Introducere

Această mașină de tuns iarba cu cilindru cu lame, prevăzută cu cabină este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, angajați pentru aplicații comerciale. A fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului și materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe plăcuța cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g259591

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Acest produs corespunde tuturor directivelor europene relevante. Pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443.

Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii privitoare la Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu EN ISO 5395 (când finalizați procedurile de configurare) și ANSI B71.4-2017.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mașină și funcționând corespunzător.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal127-2470
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

Mașină CE

decal133-2931
decal136-3721
decal136-3731
decal136-3732

Reglare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Pregătirea maşinii

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți unitățile de tăiere și cuplați frâna de parcare.

 2. Opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până ce piesele mobile se opresc.

 3. Verificaţi presiunea aerului din anvelope înainte de utilizare; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  Note: Anvelopele sunt supraumflate pentru livrare. Reglați presiunea aerului din anvelope înainte de a utiliza mașina.

 4. Verificați nivelul de ulei hidraulic; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

 5. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea lagărelor și a bucșelor.

  Important: Nelubrifierea corectă a mașinii va duce la defectarea prematură a pieselor importante.

 6. Ridicați capota și verificați nivelul lichidului de răcire; consultați Verificarea nivelului lichidului de răcire.

 7. Verificați nivelul de ulei de motor, închideți și blocați capota; consultați Verificarea nivelul de ulei de motor.

  Note: Motorul este livrat cu ulei în carter; totuși, nivelul uleiului trebuie verificat înainte și după prima pornire a motorului.

Reglarea poziției brațului de control

Puteți regla poziția brațului de control pentru confortul dumneavoastră.

 1. Slăbiți cele 2 șuruburi care fixează brațul de control pe suport (Figura 3).

  g004152
 2. Rotiți brațul de control în poziția dorită și strângeți cele 2 șuruburi.

Montarea unităţilor de tăiere

Piese solicitate pentru această procedură:

Unități de tăiere5

Pregătirea maşinii

Avertisment

Dacă nu întrerupeți alimentarea electrică a unităților de tăiere, cineva poate porni în mod accidental unitatea de tăiere și cauza răniri grave atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor.

Deconectați întotdeauna conectorii de alimentare electrică înainte de a efectua lucrări asupra unităților de tăiere (Figura 44).

 1. Deblocați baza scaunului, înclinați scaunul și baza și sprijiniți-le cu tijele de susținere (Figura 4).

  g375231
 2. Deconectarea jumperului de deconectare a bateriei sistemului de 48 V c.c. (Figura 5).

  g375232
 3. Pentru fiecare braț de ridicare a unității de tăiere, îndepărtați știftul de siguranță care fixează capacul pe furca pivotului și îndepărtați capacul (Figura 6).

  g003975

Pregătirea unităţilor de tăiere

 1. Îndepărtați unitățile de tăiere de pe cartoane.

 2. Asamblați și reglați conform descrierii din Manualul operatorului unității de tăiere.

 3. Asigurați-vă că ați montat contragreutatea (Figura 7) la capătul corespunzător al unității de tăiere, conform descrierii din Manualul operatorului unității de tăiere.

  g027133
 4. Lubrifiați arborele cadrului de susținere cu lubrifiant curat (Figura 8).

  g375263
 5. Repetați pașii 1 - 4 pentru celelalte unități de tăiere.

Poziționarea arcului de compensare pentru gazon

Unități de tăiere 2 și 4
g378839
 1. Dacă știftul în formă de agrafă este montat în orificiul din spatele tijei arcului de compensare, îndepărtați știftul și introduceți-l în orificiul din apropierea suportului (Figura 10).

  g375689
 2. Îndepărtați cele 2 contrapiulițe cu guler (⅜") și cele 2 șuruburi de fixare (⅜" x 1¼") care fixează suportul de compensare pentru gazon pe cadrul unității de tăiere (Figura 11).

  g375690
 3. Îndepărtați contrapiulița cu guler (⅜") care fixează dopul filetat al arcului de compensare pentru gazon pe umărul drept al cadrului de susținere și îndepărtați arcul de compensare de pe unitatea de tăiere (Figura 12).

  Note: Nu îndepărtați piulița cu guler crestat de pe dopul filetat.

  g375691
 4. Montați dopul filetat al arcului de compensare pentru gazon pe umărul drept al cadrului de susținere (Figura 13) folosind o contrapiuliță cu guler (⅜").

  g375694
 5. Aliniați orificiile din suportul de compensare pentru gazon cu orificiile din cadrul unității de tăiere (Figura 14).

  Note: Bucla de susținere a ghidajului pentru furtun va fi aliniată cu linia centrală a mașinii.

  g378789
 6. Montați suport de compensare pentru gazon pe cadrul unității de tăiere folosind 2 șuruburi de fixare (⅜" x 1¼") și 2 contrapiulițe cu guler (⅜").

 7. Strângeţi contrapiulițele și șuruburile la un cuplu de 37 - 45 Nm.

 8. Repetați pașii 1 - 7 pentru cealaltă unitate de tăiere.

Montarea unităților de tăiere față pe brațele de ridicare

 1. Glisați o unitate de tăiere sub brațul de ridicare (Figura 15).

  g375274
 2. Montați furca pivotului pe arborele cadrului de susținere.

 3. Montați capacul pe furca pivotului și aliniați orificiile arborelui cadrului de susținere, ale furcii pivotului și capacului.

 4. Fixați capacul și arborele cadrului de susținere pe furca de pivotare folosind știftul de siguranță.

  Blocarea pivotului unității de tăiere pentru tăierea ierbii în rampă- Blocați pivoții unității de tăiere pentru a preveni rotirea unităților de tăiere în pantă, atunci când tăiați iarba într-o zonă deluroasă. Folosiți orificiul de pe furca pivotului (Figura 16), pentru a bloca unitatea de tăiere. Folosiți fanta pentru o unitate de tăiere cu sistem de direcție.

  g375251

Montarea unităților de tăiere spate pe brațele de ridicare

Unități de tăiere reglate pentru o înălțime de tăiere de 1,2 cm sau mai mare
 1. Glisați o unitate de tăiere sub brațul de ridicare (Figura 17).

  g375252
 2. Montați furca pivotului pe arborele cadrului de susținere.

 3. Montați capacul pe furca pivotului și aliniați orificiile arborelui cadrului de susținere, ale furcii pivotului și capacului.

 4. Fixați arborele brațului pivotant și capacul pe arborele cadrului de susținere folosind un știft de siguranță.

  Blocarea pivotului unității de tăiere pentru tăierea ierbii în rampă- Blocați pivoții unității de tăiere pentru a preveni rotirea unităților de tăiere în pantă, atunci când tăiați iarba într-o zonă deluroasă. Folosiți orificiul de pe furca pivotului (Figura 17), pentru a bloca unitatea de tăiere. Folosiți fanta pentru o unitate de tăiere cu sistem de direcție.

  g375251
 5. Repetați pașii 1 și 2 pentru cealaltă unitate de tăiere spate.

Montarea unităților de tăiere spate pe brațele de ridicare

Unități de tăiere reglate pentru o înălțime de tăiere de 1,2 cm sau mai mică
 1. Îndepărtați cuiul de osie și șaiba care fixează furca pivotului pe brațul de ridicare și glisați arborele în afara brațului de ridicare (Figura 19).

  g375236
 2. Montați furca pivotului pe arborele cadrului de susținere (Figura 20).

  g375237
 3. Montați capacul pe furca pivotului și aliniați orificiile arborelui cadrului de susținere, ale furcii pivotului și capacului.

 4. Fixați furca pivotului și capacul pe arborele cadrului de susținere folosind un știft de siguranță.

  Blocarea pivotului unității de tăiere pentru tăierea ierbii în rampă- Blocați pivoții unității de tăiere pentru a preveni rotirea unităților de tăiere în pantă, atunci când tăiați iarba într-o zonă deluroasă. Folosiți orificiul de pe furca pivotului (Figura 21), pentru a bloca unitatea de tăiere. Folosiți fanta pentru o unitate de tăiere cu sistem de direcție.

  g375251
 5. Glisați o unitate de tăiere sub brațul de ridicare (Figura 22).

  g375239
 6. Introduceți furca pivotului în brațul de ridicare și fixați arborele pe braț cu cuiul de osie și șaiba.

 7. Repetați pașii 1 și 6 pentru cealaltă unitate de tăiere spate.

Montarea lanțurilor brațului de ridicare a unității de tăiere

Fixați lanțul brațului de ridicare pe suportul cu lanț, folosind știftul de siguranță (Figura 23).

Note: Utilizați numărul de zale descrise în Manualul operatorului unității de tăiere.

g003948

Montarea motoarelor cilindrilor la unitățile de tăiere

 1. Aplicați un strat de lubrifiant curat pe canelurile arborelui motorului cilindrului.

 2. Aplicați un strat de lubrifiant pe inelul de etanșare al motorului cilindrului și montați-l pe flanșa motorului.

 3. Aliniați motorul la unitatea de tăiere, astfel încât flanșele motorului să elibereze șuruburile în sensul acelor de ceasornic (Figura 24).

  Important: Asigurați-vă că cablurile motorului cilindrului nu sunt răsucite, îndoite sau nu există riscul de a fi prinse.

  g027140
 4. Rotiți motorul în sens invers acelor de ceasornic până când flanșele înconjoară șuruburile.

 5. Strângeţi șuruburile de montare la un cuplu de 19 - 25 Nm.

 6. Repetați pașii 1 - 5 pentru celelalte unități de tăiere.

Montarea seturilor de finisare

Piese solicitate pentru această procedură:

Set de finisare (comercializat separat)1

Important: Pentru a vă asigura că traseul cablurilor electrice este adecvat și cablurile nu sunt răsucite, montați motoarele la unitățile de tăiere înainte de a monta seturile de finisare.Utilizaţi diagrama de mai jos pentru a determina poziţiile unităților de tăiere şi a motoarelor cilindrilor.

g316995
 1. În colțul din stânga din față al cadrului (locație unitate de tăiere nr. 4), îndepărtați piulița cu guler suplimentară de pe șurubul care fixează suportul plăcii despărțitoare la mașină (Figura 26).

 2. Slăbiți piulițele de pe fitingul furtunul setului de finisare, introduceți furtunul în fanta de pe suportul plăcii despărțitoare și strângeți piulițele.

  Note: Când strângeți piulițele, utilizați o cheie de fixare pentru a preveni răsucirea sau îndoirea furtunului.

 3. Introduceți placa conectorului pe șuruburile de montare a plăcilor despărțitoare cu conectorii poziționați așa cum se arată în Figura 26.

 4. Fixați placa conectorului la unul dintre șuruburile de montare cu piulița cu guler îndepărtată anterior.

 5. Localizați cablurile de pe mașină și conectați conectorii acestora la conectorii setului de finisare.

  g316962
 6. Repetați procedura pentru celelalte 4 locații ale plăcii despărțitoare, așa cum se arată în Figura 27 - Figura 30.

  Important: Plăcile conectorilor sunt poziționate diferit în locurile rămase, astfel încât furtunul să poată fi direcționat prin suportul plăcii despărțitoare și către unitatea de tăiere fără a fi răsucit sau îndoit.

  g316994
  g316976
  g316996
  g316998

Utilizarea barei de suport pentru unitatea de tăiere

Piese solicitate pentru această procedură:

Bară de suport pentru unitatea de tăiere1

Oricând trebuie să înclinați unitatea de tăiere pentru a expune contracuțitul/cilindrul, sprijiniți spatele unității de tăiere folosind bara de suport, pentru a vă asigura că piulițele de la capătul posterior al șuruburilor de reglare pentru bara de cadru nu stau pe suprafața de lucru (Figura 31).

g003985

Fixați bara de suport pe suportul cu lanț, folosind știftul de siguranță (Figura 32).

g004144

Montarea jumperului de deconectare de 48 V și închiderea bazei scaunului

 1. Aplicați unsoare dielectrică pe suprafețele de contact ale jumperului de deconectare a bateriei (Figura 33).

  g353655
 2. Conectați jumperul de deconectare a bateriei la conectorul de sistem de 48 V.

 3. Rotiți scaunul și baza scaunului închisă și blocați baza (Figura 34).

  g379173

Montarea clichetului capotei pentru conformitate CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Clichet capotă, garnitură de etanșare și contrapiuliţă1
Şaibă1
 1. Desfaceți și ridicați capota.

 2. Scoateți garnitura din cauciuc din orificiul din partea stângă a capotei (Figura 35).

  g027072
 3. Asigurați-vă că garnitura de etanșare este montată pe clichetul capotei (Figura 36).

  g375326
 4. Îndepărtați piulița de pe clichetul capotei.

 5. La exteriorul capotei, introduceți capătul cu cârlig al clichetului prin orificiul capotei.

  Note: Garnitura de etanșare este aliniată cu partea exterioară a capotei.

 6. La interiorul capotei, fixați clichetul pe capotă folosind șaiba și piulița.

 7. Închideți capota și folosiți cheia atașată a clichetului capotei pentru a vă asigura că partea cu cârlig a clichetului se încadrează în cadru atunci când este blocată.

Aplicarea autocolantelor CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Autocolant CE1
Autocolant cu anul de fabricație1
Autocolant de avertizare1

Aplicarea autocolantelor CE

 1. Folosiți alcool sanitar și o lavetă curată pentru a curăța zona capotei din apropierea clichetului capotei și lăsați capota să se usuce (Figura 37).

  g375337
 2. Îndepărtați partea din spate a autocolantului CE.

 3. Aplicați autocolantul pe capotă.

Aplicarea autocolantului cu anul de fabricație

 1. Folosiți alcool sanitar și o lavetă curată pentru a curăța zona suportului de podea de lângă plăcuța cu numărul de serie și lăsați suportul să se usuce (Figura 38).

  g375339
 2. Îndepărtați partea din spate a autocolantului cu anul de fabricație.

 3. Aplicați autocolantul pe suportul de podea.

Aplicarea autocolantului de avertizare CE

 1. Folosiți alcool sanitar și o lavetă curată pentru a curăța zona suprafața autocolantului de avertizare 133-2930 și lăsați autocolantul să se usuce (Figura 39).

  g375338
 2. Îndepărtați partea din spate a autocolantului de avertizare CE.

 3. Aplicați autocolantul de avertizare CE peste autocolantul 133-2930.

Rezumat al produsului

g260768

Pedală de tracțiune

Pedala de tracțiune (Figura 41) controlează deplasarea în față și în marșarier. Apăsați partea de sus a pedalei pentru a deplasa mașina în față și partea de jos pentru a deplasa mașina în marșarier. Viteza la sol depinde de cât de mult apăsați pedala. În caz de lipsă a sarcinii, viteză maximă la sol, apăsați complet pedala în timp ce accelerația este în poziția de deplasare FAST (RAPIDă).

Pentru oprirea mașinii, reduceți presiunea asupra pedalei de tracțiune și lăsați-o să revină în poziția centrală.

g003955

Manetă de transport/cosit

Utilizați maneta de transport/cosit (Figura 41) pentru a comuta mașina în modul COSIT sau în modul TRANSPORT. Împingeți maneta în față pentru a selecta modul COSIT și trageți maneta înapoi pentru a selecta modul TRANSPORT.

Note: Unitățile de tăiere nu pot fi coborâte dacă maneta de transport/cosit se află în poziția TRANSPORT.

Limitator viteză de cosit

Când limitatorul vitezei de cosit (Figura 41) este basculat în sus/deplasat în față, acesta va controla viteza de cosit și va permite cuplarea unităților de tăiere. Fiecare distanțier reglează viteza de cosit cu 0,8 km/h. Cu cât aveți mai multe distanțiere în partea de sus a șurubului, cu atât mașina se va deplasa mai încet. Basculați limitatorul vitezei de cosit înapoi, pentru a permite deplasarea cu viteza maximă de transport.

Pedală de frână

Apăsați pedala de frână pentru (Figura 41) a opri mașina.

Frână de parcare

Pentru a cupla frâna de parcare, (Figura 41), acționați pedala de frână și apăsați partea superioară în față pentru blocare. Pentru a decupla frâna de parcare, apăsați pedala de frână până când dispozitivul de blocare a frânei de parcare se retrage.

Pedală de înclinare coloană de direcție

Pentru a înclina volanul spre dumneavoastră, apăsați pedala (Figura 41), trageți coloana de direcție spre dumneavoastră în poziția cea mai confortabilă și eliberați pedala.

Comutator turaţie motor

Comutatorul pentru turația motorului are 2 moduri de schimbare a turației motorului (Figura 42). Prin apăsarea scurtă a comutatorului, puteți modifica turația motorului în pași de 100 rpm. Dacă țineți apăsat comutatorul, motorul va comuta automat la turație ridicată sau scăzută de ralanti, în funcție de capătul comutatorului apăsat.

g021208

Manetă de comandă pentru ridicarea/coborârea lamei de cosit

Această manetă (Figura 42) ridică și coboară unitățile de tăiere și, de asemenea, pornește și oprește unitățile de tăiere atunci când sunt activate în modul COSIT. Nu puteți coborî unitățile de tăiere dacă maneta de transport/cosit se află în poziția TRANSPORT.

Comutator de contact

Comutatorul de contact (Figura 42) are 3 poziții: OPRIT, PORNIT/PREîNCăLZIRE și START.

InfoCenter

Ecranul LCD InfoCenter afișează informații despre mașină, cum ar fi starea de funcționare, diferite date de diagnosticare , și alte informații despre mașină (Figura 42).

Comutator de activare/dezactivare

Utilizați comutatorul de activare/dezactivare (Figura 42) împreună cu maneta de comandă pentru ridicarea/coborârea lamei de cosit în vederea operării unităților de tăiere.

Comutator far

Deplasați comutatorul în jos pentru a aprinde farurile (Figura 42).

Punct de alimentare

Punctul de alimentare este o sursă de alimentare de 12 V pentru dispozitive electronice (Figura 43).

g004133

Deconectare unitate de tăiere

Înainte de a monta, demonta sau de a efectua lucrări asupra unităților de tăiere, deconectați-le de la sursa de alimentare prin separarea conectorului de deconectare a unității de tăiere (Figura 44), care se află sub scaun. Cuplați din nou conectorul înainte de a utiliza mașina.

g027134

Avertisment

Dacă nu întrerupeți alimentarea electrică a unităților de tăiere, cineva poate porni în mod accidental unitatea de tăiere și cauza răniri grave atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor.

Deconectați întotdeauna conectorii de deconectare a unității de tăiere înainte de a efectua lucrări asupra unităților de tăiere.

Comenzi pentru reglarea scaunului

g003954

Manetă pentru reglarea poziției scaunului

Trageți maneta pentru reglarea poziției scaunului (Figura 45) pentru a deplasa scaunul în față sau în spate. Eliberați maneta pentru a bloca scaunul în poziția dorită.

Buton de reglare a greutății

Rotiți butonul de reglare a greutății până când greutatea dumneavoastră este afișată pe ecranul indicatorului de greutate.

Buton de reglare a înălţimii

Rotiți butonul de reglare a înălțimii pentru a modifica înălțimea scaunului.

Utilizarea ecranului LCD InfoCenter

Ecranul LCD InfoCenter afișează informații despre mașină, cum ar fi starea de funcționare, diferite diagnoze și alte informații despre mașină (Figura 46). Există mai multe ecrane de afișare în cadrul InfoCenter. Puteți comuta oricând între ecrane apăsând pe oricare dintre butoanele InfoCenter și selectând apoi săgeata direcțională adecvată.

g020650
 • Buton stânga, Buton de accesare meniu/Înapoi - apăsați acest buton pentru a accesa meniurile InfoCenter. Îl puteți utiliza pentru a ieși din orice meniu v-ați afla.

 • Buton mijloc - apăsați acest buton pentru a derula în jos meniurile.

 • Buton dreapta - apăsați acest buton pentru a deschide un meniu unde o săgeată dreapta indică un conținut suplimentar.

Note: Fiecare buton poate fi utilizat pentru alte scopuri, în funcție de opțiunile din momentul respectiv. Fiecare buton are o pictogramă ce afișează funcția pe care o îndeplinește în momentul respectiv.

Descrierea pictogramelor de pe InfoCenter

SERVICE DUE (SERVICE ÎN)Indică perioada în care trebuie efectuate lucrările de service programate
GraphicContor orar
GraphicPictogramă informații
GraphicRapid
GraphicLent
GraphicNivel de combustibil
GraphicBujiile incandescente sunt active.
GraphicRidicați unitățile de tăiere.
GraphicCoborâți unitățile de tăiere.
GraphicAșezați-vă pe scaun.
GraphicFrâna de parcare este cuplată.
GraphicIntervalul este ridicat (transport).
GraphicNeutru
GraphicIntervalul este scăzut (cosit).
GraphicTemperatură lichid de răcire (°C)
GraphicTemperatură (ridicată)
GraphicPriza de putere este cuplată.
GraphicNepermis
GraphicPorniți motorul.
GraphicOpriți motorul.
GraphicMotor
GraphicComutator de contact
GraphicBaterie
GraphicMotor/alternator (nu încarcă)
GraphicMotor/alternator (încarcă)
GraphicCurent cilindru
GraphicAscuțire față
GraphicAscuțire spate
GraphicUnitățile de tăiere sunt în curs de coborâre.
GraphicUnitățile de tăiere sunt în curs de ridicare.
GraphicCod PIN
GraphicMagistrală CAN
GraphicInfoCenter
GraphicIncorect sau eșuat
GraphicBec
GraphicIeșire dispozitiv de control TEC sau cablu de control în fascicul
GraphicComutator
GraphicEliberați comutatorul.
GraphicComutați în starea indicată.
Simbolurile sunt de obicei combinate pentru a alcătui propoziții. Câteva exemple sunt afișate mai jos 
GraphicComutați mașina în Neutru.
GraphicPornirea motorului este refuzată.
GraphicOprire motor
GraphicLichidul de răcire pentru motor este prea fierbinte.
GraphicAșezați-vă sau cuplați frâna de parcare

Utilizarea meniurilor

Pentru a accesa sistemul de meniuri InfoCenter, apăsați butonul de accesare meniuri în timp ce vă aflați în ecranul principal. Veți fi direcționat către meniul principal. Consultați următoarele tabele pentru un rezumat al opțiunilor disponibile în meniuri:

Meniu principal
Opțiune de meniuDescription (Descriere)
Faults (Defecte)Meniul Defecte conține o listă cu defectele recente ale mașinii. Consultați Manualul de service sau contactați distribuitorul autorizat Toro local pentru informații suplimentare cu privire la meniul Defecte și informațiile conținute.
ServiceMeniul Service conține informații despre mașină, cum ar fi contoarele privind orele de utilizare și alte date similare.
Diagnostics (Diagnoze)Meniul Diagnoze afișează starea fiecărui comutator, senzor și a fiecărei comenzi a mașinii. Puteți utiliza acest meniu pentru a remedia unele probleme, deoarece vă indică rapid care comenzi ale mașinii sunt activate și care sunt dezactivate.
Settings (Setări)Meniul Setări vă permite să personalizați și să modificați diferiți parametri pe ecranul InfoCenter.
About (Despre)Meniul Despre afișează numărul de model, numărul de serie și versiunea de software a mașinii.
Service (Service)
Opțiune de meniuDescription (Descriere)
Hours (Ore)Indică numărul total de ore în care mașina, motorul și priza de putere au fost pornite, precum și numărul de ore în care mașina a fost transportată și reparată.
Counts (Contorizări)Indică numeroasele contorizări pe care le-a experimentat mașina.
Diagnostics (Diagnoze)
Opțiune de meniuDescription (Descriere)
Unități de tăiereIndică intrările, determinanții și ieșirile pentru ridicarea și coborârea unităților de tăiere.
Hi/Low Range (Interval Ridicat/Scăzut)Indică intrările, determinanții și ieșirile pentru conducerea în modul transport.
PTO (Priză de putere)Indică intrările, determinanții și ieșirile pentru activarea circuitului prizei de putere.
Engine Run (Rulare motor)Indică intrările, determinanții și ieșirile pentru pornirea motorului.
AscuțireIndică intrările, determinanții și ieșirile pentru utilizarea funcției de ascuțire.
Settings (Setări)
Opțiune de meniuDescription (Descriere)
Units (Unități)Setează unitățile utilizate pe ecranul InfoCenter. Opțiunile din meniu sunt limba engleză și sistemul metric.
Language (Limbă)Setează limba utilizată pe ecranul InfoCenter*.
LCD Backlight (Lumină de fundal LCD)Reglează luminozitatea ecranului LCD.
LCD Contrast (Contrast LCD)Reglează contrastul ecranului LCD.
Viteza cilindrilor față în modul ascuțireSetează viteza cilindrilor față în modul ascuțire.
Viteza cilindrilor spate în modul ascuțireSetează viteza cilindrilor spate în modul ascuțire.
Protected Menus (Meniuri protejate)Permite mecanicului să acceseze meniurile protejate introducând o parolă.
Auto Idle (Ralanti automat)Setează perioada de timp permisă înainte de revenirea motorului la o turație scăzută de ralanti, atunci când mașina staționează.
Blade Count (Contor lamă)Setează numărul de lame de pe cilindru pentru viteza cilindrului.
Mow Speed (Viteză de tuns iarba)Setează viteza de deplasare pentru determinarea vitezei cilindrului.
Height of cut (HOC) (Înălţime de tăiere)Setează înălțimea de tăiere pentru determinarea vitezei cilindrului.
F Reel RPM (Turație cilindru față)Afișează poziția calculată a vitezei cilindrului pentru cilindrii față. Cilindrii pot fi, de asemenea, reglați manual.
R Reel RPM (Turație cilindru spate)Afișează poziția calculată a vitezei cilindrului pentru cilindrii spate. Cilindrii pot fi, de asemenea, reglați manual.
Economy Mode (Mod economie)Când este activat, modul economie reduce turația motorului în timpul tunderii ierbii pentru a reduce zgomotul și consumul de combustibil. Viteza cilindrului nu se modifică, dar viteza de tundere a ierbii este redusă dacă opritorul lamei de cosit nu este reglat corespunzător.

*Doar textul destinat operatorului este tradus. Ecranele cu privire la defecțiuni, service și diagnoză sunt oferite pentru service. Titlurile sunt în limba selectată, dar opțiunile de meniu sunt în engleză.

About (Despre)
Opțiune de meniuDescription (Descriere)
ModelIndică numărul de model al mașinii.
SN (Număr de serie)Indică numărul de serie al mașinii.
Machine Controller Revision (Revizia dispozitivului de control al mașinii)Indică versiunea de software a dispozitivului de control principal.
CU 1CU 2CU 3CU 4CU 5Indică versiunea de software a fiecărei unități de tăiere.
AlternatorIndică versiunea de software a motorului/alternatorului.
InfoCenter Revision (Revizie InfoCenter)Indică versiunea de software pentru InfoCenter.
Magistrală CANIndică starea magistralei de comunicare a mașinii.

Protected Menus (Meniuri protejate)

Există 2 ecrane de afișare suplimentare și 7 setări pentru configurarea de operare care pot fi reglate în meniul Settings (Setări) al InfoCenter: Auto Idle (ralanti automat), Blade Count (Contor lamă), Mow Speed (Viteză de tuns iarba), Height of cut (HOC) (Înălţime de tăiere), F Reel RPM (Turație cilindru față) și R Reel RPM (Turație cilindru spate) și Economy Mode (Modul Economic). Aceste setări pot fi blocate prin folosirea Protected Menu (Meniu protejat).

Note: În momentul livrării, codul inițial al parolei este programat de distribuitorul dumneavoastră.

Accesarea meniurilor protejate

Note: Codul PIN al mașinii setat din fabrică este 0000 sau 1234.Dacă ați schimbat codul PIN și l-ați uitat, contactați-vă distribuitorul autorizat Toro pentru asistență.

 1. Din MENIUL PRINCIPAL, utilizați butonul din mijloc pentru a derula în jos la MENIUL SETăRI și apăsați butonul din dreapta (Figura 47).

  g028523
 2. Din MENIUL SETăRI, utilizați butonul din mijloc pentru a derula în jos la MENIU PROTEJAT și apăsați butonul din dreapta (Figura 48A).

  g028522
 3. Pentru a introduce codul PIN, apăsați butonul din mijloc până este afișată prima cifră corectă, apoi apăsați butonul din dreapta pentru a trece la cifra următoare (Figura 48B și Figura 48C). Repetați acest pas până ce introduceți și ultima cifră, apoi apăsați încă o dată butonul din dreapta.

 4. Apăsați butonul din mijloc pentru a introduce codul PIN (Figura 48D).

  Așteptați până când indicatorul luminos roșu al InfoCenter se aprinde.

  Note: Dacă InfoCenter acceptă codul PIN și meniul protejat este deblocat, cuvântul PIN” este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului.

Note: Rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIRE și apoi în poziția PORNIRE pentru a bloca meniul protejat.

Puteți vizualiza și modifica setările în Meniul Protejat. După ce accesați Meniul Protejat, derulați în jos la opțiunea Setări Protecție. Utilizați butonul din dreapta pentru a modifica setarea. Setarea opțiunii Setări Protecție la OPRIRE vă permite să vizualizați și să modificați setările în Meniul Protejat fără a introduce codul PIN. Setarea opțiunii Setări Protecție la PORNIRE ascunde opțiunile protejate și necesită introducerea codului PIN pentru a putea modifica setarea în Meniul Protejat. După ce ați setat codul PIN, rotiți comutatorul de contact în poziția OPRIRE și înapoi la poziția PORNIRE pentru a activa și salva această funcție.

Setarea temporizatorului de scadență a lucrărilor de service

Temporizatorul de scadență a lucrărilor de service resetează numărul de ore după care mașina trebuie dusă în service, după efectuarea unei proceduri de întreținere.

 1. Din Meniul Setări, utilizați butonul din mijloc pentru a derula în jos la MENIU PROTEJAT și apăsați butonul din dreapta.

 2. Introduceți codul PIN; consultați Accesarea meniurilor protejate din Manualul operatorului destinat mașinii dumneavoastră.

 3. În Meniul Service, navigați către MENIUL ORE.

 4. Derulați în jos spre simbolul de service Graphic.

  Note: Dacă mașina este programată pentru operațiuni de service, prima pictogramă va arăta ACUM.

 5. Sub prima pictogramă este opțiunea interval de service Graphic (interval de timp, de exemplu, 250, 500 etc.)

  Note: Intervalul de service este o opțiune de meniu protejat.

 6. Selectați intervalul de service și apăsați butonul din dreapta.

 7. Atunci când apare noul ecran, confirmați RESETARE ORE DE SERVICE - SUNTEțI SIGUR?

 8. Selectați DA(butonul din mijloc) sau NU (butonul stânga).

 9. După ce selectați DA ecranul cu intervalul de service dispare și reveniți la selecția orelor de service.

Setare ralanti automat

 1. În meniul Setări, derulați în jos la Ralanti automat.

 2. Apăsați butonul din dreapta pentru a schimba timpii de ralanti automat între OPRIRE, 8S, 10S, 15S, 20S și 30S.

Setare contor lame

 1. În meniul Setări, derulați în jos la Contor lame

 2. Apăsați butonul dreapta pentru a modifica numărul de lame între 5, 8 și 11 lame ale cilindrului.

Setare viteză de cosit

 1. În meniul Setări, derulați în jos la Viteză de cosit.

 2. Apăsați butonul dreapta pentru a selecta viteza de cosit.

 3. Folosiți butonul din mijloc și butonul dreapta pentru a selecta viteza de cosit corespunzătoare setată pe limitatorul vitezei de cosit de pe pedala de tracțiune.

 4. Apăsați butonul stânga pentru a ieși din viteza de cosit și salvați setarea.

Setare înălțime de tăiere (HOC)

 1. În meniul Setări, derulați în jos la HOC.

 2. Apăsați butonul dreapta pentru a selecta HOC.

 3. Folosiți butonul din mijloc și butonul dreapta pentru a selecta setarea corespunzătoare HOC. (Dacă setarea exactă nu este afișată, selectați cea mai apropiată setare HOC din lista afișată).

 4. Apăsați butonul stânga pentru a ieși din HOC și salvați setarea.

Setare viteză cilindri față și spate

Deși viteza cilindrilor față și spate este calculată prin introducerea numărului de lame, a vitezei de cosit și înălțimii de tăiere în InfoCenter, setarea poate fi modificată manual pentru a permite adaptarea la condiții variate de cosit.

 1. Pentru a schimba setările vitezei cilindrilor, derulați în jos spre Turație cilindrii față, Turație cilindrii spate sau spre ambele meniuri.

 2. Apăsați butonul dreapta pentru a modifica valoarea vitezei cilindrilor. În timpul modificării setării vitezei, afișajul continuă să indice viteza cilindrilor bazată pe contorul de lame, viteza de tăiere a ierbii și înălțimea de tăiere introduse anterior, însă este afișată și noua valoare.

Setarea modului economie

 1. Din Meniul Principal, utilizați butonul din mijloc pentru a derula în jos la Meniul Setări.

 2. Apăsați butonul dreapta pentru a selecta.

 3. Din Meniul Setări, utilizați butonul din mijloc pentru a derula în jos la Modul economie.

 4. Apăsați butonul dreapta pentru a selecta PORNIRE.

 5. Apăsați butonul stânga pentru a salva setarea și a părăsi setările.

Pentru a accesa ecrane de afișare protejate

Din ecranul principal, apăsați butonul central o dată, când săgețile apar deasupra butoanelor, apăsați din nou butonul central pentru a parcurge ecranele de afișare.

Apăsați din nou butonul central pentru a accesa ecranul de informații eReel care afișează curentul cilindrului și viteza pentru fiecare dintre cele 5 unități de tăiere.

Apăsați din nou butonul central pentru a accesa ecranul modului de energie care afișează componentele, fluxul de energie și direcția în timpul funcționării.

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lățime de transport228 cm
Lăţime de tăiere254 cm
Lungime282 cm
ÎnălţimeCu ROPS160 cm
Greutate1259 kg
MotorKubota 18,5 kW (24,8 cp)
Capacitate rezervor de combustibil53 l
Viteză de transport0–16 km/h
Viteză de cosit0–13 km/h

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

  • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi rapid maşina și motorul.

 • Nu utilizați mașina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mașină și funcționând corespunzător.

 • Înainte de cosire, verificați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că unitățile de tăiere sunt în stare bună de funcționare.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care mașina le-ar putea proiecta.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Specificațiile combustibilului

Utilizați doar motorină curată și proaspătă sau combustibili biodiesel cu conținut scăzut de sulf (<500 ppm) sau ultrascăzut (<15 ppm). Cifra cetanică minimă trebuie să fie 40. Achiziționați combustibil în cantități care pot fi utilizate în 180 de zile, pentru a asigura prospețimea combustibilului.

Utilizați motorină pentru vară (Nr. 2-D) la temperaturi de peste –7 °C și pentru iarnă (Nr. 1-D sau amestec Nr. 1-D/2-D) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece, ceea ce ușurează pornirea și reduce colmatarea filtrului de combustibil.

Utilizarea combustibilului pentru vară peste –7 °C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul pentru iarnă.

Important: Nu folosiți kerosen sau benzină în loc de motorină. Nerespectarea acestei măsuri de precauție cauzează deteriorarea motorului.

Compatibilitate cu combustibili biodiesel

Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

 • Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.

 • Compoziția amestecului de combustibilului trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

 • Suprafețele vopsite pot fi deteriorate de amestecurile cu biodiesel.

 • Utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu un conținut mai mic pentru o vreme rece.

 • Verificați garniturile, furtunurile care intră în contact cu combustibilul deoarece acestea se pot degrada în timp.

 • Colmatarea filtrului de combustibil poate apărea pentru o perioadă de timp după trecerea la amestecuri de biodiesel.

 • Contactați-vă distribuitorul dacă doriți să obțineți informații suplimentare privind combustibilul biodiesel.

Capacitate rezervor de combustibil

53 l

Completarea nivelului de combustibil

 1. Parcați mașina pe o suprafață plană, coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul și scoateți cheia.

 2. Folosiți o lavetă curată pentru a curăța zona din jurul capacului rezervorului de combustibil.

 3. Îndepărtați capacul de la rezervorul de combustibil (Figura 49).

  g021210
 4. Umpleți rezervorul cu combustibil până când nivelul atinge partea inferioară a gâtului bușonului.

 5. Montaţi etanș capacul rezervorului de combustibil după umplerea rezervorului.

  Note: Dacă este posibil, umpleți rezervorul de combustibil după fiecare utilizare. Acest lucru minimizează posibila acumulare de condens în rezervorul de combustibil.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

  Verificarea comutatoarelor de blocare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați comutatoarele de blocare.
 • Avertisment

  În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

  • Nu modificați comutatoarele de blocare.

  • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

  Important: Dacă mașina dumneavoastră nu trece nicio verificare a comutatoarelor de blocare, contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro.

  Pregătirea maşinii

  1. Deplasați-vă încet cu mașina într-o zonă deschisă.

  2. Coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul și cuplați frâna de parcare.

  Verificarea sistemului de blocare a pornirii pedalei de tracțiune

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul prizei de putere în poziția DECUPLARE.

  4. Apăsați pedala de tracțiune.

  5. Rotiți cheia de contact în poziția PORNIRE.

   Note: Demarorul nu ar trebui să pornească motorul, dacă pedala de tracțiune este apăsată.

  Verificarea sistemului de blocare a pornirii prizei de putere

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Deplasați comutatorul prizei de putere în poziția CUPLARE.

  3. Porniți motorul.

   Note: Motorul nu ar trebui să pornească în cazul în care comutatorul prizei de putere este în poziția CUPLATă.

  Verificarea sistemului de blocare a funcționării prizei de putere

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Deplasați comutatorul prizei de putere în poziția DECUPLARE.

  3. Porniți motorul.

  4. Ridicați-vă de pe scaun.

  5. Deplasați comutatorul prizei de putere în poziția CUPLARE.

   Note: Priza de putere nu ar trebui să funcționeze dacă nu vă aflați pe scaunul operatorului.

  Verificarea sistemului de blocare a funcționării frânei de parcare și pedalei de tracțiune

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul prizei de putere în poziția DECUPLARE.

  4. Nu apăsați pedala de tracțiune.

  5. Porniți motorul.

  6. Apăsați pedala de tracțiune.

   Note: Motorul ar trebui să se oprească atunci când frâna de parcare este cuplată și pedala de tracțiune este apăsată.

  Efectuarea rodajului mașinii

  Pentru a asigura performanța optimă a sistemului de frână de parcare rodați frânele înainte de utilizare. Setați viteza de tracțiune în față la 6,4 km/h pentru a se potrivi cu viteza de tracțiune în marșarier (toate cele 8 distanțiere au fost mutate în partea de sus a dispozitivului de control al vitezei de cosit). Cu motorul la turație de ralanti ridicată, deplasați-vă în față cu opritorul de control al vitezei de cosit cuplat și acționați frâna timp de 15 secunde. Deplasați-vă în marșarier la viteza maximă de deplasare cu spatele și acționați frâna timp de 15 secunde. Repetați acest proces de 5 ori așteptând 1 minut între fiecare ciclu de deplasare în față și în marșarier pentru a evita supraîncălzirea frânelor. Poate fi necesară o reglare a frânelor după rodaj; consultați .

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră, că frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.

  • Nu transportați persoane cu mașina și țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

  • Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

  • Evitați să tundeți iarba în condiții de umezeală. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea mașinii.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere.

  • Priviți în spate și în jos înainte de a conduce mașina în marșarier, pentru a vă asigura că este liberă calea.

  • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Opriți unitățile de tăiere când nu tundeți iarba.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

   • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

  • Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe mașină.

  • Asigurați-vă că centura de siguranță este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.

  • Purtați întotdeauna centura de siguranță.

  • Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu acestea.

  • Păstrați sistemul ROPS într-o stare de funcționare optimă, inspectându-l periodic pentru deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.

  • Înlocuiți toate componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară.

  • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii, inclusiv întregul spațiu. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Consultați instrucțiunile enumerate mai jos cu privire la operarea mașinii pe pante. Înainte de a utiliza mașina, verificați condițiile locului respectiv pentru a stabili dacă puteți opera mașina în condițiile din ziua respectivă și în locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mașinii.

   • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați să schimbați brusc viteza sau direcția. Virați ușor și treptat.

   • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării.

   • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

   • Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii.

   • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

   • Identificați pericolele de la baza pantei. Dacă există pericole, cosiți panta cu o mașină controlată pietonal.

   • Dacă este posibil, mențineți unitățile de tăiere coborâte la sol în timpul utilizării pe pante. Ridicarea unităților de tăiere în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  Pornirea motorului

  Important: Trebuie să purjați sistemul de combustibil înainte de a porni motorul pentru prima dată; motorul se va opri din cauza lipsei de combustibil sau a efectuării lucrărilor de întreținere la sistemul de alimentare; consultați Purjarea sistemului de combustibil.

  1. Așezați-vă pe scaun, nu apăsați pedala de tracțiune, astfel încât să fie în poziția NEUTRă, cuplați frâna de parcare, setați comutatorul turației motorului în poziția RAPID și asigurați-vă că comutatorul de activare/dezactivare este în poziția DEZACTIVAT.

  2. Rotiți cheia în poziția PORNIT/PREîNCăLZIRE.

   Un temporizator automat controlează preîncălzirea bujiilor incandescente timp de 6 secunde.

  3. După preîncălzirea bujiilor incandescente, rotiți cheia în poziția START.

   Porniți motorul pentru maxim 15 secunde. Eliberați cheia atunci când pornește motorul. Dacă este necesară o preîncălzire suplimentară, rotiți cheia în poziția OPRIRE și apoi în poziția PORNIRE/PREîNCăLZIRE. Repetați acest proces după cum este cerut.

  4. Rulați motorul la ralanti la turații scăzute până când se încălzește.

  Oprirea motorului

  1. Deplasați toate comenzile în poziția NEUTRă, cuplați frâna de parcare, deplasați comutatorul de turație a motorului în poziția RALANTI LA TURAțII SCăZUTE și lăsați motorul să ajungă la intervalul de turații scăzute de ralanti.

   Important: Permiteți o rulare la ralanti a motorului timp de 5 minute înainte de a-l opri după o funcționare la sarcină completă. Nerespectarea acestui lucru poate duce la defectarea motorului turbo.

  2. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIT și îndepărtați-o din comutator.

  Reglarea arcului de compensare pentru gazon

  Arcul de compensare pentru gazon (Figura 50) transferă greutatea de la rola frontală pe cea posterioară. Acest lucru ajută la reducerea valurilor create la nivelul gazonului, fenomen cunoscut și drept ondulare sau oscilare.

  Important: Reglați arcul cu unitatea de tăiere montată pe unitatea de tracțiune, îndreptată drept înainte și coborâtă pe podeaua atelierului.

  1. Asigurați-vă că știftul în formă de agrafă este montat în orificiul posterior al tijei arcului (Figura 50).

   Note: Atunci când efectuați operațiuni de service asupra unității de tăiere, mutați știftul în formă de agrafă în orificiul tijei arcului de lângă arcul de compensare pentru gazon.

   g003863
  2. Strângeți piulițele hexagonale pe capătul frontal al tijei arcului, până când lungimea comprimată a arcului este de 15,9 cm; consultați Figura 50.

   Note: Când utilizați mașina pe teren accidentat reduceți lungimea arcului cu 13 mm. Urmărirea conturului solului va fi redusă ușor.

   Note: Setarea compensării pentru gazon va trebui resetată dacă modificați setarea înălțimii de tăiere sau agresivitatea tăierii.

  Reglarea contrabalansării brațului de ridicare

  Unități de tăiere spate

  Avertisment

  Arcurile sunt tensionate și pot cauza vătămări corporale.

  Reglați cu atenție arcurile.

  Puteți regla forța de contrabalansare aplicată unităților de tăiere spate pentru a ajuta la compensarea diferitelor condiții de gazon și pentru a menține o înălțime de tăiere uniformă în condiții dificile sau în zonele cu cantități mari de iarbă uscată.

  Puteți regla forța de contrabalansare a fiecărui arc de torsiune folosind 1 din cele 4 setări. Fiecare pas sporește sau reduce forța de contrabalansare a unității de tăiere cu 2,3 kg. Puteți poziționa arcurile în zona posterioară a primului dispozitiv de acționare a arcurilor, pentru a elimina complet contrabalansarea (cea de-a patra poziție).

  Note: Pentru a elimina toată forța de contrabalansare, poziționați piciorul lung al arcului de torsiune deasupra șurubului cu umăr.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, cuplați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Introduceți capătul lung al arcului de contrabalansare într-un tub sau într-un obiect similar, apoi pivotați arcul în jurul șurubului cu umăr până în poziția dorită (Figura 51).

   g375585
  3. Repetați pașii 1 și 2 pentru celălalt arc de contrabalansare.

  Reglarea poziției de întoarcere a brațului de ridicare

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, cuplați frâna de parcare și scoateți cheia.

  2. Comutatorul brațului de ridicare este amplasat sub rezervorul hidraulic și în interiorul brațului de ridicare a unității de tăiere 5 (Figura 23).

   g375697
  3. Slăbiţi contrapiuliţa care fixează comutatorul brațului de ridicare pe plăcuța cu comutatoare (Figura 53).

   g375696
  4. Reglați comutatorul brațului de ridicare după cum urmează:

   • Pentru a spori înălțimea de întoarcere a brațului de ridicare, deplasați comutatorul în jos.

   • Pentru a reduce înălțimea de întoarcere a brațului de ridicare, deplasați comutatorul în sus.

  5. Strângeţi contrapiuliţa.

  Setarea vitezei cilindrului

  Pentru a obține o tăiere constantă, de înaltă calitate și un aspect uniform după tăiere, este important să setați viteza cilindrului la setările adecvate. Reglați viteza cilindrului după cum urmează:

  1. În InfoCenter, în meniul setări, introduceți numărul de lame, viteza de cosit și înălțimea de tăiere pentru a calcula viteza propriu-zisă a cilindrului.

  2. Dacă sunt necesare reglaje suplimentare, în meniul setări, derulați în jos spre Turație cilindrii față, Turație cilindrii spate sau spre ambele meniuri.

  3. Apăsați butonul dreapta pentru a modifica valoarea vitezei cilindrilor. În timp ce este modificată setarea vitezei, afișajul continuă să indice viteza cilindrilor bazată pe contorul de lame, viteza de tundere a ierbii și înălțimea de tăiere introduse anterior, însă este afișată și noua valoare.

   Note: Poate fi necesară creșterea sau reducerea vitezei cilindrului pentru a compensa stările diverse în care se află gazonul.

  g031995
  g031996

  Înțelegerea indicatorului luminos de diagnoză

  Mașina este echipată cu un indicator luminos de diagnoză care indică dacă unitatea electronică de control detectează o defecțiune electronică. Indicatorul luminos de diagnoză se află pe InfoCenter, deasupra ecranului (Figura 56). Când mașina funcționează corect și cheia de contact este deplasată în poziția PORNIRE/RULARE, indicatorul luminos de diagnoză se aprinde pentru scurt timp pentru a indica faptul că acesta funcționează corect. Când este afișat un mesaj de avertizare pentru mașină, se aprinde indicatorul luminos. Când este afișat un mesaj de defecțiune, indicatorul luminos se aprinde intermitent până când defecțiunea este soluționată.

  g021272

  Indicaţii de exploatare

  Familiarizarea cu mașina

  Înainte de a tunde iarba, exersați operarea mașinii într-o zonă deschisă. Porniți și opriți motorul. Deplasați-vă în față și în marșarier. Coborâți și ridicați unitățile de tăiere și cuplați și decuplați cilindrii. Când simțiți că v-ați familiarizat cu mașina, exersați operarea pe pante la viteze diferite.

  Înțelegerea sistemului de avertizare

  Dacă o lampă de avertizare se aprinde în timpul operării, opriți mașina imediat și remediați problema, înainte de a continua operarea mașinii. Pot apărea deteriorări grave dacă veți continua să utilizați mașina care prezintă o defecțiune.

  Tăiere

  Porniți motorul și deplasați comutatorul pentru turația motorului în poziția RAPIDă. Deplasați comutatorul de activare/dezactivare în poziția ACTIVARE și utilizați maneta de ridicare/coborâre a lamei de cosit pentru a controla unitățile de tăiere (unitățile de tăiere față sunt reglate pentru a fi coborâte înaintea unităților de tăiere spate). Pentru a vă deplasa în față și tăia iarba, apăsați pedala de tracțiune în față.

  Transportarea mașinii

  Deplasați comutatorul de activare/dezactivare în poziția DEZACTIVARE și ridicați unitățile de tăiere în poziția TRANSPORT. Deplasați maneta de cosit/transport în poziția TRANSPORT. Aveți grijă când conduceți între obiecte, astfel încât să nu deteriorați accidental mașina sau unitățile de tăiere. Acordați o atenție deosebită când operați mașina pe pante. Conduceți încet și evitați virajele strânse în pante, pentru a preveni răsturnarea. Coborâți unitățile de tăiere atunci când vă deplasați în pantă, pentru a avea un control mai bun asupra direcției.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și reziduurile de pe unitățile de tăiere, transmisii, tobele de eșapament, ecranele de răcire și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Decuplați dispozitivele de acționare ale dispozitivelor de atașare oricând transportați sau nu utilizați mașina.

  • Întrețineți și curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  Amplasarea punctelor de legare

  g375766
  • Față - orificiul din suporturile pentru cric ale tubului osiei față (Figura 57).

  • Spate - inelele cadrului de pe fiecare latură a mașinii.

  Transportul mașinii

  • Utilizați rampe de lățime completă pentru a încărca mașina pe o remorcă sau un camion.

  • Fixați mașina în siguranță.

  Împingerea sau tractarea mașinii

  În caz de urgență, puteți deplasa mașina acționând supapa de bypass din pompa hidraulică cu cilindree variabilă și împingând sau tractând mașina.

  Important: Nu împingeți sau tractați mașina mai repede de 3 până la 4,8 km/h, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea interioară a transmisiei. Supapa de bypass trebuie să fie deschisă de fiecare dată când împingeți sau tractați mașina.

  1. Cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. La pompa cu cilindree variabilă, rotiți șurubul supapei de bypass cu o tură și jumătate pentru a deschide supapa și pentru a permite uleiului să ocolească prin interior (Figura 58).

   Note: Supapa de bypass este amplasată pe partea stângă a pompei. Prin ocolirea lichidului, puteți deplasa mașina încet, fără a deteriora transmisia.

   g379147
  4. Închideți și blocați capota.

  5. Împingeți sau tractați mașina.

  6. Înainte de pornirea motorului, închideți supapa de bypass. Nu folosiți un cuplu mai mare de 7 - 11 Nm pentru a închide supapa.

   Important: Pornirea motorului cu supapa de bypass deschisă duce la supraîncălzirea transmisiei.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Note: Descărcați o copie gratuită a schemei electrice sau hidraulice, accesând www.Toro.com și căutați documentele necesare pentru mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina principală.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

   • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Păstrați distanța față de piesele mobile.

  • Sprijiniți mașina cu cricuri tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

  • Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Pentru a asigura performanța optimă și sigură a mașinii, utilizați doar piese de schimb originale Toro. Piesele de schimb ale altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeţi prizoanele la un cuplu de 94 - 122 Nm.
 • După primele 8 ore
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
 • După primele 10 ore
 • Strângeţi prizoanele la un cuplu de 94 - 122 Nm.
 • După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
 • Verificați turația motorului (la ralanti și la accelerare maximă).
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Verificați comutatoarele de blocare.
 • Verificați nivelul de ulei de motor.
 • Scurgeți apa sau alți contaminanți din separatorul de apă/combustibil.
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire.
 • Îndepărtați reziduurile de pe ecran, răcitoarele de ulei și radiator.(mai frecvent în condiţii de mediu cu multă murdărie).
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice.
 • Verificați contactul dintre cilindru și contracuţit.
 • Verificați centura de siguranță.
 • La intervale de 50 de ore
 • Lubrifierea lagărelor și bucșelor(Lubrifiați imediat după fiecare spălare).
 • Întrețineți bateria.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
 • La intervale de 150 de ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
 • La intervale de 200 de ore
 • Îndepărtați umiditatea din rezervoarele de combustibil și ulei hidraulic.
 • La intervale de 250 de ore
 • Strângeţi prizoanele la un cuplu de 94 - 122 Nm.
 • La intervale de 400 de ore
 • Întrețineți filtrul de aer. (mai frecvent în condiţii de mediu cu multă murdărie sau praf). Efectuați lucrări de service mai devreme asupra filtrului de aer, dacă indicatorul filtrului de aer arată culoarea roșie.
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.(Sau anual, oricare eveniment survine primul).
 • Verificați turația motorului (la ralanti și la accelerare maximă).
 • La intervale de 800 de ore
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.Goliți și curățați rezervorul de combustibil dacă se contaminează sistemul de combustibil.
 • Verificați alinierea roților spate.
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, schimbați filtrul de încărcare.
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Lubrifiați rulmenții roții spate.
 • Reglați supapele motorului (consultați manualul de service pentru motor).
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați filtrul de încărcare.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Înainte de depozitare
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.Goliți și curățați rezervorul de combustibil dacă depozitați mașina pentru o perioadă îndelungată.
 • La fiecare 2 ani
 • Purjați și înlocuiți lichidul sistemului de răcire.
 • Înlocuiți furtunurile hidraulice.
 • Înlocuiți furtunurile pentru lichidul de răcire.
 • Purjați și înlocuiți lichidul de răcire.
 • Înlocuiți toate furtunurile mobile.
 • Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.       
  Verificați funcționarea frânei.       
  Verificați nivelul de ulei de motor și nivelul de combustibil.       
  Verificați nivelul de lichid din sistemul de răcire.       
  Goliți separatorul de apă/combustibil.       
  Verificați indicatorul de service al filtrului de aer.       
  Verificați dacă există resturi pe radiator, răcitorul de ulei și ecran.       
  Verificați zgomotele neobișnuite ale motorului.1       
  Verificați zgomotele neobișnuite de funcționare.       
  Verificați nivelul de ulei hidraulic.       
  Verificați dacă furtunurile hidraulice sunt deteriorate.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificarea presiunii din anvelope.       
  Verificați funcționarea instrumentului.       
  Verificați reglarea alinierii contracuţitului cu cilindrul.       
  Verificați reglarea înălțimii de tăiere.       
  Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.2       
  Retușați vopseaua deteriorată.       

  1. Verificați bujia incandescentă și duzele injectorului dacă motorul pornește greu, produce zgomot în exces sau funcționează neuniform.

  2. Imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat

  Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Notare pentru zonele de interes

  Verificare efectuată de către:
  ElementDatăInformații
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Proceduri permanente

  Pregătirea pentru întreţinere

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul de activare/dezactivare în poziția DECUPLARE.

  4. Mențineți maneta de comandă pentru ridicare/coborâre în poziția TUNDERE IARBă.

  5. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  6. Așteptați până când se opresc toate piesele mobile.

  7. Lăsați motorul să se răcească.

  Deschiderea capotei

  1. Eliberați cei 2 clicheți ai capotei (Figura 59).

   g377320
  2. Deschideți capota prin rotire.

  Închiderea capotei

  1. Rotiți cu atenție capota pentru a o închide (Figura 60).

   g377319
  2. Fixați capota cu cei 2 clicheți ai capotei.

  Deschiderea ecranului

  1. Îndepărtați șurubul cu cap sferic de clichetul ecranului (Figura 61).

   g378822
  2. Deblocați și deschideți ecranul.

  Închiderea ecranului

  1. Închideți și blocați ecranul (Figura 62).

   g378174
  2. Introduceți șurubul cu cap sferic în clichetul ecranului ().

  Înclinarea scaunului

  1. Deplasați elementul de fixare a scaunului spre exterior (Figura 63).

   g369007
  2. Rotiți cu atenție scaunul în sus.

  3. Asigurați-vă că tija de susținere față este așezată în elementul de reținere cu fantă al plăcii de ghidare a tijei (Figura 64).

   g369008

  Coborârea scaunului

  1. Rotiți ușor scaunul, ridicați tija de susținere din crestătura fantei de susținere a scaunului (Figura 65).

   g375779
  2. Coborâți cu atenție scaunul până ce acesta se blochează în siguranță.

  Separarea carcaselor de aer de răcire a alternatorului

  1. Îndepărtați cele 4 șuruburi cu guler și cele 4 contrapiulițe cu guler care fixează carcasele superioare și inferioare de aer de răcire a alternatorului (Figura 66).

   g378913
  2. Separați carcasele.

  3. Ridicați carcasa superioară pentru a accesa fitingurile de lubrifiere a arborelui de transmisie.

  Montarea carcaselor de aer de răcire a alternatorului

  1. Aliniați canelurile din carcasele de aer de răcire superioare și inferioare ale alternatorului cu garnitura periei arborelui de transmisie și flanșa capacului alternatorului (Figura 67).

   g378915
  2. Aliniați orificiile din carcasele de aer de răcire ale alternatorului cu știfturile de limitare a compresiei.

  3. Asigurați jumătățile carcasei de aer de răcire a alternatorului și știfturile de limitare a compresiei cu cele 4 șuruburi cu guler și 4 contrapiulițe cu guler (Figura 68).

   g378913

  Amplasarea punctelor de ridicare pe cric

  Note: Sprijiniți mașina cu cricuri ori de câte ori lucrați sub aceasta; consultați Specificaţii.

  Utilizați următoarele puncte ca puncte de ridicare a mașinii:

  g375763
  • Față - suporturile pentru cric ale tubului osiei față (Figura 69).

  • Spate - tubul osiei spate.

  Lubrifiere

  Lubrifierea lagărelor și a bucșelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Lubrifierea lagărelor și bucșelor(Lubrifiați imediat după fiecare spălare).
 • Specificații lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei

  2. Separați carcasele de aer de răcire a alternatorului; consultați Separarea carcaselor de aer de răcire a alternatorului.

  3. Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere pentru rulmenți și bucșe cu lubrifiantul specificat. Locațiile fitingurilor de lubrifiere și cantitățile sunt următoarele:

   • Articulația cardanică a arborelui de transmisie al pompei (3) (Figura 70)

    Note: Accesați arborele de transmisie al pompei de la partea inferioară a mașinii.

    g378860g378914
   • Cilindrii brațului de ridicare a unității de tăiere (câte 2) (Figura 71)

    g012150
   • Pivoți ai brațului de ridicare (1 pentru fiecare) (Figura 71)

   • Pivot și cadru de susținere al unității de tăiere (2 pentru fiecare) (Figura 72)

    g003960
   • Ax pivot al brațului de ridicare (1 pentru fiecare) (Figura 73)

    g004157
   • Pivot axă directoare (1) (Figura 74)

    g004169
   • Articulații sferice cilindru de direcție (2) (Figura 75)

    g003966
   • Pedală de frână (1) (Figura 76)

    g011615
  4. Montați carcasele de aer de răcire a alternatorului; consultați Montarea carcaselor de aer de răcire a alternatorului.

  5. Coborâți și blocați scaunul; consultați Coborârea scaunului.

  6. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță cu privire la motor

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  Verificarea filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. Verificați indicatorul de service de la capătul carcasei filtrului de aer (Figura 77).

   g373570
  4. Dacă indicatorul de service afișează o bandă roșie, înlocuiți filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  5. Strângeți supapa de evacuare a prafului (Figura 78).

   g373568
  6. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Întrețineți filtrul de aer. (mai frecvent în condiţii de mediu cu multă murdărie sau praf). Efectuați lucrări de service mai devreme asupra filtrului de aer, dacă indicatorul filtrului de aer arată culoarea roșie.
 • Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer. Înlocuiți-l dacă este deteriorat. Verificați întregul sistem de admisie pentru a descoperi eventuale scurgeri, deteriorări sau cleme de furtun slăbite.

  Întrețineți filtrul de aer doar când indicatorul solicită acest lucru. Nu schimbați filtrul de aer înainte de a fi necesar; acest lucru doar mărește posibilitatea de pătrundere a murdăriei în motor atunci când scoateți filtrul.

  Important: Asigurați-vă de amplasarea corectă a capacului și de faptul că etanșează perfect corpul filtrului de aer.

  g378927g031351

  Resetarea indicatorului de service al filtrului de aer

  1. Dacă indicatorul de service afișează o bandă roșie, apăsați butonul de resetare de la capătul indicatorului (Figura 80).

   g373569
  2. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Specificații privind uleiul

  Utilizați ulei de motor de înaltă calitate, cu conținut scăzut de cenușă, care îndeplinește sau depășește specificațiile pentru categoria de service API CH-4 sau superioară.

  Utilizați următoarea clasă de vâscozitate a uleiului de motor:

  • Ulei preferat: SAE 15W-40 (peste -17,7 °C)

  • Ulei alternativ: SAE 10W-30 sau 5W-30 (toate temperaturile)

  Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziție de furnizorii autorizați Toro, cu diferite clase de vâscozitate: 15W-40 sau 10W-30.

  Verificarea nivelul de ulei de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei de motor.
 • Important: Verificaţi zilnic nivelul uleiului de motor. Dacă nivelul uleiului de motor depășește marcajul Full (plin) de pe jojă, uleiul de motor poate fi diluat cu combustibil;Dacă nivelul uleiului de motor depășește marcajul Full (plin), schimbați uleiul de motor.

  Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit la începutul zilei. Dacă a fost deja pornit, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în carter timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica. Dacă nivelul uleiului este la sau sub marcajul Add (adaugă) de pe jojă, adăugați ulei pentru a aduce nivelul uleiului la marcajul Full (plin). Nu umpleți excesiv motorul cu ulei.

  Important: Mențineți nivelul uleiului de motor între limitele superioare și inferioare de pe indicatorul de ulei; motorul se poate defecta dacă îl porniți cu prea mult sau prea puțin ulei.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. Verificați nivelul de ulei de motor (Figura 81).

   g378928g031256

   Important: Asigurați-vă că mențineți nivelul uleiului de motor între limitele superioare și inferioare de pe indicatorul de ulei. Motorul se poate defecta dacă îl porniți cu prea mult sau prea puțin ulei.

  4. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Capacitatea carterului de ulei

  Aproximativ 3,3 l cu filtru.

  Schimbarea uleiului de motor și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
 • La intervale de 150 de ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul.
  1. Pregătirea mașinii; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Scurgeți uleiul și schimbați filtrul.

   g373614g378573

   Important: Nu strângeţi excesiv filtrul.

  3. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  4. Adăugaţi ulei în carter; consultați Specificații privind uleiul, Capacitatea carterului de ulei și Verificarea nivelul de ulei de motor.

  5. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul și vaporii de combustibil sunt foarte inflamabili și explozivi. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

  • Umpleți rezervorul de combustibil într-un spațiu deschis, cu motorul oprit și rece. Ștergeți orice urme de combustibil vărsat.

  • Nu umpleți în totalitate rezervorul de combustibil. Adăugați combustibil în rezervor până când nivelul este cu 25 mm mai jos de partea superioară a rezervorului, nu de gâtul bușonului rezervorului. Acest spațiu gol din rezervor permite dilatarea combustibilului.

  • Nu fumați niciodată când manipulați combustibil și stați departe de flăcări deschise sau de locurile în care vaporii de combustibil pot fi aprinși de scântei.

  • Depozitați combustibilul într-un recipient curant, a cărui siguranță este certificată și asigurați-vă că ați închis capacul.

  Scurgerea apei din separatorul de apă/combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Scurgeți apa sau alți contaminanți din separatorul de apă/combustibil.
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți capota; Deschiderea capotei.

  3. Așezați o tavă de golire sub robinetul de evacuare al separatorului de apă/combustibil (Figura 83).

   g375850
  4. Deschideți robinetul și evacuați apa și contaminanții din separator.

  5. Închideți robinetul separatorului de apă/combustibil.

  6. Porniți motorul şi verificați dacă există scurgeri.

   Note: Remediați toate scurgerile.

  7. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  8. Închideți și blocați capota; Închiderea capotei.

  Înlocuirea filtrului separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
  1. Goliți complet separatorul de apă/combustibil; consultați Scurgerea apei din separatorul de apă/combustibil.

  2. Curățați capătul filtrului și recipientul pentru filtrul de combustibil (Figura 84).

   g375851
  3. Îndepărtați recipientul pentru filtrul de combustibil și curățați suprafața de montare a capătului de filtru.

  4. Lubrifiați garnitura de pe recipientul pentru filtrul de combustibil cu ulei curat.

  5. Montați manual recipientul pentru filtrul de combustibil, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură.

  6. Strângeţi robinetul de evacuare de la partea inferioară a recipientului pentru filtrul de combustibil.

  7. Porniți motorul şi verificați dacă există scurgeri.

   Note: Remediați toate scurgerile.

  8. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  9. Închideți și blocați capota; Închiderea capotei.

  Purjarea sistemului de combustibil

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Asigurați-vă că rezervorul de combustibil este plin cel puțin pe jumătate.

  3. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  4. Deșurubați șurubul pentru purjarea aerului de pe pompa de injecție de combustibil (Figura 85).

   g008891
  5. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT.

   Este pornită pompa electrică pentru combustibil, forțând aerul să iasă în jurul șurubului pentru purjarea aerului.

   Note: Lăsați cheia în poziția PORNIT până când din jurul șurubului curge un flux consistent de combustibil.

  6. Strângeți șurubul și rotiți cheia în poziția OPRIT.

  7. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Verificarea conductelor de combustibil și a racordurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.(Sau anual, oricare eveniment survine primul).
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.

  Scurgerea rezervorului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.Goliți și curățați rezervorul de combustibil dacă se contaminează sistemul de combustibil.
 • Înainte de depozitare
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.Goliți și curățați rezervorul de combustibil dacă depozitați mașina pentru o perioadă îndelungată.
 • Capacitatea rezervorului de combustibil: 53 l

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Așezați o tavă de golire sub robinetul de golire a rezervorului (Figura 86).

   g373900
  3. Deschideți robinetul de golire și lăsați să se scurgă combustibilul din rezervor.

  4. Utilizați combustibil curat pentru a purja rezervorul.

  5. Închideți robinetul de evacuare.

  Curățarea ecranului tubului de colectare a combustibilului

  Îndepărtarea tubului de colectare a combustibilului

  Tubul de colectare a combustibilului se află în interiorul rezervorului de combustibil și este prevăzut cu un ecran, care previne pătrunderea resturilor în sistemul de alimentare. Îndepărtați tubul de colectare a combustibilului și curățați ecranul în mod corespunzător.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Îndepărtați cele 5 șuruburi cu cap Phillips care fixează capacul transmițătorului pentru combustibil pe rezervorul de combustibil și scoateți capacul (Figura 87).

   g373885
  3. Îndepărtați conectorul cu 2 mufe al fasciculului de cabluri al transmițătorului pentru combustibil din conectorul cu 2 pini al fasciculului de cabluri al mașinii (Figura 88).

   g373884
  4. Deplasați clemele care fixează furtunurile pe fitingurile părții interioare a transmițătorului pentru combustibil și îndepărtați furtunurile de fitinguri (Figura 89).

   g373882
  5. Slăbiți capacul transmițătorului pentru combustibil (Figura 90).

   g373883
  6. Ridicați cu atenție transmițătorul pentru combustibil de pe rezervor.

   Note: Nu îndoiți tubul de colectare, tubul de retur sau brațul flotant.

  Curățarea tubului de colectare a combustibilului

  1. Curățați ecranul de la capătul tubului de colectare a combustibilului (Figura 91).

   g373881
  2. Montați cu atenție tubul de colectare a combustibilului și flotorul în rezervorul de combustibil (Figura 92).

   g373886
  3. Aliniați fitingurile pentru tubul de colectare și interiorul tubului de retur.

  4. Strângeți capacul transmițătorului pentru combustibil pe rezervorul de combustibil.

  5. Montați furtunul pe fitingurile transmițătorului pentru combustibil și fixați furtunurile de fitinguri cu ajutorul clemelor (Figura 93).

   g373882
  6. Conectați conectorul fasciculului de cabluri al transmițătorului pentru combustibil la conectorul fasciculului de cabluri al mașinii (Figura 94).

   g373884
  7. Aliniați orificiile capacului transmițătorului pentru combustibil cu orificiile rezervorului de combustibil și fixați capacul pe rezervorul de combustibil cu cele 5 șuruburi cu cap Phillips (Figura 95).

   g373885

  Întreţinerea sistemului electric

  Important: Înainte de a efectua lucrări de sudură la mașină, deconectați toate cablurile de la baterie, ambele mufe de cablaj de la modulul de control electronic și conectorul terminal de la alternator pentru a preveni deteriorarea sistemului electric.

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Deconectarea bateriei de 12 V

  Pericol

  Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

  • Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii și mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.

  • Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți ecranul; consultați Deschiderea ecranului.

  3. Apăsați părțile laterale ale capacului bateriei și îndepărtați capacul de pe compartimentul bateriei (Figura 96).

   g378176
  4. Deconectați cablul negativ al bateriei.

  5. Extrageți prin glisare capacul izolator de pe clema cablului pozitiv al bateriei și deconectați cablul pozitiv al bateriei.

  Conectarea bateriei de 12 V

  1. Montați cablul pozitiv al bateriei (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei (Figura 97).

   g378177
  2. Montați cablul negativ al bateriei (negru) la borna negativă (-) a bateriei.

  3. Aplicați un strat de lubrifiant Grafo 112X, nr. piesă 505-47 pe bornele bateriei și clemele cablurilor bateriei.

  4. Glisați manșonul din cauciuc peste clema cablului pozitiv al bateriei.

  5. Montați capacul pe baterie, introducând proeminențele capacului în fantele compartimentului bateriei.

  6. Închideți și blocați ecranul; consultați Închiderea ecranului.

  Încărcarea bateriei de 12 V

  1. Deconectați bateria; consultați Deconectarea bateriei de 12 V.

  2. Conectați un încărcător de baterie de 3 - 4 A la bornele bateriei.

  3. Încărcați bateria timp de minim 4 - 8 ore la 3 - 4 A.

  4. Atunci când bateria este încărcată, deconectați încărcătorul de la priză și de la bornele bateriei.

  5. Conectați bateria; consultați Conectarea bateriei de 12 V.

  Întreținerea bateriei de 12 V

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Întrețineți bateria.
 • Note: Păstrați bornele și întreaga carcasă a bateriei curate deoarece o baterie murdară se va descărca lent.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți ecranul; consultați Deschiderea ecranului.

  3. Verificați starea bateriei.

   Note: Înlocuiți o baterie uzată sau deteriorată.

  4. Deconectați cablurile bateriei și demontați bateria de la mașină; consultați Deconectarea bateriei de 12 V.

  5. Curățați întreaga carcasă a bateriei cu o soluție cu bicarbonat de sodiu și apă.

  6. Clătiți carcasa cu apă curată.

  7. Montați bateria pe mașină și conectați cablurile pentru baterie; consultați Conectarea bateriei de 12 V.

  8. Închideți și blocați ecranul; consultați Închiderea ecranului.

  Înlocuirea unei siguranțe de 12 V dintr-un bloc cu siguranțe fuzibile

  Blocul cu siguranțe fuzibile se află în brațul de control.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți cele 2 elemente de fixare care fixează capacul brațului de control pe brațul de control și îndepărtați capacul (Figura 98).

   g375760
  3. Înlocuiți siguranța deschisă (Figura 99) cu același tip de siguranță, având același amperaj.

   g375761
  4. Montați capacul brațului de control pe brațul de control și fixați capacul cu cele 2 elemente de fixare.

  Înlocuirea unei siguranțe de 48 V pentru unitatea de tăiere

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. În partea din față, stânga a motorului, îndepărtați capacul blocului de siguranțe de 48 V.

   g379036
  4. Înlocuiți siguranța arsă cu același tip de siguranță, având același amperaj.

   Note: Consultați autocolantul de pe capac.

   g379037
  5. Montați capacul la blocul de siguranțe de 48 V.

  6. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Înlocuirea siguranței de activare cilindru

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. În partea din față, stânga a motorului, îndepărtați capacul de pe suportul siguranței în linie cu eticheta .

   g379038
  4. Înlocuiți siguranța arsă cu același tip de siguranță, având același amperaj.

  5. Montați capacul pe suportul pentru siguranțe în linie.

  6. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Înlocuirea siguranței TEC

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. În partea din spate, dreapta a motorului, îndepărtați capacul suportului siguranței în linie cu eticheta .

   g379039
  4. Înlocuiți siguranța arsă cu același tip de siguranță, având același amperaj.

  5. Montați capacul pe suportul pentru siguranțe în linie.

  6. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Înlocuirea siguranței pentru sistemul de telematică

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și înclinați scaunul; consultați Înclinarea scaunului.

  3. Îndepărtați capacul de pe suportul pentru siguranțe în linie etichetat (Figura 104).

   g378242
  4. Îndepărtați siguranța din suportul pentru siguranțe.

  5. Montați o siguranță de același tip și cu același amperaj.

  6. Montați capacul pe suportul pentru siguranțe în linie.

  7. Coborâți și blocați scaunul; consultați Coborârea scaunului.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi presiunea din anvelope.
 • Important: Mențineți presiunea recomandată în toate anvelopele pentru a asigura o calitate de tăiere constantă și o performanță adecvată a mașinii. Asigurați o umflare corespunzătoare a anvelopelor.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Măsurați presiunea aerului din anvelope.

   Note: Valoarea presiunii corecte a aerului din anvelope este cuprinsă între 0,83 și 1,03 bar.

  3. Dacă este necesar, adăugați sau evacuați aer din anvelope.

  4. Repetați pașii 2 și 3 pentru celelalte anvelope.

  Verificarea cuplului prizoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeţi prizoanele la un cuplu de 94 - 122 Nm.
 • După primele 10 ore
 • Strângeţi prizoanele la un cuplu de 94 - 122 Nm.
 • La intervale de 250 de ore
 • Strângeţi prizoanele la un cuplu de 94 - 122 Nm.
 • Atenţie

  Nerespectarea cuplului adecvat de strângere a prizoanelor poate duce la vătămări personale.

  Aplicați cuplul adecvat de strângere a prizoanelor.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Strângeţi prizoanele la un cuplu de 94 - 122 Nm.

  Reglarea unității de tracțiune pentru poziția Neutră

  Important: Mașina nu trebuie să se deplaseze când este eliberată pedala de tracțiune (în poziția NEUTRă). Dacă mașina se deplasează, reglați pompa de tracțiune după cum urmează:

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Ridicați partea din față a mașinii până când ambele anvelope față nu se mai află pe sol și sprijiniți mașina cu cricuri, consultați Specificaţii și Amplasarea punctelor de ridicare pe cric.

  3. Din partea inferioară a mașinii și din partea dreaptă a pompei de tracțiune, slăbiți contrapiulița care fixează șurubul de reglare pentru revenirea în poziția neutră (Figura 105).

   g379040

   Atenţie

   Motorul trebuie să fie în funcțiune pentru a fi efectuată reglarea finală a camei de reglare a tracțiunii. Acest proces poate cauza vătămări personale.

   Țineți mâinile, picioarele, fața și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament, alte părți fierbinți ale motorului și orice piese rotative.

  4. Porniți motorul și eliberați frâna de parcare.

  5. Rotiți șurubul de reglare pentru revenirea în poziție neutră în orice direcție, până când roțile nu se mai rotesc.

  6. Strângeţi contrapiulița la un cuplu de 22 Nm.

  7. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  8. Îndepărtați cricurile și coborâți mașina pe sol.

  9. Efectuați un test cu mașina pentru a vă asigura că nu se deplasează atunci când pedala de tracțiune este în poziția NEUTRă.

  Verificarea alinierii roților spate

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Verificați alinierea roților spate.
  1. Rotiți volanul astfel încât roțile spate să fie orientate drept în față.

  2. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  3. La înălțimea osiei, măsurați distanța de la centru la centru în fața și în spatele roților viratoare.

   Note: Alinierea roților spate este corectă dacă diferența între măsurătorile pentru partea din față și partea din spate este de 6 mm sau mai mică. (Figura 106).

   g009169
  4. Dacă diferența este mai mare de 6 mm, reglați alinierea roților spate; consultați Reglarea alinierii roților spate.

  Reglarea alinierii roților spate

  1. Slăbiți contrapiuliţa de la fiecare capăt al tijei (Figura 107).

   Note: Capătul tijei cu canelură exterioară este un filet pe partea stângă.

   g004136
  2. Rotiți tija utilizând fațeta de strângere a cheii.

  3. La înălțimea osiei, măsurați distanța de la centru la centru în fața și în spatele roților viratoare.

   Note: Alinierea roților spate este corectă dacă diferența între măsurătorile pentru partea din față și partea din spate este de 6 mm sau mai mică.

  4. Repetați pașii 2 și 3 dacă este necesar.

  5. Strângeţi contrapiuliţele.

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranța sistemului de răcire

  • Ingerarea lichidului de răcire a motorului poate provoca otrăvire; a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  Specificațiile lichidului de răcire

  Rezervorul de lichid de răcire este umplut din fabrică cu o soluție 50/50 de apă și lichid de răcire cu durată de viață prelungită pe bază de etilenglicol.

  Important: Utilizați doar lichide de răcire disponibile în comerț, care îndeplinesc specificațiile enumerate în Tabelul cu standardele pentru lichidul de răcire cu durată de viață extinsă.Nu utilizați pentru mașină lichid de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT). Nu amestecați lichid de răcire convențional cu lichid de răcire cu durată de viață prelungită.

  Tabel pentru tipul de lichid de răcire

  Lichid de răcire pe bază de etilenglicol

  Tip de inhibitor de coroziune

  Antigel cu durată de viață prelungită

  Tehnologia acizilor organici (OAT)

  Important: Nu vă bazați pe culoarea lichidului de răcire pentru a identifica diferența dintre lichidul de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT) și lichidul de răcire cu durată de viață prelungită.Producătorii de lichid de răcire pot colora lichidul de răcire cu durată de viață prelungită într-una dintre următoarele culori: roșu, roz, portocaliu, galben, albastru, turcoaz, violet și verde. Folosiți lichid de răcire care îndeplinește specificațiile din Tabelul cu standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viață prelungită.

  Standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viață prelungită

  ATSM International

  SAE International

  D3306 și D4985

  J1034, J814 și 1941

  Important: Concentrația lichidului de răcire trebuie să fie dată de un amestec 50/50 de lichid de răcire și apă.

  • De preferat: atunci când diluați lichidul de răcire concentrat, amestecați-l cu apă distilată.

  • Opțiune preferată: dacă nu este disponibilă apă distilată, utilizați un lichid de răcire preamestecat în locul unui lichid de răcire concentrat.

  • Cerință minimă: Dacă nu aveți la dispoziție apă distilată sau lichid de răcire preamestecat, amestecați lichidul de răcire concentrat cu apă potabilă, curată.

  Verificarea nivelului lichidului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire.
 • Avertisment

  Dacă motorul a funcționat, pot fi scăpări de lichid de răcire sub presiune și fierbinte, care pot provoca arsuri.

  • Nu deschideți capacul radiatorului atunci când motorul este pornit.

  • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. Verificați nivelul lichidului de răcire în rezervorul de expansiune (Figura 108).

   Note: Nivelul lichidului de răcire este corect atunci când se află între marcajele add (adăugare) și full (plin) din partea laterală a rezervorului.

   g375925
  4. Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, îndepărtați capacul rezervorului de expansiune și adăugați lichidul de răcire specificat până când nivelul de lichid ajunge la marcajul full (plin).

   Note: Nu umpleți excesiv rezervorul de expansiune cu lichid de răcire.

  5. Montați capacul de la rezervorul de expansiune.

  6. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Îndepărtarea reziduurilor din sistemul de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați reziduurile de pe ecran, răcitoarele de ulei și radiator.(mai frecvent în condiţii de mediu cu multă murdărie).
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • La fiecare 2 ani
 • Purjați și înlocuiți lichidul sistemului de răcire.
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. Curățați cu atenție toate reziduurile din zona motorului.

  4. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  5. Deblocați ecranul spate și deschideți-l prin pivotare (Figura 109).

   g004138
  6. Curățați perfect ecranul cu aer comprimat.

  7. Rotiți spre interior cele 2 elemente de fixare ale răcitorului de ulei și înclinați răcitorul de ulei (Figura 110).

   g379098
  8. Curățați perfect ambele părți ale răcitorului de ulei și ale radiatorului (Figura 111) cu aer comprimat.

   g379099
  9. Ridicați răcitorul de ulei și fixați-l cu cele 2 elemente de fixare.

  10. Închideți și blocați ecranul.

  Întreţinerea frânei

  Reglarea frânelor de parcare

  Reglați frânele de serviciu atunci când pedala de frână are o cursă liberă mai mare de 13 mm sau dacă frânele patinează. Cursa liberă este distanța pe care se mișcă pedala de frână înainte de a simți rezistența la frânare.

  1. Pregătiți mașina, consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Eliberați frâna de parcare.

  3. Utilizați jocul motorului roții pentru a balansa tamburii înainte și înapoi pentru a vă asigura că tamburii au o cursă liberă înainte și după reglare.

  4. Apăsați ușor pedala de frână; măsurați distanța pe care se deplasează pedala fără a întâmpina rezistență (Figura 112).

   Note: Reglați frânele atunci când pedala de frână are o cursă liberă mai mare de 2,5 cm (Figura 112) sau când este necesară o forță de apăsare mai mare pentru frâna de parcare.

   g026816
  5. Pentru a reduce cursa liberă a pedalei de frână, slăbiți contrapiuliţele față de pe capătul filetat al fiecărui cablu de frână (Figura 113).

   g379043
  6. Strângeți piulițele din spate pentru a deplasa cablul spre spate până când pedalele de frână au o cursă liberă de 6 până la 13 mm (Figura 112), înainte ca frâna de parcare să blocheze roțile.

  7. Strângeți contrapiulițele frontale, asigurându-vă că ambele cabluri acţionează frânele simultan.

   Note: Asigurați-vă că conducta cablului nu se rotește în timpul procedurii de strângere a contrapiuliţelor.

  Reglarea clichetului frânei de parcare

  Dacă frâna de parcare nu se cuplează și nu rămâne în poziție, este necesară o ajustare a clichetului de frână.

  1. Pregătiți mașina, consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Slăbiți cele 2 șuruburi care fixează clichetul frânei de parcare pe cadru (Figura 114).

   g011617
  3. Apăsați pedala frânei de parcare în față până când elementul de reținere a frânei se cuplează complet pe clichetul de frână (Figura 114).

  4. Strângeți cele 2 șuruburi care blochează reglarea.

  5. Apăsați pedala de frână pentru a elibera frâna de parcare.

  6. Verificați reglarea și efectuați o acțiune conform cerințelor.

  Întreţinerea bandei

  Tensionarea curelei alternatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați starea și tensionarea curelei alternatorului.
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți capota; consultați Deschiderea capotei.

  3. Verificați tensiunea curelei alternatorului apăsând (Figura 115) la mijlocul distanței între alternator și fuliile arborelui cotit cu o forță de 10 kg.

   Note: Cureaua ar trebui să prezinte o deflexie de 11 mm. Dacă deflexia este incorectă, treceți la pasul 4. Dacă tensiunea curelei este corectă, săriți la pasul 7.

   g003976
  4. Slăbiți șurubul care fixează alternatorul pe suport și șurubul de pivotare a alternatorului. (Figura 115)

  5. Introduceți un levier între alternator și motor și deplasați alternatorul spre exterior.

  6. Atunci când cureaua este tensionată conform descrierii de la pasul 3, strângeți șuruburile care fixează alternatorul pe suport și șurubul de pivotare a alternatorului.

  7. Închideți și blocați capota; consultați Închiderea capotei.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Specificații cu privire la uleiul hidraulic

  Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Verificați nivelul uleiului hidraulic înainte de a porni motorul și zilnic după aceea; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  Lichid hidraulic recomandat: lichid hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX; disponibil în recipiente de 19 l sau în bidoane de 208 l.

  Note: O mașină care utilizează lichidul de înlocuire recomandat necesită schimbări mai puțin frecvente de lichid și de filtru.

  Lichide hidraulice alternative: Dacă lichidul hidraulic cu durată de viață extinsă Toro PX nu este disponibil, puteți utiliza un alt lichid hidraulic convențional, pe bază de petrol, cu specificații care se încadrează în intervalul menționat pentru toate următoarele proprietăți ale materialelor și care îndeplinește standardele din industrie. Nu utilizaţi lichide sintetice. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

  Ulei hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

  Proprietăți produs: 
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40°C: 44 - 48
   Indice de vâscozitate ASTM D2270140 sau superior
   Punct de curgere, ASTM D97-37°C - -45°C
   Specificații pentru industrie:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 sau M-2952-S)

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un distribuitor autorizat Toro.

  Important: Lichidul hidraulic biodegradabil sintetic Toro Premium este singurul lichid sintetic biodegradabil aprobat de Toro. Acest lichid este compatibil cu elastomerii utilizați în sistemele hidraulice Toro și este potrivit pentru un interval vast de temperaturi. Acest lichid este compatibil cu uleiurile minerale convenționale, dar pentru biodegradabilitate și performanță maximă, sistemul hidraulic trebuie spălat complet de lichidul convențional. Uleiul hidraulic biodegradabil sintetic Toro Premium este disponibil la distribuitorul autorizat Toro în containere de 19 l sau butoaie de 208 l.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul hidraulic este atunci când uleiul este rece. Mașina ar trebui să fie în configurația de transport.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Curățați zona din jurul bușonului și a capacului rezervorului de ulei hidraulic (Figura 116).

   g376007
  3. Îndepărtați capacul/joja de la bușon și ștergeți cu o lavetă curată.

  4. Introduceți joja în bușon, apoi scoateți-o și verificați nivelul de ulei.

   Note: Nivelul uleiului trebuie să se situeze în intervalul de funcţionare de pe jojă.

   Important: Nu umpleţi excesiv rezervorul.

  5. Dacă nivelul este scăzut, adăugați cantitatea corespunzătoare pentru a ridica nivelul până la marcajul Plin.

  6. Amplasați capacul/joja la bușon.

  Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice.
 • Verificați conductele hidraulice și furtunurile pentru scurgeri, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fitinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice. Efectuați toate reparațiile necesare înainte de utilizare.

  Înlocuirea filtrului de încărcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, schimbați filtrul de încărcare.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați filtrul de încărcare.
 • Important: Utilizarea oricăror alte filtre poate anula garanția pentru unele componente.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Înclinați scaunul; consultați Înclinarea scaunului.

  3. În partea stângă a mașinii, așezați o tavă de golire sub filtrul de încărcare (Figura 117).

   g376339
  4. Îndepărtați filtrul.

  5. Ștergeți zona de montarea a capului filtrului.

  6. Aplicați un strat subțire de ulei hidraulic specificat pe garnitura noului filtru de încărcare.

  7. Montați manual filtrul pe capul filtrului, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți filtrul încă o jumătate de tură.

  8. Coborâți și blocați scaunul; consultați Coborârea scaunului.

  Verificarea existenței scurgerilor

  1. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistemul hidraulic.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și verificați dacă filtrul de retur și cel de încărcare prezintă scurgeri.

   Note: Remediați toate scurgerile de ulei hidraulic.

  Capacitatea uleiului hidraulic

  Înlocuirea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Dacă uleiul este contaminat, contactați distribuitorul Toro deoarece sistemul trebuie purjat. Uleiul contaminat are un aspect lăptos sau negru în comparație cu uleiul curat.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Așezați o tavă de golire de dimensiuni mari sub fitingul de 90° (Figura 118) al rezervorului de ulei hidraulic; consultați Capacitatea uleiului hidraulic.

   g379100
  3. Deconectați tubul de retur răcitor de la fitingul de 90° și lăsați să se golească rezervorul.

  4. Atunci când uleiul hidraulic nu se mai scurge din rezervor, montați tubul.

  5. Umpleți rezervorul cu uleiul hidraulic specificat; consultați Specificații cu privire la uleiul hidraulic și Capacitatea uleiului hidraulic.

   Important: Utilizați doar uleiurile hidraulice specificate. Alte tipuri de ulei pot cauza deteriorarea sistemului.

  6. Montați capacul rezervorului.

  7. Porniți motorul și utilizați toate comenzile hidraulice pentru a distribui uleiul hidraulic în întregul sistem.

  8. Verificați dacă există scurgeri de ulei hidraulic; consultați Verificarea existenței scurgerilor.

  9. Verificați nivelul de ulei; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Întreținerea sistemului unității de tăiere

  Măsuri de siguranță cu privire la lamă

  O lamă sau un contracuţit uzate sau deteriorate s-ar putea rupe, iar o bucată ar putea fi proiectată spre dumneavoastră sau alte persoane, cauzând vătămări corporale grave sau deces.

  • Verificați lamele și contracuţitele periodic pentru a determina urme de uzură sau de deteriorări.

  • Verificați lamele cu grijă. Purtați mănuși și efectuați cu grijă lucrările de service asupra acestora. Trebuie doar să înlocuiți sau să ascuțiți lamele și contracuţitele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe unități de tăiere, aveți grijă când rotiți o unitate de tăiere; acest lucru poate duce la rotirea cilindrilor altor unități de tăiere.

  Verificarea contactului dintre cilindru și contracuțit

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați contactul dintre cilindru și contracuţit.
 • În fiecare zi, înainte de utilizare, verificați contactul dintre cilindru și contracuţit, indiferent dacă calitatea tăierii a fost acceptabilă anterior. Trebuie să existe un contact ușor de-a lungul întregii lungimi a cilindrului și contracuțitului (consultați Reglarea cilindrului în conformitate cu contracuțitul din Manualul operatorului unității de tăiere).

  Ascuțirea unităţilor de tăiere

  Atenţie

  Contactul cu unitățile de tăiere sau alte piese mobile poate duce la vătămare personală.

  • Ţineţi degetele, mâinile şi îmbrăcămintea la distanţă faţă de unitățile de tăiere sau alte piese mobile.

  • Nu încercați niciodată să rotiți unitățile de tăiere cu mâna sau cu piciorul, atunci când motorul este în funcțiune.

  Note: Instrucțiuni și proceduri suplimentare privind ascuțirea sunt disponibile în Informațiile de bază privind maşinile de tuns iarba cu cilindru Toro (cu instrucțiuni de ascuțire), formularul 09168SL.

  Note: Atunci când efectuați ascuțirea, unitățile față lucrează împreună, iar unitățile spate lucrează împreună.

  Pregătirea maşinii

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Cu motorul oprit, dar cheia în poziția de rulare, accesați Meniul Principal din InfoCenter.

  3. Din Meniul Principal, derulați în jos la Meniul Service folosind butonul central și selectați-l folosind butonul din dreapta.

  4. În Meniul Service, derulați în jos la Front Backlap (Ascuțire față), Rear Backlap (Ascuțire spate) și activați ascuțirea față, spate sau ambele utilizând butonul din dreapta pentru a comuta setul dorit de unități de tăiere de la OPRIRE la PORNIRE.

  5. Apăsați butonul din stânga pentru a salva setările și a ieși din meniul Setări.

  6. Efectuați reglajele inițiale pentru cilindru și contracuțit, aferente ascuțirii, pentru toate unitățile de tăiere pentru care veți efectua ascuțirea; consultați Manualul operatorului unității de tăiere.

  Suprapunerea cilindrilor și contracuțitului

  1. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze la turația scăzută de ralanti.

   Pericol

   Schimbarea turației motorului în timpul ascuțirii poate cauza blocarea bobinelor.

   • Nu modificați niciodată turația motorului în timpul ascuțirii.

   • Efectuați ascuțirea doar când motorul este la ralanti.

  2. Cu maneta de transport/cosit în poziția COSIT, deplasați comutatorul de activare/dezactivare în poziția ACTIVARE. Deplasați maneta de ridicare/coborâre a lamei de cosit în față pentru a începe operațiunea de ascuțire pentru cilindrii selectați.

  3. Aplicați compus de suprapunere cu o perie cu mâner lung.

   Important: Nu utilizați niciodată o perie cu mâner scurt.

  4. Dacă cilindrii se blochează sau încep să funcționeze necorespunzător în timpul ascuțirii, selectați o viteză mai mare a cilindrilor până când viteza devine stabilă, apoi readuceți cilindrii la viteza dorită. Acest lucru se poate face folosind butoanele din InfoCenter.

  5. Dacă este necesar să efectuați reglaje asupra unităților de tăiere în timpul ascuțirii, respectați următorii pași:

   1. Deplasați maneta de ridicare/coborâre a lamei de cosit spre spate și deplasați comutatorul de activare/dezactivare în poziția DEZACTIVARE.

   2. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   3. Reglarea la unitățile de tăiere.

   4. Repetați pașii de la 1 la 3.

  6. Repetați pașii 3 pentru alte unități de tăiere pe care doriți să le ascuțiți.

  Finalizarea ascuțirii

  1. Deplasați maneta de ridicare/coborâre a lamei de cosit spre spate și deplasați comutatorul de activare/dezactivare în poziția DEZACTIVARE.

  2. Opriți funcțiile de ascuțire utilizând butoanele din InfoCenter.

   Important: Dacă nu deplasați comutatorul de ascuțire în poziția OPRIRE după ascuțire, unitățile de tăiere nu se vor ridica sau nu vor funcționa corespunzător.

  3. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  4. Îndepărtați prin spălare compusul de suprapunere de pe unitățile de tăiere.

  5. Pentru o margine de tăiere mai bună, piliți latura frontală a contracuțitului după finalizarea operațiunii de suprapunere.

   Note: În urma ascuțirii tăișului pot rezulta bavuri sau margini aspre. Pentru un tăiș mai bun, piliți tăișul la 90º față de fața frontală a contracuțitului pentru a îndepărta bavurile.

  6. Reglați cilindrul și contracuțitul unității de tăiere după cum este necesar.

  7. Reglați viteza cilindrului unității de tăiere la valoarea dorită.

  Întreținerea șasiului

  Verificarea centurii de siguranță

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura de siguranță.
  1. Verificați centura de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.

  2. Curățați centura de siguranță, după cum este necesar.

  Întreținere extinsă

  Șasiu și motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La fiecare 2 ani
 • Înlocuiți furtunurile hidraulice.
 • Înlocuiți furtunurile pentru lichidul de răcire.
 • Purjați și înlocuiți lichidul de răcire.
 • Curăţare

  Spălarea mașinii

  Spălați mașina dacă este necesar, folosind doar apă sau cu un detergent delicat. Puteți folosi o lavetă pentru a spăla mașina.

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța mașina.

  Important: Nu folosiți echipamente de spălat cu jet de mare presiune pentru a spăla mașina. Echipamentele de spălat cu jet de mare presiune pot deteriora sistemul electric, pot desprinde autocolante importante sau pot îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați utilizarea excesivă a apei în apropierea panoului de comandă, motorului și bateriei.

  Important: Nu spălați mașina cu motorul pornit. Acest lucru poate duce la deteriorări în interiorul motorului.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

   • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

   • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Pregătirea unităţii de tracțiune

  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Curățați temeinic unitatea de tracțiune, unitățile de tăiere și motorul.

  3. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  4. Verificați dacă toate elementele de fixare sunt slăbite și strângeți-le dacă este necesar.

  5. Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere și punctele de articulație. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  6. Șlefuiți ușor și utilizați vopsea de retuș pe zonele vopsite care sunt zgâriate, ciobite sau ruginite. Reparați orice lovituri ale caroseriei metalice.

  7. Reparați bateria și cablurile, după cum urmează; consultați Siguranță privind sistemul electric:

   1. Deconectați bornele bateriei de la picioarele de susținere ale bateriei.

   2. Curățați bateria, bornele și picioarele de susținere cu o perie de sârmă și soluție de bicarbonat de sodiu.

   3. Acoperiți bornele cablului și picioarele de susținere ale bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (număr piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

   4. Încărcați lent bateria la fiecare 60 de zile timp de 24 de ore pentru a preveni sulfatarea plumbului bateriei.

  Pregătirea motorului

  1. Goliți uleiul de motor din baia de ulei și montați bușonul de golire.

  2. Îndepărtați și eliminați filtrul de ulei. Montați un filtru de ulei nou.

  3. Umpleţi motorul cu uleiul de motor specificat.

  4. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze la ralanti aproximativ 2 minute.

  5. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  6. Clătiți rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt și curat.

  7. Fixați toate fitingurile sistemului de alimentare.

  8. Curăţaţi bine şi întreţineţi ansamblul filtrului de aer.

  9. Etanșați admisia filtrului de aer și orificiul de evacuare cu bandă rezistentă la intemperii.

  10. Verificați protecția împotriva înghețului și adăugați o soluție 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol, după cum este necesar pentru temperatura minimă estimată în zona dumneavoastră.

  Depozitarea bateriei

  Dacă depozitați mașina pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile, demontați bateria și încărcați-o complet. Depozitați-o pe un raft sau în mașină. Lăsați cablurile deconectate dacă acestea sunt depozitate în mașină. Depozitați bateria într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia. Pentru a preveni înghețarea bateriei, asigurați-vă că este complet încărcată. Greutatea specifică a unei baterii încărcate complet este între 1.265 și 1.299.