Увод

Ova gurajuća kosilica sa rotacionim sečivom je namenjena vlasnicima kuća u stambenim oblastima ili profesionalnim, unajmljenim operaterima. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima stambenih objekata ili komercijalnim površinama. Nije projektovana za sečenje šiblja i poljoprivrednu upotrebu.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Možete se obratiti kompaniji Toro direktno na www.Toro.com za informacije u vezi sa proizvodom i dodatnom opremom, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da pametnim telefonom ili tablet računarom skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g226628

Ovaj priručnik pokazuje potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji signalizira opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne pratite preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Bruto ili neto obrtni moment: Bruto ili neto obrtni moment ovog motora je ocenio proizvođač motora u laboratoriji u skladu sa Društvom automobilskih inženjera (engl. Society of Automotive Engineers, SAE) J1940 ili J2723. S obzirom da je konfigurisan da zadovolji zahteve u pogledu bezbednosti, emisije i rada, stvarni obrtni moment motora na ovoj klasi kosilice biće značajno manji. Potražite informacije proizvođača motora priložene uz ovu mašinu.

Nemojte vršiti neovlašćene izmene ili onemogućavati sigurnosne uređaje na mašini i redovno proveravajte njihovu ispravnost. Ne pokušavajte da podešavate ili menjate kontrolu brzine motora; time možete dovesti do nebezbednih radnih uslova, a time i do telesne povrede.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim relevantnim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti (DOC) za određeni proizvod.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa EN ISO 5395:2013.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva.

Da biste osigurali maksimalnu bezbednost i najbolji učinak i upoznali se sa proizvodom, veoma je važno da vi i svi ostali korisnici ove kosilice pročitate i razumete sadržaj ovog uputstva pre nego što se motor uopšte pokrene po prvi put. Naročito obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost. Važno je da pročitate i razumete uputstvo jer se tiče bezbednosti. Nepoštovanje uputstva može dovesti do telesne povrede.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte i pridržavajte se uputstava i upozorenja u ovom Priručniku za operatera i na mašini i priključcima.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim delovima mašine ili ispod nje. Držite se dalje od svih otvora za pražnjenje.

 • Nemojte koristiti mašinu ako svi štitnici i drugi zaštitni uređaji za bezbednost nisu postavljeni i ispravni.

 • Posmatrače i decu držite na bezbednom rastojanju od mašine. Ne dozvolite deci da koriste mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički u stanju dozvolite da koriste mašinu.

 • Pre servisiranja, punjenja goriva ili odčepljivanja mašine, zaustavite mašinu, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine akumulatora može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje, koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Dodatne bezbednosne informacije možete po potrebi pronaći u ovom priručniku.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Important: Bezbednosne nalepnice i nalepnice sa uputstvima se nalaze u blizini oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite oštećene nalepnice.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-8403
decal125-8404
decal131-0822
decal116-7583

Подешавање

Important: Uklonite i odložite zaštitnu plastiku koja pokriva motor i sve ostale plastike i omote na mašini.

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Montaža ručke

Делови потребни за овај поступак:

Ručka1
Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (5/16 x 1½")2
Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1½")2
Navrtka sa prirubnicom (5/16")4
 1. Skinite štitnik kabla sa ručke (Слика 3) tako što ćete skinuti 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom i 2 kontranavrtke kojima je štitnik kabla pričvršćen za ručku.

  g024341

  Note: Sačuvajte štitnik, zavrtnje i navrtke da biste ih postavili na ručku kasnije tokom ove procedure.

 2. Postavite krajeve ručke na kućište kosilice pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom i šestougaonom glavom (5/16 x 1½") i 2 navrtke sa prirubnicom (5/16") kako je prikazano na Слика 3.

 3. Podesite mašinu na željenu visinu košenja; pogledajte Podešavanje visine košenja.

 4. Provucite kablove komandi između kućišta i ručke kako biste ih zaštitili od oštećenja (Слика 4).

  g033534
 5. Stanite u položaj za rad kako biste utvrdili koja vam je visina ručke najudobnija (Слика 5).

  g024166
 6. Pričvrstite ručku za nosače ručke na željenoj visini ručke pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 1½") i 2 navrtke sa prirubnicom (5/16") kako je prikazano na Слика 6.

  Important: Glave zavrtanja treba da budu sa unutrašnje strane ručke, a navrtke sa spoljašnje strane ručke.

  g024342
 7. Postavite štitnik kabla na ručku tako da kabl(ovi) budu unutar štitnika i pričvrstite štitnik za ručku pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom i 2 kontranavrtke koje ste prethodno skinuli (Слика 3).

  Important: Pazite da ne priklještite kabl(ove) za ručku kada postavljate štitnike kabla na ručku.

Postavljanje užeta za ručno pokretanje u vođicu užeta

Important: Za bezbedno i jednostavno pokretanje motora pri svakom korišćenju mašine, postavite uže za ručno pokretanje u vođicu užeta.

Držite ručku za kontrolu sečiva uz gornji deo ručke i provucite uže za ručno pokretanje kroz vođicu užeta na ručki (Слика 7).

g024170

Punjenje kućišta motora uljem

Important: Vaša mašina se ne isporučuje sa uljem u motoru. Pre pokretanja motora, napunite motor uljem.

Specifikacije motornog ulja

Kapacitet motornog ulja0,65 l
Viskoznost uljaSAE 30 ili SAE 10W-30 deterdžentno ulje
Klasifikacija API servisaSJ ili više
 1. Premestite mašinu na ravnu površinu.

 2. Mernu šipku izvadite tako što ćete čep okrenuti u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvući ga (Слика 8).

  g024343
 3. Pažljivo ulijte ¾ kapaciteta motornog ulja u cev za punjenje ulja.

 4. Sačekajte 3 minuta da se ulje slegne u motoru.

 5. Čistom krpom obrišite šipku za merenje nivoa ulja.

 6. Umetnite mernu šipku u cev za punjenje ulja, a zatim je izvadite.

 7. Očitajte nivo ulja na šipci za merenje ulja (Слика 8).

  • Ako je nivo ulja na šipci za merenje prenizak, pažljivo dodajte malo ulja u cev za punjenje ulja, sačekajte 3 minuta i ponavljajte korake od 5 do 7 dok nivo ulja na šipci za merenje ne bude odgovarajući.

  • Ako je nivo ulja na šipci za merenje previsok, ispustite višak ulja dok nivo ulja na šipci za merenje ne bude odgovarajući; pogledajte Zamena motornog ulja.

  Important: Ako upalite motor dok je nivo ulja u motoru prenizak ili previsok, možete da oštetite motor.

 8. Učvrstite mernu šipku u cev za punjenje ulja.

Podešavanje samohodnog pogona

Important: Sajlu za samohodni pogon morate da podesite pre korišćenja mašine po prvi put. Pogledajte Podešavanje samohodnog pogona.

Postavljanje vreće za travu

 1. Navucite vreću za travu na ram kako je prikazano na Слика 9.

  g027289

  Note: Nemojte navući vreću preko ručke (Слика 9).

 2. Zakačite donju kanalicu vreće na donji deo rama (Слика 10).

  g027290
 3. Zakačite gornju i bočne kanalice vreće na gornji deo odnosno na bočne delove rama (Слика 10).

Преглед производа

g024344
ModelTežinaDužinaŠirinaVisina
2229156 kg161 cm55 cm88 cm
    

Рад

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Proverite da su svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput usmerivača i/ili sakupljača trave, na mestu i ispravni.

 • Uvek pregledajte mašinu kako biste se uverili da sečiva, zavrtnji sečiva i sklop za sečenje nisu pohabani ili oštećeni.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad mašine ili koje bi mašina mogla odbaciti.

 • Podešavanje visine košenja može da vas dovede u kontakt sa sečivom u pokretu, što će dovesti do ozbiljne povrede.

  • Isključite motor, uklonite ključ za paljenje (samo modeli sa elektrostartom) i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Nemojte stavljati prste ispod kućišta kada podešavate visinu košenja.

Bezbednost goriva

 • Gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali gorivo, pre punjenja stavite kanister i/ili mašinu direktno na zemlju, ne u vozilo ili na neki predmet.

  • Rezervoar za gorivo punite napolju, na otvorenom prostoru, kada je motor hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.

  • Nemojte rukovati gorivom dok pušite ili u blizini otvorenog plamena ili varnica.

  • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti dolivati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

  • Ako prospete gorivo, ne pokušavajte da pokrenete motor. Izbegavajte stvaranje izvora paljenja dok se pare goriva ne rasprše.

  • Gorivo čuvajte u odobrenom kanisteru i držite ga van domašaja dece.

 • Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje parama može dovesti do teške povrede i bolesti.

  • Izbegavajte dugotrajno udisanje para.

  • Držite šake i lice podalje od mlaznice i otvora rezervoara za gorivo.

  • Gorivo držite podalje od očiju i kože.

Punjenje rezervoara za gorivo

Опасност

Benzin je lako zapaljiv i eksplozivan. Vatra ili eksplozija od benzina može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba.

 • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali benzin, pre punjenja stavite kanister i/ili mašinu direktno na zemlju, ne u vozilo ili na neki predmet.

 • Napunite rezervoar napolju kada je motor hladan. Obrišite prosuto gorivo.

 • Nemojte rukovati benzinom dok pušite ili u blizini otvorenog plamena ili varnica.

 • Benzin čuvajte u odobrenom kanisteru, van domašaja dece.

 • Za najbolje rezultate koristite samo čist, svež (star manje od 30 dana), bezolovni benzin sa oktanskim brojem 87 ili više (metod određivanja (R+M)/2).

 • Oksigenizovano gorivo do 10% etanola ili 15% MTBE po zapremini je prihvatljivo.

 • Etanol: benzin sa do 10% etanola (E10) ili 15% MTBE (metil tercijarni butil etar) po zapremini je prihvatljiv. Etanol i MTBE nisu isto. Benzin sa 15% zapreminskog etanola (E15) nije dozvoljen za korišćenje. Nemojte nikada koristiti benzin koji sadrži više od 10% etanola po zapremini, kao što je E15 (sadrži 15% etanola), E20 (sadrži 20% etanola) ili E85 (sadrži do 85% etanola). Upotreba neodobrenog benzina može da napravi probleme u radu i/ili ošteti motor, što možda nije pokriveno garancijom.

 • Nemojte koristiti benzin koji sadrži metanol.

 • Nemojte skladištiti gorivo tokom zime ni u rezervoaru za gorivo niti u kanistrima za gorivo, osim ako ne koristite stabilizator goriva.

 • Nemojte dodavati ulje u benzin.

Important: Kako biste smanjili probleme sa pokretanjem, dodajte stabilizator goriva u benzin tokom cele sezone. Pomešajte stabilizator sa benzinom starim manje od 30 dana.

Note: Kapacitet rezervoara za gorivo je 1,8 l.

Provera nivoa motornog ulja

 1. Premestite mašinu na ravnu površinu.

 2. Mernu šipku izvadite tako što ćete čep okrenuti u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvući ga (Слика 12).

  g024343
 3. Čistom krpom obrišite šipku za merenje nivoa ulja.

 4. Umetnite mernu šipku u cev za punjenje ulja, ali je nemojte zavrnuti, a zatim je izvadite.

 5. Očitajte nivo ulja na šipci za merenje ulja (Слика 12).

  • Ako je nivo ulja na mernoj šipci prenizak (Слика 12), pažljivo sipajte malo deterdžentnog ulja SAE 30 ili SAE 10W-30 u cev za punjenje ulja, sačekajte 3 minuta, pa ponovite korake od 3 do 5 dok nivo ulja na mernoj šipci ne bude odgovarajući.

  • Ako je nivo ulja na mernoj šipci previsok (Слика 12), ispustite višak ulja dok nivo ulja na mernoj šipci ne bude odgovarajući; pogledajte Zamena motornog ulja.

  Important: Ako upalite motor dok je nivo ulja u motoru prenizak ili previsok, možete da oštetite motor.

 6. Učvrstite šipku za merenje u cev za punjenje ulja.

Podešavanje visine košenja

Možete promeniti visinu košenja na svakom točku podešavanjem ručice za visinu košenja. Visine košenja su 25 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm.

Опасност

Podešavanje ručica za visinu košenja moglo bi dovesti do kontakta vaših šaka sa pokretnim sečivom i time do teške povrede.

 • Pre podešavanja visine košenja, isključite motor i sačekajte da se sva kretanja zaustave.

 • Nemojte stavljati prste ispod kućišta kada podešavate visinu košenja.

 1. Povucite ručicu za visinu košenja prema točku (Слика 13) i pomerite ručicu u položaj za željeno podešavanje.

  g024345
 2. Otpustite ručicu za visinu košenja i umetnite je do kraja u žljeb.

 3. Podesite sve točkove na istu visinu košenja.

Током рада

Bezbednost tokom korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone, izdržljivu neklizajuću obuću i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu, pričvrstite široku odeću i nemojte nositi viseći nakit.

 • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

 • Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ za paljenje (samo modeli sa elektrostartom) i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 • Kada otpustite polugu za kontrolu sečiva, motor bi trebalo da se isključi i sečivo bi trebalo da se zaustavi u roku od 3 sekunde. Ako to nije slučaj, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

 • Vodite računa da posmatrači, a naročito mala deca, budu izvan područja rada. Zaustavite mašinu ako neko uđe u prostor.

 • Uvek pogledajte nadole i iza sebe pre pomeranja mašine unazad.

 • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od udara groma.

 • Mokra trava ili lišće mogu dovesti do teške povrede ako se okliznete i dodirnete sečivo. Izbegavajte košenje u vlažnim uslovima.

 • Budite naročito pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

 • Pazite na rupe, brazde, izbočine, kamenje ili druge skrivene predmete. Neravan teren može da dovede do prevrtanja mašine ili do toga da izgubite ravnotežu ili uporište.

 • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, uklonite ključ (ako je deo opreme), sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i iskopčajte kabl sa svećice pre pregledanja mašine u potrazi za oštećenjem. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ za paljenje (samo modeli sa elektrostartom) i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 • Ako je motor radio, izduvni lonac će biti vruć i može da vas ozbiljno opeče. Držite se dalje od vrućeg izduvnog lonca.

 • Često proveravajte da li na delovima sakupljača trave i kanalu za pražnjenje ima znakova istrošenosti ili propadanja i po potrebi ih zamenite delovima koje proizvođač preporučuje.

 • Koristite samo dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro®.

Bezbednost na nagibu

 • Kosite popreko površine nagibe; nikada uz ili niz. Budite naročito pažljivi pri promeni pravca na nagibima.

 • Nemojte kositi na preterano strmim nagibima. Loše uporište bi moglo da izazove nezgodu usled klizanja i pada.

 • Kosite oprezno blizu strmina, rovova ili nasipa.

Pokretanje motora

 1. Spojite kabl svećice sa svećicom.

 2. Čvrsto pritisnite dugme za punjenje sistema uljem (Слика 14), i držite ga pritisnutim 1 sekundu.

  g024346
 3. Povucite prečku za kontrolu sečiva ka gornjem delu ručke i držite je (Слика 15).

  g024355
 4. Lagano povucite ručku za ručno pokretanje dok ne osetite otpor, zatim je naglo povucite i pustite da se polako vrati u vođicu užeta na ručki.

  Note: Ako se motor ne pokrene, ponovite korake 2 do 4.

Isključivanje motora

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uverite se da se motor isključuje u roku od 3 sekunde nakon otpuštanja prečke za kontrolu sečiva.
 • Da biste isključili motor, otpustite prečku za kontrolu sečiva.

  Important: Kada otpustite prečku za kontrolu sečiva, i motor i sečivo bi trebalo da se zaustave u roku od 3 sekunde. Ako se ne zaustave pravilno, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  Korišćenje samohodnog pogona

  • Za aktiviranje samohodnog pogona: povucite prečku za samohodni pogon ka ručki i držite je (Слика 16).

   g024356

   Note: Maksimalna brzina samohodnog pogona je fiksna. Da biste smanjili brzinu, povećajte razmak između prečke za samohodni pogon i ručke.

  • Za deaktiviranje samohodnog pogona: otpustite prečku za samohodni pogon.

   Note: Mašina je opremljena kvačilima za slobodni hod točkova koja olakšavaju vučenje mašine unazad. Da biste deaktivirali kvačila, možda ćete morati da gurnete mašinu unapred oko 2,5 cm ili više kada otpustite prečku za samohodni pogon.

  Recikliranje pokošene trave

  Ova mašina se fabrički isporučuje spremna za recikliranje pokošene trave i lišća na travnjaku. Za pripremu mašine za recikliranje:

  • Ako je vreća za travu na mašini, uklonite je; pogledajte Uklanjanje vreće za travu.

  • Ako čep za zadnje pražnjenje nije postavljen, uhvatite ga za dršku, podignite zadnji usmerivač i umetnite ga u izbacivač zadnjeg pražnjenja dok se brava ne zabravi na mestu (Слика 17).

   g024347

  Упозорење

  Korišćenje mašine za recikliranje pokošene trave bez čepa omogućava da predmeti budu izbačeni u pravcu vas ili posmatrača. Takođe, može doći do kontakta sa sečivima. Odbačeni predmeti ili kontakt sa sečivom mogu dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  Pre recikliranja pokošene trave proverite da li je postavljen čep za zadnje pražnjenje. Nikada ne aktivirajte sečiva bez postavljenog bilo čepa za zadnje pražnjenje ili vreće za travu na mašini.

  Skupljanje pokošene trave

  Koristite vreću za travu kada želite skupljati pokošenu travu i lišće sa travnjaka.

  Упозорење

  Pohabana vreća za travu može dovesti do toga da sitno kamenje i drugi slični ostaci budu izbačeni u pravcu vas ili posmatrača, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

  Redovno proveravajte vreću za travu. Ako je oštećena, postavite novu Toro zamensku vreću.

  Упозорење

  Sečiva su oštra; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede.

  Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  Postavljanje vreće za travu

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Podignite i držite nagore zadnji usmerivač (Слика 18).

   g024348
  3. Uklonite čep za zadnje pražnjenje tako što ćete palcem gurnuti bravu i izvući čep iz mašine (Слика 17).

  4. Postavite krajeve šipke vreće u žljebove na dnu ručke i klatite vreću napred-nazad da biste osigurali da su krajevi šipke vreće umetnuti do dna oba žljeba (Слика 18).

  5. Spustite zadnji usmerivač dok se ne nasloni uz vreću za travu.

  Uklanjanje vreće za travu

  Опасност

  Mašina može baciti pokošenu travu i druge predmete kroz otvor u kućištu mašine. Predmeti izbačeni dovoljno jako mogu da izazovu tešku telesnu povredu ili smrtni ishod vas ili posmatrača.

  • Nikada nemojte ukloniti vreću za travu i zatim pokrenuti motor bez postavljenog čepa za pražnjenje na mašini.

  • Nikada ne otvarajte zadnji usmerivač na mašini kada motor radi.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Podignite zadnji usmerivač.

  3. Uklonite šipku vreće na vreći za travu iz žljebova na dnu ručke (Слика 18).

  4. Postavite čep za pražnjenje; pogledajte Recikliranje pokošene trave.

  5. Spustite zadnji usmerivač.

  Оперативне напомене

  Opšti saveti

  • Pregledajte bezbednosna uputstva i pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre korišćenja mašine.

  • Očistite površinu od štapova, kamenja, žice, grana i drugih otpadaka u koje bi sečivo moglo da udari i odbaci ih.

  • Sve osobe, naročito decu i ljubimce, držite dalje od područja rada.

  • Izbegavajte udaranje u drveće, zidove, ivičnjake ili druge tvrde predmete. Nikada nemojte namerno kositi preko bilo kog predmeta.

  • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, iskopčajte kabl sa svećice i pregledajte mašinu u potrazi za oštećenjem.

  • Sečivo održavajte oštrim tokom čitave sezone košenja. Periodično isturpijajte zareze na sečivu.

  • Kada to bude potrebno, zamenite sečivo originalnim zamenskim sečivom kompanije Toro.

  • Kosite samo suvu travu ili lišće. Mokra trava i lišće obično formiraju grumen u dvorištu i mogu izazvati začepljenje mašine ili zastoj motora.

   Упозорење

   Mokra trava ili lišće mogu dovesti do teške povrede ako se okliznete i dodirnete sečivo.

   Kosite samo u suvim uslovima.

  • Očistite oblast ispod mašine nakon svakog košenja; pogledajte Čišćenje ispod mašine.

  • Održavajte motor u dobrom radnom stanju.

  • Često čistite filter za vazduh. Malčiranje podiže više pokošene trave i prašine koji začepljuju filter za vazduh i smanjuje učinak motora.

  • Postavite brzinu motora na najbrži položaj za najbolje rezultate košenja.

   Упозорење

   Rad sa mašinom dok motor radi pri brzini većoj od fabričke postavke može dovesti do toga da mašina odbaci deo sečiva ili motora u pravcu vas ili posmatrača, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

   • Nemojte da menjate postavku brzine motora.

   • Ako sumnjate da je brzina motora veća od normalne, obratite se ovlašćenom serviseru.

  Košenje trave

  • Trava raste različitom brzinom u različita doba godine. Tokom letnjih vrućina najbolje je kositi travu na postavkama visine košenja od 64 mm, 76 mm ili 89 mm. Odsecajte samo trećinu vlati trave odjednom. Ne kosite ispod postavke od 64 mm osim ako je trava proređena ili ako je kasna jesen kada trava sporije raste.

  • Prilikom košenja trave više od 15 cm, prvo pokosite na najvećoj postavci visine košenja i hodajte sporije; zatim ponovo pokosite na nižoj postavci za što bolji izgled travnjaka. Ako je trava preduga i lišće se nakuplja na travnjaku, mašina može da se začepi i tako izazove zastoj motora.

  • Naizmenično menjajte smer košenja. To pomaže u rasipanju pokošene trave preko travnjaka radi ravnomernog đubrenja.

  Ako niste zadovoljni konačnim izgledom travnjaka, pokušajte jedno ili više od sledećih uputstava:

  • Naoštrite sečivo.

  • Hodajte sporijim tempom tokom košenja.

  • Podignite visinu košenja na mašini.

  • Češće kosite travu.

  • Preklapajte područja otkosa umesto da kosite puni otkos pri svakom prolazu.

  Košenje lišća

  • Nakon košenja travnjaka, proverite da li je pola travnjaka vidljivo kroz poklopac pokošenog lišća. Možda ćete morati da više od jednom pređete preko lišća.

  • Za malu pokrivenost lišća, postavite sve točkove na istu postavku visine košenja.

  • Usporite brzinu košenja ako mašina dovoljno ne usitnjava lišće.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Očistite travu i otpatke sa mašine kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Neka se motor ohladi pre nego što ostavite mašinu u bilo koji zatvoreni prostor.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte nikada skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Bezbednost u slučaju transporta

  • Uklonite ključ za paljenje (ako je deo opreme) pre utovarivanja mašine radi transporta.

  • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine.

  • Mašinu pričvrstite od kotrljanja.

  Čišćenje ispod mašine

  Da bi se osigurao najbolji učinak, održavajte donju stranu mašine čistom. Posebno pazite da na štitnicima nema otpadaka (Слика 19).

  g024254

  Metod pranja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uklonite pokošenu travu i prljavštinu ispod mašine.
 • Упозорење

  Mašina može da izbaci materijal ispod mašine.

  • Nosite zaštitu za oči.

  • Uvek nosite rukavice kada radite blizu sečiva

  • Ostanite u radnom položaju (iza ručke) dok motor radi.

  • Ne dozvolite da u blizini bude posmatrača.

  1. Premestite mašinu na popločanu ravnu površinu u blizini baštenskog creva.

  2. Pokrenite motor.

  3. Držite baštensko crevo u visini ručke i usmerite vodu da teče po tlu neposredno ispred zadnjeg desnog točka (Слика 20).

   g002275

   Note: Sečivo će uvući vodu i isprati pokošenu travu. Pustite vodu da teče dok više ne vidite da se pokošena trava ispire ispod mašine.

  4. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  5. Isključite vodu.

  6. Pokrenite mašinu i ostavite je da radi nekoliko minuta da se osuši donja strana mašine.

  Metod struganja

  Ako pranje ne ukloni sve otpatke ispod mašine, ostružite ih.

  1. Skinite kabl sa svećice.

  2. Ispraznite gorivo iz rezervoara.

   Упозорење

   Naginjanje mašine može dovesti do curenja goriva iz karburatora ili rezervoara za gorivo. Gorivo je lako zapaljivo, vrlo eksplozivno i u određenim uslovima može dovesti do telesne povrede ili materijalne štete.

   Izbegnite izlivanje goriva radom motora na suvo ili ispuštanjem goriva pomoću ručne pumpe; nikada pomoću sifonske pumpe.

  3. Mašinu nagnite na desnu stranu (čistač vazduha je usmeren nagore).

  4. Uklonite prljavštinu i pokošenu travu strugačem za tvrdo drvo. Izbegavajte hrapave i oštre ivice.

  5. Vratite mašinu u radni položaj.

  6. Spojite kabl na svećicu.

  Одржавање

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Након првих 25 сати
 • Zategnite sve olabavljene pričvršćivače.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uverite se da se motor isključuje u roku od 3 sekunde nakon otpuštanja prečke za kontrolu sečiva.
 • Uklonite pokošenu travu i prljavštinu ispod mašine.
 • Proverite da li su sečiva kosilice oštećena ili pohabana.
 • Proverite da li je gas oštećen ili pohaban.
 • Proverite vreme zaustavljanja kočnice sečiva. Sečivo mora da se zaustavi u roku od 3 sekunde od otpuštanja prečke za kontrolu sečiva; ako to nije slučaj, obratite se ovlašćenom serviseru radi popravke.
 • Proverite da li ima labavih ili nedostajućih pričvršćivača na motoru.
 • Proverite da li curi gorivo ili ulje.
 • Proverite ili očistite uže za ručno pokretanje i mrežicu usisnog vazduha.
 • Сваких 25 сати
 • Očistite penasti predfilter (češće u prašnjavim uslovima).
 • Сваких 40 сати
 • Očistite točkove i zupčanike.
 • Сваких 50 сати
 • Zamenite ulje u motoru (češće u prašnjavim uslovima).
 • Naoštrite ili zamenite sečivo.Održavajte ga češće ako ivica brzo otupi u grubim ili peskovitim uslovima.
 • Uklonite pokošenu travu i prljavštinu ispod poklopca kaiša.
 • Сваких 100 сати
 • Pregledajte, očistite i podesite zazor svećice; po potrebi zamenite svećicu.
 • Zategnite sve olabavljene pričvršćivače.
 • Proverite ili očistite uže za ručno pokretanje i mrežicu usisnog vazduha.
 • Сваких 200 сати
 • Neka ovlašćeni serviser motora proveri da li ima curenja u sistemu za gorivo i/ili dotrajalog creva za gorivo. Zamenite delove po potrebi.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni filter za vazduh (češće u prašnjavim uslovima).
 • Očistite cilindar i rebra cilindarske glave.
 • Neka ovlašćeni serviser motora proveri i podesi brzinu praznog hoda motora.
 • Neka ovlašćeni serviser motora očisti komoru za sagorevanje.
 • Neka ovlašćeni serviser motora proveri i podesi zazor ventila.
 • Neka ovlašćeni serviser motora očisti i izbrusi površinu sedišta ventila.
 • Bezbednost pri održavanju

  • Pre bilo kakvog postupka održavanja skinite kabl svećice sa svećice.

  • Nosite rukavice i zaštitu za oči kada servisirate mašinu.

  • Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Nosite rukavice kada servisirate sečivo. Nemojte vršiti popravke ili prepravke sečiva.

  • Nemojte nikada vršiti neovlašćene izmene na bezbednosnim uređajima. Redovno proveravajte njihovu ispravnost.

  • Naginjanje mašine može dovesti do curenja goriva. Gorivo je zapaljivo i eksplozivno i može da izazove telesnu povredu. Motor upotrebljavajte dok ne potrošite gorivo ili gorivo ispustite pomoću ručne pumpe; nikada pomoću sifonske pumpe.

  • Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Servisiranje filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Očistite penasti predfilter (češće u prašnjavim uslovima).
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni filter za vazduh (češće u prašnjavim uslovima).
 • Important: Nemojte da koristite motor bez postavljenog sklopa filtera za vazduh; u suprotnom, doći će do ekstremnog oštećenja motora.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Olabavite vijak na poklopcu filtera za vazduh (Слика 21).

   g024349
  4. Uklonite poklopac i temeljno ga očistite.

  5. Uklonite i pregledajte papirni filter za vazduh (Слика 21) i zamenite ga ako je prekomerno zaprljan.

   Important: Ne pokušavajte da očistite papirni filter.

  6. Uklonite penasti predfilter (Слика 21) i operite ga blagim deterdžentom i vodom, a zatim ga osušite ubrusom.

  7. Postavite penasti predfilter.

  8. Postavite papirni filter za vazduh.

  9. Postavite poklopac i pričvrstite ga pomoću vijka.

  Zamena motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Сваких 50 сати
 • Zamenite ulje u motoru (češće u prašnjavim uslovima).
 • Pre zamene ulja pustite motor da radi nekoliko minuta kako bi se zagrejao. Toplo ulje je tečnije i sadrži više zagađivača.

  Specifikacije motornog ulja

  Kapacitet motornog ulja0,65 l
  Viskoznost uljaSAE 30 ili SAE 10W-30 deterdžentno ulje
  Klasifikacija API servisaSJ ili više
  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Ispraznite gorivo iz rezervoara.

  4. Postavite odgovarajuću posudu za ispuštanje ispod merne šipke/odvoda ulja.

  5. Očistite oko merne šipke.

  6. Mernu šipku izvadite tako što ćete čep okrenuti u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvući ga.

  7. Mašinu nagnite na desnu stranu (filter za vazduh je usmeren nagore) da ulje iscuri u ispusnu posudu.

  8. Nakon ispuštanja ulja vratite mašinu u položaj operatera.

  9. Napunite kućište motora svežim uljem do odgovarajućeg nivoa na mernoj šipki; pogledajte Punjenje kućišta motora uljem.

  10. Umetnite mernu šipku u cev za punjenje i okrećite poklopac u smeru kretanja kazaljke na satu dok se ne zategne.

  11. Obrišite svo prosuto ulje.

  12. Reciklirajte iskorišćeno ulje prema lokalnim propisima.

  Servisiranje svećice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Pregledajte, očistite i podesite zazor svećice; po potrebi zamenite svećicu.
 • Koristite svećicu NGK BPR5ES ili ekvivalentnu.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Očistite oko svećice.

  4. Skinite svećicu sa glave cilindra.

   Important: Zamenite svećicu ako je ispucala, ima naslage ili je prljava. Nemojte da čistite elektrode zato što prljavština koja ulazi u cilindar može da ošteti motor.

  5. Podesite rastojanje na utikaču na 0,76 mm; pogledajte Слика 22.

   g000533
  6. Pažljivo montirajte svećicu rukom (da bi se izbeglo zavrtanje ukrivo) dok je ne zategnete koliko može rukom.

  7. Pritegnite svećicu na 23 N∙m.

   Important: Labava svećica može mnogo da se ugreje i da ošteti motor; prejako zatezanje svećice može da ošteti navoje u cilindarskoj glavi.

  8. Spojite kabl na svećicu.

  Podešavanje samohodnog pogona

  Ako je mašina nova, ako samohodni pogon ne radi ili teži da se pomera unapred, podesite sajlu za pogon.

  1. Premestite mašinu napolje i na popločanu površinu u blizini čvrstog zida da biste bezbedno sprečili mašinu da se pomera unapred dok motor radi.

  2. Postavite mašinu sa prednjim gumama uz zid.

   Note: Vodite računa da prostor bude dobro provetren i očišćen od otpadaka koje bi mašina mogla odbaciti.

  3. Prebacite menjač u treću brzinu.

  4. Pokrenite motor; pogledajte Pokretanje motora.

  5. Povucite prečku za samohodni pogon ka ručki.

   Note: Točkovi bi trebalo početi da se okreću dok prečka za samohodni pogon veoma blago dodiruje ručku.

  6. Isključite motor.

  7. Ako morate da podesite mašinu, uradite sledeće:

   • Ako se točkovi ne okreću kada aktivirate prečku za samohodni pogon, kaiš za vuču je previše labav. Okrenite upravljačko dugme pogona točkova (Слика 23) 1 okret u smeru kretanja kazaljke na satu i ponovite korake 4 do 6.

    g024465
   • Ako se točkovi okreću pre nego što do kraja aktivirate prečku za samohodni pogon, kaiš za vuču je previše zategnut. Okrenite upravljačko dugme pogona točkova (Слика 23) 1 okret u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i ponovite korake 4 do 6.

  8. Za novi kaiš za vuču, okrenite zavrtanj za podešavanje sajle za pogon 1 dodatni okret u smeru kazaljke na satu kako biste omogućili normalno istezanje kaiša tokom perioda razrade.

   Note: Ovaj korak možete da preskočite ako podešavate stari kaiš.

  Održavanje sečiva

  Uvek kosite sa oštrim sečivom. Oštro sečivo seče pravilno, bez kidanja ili komadanja vlati trave.

  Priprema mašine

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Ispraznite gorivo iz rezervoara.

  4. Mašinu nagnite na desnu stranu (čistač vazduha je usmeren nagore) kao što je prikazano na Слика 24.

   g024253

  Pregled sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su sečiva kosilice oštećena ili pohabana.
 • Pažljivo proverite oštrinu i pohabanost sečiva, naročito tamo gde se sastaju ravan i zakrivljeni deo (Слика 25A). Pošto pesak i abrazivni materijali mogu da pohabaju metal koji povezuje ravan i zakrivljeni deo sečiva, proverite sečivo pre nego što koristite mašinu. Ako primetite žleb ili pohabanost (Слика 25B i Слика 25C), zamenite sečivo; pogledajte Uklanjanje sečiva.

  g002278

  Note: Za najbolje rezultate postavite novo sečivo pre početka sezone košenja. Tokom godine isturpijajte sve male zareze kako biste očuvali oštricu.

  Опасност

  Istrošeno ili oštećeno sečivo može se slomiti, a deo sečiva bi mogao da odleti ka vama ili prolaznicima, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

  • Periodično proveravajte da li je sečivo istrošeno ili oštećeno.

  • Zamenite dotrajalo ili oštećeno sečivo.

  Pregled gasa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li je gas oštećen ili pohaban.
 • Pažljivo pregledajte gas na prekomerno habanje (Слика 26). Pošto pesak i abrazivni materijali mogu da pohabaju metal (naročito na mestu prikazanom kao stavka 2 na Слика 26), proverite gas pre nego što koristite mašinu. Ako primetite da je jezičak na gasu pohaban ka oštroj ivici ili ima pukotina, zamenite gas; pogledajte Uklanjanje sečiva.

  g027496

  Упозорење

  Pohaban ili oštećen gas može se slomiti, a deo gasa bi mogao da odleti ka vama ili prolaznicima, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

  • Periodično proveravajte da li je gas pohaban ili oštećen.

  • Zamenite pohabani ili oštećeni gas.

  Uklanjanje sečiva

  1. Uhvatite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  2. Uklonite navrtke sečiva, gas i sečivo (Слика 25).

  Oštrenje sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Naoštrite ili zamenite sečivo.Održavajte ga češće ako ivica brzo otupi u grubim ili peskovitim uslovima.
 • Isturpijajte gornju stranu sečiva kako biste zadržali originalni ugao sečenja (Слика 27A) i unutrašnji radijus oštrice (Слика 27B). Sečivo će ostati u ravnoteži ako sa obe oštrice uklonite istu količinu metala.

  g002279

  Uravnoteženje sečiva

  1. Proverite ravnotežu sečiva tako što ćete centralnu rupu sečiva staviti preko eksera ili drške odvijača koji je horizontalno stegnut u stezi (Слика 28).

   g002280

   Note: Ravnotežu možete da proverite i pomoću komercijalno proizvedenog balansera sečiva.

  2. Ako se bilo koji kraj sečiva okrene nadole, isturpijajte taj kraj (ne oštricu ili kraj blizu oštrice) dok se niti jedan kraj sečiva ne spušta.

  Montiranje sečiva

  1. Montirajte oštro, uravnoteženo sečivo, gas i navrtke sečiva kompanije Toro. Jedro sečiva mora biti usmereno prema vrhu kućišta kosilice radi pravilne montaže.

   Note: Zategnite navrtke sečiva na 20 to 37 N∙m.

   Упозорење

   Korišćenje mašine bez gasa na mestu može dovesti do naprezanja, savijanja ili lomljenja sečiva, što može dovesti do teške povrede ili smrti vas ili posmatrača.

   Nemojte rukovati mašinom ako gas nije na mestu.

  2. Vratite mašinu u radni položaj.

  Čišćenje ispod poklopca kaiša

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Uklonite pokošenu travu i prljavštinu ispod poklopca kaiša.
  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Uklonite poklopac kaiša (Слика 29) sa kućišta kosilice.

   g024255
  4. Podignite poklopac i obrišite sve otpatke oko područja kaiša.

  5. Postavite poklopac kaiša.

  6. Spojite kabl na svećicu.

  Čišćenje točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 40 сати
 • Očistite točkove i zupčanike.
 • Important: Da biste sprečili oštećenje zaptivki ležajeva, ne prskajte ležajeve vodom pod visokim pritiskom.

  Note: Ako koristite mašinu u ekstremnim uslovima, češće čišćenje točkova od preporučenog će produžiti radni vek zupčanika.

  1. Skinite kontranavrtku sa prirubnicom i sklop točka sa zavrtnja osovine (Слика 30).

  2. Očistite sve otpatke sa područja zupčanika točkova (Слика 30).

   g233814
  3. Nakon čišćenja nanesite na zupčanike malu količinu sredstva protiv vezivanja (Слика 30).

  4. Montirajte sklop točka na zavrtanj osovine pomoću kontranavrtke sa prirubnicom (Слика 30).

  Складиштење

  Za pripremu mašine za skladištenje van sezone, izvršite preporučene postupke održavanja; pogledajte Пре складиштења.

  Mašinu skladištite na hladnom, čistom i suvom mestu. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održali čistom.

  Priprema sistema za gorivo

  Ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo prilikom poslednjeg košenja pre skladištenja mašine.

  1. Pustite da motor radi dok se ne isključi zbog nedostatka goriva.

  2. Prigušite motor i pokrenite ga ponovo.

  3. Neka motor radi dok se ne zaustavi. Motor je dovoljno suv kada ga više ne možete pokrenuti.

  Priprema motora

  1. Dok je motor još topao, zamenite ulje u kućištu motora; pogledajte Zamena motornog ulja.

  2. Uklonite svećicu.

  3. Pomoću kantice za ulje dodajte oko 30 ml motornog ulja u kućište radilice motora kroz otvor za svećicu.

  4. Polako rotirajte motor nekoliko puta povlačeći ručicu za ručno pokretanje kako bi se ulje rasporedilo po kućištu motora.

  5. Postavite svećicu ali nemojte povezivati kabl na svećicu.

  Opšte informacije

  1. Očistite oblast ispod mašine; pogledajte Čišćenje ispod mašine.

  2. Očistite svu prljavštinu i otpatke sa cilindra, rebara glave cilindra i kućišta ventilatora.

  3. Uklonite pokošenu travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova motora, pokrova i vrha kućišta kosilice.

  4. Proverite stanje sečiva; pogledajte Pregled sečiva.

  5. Proverite stanje gasa; pogledajte Pregled gasa.

  6. Servisirajte filter za vazduh; pogledajte Servisiranje filtera za vazduh.

  7. Zategnite sve navrtke, vijke i zavrtnje.

  8. Izvršite retuširanje površina koje su ispucale ili zarđale sa farbom koju možete dobiti kod ovlašćenog servisera.

  Prekid skladištenja mašine

  1. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje.

  2. Izvadite svećicu i brzo zavrtite motor korišćenjem startera kako bi se izbacio višak ulja iz cilindra.

  3. Očistite svećicu ili je zamenite ako je napukla, polomljena ili ako su elektrode pohabane.

  4. Postavite svećicu; pogledajte Servisiranje svećice.

  5. Obavite sve potrebne postupke održavanja; pogledajte .

  6. Napunite rezervoar za gorivo svežim gorivom.

  7. Proverite nivo ulja u motoru.

  8. Spojite kabl na svećicu.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor neće da se pokrene.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan ili se u sistemu za gorivo nalazi ustajalo gorivo.
  2. Ručica gasa nije u položaju Choke (čok) .
  3. Kabl nije povezan na svećicu.
  4. Svećica ima poroznost, zaprljana je ili razmak nije dobar.
  1. Ispraznite i/ili napunite rezervoar za gorivo svežim gorivom. Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlašćenom serviseru.
  2. Pomerite ručicu gasa u položaj Choke (čok).
  3. Spojite kabl na svećicu.
  4. Proverite svećicu i podesite razmak ako je neophodno. Zamenite svećicu ako ima poroznosti, ako je zaprljana ili napukla.
  Motor se teško pokreće ili gubi snagu.
  1. U rezervoaru za gorivo se nalazi ustajalo gorivo.
  2. Element filtera za vazduh je prljav i ograničava protok vazduha.
  3. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  4. Svećica ima poroznost, zaprljana je ili razmak nije dobar.
  5. Nivo motornog ulja je nizak ili je ulje prljavo.
  1. Ispraznite i napunite rezervoar za gorivo svežim gorivom.
  2. Očistite čistač vazduha filtera za gorivo i/ili zamenite papirni filter za vazduh.
  3. Očistite mašinu sa donje strane.
  4. Proverite svećicu i podesite razmak ako je neophodno. Zamenite svećicu ako ima poroznosti, ako je zaprljana ili napukla.
  5. Proverite motorno ulje. Zamenite ulje ako je prljavo ili dodajte ulje ako je nivo nizak.
  Motor radi neravnomerno.
  1. Kabl nije povezan na svećicu.
  2. Svećica ima poroznost, zaprljana je ili razmak nije dobar.
  3. Ručica gasa nije u položaju Fast (brzo).
  4. Element filtera za vazduh je prljav i ograničava protok vazduha.
  1. Spojite kabl na svećicu.
  2. Proverite svećicu i podesite razmak ako je neophodno. Zamenite svećicu ako ima poroznosti, ako je zaprljana ili napukla.
  3. Pomerite ručicu gasa u položaj Fast (Brzo).
  4. Očistite čistač vazduha filtera za gorivo i/ili zamenite papirni filter za vazduh.
  Mašina ili motor prekomerno vibriraju.
  1. Sečivo je iskrivljeno ili je van ravnoteže.
  2. Montažne navrtke za sečivo su olabavljene.
  3. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  4. Montažni zavrtnjevi za motor su olabavljeni.
  1. Uravnotežite sečivo. Ako je sečivo iskrivljeno, zamenite ga.
  2. Zategnite montažne navrtke za sečivo.
  3. Očistite mašinu sa donje strane.
  4. Zategnite montažne zavrtnjeve za motor.
  Šara košenja je neravnomerna.
  1. Sva 4 točka nisu na istoj visini.
  2. Sečivo je tupo.
  3. Uzastopno kosite istu šaru.
  4. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  1. Postavite sva 4 točka na istu visinu.
  2. Naoštrite i uravnotežite sečivo.
  3. Promenite šaru košenja.
  4. Očistite mašinu sa donje strane.
  Izbacivač se zapušuje.
  1. Ručica gasa nije u položaju Fast (brzo).
  2. Visina košenja je preniska.
  3. Kosite prebrzo.
  4. Trava je vlažna.
  5. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  1. Pomerite ručicu gasa u položaj Fast (Brzo).
  2. Podignite visinu košenja.
  3. Usporite.
  4. Pustite da se trava osuši pre košenja.
  5. Očistite mašinu sa donje strane.
  Samohodni pogon mašine ne radi.
  1. Sajla za samohodni pogon nije podešena ili je oštećena.
  2. Ispod poklopca kaiša ima ostataka.
  1. Podesite sajlu za samohodni pogon. Ukoliko je neophodno, zamenite sajlu.
  2. Očistite ostatke ispod poklopca kaiša.