Ievads

Šo akumulatora komplektu/lādētāju ir paredzēts izmantot dzīvojamo māju īpašniekiem. Akumulatora lādētāju modelis 81802 un modelis 81805 ir veidots, lai lādētu Toro Flex-Force litija jonu akumulatora komplekta modeļus 81820, 81825, 81850, 81860 un 81875. Tie nav veidoti, lai lādētu citus akumulatorus. Šo izstrādājumu izmantošana mērķiem, kas nav paredzētais lietojums, var būt bīstama jums un blakus stāvētājiem.

Akumulatora komplekta modeļi 81820, 81825, 81850, 81860 un 81875 ir veidoti izmantošanai ar lielāko daļu Flex-Force Power System produktiem.

Rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai zinātu, kā pareizi ekspluatēt un uzturēt savu produktu un izvairīties no ievainojumiem un produkta bojājumiem. Jūs esat atbildīgs par produkta drošu un pareizu ekspluatāciju.

Apmeklējiet www.Toro.com, lai iegūtu plašāku informāciju, tostarp drošības padomus, un ekspluatācijas apmācību materiālus, informāciju par piederumiem, saņemtu palīdzību atrast izplatītāju vai reģistrētu savu produktu.

Drošība

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

 1. SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS—Šī rokasgrāmata ietver svarīgas drošības un ekspluatācijas instrukcijas akumulatora komplekta modeļiem 81820, 81825, 81850, 81860 un 81875 un akumulatora lādētāja modeļiem 81802 un 81805.

 2. Pirms šī akumulatora lādētāja izmantošanas izlasiet visas instrukcijas un piesardzības marķējumus uz akumulatora lādētāja, akumulatora komplekta un produkta, kas izmanto akumulatora komplektu.

 3. UZMANĪBU—Lai samazinātu ievainojumu risku, uzlādējiet akumulatora komplekta modeļus 81820, 81825, 81850, 81860 un 81875 tikai ar akumulatora lādētāju modeļiem 81802 un 81805. Citi akumulatora komplektu zīmoli var pārsprāgt, radot personas ievainojumus un bojājumus.

 4. BRĪDINĀJUMS—Iespraužot akumulatora lādētāju strāvas izejā, kas nav 100 līdz 240 V robežās, var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku. Neiespraudiet akumulatora lādētāju strāvas izejā, kas nav 100 līdz 240 V robežās. Ja nepieciešams, cita veida savienojumam izmantojiet agregāta spraudņa adapteru ar pareizu strāvas izejas konfigurāciju.

 5. UZMANĪBU—Nepareizi ekspluatēts akumulatora komplekts var radīt ugunsgrēka vai ķīmisko apdegumu risku. Neizjauciet akumulatora komplektu. Nekarsējiet akumulatora komplektu virs 68 °C un nededziniet to. Nomainiet akumulatora komplektu tikai pret oriģinālo Toro akumulatora komplektu; cita tipa akumulatora komplekta izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju. Glabājiet akumulatora komplektus bērniem nepieejamā vietā un oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs(-a) tos izmantot.

 6. Šīs ierīces atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ekspluatāciju attiecas šādi 2 nosacījumi: (1) Šīs ierīces nerada kaitīgus traucējumus; un (2) šīm ierīcēm ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

I. Apmācības

 1. Neļaujiet bērniem vai neapmācītiem cilvēkiem izmantot vai apkopt šo ierīci. Atļaujiet šo ierīci izmantot vai apkopt tikai cilvēkiem, kuri ir atbildīgi, iepazinušies ar instrukcijām un spējīgi to izmantot vai apkopt.

 2. Neļaujiet bērniem izmantot vai rotaļāties ar akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju; vietējie noteikumi var ierobežot operatora vecumu.

II. Sagatavošana

 1. Izmantojiet ierīces tikai ar tām īpaši paredzētajiem akumulatora komplektiem. Cita veida akumulatora komplektu izmantošana var izraisīt ievainojumu un/vai aizdegšanās risku.

 2. Neizmantojiet bojātu vai modificētu akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju. Tas var izraisīt neparedzamu uzvedību, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai ievainojumu risku.

 3. Ja akumulatora lādētāja padeves vads ir bojāts, sazinieties ar pilnvarotu servisa izplatītāju, lai to nomainītu.

III. Darbība

 1. Neizmantojiet nelādējamus akumulatorus.

 2. Lādējiet akumulatora komplektu tikai ar vienu Toro norādītu akumulatora lādētāju. Lādētājs, kas piemērots 1 akumulatora komplekta veidam, var radīt ugunsgrēka risku, izmantojot ar citu akumulatora komplektu.

 3. Lādējiet akumulatoru tikai labi vēdināmā telpā.

 4. Nepakļaujiet akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju uguns iedarbībai vai temperatūrām, kas pārsniedz 100 °C.

 5. Ievērojiet visas uzlādes instrukcijas un nelādējiet akumulatoru ārpus instrukcijās norādītā temperatūras diapazona. Pretējā gadījumā jūs varat sabojāt akumulatora komplektu un palielināt ugunsgrēka risku.

 6. Ļaunprātīgos apstākļos akumulatora komplekts var izdalīt šķidrumu; izvairieties no kontakta ar to. Ja jūs nejauši saskaraties ar šķidrumu, skalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk jūsu acīs, vērsieties pēc medicīniskas palīdzības. No akumulatora komplekta izlijis šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

IV. Apkope un glabāšana

 1. Neļaujiet bērniem tīrīt vai apkopt akumulatora lādētāju bez uzraudzības.

 2. Kad akumulatora komplekts netiek izmantots, turiet to atstatu no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām un skrūvēm, kas var izveidot savienojumu no pirmās spailes uz otru. Akumulatora spaiļu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

 3. Nemēģiniet labot akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju. Lūdziet pilnvarotam servisa izplatītājam veikt akumulatora komplekta vai akumulatora lādētāja apkopi, izmantojot identiskas rezerves daļas, lai nodrošinātu drošu produkta apkopi.

 4. Neiznīciniet akumulatoru ugunī. Šūna var eksplodēt. Pārbaudiet vietējos kodus iespējamām īpašas utilizācijas instrukcijām.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

Drošības un instrukciju uzlīmes

Graphic

Drošības uzlīmes un instrukcijas operatoram ir viegli redzamas un atrodas netālu no potenciālās bīstamības zonas. Aizstājiet jebkuru uzlīmi, kas ir bojāta vai trūkst.

decal137-9496
decal137-9495
decal140-8472
decal144-6019
decal140-8486
decal140-8488
decal140-8490
decal140-8492
decal137-9461

Uzstādīšana

Akumulatora lādētāja uzstādīšana (papildaprīkojums)

Ja vēlams, uzstādiet akumulatora lādētāju droši pie sienas, izmantojot sienas montāžas atslēgas caurumus lādētāja aizmugurē.

Uzstādiet to iekštelpās (piemēram, garāžā vai citā sausā vietā), pie strāvas izejas un bērniem nepieejamā vietā.

Skatiet Zīmējums 1, lai saņemtu palīdzību lādētāja uzstādīšanā.

Virziet lādētāju virs pareizi novietotās detaļas, lai fiksētu lādētāju vietā (detaļa nav iekļauta).

g290534

Izstrādājuma pārskats

Akumulatora lādētājs

Modelis8180281805
Tips60 V MAX litija jonu akumulatora lādētājs60 V MAX litija jonu ātrais akumulatora lādētājs
Ievade100 līdz 240 V AC 50/60 Hz, maks. 2,0 A100 līdz 240 V AC 50/60 Hz, maks. 5,0 A
Izvade60 V MAX DC 2,0A60 V MAX DC 5,5A

Akumulatora komplekts

Modelis8182081825818508186081875
Akumulatora komplekta kapacitāte2,0 Ah2,5 Ah4,0 Ah6,0 Ah7,5 Ah
108 Wh135 Wh216 Wh324 Wh405 Wh

Akumulatora ražotāja vērtējums = maksimālais 60 V un nominālais 54 V. Patiesais spriegums mainās atkarībā no slodzes.

Piemērotie temperatūras diapazoni

Uzlādējiet akumulatora komplektu5 °C līdz 40 °C* temperatūrā
Izmantojiet akumulatora komplektu-30 °C līdz 49 °C temperatūrā
Glabājiet akumulatora komplektu/lādētāju5 °C līdz 40 °C* temperatūrā

*Uzlādes laiks palielināsies, ja jūs nelādējat akumulatoru šī diapazona ietvaros. Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju slēgtā, tīrā, sausā vietā.

Ekspluatācija

Akumulatora komplekta uzlāde

Important: Pēc iegādes akumulatora komplekts nav pilnībā uzlādēts. Pirms instrumenta pirmreizējas izmantošanas novietojiet akumulatora komplektu lādētājā un uzlādējiet to, līdz LED displejā parādās, ka akumulatora komplekts ir pilnībā uzlādēts. Izlasiet visas drošības norādes.

Important: Uzlādējiet akumulatora komplektu tikai temperatūrās, kas ietilpst piemērotajā diapazonā; skatiet Specifikācija.

Note: Jebkurā brīdī nospiediet akumulatora uzlādes indikatora pogu uz akumulatora komplekta, lai parādītu pašreizējo uzlādi (LED indikatori).

 1. Pārliecinieties, ka akumulatora un lādētāja atveres ir tīras no putekļiem un netīrumiem.

  g290533
 2. Noregulējiet dobumu akumulatora komplektā (Zīmējums 2) attiecīgi mēlei uz lādētāja.

 3. Virziet akumulatora komplektu lādētājā, līdz tas ir pilnībā vietā (Zīmējums 2).

 4. Lai noņemtu akumulatora komplektu, virziet akumulatoru atpakaļ ārā no lādētāja.

 5. Skatiet tālāk redzamo tabulu, lai tulkotu LED indikatora lampiņu uz akumulatora lādētāja.

  Indikatora lampiņaRādītāji
  Izsl.Nav ievietots akumulatora komplekts
  Mirgo zaļā krāsāNotiek akumulatora komplekta uzlāde
  ZaļšAkumulatora komplekts ir uzlādēts
  SarkansAkumulatora komplekts un/vai akumulatora lādētājs pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona
  Mirgo sarkanā krāsāAkumulatora komplekta uzlādes kļūda*

*Plašāku informāciju skatiet .

Important: Akumulatoru starp izmantošanas reizēm var īslaicīgi atstāt uz lādētāja.Ja akumulators netiks izmantots ilgāku laiku, noņemiet akumulatoru no lādētāja; skatiet Glabāšana.

Tehniskā apkope

Normālos apstākļos apkope un uzturēšana nav nepieciešama.

Tīrot aprīkojuma virsmu, noslaukiet to tikai ar sausu lupatiņu.

Neizjauciet aprīkojumu; ja tas ir bojāts, sazinieties ar savu pilnvaroto servisa izplatītāju.

Glabāšana

Important: Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un lādētāju tikai temperatūrās, kas ietilpst piemērotajā diapazonā; skatiet Specifikācija.

Important: Ja glabājat instrumentu vienu gadu vai ilgāk, izņemiet akumulatora komplektu no instrumenta un uzlādējiet akumulatora komplektu līdz 2 vai 3 LED indikatori uz akumulatora iedegas zaļā krāsā. Neglabājiet pilnībā uzlādētu vai pilnībā izlādētu akumulatoru. Kad atkal ir nepieciešams izmantot instrumentu, uzlādējiet akumulatora komplektu līdz kreisās puses indikatora lampiņa uz lādētāja kļūst zaļa vai visi 4 LED indikatori uz akumulatora iedegas zaļā krāsā.

 • Atvienojiet produktu no barošanas padeves (t.i. noņemiet akumulatora komplektu) un pēc lietošanas pārbaudiet bojājumus.

 • Iztīriet visus svešķermeņus no izstrādājuma.

 • Neglabājiet nevienu mašīnu ar uzstādītu akumulatora komplektu.

 • Kad tā netiek izmantota, glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju bērniem nepieejamā vietā.

 • Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju atstatu no korozīvām vielām, piemēram, dārza ķimikālijām un atledošanas sāļiem.

 • Lai samazinātu nopietnu personas ievainojumu risku, neglabājiet akumulatora komplektu ārā vai transportlīdzekļos.

 • Glabājiet instrumentu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju slēgtā, tīrā, sausā vietā.

Akumulatora komplekta sagatavošana pārstrādei

Important: Pēc noņemšanas noklājiet akumulatora komplekta spailes ar lielas slodzes līmlenti. Nemēģiniet iznīcināt vai izjaukt akumulatora komplektu vai noņemt kādu tā komponentu.

Sazinieties ar savu vietējo pašvaldību vai savu pilnvaroto Toro izplatītāju, lai iegūtu plašāku informāciju par atbildīgu akumulatora pārstrādi.

Bojājumu meklēšana

Veiciet tikai šajās instrukcijās norādītās darbības. Visu pārējo pārbaudi, apkopi un remontdarbus jāveic pilnvarotam servisa centram vai līdzīgi kvalificētam speciālistam, ja jūs to nevarat atrisināt saviem spēkiem.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Akumulatora komplekts ātri zaudē uzlādi.
 1. Akumulatora komplekts pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona.
 1. Pārvietojiet akumulatora komplektu uz sausu vietu ar temperatūru diapazonā no 5 °C līdz 40 °C.
Akumulatora lādētājs nedarbojas.
 1. Akumulatora lādētājs pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona.
 2. Izejai, pie kuras ir pievienots akumulatora lādētājs, nav strāvas.
 1. Atvienojiet akumulatora lādētāju un pārvietojiet to uz sausu vietu ar temperatūru diapazonā no 5 °C līdz 40 °C.
 2. Sazinieties ar savu licencēto elektriķi, lai salabotu izeju.
LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja ir sarkanā krāsā.
 1. Akumulatora lādētājs un/vai akumulatora komplekts pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona.
 1. Atvienojiet akumulatora lādētāju un pārvietojiet akumulatora lādētāju un akumulatora komplektu uz sausu vietu ar temperatūru diapazonā no 5 °C līdz 40 °C.
LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja mirgo sarkanā krāsā.
 1. Saziņā starp akumulatora komplektu un lādētāju ir radusies kļūda.
 2. Akumulatora komplekts ir vājš.
 1. Noņemiet akumulatora komplektu no akumulatora lādētāja, atvienojiet akumulatora lādētāju no izejas un pagaidiet 10 sekundes. Vēlreiz iespraudiet akumulatora lādētāju izejā un novietojiet akumulatora komplektu uz akumulatora lādētāja. LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja joprojām mirgo sarkanā krāsā; vēlreiz atkārtojiet procedūru. Ja LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja joprojām mirgo sarkanā krāsā pēc 2 mēģinājumiem, pareizi atbrīvojieties no akumulatora komplekta akumulatoru pārstrādes iestādē.
 2. Pareizi atbrīvojieties no akumulatora komplekta akumulatoru pārstrādes iestādē.
Instruments nedarbojas vai nedarbojas nepārtraukti.
 1. Uz akumulatora komplekta vadiem ir mitrums.
 2. Akumulatora nav pilnībā uzstādīts instrumentā.
 1. Ļaujiet akumulatora komplektam nožūt vai noslaukiet to sausu.
 2. Izņemiet un pēc tam nomainiet akumulatoru instrumentā, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā uzstādīts un fiksēts.