Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, angajați. Mașina a fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute ale proprietăților rezidențiale și comerciale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g332470

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) este prezent în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele Pericol, Avertisment sau Atenție.

 • Pericol indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

 • Pericol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

 • Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

sa-black

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Cuplul brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă, emisii şi operare, cuplul real al motorului în cazul acestei clase de maşini de tuns iarba poate fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Țineți trecătorii și copiii la distanță.

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Utilizarea mașinii sau lucrările de service vor fi efectuate doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic.

 • Mențineți bara antiruliu întotdeauna în poziția complet ridicată și blocată și utilizați centura de siguranță.

 • Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase sau pe pante mai abrupte de 15°.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina fără ca toate apărătorile, întrerupătoarele de siguranță și celelalte dispozitive de protecție să fie montate și funcționale.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

Indicator pantă

g011841

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal99-8936
decal106-5517
decal107-3069
decal144-2687
decal109-6035
decal127-0326
decal115-9625
decal116-5610
decal116-8283
decal133-8062
decal117-3848
decal126-4363
decal126-9939
decal140-4927
decal132-5067
decal144-6569
decal144-2669
decal132-0871

Rezumat al produsului

g332505

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g332503

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OPRIRE, FUNCțIONARE și PORNIRE. Consultaţi Pornirea motorului.

Comutator pentru lumini

Doar pentru modelele cu lumini

Utilizați comutatorul pentru lumini pentru a comuta luminile în poziția PORNIT sau în poziția OPRIT (Figura 5).

Manetă șoc

Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece.

Manetă de accelerație

Maneta de accelerație controlează turația motorului și are o setare continuu variabilă de la poziția LENT la RAPID (Figura 5).

Comutator de comandă pentru lamă (priză de putere)

Comutatorul de comandă pentru lamă, reprezentat de simbolul pentru priza de putere (PTO), pornește și întrerupe alimentarea lamelor mașinii de tuns iarba (Figura 5).

Contor orar

Contorul orar înregistrează numărul de ore în care funcționează motorul. Contorul este activ în timpul funcționării motorului. Folosiți aceste perioade pentru programarea lucrărilor de întreținere periodică (Figura 6).

g187133

Indicatoare pentru sistemul de blocare de siguranță

Pe contorul orar există simboluri care indică printr-un triunghi negru că poziția componentei de blocare este corectă (Figura 6).

Indicator luminos baterie

Dacă rotiți comutatorul de contact în poziția PORNIT timp de câteva secunde, tensiunea bateriei va fi afișată în zona în care sunt afișate în mod normal orele.

Indicatorul bateriei se aprinde atunci când comutatorul de contact este în poziția Pornit și când nivelul de încărcare este mai mic decât nivelul adecvat de funcționare (Figura 6).

Manete de control al mișcării

Utilizați manetele de control al mișcării pentru a conduce mașina înainte, în marșarier și pentru a vira în ambele sensuri (Figura 4).

Poziția Neutru-Blocare

Deplasați manetele de control al mișcării din poziția centrală în poziția NEUTRU-BLOCARE la ieșirea din mașină (Figura 25). Poziționați întotdeauna manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE atunci când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

Manetă frână de parcare

Oricând opriți motorul, cuplați frâna de parcare pentru a preveni mișcarea accidentală a mașinii.

Ventil de închidere combustibil

Înainte de a transporta sau depozita mașina, închideți ventilul de închidere combustibil; consultați Utilizarea ventilului de închidere combustibil.

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime

 Punte de 122 cmPunte de 132 cmPunte de 152 cm
Fără puntea mașinii de tuns iarba129 cm137 cm140 cm
Deflector ridicat141 cm150 cm166 cm
Deflector coborât160 cm171 cm191 cm
Deflector îndepărtat132 cm141 cm156 cm

Lungime

 Anvelope de 61 cmAnvelope de 66 cm
Lungime219 cm220 cm

Înălţime

 Anvelope de 61 cmAnvelope de 66 cm
Bară antiruliu – ridicată182 cm185 cm
Bară antiruliu – coborâtă126 cm129 cm

Greutate

MașiniGreutate
Mașini de 122 cm512 kg
Mașini de 132 cmÎntre 531 și 540 kg
Mașini de 152 cm535 - 590 kg

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstrucționa utilizarea mașinii sau pe care mașina le-ar putea proiecta.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Înainte de a tunde iarba, inspectați mașina pentru a vă asigura că ansamblurile de tăiere funcționează corespunzător.

 • Evaluați terenul pentru a determina echipamentele adecvate și orice dispozitive de atașare și accesorii necesare funcționării corespunzătoare și sigure a mașinii.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu transportați persoane cu mașina.

 • Țineţi trecătorii și animalele de companie la distanţă de maşină în timpul operării. Opriți mașina și dispozitivul (dispozitivele) de atașare dacă cineva intră în zonă.

 • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Combustibilul este extrem de inflamabil şi foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  • Pentru a preveni aprinderea combustibilului din cauza unei încărcături electrostatice, scoateți mașina din camion sau de pe remorcă și alimentați-o pe sol, departe de toate vehiculele. Dacă acest lucru nu este posibil, așezați un recipient portabil de combustibil pe sol, departe de toate vehiculele, și umpleți-l; apoi alimentați mașina din recipientul de combustibil, mai degrabă decât de la duza dozatorului de combustibil.

  • Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber, pe un teren plan, într-o zonă deschisă și când motorul este rece. Ștergeți orice urme de combustibil vărsat.

  • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu adăugați combustibil în rezervor în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați generarea unei surse de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

  • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghițit. Expunerea pe termen lung la vapori poate provoca răni grave și îmbolnăviri.

  • Evitați inspirarea prelungită a vaporilor.

  • Țineți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.

  • Țineți combustibilul departe de ochi și piele.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

 • Nu utilizați mașina fără ca întregul sistem de evacuare să fie montat și în stare corespunzătoare de funcționare.

 • Menţineţi în permanenţă duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizaţi un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.

 • Dacă vărsați combustibil pe haine, schimbați-le imediat.

 • Nu umpleţi excesiv rezervorul de combustibil. Repoziționați bușonul rezervorului și strângeți-l bine.

 • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Etanol: benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metill terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică precum E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugați ulei în benzină.

Utilizarea unui stabilizator/aditiv de combustibil

Utilizați un stabilizator/aditiv de combustibil pentru mașină, pentru a avea următoarele beneficii:

 • Menține prospețimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului

 • Curăță motorul în timpul funcționării

 • Elimină acumularea de lac, similară gumei, în sistemul de alimentare, care duce la pornirea grea a mașinii

  Important: Nu utilizați aditivi care conțin metanol sau etanol.

  Adăugați cantitate corectă de stabilizator/aditiv de combustibil în combustibil.

  Note: Stabilizatorul/aditivul de combustibil are eficiența cea mai ridicată atunci când este amestecat cu combustibil proaspăt. Pentru a minimiza riscul depunerilor de lac în sistemul de alimentare, folosiți întotdeauna stabilizator de combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

 2. Cuplați frâna de parcare.

 3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 4. Curăţaţi bușonul rezervorului de combustibil.

 5. Umpleți rezervorul de combustibil până la partea inferioară a bușonului (Figura 7).

  Note: Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil. Spațiul gol din rezervor permite dilatarea combustibilului.

  g036751

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

Pentru ca motoarele noi să dezvolte puterea maximă, este nevoie să treacă o anumită perioadă de timp. Frecarea la nivelul punții și al sistemul de propulsie al mașinii de tuns iarba este mai mare atunci când sunt noi, solicitând motorul suplimentar. Trebuie să treacă 40 - 50 de ore de rodaj pentru ca mașinile noi să dezvolte puterea maximă și să aibă performanțe optime.

Utilizarea sistemului de protecție anti-răsturnare (ROPS)

Atenţie

Pentru a preveni vătămarea sau decesul ca urmare a unei răsturnări, mențineți bara antiruliu în poziția complet ridicată, blocată și purtați centura de siguranță.

Asigurați-vă că scaunul este fixat pe mașină.

Atenţie

Rețineți că nu există protecție împotriva răsturnării atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.

 • Coborâți bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar.

 • Nu purtați o centură de siguranță atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.

 • Conduceți încet și atent.

 • Ridicați bara antiruliu de îndată ce spațiul permite acest lucru.

 • Verificați atent dacă aveți spațiu suficient deasupra (de exemplu, ramuri, cadre de uși și cabluri electrice) înainte de deplasarea pe sub obiecte și nu intrați în contact cu acestea.

Coborârea barei antiruliu

Important: Coborâți bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar.

 1. Îndepărtați știfturile în formă de agrafă și îndepărtați cele două știfturi (Figura 9).

 2. Coborâți bara antiruliu în poziția inferioară (Figura 8).

  Note: Există două poziții inferioare; consultați Figura 8.

 3. Montați cele două știfturi și fixați-le cu știfturile în formă de agrafă (Figura 9).

  g004954

Ridicarea barei antiruliu

Important: Utilizați întotdeauna centura de siguranță cu bara antiruliu în poziție ridicată.

 1. Îndepărtați știfturile în formă de agrafă și îndepărtați cele două știfturi (Figura 9).

 2. Ridicați bara antiruliu în poziția verticală, montați cele două și fixați-le cu știfturile în formă de agrafă (Figura 9).

  g004955

Folosirea Sistemului de blocare de siguranță

Atenţie

În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

 • Nu modificați comutatoarele de blocare.

 • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

Înțelegerea Sistemului de blocare de siguranță

Sistemul de blocare de siguranță este conceput pentru a preveni pornirea motorului, cu excepția următoarelor situații:

 • Frâna de parcare este cuplată.

 • Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) este decuplat.

 • Manetele de control al mișcării sunt în poziția NEUTRU-BLOCARE.

Sistemul de blocare de siguranță este de asemenea conceput să oprească motorul, atunci când manetele de control al mișcării sunt în poziția NEUTRU-BLOCARE, cu frâna de parcare cuplată sau dacă vă ridicați de pe scaun atunci când priza de putere este cuplată.

Contorul orar are indicatoare pentru a notifica utilizatorul atunci când componenta de blocare este în poziția corectă. Atunci când componenta este în poziția corectă, pe ecran este afișat un indicator.

g009181

Testarea Sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Testați sistemul de blocare de siguranță înainte de fiecare utilizare a mașinii. Dacă sistemul de siguranță nu funcționează conform descrierii de mai jos, solicitați imediat unui centru de service autorizat să îl repare.

  1. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare și mutați comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția PORNIT. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  2. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare și mutați comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția OPRIT. Deplasați oricare dintre manetele de control al mișcării din poziția NEUTRU-BLOCARE. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească. Repetați pentru cealaltă manetă de control.

  3. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția OPRIT și mutați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Acum porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, decuplați frâna de parcare, cuplați comutatorul de control al lamei (priza de putere) și ridicați-vă ușor de pe scaun; motorul ar trebui să se oprească.

  4. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția OPRIT și mutați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Acum porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, deplasați oricare dintre manetele de control al mișcării în poziția centrală și deplasați (înainte sau în marșarier); motorul ar trebui să se oprească. Repetați pentru cealaltă manetă de control al mișcării.

  5. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați comutatorul de control al lamei (priza de putere) în poziția OPRIT și mutați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  Poziționarea scaunului

  Scaunul se poate mișca înainte și înapoi. Poziționați scaunul astfel încât să puteți controla optim mașina și să vă bucurați de confort maxim (Figura 11).

  g027632

  Reglarea ansamblurilor de amortizoare spate.

  Sistemul de suspensie MyRide™ poate fi reglat pentru a asigura o deplasare mai lină și mai confortabilă. Puteți regla cele două ansambluri de amortizoare spate pentru a modifica rapid și simplu sistemul de suspensie. Găsiți cea mai confortabilă poziție pentru sistemul de suspensie.

  Fantele ansamblurilor de amortizoare spate au poziții de blocare de referință. Puteți poziționa ansamblurile de amortizoare spate oriunde în fantă, nu doar în pozițiile de blocare. Graficul următor vă arată poziția pentru o suspensie moale sau rigidă și diferitele poziții de blocare (Figura 12).

  g030065

  Note: Asigurați-vă că ansamblurile de amortizoare spate stânga și dreapta sunt reglate mereu în poziții identice.

  Reglarea ansamblurilor de amortizoare spate (Figura 13).

  g030024g030019

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Contactul cu lama poate cauza vătămări corporale grave. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare. Atunci când rotiți cheia în poziția OPRIT, motorul și lama ar trebui să se oprească. În caz contrar, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

  • Nu tundeți iarba cu deflectorul de evacuare ridicat, îndepărtat sau modificat, decât în cazul în care este instalat un sistem de colectare a ierbii sau un set pentru mulcire, care funcționează corespunzător.

  • Nu cosiți în marșarier decât dacă este absolut necesar. Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

  • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

  • Opriți lamele când nu tundeți iarba.

  • Dacă mașina lovește un obiect sau începe să vibreze, opriți imediat motorul, îndepărtați cheia (dacă este disponibilă) și așteptați ca toate piese mobile să se oprească, înainte de a verifica dacă mașina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate piesele mobile se opresc.

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Atașați echipamentul tractat la mașină numai în punctul de cuplare.

  • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro.

  • Această mașină produce niveluri de zgomot care depășesc 85 dBA la nivelul urechii operatorului și poate provoca pierderea auzului în cazul unor perioade lungi de expunere.

   g229846
  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, dispozitivele de acționare, toba de eşapament și motor pentru a ajuta la prevenirea incendiilor.

  • Porniți motorul ținându-vă picioarele departe de lame.

  • Fiți atent la direcția de evacuare a mașinii de tuns iarba și direcționați materialul evacuat departe de alte persoane. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol, deoarece materialul poate ricoșa înapoi spre dumneavoastră.

  • Opriți lamele, încetiniți mașina și aveți grijă la traversarea suprafețelor fără iarbă sau la transportarea mașinii către și dinspre zona de utilizare.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Copiii sunt deseori atrași de mașină și de activitatea de tundere a ierbii. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ați văzut ultima dată.

  • Nu permiteţi accesul copiilor în zona de operare şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui adult responsabil, în afară de operator.

  • Fiți atent și opriți mașina în cazul în care copiii intră în zona de utilizare.

  • Înainte de a da cu spatele sau de a întoarce mașina, priviți în jos și de jur împrejur, pentru a vă asigura că nu vă aflați în apropierea copiilor.

  • Nu transportați copii cu mașina, chiar și atunci când lamele nu sunt în mișcare. Copiii pot cădea și pot suferi vătămări grave sau vă pot împiedica să utilizați mașina în siguranță. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de utilizare și pot fi loviți de mașină.

  Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

  • ROPS este un dispozitiv de siguranță integral. Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe mașină.

  • Asigurați-vă că centura de siguranță este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.

  • Mențineți bara antiruliu în poziția complet ridicată și blocată și întotdeauna utilizați centura de siguranță oricând bara antiruliu este ridicată.

  • Verificați cu atenție dacă există obiecte deasupra capului înainte de deplasarea pe sub acestea și nu intrați în contact cu acestea.

  • Înlocuiți componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

  • Nu există protecție împotriva răsturnării atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.

  • Dacă roțile cad peste margini, peste maluri abrupte sau în apă, mașina se poate răsturna, ceea ce poate avea ca urmare vătămarea gravă sau decesul.

  • Nu purtați o centură de siguranță atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.

  • Coborâți bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar; ridicați bara antiruliu de îndată ce spațiul permite acest lucru.

  • În cazul unei răsturnări, duceți mașina la un centru de service autorizat pentru a inspecta ROPS.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro pentru ROPS.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Operatorul este responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară. Înainte de a utiliza mașina pe o pantă, realizați următorii pași:

   • Revizuiți și înțelegeți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă, din manual și de pe mașină.

   • Folosiți un indicator de unghi pentru a stabili unghiul aproximativ al pantei din zonă.

   • Nu lucrați niciodată pe pante cu un unghi de înclinare mai mare de 15°.

   • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o bună judecată atunci când realizați această evaluare. Modificările de pe teren, precum umiditatea, pot afecta rapid funcționarea mașinii în pantă.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează. Mențineți o distanță sigură (dublul lățimii mașinii) între mașină și orice pericol. Folosiți o mașină condusă manual sau o motocositoare manuală pentru a tunde iarba din aceste zone.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției; virați încet și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării. Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare. Mașina poate aluneca și dacă roțile motoare sunt oprite.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, șanțurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Aveți grijă deosebită atunci când utilizați accesorii sau dispozitive de atașare, cum ar fi sistemele de colectare a ierbii. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului. Urmați instrucțiunile cu privire la contragreutăți.

  • Dacă este posibil, mențineți puntea coborâtă la sol în timpul utilizării în pantă. Ridicarea punții în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  g221745

  Ocuparea poziției operatorului

  Folosiți puntea mașinii de tuns iarba ca o treaptă pentru a ajunge la poziția operatorului (Figura 16).

  g029797

  Acționarea frânei de parcare

  Cuplați întotdeauna frâna de parcare atunci când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

  Cuplarea frânei de parcare

  Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  g283915

  Decuplarea frânei de parcare

  g339561

  Operarea Comutatorului de comandă pentru lamă al mașinii de tuns iarba (PTO)

  Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) pornește și oprește lamele mașinii, precum și orice dispozitive de atașare acționate.

  Cuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  Note: Cuplarea comutatorului de comandă pentru lamă (PTO) cu poziția de accelerație la jumătate sau mai puțin duce la uzura excesivă a curelelor de transmisie.

  g332523

  Decuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  g332522

  Utilizarea manetei de accelerație

  Puteți deplasa maneta de accelerație între pozițiile RAPID și LENT (Figura 21).

  Utilizați întotdeauna poziția RAPID atunci când cuplați priza de putere.

  g008946

  Utilizarea manetei de șoc

  Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece.

  1. Trageți în sus butonul de șoc pentru a cupla șocul, înainte de a utiliza comutatorul de contact (Figura 22).

  2. Împingeți în jos butonul de șoc pentru a decupla șocul după pornirea motorului (Figura 22).

   g008959

  Pornirea motorului

  Note: Pentru un motor cald sau fierbinte nu este necesară utilizarea manetei de șoc.

  Important: Nu activați demarorul mai mult de 5 secunde la o încercare. Activarea demarorului mai mult de 5 secunde poate deteriora demarorul. Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 secunde înainte de a porni din nou demarorul.

  g332530

  Oprirea motorului

  Avertisment

  Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze mașina lăsată nesupravegheată.

  Scoateți întotdeauna cheia și cuplați frâna de parcare atunci când lăsați mașina nesupravegheată.

  g332529

  Utilizarea manetelor de control al mișcării

  g004532

  Operarea mașinii

  Roțile motoare se rotesc independent, acționate de motoare hidraulice pe fiecare axă. Puteți acționa o parte înspre spate în timp ce acționați cealaltă parte spre înainte, determinând mașina să se rotească în loc să vireze. Acest lucru îmbunătățește considerabil manevrabilitatea mașinii, dar este posibil să aveți nevoie de ceva timp pentru a vă adapta la modul în care se mișcă.

  Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Operați întotdeauna în poziția de accelerație maximă când cosiți.

  Atenţie

  Mașina se poate roti foarte repede. Este posibil să pierdeți controlul asupra mașinii și să provocați vătămări corporale sau deteriorarea mașinii.

  • Efectuați virajele cu atenție.

  • Încetiniți mașina înainte de a efectua viraje strânse.

  Deplasarea spre înainte

  Note: Motorul se oprește când deplasați manetele de tracțiune cu frâna de parcare cuplată.

  Pentru oprirea mașinii, deplasați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU.

  1. Decuplați frâna de parcare.

  2. Deplasați manetele de control al mișcării în poziția centrală, deblocată.

  3. Pentru a vă deplasa în față, împingeți ușor manetele de control al mișcării în față (Figura 26).

   g008952

  Conducerea în marșarier

  1. Deplasați manetele de control al mișcării în poziția centrală, deblocată.

  2. Pentru a vă deplasa în marșarier, trageți ușor manetele de control al mișcării spre spate (Figura 27).

   g008953

  Utilizarea evacuării laterale

  Mașina de tuns iarba are un deflector de iarbă cu balamale care dispersează iarba tăiată în lateral și în jos, spre gazon.

  Pericol

  Fără deflectorul pentru iarbă, capacul de evacuare sau un ansamblu complet de adunat iarbă montat, dumneavoastră și cei din jur sunteți expuși contactului cu lamele și reziduuri proiectate. Contactul cu lamele rotative ale mașinii de tuns iarba și reziduurile proiectate va cauza vătămări sau deces.

  • Nu îndepărtați niciodată deflectorul pentru iarbă de la puntea mașinii de tuns iarba deoarece deflectorul direcționează materiile în jos, către sol. Dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat, înlocuiți-l imediat.

  • Nu vă sprijiniți niciodată mâinile sau picioarele sub puntea mașinii de tuns iarba.

  • Nu încercați niciodată să curățați zona de evacuare sau lamele mașinii de tuns iarba decât după ce mutați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) în poziția OPRIT, rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT și scoateți cheia din contact.

  • Asigurați-vă că deflectorul pentru iarbă este în poziția coborâtă.

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Pentru mașinile cu pedală pentru ridicarea punții

  Utilizarea mecanismului de blocare pentru transport

  1. Apăsați complet în față pedala pentru ridicarea punții pentru a bloca puntea mașinii de tuns iarba în poziția de TRANSPORT (Figura 28).

  2. Apăsați în față pedala pentru ridicarea punții și împingeți în față mecanismul de blocare pentru transport în poziția DEBLOCARE, apoi coborâți ușor puntea mașinii de tuns iarba. (Figura 28).

   g332768

  Reglarea știftului pentru înălțimea de tăiere

  Puteți regla înălțimea de tăiere de la 38 mm până la 140 mm, în trepte de 6 mm, prin repoziționarea știftului cu cap și gaură în alte orificii.

  1. Apăsați complet în față pedala pentru ridicarea punții pentru a bloca puntea mașinii de tuns iarba în poziția de TRANSPORT (de asemenea, poziția înălțimii de tăiere la 140 mm) conform Figura 29.

  2. Pentru reglare, îndepărtați știftul din consola pentru înălţimea de tăiere (Figura 29).

  3. Selectați un orificiu din consola pentru înălţimea de tăiere care corespunde înălțimii de tăiere dorite și introduceți știftul (Figura 29).

  4. Apăsați în față pedala pentru ridicarea punții, împingeți în față mecanismul de blocare pentru transport și coborâți ușor puntea mașinii de tuns iarba.

   g332767

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Pentru mașinile cu ridicare electrică a punții
  1. Apăsați în sus pe comutatorul pentru ridicarea punții (Figura 30).

   g332765
  2. Selectați un orificiu din consola pentru înălţimea de tăiere care corespunde înălțimii de tăiere dorite și introduceți știftul (Figura 31).

  3. Apăsați în jos comutatorul pentru ridicarea punții până când conexiunea înălțimii de tăiere intră în contact ușor cu știftul înălțimii de tăiere (Figura 31).

   Note: Prea mult contact între conexiunea înălțimii de tăiere și știftul înălțimii de tăiere poate avea un impact negativ asupra înălțimii de tăiere și planeității punții mașinii de tuns iarba.

   g361935

  Reglarea rolelor anti-scalp

  Ori de câte ori schimbați înălțimea de tăiere, reglați înălțimea rolelor anti-scalp.

  Note: Reglați rolele anti-scalp astfel încât să nu atingă solul în zonele de cosit normale, plane.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Reglați rolele anti-scalp conform Figura 32.

   g038079

  Indicaţii de exploatare

  Utilizarea setării de accelerație rapidă

  Pentru o cosire optimă și circulație maximă a aerului, operați motorul în poziția RAPID. Pentru a tăia corespunzător iarba este necesar aer, astfel încât nu trebuie să setați înălțimea de tăiere atât de scăzută încât puntea mașinii de tuns iarba să fie înconjurată complet de iarbă netăiată. Încercați întotdeauna ca o parte a punții mașinii de tuns iarba să fie în afara ierbii netăiate, fapt care să permită aspirarea aerului la nivelul punții.

  Tunderea gazonului pentru prima dată

  Tăiați iarba la o înălțime mai mare decât cea normală pentru a vă asigura că înălțimea de tăiere a punții mașinii nu smulge gazonul pe teren accidentat. Cu toate acestea, înălțimea de tăiere folosită în trecut este în general cea mai adecvată. Când tăiați iarba la înălțimi de peste 15 cm, puteți tunde gazonul de două ori pentru a asigura o calitate acceptabilă a tăierii.

  Tăierea unei treimi a firului de iarbă

  Cel mai bine este să tăiați doar aproximativ o treime din lungimea firelor de iarbă. Tăierea unei lungimi mai mari nu se recomandă decât în cazul în care iarba este rară sau în care operațiunea are loc toamna târziu, când iarba crește mai greu.

  Alternați direcția de tăiere

  Alternați direcția de tăiere pentru a vă asigura că iarba stă dreaptă. Acest lucru ajută și la dispersarea resturilor, susținând descompunerea și fertilizarea.

  Tunderea gazonului la intervale corecte

  Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Pentru a menține aceeași înălțime de tăiere, tundeți gazonul mai des la începutul primăverii. Pe măsură ce viteza de creștere a ierbii scade, la mijlocul verii, tundeți gazonul mai rar. Dacă nu puteți tunde gazonul pentru o perioadă îndelungată, tundeți întâi la o înălțime de tăiere mare, apoi repetați la o înălțime mai redusă.

  Folosirea unei viteze de tăiere mai reduse

  Pentru a îmbunătăți calitatea tăierii, folosiți o viteză de deplasare mai redusă în anumite condiții.

  Evitarea tăierii la o înălțime prea mică

  Când tundeți gazonul de pe un teren accidentat, ridicați înălțimea de tăiere pentru a evita smulgerea gazonului.

  Oprirea mașinii

  Dacă trebuie să opriți mișcarea de deplasare în față a mașinii în timpul tunderii gazonului, este posibil ca un bulgăre de resturi de iarbă să cadă pe gazonul dumneavoastră. Pentru a evita acest lucru, treceți pe o suprafață tunsă în prealabil, cu lamele cuplate, sau decuplați puntea mașinii de tuns iarba în timp ce vă deplasați înainte.

  Menținerea curățeniei în partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba

  Curățați resturile de iarbă și murdăria din partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba, după fiecare utilizare. Dacă iarba și murdăria se acumulează în interiorul punții mașinii de tuns iarba, calitatea tăierii va deveni nesatisfăcătoare în cele din urmă.

  Întreținerea lamelor

  Mențineți lamele ascuțite de-a lungul sezonului de tuns iarba, deoarece o lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă. Ruperea și mărunțirea duc la decolorarea marginilor firelor de iarbă, reducând viteza de creștere și sporind riscul de îmbolnăvire. Verificați lamele mașinii după fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt ascuțite și că nu prezintă urme de uzură sau deteriorări. Piliți orice crestături și ascuțiți lamele după caz. Dacă o lamă este deteriorată sau uzată, înlocuiți-o imediat cu o lamă de schimb Toro originală.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Cuplați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Opriți alimentarea cu combustibil și scoateți cheia din contact înainte de depozitarea sau transportarea mașinii.

  Utilizarea ventilului de închidere combustibil

  Închideți ventilul de închidere combustibil pentru transport, întreținere și depozitare (Figura 33).

  Asigurați-vă că ventilul de închidere combustibilul este deschis atunci când porniți motorul.

  g036849g008948

  Utilizarea supapelor de evacuare pentru roțile motoare

  Atenţie

  Mâinile se pot bloca în componentele rotative ale transmisiei, de sub puntea motorului, ceea ce ar putea duce la vătămări grave.

  Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a manipula supapele de evacuare ale roților motoare.

  Atenţie

  Motorul și unitățile de acționare hidraulică pot atinge temperaturi foarte ridicate. Atingerea unui motor fierbinte sau a unităților de acționare hidraulică fierbinți poate cauza arsuri grave.

  Permiteți motorului și unităților de acționare hidraulică să se răcească integral, înainte de a manipula supapele de eliberare ale roților motoare.

  Supapele de eliberare ale roților motoare sunt amplasate pe partea stângă și dreaptă sub platforma motorului.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Pentru a deplasa mașina, deplasați înainte ambele manete de bypass și blocați-le (Figura 34).

  4. Decuplați frâna de parcare înainte de a deplasa mașina.

  5. Pentru a pune în funcțiune mașina, deplasați manetele de bypass spre spate și blocați-le (Figura 34).

   g332790

  Transportarea mașinii

  Pentru transportarea mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

  Atenţie

  Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

  Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

  Alegerea unei remorci

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 35).

  • Utilizați numai o rampă cu lățime maximă; nu utilizați rampe individuale pentru fiecare parte a mașinii.

  • Nu depășiți o înclinație de 15 grade între rampă și sol sau între rampă și remorcă sau camion.

  • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre platforma remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

  g027996

  Încărcarea mașinii

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

  • Urcați mașina pe rampă cu spatele și coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

  1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

  2. Dacă este cazul, conectați frânele și luminile remorcii.

  3. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 35).

  4. Urcați mașina pe rampă cu spatele (Figura 36).

   g028043
  5. Opriți motorul, scoateți cheia și cuplați frâna de parcare.

  6. Legați mașina de lângă roțile pivotante față, folosind curele, lanțuri, cablu sau frânghii (Figura 37). Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

   g332791

  Descărcarea mașinii

  1. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 35).

  2. Coborâți mașina de pe rampă cu fața (Figura 36).

  Întreţinere

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători. Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați dispozitivele de acționare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile sau suprafețele fierbinți. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Verificați frecvent funcționarea frânei de parcare. Reglați și reparați după nevoie.

  • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a preveni incendiile.

  • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil și îndepărtați reziduurile îmbibate în combustibil.

  • Nu vă bazați pe cricuri hidraulice sau mecanice pentru susținerea mașinii; susțineți mașina cu stative de cric oricând o ridicați.

  • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Deconectați cablul de la borna negativă a bateriei înainte de a repara mașina.

  • Pentru performanțe optime, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Înlocuiți filtrele și uleiul pentru sistemul hidraulic.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Verificați centura de siguranță.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic în rezervorul de expansiune.
 • Inspectarea lamelor.
 • După fiecare folosinţă
 • Curățați sub puntea mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificaţi presiunea din anvelope.Doar pentru mașinile cu anvelope pneumatice.
 • Verificați dacă curelele prezintă fisuri și semne de uzură.
 • La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați pivoții pentru ridicarea punții mașinii de tuns iarba.
 • Schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Înlocuiți sau curățați și distanțați bujia.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 250 de ore
 • Înlocuiți filtrul primar de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Verificați filtrul de aer de siguranță(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 400 de ore
 • Lubrifiați pivoții de ghidaj (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aer de siguranță(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Înlocuiți filtrul de combustibil(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Lunar
 • Verificați nivelul de încărcare a bateriei.
 • Anual
 • Lubrifiați din nou rulmenții roților pivotante(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Lubrifiați butucii roților pivotante.
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Vopsiți suprafețele zgâriate.
 • Finalizați toate procedurile din capitolul Depozitare.
 • Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Proceduri permanente

  Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba

  Îndepărtați cuiul spintecat pentru eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba și pentru a avea acces la partea superioară a punții mașinii de tuns iarba. După efectuarea lucrărilor de întreținere, montați învelișul folosind cuiul spintecat îndepărtat anterior.

  Îndepărtarea apărătorii de tablă

  Slăbiți cele două șuruburi din față și îndepărtați apărătoarea de tablă pentru a avea acces la curelele mașinii de tuns iarba și la axuri (Figura 38). După efectuarea lucrărilor de întreținere, montați apărătoarea de tablă și strângeți șuruburile.

  g027946

  Lubrifiere

  Lubrifierea mașinii

  Lubrifiați mașina mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf.

  Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu sau molibden nr. 2

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

   Note: Aveți grijă să răzuiți orice urme de vopsea de pe partea frontală a fitingului (fitingurilor).

  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiting.

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți.

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Lubrifierea pivoților pentru ridicarea punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați pivoții pentru ridicarea punții mașinii de tuns iarba.
 • Utilizați ulei ușor sau lubrifiant cu pulverizare, pentru a lubrifia pivoții pentru ridicarea punții.

  g336930

  Lubrifierea pivoților de ghidaj

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Lubrifiați pivoții de ghidaj (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Anual
 • Lubrifiați din nou rulmenții roților pivotante(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați capacul anti-praf și reglați pivoții de ghidaj, montați la loc capacul anti-praf după finalizarea lubrifierii; consultați Lubrifierea mașinii.

  4. Demontați dopul hexagonal.

  5. Introduceți un fiting de lubrifiere în orificiu.

  6. Introduceți lubrifiant în fiting până când acesta iese pe lângă rulmentul superior.

  7. Îndepărtați fitingul de lubrifiere din orificiu. Montați la loc dopul hexagonal și capacul.

  Lubrifierea butucilor roților pivotante

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Lubrifiați butucii roților pivotante.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați mașina de tuns iarba pentru a avea acces.

  4. Îndepărtați roata pivotantă din furcile de roată.

  5. Îndepărtați protecțiile de etanșare de pe butuc.

   g006115
  6. Îndepărtați o piuliță de distanțare a roții pivotante de pe ansamblul axului.

   Note: Un agent de blocare filet a fost aplicat pentru a bloca piulițele de distanțare pe ax.

  7. Îndepărtați axul (cu cealaltă piuliță de distanțare încă montată) din ansamblul roții.

  8. Îndepărtați garniturile de etanșare și verificați dacă rulmenții prezintă semne de uzură sau de deteriorare și înlocuiți-i dacă este necesar.

  9. Lubrifiați rulmenții cu un lubrifiant de uz general.

  10. Introduceți 1 rulment și 1 garnitură de etanșare nouă pentru roată.

  11. Dacă ansamblul axului nu are cele două piulițe de distanțare, aplicați un agent de blocat filet pentru o piuliță de distanțare și introduceți-o în ax cu zonele plate pentru cheie orientate spre exterior.

   Note: Nu introduceți piulița de distanțare complet, până la capătul axului. Lăsați un spațiu de aproximativ 3 mm față de suprafața exterioară a piuliței de distanțare până la capătul axului introdus prin piuliță.

  12. Introduceți piulița și axul asamblate în roată, pe partea cu garnitura nouă și rulmentul nou.

  13. Cu capătul deschis al roții îndreptat în sus, umpleți complet zona din interiorul roții, din jurul axului, cu lubrifiant cu uz general.

  14. Introduceți cel de-al doilea rulment și o garnitură de etanșare nouă pentru roată.

  15. Aplicați un agent de blocat filet pentru cea de-a doua piuliță de distanțare și introduceți-o în ax cu zonele plate pentru cheie orientate spre exterior.

  16. Strângeți piulița cu un cuplu de 8 – 9 N∙m, slăbiți piulița și apoi strângeți-o cu un cuplu de 2 – 3 N∙m.

   Note: Asigurați-vă că axul nu se extinde dincolo de oricare dintre piulițe.

  17. Instalați protecțiile de etanșare pe butuc și introduceți roata în furca de roată.

  18. Montați șurubul roții pivotante și strângeți piulița complet.

  Important: Pentru a preveni deteriorarea garniturilor de etanșare și a rulmenților, verificați frecvent dacă rulmenții sunt reglați corespunzător. Rotiți roata pivotantă. Roata nu ar trebui să se rotească liber (mai mult de 1 sau 2 rotații) sau să aibă joc lateral. Dacă roata se rotește liber, reglați cuplul de strângere pentru piulița de distanțare, până când observați o ușoară fricțiune. Aplicați încă un strat de agent de blocare filet.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, alte părți ale corpului și îmbrăcămintea departe de componentele rotative, toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți. Lăsați componentele motorului să se răcească înainte de a efectua lucrările de întreținere.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 250 de ore
 • Înlocuiți filtrul primar de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Verificați filtrul de aer de siguranță(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aer de siguranță(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Note: Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer mai des în cazul în care lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Demontarea filtrelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și îndepărtați capacul filtrului de aer (Figura 41).

   g001883
  4. Curățați interiorul capacului filtrului de aer cu aer comprimat.

  5. Glisați ușor filtrul primar din corpul filtrului de aer (Figura 41).

   Note: Evitați lovirea filtrului în partea laterală a corpului.

  6. Scoateți filtrul de siguranță doar dacă intenționați să-l înlocuiți.

  Verificarea filtrelor

  1. Verificați filtrul de siguranță. Dacă este murdar, înlocuiți atât filtrul de siguranță, cât și filtrul primar.

   Important: Nu încercați să curățați filtrul de siguranță. Dacă filtrul de siguranță este murdar, înseamnă că filtrul primar este deteriorat.

  2. Verificați filtrul primar pentru a descoperi deteriorările, folosind o lumină puternică în exteriorul filtrului. Dacă filtrul primar este murdar, îndoit sau deteriorat, înlocuiți-l.

   Note: Găurile din filtru apar ca spoturi luminoase. Nu curățați filtrul primar.

  Montarea filtrelor

  Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, utilizați întotdeauna motorul cu filtrele de aer și capacul montate.

  1. Dacă montați filtre noi, verificați fiecare filtru pentru a descoperi eventualele deteriorări din timpul transportului.

   Note: Nu utilizați un filtru deteriorat.

  2. Dacă înlocuiți filtrul interior, glisați-l cu atenție în corpul filtrului (Figura 41).

  3. Glisați cu atenție filtrul primar peste filtrul de siguranță (Figura 41).

   Note: Asigurați-vă că filtrul primar este amplasat perfect apăsând pe marginea exterioară în timp ce îl montați.

   Important: Nu apăsați pe zona moale din interiorul filtrului.

  4. Montați capacul filtrului de aer și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 41).

  Întreținerea uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Specificații - ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent (service API SF, SG, SH, SJ, sau SL)

  Capacitate carter:

  • Motoarele Kawasaki FX691 – 2,0 l cu schimbarea filtrului; 1,8 l fără schimbarea filtrului

  • Motoarele Kawasaki FX801 – 2,3 l cu schimbarea filtrului; 2,1 l fără schimbarea filtrului

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g037096

  Note: Deși uleiul de motor 10W-40 este recomandat pentru majoritatea condițiilor, este posibil să fie necesară schimbarea vâscozității uleiului pentru adaptarea la condițiile atmosferice. Utilizarea uleiului de motor 20W-50 pentru temperaturi ambiante mai ridicate poate duce la reducerea consumului de ulei.

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Note: Verificați uleiul atunci când motorul este rece.

  Important: Dacă umpleți excesiv sau insuficient cu ulei carterul motorului și porniți motorul, îl puteți deteriora.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

   Note: Asigurați-vă că motorul este rece, astfel încât uleiul să fi avut timp să se scurgă în carter.

  3. Pentru a ține murdăria, iarba tăiată etc. departe de motor, curățați zona din jurul bușonul rezervorului de ulei și al jojei înainte de a o scoate (Figura 43).

  g008804g311705

  Schimbarea uleiului de motor

  Note: Eliminaţi uleiul uzat la centrul de reciclare.

  1. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze timp de 5 minute.

   Note: Acest lucru încălzește uleiul, astfel încât să se scurgă mai bine.

  2. Parcați mașina astfel încât partea cu scurgerea să fie puțin mai jos decât partea opusă, pentru a vă asigura că uleiul se scurge complet.

  3. Dezactivați comutatorul de control al lamelor (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  4. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  5. Scurgeți uleiul din motor (Figura 44).

   g008804g027734
  6. Turnați încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere și adăugați lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul Complet (Figura 45).

   g194610
  7. Porniți motorul și conduceți pe o suprafață plată.

  8. Verificați din nou nivelul uleiului.

  Înlocuirea filtrului de ulei de motor

  1. Scurgeți uleiul din motor; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  2. Înlocuiți filtrul de ulei de motor (Figura 46).

   g008804g027477

   Note: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul de ulei încă 3/4 de tură.

  3. Umpleți carterul cu ulei nou, de tip adecvat; consultați Specificații - ulei de motor.

  Lucrări de service pentru bujie (bujii)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți sau curățați și distanțați bujia.
 • Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a instala bujia. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujia și un instrument de măsurat sau un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța. Dacă este necesar, montați o bujie nouă.

  Tip de bujie:

  Motoare Kawasaki FX691 și FX801 – NGK® BPR4ES sau echivalent

  Distanță: 0,75 mm

  Îndepărtarea bujiei (bujiilor)

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați zona din jurul bazei bujiei pentru a împiedica pătrunderea în motor a murdăriei și reziduurilor.

  4. Localizați și îndepărtați bujia (bujiile) după cum se arată în Figura 47.

   g009922g027478

  Verificarea bujiei (bujiilor)

  Important: Nu curățați bujia (bujiile). Înlocuiți întotdeauna bujia (bujiile) atunci când are/au un strat negru, electrozii sunt uzați, are/au o peliculă uleioasă sau fisuri.

  Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

  Ajustaţi distanţa la 0,75 mm.

  g206628

  Montarea bujiei(bujiilor)

  g028109

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibil pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Important: Montați furtunurile pentru conducta de combustibil și fixați-le cu coliere de plastic la fel cum au fost montate inițial în fabrică pentru a menține conducta de combustibil departe de componentele care o pot deteriora.

  Nu montați niciodată un filtru murdar după ce a fost îndepărtat de pe conducta de combustibil în linie.

  Filtrul de combustibil este amplasat lângă motor, în partea stânga față a motorului.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Lăsați mașina să se răcească complet.

  4. Înlocuiți filtrul de combustibil (Figura 50).

   Note: Asigurați-vă că săgeata pentru direcția fluxului de combustibil de pe filtrul de schimb este îndreptată spre motor.

   g033082

  Efectuarea lucrărilor de service asupra rezervorului de combustibil

  Nu încercați să efectuați scurgerea rezervorului de combustibil. Asigurați-vă că un centru de service autorizat efectuează scurgerea rezervorului de combustibil, precum și lucrările de întreținere pentru orice componente ale sistemului de alimentare cu combustibil.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați cablul de la borna negativă a bateriei înainte de a repara mașina.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Întreținerea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Lunar
 • Verificați nivelul de încărcare a bateriei.
 • Demontarea bateriei

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  Atenţie

  Îndepărtarea incorectă a cablurilor de la baterie poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați bateria în modul indicat în Figura 51.

   g036853g036855

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Important: Păstrați întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1.265). Acest lucru este deosebit de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0°C.

  1. Demontați bateria de la șasiu; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de 10 – 15 minute la 25 – 30 A sau timp de 30 de minute la 10 A.

   Note: Nu supraîncărcați bateria.

  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 52).

  4. Montați bateria în mașină și conectați cablurile bateriei; consultați Montarea bateriei.

   Note: Nu utilizați mașina cu bateria deconectată; există posibilitatea defectării sistemului electric.

   g000960

  Montarea bateriei

  1. Amplasați bateria în compartimentul său cu clemele față în față cu rezervorul hidraulic (Figura 51).

  2. Instalați cablul pozitiv (roșu) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei.

  3. Instalați cablul negativ (negru) și cablul de legare la masă la borna negativă (-) a bateriei.

   Note: În cazul mașinilor MyRide, asigurați-vă că nu există frecare între cablul de legare la masă și brațul tractat sau ansamblul inferior al amortizorului (Figura 54).

   g334253
  4. Fixați cablurile cu 2 șuruburi, 2 piulițe și 2 contrapiulițe (Figura 51).

  5. Glisați și montați capacul roșu al bornei pe clema pozitivă (+) a bateriei.

  6. Fixați bateria cu elementul de fixare din cauciuc (Figura 51).

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Sistemul electric este protejat de siguranțe. Acestea nu necesită întreținere; totuși, dacă se arde o siguranță, verificați componenta și circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

  Siguranțele fuzibile sunt amplasate pe consola dreapta, de lângă scaun (Figura 54).

  1. Pentru a înlocui o siguranță, trageți siguranța pentru a o îndepărta.

  2. Instalați o siguranță nouă (Figura 54).

   g036858

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea centurii de siguranță

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura de siguranță.
 • Verificați dacă centura de siguranță prezintă semne de uzură, tăieturi și verificați funcționarea corespunzătoare a retractorului și a cataramei. Înlocuiţi cureaua dacă este uzată.

  Reglarea direcției

  1. Decuplarea comutatorului de comandă pentru lamă (PTO).

  2. Deplasați-vă într-o zonă deschisă, plată și deplasați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU-BLOCARE.

  3. Deplasați maneta de accelerație până la jumătatea distanței dintre pozițiile RAPID și LENT .

  4. Deplasați ambele manete de control al mișcării înainte până când ambele ajung la opritoarele fantei în T.

  5. Verificați în ce direcție se îndreaptă mașina.

  6. Dacă mașina se îndreaptă spre dreapta, introduceți o cheie hexagonală de 3/16" în orificiul de acces al panoului stânga al capacului frontal și rotiți șurubul de aliniere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic, pentru a regla cursa manetei (Figura 55).

  7. Dacă mașina se îndreaptă spre stânga, introduceți o cheie hexagonală de 3/16" în orificiul de acces al panoului dreapta al capacului frontal și rotiți șurubul de aliniere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic, pentru a regla cursa manetei (Figura 55).

  8. Conduceți mașina și verificați alinierea în timpul deplasării complet înainte.

  9. Repetați reglajele până la obținerea alinierii dorite.

   g334735

  Verificarea presiunii din anvelope

  Doar pentru mașinile cu anvelope pneumatice
  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Verificaţi presiunea din anvelope.Doar pentru mașinile cu anvelope pneumatice.
 • Mențineți presiunea în anvelopele roților pivotante și roților spate la 0,9 bar (90 kPa). Presiunea inegală din anvelope poate duce la o tăiere neuniformă. Verificați presiunea la nivelul tijei supapei când anvelopele sunt reci, pentru a determina cea mai corectă valoare a presiunii.

  g001055

  Verificarea prizoanelor

  Verificați și strângeţi prizoanele la un cuplu de 122 – 136 N·m.

  Întreţinerea frânei

  Reglarea frânei de parcare

  Dacă aveți nevoie să reglați frâna de parcare, contactaţi un centru de service autorizat.

  Întreţinerea bandei

  Verificarea curelelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Verificați dacă curelele prezintă fisuri și semne de uzură.
 • Înlocuiţi cureaua dacă este uzată. Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce se rotește cureaua, patinarea lamelor în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea.

  Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Coborâți mașina de tuns iarba la înălțimea de tăiere de 76 mm.

  4. Slăbiți șurubul de pe fiecare capac al curelei.

  5. Eliberați învelișul punții mașinii de tuns iarba prin îndepărtarea cuiului spintecat; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  6. Îndepărtați apărătoarea de tablă; consultați Îndepărtarea apărătorii de tablă.

  7. Îndepărtați capacele curelei (Figura 57).

   g027729
  8. Folosiți o cheie cu clichet de 3/8" în orificiul pătrat al brațului rolei de ghidare pentru a elimina tensiunea arcului rolei de ghidare (Figura 58).

  9. Îndepărtați cureaua de pe fuliile punții mașinii de tuns iarba și de pe fulia ambreiajului.

  10. Îndepărtați dispozitivul de ghidare a curelei de pe brațul rolei de ghidare cu arc (Figura 58).

  11. Îndepărtaţi cureaua existentă.

  12. Montați cureaua nouă în jurul fuliilor mașinii de tuns iarba și fuliei ambreiajului de sub motor (Figura 58).

   g334846
  13. Montați dispozitivul de ghidare a curelei pe brațul rolei de ghidare (Figura 58).

  14. Utilizând cheia cu clichet de 3/8" în orificiul pătrat, montați arcul rolei de ghidare (Figura 58).

   Note: Asigurați-vă că ați amplasat capetele arcului în canelurile de ancorare.

  15. Montați capacele curelei (Figura 59).

   g027730

  Înlocuiți cureaua de acționare a pompei hidraulice

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați cureaua mașinii de tuns iarba; consultați Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba.

  4. Ridicați mașina și sprijiniți-o cu cricuri.

  5. Folosiți o cheie cu clichet de 1/2" sau o bară de forță în unul din orificiile pătrate ale brațului rolei de ghidare pentru a elimina tensiunea arcului rolei de ghidare (Figura 60).

  6. Îndepărtaţi cureaua existentă de pe fulia rolei de ghidare, de pe cele 2 fulii de acționare a pompei hidraulice și de la fulia motorului (Figura 60).

  7. Montați cureaua nouă în jurul fuliei rolei de ghidare, fuliei motorului și în jurul celor 2 fulii ale pompei hidraulice (Figura 60).

  8. Utilizând cheia cu clichet de 1/2" sau bara de forță în unul din orificiile pătrate, montați arcul rolei de ghidare.

   Note: Asigurați-vă că ați amplasat capetele arcului în canelurile de ancorare.

  9. Montați cureaua mașinii de tuns iarba; consultați Înlocuirea curelei mașinii de tuns iarba.

   g334847

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea poziției mânerului de control

  În cazul în care capetele manetelor se lovesc unul de celălalt, consultați Reglarea conexiunii manetelor de control al mișcării.

  Reglarea înălţimii

  Puteți regla o înălțime mai mare sau mai mică a manetelor de control al mișcării, pentru confort maxim.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Slăbiți elementul de fixare care fixează maneta de control pe arborele brațului de control.

   g035858
  4. Deplasați maneta de control spre următorul set de orificii. Fixați maneta cu elementul de fixare.

  5. Repetați reglarea pentru maneta de control opusă.

  Reglarea înclinării

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Slăbiți șurubul superior care fixează maneta de control pe arborele brațului de control.

  4. Slăbiți șurubul inferior suficient pentru a putea pivota maneta de control în față sau în spate. Strângeți ambele șuruburi pentru a fixa maneta de control în noua poziție.

  5. Repetați reglarea pentru maneta de control opusă.

   g009195

  Reglarea conexiunii manetelor de control al mișcării

  Conexiunile de control pentru pompă sunt amplasate pe ambele laturi ale mașinii, sub scaun. Rotind piulița de capăt cu o cheie tubulară de 1/2" permite efectuarea reglajelor fine, astfel încât mașina să nu se deplaseze în poziția neutru. Orice reglaje trebuie efectuate doar pentru poziția neutru.

  Atenţie

  Pentru a putea efectua reglajele, motorul trebuie să fie în funcțiune, iar roțile motoare trebuie să se rotească. Contactul cu componentele mobile sau cu suprafețele fierbinți poate provoca vătămări corporale.

  Țineți degetele, mâinile și hainele la distanță de componentele rotative și suprafețele fierbinți.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Apăsați pedala pentru ridicarea punții, îndepărtați știftul pentru înălțimea de tăiere și coborâți puntea mașinii de tuns iarba la sol

  4. Ridicați partea din spate a mașinii și sprijiniți-o cu cricuri (sau cu suporturi echivalente) la o înălțime suficientă, pentru a permite rotirea liberă a roților motoare.

  5. Deconectați conexiunea electrică de la comutatorul de siguranță al scaunului, amplasat sub perna inferioară a scaunului.

   Note: Comutatorul este parte a ansamblului scaunului.

  6. Montați temporar un conductor de șuntare de-a lungul bornelor, în conectorul fasciculului principal de cabluri.

  7. Porniți motorul, accelerați la maxim și decuplați frâna de parcare.

   Note: Înainte de pornirea motorului, asigurați-vă că frâna de parcare este cuplată și că manetele de control al mișcării sunt deplasate în exterior. Nu trebuie să vă aflați pe scaun.

  8. Lăsați mașina să funcționeze cel puțin 5 minute cu manetele de acționare la viteza maximă de deplasare înainte pentru a aduce uleiul hidraulic la temperatura de funcționare.

   Note: Manetele de control al mișcării trebuie să fie în poziția neutru, atunci când faceți orice ajustări.

  9. Aduceți manetele de control al mișcării până în poziția NEUTRU.

  10. Verificați și asigurați-vă că proeminențele plăcii de control ating plăcile pentru revenirea la poziția neutru de pe unitățile hidraulice.

  11. Reglați lungimile tijei de control a pompei prin rotirea piuliței în direcția corespunzătoare până când roțile încep să se rotească ușor în marșarier (Figura 63 și Figura 64).

   g334848
   g036753
  12. Deplasați manetele de control al mișcării în poziția MARșARIER în timp ce aplicați o presiune ușoară asupra manetei, permiteți arcurilor indicatorului pentru deplasarea în marșarier să aducă manetele înapoi în poziția neutru.

   Note: Roțile ar trebui să se oprească din rotit sau să înceapă să se deplaseze ușor în marșarier.

   Note: Este posibil să fie necesară îndepărtarea capacului manetelor de control al mișcării pentru a avea acces.

  13. Opriți mașina.

  14. Îndepărtați conductorul de șuntare din fasciculul de cabluri și conectați conectorul în comutatorul scaunului.

  15. Îndepărtați cricurile.

  16. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba și montați știftul înălțimii de tăiere.

  17. Verificați și asigurați-vă că mașina nu se deplasează ușor în poziția neutră cu frâna de parcare decuplată.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Tipul de ulei hidraulic: ulei hidraulic Toro® HYPR-OIL 500

  Important: Utilizați uleiul specificat. Alte uleiuri ar putea deteriora sistemul hidraulic.

  Capacitate a sistemului hidraulic (cu filtrele îndepărtate): 7,57 l

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic în rezervorul de expansiune.
  1. Lăsați uleiul hidraulic să se răcească complet. Verificați nivelul de ulei atunci când uleiul este rece.

  2. Verificați rezervorul de expansiune și, dacă este necesar, adăugați ulei hidraulic Toro® HYPR-OIL 500 până la linia COMPLET RECE (Figura 65).

   g334849

  Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Înlocuiți filtrele și uleiul pentru sistemul hidraulic.
 • Pentru a înlocui uleiul hidraulic, filtrele trebuie îndepărtate. Înlocuiți ambele filtre simultan; pentru specificațiile uleiului, consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  Purjați aerul din sistem după ce montați noile filtre și adăugați ulei. Consultaţi Golirea sistemului hidraulic. Repetați procesul de scurgere până când uleiul rămâne la nivelul COMPLET RECE în rezervor, după purjare.

  Important: Efectuarea necorespunzătoare a acestei proceduri poate cauza daune ireparabile sistemului de acționare a transmisiei.

  Eliminarea uleiului hidraulic și a filtrelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Lăsați motorul să se răcească.

  4. Folosind o extensie și o cheie de 7/16", accesați dopul orificiului de ventilație din partea superioară a mașinii prin orificiile de lângă suporturile barei antiruliu (Figura 66).

   Note: Asigurați-vă că aveți la îndemână dopul orificiului de ventilație după ce a fost îndepărtat, întrucât este foarte ușor să îl pierdeți.

   g336998
  5. Curățați cu atenție zona din jurul filtrului.

   Important: Nu permiteți murdăriei să pătrundă în sistemul hidraulic; în caz contrar, poate avea loc contaminarea.

  6. Amplasați o tavă de scurgere sub filtru pentru a capta uleiul care se scurge după îndepărtarea filtrului și a dopurilor orificiilor de ventilație.

  7. Îndepărtați capacul filtrului pentru ulei hidraulic de pe transmisie, pentru a scurge uleiul (Figura 67).

   g334915
  8. Îndepărtați garnitura inelară de pe capacul filtrului și eliminați garnitura inelară.

  9. După scurgerea uleiului hidraulic din transmisie, îndepărtați filtrul din carcasa transmisiei.

  10. Repetați această procedură pe partea cealaltă a mașinii.

  Montarea filtrelor și umplerea cu ulei hidraulic

  1. Montați un filtru nou în transmisie și o nouă garnitură inelară pe capacul filtrului.

  2. Montați capacul filtrului.

  3. Strângeţi capacul filtrului la un cuplu de 22,6 – 33,8 N∙m.

  4. Îndepărtați capacul rezervorului de expansiune și umpleți transmisia cu uleiul specificat, până la atingerea nivelului corespunzător.

   Note: Umplerea transmisiei poate dura mai mult timp decât ați estimat.

  5. Instalați dopurile orificiilor de ventilație îndepărtate anterior și strângeți-le la un cuplu de 395 – 904 N∙m.

  6. Mergeți la Golirea sistemului hidraulic

   Important: Efectuarea necorespunzătoare a procedurii Golirea sistemului hidraulic după înlocuirea filtrelor și uleiului hidraulic poate cauza daune ireparabile sistemului de acționare a transmisiei.

  Golirea sistemului hidraulic

  1. Ridicați partea din spate a mașinii și sprijiniți-o cu cricuri (sau cu suporturi echivalente) la o înălțime suficientă, pentru a permite rotirea liberă a roților motoare.

   g017625
  2. Porniți motorul, deplasați controlul accelerației în față în poziția accelerație ½ și decuplați frâna de parcare.

   1. Deplasați manetele de bypass în poziția de împingere a mașinii. Cu supapele de bypass deschise și motorul în funcțiune, deplasați ușor manetele de control al mișcării în direcția de deplasare înainte și de deplasare în marșarier de 5, 6 ori.

   2. Deplasați manetele de bypass în poziția de operare a mașinii.

   3. Cu supapa de bypass închisă și motorul în funcțiune, deplasați ușor manetele de control atât în direcția de deplasare înainte și de deplasare în marșarier de 5, 6 ori.

   4. Opriți motorul și verificați nivelul uleiului în rezervorul de expansiune. Adăugați uleiul specificat până când atingeți nivelul COMPLET RECE al rezervorului de expansiune.

  3. Repetați pasul 2 până când tot aerul este purjat din sistem.

   Note: Transmisia este purjată atunci când funcționează la nivelul de zgomot normal, se deplasează lin înainte și se deplasează în marșarier la viteze normale.

  4. Verificați nivelul de ulei din rezervorul de expansiune pentru ultima dată. Adăugați uleiul specificat până când atingeți nivelul COMPLET RECE al rezervorului de expansiune.

  Întreținerea punții mașinii de tuns iarba

  Măsuri de siguranță cu privire la lamă

  • Inspectați lamele periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

  • Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

  Lucrări de service pentru lamele de tăiere

  Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, mențineți lamele ascuțite. Pentru o ascuțire și înlocuire ușoară, păstrați lame suplimentare la îndemână.

  Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

  Inspectarea lamelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectarea lamelor.
  1. Inspectați marginile de tăiere (Figura 69).

  2. Dacă marginile nu sunt ascuțite sau prezintă crestături, îndepărtați și ascuțiți lama; consultați Ascuțirea lamelor.

  3. Inspectați lamele, în special în zona curbată.

  4. Dacă observați orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalați imediat o lamă nouă (Figura 69).

   g006530

  Verificarea prezenței lamelor îndoite

  Note: Mașina trebuie să se afle pe o suprafaţă uniformă pentru următoarea procedură.

  1. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba până la cea mai înaltă poziție a înălțimii de tăiere.

  2. Purtați mănuși cu protecție corespunzătoare sau alte protecții adecvate pentru mâini și rotiți încet lama într-o poziție care vă permite să măsurați distanța dintre marginea de tăiere și suprafața uniformă pe care se află mașina (Figura 70).

   g014972
  3. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 71).

   g014973
  4. Rotiți aceeași lamă la 180 de grade, astfel încât marginea de tăiere opusă să se afle acum în aceeași poziție (Figura 72).

   g014974
  5. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 73).

   Note: Diferența nu trebuie să depășească 3 mm.

   g014973
   1. Dacă diferența dintre A și B este mai mare de 3 mm, înlocuiți lama cu una nouă; consultați Îndepărtarea lamelor și Montarea lamelor.

    Note: Dacă o lamă îndoită se înlocuiește cu o lamă nouă, iar dimensiunea obținută depășește în continuare 3 mm, este posibil ca axul lamei să fie îndoit. Pentru service, contactați un centru de service autorizat.

   2. Dacă diferența se încadrează în limite, treceți la următoarea lamă.

  6. Repetați această procedură pentru fiecare lamă.

  Îndepărtarea lamelor

  Înlocuiți lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă lama nu mai este echilibrată sau este îndoită.

  1. Folosiți o cheie pe partea plată a arborelui axului sau țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.

  2. Îndepărtați șurubul lamei, bucșa și lama de pe arborele axului (Figura 74).

   g295816

  Ascuțirea lamelor

  1. Folosiți o pilă pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 75).

   Note: Mențineți unghiul inițial.

   Note: Lama își păstrează echilibrul dacă aceeași cantitate de materiale este îndepărtată de pe ambele margini de tăiere.

   g000552
  2. Verificați echilibrul lamei așezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 76).

   Note: Dacă lama rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, piliți numai din capătul suprafeței velice (Figura 75).

   g000553
  3. Repetați procedura până când lama este echilibrată.

  Montarea lamelor

  1. Montați bucșa în lamă cu gulerul bucșei pe partea inferioară (care intră în contact cu iarba) a lamei (Figura 77).

   g255205
  2. Montați ansamblul bucșă/lamă pe arborele axului (Figura 78).

   g298850
  3. Aplicați un lubrifiant pe bază de cupru sau lubrifiați fileturile șurubului lamei în mod adecvat, pentru a preveni blocarea. Strângeți șurubul lamei cu mâna.

  4. Folosiți o cheie pe partea plată a arborelui axului și strângeţi șurubul lamei la un cuplu de 75 – 81 N·m.

  Reglarea planeității ambelor laturi și reglarea pantei lamei

  Verificați planeitatea punții mașinii de tuns iarba de fiecare dată când montați mașina sau când constatați o tăietură neuniformă pe gazon.

  Înainte de a asigura planeitatea, verificați dacă există lame îndoite ale punții mașinii de tuns iarba și îndepărtați și înlocuiți toate lamele îndoite; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere înainte de a continua.

  Asigurați mai întâi planeitatea de la o latură la cealaltă a punții mașinii; apoi puteți regla panta față-spate.

  Cerințe:

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Verificați presiunea din anvelopele roților motoare; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  4. Configurați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de blocare pentru transport sau utilizați setarea pentru cea mai ridicată înălţime de tăiere.

  5. Rotiți cu atenție lamele dintr-o parte în cealaltă.

  6. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 79). Dacă ambele măsurători nu sunt mai mici de 5 mm, reglați planeitatea; continuați cu această procedură.

   g037879
  7. Verificarea planeității lamei față-spate (Figura 80). Asigurați-vă că vârful lamei față este mai coborât decât vârful lamei spate, așa cum este ilustrat în tabelul privind înălțimea blocului și cuțitul pentru tuns. Dacă sunt necesare reglaje, continuați cu această procedură.

   g037880
  8. Setați rolele anti-scalp la orificiile superioare sau îndepărtați-le complet pentru acest reglaj.

  9. Ridicați puntea în poziția pentru transport (140 mm).

  10. Slăbiți încet șurubul de reglare al arcului de asistare pentru ridicare, până când puteți îndepărta șurubul (Figura 81).

   Note: Păstrați șurubul pentru montare.

   g334850
  11. Amplasați 2 blocuri (consultați tabelul privind înălțimea blocului și cuțitul pentru tuns) sub marginea din spate a punții de tăiere, câte unul pe fiecare parte a punții de tăiere (Figura 82).

  12. Setați maneta pentru înălţimea de tăiere în poziția de 76 mm; consultați Reglarea înălțimii de tăiere.

  13. Amplasați 2 blocuri sub fiecare parte a marginii frontale a punții, dar nu sub suporturile sau sudurile rolei anti-scalp.

   g038090

   Tabel privind înălțimea blocului și cuțitul pentru tuns

   Dimensiunea punții Înălțimea blocului frontal Cuțit pentru tuns
   Toate punțile mașinii de tuns iarba73 mmÎntre 4,8 și 6,4 mm
  14. Rotiți cu atenție lamele dintr-o parte în cealaltă (Figura 79).

  15. Coborâți puntea mașinii de tuns iarba în poziția de 76 mm; consultați Reglarea înălțimii de tăiere.

  16. Slăbiți contrapiulițele (Figura 83) din toate cele 4 colțuri și asigurați-vă că puntea mașinii de tuns iarba stă fixată în siguranță pe toate cele 4 blocuri.

  17. Eliminați orice joc al elementelor de suspendare a punții și asigurați-vă că levierul de picior pentru ridicarea punții este împins până la opritor.

  18. Strângeți cele 4 contrapiulițe.

   g035851
  19. Asigurați-vă că blocurile se potrivesc perfect sub puntea de tăiere și că toate șuruburile de fixare sunt strânse etanș

  20. Continuați să asigurați planeitatea punții mașinii de tuns iarba verificând panta față-spate a lamei.

  21. Verificați planeitatea lamelor și repetați procedura de asigurare a planeității punții, dacă este necesar.

  22. Ridicați puntea în poziția pentru transport (140 mm).

  23. Montați șurubul de reglare al arcului de asistare pentru ridicare, îndepărtat anterior la pasul 10.

  24. Setaţi distanţa între arc și colier între 22 și 29 mm.

  Demontarea punții mașinii de tuns iarba

  Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere sau demontarea punții mașinii de tuns iarba, blocați brațele cu arc pentru ridicarea punții.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Coborâți mașina de tuns iarba la înălțimea de tăiere de 76 mm.

  4. Eliberați învelișul punții mașinii de tuns iarba prin îndepărtarea cuiului spintecat; consultați Eliberarea învelișului punții mașinii de tuns iarba.

  5. Îndepărtați capacele curelei.

  6. Slăbiți rola de ghidare a punții mașinii de tuns iarba și îndepărtați cureaua mașinii de tuns iarba; consultați Întreţinerea bandei.

  7. Scoateți șuruburile și piulițele din partea frontală a plăcii de sub suportul pentru picioare.

  8. Îndepărtați și păstrați șuruburile și piulițele de pe ambele laturi ale mașinii (Figura 84).

   g036866
  9. Glisați puntea în afară, pe partea dreaptă a mașinii.

  Înlocuirea deflectorului pentru iarbă

  Atenţie

  O gură de evacuare neacoperită ar putea permite mașinii să proiecteze obiecte către dumneavoastră sau trecători, cauzând răniri grave. De asemenea, poate apărea contactul cu lama.

  Nu utilizați niciodată mașina dacă nu ați montat o placă de mulcire, un deflector de evacuare sau un sistem de colectare a ierbii.

  1. Îndepărtați contrapiulița, șurubul, arcul și distanțierul care fixează deflectorul pe suporturile pivotante (Figura 85).

  2. Îndepărtați deflectorul pentru iarbă deteriorat sau uzat (Figura 85).

   g015594
  3. Montați distanțierul și arcul pe deflectorul pentru iarbă.

  4. Amplasați capătul în formă de J al arcului în spatele marginii punții.

   Note: Asigurați-vă că ați montat capătul în formă de J în spatele marginii punții, înainte de a monta șurubul conform Figura 85.

  5. Montați șurubul și piulița.

  6. Amplasați capătul în formă de J al arcului în jurul deflectorului pentru iarbă (Figura 85).

   Important: Deflectorul pentru iarbă trebuie să se poată roti. Ridicați deflectorul în poziția complet deschisă și asigurați-vă că se rotește în poziția complet în jos.

  Curăţare

  Curățarea sub puntea mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Curățați sub puntea mașinii de tuns iarba.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția TRANSPORT.

  Curățarea sistemului de suspensie

  Folosiți aer comprimat pentru a curăța sistemul de suspensie.

  Note: Nu curățați ansamblurile de amortizoare cu apă sub presiune (Figura 86).

  g030538

  Eliminarea deșeurilor

  Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluanți pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau combustibilul lângă flăcări și nu goliți combustibilul în interior sau într-o remorcă închisă.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Curățare și depozitare

  1. Decuplați comutatorul de control al lamelor (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă, murdăria și stratul depus de pe exteriorul întregii mașini, în special de pe motor și sistemul hidraulic. Curățați murdăria și pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Verificați funcționarea frânei de parcare; consultați Reglarea frânei de parcare.

  5. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  6. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea mașinii.

  7. Schimbați uleiul din carter; consultați Întreținerea uleiului de motor.

  8. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  9. Schimbați filtrele hidraulice; consultați Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor.

  10. Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

  11. Răzuiți acumularea puternică de iarbă și murdărie de pe partea inferioară a mașinii de tuns iarba, apoi spălați mașina cu un furtun de grădină.

   Note: Porniți mașina cu comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) cuplat și cu motorul la ralanti maxim timp de 2 până la 5 minute după spălare.

  12. Verificați starea lamelor; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere.

  13. Pregătiţi maşina pentru depozitare dacă nu este utilizată pentru mai mult de 30 de zile. Pregătiți mașina pentru depozitare după cum urmează:

   1. Adăugați un stabilizator/aditiv pe bază de petrol în combustibilul proaspăt din rezervor. Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

    Note: Stabilizatorul/aditivul de combustibil are eficiența cea mai ridicată atunci când este amestecat cu combustibil proaspăt și utilizat tot timpul.

   2. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.

   3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil.

   4. Porniţi motorul şi turaţi-l până se opreşte.

   5. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați combustibilul conform legislației locale.

    Important: Nu depozitați combustibilul care conține stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  14. Îndepărtați și verificați starea bujiei (bujiilor); consultați Lucrări de service pentru bujie (bujii). Cu bujia (bujiile) îndepărtată/îndepărtate de la motor, turnați 30 ml (2 linguri) de ulei de motor în orificiul bujiei. Utilizați demarorul pentru a porni motorul și pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului. Montați bujiei (bujiile). Nu montaţi cablul la bujie (bujii).

  15. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  16. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  17. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și nu o lăsați la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  3. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  4. Filtrul de aer este murdar.
  5. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Adăugaţi ulei în carter.
  3. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  4. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat
  Demarorul nu pornește.
  1. Comutatorul de comandă pentru lamă este cuplat.
  2. Manetele de control al mișcării nu sunt în poziția Neutru-Blocare.
  3. Bateria este inactivă.
  4. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  5. Este arsă o siguranță.
  6. Un releu sau comutator este deteriorat.
  1. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.
  2. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția Neutru-Blocare.
  3. Încărcați bateria.
  4. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  5. Înlocuiţi siguranţa.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Ventilul de închidere combustibil este închis.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Clapeta de acceleraţie nu este în poziţia corectă.
  5. Filtrul de combustibil conține impurități.
  6. În sistemul de combustibil există murdărie sau combustibil expirat.
  7. Filtrul de aer este murdar.
  8. Comutatorul scaunului nu funcționează în mod corespunzător.
  9. Conexiunile electrice sunt corodate, slăbite sau deteriorate.
  10. Releul sau comutatorul este uzat sau deteriorat.
  11. Bujia este murdară sau distanțată incorect.
  12. Cablul bujiei este deconectat.
  1. Umpleți rezervorul de combustibil.
  2. Deschideţi ventilul de închidere combustibil.
  3. Adăugaţi ulei în carter.
  4. Asigurați-vă că maneta de accelerație este la jumătatea distanței dintre pozițiile lent și rapid.
  5. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  8. Verificați indicatorul pentru comutatorul scaunului. Înlocuiți scaunul dacă este necesar.
  9. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun. Curățați temeinic bornele conectorului cu o soluție pentru curățat contactele electrice, aplicați unsoare dielectrică și efectuați conexiunile corespunzătoare.
  10. Contactaţi un centru de service autorizat.
  11. Reglați sau înlocuiți bujia.
  12. Verificați conexiunea cablului bujiei.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrul de aer este murdar.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Nervurile de răcire și canalele de aer de deasupra motorului sunt obturate.
  5. Orificiul de ventilație din capacul rezervorului de combustibil este acoperit.
  6. Filtrul de combustibil conține impurități.
  7. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Curățați elementul filtrului de aer.
  3. Adăugaţi ulei în carter.
  4. Îndepărtați elementul care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  5. Curățați sau înlocuiți filtrul de combustibil.
  6. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina se îndreaptă spre stânga sau dreapta (cu manetele complet înainte)
  1. Direcția necesită reglare.
  2. Presiunea din anvelopele roților motoare nu este corectă.
  1. Reglați direcția.
  2. Reglați presiunea din anvelopele roților motoare .
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Supapele de bypass nu sunt închise etanș.
  2. Cureaua pompei este uzată, slăbită sau ruptă.
  3. Cureaua pompei este scoasă de pe o fulie.
  4. Arcul rolei de ghidare este rupt sau lipsește.
  5. Nivelul de ulei hidraulic este prea scăzut sau temperatura uleiului hidraulic este prea mare.
  1. Strângeți supapele de bypass
  2. Înlocuiți cureaua.
  3. Înlocuiți cureaua.
  4. Înlocuiți arcul.
  5. Adăugați ulei hidraulic în rezervor sau lăsați-l să se răcească.
  Mașina vibrează anormal.
  1. Lamele de tăiere sunt îndoite sau nu sunt echilibrate.
  2. Șurubul pentru montarea lamei este slăbit.
  3. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  4. Fulia motorului, fulia rolei de ghidare sau fulia lamei sunt slăbite.
  5. Fulia motorului este deteriorată.
  6. Axul lamei este îndoit.
  7. Suportul motorul este slăbit sau uzat.
  1. Instalați noi lame de tăiere.
  2. Strângeți șurubul pentru montarea lamei.
  3. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  4. Strângeți fuliile corespunzătoare.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Înălțimea de tăiere nu este uniformă.
  1. Lama (lamele) de tăiere nu este (sunt) ascuțită (ascuțite).
  2. Lamele de tăiere sunt îndoite.
  3. Planeitatea mașinii de tuns iarba nu este corectă.
  4. O rolă anti-scalp (dacă este aplicabil) nu este setată corect.
  5. Partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba este murdară.
  6. Presiunea din anvelope este incorectă.
  7. Un ax al lamei este îndoit.
  1. Ascuțiți lamele.
  2. Instalați noi lame de tăiere.
  3. Asigurați planeitatea mașinii de tuns iarba de la o latură la cealaltă și cea față-spate.
  4. Reglați înălțimea rolei anti-scalp.
  5. Curățați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba.
  6. Reglați presiunea din anvelope.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Lamele nu se rotesc.
  1. Cureaua de transmisie a este uzată, slăbită sau ruptă.
  2. Cureaua de transmisie este scoasă din fulie.
  3. Comutatorul prizei de putere sau ambreiajul prizei de putere este defect.
  4. Cureaua mașinii de tuns iarba este uzată, slăbită sau ruptă.
  1. Montați o curea de transmisie nouă.
  2. Montați cureaua de transmisie și verificați poziția corectă a axelor de reglare și ghidajelor curelei.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Montați o curea nouă la mașina de tuns iarba.
  Ambreiajul nu cuplează.
  1. Siguranța este arsă.
  2. Tensiunea de alimentare la ambreiaj este scăzută.
  3. Bobina este deteriorată.
  4. Alimentarea cu curent este necorespunzătoare.
  5. Distanța rotor/armătură este prea mare.
  1. Înlocuiţi siguranţa. Verificați rezistența bobinei, nivelul de încărcare a bateriei, sistemul de încărcare, cablajele și, dacă este necesar, înlocuiți componentele.
  2. Verificați rezistența bobinei, nivelul de încărcare a bateriei, sistemul de încărcare, cablajele și, dacă este necesar, înlocuiți componentele.
  3. Înlocuiți ambreiajul.
  4. Reparați sau înlocuiți cablul conductor al ambreiajului sau sistemul electric. Curățați contactele conectorului.
  5. Îndepărtați pana de fixare sau înlocuiți ambreiajul.

  Scheme

  Schemă electrică - pagina 1

  g338323

  Schemă electrică - pagina 2

  g338324