Увод

Ovo komunalno vozilo primarno služi za upotrebu van autoputa za transport ljudi i materijala. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete mobilnim uređajem da skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g312723

Ovo uputstvo koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava da su opšte informacije vredne posebne pažnje.

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) pojavljuje se i u ovom uputstvu i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode. Simbol će se pojaviti praćen rečju Opasnost, Upozorenje ili Oprez.

 • Opasnost označava neminovnu opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Upozorenje označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

g000502

Ovaj proizvod je u skladu sa svim relevantnim evropskim direktivama; za više detalja pogledajte odvojenu Izjavu o usklađenosti specifičnu za dati proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljištu prekrivenom šumom, žbunjem ili travom predstavlja kršenje odeljka 4442 ili 4443 Kalifornijskog kodeksa javnih resursa, osim ako je motor opremljen odvodnikom varnica, kao što je definisano u odeljku 4442, održavan u efektivnom radnom stanju ili je motor konstruisan, opremljen i održavan za sprečavanje požara.

Priloženi priručnik za vlasnika motora se isporučuje sa informacijama u vezi sa propisima Agencije za zaštitu životne sredine u SAD (EPA) i Kalifornijske regulacije za kontrolu emisija izduvnih sistema, održavanje i garanciju. Zamenski delovi se mogu naručiti preko proizvođača mašine.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови мотора овог производа садрже хемикалије које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa zahtevima iz SAE J2258 (novembar 2016.).

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod može da dovede do telesne povrede. Uvek pratite bezbednosna uputstva kako biste izbegli ozbiljne telesne povrede.

 • Treba da pročitate i razumete sadržaj ovog Uputstva za operatera pre nego što pokrenete mašinu. Proverite da li svako ko koristi ovaj proizvod zna kako da ga koristi i da razume upozorenja.

 • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte rukovati mašinom bez kompletne zaštite i drugih bezbednosnih zaštitnih uređaja na svom mestu i u radu sa mašinom.

 • Neka posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Zaustavite i isključite mašinu i uklonite ključ pre servisiranja ili punjenja gorivom.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje Graphic, koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal99-7345
decal99-7952
decal115-2412
decal115-7739
decal136-1164
decal145-2269
decal145-2271
decal145-2277
decal145-2278

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Montaža volana

Samo za TC modele

Делови потребни за овај поступак:

Volan1
Poklopac1
Podloška (½")1
 1. Ako je poklopac montiran, uklonite ga sa glavčine volana (Слика 3).

 2. Uklonite sigurnosnu navrtku (½") sa osovine volana (Слика 3).

 3. Navucite volan i podlošku (½") na osovinu volana (Слика 3).

 4. Pričvrstite volan za osovinu volana pomoću sigurnosne navrtke (½") momentom pritezanja od 27 N∙m do 34 N∙m.

 5. Montirajte poklopac na volan (Слика 3).

  g033840

Povezivanje akumulatora

Samo za TC modele

Упозорење

Pogrešno povezivanje kablova akumulatora može da ošteti mašinu i kablove, stvarajući varnice. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

 • Uvek odvojite negativni kabl akumulatora (crni) pre odvajanja pozitivnog kabla akumulatora (crveni).

 • Uvek prvo spojite pozitivni kabl akumulatora (crveni).

 1. Pritisnite poklopac akumulatora da biste otpustili držače iz ležišta akumulatora (Слика 4).

  g228188
 2. Uklonite poklopac akumulatora sa ležišta akumulatora (Слика 4).

 3. Spojite pozitivni kabl akumulatora (crveni) sa pozitivnim (+) terminalom akumulatora i pričvrstite kabl pomoću zavrtnjeva i navrtki (Слика 5).

  g228187
 4. Navucite izolacioni poklopac preko pozitivnog terminala.

  Note: Izolacioni poklopac sprečava kratki spoj sa uzemljenjem.

 5. Spojite negativni kabl akumulatora (crni) sa negativnim (–) terminalom akumulatora i pričvrstite kabl pomoću zavrtnjeva i navrtki.

 6. Poravnajte poklopac akumulatora sa ležištem akumulatora (Слика 4).

 7. Pritisnite poklopac akumulatora, poravnajte držače sa ležištem akumulatora i pustite poklopac akumulatora (Слика 4).

Provera nivoa tečnosti i pritiska u pneumaticima

 1. Proverite nivo ulja u motoru pre i nakon prvog pokretanja motora; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

 2. Proverite nivo kočione tečnosti pre prvog pokretanja motora; pogledajte Provera nivoa kočione tečnosti.

 3. Pre nego što pokrenete motor, proverite nivo tečnosti u menjaču-diferencijala; pogledajte Provera nivoa tečnosti za menjač-diferencijal.

 4. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

Poliranje“ kočnica

Da bi se osigurao optimalni učinak kočionog sistema, kočnice treba da se ispoliraju“ (razrade) pre upotrebe.

 1. Postignite maksimalnu brzinu mašine, pritisnite kočnice brzo kako bi se mašina zaustavila bez blokade točkova.

 2. Ponovite ovaj postupak 10 puta, sačekajte 1 minut između zaustavljanja kako biste izbegli pregrevanje kočnica.

  Important: Ovaj postupak je najefikasniji ako je mašina opterećena sa 227 kg.

Čitanje priručnika i pregledanje materijala za postavku

Делови потребни за овај поступак:

Priručnik za operatera1
Priručnik za vlasnike motora1
Registracioni karton1
Obrazac inspekcije pre isporuke1
Sertifikat o kvalitetu1
Ključ2
 • Pročitajte priručnik za operatera i priručnik za vlasnika motora.

 • Popunite registracioni karton.

 • Obavite proveru prema obrascu inspekcije pre isporuke.

 • Pregledajte sertifikat o kvalitetu.

Преглед производа

g033215

Pre pokretanja motora i rukovanja mašinom, upoznajte sve komande.

Upravljačka tabla

g382793

Papučica gasa

Koristite papučicu gasa (Слика 7) za promenu brzine kretanja mašine. Pritiskanje papučice gasa pokreće mašinu. Jače pritiskanje papučice gasa povećava brzinu kretanja. Otpuštanje papučice usporava mašinu i motor se isključuje.

Note: Maksimalna brzina kretanja unapred je 26 km/h.

Papučica kočnice

Koristite papučicu kočnice da zaustavite ili usporite mašinu (Слика 7).

Пажња

Rad sa mašinom koja ima pohabane ili nepravilno podešene kočnice može dovesti do telesne povrede.

Ako se papučica kočnice pomera do 25 mm od poda, podesite ili popravite kočnice.

Ručica parkirne kočnice

Ručica parkirne kočnice nalazi se između sedišta (Слика 6 i Слика 7). Kad god isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu da biste sprečili slučajno pomeranje mašine. Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu parkirne kočnice. Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, gurnite ručicu nadole.

Ručica čoka

Ručica čoka nalazi se ispod sedišta operatera sa desne strane. Koristite čok kao pomoć pri pokretanju hladnog motora tako što ćete povući ručicu čoka ka van (Слика 8). Nakon pokretanja motora, regulišite čok motora da bi motor radio ravnomerno. Dok se motor zagreva, gurnite ručicu čoka u položaj OFF (isključeno).

g027617

Menjač brzina

Menjač brzina nalazi se između sedišta, ispod ručice parkirne kočnice. Menjač brzina ima 3 položaja: UNAPRED, UNAZAD i NEUTRALNI (Слика 8).

Note: Motor može da se pokrene i da radi u bilo kojem od ova 3 položaja.

Important: Uvek zaustavite mašinu pre nego što promenite stepen prenosa.

Prekidač za sirenu

Prekidač za sirenu se nalazi na upravljačkoj tabli (Слика 7). Pritisnite prekidač za sirenu za sviranje sirene.

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta nalazi se u donjem desnom uglu kućišta instrument table (Слика 7).

Prekidač kontakta ima 3 položaja: OFF (isključeno), ON (uključeno) i START (pokretanje).

Postoje 2 režima pokretanja mašine; pogledajte Pokretanje motora.

Prekidač za svetlo

Koristite prekidač za svetlo (Слика 7) za uključivanje prednjih svetala. Gurnite prekidač za svetlo nagore da biste uključili prednja svetla. Gurnite prekidač za svetlo nadole da biste isključili svetla.

Merač sati

Merač sati prikazuje ukupne sate rada mašine. Merač sati (Слика 7) počinje da radi kad god okrenete prekidač kontakta u položaj UKLJUčENO ili ako motor radi.

Lampica za pritisak ulja

Lampica za pritisak ulja (Слика 7) vas upozorava ako pritisak motornog ulja padne ispod bezbednog nivoa za korišćenje motora. Ako se lampica uključi i ostane uključena, isključite motor i proverite nivo motornog ulja. Dodajte ulje u motor ako je neophodno; pogledajte Servisiranje motornog ulja.

Note: Lampica za pritisak ulja može da treperi; to je normalno i nije potrebno preduzeti nikakve radnje.

USB utičnica

Koristite USB utičnicu (Слика 7) za napajanje mobilnih uređaja.

Important: Kada ne koristite USB utičnicu, umetnite gumeni čep da biste sprečili oštećenje utičnice.

Uređaj za merenje nivoa goriva

Uređaj za merenje nivoa goriva (Слика 9) nalazi se na rezervoaru goriva pored poklopca otvora za punjenje, sa leve strane mašine. Merač prikazuje količinu goriva u rezervoaru.

g008398

Rukohvati za putnike

Rukohvati za putnike nalaze se sa desne strane kućišta instrument table i sa spoljne strane svakog sedišta (Слика 10).

g009193

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Osnovna težinaSuva težina 544 kg
Nominalni kapacitet (na ravnom tlu)749 kg ukupno, uključujući operatera od 90,7 kg i putnika od 90,7 kg, teret, težinu rude prikolice, bruto težinu prikolice, dodatnu opremu i priključke
Bruto težina vozila (GVW) – na ravnom tlu1292 kg ukupno, uključujući sve gorenavedene težine
Maksimalni kapacitet tovara (na ravnom tlu)567 kg ukupno, uključujući težinu rude prikolice i bruto težinu prikolice
Kapacitet vuče: 
Standardna kukaTežina rude: 45 kg
Bruto težina prikolice (GTW): 363 kg
Kuka za teške uslove rada Težina rude: 45 kg
Bruto težina prikolice (GTW): 544 kg
Ukupna širina150 cm
Ukupna dužina303 cm
Rastojanje od tla25 cm napred bez tereta ili operatera, 18 cm pozadi bez tereta ili operatera
Osovinsko rastojanje206 cm
Gazište točkova (od ose do ose)125 cm napred, 120 cm pozadi
Dužina tovarnog prostora117 cm sa unutrašnje strane, 133 cm sa spoljašnje strane
Širina tovarnog prostora125 cm sa unutrašnje strane, 150 cm sa spoljašnje strane
Visina tovarnog prostora25 cm sa unutrašnje strane

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nikada nemojte dozvoliti deci ili osobama koje nisu obučene ili fizički sposobne da bezbedno upravljaju ili servisiraju mašinu. Lokalnim propisima se može ograničiti starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Naučite kako da brzo zaustavite i isključite mašinu.

 • Proverite da nema više osoba (vi i vaš putnik(ci)) od broja rukohvata kojima je opremljena mašina.

 • Proverite da su svi bezbednosni uređaji i nalepnice na svom mestu. Popravite ili zamenite sve bezbednosne uređaje i zamenite sve nečitke ili nalepnice koje nedostaju. Nemojte koristiti mašinu ako ih nema i ako ne funkcionišu pravilno.

Bezbednost za gorivo

 • Budite veoma pažljivi kada postupate sa gorivom. Zapaljivo je i njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobrenu posudu za gorivo.

 • Nemojte uklanjati poklopac za gorivo ili sipati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte sipati ili ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kog izvora paljenja dok isparenja goriva ne nestanu.

Sprovođenje dnevnog održavanja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li je(su) pojas(i) pohaban, isečen i ima neko drugo oštećenje. Zamenite pojas(eve) ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u gumama.
 • Specifikacija vazdušnog pritiska u pneumaticima: od 0,55 bara (55 kPa) do 1,03 bara

  Important: Ne premašujte maksimalni vazdušni pritisak koji je naznačen na bočnom zidu pneumatika.

  Note: Vazdušni pritisak neophodan u pneumaticima određen je korisnim teretom koji nameravate da prevozite.

  1. Proverite vazdušni pritisak u pneumaticima.

   Note: Pritisak u prednjim i zadnjim pneumaticima bi trebalo da iznosi od 0,55 bara (55 kPa) do 1,03 bara.

   • Koristite manji vazdušni pritisak u pneumaticima za lakše korisne terete, manje kompaktno zemljište, ravnomerniju vožnju i smanjenje tragova pneumatika na tlu.

   • Koristite veći vazdušni pritisak u pneumaticima za teže korisne terete pri većim brzinama.

  2. Ako je neophodno, podesite vazdušni pritisak u pneumaticima dodavanjem ili ispuštanjem vazduha iz pneumatika.

  g001055

  Dodavanje goriva

  Preporučeno gorivo:

  • Za najbolje rezultate koristite samo čist, svež (star manje od 30 dana), bezolovni benzin sa oktanskim brojem 87 ili više ((R+M)/2 metod ocenjivanja).

  • Etanol: benzin sa do 10% etanola (gasohol) ili 15% MTBE (metil tercijarni butil etar) po zapremini je prihvatljiv. Etanol i MTBE nisu isto. Benzin sa 15% etanola (E15) po zapremini nije odobren za upotrebu. Nemojte nikada koristiti benzin koji sadrži više od 10% etanola po zapremini, kao što je E15 (sadrži 15% etanola), E20 (sadrži 20% etanola) ili E85 (sadrži do 85% etanola). Upotreba neodobrenog benzina može da napravi probleme u radu i/ili ošteti motor što možda nije pokriveno garancijom.

  • Nemojte koristiti benzin koji sadrži metanol.

  • Nemojte čuvati gorivo u rezervoaru ili u posudama za gorivo preko zime osim ako ne koristite stabilizator za gorivo.

  • Nemojte dodavati ulje u benzin.

  Punjenje rezervoara

  Kapacitet rezervoara za gorivo iznosi približno 26,5 l.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i izvadite ključ.

  4. Očistite područje oko poklopca rezervoara (Слика 12).

   g008398
  5. Uklonite poklopac rezervoara.

  6. Napunite rezervoar do oko 25 mm ispod vrha rezervoara (dna otvora za punjenje).

   Note: Ovaj prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva. Nemojte da prepunite rezervoar za gorivo.

  7. Postavite i pritegnite poklopac rezervoara za gorivo.

  8. Obrišite prosuto gorivo.

  Kočenje u novoj mašini

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 100 сати
 • Primenite smernice za kočenje u novoj mašini.
 • Pridržavajte se sledećih smernica da biste obezbedili pravilan učinak mašine.

  • Proverite da li su kočnice ispolirane“; pogledajte Poliranje“ kočnica.

  • Redovno proveravajte nivo tečnosti i ulja u motoru. Budite uvek pripravni na znake da se mašina ili njene komponente ne pregreju.

  • Nakon pokretanja hladnog motora, neka se zagreje oko 15 sekundi pre korišćenja mašine.

   Note: Pustite motor neka se duže zagreva kada radite na niskim temperaturama.

  • Menjajte brzinu mašine tokom rada. Izbegavajte brza pokretanja i brza zaustavljanja.

  • Nije potrebno ulje za početnu razradu motora. Originalno motorno ulje je iste vrste koja je navedena za redovnu zamenu ulja.

  • Pogledajte za sve posebne provere u kratkim vremenskim intervalima.

  • Proverite položaj prednjeg vešanja i podesite ga ako je neophodno; pogledajte Podešavanje poravnanja prednjih točkova.

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili materijalne štete.

  • Putnici treba da sede samo u za to određenim sedištima. Nemojte voziti nikoga u teretnom prostoru. Neka posmatrači i deca budu van radnog prostora.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; i izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Zavežite dugu kosu i nemojte nositi odeću ili nakit koji vise.

  • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

  • Nemojte upravljati mašinom ako ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili droga.

  • Mašinom upravljajte samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

  • Nemojte prekoračivati maksimalnu bruto težinu (GVW) mašine.

  • Budite veoma oprezni prilikom upravljanja, kočenja ili okretanja mašine sa teškim teretom u tovarnom prostoru.

  • Prevoz prevelikih tereta u tovarnom prostoru umanjuje stabilnost mašine. Nemojte prekoračivati kapacitet nosivosti tovarnog prostora.

  • Prevoz materijala koji ne može da se veže za mašinu nepovoljno utiče na upravljanje, kočenje i stabilnost mašine. Kada prevozite materijal koji ne može da se veže za mašinu, budite oprezni kada upravljate ili kočite.

  • Prevozite manje tereta i smanjite brzinu mašine kada radite na grubom, neravnom terenu i blizu ivičnjaka, rupa i drugih iznenadnih promena terena. Teret može da se pomeri dovodeći do nestabilnosti mašine.

  • Pre nego što pokrenete mašinu, proverite da je menjač u neutralnom položaju, da je aktivirana parkirna kočnica i da ste u radnom položaju.

  • Vi i vaši putnici treba da sedite kada god se mašina kreće. Držite ruke na volanu; putnici bi trebalo da koriste obezbeđene rukohvate. Neka vam ruke i noge budu u okviru karoserije mašine u svakom trenutku.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti. Pazite na rupe, kolotrage, izbočine, kamenje ili druge skrivene objekte. Neravan teren može da prevrne mašinu. Visoka trava može da sakriva prepreke. Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Nemojte voziti mašinu blizu spusta, kanala ili nasipa. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši.

  • Uvek pazite i izbegavajte spuštene objekte kao što su grane drveća, dovratnike, nadzemne prolaze, itd.

  • Pogledajte iza i dole pre nego što krenete unazad sa mašinom kako biste bili sigurni da je staza čista.

  • Kada koristite mašinu na javnim putevima, poštujte sve saobraćajne propise i koristite dodatne priključke koji mogu biti potrebni prema zakonu, kao što su svetla, pokazivači pravca, znak za sporo vozilo i ostali prema potrebi.

  • Ako mašina ikada nenormalno vibrira, zaustavite je i zaustavite motor odmah, sačekajte da se svako kretanje zaustavi i proverite ima li oštećenja. Popravite sva oštećenja na mašini pre povratka na rad.

  • Može biti potrebno više vremena da se mašina zaustavi na vlažnim nego na suvim površinama. Kako biste osušili vlažne kočnice, vozite polako na ravnoj površini uz lagano pritiskanje papučice kočnice.

  • Upravljanje mašinom pri velikim brzinama, a zatim brzo zaustavljanje može dovesti do blokade zadnjih točkova što ugrožava vašu kontrolu nad mašinom.

  • Nemojte dodirivati motor, menjač, prigušnicu ili cev prigušnice dok motor radi, ili ubrzo nakon zaustavljanja motora jer ove površine mogu biti toliko tople da dovedu do opekotina.

  • Ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite mašinu i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Nemojte rukovati mašinom kada postoji rizik od grmljavine.

  • Koristite samo onu dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro®.

  Bezbednost na nagibu

  Note: Sistem zaštite pri prevrtanju (ROPS) na 2 stuba dostupan je za ovu mašinu kao dodatna oprema. Koristite ROPS zaštitu ako ćete raditi u blizini strmina, pored vode, na neravnom terenu ili na nagibu, što bi moglo da dovede do prevrtanja. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za više informacija.

  Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  • Istražite lokaciju kako biste ustanovili koji nagibi su bezbedni za rad mašine i utvrdite svoje sopstvene procedure i pravila za rad na tim nagibima. Ovu istragu uvek sprovedite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Ako se osećate nelagodno da upravljate mašinom na nagibu, nemojte to raditi.

  • Neka sva kretanja na nagibima budu spora i postepena. Nemojte naglo menjati brzinu ili smer mašine.

  • Izbegavajte da radite sa mašinom na vlažnom terenu. Pneumatici mogu izgubiti vuču. Prevrtanje se može javiti pre nego što pneumatici izgube vuču.

  • Krećite se pravo uz i niz nagib.

  • Ako počnete da gubite moment dok se penjete uz nagib, postepeno aktivirajte kočnice i polako vratite unazad mašinu pravo niz nagib.

  • Okretanje za vreme kretanja uz ili niz nagib može biti opasno. Ako morate da se okrenete na nagibu, uradite to polako i pažljivo.

  • Velika opterećenja utiču na stabilnost na nagibu. Prevozite manje tereta i smanjite brzinu kada radite na nagibu ili ako teret ima visok centar gravitacije. Obezbedite teret uz tovarni prostor mašine kako biste sprečili pomeranje tereta. Obratite dodatnu pažnju kada vučete teret koji lako kliza (npr. tečnosti, kamenje, pesak, itd).

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima, naročito sa teretom. Za zaustavljanje dok silazite niz nagib je potrebno više vremena nego na ravnom. Ako morate da zaustavite mašinu, izbegavajte nagle promene brzine koje mogu dovesti do toga da se mašina nagne ili prevrne. Nemojte naglo kočiti prilikom kotrljanja unazad jer ovo može dovesti do prevrtanja mašine.

  Bezbednost prilikom utovara i istovara

  • Nemojte prekoračivati neto težinu vozila (GVW) mašine kada rukujete sa njom sa teretom u tovarnom prostoru i/ili vučete prikolicu; pogledajte Спецификације.

  • Rasporedite ravnomerno teret u tovarnom prostoru kako bisto poboljšali stabilnost i kontrolu nad mašinom.

  • Pre istovara, proverite da nema nikoga iza mašine.

  • Nemojte istovarati napunjen tovarni prostor dok je mašina bočno na nagibu. Promena u raspodeljenosti težine može dovesti do prevrtanja mašine.

  Rukovanje sa tovarnim prostorom

  Podizanje tovarnog prostora

  Упозорење

  Podignut tovarni prostor može pasti i povrediti osobe koje rade ispod njega.

  • Uvek koristite potpornu šipku da drži tovarni prostor pre nego što krenete da radite ispod njega.

  • Uklonite sav teret iz prostora pre podizanja.

  Упозорење

  Vožnja mašine sa podignutim tovarnim prostorom bi mogla da dovede do lakšeg naginjanja i prevrtanja. Mogli biste oštetiti strukturu tovarnog prostora ako radite sa mašinom dok je tovarni prostor podignut.

  • Rukujte mašinom kada je tovarni prostor spušten.

  • Nakon pražnjenja tovarnog prostora, spustite ga.

  Пажња

  Ako je teret koncentrisan u blizini zadnjeg dela tovarnog prostora kada oslobodite reze, tovarni prostor može neočekivano da se otvori i da povredi vas i posmatrače.

  • Ukoliko je moguće, smestite teret u centralni deo tovarnog prostora.

  • Neka tovarni prostor bude spušten i proverite da se niko ne naginje nad njim ili stoji iza njega kada oslobađate reze.

  • Sklonite sav tovar iz tovarnog prostora pre podizanja prostora kako biste servisirali mašinu.

  1. Podignite ručicu sa bilo koje strane tovarnog prostora i podignite tovarni prostor (Слика 13).

   g014860
  2. Povucite potpornu šipku u žleb za zadržavanje da biste pričvrstili tovarni prostor (Слика 14).

   g029622

  Spuštanje tovarnog prostora

  Упозорење

  Težina prostora može biti velika. Šake ili drugi delovi tela mogu biti ugnječeni.

  Držite šake i druge delove tela podalje kada spuštate tovarni prostor.

  1. Blago podignite tovarni prostor podizanjem ručice sigurnosne brave (Слика 13).

  2. Izvucite potpornu šipku iz žleba za zadržavanje (Слика 14).

  3. Spustite tovarni prostor dok se bezbedno ne zabravi na svoje mesto (Слика 14).

  Otvaranje zadnje stranice

  1. Proverite da je tovarni prostor spušten i da je stavljena reza.

  2. Podignite ručice za podizanje i povucite stranicu zadnjih vrata (Слика 15).

   g024490
  3. Poravnajte prirubne ivice brave zadnjih vrata sa otvorima između prirubnih ivica zadnjih vrata i tovarnog prostora (Слика 15).

  4. Spustite unazad zadnja vrata i položite ih (Слика 15).

  Zatvaranje zadnjih vrata

  Ako ste iz tovarnog prostora mašine istovarili rastresit materijal poput peska, šljunka ili drvenih opiljaka, moguće je da se nešto materijala koji ste istovarili zadržalo u predelu šarki zadnjih vrata. Pre zatvaranja zadnjih vrata obavite sledeće.

  1. Rukama uklonite što je više materijala moguće iz predela šarki.

  2. Podignite zadnja vrata u položaj od približno 45° (Слика 16).

   g024491
  3. Kratkim podrhtavajućim pokretima pomerajte zadnja vrata napred-nazad nekoliko puta (Слика 16).

   Note: Ta radnja pomaže uklanjanju materijala iz predela šarki.

  4. Spustite zadnja vrata i proverite da li ima preostalog materijala u predelu šarki.

  5. Ponavljajte korake od 1 do 4 dok se sav materijal ne ukloni iz predela šarki.

  6. Podignite zadnja vrata da prirubne ivice brave zadnjih vrata budu u ravni sa žlebovima za zadnja vrata na stranicama tovarnog prostora (Слика 15).

   Note: Podignite ili spustite zadnja vrata da bi prirubne ivice brave zadnjih vrata bile poravnate sa vertikalnim otvorima između prirubnih ivica za zadnja vrata na stranicama tovarnog prostora.

  7. Spustite zadnja vrata dok ne nalegnu u zadnji deo tovarnog prostora (Слика 15).

   Note: Prirubne ivice brave zadnjih vrata potpuno su pričvršćene prirubnim ivicama za zadnja vrata na stranicama tovarnog prostora.

  Pokretanje motora

  1. Sedite na mesto operatera, umetnite ključ u prekidač kontakta i okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj ON (uključeno) ili START (pokretanje).

   Postoje 2 režima pokretanja mašine:

   • Pokretanje papučicom – okrenite ključ u prekidaču kontakta u položaj ON (uključivanje) i pritisnite papučicu gasa.

    Note: Kada sklonite stopalo sa papučice gasa, motor će se isključiti.

   • Pokretanje ključem – okrenite ključ u prekidaču kontakta u položaj START (pokretanje) i motor će ostati uključen dok ključ ne okrenete u položaj OFF (isključeno).

   Note: Kada koristite režim za pokretanje ključem, možete da aktivirate parkirnu kočnicu i da se udaljite od mašine dok motor i dalje radi, a akumulator se puni.

   Note: Ako okrenete ključ u položaj START (pokretanje), motor će zaverglati dok se ne pokrene. Ako motor vergla duže od 10 sekundi, vratite ključ u položaj OFF (isključivanje) i utvrdite problem (npr. potrebno je aktivirati ručicu čoka, proverite da li je prečišćivač vazduha zapušen, pobrinite se da rezervoar za gorivo bude pun, svećica je neispravna itd.) pre ponovnog pokretanja motora.

   Note: Kada je mašina opremljena opcionim rezervnim alarmom, ako ručicu menjača pomerite u položaj za smer kretanja UNAZAD dok je prekidač kontakta u položaju ON (uključivanje) ili položaju START (pokretanje), oglasiće se zvuk upozorenja za operatera da je mašina podešena za smer kretanja unazad.

  2. Pomerite ručicu menjača u željeni smer kretanja mašine.

  3. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Lagano nagazite papučicu gasa.

   Note: Ako je motor hladan, pritisnite i zadržite papučicu gasa na pola puta i povucite ručicu čoka u položaj ON (uključivanje). Nakon što se motor zagreje, vratite ručicu čoka u položaj OFF (isključivanje).

  Zaustavljanje mašine

  Important: Prilikom zaustavljanja mašine na nagibu, koristite nožnu kočnicu da biste je zaustavili i aktivirajte parkirnu kočnicu da biste zadržali mašinu u mestu. Zadržavanje mašine na uzbrdici pomoću dodavanja gasa može da ošteti mašinu.

  1. Pomerite stopalo sa pedale gasa.

  2. Lagano nagazite pedalu kočnice da biste primenili nožnu kočnicu dok se mašina potpuno ne zaustavi.

   Note: Zaustavni put može da varira u zavisnosti od opterećenja i brzine mašine.

  Utovar u tovarni prostor

  Pridržavajte se sledećih smernica kada utovarujete u tovarni prostor i koristite mašinu:

  • Vodite računa o kapacitetu nosivosti mašine i ograničite težinu tereta koji prevozite u tovarnom prostoru kao što je navedeno u Спецификације i na pločici sa informacijama o bruto težini mašine.

   Note: Vrednost opterećenja navedena je samo za rad mašine na ravnoj površini.

  • Smanjite težinu tereta koji prevozite u tovarnom prostoru kada koristite mašinu pod nagibom ili neravnom terenu.

  • Smanjite težinu tereta koji prevozite kada materijali idu mnogo u visinu (i imaju visoko težište), kao što su naslagane cigle, grede ili džakovi đubriva. Rasporedite teret što je niže moguće da vam ne bi smanjivao preglednost prostora iza mašine kada je koristite.

  • Držite teret u centru tako što ćete ga utovariti u tovarni prostor na sledeći način:

   • Ravnomerno rasporedite težinu u tovarnom prostoru od jedne do druge strane.

    Important: Veća je verovatnoća da dođe do prevrtanja ako je tovarni prostor natovaren samo sa 1 strane.

   • Ravnomerno rasporedite težinu u tovarnom prostoru od prednjeg do zadnjeg dela.

    Important: Moguć je gubitak kontrole upravljanja ili prevrtanje mašine ako postavite teret iza zadnje osovine, a trenje prednjih točkova se smanji.

  • Budite posebno oprezni kada u tovarnom prostoru prevozite vangabaritni teret, naročito kada u tovarnom prostoru ne možete da centrirate težinu vangabaritnog tereta.

  • Kad god je to moguće, pričvrstite teret vezivanjem za teretni prostor tako da se ne pomera.

  • Kada prevozite tečnosti, budite oprezni kada vozite mašinu uzbrdo ili nizbrdo, kada naglo menjate brzinu ili se zaustavljate ili kada vozite preko neravnog terena.

  Kapacitet tovarnog sanduka iznosi 0,37 m3. Količina (zapremina) materijala koji možete da postavite u tovarni prostor bez prekoračivanja vrednosti opterećenja mašine se može značajno razlikovati u zavisnosti od gustine materijala.

  Pogledajte tabelu u nastavku za ograničenja zapremine tereta raznih materijala:

  MaterijalGustinaMaksimalni kapacitet tovarnog sanduka(na ravnom tlu)
  Šljunak, suv1522 kg/m3Pun
  Šljunak, vlažan1922 kg/m3¾ punog
  Pesak, suv 1442 kg/m3Pun
  Pesak, vlažan1922 kg/m3¾ punog
  Drvo721 kg/m3Pun
  Kora<721 kg/m3Pun
  Zemlja, nabijena1602 kg/m3¾ punog (približno)

  Након рада

  Bezbednost nakon rada

  Opšta bezbednost

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite mašinu i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinu nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na nekom drugom uređaju.

  • Održavajte sve delove mašine u dobrom radnom stanju i svu čvrstu opremu dotegnutom.

  • Održavajte i čistite pojas(eve) prema potrebi.

  • Zamenite sve pohabane, oštećene ili nalepnice koje nedostaju.

  Transport mašine

  • Budite pažljivi kada utovarate ili istovarate mašinu u prikolicu ili kamion.

  • Koristite rampe za utovar pune širine za utovar mašine u prikolicu ili kamion.

  • Pričvrstite mašinu bezbedno.

  Pogledajte Слика 17 i Слика 18 za lokacije pričvršćivanja mašine.

  Note: Utovarite mašinu na prikolicu sa prednjim krajem mašine okrenutim licem napred. Ako to nije moguće, pričvrstite trakom haubu mašine za okvir, ili skinite haubu i transportujte je i pričvrstite zasebno ili bi hauba mogla da se otkači tokom transporta.

  g033043
  g312722

  Vučenje mašine

  U hitnom slučaju, možete vući mašinu na kratkom rastojanju; međutim, to ne bi trebalo da bude standardna radna procedura.

  Упозорење

  Vučenje pri prevelikim brzinama bi moglo da dovede do gubitka kontrole upravljača što dovodi do telesne povrede.

  Nikada nemojte vući mašinu pri brzinama većim od 8 km/h.

  Vučenje mašine je posao za 2 osobe. Ako morate da pomerite mašinu na neko značajno rastojanje, transportujte je na kamionu ili prikolici; pogledajte Vučenje prikolice

  1. Uklonite pogonski kaiš sa mašine; pogledajte Zamena pogonskog kaiša.

  2. Pričvrstite vučnu liniju za rudu na prednjem delu rama mašine (Слика 17).

  3. Pomerite ručicu menjača u položaj NEUTRALNO i deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  Vučenje prikolice

  Mašina može da vuče prikolice. Vučna kuka je dostupna za mašinu. Za detalje se obratite ovlašćenom serviseru.

  Kada prevozite teret ili vučete prikolicu, nemojte preopteretiti mašinu ili prikolicu. Preopterećivanje bilo mašine bilo prikolice može dovesti do lošeg učinka ili oštećenja kočnica, osovine, motora, menjača-diferencijala, serva, vešanja, strukture karoserije ili pneumatika.

  Uvek natovarite prikolicu sa 60% težine tereta u prednjem kraju prikolice. Ovo postavlja oko 10% bruto težine prikolice (GTW) na vučnu kuku mašine.

  Da bi se obezbedilo adekvatno kočenje i vuča, uvek opteretite tovarni prostor kada koristite prikolicu. Ne premašujte ograničenja bruto težine prikolice ili bruto težine vozila.

  Izbegavajte parkiranje mašine sa prikolicom na uzbrdici. Ako morate da parkirate na uzbrdici, aktivirajte parkirnu kočnicu i poduprite točkove prikolice.

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

  Bezbednost pri održavanju

  • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite mašinu i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Kada radite ispod mašine, oslonite mašinu na stalke za dizalicu.

  • Nemojte raditi ispod podignutog tovarnog prostora bez adekvatnog sigurnosnog oslonca na svom mestu.

  • Nemojte puniti akumulatore dok servisirate mašinu.

  • Kako biste obezbedili da čitava mašina bude u dobrom stanju, neka sva čvrsta oprema bude propisno dotegnuta.

  • Kako biste umanjili potencijalnu opasnost od požara, neka prostor oko mašine bude bez viška masnoća, trave, lišća i nagomilane nečistoće.

  • Ako je moguće, nemojte sprovoditi radove na održavanju dok mašina radi. Držite se podalje od pokretnih delova.

  • Ako mašina mora da radi kako bi se obavila neka servisna podešavanja, držite šake, stopala, odeću i sve delove tela podalje od pokretnih delova. Držite posmatrače podalje od mašine.

  • Očistite prosuto ulje i gorivo.

  • Proverite rad parkirne kočnice prema preporuci u planu održavanja i podesite je i servisirajte prema potrebi.

  • Održavajte sve delove mašine u dobrom radnom stanju i svu čvrstu opremu propisno dotegnutu. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Nikada nemojte ometati namenjenu funkciju sigurnosnog uređaja ili smanjivati nivo zaštite koji obezbeđuje sigurnosni uređaj.

  • Nemojte dovoditi motor u stanje prekomerne brzine menjanjem podešavanja u regulatoru. Kako biste obezbedili bezbednost i preciznost, neka ovlašćeni prodavac proveri maksimalnu brzinu motora sa tahometrom.

  • Ako su ikada neophodne velike popravke ili je potrebna pomoć, obratite se ovlašćenom Toro distributeru.

  • Vršenje prepravki na ovoj mašini na bilo koji način može uticati na rad mašine, učinak, trajnost ili njena upotreba može dovesti do povrede ili smrti. Takva upotreba bi mogla da poništi garanciju kompanije Toro®.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Proverite stanje pogonskog kaiša.
 • Proverite zategnutost kaiša startera-generatora.
 • Након првих 25 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Zamenite filter za motorno ulje.
 • Након првих 50 сати
 • Podesite zazor na ventilu motora.
 • Након првих 100 сати
 • Primenite smernice za kočenje u novoj mašini.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li je(su) pojas(i) pohaban, isečen i ima neko drugo oštećenje. Zamenite pojas(eve) ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Proverite pritisak u gumama.
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Proverite rad menjača.
 • Proverite nivo kočione tečnosti.Proverite nivo kočione tečnosti pre prvog pokretanja motora.
 • Operite mašinu.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite filter za vazduh.Elemente filtera za vazduh zamenite pre nego što se zaprljaju ili oštete.
 • Zamenite ulje u motoru.(Menjajte ulje dvostruko češće tokom rada u posebnim uslovima; pogledajte.
 • Zamenite filter za motorno ulje.Menjajte ulje dvostruko češće tokom rada u posebnim uslovima; pogledajte .
 • Proverite svećice. Zamenite svećice ako je neophodno.
 • Proverite filter za vazduh za kanister.
 • Proverite stanje pneumatika i naplatki.
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Proverite da li upravljački sistem i vešanje imaju labave ili oštećene komponente.
 • Proverite ugao nagiba i uvlačenje prednjih točkova.
 • Provera nivoa tečnosti za menjač-diferencijal.
 • Proverite rad u neutralnom položaju menjača.
 • Očistite rashladne oblasti motora.Čistite rashladni sistem dvostruko češće tokom rada u posebnim uslovima; pogledajte .
 • Proverite kočnice.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite kanister filter sa aktivnim ugljem.
 • Podesite parkirnu kočnicu, ukoliko je neophodno.
 • Proverite stanje i zategnutost pogonskog kaiša.
 • Proverite zategnutost kaiša startera-generatora.
 • Proverite servisne i parkirnu kočnicu.
 • Сваких 300 сати
 • Podmažite ležajeve prednjih točkova.
 • Сваких 400 сати
 • Proverite linije i veze za gorivo.
 • Očistite primarni cilindar kvačila.
 • Vizuelno proverite da li su kočione papuče istrošene.
 • Сваких 600 сати
 • Podesite zazor na ventilu motora.
 • Сваких 800 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Zamenite tečnost menjača-diferencijala.
 • Сваких 1.000 сати
 • Zamenite kočionu tečnost.
 • Note: Preuzmite besplatan primerak elektrošeme sa sajta www.Toro.com i pretragom za vašu mašinu sa linka iz Uputstva na početnoj stranici.

  Important: Pogledajte Uputstvo za vlasnika za vaš motor radi dodatnih postupaka prilikom održavanja.

  Упозорење

  Neadekvatno održavanje mašine bi moglo dovesti do prevremenog kvara mašinskih sistema, dovodeći do mogućeg povređivanja vas ili posmatrača.

  Održavajte mašinu dobro i u dobrom radnom stanju kako je navedeno u ovim uputstvima.

  Пажња

  Samo kvalifikovano i ovlašćeno osoblje treba da održava, popravlja, podešava i proverava mašinu.

  • Izbegavajte opasnosti od požara i neka protivpožarna oprema bude prisutna u radnom prostoru. Nemojte koristiti otvoren plamen kako biste proverili nivo fluida ili curenje goriva, elektrolita iz akumulatora ili rashladne tečnosti.

  • Nemojte koristiti otvorene posude sa gorivom ili zapaljive tečnosti za čišćenje delova.

  Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača.

  Kontrolna lista za dnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu za rutinsko korišćenje.

  Predmet provere za održavanjeZa nedelju od:
  ponedeljakutoraksredačetvrtakpetaksubotanedelja
  Proverite rad kočnice i parkirne kočnice.       
  Proverite rad birača smera kretanja.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo motornog ulja.       
  Proverite nivo kočione tečnosti.       
  Proverite nivo tečnosti za menjač-diferencijal.       
  Pregledajte filter za vazduh.       
  Pregledajte rashladna rebra motora.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.       
  Proverite neobičnu buku pri radu.       
  Proverite pritisak u gumama.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite rad gasa.       
  Operite mašinu.       
  Popravite oštećenu farbu.       

  Održavanje mašine u posebnim radnim uslovima

  Important: Ako je mašina izložena bilo kom uslovu navedenom ispod, sprovodite radove na održavanju dva puta češće:

  • Rad u pustinji

  • Rad u hladnim klimatskim uslovima – ispod 10 °C

  • Vučenje prikolice

  • Čest rad u prašini

  • Građevinski rad

  • Nakon produženog rada u blatu, pesku, vodi ili sličnim nečistim uslovima, uradite sledeće:

   • Neka vam provere i očiste kočnice što je pre moguće. Ovo sprečava da abrazivni materijali dovedu do preteranog habanja.

   • Operite mašinu koristeći samo vodu ili blagi deterdžent.

    Important: Nemojte koristiti slanu ili korišćenu vodu da biste očistili mašinu.

  Поступци предодржавања

  Za većinu delova koji su pokriveni u ovom delu za održavanje potrebno je podizanje i spuštanje tovarnog prostora. Kako bi se izbegla ozbiljna povreda ili smrtni ishod, preduzmite sledeće mere opreza.

  Priprema mašine za održavanje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Isključite motor i izvadite ključ.

  5. Ispraznite i podignite tovarni prostor.

  Podizanje mašine

  Опасност

  Mašina može biti nestabilna kada se koristi dizalica. Mašina može da sklizne sa dizalice i povredi svakog ko se nalazi ispod.

  • Ne pokrećite mašinu dok je podignuta na dizalici.

  • Uvek uklonite ključ iz prekidača kontakta pre silaska sa mašine.

  • Blokirajte točkove kada je mašina podignuta opremom za dizanje.

  • Koristite podupirače kada podignete mašinu.

  Important: Kad god pokrenete mašinu za rutinsko održavanje i/ili dijagnostiku, pobrinite se da zadnji točkovi mašine budu 25 mm iznad tla, sa zadnjom osovinom podignutom na podupirače.

  • Tačka za podizanje na prednjem delu mašine nalazi se ispred rama, iza vučne rude (Слика 19).

   g033043
  • Tačka za podizanje na zadnjem delu mašine se nalazi ispod cevi osovine (Слика 20).

  g312722

  Pristupanje haubi

  Podizanje haube

  1. Podignite ručice gumenih sigurnosnih brava sa obe strane haube (Слика 21).

   g312721
  2. Podignite haubu.

  Zatvaranje haube

  1. Polako spustite haubu.

  2. Pričvrstite haubu poravnavanjem gumenih sigurnosnih bara sa prihvatnicima sa obe strane haube (Слика 21).

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva prednjih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 300 сати
 • Podmažite ležajeve prednjih točkova.
 • Specifikacija maziva: Mobilgrease XHP™-222

  Uklanjanje glavčine i rotora

  1. Podignite prednji deo mašine i poduprite je podupiračima.

  2. Uklonite 4 navrtke točka koje pričvršćuju točak za glavčinu (Слика 22).

   g033046
  3. Uklonite zavrtnje sa prirubnicom (⅜" x ¾") koji pričvršćuju nosač sklopa kočnice za vreteno i odvajaju kočnicu od vretena (Слика 23).

   Note: Pričvrstite sklop kočnice pre nego što pređete na sledeći korak.

   g033047
  4. Uklonite poklopac za prašinu sa glavčine (Слика 24).

   g033048
  5. Uklonite opružni osigurač i osiguravajuću navrtku sa vretena i navrtke vretena (Слика 24).

  6. Uklonite navrtku vretena sa vretena i odvojite sklop glavčine i rotora od vretena (Слика 24 i Слика 25).

   g033049
  7. Obrišite vreteno krpom.

  8. Ponovite korake od 1 do 7 za glavčinu i rotor sa druge strane mašine.

  Podmazivanje ležajeva točkova

  1. Uklonite spoljni ležaj i prsten ležaja sa glavčine (Слика 26).

   g033050
  2. Uklonite zaptivku i unutrašnji ležaj sa glavčine (Слика 26).

  3. Obrišite zaptivku i proverite da li ima oštećenja i habanja.

   Note: Nemojte koristiti rastvarač za čišćenje kada čistite zaptivku. Zamenite zaptivku ako je pohabana ili oštećena.

  4. Očistite ležajeve i prstenove i proverite da li su ti delovi oštećeni i pohabani.

   Note: Zamenite sve pohabane ili oštećene delove. Pobrinite se da svi ležajevi i prstenovi budu čisti i suvi.

  5. Obrišite svo mazivo, prljavštinu i opiljke iz šupljine glavčine (Слика 26).

  6. Upakujte ležajeve sa navedenim mazivom.

  7. Napunite šupljinu glavčine navedenim mazivom od 50% do 80% punog kapaciteta (Слика 26).

  8. Sklopite unutrašnji ležaj sa prstenom i unutrašnjom stranom glavčine i postavite zaptivku (Слика 26).

  9. Ponovite korake od 1 do 8 za ležajeve kod ostalih glavčina.

  Montiranje glavčine i rotora

  1. Nanesite tanak sloj navedenog maziva na vreteno (Слика 27).

   g033051
  2. Sklopite glavčinu i rotor na vreteno sa rotorom sa unutrašnje strane (Слика 27).

  3. Sklopite spoljašnji ležaj na vreteno i postavite ležaj da nalegne na spoljašnji prsten (Слика 27).

  4. Sklopite sigurnosnu navrtku na vreteno (Слика 27).

  5. Zavrnite navrtku vretena na vreteno i pritegnite momentom zatezanja od 15 N∙m, dok rotirate glavčinu a nalegne na ležaj (Слика 27).

  6. Otpustite navrtku vretena dok glavčina može slobodno da se rotira.

  7. Pritegnite navrtku vretena momentom od 170 N∙cm do 225 N∙cm.

  8. Montirajte preko osiguravajuću navrtku i proverite poravnatost žleba u osiguravajućoj navrtki i rupe u vretenu za opružni osigurač (Слика 28).

   Note: Ako žleb na osiguravajućoj navrtki i rupa na vretenu nisu poravnati, pritegnite vreteno da bi se poravnalo sa žlebom i otvorom, maksimalno do 226 N∙cm na navrtki.

   g033054
  9. Montirajte opružni osigurač i savijte oba kraka oko osiguravajuće navrtke (Слика 28).

  10. Montirajte poklopac za prašinu na glavčinu (Слика 28).

  11. Ponovite korake od 1 do 10 za glavčinu i rotor na drugoj strani mašine.

  Montiranje kočnica i točkova

  1. Očistite dva zavrtnja sa prirubnicom (⅜" x ¾") i nanesite tanak sloj srednje jakog sredstva za osiguranje navoja na navoje zavrtnjeva.

  2. Poravnajte kočione pločice sa obe strane rotora (Слика 23) a rupe u nosačima čeljusti sa rupama u nosaču kočnice u ramu vretena (Слика 27).

  3. Pričvrstite nosač čeljusti za ram vretena (Слика 23) pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom (⅜" x ¾").

   Dotegnite 2 zavrtnja sa prirubnicom momentom od 47 do 54 N∙m.

  4. Poravnajte rupe u točku sa zavrtnjima glavčine i sklopite točak sa glavčinom sa ventilom okrenutim ka van (Слика 22).

   Note: Pobrinite se da površina za montažu točka bude u ravni sa glavčinom.

  5. Pričvrstite točak za glavčinu pomoću navrtki točkova (Слика 22).

   Dotegnite matice momentom od 108 do 122 N∙m.

  6. Ponovite korake od 1 do 5 za kočnicu i točak na drugoj strani mašine.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Držite šake, stopala, lice, odeću i druge delove tela podalje od prigušnice i drugih vrelih površina.

  Servisiranje filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Zamenite filter za vazduh.Elemente filtera za vazduh zamenite pre nego što se zaprljaju ili oštete.
 • Note: Servisirajte filter vazduha češće (svakih nekoliko sati) ako su uslovi rada izrazito prašnjavi ili peskoviti.

  Proveravanje filtera za vazduh

  1. Podignite tovarni prostor i pričvrstite ga potpornom šipkom.

  2. Proverite da li telo prečišćivača vazduha ima oštećenja koja bi eventualno mogla da dovedu do curenja vazduha (Слика 29 i Слика 30).

   Note: Pobrinite se da poklopac oblaže telo filtera za vazduh.

   Note: Zamenite oštećeni poklopac ili kućište filtera za vazduh.

   g037010
   g027733
  3. Otpustite brave koje pričvršćuju poklopac filtera za vazduh za telo filtera za vazduh (Слика 30).

  4. Odvojite poklopac filtera za vazduh od kućišta filtera za vazduh i očistite unutrašnjost poklopca (Слика 30).

  5. Polako izvucite element filtera za vazduh iz kućišta filtera.

   Note: Da biste smanjili količinu otpale prašine, izbegavajte udaranje filtera o kućište filtera za vazduh.

  6. Pregledajte element filtera za vazduh.

  Zamena filtera za vazduh

  1. Uklonite element filtera za vazduh.

  2. Pregledajte da li je nov filter oštećen prilikom isporuke.

   Note: Proverite kraj filtera sa zaptivkom.

   Important: Nemojte da montirate oštećeni filter.

  3. Montirajte novi filter za vazduh; pogledajte Montaža filtera za vazduh.

  Montaža filtera za vazduh

  Important: Da biste sprečili oštećenje motora, motor uvek treba da radi sa montiranim potpunim sklopom prečišćivača vazduha.

  Important: Nemojte koristiti oštećeni element.

  Note: Nije preporučljivo čistiti korišćeni element filtera za vazduh zbog mogućnosti oštećenja filterskog medijuma.

  1. Očistite otvor za izbacivanje prljavštine koji se nalazi u poklopcu filtera za vazduh.

  2. Uklonite gumeni izlazni ventil sa poklopca, očistite šupljinu i zamenite izlazni ventil.

  3. Umetnite element filtera za vazduh u kućište filtera za vazduh (Слика 30).

   Note: Pobrinite se da filter bude pravilno zaptiven tako što ćete pritisnuti spoljašnju ivicu filtera prilikom montaže. Nemojte pritiskati fleksibilni centar filtera.

  4. Poravnajte poklopac filtera za vazduh sa kućištem filtera za vazduh (Слика 30).

  5. Pričvrstite poklopac za kućište pomoću brava (Слика 30).

  6. Spustite tovarni prostor.

  Servisiranje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 25 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite ulje u motoru.(Menjajte ulje dvostruko češće tokom rada u posebnim uslovima; pogledajte.
 • Note: Menjajte češće ulje za motor kada se radi u uslovima sa velikom prašinom ili peskom.

  Note: Odložite korišćeno motorno ulje i filter ulja u sertifikovani centar za reciklažu.

  Specifikacije ulja za motor

  Tip ulja: deterdžentno ulje (API servisna klasifikacija SL ili više)

  Kapacitet kućišta motora: 1,4 l kada je filter zamenjen

  Viskoznost: Pogledajte donju tabelu.

  g002134

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, prebacite prenos u NEUTRALNI položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Podignite tovarni prostor.

  3. Krpom očistite oko šipke za merenje i poklopca otvora za punjenje ulja (Слика 32) tako da prljavština ne bi mogla da upadne u cev šipke za merenje ili u otvor za punjenje i ošteti motor.

   g002132
  4. Uklonite šipku za merenje ulja i obrišite je (Слика 32).

  5. Ubacite šipku za merenje ulja u cev šipke za merenje ulja i pobrinite se da u potpunosti nalegne (Слика 32).

  6. Izvucite šipku za merenje ulja i pogledajte njen kraj.

  7. Ako je nivo ulja nizak, uklonite poklopac otvora za punjenje i dodajte navedeno ulje u otvor za punjenje dok se nivo ne podigne do oznake Full (Puno) na šipci za merenje ulja.

   Note: Polako dodajte ulje i često proveravajte nivo ulja tokom ovog postupka. Nemojte prepuniti motor uljem.

  8. Postavite poklopac otvora za punjenje na mesto (Слика 32).

  9. Postavite šipku za merenje ulja na mesto da čvrsto nalegne (Слика 32).

   Important: Pobrinite se da ušica šipke za merenje ulja bude okrenuta nadole.

  10. Spustite tovarni prostor.

  Zamena motornog ulja

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, prebacite prenos u NEUTRALNI položaj i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pokrenite mašinu i ostavite motor da radi nekoliko minuta.

  3. Isključite motor i izvadite ključ.

  4. Podignite tovarni prostor i pričvrstite ga potpornom šipkom.

  5. Odvojite negativni kabl akumulatora; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  6. Postavite posudu za pražnjenje ispod čepa za ispuštanje (Слика 33).

   g009200
  7. Uklonite čep za ispuštanje i zaptivku (Слика 33).

   Note: Pustite da ulje potpuno istekne iz motora.

  8. Vratite čep za ispuštanje i zaptivku na mesto i pritegnite čep za ispuštanje momentom o 17,6 N∙m.

  9. Sipajte ulje u otvor za punjenje dok se nivo ulja ne podigne do oznake Full (Puno) na šipci za merenje ulja.

   Note: Nemojte prepuniti motor uljem.

  10. Vratite poklopac otvora za punjenje i šipku za merenje ulja na mesto.

  11. Spojite akumulator i spustite tovarni prostor.

  Zamena filtera za motorno ulje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 25 сати
 • Zamenite filter za motorno ulje.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite filter za motorno ulje.Menjajte ulje dvostruko češće tokom rada u posebnim uslovima; pogledajte .
  1. Ispustite ulje iz motora.

  2. Uklonite postojeći filter za ulje (Слика 33).

  3. Nanesite tanak sloj čistog ulja na zaptivku novog filtera za ulje.

  4. Navrnite novi filter na adapter filtera dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, zatim pritegnite filter za još ½ do ¾ kruga (Слика 33).

   Important: Nemojte previše zatezati filter za ulje.

  5. Napunite kućište motora navedenim uljem (Слика 31).

  6. Pokrenite motor i ostavite ga da radi da biste proverili ima li curenja ulja.

  7. Isključite motor i proverite nivo motornog ulja.

   Note: Ako je neophodno, dodajte navedeno ulje u motor dok nivo ulja ne bude do oznake Full (Puno) na šipci za merenje ulja.

  Servisiranje svećica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite svećice. Zamenite svećice ako je neophodno.
 • Tip: Champion RN14YC (ili slično)

  Vazdušni razmak: 0,762 mm

  Important: Napukla, zaprljana ili neispravna svećica mora da se zameni. Nemojte peskariti, strugati niti čistiti elektrode žičanom četkom zato što se sa svećice vremenom mogu odvojiti krhotine i upasti u cilindar. Posledica toga je uglavnom oštećivanje motora.

  Note: Svećicu treba ukloniti i proveriti svaki put kada dođe do kvara na motoru.

  1. Očistite područje oko svećice tako da strana tela ne mogu da upadnu u cilindar kada uklonite svećicu.

  2. Povucite kabl sa priključka svećice.

  3. Uklonite svećicu sa glave cilindra.

  4. Proverite stanje bočne elektrode, centralne elektrode i izolatora centralne elektrode da biste osigurali da nema oštećenja (Слика 34).

   Note: Nemojte koristiti oštećenu ili pohabanu svećicu. Zamenite je novom svećicom navedenog tipa.

   g238425
  5. Podesite zazor između centralnih i bočnih elektroda na 0,762 mm kao što je prikazano na Слика 34.

  6. Montirajte svećicu na glavu cilindra i pritegnite je momentom od 20 N∙m.

  7. Montirajte kabl svećice.

  8. Ponovite korake od 1 do 7 za ostale svećice.

  Podešavanje praznog hoda u velikoj/maloj brzini

  1. Podignite tovarni prostor i pričvrstite ga potpornom šipkom da bude podignut.

  2. Dok je mašina isključena, u potpunosti pritisnite papučicu gasa i izmerite zazor između prednje ivice kolenastog zgloba regulatora i nosača.

   Taj zazor bi trebalo da iznosi između 0,8 mm i 2,0 mm.

  3. Na sajli gasa, otpustite prednju kontranavrtku i pritegnite zadnju kontranavrtku da biste povećali malu brzinu praznog hoda (Слика 35).

   g312686
  4. Testirajte prazan hod u velikoj brzini pomoću tahometra:

   1. Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (uključeno).

   2. Pobrinite se da ručica menjača bude u NEUTRALNOM položaju.

   3. Potpuno pritisnite papučicu gasa i izmerite brzinu motora pomoću tahometra; brzina motora treba da iznosi između 3550 o/min i 3650 o/min. Ako to nije slučaj, isključite motor i podesite kontranavrtke sajle gasa.

    Important: Ne smanjujte veliku brzinu praznog hoda. Testirajte pomoću tahometra da biste se uverili da je velika brzina praznog hoda između 3550 o/min i 3650 o/min.

  5. Pritisnite potpornu šipku i spustite tovarni prostor.

  Одржавање система за гориво

  Provera linija i veza za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite linije i veze za gorivo.
 • Proverite da li na linijama, priključcima i klemama za gorivo ima znakova curenja, propadanja, oštećenja ili labavosti.

  Note: Pre korišćenja mašine, popravite svaku komponentu sistema za gorivo koja je oštećena ili curi.

  Zamena filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
  1. Podignite tovarni prostor i poduprite ga potpornom šipkom.

  2. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (isključeno) i uklonite ključ.

  3. Odvojite akumulator; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  4. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtera za gorivo.

  5. Uklonite stezaljke koje pričvršćuju filter za gorivo za cevovod goriva (Слика 36).

   g002108
  6. Uklonite stari filter sa cevovoda za gorivo.

   Note: Ispraznite stari filter i predajte ga sertifikovanom centru za reciklažu.

  7. Montirajte novi filter na cevovod goriva tako da strelica bude usmerena prema karburatoru.

  8. Pričvrstite filter za cevovod stezaljkama koje ste uklonili u koraku 5.

  9. Spojite akumulator i spustite tovarni prostor; pogledajte Povezivanje akumulatora.

  Servisiranje kanistera

  Proveravanje filtera za vazduh za kanister

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite filter za vazduh za kanister.
 • Proverite otvor na donjoj strani filtera za vazduh za kanister da biste se uverili da je čist i da nema opiljaka i začepljenja (Слика 37).

  g014998

  Zamena kanister filtera sa aktivnim ugljem

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Zamenite kanister filter sa aktivnim ugljem.
  1. Uklonite grebenasti nastavak kanister filtera sa aktivnim ugljem sa creva na dnu kanistera i uklonite filter.

   Note: Odložite stari filter u smeće.

   g024478
  2. U potpunosti umetnite grebenasti nastavak novog kanister filtera sa aktivnim ugljem u crevo na dnu kanistera.

  Zamena kanistera

  Note: Zamenite kanister ako je oštećen, začepljen ili ako se mašina koristi bez kanister filtera sa aktivnim ugljem.

  Note: Kada menjate kanister, zamenite i kanister filter sa aktivnim ugljem.

  Odvajanje kontrola na osnovi sedišta

  1. Uklonite ručku sa ručice menjača (Слика 39).

   g026304
  2. Uklonite 4 zavrtnja koji pričvršćuju poklopac menjača za nosač (Слика 39).

  3. Uklonite 4 zavrtnja koji pričvršćuju poklopac menjača za osnovu sedišta i uklonite poklopac menjača (Слика 39).

  Odvajanje sajle parkirne kočnice

  1. Na donjem delu mašine, uklonite vezicu koja pričvršćuje sajlu parkirne kočnice za vod servisne kočnice (Слика 40).

  2. Označite rotirajuću traku na prednjoj kontranavrtci sajle parkirne kočnice (Слика 40).

   Note: Pobrinite se da prednja kontranavrtka ne može da se okreće.

   g029670
  3. Otpustite zadnju kontranavrtku i uklonite sajlu sa nosača sajle kočnice (Слика 40).

  4. Uklonite optužni osigurač i cilindrični osigurač spone koji pričvršćuju sponu sajle parkirne kočnice za polugu za aktiviranje kočnice i odvojite sajlu od poluge (Слика 40).

  5. Ponovite korake od 1 do 4 za sajlu parkirne kočnice sa druge strane mašine.

  Uklanjanje sedišta i osnove sedišta

  1. Na donjem delu mašine, uklonite 8 zavrtnjeva sa prirubnicom i 8 podloški koji pričvršćuju osnovu sedišta za pod i zadnji žleb kabine (Слика 41).

   g029658
  2. Pažljivo podignite sedišta, osnovu sedišta i sajle parkirne kočnice sa mašine (Слика 41).

   Important: Pribeležite putanju sajli parkirne kočnice duž šasije dok podižete sedišta i osnovu sedišta sa mašine.

   g029659

  Zamena kanistera

  1. Uklonite vakuumsko crevo sa nastavka kanistera koji je označen sa Purge (Odzračivanje) (Слика 43).

   g029627
  2. Uklonite crevo rezervoara za gorivo sa nastavka kanistera koji je označen sa Fuel Tank (Rezervoar za gorivo) (Слика 43).

  3. Podignite kanister iz ležišta za kanister u rezervoaru za gorivo (Слика 44).

   g029628
  4. Uklonite kanister filter sa aktivnim ugljem i kratak deo creva sa donjeg nastavka starog kanistera (Слика 45).

   g029660
  5. Montirajte crevo na donji nastavak novog kanistera (Слика 45).

  6. Umetnite nastavak novog kanister filtera sa aktivnim ugljem u crevo (Слика 45).

  7. Umetnite nov kanister u ležište za kanister rezervoara za gorivo sa nastavcima za odzračivanje i rezervoar za gorivo okrenutim unazad (Слика 44).

  8. Sklopite vakuumsko crevo sa nastavkom kanistera koji je označen sa Purge (Odzračivanje) i crevo rezervoara za gorivo sa nastavkom koji je označen sa Fuel Tank (Rezervoar za gorivo) (Слика 43).

  Montaža sedišta i osnove sedišta

  1. Podignite sedišta i osnovu sedišta na mašinu i poravnajte sajle parkirne kočnice sa šasijom (Слика 41 i Слика 42).

  2. Poravnajte rupe u osnovi sedišta sa rupama u podu i zadnjem žlebu kabine (Слика 41 i Слика 42).

  3. Sklopite osnovu sedišta sa podom i zadnjim žlebom kabine pomoću 8 zavrtnjeva sa prirubnicom i 8 podloški koje ste uklonili u koraku 1 odeljka Uklanjanje sedišta i osnove sedišta i pritegnite zavrtnje momentom od 1978 N∙cm do 2542 N∙cm.

  Montaža sajli parkirne kočnice

  1. Postavite podešivač sa navojem sajle parkirne kočnice na nosač sajle parkirne kočnice i sponu na polugu za aktiviranje kočnice (Слика 40).

  2. Pričvrstite sponu za polugu za aktiviranje kočnice pomoću cilindričnog osigurača spone i opružnog osigurača koje ste uklonili u koraku 4 odeljka Odvajanje sajle parkirne kočnice.

  3. Poravnajte podešivač sa navojem sajle parkirne kočnice sa nosačem sajle parkirne kočnice i pritegnite zadnju kontranavrtku (Слика 40).

   Note: Pobrinite se da ne okrećete prednju kontranavrtku.

  4. Ponovite korake od 1 do 3 za sajlu parkirne kočnice sa druge strane mašine.

  Povezivanje kontrola na osnovi sedišta

  1. Povežite električni konektor sa prekidačem za promenu smera koji se nalazi unutar nosača menjača.

  2. Poravnajte rupe nosača menjača sa rupama u osnovi sedišta i pričvrstite poklopac za osnovu pomoću 4 zavrtnja koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Odvajanje kontrola na osnovi sedišta.

  3. Poravnajte otvore poklopca menjača sa otvorima u nosaču menjača i pričvrstite ploču za nosač pomoću 4 zavrtnja koje ste uklonili u koraku 2 odeljka Odvajanje kontrola na osnovi sedišta.

  4. Navrnite ručku za ručicu menjača i pritegnite je rukom (Слика 39).

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odspojite akumulator. Prvo odspojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Servisiranje akumulatora

  Napon akumulatora: 12 V sa 300 A (hladno pokretanje motora) na -18 °C.

  • Neka akumulator uvek bude čist i do kraja napunjen.

  • Ako su priključci akumulatora korodirali, očistite ih rastvorom od 4 dela vode i 1 dela sode bikarbone.

  • Nanesite tanak sloj sredstva za podmazivanje na priključke akumulatora kako biste sprečili koroziju.

  Odvajanje akumulatora

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni kabl (crveni).

  • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni kabl (crni).

  • Neka vam pričvrsna šipka akumulatora uvek bude na mestu da bi štitila i pričvrstila akumulator.

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama mašine i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da metalni alat ne izazove kratak spoj između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  1. Pritisnite stranice poklopca akumulatora i uklonite poklopac sa gornjeg dela akumulatora (Слика 46).

   g024429
  2. Odvojite negativni kabl akumulatora od terminala akumulatora (Слика 46).

  3. Odvojite pozitivni kabl akumulatora od terminala akumulatora (Слика 46).

  Uklanjanje akumulatora

  1. Odvojite kablove akumulatora: pogledajte Odvajanje akumulatora.

  2. Uklonite sigurnosnu navrtku, zavrtanj sa poluokruglom kapom i stezaljku akumulatora koji pričvršćuju akumulator za nosač akumulatora (Слика 46).

  3. Uklonite akumulator sa nosača akumulatora (Слика 46).

  Montaža akumulatora

  1. Poravnajte akumulator sa nosačem akumulatora na mašini (Слика 46).

   Note: Pobrinite se da pozitivni i negativni stubić akumulatora budu poravnati kao što je prikazano na Слика 46.

  2. Pričvrstite akumulator za nosač akumulatora pomoću stezaljke akumulatora, zavrtnja sa poluokruglom glavom i sigurnosnom navrtkom (Слика 46).

  3. Spojite kablove akumulatora; pogledajte Povezivanje akumulatora.

  Povezivanje akumulatora

  1. Spojite pozitivni kabl akumulatora sa terminalom akumulatora (Слика 46).

  2. Spojite negativni kabl akumulatora sa terminalom akumulatora (Слика 46).

  3. Montirajte poklopac akumulatora na gornji deo akumulatora (Слика 46).

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

  Important: Uvek držite akumulator potpuno napunjenim. To je posebno važno za sprečavanje oštećenja akumulatora kada je temperatura ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz mašine; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  2. Spojite punjač akumulatora u rasponu jačine od 3 A do 4 A na stubiće akumulatora. Akumulator punite 4 do 8 sati u rasponu jačine od 3 A do 4 A (12 V).

   Note: Nemojte da prepunite akumulator.

  3. Postavite akumulator; pogledajte Montaža akumulatora.

  Skladištenje akumulatora

  Ako skladištite mašinu na period duži od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga u potpunosti. Čuvajte ga ili na polici ili na mašini. Ako ga držite u mašini, kablovi treba da ostanu odvojeni. Skladištite akumulator u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo pogoršanje napunjenosti akumulatora. Da biste sprečili smrzavanje akumulatora, uverite se da je potpuno napunjen.

  Zamena osigurača

  U električnom sistemu ima 4 osigurača. Oni se nalaze ispod haube (Слика 47).

  Podizanje tovarnog prostora (otvoreno; opciona oprema)15 A
  Sirena/USB utičnica20 A
  Prednja svetla10 A
  Osigurač mašine10 A
  g382796

  Održavanje prednjih svetala

  Zamena svetala

  Specifikacija: pogledajte svoj Katalog delova.

  1. Odvojite akumulator; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  2. Otvorite haubu.

  3. Odvojite električni konektor za snop od konektora sklopa lampe (Слика 48).

   g312735
  4. Uklonite žabice koje pričvršćuju prednje svetlo za nosač prednjeg svetla (Слика 48).

   Note: Sačuvajte sve delove za montiranje novog prednjeg svetla.

  5. Uklonite sklop prednjeg svetla tako što ćete ga izgurati kroz otvor na prednjem braniku (Слика 48).

  6. Montirajte novo prednje svetlo kroz otvor na prednjem braniku (Слика 48).

   Note: Pobrinite se da stubići za podešavanje budu poravnati sa rupama u nosaču iza branika.

  7. Pričvrstite sklop prednjeg svetla žabicama koje ste uklonili u prvom koraku 4.

  8. Povežite električni konektor za snop sa konektorom sklopa prednjeg svetla (Слика 48).

  9. Podesite prednje svetlo da usmerava snop svetlosti u željenom pravcu, pogledajte Podešavanje prednjih svetala.

  Podešavanje prednjih svetala

  Pridržavajte se sledećeg postupka za podešavanje svetlosnog snopa prednjih svetala kad god zamenite ili uklonite prednja svetla.

  1. Parkirajte mašinu na ravnu površinu sa prednjim svetlima udaljenim približno 7,6 m od zida (Слика 49).

  2. Izmerite rastojanje od poda do centra prednjeg svetla i označite tačku iste visine na zidu.

  3. Okrenite prekidač kontakta u položaj za UKLJUčIVANJE i isključite prednja svetla.

  4. Zabeležite gde svetla ciljaju na zidu.

   Najsvetliji deo snopa svetlosti prednjih svetala bi trebalo da bude 20 cm ispod oznake naznačene na zidu (Слика 49).

   g312734
  5. Sa zadnje strane sklopa prednjeg svetla okrećite zavrtnje za podešavanje (Слика 48) da biste okretali sklop prednjeg svetla i poravnali usmerenje snopa svetlosti.

  6. Povežite akumulator i zatvorite haubu; pogledajte Povezivanje akumulatora.

  Одржавање погонског система

  Održavanje pneumatika

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite stanje pneumatika i naplatki.
 • Pritegnite navrtke točkova.
  1. Proverite da li su pneumatici i naplatke oštećeni ili pohabani.

   Note: Nezgode na radu, kao što je udaranje ivičnjaka, mogu da oštete pneumatike ili naplatke, a takođe i da poremete poravnanje točka, tako da proveravajte stanje pneumatika nakon nezgode.

  2. Pritegnite navrtke točka momentom od 108 N∙m do 122 N∙m.

  Proveravanje komponenti upravljačkog sistema i vešanja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite da li upravljački sistem i vešanje imaju labave ili oštećene komponente.
 • Sa volanom na centralnom položaju (Слика 50), okrenite volan ulevo ili udesno. Ako volan okrenete više od 13 mm ulevo ili udesno, a točkovi se ne okrenu, proverite sledeće komponente upravljačkog sistema i vešanja da biste bili sigurni da nisu labave ili oštećene:

  • Spoj sklopa osovine volana sa zupčastom letvom

   Important: Proverite stanje i sigurnost zaptivke konusnog zupčanika (Слика 51).

  • Vučne poluge sklopa zupčaste letve

  g313199
  g313201

  Podešavanje poravnanja prednjih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite ugao nagiba i uvlačenje prednjih točkova.
 • Priprema za podešavanje ugla nagiba i uvlačenja prednjih točkova

  1. Proverite pritisak u pneumaticima da biste bili sigurni da su prednji pneumatici naduvani do 0,82 bara (82 kPa).

  2. Ili dodajte opterećenje na mesto vozača koje odgovara prosečnom operateru ili neka operater sedne na svoje mesto. Opterećenje ili operater moraju da ostanu na svom mestu tokom procedure podešavanja.

  3. Na ravnoj površini, pogurajte vozilo pravo nazad 2 do 3 m, a zatim pravo napred do prvobitnog početnog položaja. Tako se vešanje postavlja u radni položaj.

  Podešavanje nagiba točka

  Alat koji nabavlja vlasnik: ključ za pritezanje, Toro deo br. 132-5069; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  Important: Podesite nagib točka samo ako koristite prednji priključak ili ako je došlo do neravnomernog habanja pneumatika.

  1. Proverite poravnanje nagiba svakog točka; poravnanje treba da bude što je bliže moguće neutralnom (nuli).

   Note: Pneumatici bi trebalo da budu poravnati sa ravnomernim gazištem točkova kako bi se smanjilo neravnomerno habanje.

  2. Ako nagib točkova nije poravnat, koristite ključ za zatezanje da biste okretali prsten na amortizeru i poravnali točkove (Слика 52).

   g033218

  Podešavanje uvlačenja prednjih točkova

  Important: Pre podešavanja uvlačenja, pobrinite se da je nagib točkova podešen da bude što je bliže moguće neutralnom položaju; pogledajte Podešavanje nagiba točka.

  1. Izmerite rastojanje između oba prednja pneumatika u visini osovine i sa prednje i sa zadnje strane pneumatika (Слика 53).

   g009235
  2. Ako merenje ne daje rezultat u rasponu od 0 mm do 6 mm, otpustite kontranavrtke sa spoljašnjeg kraja spona (Слика 54).

   g033219
  3. Okrećite obe spone da biste pomerili prednji deo pneumatika ka unutra ili ka spolja.

  4. Pritegnite kontranavrtke spone kada je podešavanje uspešno.

  5. Pobrinite se da volan može da se okreće do kraja u oba smera.

  Provera nivoa tečnosti za menjač-diferencijal

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Provera nivoa tečnosti za menjač-diferencijal.
 • Tip tečnosti: SAE 10W30 (API servis SJ ili više)

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, prebacite prenos u NEUTRALNI položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite zavrtanj sa otvora indikatora nivoa (Слика 55).

   Note: Nivo tečnosti za sklop menjača-diferencijal treba da bude na dnu otvora indikatora.

   g002082
  3. Ako nivo tečnosti za menjač-diferencijal nije na dnu otvora indikatora, dopunite rezervoar navedenom tečnošću; pogledajte Zamena tečnosti menjača-diferencijala.

  Zamena tečnosti menjača-diferencijala

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Zamenite tečnost menjača-diferencijala.
 • Tip tečnosti: SAE 10W30 (API servis SJ ili više)

  Kapacitet tečnosti: 1,4 l

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, prebacite prenos u NEUTRALNI položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Krpom obrišite područje oko čepova otvora za punjenje i ispuštanje (Слика 56).

   g002109
  3. Postavite posudu za pražnjenje kapaciteta od 2 l ili više ispod čepa za ispuštanje.

  4. Uklonite čep otvora za punjenje okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (Слика 56).

   Note: Zadržite čep i zaptivku za postupak montaže u koraku 8.

  5. Uklonite čep za ispuštanje okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (Слика 56).

   Note: Zadržite čep za ispuštanje i zaptivku za postupak montaže u koraku 6.

   Note: Pustite tečnost da potpuno iscuri iz menjača-diferencijala.

  6. Montirajte i pritegnite čep za ispuštanje i zaptivku na otvor za ispuštanje menjača-diferencijala (Слика 56).

   Note: Iskorišćenu tečnost odložite u sertifikovani centar za reciklažu.

  7. Napunite rezervoar (Слика 57) preko otvora za punjenje sa približno 1,4 l navedene tečnosti ili dok nivo tečnosti u prenosu ne bude u ravni sa dnom navoja. (Слика 56).

   g004048
  8. Montirajte i pritegnite čep otvora za punjenje i zaptivku na otvor za punjenje menjača-diferencijala (Слика 56).

  9. Pokrenite motor i koristite mašinu.

  10. Proverite nivo tečnosti i dodajte još tečnosti ako je nivo ispod navoja na otvoru za punjenje (Слика 56).

  Provera i podešavanje neutralnog prenosa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite rad menjača.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite rad u neutralnom položaju menjača.
 • Prilikom obavljanja rutinskih radova održavanja i/ili dijagnostike motora, menjač-diferencijal mora da bude ubačen u NEUTRALNI stepen prenosa (Слика 58). Mašina ima NEUTRALNI položaj ručice menjača koji kontroliše neutralni stepen prenosa menjača-diferencijala. Obavite sledeće korake da biste se pobrinuli da ručica menjača u neutralnom položaju pravilno kontroliše neutralni stepen prenosa-menjača:

  1. Pomerite menjač u NEUTRALNI položaj

  2. Pobrinite se da graničnik neutralnog položaja bude u NEUTRALNOM položaju (u ravni sa nosačem sajle ispod nosača menjača) tako što ćete okretati sekundarni cilindar kvačila (Слика 58).

   Note: Mašina ne bi trebalo da se pomera unazad i unapred. Ako se pomera, ručno pomerite graničnik neutralnog položaja prema NEUTRALNOM položaju.

   g002093
  3. Okrećite 1 od sigurnosnih navrtki (Слика 58) da biste dobili zazor od 0,762 mm do 1,524 mm između donjeg dela navrtke/podloške i graničnika neutralnog položaja.

   Note: Dok u gornjem delu podešavate položaj navrtke, morate da zadržite vratilo sa navojem ispod graničnika.

  4. Okrećite drugu sigurnosnu navrtku da biste dobili zazor od 0,76 mm do 1,52 mm između donjeg dela navrtke/podloške i graničnika neutralnog položaja.

  5. Povucite nagore svaku sajlu menjača da biste se pobrinuli da postoji zazor od 0,76 mm i 1,52 mm između navrtke/podloške i graničnika neutralnog položaja (Слика 59).

   Note: Ako zazor ne postoji, podesite navrtke da biste dobili navedeni zazor.

   g002094
  6. Pokrenite motor i nekoliko puta promenite menjač u položaj UNAPRED, UNAZAD i NEUTRALNI da biste se uverili da graničnik neutralnog položaja pravilno funkcioniše.

  Održavanje primarnog cilindra kvačila

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Očistite primarni cilindar kvačila.
 • Пажња

  Prašina iz kvačila može da se raspe u vazduh i da vam dospe u oči ili možete da je udahnete, što izaziva poteškoće sa disanjem.

  Nosite zaštitne naočare i masku za zaštitu od prašine ili neku drugu zaštitu za oči i respiratornu zaštitu dok obavljate ovaj postupak.

  1. Podignite i zabravite tovarni prostor.

  2. Uklonite 3 zavrtnja koji pričvršćuju poklopac kvačila i uklonite poklopac (Слика 60).

   Note: Zadržite poklopac i zavrtnje za kasniju montažu.

   g011947
  3. Temeljno komprimovanim vazduhom očistite unutrašnjost poklopca i unutrašnje delove kvačila.

  4. Montirajte poklopac kvačila i pričvrstite ga pomoću 3 zavrtnja (Слика 60) koje ste uklonili u koraku 2.

  5. Spustite tovarni prostor.

  Smanjenje maksimalne brzine

  Пажња

  Prašina iz kvačila može da se raspe u vazduh i da vam dospe u oči ili možete da je udahnete, što izaziva poteškoće sa disanjem.

  Nosite zaštitne naočare i masku za zaštitu od prašine ili neku drugu zaštitu za oči i respiratornu zaštitu dok obavljate ovaj postupak.

  1. Podignite i zabravite tovarni prostor; pogledajte Podizanje tovarnog prostora.

  2. Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju poklopac primarnog kvačila kao što je prikazano na Слика 61.

   Important: Budite pažljivi prilikom uklanjanja poklopca kvačila; opruga je pod kompresijom.

   Important: Zabeležite orijentaciju oznake X na sklopu poklopca kvačila za kasniju montažu.

   g026341
  3. Uklonite oprugu.

  4. Dodajte ili uklonite odstojnike da biste prilagodili brzinu. Koristite sledeću tabelu da biste odredili potrebnu količinu odstojnika.

   OdstojniciMaksimalna brzina
   2 (standardno)26 km/h
   319 km/h
   414 km/h
   56km/h
   66 km/h

   Important: Nemojte da koristite mašinu ako barem 2 odstojnika kvačila nisu na mestu.

  5. Montirajte oprugu i poklopac kvačila.

   Important: Pobrinite se da oznaka X bude postavljena na svoj prvobitni položaj.

  6. Pritegnite zavrtnjeve momentom od 179 N∙m do 228 N∙m .

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost rashladnog sistema

  • Gutanje rashladne tečnosti za motor može dovesti do trovanja; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Pražnjenje vrele, rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može izazvati teške opekotine.

   • Uvek ostavite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre skidanja poklopca hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac na hladnjaku i otvarajte poklopac polako kako biste omogućili ispuštanje pare.

  • Nemojte raditi sa mašinom ako poklopci nisu na svom mestu.

  • Čuvajte prste, šake i odeću od rotirajućeg ventilatora i pogonskog kaiša.

  • Pre radova na održavanju, isključite motor i uklonite ključ.

  Čišćenje rashladnih oblasti motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Očistite rashladne oblasti motora.Čistite rashladni sistem dvostruko češće tokom rada u posebnim uslovima; pogledajte .
 • Important: Rad motora sa začepljenom mrežicom, prljavim ili začepljenim rashladnim rebrima ili uklonjenim rashladnim kućištima će dovesti do oštećenja motora zbog pregrevanja.

  Important: Nikad nemojte da čistite motor peračem pod pritiskom zato što voda može da prodre u sistem za gorivo.

  Očistite mrežicu, rashladna rebra i spoljašnje površine motora.

  Note: Komponente za hlađenje motora čistite češće prilikom rada u veoma prašnjavim i prljavim uslovima.

  Одржавање кочница

  Provera kočnica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite kočnice.
 • Important: Kočnice su ključna bezbednosna komponenta mašine. Pažljivo ih pregledajte u propisanom intervalu i obezbedite optimalni učinak i bezbednost.

  • Proverite da li je kočiona obloga oštećena ili pohabana. Ako je obloga (kočiona pločica) debljine manje od 1,6 mm, zamenite kočionu oblogu.

  • Proverite zadnju ploču i ostale komponente da li pokazuju znake prekomernog habanja i deformacije. Zamenite deformisane komponente.

  • Proverite kočionu tečnost; pogledajte Provera nivoa kočione tečnosti.

  Podešavanje ručice parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Podesite parkirnu kočnicu, ukoliko je neophodno.
  1. Uklonite dršku sa ručice parkirne kočnice (Слика 62).

   g029671
  2. Otpustite zavrtanj koji pričvršćuje dugme za podešavanje kočnice za ručicu parkirne kočnice (Слика 62).

  3. Okrećite dugme za podešavanje kočnice dok ne postignete silu od 133 N do 156 N da biste aktivirali ručicu parkirne kočnice (Слика 62).

   Note: Ako ste dugme za podešavanje kočnice kretali do kraja hoda podešivača i ne možete da postignete silu od 133 N do 156 N koja je neophodna za aktiviranje ručice parkirne kočnice, obavite postupak podešavanja sajli kočnice; pogledajte Podešavanje sajli kočnice.

  4. Pritegnite zavrtanj i montirajte dršku (Слика 62).

  Podešavanje sajli kočnice

  1. Uklonite dršku sa ručice parkirne kočnice (Слика 62).

  2. Otpustite zavrtanj (Слика 62) koji pričvršćuje dugme za podešavanje za ručicu parkirne kočnice, deaktivirajte parkirnu kočnicu i otpustite dugme za podešavanje kočnice.

  3. Na donjem delu mašine otpustite zadnju kontranavrtku podešivača sa navojem sajle parkirne kočnice za 4 obrtaja (Слика 63).

   g029672
  4. Pritegnite prednju kontranavrtku (Слика 63).

  5. Okrećite dugme za podešavanje kočnice (Слика 62) dok ne postignete silu od 133 N do 156 N koja je neophodna za aktiviranje ručice parkirne kočnice.

   • Ako ne možete da podesite dugme za podešavanje kočnice tako što ćete ga otpustiti i aktivirati polugu parkirne kočnice primenom sile od 133 N do 156 N, uradite sledeće:

    1. Otpustite prednju kontranavrtku (Слика 63) podešivača sa navojem sajle parkirne kočnice za 1 obrtaj.

    2. Pritegnite zadnju kontranavrtku (Слика 63).

    3. Okrećite dugme za podešavanje kočnice (Слика 62) dok ne postignete silu od 133 N do 156 N koja je neophodna za aktiviranje ručice parkirne kočnice.

    4. Ponovite korake od 1 do 3 još maksimalno 2 puta da biste dobili silu parkirne kočnice od 133 N do 156 N.

   • Ako ne možete da podesite dugme za podešavanje kočnice tako što ćete ga pritegnuti i aktivirati polugu parkirne kočnice primenom sile od 133 N do 156 N, uradite sledeće:

    1. Otpustite zadnju kontranavrtku (Слика 63) podešivača sa navojem sajle parkirne kočnice za 1 obrtaj.

    2. Pritegnite prednju kontranavrtku (Слика 63).

    3. Okrećite dugme za podešavanje kočnice (Слика 62) dok ne postignete silu od 133 N do 156 N koja je neophodna za aktiviranje ručice parkirne kočnice.

    4. Ponovite korake od 1 do 3 još maksimalno 3 puta da biste dobili silu parkirne kočnice od 133 N do 156 N.

    Note: Ako ne možete dovoljno da podesite sajlu parkirne kočnice da bi dugme za podešavanje kočnice bilo u svom opsegu podešavanja, proverite da li su kočione pločice preterano pohabane.

   • Pritegnite zavrtanj i montirajte dršku (Слика 62).

  Provera nivoa kočione tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo kočione tečnosti.Proverite nivo kočione tečnosti pre prvog pokretanja motora.
 • Tip kočione tečnosti DOT 3

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i izvadite ključ.

  4. Podignite haubu kako biste imali pristup glavnom kočionom cilindru i rezervoaru (Слика 64).

   g033037
  5. Pogledajte indikator nivoa tečnosti na boku rezervoara (Слика 65).

   Note: Nivo bi trebalo da bude iznad oznake minimuma.

   g002136
  6. Ako je nivo tečnosti nizak, uradite sledeće:

   1. Očistite oblast oko poklopca rezervoara i uklonite poklopac (Слика 64).

   2. Dodajte kočionu tečnost DOT 3 u rezervoar dok nivo ne pređe oznaku minimuma (Слика 65).

    Note: Nemojte prepuniti motor sa kočionom tečnosti.

   3. Postavite poklopac rezervoara na mesto (Слика 64).

  7. Zatvorite haubu.

  Promena kočione tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 1.000 сати
 • Zamenite kočionu tečnost.
 • Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  Одржавање појаса

  Servisiranje pogonskog kaiša

  Provera pogonskog kaiša

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Proverite stanje pogonskog kaiša.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite stanje i zategnutost pogonskog kaiša.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  2. Podignite tovarni prostor i pričvrstite ga potpornom šipkom.

  3. Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

  4. Okrećite kaiš (Слика 66) i pogledajte da li ima znakova prekomernog habanja ili oštećenja.

   Note: Zamenite kaiš ako je prekomerno pohaban ili oštećen: pogledajte Zamena pogonskog kaiša.

   g011948
  5. Spustite tovarni prostor.

  Zamena pogonskog kaiša

  1. Podignite tovarni prostor.

  2. Prebacite menjač u NEUTRALAN položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (isključeno) i uklonite ključ.

  3. Okrećite i postavite kaiš preko sekundarnog kvačila (Слика 66).

  4. Uklonite kaiš sa primarnog kvačila (Слика 66).

   Note: Odložite stari kaiš u smeće.

  5. Poravnajte novi kaiš preko primarnog kvačila (Слика 66).

  6. Okrećite i postavite kaiš preko sekundarnog kvačila (Слика 66).

  7. Spustite tovarni prostor.

  Podešavanje kaiša startera-generatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Proverite zategnutost kaiša startera-generatora.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite zategnutost kaiša startera-generatora.
  1. Podignite tovarni prostor.

  2. Otpustite navrtku osovinice startera generatora (Слика 67).

   g312687
  3. Poravnajte polugu za izdizanje između nosača motora i startera.

  4. Pritisnite nadole polugu za izdizanje da biste okrenuli starter nadole u žleb dok zategnutost kaiša ne omogući samo 6 mm savijanja kaiša primenom sile od 44 N∙m (Слика 67).

  5. Rukom pritegnite navrtku osovinice i uklonite polugu za izdizanje (Слика 67).

  6. Pritegnite navrtku osovinice momentom od 88 N∙m do 115 N∙m.

  7. Spustite tovarni prostor.

  Održavanje šasije

  Podešavanje sigurnosnih brava na tovarnom prostoru

  Ako sigurnosna brava tovarnog prostora nije podešena, tovarni prostor će vibrirati gore-dole dok vozite mašinu. Možete da podesite sigurnosnu bravu da zabravi tovarni prostor čvrsto uz šasiju.

  1. Otpustite sigurnosnu navrtku na kraju stubića reze (Слика 68).

   g002181
  2. Okrećite stubić reze u smeru kretanja kazaljke na satu dok ne nalegne uz deo reze sa kukom (Слика 68).

  3. Pritegnite sigurnosnu navrtku momentom od 19,7 N∙m do 25,4 N∙m.

  4. Ponovite korake od 1 do 3 za rezu na drugoj strani mašine.

  Чишћење

  Pranje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Operite mašinu.
 • Operite mašinu prema potrebi koristeći samo vodu ili blagi deterdžent. Možete koristiti krpu kada perete mašinu.

  Important: Nemojte koristiti slanu ili korišćenu vodu da biste očistili mašinu.

  Important: Nemojte koristiti opremu za pranje pod pritiskom za pranje mašine. Oprema za pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem, odlepiti važne nalepnice ili oprati neophodne masnoće na lokacijama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode u blizini upravljačke table, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati mašinu dok je motor u radu. Pranje mašine dok je motor u radu može dovesti do unutrašnjih oštećenja motora.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Skladištenje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Podesite zazor na ventilu motora.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite servisne i parkirnu kočnicu.
 • Сваких 400 сати
 • Vizuelno proverite da li su kočione papuče istrošene.
 • Сваких 600 сати
 • Podesite zazor na ventilu motora.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Očistite prljavštinu i nečistoće sa cele mašine, uključujući spoljašnjost motora.

  3. Proverite kočnice; pogledajte Provera kočnica.

  4. Servisirajte prečišćivač vazduha; pogledajte Servisiranje filtera za vazduh.

  5. Zadihtujte ulaz čistača vazduha i izduvni izlaz trakom otpornom na vremenske uslove.

  6. Zamenite motorno ulje; pogledajte Servisiranje motornog ulja.

  7. Isperite rezervoar za gorivo svežim, čistim gorivom.

  8. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.

  9. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  10. Proverite antifriz zaštitu i dodajte rastvor vode i antifriza u razmeri 50/50 prema potrebi za očekivanu minimalnu temperaturu u vašoj regiji.

  11. Uklonite akumulator iz mašine i potpuno ga napunite; pogledajte Punjenje akumulatora.

   Note: Nemojte povezivati kablove akumulatora na priključke akumulatora tokom perioda skladištenja.

   Important: Akumulator mora biti napunjen do kraja kako bi se sprečilo zamrzavanje i oštećenje na temperaturama ispod 0 °C. Akumulator napunjen do kraja održava svoju napunjenost oko 50 dana na temperaturama nižim od 4 °C. Ako će temperatura biti ispod 4 °C, punite ga svakih 30 dana.

  12. Proverite i dotegnite sve zavrtnje, navrtnje i šrafove. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen.

  13. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen.

   Note: Boja je dostupna kod vašeg ovlašćenog servisera.

  14. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu.

  15. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.