Johdanto

Tämä kone on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu ensisijaisesti erilaisten ainesten annostukseen ja levittämiseen erilaisissa kosteusolosuhteissa ilman, että laite tukkeutuu tai olosuhteet vaikuttavat levittämiseen merkittävästi.

Important: Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g237535

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Yhdysvallat: Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöön liittyvät seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämä laite synnyttää ja käyttää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä oikein eli tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja televisiovastaanottoon. Laite on tyyppitestattu, ja sen on todettu olevan FCC:n luokan B tietokonelaitteelle asetettujen rajojen mukainen yllä mainittujen FCC:n sääntöjen osan 15 aliosan J määritysten mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite kuitenkin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi havaita kytkemällä laitteen virran pois ja sitten takaisin, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:suuntaamalla vastaanottoantennin uudelleen, siirtämällä kauko-ohjaimen vastaanotinta suhteessa radion/television antenniin tai kytkemällä ohjaimen eri pistorasiaan, jotta säädin ja radio/televisio olisivat eri haarautumispiireissä.Tarvittaessa käyttäjän tulee ottaa yhteys jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/televisioasentajaan ja pyytää lisäehdotuksia.Seuraavasta Federal Communications Commissionin valmistelemasta kirjasesta saattaa olla apua: ”How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (”radio- ja televisiohäiriöiden tunnistaminen ja ratkaiseminen”). Tätä kirjasta jakelee U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Varastonro 004-000-00345-4.
FCC-TUNNUS: W7OMRF24J40MDME-perusyksikkö, OA3MRF24J40MA-kauko-ohjain
IC: 7693A-24J40MDME-perusyksikkö, 7693A-24J40MA-kauko-ohjain
Käyttöön liittyvät seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Japanissa
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Meksikossa
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Koreassa(tarra toimitetaan erillisen sarjan mukana)
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Singaporessa
Käsikäyttöinen:TWM240008_IDA_N4023-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024-15
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Marokossa
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
NUMERO d’agrement: MR 14078 ANRT 2017
Delivre d'agrement::29/05/2017

Renkaiden DOT-tiedot sijaitsevat kunkin renkaan sivulla. Näissä tiedoissa annetaan kuorman ja nopeuden luokitukset. Vaihtorenkaissa pitää olla samat tai paremmat luokitukset. Varmista kohdasta Tekniset tiedot, että renkaat täyttävät tai ylittävät koneen painovaatimukset.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan ja vetoajoneuvon käyttöoppaan sisältö ennen koneen käyttöä. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten konetta ja vetoajoneuvoa käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kone etäällä sivullisista sen ollessa liikkeessä.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal119-6809
decal119-6808
decal119-6818
decal119-6854
decal119-6853
decal115-2047
decal119-0217
decal119-6820
decal119-6855
decal119-6856
decal119-6804
decal119-6805
decal119-6810
decal119-6817
decal119-6816
decal119-6815
decal119-6814
decal119-6806
decal119-6819
decal131-6766
decal133-8061
decal144-3536

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Koneen perusmallin käyttöönotto

 1. Poista perusmallin kone kuljetuslaatikosta.

 2. Irrota kaksoisspinnerin takaa pultti ja mutteri, joilla koneen nostolaitteen kuljetustuki on kiinnitetty kaksoisspinneriin (Kuva 3).

  g013203
 3. Irrota kaksoisspinnerin edestä kaksi pulttia ja mutteria, joilla koneen nostolaitteen kuljetustuki on kiinnitetty kaksoisspinneriin (Kuva 4).

  g013204
 4. Nosta kaksoisspinneri pois suppilosta tarttumalla kaksoisspinnerin ulkokahvoihin ja aseta kaksoisspinneri maahan (Kuva 5).

  Varoitus

  Kaksoisspinnerin paino on 68 kg. Henkilövahinkoja saattaa aiheutua, jos sitä ei nosteta oikein.

  Kaksoisspinnerin nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä turvallisuussyistä.

  g013205
 5. Irrota kaksoisspinnerin jaloissa olevat neljä ruuvia. Nosta kaksoisspinneri toisen henkilön avustuksella ja poista pakkaustapit ja vaahtomuovi (Kuva 6).

  g391101
 6. Asenna sarana suppilon luukkuun mukana toimitetuilla lukkopulteilla (¼ × ⅝ tuumaa) ja lukkomuttereilla (Kuva 7).

  g391690
 7. Asenna suppilon luukku koneeseen liittämällä saranan puoliskot yhteen saranatapilla kuvien mukaisesti (Kuva 8 ja Kuva 9).

  g391691
  g391692

Virtajohdinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Virtajohdinsarja1
Istukan kannatin1
Istukan kannatin, raskas1
Lukkoruuvi2
Laippamutteri2
Ruuvi2
Laippamutteri2

Vetoajoneuvon virtajohdinsarja antaa virtaa koneen ohjausjärjestelmille. Asenna tämä johdinsarja ajoneuvoon, jolla konetta aiotaan käyttää. Jos koneen kanssa käytetään useampaa kuin yhtä ajoneuvoa, osta lisää virtajohdinsarjoja valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

 1. Kiinnitä istukan kannatin osoitettuun kohtaan vetoajoneuvon takaosassa yhdellä mukana toimitetuista kiinnityskannattimista (Kuva 10).

  Note: Jos vetoajoneuvo on varustettu lavalla, varmista, että istukan kannatin ei osu mihinkään vetoajoneuvon osaan.

  Important: Varmista, että yksikään johto ei ole irti tai minkään mekaanisen osan tiellä.

  g013261
 2. Vie ja kiinnitä sähköjohdot akusta sähköpistokkeen kannattimeen (Kuva 11).

  g013262
 3. Vie johdot istukan kannattimen läpi ja asenna johtojen päälle musta kuminen läpivientisuojus (Kuva 11).

 4. Kiinnitä istukka istukan kannattimeen pulteilla (¼ tuumaa).

 5. Kytke punainen johto (virta) akun positiiviseen napaan ja kytke sitten musta johto (maa) akun negatiiviseen napaan.

Suppilon jatkosarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Suppilon jatkosarja (etu)1
Suppilon jatkosarja (taka)1
Pultti9
Laippamutteri9
 1. Poista suppilon jatkosarjat laatikosta ja laita erilleen etu- ja takasarja (Kuva 12 ja Kuva 13).

  g013263
  g013264
 2. Kiinnitä suppilon jatkosarjat suppiloon käyttämällä mukana toimitettuja välineitä. Aseta mutterit suppilon ulkopuolelle.

  g237533

Suppilon kiinnitys hinausalustaan

Vain hinausalustakokoonpano

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pultti (5/16 × 1 tuumaa)6
Laippamutteri (5/16 tuumaa)6

Vaara

Jos koneen lavaa ja suppiloa nostetaan, kun ne on kiinnitetty vedettävään hinausalustaan tai ProGator-, Workman- tai TDC-alustaan, nostokannatin voi vaurioitua ja käyttäjälle tai sivullisille voi aiheutua vakavia vammoja.

Irrota lava vedettävästä hinausalustasta tai ProGator-, Workman- tai TDC-alustasta ja nosta vain lava ja suppilo.

Note: Jos asennat ProPass-katelevittimen johonkin muuhun kuin hinausalustaan, katso sovelluksen asennusohjeet.

 1. Kiinnitä nostolaite suppilon sisään kiinnitettyyn nostokannattimeen (Kuva 15).

  g013209
 2. Nosta suppilo hinausalustan päälle nostomekanismin avulla.

 3. Kohdista kuusi kiinnitysreikää (kolme kummallakin puolella) ja asenna pultit (5/16 × 1 tuumaa) ja laippamutterit (5/16 tuumaa).

  g013949
 4. Irrota nostokannatin suppilon sivuilta ja asenna pultit suppilon sivuille.

  Note: Säilytä nostokannatin myöhempää käyttöä varten. Älä hävitä sitä.

Välijohdinsarjan kytkentä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Välijohdinsarja1

Kytke välijohdinsarja koneen virtajohdinsarjan liittimeen (Kuva 17 tai Kuva 18).

g237534
g013948

On/Off-riippujohdon kytkentä

Malli 44701

Vaiheeseen tarvittavat osat:

On/Off-riippujohto1

Kytke On/Off-riippujohdon liitin koneen liittimeen (Kuva 19).

g013947

Kauko-ohjaimen kokoaminen

Malli 44751

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kauko-ohjain1
AA-paristot4
Magneettipidike1
Pienet ruuvit6
 1. Irrota kuminauhat, joilla kauko-ohjaimen molemmat puolet on kiinnitetty yhteen, ja irrota takakansi.

 2. Aseta paristot alustaan ja huomioi polaarisuus. Alustassa on merkintä kunkin pariston oikeasta polaarisuudesta (Kuva 20).

  Note: Jos paristot asennetaan väärin, kauko-ohjain ei toimi.

  g028875
 3. Varmista, että teräs- ja kumitiivisteet ovat paikoillaan kauko-ohjaimen urassa, ja aseta takakansi paikalleen (Kuva 20).

 4. Kiinnitä kansi kuudella ruuvilla (Kuva 20) ja kiristä ne momenttiin 1,5–1,7 N·m.

 5. Asenna kauko-ohjain magneettipidikkeeseen, liu’uta pidikkeen molemmat puolet yhteen ja kiristä magneetissa oleva pultti (Kuva 21).

  g028874

Langattoman kauko-ohjaimen kiinnitys

Malli 44751

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kauko-ohjaimen teline1
Langaton kauko-ohjain1

Aseta kauko-ohjaimen teline kuppitelineeseen tai vastaavaan aukkoon vetoajoneuvossa ja säilytä langatonta kauko-ohjainta telineessä. Langattoman kauko-ohjaimen magneetti kiinnittyy myös teräspintaan.

g030466

Laitteen yleiskatsaus

Jalustan virtaussäädin

Malli 44701

Hydraulinen virtaventtiili säätelee kuljetinhihnan nopeutta.

Korkein nopeusasetus on 10, joka on tavallinen asetus värikoodatun käyttöjärjestelmän kilvissä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Käytä matalampaa asetusta hyvin kevyeen levitykseen.

g013344

Lisävarusteiden virtaussäädin

Malli 44701
g013345

Hydraulinen virtaventtiili säätelee lisävarusteen (kaksoisspinnerin) nopeutta. Spinneri-kuvake ilmaisee ainoastaan langattoman kauko-ohjaimen nopeusprosentin – jos kyseessä on vakiohydrauliikka, ohjain on asetettava sopivan värialueen pisteviivalle ja nopeutta on säädettävä värialueen rajojen sisällä tarpeen mukaan.

On/Off-riippujohto

Malli 44701

Käytä kuljetinhihnaa tai lisävarustetta On/Off-riippujohdon kahdella kytkimellä (Kuva 25). On/Off-riippujohdon on oltava käyttäjän ulottuvilla.

g013346

Hätäpysäytyspainike

Malli 44751

Kun lopetat koneella työskentelyn, paina aina sähköjärjestelmän sammuttavaa HäTäPYSäYTYSPAINIKETTA (Kuva 26). Kun aloitat työskentelyn koneella, HäTäPYSäYTYSPAINIKE on vedettävä ulos ennen kauko-ohjaimen käynnistystä.

Note: Kun olet lopettanut koneen käytön, paina hätäpysäytyspainiketta, jotta vetoajoneuvon akku ei purkaudu.

g237530

Vianmäärityksen merkkivalon toiminta

Kun HäTäPYSäYTYSPAINIKE on vedetty ylös, vianmäärityksen merkkivalo (Kuva 27) syttyy viiden sekunnin ajaksi, sammuu viiden sekunnin ajaksi ja vilkkuu sitten 3 Hz:n taajuudella (kolme kertaa sekunnissa), kunnes kauko-ohjain otetaan käyttöön. Jos valo syttyy viiden sekunnin ajaksi ja alkaa sitten vilkkua 10 Hz:n taajuudella (välittömästi tai viiden sekunnin tauon jälkeen), koneessa on vika. Katso kohta Vikakoodien tarkistus.

Note: Jos kauko-ohjain oli käytössä, kun HäTäPYSäYTYSPAINIKE vedettiin ylös, valo ei vilku 3 Hz:n taajuudella (kolme kertaa sekunnissa) oltuaan sammuksissa viiden sekunnin ajan.

g237532

Kauko-ohjain

Malli 44751
g029772
Painot
Perusmalli248 kg
Kaksoisspinneri68 kg
Radio (malli 44751)
Taajuus2,4 GHz
Enimmäislähtöteho19,59 dBm

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

 • Koneen tasapaino-, paino- ja käsittelyominaisuudet poikkeavat joistakin muista vedettävistä laitteista. Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen koneen käyttöä. Perehdy kaikkiin ohjauslaitteisiin sekä siihen, miten kone pysäytetään nopeasti.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Älä poista suojuksia tai turvalaitteita. Jos jokin suojus, turvalaite tai tarra on epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen koneen käyttämistä.

 • Kiristä kaikki löysät mutterit, pultit ja ruuvit, jotta kone on turvallisessa käyttökunnossa. Varmista, että koneen osat ovat paikoillaan ja asianmukaisesti kiinnitetty.

 • Tarkista vetoajoneuvon toimittajalta tai valmistajalta, että vetoajoneuvo soveltuu käytettäväksi tämän painoisen lisälaitteen kanssa.

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

Päivittäiset tarkastukset

Tee turvatarkastukset aina työpäivän alussa ennen koneen käyttöä. Kerro mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista esimiehellesi. Katso yksityiskohdat tämän käyttöoppaan osiosta Turvaohjeet.

Vetoajoneuvon valinta

Vaara

Käytä koneen siirtämiseen aina sopivaa vetoajoneuvoa, myös lyhyillä välimatkoilla. Sopimaton vetoajoneuvo voi vahingoittaa konetta, aiheuttaa tapaturman tai johtaa kuolemaan.

Ohitukseen pääsee käsiksi hydraulijärjestelmän kuljettajan puoleisesta päästä. Katso Kuva 45 kohdassa Manuaalinen ohitus.

Sopivan vetoajoneuvon vetokapasiteetin on oltava vähintään 1 405 kg.

Takaa vedettävän hinausalustan enimmäiskuorma koneelle on 907 kg ja aisapaino 113 kg. Omapaino (ilman kuormaa) on 499 kg ja aisapaino 23 kg.

Kun kone on varustettu 8,2 kW:n (11 hv:n) hydraulikoneikolla ja se toimii täydellä kuormalla, vastaava aisapaino on 145 kg. Aisapaino ilman kuormaa on 48 kg. Omapaino (ilman kuormaa) on 599 kg.

Truckster-suoraliitinalustalla enimmäiskuorma koneelle on 907 kg, josta painoa siirtyy vetoajoneuvoon 272 kg. Omapaino (ilman kuormaa) on 544 kg ja painonsiirto vetoajoneuvoon 52 kg.

Koneen kytkentä vetoajoneuvoon

Vaara

Koneen ja vetoajoneuvon välissä seisominen kytkennän aikana voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Älä seiso koneen ja vetoajoneuvon välissä kytkennän aikana.

 1. Pidä kone suorassa säätämällä vetokorkeutta tunkin kahvoja kääntäen.

 2. Kytke koneen liittimellä varustettu hinausaisa vetoajoneuvoon halkaisijaltaan 18 mm:n (¾ tuuman) turvahyväksytyllä hinaustapilla ja turvapidikkeellä (ei sisälly toimitukseen). Asenna hinaustappi koneen hinausaisan ja vetoajoneuvon takaa vedettävän hinausalustan vetoaisan tai Truckster-suoraliittimessä olevan hinaustapin läpi.

 3. Laske hinausaisaa tunkin avulla.

 4. Kun koneen koko paino on tunkin sijaan vetoajoneuvon vetoaisan varassa, vedä tunkkia pitävä tappi paikalleen.

 5. Varastoi tunkit seuraavalla tavalla:

  • Käännä takaa vedettävän hinausalustan tunkkia 90 astetta vastapäivään, kunnes tunkin pohja osoittaa koneen takaosaan. Tämä on ajoasento.

  • Siirrä Truckster-suoraliitinalustan tunkit koneen takaosaan ja käännä niitä 90 astetta, kunnes molempien tunkkien pohja osoittaa koneen keskiosaan. Tämä on ajoasento.

 6. Liitä paine- ja paluuletkut asianmukaisiin hydrauliliitäntöihin vetoajoneuvossa. Paluuletkussa on sulkuventtiili. Jos letkut liitetään väärinpäin, jotkin koneen toiminnot voivat olla virheellisiä tai ne eivät toimi lainkaan. Testaa hydrauliikka ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa.

  Important: Hydrauliputket, virtajohto ja riippujohdon kaapelit eivät saa laahata maassa. Vältä paikkoja, joissa ne voivat jäädä puristuksiin tai katketa.

 7. Kytke välijohdinsarja vetoajoneuvon virtapistokkeeseen.

 8. Tarkista hydraulinesteen määrä säiliössä ja lisää nestettä tarvittaessa. Lisätietoja on vetoajoneuvon käyttöoppaassa.

Käyttövalmistelut

Koneessa on ainutlaatuinen värikoodattu käyttöjärjestelmä, jonka ansiosta käyttäjän ei tarvitse arvailla konetta asennettaessa. Valitse vain levitys, katso sitä ilmaiseva väri ja säädä sitten kukin asetus väriä vastaavaksi, jolloin levitys on sopiva kullakin käyttökerralla.

Pääkäyttötarra

decal119-6814

Levityksen valinta

Valitse levitys lukemalla koneen perälaudassa oleva käyttökilpi (Kuva 29).

g013715

Kilvessä näkyvät mahdolliset levitykset, jotka on luokiteltu värin perusteella (Kuva 30). Kukin väri edustaa erilaista levitystä erittäin kevyestä erittäin raskaaseen. Sävytetyt soikiot ilmaisevat levitystiheyttä (kevyestä raskaaseen). Myös keskimääräinen leveys on ilmoitettu..

Terien tarkastus

Note: Kone toimitetaan spinnerin terät B-ASENNOSSA.

Kun valittuna on kevyempi levitys (sininen paneeli), käyttäjää muistutetaan varmistamaan, että spinnerin terät ovat A-ASENNOSSA (Kuva 31).

g013716

Kun terät ovat A-ASENNOSSA, sisäpultit (lähimpänä levyn keskikohtaa) ovat kiinni terän pinnassa ja ulkopultit (lähimpänä levyn reunaa) ovat irti terän pinnasta.

Tämä on tärkeää, sillä asento on suunniteltu takaamaan parhaan mahdollisen levityksen suurissa nopeuksissa, kun hiekkaa on vähän.

Kun valittuna on raskaampi levitys (kullanvärinen paneeli), terien on oltava B-ASENNOSSA, jotta paras mahdollinen levitys suurilla määrillä ja hitaammalla levynopeudella voidaan taata (Kuva 32).

g013717

Kun terät ovat B-ASENNOSSA, sisäpultit (lähimpänä levyn keskikohtaa) ovat irti terän pinnasta ja ulkopultit (lähimpänä levyn reunaa) ovat kiinni terän pinnassa.

Important: Levityskuvioiden epäonnistuminen johtuu yleensä terien virheellisestä asennosta.

Perälaudan, spinnerin nopeuden, liukusäädön ja jalustan nopeuden asetus

Kun olet valinnut haluamasi levityksen ja varmistanut, että terät on säädetty oikein, määritä loput koneen asetukset.

Kutakin asetusta vastaa koneessa oleva värillinen merkintä (Kuva 33).

g013718

Jos haluat kevyen pölytyksen, sininen alue ilmaisee, että perälaudan, jalustan nopeuden, spinnerin nopeuden ja perusyksikön liukusäädön on kaikkien oltava sinisissä asennoissaan (Kuva 33).

KEVYT
Keskimääräinen leveys: 9,1 m
Terän asento: A
Jalustan nopeus: 100%
Spinnerin nopeus: Sininen/100 %
Perälauta: Sininen
Liukusäätö: Sininen

Täytä ilmastusreikiä määrittämällä kaikiksi asetuksiksi PUNAINEN.

ERITTÄIN RASKAS
Keskimääräinen leveys: 2,7 m
Terän asento: B
Jalustan nopeus: 100%
Spinnerin nopeus: Punainen/15 %
Perälauta: Punainen
Liukusäätö: Punainen

Perälaudan säätö

Perälauta säätelee ProPass-laitteesta levittyvän aineksen määrää (Kuva 34).

g013699

13 cm pitkä perälauta on jaettu väreihin ja kullakin värialueella on tavoitteellinen aloitusviiva (Kuva 35). Perälaudan avulla levitettävän aineksen määrää voidaan lisätä tai vähentää vastaavan värialueen rajojen puitteissa.

g013705

Note: Kuvassa (Kuva 35) olevan kilven värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 29).

Spinnerin nopeuden säätö

Note: Kuvissa (Kuva 37 ja Kuva 38) olevien kilpien värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 29).

g013706

Vakiohydrauliikka (malli 44701): Säädä hydrauliikkaohjain vastaavan värialueen aloituspisteviivalle (Kuva 37). Nopeutta voi vaihdella tarpeen mukaan vastaavan värialueen sisällä.

g013707

Langaton kauko-ohjain (malli 44751): Tee asetukset kilven värialueella ilmoitetun prosentin ja kauko-ohjaimen takana olevan kaavion mukaan (Kuva 38).

decal119-6819

Liukusäätö

Liukusäätö sijoittaa hiekan sen pudotessa levyille. Kilvessä ei ilmoiteta ainoastaan värikoodattua aloitusasentoa kuhunkin käyttötarkoitukseen, vaan siinä näkyy myös levityksen hienosäätöön tarvittavat asetukset. Katso kohta Säätöjen hienosäätö.

g013709
g013710

Note: Kuvassa (Kuva 40) olevan kilven värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 29).

Jalustan nopeuden säätö

Kussakin asetuksessa jalustan nopeus on tavallisesti 100 % – tämä on kehitetty ja testattu, jotta värikoodatussa käyttöjärjestelmässä olisi yksi säädettävä tekijä vähemmän. Perälautaa, ei jalustan nopeutta, käytetään tavallisesti aineksen määrän vähentämiseen. Jos perälaudan vähimmäiskorkeus ei kuitenkaan riitä vähentämään aineksen tuloa, pienennä jalustan nopeutta.

g013711

Säätöjen hienosäätö

Värikoodattu käyttöjärjestelmä kehitettiin, jotta sopivan levityksen onnistuminen ei olisi arvailujen varassa. Levityksessä voi kuitenkin ilmetä epätasaisuutta, koska muuttuvia tekijöitä on paljon, esimerkiksi hiekan paino, jyvien koko, kosteuspitoisuus jne.

Jotta tämä voidaan korjata, jalustan säätöasetukset -kuva ilmaisee jalustan oikean uuden paikan (Kuva 42).

g013710

Kun on kyseessä levitysalueen keskiosissa raskas levityskuvio, liu’uta jalustaa sisäänpäin kohti suppiloa. Jos levitys on raskas ulkoreunoista, liu’uta jalustaa ulospäin pois suppilosta.

Note: Kuvassa (Kuva 42) olevan kilven värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 29).

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

 • Pidä kädet ja jalat suppilon ulkopuolella.

 • Istu aina vetoajoneuvon ollessa liikkeessä.

 • Koneen käyttäminen vaatii valppautta. Jos vetoajoneuvoa ei käytetä turvallisesti, seurauksena voi olla tapaturma, ajoneuvon kaatuminen ja vakava loukkaantuminen tai kuolema. Aja varovasti ja vältä ajoneuvon hallinnan menetys tai kaatuminen toimimalla seuraavasti:

  • Aja erittäin varovasti, hidasta nopeutta ja säilytä riittävä etäisyys hiekkaesteisiin, ojiin, vesiesteisiin, kalteviin pintoihin, tuntemattomiin alueisiin tai muihin vaarallisiin paikkoihin.

  • Vältä koneen epävakaus hidastamalla kuormatun koneen nopeutta vaihtelevassa maastossa.

  • Varo kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

  • Ole varovainen jyrkissä rinteissä. Aja rinteet kohtisuoraan ylös ja alas. Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä tai käännyt rinteissä. Vältä rinteissä kääntymistä aina kun mahdollista.

  • Ole erityisen varovainen märillä pinnoilla, suurilla nopeuksilla ja täydellä kuormalla. Pysähtymiseen tarvittava aika kasvaa täydellä kuormalla. Vaihda pienemmälle vaihteelle, ennen kuin ajat rinnettä ylös tai alas.

  • Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä. Älä vaihda peruutukselta eteenpäin ajoon tai päinvastoin pysähtymättä ensin kokonaan.

  • Älä tee jyrkkiä käännöksiä, äkkinäisiä ohjausliikkeitä tai muita vaarallisia ajoliikkeitä, jotka voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen.

  • Huomioi ympäristösi, kun käännyt tai peruutat. Varmista, että alue on raivattu esteistä ja pidä sivulliset poissa. Etene hitaasti.

  • Varo liikennettä ajaessasi lähellä teitä ja ylittäessäsi niitä. Väistä aina jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja. Noudata kaikkia liikennesääntöjä ja tarkista, mitä paikallisissa säädöksissä todetaan koneen käyttämisestä maanteillä tai niiden läheisyydessä.

  • Tarkkaile ympäristöä ja vältä matalia esteitä, kuten puiden oksia, ovenkamanoita ja korkeita jalankulkusiltoja. Varmista, että korkeus on riittävä sekä vetoajoneuvolle että kuljettajalle.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Jos epäilet vähääkään toimenpiteen turvallisuutta, keskeytä työ ja kysy asiaa työnvalvojalta.

  • Älä jätä konetta valvomatta, kun se on käytössä.

 • Varmista ennen kuorman lisäämistä tai purkamista, että kone on kiinnitetty vetoajoneuvoon.

 • Älä kuljeta kuormia, jotka ylittävät laitteen tai vetoajoneuvon kuormarajat.

 • Kuormien vakaudessa voi olla eroja. Esimerkiksi korkeiden kuormien keskipiste on korkeammalla. Varmista parempi vakaus laskemalla tarpeen mukaan enimmäiskuormarajoja.

 • Estä koneen kaatuminen toimimalla seuraavasti:

  • Seuraa huolellisesti kuorman korkeutta ja painoa. Korkeammat ja raskaammat kuormat voivat lisätä kaatumisvaaraa.

  • Jaa kuorma tasaisesti edestä taaksepäin ja sivulta toiselle.

  • Noudata varovaisuutta käännyttäessä äläkä tee vaarallisia ohjausliikkeitä.

  • Varmista aina, että laite on kiinnitetty vetoajoneuvoon ennen lastausta.

  • Älä laita suppiloon suuria tai raskaita esineitä. Ne voivat vahingoittaa hihnaa tai rullia. Varmista myös, että kuorma on koostumukseltaan yhdenmukaista. Kone voi singota odottamattomasti hiekan seassa olevia pieniä kiviä.

 • Älä seiso koneen takana purkamisen tai levityksen aikana. Kaksoisspinneristä, poikittaiskuljettimesta ja käsittelijästä lentää ulos hiukkasia ja pölyä kovalla nopeudella.

 • Pura kuorma koneesta tai irrota se vetoajoneuvosta tasaisella alustalla.

 • Älä koskaan aja, jos kone on nostettu täysin ylös. Tämä lisää koneen kaatumisriskiä.

 • Älä koskaan aja, jos kone on varoitusalueella (keltainen/musta). Kun koneeseen ei ole kiinnitetty lisälaitteita, aja konetta lasketussa asennossa.

 • Kytke lisälaite pois käytöstä, kun lähestyt ihmisiä, ajoneuvoja tai risteysalueita.

 • Noudata erityistä varovaisuutta, kun ajat rinteissä, erityisesti kääntyessä.

  • Ajaminen poikittain jyrkässä rinteessä täydellä kuormalla voi aiheuttaa kaatumisen. Kone tai vetoajoneuvo voi myös menettää pidon.

  • Jos rinteet ovat jyrkkiä, vähennä kuorman painoa äläkä lastaa korkeita kuormia.

Turvallisuus rinteissä

 • Vetoajoneuvon tekniset tiedot on tarkistettava, jotta sen rinneominaisuuksia ei ylitetä.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista seuraavat rinteissä käyttöä koskevat ohjeet. Harkitse kyseisen päivän käyttöolosuhteiden perusteella, voidaanko konetta käyttää aiotulla paikalla. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

 • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus on kyseenalainen.

 • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

 • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

 • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

Käyttöominaisuudet

Koneessa on vakaus-, paino- ja käsittelyominaisuuksia, jotka voivat erota muista vetolaitteista. Lue tämä käyttöopas huolellisesti.

Kun lisävaruste on kiinnitettynä, huomioi maavara, kun ajat koneella rinteissä. Kun kone on kiinnitetty vedettävään hinausalustaan, maavaran on oltava ilman kuormaa 33 cm. Kun kone on kiinnitetty Truckster-suoraliitinalustaan, maavaran on oltava ilman kuormaa 43 cm.

Koneen tehon säätäminen

Koneen virran kytkeminen ja katkaisu

Malli 44701

Kun lopetat koneella työskentelyn, pysäytä kone riippujohdolla. Kun aloitat työskentelyn koneella, käynnistä ajoneuvo tai hydraulikoneikko, jotta hydraulijärjestelmä paineistuu, ja käynnistä kone riippujohdolla.

Koneen virran kytkeminen ja katkaisu

Malli 44571

Kun lopetat koneella työskentelyn, paina aina sähköjärjestelmän sammuttavaa HäTäPYSäYTYSPAINIKETTA (Kuva 43). Kun aloitat työskentelyn koneella, HäTäPYSäYTYSPAINIKE on vedettävä ulos ennen kauko-ohjaimen käynnistystä.

g237530

Important: Kun lopetat työskentelyn koneella, paina HäTäPYSäYTYSPAINIKE alas. Tämä estää vetoajoneuvon akun tyhjenemisen.

Laitteen käyttö

 1. Täytä koneen suppilo levitettävällä aineksella.

 2. Varmista, että kaksoisspinneri-lisävaruste on asennettu.

 3. Säädä portti haluttuun korkeuteen.

 4. Säädä molempien virtaussäätimien asetukset halutulle tasolle. Säädä hihnan ja lisävarusteen nopeus halutulle tasolle (hihnan nopeuden tulee useimmiten olla: langaton 100 %, vakiohydrauliikka #10.)

 5. Pysäköi vetoajoneuvo 3 metrin päähän pintalannoitusta vaativasta alueesta.

 6. Varmista, että on/off-riippujohdon molemmat kytkimet ovat off-asennossa. Varmista langattomissa malleissa, että kauko-ohjaimen toiminnot on pysäytetty.

 7. Varmista, että takaluukku on kunnolla kiinni ja salvattu.

 8. Kytke hydrauliikka (vetoajoneuvossa tai lisähydraulikoneikossa).

 9. Lisää vetoajoneuvon moottorin kierroslukua. Käynnistä lisävaruste käyttämällä on/off-riippujohtoa tai langattomissa malleissa kannettavaa kauko-ohjainta.

 10. Aja eteenpäin pintalannoitusta vaativalle alueelle ja nosta vetoajoneuvon moottorin kierrosluku optimaaliselle käyttöalueelle.

 11. Kun koneen lisävaruste on suoraan pintalannoitusalueen yläpuolella, käynnistä hihnankuljetin on/off-riippujohdolla tai langattomien mallien ohjainjohdolla.

  Note: Langattomissa malleissa voi käyttää KAIKKIEN KäYNNISTYS -toimintoa LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS- ja JALUSTAN KäYNNISTYS -toimintojen sijaan, jolloin kaikki toiminnot käynnistyvät. Ensin käynnistyy lisävaruste ja tämän jälkeen hihna.

 12. Aja suoraan ja levitä ainesta tasaisella nopeudella, kunnes saavutat pintalannoitusalueen reunan.

 13. Sammuta kuljetinhihna, käännä kone ja siirry seuraavalle ajolinjalle.

 14. Ennen kuin jatkat levitystä, tarkista levityskuvio maasta. Säädä koneen asetuksia tarpeen mukaan.

 15. Jatka vaiheita 11–14, kunnes koko pintalannoitusta vaativa alue on käyty läpi tai kunnes suppilo on tyhjä.

 16. Sammuta kuljetinhihna ja lisävaruste, laske vetoajoneuvon moottorin kierroslukua ja vapauta hydrauliikka.

  Important: Sammuta aina ensin hihnankuljetin.

Langattoman kauko-ohjaimen turvallisuus

Malli 44751

Langaton kauko-ohjain aktivoi nopeasti pyöriviä osia, jotka altistavat puristumisvaaroille. Varmista, että säilytät näköyhteyden ProPass-laitteeseen, kun käytät, säädät tai ohjelmoit langatonta kauko-ohjainta.

Käynnistyspainiketta on painettava kahdesti, sillä käyttäjä varmistaa tällä, että spinnerien ja jalustan aktivointi on tietoista: yksi painallus valitsee laitteet ja toinen kytkee ne. Tämä auttaa välttämään tarkoituksettomat käynnistykset, kun koneeseen tehdään manuaalisia säätöjä.

Jos mitään painikkeita ei paineta 10 sekuntiin langattoman kauko-ohjaimen ohjelmoinnin tai käytön valmistelun aikana, se siirtyy valmiustilaan ja palaa edelliseen tallennettuun ohjelmaan tai asetukseen.

Varoitus

Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

Sammuta langattoman kauko-ohjaimen ja työajoneuvon virta (jotta hydraulivirtausta ei ole), ennen kuin teet fyysisiä säätöjä teriin ja jalustaan.

Hydraulisten säätimien ja lisävarusteiden käyttö

Malli 44751

Kauko-ohjainjärjestelmä

Kauko-ohjainjärjestelmä sisältää kauko-ohjaimen, +12...+14,4 V DC:n perusyksikön ja johdinsarjan.

Kauko-ohjain

g029772

Painiketoiminnot

PainikeNimiToiminto
GraphicON/OFF-VIRTAKYTKINKauko-ohjaimen virran kytkeminen ja katkaisu.
GraphicKAIKKIEN KäYNNISTYSJalustan ja lisävarusteen toimintojen säätäminen, mukaan lukien kytkeminen päälle ja pois sekä nopeuden näyttö.
GraphicJALUSTAN KäYNNISTYSSuppilon kuljetinhihnan toimintojen säätäminen, mukaan lukien kytkeminen päälle ja pois sekä jalustan nopeuden näyttäminen.
GraphicJALUSTAN PYSäYTYSJalustan pysäytys.
GraphicJALUSTAN HIDASTUSJalustan nopeuden hidastaminen.
GraphicJALUSTAN NOPEUTUSJalustan nopeuden lisääminen.
GraphicESIASETUS 1Esiasetetut arvot, jotka voidaan tallentaa sekä jalustan että lisävarusteen nopeuksille.
GraphicESIASETUS 2
GraphicESIASETUS 3
GraphicTALLENNAKäytetään yhdessä ESIASETUS-painikkeen kanssa esiasetusmuistiin tallentamiseen tai muodostamiseen.
GraphicLISäVARUSTEEN KäYNNISTYSTakalisävarusteen toimintojen ohjaaminen, kuten ottaminen käyttöön ja pois käytöstä sekä lisävarusteen nopeuden näyttäminen.
GraphicLISäVARUSTEEN PYSäYTYSLisävarusteen pysäyttäminen.
GraphicLISäVARUSTEEN HIDASTUSLisävarusteen nopeuden hidastaminen.
GraphicLISäVARUSTEEN NOPEUTUSLisävarusteen nopeuden lisääminen.
GraphicKAIKKIEN PYSäYTYSSekä jalustan että lisävarusteen pysäyttäminen.

Kauko-ohjaimen käynnistys

Paina kauko-ohjaimen ON/OFF-VIRTAKYTKINTä ja odota, että se löytää perusyksikön. Varmista, että mitään kauko-ohjaimen painiketta ei paineta, kun laitteen käynnistysrutiinit ovat käynnissä.

Tietoa kauko-ohjaimen tilan merkkivalosta

Malli 44751

Kauko-ohjaimen tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti 2 Hz:n taajuudella (kaksi kertaa sekunnissa), kun kauko-ohjain siirtää tietoja mutta mitään painiketta ei paineta, kun jalustan ja lisävarusteen painikkeet ovat käytössä. Kun käyttäjä painaa jotakin painiketta, valo vilkkuu 10 Hz:n taajuudella.

Tärkeimmät toiminnot

 • Kun kauko-ohjaimeen kytketään virta, näytössä pitäisi olla noin viiden sekunnin päästä ilmoitus, että jalusta ja lisävaruste ovat pois käytöstä (FLR OFF ja OPT OFF). Jos näytössä on viesti perusyksikön odottamisesta (waiting for base), tarkista, että perusyksikköön on kytketty virta ja että perusyksikön HäTäPYSäYTYSPAINIKE on vedetty ulos.

 • Käytössä on aina sen hetkinen työmuisti. Sen hetkinen työmuisti ei ole esiasetus. Kun kauko-ohjaimeen kytketään virta, se käyttää sen hetkiseen työmuistiin viimeksi tallennettuja työasetuksia.

 • Kauko-ohjaimen käynnistyspainikkeiden toimintajärjestys:

  1. Kun käynnistyspainiketta painetaan kerran (KAIKKIEN KäYNNISTYS, JALUSTAN KäYNNISTYS tai LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS), kauko-ohjaimeen tallennettu sen hetkinen työmuistiasetus tulee esiin.

  2. Painamalla samaa käynnistyspainiketta toisen kerran komponentti otetaan käyttöön, jos hydrauliikka on kytketty (näkyy näytössä nousevina numeroina).

  3. Saman käynnistyspainikkeen painaminen kolmannen kerran tallentaa uuden asetuksen kauko-ohjaimen työmuistiin.

 • Kun sen hetkinen työmuistiasetus on avattu ei-työskentelytilassa painamalla käynnistyspainiketta kerran, asetuksen tai elementin säätäminen on aloitettava noin 10 sekunnin kuluessa. Muussa tapauksessa kauko-ohjaimen virta katkeaa. Työskentelytilassa tätä 10 sekunnin sääntöä ei ole.

 • Esiasetuksia ohjelmoitaessa elementtien on oltava ensin käytössä tai kytkettyjä.

 • Jotta esiasetusta voi käyttää, elementin nopeusprosentin on oltava näkyvissä näytössä, jotta sen voi ottaa käyttöön tai kytkeä. Jos näytössä on sana OFF, esiasetus on palautettava.

Manuaalinen ohitus

Jos kauko-ohjain puuttuu tai jos se on vahingoittunut tai viallinen, koneella voidaan silti suorittaa tehtävät loppuun tai jatkaa levitystä.

Ohitukseen pääsee käsiksi hydraulijärjestelmän kuljettajan puoleisesta päästä (Kuva 45).

g030467
 • Säädä jalustan nopeutta (Kuva 46) kääntämällä nuppia myötäpäivään. Käytä värikoodatun käyttöjärjestelmän jalustan enimmäisnopeutta, kun hydraulivirtausta ei ole. Tämä asetus on hyödyllinen, kun suppilo on täynnä hiekkaa.

  decal119-6815
 • Kun haluat säätää spinnerin nopeutta (Kuva 46), lisää spinnerin nopeutta kääntämällä ruuvia tasapäisellä ruuvitaltalla myötäpäivään tai vähennä spinnerin nopeutta kääntämällä ruuvia vastapäivään.

Note: Jos laitetta säädetään hydraulivirtauksen ollessa aktiivinen eikä säädön aikana haluta levittää hiekkaa, varmista, että jalusta on kytketty pois käytöstä.

Kun asetukset ovat valmiit, käynnistä ja sammuta järjestelmä käytön aikana vetoajoneuvon hydraulisella virtaussäätimellä.

Kauko-ohjaimen käyttö

Malli 44751

LCD-näyttö

Kaksirivinen, kahdeksanmerkkinen LCD-näyttö (nestekidenäyttö) näyttää tilan ja aktiviteetin kauko-ohjaimen painikkeita painamalla. Käyttäjä voi säätää näytön taustavaloa ja kontrastia. Muutokset tallennetaan kauko-ohjaimen sen hetkiseen työmuistiin. Kytkettäessä yksikköön virta virran katkaisun jälkeen näytössä käytetään viimeksi käytettyä kontrastin ja taustavalon asetusta.

Taustavalon säätö

Paina KAIKKIEN PYSäYTYS- ja JALUSTAN NOPEUDEN HIDASTUS -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytön taustavalo on sopiva.

Graphic + Graphic

Note: Asetuksia on kolme: POIS, ALHAINEN ja KORKEA. Taustavalo kuluttaa kauko-ohjaimen toiminnoista eniten energiaa. Taustavalon lisääminen lisää virrankulutusta ja lyhentää paristojen kestoa. Mitä alhaisempi taustavalo on, sitä kauemmin paristot kestävät.

Kontrastin lisäys

Paina KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN NOPEUDEN LISäYS -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytössä on sopiva kontrasti.

Graphic + Graphic

Note: Asetuksia on kolme: POIS, ALHAINEN ja KORKEA.

Kontrastin vähennys

Paina KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN NOPEUDEN HIDASTUS -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytössä on sopiva kontrasti.

Graphic + Graphic

Note: Asetuksia on kolme: POIS, ALHAINEN ja KORKEA.

Paristojen keston, toimintataajuuden sekä perusyksikön ja kauko-ohjaimen näytön tunnisteen tarkistus

Pidä KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN PYSäYTYS -painikkeita painettuina samanaikaisesti, jolloin näkyviin tulee useita tietoja.

Graphic + Graphic

Kun painikkeita pidetään painettuina, näyttö vaihtuu noin kahden sekunnin välein. Ensimmäisenä näkyy paristojen odotettu kesto (pariston jäljellä oleva varaus prosentteina) tai paristojen sen hetkinen jännite. Seuraavaksi näkyy käyttötaajuus (kanava), jota yksiköt käyttävät tietojen välittämiseen, sitten kauko-ohjaimen tunnistenumero ja lopuksi yhdistetyn perusyksikön tunniste.

Kauko-ohjaimen huolto

Vaikka kauko-ohjain on kestävä, älä pudota sitä kovaa pintaa vasten. Pyyhi kauko-ohjain pehmeällä liinalla, joka on kostutettu vedellä tai miedolla puhdistusliuoksella. Vältä LCD-näytön naarmuttamista.

Kauko-ohjaimen paristojen vaihto

Kauko-ohjain toimii neljällä paristolla (AA-alkali, kukin 1,5 V) 2,4–3,2 V:n jännitealueella. Paristojen kesto on noin 300 tuntia (jatkuva käyttö, taustavalo ei käytössä), mutta erilaiset käyttötavat vaikuttavat kestoon, etenkin taustavalon kirkkaus – mitä kirkkaampi taustavaloasetus on, sitä enemmän virtaa kuluu ja sitä lyhyempi paristojen kesto on.

Important: Kun käytät kauko-ohjainta, pidä aina uudet varaparistot käsillä.

 1. Irrota kauko-ohjaimen magneettipidikkeen magneetissa oleva pultti (Kuva 47).

  g028874
 2. Liu’uta pidikkeen puolet erilleen ja irrota kauko-ohjain (Kuva 47).

 3. Irrota kauko-ohjaimen takaosassa olevat kuusi ruuvia ja irrota kansi (Kuva 48).

  Note: Jos mahdollista, anna kumi- ja terästiivisteen olla urassa, kun irrotat kannen ja paristot.

  g028875
 4. Irrota tyhjät paristot ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaisesti.

 5. Aseta paristot alustaan ja huomioi polaarisuus. Alustassa on merkintä kunkin pariston oikeasta polaarisuudesta (Kuva 48).

  Note: Jos paristot asennetaan väärin, kauko-ohjain ei toimi.

 6. Jos olet vahingossa irrottanut kumi- ja terästiivisteen, aseta ne varovasti takaisin kauko-ohjaimen uraan (Kuva 48).

 7. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä se aiemmin irrotetuilla kuudella ruuvilla (Kuva 48), ja kiristä ne momenttiin 1,5–1,7 N·m.

 8. Asenna kauko-ohjain magneettipidikkeeseen, kiinnitä kauko-ohjain liu’uttamalla molemmat puolet yhteen ja kiristä magneetissa oleva pultti (Kuva 47).

Kauko-ohjaimen yhdistäminen perusyksikköön

Jotta kauko-ohjaimen ja perusyksikön välinen viestintä olisi mahdollista, ne on yhdistetty valmiiksi tehtaalla. Käyttöpaikoilla voi kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa kauko-ohjain ja perusyksikkö on yhdistettävä uudelleen.

 1. Katkaise perusyksikön virta painamalla hätäpysäytyspainiketta ja varmista, että kauko-ohjain on pois päältä.

 2. Seiso perusyksikön läheisyydessä niin, että sinulla on siihen näköyhteys.

 3. Paina samanaikaisesti alas ON/OFF-VIRTAKYTKINTä ja KAIKKIEN PYSäYTYS -painiketta ja pidä ne painettuina.

  Graphic + Graphic

  Kauko-ohjain alustetaan, ja sen jälkeen näyttöön ilmestyy ASSOC PENDING (odotetaan yhdistämistä).

 4. Pidä edelleen molempia painikkeita painettuna, kunnes näyttöön tulee viesti ASSOC ACTIVE (yhdistäminen käynnissä) noin neljän sekunnin kuluttua.

  Näytössä näkyy PRESS STORE (paina tallennuspainiketta).

 5. Pidä TALLENNA-painiketta painettuna.

  Graphic

  Kauko-ohjaimessa lukee POW UP BASE (perusyksikön käynnistys).

 6. Pidä edelleen painettuna TALLENNA-painike ja vedä HäTäPYSäYTYSPAINIKE ylös, jolloin virta kytketään perusyksikköön.

  Kauko-ohjain yhdistyy (linkittyy) perusyksikköön. Kun yhdistäminen on onnistunut, näytössä lukee ASSOC PASS (yhdistäminen onnistui).

 7. Vapauta TALLENNA-painike.

Important: Jos näytössä lukee ASSOC EXIT (poistutaan yhdistämisestä), yhdistäminen epäonnistui.

Note: Kauko-ohjaimen ja perusyksikön linkkiä voi tarkastella pitämällä KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN PYSäYTYS -painikkeita painettuina samaan aikaan. Näyttö siirtyy kohtaan, jossa näkyy valittu kanava ja perusyksikön tunniste.

Graphic + Graphic

Jalustan ja lisävarusteen käyttö kauko-ohjaimella

Malli 44751

Noudata koneen jalustan ja lisävarusteen (esimerkiksi kaksoisspinnerin tai muun lisälaitteen) käyttöönottamisessa ja käytössä seuraavia ohjeita:

 • Vain jalustan asetus ja käyttö

 • Vain lisävarusteen asetus ja käyttö

 • Sekä jalustan että lisävarusteen asetus ja käyttö

Vain jalustan asetus ja käyttö

KunJALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta Graphic painetaan ensimmäistä kertaa (kun jalusta ei ole käytössä), kauko-ohjaimessa näkyy tallennettu asetus ja S-kirjain FLR:n jälkeen (eli FLRS), mikä ilmaisee kauko-ohjaimen olevan asetustilassa.Asetustilassa voit säätää asetusta ylös- tai alaspäin, mutta jalusta ei käynnisty. Tällä tavoin voit asettaa jalustalle sopivan nopeuden tai käyttää tallennettua asetusta ilman, että jalusta liikkuu turhaan. Nopeuden asettamisen jälkeen painaJALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta jalustan aktivoimiseksi valitulla asetuksella (jos hydrauliikka kytketään, jalusta käynnistyy).Tallenna nykyinen arvo muistiin painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta kolmannen kerran.

Note: Jos jalustan asetuksia muutetaan, kun jalusta on käynnissä, ne tulevat heti voimaan mutta ovat tilapäisiä, kunnes uusi asetus tallennetaan painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen asetuksen muuttamisen jälkeen. Tehdään esimerkiksi muutos, kun FLRS on näytössä, käynnistetään jalusta säädetyllä asetuksella painamalla Jalustan käynnistys -painiketta ja kytketään kauko-ohjain pois painamatta JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen, mikä tallentaisi muutoksen. Kun kauko-ohjainta käytetään seuraavan kerran, asetus palautuu aiemmin tallennettuun arvoon.

Note: 10 sekunnin ajastin käynnistyy, kun JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta painetaan, ja FLRS (asetustila) tulee näkyviin. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu FLR-tilaan ja edellinen tila tai arvo tulee näkyviin ja otetaan käyttöön. Jos jotakin painiketta painetaan, kun kauko-ohjain on asetustilassa, ajastin palaa takaisin kymmeneen sekuntiin.

 1. Paina JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näyttöön tulee esikatseluarvo ja FLRS.

 2. Nopeutta säädetään painamalla JALUSTAN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai JALUSTAN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

  Graphic tai Graphic
 3. Käynnistä jalusta painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic
 4. Tallenna jalustan arvo painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näytössä lukee FLOOR STORE (tallenna jalusta). Asetettua arvoa käytetään aina, kun jalusta käynnistetään jatkossa, kunnes muutat asetuksen uudelleen.

Vain lisävarusteen asetus ja käyttö

KunLISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta Graphic painetaan ensimmäistä kertaa (kun lisävaruste ei ole käytössä), kauko-ohjaimessa näkyy tallennettu asetus ja S-kirjain OPT:n jälkeen (eli OPTS), mikä ilmaisee kauko-ohjaimen olevan asetustilassa.Asetustilassa voit säätää asetusta ylös- tai alaspäin, mutta lisävaruste ei käynnisty. Tällä tavoin voit asettaa lisävarusteelle sopivan nopeuden tai käyttää tallennettua asetusta ilman, että jalusta liikkuu turhaan. Nopeuden asettamisen jälkeen painaLISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta lisävarusteen aktivoimiseksi valitulla asetuksella (jos hydrauliikka kytketään, lisävaruste käynnistyy).Tallenna nykyinen arvo muistiin painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta kolmannen kerran.

Note: Jos lisävarusteen asetuksia muutetaan, kun lisävaruste on käynnissä, ne tulevat heti voimaan mutta ovat tilapäisiä, kunnes uusi asetus tallennetaan painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen asetuksen muuttamisen jälkeen. Tehdään esimerkiksi muutos, kun OPTS on näytössä, käynnistetään lisävaruste säädetyllä asetuksella painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta ja kytketään kauko-ohjain pois painamatta LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen, mikä tallentaisi muutoksen. Kun kauko-ohjainta käytetään seuraavan kerran, asetus palautuu aiemmin tallennettuun arvoon.

Note: 10 sekunnin ajastin käynnistyy, kun LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta painetaan, ja FLRS (asetustila) tulee näkyviin. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu FLR-tilaan ja edellinen tila tai arvo tulee näkyviin ja otetaan käyttöön. Jos jotakin painiketta painetaan, kun kauko-ohjain on asetustilassa, ajastin palaa takaisin kymmeneen sekuntiin.

 1. Paina LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näyttöön tulee esikatseluarvo ja FLRS.

 2. Nopeutta säädetään painamalla LISäVARUSTEEN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai LISäVARUSTEEN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

  Graphic tai Graphic
 3. Käynnistä lisävaruste painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic
 4. Tallenna lisävarusteen arvo painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näytössä lukee OPTION STORE (tallenna lisävaruste). Asetettua arvoa käytetään aina, kun lisävaruste käynnistetään jatkossa, kunnes muutat asetuksen uudelleen.

Jalustan ja lisävarusteen asetus ja käyttö

KunKAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta Graphic painetaan ensimmäistä kertaa (kun lisävaruste ei ole käytössä), kauko-ohjaimessa näkyy jalustan ja lisävarusteen tallennettu asetus ja S-kirjain FLR:n ja OPT:n jälkeen (eli FLRS ja OPTS), mikä ilmaisee kauko-ohjaimen olevan asetustilassa.Asetustilassa voit säätää asetusta ylös- tai alaspäin, mutta jalusta ja lisävaruste eivät käynnisty. Tällä tavoin voit asettaa sopivat nopeudet tai käyttää tallennettuja asetuksia aiheuttamatta turhaa liikettä. Nopeuksien asettamisen jälkeen painaKAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta jalustan ja lisävarusteen aktivoimiseksi valitulla asetuksella (jos hydrauliikka on kytketty, jalusta ja lisävaruste käynnistyvät).Tallenna nykyinen arvo muistiin painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta kolmannen kerran.

Note: Jos asetuksia muutetaan, kun jalusta ja lisävaruste ovat käynnissä, ne tulevat heti voimaan mutta ovat tilapäisiä, kunnes uusi asetus tallennetaan painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen asetuksen muuttamisen jälkeen. Tehdään esimerkiksi muutos, kun FLRS ja OPTS ovat näytössä, käynnistetään jalusta ja lisävaruste säädetyllä asetuksella painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta ja kytketään kauko-ohjain pois painamatta KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen, mikä tallentaisi muutoksen. Kun kauko-ohjainta käytetään seuraavan kerran, asetukset palautuvat aiemmin tallennettuihin arvoihin.

Note: 10 sekunnin ajastin käynnistyy, kun KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta painetaan, ja asetustila tulee näkyviin. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu FLR ja OPT -tilaan ja edellinen tila tai arvo tulee näkyviin ja otetaan käyttöön. Jos jotakin painiketta painetaan, kun kauko-ohjain on asetustilassa, ajastin palaa takaisin kymmeneen sekuntiin.

 1. Paina KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näyttöön tulevat esikatseluarvot sekä FLRS ja OPTS.

 2. Nopeutta säädetään seuraavasti:

  • Jalustan nopeusasetusta muutetaan painamalla JALUSTAN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai JALUSTAN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

   Graphic tai Graphic
  • Säädä lisävarusteen nopeusasetusta painamalla LISäVARUSTEEN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai LISäVARUSTEEN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

   Graphic tai Graphic
 3. Käynnistä jalusta ja lisävaruste painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic
 4. Tallenna arvot painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näytössä lukee ALL STORE (tallenna kaikki). Asetettua arvoa käytetään aina, kun lisävaruste käynnistetään jatkossa, kunnes muutat asetuksen uudelleen.

  Note: Sekä jalustan että lisävarusteen on oltava käynnissä, jotta asetukset voidaan tallentaa painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta. Jos jompikumpi tai kumpikaan ei ole käytössä, KAIKKIEN KäYNNISTYS -painike käynnistää joko molemmat tai sen, joka ei ollut käynnissä. Mitään ei tallenneta, ja aiemmin tallennetut jalusta- ja lisävarusteasetukset tulevat näkyviin.On tärkeää ymmärtää, että tallennettua jalustan ja lisävarusteen komentoa käytetään kahdesti: kerran yksittäisenä komentona JALUSTAN KäYNNISTYS -painikkeella tai LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painikkeella ja kerran yhteistoimintona KAIKKIEN KäYNNISTYS -painikkeella. Numero on sama kummassakin tapauksessa.

Kauko-ohjaimen esiasetetut tilat

Malli 44751

Esiasetus 1-, 2- ja 3 -painikkeiden asettaminen

Kauko-ohjaimessa on kolme ESIASETUS-painiketta, joihin voidaan ohjelmoida jalustan ja lisävarusteen nopeusasetukset. Kukin ESIASETUS-painike toimii kuin KAIKKIEN KäYNNISTYS -painikkeen esikatselutila, joskin niissä käytetään erilaisia käyttäjän määrittämiä nopeusarvoja.

Jos jalustaa ja/tai lisävarustetta käytetään samanaikaisesti, kun ESIASETUS-painiketta painetaan, sekä jalustan että lisävarusteen asetuksen esikatseluarvo näytetään. Jos tämän jälkeen painetaan KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta, nykyiset käyttöarvot korvataan esiasetetuilla arvoilla. Jos KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta ei paineta kymmenen sekunnin kuluessa, järjestelmä palautuu aiemmin tallennettuihin arvoihin.

Aseta ESIASETUS-painikkeen arvot seuraavalla tavalla:

 1. Käynnistä sekä jalusta että lisävaruste joko erikseen tai KAIKKIEN KäYNNISTYS -painikkeella.

  Graphic
 2. Aseta jalustalle ja lisävarusteelle haluttu nopeus käyttämällä kummankin lähdön nopeuden LISäYS- ja HIDASTUS-painikkeita.

 3. Pidä TALLENNA-painiketta painettuna ja paina sitten haluttua ESIASETUS-painiketta (1, 2 tai 3).

  Graphic ja sitten Graphic, Graphic tai Graphic

  Näytössä näkyy PRESET SAVED (esiasetus tallennettu).

Note: Jos TALLENNA-painiketta ja ESIASETUS-painiketta painetaan, kun joko jalusta tai lisävaruste on pois käytöstä, kummallekaan ei tallenneta uutta arvoa ja esiasetettuna arvona on aiemmin tallennetut arvot.

Esiasetetun tilan käyttö

 1. Paina valitsemaasi ESIASETUS-painiketta (1, 2 tai 3), jolloin jalusta- ja lisävarusteasetukset tulevat näyttöön.

 2. Käynnistä jalusta ja lisävaruste (jos hydrauliikka on käytössä) painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

 3. Säädä jalustaa ja lisävarustetta halutulla tavalla KäYNNISTYS- ja PYSäYTYS-painikkeilla.

Kuorman lisääminen suppiloon

Vaara

Vaarallisen käytön välttämiseksi suppiloa on käytettävä vain suunnitellulla tavalla:

 • Matkustajien kuljettaminen suppilossa on kielletty.

 • Älä kuljeta kuormia, jotka ylittävät koneen tai vetoajoneuvon kuormarajat. Katso kohta Tekniset tiedot.

 • Kuormien vakaudessa voi olla eroja. Esimerkiksi korkeiden kuormien keskipiste on korkeammalla. Varmista parempi vakaus laskemalla tarpeen mukaan enimmäiskuormarajoja.

 1. Kytke kone vetoajoneuvoon.

 2. Lastaa materiaalia suppiloon.

  Important: Älä laita suppiloon suuria tai raskaita esineitä. Takaportin aukkoa suuremmat materiaalit voivat vahingoittaa hihnaa ja porttia. Varmista myös, että kuorma on koostumukseltaan yhdenmukaista. Kone voi singota odottamattomasti hiekan seassa olevia pieniä kiviä.

  Huolehdi seuraavista, jotta kone ei kaadu (katso tämän käyttöoppaan turvakilvet):

  • Seuraa huolellisesti kuorman korkeutta ja painoa. Korkeammat ja raskaammat kuormat voivat lisätä kaatumisvaaraa.

  • Jaa kuorma tasaisesti edestä taaksepäin ja sivulta toiselle.

  • Noudata varovaisuutta käännyttäessä äläkä tee vaarallisia ohjausliikkeitä.

Suppilon kuoman purkaminen

Vaara

Kone voi katkaista käden tai jalan.

Pidä kädet ja jalat pois spinnerin suojuksen suppilon suojuksesta ja spinnerikokoonpanosta koneen käytön aikana tai kun vetoajoneuvossa oleva hydraulikoneikon moottori on käynnissä.

Älä seiso koneen takana purkamisen tai levityksen aikana. Kaksoisspinneristä sinkoaa kappaleita ja pölyä suurella nopeudella.

Älä pura koneen kuormaa, kun kone seisoo rinteessä.

Vaara

Kun kone ei ole kytkettynä vetoajoneuvoon, kuorman purkaminen koneesta voi johtaa kuorman siirtymiseen ja koneen keikahtamiseen.

Varmista ennen kuorman purkamista, että kone on kiinnitetty vetoajoneuvoon.

Ajo

Kone on tarkoitettu ajettavaksi ainoastaan maastossa. Suositeltu enimmäisnopeus ilman kuormaa on 24 km/h.

Säilytä koneen vakaa hallinta. Älä yritä kääntyä jyrkästi tai tee äkillisiä ohjausliikkeitä tai aja muutoin turvattomasti.

Hidasta ennen kuin käännyt, erityisesti märillä, hiekkaisilla tai liukkailla pinnoilla. Tila kääntymiseen on rajallinen, jos koneeseen on kiinnitetty lisävaruste.

Varoitus

Koneen varomaton käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Huomioi ympäristösi, kun käännyt tai peruutat. Varmista, että alue on raivattu esteistä ja pidä sivulliset poissa. Etene hitaasti.

Sammuta lisävaruste, kun lähestyt ihmisiä, ajoneuvoja tai risteysalueita.

Note: Raskas kuorma sekä märät tai epätasaiset pinnat lisäävät pysähdysaikaa ja pienentävät mahdollisuutta kääntyä nopeasti ja turvallisesti.

Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

 • Pysäköi kone kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Vältä pehmeää maaperää, koska tunkin jalka voi upota ja aiheuttaa koneen kaatumisen.

 • Älä irrota konetta vetoajoneuvossa rinteessä tai ennen kuin olet kytkenyt etutunkin ja takatunkin jalan.

 • Varmista, että takatunkin jalka ja suppilo ovat ala-asennossa. Aseta välikappale (kuten puupala) takajalan alle, kun etäisyys maahan on yli 5 cm.

 • Kun irrotat konetta, kiilaa pyörät, jotta kone ei pääse liikkumaan.

 • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

 • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

Koneen irrotus vetoajoneuvosta

 1. Pysäköi vetoajoneuvo ja kone kuivalle ja tasaiselle maalle.

 2. Kytke vetoajoneuvon seisontajarru, sammuta moottori ja poista avain virtalukosta.

 3. Aseta kiilat koneen kahden pyörän alle (etu- ja takapyörän).

 4. Vapauta hydraulijärjestelmän paine.

 5. Irrota hydrauliletkut ja keri letkut säilöön koneen etuosaan.

 6. Irrota yhdistävä virtajohto vetoajoneuvosta.

 7. Laske tunkit seuraavalla tavalla:

  • Käännä takaa vedettävän hinausalustan tunkkia 90 astetta (myötäpäivään) ala-asentoon niin, että se tukee konetta.

  • Siirrä Truckster-suoraliitinalustan tunkit koneen etuosaan ja käännä niitä 90 astetta, kunnes molempien tunkkien pohja osoittaa maahan.

 8. Nosta konetta tunkkien avulla, kunnes sen paino ei enää ole vetoajoneuvon vetoaisan varassa.

 9. Vedä hinaustappi ulos.

 10. Varmista, että kone ei ole millään muulla tavoin kytketty vetoajoneuvoon.

Laitteen pysäköinti

Pysäköi kone aina tasaiselle alustalle. Aseta kiilat koneen kahden pyörän alle (etu- ja takapyörän, jos kone on ajoneuvoon asennetussa kokoonpanossa).

Vaara

Koneen irrotus vetoajoneuvosta rinteessä voi johtaa koneen odottamattomaan liikkumiseen.

Älä irrota konetta vetoajoneuvosta rinteessä. Varmista, että etupuolen tunkki on tukiasennossa. 

Käännä tunkki pystyasennosta (tukiasennosta) vaaka-asentoon (ajoasentoon) irrottamalla tunkin tukitappi ja kääntämällä tunkki. Varmista, että tunkki on kiinnitetty koneeseen ja että se on käytön aikana oikeassa asennossa. Toron takaa vedettävässä hinausalustassa tunkki on vetokoukun putkessa (Kuva 49). Truckster-suoraliitinalustassa käytetään kahta tunkkia (Kuva 50). Käytä käytön aikana alustan takaosassa olevia tunkin varastointikiinnittimiä.

g013337
g013338

Tukijalkojen käyttö

 1. Pysäköi työajoneuvo koneelle tarkoitettuun varastointipaikkaan.

  Note: Varastointipaikan alustan on oltava kova ja tasainen.

 2. Irrota laitteen sähkökytkentä työajoneuvosta.

 3. Irrota koneen hydrauliputket työajoneuvosta.

 4. Aseta työajoneuvon vaihde vapaalle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

 5. Kohota koneen etuosaa riittävästi käyttämällä ajoneuvon nostosylinteriä ja asenna etutukijalat.

 6. Sammuta moottori.

  Vaara

  Toimenpiteiden tekeminen koneelle sen ollessa tukijalkojen varassa voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  Älä mene koneen alle äläkä tee sille mitään toimenpiteitä, kun se on tukijalkojen varassa.

 7. Työnnä etutukijalat ja takatunkit koneen putkiin ja kiinnitä ne lukitustapeilla (Kuva 51).

  g013777
 8. Laske koneen etuosaa käyttämällä ajoneuvon nostosylinteriä, kunnes etutukijalat koskettavat maata.

 9. Nosta kahta takatunkkia, kunnes paino poistuu kiinnitystapeilta, jotka kiinnittävät koneen poikkiputken Workman-ajoneuvon runkoon.

 10. Irrota takaa lukitussokat, hinaustapit ja aluslaatat (Kuva 52).

  g013228
 11. Pitele nostosylinteriä toisella kädellä. Irrota nostosylinterin lukitustappi toisella kädellä (Kuva 53).

  g013778
 12. Aseta sylinterit säilytyspidikkeisiin. Kytke hydraulisen nostimen lukitus päälle, jotta nostosylintereitä ei voida käyttää vahingossa.

 13. Nosta takatunkkeja ja suurenna välystä riittävästi niin, että ajoneuvo voidaan ajaa pois koneelta.

 14. Kävele koneen ympäri. Varmista, että se on irti työajoneuvon rungosta ja että kone on tukevasti jokaisen neljän tukijalan varassa.

 15. Siirrä työajoneuvon vaihteisto vapaalle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

 16. Vapauta seisontajarru ja aja työajoneuvoa hitaasti poispäin tukijalkojen varassa olevasta koneesta.

Koneen kuljetus

Important: Ennen kuin lastaat koneen perävaunuun tai pois perävaunusta, irrota kaksoisspinnerikokoonpano, jotta se ei vaurioidu.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

Lisätietoja koneen kiinnityspisteiden sijainneista on hinausalustan ja vetoajoneuvon käyttöoppaissa.

Note: Jos tämä ei ole mahdollista, kiinnitä konepelti runkoon hihnalla tai irrota konepelti ja kuljeta se erikseen kiinnitettynä. Muuten konepelti voi irrota kuljetuksen aikana.

 1. Jos kaksoisspinnerikokoonpano on asennettu, irrota se.

 2. Aja vetoajoneuvo ramppia ylös.

 3. Sammuta moottori, irrota avain ja kytke seisontajarru.

 4. Kiinnitä kone pyörien läheltä liinoilla, ketjuilla tai vaijereilla.

  Note: Noudata kiinnitysvaatimuksia koskevia paikallisia määräyksiä.

 5. Kiinnitä kiilat koneen pyöriin perävaunun tai auton lavalla.

Kunnossapito

Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman koneen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

Vaara

Toimenpiteiden tekeminen koneelle ennen kuin se on irrotettu kaikista virtalähteistä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Irrota kone kaikista virtalähteistä ennen huoltotöiden aloittamista.

Turvallisuus huollon aikana

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, kytke seisontajarru, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa tai säätöä.

 • Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattuja huoltotoimia. Jos kone vaatii suurehkoja korjauksia tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • Varmista koneen turvallinen käyttökunto tarkistamalla, että mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty huolellisesti.

 • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

 • Älä tarkista tai säädä ketjun kireyttä vetoajoneuvon moottorin ollessa käynnissä.

 • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Kun työskentelet koneen alla, tue se pölkyillä tai tukitelineillä. Älä koskaan tue konetta vetoajoneuvon hydraulijärjestelmän avulla.

 • Tarkista piikkien kiinnityspulttien kiristysmomentti päivittäin.

 • Varmista koneen huolto- tai säätötöiden jälkeen, että konepelti on suljettu ja lukittu ja että kaikki suojukset on asennettu.

Voitelu

Koneen rasvaus

Perusmalli
HuoltoväliHuoltotoimenpide
25 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Rasvaa kone.
 • 40 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone.Rasvaa kone päivittäin, jos sitä käytetään erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.
  • Käytä autoissa käytettävää yleisrasvaa.

  • Voitele kaikki laakerit, holkit ja ketjut.

  Koneessa on useita rasvanippoja (Kuva 54 ja Kuva 55).

  1. Puhdista rasvanipat.

  2. Pumppaa rasvaa laakereihin ja holkkeihin.

  3. Poista ylimääräinen rasva.

   g013352
   g013353

  Vedettävän hinausalustan rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Käytä autoissa käytettävää yleisrasvaa.

  1. Puhdista rasvanipat (Kuva 56).

  2. Pumppaa rasvaa laakereihin ja holkkeihin.

  3. Poista ylimääräinen rasva.

  g013354

  Pyörien laakerien rasvaus

  Lisävarusteena saatava hinausalusta
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  300 käyttötunnin välein
 • Rasvaa pyöränlaakerit.
 • Puhdista pyöränlaakerit ja täytä ne rasvalla.

  Renkaiden ja pyörien tarkastus

  Lisävarusteena saatava hinaustyyppinen alusta
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta renkaat ja pyörät.
  • Tarkista vetoajoneuvon rengaspaineet. Lisätietoja on vetoajoneuvon käyttöoppaassa.

  • Tarkista, että lisävarusteena saatavan hinausalustan rengaspaine on 0,69 bar tai rengasvalmistajan suositusten mukainen.

  • Tarkista, että renkaat eivät ole vaurioituneet tai kuluneet liikaa.

  • Tarkista, että pyörien pultit on kiristetty ja että yhtään pulttia ei puutu.

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydrauliikan tiedot

  Kun kone toimitetaan tehtaalta, se on täytetty korkealuokkaisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen koneen ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Suositettu neste:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos määritettyä nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita yleisesti traktoreissa käytettäviä öljypohjaisia nesteitä, mutta niiden on oltava ainoastaan tavallisia, öljypohjaisia tuotteita, ei synteettisiä tai luonnossa hajoavia nesteitä. Määritysten on täytettävä kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista nesteen toimittajalta, että neste täyttää nämä määritykset.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten hydraulinesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Ominaisuudet:
  Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 55–62
  Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
  Jähmepiste, ASTM D97–37 °C–43 °C
  Standardit: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 ja Volvo WB-101/BM
   

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (osanro 44-2500).

  Hydraulijärjestelmän tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta hydraulijärjestelmä.
  • Tarkista, että hydraulijärjestelmässä ei ole nestevuotoja. Jos löydät vuodon, kiristä kiinnike tai vaihda tai korjaa vioittunut osa.

  • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole kulumia tai näkyviä vaurioita.

  • Tarkista säiliön hydraulinesteen määrä, jos koneessa on lisävarusteena saatava hydraulikoneikko. Täytä säiliö tarvittaessa nesteellä.

  • Tarkista vetoajoneuvon hydraulinesteen määrä koneissa, jotka käyttävät voimanlähteenä vetoajoneuvon hydraulijärjestelmää. Lisätietoja on vetoajoneuvon käyttöoppaassa.

  Lavan ja suppilon huolto

  Takaportin tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta takaportti.
 • Tarkista, että takaportin säädettävä osa avautuu ja sulkeutuu juuttumatta.

  Tunkkien kiinnitys ja tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Kiinnitä ja tarkasta tunkit.
  • Kiinnitä tunkit turvallisesti yläasentoon ennen ajoa. Kiinnitä Truckster-suoraliitinalustan tunkit koneen taakse.

  • Tarkista, että hinaustapissa ja tunkissa ei ole vaurioita ja turvatappi on paikallaan. (Vaihda turvatapit, jos ne ovat vaurioituneet tai niitä puuttuu.)

  • Tarkista, että hinausaisan kytkennät on kiristetty.

  Muiden komponenttien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta muut komponentit.
  • Tarkista kaksoisspinnerin levyjen terien kuluminen. Vaihda terät uusiin, kun ne ovat kuluneet ohuiksi.

  • Tarkista, onko kaksoisspinnerin kotelossa merkkejä murtumista tai korroosiosta. Vaihda kulumislevyt tarvittaessa.

  • Tarkista, että turvatarrat ovat vahingoittumattomia ja lukukelpoisia. Jos näin ei ole, vaihda ne uusiin.

  Takaluukun nosto ja lasku

  Vaara

  Koneessa on turvakatkaisu takaluukun oikeassa yläkulmassa. Jos luukku on laskettuna, kone ei toimi.

  • Älä yritä käyttää konetta, kun takaluukku on auki.

  • Älä käytä konetta, jos turvakatkaisu ei toimi kunnolla. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  1. Irrota luukun salvat koukuista ja laske takaluukku.

   g390416

   Important: Varmista ennen koneen käynnistämistä, että takaluukku on kokonaan nostettu ja kunnolla salvattu.

  2. Nosta takaluukku ja kiinnitä lukituskahvat takaluukun sivuilla oleviin salvan koukkuihin.

  Kuljetinhihnajärjestelmän huolto

  Hihnan tiivisteen ja takaportin tiivisteen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta hihnan tiiviste ja takaportin tiiviste.
  • Tarkista kaikki kumitiivisteet kulumisen ja vaurioiden varalta. Jos havaitset vuotoa, vaihda tai korjaa kaikki tiivisteet.

  • Tarkista ja säädä kuljetinhihnan kaavin. Varmista, että kaavin koskettaa hihnaa sen koko pituudelta.

  Kuljetinhihnan ja rullien tarkastus

  • Tarkista, että kuljetinhihna kulkee rullilla suoraan eikä luista. Säädä tarvittaessa; katso kohta Kuljetinhihnan ohjauskulman säätö.

  • Tarkista etu- ja takarullien laakerit kahden kuukauden välein kulumisen ja näkyvien vaurioiden varalta.

  • Tarkista käyttöketjun ja hammaspyörien kunto ja kireys.

   Important: Tarkista, onko lavankuljettimen, kuljetinhihnan ja rullien väliin jäänyt levitettävää ainesta. Katso kohta Koneen pesu.

  Hihnan kireyden säätö

  Kiristä hihnaa ainoastaan silloin, jos se luistaa tai jos hihna on vaihdettu tai irrotettu muita osia vaihdettaessa.

  1. Aseta hihnan V-ohjain etu- ja takarullien ohjaimiin.

  2. Kiristä kahta hihnan säätömutteria tasaisesti, kunnes hihna on kireällä.

   Note: Irrota tarpeen mukaan etuvälirullan suojus ja laske takaluukku.

  3. Lastaa kone täyteen raskainta ainesta, jota arvelet käyttäväsi.

  4. Pidä kahdella avaimella kiristystankoa paikallaan ja löysää sitten lukkomutteria, joka on tangon päätä lähinnä oleva mutteri (Kuva 58).

   g013351
  5. Kytke kuljetinhihna käyttöön ja tarkista, luistaako hihna.

  6. Jos näin on, pysäytä hihna ja kiristä molempia säätömuttereita puoli kierrosta. Älä kiristä liikaa.

  7. Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes kuljetinhihna ei enää luista.

  8. Kiristä lukkomutterit ja kiinnitä keltaiset turvasuojukset.

  Kuljetinhihnan ohjauskulman säätö

  Kuljetinhihnajärjestelmä asettaa hihnan ohjauskulman automaattisesti. Sekä etu- että takarullien keskellä on ura, jossa hihnan V-ohjain kulkee. Joskus hihna saattaa nousta urien ulkopuolelle. Aseta hihnan ohjauskulma seuraavasti:

  1. Tarkista, kummalleko sivulle hihna vetää.

  2. Irrota turvasuojat kummastakin etukulmasta.

  3. Pidä kiristystangon päätä paikallaan sillä puolella, jolle hihna vetää, ja löysää sitten lukkomutteria ja kiristä säätömutteria mutterin kahden tasaisen sivun verran (Kuva 58).

  4. Kiristä molemmat lukkomutterit ja kytke hihnankuljetin päälle.

  5. Tarkista ohjauskulma. Toista yllä mainitut vaiheet kunnes hihnan ohjauskulma on oikea.

   Important: Ole kärsivällinen. Älä kiristä hihnaa liikaa.

  6. Asenna molemmat turvasuojukset.

  Koneen pesu

  Suola, piki, mahla, lannoitusaineet ja kemikaalit voivat vahingoittaa koneen maalattua pintaa. Pese nämä jäämät pois pesuainevedellä niin pian kuin mahdollista. Myös muita puhdistus- ja liuotinaineita voidaan tarvita, mutta varmista, että niiden käyttö maalatuille pinnoille on turvallista.

  Vaara

  Syttyvät nesteet ja myrkyllisiä kaasuja sisältävät puhdistusaineet ovat terveydelle haitallisia.

  Älä käytä syttyviä nesteitä ja puhdistusaineita, jotka sisältävät myrkyllisiä kaasuja. Noudata valmistajan suosituksia.

  Important: Älä käytä painepesuria. Se voi irrottaa maalin, turvakilvet ja rasvan ja se voi myös vahingoittaa komponentteja.

  1. Irrota lisävaruste ennen pesua ja pese se erikseen.

  2. Poista kauko-ohjain.

  3. Pese koneen runko lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

  4. Huuhdo puhdistusainejäämät huolella puhtaalla vedellä ennen kuin laite ehtii kuivua.

  5. Laske takaluukku. Katso kohta Takaluukun nosto ja lasku.

  6. Irrota koneen takaosasta hihnankuljettimen kaavin (Kuva 59).

   g013355
  7. Nosta koneen etuosa niin korkealle kuin on tarpeen.

  8. Jos kone on tukijalkojen varassa, käytä vetoajoneuvon nostosylinteriä. Katso lisätietoja vetoajoneuvon käyttöoppaasta.

  9. Jos käytössä on takaa vedettävä hinausalusta tai Truckster-suoraliitinalusta, käytä alustan tunkkeja.

  10. Avaa takaportti kokonaan ja suihkuta vettä suppiloon ja takaportin alueelle. Tarkista sivutiivisteet ja vaihda tarvittaessa.

  11. Paikanna koneen edessä oleva puhdistustarra (Kuva 60). Suihkuta puutarhaletkulla etuosan turvaverkkoa, kunnes alusta on kokonaan puhdistunut (Kuva 61).

   Note: Kun suojukset on irrotettu voitelua varten, käytä mahdollisuus hyväksesi ja pese pois koneeseen tarttunut levitysaines.

   g013714
   g237531
  12. Tarkista, että kaikki aines on irronnut suppilosta, pohjan suojuksesta, kuljetinhihnasta, lavankuljettimesta ja rullista.

  13. Laske kone normaaliin käyttöasentoonsa.

  14. Asenna kuljetinhihnan kaavin. Työnnä kaapimen kiinnitystanko hihnaan. Varmista, että kaavin on mahdollisimman pystysuorassa, mutta koskettaa kuitenkin hihnaa.

  15. Nosta ja salpaa takaluukku. Katso kohta Takaluukun nosto ja lasku.

  Varastointi

  Tee seuraavat ennen koneen varastointia:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  2. Puhdista kone huolellisesti. Irrota osat tarvittaessa.

  3. Poista kauko-ohjain.

  4. Varmista, että hätäpysäytyspainike on painettu alas.

  5. Tarkista kaikki kiinnikkeet ja kiristä tarvittaessa.

  6. Voitele kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  7. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet.

  8. Säilytä konetta mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa.

  Vianetsintä

  Vikakoodien tarkistus

  Malli 44751

  Jos vianmäärityksen merkkivalo ilmoittaa järjestelmäviasta, määritä vian syy tarkistamalla vikakoodit. Katso kohta Vianmäärityksen merkkivalon toiminta.

  Vikakooditaulukko

  KoodiMerkkivalon vilkkumistapaKäyttäytyminenTiedot
  Konekohtaiset viat
  11Yksi välähdys, tauko, yksi välähdys, pitkä tauko, toistoYhteys PERUSYKSIKKÖÖN on kadonnut.Kytkintä ei ole kytketty. Paikanna ja kytke irrallinen tai poiskytketty johdinsarjan liitin.
  Johdinsarjassa on vikaa. Ota yhteys Toro-jälleenmyyjään.
  PERUSYKSIKKÖ on viallinen. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  12Yksi välähdys, tauko, kaksi välähdystä, pitkä tauko, toistoVersio ei sovi yhteen PERUSYKSIKÖN ja/tai kauko-ohjaimen kanssa.Väärä ohjelmisto on asennettu (asenna oikea ohjelmisto Toro DIAG -sivustolta). Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  13Yksi välähdys, tauko, kolme välähdystä, pitkä tauko, toistoVäärä kauko-ohjain, joka ei ole käytössä versiossa A.Kauko-ohjaimeen on yhdistetty väärä tuote (eli esim. ProPass-yksikköä yritetään käyttää MH-400-kauko-ohjaimella)

  Vianmääritystilaan siirtyminen ja koodien tarkistus

  1. Katkaise virta painamalla HäTäPYSäYTYSPAINIKE alas.

  2. Vedä kiinnityskorkki pois kahdesta vianmäärityksen rinnakkaiskytkimestä (Kuva 62, A).

  3. Liitä vianmäärityksen rinnakkaiskytkimet yhteen (Kuva 62, B).

   g238424
  4. Kytke virta vetämällä HäTäPYSäYTYSPAINIKE ylös.

  5. Määritä vikakoodi laskemalla välähdysten määrä ja määritä vian alkuperä vikakooditaulukon avulla.

   Note: Jos vikoja on useampia, molempien vikojen välähdyssarjat esiintyvät, seuraa pitkä tauko, ja välähdyssarjat toistuvat.

  Vikakoodin nollaaminen

  Kun ongelma on ratkaistu, nollaa vikakoodit irrottamalla vianmäärityskytkimet ja kytkemällä ne takaisin. Vianmäärityksen merkkivalo vilkkuu yhtäjaksoisesti 1 Hz:n taajuudella (yksi välähdys sekunnissa).

  Vianmääritystilasta poistuminen

  1. Katkaise virta painamalla HäTäPYSäYTYSPAINIKE alas. Katso Hätäpysäytyspainike.

  2. Irrota vianmäärityksen rinnakkaiskytkimet (Kuva 62, B).

  3. Työnnä kiinnityskorkki kahteen vianmäärityksen rinnakkaiskytkimeen (Kuva 62, A).

  4. Kytke virta vetämällä HäTäPYSäYTYSPAINIKE ylös.

  Käsikäyttöisen kauko-ohjaimen viestit

  Malli 44751

  Viestitaulukko

  Näytetty viestiKuvaus
  ASSOC PENDING (yhdistämistä odotetaan)Yhdistämistä ei ole vielä tehty.
  ASSOC ACTIVE (yhdistäminen on käytössä)Yhdistämisyritys on meneillään.
  POWER UP BASE (käynnistetään perusyksikkö)Käynnistetään perusyksikkö.
  ASSOC PASS (yhdistäminen onnistui)Yhdistämisyritys onnistui.
  ASSOC EXIT (poistutaan yhdistämisestä)Poistutaan yhdistämistilasta.
  ASSOC FAIL (yhdistäminen epäonnistui)Yhdistämisyritys epäonnistui.
  PRESS STORE (paina tallennuspainiketta)Paina TALLENNA-painiketta.
  ALL STORE (tallenna kaikki)Kaikki nykyiset asetetut arvot tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
  OPTION STORE (tallenna lisävaruste)Nykyisen lisävarusteen asetukset tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
  BELT STORE (tallenna hihna)Nykyisen jalustan asetukset tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
  PRESET 1 STORE (tallenna esiasetus 1)Nykyinen Esiasetus 1 -arvo tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
  PRESET 2 STORE (tallenna esiasetus 2)Nykyinen Esiasetus 2 -arvo tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
  PRESET 3 STORE (tallenna esiasetus 3)Nykyinen Esiasetus 3 -arvo tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
  WAITING FOR BASE (odotetaan perusyksikköä)Kauko-ohjain odottaa perusyksikön vastausta.
  HOPPER UP (suppilo ylös)Kauko-ohjain lähettää suppilon nostokomennon.
  HOPPER DOWN (suppilo alas)Kauko-ohjain lähettää suppilon laskukomennon.
  PROPASS REV XXTuote, jota järjestelmä ohjaa.
  MH400 REV XXTuote, jota järjestelmä ohjaa.
  BAT XX%Battery X.X VParistojen jäljellä oleva kesto prosentteina.Paristojen jäljellä oleva kesto voltteina.
  CHANNEL X (kanava X)Järjestelmän sillä hetkellä käyttämä kanava.
  HH ID XXXXXXKauko-ohjaimen tunniste.
  BASE ID XXXXXXPerusyksikön tunniste.
  FLR XX% OPT XX%Jalustan nykyinen nopeus prosentteina.Lisävarusteen nykyinen nopeus prosentteina.
  FLRS XX% OPTS XX%Tallennetun jalustan ja lisävarusteen tavallisen nopeuden näyttö 0 % -tehokomennolla, jolloin käyttäjä voi päättää, haluaako hän käyttää nykyistä asetusta vai vaihtaa sen.
  FLR OFF (jalusta pois päältä)OPT OFF (lisävaruste pois päältä)Näyttää jalustan ja lisävarusteen tilan, kun ne ovat pois käytöstä.
  SERVICE ACTIVE (huolto aktiivinen)Huoltotyökalu on aktiivinen.
  SERVICE NO APP (ei sovellusta huollolle)Huoltoa varten ei ole voimassaolevaa sovellusta, jolla se voisi toimia.