Увод

Ova traktor kosilica sa rotacionim sečivom je namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima stambenih ili poslovnih objekata. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g310514

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) pojavljuje se i u ovom priručniku i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode. Simbol će se pojaviti praćen rečju Opasnost, Upozorenje ili Oprez.

 • Opasnost označava neminovnu opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Upozorenje označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

g000502

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Potražite informacije proizvođača motora priložene uz ovu mašinu.

Bruto ili neto obrtni moment: bruto ili neto obrtni moment ovog motora je ocenio proizvođač motora u laboratoriji u skladu sa standardima J1940 ili J2723 Društva automobilskih inženjera (engl. Society of Automotive Engineers, SAE). S obzirom da je konfigurisan da zadovolji zahteve u pogledu bezbednosti, emisije i rada, stvarni obrtni moment motora na ovoj klasi kosilice biće značajno manji. Potražite informacije proizvođača motora priložene uz ovu mašinu.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa EN ISO 5395.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

 • Treba da pročitate i shvatite sadržaj ovog Priručnika za operatera pre nego što pokrenete motor.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu na bezbednom rastojanju.

 • Ne dozvolite deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički u stanju dozvolite da koriste ili servisiraju mašinu.

 • Uvek držite rol-bar u potpuno podignutom i zaključanom položaju i vezujte sigurnosni pojas.

 • Ne koristite mašinu blizu strmina, rovova, nasipa, vode ili drugih opasnih mesta, niti na nagibima većim od 15°.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici, bezbednosni prekidači i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre servisiranja, podešavanja, punjenja goriva, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Индикатор нагиба

g011841

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-6696
decal93-7818
decal98-1977
decal106-5517
decal112-8760
decal112-9028
decal115-4212
decal116-8813
decal116-8934
decal116-8935
decal116-8936
decal116-8941
decal116-8943
decal116-8946
decal116-9049
decal119-0217
decal120-0625
decal126-4159
decal126-4207
decal130-2880
decal126-4158
decal116-9044

Преглед производа

g233918

Pre pokretanja motora i rukovanja mašinom, upoznajte sve komande.

Kontrolna tabla

g035550

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta, koji se koristi za pokretanje i isključivanje motora, ima 3 položaja: ISKLJUčENO, RAD i POKRETANJE. Pogledajte Pokretanje motora.

Komanda gasa

Komanda gasa kontroliše brzinu motora i ima kontinuirano-promenljivo podešavanje od SPORO do BRZO (Слика 5).

Ručica čoka

Koristite komandu čoka za pokretanje hladnog motora.

Ručica za aktivaciju PTO

Pomoću ručice za aktivaciju PTO aktivirajte sečiva i duvalicu.

Ručica za kontrolu brzine

Ručica za kontrolu brzine podešava maksimalnu brzinu mašine kod vožnje unapred (Слика 4). Pomeranjem ručice za kontrolu brzine unazad u NEUTRALNI položaj pogonski sistem se postavlja u neutralni položaj.

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati beleži ukupan broj sati rada motora. Brojač radnih sati evidentira radne sate kada decimalna tačka na ekranu za prikaz sati/napona treperi. Na osnovu tih vremena planirajte redovno održavanje (Слика 6).

g020563

Lampica indikatora akumulatora

Ako okrenete prekidač kontakta u položaj UKLJUčENO na nekoliko sekundi, na mestu gde se obično prikazuje broj sati se prikaže napon akumulatora.

Lampica akumulatora se pali kada je prekidač kontakta uključen i kada je napunjenost ispod odgovarajućeg nivoa za rad (Слика 6).

Indikatori za bezbednosnu blokadu

Na brojaču radnih sati postoje simboli koji pomoću crnog trougla pokazuju da je komponenta za blokadu pravilno postavljena (Слика 6).

Lampica i zvučni signal za temperaturu motornog ulja

Lampica za temperaturu motornog ulja prati temperaturu motornog ulja. Upaljena lampica za temperaturu motornog ulja i isprekidani zvučni signal ukazuju da se motor pregreva.

Ručice za kontrolu kretanja

Koristite ručice za kontrolu kretanja za vožnju mašine unapred, unazad i okretanje u bilo kom smeru (Слика 4).

Ručica parkirne kočnice

Kad god isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu da biste sprečili slučajno pomeranje mašine.

Nepovratni ventil za gorivo

Zatvorite nepovratni ventil za gorivo kada transportujete ili skladištite mašinu.

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina

 Kućište kosilice od 122 cm
Bez kućišta kosilice108 cm
Sa kućištem kosilice125 cm

Dužina

 Kućište kosilice od 122 cm
Bez kućišta kosilice171 cm
Kućište kosilice – podignuto208 cm
Kućište kosilice – spušteno240

Visina

Kućište kosilice od 122 cm
130 cm

Težina

Kućište kosilice od 122 cm
538 kg

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com .

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Ne dozvolite deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad mašine ili koje bi mašina mogla odbaciti.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre servisiranja, podešavanja, punjenja goriva, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Pre košenja, pregledajte mašinu da biste se uverili da sklopovi za sečenje pravilno funkcionišu.

 • Procenite teren da biste odredili odgovarajuću opremu i sve potrebne priključke ili dodatnu opremu za pravilno i bezbedno korišćenje mašine.

 • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

 • Nemojte voziti nikoga na mašini.

 • Posmatrače i ljubimce držite dalje od mašine tokom rada. Isključite mašinu i priključak(e) ako neko uđe u prostor.

 • Nemojte koristiti mašinu ako svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput deflektora i/ili sakupljača trave, nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno. Po potrebi zamenite pohabane ili dotrajale delove.

Bezbednost goriva

 • Gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali gorivo, pre punjenja stavite kanister i/ili mašinu direktno na zemlju, ne u vozilo ili na neki predmet.

  • Rezervoar za gorivo punite napolju na ravnom tlu, na otvorenom prostoru i kada je motor hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.

  • Nemojte rukovati gorivom dok pušite ili u blizini otvorenog plamena ili varnica.

  • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti dolivati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

  • Ako prospete gorivo, ne pokušavajte da pokrenete motor. Izbegavajte stvaranje izvora paljenja dok se pare goriva ne rasprše.

  • Gorivo čuvajte u odobrenom kanistru i držite ga van domašaja dece.

 • Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje parama može dovesti do teške povrede i bolesti.

  • Izbegavajte dugotrajno udisanje para.

  • Držite šake i lice podalje od mlaznice i otvora rezervoara za gorivo.

  • Gorivo držite podalje od očiju i kože.

 • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Nemojte puniti kanistre u vozilu ili na kamionu ili prikolici sa plastičnom oblogom. Pre punjenja uvek stavite kanistre na zemlju, dalje od vozila.

 • Skinite opremu sa kamiona ili prikolice i napunite je gorivom dok je na zemlji. Ako to nije moguće, napunite je gorivom iz prenosnog kanistra, a ne iz mlaznice za doziranje goriva.

 • Nemojte koristiti mašinu ako celi izduvni sistem nije na mestu i u ispravnom radnom stanju.

 • Držite mlaznicu za doziranje goriva u kontaktu sa obodom rezervoara za gorivo ili otvorom kanistra sve vreme dok se punjenje goriva ne završi. Nemojte koristiti uređaj za otvaranje/zatvaranje mlaznice.

 • Ako prolijete gorivo po odeći, odmah se presvucite.

 • Nemojte da prepunite rezervoar za gorivo. Vratite poklopac za gorivo i čvrsto ga zategnite.

 • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motornog prostora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

Dodavanje goriva

Preporučeno gorivo

 • Za najbolje rezultate koristite samo čist, svež (star manje od 30 dana), bezolovni benzin sa oktanskim brojem 87 ili više ((R+M)/2 metod ocenjivanja).

 • Etanol: benzin sa do 10% etanola (gasohol) ili 15% MTBE (metil tercijarni butil etar) po zapremini je prihvatljiv. Etanol i MTBE nisu isto. Benzin sa 15% etanola (E15) po zapremini nije odobren za korišćenje. Nikad nemojte koristiti benzin koji sadrži više od 10% etanola po zapremini, kao što je E15 (sadrži 15% etanola), E20 (sadrži 20% etanola) ili E85 (sadrži do 85% etanola). Korišćenje nedozvoljenog benzina može dovesti do problema sa učinkom i/ili oštećenja motora, što možda nije pokriveno garancijom.

 • Nemojte koristiti benzin koji sadrži metanol.

 • Nemojte čuvati gorivo bilo u rezervoaru za gorivo ili kantici za gorivo preko zime osim ako ne koristite sredstvo za stabilizaciju goriva.

 • Nemojte dodavati naftu u benzin.

Korišćenje stabilizatora/regeneratora

U mašini koristite stabilizator/regenerator goriva radi sledećih korisnih dejstava:

 • Gorivo duže održava svežim kada se koristi prema preporukama proizvođača stabilizatora za gorivo

 • Čisti motor dok motor radi

 • Eliminiše gumaste naslage u sistemu za gorivo koje uzrokuju teško pokretanje

  Important: Nemojte koristiti aditive za gorivo koji sadrže metanol ili etanol.

  Dodajte odgovarajuću količinu stabilizatora/regeneratora goriva u gorivo.

  Note: Stabilizator/regenerator goriva je najefikasniji kada se meša sa svežim gorivom. Da smanjite opasnost od pojave naslaga u sistemu za gorivo uvek koristite stabilizator goriva.

Punjenje rezervoara za gorivo

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

 2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

 3. Isključite motor i uklonite ključ.

 4. Očistite oko poklopca rezervoara za gorivo.

 5. Napunite rezervoar za gorivo do dna cevi za punjenje (Слика 7).

  Note: Nemojte da punite rezervoar za gorivo do kraja. Prazan prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva.

  g233737

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

Uhodavanje nove mašine

Novim motorima treba vremena da razviju punu snagu. Kućište kosilice i pogonski sistemi imaju veće trenje kada su novi, što dodatno opterećuje motor. Dopustite 40 do 50 sati vremena uhodavanja da nove mašine razviju punu snagu i najbolje performanse.

Podizanje kućišta kosilice u položaj za servisiranje

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 3. Oslobodite osigurače kućišta kosilice sa obe strane (Слика 8).

  g304824
 4. Pomoću ručke za podizanje kućišta podignite kućište i pričvrstite ga u podignutom položaju (brava se nalazi na sredini sedišta sa prednje strane) kako je prikazano na Слика 9.

  g025155

Упозорење

Aktiviranje PTO sa kućištem u podignutom položaju može dovesti do teške povrede ili materijalne štete.

Uvek spustite kućište kosilice i blokirajte ga u položaju za rad pre nego što aktivirate PTO.

Spuštanje kućišta kosilice u položaj za rad

 1. Čvrsto držeći ručku za podizanje kućišta, otkačite bravu kućišta kosilice sa kuke i polako spustite kućište kosilice do zemlje (Слика 9).

 2. Gurnite osigurače kućišta unutra i okrenite ih prema napred da blokirate kućište kosilice u spuštenom položaju (Слика 8).

Упозорење

Korišćenje mašine bez čvrsto zabravljenih osigurača može dovesti do neočekivanog podizanja kućišta kosilice uvis, i do teške povrede.

Uvek čvrsto zabravite osigurače kada koristite mašinu.

Podešavanje pregrada za sistem smanjenja punjenja (FRS)

Sistem smanjenja punjenja je projektovan da vam omogući da u određenoj meri smanjite količinu pokošene trave koja se prikuplja. Prednosti ovog sistema su ređe pražnjenje levka i vraćanje hranjivih materija u zemlju.

Postoji nekoliko mogućih konfiguracija:

 • Otvorene pregrade i standardna sečiva – maksimalno prikupljanje

 • Zatvorene pregrade i standardna sečiva – delimično malčiranje

 • Zatvorene pregrade i sečiva za malčiranje – srednje malčiranje

 • Montiran čep za malčiranje i sečiva za malčiranje – potpuno malčiranje (potreban je komplet za malčiranje)

Podesite pregrade za FRS sistem na sledeći način:

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 3. Olabavite zavrtnje pričvršćene za gumeni štitnik (Слика 10).

 4. Preklopite štitnik unapred.

  g036545
 5. Olabavite kontra navrtke na zadnjim zavrtnjima pregrada za FRS.

  g025242
 6. Podignite kućište kosilice; pogledajte Podizanje kućišta kosilice u položaj za servisiranje.

 7. Skinite zavrtnje i podloške sa prednje strane obe pregrade za FRS (Слика 12).

 8. Okrenite pregrade u željeni položaj i postavite zavrtanj i podlošku.

  g007577
 9. Spustite kućište kosilice; pogledajte Spuštanje kućišta kosilice u položaj za rad.

 10. Malo zategnite kontra navrtke na zadnjim zavrtnjima pregrada za FRS.

  Note: Kontra navrtke ne morate zategnuti do kraja ako očekujete da ćete često podešavati pregradu.

 11. Postavite gumeni štitnik pomoću zavrtanja pričvršćenih na njemu.

Korišćenje sistema bezbednosne blokade

Упозорење

Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

 • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

 • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

Razumevanje sistema bezbednosne blokade

Sistem bezbednosne blokade je projektovan da spreči pokretanje motora u slučaju da:

 • Parkirna kočnica je aktivirana.

 • Ručica za aktivaciju PTO je deaktivirana.

 • Ručica za kontrolu brzine je u NEUTRALNOM položaju

Sistem bezbednosne blokade je projektovan da isključi motor ako ustanete sa sedišta kad je PTO aktiviran.

Brojač radnih sati ima indikatore koji obaveštavaju korisnika kad je komponenta za blokadu u ispravnom položaju. Kad je komponenta u ispravnom položaju, na ekranu se prikaže indikator.

g020563

Testiranje sistema bezbednosne blokade

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Pre svakog korišćenja mašine testirajte sistem bezbednosne blokade. Ako bezbednosni sistem ne funkcioniše na način opisan u nastavku, odmah pozovite ovlašćenog servisera da ga popravi.

  1. Sedite u sedište, aktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite ručicu za aktivaciju PTO u UKLJUčEN položaj a ručicu za kontrolu brzine pomerite u NEUTRALNI položaj. Pokušajte da pokrenete motor; motor ne bi trebalo da se pokrene.

  2. Sedite u sedište, aktivirajte parkirnu kočnicu i pomerite prekidač za aktivaciju PTO u ISKLJUčEN položaj. Pomerite ručicu za kontrolu brzine iz NEUTRALNOG položaja. Pokušajte da pokrenete motor; motor ne bi trebalo da se pokrene.

  3. Sedite u sedište, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite ručicu za aktivaciju PTO u ISKLJUčEN položaj a ručicu za kontrolu brzine pomerite u NEUTRALNI položaj. Pokušajte da pokrenete motor; motor ne bi trebalo da se pokrene.

  4. Sedite u sedište, aktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite ručicu za aktivaciju PTO u ISKLJUčEN položaj a ručicu za kontrolu brzine pomerite u NEUTRALNI položaj. Sad pokrenite motor. Dok motor radi, otpustite parkirnu kočnicu, aktivirajte ručicu za aktivaciju PTO i malo ustanite sa sedišta; motor bi trebalo da se isključi.

  5. Sedite u sedište, aktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite ručicu za aktivaciju PTO u ISKLJUčEN položaj a ručicu za kontrolu brzine pomerite u NEUTRALNI položaj. Sad pokrenite motor. Pomerite ručicu za kontrolu brzine unapred; motor bi trebalo da se isključi.

  Odbravljivanje sedišta

  Da odbravite sedište, skinite zavrtanj i osigurač sa leve strane sedišta (Слика 14).

  g034253

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom, može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

  • Dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Kada okrenete ključ u položaj OFF (Isključeno), motor bi trebalo da se isključi i sečivo bi trebalo da se zaustavi. Ako to nije slučaj, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

  • Držite šake i stopala podalje od jedinica za sečenje. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

  • Nemojte kositi kada su vratanca za pražnjenje podignuta, uklonjena ili izmenjena osim ako je postavljen sistem za prikupljanje trave ili komplet za malčiranje i ako pravilno funkcioniše.

  • Nemojte kositi unazad osim ako to nije apsolutno neophodno. Uvek pogledajte nadole i iza sebe pre pomeranja mašine unazad.

  • Budite naročito pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite sečiva kad god ne kosite.

  • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre pregledanja mašine u potrazi za oštećenjem. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pričvrstite opremu za vuču za mašinu samo na mestu pričvršćivanja.

  • Nemojte koristiti mašinu ako svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput deflektora i/ili sakupljača trave, nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno. Po potrebi zamenite pohabane ili dotrajale delove. Nemojte koristiti mašinu ako svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput usmerivača i celog sakupljača trave, nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno. Po potrebi zamenite pohabane ili dotrajale delove.

  • Koristite isključivo dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro.

  • Ova mašina proizvodi nivoe buke veće od 85 dBA u nivou ušiju operatera i može izazvati gubitak sluha tokom dužeg perioda izlaganja.

   g229846
  • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, pogona, izduvnog lonca i motora kako biste pomogli u sprečavanju požara.

  • Pokrenite motor dok su vam stopala dovoljno daleko od sečiva.

  • Nikada nemojte podizati kućište kosilice dok se sečiva pomeraju.

  • Imajte u vidu putanju za pražnjenje kosilice i usmerite odvod dalje od drugih osoba. Izbegavajte pražnjenje materijala uz zid ili prepreku, jer bi materijal mogao da se odbije ka vama.

  • Zaustavite sečiva, usporite mašinu i budite pažljivi kada prelazite površine koje nisu travnate ili pri transportu mašine do i od radnog prostora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora motora i ne prekoračujte brzinu motora.

  • Decu često privlači mašina i košenje. Nemojte nikada pretpostavljati da će deca ostati tamo gde ste ih poslednji put videli.

  • Držite decu van radnog prostora i pod brižnim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije operater.

  • Budite oprezni i isključite mašinu ako deca uđu u radni prostor.

  • Pre kretanja unazad ili okretanja mašine, pogledajte nadole i naokolo da se uverite da nema male dece u blizini.

  • Nemojte prevoziti decu na mašini, čak i kad se sečiva ne pokreću. Deca bi mogla da padnu sa mašine i da se teško povrede ili da vas spreče u bezbednom korišćenju mašine. Deca koja su ranije vožena na mašini mogu da se pojave u radnom prostoru bez upozorenja i postoji opasnost da ih mašina pregazi.

  Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  • ROPS je integralni sigurnosni uređaj. Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.

  • Proverite da je sigurnosni pojas prikačen i da ga možete brzo otpustiti u hitnom slučaju.

  • Držite rol-bar u potpuno podignutom i zaključanom položaju i uvek vezujte sigurnosni pojas kad god je rol-bar podignut.

  • Pažljivo proverite da li postoje predmeti iznad glave pre nego što vozite ispod njih, i nemojte ih dodirivati.

  • Zamenite oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  • Ne postoji zaštita pri prevrtanju kada je rol-bar spušten.

  • Točkovi koji skliznu preko ivica, preko strmina ili u vodu mogu da izazovu prevrtanje, što može dovesti to teške povrede ili smrtnog ishoda.

  • Nemojte vezivati sigurnosni pojas kada je rol-bar spušten.

  • Spustite rol-bar samo kad je to neophodno; podignite ga čim rastojanje do prepreke to dozvoli.

  • U slučaju prevrtanja, odnesite mašinu ovlašćenom serviseru da pregleda ROPS.

  • Za ROPS koristite samo priključke i dodatnu opremu koje je odobrila kompanija Toro.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Operater je odgovoran za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju. Pre korišćenja mašine na nagibu, uradite sledeće:

   • Pročitajte s razumevanjem uputstva za nagibe u priručniku i na mašini.

   • Iskoristite indikator ugla da biste odredili približni ugao nagiba oblasti.

   • Nemojte nikada raditi na nagibima većim od 15°.

   • Procenite uslove tog dana na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine. Tu procenu obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje. Promene u terenu, poput vlage, mogu brzo da utiču na rad mašine na nagibu.

  • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ne koristite mašinu blizu strmina, rovova, nasipa, vode ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši. Održavajte bezbedno rastojanje (dvostruku širinu mašine) između mašine i bilo kakve opasnosti. Travu u ovim oblastima pokosite pomoću samohodne kosilice ili ručnog trimera.

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca; skrećite polako i postepeno.

  • Ne koristite mašinu ni u kom slučaju kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost. Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja. Mašina može da sklizne čak i kada su pogonski točkovi zaustavljeni.

  • Uklonite ili obeležite prepreke poput rovova, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

  • Budite naročito pažljivi dok koristite dodatnu opremu ili priključke, kao što su sistemi za prikupljanje trave. Oni mogu da promene stabilnost mašine i dovedu do gubitka kontrole. Pratite uputstva za kontra tegove.

  • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite kućište spušteno do zemlje. Podizanje kućišta dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  g233738

  Korišćenje parkirne kočnice

  Kad zaustavite mašinu ili je ostavljate bez nadzora uvek aktivirajte parkirnu kočnicu.

  Aktiviranje parkirne kočnice

  Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  g032726

  Deaktiviranje parkirne kočnice

  g032727

  Korišćenje ručice za aktivaciju PTO

  Ručica za aktivaciju PTO pokreće i zaustavlja sečiva kosilice i duvalicu.

  Aktivacija ručice za aktivaciju PTO

  g032741

  Deaktivacija ručice za aktivaciju PTO

  g032742

  Upravljanje gasom

  Komandu gasa možete pomerati između položaja BRZO i SPORO (Слика 21).

  Uvek koristite položaj BRZO prilikom aktiviranja PTO.

  g232776

  Upravljanje čokom

  Koristite čok za pokretanje hladnog motora.

  1. Pre nego što okrenete prekidač kontakta pomerite ručicu čoka nagore da aktivirate čok (Слика 22).

  2. Kad se motor pokrene pomerite ručicu čoka nadole da deaktivirate čok (Слика 22).

   g008959

  Pokretanje motora

  1. Pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu; pogledajte Aktiviranje parkirne kočnice.

  3. Pomerite ručicu za aktivaciju PTO u ISKLJUčEN položaj (Слика 23).

  4. Pomerite ručicu gasa na pola puta između položaja SPORO i BRZO.

  5. Za EFI mašine: Pomerite komandu čoka u položaj ZATVOREN/UKLJUčEN. Ako je motor topao, ostavite komandu čoka u položaju OTVOREN/ISKLJUČEN.

   g032743
  6. Okrenite ključ u položaj POKRETANJE (Слика 23). Kada se motor pokrene, otpustite ključ.

   Important: Nemojte uključivati starter duže od 5 sekundi odjednom. Ako se motor ne pokrene, sačekajte 15 sekundi pa pokušajte ponovo. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do pregorevanja startera.

   Note: Nakon dosipanja goriva u prazan sistem za gorivo motor će se možda pokrenuti tek nakon nekoliko pokušaja.

  7. Ako je čok u položaju ZATVOREN/UKLJUčEN, postepeno ga vratite u položaj OTVOREN/ISKLJUčEN kako se motor bude zagrevao.

  Isključivanje motora

  Пажња

  Deca ili posmatrači se mogu povrediti ako pomeraju ili pokušaju da koriste mašinu bez nadzora.

  Uvek uklonite ključ i aktivirajte parkirnu kočnicu kada ostavljate mašinu bez nadzora.

  1. Deaktivirajte PTO.

  2. Pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Pomerite gas u srednji položaj.

  5. Pustite motor da radi u praznom hodu 15 sekundi, a zatim okrenite prekidač kontakta u ISKLJUČEN položaj i uklonite ključ.

  g032744

  Vožnja mašine

  Komanda gasa reguliše brzinu motora mereno u o/min (broj obrtaja u minuti). Postavite komandu gasa u položaj BRZO za najbolje performanse. Uvek radite u položaju punog gasa kada kosite.

  Упозорење

  Mašina se može rotirati vrlo brzo. Možete da izgubite kontrolu nad mašinom i time dovesti do telesne povrede ili oštećenja mašine.

  • Budite pažljivi prilikom skretanja.

  • Usporite mašinu pre oštrih skretanja.

  Vožnja napred

  Note: Da počnete da se krećete (unapred ili unazad), sedite u sedište i deaktivirajte parkirnu kočnicu pre nego što pomerite ručicu za kontrolu brzine unapred, inače će se motor isključiti.

  Da zaustavite mašinu, postavite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj.

  1. Pokrenite motor.

  2. Deaktivirajte parkirnu kočnicu; pogledajte Deaktiviranje parkirne kočnice.

  3. Za pravolinijsko kretanje unapred pomerite ručicu za kontrolu brzine unapred.

   Note: Mašina se brže kreće što dalje gurnete ručicu za kontrolu brzine od NEUTRALNOG položaja.

  4. Da skrenete levo ili desno povucite jednu upravljačku ručicu unazad ka neutralnom položaju, u smeru u kom želite da idete.

  5. Da zaustavite mašinu, vratite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj.

  Vožnja unazad

  1. Za pravolinijsko skretanje unazad, jednako povucite obe upravljačke ručice unazad.

   Da skrenete levo ili desno otpustite pritisak na upravljačkoj ručici u smeru u kom želite da idete.

  2. Da zaustavite mašinu, otpustite upravljačke ručice da se vrate u neutralni položaj.

  Podešavanje visine košenja

  Visina košenja kućišta kosilice se podešava od 2,5 do 10,2 cm u koracima od po 6,3 mm.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Ostavite prednji ram spušten, a podignite kućište sa 1 strane tako da se brava za pričvršćivanje kućišta zakači za fiksirani osigurač na prednjem ramu (Слика 25).

   g304824
  4. Pomerite rascepke na osiguračima za pričvršćivanje kućišta u odgovarajuću rupu za željenu visinu košenja.

  5. Podignite kućište dovoljno da biste podigli i otpustili bravu za pričvršćivanje kućišta pa spustite kućište.

  6. Ponovite postupak na drugoj strani kućišta kosilice.

  Pražnjenje levka

  Kada je levak pun oglašava se zvučni signal iza sedišta, iz levka. Kada začujete zvučni signal ispraznite levak kako ne bi došlo do zapušavanja duvalice ili kućišta kosilice.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite zadnja vratanca i oslonite ih na vrh levka.

  4. Pomoću ručki na donjoj prednjoj strani levka podignite levak i ispraznite sadržaj.

  5. Spustite levak i zatvorite vratanca.

  Оперативне напомене

  Korišćenje gasa u brzom položaju

  Za najbolje košenje i maksimalnu cirkulaciju vazduha, motor pokrećite u položaju BRZO. Vazduh je potreban za temeljno sečenje pokošene trave, zato ne postavljajte visinu košenja toliko nisko da u potpunosti okružite kosilicu nepokošenom travom. Uvek pokušajte da jedna strana kosilice bude slobodna od nepokošene trave, što omogućava uvlačenje vazduha u kućište kosilice.

  Prvo košenje travnjaka

  Kosite travu na malo veću visinu od uobičajene kako biste se uverili da visina košenja kućišta kosilice ne struže neravno tlo. Ipak, uglavnom je visina košenja koja je ranije korišćena ona koju je najbolje koristiti. Prilikom košenja trave više od 15 cm, možda je bolje da dvaput pokosite travnjak kako biste postigli prihvatljivi kvalitet košenja.

  Odsecanje trećine vlati trave

  Najbolje je pokositi samo oko trećine vlati trave. Ne preporučuje se da skraćujete travu više od toga, osim ako je proređena ili ako je kasna jesen kada trava sporije raste.

  Naizmenično menjanje smera košenja

  Naizmenično menjajte smer košenja da bi trava stajala uspravno. To pomaže i u rasipanju pokošene trave, što poboljšava razlaganje i đubrenje.

  Košenje u odgovarajućim intervalima

  Trava raste različitom brzinom u različita doba godine. Da biste održali istu visinu košenja, češće kosite u rano proleće. Kako se brzina rasta trave usporava sredinom leta, kosite ređe. Ako niste u mogućnosti da kosite duži vremenski period, najpre pokosite na većoj visini košenja, a zatim za 2 dana pokosite na nižoj postavci visine.

  Korišćenje manje brzine košenja

  Da biste poboljšali kvalitet košenja, u određenim uslovima koristite manju brzinu kretanja.

  Izbegavanje preniskog košenja

  Kada kosite neravan travnjak, podignite visinu košenja da biste izbegli struganje travnjaka.

  Zaustavljanje mašine

  Ako morate da prekinete kretanje mašine unapred tokom košenja, na vaš travnjak može pasti grumen pokošene trave. Da biste to izbegli, pređite na prethodno pokošenu površinu sa aktiviranim sečivima ili možete da deaktivirate kućište kosilice dok se krećete unapred.

  Održavanje čistoće kućišta kosilice sa donje strane

  Nakon svake upotrebe očistite ostatke pokošene trave i prljavštinu sa donje strane kućišta kosilice. Ako se unutar kućišta kosilice nakupi trava i prljavština, kvalitet košenja će na kraju postati nezadovoljavajući.

  Održavanje sečiva

  Sečivo održavajte oštrim tokom sezone košenja, jer oštro sečivo kosi pravilno, bez kidanja ili komadanja vlati trave. Kidanje i komadanje dovodi do toga da trava postane smeđa na ivicama, što usporava rast i povećava mogućnost razvoja bolesti. Nakon svake upotrebe proverite oštrinu sečiva kosilice, kao i ima li znaka istrošenosti ili oštećenja. Isturpijajte sve zareze i naoštrite sečiva po potrebi. Ako je sečivo oštećeno ili pohabano, odmah ga zamenite originalnim Toro zamenskim sečivom.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre servisiranja, podešavanja, punjenja goriva, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motornog prostora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Pre skladištenja ili transportovanja mašine zatvorite dovod goriva i uklonite ključ.

  Čišćenje rešetke levka

  Da uklonite rešetku čvrsto uhvatite i podignite ručke rešetke (Слика 26).

  Povucite rešetku unazad da biste je uklonili. Po potrebi lagano lupkajte rešetku da uklonite otpatke.

  Note: Prevelike naslage na rešetki mogu da začepe duvalicu.

  Note: Kada su uslovi takvi da se rešetka brzo začepljuje, možete da okrenete i postavite prednju premestivu rešetku ispod primarne rešetke da bi se omogućio slobodan protok vazduha iz levka.

  g025244

  Korišćenje ventila za otpuštanje pogonskih točkova

  Упозорење

  Šake se mogu uplesti u rotirajuće pogonske komponente ispod kućišta motora, što može dovesti do teške povrede.

  Pre nego što pristupate ventilima za otpuštanje pogonskih točkova isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  Упозорење

  Motor i jedinice sa hidrauličnim pogonom mogu biti vrući. Dodirivanje vrućeg motora ili jedinica sa hidrauličnim pogonom može da izazove teške opekotine.

  Pustite motor i jedinice sa hidrauličnim pogonom da se potpuno ohlade pre nego što pristupate ventilima za otpuštanje pogonskih točkova.

  Ventili za otpuštanje pogonskih točkova se nalaze u gornjem levom prednjem uglu hidrostatičkih pumpi.

  1. Pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj da zaustavite mašinu.

  2. Deaktivirajte ručicu za PTO, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Nagnite sedište na gore da biste mogli da pristupite pumpama.

  4. Okrenite oba otpusna ventila po 1 krug u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da otpustite pogonski sistem.

   Note: To omogućava hidrauličnoj tečnosti da zaobiđe pumpu, pa točkovi mogu da se okreću.

  5. Pre guranja mašine deaktivirajte parkirnu kočnicu.

   Note: Nemojte vući mašinu.

  6. Da biste koristili mašinu okrenite ventile u smeru kretanja kazaljke na satu.

   Note: Nemojte previše zatezati ventile.

  Transportovanje mašine

  Za transportovanje mašine koristite prikolicu ili kamion predviđene za teške primene. Koristite rampu pune širine. Proverite da li prikolica ili kamion poseduju sve neophodne kočnice, svetlosnu signalizaciju i oznake u skladu sa zakonom. Pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva. Poznavanje ovih informacija može pomoći u izbegavanju povrede kod vas ili posmatrača. Pogledajte lokalne propise za prikolice i zahteve za vezivanje.

  Упозорење

  Vožnja ulicom ili putem bez migavaca, svetala, reflektivnih oznaka ili simbola za sporohodno vozilo je opasna i može da izazove nezgode sa telesnim povredama.

  Nemojte voziti mašinu javnim ulicama ili putevima.

  Izbor prikolice

  Упозорење

  Utovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda (Слика 27).

  • Koristite samo rampu pune širine; nemojte koristiti pojedinačne rampe za svaku stranu mašine.

  • Ne premašujte ugao od 15 stepeni između rampe i tla ili između rampe i prikolice ili kamiona.

  • Postarajte se da dužina rampe bude barem 4 puta duža od visine poda prikolice ili kamiona od zemlje. To obezbeđuje da ugao rampe ne prekorači 15 stepeni na ravnom tlu.

  g027996

  Utovar mašine

  Упозорење

  Utovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  • Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na rampi.

  • Vozite mašinu unazad uz rampu i vozite mašinu unapred niz rampu.

  • Kada vozite mašinu po rampi izbegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje, jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja.

  1. Ako koristite prikolicu, povežite je sa vučnim vozilom i povežite bezbednosne lance.

  2. Ako je primenljivo, povežite kočnice i svetla prikolice.

  3. Spustite rampu, vodeći računa da ugao između rampe i tla ne bude veći od 15 stepeni (Слика 27).

  4. Vozite mašinu unazad uz rampu (Слика 28).

   g233949
  5. Isključite motor, izvadite ključ i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  6. Dobro pričvrstite mašinu za prikolicu ili kamion gurtnama, lancima, sajlom ili konopcima nadole i prema spolja u odnosu na mašinu. Pogledajte lokalne propise za zahteve za vezivanje.

  Istovar mašine

  1. Spustite rampu, vodeći računa da ugao između rampe i tla ne bude veći od 15 stepeni (Слика 27).

  2. Vozite mašinu unapred niz rampu (Слика 28).

  Одржавање

  Bezbednost pri održavanju

  • Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača. Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte pogone.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

  • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova ili vrućih površina. Ako je moguće, nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Često proveravajte ispravnost parkirne kočnice. Podešavajte je i servisirajte po potrebi.

  • Nemojte nikada vršiti neovlašćene izmene na bezbednosnim uređajima. Redovno proveravajte njihovu ispravnost.

  • Očistite travu i otpatke iz jedinice za sečenje, izduvnog lonca, pogona, sakupljača trave i motornog prostora kako biste sprečili požar.

  • Očistite prosuto ulje ili gorivo i uklonite ostatke natopljene gorivom.

  • Ne oslanjajte se na hidrauličke ili mehaničke dizalice za podupiranje mašine; pri svakom podizanju mašine, poduprite je podupiračima.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti, naročito oni za pričvršćivanje sečiva. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Da biste obezbedili optimalne performanse, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite ulje u sva 3 kućišta menjača i dospite ulje po potrebi.
 • Након првих 100 сати
 • Proverite obrtni moment navrtki točkova.
 • Proverite obrtni moment krunastih navrtki glavčina točkova.
 • Proverite podešavanja parkirne kočnice.
 • Zamenite filter hidraulike i hidrauličnu tečnost u rezervoaru kada koristite bilo koji tip tečnosti.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Podmažite glavčine prednjih zakretnih točkova(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Proverite da li čistač vazduha ima prljavih, labavih ili oštećenih delova.
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Očistite masku motora i hladnjak ulja.
 • Očistite hidraulične pumpe.
 • Pregledajte sečiva.
 • Očistite kućište kosilice.
 • Očistite otpatke sa mašine.
 • Сваких 40 сати
 • Podmažite pogonsko vratilo(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Pregledajte kaiševe za pukotine i znakove habanja.
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Сваких 100 сати
 • Podmažite obrtni oslonac za podizanje kućišta kosilice(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Podmažite cevi ruke za guranje kućišta kosilice(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Proverite ulje u sva 3 kućišta menjača i dospite ulje po potrebi.
 • Zamenite motorno ulje(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Očistite hladnjak motornog ulja.
 • Proverite i očistite rashladna rebra i kućišta motora.
 • Сваких 160 сати
 • Podmažite obrtni oslonac ručke kočnice.
 • Podmazivanje čaura poluge kočnice i krajeva poluga upravljačkog mehanizma.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite filter za motorno ulje(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Proverite svećicu(e).
 • Zamenite filter za gorivo(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 250 сати
 • Servisirajte ili zamenite penasti element čistača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Zamenite filter hidraulike i hidrauličnu tečnost u rezervoaru kada koristite tečnost Mobil® 1 (češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 400 сати
 • Podmažite rukavce zakretnih točkova (češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite papirni element čistača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Zamenite svećicu(e).
 • Proverite obrtni moment navrtki točkova.
 • Proverite obrtni moment krunastih navrtki glavčina točkova.
 • Podesite ležajeve zakretnih točkova.
 • Proverite podešavanja parkirne kočnice.nakon toga
 • Zamenite filter hidraulike i hidrauličnu tečnost u rezervoaru kada koristite hidrauličnu tečnost Toro® HYPR-OIL™ 500 (češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 2.000 сати
 • Zamenite ulje u sva 3 kućišta menjača i dospite ulje po potrebi.
 • Месечно
 • Proverite akumulator.
 • Годишње
 • Podmažite sponu praznog hoda kaiša za PTO(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Podmažite sponu praznog hoda kaiša pumpe(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Ponovo podmažite ležajeve zakretnih točkova(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Podmažite glavčine zadnjih zakretnih točkova(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Годишње или пре складиштења
 • Ofarbajte površine sa oštećenom bojom.
 • Proverite sve gore navedene postupke održavanja pre skladištenja.
 • Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

  Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača.

  Подмазивање

  Podmazivanje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 40 сати
 • Podmažite pogonsko vratilo(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 100 сати
 • Podmažite obrtni oslonac za podizanje kućišta kosilice(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Podmažite cevi ruke za guranje kućišta kosilice(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Годишње
 • Podmažite sponu praznog hoda kaiša za PTO(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Podmazujte mašinu češće u prljavim ili prašnjavim uslovima.

  Tip maziva: litijumova ili molibdenova mast br. 2

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Mazalice obrišite krpom.

   Note: Sastružite boju sa prednje strane mazalice(a).

  4. Priključite pištolj za podmazivanje na mazalicu.

  5. Upumpavajte mazivo u mazalice dok mazivo ne počne da curi iz ležajeva.

  6. Obrišite višak maziva.

  g020366

  Podmazivanje spone praznog hoda kaiša za PTO

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Podmažite sponu praznog hoda kaiša pumpe(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Podignite levak (Слика 30).

   g034248
  3. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  4. Olabavite zavrtanj koji drži čistač vazduha (Слика 31).

  5. Olabavite stezaljku koja drži crevo i skinite čistač vazduha (Слика 31).

   g034250
  6. Skinite zavrtnje i ploču ispod čistača vazduha.

   g034251
  7. Podmažite sponu praznog hoda kaiša pumpe (Слика 32).

  8. Montirajte ploču i čistač vazduha.

  Podmazivanje obrtnog oslonca ručke kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 160 сати
 • Podmažite obrtni oslonac ručke kočnice.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podmažite bronzane čaure na obrtnom osloncu ručke kočnice mazivom u spreju ili laganim uljem (Слика 33).

   g006835

  Podmazivanje čaura poluge kočnice i krajeva poluga upravljačkog mehanizma

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 160 сати
 • Podmazivanje čaura poluge kočnice i krajeva poluga upravljačkog mehanizma.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Otkačite bravu sedišta i nagnite sedište na gore; pogledajte Odbravljivanje sedišta.

  4. Podmažite bronzane čaure na oba kraja poluge kočnice mazivom u spreju ili laganim uljem.

   Note: Čaure se nalaze sa unutrašnje strane ležajeva sa prirubnicom.

  5. Podmažite oba kraja obe poluge upravljačkog mehanizma mazivom u spreju ili laganim uljem.

  Zamena ulja u menjaču

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite ulje u sva 3 kućišta menjača i dospite ulje po potrebi.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite ulje u sva 3 kućišta menjača i dospite ulje po potrebi.
 • Сваких 2.000 сати
 • Zamenite ulje u sva 3 kućišta menjača i dospite ulje po potrebi.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Skinite štitnik da biste mogli da priđete menjačkoj kutiji (Слика 34)

   g209995
  4. Skinite sečiva koja su pričvršćena za menjačku kutiju; pogledajteUklanjanje sečiva.

  5. Skinite menjačku kutiju i sklop pogonskog vratila sa kućišta kosilice. Sačuvajte pričvršćivače jer ćete ih kasnije upotrebiti.

  6. Skinite veliki čep za drenažu ulja sa prednje strane sva 3 odeljka menjačke kutije i ispustite ulje (Слика 35).

   g007579
  7. Skinite male magnetne čepove i obrišite sav materijal koji se nakupio na čepovima.

  8. Nanesite Teflon® sredstvo za zaptivanje cevi na sve male magnetne čepove i postavite ih u menjačku kutiju.

  9. Montirajte menjačku kutiju i sklop pogonskog vratila na kućište kosilice.

  10. Napunite menjač uljem za menjače Mobil® SHC 75W-90 (sintetičkim) do visine čepa za drenažu/sipanje ulja.

   Note: Svaki odeljak menjačke kutije mora odvojeno da se napuni.

   Note: Kućište kosilice treba da bude u ravni sa zemljom kada punite menjač uljem. Nemojte puniti menjač uljem kada je kućište kosilice podignuto u položaj za servisiranje.

  11. Nanesite Teflon sredstvo za zaptivanje cevi na 3 velika čepa za ulje i postavite ih u menjačku kutiju.

  Podmazivanje rukavaca zakretnih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Podmažite rukavce zakretnih točkova (češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Годишње
 • Ponovo podmažite ležajeve zakretnih točkova(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Skinite poklopac za prašinu i podesite rukavce zakretnih točkova i nemojte vraćati poklopac za prašinu dok ne završite podmazivanje; pogledajte Podmazivanje glavčina zakretnih točkova.

  4. Skinite heksagonalni čep.

  5. Uvucite mazalicu u rupu.

  6. Ubrizgavajte mazivo u mazalicu dok ne procuri oko gornjeg ležaja.

  7. Izvucite mazalicu iz rupe. Montirajte heksagonalni čep i poklopac.

  Podmazivanje glavčina zakretnih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite glavčine prednjih zakretnih točkova(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Годишње
 • Podmažite glavčine zadnjih zakretnih točkova(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite kosilicu da biste imali pristup.

  4. Skinite zakretni točak sa viljuške točka.

  5. Skinite štitnik zaptivke sa glavčine točka.

   g006115
  6. Skinite odstojnu navrtku sa sklopa osovine u zakretnom točku.

   Note: Jedinjenje za osiguranje navoja je naneto kako bi se odstojne navrtke pričvrstile za osovinu.

  7. Skinite osovinu (sa drugom odstojnom navrtkom i dalje pričvršćenom za nju) sa sklopa točka.

  8. Izvucite zaptivke i pregledajte ležajeve za znakove habanja ili oštećenja i po potrebi ih zamenite.

  9. Napunite ležajeve mazivom opšte namene.

  10. Umetnite 1 ležaj i 1 novu zaptivku u točak.

  11. Ako na sklopu osovine nedostaju obe odstojne zaptivke, nanesite jedinjenje za osiguranje navoja na 1 odstojnu navrtku i zavrnite je na osovinu sa ravnim delovima za ključ okrenutim prema spolja.

   Note: Nemojte je do kraja zavrnuti na kraj osovine. Ostavite oko 3 mm prostora od spoljašnje površine odstojne navrtke do kraja osovine u navrtki.

  12. Umetnite osovinu sa navrtkom u točak na strani sa novom zaptivkom i ležajem.

  13. Sa otvorenim krajem točka okrenutim na gore, napunite prostor unutar točka oko osovine mazivom opšte namene.

  14. Umetnite drugi ležaj i novu zaptivku u točak.

  15. Nanesite jedinjenje za osiguranje navoja na drugu odstojnu navrtku i zavrnite je na osovinu sa ravnim delovima za ključ okrenutim prema spolja.

  16. Zategnite navrtku momentom od 8 do 9 N∙m, olabavite navrtku, pa je zategnite momentom od 2 do 3 N∙m.

   Note: Pazite da osovina ne izlazi ni iz jedne od navrtki.

  17. Postavite štitnike zaptivni na glavčinu točka pa umetnite točak u viljušku točka.

  18. Montirajte zavrtanj točka i zategnite ga do kraja.

  Important: Često proveravajte podešenost ležaja kako biste izbegli oštećenje zaptivke i ležaja. Zavrtite točak. Točak ne bi trebalo da se vrti slobodno (više od 1 ili 2 obrta) niti da ima praznog hoda sa strane. Ako se točak slobodno vrti, podesite zategnutost odstojne navrtke dok se ne oseti malo otpora. Nanesite još jedan sloj jedinjenja za osiguranje navoja.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Držite šake, stopala, lice, odeću i druge delove tela dalje od izduvnog lonca i drugih vrućih površina. Pre održavanja sačekajte da se komponente motora ohlade.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora motora i ne prekoračujte brzinu motora.

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li čistač vazduha ima prljavih, labavih ili oštećenih delova.
 • Сваких 250 сати
 • Servisirajte ili zamenite penasti element čistača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite papirni element čistača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Note: Češće servisirajte čistač vazduha ako su uslovi rada izrazito prašnjavi ili peskoviti.

  Uklanjanje filtera

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Otpustite brave na čistaču vazduha i povucite poklopac ulaza za vazduh sa tela čistača vazduha (Слика 37).

  4. Očistite mrežicu ulaza za vazduh i poklopac.

  5. Postavite poklopac ulaza za vazduh i pričvrstite ga pomoću brava (Слика 37).

   g028105
  6. Otpustite brave na čistaču vazduha i svucite poklopac čistača vazduha sa tela čistača vazduha (Слика 38).

  7. Očistite unutrašnjost poklopca čistača vazduha komprimovanim vazduhom.

  8. Polako izvucite primarni filter iz tela čistača vazduha (Слика 38).

   Note: Izbegavajte udarce filtera u bočnu stranu tela.

  9. Uklonite unutrašnji filter samo ako nameravate da ga zamenite.

   Important: Nikada ne pokušavajte da očistite unutrašnji filter. Ako je sigurnosni filter prljav, onda je primarni filter oštećen. Zamenite oba filtera.

   g028106
  10. Pregledajte da li ima oštećenja na primarnom filteru gledajući u filter dok jakim svetlom obasjavate spoljašnju stranu filtera.

   Note: Rupe u filteru se vide kao svetle tačke. Ako je filter oštećen, odbacite ga.

  Servisiranje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite filter za motorno ulje(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Specifikacije motornog ulja

  Kapacitet ulja: sa zamenom filtera – 1,8 l; bez zamene filtera – 1,6 l

  Viskoznost: pogledajte donju tabelu.

  g032626

  Provera nivoa motornog ulja

  Note: Proverite ulje kada je motor hladan.

  Important: Nemojte prepunjavati kućište motora uljem jer motor može da se ošteti. Nemojte koristiti motor sa uljem ispod oznake low“ za nizak nivo jer motor može da se ošteti.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

   Note: Uverite se da je motor hladan tako da ima vremena da ulje iscuri u karter.

  3. Podignite levak

  4. Da biste sačuvali motor od prljavštine, pokošene trave itd., očistite područje oko poklopca za ulje i šipke za merenje ulja pre nego što je izvučete (Слика 40).

  5. Izvadite mernu šipku i obrišite ulje sa nje.

  6. Umetnite mernu šipku i gurnite je do kraja u cev.

  7. Izvadite mernu šipku i pogledajte nivo ulja.

  8. Ako je nivo ulja nizak, obrišite prostor oko poklopca za ulje, skinite poklopac i sipajte do oznake full (pun) na mernoj šipki (Слика 40).

   Important: Nemojte koristiti motor sa uljem ispod oznake low (nizak nivo) (ili add (dopuniti)) na mernoj šipki niti iznad oznake full (pun).

   g025758

  Zamena motornog ulja

  Note: Iskorišćeno ulje odložite u centar za reciklažu.

  1. Parkirajte mašinu tako da zadnja strana bude nešto niža od prednje strane da bi ulje u potpunosti isteklo.

  2. Pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj da zaustavite mašinu.

  3. Pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

   g032754
  5. Polako sipajte oko 80% specifikovanog ulja u cev za punjenje i polako dodajte dodatno ulje dok ne dođe do oznake Full (pun) na mernoj šipki (Слика 40).

  6. Pokrenite motor i odvezite mašinu do ravne površine. Ponovo proverite nivo ulja (Слика 40).

  7. Po potrebi dospite ulja do oznake full (pun) na mernoj šipki.

  Zamena filtera za motorno ulje

  1. Ispustite ulje iz motora; pogledajte Zamena motornog ulja.

  2. Zamenite filter za motorno ulje (Слика 42).

   g032755

   Note: Proverite da li zaptivka filtera za ulje dodiruje motor, a zatim okrenite filter za ulje za dodatnih ¾ kruga.

  3. Napunite kućište motora odgovarajućim tipom novog ulja; pogledajte Specifikacije motornog ulja.

  Servisiranje svećice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite svećicu(e).
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite svećicu(e).
 • Tip:Champion XC12YC

  Vazdušni razmak: 0,76 mm

  Uklanjanje svećice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Očistite prostor oko dna svećice(a) kako biste sprečili prodiranje prljavštine i otpadaka u motor.

  4. Locirajte i uklonite svećicu(e) kako je prikazano na Слика 43.

   g027478

  Provera svećice

  Important: Nemojte čistiti svećicu(e). Uvek zamenite svećicu(e) ako ima crni premaz, istrošene elektrode, uljni film ili pukotine.

  Ako vidite svetlobraon ili sivu boju na izolatoru, motor radi pravilno. Crni premaz na izolatoru obično znači da je čistač vazduha prljav.

  Podesite razmak na 0,76 mm.

  g206628

  Postavljanje svećice

  g028109

  Одржавање система за гориво

  Опасност

  U određenim uslovima, gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  Pogledajte Bezbednost goriva za kompletnu listu mera opreza u vezi sa gorivom.

  Zamena filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Zamenite filter za gorivo(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Filter za gorivo se nalazi blizu motora, sa njegove prednje ili zadnje strane.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Sačekajte da se mašina potpuno ohladi.

  4. Postavite stezaljku na crevo na filteru za gorivo sa strane do rezervoara za gorivo.

  5. Zamenite filter za gorivo (Слика 46).

   Note: Proverite da li oznake na filteru prate smer protoka goriva.

   g029685

  Note: Postavite creva voda za gorivo i pričvrstite ih plastičnim vezicama kako su originalno postavljena u fabrici kako bi vod za gorivo bio odmaknut od komponenti koje mogu da ga oštete.

  Servisiranje rezervoara za gorivo

  Nemojte pokušavati da ispraznite rezervoar za gorivo. Ovlašćeni serviser treba da prazni rezervoar za gorivo i da servisira sve komponente sistema za gorivo.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Месечно
 • Proverite akumulator.
 • Опасност

  Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se proguta i izaziva teške opekotine.

  Nemojte da progutate elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitne naočare za zaštitu očiju i gumene rukavice za zaštitu ruku.

  Uklanjanje akumulatora

  Упозорење

  Pogrešno uklanjanje kabla iz akumulatora moglo bi da ošteti mašinu i kablove, stvarajući varnice. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

  • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Odvojite negativni kabl akumulatora (crni) od negativnog (–) terminala akumulatora (Слика 47).

  4. Svucite crvenu kapicu sa pozitivnog (crvenog) terminala akumulatora i skinite pozitivni (+) kabl akumulatora (Слика 47).

  5. Skinite leptir navrtke koje pričvršćuju kuke u obliku slova J (Слика 47).

  6. Uklonite stezaljku (Слика 47).

  7. Uklanjanje akumulatora.

   g025144

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga dalje od varnica i plamena.

  Important: Neka vam akumulator uvek bude u potpunosti napunjen (specifična težina 1,265). To je naročito važno da bi se sprečilo oštećenje akumulatora kada je temperatura ispod 0°C.

  1. Uklonite akumulator iz šasije; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite akumulator 10 do 15 minuta na 25 do 30 A ili 30 minuta na 10 A.

   Note: Nemojte da prepunite akumulator.

  3. Kada je akumulator potpuno napunjen, isključite punjač iz električne utičnice, a zatim odvojite vodove punjača iz stubova akumulatora (Слика 48).

  4. Postavite akumulator u mašinu i spojite kablove akumulatora; pogledajte Postavljanje akumulatora.

   Note: Nemojte pokretati mašinu kada akumulator nije spojen; može doći do oštećenja elektrosistema.

   g000960

  Postavljanje akumulatora

  1. Postavite akumulator u ležište tako da su stubići prekoputa hidrauličnog rezervoara (Слика 47).

  2. Postavite pozitivni (crveni) kabl akumulatora na pozitivni (+) terminal akumulatora.

  3. Postavite negativni (crni) kabl akumulatora i žicu za uzemljenje na negativni (–) terminal akumulatora.

  4. Pričvrstite kablove pomoću 2 zavrtnja, 2 podloške i 2 kontra navrtke (Слика 47).

  5. Gurnite crvenu priključnu kapicu terminala na pozitivni (crveni) stub akumulatora.

  6. Postavite stezaljku i pričvrstite je leptir navrtkama i kukama u obliku slova J (Слика 47).

  Podešavanje bezbednosnih prekidača

  Podesite sve bezbednosne prekidače tako da se klip pruža 4,8 mm do 6,4 mm od tela prekidača kada je klip pritisnut (Слика 49).

  g006849

  Servisiranje osigurača

  Električni sistem je zaštićen osiguračima. Ne zahteva održavanje; međutim, ako osigurač pregori, proverite da li kod komponente ili strujnog kola postoji neispravnost ili kratak spoj.

  1. Osigurači se nalaze na desnoj strani iza sedišta.

  2. Za zamenu osigurača, izvucite osigurač da biste ga uklonili.

  3. Postavite novi osigurač.

  Pokretanje mašine pomoću spojnog kabla

  1. Pre pokretanja mašine pomoću spojnog kabla proverite i očistite koroziju sa terminala akumulatora. Proverite da su priključci dobro pričvršćeni.

   Пажња

   Korozija ili labavi priključci mogu da dovedu do neželjenog skoka napona u bilo kom trenutku tokom postupka pokretanja pomoću spojnog kabla.

   Nemojte pokušavati da pokrenete mašinu pomoću spojnog kabla ako su terminali akumulatora labavi ili korodirani, jer se može oštetiti motor ili EFI.

   Опасност

   Ako je slab akumulator ispucao ili zamrznut ili ima nizak nivo elektrolita ili otvorenu ćeliju akumulatora/ćeliju sa kratkim spojem, a pokrećete ga pomoću spojnog kabla, može nastati eksplozija koja može izazvati tešku telesnu povredu.

   Nemojte pokretati slab akumulator pomoću spojnog kabla ako postoje navedeni uslovi.

  2. Proverite da je akumulator koji obezbeđuje napajanje dobar i potpuno napunjen olovni akumulator sa 12,6 V ili više.

   Note: Koristite spojne kablove odgovarajuće veličine i kratkih dužina kako bi se smanjio pad napona između sistema. Proverite da su kablovi obeleženi bojama ili oznakama koje ukazuju na odgovarajući polaritet.

   Пажња

   Pogrešno spajanje spojnog kabla (pogrešan polaritet) može odmah da ošteti EFI sistem.

   Budite sigurni u polaritet terminala akumulatora i spojnog kabla kada povezujete akumulatore.

   Упозорење

   Akumulatori sadrže kiselinu i proizvode eksplozivne gasove.

   • U svakom trenutku štitite oči i lice od akumulatora.

   • Nemojte se naginjati nad akumulatore.

   Note: Proverite da su kapice za ventilacione otvore dobro pričvršćene i ravne. Ako je dostupna, stavite vlažnu krpu preko kapica za ventilacione otvore na oba akumulatora. Takođe pazite da se mašine ne dodiruju i da su oba električna sistema isključena i istog nazivnog napona sistema. Ova uputstva su samo za sisteme sa uzemljenjem na negativnom kablu.

  3. Spojite pozitivni (+) kabl sa pozitivnim (+) terminalom ispražnjenog akumulatora koji je žicom povezan za starter ili solenoid kako je prikazano na Слика 50.

   g012785
  4. Spojite drugi kraj pozitivnog kabla sa pozitivnim terminalom akumulatora koji obezbeđuje napajanje.

  5. Spojite crni negativni (–) kabl sa drugim terminalom (negativnim) akumulatora koji obezbeđuje napajanje.

  6. Na kraju spojite kabl sa blokom motora mašine sa ispražnjenim akumulatorom (ne sa negativnim stubićem akumulatora), dalje od akumulatora, i odmaknite se (Слика 51).

   g209397g013117
  7. Pokrenite mašinu i skinite kablove obrnutim redosledom od redosleda kojim ste ih spajali (prvo skinite negativni kabl sa bloka motora).

  Одржавање погонског система

  Podešavanje održavanja pravca

  Note: Zavrtanj za održavanje pravca se nalazi ispod sedišta.

  Note: Okretanjem ovog zavrtnja vršite fina podešavanja da bi mašina ravno održavala pravac kada su pogonske poluge u položaju za kretanje unapred punom brzinom.

  1. Pustite mašinu da radi pri ¾ brzine najmanje 5 minuta da bi hidraulična tečnost dostigla radnu temperaturu.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  4. Nagnite sedište unapred da biste mogli da pristupite zavrtnju za održavanje pravca.

  5. Okrenite zavrtanj nadesno za upravljanje nadesno a nalevo za upravljanje nalevo.

  6. Vršite podešavanja u koracima od po ⅛ kruga sve dok mašina ne održava pravac ravno.

  7. Proverite i uverite se da nema laganog pomeranja mašine dok je u neutralnom položaju sa deaktiviranom parkirnom kočnicom (Слика 52).

   g025157

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 40 сати
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Održavajte pritisak vazduha u zadnjim pneumaticima na 1,03 bara. Neujednačen pritisak u pneumaticima može dovesti do neravnomernog košenja. Za najtačnije očitavanje pritiska, proveravajte pritisak kada su pneumatici hladni.

  Note: Prednje gume su polu-pneumatici i kod njih nije potrebno održavanje pritiska vazduha.

  g001055

  Note: Nemojte gumama dodavati nikakve trake protiv bušenja ni penaste zapune.

  Provera navrtki točka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 100 сати
 • Proverite obrtni moment navrtki točkova.
 • Сваких 500 сати
 • Proverite obrtni moment navrtki točkova.
 • Proverite i zategnite navrtke točkova momentom od 122 do 129 N∙m.

  Provera krunastih navrtki glavčina točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 100 сати
 • Proverite obrtni moment krunastih navrtki glavčina točkova.
 • Сваких 500 сати
 • Proverite obrtni moment krunastih navrtki glavčina točkova.
 • Proverite i uverite se da je obrtni moment krunastih navrtki 373 do 475 N∙m.

  Podešavanje ležajeva zakretnih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Podesite ležajeve zakretnih točkova.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Skinite poklopac za prašinu sa točka i zategnite kontra navrtku dok opružne podloške ne budu pljosnate, a zatim odvijte za ¼ kruga da biste pravilno podesili predopterećenje ležajeva (Слика 54 i Слика 55).

   Important: Pazite da su opružne podloške pravilno postavljene kako je prikazano na Слика 54 i Слика 55.

  4. Postavite poklopac za prašinu.

   g001297
   g006850

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost sistema za hlađenje

  • Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.

   • Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  Čišćenje maske motora i hladnjaka motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite masku motora i hladnjak ulja.
 • Skinite sve naslage trave, prljavštine i drugih otpadaka sa hladnjaka ulja i rešetke motora (Слика 56).

  g008804g009191

  Skinite sve naslage trave, prljavštine i drugih otpadaka sa rešetke motora. To pomaže da se obezbedi odgovarajuće hlađenje i ispravna brzina motora i smanji opasnost od pregrevanja i mehaničkog oštećenja motora (Слика 56).

  Servisiranje hladnjaka motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Očistite hladnjak motornog ulja.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Skinite navrtke za montažu rezervoara za gorivo i zakrenite rezervoar napolje.

  4. Čistite hladnjak ulja od otpadaka tako što ćete četkom očistiti rebra.

  5. Zakrenite rezervoar nazad unutra i pričvrstite ga pomoću navrtki za montažu.

  6. Odvrnite navrtke za ½ kruga da ostavite prostor za širenje rezervoara.

  Čišćenje rashladnih rebara i kućišta motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite i očistite rashladna rebra i kućišta motora.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Skinite mrežicu ulaza za vazduh i kućište ventilatora.

  4. Očistite otpatke i travu sa delova motora.

  5. Montirajte mrežicu ulaza za vazduh i kućište ventilatora.

  Одржавање кочница

  Podešavanje parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 100 сати
 • Proverite podešavanja parkirne kočnice.
 • Сваких 500 сати
 • Proverite podešavanja parkirne kočnice.nakon toga
 • Proverite da je kočnica ispravno podešena. Pratite ovu proceduru kada skidate ili menjate neku komponentu kočnice.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Otpustite parkirnu kočnicu.

  4. Nagnite sedište unapred.

  5. Proverite i uverite se da nema praznog hoda između ručke parkirne kočnice i veze.

  6. Ako je potrebno podešavanje, skinite osigurač spone i okrenite vezu u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da je produžite ili u smeru kretanja kazaljke na satu da je skratite.

   g020488
  7. Izmerite dužinu pritisnute opruge na oba vertikalna sklopa opruga.

   Note: Dužina opruge treba da bude između 6 i 7 cm. Po potrebi podesite navrtku na vrhu vertikalnog sklopa opruge kako biste postigni to rastojanje.

   g020489
  8. Podesite dužinu veze pomoću 2 navrtke na dnu vertikalnog sklopa opruge (Слика 59).

   Note: Dužina veze treba da bude između 22,7 i 23,3 cm.

   g020525
  9. Aktivirajte i deaktivirajte kočnice da proverite ispravnost aktivacije i deaktivacije. Podesite ako je neophodno.

   Note: Kada se kočnice deaktiviraju, treba da bude malo ili nimalo slobodnog hoda veze kočnice i nimalo otpora u kočnicama.

  Одржавање појаса

  Pregled kaiševa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 40 сати
 • Pregledajte kaiševe za pukotine i znakove habanja.
 • Zamenite kaiš ako je pohaban. Znakovi pohabanog kaiša uključuju škripanje dok se kaiš okreće; klizanje sečiva tokom košenja trave; i izlizane ivice, tragove gorenja i pukotine na kaišu.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Nagnite levak na gore i proverite da li na pogonskom kaišu pumpe i PTO ima znakova habanja, pukotina ili prljavštine.

   Note: Kaiševi su zategnuti oprugom i nikakvo podešavanje nije potrebno osim kada se kaiševi zamene.

  Zamena kaiševa za PTO

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Sa isključenim motorom aktivirajte ručicu za PTO, pa skinite rascepku i osigurač na donjem delu pojasne kočnice PTO.

  4. Okrenite pojasnu kočnicu nagore i van puta kaiševa, držeći je dalje od pogona kaiša.

  5. Deaktivirajte ručicu za PTO.

  6. Olabavite vođicu kaiša A i B (Слика 60).

  7. Skinite kaiševe.

  8. Postavite nove kaiševe na remenice kako je prikazano na (Слика 60).

   g006836
  9. Aktivirajte ručicu za PTO.

  10. Okrenite pojasnu kočnicu dole u njen prvobitni položaj.

  11. Postavite osigurač i rascepku da pričvrstite pojasnu kočnicu.

  12. Olabavite protivnavrtke i podesite vezu dok vrh spone praznog hoda ne bude poravnat sa dnom ureza na zateznom kraku kako je prikazano na Слика 61.

   g006837
  13. Zategnite protivnavrtke i deaktivirajte ručicu za PTO.

  14. Aktivirajte ručicu za PTO i proverite poravnatost.

  15. Proverite i podesite vođice kaiševa kako je navedeno u Podešavanje vođica kaiševa.

  Zamena pogonskog kaiša pumpe

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Uklonite kaiševe za PTO; pogledajte Zamena kaiševa za PTO.

  4. Povucite opružni zupčanik praznog hoda ili skinite oprugu da otpustite zategnutost pogonskog kaiša pumpe.

  5. Skinite stari kaiš.

  6. Postavite novi kaiš na koturače kako je prikazano na nalepnici koja se nalazi na poleđini levog štitnika pogona (Слика 62).

   g006838
  7. Postavite kaiševe za PTO; pogledajte Zamena kaiševa za PTO.

  Podešavanje vođica kaiševa

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Sa isključenim motorom aktivirajte ručicu za PTO.

  4. Podesite vođice kaiševa kako je prikazano na Слика 63.

  g006839

  Одржавање контролног система

  Podešavanje poluge za zaustavljanje kod kretanja unazad

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Proverite kretanje upravljačkih ručica na sledeći način:

   • Ako se ručice pomeraju malo unapred do 3 mm, nikakvo podešavanje nije potrebno.

   • Ako se ručice ne pomeraju, obavite sledeće korake:

    1. Podignite sedište nagore ili skinite sklop rama sedišta (zajedno sa sedištem) da biste imali jasan pregled upravljačkog vratila kako biste izvršili ovo podešavanje.

    2. Postavite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj.

    3. Otpustite parkirnu kočnicu.

    4. Malo podesite dužinu poluge tako što ćete olabaviti protivnavrtku i okrenuti polugu.

     g020490
    5. Aktivirajte parkirnu kočnicu i proverite upravljačke ručice.

    6. Ponovite korake 3 do 5 dok ne postignete kretanje do 3 mm.

    7. Montirajte sklop rama sedišta ako ste ga skinuli u koraku 1.

  Podešavanje zategnutosti ručice za kontrolu brzine

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podesite navrtku osovinice, koja se nalazi na kraju vratila za kontrolu kretanja ispred desne konzole (Слика 65).

   Note: Zategnutost treba da bude takva da ručica za kontrolu kretanja ostane u svom položaju tokom rada, ali da se i dalje može udobno pomerati.

   g020487

  Podešavanje veze za kontrolu brzine

  Упозорење

  Motor mora da radi a pogonski točkovi da se okreću da bi se podesile kontrole kretanja. Kontakt sa pokretnim delovima ili vrućim površinama može dovesti do telesne povrede.

  Držite prste, šake i odeću dalje od rotirajućih komponenti i vrućih površina.

  Пажња

  Oslanjanje isključivo na mehaničke ili hidraulične dizalice prilikom podizanje kućišta kosilice radi servisiranja ili održavanja može da bude opasno. Mehaničke ili hidraulične dizalice možda neće pružiti dovoljno potpore ili mogu da popuste i puste jedinicu da padne, što može da izazove povredu.

  Nemojte se oslanjati isključivo na mehaničke ili hidraulične dizalice za potporu. Koristite odgovarajuće podupirače ili ekvivalentnu potporu.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Skinite električni priključak sa bezbednosnog prekidača sedišta, koji se nalazi pravo ispred sklopa prekidača sedišta.

  4. Podignite ram i postavite ga na podupirače tako da pogonski točkovi mogu slobodno da se okreću.

   Note: Podešavanje za neutralni položaj morate vršiti dok se pogonski točkovi okreću.

  5. Privremeno montirajte spojni kabl preko terminala u priključku snopa kablova za bezbednosni prekidač sedišta.

  6. Pokrenite motor.

  7. Pustite mašinu da radi barem 5 minuta sa ručicom za kontrolu brzine u položaju za kretanje unapred punom brzinom da bi tečnost hidrauličnog sistema dostigla radnu temperaturu.

  8. Pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj.

  9. Da biste postigli NEUTRALNI položaj, podesite levu i desnu pogonsku polugu pumpe koje spajaju kontrolu upravljanja sa regulacionim sponama pumpe dok se točkovi ne zaustave ili ne počnu lagano da se pomeraju unazad (Слика 66).

  10. Podesite levu sponu pumpe okretanjem zavrtnja za podešavanje održavanja pravca.

  11. Podesite desnu sponu pumpe pomoću ključa kojim ćete okrenuti dvostruke navrtke na sklopu (Слика 66).

   g006843
  12. Pomerite upravljačke ručice u položaj za kretanje unazad. Dok lagano pritiskate ručice, pustite upravljačke ručice da se vrate u NEUTRALNI položaj.

   Note: Točkovi moraju da prestanu da se okreću ili da se lagano pomeraju unazad.

  13. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  14. Skinite spojni kabl sa priključka snopa kablova i uključite priključak u prekidač sedišta.

  15. Spustite mašinu sa podupirača.

  Poravnavanje pogonske remenice za PTO

  Poravnajte pogonsku remenicu za PTO u slučaju bilo kojeg od sledećih stanja:

  • Duvalica je uklonjena ili zamenjena.

  • Zavrtnji za montažu motora su olabavljeni ili je motor pomeren ili zamenjen.

  • Zavrtnji za montažu pomoćnog vratila su olabavljeni ili je pomoćno vratilo pomereno ili zamenjeno.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Skinite navrtke za montažu rezervoara za gorivo i zakrenite rezervoar napolje.

  4. Proverite da je duvalica montirana i dobro pričvršćena.

  5. Olabavite 4 zavrtnja za montažu motora.

  6. Otkačite zateznu oprugu kaiša pumpe.

  7. Odvrnite 4 zavrtnja za montažu pomoćnog vratila.

  8. Mereno od remenice duvalice kao polazne tačke, pomerite motor i pomoćno vratilo dok zadnje površine sve 3 remenice ne budu poravnate u granicama od 0,8 do 1,6 mm (Слика 67).

   Note: Koristite ravnu ivicu da biste poravnali sve 3 površine.

   g006846
  9. Zategnite 4 zavrtnja za montažu motora i 4 zavrtnja za montažu pomoćnog vratila. Proverite poravnatost nakon zatezanja.

  10. Montirajte zateznu oprugu kaiša pumpe.

  11. Zakrenite rezervoar za gorivo nazad unutra i postavite navrtke za montažu rezervoara.

  12. Poravnajte pogonsku remenicu pumpe: Poravnavanje pogonske remenice pumpe.

  Poravnavanje pogonske remenice pumpe

  Poravnavanje pogonske remenice pumpe je potrebno u slučaju bilo kojeg od sledećih stanja:

  • Zavrtnji za montažu motora su olabavljeni ili je motor pomeren ili zamenjen.

  • Remenice pumpe su olabavljene, pomerene ili zamenjene.

  • Remenica za PTO je poravnata; pogledajte Poravnavanje pogonske remenice za PTO.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Olabavite pritezne vijke na obe remenice pumpe.

  4. Koristeći ravnu ivicu poravnajte svaku remenicu pumpe sa remenicom motora pomerajući je duž vratila pumpe (Слика 67).

  5. Zategnite pritezne vijke remenice i proverite poravnatost.

  Podešavanje opruge kočnice za PTO

  Podesite oprugu kočnice za PTO samo ako je duvalica uklonjena ili zamenjena ili je spona praznog hoda pogona PTO rasklopljena.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Pronađite oprugu kočnice i zavrnite 2 protivnavrtke do kraja poluge opruge kočnice (Слика 68).

  4. Zategnite protivnavrtke zajedno na kraju poluge opruge kočnice.

   g006848

  Podešavanje vratanaca levka

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Olabavite 6 navrtki šarki vratanaca (Слика 69).

  4. Otvorite vratanca i postavite gumenu traku od 9,5 mm ili crevo prečnika 9,5 mm između levka i vratanaca levka (Слика 69).

  5. Zatvorite vratanca i gurnite ih da dobro nalegnu uz levak.

  6. Zategnite pričvršćivače šarki.

  7. Otvorite vratanca levka i uklonite gumenu traku.

  g025251

  Podešavanje graničnika osigurača na kućištu kosilice

  1. Uvucite osigurače kućišta kosilice na obe strane kućišta kosilice i okrenite ih da blokiraju kućište kosilice u položaju za rad.

  2. Olabavite protivnavrtku i okrenite vijak graničnika u smeru kretanja kazaljke na satu dok osigurač ne bude dobro pritegnut da se ne može okretati rukom (Слика 70).

   g007581
  3. Olabavite vijak graničnika u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu za ½ kruga i zategnite protivnavrtku.

  4. Isprobajte osigurač da se uverite da slobodno klizi. Podesite ako je neophodno.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Tip hidraulične tečnosti: Hidraulično ulje Toro® HYPR-OIL 500 ili Mobil® 1 15W-50.

  Important: Koristite specifikovanu tečnost. Druge tečnosti mogu da izazovu oštećenja sistema.

  Kapacitet rezervoara za hidrauličnu tečnost: 5,7 l

  Provera hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 40 сати
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Pustite motor i hidraulični sistem da se ohlade 10 minuta.

   Note: Za tačno očitavanje proverite nivo hidraulične tečnosti kad je mašina hladna.

  4. Podignite sedište; pogledajte Odbravljivanje sedišta.

  5. Očistite prostor oko merne šipke rezervoara hidrauličnog sistema (Слика 71).

  6. Izvadite mernu šipku iz rezervoara za hidrauličnu tečnost (Слика 71).

  7. Obrišite mernu šipku i zavrnite je u rezervoar.

  8. Izvadite mernu šipku i pogledajte joj kraj (Слика 71). Ako je nivo tečnosti kod oznake add (dopuniti), polako sipajte u rezervoar za hidrauličnu tečnost samo onoliko tečnosti koliko treba da nivo dođe do oznake full (pun).

   Important: Nemojte prepuniti hidraulične jedinice tečnošću, pošto može doći do oštećenja. Nemojte koristiti mašinu sa tečnošću ispod oznake add (dopuniti).

  9. Postavite mernu šipku.

   g025772

  Zamena hidraulične tečnosti i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 100 сати
 • Zamenite filter hidraulike i hidrauličnu tečnost u rezervoaru kada koristite bilo koji tip tečnosti.
 • Сваких 250 сати
 • Zamenite filter hidraulike i hidrauličnu tečnost u rezervoaru kada koristite tečnost Mobil® 1 (češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite filter hidraulike i hidrauličnu tečnost u rezervoaru kada koristite hidrauličnu tečnost Toro® HYPR-OIL™ 500 (češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Note: Koristite letnji filter kada je temperatura 0°C i iznad. Koristite zimski filter kada je temperatura 0°C i ispod.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Pažljivo očistite prostor oko filtera.

   Important: Pazite da u hidraulični sistem ne dospe prljavština ili zagađenje.

  4. Odšrafite i uklonite filter i pustite tečnost da istekne iz rezervoara.

   Important: Nemojte menjati tečnost hidrauličnog sistema (osim količine koja se može istočiti prilikom zamene filtera), osim ako je tečnost bila zaprljana ili izuzetno vruća. Nepotrebna zamena hidraulične tečnosti može da ošteti hidraulični sistem uvođenjem zagađivača u sistem.

  5. Pre postavljanja novog filtera, napunite ga hidrauličnom tečnošću Toro® HYPR-OIL 500 i nanesite tanak sloj tečnosti na površinu gumene zaptivke.

  6. Okrenite filter u smeru kretanja kazaljke na satu dok gumena zaptivka ne dodirne adapter filtera, a zatim zategnite filter još za ⅔ do ¾ kruga.

  7. Napunite rezervoar kako je navedeno u Provera hidraulične tečnosti.

  8. Podignite zadnji kraj mašine tek toliko da pogonski točkovi mogu slobodno da se okreću i poduprite ga podupiračima (ili ekvivalentnom potporom).

  9. Pokrenite motor o pomerite ručicu gasa u položaj PUN GAS.

  10. Pomerite ručice za kontrolu brzine u položaj za punu brzinu i pustite mašinu da radi nekoliko minuta.

  11. Isključite mašinu i proverite nivo tečnosti.

  Provera i čišćenje hidrauličnih pumpi

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite hidraulične pumpe.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite sedište.

  4. Očistite otpatke i travu sa hidrauličnih pumpi.

  5. Spustite sedište.

  Održavanje sečiva

  Bezednost sečiva

  • Periodično proveravajte da li su sečiva istrošena ili oštećena.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Sečiva umotajte ili nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više sečiva, vodite računa jer rotiranje jednog sečiva može dovesti do rotiranja ostalih.

  • Zamenite istrošena ili oštećena sečiva i zavrtnje zamenom čitavog kompleta, kako biste očuvali ravnotežu.

  Servisiranje sečiva za košenje

  Da biste obezbedili odličan kvalitet košenja, održavajte sečiva oštrim. Radi praktičnog oštrenja i zamene, dobro je da pri ruci imate dodatna sečiva.

  Pre pregleda ili servisiranja sečiva

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i skinite kablove svećice sa svećica.

  Pregled sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Pregledajte sečiva.
  1. Pregledajte oštrice (Слика 72).

  2. Ako oštrice nisu oštre ili imaju zareze, uklonite sečivo i naoštrite ga; pogledajte Oštrenje sečiva.

  3. Pregledajte sečiva, naročito na zakrivljenoj površini.

  4. Ako primetite bilo kakve pukotine, pohabanost ili formiranje žlebova na toj površini, odmah postavite novo sečivo (Слика 72).

   g006530

  Provera da li su sečiva iskrivljena

  1. Okrenite sečiva dok krajevi ne budu okrenuti unapred i unazad.

  2. Izmerite od ravne površine do oštrice, položaj A, sečiva (Слика 73).

   g000975
  3. Okrenite suprotne krajeve sečiva unapred.

  4. Izmerite od ravne površine do oštrice sečiva u istom položaju kao u koraku 2 iznad.

   Note: Razlika između dimenzija dobijenih u koraku 2 i 4 ne sme biti veća od 3 mm.

   Note: Ako je razlika veća od 3 mm, sečivo je iskrivljeno i mora da se zameni.

  Uklanjanje sečiva

  Sečiva zamenite ako njima udarite u tvrd predmet ili ako je sečivo van ravnoteže ili iskrivljeno.

  Note: Upamtite položaj crvenog sečiva. Gledano iz uobičajenog položaja korisnika ono se nalazi sa desne strane.

  1. Podignite kućište kosilice i pričvrstite ga u podignutom položaju. Pogledajte Podizanje kućišta kosilice u položaj za servisiranje.

  2. Držite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  3. Skinite sečivo, podlošku i zavrtanj sečiva koji pričvršćuje sečivo i vodič sečiva (Слика 74).

   g007578
  4. Skinite vodič sečiva sa postojećeg sečiva (Слика 74).

  Oštrenje sečiva

  1. Naoštrite oštricu turpijom na oba kraja sečiva (Слика 75).

   Note: Održavajte originalni ugao.

   Note: Sečivo će zadržati svoju ravnotežu ako se sa obe oštrice ukloni ista količina materijala.

   g000552
  2. Proverite ravnotežu sečiva tako što ćete ga staviti na balanser sečiva (Слика 76).

   Note: Ako sečivo ostane u horizontalnom položaju, sečivo je izbalansirano i može da se koristi.

   Note: Ako sečivo nije izbalansirano, skinite malo metala turpijanjem samo s kraja jedra (Слика 75).

   g000553
  3. Ponovite ovaj postupak dok sečivo ne bude izbalansirano.

  Montiranje sečiva

  Note: Pazite da crveno sečivo montirate sa desne strane.

  1. Montirajte vodič sečiva na nova sečiva pomoću smičućih zavrtanja i kontra navrtki (Слика 74).

  2. Zategnite smičuće zavrtnje momentom od 922 do 1130 N∙m.

   Note: Poravnajte ravne delove vodiča sečiva sa ravnim delovima na vratilu kada montirate sečivo na kućište kosilice.

  3. Montirajte sečivo, podlošku i zavrtanj sečiva na osovinu vretena (Слика 74).

  4. Zategnite zavrtanj sečiva momentom od 115 do 149 N∙m.

  5. Spustite kućište kosilice u položaj za rad. Pogledajte Spuštanje kućišta kosilice u položaj za rad.

   Упозорење

   Korišćenje kućišta kosilice sa labavim ili oslabljenim zavrtnjima sečiva može biti opasno. Labav ili oslabljen zavrtanj sečiva može da pusti sečivo koje se okreće velikom brzinom da izađe od ispod kućišta kosilice i da izazove tešku povredu ili materijalnu štetu.

   • Zamenite zavrtanj sečiva kada udari u strano telo.

   • Koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro.

   • Nemojte podmazivati navoje zavrtnja ili vretena pre montaže.

  Nivelisanje kućišta kosilice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Proverite pritisak u pogonskim pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  4. Proverite da su sve rascepke u rupama za visinu kućišta kosilice od 7,62 cm sa odstojnicima ispod rascepki (Слика 77).

   g007580
  5. Skratite ili produžite svaku potpornu čiviju kućišta kosilice da dobijete visinu vrha sečiva od 7,62 cm sa prednje strane kućišta i 8,26 cm sa zadnje strane kućišta (Слика 77).

   Note: Prednje čivije se zavrću u kućište kosilice i imaju protivnavrtku. Zadnje čivije imaju kraj poluge zavrnut u njih sa protivnavrtkom.

  Uklanjanje kućišta kosilice

  Упозорење

  Korišćenje ove mašine bez prednjeg priključka odobrenog od strane kompanije Toro povećava opasnost od uplitanja operatera u pogonske točkove ili prevrtanja unapred. Uplitanje ili prevrtanje može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  Kada koristite ovu mašinu bez prednjeg priključka odobrenog od strane kompanije Toro, poštujte sledeće:

  • Držite stopala i odeću dalje od pneumatika.

  • Ograničite rad na minimum koji je neophodan da bi se montirao drugačiji prednji priključak.

  • Smanjite brzinu na minimum i budite veoma pažljivi.

  • Koristite je samo na ravnoj površini.

  • Nemojte koristiti mašinu uz ili niz rampu prikolice.

  • Izbegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje.

  Important: Nemojte transportovati ovu mašinu bez prednjeg priključka odobrenog od strane kompanije Toro.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite kućište kosilice i pričvrstite ga pomoću osigurača kućišta. Pogledajte Podizanje kućišta kosilice u položaj za servisiranje.

  4. Izvadite rascepke i podloške sa vrha opruge za podizanje kućišta sa svake strane mašine (Слика 78).

   g006788
  5. Skinite oprugu sa pričvrsne osovinice opruge. Ponovite sa druge strane mašine.

  6. Otkačite kućište kosilice iz podignutog položaja i polako ga spustite na zemlju; pogledajte Spuštanje kućišta kosilice u položaj za rad.

   Note: Kućište kosilice je teže kada skinete opruge sa pričvrsnih osovinica. Pažljivo spustite kućište kosilice.

  7. Skinite čivije osovine sa prednje strane ruku za guranje sa obe strane mašine (Слика 79).

   g233982
  8. Olabavite zavrtnje pričvršćene za gumeni štitnik (Слика 80).

   g036545
  9. Otkačite bravu sedišta i odvojite pogonsko vratilo koristeći brzu spojnicu na pomoćnom vratilu (Слика 81). Pogledajte Odbravljivanje sedišta

   g006785
  10. Povucite kućište kosilice unapred da ga skinete sa mašine.

  Montaža kućišta kosilice

  Important: Nemojte transportovati mašinu bez prednjeg priključka odobrenog od strane kompanije Toro.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Dogurajte kućište kosilice do mašine tako da je cev za pražnjenje dole, pazeći da se opruge kućišta nalaze iznad pogonskog točka a ispod konzole sa svake strane.

  4. Otkačite bravu sedišta i nagnite sedište unapred.

  5. Montirajte pogonsko vratilo na pomoćno vratilo (Слика 81).

  6. Poravnajte cevi ruke za guranje na kućištu kosilice sa rukama za guranje na mašini i gurnite kućište kosilice unazad.

  7. Pričvrstite ruke za guranje pomoću čivija osovine sa leve i desne strane mašine (Слика 79).

  8. Poravnajte gornji deo gumenog štitnika i pričvrstite ga pomoću zavrtanja pričvršćenih na njemu (Слика 80).

  9. Otpustite osigurače kućišta kosilice sa obe strane, podignite kućište kosilice u položaj za servisiranje i pričvrstite bravu kućišta na kuku. Pogledajte Podizanje kućišta kosilice u položaj za servisiranje.

  10. Postavite opruge na pričvrsne osovinice opruga ispod leve i desne konzole i pričvrstite pomoću podloške i rascepke (Слика 78).

  11. Otkačite kućište kosilice iz podignutog položaja, polako ga spustite na zemlju i blokirajte osigurače kućišta sa obe strane. Pogledajte Spuštanje kućišta kosilice u položaj za rad.

  Podešavanje graničnika osigurača na kućištu kosilice

  1. Uvucite osigurače kućišta kosilice na obe strane i okrenite ih da blokiraju kućište u položaju za rad.

  2. Olabavite protivnavrtku i okrenite vijak graničnika u smeru kretanja kazaljke na satu dok osigurač ne bude dobro pritegnut da se ne može okretati rukom (Слика 82).

   g007581
  3. Olabavite vijak graničnika u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu za ½ kruga i zategnite protivnavrtku.

  4. Isprobajte osigurač da se uverite da slobodno klizi. Podesite ako je neophodno.

  Чишћење

  Čišćenje ispod kućišta kosilice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite kućište kosilice.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite kućište kosilice i pričvrstite ga u podignutom položaju. Pogledajte Podizanje kućišta kosilice u položaj za servisiranje.

  4. Očistite sve naslage trave ispod kućišta kosilice.

  5. Spustite kućište kosilice u položaj za rad. Pogledajte Spuštanje kućišta kosilice u položaj za rad.

  Čišćenje otpadaka sa mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite otpatke sa mašine.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, pomerite ručicu za kontrolu brzine u NEUTRALNI položaj, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Očistite svo ulje, otpatke ili naslage trave sa mašine, naročito iz predela oko rezervoara za gorivo, motora i izduva.

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulična tečnost i rashladno sredstvo za motor su materije koje zagađuju životnu sredinu. Odlažite ih u skladu sa državnim i lokalnim propisima.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinu ili gorivo nemojte skladištiti blizu plamena niti ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru ili unutar zatvorene prikolice.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Čišćenje i skladištenje

  1. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Uklonite pokošenu travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova čitave mašine, naročito motora i hidrauličkog sistema. Očistite prljavštinu i otpatke sa spoljašnje strane rebara cilindarske glave i kućišta duvalice.

   Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Ne perite mašinu pod pritiskom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, pogona, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Proverite ispravnost parkirne kočnice; pogledajte Podešavanje parkirne kočnice.

  5. Servisiranje čistača vazduha; pogledajte Servisiranje čistača vazduha.

  6. Podmažite mašinu; pogledajte Подмазивање.

  7. Zamenite ulje u kućištu motora; pogledajte Servisiranje motornog ulja.

  8. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  9. Zamenite filtere hidraulike; pogledajte Zamena hidraulične tečnosti i filtera.

  10. Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

  11. Sastružite naslage trave i prljavštine sa donje strane kosilice, a zatim operite kosilicu baštenskim crevom.

   Note: Nakon pranja, pustite da mašina radi sa aktiviranim prekidačem za kontrolu sečiva (PTO) i motorom u velikoj brzini praznog hoda 2 do 5 minuta.

  12. Proverite stanje sečiva; pogledajte Servisiranje sečiva za košenje.

  13. Pripremite mašinu za skladištenje ako se neće koristiti duže od 30 dana. Pripremite mašinu za skladištenje na sledeći način:

   1. U gorivo u rezervoaru dodajte stabilizator/regenerator na bazi nafte. Pratite uputstva za mešanje koja daje proizvođač stabilizatora. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

    Note: Stabilizator/regenerator goriva je najefikasniji kada se meša sa svežim gorivom i uvek koristi.

   2. Pustite da motor radi 5 minuta da se distribuira regenerisano gorivo kroz sistem goriva.

   3. Isključite motor, sačekajte da se ohladi i ispraznite rezervoar za gorivo.

   4. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne zaustavi.

   5. Pravilno odložite gorivo. Reciklirajte gorivo prema lokalnim propisima.

    Important: Ne skladištite gorivo koje sadrži stabilizator/regenerator duže od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora goriva.

  14. Izvadite i proverite stanje svećice(a); pogledajte Servisiranje svećice. Sa svećicom(ama) izvađenih iz motora, sipajte 30 ml (2 kašike) motornog ulja u otvor za svećicu. Koristite starter da biste pokrenuli motor i distribuirali ulje unutar cilindra. Postavite svećicu(e). Nemojte stavljati kabl na svećicu(e).

  15. Proverite i dotegnite sve zavrtnje, navrtke i vijke. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen.

  16. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod vašeg ovlašćenog servisera.

  17. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Uklonite ključ iz prekidača i držite ga van domašaja dece ili drugih neovlašćenih korisnika. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starter se ne pokreće.
  1. Prekidač za kontrolu sečiva je aktiviran.
  2. parkirna kočnica je deaktivirana.
  3. Ručice za kontrolu kretanja nisu u neutralnom-zaključanom položaju.
  4. Ne sedite u sedištu za operatera.
  5. Akumulator je prazan.
  6. Električni priključci su korodirali ili labavi.
  7. Osigurač je pregoreo.
  8. Oštećen je relej ili prekidač.
  1. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.
  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
  3. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u neutralni-zaključani položaj.
  4. Sedite u sedište za operatera.
  5. Napunite akumulator.
  6. Proverite da li električni priključci imaju dobar kontakt.
  7. Zamenite osigurač.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili ne radi.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan.
  2. Nepovratni ventil za gorivo je zatvoren.
  3. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  4. Ručica gasa nije u odgovarajućem položaju.
  5. U filteru za gorivo ima prljavštine.
  6. U sistemu za gorivo je prljavština, voda ili ustajalo gorivo.
  7. Čistač vazduha je prljav.
  8. Prekidač sedišta ne radi ispravno.
  9. Električni priključci su korodirali, labavi ili oštećeni.
  10. Relej ili prekidač je dotrajao ili oštećen.
  11. Svećica je prljava ili ima neodgovarajući zazor.
  12. Kabl svećice nije spojen.
  1. Napunite rezervoar za gorivo.
  2. Otvorite nepovratni ventil za gorivo.
  3. Dodajte ulje u kućište motora.
  4. Pazite da ručica gasa bude na pola puta između položaja za sporo i brzo kretanje.
  5. Zamenite filter za gorivo.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Očistite ili zamenite element čistača vazduha.
  8. Proverite indikator prekidača sedišta. Po potrebi zamenite sedište.
  9. Proverite da li električni priključci imaju dobar kontakt. Temeljno očistite priključke pomoću čistača električnih kontakata, nanesite dielektričnu mast i spojite odgovarajuće priključke.
  10. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  11. Podesite ili zamenite svećicu.
  12. Proverite spoj kabla svećice.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Čistač vazduha je prljav.
  3. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  4. Rashladna rebra i vazdušni prolazi iznad motora su začepljeni.
  5. Ventilacioni otvor na čepu za gorivo je zapušen.
  6. U filteru za gorivo ima prljavštine.
  7. U sistemu za gorivo je prljavština, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Smanjite brzinu kretanja.
  2. Očistite element čistača vazduha.
  3. Dodajte ulje u kućište motora.
  4. Uklonite prepreku iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza.
  5. Očistite ili zamenite čep za gorivo.
  6. Zamenite filter za gorivo.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se pregreva.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Nivo ulja u kućištu motora je nizak.
  3. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  4. Čistač vazduha je prljav.
  5. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  1. Smanjite brzinu kretanja.
  2. Dodajte ulje u kućište motora.
  3. Uklonite prepreku iz rashladnih rebara i vazdušnih prolaza.
  4. Očistite ili zamenite element čistača vazduha.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru
  Mašina vuče na levo ili desno (kada su ručice za kontrolu kretanja napred do kraja).
  1. Treba podesiti održavanje pravca
  2. Pritisak u pogonskim pneumaticima nije ispravan.
  1. Podesite održavanje pravca.
  2. Podesite pritisak u pogonskim pneumaticima.
  Mašina neće da se kreće.
  1. Bajpas ventili nisu dobro zatvoreni.
  2. Kaiš pumpe je pohaban, labav ili pokidan.
  3. Kaiš pumpe je van remenice.
  4. Opruga praznog hoda je polomljena ili nedostaje.
  5. Nivo hidraulične tečnosti je prenizak ili je ona pretopla.
  1. Pritegnite bajpas ventile.
  2. Zamenite kaiš.
  3. Zamenite kaiš.
  4. Zamenite oprugu.
  5. Dospite hidrauličnu tečnost u rezervoare ili je pustite da se ohladi.
  Mašina neuobičajeno vibrira.
  1. Sečivo(a) za košenje je/su iskrivljeno(a) ili neizbalansirano(a).
  2. Montažni zavrtanj za sečivo je olabavljen.
  3. Montažni zavrtnjevi za motor su olabavljeni.
  4. Remenica motora, remenica prenosnika ili remenica sečiva je labava.
  5. Oštećena je remenica motora.
  6. Vreteno sečiva je iskrivljeno.
  7. Nosač motora je olabavljen ili pohaban.
  1. Montirajte novo(a) sečivo(a).
  2. Zategnite montažni zavrtanj za sečivo.
  3. Zategnite montažne zavrtnjeve za motor.
  4. Zategnite odgovarajuću remenicu.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Visina košenja je nejednaka.
  1. Sečivo(a) nije oštro.
  2. Sečivo(a) za košenje je/su iskrivljeno(a).
  3. Kosilica nije nivelisana.
  4. Donja strana kućišta kosilice je prljava.
  5. Pritisak u pneumaticima je neodgovarajući.
  6. Odstojnici su na pogrešnom mestu.
  7. Vrhovi susednih sečiva nisu na jednakoj visini košenja.
  1. Naoštrite sečivo(a).
  2. Montirajte novo(a) sečivo(a).
  3. Nivelišite kosilicu od jedne do druge strane i od prednjeg do zadnjeg kraja.
  4. Očistite kućište kosilice sa donje strane.
  5. Podesite pritisak u pneumaticima.
  6. Postavite odstojnike ispod rascepki.
  7. Zamenite sečiva ili vretena i/ili proverite da li je kućište kosilice oštećeno.
  Sečiva se ne okreću.
  1. Kaiš za PTO je pohaban, labav ili pokidan.
  2. Vratilo PTO nije priključeno.
  3. Kaiš za PTO je van remenice.
  1. Proverite zategnutost kaiša ili zamenite kaiš
  2. Priključite vratilo PTO.
  3. Proverite da li je kaiš oštećen. Postavite kaiš i proverite ispravnost položaja osovina za podešavanje i vođica kaiša.

  Шематски прикази

  Dijagram ožičenja

  g020385

  Dijagram hidraulike

  g020536