Увод

Ova mašina je vozilo koje služi za prskanje travnjaka i namenjena je za upotrebu od strane stručnih lica, angažovanih operatera kod komercijalnih primena. Prevashodno je projektovana za prskanje dobro održavanih travnjaka u parkovima, na golf terenima, sportskim terenima i na komercijalnim površinama.

Ova mašina je prevashodno projektovana za korišćenje van puteva i nije namenjena za dužu vožnju po javnim putevima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom vaša je odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god su vam potrebni servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Možete mobilnim uređajem da skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g237021

U ovom priručniku se prikazuju potencijalne opasnosti i bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji ukazuje na opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako se ne pridržavate preporučenih mera predostrožnosti.

g000502

U ovom priručniku se koriste 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava da su opšte informacije vredne posebne pažnje.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti za određeni proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljištu prekrivenom šumom, žbunjem ili travom predstavlja kršenje odeljka 4442 ili 4443 Kalifornijskog kodeksa javnih resursa, osim ako je motor opremljen odvodnikom varnica, kao što je definisano u odeljku 4442, održavan u efektivnom radnom stanju ili je motor konstruisan, opremljen i održavan za sprečavanje požara.

Priloženi Priručnik za vlasnika motora se isporučuje sa informacijama u vezi sa propisima Agencije za zaštitu životne sredine u SAD (EPA) i Kalifornijske regulacije za kontrolu emisija izduvnih sistema, održavanje i garanciju. Rezervni delovi se mogu poručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови мотора овог производа садрже хемикалије које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Nepravilno korišćenje ili održavanje od strane operatera može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Ova mašina je projektovana u skladu sa SAE J2258.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod može da dovede do telesne povrede. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

 • Treba da pročitate i shvatite sadržaj ovog Priručnika za operatera pre nego što pokrenete motor.

 • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

 • Koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (LZO) da biste se sačuvali od kontakta sa hemikalijama. Hemijske supstance koje se koriste u sistemu prskalice mogu da budu opasne i toksične.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte koristiti mašinu ako na nju nisu postavljeni svi ispravni štitnici i drugi zaštitni uređaji za bezbednost.

 • Držite se podalje od oblasti pražnjenja mlaznica prskalice i raspršivanja. Neka posmatrači i deca budu van radnog prostora.

 • Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor, izvadite ključ (ako je deo opreme) i pre nego što napustite mesto operatera sačekajte da se sve zaustavi. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje Graphic, koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Ovim priručnikom nisu obuhvaćeni svi priključci koji mogu da adaptiraju mašinu. Za dodatna bezbednosna uputstva pogledajte priručnik za operatera koji je isporučen sa svakim priključkom.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva lako su vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal106-9206
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal133-8062
decal137-4289
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal144-6007
decal133-0382
decal127-3941

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Note: Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa upravljačkim sistemom prskalice, pogledajte Priručnik za operatera koji je isporučen uz sistem.

Important: Ova prskalica se prodaje bez mlaznica za prskanje.Da biste koristili prskalicu, morate da nabavite i montirate mlaznice. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za informacije u vezi sa dostupnim kompletima i dodatnom opremom za sekcije. Nakon što postavite mlaznice i pre prvog korišćenja prskalice, kalibrišite protok prskalice i kalibrišite ventile za zaobilaženje sekcije tako da pritisak i stopa primene ostanu isti za sve sekcije kada isključite jednu ili više sekcija. Pogledajte Kalibracija protoka prskalice i Kalibracija ventila za zaobilaženje sekcije.

Montaža protiv-sifonskog priključka za punjenje

Делови потребни за овај поступак:

Priključak od 90°1
Brza spojnica1
Adapter creva1
Nosač priključka za punjenje1
Zavrtanj sa prirubnicom (5/16 x ¾")1
Protiv-sifonsko crevo1
 1. Postavite nosač priključka za punjenje na rupu sa navojem u rezervoaru i pričvrstite ga zavrtnjem sa prirubnicom (5/16 x ¾") kao što je prikazano na Слика 3.

  g001488
 2. Postavite kraj sa navojem kolenastog priključka od 90° kroz nosač i navrnite na njega brzu spojnicu, pričvršćujući je za nosač (Слика 3).

  Note: Montirajte priključak sa otvorenim krajem usmerenim prema velikom otvoru na nosaču i prema otvoru rezervoara tako da voda pravi luk prema rezervoaru kada je sipate.

 3. Montirajte adapter creva na brzu spojnicu (Слика 3).

 4. Zabravite adapter na mesto okrećući poluge prema adapteru, a zatim ih pričvršćujući rascepkama (Слика 3).

 5. Montirajte protiv-sifonsko crevo kroz veliki otvor na nosaču i na grebenasti kraj kolenastog priključka od 90° (Слика 3).

  Important: Ne produžujte crevo da biste omogućili kontakt sa tečnostima rezervoara.

Преглед производа

g033285
g033286
g204239

Papučica gasa

Papučica gasa (Слика 7) daje vam mogućnost za promenu brzine kretanja prskalice. Pritiskanje papučice povećava brzinu kretanja. Otpuštanje papučice usporava prskalicu i smanjuje brzinu motora na prazan hod.

g023035

Papučica za kvačilo

Pritisnite papučicu za kvačilo do kraja (Слика 7) da biste deaktivirali kvačilo kada pokrećete motor ili menjate brzine. Polako puštajte papučicu kada je menjač u brzini kako biste sprečili bespotrebno habanje menjača i drugih povezanih delova.

Important: Nemojte opterećivati papučicu za kvačilo tokom rada. Morate potpuno da otpustite papučicu za kvačilo ili će kvačilo proklizati – što dovodi do zagrevanja i habanja. Nikada nemojte da koristite kvačilo da biste zadržali mašinu na kosini; tako možete da oštetite kvačilo.

Papučica kočnice

Koristite papučicu kočnice da zaustavite ili usporite prskalicu (Слика 7).

Пажња

Kočnice mogu da se pohabaju ili da se nepravilno podese, što može dovesti do telesne povrede.

Ako možete da pritisnete kočnicu do 2,5 cm iznad poda, podesite ili popravite kočnice.

Parkirna kočnica

Parkirna kočnica je velika poluga sa leve strane sedišta (Слика 8). Aktivirajte parkirnu kočnicu kad god napuštate mesto operatera da biste sprečili slučajno pomeranje prskalice. Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite polugu nagore i unazad. Da biste je deaktivirali, gurnite je unapred i spustite dole. Ako je prskalica parkirana pod nagibom, aktivirajte parkirnu kočnicu i postavite sigurnosne podupirače za blokadu sa donje strane točkova.

g023036

Pomoć za kretanje uzbrdo

Pomoć za kretanje uzbrdo sprečava prskalicu da se prevrne ili trza kada prebacite stopalo sa papučice kočnice na papučicu gasa privremeno održavajući prskalicu na brdovitom terenu. Da biste aktivirali pomoć za kretanje uzbrdo, aktivirajte kvačilo i čvrsto pritisnite papučicu kočnice. Kada se pomoć za kretanje uzbrdo aktivira, pojaviće se ikona pomoći za kretanje uzbrdo na ekranu sistema InfoCenter; pogledajte Vodič za korišćenje softvera prskalice za travnjak Multi Pro 1750. Pomoć za kretanje uzbrdo zadržava mašinu na 2 sekunde nakon što otpustite papučicu kočnice.

Note: Pomoć za kretanje uzbrdo privremeno zadržava mašinu: ne možete da je koristite umesto parkirne kočnice.

Blokada diferencijala

Blokada diferencijala vam omogućava da blokirate zadnju osovinu za povećanje trenja. Blokadu diferencijala (Слика 6) možete da aktivirate dok je prskalica u pokretu. Pomerite ručicu napred i nadesno kako biste aktivirali blokadu.

Note: Možda ćete morati da vozite mašinu unapred dok blago skrećete da biste aktivirali ili deaktivirali blokadu diferencijala.

Пажња

Skretanje sa blokadom diferencijala može dovesti do gubitka kontrole mašine.

Nemojte upravljati sa uključenom blokadom diferencijala kada pravite oštra skretanja ili pri velikim brzinama; pogledajte Korišćenje blokade diferencijala.

Ručica čoka

Ručica čoka je mala ručka iza menjača (Слика 6). Da biste pokrenuli hladan motor, povucite ručicu čoka nagore. Nakon što se motor startuje, regulišite čok da bi motor radio glatko. Čim bude moguće, gurnite ručicu čoka nadole u položaj OFF (isključeno). Toplom motoru je potrebno malo ili mu nije uopšte potrebno prigušivanje čokom.

Menjač

Menjač (Слика 6) ima 5 položaja: 3 brzine za kretanje unapred, položaj NEUTRAL (neutralni) i položaj REVERSE (unazad). Motor se pokreće samo kada je menjač u položaju NEUTRAL (neutralni).

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje (Слика 6) ima 3 položaja: položaj STOP (zaustavljanje), položaj RUN (rad) i položaj START (pokretanje). Okrenite ključ u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj za START (pokretanje) da biste pokrenuli motor i vratite ga u položaj RUN (rad). Okrenite ključ u položaj STOP (zaustavljanje) da biste isključili motor.

Prekidač za prednja svetla

Prebacujte prekidač da biste upravljali prednjim svetlima (Слика 6). Gurnite ga napred da biste uključili svetla i nazad da biste ih isključili.

Prekidač blokade gasa/brzine

Kada je menjač u položaju NEUTRAL (neutralni), možete da koristite papučicu gasa da biste ubrzali motor, zatim pritisnite prekidač ispod ekrana sistema InfoCenter unapred da biste odredili tu brzinu motora. Ovo je neophodno za pokretanje mućkanja hemikalija dok je mašina u stanju mirovanja ili radu sa priključcima kao što je ručna prskalica (Слика 6).

Important: Da bi prekidač radio, menjač mora da bude u položaju NEUTRAL (neutralni), a parkirna kočnica aktivirana.

Uređaj za merenje nivoa goriva

Merač goriva nalazi se na vrhu rezervoara za gorivo, sa leve strane mašine i prikazuje količinu goriva u rezervoaru.

Prekidač glavne sekcije

Prekidač glavne sekcije (Слика 6) nalazi se sa strane konzole i desno od sedišta operatera. On omogućava da pokrenete ili zaustavite prskanje. Pritisnite prekidač da biste omogućili ili onemogućili sistem prskalice.

Prekidači leve, srednje i desne sekcije

Prekidači leve, srednje i desne sekcije nalaze se na upravljačkoj tabli (Слика 6). Prebacite prekidač unapred da biste uključili odgovarajuću sekciju, a unazad da biste je isključili. Kada je prekidač uključen, lampica na prekidaču svetli. Ovi prekidači utiču na sistem prskalice samo kada je prekidač glavne sekcije uključen.

Prekidač pumpe

Prekidač pumpe nalazi se na upravljačkoj tabli desno od sedišta (Слика 6). Prebacite prekidač unapred da biste pokrenuli pumpu ili unazad da biste zaustavili pumpu.

Important: Prekidač pumpe aktivira se samo kada je motor u praznom hodu niske brzine da bi se izbeglo oštećenje pogona pumpe.

Prekidač stope primene

Prekidač stope primene nalazi se na upravljačkoj tabli desno od sedišta (Слика 6). Pritisnite i zadržite prekidač unapred da biste povećali pritisak sistema prskalice ili pritisnite i zadržite unazad da biste smanjili pritisak.

Prekidač nadzora (blokada stope)

Prekidač nadzora nalazi se na upravljačkoj tabli desno od sedišta (Слика 6). Okrenite prekidač u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu u položaj LOCK (blokiranje) da biste onemogućili prekidač stope primene i tako sprečili da neko slučajno promeni stopu primene. Okrenite prekidač u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj UNLOCKED (odblokiranje) da biste omogućili prekidač stope primene.

Prekidači za podizanje strela sekcija

Prekidači za podizanje strela sekcija nalaze se na upravljačkoj tabli i koriste se za podizanje strela spoljašnjih sekcija.

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati beleži ukupan broj sati rada motora. Taj broj prikazan je na prvom ekranu sistema InfoCenter. Merač radnih sati počinje sa radom kada god se ključ okrene u položaj RUN (rad).

Lokacije prekidača obeleživača penom (opciono)

Ako montirate komplet za obeležavanje penom, dodaćete prekidač upravljačkoj tabli za upravljanje njegovim radom. Prskalica je isporučena sa plastičnim čepovima na tim mestima.

Regulacioni ventil (kontrola stope)

Ovaj ventil, koji se nalazi iza rezervoara (Слика 9), upravlja količinom tečnosti usmerene ka sekcijama ili stopom povratka u rezervoar.

g204247

Ventil glavne sekcije

Ventil glavne sekcije (Слика 9) upravlja protokom do merača protoka i ventila sekcije.

Merač protoka

Merač protoka meri stopu protoka tečnosti za potrebe sistema InfoCenter (Слика 9).

Ventili za zaobilaženje sekcije

Ovi ventili služe za uključivanje i isključivanje leve, srednje i desne sekcije (Слика 9).

Ventil za isključivanje zaobilaženja sekcije

Ventil za isključivanje zaobilaženja sekcije preusmerava protok tečnosti sekcije do rezervoara kada isključite datu sekciju. Zaobilaženje sekcije možete da podesite da biste obezbedili da pritisak sekcije ostane konstantan bez obzira na to koliko je sekcija uključeno. Pogledajte Podešavanje ventila za zaobilaženje sekcije.

Ventil za mućkanje

Ovaj ventil se nalazi na zadnjoj strani rezervoara (Слика 9). Kada je mućkanje uključeno, protok se usmerava direktno kroz mlaznice za mućkanje u rezervoaru. Kada je mućkanje isključeno, protok se usmerava direktno kroz usis pumpe.

Merač pritiska

Merač pritiska nalazi se na upravljačkoj tabli (Слика 6). Merač prikazuje pritisak tečnosti u sistemu u jedinicama psi i kPa.

LCD displej sistema InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o vašoj mašini i akumulatoru, kao što su trenutna napunjenost akumulatora, brzina, dijagnostičke informacije i tako dalje (Слика 6).

Za informacije, pogledajte Vodič za korišćenje softvera Multi Pro 1750.

Prigušni ventil za mućkanje

Prigušni ventil za mućkanje koristi se za smanjenje protoka dostupnog za kolo za mućkanje. On pruža dodatni protok za sekcije.

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Težina sa standardnim sistemom prskalice, prazna, bez operatera953 kg
Težina sa standardnim sistemom prskalice, puna, bez operatera1678 kg
Maksimalna bruto težina vozila (GVW) (na ravnom tlu)1814 kg
Ukupna dužina sa standardnim sistemom prskalice343 cm
Ukupna visina sa standardnim sistemom prskalice191 cm
Ukupna visina sa standardnim sistemom prskalice do vrha sekcija sklopljenih u položaj X“246 cm
Ukupna širina sa standardnim sistemom prskalice i sekcijama sklopljenim u položaj X“178 cm
Rastojanje od tla14 cm
Međuosovinsko rastojanje155 cm
Kapacitet rezervoara (uključujući i CE prelivanje od 5%)662 l

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, dostupan je izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro i koji se mogu koristiti sa mašinom. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci i neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalnim propisima se može ograničiti starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znakovima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Prebacite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili položaj PARK (parkiranje) (automatski).

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

  • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

 • Saznajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Ako mašina ne funkcioniše pravilno ili je na bilo koji način oštećena, nemojte je koristiti. Rešite problem pre korišćenja mašine ili priključka.

 • Pobrinite se da svi konektori voda tečnosti budu dotegnuti i da sva creva budu u dobrom stanju pre nego što pustite pritisak u sistem.

Bezbednost goriva

 • Budite veoma pažljivi kada postupate sa gorivom. Zapaljivo je i njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobrenu posudu za gorivo.

 • Nemojte uklanjati poklopac za gorivo ili sipati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte sipati ili ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da upalite motor; izbegavajte da stvarate bilo koji izvor paljenja sve dok ne nestanu isparenja goriva.

Hemijska bezbednost

Hemijske supstance koje se koriste u sistemu prskalice mogu biti opasne i toksične za vas, posmatrače i životinje i mogu da oštete biljke, zemljište i drugu imovinu.

 • Pročitajte informacije o svakoj hemikaliji. Nemojte prihvatati da rukujete ili da radite prskalicom ako ovi podaci nisu dostupni.

 • Pre rada na sistemu prskalice, pobrinite se da sistem bude tri puta ispran i neutralizovan u skladu sa preporukama proizvođača hemijskih supstanci, kao i da svi ventili prođu kroz 3 ciklusa.

 • Proverite da li postoji dovoljno čiste vode i sapuna u blizini i odmah isperite svaku hemikaliju sa kojom budete u kontaktu.

 • Pažljivo pročitajte i poštujte nalepnice sa hemijskim upozorenjem i liste bezbednosnih podataka za sve hemikalije koje se koriste i zaštitite se u skladu sa preporukama proizvođača hemijskih supstanci.

 • Uvek zaštitite svoje telo kada koristite hemikalije. Koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (LZO) da biste se sačuvali od kontakta sa hemikalijama, poput sledećeg:

  • zaštitne naočare, naočare i/ili zaštitni vizir

  • odelo za zaštitu od hemikalija

  • zaštitni respirator ili masku sa filterom

  • rukavice otporne na hemikalije

  • gumene čizme ili drugu odgovarajuću odeću

  • čistu presvlaku, sapun i jednokratne ubruse za čišćenje

 • Prođite adekvatnu obuku pre korišćenja ili rukovanja hemikalijama.

 • Koristite hemikalije koje su odgovarajuće za dati posao.

 • Poštujte uputstva proizvođača hemikalija radi bezbednog korišćenja hemikalija. Ne premašujte preporučenu primenu pritiska u sistemu.

 • Nemojte da dopunjujete, kalibrišete ili čistite mašinu kada u okolini ima ljudi, naročito dece, ili kućnih ljubimaca.

 • Sa hemikalijama rukujte u dobro provetrenom prostoru.

 • Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite u blizini hemikalija.

 • Nemojte čistiti mlaznice prskalice tako što ćete duvati kroz njih ili ih stavljati u usta.

 • Uvek operite ruke i ostale izložene delove tela čim pre nakon završetka rada sa hemikalijama.

 • Držite hemikalije u originalnom pakovanju i čuvajte ih na bezbednom mestu.

 • Odlažite nekorišćene hemikalije i posude za hemikalije na propisan način onako kako nalaže proizvođač opreme i lokalni propisi.

 • Hemikalije i isparenja su opasni; nikada nemojte ulaziti u rezervoar ili stavljati glavu iznad ili u otvor rezervoara.

 • Poštujte lokalne, državne i savezne propise za nanošenje ili prskanje hemikalijama.

Priprema mašine

Proveravanje motornog ulja

Motor je isporučen sa uljem u kućištu motora; međutim, nivo ulja mora da se proveri pre prvog pokretanja motora i nakon rada.

 1. Pozicionirajte mašinu na ravnoj površini.

 2. Izvadite šipku za merenje ulja i obrišite je čistom krpom (Слика 10).

 3. Umetnite šipku za merenje ulja u cev i uverite se da je potpuno ulegla. Izvadite šipku za merenje ulja i proverite nivo motornog ulja.

  g023037
 4. Ako je nivo ulja previše nizak, uklonite čep otvora za punjenje sa poklopca ventila (Слика 10) i sipajte ulje u otvor dok nivo ulja ne dođe do oznake FULL (puno) na šipci za merenje ulja; pogledajte Servisiranje motornog ulja za odgovarajući tip ulja i viskozitet.

  Note: Dodajte ulje polako i proveravajte nivo često tokom ovog postupka. Nemojte ga prepuniti.

 5. Umetnite šipku za merenje ulja da čvrsto ulegne.

Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proveravajte vazdušni pritisak u pneumaticima svakih 8 sati ili na dnevnom nivou.
 • Napunite pneumatike vazduhom do 1,38 bara. Takođe, proverite da li su pneumatici pohabani ili oštećeni.

  Note: Zamenite pohabane ili oštećene pneumatike.

  Dodavanje goriva

  Specifikacije goriva

  Gorivo naftnog poreklaKoristite bezolovni benzin sa oktanskim brojem 87 ili višim ((R+M)/2 metod ocenjivanja).
  Gorivo mešano sa etanolomKoristite mešavinu bezolovnog benzina sa najviše 10% etanola (gasohol) ili 15% MTBE-a (metil tercijarni butil etar) po zapremini je prihvatljivo. Etanol i MTBE nisu isto.
  Benzin sa 15% zapreminskog etanola (E15) nije dozvoljen za korišćenje. Nikada ne koristite benzin koji sadrži više od 10% zapreminskog etanola, kao što je E15 (sadrži 15% etanola), E20 (sadrži 20% etanola) ili E85 (sadrži do 85% etanola). Korišćenje nedozvoljenog benzina može dovesti do problema sa učinkom i/ili oštećenja motora, što možda nije pokriveno garancijom.

  Important: Za bolje rezultate, koristite samo sveže i čisto gorivo (ne starije od 30 dana).

  • Nemojte koristiti benzin koji sadržati metanol.

  • Nemojte čuvati gorivo ni u rezervoaru za gorivo ni u kanisterima preko zime ako ne koristite sredstvo za stabilizaciju goriva.

  • Nemojte sipati ulje u benzin.

  Punjenje rezervoara

  Kapacitet rezervoara za gorivo iznosi približno 19 l.

  Note: Poklopac rezervoara za gorivo sadrži merač koji pokazuje nivo goriva; proveravajte ga redovno.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  2. Očistite područje oko poklopca rezervoara (Слика 11).

   g023038
  3. Uklonite poklopac rezervoara za gorivo.

  4. Napunite rezervoar do približno 2,5 cm ispod vrha rezervoara (dno grla za punjenje).

   Note: Ovaj vazdušni prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva. Nemojte da prepunite rezervoar.

  5. Vratite i pritegnite poklopac rezervoara za gorivo.

  6. Obrišite prosuto gorivo.

  Razrađivanje nove mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 100 сати
 • Da biste omogućili pravilan rad i dug radni vek prskalice, sledite sledeće smernice za prvih 100 radnih sati:
  • Redovno proveravajte nivo motornog ulja i tečnosti i vodite računa o indikatorima pregrevanja bilo koje komponente prskalice.

  • Nakon pokretanja hladnog motora, ostavite ga na približno 15 sekundi da se zagreje pre ubrzavanja.

  • Da biste optimizovali kočioni sistem, ispolirajte (razradite) kočnice na sledeći način:

   1. Naspite 454 l vode u rezervoar.

   2. Pomerite mašinu na otvorenu ravnu površinu.

   3. Mašinu vozite u punoj brzini.

   4. Naglo zakočite.

    Note: Zaustavite mašinu pravolinijski bez blokiranja točkova.

   5. Sačekajte 1 minut da se kočnice ohlade.

   6. Ponovite korake od 3 do 5 još 9 puta.

  • Izbegavajte forsiranje motora.

  • Tokom rada menjajte brzinu prskalice. Izbegavajte brza pokretanja i brza zaustavljanja.

  • Pogledajte za sve posebne provere u kratkim vremenskim intervalima.

  Priprema prskalice

  Odabir mlaznice

  Note: Pogledajte vodič za odabir mlaznice koji je dostupan kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Tela kupole mlaznice mogu da prihvate do 3 različite mlaznice. Da biste izabrali željenu mlaznicu, obavite sledeće:

  1. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno) i postavite prekidač pumpe prskalice u položaj OFF (isključeno).

  3. Okrenite kupolu mlaznica u bilo kom smeru do odgovarajuće mlaznice.

  4. Obavite kalibraciju protoka prskalice; pogledajte Kalibracija protoka prskalice.

  5. Obavite kalibraciju ventila za zaobilaženje sekcije; pogledajte Kalibracija ventila za zaobilaženje sekcije.

  Odabir usisnog filtera

  Standardna oprema: usisni filter gustine sita 50 (plavi)

  Koristite usisni filter da biste utvrdili gustinu sita za mlaznice koje koristite na osnovu hemijskih proizvoda ili rastvora viskoziteta jednakom vodi.

  Tabela usisnog filtera

  Oznaka mlaznice prskalice bojom (stopa protoka)Gustina sita*Oznaka filtera bojom
  Žuta (0,75 l/min)50Plava
  Crvena (1,5 l/min)50Plava
  Smeđa (1,9 l/min)50 (ili 30)Plava (ili zelena)
  Siva (2,3 l/min)30Zelena
  Bela (3 l/min)30Zelena
  Plava (3,8 l/min)30Zelena
  Zelena (5,7 l/min)30Zelena
  *Gustina sita usisnog filtera u ovoj tabeli zasnovana je na hemikalijama ili rastvorima za prskalicu viskoziteta jednakog vodi.

  Important: Kada prskate hemijske proizvode ili rastvore većeg viskoziteta (gušće) sa močivim prahovima, možda će vam biti potrebno grublje sito za opcioni usisni filter; pogledajte Слика 12.

  g214212

  Kada prskate pri većoj stopi primene, razmotrite korišćenje grubljeg sita opcionog usisnog filtera; pogledajte Слика 13.

  g214214

  Odabir potisnog filtera

  Dostupne veličine sita obuhvataju:

  Standardna oprema: usisni filter gustine sita 50 (plavi)

  Koristite potisni filter da biste utvrdili gustinu sita za mlaznice koje koristite na osnovu hemijskih proizvoda ili rastvora viskoziteta jednakom vodi.

  Tabela potisnog filtera

  Oznaka mlaznice prskalice bojom (stopa protoka)Gustina sita*Oznaka filtera bojom
  Kao što je navedeno za nizak viskozitet hemikalija ili rešenja ili niske stope primene100Zelena
  Žuta (0,75 l/min)80Žuta
  Crvena (1,5 l/min)50Plava
  Smeđa (1,9 l/min)50Plava
  Siva (2,3 l/min)50Plava
  Bela (3 l/min)50Plava
  Plava (3,8 l/min)50Plava
  Zelena (5,7 l/min)50Plava
  Kao što je navedeno za visok viskozitet hemikalija ili rešenja ili visoke stope primene30Crvena
  Kao što je navedeno za visok viskozitet hemikalija ili rešenja ili visoke stope primene16Smeđa
  *Gustina sita potisnog filtera u ovoj tabeli zasnovana je na hemikalijama ili rastvorima za prskalicu viskoziteta jednakog vodi.

  Important: Kada prskate hemijske proizvode ili rastvore većeg viskoziteta (gušće) sa močivim prahovima, možda će vam biti potrebno grublje sito za opcioni potisni filter; pogledajteСлика 14.

  g214211

  Kada prskate pri većoj stopi primene, razmotrite korišćenje grubljeg sita opcionog potisnog filtera; pogledajte Слика 15.

  g214240

  Odabir filtera vrha mlaznice (opciono)

  Note: Koristite opcioni filter vrha mlaznice da biste zaštitili vrh mlaznice prskalice i produžili joj radni vek.

  Koristite opcioni filter vrha mlaznice da biste utvrdili gustinu sita za mlaznice koje koristite na osnovu hemijskih proizvoda ili rastvora viskoziteta jednakom vodi.

  Tabela filtera vrha mlaznice

  Oznaka mlaznice prskalice bojom (stopa protoka)Gustina sita filtera*Oznaka filtera bojom
  Žuta (0,75 l/min)100Zelena
  Crvena (1,5 l/min)50Plava
  Smeđa (1,9 l/min)50Plava
  Siva (2,3 l/min)50Plava
  Bela (3 l/min)50Plava
  Plava (3,8 l/min)50Plava
  Zelena (5,7 l/min)50Plava
  *Gustina sita filtera vrha mlaznice u ovoj tabeli zasnovana je na hemikalijama ili rastvorima za prskalicu viskoziteta jednakog vodi.

  Important: Kada prskate hemijske proizvode ili rastvore većeg viskoziteta (gušće) sa močivim prahovima, možda će vam biti potrebno grublje sito za opcioni filter vrha mlaznice; pogledajte Слика 16.

  g214246

  Kada prskate pri većoj stopi primene, razmotrite korišćenje grubljeg sita opcionog filtera vrha mlaznice; pogledajte Слика 17.

  g214245

  Punjenje rezervoara

  Punjenje rezervoara za čistu vodu

  Important: Nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu) u rezervoaru za čistu vodu.

  Note: Rezervoar za čistu vodu se koristi kao izvor čiste vode za spiranje hemikalija sa kože, iz očiju ili drugih površina u slučaju slučajnog izlaganja.

  Rezervoar za čistu vodu uvek napunite čistom vodom pre rukovanja ili mešanja bilo kakvih hemikalija.

  • Da biste napunili rezervoar, odvrnite čep na vrhu rezervoara, napunite rezervoar svežom vodom i vratite čep na mesto (Слика 18).

  • Da biste otvorili slavinu rezervoara za čistu vodu, okrenite polugu na slavini (Слика 18).

  g239015

  Punjenje rezervoara prskalice

  Montirajte opcionu opremu za pripremljenu hemijsku mešavinu za optimalno mešanje i spoljašnju čistoću rezervoara.

  Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

  Important: Pobrinite se da hemikalije koje koristite budu kompatibilne sa materijalom VitonTM (pogledajte oznaku proizvođača; trebalo bi da bude naznačeno ako nije kompatibilna). Upotreba hemikalija koje nisu kompatibilne sa materijalom VitonTM oštetiće O-prstenje na prskalici i dovesti do curenja.

  Important: Proverite pre punjenja rezervoara hemikalijama da li je postavljena odgovarajuća stopa primene.

  1. Pročistite sistem prskalice regeneratorom sistema prskalice tako što ćete ga pustiti kroz sekcije.

  2. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, pomerite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni), isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pobrinite se da drenažni ventil na dnu rezervoara bude zatvoren.

  4. Utvrdite količinu vode potrebnu za mešanje količine potrebne hemikalije kao što je odredio proizvođač hemikalije.

  5. Otvorite poklopac rezervoara prskalice.

   Note: Poklopac rezervoara se nalazi na vrhu središnjeg prostora rezervoara. Da biste ga otvorili, okrenite prednju polovinu poklopca u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i zakrenite ga u otvoren položaj. Možete da uklonite unutrašnje sito za čišćenje. Da biste zatvorili rezervoar, zatvorite poklopac i okrenite prednju polovinu u smeru kretanja kazaljke na satu.

  6. U rezervoar prskalice dodajte ¾ potrebne količine vode preko protiv-sifonskog priključka za punjenje.

   Important: U rezervoaru prskalice uvek koristite svežu čistu vodu. Nemojte da sipate koncentrat u prazan rezervoar.

   g239016
  7. Pokrenite motor i postavite prekidač pumpe u položaj ON (uključeno).

  8. Pritisnite papučicu gasa do poda i postavite prekidač blokade gasa u položaj ON (uključeno).

  9. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno).

  10. Okrenite ventil za mućkanje u položaj ON (uključeno).

  11. Dodajte odgovarajuću količinu koncentrata hemikalije u rezervoar kao što je naveo proizvođač hemikalije.

   Important: Ako koristite močive prahove bez potpunog mućkanja, pomešajte prahove sa malom količinom vode da biste napravili kašasti rastvor pre dodavanja u rezervoar.

  12. Dodajte ostatak vode u rezervoar.

   Note: Radi boljeg mućkanja, smanjite postavku stope primene.

   Important: Nakon prvog punjenja rezervoara, proverite da li ima slobodnog hoda držača rezervoara. Pritegnite ih ako je neophodno.

  Provera držača rezervoara

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite držače rezervoara.
 • Important: Previše zategnuti pričvršćivači držača rezervoara mogu da dovedu do deformisanja i oštećivanja rezervoara i držača.

  Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

  1. Napunite glavni rezervoar vodom.

  2. Proverite da li ima slobodnog hoda između držača rezervoara i rezervoara (Слика 20).

   g028263
  3. Ako su držači rezervoara labavi, pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom i zavrtnjeve na vrhu držača, dok držači ne budu u ravni sa površinom rezervoara (Слика 20).

   Note: Nemojte previše dotegnuti opremu držača rezervoara.

  Kalibracija protoka prskalice

  Pre prvog korišćenja prskalice, ako promenite mlaznice ili prema potrebi, kalibrišite protok prskalice.

  Oprema koju dobavlja operater: štoperica u mogućnosti da meri ± 1/10 sekundi i graduisana posuda u koracima od 50 ml.

  Priprema mašine

  Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

  1. Napunite rezervoar prskalice čistom vodom.

   Note: Pobrinite se da u rezervoaru ima dovoljno vode za obavljanje kalibracije.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu i uključite motor.

  3. Postavite prekidač pumpe u položaj ON (uključeno) i uključite mućkanje.

  4. Pritisnite papučicu gasa dok ne postignete maksimalnu brzinu motora i prebacite blokadu gasa u položaj ON (uključeno).

  Obavljanje testa prikupljanja

  1. Podesite sva 3 prekidača sekcije i prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  2. Okrenite prekidač nadzora (blokade stope) u položaj UNLOCK (odblokiranje).

  3. Pripremite se za obavljanje testa prikupljanja pomoću graduisane posude.

  4. Počnite sa 2,75 bara i koristite prekidač stepena primene da biste podesili pritisak prskalice tako da test prikupljanja daje rezultate navedene u tabeli ispod.

   Note: Ponovite test 3 puta i koristite dobijenu srednju vrednost.

   Boja mlazniceMililitri prikupljeni za 15 sekundiUnce prikupljene za 15 sekundi
   Žuta1896,4
   Crvena37812,8
   Smeđa47316,0
   Siva56719,2
   Bela75725,6
   Plava94632,0
   Zelena141948,0
  5. Kada test prikupljanja dâ količine navedene u tabeli iznad, postavite prekidač nadzora blokade stope u položaj LOCK (blokiranje).

  6. Isključite prekidač glavne sekcije.

  Obavljanje kalibracije protoka prskalice

  1. U sistemu InfoCenter, idite na meni Calibration (Kalibracija) i izaberite opciju FLOW CAL (Kalibracija protoka) na sledeći način:

   Note: Odabir ikone za početni ekran otkazuje kalibraciju u bilo kom trenutku.

   1. Dvaput pritisnite srednje dugme za izbor sistema InfoCenter da biste pristupili menijima.

   2. Otvorite meni kalibracije tako što ćete pritisnuti desno dugme za izbor sistema InfoCenter.

   3. Izaberite opciju FLOW CAL (Kalibracija protoka) tako što ćete istaknuti FLOW CAL i pritisnuti desno dugme za izbor sistema InfoCenter.

   4. U sledećem ekranu unesite poznatu količinu vode koja će biti prskana iz sekcija tokom postupka kalibracije; pogledajte tabelu ispod.

   5. Pritisnite desno dugme za izbor sistema InfoCenter.

  2. Pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite zapreminu protoka u skladu sa tabelom ispod.

   Boja mlazniceLitreAmerički galoni
   Žuta4211
   Crvena8322
   Smeđa10628
   Siva12533
   Bela16744
   Plava20855
   Zelena31483
  3. Uključite prekidač glavne sekcije na 5 minuta.

   Note: Dok mašina prska, displej sistema InfoCenter prikazuje količinu tečnosti koju broji.

  4. Nakon 5 minuta prskanja, izaberite oznaku potvrde pritiskom na srednje dugme sistema InfoCenter.

   Note: Prihvatljivo je ako se prikazani galoni tokom postupka kalibracije ne podudaraju sa poznatom količinom vode unetom u InfoCenter.

  5. Isključite prekidač glavne sekcije.

   Note: Kalibracija je sada gotova.

  Kalibracija brzine prskalice

  Pre prvog korišćenja prskalice, ako promenite mlaznice ili prema potrebi, kalibrišite brzinu prskalice.

  Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

  1. Napunite rezervoar čistom vodom.

  2. Na otvorenom, ravnom, terenu obeležite rastojanje između 45 m i 152 m.

   Note: Kompanija Toro preporučuje obeležavanje 152 m radi dobijanja tačnijih rezultata.

  3. Pokrenite motor i vozite od početka do označenog kraja rastojanja.

   Note: Poravnajte sredinu prednjih točkova sa startnom linijom radi dobijanja najtačnijih rezultata.

  4. U sistemu InfoCenter, idite na meni Calibration (kalibracija) i izaberite opciju SPEED CAL (Kalibracija brzine).

   Note: Odabir ikone za početni ekran otkazuje kalibraciju u bilo kom trenutku.

  5. Odaberite strelicu za nastavak (→) u sistemu InfoCenter.

  6. Pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite označeno rastojanje u sistem InfoCenter.

  7. Prebacite mašinu u prvu brzinu i vozite do kraja označenog rastojanja, pravolinijski sa punim gasom.

  8. Zaustavite mašinu na označenom kraju rastojanja i izaberite oznaku potvrde u sistemu InfoCenter.

   Note: Usporite i polako se zaustavite da vam sredina prednjih točkova bude u ravni sa linijom cilja radi dobijanja najtačnijih rezultata.

   Note: Kalibracija je sada gotova.

  Kalibracija ventila za zaobilaženje sekcije

  Pre prvog korišćenja prskalice, ako promenite mlaznice ili prema potrebi, kalibrišite ventile za zaobilaženje sekcije

  Important: Izaberite otvoren ravan teren za obavljanje ovog postupka.

  Priprema mašine

  Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

  1. Napunite rezervoar prskalice čistom vodom do pola.

  2. Spustite sekcije prskalice.

  3. Pomerite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Postavite 3 prekidača sekcija u položaj ON (uključeno), ali ostavite prekidač glavne sekcije isključenim.

  5. Postavite prekidač pumpe u položaj ON (uključeno) i uključite mućkanje.

  6. Pritisnite papučicu gasa dok ne postignete maksimalnu brzinu motora i prebacite blokadu gasa u položaj ON (uključeno).

  7. U sistemu InfoCenter, idite na meni Calibration (kalibracija) i izaberite opciju TEST SPEED (Ispitna brzina).

   Note: Odabir ikone za početni ekran u bilo kom trenutku otkazuje kalibraciju.

  8. Pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite ispitnu brzinu od 5,6 km/h, a zatim izaberite ikonu početne stranice.

  9. Okrenite prekidač nadzora (blokade stope) u položaj UNLOCK (odblokiranje) i pomerite prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  Podešavanje ventila za zaobilaženje sekcije

  1. Pomoću prekidača stope primene podesite stopu primene u skladu sa tabelom ispod.

   Boja mlazniceSI (metrički) sistemEngleski imperijalni sistemTravnjak
   Žuta159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Crvena319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Smeđa394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Siva478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Bela637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Plava796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Zelena1190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Isključite levu sekciju i podesite dugme za podešavanje zaobilaženja sekcije (Слика 21) dok očitavanje pritiska ne bude na prethodno podešenom nivou (uglavnom 2,75 bara).

   Note: Broj indikatora na dugmetu za zaobilaženje i igla služe samo kao referenca.

   g028047
  3. Uključite levu sekciju i isključite desnu sekciju.

  4. Podesite dugme za podešavanje zaobilaženja desne sekcije (Слика 21) dok očitavanje pritiska ne bude na prethodno podešenom nivou (uglavnom 2,75 bara).

  5. Uključite desnu sekciju i isključite srednju sekciju.

  6. Podesite dugme za podešavanje zaobilaženja srednje sekcije (Слика 21) dok očitavanje pritiska ne bude na prethodno podešenom nivou (uglavnom 2,75 bara).

  7. Isključite sve sekcije.

  8. Isključite pumpu.

   Note: Kalibracija je sada gotova.

  Podešavanje ventila mućkanja i glavnog zaobilaženja

  Položaj dugmeta za podešavanje ventila zaobilaženja mućkanja

  • Ventil za zaobilaženje mućkanja je u potpuno otvorenom položaju kao što je prikazano na Слика 22 deo A.

  • Ventil za zaobilaženje mućkanja je u zatvorenom (0) položaju kao što je prikazano na Слика 22 deo B.

  • Ventil za zaobilaženje mućkanja je u srednjem (podešenom u odnosu na merač pritiska sistema prskalice) položaju kao što je prikazano na Слика 22 deo C.

  g214029

  Kalibracija ventila za zaobilaženje mućkanja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Kalibrišite ventil za zaobilaženje mućkanja.
 • Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

  Izaberite otvoren ravan teren za obavljanje ovog postupka.

  1. Napunite rezervoar prskalice čistom vodom.

  2. Proverite da li je ventil za regulaciju mućkanja otvoren. Ako je bio podešavan, ovaj put ga potpuno otvorite.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu i pokrenite motor.

  4. Postavite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni).

  5. Postavite prekidač pumpe u položaj ON (uključeno).

  6. Pritisnite papučicu gasa da biste postigli maksimalnu brzinu motora i aktivirajte blokadu gasa.

  7. Postavite 3 ventila sekcija u položaj OFF (isključeno).

  8. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  9. Postavite pritisak sistema na MAKSIMUM.

  10. Pritisnite prekidač za mućkanje u položaj OFF (isključeno) i očitajte merač pritiska.

   • Ako očitavanje ostane na 6,9 bara, ventil za zaobilaženje mućkanja je pravilno kalibrisan.

   • Ako merač prikazuje drugo očitavanjem, pređite na sledeći korak.

  11. Podesite ventil za zaobilaženje mućkanja (Слика 23) na zadnjoj strani ventila mućkanja dok očitavanje pritiska na meraču ne prikaže 6,9 bara.

   g028049
  12. Pritisnite prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno), pomerite ručicu gasa u položaj IDLE (prazan hod) i okrenite prekidač za paljenje u položaj OFF (isključeno).

  Podešavanje ventila za zaobilaženje glavne sekcije

  Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

  Note: Podešavanje ventila za zaobilaženje glavne sekcije smanjuje ili povećava protok poslat do mlaznica za mućkanje u rezervoaru kada je prekidač glavne sekcije postavljen u položaj OFF (isključeno).

  1. Napunite ½ rezervoara prskalice čistom vodom.

  2. Pomerite mašinu na otvorenu ravnu površinu.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Postavite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni).

  5. Postavite prekidač pumpe u položaj ON (uključeno).

  6. Postavite prekidač mućkanja u položaj ON (uključeno).

  7. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno).

  8. Povećajte brzinu motora do punog gasa i postavite blokadu gasa u položaj ON (uključeno).

  9. Podesite ručicu za zaobilaženje glavne sekcije da kontroliše količinu mućkanja koje se javlja u rezervoaru (Слика 23).

  10. Smanjite brzinu gasa na prazan hod.

  11. Postavite prekidač mućkanja i prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno).

  12. Isključite mašinu.

  Lociranje pumpe prskalice

  Pumpa prskalice se nalazi ispod sedišta (Слика 24).

  g216323

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater mogu da spreče i snose odgovornost za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči, duge pantalone, izdržljivu neklizajuću obuću i zaštitu za uši. Zavežite dugu kosu i nemojte nositi odeću ili nakit koji vise.

  • Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu kao što je navedeno u odeljku Hemijska bezbednost.

  • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

  • Nemojte upravljati mašinom ako ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili droga.

  • Nemojte voziti nikoga na mašini.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti. Izbegavajte rupe i skrivene opasnosti.

  • Pre pokretanja motora, pobrinite se da budete na mestu operatera, da menjač bude u položaju NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili u položaju PARK (parkiranje) (automatski) i da parkirna kočnica bude aktivirana.

  • Ostanite u sedištu kad god je mašina u pokretu. Držite obe ruke na volanu kad god je to moguće i uvek držite ruke i noge u odeljku za operatera.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Pre kretanja unazad pogledajte nazad i uverite se da nema nikog iza vas. Idite unazad polako.

  • Nikad ne prskajte po ljudima, naročito po deci, ili po kućnim ljubimcima ako su u blizini.

  • Nemojte upravljati mašinom u blizini spusta, kanala ili nasipa. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši.

  • Smanjite brzinu kada upravljate mašinom po neravnom terenu ili u blizini ivičnjaka, rupa i ostalih naglih promena na terenu. Teret može da se pomeri, dovodeći do nestabilnosti mašine.

  • Nagle promene na terenu mogu da dovedu do gubitka kontrole nad volanom, što može da dovede do povreda šake ili ruke. Blago držite volan oko njegovog obima i držite obe ruke dalje od krakova volana.

  • Ako udarite u neki predmet ili osećate neobičnu vibraciju mašine, zaustavite mašinu, isključite motor, uklonite ključ, aktivirajte parkirnu kočnicu i proverite da li ima štete. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Budite dodatno pažljivi tokom upravljanja mašinom po vlažnim površinama, u nepovoljnim vremenskim uslovima, pri većim brzinama ili pod punim opterećenjem. Vreme i razdaljina zaustavljanja se povećavaju u takvim uslovima.

  • Ne dodirujte motor ili izduvni lonac dok motor radi ili odmah nakon isključivanja. Te oblasti mogu da budu toliko tople da izazovu opekotine.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Prebacite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili položaj PARK (parkiranje) (automatski).

   • Isključite pumpu prskalice.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Nikada ne pokrećite motor u području gde su izduvni gasovi zatvoreni.

  • Ne upravljajte mašinom ako postoji opasnost od grmljavine.

  • Koristite isključivo dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro.

  Bezbednost sistema za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

  Note: Za svaku mašinu obuhvaćenu ovim Priručnikom za operatera, kabina koju instalira kompanija Toro je ROPS sistem.

  • Nemojte uklanjati ROPS sistem sa mašine.

  • Vežite sigurnosni pojas i pobrinite se da ga možete brzo otpustiti u hitnom slučaju. Uvek vezujte sigurnosni pojas.

  • Pažljivo proverite zaklone iznad glave i nemojte ih dodirivati.

  • Održavajte sistem za zaštitu od prevrtanja da bude u bezbednom radnom stanju tako što ćete periodično detaljno proveravati da li ima oštećenja i održavati montažne učvršćivače dotegnutim.

  • Održavajte i čistite sigurnosne pojas(eve) prema potrebi.

  • Zamenite sve oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  Bezbednost na nagibu

  Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Za korišćenje mašine na nagibima neophodna je dodatna pažnja.

  • Pregledajte dolenavedena uputstva za potrebe upravljanja mašinom na nagibu i da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom u uslovima koji vladaju tog dana na mestu obavljanja radova. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

  • Utvrdite da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. To ispitivanje uvek obavljajte koristeći zdrav razum i jasno rasuđivanje.

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Krećite se uz i niz nagibe. Izbegavajte nagle promene brzine ili smera. Ako morate da okrenete mašinu, skrećite polako i postepeno nizbrdo, ako je to moguće. Budite pažljivi kada mašinom idete unazad.

  • Nemojte da koristite mašinu kada niste sigurni po pitanju trenja, upravljanja ili stabilnosti.

  • Uklonite ili obeležite prepreke poput rovova, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakrije prepreke. Na neravnom terenu mašina može da se prevrne.

  • Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj površini, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja.

  • Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili ako ivica popusti. Uspostavite bezbednosnu oblast između mašine i opasnosti.

  • Budite dodatno pažljivi kada upravljate mašinom sa priključcima; oni mogu da utiči na stabilnost mašine.

  • Ako motor počne da zastajkuje ili počnete da gubite moment dok se penjete uzbrdo, postepeno pritisnite kočnice i polako vratite mašinu niz brdo.

  • Uvek držite menjač u brzini (ako je primenjivo) kada vozite mašinu niz nagib.

  • Nemojte parkirati mašinu na nagibu.

  • Težina materijala u rezervoaru može da promeni upravljanje mašinom. Da biste izbegli gubitak kontrole i telesnu povredu, sledite ove smernice:

   • Kada radite sa velikim opterećenjem, smanjite brzinu i omogućite dovoljnu razdaljinu kočenja. Nemojte naglo da kočite. Budite dodatno pažljivi na nagibima.

   • Tečni tovar se pomera, naročito prilikom skretanja, kretanja uzbrdo ili nizbrdo, naglih promena brzine ili vožnje po neravnim površinama. Tovar koji se pomera može da dovede do prevrtanja mašine.

  Kopča za radio stanicu

  Koristite kopču za radio stanicu da biste okačili ručni radio prijemnik dok vozite mašinu (Слика 25).

  g317230

  Korišćenje mašine

  Pokretanje motora

  1. Sedite na mesto operatera, umetnite ključ u prekidač za paljenje i okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj RUN (rad).

  2. Pritisnite kvačilo i pomerite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni).

  3. Pobrinite se da prekidač pumpe bude u položaju OFF (isključeno).

  4. Ako je motor hladan, povucite ručicu čoka nagore.

   Important: Nemojte koristiti čok ako je motor zagrejan.

  5. Okrenite ključ u položaj START (pokretanje) dok se motor ne pokrene.

   Important: Nemojte držati ključ u položaju START (pokretanje) duže od 10 sekundi. Ako se motor ne pokrene nakon 10 sekundi, sačekajte 1 minut pre nego što pokušate ponovo. Nemojte pokušavati da gurate ili vučete prskalicu da biste pokrenuli motor.

  6. Kada se motor pokrene, polako gurnite ručicu čoka nadole.

  Vožnja mašine

  1. Otpustite parkirnu kočnicu.

  2. Pritisnite papučicu za kvačilo do kraja.

  3. Prebacite ručicu menjača u prvu brzinu.

  4. Polako puštajte papučicu za kvačilo pritiskajući papučicu gasa.

  5. Kada mašina dobije dovoljno ubrzanja, sklonite stopalo sa papučice gasa, pritisnite papučicu za kvačilo do kraja, prebacite menjač u narednu brzinu i puštajte papučicu za kvačilo pritiskajući papučicu gasa. Ponavljajte proceduru dok se ne postigne željena brzina.

   Important: Uvek prvo zaustavite mašinu pre nego što prebacite brzinu sa kretanja unapred na kretanje unazad ili sa kretanja unazad na kretanje unapred.

   Note: Izbegavajte da motor ne radi duži vremenski period.

   Koristite tabelu ispod kako biste odredili brzinu prazne mašine na 3400 o/min.

   BrzinaOdnosBrzina (km/h)Brzina (m/h)
   166,4:15,63,5
   238,1:19,86,1
   319,6:119,211,9
   R80,7:14,72,9

   Note: Ostavljanje prekidača za paljenje u položaju ON (uključeno) na duži vremenski period bez pokretanja motora će isprazniti akumulator.

   Important: Nemojte pokušavati da gurate ili vučete mašinu da bi se pokrenula. Moglo bi doći do oštećenja pogonskog mehanizma.

  Podešavanje blokade gasa

  Note: Da biste podesili blokadu gasa, parkirna kočnica i pumpa prskalice moraju da budu aktivirani, a menjač u položaju NEUTRAL (neutralni).

  1. Pritisnite papučicu gasa da biste postigli željenu brzinu motora (o/min).

  2. Prebacite prekidač blokade gasa na upravljačkoj tabli u položaj ON (uključeno).

  3. Da biste otpustili blokadu gasa, prebacite prekidač u položaj OFF (isključeno) ili pritisnite papučicu kočnice ili kvačila.

  Podešavanje blokade brzine

  Note: Pre podešavanja blokade brzine, morate da sednete u sedište za operater sa deaktiviranom parkirnom kočnicom, uključenom pumpom i menjačem u brzini.

  1. Pritisnite papučicu gasa da biste ostvarili željenu brzinu motora.

  2. Prebacite prekidač blokade brzine na upravljačkoj tabli u položaj ON (uključeno).

  3. Da biste otpustili blokadu brzine, prebacite prekidač u položaj OFF (isključeno) ili pritisnite papučicu kočnice ili kvačila.

  Zaustavljanje motora

  1. Pritisnite kvačilo i zakočite da biste zaustavili prskalicu.

  2. Povucite polugu parkirne kočnice nagore i unazad da biste je aktivirali.

  3. Pomerite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni).

  4. Okrenite ključ za paljenje u položaj STOP (zaustavljanje).

  5. Izvadite ključ iz prekidača da biste sprečili slučajno paljenje.

  Korišćenje blokade diferencijala

  Blokada diferencijala povećava trenje prskalice blokadom zadnjih točkova tako da se jedan točak ne okreće. Ovo može biti od pomoći kada imate da vučete veliki teret po vlažnom travnjaku ili na klizavim površinama, kada idete uzbrdo i na peskovitim površinama. Važno je zapamtiti da je ovo dodatno trenje ipak namenjeno za privremenu ili ograničenu upotrebu. Njegovo korišćenje ne zamenjuje bezbedan rad na nagibima i sa velikim tovarom, o kojem je već bilo reči.

  Blokada diferencijala čini da se zadnji točkovi okreću istom brzinom. Kada koristite blokadu diferencijala, mogućnost da oštro skrenete je donekle ograničena i pneumatici mogu da oštete travnjak. Blokadu diferencijala koristite samo kada je to neophodno, pri manjim brzinama i samo u prvoj i drugoj brzini.

  Упозорење

  Prevrtanje ili okretanje prskalice na uzbrdici može dovesti do teške povrede.

  • Dodatno trenje koja je dostupno sa blokadom diferencijala može biti dovoljno da vas dovede u opasnu situaciju, kao što je penjanje uz nagib koji je previše strm za okretanje. Pazite kada radite sa uključenom blokadom diferencijala, naročito na strmijim nagibima.

  • Ako je blokada diferencijala uključena kada pravite oštar zaokret pri većim brzinama i unutrašnji zadnji točkovi se odignu od tla, može doći do gubitka kontrole, što bi moglo da dovede do proklizavanja. Blokadu diferencijala koristite samo pri manjim brzinama.

  Rukovanje prskalicom

  Da biste rukovali prskalicom Multi Pro, prvo napunite rezervoar prskalice, zatim primenite sredstvo u radnoj oblasti i na kraju očistite rezervoar. Dovršite sva 3 koraka uzastopno da biste izbegli oštećivanje prskalice. Na primer, nemojte da mešate i dodajete hemikalije u rezervoar prskalice uveče, a zatim da prskate ujutro. To bi moglo da dovede do raslojavanja hemikalija i mogućeg oštećenja komponenti prskalice.

  Пажња

  Hemikalije su opasne i mogu dovesti do telesne povrede.

  • Pročitajte smernice na hemijskim nalepnicama pre rukovanja sa hemikalijama i pratite sve preporuke i mere opreza koje je dao proizvođač.

  • Držite hemikalije podalje od vaše kože. Ukoliko dođe do kontakta, temeljno isperite zahvaćenu površinu sa sapunom i čistom vodom.

  • Nosite naočare i drugu zaštitnu opremu koju je preporučio proizvođač hemikalija.

  Prskalica Multi Pro je posebno projektovana za veliku izdržljivost i dug radni vek. Da bi prskalica ispunila taj cilj, iz posebnih razloga odabrani su različiti materijali za različite lokacije. Nažalost, ne postoji jedinstveni materijal koji je savršen za sve moguće primene.

  Neke hemikalije su agresivnije od drugih, a neke hemikalije reaguju različito sa raznim materijalima. Neki sastojci (npr. močivi prahovi, aktivni ugalj) više su abrazivni, što dovodi do veće stope habanja nego što je uobičajeno. Ako je hemikalija dostupna u formulaciji koja bi pružila produženi radni vek prskalice, koristite tu alternativnu formulaciju.

  Kao i uvek, ne zaboravite da temeljno očistite prskalicu nakon korišćenja. Tako ćete najbolje osigurati dug radni vek vaše prskalice bez problema.

  Prskanje

  Important: Da biste obezbedili da vaš rastvor ostane dobro pomešan, koristite funkciju mućkanja kada god imate rastvor u rezervoaru. Da bi mućkanje funkcionisalo; potrebno je da pumpa bude uključena, a motor da radi u praznom hodu. Ako zaustavite mašinu, a potrebno vam je mućkanje, aktivirajte parkirnu kočnicu, uključite pumpu, pritisnite papučicu gasa do poda i prebacite prekidač blokade gasa u položaj ON (uključeno).

  1. Spustite sekcije u položaj.

  2. Postavite prekidač pumpe prskalice u položaj ON (uključeno).

  3. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno), postavite 3 prekidača sekcija u položaj ON (uključeno).

  4. Odvezite se do lokacije koja treba da se prska.

  5. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno) da biste počeli sa prskanjem.

   Note: Displej sistema InfoCenter prikazuje sekcije kojima prskate.

   Note: Kada se rezervoar skoro isprazni, mućkanje može da dovede do stvaranja pene u rezervoaru. Da biste to sprečili, isključite ventil za mućkanje. Alternativno, u rezervoaru možete da koristite sredstvo protiv stvaranja pene.

  6. Koristite prekidač stope da biste podesili i postavili cilj.

  7. Kada završite sa prskanjem, postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno) da biste isključili sve sekcije, a zatim postavite prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno).

  Pozicioniranje sekcija prskalice

  Prekidači za podizanje strela sekcija na upravljačkoj tabli prskalice omogućavaju vam da pomerate spoljašnje sekcije prskalice između transportnog položaja i položaja za prskanje bez napuštanja sedišta operatera. Uvek kada je moguće, zaustavite mašinu pre promene položaja sekcija prskalice.

  Spuštanje spoljašnjih sekcija prskalice u položaj za prskanje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pomoću prekidača za podizanje strela sekcija spustite spoljašnje sekcije.

   Note: Sačekajte dok se spoljašnje sekcije prskalice ne izvuku potpuno u položaj za prskanje.

  Podizanje spoljašnjih sekcija prskalice u transportni položaj

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pomoću prekidača za podizanje strela sekcija podignite spoljašnje sekcije dok se potpuno ne podignu do nosača sekcija strela za transport formirajući transportni položaj X“, a cilindri za podizanje ne budu potpuno uvučeni.

   Important: Kada spoljašnje sekcije dostignu željeni položaj, otpustite prekidač(e) za podizanje strela sekcija. Pokretanje aktuatora preko mehaničkih graničnika može da ošteti cilindre za podizanje i/ili ostale hidraulične komponente.

   g239336

  Important: Da biste sprečili oštećenje cilindara za podizanje, pobrinite se da aktuatori budu potpuno uvučeni pre transporta mašine.

  Korišćenje transportnih nosača strela sekcija

  Prskalica je opremljena transportnim nosačima strela sekcija koji imaju jedinstvenu bezbednosnu funkciju. U slučaju da sekcija prskalice slučajno dođe u kontakt sa nižim nadzemnim predmetom dok je u transportnom položaju, sekcije prskalice mogu da se izguraju iz transportnih nosača. Ako do toga dođe, sekcije prskalice ostaju u gotovo horizontalnom položaju u zadnjem delu mašine. Dok takvo kretanje neće oštetiti sekcije prskalice, one bi trebalo odmah da se vrate u transportni nosač.

  Important: Sekcije prskalice mogu da se oštete ako ih transportujete u bilo kom drugom položaju, osim u transportnom položaju X“ pomoću transportnih nosača strela.

  Da biste vratili spoljašnje sekcije prskalice nazad u transportni nosač, spustite sekcije prskalice u položaj za prskanje, a zatim ih podignite nazad u transportni položaj. Pobrinite se da cilindri za podizanje budu potpuno uvučeni da bi se sprečilo oštećenje šipke aktuatora.

  Saveti za prskanje

  • Ne preklapajte površine koje ste već naprskali.

  • Vodite računa o začepljenju mlaznica. Zamenite sve pohabane ili oštećene mlaznice.

  • Koristite prekidač glavne sekcije da biste zaustavili prskanje pre nego što zaustavite prskalicu. Kada se zaustavi, koristite ručicu gasa motora da biste održali brzinu motora za pokretanje mućkanja.

  • Dobićete bolje rezultate ako se prskalica kreće dok isključujete sekcije prskalice.

  Otčepljivanje mlaznica

  Ako se mlaznica začepi dok prskate, očistite mlaznicu na sledeći način:

  1. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno), a zatim postavite prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno).

  3. Uklonite začepljenu mlaznicu i očistite je pomoću flašice vode sa rasprskivačem i četkice za zube.

  4. Montirajte mlaznicu.

  Након рада

  Bezbednost nakon rada

  Opšta bezbednost

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Prebacite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili položaj PARK (parkiranje) (automatski).

   • Isključite pumpu prskalice.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nakon što završite sa korišćenjem mašine tog dana, isperite sve ostatke hemikalija sa spoljašnosti mašine i pobrinite se da sistem bude neutralizovan i triput ispran u skladu sa preporukama proizvođača hemikalije i da svi ventili prođu kroz 3 ciklusa; pogledajte odeljak Hemijska bezbednost.

  • Pustite motor da se ohladi pre nego što skladištite mašinu u zatvorenom prostoru.

  • Nikada nemojte skladištiti mašinu ili kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugom uređaju.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da zavrtnji budu dobro pritegnuti.

  • Zamenite sve pohabane i oštećene nalepnice, kao i one koje nedostaju.

  Čišćenje prskalice

  Important: Nemojte koristiti braktičnu ili prerađenu vodu za čišćenje mašine.

  Čišćenje sistema prskalice

  Pražnjenje rezervoara

  1. Zaustavite prskalicu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Locirajte drenažni ventil rezervoara sa leve strane mašine, ispred rezervoara za gorivo (Слика 27).

   g237187
  3. Podignite ventil i pomerite ga ka unutrašnjosti dok montažni zavrtnjevi ventila ne napuste proreze u nosaču drenažnog ventila i pomerite ventil unazad (Слика 27).

  4. Poravnajte kraj ventila sa posudom za pražnjenje i okrenite ručicu ventila u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu u otvoreni položaj (Слика 27).

  5. Kada se rezervoar potpuno isprazni, okrenite ručicu drenažnog ventila u zatvoreni položaj i sklopite ventil u nosač drenažnog ventila (Слика 27).

   Important: Hemikalije iz rezervoara prskalice odložite u skladu sa lokalnim propisima i uputstvima proizvođača materijala.

  Čišćenje internih komponenti prskalice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite prskalicu. Tokom postupka ispiranja, povećajte brzinu pumpe da biste otvorili rasteretni ventil; čišćenje ventila i creva od ostataka tečnosti.
 • Important: Kada čistite prskalicu koristite samo čistu vodu.

  Important: Uvek morate da ispraznite i isperete prskalicu, uključujući i montirane priključke prskalice, odmah nakon svake upotrebe. Ako ne isperete i ne očistite prskalicu, može doći do sasušivanja hemikalija i začepljenja vodova, filtera, ventila, tela mlaznica, pumpe i ostalih komponenti.

  Koristite odobreni komplet za čišćenje i ispiranje ove mašine. Obratite se vašem ovlašćenom Toro distributeru za više informacija.

  Note: Preporuke i uputstva koja slede podrazumevaju da komplet za ispiranje kompanije Toro nije montiran.

  Očistite sistem prskalice i svu montiranu dodatnu opremu prskalice nakon svake sesije prskanja. Da biste potpuno očistili sistem prskalice, morate da ga isperete 3 puta.

  1. Napunite rezervoar sa barem 190 l čiste vode i zatvorite poklopac.

  2. Kada prvi i drugi put ispirate sistem, po potrebi možete vodi da dodate sredstvo za čišćenje/neutralizaciju.

   Note: Za poslednje ispiranje koristite samo čistu vodu.

  3. Spustite spoljašnje sekcije prskalice u položaj za prskanje.

  4. Pokrenite motor, postavite prekidač pumpe prskalice u položaj ON (uključeno) i pritisnite papučicu gasa da biste povećali brzinu motora.

  5. Postavite prekidač mućkanja u položaj ON (uključeno).

  6. Prekidačem stope primene povećajte pritisak na visoku postavku.

  7. Postavite pojedinačne prekidače sekcija i prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  8. Proverite mlaznice da biste bili sigurni da sve pravilno prskaju.

  9. Omogućite vodi u rezervoaru da pravilno prska kroz mlaznice.

  10. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno), postavite prekidač mućkanja i prekidač pumpe prskalice u položaj OFF (isključeno) i isključite motor.

  11. Ponovite korake od 1 do 10 barem još 2 puta da biste bili sigurni da je sistem prskalice potpuno očišćen.

   Important: Morate da obavite 3 ciklusa ispiranja da biste bili sigurni da su sistem i dodatna oprema prskalice potpuno čisti, čime sprečavate oštećenje sistema.

  Čišćenje spoljnih komponenti prskalice

  1. Očistite usisne i potisne filtere; pogledajte Čišćenje usisnog filtera i Čišćenje potisnog filtera.

   Important: Ako ste koristili močive praškaste hemikalije, očistite sito nakon svakog punjenja rezervoara.

  2. Baštenskim crevom saperite spoljašnost prskalice čistom vodom.

  3. Uklonite mlaznice i ručno ih očistite.

   Note: Zamenite sve oštećene ili pohabane mlaznice.

   Note: Ako vaša mašina ima opcione filtere mlaznica, očistite ih pre montiranja mlaznica; pogledajte Čišćenje opcionih filtera mlaznica.

  Čišćenje usisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite usisni filter.Očistite usisni filter (češće kada koristite močive prahove).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Na vrhu rezervoara prskalice, uklonite osigurač koji pričvršćuje priključak creva spojenog sa velikim crevom iz kućišta filtera (Слика 28).

   g033577
  3. Uklonite crevo i priključak creva sa kućišta filtera (Слика 28).

  4. Izvucite sito usisa iz kućišta filtera u rezervoaru (Слика 29).

   g033578
  5. Očistite usisni filter čistom vodom.

   Important: Zamenite filter ako je oštećen ili ne može da se očisti.

  6. Umetnite usisni filter u kućište filtera dok potpuno ne nalegne.

  7. Poravnajte crevo i priključak creva sa kućištem filtera na gornjem delu rezervoara i spojite priključak i kućište osiguračem kojeg ste uklonili u koraku 2.

  Čišćenje potisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite potisni filter.Očistite potisni filter (češće kada koristite močive prahove).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod potisnog ventila (Слика 30).

   g033293
  3. Okrenite čep za pražnjenje u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite ga sa posude potisnog filtera (Слика 30).

   Note: Sačekajte da se posuda potpuno isprazni.

  4. Okrenite posudu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite glavu filtera (Слика 30).

  5. Uklonite element potisnog filtera (Слика 30).

  6. Očistite element potisnog filtera čistom vodom.

   Important: Zamenite filter ako je oštećen ili ne može da se očisti.

  7. Proverite da li su zaptivka čepa za drenažu (nalazi se ispod posude) i zaptivka posude (nalazi se ispod glave filtera) oštećene i pohabane (Слика 30).

   Important: Zamenite oštećenu i pohabanu zaptivku čepa, posude ili obe.

  8. Postavite element potisnog filtera u glavu filtera (Слика 30).

   Note: Pobrinite se da element filtera bude čvrsto spojen sa glavom filtera.

  9. Postavite posudu na glavu filtera i pritegnite je rukom (Слика 30).

  10. Sastavite čep za pražnjenje sa priključkom na dnu posude i pritegnite čep rukom (Слика 30).

  Čišćenje opcionih filtera mlaznica

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite mlaznicu sa kupole prskalice (Слика 31).

   g209504
  3. Uklonite filter mlaznice (Слика 31).

  4. Očistite filter mlaznice čistom vodom.

   Important: Zamenite filter ako je oštećen ili ne može da se očisti.

  5. Montirajte filter mlaznice (Слика 31).

   Note: Pobrinite se da filter potpuno nalegne.

  6. Montirajte mlaznicu na kupolu prskalice (Слика 31).

  7. Ponovite korake od 2 do 6 za ostale mlaznice prskalice.

  Čišćenje tela mlaznice i dijafragme kontrolnog ventila

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Očistite telo mlaznice i dijafragmu kontrolnog ventila.Očistite telo mlaznice i dijafragmu kontrolnog ventila ako primetite da mlaznice kaplju nakon isključivanja sekcije.
  1. Okrenite poklopac dijafragme u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite poklopac sa tela mlaznice (Слика 32).

   g239582
  2. Uklonite dijafragmu kontrolne mlaznice sa poklopca ili tela mlaznice (Слика 32).

  3. Očistite poklopac, dijafragmu i telo mlaznice čistom vodom (Слика 32).

  4. Sastavite dijafragmu sa poklopcem sa ispupčenjem dijafragme okrenutim prema poklopcu (Слика 32).

   g239583
  5. Sastavite poklopac i dijafragmu sa telom mlaznice i pritegnite rukom (Слика 32).

  6. Ponovite korake od 1 do 5 za ostale mlaznice prskalice.

  Regenerisanje sistema prskalice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Regenerišite sistem prskalice nakon svakodnevne upotrebe.
 • Specifikacija regeneratora

  Specifikacija regeneratora: propilen glikol netoksični RV antifriz“ sa inhibitorom korozije

  Important: Koristite samo propilen glikol sa inhibitorom korozije. Nemojte da koristite reciklirani propilen glikol. Nemojte da koristite antifriz na bazi etilen glikola.Nemojte da koristite propilen glikol sa dodatim rastvorivim alkoholima (metanol, etanol ili izopropanol) ili slanim rastvorima.

  Priprema regeneratora

  1. Pomerite mašinu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Dodajte regenerator u rezervoar na sledeći način:

   • Za propilen glikol RV antifriz koji je spreman za upotrebu (već pomešan) – u rezervoar dodajte 38 litara propilen glikola RV antifriza.

   • Za koncentrisani propilen glikol RV antifriz, obavite sledeće korake:

    1. Dodajte 38 litara mešavine propilen glikola RV antifriza i vode u rezervoar prskalice. Pripremite mešavinu antifriza prema uputstvu proizvođača za koncentraciju označenu sa najmanje -45 °C.

     Important: Kada čistite prskalicu koristite samo čistu vodu.

    2. Pokrenite motor i postavite prekidač pumpe prskalice u položaj ON (uključeno).

    3. Pritisnite papučicu gasa da biste povećali brzinu motora.

    4. Postavite prekidač mućkanja u položaj ON (uključeno).

     Sačekajte da rastvor regeneratora i vode cirkuliše 3 minuta ili duže.

  Prskanje regeneratora

  Preporučena alatka: providna posuda za prihvat.

  1. Pomerite mašinu na površinu za ispuštanje i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Spustite spoljašnje strele sekcija.

  3. Postavite levi, srednji i desni prekidač sekcija i prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  4. Ostavite sistem prskalice da prska dok mlaznice ne isprazne regenerator.

   Note: Većina propilen glikol RV antifriza je obojena roze bojom. Koristite posudu za prihvat da biste uzorkovali ispust prskalice na nekoliko mlaznica.

  5. Isključite prekidač glavne sekcije, 3 prekidača sekcija, prekidač mućkanja, prekidač pumpe prskalice i motor.

  Transportovanje prskalice

  Koristite prikolicu ili kamion kada pomerate mašinu na velikim rastojanjima.

  • Koristite rampe pune širine za utovar mašine na kamion ili prikolicu.

  • Vežite sekcije prskalice za transportne nosače strela sekcija.

  • Čvrsto privežite mašinu za transportno vozilo; Слика 34 ilustruje alke za vezivanje mašine.

  g216272

  Vuča prskalice

  U hitnom slučaju možete vući prskalicu na kratkoj udaljenosti. Ipak, ne preporučujemo da to primenjujete kao standardnu proceduru.

  Упозорење

  Vučenje pri prevelikim brzinama bi moglo da dovede do gubitka kontrole upravljanja, a time i do telesne povrede.

  Nikada nemojte vući prskalicu pri brzinama većim od 8 km/h.

  Vuča prskalice je posao za 2 osobe. Ako morate da pomerite mašinu na neko značajno rastojanje, transportujte je na kamionu ili prikolici; pogledajte Transportovanje prskalice.

  1. Pričvrstite vučnu sajlu za ram.

  2. Postavite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) i otpustite parkirnu kočnicu.

  3. Prskalicu vucite pri brzini manjoj od 8 km/h.

  Одржавање

  Note: Preuzmite besplatan primerak šeme na lokaciji www.Toro.com tako što ćete potražiti svoju mašinu na vezi za priručnike na početnoj stranici.Za više informacija o sistemu prskalice pogledajte šemu sistema prskalice u .

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Prebacite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili položaj PARK (parkiranje) (automatski).

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Dozvolite samo kvalifikovanom i ovlašćenom osoblju da održava, popravlja, podešava i proverava mašinu.

  • Pre obavljanja bilo kakvih radova održavanja, temeljno očistite i isperite prskalicu; pogledajte odeljak Hemijska bezbednost.

  • Hemikalije koje se koriste u sistemu prskalice mogu biti opasne i toksične za vas, posmatrače, životinje, biljke, zemljište ili drugu imovinu.

   • Pažljivo pročitajte i poštujte nalepnice sa hemijskim upozorenjem i liste bezbednosnih podataka za sve hemikalije koje se koriste i zaštitite se u skladu sa preporukama proizvođača hemijskih supstanci.

   • Uvek zaštitite kožu kada ste u blizini hemikalija. Koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (LZO) da biste se sačuvali od kontakta sa hemikalijama, uključujući sledeće:

    • zaštitne naočare, naočare i/ili zaštitni vizir

    • odelo za zaštitu od hemikalija

    • zaštitni respirator ili masku sa filterom

    • rukavice otporne na hemikalije

    • gumene čizme ili drugu odgovarajuću odeću

    • čistu presvlaku, sapun i jednokratne ubruse za čišćenje

   • Nemojte prihvatati da rukujete ili da radite prskalicom ako podaci o hemijskoj bezbednosti nisu dostupni.

   • Nemojte da dopunjujete, kalibrišete ili čistite mašinu kada u okolini ima ljudi, naročito dece, ili kućnih ljubimaca.

   • Sa hemikalijama rukujte u dobro provetrenom prostoru.

   • Neka čista voda bude dostupna, naročito kada punite rezervoar za prskanje.

   • Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite u blizini hemikalija.

   • Nemojte čistiti mlaznice prskalice tako što ćete duvati kroz njih ili ih stavljati u usta.

   • Uvek operite ruke i ostale izložene delove tela čim pre nakon završetka rada sa hemikalijama.

   • Hemikalije i isparenja su opasni; nikada nemojte ulaziti u rezervoar ili stavljati glavu iznad ili u otvor rezervoara.

  • Kako biste obezbedili da čitava mašina bude u dobrom stanju, neka sva čvrsta oprema bude propisno dotegnuta.

  • Da biste smanjili mogućnost požara, održavajte prostor oko motora čistim i bez suvišnog maziva, hemikalija, trave, lišća i prljavštine.

  • Ako morate da pokrenete motor kako bi se obavila neka servisna podešavanja, držite šake, stopala, odeću i sve delove tela podalje od pokretnih delova. Udaljite svakog.

  • Nemojte podešavati brzinu kretanja mašine. Da bi se osigurala bezbednosti i tačnost, prepustite ovlašćenom distributeru kompanije Toro da proveri brzinu kretanja.

  • Ako je mašini potrebna veća popravka ili vam je potrebna tehnička pomoć, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  • Modifikovanje ove mašine na bilo koji način može uticati na rad, učinak, trajnost ili svrhu mašine i dovesti do povrede ili smrti. Takva upotreba bi mogla da poništi garanciju na proizvod.

  • Kada radite ispod mašine, oslonite mašinu na stalke za dizalicu.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje.
 • Proverite filter za vazduh za kanister.
 • Zamenite kanister filter sa aktivnim ugljem.
 • Након првих 100 сати
 • Da biste omogućili pravilan rad i dug radni vek prskalice, sledite sledeće smernice za prvih 100 radnih sati:
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proveravajte vazdušni pritisak u pneumaticima svakih 8 sati ili na dnevnom nivou.
 • Proverite držače rezervoara.
 • Proverite mrežicu motora.
 • Proverite motorno ulje.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Након сваке употребе
 • Očistite prskalicu. Tokom postupka ispiranja, povećajte brzinu pumpe da biste otvorili rasteretni ventil; čišćenje ventila i creva od ostataka tečnosti.
 • Očistite usisni filter.Očistite usisni filter (češće kada koristite močive prahove).
 • Očistite potisni filter.Očistite potisni filter (češće kada koristite močive prahove).
 • Regenerišite sistem prskalice nakon svakodnevne upotrebe.
 • Сваких 50 сати
 • Podmažite pumpu.
 • Očistite i podmažite penasti element prečišćivača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Proverite spojeve kablova akumulatora.
 • Proverite nivo elektrolita u akumulatoru.
 • Сваких 100 сати
 • Podmažite sve mazalice.
 • Podmažite šarke sekcije.
 • Očistite mrežicu motora(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Zamenite motorno ulje(češće kada se rad odvija pod velikim opterećenjem ili na visokim temperaturama).
 • Zamenite filter za motorno ulje.
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Proverite stanje i habanje pneumatika.
 • Proverite uvlačenje prednjih točkova.
 • Proverite kočnice.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite papirni element prečišćivača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Zamenite svećice.
 • Proverite filter za vazduh za kanister.
 • Zamenite kanister filter sa aktivnim ugljem.
 • Proverite podešenje sajle za diferencijalnu blokadu.
 • Proverite parkirnu kočnicu.
 • Proverite tečnost za diferencijal / hidrauličnu tečnost.
 • Proverite sva creva i priključke da li su oštećeni i pravilno priključeni.
 • Očistite merač protoka(češće ako ste koristili močive prahove).
 • Сваких 400 сати
 • Obavite sve procedure godišnjeg održavanja naveden u priručniku za operatera motorom.
 • Proverite vodove goriva.
 • Ispraznite i očistite rezervoar.
 • Zamenite usisni filter.
 • Zamenite potisni filter.
 • Proverite dijafragme pumpe i zamenite ih ako je neophodno(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Proverite kontrolne ventile pumpe i zamenite ih ako je neophodno(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Proverite najlonske okretne rukavce.
 • Сваких 800 сати
 • Zamenite tečnost za diferencijal / hidrauličnu tečnost i očistite sito.
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Годишње
 • Kalibrišite ventil za zaobilaženje mućkanja.
 • Očistite telo mlaznice i dijafragmu kontrolnog ventila.Očistite telo mlaznice i dijafragmu kontrolnog ventila ako primetite da mlaznice kaplju nakon isključivanja sekcije.
 • Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnika motora.

  Kontrolna lista za dnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu za rutinsko korišćenje.

  Stavka održavanja koju treba proveritiZa nedelju:
  Pon.Uto.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite rad kočnice i parkirne kočnice.       
  Proverite rad birača smera kretanja.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo motornog ulja.       
  Proverite nivo ulja u diferencijalu.       
  Pregledajte filter za vazduh.       
  Pregledajte rashladna rebra motora.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.       
  Proverite neobičnu buku pri radu.       
  Proverite pritisak u gumama.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite rad gasa.       
  Očistite usisno sito.       
  Proverite uvlačenje točkova.       
  Podmažite sve mazalice.1       
  Popravite oštećenu farbu.       

  1Odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval

  Označavanje problematičnih područja

  Inspekciju obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvih radova održavanja izvadite ključ iz paljenja i skinite kablove sa svećica. Gurnite kablove na stranu da ne bi slučajno došli u dodir sa svećicama.

  Поступци предодржавања

  Podizanje prskalice

  Kad god pokrenete motor za rutinsko održavanje i/ili dijagnostiku motora, pobrinite se da zadnji točkovi prskalice budu 2,5 cm iznad tla sa zadnjom osovinom podignutom na podupirače.

  Опасност

  Prskalica na dizalici može biti nestabilna i skliznuti sa dizalice, povredivši svakoga ko je ispod nje.

  • Ne pokrećite motor dok je prskalica na dizalici.

  • Uvek uklonite ključ iz paljenja pre nego što siđete sa prskalice.

  • Blokirajte točkove kada je prskalica na dizalici.

  Mesto za dizalicu na prednjem delu prskalice se nalazi ispod prednjeg, centralnog nosača rama (Слика 35 deo A). Mesto za dizalicu na zadnjem delu prskalice se nalazi ispod zadnjeg nosača rama, iza zadnjih alki za vezivanje (Слика 35 deo B).

  g028108

  Подмазивање

  Podmazivanje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Podmažite sve mazalice.
 • Vrsta sredstva za podmazivanje: litijumova mast br. 2

  Pogledajte Слика 36 za lokacije podmazivanja.

  g216476
  1. Obrišite mazalicu za podmazivanje tako da ne nanesete prljavštinu ili otpad u ležaj ili čauru.

  2. Upumpajte mazivo u ležaj ili čauru.

  3. Obrišite suvišno mazivo.

  Podmazivanje pumpe prskalice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite pumpu.
 • Vrsta sredstva za podmazivanje: Mobil XHP 461

  1. Podignite prskalicu; pogledajte Podizanje prskalice.

  2. Locirajte pumpu prskalice.

   Note: Pumpa se nalazi ispod sedišta; pogledajte Lociranje pumpe prskalice.

  3. Obrišite 2 udaljene mazalice (Слика 37 deo A i Слика 37 deo B).

   g216324g216325
  4. Upumpajte mazivo u svaku udaljenu mazalicu (Слика 37 deo A i Слика 37 deo B).

  5. Obrišite suvišno mazivo.

  Podmazivanje šarki sekcije

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Podmažite šarke sekcije.
 • Important: Ako je odeljak šarke opran vodom, obrišite vodu i otpatke sa sklopa šarke i nanesite sveže mazivo.

  Vrsta sredstva za podmazivanje: litijumova mast br. 2

  1. Obrišite mazalice tako da strana tela ne mogu da prodru u ležaj ili čauru.

  2. Upumpajte mazivo u ležaj ili čauru na svakom priključku (Слика 38).

   g002014
  3. Obrišite suvišno mazivo.

  4. Ponovite postupak za svaku obrtnu tačku sekcija.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  Ugasite motor pre nego što proverite ulje ili dolijete ulje u kućište radilice.

  Provera mrežice usisa vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite mrežicu motora.
 • Сваких 100 сати
 • Očistite mrežicu motora(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Svakodnevno ili pre svake upotrebe proverite i po potrebi očistite mrežicu usisa vazduha ispred motora.

  Servisiranje prečišćivača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Očistite i podmažite penasti element prečišćivača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite papirni element prečišćivača vazduha(češće u prljavim i prašnjavim uslovima).
 • Uklanjanje penastog i papirnog elementa

  1. Aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite pumpu, isključite motor i uklonite ključ za paljenje.

  2. Otpustite polugu iza sedišta i podignite sedište unapred.

  3. Očistite oko prečišćivača vazduha kako biste sprečili da prljavština uđe u motor i izazove oštećenje (Слика 39).

   g001980
  4. Otpustite dugme na poklopcu prečišćivača vazduha i uklonite poklopac (Слика 39).

  5. Pažljivo svucite penasti element sa papirnog elementa (Слика 39).

  6. Uklonite navrtku poklopca i uklonite poklopac i papirni element (Слика 39).

  Čišćenje penastog elementa

  1. Penasti element operite u tečnom sapunu i toploj vodi.

  2. Kada je element čist, temeljno ga isperite.

  3. Element osušite ceđenjem u čistu krpu.

  4. Nanesite od 30 ml do 59 ml ulja na element (Слика 40).

   Important: Zamenite penasti element ako je pokidan ili istrošen.

   g001981
  5. Stisnite element da se ulje rasporedi.

  Provera papirnog elementa

  Pregledajte papirni element da proverite ima li znakova kidanja, masnog filma, oštećenja gumene zaptivke, prekomerne prljavštine ili drugih oštećenja (Слика 41). Ako bilo koje od tih stanja postoji, zamenite filter.

  Important: Nemojte čistiti papirni element komprimovanim vazduhom ili tečnostima poput rastvarača, benzina ili kerozina.

  g001982

  Important: Da biste sprečili oštećenje motora, uvek koristite motor sa kompletno postavljenim penastim i papirnim sklopom prečišćivača vazduha.

  Postavljanje penastih i papirnih elemenata

  1. Pažljivo navucite penasti element na papirni element prečišćivača vazduha (Слика 39).

  2. Navucite prečišćivač vazduha i poklopac na dugu šipku.

  3. Montirajte navrtku poklopca na poklopac i rukom je pritegnite (Слика 39).

   Note: Pobrinite se da gumena zaptivka bude u ravni sa osnovom i poklopcem prečišćivača vazduha.

  4. Montirajte poklopac i dugme prečišćivača vazduha (Слика 39).

  5. Zatvorite i zabravite sedište.

  Servisiranje motornog ulja

  Kapacitet kućišta motora iznosi 2,0 l sa filterom.

  Koristite visokokvalitetno motorno ulje koje ispunjava sledeće specifikacije:

  • Neophodni API nivo klasifikacije: SJ ili više.

  • Prvi izbor ulja: SAE 10W30 (iznad -18 °C)

  • Alternativno ulje: SAE 5W30 (ispod 0 °C)

  Motorno ulje Toro Premium Engine Oil viskoznosti 10W30 ili 5W30 je dostupno kod distributera. Pogledajte Katalog delova za brojeve delova.

  Proveravanje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite motorno ulje.
 • Сваких 400 сати
 • Obavite sve procedure godišnjeg održavanja naveden u priručniku za operatera motorom.
 • Motor je isporučen sa uljem u kućištu motora; međutim, morate da proverite nivo ulja pre prvog pokretanja motora i nakon rada.

  1. Pozicionirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Izvadite šipku za merenje ulja i obrišite je čistom krpom (Слика 42). Umetnite šipku za merenje ulja u cev i uverite se da je potpuno ulegla. Izvadite šipku za merenje ulja i proverite nivo motornog ulja.

   g023037
  3. Ako je nivo ulja previše nizak, uklonite čep otvora za punjenje sa poklopca ventila (Слика 42) i sipajte ulje u otvor dok nivo ulja ne dođe do oznake FULL (puno) na šipci za merenje ulja. Dodajte ulje polako i proveravajte nivo često tokom ovog postupka. Nemojte ga prepuniti.

  4. Umetnite šipku za merenje ulja da čvrsto ulegne.

  Zamena motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje(češće kada se rad odvija pod velikim opterećenjem ili na visokim temperaturama).
  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta. Rad motora zagreva ulje da bi se bolje ispustilo.

  2. Pozicionirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otpustite polugu iza sedišta i podignite sedište unapred.

   Пажња

   Komponente ispod sedišta su vruće ako je prskalica radila. Ako dodirnite vruće komponente, možete dobiti opekotine.

   Ostavite prskalicu da se ohladi pre obavljanja radova održavanja ili dodirivanja komponenti ispod poklopca motora.

  4. Postavite posudu ispod drenažnog otvora za ulje.

  5. Uklonite čep za drenažu (Слика 43).

   g023045
  6. Kada ulje potpuno iscuri, vratite čep za drenažu na mesto i pritegnite ga momentom od 13,6 N∙m.

  7. Iskorišćeno ulje odložite u sertifikovani centar za reciklažu.

  8. Polako sipajte približno 80% navedene količine ulja u cev za punjenje ulja (Слика 42).

  9. Proverite nivo ulja.

  10. Polako dodajte još ulja da nivo ulja stigne do oznake FULL (puno) na šipci za merenje ulja.

   Important: Prepunjavanje kućišta motora uljem može dovesti do oštećenja motora.

  Zamena filtera za motorno ulje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Zamenite filter za motorno ulje.
  1. Ispustite ulje iz motora; pogledajte Zamena motornog ulja, korake od 1 do 7.

  2. Uklonite filter za ulje (Слика 43).

  3. Obrišite površinu zaptivke adaptera filtera.

  4. Nanesite tanak sloj novog ulja na gumeni zaptivač na zamenskom filteru.

  5. Montirajte zamenski filter za ulje na adapter filtera. Okrenite filter za ulje u smeru kretanja kazaljke na satu dok gumena zaptivka ne dođe u kontakt sa adapterom filtera, a zatim je dotegnite još za ½ kruga (Слика 43).

  6. Napunite kućište motora odgovarajućim tipom novog ulja; pogledajte Zamena motornog ulja, korake od 8 do 10.

  7. Iskorišćeni filter za ulje odložite u sertifikovani centar za reciklažu.

  Zamena svećica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Zamenite svećice.
 • Vrsta: Champion RC-12YC (ili ekvivalentna)

  Vazdušni zazor: 0,76 mm

  Pre postavljanja svećica se pobrinite da vazdušni razmak između centralne i bočnih elektroda bude ispravan. Koristite ključ za svećice za skidanje i postavljanje svećica i alat za razdvajanje ili merni list za proveru i podešavanje vazdušnog zazora.

  Skidanje svećica

  1. Pozicionirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Otpustite polugu iza sedišta i podignite sedište unapred.

  3. Skinite kablove sa svećica (Слика 44).

  4. Očistite oko svećica da biste sprečili da prljavština upadne u motor i potencijalno izazove oštećenje.

  5. Uklonite svećice i metalne podloške.

   g001985

  Provera svećica

  1. Pogledajte u središte svećica (Слика 45).

   Note: Ako vidite svetlosmeđi ili sivi sloj na izolatoru, motor radi pravilno. Crni sloj na izolatoru obično znači da je čistač vazduha prljav.

   Important: Nemojte čistiti svećice. Uvek zamenite svećicu ako ima crni premaz, istrošene elektrode, uljni film ili pukotine.

  2. Proverite zazor između centralne i bočne elektrode (Слика 45) i savijte bočnu elektrodu ako zazor nije odgovarajući.

   g000533

  Postavljanje svećica

  1. Montirajte svećice i metalne podloške.

  2. Pritegnite svećice od 24,4 N·m do 29,8 N·m.

  3. Postavite kablove na svećice (Слика 44).

  4. Zatvorite i zabravite sedište.

  Одржавање система за гориво

  Zamena filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Сваких 400 сати
 • Proverite vodove goriva.
  1. Aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite pumpu, isključite motor i uklonite ključ za paljenje.

  2. Otpustite polugu iza sedišta i podignite sedište unapred.

  3. Otpustite stezaljke sa creva na svakoj strani filtera za gorivo da biste sprečili curenje goriva iz creva kada uklonite filter.

  4. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtera.

  5. Stisnite krajeve stezaljki za crevo i povucite ih od filtera (Слика 46).

  6. Skinite filter sa cevovoda za gorivo.

   g001986
  7. Postavite novi filter i pomerite stezaljke za crevo do filtera.

   Pobrinite se da strelica za smer toka bude usmerena ka motoru.

  Servisiranje kanistera

  Proveravanje filtera za vazduh za kanister

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Proverite filter za vazduh za kanister.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite filter za vazduh za kanister.
 • Proverite otvor na donjoj strani filtera za vazduh za kanister da biste se uverili da je čist i da nema opiljaka i začepljenja (Слика 47).

  g033149

  Zamena kanister filtera sa aktivnim ugljem

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite kanister filter sa aktivnim ugljem.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite kanister filter sa aktivnim ugljem.
  1. Uklonite grebenasti nastavak kanister filtera sa aktivnim ugljem sa creva na dnu kanistera i uklonite filter (Слика 47).

   Note: Odložite stari filter u otpad.

  2. U potpunosti umetnite grebenasti nastavak novog kanister filtera sa aktivnim ugljem u crevo na dnu kanistera.

  Pražnjenje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar.
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo ako sistem za gorivo postane zaprljan ili ako planirate da skladištite mašinu na duži vremenski period. Upotrebite sveže, čisto gorivo da biste isprali rezervoar.

  1. Gorivo iz rezervoara prebacite u odobreni kanister pomoću sifon pumpe ili uklonite rezervoar sa mašine i sipajte gorivo iz otvora za punjenje rezervoara u kanister za gorivo.

   Note: Ako uklonite rezervoar za gorivo, pre uklanjanja rezervoara takođe uklonite creva za gorivo i povratna creva.

  2. Zamenite filter za gorivo; pogledajte Zamena filtera za gorivo.

  3. Isperite rezervoar za gorivo svežim, čistim gorivom, ako je neophodno.

  4. Montirajte rezervoar ako ste ga uklonili.

  5. Napunite rezervoar čistim, svežim gorivom.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odspojite akumulator. Prvo odspojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, izvucite punjač.

  • Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Lociranje osigurača

  Postoje 2 bloka osigurača i 1 prazan otvor u električnom sistemu. Oni se nalaze ispod sedišta (Слика 48).

  g023046

  Servisiranje akumulatora

  Important: Nemojte pokretati slab aktuator mašine pomoću spojnog kabla.

  Neka akumulator uvek bude čist i do kraja napunjen. Za čišćenje akumulatora i spremnika akumulatora koristite papirni ubrus. Ako su terminali akumulatora korodirali, očistite ih rastvorom od 4 dela vode i 1 dela sode bikarbone. Nanesite tanak sloj sredstva za podmazivanje na priključke akumulatora kako biste sprečili koroziju.

  Napon: 12 V sa 280 (hladno pokretanje) na -18 °C

  Uklanjanje akumulatora

  1. Pozicionirajte prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Akumulator se nalazi na desnoj strani mašine iza pumpe (Слика 48).

  3. Odvojite negativni (crni) kabl za uzemljenje od stuba akumulatora.

   Упозорење

   Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja prskalice i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

   • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni kabl (crveni).

   • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni kabl (crni).

   Упозорење

   Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama prskalice i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

   • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove prskalice.

   • Vodite računa da metalni alat ne izazove kratak spoj između terminala akumulatora i metalnih delova prskalice.

   • Neka vam pričvrsna šipka akumulatora uvek bude na mestu da bi štitila i pričvrstila akumulator.

  4. Odvojite pozitivni (crveni) kabl od stuba akumulatora.

  5. Uklonite držač akumulatora i pričvršćivače (Слика 48).

  6. Uklanjanje akumulatora.

  Instalacija akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Proverite spojeve kablova akumulatora.
  1. Postavite akumulator na kućište akumulatora tako da stubovi akumulatora budu okrenuti ka prednjem delu prskalice.

  2. Montirajte držač akumulatora i pričvrstite ga pričvršćivačima koje ste prethodno uklonili (Слика 48).

   Important: Neka vam držač akumulatora uvek bude na mestu da bi štitio i pričvrstio akumulator.

  3. Spojite pozitivni (crveni) kabl sa pozitivnim (+) stubom akumulatora i negativni (crni) kabl sa negativnim (-) stubom akumulatora pomoću zavrtnjeva i leptir navrtki. Navucite gumeni poklopac preko pozitivnog stuba akumulatora.

  4. Postavite poklopac akumulatora i pričvrstite ga pomoću 2 dugmeta (Слика 48).

  Provera nivoa elektrolita

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Proverite nivo elektrolita u akumulatoru.
 • Note: Kada je mašina odložena u skladište, proveravajte nivo elektrolita u akumulatoru na svakih 30 dana.

  1. Otpustite dugmad sa strane kućišta akumulatora i uklonite poklopac akumulatora (Слика 48).

  2. Uklonite poklopce otvora za punjenje. Ako nivo elektrolita nije do obeležene linije za punjenje, dodajte potrebnu količinu destilovane vode; pogledajte Dodavanje vode u akumulator.

   Опасност

   Elektroliti u akumulatoru sadrže sumpornu kiselinu koja je smrtonosni otrov i izaziva teške opekotine.

   • Nemojte piti elektrolite ni dozvoliti da dođu u kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitne naočare za zaštitu očiju i gumene rukavice za zaštitu ruku.

   • Punite akumulator na mestu gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

  Dodavanje vode u akumulator

  Najbolje vreme za dodavanje destilovane vode u akumulator je neposredno pre korišćenja mašine. To omogućava da se voda dobro izmeša sa rastvorom elektrolita.

  1. Očistite gornji deo akumulatora papirnim ubrusom.

  2. Uklonite poklopce za punjenje sa akumulatora i pažljivo u svaki sipajte destilovanu vodu dok nivo ne dođe do obeležene linije. Zamenite poklopce otvora za punjenje.

   Important: Nemojte prepunjavati akumulator. Elektrolit će se preliti u druge delove prskalice i dovesti do teške korozije i propadanja.

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

  Important: Neka vam akumulator uvek bude u potpunosti napunjen (1,260 specifična težina). To je posebno važno za sprečavanje oštećenja akumulatora kada je temperatura ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz šasije; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Proverite nivo elektrolita; pogledajte Provera nivoa elektrolita.

  3. Spojite punjač akumulatora od 3 do 4 A na stubiće akumulatora. Akumulator punite 4 do 8 sati u rasponu jačine od 3 A do 4 A (12 V).

   Important: Nemojte da prepunite akumulator.

  4. Montirajte akumulator u šasiju; pogledajte Instalacija akumulatora.

  Skladištenje akumulatora

  Ako će mašina da bude skladištena na period duži od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga u potpunosti. Čuvajte ga ili na polici ili na mašini. Ako ga držite u mašini, kablovi treba da ostanu otkačeni. Skladištite akumulator u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo pogoršanje napunjenosti akumulatora. Da biste sprečili smrzavanje akumulatora, pobrinite se da bude potpuno napunjen.

  Одржавање погонског система

  Provera točkova i pneumatika

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Сваких 100 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Proverite stanje i habanje pneumatika.
 • Proveravajte pritisak u pneumaticima svakih 8 sati ili jednom dnevno da bi se obezbedio odgovarajući nivo. Napunite pneumatike vazduhom na 1,38 bara. Takođe, proverite da li su pneumatici pohabani ili oštećeni.

  Proverite točkove da biste se uverili da su sigurno montirani nakon prvih 8 radnih sati, zatim na svakih 100 sati. Pritegnite navrtke prednjih i zadnjih točkova momentom od 102 N∙m do 108 N∙m.

  Proverite stanje pneumatika barem na svakih 100 sati rada. Nezgode u radu poput udaranja o ivičnjak mogu da oštete naplatku točka i dovedu do neusklađenosti upravljanja. Proverite stanje pneumatika nakon nezgode.

  Podešavanje sajle za blokadu diferencijala

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje sajle za diferencijalnu blokadu.
  1. Pomerite ručicu diferencijalne blokade na položaj ISKLJUčENO.

  2. Odvrnite kontranavrtku koja pričvršćuje sajlu diferencijalne blokade na nosač menjača-diferencijala (Слика 49).

   g002425
  3. Podesite kontranavrtku tako da dobijete zazor od 0,25 mm do 1,5 mm između kuke opruge i spoljnog prečnika otvora u poluzi menjača-diferencijala.

  4. Dotegnite kontranavrtku kada završite.

  Podešavanje uvlačenja prednjih točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite uvlačenje prednjih točkova.
 • Uvlačenje bi trebalo da iznosi između 0 mm i 6 mm.

  1. Napunite rezervoar sa približno 331 l vode.

  2. Proverite i dopunite sve pneumatike Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima.

  3. Vozite prskalicu napred-nazad nekoliko puta da biste opustili A-krakove, a zatim vozite unapred barem 3 m.

  4. Izmerite rastojanje između oba pneumatika u visini osovine i sa prednje i sa zadnje strane pneumatika (Слика 50).

   Note: Za merenje zadnjeg dela prednjih pneumatika na visini osovine biće vam potrebni zadata veličina ili merač poravnanja. Za merenje prednje strane prednjih pneumatika koristite isto zadatu veličinu ili merač poravnanja (Слика 50).

   Prednji deo tih pneumatika treba da bude od 0 do 6 mm bliže nego zadnji deo prednjih pneumatika.

   g002006
  5. Ako merenje ne daje rezultat u okviru navedenog raspona, otpustite kontranavrtke sa oba kraja spona (Слика 51).

   g002007
  6. Okrećite obe spone da biste pomerili prednji deo pneumatika ka unutra ili ka spolja.

   Note: Spone mere istu dužinu.

  7. Pritegnite kontranavrtke spone kada je podešavanje uspešno.

  8. Pobrinite se da volan može da se okreće do kraja u oba smera.

  Одржавање кочница

  Provera kočione tečnosti

  Rezervoar kočione tečnosti isporučuje se iz fabrike napunjen DOT 3 kočionom tečnošću. Proverite nivo svakog dana pre pokretanja motora.

  g023047
  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite pumpu, isključite motor i uklonite ključ za paljenje.

  2. Nivo tečnosti treba da bude do linije FULL (puno) na rezervoaru.

  3. Ako je nivo tečnosti nizak, očistite oblast oko poklopca rezervoara, uklonite poklopac i napunite rezervoar do odgovarajućeg nivoa. Nemojte ga prepuniti.

  Provera kočnica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite kočnice.
 • Kočnice su ključna bezbednosna komponenta prskalice. Proverite ih na sledeći način:

  • Proverite da li su kočione papuče pohabane ili istrošene. Ako je obloga (kočiona pločica) debljine manje od 1,6 mm, zamenite kočione papuče.

  • Proverite zadnju ploču i ostale komponente da li pokazuju znake prekomernog habanja i deformacije. Ako postoji bilo kakva deformacija, zamenite odgovarajuće komponente.

  Podešavanje parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite parkirnu kočnicu.
  1. Uklonite plastičnu dršku.

  2. Odvrnite pritezni vijak koji osigurava dugme ručice parkirne kočnice (Слика 53).

   g023036
  3. Okrećite dugme dok sila od 18 kg do 23 kg ne bude potrebna da se aktivira ručica.

  4. Pritegnite pritezni zavrtanj.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Odmah potražite medicinsku pomoć ako tečnost prodre u kožu. Ubrizganu tečnost doktor mora odstraniti hirurškim putem u roku od nekoliko sati.

  • Bezbedno otpustite svaki pritisak u hidrauličnom sistemu pre obavljanja bilo kog rada na njemu.

  • Pre nego što primenite pritisak na hidraulični sistem, osigurajte da su sva creva i cevi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulični priključci i fitinzi zategnuti.

  • Držite telo i ruke dalje od rupa osigurača koje cure ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Potražite mesta curenja hidraulične tečnosti pomoću kartona ili papira.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Vrsta tečnosti: Dexron III ATF.

  Kapacitet rezervoara: približno 7 l

  Provera tečnosti za diferencijal / hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite tečnost za diferencijal / hidrauličnu tečnost.
  1. Pozicionirajte prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Izvadite šipku za merenje ulja u diferencijalu i obrišite je čistom krpom (Слика 54).

   g002002

   Important: Ne dozvolite da prljavština ili drugi zagađivači upadnu u otvor dok proveravate ulje u diferencijalu.

  3. Umetnite šipku za merenje ulja u cev i uverite se da je potpuno ulegla. Izvadite šipku za merenje ulja i proverite nivo motornog ulja.

  4. Nivo tečnosti za diferencijal treba da bude do vrha ravnog dela šipke za merenje. Ako nije, napunite rezervoar navedenom hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  5. Umetnite šipku za merenje ulja da čvrsto ulegne.

  Zamena tečnosti za diferencijal / hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Zamenite tečnost za diferencijal / hidrauličnu tečnost i očistite sito.
  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite pumpu, isključite motor i uklonite ključ za paljenje.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod čepa za drenažu rezervoara.

  3. Uklonite čep za drenažu sa strane na rezervoaru i pustite hidrauličnu tečnost da istekne u posudu za pražnjenje (Слика 55).

   g002003
  4. Obratite pažnju na pravac hidrauličnog creva i kolenastog priključka od 90° koji je povezan na sito.

  5. Uklonite hidraulično crevo i kolenasti priključak od 90° (Слика 56).

   g002004
  6. Uklonite sito i očistite ga ispiranjem pomoću čistog odmašćivača.

  7. Ostavite sito da se osuši na vazduhu.

  8. Montirajte sito kada se ulje ocedi.

  9. Montirajte hidraulično crevo i kolenasti priključak od 90° na sito.

  10. Vratite i dotegnite čep za drenažu.

  11. Napunite rezervoar sa približno 7 l tečnosti Dexron III ATF.

   Important: Koristite samo navedene hidraulične tečnosti. Druge tečnosti mogu da izazovu oštećenja sistema.

  12. Pokrenite motor i vozite prskalicu da bi se napunio hidraulični sistem.

  13. Proverite nivo ulja i dodajte ga ako je neophodno.

  Zamena hidrauličnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 800 сати
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Koristite zamenski filter kompanije Toro (deo br. 54- 0110).

  Important: Korišćenje nekog drugog filtera može poništiti garanciju na neke komponente.

  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite pumpu, isključite motor i uklonite ključ za paljenje.

  2. Očistite područje oko područja za pričvršćivanje filtera.

  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtera.

  4. Uklonite filter (Слика 57).

   g204330
  5. Podmažite zaptivku novog filtera.

  6. Proverite da li je površina za montažu filtera čista.

  7. Navrćite filter dok zaptivka ne dodirne montažnu pločicu, a zatim dotegnite filter sa ½ okreta.

  8. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

  9. Zaustavite motor i proverite nivo hidraulične tečnosti i da li ima curenja; pogledajte Zamena tečnosti za diferencijal / hidraulične tečnosti.

  Provera hidrauličnih cevi i creva

  Svakodnevno pregledajte cevi i creva za hidrauličnu tečnost da utvrdite da li ima curenja, presavijenih vodova, labavih nosača, habanja, labavih priključaka i propadanja uzrokovanog vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Obavite sve potrebne popravke pre nego što započnete sa radom.

  Održavanje sistema prskalice

  Proveravanje creva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite sva creva i priključke da li su oštećeni i pravilno priključeni.
 • Pregledajte svako crevo sistema prskalice da li je napuklo, da li curi ili je na drugi način oštećeno. U isto vreme, proverite da li veze i priključci imaju slična oštećenja. Zamenite sva istrošena ili oštećena creva i priključke.

  Zamena usisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite usisni filter.
 • Note: Odredite odgovarajuću veličinu sita usisnog filtera koja vam je potrebna za obavljanje posla; pogledajte Odabir usisnog filtera.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Na vrhu rezervoara prskalice, uklonite osigurač koji pričvršćuje priključak creva spojenog sa velikim crevom iz kućišta filtera (Слика 58).

   g033577
  3. Uklonite crevo i priključak creva sa kućišta filtera (Слика 58).

  4. Uklonite stari usisni filter iz kućišta filtera u rezervoaru (Слика 59).

   Note: Odložite stari filter u otpad.

   g033578
  5. Montirajte novi usisni filter u kućište filtera.

   Note: Pobrinite se da filter potpuno nalegne.

  6. Poravnajte crevo i priključak creva sa kućištem filtera na gornjem delu rezervoara i spojite priključak i kućište osiguračem kojeg ste uklonili u koraku 2.

  Zamena potisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite potisni filter.
  1. Pomerite mašinu na ravnu površinu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod potisnog ventila (Слика 60).

   g033293
  3. Okrenite čep za drenažu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite ga sa posude potisnog filtera (Слика 60).

   Note: Sačekajte da se posuda potpuno isprazni.

  4. Okrenite posudu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i odvojite je od glave filtera (Слика 60).

  5. Uklonite stari element potisnog filtera (Слика 60).

   Note: Odložite stari filter u otpad.

  6. Proverite da li su O-prsten čepa za drenažu (nalazi se ispod posude) i O-prsten posude (nalazi se unutar glave filtera) oštećeni i pohabani (Слика 60).

   Note: Zamenite oštećen i pohaban O-prsten čepa, posude ili oba.

  7. Postavite novi element potisnog filtera u glavu filtera (Слика 60).

   Note: Pobrinite se da element filtera bude čvrsto spojen sa glavom filtera.

  8. Postavite posudu na glavu filtera i pritegnite je rukom (Слика 60).

  9. Postavite čep za drenažu na posudu i pritegnite ga rukom (Слика 60).

  Zamena filtera mlaznice

  Note: Odredite odgovarajuću veličinu sita filtera mlaznice koja vam je potrebna za obavljanje posla; pogledajte Odabir filtera vrha mlaznice (opciono).

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite mlaznicu sa kupole prskalice (Слика 61).

   g209504
  3. Uklonite stari filter mlaznice (Слика 61).

   Note: Odložite stari filter u otpad.

  4. Montirajte novi filter mlaznice (Слика 61).

   Note: Pobrinite se da filter potpuno nalegne.

  5. Montirajte mlaznicu na kupolu prskalice (Слика 61).

  Provera pumpe

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite dijafragme pumpe i zamenite ih ako je neophodno(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Proverite kontrolne ventile pumpe i zamenite ih ako je neophodno(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Note: Sledeće komponente mašine se smatraju delovima koji se troše korišćenjem, osim ako se ne otkrije da su defektni, i nisu pokriveni garancijom vezanom za ovu mašinu.

  Neka ovlašćeni distributer kompanije Toro proveri da li su sledeće interne komponente pumpe oštećene:

  • Dijafragme pumpe

  • Sklopovi kontrolnih ventila pumpe

  Zamenite bilo koju komponentu, ako je neophodno.

  Provera najlonskih okretnih rukavaca

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite najlonske okretne rukavce.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Izvucite strele spoljašnjih sekcija u položaj za prskanje i poduprite ih nogarama ili pojasevima i opremom za podizanje.

  3. Kada je težina strele poduprta, uklonite zavrtnje i navrtke koji pričvršćuju okretne oslonce sklopa strele (Слика 62).

   g022367
  4. Uklonite zavrtanj i navrtku koji pričvršćuju okretni oslonac i uklonite osovinicu (Слика 62).

  5. Uklonite strelu i sklop nosača osovinice sa sredine rama da biste pristupili najlonskim rukavcima.

  6. Uklonite i pregledajte najlonske rukavce s prednje i zadnje strane nosača osovinice (Слика 62).

   Note: Zamenite pohabane ili oštećene rukavce.

  7. Nanesite malu količinu ulja na najlonske rukavce i vratite ih na okretni nosač (Слика 62).

  8. Montirajte strelu i sklop okretnog nosača na sredinu rama i poravnajte otvore (Слика 62).

  9. Montirajte okretni oslonac i pričvrstite ga zavrtnjem i navrtkom koji su uklonjeni u koraku 4.

  10. Ponovite korake od 2 do 9 za ostale strele spoljašnjih sekcija.

  Podešavanje nivoa strela

  Primenite sledeći postupak da biste podesili nivo leve i desne strele sekcija dok su u položaju za prskanje.

  1. Izvucite strele u položaj za prskanje.

  2. Uklonite opružni osigurači iz okretnog oslonca (Слика 63).

   g013780
  3. Podignite strelu i uklonite osovinicu (Слика 63) i polako spustite strelu na zemlju.

  4. Pregledajte osovinicu da li je oštećena i zamenite je ako je neophodno.

  5. Koristite ključ na ravnoj strani šipke aktuatora da biste je imobilizirali, zatim otpustite kontranavrtku da biste omogućili da se šipka sa ušicom podesi (Слика 64).

   g014220
  6. Okrenite šipku sa ušicom u šipci aktuatora da biste skratili ili produžili izvučeni aktuator u željeni položaj (Слика 64).

   Note: Morate da okrenete šipku sa ušicom za pola ili za ceo krug da biste mogli da sklopite šipku sa strelom.

  7. Kada postignete željeni položaj pritegnite kontranavrtku da biste pričvrstili aktuator i šipku sa ušicom.

  8. Podignite strelu da biste poravnali obrtnu tačku sa šipkom aktuatora.

  9. Dok držite strelu, umetnite osovinicu kroz obrtnu tačku strele i šipku aktuatora (Слика 63).

  10. Sa osovinicom na mestu, pustite strelu i pričvrstite osovinicu opružnim osiguračem koji ste ranije uklonili.

  11. Ponovite postupak za svaki ležaj šipke aktuatora, ako je neophodno.

  Чишћење

  Important: Nemojte koristiti braktičnu ili prerađenu vodu za čišćenje mašine.

  Čišćenje merača protoka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Očistite merač protoka(češće ako ste koristili močive prahove).
  1. Temeljno isperite i ocedite ceo sistem prskalice.

  2. Uklonite merač protoka sa prskalice i isperite ga čistom vodom.

  3. Uklonite sigurnosni prsten na uzvodnoj strani (Слика 65).

   g012934
  4. Očistite turbinu i glavčinu turbine da biste uklonili metalne opiljke i močive prahove.

  5. Proverite da li su lopatice turbine pohabane.

   Note: Držite turbinu u ruci i zavrtite je. Trebalo bi da se slobodno vrti sa veoma malo zastoja. Ako ne, zamenite je.

  6. Sklopite merač protoka.

  7. Koristite blagi pritisak (0,50 bara (50 kPa)) vazduha da biste proverili da li se turbina slobodno vrti.

   Note: Ako se turbina ne vrti slobodno, otpustite zavrtanj na dnu glavčine turbine za 1/16 kruga dok turbina ne počne da se vrti.

  Čišćenje ventila prskalice

  Uklanjanje aktuatora ventila

  1. Pozicionirajte prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite konektor sa 3 pina ventila aktuatora od konektora sa 3 ulaza snopa kablova prskalice.

  3. Uklonite osigurač koji pričvršćuje aktuator za ventil razvodnika za ventil regulacije stope, mućkanje, glavnu sekciju ili sekcije (Слика 66).

   Note: Stisnite 2 nožice osigurača zajedno dok ih gurate nadole.

   Note: Zadržite aktuator i osigurač za montažu u Montiranje aktuatora ventila.

   g028237
  4. Skinite aktuator sa ventila razvodnika

  Uklanjanje razvodnog ventila regulacije stope

  1. Uklonite stezaljke i zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za regulacioni ventil stope (Слика 67).

   Note: Zadržite stezaljke i zaptivke za montažu u Montiranje razvodnog ventila regulacije stope.

   g033304
  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak za razvodnik za regulacioni ventil stope (Слика 68).

   g033313
  3. Uklonite 2 zavrtnja sa prirubnicom i 2 navrtke sa prirubnicom koji pričvršćuju regulacioni ventil stope za nosač ventila i uklonite razvodnik ventila sa mašine (Слика 68).

   Note: Ako je neophodno, otpustite opremu za montažu glave potisnog filtera da bi se regulacioni ventil stope lakše uklonio.

  Uklanjanje razvodnika ventila za mućkanje

  1. Uklonite stezaljke i zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za ventil za mućkanje (Слика 69) sa ventilom za zaobilaženje mućkanjem, regulacionim ventilom stope, ventilom glavne sekcije i adapterskim priključkom (prigušni ventil za mućkanje).

   Note: Zadržite stezaljke i zaptivke za montažu u Montiranje razvodnika ventila za mućkanje.

  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak za razvodnik za ventil za mućkanje (Слика 69).

   g033327
  3. Uklonite zavrtanj sa prirubnicom i kontranavrtku sa prirubnicom koji pričvršćuju regulacioni ventil stope za nosač ventila i uklonite razvodnik ventila sa mašine (Слика 70).

   g033307

  Uklanjanje razvodnika ventila glavne sekcije

  1. Uklonite stezaljke i zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za ventil glavne sekcije (Слика 71) sa ventilom za zaobilaženje glavne sekcije, ventilom za mućkanje i razvodnikom ventila glavne sekcije (na kraju creva merača protoka).

   Note: Zadržite stezaljke i zaptivke za montažu u Montiranje razvodnika ventila glavne sekcije.

  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak za razvodnik za ventil glavne sekcije (Слика 71).

   g033328
  3. Uklonite zavrtanj sa prirubnicom i kontranavrtku sa prirubnicom koji pričvršćuju ventil glavne sekcije za nosač ventila i uklonite razvodnik ventila sa mašine (Слика 72).

   g033309

  Uklanjanje razvodnika ventila sekcije

  1. Uklonite stezaljke i zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za ventil sekcije (Слика 73) sa ventilom susedne sekcije (ako ventil leve sekcije i redukovana spojnica).

   g028236
  2. Uklonite osigurače koji pričvršćuju izlazni priključak za razvodnik ventila sekcije i razvodnik ventila za priključak za zaobilaženje (Слика 74).

   g028238
  3. Za ventile leve ili desne sekcije, uklonite zavrtnje sa prirubnicom i navrtke sa prirubnicom da biste pričvrstili ventile sekcije za nosač ventila i uklonili ventil razvodnika sa mašine; za ventil srednje sekcije, uklonite razvodnik ventila sekcije sa mašine (Слика 75).

   g028239

  Čišćenje ventila razvodnika

  1. Postavite rukavac ventila tako da bude u zatvorenom položaju (Слика 76 deo B).

   g027562
  2. Uklonite 2 sklopa krajnja poklopca priključka sa svakog tela razvodnika (Слика 77 i Слика 78).

   g028243
   g028240
  3. Okrenite rukavac ventila tako da lopta bude u otvorenom položaju (Слика 76 deo A).

   Note: Kada rukavac ventila bude paralelno sa protokom ventila, lopta ispada.

  4. Uklonite osigurač rukavca sa proreza na portu u razvodniku (Слика 77 i Слика 78).

  5. Uklonite osigurač rukavca ventila sa razvodnika (Слика 77 i Слика 78).

  6. Posegnite do tela razvodnika i uklonite rukavac ventila sa sklopa (Слика 77 i Слика 78).

  7. Očistite unutrašnjost razvodnika i spoljašnost loptastog ventila, sklop rukavca ventila, hvatač rukavca i krajnji priključak.

  Sklapanje ventila razvodnika

  Materijal koji dobavlja operater: čista silikonska mast.

  Important: Prilikom sklapanja ventila koristite samo silikonsku mast.

  1. Proverite stanje O prstenova (samo u odeljku ventila razvodnika), O-prstenove krajnjeg poklopca, O-prstenove zadnjeg ležišta i ležište kugle da li ima oštećenja ili habanja (Слика 77 i Слика 78).

   Note: Zamenite oštećene ili pohabane O-prstenove ili ležišta.

  2. Nanesite silikonsku mast na rukavac ventila i umetnite ga u ležište tela ventila (Слика 77 i Слика 78).

  3. Montirajte rukavac ventila i ležište u razvodnik i pričvrstite rukavac i ležište osiguračem rukavca (Слика 77 i Слика 78).

  4. Pobrinite se da O-prsten zadnjeg ležišta i ležište kugle budu poravnati sa krajnjim poklopcem priključka (Слика 77 i Слика 78)

  5. Montirajte sklop krajnjeg poklopca priključka na telo razvodnika dok prirubnica krajnjeg poklopca priključka ne dodirne telo razvodnika (Слика 77 i Слика 78), zatim okrenite krajnji poklopac priključka za dodatnu ⅛ do ¼ okreta.

   Note: Budite pažljivi da ne oštetite kraj priključka.

  6. Umetnite kuglu u telo ventila (Слика 79).

   Note: Rukavac ventila treba da stane unutar otvora kugle. Ako rukavac ventila ne stane, podesite položaj kugle (Слика 79).

   g027565
  7. Okrenite sklop rukavca ventila tako da ventil bude zatvoren (Слика 76 deo B)

  8. Ponovite korake od 4 do 5 za sve ostale sklopove krajnjeg poklopca priključka.

  Montiranje razvodnog ventila regulacije stope

  1. Poravnajte zaptivku između prirubnica razvodnika regulacionog ventila stope i glave potisnog filtera (Слика 80 deo A).

   Note: Ako je neophodno, otpustite opremu za pričvršćivanje glave potisnog filtera da bi se omogućio potreban pristup.

   g033311
  2. Sklopite razvodnik regulacionog ventila, zaptivku i glavu potisnog filtera sa prirubničkom stezaljkom i pritegnite rukom (Слика 80 deo A).

  3. Poravnajte zaptivku između prirubnica regulacionog ventila stepena i razvodnika ventila za mućkanje (Слика 80 deo A).

  4. Sklopite razvodnik regulacionog ventila, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje sa prirubničkom stezaljkom i pritegnite rukom (Слика 80 deo A).

  5. Sklopite regulacioni ventil stope sa nosačem ventila pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom i 2 navrtke sa prirubnicom (Слика 80 deo A) koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnog ventila regulacije stope i pritegnite navrtku i zavrtanj momentom od 10 N∙m do 12 N∙m.

  6. Sklopite izlazni priključak sa priključkom spojnice na dnu i razvodnikom regulacionog ventila stope (Слика 80 deo B).

  7. Pričvrstite izlazni priključak umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 80 deo B).

  8. Ako ste otpustili opremu za pričvršćivanje glave potisnog filtera, pritegnite navrtke i zavrtnjeve momentom od 10 N∙m do 12 N∙m.

  Montiranje razvodnika ventila za mućkanje

  1. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila za mućkanje, 1 zaptivku i prirubnicu ventila za zaobilaženje mućkanja (Слика 81 deo A).

   Note: Ako je neophodno, otpustite opremu za pričvršćivanje ventila glavne sekcije da bi se omogućio potreban pristup.

   g033329
  2. Sklopite ventil za zaobliaženje mućkanja, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 81 deo A).

  3. Poravnajte zaptivku između prirubnica regulacionog ventila stope i razvodnika ventila za mućkanje (Слика 81 deo B).

  4. Sklopite zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 81 deo B).

  5. Poravnajte zaptivku između prirubnica razvodnika ventila za mućkanje i ventila glavne sekcije (Слика 81 deo B).

  6. Sklopite razvodnik ventila za mućkanje, zaptivku i ventil glavne sekcije sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 81 deo B).

  7. Sklopite razvodnik ventila za mućkanje i utikač sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 81 deo C).

  8. Pričvrstite krajnji poklopac priključka umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 81 deo C).

  9. Sklopite ventil za mućkanje sa nosačem ventila pomoću zavrtnja sa prirubnicom i kontranavrtke sa prirubnicom koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnika ventila za mućkanje i pritegnite zavrtanj i navrtku momentom od 1017 N∙cm do 1243 N∙cm.

  10. Ako ste otpustili opremu za pričvršćivanje ventila glavne sekcije, pritegnite navrtku i zavrtanj momentom od 1978 N∙cm do 2542 N∙cm.

  Montiranje razvodnika ventila glavne sekcije

  1. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila glavne sekcije, 1 zaptivku i prirubnicu ventila za zaobilaženje glavne sekcije (Слика 82 deo A).

   g033330
  2. Sklopite razvodnik ventila glavne sekcije, razvodnik, zaptivku i ventil za zaobilaženje glavne sekcije sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 82 deo A).

  3. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila glavne sekcije, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje (Слика 82 deo B).

  4. Sklopite razvodnik ventila glavne sekcije, zaptivku , i razvodnik ventila za mućkanje sa stezaljkom pritegnutu rukom (Слика 82 deo B)

  5. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila glavne sekcije, zaptivku i kućište glavne sekcije (Слика 82 deo B).

  6. Sklopite razvodnik ventila glavne sekcije i utikač stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 82 deo B).

  7. Pričvrstite krajnji poklopac priključka umetanjem osigurača u izlazni priključak (Слика 82 deo B).

  8. Sklopite ventil za mućkanje sa nosačem ventila pomoću zavrtnja sa prirubnicom i kontranavrtke sa prirubnicom koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnika ventila glavne sekcije i pritegnite zavrtanj i navrtku momentom od 1017 N∙cm do 1243 N∙cm.

  Montiranje razvodnika ventila sekcije

  1. Umetnite gornji krajnji poklopac priključka ventila razvodnika u priključak za zaobilaženje (Слика 83 deo A).

   Note: Ako je potrebno, otpustite opremu za pričvršćivanje priključka za zaobilaženje da bi se omogućio slobodan prostor.

   g238558
  2. Pričvrstite krajnji poklopac priključka za priključak za zaobilaženje umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 83 deo A).

  3. Sklopite izlazni priključak sa donjim krajnjim poklopcem priključka ventila razvodnika (Слика 83 deo A).

  4. Pričvrstite krajnji poklopac priključka umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 83 deo A).

  5. Poravnajte zaptivku između prirubnica redukovane spojnice i razvodnika ventila sekcije (Слика 83 deo B).

  6. Sklopite redukovanu spojnicu, zaptivku i razvodnik ventila sekcije sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 83 deo B).

  7. Ako montirate 2 preostale sekcije ventila, poravnajte zaptivku između prirubnica razvodnika ventila 2 susedne sekcije (Слика 83 deo B).

  8. Sklopite 2 razvodnika ventila susednih sekcija i zaptivku sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 83 deo B).

  9. Za ventile leve ili desne strele sekcije, sklopite ventile sa nosačem ventila pomoću zavrtnja sa prirubnicom i kontranavrtke sa prirubnicom koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnika ventila sekcije i pritegnite navrtke i zavrtnje momentom od 10 N∙m do 12 N∙m.

  10. Ako otpustite opremu za pričvršćivanje priključka za zaobilaženje, pritegnite navrtku i zavrtanj momentom od 10 N∙m do 12 N∙m.

  Montiranje aktuatora ventila

  1. Poravnajte aktuator sa ventilom razvodnika i (Слика 66).

  2. Pričvrstite aktuator i ventil osiguračem kojeg ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje aktuatora ventila.

  3. Povežite konektor sa 3 pina aktuatora ventila snopa kablova sa priključkom sa 3 ulaza snopa kablova prskalice.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Isključite pumpu prskalice.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinu ii kanticu za gorivo nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugom aparatu.

  Priprema sistema prskalice

  1. Pozicionirajte prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Očistite nečistoće i garež iz cele mašine, uključujući spoljašnjost rebara glave motora i kućište ventilatora.

   Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Nemojte koristiti vodu pod visokim pritiskom za pranje mašine. Pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem ili oprati neophodne masnoće na tačkama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini upravljačke table, svetala, motora i akumulatora.

  3. Očistite sistem prskanja; pogledajte .

  4. Očistite loptasti ventil u sklopu ventila; pogledajte Čišćenje ventila razvodnika.

  5. Regenerišite sistem prskalice na sledeći način:

   1. Ocedite rezervoar sa čistom vodom.

   2. Ocedite sistem za prskanje, što potpunije moguće.

   3. Pripremite rastvor inhibitora rđe, RV antifriza koji nije na bazi alkohola, prema uputstvima proizvođača.

   4. Dodajte rastvor RV antifriza u rezervoar za čistu vodu, rezervoar prskalice i montirani opcioni rezervoar za ispiranje.

   5. Ako je montiran, upumpajte rastvor RV antifriza u rezervoar opcione pumpe za ispiranje u rezervoaru prskalice.

   6. Pokrenite pumpu prskalice na nekoliko minuta da RV antifriz cirkuliše kroz sistem prskalice i bilo koje montirane opreme.

    Prskajte rastvor RV antifriza kroz mlaznice prskalice.

   7. Ispraznite rezervoar za čistu vodu i sistem prskalice što potpunije moguće.

  6. Pomoću prekidača za podizanje strela sekcija podignite strele spoljašnjih sekcija. Podignite sekcije dok se potpuno ne premeste na nosač za transport strela, formirajući transportni položaj X“, a cilindri za podizanje ne budu uvučeni.

   Note: Pobrinite se da cilindri za sekcije budu potpuno uvučeni da bi se sprečilo oštećivanje šipke aktuatora.

  Obavljanje postupaka servisiranja

  1. Proverite kočnice; pogledajte Provera kočnica.

  2. Servisirajte prečišćivač vazduha; pogledajte Servisiranje prečišćivača vazduha.

  3. Podmažite prskalicu; pogledajte Подмазивање.

  4. Zamenite motorno ulje; pogledajte Zamena motornog ulja.

  5. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima.

  Priprema motora i akumulatora

  1. Za skladištenje duže od 30 dana pripremite sistem za gorivo na sledeći način:

   1. U gorivo u rezervoaru dodajte stabilizator/regenerator na bazi nafte.

    Pratite uputstva za mešanje koja daje proizvođač stabilizatora. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

    Note: Stabilizator/regenerator goriva je najefikasniji kada se meša se svežim gorivom i kada se koristi tokom cele godine.

   2. Pustite da motor radi da bi se distribuiralo regenerisano gorivo kroz sistem goriva (5 minuta).

   3. Isključite motor, sačekajte da se ohladi i ispraznite rezervoar za gorivo.

   4. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne zaustavi.

   5. Otvorite čok.

   6. Pokrenite i pustite da motor radi dok se ponovo ne pokrene.

   7. Pravilno odložite gorivo. Reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima.

    Important: Nemojte da skladištite stabilizator/regenerator goriva duže od 90 dana.

  2. Skinite svećice i proverite u kakvom su stanju; pogledajte Skidanje svećica.

  3. Sa svećicama izvađenim iz motora, sipajte 2 kašike motornog ulja u otvor za svećicu.

  4. Koristite električni starter da biste pokrenuli motor i distribuirali ulje unutar cilindra.

  5. Postavite svećice i pritegnite ih preporučenim momentom; pogledajte Postavljanje svećica.

   Note: Nemojte stavljati kabl na svećice.

  6. Skinite akumulator iz šasije, proverite nivo elektrolita i napunite ga do kraja; pogledajte Servisiranje akumulatora.

   Note: Nemojte povezivati kablove akumulatora na priključke akumulatora tokom perioda skladištenja.

   Important: Akumulator mora biti napunjen do kraja kako bi se sprečilo zamrzavanje i oštećenje na temperaturama ispod 0 °C. Akumulator napunjen do kraja održava svoju napunjenost oko 50 dana na temperaturama nižim od 4 °C. Ako će temperature biti iznad 4 °C, proverite nivo vode u akumulatoru i dopunjavajte ga svakih 30 dana.

  Priprema mašine

  1. Proverite i dotegnite sve zavrtnje, navrtnje i šrafove. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen.

  2. Proverite stanje svih creva prskalice, zamenite ona koja su oštećena ili pohabana.

  3. Pritegnite sve priključke.

  4. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  5. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu.

  6. Uklonite ključ za paljenje i ostavite ga na sigurnom mestu van domašaja dece.

  7. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starter se ne pokreće.
  1. Menjač je u brzini umesto u položaju Neutral (neutralni).
  2. Električni priključci su korodirali ili labavi.
  3. Osigurač je pregoreo ili je labav.
  4. Akumulator je ispražnjen.
  5. Sistem za bezbednosnu blokadu ne funkcioniše ispravno.
  6. Starter ili elektromagnetni ventil startera su pokvareni.
  7. Interna komponenta motora je prestala sa radom.
  1. Pritisnite papučicu kočnice i prebacite menjač u položaj Neutral (neutralni).
  2. Proverite da li električni priključci imaju dobar kontakt.
  3. Ispravite ili zamenite osigurač.
  4. Napunite ili zamenite akumulator.
  5. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  6. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  7. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Motor vergla, ali neće da se pokrene.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan.
  2. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  3. Cev za gorivo je zapušena.
  4. Kabl svećice se otkačio.
  5. Svećica je oštećena ili prljava.
  6. Relej za sigurnosno prekidanje nije pod naponom.
  7. Paljenje je ispravno.
  1. Napunite rezervoar svežim gorivom.
  2. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  3. Očistite ili zamenite sistem za gorivo.
  4. Povežite svećicu.
  5. Zamenite svećicu.
  6. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  7. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Motor se pokrene, ali neće da nastavi da radi.
  1. Otvor rezervoara za gorivo je blokiran.
  2. Prljavština ili voda su dospeli u sistem za gorivo.
  3. Filter za gorivo je začepljen.
  4. Osigurač je pregoreo ili je labav.
  5. Pumpa za gorivo ne radi.
  6. Karburator ne radi.
  7. Labavi kablovi i slabi kontakti.
  8. Zaptivka glave cilindra je oštećena.
  1. Zamenite poklopac otvora rezervoara za gorivo.
  2. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  3. Zamenite filter za gorivo.
  4. Ispravite ili zamenite osigurač.
  5. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  6. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  7. Proverite i pritegnite sve priključke kablova.
  8. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Motor se pokrene, ali lupa ili preskače.
  1. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  2. Kabl svećice je labav.
  3. Svećica je neispravna.
  4. Labavi kablovi i slabi kontakti.
  5. Motor se pregreva.
  1. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  2. Povežite kabl svećice.
  3. Zamenite svećicu.
  4. Proverite i pritegnite sve priključke kablova.
  5. Pogledajte uzroke u odeljku Pregrevanje motora.
  Motor ne radi u praznom hodu.
  1. Otvor rezervoara za gorivo je blokiran.
  2. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  3. Svećica je oštećena ili neispravna.
  4. Prolazi u praznom hodu karburatora su začepljeni.
  5. Zavrtanj za podešavanje brzine praznog hoda nije dobro podešen.
  6. Pumpa za gorivo ne radi.
  7. Slaba je kompresija.
  8. Element prečišćivača vazduha je zaprljan.
  1. Zamenite poklopac otvora rezervoara za gorivo.
  2. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  3. Zamenite svećicu.
  4. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  5. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  6. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  7. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  8. Očistite ili zamenite element prečišćivača vazduha.
  Motor se pregreva.
  1. Neodgovarajući nivo ulja u kućištu motora.
  2. Prekomerno opterećenje.
  3. Mrežice usisa vazduha su prljave.
  4. Rashladna rebra i vazdušni prolazi ispod kućišta ventilatora motora i/ili mreža na usisu vazduha su začepljeni.
  5. Mešavina goriva je tanka.
  1. Dopunite ili ispraznite do oznake Full (puno).
  2. Smanjite opterećenje; koristite nižu brzinu kretanja.
  3. Čistite nakon svake upotrebe.
  4. Čistite nakon svake upotrebe.
  5. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Motor gubi snagu.
  1. Neodgovarajući nivo ulja u kućištu motora.
  2. Element prečišćivača vazduha je zaprljan.
  3. Prljavština, voda ili ustajalo gorivo je u sistemu goriva.
  4. Motor se pregreva.
  5. Svećica je oštećena ili prljava.
  6. Ventilacioni otvor na otvoru rezervoara za gorivo je zapušen.
  7. Slaba je kompresija.
  1. Dopunite ili ispraznite do oznake Full (puno).
  2. Očistite ili zamenite.
  3. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  4. Pogledajte uzroke u odeljku Pregrevanje motora.
  5. Zamenite svećicu.
  6. Zamenite poklopac otvora rezervoara za gorivo.
  7. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Postoje neuobičajene vibracije ili buka.
  1. Montažni zavrtnji za motor su olabavljeni.
  2. Postoji neki problem sa motorom.
  1. Zategnite montažne zavrtnje za motor.
  2. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Mašina ne radi ili je jako spora u oba smera zato što motor zastajkuje ili se zaustavlja.
  1. Parkirna kočnica je aktivirana.
  1. Otpustite parkirnu kočnicu.
  Mašina ne radi ni u jednom smeru.
  1. Menjač je u položaju Neutral (neutralni).
  2. Parkirna kočnica je aktivirana i ne otpušta se.
  3. Prenos je neispravan.
  4. Upravljačka veza mora da se podesi ili zameni.
  5. Pogonsko vratilo ili glavčina točka su oštećeni.
  1. Pritisnite kočnicu i ubacite menjač u brzinu.
  2. Otpustite parkirnu kočnicu da biste proverili vezu.
  3. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  4. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  5. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Sekcija ne prska.
  1. Električna veza sa ventilom sekcije je zaprljana ili prekinuta.
  2. Pregoreo je osigurač.
  3. Priklješteno je crevo.
  4. Zaobilaženje sekcije je nepravilno podešeno.
  5. Ventil sekcije je oštećen.
  6. Električni sistem je oštećen.
  1. Rukom isključite ventil. Odvojite električni priključak na ventilu, očistite sve kontakte i povežite ih.
  2. Proverite osigurače i zamenite ih ako je neophodno.
  3. Popravite ili zamenite crevo.
  4. Podesite zaobilaženje sekcije.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Sekcija se ne isključuje.
  1. Ventil sekcije je oštećen.
  1. Rastavite ventil sekcije; pogledajte odeljak Čišćenje ventila prskalice. Pregledajte sve delove i zamenite oštećene.
  Ventil sekcije curi..
  1. Zaptivka ili ležište ventila su pohabani ili oštećeni.
  1. Rasklopite ventil i zamenite zaptivke pomoću kompleta za popravku ventila; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Mlaznice prskalice kaplju kada se sekcija isključi.
  1. Nakupila se prljavština između tela mlaznice i dijafragme kontrolnog ventila.
  1. Očistite telo mlaznice i dijafragmu; pogledajte odeljak Čišćenje tela mlaznice i dijafragme kontrolnog ventila.
  Pad pritiska se javlja kada se uključi sekcija.
  1. Zaobilaženje sekcije nije dobro podešeno.
  2. Postoji prepreka u telu ventila sekcije.
  3. Mlaznica filtera je oštećena ili zapušena.
  1. Podesite zaobilaženje sekcije.
  2. Uklonite ulazne i izlazne priključke ventila i uklonite prepreku.
  3. Uklonite i pregledajte mlaznice.
  Kada isključite sekciju, dolazi do promene pritiska kada pomerite prekidač mućkanja u položaj On (uključeno).
  1. Ventil za zaobilaženje mućkanja nije dobro kalibrisan.
  1. Kalibrišite ventil za zaobilaženje mućkanja.
  Kada prskate preko nekoliko sekcija, pritisak se menja kada isključite jednu od sekcija.
  1. Ventil za zaobilaženje sekcija nije kalibrisan za izabrane mlaznice prskalice.
  1. Kalibrišite ventil za zaobilaženje sekcija.
  Na kraju prskanja, ima više tečnosti u rezervoaru nego što je očekivano.
  1. Potrebe tečnosti nisu dobro izračunate.
  2. Sistem prskalice nije kalibrisan.
  1. Pogledajte tabelu sa mlaznica za odgovarajuću stopu primene za mlaznicu.
  2. Obavite kalibraciju protoka i kalibraciju brzine.
  Rezervoar prskalice neočekivano ostaje bez tečnosti tokom prskanja.
  1. Potrebe tečnosti nisu dobro izračunate.
  2. Sistem prskalice nije kalibrisan.
  1. Pogledajte tabelu sa mlaznica za odgovarajuću stopu primene za mlaznicu.
  2. Obavite kalibraciju protoka i kalibraciju brzine.

  Шематски прикази

  Šema sistema prskalice

  g028078