Introducere

Acest vehicul utilitar este destinat a fi utilizat în principal în afara autostrăzilor, pentru a transporta persoane și încărcături materiale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g239545

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) este prezent în acest manual și pe mașină, pentru a identifica mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele. Acest simbol apare alături de cuvintele Pericol, Avertisment sau Atenție.

 • Pericol indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

 • Pericol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

 • Atenție indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

g000502

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443.

 Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii cu privire la Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu cerințele SAE J2258 (noiembrie 2016).

Siguranța generală

Acest produs poate provoca vătămări corporale. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina. Asiguraţi-vă că toate persoanele care utilizează acest produs ştiu cum să-l utilizeze şi înţeleg avertismentele.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizaţi maşina fără toate apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți mașina și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service sau de alimentare cu combustibil.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decal93-9850
decal93-9852
decal93-9868
decal93-9879
decal93-9899
decal105-4215
decal106-2355
decal106-2377
decal106-6755
decal106-7767
decal115-2047
decal115-2282
decal115-7723
decal115-7739
decal115-7741
decal115-7814
decal121-6286
decal121-6287
decal121-9776
decal136-1163
decal137-9896
decal139-3341
decal145-2276
decal145-2282
decal145-2286

Reglare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Montarea volanului

Doar pentru modelele TC

Piese solicitate pentru această procedură:

Volan1
 1. Eliberați proeminențele din partea din spate a volanului care fixează capacul și îndepărtați capacul din butucul volanului.

 2. Îndepărtați contrapiulița și șaiba de pe arborele de direcție.

 3. Glisați volanul și șaiba pe arbore.

  Note: Aliniați volanul pe arbore astfel încât traversa să fie orizontală când anvelopele sunt orientate drept în față și spița mai groasă a volanului este îndreptată în jos.

  Note: Capacul de protecție împotriva prafului este poziționat din fabrică pe arborele de direcție.

 4. Fixați volanul cu contrapiulița, strângând-o la un cuplu de 24-29 N·m, așa cum este indicat în Figura 3.

 5. Aliniați proeminențele capacului cu fantele de pe volan și fixați capacul pe butucul volanului (Figura 3).

  g008397

Montarea barei antiruliu

Piese solicitate pentru această procedură:

Bară antiruliu1
Șurub cu guler (½ × 1¼")6
 1. Aplicați un agent de blocare de duritate medie (poate fi îndepărtat la service) pe fileturile celor 6 șuruburi cu guler (½ × 1¼").

 2. Aliniați fiecare parte a barei antiruliu cu orificiile de montare de pe fiecare parte a cadrului mașinii (Figura 4).

  g009812
 3. Fixați suportul de montare a barei antiruliu pe cadrul mașinii utilizând 3 șuruburi cu guler (½ × 1¼") pe fiecare parte (Figura 4).

 4. Strângeți șuruburile cu guler (½ × 1¼") la un cuplu de 115 N·m.

Verificarea nivelurilor de lichid și a presiunii din anvelope

 1. Verificați nivelul uleiului de motor înainte și după prima pornire a motorului; consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

 2. Verificați nivelul lichidului de transmisie/lichidului hidraulic înainte de a porni motorul pentru prima dată; consultați Verificarea nivelului de lichid de transmisie/ulei hidraulic.

 3. Verificați nivelul lichidului de frână înainte de a porni motorul pentru prima dată; consultați Verificarea nivelului de lichid de frână.

 4. Verificați presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

Procedură de lustruire a frânelor

Pentru a asigura performanța optimă a sistemului de frânare, efectuați procedura de lustruire a frânelor înainte de utilizare.

 1. Aduceți mașina la viteză maximă, apoi acționați frânele pentru a o opri rapid, fără a bloca anvelopele.

 2. Repetați această procedură de 10 ori, așteptând 1 minut între opriri, pentru a evita supraîncălzirea frânelor.

  Important: Această procedură are eficiență maximă dacă mașina are o încărcătură de 454 kg.

Rezumat al produsului

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina.

Panou de comandă

g381123

Afișaj

g347586

Pedală de accelerație

Utilizați pedala de accelerație (Figura 7) pentru a varia viteza de deplasare a mașinii atunci când este cuplată o treaptă de viteză. Apăsarea pedalei de accelerație mărește turația motorului și viteza de deplasare. Eliberarea pedalei reduce turația motorului și viteza de deplasare.

g036549

Pedală de ambreiaj

Trebuie să apăsați complet pedala de ambreiaj (Figura 7) pentru a decupla ambreiajul la pornirea motorului sau la schimbarea treptelor de viteză. Eliberați pedala ușor atunci când este cuplată o treaptă de viteză pentru a preveni uzura inutilă a transmisiei și a altor piese aferente.

Important: Nu apăsați pedala de ambreiaj în timpul operării. Pedala de ambreiaj trebuie să fie complet eliberată pentru a evita patinarea ambreiajului, cauzând încălzire și uzură. Nu țineți niciodată mașina oprită pe un teren înclinat folosind pedala de ambreiaj. Este posibilă deteriorarea ambreiajului.

Pedală de frână

Folosiți pedala de frână pentru a opri sau încetini mașina (Figura 7).

Avertisment

Operarea unei mașini cu frânele uzate sau reglate incorect poate cauza vătămări corporale.

Dacă pedala de frână se deplasează până la 25 mm fașă de placa podelei mașinii, reglați sau reparați frânele.

Manetă schimbător de viteze

Apăsați complet pedala de ambreiaj și deplasați maneta schimbătorului de viteze (Figura 8) în poziția dorită. Mai jos este prezentată schema de comutare a treptelor de viteză.

g009160

Important: Nu deplasați maneta în poziția pentru deplasare în MARșARIER sau ÎNAINTE decât atunci când mașina este nemișcată; în caz contrar, ați putea deteriora transmisia.

Avertisment

Comutarea la o treaptă de viteză prea mică de la o viteză mare poate cauza derapajul roților din spate, ceea ce duce la pierderea controlului mașinii, sau/precum și deteriorarea ambreiajului și/sau a transmisiei.

Comutați treptele lin pentru a evita măcinarea angrenajelor.

Diferenţial autoblocant

Diferenţialul autoblocant (Figura 9) permite blocarea axei spate pentru o tracțiune sporită. Puteți activa diferenţialul autoblocant atunci când mașina este în mișcare.

Deplasați maneta înainte și spre dreapta pentru a activa blocarea.

Note: Este necesară deplasarea mașinii plus o rotire ușoară pentru a activa sau dezactiva diferenţialul autoblocant.

Avertisment

Efectuarea virajelor cu diferenţialul autoblocant activat poate duce la pierderea controlului maşinii.

Nu utilizați mașina cu diferențialul autoblocant activat atunci când efectuați viraje strânse sau la viteze mari; consultați Reglarea cablului pentru diferenţialul autoblocant.

g350294

Manetă frână de parcare

Oricând opriți motorul, cuplați frâna de parcare (Figura 9) pentru a preveni deplasarea accidentală a mașinii.

 • Pentru a cupla frâna de parcare, trageți maneta frânei de parcare în spate.

 • Pentru a elibera frâna de parcare, împingeți maneta frânei de parcare în față.

  Note: Eliberați frâna de parcare înainte de a deplasa mașina.

Dacă parcați mașina pe o pantă abruptă, cuplați frâna de parcare, deplasați maneta schimbătorului în treapta ÎNTâI în rampă sau în MARșARIER în pantă și amplasați cale la nivelul roților dinspre pantă.

Manetă lift hidraulic

Liftul hidraulic ridică și coboară platforma. Deplasați în spate pentru a ridica platforma și în față pentru a o coborî (Figura 9).

Important: Atunci când coborâți platforma, țineți maneta în poziția spre față timp de 1 până la 2 secunde după ce platforma atinge cadrul pentru a-l fixa în poziția coborâtă. Nu țineți liftul hidraulic în poziția ridicată sau coborâtă mai mult de 5 secunde, după ce cilindrii ajung la finalul cursei.

Element de blocare lift hidraulic

Elementul de blocare lift hidraulic fixează maneta liftului, astfel încât cilindrii hidraulici nu funcționează atunci când mașina nu este echipată cu o platformă (Figura 9). De asemenea, acesta blochează maneta liftului în poziția PORNIT în cazul utilizării sistemului hidraulic pentru dispozitivele de atașare.

Comutator gamă viteze ridicate – viteze reduse

Comutatorul gamă viteze ridicate – viteze reduse adaugă 3 trepte de viteză suplimentare pentru un control precis al vitezei (Figura 9):

 • Trebuie să opriți complet mașina înainte de a comuta între gama de viteze RIDICATE și gama de viteze REDUSE.

 • Efectuați comutarea doar pe o suprafață plană.

 • Apăsați complet pedala de ambreiaj.

 • Deplasați maneta complet în față pentru viteze RIDICATE și complet în spate pentru viteze REDUSE.

Gama de VITEZE Ridicate – pentru deplasare la viteze mai mari pe suprafețe netede, uscate, cu încărcături ușoare.

Gama de VITEZE Reduse – pentru deplasare la viteze reduse. Utilizați această gamă atunci când sunt necesare o putere sau un control mai mari decât normal. De exemplu pentru pante abrupte, teren dificil, încărcături grele, viteză mică, dar turație mare a motorului (pulverizare).

Important: Există o locație între gama de viteze RIDICATE și cea de viteze REDUSE în care transmisia nu este în nicio gamă. Nu utilizați această poziție ca poziție NEUTRă deoarece este posibil ca mașina să se deplaseze în mod neașteptat în cazul în care este lovit comutatorul gamă viteze ridicate – viteze reduse în timp ce este cuplată o treaptă de viteză.

Buton pentru tracţiune integrală

Doar pentru modelele cu tracţiune integrală

Pentru a activa tracţiunea integrală manual, țineți apăsat butonul 4WD (Figura 9) de pe consola centrală în timp ce vehiculul se află în mișcare.

Comutatorul de contact

Utilizați comutatorul de contact (Figura 5) pentru a porni sau a opri mașina.

Comutatorul de contact are 3 poziții: OPRIT, PORNIT și START. Rotiți comutatorul de contact în sensul acelor de ceasornic în poziția START pentru a cupla demarorul. Eliberați cheia atunci când pornește motorul. Comutatorul de contact se deplasează automat în poziția PORNIT.

Pentru a opri motorul, rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic, în poziția OPRIT.

Comutator de supraveghere

Rotiți comutatorul de supraveghere (Figura 5) în poziția de deplasare LENTĂ și scoateți cheia. Comutatorul de supraveghere limitează turația motorului la 2.200 rpm atunci când este cuplată treapta a treia de viteză în gama de viteze RIDICATE, ceea ce limitează viteza maximă la 21 km/h.

Contor orar

Contorul orar (Figura 6) indică numărul total de ore de funcționare a mașinii.

Contorul orar începe să funcționeze de fiecare dată când rotiți cheia în poziția PORNIT și turația motorului este peste 500 rpm la fiecare 6 minute.

Comutator de blocare treapta a 3-a

Deplasați comutatorul de blocare treapta a 3-a (Figura 5) în poziția LENTă și scoateți cheia pentru a preveni utilizarea treptei a treia în gama de viteze RIDICATE. Motorul se oprește dacă maneta schimbătorului de viteze este deplasată în treapta a treia atunci când este cuplată gama de viteze RIDICATE.

Note: Cheia poate fi îndepărtată în ambele poziții.

Comutator pentru lumini

Apăsați comutatorul pentru lumini (Figura 5) pentru a aprinde sau a stinge farurile.

Lampă de avertizare presiune ulei

Lampa de avertizare presiune ulei (Figura 6) se aprinde dacă presiunea uleiului de motor scade sub un nivel sigur în timp ce motorul este pornit.

Important: Dacă lampa se aprinde intermitent sau rămâne aprinsă, opriți mașina, opriți motorul și verificați nivelul uleiului. Dacă nivelul uleiului este scăzut, dar adăugarea de ulei nu face ca lumina să se stingă atunci când motorul este pornit, opriți imediat motorul și contactați un centru de service autorizat pentru asistență.

Verificați funcționarea lămpilor de avertizare după cum urmează:

 1. Cuplați frâna de parcare.

 2. Rotiți cheia în poziția PORNIT/PREîNCăLZIRE, dar nu porniți motorul.

  Note: Lampa de avertizare presiune ulei trebuie să se aprindă în culoarea roșie. Dacă lampa nu funcționează, fie este ars becul, fie există o defecțiune în sistem pe care trebuie să o reparați.

  Note: Dacă motorul tocmai a fost oprit, poate dura 1 până la 2 minute până se aprinde lampa.

Indicator luminos cu privire la bujia incandescentă

Indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă (Figura 6) se aprinde în culoarea roșie atunci când sunt activate bujiile incandescente.

Important: Indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă se aprinde pentru încă 15 secunde atunci când cheia este readusă în poziția START.

Indicator și lampă cu privire la temperatura lichidului de răcire

Indicatorul și lampa cu privire la temperatura lichidului de răcire înregistrează temperatura lichidului de răcire din motor și funcționează doar atunci când cheia este în poziția PORNIT (Figura 6).

Cele 5 bare ale lichidului de răcire sunt afișate intermitent dacă se supraîncălzește motorul.

Indicator de încărcare

Indicatorul de încărcare se aprinde atunci când trebuie încărcată bateria. Dacă lampa se aprinde în timpul funcționării, opriți mașina, opriți motorul și verificați cauzele posibile, cum ar fi cureaua alternatorului (Figura 6).

Important: În cazul în care cureaua alternatorului este slăbită sau ruptă, nu utilizați mașina până la finalizarea reglajului sau efectuarea reparației. Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate cauza deteriorarea motorului.

Verificați funcționarea lămpilor de avertizare după cum urmează:

 • Cuplați frâna de parcare.

 • Rotiți cheia în poziția PORNIT/PREîNCăLZIRE, dar nu porniți motorul. Indicatorul de temperatură a lichidului de răcire, indicatorul de încărcare și lămpile de avertizare presiune a uleiului ar trebui să se aprindă. Dacă oricare dintre lămpi nu funcționează, fie este ars becul, fie există o defecțiune în sistem pe care trebuie să o reparați.

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil arată cantitatea de combustibil din rezervor. Este afișat doar atunci când cheia este în poziția PORNIT (Figura 6).

O singură bară indică un nivel scăzut de combustibil, iar o bară afișată intermitent indică faptul că rezervorul de combustibil este aproape gol.

Comutator pentru tracţiune integrală

Doar pentru modelele cu tracţiune integrală

Atunci când comutatorul pentru tracţiune integrală (Figura 5) este activat, mașina activează automat tracțiunea integrală dacă senzorul detectează că roțile din spate se rotesc liber. Atunci când este cuplată tracțiunea integrală, se aprinde lampa comutatorului pentru tracţiune integrală.

Tracțiunea integrală funcționează la deplasarea înainte doar în modul AUTO. Dacă doriți să o activați la deplasarea în MARșARIER, apăsați butonul 4WD.

Comutator sistem hidraulic cu debit ridicat

Doar pentru modelele TC

Apăsați comutatorul pentru a activa sistemul hidraulic cu debit ridicat (Figura 5).

Comutator claxon

Comutatorul pentru claxon se află pe panoul de comandă (Figura 5). Apăsați comutatorul pentru a claxona.

Tahometru

Tahometrul afișează turația motorului (Figura 6).

Note: Pentru ca priza de putere să funcționeze la o turație de 540 rpm, turația motorului trebuie să fie de 3.300 rpm.

Vitezometru

Vitezometrul înregistrează viteza de deplasare a mașinii (Figura 6).

Buton de comutare locație tahometru – vitezometru/buton de conversie vitezometru

Apăsați și apoi eliberați butonul (Figura 6) timp de 0-3 secunde pentru a comuta între locațiile tahometrului și vitezometrului.

Apăsați și apoi eliberați butonul (Figura 6) timp de 3-10 secunde pentru a efectua conversia vitezometrului de la mph la km/h.

Punct de alimentare electrică

Utilizați punctul de alimentare electrică (Figura 5) pentru a alimenta accesoriile electrice opționale de 12 V.

Mâner de susținere pentru pasager

Mânerul de susținere pentru pasager este amplasat pe planșa de bord (Figura 10).

g009815

Manetă pentru reglarea scaunului

Pentru confortul dumneavoastră, puteți regla scaunul deplasându-l în față sau în spate (Figura 11).

g021227

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime totală160 cm
Lungime totalăFără platformă: 326 cm
Cu platformă integrală: 331 cm
Cu platformă ⅔ montată în spate: 346 cm
Greutate de bază (fără consumabile sau încărcătură)Model 07385: 887 kg
Model 07385TC: 924 kg
Model 07387: 914 kg
Model 07387TC: 951 kg
Capacitate nominală (include 91 kg pentru operator, 91 kg pentru pasager și dispozitivul de atașare încărcat)Model 07385: 1471 kg
Model 07385TC: 1435 kg
Model 07387: 1445 kg
Model 07387TC: 1408 kg
Greutate maximă admisă a vehiculului (GVW)2359 kg
Capacitate de remorcareGreutate pe cârligul de remorcare: 272 kg
Greutate maximă remorcă: 1587 kg
Gardă la sol18 cm fără încărcătură
Ampatament118 cm
Bandă de rulare a roții (de la linia centrală la linia centrală)Față: 117 cm
Spate: 121 cm
Înălțime191 cm până la partea superioară a barei antiruliu

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați un centru de service sau un distribuitor autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt instruite sau capabile fizic să opereze sau să întrețină mașina în siguranță. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Opriți mașina, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi maşina rapid.

 • Asigurați-vă că nu există mai mulți ocupanți (dumneavoastră și pasagerul/pasagerii) decât numărul de mânere de susținere cu care este echipată mașina.

 • Verificați dacă toate dispozitivele de siguranță și etichetele sunt la locul lor. Reparați sau înlocuiți toate dispozitivele de siguranță și înlocuiți toate etichetele ilizibile sau care lipsesc. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea sunt prezente și funcționează corect.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Specificație cu privire la presiunea din anvelopele față: 2,20 bar

  Specificație cu privire la presiunea din anvelopele spate: 1,24 bar

  Important: Verificați frecvent presiunea din anvelope pentru a asigura o umflare adecvată. Dacă anvelopele nu sunt umflate la presiunea corectă, se vor uza prematur și pot cauza blocarea tracțiunii integrale.

  Figura 12 prezintă un exemplu de uzură a anvelopei cauzată de umflarea insuficientă.

  g010294

  Figura 13 prezintă un exemplu de uzură a anvelopei cauzată de umflarea excesivă.

  g010293

  Completarea nivelului de combustibil

  Utilizați doar motorină curată și proaspătă sau combustibili biodiesel cu conținut scăzut de sulf (<500 ppm) sau ultra-scăzut (<15 ppm). Cifra cetanică minimă trebuie să fie 40. Achiziționați combustibil în cantități care pot fi folosite în 180 de zile pentru a asigura prospețimea combustibilului.

  • Utilizați motorină pentru vară (Nr. 2-D) la temperaturi de peste –7 °C și pentru iarnă (Nr. 1-D sau amestec Nr. 1-D/2-D) sub această temperatură.

  • Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece, ceea ce ușurează pornirea și reduce colmatarea filtrului de combustibil.

  Note: Utilizarea combustibilului pentru vară peste –7 °C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul pentru iarnă.

  Important: Nu folosiți kerosen sau benzină în loc de motorină. Nerespectarea acestei măsuri de precauție va cauza deteriorarea motorului.

  Utilizarea combustibilului biodiesel

  Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

  • Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.

  • Compoziția amestecului de combustibilului trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

  • Suprafețele vopsite pot fi deteriorate de amestecurile cu biodiesel.

  • Pe vreme rece utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu conținut mai mic.

  • Monitorizați garniturile, furtunurile, garniturile în contact cu combustibilul, deoarece acestea se pot degrada în timp.

  • La o perioadă de timp după trecerea la amestecuri de biodiesel este posibilă colmatarea filtrului de combustibil.

  • Contactați distribuitorul pentru mai multe informații cu privire la combustibilul biodiesel.

  Umplerea rezervorului de combustibil

  Capacitatea rezervorului de combustibil: 22 l.

  1. Curăţaţi zona din jurul capacului rezervorului de combustibil.

  2. Scoateți capacul de la rezervorul de combustibil (Figura 14).

   g009814
  3. Umpleți rezervorul ușor sub partea de sus a acestuia (partea inferioară a bușonului), apoi montați capacul.

   Note: Nu umpleți excesiv rezervorul de combustibil.

  4. Ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat pentru a preveni pericolul de incendiu.

  Efectuarea rodajului pentru o mașină nouă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 100 ore
 • Urmați instrucțiunile pentru efectuarea rodajului unei mașini noi.
 • Efectuați următoarele pentru a asigura performanțe adecvate ale mașinii:

  • Asigurați-vă că frânele sunt lustruite; consultați Procedură de lustruire a frânelor.

  • Verificați în mod regulat nivelul lichidelor și al uleiului de motor. Fiți atent la semnele de supraîncălzire a mașinii sau a componentelor acesteia.

  • După pornirea motorului rece, lăsați-l să se încălzească aproximativ 15 secunde înainte de a utiliza mașina.

   Note: Lăsați mai mult timp motorului să se încălzească atunci când funcționează la temperaturi scăzute.

  • Conduceți mașina la viteze diferite. Evitați pornirile rapide și opririle rapide.

  • Nu este necesar un ulei de rodaj pentru motor. Uleiul de motor original este de același tip specificat pentru schimburile regulate de ulei.

  • Consultați pentru orice verificări speciale, cu durată redusă.

  Verificarea sistemului de blocare de siguranță

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.
 • Obiectivul sistemului de blocare de siguranță este de a preveni pornirea motorului, cu excepția cazului în care apăsați pedala de ambreiaj.

  Avertisment

  În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

  • Nu modificați comutatoarele de blocare de siguranță.

  • Verificați funcționarea comutatoarelor de siguranță în fiecare zi și înlocuiți-le pe cele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

  Note: Consultați Manualul utilizatorului dispozitivului de atașare pentru procedurile de verificare a sistemului de blocare a dispozitivului de atașare.

  Verificarea comutatorului de blocare a ambreiajului

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

   Note: Motorul nu pornește dacă maneta liftului hidraulic este blocată în poziția înainte.

  3. Fără a apăsa pedala de ambreiaj, rotiți cheia de contact în sensul acelor de ceasornic în poziția START.

   Note: Dacă motorul pornește, există o defecțiune a sistemului de blocare pe care trebuie să o reparați înainte de a utiliza mașina.

  Verificarea comutatorului de blocare de siguranță pentru liftul hidraulic

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU și asigurați-vă că maneta liftului hidraulic este în poziție centrală.

  3. Apăsați pedala de ambreiaj.

  4. Deplasați maneta liftului hidraulic spre înainte și rotiți cheia în poziția START.

   Note: Dacă motorul pornește, există o defecțiune a sistemului de blocare pe care trebuie să o reparați înainte de a utiliza mașina.

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Pasagerii trebuie să stea numai pe locurile desemnate. Nu transportați pasageri pe platforma de încărcare. Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Operați mașina doar în aer liber sau într-o zonă bine aerisită.

  • Nu depășiți greutatea maximă admisă (GVW) a mașinii.

  • Acordați o atenție sporită atunci când utilizați, frânați sau întoarceți mașina cu o sarcină mare pe platforma de încărcare.

  • Transportul încărcăturilor supradimensionate pe platforma de încărcare reduce stabilitatea mașinii. Nu depășiți capacitatea de încărcare a platformei.

  • Transportul de material care nu poate fi fixat bine pe mașină afectează direcția, frânarea și stabilitatea mașinii. Atunci când transportați materiale care nu pot fi fixate bine pe mașină, aveți grijă la viraje sau la frânare.

  • Transportați sarcini reduse și reduceți viteza de deplasare a mașinii atunci când lucrați pe teren accidentat, denivelat și lângă borduri, găuri și alte schimbări bruște ale configurației terenului. Încărcăturile se pot deplasa, ceea ce face ca mașina să devină instabilă.

  • Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că transmisia este în poziția neutră, frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.

  • Dumneavoastră și pasagerii trebuie să rămâneți așezați ori de câte ori mașina este în mișcare. Ține-ți mâinile pe volan; pasagerii trebuie să folosească mânerele de susținere disponibile. Țineți brațele și picioarele în permanență în interiorul mașinii.

  • Utilizați mașina doar atunci când aveți o vizibilitate corespunzătoare. Aveți grijă la gropi, șanțuri, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Nu conduceți mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor sau terasamentelor. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează.

  • Fiți atent și evitați întotdeauna elementele de joasă înălțime, cum ar fi crengi de copaci, grinzi de uși, pasarele etc.

  • Priviți în spate și în jos înainte de a conduce mașina în marșarier pentru a vă asigura că o cale este liberă.

  • Atunci când utilizați mașina pe drumurile publice, respectați toate regulile de circulație și utilizați orice accesorii suplimentare care pot fi cerute de lege, cum ar fi lumini, semnalizatoare de direcție, indicatoare pentru vehicule lente și altele, după cum este necesar.

  • Dacă mașina are un nivel de vibrații anormal, opriți imediat, așteptați să se oprească toate piesele în mișcare și verificați dacă nu sunt deteriorate. Reparați toate deteriorările mașinii înainte de a relua operarea.

  • Poate fi necesar un timp mai mare pentru a opri mașina pe suprafețe umede decât pe cele uscate. Pentru a usca frânele umede, conduceți încet pe o suprafață plană în timp ce apăsați ușor pedala de frână.

  • Operarea mașinii la viteză mare, urmată de oprirea rapidă poate cauza blocarea roților din spate, ceea ce vă afectează controlul asupra mașinii.

  • Nu atingeți motorul, transmisia, toba de eșapament sau galeria de evacuare a tobei de eșapament în timp ce motorul funcționează sau la scurt timp după oprirea motorului, deoarece aceste zone pot fi suficient de fierbinți pentru a provoca arsuri.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Coborâți platforma de încărcare.

   • Opriți mașina și scoateți cheia.

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de The Toro® Company.

  Sistem de protecție anti-răsturnare (ROPS)

  • ROPS este un dispozitiv de siguranță integral.

  • Nu îndepărtați sistemul ROPS din cadrul mașinii.

  • Purtați întotdeauna centura de siguranță; asigurați-vă că este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.

  • Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu ele.

  • Păstrați sistemul ROPS într-o stare bună de funcționare, inspectându-l periodic pentru de descoperi eventuale deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.

  • Înlocuiți componentele deteriorate ale sistemului ROPS. Nu le reparați și nu le modificați.

  Siguranța în pantă

  Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea.

  • Verificați locul pentru a determina ce pante sunt sigure pentru operarea mașinii și stabiliți-vă propriile proceduri și reguli pentru operarea pe pantele respective. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Dacă nu vă simțiți confortabil să utilizați mașina pe o pantă, nu o faceți.

  • La deplasarea pe pante, efectuați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția de deplasare a mașinii.

  • Evitați utilizarea mașinii pe teren umed. Anvelopele își pot pierde tracțiunea. Mașina se poate răsturna înainte ca anvelopele să-și piardă tracțiunea.

  • Conduceți drept în sus sau în jos pe un teren înclinat.

  • Dacă forța de tracțiune începe să scadă în timp ce urcați în rampă, cuplați treptat frânele și deplasați mașina încet în marșarier direct în jos pe pantă.

  • Întoarcerea în timp ce urcați sau coborâți o pantă poate fi periculoasă. Dacă trebuie să virați pe o pantă, faceți-o încet și cu precauție.

  • Încărcăturile grele afectează stabilitatea pe o pantă. Transportați o încărcătură redusă și reduceți viteza de deplasare atunci când lucrați pe o pantă sau dacă încărcătura are un centru de greutate ridicat. Fixați încărcătura pe platforma de încărcare a mașinii pentru a preveni deplasarea încărcăturii. Aveți grijă deosebită atunci când transportați încărcături, care se deplasează ușor (de exemplu, lichide, piatră, nisip etc.).

  • Evitați pornirea, oprirea sau întoarcerea mașinii pe o pantă, în special cu încărcătură. Oprirea în timp ce coborâți o pantă necesită mai mult timp decât oprirea pe teren plan. Dacă trebuie să opriți mașina, evitați schimbările bruște de viteză, care pot cauza răsturnarea mașinii. Nu acţionaţi frânele brusc când vă deplasați în marșarier, deoarece acest lucru poate cauza răsturnarea maşinii.

  Siguranța la încărcare și descărcare

  • Nu depășiți greutatea brută (GVW) a mașinii atunci când o utilizați cu încărcătură pe platforma de încărcare și/sau tractați o remorcă; consultați Specificaţii.

  • Distribuiți uniform încărcătura pe platforma de încărcare pentru a îmbunătăți stabilitatea și controlul mașinii.

  • Înainte de a descărca, asigurați-vă că nu este nimeni în spatele mașinii.

  • Nu descărcați o platformă încărcată în timp ce mașina se află lateral pe o pantă. Modificarea distribuției greutății poate cauza răsturnarea mașinii.

  Operarea platformei de încărcare

  Ridicarea platformei de încărcare

  Atenţie

  O platformă ridicată poate cădea și poate răni persoanele care lucrează sub ea.

  • Utilizați întotdeauna tija de sprijin pentru a ține platforma ridicată înainte de a începe lucrul sub ea.

  • Îndepărtați orice materiale de pe platformă înainte de a o ridica.

  Atenţie

  Conducerea mașinii cu platforma de încărcare ridicată ar putea face ca mașina să se răstoarne mai ușor. Puteți deteriora structura platformei de încărcare dacă utilizați mașina cu platforma ridicată.

  • Operați mașina atunci când platforma de încărcare este coborâtă.

  • După golirea platformei de încărcare, coborâți-o.

  Avertisment

  Dacă încărcătura este concentrată în partea din spate a platformei de încărcare, este posibil ca platforma să se încline și să se deschidă în mod neașteptat atunci când eliberați zăvorul, rănindu-vă pe dumneavoastră sau pe cei din jur.

  • Centrați încărcăturile pe platforma de încărcare, dacă este posibil.

  • Țineți platforma de încărcare jos și asigurați-vă că nimeni nu se aplecă peste ea sau nu stă în spatele acesteia atunci când sunt eliberate zăvoarele.

  • Îndepărtați toată încărcătura de pe platformă înainte de a o ridica pentru efectuarea lucrărilor de întreținere la mașină.

  Deplasați maneta în spate pentru a ridica platforma de încărcare (Figura 15).

  g024612

  Coborârea platformei de încărcare

  Atenţie

  Platforma poate fi foarte grea. Existe pericol de strivire a mâinilor sau a altor părți ale corpului.

  Țineți mâinile și alte părți ale corpului departe atunci când coborâți platforma.

  Deplasați maneta în față pentru a coborî platforma de încărcare (Figura 15).

  Deschiderea oblonului spate

  1. Asigurați-vă că platforma de încărcare este coborâtă și blocată.

  2. Deschideți zăvorul din partea stângă și dreaptă a platformei de încărcare și coborâți oblonul spate (Figura 16).

   g026141

  Pornirea motorului

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Decuplați priza de putere și sistemul hidraulic cu debit ridicat (dacă este disponibil) și deplasați clapeta de accelerație manuală în poziția OPRIT (dacă este disponibilă).

  3. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU și apăsați pedala de ambreiaj.

  4. Asiguraţi-vă că maneta liftului hidraulic este în poziţia centrală.

  5. Nu apăsați pedala de accelerație.

  6. Rotiți cheia de contact în poziția PORNIRE.

   Note: Atunci când se aprinde indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă, motorul este gata de pornire.

  7. Rotiți comutatorul de contact în poziția PORNIRE.

   Note: Eliberați cheia imediat după ce pornește motorul și lăsați-o să revină la poziția de FUNCțIONARE.

  Note: Indicatorul cu privire la bujia incandescentă se aprinde pentru încă 15 secunde atunci când cheia este readusă în poziția FUNCțIONARE.

  Note: Nu operați demarorul mai mult de 10 secunde la o încercare, deoarece în caz contrar poate apărea o defecțiune prematură a acestuia. Dacă motorul nu pornește după 10 secunde, rotiți cheia în poziția OPRIRE. Verificați comenzile și procedura de pornire, așteptați încă 10 secunde și repetați operația de pornire.

  Activarea tracțiunii integrale

  Doar pentru modelele cu tracţiune integrală

  Pentru a activa tracțiunea integrală automată, apăsați partea de sus a comutatorului basculant în poziția 4X4 AUTO (Figura 17).

  g227244

  Atunci când comutatorul pentru tracţiune integrală este activat, mașina cuplează automat tracțiunea integrală dacă senzorul detectează că roțile din spate se rotesc liber. Atunci când este cuplată tracțiunea integrală, se aprinde lampa comutatorului pentru tracţiune integrală.

  Important: În timpul deplasării în marșarier, mașina nu cuplează automat tracțiunea integrală. În timpul deplasării în marșarier, trebuie să activați manual tracțiunea integrală, utilizând butonul 4WD.

  Pentru a activa tracţiunea integrală manual, țineți apăsat butonul 4WD de pe consola centrală în timp ce vehiculul se află în mișcare.

  Note: Tracțiunea integrală rămâne activată doar atât timp cât țineți apăsat butonul; butonul 4WD nu trebuie să fie în poziția AUTO pentru a putea activa tracţiunea integrală manual.

  Operarea mașinii

  1. Eliberați frâna de parcare.

  2. Apăsați pedala de ambreiaj complet.

  3. Maneta schimbătorului de viteze în treapta întâi.

  4. Eliberați ușor pedala de ambreiaj în timp ce apăsați pedala de accelerație.

  5. Când mașina ajunge la o viteză suficientă, eliberați pedala de accelerație, apăsați complet pedala de ambreiaj, deplasați maneta schimbătorului de viteze în treapta următoare și eliberați pedala de ambreiaj în timp ce apăsați pedala de accelerație.

  6. Repetați procedura până la atingerea vitezei dorite.

   Important: Opriți întotdeauna mașina înainte de a cupla treapta de marșarier dintr-o treaptă de deplasare în față sau înainte de a cupla o treaptă de deplasare în față din marșarier.

   Note: Evitați perioadele lungi de funcționare a motorului la ralanti.

   Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina viteza de deplasare a mașinii la 3600 rpm.

   TreaptăGamă de vitezeRaport de transmisieViteză (kmh)Viteză (mph)
   1Reduse82,83 : 14,72,9
   2Reduse54,52 : 17,24,5
   3Reduse31,56 : 112,57,7
   1Ridicate32,31 : 112,27,6
   2Ridicate21,27 : 118,511,5
   3Ridicate12,31 : 131,919,8
   R (Marșarier)Reduse86,94 : 14,52,8
   R (Marșarier)Ridicate33,91 : 111,67,1

   Important: Nu încercați să împingeți sau să tractați mașina pentru a o porni. Este posibilă deteriorarea trenului de rulare.

  Oprirea mașinii

  Pentru a opri mașina, eliberați pedala de accelerație, apoi apăsați pedala de frână.

  Oprirea motorului

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIRE și scoateți-o.

  Utilizarea diferenţialului autoblocant

  Atenţie

  Răsturnarea sau mașinii pe un teren în pantă va cauza vătămări grave.

  • Tracțiunea suplimentară disponibilă prin utilizarea diferenţialului autoblocant poate fi suficientă pentru a vă duce în situații periculoase, cum ar fi urcarea pe pante prea abrupte pentru a vă putea întoarce. Aveți grijă când lucrați cu diferenţialul autoblocant activat, în special pe pante mai abrupte.

  • Dacă diferenţialul autoblocant este activat atunci când efectuați un viraj strâns la o viteză mai mare și roata spate din interiorul virajului se ridică de pe sol, poate exista o pierdere a controlului, ceea ce ar putea cauza derapajul mașinii. Utilizați diferenţialul autoblocant numai la viteze mai mici.

  Avertisment

  Efectuarea virajelor cu diferenţialul autoblocant activat poate cauza pierderea controlului maşinii. Nu lucrați cu diferențialul autoblocant activat atunci când efectuați viraje strânse sau la viteze mari.

  Diferențialul autoblocant sporește tracțiunea mașinii prin blocarea roților din spate, astfel încât să nu se rotească o roată. Acest lucru vă poate ajuta atunci când aveți de transportat încărcături grele pe iarbă umedă sau în zone alunecoase, pe teren în pantă sau pe suprafețe nisipoase. Este important să ținem cont că această tracțiune suplimentară este destinată doar pentru utilizare temporară limitată. Utilizarea acestuia nu înlocuiește operarea în siguranță.

  Diferențialul autoblocant face ca roțile din spate să se rotească cu aceeași viteză. Când utilizați diferențialul autoblocant, capacitatea dumneavoastră de a efectua viraje strânse este oarecum limitată și este posibil să deteriorați gazonul. Utilizați diferențialul autoblocant doar atunci când este necesar, la viteze mai mici și numai în treapta întâi sau a doua de viteză.

  Utilizarea controlului hidraulic

  Controlul hidraulic furnizează putere hidraulică de la pompa mașinii atunci când motorul este în funcțiune. Puteți utiliza puterea prin intermediul cuplajelor rapide din spatele mașinii.

  Atenţie

  Uleiul hidraulic scăpat sub presiune poate avea o forță suficientă pentru a pătrunde în piele și cauza răni grave.

  Aveți grijă când conectați sau deconectați cuplajele rapide hidraulice. Opriți motorul, acționați frâna de parcare, coborâți dispozitivul de atașare și poziționați supapa hidraulică cu comandă de la distanță în poziția de blocare a plutitorului pentru a elibera presiunea hidraulică înainte de a conecta sau deconecta cuplajele rapide.

  Important: Dacă mai multe mașini folosesc același dispozitiv de atașare, poate apărea contaminarea încrucișată a lichidului de transmisie. Schimbați lichidul de transmisie mai frecvent.

  Utilizarea manetei liftului hidraulic pentru a controla dispozitivele de atașare hidraulice

  • POZIțIE oprit

   Aceasta este poziția normală pentru supapa de control atunci când nu este utilizată. În această poziție, porturile de lucru ale supapei de control sunt blocate și orice sarcină este susținută de supapele de reținere în ambele sensuri.

  • POZIțIE de ridicare (cuplaj rapid A)

   În această poziție este ridicată platforma și dispozitivul de atașare cuplat în spate sau este aplicată presiune asupra cuplajului rapid A. Această poziție permite, de asemenea, lichidului hidraulic să se întoarcă de la cuplajul rapid B pentru a curge înapoi în supapă și apoi în rezervor. Aceasta este o poziție de moment, când eliberați maneta, aceasta revenind în centru, în poziția OPRIRE.

   g009822
  • POZIțIE de coborâre (cuplaj rapid B)

   În această poziție este coborâtă platforma și dispozitivul de atașare cuplat în spate sau este aplicată presiune asupra cuplajului rapid B. Această poziție permite, de asemenea, lichidului hidraulic să se întoarcă de la cuplajul rapid A pentru a curge înapoi în supapă și apoi în rezervor. Aceasta este o poziție de moment, când eliberați maneta, aceasta revenind în centru, în poziția OPRIRE. Menținerea pentru scurt timp în această poziție și apoi eliberarea manetei de control asigură fluxul de lichid hidraulic către cuplajul rapid B, care furnizează putere către dispozitivul de remorcare spate. Când o eliberați, aceasta menține presiunea asupra dispozitivului de remorcare.

   Important: Dacă o utilizați cu un cilindru hidraulic, menținerea manetei de control în poziția inferioară face ca fluxul de lichid hidraulic să treacă peste o supapă de siguranță, ceea ce poate deteriora sistemul hidraulic.

  • POZIțIE Pornit

   Această poziție este similară poziției DE COBORâRE (POZIțIE B A CUPLAJULUI RAPID). Direcționează, de asemenea, lichidul hidraulic către cuplajul rapid B, cu excepția faptului că maneta este menținută în această poziție de o manetă de blocare din panoul de comandă. Acest lucru permite lichidului hidraulic să curgă continuu către echipamentele care utilizează un motor hidraulic.

   Utilizați această poziție numai pentru dispozitive de atașare cu motor hidraulic atașat.

   Important: Dacă o utilizați cu un cilindru hidraulic sau fără dispozitiv de atașare, poziția PORNIT face ca fluxul de lichid hidraulic să treacă peste o supapă de siguranță, ceea ce poate deteriora sistemul hidraulic. Utilizați această poziție doar pentru scurt timp sau cu un motor atașat.

   Important: Verificați nivelul lichidului hidraulic după montarea unui dispozitiv de atașare. Verificați funcționarea dispozitivului de atașare acționându-l de mai multe ori pentru a purja aerul din sistem, apoi verificați din nou nivelul lichidului hidraulic. Cilindrul dispozitivului de atașare afectează ușor nivelul lichidului din cutia de viteze. Operarea mașinii cu un nivel scăzut al lichidului hidraulic poate deteriora pompa, sistemul hidraulic cu comandă de la distanță, servodirecția și transmisia mașinii.

  Conectarea cuplajelor rapide

  Important: Curățați murdăria de pe cuplajele rapide înainte de a le conecta. Cuplajele murdare pot contamina sistemul hidraulic.

  1. Trageți înapoi inelul de blocare de pe cuplaj.

  2. Introduceți niplul de furtun în cuplaj până când se fixează în poziție.

  Note: Când montați echipamentul cu comandă de la distanță la cuplajele rapide, determinați care parte necesită presiune, apoi atașați furtunul respectiv la cuplajul rapid B, care are presiune atunci când împingeți maneta de control înainte sau blocați în poziția PORNIT.

  Deconectarea cuplajelor rapide

  Note: Cu mașina și dispozitivul de atașare oprite, deplasați maneta liftului înainte și înapoi pentru a elimina presiunea din sistem și a ușura deconectarea cuplajelor rapide.

  1. Trageți înapoi inelul de blocare de pe cuplaj.

  2. Trageți ferm furtunul din cuplaj.

   Important: Curățați și instalați dopul și capacele de protecție împotriva prafului la capetele cuplajului rapid atunci când nu sunt utilizate.

  Depanarea controlului hidraulic

  • Dificultate la conectarea sau deconectarea cuplajelor rapide.

   Presiunea nu este eliberată (cuplajul rapid este sub presiune).

  • Servodirecția funcționează cu mare dificultate sau nu funcționează deloc.

   • Nivel scăzut de ulei hidraulic.

   • Temperatura lichidului hidraulic este prea mare.

   • Nu funcționează pompa.

  • Există scurgeri de lichid hidraulic.

   • Sunt slăbite fitingurile.

   • Lipsește un inel de etanșare de la fiting.

  • Un dispozitiv de atașare nu funcționează.

   • Cuplajele rapide nu sunt cuplate complet.

   • Cuplajele rapide sunt schimbate între ele.

  • Se aude un zgomot de scârțâit.

   • Îndepărtați supapa lăsată în poziția de blocare PORNITă, determinând curgerea lichidului hidraulic peste supapa de siguranță.

   • Este slăbită cureaua.

  • Motorul nu pornește.

   Maneta circuitului hidraulic este blocată în poziția ÎNAINTE.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Coborâți platforma de încărcare.

   • Opriți mașina și scoateți cheia.

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alt echipament asemănător.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

  • Întrețineți și curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.

  • Înlocuiți toate autocolantele deteriorate sau lipsă.

  Transportul mașinii

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

  • Utilizați rampe de lățime completă pentru a încărca mașina pe o remorcă sau un camion.

  • Fixați mașina în siguranță.

  Consultați Figura 19 și Figura 20 pentru locurile de fixare a mașinii.

  Note: Încărcați mașina pe remorcă cu partea din față a mașinii îndreptată spre înainte. Dacă acest lucru nu este posibil, fixați capota mașinii de cadru cu o curea sau scoateți capota și transportați-o și fixați-o separat; în caz contrar, capota poate sări în timpul transportului.

  g009820
  g009821

  Tractarea mașinii

  În caz de urgență, puteți tracta mașina pe o distanță scurtă; totuși, aceasta nu este procedura standard de operare.

  Atenţie

  Tractarea la viteze excesive poate cauza pierderea controlului asupra direcției, cauzând vătămări corporale.

  Nu tractați niciodată mașina cu o viteză mai mare de 8 km/h.

  Note: Servodirecția nu funcționează, ceea ce face dificil controlul direcției.

  Tractarea mașinii trebuie efectuată de 2 persoane. Dacă trebuie să transportați mașina pe o distanță considerabilă, transportați-o pe un camion sau o remorcă.

  1. Atașați o bară de remorcare pe cârligul de remorcare în partea din față a cadrului mașinii (Figura 19).

  2. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU și eliberați frâna de parcare.

  Tractarea unei remorci

  Mașina poate tracta remorci și dispozitive de atașare cu o greutate mai mare decât a sa. Pentru această mașină sunt disponibile mai multe tipuri de dispozitive de remorcare, în funcție de utilizarea dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, contactaţi un centru de service autorizat.

  Când este echipată cu un dispozitiv de remorcare fixat pe tubul punții spate, mașina poate tracta remorci sau dispozitive de atașare cu o greutate maximă admisă (GTW) de până la 1587 kg.

  Încărcați întotdeauna o remorcă cu 60% din greutatea încărcăturii în partea din față a remorcii. Acest lucru plasează aproximativ 10% (maxim 272 kg) din greutatea maximă admisă a remorcii (GTW) pe dispozitivul de remorcare al mașinii.

  Când transportați mărfuri sau tractați o remorcă (dispozitiv de atașare), nu supraîncărcați mașina sau remorca. Supraîncărcarea poate cauza performanțe slabe sau deteriorarea frânelor, axei, motorului, transmisiei, direcției, suspensiilor, structurii caroseriei sau anvelopelor.

  Important: Pentru a reduce potențialul de deteriorare a arborelui de transmisie, utilizați gama viteze reduse.

  Când tractați dispozitive de atașare cu o cuplă tip fifth-wheel, cum ar fi un aerator pentru terenuri de golf, montați întotdeauna bara de roată (inclusă în kitul pentru cupla tip fifth-wheel) pentru a preveni ridicarea roților din față de pe sol dacă este afectată brusc mișcarea dispozitivelor de atașare remorcate.

  Întreţinere

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

  • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

   • Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Coborâți platforma de încărcare.

   • Opriți mașina și scoateți cheia.

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Sprijiniți mașina pe suporturi cric tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Nu lucrați sub o platformă ridicată fără suportul adecvat de siguranță pentru platformă.

  • Asigurați-vă că sunt strânși toți conectorii liniilor hidraulice și că toate furtunurile și liniile hidraulice sunt în stare bună înainte de a aplica presiune asupra sistemului.

  • Înainte de a deconecta sau de a efectua orice lucrare la sistemul hidraulic, eliberați în totalitate presiunea din sistem prin oprirea motorului, acționarea supapei de descărcare de la nivel ridicat la nivel scăzut și/sau coborâți platforma de încărcare și dispozitivele de atașare. Puneți maneta pentru circuitul hidraulic cu comandă de la distanță în poziția flotantă. Dacă platforma trebuie să fie în poziție ridicată, asigurați-o cu suportul de siguranță.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Nu încărcați bateriile în timpul lucrărilor de service.

  • Pentru a vă asigura că întreaga mașină este în stare bună, păstrați toate elementele de feronerie strânse corespunzător.

  • Pentru a reduce riscul de incendiu, îndepărtați excesul de lubrifiant, iarbă, frunze și acumulări de murdărie din zona mașinii.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu mașina în funcțiune. Păstrați distanța față de componentele în mișcare.

  • Dacă trebuie să porniți mașina pentru a efectua o reglare de întreținere, țineți mâinile, picioarele, îmbrăcămintea și orice parte a corpului departe de orice componente în mișcare. Țineţi trecătorii la distanţă faţă de mașină.

  • Curățați scurgerile de ulei și de combustibil.

  • Verificați funcționarea frânei de mână așa cum este recomandat în programul de întreținere și efectuați reglaje și lucrări de întreținere după cum este necesar.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și toate elementele de feronerie strânse corespunzător. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Nu modificați niciodată funcționarea prevăzută a unui dispozitiv de siguranță și nu reduceți protecția oferită de un dispozitiv de siguranță.

  • Nu supraturați motorul prin modificarea setărilor regulatorului. Pentru a asigura siguranța și acuratețea, solicitați unui centru de service autorizat să verifice turația maximă a motorului cu un tahometru.

  • Dacă sunt vreodată necesare reparații majore sau dacă este necesară asistență, contactați un distribuitor autorizat Toro.

  • Modificarea acestei mașini în orice mod poate afecta funcționarea, performanța, durabilitatea sau utilizarea acesteia poate cauza rănirea sau decesul. O astfel de utilizare poate anula garanția produsului oferită de The Toro® Company.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 2 ore
 • Strângeți prezoanele față și spate.
 • După primele 10 ore
 • Verificați reglarea cablurilor pentru schimbătorul de viteze.
 • Strângeți prezoanele față și spate.
 • Verificați reglajul frânei de parcare.
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Reglați jocul supapelor de motor.
 • După primele 100 ore
 • Urmați instrucțiunile pentru efectuarea rodajului unei mașini noi.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Scurgeți apa sau alți contaminanți din separatorul de apă.
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • Îndepărtați reziduurile din zona motorului și a radiatorului.(Curățați mau frecvent în condiții de mediu cu murdărie.)
 • Verificați nivelul de lichid de frână.Verificați nivelul de lichid de frână înainte de a porni motorul pentru prima dată.
 • Verificați nivelul de lichid de transmisie/ulei hidraulic. (Verificați nivelul lichidului înainte de pornirea motorului pentru prima dată și după aceea la fiecare 8 ore sau zilnic.)
 • Verificați nivelul de ulei din sistemul hidraulic de debit ridicat (doar pentru modelele TC). (Verificați nivelul de ulei hidraulic înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea)
 • La intervale de 25 de ore
 • Scoateți capacul filtrului de aer și curățați reziduurile.
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificați nivelul de lichid al bateriei(la fiecare 30 de zile dacă este depozitată).
 • Verificați conexiunile cablurilor bateriei.
 • La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați rulmenții și bucșele(lubrifiați mai frecvent în cazul utilizării în condiții dificile).
 • Înlocuiți filtrul de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Verificați nivelul de ulei al diferențialului față (doar pentru modelele cu tracţiune integrală).
 • Verificați starea anvelopelor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Verificați dacă burduful de transmisie cu viteză constantă are fisuri, găuri sau cleme desfăcute(Doar pentru modelele cu tracţiune integrală).
 • Verificați reglarea cablurilor pentru schimbătorul de viteze.
 • Verificați reglarea cablului pentru gama de viteze ridicate – reduse.
 • Verificați reglarea cablului pentru diferenţialul autoblocant.
 • Strângeți prezoanele față și spate.
 • Verificați reglajul frânei de parcare.
 • Verificați reglarea pedalei de frână.
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
 • Verificați reglarea pedalei de ambreiaj.
 • Verificați frânele de serviciu și de parcare.
 • La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Verificați conductele de combustibil și conexiunile.
 • Verificați alinierea roților față.
 • Verificați vizual frânele pentru a detecta saboții de frână uzați.
 • La intervale de 600 de ore
 • Reglați jocul supapelor de motor.
 • La intervale de 800 de ore
 • Schimbați uleiul diferenţialului faţă(Doar pentru modelele cu tracţiune integrală).
 • Înlocuiți uleiul hidraulic și curățați sita.
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, schimbați uleiul și filtrul pentru sistemul hidraulic de debit ridicat.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Spălați/înlocuiți lichidul din cadrul sistemului de răcire.
 • Schimbați lichidul de frână.
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați filtrul pentru sistemul hidraulic de debit ridicat.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați uleiul pentru sistemul hidraulic de debit ridicat.
 • Note: Descărcați schema electrică vizitând www.Toro.com și căutând mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina de pornire.

  Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Avertisment

  Doar personalul calificat și autorizat trebuie să efectueze lucrările de întreținere, de reparații, de ajustare și inspectare a mașinii.

  • Evitați pericolele de incendiu și asigurați-vă că aveți echipamente de protecție împotriva incendiilor prezente în zona de lucru. Nu utilizați flăcări deschise pentru a verifica nivelul lichidului sau scurgerile de combustibil, electrolit al bateriei sau lichid de răcire.

  • Nu utilizați recipiente deschise cu combustibil sau lichide de curățare inflamabile pentru curățarea pieselor.

  Atenţie

  Neefectuarea corespunzătoare a lucrărilor de întreținere pentru mașină poate duce la defectarea prematură a sistemelor mașinii, cauzând posibile vătămări dumneavoastră sau celor din jur.

  Păstrați mașina întreținută corespunzător și în stare bună de funcționare, astfel cum este indicat în aceste instrucțiuni.

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

  Opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Întreținerea mașinii în condiții speciale de funcționare

  Important: Dacă mașina este supusă vreuneia dintre condițiile enumerate mai jos, efectuați lucrările de întreținere de două ori mai frecvent:

  • Utilizare în deșert

  • Utilizare în zone cu climă rece – temperaturi sub 10 °C

  • Tractarea unei remorci

  • Utilizare frecventă în condiții de praf

  • Lucrări de construcții

  • După o utilizare prelungită în noroi, nisip, apă sau în condiții similare de murdărie, procedați în felul următor:

   • Verificați și curățați frânele cât mai curând posibil. Acest lucru previne uzura excesivă cauzată de materialele abrazive.

   • Spălați mașina folosind doar apă sau un detergent delicat.

    Important: Nu folosiți apă salmastră sau reciclată pentru a curăța mașina.

  Proceduri permanente

  Multe dintre subiectele abordate în această secțiune referitoare la întreținere necesită ridicarea și coborârea platformei. Pentru a preveni rănirea gravă sau decesul, luați următoarele măsuri de precauție.

  Pregătirea maşinii pentru lucrările de întreținere

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Goliți și ridicați platforma de încărcare; consultați Ridicarea platformei de încărcare.

  4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  5. Lăsați mașina să se răcească înainte de a efectua lucrările de întreținere.

  Utilizarea suportului pentru platformă

  Important: Montați sau îndepărtați întotdeauna suportul pentru platformă din exteriorul platformei.

  1. Ridicați platforma până când cilindrii de ridicare sunt complet extinși.

  2. Scoateți suportul pentru platformă din suporturile de depozitare din spatele panoului ROPS (Figura 21).

   g026142
  3. Împingeți suportul pentru platformă pe tija cilindrului și asigurați-vă că proeminențele de la capătul suportului se sprijină pe tamburul cilindrului și pe capătul tijei cilindrului (Figura 22).

   g009164
  4. Îndepărtați suportul pentru platformă de la cilindru și introduceți-l în suporturile de pe spatele panoului ROPS.

   Important: Nu încercați să coborâți platforma cu suportul de siguranță pentru platformă de pe cilindru.

  Demontarea platformei integrale

  1. Porniți motorul, cuplați maneta liftului hidraulic și coborâți platforma până când cilindrii sunt slăbiți în fante.

  2. Eliberaţi maneta liftului şi opriți motorul.

  3. Îndepărtați cuiele de osie de la capetele exterioare ale știfturilor cu cap și gaură tijă cilindru (Figura 23).

   g002368
  4. Îndepărtați știfturile cu cap și gaură care fixează capetele tijei cilindrului pe plăcile de montare platformă împingând știfturile spre interior (Figura 23).

  5. Îndepărtați cuiele de osie și știfturile cu cap și gaură care fixează suporții pivot de canalele cadrului (Figura 23).

  6. Ridicați platforma de pe mașină.

   Avertisment

   Platforma integrală cântărește aproximativ 148 kg, prin urmare nu încercați să o montați sau să demontați singur.

   Folosiți un echipament de ridicare sau apelați la ajutorul a 2 sau 3 persoane.

  7. Depozitați cilindrii în cleme de depozitare.

  8. Cuplați maneta de blocare lift hidraulic pe mașină pentru a preveni extinderea accidentală a cilindrilor de ridicare.

  Montarea platformei integrale

  Note: Dacă montați lateralele platformei pe platforma amplasată plan, este mai ușor să le montați înainte de a monta platforma pe mașină.

  Asigurați-vă că plăcile pivotante spate sunt prinse cu șuruburi pe cadrul/canalul platformei, astfel încât capătul inferior să fie înclinat spre spate (Figura 24).

  g002369

  Avertisment

  Platforma integrală cântărește aproximativ 148 kg, prin urmare nu încercați să o montați sau să demontați singur.

  Folosiți un echipament de ridicare sau apelați la ajutorul a 2 sau 3 persoane.

  Asigurați-vă că suporturile distanțiere și blocurile de uzură (Figura 25) sunt montate cu șuruburile de fixare poziționate în interiorul mașinii.

  g002370
  1. Asigurați-vă că cilindrii de ridicare sunt complet retrași.

  2. Așezați cu atenție platforma pe cadrul mașinii, aliniind orificiile plăcii pivotante din spatele platformei cu orificiile din canalul cadrului spate și montați cele 2 știfturi cu cap şi gaură și cuie de osie (Figura 25).

  3. Cu platforma coborâtă, fixați fiecare capăt al tijei cilindrului în fantele corespunzătoare din plăcile de montare a platformei cu un știft cu cap şi gaură și un cui de osie.

  4. Introduceți știftul cu cap şi gaură din exteriorul platformei cu cuiul de osie orientat spre exterior (Figura 25).

   Note: Fantele din spate sunt utilizate pentru montarea unei platforme integrale; fantele frontale sunt utilizate pentru montarea unei platforme integrale ⅔.

   Note: Poate fi necesar să porniți motorul pentru a extinde sau retrage cilindrii, pentru a se alinia cu găurile.

   Note: Puteți acoperi fanta nefolosită cu un șurub și o piuliță pentru a preveni erorile de asamblare.

  5. Porniți motorul și acționați maneta liftului hidraulic pentru a ridica platforma.

  6. Eliberaţi maneta liftului şi opriți motorul.

  7. Montați suportul de siguranță pentru platformă pentru a preveni coborârea accidentală a acesteia; consultați Utilizarea suportului pentru platformă.

  8. Montați cuiele de osie la capetele interioare ale știfturilor cu cap și gaură.

   Note: Dacă elementul de eliberare automată a oblonului spate este montat pe platformă, asigurați-vă că bieleta față este plasată în interiorul știftului cu cap și gaură din stânga înainte de a monta cuiul de osie.

  Ridicarea mașinii

  Pericol

  Mașina ridicată pe un cric poate fi instabilă și poate aluneca de pe acesta, rănind persoana aflată dedesubt.

  • Nu porniți mașina în timp ce este ridicată pe cric, deoarece vibrațiile motorului sau mișcarea roților ar putea face ca mașina să alunece de pe cric.

  • Scoateți întotdeauna cheia din contact înainte de a coborî din mașină.

  • Blocați anvelopele când mașina este ridicată pe cric.

  Când ridicați partea din față a mașinii, așezați întotdeauna un bloc de lemn (sau material similar) între cric și cadrul mașinii.

  Punctul de ridicare din partea din față a mașinii este situat sub suportul din centru, față al cadrului (Figura 26).

  g009823

  Punctul de ridicare din partea din spate a mașinii este situat sub osie (Figura 27).

  g009824

  Demontarea și montarea capotei

  Îndepărtarea capotei

  1. Apucând capota de orificiile farurilor, ridicați-o pentru a elibera proeminențele de montare inferioare din fantele cadrului (Figura 28).

   g010314
  2. Pivotați partea de jos a capotei în sus până când puteți trage proeminențele de montare superioare din fantele cadrului (Figura 28).

  3. Pivotați partea superioară a capotei în față și deconectați conectorii cablurilor de la faruri (Figura 28).

  4. Îndepărtați capota.

  Montarea capotei

  1. Conectați lămpile.

  2. Introduceți proeminențele de montare superioare în fantele cadrului (Figura 28).

  3. Introduceți proeminențele de montare inferioare în fantele cadrului (Figura 28).

  4. Asigurați-vă că capota este cuplată complet în canelurile de sus, laterale și inferioare.

  Lubrifiere

  Lubrifierea rulmenților și bucșelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați rulmenții și bucșele(lubrifiați mai frecvent în cazul utilizării în condiții dificile).
 • Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  1. Folosiți o lavetă pentru a șterge fitingul de lubrifiere, astfel încât corpurile străine să nu poată să pătrundă în rulment sau bucșă.

  2. Utilizând un pistol de lubrifiere, aplicați lubrifiant în fitingurile de lubrifiere de pe mașină.

  3. Ștergeți excesul de lubrifiant de pe mașină.

  Important: Atunci când lubrifiați crucile lagărelor arborelui universal, pompați lubrifiant până când iese din toate cele 4 cupe de la fiecare cruce.

  Locațiile și numărul de fitinguri de lubrifiere sunt următoarele:

  • Articulații sferice (4); consultați Figura 29

  • Tiranți (2); consultați Figura 29

  • Suporți pivot (2); consultați Figura 29

  • Cilindru direcție (2); consultați Figura 29

   g010360
  • Suport arc (2); consultați Figura 30

   g010571
  • Ambreiaj (1); consultați Figura 31

  • Accelerator (1); consultați Figura 31

  • Frână (1); consultați Figura 31

   g002394
  • Cuplaj universal (18); consultați Figura 32

  • Arbore de transmisie 4WD (3); consultați Figura 32

   g010359

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a verifica nivelul de ulei sau de a adăuga ulei în carter.

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Scoateți capacul filtrului de aer și curățați reziduurile.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu praf sau murdărie).
 • Verificați filtrul de aer și furtunurile periodic pentru a asigura o protecție maximă a motorului și pentru o durată de viață maximă. Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer. Înlocuiți corpul deteriorat al filtrului de aer.

  1. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și îndepărtați capacul filtrului de aer (Figura 33).

   g002401
  2. Strângeți părțile laterale ale capacului anti-praf pentru a-l deschide și eliminați praful.

  3. Glisați ușor filtrul din corpul filtrului de aer (Figura 33).

   Note: Evitați lovirea filtrului în partea laterală a corpului.

   Note: Nu încercați să curățați filtrul.

  4. Verificați filtrul nou pentru a descoperi deteriorările, folosind o lumină puternică în exteriorul filtrului.

   Note: Găurile din filtru apar ca spoturi luminoase. Verificați dacă există rupturi, pelicule uleioase sau deteriorări ale garniturii din cauciuc. În cazul în care filtrul este deteriorat, nu-l utilizați.

   Note: Pentru a preveni deteriorarea motorului, utilizați întotdeauna motorul cu filtrul de aer și capacul montate.

  5. Glisați cu atenție filtrul peste tubul corpului (Figura 33).

   Note: Asigurați-vă că este amplasat perfect apăsând pe marginea exterioară a filtrului în timp ce îl montați.

  6. Montați capacul filtrului de aer la partea de sus și fixați-l cu elementele de fixare (Figura 33).

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Note: Schimbați uleiul mai frecvent atunci când lucrați în condiţii de mediu cu foarte mult praf sau nisip.

  Note: Eliminaţi uleiul de motor uzat și filtrul de ulei la un centru de reciclare certificat.

  Specificații – ulei de motor

  Tip de ulei: ulei detergent de motor (API SJ sau superior)

  Capacitate carter: 3,2 l atunci când este înlocuit filtrul

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g016095

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul uleiului de motor.
 • Note: Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit la începutul zilei. Dacă a funcționat deja, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în baia de ulei timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica. Dacă nivelul uleiului este la sau sub marcajul Add (Adaugă) de pe joja, adăugați ulei pentru a aduce nivelul uleiului la marcajul Full (Plin). Nu adăugați o cantitate excesivă de ulei de motor. Dacă nivelul uleiului este între marcajele Full (Plin) și Add (Adaugă), nu este necesar ulei suplimentar.

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Scoateți joja și ștergeți-o cu o lavetă curată (Figura 35).

   g028637
  5. Introduceți joja în tub și asigurați-vă că este introdusă complet (Figura 35).

  6. Scoateţi joja de ulei şi verificaţi nivelul uleiului (Figura 35).

  7. Dacă nivelul uleiului este scăzut, scoateți capacul bușonului (Figura 35) și adăugați suficient ulei pentru a ridica nivelul la marcajul Full (Plin) de pe joja.

   Note: Când adăugați ulei, îndepărtați joja pentru a permite o aerisire adecvată. Turnați uleiul încet și verificați nivelul des în timpul acestui proces. Nu adăugați o cantitate excesivă de ulei de motor.

   Important: Când adăugați ulei de motor trebuie să existe un spațiu liber între dispozitivul de umplere cu ulei și orificiul de umplere de pe capacul valvei, așa cum se arată în Figura 36. Acest spațiu liber este necesar pentru a permite aerisirea în timpul umplerii, ceea ce împiedică scurgerea uleiului în tubul de aerisire.

   g002373
  8. Instalați joja ferm (Figura 35).

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
  1. Ridicați platforma și amplasați suportul de siguranță pe cilindrul de ridicare extins pentru a susține platforma.

  2. Scoateți bușonul de golire și lăsați uleiul să curgă într-o tavă de golire (Figura 37).

   g021292
  3. Atunci când uleiul nu mai curge, montați bușonul de golire.

  4. Demontați filtrul de ulei (Figura 37).

  5. Aplicați un strat subțire de ulei curat pe garnitura filtrului nou înainte de a-l înșuruba.

  6. Înșurubați filtrul până când garnitura intră în contact cu placa de montare. Apoi strângeți filtrul cu ½ - ⅔ de tură.

   Note: Nu strângeți excesiv.

  7. Adăugaţi uleiul specificat în carter.

  Măsuri ce trebuie luate în cazul aprinderii unei lămpi verificare a motorului

  Note: Informațiile cu privire la codurile de defect ale motorului pot fi accesate doar de personalul de service pentru produsele comerciale Toro.

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Contactaţi centrul de service autorizat.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Lucrări de service pentru filtrul de combustibil/separatorul de apă

  Golirea filtrului de combustibil/separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Scurgeți apa sau alți contaminanți din separatorul de apă.
  1. Puneți un recipient curat sub filtrul de combustibil (Figura 38).

  2. Îndepărtaţi buşonul de golire de la partea inferioară a recipientului pentru filtrul de combustibil.

   g007367
  3. Strângeţi buşonul de golire de la partea inferioară a recipientului pentru filtrul de combustibil.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
  1. Scurgeți apa din separatorul de apă; consultați Golirea filtrului de combustibil/separatorului de apă.

  2. Curăţaţi zona de montare a filtrului (Figura 38).

  3. Scoateți filtrul și curățați suprafața de montare.

  4. Lubrifiați garnitura de pe filtru cu ulei curat.

  5. Montați manual filtrul, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură.

  6. Strângeţi buşonul de golire de la partea inferioară a recipientului pentru filtrul de combustibil.

  Verificarea conductelor de combustibil și a conexiunilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și conexiunile.
 • Verificați conductele de combustibil, fitingurile și clemele pentru a descoperi eventuale semne de scurgere, deteriorare sau conexiuni slăbite.

  Note: Reparați orice componentă a sistemului de combustibil care este deteriorată sau prezintă scurgeri înainte de a utiliza mașina.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Siguranțele fuzibile ale sistemului electric sunt situate sub partea centrală a panoului de bord (Figura 39 și Figura 40).

  g010328
  decal145-2286

  Pornirea motorului de la o sursă externă

  Atenţie

  Pornirea motorului de la o sursă externă poate fi periculoasă. Pentru a evita rănirea persoanelor sau deteriorarea componentelor electrice ale mașinii, respectați următoarele avertismente:

  • Nu porniți niciodată motorul de la o sursă externă de tensiune mai mare de 15 V cc; acest lucru deteriorează sistemul electric.

  • Nu încercați niciodată să porniți motorul de la o sursă externă cu o baterie descărcată care este înghețată. Se poate rupe sau poate exploda în timpul pornirii.

  • Respectați toate avertismentele cu privire la baterie în timp ce porniți motorul de la o sursă externă.

  • Asigurați-vă că mașina dumneavoastră nu atinge mașina care vă asistă.

  • Conectarea cablurilor la o bornă greșită poate cauza vătămări corporale și/sau deteriorarea sistemului electric.

  1. Strângeți capacul bateriei pentru a elibera proeminențele de la baza bateriei și scoateți capacul de la baza bateriei (Figura 41).

   g010326
  2. Conectați un cablu jumper între bornele pozitive ale celor 2 baterii (Figura 42).

   Note: Borna pozitivă poate fi identificată prin semnul + de deasupra capacului bateriei.

  3. Conectați un capăt al celuilalt cablu jumper la borna negativă a bateriei din cealaltă mașină.

   Note: Borna negativă poate fi identificată prin inscripția NEG” de pe capacul bateriei.

   Note: Nu conectați celălalt capăt al cablului jumper la borna negativă a bateriei descărcate. Conectați cablul jumper la motor sau cadru. Nu conectați cablul jumper la sistemul de alimentare cu combustibil.

   g010325
  4. Porniți motorul mașinii care asigură pornirea cu sursă externă.

   Note: Lăsați să funcționeze câteva minute, apoi porniți motorul mașinii dumneavoastră.

  5. Îndepărtați mai întâi cablul jumper negativ de la motorul mașinii dumneavoastră, apoi de la bateria din cealaltă mașină.

  6. Montați capacul carcasei bateriei.

  Lucrări de service pentru baterie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Verificați nivelul de lichid al bateriei(la fiecare 30 de zile dacă este depozitată).
 • Verificați conexiunile cablurilor bateriei.
 • Pericol

  Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

  • Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii și mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.

  • Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

  • Păstrați întotdeauna bateria curată și complet încărcată.

  • Dacă bornele bateriilor sunt corodate, curățați-le cu o soluție formată din 4 părți apă și 1 parte bicarbonat de sodiu.

  • Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe bornele bateriei pentru a preveni coroziunea.

  • Mențineți nivelul de electrolit al bateriei.

  • Păstrați partea superioară a bateriei curată, spălând-o periodic cu o perie înmuiată în soluție de amoniac sau bicarbonat de sodiu. Clătiți suprafața superioară cu apă după curățare. Nu îndepărtați capacul de umplere în timpul curățării.

  • Asigurați-vă că cablurile bateriei sunt strânse pe borne pentru a asigura un contact electric bun.

  • Mențineți nivelul electrolitului al celulelor cu apă distilată sau demineralizată. Nu umpleți celulele peste partea inferioară a inelului de umplere din interiorul fiecărei celule.

  • Dacă depozitați mașina într-un loc în care temperaturile sunt extrem de ridicate, bateria se va descărca mai repede decât dacă ar fi depozitată într-un loc în care temperaturile sunt scăzute.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea nivelului de ulei al diferențialului față

  Doar pentru modelele cu tracţiune integrală
  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați nivelul de ulei al diferențialului față (doar pentru modelele cu tracţiune integrală).
  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curățați zona din jurul capacului de umplere/verificare de pe partea diferențialului (Figura 43).

   g010510
  5. Îndepărtați capacul de umplere/verificare și verificați nivelul de ulei.

   Note: Uleiul trebuie să fie până la orificiu.

  6. Dacă nivelul este scăzut, adăugați uleiul specificat.

  7. Montați capacul de umplere/verificare.

  Schimbarea uleiului diferenţialului faţă

  Doar pentru modelele cu tracţiune integrală
  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Schimbați uleiul diferenţialului faţă(Doar pentru modelele cu tracţiune integrală).
 • Specificație cu privire la uleiul diferenţialului: lichid hidraulic Mobil 424

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curățați zona din jurul bușonului de golire din partea diferențialului (Figura 43).

  5. Așezați o tavă de golire sub buşonul de golire.

  6. Scoateți bușonul de golire și lăsați uleiul să curgă în tava de golire.

  7. Montați și strângeți bușonul când uleiul încetează să se scurgă.

  8. Curățați zona din jurul capacului de umplere/verificare de pe diferențial.

  9. Scoateți capacul de umplere/verificare și adăugați uleiul specificat până când nivelul uleiului ajunge la orificiu.

  10. Montați capacul de umplere/verificare.

  Verificarea burdufului de transmisie cu viteză constantă

  Doar pentru modelele cu tracţiune integrală
  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați dacă burduful de transmisie cu viteză constantă are fisuri, găuri sau cleme desfăcute(Doar pentru modelele cu tracţiune integrală).
 • Verificați dacă burduful de transmisie cu viteză constantă are fisuri, găuri sau cleme desfăcute. În cazul în care constatați orice deteriorare, adresați-vă unui centru de service autorizat pentru reparații.

  Reglarea cablurilor pentru schimbătorul de viteze

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați reglarea cablurilor pentru schimbătorul de viteze.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați reglarea cablurilor pentru schimbătorul de viteze.
  1. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRU.

  2. Îndepărtați știfturile cu cap şi gaură care fixează cablurile pentru schimbătorul de viteze la brațele cutiei de viteze (Figura 44).

   g248309
  3. Slăbiți contrapiulițele pentru știfturile cu cap şi gaură și reglați fiecare știft, astfel încât jocul cablului să fie egal înainte și înapoi în raport cu orificiul din brațul cutiei de viteze (cu un joc similar al manetei cutiei de viteze).

  4. După finalizare, montați știfturile cu cap şi gaură și strângeți contrapiulițele.

  Reglarea cablului pentru gama de viteze ridicate – reduse

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați reglarea cablului pentru gama de viteze ridicate – reduse.
  1. Îndepărtați știfturile cu cap şi gaură care fixează cablul pentru gama de viteze ridicate – reduse la cutia de viteze (Figura 44).

  2. Slăbiți contrapiulița pentru știftul cu cap şi gaură și reglați știftul astfel încât orificiul știftului cu cap şi gaură să se alinieze cu orificiu de pe suportul cutiei de viteze.

  3. După finalizare, montați știftul cu cap şi gaură și strângeți contrapiulița.

  Reglarea cablului pentru diferenţialul autoblocant

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați reglarea cablului pentru diferenţialul autoblocant.
  1. Deplasați maneta diferenţialului autoblocant în poziția OPRIT.

  2. Slăbiți contrapiulițele care fixează cablul diferenţialului autoblocant la suportul de pe cutia de viteze (Figura 45).

   g002425
  3. Reglați contrapiulițele pentru a obține un spațiu de 0,25-1,5 mm între cârligul cu arc și diametrul exterior al orificiului de pe maneta cutiei de viteze.

  4. După finalizare, strângeți contrapiulițele.

  Verificarea anvelopelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați starea anvelopelor.
 • Specificație cu privire la presiunea din anvelopele față: 2,20 bar

  Specificație cu privire la presiunea din anvelopele spate: 1,24 bar

  Accidentele din timpul operării, cum ar fi lovirea bordurilor, pot deteriora o anvelopă sau o jantă și, de asemenea, pot perturba alinierea roților, astfel încât este necesar să verificați starea anvelopelor după un accident.

  Important: Verificați frecvent presiunea din anvelope pentru a asigura o umflare adecvată. Dacă anvelopele nu sunt umflate la presiunea corectă, se vor uza prematur și pot cauza blocarea tracțiunii integrale.

  Figura 46: un exemplu de uzură a anvelopei cauzată de umflarea insuficientă.

  g010294

  Figura 47: un exemplu de uzură a anvelopei cauzată de umflarea excesivă.

  g010293

  Verificarea alinierii roților față

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați alinierea roților față.
  1. Asigurați-vă că presiunea în anvelope este corectă înainte de a verifica alinierea roților din față; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  2. Trebuie fie să fie așezat un operator pe scaunul operatorului, fie să adăugați o greutate pe scaunul operatorului egală cu greutatea unui operator mediu al vehiculului.

   Operatorul sau greutatea trebuie să rămână pe scaun pe toată durata procedurii de aliniere a roților din față.

  3. Pe o suprafață plană, deplasați mașina în linie dreaptă în spate 2-3 m și apoi drept în față până la poziția inițială de pornire.

   Acest lucru permite suspensiei mașinii să se stabilizeze în poziția normală de funcționare.

  4. Asigurați-vă că anvelopele sunt orientate drept spre înainte.

  5. Măsurați distanța dintre anvelopele față la înălțimea osiei, atât în​partea din față, cât și cea din spate a anvelopelor (Figura 48).

   Înclinarea roții din față aferentă unghiului de cădere trebuie să fie de 0 ± 6 mm.

   Important: Efectuați măsurătorile în aceleași locuri pe anvelopă. Mașina trebuie să se afle pe o suprafață plană, cu anvelopele îndreptate înspre față.

   g009169
  6. Dacă înclinarea roții din față aferentă unghiului de cădere, reglați după cum urmează:

   1. Slăbiţi contrapiuliţa din centrul tirantului (Figura 49).

    g010329
   2. Rotiți ambii tiranți în mod egal pentru a deplasa partea din față a anvelopelor spre interior sau spre exterior.

   3. Strângeți contrapiulițele tiranților atunci când reglarea unghiului de cădere este corectă.

    Strângeţi contrapiuliţele tiranților la un cuplu de 62-74 N·m.

  7. După finalizarea reglării unghiului de cădere, asigurați-vă că există o cursă de direcție completă în ambele sensuri.

   Nu trebuie să existe niciun contact între componentele mașinii în timp ce rotiți roțile de la un capăt la celălalt al cursei. Ajustați, dacă este necesar.

  Strângerea prezoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 2 ore
 • Strângeți prezoanele față și spate.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele față și spate.
 • La intervale de 200 de ore
 • Strângeți prezoanele față și spate.
 • Specificație cuplu de strângere prezon: 109122 N·m

  Strângeți prezoanele de la roțile față și spate conform unui model încrucișat, așa cum se arată în Figura 50 la cuplul specificat.

  g034007

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranță privind sistemul de răcire

  • Înghițirea lichidului de răcire a motorului poate cauza otrăvirea; nu lăsați la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte, sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Folosiți o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți-l încet, pentru a permite aburului să iasă.

  • Nu operați mașina fără capacele montate.

  • Țineți degetele, mâinile și hainele la distanță de ventilatorul rotativ și cureaua de transmisie.

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Verificarea nivelului lichidului de răcire pentru motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • Capacitatea sistemului de răcire: 3,7 l

  Tip de lichid de răcire: o soluție 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol.

  Avertisment

  Dacă motorul a funcționat, pot fi scăpări de lichid de răcire sub presiune și fierbinte, care pot provoca arsuri.

  • Nu deschideți capacul radiatorului.

  • Lăsați motorul să se răcească timp de cel puțin 15 minute sau până când rezervorul este suficient de rece pentru a fi atins fără a vă arde mâna.

  • Folosiți o lavetă când deschideți capacul rezervorului și deschideți capacul încet, pentru a permite aburului să iasă.

  • Nu verificați nivelul lichidului de răcire în radiator, deoarece acest lucru dăunează motorului; verificați nivelul lichidului de răcire doar în rezervor.

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Verificați nivelul lichidului de răcire în interiorul rezervorului (Figura 51).

   Note: Nivelul lichidului de răcire trebuie să fie până la partea inferioară a bușonului atunci când motorul este rece.

   g026143
  5. Dacă nivelul de lichid de răcire este scăzut, scoateți capacul rezervorului și adăugați un amestec 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol.

   Note: Nu umpleți excesiv rezervorul cu lichid de răcire.

  6. Montați capacul la rezervor.

  Îndepărtarea reziduurilor din sistemul de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați reziduurile din zona motorului și a radiatorului.(Curățați mau frecvent în condiții de mediu cu murdărie.)
  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curățați bine zona motorului de toate reziduurile.

  5. Deblocați și scoateți ecranul radiatorului din partea din față a radiatorului (Figura 52).

   g010315
  6. Dacă mașina este echipată cu această componentă, rotiți elementele de fixare și pivotați răcitorul de ulei departe de radiator (Figura 53).

   g010316
  7. Curățați cu aer comprimat radiatorul, răcitorul de ulei și ecranul.

   Note: Îndepărtați reziduurile de la radiator prin suflare.

  8. Montați răcitorul și ecranul la radiator.

  Schimbarea lichidului de răcire pentru motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 1.000 de ore
 • Spălați/înlocuiți lichidul din cadrul sistemului de răcire.
 • Capacitatea sistemului de răcire: 3,7 l

  Tip de lichid de răcire: o soluție 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Ridicați platforma și montați suportul de siguranță pentru platformă pe cilindrul de ridicare extins pentru a susține platforma.

   Avertisment

   Dacă motorul a funcționat, sistemul de răcire va conține lichid de răcire fierbinte sub presiune, care poate scăpa și poate provoca arsuri.

   • Nu deschideți capacul radiatorului atunci când motorul este pornit.

   • Lăsați motorul să se răcească timp de cel puțin 15 minute sau până când capacul radiatorului este suficient de rece pentru a fi atins fără a vă arde mâna.

   • Folosiți o lavetă pentru a deschide capacul radiatorului. Deschideți capacul încet, pentru a permite aburului să iasă.

  3. Îndepărtați capacul radiatorului (Figura 54).

   g010331
  4. Scoateți capacul rezervorului (Figura 54).

   g026143
  5. Deconectați furtunul inferior al radiatorului și lăsați lichidul de răcire să curgă într-o tavă de scurgere.

   Note: Când lichidul de răcire nu mai curge, conectați furtunul inferior al radiatorului.

  6. Umpleți încet radiatorul cu un amestec 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol

  7. Completați nivelul de lichid din radiator și montați capacul (Figura 54).

  8. Umpleți încet rezervorul de lichid de răcire până când nivelul ajunge la partea inferioară a bușonului (Figura 55).

  9. Montați capacul rezervorului (Figura 55).

  10. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze până când se încălzește.

  11. Opriți motorul, verificați nivelul lichidului de răcire și completați lichidul de răcire, dacă este necesar.

  Întreţinerea frânei

  Verificarea nivelului de lichid de frână

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de lichid de frână.Verificați nivelul de lichid de frână înainte de a porni motorul pentru prima dată.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Schimbați lichidul de frână.
 • Tip de lichid de frână: DOT 3

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Ridicați capota pentru a avea acces la cilindrul principal de frână și la rezervor (Figura 56).

   g009817
  5. Asigurați-vă că nivelul lichidului este până la linia cu marcajul Full (Complet) a rezervorului (Figura 57).

   g002379
  6. Dacă nivelul lichidului este scăzut, curățați zona din jurul capacului, scoateți capacul rezervorului și umpleți rezervorul la nivelul corespunzător cu lichidul de frână specificat (Figura 57).

   Note: Nu adăugați o cantitate excesivă de lichid de frână.

  Reglarea frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați reglajul frânei de parcare.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați reglajul frânei de parcare.
  1. Scoateți capul de prindere din cauciuc de pe maneta frânei de parcare (Figura 58).

   g033487
  2. Slăbiți șurubul care fixează butonul pe maneta frânei de parcare (Figura 59).

   g033488
  3. Rotiți butonul (Figura 59) până când maneta va putea fi acționată cu o forță de 20-22 kgf.

  4. După finalizare, strângeți șurubul de fixare (Figura 59).

   Note: Dacă nu mai puteți regla frâna de parcare prin reglarea manetei frânei de parcare, slăbiți mânerul la mijlocul reglajului și reglați cablul din spate, apoi repetați pasul 3.

  5. Montați capul de prindere la maneta frânei de parcare (Figura 58).

  Reglarea pedalei de frână

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați reglarea pedalei de frână.
 • Note: Îndepărtați capota frontală pentru a facilita procedura de ajustare.

  1. Îndepărtați cuiul spintecat și știftul cu cap şi gaură care fixează furca cilindrului principal la pivotul pedalei de frână (Figura 60).

   g002417
  2. Ridicați pedala de frână (Figura 61) până când intră în contact cu cadrul.

  3. Slăbiți contrapiuliţele care fixează furca pe arborele cilindrului principal (Figura 61).

  4. Reglați furca până când orificiile sale se aliniază cu orificiul din pivotul pedalei de frână.

  5. Fixați furca pe pivotul pedalei cu știftul cu cap şi gaură și cuiul spintecat.

  6. Strângeți contrapiuliţele care fixează furca pe arborele cilindrului principal.

   Note: Cilindrul principal de frână trebuie să asigure eliberarea presiunii atunci când este reglat corespunzător.

   g036549

  Întreţinerea bandei

  Reglarea curelei alternatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
  1. Ridicați platforma și poziționați suportul de siguranță pe cilindrul de ridicare extins pentru a fixa platforma.

  2. Verificați tensionarea apăsând cureaua la mijlocul distanței dintre arborele cotit și fuliile alternatorului cu o forță de 10 kgf (Figura 62).

   Note: Deflexia pentru o curea nouă trebuie să fie de 8-12 mm.

   Note: Deflexia pentru o curea uzată trebuie să fie de 10-14 mm. Dacă deflexia este incorectă, treceți la pasul următor. Dacă este corectă, continuați operațiunea.

  3. Pentru a regla tensionarea curelei, efectuați următoarele:

   1. Slăbiți cele 2 șuruburi de montare a alternatorului (Figura 62).

    g026144
   2. Folosind o rangă, rotiți alternatorul până când este atinsă tensionarea corectă a curelei, apoi strângeți șuruburile de montare (Figura 62).

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea pedalei de ambreiaj

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați reglarea pedalei de ambreiaj.
 • Note: Puteți regla cablul pedalei de ambreiaj de la carcasa ambreiajului și fuliei sau de la pivotul pedalei de ambreiaj. Puteți îndepărta capota frontală pentru a avea acces ușor la pivotul pedalei.

  1. Slăbiți contrapiulițele care fixează cablul ambreiajului pe suportul de pe carcasa ambreiajului și fuliei (Figura 63).

   Note: Dacă este necesară o ajustare suplimentară, puteți îndepărta și roti articulația sferică.

   g248360
  2. Deconectați arcul de revenire de la maneta ambreiajului.

  3. Reglați contrapiulițele sau articulația sferică până când marginea din spate a pedalei de ambreiaj se află la 9,2-9,8 cm de partea superioară a plăcii de podea cu model diamant, atunci când aplicați pe pedală o forță de 1,8 kg. (Figura 64).

   g009276

   Note: Se aplică forța astfel încât rulmentul de eliberare presiune să intre ușor în contact cu brațele plăcii de presiune.

  4. Strângeți contrapiulițele după ce efectuați reglarea corespunzătoare.

  5. Verificați distanța de 9,2 -9,8 cm după ce contrapiulițele au fost strânse pentru a asigura o reglare adecvată.

   Note: Dacă este necesar, reglați din nou.

  6. Conectați arcul de revenire la maneta ambreiajului.

   Important: Asigurați-vă că capătul tijei este poziționat corect pe bilă, nu este răsucit și rămâne paralel cu pedala de ambreiaj după ce a fost strânsă contrapiulița (Figura 65).

   Note: Jocul ambreiajului nu trebuie să fie niciodată mai mic de 19 mm.

   g009277

  Reglarea pedalei de accelerație

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  2. Reglați articulația sferică de la nivelul cablului de accelerație (Figura 66) pentru a asigura un spațiu de 2,54-6,35 mm între brațul pedalei de accelerație și partea superioară a plăcii de podea cu model diamant (Figura 67) atunci când în centrul pedalei este aplicată o forță de 11,3 kgf.

   Note: Motorul nu trebuie să funcționeze și arcul de revenire trebuie să fie fixat.

  3. Strângeți contrapiulița (Figura 66).

   g019537
   g002412

  Important: Turația maximă la ralanti este de 3650 rpm. Nu reglați oprirea la turație de ralanti ridicată.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Înainte de a deconecta sau de a efectua orice lucrare la sistemul hidraulic, eliberați în totalitate presiunea din sistem prin oprirea motorului, acționarea supapei de descărcare de la nivel ridicat la nivel scăzut și/sau coborâți platforma de încărcare și dispozitivele de atașare. Puneți maneta pentru circuitul hidraulic cu comandă de la distanță în poziția flotantă. Nu lucrați sub o platformă ridicată fără suportul adecvat de siguranță pentru platformă.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și că toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți mâinile și corpul la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  Lucrări de service pentru transmisie/sistemul hidraulic

  Specificații cu privire la transmisie/sistemul hidraulic

  Tip de lichid de transmisie: Dexron III ATF

  Verificarea nivelului de lichid de transmisie/ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de lichid de transmisie/ulei hidraulic. (Verificați nivelul lichidului înainte de pornirea motorului pentru prima dată și după aceea la fiecare 8 ore sau zilnic.)
  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curăţaţi zona din jurul jojei (Figura 68).

   g002376
  5. Deșurubați joja de la partea de sus a cutiei de viteze și ștergeți-o cu o lavetă curată.

  6. Înșurubați joja în cutia de viteze și asigurați-vă că este introdusă complet.

  7. Deșurubați joja şi verificaţi nivelul lichidului.

   Note: Lichidul trebuie să ajungă până la partea de sus a porțiunii plate a jojei.

  8. Dacă nivelul este scăzut, completați-l până la nivelul specificat; consultați Specificații cu privire la transmisie/sistemul hidraulic.

  Înlocuirea uleiului hidraulic și curățarea sitei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Înlocuiți uleiul hidraulic și curățați sita.
 • Capacitate de ulei hidraulic: 7 l

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Scoateți bușonul de golire din partea laterală a rezervorului și lăsați uleiul hidraulic să curgă într-o tavă de golire (Figura 69).

   g009623
  5. Rețineți orientarea furtunului hidraulic și a fitingului de 90° conectat la sita de pe partea laterală a rezervorului (Figura 70).

  6. Îndepărtați furtunul hidraulic și fitingul de 90°.

  7. Scoateți sita și curățați-o prin spălare cu un agent de degresare.

   Note: Lăsați-o să se usuce înainte de a o monta.

   g002416
  8. Montați sita.

  9. Montați furtunul hidraulic și fitingul de 90° la sită cu aceeași orientare.

  10. Montați și strângeți bușonul de golire.

  11. Umpleți rezervorul cu aproximativ 7 l din uleiul hidraulic specificat; consultați Verificarea nivelului de lichid de transmisie/ulei hidraulic.

  12. Porniți motorul și acționați mașina pentru a umple sistemul hidraulic.

  13. Verificați nivelul uleiului hidraulic și completați-l, dacă este necesar.

  Important: Utilizați doar uleiul hidraulic specificat. Alte uleiuri ar putea deteriora sistemul.

  Înlocuirea filtrului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • La intervale de 800 de ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • Important: Utilizarea oricărui alt filtru poate anula garanția pentru unele componente.

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curățați suprafața din jurul zonei de montare a filtrului.

  5. Așezați o tavă de golire sub filtru și îndepărtați filtrul (Figura 71).

   g010332
  6. Lubrifiați garnitura noului filtru.

  7. Asigurați-vă că zona de montare a filtrului este curată.

  8. Înșurubați filtrul până când garnitura intră în contact cu placa de montare și strângeți filtrul cu jumătate de tură.

  9. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem.

  10. Opriți motorul și verificați nivelul uleiului hidraulic și dacă există scurgeri.

  Lucrări de service pentru sistemul hidraulic de debit ridicat

  Doar pentru modelele TC

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Verificați nivelul de ulei hidraulic înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea; consultați Verificarea nivelului de ulei din sistemul hidraulic de debit ridicat.

  Ulei de schimb recomandat: ulei hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX; disponibil în containere de 19 l sau butoaie de 208 l.

  Note: O mașină care utilizează uleiul de schimb recomandat necesită schimbări mai puțin frecvente ale uleiului și filtrului.

  Uleiuri alternative: Dacă uleiul hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX nu este disponibil, puteți utiliza un alt ulei hidraulic convențional, pe bază de petrol, cu specificații care se încadrează în intervalul prezentat pentru toate următoarele proprietăți ale produselor și care respectă standardele din industrie. Nu utilizaţi ulei sintetic. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

  Ulei hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

  Proprietăți produs: 
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40 °C: 44-48
   Indice de vâscozitate ASTM D2270140 sau superior
   Punct de curgere, ASTM D97-37 °C - -45 °C
   Specificații pentru industrie:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 sau M-2952-S)

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de distribuitor autorizat Toro.

  Verificarea nivelului de ulei din sistemul hidraulic de debit ridicat

  Doar pentru modelele TC
  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei din sistemul hidraulic de debit ridicat (doar pentru modelele TC). (Verificați nivelul de ulei hidraulic înainte de a porni motorul pentru prima dată și zilnic după aceea)
  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curățați zona din jurul bușonului și a capacului rezervorului de ulei hidraulic (Figura 72).

  5. Îndepărtați capacul de la bușon.

   g010324
  6. Îndepărtați joja (Figura 72) de la bușon și ștergeți-o cu o lavetă curată.

  7. Introduceți joja în bușon, apoi scoateți-o și verificați nivelul de ulei.

   Note: Nivelul uleiului trebuie să se încadreze între cele 2 marcaje de pe jojă.

  8. Dacă nivelul este scăzut, adăugați cantitatea corespunzătoare pentru a ridica nivelul până la marcajul superior; consultați Schimbarea uleiului și a filtrului pentru sistemul hidraulic de debit ridicat.

  9. Amplasați joja și capacul la bușon.

  10. Porniți motorul și dispozitivul de atașare.

   Note: Lăsați să funcționeze timp de aproximativ 2 minute, pentru a elimina aerul din sistem.

   Important: Mașina trebuie să funcționeze înainte de a porni sistemul hidraulic cu debit mare.

  11. Opriţi motorul şi dispozitivul de atașare și verificați dacă există scurgeri.

  Schimbarea uleiului și a filtrului pentru sistemul hidraulic de debit ridicat

  Doar pentru modelele TC
  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, schimbați uleiul și filtrul pentru sistemul hidraulic de debit ridicat.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați filtrul pentru sistemul hidraulic de debit ridicat.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați uleiul pentru sistemul hidraulic de debit ridicat.
 • Capacitate rezervor de ulei hidraulic: aproximativ 15 l

  1. Parcați maşina pe o suprafață uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Curățați suprafața din jurul zonei de montare a filtrului pentru sistemul hidraulic de debit ridicat (Figura 71).

  5. Așezați o tavă de golire sub filtru și îndepărtați filtrul.

   Note: Dacă lichidul nu este îndepărtat, deconectați și conectați conducta hidraulică care ajunge la filtru.

  6. Lubrifiați noua garnitură de etanșare a filtrului și rotiți manual filtrul până când garnitura intră în contact cu capul acestuia. Apoi strângeți-l cu încă ¾ de tură. Filtrul trebuie să fie etanș în acest moment.

  7. Umpleți rezervorul sistemului hidraulic cu aproximativ 15 l de ulei hidraulic.

  8. Porniți mașina și lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de aproximativ 2 minute, pentru a circula lichidul și pentru a elimina aerul blocat în sistem.

  9. Opriți mașina şi verificaţi nivelul uleiului.

  10. Verificați nivelul de ulei.

  11. Eliminați uleiul în mod corespunzător.

  Ridicarea platformei de încărcare în caz de urgență

  Platforma de încărcare poate fi ridicată în caz de urgență fără a porni motorul, prin pornirea demarorului sau prin asistarea sistemului hidraulic.

  Ridicarea platformei de încărcare utilizând demarorul

  Porniți demarorul în timp ce țineți maneta liftului în poziția Ridicare. Porniți demarorul timp de 10 secunde, apoi așteptați 60 de secunde înainte de a porni din nou demarorul. Dacă motorul nu pornește, trebuie să îndepărtați încărcătura și platforma (dispozitivul de atașare) pentru efectuarea lucrărilor de service la motor sau transmisie.

  Ridicarea platformei de încărcare prin asistarea sistemului hidraulic

  Avertisment

  Dacă platforma este ridicată atunci când este plină cu încărcătură, fără tija de sprijin de siguranță adecvată, poate coborî în mod neașteptat. Lucrul sub platforma ridicată, nesusținută, poate cauza rănirea dumneavoastră sau a altor persoane.

  • Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de a face reglaje la mașină, parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

  • Îndepărtați orice încărcătură de pe platformă sau dispozitivul de atașare și introduceți suportul de siguranță pe tija cilindrului complet extinsă înainte de a lucra sub platforma ridicată.

  Pentru a efectua această operație veți avea nevoie de 2 furtunuri hidraulice, fiecare cu un cuplaj rapid tată și mamă care să se potrivească la cuplajele mașinii.

  1. Aduceți o altă mașină în spatele mașinii dezactivate.

   Important: Sistemul hidraulic al mașinii utilizează Dexron III ATF. Pentru a evita contaminarea sistemului, asigurați-vă că mașina folosită pentru asistență folosește un ulei echivalent.

  2. La ambele mașini, deconectați cele 2 furtunuri cu cuplaj rapid de la furtunurile fixate pe suportul de cuplare (Figura 73).

   g009822
  3. La mașina dezactivată, conectați cele 2 furtunuri jumper la furtunurile care au fost deconectate (Figura 74).

  4. Acoperiți fitingurile neutilizate.

   g002429
  5. La cealaltă mașină, conectați cele 2 furtunuri la cuplajul aflat încă în suportul cuplajului (conectați furtunul superior la cuplajul superior și furtunul inferior la cuplajul inferior) (Figura 75).

  6. Acoperiți fitingurile neutilizate.

   g019543
  7. Țineţi trecătorii la distanţă faţă de mașini.

  8. Porniți a doua mașină și deplasați maneta liftului în poziția de ridicare, ridicând astfel platforma de încărcare de la mașina dezactivată.

  9. Deplasați manetă liftului hidraulic în poziția NEUTRU și cuplați elementul de blocare lift hidraulic.

  10. Montați suportul pentru platformă pe cilindrul de ridicare extins; consultați Utilizarea suportului pentru platformă.

   Note: Cu ambele mașini oprite, deplasați maneta liftului înainte și înapoi pentru a elimina presiunea din sistem și a ușura deconectarea cuplajelor rapide.

  11. După finalizarea operației, scoateți furtunurile jumper și conectați furtunurile hidraulice la ambele mașini.

   Important: Verificați nivelurile de ulei hidraulic la ambele mașini înainte de a relua funcționarea.

  Curăţare

  Spălarea mașinii

  Spălați mașina dacă este necesar, folosind doar apă sau cu un detergent delicat. Puteți folosi o lavetă pentru a spăla mașina.

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau reciclată pentru a curăța mașina.

  Important: Nu folosiți echipamente de spălat cu jet de mare presiune pentru a spăla mașina. Echipamentele de spălat cu jet de mare presiune pot deteriora sistemul electric, pot desprinde autocolante importante sau pot îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați utilizarea excesivă a apei în apropierea panoului de comandă, motorului și bateriei.

  Important: Nu spălați mașina cu motorul pornit. Spălarea mașinii cu motorul pornit poate cauza deteriorarea componentelor interne ale motorului.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți mașina, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Depozitarea maşinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Reglați jocul supapelor de motor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați frânele de serviciu și de parcare.
 • La intervale de 400 de ore
 • Verificați vizual frânele pentru a detecta saboții de frână uzați.
 • La intervale de 600 de ore
 • Reglați jocul supapelor de motor.
  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  2. Curățați murdăria și stratul depus pe exteriorul întregii mașini, inclusiv de pe exteriorul nervurilor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

  3. Verificați frânele; consultați Verificarea nivelului de lichid de frână.

  4. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  5. Etanșați intrarea filtrului de aer și orificiul de evacuare cu bandă rezistentă la intemperii.

  6. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea rulmenților și bucșelor.

  7. Schimbați uleiul de motor și filtrul; consultați Înlocuirea uleiul de motor și a filtrului.

  8. Spălați rezervorul de combustibil cu motorină proaspătă, curată.

  9. Fixați toate fitingurile sistemului de combustibil.

  10. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  11. Verificați protecția împotriva înghețului și adăugați o soluție 50/50 apă și antigel, după cum este necesar pentru temperatura minimă estimată în zona dumneavoastră.

  12. Scoateți bateria din cadru, verificați nivelul de electrolit și încărcați-o complet; consultați Lucrări de service pentru baterie.

   Note: Nu conectați cablurile bateriei la borne în timpul depozitării.

   Important: Bateria trebuie să fie complet încărcată pentru a preveni înghețarea și deteriorarea acesteia la temperaturi sub 0°C. O baterie complet încărcată își menține nivelul de încărcare timp de aproximativ 50 de zile la temperaturi mai mici de 4 °C. Dacă temperaturile sunt peste 4 °C, verificați nivelul apei din baterie și încărcați-o la fiecare 30 de zile.

  13. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele. Reparați sau înlocuiți orice piesă deteriorată.

  14. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol.

   Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  15. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat.

  16. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Cuplajele rapide sunt greu de deconectat de la conector.
  1. Presiunea hidraulică nu a fost eliberată (cuplajul rapid este sub presiune).
  1. Opriți motorul, deplasați maneta liftului hidraulic înainte și înapoi de mai multe ori și conectați cuplajele rapide pentru fitinguri la panoul hidraulic auxiliar.
  Servodirecția funcționează cu dificultate.
  1. Nivel scăzut de ulei hidraulic.
  2. Uleiul hidraulic este fierbinte.
  3. Pompa hidraulică nu funcționează.
  1. Efectuați lucrări de service pentru rezervorul de ulei hidraulic.
  2. Verificați nivelul de ulei hidraulic și completați-l dacă este scăzut. Contactaţi un centru de service autorizat.
  3. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Fitingul hidraulic are scurgeri.
  1. Fitingul este slăbit.
  2. Lipsește un inel de etanșare de la fitingul hidraulic.
  1. Strângeți fitingul.
  2. Montați inelul de etanșare lipsă.
  Un dispozitiv de atașare nu funcționează.
  1. Cuplajele rapide nu sunt conectate complet.
  2. Cuplajele rapide sunt schimbate între ele.
  1. Deconectați cuplajele rapide, îndepărtați și reziduurile și reconectați cuplajele. Înlocuiți eventualele cuplaje deteriorate.
  2. Deconectați cuplajele rapide, aliniați cuplajele la porturile corecte de pe panoul hidraulic auxiliar și conectați cuplajele.
  Motorul nu pornește.
  1. Maneta liftului hidraulic este blocată în poziția Pornit.
  1. Amplasați elementul de blocare lift hidraulic în poziția Deblocare, deplasați maneta liftului hidraulic în poziția Neutru și porniți motorul.