Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reședințe pentru aplicații rezidențiale. A fost proiectat în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g345284

Scrieți modelul și numerele de serie în spațiul de mai jos:

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) este prezent în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele Pericol, Avertisment sau Atenție.

 • Pericol indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

 • Pericol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

 • Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

sa-black

Siguranţă în funcţionare

Avertismente de siguranță generale pentru uneltele electrice

Atenţie

Citiți toate avertismente de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate alături de această unealtă electrică.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă.

Termenul unealtă electrică” folosit în toate avertismentele de mai jos se referă la unealta electrică (cu fir) alimentată de la rețeaua de energie electrică sau unealta electrică (fără fir) alimentată de la baterie.

 1. Siguranța în zona de lucru

  1. Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezorganizate sau întunecoase pot cauza accidente.

  2. Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive, precum în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului.Uneltele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

  3. Nu permiteți prezența copiilor sau altor persoane în timpul utilizării unei unelte electrice.Distragerea atenției poate duce la pierderea controlului.

 2. Siguranță electrică

  1. Fișele uneltelor electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată fișa, în niciun fel. Nu folosiți niciun tip de adaptor pentru uneltele electrice cu împământare.Fișele nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

  2. Evitați contactul direct cu suprafețele legate la masă, precum conductele, radiatoarele, barele și instalațiile frigorifice.Riscul este electrocutare este mai mare în cazul în care corpul dumneavoastră este legat la masă.

  3. Nu expuneți uneltele electrice la condiții de ploaie sau umiditate. Pătrunderea apei în unealta electrică va crește riscul de electrocutare.

  4. Nu bruscați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Mențineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile.Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul de electrocutare.

  5. Când folosiți o unealtă electrică în exterior, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior.Folosirea unui prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

  6. Dacă nu se poate evita utilizarea unei unelte electrice într-un mediu umed, folosiți o sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

 3. Siguranță personală

  1. Fiți vigilent, acordați atenție activității și dați dovadă de simț practic atunci când folosiți mașina. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămare corporală gravă.

  2. Folosiți echipamente individuale de protecție.Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, precum masca împotriva prafului, încălțămintea de protecție antiderapantă sau căștile pentru protecția auzului, folosite în condiții adecvate, vor reduce incidența vătămărilor corporale.

  3. Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că acest comutator este în poziția oprire înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau baterie, de ridicarea sau de transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea uneltelor electrice cu comutatorul în poziția pornită poate cauza accidente.

  4. Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni unealta electrică.O cheie de reglare sau o cheie fixă rămasă atașată de o piesă rotativă a uneltei electrice poate cauza vătămare corporală.

  5. Nu încercați să lucrați în zone prea îndepărtate. Mențineți-vă stabilitatea și echilibrul în orice moment.Acest lucru permite un nivel de control mai ridicat asupra uneltei electrice în situații neașteptate.

  6. Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea la distanță de piesele mobile.Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung se poate prinde în piesele mobile.

  7. Dacă sunt disponibile dispozitive pentru extragerea prafului și facilități de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.Folosirea unui dispozitiv de colectare a prafului poate diminua pericolele legate de praf.

  8. Nu permiteți ca familiarizarea rezultată din utilizarea frecventă a uneltelor să ducă la încredere exagerată și ignorarea principiilor de siguranță privind uneltele.O acțiune neglijentă poate cauza o vătămare gravă într-o fracțiune de secundă.

 4. Utilizarea și întreținerea uneltei electrice

  1. Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealtă electrică adecvată pentru fiecare aplicație.Unealta electrică adecvată va lucra mai bine și mai sigur la capacitatea pentru care a fost proiectată.

  2. Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu o pornește sau oprește.Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

  3. Deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau îndepărtați bateria, dacă aceasta este detașabilă, de la unealta electrică înainte de a realiza orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita uneltele electrice.Astfel de măsuri de precauție reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.

  4. Depozitați uneltele electrice inactive în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească unealta în cauză.Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

  5. Întreținerea uneltelor electrice și accesoriilor. Verificați dacă piesele mobile nu sunt aliniate corespunzător sau dacă sunt blocate, verificați dacă există piese rupte, precum și orice alte condiții care ar putea afecta operarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de a o utiliza.Multe accidente sunt generate de unelte electrice întreținute necorespunzător.

  6. Mențineți uneltele de tăiere ascuțite și curate.Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu margini de tăiere ascuțite, au mai puține șanse de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

  7. Folosiți unealta electrică, accesoriile, vârfurile, etc., conform acestor instrucțiuni, având în vedere condițiile de lucru și activitatea care trebuie realizată.Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele pentru care a fost concepută poate duce la situații periculoase.

  8. Mențineți mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și lubrifiant.Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea în siguranță și controlul uneltei în situații neașteptate.

 5. Utilizarea și întreținerea uneltei cu baterie

  1. Reîncărcați numai cu încărcătorul indicat de producător.Un încărcător adecvat pentru un tip de baterie poate genera un risc de incendiu dacă este utilizat cu o altă baterie.

  2. Utilizați unelte electrice doar cu bateriile special indicate.Utilizarea oricăror alte baterii poate genera un risc de vătămare și incendiu.

  3. Atunci când nu utilizați baterie, țineți-o departe de alte obiecte metalice, precum agrafe pentru hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice de mici dimensiuni, care pot realiza o conexiune între borne.Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau un incendiu.

  4. În condiții de utilizare abuzivă, se poate scurge lichid din baterie; evitați contactul. Dacă intrați în contact accidental, spălați cu apă.Dacă lichidul intră în contact cu ochii, apelați și la un medic. Lichidul scurs din baterie poate cauza iritații sau arsuri.

  5. Nu utilizați o baterie sau o unealtă deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil ce poate cauza un risc de incendiu, explozie sau de vătămare.

  6. Nu expuneți o baterie sau o unealtă la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la temperaturi de peste 130°C poate genera o explozie.

  7. Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.Încărcarea neadecvată sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și spori riscul de incendiu.

 6. Service

  1. Asigurați-vă că unealta electrică este reparată de o persoană calificată, exclusiv cu piese de schimb identice.Acest lucru va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.

  2. Nu efectuați niciodată lucrări de service pentru bateriile deteriorate. Bateriile trebuie reparate exclusiv de producător sau de furnizori de servicii autorizați.

Avertismente de siguranță pentru mașina de tuns iarba

 1. Nu folosiți mașina de tuns iarba în condiții meteo nefavorabile, în special când există riscul producerii de descărcări electrice. Acest lucru diminuează riscul de a fi lovit de fulger.

 2. Inspectați cu atenție zona în care veți utiliza mașina de tuns iarba pentru a vă asigura nu există animale sălbatice. Animalele sălbatice pot fi vătămate de mașina de tuns iarba în timpul funcționării acesteia.

 3. Inspectați cu atenție zona în care veți utiliza mașina de tuns iarba și îndepărtați toate pietrele, bețele, sârmele, oasele și alte obiecte străine. Obiectele proiectate pot cauza vătămări corporale.

 4. Înainte de a utiliza mașina de tuns iarba, inspectați-o mereu vizual pentru a vă asigura că lama și ansamblul lamei nu sunt uzate sau deteriorate. Piesele uzate sau deteriorate cresc riscul de vătămare.

 5. Mențineți toate protecțiile montate. Protecțiile trebuie să fie în stare bună de funcționare și să fie corect montate. O protecție slăbită, deteriorată sau care nu funcționează corect poate duce la vătămare corporală.

 6. Mențineți toate racordurile de intrare a aerului de răcire curate. Racordurile de intrare a aerului blocate și reziduurile pot duce la supraîncălzire sau riscuri de incendiu.

 7. Nu utilizați mașina de tuns iarba pe pante abrupte. Acest lucru reduce riscul de pierdere a controlului, alunecare și cădere, care poate duce la vătămare corporală.

 8. În timpul utilizării mașinii de tuns iarba, purtați întotdeauna pantaloni lungi. Pielea expusă crește riscul de vătămare din cauza obiectelor proiectate.

 9. Deplasați-vă mereu în sus sau în jos de-a lungul pantelor, niciodată transversal, și fiți extrem de precaut la schimbarea direcției. Acest lucru reduce riscul de pierdere a controlului, alunecare și cădere care poate duce la vătămare corporală.

 10. Nu atingeți lamele și alte piese mobile periculoase în timp ce acestea sunt în mișcare. Acest lucru reduce riscul de vătămare din cauza pieselor mobile.

 11. Înainte de a elimina materialele blocate sau de a curăța mașina de tuns iarba, opriți toate comutatoarele și scoateți cheia. Pornirea neașteptată a mașinii de tuns iarba poate duce la vătămare corporală gravă.

 12. Dacă mașina lovește un obiect sau începe să vibreze, opriți imediat mașina de tuns iarba, îndepărtați cheia (dacă este disponibilă) și așteptați ca toate piese mobile să se oprească, înainte de a inspecta dacă mașina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

 13. Înainte de a depozita mașina de tuns iarba, îndepărtați iarba și reziduurile de pe unitatea de tăiere, dispozitivele de acționare, dispozitivul de adunat iarbă și motor, pentru a preveni incendiile.

 14. Pentru performanțe optime, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

 15. Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

 16. În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

 17. Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 18. Opriți mașina de tuns iarba, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 19. Evitați să tundeți iarba în condiții umede sau atunci când plouă. Acest lucru poate spori riscul de electrocutare.

Dispoziții Toro suplimentare privind siguranța

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Nu lăsaţi copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Utilizarea mașinii sau lucrările de service vor fi efectuate doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator.

 • Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase sau pe pante mai abrupte de 12°.

Siguranța înainte de utilizare

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Înainte de a tunde iarba, inspectați mașina pentru a vă asigura că ansamblurile de tăiere funcționează corespunzător.

 • Evaluați terenul pentru a determina echipamentele adecvate și orice dispozitive de atașare și accesorii necesare funcționării corespunzătoare și sigure a mașinii.

 • Nu transportați persoane cu mașina.

Siguranța în timpul utilizării

 • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

 • Nu tundeți iarba cu deflectorul de evacuare ridicat, îndepărtat sau modificat, decât în cazul în care este instalat un sistem de colectare a ierbii sau un set pentru mulcire, care funcționează corespunzător.

 • Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

 • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

 • Opriți lamele când nu tundeți iarba.

 • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

 • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

  • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  • Decuplați priza de putere.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  • Așteptați până ce toate piesele mobile se opresc.

 • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

 • Fiți atent la direcția de evacuare a mașinii de tuns iarba și direcționați materialul evacuat departe de alte persoane. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol, deoarece materialul poate ricoșa înapoi spre dumneavoastră.

 • Opriți lamele, încetiniți mașina și aveți grijă la traversarea suprafețelor fără iarbă sau la transportarea mașinii către și dinspre zona de utilizare.

 • Copiii sunt deseori atrași de mașină și de activitatea de tundere a ierbii. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ați văzut ultima dată.

 • Nu permiteţi accesul copiilor în zona de operare şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui adult responsabil, în afară de operator.

 • Fiți atent și opriți mașina în cazul în care copiii intră în zona de utilizare.

 • Înainte de a da cu spatele sau de a întoarce mașina, priviți în jos și de jur împrejur, pentru a vă asigura că nu vă aflați în apropierea copiilor.

 • Nu transportați copii cu mașina, chiar și atunci când lamele nu sunt în mișcare. Copiii pot cădea și pot suferi vătămări grave sau vă pot împiedica să utilizați mașina în siguranță. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de utilizare și pot fi loviți de mașină.

 • Acordați o atenție deosebită dispozitivelor de atașare. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii.

 • Nu încercați să stabilizați mașina punând piciorul pe sol.

Siguranța în pantă

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Operatorul este responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară. Înainte de a utiliza mașina pe o pantă, realizați următorii pași:

  • Revizuiți și înțelegeți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă, din manual și de pe mașină.

  • Folosiți un indicator de unghi pentru a stabili unghiul aproximativ al pantei din zonă.

  • Nu utilizați niciodată mașina de tuns iarba pe pante mai abrupte de 12°.

  • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o bună judecată atunci când realizați această evaluare. Modificările de pe teren, precum umiditatea, pot afecta rapid funcționarea mașinii în pantă.

 • Identificați pericolele de la baza pantei. Nu utilizați mașina în apropierea punctelor de livrare, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează. Mențineți o distanță sigură (dublul lățimii mașinii) între mașină și orice pericol. Folosiți o mașină condusă manual sau o motocositoare manuală pentru a tunde iarba din aceste zone.

  g231393
 • Conduceți în sus și în jos pe pante, nu transversal. Acordaţi foarte mare atenţie la schimbarea direcţiei pe pante.

 • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției; virați încet și treptat.

 • Dacă mașina se oprește la urcare, opriți lamele și coborâți mașina încet.

 • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării. Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare. Mașina poate aluneca și dacă roțile motoare sunt oprite.

 • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, șanțurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

 • Dacă este posibil, mențineți puntea coborâtă la sol în timpul utilizării în pantă. Ridicarea punții în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

Siguranța după utilizare

Scoateți cheia înainte de depozitarea sau transportarea mașinii.

Siguranța la utilizarea bateriei și a încărcătorului

Informații generale

 • Pentru încărcarea bateriei utilizați doar cablul de alimentare furnizat.

 • Confirmați tensiunea utilizată în țara dumneavoastră înainte de a folosi încărcătorul.

 • Pentru conectarea la o sursă de alimentare din afara SUA, utilizați un adaptor cu configurația potrivită pentru priza electrică, dacă este necesar.

 • Nu încărcați mașina în condiții de ploaie sau umiditate.

 • Utilizarea unui accesoriu nerecomandat sau necomercializat de Toro poate da naștere unui risc de incendiu, electrocutare sau accidentare.

 • Pentru a reduce riscul de explozie a bateriei, respectați aceste instrucțiuni și instrucțiunile oricăror echipamente pe care intenționați să le utilizați în apropierea încărcătorului.

 • Nu deschideți bateriile.

 • În cazul scurgerii lichidului din baterie, evitați contactul cu acesta. Dacă intrați în contact accidental cu lichidul bateriei, spălați cu apă zona afectată și apelați la un medic. Lichidul scurs din baterie poate cauza iritații sau arsuri.

 • Pentru operațiuni de service sau înlocuirea bateriei, consultați un distribuitor autorizat Toro.

Instruire

Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să încarce mașina. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

Pregătirea

 • Țineți trecătorii și copiii la distanță în timpul încărcării bateriei.

 • Opriți mașina și așteptați eliminarea completă a tensiunii înainte de încărcarea bateriei. În caz contrar, se pot forma arcuri electrice.

 • Citiți și respectați toate măsurile de precauție pentru încărcare.

 • Folosiți doar cabluri de alimentare acceptate de Toro.

Operare

 • Citiți și înțelegeți instrucțiunile pentru încărcare înainte de a încărca bateriile. De asemenea, luați următoarele măsuri de precauție pentru încărcarea bateriilor:

  • Opriți mașina înainte de a conecta încărcătorul la o sursă de alimentare.

  • Pentru a încărca bateriile, folosiți doar cablul de alimentare furnizat odată cu mașina.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  • Nu încărcați o baterie deteriorată sau înghețată.

  • Deconectați întotdeauna cablul de alimentare întâi de la priza de alimentare și apoi de la priza mașinii, pentru a evita producerea de scântei.

  • Dacă o baterie se încălzește în timpul încărcării, începe să emită cantități mari de gaze sau pierde electrolit, deconectați imediat cablul de alimentare de la priza de alimentare. Reparați mașina la un centrul de service autorizat înainte de a o folosi din nou.

 • Nu bruscați cablul de alimentare și nu trageți de el pentru a scoate încărcătorul din priză. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei și margini ascuțite.

 • Conectați încărcătorul direct la o priză cu împământare. Nu conectați încărcătorul la o priză fără împământare, chiar și cu un adaptor.

 • Nu modificați cablul de alimentare sau fișa electrică furnizate.

 • Utilizați un cablu prelungitor adecvat.

 • În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează în timp de este conectat la priză, scoateți-l din priza de perete și contactați un distribuitor autorizat Toro pentru înlocuirea acestuia.

 • Scoateți încărcătorul din priză atunci când nu este utilizat, înainte de a-i schimba locația sau înainte de a efectua lucrări de service.

Întreţinerea şi depozitarea

 • Scoateți cablul de alimentare din priză înainte de întreținere sau curățare pentru a reduce riscul de electrocutare.

 • Nu încărcați bateriile în timpul lucrărilor de service.

 • Când îndepărtați sau instalați bateriile, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

 • Mențineți întotdeauna opritoarele bateriilor fixate, pentru a proteja și fixa bateriile.

 • Dacă încărcătorul sau cablul de alimentare este deteriorat, nu îl folosiți; duceți-l la un distribuitor autorizat Toro.

 • Pentru a reduce riscul de incendiu, îndepărtați excesul de lubrifiant, iarbă, frunze și acumulări de murdărie de pe baterii și din zona motorului.

 • Nu încărcați cu un cablu sau o fișă electrică deteriorat(ă). Înlocuiţi imediat cablul sau fișa electrică deteriorat(ă).

 • Menţineţi sau înlocuiţi etichetele de siguranţă şi instrucţiuni, dacă este necesar.

 • Depozitați mașina la interior, într-un loc uscat, sigur, la distanță de utilizatorii neautorizați.

Siguranță în timpul întreținerii

 • Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental mașina și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători. Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

 • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

  • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  • Decuplați dispozitivele de acționare.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

 • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

 • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

 • Verificați frecvent funcționarea frânei de parcare. Reglați și reparați după nevoie.

 • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

 • Nu vă bazați pe cricuri hidraulice sau mecanice pentru susținerea mașinii; susțineți mașina cu stative de cric oricând o ridicați.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

 • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

 • Inspectați lamele periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

 • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

Depozitarea în siguranță

 • Opriți mașina, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Nu depozitați mașina într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte echipamente asemănătoare.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare viitoare.

Indicator pantă

g011841

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal134-6026
decal134-6029
decal134-6032
decal134-6033
decal134-6069
decal134-6070
decal134-6027
decal134-6028
decal134-6900

Reglare

Conectarea cablului pentru baterie

 1. Înclinați scaunul în față.

 2. Îndepărtați capacul din spate pentru a accesa bateriile; consultați Accesare bateriilor.

 3. Conectați cele două cabluri.

  g343324
 4. Asigurați-vă că toate cablurile sunt corect conectate.

 5. Instalați capacul superior și fixați-l cu cele 4 șuruburi.

 6. Coborâți scaunul.

Încărcarea bateriilor

Rezumat al produsului

g340907

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni și a opera mașina.

Panou de comandă

g340906

Comutator de contact

Comutatorul de contact are 2 poziții: PORNIT și OPRIT. Utilizați comutatorul de contact pentru a porni sau a opri mașina.

Comutator de comandă pentru lamă (priză de putere)

Comutatorul de comandă pentru lamă, reprezentat de simbolul pentru priza de putere (PTO), pornește și întrerupe alimentarea lamelor mașinii de tuns iarba.

Pedală de frână

Folosiți pedala de frână pentru a opri sau încetini mașina.

Manetă frână de parcare

Oricând opriți mașina, cuplați frâna de parcare pentru a preveni mișcarea accidentală a mașinii.

 • Pentru a cupla frâna de parcare, trageți maneta frânei de parcare în sus.

  g341485
 • Pentru a elibera frâna de parcare, apăsați pe butonul de pe maneta frânei de parcare și împingeți maneta înainte

Pedală de tracțiune

Folosiți pedala de tracțiune pentru a schimba viteza de deplasare a mașinii. Cu cât împingeți mai departe pedala, cu atât mai repede se va deplasa mașina.

Comutator mod de conducere

Comutatorul pentru modul de conducere are 3 poziții: ÎNAINTE, NEUTRU și ÎNAPOI. Comutatorul pentru modul de conducere trebuie să fie în poziția ÎNAINTE anterior cuplării lamelor mașinii de tuns iarba.

Note: O alarmă sonoră se va auzi când comutatorul pentru modul de conducere trece în poziția ÎNAPOI. Mașina se deplasează cu spatele la jumătate din viteza de deplasare înainte.

Buton pentru deplasarea înapoi cu tăiere (

Folosiți butonul pentru deplasarea înapoi cu tăiere (RMO) pentru a utiliza lamele în timp ce mașina se deplasează cu spatele.

Cuplați modul de deplasare înapoi cu tăiere în următoarele feluri:

 • Înainte de cuplarea lamelor

  • Apăsați butonul pentru deplasarea înapoi cu tăiere, cuplați lamele mașinii, apoi mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAPOI.

  • Cuplați lamele mașinii, apăsați butonul pentru deplasarea înapoi cu tăiere, apoi mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAPOI.

 • În timpul tăierii ierbii în direcția înainte

  • Apăsați butonul pentru deplasarea înapoi cu tăiere, apoi mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAPOI.

  • Mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAPOI, decuplați lamele mașinii, apăsați butonul pentru deplasarea înapoi cu tăiere, apoi cuplați lamele mașinii.

Buton pentru regulatorul de viteză (

Folosiți butonul pentru regulatorul de viteză (CCO) pentru a menține viteza de tracțiune fără a ține piciorul pe pedală.

Apăsați pedală de tracțiune până ajungeți la viteza dorită, apăsați pe butonul pentru regulatorul de viteză timp de aproximativ 3 secunde, apoi ridicați piciorul de pe pedală.

Apăsați pe pedala de tracțiune sau pe pedala de frână pentru a decupla regulatorul de viteză.

Indicator de descărcare baterie

Indicatorul de descărcare a bateriei afișează nivelul rămas în baterii. Când bateriile sunt complet încărcate, indicatorul arată 10 bare, care dispar pe măsură ce folosiți mașina. Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, indicatorul luminos devine roșu și lamele mașinii se decuplează automat; încărcați bateriile când se întâmplă acest lucru.

Note: Indicatorul de descărcare a bateriei nu este afișat decât dacă operatorul stă pe scaun.

Manetă pentru înălţimea de tăiere

Folosiți maneta pentru înălţimea de tăiere pentru a coborî și a ridica puntea din poziția standard. Tragerea manetei înspre dumneavoastră ridică puntea de la sol, iar împingerea dinspre dumneavoastră coboară puntea către sol. Reglați înălțimea de tăiere numai în timp ce mașina nu este în mișcare.

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime de tăiere76 cm
Lățime fără deflector80 cm
Lungime148 cm
Greutate188 kg
Înălțime106 cm
Timp de încărcare11 ore

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Folosirea Sistemului de blocare de siguranță

Atenţie

În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

 • Nu modificați comutatoarele de blocare.

 • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

Înțelegerea Sistemului de blocare de siguranță

Sistemul de blocare de siguranță este conceput pentru a preveni pornirea mașinii, cu excepția următoarelor situații:

 • Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) este decuplat.

 • Frâna de parcare este decuplată.

 • Vă aflați pe scaunul operatorului.

 • Comutatorul pentru modul de conducere este în poziția ÎNAINTE sau NEUTRU.

Sistemul de blocare de siguranță este conceput și pentru a preveni cuplarea lamelor mașinii, cu excepția situației în care comutatorul pentru modul de conducere este în poziția ÎNAINTE.

Testarea Sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Testați sistemul de blocare de siguranță înainte de fiecare utilizare a mașinii. Dacă sistemul de siguranță nu funcționează conform descrierii de mai jos, solicitați imediat unui centru de service autorizat să îl repare.

  1. Așezați-vă pe scaun, cuplați frâna de parcare, mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAINTE și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT și mașina va emite un singur sunet tip bip. Apăsați pedala de tracțiune; mașina nu ar trebui să se deplaseze înainte. Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT.

  2. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAINTE și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția PORNIT. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT și mașina va emite de 5 ori un sunet tip bip. Apăsați pedala de tracțiune; mașina nu ar trebui să se deplaseze înainte. Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT.

  3. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAPOI și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT și mașina va emite un singur sunet tip bip. Apăsați pedala de tracțiune; mașina nu ar trebui să se deplaseze înainte. Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT.

  4. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția NEUTRU și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT și mașina va emite un singur sunet tip bip. Mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAINTE. Apăsați pedala de tracțiune, iar mașina ar trebui să se deplaseze înainte. În timp ce vă deplasați înainte, ridicați-vă ușor de scaun; mașina ar trebui să se oprească și să emită un sunet de tip bip de 5 ori. Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT.

  5. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția NEUTRU și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT și mașina va emite un singur sunet tip bip. Acționați lamele de tuns iarba și ridicați-vă ușor de pe scaun: lamele de tuns iarba ar trebui să se oprească și mașina să emită un sunet tip bip de 5 ori. Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT.

  6. Așezați-vă pe scaun, decuplați frâna de parcare, mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția NEUTRU și mutați comutatorul de comandă pentru lamă în poziția OPRIT. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT și mașina va emite un singur sunet tip bip. Asigurați-vă că comutatorul pentru modul de conducere este în poziția ÎNAINTE și cuplați lamele mașinii de tuns iarba. Asigurați-vă că comutatorul pentru modul de conducere este în poziția MARșARIER; lamele de tuns iarba ar trebui să se oprească. Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT.

  Poziționarea scaunului

  Scaunul se poate mișca înainte și înapoi. Poziționați scaunul astfel încât să puteți controla optim mașina și să vă bucurați de confort.

  g341496

  Transformarea Mașinii de tuns iarba în Mașină cu evacuare laterală sau cu funcție de mulcire

  Pericol

  Fără deflectorul pentru iarbă, capacul de evacuare sau un ansamblu complet de adunat iarbă montat, dumneavoastră și cei din jur sunteți expuși contactului cu lamele și reziduuri proiectate. Contactul cu lamele rotative ale mașinii de tuns iarba și reziduurile proiectate va cauza vătămări sau deces.

  • Nu îndepărtați niciodată deflectorul pentru iarbă de la puntea mașinii de tuns iarba deoarece deflectorul direcționează materiile în jos, către sol. Dacă deflectorul pentru iarbă este deteriorat, înlocuiți-l imediat.

  • Nu vă sprijiniți niciodată mâinile sau picioarele sub puntea mașinii de tuns iarba.

  • Nu încercați niciodată să curățați zona de evacuare sau lamele mașinii de tuns iarba decât după ce mutați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) în poziția OPRIT, rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT și scoateți cheia din contact.

  • Asigurați-vă că deflectorul pentru iarbă este în poziția coborâtă.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Transformați puntea mașinii de tuns iarba pentru funcția de evacuare laterală sau de mulcire.

   • Pentru a transforma puntea mașinii de tuns iarba pentru funcția de evacuare laterală:

    1. Apăsați maneta de pe capacul dispozitivului de mulcire pentru a-l deschide.

     g341499
    2. Instalați deflectorul de evacuare sub capac, astfel încât să fie fixat de bușoanele de siguranță ale capacului dispozitivului de mulcire.

    g341498
   • Pentru a transforma puntea mașinii de tuns iarba pentru funcția de mulcire, îndepărtați deflectorul și închideți capacul dispozitivului de mulcire.

    Note: Capacul se blochează automat când este complet închis.

  În timpul utilizării

  Pornirea mașinii

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Eliberați frâna de parcare.

  3. Asigurați-vă că comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) este decuplat.

  4. Mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția NEUTRU.

  5. Rotiți comutatorul de contact în poziția PORNIT.

  Operarea mașinii

  Note: Aveți mereu grijă la deplasarea cu spatele și la virare.

  1. Decuplați frâna de parcare.

  2. Mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția ÎNAINTE sau ÎNAPOI.

  3. Apăsați cu piciorul pe pedala de tracțiune și apăsați ușor pentru a pune mașina în mișcare.

   Note: Cu cât împingeți mai departe pedala, cu atât mai repede se va deplasa mașina.

  4. Eliberați pedala de tracțiune și apăsați ușor pe pedala de frână pentru a opri sau încetini mașina.

   Note: Opriți mașina înainte de a schimba direcția sau de a vă deplasa înainte sau înapoi.

  Oprirea mașinii

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Decuplați lamele mașinii.

  3. Cuplați frâna de parcare.

  4. Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT și îndepărtați-l.

  Operarea Comutatorului de comandă pentru lamă al mașinii de tuns iarba (PTO)

  Comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) pornește și oprește lamele mașinii.

  Cuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  Asigurați-vă că comutatorul pentru modul de conducere este în poziția ÎNAINTE anterior cuplării lamelor mașinii de tuns iarba. Consultați Buton pentru deplasarea înapoi cu tăiere (RMO) pentru deplasarea înapoi cu tăiere.

  g008945

  Decuplarea Comutatorului de comandă pentru lamă (PTO)

  Note: Lamele mașinii de tuns iarba se decuplează automat când mașina se deplasează înapoi (când nu se folosește butonul pentru deplasarea înapoi cu tăiere) sau când operatorul se ridică de pe scaun.

  g009174

  Reglarea înălțimii de tăiere

  Puteți regla înălțimea de tăiere de la 25 mm până la 104,7 mm. Trageți maneta către dreapta, deplasați-o la înălțimea dorită și eliberați maneta în fantă. Consultați tabelul pentru pozițiile aferente înălțimilor de tăiere.

  g343035
  Poziția înălțimii de tăiereÎnălțime
  125 mm
  231,8 mm
  340,7 mm
  451,2 mm
  562,4 mm
  673,4 mm
  783,4 mm
  891,9 mm
  999 mm
  10104,7 mm

  Indicaţii de exploatare

  Tunderea gazonului pentru prima dată

  Tăiați iarba la o înălțime mai mare decât cea normală pentru a vă asigura că înălțimea de tăiere a punții mașinii nu smulge gazonul pe teren accidentat. Cu toate acestea, înălțimea de tăiere folosită în trecut este în general cea mai adecvată. Când tăiați iarba la înălțimi de peste 15 cm, puteți tunde gazonul de două ori pentru a asigura o calitate acceptabilă a tăierii.

  Tăierea unei treimi a firului de iarbă

  Se recomandă tăierea unei treimi a firului de iarbă, dar nu mai mult de 2,5 cm din înălțime. Tăierea unei lungimi mai mari nu se recomandă decât în cazul în care iarba este rară sau în care operațiunea are loc toamna târziu, când iarba crește mai greu.

  Alternați direcția de tăiere

  Alternați direcția de tăiere pentru a vă asigura că iarba stă dreaptă. Acest lucru ajută și la dispersarea resturilor, susținând descompunerea și fertilizarea.

  Tunderea gazonului la intervale corecte

  Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Pentru a menține aceeași înălțime de tăiere, tundeți gazonul mai des la începutul primăverii. Pe măsură ce viteza de creștere a ierbii scade, la mijlocul verii, tundeți gazonul mai rar. Dacă nu puteți tunde gazonul pentru o perioadă îndelungată, tundeți întâi la o înălțime de tăiere mare, apoi repetați la o înălțime mai redusă.

  Folosirea unei viteze de tăiere mai reduse

  Pentru a îmbunătăți calitatea tăierii, folosiți o viteză de deplasare mai redusă în anumite condiții.

  Evitarea tăierii la o înălțime prea mică

  Când tundeți gazonul de pe un teren accidentat, ridicați înălțimea de tăiere pentru a evita smulgerea gazonului.

  Oprirea mașinii

  Dacă trebuie să opriți mișcarea de deplasare în față a mașinii în timpul tunderii gazonului, este posibil ca un bulgăre de resturi de iarbă să cadă pe gazonul dumneavoastră. Pentru a evita acest lucru, treceți pe o suprafață tunsă în prealabil, cu lamele cuplate, sau decuplați puntea mașinii de tuns iarba în timp ce vă deplasați înainte.

  Menținerea curățeniei în partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba

  Curățați resturile de iarbă și murdăria din partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba, după fiecare utilizare. Dacă iarba și murdăria se acumulează în interiorul punții mașinii de tuns iarba, calitatea tăierii va deveni nesatisfăcătoare în cele din urmă.

  Întreținerea lamelor

  Mențineți lamele ascuțite de-a lungul sezonului de tuns iarba, deoarece o lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă. Ruperea și mărunțirea duc la decolorarea marginilor firelor de iarbă, reducând viteza de creștere și sporind riscul de îmbolnăvire. Verificați lamele mașinii după fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt ascuțite și că nu prezintă urme de uzură sau deteriorări. Piliți orice crestături și ascuțiți lamele după caz. Dacă o lamă este deteriorată sau uzată, înlocuiți-o imediat cu o lamă de schimb Toro originală.

  După utilizare

  Transportarea mașinii

  Pentru transportarea mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

  Atenţie

  Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

  Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

  Alegerea unei remorci

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 15).

  • Utilizați numai o rampă cu lățime maximă; nu utilizați rampe individuale pentru fiecare parte a mașinii.

  • Nu depășiți o înclinație de 12 grade între rampă și sol sau între rampă și remorcă sau camion.

  • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre platforma remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 12 grade pe teren plan.

  g027996

  Încărcarea mașinii

  Atenţie

  Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

  • Urcați mașina pe rampă cu spatele și coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

  1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

  2. Dacă este cazul, conectați frânele și luminile remorcii.

  3. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 12 grade (Figura 15).

  4. Urcați mașina pe rampă cu spatele.

   g028294
  5. Opriți mașina, scoateți cheia și cuplați frâna de parcare.

  6. Legați mașina de osiile frontală și posterioară folosind curele, lanțuri, cablu sau frânghii. Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

   g343282

  Descărcarea mașinii

  1. Coborâți rampa, asigurându-vă că unghiul dintre rampă și sol nu depășește 12 grade (Figura 15).

  2. Coborâți mașina de pe rampă cu fața (Figura 16).

  Deplasarea unei mașini nefuncționale

  Mașina vă avertizează când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, astfel încât să aveți suficientă putere pentru a o readuce la locul de încărcare; consultați Indicator de descărcare baterie.

  Dacă trebuie să tractați mașina, decuplați frâna de parcare și tractați mașina la viteza de mers.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Încărcați bateriile.
 • Inspectarea lamelor.
 • După fiecare folosinţă
 • Curățați carcasa punții mașinii de tuns iarba.
 • La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților frontale.
 • Curățați bateriile.
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Înainte de depozitare
 • Efectuați toate procedurile de întreţinere enumerate mai sus înainte de depozitare.
 • Vopsiți toate suprafețele zgâriate.
 • Lunar
 • Asigurați-vă că nu se scurge lichid din baterie.
 • Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental mașina și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți mașina și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Proceduri permanente

  Accesare bateriilor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Înclinați scaunul în față.

   g358655
  4. Mutați maneta pentru înălţimea de tăiere în poziția de mijloc și îndepărtați mânerul.

   g358658
  5. Inserați conectorii fasciculului de cabluri în orificiul panoului de comandă.

  6. Îndepărtați cele 4 șuruburi care fixează capacul de partea stângă a mașinii. Repetați pentru partea dreaptă.

   g358653
  7. Îndepărtați cele 3 șuruburi posterioare de pe capac.

   g358652
  8. Îndepărtați cele 4 șuruburi superioare de pe capac.

   g358654
  9. Ridicați capacul cu grijă și așezați-l jos, lângă mașină.

   Note: Nu este nevoie să deconectați fasciculul de cabluri de la comenzi.

   g358651
  10. Efectuați această procedură invers pentru a instala capacul.

  Important: După lucrările de întreținere, asigurați-vă că nu au rămas circuite deschise sau cabluri desprinse.

  Lubrifiere

  Lubrifierea rulmenților roților frontale

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați rulmenții roților frontale.
 • Tip lubrifiant: Lubrifiant universal

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

   Note: Asigurați-vă că ați răzuit orice urme de vopsea de pe partea frontală a fitingurilor.

  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiting.

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți.

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  g343313

  Întreţinerea sistemului electric

  Întreținerea bateriilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Lunar
 • Asigurați-vă că nu se scurge lichid din baterie.
 • Note: Bateriile originale nu necesită întreținere sau service.

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele metalice, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  • Folosiți unelte izolate în timpul lucrărilor de întreținere a bateriilor.

  • Mențineți întotdeauna opritoarele bateriilor fixate, pentru a proteja și fixa bateriile.

  Pericol

  Nu atingeți nicio piesă electrică și niciun punct de contact de pe motor.

  Atingerea unor astfel de componente sau punte de contact poate duce la vătămare gravă sau deces.

  Curățarea bateriilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Curățați bateriile.
  1. Asigurați-vă că toate capacele bateriilor sunt strânse.

  2. Curățați bateriile cu ajutorul unui prosop de hârtie.

  3. Dacă bornele bateriilor sunt corodate, curățați-le cu o soluție formată din 4 părți apă și 1 parte bicarbonat de sodiu. De asemenea, curățați picioarele de susținere și clemele cablului cu un agent de curățare special.

   Note: Picioarele de susținere și clemele trebuie să aibă un aspect metalic, strălucitor.

  4. Aplicați un strat subțire de protector Toro pentru bornele bateriilor.

  Încărcarea bateriilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Încărcați bateriile.
 • Pentru o durată de viață maximă a bateriilor, goliți-le cât mai mult posibil înainte de fiecare încărcare. Încărcați bateriile imediat după folosirea unui nivel semnificativ de putere. Bateriile vor deveni mai eficiente după ce le încărcați și goliți timp de mai multe cicluri.

  Note: Timpul de încărcare normal este de aproximativ 11 ore.

  Important: Încărcați bateriile la temperaturi între 0 și 40°C.

  Atenţie

  Încărcarea bateriilor produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriilor și țineți sursele de scântei și foc departe de ele.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, într-o zonă bine aerisită, în apropierea unei prize de alimentare adecvate.

  2. Dezactivați comutatorul de control al lamelor și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriți mașina, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  4. Conectați încărcătorul la priza mașinii și rotiți fișa în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa (Figura 25).

   Note: Fișa de încărcare se poate conecta la mașină într-un singur fel.

   Note: Asigurați-vă că valoarea tensiunii încărcătorului corespunde tensiunii de la priza de alimentare folosită.

   Note: Dacă încărcătorul de baterie este prea fierbinte, este posibil nă nu încarce corespunzător. La temperaturi joase, este posibil ca încărcarea bateriilor să dureze mai mult.

   g354110g341469
  5. Conectați cablul încărcătorului la priza de alimentare.

   Note: Indicatorul luminos al încărcătorului va deveni roșu, pentru a indica realizarea unei conexiuni între baterie și încărcător.

  6. Permiteți încărcarea bateriei.

   Note: Bateria este complet încărcată numai când indicatorul luminos al încărcătorului devine verde.

  7. După încărcare, decontați cablul de la priza de alimentare.

  8. Glisați butonul înapoi pe fișă, rotiți fișa în sens invers acelor de ceasornic și scoateți fișa din priză (Figura 26).

   g341470

  Înlocuirea bateriilor

  Pentru înlocuirea bateriilor, contactaţi un centru de service autorizat.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Mențineți presiunea în anvelopele frontale și posterioare conform specificațiilor. Presiunea inegală din anvelope poate duce la o tăiere neuniformă. Verificați presiunea la tija supapei când anvelopele sunt reci, pentru a obține cea mai corectă valoare a presiunii.

  Umflați anvelopele la 1,38 bar.

  g000554

  Adăugarea uleiului de transmisie

  Specificații privind uleiul: ulei de transmisie SAE 90

  Capacitatea cutiei de viteze: 200 ml

  Cutia de viteze pe osia spate nu necesită întreținere. Cu toate acestea, se poate adăuga ulei suplimentar dacă au loc pierderi de ulei.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Scoateţi dopul din cutia de viteze.

   g392333
  4. Umpleţi cutia de viteze cu ulei.

  5. Puneți dopul la loc.

  Întreținerea mașinii de tuns iarba

  Lucrări de service pentru lamele de tăiere

  Pentru a asigura o calitate superioară a tăierii, mențineți lamele ascuțite. Pentru o ascuțire și înlocuire ușoară, păstrați o lamă suplimentară la îndemână.

  Înainte de inspectarea sau repararea lamelor

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Ridicați mașina de la sol, astfel încât să aveți acces sub ea. Ridicați mașina cu ajutorul suporturilor tip capră.

   Atenţie

   Cricurile mecanice sau hidraulice pot să nu susțină mașina și să cauzeze vătămări corporale grave.

   Folosiți suporturi tip capră pentru susținerea mașinii.

  Inspectarea lamelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectarea lamelor.
  1. Inspectați marginile de tăiere (Figura 29).

  2. Dacă marginile nu sunt ascuțite sau prezintă crestături, îndepărtați și ascuțiți lama; consultați Ascuțirea lamelor.

  3. Inspectați lamele, în special în zona curbată.

  4. Dacă observați orice crăpături, urme de uzură sau formarea unei fante în această zonă, instalați imediat o lamă nouă (Figura 29).

   g006530

  Verificarea prezenței lamelor îndoite

  Note: Mașina trebuie să se afle pe o suprafaţă uniformă pentru următoarea procedură.

  1. Ridicați puntea mașinii de tuns iarba până la cea mai înaltă poziție a înălțimii de tăiere.

  2. Purtați mănuși cu protecție corespunzătoare sau alte protecții adecvate pentru mâini și rotiți încet lama într-o poziție care vă permite să măsurați distanța dintre marginea de tăiere și suprafața uniformă pe care se află mașina (Figura 30).

   g343366
  3. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 31).

   g343365
  4. Rotiți aceeași lamă la 180 de grade, astfel încât marginea de tăiere opusă să se afle acum în aceeași poziție (Figura 32).

   g343369
  5. Măsurați de la vârful lamei până la suprafața plană (Figura 33).

   Note: Diferența nu trebuie să depășească 3 mm.

   g343365
   1. Dacă diferența dintre A și B este mai mare de 3 mm, înlocuiți lama cu una nouă; consultați Îndepărtarea lamelor și Montarea lamelor.

    Note: Dacă o lamă îndoită se înlocuiește cu o lamă nouă, iar dimensiunea obținută depășește în continuare 3 mm, este posibil ca axul lamei să fie îndoit. Pentru service, contactați un centru de service autorizat.

   2. Dacă diferența se încadrează în limite, treceți la următoarea lamă.

  6. Repetați această procedură pentru fiecare lamă.

  Îndepărtarea lamelor

  Înlocuiți lamele dacă au lovit un obiect solid sau dacă lama nu mai este echilibrată sau este îndoită.

  1. Amplasați o bucată de lemn între lamă și carcasă mașinii, pentru a preveni rotirea lamei.

  2. Țineți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.

  3. Îndepărtați lama.

   g343371

  Ascuțirea lamelor

  1. Folosiți o pilă pentru a ascuți marginea de tăiere la ambele capete ale lamei (Figura 35).

   Note: Mențineți unghiul inițial.

   Note: Lama își păstrează echilibrul dacă aceeași cantitate de materiale este îndepărtată de pe ambele margini de tăiere.

   g000552
  2. Verificați echilibrul lamei așezând-o pe dispozitivul de echilibrare a lamei (Figura 36).

   Note: Dacă lama rămâne în poziție orizontală, înseamnă că este echilibrată și poate fi folosită.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, piliți numai din capătul suprafeței velice (Figura 35).

   g000553
  3. Repetați procedura până când lama este echilibrată.

  Montarea lamelor

  1. Instalați lama și adaptorul pe arborele axului (Figura 37).

   Important: Partea curbată a lamei trebuie să fie îndreptată în sus, către interiorul mașinii de tuns iarba, pentru a asigura tăierea corespunzătoare.

   g343371
  2. Instalați șaiba curbată (cu partea în formă de cupă îndreptată către lamă) și piulița.

  3. Strângeţi piulița la un cuplu de 35 Nm.

  Curăţare

  Curățenia în partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Curățați carcasa punții mașinii de tuns iarba.
 • Curățați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de iarbă, pentru o mai bună mulcire și dispersare a resturilor.

  Important: Nu folosiți apă pentru a curăța puntea mașinii de tuns iarba, deoarece puteți defecta motoarele electrice.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți mașina, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Ridicați mașina de la sol, astfel încât să aveți acces sub ea. Ridicați mașina cu ajutorul suporturilor tip capră.

   Atenţie

   Cricurile mecanice sau hidraulice pot să nu susțină mașina și să cauzeze vătămări corporale grave.

   Folosiți suporturi tip capră pentru susținerea mașinii.

  4. Răzuiți acumularea de iarbă și alte reziduuri de pe puntea mașinii de tuns iarba, suprafețele finisate și roți.

  Eliminarea deșeurilor

  Uleiul de motor, bateriile, uleiul hidraulic și lichidul de răcire pentru motor sunt poluanți pentru mediul înconjurător. Eliminați-le în conformitate cu reglementările naționale sau locale.

  Depozitare

  Curățare și depozitare

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă, decuplați comutatorul de comandă pentru lamă (PTO) și cuplați frâna de parcare

  2. Opriți mașina, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă, murdăria și stratul depus de pe exteriorul întregii mașini și în special de pe motor.

  4. Verificați funcționarea frânei de parcare; consultați Manetă frână de parcare.

  5. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifiere.

  6. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  7. Încărcați bateriile; consultați Încărcarea bateriilor.

  8. Răzuiți acumularea de iarbă și murdărie de pe partea inferioară a mașinii de tuns iarba.

  9. Verificați starea lamelor; consultați Lucrări de service pentru lamele de tăiere.

  10. Verificați și strângeți toate elementele de fixare. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  11. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  12. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și nu o lăsați la îndemâna copiilor sau altor utilizatori neautorizați. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Depozitarea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere

  Important: Depozitați bateriile la temperaturi între -10 și 40°C.

  1. Încărcați bateriile complet înainte de a depozita mașina; consultați Încărcarea bateriilor. Deconectați încărcătorul când bateriile sunt încărcate complet.

  2. Încărcați bateria cel puțin la fiecare 60 de zile.

   Important: Nu lăsați încărcătorul conectat când mașina este depozitată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorul de acționare nu pornește.
  1. Comutatorul pentru modul de conducere este în poziția Neutru.
  2. Frâna de parcare este cuplată.
  3. Pedala de frână este cuplată.
  4. Pedala de tracțiune este cuplată.
  5. Motorul lamei este blocat.
  6. Motorul de acționare este blocat.
  7. Nivelul de încărcare al bateriei este scăzut.
  1. Mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția Înainte sau Înapoi.
  2. Decuplați frâna de parcare.
  3. Eliberați pedala de frână.
  4. Eliberați pedala de tracțiune.
  5. Opriți mașina și curățați reziduurile sau așteptați până când dispozitivul de control se deblochează automat după 5 secunde.
  6. Îndepărtați reziduurile sau obstacolele din motorul de acționare.
  7. Încărcați bateriile.
  Motorul lamei nu pornește.
  1. Comutatorul pentru modul de conducere este în poziția Neutru.
  2. Frâna de parcare este cuplată.
  3. Motorul lamei este blocat.
  4. Nivelul de încărcare al bateriei este scăzut.
  1. Mutați comutatorul pentru modul de conducere în poziția Înainte.
  2. Decuplați frâna de parcare.
  3. Opriți mașina și curățați reziduurile sau așteptați până când dispozitivul de control se deblochează automat după 5 secunde.
  4. Încărcați bateriile.
  Mașina nu pornește.
  1. Dispozitivul de control sau motorul este deteriorat.
  2. O baterie este deteriorată.
  1. Opriți mașina și reporniți-o după 5 secunde. Dacă mașina nu pornește după câteva cicluri, înlocuiți dispozitivul de control.
  2. Înlocuiți bateria.
  Mașina vibrează anormal.
  1. Lamele de tăiere sunt îndoite sau nu sunt echilibrate.
  2. Șurubul pentru montarea lamei este slăbit.
  3. Axul lamei este îndoit.
  4. Suportul motorul este slăbit sau uzat.
  1. Instalați noi lame de tăiere.
  2. Strângeți șurubul pentru montarea lamei.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Înălțimea de tăiere nu este uniformă.
  1. Lamele de tăiere nu sunt ascuțite.
  2. Lamele de tăiere sunt îndoite.
  3. Partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba este murdară.
  4. Presiunea din anvelope este incorectă.
  5. Un ax al lamei este îndoit.
  1. Ascuțiți lamele.
  2. Instalați noi lame de tăiere.
  3. Curățați partea inferioară a punții mașinii de tuns iarba.
  4. Reglați presiunea din anvelope.
  5. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Mașina nu evacuează sau evacuează necorespunzător.
  1. Iarba este prea grea sau prea înaltă.
  2. Iarba este prea udă.
  1. Tăiați iarba la cea mai mare înălțime de tăiere; apoi tăiați iarba la înălțimea dorită.
  2. Așteptați până când gazonul este uscat.

  Scheme

  Schemă electrică

  g355680