Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Η κύρια λειτουργία του μηχανήματος είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων ή υπολειμμάτων από μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα. Ο κινητός ρυμός έλξης έχει κλίση για καλύτερη σάρωση. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g247966

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το παρόν προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Οικιακή χρήση: υτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠ (FCC), μέρος 15. Η λειτουργία της διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) υτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί βλαβερές παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όσες παρεμβολές λαμβάνει, περιλαμβανομένων παρεμβολών που ίσως να έχουν δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία της.
υτός ο εξοπλισμός παράγει και χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων. Έχει υποβληθεί σε δοκιμές τύπου και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια της FCC για υπολογιστικές συσκευές κατηγορίας B, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υποενότητας J του μέρους 15 των κανονισμών FCC, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν αν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να επιδιορθώσει τις παρεμβολές, με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:λλαγή προσανατολισμού της κεραίας λήψης, αλλαγή θέσης του δέκτη τηλεχειριστηρίου ως προς την κεραία του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, ή σύνδεση του χειριστηρίου σε διαφορετική πρίζα, έτσι ώστε το χειριστήριο και το ραδιόφωνο/η τηλεόραση να βρίσκονται σε διαφορετικούς κλάδους του κυκλώματος.ν απαιτείται, θα πρέπει ο χρήστης να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για περισσότερες υποδείξεις.Ο χρήστης μπορεί επίσης να ανατρέξει στο ακόλουθο φυλλάδιο που έχει εκδώσει η FCC: «How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems» (Πώς να εντοπίζετε και να επιλύετε προβλήματα ραδιοτηλεοπτικών παρεμβολών). Το φυλλάδιο διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΗΠ, Ουάσινγκτον, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-Base, OA3MRF24J40MA-Hand Held
IC: 7693A-24J40MDME-Base, 7693A-24J40MA-Hand Held
Η λειτουργία της συσκευής διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) υτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όσες παρεμβολές λαμβάνει, περιλαμβανομένων παρεμβολών που ίσως να έχουν δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία της.
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Ιαπωνίας
Συσκευή χειρός:Graphic
RF2CAN:Graphic
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Μεξικού
Συσκευή χειρός:Graphic
RF2CAN:Graphic
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Κορέας (Η ετικέτα διατίθεται σε χωριστό κιτ)
Συσκευή χειρός:Graphic
RF2CAN:Graphic
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Σιγκαπούρης
Συσκευή χειρός:TWM240007_IDA_N4022-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Μαρόκου
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14093 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή και του εγχειριδίου χειριστή του οχήματος ρυμούλκησης, πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. εβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το παρόν προϊόν γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μηχάνημα και το όχημα ρυμούλκησης και κατανοούν τις προειδοποιήσεις.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Κρατήστε τους διερχομένους μακριά από το μηχάνημα όταν αυτό κινείται.

 • Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Προτού προβείτε σε εργασίες συντήρησης, ανεφοδιασμού ή καθαρισμού του μηχανήματος, ακινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα, τραβήξτε το χειρόφρενο του οχήματος ρυμούλκησης, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal93-9899
decal58-6520
decal108-0868
decal108-0870
decal108-0872
decal108-0863
decal108-0873
decal108-0865
decal108-0866
decal110-7999
decal131-6766
decal93-9852
decal108-0861
decal108-0862
decal133-8061

Συναρμολόγηση

Έλεγχος των απαιτήσεων του μηχανήματος

 • Το μηχάνημα είναι δυνατό να ρυμουλκηθεί από τους περισσότερους ελκυστήρες που διαθέτουν υδραυλικό σύστημα παροχής από 26,5 έως 30 L/min υπό πίεση 13.790 kPa (2.000 psi) και διαθέτουν ελαστικά τύπου flotation για χρήση σε γήπεδα γκολφ. εβαιωθείτε ότι ο ελκυστήρας διαθέτει επαρκή φρένα και ράβδο ζεύξης για να ελέγξει ένα ρυμουλκούμενο με βάρος 1.587 kg. Για οδηγίες και προφυλάξεις ρυμούλκησης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή του οχήματος ρυμούλκησης.

 • Για χρήση με το όχημα Workman απαιτείται το Κιτ υδραυλικών υψηλής παροχής. Στα οχήματα Workman με σειριακούς αριθμούς μικρότερους του 900000001 απαιτείται να εγκατασταθεί Ράβδος έλξης βαρέος τύπου (μοντέλο 44212 ή 44213).

  Note: Το μοντέλο 4WD Workman είναι το ιδανικότερο για χλοοτάπητες με έντονες ή απότομες υψομετρικές διαφορές.

  Important: Με τα παλαιότερα μοντέλα οχημάτων Workman με τον βασικό κοτσαδόρο Workman μην επιχειρήσετε να ρυμουλκήσετε το μηχάνημα όταν αυτό είναι γεμάτο με υλικό. Η ικανότητά του είναι μόλις 680 kg και μπορεί να στραβώσει ή να υποστεί ζημιά η εγκάρσια βάση του άξονα ή οι βάσεις των πίσω ελατηρίων. Χρησιμοποιείτε πάντα το Κιτ ράβδου ζεύξης για οχήματα Workman βαρέος τύπου (μοντέλο 44212) ή το Κιτ πλαισίου κοτσαδόρου και ράβδου ζεύξης για οχήματα Workman βαρέος τύπου (μοντέλο 44213).

  Important: Μην επιχειρήσετε να ρυμουλκήσετε ένα φορτωμένο μηχάνημα με ελαφρύ φορτηγάκι ή όχημα γενικής χρήσης. υτά τα μηχανήματα δεν έχουν επαρκή φρένα, ανάρτηση ή αντοχή αμαξώματος για να αντεπεξέλθουν στο βάρος του μηχανήματος.

 • Προτείνεται η τοποθέτηση φρένων ρυμουλκούμενου εάν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εδάφη με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Με πλήρες φορτίο το βάρος του μηχανήματος μπορεί να φτάσει έως και τα 1.588 kg (GVW). υτό το βάρος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα για τα περισσότερα οχήματα γενικής χρήσης. Για τα οχήματα Workman διατίθεται κιτ φρένων ρυμουλκούμενου άμεσης εγκατάστασης.

  Note: Το κιτ φρένων ρυμουλκούμενου προσαρμόζεται και σε άλλα οχήματα με παροχή φώτων φρένων 12V.

φαίρεση του ρυμού έλξης και του υδραυλικού κυλίνδρου από την εργοστασιακή θέση

Note: Για την αφαίρεση του συγκροτήματος κοτσαρίσματος χρειάζονται 2 άτομα.

 1. κινητοποιήστε με τάκους τους τροχούς του μηχανήματος.

 2. φαιρέστε το συγκρότημα του πείρου, το μπουλόνι και το παξιμάδι που στερεώνουν τον υδραυλικό κύλινδρο και τους εύκαμπτους σωλήνες στον ρυμό έλξης κατά τη μεταφορά. Επίσης, κόψτε το δεματικό καλωδίων. Χαμηλώστε με προσοχή τον κύλινδρο και τους εύκαμπτους σωλήνες από τον ρυμό έλξης. Φυλάξτε το συγκρότημα πείρου και τα συνδετικά εξαρτήματα.

 3. φαιρέστε την κοπίλια και τον πείρο του κοτσαδόρου που στερεώνουν τον ρυμό έλξης στην άνω βάση μεταφοράς. Ο ρυμός έλξης είναι πολύ βαρύς· να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεσή του από τις βάσεις μεταφοράς.

 4. Χρησιμοποιήστε τον κάτω πείρο μεταφοράς και περιστρέψτε τον ρυμό έλξης προς τα κάτω.

 5. φαιρέστε το συγκρότημα του πείρου, το μπουλόνι και το παξιμάδι που στερεώνουν τον ρυμό έλξης στην κάτω βάση μεταφοράς.

  Note: Το μηχάνημα θα μετακινηθεί προς τα επάνω στη βάση μεταφοράς του κάτω πείρου.

 6. φαιρέστε τα συνδετικά εξαρτήματα που στερεώνουν τις βάσεις μεταφοράς στο μηχάνημα. φαιρέστε και απορρίψτε τις βάσεις μεταφοράς.

Εγκατάσταση του ρυμού έλξης

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ρυμός έλξης1
Πείρος κοτσαδόρου1
Μπουλόνι (3/8" x 1-¼")1
Παξιμάδι (3/8"-16)1
Μεγάλη ροδέλα1
Μεγάλο παξιμάδι1

Note: Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί 2 άτομα.

 1. Εφαρμόστε το πίσω άκρο του ρυμού έλξης μεταξύ των πλακών στήριξης του μηχανήματος, ευθυγραμμίζοντας τις οπές στερέωσης (Σχήμα 3).

  Note: Τοποθετήστε τους οδηγούς των εύκαμπτων σωλήνων στην άνω πλευρά του ρυμού έλξης.

 2. Περάστε τον πείρο κοτσαδόρου μέσα από τις πλάκες στήριξης και τον ρυμό έλξης (Σχήμα 3).

 3. σφαλίστε το άνω μέρος του πείρου κοτσαδόρου στην πλάκα στερέωσης χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι (3/8" x 1-¼") και ένα παξιμάδι ασφάλισης (3/8"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

 4. σφαλίστε το κάτω μέρος του πείρου κοτσαδόρου χρησιμοποιώντας τη μεγάλη ροδέλα και το μεγάλο παξιμάδι (Σχήμα 3).

  g011255
 5. Ξεσφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια που στερεώνουν τον διακόπτη προσέγγισης στο πλαίσιο και χαμηλώστε τον διακόπτη μέχρι να απέχει 2,6 έως 4,0 mm (0,10" έως 0,16") από την πλάκα του αισθητήρα που υπάρχει στον ρυμό έλξης (Σχήμα 4). Σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  g011587

Εγκατάσταση υδραυλικού κυλίνδρου

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πίσω γλωττίδα ενεργοποιητή 1
Μπουλόνι (1/2" x 2")4
Επίπεδη ροδέλα (0,531" x 0,063")8
Παξιμάδι ασφάλισης (1/2")4
Μπουλόνι (3/8" x 1-¼")2
Συγκρότημα πείρου 2
Φλαντζωτό παξιμάδι (3/8")2
 1. Στερεώστε την πίσω γλωττίδα του ενεργοποιητή στο πλαίσιο του μηχανήματος, χρησιμοποιώντας 4 μπουλόνια (1/2" x 2"), 8 επίπεδες ροδέλες (0,531" x 0,063") και 4 παξιμάδια ασφάλισης (1/2"). Τοποθετήστε τα εξαρτήματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.

  g011261
 2. Στερεώστε κάθε άκρο του υδραυλικού κυλίνδρου σε μια γλωττίδα του ενεργοποιητή χρησιμοποιώντας το συγκρότημα πείρου, ένα μπουλόνι (3/8" x 1-¼") και ένα φλαντζωτό παξιμάδι (3/8") Σχήμα 6).

  Note: εβαιωθείτε ότι το άκρο του άξονα (κινούμενο άκρο) του κυλίνδρου είναι στερεωμένο στην εμπρός γλωττίδα του ενεργοποιητή.

  g011260

Εγκατάσταση της πλεξούδας καλωδίωσης τροφοδοσίας

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πλεξούδα καλωδίωσης τροφοδοσίας1
Δεματικά καλωδίων2
σφάλεια1
 1. ποσυνδέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.

 2. Συνδέστε τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη της πλεξούδας καλωδίωσης τροφοδοσίας στο μπουλόνι γείωσης που υπάρχει κοντά στην ασφαλειοθήκη του οχήματος.

 3. Συνδέστε το καλώδιο της πλεξούδας στο κόκκινο καλώδιο που υπάρχει στην πίσω πλευρά της ασφαλειοθήκης.

  Note: Εάν το όχημα Workman δεν διαθέτει ελεύθερη υποδοχή για ασφάλεια, προμηθευτείτε και εγκαταστήστε μια πρόσθετη ασφαλειοθήκη Toro (κωδ. προϊόντος 92-2641).

 4. Εφαρμόστε την ασφάλεια 20 A στην υποδοχή της ασφαλειοθήκης (Σχήμα 7).

  g248241
 5. Περάστε την πλεξούδα καλωδίωσης κατά μήκος της κύριας πλεξούδας καλωδίωσης του οχήματος, προς την πίσω πλευρά του οχήματος (Σχήμα 8).

  g010992
 6. Στερεώστε την πλεξούδα καλωδίωσης σε διάφορα σημεία του οχήματος, χρησιμοποιώντας δεματικά καλωδίων. Κρατήστε την καλωδίωση μακριά από θερμά ή περιστρεφόμενα εξαρτήματα.

  Note: Η καλωδίωση διαθέτει βύσμα για το προαιρετικό κιτ ελέγχου φρένων.

 7. Συνδέστε την μπαταρία του οχήματος· ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή του οχήματος.

Σύνδεση του μηχανήματος στο όχημα ρυμούλκησης

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πείρος κοτσαδόρου 1
Κοπίλια 1

Για τη σωστή περισυλλογή απορριμμάτων και υπολειμμάτων, φροντίστε το πλαίσιο του μηχανήματος να είναι παράλληλο με το έδαφος.

 1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια.

 2. Πλησιάστε το μηχάνημα κάνοντας όπισθεν με το όχημα ρυμούλκησης.

 3. φαιρέστε τον ελατηριωτό πείρο, στρέψτε τον ορθοστάτη προς τα κάτω και εγκαταστήστε ξανά τον ελατηριωτό πείρο (Σχήμα 9).

  g011257
 4. Στηρίξτε το ρυμό έλξης έτσι ώστε να είναι παράλληλος με το έδαφος.

 5. Ρυθμίστε το δίχαλο κοτσαδόρου του μηχανήματος στο ίδιο ύψος με τον κοτσαδόρο του οχήματος, ως εξής:

  • φαιρέστε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια ασφάλισης που στερεώνουν το δίχαλο κοτσαδόρου (Σχήμα 10) στον ρυμό έλξης.

   g011256
  • νεβάστε ή κατεβάστε το δίχαλο κοτσαδόρου στη θέση όπου σχεδόν ευθυγραμμίζεται με τον κοτσαδόρο του οχήματος ρυμούλκησης.

  • Στερεώστε το δίχαλο στον κοτσαδόρο με τα μπουλόνια και τα παξιμάδια ασφάλισης που αφαιρέσατε προηγουμένως.

   Note: εβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι παράλληλο με το έδαφος.

 6. Συνδέστε το δίχαλο κοτσαδόρου του μηχανήματος στον κοτσαδόρο του οχήματος ρυμούλκησης, χρησιμοποιώντας τον πείρο κοτσαδόρου και την κοπίλια.

 7. φαιρέστε τον ελατηριωτό πείρο, στρέψτε τον ορθοστάτη στη θέση αποθήκευσης και εγκαταστήστε ξανά τον ελατηριωτό πείρο.

Διαδρομή και στερέωση των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων και της πλεξούδας καλωδίωσης

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Δεματικά καλωδίων8
 1. Περάστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες και την πλεξούδα καλωδίωσης μέσα από τους αντίστοιχους οδηγούς προς την εμπρός πλευρά του ρυμού έλξης (Σχήμα 11).

  g010996
 2. Στερεώστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες και την πλεξούδα καλωδίωσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 12 και το Σχήμα 13.

  g010997
  g011048

Σύνδεση υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων

Συνδέστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες από το μηχάνημα στους ταχυσύνδεσμους που υπάρχουν στο όχημα ρυμούλκησης (Σχήμα 14).

g030511

Important: εβαιωθείτε ότι η βούρτσα περιστρέφεται με τη σωστή φορά (κοιτώντας από το άκρο του μοτέρ, η βούρτσα πρέπει να περιστρέφεται δεξιόστροφα). Εάν η βούρτσα περιστρέφεται αριστερόστροφα, αντιστρέψτε τις συνδέσεις των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων.

Note: Σημαδέψτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με ένα δεματικό για να αναγνωρίζετε τη σωστή συνδεσμολογία (Σχήμα 15).

g011010

Σύνδεση της καλωδίωσης

Συνδέστε την καλωδίωση από το μηχάνημα στην καλωδίωση τροφοδοσίας που υπάρχει στο όχημα ρυμούλκησης (Σχήμα 14).

Note: εβαιωθείτε ότι η καλωδίωση δεν θα παγιδευτεί στον κοτσαδόρο και ότι δεν περνάει επάνω ή γύρω από τον πείρο του κοτσαδόρου.

Στερέωση των λεπίδων στοίβαξης

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Συγκρότημα στερέωσης λεπίδας1
Μπουλόνι (7/16" x 3-¼")2
Μικρή ροδέλα (1/2")4
Μεγάλη ροδέλα1
ποστάτης1
Παξιμάδι ασφάλισης (7/16")2
λυσίδα1
Μπουλόνι (3/8" x 1-¼")1
Φλαντζωτό παξιμάδι (3/8")1
Καραμπίνερ1
 1. Εγκαταστήστε το συγκρότημα στερέωσης λεπίδας στο αριστερά άκρο του πλαισίου του μηχανήματος, χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι (7/16" x 3-¼"), 2 μικρές ροδέλες, μία μεγάλη ροδέλα και ένα παξιμάδι ασφάλισης (7/16").

  Note: Τοποθετήστε τα εξαρτήματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.

 2. Εγκαταστήστε τη λεπίδα στοίβαξης στο συγκρότημα στερέωσης, χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι (7/16" x 3-¼"), 2 επίπεδες ροδέλες, έναν αποστάτη και ένα παξιμάδι ασφάλισης (7/16"). Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.

  Note: Τοποθετήστε το μακρύτερο άκρο της λεπίδας μακριά από το μηχάνημα.

 3. Στερεώστε την αλυσίδα στο συγκρότημα στερέωσης λεπίδας, χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι (3/8" x 1-¼") και ένα φλαντζωτό παξιμάδι (3/8") (Σχήμα 16).

 4. Στερεώστε το άλλο άκρο της αλυσίδας στην εγκοπή του πλαισίου, χρησιμοποιώντας το καραμπίνερ (Σχήμα 16).

  Note: Μετά τη στερέωσή της η αλυσίδα πρέπει να έχει λίγο τζόγο.

 5. Γρασάρετε με γράσο λιθίου No. 2 το γρασαδοράκι που υπάρχει στο συγκρότημα στερέωσης λεπίδας και την πλήμνη της λεπίδας στοίβαξης.

  Note: Όταν δεν χρειάζεστε τη λεπίδα στοίβαξης, απαγκιστρώστε την αλυσίδα από το καραμπίνερ, στρέψτε το συγκρότημα της λεπίδας στοίβαξης προς τα πάνω και, μετά, αγκιστρώστε ξανά την αλυσίδα στην ανυψωμένη θέση.

  g030462

Συναρμολόγηση του τηλεχειριστηρίου χειρός

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Τηλεχειριστήριο χειρός1
Μπαταρία (AAA)4
Μικρές βίδες6
 1. φαιρέστε τις ελαστικές ταινίες με τις οποίες είναι στερεωμένα τα δυο μισά του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

 2. Εγκαταστήστε κάθε μπαταρία στην κατάλληλη θήκη, προσέχοντας να είναι σωστή η πολικότητα (Σχήμα 17).

  Note: Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, το μηχάνημα δεν θα υποστεί κάποια ζημιά αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Στην υποδοχή υπάρχουν ανάγλυφες επισημάνσεις πολικότητας για κάθε πόλο της μπαταρίας.

  g029817
 3. εβαιωθείτε ότι η μεταλλική τσιμούχα και το ελαστικό παρέμβυσμα είναι σωστά τοποθετημένα στο αυλάκι του τηλεχειριστηρίου και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (Σχήμα 17).

 4. Στερεώστε το κάλυμμα με τις 6 βίδες (Σχήμα 17) και σφίξτε τες με ροπή 1,5 έως 1,7 N∙m.

  Note: Μη σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

Κουμπί αδειάσματος χοάνης

Για να αδειάσετε τη χοάνη, πατήστε 2 φορές το κουμπί αδειάσματος χοάνης (Σχήμα 18).

Important: Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την ακολουθία αδειάσματος, το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς πίσω από το όχημα ρυμούλκησης και στο ύψος μεταφοράς.

g030468

Κουμπί χαμηλώματος σαρώθρου

Για να χαμηλώσετε τη χοάνη, πατήστε το κουμπί χαμηλώματος σαρώθρου (Σχήμα 18). Μπορείτε να χαμηλώσετε τη χοάνη όταν αυτή βρίσκεται σε μία από τις εξής θέσεις:

 • Ύψος αδειάσματος χοάνης

 • Ύψος μεταφοράς

 • Ύψος αναστροφής

  Note: Όταν χαμηλώνετε τη χοάνη από τη θέση αδειάσματος μπορείτε να σταματήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, ελευθερώνοντας το κουμπί χαμηλώματος σαρώθρου.

  Note: Με το μηχάνημα στις θέσεις μεταφοράς ή αναστροφής, μπορείτε να διακόψετε το χαμήλωμα της χοάνης, πατώντας το κουμπί ανύψωσης σαρώθρου.

Κουμπί ανύψωσης σαρώθρου—Τυπική λειτουργία

Για να ανυψώσετε το μηχάνημα στην τυπική λειτουργία, πατήστε το κουμπί ανύψωσης σαρώθρου. Η χοάνη σταματά στο προκαθορισμένο ύψος (Σχήμα 18).

 • Το ύψος μεταφοράς (αρχική θέση) είναι από 33,7 cm έως 38,7 cm.

 • Το ύψος αναστροφής (θέση μετατόπισης) είναι από 21,6 cm έως 26,7 cm.

Κουμπί ανύψωσης σαρώθρου—Προαιρετική λειτουργία

υτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε οποιοδήποτε ύψος επιθυμείτε και σταματάει σε προκαθορισμένα ύψη.

Note: Για να επιλέξετε την προαιρετική λειτουργία ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή λειτουργίας ανύψωσης σαρώθρου.

Για να ανυψώσετε το μηχάνημα στην προαιρετική λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανύψωσης σαρώθρου μέχρι η χοάνη να σταματήσει στο προκαθορισμένο ύψος (Σχήμα 18).

 • Το ύψος μεταφοράς (αρχική θέση) είναι από 33,7 cm έως 38,7 cm.

 • Το ύψος αναστροφής (θέση μετατόπισης) είναι από 21,6 cm έως 26,7 cm.

Κουμπί μετατόπισης αριστερά

Για να μετακινήσετε το μηχάνημα προς τα αριστερά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μετατόπισης αριστερά (Σχήμα 18). Μόλις ελευθερώσετε το κουμπί η μετατόπιση αριστερά σταματάει.

Κουμπί μετατόπισης δεξιά

Για να μετακινήσετε το μηχάνημα προς τα δεξιά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μετατόπισης δεξιά (Σχήμα 18). Μόλις ελευθερώσετε το κουμπί η μετατόπιση δεξιά σταματάει.

Κουμπί διακοπής

Πατώντας το κουμπί διακοπής απενεργοποιείται κάθε λειτουργία.

Note: Υπάρχει μια καθυστέρηση περίπου 3 δευτερολέπτων.

Διαγνωστική λυχνία

Η διαγνωστική λυχνία (Σχήμα 19) βρίσκεται πάνω στο εμπρός κάλυμμα και υποδεικνύει τους κωδικούς σφάλματος του μηχανήματος. Μόλις μετακινήσετε το κλειδί στη θέση RUN (Σε λειτουργία), η διαγνωστική λυχνία ανάβει επί 5 δευτερόλεπτα, σβήνει επί 5 δευτερόλεπτα και, μετά, αρχίζει να αναβοσβήνει 3 φορές το δευτερόλεπτο μέχρι να πατήσετε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο χειρός. Εάν η λυχνία ανάψει επί 5 δευτερόλεπτα και μετά αρχίσει να αναβοσβήνει 10 φορές το δευτερόλεπτο (με ή χωρίς παύση 5 δευτερολέπτων), υπάρχει σφάλμα στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος κωδικών σφάλματος.

Note: Η διαγνωστική λυχνία ανάβει όταν πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο χειρός.

Note: Εάν πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο χειρός ενώ θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα, η λυχνία δεν αναβοσβήνει 3 φορές το δευτερόλεπτο μετά το σβήσιμό της επί 5 δευτερόλεπτα.

g030471

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Διαστάσεις και βάρη

Πλάτος221 cm (87")
Ύψος202 cm (79-1/2")
πόσταση από το έδαφος αδειάσματος χοάνης173 cm (68")
Μήκος Χοάνη χαμηλωμένη —173 cm (68") Χοάνη ανυψωμένη—229 έως 249 cm (90" έως 98")
άρος (κενό)680 kg
Μικτό βάρος οχήματος (GVW)1.588 kg

Προδιαγραφές ραδιοεπικοινωνίας

Συχνότητα2,4 GHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου19,59 dBm

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα του οχήματος ρυμούλκησης με γρήγορες κινήσεις.

 • εβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια που απαιτούν παρουσία χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι στη θέση τους και λειτουργούν κανονικά. ν δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα στα οποία θα μπορούσε να προσκρούσει το μηχάνημα.

 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα Workman ως όχημα ρυμούλκησης και κινείστε σε επικλινή εδάφη, προτείνουμε να εγκαταστήσετε βάρος 227 kg στην πλατφόρμα του οχήματος.

 • εβαιωθείτε ότι το όχημα ρυμούλκησης είναι κατάλληλο για χρήση με παρελκόμενο αυτού του βάρους, συμβουλευόμενοι τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του οχήματος ρυμούλκησης.

 • Προτού κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο μηχάνημα, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί του οχήματος ρυμούλκησης και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

Λειτουργία του μηχανήματος

Η κύρια λειτουργία του μηχανήματος είναι η σάρωση απορριμμάτων ή υπολειμμάτων από μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα.

Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται μέσω του τηλεχειριστηρίου. Για τη σωστή χρήση των κουμπιών ελέγχου ανατρέξτε στην ενότητα Χειριστήρια.

Κατά τη μεταφορά και τη στροφή, τοποθετήστε το μηχάνημα στα εξής ύψη:

 • Το ύψος μεταφοράς (αρχική θέση) είναι από 33,7 cm έως 38,7 cm.

 • Το ύψος αναστροφής (θέση μετατόπισης) είναι από 21,6 cm έως 26,7 cm.

Προειδοποίηση

Τα περιστρεφόμενα μέρη ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

 • Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη για αποφυγή τραυματισμού.

 • Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν δεν έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά καλύμματα ή οι υπόλοιπες προστατευτικές διατάξεις.

Ρύθμιση του ύψους της βούρτσας

Ρυθμίστε το μηχάνημα έτσι ώστε η βούρτσα να αγγίζει ελαφρά την επιφάνεια χωρίς να εισχωρεί στον χλοοτάπητα.

νατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για τις συνιστώμενες ρυθμίσεις του μηχανήματος.

ΠερίπτωσηΡύθμιση τροχίσκου/βούρτσαςΡύθμιση εμπρός πτερυγίουΣημειώσεις
Greens/Σημεία εκκίνησης2 έως 4 εγκοπές από κάτω6 έως 13 mm (¼" έως 1/2") από το έδαφοςΗ βούρτσα πρέπει να εφάπτεται ελαφρά στον χλοοτάπητα
Fairway/Διαδρομές3 έως 5 εγκοπές από κάτω13 έως 25 mm (1/2" έως 1") από το έδαφοςΗ βούρτσα πρέπει να καλύπτει το 1/3 του ύψους του γρασιδιού
θλητικά γήπεδα5 έως 7 εγκοπές από κάτω25 έως 76 mm (1" έως 3") από το έδαφοςΗ βούρτσα πρέπει να καλύπτει το 1/3 του ύψους του γρασιδιού
Φύλλα5 έως 9 εγκοπές από κάτωφαιρέστε το εμπρός πάνελΗ βούρτσα πρέπει να καλύπτει το 1/3 του ύψους του γρασιδιού
Ελεύθερες εγκοπέςΜήκος βούρτσαςΎψος κεντρικού άξονα βούρτσας
Γλωττίδα σφήνας επάνωΓλωττίδα σφήνας κάτω
013,970 cm (5,500") 15,240 cm (6,000")
 14,288 cm (5,625")15,558 cm (6,125")
114,605 cm (5,750") 15,875 cm (6,250")
 14,923 cm (5,875")16,193 cm (6,375")
215,240 cm (6,000") 16,500 cm (6,500")
 15,558 cm (6,125")16,828 cm (6,625")
315,875 cm (6,250") 17,145 cm (6,750")
 16,193 cm (6,375")17,463 cm (6,875")
416,510 cm (6,500") 17,780 cm (7,000")
 16,828 cm (6,625")18,098 cm (7,125")
517,145 cm (6,750") 18,415 cm (7,250")
 17,463 cm (6,875")18,733 cm (7,375")
617,780 cm (7,000") 19,050 cm (7,500")
 18,098 cm (7,125")19,368 cm (7,625")
718,415 cm (7,250") 19,685 cm (7,750")
 18,733 cm (7,375")20,003 cm (7,875")
819,050 cm (7,500") 20,320 cm (8,000")
 19,368 cm (7,625")20,638 cm (8,125")
919,685 cm (7,750") 20,955 cm (8,250")
 20,003 cm (7,875")21,273 cm (8,375")
1020,320 cm (8,000") 21,590 cm (8,500")
 20,638 cm (8,125")21,908 cm (8,625")
1120,955 cm (8,250") 22,225 cm (8,750")
 21,273 cm (8,375")22,543 cm (8,875")
1221,590 cm (8,500") 22,860 cm (9,000")
 21,908 cm (8,625")23,178 cm (9,125")
1322,225 cm (8,750") 23,495 cm (9,250")
 22,543 cm (8,875")23,813 cm (9,375")

Για περαιτέρω επεξηγήσεις των συνιστώμενων ρυθμίσεων του μηχανήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 20 και Σχήμα 21.

g011012
 1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

 2. νυψώστε τη χοάνη και εγκαταστήστε το στήριγμα ασφαλείας της χοάνης. νατρέξτε στην ενότητα Χρήση του στηρίγματος ασφάλειας της χοάνης.

 3. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης της σφήνας ρύθμισης ύψους (Σχήμα 21) τόσο ώστε να την τραβήξετε έξω κατά περίπου 13 mm (1/2").

  g011013
 4. Ξεσφίξτε τα παξιμάδια ασφάλισης ρύθμισης ύψους τροχίσκου (Σχήμα 21).

 5. Τραβήξτε έξω τη σφήνα ρύθμισης ύψους και μετακινήστε τον πίσω τροχίσκο επάνω ή κάτω, σύροντας την πλάκα ρύθμισης ύψους τροχίσκου στο ύψος που θέλετε (Σχήμα 21).

 6. Σφίξτε τα παξιμάδια ασφάλισης για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

 7. Επαναλάβατε τη διαδικασία στο άλλο άκρο της βούρτσας· φροντίστε οι ρυθμίσεις να είναι ίδιες.

Ρύθμιση της ξύστρας του τροχίσκου

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι μεταξύ της ξύστρας του τροχίσκου (Σχήμα 21) και του τροχίσκου υπάρχει διάκενο 2 mm (1/16"). Ξεσφίξτε τα παξιμάδια ρύθμισης της ξύστρας του τροχίσκου, τοποθετήστε τον τροχίσκο εκεί όπου θέλετε και, μετά, σφίξτε τα παξιμάδια.

Ρύθμιση του ύψους του εμπρός πτερυγίου

Για τη βέλτιστη περισυλλογή υπολειμμάτων, ρυθμίστε το εμπρός πτερύγιο (Σχήμα 22) έτσι ώστε να υπάρχει διάκενο από 6 mm έως 13 mm (1/4" έως ½") από την κάτω ακμή του πτερυγίου έως το έδαφος.

Note: Εάν περισυλλέγετε μεγαλύτερα υπολείμματα ή σαρώνετε ψηλότερο γρασίδι μπορείτε να ανυψώσετε το εμπρός πτερύγιο μέχρι το τέρμα ή να το αφαιρέσετε εντελώς.

g011014
 1. Ξεσφίξτε τα παξιμάδια που ασφαλίζουν τη μεταλλική λάμα και το εμπρός πτερύγιο στο περίβλημα της βούρτσας (Σχήμα 23).

  g011015
 2. Ρυθμίστε το πτερύγιο στο ύψος λειτουργίας που θέλετε και σφίξτε τα παξιμάδια.

Έλεγχος πίεσης ελαστικών

Ελέγχετε καθημερινά την πίεση των ελαστικών, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά φουσκωμένα.

Σωστή πίεση αέρα ελαστικών: 12,5 psi (86,2 kPa)

Μέγιστη πίεση αέρα ελαστικών: 18 psi (124 kPa)

Έλεγχος σύσφιξης παξιμαδιών τροχών

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια τροχών.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια τροχών.
 • Προειδοποίηση

  Η μη σωστή σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει αστοχία ή απώλεια του τροχού και σοβαρό τραυματισμό.

  εβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια των τροχών είναι σφιγμένα με τη σωστή ροπή.

  Ελέγξτε και σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 95 έως 122 N∙m.

  g292670

  Ενεργοποίηση του ελεγκτή

  Ο ελεγκτής (Σχήμα 25) ενεργοποιείται αμέσως μόλις συνδέσετε την καλωδίωση του μηχανήματος στην καλωδίωση τροφοδοσίας του οχήματος ρυμούλκησης.

  • Στα μοντέλα Workman με σειριακό αριθμό ίσο ή μικρότερο από 899999999, η καλωδίωση τροφοδοτεί συνεχώς με ρεύμα.

  • Στα μοντέλα Workman με σειριακό αριθμό 900000001 και μεγαλύτερο, γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση RUN (Σε λειτουργία) για να τροφοδοτήσει ρεύμα η καλωδίωση.

   g030472

  Χρήση της λειτουργίας αδρανοποίησης του ελεγκτή

  Η μονάδα ελέγχου του μηχανήματος διαθέτει λειτουργία αδρανοποίησης. Η αδρανοποίηση γίνεται μετά από 2-1/2 ώρες συνεχούς αδράνειας του πομπού του τηλεχειριστηρίου.

  • Στη λειτουργία αδρανοποίησης ο πομπός του τηλεχειριστηρίου δεν ελέγχει καμία λειτουργία.

  • Για να επαναφέρετε τον ελεγκτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης:

   • Στα μοντέλα Workman με σειριακό αριθμό ίσο ή μικρότερο από 899999999, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε την καλωδίωση του μηχανήματος σε αυτήν του οχήματος.

   • Στα μοντέλα Workman με σειριακό αριθμό 900000001 και μεγαλύτερο, γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και ξανά στη θέση RUN (Σε λειτουργία).

  • Για να αποφύγετε την αδρανοποίηση του ελεγκτή κατά την εργασία, χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο τουλάχιστον κάθε 2-1/2 ώρες για να μετατοπίζετε το μηχάνημα.

  Χρήση του στηρίγματος ασφάλειας της χοάνης

  Κάθε φορά που εργάζεστε κάτω από την ανυψωμένη χοάνη, βεβαιωθείτε ότι στον κύλινδρο ανύψωσης που βρίσκεται σε έκταση έχει τοποθετηθεί το στήριγμα ασφαλείας χοάνης.

  1. νυψώστε τη χοάνη μέχρι ο κύλινδρος ανύψωσης να εκταθεί.

  2. φαιρέστε την κοπίλια και τον πείρο που στερεώνει το στήριγμα ασφαλείας στη βάση αποθήκευσης που υπάρχει στο πλαίσιο του μηχανήματος (Σχήμα 26). φαιρέστε το στήριγμα ασφαλείας.

   g011020
  3. Εφαρμόστε το στήριγμα ασφαλείας χοάνης στον άξονα του κυλίνδρου, φροντίζοντας το άκρο του στηρίγματος να εφαρμόζει στον κορμό του κυλίνδρου και το άκρο του άξονα του κυλίνδρου (Σχήμα 27).

   Note: Στερεώστε το στήριγμα ασφαλείας χοάνης στον άξονα του κυλίνδρου, χρησιμοποιώντας την κοπίλια και τον πείρο.

   g011021
  4. Για να αποθηκεύσετε το στήριγμα ασφαλείας, αφαιρέστε το από τον κύλινδρο και στερεώστε το στην αντίστοιχη βάση που υπάρχει στο πλαίσιο του μηχανήματος.

  5. Η εγκατάσταση και η αφαίρεση του στηρίγματος ασφαλείας πρέπει πάντα να γίνεται από την πίσω πλευρά της χοάνης.

  Important: Μην επιχειρήσετε να χαμηλώσετε τη χοάνη με το στήριγμα ασφαλείας τοποθετημένο στον κύλινδρο.

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Μη μεταφέρετε ποτέ επιβάτες και φροντίστε να μην υπάρχουν διερχόμενοι ή κατοικίδια κοντά στο μηχάνημα κατά τη λειτουργία.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα, προκειμένου να αποφεύγονται λακκούβες ή άλλες παγίδες κινδύνου.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

  • ν κτυπήσετε κάποιο αντικείμενο ή αν το μηχάνημα παρουσιάζει μη φυσιολογικούς κραδασμούς, ακινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού ελέγξετε το μηχάνημα. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

  • Να διατηρείτε πάντοτε την κατάλληλη πίεση στα ελαστικά.

  • Προτού μετακινήσετε τον εξοπλισμό σε δημόσιο οδικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους κανονισμούς. εβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα απαιτούμενα αντανακλαστικά στοιχεία και φώτα και ότι είναι καθαρά και ορατά από όσους κινούνται στο ίδιο ή το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

  • Μειώνετε ταχύτητα σε ανώμαλα οδοστρώματα και εδάφη

  • Προτού ενεργοποιήσετε τον κύκλο αδειάσματος, το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται στη θέση μεταφοράς (ακριβώς πίσω από το όχημα ρυμούλκησης).

  • Το άδειασμα υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μένετε μακριά από την χοάνη κατά την οπισθοπορεία ή το άδειασμα του μηχανήματος.

  • Υπό ειδικές συνθήκες, το υγρό συμπιεσμένο κομμένο γρασίδι μπορεί να παράγει θερμότητα. δειάζετε πάντα τη χοάνη προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα.

  • Η ανύψωση και το χαμήλωμα της θύρας της χοάνης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε διερχόμενους ή κατοικίδια ζώα. Φροντίστε ώστε διερχόμενοι και κατοικίδια ζώα να παραμένουν μακριά από το μηχάνημα, ενόσω χειρίζεστε τη χοάνη.

  • Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αδειάζετε τη χοάνη μόνο σε σημεία όπου δεν υπάρχουν εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα εμπόδια.

  • Ποτέ μην αδειάζετε τη χοάνη σε επικλινές έδαφος. δειάζετε πάντα τη χοάνη σε επίπεδο έδαφος.

  • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, αδειάστε τη χοάνη, χαμηλώστε τη χοάνη μέχρι οι τροχίσκοι να ακουμπήσουν στο έδαφος και ασφαλίστε με τάκους τους τροχούς προτού αποσυνδέσετε το μηχάνημα από το όχημα ρυμούλκησης.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  • Ελέγξτε τις προδιαγραφές του οχήματος ρυμούλκησης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε την επιτρεπόμενη κλίση εδάφους.

  • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • ξιολογήστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • Πριν χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη και ελέγξτε τις συνθήκες για να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

  • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Στρίβετε αργά και σταδιακά.

  • Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του.

  • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο χορτάρι, κατά μήκος πλαγιάς, ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των κινητήριων τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε πρανή, χαντάκια, αναχώματα, νερό ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Ορίστε έναν ασφαλή χώρο μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

  Έλεγχος του συστήματος ενδοασφάλισης

  Προσοχή

  Οι διακόπτες ενδοασφάλισης σας προστατεύουν. Με έναν αποσυνδεδεμένο ή ελαττωματικό διακόπτη ενδοασφάλισης το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει με μη ασφαλή τρόπο και να προκληθεί τραυματισμός.

  • Μην αποσυνδέετε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.

  • Ελέγχετε καθημερινά τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης και βεβαιώνεστε ότι το σύστημα ενδοασφάλισης λειτουργεί σωστά.

  • Εάν υπάρχει ελαττωματικός διακόπτης, αντικαταστήστε τον προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

  Το σύστημα ενδοασφάλισης εκτελεί τις εξής λειτουργίες:

  • Εμποδίζει την περιστροφή της βούρτσας με τη χοάνη στην ανυψωμένη θέση.

  • Εμποδίζει το άδειασμα της χοάνης όταν το μηχάνημα είναι σε μετατοπισμένη θέση.

  • Κατά το άδειασμα της χοάνης ηχεί η αντίστοιχη προειδοποίηση. Μη μετακινείτε το όχημα ρυμούλκησης ενώ αδειάζει η χοάνη.

  Συμβουλές κατά τον χειρισμό

  • Προτού ξεκινήσετε τη σάρωση, επιθεωρήστε την περιοχή για να βρείτε την καλύτερη κατεύθυνση σάρωσης.

   Note: Για να διατηρήσετε ευθεία πορεία κατά τη σάρωση, επικεντρωθείτε σε ένα μακρινό αντικείμενο στην κατεύθυνσή σας.

  • Προσπαθήστε να καλύπτετε χωρίς διακοπές διαδρομές μεγάλου μήκους, με μικρή επικάλυψη κατά την επιστροφή.

  • Σε εκτάσεις χλοοτάπητα, η βούρτσα περισυλλέγει βύσματα (πυρήνες) χλοοτάπητα, κλαράκια, κομμένο γρασίδι, φύλλα, πευκοβελόνες και κουκουνάρια και μικρά απορρίμματα ή υπολείμματα.

  • Επίσης, το μηχάνημα περιποιείται τον χλοοτάπητα. Η βούρτσα «χτενίζει» και ανασηκώνει το γρασίδι για ομοιόμορφο κόψιμο κατά το κούρεμα. Με τον καθαρισμό γίνεται και ελαφρύς αερισμός, που αυξάνει τη διείσδυση του νερού και των ζιζανιοκτόνων, μειώνοντας την ανάγκη για ανανέωση του χλοοτάπητα.

   Important: ποφεύγετε τις απότομες στροφές κατά τη χρήση του μηχανήματος διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στον χλοοτάπητα.

  • Όταν η χοάνη γεμίσει, το μηχάνημα δεν περισυλλέγει απορρίμματα το ίδιο αποτελεσματικά, και τα ξένα αντικείμενα παραμένουν ή επιστρέφουν στο έδαφος.

  Άδειασμα της χοάνης

  Κίνδυνος

  Τυχόν ανατροπή ή ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

  • Ποτέ μην αδειάζετε τη χοάνη σε επικλινές έδαφος. δειάζετε πάντα τη χοάνη σε επίπεδο έδαφος.

  • δειάζετε τη χοάνη μόνο σε σημεία όπου δεν υπάρχουν εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα εμπόδια.

  Important: Κατά το άδειασμα να βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στο όχημα ρυμούλκησης με τον πείρο κοτσαδόρου και την κοπίλια.

  Important: Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αδειάσματος βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται ακριβώς πίσω από το όχημα ρυμούλκησης και στο ύψος μεταφοράς.

  1. Πριν το άδειασμα, μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση μεταφοράς.

  2. Πατήστε το κουμπί αδειάσματος χοάνης επί 1 δευτερόλεπτο, ελευθερώστε το επί 1 δευτερόλεπτο και, μετά, πατήστε το ξανά (Σχήμα 28).

   Note: Το μηχάνημα δεν θα ανταποκριθεί εάν πατήσετε το κουμπί αδειάσματος χοάνης υπερβολικά γρήγορα.

   g030468
   g030465

   Προσοχή

   Το άδειασμα της χοάνης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε διερχόμενους ή κατοικίδια ζώα.

   Φροντίστε ώστε διερχόμενοι και κατοικίδια ζώα να παραμένουν μακριά από τη χοάνη.

  Χαμήλωμα της χοάνης

  Για να χαμηλώσετε τη χοάνη, πατήστε το κουμπί χαμηλώματος σαρώθρου.

  Note: εβαιωθείτε ότι η χοάνη βρίσκεται στην κάτω θέση προτού ξεκινήσετε τη ρυμούλκηση του μηχανήματος.

  Λειτουργία του μηχανήματος υπό συνθήκες ψύχους

  Για να λειτουργήσει σωστά η πλευστή κεφαλή του μηχανήματος το υδραυλικό υγρό πρέπει να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας 82°C.

  Επιλογή λειτουργίας ανύψωσης σαρώθρου

  Το κουμπί ανύψωσης σαρώθρου διαθέτει 2 λειτουργίες: την τυπική και την προαιρετική.

  Η τυπική λειτουργία σάς επιτρέπει να ανυψώνετε το μηχάνημα σε προκαθορισμένα ύψη. νατρέξτε στην ενότητα Κουμπί ανύψωσης σαρώθρου—Τυπική λειτουργία.

  Η προαιρετική λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε οποιοδήποτε ύψος επιθυμείτε και σταματάει σε προκαθορισμένα ύψη. νατρέξτε στην ενότητα Κουμπί ανύψωσης σαρώθρου—Προαιρετική λειτουργία.

  1. φαιρέστε το κάλυμμα από τη μονάδα ελέγχου.

  2. ποσυνδέστε τα 2 καλώδια από το βύσμα που φαίνεται στο Σχήμα 30.

  3. Συνδέστε τα 2 καλώδια στο υπάρχον βύσμα που είναι συνδεδεμένο στην πλεξούδα καλωδίωσης.

  4. Εγκαταστήστε το κάλυμμα στη μονάδα ελέγχου.

   g030597

   Note: Για να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία, εγκαταστήστε το αρχικό βύσμα.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  • Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σταθμεύστε το όχημα ρυμούλκησης σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο στο όχημα ρυμούλκησης, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • φήστε το μηχάνημα να κρυώσει προτού το αποθηκεύσετε σε εσωτερικό χώρο.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης σφιγμένα.

  • ντικαταστήστε όλες τις ετικέτες που έχουν φθαρεί, καταστραφεί ή χαθεί.

  Έλεγχος και καθαρισμός του μηχανήματος

  Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, καθαρίστε σχολαστικά το μηχάνημα. Στεγνώστε τη χοάνη με αέρα. Μετά τον καθαρισμό, ελέγξτε το μηχάνημα για τυχόν φθορές στα μηχανικά εξαρτήματα. Η εκτέλεση αυτών των διαδικασιών θα εξασφαλίσει την ικανοποιητική λειτουργία του μηχανήματος στην επόμενη σάρωση.

  Μεταφορά του μηχανήματος

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα εάν έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός και το φως μεταφοράς.

  • Για τη μεταφορά του μηχανήματος, χρησιμοποιήστε τα σημεία πρόσδεσης για να στερεώσετε στο τρέιλερ το εμπρός μέρος του μηχανήματος (Σχήμα 31) και τον άξονα (Σχήμα 32) για το πίσω μέρος του μηχανήματος.

   Note: Η μεταφορά του μηχανήματος χωρίς πρόσδεση στα αντίστοιχα σημεία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.

   g011023
   g011024

  Συντήρηση

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια τροχών.
 • SΚάθε 25 ώρες
 • Καθαρίστε τον χώρο της βούρτσας.
 • Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε το μηχάνημα.Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες, λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο. Εάν το μηχάνημα λειτουργεί σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων και σκόνης, λιπαίνετε καθημερινά τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών.
 • ντικαταστήστε τη βούρτσα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια τροχών.
 • ντικαταστήστε το εμπρός πτερύγιο.
 • Κάθε 600 ώρες
 • Ελέγξτε την χοάνη για φθορές.
 • Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  Δευτ.Τρ.Τετ.Πέμ.Παρ.Σάβ.Κυρ.
  Ελέγξτε τη λειτουργία της ενδοασφάλισης.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες για τυχόν ζημιές.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου.       
  Ελέγξτε τη χοάνη.       
  Καθαρίστε τυχόν τυλιγμένα υλικά ή αντικείμενα από τη βούρτσα.       
  Ελέγξτε τη βούρτσα για φθορές.1       
  Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.2       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       

  1 ντικαταστήστε εάν έχει φθαρεί ή λείπει

  2 μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα

  Σημείωση για προβληματικά σημεία

  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΣτοιχείοΗμερομηνίαΠληροφορίες
     
     
     
     
     
     
     

  σφάλεια συντήρησης

  • Προτού προβείτε σε εργασίες συντήρησης, σέρβις ή ρύθμισης του μηχανήματος, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, ακινητοποιήστε το όχημα ρυμούλκησης, τραβήξτε το χειρόφρενο του οχήματος ρυμούλκησης, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • κινητοποιήστε με τάκους τους τροχούς του μηχανήματος κάθε φορά που το αποσυνδέετε από το όχημα ρυμούλκησης.

  • Να εκτελείτε μόνο τις οδηγίες συντήρησης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. ν απαιτούνται επισκευές μεγάλης έκτασης ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  • εβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες έτσι ώστε το μηχάνημα να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια.

  • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τάκους ή τρίποδες. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υδραυλικά εξαρτήματα για να στηρίξετε το μηχάνημα.

  • Ελέγχετε καθημερινά τα μπουλόνια στερέωσης των τζινιών για να βεβαιώνεστε ότι είναι σφιγμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

  • Μετά από συντήρηση ή ρύθμιση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί και κλείσει όλες οι προστατευτικές διατάξεις.

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Λίπανση του μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε το μηχάνημα.Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες, λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο. Εάν το μηχάνημα λειτουργεί σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων και σκόνης, λιπαίνετε καθημερινά τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής.
 • Το μηχάνημα διαθέτει 11 γρασαδοράκια που πρέπει να λιπαίνονται με γράσο λιθίου Νο. 2.

  1. Λιπάνετε τα εξής γρασαδοράκια:

   • Άξονας χοάνης (άνω) (2) (Σχήμα 33)

   • Άξονας βούρτσας (2) (Σχήμα 34)

   • Κύλινδρος ανύψωσης (2) (Σχήμα 35)

   • Άξονας χοάνης (κάτω) (2) (Σχήμα 36)

   • Άξονας ρυμού έλξης (1) (Σχήμα 37)

   • άση λεπίδας στοίβαξης (Σχήμα 38)

   • Πλήμνη λεπίδας στοίβαξης (Σχήμα 38)

  2. Σκουπίστε τα γρασαδοράκια έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή ξένων αντικειμένων στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο τριβής.

  3. Διοχετεύστε γράσο στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο.

  4. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο, αν υπάρχει.

   g011025
   g011026
   g011027
   g011028
   g011029
   g011030

  ντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου και βασικής μονάδας

  Important: Διαβάστε ολόκληρη τη διαδικασία προτού την εκτελέσετε.

  Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα το τηλεχειριστήριο πρέπει να διασυνδεθεί με τη βασική μονάδα. Το τηλεχειριστήριο αντιστοιχίζεται με τη βασική μονάδα του συστήματος από το εργοστάσιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αντιστοίχισης. Εάν είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ τηλεχειριστηρίου και βασικής μονάδας (π.χ. χρήση καινούριου ή ανταλλακτικού τηλεχειριστηρίου με υπάρχουσα βασική μονάδα), κάντε τα εξής.

  Note: Η αντιστοίχιση ενός τηλεχειριστηρίου σε διαφορετική βασική μονάδα καταργεί την αντιστοίχισή του με την αρχική βασική μονάδα.

  1. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της βασικής μονάδας.

  2. Σταθείτε με το τηλεχειριστήριο στο χέρι, κοντά στη βασική μονάδα σε άμεση οπτική επαφή μεταξύ τους.

  3. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά μετατόπισης αριστερά και μετατόπισης δεξιά. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο περίπου.

  4. Συνεχίστε να πατάτε και τα δύο κουμπιά μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήνει δύο φορές το δευτερόλεπτο περίπου.

  5. φήστε τα κουμπιά.

  6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μετατόπισης αριστερά. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει δύο φορές το δευτερόλεπτο περίπου.

  7. Κρατήστε πατημένο το κουμπί μετατόπισης αριστερά και μετακινήστε το κλειδί μίζας στη θέση RUN (Σε λειτουργία). Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία LED θα ανάψει σταθερά.

   Note: υτή η διαδικασία διαρκεί έως 20 δευτερόλεπτα.

  8. φήστε το κουμπί μετατόπισης αριστερά.

   Το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση με το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο.

   g030468

  ντικατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

  Το τηλεχειριστήριο χειρός τροφοδοτείται από 4 μπαταρίες AAA. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, για να αποφύγετε βλάβη της μονάδας, τηρήστε την πολικότητα που αναγράφεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

  1. φαιρέστε τις 6 βίδες από την πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 40).

   Note: ν είναι εφικτό, φροντίστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος και των μπαταριών να παραμείνει το ελαστικό παρέμβυσμα και η μεταλλική τσιμούχα στο αυλάκι τους.

   g029817
  2. φαιρέστε τις εκφορτισμένες μπαταρίες και απορρίψτε τις κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

  3. Τοποθετήστε κάθε καινούρια μπαταρία στην κατάλληλη θήκη, προσέχοντας να είναι σωστή η πολικότητα.

   Note: Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, η μονάδα δεν θα υποστεί κάποια ζημιά αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.

  4. ν αφαιρέσετε κατά λάθος το ελαστικό παρέμβυσμα και τη μεταλλική τσιμούχα, επανατοποθετήστε τα προσεκτικά στο αυλάκι του τηλεχειριστηρίου χειρός.

  5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το με τις 6 βίδες που είχατε αφαιρέσει προηγουμένως (Σχήμα 40), εφαρμόζοντας ροπή 1,5 έως 1,7 N∙m.

   Note: Μη σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

  Αποθήκευση

  1. Καθαρίστε σχολαστικά το μηχάνημα από χώματα, σκόνες, φύλλα και υπολείμματα.

  2. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

  3. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης και σφίξτε τα, αν απαιτείται.

  4. Γρασάρετε όλα τα γρασαδοράκια. ν έχει παραμείνει λιπαντικό, σκουπίστε το.

  5. Ελέγξτε την κατάσταση της βούρτσας και αντικαταστήστε την εάν χρειάζεται.

  Επίλυση προβλημάτων

  ΠρόβλημαΠιθανές αιτίεςΔιορθωτική ενέργεια
  Το μηχάνημα δεν περισυλλέγει τα υπολείμματα.

  Η βούρτσα είναι φθαρμένη.

  Η βούρτσα ρυθμίστηκε πολύ ψηλά.

  Το εμπρός πτερύγιο ρυθμίστηκε πολύ χαμηλά ή πολύ ψηλά.

  ντικαταστήστε τη βούρτσα.

  Ρυθμίστε το ύψος της βούρτσας· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του ύψους της βούρτσας.

  Ρυθμίστε το ύψος του εμπρός πτερυγίου· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του ύψους του εμπρός πτερυγίου.

  Το μηχάνημα παράγει υπερβολικούς κραδασμούς.

  Ελέγξτε τα ρουλεμάν του άξονα της βούρτσας. Εάν η θερμοκρασία τους είναι υπερβολικά υψηλή, ελέγξτε τα ρουλεμάν για φθορές.

  Έχουν τυλιχτεί ξένα υλικά γύρω από τη βούρτσα.

  ντικαταστήστε κάθε φθαρμένο ρουλεμάν.

  πομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα.

  Η διαγνωστική λυχνία του μηχανήματος δεν ανάβει όταν πατιέται ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

  Υπάρχουν παρεμβολές στη συχνότητα.

  ντιστοιχίστε το τηλεχειριστήριο με τη βασική μονάδα· ανατρέξτε στην ενότητα ντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου και βασικής μονάδας .

  Έλεγχος κωδικών σφάλματος

  ν η διαγνωστική λυχνία υποδεικνύει σφάλμα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα Διαγνωστική λυχνία), ελέγξτε τους κωδικούς σφάλματος για να προσδιορίσετε το πρόβλημα που υπάρχει στο μηχάνημα.

  Είσοδος στη διαγνωστική λειτουργία και έλεγχος κωδικών

  1. Γυρίστε το κλειδί στη θέση RUN (Σε λειτουργία).

  2. Διακόψτε την τροφοδοσία αποσυνδέοντας την καλωδίωση του οχήματος από την καλωδίωση του μηχανήματος.

  3. φαιρέστε το εμπρός κάλυμμα.

  4. Τραβήξτε και αφαιρέστε το αποσπώμενο καπάκι από τους 2 παράλληλους διαγνωστικούς συνδέσμους (Σχήμα 41A).

  5. Συνδέστε τους παράλληλους διαγνωστικούς συνδέσμους μεταξύ τους (Σχήμα 41B).

   g030474
  6. Συνδέστε τις καλωδιώσεις οχήματος και μηχανήματος για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα το μηχάνημα.

  7. Μετρήστε τον αριθμό αναλαμπών ώστε να αναγνωρίσετε τον κωδικό σφάλματος και κατόπιν ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί:

   Note: ν υπάρχουν περισσότερα του ενός σφάλματα, η λυχνία θα αναβοσβήνει διαδοχικά και με τους δύο κωδικούς, θα ακολουθήσει μια μεγάλη παύση και κατόπιν θα επαναληφθεί η ακολουθία των κωδικών.

   ΚωδικόςΜοτίβο αναλαμπών λυχνίας LEDΣυμπεριφοράΛεπτομέρειες
   Σφάλματα μηχανήματος
   11Μονή αναλαμπή, παύση, μονή αναλαμπή, παύση διαρκείας, επανάληψηπώλεια επικοινωνίας με τη ΣΗΣύνδεσμος εκτός υποδοχής: εντοπίστε τον χαλαρωμένο ή αποσυνδεδεμένο σύνδεσμο και συνδέστε τον.
   Σφάλμα καλωδίωσης: επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
   Πρόβλημα στη ΣΗ: επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
   12Μονή αναλαμπή, παύση, διπλή αναλαμπή, παύση διαρκείας, επανάληψησυμβατότητα έκδοσης ΣΗΣ ή/και τηλεχειριστηρίου χειρόςΛάθος λογισμικό (εγκαταστήστε το σωστό λογισμικό μέσω TORODIAG): επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
   13Μονή αναλαμπή, παύση, τριπλή αναλαμπή, παύση διαρκείας, επανάληψηΣφάλμα τηλεχειριστηρίου χειρός—δεν έχει υλοποιηθεί στην ναθ. Υπάρχει λανθασμένη αντιστοίχιση προϊόντων (π.χ., προσπάθεια ενημέρωσης λογισμικού σε ένα MH-400 με φορητή συσκευή ProPass)
  8. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.

  Επαναφορά κωδικών σφάλματος

  φού επιλύσετε το πρόβλημα, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τους διαγνωστικούς συνδέσμους. Η διαγνωστική λυχνία θα αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο συνεχόμενα.