Bevezetés

A kanál Toro kompakt kisgépen való használatra szánt teherhordó munkaeszköz. Elsődlegesen kövek, föld, homok és egyéb anyagok mozgatására szolgál. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és gyári számát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és gyári szám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g240152

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ha ezeket megsérti, áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy a közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölésének ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt vagy (adott esetben) kitolt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a gépet.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig az emelkedő irányába nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz esetén a gép súlypontja hátulra, rakott teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Lejtős úton a rakodókarok megemelése vagy (adott esetben) kitolása befolyásolhatja a gép stabilitását. Tartsa a rakodókarokat leengedett és visszahúzott helyzetben, amikor lejtős úton halad.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározása érdekében, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A kanállal kapcsolatos biztonsági előírások

 • Mindig engedje le a munkaeszközt és állítsa le a gépet, mielőtt elhagyja a kezelőállást.

 • A munkaeszközt emelés közben tartsa vízszintes helyzetben, hogy ne ömöljön ki hátrafelé a tartalma.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal133-8061
decal145-1865

Termékáttekintés

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség88 cm
Hosszúság68 cm
Magasság64 cm
Tömeg69 kg
Űrtartalom  
 SAE – kanál peremig mért befogadóképessége0,10 m3
 Befogadóképesség púposra halmozva0,12 m3
Maximális teherbírás 
 320D és 323 típus215 kg
 TX 427 és TX 525 típus233 kg
 Akkumulátorról működő típusok233 kg

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a jótállást is érvényteleníti.

A kapacitás maximális anyagsűrűsége

A kanállal mozgatható anyagok sűrűsége eltérő lehet, ezért a kanál névleges teherbírása eléréséig vihető anyag maximális mennyisége is változik. Az első 2 táblázat a különböző sűrűségű anyagok szállítható mennyiségét jelzi púposra halmozva, illetve peremig rakottan (azaz csapott kanállal). Az Anyagsűrűség táblázat a leggyakoribb anyagokat és azok sűrűségét sorolja fel.

Kanál kapacitásaMaximális sűrűség
Peremig rakott (csapott) kanál2369 kg/m3
Púposra rakott kanál1937 kg/m3

Megjegyzés: maximális sűrűség = névleges maximális terhelés/kapacitás

Anyagsűrűség

AnyagSűrűség (hozzávetőleg)
Mészkéreg1250 kg/m3
Agyag:  
Zavartalan réteg 1600 kg/m3
Száraz 1480 kg/m3
Nedves1660 kg/m3
Kavicshordalékkal, száraz1420 kg/m3
Kavicshordalékkal, nedves1540 kg/m3
Szén: 
Antracit, törmelékes1100 kg/m3
Bitumenes, törmelékes830 kg/m3
Föld: 
Száraz, tömör1510 kg/m3
Nedves, tömör1600 kg/m3
Vályog1250 kg/m3
Gránit, törmelékes vagy nagy darabos zúzott1660 kg/m3
Sóder: 
Száraz1510 kg/m3
Bányakavics (kavicsos homok)1930 kg/m3
Száraz, 13–51 mm-es1690 kg/m3
Nedves, 13–51 mm-es2020 kg/m3
Mészkő, darabos vagy zúzott1540 kg/m3
Homok: 
Száraz1420 kg/m3
Nedves1840 kg/m3
Kavicshordalékkal, száraz1720 kg/m3
Kavicshordalékkal, nedves2020 kg/m3
Homokkő, törmelékes1510 kg/m3
Agyagpala1250 kg/m3
Salak, törmelékes1750 kg/m3
Kőtörmelék1600 kg/m3
Humusz950 kg/m3

Üzemeltetés

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

A kanál megtöltése

 1. Engedje le a kanalat a talaj szintjére.

 2. Előremenetben elindulva merítse bele a kanalat az anyaghalomba.

 3. Amikor a kanál megtelt, billentse kissé hátra, hogy csökkenjen a megemelésével szembeni ellenállás, és induljon el hátramenetben.

  Important: Mindig a talaj közelében szállítsa a rakományt; lásd: Vonulási helyzet.

g266856

Vonulási helyzet

Rakomány szállításakor tartsa a munkaeszközt a lehető legközelebb a talajhoz, 15 cm-nél nem távolabb attól. Billentse hátra, hogy a rakomány vízszintes helyzetben maradjon.

g240205

Tárolás

 1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

 2. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

  Note: A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

 3. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.