Увод

Ovo komunalno vozilo primarno služi za upotrebu van autoputa za transport ljudi i materijala. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete mobilnim uređajem da skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g239545

Ovo uputstvo koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava da su opšte informacije vredne posebne pažnje.

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) pojavljuje se i u ovom uputstvu i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode. Simbol će se pojaviti praćen rečju Opasnost, Upozorenje ili Oprez.

 • Opasnost označava neminovnu opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Upozorenje označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

 • Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

g000502

Ovaj proizvod je u skladu sa svim relevantnim evropskim direktivama; za više detalja pogledajte odvojenu Izjavu o usklađenosti specifičnu za dati proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljištu prekrivenom šumom, žbunjem ili travom predstavlja kršenje odeljka 4442 ili 4443 Kalifornijskog kodeksa javnih resursa, osim ako je motor opremljen odvodnikom varnica, kao što je definisano u odeljku 4442, održavan u efektivnom radnom stanju ili je motor konstruisan, opremljen i održavan za sprečavanje požara.

Priloženi priručnik za vlasnika motora se isporučuje sa informacijama u vezi sa propisima Agencije za zaštitu životne sredine u SAD (EPA) i Kalifornijske regulacije za kontrolu emisija izduvnih sistema, održavanje i garanciju. Zamenski delovi se mogu naručiti preko proizvođača mašine.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa zahtevima iz SAE J2258 (novembar 2016.).

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod može da dovede do telesne povrede. Uvek pratite bezbednosna uputstva kako biste izbegli ozbiljne telesne povrede.

 • Treba da pročitate i razumete sadržaj ovog Uputstva za operatera pre nego što pokrenete mašinu. Proverite da li svako ko koristi ovaj proizvod zna kako da ga koristi i da razume upozorenja.

 • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte rukovati mašinom bez kompletne zaštite i drugih bezbednosnih zaštitnih uređaja na svom mestu i u radu sa mašinom.

 • Neka posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Zaustavite i isključite mašinu i uklonite ključ pre servisiranja ili punjenja gorivom.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje Graphic, koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal93-9850
decal93-9852
decal93-9868
decal93-9879
decal93-9899
decal105-4215
decal106-2355
decal106-2377
decal106-6755
decal106-7767
decal115-2047
decal115-2282
decal115-7723
decal115-7739
decal115-7741
decal115-7814
decal121-6286
decal121-6287
decal121-9776
decal136-1163
decal137-9896
decal139-3341
decal145-2276
decal145-2282
decal145-2286

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Montaža volana

Samo za TC modele

Делови потребни за овај поступак:

Volan1
 1. Oslobodite držače na zadnjem delu volana koji drže centralni poklopac na svom mestu i skinite poklopac sa glavčine volana.

 2. Skinite kontranavrtku i podlošku sa vratila upavljačkog mehanizma.

 3. Navucite volan i podlošku na vratilo upravljačkog mehanizma.

  Note: Izravnjajte volan na vratilu upravljačkog mehanizma tako da poprečna šipka bude horizontalna kada su točkovi upereni pravo napred, a deblji krak volana je okrenut nadole.

  Note: Poklopac za prašinu se postavlja na vratilo u fabrici.

 4. Pričvrstite volan za vratilo sa kontranavrtkom i dotegnite kontranavrtku momentom od 24 do 29 N∙m kako je prikazano na Слика 3.

 5. Uklopite držače poklopca sa urezima na volanu i pričvrstite poklopac na glavčinu volana (Слика 3).

  g008397

Montaža zaštitne šipke

Делови потребни за овај поступак:

Zaštitna šipka1
Zavrtanj sa prirubnicom (½ × 1¼")6
 1. Nanesite supstancu za lepljenje navoja srednje klase (koja može da se ukloni prilikom servisiranja) na navoje 6 navrtanja sa prirubnicom (½ × 1¼").

 2. Uklopite svaku stranu zaštitne šipke sa otvorima za montažu na svakoj strani rama mašine (Слика 4).

  g009812
 3. Pričvrstite nosač zaštitne šipke na ram mašine koristeći 3 navrtnja sa prirubnicom (½ × 1¼") na svakoj strani (Слика 4).

 4. Dotegnite navrtanj sa prirubnicom (½ × 1¼") momentom do 115 N∙m.

Provera nivoa tečnosti i pritiska u pneumaticima

 1. Proverite nivo ulja u motoru pre i nakon prvog pokretanja motora; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

 2. Proverite nivo u menjaču-diferencijalu/hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora; pogledajte Provera nivoa tečnosti za menjač-diferencijal/hidraulične tečnosti.

 3. Proverite nivo kočione tečnosti pre prvog pokretanja motora; pogledajte Provera nivoa kočione tečnosti.

 4. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

Poliranje“ kočnica

Kako biste obezbedili optimalne performanse kočionog sistema, ispolirajte kočnice pre upotrebe.

 1. Postignite maksimalnu brzinu mašine, pritisnite kočnice brzo kako bi se mašina zaustavila bez blokade točkova.

 2. Ponovite ovaj postupak 10 puta, sačekajte 1 minut između zaustavljanja kako biste izbegli pregrevanje kočnica.

  Important: Ovaj postupak je najefikasniji ako je mašina opterećena sa 454 kg.

Преглед производа

Pre pokretanja motora i rukovanja mašinom, upoznajte sve komande.

Upravljačka tabla

g381123

Ekran

g347586

Papučica gasa

Koristite papučicu gasa (Слика 7) kako biste menjali brzinu mašine kada je menjač u brzini. Pritiskanje papučice gasa povećava brzinu motora i brzinu vozila. Puštanje papučice gasa smanjuje brzinu motora i brzinu vozila.

g036549

Papučica za kvačilo

Morate pritisnuti papučicu za kvačilo do kraja (Слика 7) kako biste deaktivirali kvačilo kada pokrećete motor ili menjate brzine. Polako puštajte papučicu kada je menjač u brzini kako biste sprečili bespotrebno habanje menjača i drugih povezanih delova.

Important: Nemojte opterećivati papučicu za kvačilo tokom rada. Papučica za kvačilo mora biti potpuno izbačena ili će kvačilo iskliznuti, što dovodi do pregrevanja i habanja. Nikada nemojte zaustavljati mašinu na uzbrdici koristeći papučicu za kvačilo. Može doći do oštećenja kvačila.

Papučica kočnice

Koristite papučicu kočnice da zaustavite ili usporite mašinu (Слика 7).

Пажња

Rad sa mašinom koja ima pohabane ili nepravilno podešene kočnice može dovesti do telesne povrede.

Ako se papučica kočnice pomera do 25 mm od poda, podesite ili popravite kočnice.

Ručica menjača

Pritisnite papučicu za kvačilo do kraja i pomerite ručicu menjača (Слика 8) u željenu brzinu. Šema brzina je prikazana ispod.

g009160

Important: Nemojte prebacivati menjač-diferencijal u UNAZAD ili UNAPRED osim ako mašina ne stoji; u suprotnom, možete oštetiti menjač-diferencijal.

Пажња

Smanjivanje brzine sa prevelike brzine može dovesti do proklizavanja zadnjih točkova, što vodi gubitku kontrole nad mašinom kao i oštećenju kvačila i/ili menjača.

Menjajte brzine polako kako biste izbegli struganje zupčanika.

Diferencijalna blokada

Diferencijalna blokada (Слика 9) omogućava da se zadnja osovina blokira zbog povećane vuče. Možete aktivirati diferencijalnu blokadu kada je mašina u pokretu.

Pomerite ručicu napred i nadesno kako biste aktivirali blokadu.

Note: Potrebno je kretanje mašine i lagani zaokret kako bi se aktivirala ili deaktivirala diferencijalna blokada.

Пажња

Zakretanje sa diferencijalnom blokadom može dovesti do gubitka kontrole mašine.

Nemojte upravljati mašinom sa uključenom diferencijalnom blokadom kada pravite oštre zaokrete ili pri velikim brzinama; pogledajte Podešavanje sajle za diferencijalnu blokadu.

g350294

Ručica parkirne kočnice

Kada god zaustavite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu (Слика 9) da biste sprečili slučajno pomeranje mašine.

 • Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite ručicu parkirne kočnice.

 • Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, spustite ručicu parkirne kočnice.

  Note: Deaktivirajte parkirnu kočnicu pre pomeranja mašine.

Ako parkirate mašinu na nekom nagibu, aktivirajte parkirnu kočnicu, prebacite menjač u PRVU brzinu kada ste na uzbrdici ili RIKVERC kada ste na nizbrdici i stavite klinove na donjoj strani točkova.

Poluga hidrauličnog podizača

Hidraulični podizač podiže i spušta tovarni prostor. Pomerite ga unazad da podignete tovarni prostor i napred da ga spustite (Слика 9).

Important: Kada spuštate tovarni prostor, držite polugu u položaju unapred u trajanju od 1 do 2 sekunde nakon što tovarni prostor dodirne ram kako bi se osiguralo da je u spuštenom položaju. Nemojte zadržavati hidraulični podizač u podignutom ili spuštenom položaju duže od 5 sekundi, kada cilindri dođu do kraja svog kretanja.

Blokada hidrauličnog podizača

Blokada hidrauličnog podizača obezbeđuje polugu podizača tako da hidraulični cilindri ne rade kada mašina nije opremljena sa tovarnim prostorom (Слика 9). Ona takođe blokira polugu podizača u položaju AKTIVAN kada se hidraulika koristi za dodatke.

Menjač za povećavanje i smanjivanje brzine

Menjač za povećavanje i smanjivanje brzine dodaje 3 dodatne brzine za preciznu kontrolu brzine (Слика 9):

 • Morate u potpunosti zaustaviti vozilo pre nego što menjate brzinu između VELIKA i MALA.

 • Menjajte samo na ravnom tlu.

 • Pritisnite papučicu za kvačilo do kraja.

 • Pomerite ručicu do kraja unapred za VELIKA i do kraja unazad za MALA.

VELIKA brzina- Za veće brzine vožnje na ravnim, suvim površinama sa malim opterećenjem.

MALA brzina- Za male brzine vožnje. Koristite ove brzine kada su potrebne snaga ili kontrola veće od uobičajene. Na primer, veliki usponi, težak teren, veliko opterećenje, mala brzina, ali veća brzina motora (prskanje).

Important: Postoji i pozicija između VELIKA i MALA u kojoj menjač-diferencijal nije ni u jednom položaju. Nemojte koristiti ovu poziciju kao NEUTRALNU poziciju jer bi mašina mogla da se neočekivano pomeri ako se udari ručica ovog menjača za povećavanje i smanjivanje brzine, a ručica menjača brzine je u brzini.

Dugme za pogon na sva 4 točka

Samo kod modela na pogon za sva 4 točka

Kako biste ručno aktivirali pogon na 4 točka, pritisnite i držite dugme 4WD (Слика 9) na centralnoj konzoli dok je vozilo u pokretu i pogon na 4 točka se aktivira.

Prekidač kontakta

Koristite prekidač kontakta (Слика 5) da pokrenete ili zaustavite mašinu.

Prekidač kontakta ima 3 položaja: ISKLJUčENO, UKLJUčENO i POKRENI. Okrenite prekidač kontakta u smeru kazaljke u položaj POKRENI kako biste aktivirali motor starter. Pustite prekidač kada se motor pokrene. Prekidač kontakta se automatski pomera u položaj UKLJUčENO.

Da zaustavite motor, okrenite prekidač kontakta suprotno kazaljki u položaj ISKLJUčENO.

Prekidač nadzora

Pomerite prekidač nadzora (Слика 5) u položaj SLOW (sporo) i uklonite ključ. Prekidač nadzora ograničava brzinu motora na 2200 o/min kada je mašina u trećoj brzini na VELIKOJ brzini, što ograničava maksimalnu brzinu na 21 km/h.

Merač sati

Brojač radnih sati (Слика 6) pokazuje ukupan broj radnih sati mašine.

Brojač radnih sati počinje sa radom kada god se prekidač kontakta okrene u položaj ON (uključeno) a brzina motora (o/min) je iznad 500 o/min svakih 6 minuta.

Prekidač za blokadu treće brzine u poziciji Velika

Pomerite prekidač za blokadu treće brzine u poziciji Velika (Слика 5) na SPORO i uklonite ključ kako biste sprečili korišćenje treće brzine u VELIKOJ brzini. Motor se zaustavlja ako se ručica menjača pomeri u treću brzinu kada je u VELIKOJ brzini.

Note: Ključ se može ukloniti u bilo kom položaju.

Prekidač za svetlo

Pritisnite prekidač za svetlo (Слика 5) da uključite ili isključite prednja svetla.

Lampica za pritisak ulja

Lampica za pritisak ulja (Слика 6) svetli ako pritisak ulja u motoru padne ispod bezbednog nivoa dok motor radi.

Important: Ako lampica treperi ili ostaje uključena, zaustavite mašinu, zaustavite motor i proverite nivo ulja. Ako je nivo ulja mali, ali se dodavanjem ulja lampica ne gasi kada se motor pokrene, odmah zaustavite motor i kontaktirajte ovlašćenog servisera za pomoć.

Proverite rad signalnih lampica za upozorenje na sledeći način:

 1. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Okrenite prekidač kontakta na položaj UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE, ali nemojte pokretati motor.

  Note: Lampica za pritisak ulja treba da sija crveno. Ako lampica ne radi, ili je pregorela ili postoji kvar u sistemu koji morate popraviti.

  Note: Ako je motor samo zaustavljen, može biti potrebno 1 do 2 minuta da se svetlo pojavi.

Lampica za grejač nafte

Lampica za grejač nafte (Слика 6) svetli crveno kada se grejač aktivira.

Important: Lampica za grejač nafte se uključuje dodatnih 15 sekundi kada se prekidač vrati u položaj POKRENI.

Uređaj za merenje temperature rashladne tečnosti i lampica

Uređaj za merenje temperature rashladne tečnosti i lampica registruje temperaturu rashladne tečnosti u motoru i radi samo kada je prekidač kontakta u UKLJUčENO položaju (Слика 6).

Ako se motor pregreje, treperi 5 stubića za rashladnu tečnost.

Indikator punjenja

Indikator punjenja svetli kada se isprazni akumulator. Ako svetli tokom rada, zaustavite mašinu, zaustavite motor i proverite moguće uzroke, kao što je kaiš alternatora (Слика 6).

Important: Ako je kaiš alternatora olabavljen ili je pukao, nemojte raditi sa mašinom dok ne završite podešavanje ili popravku. Ako ne poštujete ovu meru opreza, može doći do oštećenja motora.

Proverite rad signalnih lampica za upozorenje na sledeći način:

 • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

 • Okrenite prekidač kontakta na položaj UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE, ali nemojte pokretati motor. Temperatura rashladne tečnosti, indikator punjenja i lampica za pritisak ulja treba da svetle. Ako bilo koja lampica ne radi, ili je pregorela ili postoji kvar u sistemu koji morate popraviti.

Uređaj za merenje nivoa goriva

Uređaj za merenje nivoa goriva pokazuje količinu goriva u rezervoaru. On daje prikaz samo kada je prekidač kontakta u UKLJUčENO položaju (Слика 6).

Jedan stubić prikazuje mali nivo goriva, a 1 stubić koji treperi prikazuje da je rezervoar goriva skoro prazan.

Prekidač za pogon na sva 4 točka

Samo kod modela na pogon za sva 4 točka

Kada je 4WD (pogon na sva 4 točka) (Слика 5) uključen, mašina automatski aktivira pogon na sva 4 točka ako senzor otkrije da se zadnji točkovi okreću bez otpora o tlo (šlajfuju“). Kada je pogon na sva 4 točka aktiviran, lampica za 4WD prekidač se uključuje.

4WD radi samo u smeru napred u AUTO (automatskom) režimu. Ako pogon na sva 4 točka želite u UNAZAD(rikverc“), pritisnite dugme 4WD.

Prekidač za hidrauliku sa jakom cirkulacijom

Samo za TC modele

Okrenite prekidač kako biste aktivirali hidrauliku sa jakom cirkulacijom (Слика 5).

Prekidač za sirenu

Prekidač za sirenu se nalazi na upravljačkoj tabli (Слика 5). Pritisnite prekidač za sirenu za sviranje sirene.

Tahometar

Tahometar pokazuje brzinu motora (Слика 6).

Note: 3300 o/min je poželjna brzina motora za PTO rad od 540 o/min.

Brzinometar

Brzinometar registruje brzinu mašine na tlu (Слика 6).

Dugme za promenu mesta između tahometra i brzinometra/dugme za promenu brzinometra

Pritisnte, zadržite i pustite dugme (Слика 6) između 0 i 3 sekunde kako biste promenili mesta tahometra i brzinometra.

Pritisnite, zadržite i pustite dugme (Слика 6) između 3 i 10 sekundi kako biste promenili brzinometar sa mph na km/h.

Mesto za napajanje

Koristite mesto za napajanje (Слика 5) za napajanje električnih priključaka od 12 V.

Rukohvat za putnike

Rukohvat za putnike se nalazi na instrument tabli (Слика 10).

g009815

Ručica za podešavanje sedišta

Možete podesiti sedište napred i nazad radi vašeg komfora (Слика 11).

g021227

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Ukupna širina160 cm
Ukupna dužinaBez tovarnog prostora: 326 cm
Sa kompletnim tovarnim prostorom: 331 cm
Sa 2/3 tovarnog prostora kod montaže pozadi: 346 cm
Osnovna težina (suva)Model 07385: 887 kg
Model 07385TC: 924 kg
Model 07387: 914 kg
Model 07387TC: 951 kg
Nominalni kapacitet (obuhvata operatera od 91 kg, putnika od 91 kg i dodatak pod opterećenjem)Model 07385: 1471 kg
Model 07385TC: 1435 kg
Model 07387: 1445 kg
Model 07387TC: 1408 kg
Maksimalna bruto težina vozila (GVW)2359 kg
Kapacitet vučeTežina rude: 272 kg
Maksimalna težina prikolice: 1587 kg
Klirens od tla18 cm bez opterećenja
Osnova točkova118 cm
Gazište točkova (od ose do ose)Prednji: 117 cm
Zadnji: 121 cm
Visina191 cm do vrha zaštitne šipke

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, dostupan je izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro i koji se mogu koristiti sa mašinom. Listu odobrene dodatne opreme i priključaka zatražite od ovlašćenog servisera ili distributera kompanije Toro, odnosno posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i, ako se koriste, može doći do poništavanja garancije za proizvod.

Рад

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nikada nemojte dozvoliti deci ili osobama koje nisu obučene ili fizički sposobne da bezbedno upravljaju ili servisiraju mašinu. Lokalnim propisima se može ograničiti starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Naučite kako da brzo zaustavite i isključite mašinu.

 • Proverite da nema više osoba (vi i vaš putnik(ci)) od broja rukohvata kojima je opremljena mašina.

 • Proverite da su svi bezbednosni uređaji i nalepnice na svom mestu. Popravite ili zamenite sve bezbednosne uređaje i zamenite sve nečitke ili nalepnice koje nedostaju. Nemojte koristiti mašinu ako ih nema i ako ne funkcionišu pravilno.

Bezbednost za gorivo

 • Budite veoma pažljivi kada postupate sa gorivom. Zapaljivo je i njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobrenu posudu za gorivo.

 • Nemojte uklanjati poklopac za gorivo ili sipati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte sipati ili ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kog izvora paljenja dok isparenja goriva ne nestanu.

Sprovođenje dnevnog održavanja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li je(su) pojas(i) pohaban, isečen i ima neko drugo oštećenje. Zamenite pojas(eve) ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Specifikacija pritiska u prednjim pneumaticima: 2,20 bara

  Specifikacija pritiska u zadnjim pneumaticima: 1,24 bara

  Important: Često proveravajte pritisak u pneumaticima.kako biste obezbedili pravilno naduvavanje. Ako se pneumatici ne naduvaju do dobrog pritiska, pneumatici će prerano biti pohabani i mogu dovesti do vezivanja pogona na sva 4 točka.

  Слика 12 prikazuje primer habanja pneumatika do koga je došlo nedovoljnim naduvavanjem.

  g010294

  Слика 13 prikazuje primer habanja pneumatika do koga je došlo preteranim naduvavanjem.

  g010293

  Dodavanje goriva

  Koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa niskim (<500 mg/l) ili ultraniskim (<15 mg/l) sadržajem sumpora. Minimalan vrednost cetana treba da bude 40. Kupujte gorivo u količinama koje se mogu iskoristiti u roku od 180 dana kako biste obezbedili da gorivo bude sveže.

  • Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad –7 °C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D/2-D mešavinu) ispod te temperature.

  • Korišćenje zimskog dizel goriva na nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike za hladan protok, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

  Note: Korišćenje letnjeg dizel goriva na temperaturi iznad –7 °C doprinosi dužem životu pumpe za gorivo i povećanoj snazi u poređenju sa zimskim dizel gorivom.

  Important: Nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva. Ako ne poštujete ovu meru opreza, doći će do oštećenja motora.

  Korišćenje biodizel goriva

  Ova mašina takođe može da koristi mešavinu biodizel goriva do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela). Deo naftnog dizela treba da čini nizak ili ultranizak sadržaj sumpora. Pogledajte sledeće mere opreza:

  • Deo biodizel goriva mora zadovoljiti specifikaciju iz ASTM D6751 ili EN14214.

  • Sastav mešavine goriva mora zadovoljiti ASTM D975 ili EN590.

  • Ofarbane površine mogu biti oštećene biodizel mešavinom.

  • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manjom količinom.

  • Posmatrajte zaptivače, creva, zaptivke u kontaktu sa gorivom jer mogu degradirati tokom vremena.

  • Može se očekivati zapušenje filtera za gorivo neko vreme nakon prelaska na biodizel mešavine.

  • Obratite se vašem distributeru za više informacija o biodizelu.

  Točenje goriva u rezervoar

  Kapacitet rezervoara za gorivo: 22 l.

  1. Očistite površinu oko čepa za rezervoar.

  2. Skinite čep rezervoara za gorivo (Слика 14).

   g009814
  3. Napunite rezervoar nešto malo ispod vrha rezervoara, (donji deo grla otvora za punjenje), a zatim stavite čep.

   Note: Nemojte prepuniti rezervoar sa gorivom.

  4. Obrišite svo prosuto gorivo kako biste sprečili opasnost od požara.

  Kočenje u novoj mašini

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 100 сати
 • Primenite smernice za kočenje u novoj mašini.
 • Sprovedite sledeće kako biste obezbedili pravilan učinak mašine:

  • Proverite da li su kočnice ispolirane“; pogledajte Poliranje“ kočnica.

  • Redovno proveravajte nivo tečnosti i ulja u motoru. Budite uvek pripravni na znake da se mašina ili njene komponente ne pregreju.

  • Nakon pokretanja hladnog motora, neka se zagreje oko 15 sekundi pre korišćenja mašine.

   Note: Pustite motor neka se duže zagreva kada radite na niskim temperaturama.

  • Menjajte brzinu mašine tokom rada. Izbegavajte brza pokretanja i brza zaustavljanja.

  • Nije potrebno ulje za početnu razradu motora. Originalno motorno ulje je iste vrste koja je navedena za redovnu zamenu ulja.

  • Pogledajte za bilo koje posebne provere u kratkom vremenu.

  Provera sistema bezbednosne blokade

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite rad sistema bezbednosne blokade.
 • Svrha sistema bezbednosne blokade je da spreči motor da se pokrene i krene, ako nije pritisnuto kvačilo.

  Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima bezbednosne blokade.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za bezbednosno blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  Note: Pogledajte prilog Uputstvo za operatera za postupke provere dodatnog sistema blokade.

  Provera prekidača za blokadu kvačila

  1. Sedite na mesto operatera i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pomerite ručicu menjača na položaj NEUTRALNO.

   Note: Motor se ne pokreće ako je ručica hidrauličnog podizača blokirana u položaju napred.

  3. Bez pritiskanja papučice kvačila, okrenite prekidač kontakta u smeru kazaljki u položaj POKRENI.

   Note: Ako se motor pokrene i krene, postoji kvar u sistemu blokade koji morate popraviti pre rada sa mašinom.

  Provera prekidača za bezbednosnu blokadu ručice hidrauličnog podizača

  1. Sedite na mesto operatera i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pomerite ručicu menjača na položaj NEUTRALNO i proverite da li je ručica hidrauličnog podizača u centralnom položaju.

  3. Pritisnite papučicu za kvačilo.

  4. Pomerite ručicu hidrauličnog podizača napred i okrenite prekidač kontakta u položaj POKRETANJE.

   Note: Ako se motor pokrene i krene, postoji kvar u sistemu blokade koji morate popraviti pre rada sa mašinom.

  Током рада

  Bezbednost tokom rada

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili materijalne štete.

  • Putnici treba da sede samo u za to određenim sedištima. Nemojte voziti nikoga u teretnom prostoru. Neka posmatrači i deca budu van radnog prostora.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; i izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Zavežite dugu kosu i nemojte nositi odeću ili nakit koji vise.

  • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

  • Nemojte upravljati mašinom ako ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili droga.

  • Mašinom upravljajte samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

  • Nemojte prekoračivati maksimalnu bruto težinu (GVW) mašine.

  • Budite veoma oprezni prilikom upravljanja, kočenja ili okretanja mašine sa teškim teretom u tovarnom prostoru.

  • Prevoz prevelikih tereta u tovarnom prostoru umanjuje stabilnost mašine. Nemojte prekoračivati kapacitet nosivosti tovarnog prostora.

  • Prevoz materijala koji ne može da se veže za mašinu nepovoljno utiče na upravljanje, kočenje i stabilnost mašine. Kada prevozite materijal koji ne može da se veže za mašinu, budite oprezni kada upravljate ili kočite.

  • Prevozite manje tereta i smanjite brzinu mašine kada radite na grubom, neravnom terenu i blizu ivičnjaka, rupa i drugih iznenadnih promena terena. Teret može da se pomeri dovodeći do nestabilnosti mašine.

  • Pre nego što pokrenete mašinu, proverite da je menjač u neutralnom položaju, da je aktivirana parkirna kočnica i da ste u radnom položaju.

  • Vi i vaši putnici treba da sedite kada god se mašina kreće. Držite ruke na volanu; putnici bi trebalo da koriste obezbeđene rukohvate. Neka vam ruke i noge budu u okviru karoserije mašine u svakom trenutku.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti. Pazite na rupe, kolotrage, izbočine, kamenje ili druge skrivene objekte. Neravan teren može da prevrne mašinu. Visoka trava može da sakriva prepreke. Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Nemojte voziti mašinu blizu spusta, kanala ili nasipa. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši.

  • Uvek pazite i izbegavajte spuštene objekte kao što su grane drveća, dovratnike, nadzemne prolaze, itd.

  • Pogledajte iza i dole pre nego što krenete unazad sa mašinom kako biste bili sigurni da je staza čista.

  • Kada koristite mašinu na javnim putevima, poštujte sve saobraćajne propise i koristite dodatne priključke koji mogu biti potrebni prema zakonu, kao što su svetla, pokazivači pravca, znak za sporo vozilo i ostali prema potrebi.

  • Ako mašina ikada nenormalno vibrira, zaustavite je i zaustavite motor odmah, sačekajte da se svako kretanje zaustavi i proverite ima li oštećenja. Popravite sva oštećenja na mašini pre povratka na rad.

  • Može biti potrebno više vremena da se mašina zaustavi na vlažnim nego na suvim površinama. Kako biste osušili vlažne kočnice, vozite polako na ravnoj površini uz lagano pritiskanje papučice kočnice.

  • Upravljanje mašinom pri velikim brzinama, a zatim brzo zaustavljanje može dovesti do blokade zadnjih točkova što ugrožava vašu kontrolu nad mašinom.

  • Nemojte dodirivati motor, menjač, prigušnicu ili cev prigušnice dok motor radi, ili ubrzo nakon zaustavljanja motora jer ove površine mogu biti toliko tople da dovedu do opekotina.

  • Ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Spustite tovarni prostor.

   • Isključite mašinu i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Nemojte rukovati mašinom kada postoji rizik od grmljavine.

  • Koristite samo onu dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro®.

  Bezbednost sistema za zaštitu od prevrtanja

  • Sistem za zaštitu od prevrtanja je sastavni bezbednosni uređaj.

  • Nemojte uklanjati sistem za zaštitu od prevrtanja iz mašine.

  • Uvek vežite pojas; proverite da je pričvršćen i da ga možete brzo odvezati u slučaju hitnosti.

  • Pažljivo proverite zaklone iznad glave i nemojte ih dodirivati.

  • Održavajte sistem za zaštitu od prevrtanja da bude u bezbednom radnom stanju tako što ćete periodično detaljno proveravati da li ima oštećenja i održavati montažne učvršćivače dotegnutim.

  • Zamenite oštećene komponente sistema za zaštitu od prevrtanja. Nemojte ih popravljati ili prepravljati.

  Bezbednost na nagibu

  Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  • Istražite lokaciju kako biste ustanovili koji nagibi su bezbedni za rad mašine i utvrdite svoje sopstvene procedure i pravila za rad na tim nagibima. Ovu istragu uvek sprovedite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Ako se osećate nelagodno da upravljate mašinom na nagibu, nemojte to raditi.

  • Neka sva kretanja na nagibima budu spora i postepena. Nemojte naglo menjati brzinu ili smer mašine.

  • Izbegavajte da radite sa mašinom na vlažnom terenu. Pneumatici mogu izgubiti vuču. Prevrtanje se može javiti pre nego što pneumatici izgube vuču.

  • Krećite se pravo uz i niz nagib.

  • Ako počnete da gubite moment dok se penjete uz nagib, postepeno aktivirajte kočnice i polako vratite unazad mašinu pravo niz nagib.

  • Okretanje za vreme kretanja uz ili niz nagib može biti opasno. Ako morate da se okrenete na nagibu, uradite to polako i pažljivo.

  • Velika opterećenja utiču na stabilnost na nagibu. Prevozite manje tereta i smanjite brzinu kada radite na nagibu ili ako teret ima visok centar gravitacije. Obezbedite teret uz tovarni prostor mašine kako biste sprečili pomeranje tereta. Obratite dodatnu pažnju kada vučete teret koji lako kliza (npr. tečnosti, kamenje, pesak, itd).

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima, naročito sa teretom. Za zaustavljanje dok silazite niz nagib je potrebno više vremena nego na ravnom. Ako morate da zaustavite mašinu, izbegavajte nagle promene brzine koje mogu dovesti do toga da se mašina nagne ili prevrne. Nemojte naglo kočiti prilikom kotrljanja unazad jer ovo može dovesti do prevrtanja mašine.

  Bezbednost prilikom utovara i istovara

  • Nemojte prekoračivati neto težinu vozila (GVW) mašine kada rukujete sa njom sa teretom u tovarnom prostoru i/ili vučete prikolicu; pogledajte Спецификације.

  • Rasporedite ravnomerno teret u tovarnom prostoru kako bisto poboljšali stabilnost i kontrolu nad mašinom.

  • Pre istovara, proverite da nema nikoga iza mašine.

  • Nemojte istovarati napunjen tovarni prostor dok je mašina bočno na nagibu. Promena u raspodeljenosti težine može dovesti do prevrtanja mašine.

  Rukovanje sa tovarnim prostorom

  Podizanje tovarnog prostora

  Упозорење

  Podignut tovarni prostor može pasti i povrediti osobe koje rade ispod njega.

  • Uvek koristite potpornu šipku da drži tovarni prostor pre nego što krenete da radite ispod njega.

  • Uklonite sav teret iz prostora pre podizanja.

  Упозорење

  Vožnja mašine sa podignutim tovarnim prostorom bi mogla da dovede do lakšeg naginjanja i prevrtanja. Mogli biste oštetiti strukturu tovarnog prostora ako radite sa mašinom dok je tovarni prostor podignut.

  • Rukujte mašinom kada je tovarni prostor spušten.

  • Nakon pražnjenja tovarnog prostora, spustite ga.

  Пажња

  Ako je teret koncentrisan u blizini zadnjeg dela tovarnog prostora kada oslobodite reze, tovarni prostor može neočekivano da se otvori i da povredi vas i posmatrače.

  • Ukoliko je moguće, smestite teret u centralni deo tovarnog prostora.

  • Neka tovarni prostor bude spušten i proverite da se niko ne naginje nad njim ili stoji iza njega kada oslobađate reze.

  • Sklonite sav tovar iz tovarnog prostora pre podizanja prostora kako biste servisirali mašinu.

  Povucite ručicu unazad da podignete tovarni prostor (Слика 15).

  g024612

  Spuštanje tovarnog prostora

  Упозорење

  Težina prostora može biti velika. Šake ili drugi delovi tela mogu biti ugnječeni.

  Držite šake i druge delove tela podalje kada spuštate tovarni prostor.

  Pomerite ručicu unapred da spustite tovarni prostor (Слика 15).

  Otvaranje zadnje stranice

  1. Proverite da je tovarni prostor spušten i da je stavljena reza.

  2. Otvorite reze na levoj i desnoj strani tovarnog prostora i spustite zadnju stranicu (Слика 16).

   g026141

  Pokretanje motora

  1. Sedite na mesto operatera i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Deaktivirajte PTO i hidrauliku sa jakom cirkulacijom (ako je uključena u opremu) i pomerite ručnu ručicu prigušnice na položaj ISKLJUčENO (ako je uključena u opremu).

  3. Pomerite ručicu menjača u položaj NEUTRALNO i pritisnite papučicu za kvačilo.

  4. Proverite da li je ručica hidrauličnog podizača u centralnom položaju.

  5. Držite stopalo van papučice gasa.

  6. Okrenite prekidač kontakta u položaj UKLJUčENO.

   Note: Kada se upali lampica za grejač nafte, motor je spreman za pokretanje.

  7. Okrenite prekidač kontakta u položaj POKRETANJE.

   Note: Odmah pustite ključ kada se motor pokrene i neka se vrati u položaj RADI.

  Note: Indikator za grejač nafte se uključuje dodatnih 15 sekundi kada se prekidač vrati u položaj RADI.

  Note: Nemojte pokretati starter motora duže od 10 sekundi u jednom pokušaju ili može doći do prevremenog kvara pokretača. Ako se motor ne pokrene nakon 10 sekundi, okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO. Proverite kontrole i postupak za pokretanje, sačekajte dodatnih 10 sekundi i ponovite postupak pokretanja.

  Aktiviranje pogona na sva 4 točka

  Samo kod modela na pogon za sva 4 točka

  Kako biste omogućili automatski pogon na sva 4 točka, pritisnite vrh preklopnog prekidača na položaj 4X4 AUTO (automatski) (Слика 17).

  g227244

  Kada je 4WD (pogon na sva 4 točka) uključen, mašina automatski aktivira pogon na sva 4 točka ako senzor otkrije da se zadnji točkovi okreću bez otpora o tlo (šlajfuju“). Kada je pogon na sva 4 točka aktiviran, lampica za 4WD prekidač se uključuje.

  Important: Kada je u pogonu unazad, mašina ne aktivira automatski pogon na sva 4 točka. Kada je u pogonu unazad, morate ručno da aktivirate pogon na sva 4 točka koristeći dugme 4WD.

  Kako biste ručno aktivirali pogon na 4 točka, pritisnite i držite dugme 4WD na centralnoj konzoli dok je vozilo u pokretu i pogon na 4 točka se aktivira.

  Note: Pogon na sva 4 točka ostaje aktiviran sve dok držite dugme; prekidač 4WD ne mora biti u položaju AUTOMATSKI za ručnu aktivaciju pogona na sva 4 točka.

  Vožnja mašine

  1. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pritisnite papučicu za kvačilo do kraja.

  3. Prebacite ručicu menjača u prvu brzinu.

  4. Polako puštajte papučicu za kvačilo pritiskajući papučicu gasa.

  5. Kada mašina dobije dovoljno ubrzanja, sklonite stopalo sa papučice gasa, pritisnite papučicu za kvačilo do kraja, prebacite menjač u narednu brzinu i puštajte papučicu za kvačilo pritiskajući papučicu gasa.

  6. Ponavljajte proceduru dok se ne postigne željena brzina.

   Important: Uvek zaustavite mašinu pre prebacivanja u pogon unazad iz brzine za kretanje unapred ili u brzinu za kretanje unapred iz pogona unazad.

   Note: Izbegavajte da motor ne radi duži vremenski period.

   Koristite tabelu ispod kako biste odredili brzinu mašine na 3600 o/min.

   BrzinaStepenOdnosBrzina (km/h)Brzina (m/h)
   1L82,83 : 14,72,9
   2L54,52 : 17,24,5
   3L31,56 : 112,57,7
   1H32,31 : 112,27,6
   2H21,27 : 118,511,5
   3H12,31 : 131,919,8
   RL86,94 : 14,52,8
   RH33,91 : 111,67,1

   Important: Nemojte pokušavati da gurate ili vučete mašinu da bi se pokrenula. Moglo bi doći do oštećenja pogonskog mehanizma.

  Zaustavljanje mašine

  Da biste zaustavili mašinu, sklonite stopalo sa papučice gasa i pritisnite kočnicu.

  Zaustavljanje motora

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO i uklonite ključ.

  Korišćenje diferencijalne blokade

  Упозорење

  Naginjanje ili okretanje mašine na uzvišenju može dovesti do teške povrede.

  • Dodatna vuča koja je dostupna sa diferencijalnom blokadom može biti dovoljna da vas dovede u opasnu situaciju, kao što je penjanje uz nagib koji je previše strm za okretanje. Pazite kada radite sa uključenom diferencijalnom blokadom, naročito na strmijim nagibima.

  • Ako je diferencijalna blokada uključena kada pravite oštar zaokret pri većim brzinama i unutrašnji zadnji točkovi se odignu od tla, može postojati gubitak kontrole što bi moglo da dovede do proklizavanja mašine. Diferencijalnu blokadu koristite samo pri manjim brzinama.

  Пажња

  Zakretanje sa diferencijalnom blokadom može dovesti do gubitka kontrole mašine. Nemojte upravljati sa uključenom diferencijalnom blokadom kada pravite oštre zaokrete ili pri velikim brzinama.

  Diferencijalna blokada povećava vučni kapacitet mašine blokadom zadnjih točkova tako da se točak ne izvrne. Ovo može biti od pomoći kada imate da vučete veliki teret po vlažnom travnjaku ili na klizavim površinama, kada idete uz breg ili na peskovitim površinama. Važno je zapamtiti da je, ipak, ova dodatna vuča samo za privremenu ograničenu upotrebu. Njeno korišćenje ne zamenjuje bezbedan rad.

  Diferencijalna blokada čini da se zadnji točkovi okreću pri istoj brzini. Kada koristite diferencijalnu blokadu, mogućnost da napravite oštar zaokret je nekako ograničena i može izgrebati travnjak. Diferencijalnu blokadu koristite samo kada je to neophodno, pri manjim brzinama i samo u prvoj i drugoj brzini.

  Korišćenje hidraulične kontrole

  Hidraulična kontrola doprema hidrauličnu silu iz pumpe mašine kad god motor radi. Možete koristiti silu preko brzih spojnica na zadnjem delu mašine.

  Упозорење

  Hidraulična tečnost koju potiskuje pritisak može imati dovoljno jačine da probije kožu i nanese ozbiljne povrede.

  Budite pažljivi kada povezujete ili razdvajate hidraulične brze spojnice. Zaustavite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu, spustite dodatak i postavite daljinski hidraulični ventil u plutajući zaporni položaj kako biste otpustili hidraulični pritisak pre povezivanja ili razdvajanja brzih spojnica.

  Important: Ako više mašina koristi isti dodatak, može se javiti unakrsna kontaminacija tečnosti prenosnog sistema. Češće menjajte tečnost prenosnog sistema.

  Korišćenje ručice hidrauličnog podizača tovarnog prostora kako bi se kontrolisali hidraulični dodaci

  • ISKLJUčEN položaj

   Ovo je uobičajen položaj za upravljački ventil kada se ne koristi. U ovom položaju, radni portovi upravljačkog ventila su blokirani i svo opterećenje se zadržava nepovratnim ventilima u oba smera.

  • PODIGNUT (brza spojnica A) položaj

   Ovaj položaj podiže tovarni prostor i priključak zadnje kuke ili vrši pritisak na brzu spojnicu A. Ovaj položaj takođe omogućava da se hidraulična tečnost vrati iz brze spojnice B kako bi se vratila u ventil i zatim u rezervoar. Ovo je trenutni položaj, a kada pustite ručicu, ona se opružno vrati u centar, u ISKLJUčEN položaj.

   g009822
  • LOWER (spušten) (brza spojnica B) položaj

   Ovaj položaj spušta tovarni prostor, priključak zadnje kuke ili vrši pritisak na brzu spojnicu B. Ovaj položaj takođe omogućava da se hidraulična tečnost vrati iz brze spojnice A kako bi se vratila u ventil i zatim u rezervoar. Ovo je trenutni položaj, a kada pustite ručicu, ona se opružno vrati u centar, u ISKLJUčEN položaj. Trenutno zadržavanje, a zatim puštanje upravljačke ručice u ovom položaju omogućava da hidraulična tečnost ide do brze spojnice B, što obezbeđuje prekid sile na zadnjoj kuki. Kada je pustite, ona zadržava pritisak na kuki.

   Important: Ako je koristite sa hidrauličnim cilindrom, zadržavanje upravljačke ručice u donjem položaju će dovesti do toga da hidraulična tečnost ide preko prelivnog ventila što može oštetiti hidraulični sistem.

  • UKLJUčENO položaj

   Ovaj položaj je sličan položaju SPUšTEN (POLOžAJ BRZE SPOJNICE B). On takođe usmerava hidrauličnu tečnost do brze spojnice B osim ako se ručica ne drži u ovom položaju pomoću ručice za zadržavanje na instrument tabli. Ovo omogućava da hidraulična tečnost cirkuliše neprestano do opreme koja koristi hidraulični motor.

   Koristite ovaj položaj samo na dodatnoj opremi sa dodatim hidrauličnim motorom.

   Important: Ako je koristite sa hidrauličnm cilindrom ili bez dodatka, položaj UKLJUčENO će dovesti do toga da hidraulična tečnost ide preko prelivnog ventila što može oštetiti hidraulični sistem. Koristite ovaj položaj samo privremeno ili sa dodatim motorom.

   Important: Proverite nivo hidraulične tečnosti nakon ugradnje dodatne opreme. Proverite rad dodatne opreme kruženjem opreme nekoliko puta kako bi se izbacio vazduh iz sistema, a zatim ponovo proverite nivo hidraulične tečnosti. Dodati cilindar neznatno utiče na nivo tečnosti u menjaču-diferencijalu. Rad sa mašinom koja ima nizak nivo hidraulične tečnosti može oštetiti pumpu, daljinsku hidrauliku, servo i menjač-diferencijal mašine.

  Povezivanje brzih spojnica

  Important: Očistite nečistoće sa brzih spojnica pre povezivanja. Nečiste spojnice mogu ubaciti nečistoće u hidraulični sistem.

  1. Povucite unazad prsten za blokadu na spojnici.

  2. Ubacujte mlaznicu iz creva u spojnicu dok se ne uklopi u svoj položaj.

  Note: Kada priključujete daljinsku opremu na brze spojnice, odredite kojoj strani je potreban pritisak, a zatim prikačite crevo na brzu spojnicu B koja ima pritisak kada gurate upravljačku ručicu napred ili kada je blokirana u položaju UKLJUčENO.

  Razdvajanje brzih spojnica

  Note: Kada su i mašina i dodatna oprema isključeni, povucite ručicu za podizanje nazad i napred kako biste otpustili pritisak u sistemu i olakšali razdvajanje brzih spojnica.

  1. Povucite unazad prsten za blokadu na spojnici.

  2. Čvrsto vucite crevo iz spojnice.

   Important: Očistite i postavite čep za prašinu i poklopac za prašinu na krajeve brze spojnice kada je ne koristite.

  Rešavanje problema hidraulične kontrole

  • Problemi u povezivanju ili razdvajanju brzih spojnica.

   Pritisak nije otpušten (brza spojnica je pod pritiskom).

  • Servo se okreće uz veliku poteškoću ili se ne okreće uopšte.

   • Nivo hidraulične tečnosti je nizak.

   • Temperatura hidraulične tečnosti je prevelika.

   • Ne radi pumpa.

  • Postoje curenja u hidraulici.

   • Priključci su olabavljeni.

   • Nedostaje prstenasta zaptivka na priključku.

  • Dodatak ne radi.

   • Brze spojnice nisu potpuno aktivirane.

   • Brze spojnice su zamenjene.

  • Postoji cviljenje.

   • Pomerite ventil levo u UKLJUčEN položaj zadržavanja, što će dovesti do toga da hidraulična tečnost cirkuliše preko prelivnog ventila.

   • Kaiš je olabavljen.

  • Motor se ne pokreće.

   Hidraulična ručica je blokirana u položaju NAPRED.

  Након рада

  Bezbednost nakon rada

  Opšta bezbednost

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Spustite tovarni prostor.

   • Isključite mašinu i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinu nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na nekom drugom uređaju.

  • Održavajte sve delove mašine u dobrom radnom stanju i svu čvrstu opremu dotegnutom.

  • Održavajte i čistite pojas(eve) prema potrebi.

  • Zamenite sve pohabane, oštećene ili nalepnice koje nedostaju.

  Transport mašine

  • Budite pažljivi kada utovarate ili istovarate mašinu u prikolicu ili kamion.

  • Koristite rampe za utovar pune širine za utovar mašine u prikolicu ili kamion.

  • Pričvrstite mašinu bezbedno.

  Pogledajte Слика 19 i Слика 20 za lokacije pričvršćivanja mašine.

  Note: Utovarite mašinu na prikolicu sa prednjim krajem mašine okrenutim licem napred. Ako to nije moguće, obezbedite haubu mašine uz ram sa kaišem ili skinite haubu i transportujte je i obezbedite je odvojeno; u suprotnom, hauba mi mogla da se odvoji prilikom transporta.

  g009820
  g009821

  Vučenje mašine

  U slučaju hitnosti, možete vući mašinu na kratkom rastojanju; međutim, to nije standardna radna procedura.

  Упозорење

  Vučenje pri prevelikim brzinama bi moglo da dovede do gubitka kontrole upravljača što dovodi do telesne povrede.

  Nikada nemojte vući mašinu pri brzinama većim od 8 km/h.

  Note: Servo ne radi, otežava upravljanje.

  Vučenje mašine je posao za 2 osobe. Ako morate da pomerite mašinu na neko dosta veće rastojanje, transportujte je na kamionu ili prikolici.

  1. Pričvrstite vučnu liniju na rudu na prednjem delu rama mašine (Слика 19).

  2. Pomerite ručicu menjača u položaj NEUTRALNO i deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  Vučenje prikolice

  Mašina ima mogućnost da vuče prikolice i dodatke čija je težina veća od težine same mašine. Postoji nekoliko dostupnih vrsta vučnih kuka za mašinu, u zavisnosti od vaše primene. Za detalje se obratite ovlašćenom prodavcu.

  Kada ima vučnu kuku koja je navrnuta na zadnju cev osovine, mašina može da vuče vučne prikolice ili dodatke sa maksimalnom bruto težinom prikolice do 1587 kg.

  Uvek natovarite prikolicu sa 60% težine tereta u prednji kraj prikolice. Ovo postavlja oko 10% (272 kg maksimalno) bruto težine prikolice na vučnu kuku mašine.

  Kada prevozite teret ili vučete prikolicu (dodatak), nemojte preopteretiti mašinu ili prikolicu. Preopterećivanje može dovesti do lošeg učinka ili oštećenja kočnica, osovine, motora, menjača-diferencijala, serva, vešanja, strukture karoserije ili pneumatika.

  Important: Kako biste smanjili mogućnost oštećenja vučne linije, koristite manje brzine.

  Kada vučete dodatke na četiri točka, kao što je aerator za travnate površine, uvek montirajte šipku za točkove (koja je deo opreme sa petim točkom) kako biste sprečili izdizanje prednjih točkova od tla ako dođe do iznenadnog poremećaja kretanja dodataka koji se vuku.

  Одржавање

  Bezbednost prilikom održavanja

  • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Pomerite menjač na položaj NEUTRALNO.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Spustite tovarni prostor.

   • Isključite mašinu i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Kada radite ispod mašine, oslonite mašinu na stalke za dizalicu.

  • Nemojte raditi ispod podignutog tovarnog prostora bez adekvatnog sigurnosnog oslonca na svom mestu.

  • Proverite da li su svi konektori za hidrauličnu liniju dotegnuti i da su sva hidraulična creva i linije u dobrom stanju pre nego što pustite pritisak u sistem.

  • Pre razdvajanja ili obavljanja bilo kog rada na hidrauličnom sistemu, otpustite sav pritisak u sistemu zaustavljanjem motora, okretanjem ispusnog ventila iz podignutog položaja ka nižem i/ili spuštanjem tovarnog prostora i dodataka. Stavite ručicu daljinske hidraulike u plutajući položaj. Ako tovarni prostor mora da bude u uzdignutom položaju, obezbedite ga sa sigurnosnim osloncem.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Nemojte puniti akumulatore dok servisirate mašinu.

  • Kako biste obezbedili da čitava mašina bude u dobrom stanju, neka sva čvrsta oprema bude propisno dotegnuta.

  • Kako biste umanjili potencijalnu opasnost od požara, neka prostor oko mašine bude bez viška masnoća, trave, lišća i nagomilane nečistoće.

  • Ako je moguće, nemojte sprovoditi radove na održavanju dok mašina radi. Držite se podalje od pokretnih delova.

  • Ako mašina mora da radi kako bi se obavila neka servisna podešavanja, držite šake, stopala, odeću i sve delove tela podalje od pokretnih delova. Držite posmatrače podalje od mašine.

  • Očistite prosuto ulje i gorivo.

  • Proverite rad parkirne kočnice prema preporuci u planu održavanja i podesite je i servisirajte prema potrebi.

  • Održavajte sve delove mašine u dobrom radnom stanju i svu čvrstu opremu propisno dotegnutu. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Nikada nemojte ometati namenjenu funkciju sigurnosnog uređaja ili smanjivati nivo zaštite koji obezbeđuje sigurnosni uređaj.

  • Nemojte dovoditi motor u stanje prekomerne brzine menjanjem podešavanja u regulatoru. Kako biste obezbedili bezbednost i preciznost, neka ovlašćeni prodavac proveri maksimalnu brzinu motora sa tahometrom.

  • Ako su ikada neophodne velike popravke ili je potrebna pomoć, obratite se ovlašćenom Toro distributeru.

  • Vršenje prepravki na ovoj mašini na bilo koji način može uticati na rad mašine, učinak, trajnost ili njena upotreba može dovesti do povrede ili smrti. Takva upotreba bi mogla da poništi garanciju kompanije Toro®.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након прва 2 сата
 • Dotegnite matice prednjeg i zadnjeg točka momentom.
 • Након првих 10 сати
 • Proverite podešenje sajli menjača.
 • Dotegnite matice prednjeg i zadnjeg točka momentom.
 • Proverite podešenje parkirne kočnice.
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Podesite zazor na ventilu motora.
 • Након првих 100 сати
 • Primenite smernice za kočenje u novoj mašini.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li je(su) pojas(i) pohaban, isečen i ima neko drugo oštećenje. Zamenite pojas(eve) ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Proverite rad sistema bezbednosne blokade.
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Ispraznite vodu ili druge zagađujuće materije iz separatora za vodu.
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Uklonite nečistoće iz zone motora i hladnjaka.(Čistite je češće u nečistim uslovima.)
 • Proverite nivo kočione tečnosti.Proverite nivo kočione tečnosti pre prvog pokretanja motora.
 • Proverite nivo tečnosti za menjač-diferencijal/hidraulične tečnosti. (Proverite nivo tečnosti pre prvog pokretanja motora i svakih 8 sati ili na dnevnom nivou, nakon toga.)
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti za jaku cirkulaciju (samo za TC modele). (Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora, a zatim na dnevnoj bazi)
 • Сваких 25 сати
 • Skinite poklopac prečišćivača vazduha i očistite nečistoće.
 • Сваких 50 сати
 • Proverite nivo tečnosti u akumulatoru.(svakih 30 dana ako je skladišten).
 • Proverite konekcije kablova akumulatora.
 • Сваких 100 сати
 • Podmažite ležajeve i čaure(podmazujte ih češće kada se koriste za težak rad).
 • Promenite filter za vazduh(češće u uslovima prašine i prljavštine).
 • Proverite nivo ulja u prednjem diferencijalu (samo za modele da pogonom na sva 4 točka).
 • Proverite stanje pneumatika.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Proverite da li na manžetni homokinetičkog zgloba postoje pukotine, rupe ili oslabljene stege.(samo kod modela na pogon za sva 4 točka).
 • Proverite podešenje sajli menjača.
 • Proverite podešenje sajli menjača za veliku-malu brzinu.
 • Proverite podešenje sajle za diferencijalnu blokadu.
 • Dotegnite matice prednjeg i zadnjeg točka momentom.
 • Proverite podešenje parkirne kočnice.
 • Proverite podešenje papučice kočnice.
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Proverite podešenje papučice kočnice.
 • Proverite servisne i parkirnu kočnicu.
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Proverite linije i veze za gorivo.
 • Proverite reglažu prednjeg trapa.
 • Vizuelno proverite da li su kočione papuče istrošene.
 • Сваких 600 сати
 • Podesite zazor na ventilu motora.
 • Сваких 800 сати
 • Zamenite ulje u prednjem diferencijalu(samo kod modela na pogon za sva 4 točka).
 • Zamenite hidrauličnu tečnost i očistite sito.
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste već punili rezervoar sa alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost za jaku cirkulaciju i filter.
 • Сваких 1.000 сати
 • Isperite/zamenite rashladnu tečnost.
 • Zamenite kočionu tečnost.
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidraulični filter za jaku cirkulaciju.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost za jaku cirkulaciju.
 • Note: Preuzmite primerak elektrošeme sa sajta www.Toro.com i pretragom za vašu mašinu sa linka iz Uputstva na početnoj stranici.

  Important: Pogledajte Uputstvo za vlasnika za vaš motor radi dodatnih postupaka prilikom održavanja.

  Пажња

  Samo kvalifikovano i ovlašćeno osoblje treba da održava, popravlja, podešava i proverava mašinu.

  • Izbegavajte opasnosti od požara i neka protivpožarna oprema bude prisutna u radnom prostoru. Nemojte koristiti otvoren plamen kako biste proverili nivo fluida ili curenje goriva, elektrolita iz akumulatora ili rashladne tečnosti.

  • Nemojte koristiti otvorene posude sa gorivom ili zapaljive tečnosti za čišćenje delova.

  Упозорење

  Neadekvatno održavanje mašine bi moglo dovesti do prevremenog kvara mašinskih sistema, dovodeći do mogućeg povređivanja vas ili posmatrača.

  Održavajte mašinu dobro i u dobrom radnom stanju kako je dato u ovim uputstvima.

  Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača.

  Održavanje mašine u posebnim radnim uslovima

  Important: Ako je mašina izložena bilo kom uslovu navedenom ispod, sprovodite radove na održavanju dva puta češće:

  • Rad u pustinji

  • Rad u hladnim klimatskim uslovima – ispod 10 °C

  • Vučenje prikolice

  • Čest rad u prašini

  • Građevinski rad

  • Nakon produženog rada u blatu, pesku, vodi ili sličnim nečistim uslovima, uradite sledeće:

   • Neka vam provere i očiste kočnice što je pre moguće. Ovo sprečava da abrazivni materijali dovedu do preteranog habanja.

   • Operite mašinu koristeći samo vodu ili blagi deterdžent.

    Important: Nemojte koristiti slanu ili korišćenu vodu da biste očistili mašinu.

  Поступци предодржавања

  Za većinu delova koji su pokriveni u ovom delu za održavanje potrebno je podizanje i spuštanje tovarnog prostora. Kako bi se izbegla ozbiljna povreda ili smrtni ishod, preduzmite sledeće mere opreza.

  Priprema mašine za održavanje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Ispraznite i podignite tovarni prostor; pogledajte Podizanje tovarnog prostora.

  4. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  5. Pre izvođenja radova na održavanju sačekajte da se mašina ohladi.

  Korišćenje oslonaca za tovarni prostor

  Important: Uvek postavite ili sklonite oslonce za tovarni prostor sa spoljašnje strane tovarnog prostora.

  1. Podižite tovarni prostor dok cilindri podizača ne budu potpuno istegnuti.

  2. Sklonite oslonce tovarnog prostora sa skladišnih nosača na zadnjem delu panela sistema za zaštitu od prevrtanja (Слика 21).

   g026142
  3. Gurnite oslonac za tovarni prostor na šipku cilndra i proverite da li se krajnji držači oslonca oslanjaju na kraj cevi cilindra i kraj šipke cilindra (Слика 22).

   g009164
  4. Sklonite oslonac tovarnog prostora sa cilindra i ubacite ga u nosač na zadnjem delu panela sistema za zaštitu od prevrtanja.

   Important: Nemojte pokušavati da spustite tovarni prostor sa sigurnosnim osloncem za tovarni prostor na cilindru.

  Uklanjanje kompletnog tovarnog prostora

  1. Pokrenite motor, aktivirajte ručicu hidrauličnog podizača i spuštajte tovarni prostor dok cilindri ne budu opušteni u urezima.

  2. Pustite ručicu podizača i zaustavite motor.

  3. Skinite klinove za osovinu točka sa spoljašnjih krajeva svornjaka šipke cilindra (Слика 23).

   g002368
  4. Uklonite svornjake koji obezbeđuju krajeve šipke cilindra za montažne ploče tovarnog prostora gurajući rukavce ka unutra (Слика 23).

  5. Uklonite klin osovine točka i svornjake koji obezbeđuju nosače rukavca za kanale rama (Слика 23).

  6. Odignite tovarni prostor od mašine.

   Пажња

   Kompletan tovarni prostor teži oko 148 kg pa nemojte pokušavati da ga montirate ili uklonite sami.

   Koristite viseću dizalicu ili neka vam pomogne 2 ili 3 ljudi.

  7. Cilindre skladištite u magacinskim držačima.

  8. Aktivirajte ručicu blokade hidrauličnog podizača na mašini kako biste sprečili slučajno istezanje cilindara podizača.

  Montaža kompletnog tovarnog prostora

  Note: Ako montirate stranice tovarnog prostora na ravnom tovarnom prostoru, lakše ih je montirati pre montaže tovarnog prostora na mašinu.

  Proverite da su zadnje spojne pločice zavrnute za ram tovarnog prostora/kanal tako da su donji krajnji uglovi ka unazad (Слика 24).

  g002369

  Пажња

  Kompletan tovarni prostor teži oko 148 kg pa nemojte pokušavati da ga montirate ili uklonite sami.

  Koristite viseću dizalicu ili neka vam pomogne 2 ili 3 ljudi.

  Proverite da su nosači raspinjača i habajući umeci (Слика 25) postavljeni sa zavrtnjima sa poluokruglom kapom smeštenim unutar mašine.

  g002370
  1. Proverite da su cilindri podizača potpuno uvučeni.

  2. Pažljivo postavite tovarni prostor na ram mašine, uklapajući otvore za spojne pločice na zadnjem delu tovarnog prostora sa otvorima zadnjeg kanala rama i postavite 2 svornjaka i klin za osovinu točka (Слика 25).

  3. Sa spuštenim tovarnim prostorom, obezbedite svaki kraj šipke cilindra uz adekvatne žlebove na montažnim pločama za tovarni prostor sa svornjacima i klinom za osovinu točka.

  4. Ubacite svornjak sa spoljašnje strane tovarnog prostora sa klinom za osovinu točka okrenutim prema spolja (Слика 25).

   Note: Zadnji žlebovi su za montažu kompletnog tovarnog prostora; prednji žlebovi su za montažu ⅔ kompletnog tovarnog prostora.

   Note: Možda će biti potrebno da pokrenete motor kako bi se istegli ili uvukli cilindri radi uklapanja sa otvorima.

   Note: Žleb koji se ne koristi možete začepiti pomoću zavrtnja i navrtke kako bi se sprečile greške prilikom montaže.

  5. Pokrenite motor i aktivirajte ručicu hidrauličnog podizača kako bi se podigao tovarni prostor.

  6. Pustite ručicu podizača i zaustavite motor.

  7. Postavite sigurnosni oslonac za tovarni prostor kako biste sprečili slučajno spuštanje tovarnog prostora; pogledajte Korišćenje oslonaca za tovarni prostor.

  8. Postavite klinove za osovinu točka na unutrašnje krajeve svornjaka.

   Note: Ako je na tovarnom prostoru ugrađen automatski sistem za otvaranje zadnje stranice, proverite da li je prednja šipka istovarne veze postavljena sa unutrašnje strane svornjaka pre nego što postavite klin za osovinu točka.

  Podizanje mašine

  Опасност

  Mašina na dizalici može biti nestabilna i skliznuti sa dizalice, povredivši svakoga ko je ispod nje.

  • Nemojte pokretati mašinu dok je mašina na dizalici jer bi vibracije motora ili pomeranje točkova mogli dovesti do toga da dođe do spadanja sa dizalice.

  • Uvek uklonite ključ iz prekidača kontakta pre silaska sa mašine.

  • Blokirajte točkove kada je mašina na dizalici.

  Kada podižete prednji deo mašine, uvek stavite drvenu klocnu (ili sličan materijal) između dizalice i rama mašine.

  Mesto za dizalicu na prednjem delu mašine se nalazi ispod prednjeg, centralnog nosača rama (Слика 26).

  g009823

  Mesto za dizalicu na zadnjem delu mašine se nalazi ispod osovine (Слика 27).

  g009824

  Skidanje i stavljanje haube

  Skidanje haube

  1. Držeći haubu na otvorima za prednja svetla, podignite haubu kako biste otpustili donje montažne držače iz žlebova rama (Слика 28).

   g010314
  2. Vucite donji deo haube nagore dok ne budete mogli da izvučete gornje montažne držače iz žlebova rama (Слика 28).

  3. Vucite gornji deo haube napred i izvucite konektore za žice iz svetala (Слика 28).

  4. Skinite haubu.

  Montaža haube

  1. Povežite svetla.

  2. Ubacite gornje montažne držače u žlebove na ramu (Слика 28).

  3. Ubacite donje montažne držače u žlebove na ramu (Слика 28).

  4. Proverite da je hauba u potpunosti uklopljena u gornje, bočne i donje ureze.

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva i čaura

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Podmažite ležajeve i čaure(podmazujte ih češće kada se koriste za težak rad).
 • Vrsta sredstva za podmazivanje: br. 2 litijumsko sredstvo za podmazivanje

  1. Koristite krpu kako biste obrisali mazalicu tako da strano telo ne može ući u ležaj ili čauru.

  2. Sa pištoljem za podmazivanje, nanesite sredstvo za podmazivanje na mazalicu na mašini.

  3. Obrišite višak masnoća sa mašine.

  Important: Kada podmazujete univerzalne krstaste ležajeve pogonskog vratila, upumpavajte sredstvo za podmazivanje dok ne počne da izlazi iz sva četiri čepa na svakom kraku.

  Lokacije mazalica i količine su sledeće:

  • Loptasti zglobovi (4); videti Слика 29

  • Vučna poluga (2); videti Слика 29

  • Nosači osovinice (2); videti Слика 29

  • Cilindar serva (2); videti Слика 29

   g010360
  • Nosač opruge (2); videti Слика 30

   g010571
  • Kvačilo (1); videti Слика 31

  • Gas (1); videti Слика 31

  • Kočnica (1); videti Слика 31

   g002394
  • U-spoj (18); videti Слика 32

  • Vratilo za pogon na sva 4 točka; videti Слика 32

   g010359

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Držite šake, stopala, lice, odeću i druge delove tela podalje od prigušnice i drugih vrelih površina.

  Servisiranje prečišćivača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Skinite poklopac prečišćivača vazduha i očistite nečistoće.
 • Сваких 100 сати
 • Promenite filter za vazduh(češće u uslovima prašine i prljavštine).
 • Periodično proveravajte prečišćivač vazduha i creva kako biste održavali maksimalnu zaštitu motora i da biste obezbedili maksimalan radni vek. Proverite da li telo prečišćivača vazduha ima oštećenja koja bi eventualno mogla da dovedu do curenja vazduha. Zamenite oštećeno telo prečišćivača vazduha.

  1. Otpustite reze na prečišćivaču vazduha i skinite poklopac prečišćivača sa tela prečišćivača vazduha (Слика 33).

   g002401
  2. Pritisnite čepove za prašinu sa strana kako biste ih otvorili i izbacili prašinu.

  3. Nežno izvucite filter iz tela prečišćivača vazduha (Слика 33).

   Note: Izbegavajte da filter dodiruje stranice tela.

   Note: Nemojte pokušavati da očistite filter.

  4. Proverite ima li oštećenja na filteru tako što ćete posmatrati filter usmeravajući jako svetlo na spoljašnjost filtera.

   Note: Otvori na filteru se pojavljuju kao svetla mesta. Proverite ima li cepanja, uljnog filma ili oštećenja na gumenoj zaptivci. Ako je filter oštećen, nemojte ga koristiti.

   Note: Kako biste sprečili oštećenje motora, motor uvek neka radi sa montiranim filterom za vazduh i poklopcem.

  5. Pažljivo ubacite filter preko cevi tela (Слика 33).

   Note: Proverite da je ubačen do kraja tako što ćete gurati spoljašnji ram filtera dok ga montirate.

  6. Vratite poklopac prečišćivača vazduha sa stranama nagore i obezbedite reze (Слика 33).

  Servisiranje motornog ulja

  Note: Menjajte češće ulje za motor kada se radi u uslovima sa velikom prašinom ili peskom.

  Note: Odložite korišćeno motorno ulje i filter ulja u sertifikovani centar za reciklažu.

  Specifikacije ulja za motor

  Tip ulja: Motorno ulje sa deterdžentom (API SJ ili veće)

  Kapacitet kućišta motora: 3,2 l kada je filter zamenjen

  Viskoznost: Pogledajte tabelu ispod.

  g016095

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Note: Najbolje vreme za proveru motornog ulja je kada je motor hladan pre nego što se pokrene za taj dan. Ako je već bio u radu, ostavite bar 10 minuta da se ulje vrati u rezervoar pre provere. Ako je nivo ulja na ili ispod znaka za dodavanje (Add“) na meraču ulja, dodajte ulje kako bi nivo ulja dostigao oznaku za puno (Full“). Nemojte prepuniti motor sa uljem. Ako je nivo ulja između oznaka za dodati i puno, nije potrebno dodatno ulje.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite merač za ulje i obrišite ga čistom krpom (Слика 35).

   g028637
  5. Ubacite merač za ulje u cev i proverite da li je u potpunosti nalegao (Слика 35).

  6. Uklonite merač i proverite nivo ulja (Слика 35).

  7. Ako je nivo ulja nizak, skinite poklopac otvora za punjenje (Слика 35) i dodajte dovoljno ulja da se nivo podigne do oznake za puno (Full“) na meraču.

   Note: Kada dodajete ulje, uklonite merač da biste omogućili adekvatnu ventilaciju. Sipajte ulje polako i proveravajte nivo često tokom ovog postupka. Nemojte prepuniti motor sa uljem.

   Important: Kada dodajete motorno ulje ili ga punite, mora postojati rastojanje između uređaja za sipanje ulja i otvora za punjenje ulja u poklopcu ventila, kako je prikazano na Слика 36. Ovo rastojanje je neophodno kako bi se omogućila ventilacija prilikom punjenja, što sprečava da se ulje prelije u odzraku.

   g002373
  8. Ubacite merač nivoa čvrsto na svoje mesto (Слика 35).

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
  1. Podignite tovarni prostor i postavite sigurnosni oslonac na izduženi cilindar podizača kako bi držao tovarni prostor.

  2. Skinite čep za pražnjanje i neka ulje istekne u posudu za pražnjenje (Слика 37).

   g021292
  3. Kada ulje prestane da izlazi, vratite čep.

  4. Skinite filter za ulje (Слика 37).

  5. Nanesite tanak sloj čistog ulja na zaptivku novog filtera pre nego što ga navrnete.

  6. Navrćite filter dok zaptivka ne dodirne montažnu pločicu. Zatim dotegnite filter ½ do ⅔ navoja.

   Note: Nemojte previše dotegnuti.

  7. Dodajte određeno ulje u kućište motora.

  Reagovanje na lampicu za proveru motora

  Note: Kodiranim informacijama o greški na motoru može pristupiti jedino servisno osoblje vaših komercijalnih Toro proizvoda.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Obratite se vašem ovlašćenom prodavcu.

  Одржавање система за гориво

  Servisiranje filtera za gorivo/separatora za vodu

  Ispraznite filter za gorivo/separator za vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Ispraznite vodu ili druge zagađujuće materije iz separatora za vodu.
  1. Stavite čistu posudu ispod filtera za gorivo (Слика 38).

  2. Odvrnite malo čep za ispuštanje na dnu filter kanistera.

   g007367
  3. Dotegnite čep za ispuštanje na dnu filter kanistera.

  Zamena filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
  1. Ispraznite vodu iz separatora za vodu; pogledajte Ispraznite filter za gorivo/separator za vodu.

  2. Očistite prostor gde se vrši montaža filtera (Слика 38).

  3. Skinite filter i očistite površinu za montažu.

  4. Podmažite zaptivku na filteru sa čistim uljem.

  5. Ručno ubacujte filter dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, a zatim ga zarotirajte za dodatnu ½ okreta.

  6. Dotegnite čep za ispuštanje na dnu filter kanistera.

  Provera linija i veza za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite linije i veze za gorivo.
 • Proverite da li na linijama, priključcima i klemama za gorivo ima znakova curenja, propadanja, oštećenja ili labavosti.

  Note: Pre korišćenja mašine, popravite svaku komponentu sistema za gorivo koja je oštećena ili curi.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost elektrosistema

  • Pre popravljanja mašine odspojite akumulator. Prvo odspojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Servisiranje osigurača

  Osigurači za elektrosistem su smešteni ispod centralnog dela instrument table (Слика 39 i Слика 40).

  g010328
  decal145-2286

  Pokretanje mašine pomoću startera za akumulator

  Упозорење

  Pokretanje pomoću startera za akumulator može biti opasno. Kako biste izbegli telesnu povredu ili štetu na električnom komponentama u mašini, poštujte sledeća upozorenja:

  • Nikada nemojte pokretati pomoću startera za akumulator sa izvorom napona koji je veći od 15 V DC; ovo oštećuje elektrosistem.

  • Nikada nemojte pokušavati da vršite pokretanje ispražnjenog akumulatora koji je zaleđen pomoću startera za akumulator. Mogao bi da pukne ili eksplodira tokom pokretanja pomoću startera.

  • Poštujte sve znake upozorenja za akumulator dok pokrećete vašu mašinu pomoću startera za akumulator.

  • Budite sigurni da vaša mašina nije u kontaktu sa mašinom startera za akumulator.

  • Povezivanje kablova na pogrešne tačke bi moglo dovesti do telesne povrede i/ili oštećenja elektrosistema.

  1. Stegnite poklopac akumulatora kako biste otpustili držače iz ležišta akumulatora i sklonite poklopac akumulatora sa ležišta akumulatora (Слика 41).

   g010326
  2. Povežite kabl startera između pozitivnih tačaka na 2 akumulatora (Слика 42).

   Note: Pozitivne tačke se mogu ustanoviti pomoću znaka +“ na vrhu poklopca akumulatora.

  3. Povežite 1 kraj drugog kabla startera na negativan priključak na akumulatoru na drugoj mašini.

   Note: Negativan priključak ima NEG“ na poklopcu akumulatora.

   Note: Nemojte povezivati drugi kraj kabla startera na negativnu tačku ispražnjenog akumulatora. Povežite kabl startera na motor ili ram. Nemojte povezivati kabl startera na sistem za gorivo.

   g010325
  4. Pokrenite motor u mašini koja obezbeđuje pokretanje pomoću startera za akumulator.

   Note: Neka radi nekoliko minuta, a zatim pokrenite vaš motor.

  5. Skinite prvo negativni kabl startera sa vašeg motora, a zatim sa akumulatora na drugoj mašini.

  6. Vratite poklopac akumulatora na ležište akumulatora.

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Proverite nivo tečnosti u akumulatoru.(svakih 30 dana ako je skladišten).
 • Proverite konekcije kablova akumulatora.
 • Опасност

  Elektroliti u akumulatoru sadrže sumpornu kiselinu koja je fatalna ako se konzumira i izaziva teške opekotine.

  • Nemojte piti elektrolite ili dozvoliti da dođu u kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite sigurnosne naočare kako biste zaštitili oči i gumene rukavice da zaštitite ruke.

  • Punite akumulator tamo gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

  • Neka akumulator uvek bude čist i do kraja napunjen.

  • Ako su priključci akumulatora korodirali, očistite ih rastvorom od 4 dela vode i 1 dela sode bikarbone.

  • Nanesite tanak sloj sredstva za podmazivanje na priključke akumulatora kako biste sprečili koroziju.

  • Održavajte nivo elektrolita u akumulatoru.

  • Održavajte gornji deo akumulatora čistim tako što ćete ga periodično prati sa četkom potopljenom u rastvor amonijaka ili sode bikarbone. Isperite gornju površinu vodom nakon čišćenja. Nemojte skidati čep otvora za punjenje za vreme čišćenja.

  • Proverite da su kablovi akumulatora dotegnuti na priključcima kako bi obezbedili dobar elektrokontakt.

  • Održavajte nivo elektrolita pomoću destilovane ili demineralizovane vode. Nemojte puniti ćelije iznad donjeg dela prstena otvora za punjenje unutar svake ćelije.

  • Ako ostavite mašinu na mestu gde su temperature izuzetno visoke, akumulator se mnogo brže prazni nego ako je mašina ostavljena na mestu gde su temperature niske.

  Одржавање погонског система

  Provera nivoa ulja u prednjem diferencijalu

  Samo kod modela na pogon za sva 4 točka
  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite nivo ulja u prednjem diferencijalu (samo za modele da pogonom na sva 4 točka).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Očistite prostor oko čepa otvora za punjenje/proveru sa strane diferencijala (Слика 43).

   g010510
  5. Skinite čep otvora za punjenje/proveru i proverite nivo ulja.

   Note: Ulje bi trebalo da je do otvora.

  6. Ako je malo ulja, dodajte navedeno ulje.

  7. Vratite čep otvora za punjenje/proveru.

  Zamena ulja u prednjem diferencijalu

  Samo kod modela na pogon za sva 4 točka
  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Zamenite ulje u prednjem diferencijalu(samo kod modela na pogon za sva 4 točka).
 • Specifikacija ulja za diferencijal: Mobil 424 hidraulična tečnost

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Očistite prostor oko čepa za pražnjenje sa strane diferencijala (Слика 43).

  5. Postavite posudu za pražnjenje ispod čepa za pražnjenje.

  6. Skinite čep za pražnjanje i neka ulje istekne u posudu za pražnjenje.

  7. Vratite i dotegnite čep kada ulje prestane da izlazi.

  8. Očistite prostor oko čepa otvora za punjenje/proveru na donjem delu diferencijala.

  9. Skinite čep otvora za punjenje/proveru i dodajite navedeno ulje dok nivo ulja ne bude do otvora.

  10. Vratite čep otvora za punjenje/proveru.

  Provera manžetne homokinetičkog zgloba

  Samo kod modela na pogon za sva 4 točka
  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite da li na manžetni homokinetičkog zgloba postoje pukotine, rupe ili oslabljene stege.(samo kod modela na pogon za sva 4 točka).
 • Proverite da li na manžetni homokinetičkog zgloba postoje pukotine, rupe ili oslabljene stege. Obratite se ovlašćenom prodavcu radi popravke ako nađete neko oštećenje.

  Podešavanje salji menjača

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite podešenje sajli menjača.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje sajli menjača.
  1. Pomerite ručicu menjača na položaj NEUTRALNO.

  2. Skinite svornjak koji pričvršćuje sajle menjača na ručice menjača-diferencijala (Слика 44).

   g248309
  3. Odvrnite kontranavrtke svornja i podesite svaki svornjak tako da slobodno kretanje sajle bude isto i napred i nazad u odnosu na rupicu u ručici menjača-diferencijala (sa slobodnim kretanjem poluge menjača-diferencijala uzetim u istom smeru).

  4. Postavite svornjake i dotegnite kontranavrtke kada završite.

  Podešavanje sajle menjača za veliku-malu brzinu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje sajli menjača za veliku-malu brzinu.
  1. Skinite svornjak koji pričvršćuje sajlu menjača za veliku-mali brzinu za menjač-diferencijal (Слика 44).

  2. Odvrnite kontranavrtku svornja i podesite svornjake tako da se otvori za svornjake uklope sa otvorima u nosaču menjača-diferencijala.

  3. Postavite svornjak i dotegnite kontranavrtku kada završite.

  Podešavanje sajle za diferencijalnu blokadu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje sajle za diferencijalnu blokadu.
  1. Pomerite ručicu diferencijalne blokade na položaj ISKLJUčENO.

  2. Odvrnite kontranavtku koja pričvršćuje sajlu diferencijalne blokade na nosač menjača-diferencijala (Слика 45).

   g002425
  3. Podesite kontranavrtku tako da dobijete zazor od 0,25 do 1,5 mm između kuke opruge i OD otvora u poluzi menjača-diferencijala.

  4. Dotegnite kontranavrtku kada završite.

  Provera pneumatika

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite stanje pneumatika.
 • Specifikacija pritiska u prednjim pneumaticima: 2,20 bara

  Specifikacija pritiska u zadnjim pneumaticima: 1,24 bara

  Nezgode pri radu, kao što je udarac u ivičnjak, mogu oštetiti pneumatik ili naplatak i takođe narušiti reglažu trapa pa proveravajte stanje pneumatika nakon nezgode.

  Important: Često proveravajte pritisak u pneumaticima.kako biste obezbedili pravilno naduvavanje. Ako se pneumatici ne naduvaju do dobrog pritiska, pneumatici će prerano biti pohabani i mogu dovesti do vezivanja pogona na sva 4 točka.

  Слика 46 je primer habanja pneumatika do koga je došlo nedovoljnim naduvavanjem.

  g010294

  Слика 47 je primer habanja pneumatika do koga je došlo preteranim naduvavanjem.

  g010293

  Provera reglaže prednjeg trapa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite reglažu prednjeg trapa.
  1. Proverite da li je pritisak u pneumaticima dobar pre provere reglaže prednjeg trapa; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  2. Neka operater bude u sedištu ili dodajte nešto čija je težina jednaka težini prosečnog operatera na sedište vozača u vozilo.

   Operater ili ta težina moraju ostati u sedištu dok traje postupak reglaže prednjeg trapa.

  3. Na ravnoj površini, pogurajte vozilo pravo nazad 2 do 3 m, a zatim pravo napred do prvobitnog početnog položaja.

   Ovo omogućava da se vešanje mašine vrati u normalan radni položaj.

  4. Proverite da su točkovi okrenuti pravo napred.

  5. Izmerite rastojanje između prednjih točkova na visini osovine sa prednje i sa zadnje strane točkova (Слика 48).

   Linearna pozitivna razlika u rastojanju osa prednjeg i zadnjeg dela točka treba da bude 0 ± 6 mm.

   Important: Proverite merenja na doslednim lokacijama na točku. Mašina bi trebalo da bude na ravnoj površini sa točkovima okrenutim pravo napred.

   g009169
  6. Ako razlika u rastojanju osa prednjeg i zadnjeg dela točka nije dobra, izvršite podešavanja na sledeći način:

   1. Odvrnite kontranavrtku u centralnom delu vučne poluge (Слика 49).

    g010329
   2. Jednako zarotirajte obe vučne poluge kako biste pomerili prednji deo točka ka unutra i ka spolja.

   3. Dotegnite kontranavrtke vučnih poluga kada podešenje pozitivne razlike u rastojanju osa prednjeg i zadnjeg dela točka bude dobro.

    Dotegnite kontranavrtke vučnih poluga momentom od 62 do 74 N∙m.

  7. Nakon završetka podešavanja razlike osa, proverite da li je upravljački hod pun u oba pravca.

   Ne sme postojati kontakt između bilo koje komponente mašine kada pomerate točkove od blokade do blokade. Podesite ako je neophodno.

  Dotezanje matica točka momentom

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након прва 2 сата
 • Dotegnite matice prednjeg i zadnjeg točka momentom.
 • Након првих 10 сати
 • Dotegnite matice prednjeg i zadnjeg točka momentom.
 • Сваких 200 сати
 • Dotegnite matice prednjeg i zadnjeg točka momentom.
 • Specifikacija momenta za dotezanje matice točka momentom: 109 do 122 N∙m.

  Dotegnite matice momentom na prednjem i zadnjem točku prema unakrsnom obrascu kako je prikazano na Слика 50 prema navedenom momentu.

  g034007

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost rashladnog sistema

  • Gutanje rashladne tečnosti za motor može dovesti do trovanja; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Pražnjenje vrele, rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može izazvati teške opekotine.

   • Uvek ostavite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre skidanja poklopca hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac na hladnjaku i otvarajte poklopac polako kako biste omogućili ispuštanje pare.

  • Nemojte raditi sa mašinom ako poklopci nisu na svom mestu.

  • Čuvajte prste, šake i odeću od rotirajućeg ventilatora i pogonskog kaiša.

  • Pre radova na održavanju, isključite motor i uklonite ključ.

  Provera nivoa rashladne tečnosti za motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Kapacitet rashladnog sistema: 3,7 l

  Vrsta rashladne tečnosti: 50/50 rastvor vode i trajnog etilen-glikol antifriza.

  Пажња

  Ako je motor radio, vrela rashladna tečnost pod pritiskom može izaći i izazvati opekotine.

  • Nemojte otvarati poklopac hladnjaka.

  • Neka se motor ohladi najmanje 15 minuta ili neka se rezervoar ohladi dovoljno da može da se dotakne, a da ne opeče vašu ruku.

  • Koristite krpu kada otvarate poklopac na rezervoaru i otvarajte poklopac polako kako biste omogućili ispuštanje pare.

  • Nemojte proveravati nivo rashladne tečnosti u hladnjaku jer ovo oštećuje motor; nivo rashladne tečnosti proveravajte jedino u rezervoaru.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Proverite nivo rashladne tečnosti unutar rezervoara (Слика 51).

   Note: Rashladna tečnost treba da bude do donjeg dela grla otvora za punjenje kada je motor hladan.

   g026143
  5. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, skinite poklopac rezervoara i dodajte 50/50 mešavinu vode i trajnog etilen-glikol antifriza.

   Note: Nemojte prepuniti rezervoar sa rashladnom tečnosti.

  6. Vratite poklopac rezervoara.

  Uklanjanje nečistoća iz rashladnog sistema

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uklonite nečistoće iz zone motora i hladnjaka.(Čistite je češće u nečistim uslovima.)
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Očistite temeljno zonu motora od svih nečistoća.

  5. Otkačite i skinite zaslon hladnjaka sa prednjeg dela hladnjaka (Слика 52).

   g010315
  6. Ako je deo opreme, zarotirajte reze i usmerite uljni hladnjak od hladnjaka (Слика 53).

   g010316
  7. Očistite hladnjak, uljni hladnjak i zasun sa komprimovanim vazduhom.

   Note: Oduvajte nečistoće iz hladnjaka.

  8. Vratite uljni hladnjak i zasun na hladnjak.

  Zamena rashladne tečnosti za motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 1.000 сати
 • Isperite/zamenite rashladnu tečnost.
 • Kapacitet rashladnog sistema: 3,7 l

  Vrsta rashladne tečnosti: 50/50 rastvor vode i trajnog etilen-glikol antifriza.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Podignite tovarni prostor i postavite sigurnosni oslonac na izduženi cilindar podizača kako bi se osigurao tovarni prostor.

   Пажња

   Ako je motor radio, rashladni sistem je pod pritiskom sa vrelom rashladnom tečnošću koja može izaći i izazvati opekotine.

   • Nemojte otvarati poklopac hladnjaka kada je motor u radu.

   • Neka se motor ohladi najmanje 15 minuta ili neka se poklopac hladnjaka ohladi dovoljno da može da se dotakne, a da ne opeče vašu ruku.

   • Koristite krupu kako biste otvorili poklopac hladnjaka. Otvorite polako poklopac kako biste omogućili da para izađe.

  3. Skinite poklopac hladnjaka (Слика 54).

   g010331
  4. Skinite čep rezervoara (Слика 54).

   g026143
  5. Skinite donje crevo hladnjaka i neka rashladna tečnost isteče u posudu za istakanje.

   Note: Kada rashladna tečnost prestane da ističe, stavite donje crevo hladnjaka.

  6. Polako napunite hladnjak sa 50/50 rastvorom vode i trajnog etilen-glikol antifriza.

  7. Napunite hladnjak i vratite poklopac (Слика 54).

  8. Polako napunite rezervoar za rashladnu tečnost dok nivo ne dođe do donjeg dela grla otvora za punjenje (Слика 55).

  9. Vratite poklopac rezervoara (Слика 55).

  10. Pokrenite motor i neka radi dok se ne zagreje.

  11. Zaustavite motor, proverite nivo rashladne tečnosti i dopunite rashladnu tečnost ako je neophodno.

  Одржавање кочница

  Provera nivoa kočione tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo kočione tečnosti.Proverite nivo kočione tečnosti pre prvog pokretanja motora.
 • Сваких 1.000 сати
 • Zamenite kočionu tečnost.
 • Tip kočione tečnosti DOT 3

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i izvadite ključ.

  4. Podignite haubu kako biste imali pristup glavnom kočionom cilindru i rezervoaru (Слика 56).

   g009817
  5. Proverite da li je nivo tečnosti do linije Full“ (puno) na rezervoaru (Слика 57).

   g002379
  6. Ako je nivo tečnosti nizak, očistite oko poklopca, skinite poklopac rezervoara i napunite rezervoar do odgovarajućeg nivoa sa navedenom kočionom tečnosti (Слика 57).

   Note: Nemojte prepuniti motor sa kočionom tečnosti.

  Podešavanje parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite podešenje parkirne kočnice.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje parkirne kočnice.
  1. Skinite gumeni držač sa ručice parkirne kočnice (Слика 58).

   g033487
  2. Odvrnite pritezni vijak koji osigurava dugme ručice parkirne kočnice (Слика 59).

   g033488
  3. Okrećite dugme (Слика 59) dok sila od 20 do 22 kg ne bude potrebna da se aktivira ručica.

  4. Dotegnite pritezni vijak kada završite (Слика 59).

   Note: Ako više ne možete da podešavate parkirnu kočnicu podešavanjem ručice parkirne kočnice, odvrnite ručku do sredine podešenja i podesite sajlu pozadi, a zatim ponovite korak 3.

  5. Vratite gumeni držač na ručicu parkirne kočnice (Слика 58).

  Podešavanje papučice kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje papučice kočnice.
 • Note: Skinite prednju haubu kako biste olakšali postupak podešavanja.

  1. Skinite rascepku i svornjak koji obezbeđuju jaram glavnog cilindra uz rukavac papučice kočnice (Слика 60).

   g002417
  2. Podižite papučicu kočnice (Слика 61) dok ne dodirne ram.

  3. Odvrnite kontranavrtke koje pričvršćuju jaram uz vratilo glavnog cilindra (Слика 61).

  4. Podešavajte jaram dok se otvori ne uklope sa otvorima na rukavcu papučice kočnice.

  5. Pričvrstite jaram na rukavac papučice kočnice uz pomoć svornjaka i rascepke.

  6. Dotegnite kontranavrtke koje pričvršćuju jaram uz vratilo glavnog cilindra.

   Note: Glavni cilindar kočnice mora otpustiti pritisak kada se pravilno namesti.

   g036549

  Одржавање појаса

  Podešavanje kaiša alternatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
  1. Podignite tovarni prostor i postavite sigurnosni oslonac na izduženi cilindar podizača kako bi se osigurao tovarni prostor.

  2. Proverite zategnutost kaiša na sredini rastojanja između zupčanika radilice i alternatora sa silom od 10 kg (Слика 62).

   Note: Novi kaiš bi trebalo da bude odvojen 8 do 12 mm.

   Note: Stari kaiš bi trebalo da bude odvojen 10 do 14 mm. Ako ova vrednost za odvojenost nije dobra, pređite na sledeći korak. Ako je dobra, nastavite sa radom.

  3. Kako biste podesili dotegnutost kaiša, uradite sledeće:

   1. Odvrnite 2 noseća zavrtnja za alternator (Слика 62).

    g026144
   2. Koristeći polugu, okrećite alternator dok se ne postigne adekvatna zategnutost kaiša, a zatim dotegnite noseće zavrtnje (Слика 62).

  Одржавање контролног система

  Podešavanje papučice kvačila

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje papučice kočnice.
 • Note: Možete podesiti sajlu papučice kvačila na zvonastom kućištu ili na rukavcu papučice kvačila. Možete skinuti prednju haubu kako biste lakše prišli rukavcu papučice.

  1. Odvrnite kontranavtku koja pričvršćuje sajlu kvačila za nosač na zvonastom kućištu (Слика 63).

   Note: Možete skinuti i okretati loptasti zglob ako budu potrebna dodatna podešavanja.

   g248360
  2. Razdvojte povratnu oprugu od poluge kvačila.

  3. Podešavajte kontranavrtke ili loptasti zglob dok zadnja ivica papučice kvačila ne bude 9,2 do 9,8 cm od gornjeg dela dijamantske šare podne pločice, kada izvršite silu od 1,8 kg na papučicu (Слика 64).

   g009276

   Note: Sila se primenjuje tako da ležaj za otpuštanje kvačila blago dodirne prste pritisne ploče.

  4. Dotegnite kontranavrtke nakon što postignete adekvatno podešenje.

  5. Proverite dimenziju od 9,2 do 9,8 cm nakon dotezanja kontranavrtki kako biste obezbedili pravilno podešenje.

   Note: Podesite ponovo ako je neophodno.

  6. Povežite povratnu oprugu na polugu kvačila.

   Important: Proverite da li je kraj šipke postavljen pravo na loptu, da nije uvrnut i da je ostao paralelno sa papučicom za kvačilo nakon što je kontranavrtka dotegnuta (Слика 65).

   Note: Slobodno kretanje kvačila nikada ne treba da bude manje od 19 mm.

   g009277

  Podešavanje papučice gasa

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  2. Podesite loptasti zglob na sajli gasa (Слика 66) tako da omogućite rastojanje od 2,54 do 6,35 mm između ruke papučice za gas i gornjeg dela dijamantske gazeće podne ploče (Слика 67) kada primenite silu od 11,3 kg na centralni deo papučice.

   Note: Motor ne sme da radi, a povratna opruga mora biti zakačena.

  3. Dotezanje kontranavrtke (Слика 66).

   g019537
   g002412

  Important: Maksimalna brzina praznog hoda pri velikom broju obrtaja je 3650 o/min. Nemojte podešavati zaustavljanje praznog hoda pri velikom broju obrtaja.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Odmah potražite medicinsku pomoć ako tečnost prodre u kožu. U roku od nekoliko sati lekar mora hirurški ukloniti tečnost koja je prodrla.

  • Pre razdvajanja ili obavljanja bilo kog rada na hidrauličnom sistemu, otpustite sav pritisak u sistemu zaustavljanjem motora, okretanjem ispusnog ventila iz podignutog položaja ka nižem i/ili spuštanjem tovarnog prostora i dodataka. Stavite ručicu daljinske hidraulike u plutajući položaj. Nemojte raditi ispod podignutog tovarnog prostora bez adekvatnog sigurnosnog oslonca na svom mestu.

  • Proverite da li su sva creva i linije za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da li su hidraulične veze i priključci dotegnuti pre stavljanja hidrauličnog sistema pod pritisak.

  • Držite ruke i telo podalje od rupica sa curenjem ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod velikim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir kako biste pronašli curenje u hidraulici.

  Servisiranje sistema menjača-diferencijala/hidrauličnog sistema

  Specifikacije tečnosti za menjač-diferencijal/hidraulične tečnosti

  Tip tečnosti za menjač-diferencijal: Dexron III ATF

  Provera nivoa tečnosti za menjač-diferencijal/hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo tečnosti za menjač-diferencijal/hidraulične tečnosti. (Proverite nivo tečnosti pre prvog pokretanja motora i svakih 8 sati ili na dnevnom nivou, nakon toga.)
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Očistite prostor oko merača (Слика 68).

   g002376
  5. Odvrnite merač sa gornjeg dela menjača-diferencijala i obrišite ga čistom krpom.

  6. Uvrnite merač u menjač-diferencijal i proverite da li je u potpunosti nalegao.

  7. Odvrnite merač i proverite nivo tečnosti.

   Note: Tečnost treba da bude do vrha ravnog dela merača.

  8. Ako je nivo nizak, dodajte dovoljnu količinu navedene tečnosti kako biste postigli adekvatan nivo; pogledajte Specifikacije tečnosti za menjač-diferencijal/hidraulične tečnosti.

  Zamena hidraulične tečnosti i čišćenje sita

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost i očistite sito.
 • Kapacitet hidraulične tečnosti: 7 l

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Skinite čep sa strane na rezervoaru i neka hidraulična tečnost istekne u posudu za istakanje (Слика 69).

   g009623
  5. Obratite pažnju na pravac hidrauličnog creva i kolenastog priključka (sa uglom od 90°) koji je povezan na sito sa strane rezervoara (Слика 70).

  6. Skinite hidraulično crevo i kolenasti priključak.

  7. Skinite sito i očistite ga ispiranjem uz pomoć čistog odmašćivača.

   Note: Neka se osuši pre montaže.

   g002416
  8. Montirajte sito.

  9. Montirajte hidraulično crevo i kolenasti priključak na sito u istom pravcu.

  10. Vratite i dotegnite čep za pražnjenje.

  11. Napunite rezervoar sa oko 7 l navedene hidraulične tečnosti; pogledajte Provera nivoa tečnosti za menjač-diferencijal/hidraulične tečnosti.

  12. Pokrenite motor i radite sa mašinom kako bi se napunio hidraulični sistem.

  13. Proverite nivo hidraulične tečnosti i dodajte ako treba.

  Important: Koristite samo navedenu hidrauličnu tečnost. Druge tečnosti mogu oštetiti sistem.

  Zamena hidrauličnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 800 сати
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Important: Korišćenje nekog drugog filtera može poništiti garanciju na neke komponente.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Očistite prostor oko prosotra gde se vrši montaža filtera.

  5. Postavite posudu za istakanje ispod filtera i skinite filter (Слика 71).

   g010332
  6. Podmažite zaptivku na novom filteru.

  7. Proverite da li je površina za montažu filtera čista.

  8. Navrćite filter dok zaptivka ne dodirne montažnu pločicu; i dotegnite filter sa ½ okreta.

  9. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

  10. Zaustavite motor i proverite nivo hidraulične tečnosti i da li ima curenja.

  Servisiranje hidrauličnog sistema sa jakom cirkulacijom

  Samo za TC modele

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar je fabrički napunjen visokokvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora, nakon toga na dnevnoj bazi; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti za jaku cirkulaciju.

  Preporučena zamenska tečnost: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; dostupna u kantama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Note: Mašini koja koristi preporučenu zamensku tečnost je potrebna ređa zamena tečnosti i filtera.

  Alternativne tečnosti: Ako vam nije dostupna Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, možete koristiti drugu, konvencionalnu, hidrauličnu tečnost na bazi nafte koja ima specifikacije koje potpadaju u navedeni opseg za sva naredna svojstva materijala i zadovoljava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Posavetujte se sa vašim distributerom maziva da biste identifikovali zadovoljavajući proizvod.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu izazvanu neispravnim supstitutima, zato koristite samo proizvode od proverenih proizvođača koji će stajati iza svoje preporuke.

  Visoki indeks viskoznosti / niska tačka tečenja Hidraulična tečnost protiv habanja, ISO VG 46

  Svojstva materijala: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečenja, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, što uočavanje curenja čini težim. Aditiv crvene boje za hidrauličnu tečnost je dostupan u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Poručite deo br. 44-2500 od vašeg ovlašćenog Toro distributera.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti za jaku cirkulaciju

  Samo za TC modele
  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti za jaku cirkulaciju (samo za TC modele). (Proverite nivo hidraulične tečnosti pre prvog pokretanja motora, a zatim na dnevnoj bazi)
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Očistite prostor oko grla otvora za punjenje i poklopca hidrauličnog rezervoara (Слика 72).

  5. Skinite poklopac sa otvora za punjenje.

   g010324
  6. Uklonite merač (Слика 72) iz vrata otvora za punjenje i obrišite ga čistom krpom.

  7. Ubacite merač u grlo otvora za punjenje, zatim ga izvadite i proverite nivo tečnosti.

   Note: Nivo tečnosti treba da bude između 2 oznake na meraču.

  8. Ako je nivo nizak, dodajte adekvatnu tačnost kako biste podigli nivo do gornje oznake; pogledajte Zamena hidraulične tečnosti za jaku cirkulaciju i filtera.

  9. Vratite merač i poklopac na grlo otvora za punjenje.

  10. Pokrenite motor i uključite dodatak.

   Note: Neka rade oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

   Important: Mašina mora da radi pre pokretanja hidraulike sa jakom cirkulacijom.

  11. Zaustavite motor i dodatak i proverite ima li curenja.

  Zamena hidraulične tečnosti za jaku cirkulaciju i filtera

  Samo za TC modele
  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste već punili rezervoar sa alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost za jaku cirkulaciju i filter.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidraulični filter za jaku cirkulaciju.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost za jaku cirkulaciju.
 • Kapacitet hidraulične tečnosti: oko 15 l

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Očistite prostor oko prostora gde se vrši montaža filtera za jaku cirkulaciju (Слика 71).

  5. Postavite posudu za istakanje ispod filtera i skinite filter.

   Note: Ako tečnost neće da izlazi, raskačite i prikačite hidrauličnu liniju koja ide do filtera.

  6. Podmažite zaptivku novog filtera i ručno navrćite filter na glavu filtera dok zaptivka ne dodirne glavu filtera. Zatim dalje dotegnite sa 3/4 okreta. Filter bi sada trebalo da bude zaptiven.

  7. Napunite hidraulični rezervoar sa oko 15 l navedene hidraulične tečnosti.

  8. Pokrenite mašinu i neka radi u praznom hodu oko 2 minuta kako bi tečnost procirkulisala i da bi se oslobodio vazduh iz sistema.

  9. Zaustavite mašinu i proverite nivo tečnosti.

  10. Proverite nivo tečnosti.

  11. Propisno odložite tečnost.

  Podizanje tovarnog prostora u hitnim situacijama

  Tovarni prostor se može podići u hitnim situacijama bez pokretanja motora pomoću starter ručice ili premošćavanjem hidrauličnog sistema.

  Podizanje tovarnog prostora korišćenjem startera

  Ručicom okrećite starter držeći ručicu podizača u podignutom položaju. Neka starter radi 10 sekundi, a zatim sačekajte 60 sekundi pre nego što ponovo aktivirate starter. Ako se motor ne pokrene, morate skinuti teret i tovarni prostor (dodatak) radi servisiranja motora ili menjača-diferencijala.

  Podizanje tovarnog prostora premošćavanjem hidrauličnog sistema

  Пажња

  Podignuti tovarni prostor pun materijala bez adekvatne šipke za sigurnosni oslonac se može neočekivano spustiti. Rad ispod podignutog tovarnog prostora koji nema potporu može povrediti vas ili druge.

  • Pre servisiranja ili vršenja podešavanja na mašini, parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  • Uklonite sav teret iz tovarnog prostora ili drugih dodataka i ubacite sigurnosni oslonac na potpuno istegnutu šipku cilindra pre rada ispod podignutog tovarnog prostora.

  Kako biste obavili ovu aktivnost, biće vam potrebna 2 hidraulična creva, svako sa po jednom muškom i ženskom brzom spojnicom koje odgovaraju spojnicama na mašini.

  1. Postavite drugu mašinu iza onemogućene mašine.

   Important: Hidraulični sistem mašine koristi Dexron III ATF. Kako bi se izbegla kontaminacija sistema, proverite da li mašina koja se koristi za premošćavanje hidrauličnog sistema koristi istu tečnost.

  2. Na obe mašine, razdvojte creva sa 2 brze spojnice od creva koja su pričvršćena za nosač spojnice (Слика 73).

   g009822
  3. Na onemogućenoj mašini, povežite 2 creva za premošćavanje na creva koja su raskačena (Слика 74).

  4. Zatvorite čepom priključke koji se ne koriste.

   g002429
  5. Na drugoj mašini, povežite 2 creva na spojnicu koja je još uvek u nosaču spojnice (povežite gornje crevo sa gornjom spojnicom i donje crevo sa donjom spojnicom) (Слика 75).

  6. Zatvorite čepom priključke koji se ne koriste.

   g019543
  7. Držite sve posmatrače podalje od mašina.

  8. Pokrenite drugu mašinu i pomerite levu ručicu u podignut položaj što će podići onemogućen tovarni prostor.

  9. Pomerite ručicu hidrauličnog podizača u položaj NEUTRAL (neutralno) i aktivirajte blokadu ručice podizača.

  10. Postavite oslonac za tovarni prostor na izduženi cilindar za podizanje; pogledajte Korišćenje oslonaca za tovarni prostor.

   Note: Kada su obe mašine isključene, povucite ručicu za podizanje nazad i napred kako biste otpustili pritisak u sistemu i olakšali razdvajanje brzih spojnica.

  11. Nakon završetka rada, uklonite creva za premošćavanje i povežite hidraulična creva na obe mašine.

   Important: Proverite nivoe hidraulične tečnosti u obe mašine, pre povratka radu.

  Чишћење

  Pranje mašine

  Operite mašinu prema potrebi koristeći samo vodu ili blagi deterdžent. Možete koristiti krpu kada perete mašinu.

  Important: Nemojte koristiti slanu ili korišćenu vodu da biste očistili mašinu.

  Important: Nemojte koristiti opremu za pranje pod pritiskom za pranje mašine. Oprema za pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem, odlepiti važne nalepnice ili oprati neophodne masnoće na lokacijama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode u blizini upravljačke table, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati mašinu dok je motor u radu. Pranje mašine dok je motor u radu može dovesti do unutrašnjih oštećenja motora.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da prestane svako kretanje. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Skladištenje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Podesite zazor na ventilu motora.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite servisne i parkirnu kočnicu.
 • Сваких 400 сати
 • Vizuelno proverite da li su kočione papuče istrošene.
 • Сваких 600 сати
 • Podesite zazor na ventilu motora.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  2. Očistite nečistoće i garež iz cele mašine, uključujući spoljašnjost rebara glave motora i kućište ventilatora.

  3. Proverite kočnice; pogledajte Provera nivoa kočione tečnosti.

  4. Servisirajte prečišćivač vazduha; pogledajte Servisiranje prečišćivača vazduha.

  5. Obložite ulaz u prečišćivač vazduha i izduvni izlaz sa trakom otpornom na vremenske uslove.

  6. Podmažite mašinu; pogledajte Podmazivanje ležajeva i čaura.

  7. Zamenite motorno ulje i filter; pogledajte Zamena motornog ulja i filtera.

  8. Isperite rezervoar za gorivo sa svežim, čistim dizel gorivom.

  9. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.

  10. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  11. Proverite antifriz zaštitu i dodajte 50/50 rastvor vode i antifriza prema potrebi za očekivanu minimalnu temperaturu u vašoj regiji.

  12. Skinite akumulator iz šasije, proverite nivo elektrolita i napunite ga do kraja; pogledajte Servisiranje akumulatora.

   Note: Nemojte povezivati kablove akumulatora na priključke akumulatora tokom perioda skladištenja.

   Important: Akumulator mora biti napunjen do kraja kako bi se sprečilo zamrzavanje i oštećenje na temperaturama ispod 0 °C. Akumulator napunjen do kraja održava svoju napunjenost oko 50 dana na temperaturama nižim od 4 °C. Ako će temperature biti iznad 4 °C, proverite nivo vode u akumulatoru i dopunjavajte ga svakih 30 dana.

  13. Proverite i dogegnite sve zavrtnje, navrtnje i šrafove. Popravite ili zamenite svaki deo koji je oštećen.

  14. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen.

   Boja je dostupna kod vašeg ovlašćenog servisera.

  15. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu.

  16. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Teško je razdvojti brze spojnice od konektora.
  1. Pritisak nije otpušten (brza spojnica je pod pritiskom).
  1. Zaustavite motor, pomerite ručicu hidrauličnog podizača unapred i unazad nekoliko puta i povežite brze spojnice na priključke na pomoćnom hidrauličnom panelu.
  Servo se teško pomera.
  1. Nivo hidraulične tečnosti je nizak.
  2. Hidraulična tečnost je vrela.
  3. Hidraulična pumpa ne radi.
  1. Servisirajte hidraulični rezervoar.
  2. Proverite nivo hidraulične tečnosti i servisirajte ako je nizak. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  3. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Hidraulični priključak curi.
  1. Priključak je olabavljen.
  2. Na hidrauličnom priključku nedostaje prstenasta zaptivka.
  1. Dotegnite priključak.
  2. Montirajte prstenastu zaptivku koja nedostaje.
  Dodatak ne radi.
  1. Brze spojnice nisu potpuno spojene.
  2. Brze spojnice su zamenjene.
  1. Razdvojte brze spojnice, uklonite nečistoće iz spojnica, povežite spojnice. Zamenite sve oštećene spojnice.
  2. Razdvojte brze spojnice, uparite spojnice sa pravim portovima na pomoćnom hidrauličnom panelu, povežite spojnice.
  Motor se ne pokreće.
  1. Ručica hidrauličnog podizača je blokirana u položaju Uključeno.
  1. Stavite blokadu hidrauličnog podizača u položaj Odblokiraj, pomerite ručicu hidrauličnog podizača u položaj Neutralno, i pokrenite motor.