Увод

Ova traktor kosilica sa rotacionim sečivom je namenjena vlasnicima kuća za primene u stambenim oblastima. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g345284

Zapišite broj modela i serijski broj proizvoda u prostoru u nastavku:

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) pojavljuje se i u ovom priručniku i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode. Simbol će se pojaviti praćen rečju Opasnost, Upozorenje ili Oprez.

 • Opasnost označava neminovnu opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Upozorenje označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

sa-black

Безбедност

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate

Упозорење

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koji su obezbeđeni za ovaj električni alat.

Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teške povrede.

Termin električni alat“ na svim upozorenjima navedenim u nastavku odnosi se na električne alate (sa kablom) sa napajanjem iz električne mreže ili akumulatorske alate (bez kabla).

 1. Bezbednost u radnom prostoru

  1. Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Pretrpane ili mračne oblasti su preduslov za nezgode.

  2. Ne koristite električne aparate u eksplozivnim okruženjima, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.Električni alati proizvode varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.

  3. Vodite računa da deca i posmatrači budu na bezbednom rastojanju dok koristite električni alat.Stvari koje vam odvlače pažnju mogu da dovedu do toga da izgubite kontrolu.

 2. Električna bezbednost

  1. Utikači električnog alata moraju da odgovaraju utičnicama. Nemojte nikada ni na koji način vršiti izmene na utikaču. Nemojte koristiti adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima.Utikači na kojima nisu vršene izmene i odgovarajuće utičnice će smanjiti rizik od strujnog udara.

  2. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama, poput cevi, radijatora, šporeta i frižidera.Postoji veći rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.

  3. Ne izlažite električne alate kiši niti vlažnim uslovima. Prodor vode u električni alat će povećati rizik od strujnog udara.

  4. Nemojte zloupotrebljavati kabl. Nemojte nikada koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz utičnice. Kabl držite podalje od toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova.Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.

  5. Kada električne alate koristite na otvorenom prostoru, koristite produžni kabl koji je predviđen za upotrebu na otvorenom.Korišćenje kabla koji je predviđen za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.

  6. Ako ne možete da izbegnete korišćenje električnog alata na vlažnoj lokaciji, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (FID sklopka).Korišćenje FID sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.

 3. Lična bezbednost

  1. Budite oprezni, pazite šta radite i vodite se zdravim razumom pri korišćenju električnog alata. Nemojte koristiti električni alat kada ste umorni ili pod uticajem opijata, alkohola ili lekova.Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do teške telesne povrede.

  2. Koristite ličnu zaštitnu opremu.Uvek nosite zaštitu za oči. Korišćenje zaštitne opreme poput maske za prašinu, neklizajućih zaštitnih cipela ili zaštite za uši u odgovarajućim uslovima će smanjiti mogućnost telesnih povreda.

  3. Sprečite slučajno pokretanje. Pre povezivanja sa izvorom napajanja i/ili akumulatorom, podizanja ili nošenja alata, proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnih alata tako da vam prst bude na prekidaču ili povezivanje električnih alata na izvor napajanja dok je prekidač uključen je preduslov za nezgode.

  4. Pre uključivanja električnog alata, uklonite sve ključeve za podešavanje.Ukoliko ključ ostane pričvršćen za rotirajući deo električnog alata, može doći do telesne povrede.

  5. Ne posežite preko alata. Sve vreme vodite računa da imate dobro uporište i ravnotežu.To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

  6. Obucite se adekvatno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit. Držite kosu i odeću podalje od pokretnih delova.Pokretni delovi mogu da zakače široku odeću, nakit ili dugu kosu.

  7. Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje postrojenja za usisavanje i prikupljanje prašine, postarajte se da budu povezani i da se pravilno koriste.Korišćenje postrojenja za prikupljanje prašine može da smanji opasnosti u vezi s prašinom.

  8. Ne dopustite da se opustite usled poznavanja alata stečenog čestim korišćenjem i da zanemarite bezbednosne principe za alat.Nepažljivo rukovanje može dovesti do teške povrede za delić sekunde.

 4. Korišćenje i održavanje električnog alata

  1. Ne koristite silu pri upotrebi električnog alata. Koristite električni alat koji je predviđen za primenu koja vam je potrebna.Odgovarajući električni alat će posao obaviti bolje i bezbednije, brzinom za koju je projektovan.

  2. Nemojte koristiti električni alat ukoliko ga prekidač ne uključuje i isključuje.Svi električni alati koji se ne mogu kontrolisati pomoću prekidača su opasni i moraju biti popravljeni.

  3. Pre vršenja bilo kakvih podešavanja, menjanja dodatne opreme ili odlaganja električnog alata, iskopčajte utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite akumulator sa električnog alata, ako ga je moguće odvojiti.Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

  4. Električni alat koji se ne koristi čuvajte van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da ga koriste.Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.

  5. Održavajte električni alat i dodatnu opremu. Proverite da li je došlo do neusklađenosti ili sputavanja pokretnih delova, lomljenja delova ili bilo kog drugog stanja koje može da utiče na rad električnog alata. Ako je električni alat oštećen, popravite ga pre upotrebe.Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim električnim alatom.

  6. Održavajte alate za sečenje oštrim i čistim.Kod alata za sečenje koji su pravilno održavani tako da imaju oštre oštrice, manja je verovatnoća da će doći do sputavanja i lakše ih je kontrolisati.

  7. Koristite električni alat, dodatnu opremu, bitove za alat itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti.Korišćenje električnog alata za radnje za koje nije predviđen može dovesti do opasne situacije.

  8. Vodite računa da drške i površine za prihvat budu suve, čiste i da na njima nema ulja i maziva.Klizave drške i površine za prihvat onemogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.

 5. Korišćenje i održavanje akumulatorskog alata

  1. Za punjenje koristite samo punjač koji je predvideo proizvođač.Punjač koji je podesan za jedan tip akumulatora može da dovede do rizika od požara kada se koristi sa drugim akumulatorom.

  2. Koristite električne alate samo sa posebno predviđenim akumulatorima.Korišćenje bilo kog drugog akumulatora može dovesti do rizika od povrede ili požara.

  3. Kada se akumulator ne koristi, držite ga podalje od metalnih predmeta, poput spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu da naprave spoj između dva terminala.Kratak spoj terminala akumulatora može da izazove opekotine ili požar.

  4. U uslovima zloupotrebe, može doći do ispuštanja tečnosti iz akumulatora; izbegavajte da dođete u dodir s njom. Ukoliko dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom.Ako tečnost dospe u oči, potražite i lekarsku pomoć. Tečnost ispuštena iz akumulatora može da izazove iritacije ili opekotine.

  5. Nemojte koristiti akumulator niti alat koji je oštećen ili izmenjen. Oštećeni ili izmenjeni akumulatori mogu da budu nepredvidljivi i tako da dovedu do požara, eksplozije ili rizika od povrede.

  6. Ne izlažite akumulator niti alat plamenu niti prekomernoj temperaturi. Izlaganje plamenu i temperaturi preko 130 °C može dovesti do eksplozije.

  7. Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nemojte puniti akumulator niti alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvima.Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama van navedenog opsega može da ošteti akumulator i da poveća opasnost od požara.

 6. Servis

  1. Neka vaš električni alat servisira samo ovlašćeni serviser uz korišćenje isključivo identičnih zamenskih delova.Time ćete obezbediti održavanje bezbednosti električnog alata.

  2. Nemojte nikada servisirati oštećene akumulatore. Servis akumulatora smeju da obavljaju samo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.

Bezbednosna upozorenja za kosilicu

 1. Nemojte koristiti kosilicu po lošim vremenskim uslovima, naročito kada postoji opasnost od grmljavine. To smanjuje rizik od udara groma.

 2. Detaljno pregledajte ima li divljih životinja na prostoru na kom ćete koristiti kosilicu. Kosilica može tokom rada da povredi divlje životinje.

 3. Detaljno pregledajte prostor na kom ćete koristiti kosilicu i uklonite sve kamenje, štapove, žice, kosti i druga strana tela. Bačeni predmeti mogu da izazovu telesnu povredu.

 4. Pre korišćenja kosilice, uvek vizuelno pregledajte sečivo i sklop sečiva i uverite se da nisu istrošeni ili oštećeni. Istrošeni ili oštećeni delovi povećavaju opasnost od povrede.

 5. Držite štitnike na svom mestu. Štitnici moraju biti ispravni i pravilno montirani. Olabavljen, oštećen ili neispravan štitnik može dovesti do telesne povrede.

 6. Pazite da svi ulazi vazduha za hlađenje budu čisti i bez otpadaka. Blokirani ulazi za vazduh i otpaci mogu dovesti do pregrevanja i rizika od požara.

 7. Nemojte koristiti kosilicu na strmim nagibima. To smanjuje rizik od gubitka kontrole, klizanja i pada, što može dovesti do telesne povrede.

 8. Uvek nosite pantalone sa dugim nogavicama kada koristite kosilicu. Ogoljena koža povećava verovatnoću povrede usled bačenih predmeta.

 9. Uvek radite uz ili niz nagibe, nikada popreko, i budite naročito pažljivi pri promeni pravca. To smanjuje rizik od gubitka kontrole, klizanja i pada, što može dovesti do telesne povrede.

 10. Ne dodirujte sečiva i druge opasne pokretne delove dok se još kreću. To smanjuje rizik od povrede izazvane pokretnim delovima.

 11. Pre uklanjanja zaglavljenog materijala ili čišćenja kosilice, isključite sve prekidače za napajanje i uklonite ključ. Neočekivani rad kosilice može dovesti do teške telesne povrede.

 12. Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite kosilicu, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre pregledanja mašine u potrazi za oštećenjem. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

 13. Pre odlaganja kosilice, očistite travu i otpatke sa jedinice za sečenje, pogona, sakupljača za travu i motora kako biste pomogli u sprečavanju požara.

 14. Da biste obezbedili optimalne performanse, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

 15. Zamenite istrošena ili oštećena sečiva i zavrtnje zamenom čitavog kompleta, kako biste očuvali ravnotežu.

 16. Na mašinama sa više sečiva, vodite računa jer rotiranje jednog sečiva može dovesti do rotiranja ostalih.

 17. Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 18. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite kosilicu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 19. Izbegavajte košenje mokre trave ili po kiši. Time možete da povećate rizik od strujnog udara.

Dodatna Toro bezbednost

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

 • Ne dozvolite deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički u stanju dozvolite da koriste i servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera.

 • Ne koristite mašinu blizu strmina, rovova, nasipa, vode ili drugih opasnih mesta, niti na nagibima većim od 12°.

Bezbednost pre korišćenja

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Pre košenja, pregledajte mašinu da biste se uverili da sklopovi za sečenje pravilno funkcionišu.

 • Procenite teren da biste odredili odgovarajuću opremu i sve potrebne priključke ili dodatnu opremu za pravilno i bezbedno korišćenje mašine.

 • Nemojte voziti nikoga na mašini.

Bezbednost tokom korišćenja

 • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

 • Držite šake i stopala podalje od jedinica za sečenje. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

 • Nemojte kositi kada je usmerivač za pražnjenje podignut, uklonjen ili izmenjen osim ako je postavljen sistem za prikupljanje trave ili komplet za malč i ako pravilno funkcioniše.

 • Uvek pogledajte nadole i iza sebe pre pomeranja mašine unazad.

 • Budite naročito pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

 • Zaustavite sečiva kad god ne kosite.

 • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte priključno vratilo.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite mašinu i uklonite ključ.

  • Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

 • Imajte u vidu putanju za pražnjenje kosilice i usmerite odvod dalje od drugih osoba. Izbegavajte pražnjenje materijala uz zid ili prepreku, jer bi materijal mogao da se odbije ka vama.

 • Zaustavite sečiva, usporite mašinu i budite pažljivi kada prelazite površine koje nisu travnate ili pri transportu mašine do i od radnog prostora.

 • Decu često privlači mašina i košenje. Nemojte nikada pretpostavljati da će deca ostati tamo gde ste ih poslednji put videli.

 • Držite decu van radnog prostora i pod brižnim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije operater.

 • Budite oprezni i isključite mašinu ako deca uđu u radni prostor.

 • Pre kretanja unazad ili okretanja mašine, pogledajte nadole i naokolo da se uverite da nema male dece u blizini.

 • Nemojte prevoziti decu na mašini, čak i kad se sečiva ne pokreću. Deca bi mogla da padnu sa mašine i da se teško povrede ili da vas spreče u bezbednom korišćenju mašine. Deca koja su ranije vožena na mašini mogu da se pojave u radnom prostoru bez upozorenja i postoji opasnost da ih mašina pregazi.

 • Budite naročito pažljivi sa priključcima. Oni mogu da promene stabilnost mašine.

 • Ne pokušavajte da stabilizujete mašinu spuštajući nogu na zemlju.

Bezbednost na nagibu

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Operater je odgovoran za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju. Pre korišćenja mašine na nagibu, uradite sledeće:

  • Pročitajte s razumevanjem uputstva za nagibe u priručniku i na mašini.

  • Iskoristite indikator ugla da biste odredili približni ugao nagiba oblasti.

  • Nemojte nikada koristiti kosilicu na nagibima većim od 12°.

  • Procenite uslove tog dana na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine. Tu procenu obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje. Promene u terenu, poput vlage, mogu brzo da utiču na rad mašine na nagibu.

 • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ne koristite mašinu blizu strmina, rovova, nasipa, vode ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši. Održavajte bezbedno rastojanje (dvostruku širinu mašine) između mašine i bilo kakve opasnosti. Travu u ovim oblastima pokosite pomoću samohodne kosilice ili ručnog trimera.

  g231393
 • Vozite uz i niz nagibe, nikada popreko. Budite naročito pažljivi pri promeni pravca na nagibima.

 • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca; skrećite polako i postepeno.

 • Ako se mašina zaustavi na uzbrdici, zaustavite sečiva i spustite se polako nazad.

 • Ne koristite mašinu ni u kom slučaju kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost. Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja. Mašina može da sklizne čak i kada su pogonski točkovi zaustavljeni.

 • Uklonite ili obeležite prepreke poput rovova, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

 • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite kućište spušteno do zemlje. Podizanje kućišta dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

Bezbednost nakon korišćenja

Pre skladištenja ili transporta mašine, uklonite ključ.

Bezbednost u vezi sa akumulatorom i punjačem

Opšte

 • Za punjenje akumulatora koristite samo isporučeni kabl za napajanje.

 • Pre korišćenja punjača proverite napon koji je dostupan u vašoj zemlji.

 • Po potrebi, za povezivanje sa napajanjem koje nije u SAD, koristite adapter za utikač priključka odgovarajuće konfiguracije za utičnicu.

 • Nemojte puniti mašinu po kiši ili u vlažnim uslovima.

 • Usled korišćenja dodatne opreme koju ne prodaje ili ne preporučuje kompanija Toro može doći do rizika od požara, strujnog udara ili povrede.

 • Da biste smanjili rizik od eksplozije akumulatora, pratite ova uputstva i uputstva za svu opremu koju nameravate da koristite u blizini punjača.

 • Ne otvarajte akumulatore.

 • U slučaju curenja akumulatora, izbegavajte kontakt s tečnošću. Ako slučajno dođete u dodir sa tečnošću, isperite vodom i potražite lekarsku pomoć. Tečnost ispuštena iz akumulatora može da izazove iritacije ili opekotine.

 • Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro radi servisiranja ili zamene akumulatora.

Obuka

Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili pune mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

Priprema

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu na bezbednom rastojanju prilikom punjenja.

 • Pre punjenja isključite mašinu i sačekajte da napajanje potpuno prestane. Ukoliko to ne uradite, može doći do pojave strujnog luka.

 • Pročitajte i poštujte sve mere opreza za punjenje.

 • Koristite isključivo kabl za napajanje koji je odobrila kompanija Toro.

Korišćenje

 • Pre punjenja akumulatora, pročitajte s razumevanjem uputstva za punjenje. Takođe preduzmite sledeće mere opreza prilikom punjenja akumulatora:

  • Isključite mašinu pre povezivanja punjača sa izvorom napajanja.

  • Za punjenje akumulatora koristite isključivo punjač za akumulatore koji ste dobili uz mašinu.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  • Nemojte puniti oštećen ili zamrznut akumulator.

  • Kabl za napajanje uvek izvucite iz utičnice pre nego što ga iskopčate iz priključka za punjenje mašine kako biste izbegli pojavu varnica.

  • Ako se akumulator tokom punjenja ugreje, počne da ispušta veliku količinu gasova ili da izbacuje elektrolit, odmah izvucite kabl za napajanje punjača iz utičnice. Pre ponovnog korišćenja mašine, neka je servisira ovlašćeni serviser.

 • Nemojte zloupotrebljavati kabl za napajanje niti ga vući kako biste iskopčali punjač iz priključka. Kabl držite podalje od toplote, ulja i oštrih ivica.

 • Povežite punjač direktno sa priključkom sa uzemljenjem. Nemojte vršiti punjenje preko utičnice bez uzemljenja, čak ni preko adaptera.

 • Nemojte vršiti prepravke isporučenog kabla ili utikača za napajanje.

 • Koristite odgovarajući produžni kabl.

 • Ako dođe do oštećenja kabla za napajanje dok je priključen, iskopčajte kabl iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro radi zamene.

 • Kada punjač ne koristite, pre nego što ga premestite na drugu lokaciju ili pre servisiranja, iskopčajte ga iz električne utičnice.

Održavanje i skladištenje

 • Kabl za napajanje izvucite iz utičnice pre nego što počnete bilo kakvo održavanje ili čišćenje, kako biste smanjili rizik od strujnog udara.

 • Nemojte puniti akumulatore dok servisirate mašinu.

 • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

 • Neka vam držači akumulatora uvek budu dobro postavljeni kako biste zaštitili i pričvrstili akumulatore.

 • Ako su punjač ili kabl za napajanje oštećeni, nemojte ih koristiti; odnesite ih ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

 • Da biste smanjili mogućnost požara, održavajte prostor oko akumulatora i motora čistim i bez suvišne trave, lišća i nakupljene prljavštine.

 • Nemojte puniti oštećenim kablom ili utikačem. Odmah zamenite oštećeni kabl ili utikač.

 • Održavajte ili po potrebi zamenite nalepnice sa bezbednosnim informacijama i uputstvima.

 • Mašinu skladištite u zatvorenom prostoru, na suvom i bezbednom mestu kojem neovlašćeni korisnici nemaju pristup.

Bezbednost pri održavanju

 • Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača. Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte pogone.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite mašinu i uklonite ključ.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

 • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

 • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

 • Često proveravajte ispravnost parkirne kočnice. Podešavajte je i servisirajte po potrebi.

 • Nemojte nikada vršiti neovlašćene izmene na bezbednosnim uređajima. Redovno proveravajte njihovu ispravnost.

 • Ne oslanjajte se na hidrauličke ili mehaničke dizalice za podupiranje mašine; pri svakom podizanju mašine, poduprite je podupiračima.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti, naročito oni za pričvršćivanje sečiva. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

 • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

 • Periodično proveravajte da li su sečiva istrošena ili oštećena.

 • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Sečiva umotajte ili nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

Bezbednost prilikom skladištenja

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Mašinu nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

Sva upozorenja i uputstva sačuvajte za ubuduće.

Индикатор нагиба

g011841

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal134-6026
decal134-6029
decal134-6032
decal134-6033
decal134-6069
decal134-6070
decal134-6027
decal134-6028
decal134-6900

Подешавање

Povezivanja kabla akumulatora

 1. Nagnite sedište unapred.

 2. Uklonite zadnji poklopac da biste pristupili akumulatorima; pogledajte Pristupanje akumulatorima.

 3. Povežite 2 kabla.

  g343324
 4. Proverite da li su svi kablovi dobro povezani.

 5. Postavite gornji poklopac i pričvrstite ga pomoću 4 vijka.

 6. Spustite sedište.

Punjenje akumulatora

Pogledajte Punjenje akumulatora.

Postavljanje usmerivača za travu

Преглед производа

g340907

Pre pokretanja i rukovanja mašinom, upoznajte sve komande.

Kontrolna tabla

g340906

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta ima 2 položaja: ON (Uključeno) i OFF (Isključeno). Koristite prekidač kontakta da pokrenete ili isključite mašinu.

Prekidač za kontrolu sečiva (priključno vratilo)

Prekidač za kontrolu sečiva, predstavljen simbolom priključnog vratila (PTO), aktivira i deaktivira pogon sečiva kosilice.

Papučica kočnice

Koristite papučicu kočnice da zaustavite ili usporite mašinu.

Ručica parkirne kočnice

Kad god isključite mašinu, aktivirajte parkirnu kočnicu da biste sprečili slučajno pomeranje mašine.

 • Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu parkirne kočnice.

  g341485
 • Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, pritisnite dugme na ručici parkirne kočnice i zatim gurnite unapred ručicu parkirne kočnice

Papučica za kontrolu gasa

Papučicu za kontrolu gasa koristite za promenu brzine kretanja mašine. Što više pritisnete papučicu, to će se mašina brže kretati.

Prekidač za režim vožnje

Prekidač za režim vožnje ima 3 položaja: FORWARD (Unapred), NEUTRAL (Neutralni) i REVERSE (Unazad). Prekidač za režim vožnje mora biti u položaju FORWARD (Unapred) pre aktiviranja sečiva kosilice.

Note: Kada je prekidač za režim vožnje u položaju REVERSE (Unazad), oglasiće se zvučni alarm. Mašina se kreće unazad upola sporije nego unapred.

Dugme za košenje unazad (

Koristite dugme za košenje unazad (RMO) za upravljanje sečivima kosilice dok vozite mašinu unazad.

Režim košenja unazad aktivirajte na sledeće načine:

 • Pre aktiviranja sečiva

  • Pritisnite dugme za košenje unazad, aktivirajte sečiva kosilice, a zatim pomerite prekidač za režim vožnje u položaj REVERSE (Unazad).

  • Aktivirajte sečiva kosilice, pritisnite dugme za košenje unazad, a zatim pomerite prekidač za režim vožnje u položaj REVERSE (Unazad).

 • Tokom košenja pri kretanju unapred

  • Pritisnite dugme za košenje unazad, a zatim pomerite prekidač za režim vožnje u položaj REVERSE (Unazad).

  • Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj REVERSE (Unazad), deaktivirajte sečiva kosilice, pritisnite dugme za košenje unazad, a zatim aktivirajte sečiva kosilice.

Dugme za rukovanje tempomatom (

Dugme za rukovanje tempomatom (CCO) koristite za održavanje brzine kretanja bez držanja stopala na papučici.

Pritisnite papučicu za kontrolu gasa dok ne postignete željenu brzinu, držite dugme tempomata oko 3 sekunde, pa zatim sklonite stopalo sa papučice.

Za deaktiviranje tempomata, pritisnite papučicu za kontrolu gasa ili papučicu kočnice.

Indikator ispražnjenosti akumulatora

Indikator ispražnjenosti akumulatora prikazuje koliko je akumulator napunjen. Kada su akumulatori u potpunosti napunjeni, 10 indikatorskih crta se uključuje i nestaje dok koristite akumulator. Kada je akumulator ispražnjen, lampice indikatora svetle crveno, a sečiva kosilice se automatski deaktiviraju; napunite akumulatore kada do toga dođe.

Note: Indikator ispražnjenosti akumulatora se ne prikazuje ako operater ne sedi u sedištu za operatera.

Ručica za podešavanje visine košenja

Ručicu za podešavanje visine košenja koristite za spuštanje i podizanje kućišta dok sedite. Pomeranje ručice prema vama podiže kućište od zemlje, a pomeranje ručice od vas spušta kućište ka zemlji. Visinu košenja podešavajte samo dok se mašina ne pomera.

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina košenja76 cm
Širina bez usmerivača80 cm
Dužina148 cm
Težina188 kg
Visina106 cm
Vreme punjenja11 sati

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

Korišćenje sistema bezbednosne blokade

Упозорење

Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

 • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

 • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

Razumevanje sistema bezbednosne blokade

Sistem bezbednosne blokade je projektovan da spreči pokretanje mašine u slučaju da:

 • prekidač za kontrolu sečiva (PTO) je deaktiviran.

 • parkirna kočnica je deaktivirana.

 • sedite u sedištu za operatera.

 • prekidač za režim vožnje je u položaju FORWARD (Unapred) ili NEUTRAL (Neutralni).

Sistem bezbednosne blokade je projektovan i da spreči aktiviranje sečiva kosilice, osim ako je prekidač za režim vožnje u položaju FORWARD (Unapred).

Testiranje sistema bezbednosne blokade

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Pre svakog korišćenja mašine testirajte sistem bezbednosne blokade. Ako bezbednosni sistem ne funkcioniše na način opisan u nastavku, odmah pozovite ovlašćenog servisera da ga popravi.

  1. Sedite u sedište, aktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite prekidač za režim vožnje u položaj FORWARD (Unapred), a prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno). Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno) i mašina će jedanput oglasiti zvučni signal. Pritisnite papučicu gasa; mašina ne bi trebalo da se pomeri unapred. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno).

  2. Sedite u sedište, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite prekidač za režim vožnje u položaj FORWARD (Unapred), a prekidač za kontrolu sečiva u položaj ON (Uključeno). Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno) i mašina će 5 puta oglasiti zvučni signal. Pritisnite papučicu gasa; mašina ne bi trebalo da se pomeri unapred. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno).

  3. Sedite u sedište, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite prekidač za režim vožnje u položaj REVERSE (Unazad), a prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno). Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno) i mašina će jedanput oglasiti zvučni signal. Pritisnite papučicu gasa; mašina ne bi trebalo da se pomeri unapred. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno).

  4. Sedite u sedište, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite prekidač za režim vožnje u položaj NEUTRAL (Neutralni), a prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno). Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno) i mašina će jedanput oglasiti zvučni signal. Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj FORWARD (Unapred). Pritisnite papučicu gasa; mašina bi trebalo da se kreće unapred. Dok vozite mašinu unapred, blago se podignite sa sedišta; mašina bi trebalo da se zaustavi i da 5 puta oglasi zvučni signal. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno).

  5. Sedite u sedište, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite prekidač za režim vožnje u položaj NEUTRAL (Neutralni), a prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno). Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno) i mašina će jedanput oglasiti zvučni signal. Aktivirajte sečiva kosilice i blago se podignite sa sedišta; sečiva kosilice bi trebalo da se isključe i mašina bi trebalo da 5 puta oglasi zvučni signal. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno).

  6. Sedite u sedište, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pomerite prekidač za režim vožnje u položaj NEUTRAL (Neutralni), a prekidač za kontrolu sečiva u položaj OFF (Isključeno). Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno) i mašina će jedanput oglasiti zvučni signal. Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj FORWARD (Unapred) i aktivirajte sečiva kosilice. Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj REVERSE (Unazad); sečiva kosilice bi trebalo da se isključe. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno).

  Nameštanje položaja sedišta

  Sedište može da se pomera unapred i unazad. Namestite sedište tako da imate najbolju kontrolu nad mašinom i da vam bude najudobnije.

  g341496

  Prebacivanje kosilice na pražnjenje sa strane ili malčiranje

  Опасност

  Bez montiranog usmerivača za travu, poklopca odvoda ili čitavog sklopa sakupljača za travu, vi i druge osobe ste izloženi dodiru sa sečivom i bačenim otpacima. Kontakt sa rotirajućim sečivom/sečivima kosilice i bačenim otpacima će dovesti do povrede ili smrtnog ishoda.

  • Nikada ne uklanjajte usmerivač za travu sa kućišta kosilice, jer usmerivač za travu usmerava materijal nadole prema travnjaku. Ako se usmerivač za travu ikada ošteti, odmah ga zamenite.

  • Nikada nemojte stavljati šake ili stopala ispod kućišta kosilice.

  • Nemojte nikada pokušavati da očistite prostor za pražnjenje ili sečiva kosilice ako pre toga niste prebacili prekidač za kontrolu sečiva (PTO) u položaj OFF (Isključeno), okrenuli prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno) i uklonili ključ iz prekidača kontakta.

  • Proverite da li je usmerivač za travu u spuštenom položaju.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Isključite mašinu i uklonite ključ.

  3. Prebacite kosilicu na pražnjenje sa strane ili malčiranje.

   • Da biste prebacili kosilicu na pražnjenje sa strane:

    1. Pritisnite ručicu na poklopcu za malčiranje da biste ga otvorili.

     g341499
    2. Postavite usmerivač za pražnjenje ispod poklopca kako bi klinovi poklopca za malčiranje pričvrstili usmerivač.

    g341498
   • Za prebacivanje kućišta kosilice na malčiranje, uklonite usmerivač i zatvorite poklopac za malčiranje.

    Note: Poklopac se automatski zaključava kada je u potpunosti zatvoren.

  Током рада

  Pokretanje mašine

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Otpustite parkirnu kočnicu.

  3. Proverite da li je prekidač za kontrolu sečiva (PTO) deaktiviran.

  4. Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj NEUTRAL (Neutralni).

  5. Okrenite prekidač kontakta u položaj ON (Uključeno).

  Vožnja mašine

  Note: Uvek budite pažljivi pri vožnji unazad i okretanju.

  1. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj FORWARD (Unapred) ili REVERSE (Unazad).

  3. Da biste započeli vožnju, postavite stopalo na papučicu za kontrolu gasa i polako je pritisnite.

   Note: Što više pritisnete papučicu, to će se mašina brže kretati.

  4. Da biste zaustavili ili usporili mašinu, otpustite papučicu za kontrolu gasa i polako pritisnite papučicu kočnice.

   Note: Pre promene smera kretanja ka unapred ili unazad, zaustavite mašinu.

  Isključivanje mašine

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte sečiva kosilice.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (Isključeno) i uklonite ključ.

  Rukovanje prekidačem za kontrolu sečiva (PTO) kosilice

  Prekidač za kontrolu sečiva (PTO) pokreće i zaustavlja sečiva kosilice.

  Aktiviranje prekidača za kontrolu sečiva (PTO)

  Pre aktiviranja sečiva kosilice, proverite da li je prekidač za režim vožnje u položaju FORWARD (Unapred). Za košenje pri kretanju unazad, pogledajte Dugme za košenje unazad (RMO).

  g008945

  Deaktiviranje prekidača za kontrolu sečiva (PTO)

  Note: Sečiva kosilice se automatski deaktiviraju pri vožnji mašine unazad (kada se ne koristi dugme za košenje unazad) ili kada operater ustane sa sedišta.

  g009174

  Podešavanje visine košenja

  Možete da podesite visinu košenja od 25 do 104,7 mm. Povucite ručicu udesno, pomerite je do željene visine i otpustite je u urez. Položaje za podešavanje visine košenja potražite u tabeli.

  g343035
  Položaj za podešavanje visine košenjaVisina
  125 mm
  231,8 mm
  340,7 mm
  451,2 mm
  562,4 mm
  673,4 mm
  783,4 mm
  891,9 mm
  999 mm
  10104,7 mm

  Оперативне напомене

  Prvo košenje travnjaka

  Kosite travu na malo veću visinu od uobičajene kako biste se uverili da visina košenja kućišta kosilice ne struže neravno tlo. Ipak, uglavnom je visina košenja koja je ranije korišćena ona koju je najbolje koristiti. Prilikom košenja trave više od 15 cm, možda je bolje da dvaput pokosite travnjak kako biste postigli prihvatljivi kvalitet košenja.

  Odsecanje trećine vlati trave

  Najbolje je da odsecate samo trećinu vlati trave ili ne više od 2,5 cm njene visine. Ne preporučuje se da skraćujete travu više od toga, osim ako je proređena ili ako je kasna jesen kada trava sporije raste.

  Naizmenično menjanje smera košenja

  Naizmenično menjajte smer košenja da bi trava stajala uspravno. To pomaže i u rasipanju pokošene trave, što poboljšava razlaganje i đubrenje.

  Košenje u odgovarajućim intervalima

  Trava raste različitom brzinom u različita doba godine. Da biste održali istu visinu košenja, češće kosite u rano proleće. Kako se brzina rasta trave usporava sredinom leta, kosite ređe. Ako niste u mogućnosti da kosite duži vremenski period, najpre pokosite na većoj visini košenja, a zatim za 2 dana pokosite na nižoj postavci visine.

  Korišćenje manje brzine košenja

  Da biste poboljšali kvalitet košenja, u određenim uslovima koristite manju brzinu kretanja.

  Izbegavanje preniskog košenja

  Kada kosite neravan travnjak, podignite visinu košenja da biste izbegli struganje travnjaka.

  Zaustavljanje mašine

  Ako morate da prekinete kretanje mašine unapred tokom košenja, na vaš travnjak može pasti grumen pokošene trave. Da biste to izbegli, pređite na prethodno pokošenu površinu sa aktiviranim sečivima ili možete da deaktivirate kućište kosilice dok se krećete unapred.

  Održavanje čistoće kućišta kosilice sa donje strane

  Nakon svake upotrebe očistite ostatke pokošene trave i prljavštinu sa donje strane kućišta kosilice. Ako se unutar kućišta kosilice nakupi trava i prljavština, kvalitet košenja će na kraju postati nezadovoljavajući.

  Održavanje sečiva

  Sečivo održavajte oštrim tokom sezone košenja, jer oštro sečivo kosi pravilno, bez kidanja ili komadanja vlati trave. Kidanje i komadanje dovodi do toga da trava postane smeđa na ivicama, što usporava rast i povećava mogućnost razvoja bolesti. Nakon svake upotrebe proverite oštrinu sečiva kosilice, kao i ima li znaka istrošenosti ili oštećenja. Isturpijajte sve zareze i naoštrite sečiva po potrebi. Ako je sečivo oštećeno ili pohabano, odmah ga zamenite originalnim Toro zamenskim sečivom.

  Након рада

  Transportovanje mašine

  Za transportovanje mašine koristite prikolicu ili kamion predviđene za teške primene. Koristite rampu pune širine. Proverite da li prikolica ili kamion poseduju sve neophodne kočnice, svetlosnu signalizaciju i oznake u skladu sa zakonom. Pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva. Poznavanje ovih informacija može pomoći u izbegavanju povrede kod vas ili posmatrača. Pogledajte lokalne propise za prikolice i zahteve za vezivanje.

  Упозорење

  Vožnja ulicom ili putem bez migavaca, svetala, reflektivnih oznaka ili simbola za sporohodno vozilo je opasna i može da izazove nezgode sa telesnim povredama.

  Nemojte voziti mašinu javnim ulicama ili putevima.

  Izbor prikolice

  Упозорење

  Utovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda (Слика 15).

  • Koristite samo rampu pune širine; nemojte koristiti pojedinačne rampe za svaku stranu mašine.

  • Ne premašujte ugao od 12 stepeni između rampe i tla ili između rampe i prikolice ili kamiona.

  • Postarajte se da dužina rampe bude barem 4 puta duža od visine poda prikolice ili kamiona od zemlje. To obezbeđuje da ugao rampe ne prekorači 12 stepeni na ravnom tlu.

  g027996

  Utovar mašine

  Упозорење

  Utovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  • Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na rampi.

  • Vozite mašinu unazad uz rampu i vozite mašinu unapred niz rampu.

  • Kada vozite mašinu po rampi izbegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje, jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja.

  1. Ako koristite prikolicu, povežite je sa vučnim vozilom i povežite bezbednosne lance.

  2. Ako je primenljivo, povežite kočnice i svetla prikolice.

  3. Spustite rampu, vodeći računa da ugao između rampe i tla ne bude veći od 12 stepeni (Слика 15).

  4. Vozite mašinu unazad uz rampu.

   g028294
  5. Isključite mašinu, uklonite ključ i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  6. Privežite mašinu kod prednje i zadnje osovine pomoću traka, lanaca, sajli ili užadi. Pogledajte lokalne propise za zahteve za vezivanje.

   g343282

  Istovar mašine

  1. Spustite rampu, vodeći računa da ugao između rampe i tla ne bude veći od 12 stepeni (Слика 15).

  2. Vozite mašinu unapred niz rampu (Слика 16).

  Pomeranje mašine koja ne funkcioniše

  Mašina vas upozorava kada je akumulator ispražnjen, kako biste imali dovoljno napajanja da je vratite do lokacije za punjenje; pogledajte Indikator ispražnjenosti akumulatora.

  Ako je potrebno da vučete mašinu, deaktivirajte parkirnu kočnicu i vucite mašinu brzinom hoda.

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Napunite akumulatore.
 • Pregledajte sečiva.
 • Након сваке употребе
 • Očistite kućište kosilice.
 • Сваких 25 сати
 • Podmažite ležajeve prednjih točkova.
 • Očistite akumulatore.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Пре складиштења
 • Sve prethodno navedene postupke održavanja obavite pre skladištenja.
 • Ofarbajte sve površine sa oštećenom bojom.
 • Месечно
 • Proverite ima li curenja akumulatora.
 • Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, isključite mašinu i uklonite ključ iz prekidača.

  Поступци предодржавања

  Pristupanje akumulatorima

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Isključite mašinu i uklonite ključ.

  3. Nagnite sedište unapred.

   g358655
  4. Pomerite ručicu za podešavanje visine košenja u srednji položaj i uklonite ručku.

   g358658
  5. Umetnite konektore snopa kablova u otvor kontrolne table.

  6. Uklonite 4 vijka koji pričvršćuju poklopac na levu stranu mašine. Ponovite to sa desne strane.

   g358653
  7. Uklonite 3 zadnja vijka sa poklopca.

   g358652
  8. Uklonite 4 gornja vijka sa poklopca.

   g358654
  9. Pažljivo podignite poklopac i spustite ga pored mašine.

   Note: Ne morate da iskopčate snop kablova iz komandi.

   g358651
  10. Za postavljanje poklopca ponovite postupak obrnutim redosledom.

  Important: Nakon održavanja proverite da li negde postoji otvoreno strujno kolo ili provodnik koji nije povezan.

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva prednjih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Podmažite ležajeve prednjih točkova.
 • Tip maziva: mazivo opšte namene

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Isključite mašinu i uklonite ključ.

  3. Mazalice obrišite krpom.

   Note: Obavezno sastružite boju sa prednje strane mazalice(a).

  4. Priključite pištolj za podmazivanje na mazalicu.

  5. Upumpavajte mazivo u mazalice dok mazivo ne počne da curi iz ležajeva.

  6. Obrišite višak maziva.

  g343313

  Одржавање електричног система

  Održavanje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Месечно
 • Proverite ima li curenja akumulatora.
 • Note: Originalni akumulatori ne zahtevaju održavanje ni servisiranje.

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da ne dođe do kratkog spoja između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  • Prilikom održavanja akumulatora koristite alate sa izolacijom.

  • Neka vam držači akumulatora uvek budu dobro postavljeni kako biste zaštitili i pričvrstili akumulatore.

  Опасност

  Ne dodirujte električne komponente ili kontakte na motoru.

  Dodirivanje bilo koje od ovih komponenti ili kontakata može da dovede do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  Čišćenje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Očistite akumulatore.
  1. Proverite da li su svi poklopci akumulatora dobro pričvršćeni.

  2. Za čišćenje akumulatora koristite papirni ubrus.

  3. Ako su terminali akumulatora korodirali, očistite ih rastvorom od 4 dela vode i 1 dela sode bikarbone. Takođe, očistite izlazne polove i kleme kablova sredstvom za čišćenje izlaznih polova i klema.

   Note: Izlazni polovi i kleme treba da imaju svetao, metalni sjaj.

  4. Nanesite tanak sloj Toro sredstva za zaštitu terminala akumulatora.

  Punjenje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Napunite akumulatore.
 • Za maksimalan radni vek akumulatora, pre svakog punjenja ispraznite akumulatore što je moguće više. Napunite akumulatore odmah nakon trošenja značajne količine napajanja. Akumulatori će isporučiti efikasniju proizvodnju električne energije nakon određenog broja punjenja i pražnjenja.

  Note: Normalno vreme punjenja iznosi oko 11 sati.

  Important: Akumulatore punite na temperaturi od 0 do 40 °C.

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ih podalje od varnica i plamena.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, na dobro provetrenom mestu pored odgovarajuće strujne utičnice.

  2. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  4. Priključite punjač u priključak za punjenje i okrenite utikač u smeru kretanja kazaljke na satu da biste ga pričvrstili (Слика 25).

   Note: Utikač za punjenje može da se priključi na mašini samo na jedan način.

   Note: Proverite da li podešavanje napona punjača odgovara naponu strujne utičnice koja se koristi.

   Note: Ako je punjač akumulatora previše vruć, možda se neće pravilno puniti. Na niskim temperaturama može biti potrebno više vremena da se akumulator napuni.

   g354110g341469
  5. Utaknite kabl za napajanje punjača u strujnu utičnicu.

   Note: Lampica na punjaču će svetleti crveno kao pokazatelj veze između akumulatora i punjača.

  6. Sačekajte da se akumulator napuni.

   Note: Akumulator je u potpunosti napunjen tek kada lampica na punjaču zasvetli zeleno.

  7. Nakon punjenja izvucite kabl iz strujne utičnice.

  8. Povucite unazad dugme na utikaču, okrenite utikač u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvucite utikač iz utičnice (Слика 26).

   g341470

  Zamena akumulatora

  Za zamenu akumulatora obratite se ovlašćenom serviseru.

  Одржавање погонског система

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Održavajte pritisak vazduha u prednjim i zadnjim pneumaticima u skladu sa specifikacijama. Neujednačen pritisak u pneumaticima može dovesti do neravnomernog košenja. Za najtačnije očitavanje pritiska, proveravajte pritisak na telu ventila kada su pneumatici hladni.

  Naduvajte pneumatike do 1,38 bar.

  g000554

  Dodavanje ulja za menjač

  Tip ulja: ulje za menjače SAE 90

  Kapacitet menjača: 200 ml

  Menjaču na zadnjoj osovini nije potrebno održavanje. Međutim, može biti neophodno dodavanje ulje ako dođe do gubitka ulja.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Isključite mašinu i uklonite ključ.

  3. Uklonite čep sa menjača

   g392333
  4. Napunite menjač uljem

  5. Vratite čep.

  Održavanje kosilice

  Servisiranje sečiva za košenje

  Da biste obezbedili odličan kvalitet košenja, održavajte sečiva oštrim. Za praktično oštrenje i zamenu, imajte uvek pri ruci dodatna sečiva.

  Pre pregleda ili servisiranja sečiva

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Isključite mašinu i uklonite ključ.

  3. Podignite mašinu sa zemlje kako biste mogli da joj pristupite sa donje strane. Poduprite mašinu podupiračima.

   Упозорење

   Mehaničke ili hidraulične dizalice mogu da popuste pod težinom mašine i izazovu tešku povredu.

   Koristite podupirače za podupiranje mašine.

  Pregled sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Pregledajte sečiva.
  1. Pregledajte oštrice (Слика 29).

  2. Ako oštrice nisu oštre ili imaju zareze, uklonite sečivo i naoštrite ga; pogledajte Oštrenje sečiva.

  3. Pregledajte sečiva, naročito na zakrivljenoj površini.

  4. Ako primetite bilo kakve pukotine, pohabanost ili formiranje žlebova na toj površini, odmah postavite novo sečivo (Слика 29).

   g006530

  Provera da li su sečiva iskrivljena

  Note: Za sledeći postupak mašina mora biti na ravnoj površini.

  1. Podignite kućište kosilice do najvišeg položaja za podešavanje visine košenja.

  2. Noseći debelo postavljene rukavice ili drugu odgovarajuću zaštitu za šake, polako rotirajte sečivo do položaja koji vam omogućava da izmerite rastojanje između oštrice i ravne površine na kojoj se mašina nalazi (Слика 30).

   g343366
  3. Merite od vrha sečiva do ravne površine (Слика 31).

   g343365
  4. Isto sečivo rotirajte za 180 stepeni, kako bi naspramna oštrica sada bila u istom položaju (Слика 32).

   g343369
  5. Merite od vrha sečiva do ravne površine (Слика 33).

   Note: Odstupanje ne bi trebalo da bude veće od 3 mm.

   g343365
   1. Ako je razlika između A i B veća od 3 mm, zamenite sečivo novim; pogledajte Uklanjanje sečiva i Montiranje sečiva.

    Note: Ako je iskrivljeno sečivo zamenjeno novim, a postignuta dimenzija i dalje premašuje 3 mm, vreteno sečiva je možda iskrivljeno. Za servis se obratite ovlašćenom serviseru.

   2. Ako je odstupanje u okviru ograničenja, pređite na sledeće sečivo.

  6. Ponovite ovaj postupak za svako sečivo.

  Uklanjanje sečiva

  Sečiva zamenite ako njima udarite u tvrd predmet ili ako je sečivo van ravnoteže ili iskrivljeno.

  1. Postavite drveni blok između sečiva i kućišta kosilice da biste sprečili okretanje sečiva.

  2. Držite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  3. Uklonite sečivo.

   g343371

  Oštrenje sečiva

  1. Naoštrite oštricu turpijom na oba kraja sečiva (Слика 35).

   Note: Održavajte originalni ugao.

   Note: Sečivo će zadržati svoju ravnotežu ako se sa obe oštrice ukloni ista količina materijala.

   g000552
  2. Proverite ravnotežu sečiva tako što ćete ga staviti na balanser sečiva (Слика 36).

   Note: Ako sečivo ostane u horizontalnom položaju, sečivo je izbalansirano i može da se koristi.

   Note: Ako sečivo nije izbalansirano, skinite malo metala turpijanjem samo s kraja jedra (Слика 35).

   g000553
  3. Ponovite ovaj postupak dok sečivo ne bude izbalansirano.

  Montiranje sečiva

  1. Montirajte sečivo i adapter na osovinu vretena (Слика 37).

   Important: Kako bi se obezbedilo pravilno košenje, zakrivljeni deo sečiva mora da pokazuje nagore prema unutrašnjosti kosilice.

   g343371
  2. Postavite zakrivljenu podlošku (udubljena strana prema sečivu) i navrtku.

  3. Zategnite navrtku na 35 N·m.

  Чишћење

  Čišćenje kućišta kosilice sa donje strane

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite kućište kosilice.
 • Očistite kućište kosilice sa donje strane nakon svake upotrebe kako biste sprečili nakupljanje trave radi boljeg malčiranja i rasipanja pokošene trave.

  Important: Nemojte čistiti kućište kosilice vodom, jer to može da ošteti električne motore.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Podignite mašinu sa zemlje kako biste mogli da joj pristupite sa donje strane. Poduprite mašinu podupiračima.

   Упозорење

   Mehaničke ili hidraulične dizalice mogu da popuste pod težinom mašine i izazovu tešku povredu.

   Koristite podupirače za podupiranje mašine.

  4. Sastružite nakupljenu travu i ostale otpatke sa kućišta kosilice, ofarbanih površina i točkova.

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulična tečnost i rashladno sredstvo za motor su materije koje zagađuju životnu sredinu. Odlažite ih u skladu sa državnim i lokalnim propisima.

  Складиштење

  Čišćenje i skladištenje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Uklonite pokošenu travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova čitave mašine, naročito motora.

  4. Proverite ispravnost parkirne kočnice; pogledajte Ručica parkirne kočnice.

  5. Podmažite mašinu; pogledajte Подмазивање.

  6. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  7. Napunite akumulatore; pogledajte Punjenje akumulatora.

  8. Sastružite nakupljenu travu i prljavštinu sa donje strane kosilice.

  9. Proverite stanje sečiva; pogledajte Servisiranje sečiva za košenje.

  10. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen.

  11. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod vašeg ovlašćenog servisera.

  12. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Uklonite ključ iz prekidača i držite ga van domašaja dece ili drugih neovlašćenih korisnika. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Skladištenje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања

  Important: Akumulatore čuvajte na temperaturi od -10 do 40 °C.

  1. Pre nego što uskladištite mašinu, u potpunosti napunite akumulatore; pogledajte Punjenje akumulatora. Isključite punjač kada se akumulatori u potpunosti napune.

  2. Akumulator punite najmanje na svakih 60 dana.

   Important: Ne ostavljajte punjač povezan sa mašinom dok je uskladištena.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Pogonski motor neće da se pokrene.
  1. Prekidač za režim vožnje je u položaju Neutral (Neutralni).
  2. Parkirna kočnica je aktivirana.
  3. Papučica kočnice je aktivirana.
  4. Papučica za kontrolu gasa je aktivirana.
  5. Motor za sečiva je blokiran.
  6. Pogonski motor je blokiran.
  7. Akumulator je ispražnjen.
  1. Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj Forward (Unapred) ili Reverse (Unazad).
  2. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.
  3. Otpustite papučicu kočnice.
  4. Otpustite papučicu za kontrolu gasa.
  5. Isključite mašinu i očistite otpatke ili sačekajte da se kontroler automatski otključa nakon 5 sekundi.
  6. Uklonite otpatke ili prepreke sa pogonskog motora.
  7. Napunite akumulatore.
  Motor za sečiva neće da se pokrene.
  1. Prekidač za režim vožnje je u položaju Neutral (Neutralni).
  2. Parkirna kočnica je aktivirana.
  3. Motor za sečiva je blokiran.
  4. Akumulator je ispražnjen.
  1. Pomerite prekidač za režim vožnje u položaj Forward (Unapred).
  2. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.
  3. Isključite mašinu i očistite otpatke ili sačekajte da se kontroler automatski otključa nakon 5 sekundi.
  4. Napunite akumulatore.
  Mašina neće da se pokrene.
  1. Oštećen je kontroler ili motor.
  2. Akumulator je oštećen.
  1. Isključite mašinu, pa je ponovo pokrenite nakon 5 sekundi. Ako se mašina ne pokrene nakon nekoliko pokušaja, zamenite kontroler.
  2. Zamenite akumulator.
  Mašina neuobičajeno vibrira.
  1. Sečivo(a) za košenje je/su iskrivljeno(a) ili neizbalansirano(a).
  2. Montažni zavrtanj za sečivo je olabavljen.
  3. Vreteno sečiva je iskrivljeno.
  4. Nosač motora je olabavljen ili pohaban.
  1. Montirajte novo(a) sečivo(a).
  2. Zategnite montažni zavrtanj za sečivo.
  3. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Visina košenja je nejednaka.
  1. Sečivo(a) za košenje nije/nisu oštro(a).
  2. Sečivo(a) za košenje je/su iskrivljeno(a).
  3. Donja strana kućišta kosilice je prljava.
  4. Pritisak u pneumaticima je neodgovarajući.
  5. Vreteno sečiva je iskrivljeno.
  1. Naoštrite sečivo(a).
  2. Montirajte novo(a) sečivo(a).
  3. Očistite kućište kosilice sa donje strane.
  4. Podesite pritisak u pneumaticima.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Mašina se ne prazni ili se nepravilno prazni.
  1. Trava je pregusta ili previsoka.
  2. Trava je previše vlažna.
  1. Pokosite na najvišoj visini košenja; zatim pokosite na željenoj visini.
  2. Sačekajte da se travnjak osuši.

  Шематски прикази

  Električna šema

  g355680