Увод

Ova gurajuća kosilica sa rotacionim sečivom je namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima stambenih ili poslovnih objekata. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu

g338220

Zapišite broj modela i serijski broj proizvoda u prostoru u nastavku:

Ovaj priručnik pokazuje potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji signalizira opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne pratite preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim relevantnim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti (DOC) za određeni proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanim u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Bruto ili neto obrtni moment: Bruto ili neto obrtni moment ovog motora je ocenio proizvođač motora u laboratoriji u skladu sa Društvom automobilskih inženjera (engl. Society of Automotive Engineers, SAE) J1940 ili J2723. S obzirom da je konfigurisan da zadovolji zahteve u pogledu bezbednosti, emisije i rada, stvarni obrtni moment motora na ovoj klasi kosilice biće značajno manji. Potražite informacije proizvođača motora priložene uz ovu mašinu.

Nemojte vršiti neovlašćene izmene ili onemogućavati sigurnosne uređaje na mašini i redovno proveravajte njihovu ispravnost. Ne pokušavajte da podešavate ili menjate kontrolu brzine motora; time možete dovesti do nebezbednih radnih uslova, a time i do telesne povrede.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови мотора овог производа садрже хемикалије које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa standardom EN ISO 5395 i ANSI B71.4-2017.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu ili smrtni ishod.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte i pridržavajte se uputstava i upozorenja u ovom priručniku za rad i na mašini i priključcima.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim delovima ili ispod mašine. Držite se podalje od svakog otvora za pražnjenje.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Ne dozvolite deci da koriste mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički u stanju dozvolite da koriste mašinu.

 • Pre servisiranja, punjenja goriva ili odčepljivanja mašine, zaustavite mašinu, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine akumulatora može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

Подешавање

Important: Skinite i odložite zaštitnu plastiku kojom je pokriven motor.

Montaža ručke

Делови потребни за овај поступак:

Donja ručka (leva)2
Donja ručka (desna)2
Stezna pločica2
Kratki zavrtanj2
Ravna podloška4
Kontranavrtka6
Tanjirasta podloška4
Dugački zavrtanj4
Gornja ručka1
Poklopac6

Упозорење

Nepravilno sastavljanje ručke može da ošteti kablove i time izazove opasne radne uslove.

 • Nemojte oštetiti kablove prilikom sastavljanja ručke.

 • Proverite da su kablovi provučeni na unutrašnjoj strani ručke i da ne kače zadnji usmerivač.

 • Ako je kabl oštećen, obratite se ovlašćenom serviseru.

 1. Skinite navrtku sa šestougaonom glavom sa 2 vidljiva zavrtnja na vrhu kućišta.

 2. Montirajte po jednu donju ručku na vrh kućišta kosilice sa svake strane pomoću stezne pločice i navrtke sa šestougaonom glavom koje ste skinuli sa kućišta u prethodnom koraku (Слика 3).

  Note: Šipke donje ručke su savijene na polovini; postavite šipke tako da je savijeni deo šipke okrenut prema zemlji.

  g281281
 3. Montirajte donji deo sprežnih ručki sa svake strane kućišta kosilice pomoću zavrtnja, ravnih podloški sa unutrašnje i spoljašnje strane kućišta, i kontranavrtke (Слика 4).

  g281383
 4. Montirajte gornje ručke i gornji deo sprežnih ručki na donje ručke pomoću 3 tanjiraste podloške, 2 zavrtnja i 2 navrtke sa šestougaonom glavom sa svake strane (Слика 5).

  g281404
 5. Montirajte poklopce na sve spoljašnje navrtke ručke.

Sastavljanje vreće za travu

 1. Da biste sprečili nezgode, odsecite i odložite belu traku pričvršćenu za vreću za travu.

 2. Uvucite ram u vreću za travu, pazeći da drška ostane iznad vreće za travu (Слика 6).

  g281417
 3. Zakačite plastične kopče za ram vreće za travu (Слика 7).

  g281418

Dodavanje ulja u motor

Important: Vaša mašina se ne isporučuje sa uljem u motoru. Pre pokretanja motora, napunite motor uljem.

g235721

Преглед производа

g281445
ModelTežinaDužinaŠirinaVisina
0265766 kg175,5 cm58,6 cm103,9 cm
   3,9 cm

Рад

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Proverite da li su svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput deflektora i/ili sakupljača trave na mestu i funkcionišu pravilno.

 • Uvek pregledajte mašinu kako biste se uverili da sečiva i zavrtnji sečiva nisu pohabani ili oštećeni.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad mašine ili koje bi mašina mogla odbaciti.

 • Kontakt sa pokretnim sečivom će dovesti do teške povrede. Nemojte stavljati prste ispod mašine.

Bezbednost goriva

 • Gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali gorivo, pre punjenja stavite kanister i/ili mašinu direktno na zemlju, ne u vozilo ili na neki predmet.

  • Rezervoar za gorivo punite napolju, na otvorenom prostoru, kada je motor hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.

  • Nemojte rukovati gorivom dok pušite ili u blizini otvorenog plamena ili varnica.

  • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti dolivati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

  • Ako prospete gorivo, ne pokušavajte da pokrenete motor. Izbegavajte stvaranje izvora paljenja dok se pare goriva ne rasprše.

  • Gorivo čuvajte u odobrenom kanisteru i držite ga van domašaja dece.

 • Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje parama može dovesti do teške povrede i bolesti.

  • Izbegavajte dugotrajno udisanje para.

  • Držite šake i lice podalje od mlaznice i otvora rezervoara za gorivo.

  • Gorivo držite podalje od očiju i kože.

Punjenje rezervoara za gorivo

TipBezolovni benzin
Minimalni oktanski broj87 (SAD) ili 91 (istraživački oktanski broj; izvan SAD)
EtanolNe više od 10% zapremine
MetanolNijedan
MTBE (metil tercijarni butil etar)Manje od 15% zapremine
UljeNe dodavati u gorivo

Koristite samo čisto, sveže (ne starije od 30 dana) gorivo od proverenog prodavca.

Important: Da biste smanjili probleme sa pokretanjem, u sveže gorivo dodajte stabilizator/regenerator goriva prema uputstvu proizvođača stabilizatora/regeneratora goriva.

Dodatne informacije potražite u priručniku za vlasnike motora.

Napunite rezervoar za gorivo kao što je prikazano na Слика 10.

g230458

Provera nivoa motornog ulja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Important: Ako upalite motor dok je nivo ulja u motoru prenizak ili previsok, možete da oštetite motor.

  g235721

  Podešavanje visine košenja

  Опасност

  Podešavanje visine košenja moglo bi dovesti do kontakta vaših šaka sa pokretnim sečivom i time do teške povrede.

  • Pre podešavanja visine košenja, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Nemojte stavljati prste ispod kućišta kada podešavate visinu košenja.

  Пажња

  Ako je motor radio, izduvni lonac će biti vruć i može da vas ozbiljno opeče.

  Držite se podalje od vrućeg izduvnog lonca.

  Podešavanje visine košenja

  1. Uhvatite ručicu za podešavanje visine košenja i povucite je u stranu da je izvučete iz žljeba za blokadu (Слика 12).

   g281589
  2. Gurnite ručicu unapred da smanjite ili je povucite unazad da povećate visinu košenja (Слика 12).

  3. Otpustite ručicu na željenom položaju i pazite da se čvrsto blokira u jedan od 7 žljebova za podešavanje visine košenja (Слика 12).

   Podešavanje za visinu košenjaVisina košenja
   113,0 mm
   220,8 mm
   328,7 mm
   436,5 mm
   544,3 mm
   652,2 mm
   760,0 mm

  Podešavanje visine košenja pomoću funkcije Matchcut

  Pomoću Matchcut funkcije za visinu košenja može se postići dodatnih 6 visina košenja. Ova funkcija omogućava da se pločica za odabir visine košenja podešava za po pola postavke.

  1. Pomoću imbus ključa olabavite zavrtanj pločice za odabir visine (Слика 13).

   g281591
  2. Okrenite podešavač za Matchcut funkciju za 180° (Слика 13 i Слика 14).

   Note: Pojaviće se lampica na dnu pločice za odabir visine, koja se pali kad je Matchcut funkcija podešena.

   g281590
  3. Pritegnite zavrtanj pločice za odabir visine da fiksirate pločicu za odabir visine košenja na mestu.

   Podešavanje za visinu košenja (sa Matchcut funkcijom)Visina košenja
   1,516,9 mm
   2,524,8 mm
   3,532,6 mm
   4,540,4 mm
   5,548,3 mm
   6,556,1 mm

  Pokretanje motora

  1. Držite ručku i pomerite ručicu za brzinu motora u položaj čOK ako je motor hladan ili u položaj BRZO ako je motor nedavno radio.

   g281605
  2. Povucite ručku za ručno pokretanje dok ne osetite otpor i zatim je naglo povucite da pokrenete motor. Kad se motor pokrene, polako vratite ručicu gasa u položaj BRZO ako je čok bio aktiviran (Слика 15).

   Important: Da biste sprečili oštećenje mašine, nemojte vući ručku za ručno pokretanje kada motor radi.

   Note: Ako se mašina ne pokrene, obratite se ovlašćenom serviseru.

   Note: Sečivo nije aktivirano u ovoj fazi; pogledajte Aktiviranje sečiva.

  Aktiviranje sečiva

  1. Pobrinite se da ručica gasa bude u položaju BRZO (Слика 16).

  2. Pritisnite dugme brave za kvačilo za zaustavljanje sečiva (BBC) i povucite prečku za kontrolu BBC unazad uz ručku (Слика 16).

   g284132

  Deaktiviranje sečiva

  Otpustite prečku za kontrolu BBC da deaktivirate sečivo; ručka će se vratiti u svoj početni položaj (Слика 17).

  g284203

  Note: Kada otpustite prečku za kontrolu BBC, sečivo bi trebalo da se zaustavi u roku od 3 sekunde. Ako to nije slučaj, odmah prestanite da koristite kosilicu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  Odabir brzine

  Brzina kretanja mašine unapred ima 3 podešavanja; okrenite 3-brzinski menjač na vrhu kosilice na jedno od ta tri podešavanja da biste podesili brzinu.

  • I – prva brzina

  • II – druga brzina

  • III – treća brzina

  g283010

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

  • Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Kada otpustite polugu za kontrolu sečiva, motor bi trebalo da se isključi i sečivo bi trebalo da se zaustavi u roku od 3 sekunde. Ako to nije slučaj, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  • Vodite računa da posmatrači budu van radnog prostora. Držite malu decu van radnog prostora i pod brižnim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja ne rukuje mašinom. Zaustavite mašinu ako neko uđe u prostor.

  • Uvek pogledajte nadole i iza sebe pre pomeranja mašine unazad.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

  • Mokra trava ili lišće mogu dovesti do teške povrede ako se okliznete i dodirnete sečivo. Izbegavajte košenje u vlažnim uslovima.

  • Budite naročito pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Nemojte usmeravati materijal za pražnjenje ka bilo kome. Izbegavajte pražnjenje materijala uz zid ili prepreku; materijal bi mogao da se odbije ka vama. Zaustavite sečivo(a) kada prelazite šljunkovite površine.

  • Pazite na rupe, brazde, izbočine, kamenje ili druge skrivene predmete. Neravan teren može da dovede do toga da izgubite ravnotežu ili uporište.

  • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i iskopčajte kabl sa svećice pre pregledanja mašine u potrazi za oštećenjem. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Ako je motor radio, biće vruć i može da vas ozbiljno opeče. Držite se podalje od vrućeg motora.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji predstavlja smrtonosni otrov bez mirisa.

  • Često proveravajte delove sakupljača trave i kanal za pražnjenje na znakove istrošenosti ili oštećenja i po potrebi ih zamenite originalnim Toro delovima.

  Bezbednost na nagibu

  • Kosite popreko površine nagibe; nikada uz ili niz. Budite naročito pažljivi pri promeni pravca na nagibima.

  • Nemojte kositi na preterano strmim nagibima. Loše uporište bi moglo da izazove nezgodu usled klizanja i pada.

  • Kosite oprezno blizu strmina, rovova ili nasipa.

  Korišćenje samohodnog pogona

  Da biste koristili samohodni pogon, pritisnite prečku za samohodni pogon prema ručki i držite je (Слика 19).

  g282972

  Da biste deaktivirali samohodni pogon, otpustite prečku za samohodni pogon.

  Isključivanje motora

  Otpustite prečku kvačila za zaustavljanje sečiva i prečku za samohodni pogon. Okrenite ručicu za brzinu motora u položaj za zaustavljanje da biste isključili motor.

  Important: Kada otpustite prečku za kontrolu sečiva, sečivo bi trebalo da se zaustavi u roku od 3 sekunde. Ako se ne zaustavi pravilno, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  Sakupljanje pokošene trave

  Postavite vreću za travu da sakupite pokošenu travu i lišće sa travnjaka.

  Упозорење

  Pohabana vreća za travu bi mogla da omogući bacanje otpada i dovede do teške telesne povrede ili smrti operatera ili posmatrača.

  Redovno proveravajte vreću za travu. Ako je oštećena, postavite novu Toro zamensku vreću.

  Упозорење

  Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede.

  Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Podignite i držite nagore zadnji usmerivač.

  3. Zakačite vreću za travu na mesto (Слика 20).

   g283012
  4. Spustite zadnji usmerivač.

  Оперативне напомене

  Opšti saveti za košenje

  • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla odbaciti.

  • Izbegavajte udaranje tvrdih predmeta sečivom. Nikada nemojte namerno kositi preko bilo kog predmeta.

  • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave, iskopčajte kabl sa svećice i pregledajte mašinu u potrazi za oštećenjem.

  • Za najbolje rezultate postavite novo sečivo kompanije Toro pre početka sezone košenja ili kada je to potrebno.

  Košenje trave

  • Odsecajte samo trećinu vlati trave odjednom. Nemojte skraćivati na niže od 64 mm osim ako je trava proređena ili je kasna jesen kada trava sporije raste.

  • Prilikom košenja trave više od 15 cm, pokosite na najvećoj postavci visine košenja i hodajte sporije; zatim ponovo pokosite na nižoj postavci za što bolji izgled travnjaka. Ako je trava preduga, mašina može da se začepi i tako izazove zastoj motora.

  • Mokra trava i lišće obično formiraju grumen u dvorištu i mogu izazvati začepljenje mašine ili zastoj motora. Izbegavajte košenje u vlažnim uslovima.

  • Imajte u vidu moguću opasnost od požara u vrlo suvim uslovima, pratite sva lokalna upozorenja za požare i održavajte mašinu bez otpadaka suve trave i lišća.

  • Naizmenično menjajte smer košenja. To pomaže u rasipanju pokošene trave preko travnjaka radi ravnomernog đubrenja.

  • Ako niste zadovoljni konačnim izgledom travnjaka, pokušajte jedno ili više od sledećih uputstava:

   • Zamenite sečivo ili ga naoštrite.

   • Hodajte sporijim tempom tokom košenja.

   • Podignite visinu košenja na mašini.

   • Češće kosite travu.

   • Preklapajte područja otkosa umesto da kosite puni otkos pri svakom prolazu.

  Košenje lišća

  • Nakon košenja travnjaka, proverite da li je pola travnjaka vidljivo kroz poklopac pokošenog lišća. Možda ćete morati da više od jednom pređete preko lišća.

  • Ako je na travnjaku više od 13 cm lišća, kosite na većoj postavci visine košenja, a zatim ponovo na željenoj visini košenja.

  • Usporite brzinu košenja ako mašina dovoljno ne usitnjava lišće.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

  • Očistite travu i otpatke sa mašine kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte nikada skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Bezbednost u slučaju transporta

  • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine.

  • Mašinu pričvrstite od kotrljanja.

  Čišćenje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite pokošenu travu i prljavštinu ispod mašine.
 • Упозорење

  Mašina može da izbaci materijal ispod kućišta.

  • Nosite zaštitu za oči.

  • Ostanite u radnom položaju (iza ručke) dok motor radi.

  • Ne dozvolite da u blizini bude posmatrača.

  Za najbolje rezultate, očistite mašinu ubrzo nakon što završite košenje.

  Important: Temeljno očistite kućište mašine odmah nakon upotrebe na tretiranoj travi.

  Note: Nemojte prskati motor vodom tokom čišćenja.

  1. Premestite mašinu na ravnu popločanu površinu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Uklonite ostatke trave sa vrha kućišta odmah nakon upotrebe.

  4. Uklonite svu travu i otpatke sa motora uključujući sa izduvnog lonca / štitnika izduvnog lonca, ventilacionih kanala u gornjem vetrovodu i okolnog kućišta pomoću četke ili komprimovanog vazduha.

  5. Spustite mašinu na najnižu visinu košenja; pogledajte Podešavanje visine košenja.

  6. Isperite područje ispod zadnjih vratanaca gde pokošena trava prelazi sa donje strane mašine u vreću za travu.

  7. Priključite baštensko crevo povezano sa izvorom vode na priključak za ispiranje (Слика 21).

   g281628
  8. Otvorite dovod vode, pokrenite motor, aktivirajte sečivo i pustite ga da radi dok pokošena trava ne prestane da izlazi od ispod mašine.

  9. Isključite motor, zatvorite dovod vode i odvojite baštensko crevo od mašine.

  10. Pokrenite motor i pustite ga da radi nekoliko minuta da osuši donju stranu mašine kako biste sprečili njeno rđanje.

  11. Isključite motor i sačekajte da se mašina ohladi pre nego što je uskladištite u zatvorenom prostoru.

  12. Očistite prosuto ulje ili gorivo, ako ga ima.

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Uverite se da se motor isključuje u roku od 3 sekunde nakon otpuštanja prečke za kontrolu sečiva.
 • Proverite stanje sečiva.
 • Proverite da su štitnici i sigurnosni uređaji na mestu i da ispravno funkcionišu.
 • Proverite da je kućište slobodno i da je vreća za travu u dobrom stanju (zamenite je ako je oštećena).
 • Након сваке употребе
 • Očistite pokošenu travu i prljavštinu ispod mašine.
 • Сваких 25 сати
 • Očistite penasti predfilter (češće u prašnjavim uslovima).
 • Proverite sajlu samohodnog pogona i podesite je po potrebi.
 • Zamenite sečivo ili ga naoštrite (češće ako oštrica brzo otupi).
 • Naoštrite sečivo.
 • Сваких 50 сати
 • Zamenite ulje u motoru (češće u prašnjavim uslovima).
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite svećicu.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni filter za vazduh (češće u prašnjavim uslovima).
 • Пре складиштења
 • Ispraznite rezervoar za gorivo pre vršenja popravki prema uputstvu i pre godišnjeg skladištenja.
 • Годишње
 • Zamenite sečivo ili ga naoštrite.
 • Dodatne postupke godišnjeg održavanja potražite u priručniku za vlasnika motora.
 • Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

  • Pre bilo kakvog postupka održavanja skinite kabl svećice sa svećice.

  • Nosite rukavice i zaštitu za oči kada servisirate mašinu.

  • Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Nosite rukavice kada servisirate sečivo. Nemojte vršiti popravke ili prepravke sečiva.

  • Nemojte nikada vršiti neovlašćene izmene na bezbednosnim uređajima. Redovno proveravajte njihovu ispravnost.

  • Naginjanje mašine može dovesti do curenja goriva. Gorivo je zapaljivo i eksplozivno i može da izazove telesnu povredu. Motor upotrebljavajte dok ne potrošite gorivo ili gorivo ispustite pomoću ručne pumpe; nikada pomoću sifonske pumpe.

  • Da biste obezbedili optimalne performanse mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Priprema za održavanje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Zamenite svećicu.
  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Pre bilo kakvog postupka održavanja skinite kabl svećice sa svećice (Слика 22).

   g018207
  3. Nakon završenog postupka održavanja kabl svećice ponovno spojite sa svećicom.

   Important: Pre nego što nagnete mašinu da biste zamenili ulje ili sečivo, upotrebljavajte mašinu na uobičajen način dok ne potrošite gorivo. Ako morate da nagnete mašinu pre nego što se gorivo potroši, ispustite gorivo pomoću ručne pumpe. Mašinu uvek nagnite na stranu tako da filter za vazduh bude usmeren nagore.

   Упозорење

   Naginjanje mašine može dovesti do curenja goriva. Gorivo je zapaljivo i eksplozivno i može da izazove telesne povrede.

   Motor upotrebljavajte dok ne potrošite gorivo ili ispustite gorivo pomoću ručne pumpe; ne pomoću sifonske pumpe.

  Servisiranje filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Očistite penasti predfilter (češće u prašnjavim uslovima).
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni filter za vazduh (češće u prašnjavim uslovima).
 • Important: Nemojte da koristite motor bez postavljenog sklopa filtera za vazduh; u suprotnom, doći će do ekstremnog oštećenja motora.

  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uklonite poklopac i temeljno ga očistite (Слика 23).

   g005347
  3. Uklonite i penasti predfilter i papirni filter za vazduh sa postolja filtera za vazduh (Слика 23).

  4. Uklonite penasti predfilter iz papirnog filtera za vazduh, operite penasti predfilter blagim deterdžentom i vodom, a zatim ga osušite.

  5. Pregledajte papirni filter za vazduh i zamenite ga ako je prekomerno zaprljan.

   Important: Ne pokušavajte da očistite papirni filter.

  6. Postavite penasti predfilter na papirni filter za vazduh.

  7. Postavite penasti predfilter i papirni filter za vazduh na postolje filtera za vazduh.

  8. Instalirajte poklopac.

  Zamena motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Сваких 50 сати
 • Zamenite ulje u motoru (češće u prašnjavim uslovima).
 • Pre zamene ulja pustite motor da radi nekoliko minuta kako bi se zagrejao. Toplo ulje je tečnije i sadrži više zagađivača.

  Specifikacije motornog ulja

  Kapacitet motornog ulja0,65 l* bez filtera za ulje; 0,85 l sa filterom za ulje
  Viskoznost uljaSAE 30 ili SAE 10W-30 deterdžentno ulje
  Klasifikacija API servisaSJ ili više

  *Nakon ispuštanja ulja u kućištu motora ostaje malo ulja. Nemojte napuniti kućište motora do punog kapaciteta ulja. Napunite kućište motora uljem prema uputstvu u sledećim koracima.

  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Ispraznite gorivo iz rezervoara.

  3. Postavite odgovarajuću posudu za ispuštanje ispod merne šipke/odvoda ulja.

  4. Očistite oko merne šipke.

  5. Mernu šipku izvadite tako što ćete čep okrenuti u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvući ga.

  6. Mašinu nagnite na desnu stranu (filter za vazduh je usmeren nagore) da ulje iscuri u ispusnu posudu.

  7. Nakon ispuštanja ulja vratite mašinu u položaj operatera.

  8. Pažljivo ulijte ¾ kapaciteta motornog ulja u cev za punjenje ulja.

  9. Sačekajte 3 minuta da se ulje slegne u motoru.

  10. Čistom krpom obrišite šipku za merenje nivoa ulja.

  11. Umetnite mernu šipku u cev za punjenje ulja, nemojte je zavrnuti, a zatim je izvadite.

  12. Očitajte nivo ulja na šipci za merenje ulja.

   • Ako je nivo ulja na mernoj šipki prenizak, pažljivo dolijte malo ulja u cev za punjenje ulja, sačekajte 3 minuta i ponavljajte korake od 10 do 12 dok nivo ulja na mernoj šipki ne bude odgovarajući.

   • Ako je nivo ulja na mernoj šipki previsok, ispuštajte višak ulja dok nivo na mernoj šipki ne bude odgovarajući.

   Important: Ako upalite motor dok je nivo ulja u motoru prenizak ili previsok, možete da oštetite motor.

  13. Učvrstite mernu šipku u cev za punjenje ulja.

  14. Propisno reciklirajte iskorišćeno ulje.

  Podešavanje sajle samohodnog pogona

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite sajlu samohodnog pogona i podesite je po potrebi.
  1. Isključite motor.

  2. Povucite mašinu unazad dok istovremeno polako aktivirate prečku za samohodni pogon dok se zadnji valjci ne blokiraju.

   Note: Prečka za samohodni pogon bi sada trebalo da bude 6 cm od ručke.

   g283011
  3. Ako je rastojanje između prečke za samohodni pogon i ručke manje od 6 cm, podesite crni plastični podešavač sajle tako da rastojanje bude pravilno.

  Zamena sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uverite se da se motor isključuje u roku od 3 sekunde nakon otpuštanja prečke za kontrolu sečiva.
 • Сваких 25 сати
 • Zamenite sečivo ili ga naoštrite (češće ako oštrica brzo otupi).
 • Годишње
 • Zamenite sečivo ili ga naoštrite.
 • Important: Za pravilno postavljanje sečiva potreban je moment-ključ. Ako nemate moment-ključ ili se ne usuđujete da sami obavite ovaj postupak, obratite se ovlašćenom serviseru.

  Sečivo pregledajte svaki put kada ostanete bez goriva. Ako je sečivo oštećeno ili napuklo, odmah ga zamenite. Ako je oštrica tupa ili zarezana, naoštrite je i izbalansirajte ili je zamenite.

  Упозорење

  Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede.

  Nosite rukavice kada servisirate sečivo.

  1. Skinite kabl svećice sa svećice; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Mašinu nagnite bočno tako da filter za vazduh bude usmeren nagore.

  3. Upotrebite drveni blok da držite sečivo stabilnim (Слика 25).

   g231389
  4. Uklonite sečivo uz čuvanje svih delova za postavljanje (Слика 25).

  5. Postavite novo sečivo i sve delove za postavljanje (Слика 26).

   g338891

   Important: Postavite zakrivljene krajeve sečiva tako da budu usmereni ka kućištu mašine.

  6. Pomoću moment-ključa zategnite zavrtanj sečiva na 54 N∙m.

  Oštrenje sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite stanje sečiva.
 • Сваких 25 сати
 • Naoštrite sečivo.
 • Malo istrošeno sečivo može se ponovo naoštriti. Obe ivice sečiva se moraju jednako naoštriti da bi se postigla ravnoteža.

  1. Skinite sečivo sa mašine; pogledajte Zamena sečiva.

  2. Očistite sečivo pomoću četke i vode, pa ga pregledajte da vidite da li ima znakova oštećenja.

  3. Naoštrite obe oštrice pomoću ravne turpije.

   g338856
  4. Uvucite šrafciger u središnju rupu i držite sečivo da bude horizontalno.

   Note: Izbalansirano sečivo će ostati horizontalno.

   g338857
  5. Oštrite teži kraj dok sečivo ne bude ispravno izbalansirano.

   Note: Ako sečivo nije balansirano, teži kraj će se rotirati nadole.

   g338858

  Складиштење

  Mašinu skladištite na hladnom, čistom i suvom mestu.

  Bezbednost prilikom skladištenja

  Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

  Priprema mašine za skladištenje

  1. Pri poslednjoj dopuni goriva u godini, u gorivo dodajte stabilizator (kao što je Toro Premium Fuel Treatment) u skladu sa uputstvom na nalepnici.

  2. Pravilno odložite neiskorišćeno gorivo. Reciklirajte gorivo u skladu sa lokalnim propisima ili ga iskoristite za svoj automobil.

   Important: Staro gorivo u rezervoaru za gorivo je glavni razlog za teško pokretanje. Nemojte skladištiti gorivo bez stabilizatora goriva duže od 30 dana i nemojte skladištiti gorivo sa stabilizatorom duže od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora goriva.

  3. Pustite da mašina radi dok se motor ne isključi zbog nedostatka goriva.

  4. Ponovo pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne isključi. Motor je dovoljno suv kada ga više ne možete pokrenuti.

  5. Skinite kabl sa svećice i spojite kabl sa držačem (ako je deo opreme).

  6. Izvadite svećicu, dodajte 15 ml motornog ulja kroz otvor svećice, polako povucite uže za pokretanje nekoliko puta kako bi se ulje ravnomerno rasporedilo u cilindru i time sprečila korozija cilindra van sezone upotrebe.

  7. Postavite svećicu i zategnite je moment-ključem na 23 N∙m.

  8. Zategnite sve navrtke, vijke i zavrtnje.

  Prekid skladištenja mašine

  1. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje.

  2. Obavite sve postupke odražavanja; pogledajte .

  3. Proverite nivo motornog ulja; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

  4. Napunite rezervoar za gorivo svežim gorivom; pogledajte Punjenje rezervoara za gorivo.

  5. Spojite kabl na svećicu.