ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามที่ใช้ใบมีดพวง ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าบนสนามที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเป็นหลัก การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 บอกตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียล (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

g271512

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมรถอเนกประสงค์บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่รถอเนกประสงค์ดังกล่าวติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

การใช้งานเครื่องตัดหญ้าที่ความสูง 1,500 เมตร (5,000 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลจำเป็นต้องใช้เจ็ทสำหรับพื้นที่สูง โปรดดูคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ของ Honda

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาตามมาตรฐาน EN ISO 5395 และ ANSI B71.4–2017

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่องตัดหญ้า

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องตัดหญ้า อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องตัดหญ้า

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่องตัดหญ้า

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมเครื่องตัดหญ้าโดยเด็ดขาด

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้เครื่องตัดหญ้าหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บเครื่องตัดหญ้า

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

การตั้งค่า

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งใช้งานอุปกรณ์ตามปกติ

การปรับและการติดตั้งชุดตัดหญ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ชุดตัดหญ้า (ต้องสั่งแยกต่างหาก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต)1
ท่อหกเหลี่ยม1
สปริง1
ปลอก1
 1. ปรับชุดตัดหญ้าตามการตั้งค่าที่ต้องการ โปรดดูคู่มือผู้ใช้งานของชุดตัดหญ้า

 2. ติดตั้งสปริง ปลอก และท่อหกเหลี่ยมเข้ากับประกับต่อเพลาระบบส่งกำลัง (รูป 3)

  g307641
 3. ติดตั้งชุดตัดหญ้าเข้ากับอุปกรณ์ โปรดดู การติดตั้งชุดตัดหญ้า

การติดตั้งล้อขนส่ง

อุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ชุดล้อขนส่ง (ต้องสั่งแยกต่างหาก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต)1

หากต้องการติดตั้งล้อขนส่ง คุณต้องซื้อชุดล้อขนส่งก่อน (รุ่น 04123) โปรดสอบถามเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์นี้จากตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

 1. ติดตั้งล้อขนส่ง โปรดดู การติดตั้งล้อขนส่ง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันลมยางอยู่ที่ 83 ถึง 103 กิโลปาสกาล (12 ถึง 15 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

การติดตั้งตะกร้าหญ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ตะกร้าหญ้า1
 1. ถือตะกร้าที่หูจับ

 2. สอดปากตะกร้าระหว่างแผงด้านข้างของชุดตัดหญ้ากับบริเวณเหนือลูกกลิ้งหน้า (รูป 4)

  g308471
 3. ติดตั้งตะขอตะกร้าเหนือห่วงโครง (รูป 4)

Important: ถ้าคุณทำตะกร้าตก ตรวจสอบความเสียหายที่จุดสัมผัสแขนเหวี่ยงที่อยู่ใกล้ปากล่างของตะกร้า (รูป 5) ดัดให้ตรงก่อนใช้ตะกร้าการใช้ตะกร้าที่มีจุดสัมผัสแขนเหวี่ยงหักงออยู่อาจทำให้ตะกร้าและชุดตัดหญ้าสัมผัสกัน ก่อให้เกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึงปรารถนาและ/หรือความเสียหายต่อตะกร้าและชุดตัดหญ้า

g032408

การปรับรอบเครื่องยนต์

สำหรับประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน CE เท่านั้น

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สติกเกอร์ CE1

หากคุณใช้งานอุปกรณ์ในประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน CE ให้ปรับรอบเครื่องยนต์เป็นรอบเดินเบาสูงและติดสติกเกอร์ CE เพื่อให้ตรงตามระเบียบว่าด้วยเสียงรบกวน

 • ปรับรอบเครื่องยนต์เป็นรอบเดินเบาสูงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์ 1018: 3,000 รอบต่อนาที

  • อุปกรณ์ 1021 และ 1026: 3,150 รอบต่อนาที

  โปรดดู การปรับรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาสูง

 • ติดสติกเกอร์ CE ใต้ป้ายหมายเลขซีเรียล (รูป 6)

  g372646

การรับทราบตำแหน่งดรัมขับเคลื่อน

ตำแหน่งดรัมขับเคลื่อนสามารถปรับให้อยู่ในตำแหน่งความสูงในการตัด ต่ำ หรือ สูง ได้

ตำแหน่งเริ่มต้นของดรัมขับเคลื่อนคือ ต่ำ (รูป 7) อย่าปรับดรัมเป็นตำแหน่ง สูง ตำแหน่งนี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพการตัดหญ้า

g316029

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g310034
g271082

คานคลัตช์

ใช้คานคลัตช์ (รูป 9) เพื่อใช้หรือปลดชุดขับเคลื่อน

 • ใช้ชุดขับเคลื่อน: ดึงขึ้นและจับคานค้างไว้กับมือจับ

 • ปลดชุดขับเคลื่อน: ปล่อยคาน

คันโยกลิ้นเร่ง

ใช้คันโยกลิ้นเร่ง (รูป 9) เพื่อปรับรอบเครื่องยนต์

 • เพิ่มรอบเครื่องยนต์: หมุนคันโยกลิ้นเร่งลง

 • ลดรอบเครื่องยนต์: หมุนคันโยกลิ้นเร่งขึ้น

สวิตช์เปิด/ปิด

สวิตช์ (รูป 9) ช่วยให้คุณสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ได้

 • สตาร์ทเครื่องยนต์: กดส่วนบนของสวิตช์

 • ดับเครื่องยนต์: กดส่วนล่างของสวิตช์

คันเบรก

ใช้เบรก (รูป 9) เพื่อชะลอหรือหยุดอุปกรณ์ ดึงคันเบรกเข้าหามือจับเพื่อใช้เบรก

สลักเบรกมือ

ใช้สลักเบรกมือ (รูป 9) เพื่อขัดเบรกมือไว้ระหว่างที่คุณอยู่ห่างจากอุปกรณ์

 • ดึงเบรกมือ: ดึงคันเบรกค้างไว้ และหมุนสลักเบรกมือเข้าหาตัว

 • ปลดเบรกมือ: ดึงคันเบรกเข้าหามือจับ

คันควบคุมชุดตัดหญ้า

ใช้คันควบคุมชุดตัดหญ้า (รูป 9) เพื่อใช้หรือปลดชุดตัดหญ้าในขณะที่บีบคานคลัตช์อยู่

 • ใช้ชุดตัดหญ้า: ดันคันควบคุมลง

 • ปลดชุดตัดหญ้า: ดันคันควบคุมขึ้น

มิเตอร์นับชั่วโมง

มิเตอร์นับชั่วโมง (รูป 9) บันทึกเวลาทั้งหมดที่เครื่องยนต์ทำงาน สังเกตมิเตอร์เพื่อดูกำหนดเวลาการบำรุงรักษาประจำ

มือจับช่วยยก

ใช้มือจับช่วยยก (รูป 9) เพื่อช่วยปรับความสูงมือจับ หรือยกและลดระดับขาตั้ง

ที่ปรับความสูงมือจับ

ใช้ที่ปรับความสูงมือจับ (รูป 10) เพื่อขยับความสูงมือจับไว้ในตำแหน่งที่ใช้งานได้อย่างสบาย ดึงที่ปรับขึ้นและใช้มือจับช่วยยกเพื่อยกหรือลดระดับความสูงมือจับ

g271081

ก้านปรับปริมาณอากาศ

ก้านปรับปริมาณอากาศอยู่ทางซ้ายด้านหน้าของเครื่องยนต์ (รูป 11) ใช้ก้านปรับปริมาณอากาศเพื่อทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้นในอากาศหนาว โปรดดู การใช้งานก้านปรับปริมาณอากาศ

g265059

วาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน

วาล์วตัดการจ่ายน้ำมันอยู่ที่ด้านข้างเครื่องยนต์ ใต้ตัวปรับปริมาณอากาศ (รูป 11)

Note: ปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าเป็นเวลาหลายวัน ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องตัดหญ้าไปกลับจากพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือเมื่อจอดเครื่องตัดหญ้าทิ้งไว้ในอาคาร โปรดดู การเปิดและปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน

มือจับสายสตาร์ท

ดึงมือจับสายสตาร์ท (รูป 11) เพื่อติดเครื่อง

ขาตั้ง

ขาตั้ง (รูป 12) ติดตั้งอยู่ที่ส่วนท้ายอุปกรณ์ ใช้ขาตั้งเมื่อคุณติดตั้งหรือถอดล้อขนส่งหรือชุดตัดหญ้า

 • ตำแหน่งซ่อมบำรุงล้อขนส่ง:

  หากต้องการใช้ขาตั้งเพื่อติดตั้งล้อขนส่ง วางเท้าไว้บนขาตั้งในขณะที่ดึงมือจับช่วยยกขึ้นและดันไปข้างหลัง (รูป 12)

  ข้อควรระวัง

  อุปกรณ์มีน้ำหนักมากและอาจทำให้ปวดหลังได้ หากยกผิดวิธี

  ใช้เท้าเหยียบขาตั้ง และยกอุปกรณ์ขึ้นโดยใช้เฉพาะมือจับช่วยยก การพยายามยกอุปกรณ์ลงบนขาตั้งด้วยวิธีอื่นอาจทำให้บาดเจ็บได้

 • ตำแหน่งซ่อมบำรุงชุดตัดหญ้า:

  เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หงายไปข้างหลังขณะที่ถอดชุดตัดหญ้า ให้ลดระดับขาตั้งลง และดันหมุดสปริงออกมา เพื่อรักษาขาตั้งให้อยู่ในตำแหน่งดังที่แสดงใน รูป 13

 • การเก็บขาตั้งเข้าในตำแหน่งจัดเก็บ:

  1. วางเท้าไว้บนขาตั้งขณะลดระดับดรัมขับเคลื่อนลงมาบนพื้น

  2. ถอนเท้าออกจากขาตั้งและเว้นที่ให้ขาตั้งเก็บเข้าไปในตำแหน่งจัดเก็บ

g310163
g341757
รุ่น 04850รุ่น 04860
ความกว้าง84 ซม. (33 นิ้ว)91 ซม. (36 นิ้ว)
น้ำหนักไม่รวมของเหลว*84 กก. (185 ปอนด์)86 กก. (190 ปอนด์)
ความกว้างในการตัด46 ซม. (18 นิ้ว)53 ซม. (21 นิ้ว)
ความสูงในการตัดโปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า
คลิปขึ้นอยู่กับความเร็วใบมีดพวงและตำแหน่งรอกขับใบมีดพวง โปรดดู การปรับอัตราเล็มหญ้า
รอบเครื่องยนต์เดินรอบต่ำ: 1,900 ± 100 รอบต่อนาที, เดินรอบสูง: 3,450 ± 100 รอบต่อนาที
ความเร็วในการตัด3.2 กม./ชม. (2 ไมล์ต่อชั่วโมง) ถึง 5.6 กม./ชม. (3.5 ไมล์ต่อชั่วโมง)
ความเร็วขับเคลื่อน8.5 กม./ชม. (5.3 ไมล์ต่อชั่วโมง)
*เฉพาะรถลากพ่วง โปรดดูน้ำหนักของชุดตัดหญ้าแต่ละชุดในคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถ โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ห้ามเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนใช้หรือบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าโดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ดับเครื่องยนต์ของอุปกรณ์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บเครื่องตัดหญ้า

 • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องอย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบว่าตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม สวิตช์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์นิรภัยติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ ใช้งานเฉพาะเมื่อเครื่องตัดหญ้าทำงานได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้เครื่องตัดหญ้าและจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

 • อย่าเติมน้ำมันลงในภาชนะที่วางอยู่ภายในยานพาหนะหรือบนกระบะของรถบรรทุกหรือรถพ่วงที่มีการบุรองด้วยพลาสติก แต่ควรวางภาชนะไว้บนพื้นให้ห่างจากยานพาหนะก่อนจะเติมเชื้อเพลิง

 • ย้ายเครื่องตัดหญ้าลงจากรถบรรทุกหรือรถพ่วง แล้วค่อยเติมเชื้อเพลิงในขณะวางอยู่บนพื้น หากไม่สามารถทำแบบนี้ได้ ให้เติมน้ำมันเชื้อเพิงด้วยภาชนะขนาดเล็กแทนการใช้หัวจ่ายเชื้อเพลิง

 • ให้หัวจ่ายเชื้อเพลิงแตะกับขอบของถังเชื้อเพลิงตลอดเวลา จนกระทั่งเติมเสร็จ

การบำรุงรักษาประจำวัน

ขั้นตอนการบำรุงรักษาประจำวัน โปรดดู รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งหรือทุก 8 ชั่วโมงทำงาน โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะด้านเชื้อเพลิง

ความจุถังน้ำมัน: 2.0 ลิตร (0.59 แกลลอนสหรัฐ)

เชื้อเพลิงที่แนะนำ:น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 87 ขึ้นไป (วิธีการคิดอัตรา (R+M)/2)

เอทานอล:น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% (แก๊สโซฮอล) หรือ MTBE 15% (เมทิลเทอเทียรีบิวทิลอีเธอร์) โดยปริมาตร เอทานอลและ MTBE ไม่เหมือนกัน เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ไม่รับรองให้ใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอล 15% (E15)

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากกว่า 10% โดยปริมาตร เช่น E15 (มีเอทานอล 15%), E20 (มีเอทานอล 20%), E85 (มีเอทานอล 85%)

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเมทานอล

 • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้ในภาชนะหรือถังเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาว เว้นแต่มีการใส่สารคงสภาพ

 • ห้ามผสมน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบนซิน

 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใหม่ (อายุน้อยกว่า 30 วัน) และสะอาด

 • การใช้น้ำมันเบนซินที่ไม่ได้รับการรับรองอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสมรรถนะของเครื่องตัดหญ้าและ/หรือทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ซึ่งการรับประกันอาจจะไม่คุ้มครอง

การเติมน้ำมัน

 1. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ฝาถังและถอดฝาออกจากถังเชื้อเพลิง (รูป 14) เติมเชื้อเพลิงลงในถังจนถึงส่วนล่างของคอช่องเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของเครื่องยนต์

  Important: อย่าเติมเชื้อเพลิงมากเกินไป

  g265976
 2. ปิดฝาถังน้ำมันให้แน่นและเช็ดคราบน้ำมันที่กระเด็นออกมา

การปรับอัตราเล็มหญ้า

อัตราเล็มหญ้ากำหนดโดยการตั้งค่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

 • ความเร็วใบมีดพวง: คุณสามารถปรับความเร็วใบมีดพวงเป็นสูงหรือต่ำได้ โปรดดู การปรับความเร็วใบมีดพวง

 • ตำแหน่งรอกขับใบมีดพวง: คุณสามารถตั้งค่ารอกขับใบมีดพวงได้ 2 ตำแหน่ง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

หากต้องการกำหนดความเร็วใบมีดพวงและตำแหน่งรอกขับใบมีดพวงสำหรับการตัดเล็มที่เหมาะสม โปรดดูตารางต่อไปนี้:

อัตราเล็มหญ้า

ความเร็วใบมีดพวงตำแหน่งสายพานชุดตัดหญ้า
8 ใบมีด11 ใบมีด14 ใบมีด
ต่ำต่ำ7.3 มม. (0.286 นิ้ว)5.3 มม. (0.208 นิ้ว)4.2 มม. (0.164 นิ้ว)
ต่ำสูง8.7 มม. (0.241 นิ้ว)4.4 มม. (0.175 นิ้ว)3.5 มม. (0.137 นิ้ว)
สูงต่ำ5.9 มม. (0.233 นิ้ว)4.3 มม. (0.169 นิ้ว)3.4 มม. (0.133 นิ้ว)
สูงสูง5.0 มม. (0.196 นิ้ว)3.6 มม. (0.142 นิ้ว)2.8 มม. (0.112 นิ้ว)

การปรับความเร็วใบมีดพวง

ใช้ลูกบิดควบคุมความเร็วใบมีดพวง (รูป 15) เพื่อปรับความเร็วใบมีดพวง

 • ความเร็วใบมีดพวงสูง: หมุนลูกบิดให้ “H” บนลูกบิดหันเข้าหาส่วนหน้าของอุปกรณ์

 • ความเร็วใบมีดพวงต่ำ: หมุนลูกบิดให้ “L” บนลูกบิดหันเข้าหาส่วนหน้าของอุปกรณ์

g307646

การปรับความสูงมือจับ

ใช้ที่ปรับความสูงมือจับปรับความสูงมือจับไว้ในตำแหน่งที่ใช้งานได้อย่างสบาย โปรดดู ที่ปรับความสูงมือจับ

การขนย้ายเครื่องตัดหญ้าไปยังหน้างาน

การขนย้ายเครื่องตัดหญ้าโดยใช้ล้อสำหรับการขนส่ง

ใช้ล้อสำหรับการขนส่งเพื่อย้ายเครื่องตัดหญ้าในระยะทางสั้น ๆ

 1. ติดตั้งล้อขนส่ง โปรดดู การติดตั้งล้อขนส่ง

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าชุดควบคุมการขับเคลื่อนและชุดขับเคลื่อนพวงใบมีดอยู่ในตำแหน่งว่าง

 3. สตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดดู การสตาร์ทเครื่องยนต์

 4. ตั้งค่าคันโยกลิ้นเร่งไปยังช้า ยกด้านหน้าเครื่องตัดหญ้าขึ้น ค่อยๆ ปรับชุดขับเคลื่อน และเพิ่มรอบเครื่องยนต์อย่างช้า ๆ

 5. ปรับลิ้นเร่งเพื่อให้เครื่องตัดหญ้าวิ่งบนพื้นด้วยความเร็วตามที่ต้องการ และเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ

การขนย้ายเครื่องตัดหญ้าโดยใช้รถพ่วง

ใช้รถพ่วงขนส่งเครื่องตัดหญ้าไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ไกล ใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายเครื่องตัดหญ้าขึ้นหรือลงจากรถพ่วง

 1. ขับเครื่องตัดหญ้าขึ้นบนรถพ่วงอย่างระมัดระวัง

 2. ดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ และหมุนวาล์วเชื้อเพลิงไปยังตำแหน่งปิด

 3. ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเพื่อย้ายเครื่องตัดหญ้าขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

 4. รัดเครื่องตัดหญ้าเข้ากับรถพ่วงให้แน่นหนา

Note: คุณสามารถใช้รถพ่วง Toro Trans Pro เพื่อขนย้ายเครื่องตัดหญ้าได้ สำหรับแนวทางในการนำเครื่องตัดหญ้าขึ้นรถพ่วง โปรดดูรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ของรถพ่วง

Important: อย่าเดินเครื่องขณะขนส่งบนรถพ่วง เพราะเครื่องตัดหญ้าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้

การถอดล้อขนส่ง

 1. ปล่อยคานคลัตช์ ใช้คันโยกลิ้นเร่งลดรอบเครื่องยนต์ลง และดับเครื่องยนต์

 2. ขยับขาตั้งไปอยู่ที่ตำแหน่งซ่อมบำรุงล้อขนส่ง โปรดดู ขาตั้ง

 3. ถอดล้อขนส่งโดยการดันคลิปล็อกล้อออกจากเพลา (รูป 16)

  g307660
 4. ยกอุปกรณ์ลงจากขาตั้งอย่างระมัดระวัง โดยการดันไปข้างหน้าช้าๆ หรือยกส่วนพยุงมือจับด้านล่างลง เพื่อให้ขาตั้งดีดกลับสู่ตำแหน่งจัดเก็บ โปรดดู ขาตั้ง

การใช้งานก้านปรับปริมาณอากาศ

ใช้ก้านปรับปริมาณอากาศเพื่อทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้นในอากาศหนาว ปรับก้านไปที่ตำแหน่งปรับปริมาณอากาศ เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ในอากาศหนาว หลังเครื่องยนต์สตาร์ทติด ปรับก้านไปที่ตำแหน่ง ทำงาน

g273508

การเปิดและปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน

ควบคุมการไหลของเชื้อเพลิงไปยังเครื่องยนต์ด้วยวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน ดังต่อไปนี้

 • หากต้องการเปิดวาล์ว หมุนก้านวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันเข้าหามือจับสายสตาร์ทเครื่องยนต์ (รูป 18)

 • หากต้องการปิดวาล์ว หมุนก้านวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันออกจากมือจับสายสตาร์ทเครื่องยนต์ (รูป 18)

  g273576

ระหว่างการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

 • อย่าใช้งานเครื่องตัดหญ้าขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องตัดหญ้า อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดจะต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง เบรกมือดึงอยู่ และคุณอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน หากจำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นอยู่ด้วย ต้องใช้ความระมัดระวังและติดตั้งตะกร้าหญ้าบนเครื่องตัดหญ้า

 • ใช้เครื่องตัดหญ้าเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อหรืออันตรายที่มองไม่เห็น

 • อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

 • ใช้ความระมัดระวังขณะตัดหญ้าเปียก เพราะการวางเท้าไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้

 • เก็บมือและเท้าให้อยู่ห่างจากชุดตัดหญ้า

 • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยเครื่องตัดหญ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

 • หยุดการทำงานของชุดตัดหญ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน

 • ปลดการทำงานของชุดขับเคลื่อนเพื่อตัดการทำงานของชุดตัดหญ้า จากนั้นดับเครื่องยนต์ ก่อนจะปรับความสูงในการตัด

 • ห้ามเดินเครื่องยนต์ในพื้นที่ปิดที่ไม่มีอากาศถ่ายเท

 • ห้ามปล่อยเครื่องตัดหญ้าที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

 • ก่อนออกจากตำแหน่งควบคุม ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

  • จอดเครื่องตัดหญ้าบนพื้นราบ

  • ตัดการทำงานของชุดตัดหญ้า

  • ดึงเบรกมือ

  • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่)

  • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

 • ดับเครื่องยนต์ก่อนเทหญ้าในตะกร้า

 • อย่าสัมผัสเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย หรือท่อรวมไอเสียในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือทันทีหลังจากดับเครื่องยนต์ เพราะบริเวณเหล่านี้อาจร้อนมากจนลวกผิวหนังได้

 • ดับเครื่องและปลดการทำงานของชุดขับเคลื่อนเพื่อตัดการทำงานของชุดตัดหญ้าในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  • ก่อนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

  • ก่อนเอาสิ่งกีดขวางออก

  • ก่อนถอดตะกร้าหญ้าออก

  • ก่อนตรวจสอบ ทำความสะอาด หรือบำรุงรักษาชุดตัดหญ้า

  • หลังจากการตัดโดนสิ่งแปลกปลอมหรือเมื่อเครื่องสั่นผิดปกติ ตรวจสอบชุดตัดหญ้าเพื่อหาร่องรอยความเสียหายและซ่อมแซมก่อนใช้งานเครื่องตัดหญ้าต่อ

  • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน

 • ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัท Toro® รับรองเท่านั้น

ความปลอดภัยบนทางลาด

 • ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องตัดหญ้าบนพื้นลาดเอียง การใช้งานเครื่องตัดหญ้าบนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนใช้งานเครื่องตัดหญ้าบนพื้นลาดเอียง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ทบทวนและทำความเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับทางลาดในคู่มือผู้ใช้และบนอุปกรณ์

  • ประเมินสภาพหน้างานของวันนั้นเพื่อพิจารณาว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่เหมาะสมขณะประเมิน สภาพเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความชื้น อาจจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องตัดหญ้าบนพื้นลาดได้

 • เข็นเครื่องตัดหญ้าตัดขวางพื้นลาดเอียง อย่าเข็นขึ้นและลงทางลาด หลีกเลี่ยงการทำงานบนทางลาดที่ชันหรือแฉะเกินไป เพราะการวางเท้าไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้

 • ตรวจสอบหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณด้านล่างของทางลาด อย่าใช้งานเครื่องตัดหญ้าใกล้ทางชัน คลอง ทำนบ แหล่งน้ำ หรืออันตรายอื่น ๆ เพราะเครื่องอาจพลิกคว่ำหากล้อตกขอบทางหรือขอบทางถล่ม รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องตัดหญ้ากับพื้นอันตราย และใช้อุปกรณ์แบบถือทำงานในพื้นที่เหล่านี้แทน

 • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท การจอด หรือการหักเลี้ยวเครื่องตัดหญ้าบนทางลาด อย่าเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอย่างฉับพลัน ให้เลี้ยวช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

 • อย่าใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่แรงยึดเกาะ การเลี้ยว หรือความมั่นคงของอุปกรณ์ไม่แน่นอน การใช้งานบนหญ้าเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าสูญเสียการควบคุมได้ ล้อขับที่สูญเสียแรงยึดเกาะอาจส่งผลให้เกิดการไถล และไม่สามารถเบรกหรือเลี้ยวได้ อุปกรณ์อาจไถลแม้ว่าคุณหยุดการขับแล้ว

 • เคลื่อนย้ายหรือทำสัญลักษณ์อุปสรรค์ต่างๆ เช่น หลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรืออันตรายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้

 • หากคุณสุญเสียการควบคุมเครื่องตัดหญ้า ให้ถอยห่างจากทิศทางที่เครื่องกำลังเคลื่อนที่ไป

 • เข้าเกียร์ไว้เสมอเมื่อลงทางลาด อย่าใส่เกียร์ว่างเมื่อลงเนิน (เฉพาะกับชุดขับเคลื่อนด้วยเกียร์เท่านั้น)

การสตาร์ทเครื่องยนต์

Note: ภาพประกอบและคำอธิบายเกี่ยวกับชุดควบคุมที่กล่าวถึงในส่วนนี้ โปรดดู การควบคุม

Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟหัวเทียนถูกติดตั้งอยู่กับหัวเทียน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันควบคุมการขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันเปิดอยู่ โปรดดู การเปิดและปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน

 3. ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งเปิด

 4. ใช้คันโยกลิ้นเร่งเพิ่มรอบเครื่องยนต์

 5. ปรับก้านปรับปริมาณอากาศไปที่ตำแหน่งครึ่งทางระหว่างปรับปริมาณอากาศกับใช้งาน เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ในอากาศหนาว โปรดดู การใช้งานก้านปรับปริมาณอากาศ

  Note: อาจไม่จำเป็นต้องปรับปริมาณอากาศหากสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาพอากาศอุ่น

 6. ดึงมือจับสายสตาร์ทจนกระทั่งเกิดแรงดึงกลับ และดึงแรงๆ เพื่อให้เครื่องยนต์ติด

  Important: อย่าดึงสายสตาร์ทออกมาจนสุดหรือปล่อยมือจากมือจับในขณะที่สายสตาร์ทถูกดึงออก เพราะสายสตาร์ทอาจขาดและชุดดึงกลับอาจเสียหายได้

 7. ปรับก้านปรับปริมาณอากาศไปที่ตำแหน่งใช้งานในขณะที่กำลังอุ่นเครื่อง

เคล็ดลับในการใช้งาน

Important: เศษหญ้าที่ตัดเป็นเสมือนสารหล่อลื่นขณะตัดหญ้า การใช้งานชุดตัดหญ้ามากเกินไปโดยไม่มีการเล็มหญ้าทำให้ชุดใบมีดเสียหายได้

 • เดินตัดหญ้าเป็นเส้นตรงแล้ววกกลับไปกลับมาให้ทั่วทั้งสนาม

 • หลีกเลี่ยงการเดินตัดหญ้าเป็นวงกลมหรือการเลี้ยวเครื่องตัดหญ้าบนกรีนเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องครูดสนาม

 • หลบอุปกรณ์ออกจากกรีนโดยการยกพวงใบมีดขึ้น (กดมือจับลง) และให้เลี้ยวเป็นรูปหยดน้ำบนดรัมขับเคลื่อน (รูป 19)

  g271799
 • เดินตัดหญ้าด้วยความเร็วเหมือนการเดินปกดิ การเดินเร็วขึ้นช่วยประหยัดเวลาได้เพียงเล็กน้อยแต่ส่งผลให้คุณภาพงานตัดลดลง

 • เพื่อช่วยให้สามารถตัดหญ้าเป็นแนวเส้นตรงตลอดทั้งสนามและรักษาระยะห่างกับแนวการตัดก่อนหน้าให้เท่ากัน ให้สังเกตจากแถบบอกระยะที่อยู่บนตะกร้า (รูป 20)

  g309985

การใช้งานเครื่องตัดหญ้าในบริเวณที่มีแสงน้อย

ใช้ชุดหลอด LED เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ในสภาวะที่มีแสงน้อย โปรดสอบถามเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์นี้จากตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

Important: อย่าใช้ระบบไฟส่องสว่างอื่นๆ กับเครื่องตัดหญ้านี้ เนื่องจากไฟอาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องยนต์

การใช้งานส่วนควบคุมขณะตัดหญ้า

 1. สตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันโยกลิ้นเร่งเป็นความเร็วต่ำ กดมือจับลงเพื่อยกชุดตัดหญ้าขึ้น และใช้ชุดขับเคลื่อนขยับอุปกรณ์ไปที่รอยต่อหรือทางเข้ากรีน

 2. หยุดอุปกรณ์บนรอยต่อหรือทางเข้า

 3. เพิ่มความเร็วลิ้นเร่ง ใช้ชุดตัดหญ้า ใช้ชุดขับเคลื่อนขยับอุปกรณ์เข้าสู่กรีน ลดระดับชุดตัดหญ้าลงบนพื้น และเริ่มตัดหญ้า

การดับเครื่องยนต์

 1. ปล่อยคานคลัตช์

 2. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า

 3. ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งปิด

 4. ปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันก่อนการเก็บหรือเคลื่อนย้ายเครื่องตัดหญ้า

หลังการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ดับเครื่องยนต์ของอุปกรณ์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บเครื่องตัดหญ้า

 • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตัดหญ้าเพื่อป้องกันไฟไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

 • ปล่อยให้เครื่องตัดหญ้าเย็นลงก่อนจัดเก็บ

 • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

 • ลดการตั้งค่าลิ้นเร่งก่อนดับเครื่องยนต์ และปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน (หากมี) หลังการตัดหญ้า

การควบคุมเครื่องตัดหญ้าหลังจากตัดหญ้าเสร็จ

 1. ขับอุปกรณ์ออกจากกรีน ดันมือจับลงเพื่อยกชุดตัดหญ้าขึ้น ปล่อยคานคลัตช์ ปลดชุดตัดหญ้า และดับเครื่องยนต์

 2. ถอดตะกร้าหญ้าและเทเศษหญ้าออก

 3. ติดตั้งตะกร้าหญ้าเข้ากับอุปกรณ์ และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังที่จัดเก็บ

การขนย้ายเครื่องตัดหญ้า

หลังจากตัดหญ้าเสร็จแล้ว ให้ขนย้ายเครื่องตัดหญ้าออกจากหน้างาน โปรดดู การขนย้ายเครื่องตัดหญ้าโดยใช้ล้อสำหรับการขนส่งหรือ การขนย้ายเครื่องตัดหญ้าโดยใช้รถพ่วง

การติดตั้งล้อขนส่ง

 1. ขยับขาตั้งไปอยู่ที่ตำแหน่งซ่อมบำรุงล้อขนส่ง โปรดดู ขาตั้ง

 2. สวมล้อเข้ากับเพลา (รูป 21)

  g307661
 3. หมุนคลิปล็อกล้อ (รูป 21) ออกจากศูนย์กลางล้อ เพื่อให้ล้อเลื่อนเข้าไปใกล้เพลามากขึ้น

 4. หมุนล้อเข้าออกจนกระทั่งล้อเลื่อนเข้าไปสุดเพลา และคลิปที่ใช้สำหรับล็อกเข้าที่ในร่องบนเพลา

 5. ทำซ้ำตามขั้นตอนเดียวกันนี้สำหรับล้ออีกฝั่งหนึ่ง

 6. ค่อยๆ ยกอุปกรณ์ลงจากขาตั้ง

การใช้หรือปลดระบบส่งกำลัง

คุณสามารถปลดดรัมออกจากระบบส่งกำลังได้ เพื่อให้ขยับอุปกรณ์ได้ ปลดระบบส่งกำลังเมื่อต้องขยับอุปกรณ์โดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ (เช่น การบำรุงรักษาในพื้นที่คับแคบ)

ก่อนจะใช้งานอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบส่งกำลังอยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้

 1. หาคันควบคุมชุดขับเคลื่อนบนกระปุกเกียร์ระบบส่งกำลัง (รูป 19)

  g345112
 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้งานหรือปลดระบบส่งกำลัง

  • ปลดระบบส่งกำลัง: หมุนคันควบคุมไปที่ตำแหน่งปลด

  • ใช้ระบบส่งกำลัง: หมุนคันควบคุมไปที่ตำแหน่งใช้งาน

การบำรุงรักษา

คำเตือน

การไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้ระบบทำงานล้มเหลวหรือเสียหายก่อนกำหนด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณหรือคนที่อยู่รอบข้าง

คอยบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าให้มีสภาพดีและทำงานอย่างถูกต้องตามที่ระบุในคำแนะนำเหล่านี้

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของเครื่องตัดหญ้าจากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

Important: อย่าเอียงเครื่องตัดหญ้าเกิน 25° การเอียงเครื่องตัดหญ้าเกิน 25° ส่งผลให้น้ำมันเครื่องไหลเข้าห้องเผาไหม้ และ/หรือ น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วออกมาจากฝาถังน้ำมัน

Important: โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของเครื่องยนต์สำหรับขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

 • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

  • จอดเครื่องตัดหญ้าบนพื้นราบ

  • ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเดินรอบเบา

  • ตัดการทำงานของชุดตัดหญ้า

  • ตรวจสอบว่าระบบขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

  • ดึงเบรกมือ

  • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่)

  • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

 • รอให้ชิ้นส่วนเย็นลงก่อนการบำรุงรักษา

 • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่รถกำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

 • หากจำเป็นต้องเดินเครื่องเพื่อทำการปรับแต่งบำรุงรักษา ให้เก็บมือ เท้า เสื้อผ้า และส่วนต่างๆ ของร่างกายออกห่างจากชุดตัดหญ้า อุปกรณ์ต่อพ่วง และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อยู่ให้ห่างจากผู้อื่น

 • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากชุดตัดหญ้า เกียร์ ท่อไอเสีย ตะแกรงหล่อเย็น และเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันไฟไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

 • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนต่างๆ อยู่ในสภาพดี เปลี่ยนชิ้นส่วนและสติกเกอร์ที่สึกหรอ ชำรุด หรือหายไป ดูแลให้ส่วนประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพแน่นหนาเพื่อเครื่องตัดหญ้าปลอดภัยต่อการใช้งาน

 • ตรวจสอบชิ้นส่วนตัวดักจับเศษหญ้าอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น

 • เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

 • หากเครื่องตัดหญ้าต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
หลังจาก 20 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ขันฮาร์ดแวร์แยกมือจับ
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบไส้กรองอากาศ
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดส่วนประกอบไส้กรองอากาศ
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสภาพและปรับหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • เปลี่ยนหัวเทียน
 • รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  Important: ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์:
  จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
  ตรวจสอบการทำงานของคันล็อกเบรก       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง       
  ตรวจสอบไส้กรองอากาศ       
  ทำความสะอาดครีบระบายความร้อนเครื่องยนต์       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบเสียงการทำงานที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบระยะห่างระหว่างพวงใบมีดกับใบมีดล่าง       
  ตรวจสอบความสูงในการตัด       
  ทำสีที่ชำรุด       
  ทำความสะอาดอุปกรณ์       

  บันทึกจุดที่ต้องระวัง

  ตรวจสอบโดย:
  รายการวันที่ข้อมูล
     
     
     
     
     
     
     
     

  ขั้นตอนก่อนการบำรุงรักษา

  การเตรียมเครื่องตัดหญ้าสำหรับการบำรุงรักษา

  คำเตือน

  ในขณะที่คุณกำลังปรับแต่งหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่ อาจมีใครบางคนสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ การสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บรุนแรง

  ปลดคานคลัตช์ ดึงเบรกมือ และดึงสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนการบำรุงรักษา ขยับสายไฟไปทางอื่นเพื่อไม่ให้สายไฟสัมผัสกับหัวเทียนโดยไม่ได้ตั้งใจ

  ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อนการซ่อมบำรุง ทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือปรับแต่งเครื่องตัดหญ้า

  1. จอดเครื่องตัดหญ้าบนพื้นราบ

  2. ดับเครื่องยนต์

  3. ดึงเบรกมือ

  4. รอให้ชิ้นส่วนทั้งหมดหยุดทำงาน และรอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนการบำรุงรักษา การจัดเก็บ หรือการซ่อมแซม

  5. ถอดสายหัวเทียน (รูป 23)

   g265998

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • อย่าเปลี่ยนความเร็วของตัวควบคุมความเร็วหรือเร่งรอบเครื่องมากเกินไป

  • เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง หากต้องถ่ายเอาน้ำมันออกจากถังเชื้อเพลิง ให้ทำข้างนอก

  การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  เติมน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดเหมาะสมประมาณ 0.56 ลิตร (19 ออนซ์ของเหลว) ในห้องข้อเหวี่ยงก่อนสตาร์ท เครื่องยนต์ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงและได้รับการรับรองจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ในระดับ SJ หรือสูงกว่า เลือกความหนืด (น้ำหนัก) น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากอุณหภูมิภายนอก รูป 24 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุณหภูมิ/ความหนืด

  g013375

  Note: น้ำมันเครื่องแบบเกรดรวม (5W-20, 10W-30 และ 10W-40) เพิ่มอัตราการใช้น้ำมันเครื่อง ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องบ่อยๆ หากคุณใช้น้ำมันเครื่องเหล่านี้

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • เวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องคือตอนที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ หรือก่อนที่คุณจะสตาร์ทเครื่องยนต์ในวันนั้น หากคุณสตาร์ทเครื่องยนต์ไปแล้ว รอให้น้ำมันเครื่องไหลกลับเข้าไปสู่อ่างน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนจะวัดระดับน้ำมันเครื่อง

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง โปรดดู การดับเครื่องยนต์

  2. วางเครื่องตัดหญ้าให้เครื่องยนต์อยู่ในระนาบเดียวกัน และทำความสะอาดรอบๆ ท่อเติมน้ำมัน (รูป 25)

   g266053
  3. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

  4. ดึงก้านวัดออกและเช็ดปลายให้สะอาด

  5. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป ()

  6. ดึงก้านวัดออกและตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (รูป 26)

   g019686
  7. หากระดับน้ำมันเครื่องไม่ถูกต้อง เติมหรือระบายน้ำมันเครื่องให้กลับมาอยู่ในระดับที่ถูกต้อง โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 20 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • คำเตือน

  น้ำมันเครื่องอาจจะร้อนหลังจากที่เครื่องยนต์ทำงาน การสัมผัสโดนน้ำมันร้อนๆ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้

  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องร้อนๆ ที่คุณระบายออกมา

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง โปรดดู การดับเครื่องยนต์

  2. วางอ่างใต้จุกระบายเพื่อรองน้ำมัน

  3. ถอดจุกระบาย แหวน และก้านวัด (รูป 25)

  4. จัดวางเครื่องยนต์ให้น้ำมันไหลออกมา

  5. หลังจากน้ำมันไหลออกมาจนหมด ขยับเครื่องยนต์ให้ได้ระนาบ จากนั้นปิดจุกระบายและแหวนอันใหม่

   Note: ทิ้งน้ำมันเกียร์ใช้แล้ว ณ ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  6. เทน้ำมันลงในช่องเติมอย่างช้าๆ จนน้ำมันขึ้นมาอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

  7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำมันได้ระดับที่ถูกต้องบนก้านวัด โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  8. สอดและหมุนก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน

  9. เช็ดน้ำมันที่หกออก

  10. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบไส้กรองอากาศ
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดส่วนประกอบไส้กรองอากาศ
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • Important: อย่าเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ถอดชุดไส้กรองออก เพราะเครื่องยนต์อาจเสียหายอย่างรุนแรงได้

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง โปรดดู การดับเครื่องยนต์

  2. ถอดแป้นเกลียวหางปลาที่ยึดฝาปิดไส้กรองอากาศ (รูป 27)

  3. ถอดฝาปิดไส้กรองอากาศออก

   Note: ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นผงจากฝาปิดร่วงหล่นลงไปในฐาน

  4. ถอดชิ้นส่วนโฟมและกระดาษออกจากฐาน

  5. ถอดชิ้นส่วนโฟมออกจากชิ้นส่วนกระดาษ

  6. ตรวจสอบชิ้นส่วนโฟมและกระดาษ เปลี่ยนชิ้นส่วนหากพบว่าเสียหายหรือสกปรกมาก

   g265999
  7. ทำความสะอาดชิ้นส่วนกระดาษด้วยการเคาะเบาๆ เพื่อเอาฝุ่นออก

   Note: อย่าพยายามแปรงฝุ่นออกจากชิ้นส่วนกระดาษ เพราะแรงจากการแปรงทำให้ฝุ่นเข้าไปติดในเส้นใยกระดาษได้ หากการเคาะไม่สามารถขจัดฝุ่นได้ ให้เปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่

  8. ทำความสะอาดชิ้นส่วนโฟมด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ หรือสารละลายที่ไม่ติดไฟ

   Note: ห้ามใช้น้ำมันเบนซินทำความสะอาดชิ้นส่วนโฟม เพราะอาจเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้

  9. ล้างชิ้นส่วนโฟมและทำให้แห้ง

  10. เช็ดฝุ่นที่ฐานและฝาปิดด้วยผ้าบิดหมาด

   Note: ระวังไม่ให้ฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าไปในท่ออากาศที่เชื่อมต่อกับคาร์บูเรเตอร์

  11. ติดตั้งชิ้นส่วนไส้กรองอากาศกลับเข้าไปและดูให้แน่ใจว่าแต่ละชิ้นส่วนใส่เข้าที่ ใส่แป้นเกลียวหางปลาตัวล่าง

  12. ติดตั้งฝาปิดและใส่แป้นเกลียวหางปลาตัวบนเพื่อยึด

  การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสภาพและปรับหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนหัวเทียน
 • ใช้หัวเทียน NGK BPR6ES หรือเทียบเท่า

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง โปรดดู การดับเครื่องยนต์

  2. ทำความสะอาดรอบหัวเทียน

  3. ถอดหัวเทียนจากหัวกระบอกสูบ

   Important: เปลี่ยนหัวเทียนที่แตก เสียหาย หรือสกปรก ห้ามพ่นทราย ขัด หรือทำความสะอาดขั้ว เพราะหากเศษวัสดุเข้าไปยังกระบอกสูบอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์ได้

  4. ตั้งระยะห่างบนหัวเทียนไปที่ 0.7 ถึง 0.8 มม. (0.028 ถึง 0.031 นิ้ว)

   g000533
  5. ใส่หัวเทียนกลับเข้าไปอย่างระมัดระวังด้วยมือ (เพื่อป้องกันการปีนเกลียว) หมุนจนกระทั่งแน่น

  6. หมุนหัวเทียนเพิ่มอีก ½ รอบหากเป็นหัวเทียนใหม่ แต่หากไม่ใช่หัวเทียนใหม่ ให้หมุนเพิ่มอีก ⅛ ถึง ¼ รอบ

   Important: หัวเทียนที่หลวมจะร้อนมากและอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ส่วนการหมุนหัวเทียนแน่นเกินไปก็อาจทำให้เกลียวบนหัวกระบอกสูบเสียหาย

  7. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การบำรุงรักษาระบบควบคุม

  การปรับสายเคเบิลขับเคลื่อน

  ปรับสายเคเบิลขับเคลื่อนเพื่อให้มีช่องว่าง 1.1 มม. (0.045 นิ้ว) ระหว่างแผ่นคลัตช์กับแผ่นกดคลัตช์

  1. เข้าถึงแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์โดยการถอดฝาครอบคลัตช์ (รูป 29)

   g274480
  2. คลายน็อตสวมทับและปรับสายเคเบิลขับเคลื่อนให้มีช่องว่าง 1.1 มม. (0.045 นิ้ว) ระหว่างแผ่นคลัตช์กับแผ่นกดคลัตช์ (รูป 30 และ รูป 31)

   g309987
   g274479

  การปรับเบรก/เบรกมือ

  ปรับเบรก/เบรกมือ ถ้าเบรกลื่นไถลในขณะใช้งาน

  1. ปลดเบรกมือ

  2. วัดระยะฟรีที่ปลายของมือจับเบรกมือ (รูป 32)

   ระยะฟรีของมือจับควรอยู่ระหว่าง 12.7 ถึง 25.4 มม. (0.50 ถึง 1 นิ้ว) ถ้าระยะฟรีไม่อยู่ภายในช่วงนี้ ทำตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อปรับสายเบรก

   g373542
  3. ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อปรับความตึงของสายเบรก:

   • ตั้งสายเบรกให้แข็งขึ้น โดยคลายน็อตสวมทับตัวหน้า และขันน็อตสวมทับตัวหลังให้แน่น (รูป 33) ทำซ้ำขั้นตอน 2 และปรับความตึง ถ้าจำเป็น

   • ตั้งสายเบรกให้อ่อนลง โดยคลายน็อตสวมทับตัวหลัง และขันน็อตสวมทับตัวหน้าให้แน่น (รูป 33) ทำซ้ำขั้นตอน 2 และปรับความตึง ถ้าจำเป็น

  g344197

  การปรับสายควบคุมใบมีดพวง

  ลดความหย่อนของสายควบคุมใบมีดพวงตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ขยับลูกบิดควบคุมความเร็วใบมีดพวงไปยังตำแหน่งความเร็วใบมีดพวงสูง โปรดดู การปรับความเร็วใบมีดพวง

  2. คลายน็อตสวมทับตัวหลังและขันน็อตสวมทับตัวหน้าให้แน่นขึ้น (รูป 34)

  g311125

  การปรับสายเคเบิลลิ้นเร่ง

  ปรับรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาต่ำและสูง โดยปรับท่อร้อยสายและส่วนหยุดการควบคุมลิ้นเร่ง โปรดดู การปรับรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาต่ำ และ การปรับรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาสูง

  การปรับรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาต่ำ

  Note: สังเกตรอบเครื่องยนต์จากมาตรอัตรารอบ

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบและดึงเบรกมือ

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องยนต์มีอุณหภูมิการทำงานปกติก่อนที่จะปรับสายเคเบิลลิ้นเร่ง

  2. สตาร์ทเครื่องยนต์และใช้ส่วนควบคุมลิ้นเร่งเพื่อลดรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาต่ำ

  3. สังเกตรอบเครื่องยนต์ขณะเดินรอบเบาต่ำบนมาตรอัตรารอบ

   ช่วงที่เหมาะสมของการเดินรอบเบาต่ำคือ 1,800 ถึง 2,000 รอบต่อนาที

  4. คลายสกรูบนข้อรัดท่อร้อยสายเคเบิล (รูป 35)

   g315295
  5. ขยับท่อร้อยสายเคเบิลจนสังเกตเห็น 1,900 รอบต่อนาทีบนมาตรอัตรารอบ

  6. ขันสกรูบนข้อรัดท่อร้อยสายเคเบิลให้แน่น

  การปรับรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาสูง

  Note: สังเกตรอบเครื่องยนต์จากมาตรอัตรารอบ

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบและดึงเบรกมือ

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องยนต์มีอุณหภูมิการทำงานปกติก่อนที่จะปรับสายเคเบิลลิ้นเร่ง

  2. สตาร์ทเครื่องยนต์และใช้ส่วนควบคุมลิ้นเร่งเพื่อเพิ่มรอบเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบาสูง

  3. สังเกตรอบเครื่องยนต์ขณะเดินรอบเบาสูงบนมาตรอัตรารอบ

   ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเดินรอบเบาสูง (สำหรับใช้ในประเทศที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน CE) คือ 3,350 ถึง 3,550 รอบต่อนาที หากมาตรอัตรารอบแสดงความเร็วต่ำกว่า 3,350 หรือสูงกว่า 3,550 รอบต่อนาที ให้ทำตามขั้นตอน 4 ถึง 6 จนกว่าอัตรารอบจะอยู่ระหว่าง 3,350 ถึง 3,550 รอบต่อนาที

   หากคุณใช้อุปกรณ์ในประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน CE ให้ปรับอัตราเดินรอบเบาสูงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

   • อุปกรณ์ Flex 1018: 3,000 รอบต่อนาที

   • อุปกรณ์ Flex 1021: 3,150 รอบต่อนาที

  4. ดับเครื่องยนต์

  5. ปรับส่วนหยุดการควบคุมลิ้นเร่งตามค่าเดินรอบเบาสูงบนมาตรอัตรารอบ

   • เพิ่มขีดแบ่งของการเดินรอบเบาสูง โดยขยับส่วนหยุดการควบคุมลิ้นเร่ง ขึ้น

   • ลดขีดแบ่งของการเดินรอบเบาสูง โดยขยับส่วนหยุดการควบคุมลิ้นเร่ง ลง

   g315976
  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และสังเกตดูค่าการเดินรอบเบาสูงใหม่

   การปรับเสร็จสมบูรณ์เมื่อมาตรอัตรารอบแสดงรอบความเร็วที่เหมาะสมดังรายละเอียดในขั้นตอนที่ 3

  การขันฮาร์ดแวร์แยกมือจับ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 20 ชั่วโมงแรก
 • ขันฮาร์ดแวร์แยกมือจับ
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. คลายสลักเกลียวและน็อตดังที่แสดงใน รูป 37

   g309999
  3. ดันมือจับไปข้างหน้าให้มากที่สุด

  4. ขณะที่รองรับมือจับอยู่ ขันสลักเกลียวและน็อตที่คุณคลายในขั้นตอนที่ 2 จนได้แรงบิด 68 ถึง 75 นิวตันเมตร (50 ถึง 55 ฟุตปอนด์)

   Note: หาผู้ช่วยมาช่วยรองรับมือจับหรือขันฮาร์ดแวร์

  5. ปล่อยมือจับ

  การบำรุงรักษาชุดตัดหญ้า

  ความปลอดภัยเกี่ยวกับใบมีด

  ใช้ความระมัดระวังขณะตรวจสอบชุดตัดหญ้าแบบใบมีดพวง สวมใส่ถุงมือและใช้ความระมัดระวังขณะบำรุงรักษาใบมีด

  ใบมีดหรือใบมีดล่างที่สึกหรือเสียหายอาจจะแตกออกได้ และชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปโดนตัวคุณหรือผู้อื่น จนอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  • ตรวจสอบเป็นระยะว่าใบมีดหรือใบมีดล่างสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่

  • ใช้ความระมัดระวังขณะที่ตรวจสอบใบมีด สวมใส่ถุงมือและใช้ความระมัดระวังขณะบำรุงรักษาใบมีด ให้เปลี่ยนหรือลับใบมีดเท่านั้น ห้ามยืดหรือเชื่อมใบมีดเด็ดขาด

  การติดตั้งชุดตัดหญ้า

  1. ขยับขาตั้งไปอยู่ที่ตำแหน่งซ่อมบำรุงชุดตัดหญ้า โปรดดู ขาตั้ง

  2. เรียงชุดตัดหญ้าให้ตรงกับกรอบ

  3. ขยับสลักแขวนลงเพื่อยึดชุดตัดหญ้าเข้ากับอุปกรณ์ (รูป 38)

   g307906
  4. ขยับปลอกออกจากร่องของเพลาประกับระบบส่งกำลัง และสอดท่อหกเหลี่ยมเข้าไปในเพลาประกับของชุดตัดหญ้า (รูป 38)

  5. ติดตั้งตะกร้าหญ้า

  การถอดชุดตัดหญ้า

  Note: ท่อหกเหลี่ยมจะปลดออก ถ้าคุณใช้งานชุดขับใบมีดพวงขณะที่ถอดชุดตัดหญ้าออก

  1. ขยับขาตั้งไปอยู่ที่ตำแหน่งซ่อมบำรุงชุดตัดหญ้า โปรดดู ขาตั้ง

  2. ถอดตะกร้าหญ้า (ถ้าติดตั้งไว้)

  3. ขยับปลอก (รูป 39) ลงในร่องเพลาระบบส่งกำลัง

   Note: วิธีนี้จะคลายความตึงจากสปริง

  4. เลื่อนท่อหกเหลี่ยมออกจากเพลาประกับของชุดตัดหญ้า (รูป 39)

   g307907
  5. ขยับสลักแขวนขึ้นเพื่อปลดชุดตัดหญ้าออกจากอุปกรณ์ (รูป 39)

  6. ถอดชุดตัดหญ้าออกจากกรอบ

  การลับคมชุดตัดหญ้า

  หากต้องการลับคมชุดตัดหญ้า ให้ใช้ชุดลับคม Access (รุ่น 139-4342) โปรดดูคำแนะนำการใช้งานในชุดคำแนะนำในการติดตั้ง ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro เพื่อซื้อชุดอุปกรณ์นี้

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากตำแหน่งผู้ใช้งาน รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บเครื่องตัดหญ้า

  • อย่าจัดเก็บรถหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

  การจัดเก็บเครื่องตัดหญ้า

  1. กำจัดเศษหญ้า ดิน และคราบต่างๆ ออกจากชิ้นส่วนภายนอกทั้งหมด โดยเฉพาะเครื่องยนต์ กำจัดดินและเศษหญ้าออกจากด้านนอกของครีบบนหัวกระบอกสูบและปลอกตัวพ่น

   Important: คุณสามารถล้างเครื่องตัดหญ้าได้โดยใช้ผงซักฟอกอ่อนๆ และน้ำเปล่า อย่าฉีดน้ำอัดแรงดัน หลีกเลี่ยงการใช้น้่ำปริมาณมาก โดยเฉพาะบริเวณก้านควบคุมและเครื่องยนต์

  2. หากต้องจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 30 วัน) ให้ใส่สารคงสภาพ/สารปรับสภาพลงในน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถัง

   1. เดินเครื่องเพื่อจ่ายน้ำมันที่มีสารปรับสภาพไปในเครื่องยนต์เป็นเวลา 5 นาที

   2. ดับเครื่องแล้วรอให้เครื่องย็นแล้วจึงระบายน้ำมันออก หรือ เดินเครื่องจนกระทั่งเครื่องดับ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

   3. สตาร์ทเครื่องยนต์และเดินเครื่องจนดับ สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง โดยปรับปริมาณอากาศไปที่ตำแหน่งปิด จนเครื่องสตาร์ทไม่ติด

   4. ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียน

   5. เทเชื้อเพลิงทิ้งอย่างเหมาะสม และรีไซเคิลตามกฎหมายท้องถิ่น

    Note: ห้ามเก็บเชื้อเพลิงที่ใส่สารคงสภาพ/สารปรับสภาพไว้นานกว่าระยะเวลาที่แนะนำโดยผู้ผลิตสารคงสภาพ

  3. ตรวจสอบและขันสลัก น็อต และสกรูทั้งหมด ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย

  4. ซ่อมสีรอยขีดข่วนและพื้นผิวที่เปิดถึงโลหะทั้งหมด สีสามารถซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  5. จัดเก็บเครื่องตัดหญ้าในพื้นที่จัดเก็บหรือโรงรถที่แห้งและสะอาด คลุมเครื่องตัดหญ้าไว้เพื่อป้องกันและรักษาความสะอาด