașinii; susțineți mașina cu stative de cric oricând o ridicați.

  • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Deconectați cablul de la borna negativă a bateriei înainte de a repara mașina.

  • Pentru performanțe optime, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Curățați ecranul de admisie a aerului.
 • Inspectarea lamelor.
 • Verificați dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat.
 • După fiecare folosinţă
 • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eșapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și motor.
 • Curățați carcasa punții mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților pivotante (mai frecvent în condiţii de soluri nisipoase).
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Verificaţi presiunea în anvelope.
 • Verificați dacă există urme de uzură sau fisuri ale curelelor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți bujia (bujiile).
 • Înlocuiți filtrul de combustibil în linie.
 • La intervale de 300 de ore
 • Verificați şi reglați jocul supapelor. Contactaţi un centru de service autorizat.
 • Înainte de depozitare
 • Încărcați bateria și deconectați cablurile acesteia.
 • Efectuați toate procedurile de întreţinere enumerate mai sus înainte de depozitare.
 • Vopsiți toate suprafețele zgâriate.
 • Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Proceduri permanente

  Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba

  Slăbiți cele 2 șuruburi de la partea inferioară a învelișului pentru a avea acces la partea superioară a punții mașinii de tuns iarba (Figura 35).

  g295619

  Note: După efectuarea lucrărilor de întreținere strângeți întotdeauna șuruburile pentru a contacta învelișul.

  Ridicarea mașinii

  Utilizați suporturi tip capră pentru a susține mașina atunci când o ridicați.

  Atenţie

  Susținerea mașinii la nivelul scutului inferior al tobei de eșapament (Figura 36) poate deteriora scutul și poate cauza căderea mașinii, rănindu-vă pe dumneavoastră sau pe cei din jur.

  Nu folosiți scutul inferior al tobei de eșapament pentru a ridica sau susține mașina.

  g299647

  Lubrifiere

  Lubrifierea rulmenților

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților pivotante (mai frecvent în condiţii de soluri nisipoase).
 • Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate (Figura 37) cu o lavetă.

   Note: Aveți grijă să răzuiți orice urme de vopsea de pe partea frontală a fitingului (fitingurilor).

   g032432
  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiecare fiting (Figura 37).

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți.

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, alte părți ale corpului și îmbrăcămintea departe de componentele rotative, toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți. Lăsați componentele motorului să se răcească înainte de a efectua lucrările de întreținere.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • La intervale de 300 de ore
 • Verificați şi reglați jocul supapelor. Contactaţi un centru de service autorizat.
 • Note: Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer mai des (la fiecare câteva ore) în cazul în care lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Îndepărtarea elementelor din spumă și din hârtie

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați în jurul capacului filtrului de aer pentru a preveni pătrunderea murdăriei în motor și a evita deteriorarea.

  4. Ridicați capacul și rotiți ansamblul filtrului de aer pentru a-l îndepărta de motor (Figura 38).

   g027800g027801
  5. Separați elementele din spumă și cele din hârtie (Figura 39).

   g027802

  Efectuarea lucrărilor de service pentru elementul din spumă al filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Curățați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  1. Spălați elementul din spumă cu săpun lichid și apă caldă. Când elementul este curat, clătiți-l bine.

  2. Uscați elementul strângându-l într-o lavetă curată.

   Important: Înlocuiți elementul din spumă dacă este rupt sau uzat.

  Efectuarea lucrărilor de service pentru elementul din hârtie al filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  1. Curățați elementul din hârtie lovindu-l ușor pentru a îndepărta praful.

   Note: Dacă este foarte murdar, înlocuiți elementul din hârtie cu unul nou.

  2. Verificați dacă există rupturi, pelicule uleioase sau deteriorări ale garniturii din cauciuc.

  3. Înlocuiți elementul din hârtie dacă este deteriorat.

   Important: Nu curățați filtrul din hârtie.

  Montarea filtrului de aer

  1. Montați elementul din spumă peste elementul din hârtie.

   Note: Asigurați-vă că nu deteriorați elementele.

  2. Aliniați orificiile filtrului cu porturile colectorului.

  3. Rotiți filtrul în jos, în cameră, apoi așezați-l complet pe colector (Figura 40).

   g228022
  4. Închideți capacul.

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Specificații - ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent (service API SF, SG, SH, SJ, sau SL)

  Capacitate carter: 2,4 l cu filtru de ulei

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g029683

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Note: Verificați uleiul atunci când motorul este rece.

  Important: Dacă umpleți excesiv sau insuficient cu ulei carterul motorului și porniți motorul, îl puteți deteriora.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

   Note: Asigurați-vă că motorul este rece, astfel încât uleiul să fi avut timp să se scurgă în carter.

  3. Pentru a ține murdăria, iarba tăiată etc. departe de motor, curățați zona din jurul bușonul rezervorului de ulei și al jojei înainte de a o scoate (Figura 42).

  g311705

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană pentru a vă asigura că uleiul se va scurge complet.

  2. Decuplați comutatorul de comandă pentru lamă, și deplasați manetele de control al mișcării spre exterior, în poziția PARCARE.

  3. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  4. Scurgeți uleiul din motor (Figura 43).

   g027799g029570
  5. Înlocuiți filtrul de ulei de motor (Figura 44).

   Note: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul încă ¾ de tură.

   g027477
  6. Turnați încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere și adăugați lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul Complet (Figura 45).

   g235264
  7. Eliminaţi uleiul uzat la centrul de reciclare.

  Service-ul bujiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți bujia (bujiile).
 • Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a instala bujia. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujia și un instrument de măsurat sau un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați o bujie nouă.

  Tip: Champion® RN9YC sau NGK® BPR6ES

  Distanță: 0,76 mm

  Îndepărtarea bujiei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare. Lăsați motorul să se răcească.

  3. Curățați zona din jurul bazei bujiei pentru a împiedica pătrunderea în motor a murdăriei și reziduurilor.

  4. Demontaţi bujia (Figura 46).

   g027478

  Verificarea bujiei

  Important: Nu curățați bujia (bujiile). Înlocuiți întotdeauna bujia (bujiile) atunci când are/au un strat negru, electrozii sunt uzați, are/au o peliculă uleioasă sau fisuri.

  Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

  Ajustaţi distanţa la 0,75 mm.

  g206628

  Montarea bujiei

  g027960

  Curățarea sistemului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați ecranul de admisie a aerului.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați filtrul de aer de la motor.

  4. Îndepărtați mantaua motorului.

  5. Pentru a preveni pătrunderea reziduurilor în admisia de aer, montați filtrul de aer pe baza filtrului.

  6. Îndepărtați reziduurile și iarba de pe piese.

  7. Îndepărtați filtrul de aer și montați mantaua.

  8. Montați filtrul de aer.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibil pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Înlocuirea filtrului de combustibil în linie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil în linie.
 • Nu montați niciodată un filtru murdar după ce a fost îndepărtat de pe conducta de combustibil în linie.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare. Lăsați motorul să se răcească.

  3. Înlocuiți filtrul (Figura 49).

   Note: Asigurați-vă că marcajele de pe filtru urmează direcția fluxului de combustibil.

   g027939g333995

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați cablul de la borna negativă a bateriei înainte de a repara mașina.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Lucrări de service pentru baterie

  Demontarea bateriei

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați scaunul pentru a accesa bateria.

  4. Deconectați cablul negativ (negru) de legare la masă de la suportul bateriei (Figura 50).

   Note: Păstrați toate elementele de fixare.

   Atenţie

   Îndepărtarea incorectă a cablurilor de la baterie poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

   • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

   • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  5. Glisați capacul din cauciuc de pe cablul pozitiv (roșu).

  6. Deconectați cablul pozitiv (roșu) de la borna bateriei (Figura 50).

   Note: Păstrați toate elementele de fixare.

  7. Scoateți elementul de fixare a bateriei (Figura 50) și ridicați bateria din compartimentul său.

   g293472

  Încărcarea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de depozitare
 • Încărcați bateria și deconectați cablurile acesteia.
  1. Demontați bateria de la șasiu; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de minim 1 - 6 ore la 10 A.

   Note: Nu supraîncărcați bateria.

  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 51).

   g000538

  Montarea bateriei

  1. Amplasați bateria în compartimentul său (Figura 50).

  2. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul pozitiv (roșu) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei.

  3. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul negativ al bateriei la borna negativă (-) a bateriei.

  4. Glisați și montați manșonul terminalului pe borna pozitivă (roșu) a bateriei.

  5. Fixați bateria cu elementul de fixare (Figura 50).

  6. Coborâți scaunul.

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Sistemul electric este protejat de siguranțe. Acestea nu necesită întreținere; totuși, dacă se arde o siguranță, verificați componenta/circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

  Tip de siguranță:

  • Alimentare electrică - F1 (25 A, tip lamă)

  • Circuit de încărcare - F2 (15 A, tip lamă)

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați scaunul pentru a avea acces la siguranțe.

  4. Pentru a înlocui o siguranță, trageți siguranța pentru a o îndepărta (Figura 52).

   g293931
  5. Coborâți scaunul.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificaţi presiunea în anvelope.
 • Mențineți presiunea în anvelopele frontale și posterioare conform specificațiilor. Presiunea inegală din anvelope poate duce la o tăiere neuniformă. Verificați presiunea la nivelul tijei supapei (Figura 53). Verificați presiunea la nivelul tijei supapei când anvelopele sunt reci, pentru a determina cea mai corectă valoare a presiunii.

  Umflați anvelopele roților pivotante față la 2,06 bar sau la presiunea indicată pe peretele lateral, oricare dintre acestea este mai mică.

  Umflați anvelopele roților spate la 0,9 bar.

  g000554

  Eliberarea frânei electrice

  Puteți elibera manual frâna electrică rotind brațele de cuplare spre față. După ce frâna electrică este alimentată, se resetează.

  1. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT sau deconectați bateria.

  2. Slăbiți cele 2 șuruburi inferioare care fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba pe puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  3. Localizați la frâna electrică arborele la care sunt conectate brațele de cuplare (Figura 54).

  4. Rotiți arborele spre față pentru a elibera frâna.

  5. Strângeți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  g294417

  Reglarea direcției

  Dacă mașina trage într-o parte atunci când conduceți în față cu viteză maximă pe o suprafață plană, reglați direcția.

  Dacă mașina trage spre stânga, reglați cu maneta de control al mișcării din dreapta; dacă mașina trage spre dreapta, reglați cu maneta de control al mișcării din stânga.

  Note: Puteți regla direcția doar pentru deplasarea în față.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Localizați șurubul de reglare a direcției de lângă maneta de control al mișcării pe partea care trebuie efectuată reglarea (Figura 55).

   Note: Ridicați scaunul pentru a avea acces mai ușor la șurubul de reglare.

  4. Rotiți șurubul pentru a reduce viteza pentru roata respectivă.

   Note: Rotiți șurubul puțin pentru a efectua reglaje minore.

   g294926
  5. Porniți mașina și conduceți în față, pe o suprafață plană, cu manetele de control al mișcării complet spre față, pentru a verifica dacă mașina merge drept. Repetați procedura după cum este necesar.

  Întreţinerea bandei

  Verificarea curelelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați dacă există urme de uzură sau fisuri ale curelelor.
 • Înlocuiţi cureaua dacă este uzată. Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce se rotește cureaua, patinarea lamelor în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea.

  Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba

  Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce cureaua se rotește, lamele care patinează în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea. Înlocuiți cureaua mașinii de tuns iarbă dacă este evidentă oricare dintre aceste condiții.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la cea mai joasă poziție (38 mm).

  4. Slăbiți șuruburile și scoateți capacele de fulie (Figura 56).

   g295766
  5. Slăbiți cele 2 șuruburi inferioare care fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba pe puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  6. Utilizând un instrument de îndepărtare arcuri (nr. piesă Toro 92-5771), îndepărtați arcul rolei de ghidare din cârligul punții pentru a detensiona fulia rolei de ghidare și îndepărtați cureaua de pe fulii (Figura 57).

   Atenţie

   Arcul este tensionat când este montat și poate cauza vătămări corporale.

   Îndepărtați cureaua cu grijă.

   g295655
  7. Amplasați cureaua nouă în jurul fuliilor motorului și ale mașinii de tuns iarba (Figura 57).

  8. Utilizând un instrument de îndepărtare arcuri (nr. piesă Toro 92-5771), montați arcul rolei de ghidare pe cârligul punții și tensionați fulia rolei de ghidare și cureaua mașinii de tuns iarba (Figura 57).

  9. Strângeți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  10. Montați capacele de fulie.

  Întreținerea mașinii de tuns iarba

  Măsuri de siguranță cu privire la lamă

  • Inspectați lamele periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

  • Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

  Lucrări de service pentru lamele de tăiere

  Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, mențineți lamele ascuțite. Pentru o ascuțire și înlocuire ușoară, păstrați o lamă suplimentară la îndemână.

  Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și deplasați în exterior manetele de control al mișcării, în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

  Inspectarea lamelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectarea lamelor.
  1. Inspectați marginile de tăiere (Figura 58).

  2. Dacă marginile nu sunt ascuțite sau prezintă crestături, îndepărtați și ascuțiți lama; consultați Ascuțirea lamelor.

  3. Inspectați lamele, în special în zona curbată.

  4. Dacă observați orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalați imediat o lamă nouă (Figura 58).

   g006530

  Verificarea prezenței lamelor îndoite

  Note: Mașina trebuie să se afle pe o suprafaţă uniformă pentru următoarea procedură.

  1. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba până la cea mai înaltă poziție a înălțimii de tăiere.

  2. Purtați mănuși cu protecție corespunzătoare sau alte protecții adecvate pentru mâini și rotiți încet lama într-o poziție care vă permite să măsurați distanța dintre marginea de tăiere și suprafața uniformă pe care se află mașina (Figura 59).

   g014972
  3. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 60).

   g014973
  4. Rotiți aceeași lamă la 180 de grade, astfel încât marginea de tăiere opusă să se afle acum în aceeași poziție (Figura 61).

   g014974
  5. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 62).

   Note: Diferența nu trebuie să depășească 3 mm.

   g014973
   1. Dacă diferența dintre A și B este mai mare de 3 mm, înlocuiți lama cu una nouă; consultați Îndepărtarea lamelor și Montarea lamelor.

    Note: Dacă o lamă îndoită se înlocuiește cu o lamă nouă, iar dimensiunea obținută depășește în continuare 3 mm, este posibil ca axul lamei să fie îndoit. Pentru service, contactați un centru de service autorizat.

   2. Dacă diferența se încadrează în limite, treceți la următoarea lamă.

  6. Repetați această procedură pentru fiecare lamă.

  Îndepărtarea lamelor

  Înlocuiți lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă lama nu mai este echilibrată sau este îndoită.

  1. Țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.

  2. Îndepărtați șurubul lamei, șaiba curbată și lama de pe arborele axului (Figura 63).

   g027833

  Ascuțirea lamelor

  1. Folosiți o pilă pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 64).

   Note: Mențineți unghiul inițial.

   Note: Lama își păstrează echilibrul dacă aceeași cantitate de materiale este îndepărtată de pe ambele margini de tăiere.

   g000552
  2. Verificați echilibrul lamei așezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 65).

   Note: Dacă lama rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, piliți numai din capătul suprafeței velice (Figura 64).

   g000553
  3. Repetați procedura până când lama este echilibrată.

  Montarea lamelor

  1. Montați lama pe arborele axului (Figura 63).

   Important: Partea curbată a lamei trebuie să fie îndreptată în sus, către interiorul mașinii de tuns iarba, pentru a asigura tăierea corespunzătoare.

  2. Montați șaiba curbată (cu partea în formă de cupă îndreptată către lamă) și șurubul lamei (Figura 63).

  3. Strângeţi șurubul lamei la un cuplu de 81 - 108 Nm.

  Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba

  Verificați planeitatea punții mașinii de tuns iarba de fiecare dată când montați mașina sau când constatați o tăietură neuniformă pe gazon.

  Înainte de a asigura planeitatea, verificați dacă există lame îndoite ale punții mașinii de tuns iarba și îndepărtați și înlocuiți toate lamele îndoite; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere înainte de a continua.

  Asigurați mai întâi planeitatea de la o latură la cealaltă a punții mașinii; apoi puteți regla panta față-spate.

  Cerințe:

  Verificarea planeității de la o latură la cealaltă

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la 76 mm.

  4. Rotiți cu atenție lamele dintr-o parte în cealaltă.

  5. Măsurați între marginile de tăiere exterioare și suprafața plană (Figura 66).

   Note: Dacă nicio măsurătoare nu se încadrează în 5 mm, este necesară o reglare; consultați Asigurarea planeității de la o latură la cealaltă.

   g294044

  Verificarea pantei lamei față-spate

  Verificați planeitatea față-spate a lamei de fiecare dată când montați mașina de tuns iarba. Dacă partea din față a mașinii de tuns iarbă este coborâtă cu mai mult de 7,9 mm față de partea din spate a acesteia, reglați planeitatea lamei.

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Setați înălțimea de tăiere la 76 mm.

  4. Rotiți cu atenție lamele astfel încât să fie orientate din față spre spate (Figura 67).

  5. Măsurați între vârful lamei din față și suprafața plană și între vârful lamei din spate și suprafața plană (Figura 67).

   Note: Dacă vârful lamei din față nu este coborât cu 1,6 - 7,9 mm față de vârful lamei din spate, continuați procedura Reglarea pantei față-spate a lamei.

   g294046

  Asigurarea planeității de la o latură la cealaltă

  1. Treceți în partea stângă a mașinii.

  2. Setați rolele anti-scalp la orificiile superioare sau îndepărtați-le complet pentru această procedură; consultați Reglarea rolelor anti-scalp.

  3. Setați maneta pentru înălţimea de tăiere în poziția de 76 mm; consultați Reglarea înălțimii de tăiere.

  4. Amplasați 2 blocuri, fiecare având o grosime de 6,6 cm, sub fiecare parte a marginii frontale a punții, dar nu sub suporturile rolei anti-scalp (Figura 68).

  5. Amplasați 2 blocuri, fiecare având o grosime de 7,3 cm, sub marginea din spate a punții de tăiere, câte unul pe fiecare parte a punții de tăiere (Figura 68).

   g294196
  6. Îndepărtați știftul în formă de agrafă și șaiba de la știftul inferior al brațului de ridicare (Figura 69).

   g294197
  7. Rotiți placa pentru înălțimea de tăiere în alt orificiu, astfel încât să suporte greutatea punții mașinii de tuns iarbă după ce montați placa (Figura 70).

   g294195
  8. Montați șaiba și știftul în formă de agrafă (Figura 70).

  9. Repetați pașii 6 și 8 pentru cealaltă parte a mașinii.

  10. Verificați din nou planeitatea de la o latură la cealaltă; repetați această procedură până când măsurătorile sunt corecte.

  11. Continuați să asigurați planeitatea punții mașinii de tuns iarba verificând panta față-spate a lamei; consultați Reglarea pantei față-spate a lamei.

  Reglarea pantei față-spate a lamei

  1. Rotiți piulița de reglare de la partea din față a mașinii de tuns iarba (Figura 71).

   g294471
  2. Pentru a ridica partea din față a punții mașinii de tuns iarba, strângeți piulița de reglare.

  3. Pentru a coborî partea din față a punții mașinii de tuns iarba, slăbiți piulița de reglare.

  4. După reglare, verificați din nou panta față-spate și continuați să reglați piulița până când vârful lamei din față este cu 1,6 - 7,9 mm mai jos decât vârful lamei din spate; consultați Verificarea pantei lamei față-spate.

  5. Când panta lamei față-spate este corectă, verificați din nou planeitatea de la o latură la cealaltă a punții mașinii de tuns iarba; consultați Verificarea planeității de la o latură la cealaltă.

  Demontarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Coborâți maneta pentru înălţimea de tăiere în cea mai joasă poziție.

  4. Slăbiți cele 2 șuruburi inferioare care fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba pe puntea mașinii de tuns iarba. Consultaţi Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  5. Îndepărtați știftul în formă de agrafă de pe tija de sprijin din față și scoateți tija din suportul pentru punte (Figura 72).

   g366001
  6. Coborâți cu grijă la sol partea din față a punții mașinii de tuns iarba.

  7. Pe o parte a mașinii, îndepărtați șaiba și știftul în formă de agrafă de la știftul punții (Figura 73).

   g295768
  8. Îndepărtați brațul de ridicare de la știftul punții (Figura 73).

  9. Repetați pașii 7 și 8 pentru cealaltă parte a mașinii.

  10. Glisați puntea mașinii de tuns iarba în spate pentru a îndepărta cureaua de la fulia motorului.

  11. Glisați puntea mașinii de tuns iarba de la partea inferioară a mașinii.

   Note: Păstrați toate piesele pentru montarea viitoare.

  Montarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Glisați mașina de tuns iarba sub mașină.

  4. Coborâți maneta pentru înălţimea de tăiere în cea mai joasă poziție.

  5. Pe o latură a mașinii, ridicați partea din spate a punții mașinii de tuns iarba și montați brațul de ridicare la știftul punții (Figura 73).

  6. Montați brațul de ridicare utilizând șaiba și știftul în formă de agrafă (Figura 73).

  7. Repetați pașii 5 și 6 pentru cealaltă parte a mașinii.

  8. Fixați tija de sprijin față la puntea mașinii de tuns iarba cu știftul cu cap şi gaură și știftul în formă de agrafă (Figura 72).

  9. Montați cureaua mașinii de tuns iarba la fulia motorului; consultați Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba.

  10. Strângeți cele 2 șuruburi inferioare ce fixează învelișul punții mașinii de tuns iarba la puntea mașinii de tuns iarba; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  Înlocuirea deflectorului pentru iarbă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat.
 • Atenţie

  O gură de evacuare neacoperită ar putea permite mașinii să proiecteze obiecte către dumneavoastră sau trecători, cauzând răniri grave. De asemenea, poate apărea contactul cu lama.

  Nu utilizați niciodată mașina fără ca deflectorul de iarbă, capacul de evacuare sau sistemul de colectare a ierbii să fie montate.

  1. Îndepărtați piulița (⅜") de la tija de sub mașina de tuns iarba (Figura 74).

   g298422
  2. Glisați tija în afara distanțierului scurt, arcului, deflectorului și a deflectorului pentru iarbă (Figura 74).

  3. Îndepărtați deflectorul pentru iarbă și deflectorul deteriorate sau uzate.

  4. Montați noul deflector pentru iarbă și deflector (Figura 74).

  5. Glisați tija, capătul drept, prin pivotul deflectorului pentru iarbă spate și deflector.

  6. Amplasați arcul pe tijă, cu cablurile de capăt în jos și între pivoții deflectorului pentru iarbă.

  7. Glisați tija prin deflector și al doilea pivot al deflectorului pentru iarbă (Figura 74).

  8. Introduceți tija la partea din față a deflectorului pentru iarbă în distanțierul scurt de pe punte.

  9. Fixați capătul din spate al tijei la mașina de tuns iarba cu o piuliță (⅜") așa cum se arată în Figura 74.

   Important: Deflectorul pentru iarbă trebuie să fie amplasat cu un arc în poziția în jos. Ridicați deflectorul pentru a testa dacă se fixează în poziția complet în jos.

  Curăţare

  Spălarea părții inferioare a punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Curățați carcasa punții mașinii de tuns iarba.
 • Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, sub scaun, în jurul motorului, pompelor hidraulice și motoarelor electrice.

  Spălați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de iarbă, pentru o mai bună mulcire și dispersare a resturilor.

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Atașați cuplajul furtunului la capătul fitingului de spălare a mașinii de tuns iarba și porniți apa cu presiune maximă (Figura 75).

   Note: Amplasați vaselină pe inelul de etanșare al fitingului de spălare pentru a determina glisarea mai ușoară a cuplajului și pentru a proteja inelul de etanșare.

   g020098
  4. Coborâți mașina de tuns iarba la cea mai scăzută înălțime de tăiere.

  5. Așezați-vă pe scaun și porniți motorul.

  6. Cuplați comutatorul de comandă pentru lamă și lăsați mașina de tuns iarba să funcționeze timp de 1 - 3 minute.

  7. Decuplați comutatorul de comandă pentru lamă, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până ce se opresc piesele mobile.

  8. Opriți apa și îndepărtați cuplajul de la fitingul de spălare.

   Note: Dacă mașina de tuns iarba nu este curată după o spălare, înmuiați-o și lăsați-o să stea timp de 30 de minute. Apoi repetați procesul.

  9. Lăsați mașina de tuns iarba să funcționeze timp de 1 - 3 minute pentru a îndepărta excesul de apă.

   Atenţie

   Un fiting de spălare deteriorat sau lipsă vă poate expune pe dumneavoastră și pe alții la obiecte proiectate sau la contactul cu lama. Contactul cu o lamă rotativă sau reziduurile proiectate poate cauza vătămări sau decesul.

   • Înlocuiți imediat fitingul de spălare deteriorat sau lipsă înainte de a utiliza din nou mașina.

   • Nu introduceți niciodată mâinile sau picioarele sub mașina de tuns iarba sau în deschiderile din mașină.

  Eliminarea deșeurilor

  Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluanți pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau combustibilul lângă flăcări și nu goliți combustibilul în interior sau într-o remorcă închisă.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Curățare și depozitare

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția PARCARE.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă, murdăria și stratul depus de pe exteriorul întregii mașini, în special de pe motor și sistemul hidraulic. Curățați murdăria și pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Verificați funcționarea frânei de parcare; consultați Poziție de parcare.

  5. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  6. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifiere.

  7. Schimbați uleiul din carter; consultați Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei.

  8. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  9. Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

  10. Dacă depozitați mașina cu bateria montată, deconectați cablul negativ (negru) de la baterie.

  11. Răzuiți acumularea de iarbă și murdărie de pe partea inferioară a mașinii de tuns iarba, apoi spălați mașina cu un furtun de grădină.

   Note: Porniți mașina cu comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) cuplat și cu motorul la ralanti maxim timp de 2 până la 5 minute după spălare.

  12. Verificați starea lamelor; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere.

  13. Pregătiți mașina pentru depozitare timp de peste 30 de zile, după cum urmează:

   1. Adăugați stabilizator/aditiv în combustibilul proaspăt din rezervor. Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului pentru combustibil. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

   2. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.

   3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil folosind un sifon tip pompă sau operați motorul până când se oprește.

   4. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați combustibilul conform legislației locale.

    Important: Nu depozitați combustibilul care conține stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  14. Îndepărtați și verificați starea bujiei (bujiilor); consultați Service-ul bujiei. Cu bujia (bujiile) îndepărtată/îndepărtate de la motor, turnați 30 ml (2 linguri) de ulei de motor în orificiul bujiei. Utilizați demarorul pentru a porni motorul și pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului. Montați bujiei (bujiile). Nu montaţi cablul la bujie (bujii).

  15. Verificați și strângeți toate elementele de fixare. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  16. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  17. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și nu o lăsați la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Depozitarea bateriei

  1. Încărcați bateria complet.

  2. Lăsați bateria să se stea timp de 24 de ore, apoi verificați-i tensiunea.

   Note: Dacă tensiunea bateriei este sub 12,6 V, repetați pașii 1 și 2.

  3. Deconectați cablurile de la baterie.

  4. Verificați periodic tensiunea pentru a vă asigura că este de cel puțin 12,4 V.

   Note: Dacă tensiunea bateriei este sub 12,4 V, repetați pașii 1 și 2.

  Sfat privind depozitarea bateriei

  Dacă depozitați bateria în afara mașinii, procedați în felul următor:

  • Depozitați bateria într-un loc răcoros și uscat, în poziție verticală.

  • Nu stivuiți bateriile direct una peste cealaltă, decât dacă sunt în cutii din carton.

  • Nu stivuiți mai mult de 3 baterii (doar 2 dacă sunt baterii de tip comercial).

  • Testați bateriile umede la fiecare 4 - 6 luni și încărcați-le, dacă este necesar.

  • Testați și încărcați întotdeauna bateriile înainte de montare.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rezervorul de combustibil dă semne că se golește sau mașina dă semne frecvent că rămâne fără combustibil.
  1. Elementul din hârtie al filtrului de aer este colmatat.
  1. Curățați elementul din hârtie.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  3. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  4. Filtrul de aer este murdar.
  5. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Adăugaţi ulei în carter.
  3. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  4. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat
  Demarorul nu pornește.
  1. Comutatorul de comandă pentru lamă este cuplat.
  2. Manetele de control al mișcării nu sunt în poziția Parcare.
  3. Bateria este inactivă.
  4. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  5. Este arsă o siguranță.
  6. Un releu sau comutator este deteriorat.
  1. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.
  2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția Parcare.
  3. Încărcați bateria.
  4. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  5. Înlocuiţi siguranţa.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Șocul (dacă este disponibil) nu este activat.
  3. Filtrul de aer este murdar.
  4. Cablul (cablurile) bujiei este/sunt slăbit/e sau deconectat/e.
  5. Bujia (bujiile) este (sunt) corodată (corodate), murdară (murdare) sau jocul este incorect.
  6. Filtrul de combustibil conține impurități.
  7. În sistemul de combustibil există murdărie sau combustibil expirat.
  8. Rezervorul conține combustibil de tip necorespunzător.
  9. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  1. Umpleți rezervorul de combustibil.
  2. Deplasaţi maneta de şoc în poziţia Pornit.
  3. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  4. Montaţi cablul (cablurile) la bujie.
  5. Montați o bujie (bujii) nouă (noi), corect distanțată (distanțate).
  6. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  8. Goliți rezervorul și înlocuiți combustibilul cu unul de tip adecvat.
  9. Adăugaţi ulei în carter.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrul de aer este murdar.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  5. Bujia (bujiile) este (sunt) corodată (corodate), murdară (murdare) sau jocul este incorect.
  6. Orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil este blocat.
  7. Filtrul de combustibil conține impurități.
  8. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  9. Rezervorul conține combustibil de tip necorespunzător.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Curățați elementul filtrului de aer.
  3. Adăugaţi ulei în carter.
  4. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  5. Montați o bujie (bujii) nouă (noi), corect distanțată (distanțate).
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  8. Contactaţi un centru de service autorizat.
  9. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Supapele de bypass sunt deschise.
  2. Curelele de tracțiune sunt uzate, slăbite sau rupte.
  3. Curelele de tracțiune sunt îndepărtate de pe fulii.
  4. Defecțiune a transmisiei.
  1. Închideți supapele de remorcare.
  2. Contactaţi un centru de service autorizat.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina vibrează anormal.
  1. Lamele de tăiere sunt îndoite sau nu sunt echilibrate.
  2. Șurubul pentru montarea lamei este slăbit.
  3. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  4. Fulia motorului, fulia rolei de ghidare sau fulia lamei sunt slăbite.
  5. Fulia motorului este deteriorată.
  6. Axul lamei este îndoit.
  7. Suportul motorul este slăbit sau uzat.
  1. Instalați noi lame de tăiere.
  2. Strângeți șurubul pentru montarea lamei.
  3. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  4. Strângeți fuliile corespunzătoare.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Înălțimea de tăiere nu este uniformă.
  1. Lama (lamele) de tăiere nu este (sunt) ascuțită (ascuțite).
  2. Lamele de tăiere sunt îndoite.
  3. Planeitatea mașinii de tuns iarba nu este corectă.
  4. O rolă anti-scalp (dacă este aplicabil) nu este setată corect.
  5. Partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba este murdară.
  6. Presiunea din anvelope este incorectă.
  7. Un ax al lamei este îndoit.
  1. Ascuțiți lamele.
  2. Instalați noi lame de tăiere.
  3. Asigurați planeitatea mașinii de tuns iarba de la o latură la cealaltă și cea față-spate.
  4. Reglați înălțimea rolei anti-scalp.
  5. Curățați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba.
  6. Reglați presiunea din anvelope.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Lamele nu se rotesc.
  1. Cureaua de transmisie a este uzată, slăbită sau ruptă.
  2. Cureaua de transmisie este scoasă din fulie.
  3. Comutatorul prizei de putere sau ambreiajul prizei de putere este defect.
  4. Cureaua mașinii de tuns iarba este uzată, slăbită sau ruptă.
  1. Montați o curea de transmisie nouă.
  2. Montați cureaua de transmisie și verificați poziția corectă a axelor de reglare și ghidajelor curelei.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Montați o curea nouă la mașina de tuns iarba.

  Scheme

  Schemă electrică - 139–2356

  g307974