Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, angajați. Mașina a fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute ale proprietăților rezidențiale și comerciale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g310514

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) este prezent în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele Pericol, Avertisment sau Atenție.

 • Pericol indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

 • Pericol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

 • Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

g000502

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Cuplul brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă, emisii şi operare, cuplul real al motorului în cazul acestei clase de maşini de tuns iarba poate fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina.

 • Țineți trecătorii și copiii la distanță.

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Utilizarea mașinii sau lucrările de service vor fi efectuate doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic.

 • Mențineți bara antiruliu întotdeauna în poziția complet ridicată și blocată și utilizați centura de siguranță.

 • Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase sau pe pante mai abrupte de 15°.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina fără ca toate apărătorile, întrerupătoarele de siguranță și celelalte dispozitive de protecție să fie montate și funcționale.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

Indicator pantă

g011841

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-6696
decal93-7818
decal98-1977
decal106-5517
decal112-8760
decal112-9028
decal115-4212
decal116-8813
decal116-8934
decal116-8935
decal116-8936
decal116-8941
decal116-8943
decal116-8946
decal116-9049
decal119-0217
decal120-0625
decal126-4159
decal126-4207
decal130-2880
decal126-4158
decal116-9044

Rezumat al produsului

g233918

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g035550

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OPRIRE, FUNCțIONARE și PORNIRE. Consultaţi Pornirea motorului.

Manetă de accelerație

Maneta de accelerație controlează turația motorului și are o setare continuu variabilă de la poziția LENT la RAPID (Figura 5).

Manetă șoc

Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece.

Manetă de cuplare a prizei de putere

Utilizați maneta de cuplare a prizei de putere pentru a cupla lamele și suflanta.

Manetă de control al vitezei

Maneta de control al vitezei setează viteza maximă de deplasare înainte a mașinii (Figura 4). Deplasând maneta de control al vitezei spre spate, în poziția NEUTRU, transmisia va trece în neutru.

Contor orar

Contorul orar înregistrează numărul de ore în care funcționează motorul. Contorul orar înregistrează când punctul zecimal luminează intermitent pe afișajul ore/tensiune. Folosiți aceste perioade pentru programarea lucrărilor de întreținere periodică (Figura 6).

g020563

Indicator luminos baterie

Dacă rotiți comutatorul de contact în poziția PORNIT timp de câteva secunde, tensiunea bateriei va fi afișată în zona în care sunt afișate în mod normal orele.

Indicatorul bateriei se aprinde atunci când comutatorul de contact este în poziția Pornit și când nivelul de încărcare este mai mic decât nivelul adecvat de funcționare (Figura 6).

Indicatoare pentru sistemul de blocare de siguranță

Pe contorul orar există simboluri care indică printr-un triunghi negru că poziția componentei de blocare este corectă (Figura 6).

Indicator luminos și sonor privind temperatura uleiului de motor

Indicatorul luminos privind temperatura uleiului de motor monitorizează temperatura uleiului de motor. Dacă indicatorul luminos privind temperatura uleiului de motor este aprins și puteți auzi semnale sonore intermitente, acest lucru înseamnă că motorul este supraîncălzit.

Manete de control al mișcării

Utilizați manetele de control al mișcării pentru a conduce mașina înainte, în marșarier și pentru a vira în ambele sensuri (Figura 4).

Manetă frână de parcare

Oricând opriți motorul, cuplați frâna de parcare pentru a preveni mișcarea accidentală a mașinii.

Ventil de închidere combustibil

Înainte de a transporta sau depozita mașina, închideți ventilul de închidere combustibil.

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime

 122 cm cu puntea mașinii de tuns iarba
Fără puntea mașinii de tuns iarba108 cm
Cu puntea mașinii de tuns iarba125 cm

Lungime

 122 cm cu puntea mașinii de tuns iarba
Fără puntea mașinii de tuns iarba171 cm
Puntea mașinii de tuns iarba - ridicată208 cm
Puntea mașinii de tuns iarba - coborâtă240 cm

Înălţime

122 cm cu puntea mașinii de tuns iarba
130 cm

Greutate

122 cm cu puntea mașinii de tuns iarba
538 kg

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstrucționa utilizarea mașinii sau pe care mașina le-ar putea proiecta.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Înainte de a tunde iarba, inspectați mașina pentru a vă asigura că ansamblurile de tăiere funcționează corespunzător.

 • Evaluați terenul pentru a determina echipamentele adecvate și orice dispozitive de atașare și accesorii necesare funcționării corespunzătoare și sigure a mașinii.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu transportați persoane cu mașina.

 • Țineţi trecătorii și animalele de companie la distanţă de maşină în timpul operării. Opriți mașina și dispozitivul (dispozitivele) de atașare dacă cineva intră în zonă.

 • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Combustibilul este extrem de inflamabil şi foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasaţi recipientul şi/sau maşina direct pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

  • Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber, pe un teren plan, într-o zonă deschisă și când motorul este rece. Ștergeți orice urme de combustibil vărsat.

  • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu adăugați combustibil în rezervor în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați generarea unei surse de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

  • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghițit. Expunerea pe termen lung la vapori poate provoca răni grave și îmbolnăviri.

  • Evitați inspirarea prelungită a vaporilor.

  • Țineți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.

  • Țineți combustibilul departe de ochi și piele.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

 • Nu umpleţi recipientele în interiorul unui vehicul sau într-un camion sau remorcă prevăzută cu căptuşeală de plastic. Amplasaţi întotdeauna recipientele pe sol, la distanţă de vehicul înainte de umplere.

 • Îndepărtați echipamentul din camion sau remorcă și alimentați-l atât timp cât se află pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, realimentaţi mai degrabă dintr-un container portabil decât de la o duză de distribuire combustibil.

 • Nu utilizați mașina fără ca întregul sistem de evacuare să fie montat și în stare corespunzătoare de funcționare.

 • Menţineţi în permanenţă duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizaţi un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.

 • Dacă vărsați combustibil pe haine, schimbați-le imediat.

 • Nu umpleţi excesiv rezervorul de combustibil. Repoziționați bușonul rezervorului și strângeți-l bine.

 • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Etanol: benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metill terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică precum E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugați ulei în benzină.

Utilizarea unui stabilizator/aditiv de combustibil

Utilizați un stabilizator/aditiv de combustibil pentru mașină, pentru a avea următoarele beneficii:

 • Menține prospețimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului

 • Curăță motorul în timpul funcționării

 • Elimină acumularea de lac, similară gumei, în sistemul de alimentare, care duce la pornirea grea a mașinii

  Important: Nu utilizați aditivi care conțin metanol sau etanol.

  Adăugați cantitate corectă de stabilizator/aditiv de combustibil în combustibil.

  Note: Stabilizatorul/aditivul de combustibil are eficiența cea mai ridicată atunci când este amestecat cu combustibil proaspăt. Pentru a minimiza riscul depunerilor de lac în sistemul de alimentare, folosiți întotdeauna stabilizator de combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

 2. Cuplați frâna de parcare.

 3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 4. Curăţaţi bușonul rezervorului de combustibil.

 5. Umpleți rezervorul de combustibil până la partea inferioară a bușonului (Figura 7).

  Note: Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil. Spațiul gol din rezervor permite dilatarea combustibilului.

  g233737

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

Pentru ca motoarele noi să dezvolte puterea maximă, este nevoie să treacă o anumită perioadă de timp. Frecarea la nivelul punții și al sistemul de propulsie al mașinii de tuns iarba este mai mare atunci când sunt noi, solicitând motorul suplimentar. Trebuie să treacă 40 - 50 de ore de rodaj pentru ca mașinile noi să dezvolte puterea maximă și să aibă performanțe optime.

Ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de service

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

 2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

 3. Eliberați știfturile de blocare a punții mașinii de tuns iarba de pe fiecare laturăFigura 8

  g304824
 4. Folosind mânerul pentru ridicarea punții, ridicați puntea și sprijiniți-o în poziția ridicată (elementul de sprijin este amplasat în zona centrală față a scaunului) conform Figura 9.

  g025155

Atenţie

Cuplarea prizei de putere cu puntea în poziție ridicată poate avea ca rezultat vătămarea gravă sau pagube materiale.

Coborâți întotdeauna și blocați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de operare, înainte de cuplarea prizei de putere.

Coborârea punții mașinii de tuns iarba în poziția de operare

 1. În timp ce țineți ferm mânerul pentru ridicarea punții, îndepărtați elementul de sprijin al punții mașinii de pe cârlig și coborâți ușor pe sol puntea mașinii de tuns iarba (Figura 9).

 2. Împingeți știfturile de blocare a punții în interior și rotiți-le în față pentru a fixa puntea mașinii în poziția coborâtă (Figura 8).

Atenţie

Utilizarea mașinii fără fixarea știfturilor de blocare poate duce la plierea neașteptată a punții mașinii de tuns iarba, având ca rezultat vătămarea gravă.

Utilizați mașina întotdeauna cu știfturile de blocare fixate.

Reglarea deflectoarelor sistemului de reducere a nivelului de umplere (FRS).

Sistemul de reducere a nivelului de umplere a fost proiectat pentru a vă permite să reduceți, în anumite trepte, cantitatea de resturi de iarbă colectată Avantajele includ golirea mai rară a buncărului de alimentare și returnarea nutrienților în sol.

Sunt posibile următoarele configurații:

 • Deflectoare deschise cu lame standard - colectare maximă

 • Deflectoare închise cu lame standard - mulcire parțială

 • Deflectoare închise cu lame de mulcire - mulcire intermediară

 • Fișă de mulcire montată cu lame de mulcire - mulcire completă (necesită setul de aplicare a stratului protector)

Reglați deflectoarele FRS după cum urmează:

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

 2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

 3. Slăbiți șuruburile apărătorii din cauciuc (Figura 10).

 4. Pliați apărătoarea spre față.

  g036545
 5. Slăbiți contrapiulițele știfturilor spate ale deflectoarelor FRS.

  g025242
 6. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba; consultați Ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de service.

 7. Îndepărtați șurubul și piulița din partea frontală a fiecărui deflector FRS (Figura 12).

 8. Rotiți deflectoarele în poziția dorită și montați șurubul și piulița.

  g007577
 9. Coborâți puntea mașinii de tuns iarba; consultați Coborârea punții mașinii de tuns iarba în poziția de operare.

 10. Strângeți ușor contrapiulițele știfturilor spate ale deflectoarelor FRS.

  Note: Contrapiulițele știfturilor spate pot fi lăsate ușor slăbite dacă anticipați reglarea frecventă a deflectorului.

 11. Montați apărătoarea din cauciuc folosind șuruburile atașate.

Folosirea Sistemului de blocare de siguranță

Atenţie

În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

 • Nu modificați comutatoarele de blocare.

 • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

Înțelegerea Sistemului de blocare de siguranță

Sistemul de blocare de siguranță este conceput pentru a preveni pornirea motorului, cu excepția următoarelor situații:

 • Frâna de parcare este cuplată.

 • Maneta de cuplare a prizei de putere este decuplată.

 • Maneta de control al vitezei este în poziția NEUTRU

Sistemul de blocare de siguranță este conceput să oprească motorul atunci când vă ridicați de pe scaun și priza de putere este cuplată.

Contorul orar are indicatoare pentru a notifica utilizatorul atunci când componenta de blocare este în poziția corectă. Atunci când componenta este în poziția corectă, pe ecran este afișat un indicator.

g020563

Testarea Sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Testați sistemul de blocare de siguranță înainte de fiecare utilizare a mașinii. Dacă sistemul de siguranță nu funcționează conform descrierii de mai jos, solicitați imediat unui centru de service autorizat să îl repare.

  1. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați maneta de cuplare a prizei de putere în poziția PORNIT și mutați manetele de control al mișcării în poziția NEUTRU. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  2. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare și mutați maneta de cuplare a prizei de putere în poziția OPRIT. Deplasați maneta de control al mișcării din poziția NEUTRU. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  3. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați maneta de cuplare a prizei de putere în poziția OPRIT și mutați maneta de control al mișcării în poziția NEUTRU. Încercați să porniți motorul; acesta nu ar trebui să pornească.

  4. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați maneta de cuplare a prizei de putere în poziția OPRIT și mutați maneta de control al mișcării în poziția NEUTRU. Acum porniți motorul. În timp ce motorul funcționează, decuplați frâna de parcare, cuplați maneta de cuplare a prizei de putere și ridicați-vă ușor de pe scaun; motorul ar trebui să se oprească.

  5. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați maneta de cuplare a prizei de putere în poziția OPRIT și mutați maneta de control al mișcării în poziția NEUTRU. Acum porniți motorul. Deplasați maneta de control al vitezei în față; motorul ar trebui să se oprească.

  Deblocarea scaunului

  Pentru deblocarea scaunului, îndepărtați șurubul și știftul de pe partea stângă a scaunului (Figura 14).

  g034253

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Contactul cu lama poate cauza vătămări corporale grave. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare. Atunci când rotiți cheia în poziția OPRIT, motorul și lama ar trebui să se oprească. În caz contrar, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

  • Nu tundeți iarba cu trapa de evacuare ridicată, îndepărtată sau modificată, decât în cazul în care este instalat un sistem de colectare a ierbii sau un set pentru mulcire, care funcționează corespunzător.

  • Nu cosiți în marșarier decât dacă este absolut necesar. Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

  • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

  • Opriți lamele când nu tundeți iarba.

  • Dacă mașina lovește un obiect sau începe să vibreze, opriți imediat motorul, îndepărtați cheia (dacă este disponibilă) și așteptați ca toate piese mobile să se oprească, înainte de a verifica dacă mașina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate piesele mobile se opresc.

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Atașați echipamentul tractat la mașină numai în punctul de cuplare.

  • Nu utilizați mașina decât dacă toate apărările și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piese uzate sau deteriorate atunci când este necesar. Nu utilizați mașina decât dacă toate apărătorile și dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și întregul dispozitiv de adunat iarba sunt montate și funcționează corect. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate atunci când este necesar.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro.

  • Această mașină produce niveluri de zgomot care depășesc 85 dBA la nivelul urechii operatorului și poate provoca pierderea auzului în cazul unor perioade lungi de expunere.

   g229846
  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, dispozitivele de acționare, toba de eşapament și motor pentru a ajuta la prevenirea incendiilor.

  • Porniți motorul ținându-vă picioarele departe de lame.

  • Nu ridicați niciodată puntea mașinii de tuns iarba atunci când lamele sunt în mișcare.

  • Fiți atent la direcția de evacuare a mașinii de tuns iarba și direcționați materialul evacuat departe de alte persoane. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol, deoarece materialul poate ricoșa înapoi spre dumneavoastră.

  • Opriți lamele, încetiniți mașina și aveți grijă la traversarea suprafețelor fără iarbă sau la transportarea mașinii către și dinspre zona de utilizare.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Copiii sunt deseori atrași de mașină și de activitatea de tundere a ierbii. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ați văzut ultima dată.

  • Nu permiteţi accesul copiilor în zona de operare şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui adult responsabil, în afară de operator.

  • Fiți atent și opriți mașina în cazul în care copiii intră în zona de utilizare.

  • Înainte de a da cu spatele sau de a întoarce mașina, priviți în jos și de jur împrejur, pentru a vă asigura că nu vă aflați în apropierea copiilor.

  • Nu transportați copii cu mașina, chiar și atunci când lamele nu sunt în mișcare. Copiii pot cădea și pot suferi vătămări grave sau vă pot împiedica să utilizați mașina în siguranță. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de utilizare și pot fi loviți de mașină.

  Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

  • ROPS este un dispozitiv de siguranță integral. Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe mașină.

  • Asigurați-vă că centura de siguranță este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.

  • Mențineți bara antiruliu în poziția complet ridicată și blocată și întotdeauna utilizați centura de siguranță oricând bara antiruliu este ridicată.

  • Verificați cu atenție dacă există obiecte deasupra capului înainte de deplasarea pe sub acestea și nu intrați în contact cu acestea.

  • Înlocuiți componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

  • Nu există protecție împotriva răsturnării atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.

  • Dacă roțile cad peste margini, peste maluri abrupte sau în apă, mașina se poate răsturna, ceea ce poate avea ca urmare vătămarea gravă sau decesul.

  • Nu purtați o centură de siguranță atunci când bara antiruliu este în poziția inferioară.

  • Coborâți bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar; ridicați bara antiruliu de îndată ce spațiul permite acest lucru.

  • În cazul unei răsturnări, duceți mașina la un centru de service autorizat pentru a inspecta ROPS.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro pentru ROPS.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Operatorul este responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară. Înainte de a utiliza mașina pe o pantă, realizați următorii pași:

   • Revizuiți și înțelegeți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă, din manual și de pe mașină.

   • Folosiți un indicator de unghi pentru a stabili unghiul aproximativ al pantei din zonă.

   • Nu lucrați niciodată pe pante cu un unghi de înclinare mai mare de 15°.

   • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o bună judecată atunci când realizați această evaluare. Modificările de pe teren, precum umiditatea, pot afecta rapid funcționarea mașinii în pantă.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează. Mențineți o distanță sigură (dublul lățimii mașinii) între mașină și orice pericol. Folosiți o mașină condusă manual sau o motocositoare manuală pentru a tunde iarba din aceste zone.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției; virați încet și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării. Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare. Mașina poate aluneca și dacă roțile motoare sunt oprite.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, șanțurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Aveți grijă deosebită atunci când utilizați accesorii sau dispozitive de atașare, cum ar fi sistemele de colectare a ierbii. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului. Urmați instrucțiunile cu privire la contragreutăți.

  • Dacă este posibil, mențineți puntea coborâtă la sol în timpul utilizării în pantă. Ridicarea punții în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  g233738

  Acționarea frânei de parcare

  Cuplați întotdeauna frâna de parcare atunci când opriți mașina sau o lăsați nesupravegheată.

  Cuplarea frânei de parcare

  Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  g032726

  Decuplarea frânei de parcare

  g032727

  Operarea manetei de cuplare a prizei de putere

  Maneta de cuplare a prizei de putere pornește și oprește lamele și suflanta mașinii.

  Cuplarea manetei de cuplare a prizei de putere

  g032741

  Decuplarea manetei de cuplare a prizei de putere

  g032742

  Utilizarea manetei de accelerație

  Puteți deplasa maneta de accelerație între pozițiile RAPID și LENT (Figura 21).

  Utilizați întotdeauna poziția RAPID atunci când cuplați priza de putere.

  g232776

  Utilizarea manetei de șoc

  Utilizați maneta de șoc pentru a porni motorul atunci când este rece.

  1. Trageți în sus butonul de șoc pentru a cupla șocul, înainte de a utiliza comutatorul de contact (Figura 22).

  2. Împingeți în jos butonul de șoc pentru a decupla șocul după pornirea motorului (Figura 22).

   g008959

  Pornirea motorului

  1. Deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU.

  2. Cuplați frâna de parcare; consultați Cuplarea frânei de parcare.

  3. Deplasați maneta de cuplare a prizei de putere în poziția OPRIT (Figura 23).

  4. Deplasați maneta de accelerație până la jumătatea distanței dintre pozițiile LENT și RAPID.

  5. Pentru mașinile EFI: Deplasați maneta de șoc în poziția ÎNCHIS/PORNIT. În cazul unui motor cald, lăsați maneta de șoc în poziția DESCHIS/OPRIT.

   g032743
  6. Rotiți cheia în poziția PORNIRE (Figura 23). După pornirea motorului, eliberați cheia.

   Important: Nu activați demarorul mai mult de 5 secunde la o încercare. Dacă motorul nu pornește, așteptați 15 secunde până la următoarea încercare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la arderea demarorului.

   Note: Este posibil să aveți nevoie de mai multe încercări pentru a porni motorul prima dată după adăugarea combustibilului într-un sistem de alimentare gol.

  7. Dacă maneta de șoc este în poziția ÎNCHIS/PORNIT, readuceți treptat maneta de șoc în poziția DESCHIS/OPRIT, pe măsură ce motorul se încălzește.

  Oprirea motorului

  Avertisment

  Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze mașina lăsată nesupravegheată.

  Scoateți întotdeauna cheia și cuplați frâna de parcare atunci când lăsați mașina nesupravegheată.

  1. Decuplați priza de putere.

  2. Deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU.

  3. Cuplați frâna de parcare.

  4. Deplasaţi clapeta de acceleraţie în poziţia de mijloc.

  5. Lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 15 secunde, apoi deplasați cheia în poziția OPRIRE și scoateți-o.

  g032744

  Operarea mașinii

  Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Operați întotdeauna în poziția de accelerație maximă când cosiți.

  Atenţie

  Mașina se poate roti foarte repede. Este posibil să pierdeți controlul asupra mașinii și să provocați vătămări corporale sau deteriorarea mașinii.

  • Efectuați virajele cu atenție.

  • Încetiniți mașina înainte de a efectua viraje strânse.

  Deplasarea spre înainte

  Note: Pentru a începe deplasarea (înainte sau în marșarier), așezați-vă pe scaun și decuplați maneta frânei de parcare, înainte de a deplasa înainte maneta de control al vitezei deoarece, în caz contrar, motorul se va opri.

  Pentru oprirea mașinii, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU.

  1. Pornirea motorului.

  2. Decuplați frâna de parcare; consultați Decuplarea frânei de parcare.

  3. Pentru deplasarea înainte, în linie dreaptă, deplasați în față maneta de control al vitezei.

   Note: Mașina se deplasează mai rapid cu cât maneta de control al vitezei este deplasată mai departe de poziția NEUTRU.

  4. Pentru a vira stânga sau dreapta, trageți una dintre manetele de direcție înapoi spre neutru, în direcția dorită.

  5. Pentru oprirea mașinii, deplasați maneta de control al vitezei înapoi în poziția NEUTRU.

  Deplasarea cu spatele

  1. Pentru a vă deplasa cu spatele în linie dreaptă, trageți ambele manete de direcție spre spate, în mod egal.

   Pentru a vira stânga sau dreapta, eliberați presiunea de pe maneta de direcție corespunzătoare direcției în care doriți să vă deplasați.

  2. Pentru oprirea mașinii, deplasați manetele de direcție în poziția Neutru.

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Înălțimea de tăiere a punții mașinii de tuns iarba poate fi reglată de la 2,5 la 10,2 cm în pași de 6,3 mm.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. În timp ce mențineți cadrul frontal coborât, ridicați puntea pe o parte astfel încât elementul de sprijin pentru punte să se cupleze la știftul fix de pe cadrul frontal (Figura 25).

   g304824
  4. Deplasați cuiele spintecate de pe știfturile de sprijin pentru punte în orificiile corespunzătoare înălțimii de tăiere dorite.

  5. Ridicați puntea suficient pentru a putea ridica și elibera elementul de sprijin și coborâți puntea.

  6. Repetați această procedură pe partea cealaltă a punții mașinii de tuns iarba.

  Golirea buncărului de alimentare

  Umplerea buncărului de alimentare este semnalată cu ajutorul unei alarme amplasate în spatele scaunului, în buncăr. Goliți buncărul de alimentare atunci când alarma este declanșată, pentru a preveni colmatarea suflantei sau a punții mașinii de tuns iarba.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați trapa spate și permiteți-i să se sprijine pe partea superioară a buncărului de alimentare.

  4. Folosind mânerele din partea frontală inferioară a buncărului, ridicați buncărul de alimentare pentru a goli conținutul.

  5. Coborâți buncărul de alimentare și închideți trapa buncărului.

  Indicaţii de exploatare

  Utilizarea setării de accelerație rapidă

  Pentru o cosire optimă și circulație maximă a aerului, operați motorul în poziția RAPID. Pentru a tăia corespunzător iarba este necesar aer, astfel încât nu trebuie să setați înălțimea de tăiere atât de scăzută încât puntea mașinii de tuns iarba să fie înconjurată complet de iarbă netăiată. Încercați întotdeauna ca o parte a punții mașinii de tuns iarba să fie în afara ierbii netăiate, fapt care să permită aspirarea aerului la nivelul punții.

  Tunderea gazonului pentru prima dată

  Tăiați iarba la o înălțime mai mare decât cea normală pentru a vă asigura că înălțimea de tăiere a punții mașinii nu smulge gazonul pe teren accidentat. Cu toate acestea, înălțimea de tăiere folosită în trecut este în general cea mai adecvată. Când tăiați iarba la înălțimi de peste 15 cm, puteți tunde gazonul de două ori pentru a asigura o calitate acceptabilă a tăierii.

  Tăierea unei treimi a firului de iarbă

  Cel mai bine este să tăiați doar aproximativ o treime din lungimea firelor de iarbă. Tăierea unei lungimi mai mari nu se recomandă decât în cazul în care iarba este rară sau în care operațiunea are loc toamna târziu, când iarba crește mai greu.

  Alternați direcția de tăiere

  Alternați direcția de tăiere pentru a vă asigura că iarba stă dreaptă. Acest lucru ajută și la dispersarea resturilor, susținând descompunerea și fertilizarea.

  Tunderea gazonului la intervale corecte

  Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Pentru a menține aceeași înălțime de tăiere, tundeți gazonul mai des la începutul primăverii. Pe măsură ce viteza de creștere a ierbii scade, la mijlocul verii, tundeți gazonul mai rar. Dacă nu puteți tunde gazonul pentru o perioadă îndelungată, tundeți întâi la o înălțime de tăiere mare, apoi repetați la o înălțime mai redusă.

  Folosirea unei viteze de tăiere mai reduse

  Pentru a îmbunătăți calitatea tăierii, folosiți o viteză de deplasare mai redusă în anumite condiții.

  Evitarea tăierii la o înălțime prea mică

  Când tundeți gazonul de pe un teren accidentat, ridicați înălțimea de tăiere pentru a evita smulgerea gazonului.

  Oprirea mașinii

  Dacă trebuie să opriți mișcarea de deplasare în față a mașinii în timpul tunderii gazonului, este posibil ca un bulgăre de resturi de iarbă să cadă pe gazonul dumneavoastră. Pentru a evita acest lucru, treceți pe o suprafață tunsă în prealabil, cu lamele cuplate, sau decuplați puntea mașinii de tuns iarba în timp ce vă deplasați înainte.

  Menținerea curățeniei în partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba

  Curățați resturile de iarbă și murdăria din partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba, după fiecare utilizare. Dacă iarba și murdăria se acumulează în interiorul punții mașinii de tuns iarba, calitatea tăierii va deveni nesatisfăcătoare în cele din urmă.

  Întreținerea lamelor

  Mențineți lamele ascuțite de-a lungul sezonului de tuns iarba, deoarece o lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă. Ruperea și mărunțirea duc la decolorarea marginilor firelor de iarbă, reducând viteza de creștere și sporind riscul de îmbolnăvire. Verificați lamele mașinii după fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt ascuțite și că nu prezintă urme de uzură sau deteriorări. Piliți orice crestături și ascuțiți lamele după caz. Dacă o lamă este deteriorată sau uzată, înlocuiți-o imediat cu o lamă de schimb Toro originală.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de service, reglarea, alimentarea cu combustibil, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Opriți alimentarea cu combustibil și scoateți cheia din contact înainte de depozitarea sau transportarea mașinii.

  Curățarea sitei buncărului de alimentare

  Îndepărtați sita prin ridicarea fermă a mânerelor sitei (Figura 26).

  Trageți sita spre spate pentru a-l îndepărta. Dacă este nevoie, loviți ușor sita pentru îndepărtarea reziduurilor.

  Note: Acumularea excesivă a reziduurilor pe sită poate duce la colmatarea suflantei.

  Note: În situațiile în care sita se colmatează rapid, puteți roti și monta panoul frontal demontabil al sitei sub sita principală, pentru a permite circulația liberă a aerului de la buncărul de alimentare.

  g025244

  Utilizarea supapelor de evacuare pentru roțile motoare

  Atenţie

  Mâinile se pot bloca în componentele rotative ale transmisiei, de sub puntea motorului, ceea ce ar putea duce la vătămări grave.

  Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a manipula supapele de evacuare ale roților motoare.

  Atenţie

  Motorul și unitățile de acționare hidraulică pot atinge temperaturi foarte ridicate. Atingerea unui motor fierbinte sau a unităților de acționare hidraulică fierbinți poate cauza arsuri grave.

  Permiteți motorului și unităților de acționare hidraulică să se răcească integral, înainte de a manipula supapele de - eliberare ale roților motoare.

  Supapele de eliberare ale roților motoare sunt amplasate în colțul față, stânga, superior al pompelor hidrostatice.

  1. Pentru a opri mașina, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU.

  2. Decuplați maneta prizei de putere, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile.

  3. Înclinați din nou scaunul pentru a avea acces la pompe.

  4. Rotiți ambele supape de eliberare o tură în sens invers acelor de ceasornic, pentru a elibera sistemul de acționare.

   Note: Acest lucru permite uleiului hidraulic să ocolească pompa și, astfel, permite roților să se rotească.

  5. Decuplați frâna de parcare înainte de a deplasa mașina.

   Note: Nu tractați mașina.

  6. Pentru a opera mașina, rotiți supapele în sensul acelor de ceasornic.

   Note: Nu strângeți excesiv supapele.

  Transportarea mașinii

  Pentru transportarea mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

  Atenţie

  Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

  Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

  Alegerea unei remorci

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 27).

  • Utilizați numai o rampă cu lățime maximă; nu utilizați rampe individuale pentru fiecare parte a mașinii.

  • Nu depășiți o înclinație de 15 grade între rampă și sol sau între rampă și remorcă sau camion.

  • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre platforma remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

  g027996

  Încărcarea mașinii

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

  • Urcați mașina pe rampă cu spatele și coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

  1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

  2. Dacă este cazul, conectați frânele și luminile remorcii.

  3. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 27).

  4. Urcați mașina pe rampă cu spatele (Figura 28).

   g233949
  5. Opriți motorul, scoateți cheia și cuplați frâna de parcare.

  6. Fixați bine mașina pe remorcă sau camion cu chingi, lanțuri, cabluri sau sfori în jos și înspre exteriorul mașinii. Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

  Descărcarea mașinii

  1. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 15 grade (Figura 27).

  2. Coborâți mașina de pe rampă cu fața (Figura 28).

  Întreţinere

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători. Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați dispozitivele de acționare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile sau suprafețele fierbinți. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Verificați frecvent funcționarea frânei de parcare. Reglați și reparați după nevoie.

  • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, toba de eşapament, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și compartimentul motorului pentru a preveni incendiile.

  • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil și îndepărtați reziduurile îmbibate în combustibil.

  • Nu vă bazați pe cricuri hidraulice sau mecanice pentru susținerea mașinii; susțineți mașina cu stative de cric oricând o ridicați.

  • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Pentru performanțe optime, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul în toate cele 3 carcase ale cutiei de viteze și adăugați ulei dacă este necesar.
 • După primele 100 ore
 • Verificați cuplul de strângere a prizoanelor.
 • Verificați cuplul de strângere a piulițelor pentru butucul de roată.
 • Verificați frecvent reglajul frânei de parcare.
 • Înlocuiți filtrul hidraulic și uleiul din rezervorul hidraulic, atunci când utilizați orice tip de ulei.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Lubrifiați butucii roților pivotante față.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Curățați sita motorului și răcitorul de ulei.
 • Curățați pompele hidraulice.
 • Inspectarea lamelor.
 • Curățați sub puntea mașinii de tuns iarba.
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • La intervale de 40 de ore
 • Lubrifiați arborele de transmisie(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Verificați dacă curelele prezintă fisuri și semne de uzură.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați pivotul pentru bascularea în sus a punții mașinii de tuns iarba.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Lubrifiați tuburile brațului de împingere al punții mașinii de tuns iarba.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Verificați uleiul în toate cele 3 carcase ale cutiei de viteze și adăugați ulei dacă este necesar.
 • Schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Curățați răcitorul de ulei.
 • Verificați și curățați nervurile și mantalele de răcire a motorului.
 • La intervale de 160 de ore
 • Lubrifiați pivotul manetei de frână.
 • Lubrifiați bucșele tije de frână și capetele de tijă ale levierului de direcție.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Verificați bujia (bujiile).
 • Înlocuiți filtrul de combustibil(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 250 de ore
 • Reparați sau înlocuiți elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Înlocuiți filtrul hidraulic și uleiul din rezervorul hidraulic, atunci când utilizați ulei Mobil ® (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 400 de ore
 • Lubrifiați pivoții de ghidaj (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Înlocuiți bujia (bujiile).
 • Verificați cuplul de strângere a prizoanelor.
 • Verificați cuplul de strângere a piulițelor pentru butucul de roată.
 • Reglați rulmenții pivoților roților pivotante.
 • Verificați frecvent reglajul frânei de parcare.după
 • Înlocuiți filtrul hidraulic și uleiul din rezervorul hidraulic, atunci când utilizați ulei hidraulic Toro®HYPR-OIL™ 500 (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Schimbați uleiul în toate cele 3 carcase ale cutiei de viteze și adăugați ulei dacă este necesar.
 • Lunar
 • Verificați bateria.
 • Anual
 • Lubrifiați brațul rolei de ghidare a curelei prizei de putere(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Lubrifiați brațul rolei de ghidare a curelei pompei(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Lubrifiați din nou rulmenții roților pivotante(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Lubrifiați butucii roților pivotante spate.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Vopsiți suprafețele zgâriate.
 • Efectuați toate procedurile de întreţinere enumerate mai sus înainte de depozitare.
 • Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Lubrifiere

  Lubrifierea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 40 de ore
 • Lubrifiați arborele de transmisie(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați pivotul pentru bascularea în sus a punții mașinii de tuns iarba.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Lubrifiați tuburile brațului de împingere al punții mașinii de tuns iarba.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Anual
 • Lubrifiați brațul rolei de ghidare a curelei prizei de putere(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Lubrifiați mașina mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf.

  Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu sau molibden nr. 2

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

   Note: Aveți grijă să răzuiți orice urme de vopsea de pe partea frontală a fitingului (fitingurilor).

  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiting.

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți.

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  g020366

  Lubrifierea brațului rolei de ghidare a curelei pompei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Lubrifiați brațul rolei de ghidare a curelei pompei(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Ridicați buncărul de alimentare (Figura 30).

   g034248
  3. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  4. Slăbiți șurubul care fixează filtrul de aer (Figura 31).

  5. Slăbiți clema care ține furtunul și îndepărtați filtrul de aer (Figura 31).

   g034250
  6. Îndepărtați șurubul și placa de sub filtrul de aer.

   g034251
  7. Lubrifiați brațul rolei de ghidare a curelei pompei (Figura 32).

  8. Montați placa și filtrul de aer.

  Lubrifierea pivotului manetei de frână

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 160 de ore
 • Lubrifiați pivotul manetei de frână.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Lubrifiați bucșele de bronz ale pivotului manetei de frână folosind un lubrifiant cu pulverizare sau ulei ușor (Figura 33).

   g006835

  Lubrifierea bucșelor tije de frână și a capetelor de tijă ale levierului de direcție

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 160 de ore
 • Lubrifiați bucșele tije de frână și capetele de tijă ale levierului de direcție.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Deblocați elementul de fixare a scaunului și înclinați scaunul în sus; consultați Deblocarea scaunului.

  4. Lubrifiați bucșele de bronz de pe fiecare capăt al arborelui tijei de frână folosind un lubrifiant cu pulverizare sau ulei ușor.

   Note: Bucșele sunt amplasate în interiorul rulmenților cu guler.

  5. Lubrifiați fiecare capăt al celor două tije ale levierului de direcție folosind un lubrifiant cu pulverizare sau ulei ușor.

  Schimbarea uleiului cutiei de viteze

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul în toate cele 3 carcase ale cutiei de viteze și adăugați ulei dacă este necesar.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați uleiul în toate cele 3 carcase ale cutiei de viteze și adăugați ulei dacă este necesar.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Schimbați uleiul în toate cele 3 carcase ale cutiei de viteze și adăugați ulei dacă este necesar.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați apărătoarea pentru a avea acces la cutia de viteze (Figura 34).

   g209995
  4. Îndepărtați lamele care sunt fixate pe cutia de viteze; consultați Îndepărtarea lamelor.

  5. Îndepărtați cutia de viteze și ansamblul arborelui de transmisie de pe puntea mașinii de tuns iarba. Păstrați elementele de fixare pentru utilizarea ulterioară.

  6. Îndepărtați bușonul de golire a uleiului de mari dimensiuni de pe partea frontală a fiecărei secțiuni din cele 3 secțiuni ale cutiei de viteze și scurgeți uleiul (Figura 35).

   g007579
  7. Îndepărtați dopurile magnetice mici și orice material acumulat pe dopuri.

  8. Aplicați un produs de etanșare a țevilor Teflon® tuturor dopurilor magnetice și montați-le în cutia de viteze.

  9. Montați cutia de viteze și ansamblul arborelui de transmisie pe puntea mașinii de tuns iarba.

  10. Umpleți cutia de viteze cu ulei de lubrifiere a cutiei de viteze Mobil® SHC (sintetic) 75W-90 până când uleiul este la același nivel cu scurgerea de ulei/bușonul de umplere.

   Note: Fiecare dintre secțiunile cutiei de viteze trebuie umplută separat.

   Note: Păstrați puntea mașinii de tuns iarba plană pe sol, atunci când umpleți cutia de viteze cu ulei. Nu umpleți cutia de viteze dacă puntea mașinii de tuns iarba este ridicată în poziția de service.

  11. Aplicați un produs de etanșare a țevilor Teflon celor 3 bușoane pentru ulei, de mari dimensiuni, apoi montați-le în cutia de viteze.

  Lubrifierea pivoților de ghidaj

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Lubrifiați pivoții de ghidaj (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Anual
 • Lubrifiați din nou rulmenții roților pivotante(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați capacul anti-praf și reglați pivoții de ghidaj, montați la loc capacul anti-praf după finalizarea lubrifierii; consultați Lubrifierea butucilor roților pivotante.

  4. Demontați dopul hexagonal.

  5. Introduceți un fiting de lubrifiere în orificiu.

  6. Introduceți lubrifiant în fiting până când acesta iese pe lângă rulmentul superior.

  7. Îndepărtați fitingul de lubrifiere din orificiu. Montați la loc dopul hexagonal și capacul.

  Lubrifierea butucilor roților pivotante

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați butucii roților pivotante față.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Anual
 • Lubrifiați butucii roților pivotante spate.(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați mașina de tuns iarba pentru a avea acces.

  4. Îndepărtați roata pivotantă din furcile de roată.

  5. Îndepărtați protecțiile de etanșare de pe butuc.

   g006115
  6. Îndepărtați o piuliță de distanțare a roții pivotante de pe ansamblul axului.

   Note: Un agent de blocare filet a fost aplicat pentru a bloca piulițele de distanțare pe ax.

  7. Îndepărtați axul (cu cealaltă piuliță de distanțare încă montată) din ansamblul roții.

  8. Îndepărtați garniturile de etanșare și verificați dacă rulmenții prezintă semne de uzură sau de deteriorare și înlocuiți-i dacă este necesar.

  9. Lubrifiați rulmenții cu un lubrifiant de uz general.

  10. Introduceți 1 rulment și 1 garnitură de etanșare nouă pentru roată.

  11. Dacă ansamblul axului nu are cele două piulițe de distanțare, aplicați un agent de blocat filet pentru o piuliță de distanțare și introduceți-o în ax cu zonele plate pentru cheie orientate spre exterior.

   Note: Nu introduceți piulița de distanțare complet, până la capătul axului. Lăsați un spațiu de aproximativ 3 mm față de suprafața exterioară a piuliței de distanțare până la capătul axului introdus prin piuliță.

  12. Introduceți piulița și axul asamblate în roată, pe partea cu garnitura nouă și rulmentul nou.

  13. Cu capătul deschis al roții îndreptat în sus, umpleți complet zona din interiorul roții, din jurul axului, cu lubrifiant cu uz general.

  14. Introduceți cel de-al doilea rulment și o garnitură de etanșare nouă pentru roată.

  15. Aplicați un agent de blocat filet pentru cea de-a doua piuliță de distanțare și introduceți-o în ax cu zonele plate pentru cheie orientate spre exterior.

  16. Strângeți piulița cu un cuplu de 8 – 9 N∙m, slăbiți piulița și apoi strângeți-o cu un cuplu de 2 – 3 N∙m.

   Note: Asigurați-vă că axul nu se extinde dincolo de oricare dintre piulițe.

  17. Instalați protecțiile de etanșare pe butuc și introduceți roata în furca de roată.

  18. Montați șurubul roții pivotante și strângeți piulița complet.

  Important: Pentru a preveni deteriorarea garniturilor de etanșare și a rulmenților, verificați frecvent dacă rulmenții sunt reglați corespunzător. Rotiți roata pivotantă. Roata nu ar trebui să se rotească liber (mai mult de 1 sau 2 rotații) sau să aibă joc lateral. Dacă roata se rotește liber, reglați cuplul de strângere pentru piulița de distanțare, până când observați o ușoară fricțiune. Aplicați încă un strat de agent de blocare filet.

  Întreţinere motor

  Siguranța motorului

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți. Lăsați componentele motorului să se răcească înainte de a efectua lucrările de întreținere.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă filtrul de aer prezintă piese murdare, slăbite sau deteriorate.
 • La intervale de 250 de ore
 • Reparați sau înlocuiți elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Note: Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer mai des în cazul în care lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Demontarea filtrelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și trageți capacul de admisie a aerului de pe corpul filtrului de aer (Figura 37).

  4. Curățați sita și capacul de admisie a aerului.

  5. Montați capacul de admisie a aerului și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 37).

   g028105
  6. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și îndepărtați capacul filtrului de aer (Figura 38).

  7. Curățați interiorul capacului filtrului de aer cu aer comprimat.

  8. Glisați ușor filtrul primar din corpul filtrului de aer (Figura 38).

   Note: Evitați lovirea filtrului în partea laterală a corpului.

  9. Scoateți filtrul interior doar dacă intenționați să-l înlocuiți.

   Important: Nu încercați niciodată să curățați filtrul interior. Dacă filtrul de siguranță este murdar, înseamnă că filtrul primar este deteriorat. Înlocuiți ambele filtre.

   g028106
  10. Verificați filtrul primar pentru a descoperi deteriorările, folosind o lumină puternică în exteriorul filtrului.

   Note: Găurile din filtru apar ca spoturi luminoase. În cazul în care filtrul este deteriorat, eliminați-l.

  Întreținerea uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Specificații ulei de motor

  Capacitate ulei: cu o înlocuire a filtrului - 1,8 l; fără înlocuirea filtrului -1,6 l

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g032626

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Note: Verificați uleiul atunci când motorul este rece.

  Important: Nu umpleți excesiv carterul cu ulei deoarece puteți avaria motorul. Nu puneți în funcțiune motorul dacă nivelul de ulei este sub marcajul inferior, întrucât puteți avaria motorul.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

   Note: Asigurați-vă că motorul este rece, astfel încât uleiul să fi avut timp să se scurgă în carter.

  3. Ridicați buncărul de alimentare

  4. Pentru a ține murdăria, iarba tăiată etc. departe de motor, curățați zona din jurul bușonul rezervorului de ulei și al jojei înainte de a o scoate (Figura 40).

  5. Scoateți joja și ștergeți uleiul de pe aceasta.

  6. Introduceți joja și împingeți-o complet în jos, în tub.

  7. Scoateţi joja şi verificaţi nivelul uleiului

  8. Dacă nivelul uleiului este scăzut, ștergeți zona din jurul bușonului de umplere cu ulei, îndepărtați bușonul și umpleți până la marcajul plin de pe jojă (Figura 40).

   Important: Nu puneți în funcțiune motorul dacă nivelul de ulei este mai mic decât marcajul inferior (sau marcajul adăugare) sau mai mare decât marcajul plin.

   g025758

  Schimbarea uleiului de motor

  Note: Eliminaţi uleiul uzat la centrul de reciclare.

  1. Parcați mașina astfel încât partea din spate să fie puțin mai jos decât partea opusă, pentru a vă asigura că uleiul se scurge complet.

  2. Pentru a opri mașina, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU.

  3. Deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  4. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

   g032754
  5. Turnați încet aproximativ 80% din uleiul specificat în tubul de umplere și adăugați lent ulei suplimentar pentru ca acesta să ajungă la marcajul plin al jojei (Figura 40).

  6. Porniți motorul și conduceți pe o suprafață plată. Verificați din nou nivelul uleiului (Figura 40).

  7. Dacă este necesar, adăugați ulei până la marcajul plin de pe jojă.

  Înlocuirea filtrului de ulei de motor

  1. Scurgeți uleiul din motor; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  2. Înlocuiți filtrul de ulei de motor (Figura 42).

   g032755

   Note: Aveți grijă ca garnitura filtrului de ulei să atingă motorul și apoi rotiți filtrul de ulei încă 3/4 de tură.

  3. Umpleți carterul cu ulei nou, de tip adecvat; consultați Specificații ulei de motor.

  Service-ul bujiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați bujia (bujiile).
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți bujia (bujiile).
 • Tip: Champion XC12YC

  Distanță: 0,76 mm

  Îndepărtarea bujiei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați zona din jurul bazei bujiei (bujiilor) pentru a împiedica pătrunderea în motor a murdăriei și reziduurilor.

  4. Localizați și îndepărtați bujia (bujiile) după cum se arată în Figura 43.

   g027478

  Verificarea bujiei

  Important: Nu curățați bujia (bujiile). Înlocuiți întotdeauna bujia (bujiile) atunci când are/au un strat negru, electrozii sunt uzați, are/au o peliculă uleioasă sau fisuri.

  Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

  Ajustaţi distanţa la 0,76 mm.

  g206628

  Montarea bujiei

  g028109

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibil pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil(mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Filtrul de combustibil este amplasat lângă motor, în partea din față sau din spate a motorului.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Lăsați mașina să se răcească complet.

  4. Fixați furtunul pe partea filtrului de combustibil care intră în contact cu rezervorul de combustibil.

  5. Înlocuiți filtrul de combustibil (Figura 46).

   Note: Asigurați-vă că marcajele de pe filtru urmează direcția fluxului de combustibil.

   g029685

  Note: Montați furtunurile pentru conducta de combustibil și fixați-le cu coliere de plastic la fel cum au fost montate inițial în fabrică pentru a menține conducta de combustibil departe de componentele care ar putea să o deterioreze.

  Efectuarea lucrărilor de service asupra rezervorului de combustibil

  Nu încercați să efectuați scurgerea rezervorului de combustibil. Asigurați-vă că un centru de service autorizat efectuează scurgerea rezervorului de combustibil, precum și lucrările de întreținere pentru orice componente ale sistemului de alimentare cu combustibil.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Întreținerea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Lunar
 • Verificați bateria.
 • Pericol

  Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

  Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii și mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.

  Demontarea bateriei

  Atenţie

  Îndepărtarea incorectă a cablurilor de la baterie poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Deconectați cablul negativ (negru) al bateriei de la borna negativă a bateriei (–) (Figura 47).

  4. Glisați și îndepărtați capacul bornei de la borna pozitivă (roșu) a bateriei și îndepărtați cablu pozitiv (+) al bateriei (Figura 47).

  5. Îndepărtați piulițele fluture care fixează cârligele în formă de J (Figura 47).

  6. Îndepărtați clema (Figura 47).

  7. Demontați bateria.

   g025144

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Important: Păstrați întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1.265). Acest lucru este deosebit de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0°C.

  1. Demontați bateria de la șasiu; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de 10 – 15 minute la 25 – 30 A sau timp de 30 de minute la 10 A.

   Note: Nu supraîncărcați bateria.

  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 48).

  4. Montați bateria în mașină și conectați cablurile bateriei; consultați Montarea bateriei.

   Note: Nu utilizați mașina cu bateria deconectată; există posibilitatea defectării sistemului electric.

   g000960

  Montarea bateriei

  1. Amplasați bateria în compartimentul său cu clemele față în față cu rezervorul hidraulic (Figura 47).

  2. Instalați cablul pozitiv (roșu) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei.

  3. Instalați cablul negativ (negru) și cablul de legare la masă la borna negativă (-) a bateriei.

  4. Fixați cablurile cu 2 șuruburi, 2 piulițe și 2 contrapiulițe (Figura 47).

  5. Glisați și montați manșonul terminalului pe borna pozitivă (roșu) a bateriei.

  6. Montați clema și fixați-o cu piulițele fluture și cârligele în formă de J (Figura 47).

  Reglarea comutatoarelor de siguranță

  Reglați toate comutatoarele de siguranță astfel încât pistonul plonjor să se extindă între 4,8 mm – 6,4 mm față de corpul comutatorului, atunci când pistonul este comprimat (Figura 49).

  g006849

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Sistemul electric este protejat de siguranțe. Acesta nu necesită întreținere; totuși, dacă se arde o siguranță, verificați componenta/circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

  1. Siguranțele fuzibile sunt amplasate pe partea dreaptă, în spatele scaunului.

  2. Pentru a înlocui o siguranță, trageți siguranța pentru a o îndepărta.

  3. Instalați o siguranță nouă.

  Pornirea motorului de la o sursă externă

  1. Înainte de pornirea de la o sursă externă, verificați dacă bornele bateriei prezintă semne de coroziune și îndepărtați coroziunea. Verificați dacă toate conexiunile sunt strânse corespunzător.

   Avertisment

   Coroziunea sau conexiunile slăbite pot duce, în orice moment, la vârfuri de tensiune nedorite în timpul procedurii de pornire de la o sursă externă.

   Nu încercați pornirea motorului de la o sursă externă dacă bornele bateriei sunt slăbite sau corodate, deoarece puteți avaria motorul sau EFI.

   Pericol

   Pornirea unei baterii slabe care este fisurată, înghețată sau care are un nivel scăzut de electrolit sau a unei celule de baterie deschise/scurtcircuitate poate provoca o explozie, având drept rezultat vătămări corporale grave.

   Nu porniți o baterie slabă în astfel de condiții.

  2. Asigurați-vă că bateria de pornire este o baterie plumb-acid în stare bună, complet încărcată, la o tensiune de 12,6 V sau mai mare.

   Note: Folosiți cabluri jumper dimensionate corect, de lungime redusă, pentru a reduce căderile de tensiune între sisteme. Verificați dacă există coduri de culoare pe cabluri sau dacă există etichete pe cabluri, care să indice polaritatea corectă.

   Avertisment

   Conectarea incorectă a cablurilor jumper (polaritatea greșită) poate deteriora imediat sistemul EFI.

   Asigurați-vă că polaritatea bornelor bateriei și polaritatea cablurilor jumper corespund, atunci când conectați bateriile.

   Atenţie

   Bateriile conțin acid și produc gaze explozive.

   • Protejați-vă întotdeauna ochii și fața de baterii.

   • Nu vă aplecați deasupra bateriilor.

   Note: Asigurați-vă că toate capacele de ventilație sunt etanșe și plane. Plasați o lavetă umedă, dacă aveți la dispoziție, peste oricare dintre capacele de ventilație ale ambelor baterii. De asemenea, asigurați-vă că mașinile nu se ating și că ambele sisteme electrice sunt dezactivate și au aceeași tensiune nominală a sistemului. Aceste instrucțiuni sunt valabile doar pentru sistemele cu legare la masă negativă.

  3. Conectați cablul pozitiv (+) la borna pozitivă (+) a bateriei descărcate, care este conectată la demaror sau solenoid conform Figura 50.

   g012785
  4. Conectați celălalt capăt al cablului pozitiv la borna pozitivă a bateriei de pornire.

  5. Conectați cablul negativ (–) negru la celălalt terminal (negativ) al bateriei de pornire.

  6. Efectuați conexiunea finală la blocul motor al mașinii cu bateria descărcată (nu la borna negativă a bateriei), departe de baterie și retrageți-vă (Figura 51).

   g209397g013117
  7. Porniți mașina și îndepărtați cablurile în ordinea inversă conectării (deconectați mai întâi cablul negativ de la blocul motor).

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Reglarea direcției

  Note: Butonul direcției se află sub scaun.

  Note: Rotirea acestui buton permite efectuarea unor reglaje fine, astfel încât mașina să se deplaseze în linie dreaptă atunci când manetele de control al vitezei sunt în poziția complet înainte.

  1. Lăsați mașina să funcționeze la ¾ din viteză timp de minim 5 minute, pentru ca uleiul hidraulic să atingă temperatura de funcționare.

  2. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  4. Înclinați scaunul în față pentru a avea acces la butonul direcției.

  5. Rotiți butonul spre dreapta pentru a vira dreapta și rotiți butonul spre stânga pentru a vira stânga.

  6. Reglați în pași de ⅛ de tură, până când mașina se deplasează în linie dreaptă.

  7. Verificați și asigurați-vă că mașina nu se deplasează ușor în poziția neutră cu frâna de parcare decuplată (Figura 52).

   g025157

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 40 de ore
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Mențineți presiunea în anvelopele roților spate la 1,03 bar. Presiunea inegală din anvelope poate duce la o tăiere neuniformă. Verificați presiunea la nivelul tijei supapei când anvelopele sunt reci, pentru a determina cea mai corectă valoare a presiunii.

  Note: Anvelopele față sunt anvelope semi-pneumatice și nu necesită întreținere pentru presiunea aerului.

  g001055

  Note: Nu adăugați anvelopelor niciun tip de căptușeală pentru anvelope sau material spumant de umplere.

  Verificarea prizoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Verificați cuplul de strângere a prizoanelor.
 • La intervale de 500 de ore
 • Verificați cuplul de strângere a prizoanelor.
 • Verificați şi Strângeţi prezoanele la un cuplu de 122 - 129 N∙m.

  Verificarea piulițelor canelate pentru butucul de roată

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Verificați cuplul de strângere a piulițelor pentru butucul de roată.
 • La intervale de 500 de ore
 • Verificați cuplul de strângere a piulițelor pentru butucul de roată.
 • Verificați și asigurați-vă că pentru strângerea piulițelor canelate este folosit un cuplu între 373 și 475 N∙m.

  Reglarea rulmenților pivoților roților pivotante

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Reglați rulmenții pivoților roților pivotante.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați capacul anti-praf de pe roata pivotantă și strângeți contrapiulița până când șaibele grower sunt plate, apoi rotiți înapoi ¼ de tură pentru a seta corespunzător sarcina prealabilă asupra rulmenților (Figura 54 și Figura 55).

   Important: Asigurați-vă că șaibele grower sunt montate corect, conform Figura 54 și Figura 55.

  4. Montați capacul anti-praf.

   g001297
   g006850

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranța sistemului de răcire

  • Ingerarea lichidului de răcire a motorului poate provoca otrăvire; a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  Curățarea sitei motorului și a răcitorului de ulei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați sita motorului și răcitorul de ulei.
 • Îndepărtați orice acumulare de iarbă, murdărie sau alte reziduuri din răcitorul de ulei și sita motorului (Figura 56).

  g008804g009191

  Îndepărtați orice acumulare de iarbă, murdărie sau alte reziduuri din sita motorului. Acest lucru asigură răcirea corespunzătoare și turația corectă a motorului, reducând posibilitatea de supraîncălzire și de deteriorare mecanică a motorului (Figura 56).

  Efectuarea lucrărilor de service pentru răcitorul de ulei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Curățați răcitorul de ulei.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați piulițele de montare a rezervorului de combustibil și rabatați rezervorul de combustibil spre exterior.

  4. Preveniți pătrunderea reziduurilor în răcitorul de ulei, curățând nervurile răcitorului cu o perie.

  5. Pliați înapoi rezervorul de combustibil și fixați-l cu piulițele de montare.

  6. Slăbiți piulițele de montare cu ½ de tură, pentru a permite expansiunea rezervorului.

  Curățarea nervurilor și mantalelor de răcire a motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați și curățați nervurile și mantalele de răcire a motorului.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați sita de admisie a aerului și carcasa ventilatorului.

  4. Îndepărtați reziduurile și iarba de pe piesele motorului.

  5. Montați sita de admisie a aerului și carcasa ventilatorului.

  Întreţinerea frânei

  Reglarea frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Verificați frecvent reglajul frânei de parcare.
 • La intervale de 500 de ore
 • Verificați frecvent reglajul frânei de parcare.după
 • Asigurați-vă că frâna este reglată corespunzător. Urmați această procedură atunci când îndepărtați sau înlocuiți o componentă de frânare.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Eliberați frâna de parcare.

  4. Înclinați scaunul în față.

  5. Verificați și asigurați-vă că nu există joc între mânerul frânei de parcare și conexiune.

  6. Dacă este necesară efectuarea unui reglaj, îndepărtați știftul cu cap și gaură și rotiți conexiunea în sens invers acelor de ceasornic pentru a crește lungimea sau în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce lungimea.

   g020488
  7. Măsurați lungimea arcului comprimat pentru ambele ansambluri verticale de arcuri.

   Note: Arcul ar trebui să aibă o lungime de 6 – 7 cm. Dacă este necesar, reglați piulița din partea superioară a ansamblului vertical de arcuri, pentru a obține această distanță.

   g020489
  8. Reglați lungimea conexiunii cu ajutorul celor 2 piulițe din partea inferioară a ansamblului vertical de arcuri (Figura 59).

   Note: Conexiunea ar trebui să aibă o lungime de 22,7 – 23,3 cm.

   g020525
  9. Acționați și eliberați frânele pentru a verifica acționarea și eliberarea corespunzătoare. Ajustați dacă este necesar.

   Note: Atunci când frânele sunt eliberate, jocul conexiunii frânei ar trebui să fie redus sau inexistent, iar frânele nu ar trebui să se blocheze.

  Întreţinerea bandei

  Verificarea curelelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 40 de ore
 • Verificați dacă curelele prezintă fisuri și semne de uzură.
 • Înlocuiţi cureaua dacă este uzată. Semnele unei curele uzate includ un sunet de scârțâit în timp ce se rotește cureaua, patinarea lamelor în timp ce tăiați iarba și margini uzate, urme de arsuri și crăpături pe curea.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Înclinați buncărul de alimentare în sus și verificați prezența uzurii, fisurilor sau contaminării în cazul curelei de acționare a pompei și a prizei de putere.

   Note: Curelele sunt tensionate cu arc și nu sunt necesare reglaje, cu excepția cazului în care curelele sunt înlocuite.

  Înlocuirea curelelor prizei de putere

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Cu motorul oprit, cuplați maneta prizei de putere, apoi îndepărtați știftul în formă de agrafă și știftul cu cap şi gaură pentru cui spintecat din partea inferioară a benzii de frână a prizei de putere.

  4. Rotiți în sus banda de frână și în afară, pentru ca curelele să fie la distanță de acționarea cu curea.

  5. Decuplați maneta prizei de putere.

  6. Slăbiți dispozitivele de ghidare a curelei A și B (Figura 60).

  7. Îndepărtați curelele.

  8. Ghidați noile curele pe fulii așa cum este ilustrat în Figura 60.

   g006836
  9. Cuplați maneta prizei de putere.

  10. Rotiți banda de frână în jos, în poziția inițială.

  11. Montați știftul în formă de agrafă și știftul cu cap şi gaură pentru cui spintecat pentru a fixa banda de frână.

  12. Slăbiți contrapiuliţele și reglați conexiunea până când partea superioară a brațului rolei de ghidare este aliniată cu partea inferioară a canelurii brațului de tensionare, așa cum este ilustrat în Figura 61.

   g006837
  13. Strângeţi contrapiuliţele și decuplați priza de putere.

  14. Cuplați maneta prizei de putere și verificați alinierea.

  15. Verificați și reglați dispozitivele de ghidare a curelei conform Reglarea dispozitivelor de ghidare a curelei

  Înlocuirea curelei de acționare a pompei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați curelele prizei de putere; consultați Înlocuirea curelelor prizei de putere.

  4. Trageți rola de ghidare a arcului sau îndepărtați arcul pentru a elimina tensiunea pentru cureaua de acționare a pompei.

  5. Îndepărtaţi cureaua veche.

  6. Ghidați noua curea pe șanțuri, așa cum este ilustrat în autocolantul de pe partea din spate a protecției stânga a transmisiei (Figura 62).

   g006838
  7. Montați curelele prizei de putere; consultați Înlocuirea curelelor prizei de putere.

  Reglarea dispozitivelor de ghidare a curelei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Cu motorul oprit, decuplați maneta prizei de putere.

  4. Reglați dispozitivele de ghidare a curelei conform Figura 63

  g006839

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea tijei de oprire a deplasării în marșarier

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Verificați deplasarea manetelor de direcție după cum urmează:

   • Dacă manetele se deplasează ușor în față cu până la 3 mm, nu este necesar niciun reglaj.

   • Dacă manetele nu se deplasează, atunci efectuați următorii pași:

    1. Pliați scaunul în sus sau îndepărtați ansamblul scaun-cadru (cu scaunul montat), pentru a avea o vedere clară asupra arborelui de control al direcției, în vederea finalizării reglajului.

    2. Deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU.

    3. Eliberați frâna de parcare.

    4. Reglați ușor lungimea tijei prin slăbirea contrapiuliței și prin rotirea tijei.

     g020490
    5. Cuplați frâna de parcare și verificați manetele de direcție.

    6. Repetați pașii de la 3 la 5, până când obțineți o deplasare de până la 3 mm.

    7. Montați ansamblul scaun-cadru, dacă l-ați îndepărtat la pasul 1.

  Reglarea tensiunii manetei de control al vitezei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Reglați piulița pivotului, care este amplasată la capătul arborelui de control al mișcării, în fața consolei dreapta (Figura 65).

   Note: Setați o tensiune suficient de ridicată astfel încât maneta de control al vitezei să își mențină poziția în timpul operării, dar și suficient de mică pentru a permite deplasarea confortabilă a manetei.

   g020487

  Reglarea conexiunii manetelor de control al vitezei

  Atenţie

  Motorul trebuie să fie în funcțiune, iar roțile de ghidaj trebuie să se rotească pentru a regla comenzile de mișcare. Contactul cu componentele mobile sau cu suprafețele fierbinți poate provoca vătămări corporale.

  Țineți degetele, mâinile și hainele la distanță de componentele rotative și suprafețele fierbinți.

  Avertisment

  Ridicarea unităţii pentru efectuarea lucrărilor de service sau de întreținere folosind doar cricuri mecanice sau hidraulice poate fi periculoasă. Cricurile mecanice sau hidraulice pot fi insuficiente pentru a susţine utilajul sau se pot defecta rezultând căderea utilajului, existând pericolul de vătămare.

  Nu vă bazaţi doar pe cricuri hidraulice sau mecanice pentru susţinere. Utilizaţi stative de cric adecvate sau suport echivalent.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați conexiunea electrică de la comutatorul de siguranță al scaunului, amplasat direct în fața ansamblului scaun-comutator.

  4. Ridicați cadrul și plasați-l pe cricuri, pentru ca roțile de ghidaj să se poată roti libere.

   Note: Reglarea neutră trebuie efectuată în timp ce roțile se rotesc.

  5. Montați temporar un conductor de șuntare de-a lungul bornelor, în conectorul comutatorului de siguranță din cadrul fasciculului de cabluri.

  6. Pornirea motorului.

  7. Lăsați mașina să funcționeze cel puțin 5 minute cu manetele de control al vitezei la viteza maximă de deplasare înainte, pentru a aduce uleiul sistemului hidraulic la temperatura de funcționare.

  8. Readuceți maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU.

  9. Pentru a obține poziția NEUTRU, ajustați conexiunile cu tijă de control pentru pompă stânga și dreapta, care conectează controlul direcției cu brațele de control pentru pompă, până când roțile se opresc sau încep să se deplaseze ușor în marșarier (Figura 66).

  10. Reglați conexiunea stânga a pompei prin rotirea butonului de reglare a direcției.

  11. Reglați conexiunea dreapta a pompei folosind o cheie pentru a roti piulițele duble de pe ansamblu (Figura 66).

   g006843
  12. Deplasaţi manetele de direcție în poziția de deplasare în marșarier. În timp ce aplicați o presiune ușoară asupra manetelor, permiteți manetelor de direcție să revină la poziția NEUTRU.

   Note: Roțile trebuie să se oprească din rotit sau să înceapă să se deplaseze ușor în marșarier.

  13. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  14. Îndepărtați conductorul de șuntare din fasciculul de cabluri și conectați conectorul în comutatorul scaunului.

  15. Coborâți mașina de pe cricuri

  Alinierea fuliei de acționare a prizei de putere

  Aliniați fulia de acționare a prizei de putere în oricare dintre următoarele situații:

  • Suflanta a fost îndepărtată sau înlocuită.

  • Șuruburile de montare a motorului au fost slăbite sau motorul a fost mutat sau înlocuit.

  • Șuruburile de montare a arborelui intermediar au fost slăbite sau motorul a fost mutat sau înlocuit.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați piulițele de montare a rezervorului de combustibil și rabatați rezervorul de combustibil spre exterior.

  4. Verificați dacă suflanta este montată și fixată corespunzător.

  5. Slăbiți cele 4 șuruburi de montare a motorului.

  6. Desprindeți arcul de tensionare a curelei pompei.

  7. Slăbiți cele 4 șuruburi de montare a arborelui intermediar.

  8. Folosind fulia suflantei drept referință pentru măsurători, deplasați motorul și arborele intermediar până când suprafețele posterioare ale celor 3 fulii sunt aliniate cu o toleranță între 0,8 și 1,6 mm (Figura 67).

   Note: Folosiți o riglă de verificare a suprafețelor pentru a alinia toate cele 3 suprafețe.

   g006846
  9. Strângeți cele 4 șuruburi de montare a motorului și cele 4 șuruburi de montare a arborelui intermediar. Verificați alinierea după strângerea șuruburilor.

  10. Montați arcul de tensionare a curelei pompei.

  11. Pliați înapoi rezervorul de combustibil și montați piulițele de montare a rezervorului.

  12. Aliniați fulia de acționare a pompei; Alinierea fuliei de acționare a pompei.

  Alinierea fuliei de acționare a pompei

  Alinierea fuliei de acționare a pompei este necesară în oricare dintre următoarele situații:

  • Șuruburile de montare a motorului au fost slăbite sau motorul a fost mutat sau înlocuit.

  • Fuliile pompei au fost slăbite, mutate sau înlocuite.

  • Fulia prizei de putere a fost aliniată; consultați Alinierea fuliei de acționare a prizei de putere.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Slăbiți șuruburile de fixare de pe ambele fulii ale pompei.

  4. Folosind o riglă de verificare a suprafețelor, aliniați fiecare fulie a pompei cu fulia motorului, prin glisarea de-a lungul arborelui pompei (Figura 67).

  5. Strângeți șuruburile de fixare ale fuliei și verificați alinierea.

  Reglarea arcului frânei prizei de putere

  Reglați arcul frânei prizei de putere doar dacă suflanta a fost îndepărtată sau înlocuită sau dacă brațul rolei de ghidare pentru acționarea prizei de putere a fost demontat.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Identificați arcul frânei și introduceți cele două contrapiulițe până la capătul tijei arcului (Figura 68).

  4. Strângeţi contrapiuliţele împreună la capătul tijei arcului.

   g006848

  Reglarea trapei buncărului de alimentare

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Slăbiți cele 6 piulițe ale balamalei trapei (Figura 69).

  4. Deschideți trapa și plasați o bandă de cauciuc de 9,5 mm sau un furtun cu diametrul de 9,5 mm între buncărul de alimentare și trapa buncărului (Figura 69).

  5. Închideți trapa și împingeți-o strâns de buncăr.

  6. Strângeți elementele de fixare a balamalei.

  7. Deschideți trapa buncărului de alimentare și îndepărtați banda de cauciuc.

  g025251

  Reglarea opririi știftului de blocare pe puntea mașinii de tuns iarba

  1. Glisați știfturile de blocare a punții mașinii de tuns iarba în interiorul ambelor laturi ale punții și rotiți știfturile pentru a bloca puntea mașinii de tuns iarba în poziția de operare.

  2. Slăbiţi contrapiuliţa și rotiți șurubul de oprire în sensul acelor de ceasornic, până când știftul de blocare este strâns și nu poate fi rotit manual (Figura 70).

   g007581
  3. Slăbiți șurubul de oprire în sens invers acelor de ceasornic cu ½ de tură și strângeţi contrapiuliţa.

  4. Verificați știftul de blocare pentru a vă asigura că glisează liber. Ajustați dacă este necesar.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Tipul de ulei hidraulic: ulei hidraulic Toro® HYPR-OIL 500 sau Mobil® 1 15W-50.

  Important: Utilizați uleiul specificat. Alte uleiuri pot cauza deteriorarea sistemului.

  Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic: 5,7 l

  Verificarea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 40 de ore
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Lăsați motorul și sistemul hidraulic să se răcească timp de 10 minute.

   Note: Pentru a garanta o măsurătoare corectă, verificați nivelului de ulei hidraulic atunci când mașina este rece.

  4. Ridicați scaunul; consultați Deblocarea scaunului.

  5. Curățați zona din jurul jojei rezervorului sistemului hidraulic (Figura 71).

  6. Îndepărtați joja din rezervorul hidraulic (Figura 71).

  7. Ștergeți joja și introduceți joja în rezervor.

  8. Scoateți joja și verificați extremitatea acesteia (Figura 71). Dacă nivelul de ulei este la marcajul adăugare, turnați încet ulei în rezervorul hidraulic doar pentru a crește nivelul până la marcajul plin.

   Important: Nu umpleți excesiv unitățile hidraulice cu ulei, acest lucru poate provoca deteriorări. Nu puneți în funcțiune mașina, dacă nivelul de ulei este sub marcajul adăugare.

  9. Montaţi corect joja.

   g025772

  Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic și uleiul din rezervorul hidraulic, atunci când utilizați orice tip de ulei.
 • La intervale de 250 de ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic și uleiul din rezervorul hidraulic, atunci când utilizați ulei Mobil ® (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic și uleiul din rezervorul hidraulic, atunci când utilizați ulei hidraulic Toro®HYPR-OIL™ 500 (mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf).
 • Note: Utilizați un filtru de vară atunci când temperatura este mai mare sau egală cu 0°C. Utilizați un filtru de iarnă atunci când temperatura este mai mică sau egală cu 0°C.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Curățați cu atenție zona din jurul filtrului.

   Important: Asigurați-vă că murdăria și contaminările nu pătrund în sistemul hidraulic.

  4. Deșurubați și demontați filtrul și permiteți uleiului să se scurgă din rezervor.

   Important: Nu înlocuiți uleiul sistemului hidraulic (cu excepția uleiului care poate fi scurs la înlocuirea filtrului), cu excepția cazului în care uleiul a fost contaminat sau a fost extrem de fierbinte. Înlocuirea inutilă a uleiului hidraulic poate deteriora sistemul hidraulic prin introducerea particulelor contaminate în sistem.

  5. Înainte de montarea noului filtru, umpleți-l cu ulei hidraulic Toro® HYPR-OIL 500 și aplicați un strat subțire de ulei pe suprafața garniturii din cauciuc.

  6. Strângeți filtrul în sensul acelor de ceasornic până ce garnitura din cauciuc intră în contact cu adaptorul filtrului, apoi strângeți filtrul cu încă ⅔ – ¾ de tură.

  7. Umpleți rezervorul conform Verificarea uleiului hidraulic

  8. Ridicați partea din spate a mașinii și sprijiniți-o cu cricuri (sau cu suporturi echivalente) la o înălțime suficientă, pentru a permite rotirea liberă a roților motoare.

  9. Porniți motorul și deplasați maneta de accelerație în poziția de ACCELERAțIE MAXIMă.

  10. Deplasați manetele de control al vitezei în poziția de viteză maximă și operați mașina timp de câteva minute.

  11. Opriți mașina şi verificaţi nivelul uleiului.

  Verificarea și curățarea pompelor hidraulice.

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați pompele hidraulice.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați scaunul.

  4. Îndepărtați reziduurile și iarba de pe pompele hidraulice.

  5. Coborâți scaunul.

  Întreținerea lamei

  Siguranța lamei

  • Inspectați lamele periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

  • Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

  Lucrări de service pentru lamele de tăiere

  Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, mențineți lamele ascuțite. Pentru o ascuțire și înlocuire ușoară, păstrați lame suplimentare la îndemână.

  Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și deconectați cablurile bujiilor de la acestea.

  Inspectarea lamelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectarea lamelor.
  1. Inspectați marginile de tăiere (Figura 72).

  2. Dacă marginile nu sunt ascuțite sau prezintă crestături, îndepărtați și ascuțiți lama; consultați Ascuțirea lamelor.

  3. Inspectați lamele, în special în zona curbată.

  4. Dacă observați orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalați imediat o lamă nouă (Figura 72).

   g006530

  Verificarea prezenței lamelor îndoite

  1. Rotiți lamele până când capetele sunt îndreptate în față și în spate.

  2. Măsurați de la o suprafață uniformă la marginea de tăiere, poziția A a lamelor (Figura 73).

   g000975
  3. Rotiți capetele opuse ale lamelor în față.

  4. Măsurați de la o suprafață uniformă la marginea de tăiere a lamelor, la aceeași poziție precum în pasul 2 de mai sus.

   Note: Diferența dintre dimensiunile obținute la pasul 2 și pasul 4 nu trebuie să depășească 3 mm.

   Note: Dacă dimensiunea depășește 3 mm, lama este îndoită și trebuie înlocuită.

  Îndepărtarea lamelor

  Înlocuiți lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă lama nu mai este echilibrată sau este îndoită.

  Note: Notați poziția lamei colorată cu roșu. Din poziția normală a operatorului, aceasta este amplasată pe partea dreaptă.

  1. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba și fixați-o în poziția ridicată. Consultaţi Ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de service.

  2. Țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.

  3. Îndepărtați lama, șaiba și șurubul lamei care fixează lama și acționarea lamei (Figura 74).

   g007578
  4. Îndepărtați acționarea lamei de pe lama existentă (Figura 74).

  Ascuțirea lamelor

  1. Folosiți o pilă pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 75).

   Note: Mențineți unghiul inițial.

   Note: Lama își păstrează echilibrul dacă aceeași cantitate de materiale este îndepărtată de pe ambele margini de tăiere.

   g000552
  2. Verificați echilibrul lamei așezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 76).

   Note: Dacă lama rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, piliți numai din capătul suprafeței velice (Figura 75).

   g000553
  3. Repetați procedura până când lama este echilibrată.

  Montarea lamelor

  Note: Asigurați-vă că montați lama colorată cu roșu pe partea dreaptă.

  1. Montați acționarea lamei pentru lamele noi, cu șuruburile de forfecare și contrapiuliţe (Figura 74).

  2. Strângeţi şuruburile de forfecare la un cuplu de 922-1130 N∙m.

   Note: Aliniați zonele plate ale acționării lamei cu zonele plate de pe arbore, atunci când montați lama pe puntea mașinii de tuns iarba.

  3. Montați lama, șaiba și șurubul lamei pe arborele axului (Figura 74).

  4. Strângeţi șurubul lamei la un cuplu de 115-149 N·m.

  5. Coborâți puntea mașinii de tuns iarba în poziția de operare. Consultaţi Coborârea punții mașinii de tuns iarba în poziția de operare.

   Atenţie

   Operarea punții mașinii de tuns iarba cu șuruburile lamei desprinse sau slăbite poate fi periculoasă. Un șurub al lamei desprins sau slăbit ar putea permite lamei care se rotește cu o viteză mare să iasă de sub puntea mașinii de tuns iarba și să provoace vătămări grave sau pagube materiale.

   • Înlocuiți șurubul lamei după lovirea unui obiect străin.

   • Utilizați doar piese de schimb originale Toro.

   • Nu lubrifiați filetul șurubului sau axului înainte de asamblare.

  Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Verificați presiunea din anvelopele roților motoare; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  4. Asigurați-vă că toate știfturile în formă de agrafă sunt în orificiile aferente înălțimii de 7,62 cm pentru puntea mașinii de tuns iarba, cu distanțierele amplasate sub știfturi (Figura 77).

   g007580
  5. Scurtați sau lungiți fiecare știft de susținere pentru puntea mașinii de tuns iarba pentru a obține o înălțime a vârfului lamei de 7,62 cm în partea frontală a punții și de 8,26 cm în partea din spate a punții (Figura 77).

   Note: Pinii din partea din față sunt introduși în puntea mașinii de tuns iarba și sunt prevăzuți cu o contrapiuliţă. Un capăt de tijă prevăzut cu contrapiuliță este introdus prin înfiletare în pinii din partea din spate.

  Demontarea punții mașinii de tuns iarba

  Atenţie

  Utilizarea acestei mașini fără un dispozitiv de atașare frontal Toro aprobat sporește posibilitatea ca operatorul să se prindă în roțile motoare sau posibilitatea răsturnării spre partea din față. Prinderea sau răsturnarea ar putea provoca vătămări grave sau decesul.

  Atunci când utilizați această mașină fără un dispozitiv de atașare frontal Toro aprobat, respectați următoarele cerințe:

  • Mențineți picioarele și îmbrăcămintea departe de roți.

  • Limitați utilizarea la minimul necesar pentru a monta un dispozitiv de atașare frontal diferit.

  • Minimizați viteza și fiți foarte atent.

  • Utilizați mașina doar pe o suprafață uniformă.

  • Nu utilizați mașina pe rampa unei remorci.

  • Evitați să accelerați sau să frânați brusc.

  Important: Nu transportați această mașină fără un dispozitiv de atașare frontal aprobat Toro.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba și fixați-o cu știfturile de blocare pentru punte. Consultaţi Ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de service.

  4. Îndepărtați știfturile în formă de agrafă și șaibele din partea superioară a arcului de asistare pentru ridicarea punții, de pe fiecare latură a mașinii (Figura 78).

   g006788
  5. Îndepărtați arcul de pe ancora cu arc. Repetați pașii și pentru cealaltă parte a mașinii.

  6. Deblocați puntea mașinii de tuns iarba din poziția ridicată și coborâți ușor puntea mașinii pe sol; consultați Coborârea punții mașinii de tuns iarba în poziția de operare.

   Note: Puntea mașinii de tuns iarba devine mai grea după ce îndepărtați arcurile de pe ancore. Coborâți cu atenție puntea mașinii de tuns iarba.

  7. Îndepărtați știfturile de prindere din partea frontală a brațelor de împingere, de pe ambele laturi ale mașinii (Figura 79).

   g233982
  8. Slăbiți șuruburile apărătorii din cauciuc (Figura 80).

   g036545
  9. Deblocați scaunul și deconectați arborele de transmisie folosind cupla rapidă a arborelui intermediar (Figura 81). Consultaţi Deblocarea scaunului

   g006785
  10. Trageți puntea mașinii de tuns iarba în față, pentru a o îndepărta de pe mașină.

  Montarea punții mașinii de tuns iarba

  Important: Nu transportați mașina fără un dispozitiv de atașare frontal aprobat Toro.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Deplasați puntea mașinii până la mașină, cu tubul de evacuare orientat în jos, asigurându-vă că arcurile punții sunt amplasate deasupra roții motoare și sub consolă, pe fiecare latură.

  4. Deblocați scaunul și înclinați-l în față.

  5. Montați arborele de transmisie pe arborele intermediar (Figura 81).

  6. Aliniați tuburile brațelor de împingere ale punții mașinii de tuns iarba la brațele de împingere ale mașinii și împingeți puntea mașinii spre spate.

  7. Fixați brațele de împingere cu știfturile de prindere de pe partea stângă și dreaptă a mașinii (Figura 79).

  8. Aliniați porțiunea superioară a apărătorii din cauciuc și fixați-o cu șuruburile atașate (Figura 80).

  9. Eliberați știfturile de blocare a punții mașinii de tuns iarba de pe fiecare latură, ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de service și fixați elementul de fixare a punții pe cârlig. Consultaţi Ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de service.

  10. Montați arcurile pe știfturile de ancorare cu arc, de sub consolele stânga și dreapta și fixați-le cu o șaibă și un știft în formă de agrafă (Figura 78).

  11. Deblocați puntea mașinii de tuns iarba din poziția ridicată, coborâți ușor puntea mașinii la sol și blocați știfturile de blocare a punții pe fiecare latură. Consultaţi Coborârea punții mașinii de tuns iarba în poziția de operare.

  Reglarea opririi știftului de blocare pe puntea mașinii de tuns iarba

  1. Glisați știfturile de blocare a punții mașinii de tuns iarba spre interior, pe ambele laturi și rotiți pentru a bloca puntea mașinii de tuns iarba în poziția de operare.

  2. Slăbiţi contrapiuliţa și rotiți șurubul de oprire în sensul acelor de ceasornic, până când știftul de blocare este strâns și nu poate fi rotit manual (Figura 82).

   g007581
  3. Slăbiți șurubul de oprire în sens invers acelor de ceasornic cu ½ de tură și strângeţi contrapiuliţa.

  4. Verificați știftul de blocare pentru a vă asigura glisează liber. Reglați dacă este necesar.

  Curăţare

  Curățarea sub puntea mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați sub puntea mașinii de tuns iarba.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba și fixați-o în poziția ridicată. Consultaţi Ridicați puntea mașinii de tuns iarba în poziția de service.

  4. Curățați orice acumulare de iarbă de sub puntea mașinii de tuns iarba.

  5. Coborâți puntea mașinii de tuns iarba în poziția de operare. Consultaţi Coborârea punții mașinii de tuns iarba în poziția de operare.

  Îndepărtarea reziduurilor de pe mașină

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, deplasați maneta de control al vitezei în poziția NEUTRU, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați orice urme de ulei, reziduuri sau acumulări de iarbă de pe mașină, mai ales din jurul rezervorului de combustibil, motorului și evacuării.

  Eliminarea deșeurilor

  Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluanți pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau combustibilul lângă flăcări și nu goliți combustibilul în interior sau într-o remorcă închisă.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Curățare și depozitare

  1. Decuplați comutatorul de control al lamelor (priza de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă, murdăria și stratul depus de pe exteriorul întregii mașini, în special de pe motor și sistemul hidraulic. Curățați murdăria și pleava de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Verificați funcționarea frânei de parcare; consultați Reglarea frânei de parcare.

  5. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  6. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifiere.

  7. Schimbați uleiul din carter; consultați Întreținerea uleiului de motor.

  8. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  9. Schimbați filtrele hidraulice; consultați Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor.

  10. Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

  11. Răzuiți acumularea puternică de iarbă și murdărie de pe partea inferioară a mașinii de tuns iarba, apoi spălați mașina cu un furtun de grădină.

   Note: Porniți mașina cu comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) cuplat și cu motorul la ralanti maxim timp de 2 până la 5 minute după spălare.

  12. Verificați starea lamelor; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere.

  13. Pregătiţi maşina pentru depozitare dacă nu este utilizată pentru mai mult de 30 de zile. Pregătiți mașina pentru depozitare după cum urmează:

   1. Adăugați un stabilizator/aditiv pe bază de petrol în combustibilul proaspăt din rezervor. Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

    Note: Stabilizatorul/aditivul de combustibil are eficiența cea mai ridicată atunci când este amestecat cu combustibil proaspăt și utilizat tot timpul.

   2. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare timp de 5 minute.

   3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil.

   4. Porniţi motorul şi turaţi-l până se opreşte.

   5. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați combustibilul conform legislației locale.

    Important: Nu depozitați combustibilul care conține stabilizator/aditiv pentru o perioadă mai mare decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  14. Îndepărtați și verificați starea bujiei (bujiilor); consultați Service-ul bujiei. Cu bujia (bujiile) îndepărtată/îndepărtate de la motor, turnați 30 ml (2 linguri) de ulei de motor în orificiul bujiei. Utilizați demarorul pentru a porni motorul și pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului. Montați bujiei (bujiile). Nu montaţi cablul la bujie (bujii).

  15. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  16. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  17. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și nu o lăsați la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Demarorul nu pornește.
  1. Comutatorul de comandă pentru lamă este cuplat.
  2. Frâna de parcare este decuplată.
  3. Manetele de control al mișcării nu sunt în poziția Neutru-Blocare.
  4. Nu vă aflați pe scaunul operatorului.
  5. Bateria este inactivă.
  6. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  7. Este arsă o siguranță.
  8. Un releu sau comutator este deteriorat.
  1. Dezactivați comutatorul de control al lamelor.
  2. Cuplați frâna de parcare.
  3. Deplasați în exterior manetele de control al mișcării până în poziția Neutru-Blocare.
  4. Așezați-vă pe scaunul operatorului.
  5. Încărcați bateria.
  6. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  7. Înlocuiţi siguranţa.
  8. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Motorul nu pornește, pornește greu sau nu rămâne în funcțiune.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Ventilul de închidere combustibil este închis.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Clapeta de acceleraţie nu este în poziţia corectă.
  5. Filtrul de combustibil conține impurități.
  6. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  7. Filtrul de aer este murdar.
  8. Comutatorul scaunului nu funcționează în mod corespunzător.
  9. Conexiunile electrice sunt corodate, slăbite sau deteriorate.
  10. Releul sau comutatorul este uzat sau deteriorat.
  11. Bujia este murdară sau distanțată incorect.
  12. Cablul bujiei este deconectat.
  1. Umpleți rezervorul de combustibil.
  2. Deschideţi ventilul de închidere combustibil.
  3. Adăugaţi ulei în carter.
  4. Asigurați-vă că maneta de accelerație este la jumătatea distanței dintre pozițiile Lent și Rapid.
  5. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  8. Verificați indicatorul pentru comutatorul scaunului. Înlocuiți scaunul dacă este necesar.
  9. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun. Curățați temeinic bornele conectorului cu o soluție pentru curățat contactele electrice, aplicați unsoare dielectrică și efectuați conexiunile corespunzătoare.
  10. Contactaţi un centru de service autorizat.
  11. Reglați sau înlocuiți bujia.
  12. Verificați conexiunea cablului bujiei.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrul de aer este murdar.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Nervurile de răcire și canalele de aer de deasupra motorului sunt obturate.
  5. Orificiul de ventilație din capacul rezervorului de combustibil este acoperit.
  6. Filtrul de combustibil conține impurități.
  7. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Curățați elementul filtrului de aer.
  3. Adăugaţi ulei în carter.
  4. Îndepărtați elementul care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  5. Curățați sau înlocuiți filtrul de combustibil.
  6. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  3. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului sunt obturate.
  4. Filtrul de aer este murdar.
  5. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
  1. Reduceți viteza de deplasare.
  2. Adăugaţi ulei în carter.
  3. Îndepărtați orice element care obstrucționează nervurile de răcire și canalele de aer.
  4. Curățați sau înlocuiți elementul filtrului de aer.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat
  Mașina se îndreaptă spre stânga sau dreapta (cu manetele de control al mișcării complet înainte).
  1. Direcția necesită reglare.
  2. Presiunea din anvelopele roților motoare nu este corectă.
  1. Reglați direcția.
  2. Reglați presiunea din anvelopele roților motoare .
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Supapele de bypass nu sunt închise etanș.
  2. Cureaua pompei este uzată, slăbită sau ruptă.
  3. Cureaua pompei este scoasă de pe o fulie.
  4. Arcul rolei de ghidare este rupt sau lipsește.
  5. Nivelul de ulei hidraulic este prea scăzut sau temperatura uleiului hidraulic este prea mare.
  1. Strângeți supapele de bypass
  2. Înlocuiți cureaua.
  3. Înlocuiți cureaua.
  4. Înlocuiți arcul.
  5. Adăugați ulei hidraulic în rezervor sau lăsați-l să se răcească.
  Mașina vibrează anormal.
  1. Lamele de tăiere sunt îndoite sau nu sunt echilibrate.
  2. Șurubul pentru montarea lamei este slăbit.
  3. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  4. Fulia motorului, fulia rolei de ghidare sau fulia lamei sunt slăbite.
  5. Fulia motorului este deteriorată.
  6. Axul lamei este îndoit.
  7. Suportul motorul este slăbit sau uzat.
  1. Instalați noi lame de tăiere.
  2. Strângeți șurubul pentru montarea lamei.
  3. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  4. Strângeți fuliile corespunzătoare.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat.
  6. Contactaţi un centru de service autorizat.
  7. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Înălțimea de tăiere nu este uniformă.
  1. Lama (lamele) de tăiere nu este (sunt) ascuțită (ascuțite).
  2. Lamele de tăiere sunt îndoite.
  3. Planeitatea mașinii de tuns iarba nu este corectă.
  4. Partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba este murdară.
  5. Presiunea din anvelope este incorectă.
  6. Distanțierele sunt în locul nepotrivit.
  7. Vârfurile lamelor alăturate sunt la o înălțime de tăiere neuniformă.
  1. Ascuțiți lamele.
  2. Instalați noi lame de tăiere.
  3. Asigurați planeitatea mașinii de tuns iarba de la o latură la cealaltă și cea față-spate.
  4. Curățați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba.
  5. Reglați presiunea din anvelope.
  6. Poziționați distanțierele sub știfturile în formă de agrafă.
  7. Înlocuiți lamele sau axurile și/sau verificați dacă puntea mașinii de tuns iarba prezintă deteriorări.
  Lamele nu se rotesc.
  1. Cureaua prizei de putere este uzată, slăbită sau ruptă.
  2. Arborele prizei de putere nu este conectat.
  3. Cureaua prizei de putere este scoasă din fulie.
  1. Verificați tensiunea curelei sau înlocuiți cureaua
  2. Conectați arborele prizei de putere.
  3. Verificați dacă există semne de deteriorare a curelei. Montați cureaua și verificați poziția corectă a axurilor de reglare și ghidajelor curelei.

  Scheme

  Schema electrică

  g020385

  Schema hidraulică

  g020536