ການແນະນຳ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນເຄື່ອງຕັດຫຍ້າທີ່ຂັບຂີ່ໄດ້, ໃບມີດວົງກຽວທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ຈ້າງງານໃນການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຕັດຫຍ້າໃນສະໜາມຫຍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນຢ່າງດີ. ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກເໜືອຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນຈຸດປະສົງຂອງມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການນຳ​ໃຊ້ ແລະ ບຳ​ລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼີກ​ລ່ຽງການບາດເຈັບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການນຳ​ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ www.Toro.com ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມການ​ນຳ​ໃຊ້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມ, ຊ່ວຍຊອກຫາຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ເພື່ອລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການ, ອາໄຫຼ່ Toro ຂອງແທ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ Toro ແລະ ໃຫ້ມີລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານກຽມພ້ອມໄວ້. ຮູບສະແດງ ລະບຸບ່ອນຢູ່ຂອງລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບໃນຜະລິດຕະພັນ. ຂຽນເລກໃນຊ່ອງທີ່ກຽມໃຫ້.

Important: ດ້ວຍອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສະແກນລະຫັດ QR ຢູ່ໃນແຜ່ນ​ປ້າຍເລກລຳດັບ (ຖ້າມີ) ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຮັບປະກັນ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.

artpending

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ລະບຸເຖິງໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ລະບຸໂດຍສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພ (ຮູບສະແດງ ), ເຊິ່ງເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ແນະນຳ.

artpending

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ 2 ຄຳສັບເພື່ອເນັ້ນຂໍ້ມູນ. ສິ່ງສຳຄັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກົນຈັກພິເສດ ແລະ ໝາຍ​ເຫດ ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງເອີຣົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຖະ​ແຫຼງການວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ (DOC) ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ.

ມັນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍພາກທີ 4442 ຫຼື 4443 ໃນການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນພື້ນທີ່ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້, ປົກຫຸ້ມດ້ວຍດິນ ຫຼື ດິນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຫຍ້າ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຄື່ອງຈັກມີເຄື່ອງກວດຈັບປະກາຍໄຟຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ 4442, ມີໄວ້ໃນລະບຽບການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຖືກສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟ.

ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍ​ງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ (EPA) ແລະ ລະບຽບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ​ຂອງຄາລິຟໍເນຍກ່ຽວ​ກັບລະບົບການປ່ອຍອາຍພິດ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຮັບປະກັນ. ການປ່ຽນແທນທີ່ອາດຈະຖືກສັ່ງຊື້ຜ່ານຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ.

ຄຳເຕືອນ

CALIFORNIA

ຄຳເຕືອນຂອງກົດໝາຍ Proposition 65

ທໍ່ໄອເສຍເຄື່ອງຈັກນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະ ບາງສ່ວນປະກອບຂອງມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ ແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຂົ້ວແບດເຕີລີ່, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ ທາດກົ່ວ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງທາດກົ່ວ, ສານເຄມີທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຮູ້ຈັກດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນ. ໃຫ້ລ້າງມືຫຼັງຈາກນຳໃຊ້.

ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຳຜັດກັບສານເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ, ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຄວາມປອດໄພ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ EN ISO 5395 (ເມື່ອທ່ານສຳເລັດຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າ) ແລະ ANSI B71.4-2017.

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີຄວາມສາມາດຕັດມື ແລະ ຕີນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້ວັດຖຸຟົ້ງ​ຂຶ້ນໄດ້.

 • ອ່ານ ແລະ ທຳເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕິດຈັກ.

 • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານກັບເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

 • ຢ່າວາງມື ຫຼື ຕີນຂອງທ່ານໃກ້ກັບສ່ວນປະກອບທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກ.

 • ຢ່າປະຕິບັດງານເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງທຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເຄື່ອງຈັກ.

 • ໃຫ້ຄົນຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ແລະ ເດັກອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

 • ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພສະເໝີ Graphic, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງ, ຄຳເຕືອນ ຫຼື ອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

ສະຕິກເກີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຳແນະນຳ

Graphic

ສະ​ຫຼາກ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແມ່ນສາມາດໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ເບິ່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະເກີດອັນຕະລາຍ. ປ່ຽນສະ​ຫຼາກໃດໜຶ່ງທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຫາຍໄປ.

artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending

ເຄື່ອງ​ຈັກ CE

artpending
artpending
artpending
artpending

ການຕັ້ງຄ່າ

Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.

ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

 1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ ແລະ ໃສ່ເບ​ຣກມື.

 2. ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈອອກ ແລະ ລໍຖ້າທຸກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

 3. ກວດເບິ່ງຄວາມດັນລົມຂອງຢາງລົດກ່ອນ​ໃຊ້; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  Note: ສູບ​ລົມຢາງ​ຫຼາຍເກີນໄປສຳລັບການຂົນສົ່ງ. ປັບຄວາມ​ດັນ​ລົມ​ຢ່າງ​ກ່ອນ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

 4. ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

 5. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດເຄື່ອງຈັກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  Important: ການ​ບໍ່ໃສ່ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ອາ​ໄຫຼ​ສຳ​ຄັນ​ໄວ​ກວ່າ​ກຳ​ນົດ.

 6. ເປີດຝາກະໂປ່ງ ແລະ ກວດເບິ່ງລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

 7. ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ແລ້ວປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  Note: ເຄື່ອງຈັກຈັດ​ສົ່ງ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຢູ່​ໃນເຕົ້າ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ; ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ໃຫ້ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຫຼັງ​ຈາກຕິດຈັກ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ.

ການປັບຕໍາແໜ່ງຄັນ​ບັງ​ຄັບ

ທ່ານ​ສາ​ມາດປັບ​ຕຳ​ແໜ່ງແຂນຄ​ວ​ບ​ຄຸມ​ເພື່ອຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້.

 1. ມາຍນັອດ 2 ອັນທີ່ຮັດ​ຄັນ​ບັງ​ຄັບເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຫ່ວງ​ໜີບ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ໝູນ​ຄັນ​ບັງ​ຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຫັນ​ນັອດ 2 ອັນໃຫ້ແໜ້ນ.

ການຕິດຕັ້ງໜ່ວຍຕັດ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ໜ່ວຍຕັດ5

ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານບໍ່​ຕັດ​ໄຟໜ່ວຍ​ຕັດ, ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ເລີ່ມ​ໃຊ້​ງານ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ, ກໍ່​ໃຫ້ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ມື ແລະ ຕີນ.

ຕ້ອງ​ໝັ່ນ​ແຍກຂົ້ວຕໍ່ຕົວ​ຕັດ​ໄຟ​ກ່ອນ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໜ່ວຍ​ຕັດ (ຮູບສະແດງ ).

 1. ປົດ​ສະ​ຫຼັກ​ຖານ​ເບາະ​ນັ່ງ, ອຽງ​ເບາະ​ນັ່ງ ແລະ ເປີດ​ຖານ ແລະ ຄ້ຳ​ມັນ​ດ້ວຍ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຄ້ຳ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ການ​ຖອດ​ປ​ລັກ​ສາຍຕໍ່​ພ່ວງ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ລະ​ບົບ 48 VDC (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 3. ຢູ່​ທີ່​ແຕ່​ລະ​ແຂນ​ຍົກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ, ເອົາ​ເຂັມ​ຂັດ​ທີ່​ຍຶດ​ຝາ​ປິດ​ໃສ່​ຂາ​ຄ້ຳແກນ​ໝູນ​ອອກ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ປິດ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

ການກະ​ກຽມໜ່ວຍ​ຕັດ

 1. ຖອດໜ່ວຍຕັດອອກຈາກກ່ອງ.

 2. ປະກອບ ແລະ ປັບຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

 3. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວຖ່ວງນ້ຳໜັກ (ຮູບສະແດງ ) ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ທີ່ສ່ວນທ້າຍທີ່ເໝາະສົມຂອງໜ່ວຍຕັດຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  artpending
 4. ເຄືອບເພົາກອບ​ບັນ​ຈຸດ້ວຍກະແລັດທີ່ສະອາດ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 5. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ ຈົນ​ຮອດ ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ອື່ນໆ.

ການຈັດ​ຕຳ​ແໜ່ງສະ​ປ​ຣິງປັບການຕັດຫຍ້າ

ໜ່ວຍຕັດ 2 ແລະ 4
artpending
 1. ຖ້າ​ກິບ​ໜີບ​ຖືກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຮູ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ແກນ​ສະ​ປ​ຣິງ​ປັບ, ໃຫ້​ເອົາ​ກິບ​ໜີບ​ອອກ ແລະ ເອົາ​ມັນ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮູ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຂາ​ຄ້ຳ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ເອົາ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ໜ້າ​ແປນ 2 ຕົວ (⅜ ນິ້ວ) ແລະ ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ຮອງ​ຮັບ 2 ຕົວ (⅜ x 1-¼ ນິ້ວ) ທີ່​ຍຶດ​ຂາ​ຄ້ຳ​ຕົວ​ປັບ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ໃສ່​ກອບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 3. ເອົານັອດລັອກແມ່​ໜ້າ​ແປນ (⅜ ນິ້ວ) ທີ່​ຍຶດ​ນັອດຫົວກຽວ​ຂອງ​ສະ​ປ​ຣິງ​ປັບການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງກອບຮອງ​ຮັບອອກ ແລະ ເອົາ​ສະ​ປ​ຣິງ​ປັບ​ອອກ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ (ຮູບສະແດງ ).

  Note: ຢ່າເອົານັອດ​ຕົວ​ແມ່ແຂ້ວ​ໜ້າ​ແປນອອກຈາກເຄື່ອງຈັກ.

  artpending
 4. ປະ​ກອບ​ນັອດ​ຫົວ​ກຽວ​ຂອງ​ສະ​ປ​ຣິງ​ປັບການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງກອບ​ຮອງ​ຮັບ (ຮູບສະແດງ ) ດ້ວຍນັອດລັອກແມ່​ໜ້າ​ແປນ (⅜ ນິ້ວ).

  artpending
 5. ຈັດລຽນຮູຢູ່​ໃນຂາຄ້ຳ​ຕົວ​ປັບ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ດ້ວຍຮູ​ຢູ່​ໃນໂຄງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ (ຮູບສະແດງ ).

  Note: ຫ່ວງ​ຄ້ຳ​ຂອງ​ຕົວ​ນຳ​ທາງ​ທໍ່​ຈັດ​ລຽນ​ໄປ​ຍັງ​ເສັ້ນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  artpending
 6. ປະ​ກອບ​ຂາ​ຄ້ຳຕົວ​ປັບ​ທົ່ງ​ຫຍ້າໃສ່​ໂຄງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ຮອງ​ຮັບ 2 ຕົວ (⅜ x 1-¼ ນິ້ວ) ແລະ ນັອດ​ຕົວ​ແມ່​ໜ້າ​ແປນ 2 ຕົວ (⅜ ນິ້ວ).

 7. ບິດ​ນັອດ​ລັອກຕົວ​ແມ່ ແລະ ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ໃຫ້​ໄດ້ 37 ຫາ 45 N∙m (27 ຫາ 33 ft-lb).

 8. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ ຈົນ​ຮອດ ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ອື່ນໆ.

ການຕິດຕັ້ງໜ່ວຍຕັດດ້ານ​ໜ້າໃສ່ແຂນ​ຍົກ

 1. ເລື່ອນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໄປ​ກ້ອງ​ແຂນ​ຍົກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ປະ​ກອບຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນໃສ່ເພົາຂອງເພົາກອບບັນຈຸ.

 3. ປະ​ກອບ​ຝາ​ປິດ​ໃສ່​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ ແລະ ຈັດ​ລຽນ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ເພົາ​ກອບ​ບັນ​ຈຸ, ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ ແລະ ຝາ​ປິດ.

 4. ຍຶດຝາ​ປິດ ແລະ ເພົາກອບບັນຈຸໃສ່ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນດ້ວຍ​ເຂັມ​ຂັດ.

  ການ​ລັອກ​ແກນ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ໃນ​ເປີ້ນ​ພູ—ລັອກ​ແກນ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ບໍ່​ໃຫ້​ໝູນ​ລົງ​ພູ​ເມື່ອ​ຕັດ​ຂ້າມ​ໜ້າ​ຂອງ​ພູ. ໃຊ້​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ລັອກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ. ໃຊ້​ຮາງ​ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ບັງ​ຄັບ​ທິດ​ທາງ.

  artpending

ການຕິດຕັ້ງໜ່ວຍຕັດດ້ານຫຼັງໃສ່ແຂນ​ຍົກ

ໜ່ວຍຕັດໄດ້​ປັບ​ສຳ​ລັບ 1.2 ຊມ (¾ ນິ້ວ) ຫຼື ຄວາມສູງຂອງການຕັດສູງ​ຂຶ້ນ
 1. ເລື່ອນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໄປ​ກ້ອງ​ແຂນ​ຍົກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ປະ​ກອບຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນໃສ່ເພົາຂອງເພົາກອບບັນຈຸ.

 3. ປະ​ກອບ​ຝາ​ປິດ​ໃສ່​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ ແລະ ຈັດ​ລຽນ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ເພົາ​ກອບ​ບັນ​ຈຸ, ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ ແລະ ຝາ​ປິດ.

 4. ຍຶດເພົາ​ແຂນ​ແກນ​ໝູນ ແລະ ຝາ​ປິດໃສ່ເພົາ​ກອບ​ບັນ​ຈຸ​ດ້ວຍເຂັມ​ຂັດ.

  ການ​ລັອກ​ແກນ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ໃນ​ເປີ້ນ​ພູ—ລັອກ​ແກນ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ບໍ່​ໃຫ້​ໝູນ​ລົງ​ພູ​ເມື່ອ​ຕັດ​ຂ້າມ​ໜ້າ​ຂອງ​ພູ. ໃຊ້​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ລັອກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ. ໃຊ້​ຮາງ​ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ບັງ​ຄັບ​ທິດ​ທາງ.

  artpending
 5. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ ແລະ ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດດ້ານ​ຫຼັງ.

ການຕິດຕັ້ງໜ່ວຍຕັດດ້ານຫຼັງໃສ່ແຂນ​ຍົກ

ໜ່ວຍຕັດໄດ້​ປັບ​ສຳ​ລັບ 1.2 ຊມ (¾ ນິ້ວ) ຫຼື ຄວາມສູງຂອງການຕັດ​ຕ່ຳ​ລົງ
 1. ຖອດສະ​ຫຼັກ​ດຶງ ແລະ ແຫວນແປທີ່ຍຶດຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນໃສ່ແຂນຍົກ ແລະ ເລື່ອນເພົາອອກຈາກແຂນຍົກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ປະ​ກອບຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນໃສ່ເພົາຂອງເພົາກອບບັນຈຸ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 3. ປະ​ກອບ​ຝາ​ປິດ​ໃສ່​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ ແລະ ຈັດ​ລຽນ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ເພົາ​ກອບ​ບັນ​ຈຸ, ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ ແລະ ຝາ​ປິດ.

 4. ຍຶດຂາ​ຄ້ຳແກນ​ໝູນ ແລະ ຝາ​ປິດໃສ່ເພົາ​ກອບ​ບັນ​ຈຸ​ດ້ວຍເຂັມ​ຂັດ.

  ການ​ລັອກ​ແກນ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ໃນ​ເປີ້ນ​ພູ—ລັອກ​ແກນ​ໝູນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ບໍ່​ໃຫ້​ໝູນ​ລົງ​ພູ​ເມື່ອ​ຕັດ​ຂ້າມ​ໜ້າ​ຂອງ​ພູ. ໃຊ້​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ລັອກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ. ໃຊ້​ຮາງ​ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ບັງ​ຄັບ​ທິດ​ທາງ.

  artpending
 5. ເລື່ອນ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໄປ​ກ້ອງ​ແຂນ​ຍົກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 6. ໃສ່ຂາ​ຄ້ຳ​ແກນ​ໝູນເຂົ້າໄປໃນແຂນຍົກ ແລະ ຍຶດ​ເພົາ​ໃສ່​ແຂນ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫຼັກ​ດຶງ ແລະ ແຫວນ​ແປ.

 7. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ ຈົນ​ຮອດ ສຳ​ລັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດດ້ານ​ຫຼັງ.

ການຕິດຕັ້ງຕ່ອງໂສ້​ແຂນ​ຍົກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ

ຍຶດຕ່ອງໂສ້ແຂນຍົກໃຫ້ແໜ້ນຕົວຍຶດຕ່ອງໂສ້ດ້ວຍເຂັມຂັດ (ຮູບສະແດງ ).

Note: ໃຊ້ຈຳນວນຂໍ້ຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍຕັດ.

artpending

ການ​ປະ​ກອບ​ມໍ​ເຕີ້​ກົງ​ໝູນ​ໃສ່​ໜ່ວຍ​ຕັດ

 1. ໃຊ້ການເຄືອບດ້ວຍນ້ຳມັນກະ​ແລັດສະ​ອາດໃສ່ສະ​ຫຼັກຂອງ​ເພົາ​ມໍ​ເຕີ້​ກົງ​ໝູນ.

 2. ໃຊ້​ການ​ເຄືອບນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ໃສ່​ແຫວນ​ຕົວ​ໂອຂອງມໍ​ເຕີ້​ກົງ​ໝູນ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃສ່ໜ້າແປນມໍ​ເຕີ້.

 3. ຈັດ​ລຽງ​ມໍ​ເຕີ້​ໃສ່​ໜ່ວຍ​ຕັດເພື່ອໃຫ້ໜ້າແປນມໍ​ເຕີ​ຫ່າງ​ຈາກ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ຕາມທິດ​ເຂັມ​ໂມງ (ຮູບສະແດງ ).

  Important: ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ​ມໍ​ເຕີ້​ກົງ​ໝູນ​ບໍ່ບິດ, ຈ່ອຍລົງ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກບີບ.

  artpending
 4. ໝູນມໍ​ເຕີ້ຕາມທາງຂວາງກົງກັນຂ້າມຈົນກວ່າໜ້າ​ແປນອ້ອມຮອບນັອດ​ຕົວ​ຜູ້.

 5. ບິດ​ນັອດຕົວ​ຜູ້ຍຶດໃຫ້​ໄດ້ 19 ຫາ 25 N∙m (14 ຫາ 18 ft-lb).

 6. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ ຈົນ​ຮອດ ຢູ່​ທີ່ໜ່ວຍ​ຕັດ​ອື່ນໆ.

ການໃສ່ອຸ​ປະ​ກອນຕົກ​ແຕ່ງ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ອຸ​ປະ​ກອນຕົກ​ແຕ່ງ (ຂາຍ​ແຍກຕ່າງ​ຫາກ).1

Important: ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ວ່າການ​ເດີນສາຍ​ໄຟເໝາະ​ສົມ ແລະ ສາຍ​ໄຟບໍ່​ບິດ, ຕິດ​ມໍ​ເຕີ​ໃສ່​ໜ່ວຍ​ຕັດກ່ອນ​ໃສ່​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕົກ​ແຕ່ງ.ໃຊ​ຮູບ​ພາບ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ ແລະ ມໍ​ເຕີ​ກຽວ.

artpending
 1. ຢູ່​ທາງ​ດ້ານ​ໜ້າ​ແຈ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍຂອງກອບ (#4 ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ), ຖອດນັອດແມ່ໜ້າແປນພິ​ເສດ​ອອກ​ຈາກນັອດຜູ້​ທີ່​ຍຶດ​ກອບ​ເຫຼັກ​ເຄື່ອງ​ຈັກອອກ (ຮູບສະແດງ ).

 2. ມາຍ​ນັອດແມ່​ຢູ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ທໍ່​ຊຸດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕົກ​ແຕ່ງ, ໃສ່​ທໍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນຮູ​ຂອງກອບ​ເຫຼັກ ແລະ ຫັນນັອດແມ່ໃຫ້ແໜ້ນ.

  Note: ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຫັນ​ນັອດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ, ໃຊ້​ກະ​ແຈສຳ​ຮອງ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ທໍ່​ຫັກ ຫຼື ງໍ.

 3. ໃສ່ແຜ່ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນັອດ​ຍຶດກອບ​ເລັກ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ ຮູບສະແດງ .

 4. ຍຶດ​ແຜ່ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ນັອດ​ຍຶດ 1 ອັນພ້ອມ​ກັບນັອດແມ່ໜ້າແປນ​ທີ່​ໄດ້​ຖອດ​ອອກ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້.

 5. ຕັ້ງ​ຊຸດ​ມັດ​ສາຍ​ໄຟ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ສຽບ​ຂົ້ວ​ຕໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂົ້ວ​ຕໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນຕົບ​ແຕ່ງ.

  artpending
 6. ເຮັດ​ຄືນ​ຂັ້ນໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງກອບ​ເຫຼັກ 4 ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ເຫຼືອ​ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໄວ້​ໃນ ຮູບສະແດງ ຈົນ​ຮອດ ຮູບສະແດງ .

  Important: ແຜ່ນ​ເຊື່ອມ​ແມ່ນ​ຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ເຫຼືອ​ເພື່ອໃຫ້ສາ​ມາດ​ກຳ​ນົດ​ເສັ້ນ​ທາງຂອງ​ທໍ່​ຜ່ານກອບ​ເຫຼັກ ແລະ ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໂດຍບໍ່​ໃຫ້​ບິດ ຫຼື ງໍ.

  artpending
  artpending
  artpending
  artpending

ການນຳໃຊ້ຂາຄ້ຳໜ່ວຍຕັດ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຂາຄ້ຳໜ່ວຍຕັດ1

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງ​ການສຽບໜ່ວຍຕັດໃຫ້ຖືກມີດນອນ/​ກົງ​ໝູນ, ໃຫ້ຄ້ຳດ້ານຫຼັງຂອງໜ່ວຍ​ຕັດ​ດ້ວຍ​ຂາ​ຕັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັອດແມ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງນັອດກຽວປັບຄານຮອງບໍ່ໄດ້ວາງຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ (ຮູບສະແດງ ).

artpending

ຍຶດຂາຄ້ຳເຂົ້າກັບຕົວຍຶດຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີເຂັມຂັດ (ຮູບສະແດງ ).

artpending

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງສາຍ​ຕໍ່​ພ່ວງ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 48 V ແລະ ການ​ປິດ​ຖານ​ເບາະ​ນັ່ງ

 1. ຢອດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດສະ​ນວນ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃສ່​ພື້ນ​ຜິວ​ສຳ​ຜັດ​ຂອງ​ສາຍ​ຕໍ່​ພ່ວງ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ສຽບສາຍ​ຕໍ່​ພ່ວງ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີໃສ່​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ 48 V.

 3. ໝູນ​ເບາະ​ນັ່ງ ແລະ ຖານ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໃຫ້​ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກ​ຖານ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

ການຕິດຕັ້ງລັອກຝາກະໂປ່ງ CE

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ລັອກ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ, ຕົວ​ປິດ ແລະ ນັອດຊ້ອນສອງ1
ແຫວນຮອງ1
 1. ປົດສະ​ຫຼັກ ແລະ ຍົກຝາກະໂປ່ງ.

 2. ຖອດປອກຢາງອອກມາຈາກຮູທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງຝາກະໂປ່ງ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 3. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຕົວ​ປິດ​ຖືກ​ປະ​ກອບ​ໃສ່​ລັອກ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 4. ເອົາ​ນັອດ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ລັອກ.

 5. ດ້ານນອກຂອງຝາກະໂປ່ງ, ໃສ່ຂໍເກາະຂອງທ້າຍສະ​ຫຼັກໂດຍຜ່ານຮູໃນຝາກະໂປ່ງ.

  Note: ຕົວ​ປິດ​ຖືກ​ຈັດ​ລຽນ​ໃສ່​ດ້ານນອກ​ຂອງ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ.

 6. ຢູ່​ດ້ານໃນຝາກະໂປ່ງ, ຍຶດ​ລັອກ​ໃສ່​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ​ດ້ວຍ​ແຫວນ​ຮອງ ແລະ ຫັນດ້ວຍນັອດແມ່.

 7. ປິດ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ ແລະ ໃຊ້​ກະ​ແຈ​ສະ​ຫຼັກ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ​ເພື່ອກວດ​ເບິ່ງວ່າ​ຂໍ​ເກາະ​ລັອກ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອບ​ຈັບ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ລັອກ​ແລ້ວ.

ການໃຊ້ສະ​ຫຼາກ CE

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ສະຫຼາກ CE1
ສະຫຼາກບອກປີຜະລິດ1
ສະຫຼາກຄຳເຕືອນ1

ການໃຊ້ສະ​ຫຼາກ CE

 1. ໃຊ້​ເຫຼົ້າ​ຖູ ແລະ ຜ້າເຊັດ​ສະ​ອາດ​ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ​ຕໍ່​ໜ້າ​ລັອກ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ​ແຫ້ງ. (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ເອົາເບາະ​ຫຼັງ​ອອກ​ຈາກສະ​ຫຼາກ CE.

 3. ນຳໃຊ້ສະ​ຫຼາກໃສ່​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ.

ການໃຊ້ປີ​ຂອງສະ​ຫຼາກຜະ​ລິດ

 1. ໃຊ້​ເຫຼົ້າ​ຖູ ແລະ ຜ້າເຊັດ​ສະ​ອາດ​ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ບໍ​ລິ​ເວນຂາ​ຄ້ຳ​ພື້ນຕໍ່​ໜ້າແຜ່ນປ້າຍ​ລຳ​ດັບ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້ຂາ​ຄ້ຳແຫ້ງ. (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ເອົາເບາະ​ຫຼັງ​ອອກ​ຈາກສະ​ຫຼາກຂອງ​ປີ​ຜະ​ລິດ.

 3. ນຳໃຊ້ສະ​ຫຼາກໃສ່ຂາ​ຄ້ຳ​ພື້ນ.

ການໃຊ້ສະ​ຫຼາກຄຳ​ເຕືອນ CE

 1. ໃຊ້​ເຫຼົ້າ​ຖູ ແລະ ຜ້າເຊັດ​ສະ​ອາດ​ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດພື້ນ​ຜິວ​ຂອງ​ສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ 133-2930 ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ສະ​ຫຼາກ​ແຫ້ງ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ເອົາເບາະ​ຫຼັງ​ອອກ​ຈາກສະ​ຫຼາກຄຳ​ເຕືອນ CE.

 3. ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ CE ຢູ່​ເໜືອ​ສະ​ຫຼາກ 133-2930.

ພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ

artpending

ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ

ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ (ຮູບສະແດງ ) ຄວບຄຸມການດຳເນີນງານໄປໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງ. ກົດດ້ານເທິງຂອງ ແປ້ນເພື່ອຍ້າຍເຄື່ອງຈັກໄປໜ້າ ແລະ ດ້ານລຸ່ມເພື່ອຖອຍເຄື່ອງຈັກກັບຫຼັງ. ຄວາມໄວຂອງພື້ນດິນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານກົດແປ້ນໄດ້ໄກເທົ່າໃດ. ສຳລັບບໍ່ມີການໂຫຼດ, ຄວາມໄວຂອງພື້ນດິນສູງສຸດ, ກົດແປ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຂະນະທີ່ປຸ່ມໄຟຟ້າຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ໄວ .

ເພື່ອຢຸດເຄື່ອງຈັກ, ຫຼຸດຜ່ອນການກົດໃນແປ້ນຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມັນກັບຄືນສູ່ຕໍາແຫນ່ງສູນກາງ.

artpending

ຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງ

ໃຊ້ຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອວາງເຄື່ອງຈັກເຂົ້າໃນໂໝດຕັດຫຍ້າ ຫຼື ໂໝດຂົນສົ່ງ. ຍູ້ຄັນໄປດ້ານໜ້າເພື່ອເລືອກໂໝດຕັດຫຍ້າ ແລະ ຖອຍຫລັງເພື່ອເລືອກໂໝດ ຂົນສົ່ງ.

Note: ບັນດາໜ່ວຍຕັດບໍ່ສາມາດຖືກລົດຕ່ຳລົງໄດ້ເມື່ອຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ຂົນສົ່ງ.

ຕົວຈຳກັດຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ

ໃນເວລາທີ່ຕົວຈໍາກັດຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ (ຮູບສະແດງ ) ໄດ້ຖືກພັບຂຶ້ນ/ໄປຫນ້າ, ມັນຈໍາກັດຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຫນ່ວຍຕັດໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ງານ. ຕົວເວັ້ນຊ່ອງຫວ່າງແຕ່ລະອັນປັບຄວາມໄວການຕັດຫຍ້າໂດຍ 0.8 ກມ/ຊມ (0.5 ໄມລ/ຊມ). ມີຊ່ອງຫວ່າງກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງນັອດ, ຖ້າເຄື່ອງຈັກດຳເນີນຊ້າລົງ. ໝູນຕົວຈຳກັດຄວາມໄວຕັດຫຍ້າປີ້ນຫລັງເພື່ອໃຫ້ຄວາມໄວໃນການຂົນສົ່ງສູງສຸດ

ແປ້ນເບຣກ

ຢຽບແປ້ນເບຣກ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອຢຸດເຄື່ອງຈັກ.

ເບຣກມື

ເພື່ອໃສ່ເບຣກມື, (ຮູບສະແດງ ) ຍູ້ລົງເທິງແປ້ນເບຣກ ແລະ ກົດດ້ານເທິງໄປໜ້າເພື່ອເກາະມັນ. ເພື່ອປ່ອຍເບຣກມື, ກົດແປ້ນເບຣກຈົນກວ່າສະ​ຫຼັກເບຣກມືຈະດຶງອອກ.

ແປ້ນໝູນພວງມະໄລໃຫ້ອຽງ

ເພື່ອໝູນພວງມະໄລໄປຫາທ່ານ, ໃຫ້ກົດແປ້ນຢຽບ (ຮູບສະແດງ ) ລົງ, ດຶງພວງມະໄລໄປຫາທ່ານໃຫ້ຢູ່ຕຳແໜ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ, ແລະ ປ່ອຍແປ້ນຢຽບ.

ສະ​ວິດຄວາມ​ໄວຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

ການປ່ຽນຄວາມ​ໄວຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກມີ 2 ໂໝດ​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ). ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ເຄື່ງຈັກ​ໄດ້​ເທື່ອ​ລະ 100 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ (rpm), ໂດຍ​ການ​ແຕະ​ທີ່​ສະ​ວິດເປັນ​ຈັງ​ຫວະ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານກົດ​ສະ​ວິດ​ຄ້າງ​ໄວ້, ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຈະ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຮອບ​ສູງ ຫຼື ຕ່ຳ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ຂຶ້ນ​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານ​ກົດ​ປາຍ​ດ້ານ​ໃດ.

artpending

ປ່ອຍຄັນ​ຕັດ​ຫຍ້າຕ່ຳລົງ/ຍົກຄັນ​ຄວບ​ຄຸມຂຶ້ນ

ຄັນບັງຄັບນີ້ (ຮູບສະແດງ ) ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍຕັດສູງຂຶ້ນ ແລະ ປ່ອຍຕ່ຳລົງ ແລະ ຍັງຈະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດໜ່ວຍຕັດໃນເວລາທີ່ໜ່ວຍຕັດຖືກເປີດໃຊ້ໃນໂໝດຕັດຫຍ້າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງໃນເວລາທີ່ຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ຂົນສົ່ງ.

ສະວິດກະແຈ

ສະວິດກະແຈ (ຮູບສະແດງ ) ມີ 3 ຕຳແໜ່ງ: ປິດ, ເປີດ/ອຸ່ນເຄື່ອງ ແລະ ຕິດ​ຈັກ.

ສູນ​ຂໍ້​ມູນ

ຈໍ​ສະແດງ​ຜົນ InfoCenter LCD ສະ​ແດງ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ: ສະ​ຖາ​ນະ​ການໃຊ້​ງານ, ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

ສະ​ວິດເປີດ/ປິດການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ສະວິດເປີດ/ປິດການ​ໃຊ້​ງານ (ຮູບສະແດງ ) ໂດຍສົມທົບກັບຄັນຄວບຄຸມການຕັດຫຍ້າປ່ອຍຕ່ຳລົງ/ຍົກຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້​ງານໜ່ວຍຕັດ.

ສະວິດໄຟໜ້າ

ບິດສະວິດລົງເພື່ອເປີດໄຟໜ້າ (ຮູບສະແດງ ).

ຈຸດພະລັງງານ

ຈຸດພະລັງງານແມ່ນການ​ສະ​ໜອງໄຟຟ້າ 12 V ສຳລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ (ຮູບສະແດງ ).

artpending

ຕັດ​ໄຟ​ໜ່ວຍ​ຕັດ

ກ່ອນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ, ຖອດ ຫຼື ໃຊ້​ງານ​ໜ່ວຍ​ຕັດ, ໃຫ້​ຖອດ​ຊຸດ​ຕັດ​ອອກ​ຈາກ​ແຫຼ່ງ​ຈ່າຍ​ໄຟ​ໂດຍ​ການແຍກ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຕັດ​ໄຟ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ), ຕັ້ງ​ຢູ່​ກ້ອງ​ຕັ່ງ​ນັ່ງ. ສຽບ​ຂົ້ວ​ຕໍ່ໃສ່​ຄືນກ່ອນ​ໃຊ້​ງານເຄື່ອງ​ຈັກ.

artpending

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານບໍ່​ຕັດ​ໄຟໜ່ວຍ​ຕັດ, ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ເລີ່ມ​ໃຊ້​ງານ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ, ກໍ່​ໃຫ້ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ມື ແລະ ຕີນ.

ຕ້ອງ​ໝັ່ນ​ແຍກຕົວ​ຂົ້ວ​ຕໍ່​ຕົວ​ຕັດ​ໄຟ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດກ່ອນ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໜ່ວຍ​ຕັດ.

ການຄວບ​ຄຸມເບາະນັ່ງ

artpending

ຄັນໂຍກຕຳ​ແໜ່ງ​ເບາະນັ່ງ

ດຶງ​ຄັນ​ໂຍກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ເຄື່ອນ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ກັບ​ຄືນ​ຫຼັງ. ປ່ອຍ​ຄັນ​ໂຍກ​ເພື່ອ​ລັອກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເບາະ​ນັ່ງ.

ລູກບິດປັບນ້ຳໜັກ

ໝູນ​ລູກ​ບິດ​ປັບ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຈົນ​ກວ່າ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ສະ​ແດງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໜ້າ​ຈໍ​ຂອງ​ເຄື່ອງວັດ​ນ້ຳ​ໜັກ.

ລູກບິດປັບຄວາມສູງ

ໝູນ​ລູກ​ບິດ​ປັບ​ຄວາມ​ສູງ​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ເບາະ​ນັ່ງ.

ການນຳໃຊ້ຈໍສະແດງຜົນ InfoCenter LCD

ຈໍ​ສະແດງ​ຜົນ InfoCenter LCD ສະ​ແດງ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ: ສະ​ຖາ​ນະ​ການໃຊ້​ງານ, ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ). ມີຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນຫຼາຍ​ອັນ​ຢູ່​ທີ່ InfoCenter. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ລະ​ຫວ່າງຈໍ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ, ໂດຍ​ການ​ກົດ​ປຸ່ມໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ InfoCenter ແລະ ເລືອກ​ລູກ​ສອນ​ຊີ້ບອກ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

artpending
 • ປຸ່ມຊ້າຍ, ປຸ່ມເຂົ້າໃຊ້/ກັບຄືນເມນູ—ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເມນູ InfoCenter. ທ່ານສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອກັບໄປທີ່ເມນູທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່.

 • ປຸ່ມກາງ—ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເລື່ອນເມນູລົງ.

 • ປຸ່ມຂວາ—ກົດປຸ່ມນີ້ເພື່ອເປີດເມນູທີ່ລູກສອນຂວາຊີ້ບອກເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມ.

Note: ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະປຸ່ມອາດຈະປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໃນເວລານັ້ນ. ປຸ່ມແຕ່ລະປຸ່ມແມ່ນຕິດປ້າຍດ້ວຍໄອຄອນທີ່ສະແດງໜ້າທີ່ຂອງມັນໃນປະຈຸບັນ.

ລາຍລະອຽດຂອງໄອຄອນ InfoCenter

ຄົບຮອບການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາຊີ້ບອກເຖິງເວລາການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາທີ່ໄດ້ກຳນົດວ່າຄວນໄດ້ປະຕິບັດ
Graphicເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງ
Graphicໄອຄອນຂໍ້ມູນ
Graphicໄວ
Graphicຊ້າ
Graphicລະດັບນ້ຳມັນ
Graphicປັກເຮືອງແສງມີການເຄື່ອນໄຫວ.
Graphicຍົກໜ່ວຍຕັດ.
Graphicປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ.
Graphicນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງ.
Graphicໃສ່ເບ​ຣກມືຢູ່.
Graphicໄລຍະຢູ່ສູງ (ການຂົນສົ່ງ).
Graphicເກຍຫວ່າງ
Graphicໄລຍະຢູ່ຕໍ່າ (ຕັດຫຍ້າ).
Graphicອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນເຄື່ອງຈັກ (°C ຫຼື °F)
Graphicອຸນຫະພູມ (ຮ້ອນ)
GraphicPTO ເປີດໃຊ້ຢູ່.
Graphicບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ
Graphicຕິດຈັກ.
Graphicຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.
Graphicເຄື່ອງຈັກ
Graphicສະວິດກະແຈ
Graphicແບັດເຕີຣີ
Graphicມໍ​ເຕີ/ເຄື່ອງ​ກຳ​ເນີດ​ໄຟ​ຟ້າ (ບໍ່​ໄດ້ສາກ)
Graphicມໍ​ເຕີ/ເຄື່ອງ​ກຳ​ເນີດ​ໄຟ​ຟ້າ (ກຳລັງສາກ)
Graphicກຽວ​ຕົວ E
Graphicໃບ​ມີດຕັດ​ກັບ​ດ້ານ​ໜ້າ
Graphicໃບ​ມີດຕັດ​ກັບ​ດ້ານຫຼັງ
Graphicໜ່ວຍຕັດກຳ​ລັງປ່ອຍຕ່ຳລົງ.
Graphicໜ່ວຍຕັດກຳ​ລັງຍົກສູງຂຶ້ນ.
Graphicລະຫັດຜ່ານ PIN
Graphicຊ່ອງ CAN
Graphicສູນ​ຂໍ້​ມູນ
Graphicບໍ່ດີ ຫຼື ຂັດ​ຂ້ອງ
Graphicຫຼອດໄຟ
Graphicຜົນ​ສົ່ງອອກຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມ TEC ຫຼື ສາຍຄວບຄຸມໃນສາຍຮັດ
Graphicສະວິດ
Graphicປ່ອຍສະວິດ.
Graphicປ່ຽນໄປສູ່ສະພາບທີ່ລະບຸໄວ້.
ສັນຍາລັກມັກຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່ອປະກອບເປັນປະໂຫຍກ. ບາງຕົວຢ່າງແມ່ນສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ 
Graphicໃສ່ເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຢູ່ເກຍຫວ່າງ.
Graphicການຕິດຈັກຖືກປະຕິເສດ.
Graphicການມອດ​ຂອງເຄື່ອງຈັກ
Graphicນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນເຄື່ອງຈັກຮ້ອນເກີນໄປ.
Graphicນັ່ງ​ລົງ ຫຼື ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື

ການໃຊ້ເມນູ

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລະບົບເມນູ InfoCenter, ກົດປຸ່ມເຂົ້າເຖິງເມນູໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກ. ນີ້ຈະນຳທ່ານໄປທີ່ເມນູຫຼັກ. ໃຫ້​ເບິ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບການສະຫຼຸບຂອງຕົວເລືອກຕ່າງໆທີ່ມີຈາກເມນູ:

Main Menu (ເມນູຫຼັກ)
ລາຍການເມນູລາຍລະອຽດ
Faults (ຄວາມຜິດພາດ)ເມນູຄວາມຜິດພາດມີລາຍຊື່ຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຜ່ານມາ. ໃຫ້​ເບິ່ງປຶ້ມຄູ່ມືການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໂຕໂຣ (Toro Distributor) ຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນເມນູຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
Service (ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ)ເມນູການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກເຊັ່ນ: ຊົ່ວໂມງການນຳໃຊ້, ເຄື່ອງນັບ ແລະ ຕົວເລກອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
Diagnostics (ການວິນິດໄສ)ເມນູການວິນິດໄສສະແດງສະຖານະພາບຂອງສະ​ວິດ​ເຄື່ອງ​ຈັກແຕ່ລະອັນ, ເຊັນເຊີ ແລະ ຜົນ​ສົ່ງອອກການ​ຄວບ​ຄຸມ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ວິທີນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບາງຢ່າງເພາະມັນຈະບອກທ່ານໄດ້​ຢ່າງໄວວ່າການ​ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງຈັກໃດເປີດຢູ່ ແລະ ຕົວໃດປິດຢູ່.
Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)ເມນູການຕັ້ງຄ່າຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂຕົວແປການຕັ້ງຄ່າໃນໜ້າຈໍສະແດງຂໍ້ມູນ InfoCenter.
About (ກ່ຽວກັບ)ເມນູກ່ຽວກັບໄດ້ລາຍງານຈຳນວນຮູບແບບ, ເລກລຳດັບ ແລະ ເວີຊັນຊອບແວຂອງເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ.
Service (ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ)
ລາຍການເມນູລາຍລະອຽດ
Hoursແຈ້ງຈຳນວນຊົ່ວໂມງທັງໝົດທີ່ເຄື່ອງຈັກ, ຈັກ ແລະ PTO ໄດ້ເປີດໃຊ້, ພ້ອມທັງຈຳນວນຊົ່ວໂມງທີ່ເຄື່ອງໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງ ແລະ ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາທີ່​ຄົບກຳນົດ.
Countsເຮັດລາຍຊື່ນັບຈຳນວນທີ່ເຄື່ອງຈັກໄດ້ປະສົບມາ.
Diagnostics (ການວິນິດໄສ)
ລາຍການເມນູລາຍລະອຽດ
ໜ່ວຍຕັດຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ້ອນເຂົ້າ, ຄຸນສົມບັດ, ແລະ ຜົນ​ທີ່ອອກມາສຳລັບການຍົກຂຶ້ນ ແລະ ການປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ.
Hi/Low Rangeຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ້ອນເຂົ້າ, ຄຸນສົມບັດ, ແລະ ຜົນ​ທີ່ອອກມາສຳລັບການຂັບຂີ່ໃນໂໝດການຂົນສົ່ງ.
PTOຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ້ອນເຂົ້າ, ຄຸນສົມບັດ, ແລະ ຜົນ​ທີ່ອອກມາສຳລັບການ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານວົງຈອນ PTO.
Engine Runຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ້ອນເຂົ້າ, ຄຸນສົມບັດ, ແລະ ຜົນ​ທີ່ອອກມາສຳລັບສຳລັບການຕິດຈັກ.
Backlapຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ້ອນເຂົ້າ, ຄຸນສົມບັດ, ແລະ ຜົນ​ທີ່ອອກມາສຳລັບການປະຕິບັດການເຮັດວຽກກັບຫຼັງ.
Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)
ລາຍການເມນູລາຍລະອຽດ
Units (ຫົວໜ່ວຍ)ຄວບຄຸມຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ໃນ InfoCenter. ຕົວເລືອກເມນູແມ່ນພາສາອັງກິດ ຫຼື ການວັດແທກ.
Language (ພາສາ)ຄວບຄຸມພາສາທີ່ໃຊ້ໃນ InfoCenter*.
LCD Backlight (ໄຟຫຼັງ LCD)ຄວບຄຸມຄວາມສະຫວ່າງຂອງຈໍສະແດງຜົນ LCD.
LCD Contrast (ຄວາມຄົມຊັດ LCD)ຄວບຄຸມຄວາມຄົມຊັດຂອງຈໍຂອງຈໍສະແດງຜົນ LCD.
Front Backlap Reel Speed (ຄວາມໄວກຽວກັບຫຼັງດ້ານໜ້າ)ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງກຽວດ້ານໜ້າໃນໂໝດກັບຫຼັງ.
Rear Backlap Reel Speed (ຄວາມໄວກຽວກັບຫຼັງດ້ານຫຼັງ)ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງກຽວດ້ານຫຼັງໃນໂໝດກັບຫຼັງ.
Protected Menus (ເມນູທີ່ຖືກປົກປ້ອງ)ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ຫົວ​ໜ້າ/ຊ່າງ​ກົນ​ຈັກ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ​ໂດຍ​ການ​ປ້​ອນ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ.
Auto Idle (ຮອບ​ເດີນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ)ຄວບ​ຄຸມ​ຈຳ​ເວ​ລາ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ກ່ອນ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງ​ຈັກກັບ​ໄປ​ສູ່ຮອບ​ເດີນ​ຕ່ຳ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢຸດ.
Blade Count (ຈຳນວນໃບມີດ)ຄວບຄຸມຈໍານວນຂອງໃບມີດເທິງກຽວສໍາລັບຄວາມໄວກຽວ.
Mow Speed (ຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ)ຄວບຄຸມຄວາມໄວພື້ນດິນສຳລັບກຳນົດຄວາມໄວຂອງກຽວ.
Height of cut (ຄວາມສູງຂອງການຕັດ (HOC))ຄວບຄຸມຄວາມສູງຂອງການຕັດ (HOC) ສຳລັບການກຳນົດຄວາມໄວຂອງກຽວ.
F Reel RPM (ຮອບຕໍ່ນາທີກຽວໜ້າ)ສະແດງຕໍາແໜ່ງຄວາມໄວກຽວທີ່ຄິດໄລ່ສຳລັບກຽວໜ້າ. ກຽວຍັງສາມາດປັບດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.
R Reel RPM (ຮອບຕໍ່ນາທີກຽວຫຼັງ)ສະແດງຕໍາແຫນ່ງຄວາມໄວກຽວທີ່ຄິດໄລ່ສໍາລັບກຽວຫຼັງ. ກຽວຍັງສາມາດປັບດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.
Economy Mode (ໂໝດ​ປະ​ຢັດ)ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ໂໝດ​ປະ​ຢັດຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລົງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຕັດ​ຫຍ້າ​ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ສຽງ ແລະ ການ​ກິນ​ນ້ຳ​ມັນ. ຄວາມ​ໄວຂອງ​ກົງ​ລໍ້​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ, ແຕ່​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການຕັດ​ຫຍ້າຫຼຸດ​ລົງ, ຖ້າ​ຫາກ​ຕົວ​ຢຸດ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັນ.

*ພຽງ​ແຕ່ຂໍ້​ຄວາມ "ດ້ານ​ຂອງ​ຜູ້ໃຊ້​ງານ​" ທີ່​ຖືກ​ແປ. ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ, ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ແລະ ການກວດ​ສອບ​ປະ​ເມີນ​ແມ່ນ "ດ້ານ​ຂອງ​ການ​ບໍລິ​ການ.” ຫົວຂໍ້ເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ, ແຕ່ລາຍການເມນູແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດ.

About (ກ່ຽວກັບ)
ລາຍການເມນູລາຍລະອຽດ
Model (ລຸ້ນ)ບອກຈຳນວນຮູບແບບຂອງເຄື່ອງຈັກ.
SN (ເລກ​ລຳ​ດັບ)ເຮັດລາຍຊື່ເລກລຳດັບຂອງເຄື່ອງຈັກ.
Machine Controller Revision (ການປັບ​ປຸງ​ແກ້ໄຂ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ)ເຮັດລາຍຊື່ການດັດແກ້ຊອບແວຂອງຕົວຄວບຄຸມໃຫຍ່.
CU 1CU 2CU 3CU 4CU 5ເຮັດ​ລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ການກວດ​ແກ້ຊອບ​ແວ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ແຕ່​ລະໜ່ວຍ.
Generator (ເຄື່ອງ​ປັ່ນ​ໄຟ​ຟ້າ)ເຮັດ​ລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ການກວດ​ແກ້ຊອບ​ແວ​ຂອງ​ມໍ​ເຕີ/ເຄື່ອງ​ປັ່ນ​ໄຟ.
InfoCenter Revision (ການປັບ​ປຸງ​ແກ້ໄຂ InfoCenter)ເຮັດລາຍຊື່ການປັບປຸງຊອບແວຂອງ InfoCenter.
ຊ່ອງ CANເຮັດລາຍຊື່ສະຖານະພາບຊ່ອງການສື່ສານຂອງເຄື່ອງຈັກ.

Protected Menus (ເມນູທີ່ຖືກປົກປ້ອງ)

ມີຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ 2 ຈໍ ແລະ ການຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ກຳ​ນົດ​ການ​ໃຊ້​ງານ 7 ຢ່າງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ປັບ​ໄດ້​ພາຍ​ໃນເມ​ນູ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງ InfoCenter ເຊັ່ນ: ຮອບ​ເດີນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ການ​ນັບ​ໃບມີດ, ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ຕັດ, ລວງ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ (HOC), ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ​ຂອງ​ກົງ​ໝູນ​ດ້ານ​ໜ້າ (F Reel RPM), ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ​ຂອງ​ກົງ​ໝູນ​ດ້ານ​ຫຼັງ (R Reel RPM) ແລະ ໂໝດ​ປະ​ຢັດ. ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກລັອກໂດຍການໃຊ້ເມນູທີ່ຖືກປົກປ້ອງ.

Note: ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຈັດສົ່ງ, ລະຫັດຜ່ານເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຖືກດຳເນີນໂປຼແກຼມໂດຍຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານ.

ການເຂົ້າເຖິງເມນູທີ່ຖືກປົກປ້ອງ

Note: ລະ​ຫັດ PIN ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ມາ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານ​ສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ 0000 ຫຼື 1234.ຖ້າ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ລະ​ຫັດ PIN ແລະ ລືມ​ລະ​ຫັດ, ຕິດ​ຕໍ່​ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.

 1. ຈາກເມນູຫຼັກ, ໃຊ້​ປຸ່ມ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ເພື່ອ​ເລື່ອນ​ລົງ​ຫາເມນູການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ ແລະ ກົດ​ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 2. ຢູ່​ໃນເມນູການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ, ໃຊ້​ປຸ່ມ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ເພື່ອ​ເລື່ອນ​ລົງ​ຫາເມນູທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ກົດ​ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ (ຮູບສະແດງ A).

  artpending
 3. ເພື່ອ​ປ້ອນ​ລະ​ຫັດ PIN, ກົດ​ປຸ່ມ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ຈົນ​ກວ່າ​ຕົວ​ເລກ​ທຳ​ອິດ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມຂວາເພື່ອຍ້າຍໄປທີ່ຕົວເລກຕໍ່ໄປ (ຮູບສະແດງ B ແລະ ຮູບສະແດງ C). ເຮັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້​ຊ້ຳ​ຄືນ​ຈົນ​ກວ່າ​ຕົວ​ເລກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຖືກ​ປ້ອນ​ເຂົ້າ ແລະ ກົດ​ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ.

 4. ກົດປຸ່ມເຄິ່ງກາງເພື່ອປ້ອນລະຫັດ PIN (ຮູບສະແດງ D).

  ລໍ​ຖ້າ​ຈົນ​ກວ່າ​ໄຟ​ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ສີດ​ແດງ​ຂອງ InfoCenter ຮຸ່ງວາບ​ຂຶ້ນ.

  Note: ຖ້າ InfoCenter ຍອມ​ຮັບລະ​ຫັດ PIN ແລະ ເມ​ນູ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຖືກ​ປົກ​ລັອກ, ຄຳ​ວ່າ “PIN” ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນຢູ່​ແຈ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງໜ້າຈໍ.

Note: ໝູນສະວິດກະແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ ແລະ ຈາກນັ້ນ​ໄປ​ສູ່ຕຳ​ແໜ່ງເປີດລັອກເມນູທີ່ຖືກປົກປ້ອງ.

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງ ແລະ ປ່ຽນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເຖິງເມນູທີ່​ຖືກ​ປົກປ້ອງ, ເລື່ອນລົງໄປເພື່ອປົກປ້ອງຕົວ​ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ. ໃຊ້ປຸ່ມເບື້ອງຂວາເພື່ອປ່ຽນ​ແປງການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ. ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ປົກ​ປ້ອງ​ເປັນປິດໃຫ້​ທ່ານ​ເບິ່ງ ແລະ ປ່ຽນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຢູ່​ໃນ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ລະ​ຫັດ PIN. ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ປົກ​ປ້ອງ​ເປັນເປີດເຊື່ອງ​ຕົວ​ເລືອກ​ທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ທ່ານ​ປ້ອນ​ລະ​ຫັດ PIN ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຢູ່​ໃນ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ຕັ້ງ​ລະ​ຫັດ PIN, ໝູນ​ສະ​ວິດ​ກະ​ແຈປິດ ແລະ ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ ເປີດເພື່ອ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ ແລະ ບັນ​ທຶກ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ນີ້.

ການ​ຕັ້ງ​ໂມງ​ຈັບ​ເວ​ລາ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ

ໂມງ​ຈັບ​ເວ​ລາ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄືນ​ໃໝ່​ຫູງ​ຈາກ​ໄດ້​ເຮັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໄວ້​ແລ້ວ.

 1. ຢູ່​ໃນເມນູການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ, ໃຊ້​ປຸ່ມ​ເຄິ່ງ​ກາງ​ເພື່ອ​ເລື່ອນ​ລົງ​ຫາເມນູທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ກົດ​ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ.

 2. ປ້ອນ PIN; ໃຫ້​ເບິ່ງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ​ໃນຄູ່​ມື​ຜູ້​ໃຊ້ສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ.

 3. ຢູ່​ໃນ​ເມ​ນູ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ນຳ​ທາງ​ໄປ​ຫາເມ​ນູ​ຊົ່ວ​ໂມງ.

 4. ເລື່ອນ​ລົງ​ໄປ​ຫາ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Graphic.

  Note: ຖ້າ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ໄອ​ຄອນ​ທຳ​ອິດ​ສະ​ແດງດຽວ​ນີ້.

 5. ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້​ໄອ​ຄອນ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ລາຍ​ການ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ສ້ອມ​ແປງ Graphic (ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ເວ​ລາ, ຕົວ​ຢ່າງ: 250, 500, ອື່ນໆ)

  Note: ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ສ້ອມ​ແປງແມ່ນ​ລາຍ​ການ​ເມ​ນູ​ທີ່​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ​ໄວ້.

 6. ໄຮ​ໄລ້ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ສ້ອມ​ແປງ ແລະ ກົດ​ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ.

 7. ເມື່ອ​ໜ້າ​ຈໍ​ໃໝ່​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນ, ຢືນ​ຢັນຕັ້ງ​ຄ່າ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຄືນ​ໃໝ່—ເຈົ້າ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ບໍ?

 8. ເລືອກແມ່ນ​ແລ້ວ(ປຸ່ມ​ເຄິ່ງ​ກາງ) ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ (ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ).

 9. ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ເລືອກແມ່ນແລ້ວ, ໜ້າ​ຈໍ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລຶບ​ໄປ ແລະ ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ການ​ເລືອກ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າຮອບ​ເດີນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ

 1. ຢູ່ໃນ​ເມ​ນູ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ, ເລື່ອນ​ລົງ​ໄປ​ທີ່​ຮອບ​ເດີນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.

 2. ກົດ​ປຸ່ມ​ເບືອງ​ຂວາ​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ເວ​ລາ​ຮອບ​ເດີນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ລະ​ຫວ່າງ ປິດ, 8 ວິ, 10 ວິ, 15 ວິ, 20 ວິ ແລະ 30 ວິ.

ການຕັ້ງຄ່າການ​ນັບແຜ່ນໃບມີດ

 1. ຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າເມນູ, ເລື່ອນລົງໄປຫາຈຳນວນໃບມີດ

 2. ກົດປຸ່ມຂວາເພື່ອປ່ຽນຈຳ​ນວນແຜ່ນໃບມີດລະຫວ່າງ 5, 8 ຫຼື 11 ແຜ່ນໃບມີດກຽວ.

ການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ

 1. ຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າເມນູ, ເລື່ອນລົງໄປຫາຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ.

 2. ກົດ​ປຸ່ມດ້າ​ນ​ຂວາ​ເພື່ອ​ເລືອກ​ຄວາມໄວ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ

 3. ໃຊ້ປຸ່ມໃຈກາງ ແລະ ປຸ່ມຂວາເພື່ອເລືອກຄວາມໄວຕັດຫຍ້າທີ່ເໝາະສົມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຕົວຈຳກັດຄວາມໄວຕັດຫຍ້າຂອງເຄື່ອງຈັກເທິງແປ້ນຂັບເຄື່ອນ.

 4. ກົດປຸ່ມຊ້າຍເພື່ອອອກຈາກຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ ແລະ ບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າ.

ການກຳນົດຄວາມສູງຂອງການຕັດ (HOC)

 1. ຢູ່ໃນເມ​ນູການຕັ້ງຄ່າ, ເລື່ອນລົງໄປທີ່ HOC.

 2. ກົດປຸ່ມຂວາເພື່ອເລືອກ HOC.

 3. ໃຊ້ປຸ່ມກາງ ແລະ ປຸ່ມຂວາເພື່ອເລືອກການຕັ້ງຄ່າ HOC ທີ່ເໝາະສົມ. (ຖ້າການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນ່ນອນບໍ່ໄດ້ຖືກສະແດງ, ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ HOC ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຈາກລາຍຊື່ທີ່ສະແດງ).

 4. ກົດປຸ່ມຊ້າຍເພື່ອອອກຈາກ HOC ແລະ ບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າ.

ການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວກຽວດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫລັງ

ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມໄວຂອງກຽວດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການປ້ອນຈຳນວນຂອງໃບມີດ, ຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ ແລະ HOC ເຂົ້າໃນ InfoCenter, ການຕັ້ງຄ່າສາມາດປ່ຽນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຮອງຮັບສະພາບການຕັດຫຍ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 1. ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວຂອງກຽວ, ເລື່ອນລົງໄປທີ່ຮອບຕໍ່ນາທີກຽວໜ້າ (F Reel RPM) ແລະ ຮອບຕໍ່ນາທີກຽວຫຼັງ (R Reel RPM) ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ.

 2. ກົດປຸ່ມຂວາເພື່ອປ່ຽນຄ່າຄວາມໄວກຽວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ, ຈໍ​ສະ​ແດງຜົນ​ສືບ​ຕໍ່ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຳ​ນວນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຈຳ​ນວນ​ໃບ​ມີດ, ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ ແລະ ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຕັດເຊິ່ງ​ໄດ້​ໃສ່​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້, ແຕ່​ຄ່າ​ໃໝ່​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ຄື​ກັນ.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າໂໝດ​ປະ​ຢັດ

 1. ຈາກເມ​ນູ​ຫຼັກ, ໃຊ້​ປຸ່ມ​ທາງ​ກາງ​ເພື່ອ​ເລື່ອນ​ລົງ​ໄປ​ທີ່ເມນູການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ.

 2. ກົດ​ປຸ່ມດ້າ​ນ​ຂວາ​ເພື່ອ​ເລືອກ

 3. ຢູ່ໃນເມ​ນູການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ, ໃຊ້​ປຸ່ມ​ທາງ​ກາງ​ເພື່ອ​ເລື່ອນ​ລົງ​ໄປ​ທີ່​ໂໝດ​ປະ​ຢັດ.

 4. ກົດ​ປຸ່ມດ້າ​ນ​ຂວາ​ເພື່ອ​ເລືອກໃຫ້​ການ​ໃຊ້​ງານເປີດ.

 5. ກົດ​ປຸ່ມດ້າ​ນຊ້າຍ​ເພື່ອບັນ​ທຶກ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ ແລະ ອອກ​ຈາກ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ.

ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເຖິງໜ້າ​ຈໍ​ສະ​ແດງຜົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ

ຈາກ​ໜ້າຈໍຫຼັກ, ກົດ​ປຸ່ມ​ທາງກາງ​ໜຶ່ງ​ຄັ້ງ, ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລູກ​ສອນ​ປາ​ກົດຢູ່ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ປຸ່ມ, ກົດ​ປຸ່ມທາງກາງ​ອີກ​ຄັ້ງເພື່ອ​ເລື່ອນ​ໜ້າຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ.

ກົດ​ປຸ່ມ​ທາງກາງ​ອີກ​ຄັ້ງເພື່ອ​ເຂົ້າເຖິງ​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຂໍ້​ມູນ eReel ທີ່​ກຳ​ລັງ​ສະ​ແດງອັດ​ຕາ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກຽວ ແລະ ຄວາມ​ໄວຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ທັງ 5 ໜ່ວຍ.

ກົດ​ປຸ່ມ​ທາງກາງ​ອີກ​ຄັ້ງເພື່ອ​ເຂົ້າເຖິງ​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ໂໝດ​ພະ​ລັງ​ງານທີ່​ກຳ​ລັງ​ສະ​ແດງ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ, ກະ​ແສພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ທິດ​ທາງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ.

Note: ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ ແລະ ການອອກແບບແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ.

ຄວາມກວ້າງຂົນສົ່ງ228 ຊມ (90 ນິ້ວ)
ຄວາມກວ້າງການຕັດ254 ຊມ (100 ນິ້ວ)
ລວງຍາວ282 ຊມ (111 ນິ້ວ)
ລວງ​ສູງທີ່​ມີ ROPS160 ຊມ (63 ນິ້ວ)
ນໍ້າໜັກ1259 ກລ (2,776 ປອນ)
ເຄື່ອງຈັກKubota 24.8 ແຮງມ້າ
ຄວາມຈຸຖັງນ້ຳມັນ53 ລິດ (14 ແກນລອນສະຫະລັດ)
ຄວາມໄວຂົນສົ່ງ0 ຫາ 16 ກມ/ຊມ (0 ຫາ 10 ໄມຕໍ່ຊົ່ວ​ໂມງ)
ຄວາມໄວຕັດຫຍ້າ0 ຫາ 13 ກມ/ຊມ (0 ຫາ 8 ໄມຕໍ່ຊົ່ວ​ໂມງ)

ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ/ອຸປະກອນເສີມ

ການຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ໄດ້ຮັບການອະ​ນຸ​ມັດຈາກ Toro ແມ່ນມີໃຫ້ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຍົກ​ລະ​ດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ສຳລັບລາຍຊື່ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກອະນຸມັດທັງໝົດ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ນຳໃຊ້ແຕ່ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນປ່ຽນຖ່າຍຂອງ Toro ເທົ່ານັ້ນ. ອາໄຫຼ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຂອງສິນຄ້າເປັນໂມຄະ.

ການປະຕິບັດງານ

Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.

ກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

 • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກ ຫຼື ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຄື່ອງຈັກ. ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຈຳກັດອາຍຸຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ. ເຈົ້າຂອງມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ຊ່າງກົນຈັກທັງໝົດ.

 • ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນ, ການຄວບຄຸມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຄວາມປອດໄພ.

 • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  • ປົດ ແລະ ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ.

  • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

 • ຮູ້ວິທີການຢຸດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ມອດເຄື່ອງຈັກຢ່າງໄວວາ.

 • ຢ່າປະຕິບັດງານເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງທຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເຄື່ອງຈັກ.

 • ກ່ອນທີ່ຈະຕັດຫຍ້າ, ຕ້ອງກວດກາເຄື່ອງຈັກຢູ່ສະເໝີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໜ່ວຍຕັດຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ.

 • ກວດກາບໍລິເວນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເອົາວັດຖຸທັງໝົດທີ່ເຄື່ອງຈັກສາມາດຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຟົ້ງ​ຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ​ອອກ.

ຄວາມປອດໄພຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນການຈັດການກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ມັນໄວໄຟ ແລະ ອາຍແກັສຂອງມັນແມ່ນສິ່ງລະເບີດໄດ້.

 • ມອດຢາສູບ, ຊິກາ, ບັ້ງສູບຢາ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ສາມາດຈຸດໄຟໄດ້.

 • ໃຊ້ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.

 • ຢ່າເປີດຝາປິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ ຫຼື ຮ້ອນ.

 • ຢ່າເພີ່ມ ຫຼື ເທນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟອອກ​ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປິດ.

 • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

 • ຖ້າທ່ານເຮັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກະເດັນ, ຢ່າພະຍາຍາມຕິດຈັກ; ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຈຸດໄຟຈົນກວ່າອາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລະ​ເຫີຍ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ.

ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ໃຊ້ພຽງແຕ່ນໍ້າມັນກາຊວນສະອາດ, ສົດ ຫຼື ນໍ້າມັນກາ​ຊວນຊີວະພາບ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ຊັ​ລ​ເຟີຕ່ຳ (<500 ppm) ຫຼື ຕໍ່າພິເສດ (<15 ppm). ອັດ​ຕາສານຊີເທນຕ່ຳສຸດຄວນຈະເປັນ 40. ຊື້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນປະລິມານທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 180 ວັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົດຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນເກ​ຣດລະດູຮ້ອນ (ເບີ 2-D) ທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ -7°C (20°F) ແລະ ເກ​ຣດລະດູໜາວ (ເບີ 1-D ຫຼື ເບີ 1-D/2-D ປະສົມ) ທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມນັ້ນ. ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູໜາວໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳເຮັດໃຫ້ມີຈຸດຂົ້ວໄຟຕ່ຳກວ່າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການໄຫຼເຢັນທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະຕາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຕັນໝໍ້ກອງເຊື້ອເພີງ.

ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູຮ້ອນສູງກວ່າ -7°C (20°F) ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາ​ຍຸ​ໃຊ້​ງານປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດົນຂຶ້ນ ແລະ ມີພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູໜາວ.

Important: ຢ່າໃຊ້ນ້ຳມັນກາດ ຫຼື ນ້ຳມັນແອັດຊັງແທນນ້ຳມັນກາຊວນ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳ​ເຕືອນນີ້ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບເຄື່ອງຈັກ.

ນໍ້າມັນກາ​ຊວນຊີວະພາບພ້ອມໃຊ້

ເຄື່ອງຈັກນີ້ຍັງສາມາດໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະ​ສົມນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບໄດ້ເຖິງ B20 (ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ 20%, ກາຊວນ 80%). ສັດສ່ວນນ້ຳມັນກາຊວນຄວນຈະແມ່ນຊັ​ລ​ເຟີຕ່ຳ ຫຼື ຕໍ່າພິເສດ. ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ສັດສ່ວນນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຈຳເພາະ ASTM D6751 ຫຼື EN14214.

 • ສ່ວນປະກອບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະສົມຄວນໄດ້​ຕາມ ASTM D975 ຫຼື EN590.

 • ພື້ນຜິວທີ່ທາສີແລ້ວອາດຈະເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້ໂດຍການຜະສົມນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ.

 • ໃຊ້ B5 (ປະ​ລິ​ມານຂອງນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ 5%) ຫຼື ປະສົມໜ້ອຍລົງໃນອາກາດເຢັນ.

 • ຕິດຕາມການກັນຊຶມ, ທໍ່ຢາງ, ແຫວນທີ່ສຳຜັດກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະຊຸດໂຊມຕາມການເວລາ.

 • ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ອຸດ​ຕັນ​ໃນ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ເພິງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ໜຶ່ງຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ເປັນ​ນ້ຳ​ມັນການ​ຊວນ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ແບບ​ປະ​ສົມ.

 • ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ.

ຄວາມຈຸຖັງນໍ້າມັນ

53 ລິດ (14 ແກນລອນສະຫະລັດ)

ການຕື່ມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນ​ຜິວພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ມອດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

 2. ການໃຊ້ຜ້າເຊັດທີ່ສະອາດ, ອານາໄມບໍລິເວນຮອບຝາ​ປິດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

 3. ເອົາຝາປິດອອກຈາກຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 4. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈົນ​ຮອດລະ​ດັບກົ້ນ​ຖັງ​ຂອງ​ຄໍ​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ຊວນ.

 5. ອັດຝາປິດຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ແໜ້ນຫຼັງຈາກການເຕີມ.

  Note: ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຕື່ມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼັງຈາກການໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ສ້າງຍົດນໍ້າທີ່ອາດເກີດຢູ່ພາຍໃນຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດກາສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພວ່າຫ້ຽນ, ຂາດ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆບໍ່. ປ່ຽນ​ສາຍ​ແອວ​ນິ​ລະໄພ, ຖ້າສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນແຕ່ລະມື້, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້/ປະຈຳວັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ .

  ການກວດເບິ່ງສະວິດອິນ​ເຕີ​ລັອກ (Interlock)

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງສະ​ວິດອິນເຕີລັອກ.
 • ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າຫາກວ່າສະວິດເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພຖືກຕັດຂາດ ຫຼື ເສຍຫາຍ, ເຄື່ອງສາມາດປະຕິບັດງານໂດຍບໍ່ຄາດຝັນເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນໄດ້.

  • ຢ່າແຕະ​ຕ້ອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກ.

  • ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກທຸກໆມື້ ແລະ ປ່ຽນປຸ່ມທີ່ເສຍຫາຍກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການກວດ​ສະ​ວິດ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໄດ້, ໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຕົວ​ແທນ​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ.

  ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  1. ຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກຊ້າໆ​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນໂລ່ງ.

  2. ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດໃຫ້ຕ່ຳລົງ, ມອດຈັກ ແລະ ໃສ່ເບຣກມື.

  ການກວດ​ເບິ່ງອິນ​ເຕີ​ລັອກການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ

  1. ນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້.

  2. ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  3. ກົດສະ​ວິດ PTO ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປົດ.

  4. ກົດແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ.

  5. ໝູນກະແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງຕິດ​ຈັກ.

   Note: ຕົວ​ຕິດ​ຈັກ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແກ​ວ່ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ການ​ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ລົງ​ໄດ້.

  ການກວດ​ເບິ່ງອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ການ​ຕິດ​ຈັກ PTO

  1. ນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້.

  2. ກົດສະ​ວິດ PTO ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງໃສ່.

  3. ຕິດຈັກ.

   Note: ຈັກ​ບໍ່ຄວນ​ຕິດດ້ວຍ​ສະ​ວິດ PTO ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງໃສ່.

  ການກວດ​ເບິ່ງອິນ​ເຕີ​ລັອກເດີນ​ເຄື່ອງ PTO

  1. ນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້.

  2. ກົດສະ​ວິດ PTO ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປົດ.

  3. ຕິດຈັກ.

  4. ຂຶ້ນ​ຈາກ​ເບາະ​ນັ່ງ.

  5. ກົດສະ​ວິດ PTO ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງໃສ່.

   Note: PTO ບໍ່​ຄວນ​ເດີນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ເບາະ​ນັ່ງ.

  ການກວດ​ເບິ່ງເບ​ຣກມື ແລະ ອິນ​ເຕີ​ລັອກການເດີນແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ

  1. ນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້.

  2. ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  3. ກົດສະ​ວິດ PTO ໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປົດ.

  4. ເອົາ​ຕີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ.

  5. ຕິດຈັກ.

  6. ກົດແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ.

   Note: ຈັກ​ຄວນ​ຈະ​ມອດ.ເມື່ອ​ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື ແລະ ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ລົງ.

  ການສ້າງ​ພື້ນ​ຜິວເຄື່ອງ​ຈັກ

  ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ເບ​ຣກ​ມື, ໃຫ້​ຂັດ (ສ້າງ​ພື້ນ​ຜິວ) ເບ​ຣກ​ກ່ອນ​ການ​ໃຊ້​ງານ. ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເລັ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ທີ່ 6.4 ກມ/ຊມ (4 ໄມ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ) ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງກັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເລັ່ງ​ໄປ​ທາງຫຼັງ (ຕົວ​ຈັດ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທັງ​ໝົດ 8 ອັນ​ຍ້າຍ​ໄປ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ). ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ມີ​ຮອບ​ເດີນ​ທີ່​ສູງ, ໃຫ້​ເຄື່ອນ​ໄປ​ດ້ານ​ໜ້າໂດຍ​ການ​ຢຸດ​ຕົວຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ຫຍ້າ ແລະ ຢຽບ​ເບ​ຮກ​ເປັນ​ເວ​ລາ 15 ນາ​ທີ. ດຳ​ເນີນ​ການ​ກັບຫຼັງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ກັບຫຼັງເຕັມ​ທີ່ ແລະ ຢຽບ​ເບ​ຣກ​ເປັນ​ເວ​ລາ 15 ວິ​ນາ​ທີ. ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຂັ້ນ​ຕອນນີ້ 5 ຄັ້ງໂດຍ​ລໍຖ້າ 1 ນາ​ທີ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ແຕ່​ລະ​ຮອບ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງ​ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເບ​ຣກ​ຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ. ອາດ​ຈະ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີການ​ປັບ​ປຸງເບ​ຣກຫຼັງ​ຈາກ​ການຂັດ​ພື້ນ​ຜິວ; ໃຫ້ເບິ່ງ .

  ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທາງຊັບສິນ.

  • ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງການປ້ອງກັນຕາ; ໂສ້ງຂາຍາວ; ເກີບກັນມື່ນ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ສຽງ. ມັດຜົມຍາວໄວ້​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ຢ່າໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ເຄື່ອງປະດັບຫຼວມໆ.

  • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ບໍ່​ສະ​ບາຍ, ອິດເມື່ອຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສິ່ງ​ມຶນ​ເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດ.

  • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານກັບເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າເປັນເກຍຫວ່າງ, ໃສ່ເບ​ຣກມືໄວ້ຢູ່ ແລະ ທ່ານຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄວບ​ຄຸມປະຕິບັດງານ.

  • ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ​ຂຶ້ນເທິງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ກັນຜູ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ເດັກອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ.

  • ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຂຸມ ຫຼື ອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງຢູ່.

  • ຫຼີກລ່ຽງການຕັດຫຍ້າເທິງຫຍ້າປຽກ. ການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄຫຼໄປ.

  • ຮັກສາມື ແລະ ຕີນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງຈາກໜ່ວຍຕັດ.

  • ເບິ່ງທາງຫຼັງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມກ່ອນທີ່ຈະຖອຍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສັ້ນທາງປອດໄພ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຟຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

  • ຢຸດໜ່ວຍຕັດທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັດຫຍ້າ.

  • ຊ້າລົງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ລ້ຽວ ແລະ ຂ້າມຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່​ຢູ່​ກັບເຄື່ອງຈັກ. ໃຫ້ຮ້ອງສະເໝີວ່າລະວັງລົດມາ.

  • ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບ່ອນມີການລະບາຍອາກາດດີເທົ່ານັ້ນ. ທາດອາຍເສຍມີ​ສານຄາບອນມໍນັອກຊາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຖ້າຫາຍໃຈເຂົ້າ.

  • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກແລ່ນໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ນຳ.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປົດ ແລະ ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານເບິ່ງເຫັນດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີສະພາບອາກາດທີ່ເໝາະສົມ. ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟ້າຜ່າ.

  ຄວາມ​ປອດ​ໄພລະບົບປ້ອງກັນການປີ້ນ (ROPS)

  • ຢ່າເອົາສ່ວນປະກອບໃດໆຂອງ ROPS ອອກຈາກເຄື່ອງຈັກ.

  • ຮັບປະກັນວ່າໄດ້​ໃສ່ເຂັມຂັດນີລະໄພ ແລະ ທ່ານສາມາດປົດມັນອອກໄດ້ຢ່າງ​ໄວໃນເວລາສຸກເສີນ.

  • ຄວນໃສ່ສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ.

  • ກວດເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງທາງ ແລະ ຢ່າສຳຜັດພວກມັນ.

  • ຮັກສາ ROPS ໃນສະພາບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ໂດຍການກວດກາມັນຢ່າງລະອຽດເປັນແຕ່ລະໄລຍະສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ຮັດສິ່ງທີ່ຕິດມາໃຫ້ແໜ້ນທຸກຢ່າງ.

  • ປ່ຽນແທນສ່ວນປະກອບ ROPS ທີ່ເສຍຫາຍທັງໝົດ. ຢ່າສ້ອມແປງ ຫຼື ດັດແປງພວກມັນ.

  ຄວາມປອດໄພໃນທາງຄ້ອຍຊັນ

  • ທາງຄ້ອຍຊັນແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນ​ຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດໃນ​ການ​ພິກ​ປີ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນທີ່ປອດໄພ. ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງທາງຄ້ອຍຊັນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.

  • ປະເມີນສະພາບຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອກຳນົດວ່າທາງຄ້ອຍຊັນມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກບໍ່, ລວມທັງການສຳຫຼວດເບິ່ງສະຖານທີ່. ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ສຳ​ນຶກທົ່ວໄປ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ​ຢູ່​ສະ​ເໝີໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບິ່ງນີ້.

  • ກວດກາຄືນຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບທາງຄ້ອຍຊັນທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມສຳລັບການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງທາງຄ້ອຍຊັນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກ, ກວດກາສະພາບຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອກຳນົດວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂໃນມື້ນັ້ນ ແລະ ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. ການປ່ຽນແປງຂອງພູມສັນຖານສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ.

   • ຫຼີກລ່ຽງການຕິດ​ຈັກ, ມອດ​ຈັກ ຫຼື ລ້ຽວເຄື່ອງຈັກຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ ຫຼື ທິດທາງຢ່າງກະທັນຫັນ. ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ.

   • ຢ່າໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ການເຄື່ອນທີ່, ລ້ຽວ ຫຼື ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໃນ​ຄວາມ​ທ່ຽງ.

   • ກຳ​ຈັດ ຫຼື ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮ່ອງ, ຂຸມ, ຮອຍແຕກ, ກ້ອນຫີນ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ຫຍ້າທີ່ສູງສາມາດປິດ​ບັງສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້. ພູມສັນຖານທີ່ບໍ່ລຽບສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປີ້ນໄດ້.

   • ລະວັງວ່າການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຫຍ້າທີ່ຊຸ່ມ, ຂ້າມທາງຄ້ອຍຊັນ ຫຼື ທາງລົງພູອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສູນເສຍການຄວບຄຸມ.

   • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃກ້ຈຸດຕົກ, ຄອງນ້ຳ, ຄັນຄູ, ຄວາມອັນຕະລາຍທາງນໍ້າ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວສາມາດກິ້ງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ຖ້າຫາກວ່າລໍ້ແລ່ນຂ້າມຂອບ ຫຼື ຂອບຕົກ​ເຂົ້າໃນ. ສ້າງໃຫ້​ມີພື້ນທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອັນຕະລາຍ.

   • ລະ​ບຸຄວາມອັນຕະລາຍຢູ່ທີ່ຖານຂອງທາງຄ້ອຍຊັນ. ຖ້າວ່າມີອັນຕະລາຍ, ໃຫ້ຕັດຫຍ້າຢູ່ທາງຄ້ອຍຊັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ​ທີ່​ໃຊ້ຄົນຍ່າງຄວບ​ຄຸມ.

   • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງຢູ່ພື້ນດິນໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຢູ່ຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ການຍົກຫນ່ວຍຕັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານຕາມທາງຄ້ອຍຊັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກບໍ່ສະຖຽນ.

  ການຕິດຈັກ.

  Important: ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄລ່​ລົມ​ລະ​ບົບ​ເຊື້ອ​ເພີງ​ກ່ອນ​ຕິດ​ຈັກ, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຕິດ​ຈັກ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ, ເຄື່ອງ​ຈັກ​ມອດ​ເນື່ອງ​ຈາກບໍ່​ມີນ້ຳ​ມັນ ຫຼື ທ່ານໄດ້​ເຮັດ​ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ເຊື້ອ​ເພີງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ​ເບິ່ງ .

  1. ນັ່ງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ່ງ, ຮັກ​ສາ​ຕີນ​ໃຫ້ອອກ​ຈາກ​ແປ້ນ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ຢູ່​ໃນຕຳ​ແໜ່ງ ​ເກຍວ່າງ, ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື, ຕັ້ງ​ສະ​ວິດ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງ ໄວ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າສະ​ວິດ​ເປີດ/ປິດໃຊ້​ງານ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ ປິດ​ໃຊ້​ງານ.

  2. ບິດ​ກະ​ແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ/ອຸ່ນເຄື່ອງ .

   ເຄື່ອງຈັບເວລາອັດຕະໂນມັດຄວບຄຸມຫົວ​ທຽນອຸ່ນເຄື່ອງເປັນເວລາ 6 ວິນາທີ.

  3. ຫຼັງຈາກການອຸ່ນຫົວ​ທຽນ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມໄປທີ່ຕໍາແໜ່ງ ຕິດ​ຈັກ.

   ແກ່ວງຈັກບໍ່ເກີນ 15 ວິນາທີ. ປ່ອຍ​ກະແຈເມື່ອເຄື່ອງຈັກຕິດແລ້ວ. ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງອຸ່ນເຄື່ງເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ບິດ​ກະແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ ແລະ ຈາກນັ້ນໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ/ອຸ່ນເຄື່ອງ . ເຮັດຊ້ຳຄືນຂະບວນການນີ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

  4. ແລ່ນເຄື່ອງຈັກດ້ວຍຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີຈົນກວ່າມັນຈະອຸ່ນ.

  ການມອດຈັກ

  1. ຍ້າຍ​ຕົວ​ຄວບຄຸມ​ທັງ​ໝົດ​ໄປ ເກຍ​ຫ​ວ່າງ, ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື,ຍ້າຍຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ທີ່ຕຳ​ແໜ່ງ ຮອບ​ເດີນ​ຕ່ຳ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກໄປ​ຮອດ​ຄວາມ​ໄວ​ຮອບ​ເດີນ​ຕ່ຳ.

   Important: ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກເປັນເວລາ 5 ນາທີ ກ່ອນທີ່ຈະມອດ​ມັນຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເຕັມທີ່. ຄວາມບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ອາດ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສາກ​ເທີ​ໂບ.

  2. ບິດ​ກະ​ແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດ ແລະ ຖອດມັນອອກຈາກສະວິດ.

  ການປັບສະ​ປ​ຣິງປັບການຕັດຫຍ້າ

  ສະ​ປ​ຣິງປັບການຕັດຫຍ້າ (ຮູບສະແດງ ) ໂອນນ້ໍາຫນັກຈາກລູກ​ກິ້ງໜ້າໄປສູ່ລູກກິ້ງຫຼັງ. ນີ້ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຮູບແບບຄື້ນໃນສະໜາມຫຍ້າ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ການເຮັດເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ກະດົກ.

  Important: ເຮັດການປັບສະ​ປ​ຣິງກັບໜ່ວຍຕັດທີ່ຕິດກັບລົດຕັດຫຍ້າ, ຊີ້ໄປທາງໜ້າ ແລະ ວາງລົງຕ່ຳສູ່​ພື້ນ​ທີ່​ຜະ​ລິດ.

  1. ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂັມ​ຂັດຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຮູທາງຫຼັງຂອງແກນສະ​ປ​ຣິງ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ເມື່ອເຮັດ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໜ່ວຍ​ຕັດ, ເຄື່ອນເຂັມ​ຂັດ​ໄປ​ຫາ​ຮູ​ກ້ານ​ສະ​ປ​ຣິງ​ຕໍ່​ໜ້າ​ສະ​ປຣິງ​ປັບການ​ຕັດຫຍ້າ.

   artpending
  2. ຫັນ​ນັອດແມ່ຫົກ​ຫຼ່ຽມ​ໃສ່ປາຍ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ຄັນ​ສະ​ປິງ​ໃຫ້​ແໜ້ນຈົນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຍາວ​ບີບ​ອັດ​ຂອງ​ສະ​ປິງ​ເປັນ 15.9 ຊມ (6.25 ນິ້ວ); ໃຫ້ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ .

   Note: ໃນເວລາທີ່ປະຕິບັດງານໃນພື້ນທີ່ຫຍາບ, ຫຼຸດຄວາມຍາວຂອງສະ​ປ​ຣິງລົງ 13 ມມ (½ ນິ້ວ). ການ​ຕິດ​ຕາມ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ຈະຫຼຸດ​ລົງເລັກ​ນ້ອຍ.

   Note: ຈຳ​ເປັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ປັບ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ຄືນ​ໃໝ່, ຖ້າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ ຫຼື ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ແຮງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ປ່ຽນ​ແປງ.

  ການປັບຄວາມສົມດຸນຂອງແຂນຍົກ

  ໜ່ວຍຕັດດ້ານຫຼັງ

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ສະປ​ຣິງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມ​ເຄັ່ງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ.

  ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປັບສະ​ປ​ຣິງ.

  ທ່ານສາມາດປັບປະ​ລິ​ມານ​ແຮງຕົວ​ຖ່ວງສົມດຸນໃຊ້​ກັບໜ່ວຍຕັດເບື້ອງຫຼັງເພື່ອຊ່ວຍ​ປັບສະ​ພາບການ​ຕັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສູງຂອງ​ການ​ຕັດ​ໃຫ້​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ໝີຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່​ຮາບ​ພຽງ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຂອງການມີ​ຫຍ້າ​ຫຍາບ.

  ທ່ານສາມາດປັບແຮງ​ຕົວ​ຖ່ວງສົມດຸນຂອງສະປຣິງບິດ​ແຕ່​ລະ​ຕົວເປັນການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ 1 ໃນ 4. ແຕ່ລະຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງໃນປັບແຮງຕົວ​ຖ່ວງສົມດຸນຕໍ່ໜ່ວຍຕັດໂດຍ 2.3 ກິໂລ (5 ປອນ). ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕຳແໜ່ງສະ​ປ​ຣິງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຕົວກະຕຸ້ນສະ​ປ​ຣິງທຳອິດເພື່ອກຳຈັດຕົວ​ຖ່ວງສົມດຸນທັງໝົດ (ຕຳແໜ່ງທີ່ສີ່).

  Note: ເພື່ອ​ເອົາ​ແຮງ​ຕົວ​ຖ່ວງ​ສົມ​ດຸນ​ອອກ, ວາງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂາ​ຍາວ​ຂອງ​ສະ​ປ​ຣິງ​ບິດ​ເໜືອນັອດ​ບິດ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນ​ພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ສອດ​ປາຍ​ດ້ານ​ຍາວ​ຂອງ​ສະ​ປ​ຣິງ​ຕົວ​ຖ່ວງ​ສົມ​ດຸນ​ໃສ່​ທໍ່ ຫຼື ວັດ​ຖຸທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ແລະ ໝູນ​ສະ​ປ​ຣິງ​ໄປ​ຮອບໆ​ນັອດ​ບິດ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຢູ່​ທີ່ສະ​ປ​ຣິງ​ຕົວ​ຖ່ວງ​ສົມ​ດຸນ​ອື່ນໆ.

  ການປັບຕໍາແໜ່ງການໝູນແຂນຍົກ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນ​ພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ສະວິດແຂນຍົກແມ່ນຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງໄຮໂດຼລິກ ແລະ ດ້ານ​ໃນ​ຂອງແຂນຍົກເບີ 5 ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ມາຍນັອດຊ້ອນສອງທີ່​ຍຶດ​ສະ​ວິດ​ແຂນ​ຍົກ​ໃສ່ແຜ່ນ​ສະ​ວິດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ປັບສະ​ວິດ​ແຂນ​ຍົກດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   • ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສູງ​ປິ່ນ​ອ້ອມ​ໄປ​ມາ​ຂອງ​ແຂນ​ຍົກ, ເຄື່ອນ​ສະ​ວິດ​ລົງ.

   • ເພື່ອຫຼຸດ​ຄວາມ​ສູງ​ປິ່ນ​ອ້ອມ​ໄປ​ມາ​ຂອງ​ແຂນ​ຍົກ, ເຄື່ອນ​ສະ​ວິດຂຶ້ນ.

  5. ຫັນນັອດຊ້ອນສອງໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວກຽວໝູນ

  ເພື່ອບັນລຸການຕັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີຫຼັງຈາກ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ຕັດ, ມັນ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ກຽວຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ປັບຄວາມໄວກຽວໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ໃສ່​ຈຳ​ນວນ​ໃບ​ມີດ, ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ ແລະ ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຢູ່​ໃຕ້​ເມ​ນູ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າຢູ່ໃນ InfoCenter ເພື່ອ​ຄຳນວນ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  2. ຖ້າຈຳ​ເປັນຕ້ອງມີການປັບເພີ່ມເຕີມ, ຢູ່ໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າ, ເລື່ອນລົງໄປທີ່ F Reel RPM, R Reel RPM ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ.

  3. ກົດປຸ່ມຂວາເພື່ອປ່ຽນຄ່າຄວາມໄວກຽວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ, ຈໍ​ສະ​ແດງຜົນ​ສືບ​ຕໍ່ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໄວ​ກຽວ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຳ​ນວນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຈຳ​ນວນ​ໃບ​ມີດ, ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ ແລະ ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຕັດເຊິ່ງ​ໄດ້​ໃສ່​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້, ແຕ່​ຄ່າ​ໃໝ່​ກໍຖືກ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ຄື​ກັນ.

   Note: ຄວາມໄວກຽວອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງເພື່ອຊົດເຊີຍເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສະໜາມຫຍ້າ.

  artpending
  artpending

  ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄຟວິນິດໄສ

  ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວມີໄຟວິ​ນິດ​ໄສ, ເຊິ່ງບົ່ງບອກວ່າຕົວຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອີເລັກໂທຣນິກ. ໄຟວິນິດໄສຕັ້ງຢູ່ເທິງ InfoCenter, ຢູ່ເໜືອຈໍສະແດງຜົນ (ຮູບສະແດງ ). ເມື່ອເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະວິດກະແຈຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ເປີດ/ແລ່ນ, ໄຟວິນິໄສຈະເປີດສັ້ນໆເພື່ອຊີ້ບອກວ່າໄຟກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອຂໍ້ຄວາມທີ່ແນະນຳກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກສະແດງຂຶ້ນ, ແສງຈະສະຫວ່າງເມື່ອມີຂໍ້ຄວາມ. ເມື່ອມີຂໍ້ຄວາມ​ການ​ຂັດ​ຂ້ອງສະແດງຂຶ້ນ, ແສງຈະກະພິບຈົນກວ່າການ​ຂັດ​ຂ້ອງຈະຖືກແກ້ໄຂ.

  artpending

  ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດງານ

  ການ​ທຳ​ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງຈັກ

  ກ່ອນທີ່ຈະຕັດຫຍ້າ, ຝຶກ​ຊ້ອມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນບ່ອນເປີດ. ຕິດ​ຈັກ ແລະ ມອດຈັກ. ດຳເນີນງານໄປໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງ. ປ່ອຍໜ່ວຍ​ຕັດຕ່ໍາລົງ ແລະ ຍົກຫນ່ວຍຕັດຂຶ້ນ ແລະ ໃສ່ ແລະ ຖອດກຽວ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງຈັກ, ຝຶກຊ້ອມການຂຶ້ນ ແລະ ລົງທາງຄ້ອຍຊັນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

  ການເຂົ້າໃຈລະບົບເຕືອນໄພ

  ຖ້າໄຟສັນຍານເຕືອນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ມອດເຄື່ອງທັນທີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ. ຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ຖ້າທ່ານໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

  ການຕັດຫຍ້າ

  ຕິດຈັກ ແລະ ຍ້າຍສະ​ວິດຄວາມ​ໄວ​ເຄື່ອງ​ຈັກໄປທີ່ຕຳແໜ່ງໄວ. ຍ້າຍສະວິດເປີດ/ປິດໃຊ້ງານໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ໃຊ້ຄັນຍົກ/ປ່ອຍຕ່ຳລົງເພື່ອຄວບຄຸມໜ່ວຍຕັດ (ໜ່ວຍຕັດດ້ານໜ້າແມ່ນຕັ້ງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າໜ່ວຍຕັດທາງຫຼັງ). ເພື່ອເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ຕັດຫຍ້າ, ໃຫ້ກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງຫນ້າ.

  ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຈັກ

  ຍ້າຍສະວິດເປີດໃຊ້ງານ/ປິດໃຊ້ງານໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດໃຊ້ງານ ແລະ ຍົກໜ່ວຍຕັດໄປທີ່ຕຳແໜ່ງຂົນສົ່ງ. ຍ້າຍຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງຂົນສົ່ງ. ລະມັດລະວັງໃນເວລາຂັບຂີ່ລະຫວ່າງວັດຖຸຕ່າງໆເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ໜ່ວຍຕັດຕ່າງໆໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍໂດຍ​ບັງ​ເອີນ. ໃຊ້ການດູແລພິເສດເມື່ອໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ຂັບລົດຊ້າໆ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການລ້ຽວທີ່ກະທັນຫັນໄປຕາມທາງຄ້ອຍຊັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປີ້ນ. ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງເວລາທີ່ລົງຄ້ອຍເພື່ອຄວບຄຸມພວງມະໄລ.

  ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  • ປົດ ແລະ ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ.

  • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ອານາໄມຫຍ້າ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໜ່ວຍຕັດ, ລໍ້, ທໍ່ໄອເສຍ, ແຜງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຟໄໝ້. ອະ​ນາ​ໄມນໍ້າມັນເຄື່ອງ ຫຼື ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກະເດັນອອກ.

  • ຢຸດການຂັບເຂົ້າໄປຫາ​ອັນ​ທີ່​ຕິດມາທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານກຳລັງລາກ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

  • ຮັກສາ ແລະ ອະນາໄມສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຕາມທີ່ຈຳເປັນ.

  • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເທິງເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  ທີ່​ຕັ້ງຈຸດ​ຈຸກ​ມັດ

  artpending
  • ດ້ານ​ໜ້າ—ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຂາ​ຄ້ຳ​ກະ​ລິກ​ຂອງ​ທໍ່​ຂອງ​ເພົາ​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ ).

  • ດ້ານ​ຫຼັງ—ຫ່ວງ​ໂຄງຢູ່​ແຕ່​ລະ​ດ້ານ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການຂົນເຄື່ອງຈັກ

  • ໃຊ້ທາງລາດເຕັມຄວາມກ້ວາງສຳລັບການໂຫຼດເຄື່ອງຈັກໃສ່ລົດພ່ວງ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.

  • ມັກເຄື່ອງຈັກໃຫ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

  ການຍູ້ ຫຼື ການ​ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ

  ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍເຄື່ອງຈັກໄດ້ໂດຍການກະ​ຕຸ້ນວາວທາງຜ່ານທາງຂວາງຢູ່ໃນປ້ຳໄຮໂດຼລິກແບບແປຜັນ ແລະ ຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຢ່າຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກໄວກວ່າ 3 ຫາ 4.8 ກມ/ຊມ (2 ຫາ 3 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ເພາະວ່າຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບເກຍພາຍໃນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ວາວທາງຜ່ານຕ້ອງຖືກເປີດທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ.

  1. ໃສ່ເບຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ຢູ່​ທີ່​ປ້ຳ​ສັບ​ປ່ຽນ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້, ໝູນນັອດວາວທາງຜ່ານ 1-½ ຮອບເພື່ອເປີດ ແລະ ປ່ອຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຜ່ານທາງໃນ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ວາວທາງຜ່ານແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງປ້ຳ. ໂດຍການຂ້າມຜ່ານຂອງນ້ຳ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍເຄື່ອງຈັກໄດ້ຊ້າໆໂດຍບໍ່ທຳລາຍລະບົບເກຍ.

   artpending
  4. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກກະ​ໂປ່ງ.

  5. ຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ.

  6. ກ່ອນຕິດຈັກ, ໃຫ້ທີ່ວາວຂ້າມ​ຜ່ານ. ຢ່າ​ໃຫ້​ແຮງ​ບິດເກີນ 7 ຫາ 11 N·m (5 ຫາ 8 ft-lb) ເພື່ອປິດວາວ.

   Important: ການແລ່ນເຄື່ອງຈັກດ້ວຍວາວທາງຜ່ານເຮັດໃຫ້ລະບົບເກຍເກີດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ.

  ການບຳລຸງຮັກສາ

  Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.

  Note: ດາວໂຫຼດສຳເນົາແຜນ​ຜັງໄຟຟ້າ ຫຼື ໄຮໂດຼລິກບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ແລະ ຄົ້ນຫາເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈາກລິ້ງຄູ່ມືໃນໜ້າທຳອິດ.

  ຄວາມປອດໄພໃນການບຳລຸງຮັກສາ

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປົດ ແລະ ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ປ່ອຍໃຫ້ອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາ.

  • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຢ່າດຳ​ເນີນການບຳລຸງຮັກສາໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່. ຢູ່ຫ່າງຈາກຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນໄຫວ.

  • ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍຂາກະລິກທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ກ້ອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ປ່ອຍຄວາມດັນຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ມີພະລັງງານເກັບໄວ້.

  • ຮັກສາອາໄຫຼ່ທຸກອັນຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ຫັນສ່ວນ​ປະ​ກອບຕ່າງໆໃຫ້ແໜ້ນ.

  • ປ່ຽນສະ​ຫຼາກທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍທັງໝົດ.

  • ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ໃຊ້ພຽງແຕ່ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຂອງ Toro ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການປ່ຽນອາໄຫຼ່ທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ການຮັບປະກັນສິນຄ້າເປັນ​ໂມ​ຄະ.

  ຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ແນະນຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງທຳອິດ
 • ບິດແຮງບິດນັອດລັອກລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 94 ຫາ 122 N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb).
 • ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ.
 • ຫລັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ບິດແຮງບິດນັອດລັອກລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 94 ຫາ 12  N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb).
 • ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
 • ກວດເບິ່ງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ (ບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເລັ່ງເຕັມທີ່).
 • ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດກາສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພວ່າຫ້ຽນ, ຂາດ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆບໍ່. ປ່ຽນ​ສາຍ​ແອວ​ນິ​ລະໄພ, ຖ້າສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ກວດເບິ່ງສະ​ວິດອິນເຕີລັອກ.
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຈັກ.
 • ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ​ປົນ​ເປື້ອນ​ຈາກໝໍ້​ແຍກ​ນ້ຳມັນ-ນ້ຳ.
 • ກວດ​ເບິ່ງຄວາມດັນລົມຢາງ.
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ.
 • ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຕາ​ນ່າງກອງແຍກ, ເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ນ້ຳ.(ໃນສະພາບການປະຕິບັດການທີ່ເປື້ອນແມ່ນ​ໃຫ້​ຕື່ມ​ໃສ່​ເລື້ອຍໆ).
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ການກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ.
 • ກວດ​ກາ​ເບິ່ງສາຍ​ແອວ​ນິລະ​ໄພ.
 • ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່ກະແລັດລູກບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່(ແລະ ທັນທີຫຼັງຈາກລ້າງທຸກໆຄັ້ງ).
 • ກວດບຳລຸງຮັກ​ສາແບັດເຕີຣີ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດກາເບິ່ງທໍ່ລະບົບທຳຄວາມເຢັນ.
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ.
 • ທຸກໆ 150 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ລະບາຍຄວາມຊຸ່ມຈາກຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ທຸກໆ 250 ຊົ່ວໂມງ
 • ບິດແຮງບິດນັອດລັອກລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 94 ຫາ 122 N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb).
 • ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ. (ເຮັດຖີ່ໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ ຫຼື ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ). ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດໃຫ້​ໄວ, ຖ້າຕົວຊີ້ບອກເຕົ້າກອງອາກາດສະແດງເປັນສີແດງ.
 • ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ກວດເບິ່ງທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການເຊື່ອມໂຊມ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຫຼວມ.(ຫຼື ປະຈຳປີ, ອັນໃດກໍ່ຕາມທີ່ມາກ່ອນ).
 • ກວດເບິ່ງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ (ບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເລັ່ງເຕັມທີ່).
 • ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນ, ຖ້າ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ​ມີ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ.
 • ກວດເບິ່ງການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງລໍ້ຫຼັງ.
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນໍ້າມັນທາງ​ເລືອກ​ໃສ່​ທ້ອງອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນກອງສາກ.
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ຫໍ່ລູກ​ບີ່​ລໍ້ຫຼັງ.
 • ດັດປັບວາວເຄື່ອງຈັກ (ໃຫ້​ເບິ່ງ​ປຶ້ມຄູ່ມືບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາຈັກ).
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນໝໍ້ກອງສາກ.
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ກ່ອນການເກັບຮັກສາ
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.ລະບາຍ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ທຳ ຄວາມສະອາດຖັງ, ຖ້າທ່ານເກັບເຄື່ອງຈັກໄວ້ເປັນໄລຍະເວ​ລາດົນ.
 • ທຸກໆ 2 ປີ
 • ລ້າງ ແລະ ປ່ຽນນໍ້າຢາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ.
 • ປ່ຽນ​ທໍ່ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.
 • ປ່ຽນ​ທໍ່ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ.
 • ລ້າງ ແລະ ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ.
 • ປ່ຽນທໍ່ເຄື່ອນ​ໄຫວທັງໝົດ.
 • ລາຍການກວດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

  ເຮັດຊ້ຳຄືນ​ຕາມໜ້ານີ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ.

  ລາຍການກວດກາການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບອາທິດຂອງ:
  ຈັນ.ອັງຄານ.ພຸດ.ພະຫັດ.ສຸກ.ເສົາ.ອາທິດ.
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອິນເຕີລັອກ.       
  ກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງ​ເບ​ຣກ.       
  ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ ແລະ ນ້ຳ​ມັນ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງ​ແຫຼວຂອງລະບົບທຳ​ຄວ​າມເຢັນ.       
  ລະບາຍ​ໝໍ້​ແຍກນ້ຳ/ນ້ຳ​ມັນເຊື້ອເພີງ.       
  ກວດ​ເບິ່ງຕົວ​ສະ​ແດງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຕົວກັ່ນ​ຕອງ​ອາ​ກາດ.       
  ກວດ​ເບິ່ງ​ໝໍ້​ນ້ຳ, ຕົວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ມັນເຢັນ ແລະ ການກວດ​ເບິ່ງ​ສິ່ງເປິ​ເປື້ອນ.       
  ກວດຊອກ​ຫາສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.1       
  ກວດຊອກ​ຫາສຽງລົບກວນການ​ດຳ​ເນີນ​ງານທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳມັນລະ​ບົບໄຮໂດຼລິກ.       
  ກວດເບິ່ງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.       
  ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼວ.       
  ກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.       
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງມື.       
  ກວດເບິ່ງການດັດປັບຄືນໃໝ່ຂອງກຽວ-ແຜ່ນມີດ.       
  ກວດເບິ່ງການປັບຄວາມສູງຂອງການຕັດ.       
  ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນອຸປະກອນກະແລັດທັງໝົດ.2       
  ສຳຜັດກັບສີທີ່ລອກ.       

  1. ກວດ​ເບິ່ງຫົວ​ເຜົາ​ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຫົວ​ສີດ​ວ່າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ຍາກ, ຄັວນຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ ຫຼື ແລ່ນ​ໄດ້ຍາກ ຫຼືບໍ່.

  2. ທັນທີຫຼັງຈາກການລ້າງທຸກໆຄັ້ງ, ໂດຍບໍ່ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ລະບຸໄວ້

  Important: ໃຫ້​ເບິ່ງ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານສຳລັບຂັ້ນຕອນການບຳ ລຸງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.

  ການ​ບັນ​ທຶກ​ບໍ​ລິ​ເວນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ

  ການກວດກາປະຕິບັດໂດຍ:
  ລາຍການວັນທີຂໍ້ມູນ
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາກ່ອນລ່ວງໜ້າ

  ການກະ​ກຽມການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

  2. ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

  3. ກົດສະ​ວິດເປີດ​ໃຊ້​ງານ/ປິດ​ໃຊ້​ງານໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປົດ.

  4. ເຄື່ອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຕັດ​ຫຍ້າ/ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງຕັດ​ຫຍ້າ.

  5. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  6. ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກ​ສ່ວນຢຸດເຄື່ອນ​ໄຫວ.

  7. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຈັກ​ເຢັນ​ລົງ.

  ການເປີດຝາກະໂປ່ງ

  1. ປ່ອຍ​ສະ​ຫຼັກ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ 2 ອັນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ໝູນເປີດຝາກະໂປ່ງ.

  ການປິດຝາກະໂປ່ງ

  1. ໝູນ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ​ໄປ​ປິດ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ຍຶດ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫຼັກ​ຝາ​ກະ​ໂປ່ງ 2 ອັນ.

  ການ​ເປີດ​ຕະ​ແກງ

  1. ເອົາ​ເຂັມໝຸດ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫຼັກ​ຕະ​ແກງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ປົດສະ​ຫຼັກ ແລະ ເປີດ​ຕະ​ແກງ.

  ການປິດ​ຕະ​ແກງ

  1. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກ​ຕະ​ແກງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ສອດເຂັມໝຸດເຂົ້າ​ໄປ​ຜ່ານສະ​ຫຼັກ​ຕະ​ແກງ.

  ການອຽງເບາະນັ່ງ

  1. ເຄື່ອນ​ສະ​ຫຼັກ​ເບາະ​ນັ່ງ​ອອກ​ທາງນອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ໝູນ​ເບາະ​ນັ່ງ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.

  3. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຄ້ຳ​ໄປ​ໜ້າ​ໄປ​ຕຳ​ໃສ່​ໃນ​ບ່ອນ​ສຸດ​ຊ່ອງ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

  ການປ່ອຍເບາະນັ່ງຕ່ຳ​ລົງ

  1. ໝູນ​ເບາະ​ນັ່ງ​ໄປ​ເລັກ​ນ້ອຍ ແລະ ຍົກ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ຄ້ຳ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນ​ສຸດ​ຂອງ​ຊ່ອງ​ຄ້ຳ​ເບາະ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ປ່ອຍເບາະ​ນັ່ງຕ່ຳ​ລົງຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ເຂົ້າ​ລັອກ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ.

  ການ​ແຍກ​ຝາ​ຄອບ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ

  1. ເອົາ​ນັອດ​ກຽວ​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ 4 ຕົວ ແລະ ນັອດລັອກແມ່ໜ້າແປນ 4 ຕົວ​ທີ່​ຍຶດ​ຝາ​ຄອບອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັນ​ໄຟ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ແຍກຝາ​ຄອບອອກ.

  3. ຍົກ​ຝາ​ຄອບ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ກະ​ແລັດ​ຂອງ​ເພົາ​ຂັບ​ເຄື່ອນ.

  ການປະ​ກອບຝາ​ຄອບ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ

  1. ຈັດ​ລຽນ​ຮ່ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຝາ​ຄອບ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ​ດ້ານ​ເທິງ​ສຸດ ແລະ ລຸ່ມ​ສຸດ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ປິດ​ແປງ​ຂັດ​ເພົາ​ຂັບ​ເຄື່ອນ ແລະ ໜ້າ​ແປນ​ຂອງ​ຝາ​ປົກ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ຈັດ​ລຽນ​ຮູ​ຢູ່​ໃນຝາ​ຄອບ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ​ດ້ວຍ​ເຂັມ​ຂັດ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ອັດ​ແໜ້ນ.

  3. ຍຶດ​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຝາ​ຄອບ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ ແລະ ເຂັມ​ຂັດ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ອັດ​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ກຽວ​ຫົວ​ແຜ່ນ​ປິດ 4 ຕົວ ແລະ ນັອດລັອກແມ່ໜ້າແປນ 4 ຕົວ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

  ທີ່​ຕັ້ງຈຸດ​ຂຶ້ນ​ແມ່​ແຮງ

  Note: ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍຂາກະລິກທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ກ້ອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ໃຊ້​ສິ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເປັນ​ຈຸດ​ຍົກ​ເຄື່ອງຈັກ:

  artpending
  • ດ້ານ​ໜ້າ—ຂາ​ຄ້ຳ​ກະ​ລິກ​ຂອງ​ທໍ່​ຂອງ​ເພົາ​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ ).

  • ດ້ານ​ຫຼັງ—ທໍ່​ຂອງ​ເພົາ​ຫຼັງ.

  ການຫລໍ່ມື່ນ

  ການໃສ່ກະແລັດລູກບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່ກະແລັດລູກບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່(ແລະ ທັນທີຫຼັງຈາກລ້າງທຸກໆຄັ້ງ).
 • ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະກະ​ແລັດ:ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ລີ​ທຽມ​ເບີ 2

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ . ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ

  2. ແຍກ​ຝາ​ຄອບ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດຫຼໍ່ລື່ນທຸກໆສ່ວນສຳລັບລູກບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່ດວ້ຍກະແລັດທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້. ສະຖານທີ່ ແລະ ປະລິມານທີ່ເໝາະສຳລັບການໃສ່ກະແລັດມີດັ່ງນີ້:

   • ຫົວ​ສີດ​ເພົາ​ຂັບຂໍ້​ຕໍ່​ຕົວ U (3) (ຮູບສະແດງ )

    Note: ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເພົາ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ປ້ຳ​ຈາກ​ພື້ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

    artpendingartpending
   • ກະບອກສູບແຂນຍົກໜ່ວຍຕັດ (2 ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ອັນ) (ຮູບສະແດງ )

    artpending
   • ແກນແຂນຍົກ (1 ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະອັນ) (ຮູບສະແດງ )

   • ກ່ອງບັນຈຸໜ່ວຍຕັດ ແລະ ແກນ (2 ສຳ​ລັບແຕ່​ລະ​ອັນ) (ຮູບສະແດງ )

    artpending
   • ເພົາແກນແຂນຍົກ (1 ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະອັນ) (ຮູບສະແດງ )

    artpending
   • ແກນໝູນພວງມະໄລ (1) (ຮູບສະແດງ )

    artpending
   • ບ່ອນ​ຕໍ່ລູກບີ່ກະບອກສູບພວງມະໄລ (2) (ຮູບສະແດງ )

    artpending
   • ແປ້ນ​ເບ​ຣກ (1) (ຮູບສະແດງ )

    artpending
  4. ປະ​ກອບຝາ​ຄອບ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ປ່ອຍ​ເບາະ​ນັ່ງ​ຕ່ຳ​ລົງ ແລະ ໃສ່ໄລ​ລັອກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  6. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ

  • ມອດຈັກກ່ອນກວດການ້ຳມັນ ຫຼື ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ.

  • ຢ່າປ່ຽນແປງຄວາມ​ໄວຕົວບັນຊາ ຫຼື ເລັ່ງຄວາມໄວເຄື່ອງຈັກເກີນ.

  ການກວດ​ເບິ່ງໝໍ້ກອງ​ອາ​ກາດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ກວດ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຢູ່​ປາຍ​ຂອງ​ເຕົ້າໝໍ້​ກອງ​ອາ​ກາດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ຖ້າ​ແຖບ​ສີ​ແດງ​ປາ​ກົດ​ຂຶນ​ຢູ່​ໃນຕົວຊີ້ບອກ​ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງ​ອາ​ກາດ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ບີບ​ວາວ​ຕົວ​ປ່ອຍ​ຝຸ່ນ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ. (ເຮັດຖີ່ໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ ຫຼື ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ). ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດໃຫ້​ໄວ, ຖ້າຕົວຊີ້ບອກເຕົ້າກອງອາກາດສະແດງເປັນສີແດງ.
 • ກວດເບິ່ງຕົວເຕົ້າກອງອາກາດສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍເຊິ່ງສາ​ມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວຂອງອາກາດ. ປ່ຽນມັນ, ຖ້າມັນເສຍຫາຍ. ກວດເບິ່ງລະບົບການດູດອາກາດທັງໝົດສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ປອກຮັດທໍ່ຫຼວມ.

  ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຕົວ​ສະ​ແດງ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາລະ​ບຸ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການປ່ຽນໝໍ້ກອງອາກາດກ່ອນຄວາມຈຳເປັນພຽງແຕ່ເພີ່ມໂອກາດທີ່ໃຫ້ຄວາມເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

  Important: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້​ໃສ່ຝາປິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປິດເຂົ້າກັບຕົວກອງອາກາດ.

  artpendingartpending

  ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ເຕົ້າ​ກອງ​ອາ​ກາດ​ຄືນ​ໃໝ່

  1. ຖ້າ​ແຖບ​ສີ​ແດງ​ປາ​ກົດ​ຂຶນ​ຢູ່​ໃນຕົວຊີ້ບອກ​ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ກົດ​ປຸ່ມ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ປາຍ​ຂອງ​ຕົວ​ຊີ້ບອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ

  ໃຊ້ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ມີ​ເທົ່າ​ຕ່ຳ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງທີ່​ໄດ້​ຕາມ ຫຼື ເກີນ CH-4 ໝວດ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ API ຫຼື ສູງກວ່າ.

  ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ເກ​ຣດ​ຄວາມ​ໜຽວ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ນ້ຳມັນທີ່ມັກ​ໃຫ້​ໃຊ້: SAE 15W-40 (ສູງກວ່າ 0°F)

  • ນ້ຳມັນທາງ​ເລືອກ: SAE 10W-30 ຫຼື 5W-30 (ທຸກອຸນຫະພູມ)

  ນ້ຳມັນເຄື່ອງພຣີມ້ຽມ Toro ແມ່ນມີໃຫ້ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດຂອງທ່ານໃນເກ​ຣດຄວາມໜຽວ 15W-40 ຫຼື 10W-30.

  ການກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຈັກ.
 • Important: ກວດເບິ່ງນໍ້າມັນເຄື່ອງໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ. ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ເໜືອ​ຂີດ​ເຕັມ​ໃນ​ເຫຼັກ​ຈຸ່ມ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ, ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ອາດ​ຈະ​ປົນ​ກັບ​ນ້ຳ​ມັນເຊື້ອ​ໄຟ;ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ເໜືອ​ຂີດ​ເຕັມ, ໃຫ້​ປ່ຽນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

  ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກວດເບິ່ງນ້ຳມັນເຄື່ອງແມ່ນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນທີ່ຈະ​ຕິດ​ຈັກສຳລັບມື້. ຖ້າມັນໄດ້ແລ່ນໄປແລ້ວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼລົງໄປໃນອ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ນາທີກ່ອນກວດ. ຖ້າລະດັບນ້ຳມັນຢູ່ທີ່ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າຂີດໝາຍເພີ່ມຢູ່ເທິງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ, ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະດັບນ້ຳມັນໄປຫາຂີດໝາຍເຕັມ. ຢ່າ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ຈັກ​ຈົນ​ລົ້ນ.

  Important: ໃຫ້ຮັກສາລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງໃນລະຫວ່າງຂີດຈຳກັດດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມໃນເຄື່ອງວັດນ້ຳມັນ; ເຄື່ອງ​ຈັກ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ, ຖ້າ​ທ່ານເດີນ​ເຄື່ອງ​ດ້ວຍ​ການ​ມີ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຫຼາຍເກີນ​ໄປ ຫຼື ໜ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpendingartpending

   Important: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຈະຮັກສາລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກໃນລະຫວ່າງຂີດຈຳກັດດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມໃນເຄື່ອງວັດນ້ຳມັນ. ຄວາມ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ຂອງເຄື່ອງ​ຈັກອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ໜ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ.

  4. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ຄວາມຈຸນ້ຳ​ມັນ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ

  ໂດຍ​ປະ​ມານ 3.3 ລິດ (3.5 ຄະ​ວອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ) ພ້ອມໝໍ້ກອງ.

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
 • ທຸກໆ 150 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ.
  1. ກະ​ກຽມເຄື່ອງຈັກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ປ່ອຍນ້ຳມັນເຄື່ອງອອກ ແລະ ປ່ຽນໝໍ້ກອງ.

   artpendingartpending

   Important: ຢ່າຮັດໝໍ້ກອງແໜ້ນເກີນໄປ.

  3. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  4. ຕື່ມນ້ຳມັນໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ , ແລະ .

  5. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ອັນຕະລາຍ

  ພາຍ​ໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການລະເຫີຍຂອງເຊື້ອໄຟແມ່ນໄວໄຟ ແລະ ລະເບີດໄດ້. ໄຟໄໝ້ ຫຼື ການລະເບີດຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນໆຖືກ​ໄໝ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊັບສິນເສຍຫາຍໄດ້.

  • ຕື່ມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ຂ້າງນອກ, ໃນບ່ອນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ, ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກມອດ ແລະ ເຢັນ. ເຊັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຮົ່ວກະ​ຈາຍ​ນັ້ນອອກ.

  • ຢ່າ​ໃສ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈົນເຕັມຖັງ. ຕື່ມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃສ່ຖັງນໍ້າມັນຈົນ​ຮອດລະດັບ 25 ມມ (1 ນິ້ວ) ຢູ່ກ້ອງເພດານຖັງ, ຢ່າຕື່ມຈົນເຕັມຄໍຖັງ. ພື້ນທີ່ຫວ່າງນີ້ຢູ່ໃນຖັງຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂະຫຍາຍຕົວໄດ້.

  • ຢ່າສູບຢາໃນເວລາຈັດການກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກແປວໄຟທີ່ເປີດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ຄວັນອາດເກີດຈາກປະກາຍໄຟ.

  • ເກັບຮັກສານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ໃນຖັງທີ່ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ປິດຝາໄວ້.

  ການລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ອອກ​ຈາກໝໍ້​ແຍກ​ນ້ຳ​ມັນ-ນ້ຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ​ປົນ​ເປື້ອນ​ຈາກໝໍ້​ແຍກ​ນ້ຳມັນ-ນ້ຳ.
  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; .

  3. ຈັດວາງອ່າງລະ​ບາຍໄວ້ກ້ອງລາວ​ລະ​ບາຍຂອງໝໍ້​ແຍກນ້ຳ​ມັນ-ນ້ຳ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ເປີດ​ວາວ ແລະ ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ​ປົນ​ເປື້ອນ​ອອກ​ຈາກ​ໝໍ້​ແຍກ.

  5. ປິດວາວຂອງໝໍ້ແຍກນ້ຳມັນ-ນ້ຳ.

  6. ຕິດຈັກ ແລະ ກວດເບິ່ງການຮົ່ວ​ໄຫຼ.

   Note: ສ້ອມ​ແປງ​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່ຮົ່ວ.

  7. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  8. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກກະ​ໂປ່ງ; .

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງໝໍ້​ແຍກ​ນ້ຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
  1. ປ່ອຍ​ໝໍ້​ແຍກ​ນ້ຳ​ມັນ-ນ້ຳ​ໃຫ້​ໝົດ; ໃຫ້​ເບິງ .

  2. ທຳຄວາມສະອາດຫົວ​ໝໍ້​ກອງ ແລະ ຖັງໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຖອດຖັງໝໍ້ກອງອອກ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວ​ຕິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ.

  4. ທານຳມັນຫຼໍ່ລື່ນໃສ່ແຫວນເທິງຖັງໝໍ້ກອງດ້ວຍນ້ຳມັນສະອາດ.

  5. ເອົາຖັງໝໍ້ກອງໃສ່ດ້ວຍມືຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບກັບພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໝູນມັນຕື່ມອີກ ½ ຮອບ.

  6. ຫັນວາວລະບາຍນ້ຳຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງໝໍ້ກອງ.

  7. ຕິດຈັກ ແລະ ກວດເບິ່ງການຮົ່ວ​ໄຫຼ.

   Note: ສ້ອມ​ແປງ​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່ຮົ່ວ.

  8. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  9. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກກະ​ໂປ່ງ; .

  ການລະບາຍລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍັງມີນ້ຳ​ມັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງໜຶ່ງ.

  3. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  4. ເປີດກຽວລະບາຍອາກາດເທິງປ້ຳຫົວສີດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  5. ບິດກະແຈໃນປຸ່ມຕິດຈັກໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ.

   ປ້ຳນ້ຳມັນໄຟຟ້າເດີນ​ເຄື່ອງ, ບັງຄັບໃຫ້ອາກາດອອກອ້ອມກຽວລະບາຍອາກາດ.

   Note: ປ່ອຍກະ​ແຈຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ເປີດ ຈົນກ່ວາຕົວນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເອງໄຫຼອອກຈາກກຽວລະບາຍ.

  6. ຫັນນັອດກຽວ ແລະ ບິດ​ກະ​ແຈຕິດ​ຈັກເພື່ອ ປິດ.

  7. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການກວດເບິ່ງ​ທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການເຊື່ອມໂຊມ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຫຼວມ.(ຫຼື ປະຈຳປີ, ອັນໃດກໍ່ຕາມທີ່ມາກ່ອນ).
 • ກວດເບິ່ງທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການເຊື່ອມໂຊມ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຫຼວມ.

  ການລະບາຍຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນ, ຖ້າ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ​ມີ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ.
 • ກ່ອນການເກັບຮັກສາ
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.ລະບາຍ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ທຳ ຄວາມສະອາດຖັງ, ຖ້າທ່ານເກັບເຄື່ອງຈັກໄວ້ເປັນໄລຍະເວ​ລາດົນ.
 • ຄວາມຈຸຂອງຖັງນໍ້າມັນ: 53 ລິດ (14 ແກນລອນສະຫະລັດ)

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ຈັດວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງວາວ​ລະ​ບາຍ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເປີດ​ວາວລະ​ບາຍ ແລະ ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ອອກ​ຈາກຖັງນ້ຳ​ມັນ.

  4. ໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ສະອາດເພື່ອລ້າງຖັງ.

  5. ປິດວາວລະ​ບາຍ.

  ການ​ປ່ຽນ​ຕະ​ແກງທໍ່ດູດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ການເອົາທໍ່ດູດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອອກ

  ທໍ່ດູດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນມາພ້ອມໜ້າຕາ​ນ່າງ​ຕອງເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອເຂົ້າສູ່ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ຖອດທໍ່ດູດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອອກ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຕາ​ນ່າງ​ຕອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເອົານັອດ​ກຽວ​ຫົວ​ຟີ​ລິບ 5 ຕົວ​ທີ່​ຍຶດ​ຝາ​ປິດຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຫາ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ອອກ ແລະ ເອົາຝາປິດອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເອົາ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 2 ຮູຂອງ​ສາຍ​ຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 2 ສະ​ຫຼັກ​ຂອງ​ສາຍ​ໄຟ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ເຄື່ອນປອກ​ຮັດ​ທີ່​ຍຶດ​ທໍ່​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ຂອງ​ຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ດ້ານ​ໃນ ແລະ ເອົາ​ທໍ່​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕໍ່ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  5. ມາຝາປິດຕົວ​ສົ່ງນໍ້າມັນໃຫ້​ຫຼວມ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ຍົກ​ຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ຖັງ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.

   Note: ຢ່າ​ກົ່ງ​ທໍ່​ດູດ, ທໍ່​ສົ່ງ​ຄືນ ຫຼື ແຂນ​ລອຍ.

  ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງທໍ່ດູດນໍ້າມັນ

  1. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ​ຢູ່​ປາຍ​ຂອງ​ທໍ່​ດູດ​ນ້ຳ​ມັນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ປະ​ກອບ​ທໍ່​ດູດ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ຕົວ​ລອຍ​ໃສ່​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຈັດ​ລຽນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ສຳ​ລັບ​ທໍ່​ດູດ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ທໍ່​ສົ່ງ​ຄືນ​ຢູ່​ດ້ານ​ໃນ.

  4. ຮັດ​ຝາ​ປິດ​ຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  5. ປະກອບທໍ່ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່ຂອງ​ຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ຍຶດ​ທໍ່​ໃສ່​ຂໍ້​ຕໍ່​ດ້ວຍ​ປອກຮັດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ສຽບ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຂອງ​ສາຍ​ຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນໃສ່ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຂອງ​ສາຍ​ໄຟ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  7. ຈັດ​ລຽນ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຝາ​ປິດ​ຕົວ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ດ້ວຍ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ຍຶດ​ຝາ​ປິດ​ໃສ່​ຖັງ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຫົວ​ຟີ​ລິບ 5 ຕົວ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ

  Important: ກ່ອນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ໃຫ້​ຖອດ​ສາຍ​ໄຟ​ທັງ​ໝົດ​ຈາກ​ແບັດ​ເຕີຣີ, ທັງ​ປັກ​ໄຟ​ທັງ​ສອງ​ອັນ​ຈາກເກນ​ການ​ວັດ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ຈາກ​ຂົ້ວ​ຕໍ່ທາງປາຍຈາກ​ຈັກ​ປັ່ນ​ໄຟເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ແກ່​ລະ​ບົບ​ໄຟ​ຟ້າ.

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າ

  • ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີກ່ອນທີ່ຈະສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ. ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂົ້ວລົບກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວບວກສຸດທ້າຍ. ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍຂົ້ວບວກເຂົ້າກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວລົບສຸດທ້າຍ.

  • ສາກແບັດເຕີຣີໃນບ່ອນທີ່ເປີດ, ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ, ຫ່າງຈາກປະ​ກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟ. ຖອດສາຍສາກໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີ. ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ.

  ການ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ 12 V

  ອັນຕະລາຍ

  ນ້ຳກົດແບັດ​ເຕີ​ຣີບັນຈຸມີກົດຊູນຟູຣິກເຊິ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ, ຖ້າ​ຫາກ​ກິນເຂົ້າ​ໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດແຜຮຸນແຮງ.

  • ຢ່າດື່ມນ້ຳກົດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບຜິວໜັງ, ຕາ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງ. ໃສ່ແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນຕາຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຖົງມືຢາງເພື່ອປ້ອງກັນມືຂອງທ່ານ.

  • ຕື່ມນ້ຳກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີໃນບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາສະອາດສໍາລັບການລ້າງຜິວໜັງຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຕະ​ແກງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ກົດ​ດ້ານ​ຂ້າງ​ຂອງ​ຝາ​ປົກແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ປົກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ​ຈາກ​ຖາດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ຖອດສາຍໄຟດ້ານລົບຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  5. ເລື່ອນຝາ​ປົກຕົວ​ຫຸ້ມອອກ​ຈາກສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂົ້ວ​ບວກ ແລະ ຖອດສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂົ້ວ​ບວກ​ອອກ.

  ການເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ 12 V

  1. ຕິດ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂົ້ວ​ບວກ (ສີ​ແດງ) ໃສ່​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂົ້ວ​ບວກ (+) (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ຕິດ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂົ້ວລົບ (ສີດຳ) ໃສ່​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂົ້ວ​ລົບ (-).

  3. ໃຊ້​ການ​ເຄືອບ​ດ້ວຍ​ກະ​ແລັດ Grafo 112X (ເທິງ​ພື້ນ​ຜິວ), ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເບີ 505-47 ໃສ່​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ປອກ​ຮັດ​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  4. ເລື່ອນ​ຝາ​ປົກຢາງ​ໄປ​ເທິງປອກ​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຂົ້ວ​ບວກ.

  5. ປະ​ກອບ​ຝາ​ປົກ​ໃສ່​ເໜືອ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ສອດ​ແຜ່ນ​ປ້າຍ​ຂອງ​ຝາ​ປົກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຊ່ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຖາດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  6. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຕະ​ແກງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການສາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ 12 V

  1. ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວສາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ 3 ຫາ 4 A ໃສ່ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  3. ສາກແບັດເຕີຣີໃນອັດຕາ 3 ຫາ 4 A ເປັນເວລາ 4 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ.

  4. ເມື່ອສາກແບັດ​ແຕີ​ຣີແລ້ວ, ໃຫ້ຖອດເຄື່ອງສາກໄຟອອກຈາກສາຍສາກໄຟຟ້າ ແລະ ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  5. ເຊື່ອມຕໍ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການກວດ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາແບັດ​ເຕີ​ຣີ 12 V

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດບຳລຸງຮັກ​ສາແບັດເຕີຣີ.
 • Note: ໃຫ້ຮັກ​ສາຂົ້ວ ແລະ ກ່ອງແບັດທັງໝົດສະອາດເພາະວ່າແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ເປື້ອນຈະຄ່ອຍເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ໄປຢ່າງຊ້າໆ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຕະ​ແກງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

   Note: ປ່ຽນແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເປ່​ເພ.

  4. ຖອດ​ສາຍແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ເອົາແບັດ​ເຕີ​ຣີອອກ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດທັງ​ໝົດກ່ອງແບັດ​ເຕີ​ຣີດ້ວຍສານ​ລະ​ລາຍໂຊ​ດຽມ​ໄບ​ຄາ​ບອນ​ເນດ (ເບັກ​ກິ່ງໂຊດາ) ແລະ ນ້ຳ.

  6. ລ້າງ​ກ່ອງ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ.

  7. ປະ​ກອບ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ຕໍ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  8. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຕະ​ແກງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການ​ປ່ຽນ​ຟິວ​ແຜງ​ຟິວ 12 V

  ແຜງ​ຟິວ​ຢູ່​ໃນ​ແຂນ​ຄວບ​ຄຸມ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດ​ສະ​ຫຼັກ 2 ຕົວ​ທີ່​ຍຶດ​ອ່າງ​ແຂນ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃສ່​ແຂນ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ປີດ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ປ່ຽນຟິວເປີດ (ຮູບສະແດງ ) ດ້ວຍຟິວປະ​ເພດດຽວກັນ ແລະ ການ​ຈັດ​ອັດ​ຕາແອມແປ.

   artpending
  4. ປະ​ກອບ​ຝາ​ປິດ​ແຂນ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃສ່​ແຂນ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ຍຶດ​ຝາ​ປິດ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫຼັກ 2 ຕົວ.

  ການ​ປ່ຽນ​ຟິວໜ່ວຍ​ຕັດ 48 V

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ຖອດສະ​ຫຼັກ ແລະ ເປີດຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ຢູ່​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ເອົາ​ຝາ​ປົກ​ສຳ​ລັບແຜງ​ຟິວ 48 V ອອກ.

   artpending
  4. ປ່ຽນຟິວເປີດດ້ວຍຟິວປະ​ເພດດຽວກັນ ແລະ ການ​ຈັດ​ອັດ​ຕາແອມແປ.

   Note: ໃຫ້​ເບິ່ງ​ສະ​ຫຼາກ​ຢູ່​ໃນ​ຝາ​ປົກ.

   artpending
  5. ປະ​ກອບ​ຝາ​ປົກ​ໃສ່ແຜງ​ຟິວ 48 V.

  6. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການປ່ຽນ​ຟີວເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ກົງ​ໝູນ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ຖອດສະ​ຫຼັກ ແລະ ເປີດຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ຢູ່​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ເອົາຝາ​ປິດ​ອອກ​ຈາກ​ກ່ອງ​ຟິວ​ໃນ​ແຖວ​ທີ່​ຂຽນ​ບອກວ່າ .

   artpending
  4. ປ່ຽນຟິວເປີດດ້ວຍຟິວປະ​ເພດດຽວກັນ ແລະ ການ​ຈັດ​ອັດ​ຕາແອມແປ.

  5. ປະ​ກອບ​ຝາປິດ​ກ່ອງ​ຟິວ​ໃນ​ແຖວ.

  6. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການ​ປ່ຽນ​ຟິວ TEC

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ຖອດສະ​ຫຼັກ ແລະ ເປີດຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ຢູ່​ດ້ານ​ຂວາທາງຫຼັງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ເອົາຝາປົກ​ອອກ​ຈາກ​ກ່ອງ​ຟິວ​ໃນ​ແຖວ​ທີ່​ຂຽນ​ບອກວ່າ .

   artpending
  4. ປ່ຽນຟິວເປີດດ້ວຍຟິວປະ​ເພດດຽວກັນ ແລະ ການ​ຈັດ​ອັດ​ຕາແອມແປ.

  5. ປະ​ກອບ​ຝາປິດ​ກ່ອງ​ຟິວ​ໃນ​ແຖວ.

  6. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການ​ປ່ຽນ​ຟິວເທ​ເລ​ມາ​ຕິກ

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ຖອດສະ​ຫຼັກ ແລະ ອຽງ​ເບາະ​ນັ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ເອົາຝາປິດອອກ​ຈາກ​ກ່ອງ​ຟິວ​ໃນ​ແຖວ​ທີ່​ຂຽນ​ບອກວ່າ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ເອົາ​ຟິວ​ອອກ​ຈາກ​ກ່ອງ​ຟິວ.

  5. ສອດ​ຟິວ​ປະ​ເພດ​ດຽວ​ກັນ ແລະ ແອັມ​ແປດຽວ​ກັນ​ເຂົ້າ​ໄປ.

  6. ປະ​ກອບ​ຝາປິດໃສ່ກ່ອງ​ຟິວ​ໃນ​ແຖວ.

  7. ປ່ອຍ​ເບາະ​ນັ່ງ​ຕ່ຳ​ລົງ ແລະ ໃສ່ໄລ​ລັອກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຂັບເຄື່ອນ

  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນລົ​ມຂອງຢາງລົດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ເບິ່ງຄວາມດັນລົມຢາງ.
 • Important: ຮັກສາຄວາມດັນທີ່ແນະນຳໄວ້ໃນທຸກໆຢາງເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການຕັດ ແລະ ປະສິດຕິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເໝາະສົມ. ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຢາງ​ອ່ອນ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ວັດ​ແທກຄວາມດັນລົມຢາງ.

   Note: ຄວາມດັນລົມທີ່ຖືກ​ຕ້ອງໃນຢາງແມ່ນ 12 ຫາ 15 psi.

  3. ຖ້າຈຳ​ເປັນ, ເຕີມ​ລົມ​ໃສ່ ຫຼື ປ່ອຍ​ລົມ​ອອກ​ຈາກ​ຢາງ​ລົດ.

  4. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຢູ່ໃນຢາງ​ລັດ​ອື່ນໆ.

  ການກວດເບິ່ງແຮງບິດຂອງນັອດລໍ້

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງທຳອິດ
 • ບິດແຮງບິດນັອດລັອກລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 94 ຫາ 122 N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb).
 • ຫລັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ບິດແຮງບິດນັອດລັອກລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 94 ຫາ 12  N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb).
 • ທຸກໆ 250 ຊົ່ວໂມງ
 • ບິດແຮງບິດນັອດລັອກລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 94 ຫາ 122 N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb).
 • ຄຳເຕືອນ

  ການ​ບໍ່​ຮັກ​ສາແຮງບິດທີ່ເໝາະສົມຂອງນັອດລໍ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນ.

  ຮັກສາແຮງບິດທີ່ເໝາະສົມໃນນັອດລໍ້.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ບິດແຮງບິດນັອດລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 94 ຫາ 122 N∙m (70 ຫາ 90 ft-lb).

  ການປັບປ່ຽນການຂັບເຄື່ອນສຳລັບເກຍຫວ່າງ

  Important: ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງບໍ່​ເຄື່ອນໃນເວລາທີ່ແປ້ນຂັບເຄື່ອນຖືກປ່ອຍອອກມາ (ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກ​ຫ​ວ່າງ). ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຄື່ອນ, ປັບ​ປ້ຳ​ດຶງ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ດັນ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂຶ້ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ຢາງ​ດ້ານ​ໜ້າທັງ​ສອງຫຼຸດ​ຈາກ​ພື້ນ ແລະ ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ຂາ​ຄ້ຳ​ກະ​ລິກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ແລະ .

  3. ຈາກ​ພື້ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ຢູ່​ດ້ານ​ຂວາ​ຂອງ​ປ້ຳ​ດຶງ, ມາຍນັອດ​ລັອກ​ທີ່​ຍຶດ​ນັອດ​ກຽວປັບ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ເກຍ​ຫວ່າງ​ໃຫ້​ຫຼວມ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

   ຄຳເຕືອນ

   ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງແລ່ນຢູ່ເພື່ອໃຫ້ການປັບຕົວສຸດທ້າຍຂອງລູກບ້ຽວການປັບແຮງຂັບເຄື່ອນສາມາດເຮັດດຳ​ເນີນ​ການ​ໄດ້. ນີ້ສາ​ມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນໄດ້.

   ຮັກສາມື, ຕີນ, ໃບໜ້າ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກທໍ່ໄອເສຍ, ສ່ວນອື່ນໆທີ່ຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສ່ວນທີ່ກຳລັງໝູນ.

  4. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ເບ​ຣກ​ມື.

  5. ໝູນນັອດ​ກຽວປັບ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ເກຍ​ຫວ່າງຢູ່​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຈົນ​ກວ່າ​ລໍ້​ຢຸດ​ໝູນ.

  6. ບິດນັອດລັອກຕົວແມ່ໃຫ້​ໄດ້ 22 N∙m (16 ft-lb).

  7. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  8. ເອົາຂາກະ​ລິກຄ້ຳ​ອອກ ແລະ ປ່ອຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຕ່ຳ​ລົງ ພື້ນ​ດິນ.

  9. ທົດລອງຂັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າມັນບໍ່ເຄື່ອນເໜັງໄດ້ເມື່ອແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ.

  ການກວດເບິ່ງການ​ຈັດ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ລໍ້ຫຼັງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງລໍ້ຫຼັງ.
  1. ໝູນພວງມະໄລເພື່ອວາງຕຳແໜ່ງລໍ້ຫຼັງໃຫ້ຊື່.

  2. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ຢູ່​ທີ່​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ເພົາ, ວັດ​ແທກ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຈາກຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ຫາ​ສູນ​ກາງ​ຢູ່ດ້ານ​ໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ​ຂອງ​ຢາງຕີນພວງ​ມະ​ໄລ.

   Note: ການ​ປັບ​ການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ລໍ້​ຫຼັງ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ຖ້າ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ລໍ້​ໜ້າ ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ​ລໍ້​ຫຼັງ​ແມ່ນ 6 ມມ (¼ ນິ້ວ) ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ. (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ຖ້າ​ການ​ວັດ​ແທກ​ໃຫຍ່ກວ່າ 6 ມມ (¼ ນິ້ວ), ປັບ​ການ​ຫຸບ​ເຂົ້າຂອງ​ລໍ້​ຫຼັງ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການດັດປັບການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງລໍ້ຫຼັງ

  1. ມາຍນັອດຊ້ອນສອງທີ່ຍຶດໃນແຕ່ລະປາຍຂອງແກນມັດ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ສ່ວນປາຍຂອງແກນມັດທີ່ມີຮ່ອງພາຍນອກແມ່ນກຽວຊ້າຍ.

   artpending
  2. ການໃຊ້ກະ​ແຈ​ປາກ​ເພື່ອໝູນແກນມັດ.

  3. ຢູ່​ທີ່​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ເພົາ, ວັດ​ແທກ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຈາກຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ຫາ​ສູນ​ກາງ​ຢູ່ດ້ານ​ໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ​ຂອງ​ຢາງຕີນພວງ​ມະ​ໄລ.

   Note: ການ​ປັບ​ການ​ຫຸບ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ລໍ້​ຫຼັງ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ຖ້າ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ລໍ້​ໜ້າ ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ​ລໍ້​ຫຼັງ​ແມ່ນ 6 ມມ (¼ ນິ້ວ) ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ.

  4. ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຄືນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ ແລະ ຕາມ​ຕ້ອງ​ການ.

  5. ຫັນນັອດຊ້ອນສອງໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ການກືນກິນນ້ຳຢາທຳ​ຄວາມເຢັນສາ​ມາດ​ເກີດເປັນພິດໄດ້; ໃຫ້ເກັບ​ໄວ້​ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ ແລະ ສັດລ້ຽງ.

  • ການປ່ອຍ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນທີ່ມີ​ຄວາມ​ດັນ ແລະ ຮ້ອນ ແລະ ການຈັບ​ໝໍ້​ນ້ຳ​ທີ່​ຮ້ອນ ແລະ ສ່ວນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ​ໄໝ້ຮຸນແຮງໄດ້.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ.

   • ໃຊ້ຜ້າແພເມື່ອເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ, ແລະ ເປີດຝາຄ່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ອາຍນ້ຳໄຫຼອອກ.

  ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ

  ທ້ອງ​ອ່າງ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່​ນ້ຳ​ຢາ​ຢູ່​ທີ່​ໂຮງ​ງານ​ດ້ວຍ​ສານ​ລະ​ລາຍ​ຂອງ​ນ້ຳ ແລະ ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ດົນ​ທີ່​ເປັນ​ດ່າງ​ເອ​ທີ​ລີນ​ກະ​ໄລ​ຄອ​ລ (ethylene glycol) 50/50.

  Important: ຈົ່ງ​ໃຊ້​ແຕ່​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ເທົ່ານັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ເຮັດ​ເປັນ​ລາຍ​ການ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ.ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ຊິດ​ອະ​ນົງ​ຄະ​ທາດ (IAT) (ສີ​ຂຽວ) ແບບ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ. ຢ່າ​ປະ​ສົມ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ແບບ​ທົ່ວໄປ​ກັບ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ.

  ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຂອງ​ປະ​ເພດ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ

  ປະ​ເພດ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ Ethylene-Glycol

  ປະ​ເພດ​ສານ​ຢັບ​ຢັ້ງ​ການ​ກັດ​ກ່ອນ

  ນ້ຳ​ຢາ​ກັນ​ການ​ແຂງ​ຕົວ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ

  ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ຊິດ​ອົງ​ຄະ​ທາດ (OAT)

  Important: ຢ່າ​ອາ​ໄສ​ສີ​ຂອງ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ເພື່ອ​ລະ​ບຸ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ຊິດ​ອະ​ນົງ​ຄະ​ທາດ (IAT) (ສີ​ຂຽວ) ແບບ​ທົ່ວ​ໄປ ແລະ ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ.ຜູ້ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ອາດ​ຈະ​ຍ້ອມ​ສີ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ​ດ້ວຍ​ສີ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ຄື: ສີ​ແດງ, ອອນ, ສົ້ມ, ເຫຼືອງ, ຟ້າ, ຂຽວເຂັ້ມ, ມ່ວງ ແລະ ຂຽວ. ຈົ່ງ​ໃຊ້​ແຕ່​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່ໄດ້​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ.

  ມາດ​ຕະ​ຖານ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ

  ATSM ສາ​ກົນ

  SAE ສາ​ກົນ

  D3306 ແລະ D4985

  J1034, J814 ແລະ 1941

  Important: ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຕໍ່​ນ້ຳ 50/50.

  • ທີ່​ນິ​ຍົມ: ເມື່ອ​ປະ​ສົມ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຢາ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ, ປະ​ສົມ​ມັນ​ກັບ​ນ້ຳ​ກັນ.

  • ຕົວ​ເລືອກ​ທີ່​ນິ​ຍົມ: ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ກັ່ນ, ໃຫ້​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ປະ​ສົມ​ມາ​ກ່ອນ​ແທນ​ຕົວ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ.

  • ເງື່ອນ​ໄຂ​ກຳ​ນົດ​ຕ່ຳ​ສຸດ: ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ກັ່ນ ແລະ ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ປະ​ສົມ​ມາ​ກ່ອນ, ໃຫ້​ປະ​ສົມ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເ​ຢັນ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ກັບ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ດື່ມ​ໄດ້.

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ.
 • ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່, ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ຮ້ອນ​ມີແຮງກົດດັນສາມາດອອກມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄໝ້ໄດ້.

  • ຢ່າເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່.

  • ໃຊ້ຜ້າແພເມື່ອເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ, ແລະ ເປີດຝາຄ່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ອາຍນ້ຳໄຫຼອອກ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນໃນຖັງຂະຫຍາຍ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນຖືກ​ຕ້ອງ, ຖ້າ​ມັນ​ຢູ່ລະຫວ່າງຂີດເຕີມ ແລະ ຂີດ​ເຕັມ​ຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງຖັງ.

   artpending
  4. ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຕ່ຳ, ເອົາ​ຝາ​ປິດ​ຖັງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ ແລະ ເຕີມ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ໃສ່​ຈົນ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ມັນ​ຢູ່​ທີ່​ຂີດ​ເຕັມ.

   Note: ຢ່າ​ເຕີມ​ນ້ຳຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນໃສ່ຖັງ​ຂະ​ຫຍາຍຈົນ​ລົ້ນ.

  5. ອັດຝາປິດຂອງຖັງຂະຫຍາຍ.

  6. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກລະບົບທຳຄວາມເຢັນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຕາ​ນ່າງກອງແຍກ, ເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ນ້ຳ.(ໃນສະພາບການປະຕິບັດການທີ່ເປື້ອນແມ່ນ​ໃຫ້​ຕື່ມ​ໃສ່​ເລື້ອຍໆ).
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດກາເບິ່ງທໍ່ລະບົບທຳຄວາມເຢັນ.
 • ທຸກໆ 2 ປີ
 • ລ້າງ ແລະ ປ່ຽນນໍ້າຢາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ.
  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ອະ​ນາ​ໄມສິ່ງເສດເຫຼືອທຸກ​ຢ່າງອອກຈາກບໍລິເວນເຄື່ອງຈັກໃຫ້​ທົ່ວ.

  4. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ປົດ​ສະ​ຫຼັກ​ຕະ​ແກງ​ດ້ານຫຼັງ ແລະ ໝູນ​ມັນ​ໃຫ້​ເປີດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ແກງ​ໃຫ້​ທົ່ວດ້ວຍລົມອັດ.

  7. ໝູນ​ສະ​ຫຼັກ​ເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ 2 ຕົວ​ເຂົ້າ​ໃນ ແລະ ອຽງ​ຕົວ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  8. ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມເຢັນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ນ້ຳທັງ​ສອງ​ດ້ານ​ໃຫ້​ທົ່ວ (ຮູບສະແດງ ) ດ້ວຍລົມອັດ.

   artpending
  9. ຍົກ​ຕົວ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຂຶ້ນ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ສະ​ຫຼັກ 2 ຕົວ.

  10. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກ​ຕະ​ແກງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາເບກ

  ການປັບ​ເບ​ຣກມື

  ປັບ​ເບ​ຣກ​ໃຊ້​ງານໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ລ່ອຍ​ຂອງ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ​ຫຼາຍ​ຫວ່າ 13 ມມ (½ ນິ້ວ) ຫຼື ຖ້າ​ເບ​ຣກມື່ນ​ຖະ​ໄຫຼ. ຄວາມລ່ອຍແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ແປ້ນ​ເບ​ຣກຍ້າຍກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່​ແປ້ນເບ​ຣກ.

  1. ກະ​ກຽມເຄື່ອງຈັກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ປົດເບ​ຣກມື.

  3. ໃຊ້ຟັນເຟືອງຂອງມໍເຕີ້ລໍ້ເພື່ອໂຍກກອງໄປມາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກ​ມັນນັ້ນລ່ອຍ, ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການດັດປັບ.

  4. ກົດ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກ​ເບົາໆ ແລະ ວັດ​ແທກ​ໄລ​ຍະຫ່າງແປ້ນ​ເບ​ຣກ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ແຮງ​ຕ້ານ​ທານ (ຮູບສະແດງ ).

   Note: ປັບ​ເບ​ຣກ, ຖ້າມີແປ້ນ​ເບ​ຣກລ່ອຍ (ຮູບສະແດງ ) ຫຼາຍກວ່າ 2.5 ຊມ (1 ນິ້ວ) ຫຼື ຖ້າ​ຕ້ອງມີແຮງໃສ່​ເບ​ຣກ​ມືຫຼາຍ.

   artpending
  5. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລ່ອຍຂອງແປ້ນ​ເບ​ຣກ, ໃຫ້ມາຍ​ນັອດ​ຊ້ອນ​ສອງ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຢູ່ປາຍກຽວຂອງ​ແຕ່​ລະສາຍ​ເບ​ຣກ.(ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  6. ຫັນ​ນັອດຕົວ​ແມ່​ດ້ານຫຼັງ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ເພື່ອ​ຍ້າຍ​ສາຍ​ໄຟ​ໄປ​ທາງຫຼັງ​ຈົນ​ກວ່າ​ແປ້ນ​ເບ​ຣກມີຄວາມ​ລ່ອຍ 6 ຫາ 13 ມມ (¼ ຫາ ½ ນິ້ວ) (ຮູບສະແດງ ), ກ່ອນເບ​ຣກ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ລໍ້.

  7. ຫັນນັອດຊ້ອນ​ສອງດ້ານໜ້າໃຫ້ແໜ້ນຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນວ່າສາຍທັງສອງສາຍຈະເຮັດໃຫ້ເບຣກໄດ້ພ້ອມໆກັນ.

   Note: ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າທໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າບໍ່​ໝູນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ກຳ​ລັງ​ຮັດ​ນ້ອດ​ຊ້ອນ​ສອງໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການດັດປັບສະຫຼັກເບຣກມື

  ຖ້າເບຣກມືບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ຈັບລັອກໄດ້, ຕ້ອງມີການດັດປັບຕີນເບຣກ.

  1. ກະ​ກຽມເຄື່ອງຈັກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ມາຍນັອດ 2 ອັນເພື່ອຮັບປະກັນຕີນເບຣກມືເຂົ້າກອບ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ກົດແປ້ນ​ເບ​ຣກມືໄປຂ້າງໜ້າຈົນກວ່າ​ເບ​ຣກກັກຈະເຂົ້າຕີນ​ເບ​ຣກມື (ຮູບສະແດງ ).

  4. ຫັນ 2 ນັອດກຽວລັອກການດັດປັບ.

  5. ກົດແປ້ນ​ເບ​ຣກເພື່ອປ່ອຍ​ເບ​ຣກມື.

  6. ກວດເບິ່ງການດັດປັບ ແລະ ປັບມັນຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

  ການບຳລຸງຮັກສາສາຍພານ

  ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ.
  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  3. ກວດເບິ່ງຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານໄດປັ່ນໄຟໂດຍການກົດມັນ (ຮູບສະແດງ ) ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງໄດປັ່ນໄຟ ແລະ ໝາກ​ລັອກຂໍ້ຫວ່ຽງທີ່ມີກຳ​ລັງແຮງ 10 ກລ (22 ປອນ).

   Note: ສາຍພານຄວນຈະບ່ຽງປະມານ 11 ມມ (7/16 ນີ້ວ). ຖ້າການບ່ຽງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນ . ຖ້າ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ສາຍ​ພານ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງດ ຂ້າ​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ .

   artpending
  4. ມາຍນັອດທີ່ຈັບໄດ​ສາກກັບເຫຼັກຄ້ຳ ແລະ ນັອດແກນຂອງ​ໄດ​ສາກ. (ຮູບສະແດງ )

  5. ໃສ່ທ່ອນແງະລະຫວ່າງໄດປັ່ນໄຟ ແລະ ຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອນໄດປັ່ນໄຟໄປ​ທາງນອກ.

  6. ເມື່ອ​ສາຍ​ພານ​ເຄັ່ງ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ (), ຮັດນັອດຕົວ​ຜູ້ທີ່ຈັບໄດປັ່ນໄຟກັບເຫຼັກຄ້ຳ ແລະ ນັອດແກນໄດ​ປັ່ນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  7. ປິດ ແລະ ໃສ່​ສະ​ຫຼັກຝາກະ​ໂປ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  • ຂໍ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ​ທັນ​ທີ, ຖ້າມີການສີດຂອງ​ແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງ. ຂອງ​ແຫຼວ​ທີ່​ສີດເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເອົາ​ອອກ​ໂດຍ​ທ່ານ​ໝໍພາຍໃນສອງ​ສາມຊົ່ວໂມງ.

  • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າທໍ່ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ​ແຫຼວໄຮໂດຼລິກທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮໂດຼລິກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆແໜ້ນກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  • ຮັກສາຮ່າງກາຍ ແລະ ມືຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮູ ຫຼື ຮູທີ່ເຮັດໃຫ້ສີດນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຄວາມດັນສູງ.

  • ໃຊ້ເຈ້ຍ​ແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍເພື່ອຊອກຫາການຮົ່ວຂອງໄຮໂດຼລິກ.

  • ຜ່ອນ​ແຮງດັນທັງ​ໝົດໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກລົງຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານໃດໜຶ່ງໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ທ້ອງອ່າງແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຕັມຢູ່ໂຮງງານ. ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ປະຈຳວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; ມີຢູ່ໃນ​ຕຸກ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຫຼື 208 ລິດ (55 ແກນລອນສະຫະລັດ).

  Note: ເຄື່ອງຈັກທີ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕາມທີ່ແນະນຳບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳມັນ ແລະ ປ່ຽນໝໍ້ກອງເລື້ອຍໆ.

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທາງເລືອກ: ຖ້າບໍ່ມີ Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແບບທຳມະດາທີ່ມີຂໍ້​ມູນ​ຈຳເພາະທີ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຕໍ່ໄປນີ້ ແລະ ມັນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ. ຢ່າໃຊ້ນໍ້າມັນສັງເຄາະ. ປຶກສາກັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນຫຼໍ່​ລື່ນເພື່ອກຳນົດຜະລິດຕະພັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ.

  Note: Toro ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະນັ້ນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ທີ່ຈະຢູ່ເບື້ອງ​ຫຼັງການແນະນຳຂອງພວກເຂົາເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ດັດຊະນີຄວາມໜຽວສູງ/ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ກັນຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຈຸດຖອກ​ຕ່ຳ, ISO VG 46

  ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ: 
   ຄວາມໜຽວ, ASTM D445cSt @ 40°C (104°F) 44 ຫາ 48
   ດັດຊະນີຄວາມໜຽວ ASTM D2270140 ຫຼື ສູງກວ່າ
   ຈຸດ​ຖອກ, ASTM D97-37°C ຫາ -45°C (-34°F ຫາ -49°F)
   ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະເພາະທາງອຸດສາຫະກຳ:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ຫຼື M-2952-S)

  Note: ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຫຼາຍອັນເກືອບບໍ່ມີສີ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດການຮົ່ວໄຫຼ. ສານເຕີມສີຍ້ອມສີແດງສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນມີຢູ່ໃນຂວດ 20 ມລ (0.67 fl oz). ຕຸກແມ່ນພຽງພໍສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກປະມານ 15 ຫາ 22 ລິດ (4 ຫາ 6 ແກນລອນສະຫະລັດ). ສັ່ງຊື້ອາໄຫຼ່ເບີ 44-2500 ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

  Important: ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ໄດ້​ເປັນ​ສານ​ສັງ​ເຄາະເກ​ຣດ​ພ​ຣີ​ມ້ຽມ​ຂອງ​ໂທ​ໂຣ (Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid) ແມ່ນນ້ຳມັນຊີວະພາບທີ່ສັງເຄາະພຽງຢ່າງດຽວທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Toro. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ elastomers ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບບົບໄຮໂດຼລິກ Toro ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບນ້ຳມັນແຮ່ທາດທຳມະດາ, ແຕ່ສຳລັບການຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ ແລະ ປະສິດຕິພາບສູງສຸດ, ຄວນ​ລ້າງ​ນ້ຳ​ມັນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ອອກ​ຈາກລະບົບໄຮໂດຼລິກໃຫ້​ໝົດ. ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ໄດ້​ເປັນ​ສານ​ສັງ​ເຄາະເກ​ຣດ​ພ​ຣີ​ມ້ຽມ​ຂອງ​ໂທ​ໂຣ (Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid) ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຕົວ​ແທນ​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ຂະ​ໜາດຖັງ 19 ລິດ (5 ແກນ​ລອນ) ຫຼື ຖັງ​ຂະ​ໜາດ 208 ລິດ (55 ແກນ​ລອນສະ​ຫະ​ລັດ).

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ທ້ອງອ່າງແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຕັມຢູ່ໂຮງງານ. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກວດເບິ່ງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນເວລາທີ່ຂອງ​ແຫຼວເຢັນ. ເຄື່ອງຄວນຈະຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າການຂົນສົ່ງຂອງມັນ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເຮັດຄວາມສະອາດບໍລິເວນອ້ອມຮອບຄໍຫົວ​ເຕີມ ແລະ ຝາປິດຂອງຖັງໄຮໂດຼລິກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຖອດຝາປິດ/ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນອອກຈາກຄໍຫົວເຕີມ ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ.

  4. ໃສ່ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຂົ້າໄປໃນຄໍຫົວ​ເຕີມ; ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາມັນອອກ ແລະ ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງຂອງແຫຼວ.

   Note: ລະດັບຂອງແຫຼວຄວນຢູ່ໃນລະດັບປະຕິບັດການໃນເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ.

   Important: ຢ່າໃໃສ່​ຈົນ​ລົ້ນ​ຖັງ.

  5. ຖ້າລະດັບຢູ່ຕ່ຳ, ຕື່ມປະລິມານຂອງ​ແຫຼວທີ່ເໝາະສົມໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະດັບໃນຂີດໝາຍເຕັມ.

  6. ປິດຝາ/ເອົາ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄໍ​ຫົວ​ເຕີມ.

  ການກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼ, ສາຍຫງິກງໍ, ຕົວຕິດຕັ້ງຫຼວມ, ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ບໍ່ພໍດີ, ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ທາງເຄມີ. ທຳການສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນງານ.

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງສາກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນໍ້າມັນທາງ​ເລືອກ​ໃສ່​ທ້ອງອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນກອງສາກ.
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນໝໍ້ກອງສາກ.
 • Important: ການນຳໃຊ້ໝໍ້ກອງອື່ນໃດໜຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງບາງສ່ວນປະກອບເປັນ​ໂມ​ຄະ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ອຽງເບາະ​ນັ່ງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ

  3. ຢູ່​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ຈັດວາງອ່າງ​ໂຕ່ງຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງສາກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

  5. ເຊັດທຳຄວາມສະອາດພື້ນ​ທີ່ຕິດໝໍ້ກອງຂອງ​ຫົວ​ໜໍ້​ກອງ.

  6. ໃຊ້ການເຄືອບດວ້ຍນ້ຳມັນໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້ບາງໆໃສ່ຢ່ວງຂອງໝໍ້ກອງປະ​ຈຸ​ໃໝ່.

  7. ບິດ​ກຽວ​ໝໍ້​ກອງ​ໃສ່​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງດ້ວຍມືຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບກັບພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໝູນໝໍ້​ກອງຕື່ມອີກ ½ ຮອບ.

  8. ປ່ອຍ​ເບາະ​ນັ່ງ​ຕ່ຳ​ລົງ ແລະ ໃສ່ໄລ​ລັອກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ

  1. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມັນແລ່ນ 2 ນາທີເພື່ອໄລ່ອາກາດອອກຈາກລະບົບໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.

  2. ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈອອກ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼຢູ່​ທີ່ໝໍ້​ກອງ​ລ້ຽວ ແລະ ສາກ.

   Note: ສ້ອມ​ແປງ​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່ໄຮ​ໂດ​ຣ​ລິກຮົ່ວ.

  ຄວາມຈຸນ້ຳມັນລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  41.6 ລິດ (11 ແກນລອນສະຫະລັດ); ໃຫ້​ເບິ່ງ

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ຖ້ານ້ຳມັນມີການປົນເປື້ອນ, ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານເພາະວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຖືກລ້າງອອກ. ນ້ຳມັນທີ່ປົນເປື້ອນເບິ່ງເຫັນ​ວ່າຂຸ້ນ ຫຼື ສີດຳເມື່ອປຽບທຽບກັບນ້ຳມັນທີ່ສະອາດ.

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ວາງອ່າງ​ໂຕ່ງໃຫຍ່ຢູ່ກ້ອງຂໍ້​ງໍ 90° (ຮູບສະແດງ ) ຂອງ​ຖັງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

   artpending
  3. ຖອດ​ທໍ່​ກັບ​ຄືນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຈາກ​ຂໍ້​ງໍ 90° ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຖັງ​ເຢັນ​ລົງ.

  4. ເມື່ອ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຢຸດ​ໄຫຼ​ຈາກ​ຖັງ, ໃຫ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທໍ່​ໃສ່.

  5. ເຕີມນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້ໃສ່ຖັງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ແລະ .

   Important: ໃຊ້ພຽງແຕ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳມັນອື່ນໆສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບ.

  6. ອັດຝາປິດຖັງ.

  7. ຕິດຈັກ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກທັງໝົດເພື່ອແຈກຈ່າຍນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກໃນທົ່ວລະບົບ.

  8. ກວດເບິ່ງການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ​ຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  9. ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ; ໃຫ້​ເບິ່ງ

  ການບຳ​ລຸງຮັກສາລະບົບໜ່ວຍຕັດ

  ຄວາມປອດໄພຂອງໃບມີດ

  ໃບມີດ ຫລື ມີດນອນທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍສາມາດແຕກຫັກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສາມາດກະເດັນໃສ່ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ​ຕໍ່ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.

  • ກວດກາໃບມີດ ແລະ ແຜ່ນຕັດເປັນໄລ​ຍະວ່າ​ມີ​ຄວາມຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອກວດເບິ່ງໃບມີດ. ໃສ່ຖົງມື ແລະ ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງເມື່ອບຳລຸງຮັກສາ​ພວກມັນ. ປ່ຽນ ຫຼື ​ໝຸນໃບມີດ ແລະ ແຜ່ນມີດກັບເທົ່າ​ນັ້ນ; ຢ່າບິດໃຫ້ຊື່ ຫຼື ເຊື່ອມຈອດພວກມັນ.

  • ຢູ່ໃນເຄື່ອງທີ່ມີຫຼາຍໜ່ວຍຕັດ, ຄວນລະມັດລະວັງເມື່ອ​ໝຸນໜ່ວຍ​ຕັດ; ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກຽວໃນໜ່ວຍຕັດອື່ນໆ​ໝຸນ.

  ການກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ.
 • ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ງານ, ກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຕັດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບມາ​ກ່ອນ​ຫຼື​ບໍ່. ຕ້ອງມີການສຳຜັດເລັກນ້ອຍຜ່ານໄລຍະຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງກຽວ ແລະ ແຜ່ນ​ມີດ (ໃຫ້​ເບິ່ງການດັດປັບກຽວກັບແຜ່ນມີດຢູ່ໃນຄູ່​ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ).

  ການ​ໝຸນໜ່ວຍຕັດກັບຄືນ

  ຄຳເຕືອນ

  ການສຳ​ຜັດກັບໜ່ວຍ​ຕັດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວໄດ້.

  • ກັນນິ້ວມື, ມື ແລະ ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກໜ່ວຍ​ຕັດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.

  • ຢ່າພະຍາຍາມບິດໜ່ວຍ​ຕັດດ້ວຍມື ຫຼື ຕີນໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່.

  Note: ຄຳແນະນຳ ແລະ ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມໃນ​ການ​ໝູນ​ກັບ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນພື້ນຖານລົດ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ກຽວຂອງ Toro (Toro Reel Mower Basics) (ພ້ອມດ້ວຍ​ຂໍ້​ແນະ​ນຳການລັບໃຫ້ຄົມ), ແບບຟອມ 09168SL.

  Note: ໃນເວລາທີ່ໝູນກັບຄືນ, ໜ່ວຍທາງຫນ້າທັງຫມົດຈະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ແລະ ຫນ່ວຍທາງຫຼັງຈະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ.

  ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  1. ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກສຳ​ລັບ​ການບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ຈັດ​ປິດ​ຢູ່, ແຕ່​ກະ​ແຈ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເຄື່ອນ​ທີ່, ເຂົ້າ​ໄປ​ທີ່​ເມ​ນູຫຼັກ​ຂອງ InfoCenter.

  3. ຈາກ​ເມ​ນູຫຼັກ, ເລື່ອນ​ລົງ​ໄປ​ທີ່​ເມ​ນູ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໂດຍ​ໃຊ້​ປຸ່ມ​ກາງ ແລະ ເລືອກ​ມັນ​ໂດຍ​ໃຊ້​ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ.

  4. ໃນ​ເມ​ນູ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ເລື່ອນ​ລົງ​ມາ​ທີ່ໃບ​ມີດຕັດ​ກັບ​ດ້ານໜ້າ (Front Backlap), ໃບ​ມີດຕັດ​ກັບ​ດ້ານຫຼັງ (Rear Backlap) ແລະ ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ດ້ານ​ໜ້າ, ດ້ານຫຼັງ ຫຼື ທັງ​ສອງ​ດ້ານ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ປຸ່ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ເພື່ອ​ເປີດ​ຊຸດໜ່ວຍ​ຕັດທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຈາກ ​ປິດ ເປັນ ເປີດ.

  5. ກົດ​ປຸ່ມດ້າ​ນຊ້າຍ​ເພື່ອບັນ​ທຶກ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ ແລະ ອອກ​ຈາກເມ​ນູ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ.

  6. ເຮັດໃຫ້ການດັດປັບແຜ່ນມີດກັບກຽວເບື້ອງຕົ້ນເໝາະສົມສຳລັບການໝູນກັບທຸກໜ່ວຍຕັດທີ່ສາມາດໝູນກັບຫຼັງໄດ້; ໃຫ້​ເບິ່ງ ຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  ການ​ຊັດ​ຂອງ​ກົງ​ໝູນ ແລະ ໃບ​ມີດ

  1. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ.

   ອັນຕະລາຍ

   ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ໝູນກັບຫຼັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ກຽວຢຸດເຮັດວຽກ.

   • ຢ່າປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການໝູນກັບຫຼັງ.

   • ໝູນກັບໃນຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກເທົ່າ​ນັ້ນ.

  2. ດ້ວຍຄັນໂຍກຕັດ/ຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕັດຫຍ້າ, ຍ້າຍປຸ່ມເປີດ/ປິດໃຊ້ງານໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດໃຊ້ງານ. ເຄື່ອນຕົວ​ຄວບ​ຄຸມປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງຕັດຫຍ້າ/ຍົກຂຶ້ນ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດງານໝູນກັບຫຼັງຢູ່ເທິງກຽວທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້.

  3. ນຳໃຊ້ແປງດ້າມຍາວຂັດ​ຖູອົງປະກອບການໝູນ.

   Important: ຢ່າໃຊ້ແປງດ້າມສັ້ນ.

  4. ຖ້າຫາກວ່າ​ກຽວຢຸດ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ໝູນກັບຄືນ, ເລືອກການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວກຽວທີ່ສູງຂຶ້ນຈົນກວ່າຄວາມໄວຄົງທີ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄວາມ​ໄວກຽວກັບມາຄວາມໄວທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ສິ່ງນີ້​ໄດ້​ໂດຍ​ການໃຊ້​ປຸ່ມ​ຢູ່ໃນ InfoCenter.

  5. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ເຮັດ​ການ​ປັບ​ໃສ່​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຊັດ​ກັບ​ຄືນ, ໃຫ້​ເຮັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   1. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ໂຍກ​ປ່ອຍ​ຈັກ​ຕັດ​ຕ່ຳ​ລົງ/ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ກົດສະວິດ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ/ປິດ​ໃຊ້​ງານ​ໄປ​ທີ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປິດ​ໃຊ້​ງານ.

   2. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   3. ປັບໜ່ວຍຕັດ.

   4. ເຮັດຊ້ຳຄືນຂັ້ນຕອນ ຮອດ .

  6. ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຄືນ​ຂັ້ນ​ຕອນ ສຳລັບໜ່ວຍຕັດອື່ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊັດກັບຄືນ.

  ການ​ເຮັດ​ການ​ຊັດ​ກັບ​ຄືນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ

  1. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ໂຍກ​ປ່ອຍ​ຈັກ​ຕັດ​ຕ່ຳ​ລົງ/ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ກົດສະວິດ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ/ປິດ​ໃຊ້​ງານ​ໄປ​ທີ​ຕຳ​ແໜ່ງ ປິດ​ໃຊ້​ງານ.

  2. ມອດ​ຟັງ​ຊັນ​ຊັດ​ກັບ​ຄືນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ປຸ່ມຢູ່ໃນ InfoCenter.

   Important: ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານບໍ່​ປ່ຽນການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ໃບ​ມີດເປັນ ປິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ, ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຈະບໍ່​ຍົກ​ຂຶ້ນ ຫຼື ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  3. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  4. ລ້າງ​ຂອງ​ແຫຼວ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  5. ສຳລັບຄວາມຄົມຂອງການຕັດທີ່ດີກວ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ສະ​ໄບ​ໄປດ້ານໜ້າຂອງແຜ່ນມີດຫຼັງຈາກກາ​ໝຸນ.

   Note: ຂອບ​ທີ່​ປູ້​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກການການພັບ​ຂອບ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຂອບ​ຕັດ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ, ໃຫ້​ລັບ​ຕາມຂອບ​ຕັດ 90º ໄປ​ທີ່​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ມີດນອນ​ເພື່ອ​ກຳ​ຈັດ​ຄວາມ​ປູ້.

  6. ປັບກຽວໝູນໜ່ວຍຕັດຫາແຜ່ນມີດຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

  7. ປັບ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ກຽວໜ່ວຍຕັດໄປ​ຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຕັດຫຍ້າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

  ການ​ບຳລຸງ​ຮັກ​ສາຊັກ​ຊີ່

  ການກວດ​ກາ​ເບິ່ງສາຍ​ແອວ​ນິລະ​ໄພ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ກາ​ເບິ່ງສາຍ​ແອວ​ນິລະ​ໄພ.
  1. ກວດກາສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພວ່າຫ້ຽນ, ຂາດ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆບໍ່. ປ່ຽນ​ສາຍ​ແອວ​ນິ​ລະໄພ, ຖ້າສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  2. ອະນາໄມສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຕາມທີ່ຈຳເປັນ.

  ການ​ບຳລຸງ​ຮັກ​ສາຕໍ່​ເນື່ອງ

  ຊັກ​ຊີ ແລະ ຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 2 ປີ
 • ປ່ຽນ​ທໍ່ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.
 • ປ່ຽນ​ທໍ່ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ.
 • ລ້າງ ແລະ ປ່ຽນ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ.
 • ການທໍາຄວາມສະອາດ

  ການລ້າງເຄື່ອງຈັກ

  ລ້າງເຄື່ອງຈັກຕາມທີ່ຈຳເປັນໂດຍໃຊ້ນ້ຳຢ່າງດຽວ ຫຼື ດ້ວຍສານຊັກລ້າງອ່ອນໆ. ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຜ້າເຊັດໃນເວລາລ້າງເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຢ່າໃຊ້ນ້ຳເຄັມ ຫຼື ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດມາເພື່ອທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນລ້າງລົດໄຟຟ້າເພື່ອລ້າງເຄື່ອງຈັກ. ອຸປະກອນໃນການລ້າງດ້ວຍພະລັງງານແຮງສູງອາດຈະທຳລາຍລະບົບໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ສະຫຼາກທີ່ສຳຄັນຫຼຸດອອກ ຫຼື ລ້າງກະແລັດທີ່​ຈຳ​ເປັນຢູ່​ທີ່ຈຸດທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ. ຫຼີກ​ລ່ຽງການໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ໃກ້ແຜງຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  Important: ຢ່າລ້າງເຄື່ອງຈັກເມື່ອເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ. ການ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ​ແມ່ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍຕໍ່​ພາຍ​ໃນ​ຈັກໄດ້.

  ການເກັບມ້ຽນ

  ຄວາມປອດໄພໃນການເກັບຮັກສາ

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປົດ ແລະ ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  ການກະກຽມໜ່ວຍຂັ​ບ​ເຄື່ອນ

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດໜ່ວຍຂັບເຄື່ອນ, ໜ່ວຍຕັດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ.

  3. ກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  4. ກວດເບິ່ງຕົວຮັດທັງໝົດສຳລັບຄວາມຫຼວມ; ຮັດພວກ​ມັນໃຫ້ແໜ້ນຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

  5. ໃສ່ກະແລັດ ຫຼື ນ້ຳມັນກັບສ່ວນທີ່ເຂົ້າກັນທັງໝົດ ແລະ ຈຸດແກນ. ເຊັດນໍ້າມັນຫຼໍ່​ລື່ນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ອອກ.

  6. ເຊັດກະດາດຊາຍບາງໆ ແລະ ໃຊ້ການທາສີສຳຜັດໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຖືກຂູດ ແຕກ ຫຼື ເຂົ້າ​ໝ້ຽງ. ສ້ອມແປງຮອຍບຸ້ມຕ່າງໆໃນຕົວໂລຫະ.

  7. ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາແບັດເຕີຣີ ແລະ ສາຍໄຟດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້; ໃຫ້​ເບິ່ງ :

   1. ຖອດສາຍຂົ້ວແບັດເຕີຣີອອກຈາກຫົວແບັດເຕີຣີ.

   2. ອະ​ນາ​ໄມ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຂົ້ວ ແລະ ຫົວໂດຍໃຊ້ຝອຍຂັດ ແລະ ​ສານ​ລະ​ລາຍເບັກກິ້ງໂຊດາ.

   3. ເຄືອບຂົ້ວສາຍໄຟ ແລະ ຫົວແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ດ້ວຍ​ກະ​ແລັດ​ເຄືອບ​ຜິວ Grafo 112X (ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເບີ 505-47) ຫຼື ວຸ້ນນ້ຳມັນເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ.

   4. ສາກແບັດເຕີຣີຢ່າງ​ຊ້າໆທຸກໆ 60 ວັນເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປ້ອງກັນການການ​ເປັນ​ຊືນ​ຊັ​ລ​ເຟດ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  ການກະກຽມເຄື່ອງຈັກ

  1. ປ່ອຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກອອກຈາກອ່າງນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໃສ່​ນັອດອັດບ່ອນ​ປ່ອຍນ້ຳມັນ.

  2. ຖອດໝໍ້​ກອງ​ອອກ ແລະ ກຳ​ຈັດຖີ້ມ. ໃສ່ໝໍ້ກອງນໍ້າມັນໃໝ່ເຂົ້າ​ໄປ.

  3. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈັກ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  4. ຕິດຈັກ ແລະ ແລ່ນມັນດ້ວຍຄວາມໄວກາ​ລັງ​ຕີປະມານ 2 ນາທີ.

  5. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  6. ລ້າງຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດ ແລະ ໃໝ່.

  7. ຮັບປະກັນອຸປະກອນລະບົບນ້ຳມັນທັງໝົດຕິດ​ແໜ້ນ​ດີ.

  8. ທຳຄວາມສະອາດໃຫ້​ທົ່ວ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ສ່ວນປະກອບເຕົ້າກອງອາກາດ.

  9. ປິດທາງເຂົ້າກອງອາກາດ ແລະ ທໍ່ໄອເສຍອອກດ້ວຍເທບປ້ອງກັນທຸກສະພາບອາກາດ.

  10. ກວດເບິ່ງການປ້ອງກັນການແຂງຕົວ ແລະ ເພີ່ມນ້ຳຢາ 50/50 ຂອງນໍ້າ ແລະ ນ້ຳຢາຕ້ານກັນ​ການແຂງຕົວ​ອີ​ທີ​ລີນກ​ລີ​ຄອ​ລ (ethylene glycol) ຕາມຄວາມຕ້ອງການສຳ​ລັບອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດທີ່​ຄາດ​ໄວ້​ໃນພື້ນ​ທີ່ຂອງທ່ານ

  ການເກັບ​ຮັກ​ສາແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ຖ້າທ່ານ​ຈະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ເກີນກວ່າ 30 ວັນ, ໃຫ້​ເອົາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ ແລະ ສາກ​ມັນ​ໃຫ້​ເຕັມ. ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຖ້ານ ຫຼື ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ສາຍ​ຖອດ​ອອກ​ໄວ້, ຖ້າພວກ​ມັນ​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ເຢັນ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ສາກ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ​ຂຶ້ນ. ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ແຂງ​ຕົວ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ສາກ​ເຕັມ​ແລ້ວ. ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ທີ່​ສາກ​ເຕັມ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຢູ່​ທີ່ 1,265 ຫາ 1,299.