Introducere

Această mașină este un vehicul dedicat de pulverizare pentru gazon și este destinată utilizării de către operatori profesioniști, contractați pentru aplicații comerciale. Este concepută în principal pentru pulverizare pe peluzele bine întreținute din parcuri, terenuri de golf, terenuri de sport și de pe spații comerciale.

Această mașină este concepută în principal pentru utilizare pe teren accidentat și nu este destinată conducerii intense pe drumurile publice. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului și materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g237021

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443.

Manualul operatorului ataşat cuprinde informaţii privitoare la Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului conţin substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare de către operator sau proprietar poate cauza accidente. Pentru a reduce potenţialul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa (Figura 2), care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol - instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la accidentări personale sau moarte.

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul SAE J2258.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca vătămări corporale. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

  • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat pentru a vă proteja împotriva contactului cu substanțele chimice. Substanțele chimice utilizate în sistemul de pulverizare pot fi periculoase și toxice.

  • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

  • Nu utilizaţi maşina fără toate apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

  • Stați la distanță de orice zonă de descărcare a duzelor pulverizatorului și de împrăştiere a substanţei pulverizate. Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

  • Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

  • Parcați maşina pe o suprafaţă plană, acționați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia de contact (dacă este disponibilă) și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol - instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Nu toate dispozitivele de atașare care se adaptează acestei mașini sunt prezentate în acest manual. Consultați manualul operatorului furnizat cu fiecare dispozitiv de atașare pentru instrucțiuni de siguranță suplimentare.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal106-9206
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal133-8062
decal137-4289
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal144-6007
decal133-0382
decal127-3941

Reglare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Note: Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la sistemul de control al pulverizării, consultați Manualul operatorului furnizat împreună cu sistemul.

Important: Acest pulverizator este comercializat fără duze de pulverizare.Pentru a utiliza pulverizatorul, trebuie să procurați și să montați duzele. Contactați distribuitorul autorizat Toro pentru informații despre setul și accesoriile disponibile. După ce montați duzele și înainte de a utiliza pulverizatorul pentru prima dată, calibrați debitul pulverizatorului și supapele de bypass ale secțiunii, astfel încât presiunea și rata de aplicare să rămână aceleași pentru toate secțiunile când opriți una sau mai multe secțiuni. Consultați Calibrarea debitului pulverizatorului și Calibrarea supapelor de bypass pentru secțiune.

Montarea elementului de umplere anti-sifon

Piese solicitate pentru această procedură:

Fiting de 90°1
Cuplaj rapid1
Furtunadaptor1
Suport element de umplere1
Șurub cu guler (5/16 x ¾")1
Furtun anti-sifon1
  1. Așezați suportul pentru elementul de umplere peste orificiul filetat din rezervor și fixați-l cu un șurub cu guler (5/16 x ¾"), așa cum se arată în Figura 3.

    g001488
  2. Așezați capătul filetat al fitingului cu cot de 90° prin suport și introduceți cuplajul rapid pe acesta, fixându-l pe suport (Figura 3).

    Note: Montați fitingul cu capătul deschis îndreptat către deschiderea mare din suport și spre deschiderea rezervorului, astfel încât apa să curgă în rezervor atunci când îl umpleți.

  3. Montați adaptorul pentru furtun în cuplajul rapid (Figura 3).

  4. Blocați adaptorul în poziție prin balansarea manetelor spre adaptor și apoi fixați-le cu știfturile în formă de agrafă (Figura 3).

  5. Montați furtunul anti-sifon prin deschiderea mare de pe suport și pe capătul inelat al fitingului cu cot de 90° (Figura 3).

    Important: Nu prelungiți furtunul pentru a permite contactul cu lichidele din rezervor.

Rezumat al produsului

g033285
g033286
g204239

Pedală de accelerație

Cu ajutorul pedalei de accelerație (Figura 7) puteți modifica viteza de deplasare a pulverizatorului. Apăsarea pedalei crește viteza de deplasare. Eliberarea pedalei încetinește pulverizatorul și reduce turația motorului la ralanti.

g023035

Pedală de ambreiaj

Apăsați complet pedala de ambreiaj (Figura 7) pentru a decupla ambreiajul la pornirea motorului sau la schimbarea treptelor de viteză. Eliberați pedala ușor atunci când este cuplată o treaptă de viteză pentru a preveni uzura inutilă a transmisiei și a altor piese aferente.

Important: Nu apăsați pedala de ambreiaj în timpul operării. Trebuie să eliberați complet pedala de ambreiaj, altfel ambreiajul va patina - provocând căldură și uzură. Nu folosiți niciodată ambreiajul pentru a ține mașina oprită pe un teren înclinat; îl puteți deteriora.

Pedală de frână

Folosiți pedala de frână pentru a opri sau încetini pulverizatorul (Figura 7).

Avertisment

Frânele se pot uza sau pot fi reglate incorect, cauzând vătămări corporale.

Dacă puteți apăsa pedala de frână până la 2,5 cm de podea, reglați sau reparați frânele.

Frână de parcare

Frâna de parcare este o manetă mare în stânga scaunului (Figura 8). Cuplați frâna de parcare ori de câte ori părăsiți scaunul pentru a preveni deplasarea accidentală a pulverizatorului. Pentru a cupla frâna de parcare, trageți în sus și spre spate maneta acesteia. Pentru a decupla, împingeți-o în față și în jos. Dacă pulverizatorul este parcat pe o pantă abruptă, aplicați frâna de parcare și amplasați cale la roțile din aval.

g023036

Asistență pentru teren înclinat

Asistența pentru teren înclinat previne deplasarea sau mișcarea bruscă a pulverizatorului prin menținerea temporară a acestuia pe teren înclinat atunci când eliberați pedala de frână pentru a apăsa pedala de accelerație. Pentru a activa asistența pentru teren înclinat, cuplați ambreiajul și apăsați ferm pedala de frână. Când este activată asistența pentru teren înclinat, este afișată pictograma de asistență pentru teren înclinat pe InfoCenter; consultați Ghidul software al pulverizatorului pentru gazon Multi Pro 1750. Asistența pentru teren înclinat ține mașina timp de 2 secunde după eliberarea pedalei de frână.

Note: Asistența pentru teren înclinat ține mașina doar temporar: nu o puteți utiliza în locul frânei de parcare.

Diferenţial autoblocant

Diferenţialul autoblocant vă permite să blocați puntea spate pentru o tracțiune sporită. Puteți activa diferenţialul autoblocant atunci când (Figura 6) pulverizatorul este în mișcare. Deplasați maneta înainte și spre dreapta pentru a activa blocarea.

Note: Poate fi necesar să conduceți mașina în față în timp ce virați ușor pentru a cupla sau dezactiva diferenţialul autoblocant.

Avertisment

Efectuarea virajelor cu diferenţialul autoblocant activat poate cauza pierderea controlului maşinii.

Nu lucrați cu diferențialul autoblocant activat atunci când efectuați viraje strânse sau la viteze mari; consultați Utilizarea diferenţialului autoblocant.

Manetă șoc

Maneta de șoc este un mic buton în spatele manetei schimbătorului de viteze (Figura 6). Înainte de a porni un motor rece, trageți în sus maneta de șoc. După ce pornește motorul, reglați șocul pentru a menține motorul în funcțiune fără probleme. Cât mai curând posibil, apăsați maneta de șoc în jos, în poziția OPRIT. Pentru un motor cald este necesară o deplasare foarte mică a manetei de șoc sau nu este necesară deloc.

Manetă schimbător de viteze

Maneta schimbătorului de viteze (Figura 6) are 5 poziții: 3 viteze de deplasare în față, NEUTRă și MARșARIER. Motorul pornește numai atunci când maneta schimbătorului de viteze este în poziția NEUTRă.

Cheie de contact

Cheia de contact (Figura 6) are 3 poziții: OPRIRE, FUNCțIONARE și PORNIRE. Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic în poziția de PORNIRE pentru a porni motorul și eliberați-o în poziția de FUNCțIONARE când este pornit. Rotiți cheia în poziția OPRIT pentru a opri motorul.

Comutator far

Apăsați comutatorul pentru a aprinde/stinge farurile (Figura 6). Împingeți-l în față pentru a aprinde luminile și în spate pentru a le stinge.

Comutator blocare accelerație/viteză

Când maneta schimbătorului de viteze este în poziția NEUTRă, puteți folosi pedala de accelerație pentru a mări turația motorului, apoi împingeți comutatorul de sub InfoCenter în față pentru a seta motorul la turația respectivă. Acest lucru este necesar pentru a utiliza agitarea chimică în timp ce mașina staționează sau utilizează dispozitive de atașare, cum ar fi pulverizatorul manual (Figura 6).

Important: Maneta schimbătorului de viteze trebuie să fie în poziția NEUTRă iar frâna de parcare trebuie cuplată pentru ca comutatorul să funcționeze.

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil se află deasupra rezervorului de combustibil, în partea stângă a mașinii, și arată cantitatea de combustibil din rezervor.

Comutator secțiune principală

Comutatorul de secțiune principală (Figura 6) se află pe partea laterală a consolei și în dreapta scaunului operatorului. Vă permite să porniți sau să opriți lucrarea de pulverizare. Apăsați comutatorul pentru a activa sau dezactiva sistemul de pulverizare.

Comutatoare pentru secțiunea stânga, centru și dreapta

Comutatoarele pentru secțiunile stânga, centru și dreapta sunt situate pe panoul de comandă (Figura 6). Împingeți fiecare comutator în față pentru a activa secțiunea corespunzătoare și în spate pentru a o dezactiva. Când întrerupătorul este pornit, se aprinde o lampă pe acesta. Aceste comutatoare acționează asupra sistemului de pulverizare doar atunci când este pornit comutatorul secțiunii principale.

Comutator pentru pompă

Comutatorul pentru pompă este situat pe panoul de comandă din dreapta scaunului (Figura 6). Împingeți acest comutator în față pentru a porni pompa sau în spate pentru a opri pompa.

Important: Comutatorul pentru pompă este cuplat doar atunci când motorul este la turația scăzută de ralanti pentru a evita deteriorarea acționării pompei.

Comutator pentru rata de aplicare

Comutatorul pentru rata de aplicare este situat pe panoul de comandă din dreapta scaunului (Figura 6). Țineți apăsat comutatorul în față pentru a crește presiunea sistemului de pulverizare sau în spate pentru a reduce presiunea.

Comutator de supraveghere (blocare rată)

Comutatorul de supraveghere este situat pe panoul de comandă din dreapta scaunului (Figura 6). Rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic în poziția BLOCARE pentru a dezactiva comutatorul pentru rata de aplicare, împiedicând astfel pe oricine să modifice accidental rata de aplicare. Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic în poziția DEBLOCARE pentru a activa comutatorul pentru rata de aplicare.

Comutatoare de ridicare secțiune braț

Comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului sunt amplasate pe panoul de comandă și sunt folosite pentru a ridica secțiunile exterioare ale brațului.

Contor de timp

Contorul orar indică numărul total de ore în care a funcționat motorul. Acest număr este afișat pe primul ecran al InfoCenter. Contorul orar începe să funcționeze ori de câte ori este rotită cheia de contact în poziția FUNCțIONARE.

Locațiile comutatorului marcatorului de spumă (opțional)

Dacă montați setul marcator cu spumă, trebuie să adăugați comutatoare la panoul de comandă pentru controlul funcționării acestuia. Pulverizatorul este livrat cu dopuri de plastic în aceste locații.

Supapă de reglare (de control al ratei)

Această supapă, amplasată în spatele rezervorului (Figura 9), controlează cantitatea de lichid direcționată către secțiuni sau rata de retur în rezervor.

g204247

Supapă de secțiune principală

Supapa de secțiune principală (Figura 9) controlează debitul către debitmetru și supapele de secțiune.

Debitmetru

Debitmetrul măsoară debitul lichidului, pentru a fi utilizat de sistemul InfoCenter (Figura 9).

Supape de bypass pentru secțiune

Aceste supape pornesc sau opresc secțiunile dreapta, centru și stânga (Figura 9).

Supapă de închidere - bypass secțiune

Supapa de închidere - bypass secțiune redirecționează fluxul de lichid pentru o secțiune către rezervor atunci când opriți secțiunea. Puteți regla bypass-ul secțiunii pentru a vă asigura că presiunea secțiunii rămâne constantă indiferent de câte secțiuni sunt activate. Consultați Reglarea supapelor de bypass secțiune.

Supapă de agitare

Această supapă este situată în partea din spate a rezervorului (Figura 9). Când agitarea este activată, fluxul este direcționat prin duzele de agitare din rezervor. Când agitarea este dezactivată, fluxul este direcționat prin aspirația pompei.

Manometru

Manometrul se află pe panoul de comandă (Figura 6). Acest manometru indică presiunea lichidului din sistem în psi și kPa.

Afişaj LCD InfoCenter

Ecranul LCD InfoCenter afișează informații despre mașină și baterie, cum ar fi nivelul curent de încărcare a bateriei, viteza, informațiile de diagnoză și multe altele (Figura 6).

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul software Multi Pro 1750.

Supapă de agitare-accelerație

Supapa de agitare-accelerație este utilizată pentru a reduce debitul disponibil pentru circuitul de agitare. Asigură un debit suplimentar pentru secțiuni.

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Greutate cu sistem de pulverizare standard, goală, fără operator953 kg
Greutate cu sistem de pulverizare standard, plină, fără operator1678 kg
Greutate maximă admisă (GVW)( la nivelul solului)1814 kg
Lungime totală cu sistem de pulverizare standard343 cm
Înălțime totală cu sistem de pulverizare standard191 cm
Înălțimea totală cu sistem de pulverizare standard în partea superioară a secțiunilor stocate în poziția X246 cm
Lățime totală cu sistem de pulverizare standard cu secțiuni stocate în poziția X”178 cm
Gardă la sol14 cm
Ampatament155 cm
Capacitate rezervor (include preaplin CE 5%)662 l

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

  • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

  • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

    • Parcați maşina pe o suprafață plană.

    • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU (manual) sau poziția PARCARE (automat).

    • Cuplați frâna de parcare.

    • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

    • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Trebuie să știți cum să opriți mașina și să opriți rapid motorul.

  • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

  • Dacă mașina nu funcționează corect sau este deteriorată în vreun fel, nu o utilizați. Remediați problema înainte de a utiliza mașina sau dispozitivul de atașare.

  • Asigurați-vă că sunt strânși toți conectorii liniilor pentru lichide și că toate furtunurile sunt în stare bună înainte de a aplica presiune asupra sistemului.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

  • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

  • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

  • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Securitate chimică

Substanțele chimice folosite în sistemul de pulverizare pot fi periculoase și toxice pentru dumneavoastră, trecători, animale și pot cauza daune plantelor, solului sau altor bunuri.

  • Citiți informațiile despre fiecare substanță chimică. Nu utilizați sau nu interveniți asupra pulverizatorului dacă aceste informații nu sunt disponibile.

  • Înainte de a interveni asupra unui sistem de pulverizare, asigurați-vă că sistemul a fost neutralizat și clătit de trei ori, conform recomandărilor producătorului (producătorilor) de substanțe chimice și că toate supapele au fost utilizate de 3 ori.

  • Asigurați-vă că există destulă apă curată și săpun în apropiere și spălați imediat orice urme ale substanțelor chimice cu care ați intrat în contact direct.

  • Citiți cu atenție și respectați informațiile de pe etichetele de avertizare privind substanțele chimice și fișele cu date de securitate (SDS) privind toate substanțele chimice și protejați-vă conform recomandărilor producătorului de substanțe chimice.

  • Protejați-vă întotdeauna corpul în timp ce utilizați substanțe chimice. Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat pentru a vă proteja împotriva contactului cu substanțele chimice, cum ar fi următoarele:

    • ochelari de protecție și/sau ecran pentru față

    • un combinezon de protecție chimică

    • o mască pentru protecție respiratorie sau cu filtru

    • mănuși rezistente la substanțe chimice

    • cizme din cauciuc sau alte încălțăminte rezistentă

    • haine de schimb curate, săpun și prosoape de unică folosință pentru curățare

  • Obțineți instruire adecvată înainte de a utiliza sau manipula substanțe chimice.

  • Folosiți substanța chimică potrivită.

  • Respectați instrucțiunile producătorului de substanțe chimice pentru utilizarea acestora în siguranță. Nu depășiți presiunea recomandată de aplicare pentru sistem.

  • Nu umpleți, nu calibrați și nu curățați mașina dacă în zonă se află oameni, în special copii sau animale de companie.

  • Manipulați substanțele chimice în zone bine aerisite.

  • Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timp ce lucrați în apropierea substanțelor chimice.

  • Nu curățați duzele de pulverizare suflând prin ele sau introducându-le în gură.

  • Spălați-vă întotdeauna mâinile și alte zone expuse, cât mai curând posibil după ce ați lucrat cu substanțe chimice.

  • Păstrați substanțele chimice în ambalajele originale și depozitate într-un loc sigur.

  • Eliminați corespunzător substanțele chimice neutilizate și recipientele substanțelor chimice, conform instrucțiunilor producătorului și regulamentelor locale.

  • Substanțele chimice și vaporii reprezintă un pericol; nu intrați niciodată în rezervor și nu țineți capul deasupra deschiderii sau în aceasta.

  • Respectați toate reglementările locale, naționale și federale în materie de pulverizare a substanțelor chimice.

Pregătirea mașinii

Verificarea nivelului uleiului de motor

Motorul este livrat cu ulei în carter; cu toate acestea, nivelul uleiului trebuie verificat înainte de a porni prima dată motorul și după ce l-ați rulat.

  1. Poziționați maşina pe o suprafață plană.

  2. Scoateți joja și ștergeți-o cu o lavetă curată (Figura 10).

  3. Introduceți joja în tub și asigurați-vă că este introdusă complet. Îndepărtați joja de ulei şi verificaţi nivelul uleiului.

    g023037
  4. Dacă nivelul uleiului este scăzut, îndepărtați capacul de umplere de pe capacul supapei (Figura 10) și turnați ulei în orificiu până când nivelul ajunge la marcajul complet PLIN de pe jojă; consultați Lucrări de service cu privire la uleiul de motor pentru tipul de ulei și vâscozitatea adecvate.

    Note: Adăugați uleiul încet și verificați nivelul des în timpul acestui proces. Nu umpleţi excesiv.

  5. Instalați joja ferm.

Verificarea presiunii din anvelope

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
  • Verificați presiunea din anvelope la fiecare 8 ore sau zilnic.
  • Umflați anvelopele la 1,38 bar. De asemenea, verificați anvelopele pentru a descoperi urme de uzură sau de deteriorare.

    Note: Înlocuiți orice anvelope uzate sau deteriorate.

    Completarea nivelului de combustibil

    Specificațiile combustibilului

    Combustibil pe bază de petrolUtilizați benzină fără plumb, cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).
    Combustibil amestecat cu etanolEste acceptabilă utilizarea benzinei fără plumb cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metil terț butil eter) concentrație volumică. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru.
    Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică; astfel, E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

    Important: Pentru cele mai bune rezultate, utilizați doar combustibil curat, proaspăt (nu mai vechi de 30 de zile).

    • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

    • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

    • Nu adăugaţi ulei în benzină.

    Umplerea rezervorului de combustibil

    Capacitatea rezervorului de combustibil este de aproximativ 19 l.

    Note: Capacul rezervorului de combustibil conține un indicator care arată nivelul de combustibil; verificați-l frecvent.

    1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

    2. Curăţaţi zona din jurul capacului rezervorului de combustibil (Figura 11).

      g023038
    3. Scoateți capacul de la rezervor.

    4. Umpleți rezervorul până la aproximativ 2,5 cm sub partea de sus a rezervorului (partea inferioară a bușonului).

      Note: Acest spațiu gol din rezervor permite dilatarea combustibilului. Nu umpleţi excesiv rezervorul.

    5. Montați în siguranță capacul la rezervorul de combustibil.

    6. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat.

    Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După primele 100 ore
  • Pentru a asigura o performanță adecvată și o durată mare de viață a pulverizatorului, urmați aceste instrucțiuni pentru primele 100 de ore de funcționare:
    • Verificați în mod regulat nivelul uleiului de motor și al lichidelor și fiți atenți la indicii de supraîncălzire în orice componentă a pulverizatorului.

    • După pornirea motorului rece, lăsați-l să se încălzească aproximativ 15 secunde înainte de a accelera.

    • Pentru a optimiza sistemul de frânare, efectuați rodajul frânelor după cum urmează:

      1. Adăugați 454 l de apă în rezervor.

      2. Deplasați mașina pe o suprafață deschisă, plană.

      3. Conduceți mașina la viteză maximă.

      4. Acționați rapid frânele.

        Note: Opriți mașina în linie dreaptă fără a bloca anvelopele.

      5. Așteptați 1 minut pentru a lăsa frânele să se răcească.

      6. Repetați pașii 3 - 5 de încă de 9 ori.

    • Evitați supraturarea motorului.

    • Conduceți pulverizatorul la viteze diferite. Evitați pornirile rapide și opririle rapide.

    • Consultați pentru orice verificări speciale, cu durată redusă.

    Pregătirea pulverizatorului

    Selectarea unei duze

    Note: Consultați ghidul de selectare a duzelor care este disponibil prin distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro.

    Corpul duză-turelă poate fi compatibil cu până la 3 duze diferite. Pentru a selecta duza dorită, efectuați următoarele:

    1. Parcați pulverizatorul pe o suprafaţă plană, opriți motorul și cuplați frâna de parcare.

    2. Amplasați comutatorul secțiunii principale în poziția OPRIT și comutatorul pompei de pulverizare în poziția OPRIT.

    3. Rotiți turela duzelor în oricare direcție către duza corectă.

    4. Efectuați o calibrare a debitului pulverizatorului; consultați Calibrarea debitului pulverizatorului.

    5. Efectuați o calibrare a supapei de bypass secțiune; consultați Calibrarea supapelor de bypass pentru secțiune.

    Selectarea unui filtru de aspirație

    Echipament standard: filtru de aspirație cu ochiuri de 50 (albastru)

    Utilizați tabelul pentru filtre de aspirație pentru a determina plasa sitei pentru duzele de pulverizare pe care le utilizați pe baza produselor chimice sau a soluțiilor cu o vâscozitate echivalentă cu cea a apei.

    Tabel pentru filtre de aspirație

    Cod de culoare pentru duza de pulverizare (debit)Dimensiune ochiuri plasă*Cod de culoare pentru filtru
    Galben (0,2 g/m)50Albastru
    Roșu (0,4 g/m)50Albastru
    Maro (0,5 g/m)50 (sau 30)Albastru (sau verde)
    Gri (0,6 g/m)30Verde
    Alb (0,8 g/m)30Verde
    Albastru (1,0 g/m)30Verde
    Verde (1,5 g/m)30Verde
    *Dimensiunea ochiurilor de plasă pentru filtrele de aspirație din acest tabel se bazează pe substanțe chimice pulverizate sau soluții cu vâscozitatea echivalentă cu cea a apei.

    Important: Când pulverizați produse chimice cu vâscozitate mai mare (mai vâscoase) sau soluții cu pulberi umectabile, poate fi necesar să utilizați o plasă de sită mai grosieră pentru filtrul de aspirație opțional; consultați Figura 12.

    g214212

    Atunci când pulverizați cu o rată de aplicare mai mare, luați în considerare utilizarea unei plase mai grosiere pentru filtrul de aspirație opțional; consultați Figura 13.

    g214214

    Selectarea unui filtru de presiune

    Dimensiunile disponibile ale sitei includ:

    Echipament standard: filtru de aspirație cu ochiuri de 50 (albastru)

    Utilizați tabelul pentru filtre de presiune pentru a determina plasa sitei pentru duzele de pulverizare pe care le utilizați pe baza produselor chimice sau a soluțiilor cu o vâscozitate echivalentă cu cea a apei.

    Tabel pentru filtre de presiune

    Cod de culoare pentru duza de pulverizare (debit)Dimensiune ochiuri plasă*Cod de culoare pentru filtru
    Așa cum este necesar pentru substanțe chimice sau soluții cu vâscozitate scăzută sau rate scăzute de aplicare100Verde
    Galben (0,2 g/m)80Galben
    Roșu (0,4 g/m)50Albastru
    Maro (0,5 g/m)50Albastru
    Gri (0,6 g/m)50Albastru
    Alb (0,8 g/m)50Albastru
    Albastru (1,0 g/m)50Albastru
    Verde (1,5 g/m)50Albastru
    Așa cum este necesar pentru substanțe chimice sau soluții cu vâscozitate mare sau rate mari de aplicare30Roșu
    Așa cum este necesar pentru substanțe chimice sau soluții cu vâscozitate mare sau rate mari de aplicare16Maro
    *Dimensiunea ochiurilor plasei pentru filtrele de presiune din acest tabel se bazează pe substanțe chimice pulverizate sau soluții cu vâscozitatea echivalentă cu cea a apei.

    Important: Atunci când pulverizați produse chimice cu vâscozitate mai mare (mai vâscoase) sau soluții cu pulberi umectabile, poate fi necesar să utilizați o plasă de sită mai grosieră pentru filtrul de presiune opțional; consultați Figura 14.

    g214211

    Când pulverizați cu o rată de aplicare mai mare, luați în considerare utilizarea unei plase mai grosiere de filtrare sub presiune opționale; consultați Figura 15.

    g214240

    Selectarea unui filtru de vârf de duză (opțional)

    Note: Utilizați filtrul opțional de vârf de duză pentru a proteja vârful duzei de pulverizare și pentru a crește durata de viață a acestuia.

    Utilizați tabelul pentru filtre de vârf de duză pentru a determina plasa sitei pentru duzele de pulverizare pe care le utilizați pe baza produselor chimice sau a soluțiilor cu o vâscozitate echivalentă cu cea a apei.

    Tabel pentru filtre de vârf de duză

    Cod de culoare pentru duza de pulverizare (debit)Dimensiune ochiuri filtru*Cod de culoare pentru filtru
    Galben (0,2 g/m)100Verde
    Roșu (0,4 g/m)50Albastru
    Maro (0,5 g/m)50Albastru
    Gri (0,6 g/m)50Albastru
    Alb (0,8 g/m)50Albastru
    Albastru (1,0 g/m)50Albastru
    Verde (1,5 g/m)50Albastru
    *Dimensiunea ochiurilor de plasă pentru filtrele de duză din acest tabel se bazează pe substanțe chimice pulverizate sau soluții cu vâscozitatea echivalentă cu cea a apei.

    Important: Atunci când pulverizați produse chimice cu vâscozitate mai mare (mai vâscoase) sau soluții cu pulberi umectabile, poate fi necesar să utilizați o plasă de sită mai grosieră pentru filtrul de vârf de duză opțional; consultați Figura 16.

    g214246

    Atunci când pulverizați cu o rată de aplicare mai mare, luați în considerare utilizarea unei plase mai grosiere pentru filtrul de vârf de duză; consultați Figura 17.

    g214245

    Umplerea rezervoarelor

    Umplerea rezervorului de apă proaspătă

    Important: Nu folosiți apă reciclată în rezervorul de apă proaspătă.

    Note: Rezervorul de apă proaspătă este folosit pentru a furniza o sursă de apă proaspătă pentru a vă spăla substanțele chimice de pe piele, ochi sau alte suprafețe în cazul expunerii accidentale.

    Umpleți întotdeauna rezervorul de apă proaspătă cu apă curată înainte de a manipula sau amesteca orice substanțe chimice.

    • Pentru a umple rezervorul, deșurubați capacul din partea de sus a rezervorului, umpleți rezervorul cu apă proaspătă și montați capacul (Figura 18).

    • Pentru a deschide robinetul rezervorului de apă proaspătă, rotiți maneta de pe robinet (Figura 18).

    g239015

    Umplerea rezervorului de pulverizare

    Montați kitul opțional de premixare a substanțelor chimice pentru amestecare optimă și curățenie exterioară a rezervorului.

    Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

    Important: Asigurați-vă că substanțele chimice pe care le veți utiliza sunt compatibile pentru utilizare cu VitonTM (consultați eticheta producătorului; aceasta trebuie să indice dacă nu sunt compatibile). Utilizarea unei substanțe chimice care nu este compatibilă cu VitonTM va degrada inelele de etanșare din pulverizator, provocând scurgeri.

    Important: Verificați dacă a fost setată rata de aplicare adecvată înainte de a umple rezervorul cu substanțe chimice.

    1. Purjați sistemul de pulverizare a aditivului pentru sistemul de pulverizare prin pornirea secțiunilor.

    2. Opriți pulverizatorul pe o suprafață plană, deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU, opriți motorul și acționați frâna de parcare.

    3. Asigurați-vă că este închis robinetul de golire a rezervorului.

    4. Determinați cantitatea de apă necesară pentru a o amesteca cu cantitatea de substanță chimică de care aveți nevoie, așa cum este prescris de producătorul substanței chimice.

    5. Deschideți capacul rezervorului de pulverizare.

      Note: Capacul rezervorului este situat în partea superioară, centrală a rezervorului. Pentru a-l deschide, rotiți jumătatea din față a capacului în sens invers acelor de ceasornic și deschideți-l. Puteți scoate sita din interior pentru curățare. Pentru a etanșa rezervorul, închideți capacul și rotiți jumătatea din față în sensul acelor de ceasornic.

    6. Adăugați ¾ din apa necesară în rezervorul de pulverizare folosind elementul de umplere anti-sifon.

      Important: Utilizați întotdeauna apă curată proaspătă în rezervorul de pulverizare. Nu turnați substanța concentrată în rezervorul gol.

      g239016
    7. Porniți motorul și deplasați comutatorul pentru pompă în poziția PORNIT.

    8. Apăsați pedala de accelerație la maxim și setați blocarea accelerației în poziția PORNIT.

    9. Setați comutatorul secțiunii principale în poziția OPRIT.

    10. Rotiți supapa de agitare în poziția PORNIT.

    11. Adăugați în rezervor cantitatea adecvată de substanță chimică concentrată, conform instrucțiunilor producătorului de substanțe chimice.

      Important: Dacă utilizați o pulbere umectabilă fără agitare completă, amestecați pulberea cu o cantitate mică de apă pentru a forma o suspensie înainte de a o adăuga în rezervor.

    12. Adăugați în rezervor restul de apă.

      Note: Pentru o agitare mai bună, reduceți rata de aplicare setată.

      Important: După ce ați umplut rezervorul pentru prima dată, verificați dacă există joc al benzilor de fixare a rezervorului. Strângeți dacă este necesar.

    Verificarea benzilor de fixare a rezervorului

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
  • Verificați benzile de fixare a rezervorului.
  • Important: Strângerea excesivă a elementelor de fixare a benzilor rezervorului poate duce la deformarea și deteriorarea rezervorului și a benzilor.

    Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

    1. Umpleți cu apă rezervorul principal.

    2. Verificați dacă există vreo mișcare între benzile de fixare a rezervorului și rezervor (Figura 20).

      g028263
    3. Dacă benzile de fixare a rezervorului se potrivesc liber pe rezervor, strângeți contrapiulițele cu guler și șuruburile de la partea superioară a benzilor de fixare până când acestea sunt la același nivel cu suprafața rezervorului (Figura 20).

      Note: Nu strângeți prea tare piesele metalice ale benzilor de fixare a rezervorului.

    Calibrarea debitului pulverizatorului

    Calibrați debitul pulverizatorului înainte de a-l utiliza pentru prima dată, dacă schimbați duzele sau dacă este necesar.

    Echipament furnizat pentru operator: un cronometru capabil să măsoare ± 1/10 secundă și un recipient gradat în trepte de 50 ml.

    Pregătirea mașinii

    Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

    1. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă curată.

      Note: Asigurați-vă că există suficientă apă în rezervor pentru a finaliza calibrarea.

    2. Acționați frâna de parcare și porniți motorul.

    3. Deplasați comutatorul pentru pompă în poziția PORNIT și porniți agitarea.

    4. Apăsați pedala de accelerație până când ajungeți la turația maximă a motorului și deplasați comutatorul de blocare a accelerației în poziția PORNIT.

    Efectuarea unui test de colectare

    1. Deplasați toate comutatoarele celor 3 secțiuni și comutatorul secțiunii principale în poziția PORNIT.

    2. Rotiți comutatorul de supraveghere (blocare rată) în poziția DEBLOCARE.

    3. Pregătiți-vă să efectuați un test de colectare folosind recipientul gradat.

    4. Începeți de la 2,75 bar și utilizați comutatorul pentru rata de aplicare pentru a regla presiunea de pulverizare, astfel încât în urma testului de colectare să rezulte cantitățile enumerate în tabelul de mai jos.

      Note: Repetați testul de 3 ori și folosiți media.

      Culoare duzăMililitri colectați în 15 secundeUncii colectate în 15 secunde
      Galben1896,4
      Roșu37812,8
      Maro47316,0
      Gri56719,2
      Alb75725,6
      Albastru94632,0
      Verde1.41948,0
    5. După ce în urma testului de colectare au fost obținute cantitățile prezentate în tabelul de mai sus, deplasați comutatorul de supraveghere (blocare rată) în poziția BLOCARE.

    6. Deplasați comutatorul secțiunii principale în poziția oprit.

    Efectuarea calibrării debitului pulverizatorului

    1. În InfoCenter, navigați la meniul Calibrare și selectați FLOW CAL (CALIBRARE DEBIT) după cum urmează:

      Note: Selectarea în orice moment a pictogramei Ecran de pornire anulează calibrările.

      1. Apăsați de două ori butonul de selectare centru din InfoCenter pentru a accesa meniurile.

      2. Accesați meniul de calibrare apăsând butonul de selectare dreapta din InfoCenter.

      3. Selectați FLOW CAL (CALIBRARE DEBIT) evidențiind FLOW CAL și apăsați butonul de selectare dreapta din InfoCenter.

      4. În ecranul următor, introduceți cantitatea cunoscută de apă care va fi pulverizată din secțiuni pentru procedura de calibrare; consultați tabelul de mai jos.

      5. Apăsați butonul de selectare dreapta din InfoCenter.

    2. Folosind simbolurile plus (+) și minus (-), introduceți debitul conform tabelului de mai jos.

      Culoare duzăLitriGaloane SUA
      Galben4211
      Roșu8322
      Maro10628
      Gri12533
      Alb16744
      Albastru20855
      Verde31483
    3. Deplasați comutatorul secțiunii principale în poziția pornit timp de 5 minute.

      Note: Pe măsură ce mașina pulverizează, InfoCenter afișează cantitatea de lichid pe care o contorizează.

    4. După pulverizare timp de 5 minute, selectați bifa apăsând butonul central din InfoCenter.

      Note: Este acceptabil dacă galoanele afișate în timpul procesului de calibrare nu se potrivesc cu cantitatea cunoscută de apă introdusă în InfoCenter.

    5. Deplasați comutatorul secțiunii principale în poziția oprit.

      Note: Calibrarea este acum finalizată.

    Calibrarea vitezei pulverizatorului

    Calibrați viteza pulverizatorului înainte de a-l utiliza pentru prima dată, dacă schimbați duzele sau dacă este necesar.

    Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

    1. Umpleți rezervorul cu apă curată.

    2. Într-o zonă deschisă, plană, marcați o distanță de 45 - 152 m.

      Note: Toro recomandă marcarea unei distanțe de 152 m pentru rezultate mai precise.

    3. Porniți motorul și conduceți până la începutul distanței marcate.

      Note: Pentru o măsurătoare de precizie, aliniați centrul anvelopelor față cu linia de pornire.

    4. În InfoCenter, navigați la meniul Calibrare și selectați SPEED CAL (CALIBRARE VITEZă).

      Note: Selectarea în orice moment a pictogramei Ecran de pornire anulează calibrările.

    5. Selectați săgeata Înainte (→) în InfoCenter.

    6. Folosind simbolurile plus (+) și minus (-), introduceți distanța marcată în InfoCenter.

    7. Cuplați prima treaptă de viteză a mașinii și conduceți pe distanța marcată în linie dreaptă, cu accelerația maximă.

    8. Opriți mașina la distanța marcată și selectați bifa din InfoCenter.

      Note: Încetiniți și rulați până la oprire pentru a alinia centrul anvelopelor față cu linia de sosire, pentru cea mai precisă măsurătoare.

      Note: Calibrarea este acum finalizată.

    Calibrarea supapelor de bypass pentru secțiune

    Înainte de a utiliza pulverizatorul pentru prima dată, dacă schimbați duzele sau dacă este necesar, calibrați bypass-ul secțiunii pulverizatorului

    Important: Selectați o zonă plană, deschisă pentru a efectua această procedură.

    Pregătirea mașinii

    Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

    1. Umpleți cu apă curată rezervorul pulverizatorului.

    2. Coborâți secțiunile pulverizatorului.

    3. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU și acționați frâna de parcare.

    4. Deplasați comutatoarele celor 3 secțiuni în poziția PORNIT, dar lăsați comutatorul secțiunii principale în poziția oprit.

    5. Deplasați comutatorul pentru pompă în poziția PORNIT și porniți agitarea.

    6. Apăsați pedala de accelerație până când ajungeți la turația maximă a motorului și deplasați comutatorul de blocare a accelerației în poziția PORNIT.

    7. În InfoCenter, navigați la meniul Calibrare și selectați TEST SPEED (VITEZă DE TESTARE).

      Note: Selectarea în orice moment a pictogramei Ecran de pornire anulează calibrarea.

    8. Folosind simbolurile plus (+) și minus (-), introduceți o viteză de testare de 5,6 km/h, apoi selectați pictograma Acasă.

    9. Rotiți comutatorul de supraveghere (blocare rată) în poziția DEBLOCARE și deplasați comutatorul secțiunii principale în poziția PORNIT.

    Reglarea supapelor de bypass secțiune

    1. Folosind comutatorul pentru rata de aplicare, reglați rata de aplicare conform tabelului de mai jos.

      Culoare duzăSI (Unități de măsură sistem metric)English (Unități de măsură sistem imperial)Turf (Unități de măsură pentru gazon)
      Galben159 l/ha17 gpa0,39 gpk
      Roșu319 l/ha34 gpa0,78 gpk
      Maro394 l/ha42 gpa0,96 gpk
      Gri478 l/ha51 gpa1,17 gpk
      Alb637 l/ha68 gpa1,56 gpk
      Albastru796 l/ha85 gpa1,95 gpk
      Verde1.190 l/ha127 gpa2,91 gpk
    2. Opriți secțiunea stânga și reglați butonul de bypass pentru secțiune (Figura 21) până când valoarea presiunii ajunge la nivelul reglat anterior (în mod tipic 2,75 bar).

      Note: Indicatoarele numerotate de pe butonul de bypass și de pe ac sunt doar pentru referință.

      g028047
    3. Porniți secțiunea stânga și opriți secțiunea dreapta.

    4. Reglați butonul de bypass pentru secțiunea dreapta (Figura 21) până când valoarea presiunii ajunge la nivelul reglat anterior (în mod tipic 2,75 bar).

    5. Porniți secțiunea dreapta și opriți secțiunea centrală.

    6. Reglați butonul de bypass pentru secțiunea centrală (Figura 21) până când valoarea presiunii ajunge la nivelul reglat anterior (în mod tipic 2,75 bar).

    7. Opriți fiecare secțiune.

    8. Opriți pompa.

      Note: Calibrarea este acum finalizată.

    Reglarea supapelor de agitare și de bypass principal

    Pozițiile butonului pentru supapa de bypass de agitare

    • Supapa de bypass de agitare este în poziția complet deschisă, așa cum se arată în Figura 22A.

    • Supapa de bypass de agitare este în poziția complet închisă (0), așa cum se arată în Figura 22B.

    • Supapa de bypass de agitare este într-o poziție intermediară (reglată în raport cu manometrul pentru sistemul de pulverizare), așa cum se arată în Figura 22C.

    g214029

    Calibrarea supapei de bypass de agitare

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    Anual
  • Calibrați supapa de bypass de agitare.
  • Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

    Selectați o zonă plană, deschisă pentru a efectua această procedură.

    1. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă curată.

    2. Verificați dacă supapa de control agitare este deschisă. Dacă a fost reglată, deschideți-o complet în acest moment.

    3. Acționați frâna de parcare și porniți motorul.

    4. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

    5. Aduceți comutatorul pentru pompă în poziția PORNIT.

    6. Apăsați pedala de accelerație pentru a atinge turația maximă a motorului și setați blocarea accelerației.

    7. Setați cele 3 supape de secțiune în poziţia OPRIT.

    8. Aduceţi comutatorul secțiunii principale în poziţia PORNIT.

    9. Setați presiunea sistemului la MAXIM.

    10. Aduceți comutatorul de agitare în poziția OPRIRE și citiți valoarea indicată de manometru.

      • Dacă valoarea rămâne la 6,9 bar, supapa de bypass de agitare este calibrată corespunzător.

      • Dacă valoarea indicată de manometru este diferită, treceți la pasul următor.

    11. Reglați supapa de bypass de agitare (Figura 23) pe partea din spate a supapei de agitare până când valoarea presiunii indicată de manometru este de 6,9 bar.

      g028049
    12. Aduceți comutatorul pentru pompă în poziția OPRIT, deplasați maneta de accelerație în poziția IDLE (RALANTI) și rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIT.

    Reglarea supapei de bypass secțiune principală

    Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

    Note: Reglarea supapei de bypass secțiune principală reduce sau mărește debitul trimis către duzele de agitare din rezervor atunci când comutatorul secțiunii principale se află în poziția OPRIT.

    1. Umpleți pe jumătate rezervorul pulverizatorului cu apă curată.

    2. Deplasați mașina pe o suprafață deschisă, plană.

    3. Acționați frâna de parcare.

    4. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

    5. Aduceți comutatorul pentru pompă în poziția PORNIT.

    6. Aduceți comutatorul de agitare în poziția PORNIT.

    7. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziţia OPRIT.

    8. Măriți turația motorului la accelerație maximă și setați blocarea accelerației la PORNIT.

    9. Reglați maneta de bypass secțiune principală pentru a controla nivelul de agitare din rezervor (Figura 23).

    10. Reduceți turația de accelerare la ralanti.

    11. Aduceți comutatorul de agitare și comutatorul pentru pompă în poziția OPRIT.

    12. Opriți mașina.

    Localizarea pompei de pulverizare

    Pompa de pulverizare se află sub scaun (Figura 24).

    g216323

    În timpul utilizării

    Siguranța în timpul utilizării

    Siguranța generală

    • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

    • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

    • Purtați echipament individual de protecție adecvat, conform instrucțiunilor din secțiunea Securitate chimică.

    • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

    • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

    • Nu transportați persoane cu mașina.

    • Utilizați mașina doar atunci când aveți o vizibilitate corespunzătoare. Evitați gropile sau pericolele ascunse.

    • Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că vă aflați în poziția de operare, că transmisia este în poziția NEUTRă (manuală) sau în poziția PARCARE (automată) și că este cuplată frâna de parcare.

    • Rămâneți așezat ori de câte ori mașina este în mișcare. Țineți ambele mâini pe volan ori de câte ori este posibil și țineți întotdeauna brațele și picioarele în compartimentul operatorului.

    • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

    • Înainte de a conduce în marșarier, priviți în spate și asigurați-vă că nu este nimeni în spatele dumneavoastră. Conduceți în marșarier cu viteză scăzută.

    • Nu pulverizați niciodată atunci când se află în apropiere oameni, în special copii sau animalele de companie.

    • Nu utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor sau terasamentelor. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează.

    • Reduceți viteza atunci când lucrați pe teren accidentat, cu denivelări și lângă borduri, gropi și alte elemente de schimbare bruscă a configurației terenului. Încărcăturile se pot deplasa, ceea ce face ca mașina să devină instabilă.

    • Elementele de schimbare bruscă a configurației terenului pot cauza mișcări bruște ale volanului, ceea ce poate duce la răni la nivelul mâinilor și brațelor. Prindeți volanul lejer în jurul perimetrului și țineți-vă mâinile în afara spițelor volanului.

    • Opriți mașina, opriți motorul, scoateți cheia, acționați frâna de parcare și verificați dacă există deteriorări după lovirea unui obiect sau dacă există o vibrație anormală a mașinii. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

    • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

    • Acordați o atenție sporită atunci când lucrați pe suprafețe umede, în condiții meteo nefavorabile, la viteze mai mari sau la sarcină maximă. Timpul și distanța de oprire cresc în aceste condiții.

    • Nu atingeți motorul sau toba de eșapament în timp ce motorul funcționează sau la scurt timp după ce s-a oprit. Aceste zone pot fi suficient de fierbinți pentru a provoca arsuri.

    • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

      • Parcați maşina pe o suprafață plană.

      • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU (manual) sau poziția PARCARE (automat).

      • Opriți pompa de pulverizare.

      • Cuplați frâna de parcare.

      • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

      • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

    • Nu porniți niciodată un motor într-o zonă în care gazele de eșapament rămân într-un spațiu închis.

    • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

    • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro.

    Sistem de protecție anti-răsturnare (ROPS)

    Note: Pentru fiecare mașină la care se face referire în acest Manual al operatorului, cabina montată de Toro este echipată cu sistem ROPS.

    • Nu îndepărtați sistemul ROPS din cadrul mașinii.

    • Cuplați centura de siguranță și asigurați-vă că o puteți decupla rapid în caz de urgență. Purtați întotdeauna centura de siguranță.

    • Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu ele.

    • Păstrați sistemul ROPS într-o stare bună de funcționare, inspectându-l periodic pentru de descoperi eventuale deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.

    • Întrețineți și curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.

    • Înlocuiți orice componente ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

    Siguranța în pantă

    Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară.

    • Consultați instrucțiunile privind pantele indicate mai jos pentru operarea mașinii pe pante și pentru a stabili dacă puteți opera mașina în condițiile din ziua respectivă și la locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mașinii.

    • Determinați dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii, inclusiv întregul spațiu. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

    • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Conduceți în sus sau în jos pe teren înclinat. Evitați schimbarea bruscă a vitezei sau direcției. Dacă trebuie să virați mașina, efectuați acțiunea încet și treptat în jos, dacă este posibil. Conduceți cu grijă mașina în marșarier.

    • Nu utilizați o mașină când aveți dubii cu privire la tracțiune, direcție sau stabilitate.

    • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

    • Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe suprafețe umede, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roți poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare.

    • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Stabiliți o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

    • Aveți grijă suplimentară când utilizați mașina cu dispozitive de atașare; acestea pot afecta stabilitatea mașinii.

    • Dacă motorul se calează sau dacă forța de tracțiune începe să scadă în timp ce urcați în rampă, cuplați treptat frânele și deplasați mașina încet, direct în jos pe pantă.

    • Țineți întotdeauna transmisia într-o treaptă de viteză (dacă este cazul) atunci când conduceți mașina în pantă.

    • Nu parcați maşina de tuns iarba pe un teren înclinat.

    • Greutatea materialului din rezervor poate afecta manevrarea mașinii. Pentru a evita pierderea controlului și vătămarea corporală, urmați aceste instrucțiuni:

      • Când lucrați cu o încărcătură mare, reduceți viteza și lăsați o distanță de frânare suficientă. Nu acționați brusc frânele. Aveți grijă suplimentară pe pante.

      • Configurația încărcăturilor lichide se modifică, în special în cazul virării, al urcării sau coborârii pe teren înclinat, al schimbării bruște a vitezei sau în cazul conducerii pe suprafețe accidentate. Modificarea configurației încărcăturii poate cauza răsturnarea mașinii.

    Clemă pentru aparatul radio

    Utilizați clema pentru aparatul radio pentru a stoca un aparat radio portabil în timp ce conduceți mașina (Figura 25).

    g317230

    Utilizarea mașinii

    Pornirea motorului

    1. Așezați-vă pe scaunul operatorului, introduceți cheia în contact și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic în poziția FUNCțIONARE.

    2. Apăsați pedala de ambreiaj și deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

    3. Asiguraţi-vă că aţi setat comutatorul pentru pompă în poziţia OPRIT.

    4. Dacă motorul este rece, trageți în sus butonul de șoc.

      Important: Nu utilizați butonul de șoc când motorul este cald.

    5. Rotiți cheia în poziția PORNIRE până când pornește motorul.

      Important: Nu țineți cheia în poziția PORNIRE mai mult de 10 secunde. Dacă motorul nu a pornit după 10 secunde, așteptați 1 minut înainte de a încerca din nou. Nu încercați să împingeți sau să tractați pulverizatorul pentru a porni motorul.

    6. Odată ce a pornit motorul, împingeți încet butonul de șoc.

    Operarea mașinii

    1. Eliberați frâna de parcare.

    2. Apăsați pedala de ambreiaj complet.

    3. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în treapta întâi.

    4. Eliberați ușor pedala de ambreiaj în timp ce apăsați pedala de accelerație.

    5. Când mașina ajunge la o viteză suficientă, eliberați pedala de accelerație, apăsați complet pedala de ambreiaj, deplasați maneta schimbătorului de viteze în treapta următoare și eliberați pedala de ambreiaj în timp ce apăsați pedala de accelerație. Repetați procedura până la atingerea vitezei dorite.

      Important: Opriți întotdeauna mașina înainte de a trece de la o treaptă de deplasare în față la marșarier sau de la treapta de marșarier la o treaptă de deplasare în față.

      Note: Evitați perioadele lungi de funcționare a motorului la ralanti.

      Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina viteza de deplasare a mașinii goale la 3.400 rpm.

      TreaptăRaport de transmisieViteză (km/h)Viteză (mph)
      166,4:15,63,5
      238,1:19,86,1
      319,6:119,211,9
      R (Marșarier)80,7:14,72,9

      Note: Lăsarea cheii în contact, în poziția PORNIT pentru perioade mari de timp fără a porni motorul va descărca bateria.

      Important: Nu încercați să împingeți sau să tractați mașina pentru a o porni. Este posibilă deteriorarea trenului de rulare.

    Setarea blocării accelerației

    Note: Trebuie ca frâna de parcare și pompa de pulverizare să fie activate și maneta schimbătorului de viteze să fie în poziția NEUTRă pentru a seta blocarea accelerației.

    1. Apăsați pedala de accelerație pentru a obține turația dorită a motorului (rpm).

    2. Deplasați comutatorul de blocare a accelerației în poziția PORNIT.

    3. Pentru a elibera blocarea accelerației, deplasați comutatorul în poziția OPRIT sau apăsați pedala de frână sau ambreiaj.

    Setarea blocării vitezei

    Note: Înainte de a seta blocarea vitezei, trebuie să vă așezați pe scaunul operatorului cu frâna de parcare eliberată, pompa cuplată și maneta schimbătorului de viteze într-o treaptă de viteză.

    1. Apăsați pedala de accelerație pentru a obține turația dorită a motorului.

    2. Deplasați comutatorul de blocare a vitezei în poziția PORNIT.

    3. Pentru a elibera blocarea vitezei, deplasați comutatorul în poziția OPRIT sau apăsați pedala de frână sau ambreiaj.

    Oprirea motorului

    1. Apăsați pedala ambreiaj și cuplați frâna pentru a opri pulverizatorul.

    2. Trageți maneta frânei de parcare în sus și în spate pentru a o cupla.

    3. Deplasați maneta schimbătorului de viteze din treapta de viteză în poziția NEUTRă.

    4. Rotiţi cheia de contact în sensul acelor de în poziţia STOP.

    5. Scoateți cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentală.

    Utilizarea diferenţialului autoblocant

    Diferențialul autoblocant sporește tracțiunea pulverizatorului prin blocarea roților din spate, astfel încât să nu se rotească 1 roată. Acest lucru vă poate ajuta atunci când aveți de transportat încărcături grele pe iarbă umedă sau în zone alunecoase, pe teren în pantă și pe suprafețe nisipoase. Este important să ținem cont că această tracțiune suplimentară este destinată doar pentru utilizare temporară, limitată. Utilizarea sa nu înlocuiește funcționarea în siguranță, deja discutată în ceea ce privește pantele abrupte și încărcăturile grele.

    Diferențialul autoblocant face ca roțile din spate să se rotească cu aceeași viteză. Când utilizați diferențialul autoblocant, capacitatea dumneavoastră de a efectua viraje strânse este oarecum limitată și este posibil ca anvelopele să deterioreze gazonul. Utilizați diferențialul autoblocant doar atunci când este necesar, la viteze mai mici și numai în treapta întâi sau a doua de viteză.

    Atenţie

    Răsturnarea mașinii pe un teren în pantă va cauza vătămări grave.

    • Tracțiunea suplimentară disponibilă prin utilizarea diferenţialului autoblocant poate fi suficientă pentru a vă duce în situații periculoase, cum ar fi urcarea pe pante prea abrupte pentru a vă putea întoarce. Aveți grijă suplimentară când lucrați cu diferenţialul autoblocant activat, în special pe pante mai abrupte.

    • Dacă diferenţialul autoblocant este activat atunci când efectuați un viraj strâns la o viteză mai mare și roata spate din interiorul virajului se ridică de pe sol, poate exista o pierdere a controlului ceea ce ar putea cauza derapajul pulverizatorului. Utilizați diferenţialul autoblocant numai la viteze mai mici.

    Utilizarea pulverizatorului

    Pentru a utiliza pulverizatorul Multi Pro, mai întâi umpleți rezervorul de pulverizare, apoi aplicați soluția în zona de lucru și, în final, curățați rezervorul. Parcurgeți toți acești 3 pași în ordine pentru a evita deteriorarea pulverizatorului. De exemplu, nu amestecați și nu adăugați substanțe chimice în rezervorul de pulverizare noaptea pentru a pulveriza dimineața. Acest lucru ar cauza separarea substanțelor chimice și o posibilă deteriorare a componentelor pulverizatorului.

    Avertisment

    Substanțele chimice sunt periculoase și pot cauza vătămări corporale.

    • Citiți instrucțiunile de pe etichetele substanțelor chimice înainte de a le utiliza și respectați toate recomandările și măsurile de precauție indicate de producător.

    • Aveți grijă ca substanțele chimice să nu intre în contact cu pielea dumneavoastră. În cazul în care contactul a avut loc, spălați zona afectată cu săpun și apă curată din abundență.

    • Purtați ochelari protecție și orice alte echipamente de protecție recomandate de producătorul de substanțe chimice.

    Pulverizatorul Multi Pro a fost proiectat special pentru a avea o durabilitate ridicată și o durată mare de viață. Pentru a îndeplini acest obiectiv, au fost alese materiale diferite din motive specifice în diferite locații ale pulverizatorului. Din păcate, nu există un singur material care să fie perfect pentru toate aplicațiile previzibile.

    Unele substanțe chimice sunt mai agresive decât altele și fiecare substanță chimică interacționează diferit cu diferite materiale. Unele consistențe (de exemplu, pulberi umectabile, cărbune) sunt mai abrazive și duc la rate de uzură mai mari decât cele normale. Dacă o substanță chimică este disponibilă într-o formulă care ar oferi o durată de viață crescută pulverizatorului, utilizați această formulare alternativă.

    Ca întotdeauna, nu uitați să curățați bine pulverizatorul după toate utilizările. Acest lucru este cel mai important pentru a vă asigura că pulverizatorul dumneavoastră are o durată mare de viață și funcționează fără probleme.

    Pulverizarea

    Important: Pentru a vă asigura că soluția dumneavoastră rămâne bine amestecată, utilizați funcția de agitare ori de câte ori aveți o soluție în rezervor. Pentru ca agitarea să funcționeze, trebuie ca pompa să fie pornită și motorul să funcționeze peste turația de ralanti. Dacă opriți mașina și aveți nevoie de agitare, acționați frâna de parcare, porniți pompa, apăsați pedala de accelerație la maxim și deplasați comutatorul de blocare a accelerației în poziția PORNIT.

    1. Coborâți secțiunile în poziție.

    2. Aduceţi comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziţia PORNIT.

    3. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OPRIT, aduceți comutatoarele celor 3 secțiuni în poziția PORNIT.

    4. Conduceți până la locul în care veți pulveriza.

    5. Aduceţi comutatorul secțiunii principale în poziţia PORNIT pentru a începe pulverizarea.

      Note: InfoCenter arată secțiunile cu pulverizarea activată.

      Note: Când rezervorul este aproape gol, agitarea poate provoca formarea spumei în rezervor. Pentru a preveni acest lucru, opriți supapa de agitare. Alternativ, puteți utiliza un agent antispumant în rezervor.

    6. Utilizați comutatorul pentru rată pentru a ajusta și a seta o țintă.

    7. După finalizarea pulverizării, aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OPRIT pentru a opri toate secțiunile, apoi aduceți comutatorul pentru pompă în poziția OPRIT.

    Poziționarea secțiunilor de pulverizare

    Comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului de pe panoul de comandă al pulverizatorului vă permit să deplasați secțiunile exterioare de pulverizare între poziția de transport și poziția de pulverizare fără a părăsi scaunul operatorului. Ori de câte ori este posibil, opriți mașina înainte de a schimba pozițiile secțiunii de pulverizare.

    Coborârea secțiunilor exterioare de pulverizare în poziția de pulverizare

    1. Parcați maşina pe o suprafață plană.

    2. Utilizați comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului pentru a coborî secțiunile exterioare.

      Note: Așteptați până când secțiunile exterioare de pulverizare ating poziția de pulverizare complet extinsă.

    Ridicarea secțiunilor exterioare de pulverizare în poziția de transport

    1. Parcați maşina pe o suprafață plană.

    2. Utilizați comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului pentru a ridica secțiunile exterioare de pulverizare până când acestea sunt deplasate complet în suporții de transport ai secțiunii brațului, în poziția de transport X”, iar cilindrii de ridicare sunt complet retrași.

      Important: Eliberați comutatorul (comutatoarele) de ridicare a secțiunii brațului după ce secțiunile exterioare de pulverizare au ajuns în poziția dorită. Acționarea dispozitivelor de acţionare spre opritoarele mecanice poate deteriora cilindrii de ridicare și/sau alte componente hidraulice.

      g239336

    Important: Pentru a preveni deteriorarea cilindrului de ridicare, asigurați-vă că dispozitivele de acționare sunt complet retrase înainte de a transporta mașina.

    Utilizarea suportului de transport pentru secțiunea brațului

    Pulverizatorul este echipat cu suporți de transport pentru secțiunea brațului, care au o caracteristică unică de siguranță. În cazul în care secțiunea de pulverizare intră în contact accidental cu un obiect de deasupra aflat la înălțime scăzută în timp ce se află în poziția de transport, puteți împinge secțiunea (secțiunile) de pulverizare în afara suporților de transport. Dacă se întâmplă acest lucru, secțiunile de pulverizare se opresc într-o poziție aproape orizontală în spatele mașinii. Deși această mișcare nu va deteriora secțiunile de pulverizare, acestea trebuie poziționate imediat în suportul de transport.

    Important: Secțiunile de pulverizare pot fi deteriorate dacă sunt transportate în orice altă poziție decât poziția de transport X” folosind suportul de transport al brațului.

    Pentru a aduce secțiunile exterioare de pulverizare înapoi în suportul de transport, coborâți-le în poziția de pulverizare și apoi ridicați-le înapoi în poziția de transport. Asigurați-vă că cilindrii de ridicare sunt complet retrași pentru a preveni deteriorarea tijei dispozitivului de acționare.

    Recomandări cu privire la pulverizare

    • Nu suprapuneți zonele pe care le-ați pulverizat anterior.

    • Atenție la duzele colmatate. Înlocuiți toate duzele uzate sau deteriorate.

    • Utilizați comutatorul secțiunii principale pentru a opri fluxul de pulverizare înainte de a opri pulverizatorul. După ce se oprește, utilizați controlul clapetei de accelerație a motorului pentru a menține ridicată turația motorului, pentru a menține agitarea în funcțiune.

    • Veți obține rezultate mai bune dacă pulverizatorul este în mișcare atunci când porniți secțiunile de pulverizare.

    Decolmatarea unei duze

    Dacă o duză se colmatează în timp ce pulverizați, curățați duza după cum urmează:

    1. Parcați pulverizatorul pe o suprafaţă plană, opriți motorul și cuplați frâna de parcare.

    2. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OPRIT și apoi aduceți comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziţia OPRIT.

    3. Îndepărtați duza colmatată și curățați-o folosind un recipient de pulverizare cu apă și o periuță de dinți.

    4. Montați duza.

    După utilizare

    Siguranța după utilizare

    Siguranța generală

    • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

      • Parcați maşina pe o suprafață plană.

      • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU (manual) sau poziția PARCARE (automat).

      • Opriți pompa de pulverizare.

      • Cuplați frâna de parcare.

      • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

      • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

      • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

    • După ce ați terminat de utilizat mașina în ziua respectivă, spălați toate reziduurile chimice din exteriorul mașinii și asigurați-vă că sistemul a fost neutralizat și clătit de trei ori conform recomandărilor producătorului (producătorilor) de produse chimice și că toate supapele au fost utilizate de 3 ori; consultați secțiunea Securitate chimică.

    • Înainte de depozitarea mașinii în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.

    • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

    • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

    • Înlocuiți toate autocolantele deteriorate sau lipsă.

    Curățarea pulverizatorului

    Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța mașina.

    Curățarea sistemului de pulverizare

    Golirea rezervorului

    1. Opriți pulverizatorul, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

    2. Localizați robinetul de golire a rezervorului în partea stângă a mașinii, în fața rezervorului de combustibil (Figura 27).

      g237187
    3. Ridicați robinetul și deplasați-l în interior până când știfturile de montare ale acestuia eliberează fantele din suportul robinetul de golire și deplasați robinetul înapoi (Figura 27).

    4. Aliniați capătul robinetului cu recipientul de golire și rotiți mânerul robinetului în sens invers acelor de ceasornic în poziția deschis (Figura 27).

    5. Când rezervorul s-a golit complet, rotiți mânerul robinetului de golire în poziția închis și montați robinetul pe suportul său (Figura 27).

      Important: Eliminați substanțele chimice din rezervorul pulverizatorului conform codurilor locale și instrucțiunilor producătorului materialului.

    Curățarea componentelor interne ale pulverizatorului

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După fiecare folosinţă
  • Curățați pulverizatorul. În timpul procedurii de clătire, măriți viteza pompei pentru a deschide supapa de siguranță; purjați supapele și furtunurile de lichide reziduale.
  • Important: Utilizați doar apă curată pentru curățarea pulverizatorului.

    Important: Trebuie să goliți și să spălați întotdeauna pulverizatorul, inclusiv orice accesorii montate pentru sistemul de pulverizare, imediat după fiecare utilizare. Neefectuarea spălării și curățării pulverizatorului poate cauza uscarea substanțelor chimice și obstrucționarea conductelor, filtrelor, supapelor, corpurilor duzelor, pompei și altor componente.

    Utilizați setul de clătire pentru curățare aprobat pentru această mașină. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul autorizat Toro.

    Note: Recomandările și instrucțiunile care urmează presupun că nu este montat setul de clătire Toro.

    Curățați sistemul de pulverizare și orice accesorii de pulverizare montate după fiecare pulverizare. Pentru a curăța complet sistemul de pulverizare, trebuie să îl clătiți de 3 ori.

    1. Umpleți rezervorul cu cel puțin 190 l de apă curată și închideți capacul.

    2. Pentru prima și a doua oară când clătiți sistemul, puteți utiliza un agent de curățare/neutralizare în apă, după cum este necesar.

      Note: La clătirea finală, doar apă curată și limpede.

    3. Coborâți secțiunile exterioare de pulverizare în poziția de pulverizare.

    4. Porniți motorul, aduceți comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziția PORNIT și deplasați pedala de accelerație la o turație mai mare a motorului.

    5. Aduceți comutatorul de agitare în poziția PORNIT.

    6. Utilizați comutatorul pentru rata de aplicare pentru a crește presiunea la o setare înaltă.

    7. Aduceți comutatoarele de secțiune individuale și comutatorul de secțiune principală în pozițiile PORNIT.

    8. Verificați duzele pentru a vă asigura că toate pulverizează corect.

    9. Lăsați toată apa din rezervor să fie pulverizată prin duze.

    10. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OPRIT, apoi aduceți comutatorul de agitare și comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziţia OPRIT și opriți motorul.

    11. Repetați pașii 1 - 10 încă de cel puțin 2 ori pentru a vă asigura că sistemul de pulverizare este curățat complet.

      Important: Trebuie să finalizați întotdeauna 3 cicluri de clătire pentru a vă asigura că sistemul de pulverizare și accesoriile de pulverizare sunt complet curate, prevenind deteriorarea sistemului.

    Curățarea componentelor externe ale pulverizatorului

    1. Curățați filtrele de aspirație și de presiune; consultați Curățarea filtrului de aspirație și Curățarea filtrului de presiune.

      Important: Dacă ați folosit substanțe chimice cu pulbere umectabilă, curățați sita după fiecare rezervor.

    2. Folosind un furtun de grădină, clătiți exteriorul pulverizatorului cu apă curată.

    3. Scoateți duzele și curățați-le manual.

      Note: Înlocuiți duzele deteriorate sau uzate.

      Note: Dacă mașina are filtre pentru duze opționale, curățați-le înainte de a monta duzele; consultați Curățarea filtrelor pentru duze opționale.

    Curățarea filtrului de aspirație

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După fiecare folosinţă
  • Curățați filtrul de aspirație.Curățați filtrul de aspirație (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
    1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. La partea de sus a rezervorului de pulverizare, îndepărtați opritorul care fixează racordul de furtun atașat la furtunul mare de la carcasa filtrului (Figura 28).

      g033577
    3. Îndepărtați furtunul și racordul pentru furtun de la carcasa filtrului (Figura 28).

    4. Scoateți sita de aspirație din carcasa filtrului din rezervor (Figura 29).

      g033578
    5. Curățați filtrul de aspirație cu apă curată.

      Important: Înlocuiți filtrul dacă este deteriorat sau dacă nu poate fi curățat.

    6. Introduceți filtrul de aspirație în carcasa filtrului până când este complet așezat.

    7. Aliniați furtunul și racordul pentru furtun cu carcasa filtrului la partea de sus a rezervorului și fixați racordul și carcasa cu opritorul pe care l-ați îndepărtat la pasul 2.

    Curățarea filtrului de presiune

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După fiecare folosinţă
  • Curățați filtrul de presiune.Curățați filtrul de presiune (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
    1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Amplasați o tavă de golire sub filtrul de presiune (Figura 30).

      g033293
    3. Rotiți capacul de golire în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l din vasul filtrului de presiune (Figura 30).

      Note: Lăsați vasul să se golească complet.

    4. Rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați capul filtrului (Figura 30).

    5. Îndepărtați elementul filtrului de presiune (Figura 30).

    6. Curățați cu apă curată elementul filtrului de presiune.

      Important: Înlocuiți filtrul dacă este deteriorat sau dacă nu poate fi curățat.

    7. Verificați dacă există deteriorare și uzură la nivelul garniturii pentru bușonul de golire (situat în interiorul vasului) și garniturii pentru vas (aflată în interiorul capului filtrului) (Figura 30).

      Important: Înlocuiți garniturile deteriorate sau uzate ale bușonului, vasului sau ambelor.

    8. Montați un nou element de filtrare de presiune la capul filtrului (Figura 30).

      Note: Asigurați-vă că elementul de filtrare este bine așezat pe capul filtrului.

    9. Montați vasul pe capul filtrului și strângeți-l manual (Figura 30).

    10. Montați capacul de golire pe fitingul din partea de jos a vasului și strângeți capacul manual (Figura 30).

    Curățarea filtrelor pentru duze opționale

    1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Îndepărtați duza din turela de pulverizare (Figura 31).

      g209504
    3. Îndepărtați filtrul duzei (Figura 31).

    4. Curățați filtrul duzei cu apă curată.

      Important: Înlocuiți filtrul dacă este deteriorat sau dacă nu poate fi curățat.

    5. Montați filtrul duzei (Figura 31).

      Note: Asigurați-vă că filtrul este așezat complet.

    6. Montați duza la turela de pulverizare (Figura 31).

    7. Repetaţi paşii 2 - 6 pentru celelalte duze de pulverizare.

    Curățarea corpului duzei și a diafragmei supapei de reținere

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    Anual
  • Curățați corpul duzei și diafragma supapei de reținere.Curățați corpul duzei și diafragma supapei de reținere dacă observați că o duză (mai multe duze) picură după ce este oprit (sunt oprite) comutatorul (comutatoarele) secțiunii.
    1. Rotiți capacul diafragmei în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați capacul de la corpul duzei (Figura 32).

      g239582
    2. Îndepărtați diafragma supapei de reținere de la capac sau corpul duzei (Figura 32).

    3. Curățați cu apă curată capacul, diafragma și corpul duzei (Figura 32).

    4. Montați diafragma la capac cu proeminența diafragmei spre capac (Figura 32).

      g239583
    5. Montați capacul și diafragma pe corpul duzei și strângeți manual (Figura 32).

    6. Repetaţi paşii 1 - 5 pentru celelalte duze de pulverizare.

    Aditivarea sistemului de pulverizare

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După fiecare folosinţă
  • Aditivați sistemul de pulverizare la finalul fiecărei utilizări zilnice.
  • Specificație cu privire la aditiv

    Specificație cu privire la aditiv: propilenglicol antigel RV netoxic” cu inhibitor de coroziune

    Important: Utilizați doar propilenglicol cu inhibitor de coroziune. Nu utilizați propilenglicol reciclat. Nu utilizați antigel pe bază de etilenglicol.Nu utilizați propilenglicol cu alcooli solubili (metanol, etanol sau izopropanol) sau apă sărată adăugată.

    Pregătirea aditivului

    1. Deplasați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

    2. Adăugați aditiv în rezervor după cum urmează:

      • Pentru antigel propilenglicol RV gata de utilizare (preamestecat) - adăugați în rezervor 10 galoane de antigel RV propilenglicol.

      • Pentru antigel concentrat de propilenglicol RV, efectuați următorii pași:

        1. Adăugați un amestec de 10 galoane de antigel propilenglicol RV și apă în rezervorul pulverizatorului. Ați pregătit amestecul antigel conform instrucțiunilor producătorului pentru o concentrație nominală pentru minim -45°C (-50°F).

          Important: Utilizați doar apă curată pentru curățarea pulverizatorului.

        2. Porniți motorul și aduceți comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziția PORNIT.

        3. Utilizați pedala de accelerație pentru a mări turația motorului.

        4. Aduceți comutatorul de agitare în poziția PORNIT.

          Lăsați aditivul și soluția de apă să circule timp de 3 minute sau mai mult.

    Pulverizarea aditivului

    Instrument recomandat: un recipient de colectare transparent.

    1. Mutați mașina în zona plăcuțelor de scurgere și acționați frâna de parcare.

    2. Coborâți secțiunile exterioare ale brațului.

    3. Aduceți comutatoarele de secțiune, stânga, centru și dreapta și comutatorul de secțiune principală în poziția PORNIT.

    4. Lăsați sistemul de pulverizare să pulverizeze până când aditivul este golit prin duze.

      Note: Majoritatea produselor antigel pe bază de propilenglicol RV au culoarea roz. Utilizați recipientul de colectare pentru a eșantiona descărcarea pulverizatorului la câteva dintre duze.

    5. Opriți comutatorul secțiunii principale, comutatoarele celor 3 secțiuni, comutatorul de agitare, comutatorul pentru pompa de pulverizare și motorul.

    Transportul pulverizatorului

    Utilizați o remorcă sau un camion pentru a transporta mașina pe distanțe lungi.

    • Utilizați rampe de lățime completă pentru a încărca mașina pe o remorcă sau un camion.

    • Legați secțiunile exterioare de pulverizare de suporții de transport ai secțiunii brațului.

    • Legați în siguranță mașina pe vehiculul de transport; Figura 34 ilustrează inelele de fixare ale mașinii.

    g216272

    Tractarea pulverizatorului

    În caz de urgență, puteți tracta pulverizatorul pe o distanță scurtă. Cu toate acestea, nu recomandăm acest lucru ca procedură standard.

    Atenţie

    Tractarea la viteze excesive poate cauza pierderea controlului asupra direcției, cauzând vătămări corporale.

    Nu tractați niciodată pulverizatorul cu o viteză mai mare de 8 km/h.

    Tractarea pulverizatorului trebuie efectuată de 2 persoane. Dacă trebuie să transportați mașina pe o distanță considerabilă, transportați-o pe un camion sau o remorcă; consultați Transportul pulverizatorului.

    1. Montați o bară de remorcare pe cadru.

    2. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU și eliberați frâna de parcare.

    3. Nu tractați niciodată pulverizatorul cu o viteză mai mare de 8 km/h.

    Întreţinere

    Note: Descărcați gratuit schema vizitând www.Toro.com și căutând mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina de pornire.Pentru informații suplimentare despre sistemul de pulverizare, consultați schema sistemului de pulverizare din .

    Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

    Siguranță în timpul întreținerii

    • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

      • Parcați maşina pe o suprafață plană.

      • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU (manual) sau poziția PARCARE (automat).

      • Cuplați frâna de parcare.

      • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

      • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

    • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

    • Doar personalul calificat și autorizat trebuie să efectueze lucrările de întreținere, de reparații, de reglare și verificare a mașinii.

    • Înainte de a efectua orice lucrare de întreținere, curățați bine și clătiți pulverizatorul; consultați secțiunea Securitate chimică.

    • Substanțele chimice folosite în sistemul de pulverizare pot fi periculoase și toxice pentru dumneavoastră, trecători, animale, plante, sol sau alte bunuri.

      • Citiți cu atenție și respectați informațiile de pe etichetele de avertizare privind substanțele chimice și fișele cu date de securitate (SDS) privind toate substanțele chimice și protejați-vă conform recomandărilor producătorului de substanțe chimice.

      • Protejați-vă întotdeauna pielea când vă aflați în apropierea substanțelor chimice. Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat pentru a vă proteja împotriva contactului cu substanțele chimice, inclusiv următoarele:

        • ochelari de protecție și/sau ecran pentru față

        • un combinezon de protecție chimică

        • o mască pentru protecție respiratorie sau cu filtru

        • mănuși rezistente la substanțe chimice

        • cizme din cauciuc sau alte încălțăminte rezistentă

        • haine de schimb curate, săpun și prosoape de unică folosință pentru curățare

      • Nu utilizați sau nu interveniți asupra pulverizatorului dacă nu sunt disponibile informații cu privire la securitatea chimică.

      • Nu umpleți, nu calibrați și nu curățați mașina dacă în zonă se află oameni, în special copii sau animale de companie.

      • Manipulați substanțele chimice în zone bine aerisite.

      • Asigurați-vă că aveți apă curată la dispoziție, în special când umpleți rezervorul pulverizatorului.

      • Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timp ce lucrați în apropierea substanțelor chimice.

      • Nu curățați duzele de pulverizare suflând prin ele sau introducându-le în gură.

      • Spălați-vă întotdeauna mâinile și alte zone expuse, cât mai curând posibil după ce ați lucrat cu substanțe chimice.

      • Substanțele chimice și vaporii reprezintă un pericol; nu intrați niciodată în rezervor și nu țineți capul deasupra deschiderii sau în aceasta.

    • Pentru a vă asigura că întreaga mașină este în stare bună, păstrați toate elementele de feronerie strânse corespunzător.

    • Pentru a reduce riscul de incendiu, îndepărtați excesul de lubrifiant, substanțele chimice, iarba, frunzele și murdăria din zona motorului.

    • Dacă trebuie să porniți motorul pentru a efectua o reglare de întreținere, țineți mâinile, picioarele, îmbrăcămintea și orice parte a corpului departe de motor și orice componente în mișcare. Țineți la distanță orice persoană.

    • Nu reglați viteza de deplasare a mașinii. Pentru a asigura siguranța și acuratețea, solicitați unui distribuitor Toro autorizat să verifice viteza de deplasare.

    • Dacă mașina necesită o reparație majoră sau aveți nevoie de asistență tehnică, contactați un distribuitor autorizat Toro.

    • Modificarea acestei mașini în orice mod poate afecta funcționarea, performanța, durabilitatea sau utilizarea acesteia și poate cauza rănirea sau decesul. O astfel de utilizare poate anula garanția produsului.

    • Sprijiniți mașina pe suporturi cric tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

    • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

    Program(e) de întreţinere recomandat(e)

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După primele 8 ore
  • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
  • Înlocuiți filtrul hidraulic.
  • După primele 50 ore
  • Schimbați uleiul de motor.
  • Verificați filtrul de aer pentru recipientul din carbon.
  • Înlocuiți filtrul pentru recipientul din carbon.
  • După primele 100 ore
  • Pentru a asigura o performanță adecvată și o durată mare de viață a pulverizatorului, urmați aceste instrucțiuni pentru primele 100 de ore de funcționare:
  • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
  • Verificați presiunea din anvelope la fiecare 8 ore sau zilnic.
  • Verificați benzile de fixare a rezervorului.
  • Verificați ecranul rotativ al motorului.
  • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
  • Verificaţi presiunea din anvelope.
  • După fiecare folosinţă
  • Curățați pulverizatorul. În timpul procedurii de clătire, măriți viteza pompei pentru a deschide supapa de siguranță; purjați supapele și furtunurile de lichide reziduale.
  • Curățați filtrul de aspirație.Curățați filtrul de aspirație (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
  • Curățați filtrul de presiune.Curățați filtrul de presiune (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
  • Aditivați sistemul de pulverizare la finalul fiecărei utilizări zilnice.
  • La intervale de 50 de ore
  • Lubrifiați pompa.
  • Curățați și lubrifiați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  • Verificați conexiunile cablurilor bateriei.
  • Verificați nivelul de electrolit al bateriei.
  • La intervale de 100 de ore
  • Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.
  • Lubrifiați balamalele secțiunii.
  • Curățați ecranul rotativ al motorului(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  • Schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiții de operare cu sarcini mari sau temperaturi ridicate).
  • Înlocuiți filtrul de ulei de motor.
  • Înlocuiți filtrul de combustibil.
  • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
  • Verificați starea și uzura anvelopelor.
  • Verificați unghiul de convergență al roții față.
  • Verificați frânele.
  • La intervale de 200 de ore
  • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  • Înlocuiți bujiile.
  • Verificați filtrul de aer pentru recipientul din carbon.
  • Înlocuiți filtrul pentru recipientul din carbon.
  • Verificați reglarea cablului pentru diferenţialul autoblocant.
  • Verificați frâna de parcare.
  • Verificați uleiul de transmisie/hidraulic.
  • Verificați toate furtunurile și conexiunile pentru a vedea dacă sunt deteriorate și dacă sunt fixate corect.
  • Curățați debitmetrul(mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
  • La intervale de 400 de ore
  • Finalizați toate procedurile de întreținere anuale specificate în manualul de utilizare a motorului.
  • Verificați conductele de combustibil.
  • Goliți și curățați rezervorul de combustibil.
  • Înlocuiți filtrul de aspirație.
  • Înlocuiți filtrul de presiune.
  • Verificați diafragmele pompei și înlocuiți-le dacă este necesar(apelați la un distribuitor autorizat Toro).
  • Verificați supapele de reţinere ale pompei și înlocuiți-le dacă este necesar(apelați la un distribuitor autorizat Toro).
  • Verificați bucșele de pivotare din nailon.
  • La intervale de 800 de ore
  • Schimbați uleiul de transmisie/hidraulic și curățați sita.
  • Înlocuiți filtrul hidraulic.
  • Anual
  • Calibrați supapa de bypass de agitare.
  • Curățați corpul duzei și diafragma supapei de reținere.Curățați corpul duzei și diafragma supapei de reținere dacă observați că o duză (mai multe duze) picură după ce este oprit (sunt oprite) comutatorul (comutatoarele) secțiunii.
  • Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

    Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

    Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

    Verificări de întreținerePentru săptămâna:
    LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
    Verificați funcționarea frânei și a frânei de parcare.       
    Verificați funcționarea schimbătorului de viteze/poziției Neutru.       
    Verificați nivelul de combustibil.       
    Verificaţi nivelul uleiului de motor.       
    Verificaţi nivelul uleiului de transmisie.       
    Verificați filtrul de aer.       
    Verificaţi nervurile de răcire a motorului.       
    Verificați orice zgomote neobișnuite ale motorului.       
    Verificați orice zgomote neobișnuite de funcționare.       
    Verificaţi presiunea din anvelope.       
    Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
    Verificați funcționarea instrumentelor.       
    Verificați funcționarea acceleratorului.       
    Curățați sita de aspirație.       
    Verificați unghiul de convergență.       
    Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.1       
    Retușați orice zone cu vopsea deteriorată.       

    1Imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat

    Notare pentru zonele de interes

    Verificare efectuată de către:
    ElementDatăInformații
    1  
    2  
    3  
    4  
    5  
    6  
    7  
    8  
    9  
    10  
    11  
    12  

    Avertisment

    Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

    Scoateți cheia din contact și deconectați cablul (cablurile) de la bujie (bujii) înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. Amplasați cablul (cablurile) deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujia (bujiile).

    Proceduri permanente

    Ridicarea pulverizatorului

    Ori de câte ori puneți în funcțiune motorul pentru întreținere de rutină și/sau diagnoză, asigurați-vă că roțile din spate ale mașinii sunt la 2,5 cm deasupra solului, cu puntea spate sprijinită pe cricuri.

    Pericol

    Pulverizatorul ridicat pe un cric poate fi instabil și poate aluneca de pe acesta, rănind persoana aflată dedesubt.

    • Nu porniţi motorul în timp ce pulverizatorul se află pe un cric.

    • Scoateți întotdeauna cheia din contact înainte de a coborî de pe pulverizator.

    • Blocați anvelopele când pulverizatorul este ridicat pe cric.

    Punctul de ridicare din partea din față a pulverizatorului este sub suportul din centru, față al cadrului (Figura 35A). Punctul de ridicare din partea din spete a pulverizatorului este sub suportul din spate al cadrului, în spatele inelelor de legare spate (Figura 35B).

    g028108

    Lubrifiere

    Lubrifierea mașinii

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 100 de ore
  • Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.
  • Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

    Consultați Figura 36 pentru locațiile punctelor de lubrifiere.

    g216476
    1. Ștergeți fitingul de lubrifiere, astfel încât să nu introduceți corpuri străine în rulment sau bucșă.

    2. Pompați lubrifiant în rulment sau bucșă.

    3. Ștergeți excesul de lubrifiant.

    Lubrifierea pompei de pulverizare

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 50 de ore
  • Lubrifiați pompa.
  • Tip de lubrifiant: Mobil XHP 461

    1. Ridicați pulverizatorul; consultați Ridicarea pulverizatorului.

    2. Localizați pompa de pulverizare.

      Note: Pompa de pulverizare se află sub scaun; consultați Localizarea pompei de pulverizare.

    3. Ștergeți cele 2 fitinguri de lubrifiere de la distanță (Figura 37A și Figura 37B).

      g216324g216325
    4. Pompați lubrifiant în fiecare fiting de lubrifiere de la distanță (Figura 37A și Figura 37B).

    5. Ștergeți excesul de lubrifiant.

    Lubrifierea balamalelor secțiunii

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 100 de ore
  • Lubrifiați balamalele secțiunii.
  • Important: Dacă balamaua secțiunii este spălată cu apă, curățați toată apa și reziduurile de pe ansamblul balamalei și aplicați lubrifiant proaspăt.

    Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

    1. Ștergeți fitingul de lubrifiere, astfel încât corpurile străine să nu poată să pătrundă în rulment sau bucșă.

    2. Pompați lubrifiant în rulment sau bucșă la nivelul fiecărui fiting (Figura 38).

      g002014
    3. Ștergeți excesul de lubrifiant.

    4. Repetați procedura pentru fiecare pivot de secțiune.

    Întreţinere motor

    Măsuri de siguranță pentru motor

    Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

    Verificarea ecranului de admisie aer

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
  • Verificați ecranul rotativ al motorului.
  • La intervale de 100 de ore
  • Curățați ecranul rotativ al motorului(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  • Verificați și curățați, după caz, ecranul de admisie a aerului de pe partea din față a motorului înainte de fiecare utilizare sau zilnic.

    Lucrări de service pentru filtrul de aer

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 50 de ore
  • Curățați și lubrifiați elementul din spumă al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  • La intervale de 200 de ore
  • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
  • Îndepărtarea elementelor din spumă și din hârtie

    1. Acționați frâna de parcare, opriți pompa, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

    2. Eliberați elementul de fixare de pe spatele scaunului și ridicați scaunul în față.

    3. Curățați în jurul filtrului de aer pentru a preveni pătrunderea murdăriei în motor și a evita deteriorarea (Figura 39).

      g001980
    4. Slăbiți butonul de pe capacul filtrului de aer și îndepărtați capacul (Figura 39).

    5. Glisați cu grijă elementul din spumă de pe elementul din hârtie (Figura 39).

    6. Îndepărtați piulița capacului și îndepărtați capacul și elementul din hârtie (Figura 39).

    Curățarea elementului din spumă

    1. Spălați elementul din spumă cu săpun lichid și apă caldă.

    2. Când elementul este curat, clătiți-l bine.

    3. Uscați elementul strângându-l într-o lavetă curată.

    4. Amplasați pe element 30 - 59 ml de ulei (Figura 40).

      Important: Înlocuiți elementul din spumă dacă este rupt sau uzat.

      g001981
    5. Strângeți elementul pentru a distribui uleiul.

    Verificarea elementului din hârtie

    Verificați dacă există rupturi, pelicule uleioase, deteriorări ale garniturii din cauciuc, murdărie excesivă au alte deteriorări (Figura 41). Dacă există oricare dintre aceste condiții, înlocuiți filtrul.

    Important: Nu curățați elementul din hârtie cu aer sub presiune sau lichide, cum ar fi un solvent, benzină sau kerosen.

    g001982

    Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, operați întotdeauna motorul cu elementele din spumă și din hârtie ale filtrului de aer complet montate.

    Montarea elementelor din spumă și din hârtie

    1. Glisați cu atenție elementul din spumă pe elementul filtrului de aer (Figura 39).

    2. Glisați ansamblul filtrului de aer și capacul pe tija lungă.

    3. Montați manual piulița capacului strâns pe capac (Figura 39).

      Note: Asigurați-vă că garnitura din cauciuc este amplasată la nivel pe baza și capacul filtrului de aer.

    4. Montați capacul și butonul filtrului de aer (Figura 39).

    5. Închideți și blocați scaunul.

    Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

    Capacitatea carterului este de aproximativ 2,0 l, cu filtru.

    Utilizați ulei de motor de înaltă calitate, care îndeplinește următoarele specificații:

    • Nivel necesar clasificare API: SJ sau superior.

    • Ulei preferat: SAE 10W30 (peste 0°F)

    • Ulei alternativ: SAE 5W30 (sub 32°F)

    Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziție de distribuitorul autorizat cu clasa de vâscozitate 10W30 sau 5W30. Consultați Catalogul de piese de schimb pentru numerele de piesă.

    Verificarea nivelului uleiului de motor

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
  • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
  • La intervale de 400 de ore
  • Finalizați toate procedurile de întreținere anuale specificate în manualul de utilizare a motorului.
  • Motorul este livrat cu ulei în carter; totuși, trebuie să verificați nivelul de ulei înainte de a porni prima dată motorul și după ce l-ați rulat.

    1. Poziționați maşina pe o suprafață plană.

    2. Scoateți joja și ștergeți-o cu o lavetă curată (Figura 42). Introduceți joja în tub și asigurați-vă că este introdusă complet. Îndepărtați joja de ulei şi verificaţi nivelul uleiului.

      g023037
    3. Dacă nivelul uleiului este scăzut, scoateți capacul bușonului de la capacul valvei Figura 42 și adăugați ulei în deschidere până când nivelul ajunge la marcajul FULL (PLIN) de pe jojă. Adăugați uleiul încet și verificați nivelul des în timpul acestui proces. Nu umpleţi excesiv.

    4. Instalați joja ferm.

    Schimbarea uleiului de motor

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După primele 50 ore
  • Schimbați uleiul de motor.
  • La intervale de 100 de ore
  • Schimbați uleiul de motor(mai frecvent în condiții de operare cu sarcini mari sau temperaturi ridicate).
    1. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze 5 minute. Rularea motorului încălzește uleiul, astfel încât să se scurgă mai bine.

    2. Poziționați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    3. Eliberați elementul de fixare de pe spatele scaunului și ridicați scaunul în față.

      Avertisment

      Componentele de sub scaun sunt fierbinți dacă a funcționat pulverizatorul. Atingerea componentelor fierbinți poate provoca arsuri.

      Lăsați pulverizatorul să se răcească înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de a atinge componentele de sub capotă.

    4. Pune o tavă de scurgere sub orificiul de golire a uleiului.

    5. Îndepărtaţi bușonul de golire (Figura 43).

      g023045
    6. Când uleiul s-a scurs complet, înlocuiți bușonul de golire și strângeți-l la 13,6 N·m.

    7. Eliminaţi uleiul uzat la un centru de reciclare certificat.

    8. Turnați încet aproximativ 80% din cantitatea specificată de ulei în tubul de umplere cu ulei (Figura 42).

    9. Verificaţi nivelul de ulei.

    10. Adăugați încet ulei suplimentar pentru ca nivelul să ajungă la marcajul FULL (PLIN) de pe jojă.

      Important: Umplerea excesivă a carterului cu ulei poate cauza deteriorarea motorului.

    Înlocuirea filtrului de ulei de motor

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 100 de ore
  • Înlocuiți filtrul de ulei de motor.
    1. Scurgeți uleiul din motor; consultați Schimbarea uleiului de motor, pașii 1 - 7.

    2. Demontați filtrul de ulei (Figura 43).

    3. Ștergeți suprafața garniturii adaptorului de filtru.

    4. Aplicați un strat subțire de ulei proaspăt pe garnitura din cauciuc a filtrului nou.

    5. Montați filtrul de ulei nou pe adaptor. Rotiți filtrul de ulei în sensul acelor de ceasornic până când garnitura din cauciuc intră în contact cu adaptorul filtrului, apoi strângeți filtrul cu încă jumătate (½) de tură (Figura 43).

    6. Umpleți carterul cu un tip adecvat de ulei; consultați Schimbarea uleiului de motor, pașii 8 - 10.

    7. Eliminaţi filtrul de ulei uzat la un centru de reciclare certificat.

    Înlocuirea bujiilor

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 200 de ore
  • Înlocuiți bujiile.
  • Tip: Champion RC-12YC (sau echivalent)

    Distanță: 0,76 mm

    Asigurați-vă că distanța dintre electrozii central și lateral este corectă înainte de a monta bujiile. Folosiți o cheie pentru bujii pentru a îndepărta și monta bujiile și un instrument de măsurat/un set de lere pentru a verifica și ajusta distanța.

    Îndepărtarea bujiilor

    1. Poziționați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Eliberați elementul de fixare de pe spatele scaunului și ridicați scaunul în față.

    3. Trageţi cablurile bujiilor (Figura 44).

    4. Curățați în jurul bujiilor pentru a preveni pătrunderea murdăriei în motor și a evita deteriorarea posibilă.

    5. Îndepărtați bujiile și șaibele metalice.

      g001985

    Verificarea bujiilor

    1. Uitați-vă la centrul bujiilor (Figura 45).

      Note: Dacă izolatorul este maro deschis sau gri, motorul funcționează corect. Existența unui strat negru pe izolator semnifică de obicei faptul că filtrul de aer este murdar.

      Important: Nu curățați bujiile. Înlocuiți întotdeauna o bujie atunci când are un strat negru, electrozii sunt uzați, are o peliculă uleioasă sau fisuri.

    2. Verificați distanța dintre electrozii central și lateral (Figura 45) și îndoiți electrodul lateral dacă distanța nu este corectă.

      g000533

    Montarea bujiilor

    1. Montați bujiile și garniturile metalice.

    2. Strângeți bujiile la un cuplu de 24,4 - 29,8 N·m.

    3. Împingeți cablurile pe bujii (Figura 44).

    4. Închideți și blocați scaunul.

    Întreţinerea sistemului de carburant

    Înlocuirea filtrului de combustibil

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 100 de ore
  • Înlocuiți filtrul de combustibil.
  • La intervale de 400 de ore
  • Verificați conductele de combustibil.
    1. Acționați frâna de parcare, opriți pompa, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

    2. Eliberați elementul de fixare de pe spatele scaunului și ridicați scaunul în față.

    3. Îndepărtați furtunul de pe ambele părți ale filtrului de combustibil pentru a preveni curgerea benzinei din furtunuri atunci când îndepărtați filtrul.

    4. Așezați o tavă de golire sub filtru.

    5. Strângeți capetele clemelor de furtun împreună și glisați-le în afara filtrului (Figura 46).

    6. Îndepărtați filtrul de la liniile de combustibil.

      g001986
    7. Montați un filtru nou și deplasați clemele de furtun aproape de filtru.

      Asigurați-vă că săgeata pentru sensul fluxului de combustibil este îndreptată spre motor.

    Efectuarea lucrărilor de service pentru recipientul din carbon

    Verificarea filtrului de aer pentru recipientul din carbon

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După primele 50 ore
  • Verificați filtrul de aer pentru recipientul din carbon.
  • La intervale de 200 de ore
  • Verificați filtrul de aer pentru recipientul din carbon.
  • Verificați deschiderea din partea de jos a filtrului de aer pentru recipientul din carbon pentru a vă asigura că este curat și fără reziduuri și obstrucții (Figura 47).

    g033149

    Înlocuirea filtrului pentru recipientul din carbon

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După primele 50 ore
  • Înlocuiți filtrul pentru recipientul din carbon.
  • La intervale de 200 de ore
  • Înlocuiți filtrul pentru recipientul din carbon.
    1. Îndepărtați fitingul inelat al filtrului pentru recipientul din carbon de la furtunul din partea inferioară a recipientului din carbon și scoateți filtrul (Figura 47).

      Note: Eliminați filtrul vechi.

    2. Introduceți complet fitingul inelat al noului filtru pentru recipientul din carbon în furtunul de la partea inferioară a recipientului din carbon.

    Golirea rezervorului de combustibil

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 400 de ore
  • Goliți și curățați rezervorul de combustibil.
  • Goliți și curățați rezervorul de combustibil dacă sistemul de alimentare este contaminat sau dacă depozitați mașina pentru o perioadă îndelungată. Utilizați combustibil proaspăt, curat pentru a purja rezervorul.

    1. Transferați combustibilul din rezervor într-un recipient de combustibil aprobat folosind o pompă cu sifon sau scoateți rezervorul din mașină și turnați combustibilul din gura de umplere a rezervorului în recipientul de combustibil.

      Note: Dacă îndepărtați rezervorul de combustibil, îndepărtați și furtunurile de combustibil și de retur din rezervor înainte de a îndepărta rezervorul.

    2. Înlocuiți filtrul de combustibil; consultați Înlocuirea filtrului de combustibil.

    3. Clătiți rezervorul cu combustibil proaspăt, curat, dacă este necesar.

    4. Montați rezervorul dacă l-ați îndepărtat.

    5. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt, curat.

    Întreţinerea sistemului electric

    Siguranță privind sistemul electric

    • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

    • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria.

    • Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

    Localizarea siguranțelor fuzibile

    Există 2 blocuri de siguranțe și 1 slot gol în sistemul electric. Acestea sunt situate sub scaun (Figura 48).

    g023046

    Lucrări de service pentru baterie

    Important: Nu încercați pornirea motorului de la o baterie externă.

    Păstrați întotdeauna bateria curată și complet încărcată. Curățați bateria și carcasa bateriei cu ajutorul unui prosop de hârtie. Dacă bornele bateriilor sunt corodate, curățați-le cu o soluție formată din 4 părți apă și 1 parte bicarbonat de sodiu. Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe bornele bateriei pentru a preveni coroziunea.

    Tensiune: 12 V cu 280 A, pornire la rece la 0°F

    Demontarea bateriei

    1. Poziționați pulverizatorul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Bateria este situată în partea dreaptă a mașinii, în spatele pompei (Figura 48).

    3. Deconectați cablul negativ (negru) de legare la masă de la suportul bateriei.

      Atenţie

      Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora pulverizatorul și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

      • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

      • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

      Atenţie

      Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele pulverizatorului, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

      • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale pulverizatorului.

      • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale pulverizatorului.

      • Mențineți întotdeauna chinga bateriei fixată, pentru a proteja și fixa bateria.

    4. Deconectați cablul pozitiv (roșu) de la borna bateriei.

    5. Scoateți opritorul bateriei și elementele de fixare (Figura 48).

    6. Demontați bateria.

    Montarea bateriei

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 50 de ore
  • Verificați conexiunile cablurilor bateriei.
    1. Așezați bateria în carcasa sa astfel încât bornele să fie înspre partea din față a pulverizatorului.

    2. Montați opritorul bateriei și fixați-l cu elementele de fixare pe care le-ați îndepărtat anterior (Figura 48).

      Important: Mențineți întotdeauna opritoarele bateriei fixate, pentru a proteja și fixa bateria.

    3. Conectați cablul pozitiv (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei și cablul negativ (negru) la borna negativă (-) a bateriei folosind șuruburile și piulițele fluture. Glisați manșonul din cauciuc peste borna pozitivă a bateriei.

    4. Montați capacul Baterie și fixați-l cu cele 2 butoane (Figura 48).

    Verificarea nivelului de electrolit

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 50 de ore
  • Verificați nivelul de electrolit al bateriei.
  • Note: Când mașina este depozitată, verificați nivelul electrolitului bateriei la fiecare 30 de zile.

    1. Slăbiți cele 2 butoane de pe laturile carcasei bateriei și îndepărtați capacul bateriei (Figura 48).

    2. Demontați capacele bușoanelor. Dacă nivelul de electrolit nu ajunge la linia de umplere, adăugați cantitatea necesară de apă distilată; consultați Adăugarea apei la baterie.

      Pericol

      Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este o otravă letală și provoacă arsuri grave.

      • Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii și mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.

      • Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

    Adăugarea apei la baterie

    Cel mai bun moment pentru a adăuga apă distilată la baterie este chiar înainte de a utiliza mașina. Acest lucru permite apei să se amestece bine cu soluția de electrolit.

    1. Curățați partea superioară a bateriei cu un prosop din hârtie.

    2. Îndepărtați capacele bușoanelor de la baterie și umpleți încet fiecare celulă cu apă distilată până când nivelul ajunge la linia de umplere. Montați capacele bușoanelor.

      Important: Nu umpleți excesiv bateria. Electrolitul se va revărsa pe alte piese ale pulverizatorului și poate duce la coroziune și deteriorări grave.

    Încărcarea bateriei

    Atenţie

    Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

    Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

    Important: Păstrați întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1.260). Acest lucru este extrem de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0 °C.

    1. Demontați bateria de la șasiu; consultați Demontarea bateriei.

    2. Verificați nivelul de electrolit; consultați Verificarea nivelului de electrolit.

    3. Conectați un încărcător de baterie de 3 până la 4 A la bornele bateriei. Încărcați bateria la o intensitate de 3 - 4 A, timp de 4 - 8 ore (12 V).

      Important: Nu supraîncărcați bateria.

    4. Montați bateria în șasiu; consultați Montarea bateriei.

    Depozitarea bateriei

    Dacă mașina va fi depozitată pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, demontați bateria și încărcați-o complet. Depozitați bateria pe un raft sau în mașină. Lăsați cablurile deconectate dacă este depozitată în mașină. Depozitați bateria într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia. Pentru a preveni înghețarea bateriei, asigurați-vă că este complet încărcată.

    Întreţinerea sistemului de angrenaj

    Verificarea roților și anvelopelor

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După primele 8 ore
  • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
  • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
  • Verificaţi presiunea din anvelope.
  • La intervale de 100 de ore
  • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
  • Verificați starea și uzura anvelopelor.
  • Verificați presiunea în anvelope la fiecare 8 ore sau zilnic pentru a asigura un nivel adecvat. Umflați anvelopele la 1,38 bar. De asemenea, verificați anvelopele pentru a descoperi urme de uzură sau de deteriorare.

    Verificați roțile pentru a vă asigura că sunt montate în siguranță după primele 8 ore de funcționare și apoi la fiecare 100 de ore după aceea. Strângeţi prezoanele față și spate la un cuplu de 102 - 108 N·m.

    Verificați starea anvelopelor cel puțin la fiecare 100 de ore de funcționare. Accidentele din timpul operării, cum ar fi lovirea unei borduri, pot deteriora o anvelopă sau o jantă și pot afecta geometria roților. Verificați starea anvelopelor după un accident.

    Reglarea cablului pentru diferenţialul autoblocant

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 200 de ore
  • Verificați reglarea cablului pentru diferenţialul autoblocant.
    1. Deplasați maneta diferenţialului autoblocant în poziția OPRIT.

    2. Slăbiți contrapiulițele care fixează cablul diferenţialului autoblocant la suportul de pe cutia de viteze (Figura 49).

      g002425
    3. Reglați contrapiulițele pentru a obține un spațiu de 0,25 - 1,5 mm între cârligul cu arc și diametrul exterior al orificiului de pe maneta cutiei de viteze.

    4. După finalizare, strângeți contrapiulițele.

    Reglarea convergenței roților spate

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 100 de ore
  • Verificați unghiul de convergență al roții față.
  • Unghiul de convergență trebuie să fie de 0 - 6 mm.

    1. Umpleți rezervorul cu aproximativ 331 l de apă.

    2. Verificați și umflați toate anvelopele; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

    3. Conduceți pulverizatorul în față și în spate de câteva ori pentru a relaxa brațele A, apoi conduceți-l în față cel puțin 3 m.

    4. Măsurați distanța dintre anvelope la înălțimea osiei, atât în ​partea din față, cât și cea din spate a anvelopelor frontale (Figura 50).

      Note: Veți avea nevoie de un dispozitiv de fixare sau un indicator de aliniere pentru a măsura la nivelul părții din spate a anvelopelor față la înălțimea osiei. Utilizați același dispozitiv de fixare sau indicator de aliniere pentru a măsura cu precizie la nivelul părții din față a anvelopelor față la înălțimea osiei (Figura 50).

      Partea din față a anvelopelor față trebuie să fie cu 0 - 6 mm mai apropiată decât partea din spate.

      g002006
    5. Dacă distanța nu se încadrează în intervalul specificat, slăbiți contrapiulițele de la ambele capete ale tiranților (Figura 51).

      g002007
    6. Rotiți ambii tiranți pentru a deplasa partea din față a anvelopei spre interior sau spre exterior.

      Note: Tiranții au aceeași lungime.

    7. Strângeți contrapiulițele tiranților atunci când reglarea este corectă.

    8. Asigurați-vă că există o deplasare completă a volanului în ambele direcții.

    Întreţinerea frânei

    Verificarea lichidului de frână

    Rezervorul de lichid de frână este livrat din fabrică cu lichid de frână DOT 3. Verificați nivelul zilnic, înainte de a porni motorul.

    g023047
    1. Amplasați pulverizatorul pe o suprafață plană, acționați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

    2. Nivelul lichidului trebuie să ajungă la linia cu marcaj FULL (COMPLET) de pe rezervor.

    3. Dacă nivelul lichidului este scăzut, curățați zona din jurul capacul rezervorului, scoateți capacul și umpleți rezervorul până la nivelul corespunzător. Nu umpleţi excesiv.

    Verificarea frânelor

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 100 de ore
  • Verificați frânele.
  • Frânele sunt componente esențiale de siguranță ale pulverizatorului. Verificați-le astfel:

    • Verificați saboții de frână pentru a constata dacă sunt uzați sau deteriorați. Dacă grosimea garniturii (plăcuței de frână) este mai mică de 1,6 mm, înlocuiți saboții de frână.

    • Verificați placa de susținere și alte componente pentru a vedea dacă există semne de uzură excesivă sau deformare. Dacă se constată vreo deformare, înlocuiți componentele corespunzătoare.

    Reglarea frânei de parcare

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 200 de ore
  • Verificați frâna de parcare.
    1. Îndepărtați mânerul din plastic.

    2. Slăbiți șurubul care fixează butonul pe maneta frânei de parcare (Figura 53).

      g023036
    3. Rotiți butonul până când maneta va putea fi acționată cu o forță de 18 - 23 kgf.

    4. Strângeți șurubul de fixare.

    Întreţinerea sistemului hidraulic

    Siguranță privind sistemul hidraulic

    • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

    • Depresurizați în siguranță sistemul înainte de orice intervenție asupra acestuia.

    • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

    • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

    • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

    Specificații cu privire la uleiul hidraulic

    Tip de ulei hidraulic: Dexron III ATF.

    Capacitate rezervor: aproximativ 7 l

    Verificarea uleiului de transmisie/hidraulic

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 200 de ore
  • Verificați uleiul de transmisie/hidraulic.
    1. Poziționați pulverizatorul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Scoateți joja din cutia de viteze și ștergeți-o cu o lavetă curată (Figura 54).

      g002002

      Important: Nu introduceți murdărie sau alți contaminanți în deschidere atunci când verificați uleiul de transmisie.

    3. Introduceți joja în tub și asigurați-vă că este introdusă complet. Îndepărtați joja de ulei şi verificaţi nivelul uleiului.

    4. Uleiul de transmisie trebuie să ajungă până la partea de sus a porțiunii plate a jojei. În caz contrar, umpleți rezervorul cu uleiul hidraulic specificat; consultați Specificații cu privire la uleiul hidraulic.

    5. Instalați joja ferm.

    Schimbarea uleiului de transmisie/hidraulic

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 800 de ore
  • Schimbați uleiul de transmisie/hidraulic și curățați sita.
    1. Amplasați pulverizatorul pe o suprafață plană, acționați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

    2. Așezați o tavă de golire sub buşonul de golire al rezervorului.

    3. Scoateți bușonul de golire din partea laterală a rezervorului și lăsați uleiul hidraulic să curgă în tava de golire (Figura 55).

      g002003
    4. Rețineți orientarea furtunului hidraulic și a fitingului de 90° conectat la sită.

    5. Îndepărtați furtunul hidraulic și fitingul de 90°(Figura 56).

      g002004
    6. Scoateți sita și curățați-o prin spălare cu un agent de degresare.

    7. Lăsați sita să se usuce la aer.

    8. Montați sita când se scurge uleiul.

    9. Montați furtunul hidraulic și fitingul de 90° la sită.

    10. Montați și strângeți bușonul de golire.

    11. Umpleți rezervorul cu aproximativ 7 l de ulei hidraulic Dexron III ATF.

      Important: Utilizați doar uleiurile hidraulice specificate. Alte tipuri de ulei pot cauza deteriorarea sistemului.

    12. Porniți motorul și acționați pulverizatorul pentru a umple sistemul hidraulic.

    13. Verificați nivelul de ulei și completați-l, dacă este necesar.

    Înlocuirea filtrului hidraulic

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    După primele 8 ore
  • Înlocuiți filtrul hidraulic.
  • La intervale de 800 de ore
  • Înlocuiți filtrul hidraulic.
  • Utilizaţi filtrul de schimb Toro (nr. piesă 54-0110).

    Important: Utilizarea oricărui alt filtru poate anula garanția pentru unele componente.

    1. Amplasați pulverizatorul pe o suprafață plană, acționați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

    2. Curățați suprafața din jurul zonei de montare a filtrului.

    3. Așezați o tavă de golire sub filtru.

    4. Îndepărtați filtrul (Figura 57).

      g204330
    5. Lubrifiați garnitura filtrului nou.

    6. Asigurați-vă că zona de montare a filtrului este curată.

    7. Înșurubați filtrul până când garnitura intră în contact cu placa de montare, apoi strângeți filtrul cu jumătate de tură.

    8. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem.

    9. Opriți motorul și verificați nivelul uleiului hidraulic și dacă există scurgeri; consultați Schimbarea uleiului de transmisie/hidraulic.

    Verificarea liniilor și furtunurilor hidraulice

    Verificați zilnic conductele și furtunurile hidraulice pentru a descoperi eventuale scurgeri, conducte deformate, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fitinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo și a acțiunii substanțelor chimice. Efectuați toate reparațiile necesare înainte de utilizare.

    Întreţinerea sistemului de pulverizare

    Verificarea furtunurilor

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 200 de ore
  • Verificați toate furtunurile și conexiunile pentru a vedea dacă sunt deteriorate și dacă sunt fixate corect.
  • Examinați fiecare furtun al sistemului de pulverizare pentru a descoperi eventuale fisuri, scurgeri sau alte deteriorări. În același timp, verificați dacă există deteriorări similare le nivelul conexiunilor și fitingurilor. Înlocuiți orice furtunuri și fitinguri uzate sau deteriorate.

    Înlocuirea filtrului de aspirație

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 400 de ore
  • Înlocuiți filtrul de aspirație.
  • Note: Determinați dimensiunea corespunzătoare a ochiurilor plasei filtrului de aspirație de care aveți nevoie pentru lucrarea dumneavoastră; consultați Selectarea unui filtru de aspirație.

    1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. La partea de sus a rezervorului de pulverizare, îndepărtați opritorul care fixează racordul de furtun atașat la furtunul mare de la carcasa filtrului (Figura 58).

      g033577
    3. Îndepărtați furtunul și racordul pentru furtun de la carcasa filtrului (Figura 58).

    4. Îndepărtați filtrul de aspirație vechi din carcasa filtrului din rezervor (Figura 59).

      Note: Eliminați filtrul vechi.

      g033578
    5. Montați noul filtrul de aspirație în carcasa filtrului.

      Note: Asigurați-vă că filtrul este așezat complet.

    6. Aliniați furtunul și fitingul furtunului cu carcasa filtrului din partea de sus a rezervorului și fixați fitingul și carcasa cu opritorul pe care l-ați îndepărtat la pasul 2.

    Înlocuirea filtrului de presiune

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 400 de ore
  • Înlocuiți filtrul de presiune.
    1. Amplasați mașina pe o suprafață plană, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

    2. Amplasați o tavă de golire sub filtrul de presiune (Figura 60).

      g033293
    3. Rotiți buşonul de golire în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați-l de la vasul filtrului de presiune (Figura 60).

      Note: Lăsați vasul să se golească complet.

    4. Rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați-l de la capul filtrului (Figura 60).

    5. Îndepărtați elementul de filtrare al vechiului filtru de presiune (Figura 60).

      Note: Eliminați filtrul vechi.

    6. Verificați dacă există deteriorări și uzură la nivelul inelului de etanşare pentru buşonul de golire (situat în interiorul vasului) și al inelului de etanșare pentru vas (situat în interiorul capului filtrului) (Figura 60).

      Note: Înlocuiți orice inele de etanşare deteriorate sau uzate pentru buşonul de golire, vas sau ambele.

    7. Montați un nou element de filtrare pentru filtrul de presiune pe capul filtrului (Figura 60).

      Note: Asigurați-vă că elementul de filtrare este bine așezat pe capul filtrului.

    8. Montați vasul pe capul filtrului și strângeți-l manual (Figura 60).

    9. Montați bușonul la vas și strângeți-l manual (Figura 60).

    Înlocuirea filtrului duzei

    Note: Determinați dimensiunea corespunzătoare a ochiurilor plasei filtrului duzei de care aveți nevoie pentru lucrarea dumneavoastră; consultați Selectarea unui filtru de vârf de duză (opțional).

    1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Îndepărtați duza din turela de pulverizare (Figura 61).

      g209504
    3. Îndepărtați vechiul filtru al duzei (Figura 61).

      Note: Eliminați filtrul vechi.

    4. Montați un filtru de duză nou (Figura 61).

      Note: Asigurați-vă că filtrul este așezat complet.

    5. Montați duza la turela de pulverizare (Figura 61).

    Verificarea pompei

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 400 de ore
  • Verificați diafragmele pompei și înlocuiți-le dacă este necesar(apelați la un distribuitor autorizat Toro).
  • Verificați supapele de reţinere ale pompei și înlocuiți-le dacă este necesar(apelați la un distribuitor autorizat Toro).
  • Note: Următoarele componente ale mașinii sunt considerate piese supuse consumului prin utilizare, cu excepția cazului în care se constată că sunt defecte, și nu sunt acoperite de garanția asociată cu această mașină.

    Solicitați unui distribuitor Toro autorizat să verifice următoarele componente interne ale pompei pentru a vedea dacă sunt deteriorate:

    • Diafragmele pompei

    • Ansamblurile supapelor de reţinere ale pompei

    Înlocuiți orice componente dacă este necesar.

    Verificarea bucșelor de pivotare din nailon

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 400 de ore
  • Verificați bucșele de pivotare din nailon.
    1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Extindeți secțiunile exterioare ale brațului în poziția de pulverizare și sprijiniți brațele folosind suporți sau curele și echipamente de ridicare.

    3. Cu greutatea brațului susținută, îndepărtați șurubul și piulița care fixează fusul de basculare la ansamblul brațului (Figura 62).

      g022367
    4. Îndepărtați șurubul și piulița care fixează fusul de basculare și îndepărtați fusul (Figura 62).

    5. Îndepărtați ansamblul brațului și suportului pivotant de la cadrul central pentru a avea acces la bucșele din nailon.

    6. Îndepărtați și verificați bucșele din nailon de la părțile din față și din spate ale suportului pivotant (Figura 62).

      Note: Înlocuiți orice bucșe uzate sau deteriorate.

    7. Lubrifiați cu puțin ulei bucșele din nailon și montați-le în suportul pivotant (Figura 62).

    8. Montați ansamblul brațului și suportului pivotant la cadrul central, aliniind orificiile (Figura 62).

    9. Montați fusul de basculare și fixați-l cu șurubul și piulița îndepărtate la pasul 4.

    10. Repetați pașii 2 - 9 pentru cealaltă secțiune exterioară a brațului.

    Reglarea nivelului brațelor

    Utilizați următoarea procedură pentru a regla nivelul secțiunilor brațelor stânga și dreapta când acestea sunt în poziția de pulverizare.

    1. Extindeți brațele în poziția de pulverizare.

    2. Îndepărtați cuiul spintecat de la fusul de basculare (Figura 63).

      g013780
    3. Ridicați brațul și îndepărtați știftul (Figura 63) și coborâți încet brațul la sol.

    4. Verificaţi dacă este deteriorat știftul și înlocuiţi-l dacă este necesar.

    5. Utilizați o cheie pe părțile plate ale tijei dispozitivului de acționare pentru a o imobiliza, apoi slăbiți contrapiulița pentru a permite reglarea tijei cu ureche (Figura 64).

      g014220
    6. Rotiți tija cu ureche în tija dispozitivului de acționare pentru a scurta sau a prelungi dispozitivul de acționare extins în poziția dorită (Figura 64).

      Note: Pentru a putea monta tija la braț, trebuie să rotiți tija cu ureche cu jumătate de rotații sau rotații complete.

    7. După ce a fost atinsă poziția dorită, strângeți contrapiulița pentru a fixa dispozitivul de acționare și tija cu ureche.

    8. Ridicați brațul pentru a alinia pivotul cu tija dispozitivului de acționare.

    9. În timp ce susțineți brațul, introduceți știftul atât prin pivotul brațului, cât și prin tija dispozitivului de acționare (Figura 63).

    10. Cu știftul în poziție, eliberați brațul și fixați știftul cu cuiul spintecat îndepărtat anterior.

    11. Repetați procedura pentru fiecare rulment de tijă a dispozitivului de acționare, dacă este necesar.

    Curăţare

    Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța mașina.

    Curățarea debitmetrului

    Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
    La intervale de 200 de ore
  • Curățați debitmetrul(mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
    1. Clătiți bine și scurgeți întregul sistem de pulverizare.

    2. Îndepărtați debitmetrul de la pulverizator și clătiți-l cu apă curată.

    3. Scoateți inelul de fixare de la partea din amonte (Figura 65).

      g012934
    4. Curățați turbina și butucul turbinei pentru a îndepărta pilitura de metal și orice pulberi umectabile.

    5. Verificați lamele turbinei pentru urme de uzură.

      Note: Țineți turbina în mână și rotiți-o. Trebuie să se învârtească liber, cu foarte puțină rezistență. În caz contrar, înlocuiți-o.

    6. Montați debitmetrul.

    7. Utilizați un jet de aer de joasă presiune (0,5 bar) pentru a vă asigura că turbina se rotește liber.

      Note: Dacă turbina nu se învârtește liber, slăbiți știftul hexagonal din partea de jos a butucului turbinei cu 1/16 de tură până când se rotește liber.

    Curățarea supapelor pulverizatorului

    Demontarea dispozitivului de acționare al supapei

    1. Poziționați pulverizatorul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Îndepărtați conectorul cu 3 pini al dispozitivului de acționare al supapei de la conectorul cu 3 mufe al cablului pulverizatorului.

    3. Îndepărtați opritorul care fixează dispozitivul de acționare la supapa colectorului pentru controlul ratei, agitării, secțiunii principale sau supapa secțiunii (Figura 66).

      Note: Strângeți cele 2 picioare ale opritorului pentru a le apropia, în timp ce îl împingeți în jos.

      Note: Păstrați dispozitivul de acționare opritorul pentru montare conform Montarea dispozitivului de acționare supapă.

      g028237
    4. Îndepărtați dispozitivul de acționare de pe vana colectorului.

    Îndepărtarea supapei de control al ratei colectorului

    1. Îndepărtați clemele și garniturile care fixează colectorul pentru supapa de control al ratei (Figura 67).

      Note: Păstrați clema (clemele) și garnitura (garniturile) pentru montare la pasul Montarea supapei colector de control al ratei.

      g033304
    2. Îndepărtați opritorul care fixează fitingul de ieșire la colectorul pentru supapa de control al ratei (Figura 68).

      g033313
    3. Îndepărtați cele 2 șuruburi cu guler și cele 2 contrapiulițe cu guler care fixează supapa de control al ratei la elementul de montare a supapei și îndepărtați colectorul supapei de la mașină (Figura 68).

      Note: Dacă este necesar, slăbiți elementele de montaj pentru capul filtrului de presiune pentru a facilita îndepărtarea supapei de control al ratei.

    Îndepărtarea colectorului supapei de agitare

    1. Scoateți clemele și garniturile care fixează colectorul pentru supapa de agitare (Figura 69) la supapa de bypass de agitare, supapa de control al ratei, supapa de secțiune principală și fitingul adaptor (supapă de agitare-accelerație).

      Note: Păstrați clema (clemele) și garnitura (garniturile) pentru montare la pasul Montarea colectorului supapei de agitare.

    2. Îndepărtați opritorul care fixează fitingul de ieșire la colectorul pentru supapa de agitare (Figura 69).

      g033327
    3. Îndepărtați șurubul cu guler și contrapiulița cu guler care fixează supapa de agitare la elementul de montare a supapei și îndepărtați colectorul supapei de la mașină (Figura 70).

      g033307

    Îndepărtarea supapei colector secțiune principală

    1. Îndepărtați clemele și garniturile care fixează colectorul pentru supapa de secțiune principală (Figura 71) la supapa de bypass secțiune principală, supapa de agitare și supapa colector secțiune principală (la capătul furtunului pentru debitmetru).

      Note: Păstrați clema (clemele) și garnitura (garniturile) pentru montare la pasul Montarea supapei colector secțiune principală.

    2. Îndepărtați opritorul care fixează fitingul de ieșire la colectorul pentru supapa de secțiune principală (Figura 71).

      g033328
    3. Îndepărtați șurubul cu guler și contrapiulița cu guler care fixează supapa secțiunii principale la elementul de montare a supapei și scoateți colectorul supapei din mașină (Figura 72).

      g033309

    Îndepărtarea supapei colector de secțiune

    1. Îndepărtați clemele și garniturile care fixează colectorul pentru supapa de secțiune (Figura 73) la supapa de secțiune adiacentă (în cazul prezenței supapei de secțiune din stânga și cuplajului reductorului).

      g028236
    2. Îndepărtați opritoarele care fixează fitingul de ieșire la colectorul supapei de secțiune și colectorul supapei la fitingul de bypass (Figura 74).

      g028238
    3. Pentru supapele de secțiune stânga sau dreapta, îndepărtați șuruburile cu guler și contrapiulițele cu guler care fixează supapa (supapele) de secțiune pe elementul de montare a supapei și îndepărtați colectorul (colectoarele) supapei din mașină; pentru supapa secțiunii centrale, îndepărtați colectorul supapei de secțiune din mașină (Figura 75).

      g028239

    Curățarea supapei colector

    1. Poziționați tija supapei astfel încât să fie în poziția închis (Figura 76B).

      g027562
    2. Îndepărtați cele 2 ansambluri capac - fiting de capăt de la fiecare capăt al corpului colectorului (Figura 77 și Figura 78).

      g028243
      g028240
    3. Rotiți tija supapei astfel încât bila să fie în poziție deschisă (Figura 76A).

      Note: Atunci când tija supapei este paralelă cu fluxul supapei, bila glisează în afară.

    4. Îndepărtați opritorul tijei din fantele din portul tijei de la colector (Figura 77 și Figura 78).

    5. Îndepărtați opritorul tijei și scaunul tijei supapei de la colector (Figura 77 și Figura 78).

    6. Accesați corpul colectorului și îndepărtați ansamblul supapă-tijă (Figura 77 și Figura 78).

    7. Curățați interiorul colectorului și exteriorul supapei cu bilă, ansamblul supapă-tijă, opritorul de fixare a tijei și fitingurile de capăt.

    Montarea supapei colector

    Material furnizat pentru operator: unsoare siliconică transparentă.

    Important: Utilizați doar unsoare siliconică pentru montarea supapei.

    1. Verificați starea inelelor de etanșare ale fitingului de ieșire (doar la colectorul supapei de secțiune), a inelelor de etanșare ale capacului de capăt, a inelelor de etanșare de amplasare spate și a scaunului bilei pentru eventuale urme de deteriorare sau uzură (Figura 77 și Figura 78).

      Note: Înlocuiți orice inele de etanșare sau scaune deteriorate sau uzate.

    2. Aplicați unsoare siliconică pe tija supapei și introduceți-o în scaunul tijei supapei (Figura 77 și Figura 78).

    3. Montați tija și scaunul supapei la colector și fixați tija și scaunul cu opritorul tijei (Figura 77 și Figura 78).

    4. Asigurați-vă că inelul de etanșare de amplasare spate și scaunul bilei sunt aliniate și așezate în fitingul capacului de capăt (Figura 77 și Figura 78)

    5. Montați ansamblul fitingului capacului de capăt la corpul colectorului până când flanșa fitingului capacului de capăt atinge corpul colectorului (Figura 77 și Figura 78), apoi rotiți fitingul capacului de capăt cu încă ⅛ până la ¼ de tură.

      Note: Aveți grijă să nu deteriorați capătul fitingului.

    6. Introduceți bila în corpul supapei (Figura 79).

      Note: Tija supapei trebuie să se potrivească în interiorul fantei de acționare a bilei. Dacă tija supapei nu se potrivește, reglați poziția bilei (Figura 79).

      g027565
    7. Rotiți ansamblul tijei supapei astfel încât supapa să fie închisă (Figura 76B)

    8. Repetați pașii 4 și 5 pentru celălalt ansamblu al fitingului capacului de capăt.

    Montarea supapei colector de control al ratei

    1. Aliniați o garnitură între flanșele colectorului supapei de control al ratei și capul filtrului de presiune (Figura 80A).

      Note: Slăbiți elementele de montare pentru capul filtrului de presiune după cum este necesar, pentru a asigura spațiu liber.

      g033311
    2. Montați colectorul supapei de control al ratei, garnitura și capul filtrului de presiune cu o clemă cu flanșă și strângeți manual (Figura 80A).

    3. Aliniați o garnitură între flanșele supapei de control al ratei și colectorul supapei de agitare (Figura 80A).

    4. Montați colectorul supapei de control al ratei, garnitura și colectorul supapei de agitare cu o clemă cu flanșă și strângeți manual (Figura 80A).

    5. Montați supapa de control al ratei cu cele 2 șuruburi cu guler și cele 2 contrapiulițe cu guler (Figura 80A) pe care le-ați îndepărtat la pasul 3 din Îndepărtarea supapei de control al ratei colectoruluiși strângeți piulița la un cuplu de 10 - 12 N·m.

    6. Montați fitingul de ieșire pe fitingul de cuplare din partea de jos a colectorului pentru supapa de control al ratei (Figura 80B).

    7. Fixați fitingul de cuplare al fitingului de ieșire introducând un opritor în mufa fitingului de ieșire (Figura 80B).

    8. Dacă ați slăbit elementul de montare pentru capul filtrului de presiune, strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N·m.

    Montarea colectorului supapei de agitare

    1. Aliniați flanșa colectorului supapei de agitare, o garnitură și flanșa supapei de bypass de agitare (Figura 81A).

      Note: Slăbiți elementele de montare pentru supapa de secțiune principală după cum este necesar, pentru a asigura spațiu liber.

      g033329
    2. Montați supapa de bypass de agitare, garnitura și colectorul supapei de agitare cu o clemă și strângeți manual (Figura 81A).

    3. Aliniați o garnitură între flanșele supapei de control al ratei și colectorului supapei de agitare (Figura 81B).

    4. Montați garnitura și colectorul supapei de agitare cu o clemă și strângeți manual (Figura 81B).

    5. Aliniați o garnitură între flanșele colectorului supapei de agitare și supapei de secțiune principală (Figura 81B).

    6. Montați colectorul supapei de agitare, garnitura și supapa de secțiune principală cu o clemă și strângeți manual (Figura 81B).

    7. Montați colectorul supapei de agitare și mufa cu o clemă și strângeți manual (Figura 81C).

    8. Fixați fitingul capacului de capăt la fitingul de ieșire prin introducerea unui opritor în mufa fitingului de ieșire (Figura 81C).

    9. Montați supapa de agitare la elementul de montare a supapei cu șurubul cu guler și contrapiulița cu guler pe care le-ați îndepărtat la pasul 3 din Îndepărtarea colectorului supapei de agitare și strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 1017 - 1243 Ncm.

    10. Dacă ați slăbit elementul de montare pentru supapa de secțiune principală, strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 1978 - 2542 N·cm.

    Montarea supapei colector secțiune principală

    1. Aliniați flanșa colectorului supapei de secțiune principală, o garnitură și flanșa supapei de bypass secțiune principală (Figura 82A).

      g033330
    2. Montați colectorul supapei de secțiune principală, garnitura și supapa de bypass secțiune principală cu o clemă și strângeți manual (Figura 82A).

    3. Aliniați flanșa colectorului supapei de secțiune principală, o garnitură și colectorul supapei de agitare (Figura 82B).

    4. Montați colectorul supapei de secțiune principală, garnitura și colectorul supapei de agitare cu o clemă și strângeți manual (Figura 82B)

    5. Aliniați flanșa colectorului supapei de secțiune principală, o garnitură și carcasa de secțiune principală (Figura 82B).

    6. Montați colectorul supapei de secțiune principală și mufa cu o clemă și strângeți manual (Figura 82B).

    7. Fixați fitingul capacului de capăt la fitingul de ieșire prin introducerea unui opritor în fitingul de ieșire (Figura 82B).

    8. Montați supapa de agitare la elementul de montare a supapei cu șurubul cu guler și contrapiulița cu guler pe care le-ați îndepărtat la pasul 3 din Îndepărtarea supapei colector secțiune principală și strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 1017 - 1243 Ncm.

    Montarea supapei colector de secțiune

    1. Introduceți fitingul capacului de capăt superior al supapei colectorului în fitingul de bypass (Figura 83A).

      Note: Slăbiți elementele de montare pentru fitingul de bypass după cum este necesar, pentru a asigura spațiu liber.

      g238558
    2. Fixați fitingul capacului de capăt la fitingul de bypass prin introducerea unui opritor în mufa fitingului de bypass (Figura 83A).

    3. Montați fitingul de ieșire pe fitingul capacului de capăt inferior al supapei colector (Figura 83A).

    4. Fixați fitingul capacului de capăt la fitingul de ieșire prin introducerea unui opritor în mufa fitingului de ieșire (Figura 83A).

    5. Aliniați o garnitură între flanșele cuplajului reductor și colectorului supapei de secțiune (Figura 83B).

    6. Montați cuplajul reductor, garnitura și colectorul supapei de secțiune cu o clemă și strângeți manual (Figura 83B).

    7. Dacă montați cele 2 supape de secțiune din capătul stânga, aliniați o garnitură între flanșele celor 2 colectoare de supape de secțiune adiacente (Figura 83B).

    8. Montați cele 2 colectoare de supape de secțiune adiacente și garnitura cu o clemă și strângeți manual (Figura 83B).

    9. Pentru supapele de secțiune braț stânga sau dreapta, montați supapele la elementul de montare a supapei cu șurubul cu guler și contrapiulița cu guler pe care le-ați îndepărtat la pasul 3 din Îndepărtarea supapei colector de secțiune și strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N·m.

    10. Dacă ați slăbit elementul de montare pentru capul filtrului de bypass, strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N·m.

    Montarea dispozitivului de acționare supapă

    1. Îndepărtați dispozitivul de acționare de la supapa colectorului (Figura 66).

    2. Fixați dispozitivul de acționare și supapa cu opritorul pe care l-ați îndepărtat la pasul 3 din Demontarea dispozitivului de acționare al supapei.

    3. Conectați conectorul cu 3 pini al dispozitivului de acționare supapă la conectorul cu 3 mufe al cablului pulverizatorului.

    Depozitare

    Depozitarea în siguranță

    • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

      • Parcați maşina pe o suprafață plană.

      • Opriți pompa de pulverizare.

      • Cuplați frâna de parcare.

      • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

      • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

      • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

    • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

    Pregătirea sistemului de pulverizare

    1. Poziționați pulverizatorul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

    2. Curățați murdăria și stratul depus pe exteriorul întregii mașini, inclusiv de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

      Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu folosiți apă de mare presiune pentru a spăla mașina. Spălarea cu jet sub presiune poate deteriora sistemul electric sau poate îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a luminilor, a motorului și a bateriei.

    3. Curățați sistemul de pulverizare; consultați .

    4. Curățați supapa cu bilă din ansamblul supapei; consultați Curățarea supapei colector.

    5. Curățați sistemul de pulverizare după cum urmează:

      1. Goliți rezervorul de apă proaspătă.

      2. Goliți sistemul de pulverizare cât mai complet posibil.

      3. Pregătiți o soluție antigel RV care inhibă rugină, fără alcool, conform instrucțiunilor producătorului.

      4. Adăugați soluția antigel RV în rezervorul de apă proaspătă, rezervorul pulverizatorului și, dacă este montat, în rezervorul de clătire opțional.

      5. Dacă este montat, pompați soluția antigel RV din rezervorul de clătire opțional în rezervorul de pulverizare.

      6. Porniți pompa de pulverizare și lăsați să funcționeze timp de câteva minute pentru a circula antigelul RV în sistemul de pulverizare și orice accesorii de pulverizare montate.

        Pulverizați soluția antigel RV prin duzele de pulverizare.

      7. Goliți rezervorul de apă proaspătă și sistemul de pulverizare cât mai complet posibil.

    6. Utilizați comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului pentru a ridica secțiunile exterioare ale brațului. Ridicați secțiunile până la deplasarea lor completă în suportul de transport al brațului, în poziția de transport X” și la retragerea completă a cilindrilor.

      Note: Asigurați-vă că cilindrii de secțiune sunt complet retrași pentru a preveni deteriorarea tijei dispozitivului de acționare.

    Efectuarea procedurilor de service

    1. Verificați frânele; consultați Verificarea frânelor.

    2. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

    3. Lubrifiați pulverizatorul; consultați Lubrifiere.

    4. Schimbați uleiul de motor; consultați Schimbarea uleiului de motor.

    5. Verificați presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

    Pregătirea motorului și a bateriei

    1. Pentru depozitare peste 30 de zile, pregătiți sistemul de alimentare cu combustibil după cum urmează:

      1. Adăugați un stabilizator/aditiv pe bază de petrol în combustibilul din rezervor.

        Urmați instrucțiunile pentru amestecare ale producătorului stabilizatorului. Nu utilizați un stabilizator pe bază de alcool (etanol sau metanol).

        Note: Un stabilizator/aditiv de combustibil are eficiență maximă atunci când este amestecat cu benzină proaspătă pe tot parcursul anului.

      2. Porniți motorul pentru a distribui combustibilul aditivat prin sistemul de alimentare (timp de 5 minute).

      3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și goliți rezervorul de combustibil.

      4. Porniţi motorul şi turaţi-l până se opreşte.

      5. Folosiți șocul pentru motor.

      6. Porniți și turați motorul până când nu pornește din nou.

      7. Eliminaţi în corespunzător combustibilul. Reciclați conform legislației locale.

        Important: Nu depozitați stabilizatorul/carburantul aditivat peste 90 de zile.

    2. Îndepărtați bujiile și verificați starea acestora; consultați Îndepărtarea bujiilor.

    3. Cu bujiile îndepărtate de la motor, turnați 2 linguri de ulei de motor în orificiul bujiei.

    4. Utilizați demarorul electric pentru a porni motorul și pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului.

    5. Montați bujiile și strângeți-le la cuplul recomandat; consultați Montarea bujiilor.

      Note: Nu montaţi cablul la bujie (bujii).

    6. Scoateți bateria din cadru, verificați nivelul de electrolit și încărcați-o complet; consultați Lucrări de service pentru baterie.

      Note: Nu conectați cablurile bateriei la borne în timpul depozitării.

      Important: Bateria trebuie să fie complet încărcată pentru a preveni înghețarea și deteriorarea acesteia la temperaturi sub 0 °C. O baterie complet încărcată își menține nivelul de încărcare timp de aproximativ 50 de zile la temperaturi mai mici de 4 °C. Dacă temperaturile sunt peste 4 °C, verificați nivelul apei din baterie și încărcați-o la fiecare 30 de zile.

    Pregătirea mașinii

    1. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

    2. Verificați starea tuturor furtunurilor de pulverizare, înlocuindu-le pe cele deteriorate sau uzate.

    3. Strângeți toate fitingurile de furtun.

    4. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă la distribuitorul autorizat Toro.

    5. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat.

    6. Scoate-ți cheia din contact și depozitați-o într-un loc sigur, care nu este la îndemâna copiilor.

    7. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

    Înlăturarea defecţiunilor

    ProblemPossible CauseCorrective Action
    Demarorul nu pornește.
    1. Maneta schimbătorului de viteze nu este în poziția Neutru.
    2. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
    3. O siguranță este arsă sau slăbită.
    4. Bateria este descărcată.
    5. Sistemul de blocare de siguranță este defect.
    6. Un demaror sau un solenoid al demarorului este defect.
    7. Componentele interne ale motorului s-au blocat.
    1. Apăsați pedala de frână și deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția Neutru.
    2. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
    3. Corectați sau înlocuiți siguranța.
    4. Încărcați sau înlocuiți bateria.
    5. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    6. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    7. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    Motorul se rotește dar nu pornește.
    1. Rezervorul de combustibil este gol.
    2. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
    3. Conducta de combustibil este colmatată.
    4. Cablul bujiei este deconectat.
    5. O bujie este murdară sau deteriorată.
    6. Releul de oprire nu este alimentat.
    7. Contactul este defect.
    1. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt.
    2. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
    3. Curățați sau înlocuiți sistemul de alimentare cu combustibil.
    4. Conectaţi bujia.
    5. Înlocuiți bujia.
    6. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    7. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    Motorul pornește dar nu continuă să funcționeze.
    1. Este blocat orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil.
    2. În sistemul de alimentare cu combustibil există murdărie sau apă.
    3. Filtrul de combustibil este colmatat.
    4. O siguranță este arsă sau slăbită.
    5. Pompa de combustibil este defectă.
    6. Carburatorul este defect.
    7. Există cabluri slăbite sau conexiuni necorespunzătoare.
    8. Garnitura chiulasei este defectă.
    1. Înlocuiți capacul rezervorului de combustibil.
    2. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
    3. Înlocuiți filtrul de combustibil.
    4. Corectați sau înlocuiți siguranța.
    5. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    6. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    7. Verificați și strângeți conexiunile cablurilor.
    8. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    Motorul pornește, dar bate sau are rateuri.
    1. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
    2. Un cablu de bujie este slăbit.
    3. O bujie este defectă.
    4. Există cabluri slăbite sau conexiuni necorespunzătoare.
    5. Motorul se supraîncălzește.
    1. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
    2. Conectaţi cablul bujiei.
    3. Înlocuiți bujia.
    4. Verificați și strângeți conexiunile cablurilor.
    5. Consultați cauzele și remediile din secțiunea Motorul se supraîncălzește.
    Motorul nu funcționează la ralanti.
    1. Este blocat orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil.
    2. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
    3. O bujie este deteriorată sau spartă.
    4. Pasajele de ralanti ale carburatorului sunt colmatate.
    5. Șurubul de reglare a turației de ralanti este setat incorect.
    6. Pompa de combustibil este defectă.
    7. Compresia este scăzută.
    8. Elementul filtrului de aer este murdar.
    1. Înlocuiți capacul rezervorului de combustibil.
    2. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
    3. Înlocuiți bujia.
    4. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    5. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    6. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    7. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    8. Curățați sau înlocuiți elementul.
    Motorul se supraîncălzește.
    1. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
    2. Încărcătura este prea mare.
    3. Ecranele de admisie a aerului sunt murdare.
    4. Nervurile de răcire și canalele de aer de sub carcasa suflantei motorului și/sau ecranul de admisie aer rotativ sunt colmatate.
    5. Amestecul de combustibil este slab.
    1. Adăugați sau goliți până la marcajul Full (plin).
    2. Reduceți încărcătura; utilizați o viteză de deplasare mai mică.
    3. Curățați-le la fiecare utilizare.
    4. Curățați-le la fiecare utilizare.
    5. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    Puterea motorului scade.
    1. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
    2. Elementul filtrului de aer este murdar.
    3. În sistemul de combustibil există murdărie, apă sau combustibil expirat.
    4. Motorul se supraîncălzește.
    5. O bujie este murdară sau deteriorată.
    6. Orificiul de ventilație din fitingul de ventilație a rezervorului de combustibil este colmatat.
    7. Compresia este scăzută.
    1. Adăugați sau goliți până la marcajul Full (plin).
    2. Curățați sau înlocuiți.
    3. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
    4. Consultați cauzele și remediile din secțiunea Motorul se supraîncălzește.
    5. Înlocuiți bujia.
    6. Înlocuiți capacul rezervorului de combustibil.
    7. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    Există vibrații sau zgomote anormale.
    1. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
    2. Motorul are o altă problemă.
    1. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
    2. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    Mașina nu funcționează sau este lentă în orice direcție, deoarece motorul se blochează sau se calează.
    1. Este cuplată frâna de parcare.
    1. Eliberați frâna de parcare.
    Mașina nu funcționează în nicio direcție.
    1. Maneta schimbătorului de viteze în poziția Neutru.
    2. Este cuplată sau nu poate fi eliberată frâna de parcare.
    3. Transmisia este defectă.
    4. Conexiunea de control necesită ajustare sau înlocuire.
    5. Deteriorare a arborelui de transmisie sau a cheii butucului roții.
    1. Apăsați frâna și comutați maneta schimbătorului de viteze într-o treaptă de viteză.
    2. Eliberați frâna de parcare sau verificați conexiunea.
    3. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    4. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    5. Contactaţi distribuitorul autorizat Toro.
    ProblemPossible CauseCorrective Action
    O secțiune nu pulverizează.
    1. Conexiunea electrică a supapei de secțiune este murdară sau deconectată.
    2. Este arsă o siguranță.
    3. Există un furtun îndoit.
    4. Un bypass de secțiune este reglat incorect.
    5. Supapa de secțiune este deteriorată.
    6. Sistemul electric este deteriorat.
    1. Opriți supapa manual. Deconectați conectorul electric de la supapă și curățați toate cablurile, apoi conectați-l.
    2. Verificați siguranțele și înlocuiți-le dacă este necesar.
    3. Reparați sau înlocuiți furtunul.
    4. Reglați bypass-ul secțiunii.
    5. Contactaţi centrul de service autorizat.
    6. Contactaţi centrul de service autorizat.
    O secțiune nu se oprește.
    1. Supapa de secțiune este deteriorată.
    1. Demontați supapa de secțiune; consultaţi secţiunea Curăţarea supapelor pulverizatorului. Inspectați toate piesele și înlocuiți-le pe cele deteriorate.
    Scurgere la nivelul unei supape de secțiune.
    1. O garnitură sau un scaun de supapă este uzat sau deteriorat.
    1. Demontați supapa și înlocuiți garniturile folosind setul de reparare a supapelor; contactați distribuitorul autorizat Toro.
    Duza (duzele) de pulverizare picură atunci când comutatorul (comutatoarele) de secțiune este (sunt) oprit/e
    1. S-au acumulat reziduuri între corpul duzei și diafragma supapei de reținere.
    1. Curățați corpul duzei și diafragma; consultaţi Curăţarea corpului duzei şi a diafragmei supapei de reţinere.
    Atunci când porniți o secțiune are loc o scădere de presiune.
    1. Bypass-ul secțiunii este reglat incorect.
    2. Există o obstrucție în corpul supapei de secțiune.
    3. Un filtru de duză este deteriorat sau colmatat.
    1. Reglați bypass-ul secțiunii.
    2. Îndepărtați conexiunile de intrare și de ieșire de la supapa de secțiune și îndepărtați orice obstrucții.
    3. Îndepărtați și verificați toate duzele.
    Atunci când opriți secțiunile, are loc o schimbare a presiunii când deplasați comutatorul de agitare în poziția Pornit.
    1. Supapa de bypass de agitare nu este calibrată.
    1. Calibrați supapa de bypass de agitare.
    Atunci când pulverizați cu mai multe secțiuni, presiunea se schimbă atunci când opriți o secțiune.
    1. Supapa de bypass pentru secțiune nu este calibrată pentru duzele de pulverizare selectate.
    1. Calibrați supapa de bypass pentru secțiune.
    La sfârșitul lucrării de pulverizare, în rezervor există mai mult lichid decât era de așteptat.
    1. Necesarul de lichid nu a fost calculat corect
    2. Sistemul de pulverizare nu este calibrat
    1. Consultați tabelul cu duze pentru a determina duza corectă pentru rata de aplicare.
    2. Efectuați o calibrare a debitului și a vitezei.
    Rezervorul de pulverizare rămâne fără lichid în timpul lucrării de pulverizare în mod neașteptat.
    1. Necesarul de lichid nu a fost calculat corect.
    2. Sistemul de pulverizare nu este calibrat.
    1. Consultați tabelul cu duze pentru a determina duza corectă pentru rata de aplicare.
    2. Efectuați o calibrare a debitului și a vitezei.

    Scheme

    Schema sistemului de pulverizare

    g028078