Inngangur

Þessi vinnubíll er aðallega ætlaður til notkunar utan vega við flutning fólks og efnis. Notkun þessarar vöru við annað en tilætlaða notkun getur skapað hættu fyrir stjórnanda og nærstadda.

Lesið þessar upplýsingar vandlega til að læra að stjórna og sinna réttu viðhaldi á vörunni og til að koma í veg fyrir meiðsl og skemmdir á vörunni. Eigandi ber ábyrgð á réttri og öruggri notkun vörunnar.

Á www.Toro.com er að finna kennsluefni tengt öryggi og notkun vörunnar, upplýsingar um aukabúnað, upplýsingar um söluaðila og vöruskráningu.

Þegar þörf er á þjónustu, varahlutum frá Toro eða frekari upplýsingum skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða þjónustuver Toro og hafa tegundar- og raðnúmer vörunnar við höndina. Mynd 1 sýnir hvar tegundar- og raðnúmerin eru á vörunni. Skrifið númerin í kassann hér á síðunni.

Important: Hægt er nálgast upplýsingar um ábyrgð, varahluti og aðrar vöruupplýsingar með því að skanna QR-kóðann á raðnúmersmerkingunni (ef hann er til staðar) með fartæki.

g312723

Þessi handbók notar 2 orð til að auðkenna upplýsingar. Mikilvægt“ vekur athygli á sérstökum vélrænum upplýsingum og Athugið“ undirstrikar almennar upplýsingar sem vert er að lesa vandlega.

Öryggistáknið (Mynd 2) kemur bæði fyrir í þessari handbók og á vinnubílnum og er ætlað að auðkenna mikilvægar öryggisupplýsingar sem taka þarf mið af til að forðast slys. Þetta tákn birtist ásamt orðinu Hætta, Viðvörun eða Varúð.

 • Hætta gefur til kynna yfirvofandi hættulegar aðstæður sem valda dauða eða alvarlegum meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir þær.

 • Viðvörun gefur til kynna hugsanlega hættu sem gæti valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir hana.

 • Varúð gefur til kynna hugsanlega hættu sem getur valdið minni háttar eða alvarlegri meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir hana.

g000502

Þessi vara uppfyllir allar viðeigandi evrópskar reglugerðir; frekari upplýsingar er að finna á aðskildu samræmisyfirlýsingarskjali vörunnar.

Notkun vélarinnar á skógivaxið, runnavaxið eða grasivaxið landsvæði telst brjóta í bága við almenningsauðlindalöggjöf Kaliforníu, hluta 4442 eða 4443, nema vélin sé búin neistavara, samkvæmt skilgreiningu í hluta 4442, henni sé haldið í góðu vinnuástandi eða hún hefur verið byggð, útbúin og viðhaldið þannig að komið sé í veg fyrir eldsvoða.

Meðfylgjandi notendahandbók vélarinnar inniheldur upplýsingar um Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna (EPA) og útblástursreglugerð Kaliforníu fyrir útblásturskerfi, viðhald þeirra og ábyrgð. Hægt er að panta varahluti hjá framleiðanda vélarinnar.

Viðvörun

KALIFORNÍA

Viðvörun, tillaga 65

Vélarútblástur frá þessari vöru inniheldur efni sem Kaliforníuríki eru kunnugt um að geti valdið krabbameini og fæðingargöllum eða öðrum æxlunarskaða.

Rafgeymaskaut og tengihlutir innihalda blý og blýsambönd, efni sem Kaliforníuríki er kunnugt um að geti valdið krabbameini og æxlunarskaða. Þvoið hendur eftir meðhöndlun.

Öryggi

Þessi vinnubíll er hannaður í samræmi við kröfur SAE J2258 (nóv. 2016).

Almennt öryggi

Þessi vara getur valdið meiðslum á fólki. Fylgið alltaf öryggisleiðbeiningum til að koma í veg fyrir meiðsl á fólki.

 • Lesið til hlítar efni þessarar notendahandbókar áður en vinnubíllinn er tekinn í notkun. Gangið úr skugga um að allir sem nota vinnubílinn kunni að nota hann og skilji viðvaranirnar.

 • Sýnið árvekni á meðan unnið er á vinnubílnum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða meiðsla eða eignatjóns.

 • Ekki setja hendur eða fætur nærri íhlutum á hreyfingu.

 • Ekki nota vinnubílinn án hlífa og annars öryggisbúnaðar á sínum stað á vinnubílnum og í nothæfu ástandi.

 • Haldið nærstöddum og börnum utan vinnusvæðisins. Aldrei skal leyfa börnum að vinna á vinnubílnum.

 • Stöðvið vinnubílinn, drepið á honum og fjarlægið lykilinn áður en viðhaldi er sinnt eða fyllt er á eldsneyti.

Röng notkun eða viðhald þessarar vinnuvélar getur leitt til meiðsla. Til að draga úr slysahættu skal fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum og vera ávallt vakandi fyrir öryggistákninu Graphic, sem merkir Aðgát“, Viðvörun“ eða Hætta“ – öryggisleiðbeiningar. Ef ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum er hætta á meiðslum á fólki eða dauða.

Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar

Graphic

Öryggismerkingar og leiðbeiningar sjást greinilega og eru hjá öllum svæðum þar sem möguleg hætta er til staðar. Skiptið um skemmdar eða týndar merkingar.

decal99-7345
decal99-7952
decal115-2412
decal115-7739
decal136-1164
decal145-2269
decal145-2271
decal145-2277
decal145-2278

Uppsetning

Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnubílsins út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Uppsetning stýris

Eingöngu TC-gerðir

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Stýri1
Lok1
Skinna (½ to.)1
 1. Ef hlíf hefur verið sett upp skal fjarlægja hana af nöf stýrisins (Mynd 3).

 2. Fjarlægið lásróna (½ to.) af stýrisskaftinu (Mynd 3).

 3. Rennið stýrinu og skinnunni (½ to.) upp á stýrisskaftið (Mynd 3).

 4. Festið stýrið á skaftið með lásrónni (1/2 to.) og herðið hana í 27 til 34 N·m.

 5. Setjið hlífina á stýrið (Mynd 3).

  g033840

Rafgeymirinn tengdur

Eingöngu TC-gerðir

Viðvörun

Rangt lagðir rafgeymiskaplar geta valdið skemmdum á vinnuvélinni og köplunum sem leitt geta til neistaflugs. Neistar geta kveikt í gasi frá rafgeyminum og valdið sprengingu og meiðslum á fólki.

 • Aftengið ávallt (svarta) mínuskapal rafgeymisins áður en (rauði) plúskapallinn er aftengdur.

 • Tengið ávallt (rauða) plúskapal rafgeymisins fyrst.

 1. Kreistið rafgeymishlífina saman til að losa um flipana á undirstöðu rafgeymisins (Mynd 4).

  g228188
 2. Fjarlægið hlíf rafgeymisins af undirstöðu hans (Mynd 4).

 3. Tengið (rauða) plúskapalinn við plússkaut (+) rafgeymisins og festið kapalinn með boltum og róm (Mynd 5).

  g228187
 4. Setjið einangrunarhettuna yfir plússkautið.

  Note: Einangrunarhettan kemur í veg fyrir mögulegt jarðhlaup.

 5. Tengið (svarta) mínuskapal rafgeymisins við mínusskaut (–) rafgeymisins og festið kapalinn með boltum og róm.

 6. Komið rafgeymishlífinni á undirstöðu rafgeymisins (Mynd 4).

 7. Kreistið rafgeymishlífina, komið flipunum fyrir á undirstöðu rafgeymisins og sleppið rafgeymishlífinni (Mynd 4).

Vökvastaða og þrýstingur í hjólbörðum könnuð

 1. Kannið stöðu smurolíu áður en og eftir að vélin er gangsett í fyrsta skipti, sjá Smurolíuhæð könnuð.

 2. Kannið stöðu hemlavökva áður en vélin er gangsett í fyrsta skipti; sjá Athugun á hæð hemlavökvans.

 3. Kannið vökvastöðu sambyggðs gírkassa og drifs-áður en vélin er gangsett í fyrsta skipti; sjá Athugun á hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.

 4. Kannið loftþrýsting í hjólbörðum; sjá Þrýstingur hjólbarða kannaður.

Hemlar slípaðir

Slípið (keyrið til) hemlana fyrir notkun til að tryggja hámarksvirkni hemlakerfisins.

 1. Akið vinnubílnum eins hratt og hægt er og hemlið svo hratt án þess að læsa hemlunum.

 2. Endurtakið þetta tíu sinnum, með einnar mínútu hléum, til að koma í veg fyrir að hemlarnir ofhitni.

  Important: Þetta ferli skilar bestum árangri ef vinnubíllinn ber 227 kg farm.

Handbók lesin og uppsetningarefni skoðað

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Notendahandbók1
Notendahandbók vélar1
Skráningarskírteini1
Fylgiskjal vegna skoðunar fyrir afhendingu1
Gæðavottorð1
Hnappur2
 • Lesið notendahandbókina og eigendahandbók vélarinnar.

 • Fyllið út skráningarskírteinið.

 • Ljúkið við fylgiskjal vegna skoðunar fyrir afhendingu.

 • Farið yfir gæðavottorðið.

Yfirlit yfir vöru

g033215

Lærið á stjórntækin áður en vélin er gangsett og unnið er á vinnubílnum.

Stjórnborð

g382793

Inngjafarfótstig

Notið inngjafarfótstigið (Mynd 7) til að stjórna aksturshraða vinnubílsins. Vélin er ræst með því að ýta inngjafarfótstiginu niður. Aksturshraði er aukinn með því að ýta fótstiginu lengra niður. Hægt er á vinnubílnum og því næst drepið á honum með því að sleppa fótstiginu.

Note: Hámarkshraði áfram er 26 km/klst.

Hemlafótstig

Notið hemlafótstigið til að stöðva eða hægja á vinnubílnum (Mynd 7).

Varúð

Hætta er á að meiðslum á fólki ef unnið er á vinnubílnum með slitna eða rangt stillta hemla.

Ef hægt er að stíga hemlafótstigið neðar en 25 mm frá gólfi vinnubílsins þarf að stilla eða gera við hemlana.

Stöðuhemilsstöng

Stöðuhemilsstöngin er á milli sætanna (Mynd 6 og Mynd 7). Setjið alltaf stöðuhemilinn á þegar drepið er á vélinni til að koma í veg fyrir að vinnubíllinn hreyfist úr stað fyrir slysni. Togið stöðuhemilsstöngina aftur til að setja stöðuhemilinn á. Ýtið stöðuhemilsstönginni niður til að taka stöðuhemilinn af.

Innsog

Innsogið er hægra megin undir sæti stjórnanda. Notið innsogið til að auðvelda ræsingu á kaldri vél, með því að toga innsogsstýringuna út á við (Mynd 8). Þegar vélin er komin í gang er innsogið stillt af til að tryggja mjúkan gang. Þegar vélin fer að hitna er innsogsstýringunni ýtt í SLöKKTA stöðu.

g027617

Gírstöng

Gírstöngin er á milli sætanna og fyrir neðan stöðuhemilsstöngina. Gírstöngin hefur þrjár stöður: FRAMGíR, BAKKGíR og HLUTLAUSAN GíR (Mynd 8).

Note: Hægt er að ræsa vélina og láta hana í hvaða stöðu sem er af þessum þremur.

Important: Ævinlega skal láta vinnubílinn nema staðar áður en skipt er um gír.

Flauturofi

Flauturofinn er á stjórnborðinu (Mynd 7). Ýtið á flauturofann til að flauta.

Sviss

Svissinn er staðsettur í neðra hægra horni mælaborðsins (Mynd 7).

Svissinn býður upp á þrjár stöður: AF, á og GANGSETNING.

Hægt er að ræsa bílinn á tvo vegu. Frekari upplýsingar eru í Vélin gangsett.

Ljósarofi

Notið ljósarofann (Mynd 7) til að kveikja á aðalljósunum. Ýtið ljósarofanum upp til að kveikja á aðalljósunum. Ýtið ljósarofanum niður til að slökkva á aðalljósunum.

Vinnustundamælir

Vinnustundamælirinn sýnir heildarfjölda vinnustunda. Vinnustundamælirinn (Mynd 7) byrjar að telja í hvert sinn sem svissinum er snúið á GANGSTöðU eða þegar vélin er í gangi.

Smurolíuþrýstingsljós

Smurolíuþrýstingsljósið (Mynd 7) lætur vita ef smurolíuþrýstingurinn fer undir örugg mörk fyrir notkun vélarinnar. Ef það kviknar á ljósinu og það logar stöðugt skal drepa á vélinni og athuga smurolíuhæðina. Setjið olíu á vélina ef þörf krefur; sjá Smurolíuvinna.

Note: Olíuljósið kann að flökta; þetta er eðlilegt og ekki er þörf á neinum aðgerðum.

USB-innstunga

Notið USB-innstunguna (Mynd 7) sem aflgjafa fyrir fartæki.

Important: Þegar USB-innstungan er ekki í notkun skal setja gúmmíhlíf yfir hana til að hindra að innstungan verði fyrir skemmdum.

Eldsneytismælir

Eldsneytismælirinn (Mynd 9) er á eldsneytisgeyminum næst áfyllingarlokinu á vinstri hlið vinnubílsins. Mælirinn sýnir magn eldsneytis í geyminum.

g008398

Handföng fyrir farþega

Handföng fyrir farþega eru hægra megin við mælaborðið og utan á báðum sætunum (Mynd 10).

g009193

Note: Tæknilýsingar og hönnun geta breyst án fyrirvara.

GrunnþyngdÞurrvigt 544 kg
Uppgefin afkastageta (á sléttu undirlagi)Samtals 749 kg, þ. á .m. 90,7 kg stjórnandi, hleðsla, þyngd eftirvagns á krók, brúttóþyngd eftirvagns, aukabúnaður og tengitæki
Hámarksheildarþyngd ökutækisins (GVW) – á sléttu undirlagi1292 kg samtals, að öllum þyngdum hér á undan meðtöldum
Hámarks burðargeta fyrir farm (á sléttu undirlagi)Samtals 567 kg, þ. á .m. þyngd eftirvagns á krók og brúttóþyngd eftirvagns
Dráttargeta: 
Staðlaður tengibúnaðurÞyngd á krók: 45 kg
Hámarksheildarþyngd eftirvagns (GTW): 363 kg
Álagsþolinn tengibúnaður Þyngd á krók: 45 kg
Hámarksheildarþyngd eftirvagns (GTW): 544 kg
Heildarbreidd150 cm
Heildarlengd303 cm
Fríbil frá jörðu25 cm að framan án hleðslu eða stjórnanda, 18 cm að aftan án hleðslu eða stjórnanda
Hjólhaf206 cm
Sporvídd (miðlína að miðlínu)125 cm að framan, 120 cm að aftan
Lengd palls117 cm innan, 133 cm utan
Breidd palls125 cm að innanverðu, 150 cm á formmótuðu stuðurunum að utanverðu
Hæð palls25 cm

Tengitæki/aukabúnaður

Úrval tengitækja og aukabúnaðar sem Toro samþykkir er í boði fyrir vinnuvélina til að auka við afkastagetu hennar. Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða dreifingaraðila Toro eða farið á www.Toro.com þar sem finna má lista yfir öll samþykkt tengitæki og aukabúnað.

Notið eingöngu varahluti og aukabúnað frá Toro til að tryggja hámarksafköst og áframhaldandi öryggisvottun vinnuvélarinnar. Varahlutir og aukabúnaður frá öðrum framleiðendum geta reynst hættulegir og notkun þeirra kann að fella ábyrgðina úr gildi.

Notkun

Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Fyrir notkun

Öryggi fyrir notkun

Almennt öryggi

 • Aldrei leyfa börnum eða fólki, sem ekki hefur til þess þjálfun eða líkamlega getu, að vinna á eða við vinnubílinn. Gildandi reglur á hverjum stað kunna að setja takmörk við aldur stjórnanda. Eigandinn ber ábyrgð á að þjálfa stjórnendur og vélvirkja.

 • Kynnið ykkur örugga notkun búnaðarins, stjórntækjanna og öryggismerkinganna.

 • Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en farið er úr ökumannssætinu. Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

 • Lærið að stöðva vinnubílinn og drepa á honum á skjótan máta.

 • Tryggið að farþegar (stjórnandi og farþegi) séu ekki fleiri en handföngin á vinnubílnum.

 • Gangið úr skugga um að allur öryggisbúnaður og merkingar séu á sínum stað. Gerið við eða skiptið um öryggisbúnað og setjið nýjar merkingar í stað þeirra sem eru ólæsilegar eða vantar. Ekki nota vinnubílinn ef þessir hlutir eru ekki til staðar eða virka ekki rétt.

Öryggi í kringum eldsneyti

 • Gætið ýtrustu varúðar við meðhöndlun eldsneytis. Það er mjög eldfimt og eldsneytisgufur eru sprengifimar.

 • Drepið í sígarettum, vindlum, pípum og öðrum kveikjuvöldum.

 • Notið eingöngu samþykkt eldsneytisílát.

 • Ekki fjarlægja eldsneytislokið eða fylla á eldsneytisgeyminn með vélina í gangi eða á meðan hún er heit.

 • Fyllið hvorki á né tappið af eldsneyti í lokuðu rými.

 • Geymið ekki vinnubílinn eða eldsneytisílát nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.

 • Ef eldsneyti hellist niður skal ekki reyna að gangsetja vélina og forðast að kveikja minnsta neista þar til eldsneytisgufurnar hafa dreifst.

Daglegt viðhald

Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Leitið eftir sliti, skurðum eða öðrum skemmdum á sætisbeltunum. Skiptið um sætisbelti ef einhver hluti þeirra virkar ekki rétt.
 • Fara skal í gegnum ferli fyrir hverja notkun/daglegt ferli sem lýst er í áður en unnið er á vinnubílnum í upphafi hvers dags.

  Þrýstingur hjólbarða kannaður

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið þrýsting í hjólbörðum.
 • Tilgreindur loftþrýstingur í hjólbörðum: 0,55 til 1,03 bar

  Important: Farið ekki yfir hámarksþrýstinginn sem tilgreindur er á annarri hlið hjólbarðans.

  Note: Áskilinn loftþrýstingur í hjólbörðum ræðst af farmþunganum sem bílnum er ætlað að bera.

  1. Kannið loftþrýsting í hjólbörðum.

   Note: Loftþrýstingur í fram- og afturhjólbörðum á að vera 0,55 til 1,03 bar.

   • Notið lægri loftþrýsting í hjólbörðum þegar farmþungi er minni, til að minka þjöppun jarðvegar, gera aksturinn jafnari og lágmarka hjólfaramyndun.

   • Notið hærri loftþrýsting í hjólbörðum þegar ekið er með meiri farmþunga á meiri hraða.

  2. Stillið loftþrýsting í hjólbörðunum, ef þörf krefur, með því að bæta við eða tappa af lofti í hjólbörðunum.

  g001055

  Áfylling eldsneytis

  Ráðlagt eldsneyti:

  • Best er að nota eingöngu hreint og nýtt (ekki yfir 30 daga gamalt) blýlaust bensín með oktantölu upp á 87 eða hærri (flokkunaraðferð (R+M)/2).

  • Etanól: Hægt er að nota bensín með allt að 10% etanóli (blýlaust bensín+etanól) eða 15% MTBE (metýltertbútýleter). Etanól og MTBE eru ekki eins. Ekki má nota bensín með 15% etanóli (E15). Aldrei nota bensín sem inniheldur meira en 10% etanól, svo sem E15 (15% etanólinnihald), E20 (20% etanólinnihald) eða E85 (allt að 85% etanólinnihald). Notkun bensíns sem ekki hefur verið samþykkt getur valdið neikvæðum áhrifum á afköst og/eða skemmdum á vél sem ekki falla undir ábyrgð.

  • Ekki nota bensín sem inniheldur metanól.

  • Ekki geyma bensín í eldsneytisgeyminum eða eldsneytisílátum yfir vetrartímann nema notað sé varðveisluefni fyrir eldsneyti.

  • Ekki blanda olíu saman við bensín.

  Áfylling á eldsneytisgeyminn

  Rúmtak eldsneytisgeymis er um það bil 26,5 l.

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið stöðuhemilinn á.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Hreinsið svæðið í kringum eldsneytislokið (Mynd 12).

   g008398
  5. Skrúfið eldsneytislokið af.

  6. Fyllið geyminn þar til eldsneytisyfirborðið er um 25 mm frá efsta hluta geymisins (neðri brún áfyllingarstútsins).

   Note: Þetta býður upp á útþenslurými fyrir eldsneytið. Ekki yfirfylla eldsneytisgeyminn.

  7. Festið eldsneytislokið tryggilega á.

  8. Þurrkið upp eldsneyti sem hellist niður.

  Tilkeyrsla nýs vinnubíls

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 100 klukkustundirnar
 • Fylgið leiðbeiningum um tilkeyrslu nýs vinnubíls.
 • Framkvæmið eftirfarandi til að tryggja rétt afköst vinnubílsins.

  • Tryggið að hemlarnir séu slípaðir; sjá Hemlar slípaðir.

  • Kannið glussa- og smurolíuhæð með reglulegu millibili. Verið vakandi fyrir merkjum um að vinnubíllinn eða íhlutir hans séu að ofhitna.

  • Eftir að köld vél er gangsett skal gefa henni um 15 sekúndur til að hitna áður en byrjað er að vinna á vinnubílnum.

   Note: Gefið vélinni lengri tíma til að hitna þegar kalt er í veðri.

  • Akið vinnubílnum á breytilegum hraða við notkun. Forðist að taka hratt af stað og stöðva snögglega.

  • Ekki þarf að nota tilkeyrsluolíu á vinnubílinn. Upprunaleg smurolía er sömu gerðar og tilgreind er fyrir regluleg olíuskipti.

  • Upplýsingar um sérstakar, tíðar skoðanir eru í .

  • Kannið staðsetningu fjöðruna að framan og leiðréttið hana ef þörf krefur. Sjá nánar í Stilling framhjóla.

  Meðan á notkun stendur

  Öryggi við notkun

  Almennt öryggi

  • Eigandinn/stjórnandinn getur komið í veg fyrir og ber ábyrgð á slysum sem geta valdið meiðslum á fólki eða eignatjóni.

  • Farþegar mega eingöngu sitja í þar til ætluðu sæti. Flytjið ekki farþega á pallinum. Haldið nærstöddum og börnum utan vinnusvæðisins.

  • Klæðist viðeigandi klæðnaði, þar á meðal hlífðargleraugum, síðbuxum, sterkum skófatnaði með skrikvörn og heyrnarhlífum. Takið sítt hár í tagl og ekki klæðast víðum fatnaði eða hangandi skartgripum.

  • Sýnið árvekni á meðan unnið er á vinnubílnum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða meiðsla eða eignatjóns.

  • Notið ekki vinnubílinn veik, þreytt eða undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.

  • Notið vinnubílinn eingöngu utandyra eða á vel loftræstu svæði.

  • Ekki fara yfir hámarksheildarþyngd vinnubílsins.

  • Sýnið sérstaka aðgát við að hemla eða beygja með þungan farm á pallinum.

  • Mjög fyrirferðarmikill farmur á pallinum dregur úr stöðugleika vinnubílsins. Ekki fara umfram burðargetu pallsins.

  • Akstur með efni sem ekki er hægt binda niður hefur neikvæð áhrif á stýringu, hemla og stöðugleika vinnubílsins. Sýnið aðgát við stýringu og hemlun þegar ekið er með efni sem ekki er hægt að binda niður.

  • Akið með léttari farm og á minni hraða þegar ekið er yfir gróft og ójafnt undirlag og nærri köntum, holum og öðrum miklum breytingum á undirlagi. Farmur getur hreyfst til og valdið því að vinnubíllinn verður óstöðugur.

  • Áður en vinnubíllinn er gangsettur þarf að tryggja að gírskiptingin sé í hlutlausum gír, stöðuhemillinn sé á og að stjórnandinn sitji í sætinu.

  • Stjórnandi og farþegar skulu sitja í sæti sínu þegar vinnubíllinn er á ferð. Haldið höndum á stýri; farþegar skulu nota þar til gerð handföng. Haldið handleggjum og fótleggjum öllum stundum innan bíls.

  • Vinnið eingöngu á vinnubílnum með góða yfirsýn. Verið vakandi fyrir holum, skorningum, ójöfnum, grjóti eða öðrum huldum hlutum. Óslétt undirlag getur valdið því að vinnubíllinn velti. Hátt gras getur hulið hindranir. Sýnið aðgát þegar komið er að blindhornum, runnum, trjám eða öðrum hlutum sem kunna að takmarka útsýnið.

  • Ekki aka vinnubílnum nálægt háum bökkum, skurðum og vegköntum. Vinnubíllinn getur oltið mjög skyndilega ef hjól fer fram af brúninni eða bakkinn gefur eftir.

  • Verið alltaf vakandi fyrir og forðist hindranir fyrir ofan bílinn, svo sem trjágreinar, dyrastafi, göngubrýr o.s.frv.

  • Lítið aftur fyrir og niður áður en bakkað er til að tryggja að leiðin sé greið.

  • Þegar vinnubílnum er ekið á vegum skal fylgja umferðarreglum og nota allan viðbótarbúnað sem lög kunna að krefjast, svo sem ljós, stefnuljós, merki um hægfara ökutæki og annað sem krafist ef.

  • Ef vinnubíllinn titrar óeðlilega mikið skal stöðva vinnubílinn og drepa á honum tafarlaust. Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast og leitið eftir skemmdum. Gerið við skemmdir áður en vinna hefst.

  • Stöðvunartími vinnubílsins kann að vera lengri á blautu undirlagi en á þurru undirlagi. Hægt er að þurrka blauta hemla með því að aka hægt á jafnsléttu um leið og stigið er létt á hemlafótstigið.

  • Við nauðhemlun á miklum hraða er hætta á að afturdekkin læsist. Slíkt skerðir stjórn á vinnubílnum.

  • Ekki snerta vélina, gírskiptinguna, hljóðkútinn eða útblástursgreinina á meðan vélin er í gangi eða stuttu eftir að drepið er á vélinni þar sem hitastig þessara svæða getur valdið brunasárum.

  • Ekki skilja vinnubílinn eftir í gangi.

  • Áður en svæði stjórnanda er yfirgefið skal gera eftirfarandi:

   • Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

   • Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Drepið á vinnuvélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

  • Ekki nota vinnubílinn þegar hætta er á eldingum.

  • Notið eingöngu aukabúnað og tengitæki sem samþykktur er af Toro® Company.

  Öryggi í halla

  Note: Veltigrind með tveimur stoðum er í boði sem aukabúnaður fyrir þennan vinnubíl. Notið veltigrind ef vinna á nærri þverhnípi, vatni, á ósléttri jörð eða í brekku, þar sem hætta er á veltu. Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro til að fá frekari upplýsingar.

  Brekkur valda mikilli hættu á stjórnmissi eða veltu sem leitt getur til alvarlegra meiðsla eða dauða.

  • Skoðið vinnusvæðið til að ákvarða í hvaða brekkum er hægt að vinna á vinnubílnum og skipuleggið verklag og reglur fyrir vinnu í þeim brekkum. Beitið almennu hyggjuviti og sýnið góða dómgreind við þessa skoðun.

  • Ef stjórnanda finnst óþægilegt að vinna á vinnubílnum í halla skal viðkomandi sleppa því.

  • Tryggið að allar hreyfingar í halla séu hægar og jafnar. Breytið hvorki hraða né stefnu vinnubílsins skyndilega.

  • Forðist að aka vinnubílnum á blautu undirlagi. Hjólbarðar kunna að missa grip. Velta getur átt sér stað áður en hjólbarðar missa grip.

  • Akið beint upp og niður halla.

  • Ef vinnubíllinn byrjar að missa hraða á leið upp halla skal stíga hægt á hemlana og bakka svo rólega beint niður hallann.

  • Hættulegt getur verið að beygja þegar ekið er upp eða niður halla. Ef nauðsynlegt reynist að beygja í halla þarf að gera það rólega og sýna mikla aðgát.

  • Þungur farmur getur haft áhrif á stöðugleika í halla. Akið með léttari farm og hægar þegar ekið er í halla eða þegar þungamiðja farmsins er há. Festið farminn á pallinn til að koma í veg fyrir að hann hreyfist til. Sýnið sérstaka aðgát við flutning farms sem hreyfist auðveldlega til (t.d. vökva, grjót, sand o.s.frv).

  • Forðist að taka af stað, stöðva eða beygja í halla, sérstaklega með farm. Lengri tíma tekur að stöðva vinnubílinn þegar ekið er niður halla en þegar stöðvað er á jafnsléttu. Ef stöðva þarf vinnubílinn skal forðast skyndilegar hraðabreytingar. Þær geta valdið hættu á veltu. Ekki hemla skyndilega þegar bíllinn rennur aftur á bak þar sem það veldur hættu á að hann velti aftur fyrir sig.

  Öryggi við hleðslu og losun

  • Ekki skal fara yfir hámarksheildarþyngd vinnubílsins þegar farmur er á pallinum og/eða verið er að draga eftirvagn; sjá Tæknilýsing.

  • Dreifið farmi jafnt um pallinn til að auka stöðugleika og stjórn vinnubílsins.

  • Áður en losað er skal ganga úr skugga um að enginn sé fyrir aftan vinnubílinn.

  • Ekki losa farm af palli á meðan vinnubíllinn stendur þversum í halla. Breytingar á þyngdardreifingu geta skapað hættu á veltu.

  Notkun pallsins

  Pallinum lyft

  Viðvörun

  Pallur í hæstu stöðu getur dottið niður og valdið meiðslum á fólki sem vinnur undir honum.

  • Notið ávallt stífu til að halda pallinum uppi þegar unnið er undir honum.

  • Fjarlægið allt efni af pallinum áður en honum er lyft.

  Viðvörun

  Hætta er á veltu ef ekið er með pallinn uppi. Hætta er á að pallurinn skemmist ef ekið er með hann uppi.

  • Akið vinnubílnum með pallinn niðri.

  • Látið pallinn síga eftir að hann hefur verið tæmdur.

  Varúð

  Ef farmur er aftarlega á pallinum þegar klinkurnar eru losaðar er hætta á að pallurinn sturti óvænt og valdi meiðslum á nærstöddum.

  • Reynið að hafa farm á miðjum pallinum, ef því er við komið.

  • Haldið pallinum niðri og tryggið að enginn halli sér yfir pallinn eða standi fyrir aftan hann þegar klinkurnar eru losaðar.

  • Fjarlægið allan farm af pallinum áður en honum er lyft vegna viðhaldsvinnu.

  1. Lyftið stönginni á annarri hlið pallsins og lyftið pallinum upp (Mynd 13).

   g014860
  2. Togið stífuna í rauf fyrir haldstöðu til að festa pallinn (Mynd 14).

   g029622

  Pallurinn látinn síga

  Viðvörun

  Pallurinn getur verið þungur. Hendur og aðrir líkamshlutar geta kramist.

  Haldið höndum og öðrum líkamshlutum í öruggri fjarlægð þegar pallurinn er látinn síga niður.

  1. Lyftið pallinum svolítið með því að lyfta klinkuhandfanginu upp (Mynd 13).

  2. Togið stífuna út úr rauf fyrir haldstöðu (Mynd 14).

  3. Lækkið pallinn þar til klinkan læsist í stöðu (Mynd 14).

  Afturhlerinn opnaður

  1. Tryggið að pallurinn sé í neðstu stöðu og festur.

  2. Notið handföngin til að lyfta upp afturhleranum (Mynd 15).

   g024490
  3. Komið láskrögum afturhlerans fyrir í raufunum á milli kraga afturhlerans á pallinum (Mynd 15).

  4. Snúðu afturhleranum aftur á bak og niður (Mynd 15).

  Afturhlera lokað

  Ef verið var að afferma laust efni, svo sem sand, hleðslusteina eða viðarkurl, af palli vinnubílsins er hugsanlegt að eitthvað af því efni hafi safnast fyrir á svæðinu í kringum lamir afturhlerans. Áður en afturhleranum er lokað skal gera eftirfarandi.

  1. Notið hendurnar til að fjarlægja sem allra mest af lausu efni af svæðinu í kringum lamirnar.

  2. Snúið afturhleranum í um það bil 45° horn (Mynd 16).

   g024491
  3. Snúið afturhleranum fram og til baka nokkrum sinnum með stuttum hristihreyfingum (Mynd 16).

   Note: Við það losnar efnið sem kann að hafa safnast fyrir á svæðinu í kringum lamirnar.

  4. Látið afturhlerann síga og kannið hvort eitthvað laust efni er enn á svæðinu í kringum lamirnar.

  5. Endurtakið skref 1 til og með 4þar til allt efni hefur verið fjarlægt af svæðinu í kringum lamirnar.

  6. Snúið afturhleranum upp og fram á við þar til láskragar afturhlerans flútta við vasa afturhlerans á pallinum (Mynd 15).

   Note: Lyftið eða látið afturhlerann síga til að láskragarnir passi í lóðréttar raufarnar á milli kraga afturhlerans og pallsins.

  7. Látið afturhlerann síga þar til hann fellur við afturhluta pallsins (Mynd 15).

   Note: Láskragar afturhlerans eru kyrfilega festir við kraga afturhlerans á pallinum.

  Vélin gangsett

  1. Sitjið í sæti stjórnanda, setjið lykilinn í svissinn og snúið lyklinum í KVEIKTA stöðu eðaGANGSETNINGARSTöðU.

   Hægt er að gangsetja bílinn á tvenna vegu:

   • Gangsetning með fótstigi – svissið á og stígið inngjafarfótstigið niður.

    Note: Þegar fóturinn er tekinn af inngjafarfótstiginu drepst á vélinni.

   • Ræsing með lykli – snúið svissinum í GANGSETNINGARSTöðU og þá verður vélin í gangi þar til lyklinum er snúið í SLöKKTA stöðu.

   Note: Þegar ræsing með lykli er notuð er hægt að setja stöðuhemilinn á og vinna fjarri vinnubílnum á meðan vélin er enn í gangi og hleðsla er á rafhlöðu.

   Note: Ef lyklinum er snúið í KVEIKTA stöðu hefst gangsetning vélar, sem lýkur með ræsingu. Ef gangsetning vélar stendur yfir lengur en 10 sekúndur skal fara aftur í SLöKKTA stöðu og finna orsök vandans (t.d. þarf hugsanlega að kveikja á innosginu, kanna hvort lofthreinsarinn er stíflaður, ganga úr skugga um að eldsneytisgeymir sé fullur, kanna hvort glóðarkerti sé bilað, o.s.frv.) áður en vinnubíllinn er gangsettur aftur.

   Note: Ef vinnubíllinn er búinn valfrjáls varaviðvörunarkerfi heyrist hljóðmerki sem varar stjórnanda við því að vinnubíllinn sé í bakkgír þegar valrofi fyrir gírskipti er færður í BAKKSTöðU á meðan svissinn er í KVEIKTRI stöðu eðaGAGNSETNINGARSTöðU.

  2. Færið valrofa gírskiptingar á æskilega akstursstefnu fyrir vinnubílinn.

  3. Takið stöðuhemilinn af.

  4. Stígið hægt á inngjafarfótstigið.

   Note: Ef vélin er köld skal ýta á inngjafarfótstigið og halda því niðri um það bil hálfa leið og toga innsogshnappinn út í KVEIKTA stöðu. Setjið hnappinn aftur í SLöKKTA stöðu þegar vélin hefur hitnað.

  Vinnubíllinn stöðvaður

  Important: Þegar vinnubíllinn er stöðvaður í halla skal nota aksturshemlana til að stöðva vinnubílinn og setja svo stöðuhemilinn á til að halda vinnubílnum kyrrum. Ef inngjöfin er notuð til að stöðva vinnubílinn í brekku getur það skemmt bílinn.

  1. Takið fótinn af inngjafarfótstiginu.

  2. Stígið hemlafótstigið hægt niður til að setja aksturshemilinn á þar til vinnubíllinn hefur stöðvast alveg.

   Note: Hemlunarfjarlægðin getur verið mislöng, allt eftir farmþunga og hraða.

  Pallurinn fermdur

  Fylgið eftirfarandi leiðbeiningum við fermingu palls og notkun vinnubílsins:

  • Takið mið af burðargetu vinnubílsins og takmarkið þyngd farms á pallinum í samræmi við það sem tilgreint er á Tæknilýsing og á merkimiða fyrir heildarþyngd vinnubílsins.

   Note: Tilgreind hámarksþyngd farms á aðeins við fyrir notkun á sléttu yfirborði.

  • Þegar vinnubíllinn er notaður á hæðóttu og ósléttu yfirborði þarf að minnka farmþyngdina á pallinum.

  • Þegar vinnubíllinn er notaður til að ferja háreist efni (með hárri þyngdarmiðju), svo sem múrsteinsstafla, palla- og girðingaefni eða áburðarpoka, þarf að minnka farmþyngdina á pallinum. Dreifið úr farminum til að lækka hann sem mest og gætið þess að farmurinn skerði ekki útsýnið aftur fyrir vinnubílinn við notkun.

  • Miðjustillið farminn á pallinum sem hér segir:

   • Dreifið þyngd farmsins jafnt á pallinum, frá einni hlið til annarar.

    Important: Ef þyngd farms á pallinum er öll öðrum megin er aukin hætta á að vinnubílnum hvolfi.

   • Dreifið farminum á pallinum jafnt frá framhlið af afturhlið.

    Important: Ef þyngd farms er mest fyrir aftan afturöxulinn er aukin hætta á að stjórnandi missi stjórn á vinnubílnum eða bílnum hvolfi, auk þess sem grip á framhjólbörðum verður minna.

  • Sýnið sérstaka aðgát þegar farmur sem inniheldur mjög stóra hluti er fluttur á pallinum, sérstaklega.

  • Þegar þess er kostur skal alltaf festa farminn tryggilega með ólum við pallinn, til að forðast að hann færist til.

  • Við flutninga á vökva skal sýna aðgát þegar vinnubílnum er ekið upp eða niður brekku, við skyndilegar hraðabreytingar eða við stöðvun, eða þegar ekið er yfir ójafnt yfirborð.

  Afkastageta pallsins er 0,37 m3. Magn (rúmtak) efnis sem setja má á pallinn án þess að fara yfir uppgefna burðargetu vinnubílsins getur verið mjög mismunandi, allt eftir eðlismassa efnisins.

  Upplýsingar um hámark mismunandi efna er að finna á eftirfarandi töflu:

  EfniEðlismassiHámarksburðargeta palls(á sléttu undirlagi)
  Möl, þurr1522 kg/m3Fullur
  Möl, blaut1922 kg/m3Fyllt að ¾
  Sandur, þurr 1442 kg/m3Fullur
  Sandur, blautur1922 kg/m3Fyllt að ¾
  Timbur721 kg/m3Fullur
  Börkur<721 kg/m3Fullur
  Mold, þjöppuð1602 kg/m3Fyllt að ¾ (um það bil)

  Eftir notkun

  Öryggi eftir notkun

  Almennt öryggi

  • Áður en svæði stjórnanda er yfirgefið skal gera eftirfarandi:

   • Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

   • Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Drepið á vinnuvélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

  • Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

  • Geymið ekki vinnubílinn nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.

  • Haldið öllum hlutum vinnubílsins í góðu ásigkomulagi og tryggið að vélbúnaður sé vel hertur.

  • Haldið sætisbeltum við og þrífið eftir þörfum.

  • Skiptið um slitnar eða skemmdar merkingar og setjið nýjar í stað merkinga sem vantar.

  Vinnubíllinn fluttur

  • Sýnið aðgát þegar vinnubíllinn er settur á eða tekinn af eftirvagni eða palli.

  • Notið skábrautir í fullri breidd við að aka honum á eftirvagn eða palla.

  • Festið vinnubílinn tryggilega.

  Frekari upplýsingar um festingarstaði á vinnubílnum er að finna á Mynd 17Mynd 18.

  Note: Akið vinnubílnum á eftirvagn þannig að framhluti hans snúi fram. Ef það er ekki hægt skal binda vélarhlífina fasta við grindina með stroffu eða taka hana af og flytja og festa aðskilið. Að öðrum kosti er hætta á að vélarhlífin fjúki af við flutninga.

  g033043
  g312722

  Vinnubíllinn dreginn

  Í neyðartilvikum er hægt að draga vinnubílinn stuttar vegalengdir; þetta er hins vegar ekki hefðbundin notkun.

  Viðvörun

  Hætta er á stjórnmissi þegar dregið er á of miklum hraða. Slíkt getur leitt til meiðsla á fólki.

  Aldrei draga vinnubíl hraðar en 8 km/klst.

  Dráttur vinnubílsins krefst aðkomu tveggja einstaklinga. Ef flytja þarf vinnubílinn um langan veg skal nota vörubíl eða eftirvagn. Sjá nánur í Dráttur eftirvagns

  1. Fjarlægið drifreimina úr vinnubílnum. Frekari upplýsingar eru í Skipt um reim.

  2. Festið dráttartaug í beislið framan á grind vinnubílsins (Mynd 17).

  3. Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR og takið stöðuhemilinn af.

  Dráttur eftirvagns

  Þessi vinnubíll getur dregið eftirvagna. Dráttarkrókur er í boði fyrir vinnubílinn. Frekari upplýsingar fást hjá viðurkenndum þjónustu- og söluaðila.

  Ekki ofhlaða vinnubílinn eða eftirvagninn þegar ekið er með farm eða eftirvagn (tengitæki) í eftirdragi. Ef vinnubíllinn eða eftirvagninn er ofhlaðinn getur það leitt til skertra afkasta eða skemmda á hemlum, öxli, vél, sambyggðum gírkassa og drifi, stýri, fjöðrun, undirvagni eða hjólbörðum.

  Hlaðið eftirvagn alltaf þannig að 60% farmsins liggi á framhluta eftirvagnsins. Þetta veltir um 10% af heildarþyngd eftirvagnsins yfir á dráttarkrók vinnubílsins.

  Til að tryggja viðunandi hemlun og grip skal alltaf ferma pallinn þegar eftirvagn er í notkun. Ekki skal fara yfir heildarþyngdarmörk fyrir pall og eftirvagn.

  Forðist að leggja vinnubíl með eftirvagni í brekku. Ef ekki verður hjá því komist að leggja í brekku skal setja stöðuhemilinn á og skorða hjólbarða eftirvagnsins.

  Viðhald

  Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnubílsins út frá hefðbundinni vinnustöðu.

  Öryggi við viðhaldsvinnu

  • Ekki leyfa óþjálfuðu starfsfólki að þjónusta vinnubílinn.

  • Áður en svæði stjórnanda er yfirgefið skal gera eftirfarandi:

   • Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

   • Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Drepið á vinnuvélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

  • Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

  • Setjið alltaf búkka undir vinnubílinn þegar unnið er undir honum.

  • Ekki vinna undir palli sem hefur verið lyft án þess að nota viðeigandi öryggisstífu.

  • Ekki hlaða rafgeyminn á meðan unnið er við vinnubílinn.

  • Tryggið að allur vélbúnaður sé vel hertur til að viðhalda góðu ástandi vinnubílsins.

  • Til að draga úr eldhættu skal hreinsa smurfeiti, gras, lauf og óhreinindi af vinnubílnum.

  • Ekki sinna viðhaldi með vélina gangi, ef því verður við komið. Haldið öruggri fjarlægð frá hlutum á hreyfingu.

  • Ef vélin þarf að vera í gangi við stillingu skal halda höndum, fótum, fatnaði og öðrum líkamshlutum fjarri hlutum á hreyfingu. Haldið nærstöddum í öruggri fjarlægð frá vinnubílnum.

  • Hreinsið upp olíu og eldsneyti sem lekur niður.

  • Kannið virkni stöðuhemilsins, eins og sagt er til um í viðhaldsáætluninni og stillið hann og þjónustið eftir þörfum.

  • Haldið öllum hlutum vinnubílsins í góðu ásigkomulagi og tryggið að vélbúnaður sé rétt hertur. Skiptið um slitnar eða skemmdar merkingar.

  • Aldrei breyta ætlaðri virkni öryggisbúnaðar eða skerða þá vörn sem öryggisbúnaður veitir.

  • Ekki setja vélina í yfirsnúning með því að breyta stillingum gangráðsins. Látið kanna hámarkssnúningshraða vélar með snúningshraðamæli hjá viðurkenndum sölu- og þjónustuaðila Toro til að tryggja öryggi og nákvæmni.

  • Ef þörf er á meiriháttar viðgerðum eða aðstoð skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila.

  • Hvers kyns breytingar á vinnubílnum kunna að hafa áhrif á virkni hans, afköst eða endingu, auk þess sem hætta skapast á meiðslum á fólki eða dauða. Slík notkun getur fellt úr gildi vöruábyrgð Toro® Company.

  Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Athugið ástand drifreimarinnar.
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
 • Eftir fyrstu 25 klukkustundirnar
 • Skiptið um smurolíu.
 • Skiptið um smurolíusíuna.
 • Eftir fyrstu 50 klukkustundirnar
 • Stillið ventlabil vélarinnar.
 • Eftir fyrstu 100 klukkustundirnar
 • Fylgið leiðbeiningum um tilkeyrslu nýs vinnubíls.
 • Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Leitið eftir sliti, skurðum eða öðrum skemmdum á sætisbeltunum. Skiptið um sætisbelti ef einhver hluti þeirra virkar ekki rétt.
 • Kannið þrýsting í hjólbörðum.
 • Kannið stöðu smurolíu.
 • Athugið virkni gírskiptingar.
 • Athugið hæð hemlavökvans.Athugið hæð hemlavökvans áður en vélin er gangsett í fyrsta sinn.
 • Þrífið sláttuvélina.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Skiptið um loftsíu.Skiptið fyrr um loftsíueiningu ef hún er óhrein eða skemmd.
 • Skiptið um smurolíu.(Skiptið um olíu helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá .
 • Skiptið um smurolíusíuna.Skiptið um olíu helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá .
 • Skoðið kertin. Skiptið um kerti, ef þess er þörf.
 • Skoðið loftsíuna í kolefnishylkinu.
 • Athugið ástand hjólbarða og felga.
 • Herðið felgurærnar.
 • Athugið hvort slit eða skemmdir sjást á stýri eða íhlutum fjöðrunar.
 • Athugið hjólhalla og innskeifni framhjóla.
 • Athugið hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Athugið virkni hlutlausu gírstöðunnar.
 • Hreinsið kælisvæði vélarinnar.Hreinsið kælikerfið helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá .
 • Skoðið hemlana.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Skipta um síu í viðarkolahylki.
 • Stillið stöðuhemilinn ef nauðsyn krefur.
 • Athugið ástand og strekkingu drifreimarinnar.
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
 • Skoðið aksturs- og stöðuhemlana.
 • Á 300 klukkustunda fresti
 • Smyrjið legur framhjóla.
 • Á 400 klukkustunda fresti
 • Skoðið eldsneytisleiðslur og tengingar.
 • Þrífið aðaldrifskúplinguna.
 • Skoðið hemlana sjónrænt og athugið hvort að hemlaklossarnir séu slitnir.
 • Á 600 klukkustunda fresti
 • Stillið ventlabil vélarinnar.
 • Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um eldsneytissíu.
 • Skiptið um vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Á 1.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um hemlavökva.
 • Note: Farið á www.Toro.com og leitið að viðkomandi vinnubíl í gegnum handbókartengilinn á heimasíðunni til að sækja eintak af teikningum rafkerfisins.

  Important: Frekari upplýsingar um viðhaldsferli eru í notendahandbók vélarinnar.

  Viðvörun

  Ef viðeigandi viðhaldi er ekki sinnt á vinnubílnum er hætta á ótímabærri bilun í kerfum bílsins, sem sett getur stjórnanda eða nærstadda í hættu.

  Sinnið reglulegu viðhaldi á vinnubílnum og haldið honum í góðu ásigkomulagi, eins sagt er til um í þessum leiðbeiningum.

  Varúð

  Viðhald, viðgerðir, stillingar eða skoðanir á vinnubílnum skulu eingöngu vera í höndum hæfs og vottaðs starfsfólks.

  • Forðist eldhættu og hafið slökkvibúnað ávallt til reiðu á vinnusvæðinu. Ekki nota loga til að kanna vökvastöðu eða eldsneytis-, rafvökva- eða kælivökvaleka.

  • Ekki nota opin ílát fyrir eldsneyti eða eldfim hreinsiefni við þrif íhluta.

  Varúð

  Ef lykillinn er skilinn eftir í svissinum getur hver sem er óvart gangsett vélina og valdið alvarlegum meiðslum á stjórnanda eða öðrum nærstöddum.

  Drepið á vélinni og takið lykilinn úr svissinum áður en viðhaldi er sinnt.

  Gátlisti fyrir daglegt viðhald

  Afritið þessa blaðsíðu til að skrá reglubundið viðhald.

  ViðhaldsatriðiVika:
  MánudagurÞriðjudagurMiðvikudagurFimmtudagurFöstudagurLaugardagurSunnudagur
  Athugið virkni aksturshemils og stöðuhemils.       
  Athugið virkni gírskiptingar/hlutlauss gírs.       
  Athugið eldsneytisstöðu.       
  Kannið stöðu smurolíu.       
  Athugið hæð hemlavökvans.       
  Athugið hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.       
  Skoðið loftsíuna.       
  Skoðið kælifanir vélar.       
  Hlustið eftir óvenjulegum vélarhljóðum.       
  Hlustið eftir óvenjulegum vinnsluhljóðum.       
  Kannið þrýsting í hjólbörðum.       
  Leitið eftir leka.       
  Athugið virkni verkfæris.       
  Athugið virkni inngjafarinnar.       
  Þrífið vinnubílinn.       
  Lagfærið lakk sem hefur flagnað eða skemmst.       

  Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði

  Important: Ef vinnubíllinn er notaður við einhverjar af þeim aðstæðum sem taldar eru upp hér að neðan skal sinna viðhaldi helmingi oftar:

  • Vinna í eyðimörk

  • Vinna við köld skilyrði – undir 10°C

  • Dráttur eftirvagns

  • Mikil notkun við rykugar aðstæður

  • Byggingarvinna

  • Eftir langa notkun í aur, sandi, vatni eða öðrum álíka óhreinindum skal gera eftirfarandi:

   • Láta skoða og hreinsa hemlana svo fljótt sem auðið er. Þetta kemur í veg fyrir að sverfandi efni valdi óeðlilegu sliti.

   • Þrífið vinnubílinn með vatni eingöngu eða með mildu hreinsiefni.

    Important: Ekki nota ísalt vatn eða hreinsað vatn til að þrífa vinnubílinn.

  Undirbúningur fyrir viðhald

  Mörg þeirra atriða sem fjallað er um í þessari handbók krefjast þess að pallinum sé lyft og hann látinn síga. Farið eftir eftirfarandi varúðarráðstöfunum til að koma í veg fyrir alvarleg meiðsli eða dauða.

  Undirbúningur vinnubíls fyrir viðhald

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

  3. Setjið stöðuhemilinn á.

  4. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  5. Lyftið pallinum og látið hann síga.

  Vinnuvélinni lyft

  Hætta

  Þegar tjakkur er í notkun getur vinnubíllinn verið óstöðugur. Vinnubíllinn gæti runnið af tjakknum og valdið slysum á fólki sem er undir bílnum.

  • Aldrei má gangsetja bílinn á meðan hann er á tjakki.

  • Takið lykilinn alltaf úr svissinum áður en vinnubíllinn er yfirgefinn.

  • Skorðið hjólbarðana þegar stutt er við vinnubílinn með lyftibúnað.

  • Notið tjakkstanda til að styðja við vinnubílinn þegar honum hefur verið lyft.

  Important: Í hvert sinn sem vinnubíllinn er gangsettur vegna reglubundins viðhalds og/eða bilanagreininga skal gæta þess að afturhjól vinnubílsins séu í 25 mm fjarlægð frá jörðu og að afturöxull sé studdur með tjakkstöndum.

  • Lyftipunktarnir framan á vinnubílnum eru staðsettir framan á grindinni, á bak við dráttarbeislið (Mynd 19).

   g033043
  • Lyftipunktarnir aftan á vinnubílnum eru staðsettir undir öxlinum (Mynd 20).

  g312722

  Vélarhlíf opnuð

  Vélarhlíf lyft

  1. Lyftið handfanginu á gúmmíklinkunum sitt hvorum megin við vélarhlífina upp (Mynd 21).

   g312721
  2. Lyftið hlífinni.

  Vélarhlíf lokað

  1. Látið vélarhlífina síga gætilega.

  2. Festið vélarhlífina með því að láta gúmmíklinkurnar flútta við klinkufestingarnar sitt hvorum megin við vélarhlífina (Mynd 21).

  Smurning

  Legur framhjóla smurðar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 300 klukkustunda fresti
 • Smyrjið legur framhjóla.
 • Tilgreind smurfeiti: Mobilgrease XHP™-222

  Hjólnöf og snúður fjarlægð

  1. Lyftið vinnubílnum að framan og setjið tjakkstanda undir framhliðina.

  2. Fjarlægið felgurærnar fjórar sem festa hjólið við hjólnöfina (Mynd 22).

   g033046
  3. Fjarlægið kragaboltana (⅜ x ¾ to.) sem halda festingunni fyrir hemlasamstæðuna fastri við drifið og skiljið hemilinn frá drifinu (Mynd 23).

   Note: Setjið stoðir undir hemlasamstæðuna áður en lengra er haldið.

   g033047
  4. Fjarlægið rykhlífina af hjólnöfinni (Mynd 24).

   g033048
  5. Fjarlægið klofsplittið og festiróna af drifinu og drifrónni (Mynd 24).

  6. Fjarlægið drifróna úr drifinu og skiljið hjólnöf og snúðsamstæðu frá drifinu (Mynd 24 og Mynd 25).

   g033049
  7. Þurrkið vel af drifinu með klúti.

  8. Endurtakið skref 1 til og með7 fyrir hjólnöfina og snúðinn á hinni hlið vinnubílsins.

  Hjólalegur smurðar

  1. Fjarlægið utanáliggjandi legu og legugróp af hjólnöfinni (Mynd 26).

   g033050
  2. Fjarlægið þéttið úr legu að innanverðu úr hjólnöfinni (Mynd 26).

  3. Þurrkið vel af þéttinu og leitið eftir sliti eða skemmdum á því.

   Note: Notið ekki leysiefni til að hreinsa þéttið. Ef þéttið er slitið eða skemmt skal skipta um það.

  4. Hreinsið legurnar og legugrópirnar og skoðið íhlutina til að leita eftir sliti eða skemmdum.

   Note: Skiptið um slitna eða skemmda íhluti. Gangið úr skugga um að legurnar og grópirnar séu hreinar og þurrar.

  5. Hreinsið alla feiti, óhreinindi og laust efni úr holrýminu í hjólnöfinni (Mynd 26).

  6. Setjið tilgreinda smurfeiti í legurnar.

  7. Fyllið holrýmið í hjólnöfinni sem nemur um 50 til 80% af tilgreindu magni smurfeiti (Mynd 26).

  8. Setjið leguna að innanverðu í grópina í hjólnöfinni innanverðri og setjið þéttið á (Mynd 26).

  9. Endurtakið skref 1 til og með 8 fyrir legurnar í hinni hjólnöfinni.

  Hjólnöf og snúður sett upp

  1. Berið þunnt lag af tilgreindri smurfeiti á drifið (Mynd 27).

   g033051
  2. Setjið hjólnöf og snúð upp á drifið, með snúðinn að innanverðu (Mynd 27).

  3. Setjið legu að utanverðu upp á drifið og komið legunni fyrir í grópinni að utanverðu (Mynd 27).

  4. Setjið flipaskinnuna upp á drifið (Mynd 27).

  5. Skrúfið drifróna á drifið og herðið hana í 15 N∙m, en snúið um leið hjólnöfinni til að legan fari á réttan stað (Mynd 27).

  6. Losið drifróna svolítið, eða þar til hjólnöfin snýst hindrunarlaust.

  7. Herðið drifróna í 170 til 225 N·m.

  8. Setjið festiróna yfir róna og athugið hvort raufin í festirónni og gatið fyrir klofsplittið í drifinu flútta (Mynd 28).

   Note: Ef raufin í festirónni flúttar ekki við gatið á drifinu skal herða drifróna þar til raufin og gatið flútta, að hámarki að 226 N·m á rónni.

   g033054
  9. Setjið klofsplittið í og sveigið hvorn legg utan um festiróna (Mynd 28).

  10. Setjið rykhlífina á hjólnöfina (Mynd 28).

  11. Endurtakið skref 1 til og með10 fyrir hjólnöfina og snúðinn á hinni hlið vinnubílsins.

  Uppsetning hemla og hjóla

  1. Hreinsið kragaboltana tvo (⅜ x ¾ to.) og berið lag af miðlungssterku gengjulími á skrúfganga boltanna.

  2. Gangið úr skugga um að hemlaklossarnir sitt hvorum megin við snúðinn (Mynd 23) og götin í festingu fyrir klafann flútti við göt hemlafestingarinnar í drifgrindinni (Mynd 27).

  3. Festið festinguna fyrir klafann við drifgrindina (Mynd 23) með tveimur kragaboltum (⅜ x ¾ to.).

   Herðið kragaboltana tvo í 47 til 54 N∙m (35 til 40 ft-lb).

  4. Gangið úr skugga um að götin á felgunni flútti við pinnana á hjólnöfinni og setjið felguna á hjólnöfina, þannig að ventilleggurinn vísi út á við (Mynd 22).

   Note: Gangið úr skugga um að uppsetningarflötur hjólsins flútti við hjólnöfina.

  5. Festið hjólið við hjólnöfina með felgurónum (Mynd 22).

   Herðið felgurærnar í 108 til 122 N m (80 til 90 ft-lb).

  6. Endurtakið skref 1 til og með 5 fyrir hemlana og hjólið á hinni hlið vinnubílsins.

  Viðhald vélar

  Vélaröryggi

  • Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið eftir að allir hlutar á hreyfingu hafi stöðvast áður en olíuhæðin er skoðuð og olía er fyllt á sveifarhúsið.

  • Haldið höndum, fótum, andliti, fatnaði og öðrum líkamshlutum í öruggri fjarlægð frá hljóðkútnum og öðrum heitum flötum.

  Unnið við loftsíuna

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Skiptið um loftsíu.Skiptið fyrr um loftsíueiningu ef hún er óhrein eða skemmd.
 • Note: Ef mikið ryk eða sandur þyrlast upp þegar unnið er þarf að sinna viðhaldi loftsíu oftar.

  Loftsía athuguð

  1. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni.

  2. Leitið eftir skemmdum á húsi loftsíunnar sem kunna að valda loftleka (Mynd 29 og Mynd 30).

   Note: Gangið úr skugga um að hlífin liggi þétt utan um loftsíuhúsið.

   Note: Skiptið um skemmda loftsíuhlíf eða loftsíuhús.

   g037010
   g027733
  3. Losið klinkurnar sem festa loftsíuhlífina við loftsíuhúsið (Mynd 30).

  4. Aðskiljið loftsíuhlífina frá loftsíuhúsinu, og hreinsið hlífina að innanverðu (Mynd 30).

  5. Rennið loftsíueiningunni gætilega úr loftsíuhúsinu.

   Note: Forðist að reka síuna utan í loftsíuhúsið til að dreifa ekki ryki út um allt.

  6. Skoðið loftsíueininguna.

  Skipt um loftsíu

  1. Fjarlægið loftsíueininguna.

  2. Kannið hvort nýja sían hafi skemmst í flutningum.

   Note: Skoðið þéttienda síunnar.

   Important: Ekki setja skemmda síu í.

  3. Setjið nýju loftsíuna í; sjá Uppsetning loftsíu.

  Uppsetning loftsíu

  Important: Notið ávallt vinnuvélina með allri loftsíusamstæðunni í til að koma í veg fyrir að vélin skemmist.

  Important: Ekki nota skemmda síu.

  Note: Ekki er ráðlagt að þrífa notuðu loftsíueininguna vegna þess að efni síunnar kann að skemmast.

  1. Hreinsið útfallsop fyrir óhreinindi sem er á loftsíuhlífinni.

  2. Fjarlægið úttakslokann úr gúmmíi af lokinu, hreinsið opið og skiptið um úttakslokann.

  3. Setjið loftsíueininguna í loftsíuhúsið (Mynd 30).

   Note: Gangið úr skugga um að sían sé nógu þétt með því að ýta á ytri brún síunnar þegar hún er sett í. Ekki ýta á sveigjanlegan miðhluta síunnar.

  4. Komið loftsíuhlífinni fyrir í loftsíuhúsinu (Mynd 30).

  5. Festið hlífina við húsið með klinkunum (Mynd 30).

  6. Látið pallinn síga.

  Smurolíuvinna

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 25 klukkustundirnar
 • Skiptið um smurolíu.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Skiptið um smurolíu.(Skiptið um olíu helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá .
 • Note: Skiptið oftar um olíu þegar unnið er í miklu ryki eða sandi.

  Note: Fargið notaðri smurolíu og olíusíunni á vottaðri endurvinnslustöð.

  Forskriftir fyrir smurolíu

  Gerð olíu: Hreinsiolía (API-flokkun SJ eða hærri)

  Rúmtak sveifarhúss: 1,4 l þegar skipt er um síu

  Seigja: Sjá töfluna hér á eftir.

  g002134

  Smurolíuhæð könnuð

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið stöðu smurolíu.
  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið gír í HLUTLAUSA stöðu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Lyftið pallinum.

  3. Notið tusku til að þrífa olíukvarðann og áfyllingarlokið (Mynd 32) þannig að óhreinindi komist ekki ofan í olíukvarðarörið eða áfyllingarstútinn og skemmi vélina.

   g002132
  4. Takið olíukvarðann úr og strjúkið af honum (Mynd 32).

  5. Stingið olíukvarðanum í olíukvarðarörið og gangið úr skugga um að hann sitji vel (Mynd 32).

  6. Dragið olíukvarðann út og skoðið endann.

  7. Þegar olíuhæðin er lág skal fjarlægja áfyllingarlokið og fylla á með tilgreindri olíu í gegnum áfyllingarstútinn þar til olíuhæðin nær upp að hámarki á olíukvarðanum.

   Note: Fyllið hægt á og athugið olíuhæðina jafnóðum meðan á áfyllingu stendur. Ekki yfirfylla vélina af olíu.

  8. Setjið áfyllingarlokið á (Mynd 32).

  9. Stingið olíukvarðanum í og komið honum kyrfilega fyrir (Mynd 32).

   Important: Gætið þess að lykkjuendi olíukvarðans vísi niður.

  10. Látið pallinn síga.

  Skipt um smurolíu

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið gír í HLUTLAUSA stöðu og setjið stöðuhemilinn á.

  2. Gangsetjið vinnubílinn og látið vélina ganga í nokkrar mínútur.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni.

  5. Aftengið mínuskapalinn; frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  6. Setjið afrennslispönnu undir botntappann (Mynd 33).

   g009200
  7. Takið botntappann og innsiglið úr (Mynd 33).

   Note: Leyfið olíunni að renna alveg af vélinni.

  8. Setjið botntappann og þéttið aftur á og herðið tappann í 17,6 N·m.

  9. Hellið olíu í áfyllingaropið þar til olíuhæðin nær upp að hámarkinu á olíukvarðanum.

   Note: Ekki yfirfylla vélina af olíu.

  10. Festið áfyllingarlokið og olíukvarðann tryggilega.

  11. Tengið rafgeyminn og látið pallinn síga.

  Skipt um smurolíusíu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 25 klukkustundirnar
 • Skiptið um smurolíusíuna.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Skiptið um smurolíusíuna.Skiptið um olíu helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá .
  1. Tappið olíunni af vélinni.

  2. Fjarlægið olíusíuna (Mynd 33).

  3. Smyrjið þunnu lagi af hreinni olíu á pakkningu nýju olíusíunnar.

  4. Skrúfið nýju síuna á síutengið þar til pakkningin snertir festiplötuna og herðið svo í höndunum um 1/2 til 3/4 úr hring í viðbót (Mynd 33).

   Important: Ekki ofherða olíusíuna.

  5. Fyllið á sveifarhúsið með tilgreindri olíu (Mynd 31).

  6. Gangsetjið vélina og látið hana ganga til að athuga olíuleka.

  7. Drepið á vélinni og athugið olíuhæðina.

   Note: Ef nauðsyn krefur skal bæta tilgreindri olíu á vélina þar til olíuhæðin nær að hámarki olíukvarðans.

  Viðhald kerta

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Skoðið kertin. Skiptið um kerti, ef þess er þörf.
 • Gerð: Champion RN14YC (eða samsvarandi)

  Loftbil: 0,762 mm

  Important: Skipta þarf um sprungin, kámug, óhrein eða biluð kerti. Ekki sandblása, skafa eða hreinsa rafskautin með vírbursta því óhreinindi geta smám saman losnað úr tappanum og fallið í strokkinn. Slíkt leiðir oftast til skemmda á vélinni.

  Note: Fjarlægja skal tappann og skoða hann í hvert skipti sem vélin bilar.

  1. Hreinsið svæðið í kringum kertin til að koma í veg fyrir að aðskotahlutir komist í strokkana þegar kertin eru tekin úr.

  2. Togið vírinn úr rafskautum kertanna.

  3. Fjarlægið tappann úr strokklokinu.

  4. Gangið úr skugga um að engar skemmdir séu sjáanlegar á hliðarrafskauti, miðjurafskauti og einangrara á miðjurafskauti (Mynd 34).

   Note: Notið ekki skemmt eða slitið kerti. Skiptið slíku kerti út fyrir nýtt kerti af tilgreindri gerð.

   g238425
  5. Stillið loftbilið milli miðju og hliða rafskautsins á 0,762 mm, eins og sýnt er á Mynd 34.

  6. Setjið kertið aftur í strokklokið og herðið kertið í 20 N·m.

  7. Setjið upp vír kertisins.

  8. Endurtakið skref 1 til og með 7 fyrir hina síuna.

  Stilling á hröðum/hægum lausagangi

  1. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni.

  2. Þegar slökkt er á vélinni skal stíga inngjafarfótstigið í botn og mæla bilið á milli frambrúnar gangráðsarms og flipafestingar.

   Bilið á að vera á milli 0,8 og 2,0 mm.

  3. Losið fremri festiróna við inngjafarsnúru og herðið aftari festiróna til að auka snúningshraðann úr hægum lausagangi (Mynd 35).

   g312686
  4. Prófið hraðan lausagang með snúningshraðamæli:

   1. Snúið svissinum í KVEIKTA stöðu.

   2. Gætið þess að inngjafarstöngin sé í HLUTLAUSRIstöðu.

   3. Stígið inngjafarfótstigið alla leið niður og notið snúningshraðamæli til að mæla snúningshraða vélarinnar. Snúningshraði vélarinnar ætti að vera á milli 3550 til 3650 sn./mín. Ef svo er ekki skal drepa á vélinni og stilla festirærnar á snúrunni.

    Important: Hægið ekki snúningshraða í hægum lausagangi. Prófið með snúningshraðamæli til að ganga úr skugga um að hraður lausagangur sé á bilinu 3550 til 3650 sn./mín.

  5. Ýtið á stífuna og lækkið pallinn.

  Viðhald eldsneytiskerfis

  Athugun á eldsneytisleiðslum og tengjum

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 400 klukkustunda fresti
 • Skoðið eldsneytisleiðslur og tengingar.
 • Skoðið eldsneytisleiðslurnar, tengin og klemmurnar með tilliti til leka, niðurbrots, skemmda eða lausra leiðslna.

  Note: Gerið við alla íhluti eldsneytiskerfisins sem eru skemmdir eða leka áður en vinnubíllinn er notaður að nýju.

  Skipt um eldsneytissíu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um eldsneytissíu.
  1. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni.

  2. Snúið svisslyklinum í SLöKKTA stöðu og takið lykilinn úr.

  3. Aftengið rafgeyminn. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  4. Setjið afrennslispönnu undir eldsneytissíuna.

  5. Fjarlægið klemmurnar sem festa eldsneytissíuna við eldsneytisleiðslurnar (Mynd 36).

   g002108
  6. Fjarlægið eldri síuna úr eldsneytisleiðslunum.

   Note: Tæmið eldri síuna og fargið henni á viðurkenndri endurvinnslustöð.

  7. Setjið nýju síuna á eldsneytisleiðslurnar þannig að örin vísi í átt að blöndungnum.

  8. Festið síuna við línurnar með klemmunum sem voru fjarlægðar í skrefi 5.

  9. Tengið rafgeyminn og látið pallinn síga. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn tengdur.

  Kolefnishylkið þjónustað

  Loftsía kolefnishylkis skoðuð

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Skoðið loftsíuna í kolefnishylkinu.
 • Skoðið opið neðst á loftsíu kolefnishylkisins til að ganga úr skugga um að það sé hreint og laust við óhreinindi og laust efni (Mynd 37).

  g014998

  Skipt um síu í viðarkolahylki

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 200 klukkustunda fresti
 • Skipta um síu í viðarkolahylki.
  1. Fjarlægið hrjúfa tengið á síu kolefnishylkisins frá slöngunni neðst á kolefnishylkinu og fjarlægið síuna.

   Note: Fargið gömlu síunni.

   g024478
  2. Stingið hrjúfa tenginu á nýju síu kolefnishylkisins inn í slönguna neðst á kolefnishylkinu.

  Skipt um kolefnishylki

  Note: Skiptið um kolefnishylki ef það er skemmt, stíflað eða ef vinnuvélin er keyrð án kolefnishylkissíu.

  Note: Skiptið um síu kolefnishylkis þegar skipt er um kolefnishylki.

  Slökkt á stjórntækinu í sætisundirstöðunni

  1. Fjarlægið hnúðinn af gírstönginni (Mynd 39).

   g026304
  2. Fjarlægið 4 bolta sem festa gírskiptiplötuna við gírskiptifestinguna (Mynd 39).

  3. Fjarlægið 4 bolta sem festa gírskiptiplötuna við sætisundirstöðuna og fjarlægið gírskiptiplötuna (Mynd 39).

  Stöðuhemilsvírinn tekinn úr sambandi

  1. Neðst á vinnuvélinni skal fjarlægja plastbandið sem festir stöðuhemilsvírinn við aksturshemilsleiðsluna (Mynd 40).

  2. Merkið snúningsrönd á fremri festiróna fyrir stöðuhemilsvírinn (Mynd 40).

   Note: Gætið þess að fremri festiróin snúist ekki.

   g029670
  3. Losið um aftari róna og fjarlægið vírinn frá hemlavírsfestingunni (Mynd 40).

  4. Fjarlægið klofsplittið og splittboltann sem festa klofann fyrir stöðuhemilsvírinn við hemlavirkniarminn og aðskiljið vírinn frá arminum (Mynd 40).

  5. Endurtakið skref 1 til 4 fyrir stöðuhemilsvírinn á hinni hlið vinnubílsins.

  Sæti og sætisundirstöður fjarlægðar

  1. Neðst á vinnubílnum skal fjarlægja 8 kragabolta og 8 skinnur sem festa sætisundirstöðuna við gólfplötuna og rennu fyrir aftan stýrishúsið (Mynd 41).

   g029658
  2. Lyftið sætunum, sætisundirstöðunni og stöðuhemilsvírunum varlega af vinnubílnum (Mynd 41).

   Important: Takið eftir hvernig stöðuhemilsvírarnir liggja meðfram undirvagninum þegar sætunum og sætisundirstöðunni er lyft af vinnubílnum.

   g029659

  Skipt um kolefnishylki

  1. Fjarlægið sogslönguna frá tenginu á kolefnishylkinu sem er merkt Purge“ (hreinsun) (Mynd 43).

   g029627
  2. Fjarlægið eldsneytisslönguna frá tenginu á kolefnishylkinu sem er merkt Fuel Tank“ (eldsneytisgeymir) (Mynd 43).

  3. Lyftið kolefnishylkinu frá festingu kolefnishylkisins í eldsneytisgeyminum (Mynd 44).

   g029628
  4. Fjarlægið síu kolefnishylkisins og styttri hluta slöngunnar frá neðra tengi gamla kolefnishylkisins (Mynd 45).

   g029660
  5. Komið slöngunni fyrir á neðra tengi nýja kolefnishylkisins (Mynd 45).

  6. Stingið tengi á nýrri síu kolefnishylkis inn í slönguna (Mynd 45).

  7. Komið nýja kolefnishylkinu fyrir í festingu fyrir kolefnishylki eldsneytisgeymisins þar sem tengi hreinsunar og eldsneytisgeymis snúa aftur (Mynd 44).

  8. Tengið sogslönguna við tengið á kolefnishylkinu sem merkt er Purge“ (hreinsun) og eldsneytisslönguna við tengið sem merkt er Fuel Tank“ (eldsneytisgeymir) (Mynd 43).

  Sæti og sætisundirstaða sett á

  1. Lyftið sætunum og sætisundirstöðunni upp á vinnubílinn og komið hemlavírum fyrir við stýrishúsið (Mynd 41 og Mynd 42).

  2. Staðsetjið götin á sætisundirstöðunni við götin í gólfplötunni og rennu fyrir aftan stýrishúsið (Mynd 41 og Mynd 42).

  3. Festið sætisundirstöðuna við gólfplötuna og rennu fyrir aftan stýrishúsið með 8 kragaboltum og 8 skinnum sem voru fjarlægð í skrefi 1 í Sæti og sætisundirstöður fjarlægðar og herðið boltana í 1978 til 2542 N·cm.

  Stöðuhemilsvírar tengdir

  1. Leiðið snittaðan stilli á stöðuhemilsvírnum að festingu hemlavírsins og klofann að hemlavirknistönginni (Mynd 40).

  2. Festið klofann við hemlavirkniarminn með splittbolta og klofsplitti sem voru fjarlægð í skrefi 4 í Stöðuhemilsvírinn tekinn úr sambandi.

  3. Komið snittuðum stilli stöðuhemilsvírsins fyrir í festingu hemlavírsins og herðið aftari festiróna (Mynd 40).

   Note: Gætið þess að snúa ekki fremri festiróna.

  4. Endurtakið skref 1 til 3 fyrir stöðuhemilsvírinn á hinni hlið vinnubílsins.

  Tenging stjórntækis í sætisundirstöðunni

  1. Tengið raftengi á rofa fyrir öfugan snúning sem er innan í gírfestingunni.

  2. Staðsetjið götin á gírskiptifestingunni við götin á sætisundirstöðunni og festið plötuna við botninn með 4 boltum sem voru fjarlægðir í skrefi 3 í Slökkt á stjórntækinu í sætisundirstöðunni.

  3. Staðsetjið götin á gírskiptiplötunni við götin á gírskiptifestingunni og festið plötuna við botninn með 4 boltum sem voru fjarlægðir í skrefi 2 í Slökkt á stjórntækinu í sætisundirstöðunni.

  4. Setjið hnúða gírstangar á og herðið hann með höndunum (Mynd 39).

  Viðhald rafkerfis

  Öryggi tengt rafkerfi

  • Aftengið rafgeyminn áður en gert er við vinnubílinn. Aftengið mínusskautið fyrst og plússkautið síðast. Tengið plússkautið fyrst og mínusskautið síðast.

  • Hlaðið rafgeyminn á opnu og vel loftræstu svæði, fjarri neistum og opnum eldi. Takið hleðslutækið úr sambandi áður en rafhlaðan er tengd eða aftengd. Klæðist hlífðarfatnaði og notið einangruð verkfæri.

  Viðhald rafgeymis

  Rafgeymisspenna: 12 V með 300 A (köld gangsetning) við -18 °C.

  • Tryggið að rafgeymirinn sé ávallt hreinn og fullhlaðinn.

  • Þegar tæring er til staðar á rafgeymisskautunum verður að þrífa þau með lausn sem inniheldur fjóra hluta vatns og einn hluta matarsóda.

  • Smyrjið þunnt lag af feiti á rafgeymisskautin til að koma í veg fyrir tæringu.

  Rafgeymirinn aftengdur

  Viðvörun

  Rangt lagðir rafgeymiskaplar geta valdið skemmdum á vinnubílnum og köplunum sem leitt geta til neistaflugs. Neistar geta kveikt í gasi frá rafgeyminum og valdið sprengingu og meiðslum á fólki.

  • Aftengið alltaf mínusrafgeymiskapalinn (svartur) áður en plúskapallinn (rauður) er aftengdur.

  • Tengið alltaf plúsrafgeymiskapalinn (rauður) áður en mínuskapallinn (svartur) er tengdur.

  • Haldið rafgeymisólinni ævinlega á réttum stað til að vernda rafgeyminn og halda honum tryggilega föstum.

  Viðvörun

  Rafgeymaskaut eða verkfæri úr málmi geta valdið skammhlaupi í málmhluta vinnubílsins með meðfylgjandi neistaflugi. Neistar geta kveikt í gasi frá rafgeyminum og valdið sprengingu og meiðslum á fólki.

  • Þegar rafgeymirinn er tekinn úr eða settur í þarf að koma í veg fyrir að rafgeymaskautin snerti málmhluta vinnuvélarinnar.

  • Komið í veg fyrir að verkfæri úr málmi valdi skammhlaupi á milli rafgeymaskautanna og málmhluta vinnuvélarinnar.

  1. Kreistið hliðar rafgeymishlífarinnar og fjarlægið hlífina af rafgeyminum (Mynd 46).

   g024429
  2. Aftengið mínuskapalinn frá rafgeymisskautinu (Mynd 46).

  3. Aftengið plúskapalinn frá rafgeymisskautinu (Mynd 46).

  Rafgeymir fjarlægður

  1. Aftengið rafgeymiskaplana. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  2. Fjarlægið lásróna, burðarboltann og rafgeymisklemmuna sem festir rafgeyminn við rafgeymishólfið (Mynd 46).

  3. Fjarlægið rafgeyminn úr rafgeymishólfinu (Mynd 46).

  Rafgeymir settur upp

  1. Komið rafgeyminum fyrir í rafgeymishólfi vinnubílsins (Mynd 46).

   Note: Gangið úr skugga um að jákvæð og neikvæð skaut rafgeymisins séu stillt upp eins og sýnt er á Mynd 46.

  2. Festið rafgeyminn við rafgeymishólfið með rafgeymisklemmu, burðarbolta og lásró (Mynd 46).

  3. Tengið rafgeymiskaplana. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn tengdur.

  Rafgeymirinn tengdur

  1. Tengið plúskapalinn við rafgeymisskautið (Mynd 46).

  2. Tengið mínuskapalinn við rafgeymisskautið (Mynd 46).

  3. Setjið rafgeymishlífina ofan á rafgeyminn (Mynd 46).

  Hleðsla rafgeymis

  Viðvörun

  Hleðsla rafgeymisins myndar sprengifimar lofttegundir.

  Aldrei reykja nærri rafgeymi og verjið hann gegn neistaflugi og opnum eldi.

  Important: Tryggið að rafgeymirinn sé ávallt fullhlaðinn. Þetta er sérstaklega mikilvægt til að koma í veg fyrir skemmdir á rafgeyminum við hitastig undir 0 °C.

  1. Fjarlægið rafgeyminn úr vinnubílnum. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  2. Tengið 3 til 4 A hleðslutæki fyrir rafgeymi við rafgeymaskautin. Hlaðið rafgeyminn við 3 til 4 A í fjórar til átta klukkustundir (12 V).

   Note: Gætið þess að yfirhlaða ekki rafgeyminn.

  3. Komið rafgeyminum fyrir á sínum stað; sjá Rafgeymir settur upp.

  Geymsla rafgeymis

  Ef setja á vinnubílinn í geymslu lengur en 30 daga skal taka rafgeyminn úr og fullhlaða hann. Geymið hann annaðhvort á hillu eða á vinnubílnum. Ef rafgeymirinn er geymdur á vinnubílnum skal hafa kaplana áfram ótengda. Geymið rafgeyminn í svölu umhverfi til að koma í veg fyrir að hann afhlaðist of hratt. Gangið úr skugga um að rafgeymirinn sé fullhlaðinn til að koma í veg fyrir að það frjósi á honum.

  Skipt um öryggi

  Í rafkerfinu eru fjögur öryggi. Þau eru undir hlífinni (Mynd 47).

  Palllyfta (opin;aukabúnaður)15 A
  Flauta/USB-innstunga20 A
  Aðalljós10 A
  Öryggi vinnuvélar10 A
  g382796

  Viðhald aðalljósa

  Skipt um aðalljós

  Tæknilýsing: Frekari upplýsingar eru í varahlutaskrá.

  1. Aftengið rafgeyminn. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  2. Opnið vélarhlífina.

  3. Aftengið raftengi leiðsluknippis frá tengi ljósasamstæðunnar (Mynd 48).

   g312735
  4. Fjarlægið smellurnar sem festa aðalljósið við festingu fyrir aðalljós (Mynd 48).

   Note: Geymið alla íhluti fyrir uppsetningu á nýju aðalljósi.

  5. Fjarlægið aðalljósasamstæðuna með því að færa hana fram á við, gegnum opið á framstuðaranum (Mynd 48).

  6. Setjið nýja aðalljósið upp gegnum opið á stuðaranum (Mynd 48).

   Note: Gangið úr skugga um að stillistoðirnar flútti við götin í festingunni á bak við stuðarann.

  7. Festið aðalljósasamstæðuna með smellunum sem voru fjarlægðar í skrefi 4.

  8. Tengið rafmagnstengi leiðsluknippis við tengið á ljósasamstæðunni (Mynd 48).

  9. Stillið aðalljósin þannig að ljóskeilan beinist á æskilegan stað. Frekari upplýsingar eru í Stilling aðalljósa.

  Stilling aðalljósa

  Notið eftirfarandi aðferð til að stilla stöðu aðalljósanna í hvert sinn sem skipt er um aðalljósasamstæðuna eða hún er fjarlægð.

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu með aðalljósin í um það bil 7,6 m fjarlægð frá vegg (Mynd 49).

  2. Mælið fjarlægðina frá gólfi að miðju aðalljósanna og setjið merki á vegginn í þeirri hæð.

  3. Snúið svissinum í KVEIKTA stöðu og kveikið á aðalljósunum.

  4. Gefið gaum að því hvar á veggnum aðalljósin lenda.

   Skærasti hluti aðalljóskeilunnar ætti að vera 20 cm fyrir neðan merkið á veggnum (Mynd 49).

   g312734
  5. Snúið stilliskrúfunum (Mynd 48) aftan á aðalljósasamstæðunni til að snúa samstæðunni og stilla stöðu kastljósgeislans.

  6. Tengið rafgeyminn og lokið vélarhlífinni. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn tengdur.

  Viðhald drifkerfis

  Viðhald hjólbarðanna

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið ástand hjólbarða og felga.
 • Herðið felgurærnar.
  1. Athugið hvort slit eða skemmdir sjást á hjólbörðum og felgum.

   Note: Árekstrar sem kunna að verða við notkun vinnubílsins, líkt og þegar ekið er á gangstéttarbrúnir, geta valdið skemmdum á hjólbörðum eða felgum og raskað hjólastillingum. Skoðið því ástand hjólbarða eftir slíka árekstra.

  2. Herðið felgurærnar í 108 til 122 N∙m.

  Skoðun á stýri og íhlutum fjöðrunar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið hvort slit eða skemmdir sjást á stýri eða íhlutum fjöðrunar.
 • Hafið stýrið í miðlægri stöðu (Mynd 50) og snúið því til vinstri eða hægri. Ef stýrinu er snúið meira en 13 mm til vinstri eða hægri og hjólbarðar snúast ekki skal skoða eftirfarandi íhluti stýris og fjöðrunar til að ganga úr skugga um að þeir séu ekki slitnir eða skemmdir:

  • Stýrisskaft í samskeytalið stýrisstangar

   Important: Athugið ástand og öryggi þéttis í pinnastönginni (Mynd 51).

  • Millistangir í stýrisstangarsamstæðu

  g313199
  g313201

  Stilling framhjóla

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið hjólhalla og innskeifni framhjóla.
 • Undirbúningur fyrir stillingu hjólhalla og innskeifni

  1. Kannið þrýsting í hjólbörðum til að ganga úr skugga um að framhjól séu fyllt að 0,82 bar.

  2. Stjórnandi vinnubílsins skal sitja í sætinu, að öðrum kosti skal setja þyngd í sætið sem nemur þyngd þess sem á að aka bílnum. Stjórnandi vinnubílsins, eða jafngild þyngd, verður að vera í sætinu á meðan þessi stilling er framkvæmd.

  3. Látið vinnubílinn renna beint aftur á bak á jafnsléttu um 2 til 3 metra og síðan beint áfram að upphafsstaðsetningu. Þannig nær fjöðrunin að komast í notkunarstöðu.

  Stilling hjólhalla

  Verkfæri sem eigandi útvegar: skrúflykill, Toro-íhlutur nr. 132-5069. Frekari upplýsingar fást hjá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

  Important: Stillið hjólhallann aðeins ef það á að nota tengitæki að framan eða ef hjólbarðarnir eru mismikið slitnir.

  1. Skoðið hjólhallastillingu á hverju hjóli. Stillingin ætti að vera eins nærri hlutlausu (núllstillingu) og unnt er.

   Note: Hjólbarðana skal stilla þannig að þeir nái jafnri snertingu við jörð, til að minnka ójafnt slit.

  2. Ef hjólhalli er ekki réttur skal nota skrúflykil til að snúa kraganum á höggdeyfinum og stilla hjólið rétt (Mynd 52).

   g033218

  Innskeifni framhjóla stillt

  Important: Áður en innskeifni er stillt skal ganga úr skugga um að stilling hjólhalla sé eins hlutlaus og unnt er. Frekari upplýsingar eru í Stilling hjólhalla.

  1. Mælið fjarlægðina á milli framhjólanna við öxulhæð, bæði framan og aftan á framhjólunum (Mynd 53).

   g009235
  2. Ef mæligildin eru ekki á milli 0 og 6 mm skal losa festirærnar yst á millistöngunum (Mynd 54).

   g033219
  3. Snúið báðum millistöngunum til að færa framhlið hjólbarðans inn eða út á við.

  4. Herðið festiró tengistangarinnar þegar stillingin er rétt.

  5. Gangið úr skugga um að stýrið hreyfist alla leið í báðar áttir.

  Athugun á hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Gerð vökva: SAE 10W30 (API þjónustuflokkur SJ eða hærri)

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið gír í HLUTLAUSA stöðu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Fjarlægið boltann úr opi stöðumerkis (Mynd 55).

   Note: Vökvahæð á sambyggðum gírkassa og drifi á að vera við neðri brún á opi stöðumerkis.

   g002082
  3. Ef vökvinn á sambyggðum gírkassa og drifi nær ekki upp að neðri brún stöðumerkisopsins skal fylla á geyminn með tilgreindum vökva; sjá Skipt um vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.

  Skipt um vökva í sambyggðum gírkassa og drifi

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Gerð vökva: SAE 10W30 (API þjónustuflokkur SJ eða hærri)

  Rúmtak vökva: 1,4 l

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið gír í HLUTLAUSA stöðu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Þrífið svæðið í kringum áfyllingartappa og botntappa með hreinni tusku (Mynd 56).

   g002109
  3. Komið a.m.k. tveggja lítra afrennslispönnu fyrir undir botntappanum.

  4. Fjarlægið áfyllingartappann með því að snúa honum rangsælis (Mynd 56).

   Note: Geymið áfyllingartappann og pakkninguna til að setja aftur upp í skrefi 8.

  5. Fjarlægið botntappann með því að snúa honum rangsælis (Mynd 56).

   Note: Geymið botntappann og pakkninguna til að setja aftur upp í skrefi 6.

   Note: Leyfið öllum vökvanum að renna af sambyggðum gírkassa og drifi.

  6. Setjið upp og herðið botntappann og pakkninguna í afrennslisopi gírkassans (Mynd 56).

   Note: Fargið notuðum vökva á viðurkenndri endurvinnslustöð.

  7. Fyllið á geyminn (Mynd 57) í gegnum áfyllingaropið með u.þ.b. 1,4 l af tilgreindum vökva eða þar til vökvahæðin í gírkassanum hefur náð upp að neðri brún gengjanna. (Mynd 56).

   g004048
  8. Setjið upp og herðið áfyllingartappann og pakkninguna í áfyllingaropi gírkassans (Mynd 56).

  9. Gangsetjið vélina og notið vinnubílinn.

  10. Athugið vökvahæðina og bætið við meiri vökva ef hæðin nær ekki upp að gengjum áfyllingaropsins (Mynd 56).

  Athugun og stilling á hlutlausum gír

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Athugið virkni gírskiptingar.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið virkni hlutlausu gírstöðunnar.
 • Þegar verið er að sinna reglubundnu viðhaldi og/eða bilanagreiningu á vél þarf að setja sambyggðan gírkassa og drif í HLUTLAUSAN gír (Mynd 58). Vélin er með HLUTLAUSAN gír á gírstönginni, sem er hlutlaus staða í sambyggðum gírkassa og drifi. Framkvæmið eftirfarandi skref til að ganga úr skugga um að hlutlausa gírstöngin stjórni hlutlausa gír sambyggða gírkassans og drifsins á réttan hátt:

  1. Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR

  2. Gangið úr skugga um að hlutlausa festingin sé í HLUTLAUSUM gír (samhliða vírfestingunni undir gírfestingunni) með því að snúa kúplingunni (Mynd 58).

   Note: Vinnubílinn á ekki að renna fram og til baka. Ef það gerist skal færa hlutlausu festinguna handvirkt í HLUTLAUSA stöðu.

   g002093
  3. Snúið annarri lásrónni (Mynd 58) þar til 0,762 til 1,524 mm bil myndast milli neðsta hluta róar/skinnu og hlutlausrar festingar.

   Note: Halda verður snittaða skaftinu fyrir neðan festinguna þegar lásrónni er komið fyrir að ofan.

  4. Snúið hinni lásrónni þar til 0,76 til 1,52 mm bil myndast milli neðsta hluta róar/skinnu og hlutlausrar festingar.

  5. Togið upp báða gírskiptingarkaplana og gangið úr skugga um að það sé 0,76 til 1,52 mm bil á milli róar/skinnu og hlutlausrar festingar (Mynd 59).

   Note: Ef bil er ekki til staðar skal stilla rærnar til að ná tilgreindu bili.

   g002094
  6. Gangsetjið vélina og skiptið í FRAMGíR, BAKKGíR og HLUTLAUSAN GíR nokkrum sinnum til að ganga úr skugga um að hlutlausa festingin virki rétt.

  Viðhald aðaldrifskúplingarinnar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 400 klukkustunda fresti
 • Þrífið aðaldrifskúplinguna.
 • Varúð

  Hætta er á að rykið úr kúplingunni þyrlist upp og rykið kann að skaða augu eða lungu við innöndun og valdið öndunarerfiðleikum.

  Notið öryggisgleraugu og rykgrímu, eða annan hlífðarbúnað fyrir augu og öndunarfæri þegar slíkt er framkvæmt.

  1. Lyftið og festið hann á sínum stað.

  2. Fjarlægið boltana þrjá sem halda hlífinni við kúplinguna og fjarlægið hlífina (Mynd 60).

   Note: Geymið hlífina og boltana til uppsetningar síðar.

   g011947
  3. Notið þrýstiloft og þrífið vandlega hlífina að innan og innri íhluti kúplingarinnar.

  4. Komið kúplingshlífinni aftur fyrir og festið hana með boltunum þremur (Mynd 60) sem fjarlægðir voru í 2.

  5. Látið pallinn síga.

  Dregið úr hámarkshraða

  Varúð

  Hætta er á að rykið úr kúplingunni þyrlist upp og rykið kann að skaða augu eða lungu við innöndun og valdið öndunarerfiðleikum.

  Notið öryggisgleraugu og rykgrímu, eða annan hlífðarbúnað fyrir augu og öndunarfæri þegar slíkt er framkvæmt.

  1. Lyftið og festið hann á sínum stað; sjá Pallinum lyft.

  2. Fjarlægið boltana sem halda hlíf aðalkúplingarinnar á sínum stað eins og sýnt er á Mynd 61.

   Important: Gæta skal varúðar þegar kúplingshlífin er fjarlægð; spenna er á gorminum.

   Important: Skráið niður í hvaða átt kúplingshlífar og kúplingssamstæður snúa miðað við X-ásinn til að auðvelda endursamsetningu.

   g026341
  3. Fjarlægið gorminn.

  4. Bætið við eða fjarlægið stöðuhólkar til að breyta hámarkshraðanum. Notið eftirfarandi töflu til að ákvarða hversu marga stöðuhólka þarf að nota.

   StöðuhólkarHámarkshraði
   2 (staðlað)26 km/klst. (staðlað)
   319 km/klst.
   414 km/klst.
   510 km/klst.
   66 km/klst.

   Important: Ekki nota vinnubílinn fyrr en a.m.k. tveimur stöðuhólkum hefur verið komið fyrir í kúplingunni.

  5. Komið fyrir gorm- og kúplingshlífinni.

   Important: Gangið úr skugga um að X-merkingin sé á upprunalegum stað.

  6. Herðið boltana með 179 til 228 N∙m snúningsátaki.

  Viðhald kælikerfis

  Öryggi tengt kælikerfi

  • Inntaka kælivökva vélar getur valdið eitrun; geymið þar sem börn og gæludýr ná ekki til.

  • Heitur kælivökvi sem sprautast út eða snerting við heitan vatnskassa og nærliggjandi hluti getur valdið alvarlegum brunasárum.

   • Bíðið alltaf með að fjarlægja vatnskassalokið í minnst 15 mínútur á meðan vélin kólnar.

   • Notið tusku þegar vatnskassalokið er skrúfað laust og opnið lokið rólega til að hleypa gufu út.

  • Ekki vinna á vinnubílnum án hlífa á viðeigandi stöðum.

  • Haldið fingrum, höndum og klæðnaði í öruggri fjarlægð frá viftu og drifreim á hreyfingu.

  • Drepið á vélinni og takið lykilinn úr áður en viðhaldi er sinnt.

  Hreinsun á kælisvæðum vélarinnar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Hreinsið kælisvæði vélarinnar.Hreinsið kælikerfið helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá .
 • Important: Notkun vélarinnar með stíflaðri snúningshlíf, óhreinum eða stífluðum kælifönum eða án kælihlífa á sínum stað veldur ofhitnun og skemmdum á vélinni.

  Important: Aldrei skal hreinsa vélina með háþrýstidælu vegna þess að vatnið gæti komist í eldsneytiskerfið.

  Hreinsið snúningshlíf, kælifanir og ytra byrði vélarinnar.

  Note: Hreinsið íhluti kælingar oftar þegar unnið er við mjög rykugar og óhreinar aðstæður.

  Viðhald hemla

  Hemlaskoðun

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Skoðið hemlana.
 • Important: Hemlar eru mikilvægir öryggisíhlutir vinnubílsins. Skoðið hemlana gaumgæfilega samkvæmt áætluðu viðhaldsbili til að tryggja hámarksafköst og öryggi.

  • Skoðið hemlaborðana m.t.t. slits eða skemmda. Ef þykkt borða (hemlaklossi) er undir 1,6 mm skal skipta um hemlaborða.

  • Skoðið bakplötuna og aðra íhluti m.t.t. óeðlilegs slits eða aflögunar. Skiptið um alla íhluti sem hafa aflagast.

  • Athugið hæð hemlavökvans; sjá Athugun á hæð hemlavökvans.

  Handfang stöðuhemils stillt

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 200 klukkustunda fresti
 • Stillið stöðuhemilinn ef nauðsyn krefur.
  1. Fjarlægið gripið af stöðuhemilsstönginni (Mynd 62).

   g029671
  2. Losið um stilliskrúfuna sem festir stillihnúða hemils við stöðuhemilsstöngina (Mynd 62).

  3. Snúið stillihnúða hemils þar til 133 til 156 N krafti er náð til að tengja stöðuhemilsstöngina (Mynd 62).

   Note: Ef stillihnúða hemils hefur verið snúið alla leið og ekki næst 133 til 156 N kraftur sem þarf til að tengja stöðuhemilsstöngina skal stilla hemlavírana; sjá Stilling hemlavíra.

  4. Herðið stilliskrúfuna og setjið gripið á (Mynd 62).

  Stilling hemlavíra

  1. Fjarlægið gripið af stöðuhemilsstönginni (Mynd 62).

  2. Losið um stilliskrúfuna (Mynd 62) sem festir stillihnúða hemils við stöðuhemilsstöngina, aftengið stöðuhemilinn og losið um stillihnúða hemilsins.

  3. Neðst á vinnuvélinni skal losa um aftari lásróna fyrir snittaðan stilli stöðuhemilsvírsins um 4 snúninga (Mynd 63).

   g029672
  4. Herðið fremri lásróna (Mynd 63).

  5. Snúið hnúðnum (Mynd 62) þar til 133 til 156 N af afli er krafist til að hreyfa stöngina.

   • Ef ekki er hægt að stilla stillihnúða hemilsins með því að losa um hann og tengja stöðuhemilsstöngina með 133 til 156 N krafti skal gera eftirfarandi:

    1. Losið um fremri lásróna (Mynd 63) fyrir snittaðan stilli stöðuhemilsvírsins um 1 snúning.

    2. Herðið aftari lásróna (Mynd 63).

    3. Snúið hnúðnum (Mynd 62) þar til 133 til 156 N af afli er krafist til að hreyfa stöngina.

    4. Endurtakið skref 1 til 3 allt að tvisvar sinnum til að ná stöðuhemilskrafti á bilinu 133 til 156 N.

   • Ef ekki er hægt að stilla stillihnúða hemilsins með því að herða hann og tengja stöðuhemilsstöngina með 133 til 156 N krafti skal gera eftirfarandi:

    1. Losið um aftari lásróna (Mynd 63) fyrir snittaðan stilli stöðuhemilsvírsins um 1 snúning.

    2. Herðið fremri lásróna (Mynd 63).

    3. Snúið hnúðnum (Mynd 62) þar til 133 til 156 N af afli er krafist til að hreyfa stöngina.

    4. Endurtakið skref 1 til 3 allt að þrisvar sinnum til að ná stöðuhemilskrafti á bilinu 133 til 156 N.

    Note: Ef ekki er hægt að stilla stöðuhemilsvírinn nógu mikið til að ná stillihnúða hemilsins inn fyrir stillisviðið skal athuga hvort óeðlilegt slit sé á bremsuklossunum.

   • Herðið stilliskrúfuna og setjið gripið á (Mynd 62).

  Athugun á hæð hemlavökvans

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Athugið hæð hemlavökvans.Athugið hæð hemlavökvans áður en vélin er gangsett í fyrsta sinn.
 • Gerð hemlavökva: DOT 3

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið stöðuhemilinn á.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Opnið vélarhlífina til að fá aðgang að höfuðhemladælunni og geyminum (Mynd 64).

   g033037
  5. Lítið eftir vökvastöðu á hlið geymisins (Mynd 65).

   Note: Hæðin ætti að vera yfir lágmarkslínunni.

   g002136
  6. Ef vökvastaða er lág skal gera eftirfarandi:

   1. Hreinsið svæðið kringum lokið á geyminum og fjarlægið lokið (Mynd 64).

   2. Fyllið á með DOT 3-hemlavökva þar til vökvahæðin er komin yfir lágmarkslínuna (Mynd 65).

    Note: Ekki yfirfylla geyminn af hemlavökva.

   3. Setjið lokið á geyminn (Mynd 64).

  7. Lokið hlífinni.

  Skipt um hemlavökva

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 1.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um hemlavökva.
 • Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro.

  Viðhald reimar

  Skipt um drifreim

  Skoðun drifreimar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Athugið ástand drifreimarinnar.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Athugið ástand og strekkingu drifreimarinnar.
  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni.

  3. Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

  4. Snúið og skoðið reimina (Mynd 66) m.t.t. óeðlilegs slits eða skemmda.

   Note: Skiptið um reimina ef hún er mjög slitin eða skemmd; sjá Skipt um reim.

   g011948
  5. Látið pallinn síga.

  Skipt um reim

  1. Lyftið pallinum.

  2. Setjið gírkassann í HLUTLAUSA stöðu, setjið stöðuhemillinn á, svissið AF og takið lykilinn úr.

  3. Snúið og þræðið reiminni yfir aukakúplinguna (Mynd 66).

  4. Fjarlægið reimina af aðalkúplingunni (Mynd 66).

   Note: Fargið gömlu reiminni.

  5. Komið nýju reiminni í stöðu yfir aðalkúplingunni (Mynd 66).

  6. Snúið og þræðið reimina yfir aukakúplinguna (Mynd 66).

  7. Látið pallinn síga.

  Stilling á reim startara/rafals

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
  1. Lyftið pallinum.

  2. Losið um snúningsróna á startara/rafali (Mynd 67).

   g312687
  3. Setjið kúbein á milli vélarfestingarinnar og startarans.

  4. Ýtið kúbeininu niður á við til að snúa startaranum niður í raufina þar til strekkingin á reiminni er nægileg til að slaki reimarinnar sé einungis um 6 mm þegar 44 N∙m afli er beitt (Mynd 67).

  5. Herðið snúningsróna með höndunum og fjarlægið kúbeinið (Mynd 67).

  6. Herðið snúningsróna í 88 til 115 N∙m.

  7. Látið pallinn síga.

  Viðhald undirvagns

  Stilling á klinkum pallsins

  Ef klinkan á pallinum er vanstillt hristist pallurinn upp og niður þegar vinnubílnum er ekið. Hægt er að stilla klinkustoðirnar til að klinkurnar haldi pallinum þétt að undirvagninum.

  1. Losið um lásróna á enda klinkustoðar (Mynd 68).

   g002181
  2. Snúið klinkustoðinni réttsælis þar til hún er þéttingsföst við krókhluta klinkunnar (Mynd 68).

  3. Herðið lásróna í 19,7 til 25,4 N·m.

  4. Endurtakið skref 1 til 3 fyrir klinkuna á hinni hlið vinnubílsins.

  Þrif

  Vinnubíllinn þrifinn

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Þrífið sláttuvélina.
 • Notið eingöngu vatn eða mild hreinsiefni til að þrífa vinnubílinn eftir þörfum. Nota má tusku til að þrífa vinnubílinn.

  Important: Ekki nota ísalt vatn eða hreinsað vatn til að þrífa vinnubílinn.

  Important: Ekki nota háþrýstibúnað til að þrífa vinnubílinn. Þvottur með háþrýstibúnaði getur skemmt rafkerfið, losað um mikilvægar merkingar eða skolað í burtu mikilvægri smurfeiti af núningsstöðum. Forðist mikla notkun vatns, sérstaklega nærri stjórnborðinu, vélinni og rafgeyminum.

  Important: Þrífið ekki vinnubílinn með vélina í gangi. Þrif á vinnubílnum þegar vélin er í gangi getur valdið skemmdum á innri vélaríhlutum.

  Geymsla

  Öryggi við geymslu

  • Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en farið er úr ökumannssætinu. Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

  • Geymið ekki vinnubílinn eða eldsneytisílát nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.

  Vinnubíllinn settur í geymslu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 50 klukkustundirnar
 • Stillið ventlabil vélarinnar.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Skoðið aksturs- og stöðuhemlana.
 • Á 400 klukkustunda fresti
 • Skoðið hemlana sjónrænt og athugið hvort að hemlaklossarnir séu slitnir.
 • Á 600 klukkustunda fresti
 • Stillið ventlabil vélarinnar.
  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Hreinsið óhreinindi og gróm af vinnubílnum, þ.m.t. af ytra byrði vélar.

  3. Skoðið hemlana; sjá Hemlaskoðun.

  4. Skiptið um loftsíuna; frekari upplýsingar eru í Unnið við loftsíuna.

  5. Þéttið inntak loftsíu og útblástursúttak með veðurþolnu límbandi.

  6. Skiptið um smurolíu; sjá Smurolíuvinna.

  7. Skolið eldsneytisgeyminn með nýju og hreinu eldsneyti.

  8. Herðið öll tengi eldsneytiskerfisins.

  9. Kannið þrýsting í hjólbörðum; sjá Þrýstingur hjólbarða kannaður.

  10. Athugið frostlöginn og fyllið á með 50/50 lausn af vatni og frostlegi eftir þörfum miðað við áætlað lágmarkshitastig á vinnusvæðinu.

  11. Fjarlægið rafgeyminn úr vinnubílnum og hlaðið hann að fullu; sjá Hleðsla rafgeymis.

   Note: Ekki tengja rafgeymiskaplana við rafgeymaskautin við geymslu.

   Important: Hlaða verður rafgeyminn að fullu til að koma í veg fyrir að hann frjósi og skemmist við lægra hitastig en 0°C. Fullhlaðin rafgeymir heldur hleðslu sinni í um það bil 50 daga við lægra hitastig en 4°C. Ef hitastigið mun fara undir 4°C skal hlaða hann á 30 daga fresti.

  12. Skoðið og herðið alla bolta, rær og skrúfur. Gerið við eða skiptið um skemmda hluta.

  13. Lakkið yfir rispaða eða óvarða málmfleti.

   Note: Lakk fæst hjá næsta viðurkennda þjónustu- og söluaðila.

  14. Geymið vinnuvélina í hreinni, þurri vélageymslu eða geymslusvæði.

  15. Breiðið yfir vinnuvélina til að verja hana og halda henni hreinni.