Introducere

Acest vehicul utilitar este destinat a fi utilizat în principal în afara autostrăzilor, pentru a transporta persoane și încărcături materiale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g312723

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) este prezent în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele Pericol, Avertisment sau Atenție.

 • Pericol indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

 • Pericol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

 • Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

g000502

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443.

 Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii cu privire la Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului conţin substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu cerințele SAE J2258 (noiembrie 2016).

Siguranța generală

Acest produs poate provoca vătămări corporale. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina. Asiguraţi-vă că toate persoanele care utilizează acest produs ştiu cum să-l utilizeze şi înţeleg avertismentele.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizaţi maşina fără toate apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți mașina și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service sau de alimentare cu combustibil.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol - instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal99-7345
decal99-7952
decal115-2412
decal115-7739
decal136-1164
decal145-2269
decal145-2271
decal145-2277
decal145-2278

Reglare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Montarea volanului

Doar pentru modelele TC

Piese solicitate pentru această procedură:

Volan1
Capac1
Şaibă (½")1
 1. În cazul în care capacul este instalat, îndepărtați-l de pe butucul volanului (Figura 3).

 2. Îndepărtați contrapiulița (½") de pe arborele de direcție (Figura 3).

 3. Glisați volanul și șaiba (½") pe arborele de direcție (Figura 3).

 4. Fixați volanul pe arbore cu contrapiulița (½"), strângând-o la un cuplu de 27 - 34 N∙m.

 5. Montați capacul pe volan (Figura 3).

  g033840

Conectarea bateriei

Doar pentru modelele TC

Atenţie

Amplasarea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

 • Deconectați întotdeauna cablul negativ al bateriei (negru) înainte de a deconecta cablul pozitiv al bateriei (roșu).

 • Conectați întotdeauna mai întâi cablul pozitiv al bateriei (roșu).

 1. Strângeți capacul bateriei pentru a elibera proeminențele de la baza bateriei (Figura 4).

  g228188
 2. Îndepărtați capacul bateriei de la baza acesteia (Figura 4).

 3. Conectați cablul pozitiv al bateriei (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei și fixați cablul cu șuruburi și piulițe (Figura 5).

  g228187
 4. Glisați manșonul izolator peste borna pozitivă.

  Note: Manșonul izolator previne apariția unui posibil scurtcircuit la masă.

 5. Conectați cablul negativ al bateriei (negru) la borna negativă (–) a bateriei și fixați cablul cu șuruburi și piulițe.

 6. Aliniați capacul bateriei la baza acesteia (Figura 4).

 7. Strângeți capacul bateriei, aliniați proeminențele la baza bateriei și eliberați capacul bateriei (Figura 4).

Verificarea nivelurilor de lichid și a presiunii din anvelope

 1. Verificați nivelul uleiului de motor înainte și după prima pornire a motorului; consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

 2. Verificați nivelul lichidului de frână înainte de a porni motorul pentru prima dată; consultați Verificarea nivelului de lichid de frână.

 3. Verificați nivelul lichidului de transmisie înainte de a porni motorul pentru prima dată; consultați Verificarea nivelului de lichid de transmisie.

 4. Verificați presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

Procedură de rodaj al frânelor

Pentru a asigura performanța optimă a sistemului de frână, rodați frânele înainte de utilizare.

 1. Aduceți mașina la viteză maximă, apoi acționați frânele pentru a o opri rapid, fără a bloca anvelopele.

 2. Repetați această procedură de 10 ori, așteptând 1 minut între opriri, pentru a evita supraîncălzirea frânelor.

  Important: Această procedură are eficiență maximă dacă mașina are o încărcătură de 227 kg.

Citirea manualului și vizualizarea materialului pentru configurare

Piese solicitate pentru această procedură:

Manualul utilizatorului1
Manualul operatorului motorului1
Card de înregistrare1
Formular de inspecție anterioară livrării1
Certificat de calitate1
Cheie2
 • Citiți Manualul operatorului și manualul operatorului motorului.

 • Completați cardul de înregistrare.

 • Completați Formularul de inspecție anterioară livrării.

 • Revizuiți Certificatul de calitate.

Rezumat al produsului

g033215

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g382793

Pedală de accelerație

Folosiți pedala de accelerație (Figura 7) pentru a modifica viteza de deplasare a mașinii. Apăsarea pedalei de accelerație pornește motorul. Continuarea apăsării pedalei mărește viteza de deplasare. Eliberarea pedalei reduce viteza de deplasare a mașinii, iar motorul se oprește.

Note: Viteza maximă de deplasare în față este de 26 km/h.

Pedală de frână

Folosiți pedala de frână pentru a opri sau încetini mașina (Figura 7).

Avertisment

Operarea unei mașini cu frânele uzate sau reglate incorect poate cauza vătămări corporale.

Dacă pedala de frână se deplasează până la 25 mm fașă de placa podelei mașinii, reglați sau reparați frânele.

Manetă frână de parcare

Maneta frânei de parcare se află între scaune (Figura 6 și Figura 7). Oricând opriți motorul, cuplați frâna de parcare pentru a preveni deplasarea accidentală a mașinii. Pentru a cupla frâna de parcare, trageți în sus maneta acesteia. Pentru a decuplată frâna de parcare, apăsați maneta în jos.

Manetă șoc

Maneta de șoc este situată sub scaunul operatorului, în dreapta. Folosiți maneta de șoc pentru a ajuta la pornirea motorului rece, trăgând-o spre exterior (Figura 8). După ce pornește motorul, reglați șocul pentru a menține motorul în funcțiune fără probleme. După ce se încălzește motorul, apăsați maneta de șoc în poziția OPRIT.

g027617

Schimbător de viteze

Schimbătorul de viteze se află între scaune, sub maneta frânei de parcare. Schimbătorul de viteze are 3 poziții: ÎN FAță, ÎN MARșARIER și NEUTRU (Figura 8).

Note: Motorul pornește și funcționează în oricare dintre cele 3 poziții.

Important: Opriți întotdeauna mașina înainte de a schimba treapta.

Comutator claxon

Comutatorul pentru claxon se află pe panoul de comandă (Figura 7). Apăsați comutatorul pentru a claxona.

Comutator de contact

Cheia de contact este situată în colțul din dreapta jos al panoului de bord (Figura 7).

Cheia de contact are 3 poziții: OPRIT, PORNIT și START.

Mașina poate fi pornită în 2 moduri; consultați Pornirea motorului.

Comutator pentru lumini

Utilizați comutatorul (Figura 7) pentru a aprinde sau a stinge farurile. Deplasați comutatorul în sus pentru a aprinde farurile. Deplasați comutatorul în jos pentru a stinge farurile.

Contor orar

Contorul orar indică numărul total de ore de funcționare a mașinii. Contorul orar (Figura 7) începe să funcționeze ori de câte ori rotiți cheia de contact în poziția PORNIT sau dacă funcționează motorul.

Indicator luminos presiune ulei de motor

Indicatorul luminos presiune ulei de motor (Figura 7) vă avertizează dacă presiunea uleiului de motor scade sub un nivel sigur pentru utilizarea motorului. Dacă indicatorul se aprinde intermitent sau rămâne aprins, opriți motorul și verificați nivelul uleiului de motor. Adăugaţi ulei la motor dacă este necesar; consultați Lucrări de service cu privire la uleiul de motor.

Note: Indicatorul luminos pentru ulei se poate aprinde intermitent; acest lucru este normal și nu este necesară nicio acțiune.

Punct de alimentare electrică USB

Utilizați punctul de alimentare electrică USB (Figura 7) pentru alimentarea dispozitivelor mobile.

Important: Când nu utilizați punctul de alimentare electrică USB, introduceți capacul de cauciuc pentru a preveni deteriorarea punctului de alimentare electrică.

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil (Figura 9) este situat pe rezervorul de combustibil, lângă bușonul de umplere, în partea stângă a mașinii. Indicatorul de combustibil arată cantitatea de combustibil din rezervor.

g008398

Mânere de susținere pentru pasager

Mânerele de susținere pentru pasager sunt amplasate în partea dreaptă a panoului de bord și în exteriorul fiecărui scaun (Figura 10).

g009193

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Greutate de bazăGreutate uscată: 544 kg
Capacitate nominală (la nivelul solului)Total 749 kg, inclusiv 90,7 kg pentru operator și 90,7 kg pentru pasager, încărcătură, greutate pe cârligul de remorcare, greutate brută a remorcii, accesorii și dispozitive de atașare
Greutate maximă admisă (GVW) - la nivelul soluluiTotal 1.292 kg, inclusiv toate greutățile menționate mai sus
Capacitate maximă de încărcare (la nivelul solului)567 kg total, inclusiv greutatea pe cârligul de remorcare, greutatea brută a remorcii
Capacitate de remorcare: 
Dispozitiv de cuplare standardGreutate pe cârligul de remorcare: 45 kg
Greutate brută a remorcii (GTW): 363 kg
Dispozitiv de cuplare de mare putere Greutate pe cârligul de remorcare: 45 kg
Greutate brută a remorcii (GTW): 544 kg
Lăţime totală150 cm
Lungime totală303 cm
Gardă la sol25 cm la partea din față fără sarcină sau operator, 18 cm la partea din spate fără sarcină sau operator
Ampatament206 cm
Bandă de rulare a roții (de la linia centrală la linia centrală)125 cm la partea din față, 120 cm la partea din spate
Lungime platformă de încărcare117 cm în interior, 133 cm la exterior
Lățime platformă de încărcare125 cm în interior, 150 cm la exteriorul aripilor turnate
Înălțime platformă de încărcare25 cm în interior

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt instruite sau capabile fizic să opereze sau să întrețină mașina în siguranță. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Opriți mașina, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi maşina rapid.

 • Asigurați-vă că nu există mai mulți ocupanți (dumneavoastră și pasagerul/pasagerii) decât numărul de mânere de susținere cu care este echipată mașina.

 • Verificați dacă toate dispozitivele de siguranță și etichetele sunt la locul lor. Reparați sau înlocuiți toate dispozitivele de siguranță și înlocuiți toate etichetele ilizibile sau care lipsesc. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea sunt prezente și funcționează corect.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Specificație privind presiunea din anvelopele: 0,55 - 1,03 bar

  Important: Nu depășiți presiunea maximă a aerului indicată pe peretele lateral al anvelopei.

  Note: Presiunea necesară în anvelope este determinată de sarcina utilă pe care intenționați să o transportați.

  1. Verificați presiunea din anvelope.

   Note: Presiunea din anvelopele față și spate trebuie să fie între 0,55 și 1,03 bar.

   • Utilizați o presiune mai mică în anvelope pentru sarcini utile mai ușoare, pentru o mai mică compactare a solului, pentru o deplasare mai lină și pentru a minimiza urmele lăsate de anvelope pe sol.

   • Utilizați o presiune mai mare în anvelope pentru a transporta sarcini utile mai grele, la viteze mai mari.

  2. Dacă este necesar, reglați presiunea aerului din anvelope introducând sau eliminând aer din acestea.

  g001055

  Completarea nivelului de combustibil

  Combustibil recomandat:

  • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

  • Etanol: benzină cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metill terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică; astfel, E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

  • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

  • Nu depozitaţi combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

  • Nu adăugați ulei în benzină.

  Umplerea rezervorului de combustibil

  Capacitatea rezervorului de combustibil este de aproximativ 26,5 l.

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curăţaţi zona din jurul capacului rezervorului de combustibil (Figura 12).

   g008398
  5. Scoateți capacul de la rezervor.

  6. Umpleți rezervorul până la aproximativ 25 mm sub partea de sus rezervorului (partea inferioară a gâtului de umplere).

   Note: Acest spațiu din rezervor permite dilatarea combustibilului. Nu umpleţi excesiv rezervorul de combustibil.

  7. Montați în siguranță capacul de la rezervorul de combustibil.

  8. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

  Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Urmați instrucțiunile pentru efectuarea rodajului unei mașini noi.
 • Respectați următoarele instrucțiuni pentru a asigura performanțe adecvate ale mașinii.

  • Asigurați-vă că frânele sunt lustruite; consultați Procedură de rodaj al frânelor.

  • Verificați în mod regulat nivelul lichidelor și al uleiului de motor. Fiți atent la semnele de supraîncălzire a mașinii sau a componentelor acesteia.

  • După pornirea motorului rece, lăsați-l să se încălzească aproximativ 15 secunde înainte de a utiliza mașina.

   Note: Lăsați mai mult timp motorului să se încălzească atunci când funcționează la temperaturi scăzute.

  • Conduceți mașina la viteze diferite. Evitați pornirile rapide și opririle rapide.

  • Nu este necesar un ulei de rodaj pentru motor. Uleiul de motor original este de același tip specificat pentru schimburile regulate de ulei.

  • Consultați pentru orice verificări speciale, cu durată redusă.

  • Verificați poziționarea suspensiei față și reglați-o, dacă este necesar; consultați Reglarea alinierii roților frontale.

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Pasagerii trebuie să stea numai pe locurile desemnate. Nu transportați pasageri pe platforma de încărcare. Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Operați mașina doar în aer liber sau într-o zonă bine aerisită.

  • Nu depășiți greutatea maximă admisă (GVW) a mașinii.

  • Acordați o atenție sporită atunci când utilizați, frânați sau întoarceți mașina cu o sarcină mare pe platforma de încărcare.

  • Transportul încărcăturilor supradimensionate pe platforma de încărcare reduce stabilitatea mașinii. Nu depășiți capacitatea de încărcare a platformei.

  • Transportul de material care nu poate fi fixat bine pe mașină afectează direcția, frânarea și stabilitatea mașinii. Atunci când transportați materiale care nu pot fi fixate bine pe mașină, aveți grijă la viraje sau la frânare.

  • Transportați sarcini reduse și reduceți viteza de deplasare a mașinii atunci când lucrați pe teren accidentat, denivelat și lângă borduri, găuri și alte schimbări bruște ale configurației terenului. Încărcăturile se pot deplasa, ceea ce face ca mașina să devină instabilă.

  • Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că transmisia este în poziția neutră, frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.

  • Dumneavoastră și pasagerii trebuie să rămâneți așezați ori de câte ori mașina este în mișcare. Ține-ți mâinile pe volan; pasagerii trebuie să folosească mânerele de susținere disponibile. Țineți brațele și picioarele în permanență în interiorul mașinii.

  • Utilizați mașina doar atunci când aveți o vizibilitate corespunzătoare. Aveți grijă la gropi, șanțuri, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Nu conduceți mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor sau terasamentelor. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează.

  • Fiți atent și evitați întotdeauna elementele de joasă înălțime, cum ar fi crengi de copaci, grinzi de uși, pasarele etc.

  • Priviți în spate și în jos înainte de a conduce mașina în marșarier pentru a vă asigura că o cale este liberă.

  • Atunci când utilizați mașina pe drumurile publice, respectați toate regulile de circulație și utilizați orice accesorii suplimentare care pot fi cerute de lege, cum ar fi lumini, semnalizatoare de direcție, indicatoare pentru vehicule lente și altele, după cum este necesar.

  • Dacă mașina are un nivel de vibrații anormal, opriți imediat, așteptați să se oprească toate piesele în mișcare și verificați dacă nu sunt deteriorate. Reparați toate deteriorările mașinii înainte de a relua operarea.

  • Poate fi necesar un timp mai mare pentru a opri mașina pe suprafețe umede decât pe cele uscate. Pentru a usca frânele umede, conduceți încet pe o suprafață plană în timp ce apăsați ușor pedala de frână.

  • Operarea mașinii la viteză mare, urmată de oprirea rapidă poate cauza blocarea roților din spate, ceea ce vă afectează controlul asupra mașinii.

  • Nu atingeți motorul, transmisia, toba de eșapament sau galeria de evacuare a tobei de eșapament în timp ce motorul funcționează sau la scurt timp după oprirea motorului, deoarece aceste zone pot fi suficient de fierbinți pentru a provoca arsuri.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți mașina și scoateți cheia.

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de The Toro® Company.

  Siguranța în pantă

  Note: Un sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS) cu 2 montanți este disponibil pentru această mașină ca accesoriu. Utilizați un sistem ROPS dacă lucrați lângă pante abrupte, în apropierea apei, pe teren accidentat sau pe pante, fapt ce ar putea duce la răsturnare. Pentru mai multe informații, contactați un distribuitor autorizat Toro.

  Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea.

  • Verificați locul pentru a determina ce pante sunt sigure pentru operarea mașinii și stabiliți-vă propriile proceduri și reguli pentru operarea pe pantele respective. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Dacă nu vă simțiți confortabil să utilizați mașina pe o pantă, nu o faceți.

  • La deplasarea pe pante, efectuați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția de deplasare a mașinii.

  • Evitați utilizarea mașinii pe teren umed. Anvelopele își pot pierde tracțiunea. Mașina se poate răsturna înainte ca anvelopele să-și piardă tracțiunea.

  • Conduceți drept în sus sau în jos pe un teren înclinat.

  • Dacă forța de tracțiune începe să scadă în timp ce urcați în rampă, cuplați treptat frânele și deplasați mașina încet în marșarier direct în jos pe pantă.

  • Întoarcerea în timp ce urcați sau coborâți o pantă poate fi periculoasă. Dacă trebuie să virați pe o pantă, faceți-o încet și cu precauție.

  • Încărcăturile grele afectează stabilitatea pe o pantă. Transportați o încărcătură redusă și reduceți viteza de deplasare atunci când lucrați pe o pantă sau dacă încărcătura are un centru de greutate ridicat. Fixați încărcătura pe platforma de încărcare a mașinii pentru a preveni deplasarea încărcăturii. Aveți grijă deosebită atunci când transportați încărcături, care se deplasează ușor (de exemplu, lichide, piatră, nisip etc.).

  • Evitați pornirea, oprirea sau întoarcerea mașinii pe o pantă, în special cu încărcătură. Oprirea în timp ce coborâți o pantă necesită mai mult timp decât oprirea pe teren plan. Dacă trebuie să opriți mașina, evitați schimbările bruște de viteză, care pot cauza răsturnarea mașinii. Nu acţionaţi frânele brusc când vă deplasați în marșarier, deoarece acest lucru poate cauza răsturnarea maşinii.

  Siguranța la încărcare și descărcare

  • Nu depășiți greutatea brută (GVW) a mașinii atunci când o utilizați cu încărcătură pe platforma de încărcare și/sau tractați o remorcă; consultați Specificaţii.

  • Distribuiți uniform încărcătura pe platforma de încărcare pentru a îmbunătăți stabilitatea și controlul mașinii.

  • Înainte de a descărca, asigurați-vă că nu este nimeni în spatele mașinii.

  • Nu descărcați o platformă încărcată în timp ce mașina se află lateral pe o pantă. Modificarea distribuției greutății poate cauza răsturnarea mașinii.

  Operarea platformei de încărcare

  Ridicarea platformei de încărcare

  Atenţie

  O platformă ridicată poate cădea și poate răni persoanele care lucrează sub ea.

  • Utilizați întotdeauna tija de sprijin pentru a ține platforma ridicată înainte de a începe lucrul sub ea.

  • Îndepărtați orice materiale de pe platformă înainte de a o ridica.

  Atenţie

  Conducerea mașinii cu platforma de încărcare ridicată ar putea face ca mașina să se răstoarne mai ușor. Puteți deteriora structura platformei de încărcare dacă utilizați mașina cu platforma ridicată.

  • Operați mașina atunci când platforma de încărcare este coborâtă.

  • După golirea platformei de încărcare, coborâți-o.

  Avertisment

  Dacă încărcătura este concentrată în partea din spate a platformei de încărcare, este posibil ca platforma să se încline și să se deschidă în mod neașteptat atunci când eliberați zăvorul, rănindu-vă pe dumneavoastră sau pe cei din jur.

  • Centrați încărcăturile pe platforma de încărcare, dacă este posibil.

  • Țineți platforma de încărcare jos și asigurați-vă că nimeni nu se aplecă peste ea sau nu stă în spatele acesteia atunci când sunt eliberate zăvoarele.

  • Îndepărtați toată încărcătura de pe platformă înainte de a o ridica pentru efectuarea lucrărilor de întreținere la mașină.

  1. Ridicați maneta din fiecare parte a platformei și ridicați platforma (Figura 13).

   g014860
  2. Trageți tija de susținere în fanta de blocare a pentru a fixa platforma (Figura 14).

   g029622

  Coborârea platformei de încărcare

  Atenţie

  Platforma poate fi foarte grea. Existe pericol de strivire a mâinilor sau a altor părți ale corpului.

  Țineți mâinile și alte părți ale corpului departe atunci când coborâți platforma.

  1. Ridicați ușor platforma de încărcare prin ridicarea manetei de blocare (Figura 13).

  2. Scoateți tija de susținere din fanta de declanșare (Figura 14).

  3. Coborâți platforma până când se blochează în siguranță (Figura 14).

  Deschiderea oblonului spate

  1. Asigurați-vă că platforma de încărcare este coborâtă și blocată.

  2. Ridicați mânerele de pe panoul din spate al oblonului (Figura 15).

   g024490
  3. Aliniați bridele de blocare ale oblonului spate cu deschiderile dintre bridele oblonului spate al platformei de încărcare (Figura 15).

  4. Rotiți oblonul spate spre spate și în jos (Figura 15).

  Închiderea oblonului spate

  Dacă ați descărcat material necompact, precum nisip, pietre de amenajare sau talaș de pe platforma de încărcare a mașinii, este posibil ca o parte din materialul descărcat să se fi depus în zona balamalei oblonului spate. Efectuați următoarele acțiuni înainte de a închide oblonul spate.

  1. Utilizați-vă mâinile pentru a îndepărta cât mai mult material posibil din zona balamalei.

  2. Rotiți oblonul spate într-o poziție de aproximativ 45° (Figura 16).

   g024491
  3. Efectuați o mișcare scurtă, de scuturare, pentru a roti oblonul spate înainte și înapoi de câteva ori (Figura 16).

   Note: Această acțiune ajută la îndepărtarea materialului din zona balamalei.

  4. Coborâți oblonul spate și verificați dacă a rămas material în zona balamalei.

  5. Repetați pașii de la 1 la 4 până când materialul este îndepărtat din zona balamalei.

  6. Rotiți oblonul spate în sus și spre față până când bridele de blocare ale oblonului spate sunt la același nivel cu buzunarul oblonului spate de pe platforma de încărcare (Figura 15).

   Note: Ridicați sau coborâți oblonul spate pentru a alinia bridele de blocare ale oblonului spate cu deschiderile verticale dintre bridele oblonului spate al platformei de încărcare.

  7. Coborâți oblonul spate până când este sprijinit pe platforma de încărcare (Figura 15).

   Note: Bridele de blocare ale oblonului spate sunt fixate complet de bridele oblonului spate al platformei de încărcare.

  Pornirea motorului

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului, introduceți cheia în contact și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic în poziția PORNIT sau START.

   Mașina poate fi pornită în 2 moduri:

   • Pornire cu ajutorul pedalei - rotiți cheia de contact în poziția PORNIT și apăsați pedala de accelerație.

    Note: Când eliberați pedala de accelerație, motorul se oprește.

   • Pornire cu ajutorul cheii - rotiți cheia de contact în poziția START și motorul rămâne pornit până când cheia este rotită în poziția OPRIT.

   Note: Când utilizați modul de pornire cu cheia, puteți cupla frâna de parcare și puteți lucra departe de mașină în timp ce motorul funcționează în continuare și bateria menține încărcarea.

   Note: Dacă rotiți cheia în poziția START, motorul pornește. Dacă pornirea motorului durează mai mult de 10 secunde, rotiți cheia înapoi în poziția OPRIT și determinați care este problema (de exemplu, comenzile șocului trebuie să fie cuplate, verificați dacă filtrul de aer are restricții, asigurați-vă că rezervorul de combustibil este plin, că scânteia este corespunzătoare etc.) înainte de a porni din nou motorul.

   Note: În cazul echipării cu o alarmă de rezervă opțională, dacă deplasați schimbătorul de viteze în poziția MARșARIER când cheia este în poziția PORNIT sau START, este emis un semnal sonor pentru a avertiza operatorul că mașina este în marșarier.

  2. Deplasați schimbătorul de viteze în direcția de deplasare a mașinii dorită.

  3. Eliberați frâna de parcare.

  4. Apăsați ușor pedala de accelerație.

   Note: Dacă motorul este rece, apăsați și mențineți apăsată pedala de accelerație până la jumătate și trageți maneta de șoc în poziția PORNIT. Deplasați maneta de șoc în poziția OPRIT după ce se încălzește motorul.

  Oprirea mașinii

  Important: Atunci când opriți mașina pe o pantă, utilizați frânele de serviciu pentru a opri mașina și cuplați frâna de parcare pentru a menține mașina pe loc. Utilizarea pedalei de accelerație pentru a ține pe loc mașina pe un teren în pantă poate deteriora mașina.

  1. Luați piciorul de pe pedala de accelerație.

  2. Apăsați încet pedala de frână pentru a acționa frânele de serviciu până când mașina se oprește complet.

   Note: Distanța de oprire poate varia în funcție de sarcina și viteza mașinii.

  Încărcarea platformei de încărcare

  Utilizați următoarele instrucțiuni pentru încărcarea platformei de încărcare și operarea mașinii:

  • Respectați capacitatea de încărcare a mașinii și limitați greutatea încărcăturii pe care o transportați pe platforma de încărcare, așa cum este descris în Specificaţii și pe eticheta cu greutatea admisă de pe mașină.

   Note: Sarcina admisă este specificată doar pentru operarea mașinii pe o suprafață plană.

  • Reduceți greutatea încărcăturii pe care o transportați pe platforma de încărcare, atunci când utilizați mașina pe pante și pe teren accidentat.

  • Reduceți greutatea încărcăturii pe care o transportați atunci când materialele sunt înalte (și au un centru de greutate ridicat), precum o stivă de cărămizi, cherestea sau saci de îngrășământ. Distribuiți încărcătura cât mai jos posibil pentru a vă asigura că aceasta nu vă reduce capacitatea de a vedea în spatele mașinii în timpul utilizării.

  • Păstrați încărcăturile centrate prin încărcarea platformei după cum urmează:

   • Poziționați uniform greutatea pe platforma de încărcare, dintr-o parte în alta.

    Important: Este mai probabil să se producă o răsturnare dacă platforma de încărcare este încărcată pe o singură parte.

   • Poziționați uniform greutatea pe platforma de încărcare, din față spre spate.

    Important: Pierderea controlului asupra direcției sau răsturnarea mașinii poate avea loc dacă poziționați încărcătura în spatele punții spate și tracțiunea pe anvelopele față este redusă.

  • Acordați atenție deosebită atunci când transportați încărcături supradimensionate pe platforma de încărcare, în special atunci când nu puteți centra greutatea încărcăturii supradimensionate pe platformă.

  • Ori de câte ori este posibil, fixați încărcătura prin legarea ei de platforma de încărcare, astfel încât să nu se deplaseze.

  • Când transportați lichide, fiți prudent când conduceți mașina în urcare sau în coborâre, când schimbați brusc viteza sau opriți sau când conduceți pe suprafețe accidentate.

  Capacitatea compartimentului pentru încărcătură este de 0,37 m3. Cantitatea (volumul) de material pe care o puteți plasa pe platformă fără a depăși sarcina admisă a mașinii poate varia foarte mult în funcție de densitatea materialului.

  Consultați tabelul următor pentru sarcina admisă pentru diferite materiale:

  MaterialDensitateCapacitatea maximă a compartimentului pentru încărcătură (pe teren plan)
  Pietriș uscat1522 kg/m3Plin
  Pietriș umed1922 kg/m3Umplere ¾
  Nisip uscat 1442 kg/m3Plin
  Nisip umed1922 kg/m3Umplere ¾
  Lemn721 kg/m3Plin
  Scoarță<721 kg/m3Plin
  Pământ ambalat1602 kg/m3Umplere ¾ (aproximativ)

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți mașina și scoateți cheia.

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alt echipament asemănător.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

  • Întrețineți și curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.

  • Înlocuiți toate autocolantele deteriorate sau lipsă.

  Transportul mașinii

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

  • Utilizați rampe de lățime completă pentru a încărca mașina pe o remorcă sau un camion.

  • Fixați mașina în siguranță.

  Consultați Figura 17 și Figura 18 pentru locurile de fixare a mașinii.

  Note: Încărcați mașina pe remorcă cu partea din față a mașinii îndreptată spre înainte. Dacă acest lucru nu este posibil, fixați capota mașinii de cadru cu o curea sau scoateți capota și transportați-o și fixați-o separat, deoarece poate sări în timpul transportului.

  g033043
  g312722

  Tractarea mașinii

  În caz de urgență, puteți tracta mașina pe o distanță scurtă; totuși, aceasta nu este procedura standard de operare.

  Atenţie

  Tractarea la viteze excesive poate cauza pierderea controlului asupra direcției, cauzând vătămări corporale.

  Nu tractați niciodată mașina cu o viteză mai mare de 8 km/h.

  Tractarea mașinii trebuie efectuată de 2 persoane. Dacă trebuie să transportați mașina pe o distanță considerabilă, transportați-o pe un camion sau o remorcă; consultați Tractarea unei remorci

  1. Îndepărtați cureaua de transmisie de la mașină; consultați Înlocuirea curelei de transmisie.

  2. Atașați o bară de remorcare pe cârligul de remorcare din partea din față a cadrului mașinii (Figura 17).

  3. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU și eliberați frâna de parcare.

  Tractarea unei remorci

  Mașina poate tracta remorci. Pentru mașină este disponibil un dispozitiv de remorcare. Pentru mai multe detalii, contactaţi un centru de service autorizat.

  Când transportați mărfuri sau tractați o remorcă, nu supraîncărcați mașina sau remorca. Supraîncărcarea mașinii sau a remorcii poate cauza performanțe slabe sau deteriorare a frânelor, axei, motorului, transmisiei, direcției, suspensiilor, structurii caroseriei sau anvelopelor.

  Încărcați întotdeauna o remorcă cu 60% din greutatea încărcăturii în partea din față a remorcii. Acest lucru plasează aproximativ 10% din greutatea maximă admisă a remorcii (GTW) pe dispozitivul de remorcare al mașinii.

  Pentru a asigura frânare și tracțiune adecvate, încărcați întotdeauna platforma de încărcare atunci când utilizați o remorcă. Nu depășiți greutatea maximă admisă a vehiculului sau a remorcii.

  Evitați parcarea în pantă a mașinii cu remorca atașată. Dacă trebuie să parcați în pantă, cuplați frâna de parcare și blocați roțile remorcii.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți mașina și scoateți cheia.

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Sprijiniți mașina pe suporturi cric tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Nu lucrați sub o platformă ridicată fără suportul adecvat de siguranță pentru platformă.

  • Nu încărcați bateriile în timpul lucrărilor de service.

  • Pentru a vă asigura că întreaga mașină este în stare bună, păstrați toate elementele de feronerie strânse corespunzător.

  • Pentru a reduce riscul de incendiu, îndepărtați excesul de lubrifiant, iarbă, frunze și acumulări de murdărie din zona mașinii.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu mașina în funcțiune. Păstrați distanța față de componentele în mișcare.

  • Dacă trebuie să porniți mașina pentru a efectua o reglare de întreținere, țineți mâinile, picioarele, îmbrăcămintea și orice parte a corpului departe de orice componente în mișcare. Țineţi trecătorii la distanţă faţă de mașină.

  • Curățați scurgerile de ulei și de combustibil.

  • Verificați funcționarea frânei de mână așa cum este recomandat în programul de întreținere și efectuați reglaje și lucrări de întreținere după cum este necesar.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și toate elementele de feronerie strânse corespunzător. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Nu modificați niciodată funcționarea prevăzută a unui dispozitiv de siguranță și nu reduceți protecția oferită de un dispozitiv de siguranță.

  • Nu supraturați motorul prin modificarea setărilor regulatorului. Pentru a asigura siguranța și acuratețea, solicitați unui centru de service autorizat să verifice turația maximă a motorului cu un tahometru.

  • Dacă sunt vreodată necesare reparații majore sau dacă este necesară asistență, contactați un distribuitor autorizat Toro.

  • Modificarea acestei mașini în orice mod poate afecta funcționarea, performanța, durabilitatea sau utilizarea acesteia poate cauza rănirea sau decesul. O astfel de utilizare poate anula garanția produsului oferită de The Toro® Company.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați starea curelei de transmisie.
 • Verificați tensionarea curelei demaror-alternator.
 • După primele 25 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor.
 • După primele 50 ore
 • Reglați jocul supapelor de motor.
 • După primele 100 ore
 • Urmați instrucțiunile pentru efectuarea rodajului unei mașini noi.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Verificați funcționarea manetei schimbătorului de viteze.
 • Verificați nivelul de lichid de frână.Verificați nivelul de lichid de frână înainte de a porni motorul pentru prima dată.
 • Spălați mașina.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aer.Înlocuiți mai repede elementul filtrului de aer dacă este murdar sau deteriorat.
 • Schimbați uleiul de motor.(Schimbați uleiul de două ori mai des în condiții speciale de funcționare; consultați .
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor.Schimbați uleiul de două ori mai frecvent în condiții speciale de funcționare; consultați .
 • Verificați bujiile. Dacă este necesar, înlocuiți bujiile.
 • Verificați filtrul de aer pentru recipientul din carbon.
 • Verificați starea anvelopelor și a jantelor.
 • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
 • Verificați dacă există componente slăbite sau deteriorate ale sistemului de direcție și suspensiei.
 • Verificați unghiul de cădere și înclinarea roților frontale.
 • Verificați nivelul de lichid de transmisie.
 • Verificați funcționarea manetei schimbătorului de viteze în poziția neutru.
 • Curăţaţi zonele sistemului de răcire a motorului.Curățați sistemul de răcire de două ori mai frecvent în condiții speciale de funcționare; consultați .
 • Verificați frânele.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul pentru recipientul din carbon.
 • Reglați frâna de parcare, dacă este necesar.
 • Verificați starea și tensionarea curelei de transmisie.
 • Verificați tensionarea curelei demaror-alternator.
 • Verificați frânele de serviciu și de parcare.
 • La intervale de 300 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților frontale.
 • La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și conexiunile.
 • Curățați ambreiajul primar.
 • Verificați vizual frânele pentru a detecta saboții de frână uzați.
 • La intervale de 600 de ore
 • Reglați jocul supapelor de motor.
 • La intervale de 800 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Schimbați lichidul de transmisie.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Înlocuiți lichidul de frână.
 • Note: Descărcați gratuit schema electrică vizitând www.Toro.com și căutând mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina de pornire.

  Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Atenţie

  Neefectuarea corespunzătoare a lucrărilor de întreținere pentru mașină poate duce la defectarea prematură a sistemelor mașinii, cauzând posibile vătămări dumneavoastră sau celor din jur.

  Păstrați mașina întreținută corespunzător și în stare bună de funcționare, astfel cum este indicat în aceste instrucțiuni.

  Avertisment

  Doar personalul calificat și autorizat trebuie să efectueze lucrările de întreținere, de reparații, de ajustare și inspectare a mașinii.

  • Evitați pericolele de incendiu și asigurați-vă că aveți echipamente de protecție împotriva incendiilor prezente în zona de lucru. Nu utilizați flăcări deschise pentru a verifica nivelul lichidului sau scurgerile de combustibil, electrolit al bateriei sau lichid de răcire.

  • Nu utilizați recipiente deschise cu combustibil sau lichide de curățare inflamabile pentru curățarea pieselor.

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Verificați funcționarea frânei și a frânei de parcare.       
  Verificați funcționarea schimbătorului de viteze/poziției Neutru.       
  Verificați nivelul de combustibil.       
  Verificaţi nivelul uleiului de motor.       
  Verificați nivelul de lichid de frână.       
  Verificați nivelul de lichid de transmisie.       
  Verificați filtrul de aer.       
  Verificaţi nervurile de răcire a motorului.       
  Verificați zgomotele neobișnuite ale motorului.       
  Verificați zgomotele neobișnuite de funcționare.       
  Verificaţi presiunea din anvelope.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificați funcționarea instrumentelor.       
  Verificați funcționarea acceleratorului.       
  Spălați mașina.       
  Retușați vopseaua deteriorată.       

  Întreținerea mașinii în condiții speciale de funcționare

  Important: Dacă mașina este supusă vreuneia dintre condițiile enumerate mai jos, efectuați lucrările de întreținere de două ori mai frecvent:

  • Utilizare în deșert

  • Utilizare în zone cu climă rece - temperaturi sub 10 °C

  • Tractarea unei remorci

  • Utilizare frecventă în condiții de praf

  • Lucrări de construcții

  • După o utilizare prelungită în noroi, nisip, apă sau în condiții similare de murdărie, procedați în felul următor:

   • Verificați și curățați frânele cât mai curând posibil. Acest lucru previne uzura excesivă cauzată de materialele abrazive.

   • Spălați mașina folosind doar apă sau un detergent delicat.

    Important: Nu folosiți apă salmastră sau reciclată pentru a curăța mașina.

  Proceduri permanente

  Multe dintre subiectele abordate în această secțiune referitoare la întreținere necesită ridicarea și coborârea platformei. Pentru a preveni rănirea gravă sau decesul, luați următoarele măsuri de precauție.

  Pregătirea maşinii pentru lucrările de întreținere

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

  3. Cuplați frâna de parcare.

  4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  5. Goliți și ridicați platforma de încărcare.

  Ridicarea mașinii

  Pericol

  Mașina poate fi instabilă atunci când se utilizează un cric. Mașina poate aluneca de pe cric, rănind persoana care se află dedesubt.

  • Nu porniți mașina în timp ce aceasta se află pe un cric.

  • Scoateți întotdeauna cheia din contact înainte de a coborî din mașină.

  • Blocați anvelopele când mașina este susținută de un echipament de ridicare.

  • Utilizați cricuri pentru susținerea mașinii, după ce ați ridicat-o.

  Important: Ori de câte ori puneți în funcțiune mașina pentru întreținere de rutină și/sau diagnosticare, asigurați-vă că roțile din spate ale mașinii sunt la 25 mm deasupra solului, cu puntea spate sprijinită pe cricuri.

  • Punctul de ridicare din partea din față a mașinii este situat sub partea din față a cadrului, în spatele cârligului de tractare (Figura 19).

   g033043
  • Punctul de ridicare din partea din spate a mașinii este situat sub tubul axului (Figura 20).

  g312722

  Deschiderea capotei

  Ridicarea capotei

  1. Ridicați mânerul clicheților din cauciuc de pe fiecare parte a capotei. (Figura 21).

   g312721
  2. Ridicați capota.

  Închiderea capotei

  1. Coborâți ușor capota.

  2. Fixați capota prin alinierea clicheților din cauciuc pe ancorele de blocare de pe fiecare parte a capotei. (Figura 21).

  Lubrifiere

  Lubrifierea rulmenților roților frontale

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 300 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților frontale.
 • Specificație privind lubrifiantul: Mobilgrease XHP™-222

  Îndepărtarea butucului și a rotorului

  1. Ridicați partea frontală a mașinii și sprijiniți-o cu cricuri.

  2. Îndepărtați cele 4 prezoane care fixează roata pe butuc (Figura 22).

   g033046
  3. Îndepărtați șuruburile cu guler (⅜ x ¾") care fixează suportul pentru ansamblul frânei pe ax și separați frâna de ax (Figura 23).

   Note: Susțineți ansamblu frânei înainte de a trece la următorul pas.

   g033047
  4. Îndepărtați capacul anti-praf de pe butuc (Figura 24).

   g033048
  5. Îndepărtați cuiul spintecat și piulița de fixare de pe ax și piulița axului (Figura 24).

  6. Îndepărtați piulița axului de pe ax și separați butucul și ansamblul rotorului de ax (Figura 24 și Figura 25).

   g033049
  7. Curățați axul cu o lavetă.

  8. Repetați pașii 1 - 7 de la butuc și rotor pentru cealaltă parte a mașinii.

  Lubrifierea rulmenților roților

  1. Scoateți rulmentul exterior și calea de rulare a rulmentului din butuc (Figura 26).

   g033050
  2. Îndepărtați garnitura și rulmentul interior de pe butuc (Figura 26).

  3. Curățați garnitura și verificați dacă există urme de uzură sau deteriorări.

   Note: Nu utilizați solvenți pentru a curăța garnitura. Înlocuiţi garnitura dacă este uzată sau deteriorată.

  4. Curățați rulmenții și căile de rulare și verificați dacă prezintă urme de uzură sau deteriorări.

   Note: Înlocuiți toate piesele uzate sau deteriorate. Asigurați-vă că rulmenții și căile de rulare sunt curate și uscate.

  5. Curățați cavitatea butucului de toate urmele de grăsime, murdărie și reziduuri (Figura 26).

  6. Umpleți rulmenții cu lubrifiantul specificat.

  7. Umpleți cavitatea butucului între 50% și 80% cu lubrifiantul specificat (Figura 26).

  8. Montați rulmentul interior pe calea de rulare din partea interioară a butucului și instalați garnitura (Figura 26).

  9. Repetaţi paşii 1 - 8 pentru rulmenții celuilalt butuc.

  Montarea butucului și a rotorului

  1. Aplicați un strat subțire de lubrifiant specificat pe ax (Figura 27).

   g033051
  2. Montați butucul și rotorul pe ax, cu rotorul în interior (Figura 27).

  3. Montați rulmentul exterior pe ax și așezați rulmentul pe calea de rulare exterioară (Figura 27).

  4. Montați șaiba de siguranță pe ax (Figura 27).

  5. Înfiletați piulița pe ax și strângeți-o la un cuplu de 15 N∙m, în timp ce rotiți butucul pentru a fixa rulmentul (Figura 27).

  6. Slăbiți piulița axului până când butucul se rotește liber.

  7. Strângeţi piulița axului la un cuplu de 170 - 225 N∙cm.

  8. Instalați opritorul peste piuliță și verificați alinierea fantei din opritor și a orificiului din ax pentru cuiul spintecat (Figura 28).

   Note: Dacă fanta din opritor și orificiul din ax nu sunt aliniate, strângeți piulița axului pentru a alinia fanta și orificiul, la un cuplu maxim de 226 N∙cm pe piuliță.

   g033054
  9. Montați cuiul spintecat și îndoiți picioarele în jurul opritorului (Figura 28).

  10. Montați capacul anti-praf pe butuc (Figura 28).

  11. Repetați pașii 1 - 10 pentru butucul și rotorul de pe cealaltă parte a mașinii.

  Montarea frânelor și a roților

  1. Curățați cele 2 șuruburi cu guler (⅜ x ¾") și aplicați un strat de agent de blocare a filetelor de duritate medie pe filetele șuruburilor.

  2. Aliniați plăcuțele de frână de o parte și de alta a rotorului (Figura 23) și orificiile din suportul etrierului cu orificiile din suportul de frână al cadrului axului (Figura 27).

  3. Fixați suportul etrierului pe cadrul axului (Figura 23), utilizând cele 2 șuruburi cu guler (⅜ x ¾").

   Strângeți cele 2 șuruburi cu guler la un cuplu de 47 - 54 N∙m.

  4. Aliniați orificiile din roată cu știfturile butucului și montați roata pe butuc cu tija supapei spre exterior (Figura 22).

   Note: Asigurați-vă că suprafața de montare a roții este la același nivel cu butucul.

  5. Fixați roata pe butuc utilizând prezoanele (Figura 22).

   Strângeţi prezoanele la un cuplu de 108 - 122 N∙m.

  6. Repetați pașii 1 - 5 pentru frâna și roata de pe cealaltă parte a mașinii.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a verifica nivelul de ulei sau de a adăuga ulei în carter.

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aer.Înlocuiți mai repede elementul filtrului de aer dacă este murdar sau deteriorat.
 • Note: Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer mai frecvent (la fiecare câteva ore) în cazul în care lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Verificarea filtrului de aer

  1. Ridicați platforma de încărcare și fixați-o cu tija de susținere.

  2. Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer (Figura 29 și Figura 30).

   Note: Asigurați-vă că capacul etanșează în jurul corpului filtrului de aer.

   Note: Înlocuiți capacul sau carcasa filtrului de aer deteriorat/ă.

   g037010
   g027733
  3. Eliberați elementele care fixează capacul filtrului de aer pe carcasa acestuia (Figura 30).

  4. Îndepărtați capacul filtrului de aer de la carcasa filtrului de aer și curățați interiorul capacului (Figura 30).

  5. Glisați ușor elementul filtrului de aer din carcasa filtrului.

   Note: Pentru a reduce cantitatea de praf dislocată, evitați lovirea filtrului de carcasa filtrului de aer.

  6. Verificați elementul de filtrare al filtrului de aer.

  Înlocuirea filtrului de aer

  1. Îndepărtați elementul de filtrare al filtrului de aer.

  2. Verificați dacă filtrul nou are eventuale daune de transport.

   Note: Verificați capătul de etanșare al filtrului.

   Important: Nu montați un filtru deteriorat.

  3. Montați filtrul nou; consultați Montarea filtrului de aer.

  Montarea filtrului de aer

  Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, operați întotdeauna motorul cu întregul ansamblu al filtrului de aer montat.

  Important: Nu utilizați un produs deteriorat.

  Note: Nu se recomandă curățarea elementului de filtrare uzat al filtrului, din cauza riscului de a deteriora mediul filtrant.

  1. Curățați orificiul pentru eliminarea murdăriei de pe capacul filtrului de aer.

  2. Îndepărtați valva de ieșire din cauciuc de la capac, curățați cavitatea și înlocuiți valva de ieșire.

  3. Introduceți elementul de filtrare al filtrului de aer în carcasa filtrului de aer (Figura 30).

   Note: Asigurați-vă că filtrul este etanșat corespunzător apăsând pe marginea exterioară a filtrului în timp ce îl montați. Nu presați la nivelul centrului flexibil al filtrului.

  4. Aliniați capacul filtrului de aer cu carcasa filtrului de aer (Figura 30).

  5. Fixați capacul la carcasă cu ajutorul elementelor de fixare (Figura 30).

  6. Coborâți platforma de încărcare.

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 25 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Schimbați uleiul de motor.(Schimbați uleiul de două ori mai des în condiții speciale de funcționare; consultați .
 • Note: Schimbați uleiul mai frecvent atunci când lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Note: Eliminaţi uleiul de motor uzat și filtrul de ulei la un centru de reciclare certificat.

  Specificații - ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent (service API SL sau superior)

  Capacitate carter: 1,4 l atunci când este înlocuit filtrul

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g002134

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, deplasați maneta schimbătorului de viteze poziția NEUTRU, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Ridicați platforma de încărcare.

  3. Curățați cu o lavetă zona din jurul jojei de ulei și capacului de umplere (Figura 32) astfel încât să nu poată pătrunde murdărie în tubul jojei sau gâtul de umplere cu ulei și deteriora motorul.

   g002132
  4. Scoateți joja și ștergeți-o (Figura 32).

  5. Glisați joja în tub și asigurați-vă că este introdusă complet (Figura 32).

  6. Scoateți joja și uitați-vă la extremitatea sa.

  7. Dacă nivelul uleiului este scăzut, scoateți capacul de umplere și adăugați uleiul specificat în gâtul de umplere pentru a ridica nivelul până la marcajul Full (plin) de pe jojă.

   Note: Adăugați uleiul încet și verificați nivelul des în timpul acestui proces. Nu adăugați o cantitate excesivă de ulei de motor.

  8. Montați capacul de umplere (Figura 32).

  9. Montați joja de ulei și strângeți-o bine (Figura 32).

   Important: Asigurați-vă că bucla jojei de ulei este îndreptată în jos.

  10. Coborâți platforma de încărcare.

  Schimbarea uleiului de motor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU și cuplați frâna de parcare.

  2. Porniţi mașina şi lăsați motorul să funcționeze câteva minute.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Ridicați platforma de încărcare și fixați-o cu tija de susținere.

  5. Deconectați cablul negativ al bateriei; consultați Deconectarea bateriei.

  6. Așezați o tavă de golire sub buşonul de golire (Figura 33).

   g009200
  7. Îndepărtați bușonul de golire și garnitura (Figura 33).

   Note: Lăsați uleiul să se scurgă complet din motor.

  8. Montați bușonul de golire și garnitura și strângeți bușonul de golire la un cuplu de 17,6 N∙m.

  9. Turnați ulei în orificiul de umplere până când nivelul uleiului ajunge la marcajul Full (plin) de pe jojă.

   Note: Nu adăugați o cantitate excesivă de ulei de motor.

  10. Montați ferm capacul de umplere și joja.

  11. Conectați bateria și coborâți platforma de încărcare.

  Înlocuirea filtrului de ulei de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 25 ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei de motor.Schimbați uleiul de două ori mai frecvent în condiții speciale de funcționare; consultați .
  1. Scurgeți uleiul din motor.

  2. Demontați filtrul de ulei existent (Figura 33).

  3. Aplicați un strat subțire de ulei curat pe garnitura filtrului nou.

  4. Înșurubați filtrul nou pe adaptorul filtrului, până când garnitura intră în contact cu placa de montare, apoi rotiți filtrul încă ½ - ¾ de tură (Figura 33).

   Important: Nu strângeţi excesiv filtrul de ulei.

  5. Umpleţi carterul cu uleiul specificat (Figura 31).

  6. Porniți și lăsați motorul să funcționeze pentru a verifica dacă există scurgeri de ulei.

  7. Opriți motorul și verificați nivelul uleiului de motor.

   Note: Dacă este necesar, adăugați uleiul specificat în motor până când nivelul uleiului ajunge la marcajul Full (plin) de pe jojă.

  Lucrări de service pentru bujii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați bujiile. Dacă este necesar, înlocuiți bujiile.
 • Tip: Champion RN14YC (sau echivalent)

  Distanță: 0,762 mm

  Important: O bujie fisurată, murdară sau defectuoasă trebuie înlocuită. Nu șlefuiți, răzuiți sau curățați electrozii folosind o perie de sârmă, deoarece pilitura provenită de la bujie poate cădea în cilindru. De obicei este cauzată deteriorarea motorului.

  Note: Bușonul trebuie îndepărtat și verificat ori de câte ori motorul funcționează defectuos.

  1. Curățați zona din jurul bujiei, astfel încât să nu cadă corpuri străine în cilindru atunci când îndepărtați bujia.

  2. Trageți firul de la terminalul bujiei.

  3. Îndepărtaţi bujia din chiulasă.

  4. Verificați starea electrodului lateral, a electrodului central și a izolatorului electrodului central, pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate (Figura 34).

   Note: Nu folosiți o bujie deteriorată sau uzată. Înlocuiți-o cu o bujie nouă de tipul specificat.

   g238425
  5. Lăsați o distanță de 0,762 mm între electrodul central și lateral, conform indicațiilor din Figura 34.

  6. Montați bujia în chiulasă și strângeți la un cuplu de 20 N∙m.

  7. Montaţi cablul bujiei.

  8. Repetaţi paşii 1 - 7 pentru cealaltă bujie.

  Reglarea turației ridicate/scăzute de ralanti

  1. Ridicați platforma de încărcare și fixați-o în poziție deschisă cu tija de susținere.

  2. Cu mașina oprită, apăsați complet pedala de accelerație și măsurați distanța dintre marginea anterioară a pârghiei cotite a regulatorului și proeminența suportului.

   Această distanță trebuie să fie de 0,8 - 2,0 mm.

  3. La cablul de accelerație, slăbiți contrapiulița din față și strângeți contrapiulița din spate pentru a mări turația scăzută de ralanti (Figura 35).

   g312686
  4. Testați turația ridicată de ralanti cu un tahometru:

   1. Rotiți comutatorul de contact în poziția PORNIT.

   2. Asiguraţi-vă că maneta schimbătorului de viteze este în poziţia NEUTRă.

   3. Apăsați complet pedala de accelerație și măsurați turația motorului cu un tahometru; turația motorului ar trebui să fie între 3.550 și 3.650 rpm. Dacă nu este în intervalul respectiv, opriți motorul și reglați contrapiulițele cablului.

    Important: Nu reduceți turația ridicată de ralanti. Testați folosind un tahometru pentru a vă asigura că turația ridicată de ralanti este între 3.550 și 3.650 rpm.

  5. Împingeți tija de susținere și coborâți platforma de încărcare.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Verificarea conductelor de combustibil și a conexiunilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și conexiunile.
 • Verificați conductele de combustibil, fitingurile și clemele pentru a descoperi eventuale semne de scurgere, deteriorare sau conexiuni slăbite.

  Note: Reparați orice componentă a sistemului de combustibil care este deteriorată sau prezintă scurgeri înainte de a utiliza mașina.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
  1. Ridicați platforma și fixați-o cu tija de susținere.

  2. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIRE și scoateți-o.

  3. Deconectați bateria; consultați Deconectarea bateriei.

  4. Așezați o tavă de golire sub filtrul de combustibil.

  5. Îndepărtați clemele care fixează filtrul de combustibil la conductele de combustibil (Figura 36).

   g002108
  6. Îndepărtați filtrul de combustibil vechi de la conductele de combustibil.

   Note: Scurgeți filtrul vechi și eliminați-l la un centru de reciclare certificat.

  7. Montați filtrul de schimb la conductele de combustibil, astfel încât săgeata să fie îndreptată către carburator.

  8. Fixați filtrul la conducte cu clemele pe care le-aţi îndepărtat la pasul 5.

  9. Conectați bateriile și coborâți platforma de încărcare; consultați Conectarea bateriei.

  Efectuarea lucrărilor de service pentru recipientul din carbon

  Verificarea filtrului de aer pentru recipientul din carbon

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați filtrul de aer pentru recipientul din carbon.
 • Verificați deschiderea din partea de jos a filtrului de aer pentru recipientul din carbon pentru a vă asigura că este curat și fără reziduuri și obstrucții (Figura 37).

  g014998

  Înlocuirea filtrului pentru recipientul din carbon

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul pentru recipientul din carbon.
  1. Îndepărtați fitingul inelat al filtrului pentru recipientul din carbon de la furtunul din partea inferioară a recipientului din carbon și scoateți filtrul.

   Note: Eliminați filtrul vechi.

   g024478
  2. Introduceți complet fitingul inelat al noului filtru pentru recipientul din carbon în furtunul de la partea inferioară a recipientului din carbon.

  Înlocuirea recipientului din carbon

  Note: Înlocuiți recipientul din carbon dacă este deteriorat, colmatat sau dacă mașina funcționează fără filtrul pentru recipientul din carbon.

  Note: Înlocuiți filtrul pentru recipientul din carbon când înlocuiți acest recipient.

  Deconectarea comenzilor de la baza scaunului

  1. Îndepărtați măciulia de la maneta schimbătorului de viteze (Figura 39).

   g026304
  2. Îndepărtați cele 4 șuruburi care fixează placa schimbătorului de viteze pe suportul schimbătorului (Figura 39).

  3. Îndepărtați cele 4 șuruburi care fixează placa schimbătorului de viteze pe baza scaunului și îndepărtați placa (Figura 39).

  Deconectarea cablului frânei de parcare

  1. La partea de jos a mașinii, îndepărtați colierul de cablu care fixează cablul frânei de parcare la linia frânei de serviciu (Figura 40).

  2. Marcați o bandă de rotație pe contrapiulița din față pentru cablul frânei de mână (Figura 40).

   Note: Asigurați-vă că contrapiulița din față nu se rotește.

   g029670
  3. Slăbiți contrapiulița din spate și îndepărtați cablul din suportul cablului de frână (Figura 40).

  4. Îndepărtați cuiul spintecat și știftul cu cap şi gaură care fixează furca pentru cablul frânei de parcare pe maneta de acționare a frânei și separați cablul de manetă (Figura 40).

  5. Repetați pașii 1 - 4 pentru cablul frânei de parcare în cealaltă parte a mașinii.

  Demontarea scaunelor și a bazelor scaunelor

  1. În partea de jos a mașinii, scoateți cele 8 șuruburi cu guler și cele 8 șaibe care fixează baza scaunului la placa de podea și la canalul din spate al cabinei (Figura 41).

   g029658
  2. Ridicați cu grijă scaunele, baza scaunelor și cablurile frânei de parcare de la mașină (Figura 41).

   Important: Observați traseul cablurilor frânei de parcare de-a lungul șasiului în timp ce ridicați scaunele și baza scaunelor de la mașină.

   g029659

  Înlocuirea recipientului din carbon

  1. Îndepărtați furtunul de vid de la fitingul de pe recipientul din carbon marcat Purge (purjare) (Figura 43).

   g029627
  2. Îndepărtați furtunul rezervorului de combustibil de la fitingul de pe recipientul din carbon marcat cu Fuel Tank (rezervor de combustibil) (Figura 43).

  3. Ridicați recipientul din carbon de pe suportul recipientului din carbon din rezervorul de combustibil (Figura 44).

   g029628
  4. Îndepărtați filtrul recipientului din carbon și porțiunea scurtă a furtunului de la fitingul inferior al recipientului din carbon vechi (Figura 45).

   g029660
  5. Montați furtunul la fitingul inferior al noului recipient din carbon (Figura 45).

  6. Introduceți fitingul unui nou filtru pentru recipientul din carbon la furtun (Figura 45).

  7. Introduceți noul recipient din carbon în suportul acestuia din rezervorul de combustibil cu fitingurile de purjare și ale rezervorului de combustibil aliniate spre spate (Figura 44).

  8. Montați furtunul de vid pe fitingul de la recipientul din carbon marcat Purge (purjare) și furtunul rezervorului de combustibil pe fitingul marcat Fuel Tank (rezervor de combustibil) (Figura 43).

  Montarea scaunelor și a bazei scaunelor

  1. Ridicați scaunele și baza scaunelor pe mașină și aliniați cablurile de frână la șasiu (Figura 41 și Figura 42).

  2. Aliniați orificiile din baza scaunului cu orificiile din placa de podea și canalul din spate al cabinei (Figura 41 și Figura 42).

  3. Montați baza scaunului pe placa de podea și canalul din spate al cabinei cu cele 8 șuruburi cu guler și 8 șaibe pe care le-ați îndepărtat la pasul 1 din Demontarea scaunelor și a bazelor scaunelor și strângeți șuruburile la un cuplu de 1.978 - 2.542 Ncm.

  Montarea cablurilor frânei de parcare

  1. Direcționați elementul de reglare filetat al cablului frânei de parcare la suportul cablului de frână și furca la maneta de acționare a frânei (Figura 40).

  2. Fixați furca la maneta de acționare a frânei cu știftul cu cap şi gaură și cuiul spintecat pe care le-ați îndepărtat la pasul 4 din Deconectarea cablului frânei de parcare.

  3. Aliniați elementul de reglare filetat al cablului frânei de parcare cu suportul cablului de frână și strângeți contrapiulița din spate (Figura 40).

   Note: Asigurați-vă că nu rotiți contrapiulița față.

  4. Repetați pașii 1 - 3 pentru cablul frânei de parcare în cealaltă parte a mașinii.

  Conectarea comenzilor la baza scaunului

  1. Conectați conectorul electric de la comutatorul de marșarier care se află în interiorul suportului schimbătorului de viteze.

  2. Aliniați orificiile din suportul schimbătorului de viteze cu orificiile din baza scaunului și fixați placa la bază cu cele 4 șuruburi pe care le-ați îndepărtat la pasul 3 din Deconectarea comenzilor de la baza scaunului.

  3. Aliniați orificiile din placa schimbătorului de viteze cu orificiile din suportul schimbătorului de viteze și fixați placa pe suport cu cele 4 șuruburi pe care le-ați îndepărtat la pasul 2 din Deconectarea comenzilor de la baza scaunului.

  4. Înșurubați măciulia la maneta schimbătorului de viteze și strângeți-o manual (Figura 39).

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Lucrări de service pentru baterie

  Tensiune baterie: 12 V și 300 A (pornire la rece) la -18°C.

  • Păstrați întotdeauna bateria curată și complet încărcată.

  • Dacă bornele bateriilor sunt corodate, curățați-le cu o soluție formată din 4 părți apă și 1 parte bicarbonat de sodiu.

  • Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe bornele bateriei pentru a preveni coroziunea.

  Deconectarea bateriei

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, cauzând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  • Mențineți întotdeauna chinga bateriei fixate, pentru a proteja și fixa bateria.

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  1. Strângeți părțile laterale ale capacului bateriei și îndepărtați capacul de pe compartimentul bateriei (Figura 46).

   g024429
  2. Deconectați cablul negativ al bateriei de la borna bateriei (Figura 46).

  3. Deconectați cablul pozitiv al bateriei de la borna bateriei (Figura 46).

  Demontarea bateriei

  1. Deconectați cablurile bateriei; consultați Deconectarea bateriei.

  2. Îndepărtați contrapiulița, șurubul de fixare și clema bateriei care fixează bateria la compartimentul său (Figura 46).

  3. Îndepărtați bateria din compartimentul său (Figura 46).

  Montarea bateriei

  1. Aliniați bateria cu compartimentul său din mașină (Figura 46).

   Note: Asigurați-vă că clemele pozitive și negative ale bateriei sunt aliniate așa cum se arată în Figura 46.

  2. Fixați bateria în compartimentul său cu clema bateriei, șurubul de fixare și contrapiulița (Figura 46).

  3. Conectați cablurile bateriei; consultați Conectarea bateriei.

  Conectarea bateriei

  1. Conectați cablul pozitiv al bateriei la borna bateriei (Figura 46).

  2. Conectați cablul negativ al bateriei la borna bateriei (Figura 46).

  3. Montați capacul bateriei pe partea superioară a acesteia (Figura 46).

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Important: Păstrați bateria complet încărcată. Acest lucru este extrem de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0 °C.

  1. Demontați bateria de la mașină; consultați Deconectarea bateriei.

  2. Conectați un încărcător de baterie de 3 până la 4 A la bornele bateriei. Încărcați bateria timp de 4 - 8 ore la 3 - 4 A (12 V).

   Note: Nu supraîncărcați bateria.

  3. Montați bateria; consultați Montarea bateriei.

  Depozitarea bateriei

  Dacă depozitați mașina pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, demontați-o și încărcați-o complet. Depozitați bateria pe un raft sau în mașină. Lăsați cablurile deconectate dacă este depozitată în mașină. Depozitați bateria într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia. Pentru a preveni înghețarea bateriei, asigurați-vă că este complet încărcată.

  Înlocuirea siguranţelor

  Există 4 siguranțe fuzibile în sistemul electric. Sunt situate sub capotă (Figura 47).

  Ridicare platformă (deschidere; set opțional)15 A
  Claxon/punct de alimentare electrică USB20 A
  Faruri10 A
  Siguranță mașină10 A
  g382796

  Întreținerea farurilor

  Înlocuirea farului

  Specificație: consultați Catalogul de piese de schimb.

  1. Deconectați bateria; consultați Deconectarea bateriei.

  2. Deschideți capota.

  3. Deconectați conectorul electric al cablajului de la conectorul ansamblului de lămpi (Figura 48).

   g312735
  4. Îndepărtați clemele care fixează farul în consola acestuia (Figura 48).

   Note: Păstrați toate piesele pentru instalarea farului nou.

  5. Scoateți ansamblul farului deplasându-l în față prin deschiderea din bara de protecție față (Figura 48).

  6. Instalați farul nou prin deschiderea din bara de protecție (Figura 48).

   Note: Asigurați-vă că picioarele de reglare sunt aliniate cu orificiile din consola de montare din spatele barei de protecție.

  7. Fixați ansamblul farului cu clemele pe care le-ați îndepărtat la pasul 4.

  8. Conectați conectorul electric al cablajului la conectorul ansamblului lămpii (Figura 48).

  9. Reglați farurile pentru a direcționa fasciculul în poziția dorită, consultați Reglarea farurilor.

  Reglarea farurilor

  Utilizați următoarea procedură pentru a regla poziția fasciculului farului ori de câte ori se înlocuiește sau se scoate un ansamblu de faruri.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cu farurile la aproximativ 7,6 m de un perete (Figura 49).

  2. Măsurați distanța de la podea până la centrul farului și faceți un semn pe perete la aceeași înălțime.

  3. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT și aprindeți farurile.

  4. Observați unde sunt îndreptate farurile pe perete.

   Partea cea mai luminoasă a fasciculului farului trebuie să fie la 20 cm sub semnul marcat pe perete. (Figura 49).

   g312734
  5. În partea din spate a ansamblului farului, rotiți șuruburile de reglare (Figura 48) pentru a pivota ansamblul farului și pentru a alinia poziția fasciculului.

  6. Conectați bateria și închideți capota; consultați Conectarea bateriei.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Întreținerea anvelopelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați starea anvelopelor și a jantelor.
 • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
  1. Verificați anvelopele și jantele pentru a determina prezența urmelor de uzură sau deteriorărilor.

   Note: Accidentele din timpul operării, cum ar fi lovirea bordurilor, pot deteriora o anvelopă sau o jantă și, de asemenea, pot perturba alinierea roților, astfel încât este necesar să verificați starea anvelopelor după un accident.

  2. Strângeţi prezoanele la un cuplu de 108 - 122 N∙m.

  Verificarea componentelor sistemului de direcție și suspensiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați dacă există componente slăbite sau deteriorate ale sistemului de direcție și suspensiei.
 • Cu volanul în poziție centrală (Figura 50), rotiți-l spre stânga sau spre dreapta. Dacă rotiți volanul mai mult de 13 mm la stânga sau la dreapta, iar anvelopele nu se rotesc, verificați următoarele componente ale direcției și suspensiei pentru a vă asigura că nu sunt slăbite sau deteriorate:

  • Articulația dintre arborele de direcție și ansamblul cremalierei de direcție

   Important: Verificați starea și siguranța garniturii de etanșare a arborelui pinionului (Figura 51).

  • Tiranții ansamblului cremalierei de direcție

  g313199
  g313201

  Reglarea alinierii roților frontale

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați unghiul de cădere și înclinarea roților frontale.
 • Pregătirea pentru reglarea unghiului de cădere și înclinare

  1. Verificați presiunea din anvelope pentru a vă asigura că anvelopele frontale sunt umflate la 8,2 bari.

  2. Fie adăugați pe scaunul șoferului o greutate egală cu cea a operatorului care va conduce mașina, fie solicitați unui operator să stea pe scaun. Greutatea sau operatorul trebuie să rămână pe scaun pe toată durata procedurii de aliniere.

  3. Pe o suprafață plană, deplasați mașina în linie dreaptă în spate 2 - 3 m și apoi drept în față până la poziția inițială de pornire. Acest lucru permite suspensiei să se stabilizeze în poziția de funcționare.

  Reglarea unghiului de cădere

  Unelte furnizate de proprietar: cheie pentru piuliță, nr. piesă Toro 132-5069; consultați distribuitorul autorizat Toro.

  Important: Efectuați reglarea unghiului de cădere numai dacă utilizați un dispozitiv de atașare frontal sau dacă anvelopele prezintă o uzură neuniformă.

  1. Verificați alinierea unghiului de cădere la fiecare roată; alinierea trebuie să fie cât mai aproape de punctul neutru (zero) posibil.

   Note: Anvelopele trebuie să fie aliniate cu banda de rulare în mod egal pe sol pentru a reduce uzura neuniformă.

  2. Dacă unghiul de cădere a roții nu este aliniat, utilizați cheia pentru piuliță pentru a roti colierul de pe amortizor pentru a alinia roata (Figura 52).

   g033218

  Reglarea convergenței roților spate

  Important: Înainte de reglarea înclinării, asigurați-vă că reglarea unghiului de cădere este cât mai aproape posibil de punctul neutru; consultați Reglarea unghiului de cădere.

  1. Măsurați distanța ambelor anvelope frontale la înălțimea osiei, atât în ​partea din față, cât și cea din spate a anvelopelor frontale (Figura 53).

   g009235
  2. Dacă distanța nu se încadrează între 0 și 6 mm, slăbiți contrapiulițele de la capătul exterior al tiranților (Figura 54).

   g033219
  3. Rotiți ambii tiranți pentru a deplasa partea din față a anvelopei spre interior sau spre exterior.

  4. Strângeți contrapiulițele tiranților atunci când reglarea este corectă.

  5. Asigurați-vă că există o deplasare completă a volanului în ambele direcții.

  Verificarea nivelului de lichid de transmisie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați nivelul de lichid de transmisie.
 • Tip de lichid: SAE 10W30 (API service SJ sau superior)

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, deplasați maneta schimbătorului de viteze poziția NEUTRU, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Îndepărtaţi șurubul de la orificiul de indicare a nivelului (Figura 55).

   Note: Nivelul de ulei trebuie să fie la partea inferioară a orificiului bușon de indicare a nivelului.

   g002082
  3. Dacă nivelul lichidului de transmisie nu este la partea inferioară a orificiului de indicare a nivelului, umpleți rezervorul cu lichidul specificat; consultați Înlocuirea lichidului transmisiei.

  Înlocuirea lichidului transmisiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Schimbați lichidul de transmisie.
 • Tip de lichid: SAE 10W30 (API service SJ sau superior)

  Capacitate lichid: 1,4 l

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, deplasați maneta schimbătorului de viteze poziția NEUTRU, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Ștergeți zona din jurul bușoanelor de umplere și de golire cu o lavetă (Figura 56).

   g002109
  3. Amplasați o tavă de golire cu o capacitate de 2 l sau mai mare sub bușonul de golire.

  4. Îndepărtați buşonul de umplere rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (Figura 56).

   Note: Păstrați bușonul de umplere și garnitura pentru montare la pasul 8.

  5. Îndepărtați buşonul de golire rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (Figura 56).

   Note: Păstrați bușonul de golire și garnitura pentru montare la pasul 6.

   Note: Lăsați lichidul să se scurgă complet din sistemul de transmisie.

  6. Montați și strângeți bușonul de golire și garnitura în orificiul bușonului de golire al transmisiei (Figura 56).

   Note: Eliminaţi lichidul uzat la un centru de reciclare certificat.

  7. Umpleți rezervorul (Figura 57) prin orificiul de umplere cu aproximativ 1,4 l din lichidul specificat sau până când nivelul lichidului din transmisie ajunge la partea inferioară a filetului. (Figura 56).

   g004048
  8. Montați și strângeți bușonul de umplere și garnitura în orificiul bușonului de umplere al transmisiei (Figura 56).

  9. Porniți motorul şi operați mașina.

  10. Verificați nivelul lichidului și adăugați mai mult lichid dacă nivelul este sub filetul orificiului bușonului de umplere (Figura 56).

  Verificarea și reglarea poziției neutre

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați funcționarea manetei schimbătorului de viteze.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați funcționarea manetei schimbătorului de viteze în poziția neutru.
 • Când este efectuată întreținerea de rutină și/sau diagnoza motorului, maneta schimbătorului de viteze trebuie să fie deplasată în poziția NEUTRU (Figura 58). Mașina are o poziție NEUTRU pentru maneta schimbătorului de viteze, care controlează punctul neutru al transmisiei. Efectuați următorii pași pentru a vă asigura că poziția neutră a manetei schimbătorului de viteze controlează corect punctul neutru al transmisiei:

  1. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU

  2. Asigurați-vă că suportul pentru punctul neutru este în poziția NEUTRU (la nivelul suportului de montare al cablului situat sub suportul schimbătorului de viteze) prin rotirea ambreiajului secundar (Figura 58).

   Note: Mașina nu trebuie să se deplaseze înainte și înapoi. Dacă se întâmplă acest lucru, deplasați manual suportul pentru punctul neutru în poziția NEUTRU.

   g002093
  3. Rotiți una dintre contrapiuliţe (Figura 58) pentru a obține o distanță de 0,762 - 1,524 mm între partea inferioară a piuliței/șaibei și suportul pentru punctul neutru.

   Note: Trebuie să țineți arborele filetat sub suport atunci când reglați poziția contrapiuliţei la partea superioară.

  4. Rotiți cealaltă contrapiuliţă pentru a obține o distanță de 0,76 - 1,52 mm între partea inferioară a piuliței/șaibei și suportul pentru punctul neutru.

  5. Trageți în sus de fiecare cablu pentru schimbătorul de viteze și asigurați-vă că există o distanță de 0,76 - 1,52 mm între piuliță/șaibă și suportul pentru punctul neutru (Figura 59).

   Note: Dacă nu există un spațiu liber, reglați piulițele pentru a obține distanța specificată.

   g002094
  6. Porniți motorul și deplasați maneta schimbătorului de viteze în pozițiile ÎN FAță, MARșARIER și NEUTRU de câteva ori pentru a vă asigura că suportul pentru punctul neutru funcționează corect.

  Efectuarea lucrărilor de întreținere pentru ambreiajul primar

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Curățați ambreiajul primar.
 • Avertisment

  Praful din ambreiaj va fi pulverizat în aer și vă poate afecta ochii sau îl puteți inspira, ceea ce cauzează dificultăți de respirație.

  Purtați ochelari de protecție și o mască anti-praf sau altă protecție pentru ochi și căile respiratorii atunci când efectuați această procedură.

  1. Ridicați și blocați platforma de încărcare.

  2. Îndepărtați cele 3 șuruburi care fixează capacul la ambreiaj și scoateți capacul (Figura 60).

   Note: Păstrați capacul și șuruburile pentru montare.

   g011947
  3. Curățați bine cu aer comprimat interiorul capacului și componentele interioare ale ambreiajului.

  4. Montați capacul ambreiajului și fixați-l cu cele 3 șuruburi (Figura 60) pe care le-ați îndepărtat la pasul 2.

  5. Coborâți platforma de încărcare.

  Reducerea vitezei maxime

  Avertisment

  Praful din ambreiaj va fi pulverizat în aer și vă poate afecta ochii sau îl puteți inspira, ceea ce cauzează dificultăți de respirație.

  Purtați ochelari de protecție și o mască anti-praf sau altă protecție pentru ochi și căile respiratorii atunci când efectuați această procedură.

  1. Ridicați și blocați platforma de încărcare; consultați Ridicarea platformei de încărcare.

  2. Scoateți șuruburile care fixează capacul ambreiajului primar așa cum se arată în Figura 61.

   Important: Aveți grijă când scoateți capacul ambreiajului; arcul este tensionat.

   Important: Rețineți de orientarea marcajului X de pe capacele ambreiajului și ansamblurile ambreiajului pentru montarea ulterioară.

   g026341
  3. Îndepărtați arcul.

  4. Adăugați sau îndepărtați distanțiere pentru a regla viteza maximă. Utilizați următorul tabel pentru a determina numărul de distanțiere necesare.

   DistanţiereViteză maximă
   2 (standard)16 mph (standard)
   312 mph
   49 mph
   56mph
   64 mph

   Important: Nu operați mașina fără cel puțin 2 distanțiere montate.

  5. Montați arcul și capacul ambreiajului.

   Important: Asigurați-vă că marcajul X este amplasat în locația inițială.

  6. Strângeţi şuruburile la un cuplu de 179 - 228 N∙m.

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranță privind sistemul de răcire

  • Înghițirea lichidului de răcire a motorului poate cauza otrăvirea; nu lăsați la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte, sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Folosiți o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți-l încet, pentru a permite aburului să iasă.

  • Nu operați mașina fără capacele montate.

  • Țineți degetele, mâinile și hainele la distanță de ventilatorul rotativ și cureaua de transmisie.

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Curățarea zonelor sistemului de răcire a motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Curăţaţi zonele sistemului de răcire a motorului.Curățați sistemul de răcire de două ori mai frecvent în condiții speciale de funcționare; consultați .
 • Important: Operarea motorului cu ecranul rotativ blocat, nervurile de răcire murdare sau colmatate sau cu mantalele de răcire îndepărtate va duce la deteriorarea motorului din cauza supraîncălzirii.

  Important: Nu curățați niciodată motorul cu un aparat de spălat cu presiune deoarece apa poate contamina sistemul de alimentare cu combustibil.

  Curăţaţi ecranul rotativ, nervurile de răcire şi suprafeţele exterioare ale motorului.

  Note: Curățați componentele de răcire a motorului mai frecvent în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie.

  Întreţinerea frânei

  Verificarea frânelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați frânele.
 • Important: Frânele sunt o componentă esențială de siguranță a mașinii. Verificați-le cu atenție în intervalul de service recomandat pentru a asigura performanță și siguranță optime.

  • Verificați garnitura de frână pentru a constata dacă este uzată sau deteriorată. Dacă grosimea garniturii (plăcuței de frână) este mai mică de 1,6 mm, înlocuiți garnitura de frână.

  • Verificați placa de susținere și alte componente pentru a vedea dacă există semne de uzură excesivă sau deformare. Înlocuiți eventualele componente deformate.

  • Verificați nivelul lichidului de frână; consultați Verificarea nivelului de lichid de frână.

  Reglarea manetei frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Reglați frâna de parcare, dacă este necesar.
  1. Îndepărtați mânerul din cauciuc de pe maneta frânei de parcare (Figura 62).

   g029671
  2. Slăbiți șurubul de reglare care fixează butonul de reglare a frânei pe maneta frânei de parcare (Figura 62).

  3. Rotiți butonul de reglare a frânei până ajungeți la o forță de 133 - 156 N pentru a cupla maneta frânei de parcare (Figura 62).

   Note: Dacă ați rotit butonul de reglare a frânei pe toată cursa elementului de reglare și nu puteți obține forța de 133 - 156 N necesară pentru a cupla maneta frânei de parcare, efectuați procedura de reglare a cablurilor de frână; consultați Reglarea cablurilor de frână.

  4. Strângeți șurubul de reglare și montați mânerul (Figura 62).

  Reglarea cablurilor de frână

  1. Îndepărtați mânerul din cauciuc de pe maneta frânei de parcare (Figura 62).

  2. Slăbiți șurubul de reglare (Figura 62) care fixează butonul de reglare a frânei pe maneta frânei de parcare, decuplați frâna de parcare și slăbiți butonul de reglare a frânei.

  3. În partea de jos a mașinii, slăbiți cu 4 ture contrapiulița din spate a elementului de reglare filetat al cablului frânei de parcare (Figura 63).

   g029672
  4. Strângeţi contrapiuliţa față (Figura 63).

  5. Rotiți butonul de reglare a frânei (Figura 62) până când maneta frânei de parcare va putea fi acționată cu o forță de 133 - 156 N.

   • Dacă nu puteți regla butonul de reglare a frânei slăbindu-l și cuplând maneta frânei de parcare cu o forță de 133 - 156 N, efectuați următoarele:

    1. Slăbiți cu 1 tură contrapiuliţa față (Figura 63) pentru elementul de reglare filetat al cablului frânei de parcare.

    2. Strângeţi contrapiuliţa spate (Figura 63).

    3. Rotiți butonul de reglare a frânei (Figura 62) până când maneta frânei de parcare va putea fi acționată cu o forță de 133 - 156 N.

    4. Repetați pașii 1 - 3 de maxim 2 ori pentru a ajunge la o forță necesară pentru acționarea frânei de parcare între 133 și 156 N.

   • Dacă nu puteți regla butonul de reglare a frânei strângându-l și cuplând maneta frânei de parcare cu o forță de 133 - 156 N, efectuați următoarele:

    1. Slăbiți cu 1 tură contrapiuliţa spate (Figura 63) pentru elementul de reglare filetat al cablului frânei de parcare.

    2. Strângeţi contrapiuliţa față (Figura 63).

    3. Rotiți butonul de reglare a frânei (Figura 62) până când maneta frânei de parcare va putea fi acționată cu o forță de 133 - 156 N.

    4. Repetați pașii 1 - 3 de maxim 3 ori pentru a ajunge la o forță necesară pentru acționarea frânei de parcare între 133 și 156 N.

    Note: Dacă nu puteți regla cablul frânei de mână astfel încât butonul de reglare a frânei să se încadreze în intervalul său de reglare, verificați dacă există uzură excesivă la nivelul plăcuțelor de frână.

   • Strângeți șurubul de reglare și montați mânerul (Figura 62).

  Verificarea nivelului de lichid de frână

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de lichid de frână.Verificați nivelul de lichid de frână înainte de a porni motorul pentru prima dată.
 • Tip de lichid de frână: DOT 3

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Ridicați capota pentru a avea acces la cilindrul principal de frână și la rezervor (Figura 64).

   g033037
  5. Uitați-vă la conturul nivelului de lichid de pe partea laterală a rezervorului (Figura 65).

   Note: Nivelul trebuie să fie deasupra liniei de nivel Minim.

   g002136
  6. Dacă nivelul lichidului este scăzut, efectuați următoarele:

   1. Curățați zona din jurul capacului rezervorului și scoateți capacul (Figura 64).

   2. Adăugați lichid de frână DOT 3 în rezervor până când nivelul lichidului se află deasupra liniei de nivel Minim (Figura 65).

    Note: Nu adăugați o cantitate excesivă de lichid de frână.

   3. Montați capacul rezervorului (Figura 64).

  7. Închideți capota.

  Înlocuirea lichidului de frână

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 1.000 de ore
 • Înlocuiți lichidul de frână.
 • Contactaţi-vă distribuitorul autorizat Toro.

  Întreţinerea bandei

  Întreținerea curelei de transmisie

  Verificarea curelei de transmisie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați starea curelei de transmisie.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați starea și tensionarea curelei de transmisie.
  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  2. Ridicați platforma de încărcare și fixați-o cu tija de susținere.

  3. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

  4. Rotiți și verificați cureaua (Figura 66) pentru a determina urme de uzură excesivă sau de deteriorări.

   Note: Înlocuiți cureaua dacă este uzată excesiv sau deteriorată; consultați Înlocuirea curelei de transmisie.

   g011948
  5. Coborâți platforma de încărcare.

  Înlocuirea curelei de transmisie

  1. Ridicați platforma de încărcare.

  2. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU, cuplați frâna de parcare, rotiți cheia de contact în poziția OPRIT și scoateți cheia.

  3. Rotiți și amplasați cureaua pe ambreiajul secundar (Figura 66).

  4. Scoateți cureaua de pe ambreiajul primar (Figura 66).

   Note: Eliminați cureaua veche.

  5. Aliniați cureaua nouă pe ambreiajul primar (Figura 66).

  6. Rotiți și amplasați cureaua pe ambreiajul secundar (Figura 66).

  7. Coborâți platforma de încărcare.

  Reglarea curelei demaror-alternator

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați tensionarea curelei demaror-alternator.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați tensionarea curelei demaror-alternator.
  1. Ridicați platforma de încărcare.

  2. Slăbiți piulița de pivotare demaror-alternator (Figura 67).

   g312687
  3. Introduceți un levier între suportul motorului și demaror.

  4. Apăsați levierul în jos pentru a roti demarorul în jos, în fantă, doar până când tensionarea curelei permite o deflexie de 6 mm, cu o forță de 44 N∙m (Figura 67).

  5. Strângeți manual piulița de pivotare și îndepărtați levierul (Figura 67).

  6. Strângeţi piulița de pivotare la un cuplu de 88 - 115 N∙m.

  7. Coborâți platforma de încărcare.

  Întreținerea șasiului

  Reglarea clicheților platformei de încărcare

  În cazul în care clichetul platformei de încărcare nu este reglat, platforma de încărcare vibrează în sus și în jos în timp ce conduceți mașina. Puteți regla suportul clichetului astfel încât acesta să fixeze optim platforma de încărcare pe șasiu.

  1. Slăbiți contrapiulița de la capătul suportului clichetului (Figura 68).

   g002181
  2. Rotiți suportul clichetului în sensul acelor de ceasornic până când este strâns pe porțiunea de blocare cu cârlig (Figura 68).

  3. Strângeţi contrapiuliţa la un cuplu de 19,7 - 25,4 N∙m.

  4. Repetați acești pași 1 - 3 pentru elementul de fixare de pe cealaltă parte a mașinii.

  Curăţare

  Spălarea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Spălați mașina.
 • Spălați mașina dacă este necesar, folosind doar apă sau cu un detergent delicat. Puteți folosi o lavetă pentru a spăla mașina.

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau reciclată pentru a curăța mașina.

  Important: Nu folosiți echipamente de spălat cu jet de mare presiune pentru a spăla mașina. Echipamentele de spălat cu jet de mare presiune pot deteriora sistemul electric, pot desprinde autocolante importante sau pot îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați utilizarea excesivă a apei în apropierea panoului de comandă, motorului și bateriei.

  Important: Nu spălați mașina cu motorul pornit. Spălarea mașinii cu motorul pornit poate cauza deteriorarea componentelor interne ale motorului.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți mașina, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Depozitarea maşinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Reglați jocul supapelor de motor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați frânele de serviciu și de parcare.
 • La intervale de 400 de ore
 • Verificați vizual frânele pentru a detecta saboții de frână uzați.
 • La intervale de 600 de ore
 • Reglați jocul supapelor de motor.
  1. Amplasați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  2. Curățați murdăria și stratul depus pe exteriorul întregii mașini, inclusiv de pe exteriorul motorului.

  3. Verificați frânele; consultați Verificarea frânelor.

  4. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  5. Etanșați admisia filtrului de aer și orificiul de evacuare cu bandă rezistentă la intemperii.

  6. Schimbați uleiul de motor; consultați Lucrări de service cu privire la uleiul de motor.

  7. Clătiți rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt și curat.

  8. Fixați toate fitingurile sistemului de combustibil.

  9. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  10. Verificați protecția împotriva înghețului și adăugați o soluție 50/50 apă și antigel, după cum este necesar pentru temperatura minimă estimată în zona dumneavoastră.

  11. Îndepărtați din mașină și încărcați complet bateria; consultați Încărcarea bateriei.

   Note: Nu conectați cablurile bateriei la borne în timpul depozitării.

   Important: Bateria trebuie să fie complet încărcată pentru a preveni înghețarea și deteriorarea acesteia la temperaturi sub 0°C. O baterie complet încărcată își menține nivelul de încărcare timp de aproximativ 50 de zile la temperaturi mai mici de 4 °C. Dacă temperaturile sunt sub 4°C, încărcați-o la fiecare 30 de zile.

  12. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  13. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol.

   Note: Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  14. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat.

  15. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.