Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă, condusă manual din spate este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, angajați. Mașina a fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute ale proprietăților rezidențiale și comerciale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs

g338220

Scrieți modelul și numerele de serie în spațiul de mai jos:

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Acest produs respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultați Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Este o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443 folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă dacă motorul nu este echipat cu un amortizor parascântei, conform Secțiunii 4442, păstrat în stare bună de funcționare sau dacă motorul nu este construit, echipat şi întreţinut pentru prevenirea incendiilor.

Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii cu privire la Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Cuplu brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de către producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers – Societatea Inginerilor Auto) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele privind siguranţa, emisiile şi operarea, cuplul real al motoarelor pentru clasa aceasta de maşini de tuns iarba pot fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Nu modificați și nu dezactivați dispozitivele de siguranță ale mașinii și verificați periodic funcționarea corectă a acestora. Nu încercați să reglați sau să modificați controlul turației motorului; acest lucru poate cauza o stare de funcționare nesigură, ducând la vătămări corporale.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului conţin substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardele EN ISO 5395 și ANSI B71.4-2017.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni vătămările corporale sau moartea.

 • Citiți, înțelegeți și urmați instrucțiunile și avertismentele din Manualul utilizatorului și de pe mașină și accesorii înainte de a porni motorul.

 • Nu țineți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor aflate în mișcare sau sub mașină. Staţi la distanţă de orice gură de descărcare.

 • Nu utilizaţi maşina fără toate protecțiile şi alte dispozitive de siguranță montate şi funcţionând corespunzător pe aceasta.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi copii să utilizeze maşina. Utilizarea mașinii va fi efectuată doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic.

 • Înainte de efectuarea lucrărilor de service, alimentare sau desfundare a mașinii, opriți mașina, opriți motorul și așteptați până când se opresc toate piesele mobile.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

Reglare

Important: Îndepărtați și eliminați folia de protecție din plastic care acoperă motorul.

Asamblarea mânerului

Piese solicitate pentru această procedură:

Bară de ghidare inferioară (stânga)2
Bară de ghidare inferioară (dreapta)2
Placă pentru clemă2
Șurub scurt2
Şaibă plată4
Contrapiuliţă6
Șaibă cupă4
Șurub lung4
Bară de ghidare superioară1
Capac6

Atenţie

Montarea incorectă a mânerului poate deteriora cablurile, ducând la condiții de utilizare nesigure.

 • Nu deteriorați cablurile în timpul montării mânerului.

 • Aveți grijă, cablurile trebuie să fie amplasate la interiorul mânerului și să nu fie prinse în deflectorul spate.

 • Dacă un cablu este deteriorat, contactaţi un centru de service autorizat.

 1. Îndepărtați piulițele hexagonale de la cele 2 șuruburi expuse din partea superioară a punții.

 2. Montați câte o bară de ghidare inferioară pe fiecare latură a părții superioare a punții mașinii de tuns iarba cu o placă pentru clemă și contrapiulița hexagonală îndepărtată de pe punte la pasul anterior (Figura 3).

  Note: Tuburile inferioare ale mânerului sunt îndoite de-a lungul secțiunii mediane; asigurați-vă că tuburile sunt montate astfel încât secțiunea îndoită a tubului să fie înclinată spre sol.

  g281281
 3. Montați partea inferioară a clamei barelor de ghidare pe fiecare parte a punții mașinii de tuns iarba folosind un șurub, șaibe plate pe interiorul și exteriorul punții și o contrapiuliță (Figura 4).

  g281383
 4. Montați barele de ghidare superioare și partea superioară a clemei bare de ghidare pe barele de ghidare inferioare cu 3 șaibe cupă, 2 șuruburi și 2 contrapiulițe hexagonale pe fiecare parte (Figura 5).

  g281404
 5. Montați capace peste toate piulițele expuse de pe barele de ghidare.

Asamblarea sacului pentru iarbă

 1. Pentru a preveni accidentele, tăiați panglica albă atașată la sacul pentru iarbă și îndepărtați-o.

 2. Introduceți cadrul în sacul pentru iarbă, ținând mânerul deasupra sacului (Figura 6).

  g281417
 3. Atașați clemele din plastic pe cadrul sacului pentru iarbă (Figura 7).

  g281418

Adăugarea uleiului în motor

Important: Maşina dumneavoastră nu este furnizată cu ulei în motor. Înainte de a porni motorul, umpleţi-l cu ulei.

g235721

Rezumat al produsului

g281445
ModelGreutateLungimeLățimeÎnălțime
0265766 kg175,5 cm58,6 cm103,9 cm
   3,9 cm

Operare

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Verificați dacă toate protecțiile și dispozitivele de siguranță, precum deflectoarele și/sau dispozitivul de adunat iarbă, sunt la locul lor și funcționează corect.

 • Inspectați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că lamele și șuruburile lamei nu sunt uzate sau deteriorate.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstrucționa utilizarea mașinii sau pe care le-ar putea proiecta mașina.

 • Contactul cu lama în timp ce aceasta se rotește va duce la vătămarea gravă. Nu puneți degetele sub carcasă.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Combustibilul este extrem de inflamabil şi exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

  • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasaţi recipientul şi/sau maşina direct pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

  • Umpleți rezervorul de combustibil într-un spațiu deschis, cu motorul rece. Ștergeți orice urmă de combustibil scurs.

  • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului și nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați crearea unei surse de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

  • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor corespunzător şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghițit. Expunerea pe termen lung la vapori poate provoca răni grave și îmbolnăviri.

  • Evitați inspirarea pe termen lung a vaporilor.

  • Țineți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.

  • Țineți combustibilul departe de ochi și piele.

Umplerea rezervorului de combustibil

TipBenzină fără plumb
Cifra octanică minimă87 (SUA) sau 91 (cifra octanică research”; în afara SUA)
EtanolNu mai mult de 10% din volum
MetanolFără
MTBE (metil‐terț‐butil‐eter)Mai puțin de 15% din volum
UleiNu adăugaţi în combustibil

Utilizați numai combustibil curat, proaspăt (nu mai mult de 30 de zile), de la o sursă de încredere.

Important: Pentru a reduce problemele la pornire, adăugaţi stabilizator/aditiv de combustibil în combustibilul proaspăt, conform instrucţiunilor producătorului stabilizatorului/aditivului de combustibil.

Pentru informații suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului motorului.

Umpleți rezervorul de combustibil în modul indicat în Figura 10.

g230458

Verificarea nivelului uleiului de motor

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Important: Dacă nivelul de ulei din motor este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

  g235721

  Reglarea înălţimii de tăiere

  Pericol

  Reglarea pentru înălțimea de tăiere vă poate aduce mâinile în contact cu o lamă aflată în mișcare, ceea ce cauza vătămări grave.

  • Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a regla înălțimea de tăiere.

  • Nu introduceți degetele sub carcasă în timp ce reglați înălțimea de tăiere.

  Avertisment

  Dacă motorul rulează, toba de eșapament va fi fierbinte și vă poate provoca arsuri grave.

  Păstrați distanța față de toba de eșapament fierbinte.

  Reglarea înălțimii de tăiere

  1. Țineți maneta pentru înălțimea de tăiere și trageți lateral pentru a o decupla din canelura de blocare (Figura 12).

   g281589
  2. Împingeți maneta în față pentru a reduce sau trageți-o în spate pentru a mări înălțimea de tăiere (Figura 12).

  3. Eliberați maneta în poziția dorită și asigurați-vă că se blochează ferm în una dintre cele 7 caneluri de setare (Figura 12).

   Setarea înălțimiiÎnălțime de tăiere
   113,0 mm
   220,8 mm
   328,7 mm
   436,5 mm
   544,3 mm
   652,2 mm
   760,0 mm

  Reglarea înălțimii de tăiere folosind funcția Matchcut

  Pot fi reglate 6 înălțimi suplimentare de setare folosind setarea înălțimii cu funcția Matchcut. Această funcție permite reglarea înălțimii plăcii selectorului de tăiere cu o jumătate de setare.

  1. Slăbiți șurubul de fixare a plăcii de selectare cu o cheie imbus hexagonală (Figura 13).

   g281591
  2. Rotiți cu 180‎° elementul de reglare Matchcut (Figura 13 și Figura 14).

   Note: Va fi afișat un indicator în partea de jos a plăcii de selectare, evidențiind când este setată funcția Matchcut.

   g281590
  3. Strângeți șurubul de fixare a plăcii de selectare pentru a fixa în poziție placa de selectare a tăierii la înălțimea respectivă.

   Setarea înălțimii (cu Matchcut)Înălțime de tăiere
   1,516,9 mm
   2,524,8 mm
   3,532,6 mm
   4,540,4 mm
   5,548,3 mm
   6,556,1 mm

  Pornirea motorului

  1. Țineți mânerul și deplasați controlerul de turație a motorului în poziția ȘOC dacă motorul este rece sau în poziția RAPID dacă motorul a pornit recent.

   g281605
  2. Trageți mânerul demarorului cu recul până când simțiți că opune rezistență, apoi trageți-l brusc pentru a porni. Când motorul pornește, readuceți încet maneta de control al accelerației în poziția RAPID dacă a fost cuplat șocul (Figura 15).

   Important: Pentru a preveni deteriorarea mașinii, nu trageți mânerul demarorului cu recul atunci când motorul este pornit.

   Note: Dacă mașina nu pornește, contactați un centru de service autorizat.

   Note: Lama nu este cuplată în această etapă; consultați Acționarea lamei.

  Acționarea lamei

  1. Asigurați-vă că maneta de control al accelerației este în poziția RAPID (Figura 16).

  2. Apăsați butonul de blocare a funcției BBC (blade-brake clutch) și trageți maneta de comandă a funcției BBC înapoi pe mâner (Figura 16).

   g284132

  Decuplarea lamei

  Eliberați maneta de comandă a funcției BBC pentru a decupla lama; mânerul va reveni în poziţia de repaus (Figura 17).

  g284203

  Note: Atunci când eliberați maneta de comandă a funcției BBC, lama trebuie să se oprească în maxim 3 secunde. Dacă nu se oprește, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  Selectarea vitezei

  Viteza de deplasare în față a mașinii are 3 setări; rotiți selectorul de viteze cu 3 trepte de la partea de sus a mașinii de tuns iarba la una dintre cele trei setări pentru a regla viteza.

  • I – treapta întâi

  • II – treapta a doua

  • III – treapta a treia

  g283010

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave. Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia de operare.

  • Atunci când eliberați bara de comandă a lamei, motorul ar trebui să se oprească iar lama ar trebui să se oprească în maxim 3 secunde. În caz contrar, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  • Țineți trecătorii departe de zona de utilizare. Nu permiteţi accesul copiilor mici în zona de operare şi lăsaţi-i în permanenţă în grija unui adult responsabil, care nu utilizează mașina. Opriți mașina dacă în zonă pătrunde orice persoană.

  • Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Iarba udă sau frunzele pot provoca vătămări grave dacă alunecați și intrați în contact cu lama. Evitați să tundeți iarba în condiții umede.

  • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

  • Nu direcționați materialul evacuat spre nicio persoană. Evitați evacuarea materialul spre un perete sau obstacol; materialul poate ricoșa spre dumneavoastră. Opriți lama (lamele) atunci când vă deplasați pe suprafețe acoperite cu pietriș.

  • Aveți grijă la gropi, șanțuri, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat vă poate face să vă pierdeți echilibrul sau stabilitatea.

  • Dacă mașina se lovește de un obiect sau începe să vibreze, opriți motorul imediat, așteptați până când se opresc toate piesele mobile, deconectaţi cablul bujiei înainte de a verifica dacă mașina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, opriţi motorul şi aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile.

  • Dacă motorul rulează, acesta va fi fierbinte și vă poate provoca arsuri grave. Păstrați distanța față de motorul fierbinte.

  • Utilizați motorul numai în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este un gaz inodor, otrăvitor, fatal.

  • Verificați frecvent componentele dispozitivului de adunat iarbă și jgheabul de evacuare pentru a descoperi orice uzură sau deteriorare și înlocuiți-le cu piese Toro originale, atunci când este necesar.

  Siguranța în pantă

  • Tundeți iarba de-a lungul pantelor; niciodată în sus sau în jos. Acordaţi foarte mare atenţie la schimbarea direcţiei pe pante.

  • Nu tundeți iarba pe pantele foarte abrupte. Stabilitatea necorespunzătoare poate provoca un accident prin alunecare și cădere.

  • Tundeți iarba cu atenție în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor sau terasamentelor.

  Utilizarea propulsiei automate

  Pentru a opera propulsia automată, strângeți bara pentru propulsia automată spre mâner și țineți-o strânsă (Figura 19).

  g282972

  Pentru a decupla bara pentru propulsia automată, eliberați bara acesteia.

  Oprirea motorului

  Eliberați maneta de comandă a funcției BBC și barele pentru propulsia automată. Deplasați controlerul de turație a motorului în poziția de oprire pentru a opri motorul.

  Important: Atunci când eliberați bara de comandă a lamei, lama trebuie să se oprească în maxim 3 secunde. Dacă nu se oprește corespunzător, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  Colectarea resturilor

  Montați sacul pentru iarbă pentru a colecta resturile de iarbă și de frunze de pe gazon.

  Atenţie

  Un sac de iarbă uzat ar putea cauza proiectarea resturilor și poate duce la vătămări corporale grave sau moartea operatorului sau a celor din jur.

  Verificați frecvent starea sacului pentru iarbă. Dacă este deteriorat, montați un sac de schimb nou Toro.

  Atenţie

  Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave.

  Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia de operare.

  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Ridicați și mențineți ridicat deflectorul spate.

  3. Fixați sacul de iarbă în poziție (Figura 20).

   g283012
  4. Coborâți deflectorul spate.

  Indicaţii de exploatare

  Recomandări generale pentru a tunde iarba

  • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care mașina le-ar putea proiecta.

  • Evitați lovirea obiectelor solide cu lama. Nu tundeți iarba trecând în mod voluntar peste obiecte.

  • Dacă mașina se lovește de un obiect sau începe să vibreze, opriți motorul imediat, așteptați până ce toate piesele mobile se opresc, deconectaţi cablul bujiei și verificați dacă mașina este deteriorată.

  • Pentru cele mai bune performanțe, instalați o lamă Toro nouă înainte de a începe sezonul de tuns iarba sau atunci când este necesar.

  Tăierea ierbii

  • Tăiați aproximativ o treime din firul de iarbă. Nu tăiați mai jos de 64 mm, cu excepția cazului în care iarba este mai rară sau este toamnă târzie, când creșterea ierbii începe să încetinească.

  • Atunci când tăiați iarba cu o înălțime de peste 15 cm, tăiați mai întâi la cea mai ridicată setare a înălțimii de tăiere și la o viteză mai mică; apoi tăiați din nou la o înălțime de tăiere mai mică pentru ca gazonul să aibă cel mai bun aspect. Dacă iarba este prea lungă, mașina se poate bloca, ceea ce poate duce la calarea motorului.

  • Iarba și frunzele ude au tendința de a se aduna în cadrul curții și pot cauza blocarea mașinii sau calarea motorului. Evitați să tundeți iarba în condiții umede.

  • Fiți atenți la potențialul risc de incendiu în condiții foarte uscate, respectați toate avertismentele autorităților locale privind incendiile și preveniți pătrunderea ierbii uscate și a resturilor de frunze în mașină.

  • Alternați direcția de tăiere. Acest lucru ajută la dispersarea resturilor pe gazon, pentru o fertilizare uniformă.

  • Dacă aspectul final al gazonului este nesatisfăcător, încercați una sau mai multe din următoarele recomandări:

   • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o.

   • Deplasați-vă mai încet în timp ce tăiați iarba.

   • Ridicați înălțimea de tăiere a mașinii dumneavoastră.

   • Tăiați iarba mai frecvent.

   • Suprapuneți zonele de tăiere în loc să tăiați iarba dintr-o zonă completă cu fiecare trecere.

  Tăierea frunzelor

  • După tunderea gazonului, asigurați-vă că jumătate din gazon se vede prin stratul de frunze tăiate. Poate fi nevoie să efectuați mai multe treceri peste frunze.

  • Dacă pe gazon există un strat de frunze mai mare de 13 cm, tăiați iarba la o înălțime de tăiere mai mare și apoi tăiați iarba din nou la înălțimea de tăiere dorită.

  • Reduceți viteza de tăiere dacă mașina nu taie frunzele suficient de fin.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

  • Curățați iarba și resturile din mașină pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Ștergeți uleiul sau combustibilul scurs.

  • Nu depozitați niciodată mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu flăcări deschise, scântei sau lămpi martor, precum cele de pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Siguranța la transport

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina.

  • Fixați mașina pentru a preveni răsturnarea.

  Curățarea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Curățați resturile de iarbă și mizeria de sub mașină.
 • Atenţie

  Mașina poate disloca material de sub carcasa sa.

  • Purtați protecție pentru ochi.

  • Stați în poziția de operare (în spatele mânerului) în timp ce funcționează motorul.

  • Nu permiteți trecătorilor să se afle în zonă.

  Pentru rezultate optime, curățați mașina în scurt timp după ce ați terminat de tuns iarba.

  Important: Curățați temeinic puntea mașinii imediat după utilizare pe iarbă tratată.

  Note: Nu stropiți motorul cu apă în timpul curățării.

  1. Deplasați mașina pe o suprafață plană, pavată.

  2. Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia de operare.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă din partea superioară a carcasei punții imediat după utilizare.

  4. Îndepărtați toată iarba și resturile de pe motor, inclusiv apărătoarea de evacuare/eșapament, zonele de admisie aer din capacul superior și puntea din jur, folosind o perie sau aer comprimat.

  5. Alegeți cea mai mică înălțime de tăiere a mașinii; consultați Reglarea înălțimii de tăiere.

  6. Spălați zona de sub ușa din spate, pe unde este evacuată iarba tăiată, din partea inferioară a mașinii până la sacul pentru iarbă.

  7. Atașați un furtun de grădină care este conectat la o sursă de apă la portul de spălare (Figura 21).

   g281628
  8. Porniți apa, porniți motorul, cuplați lama și rulați-o până când nu mai ies de sub mașină resturi de iarbă.

  9. Opriți motorul, opriți apa și deconectați furtunul de grădină de la mașină.

  10. Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute pentru a usca partea inferioară a mașinii, pentru a preveni ruginirea.

  11. Opriți motorul și lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita într-o zonă închisă.

  12. Curățați orice urme de ulei sau combustibil vărsat.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Asigurați-vă că motorul se oprește într-un interval de 3 secunde după eliberarea barei de comandă pentru lamă.
 • Verificați starea lamei.
 • Verificați dacă toate apărătorile și dispozitivele de siguranță sunt la locul lor și funcționează corect.
 • Asigurați-vă că puntea este liberă și că sacul pentru iarbă este în stare bună (înlocuiți-l dacă este deteriorat).
 • După fiecare folosinţă
 • Curățați resturile de iarbă și mizeria de sub mașină.
 • La intervale de 25 de ore
 • Curățați prefiltrul din spumă (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Verificați cablul pentru propulsie automată și reglați dacă este necesar.
 • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o (mai frecvent dacă marginea se tocește rapid).
 • Ascuțiți lama.
 • La intervale de 50 de ore
 • Schimbați uleiul de motor (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți bujia.
 • La intervale de 300 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Înainte de depozitare
 • Goliți rezervorul de combustibil înainte de reparații conform instrucțiunilor și înainte de depozitarea anuală.
 • Anual
 • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o.
 • Consultaţi manualul operatorului motorului pentru orice proceduri de întreţinere anuale.
 • Important: Consultaţi manualul utilizatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

  • Deconectați cablul de la bujie înainte de a efectua orice proceduri de întreținere.

  • Purtați mănuși și protecție pentru ochi atunci când efectuați lucrări de service asupra mașinii.

  • Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave. Purtați mănuși în timpul lucrărilor de service asupra lamei. Nu reparați și nu modificați lama (lamele).

  • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

  • Înclinarea mașinii poate cauza scurgerea combustibilului. Combustibilul este inflamabil și exploziv și poate cauza vătămări corporale. Rulați motorul fără combustibil sau îndepărtați combustibilul cu o pompă manuală; nu scurgeți niciodată combustibilul.

  • Pentru performanțe optime ale mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Pregătirea pentru întreţinere

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți bujia.
  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Deconectați cablul de la bujie (Figura 22) înainte de a efectua orice proceduri de întreținere.

   g018207
  3. După efectuarea procedurii (procedurilor) de întreținere, conectați cablul la bujie.

   Important: Înainte de a înclina mașina pentru a schimba uleiul sau a înlocui lama, lăsați rezervorul de combustibil să se usuce în timpul utilizării normale. Dacă trebuie să înclinați mașina înainte de a rămâne fără combustibil, utilizați o pompă manuală de combustibil pentru a scurge combustibilul. Înclinați întotdeauna mașina pe o parte cu filtrul de aer orientat în sus.

   Atenţie

   Înclinarea mașinii poate cauza scurgerea combustibilului. Combustibilul este inflamabil, exploziv și poate cauza vătămări corporale.

   Rulați motorul fără combustibil sau îndepărtați combustibilul cu o pompă manuală; nu sifonați.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Curățați prefiltrul din spumă (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • La intervale de 300 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Important: Nu utilizați motorul fără ansamblul filtrului de aer montat; în caz contrar, vor fi cauzate daune extreme ale motorului.

  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Scoateți capacul și curățați-l bine (Figura 23).

   g005347
  3. Îndepărtați și prefiltrul din spumă și filtrul de aer din hârtie de pe baza filtrului de aer (Figura 23).

  4. Îndepărtați prefiltrul din spumă de la filtrul de aer din hârtie și spălați prefiltrul din spumă cu un detergent ușor și apă, apoi ștergeți-l.

  5. Verificați filtrul de aer din hârtie și înlocuiți-l dacă este excesiv de murdar.

   Important: Nu încercați să curățați filtrul din hârtie.

  6. Montați prefiltrul din spumă pe filtrul de aer din hârtie.

  7. Montați prefiltrul din spumă și filtrul de aer din hârtie pe baza filtrului de aer.

  8. Montați capacul.

  Schimbarea uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • La intervale de 50 de ore
 • Schimbați uleiul de motor (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Turaţi motorul timp de câteva minute înainte de a schimba uleiul, pentru a-l încălzi. Uleiul cald curge mai bine și transportă mai mulți agenți de contaminare.

  Specificații ulei de motor

  Capacitate ulei de motor0,65 l* 0,65 l fără filtru de ulei; 0,85 l* cu filtru de ulei
  Vâscozitate uleiUlei detergent SAE 30 sau SAE 10W-30
  Clasificare de service APISJ sau superioară

  *După ce îndepărtați uleiul din carter, în acesta rămâne ulei rezidual. Nu umpleți carterul cu ulei până la capacitatea maximă. Umpleți carterul cu ulei conform instrucţiunilor din pașii care urmează.

  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Goliți rezervorul de combustibil.

  3. Puneți o tavă de golire adecvată sub jojă/orificiul de golire a uleiului.

  4. Curățați în jurul jojei.

  5. Îndepărtați joja rotind capacul în sens invers acelor de ceasornic și trăgându-l.

  6. Înclinați mașina pe partea dreaptă (filtrul de aer orientat în sus) pentru ca uleiul să se scurgă în tava de golire.

  7. După scurgerea uleiului, readuceți mașina în poziție de operare.

  8. Turnați cu grijă în tubul de umplere cu ulei o cantitate de aproximativ ¾ din capacitatea motorului.

  9. Așteptați 3 minute ca uleiul să se așeze în motor.

  10. Ștergeți joja cu o lavetă curată.

  11. Introduceți joja în tubul de umplere cu ulei, dar nu o înșurubați, apoi îndepărtați joja.

  12. Verificaţi nivelul de ulei indicat pe jojă.

   • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea scăzut, turnați cu grijă o cantitate mică de ulei în tubul de umplere, așteptați 3 minute și repetați pașii de la 10 la 12 până când nivelul de ulei indicat de jojă va fi corect.

   • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea ridicat, îndepărtați excesul de ulei până când nivelul de ulei indicat de jojă va fi corect.

   Important: Dacă nivelul de ulei din motor este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

  13. Instalați joja în siguranță în tubul de umplere cu ulei.

  14. Reciclați în mod corespunzător uleiul uzat.

  Reglarea cablului pentru propulsie automată

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați cablul pentru propulsie automată și reglați dacă este necesar.
  1. Opriți motorul.

  2. Trageți mașina în spate în timp ce cuplați încet bara pentru propulsie automată până când se blochează rolele spate.

   Note: Bara pentru propulsie automată ar trebui să fie acum la 6 cm mâner.

   g283011
  3. Dacă distanța dintre bara pentru propulsie automată și manetă este mai mică de 6 cm, reglați elementul de reglare a cablului din plastic negru pentru a seta distanța corectă.

  Înlocuirea lamei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Asigurați-vă că motorul se oprește într-un interval de 3 secunde după eliberarea barei de comandă pentru lamă.
 • La intervale de 25 de ore
 • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o (mai frecvent dacă marginea se tocește rapid).
 • Anual
 • Înlocuiți lama sau ascuțiți-o.
 • Important: Pentru a instala lama corect veți avea nevoie de o cheie. Dacă nu dețineți o cheie sau considerați că nu puteți realiza această procedură, contactaţi un centru de service autorizat.

  Verificați lama ori de câte ori rămâneți fără combustibil. Dacă lama este deteriorată sau fisurată, înlocuiți-o imediat. Dacă marginea lamei este tocită sau prezintă crestături, ascuțiți-o și echilibrați-o sau înlocuiți-o.

  Atenţie

  Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave.

  Purtați mănuși în timpul lucrărilor de service asupra lamei.

  1. Deconectați cablul de la bujie; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Înclinați mașina pe o parte, cu filtrul de aer orientat în sus.

  3. Folosiți o bucată de lemn pentru a menține lama stabilă (Figura 25).

   g231389
  4. Îndepărtați lama, păstrând toate elementele de montare (Figura 25).

  5. Instalați lama nouă și toate elementele de montare (Figura 26).

   g338891

   Important: Amplasați capetele curbate ale lamei cu fața în sus, spre carcasa mașinii.

  6. Folosiți o cheie dinamometrică pentru a strânge șurubul lamei la un cuplu de 54 Nm.

  Ascuțirea lamei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați starea lamei.
 • La intervale de 25 de ore
 • Ascuțiți lama.
 • O lamă ușor uzată poate fi reascuțită. Ambele tăișuri ale lamei trebuie ascuțite în mod egal pentru a asigura echilibrul.

  1. Demontați lama de la mașină; consultați Înlocuirea lamei.

  2. Curățați lama folosind o perie și apă, apoi inspectați lama pentru a descoperi semne de deteriorare.

  3. Ascuțiți ambele tăișuri cu o pilă plată.

   g338856
  4. Glisați o șurubelniță prin orificiul central și țineți lama orizontală.

   Note: O lamă echilibrată va rămâne în poziție orizontală.

   g338857
  5. Ascuțiți capătul greu până când lama este echilibrată corect.

   Note: Dacă lama nu este echilibrată, capătul greu se va roti în jos.

   g338858

  Depozitare

  Depozitați mașina într-un loc răcoros, curat și uscat.

  Depozitarea în siguranță

  Opriți mașina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

  Pregătirea maşinii pentru depozitare

  1. La ultima realimentare din an, adăugați stabilizator în combustibil (cum ar fi Tratamentul pentru combustibil Toro Premium), conform instrucțiunilor de pe etichetă.

  2. Eliminaţi în mod corespunzător combustibilul neutilizat. Reciclați-l în funcție de codurile locale sau utilizați-l în automobil.

   Important: Combustibilul vechi din rezervorul de combustibil este principala cauză a pornirii grele. Nu depozitați combustibilul fără stabilizator pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile și nu depozitați stabilizatorul de combustibil pentru o perioadă mai lungă decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului.

  3. Turaţi maşina până când motorul se opreşte din cauza consumării complete a combustibilului.

  4. Porniți motorul și turați-l până se oprește. Când nu mai puteţi porni motorul, înseamnă că acesta este suficient de uscat.

  5. Deconectați cablul de la bujie și conectați cablul la brațul de fixare (dacă este disponibil).

  6. Scoateţi bujia, adăugaţi 15 ml de ulei de motor prin orificiul bujiei şi trageţi cablul demarorului uşor de câteva ori, pentru a distribui uleiul prin cilindru, în scopul prevenirii corodării cilindrului pe perioada depozitării maşinii.

  7. Montați bujia și strângeți-o cu o cheie dinamometrică la 23 Nm.

  8. Strângeți toate piulițele și șuruburile.

  Scoaterea maşinii din starea de depozitare

  1. Verificați și strângeți toate elementele de fixare.

  2. Efectuați orice proceduri de întreținere; consultați .

  3. Verificați nivelul uleiului de motor; consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

  4. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt; consultați Umplerea rezervorului de combustibil.

  5. Conectaţi cablul la bujie.