Säkerhet

 • TransPro 200-släpet är endast avsett för gångmanövrerade Greensmaster-maskiner. Bogsering av inkompatibla produkter kan leda till skador på släpet och/eller personskador på föraren. Se Kompatibla maskiner för en komplett lista av kompatibla maskiner.

 • Använd endast ett fordon med rätt bogseringsklassificering. TransPro 200-släpet och de två greenklipparna väger ungefär 522 kg. Se till att bogserfordonets broms- och manövreringskapacitet är tillräcklig genom att kontrollera fordonstillverkarens rekommendationer

 • Se till att släpet har anslutits korrekt till bogserfordonet innan du lastar på eller av greenklipparna för att förhindra plötsliga och oavsiktliga rörelser från dragstången eller att öglan går upp. Dragstången ska vara parallell med marken när den justeras efter bogserfordonets dragkrok.

 • Släpet tillför extra bogseringsvikt till fordonet. Kör försiktigt.

  • Kör inte maskinen på motorvägar eller allmänna vägar.

  • Sakta alltid ned bogserfordonet när du närmar dig målet och medan du svänger.

  • Sakta alltid ned bogserfordonet när du kör i obekanta områden eller i ojämn terräng.

  • Sakta alltid ned bogserfordonet när du byter körriktning eller ska stanna.

  • Sakta alltid ned bogserfordonet när du svänger eller kör i backar.

  • Undvik att svänga plötsligt eller tvärt. Byt inte plötsligt körriktning när du kör i en backe eller sluttning, på en ramp eller liknande.

  • Högsta bogseringshastighet är 24 km/h. Anpassa alltid bogserfordonets hastighet efter befintliga markförhållanden såsom vått och halt underlag, lös sand eller grus och/eller dåliga siktförhållanden, till exempel dunkel eller stark belysning, dimma, dis eller regn.

  • Var extra försiktig när du kör ett tungt lastat fordon nedför en lutning eller sluttning. Kör om möjligt rakt upp och ned i sluttningar. Kör inte tvärs över sluttningar, om möjligt. Det finns risk för att fordonet välter, vilket kan leda till allvarliga personskador och innebära livsfara.

 • Innan du backar ska du titta bakåt och se till att inga personer eller föremål är i vägen. Baka sakta och titta noga på hur släpet rör sig.

 • Var ytterst försiktig och kör sakta när du backar med släpet och bogseringsfordonet.

 • Se upp för trafik när du kör nära eller korsar vägar. Lämna alltid företräde till fotgängare och andra fordon.

 • Stanna omedelbart bogserfordonet om släpet börjar vibrera på ett onormalt sätt. Stäng av bogserfordonets motor. Reparera alla skador innan du bogserar.

 • Innan du servar eller utför några justeringar på släpet ska du göra följande:

  • Stanna bogseringsfordonet och koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av bogserfordonets motor och ta ut nyckeln.

 • Gör följande när släpet är bortkopplat från bogserfordonet:

  • Förvara släpvagnen på en plan yta.

  • Blockera hjulen för att förhindra att släpvagnen rör sig.

 • Se till att alla fästelement förblir ordentligt åtdragna. Sätt tillbaka alla delar som tagits bort i samband med service eller justeringar.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal133-8061
decal140-5279
decal140-5280
decal140-5281

Montering

Montera lämplig konfigurationssats

Du kan installera en av följande satser enligt din önskade konfiguration:

Montera skenlastningssatsen

Delar som behövs till detta steg:

Rampenhet2
Platt ramp2
Styrplatta2
Spärr2
Kedjespännmutter2
Kedjelänksspännmutter2
Hjulstopp2
Sexkantig flänsskruv10
Fästsprint2
Flänsmutter10
Förlängningsfjäder2
Svängtapp2
Fästring2
Sexkantsskruv med brickskalle6
Stötfångare2
Låsmutter2
Flänsmutter (5/16 tum)4
Kedja2
Kedjelänk2
Kontramutter2
Vagnsskruv4

Note: Utför följande steg för att montera vänster- och högerskenorna. Följande illustrationer visar den högra sidan av skenladdningssatsen.

 1. Montera en vagnsskruv och en flänsmutter (¼ tum) på rampenheten (Figur 1).

  g348132
 2. Använd en sprint och en sexkantsskruv för att fästa hjulstoppet på skenenheten (Figur 2)

  g340445
 3. Använd en kedjelänk för att montera kedjan på kedjespännmuttern (Figur 3).

  g348128
 4. Montera sexkantsaxeln på kedjespännmuttern (Figur 3).

 5. Använd en kontramutter för att montera kedjelänksspännmuttern på sexkantsaxeln (Figur 3).

 6. Använd en kedjelänk för att montera kedjelänksspännmuttern på hjulstoppet (Figur 4).

  g341266
 7. Anslut fjädern till hjulstoppet och skruven i skenenheten (Figur 5).

  g341267
 8. Använd en flänsmutter (5/16 tum), två brickor och en ansatsskruv för att fästa rampenheten på skenenheten (Figur 6).

  g340144
 9. Använd en kedjelänk för att ansluta kedjan till rampenheten (Figur 7).

  g348131
 10. Använd 10 sexkantsskruvar för att fästa kedjehuset på rampenheterna (Figur 8).

  g342431
 11. Kontrollera längden på mellanrummet. Se Kontrollera mellanrummet.

Montera hjullastningssatsen

Delar som behövs till detta steg:

Höger skenenhet1
Vänster skenenhet1
Vänster skenramp1
Höger skenramp1
Spärr2
Hjulstopp2
Fästsprint2
Kedjehus2
Kedja2
Kedjelänk2
Gummistopp2
Sexkantsskruv22
Kedjespännmutter2
Kedjelänksspännmutter2
Gängad sexkant2
Förlängningsfjäder2
Kontramutter2
Vagnsskruv2
Flänsmutter (¼ tum)2
Ansatsskruv2
Bricka4
Flänsmutter (5/16 tum)2

Note: Utför följande steg för att montera de vänstra och högra hjulramperna. Följande illustrationer visar den högra sidan av hjullastningssatsen.

 1. Använd fyra torxskruvar och fyra muttrar (5/16 tum) för att fästa spärrpinnefästet på styrplattan på rampenheten (Figur 9).

  g345943
 2. Använd tio skruvar (5/16 x ¾ tum) och tio nylock-muttrar (5/16 tum) för att fästa styrplattan på rampenheten (Figur 10).

  Styrplattorna måste monteras med spärrpinnarna vända utåt. Se Figur 30 i Lasta släpet för en illustration av korrekt monterade styrplattor.

  g345954
 3. Använd en mutter (¼ tum) för att montera en stötfångare på rampenheten (Figur 11).

  g340443
 4. Använd en fästsprint och en sexkantsskruv för att fästa hjulstoppet på rampenheten (Figur 12).

  g340442
 5. Använd en kedjelänk för att montera kedjan på kedjespännmuttern (Figur 13).

  g348128
 6. Montera sexkantsaxeln på kedjespännmuttern (Figur 13).

 7. Använd en kontramutter för att montera kedjelänksspännmuttern på sexkantsaxeln (Figur 13).

 8. Använd en kedjelänk för att montera kedjelänksspännmuttern på hjulstoppet (Figur 14).

  g341296
 9. Anslut fjädern till hjulstoppet och rampens botten (Figur 15).

  g341295
 10. Använd en svängtapp och en saxpinne för att fästa rampenheten på skenenheten (Figur 16).

  g349912
 11. Använd en kedjelänk för att ansluta varje kedja till rampenheterna (Figur 17).

  g348127

Montera släpet

Delar som behövs till detta steg:

Mittstöd1
Huvudram1
Skruv (⅜ tum)2
Stödstång2
Sprint4
Rullfäste2
Vagnsskruv6
Flänsmutter (5/16 tum)6
Dragstång1
Skruv(7/16 tum)2
Låsmutter2
Bricka4
Däck2
Hjulmutter8

Montera stödstängerna på huvudramen

 1. Placera mittstödet på huvudramen enligt Figur 18.

  g338068
 2. Be en assistent att hålla hjulsatsen eller skensatsen och mittstödet på plats medan stödstängerna monteras genom hålen i satsen, mittstödet och huvudramen (Figur 19).

  g338066
 3. Montera fyra stift genom hålen i hjulsatsen eller skensatsen för din specifika maskinbredd. Se Konfigurera släpets bredd.

Fästa mittstödet på huvudramen

Använd två skruvar (⅜ tum) för att fästa mittstödet på huvudramen (Figur 20).

g339765

Montera hjulen

 1. Montera en hjulanordning på varje axelnav med fyra hjulmuttrar (Figur 21).

  g338044
 2. Dra åt hjulmuttrarna enligt vad som anges i Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.

 3. Töm däcken enligt vad som anges i Kontrollera däckens lufttryck.

Montera rullfästena på mittstödet

Fäst rullfästena på mittstödet med sex vagnsskruvar och sex flänsmuttrar (5/16 tum) (Figur 22).

Montera fästelementen löst så att rullfästet kan skjutas fram och tillbaka på mittstödet. Dra åt fästelementen för att fästa rullfästena på plats när du har lastat släpet. Se Lasta släpet.

g339764

Montera dragstången på huvudramen

 1. Använd två skruvar (7/16 tum), fyra brickor och två låsmuttrar för att fästa dragstången på huvudramen (Figur 23).

  Dragstången måste vara parallell med marken när släpet fästs vid bogserfordonet. Se till att dragstången är parallell med marken innan du drar åt fästelementet.

  g338045
 2. Dra åt fästelementet till 95 Nm.

Körning

Kompatibla maskiner

Detta släp är utformat för att konfigureras för följande gångmanövrerade Greensmaster-maskiner utan behov av ytterligare satser:

MaskinModell
Greensmaster 101804820
Greensmaster 102104830
Greensmaster Flex 101804850
Greensmaster Flex 102104860
Greensmaster e102104831
Greensmaster eFlex 102104861

Detta släp kan konfigureras för följande gångmanövrerade Greensmaster-maskiner med en extra konfigurationssats (säljs separat):

 • Greensmaster Flex 18/21-serien

 • Greensmaster Flex 1800/2100-serien (inklusive eFlex)

 • Greensmaster 800/1000-serien

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

Konfigurera släpets bredd

Note: Greenklippare med en bredd över 53 cm (t.ex. Greensmaster 1026) kan inte lastas på släpet.

 • Konfigurera släpet för gräsklippare på 46 cm: Använd stiften för att fästa skenorna vid de inre hålen (Figur 24).

  g341332
 • Konfigurera släpet för gräsklippare på 53 cm: Använd stiften för att fästa skenorna vid de yttre hålen (Figur 25).

  g341333

Fästa släpet på bogserfordonet

 1. Lyft upp dragstångshandtaget (Figur 26).

  Note: När du lyfter handtaget dras glidanordningen in.

  g337017
 2. Justera dragstångssprinten efter bogserfordonets dragkrok (Figur 27).

  g338301
 3. Lossa dragstångshandtaget (Figur 27) för att fästa släpet vid bogserfordonets dragkrok.

  Se till att glidanordningen är centrerad under dragstångssprinten.

Lasta släpet

Förbereda lastningen av släpet

 1. Blockera släpets hjul.

 2. Dra i spärrpinnarna på båda sidor av släpet för att lossa skenorna eller ramperna och sänka dem till marken (Figur 28).

  g338736
 3. Ta bort gräskorgarna från greenklipparen.

  Note: Du kan förvara gräskorgarna i bogserfordonet.

 4. Se lämplig instruktion för en utrustad ramp- eller skensats enligt följande:

  • Skensats: Montera skenhjulen på sexkantsaxlarna (Figur 29).

   Note: Skenhjulsklämmornas spår är vända utåt för alla gångmanövrerade Greensmaster-maskiner.

   g261683
  • Hjulsats: Montera transporthjulen på sexkantsaxlarna. Se bruksanvisningen för din traktorenhet.

Lasta en maskin på släpet

 1. Använd de plana ramperna eller skenorna för att långsamt köra maskinen upp på släpet tills de främre rullsätena är på plats i rullfästet (Figur 30).

  Note: När du lastar en maskin på släpet för första gången ska rullmonteringsfästena vara lösa och ge rullfästet möjlighet att glida framåt.

 2. Stäng av motorn och koppla in parkeringsbromsen.

 3. Om du transporterar två maskiner upprepar du stegen 1 och 2 för den andra maskinen. Se till att de främre rullsätena är på plats i rullfästet.

 4. Höj upp ramperna och koppla in spärrpinnarna (Figur 30).

  • Utrustad med hjulsats: När du höjer ramperna kopplar spärrpinnarna automatiskt in låsfästet och håller ramperna i upphöjt läge.

  • Utrustad med skensats: Lyft upp spärrpinnarna, höj upp ramperna och släpp spärrpinnarna så att ramperna är i upphöjt läge.

  g338779
 5. Om du lastar släpet för första gången ska du utföra följande steg för att säkra maskinerna på plats:

  1. När ramperna är låsta i upphöjt läge flyttar du den bakre maskinen mot släpets baksida tills transporthjulen eller skenhjulen kommer i kontakt med rampen.

  2. Skjut tillbaka det bakre rullfästet (Figur 31) tills det kommer i kontakt med den bakre maskinens främre rulle.

   g342551
  3. Se till att den främre rullen sitter ordentligt under rullfästet och dra åt flänsmuttrarna som håller rullfästet på plats. Se Kontrollera åtdragningsmomentet på rullmonteringsfästena.

  4. Flytta den främre maskinen bakåt tills transporthjulen eller skenhjulen kommer i kontakt med de upphöjda hjulstoppen.

  5. Skjut tillbaka det främre rullfästet (Figur 31) tills det kommer i kontakt med den främre maskinens främre rulle.

  Om du lastar olika maskiner eller maskiner med olika konfigurationer (t.ex. en maskin som har utrustats med en trimsats) ska du utföra dessa steg för att säkerställa att maskinen sitter ordentligt på släpet.

Underhåll

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Årligen
 • Kontrollera hjullagren för endplay (spel).
 • Smörj kedjan.
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på rullmonteringsfästena.
 • Kontrollera mellanrummet (endast för skenlastningssats).
 • Kontrollera däckens lufttryck

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Däcktrycksspecifikation: 0,34 bar

  Kontrollera lufttrycket i däcken (Figur 32). Tillsätt eller ta bort luft efter behov för att ställa in lufttrycket i däcken enligt däckets lufttrycksspecifikation.

  g001055

  Kontrollera hjullagren för freeplay (spel)

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera hjullagren för endplay (spel).
  1. Ta bort alla maskiner som eventuellt förvaras på släpet.

  2. Använd en domkraft för att höja släpet och placera pallbockar under släpet.

  3. Kontrollera varje hjul för överdrivet spelrum (dvs. att däcket och navet rör sig fritt).

   Om du upptäcker att hjulet har ett överdrivet stort utrymme ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Smörja kedjorna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj kedjan.
 • Applicera universalfett på varje kedja.

  Kontrollera åtdragningsmomentet på rullmonteringsfästena

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera åtdragningsmomentet på rullmonteringsfästena.
 • Dra åt rullmonteringsfästena (Figur 33) till 79 Nm.

  g337082

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Momentspecifikation: 108 Nm

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning varje gång du monterar hjulen och efter de första 10 körtimmarna.

  Dra åt hjulmuttrarna i mönstret enligt Figur 34 till det angivna vridmomentet.

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan hjulen lossna eller fungera felaktigt, vilket kan leda till personskador.

  Dra åt hjulmuttrarna till det angivna vridmomentet.

  g274650

  Kontrollera mellanrummet

  Endast för skenlastningssats
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera mellanrummet (endast för skenlastningssats).
 • När ramperna är säkrade i upphöjt läge kontrollerar du storleken på mellanrummet mellan stoppet och botten på skenan.

  Lämplig storlek bör vara 2,5 mm enligt Figur 35. Om du uppmäter ett annat avstånd justerar du spännmuttern och kontramuttern tills du uppnår rätt mått.

  g348160