Bevezetés

Ez a forgókéses tolókaros fűnyíró professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásokra készült. Elsődlegesen lakó- és kereskedelmi ingatlanok jól karbantartott pázsitjának nyírására készült. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat

g338220

Írja a termék típus- és sorozatszámát az alábbi helyre:

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, kivéve ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeresen karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1940 vagy J2723 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a fűnyíróosztályban jelentősen kisebb. Olvassa el a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

Ne módosítsa illetéktelenül és ne hatástalanítsa a gép biztonsági berendezéseit, és rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket. Ne kísérelje meg beállítani vagy módosítani a motorfordulatszám-vezérlő rendszert; ezzel nem biztonságos üzemállapotot idézhet elő, amely személyi sérülést is okozhat.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395 és az ANSI B71.4–2017 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

A termék végtagvesztést okozhat, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos, akár végzetes személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el, értelmezze és kövesse a kezelői kézikönyvben és a gépen látható összes utasítást és figyelmeztetést.

 • Ne tegye kezét vagy lábát a gép mozgó részeinek közelébe vagy a gép alá. Maradjon távol a kidobónyílásoktól.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.

 • Tartsa távol a bámészkodókat és a gyerekeket a működtetési területtől. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat, és fizikailag is képesek működtetni a gépet.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt megkezdené a gép karbantartását, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cserélje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

Felszerelés

Important: Távolítsa el és selejtezze a motort borító műanyag védőtakarót.

A fogantyú összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Fogantyú alsó része (bal)2
Fogantyú alsó része (jobb)2
Befogólemez2
Rövid csavar2
Lapos alátét4
Ellenanya6
Hajlított alátét4
Hosszú csavar4
Fogantyú felső része1
Sapka6

Figyelmeztetés

A fogantyú nem megfelelő összeszerelése károsíthatja a kábeleket, bovdeneket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

 • Ügyeljen a kábelek, bovdenek épségére a fogantyú összeszerelése során.

 • A kábelek és bovdenek a fogantyú belső oldalán legyenek elvezetve, és ügyeljen rá, nehogy elérjék a hátsó terelőlemezt.

 • Ha egy kábel vagy bovden károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

 1. Távolítsa el a hatlapú anyákat a nyíróasztal felső részén levő 2 kiálló csavarról.

 2. Szerelje fel a fogantyú alsó elemeit a nyíróasztal két oldalára a befogólemez és az előző lépésben eltávolított hatlapú anyák segítségével (Ábra 3).

  Note: A fogantyú alsó elemeinek középső részén hajlítás található; ügyeljen rá, hogy a csövek felszerelésekor a hajlított rész a talaj felé nézzen.

  g281281
 3. Szerelje fel a fogantyúmerevítők alsó végét a nyíróasztal két oldalára csavar, a nyíróasztal belső és külső oldalán lapos alátétek, valamint önbiztosító anya segítségével (Ábra 4).

  g281383
 4. Rögzítse a fogantyú felső részét és a fogantyúmerevítők felső végét a fogantyú alsó részét képező csövekhez oldalanként 3 hajlított alátét, 2 csavar és 2 hatlapú önbiztosító anya segítségével (Ábra 5).

  g281404
 5. Tegye fel a sapkákat az összes kiálló fogantyúanyára.

A gyűjtőtartály összeszerelése

 1. A balesetek elkerülése érdekében vágja le a gyűjtőtartályhoz rögzített fehér szalagot, és selejtezze le.

 2. Illessze be a vázat a gyűjtőtartályba úgy, hogy a fogantyú a gyűjtőtartály fölé kerüljön (Ábra 6).

  g281417
 3. Kapcsolja a műanyag kapcsokat a gyűjtőtartály vázához (Ábra 7).

  g281418

Olaj betöltése a motorba

Important: A gépét nem olajjal feltöltött állapotban szállítjuk. A motor indítását megelőzően töltse fel a motort olajjal.

g235721

Termékáttekintés

g281445
ModellTömegHosszúságSzélességMagasság
0265766 kg175,5 cm58,6 cm103,9 cm
   3,9 cm

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például a terelőlemezek és/vagy a fűgyűjtő a helyükön vannak és működőképesek.

 • Mindig ellenőrizze a gépet, hogy a kések és a késcsavarok nem kopottak vagy nem sérültek-e.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát vagy amelyet a gép eldobhat.

 • A mozgó kés érintése súlyos sérülést okozhat. Ne nyúljon a nyíróasztal alá.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozása érdekében, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne járműre vagy tárgyra.

  • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

  • Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolgott.

  • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje a gőzök hosszabb távú belégzését.

  • Tartsa távol arcát és kezeit a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

  • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

Üzemanyag-utántöltés

TípusÓlommentes benzin
Minimális oktánszám87 (US) vagy 91 (kísérleti oktánszám; nem US)
EtanolLegfeljebb 10 térfogatszázalék
MetanolNincs
MTBE (metil-tercier-butil-éter)Kevesebb mint 15 térfogatszázalék
OlajNe keverjen olajat az üzemanyaghoz.

Csak tiszta, friss (30 napnál nem régebbi), megbízható forrásból származó üzemanyagot használjon.

Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátort/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor/-kondicionáló gyártójának utasításai szerint.

További tudnivalókért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

Az üzemanyag-utántöltést a Ábra 10 szerint végezze.

g230458

A motor olajszintjének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motor olajszintjét.
 • Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

  g235721

  A vágási magasság állítása

  Veszély

  A vágásmagasság beállítása során a keze a mozgó késhez érhet, ami súlyos személyi sérüléssel járhat.

  • Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek, mielőtt a vágásmagasság beállításába kezd.

  • A vágásmagasság állítása közben ne nyúljon a nyíróasztal alá.

  Vigyázat

  Ha járt a motor, a kipufogódob forró, ami súlyos égési sérülést okozhat.

  Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

  A vágásmagasság beállítása

  1. Fogja meg a vágásmagasság-beállító kart, és húzza ki oldalra a reteszelő mélyedésből (Ábra 12).

   g281589
  2. A kart előretolva a vágásmagasság csökken, a kart hátrahúzva a vágásmagasság nő (Ábra 12).

  3. Engedje el a kart a kívánt helyen és ügyeljen rá, hogy szilárdan beüljön a 7 fokozat egyik mélyedésébe (Ábra 12).

   Beállítási helyzetVágásmagasság
   113,0 mm
   220,8 mm
   328,7 mm
   436,5 mm
   544,3 mm
   652,2 mm
   760,0 mm

  A vágásmagasság beállítása a Matchcut rendszer segítségével

  A Matchcut rendszer segítségével további 6 magassági fokozat használható. A funkció jóvoltából a vágásmagasság-fokozatválasztó lemez fél fokozattal elállítható.

  1. Lazítsa meg a fokozatválasztó lemezt rögzítő csavart egy imbuszkulccsal (Ábra 13).

   g281591
  2. Fordítsa el a Matchcut beállítógombot 180°-kal (Ábra 13 és Ábra 14).

   Note: A fokozatválasztó lemez alján megjelenik egy visszajelző, mutatva, hogy a Matchcut be van állítva.

   g281590
  3. Húzza meg a fokozatválasztó lemezt rögzítő csavart, hogy rögzítse a helyén a vágásmagasság-fokozatválasztó lemezt.

   Beállítási helyzet (Matchcut rendszerrel)Vágásmagasság
   1,516,9 mm
   2,524,8 mm
   3,532,6 mm
   4,540,4 mm
   5,548,3 mm
   6,556,1 mm

  A motor beindítása

  1. A fogantyút megfogva állítsa a motorfordulatszám-vezérlőt HIDEGINDíTáS helyzetbe, ha a motor hideg, vagy GYORS helyzetbe, ha a motort csak nemrég állította le.

   g281605
  2. Húzza meg a berántófogantyút, amíg ellenállást nem kezd érezni, majd rántsa meg erősen. Ha a motor beindult, állítsa lassan vissza a gázkart GYORS helyzetbe, ha hidegindítást használt (Ábra 15).

   Important: A gép károsodásának megelőzése érdekében ne húzza meg a berántózsinór fogantyúját, ha a motor jár.

   Note: Ha a gép nem indul be, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

   Note: A kés ekkor még nem jár; lásd: A kés bekapcsolása.

  A kés bekapcsolása

  1. Győződjön meg arról, hogy a gázkar GYORS helyzetben van (Ábra 16).

  2. Nyomja meg a biztonsági késfékkuplung (BBC) reteszelő gombot, és húzza neki a BBC-vezérlőkart a fogantyúnak (Ábra 16).

   g284132

  A kés kikapcsolása

  A kés kikapcsolásához engedje el a BBC-vezérlőkart; a kar visszatér a nyugalmi helyzetébe (Ábra 17).

  g284203

  Note: Amikor elengedi a BBC (biztonsági késfékkuplung) vezérlőkart, a késnek 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem áll le, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  A sebesség kiválasztása

  A gép előremenetben 3 sebességfokozatban használható; a sebesség beállításához fordítsa el a fűnyíró tetején található sebességváltó kart a kívánt helyzetbe.

  • I – első sebességfokozat

  • II – második sebességfokozat

  • III – harmadik sebességfokozat

  g283010

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

  • A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek, mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná.

  • Amikor elengedi a késvezérlő rudat, mind a motornak, mind a késnek 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  • Tartsa távol a járókelőket a működtetési területtől. Tartsa a kisgyerekeket a működtetési területen kívül, olyan felelős felnőtt felügyelete alatt, aki nem a gépet kezeli. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

  • Mindig nézzen lefelé és maga mögé, mielőtt hátrafelé kezdene haladni a géppel.

  • A gépet csak megfelelő időjárási és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha rajtuk megcsúszva hozzáér a késhez. Kerülje a fűnyírást nedves füvön.

  • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek eltakarhatják a kilátást.

  • Ne irányítsa senki felé a kidobott anyagot. Kerülje az anyag falra vagy akadályra való kidobását; az visszaverődhet a kezelő felé. Állítsa le a kés(eke)t, amikor kavicsos felületet keresztez.

  • Ügyeljen a lyukakra, a keréknyomokra, a zökkenőkre, a kövekre és az egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen elveszítheti az egyensúlyát.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik, vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, vegye le a gyújtógyertyáról a gyertyapipát, majd vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

  • Mielőtt elmozdítaná az üzemi helyzetből, állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  • Ha járt a motor, forró lehet, és súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró motortól.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, halálos méreg.

  • Ellenőrizze rendszeresen a fűgyűjtő alkatrészeket és a kidobócsatornát kopás és elhasználódás szempontjából, és cserélje ki azokat eredeti Toro-alkatrészekre, ha szükséges.

  Biztonsági tudnivalók lejtőn való használatkor

  • A lejtőkön mindig keresztirányban dolgozzon, soha ne felfelé és lefelé. Legyen rendkívül óvatos a lejtőkön történő irányváltás közben.

  • Ne végezzen fűnyírást túl meredek lejtőkön. A bizonytalan egyensúlyi helyzet megcsúszással és eleséssel járó balesetet okozhat.

  • Fokozott körültekintéssel vágjon füvet átvágások, árkok vagy feltöltések közelében.

  Az önjáró meghajtás használata

  Az önjáró meghajtás üzemeltetéséhez szorítsa hozzá az önjáró meghajtás rúdját a fogantyúhoz, és tartsa ott (Ábra 19).

  g282972

  Az önjáró meghajtás oldásához engedje el az önjáró meghajtás rúdját.

  A motor leállítása

  Engedje el a késfékkuplung és az önjáró meghajtás rúdját. A motor leállításához fordítsa a motorfordulatszám-vezérlő kart leállítás helyzetbe.

  Important: Amikor elengedi a késvezérlő rudat, a késnek 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem áll le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  A nyesedék összegyűjtése

  Szerelje fel a gyűjtőtartályt, ha össze kívánja gyűjteni a fű- és levélnyesedéket a gyepről.

  Figyelmeztetés

  A kopott gyűjtőtartályból hulladékok repülhetnek ki és súlyos, akár halálos sérülést is okozhatnak a kezelőnek vagy a közelben tartózkodóknak.

  Ellenőrizze rendszeresen a gyűjtőtartályt. Ha az sérült, szereljen fel új eredeti Toro-cseretartályt.

  Figyelmeztetés

  A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet.

  Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek, mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Hajtsa fel és tartsa meg így a hátsó terelőlemezt.

  3. Akassza fel a helyére a gyűjtőtartályt (Ábra 20).

   g283012
  4. Hajtsa le a hátsó terelőlemezt.

  Üzemeltetési tanácsok

  Általános fűnyírási tanácsok

  • Vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép feldobhat.

  • Kerülje el a kés kemény tárgyakhoz csapódását. Szándékosan soha ne nyírjon tárgyak felett.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik, vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, majd vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg.

  • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen fel új Toro-kést az idény kezdete előtt, vagy amikor szükséges.

  Fűkaszálás

  • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. Ne vágjon a 64 mm-es beállítás alatt, hacsak nem gyér a fű, vagy csak késő ősszel, amikor a fű növekedése lelassul.

  • A gyep legjobb kinézete érdekében 15 cm-nél magasabb fűnél kezdje a legnagyobb vágásmagassággal és haladjon lassabban; ezután menjen át a területen alacsonyabb beállítás mellett. Ha a fű túl hosszú, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eltömődését vagy a motor leállását okozhatják. Kerülje a fűnyírást nedves füvön.

  • Vegye figyelembe a rendkívül száraz időjárás esetén fennálló potenciális tűzveszélyt, kövesse a helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket, és tartsa tisztán a gépet a száraz fűtől és a törmeléktől.

  • Váltogassa a fűnyírás irányát. Ez segít eloszlatni a kaszálékot a pázsiton az egyenletes trágyázás érdekében.

  • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatok közül:

   • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést.

   • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

   • Növelje gépén a vágási magasságot.

   • Nyírja gyakrabban a füvet.

   • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

  Levelek vágása

  • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy egynél többször kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

  • Ha több mint 13 cm vastagon áll a levél a gyepen, kezdje a fűnyírást nagyobb vágásmagassággal, majd menjen át újra a gyepen a kívánt beállítással.

  • Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse a nyírás sebességét.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  • A tűzesetek megelőzése érdekében tisztítsa meg a gépet a fűtől és a törmeléktől. Törölje fel a kiömlött olajat és az üzemanyagot.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

  Biztonsági tudnivalók szállításkor

  • Járjon el fokozott körültekintéssel a gép be- és kirakodásakor.

  • Biztosítsa a gépet, nehogy elguruljon.

  A gép tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Takarítsa le a gép aljáról a fűkaszálékot és a szennyeződést.
 • Figyelmeztetés

  A gép burkolata alól szilárd anyag repülhet ki.

  • Viseljen szemvédő eszközt.

  • A motor üzemelése során tartózkodjon a kezelőállásban (a fogantyú mögött).

  • Ne engedjen nézelődőket erre a területre.

  A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg a gépet röviddel a fűnyírás befejezése után.

  Important: Kezelt füvön történő használat után tisztítsa meg a munka után azonnal a nyíróasztalt.

  Note: Ügyeljen rá, hogy a tisztítás során ne érje víz a motort.

  1. Vigye a gépet sík, burkolt talajra.

  2. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek, mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná.

  3. Távolítsa el a fűhulladékot a nyíróasztal felső részéről a használat után azonnal.

  4. Távolítson el minden füvet és hulladékot kefével vagy sűrített levegővel a motorról, beleértve a kipufogót/a kipufogó védőelemét, a felső motorburkolat levegőjáratait és a környező részeket.

  5. Engedje le a gépet a legalacsonyabb vágásmagasságra; lásd: A vágásmagasság beállítása.

  6. Mossa ki a hátsó ajtó alatti területet ott, ahol a nyesedék a gép alól a gyűjtőtartályba jut.

  7. Csatlakoztasson egy vízcsapra kötött kerti locsolótömlőt a kimosócsatlakozóra (Ábra 21).

   g281628
  8. Nyissa meg a vizet, indítsa be a motort, kapcsolja be a kést és járassa a gépet, amíg már nem távozik több nyesedék a gép alól.

  9. Állítsa le a motort, zárja el a vizet, és kösse le a locsolótömlőt a gépről.

  10. Indítsa be a motort, és a rozsdásodás megelőzése érdekében járassa pár percig, hogy kiszáradjon a gép alja.

  11. Állítsa le a motort és hagyja lehűlni, mielőtt eltenné a gépet egy zárt helyre.

  12. Takarítson fel minden kifolyt olajat vagy üzemanyagot.

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát a normál üzemeltetési helyzet alapján határozza meg.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motor olajszintjét.
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a késvezérlő kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll-e.
 • Ellenőrizze a kések állapotát.
 • Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok és ez egyéb védőelemek a helyükön vannak és működőképesek.
 • Ellenőrizze, hogy a nyíróasztal tiszta, a gyűjtőtartály pedig jó állapotban van (cserélje ki, ha károsodott).
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gép aljáról a fűkaszálékot és a szennyeződést.
 • Minden 25 órában
 • Tisztítsa ki a szivacs előszűrőt (poros környezet esetén gyakrabban).
 • Ellenőrizze az önjáró meghajtás bovdenét, és szükség esetén állítsa be.
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Élezze meg a kést.
 • Minden 50 órában
 • Cserélje le a motorolajat (poros környezet esetén gyakrabban).
 • Minden 100 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát.
 • Minden 300 órában
 • Cserélje ki a papír szűrőbetétet (poros környezet esetén gyakrabban).
 • Tárolás előtt
 • Az útmutatás szerint ürítse le az üzemanyagtartályt javítás előtt, valamint az éves eltárolást megelőzően.
 • Évente
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést.
 • A további éves karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  • Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról, mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene.

  • A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

  • A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet. A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt. Ne végezzen a kése(ke)n javítást vagy átalakítást.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket.

  • A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat. Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy távolítsa el az üzemanyagot kézi szivattyúval (soha ne használjon leszívócsövet).

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

  Felkészülés karbantartásra

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát.
  1. Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene, húzza le a gyertyapipát (Ábra 22).

   g018207
  3. A karbantartási munka elvégzését követően dugja vissza a gyertyapipát.

   Important: Mielőtt a gépet az olajcseréhez vagy a kés cseréjéhez felbillenti, fogyassza ki az üzemanyagtartályt normál használattal. Ha már az üzemanyag kifogyasztása előtt fel kell billentenie a gépet, ürítse ki a tartályt kézi üzemanyag-szivattyúval. Mindig úgy billentse az oldalára a gépet, hogy a légszűrő felfelé nézzen.

   Figyelmeztetés

   A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat.

   Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy a benzint kézi szivattyúval távolítsa el; ne leszívócsővel.

  A légszűrő karbantartása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Tisztítsa ki a szivacs előszűrőt (poros környezet esetén gyakrabban).
 • Minden 300 órában
 • Cserélje ki a papír szűrőbetétet (poros környezet esetén gyakrabban).
 • Important: Ne működtesse a motort légszűrőegység nélkül; mivel így a motor jelentős károsodást szenved.

  1. Végezzen el minden előírt karbantartást; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Távolítsa el a légszűrőfedelet és tisztítsa meg alaposan (Ábra 23).

   g005347
  3. Vegye ki a szivacs előszűrőt és a papír légszűrőbetétet a légszűrőbetét alapjából (Ábra 23).

  4. Vegye ki a szivacs előszűrőt a papír légszűrőbetétből, mossa ki enyhe mosószeres vízzel, majd itassa szárazra.

  5. Vizsgálja meg a papír légszűrőbetétet, és cserélje ki, ha nagyon szennyezett.

   Important: Ne kísérelje meg a papír szűrőbetét tisztítását.

  6. Tegye be a szivacs előszűrőt a papír légszűrőbetétbe.

  7. Tegye be a szivacs előszűrőt és a papír légszűrőbetétet a légszűrőbetét alapjába.

  8. Szerelje helyére a fedelet.

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Minden 50 órában
 • Cserélje le a motorolajat (poros környezet esetén gyakrabban).
 • Néhány percig járassa a motort az olaj cseréje előtt, hogy felmelegedjen. A meleg olaj jobban folyik, és több szennyezőanyagot szállít.

  Motorolaj-előírások

  Motorolaj mennyisége0,65 l* olajszűrő nélkül; 0,85 l* olajszűrővel
  Az olaj viszkozitásaSAE 30 vagy SAE 10W-30 detergenstartalmú kenőolaj
  API-besorolásSJ vagy magasabb

  * Leengedése után az olaj egy része a forgattyúházban marad. Ne öntse bele a forgattyúházba a teljes olajmennyiséget. Töltse fel olajjal a forgattyúházat az alábbi lépéseket követve.

  1. Végezzen el minden előírt karbantartást; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Ürítse le az üzemanyagtartályt.

  3. Helyezzen el egy megfelelő edényt a nívópálca nyílása/olajleeresztő nyílás alá.

  4. Tisztítsa meg a nívópálca környékét.

  5. A sapkáját balra elforgatva húzza ki a nívópálcát.

  6. Billentse a gépet a jobb oldalára (a légszűrő felfelé nézzen), hogy az olaj kifolyjon az edénybe.

  7. Az olaj leürítése után fordítsa a gépet üzemi helyzetbe.

  8. Töltse be óvatosan az előírt olajmennyiség 3/4-ét az olajbetöltő csőbe.

  9. Várjon 3 percet, hogy az olaj elhelyezkedjen a motorban.

  10. Törölje meg a nívópálcát egy tiszta ronggyal.

  11. Dugja vissza a nívópálcát az olajbetöltő csőbe, ne csavarja be, majd húzza ki.

  12. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán.

   • Ha a nívópálca alapján az olajszint túl alacsony, töltsön óvatosan némi olajat az olajbetöltő csőbe, várjon 3 percet, majd ismételje addig a 10–12. lépést, amíg a nívópálca alapján az olaj el nem éri a megfelelő szintet.

   • Ha az olajszint a nívópálca szerint túl magas, engedjen le az olajból annyit, hogy nívópálca alapján elérje a megfelelő szintet.

   Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

  13. Szerelje be biztonságosan a nívópálcát az olajbetöltő csőbe.

  14. Hasznosítsa újra az olajat környezetbarát módon.

  Az önjáró meghajtás bovdenének beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az önjáró meghajtás bovdenét, és szükség esetén állítsa be.
  1. Állítsa le a motort.

  2. Húzza hátrafelé a gépet, miközben lassan húzni kezdi az önjáró meghajtás rúdját, amíg a hátsó kerekek be nem fékeződnek.

   Note: Az önjáró meghajtás rúdjának ekkor 6 cm távolságra kell lennie a fogantyútól.

   g283011
  3. Ha az önjáró meghajtás rúdja és a fogantyú közti távolság kevesebb, mint 6 cm, állítsa be a fekete bovdenállító segítségével a megfelelő távolságot.

  A kés cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a késvezérlő kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll-e.
 • Minden 25 órában
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Évente
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést.
 • Important: A kés megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon márkaszervizhez.

  Mielőtt tankol, minden esetben vizsgálja meg a kést. Ha a kés megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki. Ha a kés eltompult vagy kicsorbult, éleztesse meg és egyensúlyoztassa ki, vagy cserélje ki.

  Figyelmeztetés

  A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet.

  A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt.

  1. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Billentse az oldalára a gépet úgy, hogy a légszűrő nézzen felfelé.

  3. A kést rögzítse egy fadarabbal (Ábra 25).

   g231389
  4. Szerelje ki a kést, megőrizve minden rögzítőelemet (Ábra 25).

  5. Szerelje be az új kést és az összes leszerelt rögzítőelemet (Ábra 26).

   g338891

   Important: A kés hajlított végei nézzenek a gép burkolata felé.

  6. Nyomatékkulcs segítségével húzza meg a kés csavarját 54 Nm nyomatékkal.

  A kés megélezése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a kések állapotát.
 • Minden 25 órában
 • Élezze meg a kést.
 • A kissé kopott kés újraélezhető. A két élét egyformán kell megélezni, hogy megmaradjon a kés egyensúlya.

  1. Szerelje ki a kést a gépből; lásd: A kés cseréje.

  2. Tisztítsa meg a kést kefe és víz segítségével, majd vizsgálja meg sérülések jeleit keresve.

  3. Élezze meg mindkét élét lapos reszelővel.

   g338856
  4. Akassza a kést a középső furatánál fogva egy csavarhúzóra, és állítsa be vízszintes helyzetbe.

   Note: A kiegyensúlyozott kés vízszintes helyzetben marad.

   g338857
  5. Folytassa az élezést a nehéz vég felé eső élen, amíg el nem éri a kiegyensúlyozott állapotot.

   Note: Ha a kés nincs egyensúlyban, a nehéz vége elfordul lefele.

   g338858

  Tárolás

  A gépet hűvös, tiszta, száraz helyen tárolja.

  Biztonságos tárolás

  Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  A gép felkészítése tárolásra

  1. Az év utolsó tankolásakor adjon az üzemanyaghoz stabilizálót (pl. Toro Premium Fuel Treatment adalékot), a címkén olvasható utasításoknak megfelelően.

  2. A nem felhasznált üzemanyagot helyezze el megfelelő módon. Hasznosítsa újra a helyi előírásoknak megfelelően, vagy használja fel gépkocsijában.

   Important: Az üzemanyagtartályban maradó régi üzemanyag nehéz indítást okozhat. Ne tárolja az üzemanyagot stabilizáló nélkül 30 napnál tovább, a stabilizált üzemanyagot pedig az üzemanyag-stabilizáló gyártója által megadott időszaknál hosszabban.

  3. Járassa addig a gépet, amíg az üzemanyag elfogyasztása miatt a motor le nem áll.

  4. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll. Ha már nem képes újraindítani a motort, akkor kellően száraz.

  5. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról, és tegye fel a tárolópólusra (ha van).

  6. Szerelje ki a gyújtógyertyát, töltsön be 15 ml olajat a gyújtógyertya furatán keresztül, és húzza meg a berántózsinórt lassan több alkalommal, hogy jól eloszlassa az olajat a henger körül, amivel megakadályozható a henger korróziója az üzemen kívüli időszak során.

  7. Szerelje be a gyújtógyertyát, és húzza meg nyomatékkulccsal 23 Nm nyomatékkal.

  8. Húzzon meg minden csavart és anyát.

  A gép kivétele tárolásból

  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet.

  2. Végezzen el minden előírt karbantartást; lásd: .

  3. Ellenőrizze a motorolaj szintjét; lásd: A motor olajszintjének ellenőrzése.

  4. Töltse fel az üzemanyagtartályt friss üzemanyaggal; lásd: Üzemanyag-utántöltés.

  5. Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyára.