ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้คือรถบดกรีนแบบนั่งขับสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ และออกแบบมาสำหรับสนามกรีนที่เป็นเนิน สนามเทนนิส รวมถึงพื้นผิวสนามหญ้าละเอียดแบบอื่นๆ ภายในสวน สนามกอล์ฟ สนามกีฬา และพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 ระบุตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

g279976

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาตามมาตรฐาน EN ISO 12100:2010 และ ANSI B71.4-2017

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

ความปลอดภัยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมดกรุณาอย่าใช้เครื่อง

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้เครื่องตัดหญ้าหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphicได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal140-0268

การตั้งค่า

การติดตั้งล้อขนส่ง

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ล้อขนส่ง 2

การถอดโครงยึดขนส่ง

 1. ถอดน็อตล้อที่ยึดดุมล้อเข้ากับโครงยึดขนส่งออก (รูป 3)

  g279735
 2. ถอดน็อตล้ออื่นๆ ที่ขันเกลียวเข้ากับแกนดุมล้อ (รูป 3)

 3. ถอดสลักเกลียวล้อที่ยึดโครงยึดขนส่งเข้ากับพาเลท และถอดโครงยึดออก (รูป 3)

 4. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 3 สำหรับโครงยึดขนส่งที่อีกฝั่งของอุปกรณ์

การติดตั้งล้อ

 1. ประกอบล้อขนส่ง 2 ล้อเข้ากับดุมล้อแบบหลวมๆ ด้วยน็อตล็อกที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้ในขั้นตอน การถอดโครงยึดขนส่ง

  Note: คุณจะต้องขันน็อตล้อในขั้นตอนสุดท้ายของ การติดตั้งชุดหัวลาก

 2. ปรับแรงดันลมยางให้เท่ากับ 103 กิโลปาสกาล (15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

การติดตั้งชุดหัวลาก

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

โครงยึดล็อก1
สลักเกลียว (M10 x 30 มม.)4
แหวนล็อก (M10)4
แหวน (M10)6
น็อต (M10)4
ชุดหัวลาก 1
สลักเกลียว (M10 x 100 มม.)1
น็อตล็อก (M10)1
สลักเกลียว (M12 x 100 มม.)1
แหวน (M12)2
น็อตล็อก (M12)1
แหวนคั่น (ถ้าจำเป็น)2
 1. ติดตั้งโครงยึดล็อกเข้ากับโครงของอุปกรณ์ดังที่แสดงใน รูป 4

  Note: ขันน็อตจนได้แรงบิด 52 นิวตันเมตร (38 ฟุตปอนด์)

  g036890
 2. ยึดหัวลากเข้ากับโครงยึดเดือยหัวลากด้วยฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม โปรดดู รูป 5

  • ในรูด้านหน้า ใช้สลักเกลียว (M10 x 100 มม.) 1 ตัว, แหวน 2 วง (M10) และน็อตล็อก (M10) 1 ตัว

  • ในรูด้านหลัง ใช้สลักเกลียว (M12 x 100 มม.) 1 ตัว, แหวน 2 วง (M12) และน็อตล็อก (M12) 1 ตัว

  • หากอุปกรณ์ของคุณมีแหวนวงที่สามมาให้พร้อมกับสลักเกลียวแต่ละตัว ให้ใช้แหวนเหล่านั้นเป็นตัวคั่นระหว่างหัวลากกับด้านในของโครงยึดเดือยหัวลาก (รูป 6)

  Note: ใช้รูของโครงยึดเดือยหัวลากเพื่อปรับความสูงให้เหมาะกับหัวลากของรถลาก

  g025914
  g025915
 3. ขันสลักเกลียวตัวเล็กจนได้แรงบิด 73 นิวตันเมตร (54 ฟุตปอนด์) และขันสลักเกลียวตัวใหญ่จนได้แรงบิด 126 นิวตันเมตร (93 ฟุตปอนด์)

 4. ดันชุดหัวลากขึ้นจนกว่าคันสลักจะปลดล็อกออกจากส่วนกันเลื่อน (รูป 7)

  g024011
 5. ดึงหัวลากลง

 6. ถ้าติดตั้งอยู่ ถอดหมุดล็อกออกจากสลัก (รูป 8)

  g279746
 7. เหยียบแป้นเหยียบหัวลากจนกว่าหัวลากจะล็อกเข้าที่ (รูป 8)

 8. สอดหมุดล็อกผ่านรูในสลัก (รูป 8)

 9. ขันน็อตล้อบนล้อขนส่งจนได้แรงบิด 108 นิวตันเมตร (80 ฟุตปอนด์)

การถอดอุปกรณ์ออกจากพาเลท

 1. ถอดบล็อกไม้ตรงปลายหัวลากของพาเลทออก

  g024330
 2. วางไม้กระดานลงบนพื้นบริเวณปลายพาเลท

  Note: ความสูงของไม้กระดานควรต่ำกว่าพาเลทเล็กน้อย คุณสามารถใช้แผ่นไม้ที่ถอดออกมาจากด้านข้างและ/หรือท้ายลังก็ได้

 3. จากนั้นค่อยๆ ดันอุปกรณ์ออกจากพาเลทลงมาบนไม้กระดานและบนพื้นตามลำดับ

  Important: ลูกกลิ้งจะต้องไม่สัมผัสพาเลทขณะวางอุปกรณ์ลงบนพื้น

 4. นำบรรจุภัณฑ์ที่เหลือออก

การหล่อลื่นอุปกรณ์

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

น้ำมันหล่อลื่น (ไม่มีให้)

ก่อนใช้งานอุปกรณ์ ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างเหมาะสม โปรดดู การหล่อลื่นแบริ่งลูกกลิ้งขับ หากไม่หล่อลื่นอุปกรณ์อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ชิ้นส่วนสำคัญสึกหรอก่อนเวลาอันควร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g279748
g019903

เบรกมือ

ดึงเบรกมือเพื่อให้อุปกรณ์สตาร์ทได้ ดึงเบรกมือ (รูป 12) โดยการดึงคันเบรกมือไปข้างหลัง ปลดเบรกมือโดยการดันคันโยกไปข้างหน้า

g027608

พวงมาลัย

หมุนพวงมาลัย (รูป 10) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อหันอุปกรณ์ไปข้างหน้า

หมุนพวงมาลัยทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหันอุปกรณ์ไปข้างหลัง

Note: คุณจะต้องฝึกฝนกับอุปกรณ์เพื่อให้คุ้นเคยกับการบังคับทิศทาง เนื่องจากทิศทางจะเปลี่ยนทุกครั้งที่วิ่งจนสุด

พวงมาลัยจะควบคุมองศาของลูกกลิ้งบนหญ้า ซึ่งจะหันทิศทางของอุปกรณ์ ล้อเลี้ยวได้จำกัด ดังนั้นรัศมีการเลี้ยวของอุปกรณ์จะเป็นวงใหญ่

แป้นปรับพวงมาลัย

หากต้องการเอียงพวงมาลัยเข้าหาตัวคุณ ให้เหยียบแป้น (รูป 10) ลง แล้วดึงคอพวงมาลัยเข้าหาตัวจนได้ตำแหน่งที่สบาย จากนั้นปล่อยแป้นเหยียบ

แป้นเคลื่อนที่

แป้นเคลื่อนที่บังคับด้วยเท้า (รูป 10) และวางอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานพวงมาลัย ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกกลิ้งขับ แป้นเหยียบเชื่อมต่อกัน ทำให้ไม่สามารถกดลงได้พร้อมกัน และคุณจะสามารถเหยียบได้ 1 แป้นเท่านั้นในแต่ละครั้ง หากคุณเหยียบแป้นขวา อุปกรณ์จะเคลื่อนไปทางขวา หากคุณเหยียบแป้นซ้าย อุปกรณ์จะวิ่งไปทางซ้าย ยิ่งคุณเหยียบแป้นลึกเท่าไหร่ การวิ่งไปตามทิศทางนั้นจะเร็วขึ้นเท่านั้น

Note: จอดอุปกรณ์ให้สนิทก่อนจะเปลี่ยนทิศทาง อย่าเปลี่ยนทิศทางแป้นเหยียบอย่างฉับพลัน เพราะจะทำให้ชุดเพลาขับทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้ส่วนประกอบของชุดเพลาขับสึกหรอก่อนเวลาอันควร เหยียบแป้นช้าๆ และราบรื่น เพื่อไม่ให้ครูดกับพื้นสนามจนเสียหาย รวมถึงสร้างความเสียหายต่อส่วนประกอบของชุดเพลาขับขณะใช้งานอุปกรณ์บนเนิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกกลิ้งขับอยู่ทางฝั่งด้านลาดลงของเนิน เพื่อให้มีแรงลากที่เพียงพอ หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้สนามเสียหายได้

ชุดหัวลาก

ใช้ชุดหัวลาก (รูป 10) ในการลากอุปกรณ์และยกล้อขนส่งขึ้น/ลง

คันปรับเบาะที่นั่ง

คุณสามารถขยับเบาะที่นั่งไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ หมุนคันปรับเบาะที่นั่ง (รูป 10) ขึ้นและเลื่อนเบาะที่นั่งไปข้างหน้าหรือถอยหลัง จากนั้นปล่อยคันปรับ

สลักปรับที่วางแขน

คุณสามารถปรับที่วางแขนแต่ละข้างได้โดยการหมุนสลักปรับที่เกี่ยวข้อง (รูป 13)

g279749

สวิตช์ไฟ

ใช้สวิตช์ไฟเพื่อเปิดหรือปิดหลอดไฟ

กดสวิตช์ที่ตำแหน่งเปิด เพื่อเปิดหลอดไฟ เมื่อปล่อย สวิตช์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งวิ่ง

กดสวิตช์ที่ตำแหน่งปิด เพื่อปิดหลอดไฟ

Note: สวิตช์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งวิ่ง เมื่อดับเครื่องอุปกรณ์แล้วไฟจะไม่ติดกลับมาโดยอัตโนมัติหลังจากดับเครื่องอุปกรณ์และสตาร์ทอีกครั้ง กดที่ตำแหน่งเปิด เพื่อเปิดหลอดไฟอีกครั้ง

g338091

มิเตอร์นับชั่วโมง

มิเตอร์นับชั่วโมง (รูป 10) จะแสดงเวลารวมทั้งหมดที่อุปกรณ์ทำงาน

การควบคุมเครื่องยนต์

Note: ดูข้อมูลการควบคุมเครื่องยนต์เพิ่มเติมได้จากคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

สวิตช์เปิด/ปิด

สวิตช์เปิด/ปิด (รูป 15) ช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์สตาร์ทและดับเครื่องยนต์ได้ สวิตช์นี้อยู่ที่ด้านหน้าเครื่องยนต์ หมุนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งเปิด เพื่อสตาร์ทและทำให้เครื่องยนต์ทำงาน หมุนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งปิด เพื่อดับเครื่องยนต์

g021103

คันปรับปริมาณอากาศ

คันปรับปริมาณอากาศ (รูป 16) จำเป็นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เย็น ก่อนจะดึงมือจับสตาร์ทแบบดึง ให้ปรับคันปรับปริมาณอากาศไปที่ตำแหน่งปิด หลังจากเครื่องยนต์ทำงานแล้ว ให้ขยับคันปรับปริมาณอากาศไปที่ตำแหน่งเปิด อย่าใช้คันปรับปริมาณอากาศถ้าเครื่องยนต์อุ่นขึ้นแล้ว หรือถ้าอุณหภูมิอากาศสูง

g019815

คันโยกลิ้นเร่ง

คันโยกลิ้นเร่ง (รูป 16) อยู่ข้างคันปรับปริมาณอากาศและทำหน้าที่ควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ จึงใช้ควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ ควรตั้งค่าคันโยกไปที่ตำแหน่งเร็ว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบดหญ้า

วาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน

วาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน (รูป 16) อยู่ใต้คันปรับปริมาณอากาศ ดันไปที่ตำแหน่งเปิดก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ หลังจากใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วและดับเครื่องยนต์แล้ว ให้ปรับวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันไปที่ตำแหน่งปิด

มือจับสตาร์ทแบบดึง

สตาร์ทเครื่องยนต์โดยการดึงมือจับสตาร์ทแบบดึง (รูป 11) เร็วๆ การควบคุมเครื่องยนต์ที่อธิบายข้างต้นต้องตั้งค่าให้ถูกต้องทั้งหมดเพื่อให้เครื่องยนต์สตาร์ทได้

สวิตช์ระดับน้ำมัน

สวิตช์ระดับน้ำมันอยู่ด้านในเครื่องยนต์และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ทำงาน ถ้าระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัย

น้ำหนัก308 กก. (679 ปอนด์)
ยาว136 ซม. (53.5 นิ้ว)
กว้าง122 ซม. (48.0 นิ้ว)
สูง107 ซม. (42.2 นิ้ว)
ความเร็วการเคลื่อนที่บนพื้นสูงสุด12.8 กม./ชม. (8 ไมล์ต่อชั่วโมง) ที่ 3,600 รอบต่อนาที

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถของเครื่องตัดหญ้า โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ดับเครื่องยนต์และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

 • ห้ามเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนใช้หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • เรียนรู้วิธีหยุดอุปกรณ์และเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบว่าตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม สวิตช์ฉุกเฉิน และแผงกั้นติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ ใช้งานเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ทำงานได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

 • ก่อนใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจเสมอว่าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยึดอยู่ในสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ เปลี่ยนส่วนประกอบและอุปกรณ์ยึดที่ชำรุด

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานอุปกรณ์

 1. กำจัดเศษวัสดุที่อยู่ด้านบนและใต้อุปกรณ์

 2. ดึงเบรกมือ

 3. ทำตามขั้นตอนการบำรุงรักษาประจำวันต่อไปนี้:

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงกั้นและฝาครอบทั้งหมดอยู่กับที่และยึดแน่นหนาดี

 5. ยกล้อขนส่งขึ้นจากพื้นและตรวจดูว่าล้อล็อกเข้าที่

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเชื้อเพลิง

 • ใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (ค่าออกเทนขั้นต่ำ 87)

 • ใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่ใหม่และสะอาด (อายุไม่เกิน 30 วัน) ที่มีค่าออกเทน 87 ขึ้นไป (วิธีการคิด (R+M)/2) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • เอทานอล: ใช้น้ำมันเบนซินที่มีเอทานอลสูงสุด 10% (แก๊สโซฮอล) หรือ MTBE (เมทิลเทอร์เทียรีบิวทิลอีเธอร์) 15% ตามปริมาตร เอทานอลกับ MTBE ไม่เหมือนกัน ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมันเบนซินที่มีเอทานอล 15% (E15) ตามปริมาตร และห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีเอทานอลมากกว่า 10% ตามปริมาตร เช่น E15 (มีเอทานอล 15%), E20 (มีเอทานอล 20%) หรือ E85 (มีเอทานอล 85%) การใช้น้ำมันเบนซินที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้การทำงานมีปัญหาและ/หรือเครื่องยนต์เสียหาย ซึ่งอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในการรับประกัน

 • ห้ามใช้เมทานอลหรือน้ำมันเบนซินผสมเมทานอล

 • ห้ามจัดเก็บเชื้อเพลิงในถังเชื้อเพลิงหรือภาชนะใส่เชื้อเพลิงข้ามฤดูหนาว ยกเว้นมีการใช้น้ำยารักษาสภาพเชื้อเพลิง

 • ห้ามเติมน้ำมันลงในน้ำมันเบนซิน

การเติมน้ำมัน

ความจุถังน้ำมัน: 3.6 ลิตร (0.95 แกลลอนสหรัฐ)

 1. เช็ดทำความสะอาดรอบๆ ฝาถังเชื้อเพลิงและเปิดฝาออก (รูป 17)

  g028433
 2. เติมเชื้อเพลิงที่กำหนดลงในถังให้อยู่ต่ำกว่าส่วนบนสุดของถังประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว)

  ช่องอากาศใต้ส่วนบนสุดของถังเผื่อพื้นที่ไว้ให้เชื้อเพลิงขยายตัว

  Important: อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป การเติมเชื้อเพลิงมากกว่าระดับที่กำหนดจะส่งผลให้ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย และทำให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ลดลง ซึ่งเป็นความขัดข้องที่ไม่อยู่ในการรับประกันและจะต้องเปลี่ยนฝาถังเชื้อเพลิง

 3. ปิดฝาถังเชื้อเพลิงและเช็ดน้ำมันที่หก

ระหว่างการปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

 • อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • กันคนโดยรอบและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ทำงาน

 • ห้ามขนส่งผู้โดยสารบนอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

 • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อหรืออันตรายที่มองไม่เห็น

 • หลีกเลี่ยงการทำงานบนหญ้าที่ยังเปียก แรงยึดเกาะที่ลดลงอาจทำให้อุปกรณ์ลื่นไถลได้

 • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดจะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ และคุณอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

 • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

 • การใช้งานใกล้ตลิ่ง คูน้ำ หรือคันกั้นน้ำ อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำฉับพลันหากขอบพังทลาย

 • จอดอุปกรณ์ ดึงเบรกมือ และดับเครื่องยนต์ แล้วตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังจากชนกับวัตถุหรือหากเครื่องยนต์สั่นผิดปกติ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

 • ชะลอความเร็วลง และขับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังขณะเลี้ยว รวมถึงตอนข้ามถนนและทางเดิน ให้ทางแก่ทางเอกก่อนเสมอ

 • ห้ามให้เครื่องยนต์ทำงานในบริเวณที่ไม่มีที่ระบายไอเสีย

 • ห้ามปล่อยอุปกรณ์ที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

 • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติดังนี้:

  • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  • ดึงเบรกมือ

  • ดับเครื่องยนต์

  • รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

 • อย่าใช้อุปกรณ์เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

 • ห้ามใช้อุปกรณ์ลากจูงยานพาหนะ

 • ใช้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และอะไหล่เปลี่ยนทดแทนที่ผ่านการรับรองจากบริษัท Toro® เท่านั้น

 • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากลูกกลิ้ง

 • ใช้ความระมัดระวังขณะต่อพ่วงและถอดอุปกรณ์เข้ากับและจากรถลาก

ความปลอดภัยบนทางลาด

 • กำหนดขั้นตอนและกฎระเบียบของคุณเองขณะทำงานบนทางลาด ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินว่าทางลาดใดปลอดภัยที่จะใช้งานอุปกรณ์ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

 • ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง การใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 • เคลื่อนอุปกรณ์ด้วยความเร็วต่ำเมื่ออยู่บนทางลาด

 • หากรู้สึกไม่สบายใจกับการทำงานบนทางลาด อย่าใช้อุปกรณ์

 • ระมัดระวังหลุม บ่อ เนิน หิน หรือวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้ หญ้าสูงอาจซ่อนสิ่งกีดขวางบางอย่างเอาไว้

 • เคลื่อนที่อุปกรณ์ด้วยความเร็วต่ำ เพื่อให้คุณไม่ต้องหยุดหรือเปลี่ยนเกียร์ขณะอยู่บนทางลาด

 • อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำถ้าลูกกลิ้งสูญเสียแรงลาก

 • หลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์บนหญ้าเปียก ลูกกลิ้งอาจสูญเสียแรงลาก โดยไม่เกี่ยวกับว่าเบรกใช้งานได้และทำงานได้หรือไม่

 • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท จอด หรือเลี้ยวอุปกรณ์บนทางลาด

 • เคลื่อนที่บนทางลาดอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป อย่าเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอุปกรณ์ฉับพลัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์

Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของหัวเทียนเชื่อมต่อกับหัวเทียน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไฟอยู่ในตำแหน่งปิด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงเบรกมืออยู่ และแป้นเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งว่าง

 3. หมุนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งเปิด

 4. หมุนวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันไปที่ตำแหน่งเปิด

 5. ดันคันปรับปริมาณอากาศไปที่ตำแหน่งเปิดเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เย็น

  Note: การปรับปริมาณอากาศไม่จำเป็น ถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์อุ่น

 6. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว

 7. ยืนอยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ ดึงมือจับสตาร์ทแบบดึงออกเพื่อตรวจเช็คว่าใช้งานได้ จากนั้นดึงเร็วๆ เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

  Important: อย่าดึงเชือกจนสุดหรือปล่อยมือจับสตาร์ทเมื่อเชือกดึงออกมา เพราะเชือกอาจขาด หรือชุดดึงกลับอาจเสียหาย

 8. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว ดันคันปรับปริมาณอากาศไปที่ตำแหน่งปิด

 9. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว เพื่อประสิทธิภาพการบดที่ดีที่สุด

การดับเครื่องยนต์

 1. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จแล้ว คืนแป้นเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งว่าง และดึงเบรกมือ

 2. ตั้งค่าความเร็วเคลื่องยนต์เป็นเดินรอบเบา และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน 10 ถึง 20 วินาที

 3. หมุนสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่งปิด

 4. หมุนวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันไปที่ตำแหน่งปิด

 5. ปรับสวิตช์ไฟไปที่ตำแหน่งปิด

การขนส่งอุปกรณ์

การเตรียมพร้อมก่อนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

 1. ขับอุปกรณ์ไปยังรถขนส่ง

 2. ดึงเบรกมือ

 3. ดับเครื่องยนต์ โปรดดู การดับเครื่องยนต์

 4. ตรวจดูว่าวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันอยู่ที่ตำแหน่งปิด

การยกอุปกรณ์ขึ้นไปบนล้อขนส่ง

 1. ดันชุดหัวลากขึ้นจนกว่าคันสลักจะปลดล็อกออกจากส่วนกันเลื่อน (รูป 18)

  g024011
 2. ยกคันสลักขึ้นเพื่อให้เคลื่อนได้อิสระ และดึงหัวลากลง

  g279826
 3. เหยียบแป้นเหยียบหัวลากจนกว่าหัวลากจะล็อกเข้าที่ (รูป 20)

  g279795
 4. สอดหมุดล็อกผ่านรูในสลัก (รูป 20)

 5. หากคุณจะขนส่งอุปกรณ์ ให้ต่อพ่วงอุปกรณ์เข้ากับรถลาก โปรดดู การต่อพ่วงอุปกรณ์เข้ากับรถลาก

การต่อพ่วงอุปกรณ์เข้ากับรถลาก

ดันคันล็อกหัวลากลงขณะสอดชุดหัวลากเข้ากับหัวลากของรถลาก ปลดสลักเมื่อหัวลากและชุดหัวลากตรงกันแล้ว (รูป 21)

Important: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคันโยกกลับไปที่ตำแหน่งขึ้น และหัวลากกับชุดหัวลากเข้าที่ดี

g028434

การปลดอุปกรณ์ออกจากรถลาก

จอดอุปกรณ์บนพื้นราบและขัดล้อ

ดันคันล็อกหัวลากลงขณะถอดชุดหัวลากออกจากหัวลากของรถลาก (รูป 21) ปลดสลักเมื่อหัวลากและชุดหัวลากหลุดออกจากกัน

ลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง

 1. ถ้าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถลากอยู่ ให้ปลดอุปกรณ์ออกจากรถลาก โปรดดู การปลดอุปกรณ์ออกจากรถลาก

 2. ถอดหมุดล็อก (รูป 22).

  g024199
 3. ยกชุดหัวลากขึ้นเพื่อเอียงอุปกรณ์ขึ้นเล็กน้อย

 4. ดันสลักหัวลากลงเพื่อปลดหัวลาก (รูป 22)

 5. ยกหัวลาก (รูป 23) จนกระทั่งคันสลักจะล็อกเข้ากับส่วนกันเลื่อน (รูป 18)

  g279827

การใช้งานอุปกรณ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงเบรกมืออยู่

 2. นั่งลงบนที่นั่งคนขับ ระมัดระวังอย่าแตะต้องแป้นเคลื่อนที่ขณะที่คุณนั่งลง

 3. ปรับเบาะที่นั่งและพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก

 4. ปลดเบรกมือ

 5. จับพวงมาลัยและค่อยๆ กดแป้นเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวาด้วยเท้าข้างที่ตรงกัน ตามทิศทางที่คุณต้องการวิ่งไป

  Note: ยิ่งคุณเหยียบแป้นลึกเท่าไหร่ อุปกรณ์จะวิ่งไปตามทิศทางนั้นเร็วขึ้นเท่านั้น

 6. จอดอุปกรณ์โดยการปล่อยแป้นเคลื่อนที่

  Important: อย่าเหยียบแป้นเคลื่อนที่เร็วเกินไป เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ไถลและครูดกับสนามใต้ลูกกลิ้งขับ รวมทั้งอาจทำความเสียหายให้กับระบบขับเคลื่อนได้ คุณควรควบคุมการใช้งานแป้นเคลื่อนที่ตลอดเวลา

  Note: หลังจากคุ้นเคยกับอุปกรณ์มากขึ้นแล้ว คุณจะรู้สึกได้ว่าควรปล่อยแป้นเคลื่อนที่ตอนไหน ซึ่งก็คือก่อนที่คุณต้องการจะหยุดขับเคลื่อน เนื่องจากอุปกรณ์จะยังคงวิ่งไปอีกสักครู่หลังจากปล่อยแป้นเคลื่อนที่ เมื่ออุปกรณ์จอดสนิทแล้ว ค่อยๆ เหยียบแป้นเคลื่อนที่อีกด้านเพื่อย้อนกลับ

 7. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาเพื่อหันอุปกรณ์ไปข้างหน้า

  หมุนพวงมาลัยทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหันอุปกรณ์ไปข้างหลัง

  Note: คุณจะต้องฝึกฝนกับอุปกรณ์เพื่อให้คุ้นเคยกับการบังคับทิศทาง เนื่องจากทิศทางจะเปลี่ยนทุกครั้งที่วิ่งจนสุด

  Important: หากต้องการหยุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ให้เหยียบแป้นเคลื่อนที่อีกฝั่งไปยังตำแหน่งว่าง ตัวอย่างเช่น ขณะเหยียบแป้นขวาอยู่และอุปกรณ์วิ่งไปทางขวา ให้เหยียบแป้นซ้ายไปยังตำแหน่งว่าง เพื่อให้อุปกรณ์หยุด คุณต้องเหยียบแป้นอย่างมั่นคง แต่ไม่ควรเหยียบอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้อุปกรณ์พลิกหงายได้

 8. ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ ให้จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ และดึงเบรกมือ

เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

 • ขณะใช้งานอุปกรณ์บนเนิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกกลิ้งขับอยู่ทางฝั่งด้านลาดลงของเนิน เพื่อให้มีแรงลากที่เพียงพอ หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้สนามเสียหายได้

 • กวาดเศษวัสดุที่สะสมอยู่บนลูกกลิ้งเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบดหญ้า

หลังการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

 • ดับเครื่องอุปกรณ์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้อุปกรณ์หยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

 • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อไอเสียและส่วนเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

 • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

 • ปิดวาล์วเชื้อเพลิงก่อนจัดเก็บหรือขนส่งอุปกรณ์

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของอุปกรณ์มีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา

 • เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอ ชำรุด หรือหายไป

การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

 • ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเพื่อย้ายอุปกรณ์ขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

 • ยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนา

การบำรุงรักษา

Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิกได้ฟรี โดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

 • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

  • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  • ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเดินเครื่องเบา

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งว่าง

  • ดึงเบรกมือ

  • ดับเครื่องยนต์

  • รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง หรือทำความสะอาด

 • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

 • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบเมื่อจำเป็น

 • ค่อยๆ ปล่อยแรงดันจากส่วนประกอบที่มีพลังงานสะสมเก็บไว้

กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
หลังจาก 5 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาฮาร์ดแวร์ที่หลวม
 • หลังจาก 20 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • หล่อลื่นแบริ่งลูกกลิ้งขับหล่อลื่นแบริ่งลูกกลิ้งขับทันทีหลังจากการล้างแต่ละครั้ง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบตัวกรองอากาศ
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ตรวจสอบเบรกมือ
 • ตรวจสอบท่ออ่อนและข้อต่อระบบไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น
 • ตรวจสอบแรงดันลมยางในล้อขนส่ง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาฮาร์ดแวร์ที่หลวม
 • หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ(ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก)
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบ/ปรับหัวเทียน
 • ทำความสะอาดถ้วยตะกอน
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
 • เปลี่ยนหัวเทียน
 • ตรวจสอบและปรับระยะห่างวาล์ว
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
 • Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

  บันทึกจุดที่ต้องระวัง

  ตรวจสอบโดย:
  รายการวันที่ข้อมูล
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์ที่:
  จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
  ตรวจสอบว่าข้อต่อหมุนหมุนได้อิสระ       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก       
  ตรวจสอบตัวกรองอากาศ       
  ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย       
  ทำความสะอาดครีบทำความร้อนของเครื่องยนต์       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบท่ออ่อนเพื่อดูความเสียหาย       
  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล       
  ทำความสะอาดอุปกรณ์       
  หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทั้งหมด       
  ตรวจสอบแรงดันลมยาง       
  ทำสีที่ชำรุด       

  ขั้นตอนก่อนการบำรุงรักษา

  อย่าเอียงอุปกรณ์ยกเว้นเมื่อจำเป็น หากคุณเอียงอุปกรณ์ น้ำมันเครื่องอาจไหลเข้าหัวกระบอกสูบเครื่องยนต์และน้ำมันไฮดรอลิกอาจรั่วออกจากฝาปิดที่อยู่ด้านบนถังได้ ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายและต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซ่อมแซม หากต้องการซ่อมบำรุงใต้ท้องอุปกรณ์ ให้ยกอุปกรณ์ขึ้นโดยใช้รอกหรือเครนขนาดเล็ก

  การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา

  1. ขับหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปบนพื้นราบ โปรดดู การขนส่งอุปกรณ์

  2. ถ้าล้อขนส่งอยู่ต่ำ ให้ยกขึ้น โปรดดู การยกอุปกรณ์ขึ้นไปบนล้อขนส่ง

  3. ถ้าเครื่องยนต์ทำงานอยู่ ดับเครื่องยนต์

  4. ดึงเบรกมือ

  5. ถ้าเครื่องยนต์ร้อน รอให้เครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกเย็นลง

  การยกเบาะที่นั่งคนขับ

  1. ดึงสลักเบาะที่นั่งไปข้างหลังจนกว่าจะพ้นจากหมุดสลักเบาะที่นั่ง (รูป 24)

   g279773
  2. เอียงเบาะที่นั่งไปข้างหน้า (รูป 24)

  การลดระดับเบาะที่นั่งคนขับ

  เอียงเบาะที่นั่งลงจนกว่าสลักเบาะที่นั่งจะยึดแน่นเหนือหมุดสลักเบาะที่นั่ง (รูป 25)

  g279772

  การหล่อลื่น

  การหล่อลื่นแบริ่งลูกกลิ้งขับ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • หล่อลื่นแบริ่งลูกกลิ้งขับหล่อลื่นแบริ่งลูกกลิ้งขับทันทีหลังจากการล้างแต่ละครั้ง
 • ประเภทจาระบี: จาระบีลิเธียมเบอร์ 2

  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา

  2. เช็ดรอบๆ ให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในแบริ่ง

  3. อัดจาระบีเข้าในรูอัดจาระบีดังแสดงใน รูป 26

   g036790g036789
  4. เช็ดจาระบีส่วนที่เกินมาออก

   Important: หลังจากอัดจาระบีแล้ว ขับขี่อุปกรณ์ออกจากสนามไปที่อื่นสักครู่เพื่อกำจัดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกและป้องกันไม่ให้สนามเสียหาย

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • ดับเครื่องยนต์ก่อนตรวจสอบระดับน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  • อย่าเปลี่ยนความเร็วของตัวควบคุมความเร็วหรือเร่งรอบเครื่องมากเกินไป

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ประเภท: ประเภท APl Service ระดับ SL หรือสูงกว่า

  ความหนืด: เลือกความหนืดน้ำมันตามอุณหภูมิแวดล้อม โปรดดู รูป 27

  g018667

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • Note: เวลาที่เหมาะที่สุดในการตรวจสอบน้ำมันเครื่องคือเมื่อเครื่องยนต์เย็น ก่อนที่จะสตาร์ทอุปกรณ์เป็นครั้งแรกของวัน หากเครื่องยนต์ทำงานไปแล้ว ควรรอให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไปยังอ่างน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะตรวจสอบ

  1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา

  2. เช็ดทำความสะอาดรอบๆ ฝาเติมน้ำมัน (รูป 28)

   g281202
  3. เปิดฝาเติมน้ำมันโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

  4. ตรวจสอบระดับน้ำมัน (รูป 29)

   เครื่องยนต์มีน้ำมันเต็มเมื่อระดับน้ำมันอยู่ที่ขอบล่างของช่องเติมน้ำมัน

   Note: ถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่าขอบล่างของช่องเติมน้ำมัน ให้เติมน้ำมันที่กำหนดพอให้ระดับน้ำมันขึ้นมาถึงขอบล่างของช่องเติมน้ำมัน

   Important: อย่าเติมน้ำมันเครื่องในห้องข้อเหวี่ยงมากเกินไป

   g281195
  5. ปิดฝาเติมน้ำมันและเช็ดน้ำมันที่หก

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 20 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • การเตรียมอุปกรณ์

  1. สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้ทำงานสักครู่เพื่อให้น้ำมันเครื่องอุ่น จากนั้นดับเครื่องยนต์

  2. ยกอุปกรณ์ขึ้นบนล้อขนส่ง โปรดดู การยกอุปกรณ์ขึ้นไปบนล้อขนส่ง

  3. เอียงอุปกรณ์เพื่อให้ส่วนท้ายของอุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์อยู่เข้าใกล้พื้นมากขึ้น จากนั้นหนุนส่วนท้ายอีกด้านหนึ่งของอุปกรณ์เพื่อคงตำแหน่งนี้ของอุปกรณ์ไว้

  การระบายน้ำมันเครื่อง

  1. ต่อท่อระบายเข้ากับวาล์วระบาย (รูป 30)

  2. วางปลายอีกด้านของท่อ (รูป 30) ลงในถาดระบายขนาด 1 ลิตร (1 แกลลอนสหรัฐ)

   g029369
  3. หมุนวาล์วระบาย 1/4 รอบทวนเข็มนาฬิกา และปล่อยให้น้ำมันเครื่องระบายจนหมด (รูป 30)

  4. หมุนวาล์วระบาย 1/4 รอบตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดวาล์ว (รูป 30)

  5. ถอดท่อระบาย (รูป 30) ออกและเช็ดน้ำมันที่หก

  6. ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง

   Note: รีไซเคิลน้ำมันตามกฎหมายท้องถิ่น

  การเติมน้ำมันลงในเครื่องยนต์

  ความจุห้องข้อเหวี่ยง: 0.60 ลิตร (0.63 แกลลอนสหรัฐ)

  1. ลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง โปรดดู ลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง

  2. เติมน้ำมันที่กำหนดลงในห้องข้อเหวี่ยง โปรดดู ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง และ การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  การตรวจสอบไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบตัวกรองอากาศ
  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา

  2. ถอดน็อตมีปีกที่ยึดฝาครอบตัวกรองอากาศเข้ากับตัวกรองอากาศ และถอดฝาครอบออก (รูป 31)

   g025916
  3. เช็ดฝาครอบกรองอากาศให้สะอาด

  4. ตรวจสอบไส้กรองอากาศโฟมเพื่อดูฝุ่นผงและสิ่งสกปรก

   ทำความสะอาดไส้กรองอากาศโฟม ถ้าจำเป็น โปรดดู การทำความสะอาดไส้กรองอากาศโฟม

  5. ประกอบฝาครอบกรองอากาศเข้ากับตัวกรองอากาศด้วยน็อตมีปีก (รูป 31)

  การซ่อมบำรุงตัวกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ(ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก)
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
 • การทำความสะอาดไส้กรองอากาศโฟม

  1. ถอดน็อตมีปีกที่ยึดฝาครอบตัวกรองอากาศเข้ากับตัวกรองอากาศ และถอดฝาครอบออก (รูป 31)

  2. ถอดน็อตมีปีกออกจากไส้กรองอากาศและถอดไส้กรองออกมา (รูป 31)

  3. ถอดไส้กรองอากาศโฟมออกจากไส้กรองกระดาษ (รูป 31)

   ถ้าไส้กรองอากาศกระดาษสกปรกหรือชำรุด ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยน โปรดดู การทำความสะอาดไส้กรองอากาศกระดาษ

  4. ล้างไส้กรองอากาศโฟมในน้ำอุ่นผสมสบู่เหลว

  5. บีบไส้กรองอากาศโฟมเพื่อชำระล้างฝุ่น

   Important: อย่าบิดไส้กรอง เพราะอาจทำให้โฟมฉีกขาดได้

  6. ซับไส้กรองโฟมให้แห้งด้วยผ้าขี้ริ้วสะอาด

  7. บีบผ้าขี้ริ้วกับไส้กรองโฟมเพื่อให้ไส้กรองแห้ง

   Important: อย่าบิดไส้กรอง เพราะอาจทำให้โฟมฉีกขาดได้

  8. ชุบไส้กรองโฟมกับน้ำมันเครื่องสะอาดจนชุ่ม

  9. บีบไส้กรองให้น้ำมันส่วนเกินออกไป และเพื่อให้น้ำมันกระจายจนทั่ว

   Note: ไส้กรองโฟมควรชุ่มน้ำมันหมาดๆ

  การทำความสะอาดไส้กรองอากาศกระดาษ

  ทำความสะอาดไส้กรองกระดาษโดยการเคาะไส้กรองหลายๆ ครั้งบนพื้นผิวแข็งเพื่อกำจัดฝุ่น

  Important: ห้ามใช้แปรงปัดหรือใช้ลมเป่า การปัดจะดันฝุ่นเข้าไปในเส้นใย ส่วนการเป่าลมจะทำให้ไส้กรองกระดาษชำรุด

  การประกอบไส้กรองอากาศ

  1. ประกอบไส้กรองอากาศโฟมเข้ากับไส้กรองกระดาษ (รูป 31)

  2. ตรวจสอบปะเก็นเพื่อดูการสึกหรอและการชำรุด (รูป 31)

   เปลี่ยนปะเก็น ถ้าพบว่าสึกหรอหรือชำรุด

  3. ตรวจดูว่าปะเก็นวางอยู่บนทางเข้าอากาศสำหรับคาร์บูเรเตอร์ (รูป 31)

  4. ประกอบไส้กรองอากาศเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ด้วยน็อตมีปีก (รูป 31)

  5. ประกอบฝาครอบกรองอากาศเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ด้วยน็อตมีปีกอีกตัว (รูป 31)

  การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบ/ปรับหัวเทียน
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนหัวเทียน
 • ประเภท: หัวเทียน NGK BPR6ES หรือเทียบเท่า

  ระยะห่าง: 0.70 ถึง 0.80 มม. (0.028 ถึง 0.031 นิ้ว) โปรดดู รูป 33

  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา

  2. ถอดสายไฟหัวเทียนออกจากหัวเทียน (รูป 32)

   g019905
  3. ทำความสะอาดรอบๆ หัวเทียน และถอดหัวเทียนออกจากหัวกระบอกสูบ

   Important: เปลี่ยนหัวเทียนที่แตกร้าว สกปรก หรือเสื่อมสภาพ ห้ามพ่นทราย ขูด หรือทำความสะอาดอิเล็กโทรด เพราะเศษผงที่หลุดรอดเข้าไปในกระบอกสูบอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  4. ตั้งค่าระยะห่างไว้ที่ 0.70 ถึง 0.80 มม. (0.028 ถึง 0.031 นิ้ว) ดังแสดงใน รูป 33)

   g019300
  5. ติดตั้งหัวเทียนที่มีระยะห่างถูกต้องอย่างระมัดระวังด้วยมือเพื่อไม่ให้เกิดการปีนเกลียว

  6. หลังจากหัวเทียนติดตั้งแล้ว ขันด้วยประแจหัวเทียนดังนี้:

   • เมื่อติดตั้งหัวเทียนใหม่ ให้หมุน 1/2 รอบหลังจากวางหัวเทียน เพื่อให้กดเข้ากับปะเก็น

   • เมื่อติดตั้งหัวเทียนเดิม ให้หมุน 1/8 ถึง 1/4 รอบหลังจากวางหัวเทียน เพื่อให้กดเข้ากับปะเก็น

   Important: หัวเทียนหลวมอาจร้อนเกินไปและทำให้เครื่องยนต์เสียหาย การขันหัวเทียนแน่นเกินไปอาจทำให้เกลียวในกระบอกสูบเสียหาย

  7. ต่อสายไฟหัวเทียนเข้ากับหัวเทียน

  การตรวจสอบและปรับระยะห่างวาล์ว

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 300 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบและปรับระยะห่างวาล์ว
 • Important: ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับบริการ

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  การทำความสะอาดถ้วยตะกอน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดถ้วยตะกอน
  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา

  2. หมุนวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันไปที่ตำแหน่งปิด (รูป 34)

   g025917
  3. ถอดถ้วยตะกอนเชื้อเพลิงและโอริง (รูป 34)

  4. ตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหายของโอริง เปลี่ยนโอริงถ้าสึกหรอหรือชำรุด

  5. ล้างถ้วยตะกอนและโอริงในสารละลายที่ไม่ติดไฟและเช็ดให้แห้ง

  6. วางโอริงในวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันและติดตั้งถ้วยตะกอน (รูป 34) ขันถ้วยตะกอนให้แน่น

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  การตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ข้อควรระวัง

  หากสวิตช์อินเทอร์ล็อกนิรภัยขาดหรือชำรุด อุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • อย่าแก้ไขดัดแปลงสวิตช์อินเทอร์ล็อก

  • ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อกเป็นประจำทุกวัน และเปลี่ยนสวิตช์ที่เสียหายก่อนการใช้งานอุปกรณ์

  Important: หากระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยไม่ทำงานตามที่อธิบายด้านล่าง ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมทันที

  1. ถ้าอุปกรณ์อยู่บนล้อขนส่ง ให้ลดระดับอุปกรณ์ลงมาที่ลูกกลิ้ง โปรดดู ลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง

  2. ดึงเบรกมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งว่าง และสตาร์ทเครื่องยนต์

  3. นั่งบนเบาะที่นั่ง

  4. ขณะดึงเบรกมือ ให้เหยียบแป้นเคลื่อนที่เบาๆ เครื่องยนต์ควรดับลงหลังผ่านไปประมาณ 1 วินาที

  5. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่และปลดเบรกแล้ว ยืนขึ้นและตรวจดูว่าเครื่องยนต์ดับหลังผ่านไป 1 วินาที

  Note: ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยยังออกแบบมาให้ดับเครื่องยนต์ ถ้าผู้ใช้ลุกออกจากเบาะที่นั่งในขณะที่อุปกรณ์กำลังเคลื่อนที่ด้วย

  การบำรุงรักษาเบรก

  การตรวจสอบเบรกมือ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบเบรกมือ
  1. ขับหรือขนส่งอุปกรณ์ไปจอดบนพื้นราบ

  2. หากคุณขนส่งอุปกรณ์ ให้ปลดออกจากรถลากและลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง โปรดดู การปลดอุปกรณ์ออกจากรถลาก และ ลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง

  3. ดึงเบรกมือ

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์และตั้งค่าความเร็วเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบา

  5. นั่งลงบนที่นั่งคนขับ

  6. เหยียบแป้นเคลื่อนที่ด้านใดด้านหนึ่ง

   Important: อุปกรณ์ไม่ควรเคลื่อนที่ ถ้าเคลื่อนที่ ให้ปรับเบรกมือ โปรดดู การปรับเบรกมือ

   Note: เครื่องยนต์จะดับลงภายใน 1 วินาทีเมื่อคุณเหยียบแป้นเคลื่อนที่ขณะที่ดึงเบรกมืออยู่

  การปรับเบรกมือ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ดับสนิทแล้ว

  2. ปลดเบรกมือ

  3. ปรับเบรกมือดังนี้:

   • หากจะเพิ่มแรงเบรก หมุนน็อตล็อกเบรกตามเข็มนาฬิกา (รูป 35)

   • หากจะลดแรงเบรก หมุนน็อตล็อกเบรกทวนเข็มนาฬิกา (รูป 35)

   g027634g279850
  4. ตรวจสอบเบรกมือ โปรดดู การตรวจสอบเบรกมือ

  5. สตาร์ทเครื่องยนต์และตั้งค่าความเร็วเครื่องยนต์เป็นเดินรอบเบา

  6. นั่งลงบนที่นั่งคนขับ

  7. ปลดเบรกมือ

  8. เหยียบแป้นเคลื่อนที่ด้านใดด้านหนึ่ง

   อุปกรณ์ควรเคลื่อนที่ ถ้าอุปกรณ์ไม่เคลื่อนที่ขณะที่ปลดเบรกมือ ทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 8 จนกว่าอุปกรณ์จะไม่เคลื่อนที่เมื่อดึงเบรกมือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อปลดเบรกมือ

  9. ดึงเบรกมือและดับเครื่องยนต์

  การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  ความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง น้ำมันที่ฉีดโดนร่างกายจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดออกภายในสองถึงสามชั่วโมง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • เก็บมือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  • ระบายแรงดันในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนทำงานใดๆ กับระบบไฮดรอลิก

  การตรวจสอบท่ออ่อนและข้อต่อระบบไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบท่ออ่อนและข้อต่อระบบไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูว่าไม่มีการรั่วไหล ส่วนรองรับการยึดที่หลวม การสึกหรอ ข้อต่อหลวม การเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ และการเสื่อมสภาพจากสารเคมี ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานอุปกรณ์

  คำเตือน

  น้ำมันไฮดรอลิกรั่วที่มีแรงดันอาจทำให้เกิดแผลบนผิวหนังและการบาดเจ็บได้

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • เก็บมือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  • ระบายแรงดันในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนทำงานใดๆ กับระบบไฮดรอลิก

  การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น
 • Note: ก่อนทำงานกับชิ้นส่วนใดของระบบขับไฮดรอลิก ให้ดับเครื่องยนต์เพื่อคลายแรงดันจากระบบ ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และก่อนอัดแรงดันระบบไฮดรอลิก ให้ตรวจสอบท่ออ่อนและข้อต่อทั้งหมดเพื่อดูความเสียหายและตรวจสอบว่ายึดแน่นหนาดี เปลี่ยนท่ออ่อนที่ชำรุดและขันข้อต่อที่หลวม ตามที่จำเป็น

  1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมพร้อมก่อนการบำรุงรักษา

  2. ยกเบาะที่นั่งคนขับขึ้น โปรดดู การยกเบาะที่นั่งคนขับ

  3. เปิดฝาและตรวจดูระดับน้ำมันไฮดรอลิกในถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 36)

   ระดับน้ำมันไฮดรอลิกควรจะปกคลุมคำว่า COLD บนแผ่นกั้นของถังน้ำมันไฮดรอลิก

   g279851
  4. ถ้าจำเป็น ให้เติมน้ำมันไฮดรอลิกที่กำหนดลงในถังน้ำมันไฮดรอลิกจนกว่าระดับน้ำมันจะคลุมระดับของเหลวเย็นบนแผ่นกั้น

   Note: แผ่นกั้นในถังน้ำมันไฮดรอลิกจะมีเครื่องหมาย HOT และ COLD กำกับไว้ ควรเติมน้ำมันลงในถังน้ำมันไฮดรอลิกให้ถึงระดับที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำมัน ระดับน้ำมันจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของน้ำมัน ระดับเย็นหมายถึงระดับน้ำมันในขณะที่อุณหภูมิ 24°C (75°F) ระดับร้อนแสดงระดับน้ำมันในขณะที่อุณหภูมิ 107°C (225°F)ตัวอย่างเช่น: ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม กล่าวคืออยู่ที่ประมาณ 24°C (75°F) ให้เติมถึงระดับเย็นเท่านั้น ถ้าน้ำมันมีอุณหภูมิประมาณ 65°C (150°F) ควรเติมน้ำมันครึ่งทางให้อยู่ระหว่างระดับร้อนกับระดับเย็น

  5. เปลี่ยนฝาถังน้ำมันไฮดรอลิกและขันจนปิดแน่นสนิท

   Important: อย่าขันฝาถังน้ำมันไฮดรอลิกแน่นเกินไป

  6. เช็ดน้ำมันที่หก

  7. ลดเบาะที่นั่งคนขับลง โปรดดู การลดระดับเบาะที่นั่งคนขับ

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  ถังน้ำมันเติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำ: น้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX มีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอนสหรัฐ) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอนสหรัฐ)

  Note: อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันและตัวกรองบ่อยๆ เหมือนกับการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนแบบอื่น

  น้ำมันทางเลือก: หากไม่มีน้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX จัดจำหน่าย คุณสามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิกชนิดปิโตรเลียมทั่วไปที่มีข้อมูลจำเพาะตรงกับช่วงที่ระบุไว้สำหรับคุณสมบัติวัสดุต่อไปนี้ทั้งหมดและได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่าใช้น้ำมันสังเคราะห์ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  Note: Toro ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเท่านั้น

  น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอชนิดดัชนีความหนืดสูง/จุดไหลเทต่ำ ISO VG 46

  คุณสมบัติวัสดุ: 
   ความหนืด, ASTM D445cSt ที่ 40°C (104°F) 44 ถึง 48
   ดัชนีความหนืด ASTM D2270140 ขึ้นไป
   จุดไหลเท, ASTM D97-37°C ถึง -45°C (-34°F ถึง -49°F)
   ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 หรือ M-2952-S)

  Note: น้ำมันไฮดรอลิกส่วนใหญ่เกือบจะไม่มีสี ทำให้การมองหาจุดรั่วได้ยาก สีย้อมน้ำมันไฮดรอลิกสีแดงมีจัดจำหน่ายเป็นขวดขนาด 20 มล. (0.67 ออนซ์ของเหลว) ซึ่งขวดหนึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก 15 ถึง 22 ลิตร (4 ถึง 6 แกลลอนสหรัฐ) สามารถแจ้งหมายเลขสั่งซื้ออะไหล่ 44-2500 กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและตัวกรอง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 20 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
 • Important: ใช้เฉพาะน้ำมันไฮดรอลิกที่กำหนดเท่านั้น เพราะน้ำมันอื่นๆ อาจทำให้ระบบเสียหาย

  การเตรียมการก่อนเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและตัวกรอง

  1. ขับหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปบนพื้นราบ โปรดดู การขนส่งอุปกรณ์

  2. ถ้าเครื่องยนต์ทำงานอยู่ ดับเครื่องยนต์

  3. ดึงเบรกมือ

  4. ถ้าอุปกรณ์อยู่บนลูกกลิ้ง ยกอุปกรณ์ขึ้นมาบนล้อขนส่ง โปรดดู การยกอุปกรณ์ขึ้นไปบนล้อขนส่ง

  5. ยกเบาะที่นั่งคนขับขึ้น โปรดดู การยกเบาะที่นั่งคนขับ

  6. ถ้าคุณเดินเครื่องยนต์ รอให้เครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกเย็นลง

  การระบายน้ำมันไฮดรอลิก

  1. วางถาดระบายที่มีความจุ 2 ลิตร (2 แกลลอนสหรัฐ) ใต้ถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 37)

   g279899
  2. ถอดท่อจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกออกจากข้อต่อของถังน้ำมันไฮดรอลิก และปล่อยให้น้ำมันไฮดรอลิกไหลออกจนหมด (รูป 37)

  3. ติดตั้งท่ออ่อนไฮดรอลิกที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2

  4. เช็ดน้ำมันไฮดรอลิกที่หก

  5. ทิ้งน้ำมันไฮดรอลิกใช้แล้วตามกฎหมายท้องถิ่น

  การเปลี่ยนไส้กรอง

  1. เช็ดทำความสะอาดรอบๆ หัวกรองและตัวกรองไฮดรอลิก

  2. อัดผ้าขี้ริ้วไว้ใต้ตัวกรองไฮดรอลิก (รูป 38)

   g279901
  3. ค่อยๆ ถอดตัวกรองไฮดรอลิก (รูป 38)

  4. เติบน้ำมันไฮดรอลิกที่กำหนดลงในไส้กรองสำหรับเปลี่ยน และหล่อลื่นปะเก็นซีลด้วยน้ำมันไฮดรอลิก

  5. ติดตั้งไส้กรองเข้ากับหัวกรองด้วยมือ (รูป 38) จนกว่าปะเก็นจะแตะกับหัวกรอง จากนั้นขันไส้กรองอีก 3/4 รอบ

  6. เช็ดน้ำมันไฮดรอลิกที่หก

  7. ทิ้งตัวกรองเก่าตามข้อบังคับของท้องถิ่น

  การเติมน้ำมันไฮดรอลิก

  1. ลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง โปรดดู ลดระดับอุปกรณ์ลงมาบนลูกกลิ้ง

  2. เปิดฝาถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 39)

   g279900
  3. เติมน้ำมันไฮดรอลิกลงในถัง โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก และ การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  4. ปิดฝาถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 39)

  5. เช็ดน้ำมันไฮดรอลิกที่หก

  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และให้เดินรอบเบาประมาณ 3 ถึง 5 นาที

   การเดินเครื่องยนต์จะหมุนเวียนน้ำมันไฮดรอลิกและขจัดฟองอากาศที่ติดอยู่ในระบบไฮดรอลิก

  7. ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าไม่มีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วไหลที่ถังน้ำมันไฮดรอลิก ท่ออ่อนไฮดรอลิก และตัวกรองไฮดรอลิก

   ซ่อมแซมจุดรั่วไหลในระบบไฮดรอลิกทั้งหมด

  8. ดับเครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก และเติมน้ำมันถ้าจำเป็น

  9. ลดเบาะที่นั่งคนขับลง โปรดดู การลดระดับเบาะที่นั่งคนขับ

  การบำรุงรักษาแชสซี

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยางในล้อขนส่ง
  1. วัดแรงดันลมยางของยางขนส่ง

   แรงดันลมยางควรวัดได้ 103 กิโลปาสกาล (15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

  2. ถ้าแรงดันลมยางสูงหรือต่ำกว่า 103 กิโลปาสกาล (15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ให้เติมลม หรือปล่อยลมออกจากยางจนกว่าจะวัดได้ 103 กิโลปาสกาล (15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

  การตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาฮาร์ดแวร์ที่หลวม

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 5 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาฮาร์ดแวร์ที่หลวม
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาฮาร์ดแวร์ที่หลวม
 • ตรวจสอบแชสซีเพื่อหาน็อตและสลักเกลียวที่หลวมหรือหายไป

  ขันน็อตและสลักเกลียวที่หลวม และติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่หายไปตามที่จำเป็น

  การทำความสะอาด

  การทำความสะอาดอุปกรณ์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์
 • Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างอุปกรณ์

  1. ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด

   Note: อย่าใช้เครื่องล้างแรงดันในการทำความสะอาดอุปกรณ์

  2. ล้างฝุ่นและเศษวัสดุออกจากลูกกลิ้งตามที่จำเป็น โดยการพ่นน้ำผ่านช่องบนตัวเรือนลูกกลิ้ง (รูป 40)

   g036889
  3. ทำความสะอาดฝุ่นและเศษวัสดุออกจากพื้นที่รอบๆ มอเตอร์ไฮดรอลิก (รูป 41)

   g036788
  4. ทำความสะอาดฝุ่นและเศษวัสดุออกจากเครื่องยนต์และครีบระบายความร้อนเครื่องยนต์ (รูป 42)

   g279902

  การจัดเก็บ

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บระยะสั้น

  ไม่เกิน 90 วัน
  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  2. กำจัดเศษหญ้า ดิน และสิ่งสกปรกออกจากชิ้นส่วนภายนอกของเครื่องจักรทั้งหมด โดยเฉพาะลูกกลิ้งและเครื่องยนต์ ทำความสะอาดฝุ่นและเศษหญ้าออกจากด้านนอกของครีบหัวกระบอกสูบ และตัวเรือนเครื่องเป่าบนเครื่องยนต์

   Important: คุณสามารถล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนและน้ำได้ อย่าใช้น้ำแรงดันในการล้างอุปกรณ์ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไป โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับเครื่องยนต์

  3. ตรวจสอบและขันสลักเกลียว น็อต และสกรูทั้งหมด ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุด

  4. ซ่อมสีบริเวณที่มีรอยขีดข่วนหรือเปลือยจนเห็นโลหะ สีสั่งซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บระยะยาว

  นานกว่า 90 วัน
  1. ทำตามทุกขั้นตอนใน การเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บระยะสั้น

  2. เตรียมเชื้อเพลิงโดยใช้น้ำยาคงสภาพ/ปรับสภาพตามคำแนะนำของผู้ผลิต

  3. เติมน้ำมันที่ผสมน้ำยาคงสภาพ/ปรับสภาพลงในถังเชื้อเพลิง

  4. เดินเครื่องยนต์เป็นประมาณ 5 นาทีเพื่อจ่ายเชื้อเพลิงที่ผสมน้ำยาเข้าไปในระบบเชื้อเพลิง

  5. ดับเครื่องยนต์ รอให้เย็น และระบายถังเชื้อเพลิง หรือปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนน้ำมันหมด

  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้ทำงานจนเครื่องดับ ทำซ้ำขั้นตอนนี้โดยเปิดคันปรับปริมาณอากาศจนกว่าเครื่องยนต์จะไม่สตาร์ทอีก

  7. ทิ้งเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รีไซเคิลน้ำมันตามกฎหมายท้องถิ่น

  การจัดเก็บอุปกรณ์

  จัดเก็บอุปกรณ์ในโรงรถหรือพื้นที่จัดเก็บที่แห้งและสะอาด คลุมอุปกรณ์เพื่อปกป้องและรักษาความสะอาด