Увод

Ova mašina je valjak za golf grin sa sedištem za operatera, i namenjena je za upotrebu od strane profesionalnih, unajmljenih operatera u komercijalnim primenama. Prevashodno je projektovana za ravnanje golf grina, teniskih terena i drugih finih travnjaka u parkovima, na sportskim terenima i na komercijalnim površinama. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

g279976

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови мотора овог производа садрже хемикалије које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa EN ISO 12100:2010 i ANSI B71.4-2017.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti (DOC) za određeni proizvod

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod može da dovede do telesne povrede. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte koristiti mašinu ako na nju nisu postavljeni svi ispravni štitnici i drugi zaštitni uređaji za bezbednost.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Kako biste smanjili mogućnost za povredu, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koje označava Pažnju, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal140-0268

Подешавање

Montaža transportnih točkova

Делови потребни за овај поступак:

Transportni točak 2

Skidanje nosača za transport

 1. Skinite navrtke koje pričvršćuju glavčine točka za nosač za transport (Слика 3).

  g279735
 2. Skinite drugu navrtku zavrnutu na nosač glavčine točka (Слика 3).

 3. Skinite zavrtnje koji pričvršćuju nosače za transport za paletu i skinite nosač (Слика 3).

 4. Ponovite korake 1 i 3 za nosač za transport na drugoj strani mašine.

Montaža točkova

 1. Labavo montirajte 2 transportna točka na glavčine točka pomoću navrtki koje ste skinuli u koraku Skidanje nosača za transport.

  Note: Navrtke ćete zategnuti na kraju koraka Montaža sklopa kuke.

 2. Podesite pritisak u pneumaticima na 1,03 bara.

Montaža sklopa kuke

Делови потребни за овај поступак:

Sigurnosni nosač1
Zavrtanj (M10 x 30 mm)4
SIgurnosna podloška (M10)4
Podloška (M10)6
Navrtka (M10)4
Sklop kuke 1
Zavrtanj (M10 x 100 mm)1
Kontra navrtka (M10)1
Zavrtanj (M12 x 100 mm)1
Podloška (M12)2
Kontra navrtka (M12)1
Podloška-odstojnik (ako je primenjivo)2
 1. Montirajte sigurnosni nosač na ram mašine kako je prikazano na Слика 4.

  Note: Zategnite navrtke na 52 N·m.

  g036890
 2. Pričvrstite kuku za okretni nosač kuke pomoću odgovarajućih pričvršćivača; pogledajte Слика 5.

  • U prednjim rupama koristite zavrtanj (M10 x 100 mm), 2 podloške (M10) i kontra navrtku (M10).

  • U zadnjim rupama koristite zavrtanj (M12 x 100 mm), 2 podloške (M12) i kontra navrtku (M12).

  • Ako vaša mašina ima i treću podlošku uz svaki zavrtanj, te podloške koristite kao odstojnike između kuke i unutrašnje strane okretnog nosača kuke (Слика 6).

  Note: Pomoću rupa na okretnom nosaču kuke podesite visinu tako da se podudara sa visinom kuke na vučnom vozilu.

  g025914
  g025915
 3. Zategnite mali zavrtanj na 73 N∙m a veliki zavrtanj na 126 N∙m.

 4. Gurajte sklop kuke nagore dok se poluga brave ne izvuče iz kliznog zapora (Слика 7).

  g024011
 5. Povucite kuku nadole.

 6. Ako je postavljen, izvucite osigurač iz brave (Слика 8).

  g279746
 7. Stanite na papučicu za kuku dok kuka ne nalegne na mesto (Слика 8).

 8. Umetnite osigurač kroz rupe na bravi (Слика 8).

 9. Zategnite navrtke na transportnim točkovima na 108 N∙m.

Skidanje mašine sa palete

 1. Skinite drvene blokove sa kraja palete gde je kuka.

  g024330
 2. Postavite nekoliko drvenih ploča na zemlju na kraju palete.

  Note: Drvene ploče treba da budu malo niže od palete. Možete da koristite komade koji su skinuti sa stranica i/ili krajeva sanduka.

 3. Pažljivo otkotrljajte mašinu sa palete, prvo na drvene ploče a zatim na zemlju.

  Important: Pazite da valjci ne dođu u kontakt sa paletom dok se mašina spušta na zemlju.

 4. Skinite svu preostalu ambalažu.

Podmazivanje mašine

Делови потребни за овај поступак:

Maziva (ne isporučuju se sa proizvodom)

Pre rukovanja mašinom treba da je podmažete kako biste osigurali pravilne radne karakteristike; pogledajte Podmazivanje ležaja pogonskog valjka. Nepodmazivanje mašine na pravilan način će dovesti do prevremenog kvarenja kritičnih delova.

Преглед производа

g279748
g019903

Parkirna kočnica

Aktivirajte parkirnu kočnicu da bi mašina mogla da se pokrene. Da biste aktivirali parkirnu kočnicu (Слика 12), povucite polugu parkirne kočnice nazad. Da biste je deaktivirali, gurnite polugu napred.

g027608

Volan

Okrenite volan (Слика 10) u smeru kretanja kazaljki na satu da biste mašinu okrenuli unapred.

Okrenite volan u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste mašinu okrenuli unazad.

Note: Kako se smer menja na kraju svakog prolaska, biće vam potrebna vežba sa mašinom da se naviknete na upravljanje.

Volan kontroliše ugao valjaka za ravnanje, koji pak usmeravaju kretanje mašine. Ugao okretanja volana je ograničen, tako da je radijus okretanja mašine velik.

Papučica za naginjanje volana

Da biste nagnuli volan ka sebi, pritisnite papučicu (Слика 10) nadole, povucite stub volana ka sebi dok ne dođe u najudobniji položaj, pa pustite papučicu.

Papučice za kretanje

Nožne papučice za kretanje (Слика 10), koje se nalaze sa obe strane podnožja volana, upravljaju kretanjem pogonskog valjka. Papučice su povezane tako da ne mogu obe da se pritisnu u isto vreme, papučice možete pritiskati samo jednu po jednu. Ako pritisnete desnu papučicu, mašina se kreće udesno, a ako pritisnete levu papučicu mašina se kreće ulevo. Što dalje pritisnete papučicu, to ćete se brže kretati u tom smeru.

Note: Potpuno se zaustavite pre nego što menjate smer kretanja mašine; nemojte naglo menjati smer papučica. Time se preopterećuje pogonska linija vuče, što dovodi do prevremenog kvarenja komponenti pogonske linije. Pritiskajte papučice polako i ujednačeno kako biste izbegli potencijalno stvaranje neravnina na travnjaku, kao i oštećenje komponenti pogonske linije.Kada rukujete mašinom na brdovitom terenu, pazite da pogonski valjak bude okrenut nizbrdo radi odgovarajućeg prianjanja. U suprotnom može doći do oštećenja travnjaka.

Sklop kuke

Koristite sklop kuke (Слика 10) za vučenje mašine i spuštanje/podizanje transportnih točkova.

Poluga za podešavanje sedišta

Sedište možete da pomerite napred ili nazad. Okrenite polugu za podešavanje sedišta (Слика 10) nagore i pomerite sedište unapred ili unazad, a zatim otpustite polugu.

Zavrtnji za podešavanje naslona za ruke

Svaki naslon za ruke možete da podesite okretanjem odgovarajućeg zavrtnja za podešavanje (Слика 13).

g279749

Prekidač za svetlo

Koristite prekidač za svetlo da upalite ili ugasite svetla.

Pritisnite prekidač u UKLJUčEN položaj da biste upalili svetla. Kada ga pustite, prekidač ostaje u RADNOM položaju.

Pritisnite prekidač u ISKLJUčEN položaj da biste ugasili svetla.

Note: Prekidač ostaje u RADNOM položaju kada je mašina isključena.Svetla se neće automatski ponovo upaliti kada se mašina isključi a zatim ponovo uključi. Pritisnite prekidač u UKLJUčEN položaj da biste ponovo upalili svetla.

g338091

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati (Слика 10) pokazuje ukupan broj radnih sati mašine.

Komande za motor

Note: Dodatne informacije o komandama za motor potražite u priručniku za vlasnike motora.

Prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje)

Prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje) (Слика 15) omogućava operateru mašine da pokrene i isključi motor. Ovaj prekidač se nalazi na prednjoj strani motora. Okrenite prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje) u položaj ON (uključeno) za pokretanje i rad motora. Okrenite prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje) u položaj OFF (isključeno) za isključivanje motora.

g021103

Ručica prigušnog ventila

Ručica prigušnog ventila (Слика 16) je potrebna kada pokrećete hladan motor. Pre povlačenja ručice za ručno pokretanja, pomerite ručicu prigušnog ventila u ZATVOREN položaj. Kada je motor pokrenut, pomerite ručicu u OTVOREN položaj. Nemojte koristiti prigušni ventil ako je motor već zagrejan ili ako je temperatura vazduha visoka.

g019815

Ručica gasa

Ručica gasa (Слика 16) se nalazi pored komande za prigušni ventil; njome se upravlja brzinom motora pa time i brzinom mašine. Za najbolje učinak ravnanja, postavite ovu komandu u položaj BRZO.

Nepovratni ventil za gorivo

Nepovratni ventil za gorivo (Слика 16) se nalazi ispod ručice prigušnog ventila. Pomerite ga u otvoreni položaj pre nego što pokušate da pokrenete motor. Kada završite sa korišćenjem mašine i isključite motor, pomerite nepovratni ventil za gorivo u ZATVORENI položaj.

Ručka za ručno pokretanje

Sa pokrenete motor, naglo povucite ručku za ručno pokretanje (Слика 11) da bi motor zaverglao. Gore opisane komande na motoru moraju sve da budu ispravno podešene da bi se motor pokrenuo.

Prekidač za nivo ulja

Prekidač za nivo ulja se nalazi u motoru; on sprečava motor da radi ako nivo ulja padne ispod granice za bezbedan rad.

Težina308 kg
Dužina136 cm
Širina122 cm
Visina107 cm
Maksimalna brzina kretanja12,8 km/h pri 3600 o/min

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Pre nego što napustite položaj operatera isključite mašinu i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Nikada ne dozvolite deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Morate znati kako da brzo zaustavite mašinu i motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Pre nego što koristite mašinu, uvek je pregledajte i proverite da li su komponente i pričvršćivači u dobrom radnom stanju. Zamenite istrošene ili oštećene komponente i pričvršćivače.

 • Pregledajte područje gde ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla razbacivati.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Priprema za korišćenje mašine

 1. Očistite sve otpatke sa vrha mašine i ispod nje.

 2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

 3. Obavite sledeće postupke svakodnevnog održavanja:

 4. Proverite da su svi štitnici i poklopci na mestu i da su dobro pričvršćeni.

 5. Podignite transportne točkove tako da ne kače zemlju i proverite da su pričvršćeni na mestu.

Specifikacije goriva

 • Koristite bezolovni benzin (pumpni oktanski broj najmanje 87).

 • Za najbolje rezultate koristite samo čist, svež (star manje od 30 dana), bezolovni benzin sa oktanskim brojem 87 ili više (metod određivanja (R+M)/2).

 • Etanol: benzin sa do 10% zapreminskog etanola (gasohol) ili 15% MTBE-a (metil tercijarni butil etar) je prihvatljiv. Etanol i MTBE nisu isto. Benzin sa 15% etanola (E15) po zapremini nije odobren za korišćenje. Nikada nemojte koristiti benzin koji sadrži više od 10% zapreminskog etanola, kao što je E15 (sadrži 15% etanola), E20 (sadrži 20% etanola) ili E85 (sadrži 85% etanola). Upotreba neodobrenog benzina može da napravi probleme u radu i/ili da ošteti motor što možda nije pokriveno garancijom.

 • Nemojte koristiti metanol ni benzin koji sadržati metanol.

 • Nemojte čuvati gorivo u rezervoaru ili u kanistrima za gorivo preko zime ako ne koristite stabilizator za gorivo

 • Nemojte sipati ulje u benzin.

Punjenje rezervoara za gorivo

Kapacitet rezervoara za gorivo: 3,6 l

 1. Očistite oko poklopca rezervoara za gorivo i skinite poklopac sa rezervoara (Слика 17).

  g028433
 2. Napunite rezervoar preciziranim gorivom do oko 25 mm ispod vrha rezervoara.

  Prazan prostor do vrha rezervoara omogućava gorivu da se širi.

  Important: Nemojte da prepunite rezervoar za gorivo. Sipanje goriva preko preciziranog nivoa dovodi do oštećenja sistema za povrat benzinskih isparenja. Ovaj kvar nije pokriven garancijom i zahteva zamenu poklopca rezervoara za gorivo.

 3. Vratite poklopac rezervoara i obrišite svo prosuto gorivo.

Током рада

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Bezbednost tokom korišćenja

Opšta bezbednost

 • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

 • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

 • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Neka posmatrači i kućni ljubimci budu van radnog prostora.

 • Nikada nemojte voziti nikoga na mašini.

 • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti da biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

 • Izbegavajte da radite na mokroj travi. Smanjena vuča može dovesti do proklizavanja mašine.

 • Pre nego što upalite motor, osigurajte da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da se nalazite u radnom položaju.

 • Pogledajte pozadi i dole pre nego što se uverite da imate čist put.

 • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

 • Nemojte raditi u blizini spustova, jarkova ili nasipa. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako neka ivica popusti.

 • Ako udarite u neki predmet ili se oseća neobična vibracija mašine, zaustavite mašinu, aktivirajte parkirnu kočnicu i isključite motor pa pregledajte priključak. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

 • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

 • Nikada ne pokrećite motor u području gde su izduvni gasovi zatvoreni.

 • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

 • Pre nego što napustite radni položaj, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor.

  • Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 • Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

 • Nemojte koristiti mašinu kao vozilo za vuču.

 • Koristite samo dodatnu opremu, priključke i zamenske delove koje je odobrila kompanija Toro®.

 • Držite šake i stopala dalje od valjaka.

 • Budite pažljivi kad povezujete mašinu za vučno vozilo ili je odvajate od njega.

Bezbednost na nagibu

 • Uspostavite sopstvene procedure i pravila za rad na nagibima. Te procedure moraju da sadrže procenu lokacije da biste utvrdili koji nagibi su bezbedni za rad mašine. Tu procenu uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.

 • Koristite mašinu pri manjoj brzini kada ste na nagibima.

 • Ako se osećate nelagodno dok koristite mašinu na nagibima, nemojte je tamo koristiti.

 • Pazite na rupe, ulegnuća, izbočine, kamenje ili druge skrivene predmete. Neravan teren može da prevrne mašinu. Visoka trava može da sakrije prepreke.

 • Izaberite malu brzinu kretanja tako da ne morate da zaustavite mašinu ili promenite brzinu dok ste na nagibu.

 • Može doći do prevrtanja ako valjci izgube prianjanje.

 • Izbegavajte da koristite mašinu na mokroj travi. Valjci mogu da izgube prianjanje, bez obzira da li postoje kočnice i da li rade.

 • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibu.

 • Pobrinite se da sva kretanja na nagibima budu spora i postepena. Nemojte naglo menjati brzinu ili pravac vožnje mašine.

Pokretanje motora

Note: Proverite da je kabl svećice povezan sa svećicom.

 1. Proverite da je prekidač za svetlo u isključenom položaju.

 2. Proverite da je parkirna kočnica aktivirana i da su papučice za kretanje u NEUTRALNOM položaju.

 3. Okrenite prekidač On/Off (uključivanje/isključivanje) u položaj ON (uključeno).

 4. Okrenite nepovratni ventil za gorivo u OTVOREN položaj.

 5. Pomerite ručicu prigušnog ventila u UKLJUčEN kada pokrećete hladan motor.

  Note: Prigušivanje možda neće biti potrebno kada pokrećete zagrejan motor.

 6. Pomerite komandu gasa u položaj BRZO.

 7. Stanite iza mašine, povlačite ručku za ručno pokretanje dok ne dođe do pozitivnog aktiviranja, a zatim je povucite snažno kako biste pokrenuli motor.

  Important: Nemojte vući uže za ručno pokretanje do samog kraja niti pustiti ručku kada je uže izvučeno, pošto bi uže moglo da pukne ili bi sklop za ručno pokretanje mogao da se ošteti.

 8. Kada je motor pokrenut, pomerite ručicu prigušnog ventila u ISKLJUčEN položaj.

 9. Postavite ručicu gasa u položaj BRZO za najbolji učinak valjka.

Isključivanje motora

 1. Nakon završetka rada sa mašinom, vratite papučice za kretanje u NEUTRALNI položaj i aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Postavite brzinu motora na prazan hod, i pustite ga da radi još 10 do 20 sekundi.

 3. Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje motora u položaj OFF (isključeno).

 4. Okrenite nepovratni ventil za gorivo u ZATVOREN položaj.

 5. Okrenite prekidač za svetla u ISKLJUčEN položaj.

Transportovanje mašine

Priprema za transportovanje mašine

 1. Dovezite mašinu do transportnog vozila.

 2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

 3. Isključite motor; pogledajte Isključivanje motora.

 4. Proverite da je nepovratni ventil za gorivo u ZATVORENOM položaju.

Podizanje mašine na transportne točkove

 1. Gurajte sklop kuke nagore dok se poluga brave ne izvuče iz kliznog zapora (Слика 18).

  g024011
 2. Podignite polugu brave tako da može slobodno da klizi, i povucite kuku nadole.

  g279826
 3. Stanite na papučicu za kuku dok kuka ne nalegne na mesto (Слика 20).

  g279795
 4. Umetnite osigurač kroz rupe na bravi (Слика 20).

 5. Ako transportujete mašinu, povežite je sa vučnim vozilom; pogledajte Povezivanje mašine sa vučnim vozilom.

Povezivanje mašine sa vučnim vozilom

Gurnite polugu za blokadu kuke nadole dok spajate sklop kuke na kuku vučnog vozila. Pustite polugu kada su kuka i sklop kuke poravnati (Слика 21).

Important: Proverite da se poluga vratila u položaj nagore i da su kuka i sklop kuke pričvršćeni jedno za drugo.

g028434

Odvajanje mašine od vučnog vozila

Parkirajte mašinu na ravnoj površini i blokirajte točkove.

Gurnite polugu za blokadu kuke nadole dok skidate sklop kuke sa kuke vučnog vozila (Слика 21). Pustite polugu kada su kuka i sklop kuke razdvojeni.

Spuštanje mašine na valjke

 1. Ako je mašina povezana sa vučnim vozilom, razdvojite je od vučnog vozila; pogledajte Odvajanje mašine od vučnog vozila.

 2. Skinite osigurač (Слика 22).

  g024199
 3. Malo povucite sklop kuke nagore da bi se mašina malo nagla nagore.

 4. Gurnite bravu kuke nadole da biste je otkačili (Слика 22).

 5. Podignite kuku (Слика 23) dok se poluga brave ne blokira u kliznom zaporu (Слика 18).

  g279827

Korišćenje mašine

 1. Proverite da je parkirna kočnica aktivirana.

 2. Sedite na sedište operatera, pazeći da ne dodirnete papučice za kretanje dok sedate.

 3. Podesite sedište i volan u udoban položaj za rad.

 4. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

 5. Držite volan, i polako pritisnite ili levu ili desnu papučicu za kretanje odgovarajućim stopalom, u zavisnosti od toga u kom smeru želite da idete.

  Note: Što dalje pritisnete papučicu, to ćete se brže kretati u tom smeru.

 6. Da zaustavite mašinu, otpustite papučice za kretanje.

  Important: Nemojte prebrzo pritiskati papučice za kretanje; to može dovesti do proklizavanja mašine i oštećenja travnjaka ispod pogonskog valjka, i do oštećenja pogonskog sistema. Papučice za kretanje uvek treba da pritiskate kontrolisanim pokretima.

  Note: Kako se budete upoznavali sa mašinom, steći ćete osećaj za to kada da otpustite papučice za kretanje, što će biti pre nego što stignete do mesta na kom želite da završite taj prolaz, jer mašina nastavlja da se kreće još jedno kraće vreme nakon što otpustite papučicu. Kada se potpuno zaustavite, nežno pritisnite drugu papučicu za kretanje za povratni prolaz.

 7. Okrenite volan u smeru kretanja kazaljki na satu da biste mašinu okrenuli unapred.

  Okrenite volan u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste mašinu okrenuli unazad.

  Note: Kako se smer menja na kraju svakog prolaska, biće vam potrebna vežba sa mašinom da se naviknete na upravljanje.

  Important: Da biste zaustavili mašinu u hitnoj situaciji, pritisnite drugu papučicu za kretanje u NEUTRALNI položaj. Na primer, kada je pritisnuta desna papučica i krećete se udesno, pritisnite levu papučicu u NEUTRALNI položaj da bi se mašina zaustavila. To morate izvesti odlučno ali ne naglo, pošto bi nagli pokret mogao da prevrne mašinu na stranu.

 8. Pre nego što napustite položaj operatera, parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

Оперативне напомене

 • Kada rukujete mašinom na brdovitom terenu, pazite da pogonski valjak bude okrenut nizbrdo radi odgovarajućeg prianjanja. U suprotnom može doći do oštećenja travnjaka.

 • Za najbolji efekat valjanja, povremeno skidajte materijal koji se nakupio na valjcima.

Након рада

Bezbednost nakon korišćenja

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite mašinu, uklonite ključ (ako je deo opreme) i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Očistite travu i ostatke sa prigušivača i motornog prostora da biste sprečili izbijanje požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Pustite motor da se ohladi pre nego što skladištite mašinu u zatvorenom prostoru.

 • Pre skladištenja ili transporta mašine, ugasite gorivo.

 • Nikada nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćnog plamenika, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Sve delove mašine održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu pritegnuti.

 • Zamenite sve pohabane i oštećene nalepnice, kao i one koje nedostaju.

Tegljenje mašine

 • Koristite rampe pune širine za utovar mašine na kamion ili prikolicu.

 • Zavežite i osigurajte mašinu.

Одржавање

Note: Preuzmite besplatnu kopiju električne ili hidraulične šeme na lokaciji www.Toro.com tako što ćete potražiti svoju mašinu na vezi za priručnike na početnoj stranici.

Bezbednost pri održavanju

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Pomerite ručicu gasa u položaj praznog hoda.

  • Proverite da su papučice za kretanje u neutralnom položaju.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor.

  • Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Sačekajte da se mašina ohladi pre podešavanja, servisiranja ili čišćenja.

 • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se podalje od pokretnih delova.

 • Koristite podupirač za podupiranje mašine ili komponenti kada se to zahteva.

 • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Након првих 5 сати
 • Proverite da li je neki pričvršćivač na mašini labav.
 • Након првих 20 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Zamenite hidrauličnu tečnost i filter.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite ležaj pogonskog valjka.Podmažite ležaj pogonskog valjka odmah nakon svakog pranja.
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Proverite čistač vazduha.
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Proverite parkirnu kočnicu.
 • Proverite creva i priključke za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora, a posle toga svakodnevno.
 • Proverite pritisak u pneumaticima transportnih točkova.
 • Proverite da li je neki pričvršćivač na mašini labav.
 • Након сваке употребе
 • Očistite mašinu.
 • Сваких 50 сати
 • Očistite čistač vazduha(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Proverite/podesite svećicu.
 • Očistite taložnu čašicu.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni element.
 • Zamenite svećicu.
 • Proverite i podesite zazor ventila.
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost i filter.
 • Important: Za dodatne postupke za održavanje vašeg motora pogledajte njegov priručnik za vlasnika.

  Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju

  Inspekciju izvršio:
  PredmetDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Stavka održavanja koju treba proveritiZa nedelju:
  Pon.Ut.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite da se okretni zglobovi slobodno pokreću.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo motornog ulja.       
  Proverite nivo hidraulične tečnosti.       
  Proverite filter za vazduh.       
  Proverite sistem za bezbednosnu blokadu.       
  Očistite rashladna rebra motora.       
  Proverite neobične zvuke motora.       
  Proverite da li na cevima ima oštećenja.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Očistite mašinu.       
  Podmažite sve mazalice.       
  Proverite pritisak u pneumaticima.       
  Popravite oštećenu farbu.       

  Поступци предодржавања

  Ne naginjite mašinu ako nije neophodno. Ako nagnete mašinu, mašinsko ulje bi moglo da prodre u cilindarsku glavu motora, a hidraulična tečnost bi mogla da procuri iz poklopca na vrhu rezervoara. Ta curenja mogu uzrokovati skupe kvarove mašine. Da biste vršili servisiranje ispod kućišta, podignite mašinu pomoću dizalice ili malog krana.

  Priprema za održavanje

  1. Prevezite ili transportujte mašinu na ravnu površinu; pogledajte Transportovanje mašine.

  2. Ako su spušteni, podignite transportne točkove; pogledajte Podizanje mašine na transportne točkove.

  3. Ako motor radi, isključite ga.

  4. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  5. Ako je motor vreo, sačekajte da se motor i hidraulični sistem ohlade.

  Podizanje sedišta operatera

  1. Povucite bravu sedište unazad dok se ne oslobodi osigurača brave (Слика 24).

   g279773
  2. Nagnite sedište unapred (Слика 24).

  Spuštanje sedišta operatera

  Nagnite sedište nadole dok se brava sedišta ne zakači za osigurač brave sedišta (Слика 25).

  g279772

  Подмазивање

  Podmazivanje ležaja pogonskog valjka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite ležaj pogonskog valjka.Podmažite ležaj pogonskog valjka odmah nakon svakog pranja.
 • Tip maziva: litijumova mast br. 2

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Dobro obrišite celo područje da strana tela ne bi mogla da prodru u ležaj.

  3. Ubrizgajte mazivo u mazalicu kako je prikazano na Слика 26.

   g036790g036789
  4. Obrišite višak maziva.

   Important: Nakon podmazivanja, nakratko pustite mašinu da radi negde izvan travnjaka da se rasprši višak maziva, kako se ne bi oštetio travnjak.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora ili držati preveliku brzinu motora.

  Specifikacije motornog ulja

  Tip: APl klasifikacija SL ili viša

  Viskoznost: izaberite viskoznost ulja prema okolnoj temperaturi; pogledajte Слика 27.

  g018667

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Note: Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako je već bio pokrenut, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite prostor oko čepa za sipanje ulja(Слика 28).

   g281202
  3. Skinite čep za sipanje ulja okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

  4. Proverite nivo ulja u motoru (Слика 29).

   Motor je pun ulja kada je nivo ulja na donjem rubu otvora za sipanje ulja.

   Note: Ako je nivo ulja ispod donjeg ruba otvora za sipanje ulja, dodajte dovoljno preciziranog ulja da se nivo podigne do donjeg ruba otvora za sipanje ulja.

   Important: Nemojte prepuniti kućište motora motornim uljem.

   g281195
  5. Vratite čep za sipanje ulja i obrišite svo prosuto ulje.

  Zamena motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 20 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Priprema mašine

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi nekoliko minuta da bi se ulje zagrejalo, a zatim isključite motor.

  2. Podignite mašinu na transportne točkove; pogledajte Podizanje mašine na transportne točkove.

  3. Nagnite mašinu tako da kraj mašine u kom je motor bude bliži zemlji, i poduprite drugi kraj mašine da bi ostala u tom položaju.

  Pražnjenje motornog ulja

  1. Postavite crevo za pražnjenje na drenažni ventil (Слика 30).

  2. Postavite drugi kraj creva (Слика 30) u posudu za istakanje od 1 l.

   g029369
  3. Okrenite ventil za ispuštanje ulja za ¼ kruga suprotno od smera kazaljke na satu i omogućite da motorno ulje potpuno isteče (Слика 30).

  4. Okrenite drenažni ventil za ¼ okreta u smeru kretanja kazaljki na satu da zatvorite ventil (Слика 30).

  5. Skinite crevo za pražnjenje (Слика 30) i obrišite prosuto ulje.

  6. Odložite otpadno ulje na propisan način.

   Note: Reciklirajte ga prema lokalnim propisima.

  Dodavanje ulja u motor

  Kapacitet kućišta motora: 0,6 l

  1. Spustite mašinu na valjke; pogledajte Spuštanje mašine na valjke.

  2. Napunite kućište motora preciziranim uljem; pogledajte Specifikacije motornog ulja i Provera nivoa motornog ulja.

  Provera elemenata filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite čistač vazduha.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Skinite leptir navrtku koja pričvršćuje poklopac čistača vazduha za čistač vazduha, pa skinite poklopac (Слика 31).

   g025916
  3. Temeljno očistite poklopac čistača vazduha.

  4. Proverite da li na penastom elementu filtera za vazduh ima prljavštine i otpadaka.

   Po potrebi očistite penasti filter za vazduh; pogledajte Čišćenje penastog elementa filtera za vazduh.

  5. Pričvrstite poklopac čistača vazduha na čistač vazduha pomoću leptir navrtke (Слика 31).

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Očistite čistač vazduha(češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni element.
 • Čišćenje penastog elementa filtera za vazduh

  1. Skinite leptir navrtku koja pričvršćuje poklopac čistača vazduha za čistač vazduha, pa skinite poklopac (Слика 31).

  2. Skinite leptir navrtku koja pričvršćuje filter za vazduh pa skinite filter (Слика 31).

  3. Skinite penasti element filtera za vazduh sa papirnog elementa (Слика 31).

   Ako je papirni element filtera za vazduh prljav ili oštećen, očistite ga ili ga zamenite; pogledajte Čišćenje papirnog elementa filtera za vazduh.

  4. Operite penasti element filtera za vazduh u rastvoru tečnog sapuna i mlake vode.

  5. Stiskajte penasti element da uklonite prljavštinu.

   Important: Nemojte ga uvrtati, jer bi pena mogla da se pocepa.

  6. Osušite penasti element umotavanjem u čistu krpu.

  7. Stiskajte krpu i penasti element da osušite element.

   Important: Nemojte uvrtati, jer bi pena mogla da se pocepa.

  8. Natopite penasti element čistim mašinskim uljem.

  9. Stisnite element da uklonite višak ulja i da ulje ravnomerno rasporedite.

   Note: Penasti element bi trebalo da bude vlažan od ulja.

  Čišćenje papirnog elementa filtera za vazduh

  Očistite papirni element laganim lupkanjem elementom filtera po tvrdoj površini nekoliko puta da skinete prljavštinu.

  Important: Nikada nemojte četkom ili komprimovanim vazduhom skidati prljavštinu sa papirnog elementa; četkanje utiskuje prljavštinu u vlakna, a komprimovani vazduh će oštetiti papirni filter.

  Sastavljanje elemenata filtera za vazduh

  1. Montirajte penasti element filtera za vazduh na papirni element (Слика 31).

  2. Proverite da li je zaptivač pohaban ili oštećen (Слика 31).

   Zamenite ga ako je pohaban ili oštećen.

  3. Pazite da zaptivač bude postavljen na ulaz za vazduh za karburator (Слика 31).

  4. Pričvrstite elemente filtera za vazduh na karburator pomoću leptir navrtke (Слика 31).

  5. Pričvrstite poklopac filtera za vazduh na karburator pomoću druge leptir navrtke (Слика 31).

  Servisiranje svećice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite/podesite svećicu.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite svećicu.
 • Tip: svećica NGK BPR6ES ili ekvivalentna

  Vazdušni zazor: 0,70 do 0,80 mm; pogledajte Слика 33

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Skinite kabl svećice sa svećice (Слика 32).

   g019905
  3. Očistite oko svećice, pa skinite svećicu sa cilindarske glave.

   Important: Zamenite svećicu ako je ispucala, ima naslage ili je prljava. Nemojte peskirati, strugati niti čistiti elektrode jer bi moglo doći do oštećenja motora usled prodora prljavštine u komoru.

  4. Podesite vazdušni zazor na 0,70 do 0,80 mm kako je prikazano na Слика 33).

   g019300
  5. Svećicu sa odgovarajućim zazorom pažljivo montirajte rukom da biste izbegli zavrtanje ukrivo.

  6. Kada je svećica postavljena do kraja, zategnite je ključem za svećice na sledeći način:

   • Kada postavljate novu svećicu, zategnite je ½ okreta nakon što je postavljena do kraja, kako bi se izvršila kompresija zaptivača.

   • Kada postavljate originalnu svećicu, zategnite je ⅛ do ¼ okreta nakon što je postavljena do kraja, kako bi se izvršila kompresija zaptivača.

   Important: Labava svećica može da se pregreje i da ošteti motor. Prejako zatezanje svećice može da ošteti navoje u cilindarskoj glavi.

  7. Spojite kabl svećice sa svećicom.

  Provera i podešavanje zazor ventila

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 300 сати
 • Proverite i podesite zazor ventila.
 • Important: Za servisiranje se obratite ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  Одржавање система за гориво

  Čišćenje taložne čašice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Očistite taložnu čašicu.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Postavite nepovratni ventil za gorivo u ISKLJUčEN položaj (Слика 34).

   g025917
  3. Skinite taložnu čašicu za gorivo i O-prsten (Слика 34).

  4. Proverite da li je O-prsten pohaban ili oštećen; zamenite ga ako je pohaban ili oštećen.

  5. Operite taložnu čašicu i O-prsten u nezapaljivom rastvaraču, pa ih temeljno osušite.

  6. Postavite O-prsten u nepovratni ventil za gorivo i montirajte taložnu čašicu (Слика 34). Dobro pritegnite taložnu čašicu.

  Одржавање електричног система

  Provera sistema bezbednosne blokade

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  Important: Ako sistem bezbednosne blokade ne funkcioniše na način opisan u nastavku, odmah pozovite ovlašćenog distributera kompanije Toro da ga popravi.

  1. Ako je na transportnim točkovima, spustite mašinu na valjke; pogledajte Spuštanje mašine na valjke.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu, proverite da su papučice za kretanje u NEUTRALNOM položaju, pa pokrenite motor.

  3. Sedite na sedište.

  4. Sa aktiviranom parkirnom kočnicom lagano pritisnite jednu od papučica za kretanje nadole; motor bi trebalo da se isključi za otprilike 1 sekundu.

  5. Sa uključenim motorom i deaktiviranom kočnicom, ustanite i proverite da li se motor gasi posle 1 sekunde.

  Note: Sistem bezbednosne blokade je projektovan da isključi motor i ako operater ustane sa sedišta dok se mašina kreće.

  Одржавање кочница

  Provera parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite parkirnu kočnicu.
  1. Prevezite ili transportujte mašinu na ravnu površinu.

  2. Ako ste transportovali mašinu, razdvojite je od vučnog vozila i spustite je na valjke; pogledajte Odvajanje mašine od vučnog vozila i Spuštanje mašine na valjke.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Pokrenite motor i postavite brzinu motora na PRAZAN HOD.

  5. Sedite u sedište za operatera.

  6. Pritisnite jednu od papučica za kretanje.

   Important: Mašina ne bi trebalo da se pomeri. Ako se pomeri, podesite parkirnu kočnicu; pogledajte Podešavanje parkirne kočnice.

   Note: Motor se isključuje za 1 sekundu kada pritisnete papučicu za kretanje dok je parkirna kočnica aktivirana.

  Podešavanje parkirne kočnice

  1. Proverite da je motor isključen.

  2. Otpustite parkirnu kočnicu.

  3. Podesite parkirnu kočnicu na sledeći način:

   • Da povećate silu kočenja, okrenite kontra navrtku kočnice u smeru kretanja kazaljki na satu (Слика 35).

   • Da smanjite silu kočenja, okrenite kontra navrtku kočnice u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu (Слика 35).

   g027634g279850
  4. Proverite parkirnu kočnicu; pogledajte Provera parkirne kočnice.

  5. Pokrenite motor i postavite brzinu motora na PRAZAN HOD.

  6. Sedite u sedište za operatera.

  7. Otpustite parkirnu kočnicu.

  8. Pritisnite jednu od papučica za kretanje.

   Mašina bi trebalo da se pomeri. Ako se mašina ne pomera dok je parkirna kočnica otpuštena, ponavljajte korake 3 do 8 dok ne postignete da se mašina ne pomera kada je parkirna kočnica aktivirana, a da se pomera kada je parkirna kočnica otpuštena.

  9. Aktivirajte parkirnu kočnicu i isključite motor.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Provera creva i priključaka za hidrauličnu tečnost

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite creva i priključke za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite hidraulični sistem za curenja, labave nosače, habanje, labave priključke i propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Obavite sve potrebne popravke pre nego korišćenja mašine.

  Упозорење

  Hidraulična tečnost koja ističe pod pritiskom može da probije kožu i izazove povrede.

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora, a posle toga svakodnevno.
 • Note: Pre rada na bilo kom delu hidrauličnog pogonskog sistema isključite motor da sistem ne bi bio pod pritiskom. Pre pokretanja motora nakon održavanja hidrauličnog sistema, i stavljanja hidrauličnih vodova pod pritisak, proverite sva creva i priključke za oštećenja i da se uverite da su dobro zategnuti. Zamenite sva oštećena creva i zategnite sve labave spojeve.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Podignite sedište operatera; pogledajte Podizanje sedišta operatera.

  3. Skinite poklopac i proverite nivo hidraulične tečnosti u rezervoaru (Слика 36).

   Nivo hidraulične tečnosti bi trebalo da pokriva reč COLD (hladna) koja je utisnuta u pregradu rezervoara.

   g279851
  4. Po potrebi dospite preciziranu hidrauličnu tečnost u rezervoar dok ne prekrije nivo hladne tečnosti na pregradi.

   Note: Pregrada u rezervoaru je obeležena sa HOT (vruća) i COLD (hladna). Napunite rezervoar do odgovarajućeg nivoa u zavisnosti od temperature tečnosti. Nivo tečnosti se menja sa temperaturom tečnosti. Nivo hladne tečnosti pokazuje nivo tečnosti na 24°C. Nivo vruće tečnosti pokazuje nivo tečnosti na 107°C.Na primer, ako je tečnost na temperaturi okolnog vazduha, oko 24°C, napunite samo do nivoa hladne tečnosti. Ako je tečnost na temperaturi od oko 65°C, napunite do nivoa na pola puta između nivoa vruće i hladne tečnosti.

  5. Vratite poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnosti i zategnite ga dok ne bude dobro prianjao.

   Important: Nemojte previše zatezati poklopac rezervoara.

  6. Obrišite svu prosutu tečnost.

  7. Spustite sedište operatera; pogledajte Spuštanje sedišta operatera.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor a nakon toga svakodnevno; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  Preporučena tečnost za zamenu: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; dostupna u kantama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Note: Mašini koja koristi preporučenu tečnost za zamenu je ređe potrebna zamena tečnosti i filtera.

  Alternativne tečnosti: Ako tečnost Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, možete koristiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tečnost na bazi nafte koja ima specifikacije koje potpadaju u navedeni opseg za sva naredna svojstva materijala i zadovoljava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu načinjenu neodgovarajućim zamenama, prema tome koristite proizvode samo od uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

  Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

  Bitna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečljivosti, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je dostupna u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Zamena hidraulične tečnosti i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 20 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost i filter.
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost i filter.
 • Important: Koristite samo preciziranu hidrauličnu tečnost. Druge tečnosti mogu da izazovu oštećenja sistema.

  Priprema za zamenu hidraulične tečnosti i filtera

  1. Prevezite ili transportujte mašinu na ravnu površinu; pogledajte Transportovanje mašine.

  2. Ako motor radi, isključite ga.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Ako je mašina na valjcima, podignite je na transportne točkove; pogledajte Podizanje mašine na transportne točkove.

  5. Podignite sedište operatera; pogledajte Podizanje sedišta operatera.

  6. Ako je motor radio, sačekajte da se motor i hidraulični sistem ohlade.

  Pražnjenje hidraulične tečnosti

  1. Postavite posudu za istakanje kapaciteta od 2 l ispod rezervoara za hidrauličnu tečnost (Слика 37).

   g279899
  2. Skinite crevo za dovod hidraulične tečnosti sa priključka na rezervoaru i pustite da hidraulična tečnost potpuno istekne (Слика 37).

  3. Montirajte hidraulično crevo koje ste skinuli u koraku 2.

  4. Obrišite svu prosutu hidrauličnu tečnost.

  5. Odložite otpadnu hidrauličnu tečnost u skladu sa lokalnim propisima.

  Zamena filtera

  1. Očistite područje oko glave filtera i filtera hidraulike.

  2. Postavite krpe ispod filtera hidraulike (Слика 38).

   g279901
  3. Pažljivo skinite filter hidraulike (Слика 38).

  4. Napunite zamenski filter preciziranom hidrauličnom tečnošću i podmažite zaptivku hidrauličnom tečnošću.

  5. Rukom montirajte filter na glavu filtera (Слика 38) sve dok zaptivka ne dodirne glavu filtera, zatim dotegnite filter za još ¾ okreta.

  6. Obrišite svu prosutu hidrauličnu tečnost.

  7. Odložite stari filter u skladu sa lokalnim propisima.

  Punjenje rezervoara za hidrauličnu tečnost

  1. Spustite mašinu na valjke; pogledajte Spuštanje mašine na valjke.

  2. Skinite poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost (Слика 39).

   g279900
  3. Napunite rezervoar preciziranom hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti i Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  4. Postavite poklopac rezervoara (Слика 39).

  5. Obrišite svu prosutu hidrauličnu tečnost.

  6. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu 3 do 5 minuta.

   Rad motora omogućava cirkulaciju hidraulične tečnosti i uklanja vazduh koji je zaostao u hidrauličnom sistemu.

  7. Proverite da li curi hidraulična tečnost kod rezervoara, creva za hidrauličnu tečnost i filtera hidraulike.

   Otklonite sva curenja hidraulične tečnosti.

  8. Isključite motor, proverite nivo hidraulične tečnosti i dospite tečnost po potrebi.

  9. Spustite sedište operatera; pogledajte Spuštanje sedišta operatera.

  Održavanje šasije

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima transportnih točkova.
  1. Izmerite pritisak u pneumaticima transportnih točkova.

   Izmerena vrednost treba da bude 1,03 bara.

  2. Ako je pritisak viši ili niži od 1,03 bara, dopumpajte vazduh u pneumatike ili ispustite vazduh iz pneumatika dok izmerena vrednost ne bude 1,03 bara.

  Provera da li na mašini ima labavih pričvršćivača

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 5 сати
 • Proverite da li je neki pričvršćivač na mašini labav.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li je neki pričvršćivač na mašini labav.
 • Proverite da li je neka navrtka ili zavrtanj na šasiji labav ili nedostaje.

  Zategnite labave navrtke i zavrtnje i po potrebi zamenite pričvršćivače koji nedostaju.

  Чишћење

  Čišćenje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Očistite mašinu.
 • Important: Nemojte koristiti praktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

  1. Čistite mašinu svežom vodom.

   Note: Nemojte koristiti perač pod visokim pritiskom za čišćenje mašine.

  2. Po potrebi očistite prljavštinu i otpatke sa valjaka prskanjem vode kroz rupe na kućištima valjaka (Слика 40).

   g036889
  3. Očistite prljavštinu i otpatke sa područja oko hidrauličnog motora (Слика 41).

   g036788
  4. Očistite prljavštinu i otpatke sa motora i rashladnih rebara motora (Слика 42).

   g279902

  Складиштење

  Priprema mašine za kraće skladištenje

  Manje od 90 dana
  1. Pre nego što napustite položaj operatera isključite mašinu i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  2. Uklonite pokošenu travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova čitave mašine, naročito valjaka i motora. Očistite prljavštinu i otpatke sa spoljne strane rebara cilindarske glave i kućišta duvalice na motoru.

   Important: Mašinu možete prati blagim deterdžentom i vodom. Nemojte prati mašinu pod pritiskom. Nemojte koristiti previše vode, naročito u blizini motora.

  3. Proverite i zategnite sve zavrtnje, navrtke i vijke. Popravite ili zamenite svaki deo koji je istrošen ili oštećen.

  4. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Priprema mašine za duže skladištenje

  Više od 90 dana
  1. Izvršite sve korake u Priprema mašine za kraće skladištenje.

  2. Pripremite gorivo sa stabilizatorom/regeneratorom prema uputstvima proizvođača.

  3. Sipajte gorivo sa stabilizatorom/regeneratorom u rezervoar.

  4. Pustite motor da radi 5 minuta da se gorivo sa aditivima distribuira kroz ceo sistem za gorivo.

  5. Ili isključite motor, pustite ga da se ohladi, pa ispraznite rezervoar od goriva, ili pustite motor da radi dok se sam ne isključi.

  6. Pokrenite motor i pustite da radi dok se ne isključi. Ponovite proceduru sa uključenim prigušnim ventilom, sve dok motor više ne bude hteo da se pokrene.

  7. Pravilno odložite gorivo. Reciklirajte ga prema lokalnim propisima.

  Skladištenje mašine

  Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.