Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă, prevăzută cu scaun este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, pentru aplicații comerciale. Este concepută în principal pentru tunderea ierbii de pe gazoanele bine întreținute din parcuri, terenuri de golf, terenuri de sport, de-a lungul drumurilor și în spații comerciale. Mașina nu este concepută pentru tăierea tufișurilor sau pentru utilizări agricole.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

g224169

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Este o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443 folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă dacă motorul nu este echipat cu un amortizor parascântei, conform Secțiunii 4442, păstrat în stare bună de funcționare sau dacă motorul nu este construit, echipat şi întreţinut pentru prevenirea incendiilor.

Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii privitoare la Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu ANSI B71.4-2017 (când finalizați procedurile de configurare) și EN ISO 5395.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu utilizați mașina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mașină și funcționând corespunzător.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de piesele rotative. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor înainte de a părăsi poziţia operatorului și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea acesteia.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Aplicați pentru mașini non-CE

decal133-8062

Aplicați pentru mașini non-CE

decal125-6135

Aplicați pe piesa nr. 134-0539 pentru mașini non-CE

decal134-1986
decal134-0539

Reglare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Încărcarea bateriei

 1. Conectați un încărcător de baterie de 3-4 A la bornele bateriei. Încărcați bateria la 3-4 A până când greutatea specifică a electrolitului este de 1,250 sau mai mare și temperatura bateriei este de cel puțin 16 °C, cu descărcare liberă a gazului la nivelul tuturor celulelor.

 2. Atunci când bateria este încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică și deconectați încărcătorului de la clemele bateriei.

  Note: Încărcarea incompletă poate cauza acumularea de gaz în baterie și revărsarea acidului acesteia, provocând coroziunea și deteriorarea mașinii.

Verificarea nivelurilor lichidelor

Verificarea presiunii din anvelope

Specificație privind presiunea din anvelopele față și spate: 1,40 bar.

Specificație cu privire la presiunea din anvelopele roților pivotante: 1,50 bar.

Verificați presiunea din anvelopele față și spate înainte de a porni motorul pentru prima dată.

Note: Anvelopele pot fi umflate excesiv sau insuficient pentru transport; prin urmare, poate fi necesar să reglați presiunea aerului din anvelope.

g001055

Montarea punții mașinii de tuns iarba

 1. Îndepărtați unitatea de tracțiune și puntea mașinii de tuns iarba de pe paletul de transport.

 2. Montați puntea mașinii de tuns iarba la unitatea de tracțiune; consultați Montarea punții mașinii de tuns iarba.

Rezumat al produsului

g224574
g224634

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Panou de bord

g213936

Manetă de înclinare coloană de direcție

Rotiți maneta de înclinare a coloanei de direcție (Figura 6) în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera coloana de direcție și deplasați-o în poziția dorită.

Rotiți maneta în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa în poziția dorită.

Indicator de încărcare

Indicatorul de încărcare (Figura 6) se aprinde dacă sistemul de încărcare electrică funcționează sub valoarea normală de funcționare. Verificați și/sau reparați sistemul de încărcare electrică.

Indicator bujie incandescentă

Indicatorul cu privire la bujia incandescentă (Figura 6) se aprinde în culoarea roșie atunci când sunt activate bujiile incandescente.

Indicator de avertizare presiune ulei

Indicatorul de avertizare presiune ulei (Figura 6) se aprinde dacă presiunea uleiului de motor scade sub un nivel sigur în timp ce motorul este pornit. Dacă lampa se aprinde intermitent sau rămâne aprinsă, opriți mașina, opriți motorul și verificați nivelul uleiului. Dacă nivelul uleiului este într-un interval acceptabil, dar lampa nu se stinge atunci când motorul funcționează, opriți imediat motorul și contactați distribuitorul autorizat Toro pentru asistență.

Verificați funcționarea lămpii avertizare după cum urmează:

 1. Cuplați frâna de parcare.

 2. Rotiți cheia în poziția PORNIT/PREîNCăLZIRE, dar nu porniți motorul.

  Note: Lampa de avertizare presiune ulei trebuie să se aprindă în culoarea roșie. Dacă lampa nu funcționează, fie este ars becul, fie există o defecțiune în sistem care trebuie să fie remediată.

Indicator privind restricția filtrului de aer

Indicatorul privind restricția filtrului de aer (Figura 6) se aprinde dacă filtrul de aer trebuie curățat sau înlocuit; consultați Efectuarea lucrărilor de service pentru filtrele de aer.

Indicator lumină de lucru

Indicator pentru lumina de lucru (Figura 6) se aprinde atunci când lumina de lucru este aprinsă.

Indicator lumini de drum

Indicatorul pentru luminile de drum (Figura 6) se aprinde atunci când luminile drum sunt aprinse.

Indicator buncăr ridicat

Indicatorul pentru buncăr ridicat (Figura 6) se aprinde atunci când buncărul este ridicat din poziția de colectare a ierbii.

Coborâți buncărul pentru a stinge indicatorul.

Indicator frână de parcare

Indicatorul pentru frâna de parcare (Figura 6) se aprinde dacă este cuplată frâna de parcare.

Comutator priză de putere

Comutatorul prizei de putere (Figura 6) are 2 poziții: ÎN EXTERIOR (cuplare) și ÎN INTERIOR (decuplare). Trageți comutatorul prizei de putere pentru a cupla dispozitivul de atașare sau lamele punții mașinii de tuns iarba. Apăsați comutatorul pentru a decupla dispozitivul de atașare.

Note: Dacă părăsiți scaunul operatorului în timp ce comutatorul prizei de putere este în poziția PORNIT, mașina oprește automat motorul după o secundă de întârziere; consultați Resetarea funcției priză de putere.

Comutator lumini de avarie

Apăsați în față comutatorul pentru luminile de avarie (Figura 6) pentru a le aprinde.

Apăsați în spate comutatorul pentru luminile de avarie pentru a le stinge.

Comutator diferenţial autoblocant

Apăsați în față comutatorul pentru diferenţialul autoblocant (Figura 6) pentru a cupla diferenţialul autoblocant.

Apăsați în spate comutatorul pentru a decupla diferenţial autoblocant.

Comutator inversare ventilator radiator

Apăsați în față comutatorul pentru inversarea ventilatorului radiatorului (Figura 6) pentru a cupla ciclul de inversare a ventilatorului radiatorului.

Comutator girofar

Apăsați în față comutatorul pentru girofar (Figura 6) pentru a aprinde girofarul.

Apăsați comutatorul în spate pentru a stinge girofarul.

Manetă lumină semnalizatoare de direcție/lumini de drum/lumină de lucru

Rotiți spre față maneta (Figura 6) până la prima fantă pentru a aprinde lumina de lucru.

Rotiți spre față maneta până la a doua fantă pentru a aprinde luminile de drum.

Rotiți maneta spre spate pentru a stinge luminile.

Împingeți maneta în față pentru a aprinde lumina semnalizatoare de direcție dreapta. Trageți maneta în spate pentru a aprinde lumina semnalizatoare de direcție stânga.

Buton pentru claxon

Apăsați butonul pentru claxon pentru a activa claxonul (Figura 6).

Pedală de frână

Folosiți pedala de frână pentru (Figura 7) a opri sau încetini mașina.

g213964

Pedală de tracțiune

Utilizați pedala de tracțiune (Figura 7) pentru deplasarea mașinii în față sau în spate. Apăsați partea de sus a pedalei pentru a deplasa mașina în față și partea de jos pentru a deplasa mașina în marșarier. Viteza la sol depinde de cât de mult apăsați pedala. Pentru viteza de deplasare maximă, deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID și apăsați complet pedala de tracțiune. Viteza maximă de deplasare în față este de aproximativ 14 km/h. Pentru a obține putere maximă în condiții de sarcină grea sau când urcați o pantă, deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID și mențineți turația motorului ridicată, în timp ce apăsați treptat pedala de tracțiune. Când turația motorului începe să scadă, eliberați ușor pedala de tracțiune pentru a permite creșterea turației motorului.

Element de blocare frână de parcare

În timp ce apăsați pedala de frână, apăsați în față elementul de blocare a frânei de parcare (Figura 7) pentru a bloca frâna de parcare în poziția cuplată. Pentru a elibera frâna de parcare, apăsați în față pedala de frână. Elementul de blocare a frânei de parcare se dezactivează automat.

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil (Figura 8) arată nivelul combustibilului rămas în rezervor.

g213963

Indicator de temperatură a motorului

Indicatorul de temperatură a motorului (Figura 8) arată temperatura curentă a acestuia.

Comutator înălțime de tăiere

Utilizați comutatorul pentru înălțimea de tăiere (Figura 8) pentru a ridica sau coborî până la înălțimea de tăiere dorită.

Indicator înălţime de tăiere

Indicatorul pentru înălţimea de tăiere (Figura 9) arată înălțimea de tăiere nominală a punții mașinii de tuns iarba.

g232025

Manetă de accelerație

Utilizați maneta de accelerație (Figura 8) pentru a controla turația motorului. Deplasarea manetei de accelerație în față în poziția RAPID mărește turația motorului. Deplasarea manetei de accelerație în spate în poziția LENT reduce turația motorului. Maneta de accelerație controlează viteza lamelor și, cu pedala de tracțiune, controlează viteza de deplasare a mașinii.

Contor orar/indicator de service

Contorul orar (Figura 8) înregistrează și afișează orele însumate de funcționare a motorului.

Indicatorul de service afișează numărul de ore până la următoarea schimbare a uleiului de motor și a filtrului.

Note: Indicatorul afișează automat în mod intermitent OIL CHANGE (SCHIMBARE ULEI)” atunci când trebuie să schimbați uleiul de motor și filtrul.

Indicatorul de service afișează, de asemenea, numărul de ore până când trebuie să lubrifiați mașina.

Note: Indicatorul automat în mod intermitent LUBE (LUBRIFIANT)” atunci când trebuie să lubrifiați mașina.

Apăsați butonul PORNIT pe contorul orar/indicatorul de service pentru a selecta funcția pe ecran.

Important: În primele 50 de ore în modul de schimbare a uleiului, aveți grijă să nu țineți apăsat din greșeală butonul contorului orar mai mult de 6 secunde. Menținerea butonului apăsat mai mult de 6 secunde va seta intervalul de service pentru ulei de la 50 de ore la 250 de ore.

După schimbarea uleiului de motor și a filtrului sau după lubrifierea mașinii și a punții mașinii de tuns iarba, efectuați următoarele:

 1. Apăsați butonul până ajungeți la ecranul dorit.

 2. Apăsați butonul continuu timp de 6 secunde, până când indicatorul nu mai este afișat intermitent.

Note: Nu puteți reseta orele totale de lucru ale mașinii.

Manetă ridicare punte

Trageți în sus inelul de blocare a manetei de ridicare a punții (Figura 10) și deplasați maneta în spate pentru a ridica puntea mașinii de tuns iarba.

Trageți în sus inelul de blocare a manetei de ridicare a punții (Figura 10) și deplasați maneta în față pentru a coborî puntea și a o lăsa în poziția de flotare.

Important: Pentru a evita deteriorarea sistemului de ridicare a punții, deplasați maneta de ridicare a punții în poziția în față (FLOTARE) ori de câte ori conduceți mașina cu puntea pe sol.

Note: Coborâți puntea și buncărul ori de câte ori nu utilizați mașina.

g213965

Manetă ridicare buncăr

Trageți în sus inelul de blocare a manetei de ridicare a buncărului (Figura 10) și deplasați maneta în spate pentru a ridica buncărul.

Trageți în sus inelul de blocare a manetei de ridicare a buncărului și deplasați maneta spre față pentru a coborî buncărul.

Manetă descărcare buncăr

Trageți în sus inelul de blocare a manetei de descărcare buncăr (Figura 10) și deplasați maneta spre spate pentru a descărca reziduurile de iarbă din buncăr.

Trageți în sus inelul de blocare a manetei de descărcare buncăr și deplasați maneta spre față pentru a închide buncărul după descărcare.

Comutator de contact

Cheia de contact are 4 poziții: OPRIT, LUMINI APRINSE, PORNIT/PREîNCăLZIRE și START.

Note: Poziția LUMINI APRINSE controlează luminile de lucru.Atunci când rotiți cheia din poziția OPRIT în poziția LUMINI APRINSE se aprind luminile.Atunci când rotiți cheia din poziția PORNIT/PREîNCăLZIRE în poziția LUMINI APRINSE motorul continuă să funcționeze și se aprind luminile.

Note: Dacă motorul se oprește și cheia este în poziția LUMINI APRINSE sau PORNIT/PREîNCăLZIRE și părăsiți scaunul operatorului, după o scurtă întârziere se va auzi o alarmă pentru a vă avertiza să rotiți cheia în poziția OPRIT.

g214136

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

g214888
DescriereFigura 12 ReferințăDimensiune sau greutate
Înălțime cu bara antiruliu ridicată E207 cm
Înălțime cu bara antiruliu coborâtăG166 cm
Lungime totalăD291 cm
Lăţime totalăB143 cm
AmpatamentC119 cm
Lățime bandă de rulare roată fațăA95 cm
Lățime bandă de rulare roată spateF96 cm
Gardă la sol 15 cm
Greutate netă (cu puntea mașinii de tuns iarba) 1005 kg
Greutate netă (fără puntea mașinii de tuns iarba) 835 kg
Greutate brută maximă 1190 kg
Limită de greutate osie față 1000 kg
Limită de greutate osie spate 500 kg

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Utilizați doar piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor înainte de a părăsi poziţia operatorului și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi rapid maşina și motorul.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Înainte de cosire, inspectați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că lamele, șuruburile și ansamblurile de tăiere sunt în stare bună de funcționare. Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care mașina le-ar putea proiecta.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în Listă de verificare pentru întreținerea zilnică.

Verificarea presiunii din anvelope

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Specificație privind presiunea din anvelopele față și spate: 1,40 bar.

  Specificație cu privire la presiunea din anvelopele roților pivotante: 1,50 bar.

  Pericol

  Presiunea scăzută din anvelope reduce stabilitatea mașinii pe un teren înclinat. Acest lucru ar putea cauza răsturnarea mașinii, putând avea ca rezultat vătămări corporale sau deces.

  Asigurați o umflare corespunzătoare a anvelopelor.

  Verificați presiunea din anvelopele față și spate. Adăugați sau îndepărtați aer după cum este necesar pentru a regla presiunea aerului din anvelope conform specificațiilor.

  Important: Mențineți presiunea în toate anvelopele pentru a asigura o calitate de tăiere constantă și o performanță adecvată a mașinii.Verificați presiunea aerului din toate anvelopele înainte de a utiliza mașina.

  g001055

  Verificarea sistemului de blocare de siguranță

  Obiectivul sistemului de blocare de siguranță este de a preveni pornirea motorului, cu excepția cazului în care pedala de tracțiune este în poziția neutră, comutatorul prizei de putere este în poziția OPRIT, este cuplată frâna de parcare sau operatorul este așezat pe scaun.

  În plus, motorul trebuie să se oprească atunci când:

  • Operatorul părăsește scaunul și comutatorul prizei de putere este în poziția PORNIT;

  • Operatorul părăsește scaunul și pedala de tracțiune nu se află în poziția neutră;

  • Este apăsată pedala de tracțiune și frâna de parcare este cuplată.

  Avertisment

  În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

  • Nu modificați comutatoarele de blocare.

  • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

  Verificarea sistemului de blocare de siguranță a pornirii motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță a pornirii motorului.
 • Verificaţi funcţionarea comutatoarelor pentru blocarea de siguranță, efectuând următoarele:

  Tabel referitor la blocarea pornirii motorului

  CondiţiiRezultat
  Frână de parcare eliberatăMotorul nu trebuie să pornească.
  Pedala de tracțiune este în poziția neutră
  Comutatorul prizei de putere este în poziţia OPRIT
  Operatorul nu este așezat pe scaun
  Frână de parcare eliberatăMotorul trebuie să pornească.
  Pedala de tracțiune este în poziția neutră
  Comutatorul prizei de putere este în poziţia OPRIT
  Operatorul este așezat pe scaun
  Frână de parcare eliberatăMotorul nu trebuie să pornească.
  Pedală de tracțiune apăsată
  Comutatorul prizei de putere este în poziţia OPRIT
  Operatorul este așezat pe scaun
  Frână de parcare cuplatăMotorul nu trebuie să pornească.
  Pedală de tracțiune apăsată
  Comutatorul prizei de putere este în poziţia OPRIT
  Operatorul este așezat pe scaun
  Frână de parcare cuplatăMotorul trebuie să pornească.
  Pedala de tracțiune este în poziția neutră
  Comutatorul prizei de putere este în poziţia OPRIT
  Operatorul nu este așezat pe scaun

  Verificarea sistemului de blocare de siguranță a opririi motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță a opririi motorului.
 • Înainte de a efectua următoarele verificări, efectuați următoarele:

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasaţi pedala de tracțiune în poziția neutră.

  4. Decuplați priza de putere.

  5. Porniți motorul.

  6. Decuplați frâna de parcare.

  Verificaţi funcţionarea comutatoarelor pentru blocarea de siguranță, efectuând următoarele:

  Tabel referitor la blocarea opririi motorului

  CondiţiiRezultat
  Frână de parcare eliberatăMotorul trebuie să se oprească.
  Operatorul se ridică ușor de pe scaun
  Frână de parcare cuplatăMotorul trebuie să continue să funcționeze.
  Operatorul se ridică ușor de pe scaun
  Frână de parcare cuplatăMotorul trebuie să se oprească.
  Operatorul este așezat pe scaun
  Pedală de tracțiune apăsată
  Frână de parcare eliberatăMotorul trebuie să continue să funcționeze.
  Operatorul este așezat pe scaun
  Pedală de tracțiune apăsată

  Verificarea sistemului de blocare de siguranță a prizei de putere

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță a prizei de putere.
 • Înainte de a efectua următoarele verificări, efectuați următoarele:

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasaţi pedala de tracțiune în poziția neutră.

  4. Decuplați priza de putere.

  5. Porniți motorul.

  6. Decuplați frâna de parcare.

  Verificaţi funcţionarea comutatoarelor pentru blocarea de siguranță, efectuând următoarele:

  Tabel referitor la blocarea prizei de putere

  CondiţiiRezultat
  Comutator priză de putere în poziția PORNIT și punte a mașinii de tuns iarba în funcțiuneMotorul și puntea mașinii de tuns iarba trebuie să se oprească.
  Operatorul se ridică ușor de pe scaun
  Comutator priză de putere în poziția PORNIT și punte a mașinii de tuns iarba în funcțiunePuntea mașinii de tuns iarba trebuie să se oprească.
  Ridicare buncăr

  Verificarea sistemului de blocare de siguranță de alarmă de marșarier

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță de alarmă de marșarier.
 • Verificaţi funcţionarea comutatoarelor pentru blocarea de siguranță, efectuând următoarele:

  Tabel referitor la alarma de marșarier

  CondiţiiRezultat
  Ceie în poziția FUNCțIONARETrebuie să fie emisă alarma sonoră de marșarier.
  Pedală de tracțiune în marșarier

  Adăugare de combustibil

  Utilizați doar motorină curată și proaspătă sau combustibili biodiesel cu conținut scăzut de sulf (<500 ppm) sau ultrascăzut (<15 ppm). Cifra cetanică minimă trebuie să fie 40. Achiziționați combustibil în cantități care pot fi folosite în 180 de zile pentru a asigura prospețimea combustibilului.

  Capacitatea rezervorului de combustibil: 41 l

  Utilizați motorină pentru vară (nr. 2-D) la temperaturi de peste -7 °C și pentru iarnă (nr. 1-D sau amestec nr. 1-D/2-D) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece care vor facilita pornirea și vor reduce colmatarea filtrului de combustibil.

  Utilizarea combustibilului de vară la temperaturi de peste -7 °C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul de iarnă.

  Important: Nu folosiți kerosen sau benzină în loc de motorină. Nerespectarea acestei măsuri de precauție va cauza deteriorarea motorului.

  Compatibilitate cu combustibili biodiesel

  Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

  • Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.

  • Compoziția amestecului de combustibilului trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

  • Dacă vărsați amestecuri de combustibil biodiesel, combustibilul poate deteriora suprafețele vopsite.

  • Utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu un conținut mai mic pentru o vreme rece.

  • Monitorizați garniturile, furtunurile și garniturile în contact cu combustibilul, deoarece acestea se pot degrada în timp.

  • Trebuie să aveți în vedere obturarea filtrului de combustibil la o perioadă după trecerea la amestecuri biodiesel.

  • Contactați distribuitorul autorizat Toro dacă doriți să obțineți informații suplimentare privind combustibilul biodiesel.

  Umplerea rezervorului de combustibil

  Note: Dacă este posibil, umpleți rezervorul de combustibil după fiecare utilizare; acest lucru minimizează posibila acumulare de condens în interiorul rezervorului de combustibil.

  g214279

  Reglarea sistemului de protecție împotriva răsturnării (ROPS)

  Atenţie

  Pentru evita rănirea sau decesul în urma unei răsturnări, mențineți bara antiruliu în poziția ridicată și blocată și utilizați centura de siguranță.

  Asigurați-vă că scaunul este fixat cu elementul de fixare a scaunului.

  Atenţie

  Nu există nicio protecție împotriva răsturnării atunci când bara antiruliu este în poziție coborâtă.

  • Nu utilizați mașina pe un teren denivelat sau pe un teren în pantă cu bara antiruliu în poziție coborâtă.

  • Coborâți bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar.

  • Nu purtați centura de siguranță atunci când bara antiruliu este în poziție coborâtă.

  • Conduceți încet și cu grijă.

  • Ridicați bara antiruliu imediat ce permite spațiul.

  • Verificați cu atenție dacă aveți spațiu suficient deasupra (de exemplu, atenție la ramuri, cadre de uși, cabluri electrice) înainte de deplasarea pe sub obiecte și nu intrați în contact cu acestea.

  Coborârea barei antiruliu

  Important: Coborâți bara antiruliu doar atunci când este absolut necesar.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Înclinați scaunul în față (Figura 15).

  5. Îndepărtați știfturile de la bara antiruliu (Figura 15).

  6. Coborâți bara antiruliu și fixați-o cu știfturile (Figura 15).

  7. Înclinați scaunul din spate în poziția blocată (Figura 15).

  g218001

  Ridicarea barei antiruliu

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Înclinați scaunul în față (Figura 16).

  5. Îndepărtați știfturile de la bara antiruliu (Figura 16).

  6. Ridicați bara antiruliu și fixați-o cu știfturile (Figura 16).

  7. Înclinați scaunul din spate în poziția blocată (Figura 16).

  g218002

  Reglarea înclinării coloanei de direcție

  Reglați înclinarea coloanei de direcție în poziția dorită, așa cum se arată în Figura 17.

  g214731

  Poziționarea scaunului

  Scaunul poate fi deplasat înainte și înapoi. Poziționați scaunul astfel încât să puteți controla optim mașina și să vă bucurați de confort.

  Pentru reglare, trageți în sus maneta și deplasați scaunul înainte sau înapoi (Figura 18).

  g215133

  Reglarea suspensiei scaunului

  1. Trageți maneta de reglare a suspensiei scaunului (Figura 19).

  2. În timp ce stați pe scaun, reglați suspensia scaunului după cum urmează:

   • Pentru o suspensie mai fermă, trageți maneta de reglare a suspensiei scaunului de câte ori este necesar.

   • Pentru o suspensie mai moale, apăsați în jos maneta de reglare a suspensiei scaunului de câte ori este necesar.

  3. Când săgeata este în mijloc, apăsați maneta înapoi.

  g215273

  Înclinarea spătarului scaunului

  Trageți maneta (Figura 20) în sus pentru a înclina spătarul scaunului.

  g215274

  Reglarea suportului lombar al scaunului

  Rotiți suportul lombar al scaunului (Figura 21) în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări suportul lombar.

  Rotiți suportul lombar al scaunului în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce suportul lombar.

  g215272

  Înclinarea scaunului în față

  Ridicați maneta pentru înclinarea scaunului (Figura 22) și înclinați scaunul în față.

  g216164

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră, că frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.

  • Nu transportați persoane cu mașina și țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

  • Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

  • Evitați să tundeți iarba în condiții de umezeală. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea mașinii.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de piesele rotative. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

  • Uitați-vă în spate și în jos înainte de a deplasa mașina în marșarier pentru a vă asigura că drumul este liber.

  • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Opriți lamele când nu tundeți iarba.

  • Opriți mașina, îndepărtați cheia și așteptați până ce se opresc toate piesele mobile înainte de a verifica un dispozitiv de atașare după lovirea unui obiect sau dacă mașina vibrează anormal. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Decuplați dispozitivele de acționare de la unitatea de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până ce toate piesele mobile se opresc înainte de a regla înălțimea de tăiere (cu excepția cazului în care o puteți regla din poziția de operare).

  • Operați motorul numai în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Nu utilizaţi maşina drept vehicul de tractare.

  • Utilizați numai accesorii, dispozitive de atașare și piese de schimb aprobate de Toro.

  Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

  • ROPS este un dispozitiv de siguranță integral și eficient.

  • Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe mașină.

  • Asigurați-vă că centura de siguranță este montată la mașină.

  • Trageți centura de siguranță și conectați-o la catarama de pe partea cealaltă a scaunului.

  • Pentru a deconecta centura de siguranță, susțineți-o, apăsați butonul de pe cataramă pentru a elibera centura și ghidați-o în deschiderea de retragere automată. Asigurați-vă că puteți elibera cureaua rapid în caz de urgență.

  • Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu acestea.

  • Păstrați sistemul ROPS într-o stare de funcționare optimă, inspectându-l periodic pentru deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.

  • Înlocuiți componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

  Siguranță ROPS suplimentară pentru mașinile cu bară antiruliu rabatabilă

  • Mențineți bara antiruliu rabatabilă în poziția ridicată și blocată și utilizați centura de siguranță atunci când operați mașina cu bara antiruliu în poziția ridicată.

  • Coborâți o bară antiruliu pliabilă doar când este necesar. Nu purtați o centură de siguranță atunci când bara antiruliu este pliată.

  • Rețineți că nu există protecție împotriva răsturnării atunci când o bară antiruliu pliată este în poziția inferioară.

  • Verificați zona pe care o veți cosi și nu pliați niciodată o bară antiruliu pliabilă în zonele în care există pante sau apă.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară.

  • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii, inclusiv întregul spațiu. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Consultați instrucțiunile privind pantele indicate mai jos pentru operarea mașinii pe pante și pentru a stabili dacă puteți opera mașina în condițiile din ziua respectivă și la locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mașinii.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați să schimbați brusc viteza sau direcția. Virați ușor și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Dacă există pericole, cosiți panta cu o mașină controlată pietonal.

  • Dacă este posibil, mențineți unitatea (unitățile) de tăiere coborâtă(e) la sol în timpul utilizării pe pantă. Ridicarea unității (unităților) de tăiere timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  • Fiți extrem de precaut cu sistemele de colectare a ierbii sau alte dispozitive de atașare. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului.

  Pornirea motorului

  Important: Este posibil să fie necesar să purjați sistemul de alimentare cu combustibil atunci când porniți o mașină nouă, când motorul nu mai funcționează din cauza lipsei de combustibil sau când ați înlocuit sau ați efectuat lucrări de service pentru componentele sistemului de alimentare.

  1. Ridicați bara antiruliu și blocați-o în poziție.

  2. Așezați-vă pe scaun și cuplați centura de siguranță.

  3. Asigurați-vă că frâna de parcare este cuplată și comutatorul prizei de putere este în poziția OPRIT.

  4. Eliberați pedala de tracțiune și asigurați-vă că este în poziția neutră.

  5. Rotiți cheia de contact în poziția PORNIT/PREîNCăLZIRE.

   Note: Un temporizator automat controlează apoi preîncălzirea pentru câteva secunde.

  6. După preîncălzire, rotiți cheia de contact în poziția Start, porniți motorul timp de cel mult 15 secunde și eliberați cheia atunci când pornește motorul.

   Note: Dacă este necesară o preîncălzire suplimentară, rotiți cheia în poziția OPRIRE, apoi în poziția PORNIRE/PREîNCăLZIRE. Repetați acest proces după cum este cerut.

  7. Deplasați maneta de accelerație la turația de ralanti sau accelerație parțială și rulați motorul până se încălzește.

   Important: Când porniți motorul pentru prima dată sau după ce ați schimbat uleiul de motor, uleiul hidraulic, după o revizie a motorului sau după înlocuirea componentelor de tracțiune, acționați mașina în față și în marșarier timp de 1 până la 2 minute. De asemenea, acţionaţi maneta de ridicare şi maneta prizei de putere pentru a vă asigura că toate piesele funcţionează corect. Rotiți volanul la stânga și la dreapta pentru a verifica răspunsul direcției. Apoi opriți motorul, verificați nivelul lichidului și dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite și orice alte defecțiuni.

  Oprirea motorului

  Avertisment

  Pentru a preveni vătămările corporale, opriți motorul și așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a verifica dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite sau alte defecțiuni.

  1. Deplasați maneta de accelerație în spate, în poziția de deplasare LENTă.

  2. Deplasaţi comutatorul prizei de putere în poziţia OPRIRE.

  3. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT. Scoateți cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentală.

  Note: Dacă motorul se oprește și cheia este în poziția LUMINI APRINSE sau PORNIT/PREîNCăLZIRE și părăsiți scaunul operatorului, după o scurtă întârziere se va auzi o alarmă pentru a vă avertiza să rotiți cheia în poziția OPRIT.

  Cuplarea frânei de parcare

  1. Apăsați pedala de frână.

  2. Apăsați elementul de blocare a frânei de parcare și eliberați pedala frânei pentru a cupla frâna de parcare.

  Decuplarea frânei de parcare

  Apăsați pedala frânei pentru a decupla frâna de parcare.

  Utilizarea buncărului

  Siguranță pentru utilizarea buncărului

  • Când descărcați, nu lăsați pe nimeni să stea în spatele mașinii.

  • Asigurați-vă că există suficient spațiu deasupra atunci când ridicați buncărul; în caz contrar, puteți deteriora mașina.

  • Acordați o atenție sporită atunci când lucrați pe suprafețe umede, pe pante, la viteze mai mari sau la sarcină maximă. Timpul de oprire crește la sarcină maximă.

  • Țineţi toți trecătorii la distanţă. Înainte de a conduce în marșarier, priviți în spate și asigurați-vă că nu se află nimeni în spatele mașinii. Conduceți în marșarier cu viteză mică.

  • Acordați atenție sporită și evitați deplasarea mașinii cu buncărul în poziție ridicată.

  • Țineți trecătorii la distanță de mașină atunci când coborâți buncărul.

  Ridicarea buncărului

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Trageți în sus inelul de blocare a manetei de ridicare a buncărului și deplasați maneta în spate pentru a ridica buncărul (Figura 23).

  g215377

  Coborârea buncărului

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Trageți în sus inelul de blocare a manetei de ridicare a buncărului și deplasați maneta complet spre față pentru a coborî buncărul (Figura 24).

  g215378

  Descărcarea buncărului

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Trageți în sus inelul de blocare a manetei de descărcare buncăr și deplasați maneta spre spate pentru a descărca reziduurile de iarbă din buncăr (Figura 25).

   Note: Trapa buncărului se deblochează automat atunci când este descărcat buncărul.

   Note: Puteți descărca buncărul la orice înălțime.

  g215381

  Închiderea buncărului

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. După descărcare, trageți în sus inelul de blocare a manetei de descărcare buncăr și deplasați maneta spre față pentru a închide buncărul (Figura 26).

   Note: Trapa buncărului se blochează automat la închiderea buncărului.

  g215380

  Curățarea jgheabului pentru evacuarea ierbii

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Ridicați buncărul și fixați-l; consultați Ridicarea buncărului și Fixarea buncărului în poziție ridicată.

  4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  5. Înclinați scaunul în față.

  6. Deblocați jgheabul pentru evacuarea ierbii (Figura 27).

   g215863
  7. Cu ajutorul mânerului de pe jgheab, scoateți jgheabul, curățați-l, și curățați deschiderea punții mașinii de tuns iarba (Figura 27).

  8. Montați jgheabul și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 27).

  Reglarea senzorului buncărului

  Dacă este activat senzorul buncărului și priza de putere este decuplată automat când buncărul nu este plin sau dacă jgheabul se colmatează înainte de activarea senzorului, trebuie să reglați poziția senzorului.

  Reglați senzorul după cum urmează:

  1. Deschideți trapa buncărului.

  2. Reglați senzorul buncărului pe baza următoarelor:

   • Pentru iarbă și condiții meteorologice normale, rotiți senzorul în poziția de mijloc (Figura 28).

   • Pentru condiții de iarbă umedă și densă, atunci când colectați frunze sau dacă buncărul se umple înainte ca senzorul să fie activat, rotiți senzorul în jos (Figura 28).

   • Pentru condiții de iarbă uscată, rară sau dacă puntea mașinii de tuns iarba este decuplată înainte ca buncărul să se umple, rotiți senzorul în sus (Figura 28).

   g224571

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Puteți regla înălțimea de tăiere continuu de la 20 la 110 mm folosind comutatorul de înălțime de tăiere.

  Apăsați în față comutatorul de înălțime de tăiere (Figura 8) pentru a reduce înălțimea de tăiere. Apăsați în spate comutatorul de înălțime de tăiere pentru a mări înălțimea de tăiere.

  Citiți indicatorul de înălțime de tăiere de pe calibrul de înălțime de tăiere pentru a vă asigura că este setat la înălțimea dorită.

  Monitorizați indicatorul înălțimii de tăiere în timp ce tundeți iarba și reglați înălțimea de tăiere dacă este necesar.

  Reglarea saboților

  Montați saboții în poziția inferioară când se lucrează la înălțimi de tăiere mai mari de 51 mm și în poziția superioară când se lucrează la înălțimi de tăiere mai mici de 51 mm.

  Reglați saboții în modul indicat în Figura 29.

  g035646

  Reglarea rolelor anti-scalp față

  Montați rola în poziția inferioară când se lucrează la înălțimi de tăiere mai mari de 51 mm și în poziția superioară când se lucrează la înălțimi de tăiere mai mici de 51 mm.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Îndepărtați arborele rolei, șurubul și piulița care fixează rola pe suportul punții (Figura 30).

   g215276
  5. Aliniați rola cu orificiile corespunzătoare și montați arborele cu șurubul și piulița (Figura 31).

   g215277

  Reglarea rolelor anti-scalp spate

  Montați rolele astfel încât să existe un spațiu liber de 19 mm de la sol.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Îndepărtați știftul de blocare de la știftul rolei (Figura 32).

   g215336
  5. Deplasați știftul rolei în sus sau în jos în poziția dorită și fixați-l cu știftul de blocare (Figura 32).

  6. Repetați pașii 4 și 5 pe cealaltă parte și asigurați-vă că se potrivește cu cealaltă setare.

  Resetarea funcției priză de putere

  Note: Dacă părăsiți scaunul operatorului în timp ce comutatorul prizei de putere este în poziția PORNIRE, mașina va opri automat motorul.

  Efectuați următoarele pentru a reseta funcția priză de putere:

  1. Apăsați butonul comutatorului prizei de putere.

  2. Rotiți cheia în poziția OPRIT.

  3. Rotiți cheia în poziția PORNIT/PREîNCăLZIRE, apoi porniți motorul.

  4. Trageți butonul comutatorului prizei de putere.

  Indicaţii de exploatare

  • Exersați conducerea înainte de a utiliza mașina, deoarece are transmisie hidrostatică și caracteristicile sale sunt diferite comparativ cu cele ale altor utilaje de întreținere a gazonului.

  • Pentru a asigura suficientă putere pentru mașină și punte în timpul tunderii ierbii, reglați pedala de tracțiune pentru a menține turația motorului ridicată și constantă. Reduceți viteza de deplasare pe măsură ce sarcina pe lamele de tăiere crește; măriți viteza de deplasare pe măsură ce sarcina pe lame scade. Acest lucru permite motorului, lucrând cu transmisia, să sesizeze viteza adecvată de deplasare, menținând în același timp o viteză ridicată la nivelul vârfului lamei, necesară pentru o bună calitate a tăierii. Astfel, lăsați pedala de tracțiune să se deplaseze în sus pe măsură ce turația motorului scade și apăsați încet pedala pe măsură ce turația crește. Când conduceți dintr-o zonă de lucru în alta (fără sarcină și cu puntea ridicată), deplasați maneta de accelerația în poziția RAPID și apăsați încet dar complet pedala de tracțiune pentru a atinge viteza de deplasare maximă.

  • Înainte de a opri motorul, deplasați toate comenzile în poziția NEUTRă și deplasați maneta de accelerație în poziția LENT. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT pentru a opri motorul.

  • Motorul nu pornește când lichidul de răcire a motorului are o temperatură excesivă. Lăsați motorul și sistemul de răcire să se răcească și verificați sistemul de răcire; consultați Verificarea sistemului de răcire și a nivelului de lichid de răcire.

  • Este important să aveți la dumneavoastră o cheie tubulară cu o prelungire de 100 mm și un cap de 17 mm în timpul utilizării mașinii. Folosiți cheia tubulară pentru a deschide supapa de bypass dacă trebuie să împingeți sau să tractați mașina.

  După utilizare

  Siguranța generală

  • Opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor înainte de a părăsi poziţia operatorului și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și resturile de pe unitățile de tăiere, tobele de eșapament și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Ștergeți scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Dacă unitățile de tăiere sunt în poziția de transport, utilizați siguranța mecanică (dacă este disponibilă) înainte de a lăsa mașina nesupravegheată.

  • Înainte de depozitarea mașinii în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.

  • Scoateți cheia și opriți alimentarea (dacă este disponibilă) înainte de a depozita sau transporta mașina.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  • Întrețineți și curățați centurile de siguranță, după cum este necesar

  Împingerea sau tractarea mașinii

  Instrument furnizat pentru operator: o cheie tubulară cu un cap de 17 mm și o prelungire de 100 mm.

  În caz de urgență, puteți tracta mașina pe o distanță foarte scurtă. Cu toate acestea, Toro nu recomandă acest lucru ca procedură standard.

  Important: Împingerea sau tractarea mașinii cu o viteză mai mare de 3-5 km/h poate cauza deteriorarea transmisiei. Dacă trebuie să transportați mașina pe o distanță mare, transportați-o pe un camion sau o remorcă. Oricând împingeți sau tractați mașina, deschideți supapa de bypass.

  Deschiderea supapei de bypass a pompei hidraulice pentru a împinge sau tracta mașina

  1. Localizați butonul de control al supapei de bypass din partea stângă a pompei hidraulice (Figura 33).

   g231794g215176
  2. Folosind o cheie cu cap de 17 mm, rotiți butonul de control cu 3 ture în sens invers acelor de ceasornic (Figura 33).

   Important: Nu rotiți butonul de control mai mult de 3 ture.

  Închiderea supapei de bypass de pe pompa hidraulică pentru a utiliza mașina

  1. Localizați butonul de control al supapei de bypass din partea stângă a pompei hidraulice (Figura 33).

  2. Folosind o cheie tubulară cu un cap de 17 mm, rotiți butonul de control (Figura 33) în sensul acelor de ceasornic până când simțiți rezistență (supapa de bypass este închisă).

  Transportul mașinii

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

  • Utilizați rampe cu lățime maximă pentru încărcarea mașinii pe o remorcă sau un camion.

  • Înainte de a lega mașina, coborâți complet puntea.

  • Legați mașina în siguranță pe vehiculul de transport folosind curele, lanțuri, cabluri sau frânghii. Aliniați atât curelele din față, cât și cele din spate în jos și spre exteriorul mașinii.

  Legarea părții din față a mașinii

  Fixați elementele de ancorare în jurul colțurilor cadrului de susținere sau utilizați inelele de ancorare în cazul în care sunt prevăzute. (Figura 34 și Figura 35).

  g231805
  g231806

  Legarea părții din spate a mașinii

  Mașini fără inele de ancorare spate

  Introduceți un șurub sau un știft de bară de tracțiune în dispozitivul de cuplare și utilizați-l ca punct de legare spate (Figura 36).

  g217861

  Legarea părții din spate a mașinii

  Mașini cu inele de ancorare spate

  Fixați partea din spate a mașinii cu cele 2 inele de ancorare de la nivelul barei de protecție spate (Figura 37).

  g231807

  Ridicarea pe cric a părților față, dreapta – față și stânga a mașinii

  1. Rotiți radiatorul sau rezervorul de combustibil; consultați Accesarea motorului din partea dreaptă sau Accesarea motorului din partea stângă.

  2. Amplasați un cric sub cadrul tubular (Figura 38 și Figura 39), direct sub tubul ROPS sau cât mai aproape posibil.

   g224454
   g224455

  Ridicarea pe cric a părții din spate a mașinii

  Ridicați pe cric partea din spate, stânga sau spate, dreapta a mașinii folosind punctele de ridicare prezentate în Figura 40.

  g224613

  Întreţinere

  Note: Descărcați o copie gratuită a schemei electrice sau hidraulice, accesând www.Toro.com și căutați documentele necesare pentru mașina dumneavoastră în linkul MANUALE de pe pagina principală.

  Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • Verificați şi reglați frâna de parcare.
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
 • Verificați tensionarea curelei prizei de putere.
 • După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
 • Verificați şi reglați frâna de parcare.
 • Verificați tensionarea curelei prizei de putere.
 • Schimbați uleiul din cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.
 • Verificați tensionarea curelei punții mașinii de tuns iarba.
 • După primele 500 ore
 • Schimbați uleiul hidraulic.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță a pornirii motorului.
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță a opririi motorului.
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță a prizei de putere.
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță de alarmă de marșarier.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.Verificați nivelul de ulei de motor înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea.
 • Verificați sistemul de răcire și nivelul lichidului de răcire.Verificați nivelul de lichid de răcire înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea.
 • Verificați dacă există reziduuri pe ecranul radiatorului și radiator.Verificați radiatorul mai frecvent în condiții de mediu cu mult praf și murdărie.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Inspectarea lamelor.
 • Curățați sub capacul curelei punții mașinii de tuns iarba.
 • Curățați puntea mașinii de tuns iarba.
 • Curățați scutul buncărului.
 • Curățați fantele spate de pe trapa buncărului.
 • La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit.(Dacă mașina este depozitată, verificați-l la fiecare 30 de zile.)
 • La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați puntea mașinii de tuns iarba.Când utilizați mașina în condiții de mediu cu multă murdărie sau praf, lubrifiați zilnic puntea mașinii de tuns iarba.
 • Lubrifiați lagărele și bucșele.Când utilizați mașina în condiții de mediu cu multă murdărie și praf, lubrifiați rulmenții și bucșele zilnic.
 • Scoateți capacul filtrului de aer și curățați reziduurile. Nu îndepărtaţi filtrul.
 • Scurgeți apa din separatorul de apă/combustibil.
 • Verificați tensionarea curelei punții mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați cuplajul culisant al arborelui de transmisie.
 • Înlocuiți filtrul de aer.Înlocuiți elementul filtrului de aer mai devreme dacă este murdar sau deteriorat.
 • Înlocuiți filtrul de aerMai frecvent în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie.
 • La intervale de 200 de ore
 • Lubrifiați cuplajele universale ale arborelui de transmisie.
 • Strângeți prezoanele.
 • Verificați alinierea roților spate.
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • Verificați starea curelei alternatorului.
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
 • Verificați starea și tensionarea curelei prizei de putere.
 • Reglați distanța ambreiajului prizei de putere.
 • Schimbați filtrul de ulei hidraulic.
 • La intervale de 250 de ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
 • La intervale de 300 de ore
 • Schimbați uleiul din cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 400 de ore
 • Goliți și curățați rezervorul de combustibil.
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul separatorului de combustibil/apă.
 • Înlocuiți elementul filtrului de combustibil spre față, partea dreaptă.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Schimbați uleiul hidraulic.
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Purjați și înlocuiți lichidul din sistemul de răcire.
 • Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.       
  Verificați dacă bara antiruliu este complet ridicată și blocată în poziție.       
  Verificați funcționarea frânei.       
  Verificați nivelul de combustibil.       
  Verificaţi nivelul uleiului de motor.       
  Verificați nivelul de lichid al sistemului de răcire.       
  Verificați indicatorul filtrului de aer.1       
  Verificați dacă există resturi pe radiator și ecran.       
  Verificați zgomotele neobișnuite ale motorului.2.       
  Verificați zgomotele neobișnuite de funcționare.       
  Verificați nivelul de ulei hidraulic.       
  Verificați dacă există deteriorări ale furtunurilor hidraulice.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificarea presiunii din anvelope.       
  Verificați funcționarea instrumentului.       
  Verificați starea lamelor.       
  Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.3       
  Retușați orice zone cu vopsea deteriorată.       

  1. Dacă indicatorul luminos se aprinde.

  2. Verificați bujia incandescentă și duzele injectorului dacă observați că motorul pornește greu, produce fum de eșapament în exces sau funcționează neuniform.

  3. Imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat.

  Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Notare pentru zonele de interes
  Inspecție efectuată de:
  ElementDatăInformații
     
     
     

  Proceduri permanente

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Dacă unitățile de tăiere sunt în poziția de transport, utilizați blocarea de siguranță mecanică (dacă este disponibilă) înainte de a lăsa mașina nesupravegheată.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Păstrați distanța față de piesele mobile.

  • Sprijiniți mașina cu cricuri tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă.

  • Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Pentru a asigura performanța optimă și sigură a mașinii, utilizați doar piese de schimb originale Toro. Piesele de schimb ale altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Fixarea buncărului în poziție ridicată

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Ridicați buncărul în poziția complet ridicat; consultați Ridicarea buncărului.

  3. Fixați buncărul efectuând următoarele:

   1. Împingeți spre interior știftul de pe elementul de blocare de siguranță magnetic (Figura 41).

   2. În timp ce susțineți știftul, coborâți elementul de blocare de siguranță magnetic pe cilindrul hidraulic (Figura 41).

   3. Repetați pașii 1 și 2 pentru cealaltă parte.

   g215390

  Lubrifiere

  Lubrifierea punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați puntea mașinii de tuns iarba.Când utilizați mașina în condiții de mediu cu multă murdărie sau praf, lubrifiați zilnic puntea mașinii de tuns iarba.
 • Specificații lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  Important: Funcționarea în condiții cu mult praf și murdărie poate cauza pătrunderea murdăriei în rulmenți și bucșe, ceea ce duce la o uzură accelerată.

  Note: Lubrifiați fitingurile de lubrifiere imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul specificat.

  1. Îndepărtați capacul pentru curea; consultați Îndepărtarea capacului curelei.

  2. Ștergeți fitingul de lubrifiere, astfel încât corpurile străine să nu poată fi forțate să pătrundă în rulment sau bucșă.

  3. Pompați lubrifiant în rulment sau bucșă.

  4. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  5. Montați capacul pentru curea; consultați Montarea capacului curelei.

  g224587

  Lubrifierea lagărelor și a bucșelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați lagărele și bucșele.Când utilizați mașina în condiții de mediu cu multă murdărie și praf, lubrifiați rulmenții și bucșele zilnic.
 • Specificații lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  Important: Funcționarea în condiții cu mult praf și murdărie poate cauza pătrunderea murdăriei în rulmenți și bucșe, ceea ce duce la o uzură accelerată.

  Note: Lubrifiați fitingurile de lubrifiere imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul specificat.

  1. Ștergeți fitingul de lubrifiere, astfel încât corpurile străine să nu poată fi forțate să pătrundă în rulment sau bucșă.

  2. Pompați lubrifiant în rulment sau bucșă.

  3. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Punctele de lubrifiere a rulmenților și bucșelor sunt după cum urmează:

  • Bucșe de pivotare a pedalei de frână și de tracțiune (Figura 43)

   g236053g236026
  • Fitinguri de tijă pentru cilindrii de ridicare a punții (Figura 44).

   g236051g235949
  • Puncte de pivotare ale brațului de ridicare punte (Figura 45)

   g236050g235947
  • Suport fulie rolă de ghidare a prizei de putere (Figura 46)

   g235950g235951
  • Brațe buncăr – partea superioară (Figura 47)

   g214732
  • Brațe buncăr – partea inferioară, față (Figura 48)

   g215132
  • Brațe buncăr – partea inferioară, spate (Figura 49)

   g215064
  • Pivoți buncăr, sub acesta (Figura 50)

   g318013
  • Puncte de pivotare direcție (Figura 51)

   g215063

  Lubrifierea cuplajelor universale ale arborelui de transmisie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Lubrifiați cuplajele universale ale arborelui de transmisie.
 • Specificații lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  Important: Funcționarea în condiții cu mult praf și murdărie poate cauza pătrunderea murdăriei în rulmenți și bucșe, ceea ce duce la o uzură accelerată.

  Note: Lubrifiați fitingurile de lubrifiere imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul specificat.

  1. Ștergeți fitingul de lubrifiere, astfel încât corpurile străine să nu poată fi forțate să pătrundă în rulment sau bucșă.

  2. Pompați lubrifiant în rulment sau bucșă.

  3. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  • Partea din față a cuplajului universal al arborelui de transmisie la cutia de viteze a mașinii de tuns iarbă (Figura 52).

   g236049g235948
  • Partea din spate a cuplajului universal al arborelui de transmisie la priza de putere (Figura 53).

   g236052g235952

  Lubrifierea cuplajelor culisante ale arborelui de transmisie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați cuplajul culisant al arborelui de transmisie.
 • Specificație privind lubrifierea: produs antigripare

  1. Deconectați arborele de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba; consultați Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  2. Trageți în față jumătatea frontală a arborelui de transmisie (Figura 54) cu aproximativ 25 de cm.

   g235766
  3. Curățați canelurile arborelui cutiei de viteze și canelurile arborelui de transmisie (Figura 54).

  4. Ștergeți suprafața de alunecare a arborelui de transmisie față (Figura 54).

  5. Aplicați produs antigripare pe canelurile arborelui cutiei de viteze și ale cuplajului universal (Figura 54).

  6. Aplicați produs antigripare pe suprafața de alunecare a arborelui de transmisie față (Figura 54).

  7. Deplasați în spate jumătatea frontală a arborelui de transmisie pentru a alinia cuplajul universal cu arborele cutiei de viteze.

  8. Ștergeți excesul de produs antigripare de pe arborele de transmisie.

  9. Conectarea arborelui de transmisie la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba; consultați Conectarea arborelui de transmisie la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  Întreţinere motor

  Siguranța motorului

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia înainte de a verifica nivelul de ulei sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați turația regulatorului și nu supraturați motorul.

  Accesarea motorului

  Rotirea manuală a buncărului

  Important: Utilizați această procedură pentru a accesa motorul atunci când acesta nu este pornit.

  Note: Dacă există iarbă în buncăr atunci când îl rotiți manual, se va vărsa.

  1. Solicitați unei alte persoane să tragă spre spate și să mențină maneta de descărcare buncăr (Figura 55).

   g231808
  2. Pivotați manual buncărul în sus și înapoi (Figura 56).

   g231809

  Accesarea motorului de la capacul de acces la motor

  1. Ridicați buncărul în poziția complet ridicat și fixați-l cu ajutorul elementelor de blocare de siguranță magnetice; consultați Ridicarea buncărului și Fixarea buncărului în poziție ridicată.

  2. Folosind mânerul de pe capacul de acces la motor, ridicați capacul pentru a accesa motorul (Figura 57).

   g214957

  Accesarea motorului din partea dreaptă

  1. Împingeți spre interior, spre radiator, elementul de blocare de pe radiator (Figura 58).

  2. Folosind mânerul din partea laterală a radiatorului, rotiți radiatorul pentru a accesa motorul (Figura 58).

   g215339

  Accesarea motorului din partea stângă

  Îndepărtați șurubul din partea stângă a suportului rezervorului de combustibil și rotiți rezervorul spre dreapta pentru a avea acces la motor (Figura 59).

  Note: Pentru a roti complet rezervorul de combustibil, rotiți volanul spre dreapta până în poziția complet blocată.

  g216339

  Întreținerea filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aer.Înlocuiți elementul filtrului de aer mai devreme dacă este murdar sau deteriorat.
 • Note: Înlocuiți filtrul de aer mai frecvent (la fiecare câteva ore) în cazul în care lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Curățarea capacului filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Scoateți capacul filtrului de aer și curățați reziduurile. Nu îndepărtaţi filtrul.
 • Note: Nu utilizați aer comprimat pentru a curăța capacul sau filtrul (filtrele) de aer.

  Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer. Înlocuiți corpul deteriorat al filtrului de aer.

  Curățați capacul filtrului de aer așa cum se arată în Figura 60.

  g216811

  Efectuarea lucrărilor de service pentru filtrele de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aerMai frecvent în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie.
  1. Glisați ușor filtrul primar din corpul filtrului de aer (Figura 61).

   Note: Evitați lovirea filtrului în partea laterală a corpului.

   Important: Nu încercați să curățați filtrul primar.

   g009742
  2. Îndepărtați filtrul de siguranță (dacă este disponibil).

   Note: Îndepărtați filtrul de siguranță doar dacă intenționați să-l înlocuiți.

   Important: Nu încercați niciodată să curățați filtrul de siguranță. Dacă filtrul de siguranță este murdar, înseamnă că filtrul primar este deteriorat și trebuie să înlocuiți ambele filtre.

  3. Verificați filtrul nou (filtrele noi) pentru a descoperi deteriorările, folosind o lumină puternică în exteriorul filtrului.

   Note: Găurile din filtru apar ca spoturi luminoase. Verificați dacă există rupturi, pelicule uleioase sau deteriorări ale garniturii din cauciuc. În cazul în care filtrul este deteriorat, nu-l utilizați.

  4. Dacă înlocuiți filtrul de siguranță, glisați cu atenție filtrul nou în corpul filtrului (Figura 61).

   Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, utilizați întotdeauna motorul cu ambele filtre de aer și capacul montate.

  5. Glisați cu atenție noul filtru primar peste filtrul de siguranță și asigurați-vă că acesta este complet așezat, apăsând pe marginea exterioară a filtrului în timp ce îl montați.

   Important: Nu apăsați pe zona moale din interiorul filtrului.

  6. Montați capacul filtrului de aer cu partea cu indicația UP” (sus) în sus și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 61).

  Întreținerea uleiului de motor

  Motorul este livrat cu ulei în carter.

  Capacitate carter: aproximativ 3,4 l, cu filtru.

  Specificație ulei de motor:

  • Tip ulei de motor – nivel necesar clasificare API: CH-4, CI-4 sau superior.

  • Vâscozitate ulei de motor

   • Ulei preferat: SAE 15W-40 (peste -17,7 °C)

   • Ulei alternativ: SAE 10W-30 sau 5W-30 (toate temperaturile)

  Note: Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziție de furnizorii autorizați Toro, cu diferite clase de vâscozitate: 15W-40 sau 10W-30. Consultați Catalogul de piese de schimb pentru numerele de piesă.

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.Verificați nivelul de ulei de motor înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea.
 • Note: Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit pentru activitatea din ziua respectivă. Dacă ați pornit deja motorul, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în baia de ulei timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica. Dacă nivelul uleiului este la sau sub marcajul inferior de pe jojă, adăugați ulei pentru a aduce nivelul uleiului la marcajul superior. Nu umpleţi excesiv. Dacă nivelul uleiului este între marcajele superior și inferior, nu trebuie să mai adăugați ulei.

  Verificați nivelul uleiului de motor conform indicaţiilor din Figura 62.

  g215447

  Schimbarea uleiului de motor și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
 • La intervale de 250 de ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
 • Note: Schimbați uleiul de motor și filtrul mai frecvent atunci când lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  1. Porniți motorul și lăsați-l să ruleze timp de 5 minute pentru a permite încălzirea uleiului.

  2. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  3. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  4. Ridicați și fixați buncărul și deschideți capacul de acces la motor; consultați Accesarea motorului de la capacul de acces la motor.

  5. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  6. Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei de motor conform indicaţiilor din Figura 63.

   Note: Strângeți filtrul până când garnitura filtrului de ulei atinge motorul și apoi rotiți-l cu încă ¾ de tură.

   g216819

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Note: Consultați Adăugare de combustibil pentru recomandări adecvate privind combustibilul.

  Pericol

  În anumite condiții, motorina și vaporii de combustibil sunt foarte inflamabili și explozivi. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

  Nu fumați niciodată când manipulați combustibil și stați departe de flăcări deschise sau de scântei care pot aprinde vaporii de combustibil.

  Amorsarea sistemului de combustibil

  În partea stângă a motorului, acționați maneta pompei de combustibil până când umpleți vasul filtrului de combustibil (Figura 64).

  g215557

  Purjarea pompei de injecție a combustibilului

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Asigurați-vă că rezervorul de combustibil este plin cel puțin pe jumătate.

  4. Deblocați radiatorul; consultați Accesarea motorului din partea dreaptă.

  5. Așezați o tavă de golire sub șurubul de purjare aer.

  6. Deșurubați șurubul pentru purjarea aerului de pe pompa de injecție de combustibil (Figura 65).

   g215134
  7. Acționați maneta pompei de combustibil până când un flux mare de combustibil începe să curgă în jurul șurubului; consultați Figura 64 din Amorsarea sistemului de combustibil.

  8. Strângeți șurubul de purjare aer (Figura 65).

   Note: Motorul trebuie să pornească după ce efectuați această procedură. Cu toate acestea, dacă motorul nu pornește, este posibil să existe aer între pompa de injecție și injectoare. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.

  9. Ștergeți orice urmă de combustibil care s-a acumulat în jurul pompei de injecție.

  Scurgerea apei din separatorul de apă/combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Scurgeți apa din separatorul de apă/combustibil.
 • Verificați dacă există apă în recipientul de combustibil

  1. Uitați-vă la indicatorul de apă din recipientul filtrului de combustibil pentru a determina dacă flotorul este ridicat de apa din recipientul filtrului de combustibil (Figura 66).

   g231812g231813
  2. Dacă există apă în recipientul filtrului de combustibil, rotiți ventilul de închidere combustibil pentru separatorul combustibil/apă în poziția îNCHIS (Figura 67) și efectuați pașii din Scurgerea apei din recipientul de combustibil.

   g231811

  Scurgerea apei din recipientul de combustibil

  1. Așezați o tavă de golire sub recipientul filtrului de combustibil, îndepărtați piulița recipientului și scoateți recipientul filtrului de pe capul filtrului (Figura 68).

   Note: Trebuie să îndepărtați arcul și flotorul atunci când scoateți recipientul filtrului.

   g231810
  2. Goliți recipientul filtrului de combustibil și apă.

  3. Verificați starea inelului de etanșare de la capul filtrului (Figura 68).

   Note: Înlocuiţi inelul de etanşare dacă este uzat sau deteriorat.

  4. Lubrifiați inelul de etanşare cu combustibil curat.

  5. Montați arcul și flotorul la recipientul filtrului de combustibil (Figura 68).

  6. Montați recipientul filtrului și piulița recipientului la capul filtrului și strângeți piulița manual (Figura 68).

  7. Deschideți ventilul de închidere combustibil și, dacă este necesar, amorsați sistemul de alimentare cu combustibil; consultați Amorsarea sistemului de combustibil.

  8. Verificați dacă există scurgeri la nivelul separatorului de apă/combustibil.

   Note: Remediați toate scurgerile de combustibil înainte de a utiliza mașina.

  Înlocuirea filtrului separatorului de combustibil/apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul separatorului de combustibil/apă.
 • Îndepărtarea elementului filtrului

  1. Curăţaţi zona din jurul capătului filtrului de combustibil (Figura 69).

   g231812g215504
  2. Rotiți supapa de închidere combustibil pentru separatorul de combustibil/apă în poziția îNCHIS (Figura 70).

   g231811
  3. Așezați o tavă de golire sub recipientul filtrului de combustibil, îndepărtați piulița recipientului și scoateți recipientul filtrului de pe capul filtrului (Figura 71).

   Note: Trebuie să îndepărtați arcul și flotorul atunci când scoateți recipientul filtrului.

   g231824
  4. Goliți recipientul filtrului și curățați suprafața de montare a capului filtrului.

  Montarea elementului de filtrare

  1. Lubrifiați inelul de etanşare cu combustibil curat.

  2. Montați elementul de filtrare la capul filtrului; consultați Figura 71 din Îndepărtarea elementului filtrului.

  3. Montați arcul și flotorul în recipientul filtrului de combustibil; consultați Figura 71) din Îndepărtarea elementului filtrului

  4. Montați recipientul filtrului și piulița recipientului la capul filtrului și strângeți piulița manual; consultați Figura 71 din Îndepărtarea elementului filtrului.

  5. Deschideți ventilul de închidere combustibil și, dacă este necesar, amorsați sistemul de alimentare cu combustibil; consultați Amorsarea sistemului de combustibil.

  6. Verificați dacă există scurgeri la nivelul separatorului de apă/combustibil.

   Note: Remediați toate scurgerile de combustibil înainte de a utiliza mașina.

  Înlocuirea elementului filtrului de combustibil

  Spre față, partea dreaptă
  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți elementul filtrului de combustibil spre față, partea dreaptă.
  1. Curăţaţi zona din jurul capătului filtrului de combustibil (Figura 72).

   g215503
  2. Îndepărtați filtrul și curățați suprafața de montare a capului filtrului (Figura 72).

  3. Lubrifiați garnitura filtrului cu combustibil curat.

  4. Montați elementul de filtrare la capul filtrului.

  5. Montați recipientul filtrului și piulița recipientului pe capul filtrului și strângeți piulița manual

  6. Amorsați sistemul de alimentare cu combustibil; consultați Amorsarea sistemului de combustibil.

  7. Verificați dacă există scurgeri la nivelul separatorului de apă/combustibil.

   Note: Remediați toate scurgerile de combustibil înainte de a utiliza mașina.

  Curățarea rezervorului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Goliți și curățați rezervorul de combustibil.
 • g236135
  • Dacă depozitați mașina pentru o perioadă mare de timp, utilizați o pompă tip sifon pentru a goli rezervorul de combustibil (Figura 73).

  • Dacă sistemul de combustibil este contaminat, utilizați o pompă tip sifon pentru a goli rezervorul de combustibil (Figura 73), curățați rezervorul și utilizați motorină curată pentru a spăla rezervorul.

  Verificarea conductelor de combustibil și a racordurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
 • Verificați conductele de combustibil pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Accesarea bateriei

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Îndepărtați cele 3 șuruburi cu cap imbus de la consola din stânga (Figura 74).

  5. Îndepărtați butonul manetei de accelerație (Figura 74).

  6. Ridicați consola din stânga și puneți-o deoparte (Figura 74).

  g215660

  Întreținerea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit.(Dacă mașina este depozitată, verificați-l la fiecare 30 de zile.)
 • Important: Înainte de a efectua lucrări de sudură asupra mașinii, deconectați cablul de la borna negativă a bateriei pentru a preveni deteriorarea sistemului electric.

  Demontarea bateriei

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Accesați bateria; consultați Accesarea bateriei.

  5. Îndepărtați bateria în modul indicat în Figura 75.

   g216923

  Montarea bateriei

  Montați bateria în modul indicat în Figura 76.

  g216922

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Important: Păstrați întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1,265). Acest lucru este deosebit de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0 °C.

  1. Încărcați bateria timp de 10-15 minute la 25-30 A sau timp de 30 de minute la 10 A.

  2. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 77).

  3. Montați bateria la mașină și conectați cablurile pentru baterie; consultați Montarea bateriei.

   Note: Nu utilizați mașina cu bateria deconectată, pot apărea defecțiuni electrice.

   g000960

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Sistemul electric este protejat de siguranțe. Acestea nu necesită întreținere, totuși, dacă se arde o siguranță verificați componenta/circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

  Blocul de siguranțe și siguranțele sunt situate în stânga scaunului operatorului (Figura 78).

  g217872

  Utilizați tabelul următor atunci când înlocuiți o siguranță:

  Siguranțe fuzibile de siguranță – Figura 79

  CircuitTip de siguranță
  De siguranță3 A
  Priză de putere15 A
  Unitate electronică de control și alarmă5 A
  Diferenţial autoblocant5 A
  Supapă punte mașină de tuns iarba și scaun operator15 A
  Alternator și panou de bord5 A
  Lumini de lucru, lumini de frână, lumini fază lungă și unitate de control al luminilor15 A
  Comutator lumini de avarie, bujii și cheie de contact30 A
  g224645

  Siguranțe lumini – Figura 80

  CircuitTip de siguranță
  Lumină fixă dreapta și lumină placă3 A
  Lumină fixă stânga3 A
  Lumină fază lungă15 A
  Far10 A
  Dispozitiv de avertizare10 A
  Indicatoare luminoase7,5 A
  Girofar5 A
  Comutator lumini de avarie15 A
  g224646

  Există, de asemenea, 2 siguranțe (40 A) care protejează cablul principal al mașinii (Figura 81).

  g224476

  Efectuarea lucrărilor de service pentru cabluri

  Preveniți coroziunea bornelor cablurilor prin aplicarea lubrifiantului Grafo 112X, nr. piesă Toro 505-47, în interiorul tuturor conectorilor cablurilor de fiecare dată când înlocuiți cablurile.

  Important: Ori de câte ori lucrați cu sistemul electric, deconectați întotdeauna cablurile bateriei, mai întâi cablul negativ (-), pentru a preveni deteriorarea cablurilor din cauza scurtcircuitării.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Strângerea prezoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • La intervale de 200 de ore
 • Strângeți prezoanele.
 • Specificație cuplu de strângere prezon: 85-90 N·m

  Strângeți prezoanele de la roțile față și spate conform unui model încrucișat, așa cum se arată în Figura 82 la cuplul specificat.

  g034007

  Asigurarea alinierii roților spate

  Verificarea alinierii roților spate

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați alinierea roților spate.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Rotiți volanul astfel încât roțile spate să fie orientate drept în față.

  5. Măsurați distanța de la centru la centru la înălțimea butucului roții, în fața și în spatele anvelopelor spate.

   Note: Roțile spate nu trebuie să aibă un unghi de convergență pozitiv sau negativ atunci când sunt aliniate corect.

  6. Dacă roțile au un unghi de convergență pozitiv sau negativ, aliniați-le; consultați Reglarea unghiului de convergență pozitiv al roții spate.

  Reglarea unghiului de convergență pozitiv al roții spate

  1. Slăbiți contrapiulițele de la ambele capete ale tiranților stânga și dreapta.

  2. Reglați ambii tiranți până când distanța de la centru la centru, în fața și în spatele a roților din spate este aceeași (Figura 83).

  3. Când roțile din spate sunt reglate corect, strângeți contrapiulițele pe tiranți.

   g217458

  Reglarea opritoarelor de direcție

  Opritoarele de direcție de pe puntea spate ajută la prevenirea deplasării excesive a cilindrului de direcție în cazul unui impact asupra roților spate. Reglați opritoarele astfel încât să existe un spațiu de 0,23 cm între capul șurubului și articulația de pe ax atunci când rotiți volanul complet la stânga sau la dreapta.

  Înșurubați șuruburile până când obțineți un spațiu liber de 0,23 cm; consultați Figura 84.

  g006075

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranța sistemului de răcire

  • Ingerarea lichidului de răcire a motorului poate provoca otrăvire; a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  • Nu operați mașina fără capace montate.

  • Țineți degetele, mâinile și hainele la distanță de ventilatorul rotativ și cureaua de transmisie.

  Specificații cu privire la lichidul de răcire

  Capacitatea sistemului de răcire: 7,5 l

  Specificație tip de lichid de răcire:

  Lichid de răcire recomandat

  Note: Lichidul de răcire trebuie să îndeplinească sau să depășească standardul ASTM 3306

  Lichid de răcire pre-diluat pe bază de glicol (amestec 50/50)
  sau
  Lichid de răcire pe bază de glicol amestecat cu apă distilată (amestec 50/50)
  sau
  Lichid de răcire pe bază de glicol amestecat cu apă de calitate bună (amestec 50/50)
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Clorură <40 ppm (CI)
  Sulfat <100 ppm (SO4)

  Verificarea sistemului de răcire și a nivelului de lichid de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de răcire și nivelul lichidului de răcire.Verificați nivelul de lichid de răcire înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea.
 • Atenţie

  Dacă motorul a funcționat, radiatorul va fi presurizat, iar lichidul de răcire din interior va fi fierbinte. Dacă scoateți capacul, poate fi stropit lichidul de răcire, provocând arsuri grave.

  • Nu scoateți capacul rezervorului de recuperare pentru a verifica nivelul lichidului de răcire. În schimb, uitați-vă la nivel în partea laterală a rezervorului.

  • Nu scoateți capacul rezervorului de recuperare atunci când este pornit motorul. Lăsați motorul să se răcească timp de cel puțin 15 minute sau până când capacul radiatorului este suficient de rece pentru a fi atins fără a vă arde mâna.

  1. Verificați nivelul lichidului de răcire în rezervorul de expansiune (Figura 85).

   g215608
  2. Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, îndepărtați capacul rezervorului de expansiune și adăugați lichidul de răcire de schimb recomandat, după cum este necesar.

   Nu folosiți doar apă sau lichide de răcire pe bază de alcool.Nu umpleţi excesiv.

  3. Montați capacul de la rezervorul de expansiune.

  Verificarea prezenței reziduurilor la nivelul ecranului radiatorului și al radiatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați dacă există reziduuri pe ecranul radiatorului și radiator.Verificați radiatorul mai frecvent în condiții de mediu cu mult praf și murdărie.
 • Pentru a preveni supraîncălzirea motorului, asigurați curățenia ecranului și radiatorului. Verificați dacă există acumulări de iarbă, praf și reziduuri pe ecranul radiatorului și radiator și, dacă este necesar, curățați orice reziduuri de pe aceste componente.

  Curățarea ecranului radiatorului și a radiatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Purjați și înlocuiți lichidul din sistemul de răcire.
 • Note: Dacă priza de putere este oprită din cauza temperaturii ridicate a motorului, mai întâi verificați dacă există o acumulare excesivă de reziduuri la nivelul ecranului radiatorului și al radiatorului. Curățați sistemul înainte de a utiliza mașina. Nu opriți imediat motorul; lăsați motorul să se răcească, rulându-l fără sarcină.

  Curățați radiatorul după cum urmează:

  1. Îndepărtați ecranul radiatorului.

  2. Lucrând din partea ventilatorului radiatorului, curățați cu aer comprimat de presiune scăzută, 1,72 bar (nu folosiți apă). Repetați acest pas din partea din față a radiatorului și din nou din partea ventilatorului.

  3. După ce ați curățat temeinic radiatorul, curățați orice reziduuri care s-ar fi putut acumula în canalul de la baza radiatorului.

  4. Curățați ecranul radiatorului și montați-l la mașină.

  Întreţinerea frânei

  Reglarea frânelor de serviciu

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați şi reglați frâna de parcare.
 • După primele 50 ore
 • Verificați şi reglați frâna de parcare.
 • După reglarea frânelor de serviciu după primele 50 de ore de funcționare, poate fi necesar să reglați frânele din nou după o utilizare considerabilă.

  Trebuie să măsurați un spațiu de aproximativ 13 mm între pedala de frână și extremitatea din față a fantei atunci când pedala de frână este apăsată complet.

  1. Apăsați pedala de frână pentru a verifica dacă există un spațiu suficient la extremitatea din față a fantei (Figura 86).

   g217076
  2. Eliberați pedala de frână.

  3. Dacă este necesară reglarea, slăbiți contrapiulițele din față și din spate de pe fiecare parte a cablurilor de frână (Figura 87).

   g217075
  4. Apăsați pedala de frână și deplasați cablurile de frână în față sau în spate.

  5. Strângeți contrapiulițele pentru a bloca pozițiile cablului.

  6. Repetați pașii 3 – 5 până când setați pedala de frână în poziția dorită.

  Întreţinerea bandei

  Verificarea stării curelei alternatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați starea curelei alternatorului.
 • Verificați cureaua alternatorului pentru a descoperi urme de uzură sau de deteriorare.

  Note: Înlocuiţi cureaua alternatorului dacă descoperiți că este uzată sau deteriorată.

  Tensionarea curelei alternatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Accesați motorul din partea stângă; consultați Accesarea motorului din partea stângă.

  5. Slăbiți șurubul de pivotare și șurubul de blocare ale alternatorului (Figura 88).

  6. Tensionați cureaua alternatorului până când obțineți o deflexie a curelei de 10 mm la jumătatea distanței dintre fulii cu o forță de 4,5 kg.

  7. Strângeți șurubul de blocare al alternatorului (Figura 88).

  8. Slăbiți șurubul de pivotare al alternatorului (Figura 88).

  g216341

  Efectuarea lucrărilor de service pentru curelele prizei de putere

  Verificarea tensionării curelei prizei de putere

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați tensionarea curelei prizei de putere.
 • După primele 50 ore
 • Verificați tensionarea curelei prizei de putere.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați starea și tensionarea curelei prizei de putere.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Uitați-vă la săgeata indicatoare a tensionării întinzătorului rolei de ghidare.

   Suprafața exterioară a șaibei trebuie să se alinieze cu săgeata indicatoare a tensionării

  5. Dacă este necesar, rotiți piulița pentru întinzătorul rolei de ghidare până când săgeata indicatoare a tensionării se aliniază cu suprafața exterioară a șaibei (Figura 89).

   g232231

  Înlocuirea curelelor prizei de putere

  Important: Înlocuiți curelele prizei de putere ca set.

  Demontarea curelelor prizei de putere

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Accesați partea stângă și dreaptă a motorului; consultați Accesarea motorului din partea stângă și Accesarea motorului din partea dreaptă.

  5. Pe partea radiatorului, decuplați arcul amortizorului ambreiajului de pe suportul arcului (Figura 90).

   g232324
  6. Îndepărtați cele 2 șuruburi și 2 piulițe care fixează tubul anti-rotire pe suportul dreapta al motorului (Figura 91).

   g232322
  7. Deplasați tubul anti-rotire în spate și demontați-l de la mașină (Figura 92).

   g232325
  8. Slăbiți piulița de la întinzătorul rolei de ghidare; consultați Figura 89 din Verificarea tensionării curelei prizei de putere.

  9. Rotiți rola de ghidare spre motor și demontați curelele de la mașină (Figura 93).

   g232232

  Montarea curelelor prizei de putere

  1. Aliniați curelele prizei de putere pe fulie (Figura 94).

   g232323
  2. Aliniați știftul tubului anti-rotire cu orificiul din placa ambreiajului prizei de putere; consultați Figura 92 din Demontarea curelelor prizei de putere.

  3. Fixați tubul anti-rotire pe suportul dreapta al motorului cu cele 2 șuruburi și 2 piulițe pe care le-ați îndepărtat la pasul 6 din Demontarea curelelor prizei de putere.

  4. Cuplați arcul amortizorului ambreiajului între șurubul plăcii de ambreiaj din interior și suportul arcului; consultați Figura 90 din Demontarea curelelor prizei de putere.

  5. Strângeți piulița de la întinzătorul rolei de ghidare; consultați Verificarea tensionării curelei prizei de putere.

  6. Închideți radiatorul mașinii; consultați Accesarea motorului din partea dreaptă.

  7. Balansați rezervorul de combustibil în șasiu și fixați rezervorul; consultați Accesarea motorului din partea stângă.

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea distanței ambreiajului prizei de putere

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Reglați distanța ambreiajului prizei de putere.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Ridicați și fixați buncărul; consultați Ridicarea buncărului și Fixarea buncărului în poziție ridicată.

  4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  5. Deschideți capacul de accesare a motorului; consultați Accesarea motorului de la capacul de acces la motor.

  6. Reglați distanța astfel încât un set de lere de 0,4 mm să alunece între garnitura de ambreiaj și placa de fricțiune cu o presiune ușoară (Figura 95).

   Note: Puteți reduce distanța prin rotirea piuliței de reglare în sensul acelor de ceasornic (Figura 95). Distanța maximă de funcționare este de 0,7 mm. Reglați toate cele 3 distanțe.

   g001252
  7. După ce ați setat toate cele 3 distanțe, verificați-le din nou.

   Note: Reglarea unei distanțe le poate modifica pe celelalte.

  Reglarea pedalei de tracțiune

  Reglarea opritorului pedalei de tracțiune

  Puteți regla pedala de tracțiune pentru confortul operatorului sau pentru a reduce sau mări viteza maximă de deplasare în față a mașinii.

  De asemenea, puteți regla pedala de tracțiune pentru a reduce sau mări viteza maximă de deplasare în marșarier a mașinii.

  1. Deplasaţi maneta de tracțiune complet în față (Figura 96).

   Pentru viteză maximă, trebuie să existe un spațiu de 3 mm între pedala de tracțiune și opritorul pedalei de tracțiune.

   g216954
  2. Dacă doriți să reduceți viteza de deplasare a mașinii în față, efectuați următoarele:

   1. Folosind o cheie, susțineți opritorul pedalei de tracțiune pentru deplasare în față și slăbiți contrapiulița din partea din spate a suportului (Figura 96).

   2. Deplasați pedala de tracțiune în poziția dorită (Figura 96).

   3. Reglați contrapiulița din spate a suportului până când opritorul pedalei de tracțiune atinge pedala de tracțiune (Figura 96).

    Note: Scurtarea distanței opritorului pedalei de tracțiune va mări viteza de deplasare în față a mașinii.

   4. În timp ce susțineți opritorul pedalei de tracțiune, strângeți contrapiulița din partea din față a suportului la un cuplu de 37-45 N·m.

  Reglarea tijei de tracțiune

  Dacă este necesar un reglaj suplimentar, reglați tija de tracțiune (Figura 97) după cum urmează:

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Îndepărtați șurubul și piulița care fixează capătul tijei de tracțiune pe pedală.

  5. Slăbiți contrapiuliţa care fixează capătul tijei la tija de tracțiune (Figura 97).

  6. Rotiți tija până când obțineți lungimea dorită.

  7. Strângeți contrapiuliţa (Figura 97) și fixați capătul tijei pe pedala de tracțiune cu șurubul și piulița îndepărtate pentru a bloca unghiul pedalei.

   g216434

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Specificații cu privire la uleiul hidraulic

  Rezervorul de ulei hidraulic este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Verificați nivelul de ulei hidraulic înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea.

  Utilizați ulei hidraulic Toro Premium All-Season (pentru toate anotimpurile) (disponibil în containere de 19 litri sau butoaie de 208 litri. Consultați Catalogul de piese de schimb sau distribuitorul Toro pentru numerele de piesă.)

  Dacă uleiul Toro nu este disponibil, puteți utiliza alte uleiuri, cu condiția să aibă toate proprietățile și să respecte specificațiile industriale prezentate în continuare. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

  Ulei hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

  Proprietăți produs: 
   Vâscozitate, ASTM D445St la 40 °C 42-50
   St la 100 °C 7,6-8,5
   Indice de vâscozitate ASTM D2270140 sau superior
   Punct de curgere, ASTM D97-40 °C până la -45 °C
   Test FZG, etapă eșec11 sau superior
   Conținut de apă (ulei nou)500 ppm (maxim)
  Specificațiile industriei:Vickers I-286-S (nivel calitate), Vickers M-2950-S (nivel calitate), Denison HF-0

  Important: Uleiul multigrad ISO VG 46 oferă performanțe optime într-o gamă largă de condiții de temperatură. Pentru funcționarea la temperaturi ambientale constant ridicate, 18 °C până la 49 °C, uleiul hidraulic ISO VG 68 poate oferi performanțe sporite.

  Important: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. de comandă piesă Toro 44-2500 de la un distribuitor autorizat Toro.

  Efectuarea lucrărilor de service pentru sistemul hidraulic

  Pregătirea pentru efectuarea lucrărilor de service pentru sistemul hidraulic

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați toate comenzile în poziția NEUTRă și porniți motorul.

  4. Rulați motorul la cea mai mică turație posibilă pentru a purja sistemul de aer.

   Important: Nu acționați priza de putere.

  5. Rotiți volanul de câteva ori complet spre stânga și spre dreapta și aliniați volanul drept în față.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Asigurați-vă că buncărul este complet coborât și la nivel și că puntea mașinii de tuns iarba este coborâtă.

  3. Decuplați priza de putere, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  4. Îndepărtați joja de la rezervorul hidraulic și ștergeți-o cu o lavetă curată (Figura 98).

   g215906
  5. Introduceți joja în tubul de umplere și înșurubați capacul jojei pe tub.

  6. Îndepărtaţi joja şi verificaţi nivelul uleiului (Figura 99).

   Nivelul uleiului hidraulic este normal atunci când se află între cele 2 marcaje de pe jojă.

   g034080
  7. Dacă nivelul lichidului este sub marcajul inferior al jojei, adăugați uleiul hidraulic specificat în tubul de umplere (Figura 100) până când acesta se încadrează între cele 2 marcaje ale jojei.

   Important: Nu umpleți rezervorul de ulei hidraulic deasupra marcajului superior de pe jojă.

   g215905
  8. Înșurubați capacul de umplere cu jojă la tubul de umplere.

   Note: Nu strângeți capacul cu cheia.

  9. Verificați dacă au scurgeri toate furtunurile și fitingurile.

  Schimbarea uleiului hidraulic și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 500 ore
 • Schimbați uleiul hidraulic.
 • La intervale de 200 de ore
 • Schimbați filtrul de ulei hidraulic.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Schimbați uleiul hidraulic.
 • Capacitate rezervor hidraulic: aproximativ 5 l

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Asigurați-vă că buncărul este complet coborât și la nivel și că puntea mașinii de tuns iarba este ridicată.

  3. Decuplați priza de putere, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  4. Utilizați o pompă tip sifon pentru a goli rezervorul hidraulic (Figura 101).

   g236164
  5. Rotiți radiatorul pentru a accesa filtrul; consultați Accesarea motorului din partea dreaptă

  6. Înlocuiți filtrul hidraulic în modul indicat în Figura 102.

   g215918
  7. Adăugați uleiul hidraulic specificat în tubul de umplere până când nivelul acestuia ajunge între cele 2 marcaje ale jojei (Figura 99).

   Important: Nu umpleți rezervorul de ulei hidraulic deasupra marcajului superior de pe jojă.

  8. Porniți motorul, rotiți volanul, acționați cilindrii de ridicare a punții și verificați dacă există scurgeri de ulei. Lăsați motorul să funcționeze aproximativ 5 minute, apoi opriți-l.

  9. După 2 minute, verificați nivelul uleiului hidraulic; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  Întreținerea mașinii de tuns iarba

  Rotirea punții mașinii de tuns iarba în poziția de întreținere

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Ridicați buncărul și cuplați elementele de blocare de siguranță magnetice; consultați Fixarea buncărului în poziție ridicată.

  4. Deblocați și îndepărtați jgheabul pentru evacuarea ierbii; consultați Curățarea jgheabului pentru evacuarea ierbii.

  5. Trageți și rotiți bolțurile de articulație din spate din ambele părți ale punții mașinii de tuns iarba.

  6. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba.

  7. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  8. Folosind mânerul și suportul pentru picioare din partea stângă a punții mașinii de tuns iarba, rotiți partea din față a punții în sus, în poziția de întreținere.

  Rotirea punții mașinii de tuns iarba în poziție de lucru

  Important: Aveți grijă să îndepărtați jgheabul pentru evacuarea ierbii înainte de a efectua această procedură; în caz contrar, pot apărea deteriorări.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Coborâți puntea mașinii de tuns iarba.

  3. Rotiți bolțurile de articulație din spate pentru a le elibera din articulații.

  4. Introduceți jgheabul pentru evacuarea ierbii, rotiți scaunul operatorului și coborâți buncărul.

  Efectuarea lucrărilor de service pentru lame

  Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, mențineți lamele ascuțite. Pentru o ascuțire și înlocuire ușoară, păstrați la îndemână lame suplimentare.

  Înlocuiți lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă nu mai sunt echilibrate sau sunt îndoite. Pentru a asigura performanțe optime și utilizarea în permanență în siguranță a mașinii, utilizați lame de schimb originale Toro. Este posibil ca lamele de schimb fabricate de alți producători să nu îndeplinească standardele de siguranță.

  Siguranța lamei

  • Inspectați lama periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

  Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

  Pregătiți puntea mașinii de tuns iarba pentru întreținere; consultați Rotirea punții mașinii de tuns iarba în poziția de întreținere.

  Inspectarea lamelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectarea lamelor.
  1. Inspectați marginile de tăiere (Figura 103).

  2. Dacă marginile nu sunt ascuțite sau prezintă crestături, îndepărtați și ascuțiți lama; consultați Ascuțirea și echilibrarea lamelor.

  3. Verificați lamele, în special în zona suprafeței velice.

  4. Dacă observați orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalați imediat o lamă nouă (Figura 103).

   g215978

  Îndepărtarea lamelor

  Îndepărtarea lamei centrale

  1. Țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu căptușeală groasă.

  2. Îndepărtați șurubul lamei, elementul de reținere al lamei, șaiba grower de blocare, șaiba curbată și lama de pe arborele axului (Figura 104).

   g216037

  Îndepărtarea ansamblului aripii lamei

  Ansamblurile lamei dreapta și stânga se rotesc în sensuri opuse și au poziții unice. Aveți grijă să montați discurile și paletele ventilatorului în poziții corecte.

  1. Țineți ansamblul aripii lamei folosind o lavetă sau mănușă cu căptușeală groasă.

  2. Îndepărtați șurubul lamei, șaiba grower de blocare, elementul de reținere al lamei și șaiba curbată de pe arborele axului (Figura 105).

  3. Îndepărtați ansamblul lamei (Figura 105).

   Important: Șurubul ansamblului lamei dreapta are un filet pe stânga. Rotiți șurubul lamei în sensul acelor de ceasornic pentru a-l slăbi.

   g216117

  Ascuțirea și echilibrarea lamelor

  Ascuțirea și echilibrarea lamei centrale

  1. Folosiți o pilă sau o unealtă de ascuțire pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 106).

   Note: Păstrați unghiul inițial – 22°.

   Note: Lama va rămâne echilibrată dacă eliminați aceeași cantitate de material de pe ambele margini de tăiere.

   g216118
  2. Verificați echilibrul lamei așezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 107).

   Note: Dacă lama rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, piliți capătul mai greu al lamei, doar în zona suprafeței velice (Figura 106).

   g216115
  3. Repetați această procedură până când lama echilibrată.

  Ascuțirea și echilibrarea aripilor lamei

  1. Folosiți o pilă sau o unealtă de ascuțire pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale ansamblului lamei (Figura 108).

   Note: Păstrați unghiul inițial – 22°.

   Note: Lama va rămâne echilibrată dacă eliminați aceeași cantitate de material de pe ambele margini de tăiere.

   g216119
  2. Verificați echilibrarea ansamblului lamei așezându-l pe dispozitivul de echilibrare lamă (Figura 109).

   Note: Dacă ansamblul lamei rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrat și poate fi folosit.

   Note: Dacă ansamblul lamei nu este echilibrat, piliți capătul mai greu al lamei, doar în zona suprafeței velice (Figura 108).

   g216116
  3. Repetați procedura până când ansamblul lamei este echilibrat.

  Montarea lamelor

  Montarea lamei centrale

  1. Țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu căptușeală groasă.

  2. Montați lama folosind șurubul lamei îndepărtat anterior, elementul de reținere al lamei, șaiba grower de blocare și șaiba curbată (Figura 110).

   Important: Suprafața velică a lamei trebuie să fie îndreptată în sus, către interiorul mașinii de tuns iarba, pentru a asigura tăierea corespunzătoare.

   g216037
  3. Strângeți șurubul lamei la un cuplu de 53 N·m.

  Montarea ansamblului aripii lamei

  Important: Șurubul ansamblului lamei dreapta are un filet pe stânga. Aveți grijă să rotiți șurubul lamei în sensul corect; în caz contrar, puteți provoca daune.

  1. Țineți ansamblul aripii lamei folosind o lavetă sau mănușă cu căptușeală groasă.

  2. Montați ansamblul aripii lamei folosind șurubul disc îndepărtat anterior, șaiba grower de blocare, elementul de reținere al lamei și șaiba curbată (Figura 111).

   Important: Suprafața velică a lamelor trebuie să fie îndreptată în sus, către interiorul mașinii de tuns iarba, pentru a asigura o tăiere corespunzătoare.

   g224559
  3. Strângeți șurubul disc la un cuplu de 53 N·m.

  4. Strângeți șuruburile lamei la un cuplu de 50 N·m.

  Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba

  1. Rotiți elementul de fixare cu un sfert de tură și deschideți capacul articulației universale de la capacul curelei (Figura 112).

   g231879
  2. Deconectați capătul din față al arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba apăsând sistemul cu pin și arc și apoi trăgând capătul arborelui de transmisie în spate (Figura 112).

  Conectarea arborelui de transmisie la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba

  1. Aliniați canelurile cuplajului universal al arborelui de transmisie cu canelurile din cuplajul cutiei de viteze; consultați Figura 112 din Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  2. Apăsați sistemul cu pin și arc și apoi împingeți capătul arborelui de transmisie în față; consultați Figura 112 din Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  3. Eliberați sistemul cu pin și arc și verificați dacă cuplajul universal al arborelui de transmisie este blocat în cutia de viteze a punții de mașinii de tuns iarba; consultați Figura 112 din Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  4. Închideți capacul cuplajului universal și fixați-l la capacul curelei cu dispozitivul de fixare cu rotire un sfert de tură; consultați Figura 112 din Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  Demontarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  3. Înainte de a coborî puntea, trageți și rotiți bolțurile de articulație din spate din ambele părți ale punții mașinii de tuns iarba (Figura 113).

   g231878
  4. Deconectați furtunurile hidraulice de pe fiecare parte a unității de tracțiune (Figura 114).

   g231876
  5. Coborâți puntea mașinii de tuns iarba și înclinați buncărul în spate.

  6. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  7. Înclinați scaunul în față.

  8. Îndepărtați jgheabul pentru evacuarea ierbii; consultați Curățarea jgheabului pentru evacuarea ierbii.

  9. Deconectați cuplajul universal de la arborele de transmisie al punții mașinii de tuns iarba; consultați Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  10. Îndepărtați cele 2 cuie de osie și 2 cuie spintecate care fixează brațele de ridicare pe fiecare parte a punții mașinii de tuns iarba (Figura 115).

   g231877
  11. Rotiți puntea mașinii de tuns iarba în față și departe de unitatea de tracțiune.

  Montarea punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Înclinați buncărul în spate.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Îndepărtați jgheabul pentru evacuarea ierbii; consultați Curățarea jgheabului pentru evacuarea ierbii.

  5. Rotiți puntea mașinii de tuns iarba în spate spre unitatea de tracţiune.

  6. Montați cuiul de osie și cuiul spintecat pentru a fixa brațele de ridicare pe fiecare parte; consultați Figura 115 din Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

  7. Conectați cuplajul universal de la arborele de transmisie al punții mașinii de tuns iarba; consultați Conectarea arborelui de transmisie la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  8. Montați jgheabul pentru evacuarea ierbii; consultați Curățarea jgheabului pentru evacuarea ierbii.

  9. Înclinați scaunul în spate.

  10. Porniți motorul.

  11. Coborâți buncărul.

  12. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba până când roțile pivotante se desprind ușor de sol.

  13. Rotiți bolțurile de articulație spate pentru a cupla articulațiile de ridicare spate ale punții mașinii de tuns iarba; consultați Figura 113 din Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

  14. Conectați furtunurile hidraulice după cum urmează:

   1. Conectați furtunul hidraulic marcat cu un identificator albastru la cuplajul de deconectare rapidă din interior (marcat cu un identificator albastru); consultați Figura 114 din Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

   2. Conectați furtunul hidraulic marcat cu un identificator roșu la cuplajul de deconectare rapidă din exterior (marcat cu un identificator roșu); consultați Figura 114 din Demontarea punții mașinii de tuns iarba.

   3. Repetați pașii 1 și 2 pentru furtunurile hidraulice de pe cealaltă parte a punții mașinii de tuns iarba.

  Îndepărtarea capacului curelei

  Note: Trebuie să separați cuplajul universal al arborelui de transmisie de cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba înainte de a îndepărta capacul curelei; consultați Deconectarea arborelui de transmisie de la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  1. Rotiți elementele de fixare cu rotire 3 sferturi de tură în sens invers acelor de ceasornic (Figura 116).

   g231881
  2. Slăbiți șurubul (Figura 116).

  3. Îndepărtați capacul curelei de la puntea mașinii de tuns iarba.

  Montarea capacului curelei

  1. Aliniați elementele de fixare cu rotire un sfert de tură ale capacului curelei cu piulițele cu clemă ale punții mașinii de tuns iarba; consultați Figura 116 din Îndepărtarea capacului curelei.

  2. Rotiți elementele de fixare cu rotire un sfert de tură în sensul acelor de ceasornic.

  3. Montați șurubul din capacul curelei la piulița cu clemă a punții mașinii de tuns iarba; consultați Figura 116 din Îndepărtarea capacului curelei.

  Îndepărtarea capacului fuliei

  1. Îndepărtați capacul pentru curea; consultați Îndepărtarea capacului curelei.

  2. Îndepărtați șurubul și șaiba care fixează capacul fuliei pe puntea mașinii de tuns iarba (Figura 117).

   g231912
  3. Îndepărtaţi capacul fuliei de la mașină.

  Montarea capacului fuliei

  1. Aliniați capacul fuliei pe fulia din dreapta; consultați Figura 117 din Îndepărtarea capacului fuliei.

  2. Fixați capacul fuliei la piulița cu clemă a punții cu șurubul și șaiba pe care le-ați îndepărtat la pasul 2 din Îndepărtarea capacului fuliei.

  Schimbarea uleiului din cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul din cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 300 de ore
 • Schimbați uleiul din cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.
 • Specificație cutie de viteze: PG2 și API GL4, GL5 sau MT1

  Vâscozitate ulei cutie de viteze: LSX 75W90

  Capacitate ulei cutie de viteze: 112 ml

  Pregătirea pentru schimbarea uleiului din cutia de viteze

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplată priza de putere și coborâți puntea mașinii de tuns iarba.

  2. Cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Îndepărtați capacul curelei; consultați Îndepărtarea capacului curelei

  Îndepărtarea cutiei de viteze

  1. Slăbiți întinzătorul curelei mașinii de tuns iarbă și scoateți cureaua de la fulia cutiei de viteze; consultați pasul 4Demontarea curelei punții mașinii de tuns iarba

  2. Îndepărtați cele 4 șuruburi care fixează cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba la suportul cutiei de viteze (Figura 118).

   g233005

  Schimbarea uleiului din cutia de viteze

  1. Scoateți bușonul din orificiul carcasei cutiei de viteze a punții mașinii de tuns iarba (Figura 119).

   g233003
  2. Poziționați cutia de viteze peste tava de golire și scurgeți complet uleiul din cutia de viteze (Figura 119).

  3. Rotiți cutia de viteze pentru a orienta orificiul bușonului carcasei în sus (Figura 120).

   g233004
  4. Adăugați 112 ml de ulei specificat pentru cutia de viteze în carcasa acesteia, prin orificiul respectiv (Figura 120).

  5. Montați bușonul carcasei în orificiul cutiei de viteze a punții mașinii de tuns iarba (Figura 120).

  Montarea cutiei de viteze

  1. Aliniați orificiile cutiei de viteze a punții mașinii de tuns iarba cu orificiile de pe suportul cutiei de viteze; consultați Figura 118 din Îndepărtarea cutiei de viteze.

  2. Montați cutia de viteze și suportul folosind cele 4 șuruburi pe care le-ați îndepărtat la pasul 2 din Îndepărtarea cutiei de viteze.

  3. Montați și tensionați cureaua mașinii; consultați pașii 1 și 2 in Montarea curelei mașinii de tuns iarba.

  4. Montați capacul pentru curea; consultați Montarea capacului curelei.

  5. Conectați arborele de transmisie la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba; consultați Conectarea arborelui de transmisie la cutia de viteze a punții mașinii de tuns iarba.

  Asigurarea planeității punții mașinii de tuns iarba

  Pregătirea pentru a asigura planeitatea punții

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană.

  2. Coborâți puntea mașinii de tuns iarba și deplasați maneta de ridicare a punții în poziția de flotare.

  3. Verificați dacă lamele sau discurile aripii mașinii de tuns iarba sunt îndoite sau deteriorate, consultați Inspectarea lamelor.

   Note: Înlocuiți lamele și discurile îndoite sau deteriorate înainte de a asigura planeitatea punții.

  Asigurarea planeității stânga – dreapta a punții mașinii de tuns iarba

  1. Reglați înălțimea de tăiere în poziția de 75 mm (Figura 121).

   g231943
  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Aliniați o lamă aripă în poziția cea mai exterioară (Figura 122).

   g232023g231917
  4. Măsurați distanța dintre sol și punctul cel mai exterior al marginii de tăiere a lamei cu un calibru de măsurat (Figura 122).

   Treceți valoarea măsurată aici:
  5. Aliniați lama aripii de pe cealaltă parte a punții mașinii de tuns iarba în poziția cea mai exterioară (Figura 122).

  6. Măsurați distanța dintre sol și punctul cel mai exterior al marginii de tăiere a lamei cu un calibru de măsurat (Figura 122).

   Treceți valoarea măsurată aici:
  7. Dacă diferența dintre măsurători este mai mare de 3,2 mm, efectuați următoarele:

   1. Slăbiți cele 2 piulițe care fixează articulația de asigurare a planeității (Figura 123).

    g231919
   2. Slăbiți contrapiulița care fixează șurubul cu cap imbus (Figura 123).

   3. Reglați înălțimea lamei aripii pentru partea dreaptă a punții după cum urmează:

    • Rotiți șurubul cu cap imbus în sensul acelor de ceasornic pentru a coborî partea dreaptă a punții mașinii de tuns iarba.

    • Rotiți șurubul cu cap imbus în sens invers acelor de ceasornic pentru a ridica partea dreaptă a punții mașinii de tuns iarba.

  8. Măsurați punctul cel mai exterior al marginilor de tăiere ale lamei (Figura 122).

  9. Repetați pașii 7 și 8 până când diferența dintre măsurători este de maxim 3,2 mm.

  10. Strângeți cele 2 piulițe pentru articulația de asigurare a planeității și contrapiulița pentru șurubul cu cap imbus (Figura 123).

  Asigurarea planeității față – spate a punții mașinii de tuns iarba

  1. Reglați înălțimea de tăiere în poziția de 75 mm (Figura 124).

   g231943
  2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Aliniați o lamă aripă în poziția cea mai din față (Figura 125).

   g232024g231946
  4. Măsurați distanța dintre sol și punctul cel mai din față al marginii de tăiere a lamei cu un calibru de măsurat (Figura 126).

   Treceți aici valoarea măsurată pentru lama stânga:
   Treceți aici valoarea măsurată pentru lama dreapta:
   g231944
  5. Măsurați distanța dintre sol și punctul cel mai din spate al marginii de tăiere a lamei cu un calibru de măsurat (Figura 127).

   Treceți aici valoarea măsurată pentru lama stânga:
   Treceți aici valoarea măsurată pentru lama dreapta:
   g231947
  6. Dacă diferența dintre măsurători este mai mică de 4,8 mm sau mai mare de 8 mm, efectuați următoarele:

   1. Îndepărtați capacul pentru curea; consultați Îndepărtarea capacului curelei.

   2. Slăbiți contrapiulițele pentru elementele de reglare a înclinării punții (Figura 128 și Figura 129) din fiecare parte a punții.

    g231949
    g231950
   3. Rotiți elementele de reglare a înclinării punții până când punctul cel mai din spate al marginii de tăiere a lamei este cu 4,8-8 mm mai sus decât punctul cel mai din față al marginii de tăiere a lamei.

   4. Repetați pasul 3 pentru lama din partea cealaltă a mașinii.

    Important: Asigurați-vă că punctele cele mai din spate ale marginilor de tăiere ale lamei din stânga și din dreapta se încadrează într-un interval de 3,2 mm unul față de celălalt.

  7. Strângeţi contrapiuliţa pentru elementele de reglare a înclinării punții (Figura 123).

  8. Verificați planeitatea stânga – dreapta a punții; consultați Asigurarea planeității stânga – dreapta a punții mașinii de tuns iarba.

  9. Montați capacul pentru curea; consultați Montarea capacului curelei.

  Reglarea acului indicator pentru înălțimea de tăiere

  1. Cu lamele mașinii de tuns iarba aliniate față – spate și partea din față a lamelor reglată la 75 mm de sol, verificați poziția indicatorului pentru înălțimea de tăiere.

  2. Așezați-vă pe scaunul operatorului și priviți indicatorul pentru înălțimea de tăiere (Figura 130).

   g231943
  3. Dacă acul indicator pentru înălțimea de tăiere nu este aliniat cu marcajul de 75 mm, efectuați următoarele:

   1. Slăbiți cele 2 contrapiulițe care fixează articulația pentru înălțimea de tăiere (Figura 131).

    g231994
   2. Rotiți articulația până când indicatorul pentru înălțimea de tăiere este aliniat la marcajul de 75 mm, privind de pe scaunul operatorului (Figura 130 și Figura 131).

   3. Strângeţi cele 2 contrapiuliţe (Figura 131).

  Verificarea tensionării curelei punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Verificați tensionarea curelei punții mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificați tensionarea curelei punții mașinii de tuns iarba.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere, coborâți puntea mașinii de tuns iarba și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Slăbiți sau strângeți contrapiulița până când săgeata indicatorului de tensionare se aliniază cu suprafața exterioară a șaibei (Figura 132).

   g216382

  Înlocuirea curelei punții mașinii de tuns iarba

  Demontarea curelei punții mașinii de tuns iarba

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă plană, decuplată priza de putere și coborâți puntea mașinii de tuns iarba.

  2. Cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  3. Scoateți capacul curelei și capacul fuliei; consultați Îndepărtarea capacului curelei și Îndepărtarea capacului fuliei.

  4. Slăbiți contra piulița fuliei de tensionare a curelei până când puteți glisa cureaua de pe fulia de tensionare a curelei (Figura 133).

   g231993
  5. Scoateți cureaua de pe fuliile punții mașinii de tuns iarba.

  Montarea curelei mașinii de tuns iarba

  1. Amplasați cureaua nouă în jurul fuliilor în modul indicat în Figura 134.

   g231992
  2. Strângeți contrapiulița până când săgeata indicatorului de tensionare se aliniază cu suprafața exterioară a șaibei (Figura 133).

  3. Montați capacul fuliei; consultați Montarea capacului fuliei.

  4. Montați capacul pentru curea; consultați Montarea capacului curelei.

  Comutarea saboților

  Când saboții se uzează, îi puteți comuta pe cealaltă parte a punții mașinii de tuns iarba pentru a prelungi utilizarea.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați priza de putere și cuplați frâna de parcare.

  3. Rotiți puntea mașinii de tuns iarba în poziția pentru întreținere; consultați Rotirea punții mașinii de tuns iarba în poziția de întreținere.

  4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  5. Îndepărtați saboții de pe lateralele punții mașinii de tuns iarba (Figura 135).

   g232026
  6. Comutați saboții și montați-i folosind șuruburile îndepărtate anterior (Figura 135).

   Important: Utilizați doar cele 2 seturi de orificii din partea superioară atunci când montați saboții.

  Întreținerea buncărului

  Aliniați buncărul la garnitura jgheabului

  1. Slăbiți cele 4 șuruburi care fixează suporții de ridicare a buncărului la fitingurile de pivotare (Figura 136).

   g232010g232011
  2. Glisați buncărul în față sau în spate până când admisia buncărului se aliniază cu garnitura jgheabului (Figura 137).

   g232009
  3. Strângeți cele 4 șuruburi (Figura 136).

  Curăţare

  Note: Procedurile de spălare necorespunzătoare pot afecta durata de viață a rulmentului. Nu spălați mașina când este încă fierbinte și evitați direcționarea pulverizării de înaltă presiune sau de volum mare către rulmenți.

  Curățarea sub capacul curelei punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați sub capacul curelei punții mașinii de tuns iarba.
  1. Dezactivați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Introduceți o duză de aer în spațiul dintre capacul curelei și partea superioară a punții mașinii de tuns iarba. Utilizați aer comprimat pentru a curăța iarba acumulată sub capacul curelei punții mașinii de tuns iarba.

  Curățarea sub puntea mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați puntea mașinii de tuns iarba.
  1. Dezactivați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Pregătiți puntea mașinii de tuns iarba pentru întreținere; consultați Rotirea punții mașinii de tuns iarba în poziția de întreținere.

  4. Îndepărtați iarba sau reziduurile acumulate și curățați după cum este necesar.

  Curățarea scutului buncărului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați scutul buncărului.
  1. Deschideți trapa buncărului.

  2. Trageți în jos maneta de eliberare de pe partea inferioară a scutului buncărului (Figura 138).

   g217355
  3. Îndepărtați scutul buncărului și curățați-l (Figura 139).

   g215931
  4. Montați scutul buncărului.

  Curățarea fantelor spate de pe trapa buncărului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați fantele spate de pe trapa buncărului.
  1. Dezactivați comutatorul de comandă pentru lamă (priză de putere) și cuplați frâna de parcare.

  2. Ridicați buncărul (Figura 140) la înălțimea maximă; consultați Ridicarea buncărului.

   g232364
  3. Descărcați buncărul (Figura 140) și lăsați-l în poziție de descărcare completă, cu trapa din spate lăsată în jos liber; consultați Descărcarea buncărului.

   Note: Trapa buncărului se deblochează automat atunci când este descărcat buncărul.

  4. Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  5. Fixați buncărul ridicat cu elementele de blocare de siguranță; consultați Figura 41 in Fixarea buncărului în poziție ridicată.

  6. Folosind aer comprimat, curățați iarba și reziduurile din fantele din partea inferioară a plăcii metalice interioare a trapei buncărului. (Figura 141).

   g232008
  7. Fixați elementele de blocare de siguranță în poziția de depozitare; consultați Figura 41 in Fixarea buncărului în poziție ridicată.

  8. Rotiți buncărul în poziție orizontală.

  9. Coborâți buncărul; consultați Coborârea buncărului.

  Eliminarea deșeurilor

  Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluanți pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Depozitarea bateriei

  • Reparați bateria și cablurile, după cum urmează:

   1. Îndepărtați bornele bateriei de la clemele bateriei; consultați Demontarea bateriei.

   2. Curățați bateria, bornele și picioarele de susținere cu o perie de sârmă și soluție de bicarbonat de sodiu.

   3. Acoperiți bornele cablului și picioarele de susținere ale bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (număr piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

   4. Dacă depozitați mașina pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, demontați bateria și încărcați-o complet.

    Note: Încărcați bateria lent, timp de 24 de ore, la fiecare 60 de zile pentru a preveni sulfatarea plumbului.

  • Depozitați bateria amplasată în mașină.

  • Lăsați cablurile deconectate dacă este depozitată în mașină bateria.

  • Depozitați bateria într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia.

  • Pentru a preveni înghețarea bateriei, asigurați-vă că este complet încărcată. Greutatea specifică a unei electrolitului din bateria încărcată complet este de 1,265-1,299.

  Pregătirea maşinii

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau recuperată pentru a curăța mașina.

  1. Curățați temeinic mașina, puntea mașinii de tuns iarba și motorul, acordând o atenție deosebită acestor zone:

   • Radiator și ecranul radiatorului

   • Sub punte

   • Sub capacele curelei punții

   • Ansamblu arbore priză de putere

   • Toate fitingurile de lubrifiere și punctele de articulație

   • Îndepărtați panoul de acces din spate al coloanei de direcție și curățați interiorul

   • Sub placa scaunului și partea superioară a transmisiei

  2. Verificați și reglați presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope

  3. Îndepărtați, ascuțiți și echilibrați lamele de tuns iarba; consultați Manualul operatorului pentru puntea mașinii de tuns iarba.

  4. Verificați dacă există elemente de fixare slăbite și strângeți-le dacă este necesar.

  5. Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere și aplicați ulei în punctele de pivotare și pe știfturile supapei de bypass. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  6. Șlefuiți ușor și utilizați vopsea de retuș pe zonele vopsite care sunt zgâriate, ciobite sau ruginite. Reparați orice lovituri ale caroseriei metalice.

  Pregătirea motorului

  1. Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei; consultați Schimbarea uleiului de motor și a filtrului.

  2. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze la ralanti 2 minute.

  3. Opriți motorul.

  4. Goliți combustibilul din rezervorul de combustibil, conductele de combustibil, pompă, filtru și separator.

  5. Clătiți rezervorul de combustibil cu motorină curată și conectați toate conductele de combustibil.

  6. Curăţaţi bine şi întreţineţi ansamblul filtrului de aer; consultați Efectuarea lucrărilor de service pentru filtrele de aer.

  7. Etanșați intrarea filtrului de aer și orificiul de evacuare cu bandă de acoperire rezistentă la intemperii.

  8. Fixați toate fitingurile sistemului de alimentare.

  9. Verificați nivelul de protecție anti-îngheț al sistemului de răcire și reglați concentrația lichidului de răcire după cum este necesar pentru cea mai scăzută temperatură așteptată din zona dumneavoastră.

  10. Verificați bușonul rezervorului de ulei și bușonul rezervorului combustibil pentru a vă asigura că sunt fixate corespunzător.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Cheia de contact este în poziția Pornit, dar indicatoarele luminoase de pe panoul de bord nu se aprind.
  1. Nu există tensiune de la baterie.
  2. Nivelul de electrolit al bateriei este scăzut.
  3. Bateria nu este încărcată.
  4. O siguranță este necorespunzătoare.
  1. Verificați conexiunea cablurilor.
  2. Verificați nivelul de electrolit al bateriei.
  3. Încărcarea bateriei.
  4. Înlocuiţi siguranţa.
  Indicatoarele luminoase de pe panoul de bord se aprind cu cheia în poziția Pornit, dar demarorul nu pornește.
  1. Bateria nu furnizează o tensiune suficientă.
  2. Pedala de tracțiune nu este în poziția Neutră.
  3. Nu vă aflați pe scaunul operatorului.
  4. Priza de putere este cuplată.
  1. Încărcarea bateriei.
  2. Deplasați pedala de tracțiune în poziția Neutră.
  3. Așezați-vă pe scaunul operatorului.
  4. Decuplați priza de putere.
  Motorul pornește doar intermitent sau funcționează neregulat.
  1. Filtrul de aer este necorespunzător.
  2. Există sedimente sau murdărie în combustibil.
  1. Curățați sau înlocuiți filtrul de aer.
  2. Verificați și înlocuiți filtrul de combustibil, dacă este necesar.
  Demarorul se rotește, dar motorul nu pornește.
  1. Combustibilul nu curge prin sistem.
  2. Combustibilul nu curge prin sistem.
  3. Combustibilul nu curge prin sistem.
  4. Bujiile incandescente nu sunt suficient de calde când motorul este rece.
  5. Bujiile incandescente nu sunt suficient de calde când motorul este rece.
  1. Verificați nivelul de combustibil din rezervor.
  2. Verificați și înlocuiți un filtru de combustibil, dacă este necesar.
  3. Asigurați-vă că orificiul de ventilație de pe capacul rezervorului de combustibil nu este blocat.
  4. Așteptați ca lampa de avertizare cu privire la bujia incandescentă să treacă în poziția Oprit.
  5. Opriți motorul și rotiți cheia în poziția Pornit/Preîncălzire pentru a efectua un al doilea ciclu de aprindere.
  Motorul se oprește în timp ce priza de putere este încă cuplată.
  1. Priza de putere nu funcționează corect.
  2. Operatorul a părăsit scaunul.
  3. Priza de putere nu funcționează corect.
  4. Este cuplată frâna de parcare și este apăsată pedala de tracțiune.
  1. Verificați funcționarea comutatorului prizei de putere.
  2. Așezați-vă pe scaunul operatorului.
  3. Închideți și coborâți buncărul.
  4. Decuplați frâna de parcare.
  Tăierea este neuniformă și sistemul de colectare este insuficient.
  1. Puntea mașinii de tuns iarba nu este paralelă cu solul.
  2. Puntea mașinii de tuns iarba nu este paralelă cu solul.
  3. Performanța lamei este necorespunzătoare.
  4. Performanța lamei este necorespunzătoare.
  5. Performanța lamei este necorespunzătoare.
  6. Viteza de deplasare este prea mare pentru înălțimea și starea ierbii.
  7. Jgheabul este blocat.
  8. Jgheabul este blocat.
  9. Jgheabul este blocat.
  1. Asigurați-vă că anvelopele sunt umflate în mod corespunzător.
  2. Reglați puntea mașinii de tuns iarba pentru a vă asigura că este paralelă cu solul.
  3. Asigurați-vă că lamele sunt montate corect.
  4. Ascuțiți sau înlocuiți lamele.
  5. Reglați tensionarea curelei prizei de putere.
  6. Reduceți viteza de deplasare.
  7. Curățați jgheabul.
  8. Asigurați-vă că turația maximă a motorului este de 3000 rpm.
  9. Curăţaţi ecranul de adunat iarbă.
  Aparatul vibrează în timpul funcționării.
  1. Lamele sunt dezechilibrate.
  2. Șuruburile sunt slăbite.
  1. Echilibrați lamele sau înlocuiți-le, dacă sunt deteriorate.
  2. Strângeți șuruburile lamei, șuruburile motorului și șuruburile cadrului dacă sunt slăbite.
  Lampa de avertizare presiune ulei se aprinde.
  1. Presiunea uleiului de motor este insuficientă.
  2. Presiunea uleiului de motor este insuficientă.
  1. Verificați nivelul de ulei de motor și completați-l, dacă este necesar.
  2. Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
  Puntea mașinii de tuns iarba nu funcționează când este cuplat comutatorul prizei de putere.
  1. Operatorul nu se află pe scaun.
  2. Buncărul nu este în poziția complet coborâtă.
  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.
  2. Coborâți buncărul complet.