Giriş

Bu makine, özel olarak görevlendirilmiş profesyoneller tarafından ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, üzerine binilerek kumanda edilen bir çim silindiridir. Özellikle green'leri, tenis kortlarını ve parklardaki, golf sahalarındaki, spor sahalarındaki ve ticari alanlardaki ince çim yüzeyleri düzleştirmek için tasarlanmıştır. Bu ürünün kullanım amacı dışında kullanılması size ve çevrenizdekilere zarar verebilir.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Ürün emniyeti ve kullanımıyla ilgili eğitim materyalleri ile aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde Yetkili bir Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları ilgili alana yazın.

g279976

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 2) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.

g000502

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. Önemli sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, Not sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylı bilgi için, ayrı olarak verilen Ürün Uygunluk Beyanı (DOC) sayfasını inceleyin.

California Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Bu ürünün motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

Bu makine EN ISO 12100:2010 ve ANSI B71.4-2017'ye uygun şekilde tasarlanmıştır.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur; detaylar için lütfen ürüne özel ayrı Uygunluk Beyanı (DOC) sayfasına bakın.

Genel Emniyet

Bu ürün, yaralanmaya yol açabilir. Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için daima tüm güvenlik talimatlarına uyun.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzu’nu okuyun ve içeriğini özümseyin.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı, makinenin hareketli parçalarının yakınına koymayın.

 • Tüm koruyucular ve emniyet aygıtları makinede ve çalışır durumda değilken makineyi çalıştırmayın.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını (varsa) çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

Bu makinenin hatalı kullanılması veya hatalı bakımı yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne Graphic çok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, kullanıcının kolayca görebileceği emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal140-0268

Kurulum

Taşıma Tekerleklerinin Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Taşıma tekerleği 2

Sevkiyat Braketlerinin Çıkarılması

 1. Tekerlek göbeklerini sevkiyat braketine sabitleyen bijon somunlarını sökün (Şekil 3).

  g279735
 2. Tekerlek göbeği saplamasına sabitlenmiş diğer bijon somununu sökün (Şekil 3).

 3. Sevkiyat braketlerini palete sabitleyen kare cıvataları sökün ve braketi yerinden çıkarın (Şekil 3).

 4. 1 ile 3 arası adımları, makinenin diğer tarafındaki sevkiyat braketi için de tekrarlayın.

Tekerleklerin Takılması

 1. 2 taşıma tekerleğini, Sevkiyat Braketlerinin Çıkarılması adımında söktüğünüz bijon somunlarıyla tekerlek göbeklerine takın fakat somunları sıkmayın.

  Note: Bijon somunlarını Çekme Donanımı Grubunun Takılması adımının sonunda sıkacaksınız.

 2. Lastiklerin hava basıncını 103 kPa (15 psi) olarak ayarlayın.

Çekme Donanımı Grubunun Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Kilit braketi1
Cıvata (M10 x 30 mm)4
Kilit rondelası (M10)4
Rondela (M10)6
Somun (M10)4
Çekme donanımı grubu 1
Cıvata (M10 x 100 mm)1
Kilitleme somunu (M10)1
Cıvata (M12 x 100 mm)1
Rondela (M12)2
Kilitleme somunu (M12)1
Ara parça rondelası (varsa)2
 1. Kilitleme braketini, Şekil 4 ile gösterildiği gibi makinenin şasisine takın.

  Note: Somunları 52 N∙m torkla sıkın.

  g036890
 2. Çekme donanımını, uygun donanımla birlikte çekme donanımı kılavuz braketine sabitleyin; bkz. Şekil 5.

  • Ön deliklerde, bir cıvata (M10 x 100 mm), 2 rondela (M10) ve bir kilitleme somunu (M10) kullanın.

  • Arka deliklerde, bir cıvata (M12 x 100 mm), 2 rondela (M12) ve bir kilitleme somunu (M12) kullanın.

  • Makinenizde her bir cıvatayla birlikte verilmiş üçüncü bir rondela varsa, çekme donanımı ile çekme donanımı kılavuz braketinin içi arasında ara parça olarak bu rondelaları kullanın (Şekil 6).

  Note: Çekme aracının çekme donanımı yüksekliğiyle hizalama yapmak için çekme donanımı kılavuz braketindeki delikleri kullanın.

  g025914
  g025915
 3. Küçük cıvatayı 73 N∙m, büyük cıvatayı ise 126 N∙m torkla sıkın.

 4. Kilit mandalı kolu sürgünün oluğundan çıkana kadar çekme donanımı grubunu yukarı doğru kaldırın (Şekil 7).

  g024011
 5. Çekme donanımını aşağı çekin.

 6. Takılmışsa, kilitleme pimini kilit mandalından sökün (Şekil 8).

  g279746
 7. Çekme donanımı pedalına, çekme donanımı yerine sabitlenene kadar basın (Şekil 8).

 8. Kilitleme pimini, çekme donanımındaki deliklere geçirin (Şekil 8).

 9. Taşıma tekerleklerindeki bijon somunlarını 108 N∙m torkla sıkın.

Makinenin Paletten Çıkarılması

 1. Paletin çekme donanımı ucundaki ahşap takozları çıkarın.

  g024330
 2. Paletin uç kısmında yere birkaç ahşap levha yerleştirin.

  Note: Ahşap levhaların yüksekliği paletin yüksekliğinden biraz az olmalıdır. Sevkiyat kasasının yanlarından ve/veya uçlarından çıkarılmış parçaları kullanabilirsiniz.

 3. Makineyi dikkatle kaydırarak paletten ahşap levhalara ve sonra da yere indirin.

  Important: Makine yere indirilirken silindirlerin palete temas etmemesine özen gösterin.

 4. Varsa kalan ambalaj malzemelerini de çıkarın.

Makinenin Yağlanması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Yağlayıcılar (makineyle birlikte verilmez)

Makinenin sorunsuz çalışabilmesi için makineyi çalıştırmadan önce yağlayın; bkz. Tahrik Silindiri Yatağının Yağlanması. Makinenin gerektiği gibi yağlanmaması kritik parçaların erken arızalanmasına neden olur.

Ürüne genel bakış

g279748
g019903

Park Freni

Makinenin çalıştırılması için park frenini etkinleştirin. Park frenini (Şekil 12) etkinleştirmek için, park freni kolunu geri çekin. Devre dışı bırakmak içinse kolu ileri itin.

g027608

Direksiyon

Makineyi ileri yönde döndürmek için direksiyonu (Şekil 10) saat yönünde döndürün.

Makineyi geri yönde döndürmek için direksiyonu saatin aksi yönünde döndürün.

Note: Her çalışmanın sonunda yön değiştiğinden, direksiyonla manevra yapmaya alışmak için makineyle pratik yapmanız gerekecektir.

Direksiyon, düzleştirme silindirlerinin açısını kontrol eder ve buna bağlı olarak makinenin yönünü belirler. Makinenin dönüş yarıçapını büyütmek amacıyla direksiyonun dönüş miktarı sınırlandırılabilir.

Ayarlı Direksiyon Pedalı

Direksiyonu kendinize yaklaştırmak için ayak pedalına basın (Şekil 10), direksiyon kolonunu kendinize doğru en rahat konuma çekin ve pedalı bırakın.

Hareket Pedalları

Direksiyon tabanının her iki yanında bulunan hareket pedalları (Şekil 10), tahrik silindirinin hareketini kontrol ederler. Pedallar, aynı anda ikisine birden basılamayacak biçimde bağlanmıştır, bu nedenle aynı sadece 1 pedala basabilirsiniz. Sağ pedala basarsanız makine sağa, sol pedala basarsanız makine sola hareket eder. Bir pedala ne kadar sıkı basarsanız o yönde o kadar hızlanırsınız.

Note: Makinenin yönünü değiştirmeden önce tamamen durdurun, pedal yönünü aniden değiştirmeyin. Aksi takdirde aktarma organlarına aşırı yük biner ve aktarma organları bileşenleri erken arızalanır. Çimin kümelenerek zarar görmesini ve aktarma organı bileşenlerinin hasar görmesini önlemek için pedallara yavaşça basın.Makineyi yokuşlarda kullanırken, yeterli çekiş için tahrik silindirinin yokuş aşağı tarafta olmasını sağlayın. Aksi takdirde çim hasar görebilir.

Çekme Donanımı Grubu

Makineyi çekmek ve taşıma tekerleklerini indirmek/kaldırmak için çekme donanımı grubunu (Şekil 10) kullanın.

Koltuk Ayarlama Kolu

Koltuğu ileri veya geri hareket ettirebilirsiniz. Koltuk ayarlama kolunu (Şekil 10) yukarı döndürün, koltuğu ileri veya geri kaydırın, ardından da kolu bırakın.

Kol Dayaması Ayar Cıvataları

İlgili ayar cıvatasını döndürerek her bir kol dayamasını ayarlayabilirsiniz (Şekil 13).

g279749

Lamba Anahtarı

Lambaları açmak veya kapatmak için lamba anahtarını kullanın.

Lambaları açmak için anahtarın AçıK konumuna basın. Anahtar bırakılınca ÇALışMA konumunda kalır.

Lambaları kapatmak için anahtarın KAPALı konumuna basın.

Note: Makine kapalıyken anahtar ÇALışMA konumunda kalır.Makine tekrar çalıştırıldığında lambalar otomatik olarak tekrar yanmaz. Lambaları tekrar açmak için AçıK konumuna basın.

g338091

Saat Ölçer

Saat ölçer (Şekil 10), makinenin toplam çalışma saatini gösterir.

Motor Kumandaları

Note: Motor kumandaları hakkında daha fazla bilgi için motorun kullanma kılavuzuna bakın.

Açma/Kapatma Anahtarı

Açma/Kapatma anahtarı (Şekil 15), makine operatörünün motoru çalıştırmasına ve kapatmasına imkan tanır. Bu anahtar, motorun ön tarafında bulunur. Kontağı açmak ve motoru çalıştırmak için Açma/Kapatma anahtarını AçıK konumuna çevirin. Motoru kapatmak için Açma/Kapatma anahtarını KAPALı konumuna çevirin.

g021103

Jigle Kolu

Soğuk bir motor çalıştırılacağı zaman jigle kolu (Şekil 16) gereklidir. Geri tepmeli marş kolunu çekmeden önce jigle kolunu KAPALı konumuna getirin. Motor çalışıyorken, jigle kolunu AçıK konumuna getirin. Motor zaten ısınmışsa veya hava sıcaklığı yüksekse jigleyi kullanmayın.

g019815

Gaz Kolu

Gaz kolu (Şekil 16), jigle kontrolünün yanındadır; motor devrini ve dolayısıyla makinenin hızını kontrol eder. En iyi silindirle düzleştirme performansı için bu kontrolü HıZLı konumuna getirin.

Yakıt Kısma Vanası

Yakıt kısma vanası (Şekil 16), jigle kolunun altında bulunur. Motoru çalıştırmayı denemeden önce vanayı Açık konumuna getirin. Makineyi kullanmanız bittikten ve motoru kapattıktan sonra yakıt kısma vanasını KAPALı konumuna getirin.

Geri Tepmeli Marş Kolu

Motoru çalıştırmak için geri tepmeli marş kolunu (Şekil 11) hızla çekerek motora devir kazandırın. Motorun çalıştırılması için öncelikle yukarıda açıklanan tüm motor kumandaları doğru ayarlanmalıdır.

Yağ Seviyesi Anahtarı

Yağ seviyesi anahtarı motorun içinde bulunur ve yağ seviyesi emniyetli çalışma sınırının altına düşerse motorun çalıştırılmasını önler.

Ağırlık308 kg
Uzunluk136 cm
Genişlik122 cm
Yükseklik107 cm
Maksimum yürüyüş hızı3600 dev/dak'ta 12,8 km/s

Ek Parçalar/Aksesuarlar

Makinenin işlevlerini geliştirmek ve çoğaltmak için makineyle birlikte kullanılabilecek çeşitli Toro onaylı ek parça ve aksesuarlar mevcuttur. Onaylanmış tüm ek parça ve aksesuarların bir listesi için Yetkili Toro Bayinize veya distribütörünüze ulaşın ya da www.Toro.com adresine gidin.

Makinenin en yüksek performansı sergilemesi ve emniyet sertifikası geçerliliğinin korunması için sadece orijinal Toro yedek parça ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parça ve aksesuarlar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın ve tüm hareketin durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

 • Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitimini sağlamaktan sorumludur.

 • Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Makineyi ve motoru hızla durdurmayı öğrenin.

 • Operatör varlığı kontrollerinin, emniyet anahtarlarının ve kalkanların takılı ve sorunsuz çalışır duruma olduğunu kontrol edin. Bunlar düzgün çalışmıyorsa makineyi çalıştırmayın.

 • Çalışmaya başlamadan önce, tüm bileşenlerin ve bağlantı elemanlarının sorunsuz çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi kontrol edin. Aşınmış veya hasar görmüş bileşenleri ve bağlantı elemanlarını değiştirin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesnelerden temizleyin.

Yakıt Güvenliği

 • Yakıtı kullanırken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı da patlayıcıdır.

 • Tüm sigara, puro, pipo ve diğer tutuşturucu kaynakları söndürün.

 • Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.

 • Motor çalışırken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın veya yakıt deposunu doldurmayın.

 • Yakıt ekleme veya boşaltma işlerini kapalı bir alanda yapmayın.

 • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

 • Yere yakıt dökerseniz, motoru çalıştırmayı denemeyin; yakıt buharı yok olana kadar herhangi bir ateşleme kaynağını etkinleştirmekten kaçının.

Makinenin Kullanıma Hazırlanması

 1. Makinenin üstünde ve altında kalmış birikintileri giderin.

 2. Park frenini etkinleştirin.

 3. Aşağıdaki günlük bakım işlemlerini tamamlayın:

 4. Tüm koruyucuların yerinde ve iyi sabitlenmiş olduğunu teyit edin.

 5. Taşıma tekerleklerini yerden yukarı kaldırın ve yerlerine kilitlendiklerinden emin olun.

Yakıt Özellikleri

 • Kurşunsuz (minimum 87 oktan) benzin kullanın.

 • En iyi sonuçlar için, 87 veya üzeri oktan derecesine sahip ((R+M)/2 derecelendirme yöntemine göre), temiz, yeni (30 günden yeni), kurşunsuz benzin kullanın.

 • Etanol: Hacmen maks. %10 etanol (alkollü benzin) veya %15 MTBE (metil tertier bütil eter) içerikli benzin uygundur. Etanol ve MTBE aynı şeyler değildir. Hacmen %15 etanol (E15) içeren benzin, kullanım için onaylanmamıştır. Hacmen %10'dan fazla etanol içeren E15 (%15 etanol içerir), E20 (%20 etanol içerir) veya E85 (%85 etanol içerir) benzinleri asla kullanmayın. Onaylanmamış benzin kullanılması, garanti kapsamında olmayan sorunlara ve/veya motor arızalarına sebep olabilir.

 • Metanol veya metanol içeren benzin kullanmayın.

 • Yakıt stabilizatörü kullanılmadığı sürece, kış boyunca yakıt deposunda veya yakıt kaplarında yakıt bırakmayın.

 • Benzine yağ eklemeyin.

Yakıt Deposunu Doldurma

Yakıt Deposu Kapasitesi: 3,6 lt

 1. Yakıt deposu kapağının çevresini temizleyin ve deponun kapağını çıkarın (Şekil 17).

  g028433
 2. Yakıt deposuna, deponun en üst kısmının yaklaşık 25 mm altına kadar belirtilen tipte yakıt doldurun.

  Deponun en üst kısmının altındaki hava alanı yakıtın genleşmesini sağlar.

  Important: Yakıt deposunu aşırı doldurmayın. Belirtilen seviyenin üzerinde yakıt doldurulması buhar geri kazanım sisteminin hasar görmesine, bu da motor performansının düşmesine yol açar. Bu garanti kapsamına giren bir arıza değildir ve yakıt deposu kapağının yenisiyle değiştirilmesini gerektirir.

 3. Yakıt deposu kapağını takın ve varsa dökülen yakıtı temizleyin.

Çalışma Sırasında

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Makine sahibi/operatör, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.

 • Göz koruyucu, uzun pantolon, kaymaz ayakkabı ve kulak koruyucu gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın. Uzun saçı bağlayın, bol kıyafet giymeyin, sarkan takılar takmayın.

 • Hasta, yorgun veya alkol/uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Çocukları ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.

 • Makinenin üstünde asla yolcu taşımayın.

 • Çukurlardan ve gizli tehlikelerden uzak durmak için makineyi sadece görüşün iyi olduğu ortamlarda kullanın.

 • Islak çimlerde çalışmaktan kaçının. Çekiş gücünün azalması, makinenin kaymasına neden olabilir.

 • Motoru çalıştırmadan önce tüm tahrik düzeneklerinin boşta ve park freninin etkin olduğundan ve çalışma pozisyonunda olduğunuzdan emin olun.

 • Geriye doğru gitmeden önce, yolun açık olduğundan emin olmak için arkanıza ve aşağıya bakın.

 • Keskin virajlara, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü kısıtlayabilecek diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.

 • Yamaçların, hendeklerin veya toprak setlerinin yakınında çalışmayın. Aniden bir çıkıntıya temas edilirse makine devrilebilir.

 • Bir nesneye çarparsanız veya makinede anormal bir titreşim fark ederseniz motoru durdurun, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve ataşmanı kontrol edin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.

 • Makineyle viraj dönerken veya yollardan ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Daima geçiş hakkını diğer araçlara verin.

 • Motoru, egzoz gazlarının dışarı çıkamadığı yerlerde çalıştırmayın.

 • Çalışan bir makineyi asla başıboş bırakmayın.

 • Çalışma konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

  • Makineyi düz bir zemine park edin.

  • Park frenini etkinleştirin.

  • Motoru kapatın.

  • Tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 • Yıldırım riski bulunan durumlarda makineyi çalıştırmayın.

 • Makineyi bir çekme aracı olarak kullanmayın.

 • Yalnızca The Toro® Company tarafından onaylanmış aksesuar, eklenti ve yedek parçaları kullanın.

 • El ve ayaklarınızı silindirlerden uzak tutun.

 • Makineyi çekme aracına bağlarken veya çekme aracından ayırırken çok dikkatli olun.

Eğimli Arazilerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

 • Eğimlerde çalışmakla ilgili kendi prosedür ve kurallarınızı oluşturun. Bu prosedürler, çalışma alanını inceleyerek hangi eğimlerin makineyle çalışmak için emniyetli olduğunu belirlemeyi de içerir. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.

 • Eğimli araziler araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Eğimli arazilerde güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi eğimli arazilerde kullanırken daha da dikkatli olun.

 • Bir eğimdeyken makineyi düşük bir hızda kullanın.

 • Makineyi eğimli bir yerde kullanabileceğinizden emin değilseniz, kullanmayın.

 • Delikler, palet izleri, tümsekler, taşlar veya diğer gizli cisimlere dikkat edin. Bozuk zemin, makinenin devrilmesine yol açabilir. Uzun çimler bazı engelleri gizliyor olabilir.

 • Bir eğimdeyken durmanıza veya vites değiştirmenize gerek kalmaması için düşük bir yürüyüş hızı seçin.

 • Silindirler çekişini kaybederse makine devrilebilir.

 • Makineyi ıslak çimde çalıştırmaktan kaçının. Frenler etkin ve sorunsuz çalışıyor olsa bile silindirler çekişini kaybedebilirler.

 • Makineyi eğimlerde çalıştırmayın, durdurmayın veya döndürmeyin.

 • Eğimlerdeki tüm hareketleri yavaşça ve kademeli olarak yapın. Makinenin hızını veya yönünü aniden değiştirmeyin.

Motorun Çalıştırılması

Note: Buji telinin bujiye bağlı olduğunu teyit edin.

 1. Lamba anahtarının Kapalı konumunda olduğunu kontrol edin.

 2. Park freninin etkin ve hareket pedallarının BOş konumunda olduğunu teyit edin.

 3. Açma/Kapatma anahtarını AçıK konumuna çevirin.

 4. Yakıt kısma vanasını AçıK konumuna çevirin.

 5. Soğuk bir motoru çalıştırırken jigle kolunu AçıK konumuna getirin.

  Note: Sıcak bir motoru çalıştırırken jigle gerekmeyebilir.

 6. Gaz kolunu HıZLı konumuna getirin.

 7. Makinenin arkasında durun, geri tepmeli marş kolunu, pozitif kavraşma olana kadar dışarı doğru çekin, ardından da sert bir şekilde çekerek motoru çalıştırın.

  Important: İp dışarı doğru çekilmişken bobin ipini sınır noktasına kadar veya marş kolunu aşacak biçimde çekmeyin; ip kopabilir veya bobin grubu hasar görebilir.

 8. Motor çalıştırıldıktan sonra jigle kolunu KAPALı konumuna itin.

 9. En yüksek silindir performansı için gaz kolunu HıZLı konumuna getirin.

Motorun Kapatılması

 1. Makineyi kullandıktan sonra hareket pedallarını tekrar BOş konumuna getirin ve park frenini etkinleştirin.

 2. Motor devrini rölantiye ayarlayın ve 10 ila 20 saniye bu seviyede çalıştırın.

 3. Motor Açma/Kapatma anahtarını KAPALı konumuna çevirin.

 4. Yakıt kısma vanasını KAPALı konumuna çevirin.

 5. Lamba anahtarını KAPALı konumuna getirin.

Makinenin Taşınması

Makinenin Taşınmaya Hazırlanması

 1. Makineyi, taşıma aracına sürün.

 2. Park frenini etkinleştirin.

 3. Motoru kapatın; bkz. Motorun Kapatılması

 4. Yakıt kısma vanasının KAPALı konumunda olduğunu teyit edin.

Makinenin Taşıma Tekerlekleri Üzerine Kaldırılması

 1. Kilit mandalı kolu sürgünün oluğundan çıkana kadar çekme donanımı grubunu yukarı doğru kaldırın (Şekil 18).

  g024011
 2. Kilit mandalı kolunu serbestçe dönebileceği biçimde kaldırın ve çekme donanımını aşağı çekin.

  g279826
 3. Çekme donanımı pedalına, çekme donanımı yerine sabitlenene kadar basın (Şekil 20).

  g279795
 4. Kilitleme pimini, çekme donanımındaki deliklere geçirin (Şekil 20).

 5. Makineyi taşıyacaksanız çekme aracına bağlayın; bkz. Makinenin Çekme Aracına Bağlanması

Makinenin Çekme Aracına Bağlanması

Çekme donanımı grubunu çekme aracının çekme donanımının üzerine yerleştirirken çekme donanımı kilit koluna bastırın. Çekme donanımı ile çekme donanımı grubu hizalanınca kolu yukarı kaldırın (Şekil 21).

Important: Kolun tekrar Yukarı konumuna geldiğini ve çekme donanımı ile çekme donanımı grubunun kavraştığını teyit edin.

g028434

Makinenin Çekme Aracından Ayrılması

Makineyi düz bir seviyeye park edin ve tekerleklerin altına takoz yerleştirin.

Çekme donanımı grubunu çekme aracının çekme donanımından çıkarırken çekme donanımı kilit koluna bastırın (Şekil 21). Çekme donanımı ile çekme donanımı grubu ayrışınca kilit mandalını serbest bırakın.

Makineyi Silindirlerin Üzerine İndirin

 1. Makine bir çekme aracına bağlanmışsa, makineyi çekme aracından ayırın; bkz. Makinenin Çekme Aracından Ayrılması.

 2. Kilitleme pimini sökün (Şekil 22).

  g024199
 3. Makineyi hafifçe yukarı yatırmak için çekme donanımı grubunu yukarı kaldırın.

 4. Çekme donanımı kilidini açmak için çekme donanımı kilit mandalına bastırın (Şekil 22).

 5. Çekme donanımını (Şekil 23), kilit kolu sürgü oluğuna sabitlenene kadar yükseltin (Şekil 18).

  g279827

Makinenin Kullanılması

 1. Park freninin etkinleştirildiğinden emin olun.

 2. Otururken hareket pedallarına temas etmemeye özen göstererek operatör koltuğuna oturun.

 3. Koltuğu ve direksiyonu, konforlu bir çalışma konumuna ayarlayın.

 4. Park frenini devre dışı bırakın.

 5. Direksiyonu sıkıca tutarak; sağa doğru ilerlemek istiyorsanız sağ, sola doğru ilerlemek istiyorsanız sol hareket pedalına basın.

  Note: Bir pedala ne kadar sıkı basarsanız o yönde o kadar hızlı gidersiniz.

 6. Makineyi durdurmak için hareket pedallarını bırakın.

  Important: Hareket pedallarına çok hızlı basmayın, aksi takdirde makine kayarak savrulabilir, tahrik silindirinin altındaki çim kümelenebilir ve tahrik sistemi hasar görebilir. Hareket pedallarına her zaman kontrollü bir şekilde basmalısınız.

  Note: Makineyi tanıdıkça hareket pedallarını ne zaman bırakmanız gerektiğini daha iyi hissedebilecek, yani pedalı bırakmanızdan sonra makine kısa bir süre daha ilerleyeceğinden hareketi bitirmek istediğiniz noktadan biraz önce bırakmaya alışacaksınız. Tamamen durunca, geri dönüş geçişi için diğer hareket pedalına hafifçe basın.

 7. Makineyi ileri yönde döndürmek için direksiyonu saat yönünde döndürün.

  Makineyi geri yönde döndürmek için direksiyonu saatin aksi yönünde döndürün.

  Note: Her çalışmanın sonunda yön değiştiğinden, direksiyonla manevra yapmaya alışmak için makineyle pratik yapmanız gerekecektir.

  Important: Acil bir durumda makineyi hemen durdurmak için diğer hareket pedalına BOş konumuna doğru basın. Örneğin, sağ pedala basıyor ve sağa doğru ilerliyorsanız, makineyi hemen durdurmak için sol pedala BOş konumuna doğru basın. Frene sıkıca basmalı fakat aniden basmamalısınız; aksi takdirde makine yana devrilebilir.

 8. Operatör koltuğundan ayrılmadan önce makineyi düz bir zemine park edin ve park frenini etkinleştirin.

Çalıştırma İpuçları

 • Makineyi yokuşlarda kullanırken, yeterli çekiş için tahrik silindirinin yokuş aşağı tarafta olmasını sağlayın. Aksi takdirde çim hasar görebilir.

 • En iyi çim düzleştirme etkisi için, silindirlerde biriken yabancı maddeleri düzenli olarak giderin.

Çalışmadan Sonra

Çalışma Sonrası Emniyet Tedbirleri

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce, makinenin motorunu durdurun, anahtarı çıkarın (varsa) ve tüm hareketin durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

 • Yangın çıkmasını önlemek için, motor bölmesinde ve egzoz susturucuda kalan çim ve birikintileri giderin. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.

 • Makineyi herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

 • Makineyi taşımadan veya depoya kaldırmadan önce yakıtı kesin.

 • Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

 • Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve tüm donanımları sıkılmış durumda tutun.

 • Aşınmış, hasar görmüş veya eksik tüm etiketleri yenileriyle değiştirin.

Makinenin Başka bir Araçla Taşınması

 • Makineyi bir römork veya kamyona yüklemek için tam genişlikte bir rampa kullanın.

 • Makineyi sıkıca bağlayın.

Bakım

Note: www.Toro.com adresine gidip ana sayfadaki Kılavuzlar bağlantısına tıklayarak elektrik veya hidrolik şemasının ücretsiz bir kopyasını indirebilirsiniz.

Bakım Emniyeti

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

  • Makineyi düz bir zemine park edin.

  • Gaz kolunu Rölanti konumuna getirin.

  • Hareket pedallarının Boş konumunda olduğunu teyit edin.

  • Park frenini etkinleştirin.

  • Motoru kapatın.

  • Tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  • Ayar, bakım veya temizlik işlerinden önce makinenin soğumasını bekleyin.

 • Mümkünse, motor çalışırken bakım yapmayın. Hareketli parçalardan uzak durun.

 • Gerektiğinde, makineyi veya parçaları desteklemek için kriko kullanın.

 • Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.

Önerilen Bakım Çizelgesi

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
İlk 5 saatten sonra
 • Makineyi gevşemiş donanıma karşı kontrol edin.
 • İlk 20 saatten sonra
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Hidrolik sıvısını ve filtresini değiştirin.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Tahrik silindiri yatağını yağlayın.Her yıkamadan sonra tahrik silindiri yatağını hemen yağlayın.
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Hava temizleyiciyi kontrol edin.
 • Emniyet kilidi sistemini kontrol edin.
 • Park frenini kontrol edin.
 • Hidrolik hortumlarını ve bağlantı parçalarını kontrol edin.
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.Motoru ilk kez çalıştırmadan önce ve ardından da her gün, hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Taşıma tekerleklerindeki lastik hava basıncını kontrol edin.
 • Makineyi gevşemiş donanıma karşı kontrol edin.
 • Her kullanımdan sonra
 • Makineyi temizleyin.
 • Her 50 saatte
 • Hava temizleyiciyi temizleyin.(Aşırı kirli veya tozlu koşullarda daha sık temizleyin).
 • Her 100 saatte
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Bujiyi kontrol edin/ayarlayın.
 • Tortu kabını temizleyin.
 • Her 300 saatte
 • Kağıt filtre elemanını yenisiyle değiştirin.
 • Bujiyi yenisiyle değiştirin.
 • Supap boşluğunu kontrol edin ve ayarlayın.
 • Her 400 saatte
 • Hidrolik sıvısını ve filtresini değiştirin.
 • Important: Diğer bakım prosedürleri için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

  Dikkat Edilmesi Gereken Konularla ilgili Notlar

  Kontrolü yapan:
  ÖgeTarihBilgi
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Günlük Bakım Kontrol Listesi

  Düzenli kullanım için bu sayfanın kopyasını alın.

  Bakım Kontrol ÖgesiHafta:
  Pzt.Sal.Çar.Per.Cum.Cts.Paz.
  Kılavuz mafsalların serbestçe hareket ettiğini kontrol edin.       
  Yakıt seviyesini kontrol edin.       
  Motor yağı seviyesini kontrol edin.       
  Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.       
  Hava filtresini kontrol edin.       
  Emniyet kilidi sistemini kontrol edin.       
  Motor soğutma kanatlarını temizleyin.       
  Motorda olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.       
  Hortumları hasara karşı kontrol edin.       
  Sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.       
  Makineyi temizleyin.       
  Tüm gresörlükleri yağlayın.       
  Lastik hava basıncını kontrol edin.       
  Hasar görmüş boyalı kısımlara rötuş yapın.       

  Bakım Öncesi Prosedürler

  Mutlaka gerekmedikçe makineyi yan yatırmayın. Makineyi yan yatırırsanız motorun silindir kapağından motor yağı girebilir ve deponun en üst kısmındaki kapaktan hidrolik sıvısı sızabilir. Bu sızıntılar makinede pahalı onarımlar yapılmasını gerektirebilir. Gövdenin altına bakım yapmak için makineyi bir ceraskal veya küçük bir vinçle kaldırın.

  Bakım için Hazırlık

  1. Makineyi düz bir yüzeye sürün veya taşıyın; bkz. Makinenin Taşınması.

  2. Yere indirilmişse, taşıma tekerleklerini tekrar yerden yükseltin; bkz. Makinenin Taşıma Tekerlekleri Üzerine Kaldırılması.

  3. Motor çalışıyorsa kapatın.

  4. Park frenini etkinleştirin.

  5. Motor sıcaksa motorun ve hidrolik sisteminin soğumasını bekleyin.

  Operatör Koltuğunun Yükseltilmesi

  1. Koltuk kilit mandalını, piminden kurtulana kadar geriye doğru çekin (Şekil 24).

   g279773
  2. Koltuğu öne yatırın (Şekil 24).

  Operatör Koltuğunun Alçaltılması

  Koltuk kilit mandalı güvenli bir şekilde pimin üzerine sabitlenene kadar koltuğu aşağı doğru yatırın (Şekil 25).

  g279772

  Yağlama

  Tahrik Silindiri Yatağının Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Tahrik silindiri yatağını yağlayın.Her yıkamadan sonra tahrik silindiri yatağını hemen yağlayın.
 • Gres Tipi: 2 numara lityum gres

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Yatağa yabancı madde girmesini önlemek için gresörlüğü ve etrafını silerek temizleyin.

  3. Şekil 26 ile gösterildiği gibi gresörlüğün içine gres pompalayın.

   g036790g036789
  4. Fazla gelen gresi silerek giderin.

   Important: Gresleme işlemi bitince, çimin hasar görmemesi amacıyla fazla gelen yağı temizlemek için makinenin motorunu kısa bir süre çimden uzak bir konumda çalıştırın.

  Motor Bakımı

  Motor Güvenliği

  • Yağı kontrol etmeden veya kartere yağ eklemeden önce motoru kapatın.

  • Regülatör hızını değiştirmeyin veya motoru yüksek devirde çalıştırmayın.

  Motor Yağı Özellikleri

  Tip: APl servis sınıfı SL veya üzeri

  Viskozite: ortam sıcaklığına göre uygun bir yağ viskozitesi seçin; bkz. Şekil 27.

  g018667

  Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Note: Motor yağını kontrol etmek için en uygun zaman, motor gün içinde ilk kez kullanılmadan öncesidir. Motoru çalıştırdıysanız, motor yağı seviyesini kontrol etmeden önce, yağın kartere geri akması için en az 10 dakika bekleyin.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Yakıt deposu kapağının etrafını temizleyin (Şekil 28).

   g281202
  3. Yağ dolum kapağını, saatin aksi yönünde döndürerek çıkarın.

  4. Yağ seviyesini kontrol edin (Şekil 29).

   Yağ seviyesi yağ dolum portunun alt kenarındaysa motor tamamen yağla doludur.

   Note: Yağ seviyesi yağ dolum portunun alt kenarının altındaysa, seviye yağ dolum portu alt kenarına yükselene kadar belirtilen tipte yağ ekleyin.

   Important: Kartere aşırı motor yağı doldurmayın.

   g281195
  5. Yağ dolum kapağını takın ve varsa dökülen yağı silerek temizleyin.

  Motorun Yağını Değiştirme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 20 saatten sonra
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Her 100 saatte
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Makinenin Hazırlanması

  1. Motoru çalıştırın ve motor yağının ısınması için birkaç dakika bekleyin, ardından da motoru kapatın.

  2. Makineyi taşıma tekerleklerinin üzerine yükseltin; bkz. Makinenin Taşıma Tekerlekleri Üzerine Kaldırılması.

  3. Makineyi makinenin motor bulunan ucu yere daha yakın olacak biçimde yatırın, diğer ucunu ise destekleyerek olduğu konumda tutun.

  Motor Yağının Boşaltılması

  1. Tahliye hortumunu tahliye vanasının üzerine takın (Şekil 30).

  2. Hortumun diğer ucunu (Şekil 30) 1 litre kapasiteli bir tahliye tavasının içine yerleştirin.

   g029369
  3. Yağ tahliye vanasını saatin aksi yönünde 1/4 tur döndürün ve motor yağının tamamen boşaltılmasını bekleyin (Şekil 30).

  4. Vanayı kapatmak için yağ tahliye vanasını saat yönünde 1/4 döndürün (Şekil 30).

  5. Tahliye hortumunu (Şekil 30) çıkarın ve varsa dökülen yağı silerek temizleyin.

  6. Atık yağı mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edin.

   Note: Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde geri dönüştürün.

  Motora Yağ Eklenmesi

  Karter Kapasitesi: 0,60 lt

  1. Makineyi silindirlerin üzerine indirin; bkz. Makineyi Silindirlerin Üzerine İndirin.

  2. Kartere, belirtilen tipte yağ doldurun; bkz. Motor Yağı Özellikleri ve Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü.

  Hava Filtresi Elemanlarının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hava temizleyiciyi kontrol edin.
  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Hava temizleyici kapağını hava temizleyiciye sabitleyen kelebek somunu sökün, ardından da kapağı yerinden çıkarın (Şekil 31).

   g025916
  3. Hava filtresi kapağını iyice temizleyin.

  4. Hava filtresi sünger elemanını kir ve birikintiye karşı kontrol edin.

   Gerekiyorsa hava filtresi süngerini temizleyin; bkz. Hava Filtresi Sünger Elemanının Temizlenmesi.

  5. Hava temizleyici kapağını kelebek somunla tekrar hava temizleyiciye monte edin (Şekil 31).

  Hava Temizleyici Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Hava temizleyiciyi temizleyin.(Aşırı kirli veya tozlu koşullarda daha sık temizleyin).
 • Her 300 saatte
 • Kağıt filtre elemanını yenisiyle değiştirin.
 • Hava Filtresi Sünger Elemanının Temizlenmesi

  1. Hava temizleyici kapağını hava temizleyiciye sabitleyen kelebek somunu sökün, ardından da kapağı yerinden çıkarın (Şekil 31).

  2. Hava filtresinin kelebek somununu sökün ve filtreyi yerinden çıkarın (Şekil 31).

  3. Hava filtresi sünger elemanını kağıt elemandan çıkarın (Şekil 31).

   Hava filtresi kağıt elemanı kirli veya hasarlıysa temizleyin veya yenisiyle değiştirin; bkz. Hava Filtresi Kağıt Elemanının Temizlenmesi.

  4. Hava filtresi sünger elemanını sıvı sabun ve ılık suyla yıkayın.

  5. Sünger elemanı sıkarak kirini giderin.

   Important: Elemanı sıkarak çevirmeyin, yırtılabilir.

  6. Sünger elemanı temiz bir beze sararak kurutun.

  7. Bu bezi ve sünger elemanı sıkarak elemanı kurutun.

   Important: Bezi sıkarak çevirmeyin, yırtılabilir.

  8. Sünger elemana, temiz motor yağı emdirin.

  9. Elemanı sıkarak fazla yağı giderin ve yağı iyice dağıtın.

   Note: Sünger eleman yağla nemlendirilmiş olmalıdır.

  Hava Filtresi Kağıt Elemanının Temizlenmesi

  Kirini gidermek amacıyla sert bir yüzeye birkaç kez vurarak kağıt elemanı temizleyin.

  Important: Filtre elemanındaki kiri gidermek için asla fırça veya basınçlı hava kullanmayın; fırçalamak kirin elyafa nüfuz etmesine yol açar, basınçlı hava ise kağıt filtreye hasar verir.

  Hava Filtresi Elemanlarının Monte Edilmesi

  1. Hava filtresi sünger elemanını kağıt elemanın üzerine takın (Şekil 31).

  2. Contayı aşınma ve hasara karşı kontrol edin (Şekil 31).

   Aşınmış veya hasarlıysa contayı yenisiyle değiştirin.

  3. Contanın, karbüratör hava girişinin üzerine yerleştirildiğinden emin olun (Şekil 31).

  4. Hava filtresi elemanlarını, kelebek somunla karbüratöre takın (Şekil 31).

  5. Hava filtresi kapağını, diğer kelebek somunla karbüratöre takın (Şekil 31).

  Bujiye Bakım Yapılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Bujiyi kontrol edin/ayarlayın.
 • Her 300 saatte
 • Bujiyi yenisiyle değiştirin.
 • Tip: NGK BPR6ES buji veya muadili

  Hava Boşluğu: 0,70 ila 0,80 mm; bkz. Şekil 33

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Bujiden buji telini ayırın (Şekil 32).

   g019905
  3. Bujinin etrafını temizleyin ve bujiyi silindir kapağından çıkarın.

   Important: Çatlamış, kirlenmiş veya lekelenmiş bir bujiyi yenisiyle değiştirin. Silindire giren talaş motora hasar verebileceğinden, elektrotları zımparalamayın, kazımayın veya temizlemeyin.

  4. Hava boşluğunu, Şekil 33 ile gösterildiği gibi 0,70 ila 0,80 mm'ye ayarlayın.

   g019300
  5. Boşluğu doğru ayarlanmış bujiyi, diş sardırma önlenecek biçimde elinizle dikkatle takın.

  6. Buji yuvasına oturduktan sonra, aşağıda anlatıldığı gibi buji anahtarıyla sıkın:

   • Yeni bir buji takarken, buji yatağına tam oturduktan sonra 1/2 tur daha döndürerek contayı sıkıştırın.

   • Orijinal bujiyi takarken, buji yatağına tam oturduktan sonra 1/8 ila 1/4 tur daha döndürerek contayı sıkıştırın.

   Important: Gevşek bir buji aşırı ısınabilir ve motora hasar verebilir. Bujinin aşırı sıkılması silindir kapağındaki dişlere hasar verebilir.

  7. Buji telini bujiye bağlayın.

  Supap Boşluğunun Kontrol Edilmesi ve Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 300 saatte
 • Supap boşluğunu kontrol edin ve ayarlayın.
 • Important: Servis için yetkili Toro distribütörünüze danışın.

  Yakıt Sistemi Bakımı

  Tortu Kabının Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Tortu kabını temizleyin.
  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Yakıt kısma vanasını KAPALı konumuna getirin (Şekil 34).

   g025917
  3. Tortu kabını ve O-halkayı yerinden çıkarın (Şekil 34).

  4. O-halkayı aşınma ve hasara karşı kontrol edin, hasarlı veya aşınmışsa yenisiyle değiştirin.

  5. Tortu kabını ve O-halkayı alev almaz bir solventin içinde yıkayın ve tamamen kurutun.

  6. O-halkayı yakıt kısma vanasının içine yerleştirin ve tortu kabını takın (Şekil 34). Tortu kabını iyice sıkın.

  Elektrik Sistemi Bakımı

  Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kilidi sistemini kontrol edin.
 • Dikkat

  Emniyet kilidi şalterlerinin bağlantısı kesilmişse veya şalterlerde hasar varsa makine, beklenmedik şekilde çalışabilir ve bu da kişisel yaralanmalara sebep olabilir.

  • Kilit şalterlerini kurcalamayın.

  • Her gün makineyi çalıştırmadan önce kilit şalterlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hasarlı anahtarları değiştirin.

  Important: Emniyet kilidi sistemi aşağıda açıklandığı gibi çalışmıyorsa, onarılması için hemen yetkili bir Toro distribütörüne başvurun.

  1. Taşıma tekerleklerinin üzerindeyse makineyi silindirlerin üzerine indirin; bkz. Makineyi Silindirlerin Üzerine İndirin.

  2. Park frenini etkinleştirin, hareket pedallarının BOş konumunda olduğundan emin olun ve motoru çalıştırın.

  3. Koltuğa oturun.

  4. Park freni etkinken bir hareket pedalına hafifçe basın; motor yaklaşık 1 saniye sonra kapatılacaktır.

  5. Park freni devre dışı ve motor çalışıyorken ayağa kalkın ve motorun 1 saniye sonra kapandığını teyit edin.

  Note: Emniyet kilidi sistemi, makine hareket ediyorken operatör koltuktan kalkarsa motoru kapatacak biçimde tasarlanmıştır.

  Fren Bakımı

  Park Freninin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Park frenini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir yüzeye sürün veya taşıyın.

  2. Makineyi taşıyacaksanız çekme aracından ayırın ve silindirlerin üzerine indirin; bkz. Makinenin Çekme Aracından Ayrılması ve Makineyi Silindirlerin Üzerine İndirin.

  3. Park frenini etkinleştirin.

  4. Motoru çalıştırın ve RöLANTI devrine getirin.

  5. Operatör koltuğuna oturun.

  6. Hareket pedallarından birine basın.

   Important: Makine hareket etmemelidir. Hareket ederse, park frenini ayarlayın; bkz. Park Freninin Ayarlanması.

   Note: Park freni etkinken hareket pedalına basarsanız motor 1 saniye içinde kapanır.

  Park Freninin Ayarlanması

  1. Motorun kapalı olduğunu kontrol edin.

  2. Park frenini bırakın.

  3. Park frenini şu şekilde ayarlayın:

   • Frenleme kuvvetini artırmak için fren kilit somununu saat yönünde çevirin (Şekil 35).

   • Frenleme kuvvetini azaltmak için fren kilit somununu saatin aksi yönünde çevirin (Şekil 35).

   g027634g279850
  4. Park frenini kontrol edin; bkz. Park Freninin Kontrol Edilmesi.

  5. Motoru çalıştırın ve RöLANTI devrine getirin.

  6. Kullanıcı koltuğuna oturun.

  7. Park frenini bırakın.

  8. Hareket pedallarından birine basın.

   Makine hareket etmelidir. Park freni bırakılmış olmasına rağmen makine hareket etmiyorsa, 3 - 8 arası adımları makine park freni etkinken hareket etmeyene ve park freni bırakılmışken hareket edene kadar tekrarlayın.

  9. Park frenini etkinleştirin ve motoru kapatın.

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sistemi Emniyeti

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  Hidrolik Hortumlarının ve Bağlantı Parçalarının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik hortumlarını ve bağlantı parçalarını kontrol edin.
 • Hidrolik sisteminde sızıntı, gevşek montaj destekleri, aşınma, gevşek bağlantı parçaları, hava şartlarından kaynaklanan bozulma ve kimyasal bozulma olup olmadığını kontrol edin. Makineyi çalıştırmadan önce gerekli tüm onarımları yapın.

  Uyarı

  Aniden boşalan basınçlı hidrolik sıvısı cilde nüfuz edebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.Motoru ilk kez çalıştırmadan önce ve ardından da her gün, hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Note: Hidrolik tahrik sisteminin herhangi bir parçası üzerinde çalışmadan önce, motoru kapatarak sistemin basıncını alın. Hidrolik sistemde bakım yapıldıktan sonra motoru çalıştırmadan ve hidrolik hatlarını basınçlandırmadan önce tüm hortum ve konnektörleri hasara karşı kontrol edin ve sıkı olduklarını teyit edin. Gerekiyorsa hasarlı hortumları değiştirin ve gevşek bağlantıları sıkın.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Operatör koltuğunu yükseltin; bkz. Operatör Koltuğunun Yükseltilmesi.

  3. Kapağı çıkarın ve haznedeki hidrolik sıvı seviyesini kontrol edin (Şekil 36).

   Hidrolik sıvı seviyesi, haznenin bölme levhasına basılmış COLD (Soğuk) ifadesini kapatmalıdır.

   g279851
  4. Gerekiyorsa, sıvı bölme levhasındaki soğuk seviyesini kapatana kadar hazneye belirtilen tipte hidrolik sıvısı ekleyin.

   Note: Haznedeki bölme levhasında HOT (Sıcak) ve COLD (Soğuk) ibaresi vardır. Hazneyi, sıvı sıcaklığına bağlı olarak uygun seviyeye kadar doldurun. Sıvı seviyesi sıvı sıcaklığına göre değişir. Soğuk seviyesi, sıvı 24°C olduğunda seviyeyi gösterir. Sıcak seviyesi, sıvı 107°C olduğunda seviyeyi gösterir.Örneğin, sıvı ortam sıcaklığındaysa (yaklaşık 24°C), sadece Soğuk seviyesine kadar doldurun. Sıvı yaklaşık 65°C ise, Sıcak ve Soğuk seviyelerinin tam ortasına kadar doldurun.

  5. Hidrolik haznesi kapağını yenisiyle değiştirin ve iyice sıkın.

   Important: Hazne kapağını aşırı sıkmayın.

  6. Dökülen sıvıyı silerek giderin.

  7. Operatör koltuğunu alçaltın; bkz. Operatör Koltuğunun Alçaltılması.

  Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri

  Depo, fabrikada yüksek kaliteli hidrolik sıvısıyla doldurulur. Her gün motoru çalıştırmadan önce ve sonra hidrolik sıvısının seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Tavsiye edilen yedek sıvı: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı; 19 litrelik veya 208 litrelik kaplar halinde mevcuttur.

  Note: Önerilen yedek sıvıyı kullanan makineler daha az sıvı ve filtre değişimi gerektirir.

  Alternatif sıvılar: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı yoksa, aşağıdaki malzeme özellikleri bakımından belirtilen aralığın içinde olan ve endüstri standartlarını karşılayan başka bir petrol bazlı konvansiyonel hidrolik sıvısı kullanabilirsiniz. Sentetik sıvılar kullanmayın. Uygun ürünü belirlemek için yağlama maddesi distribütörünüze danışın.

  Note: Toro, uygun olmayan muadil ürünler kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle ürünler sadece tavsiyelerinin arkasında durabilecek güvenilir üreticilerin ürünlerini kullanın.

  Yüksek Viskozite Endeksli/Düşük Akma Noktalı Yıpranma Önleyici Hidrolik Sıvısı, ISO VG 46

  Malzeme Özellikleri: 
   Viskozite, ASTM D44540°C’de 44 ila 48 santistok (cSt)
   Viskozite Endeksi ASTM D2270140 veya daha yüksek
   Akma Noktası, ASTM D97-37°C ila -45°C arası
   Endüstri Özellikleri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 veya M-2952-S)

  Note: Hidrolik sıvılarının büyük bir kısmı renksiz olduğundan, olası sızıntıları tespit edebilmek zordur. Hidrolik sıvıları için, 20 ml şişeler halinde satılan bir kırmızı boya katkısı vardır. 15 ila 22 litre hidrolik sıvısı için bir şişe yeterli olacaktır. Yetkili Toro distribütörünüze 44-2500 parça numarasıyla sipariş edebilirsiniz.

  Hidrolik Sıvısının ve Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 20 saatten sonra
 • Hidrolik sıvısını ve filtresini değiştirin.
 • Her 400 saatte
 • Hidrolik sıvısını ve filtresini değiştirin.
 • Important: Sadece belirtilen tipte hidrolik sıvısı kullanın. Diğer sıvılar sistemde hasara neden olabilir.

  Hidrolik Sıvısını ve Filtresini Değiştirmeye Hazırlık

  1. Makineyi düz bir yüzeye sürün veya taşıyın; bkz. Makinenin Taşınması.

  2. Motor çalışıyorsa kapatın.

  3. Park frenini etkinleştirin.

  4. Makine silindirlerin üzerindeyse taşıma tekerleklerinin üzerine yükseltin; bkz. Makinenin Taşıma Tekerlekleri Üzerine Kaldırılması.

  5. Operatör koltuğunu yükseltin; bkz. Operatör Koltuğunun Yükseltilmesi.

  6. Motor çalışıyorsa motorun ve hidrolik sisteminin soğumasını bekleyin.

  Hidrolik Sıvısının Boşaltılması

  1. Hidrolik haznesinin altına 2 litre kapasiteli bir tahliye kabı yerleştirin (Şekil 37).

   g279899
  2. Hidrolik besleme hortumunu haznenin bağlantı parçasından çıkarın ve hidrolik sıvısının tamamen boşaltılmasını bekleyin (Şekil 37).

  3. Adım 2'de çıkardığınız hidrolik hortumunu tekrar takın.

  4. Varsa dökülen hidrolik sıvısını silerek giderin.

  5. Atık hidrolik sıvısını yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

  Filtrenin Değiştirilmesi

  1. Filtre kapağının ve hidrolik filtresinin etrafını temizleyin.

  2. Hidrolik filtresinin altına bezler yerleştirin (Şekil 38).

   g279901
  3. Hidrolik filtresini dikkatle yerinden çıkarın (Şekil 38).

  4. Yedek filtreyi belirtilen tipte hidrolik sıvısıyla doldurun ve sızdırmazlık contasını hidrolik sıvısıyla yağlayın.

  5. Conta filtre kafasına temas edene kadar filtreyi elinizle filtre kapağına takın (Şekil 38) ve filtreyi 3/4 tur daha sıkın.

  6. Varsa dökülen hidrolik sıvısını silerek giderin.

  7. Eski filtreyi yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

  Hidrolik Haznesinin Doldurulması

  1. Makineyi silindirlerin üzerine indirin; bkz. Makineyi Silindirlerin Üzerine İndirin.

  2. Hidrolik haznesi kapağını çıkarın (Şekil 39).

   g279900
  3. Hazneye, belirtilen tipte hidrolik sıvısı doldurun; bkz. Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri ve Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  4. Depo kapağını takın (Şekil 39).

  5. Varsa dökülen hidrolik sıvısını silerek giderin.

  6. Motoru çalıştırın ve 3 ila 5 dakika rölantide çalıştırın.

   Motor çalıştırılınca hidrolik sıvısı sistemde dolaşır ve hidrolik sisteminde sıkışmış havayı atar.

  7. Makineyi inceleyerek hidrolik haznesinde, hidrolik hortumlarında ve hidrolik filtresinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

   Varsa tüm hidrolik sızıntılarını giderin.

  8. Motoru durdurun, hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa sıvı ekleyin.

  9. Operatör koltuğunu alçaltın; bkz. Operatör Koltuğunun Alçaltılması.

  Şasi Bakımı

  Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Taşıma tekerleklerindeki lastik hava basıncını kontrol edin.
  1. Taşıma tekerleklerindeki lastiklerin hava basıncını ölçün.

   103 kPa (15 psi) değeri ölçülüyor olmalıdır.

  2. Lastik hava basıncı 103 kPa'dan (15 psi) daha yüksek veya düşükse, 103 kPa (15 psi) değerini ölçene kadar lastiklere hava ekleyin veya lastiklerden hava boşaltın.

  Makinenin Gevşemiş Donanıma Karşı Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 5 saatten sonra
 • Makineyi gevşemiş donanıma karşı kontrol edin.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Makineyi gevşemiş donanıma karşı kontrol edin.
 • Şaside gevşemiş veya eksik somun ya da cıvata olup olmadığını kontrol edin.

  Gevşemiş somun ve cıvataları sıkın, eksik donanımların yenilerini takın.

  Temizlik

  Makinenin Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan sonra
 • Makineyi temizleyin.
 • Important: Makineyi temizlemek için kuyu suyu veya geri dönüştürülmüş su kullanmayın.

  1. Makineyi tatlı suyla temizleyin.

   Note: Makineyi temizlemek için basınçlı su kullanmayın.

  2. Gerekiyorsa, silindir muhafazalarındaki deliklerden su püskürterek silindirlerdeki kir ve birikintileri giderin (Şekil 40).

   g036889
  3. Hidrolik motorunun çevresindeki kir ve birikintileri giderin (Şekil 41).

   g036788
  4. Motorun ve motor soğutma kanatçıklarının çevresindeki kir ve birikintileri giderin (Şekil 42).

   g279902

  Depolama

  Makinenin Kısa Süreli Depolama için Hazırlanması

  90 günden kısa
  1. Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın ve tüm hareketin durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  2. Başta silindirler ve motor olmak üzere, makinenin tüm dış parçalarındaki çim kalıntılarını, kiri ve yabancı maddeleri giderin. Silindir kapağı kanatlarının ve motordaki fan muhafazasının dış kısmındaki kir ve yabancı maddeleri giderin.

   Important: Makineyi, yumuşak bir deterjan ve suyla yıkayabilirsiniz. Makineyi basınçlı makinelerle yıkamayın. Aşırı su kullanmaktan kaçının (özellikle motorun yakınında).

  3. Tüm cıvata, somun ve vidaları kontrol edip sıkın. Aşınmış ya da hasarlı parçaları onarın veya yenisiyle değiştirin.

  4. Çizilmiş veya çıplak metal tüm yüzeyleri boyayın. Boyayı, yetkili Toro distribütörünüzden alabilirsiniz.

  Makinenin Uzun Süreli Depolama için Hazırlanması

  90 günden uzun
  1. Makinenin Kısa Süreli Depolama için Hazırlanması bölümündeki tüm adımları uygulayın.

  2. Yakıtı, üreticinin talimatlarına göre uygun stabilizatör/koşullandırıcı kullanarak hazırlayın.

  3. Yakıt deposuna, stabilizatör ve koşullandırıcıyla birlikte yakıt ekleyin.

  4. Koşullandırılan yakıtı tüm yakıt sistemine dağıtmak için motoru 5 dakika çalıştırın.

  5. Motoru durdurun, soğumasını bekleyin ve yakıt deposunu boşaltın veya motoru kendiliğinden durana kadar çalıştırın.

  6. Motoru çalıştırın ve durana kadar çalışmaya bırakın. Aynı işlemi, motor bir daha çalışmayana kadar jigleyle tekrarlayın.

  7. Yakıtı düzgün bir şekilde bertaraf edin. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde geri dönüştürün.

  Makinenin Depoya Kaldırılması

  Makineyi temiz ve kuru bir garajda veya depoda saklayın. Makineyi korumak ve temiz tutmak için üzerini örtün.