Introducere

Această maşină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reşedinţe sau de operatori profesionişti, angajaţi. Mașina a fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute ale proprietăților rezidențiale și comerciale. Nu este concepută pentru peria de tăiere sau pentru utilizări agricole.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Puteţi contacta Toro direct la www.Toro.com pentru informaţii despre produs şi accesorii, pentru ajutor privind căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie cu ajutorul unui smartphone sau al unei tablete pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g226628

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Cuplu brut sau net: Cuplul brut sau net al acestui motor a fost evaluat în laborator de către producătorul motorului în conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers – Societatea Inginerilor Auto) J1940 sau J2723. Deoarece sunt configurate pentru a îndeplini cerinţele privind siguranţa, emisiile şi operarea, cuplul real al motoarelor pentru clasa aceasta de maşini de tuns iarba pot fi semnificativ mai redus. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului motorului incluse în volumul de livrare al mașinii.

Nu modificați și nu dezactivați dispozitivele de siguranță ale mașinii și verificați periodic funcționarea corectă a acestora. Nu încercați să reglați sau să modificați controlul turației motorului; acest lucru poate cauza o stare de funcționare nesigură, ducând la vătămări corporale.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu standardul EN ISO 5395:2013.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce potențialul de rănire, respectați aceste instrucțiuni de siguranță.

Pentru siguranță maximă, cea mai bună performanță și pentru a obține cunoștințe despre produs, este esențial ca dumneavoastră și orice alt operator al mașinii de tuns iarba să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual înainte de punerea în funcţiune a motorului. Acordaţi atenţie deosebită simbolului de alertă privind siguranţa (Figura 2), care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol. Citiți și înțelegeți instrucțiunea deoarece se referă la siguranță. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza accidente.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

 • Citiți, înțelegeți și urmați instrucțiunile și avertismentele din Manualul utilizatorului și de pe mașină și accesorii înainte de a porni motorul.

 • Nu țineți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor aflate în mișcare sau sub mașină. Staţi la distanţă de orice gură de descărcare.

 • Nu utilizaţi maşina fără toate apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineţi trecătorii și copiii la o distanţă sigură faţă de maşină. Nu lăsaţi copii să utilizeze maşina. Utilizarea mașinii va fi efectuată doar de persoane responsabile, instruite, familiarizate cu instrucțiunile și apte din punct de vedere fizic.

 • Înainte de efectuarea lucrărilor de service, alimentare sau desfundare a mașinii, opriți mașina, opriți motorul și așteptați până când se opresc toate piesele mobile.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Puteți găsi informații suplimentare despre siguranță, acolo unde este necesar, pe parcursul acestui manual.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Important: Autocolantele de siguranţă şi cu instrucţiuni sunt localizate lângă zonele cu potenţial pericol. Înlocuiţi autocolantele deteriorate.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-8403
decal125-8404
decal131-0822
decal116-7583

Reglare

Important: Îndepărtați și eliminați folia de protecție din plastic folosită pentru a acoperi motorul, precum și orice alte elemente din plastic sau ambalaje de pe mașină.

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Montarea mânerului

Piese solicitate pentru această procedură:

Mâner1
Șurub cu cap hexagonal (5/16 x 1½")2
Șurub de fixare (5/16 x 1½")2
Piuliţă cu guler (5/16")4
 1. Îndepărtați apărătoarea cablului de la mâner (Figura 3) prin îndepărtarea celor 2 șuruburi de fixare și a celor 2 contrapiulițe care fixează apărătoarea cablului pe mâner.

  g024341

  Note: Păstrați apărătoarea, șuruburile de fixare și contrapiulițele, astfel încât să le puteți monta pe mâner mai târziu în această procedură.

 2. Montați capetele mânerului la carcasa mașinii de tuns iarba utilizând 2 șuruburi cu guler și cap hexagonal (5/16 x 1½") și 2 piuliţele cu guler (5/16") așa cum este indicat în Figura 3.

 3. Setați mașina la înălțimea de tăiere dorită; consultați Reglarea înălţimii de tăiere.

 4. Amplasați cablurile de comandă între punte și mâner pentru a le proteja împotriva deteriorării (Figura 4).

  g033534
 5. Stați în poziția de operare pentru a determina înălțimea mânerului care este cea mai confortabilă pentru dumneavoastră (Figura 5).

  g024166
 6. Fixați mânerul pe suporții acestuia la înălțimea dorită a mânerului utilizând 2 șuruburi cu guler și cap hexagonal (5/16 x 1½") și 2 piuliţele cu guler (5/16") așa cum este indicat în Figura 6.

  Important: Asigurați-vă că capetele șuruburilor sunt pe interiorul mânerului și că piulițele sunt pe exteriorul acestuia.

  g024342
 7. Poziționați apărătoarea cablului pe mâner cu cablul (cablurile) în interiorul apărătorii și fixați apărătoarea pe mâner cu cele 2 șuruburi de fixare și cele 2 contrapiulițe pe care le-ați îndepărtat anterior (Figura 3).

  Important: Asigurați-vă că nu prindeți cablul (cablurile) de mâner atunci când montați apărătoarele de cablu.

Montarea cablului demarorului cu recul în ghidajul de cablu

Important: Pentru a porni motorul ușor și în siguranță de fiecare dată când utilizați mașina, montaţi cablul demarorului cu recul în ghidajul de cablu.

Țineți bara de comandă pentru lamă pe mânerul superior și trageți cablul demarorului cu recul prin ghidajul cablului de pe mâner (Figura 7).

g024170

Umplerea carterului cu ulei

Important: Maşina dumneavoastră nu este furnizată cu ulei în motor. Înainte de a porni motorul, umpleţi-l cu ulei.

Specificații ulei de motor

Capacitate ulei de motor0,65 l
Vâscozitate uleiUlei detergent SAE 30 sau SAE 10W-30
Clasificare de service APISJ sau superioară
 1. Deplasați mașina pe o suprafață plană.

 2. Scoateți joja rotind capacul în sens invers acelor de ceasornic și trăgându-l (Figura 8).

  g024343
 3. Turnați cu grijă în tubul de umplere cu ulei o cantitate de aproximativ ¾ din capacitatea motorului.

 4. Așteptați 3 minute ca uleiul să se așeze în motor.

 5. Ștergeți joja cu o lavetă curată.

 6. Introduceți joja în tubul de umplere cu ulei, apoi îndepărtați joja.

 7. Verificaţi nivelul de ulei indicat pe jojă (Figura 8).

  • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea scăzut, turnați cu grijă o cantitate mică de ulei în tubul de umplere, așteptați 3 minute și repetați pașii 5 – 7 până când nivelul de ulei indicat pe jojă este corect.

  • Dacă nivelul de ulei indicat pe jojă este prea ridicat, îndepărtați excesul de ulei până când acest nivel va fi corect; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  Important: Dacă nivelul de ulei din motor este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

 8. Instalați joja în siguranță în tubul de umplere cu ulei.

Reglarea propulsiei automate

Important: Trebuie să reglaţi cablul pentru propulsia automată înainte de a utiliza maşina pentru prima dată. Consultați Reglarea propulsiei automate.

Asamblarea sacului pentru iarbă

 1. Glisaţi sacul pentru iarbă pe cadru, în modul prezentat în Figura 9.

  g027289

  Note: Nu glisaţi sacul peste mâner (Figura 9).

 2. Prindeți canalul de la partea de jos a sacului pe partea inferioară a cadrului (Figura 10).

  g027290
 3. Prindeți canalele de la partea de sus și părțile laterale ale sacului pe partea superioară și, respectiv, pe părțile laterale ale cadrului (Figura 10).

Rezumat al produsului

g024344
ModelGreutateLungimeLățimeÎnălțime
2229156 kg161 cm55 cm88 cm
    

Operare

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Verificați dacă toate protecțiile și dispozitivele de siguranță, precum deflectoarele și/sau dispozitivul de adunat iarbă, sunt la locul lor și funcționează corect.

 • Verificați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că lama, șuruburile lamei și ansamblul lamei nu sunt uzate sau deteriorate.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea obstrucționa utilizarea mașinii sau pe care le-ar putea proiecta mașina.

 • Reglarea înălțimii de tăiere vă poate aduce în contact cu lama în mișcare, provocând răni grave.

  • Opriți motorul, scoateți cheia (doar modelul cu pornire electrică) și așteptați până ce se opresc toate piesele mobile.

  • Nu introduceți degetele sub carcasă în timp ce reglați înălțimea de tăiere.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Combustibilul este extrem de inflamabil şi exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

  • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasaţi recipientul şi/sau maşina direct pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

  • Umpleți rezervorul de combustibil într-un spațiu deschis, cu motorul rece. Ștergeți orice urmă de combustibil scurs.

  • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

  • Nu îndepărtați bușonul rezervorului și nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

  • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul. Evitați crearea unei surse de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

  • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor corespunzător şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Combustibilul este dăunător sau fatal dacă este înghițit. Expunerea pe termen lung la vapori poate provoca răni grave și îmbolnăviri.

  • Evitați inspirarea pe termen lung a vaporilor.

  • Țineți mâinile și fața departe de duză și de deschiderea rezervorului de combustibil.

  • Țineți combustibilul departe de ochi și piele.

Umplerea rezervorului de combustibil

Pericol

Benzina este extrem de inflamabilă şi explozivă. Un incendiu sau o explozie cauzată de benzină vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur.

 • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii benzinei, plasaţi recipientul şi/sau maşina direct pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

 • Umpleţi rezervorul în exterior când motorul este rece. Ştergeţi lichidele vărsate.

 • Nu manipulaţi benzina când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

 • Depozitaţi benzina într-un rezervor de combustibil corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Este acceptabil combustibilul oxigenat cu până la 10% etanol sau 15% MTBE, concentrație volumică.

 • Etanol: benzina cu până la 10% etanol sau 15% MTBE (metil terț butil eter) concentrație volumică este un combustibil acceptabil. Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Nu este aprobată utilizarea benzinei cu 15% etanol (E15) concentrație volumică. Nu utilizați niciodată benzină care conține mai mult de 10% etanol, concentrație volumică; astfel, E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține până la 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului, care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugați ulei în benzină.

Important: Pentru a reduce problemele de pornire, adăugați stabilizator de combustibil la benzină pentru toate anotimpurile. Amestecați stabilizatorul cu benzina de mai puțin de 30 de zile.

Note: Capacitatea rezervorului de combustibilul este de 1,8 l.

Verificarea nivelului uleiului de motor

 1. Deplasați mașina pe o suprafață plană.

 2. Scoateți joja rotind capacul în sens invers acelor de ceasornic și trăgându-l (Figura 12).

  g024343
 3. Ștergeți joja cu o lavetă curată.

 4. Introduceți joja în tubul de umplere cu ulei, dar nu o înșurubați, apoi îndepărtați joja.

 5. Verificaţi nivelul de ulei indicat pe jojă (Figura 12).

  • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea scăzut (Figura 12), turnați cu grijă o cantitate mică de ulei detergent SAE 30 sau SAE 10W-30 în tubul de umplere, așteptați 3 minute și repetați pașii 3 – 5 până când nivelul de ulei indicat pe jojă este corect.

  • Dacă nivelul de ulei indicat pe jojă este prea ridicat (Figura 12), îndepărtați excesul de ulei până când acest nivel va fi corect; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  Important: Dacă nivelul de ulei din motor este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

 6. Instalați joja în siguranță în tubul de umplere cu ulei.

Reglarea înălţimii de tăiere

Puteți modifica înălțimea de tăiere la fiecare roată ajustând maneta pentru înălțimea de tăiere. Înălțimile de tăiere sunt 25 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm.

Pericol

Reglarea manetelor pentru înălțimea de tăiere vă poate aduce mâinilor în contact cu o lamă aflată în mișcare, ceea ce cauza vătămări grave.

 • Opriți motorul și aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a regla înălțimea de tăiere.

 • Nu introduceți degetele sub carcasă în timp ce reglați înălțimea de tăiere.

 1. Trageți maneta pentru înălțimea de tăiere spre roată (Figura 13) și deplasați maneta la setarea dorită.

  g024345
 2. Eliberați maneta pentru înălțimea de tăiere și așezați-o bine în canelură.

 3. Reglați toate roțile la aceeași înălțime de tăiere.

În timpul utilizării

Siguranța în timpul utilizării

Siguranța generală

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție; pantaloni lungi; încălțăminte antiderapantă și solidă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

 • Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave. Opriți motorul, scoateți cheia din contact (doar modelul cu pornire electrică) și așteptați oprirea tuturor pieselor în mișcare înainte de a părăsi poziția de operare.

 • Atunci când eliberați bara de comandă a lamei, motorul ar trebui să se oprească iar lama ar trebui să se oprească în maxim 3 secunde. În caz contrar, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

 • Țineți alte persoane, în special copii, departe de aria de funcționare a mașinii. Opriți mașina dacă în zonă pătrunde orice persoană.

 • Priviți întotdeauna jos și în spate înainte de a deplasa mașina cu spatele.

 • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

 • Iarba udă sau frunzele pot provoca vătămări grave dacă alunecați și intrați în contact cu lama. Evitați să tundeți iarba în condiții umede.

 • Apropiați-vă cu mare atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot bloca vizibilitatea.

 • Aveți grijă la gropi, șanțuri, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii sau vă poate face să vă pierdeți echilibrul sau stabilitatea.

 • Dacă mașina se lovește de un obiect sau începe să vibreze, opriți motorul imediat, scoateți cheia din contact (dacă este disponibilă), așteptați până ce toate piesele mobile se opresc, deconectaţi cablul de la bujie și verificați dacă mașina are deteriorări. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

 • Înainte de a părăsi poziția de operare, opriţi motorul, scoateţi cheia din contact (doar modelul cu pornire electrică) şi aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile.

 • Dacă motorul rulează, toba de eșapament va fi fierbinte și vă poate provoca arsuri grave. Păstrați distanța față de toba de eșapament fierbinte.

 • Verificați frecvent componentele dispozitivului de adunat iarbă și jgheabul de evacuare pentru a descoperi orice uzură sau deteriorare și înlocuiți-le cu piesele recomandate de producător, atunci când este necesar.

 • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de The Toro® Company.

Siguranța în pantă

 • Tundeți iarba de-a lungul pantelor; niciodată în sus sau în jos. Acordaţi foarte mare atenţie la schimbarea direcţiei pe pante.

 • Nu tundeți iarba pe pantele foarte abrupte. Stabilitatea necorespunzătoare poate provoca un accident prin alunecare și cădere.

 • Tundeți iarba cu atenție în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor sau terasamentelor.

Pornirea motorului

 1. Conectați cablul la bujie.

 2. Apăsaţi ferm pistonul (Figura 14), ţinându-l timp de o secundă.

  g024346
 3. Trageți bara de comandă pentru lamă către mânerul superior și mențineți-o în poziție (Figura 15).

  g024355
 4. Trageți ușor mânerul demarorului cu recul până când simțiți că opune rezistență, apoi trageți-l brusc și lăsați-l să se întoarcă încet la ghidajul de cablu de pe mâner.

  Note: Dacă motorul nu pornește, repetați pașii 2 – 4.

Oprirea motorului

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Asigurați-vă că motorul se oprește în termen de 3 secunde după eliberarea barei de comandă pentru lamă.
 • Pentru a opri motorul, eliberați bara de comandă pentru lamă.

  Important: Atunci când eliberați bara de comandă pentru lamă, atât motorul, cât și lama ar trebui să se oprească în maxim 3 secunde. Dacă nu se opresc corespunzător, încetați imediat utilizarea mașinii și contactați un centru de service autorizat.

  Operarea propulsiei automate

  • Pentru a cupla propulsia – automată: trageți bara pentru propulsia automată către mâner și țineți-o strâns (Figura 16).

   g024356

   Note: Viteza de propulsie maximă este fixă. Pentru a reduce viteza, măriți spațiul dintre bara pentru propulsia – automată și mâner.

  • Pentru a decupla bara pentru propulsia automată: eliberați bara acesteia.

   Note: Mașina este prevăzută cu ambreiaje pentru mers liber, care fac mai ușor să trageți mașina spre dumneavoastră. Pentru a decupla ambreiajele, este nevoie să împingeți mașina în față aproximativ 2,5 cm sau mai mult, după ce eliberați bara pentru propulsia automată.

  Reciclarea resturilor

  Această mașină este pregătită din fabrică să recicleze resturile iarbă și de frunze pentru gazon. Pentru a pregăti mașina pentru reciclare:

  • Dacă sacul pentru iarbă este montat pe mașină, îndepărtați-l; consultați Îndepărtarea sacului pentru iarbă.

  • În cazul în care capacul de evacuare posterioară nu este montat, prindeți-l de mâner, ridicați deflectorul din spate și introduceți-l în jgheabul de evacuare posterioară până când elementul de fixare se blochează în poziție (Figura 17).

   g024347

  Atenţie

  Utilizarea mașinii pentru a recicla resturile de iarbă fără a avea capacul montat prezintă pericolul proiectării obiectelor către dumneavoastră sau trecători. De asemenea, poate apărea contactul cu lamele. Obiectele proiectate sau contactul cu lama pot provoca vătămări grave sau decesul.

  Aveți grijă, capacul de evacuare posterioară trebuie să fie în poziție înainte de a recicla resturile de iarbă. Nu cuplați niciodată lamele fără capacul de evacuare posterioară sau fără sacul pentru iarbă montate la mașină.

  Colectarea resturilor

  Folosiți sacul pentru iarbă atunci când doriți să colectați resturile de iarbă și de frunze de pe gazon.

  Atenţie

  Un sac pentru iarbă uzat ar putea permite proiectarea pietrelor de mici dimensiuni sau a unor reziduuri similare spre dumneavoastră sau trecători, rezultând în vătămări corporale grave sau deces.

  Verificați frecvent starea sacului pentru iarbă. Dacă este deteriorat, montați un sac de schimb nou Toro.

  Atenţie

  Lamele sunt ascuțite; contactul cu lamele poate rezulta în vătămări corporale grave.

  Opriți motorul și aşteptaţi oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia de operare.

  Montarea sacului pentru iarbă

  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Ridicați și mențineți ridicat deflectorul spate (Figura 18).

   g024348
  3. Îndepărtați capacul evacuării posterioare prin împingerea înăuntru cu degetul a clichetului și îndepărtarea capacului de pe mașină (Figura 17).

  4. Instalați capetele tijei sacului în canelurile de la baza mânerului și deplasați sacul înainte și înapoi, pentru a vă asigura că ați fixat capetele tijei sacului pe părțile inferioare ale celor două caneluri (Figura 18).

  5. Coborâți deflectorul spate până se sprijină pe sacul pentru iarbă.

  Îndepărtarea sacului pentru iarbă

  Pericol

  Mașina poate proiecta resturile de iarbă și alte obiecte printr-o deschizătură de pe carcasa mașinii. Obiectele proiectate cu suficientă forță pot provoca vătămări corporale grave sau decesul dumneavoastră sau trecătorilor.

  • Nu îndepărtați niciodată sacul pentru iarbă pentru ca apoi să porniți motorul fără capacul de evacuare montat la mașină.

  • Nu deschideți niciodată deflectorul spate al mașinii atunci când este în funcțiune motorul.

  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Ridicați deflectorul spate.

  3. Scoateți tija sacului pentru iarbă din canelurile de la baza mânerului (Figura 18).

  4. Montați capacul de evacuare; consultați Reciclarea resturilor.

  5. Coborâți deflectorul spate.

  Indicaţii de exploatare

  Recomandări generale

  • Consultați instrucțiunile de siguranță și citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza mașina.

  • Curățați zona de bețe, pietre, sârmă, ramuri și alte resturi pe care lama le-ar putea lovi și proiecta.

  • Țineți pe oricine, în special copiii și animalele de companie la distanță de zona de utilizare.

  • Evitați lovirea copacilor, a pereților, bordurilor sau a altor obiecte solide. Nu tundeți iarba trecând în mod voluntar peste obiecte.

  • Dacă mașina se lovește de un obiect sau începe să vibreze, opriți motorul imediat, deconectaţi cablul bujiei și verificați dacă mașina este deteriorată.

  • Mențineți lama ascuțită pe tot parcursul sezonului de tundere a ierbii. Îndepărtați periodic, prin polizare, crestăturile de pe lamă.

  • Înlocuiți lama, atunci când este necesar, cu o lamă de schimb originală Toro.

  • Tăiați iarba sau frunzele doar dacă sunt uscate. Iarba și frunzele ude au tendința de a se aduna în cadrul curții și pot cauza blocarea mașinii sau calarea motorului.

   Atenţie

   Iarba udă sau frunzele pot provoca vătămări grave dacă alunecați și intrați în contact cu lama.

   Tăiați iarba doar dacă este uscată.

  • Curățați sub mașină după fiecare tundere a ierbii; consultați Curățarea sub mașină.

  • Mențineți motorul în stare bună de funcționare.

  • Curățați frecvent filtrul de aer. Mulcirea provoacă mai multe reziduuri și praf, care colmatează filtrul de aer și reduc performanța motorului.

  • Setați turația motorului în poziția cea mai rapidă pentru cele mai bune rezultate de tăiere.

   Atenţie

   Utilizarea unei mașini cu motorul funcționând la o turație mai mare decât cea setată din fabrică poate determina proiectarea unei părți a lamei sau a motorului către dumneavoastră sau cei din jur, cauzând vătămări corporale grave sau deces.

   • Nu modificați setarea turației motorului.

   • Dacă bănuiți că turația motorului este mai mare decât cea normală, contactați un centru de service autorizat.

  Tăierea ierbii

  • Iarba crește cu viteze diferite în perioade diferite ale anului. Vara, este de preferat să tăiați iarba folosind setările înălțimii de tăiere de 64 mm, 76 mm sau 89 mm. Tăiați aproximativ o treime din firul de iarbă. Nu tăiați mai jos de setarea de 64 mm, cu excepția cazului în care iarba este mai rară sau este toamnă târzie, când creșterea ierbii începe să încetinească.

  • Atunci când tăiați iarba cu o înălțime de peste 15 cm, tăiați mai întâi la cea mai ridicată setare a înălțimii de tăiere și la o viteză mai mică; apoi tăiați din nou la o înălțime de tăiere mai mică, pentru ca gazonul să aibă cel mai bun aspect. Dacă iarba este prea lungă și frunzele se adună în partea superioară a gazonului, mașina se poate bloca, ceea ce poate duce la calarea motorului.

  • Alternați direcția de tăiere. Acest lucru ajută la dispersarea resturilor pe gazon, pentru o fertilizare uniformă.

  Dacă aspectul final al gazonului este nesatisfăcător, încercați una sau mai multe din următoarele recomandări:

  • Ascuțiți lama.

  • Deplasați-vă mai încet în timp ce tăiați iarba.

  • Ridicați înălțimea de tăiere a mașinii dumneavoastră.

  • Tăiați iarba mai frecvent.

  • Suprapuneți zonele de tăiere în loc să tăiați iarba dintr-o zonă completă cu fiecare trecere.

  Tăierea frunzelor

  • După tunderea gazonului, asigurați-vă că jumătate din gazon se vede prin stratul de frunze tăiate. Poate fi nevoie să efectuați mai multe treceri peste frunze.

  • Pentru o acoperire ușoară a frunzelor, setați toate roțile pentru aceeași înălțime de tăiere.

  • Reduceți viteza de tăiere dacă mașina nu taie frunzele suficient de fin.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Curățați iarba și resturile din mașină pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Ștergeți uleiul sau combustibilul scurs.

  • Înainte de depozitarea mașinii în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.

  • Nu depozitați niciodată mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu flăcări deschise, scântei sau lămpi martor, precum cele de pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Siguranța la transport

  • Scoateți cheia de contact (dacă este disponibilă) înainte de a încărca mașina pentru remorcare.

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina.

  • Fixați mașina pentru a preveni răsturnarea.

  Curățarea sub mașină

  Pentru a asigura cele mai bune performanțe, păstrați partea inferioară a mașinii curată. Aveți grijă ca reziduurile să nu pătrundă la dispozitivele de lovire (Figura 19).

  g024254

  Metoda de spălare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați resturile de iarbă și mizeria de sub mașină.
 • Atenţie

  Mașina poate disloca material de sub ea.

  • Purtați protecție pentru ochi.

  • Purtați întotdeauna mănuși când lucrați în apropierea lamei

  • Stați în poziția de operare (în spatele mânerului) în timp ce funcționează motorul.

  • Nu permiteți trecătorilor să se afle în zonă.

  1. Deplasați mașina pe o suprafață pavată, plană, în apropierea unui furtun de grădină.

  2. Porniți motorul.

  3. Țineți furtunul de grădină la nivelul mânerului și direcționați fluxul de apă pe pământ, chiar în fața roții dreapta spate (Figura 20).

   g002275

   Note: Lama va aspira apa și resturile de iarbă vor fi spălate. Lăsați apa să curgă până când nu mai vedeți resturi de iarbă care să fie îndepărtate de sub mașină.

  4. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  5. Opriți apa.

  6. Porniți mașina și lăsați-o să funcționeze timp de câteva minute pentru a-și usca partea inferioară.

  Metoda răzuirii

  Dacă spălarea nu îndepărtează toate reziduurile de sub mașină, curățați prin răzuire.

  1. Deconectaţi cablul bujiei.

  2. Goliți rezervorul de combustibil.

   Atenţie

   Înclinarea mașinii poate cauza scurgeri de combustibil din carburator sau din rezervor. Combustibilul este extrem de inflamabil, foarte exploziv și, în anumite condiții, poate provoca vătămări corporale sau daune materiale.

   Evitați scurgerile de combustibil prin rularea motorului până la consumul combustibilului în totalitate sau prin îndepărtarea combustibilului cu o pompă manuală; nu scurgeți niciodată combustibilul.

  3. Înclinați mașina pe partea dreaptă (filtrul de aer orientat în sus).

  4. Îndepărtați mizeria și resturile de iarbă folosind un răzuitor din lemn de esență tare. Evitați bavurile și marginile ascuțite.

  5. Readuceți mașina în poziția de operare.

  6. Conectaţi cablul la bujie.

  Întreţinere

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • După primele 25 ore
 • Strângeți orice dispozitive de fixare desprinse.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Asigurați-vă că motorul se oprește în termen de 3 secunde după eliberarea barei de comandă pentru lamă.
 • Îndepărtați resturile de iarbă și mizeria de sub mașină.
 • Inspectați lamele mașinii de tuns iarba pentru urme de uzură sau de deteriorare.
 • Inspectați acceleratorul pentru urme de uzură sau de deteriorare.
 • Verificați timpul de oprire al frânei lamei. Lama trebuie să se oprească în 3 secunde de la eliberarea barei de comandă pentru lamă; dacă lama nu se oprește în 3 secunde, contactați un centru de service autorizat pentru a repara lama.
 • Verificați dacă există elemente de fixare slăbite sau lipsă la nivelul motorului.
 • Verificați dacă există scurgeri de combustibil sau ulei.
 • Verificați sau curățați demarorul cu recul și sita de admisie a aerului.
 • La intervale de 25 de ore
 • Curățați prefiltrul din spumă (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • La intervale de 40 de ore
 • Curățați roțile și roțile dințate.
 • La intervale de 50 de ore
 • Schimbați uleiul de motor (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Ascuțiți sau înlocuiți lama.Efectuați lucrări de întreținere mai frecvente dacă marginea se tocește rapid în condiții dure sau în zone cu mult nisip.
 • Îndepărtați resturile de iarbă și reziduurile de sub capacul de curea.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați, curățați și reglați distanța bujiei; înlocuiți bujia dacă este necesar.
 • Strângeți orice dispozitive de fixare desprinse.
 • Verificați sau curățați demarorul cu recul și sita de admisie a aerului.
 • La intervale de 200 de ore
 • Solicitați unui centru de service autorizat să verifice dacă există scurgeri în sistemul de alimentare cu combustibil și/sau un furtun de combustibil deteriorat. Înlocuiți componentele dacă este necesar.
 • La intervale de 300 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Curățați cilindrul și nervurile chiulasei motorului.
 • Solicitați unui centru de service autorizat să verifice și să regleze turația de ralanti a motorului.
 • Solicitați unui centru de service autorizat pentru motoare să curețe camera de ardere.
 • Solicitați unui centru de service autorizat pentru motoare să verifice și să regleze distanța supapei.
 • Solicitați unui centru de service autorizat pentru motoare să curețe suprafața scaunului supapei.
 • Siguranță în timpul întreținerii

  • Deconectați cablul de la bujie înainte de a efectua orice proceduri de întreținere.

  • Purtați mănuși și protecție pentru ochi atunci când efectuați lucrări de service asupra mașinii.

  • Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave. Purtați mănuși în timpul lucrărilor de service asupra lamei. Nu reparați și nu modificați lama (lamele).

  • Nu modificați niciodată dispozitivele de siguranță. Verificați periodic funcționarea corectă a acestora.

  • Înclinarea mașinii poate cauza scurgerea combustibilului. Combustibilul este inflamabil și exploziv și poate cauza vătămări corporale. Rulați motorul fără combustibil sau îndepărtați combustibilul cu o pompă manuală; nu scurgeți niciodată combustibilul.

  • Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Curățați prefiltrul din spumă (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • La intervale de 300 de ore
 • Înlocuiți elementul din hârtie al filtrului de aer (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Important: Nu utilizați motorul fără ansamblul filtrului de aer montat; în caz contrar, vor fi cauzate daune extreme ale motorului.

  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Deconectaţi cablul bujiei.

  3. Slăbiți șurubul de pe capacul filtrului de aer (Figura 21).

   g024349
  4. Scoateți capacul și curățați-l bine.

  5. Îndepărtați și verificați filtrul de aer din hârtie (Figura 21) și înlocuiți-l dacă este excesiv de murdar.

   Important: Nu încercați să curățați filtrul din hârtie.

  6. Îndepărtați prefiltrul din spumă (Figura 21) și spălați-l cu un detergent ușor și apă, apoi ștergeți-l.

  7. Montați prefiltrul din spumă.

  8. Montați filtrul de aer din hârtie.

  9. Montați capacul și fixați-l cu șurubul.

  Schimbarea uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • La intervale de 50 de ore
 • Schimbați uleiul de motor (mai frecvent în cazul condițiilor de operare cu praf).
 • Turaţi motorul timp de câteva minute înainte de a schimba uleiul, pentru a-l încălzi. Uleiul cald curge mai bine și transportă mai mulți agenți de contaminare.

  Specificații ulei de motor

  Capacitate ulei de motor0,65 l
  Vâscozitate uleiUlei detergent SAE 30 sau SAE 10W-30
  Clasificare de service APISJ sau superioară
  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Deconectaţi cablul bujiei.

  3. Goliți rezervorul de combustibil.

  4. Puneți o tavă de golire adecvată sub jojă/orificiul de golire a uleiului.

  5. Curățați în jurul jojei.

  6. Îndepărtați joja rotind capacul în sens invers acelor de ceasornic și trăgându-l.

  7. Înclinați mașina pe partea dreaptă (filtrul de aer orientat în sus) pentru ca uleiul să se scurgă în tava de golire.

  8. După scurgerea uleiului, readuceți mașina în poziție de operare.

  9. Umpleți carterul până la nivelul corect de pe jojă cu ulei proaspăt; consultați Umplerea carterului cu ulei.

  10. Introduceți joja în gâtul de umplere și rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic până când este strâns.

  11. Ştergeţi orice urmă de ulei vărsat.

  12. Reciclați uleiul uzat conform legislației locale.

  Service-ul bujiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați, curățați și reglați distanța bujiei; înlocuiți bujia dacă este necesar.
 • Utilizaţi o bujie NGK BPR5ES sau echivalentă.

  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Deconectaţi cablul bujiei.

  3. Curăţaţi zona din jurul bujiei.

  4. Scoateţi bujia din chiulasa cilindrului.

   Important: Înlocuiţi o bujie crăpată, deteriorată sau murdară. Nu curăţaţi electrozii, deoarece nisipul care pătrunde în cilindru poate deteriora motorul.

  5. Setaţi distanţa bujiei la 0,76 mm; consultați Figura 22.

   g000533
  6. Montați bujia cu grijă, manual (pentru a evita deteriorarea filetului) până când este strânsă.

  7. Strângeți bujia la un cuplu de 23 N·m.

   Important: O bujie slăbită poate deveni foarte fierbinte și poate deteriora motorul; strângerea excesivă a bujiilor poate deteriora filetele din chiulasă.

  8. Conectaţi cablul la bujie.

  Reglarea propulsiei automate

  Dacă mașina este nouă, nu are propulsie automată sau tinde să se deplaseze în față, reglați cablul unității de propulsie automată.

  1. Deplasați mașina la exterior și pe o suprafață pavată, lângă un perete solid, pentru a preveni deplasarea în față a mașinii în timp ce funcționează motorul.

  2. Poziționați mașina cu anvelopele din față lipite de perete.

   Note: Asigurați-vă că zona este bine ventilată și nu prezintă reziduuri care ar putea fi aruncate de mașină.

  3. Deplasați maneta schimbătorului de viteze în treapta a treia.

  4. Porniți motorul; consultați Pornirea motorului.

  5. Trageți bara pentru propulsia automată către mâner.

   Note: Roțile vor începe să se învârtă din momentul în care bara pentru propulsia automată atinge mânerul.

  6. Opriți motorul.

  7. Pentru reglarea mașinii, realizați următorii pași:

   • Dacă roțile nu se învârt când acționați bara pentru propulsia automată, cureaua unității de tracțiune este slăbită. Răsuciți o dată butonul de control al unității de tracțiune (Figura 23) în sensul acelor de ceasornic și repetați pașii de la 4 la 6.

    g024465
   • Dacă roțile se învârt înainte să acționați complet bara pentru propulsia automată, cureaua unității de tracțiune este prea strânsă. Răsuciți o dată butonul de control al unității de tracțiune (Figura 23) în sens invers acelor de ceasornic și repetați pașii de la 4 la 6.

  8. Pentru o nouă curea a unității de tracțiune, rotiți o dată butonul pentru reglarea cablului unității de propulsie automată în sensul acelor de ceasornic, pentru a permite o întindere normală a curelei în timpul rodajului.

   Note: Puteți omite acest pas dacă reglați o curea utilizată.

  Întreținerea lamei

  Tundeți iarba întotdeauna folosind o lamă ascuțită. O lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă.

  Pregătirea maşinii

  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Deconectaţi cablul bujiei.

  3. Goliți rezervorul de combustibil.

  4. Înclinați mașina pe partea dreaptă (filtrul de aer orientat în sus), așa cum este ilustrat în Figura 24.

   g024253

  Inspectarea lamei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectați lamele mașinii de tuns iarba pentru urme de uzură sau de deteriorare.
 • Verificați cu atenție dacă lama este ascuțită sau uzată, mai ales în zona de îmbinare dintre partea plată și cea curbată (Figura 25A). Deoarece nisipul și materialele abrazive pot îndepărta metalul care unește partea plată cu cea curbată a lamei, verificați lama înainte de a utiliza mașina. Dacă observați o fantă sau uzură (Figura 25B și Figura 25C), înlocuiți lama; consultați Îndepărtarea lamei.

  g002278

  Note: Pentru cele mai bune performanțe, instalați o lamă nouă înainte de a începe sezonul de tuns iarba. În timpul anului, piliți orice mici crestături, pentru a întreține marginea de tăiere.

  Pericol

  O lamă uzată sau deteriorată s-ar putea rupe, iar o bucată din lamă ar putea fi proiectată spre dumneavoastră sau trecători, rezultând în vătămări corporale grave sau deces.

  • Inspectați lama periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Înlocuiți o lamă uzată sau deteriorată.

  Inspectarea acceleratorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Inspectați acceleratorul pentru urme de uzură sau de deteriorare.
 • Inspectați cu atenție acceleratorul pentru urme de uzură excesivă (Figura 26). Deoarece nisipul și materialele abrazive pot îndepărta metalul (mai ales în zona indicată drept elementul 2 în Figura 26), verificați acceleratorul înainte de a utiliza mașina. Dacă observați că o ureche a acceleratorului s-a uzat, până când s-a transformat într-o margine ascuțită, sau dacă există o fisură, înlocuiți acceleratorul; consultați Îndepărtarea lamei.

  g027496

  Atenţie

  Un accelerator uzat sau deteriorat s-ar putea rupe, iar o bucată din acesta ar putea fi proiectată spre dumneavoastră sau trecători, cauzând vătămări corporale grave sau deces.

  • Inspectați acceleratorul periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Înlocuiți un accelerator uzat sau deteriorat.

  Îndepărtarea lamei

  1. Prindeți capătul lamei folosind o lavetă sau o mănușă cu protecție corespunzătoare.

  2. Îndepărtați piulițele lamei, acceleratorul și lama (Figura 25).

  Ascuțirea lamei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Ascuțiți sau înlocuiți lama.Efectuați lucrări de întreținere mai frecvente dacă marginea se tocește rapid în condiții dure sau în zone cu mult nisip.
 • Piliți partea superioară a lamei pentru a menține unghiul original de tăiere (Figura 27A) și raza interioară a marginii de tăiere (Figura 27B). Lama va rămâne echilibrată dacă eliminați aceeași cantitate de material de pe ambele margini de tăiere.

  g002279

  Echilibrarea lamei

  1. Verificați echilibrul lamei prin amplasarea orificiului central al lamei pe un cui sau o șurubelniță a cărei coadă este fixată orizontal într-o menghină (Figura 28).

   g002280

   Note: Puteți verifica echilibrul lamei folosind și un dispozitiv de echilibrare a lamei disponibil în comerț.

  2. Dacă un capăt al lamei se rotește în jos, piliți acel capăt (nu marginea de tăiere sau capătul de lângă marginea de tăiere) până când niciun capăt al lamei nu se mai rotește în jos.

  Montarea lamei

  1. Montați o lamă ascuțită, echilibrată Toro, acceleratorul și piulițele lamei. Partea curbată a lamei trebuie să fie îndreptată spre partea superioară a carcasei mașinii de tuns iarba, pentru a asigura o montare corespunzătoare.

   Note: Strângeţi piulițele lamei la un cuplu de 20 – 37 N·m.

   Atenţie

   Operarea mașinii fără acceleratorul montat poate cauza încovoierea, îndoirea sau ruperea lamei, rezultând în vătămări corporale grave sau decesul dumneavoastră sau al trecătorilor.

   Nu operați mașina fără montarea acceleratorului.

  2. Readuceți mașina în poziția de operare.

  Curățarea sub capacul de curea

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Îndepărtați resturile de iarbă și reziduurile de sub capacul de curea.
  1. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  2. Deconectaţi cablul bujiei.

  3. Îndepărtați capacul de curea (Figura 29) de la carcasa mașinii de tuns iarba.

   g024255
  4. Ridicați capacul și îndepărtați toate resturile din jurul curelei.

  5. Montați capacul de curea.

  6. Conectaţi cablul la bujie.

  Curățarea roților

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 40 de ore
 • Curățați roțile și roțile dințate.
 • Important: Pentru a preveni deteriorarea garniturilor de etanșare ale rulmenților, nu utilizați un jet de apă de mare presiune asupra rulmenților.

  Note: Dacă operați mașina în condiții extreme, curățarea roților mai frecvent decât este recomandat va îmbunătăți durata de viață a roților dințate.

  1. Scoateți contrapiulița cu guler și ansamblul roții de pe șurubul axului (Figura 30).

  2. Curățați orice reziduuri din zona roților dințate (Figura 30).

   g233814
  3. După curățare, aplicați o cantitate mică de produs antigripare pe roțile dințate (Figura 30).

  4. Montați ansamblul roții pe șurubul axului cu contrapiulița cu guler (Figura 30).

  Depozitare

  Pentru a pregăti mașina pentru depozitarea în afara sezonului de tuns iarba, efectuați procedurile de întreținere recomandate; consultați Înainte de depozitare.

  Depozitați mașina într-un loc răcoros, curat și uscat. Acoperiți mașina pentru a o menține curată și protejată.

  Pregătirea sistemul de alimentare cu combustibil

  Goliți rezervorul de combustibil când tundeți iarba pentru ultima dată înainte de depozitarea mașinii.

  1. Rulaţi motorul până când se opreşte motorul din cauza consumării complete a combustibilului.

  2. Folosiți șocul pentru motor şi porniţi-l din nou.

  3. Lăsaţi motorul să funcţioneze până când se opreşte. Când nu mai puteţi porni motorul, înseamnă că acesta este suficient de uscat.

  Pregătirea motorului

  1. În timp ce motorul este încă cald, schimbați uleiul din carter; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  2. Demontați bujia.

  3. Folosind un recipient de ulei, adăugați aproximativ 30 ml de ulei de motor în carterul motorului prin orificiul bujiei.

  4. Rotiți încet motorul de câteva ori trăgând de mânerul demarorului cu recul pentru a distribui uleiul în carterul motorului.

  5. Montați bujia dar nu montați cablul la bujie.

  Informații generale

  1. Curățați sub mașină; consultați Curățarea sub mașină.

  2. Curățați murdăria și pleava de pe cilindru, nervurile chiulasei motorului și carcasa suflantei.

  3. Îndepărtați resturile de iarbă, reziduurile și murdăria de pe componentele externe ale motorului, carcasei și părții superioare a carcasei mașinii de tuns iarba.

  4. Verificați starea lamei; consultați Inspectarea lamei.

  5. Verificați starea acceleratorului; consultați Inspectarea acceleratorului.

  6. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  7. Strângeți toate piulițele și șuruburile.

  8. Retușați suprafețele ruginite sau cu vopsea crăpată folosind vopsea disponibilă la un centru de service autorizat.

  Scoaterea maşinii din starea de depozitare

  1. Verificați și strângeți toate elementele de fixare.

  2. Îndepărtaţi bujia şi turaţi motorul rapid, utilizând demarorul pentru a elimina uleiul în exces din cilindru.

  3. Curățați bujia sau înlocuiți-o dacă este fisurată, ruptă sau dacă electrozii sunt uzați.

  4. Montați bujia; consultați Service-ul bujiei.

  5. Efectuați orice proceduri de întreținere necesare; consultați .

  6. Umpleți rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt.

  7. Verificaţi nivelul uleiului de motor.

  8. Conectaţi cablul la bujie.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorul nu pornește.
  1. Rezervorul de combustibil este gol sau sistemul de combustibil conţine ulei uzat.
  2. Maneta de accelerație nu este în poziția pentru Şoc.
  3. Cablul nu este conectat la bujie.
  4. Bujia este corodată, murdară sau jocul este incorect.
  1. Goliți și/sau umpleți rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt. Dacă problema persistă, contactaţi un centru de service autorizat.
  2. Deplasați maneta de accelerație în poziția pentru Șoc.
  3. Conectaţi cablul la bujie.
  4. Verificaţi bujia şi reglaţi jocul, dacă este necesar. Înlocuiţi bujia dacă este corodată, murdară sau fisurată.
  Motorul pornește greu sau își pierde puterea.
  1. Rezervorul de combustibil conţine combustibil expirat.
  2. Elementul filtrului de aer este murdar și limitează fluxul de aer.
  3. Partea inferioară a mașinii prezintă resturi și reziduuri.
  4. Bujia este corodată, murdară sau jocul este incorect.
  5. Nivelul uleiului de motor este scăzut sau uleiul este murdar.
  1. Goliți și umpleți rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt.
  2. Curățați prefiltrul filtrului de aer și/sau înlocuiți filtrul de aer din hârtie.
  3. Curățați partea inferioară a mașinii.
  4. Verificaţi bujia şi reglaţi jocul, dacă este necesar. Înlocuiţi bujia dacă este corodată, murdară sau fisurată.
  5. Verificaţi uleiului de motor. Schimbați uleiul dacă este murdar sau adăugați ulei dacă nivelul este scăzut.
  Motorul nu funcţionează constant.
  1. Cablul nu este conectat la bujie.
  2. Bujia este corodată, murdară sau jocul este incorect.
  3. Maneta de accelerație nu este în poziția de deplasare Fast (rapidă).
  4. Elementul filtrului de aer este murdar și limitează fluxul de aer.
  1. Conectaţi cablul la bujie.
  2. Verificaţi bujia şi reglaţi jocul, dacă este necesar. Înlocuiţi bujia dacă este corodată, murdară sau fisurată.
  3. Mutați maneta de accelerație în poziția de deplasare Fast (rapidă).
  4. Curățați prefiltrul filtrului de aer și/sau înlocuiți filtrul de aer din hârtie.
  Mașina sau motorul vibrează excesiv.
  1. Lama este îndoită sau nu mai este echilibrată.
  2. Piulițele pentru montarea lamei sunt slăbite.
  3. Partea inferioară a mașinii prezintă resturi și reziduuri.
  4. Șuruburile pentru montarea motorului sunt slăbite.
  1. Echilibrați lama. Dacă lama este îndoită, înlocuiți-o.
  2. Strângeți piulițele pentru montarea lamei.
  3. Curățați partea inferioară a mașinii.
  4. Strângeți șuruburile pentru montarea motorului.
  Modelul de tăiere nu este uniform.
  1. Cele 4 roți nu sunt la aceeași înălțime.
  2. Lama este tocită.
  3. Tăiați în mod repetat urmând același model.
  4. Partea inferioară a mașinii prezintă resturi și reziduuri.
  1. Reglați cele 4 roți la aceeași înălțime.
  2. Ascuțiți și echilibrați lama.
  3. Modificați modelul de tăiere.
  4. Curățați partea inferioară a mașinii.
  Jgheabul de evacuare se blochează.
  1. Maneta de accelerație nu este în poziția de deplasare Fast (rapidă).
  2. Înălțimea de tăiere este prea redusă.
  3. Tundeți iarba prea rapid.
  4. Iarba este udă.
  5. Partea inferioară a mașinii prezintă resturi și reziduuri.
  1. Mutați maneta de accelerație în poziția de deplasare Fast (rapidă).
  2. Ridicați înălțimea de tăiere.
  3. Reduceți viteza.
  4. Lăsați iarba să se usuce înainte de a o tunde.
  5. Curățați partea inferioară a mașinii.
  Propulsia automată a mașinii nu funcționează.
  1. Cablul unității de propulsie automată nu mai este reglat sau este deteriorat.
  2. Există reziduuri sub capacul curelei.
  1. Reglați cablul unității de propulsie automată. Înlocuiți cablul dacă este necesar.
  2. Curățați reziduurile de sub capacul curelei.