Bevezetés

Ez a forgókéses fűnyíró traktor professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásra készült. Elsősorban házikerti vagy közterületi füves területek jól karbantartott gyepén végzett fűnyírásra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro-ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típusszámát és gyári számát. Az Ábra 1 jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a gyári számot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

g233771

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek. A részleteket lásd a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatban (DOC).

Lásd a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1940 vagy J2723 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a fűnyíróosztályban jelentősen kisebb. Lásd a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395:2013 szabvány alapján történt.

Biztonsági figyelmeztető jelzés

Ez a kézikönyvben és a gépen is megtalálható biztonsági figyelmeztető jelzés (Ábra 2) fontos biztonsági üzenetet jelöl, amelyet a balesetek elkerülése érdekében követni kell.

A jelzés jelentése: FIGYELEM! LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ! A BIZTONSÁGA MÚLIK RAJTA!

g000502

A biztonsági figyelmeztető jelzés olyan információ fölött látható, amely valamilyen nem biztonságos cselekedetre vagy helyzetre figyelmeztet, és a VESZÉLY!, a FIGYELEM! vagy a VIGYÁZAT! kifejezés követi.

VESZÉLY!: Olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményez, ha nem sikerül elkerülni.

FIGYELEM!: Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményezhet, ha nem sikerül elkerülni.

VIGYÁZAT!: Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely enyhébb vagy mérsékelt személyi sérülést okozhat, ha nem sikerül elkerülni.

Ez a kézikönyv két másik szót is használ az információk kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Általános óvintézkedések

Ez a gép levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A Toro úgy tervezte és tesztelte ezt a fűnyírót, hogy kellő biztonsággal lehessen üzemeltetni; ugyanakkor a biztonsági előírások betartásának hiánya személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

 • Olvassa el, értelmezze és kövesse a Kezelői kézikönyvben és más oktatóanyagokban, valamint a gépen, a motoron és a munkaeszközön található összes utasítást és figyelmeztetést. Minden kezelőnek és szerelőnek oktatáson kell részt vennie. Ha a kezelő(k) vagy a szerelő(k) nem tudja/tudják elolvasni ezt a kézikönyvet, a tulajdonos felelőssége, hogy elmagyarázza nekik az anyagot. A webhelyen további nyelvek is elérhetőek lehetnek.

 • Kizárólag képzett, felelősségteljes és fizikailag arra alkalmas kezelőnek engedje meg a gép kezelését, aki ismeri annak biztonságos működtetését, kezelőszerveit, valamint a biztonsági jelzéseket és utasításokat. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a berendezést. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát.

 • Tartsa mindig teljesen felhajtott és reteszelt helyzetben a bukócsövet, és használja a biztonsági övet.

 • Ne működtesse a gépet suvadások, árkok, töltések vagy vizek és egyéb veszélyek közelében, illetve 15 foknál meredekebb lejtőkön.

 • Ne tegye a kezeit vagy lábait a gép mozgó alkatrészeinek közelébe.

 • Ne működtesse a gépet sérült burkolattal, védőelemekkel vagy fedelekkel. A biztonsági védőelemek, burkolatok kapcsolók és egyéb berendezések mindig legyenek a helyükön és megfelelő üzemállapotban.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

Dőlésszögjelző

g011841

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól láthatóan, a potenciálisan veszélyes helyek mellett találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal99-8936
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decal109-6036
decal110-2067
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470

Csak MyRide™ funkcióval rendelkező gépeknél

decal115-9625
decal116-1716

Csak MyRide™ funkcióval nem rendelkező gépeknél

decal116-5988
decal116-8726
decal116-8283
decal117-0346
decal117-3848
decal120-5897
decal120-5898
decal126-2055
decal126-4659
decal127-0326

Csak oldalsó kidobású gépeknél

decal131-1180

Csak MyRide™ funkcióval rendelkező gépeknél

decal132-5063
decal136-5508

Csak hátsó kidobású gépeknél

decal136-5522
decal133-8062

Csak hátsó kidobású gépeknél

decal140-1198
decal114-4468
decal125-9383
decal132-0871

Csak MyRide™ funkcióval rendelkező gépeknél

decal132-5067

Termékáttekintés

g029631

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel.

Kezelőpanel

g008951

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS. Lásd: A motor beindítása.

Gázkar

A gázkar a motor fordulatszámának szabályozására szolgál, és fokozatmentesen állítható a LASSú és a GYORS helyzet között (Ábra 5).

Hidegindító gomb

A hidegindító gomb a hideg motor beindítására szolgál.

Késkapcsoló (mellékhajtás)

A mellékhajtás (erőleadó tengely) jelzéssel rendelkező késkapcsolóval kapcsolható be és ki a fűnyírókések meghajtása (Ábra 5).

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló a motor üzemidejét rögzíti. Akkor működik, amikor a motor jár. A rajta megjelenő érték alapján kell ütemezni a rendszeres karbantartást (Ábra 6).

g008950

Üzemanyagszint-jelző

Az üzemanyagszint-jelző az üzemóra-számlálóban található, a sávjai a gyújtáskapcsoló BE helyzetében világítanak (Ábra 6).

A visszajelző lámpa akkor gyullad ki, ha az üzemanyagszint alacsony (kb 3,8 l maradt az üzemanyagtartályban).

A biztonsági reteszelés szimbólumai

Az üzemóra-számlálón szimbólumok láthatók, amelyek fekete háromszöggel jelzik, ha a reteszelő részegység megfelelő helyzetben áll (Ábra 6).

Akkumulátor-visszajelző

A gyújtáskapcsolót BE helyzetbe fordítva a kijelzett akkumulátorfeszültség pár másodpercre megjelenik ott, ahol normál esetben az üzemóraszám látható.

Az akkumulátor-visszajelző a gyújtást ráadva világítani kezd, majd elalszik, amint a motor beindul, és a töltés beáll a megfelelő szintre (Ábra 6).

Menetvezérlő karok

A menetvezérlő karok segítségével vezethető a gép előre, hátra, illetve ezekkel lehet elfordulni valamelyik irányba (Ábra 4).

Semleges-reteszelt helyzet

Mielőtt elhagyja a gépet, állítsa a menetvezérlő karokat középhelyzetből kifelé, a SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe (Ábra 25). Ha megáll a géppel vagy őrizetlenül hagyja azt, a menetvezérlő karokat állítsa mindig SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe.

Rögzítőfékkar

Amikor leállítja a motort, mindig húzza be a rögzítőféket, hogy a gép ne mozdulhasson el.

Üzemanyag-elzáró szelep

Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet, ha a gépet szállítja vagy eltárolja, lásd: Az üzemanyag-elzáró szelep használata.

Note: A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

Oldalsó kidobású gépek

Szélesség

 122 cm-es nyíróasztal132 cm-es nyíróasztal152 cm-es nyíróasztal183 cm-es nyíróasztal
Nyíróasztal nélkül116 cm 116 cm 135 cm 150 cm
       
A terelőlap felhajtva137 cm146 cm 157 cm 187 cm
       
A terelőlap lehajtva161 cm 172 cm 192 cm 222 cm
       

Hossz

 122 cm-es nyíróasztal132 cm-es nyíróasztal152 cm-es nyíróasztal183 cm-es nyíróasztal
A bukócső felhajtva201 cm 201 cm 211 cm 219 cm
       
A bukócső lehajtva206 cm 206 cm 215 cm 223 cm
       

Magasság

 122 cm-es nyíróasztal132 cm-es nyíróasztal152 cm-es nyíróasztal183 cm-es nyíróasztal
Bukócső felhajtva179 cm 179 cm 179 cm 179 cm
       
Bukócső lehajtva119 cm 119 cm 119 cm 119 cm
       

Tömeg

TípusTömeg
72902TE556 kg
72919TE537 kg
72925TE590 kg
72969TE583 kg

Hátsó kidobású gépek

Szélesség

 152 cm-es nyíróasztal
Nyíróasztal nélkül135 cm
 
Nyíróasztallal együtt168 cm
 

Hossz

 152 cm-es nyíróasztal
A bukócső felhajtva222 cm
 
A bukócső lehajtva226 cm
 

Magasság

 152 cm-es nyíróasztal
A bukócső felhajtva179 cm
 
A bukócső lehajtva119 cm
47 inches

Tömeg

TípusTömeg
72942TE590 kg

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép biztonsági tanúsítványának fenntartása érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát a normál haladási irány szerint határozza meg.

Működtetés előtt

Használat előtti munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • Értékelje ki a területet annak meghatározására, hogy milyen tartozékok és adapterek szükségesek a munka megfelelő és biztonságos elvégzéséhez. Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat és munkaeszközöket használjon.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni kívánja, távolítson el minden követ, játékot, faágat, huzalt, csontot és egyéb idegen tárgyat. Ezeket a gép kidobhatja, illetve gátolhatják a gép működését, emellett a kezelő vagy a közelben tartózkodók személyi sérülését is okozhatják.

 • Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, például védőszemüveget, megfelelő, csúszásgátló lábbelit és fülvédőt. Ha hosszú a haja, hátul kösse össze, és kerülje a laza öltözéket, ékszereket, mert ezek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

  Vigyázat

  A gép 85 dBA-t meghaladó zajszintet produkál a kezelő fülénél, ami hosszan tartó kitettség esetén halláskárosodást okozhat.

  Amikor a géppel dolgozik, viseljen fülvédőt.

 • Ellenőrizze, hogy a kezelőszervek, biztonsági kapcsolók és védőelemek fel vannak szerelve és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • Ne üzemeltesse a gépet, ha emberek, különösen gyermekek, valamint kisállatok vannak a közelben. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet és annak munkaeszközeit.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a teljes fűgyűjtő rendszer, a fűterelő lemez vagy egyéb biztonsági berendezések a helyükön vannak és teljesen üzemképesek. A fűgyűjtő alkatrészei kopnak, károsodhatnak és idővel elhasználódnak, ami miatt Ön mozgó alkatrészeknek lehet kitéve, vagy tárgyak repülhetnek ki belőle. Ellenőrizze gyakran az alkatrészeket kopás, elhasználódás szempontjából, szükség szerint cserélje le azokat a gyártó által javasolt alkatrészekre.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel.

Veszély

A benzin bizonyos körülmények között rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

A benzin okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, valamint anyagi kárt okozhat.

 • A tankolást kültéren, vízszintes talajon, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött benzint.

 • Soha ne tankoljon vagy ürítse le a gépet beltéren vagy zárt pótkocsin.

 • Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Tankoljon a betöltőnyak alsó pereméig. Az üres rész teszi lehetővé a benzin tágulását a tartályban. A túltöltés üzemanyag-szivárgást okozhat, valamint a motor vagy a kibocsátást szabályozó rendszer károsodását okozhatja.

 • Ne dohányozzon, amikor benzinnel foglalkozik, és maradjon távol nyílt lángtól és olyan helyektől, ahol a benzin gőzeit begyújthatják a szikrák.

 • Benzint csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • Még a motor beindítása előtt tankoljon. Ne vegye le a tanksapkát és ne tankoljon, amíg a motor jár vagy a motor meleg.

 • Ha az üzemanyag kiömlött, NE kísérelje meg beindítani a motort. Távolodjon el az érintett területről és kerülje a gyújtóforrások létrehozását, amíg a kifolyt üzemanyag el nem párolgott.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a teljes kipufogórendszer a helyén van és teljesen üzemképes.

Veszély

Tankoláskor bizonyos körülmények között statikus elektromosság gyűlhet fel. Ez olyan szikrát okozhat, amely képes begyújtani a benzinpárát. A benzin okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, valamint anyagi kárt okozhat.

 • Tankolás előtt mindig helyezze a benzines kannákat a földre, messze a járművétől.

 • Ne járműben, tehergépkocsin vagy pótkocsi platóján töltse meg a benzines kannákat, mert a belső kárpit vagy a műanyag platóborítás szigetelheti a kannát és lassíthatja a statikus elektromosság elvezetését.

 • Ha kivitelezhető, a benzinüzemű berendezést vegye le a tehergépkocsiról vagy pótkocsiról, és a földön végezze a tankolását.

 • Ha ez nem lehetséges, akkor az ilyen berendezéseket hordozható tartályból tankolja meg a tehergépkocsin vagy pótkocsin ahelyett, hogy benzinkút töltőpisztolyából tenné.

 • Töltőpisztoly használata esetén tartsa azt a benzintank vagy benzinkanna betöltőnyílásának széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik. Ne használjon a töltőpisztoly-nyitókart rögzítő eszközt.

Figyelmeztetés

A benzin lenyelve káros az egészségre, halált is okozhat. A gőzöknek való tartós kitettség a kísérleti állatoknál rákot okozott. A körültekintés hiánya súlyos egészségkárosodást vagy betegséget okozhat.

 • Kerülje az üzemanyagpárák tartós belégzését.

 • Tartsa távol arcát a töltőpisztolytól és az üzemanyagtartály/-kanna nyílásától.

 • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

 • Ne szippantson a szájával.

Vigyázat

Az üzemanyagtartály szellőzőnyílása a bukócső csövében található. A bukócső eltávolítása vagy módosítása üzemanyag-szivárgást és a kibocsátási előírások megsértését okozhatja.

 • Ne távolítsa el a bukócsövet.

 • Ne végezzen semmiféle hegesztést, fúrást, sem más módosítást a bukócsövön.

A tűzesetek megelőzése érdekében:

 • Tartsa a motort és a motorteret mentesen a fűtől, a levelektől, a felesleges zsírtól és olajtól, valamint az ezeken a területeken esetlegesen felgyülemlő egyéb hulladéktól.

 • Takarítsa fel a kiömlött olajat és üzemanyagot, és távolítson el minden üzemanyaggal átitatott törmeléket.

 • Zárt térben való tárolás előtt mindig hagyja a gépet lehűlni. Ne tárolja a gépet nyílt láng közelében, sem olyan zárt területen, ahol őrláng ég vagy melegítő berendezés működik.

Tankolás

Javasolt üzemanyag

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanol (benzin-alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem azonos. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (legfeljebb 85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort használ.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

Stabilizáló/kondicionáló anyag használata

Töltsön a gépbe üzemanyag-stabilizáló vagy -kondicionáló anyagot az alábbi előnyök érdekében:

 • Az üzemanyag-stabilizáló a gyártója utasításait követve az üzemanyagot tovább frissen tartja

 • Tisztítja a motort üzem közben

 • Kiküszöböli a gumiszerű lakk nehéz indítást okozó felhalmozódását az üzemanyagrendszerben

  Important: Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó üzemanyag-adalékot.

  Az üzemanyag-stabilizálót vagy -kondicionálót megfelelő mennyiségben adagolja az üzemanyaghoz.

  Note: Az üzemanyag-stabilizáló vagy -kondicionáló friss üzemanyaggal keverve a leghatékonyabb. Az üzemanyagrendszerben mindig használjon üzemanyag-stabilizálót a lakklerakódás minimalizálása érdekében.

Tankolás

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Húzza be a rögzítőféket.

 3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 4. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet.

 5. Tankoljon a betöltőnyak alsó pereméig (Ábra 7).

  Note: Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban.

  g027726

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

Új gép bejáratása

Az új motor bizonyos idő elteltével éri el a teljes teljesítményét. A nyíróasztalok és hajtásrendszerek belső súrlódása új állapotukban nagyobb, ami többletterhelést ró a motorra. Hagyjon 40–50 óra bejáratási időt az új gépnek, hogy aztán csúcsteljesítményen tudjon működni.

A borulásvédelmi rendszer (ROPS) használata

Figyelmeztetés

A felborulás okozta, akár halálos sérülés elkerülése érdekében tartsa a bukócsövet teljesen felhajtott, reteszelt helyzetben, és használja a biztonsági övet.

Győződjön meg arról, hogy az ülés a géphez rögzül.

Figyelmeztetés

A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

 • Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

 • A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

 • Vezessen lassan és óvatosan.

 • Hajtsa fel a bukócsövet, mihelyt a gép így is elfér.

 • Körültekintően haladjon el a különféle tárgyak alatt, ügyelve arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. ágakba, ajtókeretbe, villanyvezetékbe).

A bukócső lehajtása

Important: Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

 1. A bukócső lehajtásához fejtsen ki előreirányuló erőt a bukócső felső részére.

 2. Húzza ki mindkét gombot, és fordítsa el őket 90°-kal, hogy kioldott helyzetben maradjanak (Ábra 8).

 3. Hajtsa le a bukócsövet lefektetett helyzetbe (Ábra 8).

  g228804

A bukócső felhajtása

Important: Csak a bukócső felhajtott helyzetében használja a biztonsági övet.

 1. Hajtsa fel a bukócsövet üzemi helyzetbe, és fordítsa el a gombokat, hogy részben becsússzanak a résekbe (Ábra 8).

 2. Hajtsa fel teljesen a bukócsövet a felső részére nyomást kifejtve, hogy a csapok beugorhassanak a helyükre, amikor a furatokhoz kerülnek (Ábra 8).

 3. Ellenőrizze a bukócsövet megnyomva, hogy mindkét csap reteszelve van-e.

A biztonsági reteszelőrendszer használata

Figyelmeztetés

A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

 • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

 • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

A biztonsági reteszelőrendszer működésének megértése

A biztonsági reteszelőrendszer az alábbi feltételek mellett engedi meg a motor beindítását:

 • A rögzítőfék be van húzva.

 • A késkapcsoló (erőleadó tengely) ki van kapcsolva.

 • A menetvezérlő karok SEMLEGES-RETESZELT helyzetben vannak.

A biztonsági reteszelőrendszer emellett leállítja a motort, ha a menetvezérlő karokat a kezelő behúzott rögzítőfék mellett mozdítja ki SEMLEGES-RETESZELT helyzetből, vagy bekapcsolt erőleadó tengely mellett hagyja el a kezelőülést.

Az üzemóra-számláló visszajelzőkkel is rendelkezik, amelyek értesítik a kezelőt, ha az adott reteszelőelem nem a megfelelő helyzetben van. Ha az elem a megfelelő helyzetbe került, visszajelző jelenik meg a képernyőn.

g009181

A biztonsági reteszelőrendszer működésének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • A gép minden használata előtt ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszer működését. Ha a biztonsági reteszelőrendszer nem az alább ismertetett módon működik, azonnal javíttassa meg hivatalos márkaszervizben.

  1. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és állítsa a késkapcsolót (erőleadó tengely) BEKAPCSOLT helyzetbe. Próbálja meg beindítani a motort. Nem szabad beindulnia.

  2. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és állítsa a késkapcsolót (erőleadó tengely) KIKAPCSOLT helyzetbe. Állítsa valamelyik menetvezérlő kart SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe. Próbálja meg beindítani a motort. Nem szabad beindulnia. Ismételje meg az ellenőrzést a másik karral is.

  3. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (erőleadó tengely) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a menetvezérlő karokat. Most indítsa be a motort. Járó motor mellett engedje ki a rögzítőféket, kapcsolja be a késkapcsolót (erőleadó tengely), majd emelkedjen el kissé az ülésből. A motornak le kell állnia.

  4. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (erőleadó tengely) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a menetvezérlő karokat. Most indítsa be a motort. Járó motor mellett húzza középre az egyik menetvezérlő kart, és tolja előre vagy húzza hátra. A motornak le kell állnia. Ismételje meg az ellenőrzést a másik karral is.

  5. Üljön be az ülésbe, engedje ki a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (erőleadó tengely) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a menetvezérlő karokat. Próbálja meg beindítani a motort. Nem szabad beindulnia.

  Az ülés beállítása

  Az ülés előre és hátra eltolható. Állítsa be az ülést úgy, hogy a leghatékonyabban végezhesse a gép irányítását, és a legkényelmesebb legyen a testhelyzete (Ábra 10).

  g019754

  Az ülés kioldása

  MyRide™ felfüggesztőrendszerrel rendelkező gépek

  g204507

  MyRide™ felfüggesztőrendszer nélküli gépek

  Az ülés kioldásához tolja előre az ülésreteszt (Ábra 12).

  g008956

  Az ülés felfüggesztésének beállítása

  Csak MyRide™ felfüggesztőrendszerrel nem rendelkező gépek esetén

  Az ülés beállítható, hogy zökkenőmentes, kényelmes utazást nyújtson. Állítsa be az ülést a legkényelmesebb helyzetbe.

  A beállításhoz a gombot elforgatva keresse meg a legkényelmesebb helyzetet (Ábra 13).

  g024881

  A hátsó lengéscsillapító egységek beállítása

  Csak MyRide™ felfüggesztőrendszerrel rendelkező gépek esetén

  A MyRide™ felfüggesztőrendszer zökkenőmentes, kényelmes haladást biztosít. A hátsó két lengéscsillapító egység beállításával a felfüggesztőrendszer gyorsan és könnyen módosítható. Állítsa abba a helyzetbe a felfüggesztőrendszert, ahol a legkényelmesebb a testhelyzete.

  A hátsó lengéscsillapító egységek viszonyításként reteszelő helyzetekkel rendelkeznek. A hátsó lengéscsillapító egységek bárhová beállíthatók a résben, nem csak a reteszelő helyzetekbe. Az alábbi ábrán a lágy és a merev rugózási véghelyzet és a különböző reteszelő helyzetek láthatók (Ábra 14).

  g030065

  Note: Ügyeljen arra, hogy a bal és a jobb oldali lengéscsillapító egység mindig azonos helyzetben legyen.

  A hátsó lengéscsillapító egységek beállítása (Ábra 15).

  g030024g030019

  Működtetés közben

  Munka közben betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  A kezelőnek teljes figyelmét a gép üzemeltetésére kell fordítania. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  Figyelmeztetés

  A működő motor alkatrészei, különösen a kipufogó rendkívül felforrósodhatnak. Megérintve súlyos égési sérüléseket okozhatnak, a törmelék, például a levelek, fű, gallyak stb. pedig meggyulladhatnak.

  • Hagyja lehűlni a motor alkatrészeit, különösen a kipufogóját, mielőtt megérinti.

  • Távolítsa el a felgyűlt törmeléket a kipufogó és a motor környékéről.

  Figyelmeztetés

  A kipufogógáz szagtalan, halálosan mérgező szén-monoxidot tartalmaz, amely megölheti Önt.

  NE járassa a motort beltéren vagy szűk helyen, ahol a veszélyes szén-monoxidot tartalmazó füst felgyűlhet.

  • A tulajdonos/felhasználó megelőzheti a saját magát, a más személyeket vagy a tulajdont érő baleseteket vagy sérüléseket, és felelős azokért.

  • A fűnyíró kizárólag egy kezelő általi üzemeltetésre készült. Ne szállítson rajta másokat, és tartson távol mindenkit a géptől annak használata közben.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A gépet csak nappali fényben vagy megfelelő erősségű mesterséges fényben üzemeltesse.

  • A villámcsapás súlyos, akár halálos személyi sérülést is okozhat. Ha a munkaterület környékén villámlás látható vagy mennydörgés hallható, ne működtesse a gépet; keressen menedéket.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel, ha munkaeszközzel vagy kiegészítővel, például fűgyűjtő rendszerekkel használja. Ezek ronthatják a gép stabilitását és az irányítás elvesztését okozhatják. Ha ellensúlyt kell használni, kövesse a súlyra vonatkozó előírásokat.

  • Kerülje a gödröket, keréknyomokat, huppanókat, köveket és más rejtett veszélyeket. Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz, magas fűhöz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek takarhatják az akadályokat vagy gátolhatják a látást. Egyenetlen terepen a gép felborulhat, vagy kezelő elveszítheti az egyensúlyát vagy leeshet a gépről.

  • A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy az összes meghajtás semleges helyzetben van, a rögzítőfék pedig be van húzva. Csak a bukócső felhajtott és reteszelt helyzetében használja a biztonsági övet.

  • A motort körültekintően, az utasítások szerint indítsa be, a lábát távol tartva a késektől.

  • Ne működtesse a fűnyírót sérült burkolattal, védőelemekkel vagy fedelekkel. A biztonsági védőelemek, burkolatok kapcsolók és egyéb berendezések mindig legyenek a helyükön és megfelelő üzemállapotban.

  • Soha ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt. Ne végezzen fűnyírást a kimeneti ajtó felhajtott, eltávolított vagy módosított állapotában, kivéve, ha fűgyűjtő vagy szecskázókészlet van a helyén, és az megfelelően működik.

  • Kezeit és lábait tartsa távol a mozgó alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen NE végezzen beállításokat.

   Figyelmeztetés

   A forgó alkatrészek beránthatják a kezét, lábát, haját, ruházatát vagy ékszereit. A forgó alkatrészekhez való hozzáérés traumás végtaglevágást vagy súlyos vágási sérüléseket okozhat.

   • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

   • Tartsa távol kezét, lábát, haját, ékszereit és ruházatát a forgó alkatrészektől.

  • Soha ne hajtsa fel a fűnyíróasztalt, amíg forognak a kések.

  • Ügyeljen a fűnyíró kidobási útvonalára és arra, hogy az ne irányuljon mások felé. Kerülje az anyag falra vagy akadályokra ürítését, mivel az visszaverődhet a kezelő felé. Állítsa le a késeket, lassítson le és járjon el körültekintően, ha nem füves területet keresztez, vagy amikor a fűnyírót a kaszálandó területre szállítja, illetve amikor onnan elviszi.

  • Kanyarodjon óvatosan, előtte lelassítva. Irányváltás előtt nézzen hátra és oldalra. Ne végezzen fűnyírást hátrafelé, csak ha feltétlenül szükséges.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállítását, és ne pörgesse túl a motort.

  • Parkolja le a gépet sík terepen. Állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd vegye le a gyertyapipá(ka)t.

   • A fűnyírón végzett ellenőrzési, tisztítási vagy egyéb munka előtt.

   • Idegen tárgynak való ütközés után, vagy ha szokatlan rezgést tapasztal (vizsgálja át a fűnyírót, nem sérült-e meg, és végezze el a javításokat az újraindítása és üzemeltetése előtt).

   • Az elakadások elhárítása előtt.

   • Ha bármikor otthagyja a fűnyírót. NE hagyja a járó gépet felügyelet nélkül!

  • Állítsa le a motort és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek:

   • Tankolás előtt.

   • A fűgyűjtő kiürítése előtt.

   • A vágásmagasság beállítása előtt.

  • Tragikus balesetek fordulhatnak elő, amennyiben a kezelő nem észleli gyermekek jelenlétét. A gyerekek gyakran vonzódnak a gépekhez és a kaszálási tevékenységhez. Soha ne feltételezze, hogy a gyerekek ugyanott maradnak, ahol utoljára látta őket.

   • Tartsa a gyerekeket a kaszálási területen kívül egy felelős felnőtt figyelmes felügyelete alatt, aki nem a gépkezelő.

   • Legyen készenlétben és állítsa le a gépet, amennyiben gyerek lép a területre.

   • Tolatás és irányváltás előtt és során nézzen hátra, lefelé és oldalra mindkét irányba, nincs-e valahol a közelben kisgyermek.

   • Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

   • NE szállítson gyerekeket, még leállított késekkel se. A gyermekek leeshetnek a gépről és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos működtetését. A gépen utaztatott gyermekek később hirtelen feltűnhetnek a munkaterületen egy újabb kör reményében, a gép pedig előre- vagy hátramenetben véletlenül elgázolhatja őket.

  A lejtőkkel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A kezelő a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel. Mielőtt a géppel lejtős területre hajtana, a kezelő feladatai az alábbiak:

   • Tekintse át és értelmezze a kézikönyvben és a gépen található, lejtőre vonatkozó utasításokat.

   • Határozza meg a terület hozzávetőleges lejtőszögét dőlésmérő segítségével.

   • Ne használja a gépet 15°-nál meredekebb lejtőn.

   • Értékelje ki a napi helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére. Használja a józan eszét és ítélőképességét ezen értékelés során. A területen bekövetkező változások, például a nedvesség gyorsan befolyásolhatja a gép lejtőn történő használatát.

  • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Ne működtesse a gépet suvadások, árkok, töltések, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad. Tartson biztonságos távolságot (a gép szélességének kétszeresét) a gép és a veszély között. Az ilyen területeken használjon a gyep karbantartására tolókaros fűnyírót vagy kézi szegélynyírót.

   g221745
  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Se a sebességén, se a haladási irányán ne változtasson hirtelen; kanyarodjon lassan és fokozatosan.

  • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet. Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtókerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság. A gép megcsúszhat akkor is, ha a hajtókerekei megálltak.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel, ha munkaeszközzel vagy kiegészítővel, például fűgyűjtő rendszerekkel használja. Ezek ronthatják a gép stabilitását és az irányítás elvesztését okozhatják. Ha ellensúlyt kell használnia, kövesse a súlyra vonatkozó előírásokat.

  • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróasztalt lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a nyíróasztal felemelt helyzetében a gép instabillá válhat.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  A gépen borulásvédelmi rendszer (bukócső) található.

  Figyelmeztetés

  A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem. A szélek, árkok, meredek partok vagy víz fölé kerülő kerekek boruláshoz vezethetnek, ami súlyos sérüléseket, halált vagy fulladást okozhat.

  • Ne távolítsa el a borulásvédelmi rendszert.

  • Tartsa mindig teljesen felhajtott és reteszelt helyzetben a bukócsövet, és használja a biztonsági övet.

  • Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

  • A bukócső lehajtott helyzetében Ne használja a biztonsági övet.

  • Vezessen lassan és óvatosan.

  • Hajtsa fel a bukócsövet, mihelyt a gép így is elfér.

  • Ügyeljen arra, hogy a biztonsági övet vészhelyzet esetén gyorsan ki tudja kapcsolni.

  • Ügyeljen körültekintően arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. ágakba, ajtókeretbe, villanyvezetékbe), ha elhalad valami alatt.

  • Ha felborult, vigye az egységet hivatalos márkaszervizbe a borulásvédelmi rendszer átvizsgálása érdekében.

  • A sérült borulásvédelmi rendszert cserélje ki. Ne végezzen rajta javítást vagy felülvizsgálatot.

  • A borulásvédelmi rendszer bármiféle átalakítása és kiegészítése tartozékkal vagy munkaeszközzel kizárólag a Toro jóváhagyásával történhet.

  A kezelői hely elfoglalása

  Használja fellépőként a nyíróasztalt a kezelői hely elfoglalásához (Ábra 17).

  g029797

  A rögzítőfék működtetése

  Mindig húzza be a rögzítőféket, ha megáll a géppel, vagy őrizetlenül hagyja azt.

  A rögzítőfék behúzása

  Parkolja le a gépet sík talajon.

  g027334

  A rögzítőfék kiengedése

  g027335

  A késkapcsoló (erőleadó tengely) használata

  A késkapcsoló (erőleadó tengely) segítségével indíthatók el és állíthatók le a fűnyíró kései és bármely meghajtott munkaeszköz.

  A késkapcsoló (erőleadó tengely) bekapcsolása

  Note: A késkapcsoló (erőleadó tengely) félgáznál vagy kisebb gáznál történő bekapcsolása az ékszíjak fokozott kopását eredményezi.

  g008945

  A késkapcsoló (erőleadó tengely) kikapcsolása

  g009174

  A gázkar használata

  A gázkar a GYORS és a LASSú helyzet között állítható (Ábra 22).

  Az erőleadó tengely bekapcsolásakor mindig a GYORS helyzetet használja.

  g008946

  A motor beindítása

  Important: Ne indítózzon alkalmanként 5 másodpercnél hosszabban. Ha a motor nem indulna be, az indítási kísérletek között várjon 15 másodpercet. Ennek elmulasztása esetén az indítómotor leéghet.

  Note: Ha előzőleg teljesen kifogyott az üzemanyag, előfordulhat, hogy tankolás után először többszöri kísérlet után indul csak be a motor.

  g032328

  A motor leállítása

  Vigyázat

  Ha a felügyelet nélkül hagyott gépet gyermekek vagy nézelődők megkísérlik működtetni, az személyi sérüléshez vezethet.

  Ha a gépet felügyelet nélkül hagyja, mindig vegye ki a kulcsot és húzza be a rögzítőféket.

  g027337

  Important: A gép szállítása és tárolása során az üzemanyag-elzáró szelep legyen zárt helyzetben, különben üzemanyag-szivárgás léphet fel. A szállítás megkezdése előtt húzza be a rögzítőféket. Feltétlenül vegye ki az indítókulcsot, mert az üzemanyag-szivattyú beindulhat, és lemerítheti az akkumulátort.

  A menetvezérlő karok használata

  g004532

  Közlekedés a géppel

  Az egyes tengelyeken levő hidraulikus motorok egymástól függetlenül forgatják a hajtókerekeket. Az egyik oldali kereket hátramenetbe, míg a másikat előremenetbe kapcsolva a gép fordulás helyett megpördül. Ez nagymértékben javítja a gép kormányozhatóságát, de némi időbe telik, amíg hozzászokik, hogyan mozgathatja a gépet.

  A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart GYORS helyzetbe. Fűnyírást mindig teljes gázzal végezzen.

  Figyelmeztetés

  A gép nagyon gyorsan megpördülhet. Elveszítheti uralmát a gép felett, ami személyi sérüléssel vagy a gép károsodásával járhat.

  • Kanyarodjon óvatosan.

  • Éles kanyar előtt lassítson le.

  Haladás előremenetben

  Note: Ha behúzott rögzítőfék mellett mozdítja meg a menetvezérlő kezelőszerveket, a motor leáll.

  Megálláshoz húzza a menetvezérlő karokat SEMLEGES helyzetbe.

  1. Engedje ki a rögzítőféket, lásd: A rögzítőfék kiengedése.

  2. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  3. Előremenethez tolja lassan előre a menetvezérlő karokat (Ábra 26).

   g008952

  Haladás hátramenetben

  1. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  2. Hátramenethez húzza lassan hátra a menetvezérlő karokat (Ábra 27).

   g008953

  Az oldalsó kidobás használata

  Csak oldalsó kidobású gépeknél

  A fűnyírót csuklópántos fűterelő lemezzel szerelték fel, amely oldalra és lefelé, a gyep felé tereli a fűkaszálékot.

  Veszély

  A fűterelő lemez, a kidobónyílás-fedél vagy a fűgyűjtő rendszer nélkül Ön és a közelben levők ki lehetnek téve a késekkel és a kirepülő hulladékkal való érintkezésnek. A forgó fűnyírókések és a kirepülő törmelék személyi sérülést okozhatnak, akár végzeteset is.

  • Ne távolítsa el a fűterelő lemezt a nyíróasztalról, mert a fűterelő lemez irányítja lefelé az anyagot a gyep felé. Ha a fűterelő lap bármikor megsérül, azonnal cserélje le.

  • Ne nyúljon kezével vagy lábával a nyíróasztal alá.

  • Ne kísérelje meg a kidobási terület vagy a kések környékének tisztítását, csak ha a késkapcsolót (erőleadó tengely) KI helyzetbe kapcsolta, a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe fordította, és kivette a kulcsot a kapcsolóból.

  • Ügyeljen arra, hogy a fűterelő lap lehajtott helyzetben legyen.

  A vágásmagasság beállítása

  A vonulási retesz használata

  A vonulási retesz 2 helyzetbe állítható, és a nyíróasztal-emelő pedállal együtt kell használni. A nyíróasztal vonulási helyzetbe állításához a vonulási retesz RETESZELő és KIOLDOTT helyzettel rendelkezik (Ábra 28).

  g229103

  A vágásmagasság-beállító csap beállítása

  A vágásmagasság 25 és 140 mm között állítható 6 mm-es lépésekben, a kengyelcsapszeget a megfelelő furatba helyezve.

  1. Állítsa a vonulási reteszt reteszelő helyzetbe.

  2. A nyíróasztal-emelő pedált lenyomva emelje a nyíróasztalt a lábával vonulási helyzetbe (mely egyben a 140 mm-es vágásmagasság). lásd: Ábra 29.

  3. A beállításhoz fordítsa el 90°-kal, és távolítsa el a csapot a vágásmagasság-konzolból (Ábra 29).

  4. Válassza ki a vágásmagasság-konzolban a kívánt vágásmagassághoz tartozó furatot, és helyezze bele a csapot (Ábra 29).

  5. Nyomja le a nyíróasztal-emelő pedált, húzza hátra a vonulási reteszt, és engedje lassan le a nyíróasztalt.

   g027343

  A lenyesés elleni védelemre szolgáló görgők beállítása

  Oldalsó kidobású gépeknél

  Ha változtatni kell a vágásmagasságon, állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőinek a magasságát is.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Állítsa be a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket a Ábra 30., a Ábra 31 és a Ábra 32 alapján.

   g029955
   g029956
   g029957

  Hátsó kidobású gépeknél

  Ha változtatni kell a vágásmagasságon, javasolt állítani a lenyesés elleni védelem görgőinek a magasságán is.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Állítsa be a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket a Ábra 33 és a Ábra 34 alapján.

   g024242
   g024243

  A csúszkák beállítása

  Hátsó kidobású gépeknél

  Rögzítse a csúszkákat az alsó helyzetben 64 mm-nél nagyobb vágásmagasság esetén és a magasabb helyzetben, ha 64 mm-nél kisebb a vágásmagasság.

  Note: Ha a csúszkák elkoptak, felcserélheti azokat átfordított helyzetben a nyíróegység két oldalán. Így a csúszkák hosszabban használhatók a lecserélésük előtt.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a kapupántcsavarokat és az anyákat a csúszkákból (Ábra 35).

   g024244
  4. Helyezze el a csúszkákat a kívánt helyzetben, majd rögzítse őket a kapupántcsavarok és az anyák segítségével.

   Note: A csúszkák beállításához csak a felső vagy a középső furatokat használja. Az alsó furatok akkor kerülnek használatba, amikor a nyíróasztalon átcseréli és megfordítja a csúszkákat, így a felső furatokból a nyíróasztal másik oldalán alsók lesznek.

  5. A csúszka károsodásának megelőzése érdekében húzza meg a kapupántcsavarok anyáit 12,4–14,7 Nm nyomatékkal.

  Az áramlásterelő gomb beállítása

  Oldalsó kidobású gépeknél

  Ez az eljárás csak áramlásterelő gombbal rendelkező gépekre vonatkozik. Egyes típusoknál anya és csavar helyettesíti az áramlásterelő gombot, de a beállítás módja megegyezik.

  A fűnyíró kimeneti áramlása a fűnyírási körülményekhez állítható. Állítsa be úgy a terelőlemezt a gombbal, hogy a legjobb minőségű vágást kapja.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Lazítsa meg a gombot.

  4. Csúsztassa a gombot a kívánt helyre.

  5. Húzza meg a gombot.

  Az áramlásterelő lemez helyzetének beállítása

  Oldalsó kidobású gépeknél

  Az alábbi ábrák csak javaslatok. A beállítást befolyásolja a fű típusa, nedvességtartalma és magassága.

  Note: Ha a motor fordulatszáma azonos munkasebesség mellett csökken, nyisson a terelőlemezen.

  A” helyzet

  Ez a leghátsó helyzet. A helyzethez tartozó javasolt felhasználási körülmények:

  • Rövid, ritkás fű

  • Száraz körülmények

  • Kisebb méretű nyesedékek

  • A nyesedéket távolabbra szórja a fűnyírótól

   g295810

  B” helyzet

  Fűgyűjtéshez javasolt helyzet. Igazítsa mindig a ventilátor nyílásához.

  g295811

  C” helyzet

  Ez a legelső helyzet. A helyzethez tartozó javasolt felhasználási körülmények:

  • Hosszúra nőtt, sűrű fű

  • Nedves körülmények

  • Csökkenti a motor terhelését

  • Nagyobb munkasebességet tesz lehetővé nehéz körülmények között

   g295812

  Üzemeltetési tanácsok

  A gázkar gyors helyzetének használata

  A legjobb fűnyírási teljesítmény és maximális levegőkeringés érdekében a motort a gázkar GYORS helyzetében működtesse. Mivel a fűkaszálék alapos lenyírásához levegőre van szükség, ne állítsa annyira alacsonyra a vágásmagasságot, hogy a nyíróasztalt teljesen körülvegye a nyíratlan fű. Igyekezzen elérni, hogy a nyíróasztal egyik oldalánál ne legyen nyíratlan fű, így a gép beszívhatja a levegőt a nyíróasztal alá.

  Első fűnyírás a területen

  Nyírja a füvet a normálnál valamivel nagyobb vágásmagassággal, hogy a nyíróasztal ne vágjon bele az esetleg egyenetlen talajba. Ugyanakkor általában a korábban használt vágásmagasság a legjobb választás. 15 cm-nél magasabb fű lenyírásakor előfordulhat, hogy két menetben kell elvégeznie a fűnyírást az elfogadható vágásminőség érdekében.

  A fűszál harmadának levágása

  A legjobb, ha a fűszálnak nagyjából csak a harmadát vágja le. Nem ajánlott ennél többet levágni belőle, kivéve, ha a fű ritka, vagy késő ősszel, amikor a fű már lassabban nő.

  A fűnyírás irányának váltogatása

  Váltogassa a fűnyírás irányát, hogy a fű mindig egyenesen álljon. Ez egyben a fűkaszálékot is segít jobban szétszórni, ami elősegíti a lebomlást és a trágyázó hatást.

  Fűnyírás a megfelelő időközönként

  A fű eltérő sebességgel nő az év különböző szakaszaiban. Az azonos vágásmagasság megtartása érdekében kora tavasszal végezze gyakrabban a fűnyírást. Ahogy a fű növekedése nyár közepére lelassul, a fűnyírás is ritkulhat. Ha hosszabb ideig nem került sor fűnyírásra, először végezze azt nagy vágásmagasságon, majd 2 nappal később alacsonyabb beállítás mellett.

  Kisebb fűnyírási sebesség használata

  A vágás minőségének javítása érdekében bizonyos körülmények mellett használjon kisebb menetsebességet.

  A túl rövidre vágás elkerülése

  Egyenetlen gyepen növelje a vágásmagasságot, hogy elkerülje a gyep lenyesését.

  Megállás a géppel

  Ha fűnyírás közben előremenetben meg kell állnia, egy halom fűkaszálék hullhat a gyepre. Ennek megelőzése érdekében vezesse a gépet egy már lenyírt részre bekapcsolt késhajtással, vagy még haladás közben állítsa le a nyíróasztal meghajtását.

  A nyíróasztal aljának tisztán tartása

  Minden használat után tisztítsa ki a nyesedéket és szennyeződést a nyíróasztal alsó részéről. Ha fű és kosz gyűlik fel a nyíróasztal belsejében, a vágás minősége romlani fog.

  A kés(ek) karbantartása

  Gondoskodjon arról, hogy a fűnyírási szezonban mindig éles legyen a kés, mivel az éles kés a fűszálakat egyenesen metszi el anélkül, hogy tépné vagy szaggatná azokat. Az eltépett, leszakított fűszál vége megbarnul, ami lassítja a növekedését, és növeli a megbetegedés esélyét. Ellenőrizze a fűnyírókéseket minden használat után élesség, illetve kopás vagy sérülés szempontjából. Szükség szerint reszelje le a csorbulást, és élezze meg a kést. Ha a kés megsérült vagy elkopott, cserélje ki azonnal, eredeti Toro-cserekést használva.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késhajtást, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot vagy vegye le a gyertyapipát. Várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl, mielőtt beállítást, tisztítást, tárolást vagy javítást végezne. Soha ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • Tisztítsa meg a gépet a Karbantartás című részben ismertetett módon. Tartsa a motort és a motorteret mentesen a fűtől, a levelektől, a felesleges zsírtól és olajtól, valamint az ezeken a területeken esetlegesen felgyülemlő egyéb hulladéktól. Ezek az anyagok éghetővé válhatnak, ami tüzet eredményezhet.

  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e kopott vagy elhasználódó alkatrészek, amelyek veszélyt okozhatnak. Húzza meg a laza kötőelemeket.

  Az üzemanyag-elzáró szelep használata

  Az üzemanyag-elzáró szelep az ülés alatt található. Húzza előre az ülést, hogy hozzáférjen.

  Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet a gép szállítása, karbantartása és tárolása esetén.

  A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy az üzemanyag-elzáró szelep meg van nyitva.

  g008948

  A hajtókerék-kioldó szelepek használata

  Figyelmeztetés

  A kezét elkaphatják a motorháztető alatt forgó motoralkatrészek, ami súlyos sérüléssel járhat.

  Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután nyúljon hozzá a hajtókerék-kioldó szelepekhez.

  Figyelmeztetés

  A motor és a hidraulikus hajtás nagyon felforrósodhat. A forró motor és hidraulikus hajtás megérintése súlyos égési sérüléseket okozhat.

  Várja meg, amíg a motor és a hidraulikus hajtóegységek teljesen lehűlnek, csak azután nyúljon a hajtókerék-kioldó szelepekhez.

  A hajtókerék-kioldó szelepek a hidraulikus hajtóegységek hátuljánál találhatók, az ülés alatt.

  Note: A gép használata során a hajtókerék-kioldó szelepek legyenek teljesen vízszintes helyzetben. Egyéb esetben a hidraulika-rendszer súlyosan károsodhat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. A gép tolásához fordítsa el a hajtókerék-kioldó szelepeket függőleges helyzetbe (Ábra 40).

   Note: A hidraulikafolyadék így megkerüli a szivattyút, lehetővé téve a kerekek forgatását.

  4. A gép tolásához engedje ki a rögzítőféket.

   g015123
  5. A gép működtetéséhez fordítsa el a hajtókerék-kioldó szelepeket vízszintes helyzetbe (Ábra 40).

  A gép szállítása

  A gép szállításához használjon nagy teherbírású pótkocsit vagy tehergépkocsit. Használjon teljes szélességű rámpát. Ügyeljen arra, hogy az utánfutó vagy tehergépkocsi rendelkezzen a jogszabályban előírt fékekkel, világítással és jelzésekkel. Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Ezen információk ismerete segít elkerülni a személyi sérüléseket. Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  Figyelmeztetés

  Az irányjelzők, lámpák, fényvisszaverő jelzések vagy lassú jármű embléma nélküli közúti közlekedés veszélyes, és olyan balesetekhez vezethet, amelyek személyi sérüléseket is okozhatnak.

  Ne parkoljon a géppel közúton.

  Az utánfutó kiválasztása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat (Ábra 41).

  • Csak teljes szélességű rámpát használjon, ne a gép két oldalán elhelyezett külön rámpákat.

  • Ne legyen 15°-nál meredekebb a rámpa lejtése a talajhoz, valamint a pótkocsi vagy a tehergépkocsi platójához képest.

  • A rámpa hossza legyen legalább négyszerese a plató és a talaj közti távolságnak. Ezzel biztosítható, hogy sík talajon a rámpa szöge ne haladja meg a 15°-ot.

  g027996

  A gép felrakodása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.

  • Járjon el rendkívül körültekintően, amikor a géppel a rámpán halad.

  • A rámpára tolatva hajtson fel, és előremenetben hajtson le róla.

  • Kerülje a hirtelen gyorsítást és lassítást, amikor a rámpán halad a géppel, mert elveszítheti felette az uralmát, és felborulhat.

  1. Utánfutó használata esetén kapcsolja azt fel a gépjárműre, és akassza be a biztonsági láncokat is.

  2. Adott esetben kösse be az utánfutó fékrendszerét és világítását is.

  3. Hajtsa le a rámpát, ügyelve arra, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több mint 15° (Ábra 41).

  4. Tolasson fel a géppel a rámpán (Ábra 42).

   g028043
  5. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és húzza be a rögzítőféket.

  6. Pányvázza le a gépet az elülső önbeálló kerekeknél és a hátsó lökhárítónál heveder, lánc, sodrony vagy kötél segítségével (Ábra 43). A lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

   g027338

  A gép lerakodása

  1. Hajtsa le a rámpát, ügyelve arra, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több mint 15° (Ábra 41).

  2. A géppel előremenetben hajtson le a rámpán (Ábra 42).

  Karbantartás

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  Figyelmeztetés

  A karbantartás vagy beállítás alatt valaki esetleg beindíthatja a motort. A motor véletlen beindítása súlyos sérülést okozhat Önnek és a közelben tartózkodóknak.

  Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, húzza be a rögzítőféket és vegye le a gyertyapipá(ka)t. Hajtsa félre a gyertyapipá(ka)t, hogy ne érhessen(ek) véletlenül a gyújtógyertyá(k)hoz.

  Figyelmeztetés

  A motor nagyon felforrósodhat. A forró motor érintése súlyos égési sérülést okozhat.

  Hagyja teljesen lehűlni a motort, mielőtt a motor környékén szervizelésbe vagy javításba kezd.

  • Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késhajtást, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot vagy vegye le a gyertyapipát. Várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl, mielőtt beállítást, tisztítást vagy javítást végezne. Soha ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • Kösse le az akkumulátort vagy szerelje ki a gyújtógyertyát, mielőtt bármilyen javításba kezd. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív sarut. Kösse vissza először a pozitívat, majd csak ezután a negatívat.

  • Tartsa a gépet, a védőelemeket, a burkolatokat és a biztonsági berendezéseket biztonságos üzemállapotban. Ellenőrizze gyakran az alkatrészeket kopás, elhasználódás szempontjából, szükség szerint cserélje le azokat a gyártó által javasolt alkatrészekre.

   Figyelmeztetés

   Az eredeti berendezések, alkatrészek és/vagy tartozékok eltávolítása vagy módosítása hatással lehet a garanciára, a vezérelhetőségre és a gép biztonságára. Az eredeti berendezések jogosulatlan módosítása vagy az eredeti Toro-alkatrészek használatának mellőzése súlyos sérüléshez, akár halálhoz is vezethet. A gép, a motor, az üzemanyag- vagy a szellőzőrendszer illetéktelen megváltoztatásával megsértheti a hatályos biztonsági előírásokat, például: ANSI, OSHA és NFPA, és/vagy kormányzati rendeleteket, lásd EPA és CARB.

   Figyelmeztetés

   A kiszökő nagy nyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá véletlenül befecskendezett folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

   • Győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték (ha van) megfelelő állapotban van, az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény pedig szorosan illeszkedik, mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert.

   • Ne kerüljön közel egyetlen testrészével sem olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

   • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását kartonlap vagy papírlap segítségével ellenőrizze, ne a kezével.

   • A hidraulikarendszeren végzett minden munka megkezdése előtt szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben a menetvezérlő karokat semleges helyzetbe állítva és a motort leállítva.

   Figyelmeztetés

   Az üzemanyagrendszer elemei nagy nyomás alatt vannak. A nem megfelelő részegységek használata rendszerhibát, benzinszivárgást okozhat, akár robbanás is keletkezhet.

   Csak jóváhagyott üzemanyag-vezetékeket és -szűrőket használjon a nagynyomású rendszerekben.

  • Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. Burkolja be a kés(eke)t, vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen nagyon óvatos a szervizelésükkor. A sérült késeket csak cserélni szabad. Ne kísérelje meg kiegyenesíteni, meghegeszteni azokat.

  • Szükség esetén emelővel támassza alá a gépet és/vagy az alkatrészeit.

   Vigyázat

   A szervizeléshez vagy karbantartáshoz megemelt gépet kizárólag a mechanikus vagy hidraulikus emelővel alátámasztani veszélyes lehet. A mechanikus vagy hidraulikus emelő kevésnek bizonyulhat a megtámasztáshoz vagy meghibásodhat, így a gép leeshet és sérülést okozhat.

   Ne hagyatkozzon kizárólag a mechanikus vagy hidraulikus emelőre alátámasztásként. Használjon megfelelő emelőbakot vagy ennek megfelelő alátámasztást.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • Kezeit és lábait tartsa távol a mozgó alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen NE végezzen beállításokat. Ha a karbantartási vagy beállítási eljárás miatt a motornak járnia, az alkatrészeknek pedig mozogniuk kell, járjon el rendkívül körültekintően.

   Figyelmeztetés

   A mozgó alkatrészek vagy forró felületek érintése személyi sérüléssel járhat.

   Tartsa távol ujjait, kezét és ruházatát a forgó alkatrészektől és forró felületektől.

  • Ellenőrizze rendszeresen minden csavar megfelelően meghúzott állapotát.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • A kerékanyák meghúzási nyomatékának ellenőrzése.
 • Ellenőrizze a kerékagy koronás anyájának meghúzási nyomatékát.
 • Állítsa be a rögzítőféket.
 • Az első 250 óra után
 • Cserélje le a hidraulika-rendszer szűrőit és a hidraulikafolyadékot.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a biztonsági övet.
 • A bukócsőgombok ellenőrzése.
 • Tisztítsa ki a motor hűtőrácsát és az olajhűtőt.
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hidraulikus egység védőburkolatait.
 • Ellenőrizze a késeket.
 • Tisztítsa ki a nyíróasztalt.
 • Tisztítsa meg a felfüggesztőrendszert.
 • Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a szikrafogót (ha van).
 • Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
 • Ellenőrizze az ékszíjakat, hogy látható-e rajtuk repedezettség és kopás.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Minden 100 órában
 • Kenje meg a fűnyíróasztal-emelő forgáspontjait.
 • A motorolaj cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát, vagy tisztítsa meg és állítsa be a gyertyahézagot.
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a motor hűtőbordáit és burkolatait.
 • Minden 200 órában
 • A motorolaj-szűrő cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 250 órában
 • Az elsődleges légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A biztonsági légszűrőbetét ellenőrzése(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Az első csere után – Mobil 1 15W50 folyadék használata esetén cserélje le a hidraulika-rendszer szűrőit és a hidraulikafolyadékot.(Cserélje gyakrabban koszos vagy poros körülmények esetén.)
 • Minden 400 órában
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek forgócsapját (koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 500 órában
 • A biztonsági légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Az üzemanyagszűrő cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • A kerékanyák meghúzási nyomatékának ellenőrzése.
 • Ellenőrizze a kerékagy koronás anyájának meghúzási nyomatékát.
 • Az önbeálló forgócsap csapágyának beállítása.
 • Állítsa be a rögzítőféket.
 • Az első csere után – Toro® HYPR-OIL™ 500 folyadék használata esetén cserélje le a hidraulika-rendszer szűrőit és a hidraulikafolyadékot.(Cserélje gyakrabban koszos vagy poros körülmények esetén.)
 • Havonta
 • Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
 • Évente
 • Zsírozza meg a szivattyúékszíj feszítőkarját.
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek csapágyait(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Az önbeálló kerekek kerékagyának zsírzása.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Javítsa ki a lepattogzott festést.
 • Tárolás előtt végezze el az összes fent felsorolt karbantartási műveletet.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A Z Stand

  A Z Stand állvány a gép elejét megemelve lehetővé teszi a nyíróasztal megtisztítását és a kések eltávolítását.

  Figyelmeztetés

  A gép ráeshet valakire és súlyos, akár halálos sérülést is okozhat.

  • Legyen különösen óvatos, ha a Z Stand állvány segítségével megemelt gépen dolgozik.

  • A Z Stand állvány csak a nyíróasztal tisztításához és a kések leszereléséhez használható.

  • A gép ne legyen hosszan a Z Stand állvány segítségével megemelve.

  • Mindig állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt bármilyen karbantartásba kezd a gépen.

  A Z Stand állvány használata

  Important: A Z Stand állvány csak vízszintes felületen használható.

  1. Emelje fel a nyíróasztalt vonulási helyzetbe.

  2. Távolítsa el a konzolcsapot (Ábra 44).

   g001811
  3. Hajtsa fel a reteszt.

  4. Hajtsa ki előre a támasztólábat, és csúsztassa a gép felé a nyílás aljába (Ábra 44 és Ábra 45).

   g001812
  5. Helyezze az állvány lábát a talajra és fektesse a reteszt a csuklós fülre (Ábra 45).

  6. Indítsa be a motort és járassa félgázon.

   Note: A legjobb eredmény érdekében akassza be az állvány lábát egy repedésbe a járdán vagy a gyepbe (Ábra 45).

  7. Hajtson fel a géppel az állványra. Álljon meg, amikor a retesz bekattan reteszelt helyzetbe (Ábra 45).

  8. Húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  9. Ékelje ki vagy rögzítse a hajtókerekeket.

   Figyelmeztetés

   A rögzítőfék nem feltétlenül tartja meg a Z Stand állványon a gépet, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

   Ne parkoljon a géppel Z Stand állványon, kivéve, ha kiékeli vagy rögzíti a kerekeket.

  10. Végezze el a karbantartást.

  Lehajtás a Z Stand állványról

  1. Távolítsa el a kerék ékeket vagy más rögzítést.

  2. Hajtsa ki a reteszt kioldott helyzetbe (Ábra 46).

   g001813
  3. Indítsa be a motort és járassa félgázon. Engedje ki a rögzítőféket.

  4. Tolasson le lassan az állványról.

  5. Hajtsa vissza az állványt a nyugalmi helyzetébe (Ábra 44).

  A nyíróasztal függönyének leoldása

  A függöny leoldásához lazítsa meg az alsó csavart, így hozzáfér a nyíróasztal felső részéhez (Ábra 47). A karbantartás után szerelje fel a függönyt és húzza meg a csavart.

  g027945

  A védőlemez eltávolítása

  Hajtsa ki a 2 első csavart, és távolítsa el a védőlemezt, hogy hozzáférjen a nyíróasztalékszíjakhoz és a tengelyekhez (Ábra 48). A karbantartás befejeztével szerelje vissza a védőlemezt, és húzza meg a csavarokat.

  g027946

  Kenés

  A gép kenése

  Koszos vagy poros körülmények között gyakrabban kenje meg a gépet.

  Kenőzsír típusa: 2. sz. lítiumos vagy molibdénes kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzógombokat.

   Note: Kaparja le a festéket a zsírzógomb elejéről, ha van rajta.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést a zsírzógombra.

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzógombokba, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  A nyíróasztal-emelő forgáspontjainak kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Kenje meg a fűnyíróasztal-emelő forgáspontjait.
 • Kenje meg a fűnyíróasztal-emelő forgáspontjait könnyűolajjal vagy olajpermettel.

  g017028

  A nyíróasztal zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Zsírozza meg a szivattyúékszíj feszítőkarját.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Zsírozza meg a nyíróasztal feszítőtárcsa-csuklóját annyira, hogy a zsír elkezdjen az alján kijönni (Ábra 50 vagy Ábra 51).

   g295792
   g192516
  4. Zsírozza meg a hajtó ékszíj szíjfeszítőjének karjait (Ábra 52).

   g009030
  5. Zsírozza meg a nyíróasztal szíjfeszítőjének karjait (csak hátsó kidobású gépeknél). lásd: Ábra 53.

   g024207
  6. Távolítsa el a porvédő sapkát, és zsírozza meg az önbeálló kerekek forgócsapját.

   Note: Amíg be nem fejeződik a zsírzás, maradjon levéve a porvédő sapka.

  7. Távolítsa el a hatlapú zárócsavart.

  8. Hajtson be egy zsírzógombot a furatba.

  9. Pumpáljon zsírt a zsírzógombba, amíg ki nem türemkedik a felső csapágy körül.

  10. Szerelje ki a zsírzógombot a furatból.

  11. Szerelje vissza a zárócsavart és a porvédő sapkát (Ábra 54).

   g027339
  12. Zsírozza meg az önbeálló kerekek csapágyait (Ábra 54).

  Az önbeálló kerekek forgócsapjának zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek forgócsapját (koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Évente
 • Zsírozza meg az önbeálló kerekek csapágyait(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a porvédő sapkát, állítsa be az önbeálló kerekek forgócsapjait, és ne tegye vissza a porvédő sapkát, amíg a zsírzást el nem végezte, lásd: A nyíróasztal zsírzása.

  4. Távolítsa el a hatlapú zárócsavart.

  5. Hajtson be egy zsírzógombot a furatba.

  6. Pumpáljon zsírt a zsírzógombba, amíg ki nem türemkedik a felső csapágy körül.

  7. Szerelje ki a zsírzógombot a furatból. Szerelje vissza a zárócsavart és a sapkát.

  Az önbeálló kerekek kerékagyának zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Az önbeálló kerekek kerékagyának zsírzása.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Emelje meg a nyíróasztalt a hozzáféréshez.

  4. Távolítsa el az önbeálló kereket az önbeálló villából.

  5. Távolítsa el a tömítésvédő kupakot a kerékagyról.

   g006115
  6. Távolítsa el a távtartóanyát az önbeálló kerék tengelyegységéről.

   Note: A távtartóanyát menetrögzítő pasztával szerelték fel a tengelyre.

  7. Távolítsa el a tengelyt a kerékegységből (a másik távtartóanya még maradjon a helyén).

  8. Feszegesse ki a tömítőgyűrűket, vizsgálja meg a csapágyakat kopás, károsodás szempontjából, szükség szerint cserélje le őket.

  9. Töltse fel a csapágyakat általános kenőzsírral.

  10. Szereljen be 1 csapágyat és 1 új tömítőgyűrűt a kerékbe.

  11. Ha a tengelyre egyik távtartóanya sincs felszerelve, kenje meg az egyik távtartóanya meneteit menetrögzítő pasztával, és hajtsa rá a tengelyre úgy, hogy a lapítás a csavarkulcs számára kifelé álljon.

   Note: Ne hajtsa rá a távtartóanyát a tengely végére a menet végéig. A távtartóanya külső felületéhez képest kb. 3 mm-rel legyen beljebb a tengely vége.

  12. Szerelje be az összeszerelt anyát és tengelyt a kerékbe az új tömítőgyűrű és csapágy felől.

  13. Fordítsa a kereket a nyitott részével felfelé, és töltse fel teljesen a tengely körüli részt általános kenőzsírral.

  14. Szerelje be a másik csapágyat és az új tömítőgyűrűt a kerékbe.

  15. Kenje meg a másik távtartóanya meneteit is menetrögzítő pasztával, és hajtsa rá a tengelyre úgy, hogy a lapítás a csavarkulcs számára kifelé álljon.

  16. Húzza meg az anyát 8–9 Nm nyomatékkal, lazítsa vissza, majd húzza meg újra 2–3 Nm nyomatékkal.

   Note: Ügyeljen arra, hogy a tengely egyik oldalon se lógjon túl az anyán.

  17. Szerelje fel a tömítésvédő kupakokat a kerékagyra, majd szerelje be a kereket az önbeálló villába.

  18. Szerelje be az önbeálló kerék csavarját, és húzza meg teljesen az anyát.

  Important: Ellenőrizze gyakran a csapágyat és a beállítást, hogy megelőzhető legyen a tömítés és a csapágy károsodása. Pörgesse meg az önbeálló kereket. Nem szabad, hogy sokáig pörögjön (1 vagy 2 fordulatot tehet meg), és oldalirányú játéka sem lehet. Ha a kerék akadálytalanul pörög, állítson a távtartóanyán, hogy legyen a keréknek némi ellenállása. Hordjon fel újabb réteg menetrögzítő pasztát.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • Az olajszint ellenőrzését és az olaj forgattyúházba való betöltését álló motornál végezze.

  • Tartsa távol kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 250 órában
 • Az elsődleges légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A biztonsági légszűrőbetét ellenőrzése(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 500 órában
 • A biztonsági légszűrőbetét cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Note: Szervizelje gyakrabban a légszűrőt, ha az üzemeltetési környezet rendkívül poros vagy homokos.

  A szűrők kiszerelése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Oldja a légszűrő reteszeit, és húzza le a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 56).

   g001883
  4. Fúvassa tisztára sűrített levegővel a légszűrőfedél belsejét.

  5. Csúsztassa ki óvatosan az elsődleges szűrőt a légszűrőházból (Ábra 56).

   Note: Ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét ne ütődjön a szűrőháznak.

  6. A biztonsági légszűrőbetétet csak akkor távolítsa el, ha cseréli.

  A szűrőbetétek ellenőrzése

  1. Vizsgálja meg a biztonsági légszűrőbetétet. Ha szennyezett, akkor a biztonsági és az elsődleges szűrőbetétet is cserélje ki.

   Important: Ne kísérelje meg a biztonsági légszűrőbetét tisztítását. Ha a biztonsági légszűrőbetét szennyezett, akkor az elsődleges szűrőbetét sérült.

  2. Vizsgálja meg az elsődleges szűrőbetétet sérülés szempontjából úgy, hogy a szűrőbetét külső részét a fény felé tartva belenéz a szűrőbetétbe. Ha az elsődleges szűrőbetét szennyezett, meghajlott vagy sérült, cserélje ki.

   Note: Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Az elsődleges légszűrőbetétet ne tisztítsa.

  A légszűrőbetétek beszerelése

  Important: A motor károsodásának megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha mindkét légszűrőbetét és a légszűrőfedél is a helyén van.

  1. Új légszűrőbetétek beszerelése esetén ellenőrizze, hogy a szűrők a szállítás során nem sérültek-e meg.

   Note: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  2. A belső szűrő cseréje esetén óvatosan csúsztassa be azt a szűrőházba (Ábra 56).

  3. Óvatosan csúsztassa rá az elsődleges szűrőbetétet a biztonsági szűrőbetétre (Ábra 56).

   Note: A beszerelés során az elsődleges szűrőbetét külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy a szűrőbetét teljesen beüljön a helyére.

   Important: Ne a szűrőbetét puha belső részét nyomja.

  4. Szerelje fel a légszűrőfedelet, és rögzítse a kapcsokkal (Ábra 56).

  A motorolaj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Minden 100 órában
 • A motorolaj cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 200 órában
 • A motorolaj-szűrő cseréje(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A motorolajra vonatkozó előírások

  Olaj típusa: detergenstartalmú kenőolaj (API-specifikáció: SF, SG, SH, SJ vagy SL)

  A forgattyúház űrtartalma:

  • 72902TE, 72919TE és 72969TE – szűrőcsere esetén 2,0 l, szűrőcsere nélkül 1,8 l

  • 72925TE és 72942TE – szűrőcsere esetén 2,3 l, szűrőcsere nélkül 2,1 l

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  g037096

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Note: Az olajszintet hideg motornál ellenőrizze.

  Important: Ha a motort túl sok vagy kevés motorolajjal járatja, a motor egyaránt károsodhat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

   Note: Ellenőrizze, hogy a motor lehűlt, így az olajnak volt ideje, hogy lecsorogjon az olajteknőbe.

  3. Tisztítsa meg az olajbetöltő sapka és a nívópálca környékét, mielőtt eltávolítja, hogy ne kerülhessen szennyeződés, fűkaszálék stb. a motorba (Ábra 58).

  g008804g194611

  A motorolaj cseréje

  Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze újrahasznosító központban.

  1. Indítsa be a motort, és járassa 5 percig.

   Note: Így az olaj felmelegszik, és könnyebben leürül.

  2. Parkoljon le a géppel úgy, hogy a leeresztő oldal az ellentétes oldalhoz képest kissé lejjebb kerüljön, így biztosítva az olaj teljes leeresztését.

  3. Kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  4. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  5. Engedje le az olajat a motorból (Ábra 59).

   g008804g027734
  6. Öntse be lassan a megadott olaj kb. 80%-át a betöltőcsőbe, majd töltsön utána annyit, hogy az olajszint elérje a FULL” (tele) jelzést (Ábra 60).

   g235264
  7. Indítsa be a motort, és menjen sík felületre.

  8. Ellenőrizze ismét az olajszintet.

  A motorolajszűrő cseréje

  1. Ürítse le az olajat a motorból, lásd: A motorolaj cseréje.

  2. A motorolajszűrő cseréje (Ábra 61).

   g008804g027477

   Note: Csavarja fel a helyére az olajszűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rá még ¾ fordulatot.

  3. Töltse fel az olajteknőt megfelelő típusú új olajjal, lásd: A motorolajra vonatkozó előírások.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát, vagy tisztítsa meg és állítsa be a gyertyahézagot.
 • A gyújtógyertya beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti gyertyahézagot. A gyújtógyertya ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a gyertyahézag ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyát.

  A gyújtógyertya típusa: NGK® BPR4ES vagy ezzel egyenértékű

  Gyertyahézag: 0,75 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Tisztítsa meg a gyújtógyertya alapja körüli területet, hogy ne juthasson szennyeződés a motorba.

  4. Keresse meg és távolítsa el a gyújtógyertyá(ka)t a Ábra 62 szerint.

   g009922g027478

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyát. A gyújtógyertyát cserélje ki, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a gyertyahézagot 0,75 mm-re.

  g206628

  A gyújtógyertya beszerelése

  g027661

  A szikrafogó ellenőrzése

  Szikrafogóval rendelkező gépeknél
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a szikrafogót (ha van).
 • Figyelmeztetés

  A kipufogórendszer forró elemei leállított motornál is begyújthatják az üzemanyagpárát. A működő motor által kibocsátott forró részecskék begyújthatják a gyúlékony anyagokat, amivel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

  Csak felszerelt szikrafogóval tankoljon vagy járassa a motort.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki az erőleadó tengelyt, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Várja meg, amíg a kipufogó lehűl.

  4. Ha a hálón vagy a varratokon törést, szakadást lát, cserélje ki a szikrafogót.

  5. Ha a háló eltömődött, szerelje le a szikrafogót, rázza le róla a laza részecskéket, majd tisztítsa meg drótkefével (szükség esetén áztassa be oldószerbe).

  6. Szerelje fel a szikrafogót a kipufogónyílásra.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  Az üzemanyag bizonyos körülmények között rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  Az üzemanyagra vonatkozó óvintézkedések teljes listája tekintetében lásd: Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Az üzemanyagszűrő cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Important: Szerelje fel az üzemanyagtömlőket, és rögzítse azokat műanyag kötegelőkkel úgy, ahogy eredetileg voltak, hogy ne érjenek olyan alkatrészekhez, amelyek károsíthatják az üzemanyag-szállító rendszert.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Hagyja a gépet lehűlni.

  4. Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet.

  5. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt (Ábra 65).

   Note: Ügyeljen arra, hogy a szűrőn található jelölés megegyezzen az üzemanyag áramlási irányával.

   g008963
  6. Nyissa meg az üzemanyag-elzáró szelepet.

  Az üzemanyagtartály szervizelése

  Ne kísérelje meg az üzemanyagtartály leürítését. Bízza hivatalos márkaszervizre az üzemanyagtartály leürítését és az üzemanyagrendszer elemeinek szervizelését.

  Elektromos berendezés karbantartása

  A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A gép javítása előtt kösse le az akkumulátort. Először a negatív sarut kösse le, és utána a pozitívot. Először a pozitív sarut kösse vissza, és utána a negatívot.

  • Az akkumulátor töltését nyitott, jól szellőző helyen végezze, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a fali aljzatból. Viseljen védőruházatot, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Havonta
 • Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
 • Az akkumulátor eltávolítása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fém szerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy annak pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen lekötése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, és csak azután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak azután a negatív (fekete) kábelt.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Szerelje ki az akkumulátort az Ábra 66 alapján.

   g027728

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon és ne használjon szikraképző eszközt vagy nyílt lángot az akkumulátor közelében.

  Important: Az akkumulátort tartsa mindig teljesen feltöltve (1,265-ös fajsúly). Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Szerelje ki az akkumulátort a vázból, lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Töltse az akkumulátort 10–15 percig 25–30 A vagy 30 percig 10 A áramerősséggel.

   Note: Ne töltse túl az akkumulátort.

  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra 67).

  4. Szerelje be az akkumulátort a gépbe, és kösse rá a kábeleit, lásd: Az akkumulátor beszerelése.

   Note: Ne járassa a gépet lekötött akkumulátorral. Károsodások léphetnek fel a villamos rendszerben.

   g000960

  Az akkumulátor beszerelése

  Note: Helyezze el úgy az akkumulátort a tálcájában, hogy a pólusai a hidraulikatartállyal ellenkező oldalon legyenek (Ábra 68).

  g032526

  A biztosítékok szervizelése

  A villamos rendszert biztosítékok védik. A biztosítékok nem igényelnek karbantartást, de ha valamelyik kiég, ellenőrizni kell az általa védett részegységet/áramkört rövidzár vagy egyéb hiba szempontjából.

  A biztosítékok az ülés mellett, a jobb oldali konzolon találhatók (Ábra 69).

  1. A biztosítékot a cseréjéhez csak húzza ki a foglalatból.

  2. Helyezze be az új biztosítékot (Ábra 69).

   g008966

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A biztonsági öv ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági övet.
 • Vizsgálja meg a biztonsági övet kopás, vágások, valamint a visszahúzó szerkezet és a csat megfelelő működése tekintetében. Cserélje ki a biztonsági övet, ha károsodott.

  A bukócsőgombok ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A bukócsőgombok ellenőrzése.
 • Figyelmeztetés

  A felborulás okozta, akár halálos sérülés elkerülése érdekében tartsa a bukócsövet teljesen felhajtott, reteszelt helyzetben, és használja a biztonsági övet.

  Győződjön meg arról, hogy az ülés a géphez rögzül.

  • Ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek és a gombok is megfelelő üzemállapotban vannak.

  • Ügyeljen arra, hogy a gombok a bukócső felhajtott helyzetében teljesen rögzített helyzetben legyenek.

   Note: Előfordulhat, hogy a bukócső felső, ívelt részét előre-hátra mozgatva kell elérni, hogy a gombok (Ábra 70 és Ábra 71) teljesen a helyükre üljenek.

  g228804
  g228981

  Az egyenesfutás beállítása

  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengelyt).

  2. Haladjon a géppel egy nyílt, sík területre, és állítsa a menetvezérlő karokat SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe.

  3. A gázkart állítsa középre a GYORS és a LASSú helyzet közé.

  4. Tolja előre mindkét menetvezérlő kart a T nyílásban ütközésig.

  5. Ellenőrizze, hogy merre húz a gép.

  6. Húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  7. Állítson az ütközőlemezeken szükség szerint.

   • Ha a gép jobbra húz, lazítsa meg a csavarokat, és állítsa hátrébb a bal ütközőlemezt a bal T nyílásnál annyira, hogy a gép egyenesen haladjon (Ábra 72).

   • Ha a gép balra húz, lazítsa meg a csavarokat, és állítsa hátrébb a jobb ütközőlemezt a jobb T nyílásnál annyira, hogy a gép egyenesen haladjon (Ábra 72).

  8. Húzza meg az ütközőlemez csavarjait (Ábra 72).

   g010153

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
 • Tartsa a hátsó gumiabroncsokban a légnyomást 0,9 bar értéken. A nem egyforma gumiabroncsnyomás egyenetlen vágást eredményez. A legpontosabb nyomásérték hideg gumiabroncsoknál mérhető.

  Note: Az első kerekek félpneumatikus gumiabronccsal rendelkeznek, azoknál nem kell foglalkozni a légnyomással.

  g001055

  A kerékanyák ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • A kerékanyák meghúzási nyomatékának ellenőrzése.
 • Minden 500 órában
 • A kerékanyák meghúzási nyomatékának ellenőrzése.
 • Ellenőrizze, és húzza meg a kerékanyákat 122–129 Nm nyomatékkal.

  A kerékagy koronás anyájának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • Ellenőrizze a kerékagy koronás anyájának meghúzási nyomatékát.
 • Minden 500 órában
 • Ellenőrizze a kerékagy koronás anyájának meghúzási nyomatékát.
 • Ellenőrizze, hogy a kerékagy koronás anyája 286–352 Nm nyomatékkal van-e meghúzva.

  Note: Ne hordjon fel beragadásgátló pasztát a kerékagyra.

  g024121

  Az önbeálló forgócsap csapágyának beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Az önbeálló forgócsap csapágyának beállítása.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a porvédő sapkát az önbeálló forgócsapról, és húzza meg az önbiztosító anyát (Ábra 75).

  4. Húzza meg annyira az önbiztosító anyát, hogy a rugós alátétek ellapuljanak, majd hajtsa vissza az anyát ¼ fordulattal, hogy megfelelő előfeszítést adjon a csapágyaknak (Ábra 75).

   Important: Ellenőrizze, hogy a rugós alátéteket megfelelően szerelték-e fel, a Ábra 75 szerint.

  5. Szerelje vissza a porvédő sapkát (Ábra 75).

   g001297

  A tengelykapcsoló távtartójának eltávolítása

  Néhány későbbi évjáratú egység féktávtartót tartalmazó tengelykapcsolóval készült. Ha a tengelykapcsolófék annyira elhasználódott, hogy a tengelykapcsoló már nem kapcsol egyenletesen, a tengelykapcsoló élettartamának meghosszabbítása érdekében eltávolíthatja a távtartót.

  g010869
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Fújjon ki kompresszor segítségével minden törmeléket a fékrúd alól és a féktávtartók környékéről (Ábra 77).

   g010868
  4. Ellenőrizze a vezetékek, a csatlakozók és a kapocspontok állapotát.

   Note: Végezze el a szükséges cserét vagy javítást.

  5. Ellenőrizze, hogy mérhető-e 12 V a tengelykapcsoló csatlakozóján, amikor a késkapcsoló (erőleadó tengely) be van kapcsolva.

  6. Mérje meg a forgórész és az armatúra közti hézagot. Ha a hézag nagyobb mint 1 mm, tegye az alábbiakat:

   1. Lazítsa meg a fék rögzítő csavarokat ½–1 teljes fordulattal, lásd: Ábra 78.

    Note: Ne távolítsa el a fékrudat a védőburkolatról/armatúráról. A fékrúd összekopott az armatúrával, és a megfelelő féknyomaték biztosításához továbbra is illeszkednie kell ahhoz, miután a távtartólemezt eltávolította.

    g010870
   2. Fogja meg csőrös fogóval vagy kézzel a fülét, és távolítsa el a távtartót (Ábra 79).

    Note: Amíg a tengelykapcsoló megfelelően működik, ne selejtezze a távtartót.

    g010871
   3. Fújjon ki kompresszor segítségével minden törmeléket a fékrúd alól és a féktávtartók környékéről.

   4. Húzza meg a csavarokat (M6 x 1) 12,3–13,7 Nm nyomatékkal.

   5. Ellenőrizze 0,25 mm vastag hézagmérővel a forgórész és az armatúra felülete közti hézagot a fékrúd mindkét oldalán, lásd: Ábra 80 és Ábra 81.

    Note: A forgórész és az armatúra kopófelületének egyenetlensége miatt (kiemelkedések és gödrök) néha nem könnyű pontosan megmérni a hézagot.

    g010872
    g010873
    • Ha a hézag kisebb mint 0,25 mm, tegye vissza a távtartót.

    • Ha a hézag kellő mértékű, végezze el az 6 lépésben ismertetett biztonsági ellenőrzést.

   6. Végezze el az alábbi biztonsági ellenőrzést:

    1. Üljön be az ülésbe, és indítsa be a motort.

    2. Ellenőrizze, hogy a kések nem kapcsolnak be, amikor a késkapcsoló (erőleadó tengely) KI helyzetben van, a tengelykapcsoló pedig ki van oldva.

     Ha a tengelykapcsoló nem old, szerelje vissza a távtartót.

    3. Kapcsolja be és ki a késkapcsolót (erőleadó tengely) 10-szer egymás után, hogy ellenőrizze a tengelykapcsoló megfelelő működését.

  Hűtőrendszer karbantartása

  A motor hűtőrácsának és az olajhűtőnek a tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa ki a motor hűtőrácsát és az olajhűtőt.
 • Távolítson el minden felgyűlt füvet, koszt és egyéb szennyeződést az olajhűtőről és a motor hűtőrácsáról (Ábra 82).

  g008804g009191

  Távolítson el minden felgyűlt füvet, koszt és egyéb szennyeződést a motor védőrácsából. Ez segít biztosítani a megfelelő hűtést és motorfordulatszámot, valamint csökkenteni a túlmelegedésnek és a motor mechanikai károsodásának kockázatát (Ábra 79).

  A motor hűtőbordáinak és burkolatainak tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a motor hűtőbordáit és burkolatait.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a szívónyílás védőrácsát, a berántózsinóros indítóegységet és a ventilátorházat (Ábra 83).

  4. Tisztítsa le a szennyeződéseket és a füvet a motor alkatrészeiről.

  5. Szerelje fel a szívónyílás védőrácsát, a berántózsinóros indítóegységet és a ventilátorházat (Ábra 83).

   g004218

  A hidraulikus egység védőburkolatainak ellenőrzése és tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hidraulikus egység védőburkolatait.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Tolja előre az ülést.

  4. Tisztítsa le a szennyeződéseket és a füvet a hidraulikus egység burkolatairól (Ábra 84).

  5. Állítsa vissza az ülést.

   g009922g015117

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • Állítsa be a rögzítőféket.
 • Minden 500 órában
 • Állítsa be a rögzítőféket.
 • Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását. Ezt az eljárást az első 100 üzemóra után el kell végezni, valamint fékalkatrész eltávolítását vagy cseréjét követően.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Emelje fel a gép hátulját, és támassza alá emelőbakokkal.

  4. Távolítsa el a gép hátsó kerekeit.

  5. Takarítson le minden szennyeződést a fék környékéről.

  6. Oldja ki a hajtókerekeket, lásd: A hajtókerék-kioldó szelepek használata.

  7. Engedje ki a rögzítőféket.

  8. Távolítsa el a rugós kengyelcsapszeget a hátsó rudazatból és féknyeregből (Ábra 85).

   g297209
  9. Lazítsa meg a hátsó rudazatot rögzítő ellenanyát.

  10. Nyomja előre az ujjával a féknyereg karját annyira, hogy a fékbetét elérje a féktárcsát.

  11. Állítson a hátsó rudazaton annyit, hogy a rugós kengyelcsapszeget be tudja csúsztatni a féknyereg karjának a furatába.

   Note: A rudazat meghosszabbításához forgassa el kifelé egy fordulattal a kengyelt.

  12. Húzza meg a hátsó rudazaton az ellenanyát (Ábra 85).

  13. Ellenőrizze, hogy a kerékagy szabadon elforog a fékbetétek között.

  14. Ismételje meg a 8–13. lépést a jobb oldalon.

  15. Fordítsa el a hajtókerék-kioldó kart üzemi helyzetbe, lásd: A hajtókerék-kioldó szelepek használata.

  16. Szerelje fel a hátsó kerekeket, és húzza meg a kerékanyákat 129 Nm nyomatékkal.

  17. Távolítsa el az emelőbakokat.

  Ékszíjak karbantartása

  Az ékszíjak ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az ékszíjakat, hogy látható-e rajtuk repedezettség és kopás.
 • Cserélje ki az ékszíjat, ha kopott. A kopott ékszíj üzem közben nyikorog; a kések fűnyírás közben csúsznak; az ékszíj szélei rojtosak, égésnyomok és repedések láthatók rajta.

  A nyíróasztal ékszíjcseréjeoldalsó kidobású nyíróasztal esetén

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Engedje le a fűnyírót 76 mm vágásmagasságra.

  4. Lazítsa meg az alsó csavart, amely a nyíróasztal szoknyáját a nyíróasztalhoz rögzíti. Lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  5. Távolítsa el a védőlemezt. Lásd: A védőlemez eltávolítása.

  6. Távolítsa el a szíjburkolatokat (Ábra 86).

   g027729
  7. A feszítőkar négyzet alakú nyílásába helyezett racsnis hajtókar segítségével szüntesse meg a feszítőgörgőt terhelő rugóerőt (Ábra 87).

  8. Távolítsa el az ékszíjat a nyíróasztal ékszíjtárcsáiról.

  9. Távolítsa el az ékszíjvezetőt a rugós feszítőkarról (Ábra 87).

  10. Távolítsa el a meglévő ékszíjat.

  11. Tegye fel az új ékszíjat a nyíróasztal ékszíjtárcsáira és a motor alatti tengelykapcsoló szíjtárcsára (Ábra 87).

   g009038
  12. Szerelje vissza az ékszíjvezetőt a feszítőkarra (Ábra 87).

  13. A négyzet alakú nyílásába helyezett racsnis hajtókar segítségével szerelje fel a feszítőrugót (Ábra 87).

   Note: A rugóvégek üljenek be a csapok hornyaiba.

  14. Szerelje fel a szíjburkolatokat (Ábra 88).

   g027730
  15. Szerelje fel a védőlemezt. Lásd: A védőlemez eltávolítása.

  16. Húzza meg a nyíróasztal szoknyájának csavarját. Lásd: A nyíróasztal függönyének leoldása.

  A nyíróasztal ékszíjának cseréje hátsó kidobású nyíróasztalnál

  Az ellentétesen forgató ékszíj cseréje

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Engedje le a fűnyírót 76 mm vágásmagasságra.

  4. Hajtsa fel a padlólemezt, hogy hozzáférjen a középső ékszíjtárcsához.

  5. Távolítsa el a műanyag szíjburkolatot (Ábra 90).

  6. Távolítsa el a fém szíjburkolatot rögzítő 3 csavart, majd a fém szíjburkolatot.

   g024145
  7. A feszítőkar négyzet alakú nyílásába helyezett racsnis hajtókar segítségével szüntesse meg a feszítőgörgőt terhelő rugóerőt (Ábra 89).

  8. Távolítsa el az ékszíjat a nyíróasztal ékszíjtárcsájáról (Ábra 89).

  9. Távolítsa el az ékszíjat a maradék ékszíjtárcsákról is (Ábra 89).

  10. Tegye fel az új ékszíjat az ékszíjtárcsákra.

  11. A racsnis hajtókart a négyzet alakú nyílásba helyezve szüntesse meg a feszítőgörgőt terhelő rugóerőt, és tegye rá az új ékszíjat a feszítőtárcsára (Ábra 89).

  A nyíróasztal ékszíjcseréje

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Engedje le a fűnyírót 76 mm vágásmagasságra.

  4. Távolítsa el a szíjburkolatokat (Ábra 90).

   g027729
  5. Távolítsa el az ellentétesen forgató ékszíjat, lásd: Az ellentétesen forgató ékszíj cseréje.

  6. A feszítőkar négyzet alakú nyílásába helyezett racsnis hajtókar segítségével szüntesse meg a feszítőgörgőt terhelő rugóerőt (Ábra 91).

  7. Távolítsa el az ékszíjat a nyíróasztal ékszíjtárcsáiról és a tengelykapcsoló szíjtárcsáról.

  8. Tegye fel az új ékszíjat a nyíróasztal ékszíjtárcsáira és a motor alatti tengelykapcsoló szíjtárcsára (Ábra 91).

   g024146
  9. Fordítsa el, és ellenőrizze, hogy az ékszíjvezető csap felütközik-e a csuklóagyon (Ábra 91).

  10. A racsnis hajtókart a négyzet alakú nyílásba helyezve tegye fel az ékszíjat a rugós feszítőgörgőre (Ábra 91). Ültesse be a rugóvégeket a csapok hornyaiba.

  11. Szerelje fel a szíjburkolatokat (Ábra 92).

   g027730

  A hidraulikaszivattyú hajtószíjának cseréje

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a nyíróasztalékszíjat, lásd: A nyíróasztal ékszíjcseréjeoldalsó kidobású nyíróasztal esetén vagy A nyíróasztal ékszíjának cseréje hátsó kidobású nyíróasztalnál.

  4. Emelje meg a gépet, és támassza alá emelőbakokkal (Ábra 93).

   g009039
  5. A feszítőkar négyzet alakú nyílásába helyezett racsnis hajtókar segítségével szüntesse meg a feszítőgörgőt terhelő rugóerőt (Ábra 93).

  6. Akassza le a feszítőrugót a vázról (Ábra 93).

  7. Távolítsa el az ékszíjat a hidraulikus egység hajtótárcsáiról és a motor szíjtárcsájáról.

  8. Szerelje fel az új ékszíjat motor szíjtárcsájára és a 2 hajtótárcsára.

  9. A feszítőkar négyzet alakú nyílásába helyezett racsnis hajtókar segítségével szerelje fel a feszítőrugót a vázra (Ábra 93).

  10. Szerelje fel a nyíróasztalékszíjat, lásd: A nyíróasztal ékszíjcseréjeoldalsó kidobású nyíróasztal esetén vagy A nyíróasztal ékszíjának cseréje hátsó kidobású nyíróasztalnál.

  Kezelőberendezés karbantartása

  A vezérlőkar-helyzet beállítása

  A vezérlőkarok 2 magassági helyzetbe állíthatók – magas és alacsony helyzetbe. Távolítsa el a csavarokat a magasság beállításához a kezelő számára.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Lazítsa meg a karokban a csavarokat és a peremes anyákat (Ábra 94).

  4. Igazítsa be a karok hosszanti semleges helyzetét úgy, hogy együtt SEMLEGES helyzetbe állítja őket, összeigazítja a helyzetüket, majd meghúzza a csavarokat (Ábra 95).

   g009040
   g009195
  5. Ha a karok végei egymáshoz ütköznek, lásd: A menetvezérlő karokat semleges helyzetben reteszelő csukló beállítása.

  6. Ismételje meg az eljárást a vezérlőkarok beállításához.

  A menetvezérlő rudazat beállítása

  A gép két oldalán az ülés alatt található a szivattyúkat vezérlő rudazat. A rudazat végén található anyát ½"-es, mély dugókulccsal elforgatva finomhangolható a beállítás, hogy a gép a karok semleges helyzetében ne mozduljon el. Minden beállítás csak a semleges helyzet pozícióját érintheti.

  Figyelmeztetés

  A beállítás elvégzéséhez a motornak járnia, a hajtókerekeknek pedig forogniuk kell. A mozgó alkatrészek vagy forró felületek érintése személyi sérüléssel járhat.

  Tartsa távol ujjait, kezét és ruházatát a forgó alkatrészektől és forró felületektől.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), állítsa a menetvezérlő karokat SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Nyomja le a nyíróasztal-emelő pedált, vegye ki a vágásmagasság-beállító csapot, és engedje le a talajra a nyíróasztalt.

  4. Emelje fel a gép hátulját, és támassza alá emelőbakokkal (vagy annak megfelelő eszközzel) olyan magasságban, hogy a hajtókerekek szabadon foroghassanak.

  5. Húzza le a villamos csatlakozót az ülés biztonsági kapcsolójáról, amelyet az üléspárna alatt talál.

   Note: A kapcsoló az ülésegység része.

  6. Zárja átmenetileg rövidre a fő vezetékköteg csatlakozójának érintkezőit.

  7. Indítsa be a motort, járassa teljes gázon, és engedje ki a rögzítőféket.

   Note: A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a rögzítőféket behúzta, és a menetvezérlő karok külső helyzetben állnak. Nem kell beülnie az ülésbe.

  8. Járassa a motort legalább 5 percig a menetvezérlő karok teljes előremeneti sebesség helyzetében, hogy a hidraulikafolyadék üzemi hőmérsékletre melegedjen.

   Note: A menetvezérlő karoknak semleges helyzetben kell lenniük, amikor a beállítást végzi.

  9. Állítsa SEMLEGES helyzetbe a menetvezérlő karokat.

  10. A szivattyúvezérlő rudak hosszán a dupla anyát megfelelő irányba hajtva állítson annyit, hogy a kerekek kissé meginduljanak hátramenetben (Ábra 96).

   g027409
  11. Állítsa a menetvezérlő karokat HáTRAMENET helyzetbe, majd a karra enyhe nyomást kifejtve hagyja, hogy a hátramenetjelző rugók visszatérítsék a kart semleges helyzetbe.

   Note: A kerekeknek meg kell állniuk, vagy kissé el kell indulniuk hátramenetben.

  12. Állítsa le a motort.

  13. Távolítsa el az áthidaló vezetéket a vezetékkötegből, és kösse vissza a csatlakozót az üléskapcsolóba.

  14. Távolítsa el az emelőbakokat.

  15. Emelje fel a nyíróasztalt, és helyezze be a vágásmagasság-beállító csapot.

  16. Ügyeljen, hogy a gép ne induljon el hátramenetben, amikor kiengedi a rögzítőféket.

  A menetvezérlő csillapító beállítása

  A csillapítót rögzítő felső csavart áthelyezve a menetvezérlő karok ellenállása a kívánt szintre állítható. A rögzítési lehetőségeket a Ábra 97 mutatja.

  g008620

  A menetvezérlő karokat semleges helyzetben reteszelő csukló beállítása

  A peremes anya segítségével beállítható a menetvezérlő karok kívánt ellenállása a karok SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe állításakor. A beállítási lehetőségeket lásd: Ábra 98.

  1. Lazítsa meg az ellenanyát.

  2. Húzza vagy lazítsa meg a peremes anyát a kívánt érzet beállításához.

   • Nagyobb ellenállás beállításához húzzon a peremes anyán.

   • Kisebb ellenállás beállításához lazítson a peremes anyán

  3. Húzza meg az ellenanyát.

   g008621

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal, sebészi úton el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikacső és -tömlő megfelelő állapotban van, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény jól zár.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó furatokhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A hidraulikafolyadék típusa: Toro® HYPR-OIL 500 hidraulikafolyadék vagy Mobil® 1 15W–50.

  Important: Használja az előírt folyadékot. A többi folyadék károsíthatja a hidraulika-rendszert.

  Az egyes hidraulika-rendszerek feltöltési mennyisége: 1,5 l oldalanként, szűrőt is cserélve

  A hidraulikafolyadék ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Hagyja hűlni a motort és a hidraulika-rendszert 10 percig.

   Note: Ha meleg a gép, pontatlan a nívópálca által jelzett olajszint.

  4. Tolja előre az ülést.

  5. Tisztítsa meg a hidraulikarendszer-tartályok nívópálcái körüli területet (Ábra 99).

  6. Távolítsa el az egyik nívópálcát a hidraulikatartályból (Ábra 99).

  7. Törölje le a nívópálcát, majd csavarja vissza a hidraulikatartályba.

  8. Távolítsa el a nívópálcát, és nézze meg a végét (Ábra 99).

   Important: Ne töltse túl a hidraulikus egységeket, mert károsodhatnak. Ne működtesse úgy a gépet, hogy a folyadékszint az alsó jelzés alatt van.

  9. Ha a folyadékszint az alsó jelzésnél van, töltsön be annyi folyadékot a hidraulikatartályba, hogy a szint elérje a nívópálcán a tele vagy H jelzést.

  10. Szerelje vissza a nívópálcát.

  11. Ismételje meg az eljárást a másik nívópálcával.

   g015459

  A hidraulikafolyadék és a szűrők cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 250 óra után
 • Cserélje le a hidraulika-rendszer szűrőit és a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 250 órában
 • Az első csere után – Mobil 1 15W50 folyadék használata esetén cserélje le a hidraulika-rendszer szűrőit és a hidraulikafolyadékot.(Cserélje gyakrabban koszos vagy poros körülmények esetén.)
 • Minden 500 órában
 • Az első csere után – Toro® HYPR-OIL™ 500 folyadék használata esetén cserélje le a hidraulika-rendszer szűrőit és a hidraulikafolyadékot.(Cserélje gyakrabban koszos vagy poros körülmények esetén.)
 • A hidraulikafolyadék cseréje esetén a szűrőket el kell távolítani. A kettőt egyszerre cserélje; a folyadékkal kapcsolatos előírásokért lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Emelje meg a gépet, és támassza alá emelőbakokkal (Ábra 100).

   g008970
  4. Távolítsa el a nyíróasztalékszíjat és a szivattyúékszíjat is, lásd: A nyíróasztal ékszíjcseréje és A hidraulikaszivattyú hajtószíjának cseréje.

   Note: Ezzel meggátolható, hogy folyadék kerüljön az ékszíjakra.

  5. Helyezzen egy felfogóedényt a szűrő alá, távolítsa el a régi szűrőt, majd törölje tisztára a felületet (Ábra 101).

   g008968
  6. Kenje meg vékonyan hidraulikafolyadékkal az új szűrő gumitömítését (Ábra 101).

  7. Szerelje be az új hidraulikaszűrőt.

  8. Szerelje fel a szivattyúékszíjat és a nyíróasztalékszíjat.

  9. Távolítsa el az emelőbakokat, és engedje a talajra a gépet (Ábra 100).

  10. Töltse be a folyadékot a hidraulikatartályba, és ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás.

  11. Törölje le a folyadékcseppeket, ha vannak.

  12. Indítsa be a motort és járassa nagyjából 2 percig a rendszer légtelenítéséhez.

  13. Állítsa le a motort és keressen esetleges szivárgást.

  14. Ellenőrizze a folyadékszintet hideg folyadéknál.

  15. Szükség esetén töltsön folyadékot a hidraulikatartályba.

   Note: Ne töltse túl a tartályt.

  A nyíróasztal karbantartása

  Késekkel kapcsolatos óvintézkedések

  A kopott vagy sérült kés eltörhet, a letört darab pedig kirepülve súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. A sérült kés javítására tett kísérlet a termék biztonsági tanúsítványának érvénytelenítését is eredményezheti.

  • Ellenőrizze rendszeresen a késeket kopás és sérülés szempontjából.

  • Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. Burkolja be a késeket, vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen óvatos a szervizelésükkor. A késeket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.

  • Többkéses gépeknél figyelembe kell venni, hogy egy kés forgatásakor a többi kés is forogni kezd.

  A vágókések szervizelése

  A kiváló minőségű vágás érdekében tartsa a késeket élesen. A kényelmes élezés és csere érdekében érdemes pótkésekről gondoskodni.

  A kések ellenőrzése vagy szervizelése előtt

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyákról.

  A kések ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a késeket.
  1. Ellenőrizze a vágóéleket (Ábra 102).

  2. Ha a vágóél tompa, vagy sérülések láthatók rajta, szerelje le és fenje meg a kést, lásd: A kések élezése.

  3. Vizsgálja meg a késeket, különösen az ívelt részen.

  4. Ha ezen a területen bármilyen repedést, kopást vagy alakuló bevágást lát, azonnal cserélje ki a kést (Ábra 102).

   g006530

  A kések ellenőrzése görbülés szempontjából

  Note: A következő eljáráshoz a gépnek sík talajon kell állnia.

  1. Emelje fel a nyíróasztalt a legfelső vágásmagasságba.

  2. Vastagon párnázott kesztyűben vagy más megfelelő kézvédelemmel ellátva fordítsa lassan a kést olyan helyzetbe, hogy megmérhesse a távolságot a vágóél és a vízszintes felület között, amelyen a gép áll (Ábra 103).

   g014972
  3. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 104).

   g014973
  4. Forgassa el a kést 180°-kal, hogy az ellentétes vágóéle kerüljön mérési helyzetbe (Ábra 105).

   g014974
  5. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra 106).

   Note: Az eltérés nem lehet több mint 3 mm.

   g014973
   1. Ha az A és a B közti eltérés több mint 3 mm, cserélje le a kést, lásd: A kések leszerelése és A kések felszerelése.

    Note: Ha a görbének talált kés lecserélése után megismételt mérés továbbra is 3 mm-t meghaladó eltérést mutat, a kés tengelye görbülhetett el. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel a javítás miatt.

   2. Ha az eltérés nem lépi túl a határértéket, folytassa a következő késsel.

  6. Ismételje meg az eljárást minden késnél.

  A kések leszerelése

  Cserélje le a kést, ha kemény tárgynak ütközött, kiegyensúlyozatlanná vált vagy elgörbült.

  1. Tegyen villáskulcsot a tengely lapított részére, vagy tartsa meg a kés végét egy ronggyal vagy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Hajtsa ki a késtengelyből a késcsavart, és távolítsa el a perselyt és a kést (Ábra 107).

   g295816

  A kések élezése

  1. Reszelő segítségével fenje meg a kés mindkét vágóélét (Ábra 108).

   Note: Őrizze meg az eredeti letörési szöget.

   Note: A kés megtartja az egyensúlyát, ha mindkét vágóéléről ugyanannyi anyagot távolít el.

   g000552
  2. Ellenőrizze a kés egyensúlyát késegyensúlyozóra téve (Ábra 109).

   Note: Ha a kés vízszintes helyzetben marad, akkor kiegyensúlyozott, használható.

   Note: Ha a kés nincs egyensúlyban, reszeljen le némi anyagot a nehéz végéből, csak a terelőlemeznél (Ábra 108).

   g000553
  3. Ismételje az eljárást, amíg a kés egyensúlyba nem kerül.

  A kések felszerelése

  1. Dugja át a perselyt a késen úgy, hogy a karimája a kés alján (a fű felől) legyen (Ábra 110).

   g255205
  2. Szerelje fel a persely-kés egységet a tengelyre (Ábra 111).

   g298850
  3. Kenjen szükség szerint rézpasztát vagy kenőzsírt a késcsavar meneteire, hogy az ne ragadjon meg. Szerelje be a késcsavart kézzel meghúzva.

  4. Tegyen villáskulcsot az ellapított részre a tengelyen, és húzza meg a késcsavart 75–81 Nm nyomatékkal.

  A nyíróasztal szintezése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Ellenőrizze a légnyomást a hajtókerekek gumiabroncsaiban, lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  4. Állítsa a vonulási reteszt reteszelő helyzetbe.

  5. Nyomja teljesen előre a nyíróasztal-emelő pedált, és a nyíróasztal reteszelődni fog a 14 cm-es vonulási helyzetben (Ábra 112).

   g027343
  6. Tegye be a vágásmagasság-beállító csapot a 7,6 cm-es vágásmagasság furatába.

  7. Oldja ki a vonulási reteszt, és engedje le a nyíróasztalt a vágásmagasságba.

  8. Hajtsa fel a kidobócsatornát.

  9. Mérje meg a nyíróasztal mindkét oldalán a talajszint és a kés előre néző csúcsa (A” helyzet) közti távolságot, lásd: Ábra 113.

   Note: Az előírt távolság 7,6 mm

   g009196
  10. A finomhangolást az elülső fűnyíróasztal-emelő egységen található állítóanyával végezze el (Ábra 114).

   Note: A magasság növeléséhez forgassa jobbra az állítóanyát, a csökkentéséhez forgassa balra.

   Note: Ha a nyíróasztal első rudazata nem ad elegendő állítási lehetőséget a vágásmagasság pontos beállításához, az állíthatóság növeléséhez használja az egypontos állítási lehetőséget.

   g027344
  11. Az egypontos rendszer beállításához lazítsa meg a két csavart a vágásmagasság-beállító lemez aljánál (Ábra 115).

   Note: Hátsó kidobású gépeknél a nyíróasztal gyárilag a hátsó furatokhoz van rögzítve. Lásd: Ábra 116. A nyíróasztal szintezése során a további beállításhoz használja szükség esetén az első furatokat.

   g027345
   g025558
  12. Ha a nyíróasztal túl alacsony, jobbra forgatva húzzon az egypontos állítócsavaron. Ha a nyíróasztal túl magas, balra forgatva lazítson az egypontos állítócsavaron (Ábra 117).

   Note: Lazítson vagy húzzon az egypontos állítócsavaron annyit, hogy a vágásmagasság-lemezt rögzítő csavarok a nyílásuk által lehetővé tett út legalább ⅓-át megtegyék. Ezzel egyidejűleg mind a 4 nyíróasztal-állítószerkezetnél nyer némi állítási lehetőséget felfelé vagy lefelé.

   g017036
  13. Húzza meg a 2 csavart a vágásmagasság-beállító lemez aljánál (Ábra 115).

   Note: A legtöbb esetben a hátsó késhegynek 6,4 mm-rel magasabban kell állnia az elsőnél.

  14. Húzza meg a két csavart 37–45 Nm nyomatékkal.

  15. Mérje meg a nyíróasztal mindkét oldalán a talajszint és a kés hátra néző hegye (B helyzet) közti távolságot, lásd: Ábra 113.

   Note: Az előírt távolság 8,3 cm.

  16. Végezze el szükség a finombeállítást az állítószerkezettel, hogy 8,3 mm magasságot kapjon (Ábra 114).

   A magasság növeléséhez forgassa jobbra az állítóanyát, a csökkentéséhez forgassa balra.

  17. Állítsa be mind a 4 szerkezetet a megfelelő magasságra.

  18. Húzza meg az összes anyát a nyíróasztal-emelő karegységeken.

  19. Hajtsa le a kidobócsatornát.

  A nyíróasztal eltávolítása

  A nyíróasztal szervizelése vagy eltávolítása előtt reteszelje a rugóterhelésű nyíróasztal-emelő karokat.

  Figyelmeztetés

  A nyíróasztal-emelő karegységek tárolt energiával rendelkeznek. A tárolt energia elengedése nélkül a nyíróasztal eltávolítása súlyos sérülést, akár halált is okozhat.

  Ne kísérelje meg a nyíróasztal eltávolítását a váz elejéről anélkül, hogy reteszelné a tárolt energiát.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Helyezze be a vágásmagasság-beállító csapot a 7,6 cm-es vágásmagasság furatába.

   Note: Ez a nyíróasztal-emelő karokat a legalacsonyabb helyzetben rögzíti, amikor a nyíróasztalt eltávolítja, és elengedi a rugóiban tárolt energiát.

  4. Távolítsa el a szíjburkolatokat.

  5. Hajtsa fel a padlólemezt, és tegye be a racsnis hajtókart a feszítőkar négyzet alakú nyílásába (Ábra 118 vagy Ábra 119).

  6. Fordítsa el jobbra a feszítőkart, emelje fel az ékszíjvezető csapot (csak hátsó kidobású gépeknél), és távolítsa el a nyíróasztalékszíjat (Ábra 118 vagy Ábra 119).

   g009038
   g024146
  7. Távolítsa el a nyíróasztal két oldalán a kötőelemeket (lásd: Ábra 120), és őrizze meg azokat.

   g024670
  8. Emelje meg a nyíróasztal-kitámasztókat, és rögzítse azokat a megemelt helyzetben.

  9. Csúsztassa el jobbra a nyíróasztalt a géptől.

  A fűterelő lap cseréje

  Csak oldalsó kidobású gépeknél

  Figyelmeztetés

  A fedetlen kidobónyíláson át a gép tárgyakat hajíthat a közelben tartózkodók felé, súlyos személyi sérülést okozva ezzel. Emellett így a késekhez is hozzá lehet érni.

  Ne használja a gépet felszerelt szecskázólemez, fűterelő lemez vagy fűgyűjtő rendszer nélkül.

  1. Távolítsa el a terelőlemezt a csuklópántkonzolokhoz rögzítő önbiztosító anyát, csavart, rugót és távtartót (Ábra 121).

  2. Távolítsa el a sérült vagy elhasználódott fűterelő lemezt (Ábra 121).

   g015594
  3. Szerelje rá a távtartót és a rugót a fűterelő lemezre.

  4. A rugó egyik J-kampós végét akassza be a nyíróasztal szélébe.

   Note: Ellenőrizze, hogy a rugó J-kampós vége beakadt-e a nyíróasztal szélébe, mielőtt beszereli a csavart a Ábra 121 szerint.

  5. Szerelje be a csavart és szerelje fel az anyát.

  6. A rugó másik J-kampós végét akassza be fűterelő lemez szélébe (Ábra 121).

   Important: A fűterelő lemeznek el kell tudnia fordulni. Hajtsa fel teljesen a terelőlemezt annak ellenőrzése céljából, hogy teljesen lehajlik-e az alsó helyzetbe.

  Tisztítás

  A nyíróasztal aljának kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa ki a nyíróasztalt.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Emelje a nyíróasztalt VONULáSI helyzetbe.

  A felfüggesztőrendszer tisztítása

  Csak MyRide™ felfüggesztőrendszerrel rendelkező gépek esetén
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa meg a felfüggesztőrendszert.
 • A felfüggesztőrendszer tisztításához használjon sűrített levegőt.

  Note: Ne tisztítsa a lengéscsillapító egységeket nagy nyomású vízzel (Ábra 122).

  g195820

  A hulladék elhelyezése

  A motorolaj, az akkumulátor, a hidraulikafolyadék és a hűtőfolyadék a környezetet szennyező anyagok. Ezeket az állami és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és mielőtt eltenne, várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagot nyílt láng közelében, és ne ürítse le zárt térben az üzemanyagot.

  • Vegye ki az indítókulcsot és tegye el biztonságos helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

  Tisztítás és tárolás

  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót (erőleadó tengely), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész megáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a fűkaszálékot, a koszt és a szennyeződést a teljes gép külső felületeiről, különösen a motorról és a hidraulika-rendszerről. Tisztítsa le a koszt és a kaszálékot a hengerfej bordái közül és a ventilátorházból.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidromotorok környékén.

  4. Ellenőrizze a rögzítőfék működését, lásd: A rögzítőfék működtetése.

  5. Végezze el a légszűrő szervizelését, lásd: A légszűrő szervizelése.

  6. Zsírozza meg a gépet, lásd: Kenés.

  7. Cserélje le a motorolajat, lásd: A motorolaj szervizelése.

  8. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  9. Cserélje le a hidraulikaszűrőket, lásd: A hidraulikafolyadék és a szűrők cseréje.

  10. Töltse fel az akkumulátort, lásd: Az akkumulátor töltése.

  11. Kaparjon le minden rátapadt füvet és koszt a fűnyíró aljáról, majd mossa le a fűnyírót kerti locsolótömlővel.

   Note: Járassa a gépet bekapcsolt késsel (erőleadó tengely) magas alapjáraton a lemosás után 2–5 percig.

  12. Ellenőrizze a kések állapotát, lásd: A vágókések szervizelése.

  13. Készítse elő a gépet tárolásra, ha 30 napot meghaladó ideig nem használja. Készítse elő a gépet tárolásra az alábbi módon:

   1. Töltsön a tartályban lévő üzemanyagba kőolaj alapú üzemanyag-stabilizáló/-kondicionálót. Kövesse az üzemanyag-stabilizáló gyártójának keverési utasításait. Ne használjon alkoholalapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

    Note: Az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló friss üzemanyaggal keverve és folyamatosan használva a leghatékonyabb.

   2. Járassa a motort 5 percig, hogy átjárja az üzemanyagrendszert a kondicionált üzemanyag.

   3. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd ürítse le az üzemanyagtartályt.

   4. Indítsa be és hagyja a motort járni, míg le nem áll.

   5. Helyezze el az üzemanyagot környezetbarát módon. Végezze el újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

    Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  14. Szerelje ki és ellenőrizze a gyújtógyertyákat, lásd: A gyújtógyertya szervizelése. A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 30 ml (2 evőkanál) motorolajat a hengerekbe. Az indítómotorral forgassa meg a motort, hogy eloszlassa az olajat a hengerben. Szerelje be a gyújtógyertyákat. Ne tegye rájuk a gyertyapipát.

  15. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  16. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  17. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki a kulcsot, és tegye el úgy, hogy gyerekek vagy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az indítómotor nem forgatja a motort.
  1. A késkapcsoló be van kapcsolva.
  2. A rögzítőfék ki van engedve.
  3. A menetvezérlő karok nincsenek semleges-reteszelt helyzetben.
  4. Nem ül a kezelőülésben.
  5. Az akkumulátor lemerült.
  6. A villamos csatlakozók korrodáltak vagy lazák.
  7. Kiégett egy biztosíték.
  8. Meghibásodott egy relé vagy kapcsoló.
  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót.
  2. Húzza be a rögzítőféket.
  3. Állítsa semleges-reteszelt helyzetbe a menetvezérlő karokat.
  4. Üljön be a kezelőülésbe.
  5. Töltse fel az akkumulátort.
  6. Ellenőrizze a villamos csatlakozók érintkezését.
  7. Cserélje ki a biztosítékot.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor nem indul be, nehezen indul be, vagy leáll.
  1. Az üzemanyagtartály kiürült.
  2. Az üzemanyag-elzárószelep zárt.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A gázkar nincs a megfelelő helyzetben.
  5. Szennyezett az üzemanyagszűrő.
  6. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  7. A légszűrő elkoszolódott.
  8. Az üléskapcsoló nem megfelelően működik.
  9. A villamos csatlakozók korrodáltak, lazák vagy megsérültek.
  10. Megsérült vagy elhasználódott a relé vagy a kapcsoló.
  11. A gyújtógyertya elszennyeződött, vagy a gyertyahézag nem megfelelő.
  12. A gyújtógyertya kábele nem csatlakozik.
  1. Tankoljon.
  2. Nyissa meg az üzemanyag-elzáró szelepet.
  3. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. Állítsa a gázkart a Lassú és a Gyors helyzet közé.
  5. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  8. Ellenőrizze az üléskapcsoló visszajelzőjét. Szükség esetén cserélje ki az ülést.
  9. Ellenőrizze a villamos csatlakozók érintkezését. Tisztítsa meg alaposan a csatlakozó érintkezőit érintkezőtisztítóval, hordjon fel rájuk szigetelőzsírt, és végezze el a megfelelő bekötéseket.
  10. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  11. Állítsa be a gyertyahézagot, vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
  12. Ellenőrizze a gyújtógyertyakábel csatlakozását.
  A motor gyenge.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A légszűrő elkoszolódott.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A motor felett eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  5. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  6. Szennyezett az üzemanyagszűrő.
  7. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Tisztítsa meg a légszűrőbetétet.
  3. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  5. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a tanksapkát.
  6. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor túlmelegszik.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  3. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  4. A légszűrő elkoszolódott.
  5. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  3. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel
  A gép balra vagy jobbra húz (a menetvezérlő karokat ütközésig előrenyomva).
  1. Be kell állítani az egyenesfutást
  2. A hajtókerekeknél nem pontos a gumiabroncsnyomás.
  1. Állítsa be az egyenesfutást.
  2. Állítsa be a légnyomást a hajtókerekek gumiabroncsaiban.
  A gép nem indul el sem előre-, sem hátramenetben.
  1. A megkerülőszelepek nincsenek szorosan elzárva.
  2. A szivattyúékszíj elkopott, laza vagy elszakadt.
  3. A szivattyúékszíj lejött egy szíjtárcsáról.
  4. A feszítőrugó eltörött vagy leesett.
  5. A hidraulikafolyadék túl forró, vagy a szintje alacsony.
  1. Zárja el szorosan a megkerülőszelepeket.
  2. Cserélje ki az ékszíjat.
  3. Cserélje ki az ékszíjat.
  4. Cserélje ki vagy pótolja a rugót.
  5. Töltsön a tartályokba hidraulikafolyadékot, vagy hagyja lehűlni.
  A gép rendellenes rezgésbe kezdett.
  1. Egy vagy több kés elgörbült vagy kiegyensúlyozatlanná vált.
  2. A késrögzítő csavar laza.
  3. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  4. Lelazult a motor ékszíjtárcsája, a feszítőtárcsa vagy az egyik kés ékszíjtárcsája.
  5. A motor ékszíjtárcsája megsérült.
  6. A késtengely elgörbült.
  7. A motortartó bak laza vagy elhasználódott.
  1. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  2. Húzza meg a kést rögzítő csavart.
  3. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  4. Húzza meg az adott ékszíjtárcsát.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A vágásmagasság egyenetlen.
  1. Egy vagy több kés életlen.
  2. Egy vagy több kés elgörbült.
  3. A nyíróasztal nem áll szintben.
  4. A lenyesés elleni védelem egyik görgője (ha van) nincs megfelelően beállítva.
  5. A nyíróasztal alja koszos.
  6. A gumiabroncsok nyomása nem megfelelő.
  7. Az egyik késtengely elgörbült.
  1. Élezze meg a késeket.
  2. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  3. Szintezze ki oldalirányban és hosszirányban a nyíróasztalt.
  4. Állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőjének magasságát.
  5. Tisztítsa meg a nyíróasztal alját.
  6. Állítsa be a gumiabroncsok nyomását.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A kések nem forognak.
  1. A nyíróasztal ékszíja megsérült, elkopott, laza vagy elszakadt.
  2. A nyíróasztal ékszíja lejött a szíjtárcsáról.
  3. A szivattyút hajtó ékszíj elkopott, laza vagy elszakadt.
  4. A feszítőrugó eltörött vagy leesett.
  1. Szereljen fel új ékszíjat.
  2. Tegye fel az ékszíjat az ékszíjtárcsákra, és ellenőrizze a feszítőtárcsa, a feszítőkar és a rugó megfelelő helyzetét és működését.
  3. Ellenőrizze az ékszíj feszességét vagy tegyen fel új ékszíjat.
  4. Cserélje ki vagy pótolja a rugót.
  A tengelykapcsoló nem kapcsol.
  1. Kiégett a biztosíték.
  2. A tengelykapcsoló áramellátása elégtelen.
  3. A tekercs megsérült.
  4. Nem megfelelő az áramellátás.
  5. A forgórész és az armatúra közötti légrés túl nagy.
  1. Cserélje ki a biztosítékot. Ellenőrizze a tekercs ellenállását, az akkumulátor töltöttségét, a töltőrendszert és a vezetékcsatlakozókat, cserélje ki a hibás alkatrészt.
  2. Ellenőrizze a tekercs ellenállását, az akkumulátor töltöttségét, a töltőrendszert és a vezetékcsatlakozókat, cserélje ki a hibás alkatrészt.
  3. Cserélje ki a tengelykapcsolót.
  4. Javítsa meg vagy cserélje ki a tengelykapcsoló vezetékét vagy a villamos rendszert. Tisztítsa meg a csatlakozó érintkezőit.
  5. Távolítsa el a távtartót, vagy cserélje ki a tengelykapcsolót.

  Kapcsolási vázlat

  Bekötési rajz

  g009180